ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - KG Hammarlund

Sidor: [1] 2 3 ... 6
1
Frötuna / SV: Sökhjälp
« skrivet: 2024-07-11, 13:09 »
Kanske är det samma Erik och Anna i Hammarby som finns i Frötuna AI:2 sidorna 29, 57c, 89, 116, 174. Här finns dock ingen son Anders, däremot en son Erik från och med sid 89.

2
Frötuna / SV: Sökhjälp
« skrivet: 2024-07-11, 12:50 »
Det bör väl vara hans födelsenotis i Frötuna CI:1 bild 53, nr 15 högersidan. Här anges födelsen till 28 april (i Frötuna AI:4 sid 60 står 26 april), far Erik Ersson och mor Anna Andersdotter i Hammarby. Familjen i Frötuna AI:3 sid 91 med notering att Erik dött 1757-12-24.

3
Örberga / SV: Barn till Gerda Albertina född 2 nov 1884
« skrivet: 2024-07-11, 12:30 »
Familjen finns i:

Orlunda AIIa:1 sid 196
Örberga AIIa:3 sid 6 (här står Anna Erika som Aina Erika Frideborg)
Klockrike AIIa:3 sid 211
Vallerstad AIIa:3 sid 18, här finns också sonen Sven Arnold, f 1919-12-19 i Vallerstad.
Väversunda AIIa:3 sid 97, här finns sonen Gusten Ragnar f 1926-08-14 i Väversunda.

Aina Erika Frideborg dör i Linköping Berga 1997-07-06 enligt Sveriges dödbok.

Jag kan inte hitta något w noterat i kanten (marginalen?) i födelseboken för Ernst Teodor (Örberga C:9)?

4
Uppgiften om en amiral i släkten låter något osannolik. Så höga positioner som amiral var på 1800-talet mer eller mindre helt förbehållna personer med släktband till adeln eller till höga officerare. Det stämmer dåligt med tanke på att din farfars far Carl Johan var skräddare och hans far Nils Andersson var torpare i Hästmahult, Torsås enligt Carl Johans födelsenotis i Torsås CI:8 sid 148:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0028799_00082

Förstås kan man tänka sig att en sådan person gift sig med någon ur din farfars släkt men inte heller detta verkar särskilt sannolikt. Jag har inte själv gått igenom dem, men här finns uppgifter (med länkar) om de flesta svenska amiralspersonerna/flaggmännen genom tiderna:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Amiral#Svenska_amiraler_av_olika_grader

5
Detta tycks vara din farfars fars födelsenotis (nr 108). Där står han som Janne Manfred:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00113936_00057

6
Väderstad / SV: Läshjälp Vistad
« skrivet: 2024-07-11, 10:59 »
Efterlemnade 2. myndiga söner.

7
Örgryte / SV: Adresser i Lunden, Örgryte
« skrivet: 2024-07-11, 10:04 »
Hej Bert,

dagens husnummer hittar jag på https://minkarta.lantmateriet.se

Sankt Pauligatan 39, som är avbildat på wikimedia-sidan, ligger i andra änden av kvarteret Vävstolen, i hörnet mot Överåsvallen.

Jag hittade nedanstående gamla inlägg här på rötter om Ranbergen/Ranberget. Som jag förstår det var det det gamla namnet för västra Lunden, ungefär avgränsat av Gubberogatan/Danska vägen/Ingeborgsgatan/Sankt Pauligatan:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=8455.msg134407#msg134407

På den kartan du visar i ditt första inlägg hittar jag siffran 70 där Sankt Pauligatan 29 återfinns idag, i hörnet vid gamla kyrkogården - så den gamla beteckningen Ranbergen 70 är säkert nuvarande Sankt Pauligatan 29 i kvarteret Vävstolen, dagens fastighetsbeteckning Lunden 2:13. Kvartersnamnen kanske tillkom när Örgryte inkorporerades i Göteborgs stad 1922.

Jag har bott i Örgryte och Härlanda församlingar, mina föräldrar ligger på Örgryte nya kyrkogård. På 70-talet jobbade jag på spårvägen, körde mest i västra Göteborg men ibland också buss 60 och 62. Så även om jag flyttade från Göteborg 1980 så ärdet välkända trakter.8
Pelarne / SV: Pelarne (H) CI:2 (1762-1838) Sida: 225
« skrivet: 2024-07-10, 20:44 »
Fästeqwinnan.

9
By / SV: By C:2 sid 213
« skrivet: 2024-07-10, 20:29 »
Kan det möjligen vara Säther stad?
Dessvärre börjar Säters födelseböcker först 1664.

10
Örgryte / SV: Adresser i Lunden, Örgryte
« skrivet: 2024-07-10, 18:34 »
Här hittar du lite uppgifter om kv. Vävstolen:

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Category:Kvarteret_Vävstolen

Sankt Pauligatan 29 ligger där idag (vid hörnet mot Schéelegatan) men mycket är ombyggt så husnummer kan ju ha ändrats - men du vet ju var nr 29 låg tidigare..

Kv Svanen låg mycket riktigt på Gårda, omgivet av Fabriksgatan/Svanegatan (idag Drakegatan)/Södra Kustbanegatan/Gårdavägen. Idag har mycket ombyggnad skett, men åtminstone Fabriksgatan och Drakegatan finns kvar.
Här är en karta:
https://sok.regionarkivet.se/repository/kartor/oster/FIa392.djvu

11
Enligt födelsenotisen var Stinas far Håkan mjölnare och bodde i Nedre Mölnbacka. Du hittar "Nedre Möhlnebacka" i övre högra delen av denna karta från 1706, mellan sjöarna Västra Örten och Lusten (Losten):

https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/R51-1:1/4c4d535f5235312d313a31/lms2/LMS/Nedre%20ulleruds%20socken%20Nedre%20ulleruds%20sn/Sockenkarta%20med%20beskrivning

12
It seems as if the vicar often (but not always) uses just one "s", If you leaf through the volume you'll find a Carl Johanson on p. 21 and an Otto Johanson on p. 18. On p. 19, the same individual is recorded twice: first as Carl Fr. Johanson Rask and then as Carl Fredrik Johansson Rask.

A double s is according to standard spelling/name usage of the time, so personally I would transcribe the name with a double s, maybe with a note that the name is spelt with one s in the particular source.

13
Kristinehamn / SV: Ölme Skogen Varnum Värmland
« skrivet: 2024-07-08, 11:16 »
Så det finns alltså (föga förvånande) flera Skogen i Ölme härad och trakten kring Varnan. I Varnum ligger torpet Österskogen, enligt nuvarande karta beläget ungefär 2 km söder om Niklasdamm. Och i Ölme ligger Västerskogen ungefär 2 km väster om Niklasdamm - det är det 1/4 mantal krono som finns i kartan i mitt tidigare inlägg här ovanför, upptaget som krononybygge 1603, se sidan 33 här:
https://isof.diva-portal.org/smash/get/diva2:1106483/FULLTEXT01.pdf

Eftersom Helena uppenbarligen har koll på var hennes Skogen ligger idag bör det vara lätt att avgöra om det handlar om Öster- eller Västerskogen.

Se bifogad karta som visar dagens Öster- och Västerskogen.

14
Västerås domkyrkoförsamling / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-07-07, 13:47 »
Lite mer lättläst i sammanställningen hos SCB: Oedema pulm. = lungödem.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0036313_00507

15
Kristinehamn / SV: Ölme Skogen Varnum Värmland
« skrivet: 2024-07-07, 10:13 »
När jag söker bland lantmäteriets historiska kartor hittar jag inget Skogen i Varnums socken, däremot i Ölme. Där finns också flera av de andra gårdsnamnen i Varnums husförhörslängd AI:1 så jag misstänker att det är det Skogen du frågar efter. Jag har inte undersökt detta närmare, men det kan handla om att gränserna för kyrksocknar (folkbokföringen) och jordebokssocknar (fastighetstaxeringen) inte är exakt desamma.

Skogen i Ölme, 1/4 mantal kronohemman ägt av generalinspktören Crispin Flygge finns på en karta från 1697. Där syns bara en gård:
https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/share/R93-84:1/4c4d535f5239332d38343a31/lms2/LMS/%C3%96lme%20socken%20Skogen%20nr%201/Geometrisk%20avm%C3%A4tning


16
Västerplana / SV: Per Jonsson, f. 1797 Västerplana
« skrivet: 2024-07-06, 11:38 »
Pehr och Brita var mycket riktigt syskon, barn till Johan Larsson och Magdalena Johansdotter. Britas födelsenotis i Medelplana C:4 sid 140, Pehrs i samma volym sid 144.

Familjen, med ytterligare fyra barn (Lars, Johannes, Maja och Annika) i Västerplana AI:3 bild 44 sid 15 (AD), bild 32 sid 14 (Riksarkivet)

17
Lysvik / SV: Jan Jönsson Engström - Lysvik
« skrivet: 2024-07-06, 11:22 »
Han står som enbart Jan Jönsson i hustförhörslängderna fram till och med Lysvik AI:22 (sid 332) men som Jan Jönsson Engström från och med Lysvik AI:23 (sid 334).

På landsbygden dominerade farsnamn/patronymikon ännu under 1800-talet, men under senare delen och under tidigt 1900-tal var det vanligt att folk bröt den gamla traditionen. Antingen tog barnen helt enkelt över faderns efternamn eller så tog man ett helt nykonstruerat. Före 1901 fanns i princip inga begränsningar eller regler vad gäller namnbyten.

Varför Jan valde att kalla sig Engström är förstås svårt att svara på. Kanske kändes det bara mer modernt. Att det blev Engström kan kanske hänga samman med att han tydligen bodde på Ängarna, Ransby säter. Efternamn med koppling till boplats/födelseplats var vanliga.

Mer om efternamn och regleringar här:
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-personnamn-i-sverige/efternamn
https://riksarkivet.se/Sve/Arkivhistorier/dokbilder/2003/surnames.pdf
18
Befolkningsstatistik för första halvan av 1700-talet är tyvärr mer eller mindre icke-existerande. Den historiska befolkningsstatistiken som Eva länkade till avser i praktiken perioden från 1749/50 och framåt. Det var då som Tabellverket (SCBs föregångare) började samla in och sammanställa uppgifter från församlingarna.

För perioden 1750-1850 finns möjlighet att följa utvecklingen på församlingsnivå med hjälp av databasen Tabellverket på nätet:
https://www.umu.se/enheten-for-demografi-och-aldrandeforskning/infrastruktur-vid-cedar/oppna-data/tabellverket-pa-natet/

Sökverktyget är lite ålderdomligt och inte helt lättanvänt innan man vant sig. Läs gärna användarhandledningen innan du börjar söka.19
Hagshult / SV: Torp Södergård, Hagshult
« skrivet: 2024-06-13, 09:48 »
That seems to be correct. Attached a map which shows Torp with Torp Norregård (Norrgården) and Torp Södergård (Sörgården), 0.4 miles NNW of Hagshult church.

https://minkarta.lantmateriet.se is a great tool for finding villages (although, of course, farms may have disappeared or changed name today).

20
Östersund / SV: Utflyttningslängd
« skrivet: 2024-06-11, 13:00 »
Du hittar Ellen Påhlman inflyttad till Norrlands artilleriregements församling som nr 28 (högersidan) här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0012325_00025

21
Uppsyningsman / SV: Uppsyningsman
« skrivet: 2024-06-11, 12:32 »
Jag borde förstås inte kidnappa en ursprungligen högst seriös tråd på detta sätt (ursäkta, moderatorer, det ska inte upprepas) men man kan ha väldigt roligt åt/med chatbotar också. Begrunda följande dramatiska och hittills okända händelse i den svenska historien (enligt Gemini):

Skomakareupproret i Kumla 1892 var en protest mot låga löner och dåliga arbetsvillkor bland skomakare i den lilla staden Kumla i Närke.

Bakgrund:
Under slutet av 1800-talet var Kumla en blomstrande industristad med en stor skomakarebransch. Skomakarna arbetade långa dagar under svåra förhållanden för låga löner. De var ofta tvungna att köpa sina verktyg och material själva och de saknade anställningstrygghet.

Upprorets förlopp:
I maj 1892 organiserade skomakarna i Kumla en strejk för att kräva bättre löner och arbetsvillkor. Strejken varade i tre veckor och möttes av hårt motstånd från arbetsgivarna. Polisen kallades in för att skingra demonstranter och flera skomakare arresterades.

Den 19 juni 1892 samlades en stor grupp skomakare på torget i Kumla för att protestera mot arresteringarna. Protesterna urartade i våld och skomakarna attackerade polisstationen och andra byggnader. Polisen svarade med eld och flera personer skadades, varav en dödligt.

Upprorets efterspel:
Skomakareupproret i Kumla var en symbol för de spänningar som fanns i det svenska samhället under industrialiseringen. Upproret ledde till en del förbättringar för skomakarna i Kumla, men de grundläggande problemen med låga löner och dåliga arbetsvillkor kvarstod.

Källor:
https://simple.wikipedia.org/wiki/Kumla
https://www.sydnarkenytt.se/kumla/artikel/kumlabo-foer-faengelse-foer-olaga-foerfoeljelse
https://sverigesradio.se/artikel/personalbrist-gor-det-svart-att-krava-sprakkunskaper-vi-behover-alla

22
Uppsyningsman / SV: Uppsyningsman
« skrivet: 2024-06-11, 10:09 »
Jag har också noterat att textboten Gemini förmår skapa texter som skenbart ger ett mer trovärdigt intryck än ChatGPT. Men som Staffan redan påpekat tycks även de referenser som Paul fått fram i post #19 ovanför vara påhittade och saknas i Libris.

Det kan bli intressanta släktutredningar i framtiden om textbotarna tar över! Här är t ex Geminis uppfattning om släktbanden mellan Olof Rudbeck och Urban Hiärne:

"Urban Hjärne var släkt med Olof Rudbeck den yngre. Hjärnes tredje hustru, Margareta Sofia Cederström, var syster till Olof Rudbeck den yngre. De fick tillsammans flera barn, bland annat Christina Charlotta Hjärne, som gifte sig med Olof Rudbeck den yngre och blev mor till 20 barn."

Problemet är bara att Hiärnes tredje hustru hette Elisabet (Carlsdotter) Cederström och var dotter till biskopen i Västerås Carl Carlsson. Och Christina Charlotta (Olofsdotter) Hiärne var dotter, inte systerdotter, till Olof Rudbeck d y och svärdotter, inte dotter, till Urban Hiärne.


23
Uppsyningsman / SV: Uppsyningsman
« skrivet: 2024-06-10, 11:56 »
Problemet med ChatGPT är att det som där kallas "exakta källor" inte alltid är så exakta och ibland får jag misstanken att de är helt påhittade.

Försöker man söka efter Fredrik Lagerroth: Skånes historia del 3 (1947) i nationella biblioteksdatabasen Libris går den inte att återfinna (jag har försökt med såväl titel + författare som med enbart titel och bland Lagerroths alla titlar). Inte heller förmår Libris identifiera Göran Norrby: Kronans befallningshavande (1994). Med tanke på att Norrby disputerade 2004 så måste det vara fråga om ett tidigt arbete, kanske en kandidatuppsats, som knappast är tillgänglig via något bibliotek.

TILLÄGG: Samma problem med titlarna av Jan Lindegren och Olsson/Lundberg. Olsson och Lundberg är visserligen medredaktörer till en bok om skånsk agrarhistoria, men den heter Gods och bönder från högmedeltid till nutid och är inte utgiven av Gidlunds 1996 utan av Nordic Academic Press 2006.

Jag har tidigare sett ChatGPT ge referenser till arbeten som är omöjliga att hitta vilket gör att jag inte alls litar på denna eller andra textrobotar som seriösa hjälpmedel.

Gunnar Wetterbergs Skånes historia (del 3, 1720-2017) skulle möjligen kunna ge någon ledtråd. Och han ger korrekta referenser.

24
Malma / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-06-10, 10:21 »
Åtminstone delvis:

? til Norköping
1763 - ?
til Schedvi i Öster
götland 176

25
Igelösa / SV: Gårdsnummer i Igelösa och även V. Odarslöv
« skrivet: 2024-06-10, 08:45 »
Du kan söka fram kartor i Lantmäteriets söktjänst https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/detailed, där kan numreringar framgå. Numreringar kan ändras, och numreringar på kartan är inte alltid fastighetsbeteckningar - man kan ibland få bläddra fram en hel del i protokollen som följer på sidorna efter kartan för att få klarhet.

T ex Västra Odarslöv:
https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/12-oda-6/00033r95/lm12/REG/12-oda-6/Enskifte

Igelösa:
https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/12-ige-3/00033f5z/lm12/REG/12-ige-3/Enskifte

Lokala hembygdsföreingar kan ofta ha bra koll. I detta fall borde det vara Vallkärra-Torns hembygdsförening:
https://www.hembygd.se/vallkarra-torn

26
Militärer / SV: Wargäringskarl
« skrivet: 2024-06-04, 15:04 »

27
Stora Åby / SV: Ek
« skrivet: 2024-06-03, 10:24 »
Sista digitaliserade församlingsboken där Karl Sven Erik återfinns är Stora Åby AIIa/9 sid 224.

Sekretessgränsen 70 år gör att senare församlingsböcker inte är tillgängliga ännu, sekretessen för nästa volym upphör 2026.

Enda sättet att hitta senare uppgifter är via betaltjänster som ArkivDigital som ger tillgång till registret Sveriges befolkning 1940-1990. Där kan han sökas och följas:
Huskvarna (F) 1951
Perstorp (L) 1952
Gustav Adolf (Z) 1954
Skön (Z) 1957

Sveriges Dödbok ger besked att han dog 1995-09-23 i Skön, Sundsvall.

Han gifte sig 1955 med Ellen Albertina Israelsson Saadio, född i Gällivare 1924-03-14 och död i Skön 1988-02-03. De hade två barn.

Med tanke på hur ihärdigt du gräver skulle du nog ha stor nytta av ett abonnemang på ArkivDigital som för all del kostar en slant. Men du kan prova gratis: https://www.arkivdigital.se/


28
Stora Åby / SV: Ek
« skrivet: 2024-06-02, 14:53 »
Se Stora Åby AIIa:5 sid 191 och därifrån till sid 236 i samma volym.

29
Djursdala / SV: Juttersdala herrgård och Sandstugan
« skrivet: 2024-06-02, 08:48 »
Här hittar du en hel del om Djursdala (Juttersdala) herrgård:
https://gustavii.se/ny%20hemsida/syskonen%20gustavii/sl%C3%A4ktg%C3%A5rden%20i%20djursdala

Sandstugan i Djursdala har jag inte hittat något om, men kontakta hembygdsföreningen som kanske vet:
https://www.hembygd.se/djursdala

30
Allmänt / SV: Sekretessbelagda uppgifter
« skrivet: 2024-05-29, 18:29 »
Gissningsvis utsiktslöst.
Om din farfar avlidit bör teoretiskt alla åtta barnen nämnas i bouppteckningen, har du kollat den?

31
Jag glömde ju att klistra in den länk om Albostaden, Annedal och Änggatan jag hittade:
https://gamlagoteborg.se/2018/08/07/albostaden/


32


https://gamlagoteborg.se/2018/08/07/albostaden/
läser jag "På Nilssons berg byggdes i början av 1870-talet åtta stycken trähus, tre på den ena- och fem på den andra sidan av Övre Änggatan, gatan som i brant lutning gick från Brunnsgatan och upp på berget. Husen bestod av små enkla lägenheter, mest ettor och tvåor."

Det bör vara de åtta hus jag ringat in med rött på bifogade kartutsnitt (hela den kartan finns här:
https://sok.regionarkivet.se/repository/kartor/centrum/FIc280.djvu

Som Jörgen tidigare skrivit i tråden är det oklart vilket gatunummer de olika husen hade, och av kartan framgår inte heller exakt gatunamn. Tydligen bytte Änggatan namn till Övre Änggatan efter korsningen med Brunnsgatan. De åtta husen kan kanske ha haft adressen (Övre) Änggatan 17 A-H.

33
Kil (Kils församling) är arkivbildaren, arkivets namn är Kils kyrkoarkiv. Arkivet är uppdelat i olika serier, serie A I är husförhörslängder. 24 är volymnumret. Sidnumret är ibland inte sidnummer utan numret för ett helt uppslag.
Kolon mellan serie och volym (AI:24) används av ArkivDigital, Riksarkivet använder snedstreck (A I/24).
Sidnumreringen skiljer sig ibland mellan ArkivDigital (AD) och Riksarkivet (RA) egtersom det kan förekomma en äldre handskriven paginering och en senare maskinstämplad.

34
Karlskrona / SV: Skans .. Batteri ..och Katt ? ...
« skrivet: 2024-05-28, 10:13 »
"Katten" kan nog vara "Katthall", se
https://ortnamnsregistret.isof.se/place-names/954670?place-name-id=954670&page-number=1&page-size=20&parish-id=2&place-name=katthall&place-name-search-type=Contains&place-name-sort-order=ascending&province-id=2&show-extended-place-name-filter=true&page-number-basis=1&place-name-basis-id=3136

I posten står att Katthall ligger på Aspös sydsida, men kartan som länkats till här i tråden är uppenbarligen upp-och-nervänd, så det stämmer faktiskt.

35
I Kolunda nr 2, Stenkvista med uppgift om flytt till Strängnäs 1899 enligt Stenkvista AI:25 sid 47. Enligt samma post är han inflyttad från (Lilla) Mellösa 1890.

36
Övriga källor / SV: Auktionsprotokoll för hus 1838
« skrivet: 2024-05-25, 11:44 »
Om själva auktionen på något sätt dokumenteras är väl osäkert, särskilt om den hölls av en privat förrättare.

Men lagfarter borde ha upprättats där också köpesumman framgår. Serien Lagfartsprotokoll i Leksands tingslags häradsrätts arkiv börjar dock först 1883:
https://sok.riksarkivet.se/arkiv/DBy23D1VNwNFKooYDeWLb1

Äldre lagfarter skulle kunna finnas i serien Småprotokoll:
https://sok.riksarkivet.se/arkiv/A7PJaymaweZJTe018W43t3

Inga av dessa serier tycks dock vara digitaliserade.

37
Gränna / SV: Nils Månsson.
« skrivet: 2024-05-24, 10:53 »
https://sok.riksarkivet.se/mantalslangder

Ofta mer svårlästa än husförhörslängder och särskilt i de äldre sparsamma med information - ibland ges bara gårdsnamn och förnamn på husbonden/hushållsföreståndaren. I de äldre längderna ges sällan namn på övriga familjemedlemmar. Men som Kalle skriver kan de ändå ge viktig information när andra källor saknas.

38
Anna Margareta var prästdotter från Almundsryd. Men vigseln med Magnus sker inte där utan i Hjorted, så det är möjligt att hon var gift tidigare. Jag hittar dock ingen vigsel med henne som brud i PLF Oskarshamns databas som också har med Gårdveda.

Magnus och Anna Margareta gifter sig i Hjorted 1765-09-20 (Hjorted C:2 sid 17).

Magnus dör i Gårdveda 1809-07-08 och i dödsnotisen finns återigen uppgiften att han föddes i Mörrum, Blekinge 2/2 1742 (Gårdveda C:6 sid 255).

Risken är förstås stor att det var Magnus som tog efternamnet Eklund/Ekelund och då blir det oerhört svårt att säkert hitta hans födsel.
39
Jag hittar honom i Gårdveda AI:1 sid 55, inflyttad med hustrun från Vimmerby 1805, och där har han fått födelsedatum 2 februari och födelseförsamling Mörrum. Här har Anna Margareta fått födelseåret 1732, men hon föddes i Almundsryd (Nykyrko) 1733-07-06 (Almundsryd CI:1 sid 115).

En åldersskillnad på 10 år är inte helt vanligt men inte helt ovanligt heller.


40
Det är alltså Magnus Eklund i Kvarnäs, Hjorted du är på jakt efter? Han som finns i Hjorted AI:1 sid 3?

Varifrån kommer uppgiften att han skulle vara född i Mörrum? Jag lyckas inte hitta någon Magnus född i Mörrum 1742, däremot två Måns (som ju är en namnform):

Måns född 23 september i Galleryd, son till Jon Jönsson, och Måns född 25 november i Mörrum, son till Nils Månsson.

Inget barn föddes 2 februari.

41
Det finns ju mycket skrivet om Skånska kriget. I en översikt över Kristianstadbygdens historia ( https://www.kjellabergs.info/Viktiga_handelser_i_Kristianstads_kommuns_historia.pdf ) nämns striden vid Östra Sönnarslöv och där hänvisas till Gunnar Wennerbergs Skånes historia II (sid 578-586) som finns på många bibliotek: https://libris.kb.se/bib/19738461
Det kan kanske vara en början, i Wennerbergs bok kan det finnas fler källhänvisningar.

42
Alingsås / SV: Holmen Östergården Kristianborg
« skrivet: 2024-05-22, 11:09 »
Kommunarkivet i Alingsås kan förmodligen ge besked om var Kristiansborg, stadsäga 60, låg någonstans.
Tyldigen överfördes det från landsförsamlingen till stadsförsamlingen på 1920-talet vid en inkorporering eftersom Augusta finns på samma adress men i stadsförsamlingen från 1928: Alingsås sf AIIa:25 sid 3317, AIIa:35 sid 3999.

43
Vårdnäs / SV: Måns Jakobsson, födelse samt föräldrar.
« skrivet: 2024-05-22, 10:54 »
Var har du hittat Måns Jakobsson född i Vist 1751? Jag har läst igenom Vist C:3 sid 387-389 flera gånger men kan inte hitta honom?

44
Spekeröd / SV: Grindstorp i Spekeröd
« skrivet: 2024-05-22, 10:28 »
På ovanstående karta framgår att  Efwens son Pehr år 1796 bodde i gården markerad med D på kartan. Ägorna som hör till gården beskrivs också på sid 5 i skifteshandlingarna:

https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/14-spe-29/000200o7/lm14/REG/14-spe-29/Storskifte

45
Spekeröd / SV: Grindstorp i Spekeröd
« skrivet: 2024-05-22, 10:22 »

46
Larv / SV: Efterlysning
« skrivet: 2024-05-22, 09:17 »
Han finns i Edsvära C:4 bild 91 (AD), bild 95 (Riksarkivet), utomäktenskaplig son till Johanna Karlsson som senare gifter sig med Karl Sellén (hon står som hans avlidna hustru i Hudene A1:10 sid 256).

47
Korsberga / SV: Korsberga A1:4 sid 291
« skrivet: 2024-05-22, 08:57 »
Här har väl prästen bara lagt till två namn som inte fick plats på vänstersidan - de har alltså inget att göra med Johan och Catharina. Med reservation för felläsning:

"Mademusille Hedewig Sophia Rotting 1718 abs: 1784
dito Christina Elisabeth 1722 abs: 1784"

48
Oscar / SV: Utan husförhör?
« skrivet: 2024-05-21, 18:33 »
Du kan också söka honom i inflyttningslängden i Oscar.

49
Oscar / SV: Utan husförhör?
« skrivet: 2024-05-21, 18:08 »
Och hur gör jag för att söka fram honom?

Om du tittar på den sidan jag länkade till så hittar du en länk "Sök i Rotemansarkivet" en bit ner. Du kommer då till en ny sida med en knapp "Öppna". Klicka på den så kommer det upp ett sökformulär.

51
Anders Johan föddes som du skriver 1823-06-28, son till drängen Peter Jonsson och Lisa Cathrina Danielsdotter i Rökulla. Se Rumskulla C:5 sid 193.
De tycks dock bo i Lönneberga (se Lönneberga AI:5 sid 307). Troligt är väl att Anders Johan föddes i Lisa Cathrinas barndomshem i Rökulla Södergård där föräldrarna Daniel Andersson och Stina Larsdotter bodde (Rumskulla AI:7 sid 115).

52
Hjorted / SV: Mormor Anna Ohlsson
« skrivet: 2024-05-20, 09:39 »


Anna Kristina föddes i Kristdala, dotter till skomakaren Olof Werner Olofsson och Kristina Karolina Nilsdotter i Skinshult, se Kristdala C:10 bild 201 (AD), bild 200 (Riksarkivet). familjen flyttade sedan till Hjorted och Anna gifte sig 1898 med Robert Knut Fransson, född i Hjorted 1874-03-14 - se Hjorted AIIa:2 sid 653.

Olof Verner var född 1845-01-03, inte i Hulthorva utan i Skinshult, Kristdala. Han var son till sockenskomakare Olof Nilsson och Inga Lisa Nilsdotter (Kristdala C:5 sid 185). Hans hustru Kristina Karolina föddes i Björnhult, Mörlunda 1839-07-14, dotter till Nils Peter Bråberg och Greta Stina Svensdotter (Mörlunda C:4 sid 249).

53
Måhlberg / Målberg / SV: Måhlberg i Stockholm
« skrivet: 2024-05-20, 09:15 »
Du skriver ingenting om dina källor?

Det föds en Christina, dotter till Anders Hansson och Anna Andersdotter i Smedstugan (?), i Össeby den 25 februari 1760 (Össeby C:1 sid 57). Smedstugan tycks ha legat under Stora Karleby. Jag kan dock inte hitta familjen där i Össeby AI:1 sid 27

En ålderman Anders Målberg född 1738 finns med familjen vid Vira bruk, Roslags-Kulla AI:3 sid 192. Här nämns dock ingen dotter Stina eller Christina, och hustrun heter Brita Andersdotter. Familjen även i Roslags-Kulla AI:2 sid 46, inte heller där någon dotter Christina. Anders (utan familj) också i Roslags-Kulla AI:1 sid 19. Om han gifter sig i Roslags-Kulla (äldsta dottern född 1773) är det knappast samma person som fadern till Christina född 1760 i Össeby.

54
Fors / SV: Pehr Nilsson born 1764
« skrivet: 2024-05-20, 08:28 »
Here he is, born Aug 26 and baptized Sept 2 (last entry on the page):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035545_00041

Parents Nils Jonsson and Brita Persdotter.

55
 I Eksjö AIIa:12 sid 1162 står att de överförts till "n. b." (nya boken) sid 1953 och på den sidan finns de också i Eksjö AIIa:19. Där framgår också att några av barnen flyttar åt olika håll, men Alma Elisabet och flera av barnen överförs 1944 till sid 1043 i följande församlingsbok AIIa:22. Därifrån 1950 till sid 374 i nästa församlingsbok, men den är inte digitaliserad.

56
Han finns med familjen i Eksjö AIIa:11 sid 940 i avdelningen "Utan uppgiven hemvist". Där finns också anteckningen att han avlidit 1927-02-10. Hans familj flyttar 1933 till Eksjö AIIa:12 sid 1162.

57
Äspinge / SV: Dömd för otukt.
« skrivet: 2024-05-15, 12:59 »
Ett par tidningsnotiser om Nils Edvin:

58
Äspinge / SV: Dömd för otukt.
« skrivet: 2024-05-15, 12:48 »
Otuktsdomen bör finnas i Frosta tingslags häradsrätts arkiv (Frosta tingslag nämns i notisen i Polisunderrättelser).

Ej digitaliserat, men det bör gå att beställa en kopia från Riksarkivet. Datum för domen bör (enligt Polisunderrättelser) vara 1946-03-05:

https://sok.riksarkivet.se/arkiv/kUzRSwWyVj6lWViWyBFnCB

Första och andra resan: Andra resan markerar att personen dömts än en gång för samma typ av brott, vilket vanligtvis gav ett strängare straff.

Lite om fängelser och straffarbete:
https://forvaltningshistorik.riksarkivet.se/02_Fangelse.htm

Om du verkligen vill grotta ner dig:
https://libris.kb.se/bib/7677851


59
Övriga släkter - G / SV: Gålnander
« skrivet: 2024-05-14, 10:54 »
Vid en snabb koll i "Sveriges befolkning 1940-1990" (AD) hittar jag 28 Gålnander och alla tycks vara barn, barnbarn eller ingifta i samma släkt från Vidbo.

60
Eftra / SV: Holger Hanssons hustru Inger Larsdotter
« skrivet: 2024-05-13, 13:56 »
Ugglarp var (och är) ingen församling utan en by i pastoratet Slöinge och Eftra (idag Susedalens församling och Falkenbergs pastorat). Hon kan alltså tänkas finnas i någon av de församlingarnas födelseböcker,

61
Bösarp / SV: Anders Persson f 1794 Bösarp
« skrivet: 2024-05-13, 13:49 »
Hej,

vi bytte tankar om Anders Persson och hans hustru Elna i höstas:

https://forum.rotter.se/index.php?topic=194537.msg1657438#msg1657438

Jag hittade honom då enligt följande:

I Gislöv AI:4 sid 175 hittar man skolmästare Anders Persson vid Åkarps skolhus på två ställen: först som änkling med sonen Jacob, sedan tydligen omgift med hustru Kjerstina Andersdotter och två döttrar med noteringen "Bräcklig Fri. Fattighjon"

Även i Gislöv AI:5 sid 186 med anteckningen att Anders med hustru och dotter Signe flyttat till Gislövs fattighus.

Där finns de i Gislöv AI:6 sid 147, AI:7 sid 144 med uppgift om flytt till Gislöv 38 1856. Anders med hustru i Gislöv AI:8 sid 77, AI:9 sid 105, AI:10 sid 130 där hans död är noterad till 1869-07-02. Dödsnotisen i Gislöv FI:2 sid 21.

62
Lemnhult / SV: Lemnhult A1:6 sid 35.
« skrivet: 2024-05-13, 13:25 »
De flyttar till sid 9 samma volym.

63
Råneå / SV: Latinsk anteckning i husförhör
« skrivet: 2024-05-13, 11:36 »
Suddigt, även i ArkivDigitals bild som vanligtvis är något bättre. Min läsning:

Dicitur habere biberum cum
puella Bäck, s. begärt att ej betyg
om äktenskapsledighet få lemnas
förlikt med flickan sedan

Din översättning av latinet verkar riktig.

Det tycks alltså vara flickan Bäck som invänt mot att Johan Magnus skulle kunna få betyg om äktenskapsledighet, men att parterna sedan förlikts.

64
Översättning/Ordförklaring / SV: Hjälp med texten
« skrivet: 2024-05-13, 08:25 »
Min tolkning är att Hjördis är gift och arbetar som expedit i en privat firma (priv. fm.)

65
Kristine / SV: Vigsel 1937
« skrivet: 2024-05-12, 18:35 »
Församlingarna i Göteborg är inte helt enkla att
följa, särskilt då de inte finns tillgängliga i NAD.

Visst finns de i NAD (Nationell arkivdatabas) och till stor del också digitaliserade:
https://sok.riksarkivet.se/kyrkoarkiv?Arkivsok=G%C3%B6teborg&Lan=0&PageSize=100

66
Det är Olof Olofsson med familj som flyttar till Heda 1847. Närmast under den (överstrukna) familjen står "Sven Svensson med hustru och 8 barn". De finns kvar i Sutarp, Adelöv i nästa hfl:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0019548_00297

67
Norra Vedbo häradsrätt volym FII:107 finns inte digitaliserad i Riksarkivet, än så länge bara i ArkivDigital. Bifogat bouppteckningens första sida.

68
I ISOFs ortnamnsregister finns uppgiften att Skrivargården tidigare hetat Westansiö:
https://ortnamnsregistret.isof.se/place-name-basis/1138479/pdf

Westansiö finns i den volym du länkat till på bild 65:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0000198_00065

Sjön som syns på högersidan stämmer bra med Västansjösjön på dagens karta, söder om Borlänge flygplats, se bifogad kartbild.


69
Ljungarum / SV: Var låg Åstad?
« skrivet: 2024-05-10, 08:53 »
En gissning är att det är den fastigheten som också idag heter (Jönköping) Åstad 1. Där ligger idag Villa Solvik i Rosenlund, se bifogad bild.

Rosenlund är en bra bit från det område man idag tänker på som Ljungarum, men förstår jag det rätt så hörde Rosenlund och Vättersnäs/Sanna också till Ljungarums socken och Ljungarums landskommun som inkorporerades i Jönköping 1910.

70
Maria Magdalena / SV: Olof Viktor Wikström 18780214
« skrivet: 2024-05-09, 18:47 »
Via Sveriges dödbok hittade jag honom (varför tänkte jag inte på det först?), död i Adolf Fredrik 1912-04-13. Dödsorsaken Hängning (själfmord) i en lada i Tantolunden. Adolf Fredrik FI:18 sid 198.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00028445_00196

71
Maria Magdalena / SV: Olof Viktor Wikström 18780214
« skrivet: 2024-05-09, 18:41 »
Tantolunden ligger på Södermalm och hörde 1907 till Maria Magdalena, idag Högalid. Men att han dog där betyder förstås inte att han var skriven där.

Enligt mantalslängdsregistret 1911 bodde han då på Upplandsgatan 8, alltså Matteus Adolf Fredriks församling. I registret 1915 saknas han. Kanske kan det vara värt att söka igenom dödboken?


72
Borås / SV: Död o begravningsbok 1954
« skrivet: 2024-05-09, 17:37 »
Både församlingsbok och dödbok för 1954 finns i volymer som ännu är sekretesskyddade (70 år). Du kan förstås pröva att beställa en kopia av den aktuella posten i dödboken från Riksarkivet, volym F1:1 - eftersom personen ifråga är avliden borde det gå bra.
https://bestall.riksarkivet.se/sv/person-slaktforskning

73
Gustaf IV Adolfs dotter Sofia Wilhelmina är farfars farfars mor till Bernhard Max Friedrich August Gustav Louis Kraft, markgreve av Baden (1970- ). Han tycks vara den mest "kungliga" vid sidan av Danmarks och Sveriges statschefer.

74
Myntenheter / SV: Daler, skillingar m.m.
« skrivet: 2024-05-09, 15:20 »
1 daler 22 öre är min läsning utifrån förkortningarna här:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=132708.msg1346464#msg1346464

75
Sandhem / SV: Död och begravningsbok 1898 Sandhem
« skrivet: 2024-05-09, 14:52 »
Den enda Hellberg som avled i Skaraborgs län 1898 (enligt Sveriges dödbok) var banvakten Carl Johan Hellberg i Svensbro, Ljunghem som avled 1898-07-04. Född i Undenäs 1839-02-12.

76
Ljusdal / SV: Min Farfarfarmor Karin Hall
« skrivet: 2024-05-09, 14:25 »
I födelseboken Ljusdal CI:3 sid 79 nämns hon Chatarina med föräldrarna soldaten Jon Hall och Stina Ask. Familjen finns i Ljusdal AI:7b sid 152 där hon heter Carin och på sid 165 i samma volym som Catharina.

Utifrån detta tycks du ha rätt och din kollega fel. Varifrån har hen fått sina uppgifter?


77
Borås / SV: Död o begravningsbok 1954
« skrivet: 2024-05-09, 13:40 »
Går jag bakvägen via Sveriges dödbok hittar jag Anders Owe Zell, född i Halmstad 1912-08-02 och död i Borås Caroli 1954-07-24 boende Vintergatan 19A och noterad som gift 1943-06-13.

78
Sandhem / SV: Död och begravningsbok 1898 Sandhem
« skrivet: 2024-05-09, 13:35 »
Om du skapar ett användarkonto i Riksarkivet (det är gratis) får du tillgång till allt digitaliserat material äldre än 70 år (sekretessgränsen).

Gå till Riksarkivets webbutik: https://webbutik.riksarkivet.se/se/

Klicka på LOGGA IN uppe till höger och sedan på SKAPA ETT KONTO.

79
Efterlysningar / SV: Malax
« skrivet: 2024-05-09, 11:40 »
Så sena kyrkböcker är vad jag vet inte digitaliserade. Finland har striktare sekretessregler än Sverige, och har kanske inte heller kommit lika långt med avfotografering.

Jag har lyckats hitta en del födelsenotiser, förlovningsnotiser och så vidare genom att söka i digitaliserade finländska dagstidningar. Kanske kan det ge dig något också (helst ska det förstås vara lite ovanligare namn).

Pröva Nationalbibliotekets söksida:

https://digi.kansalliskirjasto.fi/search?formats=NEWSPAPER

Vasabladet är nog den bästa tidningen att söka i.


80
Karl Otto (Petersson) Hellberg, född 1866-09-21 i Marum, bosatt i Skara stadsförsamling 1871-98 då han flyttar till Fullösa enligt Skara sf AI:35 sid 929.

Han dyker sedan upp i Västerås domkyrkoförsamling, gift 1901 med Anna Natalia Andersson, född i Väla (Västerås dkf AIIa:10 sid 982).

81
Allmänt / SV: Söderhamns fotoatelje
« skrivet: 2024-05-08, 12:31 »
Här finns Ellen och Siri med föräldrarna slaktaren Anders Gustaf Johansson och Ellen Valborg Westerlund i Söderhamn:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00205548_00280

82
Tryserum / SV: Måns Persson i Skrickerum
« skrivet: 2024-05-07, 08:13 »
PLF visar födda, vigda, döda. Här de Måns Persson som dött under aktuell period:
Persson, Måns   17440100 Skrickerum ålder 29
Pehrsson, Måns   17530511 Knappekulla ålder 48
Pehrsson, Måns   17550228 Löckerum ålder 84
Persson, Måns   17840910 Ingelsbo ålder 54
Persson, Måns   17880415 Borg ålder 75
Persson, Måns   17940828 Björnvarp ålder 80 änkling
Persson, Måns   17960119 Kvarnhagen ålder 72
Persson, Måns   17980922 Oltorp ålder 55


83
Tryserum / SV: Måns Persson i Skrickerum
« skrivet: 2024-05-06, 11:23 »
PLF Oskarshamns databas har 11 Måns Pehrsson/Persson/Pärsson födda i Tryserum vid någorlunda rimliga datum:

Måns Pehrsson f 17110920 Palmsvederna
Måns Pehrsson f 17130820 Dockebo
Måns Pehrsson f 17141001 Skrickerum
Måns Pehrsson f 17141014 Björnvarp
Måns Pehrsson f 17160306 Grännäs
Måns Pehrsson f 17160726 Oltorp
Måns Pehrsson f 17190418 Bidalen
Måns Pehrsson f 17430127 Sollida
Måns Pehrsson f 17440729 Skrickerum
Måns Pärsson f 17450715 Löckerum
Måns Pärsson f 17460109 Kägglö

Om vi utgår från att din Måns Persson också föddes i Skrickerum (vilket förstås inte är 100 % säkert) så finns bara två stycken. Måns född 17141001 är sannolikt den Måns Persson som dör i Skrickerum i januari 1744 29 år gammal, så han kan räknas bort. Då finns det alltså bara ett alternativ kvar, Måns född 17440729, som till Pehr Månsson och Karin Pehrsdotter. Förutsatt förstås att PLF-databasen inte missat något.


84
Motala / SV: Hilda Sofia Johansdotter f Motala 1853
« skrivet: 2024-05-06, 10:39 »
Motala AI:26 sid 83 (AD), sid 41 (Riksarkivet).

85
Viby / SV: Läshjälp födelsenotis i Viby socken Örebro län
« skrivet: 2024-05-05, 18:03 »
Anne, när det gäller Gustaf Adolf Helsingius så finns ett släktträd här:
https://gw.geneanet.org/rafaelo?lang=en&n=helsingius&oc=0&p=gustaf+adolf&type=tree

Släktträd man hittar på webben är ju inte alltid helt pålitliga, men ägaren till detta (Rafael Olin) är seriös och noggrann (jag har själv hittat många uppgifter där, vi är släkt genom ingifte på långt håll).

Geneanet är lite speciellt - när du klickat runt ett tag kommer det upp en ruta att du inte kommer längre utan att logga in. Men det är gratis att skapa ett konto.

86
Han föddes 2 november (krusidullerna på N i Nov kan förvilla, men är desamma på posterna ovanför på samma sida) och döptes den 10.
Datumet 15 december i högerkolumnen gissar jag är datum för moderns kyrktagning. Och hon var 24 år gammal.

87
Allmänt / SV: Holm
« skrivet: 2024-05-05, 12:08 »
Det beror på vad du menar med ett Holmsläkte.

Släktnamn på 1700-talet förekom bland adel och präster och i viss mån städernas borgare. Holm är dock inte ett efternamn typiskt för dessa grupper.

Holm kan också vara ett soldatnamn, eller ett sådant tillagt efternamn som inte var ovanligt t ex bland gruvarbetare eller järnbruksarbetare. Sådana namn gick inte självklart i arv till barnen, även om det förekom att barnen behöll faderns efternamn. Och flera personer kan ha haft/tagit efternamnet Holm utan att vara släkt - men naturligtvis kan också två personer Holm vara släktingar.


88
Titlar och befattningar / SV: Vad gör en krigsfiskal
« skrivet: 2024-05-05, 10:39 »
Bifogat Ernst Eriks inskrivningskort från USAs armé, från:
"United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918", database with images, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KZ2L-N1D : 29 December 2021), Ernst Erik Carlson, 1917-1918.

Han skrevs in 11 september 1918, så det är väl inte särskilt sannolikt att han deltog i kriget.

89
Titlar och befattningar / SV: Vad gör en krigsfiskal
« skrivet: 2024-05-04, 17:38 »
Krigsfiskalen var åklagare vid krigsrätt, som 1934 fanns vid varje regemente/motsvarande (krigsrätternsa avskaffades 1949).

Varför en krigsfiskal var inblandad vid din släktings dödförklaring vet jag inte. Kan det ha att göra med hans tjänstgöring i USAs armé? Hade dödförklaringen något att göra med den tjänstgöringen, t ex att han förklarats saknad i samband med strider?

Krigsfiskalernas arkiv finns (ej digitaliserat) så det kanske går att söka fram/beställa handlingarna i ärendet:
https://sok.riksarkivet.se/arkiv/a79Hd6fnTaIIIeu8Xr7bV2

90
Gränna / SV: Sven Erik Gösta Andersson.
« skrivet: 2024-05-04, 12:47 »
Sven Erik Gösta föddes 5 juni 1921.

I Sveriges befolkning 1940-1990 står han som ogift hela perioden och är inte sammanboende med några barn så kanske hade han inga?

Bror Fritz Vitalis hade däremot många barn. Eftersom de sannolikt är i livet kan de enligt forumreglerna inte nämnas i en forumpost. Jag har skickat ett PM.

91
Östmark / SV: Östmark AI:13 (1841-1845) Bild 445 / Sida 431
« skrivet: 2024-05-04, 12:34 »
sonen Olof:
Lärer vara ett misstag enl upplysning från Fryksän
de 14/6 45.
undergått uppenbar Kyrkopligt i Fryksände för tjufnad.

Nils Påhlsson: Jon Perss i Sörmark (gissningsvis vart han flyttar)

Anteckningen för Johanna Olsdotter är svår att tyda, men kanske d[ito] d[ito], alltså också hon "borta i Norrige".
 

92
Att ge sitt barn ett förnamn som delades av kungligheter har ju varit (och är) oerhört vanligt. Oscar var väl ett närmast okänt namn i Sverige innan Jean Baptiste Bernadotte kom hit med sin son Joseph François Oscar. Och Estelle är ett namn som blivit vanligare de senaste 10 åren. Man kan tänka sig detsamma vad gäller att ge Bernadotte som förnamn.

Kungars oäkta barn finns många myter, historier och obekräftade uppgifter om. Men vad jag känner till finns inga erkända utomäktenskapliga Bernadottes.

Enligt uppgift ska Jan (Carl-Johan) Bernadotte, sonsons sonson till Oscar II och brorsons sonson till Karl XV, gjort ett Y 67-test hos Family Tree DNA sǻ DNA-jämförelse är en teoretisk möjlighet. Se: https://slakthistoria.se/slaktforskning/ar-du-slakt-med-kungafamiljen

93
Nysätra / SV: Nysätra Al:19 s. 27
« skrivet: 2024-05-04, 11:10 »
Åkes och Johannas vigselnotis från 1854-12-27 i Bro (AB, C) EI:1 bild 24.

94
Nysätra / SV: Nysätra Al:19 s. 27
« skrivet: 2024-05-04, 10:50 »
Deras tvillingdöttrar föds i Giresta (Giresta C:4 sid 138) och familjen återfinns i Giresta AI:7 s 10 med uppgiften att de kom från Håtuna 1857.
Via Håtuna flyttlängd hittar man dem i Håtuna AI:16 sid 37 där Johanna Albertina uppges vara född 1830-02-27 i Västra Ryd. Med föräldrar och syskon i Västra Ryd (AB, C) AI:10b sid 36.

95
Hedemora landsförsamling / SV: Greta Stina Larsdotter
« skrivet: 2024-05-04, 10:09 »
Greta Stina född utom äktenskapet, modern pigan Greta Jansdotter i Ingvallsbenning nr 5. Se Hedemora CI:9 bild 71 (AD), bild 76 (Riksarkivet).
Greta Jansdotter var född 1802-03-29 Västerby Hedemora enligt Hedemora AI:14b sid 6a (AD), sid 6 (Riksarkivet).

96
Övriga släkter - S / SV: Stiernblad
« skrivet: 2024-05-04, 09:01 »
Det framgår ju lite längre fram i Sylve Åkessons text (min kursivering):

" Hakvin Stiernblad hade gjort militär karriär och var en tid ryttmästare i hessisk tjänst. Genom sitt giftermål med Maria Sophia Beck-Friis fick han Torup och bosatte sig där. Därefter tog han tjänst vid hovet och blev kammarherre och överceremonimästare.

Här anges inga årtal för hovtjänstgöringen. Enligt www.adelsvapen.com ska han ha utnämnts till kammarherre 1745 och överceremonimästare 1748, alltså under Adolf Fredriks tid på tronen:
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stiernblad_nr_1370

Inga uppgifter om att han skulle haft någon tidigare tjänst vid hovet. Enligt wikipedia var hovjunkare en hederstitel som inte behövde ha något att göra med vistelse vid hovet. Om Stiernblad faktiskt fick den titeln vet jag inte - det kan noteras att Åkesson skriver att anledningen "sägs ha varit".

97
Sund / SV: Plats för födsel
« skrivet: 2024-05-03, 18:09 »
L[illa] Ukreda får jag det till (med lite hjälp av registret i Sund AI:1).

98
Viby / SV: Läshjälp födelsenotis i Viby socken Örebro län
« skrivet: 2024-05-03, 18:05 »
Och det bör väl vara den Matz Fernstedt som finns som nr 108 i 1721 års generalmönsterrulla för Upplands ståndsdragoner, 5 kompaniet. Åldern 24 år 1721 stämmer ju bra med åldersangivelsen i Viby AI:2, födelseår omkring 1697.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029840_00226

99
Viby / SV: Läshjälp födelsenotis i Viby socken Örebro län
« skrivet: 2024-05-03, 17:54 »
Det tycks som om redan Abraham Josefsson tog namnet Fernstedt:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001599_00219

Den Matths F som nämns i Viby AI:2 har fått åldern angiven som 72 år 1770, alltså född omkring 1698.  Det verkar rimligt att han är den avskedade dragonen M. Färnstedt i Krögarefallet som nämns i Viby AI:1:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004910_00146

Han skulle ju kunna vara Abrahams morfar. Enligt Viby AI:2 skulle Abrahams mor Kerstin Mattsdotter varit 35 år 1770. Det föds en Kerstin, dotter till Matz Färnstedt och Kerstin Larsdotter i Kärrstugan, Viby 1736-04-06:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001458_00106


100
Viby / SV: Läshjälp födelsenotis i Viby socken Örebro län
« skrivet: 2024-05-03, 11:44 »
Torp[aren] Joseph Jönsson
h[ustrun] Cherstin
Mattsdotter
i Krögarefallet

Se familjen här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001442_00173

101
Malmö Sankt Petri / SV: Rönneholmsvägen 74
« skrivet: 2024-05-02, 19:21 »
Malmö stad har ett bra digitalt kartarkiv, men just nu verkar tyvärr de historiska kartorna oåtkomliga eftersom de bygger om webbsidorna, se
https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Arkitektur-och-kulturarv/Malmos-historia/Kartor.html

102
Dädesjö / SV: Möcklehult
« skrivet: 2024-05-02, 16:27 »
Carl August, född i Södra Solberga, och Sara Johansson, född i Sjösås, gifter sig i Södra Solberga 1868-04-19. De finns med åtta barn, alla födda i Dädesjö, här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0024310_00214

De hade också sonen Klas/Claes Edvard, född 1876-08-05 och död 1876-09-20.
Yngsta dottern Ida Lovisa, född 1884-08-15, dog 1884-12-20.

Carl August i Södra Solberga med föräldrar och syskon:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0023304_00115

Sara i Sjösås med föräldrar och syskon:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0025611_00069

103
Allmänt / SV: Armart?
« skrivet: 2024-05-02, 10:25 »
Militära förkortningar är ofta svårgenomträngliga.

Armart torde betyda arméartilleriet (till skillnad från kustartilleriet). Han utbildades vid artilleriskjutskolan (ArtSS).
1 tj gr = första tjänstgöringsgruppen men vad som står därefter kan jag inte tyda.
Placerad vid 4 batteriet A9 (Bergslagens artilleriregemente), Kristinehamn.

104
Uppsala (domkyrkoförsamling) / SV: Albanus
« skrivet: 2024-04-30, 16:23 »
De gifter sig 1924-12-31. De tycks bo i Uppsala hela sitt liv och äktenskapet tycks ha varit barnlöst.
Edit Ingeborg dör 1973-10-11 och Albanus Heribert 1980-01-22. De bodde då på Kvarnbogatan 18 i Uppsala som var deras adress redan i 1940 års folkräkning.
Huset finns kvar, se bifogad skärmdump från Google Streetview.

105
Fliseryd / SV: Per Olof Axelsson Tannlund
« skrivet: 2024-04-30, 16:03 »
När det gäller den långa anteckningen om länsstyrelsen har jag svårt att tolka varje ord, men det handlar om att länsstyrelsen, efter att ha tagit del av polisutredningen, beslutat att det inte föreligger hinder för begravning. Det betyder väl i praktiken att det inte fanns misstanke om brott som annars hade kunnat ge skäl att skjuta upp begravningen pga ytterligare utredningar/undersökningar.

106
Var ligger platsen? / SV: Var ligger Örlyckorna?
« skrivet: 2024-04-30, 10:05 »
Det närmaste jag kunnat hitta är torpet Orlyckan i Rinna socken. Rinna var annexförsamling till Ekeby så inte helt omöjligt om än lite långsökt. Men det finns inget Orlyckan eller Örlyckorna i registret till Rinna AI:1.

Se https://ortnamnsregistret.isof.se/place-names/1576391?place-name-id=1576391&county-id=4&page-number=1&page-size=20&place-name=orlyckan&place-name-search-type=Contains&place-name-sort-order=ascending&show-extended-place-name-filter=true&page-number-basis=1

107
Enligt nationella biblioteksdatabasen Libris finns den på sju bibliotek:
https://libris.kb.se/bib/356368

Om du nu inte råkar bo i Stockholm, Uppsala, Lund eller Göteborg så är det möjligt att ditt lokala kommunbibliotek kan hjälpa till med ett fjärrlån. Det är inte alltid forskningsbibliotek tillåter fjärrlån, men ofta kan det fungera när det inte rör sig om extremt sällsynta böcker.

Och här ett exemplar till salu:
https://www.bokborsen.se/view/Kjellander-Rune/R%C3%B6rledningsentrepren%C3%B6rernas-I-Stockholm-Historia/11858857

108
Ekström / SV: Eric Gustaf Ekström f. 1820
« skrivet: 2024-04-29, 16:48 »
Bör vara denna Anders Gustaf Ekström född 1820-04-15:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0014155_00084

son till Erik Jansson Ekström och Greta Ersdotter Beckström.

109
11 Föremål / SV: Inredningsdetalj
« skrivet: 2024-04-29, 14:04 »

110
Vena / SV: Nils Andersson och Maria Haraldsdotter
« skrivet: 2024-04-26, 21:31 »
Enligt PLF Oskarshamns databas föds 5 barn i Svingebo med en far med namnet Harald - gissningsvis samma person:
Sara döpt 1718-10-05
Ingel 1721-05-21
Per 1727-11-19
Lars 1734-05-12
Maja (Maria) 1738-04-23

När Brita Nilsdotter döps heter ett av vittnena Per Haraldsson, när hennes bror Oluf döps 1780-07-02 finns Lars Haraldsson bland vittnena. När Per Haraldssons son Sven döps 1766-11-26 är Maria ett av vittnena. Det antyder att Per, Lars och Maria är syskon.

Lite mysteriös är en hustru Kerstin Haraldsdotter i Vederhult som är dopvittne när Britas bror Lars döps 1774-01-14. PLF listar ingen Kerstin Haraldsdotter född i Vena  - däremot en Kerstin Haraldsdotter i Svingebo som 1759 gifter sig med Nils Nilsson i Östrahult. Så kanske har hon aldrig skrivits in i födelseboken?

Kanske värt att notera att Nils och Marias äldsta dotter f 1764-08-24 fick namnet Sara. De får också en son Lars, men det är förstås ett mycket vanligt namn.

Med tanke på dopvittnena verkar det rimligt att den Maria Haraldsdotter som föddes i Svingebo 1738 är Britas mor.

Nils Andersson är lite svårare att få grepp om. Det är förstås inte säkert att Nils föds i Vena, men i så fall fins bara en Nils Andersson i passande ålder utifrån uppgifterna i dödsnotisen, nämligen den Nils som döptes i Myreholm 1733-04-29. I Myreholm föds också Jon Andersson döpt 1737-10-23 och Måns Andersson f 1752-08-16, men ingen av dem finns som dopvittnen för Nils och Marias barn. Inte heller får något av Nils och Marias barn namnet Anders.

Om detta är rätt Nils kan hans föräldrar vara Anders Nilsson i Myreholm och Maria Olofsdotter i Vena som gifter sig 1730-12-27.

111
Efterlysningar / SV: Malax
« skrivet: 2024-04-24, 22:22 »
Malax (finska Maalahti) ligger i den svenskspråkiga delen av Österbotten, granne med Vasa.

Kyrkböckerna tycks vara på svenska.

Du kan söka här:
https://hiski.genealogia.fi/hiski?se
eller här:
https://sv.digihakemisto.net/aineisto/1282202665 (går lite längre fram i tiden)

112
Västrum / SV: Info sökes om Lars Gråberg
« skrivet: 2024-04-24, 11:12 »
Olof föddes 1765-02-25, son till Lars Olofsson och Lisken Månsdotter i Kråknäset/Kråkenäs, Västrum (Västrum CI:1 sid 5). Lars står dock i husförhörslängden Västrum AI:2 med efternamnet Gråberg, t ex sid 163.

På de flesta ställena i Västrum AI:2 nämns inte Lars som båtsman, men det görs på sid 409. Och i Västrum AI:2 sid 39 finns båtsmannen Adam Gråberg i Kråkenäset, död 1761, alltså sannolikt Lars' företrädare på posten. Så det rör sig alltså om ett båtsmansnamn.

113
Odarslöv / SV: Födelseboken 1812
« skrivet: 2024-04-24, 10:27 »
Enligt Hardeberga AI:4 dör Åke 1814. Änkan Karna och barnen sedan i Bonderup AI:1 sid 91 där de står som avflyttade till Dalby 55 (sonen Petter dock till Hällestad 11) 1816. Här har Hanna fått felaktigt födelsedatum, 1802-11-29.

Karna med barnen Hans, Catrina och Hanna i Dalby AI:1 bild 2350 sid 76, bild 1930 sid 37 och bild 2300 sid 71 där Hanna fått födelsedatum 1812-11-29. Här också en oklar flyttningsnotis som nämner Dalby 30, Dalby 37 och Mölleberga. Jag hittar dem inte i Dalby 30 eller 37, så kanske flyttade de till Mölleberga.

Pigan Hanna Åkesdotter dyker upp i Hällestad AI:5 sid 110 inflyttad från Veberöd 1828 dit hon flyttar tillbaka 1829. Se Veberöd AI:7 sid 95 där hon står som utfyttad till Eserup/Esarp 1830.

Hanna dyker sedan upp i Hällestad AI:5 sid 125 där hon står som inflyttad från Kyrkheddinge 1831. Även sid 55 där hon står som utflyttad till Genarp 1833.

Hon finns i inflyttningslängden Genarp B:1 inflyttad till Ekesvång, i Genarp AI:8 sid 18, AI:3 bild 800 sid 1 och AI:9 sid 1 där hon står som gift, har fått födelsedatum 1811-11-29 och anges flyttad till Göddelöv 6 1839.

I Gödelöv AI:8 sid 10 som inhyses hustrun Hanna Åkesdotter, nu med födelsedatum 1811-04-29, och i Gödelöv AI:8 sid 28 med make och barn. Vidare i AI:9 sid 38, AI:10 sid 28, AI:11 sid 76

Jag har inte sökt vidare, men enligt Sveriges dödbok dör Hanna 1884-12-11 i Gödelöv 23.

114
Odarslöv / SV: Födelseboken 1812
« skrivet: 2024-04-24, 08:12 »
Familjen i Igelösa AI:1 på flera ställen, t ex bild 184 sid 31 och bild 205 sid 29 där de står som avflyttade till något som är svårläst men kanske Fliinge (Flyinge)? De dyker iallafall upp i Flyinge i Hardeberga AI:4 sid 140 där Åke Svensson står som stalldräng med efternamnet Stångren(?).

Sidhänvisningarna till AD.

115
Odarslöv / SV: Födelseboken 1812
« skrivet: 2024-04-24, 07:30 »
Det var oerhört kladdigt, men föräldrarna var Åke Svensson och Karna Pehrsdotter i Östra Odarslöv. Det framgår också tydligt i dubletten Igelösa CI:3 sid 21 (ArkivDigital).

Odarslöv var annexförsamling till Igelösa från 1500-talet till 1933.

116
Lur / SV: Vattenholmen. Resö Nordgård
« skrivet: 2024-04-23, 11:13 »
Vattenholmen tycks ha överförts från Resö Nordgård till Resö Uppegård. Det finns folk på Vattenholmen efter 1887, se t ex Lur AI:25 sid 171.

117
Offerdal / SV: Ragnar Söderqvist 1912-1987
« skrivet: 2024-04-23, 11:01 »
In the record "Sveriges befolkning 1940-1990 (ArkivDigital) he can be followed:

In 1950 he lives at Prästbordet 1:21, Viken, Offerdal parish
In 1960 he lives at Stora Vika, Sorunda parish
1970: Ugnen 5-8, Stora Vika
1975: Hillersjövägen 8 C, Stora Vika
1980 ditto
1985: Backluravägen 29 C, Nynäshamn where he dies Sep. 26 1987.

He's registered as "unmarried" in all those records and his occupation is given as factory worker. There was a large cement manufacturing plant in Stora Vika, so that's where he might have worked.

118
Det är onekligen förvirrande.
I historiken för Södra Fågelås kyrkoarkiv (Riksarkivet) läser jag
"Tidigare [före 1902] hette pastoratet Fågelås och bestod av Fågelås kyrkosocken jämte kapell. Det senare var beläget i och omfattade Södra Fågelås."

Det  fanns alltså en kyrksocken med kyrka och ett kapell och tydligen har det förts olika längder för de båda.

I en broschyr om Södra Fågelås kyrka/kapell läser jag
"Det finns inga belägg för när Södra Fågelås kyrka kom till, men troligen är den byggd tidigt på 1600-talet. Den timrades upp för att tjäna som “capell” för befolkningen i Fågelås församlings södra del.
Kapellet uppfördes av ett “kapellag” inom moderförsamlingen, vilka även fick svara för dess verksamhet och präst. Senare blev kapellet ett annex till Norra Fågelås kyrka och fick då bistånd därifrån."
Mera på https://www.svenskakyrkan.se/filer/s%C3%B6%20f%C3%A5gel%C3%A5s.pdf

Dalshult ligger 600 m nordväst Södra Fågelås kyrka, se bifogad bild.


119
Gamla Uppsala / SV: Carl August Carlsson f 16 feb 1869
« skrivet: 2024-04-22, 19:12 »
Rotemansregistret är inte så krångligt att söka i, pröva:
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx

Här får jag tre träffar.

1892-96:

Citera
Personuppgifter:

Namn Carl August Carlsson
Titel: Dräng
Födelseuppgifter: 1869-02-16 (Gamla Uppsala), Uppsala län Status: Ogift, Anställd utan familj

Boendeuppgifter
Gata : Bengt Ekehjelmsgatan,4
Gata : Högbergsgatan,47
Littera : N 1
Fastighet : Stören,13
Fastighet : Stören,3
Församling : Maria
Häftets nummer och tidsperiod : 41914 (1887-1901)
Häftets sida och rad : 001 -20
Arkivrote och stadsdel : 15 (Södermalm)

Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1892 från rote 20

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1896 till annan fastighet i roten (N 8/3)

Övriga uppgifter
Hushållsföreståndare, kommentar : Marg D-o D-o
Kyrkoskrivningsår : 1893
Militäruppgift : 333-125-1891 F.D.Stamanst./(Rote 20)
Militäruppgift, intern kommentar : /3 Kl.-1901

Källtrogna uppgifter vid avvikelse
Född: Gamla Ups.

1896-98:

Citera
Personuppgifter
Namn Carl August Carlsson
Titel: Dräng
Födelseuppgifter: 1869-02-16 (Gamla Uppsala), Uppsala län Status: Ogift, Ensamstående utan barn

Boendeuppgifter
Gata : Bengt Ekehjelmsgatan,8
Littera : N 8
Fastighet : Stören,10
Församling : Maria
Häftets nummer och tidsperiod : 41933 (1887-1912)
Häftets sida och rad : 003 -25
Arkivrote och stadsdel : 15 (Södermalm)

Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1896 från annan fastighet i roten (N 1/1)

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1898 till annan fastighet i roten (N 7/2)

Övriga uppgifter
Kyrkoskrivningsår : 1893
Militäruppgift : 333-125-1891 Fd Stamanst.

Källtrogna uppgifter vid avvikelse
Född: G-la Upsala


1898-99:

Citera
Personuppgifter
Namn Carl August Carlsson
Titel: F.d.gardist
Födelseuppgifter: 1869-02-16 (Gamla Uppsala), Uppsala län Status: Ogift, Ensamstående utan barn

Boendeuppgifter
Gata : Bengt Ekehjelmsgatan,10
Gata : Timmermansgatan,37
Littera : N 7
Fastighet : Stören,9
Församling : Maria
Häftets nummer och tidsperiod : 41931 (1887-1912)
Häftets sida och rad : 002 -21
Arkivrote och stadsdel : 15 (Södermalm)

Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1898 från annan fastighet i roten (N 8/3)

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1899-12-20 till rote 19

Övriga uppgifter
Kyrkoskrivningsår : 1893
Militäruppgift : 333-125-1891
Militäruppgift : F.D.Stamanst.

Källtrogna uppgifter vid avvikelse
Titel: F.d.gard.,Boddräng
Född: Upsala G-la

Dock hittar jag honom inte som gift eller några senare uppgifter i rotemansarkivet. I registret till Stockholms mantalslängder 1901 finns Karl August Karlsson (alla C ändrade till K i registret) boende Tavastgatan 18 vilket stämmer med uppgifterna i Sveriges dödbok. Se sid 4, femte namnet nerifrån här:

https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/Allm%C3%A4nna%20registret/Allm%C3%A4nna%20registret%201901-1935%20pdf/Allmreg19011935_0074.pdf

Mathilda Svensson finns i Värmdö AI:36 sid 399 med uppgift att hon flyttat till Stockholm Maria 1901. Gissningsvis ägde vigseln rum i Maria församling och i så fall finns paret i lysningsboken där, men det blir många sidor att leta igenom.

120
Konst / SV: Pehr Hörberg
« skrivet: 2024-04-22, 18:17 »
Spontant ser jag inte någon självklar koppling.

Enligt uppgift på Sävsjö kommuns hemsida ska hovmålaren Pehr Hörberg varit son till en soldat i Virestads socken. Födelsenotisen (född 1 februari och döpt 2 februari 1746) i Virestad C:1 sid 167, föräldrarna Åke Hörberg och Bengta Gisesdotter. Fadern var soldat och namnet Hörberg är säkerligen ett soldatnamn, kanske från byn Hörda i socknen.

Peter Hörberg i Höreda var också han soldat (korpral). Här är det tänkbart att hans namn kommer från sockennamnet.

Med tanke på avståndet mellan Virestad och Höreda verkar ett släktskap, åtminstone ett nära släktskap, inte särskilt sannolikt. Men det kan förstås inte helt uteslutas.


121
Nedre Ullerud / SV: Sökhjälp
« skrivet: 2024-04-22, 17:55 »
Sveriges befolkning 1950:

Mantalsskriven: Nedre Ullerud, Värmlands län
Fastighet: Risätter 1:94
Adress: Box 146 Klippan, Deje

Sveriges befolkning 1960:

Mantalsskriven: Almby, Örebro län
Fastighet: Stg 2089
Adress: Marielundsv 1, Örebro

Sveriges befolkning 1970:

Mantalsskriven: Nedre Ullerud, Värmlands län
Adress: Pl 754 Lyckorna, 660 92 Deje

Sveriges befolkning 1975:

Mantalsskriven: Karlstad domkyrkoförsamling
Adress: Gruvlyckev 23, 653 43 Karlstad

Sveriges  befolkning 1985:

Mantalsskriven: Karlstad domkyrkoförsamling
Adress: Ventilg 16 II, 653 45 Karlstad

122
Gränna / SV: Syskonen till Carl Johannesson.
« skrivet: 2024-04-21, 15:33 »
Hur gjorde du för att hitta detta?

Med hjälp av registret Befolkningen i Sverige, ArkivDigital. Det kostar,och jag körde själv länge med bara Riksarkivet men registren i AD är väldigt hjälpsamma plus att bilderna nästan alltid är tydligare och därför mer lättlästa.

123
Gränna / SV: Syskonen till Carl Johannesson.
« skrivet: 2024-04-21, 14:39 »
Hon flyttar från Ödeshög till Västra Tollstad, se
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0019395_00047
(fjärde namnet nerifrån).

Därefter hittar du henne i Botkyrka AI:18 sid 166
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00019847_00165
Sedan i Salem AI:18 sid 111 gift med trädgårdsmästaren Alfred Wiggberg:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00046887_00111
Vidare till Salem AI:19 sid 90, Södertälje AI:20 sid 398, Södertälja AI:22 sid 660, Östertälje AI:18 sid 96, AI:19 sid 78.
Därifrån till Tveta AI:19 sid 158.
SÅ till SÖdertälje där Alfred dör, Charlotta som änka i Södertälje AI:28 sid 896
Hon dör i Södertälje 1915-05-07 enligt Sveriges dödbok.

124
Slaka / SV: Inflyttad till Slaka 1859 men vart?
« skrivet: 2024-04-21, 14:03 »
Dito dito, alltså samma som närmast föregående: Pastorsbostället (om än lite svårläst).
Se Slaka AI:14 sid 304.

125
Övriga släkter - S / SV: Spira
« skrivet: 2024-04-21, 11:35 »
Familjen också i Sunnersberg AI:4 sid 175.

126
Ett dokument från Södra Vings hembygdsförening som innehåller en avskrift av en artikel i Borås tidning från 1978 om postrånet och Petter Andersson Stor (på sidorna 25-29):
https://shfstor.blob.core.windows.net/sodra-ving/uploads/file/%C3%84ldre%20arkiv.pdf

Där framgår att dödsdomen genom kunglig nåd omvandlades till livstid på fästning 1852-05-26.

127
Jönköpingsbladet nämner 1852-01-27 (även Göteborgs handels- och sjöfartstidning 1852-01-30) att Göta hovrätt 1852-01-19 kommit med ett utslag rörande häktade soldaten Peter Andersson Stor, dock sägs inget om vilket utslaget blev.

128
Kinneveds hembygdsförening har en innehållsrik hemsida där jag hittar denna uppgift:

"Petter blev 1850 dömd till halshuggning för poströveri men det verkar ha omvandlats till fästningsstraff. Maria Greta skild från honom, till Od, omgift 18560209 m Joh. Pettersson."

Detta från https://www.kinneved.se/brismenefolk/vestarps_rote.pdf sid 41.

129
Förnamn - U / SV: Ulfrik
« skrivet: 2024-04-20, 08:50 »
En träff i ISOFs förnamnsregister, se bifogad bild.
LDL är Lunde domkapitels gavebøger. ("Libri datici Lundenses".) Ed. C. Weeke. 1884—89.
Länk till registret:
https://www.isof.se/arkiv-och-insamling/digitala-arkivtjanster/sveriges-medeltida-personnamn---fornamnsregister-abbe-oxvidh

130
Rurik har knappast DNA-testats. Han har en gravsten placerad där han enligt legenden skulle dött, men om hans kvarlevor verkligen finns där är vad jag förstår inte undersökt.

Detsamma gäller Harald Hårdråde. Källor säger att han är begravd i Elgeseter kloster i Trondheim. Utgrävningar har gjorts där 2019, men jag har inte kunnat hitta uppgifter att man funnit några kvarlevor "och de måste förstås i så fall identifieras, det var nog inte bara han som begravdes där. Dessutom har kvarlevorna i så fall flyttats fleraa gånger, han dog ju  i England och skall ha begravts i Mariakyrkan i Trondheim men flyttats till Elgeseter på 1100-talet.

Under romerska kejsardömet var kremering vanligt vilket förstås gör det mycket svårt att finna DNA efter romerska kejsare.

131
Förvisso finns enstaka DNA-tester av kvarlevor från forntid och medeltid. Men när "Svanberg" i sitt släktträd redogör för anor tillbaka till Ludvig den fromme tror jag knappast att det bygger på DNA, snarare på andra källor som kan vara mer eller mindre trovärdiga.

En osäkerhet vid DNA från mycket gamla kvarlevor är att det är svårt att säkert veta vems kvarlevor man testar. Ett exempel är undersökningen av tre personer i Varnhems klosterkyrka som enligt hyggligt trovärdiga men inte 100 procent verifierade källor skulle vara Birger Jarl, hans andra hustru Melchild och sonen från första äktenskapet Erik. DNA-analyserna överensstämmer med den hypotesen och stärker den därmed - men fortfarande kan det inte med 100 procents säkerhet sägas att de begravda verkligen är Birger, Melchild och Erik.

132
"Samma dag" (alltså 10 december, som i närmast föregående notis), i Kullebo qwarn.

133
Hjorted / SV: Föräldrarna till Kjerstin Nilsdotter
« skrivet: 2024-04-19, 11:07 »
Absolut möjligt, kanske också troligt även om det är svårt att bekräfta till 100 procent.
När jag söker i PLF del 1 är Lars' och Måns' födelsenotiser från 1681 och 1686 de enda notiser där namnet Lade förekommer.
Kanske en felskrivning, men märkligt att det blev samma felskrivning med fem års mellanrum.

134
Har du bara tålamod kan du ju leta igenom Lunds födelsebok 1684-86 och se om du kan hitta någon Carl med fader Frans (inget jättevanligt namn).

135
Hjorted / SV: Föräldrarna till Kjerstin Nilsdotter
« skrivet: 2024-04-19, 10:25 »
En Måns Lagesson i Flomarken, Hjorted dör 1732-11-26 vid 47 års ålder vilket ju stämmer hyggligt med ovan nämnde Måns.

Lage Larsson i Spjuthult var 81 år vid sin död 1721 vilket ger födelseår ca 1640. Han skulle då vara drygt 40 vid äktenskapet med Anna. Lite högt men inte extremt, och det kan ju ha varit ett andra gifte, så det är möjligt att det är båtsmannen Lade/Lage Larsson.

Måns är den enda Lagesson död i Hjorted enligt PLF Oskarshamn. Ingen Ladesson finns i dödsdatabasen där.

Drängen Måns Lagesson i Spjuthult gifter sig med pigan Ingebor Jönsdotter i Yxered 1714-10-10.
Lars Lagesson i Spjuthult gifter sig med änkan Maria Jacobsdotter i Rumhult 1713-11-01 - nej, här har PLF gjort fel och blandat ihop två notiser! Lars gifter sig med Karin Pährsdotter i Rumhult (Hjorted C:1 bild 29 sid 51).

Enligt PLF får Lars och Karin sex söner:
Pähr 17141223
Nils   17160918
Måns   17190201
Jöns   17210811
Jacob 17240612
Anders 17320122 (här anges dock moderns namn som Karin Svensdotter. Felskrivning, eller har Lars blivit änling och gift om sig? Någon passande vigsel finns ej i PLF)

136
Möjligen denna Carl Hammar i Västgöta ståndsdragoner, kapten Gethes kompani, uppges vara född i Skåne:

Generalmönsterrullor - Männingsregementen, Ståndsdragoner, Värvade kavalleriregementen 1637 (1713) Bild 2510 (AID: v481698.b2510, NAD: SE/KrA/0023)

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029847_00257

Hammar är väl troligen ett soldatnamn så det kan vara svårt att koppla till någon släkt Hammar i Lund eller annorstädes i Skåne.

137
1843 fanns riksdaler specie (silvermyntet), riksdaler banco (riksbankens sedlar) och riksdaler riksgälds (riksgäldskontorets sedlar). De hade skilda värde, se https://www.hhogman.se/myntsystemet.htm

Vad tecknet/förkortningen i din andra bild står för kan jag tyvärr inte säga. En ledtråd kan finnas i vad den posten avser. Finns samma förkortning någon annanstans i dokumentet.

138
Hjorted / SV: Föräldrarna till Kjerstin Nilsdotter
« skrivet: 2024-04-19, 09:05 »
Lade Båtzmans barn i Lerwijken, Lars (om jag läser rätt).

Om Lade senare blivit Lage, om det är felskrivning någonstans, eller alternativ stavning vet jag inte.

Lade får också en son Måns döpt 1686-05-02.

Båtsmannen Lade Larsson gifter sig med Anna Svensdotter 1681-01-02, Hjorted C:1 bild 24 sid 41.

139
Det finns en del osäkra faktorer i de släktskap du har hittat.

Såvitt jag vet har inga romerska kejsare DNA-testats, knappast heller några kungar eller drottningar från tidig medeltid (undantag finns förstås). Så det betyder att när du hittat ett DNA-släktskap på MyHeritage så bygger släktskapen till äldsta tider ofta på DNA-träffens egna släktträd och hur säkra och välunderbyggda de är vet vi ingenting om. Alltså: du kan via DNA vara släkt med någon nu levande, och den personen har sedan komponerat ett kanske fantasifullt släktträd. Det är ingen bekräftelse på att du faktiskt är släkt med en romersk kejsare, eller med Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte. Då måste du först kontrollera varje uppgift i sådana släktträd som det från Svanberg som du visat. Det är inte alls säkert att det är felfritt eller väl underbyggt.

Att du är släkt med väldigt många och att det bland dem kan finnas kända, rika osv personer är dock inget konstigt, det är vi nog många som är (även om inte alla bryr sig).

Du nämner ett 0,6-procents släktskap vilket enligt vad du skriver skulle ta oss till omkring år 1600. Drygt 400 år är omkring 15 generationer. Skulle du hitta alla förfäder på din fars och mors sida så långt tillbaka skulle det bli omkring 30 000 personer. Gå vidare bakåt, och du får en fördubbling i varje generation. Det blir många förfäder, som var och en har många ättlingar. Gustav Vasas nu levande ättlingar har t ex kartlagts till omkring 135 000 personer

Här kan du läsa mer om detta: https://www.elfbrink.se/ovrigt/allmant/slaktmatematik/

140
Om du med kejsare i Rom menar kejsarna under antiken (Augustus, Hadrianus osv) så är du nog fel ute. Judith av Bayern var gift med Ludvig den fromme (778-840) som var tysk-romersk kejsare vilket är något helt annat, se https://sv.wikipedia.org/wiki/Tysk-romerska_riket.

Gräver du vidare bland alla ättlingar till Ludvig och Judith kan du säkert hitta trådar till Grekland också.

141
Västra Ed / SV: Cajsa Nilsdotter Edgren
« skrivet: 2024-04-18, 16:20 »
Med hjälp av PLF Oskarshamns databas:

Nils och Ingrid gifter sig i Kyrkbyn, Västra Ed 1758-05-15, se Västra Ed C:4 sid 321.

Ingrid/Ingegärd Svensdotter dör 1794-05-27 i Edet, Kyrkobyn V Ed vid en ålder av 62 år 10 månader. Hon finns med maken Nils i V Ed AI:4 sid 167 (här anges de som lika gamla, 57 år), Nils ensam med en son och en dotter i samma volym sid 249.

Nils dör vid 77 års ålder 1810-02-20: V Ed C:6 bild 304 (sid 586) vilket ger ett födelseår omkring 1732.

PLFs register över födda innehåller tyvärr ingen passande Nils Ersson eller Ingierd/Ingrid Svensdotter.

Ett möjligt spår med tanke på ålder och geografi är Ingrid Svensdotter, född i Gärdserum 1731-05-11, dotter till soldaten Sven Hiort och Ingrid Olufsdotter. Utifrån åldersangivelsen i dödsnotisen borde hon vara född i juli 1731, men sådana uppgifter är alltid osäkra.

Möjliga Nils Eriksson utifrån en födelse omkring 1832 och rimlig geografisk närhet:
Nils född 1731-11-07 i Rumhult, Hjorted
Nils född 1732-11-20 i Storhorvan, Hjorted

142
Bernadotte / SV: Bernadotte
« skrivet: 2024-04-18, 10:57 »
Jag är osäker på deras DNA test.

Ja, det verkar klokt att ta resultatet med en stor nypa salt. Kom ihåg att om man bara går tillräckligt långt tillbaka är man förstås släkt med väldigt många. 10 generationer bakåt har du tusen förfäder, 20 generationer tillbaka en miljon. Om du sedan räknar in alla ättlingar till denna miljon så har du nog någon liten DNA-träff på en stor andel av världens befolkning.

143
03 Släktnamn / SV: Junker
« skrivet: 2024-04-18, 10:49 »
Ursprungsbetydelsen: https://sv.wikipedia.org/wiki/Junker

I Sverige har det varit ett inte ovanligt soldatnamn.


144
Roos / Ros / SV: Erik Roos Lovisa Uusimaa Finland
« skrivet: 2024-04-18, 10:47 »
Yngre kyrkböcker är inte lika tillgängliga i Finland som i Sverige, men här kan du söka i Lovisas kyrkböcker fram till 1860:
https://hiski.genealogia.fi/hiski/44zgml

145
Kristdala / SV: Anders Röstberg, Bäckmålen
« skrivet: 2024-04-18, 10:44 »
Här finns en notering om ödetorpet Bockmålen i Kristdala med kartkoordinater:
https://www.bimon.se/Torp/torplista.php?select=menytorp

När jag försöker pricka in de koordinaterna (omvandlade från plankoordinater till WGS84) hamnar jag ungefär 65 meter sydväst om den tidigare nålen, se bifogad bild.

146
Kristdala / SV: Anders Röstberg, Bäckmålen
« skrivet: 2024-04-18, 10:20 »
Kan det möjligen röra sig om det husartorp som finns i Isofs ortnamnsregister som Bockemålen? Se
https://ortnamnsregistret.isof.se/place-names/162833?place-name-id=162833&page-size-basis=20&page-number-basis=1&place-name-basis-id=834959&place-name-basis-id=834959

Lantmäteriets söktjänst minkarta har natur/terrängnamnet Bockmålen, nordnordost om Röstorp, se bifogad bild.

Jag hittar inget Bäckmålen i registret till Kristdala AI:1, däremot Bockemåla som stavats på olika sätt, t ex Båkmålen och Båkemålen/Bäkemålen.

Se också https://www.hembygd.se/kristdala/plats/441155/picture/4683419

Ska inte blandas ihop med naturreservatet Bockemålen norr om Fårbo.

149
Grue / SV: Johanna Olsdatter 1780 Grue
« skrivet: 2024-04-17, 15:47 »
https://www.digitalarkivet.no torde vara det bästa verktyget.

150
Katarina / SV: Församlingsböcker i Katarina församling
« skrivet: 2024-04-17, 13:23 »
om du söker i Sveriges dödbok på bara förnamn och födelsedatum så hittar du Brita Maria Elvira Engel (moderns efternamn), död i Oscars församling 2011-02-09.

Hon finns med Magnus Hjalmar Hellström och hans hustru Elsa Maria Engel i Brännkyrka AIIa/17 sid 4443.

Tllägg: även med modern i Brännkyrka AIIa/27 sid 1409 och så småningom gift i Enköping: Enköping AIIa/43 sid 965.

151
Öja / SV: Ernst Erik Carlsson från Ellanda Västregård
« skrivet: 2024-04-17, 13:10 »
Han vistas alltså på okänd adress, i socknen eller någon annanstans.
Bok över obefintliga finns, men är inte digitaliserad vare sig i Riksarkivet eller AD:
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+a602bb17-f8d5-11d4-bbca-00d0b73e008b&tab=post&flik=1&s=Balder

152
Valbo / SV: Var Sigfrid Jonsson far till Per Jonsson?
« skrivet: 2024-04-17, 11:39 »
"För tidigt sänglag" var väl knappast värre än att göra sig skyldig till lönskaläge? Så jag har svårt att se det som en förklaring.

DNA har jag ingen erfarenhet av, men hur nära släktskap indikeras? Det kan ju inte uteslutas att det finns ett släktskap också mellan Sigfrid och Pers angivne far Jonas Pärsson.

153
Kristdala / SV: Läshjälp,, Tack
« skrivet: 2024-04-17, 11:19 »
Andersdotter.

154
Hjälmseryd / SV: Karl Fredrik Fredriksson Kull
« skrivet: 2024-04-17, 10:39 »
Såvitt jag vet inte på annat sätt än att Anders antogs som den nya soldaten på det torpet (och därmed tog samma soldatnamn som förra innehavaren). Sådana namnbyten var det vanliga, det är därför man inte kan utgå från släktskap mellan soldater (eller båtsmän) med samma efternamn.

155
Det är korrekt. Carl Gustaf Hägerman dör 1911-08-22 i Igelkärret, Östra Ryd. Gustafva Charlotta dör 1946-08-30 i Täby.

Elsa Augustas födelesenotis, se bifogad bild. Med föräldrar och syskon här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00010682_00230

156
Gramps / Gramps-5.2.2
« skrivet: 2024-04-17, 07:57 »
Version 5.2.2 - a new maintenance release, has been released 2024-04-06.

Make sure to backup before you upgrade..

Changes since v5.2.1:

Updated translations: cs, de, de_AT, es, fi, he, hr, nb, nl, pl, ru, sk, sv, tr.
Hebrew relationship calculator not loading. Fixes #13251.
Narweb: Person object has no get_father_handle. Fixes #13207.
Package Gramps 5.2.1 on macOS.
Restrict CI workflow to run on a single branch.
Don't show Navigation when we print a page. Fixes #13160.

157
Hjälmseryd / SV: Karl Fredrik Fredriksson Kull
« skrivet: 2024-04-17, 07:48 »
Kollade generalmönsterrullorna men hittar inget om Johan Petters död. Han finns 1806 med anteckningen "har Medaill för Trogen tjenstgöring". 1808 är han ersatt på nr 88 Valkö med soldaten Anders Hjort.

158
Hjälmseryd / SV: Karl Fredrik Fredriksson Kull
« skrivet: 2024-04-16, 22:34 »
Bouppteckningen gjordes 31 januari 1807 och registrerades 23 februari (i Komstad). Det står att han dött "sistlidna år", alltså 1806. Exakt när vet jag inte, kan kanske stå antecknat i generalmönsterrullan.

159
Hjälmseryd / SV: Karl Fredrik Fredriksson Kull
« skrivet: 2024-04-16, 20:37 »
Här har du dock bouppteckningen efter Johan Petter Hjort. De båda förnamnen förklarar varför Maja Lena ibland nämnts Johansdotter, ibland Petersdotter och ibland Hjort.
Han dog alltså i Stralsund 1806, under pommerska kriget (se https://sv.wikipedia.org/wiki/Pommerska_kriget_1805%E2%80%931807 )
Men inget om när eller var han föddes eller hans föräldrar. Dock får man om man bläddrar fram veta att hans hustru hette Catharina/Cattrina Bengtsdotter.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0112959_00523

160
Hjälmseryd / SV: Karl Fredrik Fredriksson Kull
« skrivet: 2024-04-16, 20:29 »
Samma sak där. Ingen födelsebok i Nydala från 1700-talet, och vi vet inte ens om de föddes i Nydala. Och efternamnen är soldatnamn och säger därför inget om faderns namn.

Ofta kör man fast under 1700-talet, det får man bara acceptera.

161
Hjälmseryd / SV: Karl Fredrik Fredriksson Kull
« skrivet: 2024-04-16, 19:57 »
Utifrån årtalen när de noterades och åldersangivelserna skulle Stina vara född ca 1760 och Catharin ca 1770. Men återigen, det finns ingen födelsebok och dessutom finns inga farsnamn noterade. Så det är nog stopp där, tyvärr.


162
Svanshals / SV: Vad dör Gustaf av?
« skrivet: 2024-04-16, 19:41 »
Sakristian stämmer, och läser jag rätt tycks han ha dött av "svarta gallsjukan" (eller gålsjukan). Redan de gamla grekerna menade att svart galla producerades i levern och att ett överskott gav melankoli. Om nu detta betyder att han var melankolisk eller att han dog av gallsten eller annan leversjukdom är inte gott att säga.

163
Hjälmseryd / SV: Karl Fredrik Fredriksson Kull
« skrivet: 2024-04-16, 19:28 »
Ja, det är svårläst och dessutom överstruket, men sjunde namnet uppifrån:
1786 S:[oldaten] Gryn 22 (åldern)
1784 Hustr Stina[?] 24

Intressant är familjen nedanför: Soldaten Hiort med hustru Catharin, sonen Anders och dottern Maija Lena, född 1796. Det måste vara den Maja Lena som gifter sig med Fredrik Kull, hon har ju efternamnet Hjort i några av barnens födelsenotiser.

Det finns en soldat Petter Hjort i Nydala, antagen 1791. Så att Maja Lena kallas Johansdotter i vissa födelsenotiser är egendomligt. Petersdotter/Pettersdotter verkar vara det rätta farsnamnet och det har hon också i senare husförhörslängder. Men återigen, eftersom födelsebok saknas för den tiden går det inte att få full säkerhet.

164
Hjälmseryd / SV: Karl Fredrik Fredriksson Kull
« skrivet: 2024-04-16, 17:27 »
Det är samma sidnummer (nästan - 390 istället för 391) i Riksarkivet:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0022743_00204

165
Hjälmseryd / SV: Karl Fredrik Fredriksson Kull
« skrivet: 2024-04-16, 16:16 »
Jag måste ha letat slarvigt förut, här är "Fridric" född i Hjälmseryd 1790-12-21:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0021777_00108

166
Ofta noterar prästen brott och straff i husförhörslängderna, men inte alltid.

Om du inte har något datum är det nog näst intill omöjligt att hitta domar. Undantaget om det är så sent att man kan söka i registret för Polisunderrättelser i ArkivDigital 1878-1951.

167
Hjälmseryd / SV: Karl Fredrik Fredriksson Kull
« skrivet: 2024-04-16, 10:38 »
Här finns Fredrik Kull och hans hustru Maja Lena Petersdotter:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0022745_00223

Jag kan dock inte hitta Fredrik i Hjälmseryds födelsebok 1790. Det finns ingen födelselängd i Nydala för 1796 (äldsta 1805) så det går inte att söka Maja Lena där. Jag har även kollat annex- och moderförsamlingar (Stockaryd, Vrigstad, Svenarum).

Namnen är lite röriga i Nydalas böcker:

I dottern Maja Stinas födelsenotis 1819-02 står föräldrarna som Fredric Pihl och Maja Lena Johansdotter. I Anna Catharinas födelsenotis 1821-09-18 Fredr. Kull och Maja Johansdotter. I Inga Lisas födelsenotis 1823-05-31 heter modern Maja Lena Hjort, även när sonen Johan Fredrik föds 1825-05-06. Och när dottern Johanna föds 1828-03-29 heter modern återigen Johansdotter. Allt enligt Nydala C/1.

168
Den Sven Åke du hittat är i dataregistren felaktigt angiven som född i Romfartuna, i källan är den angivna födelseförsamlingen Ronneby landsförsamling. Hans föräldrar var sjömannen Sven Olof Gustafsson och Augusta Johansson. Se bifogad bild ur Ronneby CI_19 sid 113.

Sven Alfred Gustafssons son hette Sven Gustaf och tog sin mors efternamn Hägerman. Han föddes i Johannes församling, Stockholm 1919-06. Se bifogad bild ur Johannes CIa:4 sid 113.


169
Anders Wilhelm född i Överselö 1843-01-16 flyttar med föräldrar och syskon till Aspö u Sörmland 1851, se Aspö AI:14 sid 103.

Enligt Aspö AI:16 sid 39 flyttar han till Vallby (C) 1862-05-07.

Han dyker upp i Sala AI:20b sid 4 där han noteras som utflyttad till Nordamerika 1885. Där nämns också vigseln med Märta Cecilia Augusta.

1892 dyker han upp i Katarina församling, Stockholm, som inflyttad från Nordamerika.

1892 finns han i Uppsala domkyrko AIac:9 sid 287 som inflyttad från Sala.
Därefter i Uppsala domkyrko AIac:14 sid 286, AIIaa:1 sid 121 där han alltså överförs till obefintlighetsboken.

Hustrun Märta Cecilia, född i Ragunda 1840-11-15 finns som änka med svärmodern (Anders Wilhelms styvmor) i Vansö AIIa:1 sid 73 där hon avlider 1915-12-16. Hon står där som inflyttad från Boston, Nordamerika 1900-11-02.

Så gissningsvis gav sig paret iväg till USA utan ordentlig flyttanmälan, och hustrun återvände som änka till Sverige.

170
Hjorted / SV: Föräldrarna till Kjerstin Nilsdotter
« skrivet: 2024-04-15, 12:25 »
Jag hittar tyvärr inga passande Nils och Elin avlidna i Hjorted i PLF Oskarshamns databas.

171
Anders Wilhelm och hustrun Märta Cecilia Augusta Gustafsson finns i Uppsala domkyrko AIIaa:1 sid 121 (1895-1904) med uppgiften att de överförts till obefintlighetsboken. Någon obefintlighetsbok för tiden 1895 och framåt hittar inte jag heller.

Han finns med föräldrar och syskon i Överselö AI:12 sid 100. Födelsenotisen i Överselö C:4 bild 24 (riksarkivet), bild 16 (arkivdigital).

172
Hjorted / SV: Föräldrarna till Kjerstin Nilsdotter
« skrivet: 2024-04-15, 11:32 »
Båtsman Nils Olufsson Liten i Flomarken och pigan Elin Olufsdotter i Börkhult vigdes 1712-03-12.

Elin möjligen den Elin, dotter till Olof i Mörhult, som föddes 1692-12-07.

Tänkbara Nils födda i Hjorted:

Nils, son till Olof i Botorp, född 1670-01-30
Nils, son till Olof i Hästhagen, född 1672-10-27
Nils son till smeden Olof i Ankarsrum, född 1680-07-25

Allt enligt PLF Oskarshamns databas.

173
Hjorted / SV: Föräldrarna till Kjerstin Nilsdotter
« skrivet: 2024-04-15, 08:47 »
Båtsman Nils Olufsson och Elin Olufsdotter i Flomarka. Ingen koppling till Haraldsbo här, men förstås kan denna Kerstin hamnat där efter äktenskap. Svårt dock att belägga.

174
Kalmar landsförsamling / SV: Adam Fredriksson Färdes
« skrivet: 2024-04-14, 13:19 »
Det vet jag inte.

Både Pehr och Adam Fredrikssom föddes ju före 1760, som är den äldsta födelselängden i Ekeby. Så den vägen är oframkomlig. Inte heller finns så gamla husförhörslängder.

Möjligen kan du leta upp en Fredrik i Ekeby under 1700-talets första hälft i mantalslängderna, men det är i så fall bara ett indicium räcker inte för att bekräfta ett släktskap.

176
Kalmar landsförsamling / SV: Adam Fredriksson Färdes
« skrivet: 2024-04-13, 18:38 »
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0015485_00091

Olika sidnummer i Riksarkivet och ArkivDigital och jag hade problem att få fram Riksarkivets bilder igår, sorry.

Men det är som sagt inte alls säkert att Pehr och Adam hör till samma familj Fredriksson.

177
Sandsbäck läser jag det som i födelsenotisen men jag hittar inget Sandsbäck i ortsregistret i Bäckseda AI/4, inte heller i annexförsamlingen Näsby

178
Kalmar landsförsamling / SV: Adam Fredriksson Färdes
« skrivet: 2024-04-13, 18:16 »
Det kan man tyvärr inte utgå från. Det var vanligt att soldatnamnet följde med soldattorpet så att en ny soldat fick samma namn som den förra, utan att de var släkt.

179
Säffle / SV: Söker släkting i Säffle
« skrivet: 2024-04-13, 16:42 »
Karl Harry finns i Sveriges Befolkning 1950 som bageriarbetare i Filipstad (dit han flyttat från föräldrahemmet i Säffle), gift med Karin Maj-Britt Lindström f 1923-03-02. Äktenskapet tycks ha varit barnlöst. Familjen stannar i Filipstad där Karl Harry dör 1995-04-04. Karin Maj-Britt dör i Filipstad 2009-05-21.

180
Hanebo / SV: Föräldrar till Ingrid Jonsdotter 1769 - 1842?
« skrivet: 2024-04-13, 12:02 »
Familjen finns i Rengsjö AI:2 sid 26, sid 75

181
Säffle / SV: Söker släkting i Säffle
« skrivet: 2024-04-13, 11:17 »
Lite om Harry Fredrik, en ofta flyttande person tills han slutligen stannar i Säffle från 1927 till sin död:

född i Visby 1882-03-07, son till sjökapten Oscar Herman Constantin Lindström f 1838-01-26 i Visby och Jane Graham, f 1846-12-27 i Liverpool (Visby sf AI:79 s 727).

Flyttar med familjen till Göteborg 1886-09-10 (samma sida).

Från Göteborgs domkyrko till Stockholm Adolf Fredrik 1901-09-03 (Göteborgs dokyrko AIIa:14 s 3742)

Från Adolf Fredrik, där han står som sättare, till Örebro 1903-10-10 (Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 5 Tegnérroten (A, AB) DIa:247 (1878-1926) Bild 180 / sid 9a (AID: v921586.b180.s9a))

Från Örebro Nikolai, där han står som handelsbiträde, till Sundsvall 1904-03-20 (Örebro Nikolai AIIa:4 sid 1521)

Från Sundsvall Gustav Adolf där han står som bokhandelsbiträde till Nyköping 1906-04-27 (Sundsvall GA AIIa:6 sid 2136)

Vidare till Göteborg 1906-11-21 (Nyköping S:t Nicolai AIIa:8 sid 779)

Åter till Nyköping från Göteborg Haga 1907-07-09 (Göteborg Haga AIIa:11 sid 3287)

1908 flyttar han från Nyköping till Norrköping Olai och samma år vidare till Trollhättan (Norrköping Olai AIIaa:8 sid 2882)

Från Trollhättan till Vassända Naglum 1910-10-11 (Trollhättan AIIaa:11 bild 600 sid 40)

Från Vassända-Naglum till By-Säffle (där han står som bokhandlare) 1915-12-31 (By-Säffle AIIa:11 sid 527).

Från Säffle till Stockholm Johannes 1917-02-20 (By-Säffle AIIa:11 sid 582)

Han gifter sig 1917 med Elin Charlotta Karlsson, född i By-Säffle 1887-11-16 och de får sonen Karl Harry, född i Johannes 1920-11-07.

Från Stockholm till Visby 1923-06-28 (Visby sf AIIa:19 sid 944)
 
Från Visby till By-Säffle 1925-11-09 (Visby sf AIIa_26 sid 972).

1926 flyttar familjen till Västerås där Harry Fredrik står som caféidkare. Åter till Säffle 1927-11-26 (Västerås domkyrko AIIa:72 sid 2242).

I Säffle arbetar han som fiskhandlare, skomakare, lantbrevbärare. Änkling från 1961-11-21.

Familjen tillhörde metodistkyrkan.
 

182
Kalmar landsförsamling / SV: Adam Fredriksson Färdes
« skrivet: 2024-04-12, 14:40 »
Om vi utgår från att han föddes i Ekeby så är det svårt att komma runt problemet med de saknade födelselängderna före 1760.

Om Adam föddes i Ekeby och om hans far hette Fredrik (inget jättevanligt namn) så finns en Fredrik i Övre Andersbo, Ekeby i 1741 års mantalslängd:
Mantalslängder 1642-1820 Östergötlands län 1642-1820 (E) 83 (1741) Bild 640 / Sida 1036 (AID: v900905.b640.s1036, NAD: SE/RA/5520304)

En Pehr Fredriksson, som då skulle kunna vara en äldre bror, finns i Övre Andersbo i Ekeby AI:2 sid 164.

Men det är förstås alldeles för osäkert underlag för att säga något om släktskapet med Adam.

183
Kalmar landsförsamling / SV: Adam Fredriksson Färdes
« skrivet: 2024-04-12, 12:14 »
Fredriksson är hans patronymikon enligt centrala soldatregistret, se min post ovan, och där anges också soldatnamnet som Färdes. Men var uppgiften om patronymikon kommer är oklart, och Färder är hans namn i GMR 1773.

184
Kalmar landsförsamling / SV: Adam Fredriksson Färdes
« skrivet: 2024-04-11, 17:58 »
Kan det möjligen vara så att han föddes i Ekeby (Östergötland) snarare än Egby (Öland)? Inte så långt från Stora Åby. Dessvärre saknas födelsebok för Ekeby före 1760.

Bifogar registerutdraget från centrala soldatregistret.


185
trutatäppare  ;D
fint ord, det ska jag lägga på minnet!

186
31 juli som jag förstår dateringarna?

187
Timrå / SV: Timrå Y F:5 (1936-1950) Bild 1560 sid 147 i AD
« skrivet: 2024-04-10, 12:04 »
Möjligen "nervåkomma" - inte särskilt upplysande i så fall.

188
Jag har tyvärr inte hittat något om Johan Syren, men om Linus Florentin: han finns i Ed AI:19 sid 284 (1881-1885), födelsenotisen i Ed C:6 bild 106.

189
Den Johannes du hittat i Kullen heter Lundqvist, inte Sandqvist. Noteringarna efter hans namn:
Bhuset 33 (han finns i Barnhuset på sid 65 i samma volym)
Noteringen 34 är svårläst, men bör syfta på Östad säteri sid 69 samma volym där han finns som inflyttad från Kullen 1834.

Han finns i Östad AI:2 sid 31 som inflyttad från Alingsås. Se Alingsås AI:7 sid 233.


190
Svalöv / SV: CI:2 sid 131 Svårt att läsa
« skrivet: 2024-04-09, 16:47 »
Dom[inica] Palmar[um] (palmsöndagen) begrofs Nills Jonss. Ifrån Södra Svalöf, han
var 77 åhr och dödde af ålderdom och bräckelighet.

191
Vallda / SV: Alida Josefina Grill.
« skrivet: 2024-04-09, 16:37 »
Du kanske bara inte letat tillräckligt. Enligt husförhörslängden jag länkade till var han född 1824-01-18 i Vallda och han finns också i Valldas födelsebok på detta datum:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0011789_00086

192
Vireda / SV: Soldat Sven Flink i Vireda
« skrivet: 2024-04-09, 15:01 »
Din gissning "Fattiga" tror jag är helt korrekt. Det verkar också som en högst rimlig anteckning - en gratialist hade det inte alltför fett (milt uttryckt).

Ett tips om "kulturen" här (välkommen till forumet, förresten): när du frågar om en särskild källa, ange gärna referensen (i det här fallet Vireda AIIa:2 bild 320 sid 22) så att andra kan leta upp samma källa utan att vara beroende av en bifogad bild (av god kvalitet i det här fallet, men så är det inte alltid). Om du använder ArkivDigital så finns det en knapp (eller använd tangenterna alt + 7) för att få fram en "Anbytarforum-länk:
Vireda (F) AIIa:2 (1900-1904) Bild 320 / Sida 22 (AID: v172699.b320.s22, NAD: SE/VALA/00421)

TILLÄGG: "Fattig" står det också i Vireda AIIa:1 bild 290 sid 19, och i Vireda AI:18 bild 36 sid 22 står "utf[attig]" noterat för både Sven och hans hustru.

193
Allmänt / SV: Finnbacken
« skrivet: 2024-04-09, 14:11 »
Jag har ingen kopia (kanske någon annan har) men Kjell Vadfors byalängder från Norrbärke går att beställa här:
https://www.vbs-ludvika.se/shop/

194
Ljusnarsberg (Nya Kopparberg) / SV: Ljusnarsberg C:3 bild 100
« skrivet: 2024-04-09, 11:37 »
Möjligen Fiskiebro = Fiskbro?

195
07 - Fattigvård, sjukvård och medicin / SV: Asylen
« skrivet: 2024-04-09, 10:19 »
Troligen Stockholms stads barnasyl (tidigare Benedickska asylen):
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Databas/register-over-barnhemsarkiv/Visa/barnasylen-vid-asogatan/113?sidindex=11

Arkivet tycks inte vara digitaliserat men finns i Stockholms stadsarkiv:
https://sok.riksarkivet.se/nad?postid=Arkis+49C4C6D4-E2E8-40A1-8A72-E8B55226454E

Här finns lite att läsa om asylen:
https://runeberg.org/mjfattig/0284.html

196
Vallda / SV: Alida Josefina Grill.
« skrivet: 2024-04-08, 19:32 »
Du hittar henne i Vallda AI/12 sid 21, dotter till styrmannen Benjamin Grill och Johanna Paulina Samuelsdotter:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0011774_00030

197
Kanske detta kan hjälpa till med orienteringen:

Gå till https://minkarta.lantmateriet.se och använd sökfunktionen för att komma till Öslöv. Zooma sedan in byn och klicka på knappen högst upp till höger med tre lager. Där kan du sedan välja mellan aktuell flygbild och flygbilder 1960 och 1975 och jämföra med kartan från 1910 och ditt eget flygfoto.

198
Allmänt / SV: Fängelsetid
« skrivet: 2024-04-08, 16:31 »
Enligt Åtvid AI/7 skulle föräldrarna vara födda i Gammalkil 1778-04-16 (Kerstin) respektive 1780-08-30 (Anders). Anders nämns som Anders Andersson Hammar.

Kerstin finns i födelseboken på angivet datum med föräldrarna Jacob Johansson och Anna Cathrina Alexandersdotter i Gluggen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0015680_00213

Någon Anders Andersson född i Gammalkil 1780 finns inte, men Kerstins och Anders' vigselnotis anger Anders' farsnamn som Eriksson. Inte heller någon Anders Eriksson finns i födelseboken 1780. Vigselnotisen säger att Anders bodde i Kapperstad:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0015680_00180

En Anders Eriksson född 1776 finns där:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0015649_00106

Om det är rätt Anders (vilket alltså inte är helt säkert) var han född 1776-05-17, son till Erik Bengtsson och Kierstin Johansdotter, Grindstugan, Högstorps ägor:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0015680_00209

199
Discussions in English / SV: My ancestor's obituary
« skrivet: 2024-04-08, 11:18 »
I've found KofM: Knight of Malta, indicating membership in the Order of Malta, a catholic lay order (see https://en.wikipedia.org/wiki/Sovereign_Military_Order_of_Malta )

Don't know if this makes sense. Was your ancestor a catholic (converted, presumably, if he came from Sweden)?

200
Per Johan Gustafsson finns med föräldrarna i kvarteret 55C Eleonora 1906-1909, inflyttade från Växjö landsförsamling (Växjö sf AIIa:13 sid 3660) och i kvarteret Blända 3 1909-1915 (Växjö sf AIIa:9 sid 1394, AIIa:17 sid 1428)

1915 flyttade han från Växjö till Malmö Caroli 1915-12-02, överflyttad till Bok över obefintliga 1919-07-29 (Malmö Caroli AII:13 sid 88). Så förmodligen tog han sig över till Danmark utan att ta ut flyttbetyg.

Men vad som hände honom i Danmark vet jag tyvärr inget om.

201
Häradsekonomiska kartan från omkring 1910:
https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/J112-1-27/52414b5f4a3131322d312d3237/rak2/RAK/Trollen%C3%A4s,%201-27/H%C3%A4radsekonomiska%20kartan

När man jämför så ser man att flera gårdar fortfarande ligger kvar längs landsvägen, men det har också blivit nya gårdar på markerna utanför den gamla byn - det var ju följden av laga skiftet, att gårdarna skulle ha sin mark samlad i ett stycke och att husen skulle placeras på gårdens mark.

203
Allmänt / SV: Fängelsetid
« skrivet: 2024-04-07, 18:29 »
Föräldrarna livgrenadjär Anders Hammar och Stina Jacobsdotter i Thoretorp, se Gärdserum CI/3 sid 330.

Familjen flyttar 1811 till Åtvidaberg, se Åtvid AI:7 sid 204 (AD), sid 109 (Riksarkivet).

204
Högås / SV: Henrik Andreasson Högås A1:5 bild 105 sid 17
« skrivet: 2024-04-07, 11:30 »
Jag är inte helt klar över vad du avser med din fråga?

Någon relation mellan Henrik och Maja, annat än att de var i tjänst i samma hushåll, tycks det inte vara fråga om.

Det går att följa Henrik med hjälp av registret Befolkningen i Sverige. Han flyttar flitigt, men tycks ha förblivit ogift fram till noteringen i Skredsvik AI:12 sid 294 där han står med hustrun Anna Maria Nilsdotter.

205
Algutsboda / SV: Söker Jenny Maria Johannesson
« skrivet: 2024-04-07, 11:11 »
Hon bor med föräldrarna till sin död 1915. Enligt dödboken Algutsboda F:2 sid 177 var dödsorsaken bleksot, se https://sv.wikipedia.org/wiki/Bleksot

Alltså inte spanska sjukan, som härjade 1918-19.

206
Hjorted / SV: Föräldrarna till Kjerstin Nilsdotter
« skrivet: 2024-04-07, 11:04 »
Det finns ett par dopvittnen som möjligen är intressanta:

Vid Britas dop 1760-07-06 var ett av vittnena Anna Nilsdotter, dotter till Nils Börgesson/Börjesson och Karin Knutsdotter, Haraldsbo, född 1737-08-08 (Hjorted C:1 sid 394).

När Brita Nilsdotters bror Nils döps 1763-09-04 (Hjorted C:2 sid 161) var Britta Nilsdotter ett av vittnena, även hon dotter till Nils Börgesson och Karin Knutsdotter och född 1734-05-23 (Hjorted C:1 sid 377).

De är tänkbara syskon till Kerstin, om än betydligt yngre.

Vid en sökning i PLF Oskarshamns databas hittar jag dock ingen Kerstin som dotter i samma familj, däremot sönerna Pähr född 1719, Nils född 1722, Anders född 1724 och Börje född 1726. Alltså inte omöjligt med en Kerstin i den familjen född ca 1717-21, men i så fall har hon inte skrivits in i födelselängden.

207
Vigselattest af Past. F. Jacobsson, Präst i Sv. Luth. Bethlehems
församl. af Augustanasynoden i Brooklyn. Hustr. Helen Theresia
f Eriksson vistas i M. Amerika. Ellen Eriksson
Skiljobref den 6/2 1914 utfärdadt i staten North-Dakota häradet
Cars[?] 12 distriktsstaten 3dje domardistriktet, undertecknadt af E C Geary, notarie.
Se lysn. bok No 15/1917

208
Far är Olof Svensson? i Berga.

Nja... föräldrarna enligt födelsenotisen.

Olof Swens-
son, Inge-
borg Nils
dotter i Ide
hult

Familjen finns i Idehult 1784 (Fliseryd AI:1 sid 4) men inte vid senare förhör i samma hfl.
I Fliseryd AI:3 (1818-26) finns änkan Ingeborg Nilsdotter boende hos sonen Nils Olsson (Svens äldre bror f 1779-03-18) i Ängtorpet (Fliseryd AI:3 sid 17). Hon kan naturligtvis ha lämnat Flisehult för Kristdala och sedan återvänt till Fliseryd. BiS listar dock ingen passande Ingeborg Nilsdotter i Kristdala.

Jag hittar Olof, Ingeborg och sonen Nils också i Fliseryd DII:2 bild 10 men där saknas Sven (en annan Sven nämns i anslutning till familjen, men han sägs vara 20 år gammal och läskunnig så det måste vara någon annan person). Jag kan inte hitta familjen i Idehult i senare häften i samma volym.

209
Bjurbäck / SV: Bjurbäck
« skrivet: 2024-04-06, 11:14 »
När man under 1800-talet började överge patronymika och valde nya släktnamn var det vanligt att en ortsanknytning fanns i namnet. Sedan kombinerades det med någon namnändelse. I det här fallet kommer väl Bjur- från sockennamnet. Ändelsen -sell är inte ovanlig (jag känner t ex till en familj Bursell med ursprung i Burseryd). Och eftersom det fanns flera socknar/orter med förleden Bjur- kan det förstås finnas helt olika släkter med namnet Bjursell.

Vid en sökning i Befolkningen i Sverige hittar man också namnen Bjursson, Bjurström och Bjurek i Bjurbäcks socken, Bjurling och Bjurström i Bjuråkers socken, Bjurberg, Bjurstedt och Bjurström i Bjurholms socken, Bjurman, Bjursell och Bjurvall i Norsjö socken osv.

210
Östra Vingåker / SV: Ägomätning 1875
« skrivet: 2024-04-06, 08:46 »
Det kan vara svårt att tyda ett enstaka ord ryckt ur sitt sammanhang, ge gärna en länk eller referens till originaldokumentet.
Jag läser det som "stenar" vilket möjligen kan vara meningsfullt om åkern var stenig.

Jag tror mig ha hittat rätt dokument:
https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/04-%C3%B6vi-97/0002wor4/lm04/REG/04-%C3%B6vi-97/%C3%84gom%C3%A4tning

och i slutet av tabellen sid 8 hittar jag ordet. "Stenar" tycks stämma, eftersom det noterats som omfattande 2 kvadratstänger (ungefär 18 kvadratmeter) i kolumnen för impediment. Kanske stora flyttblock eller liknande som kunde vara ett hinder? De ska enligt tabellen finnas i den åker som fått nr 25, och tittar man på kartan sid 1 finns där tre prickar markerade som skulle kunna vara dessa stenblock. Det finns andra liknande exempel med prickar i kartan och stenar noterade (t ex nr 248, nr 277).

211
Allmänna språkfrågor / SV: Ord och Mening.
« skrivet: 2024-04-06, 08:40 »
Kontorsskrank eller bara skrank är vad jag skulle välja. Räcke eller balustrad är tänkbara synonymer. Kontorsbås är snarare det utrymme som skulle kunna vara avgränsat av ett skrank.

Det fanns alltså kontorsskrank i den fastighet där Elisabeth arbetade som piga. Arbetade hon i ett hem - en lägenhet i en större fastighet? Fanns skranken i den lägenheten där hon i så fall arbetade, eller i ett kontor i samma fastighet? I det senare fallet blir de ju inte särskilt väsentliga för din berättelse. Eller ingick det i hennes tjänst att också ha hand om ett kontor?

Vill du verkligen ha med alla detaljer kan du ju försöka få fram ritningar för huset. Bör i så fall finnas i Regionarkivet: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/regionarkivet

212
utöfver den föreskrifna åldren.

213
Daretorp / SV: Spårning och läshjälp
« skrivet: 2024-04-05, 12:12 »
Anna Stina med föräldrarna Johannes och Greta i Habo AI:4 sid 33 och med samma födelsedatum som i födelsenotisen från Daretorp: 1811-12-15.

Anna Stina med föräldrarna och födelsedatum 1811-12-18 i Habo AI:5 sid 359.

Så vid något tillfälle, t ex vid överföring från AI:4 till AI:5, har förmodligen 15 blivit 18.

214
Allmänna språkfrågor / SV: Ord och Mening.
« skrivet: 2024-04-05, 09:08 »
Kontorsskrank: https://digitaltmuseum.se/021025727517/skrank

"mången munter sväng": att paret dansat är förmodligen den mest troliga tolkningen (se t ex avsnitt 3a här: https://svenska.se/saob/?id=S_15169-0223.1H02&pz=7 ) men det är absolut tänkbart att det också använts friare.

215
Pjätteryd / SV: Sven Eriksson född?
« skrivet: 2024-04-04, 15:24 »
I Hamneda enligt Pjätteryd (G) AI:7 (1832-1836) Bild 253 / Sida 244 (AID: v19205.b253.s244, NAD: SE/VALA/00297)

Men han finns inte i Hamnedas födelsebok på angivet datum 1764-01-13, inte heller i Hamnedas moderförsamling S Ljunga.

216
Malå / SV: Vad har han huvudet på?
« skrivet: 2024-04-03, 15:50 »
Jag läser det som mars.

Möjligen är det samma ord som märs, märsa i betydelsen korg (enligt SAOB). I Björn Collinders Ordbok till Sveriges lapska ortnamn (1964) hittar jag:

"már'sú , gen. már'sú väska eller korg (mest av grantågor), i vilken man bär fisk. Nordiskt lån: sv. märsa, östsv. märs"

Om detta är en riktig tolkning vet jag inte, men det verkar rimligt att han kan ha vilat huvudet på en korg.

217
Se avsnittet "Allmänna gravar och köpegravar" i detta dokument:
https://vastmanlandslansmuseum.se/digitala-berattelser/kyrkogardar-genom-tiderna/

Jag gissar att i Karlshamn köpegravarna var uppdelade i kategorier (klasser).

218
Törnsfall / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-04-01, 16:50 »
Och här är Jons och Catharinas lysnings-/vigselnotis från juni 1735, nr 4 på vänstersidan:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0028922_00109

219
Törnsfall / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-04-01, 16:37 »
Bouppteckningen efter Jon Johansson i Skvagerfall, avliden 1770-01-19, nämner änkan Catharina Danielsdotter, sönerna Magnus, Johan och Nils samt dottern Brita:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0112009_00007

220
Åsele / SV: Dödsorsak
« skrivet: 2024-04-01, 15:34 »
Pyæmi (Pyemi) = blodförgiftning, sepsis.

221
Törnsfall / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-04-01, 15:04 »
En Jon Johansson föds i Skvagerfall, Törnsfall 1704-02-15, son till Johan Jonsson och Elisabeth Månsdotter, se Törnsfall C/1 sid 98:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0028921_00060

I mantalslängden 1747 finns en Jon Johansson med hustru i Skvagerfall, 1752 med hustru och en dotter:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003006_00036

222
Törnsfall / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-04-01, 14:49 »
Karin Danielsdotter är möjligen den Karin som föddes i Törnsfall 1709-04-28, dotter till Daniel Hansson och Kirstin Jonsdotter, se Törnsfall C/1 sid 129:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0028921_00075

Jag har sökt i PLF Oskarshamns databas utan att hitta någon vigsel i Törnsfall mellan Jon och Karin, inte heller någon födelsenotis för Jon. Kanske kom de till Törnsfall från någon annan socken.


223
Törnsfall / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-04-01, 14:36 »
Användarkonto i Riksarkivet behövs bara för handlingar yngre än 110 år - äldre material är fritt tillgängligt.

Familjen som Ulla hänvisade till finns här på högersidan - förre rusthållaren Anders Larsson, hans hustru Brita Jonsdotter och deras dotter Catharina:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005091_00064

224
Göteryd / SV: Födelsebok Johan Persson
« skrivet: 2024-03-31, 09:52 »
Joacim har säkert rätt, ett lågt litet "l" stämmer bättre än ett "r".

225
Göteryd / SV: Födelsebok Johan Persson
« skrivet: 2024-03-30, 15:17 »
Per Pärssons och hustru Ingeborgs barn i Wäraberga

226
Gårdsby, Kronobergs län

227
På angivet datum för Helena Maria Mårtensdotter föds Magdalena, dotter till "Ryssen Cassack Martin" och Maria Larsdotter i "barraquen vid Haijstorp"
Det är ju en tänkbar kandidat utifrån namnen (Magda)lena, Martin och Maria. Kan vara värd att försöka följa genom böckerna i Fredsberg.

228
Kari Bryngelsdotter.

229
Törnsfall / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-03-29, 14:43 »
Jon Jansson och Karin Danielsdotter i Squagerfall enligt Törnsfall C/2 sid 172.

230
Östra Vingåker / SV: Johan Olsson f.1819
« skrivet: 2024-03-29, 13:44 »
Det står att han flyttat till Hofsta Bettna, men Hofsta ligger i Björkviks socken. Johan i Björkvik AI/13a sid. 101 där det noterats att han flyttat vidare till Stockholm 1837.
Han har också lagt till efternamnet Österlund.

231
Säve / SV: Säve Födde 1861 (54)
« skrivet: 2024-03-29, 13:33 »
Johansson Peter Arbetskarl och Petersdr Anna Hustru Fredriksh.

I Backa C/1 bild 143 (Riksarkivet) anges hemvisten som Fredrikshamn.


232
Gramps / Gramps-5.2.1 ute nu
« skrivet: 2024-03-26, 18:01 »

233
Gryt / SV: Forssman i Gryt, 1799
« skrivet: 2024-03-26, 11:45 »
Carin kan följas bakåt till Hannäs AI:1 sid 155 och sedan 219 (hon stannar i tjänst hos Petter Duktig i Holm tills hon gifter sig med Anders Häger 1830). Men överallt anges hon som född i Gryt 1799-04-04 och inflyttad till Hannäs 1819, men utan uppgift om varifrån - och inflyttningslängd saknas.

234
Stora Malm / SV: Dunderberg
« skrivet: 2024-03-26, 09:19 »
Vad är det för årtal och platser du inte får ihop?

Enligt födelseboken Stora Malm C:3 sid 113 föddes mycket riktigt Jan (dopnamn Johan) Fredric Dunderberg 1754-02-24, son till Jöns Dunderberg och Kerstin Göransdotter, Eriksbergs manufactorie. Jöns nämns som knipsmed i Stora Malm AI:4 sid 220 - Dunderberg kan alltså ha varit ett smednamn lika gärna som ett soldatnamn (vilket förstås inte hindrar att det också fanns soldater med det namnet). I husförhörslängden nämns också Kerstin samt barnen Eric och Anna - men vad jag kan se inte Jan Fredric.

I Stora Malm AI:4 sid 220 finns också en Johan Holter med hustru Anna Olofsdotter. Vad har du för belägg för att denne Johan skulle vara far till Jan Fredric?

235
Hille / SV: Per Eriksson aktiv nämndeman 1905 Åbyggeby
« skrivet: 2024-03-25, 16:55 »
Jag hittar inte heller någon Per Eriksson i Åbyggeby i Hille socken 1905 - närmast är handelsbokhållaren Petrus Emanuel Eriksson (som förstås i dagligt tal kan ha kallats Per), född 1876-06-06 i Gävle. I församlingsboken sägs inget om att han skulle varit nämndeman: Hille AIIa:3 sid 402.

236
Allmänt / SV: Fängelsetid
« skrivet: 2024-03-25, 09:36 »
https://ep.liu.se/databases/fangrullar/dbrecord.aspx?id=1049

Se även Kronohäktet i Linköping (E) vol:81 (1845) Bild 1730 (AID: v623287.b1730, NAD: SE/VALA/01870)

https://ep.liu.se/databases/fangrullar/dbrecord.aspx?id=4191

Se även Kronohäktet i Linköping (E) vol:88 (1848) Bild 220 / Sida 346 (AID: v623294.b220.s346, NAD: SE/VALA/01870)

237
Umeå landsförsamling / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-03-25, 08:53 »
På de två sista raderna tror jag mig läsa
"til slut få en död af någon feber, med skarp hufvudvärk och någon yra ibland."

238
Allmänt / SV: Fängelsetid
« skrivet: 2024-03-24, 20:07 »
Om han bodde i Ulrika är Linlöping en möjlighet. Kanske kan du hitta honom i detta register:
https://ep.liu.se/databases/fangrullar/search.aspx

239
Lund / SV: Nils Alfred uægte barn
« skrivet: 2024-03-24, 12:12 »
Väsentligt är förstås att Nils Alfred i bouppteckningen anges som barn inom äktenskapet. Förvisso var han född innan Nils och Johanna gifte sig 1874, men helt klart är att Nils erkänt honom som sin son och arvinge, likställd med de barn som föddes efter vigseln.

Vad som möjligen är ett indicium om en annan biologisk far är att Nils Alfred i flera församlingsböcker står Nils Alfred nämnd som "hennes [dvs Johanna Charlottas] före äktenskapets födde son" - inte "deras före äktenskapet födda..."
Det kan ses som ett indicium om att den biologiske fadern var en annan, men kanske inte så starkt.

Både Nils och Johanna fanns i Lund när Nils Alfred kom till. I Lunds domkyrkoförs. AI:70 sid 94 finns noteringen "Saknar betyg fr. 26/10 71 till 9/10 74. Attesten fr. Malmö varit förlagd 3 år då attestaten vistats i Lund".

Attesten tog Johanna ut i Malmö Caroli där hon står som avflyttad till Höör 1871 (Caroli AI:78 sid 343). Men tydligen gav hon sig iväg till Lund istället.

240
Lund / SV: Nils Alfred uægte barn
« skrivet: 2024-03-24, 11:05 »
Johanna Charlotta gifter sig senare med snickarmästaren Nils Nilsson Plannthin i Malmö. I bouppteckningen efter honom 1921-12-13 nämns sex barn som födda i äktenskapet mellan Nils och Johanna:
Nils Alfred, snickare, Köpenhamn
Johan Gustaf, plåtslagaremästare, Malmö
Hilma Charlotta, änkefru, Malmö
Ida Alfrida, gift Fredriksson, Limhamn
Ester Alexandra, Malmö
Fritz Alexander, snickare, Köpenhamn.

Se Rådhusrätten i Malmö 1 (M) F2A:157 (1921) Bild 4360 / Sida 385 (AID: v499833a.b4360.s385, NAD: SE/MSA/00811)

Om Nils Plannthin var biologisk far till Nils Alfred är förstås osäkert, men helt klart var Nils Alfred erkänd som son och arvinge. Detta har dock aldrig antecknats i församlingsböckerna.

Av församlingsböckerna framgår att Nils Alfred i två omgångar flyttade till Nordamerika: 1890-94 och 1896-97. Han flyttar till Köpenhamn 1904-03-26.

Se Malmö Caroli (M) AII:11 (1896-1903) Bild 160 / Sida 10 (AID: v103204.b160.s10, NAD: SE/MSA/00553)


241
Backaryd / SV: Sven Nilsson Hammar Kåraryd
« skrivet: 2024-03-24, 09:04 »
Jag kan inte se att det står att han fått nya psalmboken. Kanske noterades bara att han hade denna psalmbok ("gillad och stadfäst" 1819 och successivt antagen av församlingarna). Det finns några andra liknande noteringar, t ex "B[ibel] af Bibelsällskapet", "N. T. af Bibelsällskapet".

242
Hörby / SV: Elna Isaksdotter f. 1801-11-02 i Bjärröd
« skrivet: 2024-03-22, 13:10 »
Städerska ser det ut som.

243
Almbacken III. Se S:t Johannes AIIa:112 sid 32. Hon flyttar vidare till Fosie 1924-11-10.

244
Malung / SV: Brita Persdotter
« skrivet: 2024-03-21, 08:48 »
Som du skriver saknas äldre födelseböcker (och andra äldre böcker).
Hon skulle alltså vara född i Vallerås 1721, och enligt mantalslängden för det året finns bara en Per/Pär i Vallerås, med namnet Pär Pärsson, noterad med hustru och en dotter. Inte mycket till hjälp kanske.

Mantalslängder 1642-1820 Kopparbergs län 1647-1820 (W) 74 (1721) Bild 2330 / Sida 439 (AID: v895702.b2330.s439, NAD: SE/RA/5520323)

245
Jag tror jag hittat rätt bou:

Norra Vedbo häradsrätt (F) FII:24 (1797) Bild 244 / Sida 483 (AID: v77696.b244.s483, NAD: SE/VALA/01568)

Här är inledningen så gott jag kunnat läsa den (några luckor):

Åhr 1797 den 15 November blef på begäran
Laga Bouptekning förrätad efter
afledna enkomannen Anders Svensson
i Kopparp som afled den 5 i samma
månad och har efter sig 6 barn 4 söner
och 2ne dötrar och den älste son Petter 21 år
Anders 17 år och Samuel 14 år och Johanes 6 år
Samt dottern Anicka gift med bonden Sven Jonsson i Stötarp och dotern
Stina 18 år alla närvarande såväl som deras föriga[?] förmyndare Carl
Jansson i Södra Ralingsås samt
och barnens half broder bonden Jan
Månsson i Bållarp som bevakar
de omyndigas möderne arf och för
barnens fäderne arf åtaga sig
Bofasta bonden Måns Andersson i Kopparp
som af barnens syskon [?] att wara
förmyndare före wara före Bouptekningen
företogs i följande ordning som följer [?]

246
Se Gagnef C:2 bild 35: Erik Olssons och h: Anna Matsdotters barn i Utby, Eric, född d: 29 Martii, döpt d: 2 April. Familjen i Gagnef AI:1 sid 124 där Eriks födelseår anges till 1700 och Annas till 1703.

En Brita Ersdotter, dotter till Eric Ersson Larf i Sifferbo och född 1743, i Gagnef AI:1 sid 132. I så fall ganska ung vid äktenskapet 1760, men inte omöjligt ung.

Tillägg: födelsenotisen för Brita Ersdotter, dotter till Eric Ersson Larfvens och Brita Danielsdotter, i Gagnef C:2 bild 91.

248
Kristdala / SV: Måns Larsson och Elisabeth Jonsdotter
« skrivet: 2024-03-19, 16:23 »
Måns Larsson står i fb utan föräldrars namn (men fadern bar förstås namnet Lars), född i Kroxhult (dop 1717-01-13, Kristdala C:1 sid 125). En Elisabet Jonsdotter, född i Sandefällan, döptes 1724-08-23 (Kristdala C:1 sid 161).

249
Sveg / SV: Oskar Berglund
« skrivet: 2024-03-19, 16:19 »
Oskar Vilhelms mor Karolina Berglund var dotter till Karl Berglund och Kerstin Olofsdotter, se Sveg AI/4 sid 97 (där också Karls och Kerstins övriga barn finns uppräknade).

250
Om man kan lita på uppgifterna i Öreryd Ai:2 sid 41 att Peter var född 1751 vid Nissafors bruk, Öreryd, så är en möjlig kandidat den Peter med fader Jakob som finns i Öreryd C:1 sid 103. I Öreryd AI:1 sid 3 finns vid Nissafors bruk en Jacob Schultz med hustru Elsa samt gossen Magnus och längre ner på sidan Peter Schultz med hustru Caisa och dottern Stina.

Det överensstämmer också med vad som tidigare skrivits här, t ex i https://forum.rotter.se/index.php?topic=74080.msg1035707#msg1035707

En omfattande släktutredning som går tillbaka till tidigt 1600-tal och du säkert redan sett: https://fredriksslaktforskning.se/farfar/p9c160d83.html

251
Halmstad / SV: Kvartersindelning och hur hittar jag
« skrivet: 2024-03-18, 12:09 »
Hembygdsföreningen har äldre Halmstadskartor:
https://gamlahalmstad.se/kartor-over-halmstad/

Enligt kartan från 1910 var Storgatan 11 hörnfastigheten vid Stora torg där idag rådhuset (invigt 1938) ligger. Bör vara huset längst till vänster på bifogade bild.

252
Övriga ämnen / SV: Födelseår
« skrivet: 2024-03-18, 11:51 »
De ljög knappast - de hade ju ett skriftligt flyttbetyg med sig, utfärdat av prästen. Snarare handlar det om felskrivningar/felläsningar. De uppstod ofta i samband med flytt till annan församling, men också inom församlingar när personer förs över till nya husförhörsböcker eller till en annan plats i samma bok.

Idag är vi alla medvetna om våra persondata i folkbokföringen eftersom vi ser och använder dem hela tiden, men så var det knappast för 150 år sedan - folk visste inte vad det stod i kyrkböckerna (möjligen läste de sin flyttattest när de tog ut den). Det gör också att stavningar skiljer sig åt - runt år 1900 började många präster stava med K där tidigare C varit självklart, så att Carlsson blev Karlsson. Den som var född Gustaf Carlsson kunde dö som Gustav Karlsson. Den som hela sitt liv kallats, och kallat sig, Maja Stina kunde i kyrkböckerna stå som Maria Christina - och så vidare.

253
Läser jag rätt går flytten 1819 till Väderst[ad].

Maja Noras (Maria Noras) födelsenotis i Appuna C:2 sid 21.

Maja Nora och modern Maja Stina finns sedan i Väderstad AI:4 sid 207. Maja Stina har som änka gift om sig med livgrenadjären Petter Wist se Väderstad C:2 sid 93.

Jag kan inte hitta någon dödsnotis för Samuel, varken i Appuna, Väderstad eller Skänninge (Maja Stina står ju som inlfyttad 1820 från Skänninge i Väderstad AI:4 - men jag kan inte hitta henne i Skänninges utflyttningslängd).

254
Drängt [dränkt] sig d. 23/8 1847.

255
Borgunda fd Borna / SV: Hustrun dog också?
« skrivet: 2024-03-15, 17:02 »
Ja, tre begravningar samma söndag: Olof, hans hustru, och et[t] barn från Lars vid Bron.

256
General questions / SV: Jan Carlsson Birth Record
« skrivet: 2024-03-14, 12:38 »
Nordwik is almost ceartinly Nordviken in Husby parish.

I can find Jan Carlsson in Husby AI:13a p 233 and AI:12a p 275, giving his parents as Carl Andersson (deceased) and Stina Andersdotter, married in 1790. There his birth date is given as 1803-05-25, but I can't find him on that date in the birth register Husby C:8, nor can I find the family in Husby AI:10a.

Carl's and Stina's marriage record in Husby EI:2 img. 36.
Carl with parents and siblings in Koberga, Husby AI:8a p 36.
Carl and Stina in Räfbo, Husby AI:9a p 159. Here one also finds the son Johan, b. 1804-05-25. Johan and Jan are interchangeable name forms, so presumably the same person mentioned in AI:12a and AI:13a with the birth day May 25 - but again, no record in the birth register.

257
Asarum / SV: Asarum a1:13 s.143
« skrivet: 2024-03-14, 11:53 »
för venerisk smitta adm-
itterad till kurhuset 18 26/6 44
frim.

Osäkert om klammern pekar på Samuel eller på hustrun Martha

258
Långsele / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-03-13, 10:58 »
Nils Artur Eriksson, verkmästare Sollefteå

259
Jag går bet på ett förnamn, men min läsning:
25 october
föddes Gudmund Haraldsson son i W. Quarn  [Västerkvarn] framburen t
Christendom af h. Anna Svensdotter i Nässia d 3 november
Nom: Sven Test: Pähr Nilss. i Quarngården Pähr Jönss. ib.
(?) Haraldsson i Börka Britta Jonsd. Elin Sunesd(?)

260
Kristdala / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-03-12, 18:32 »
Lefver af egna medel.

261
Västra Ed / SV: Lars Malmgren
« skrivet: 2024-03-12, 16:23 »
Det verkar som om Cajsa blir änka och gifter om sig 1812 med Elias Fredrik Pihl, se Kristdala AI:5 sid 129. När sedan Elias dör bor hon som inhyses hos sonen Nils Petter, se Kristdala AI:10 sid 146.

262
Västra Ed / SV: Lars Malmgren
« skrivet: 2024-03-12, 15:54 »
Det enda jag kan hitta är en födelsenotis för Nils Petter i Överum, V Ed 1797-11-26, son till smedsdrängen Lars Mallmgren och Cajsa Nilsdotter (V Ed C:5 sid 232). Men jag lyckas inte hitta dem i den något röriga husförhörslängden.

263
Västra Ed / SV: Cajsa Nilsdotter Edgren
« skrivet: 2024-03-12, 14:56 »
Om födelsedatum i Kristdala AI:14 sid 181 är korrekt så finns hon i Västra Ed C:4, överst sid 276. Föräldrarna Nils Ersson och Ingiärd Svensdotter i Kyrkobyn. Med föräldrar och syskon i Västra Ed AI:3 sid 262.

264
Kristdala / SV: Höghult, Kristdala
« skrivet: 2024-03-12, 14:46 »
Det finns ingen uppgift om Liskens ålder i bou.

Om den Per (Nilsson) Elmqvist som nämns i bou är samma Per som föds i Sjöändemåla, Kristdala 1757 så skulle föräldrarna allså vara Nils Nilsson och Lisken Nilsdotter.

En Nils Nilsson i Sjöändemåla dör vid 36 års ålder 1761-04-19. Inga uppgifter om efterlevande i db och jag hittar ingen bouppteckning efter honom.

Jag har förgäves sökt efter en vigsel mellan Nils Nilsson och Lisken eller Elisabet Nilsdotter i PLF Oskarshamns databaser - behöver ju inte vara i Kristdala om Lisken bodde i annan socken. Men ingen passande träff. Det finns två vigslar mellan en Nils Nilsson och en Elisabet Nilsdotter i Hjorted som i och för sig passar i tid (1744-12-26 och 1753-10-14), men det är lite väl ĺångt mellan Hjorted och Kristdala för att det skulle kännas hoppfullt.

265
afflyttnings attest förbjudes af Pig. Anna Persdotter hos Juvelerar Vogt.

Jag antar att Anna motsatte sig flytten just pga det (omtvistade?) faderskapet - men tydligen flyttade Josef Theodor ändå.

Om det är samma Josef som i denna bouppteckning så erkände han iallafall aldrig Gustaf Theodor som arvsberättigad:
Landskrona rådhusrätt och magistrat (M) FIIa:37 (1892-1895) Bild 230 / Sida 29 (AID: v159282.b230.s29, NAD: SE/LLA/10165)

266
Kristdala / SV: Höghult, Kristdala
« skrivet: 2024-03-12, 10:53 »
På sidan 272 undertecknas bouppteckningen efter "wår moder och fadermoder", alltså Liskens barn och barnbarn:
Petter Elmqvist, som tecknar sig P.N.S, skulle kunna stå för Petter Nilsson
Nils Månsson
Nils Börjesson
hustru Kierstin Pehsrsdoter

Jag hittar ingen Petter Elmqvist i Kristdala, men det finns en Pehr Almqvist i Höghult i Kristdala AI:1, enligt uppgift född 1757-08-21 och enligt Kristdala C:2 sid 106 son till Nils Nilsson i Sjöändemåla (ingen uppgift om moderns namn i fb).


267
Det går att ringa in dem lite snävare: Per Gustaf (P. G.) Andersson finns 1868 med familjen i kv Hagen, Maria Magdalena AIa:93 bild 323 sid 25, men saknas med Matilda och barnen 1869 i kv Wiggen (AIa:94 bild 111 sid 25).

Jag har väldigt snabbt tittat i utflyttningslängderna 1868-69 (BIIa:9, BIIa:10), bokstaven A, efter utflyttade till Amerika utan träff, men kanske Per Gustaf finns där ändå om man letar mer noggrant.

268
Pjätteryd / SV: Esbjörn Sunesson, Pjätteryd
« skrivet: 2024-03-12, 08:10 »
[född] Dec: 11 [döpt] Dec: 12 Esbjörn Sunes: i Oshult, Modr. hust:
Cissa Esbjörnsd: Testes Lars i Stens:
hult, Anders i Runnarskiöp Jöns
Jonsson i Håreskiöp, hust. Cissa i Kol:
borset, h: Svenborg på Oshultatorp
Pig: Börta i Siöastabygd

(med reservation för felläsning)

269
Kristdala / SV: Höghult, Kristdala
« skrivet: 2024-03-11, 16:55 »
En möjlig kandidat är Lisken, dotter till Nils i Nytorpet, Kristdala, född 1731-09-12.

Men förstås är namn och ungefärlig ålder bara vaga indicier.

Lisken är en form av Elisabet och det föds flera Elisabet Nilsdotter omkring 1730:
i Storudd 1729-06-15
i Fallebotorp 1730-02-08
i Kroxhult 1731-02-21

270
Tygelsjö / SV: Fråga om dödsorsak
« skrivet: 2024-03-11, 11:26 »
Kvicksilverexponering var en risk i en del yrken där arbetare kunde utsättas för kvicksilverångor. Men Ida står med titeln kassörska i dödboken och det talar ju emot en sådan förklaring.

Det förekom också att kvicksilver användes vid fosterfördrivning, se bifogade notiser.

271
Gramps / Gramps-5.2.0 släppt
« skrivet: 2024-03-11, 10:12 »
Uppgraderad version 5.2.0 nu släppt:
https://gramps-project.org/blog/
https://gramps-project.org/bugs/changelog_page.php?version_id=100

Såvitt jag kan se inga dramatiska förändringar, mest en rad buggfixar. Har byggt och installerat (slackware linux) utan mankemang. Men säkert klokt att följa varningarna om att göra en backup på de egna databaserna före uppgradering.

272
Även om det handlar om för länge sedan avlidna personer finns det alltid skäl att fråga sig om det leder till etiska komplikationer när personuppgifter publiceras t ex genom att läggas ut på olika websidor (vilket i detta fall också innebär att de kommer att lagras hos privata/kommersiella webföretag).

Kan någon tänkas ta illa vid sig om det framkommer att vederbörandes farfars far "hade barn på bygden"? Särskilt om det bygger på indicier men inte till 100 procent kan säkerställas?

Jag lägger själv inte ut några släktträd eller liknande information på webben, och om jag gjorde det skulle jag aldrig lägga ut annat än vad som kan styrkas med offentliga källor.

273
har Egarens tillstånd att få quarskrifvas här, ehuru boende vid Mosshult i Tiveds Capell.

274
Jag känner inte till detaljerna om Härlunda, men det förekommer att jordebokssocknar och kyrksocknar inte helt överlappar varandra så att en gård hör till en (kyrk)socken men kameralt till en annan (jordeboks)socken.

275
Skärstad / SV: Jonas Fredrik Övervåld?
« skrivet: 2024-03-09, 12:54 »
Har han dömts i Jönköping bör det vara i Jönköpings rådhusrätt. Anteckningen dyker först upp i Skärstad AI:15 sid 212 så troligen har domen kommit 1851-55 eller möjligen något tidigare. Rådhusrättens domböcker dessa år är inte digitaliserade, och när man inte har ett mer exakt datum kan det bli kostsamt att beställa en kopia - eller tidsödande att gå igenom domböckerna på plats i Vadstena.

277
Härlunda / SV: Sven Hindricksson död 1747 från ?
« skrivet: 2024-03-09, 10:48 »
Med hjälp av registret i AI:1 tolkar jag det som Laxdiket.

278
Enligt isofs ortnamnsregister (https://ortnamnsregistret.isof.se) finns ett Olsby i Stenkyrka socken på Tjörn. Vret finns det flera av: nio i Småland och ett par i Sörmland och Östergötland. Oatorp ger dock ingen träff. Det finns ett Oahuset i Hästveda, ett Oakullen i Burserud, Oamossen i Kristdala och Mörlunda,

279
Dessa domstolsutslag tycks inte vara digitaliserade, men det går förstås att beställa kopior (mot avgift) från Riksarkivet. Bör inte vara särskilt komplicerat eftersom du har datum för utslaget:
https://bestall.riksarkivet.se/sv/ovriga-bestallningar/5

Eventuellt kan det finnas uppgifter i barnavårdsnämndens arkiv, kan vara värt att fråga:
https://gallivare.se/kommun-och-politik/kommunarkivet

280
Annedal (1908- ) / SV: Hembiträde- hos vem ?
« skrivet: 2024-03-09, 10:22 »
Noteringen 16:4/4.1 leder (efter lite letande) till Annedal AIIb:7 sid 868 där Marta Laurentia finns upptagen. Det ger adressen Linnégatan 52, men ingen uppgift om i vilket hushåll hon arbetade.

281
Kristdala / SV: Knipkullen, Kristdala
« skrivet: 2024-03-09, 08:42 »
En Daniel Nilsson i Knipekullen gifter sig med pigan Kerstin i prästgården 1778-05-17 (Kristdala C:2 sid 306).
En Daniel Nilsson i Knipekullen dör 1780-03-04 vid 75 års ålder (Kristdala C:2 sid 266). Möjligen den Daniel Nilsson som föddes i Mälingarum, Kristdala 1706 (Kristdala C:1 sid 82).

Om dessa Daniel är samma person och åldern i dödsnotisen korrekt var det stor åldersskillnad mellan man och hustru - inte omöjligt men något ovanligt.

282
Kristdala / SV: Knipkullen, Kristdala
« skrivet: 2024-03-08, 16:08 »
Det föds en Maria 1779-01-11 i Knipekullen, dotter till Daniel Nilsson (Kristdala C:2 sid 183). Stämmer ju bra med att hon skulle varit 21 år vid sin död år 1800 - men förstås bara ett indicium.

283
Ett första steg är kommunarkivet i Ljusnarsberg:
https://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/kommunpolitik/allmannahandlingarocharkiv/arkivochdokumenthantering.4.2deb2da3149eae2441a4cf.html

Det kan finnas ritningar i samband med bygglovsärenden. Även om man 1834 kunde bygga lite som man ville på landsbygden kan det finnas ritningar från senare ärenden, t ex vid ombyggnader. Kommunarkivet kan även ha enskilda arkiv.

Annars skulle jag kontakta ägaren, som enligt wikipedia ska vara det norska privata museet Kulturhaven: kulturhaven.no


284
Bortflyttad mot(?) Landet utan att veta hvart.

285
Tierp / SV: Johan Erik Bolin
« skrivet: 2024-03-07, 10:21 »
Jag har hittat följande:

Jan Erik föddes 1839-10-06 som son till Erik Peter Svan och Anna Persdotter (Tierp CI:5 bild 16, nr 80)

Med föräldrarna i Tierp AI:14a sid 310.

Jan Erik Svan sedan i Skämsta (AI:14a sid 307, 308 och AI:15b sid 355, 362).

Gift med Johanna Skoglund 1863-10-27 (EI:4 bild 20)

I Skämsta med hustru och barn, efternamn Bolin (AI:15b sid 358)

Att Jan ändrats till Johan mellan AI:18a sid 31 och AI:19a sid 45 kan vara en felskrivning av prästen. Födelseåret 1836 i 1890 års folkräkning är också det troligtvis en ren felskrivning.

286
Löderup / SV: Löderup CI:1 sid 147 18 april läshjälp
« skrivet: 2024-03-06, 13:34 »
Jag får det till:

18 April blef ett drängbarn född i Hagesta
Fadern var Oluff Jönsson, Modern
Gunnela Lassdotter, d 20 dito blef
det döpt och kallad Christen

287
Säfsnäs / SV: Födda 1752 och 1753 i Säfsnäs
« skrivet: 2024-03-06, 11:07 »
De står som boende i Mjölbergsåsen.

Sonen Petter med familj på samma ställe i Järna AI:12b sid 85.

Gissningsvis har föräldrarna dött någon gång 1825-1838, då det är en lucka i kyrböckerna pga brand.

ADs bouppteckningsregister gav ingen träff. Möjligen finns där ändå något om man går igenom bouppteckningarna i Nås häradsrätt, men det är ett omfattande arbete.

288
Klövedal / SV: Var kom Johan Brage Ek från?
« skrivet: 2024-03-06, 10:32 »
Enligt uppgifter i Sveriges dödbok ska han mycket riktigt varit född i Finland. Bosatt på samma adress (Härön 38) som den Börje Mikael du nämner, så det är väl troligt att de var bröder.
På gravar.se nämns han som styrman.
Jag kan inte hitta honom i Sveriges befolkning 1940-1990. Kanske han aldrig var mantalsskriven här?

Både Sveriges dödbok och gravar.se har födelsedatum 1931-02-08 och dödsdatum 1956-08-08.

289
Skattunge / SV: Efternamn
« skrivet: 2024-03-06, 10:08 »
Menar du Anna Carolina Palin, född 1869-03-09 i Ådals-liden och död 1869-03-15? Det är den enda Carolina/Caroline Palin född 1869 jag kan hitta vid sökningar i Sveriges befolkning 1800-1949 och Sveriges dödbok 1830-2020.

Hon var dotter till Jakob Peter Palin. Han var i sin tur son till Zachris Josephsson i Näsåker, Ådals-liden. Jakob Peter och hans äldre bror Joseph Magnus tycks båda ha tagit namnet Palin (se Ådals-liden AI:6 sid 96 och 115). Varför de valde detta namn hittar jag dock ingen förklaring till.

290
General questions / SV: Help to identify a location.
« skrivet: 2024-03-06, 08:09 »
One more question.  Would a good english translation for Södergren be: South Branch?

Yes. A typical example of the form of surnames that became popular during the late 19th and early 20th century, when people began to abandon patronymics.

Surnames were often constructed using nature-related words: berg (mountain), sjö (lake), tree names (björk/birch, lind/linden, gran/fir) and so on. The words were often coupled giving slightly odd results if taken literally, such as Sjöberg (lake mountain) or Sandgren (sand branch). My own surname (taken by my great-great-grandfather in the 1840's) is built from hammare/hammer - not the tool, but signifying a stony, tree-clad hill - and lund/grove.

291
Sörby / SV: Nils Jönsson från Farstorp
« skrivet: 2024-03-05, 18:05 »
Det ser ut som Stäby men ska nog vara Stoby. En Nils Jönsson kommer från Sörby till Stoby 1859, se nr 26 i Stoby B/2 bild 42 (Riksarkivet), bild 39 sid 36 (AD).

292
Sörby / SV: Nils Jönsson från Farstorp
« skrivet: 2024-03-05, 16:02 »
Torp - bör väl vara Östra Torp i Skåne, övruga socknar med namnet Torp känbs för avlägsna.

293
Det är säkerligen rätt Kerstin. I Holmedal A1/1 sid 87 är antecknat för Kerstin och hennes syster Karin "födda i Ö. Wiker"

294
General questions / SV: Help to identify a location.
« skrivet: 2024-03-05, 12:55 »
Sorry, but I don't think he remarried. They are just listed after each other on page 195.

Makes sense, since Johan is mentioned as widower in his death record.

295
General questions / SV: Help to identify a location.
« skrivet: 2024-03-05, 10:55 »
Johan Söderberg is mentioned as widower in Helgesta AI:4 p 169. Presumably it's Kerstin's death record in Helgesta C:3 p. 196, 5 Sept. 1803.

Apparently Johan remarries, since he is mentioned with wife Brita Ersdotter in Helgesta AI:4 p. 195. I haven't been able to find their marriage record, though, although trying both Helgesta and Hyltinge records.

Yes, the Stockholm archipelago (or archipelagoes - both in the Baltic Sea and the lake Mälaren) are indeed beautiful. Glad you enjoyed the experience!

296
General questions / SV: Help to identify a location.
« skrivet: 2024-03-05, 10:35 »
After searching the ArkivDigital indexes, I managed to find Johan and Kerstin in Helgesta AI:4 pp. 53, 91, 169, 173, 195.

297
Gällivare / SV: Ihjälfrusen från Skröven
« skrivet: 2024-03-05, 10:08 »
Johan och Hindric flyttar till Norge enligt Gällivare AI:2 sid 97. En hastig sökning i digitalarkivet.no ger inga relevanta träffar.

298
Svårläst för mig även i ADs bild, men jag kan omöjligen få det till Kangis/Kengis. Jag läser det som L..forsen. Jag bifogar bilden.

Det finns enligt isof.se många forsar i socknen, t ex Lappforsen, men inget boställe med snarlikt namn i registren i husförhörslängderna.

299
General questions / SV: Help to identify a location.
« skrivet: 2024-03-05, 08:32 »
According to the 1789 muster roll, Johan Söderberg was deemed unfit for service and was granted leave:
Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 147 (1789) Bild 6110 (AID: v187509a.b6110, NAD: SE/KrA/0023)

So presumably he then left the "soldatehus".
A soldier Södergren with his wife Christina (a form of Kerstin) Nilsdotter in Sörbystugan is mentioned in Hyltinge AI:3 p. 157.But they can't be found there in Hyltinge AI:4 p. 16.

Hyltinge CI:3 p. 373 mentions the death of Johan Söderbergs son Johan on 15 June 1790 in Sörby Backstuga, which I guess is the same place as Sörbystugan.

I've tried to find Johan Söderberg in the death records 1790-1800 but without success.

The daughter born in 1771 and mentioned on p. 14 is named Catharina, not Maria. She's noted as having moved to Roslagen 1787. Not a very helpful information, since Roslagen isn't a parish but an area with a lot of parishes, see https://en.wikipedia.org/wiki/Roslagen


300
Nyed / SV: Jöns Jönsson Nästorp
« skrivet: 2024-03-04, 16:36 »
Om Karins födelseår 1727 är korrekt hittar jag bara en kandidat: Catharina Jonsdotter, född 1727-06.16 (Nyed C:3 sid 5) men hennes föräldrar var J. Larsson och Ingel (?) Jonsdotter i Gaperud, Nyed.

301
Säfsnäs / SV: Olof Norman
« skrivet: 2024-03-04, 13:07 »
Han var son till Olof Andersson och Catharina Andersdotter i Tyn, Säfsnäs. Födelsenotisen från 5 december 1795 här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0014111_00092

I Säfsnäs AI/8 sid 152 står han för första gången med efternamnet Norman:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0014094_00171

Tydligen blir han så småningom mästersmed:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0014096_00215

Det var vanligt att de som arbetade vid järnbruk och liknande tog ett nytt efternamn (det blev lättare då att skilja personer åt när många kunde ha samma namn). Så jag gissar att han var den första i din släkt med namnet Norman.


302
Hållnäs / SV: Johan Petter Frisk f. 1815 sid: 177
« skrivet: 2024-03-04, 10:46 »
Bra om du anger vilken volym det gäller ;)

Hållnäs AI:10 sid 177, om barnen längst till vänster:
Stina Lisa - "Hans oä Dr"
Carl Fredrik, Pehr Johan, August - "Deras barn födde före äktenskapet"

I kolumnen längst till höger:
"nr 13 oägta modren Pig. Brita Stina Jansdotter"
Den anteckningen gäller alltså dottern Stina Lisa.

303
Virestad / SV: Virestad AI:15 och AI:18 Haghult
« skrivet: 2024-03-04, 10:12 »
AI/15 sid 228:
Utf.
Öfvergifvit hustru - Lefver löst.
Drifver omkring i Bleke med
en Sköka"

AI/18 sid 228:
"Utfattig öfvergifvit Hustru
Lefver lättja[?] Drifver i Ble-
kinge omkring med ena Sköka
och varnas allvarligt att icke bo
i Skipatångens backstuga
hos Elsa Jonasdtr pag. 238"

AI/18 sid 238:
"Lättsinnig - Lefver ohyfsat
tills[ammans] med Jonas John pag. 228
Sjuklig"

304
Övriga släkter - I / SV: Iggebom
« skrivet: 2024-03-04, 09:58 »
Enda träffen på Iggebom i "Befolkningen i Sverige 1800-1949" är "Enkian Iggebom" med uppgivet födelseår 1830, Västeråker AI:1 sid 35. Möjligen den Anna Iggebom du själv har.

Högst troligt att namnet på något sätt har en koppling till Iggesund, men det säger förstås inget säkert om var Anna föddes. Hon (eller fadern) kan ha tagit namnet senare.

305
Björklinge / SV: Hellstedt
« skrivet: 2024-03-04, 08:06 »
Osäker på ett par ställen, men:

Pater Befallningsman Petter Helgstet
Mater Helena Linman

Vittnen Pastor Magister Joh. Nyman
[soldat?] Lars Sandberg
fru Pastorskan Nyman
hustru Maria[?] i Mikaelsbo

306
Jönköping / SV: Ester
« skrivet: 2024-03-03, 15:25 »
Jag vet inte vilka förkortningar det är som du undrar över, men jag gav dig referenser till församlingsböckerna som du kan söka fram via Riksarkivet. T ex Voxtorp AIIa/5 sid 418:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00015946_00138

307
Några, men inte alla luckor:

På fästning för barnamord, straffad med 29 dygn på vatten och bröd och 5 års straffarbete  Utskrifven från cellfängelset(?) å Norrmalm 5/4 1866, flyttad till Stockholm räddningshemmet för frigifn. --- församl. --- Död 1904 22/12 Brännkyrka.

308
Jönköping / SV: Ester
« skrivet: 2024-03-03, 15:08 »
Och en fosterdotter, se Vetlanda AIIa/36 sid 597

309
Jönköping / SV: Ester
« skrivet: 2024-03-03, 15:06 »
De hade åtminstone 9 barn. Jag räknar inte upp dem här eftersom det rör sig om personer som kan vara i livet, men du kan hitta dem i Gårdsby AIIa/3 sid 67, Tolg AIIa/3 sid 35, Voxtorp AIIa/5 sid 418.

310
Österfärnebo / SV: Vart flyttar Eric Olsson?
« skrivet: 2024-03-03, 14:46 »
Nr 8 Nässja. Det bör vara samma Eric Olsson som finns i Österfärnebo AI:8b sid 115 som dräng hos Jon Olsson (J.O.S.) och som flyttar vidare till vad jag läser som Ö Lofsta vilket bör vara Österlövsta.

311
Sundsvall / SV: Greta Mathilda ”Tilda” Bergman
« skrivet: 2024-03-03, 14:30 »
Dessvärre finns ingen sökfunktion för Riksarkivets kyrkböcker, då är man beroende av betaltjänster som Sveriges dödbok (som både Bo Nordenfors och jag använt) eller "Befolkningen i Sverige" som är en sökfunktion i ArkivDigital.

312
Sundsvall / SV: Greta Mathilda ”Tilda” Bergman
« skrivet: 2024-03-03, 13:55 »
Hon avlider 1933-04-04 i Sundsvall Gustav Adolf, se dödboken F/8 sid 140:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00205236_00144

313
Skattunge / SV: Efternamn
« skrivet: 2024-03-03, 08:44 »
Det finns säkert flera släkter med namnet Palin. Här är en (den äldsta namnuppgiften jag hittat vid en snabb googling):
https://forum.rotter.se/index.php?topic=168926.msg1541938#msg1541938

Du har placerat din fråga i avdelningen för Skattunge socken. Den första förekomsten av en Palin i Dalarna (Kopparbergs län) enligt Sveriges Befolkning 1800-1947 är en Lorentz Wilhelm Palin i Falu Kristine församling, före detta oboist, född i Stockholm 1805-08-12.

Har du mer uppgifter om den Palin som ligger till grund för din fråga?

314
Vendel / SV: Svårläst förkortning
« skrivet: 2024-03-03, 08:32 »
Förkortningen framför Pehr Pehrsson läser jag som sockenskräddare (eller möjligen sockenskomakare).
Tredje och sjunde namnet: dott[ern] Marg[areta] Pehrsdr, dott[ern] Marg[areta] Olofsdr.

315
Stora Kil / SV: En Mosserud familie 1831-1839
« skrivet: 2024-03-02, 17:02 »
Framför allt saknade de fast anställning eller försörjning. Se
https://befolkning.hallandsslaktforskare.se/publiceradforskning_artiklar_legostadgan/

Som jag förstår det har familjen tidigare varit skrivna under rubriken "Lösdrivare":
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038891_00292#?c=&m=&s=&cv=291&xywh=0%2C-2075%2C5899%2C8705

Jan och Anna har sedan blivit inhyseshjon ( https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Inhyseshjon ) i Måsserud.

316
Stora Kil / SV: En Mosserud familie 1831-1839
« skrivet: 2024-03-02, 16:39 »
"Lösdrifvar
längden"

Sven flyttar till Södra Hannäs, se sid 76 i samma volym.

317
Stora Kil / SV: En familie Lösdrivare, 1825-1831
« skrivet: 2024-03-02, 14:56 »
Noor bör vara Nors socken.

Du har säkert rätt i att Maria gav sig iväg till Frykerud eller Fryksände 1828 och återkom 1831. I anteckningen står "antogs ej i Fryk: för sjukdom utan återsänders hit".

Det var inte ovanligt att socknar nekade inflyttning om de bedömde att personen skulle komma att ligga socknen till last.

Troligen handlade det om Frykerud, två Maria Jonsdotter/Jansdotter finns utflyttade till Frykerud 1829 i Stora Kil B:1 sid 25, men ingen till Fryksände.

318
Dopnotisen gäller mycket riktigt en Lars, född 24 och döpt 27 december 1773, son till Jeppe Eriksson i Viby. Moderns namn framgår inte av notisen

319
Adolf Fredrik / SV: Två frågor om personer
« skrivet: 2024-03-02, 13:09 »
Carl Wilhelm tog namnet Stenberg innan han flyttade från Hillared till Stockholm, se husförhörslängden Hillared AI/5 sid 117 (där han står som Karl Vilhelm Jansson Stenberg).Han bodde med mor och syskon i fastigheten Stenkullen, så det kan vara därifrån han tog namnet.

Om du söker i Rotemansarkivet:
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx
kan du få fram en hel del information om både Carl Wilhelm och Augusta Vilhelmina.

320
Gramps / SV: Gramps
« skrivet: 2024-03-01, 18:20 »
OK. Eftersom du kan köra Linux på din chromebook kan det kanske vara värt att kolla detta:
https://www.ancestris.org/index_sv.html

Finns som AppImage, så borde vara problemfritt att installera och prova.nkelt att

321
Augerum / SV: Hendrik Smeekens
« skrivet: 2024-03-01, 11:13 »
Uppgifter på MyHeritage bör tas med en nypa salt och alltid kontrolleras mot andra källor. Ofta har rena felaktigheter smugit sig in.

Hendrik Smeekens är ett flamländskt namn. Naturligtvis kan det ha bott flamländare i Blekinge på 1600-talet, till exempel i den nu försvunna handelsstaden Lyckå, men om man inte hittar personen i svenska/danska källor måste man nog bortse från uppgiften om att Hendrik föddes i Augerum.

Hendrik finns på flera olika släktforskningssidor, men där nämns inte någon födelseort:
https://www.geni.com/people/Hendrik-Smeekens/6000000031028974394
https://www.genealogieonline.nl/stamboom_van_dijk/R28042.php

De ättlingar som går att söka fram via den sistnämnda hemsidan gifter sig med andra personer med flamländska namn, vilket tyder på att de knappast bodde i Blekinge.

1593 låg Augerum i Danmark. Om det finns så gamla födelseböcker eller andra bevarade arkivalier i Köpenhamn vet jag inte.

I mantalslängderna från Kristianstads län 1659 och 1661 (de äldsta tillgängliga i ArkivDigital och Riksarkivet) hittar jag ingen Hendrik Smeekens i Augerum. 

322
Gramps / SV: Gramps
« skrivet: 2024-02-29, 13:20 »
Det är inget jag prövat själv, men efter att ha letat runt verkar detta vara en möjlighet:

1) Slå på Linux: https://support.google.com/chromebook/answer/9145439?hl=en

2) Installera Linux Debian-versionen av Gramps:
https://gramps-project.org/wiki/index.php/Installing_Gramps_for_Linux_computers#Debian_package

Men jag har som sagt ingen aning om hur väl det fungerar i praktiken. Andra har tydligen lyckats:
https://sourceforge.net/p/gramps/mailman/message/37247976/

Den bugg som nämns i länken närmast ovanför verkar inte särskilt bekymmersam:
https://gramps-project.org/bugs/view.php?id=11058

323
Efter att ha sett hur stora T i Tärby skrivs längre ner i samma kolumn så är min läsning Trädet.

324
Hov / SV: Hov nr 16, Präst/Pastors-bostället
« skrivet: 2024-02-28, 08:13 »
Borde vara Hovsnäs, som beskrivs här:
https://www.compusic.se/hovostergotland/arkiv/kap8-5.htm

Där nämns en arrendator 1877, Johan Andersson - en släkting till din far?

Inte lätt att få ett grepp om den hemsidan, men jag gissar att utdraget kommer ur Per Magnell: En bok om Hov i Östergötland, Linköping 1943.

Hövsnäs gård finns kvar (sök Hovsnäs Vadstena på https://minkarta.lantmateriet.se ) men hur mycket byggnaderna kan ha förändrats vet jag inte.

325
03) Allmänt om soldatnamn / SV: Soldatnamn
« skrivet: 2024-02-27, 10:03 »
Några formella hinder fanns inte, först med 1901 års släktnamnsförordning reglerades hur man kunde ta efternamn (dock fanns redan tidigare visst skydd för adliga släktnamn). Se:
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-personnamn-i-sverige/efternamn
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-personnamn-i-sverige/lagstiftning-om-personnamn

 

326
AD Ö Karup AI:3 bild 1250 sid 335...

327
Felskrivet av mig, skulle vara AI/3 bild 96 sid 19:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0010159_00096

Hittar inte samma sida i AD, märkligt nog...

328
Nidingstorp. Jag hittar familjen i Nidingstorp 2, Ö Karup AI/2 bild 96 sid 19 (riksarkivet).

329
Klövedal / SV: Drunknad dansk sjöman funnen
« skrivet: 2024-02-26, 12:15 »
Jag lyckas inte läsa allt med säkerhet, men några luckor ifyllda:

Enligt meddelande från danska konsulatet i Göteborg lär han vara identisk med Andreas Christian Jørgensen, f. 22/8 1907 på Thurø i Danmark. Son till Skepparen Jørgen Emil Martin(?) Jørgensen och hans hustru Maria Frederikke Larsen av Thurø(?).

(besättningsman ombord på ? "C. L. Rasmussen" av Thurø, på väg från Landernau i Frankrike till Sundsvall och troligen förlist i en storm den 29 aug.1923)

Besiktigat av Landsfiskal Nordström. Inga andra igenkänningstecken än ett maskinskrivet brev på danska, som syntes vara avsänt från Thurø i Danmark men i övrigt  ej lämnade upplysning om vare sig adressat eller avsändare samt att underkläderna voro märkta med bokstäverna  K.J. eller R.J. - det anträffade brevet överlämnat till danska konsulatet i Göteborg för närmare utredning om den avlidnes härkomst. - Hinder emot (?) begravning möter icke.

Om fartyget som förliste, se https://vragwiki.dk/wiki/C.L._Rasmussen_1923_Nords%C3%B8en och sid 4 i detta dokument (där dock datum för förlisningen verkar felaktig):
https://www.thuroarkiv.dk/wp-content/uploads/2015/05/Thurinske_skibe.pdf

330
Altuna / SV: Vad står det om Lars o Britta?
« skrivet: 2024-02-26, 11:19 »
Wistades på Mälby ägor i Nöden 1792
(krumelur) Kiällbo

Jag hittar dem i Kjällbo, sid 177 i samma volym.

331
Ekeby / SV: Ekeby (E) AI:1 (1788-1808) Bild: 32 Sida: 49
« skrivet: 2024-02-26, 09:36 »
Håkan Svenssons och Elin Olofsdotters vigselnotis 1729-10-12 i Ö Tollstad C:2 sid 268.

332
Ekeby / SV: Ekeby (E) AI:1 (1788-1808) Bild: 32 Sida: 49
« skrivet: 2024-02-26, 09:10 »
Den enda ytterligare informationen i dopnotisen är dopvittnenas namn:

Hustrun Brita Johansson i Tomta, Måns Eriksson i Braxstad, pigan Karin Olofsdotter i Tomta, Bengt Jönsson i Lerbäck, Pigan Anna Brita Johansdotter ibidem, Johan i Torpet ???, Dräng Lars Månsson i Braxstad.

333
Ekeby / SV: Ekeby (E) AI:1 (1788-1808) Bild: 32 Sida: 49
« skrivet: 2024-02-25, 15:15 »
Föräldrarna är Håkan Svensson och hustrun  Elin Olofsdotter i Tomta.

334
Ekeby / SV: Ekeby (E) AI:1 (1788-1808) Bild: 32 Sida: 49
« skrivet: 2024-02-25, 13:58 »
Jag hittar Börje Håkanssons dopnotis 1738-03-25 i Ö Tollstad C:2 bild 155 sid 283 (ArkivDigital).
Cathrina står som född i Öringe, Ekeby. I Ekeby tycks dock födelsebok tidigare än 1760 saknas.

335
Efterlysningar / SV: Anne Skogeng Slependen
« skrivet: 2024-02-25, 11:08 »
Anne Skogeng i Sveriges dödbok torde vara identisk med den Anne Grete Skogeng som nämns i denna post i norska Digitalarkivet:
https://www.digitalarkivet.no/view/387/pc00000003696441

Slependen ligger i Bærums kommun.

Anne Grete Skogeng född Hammer finns i Sveriges befolkning 1960 då hon är bosatt i Ludvika. Där anges hon som född i Norge och gift med Nils Ingvar Skogeng, också han född i Norge.

336
Ålem / SV: Söker uppgifter om föräldrar
« skrivet: 2024-02-25, 10:51 »
Och familjen, inklusive Anders' hustru Karin Svensdotter, i Ålem AI:8, sid 221 (ArkivDIgital), sid 105 (Riksarkivet).

337
Ålem / SV: Söker uppgifter om föräldrar
« skrivet: 2024-02-25, 10:48 »
Du hittar henne i Åled C:3 sid 387:
1811 januari
Stina. d. 4 Föddes Anders Perssons dotter i
Brotorp, och döptes d. 6 till Stina,
Faddr vor. Hans Perssons Hu-
stru Brita Jansdotter i Norra
Bäckebo, Pigan Anna Stina
Persdotter i Brotorp, Peter
Persson Ibm, Dräng. Anders
Hansson Ibm.

338
Var ligger platsen / SV: Vena sn. (H) och torpet Verskulla
« skrivet: 2024-02-24, 17:37 »
Ja, jag hittar Werskulla (benämnd backstuga) i Vena AI:5 sid 74b, och Wärskulla i AI:7 sid 85 (men ingen Anna Samuelsdotter på någondera stället). Men det säger ju inget om var den låg.

Kanske Vena hembygdsförening vet något:
https://app.hultsfred.se/forening/visapublik.aspx?id=VEN-HEM

339
Härlunda / SV: Inga självägande bönder i Härlunda 1745?
« skrivet: 2024-02-24, 17:21 »
Ja, det tycks möjligt utifrån storskifteshandlingarna från 1745:
https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/16-h%C3%A4%C3%A4-1e/0001kt5k/lm16/REG/16-h%C3%A4%C3%A4-1e/Storskifte

Det finns vad jag kan se i handlingarna inga uppgifter om vilka gårdar som är frälse, krono eller skatte men tydligt är att ägarna i många fall är adliga och/eller officerare. Det finns två gårdar med namn Skattegården (Härlunda och Skrelunda) - den ena ägs av en kapten, den andra av en prost.

340
Var ligger platsen / SV: Vena sn. (H) och torpet Verskulla
« skrivet: 2024-02-24, 14:40 »
Vid vilken tid hittar du hänvisningar till torpet Verskulla?

I ISOFs namnregister finns åkern Verskulle (se bifogad bild), men inget torp med samma namn. Det närmaste är torpet Verslund. Enligt laga skifte-protokollet från 1935 var Verslund 1/120 mantal av Vederhult 112-412, se sid 3 i skifteshandlingarna:
https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/G101-50:5/4c4d535f473130312d35303a35/lms2/LMS/Vena%20socken%20Vederhult%20nr%201-4/Laga%20skifte

341
Enligt bifogade arkivkort från ISOF är Krokagården namnet på Tönnersjö 25.

Krokagården på Tönnersjö geometrisk avmätning 1748:
https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/M74-36:1/4c4d535f4d37342d33363a31/lms2/LMS/T%C3%B6nnersj%C3%B6%20socken%20T%C3%B6nnersj%C3%B6%20nr%201-4/Geometrisk%20avm%C3%A4tning

342
Åtvid / SV: Ord i födelsenotis?
« skrivet: 2024-02-24, 11:40 »
Sockenskräddarens Lars Linblads...

343
Sankt Anna / SV: Måns Perssons första fru Kerstin Persdotter
« skrivet: 2024-02-24, 11:39 »
Födelseåret i AI/1 skulle jag bedöma som mera osäkert efter att ha sett många exempel på felskrivningar när födelsedata förts över till husförhörslängder. Förstås kan det skrivas fel i alla kyrkböcker, men att vigseln skulle skrivits in under helt fel år verkar mindre sannolikt.

Det går sex år mellan vigseln och Marias/Majas födelse. Det är lång tid - om det inte går att hitta några andra barn i äktenskapet 1778-1784 skulle det i och för sig kunna vara en indikation på att vigseln faktiskt skedde senare.

Om vigseln faktiskt ägde rum 1778 bör Kerstin vara född omkring 1755, plus/minus fem år. En tänkbar kandidat är då Chjerstin Pärsdotter född  i vad jag tror är Dal 1756-10-18 med föräldrar Pär Pärsson och Chjerstin Carlsdotter (S:t Anna C/3 sid 225).

Det föds flera Kerstin med en far vid namn Per under 1750-talet, bland annat (1754) en i samma familj som ovannämnda Chjerstin, men för dem är antecknat att de dött i späd ålder.

Tyvärr låter det sig inte göra att följa Chjerstin eftersom husförhörslängder saknas. Vid Marias dop var en Carl Pehrsson vittne - om det i födelseboken går att hitta en Carl som bror till Chjerstin är det en indikation (men Carl kan ju också vara bror till Måns Pehrsson).

344
Sankt Anna / SV: Måns Perssons första fru Kerstin Persdotter
« skrivet: 2024-02-23, 12:20 »
1765 tycks vara födelseåret enligt den överstrukna noteringen i S:t Anna AI/1 sid 72. 1765-01-07 föds en Kierstin Pehrsdotter, men där finns också en notering att hon dör 1766 så det kan inte vara rätt Kerstin.

Uppgifter om födelseår i hfl är ofta osäkra. Letar man i åren närmast omkring 1765 så föds en Kierstin Petersdotter i Ramsdal 1766-03-05: S:t Anna C/3 sid 267.

345
Wieslander / SV: Wieslander
« skrivet: 2024-02-22, 14:25 »
Arne Hallqvist var rektor för Fristads (Älvsborgs läns) folkhögskola/lantmannaskola, se https://runeberg.org/statskal/1955/1094.html

Det kan ju stämma bra med att Nils Wieslander enligt uppgift på wikipedia var först biträdande länsjägmästare och sedan länsjägmästare i Älvsborgs län 1940-59.

346
Nordmaling / SV: Läshjälp vigsel
« skrivet: 2024-02-22, 13:05 »
Baggård Inh Johan. Petersson Holmbom och
Bondedottr. Anna Doroth. Ersdr i Mullsjö -
Johan Petersson skulle, enligt i HäradsRätten upp-
visad och godkänd öfverenskommelse, sitta i oquald
besittning af boet emot skyldighet att föda
och uppfostra 2ne sina med förra Hustrun
sammanaflade barn, d. 29 Sept. 1842
Fadr Er.Olsson i Mullsjö lemnade närvarande
sitt bifall.

347
Steneby / SV: Steneby (P) AI:4 (1810-1816) Bild 22 / sid 32
« skrivet: 2024-02-22, 12:57 »
Jag läser det som Stjufs. = styvson.

Dalsland hörde till Älvsborgs län och hör numera till Västra Götalands län) utom en liten bit i norr, Dalboredden (delar av Silleruds och Svanskogs socknar).

348
Eksjö / SV: Jan Petersson og Brita Persdotter - hvor finns de
« skrivet: 2024-02-22, 10:29 »
Jeg ser at Brita Persdotter er enke og bor sammen med sine to døtre Lisa og Stina.
Når døde Jan Petersson?

Var ser du att Brita bor tillsammans med två döttrar?

Jan Persson och Brita Persdotter bor med sönerna Johan Peter och Sven i Bonderyd Södergård, Höreda - se Höreda AI:4 sid 129, AI:5 sid 107 och AI:6 sid 110.

Brita bor som änka i Gatstugan, Bonderyd Norrgård, Höreda där hon dör 1846-12-06. Se Höreda AI:7 sid 198, AI:8 sid 205, AI:9 sid 216, AI:10 sid 199, AI:11 sid 238.

Jan dör 1823-04-15. Enligt dödsnotisen i Höreda C:4 sid 810 har han tillsammans med hustrun Brita två söner, inga döttrar nämns.

349
Vimmerby / SV: Ättlingar Kvillehult/Qvillehult
« skrivet: 2024-02-22, 07:21 »
Köpte var oegentligt; han torde ha löst ut övriga arvingar (somliga lotter är 7/1728 och 21/9216).

Ja, det verkar rimligt - blir man ägare till 7/1728 mantal med taxeringsvärdet 28 kronor kan man nog tänka sig att sälja.

350
Vimmerby / SV: Ättlingar Kvillehult/Qvillehult
« skrivet: 2024-02-21, 14:30 »
Bo, du skriver att Johan Magnus Månsson köpte hemmansdelen av Kvillehult av sin halvkusin Per Månsson och du har säkert en källa för det. Jag hade uppfattningen att JMM ärvde en del av gården efter Per/Peter Månsson, se Sevede häradsrätt FIIIa:37 sid 725ff (i ett tidigare inlägg i tråden skrev jag felaktigt att det var JMMs son AP Johansson som ärvde).
Var det så att JMM först köpte en del och sedan ärvde ytterligare en del?

351
13 stycken hittar jag, födda 1884-1908, enligt Hov AI:13 sid 139, AI:14 sid 119 samt V Stenby AI:15 sid 240, AIIa:1 sid 265:

Gerda Albertina f 1884
Albin Teodor f 1886
Alma Matilda f 1888
Carl Arvid f 1889
Gustaf Henning f 1891
Ernst David f 1893
Oskar Jakob f 1896
Agnes Linnea Viktoria f 1898
Anna Julia Rut f 1900
Agda Maria Alexandra f 1902
Amy Emilia Teresia f 1903
Astrid Kristina Ulrika f 1906
Axel Emanuel f 1908

352
Generalmönsterrullorna vore en möjighet, och Nils Swanberg finns i 1799 års generalmönsterrulla för Östgöta regemente, överstelöjtnantens kompani, som nr 62 i Ingvaldstorp. 1803 är han ersatt av Jonas Ingman. Tyvärr ingen notering där om vart han tar vägen, och det finns inga rullor där emellan.

353
Torsås (H) / SV: Marja Bengtsdotter från Trankvill
« skrivet: 2024-02-21, 08:20 »
Det föds en Maria, dotter till båtsmannen Bengt Fiskare och Karin Olofsdotter i Rinkaby, Hossmo 1756-09-03 (Hossmo C:2 sid 110). Hon kan möjligen vara en kandidat, Hossmo är ju grannsocken till Torsås.

Bengt Fiskare nämns här: https://www.diginpast.se/bmregister/databas/sm/pfa668cf0.html

354
Allmänt / SV: Sekretess i Rebbelberga CI:4 (1895-1950)
« skrivet: 2024-02-20, 18:01 »
Sidan kan tänkas innehålla uppgifter om någon person som är särskilt integritetskänsliga.

Se om du kan hitta den du söker i SCBs sammanställningar av födslar:
https://sok.riksarkivet.se/scb-fodda-vigda-doda

355
Mästerswännen Äreborne Swen Wennerström, fört en sedig vandel uti 32 år. dödde den 5 och blef med anständig seder förd til sit hwilorum d: 13 Martii.

356
Fagerhult / SV: Nils Nilsson och Casja Lisa Ekebom
« skrivet: 2024-02-20, 17:50 »
En Caisa Lisa Ekbom föds 1797-08-28 (dop 1797-09-03) i Bockaskögle, Virserum, dotter till f. soldaten Peter Ekbom och Elisabet Persdotter: Virserum C:3 sid 375.

357
Fagerhult / SV: Nils Nilsson och Casja Lisa Ekebom
« skrivet: 2024-02-20, 16:28 »
Nils föräldrar var Nils Larsson och Stina Nilsdotter i Gåsemåla, Sadeshult Mörlunda (senare överfört till Fagerhult). Se Mörlunda C:2 sid 391.

Cajsa Lisa har jag dessvärre inte lyckats hitta.

358
Hov / SV: Söker Gerda Albertina född 2 dec. 1884
« skrivet: 2024-02-20, 16:14 »
Hon dör 1969-06-05 boende Änggården, Skänninge med uppgiften änka sedan 1960-09-06.

359
Hov / SV: Söker Gerda Albertina född 2 dec. 1884
« skrivet: 2024-02-20, 15:50 »
Hon finns i Västra Stenby AI:14 sid 232 med förändrarna Gustaf Albert Gustafsson född 1862-12-06 i V Stenby och Mathilda Kristina Alexandersson som anges född 1862-07-24 i Undenäs. I V Stenby anges hon som född 1884-12-02 men rätt datum enligt födelseboken Hov C:7 sid 69 är 1884-11-02

Hon flyttar till Fornåsa 1900 (Fornäsa AI:18 sid 65), till Vinnerstad 1902 (Vinnerstad AII:1 sid 36), till Allhelgona 1904 och därifrån till Orlunda.

Hon gifter sig 1905-10-15 med statdrängen Oskar Teodor Petersson (Allhelgona C:7 bild 91) och de flyttar till Orlunda samma år (Orlunda AIIa:1 sid 196).

360
Segerstad / SV: Läshjälp Segerstad fb 1756-01-26
« skrivet: 2024-02-20, 15:34 »
Detta är en grov gissning, men möjligen Söregården Ullstorp i annexförsamlingen Håkantorp.

361
Lönneberga / SV: Farfars pappa
« skrivet: 2024-02-20, 15:04 »
Ernst Albin Johansson menar du väl?
Du hittar honom med fadern Johan August Johannisson, modern Anna Maria Karlsdotter samt syskon i torpet Gåskullen under Faggemåla nr 2, Lönneberga, i Lönneberga AI:19 sid 63.

362
Nedre Ullerud / SV: Anna Svensdotter Wennerström, Nedre Dömle
« skrivet: 2024-02-20, 15:01 »
Mästersv: Sven Wenerström, dess hustru Maria Jonsdrs dotter Anna, f: d: d: d: 21. Ssm[Susceptrem?, vittnen rör det sig i alla fall om] Mästersven Nils Wenerström dess hust:, Mästersv: Olof Wenerström dess hust:, alla vid Ö Dömle.

Det är oklart om prästen bara struntat i att fylla i födelsedatum. Dopet skedde ju vid den tiden väldigt snart efter födseln men samma dag är ovanligt.

363
Vimmerby / SV: Ättlingar Kvillehult/Qvillehult
« skrivet: 2024-02-20, 14:43 »
Ja, Johanna Mathilda Samuelsdotter född 1862 är AP:s hustru. Inte att förväxla med AP:s halvsyster Johanna Mathilda Johansdotter född 1846.

364
Antavlor och utskrifter / SV: Antavla på datorn
« skrivet: 2024-02-20, 14:33 »
Gramps ska funka för MacOS/MacOS X:
https://www.gramps-project.org/wiki/index.php/Installing_Gramps_for_macOS_computers
OBS att det finns två olika versioner beroende på om du har Intel- eller ARM-processor.

och tydligen också för Chromebook, men det verkar lite krångligare:
https://sourceforge.net/p/gramps/mailman/message/37247976/

Den svenska manualen för Gramps har begränsningar, man kan behöva läsa en hel del på de engelska sidorna för att få kläm på installation och alla funktioner.


365
Antavlor och utskrifter / SV: Antavla på datorn
« skrivet: 2024-02-20, 13:03 »

366
Tjugufjärde söndagen (domini) efter trefaldighet ( post trinitate). 1744 var det den 28 oktober. Se t ex
https://www.slaktingar.se/historisk-kalender/1744
https://www.familysearch.org/en/wiki/Sweden:_Moveable_Feast_Days_in_1744

367
Vimmerby / SV: Ättlingar Kvillehult/Qvillehult
« skrivet: 2024-02-20, 11:43 »
Johanna Mathilda Samuelsdotter föddes i Apparp, Hässleby 1862-03-23, dotter till hemmansägaren Samuel Petersson född 1835 i Hässleby och Ulrica Lovisa Samuelsdotter född 1834 i Kråkshult (Hässleby AI:10 sid 1, CI:4 sid 14). 1867 fick hon en bror, Johan August,och 1875 en syster, Carolina Christina (Hässleby AI:12 sid 2). I november 1896 flyttar hon till Kvillehult.

368
Vimmerby / SV: Ättlingar Kvillehult/Qvillehult
« skrivet: 2024-02-20, 10:39 »
Här några uppgifter om AP Johansson:

Hemmansägare Anders Peter Johansson, på Kvillehult i Vimmerby landsförsamling, var enligt födelseboken född 1873-08-18 i Hässleby, son till hemmansägaren Johan Månsson (född 1808) och Johanna Johannisdotter (född 1834), Lilla Fagerhult, Hässleby (födelseboken Hässleby CI:5 sid 87). Han hade fyra halvsystrar (faderns barn i tidigare äktenskap): Johanna Mathilda född 1846, Anna Katarina född 1849, Albertina Lovisa född 1853 och Christina född 1856 och död 1858. Dessutom syskonen Charlotta Kristina Karolina född 1859, Karl Johan född 1863 och August Julius född 1866. Allt enligt husförhörslängderna Hässleby AI:8 sid 20, AI:9 sid 51, AI:10 sid 42, AI:12 sid 77.

Anders Peter får av oklar anledning olika födelsedatum noterade. I fädelsenotisen alltså 18 augusti. I Hässleby AI:12 den 23 augusti och i Hässleby AI:13 sid 37 den 23 februari, ett datum som sedan följer honom genom böckerna
strarna
1886 flyttar AP med fadern, nu änkling, och syskonen Anna Katarina och August Julius till Kvillehult nr 1. De ärver en del av gården Kvillehult efter APs släkting Peter Månsson som avlidit 1882 (Vimmerby landsförsamling AI:19 sid 245, Sevede häradsrätt FIIa:37 sid 725).

Hans hustru Johanna Matilda föddes 1862-03-23 i Hässleby och kom 1896 till Vimmerby landsförsamling. De gifte sig 1897-02-26 i Vimmerby lf. De får barnen Herman Petrus född 1898-04-07, Ester Rosalie Zinobia född 1899-10-12, Gunnar Konstans född 1901-03-31 och död 1903-03-12, Anders Ossian 1903-07-21 (Vimmerby lf AIIa:1 sid 266, AIIa:2 sid 254
Johanna Matilda avled 1926-02-25 (Vimmerby lf AIIa:7 sid 222). Ester Rosalie får dottern Britta Matilda 1922-12-30 och gifter sig med fadern Ernst Albin Johansson ret därpå (Vimmerby lf AIIa:8 sid 690).

När jag får lite tid över ska jag se vad jag kan hitta om Johanna Matilda också.

369
I notisen är det bara dopdatum som angetts. Det är inte ovanligt i äldre födelseböcker. Ur kyrkans synpunkt var ju dopdatum det viktigaste.
Barn döptes vanligen ett par - tre dagar efter födseln (dopet skulle ske högst en vecka efteråt), så födelsdatum 24 oktober är fullt rimligt.
Det är inte heller ovanligt i äldre notiser att moderns namn utelämnats. Om dopet skedde i kyrkan var hon inte med - hon skulle inte besöka kyrkan förrän till kyrktagningen 40 dagar efter födseln.

370
Anders Trulsson i Stengöl med hustru Ingri Persdotter och barnen Ingri, Thore och Kirstin i Rödeby AI:1 sid 60.

371
Domine 24 post Trinitatis [1744-10-28]
döpt Anders Trulssons son i Stengöl [Modern nämns inte] Nomine Tore.
Hustrun Sissa Swensdotter ibidem bar honom. Vittnen: Sven Johansson i Stengöl och Hans Olufsson i Nättlery, hustrun Gunnel Månsdotter i Offamåla, pigan Sissa Trulsdotter i Spiutsbygd.

372
Arrie / SV: Anders Olsson född 1842-02-08
« skrivet: 2024-02-19, 11:13 »
Enligt Arrie AI:14 sid 42 ska han vara inflyttad från Hököpinge. Där finns han i AI:13 sid 76 med uppgiven födelsesocken Kärrstorp. Han finns dock inte i födelseboken på datum 1842-02-08 i vare sig Västra eller Östra Kärrstorp.

Jag hittar en Anders Olsson, född 1842-02-08 i Kärrstorp i Stora Slågarp AI:8 sid 88 där han anges som inflyttad från Lilla Alstad 1865 (? otydligt) som hör till Västra Alstad.

I Västra Alstad AI:10 sid 162 hittar jag så en Anders Olsson, född 1843-02-08 i Kärrstorp. I Östra Kärrstorp CI:4 sid 23 finns Anders, född 1843-02-08, son till smeden Ola Andersson och Ingar Göransdotter i Kärrstorp nr 7.

373
Hammarö / SV: Jan Magnussons Död 1857
« skrivet: 2024-02-18, 15:16 »
Inhyses gifte mannen Jan Magnusson från
Karsbohl i Frykeruds socken, som afled på
Skoghall d 1/5 1857 af Feber. 46 år och 4 dagar gammal.
Begrafningsattest afsänd till Frykerud d 7/6 f. år[?]

374
Lindgren / SV: Lindgren, Amanda Matilda - vem är fadern?
« skrivet: 2024-02-18, 15:05 »
Uppgifterna i tabellerna i första posten i tråden går inte heller att bekräfta. Vigseln mellan Lars Fredrik Rosengren och Anna Cajsa Lindström 1824 i Cederbergs glasbruk (Bjärka-Säby, Vist (E)) finns inte i Vists vigselbok. Inte heller finns Lars Fredrik som lumpsamlare vid Strömslunds pappersbruk i N Sandsjö vid denna tid.

375
Lindgren / SV: Lindgren, Amanda Matilda - vem är fadern?
« skrivet: 2024-02-18, 14:47 »
Det är inte mycket som går att hitta... Bothildas mor Anna Catharina Lindström uppges vara född i Vist (E) 1791-03-13 men finns inte i födelseboken där (inte heller i Vist (P)).

Ett egendomligt sammanträffande att Johannes Lindgrens mor enligt födelsenotisen Lilla Malma också heter Catharina Lindström.

Bothildas far, som enligt Lönnebergas hfl skulle vara född i Myresjö 1776-03-26 går inte heller att hitta där.

376
Lindgren / SV: Lindgren, Amanda Matilda - vem är fadern?
« skrivet: 2024-02-18, 14:24 »
Det är 8-9 mil mellan Hova i Västergötland och Godegård i Östergötland, och mer än det dubbla mellan Godegård och Lönneberga i Småland. Men familjemedlemmarna verkar ha varit rörliga och ofta hamnat i klammeri med rättvisan, se anteckningarna i Lönneberga A1:10 sid 56.

Johan Wilhelm Hägerbäck med familj bodde en period på 1860-talet i Västmanland (Västerås och S:t Ilian)

Bothilda finns med föräldrar och syskon i Lönneberga AI:6 sid 161, AI:7 sid 84, AI: 9 sid 80, A1:10 sid 56.

377
Lindgren / SV: Lindgren, Amanda Matilda - vem är fadern?
« skrivet: 2024-02-18, 12:06 »
De inblandade är allt annat än lätta att följa, och spåren innehåller en lång rad felaktiga eller obekräftade uppgifter. Jag har svårt att se att kyrkböcker eller andra handlingar skulle kunna avgöra biologiskt faderskap. Hur rätt arvingar fastställts vid bouppteckningen är inte heller klart.

Enligt bouppteckningen skulle Johannes Lindgren vara bosatt i Lönneberga och avlidit 1879-03-14. Ingen dödsnotis i Lönneberga, Vimmerby stadsförsamling eller Vimmerby landsförsamling finns för detta datum. Ingen Lindgren dör detta datum enligt Sveriges dödbok.

Enligt Lönneberga AI:16 sid 329:

"Hustru till Kopparslagaren Johannes Lindgren å lägenheten Petersberg å Wimmerby stads område enl. lagfartsbevis d 11 Sept 1876 af Rådstuvurätten i Wimmerby"

Det finns ingen Johannes Lindgren i Petersberg/Petersborg i Vimmerby AI:13-15 (1863-1880).

Enligt Lönneberga AI:18 sid 308:

"Enka ? efter Johannes Lindgren från Petersborg å Wimmerby stads område. Se gammal bok p. 329.
Bot. Rosengren har, såvidt härvarande husförhörsböcker upplysa, aldrag varit gift. Huru ofvanstående uppgift derföre kunnat inflyta, är oförklarligt."

Det är oklart varför Johannes har efternamnet Lindgren. I födelsenotisen 1820-09-30 Lilla Malma C:3 bild 42 heter modern Catharina Lindström. Men det kan ju också vara en osäker uppgift.

Johan Wilhelm Hägerbäck från Hova, som nämns som fader i dopsedeln från Godegård med Bothilda som hustru, finns i Hova AI:4 sid 821 och S:t Ilian AI:10 sid 42 som gift med Cajsa Johanna Persdotter. Så Bothilda kan knappast ha varit hans hustru. Han avlider 1909 på fattighuset i Hova (Hova AIIa5 sid 74), så även om det i princip borde finnas en bouppteckning kanske man inte brydde sig om det eftersom det inte fanns något dödsbo att fördela.


378
Visby stadsförsamling / SV: Varifrån kom Oskar Uno?
« skrivet: 2024-02-17, 17:47 »
Stockholms län.

379
Följande fynd via familysearch.org

Vigselnotis i Ramdala CI:5 sid 391:
September 3 1802
Mjölnaren Israel Abrahamsson ifrån Emmeryd och Pigan Sissa Svensdotter i Walby

Sissas födelsenotis 1781-02-10 i Ramdala CI:4 sid 49, dotter till Sven Håkansson och Inger Olufsdotter i Wallby.

Förstås inte 100 % säkert att det är samma Sissa även om namn och plats stämmer, hfl i Ramdala saknas före 1802.

380
Mo / SV: Tyda text i förhörsbok
« skrivet: 2024-02-17, 09:19 »
De olika domstolarnas domböcker (häradsrätter, rådhusrätter, tingsrätter) är i varierande grad digitaliserade. Om inte, så går det förstås att beställa kopior från Riksarkivet mot avgift (då ska man helst ha datum så att det går lätt att hitta, eftersom man får betala för söktiden). Eller så får man besöka rätt riksarkiv (f d landsarkiv) och läsa själv, det är gratis.
När det gäller Jonas August och Själevads häradsrätt är bara domböckerna från något enstaka år tillgängliga digitalt via Riksarkivet, något fler via ArkivDigital men inte så långt fram som 1890-tal.

381
Frösö / SV: Född på Frösön 1928 utanför äktenskap
« skrivet: 2024-02-16, 18:12 »
Skulle kunna vara Sigrid Lundells privata förlossningshem Solgården som fanns 1926-42. Se https://sok.riksarkivet.se/arkiv/WVuNYFT8rH6cxG02H087k3

382
Frykerud / SV: Husförhörslängder, Karsbol, 1851-1855
« skrivet: 2024-02-16, 15:59 »
No 1 = Numero 1

Förmodligen den första attesten utskriven 1855, de numrerades löpande.

383
Mo / SV: Tyda text i förhörsbok
« skrivet: 2024-02-16, 14:41 »
Här är han i fångrullan i fängelset Härnösand:
Kriminalvårdsanstalten Härnösand (Y) D2AA:33 (1894) Bild 500 / Sida 33 (AID: v912101.b500.s33, NAD: SE/HLA/1160008)

384
Det tycks inte ha varit en flickskola, men kanske delade man emellanåt upp klasserna.
Se https://www.facebook.com/vasteras/posts/10158035136364588/

Det kan tänkas finnas material av intresse för dig i Västerås stadsarkiv:
https://sok.riksarkivet.se/arkiv/s04ab0TFVqMyrkG5N7nem1

385
Mo / SV: Tyda text i förhörsbok
« skrivet: 2024-02-16, 12:35 »
Jag hittade honom till sist med namnet Jonas August Persson (hans patronymikon före namnbytet) i Polisunderrättelser nr 144 1894 med notering at than suttit i Länsfängelset Härnösand 1894-06-15 - 1894-12-15 och förlustig medborgerligt förtroende till 1895-12-15:
Polisunderrättelser (o) 1894 (1894) Bild 3360 (AID: v948296.b3360, NAD: )

Så datumen i församlingsboken verkar vara lite tilltrasslade, och han tycks ha hållit sig på rätt köl efter denna dom.

386
whitepages.com ger 11 träffar på namnet Wedesweiler, samtliga i Kalifornien. Det kan ju vara barn eller barnbarn. Från whitepages kan man via länk gå vidare till Ancestry och eventuellt hitta födelsenotiser, men det kräver betalabonnemang och det har jag inte.

387
Vena / SV: Catharina Andersdotter fr. Skinnarp
« skrivet: 2024-02-16, 12:02 »
En gissning som inte helt kan bekräftas av kyrkböckerna men där namn och årtal stämmer någorlunda:

Jon Pehrsson från Vena finns i Gladhammar AI:2 med hustru Lisken/Lisa och barnen Pehr, f ca 1776, Anna, f ca 1780, och Cathrina f 1787 (se sidorna 383-384, 425, 466, 510). Jag kan inte hitta dem på samma plats (Gladhammars bruk) i Gladhammar AI:3.

1793 flyttar familjen till Åtvid och vid sin anställning i gruvan tar Jon efternamnet Frisk.

I Åtvid CI:5 sid 326 finns dödsnotis (1797-12-16) för Gruvarbetare Frisks hustru Lisa Johansdotter med angivna föräldrar bonden Johannes Sinander och Helena Jansdotter, Gladhammar.

Som änkling gifter Jon om sig med Cathrina Andersdotter. Familjen flyttar till Vena där Cathrina Andersdotter dör 1802. Änklingen Jon, som nu återtagit sitt patronymikon, finns med dottern i Vena AI:4 sid 307.

En besvärande lucka är att jag inte lyckats hitta födelsenotisen för Jon Pehrssons första hustru Lisa som borde vara född i Gladhammar (eller kanske annexförsamlingen Västrum) omkring 1753. Men hon kan ju vara född i en annan socken men senare (liksom föräldrarna) skriven i Gladhammar.

388
Byggnader och miljöer / SV: Dalavägen, Blåsbo, Västerås
« skrivet: 2024-02-15, 10:35 »
Villorna med brutet tak andas 1920-tal. Med hjälp av söktjänsten https://kartor.vasteras.se/historiska/ kan man se att Dalavägen var i stort sett obebyggd på 1915 års karta och fullt bebyggd 1933. Det ser inte alldeles nybyggt ut, trädgårdarna har vuxit upp någorlunda. Så 1930-tal är en gissning.

389
Stenstorp / SV: Läshjälp Stenstorps vb 1725-01-06
« skrivet: 2024-02-15, 09:23 »
Sista raden har jag inte lyckats tyda, men min läsning:

6 Jan: wigdes ryttaren och enklingen från Abramsgården i Öija
Nils Eriksson med pigan Lisken Olufsdotter i Pilkagården
uti Segerstads Kyrkio.

390
Rudin / SV: Claes August Rudin
« skrivet: 2024-02-14, 15:03 »
Här är dock ett par exempel på båtsmän ( i Blekinge) som inför vigseln fått tillståndsbevis från sina kompanichefer:

https://www.diginpast.se/bmregister/databas/we/p72deece7.html

https://db.lister-gen.se/getperson.php?personID=I9686&tree=tree

Jag har inte grävt mycket i båtsmansfamiljer så jag vet inte om detta var vanligt/normalt.

391
Lysnings- och vigselböcker / SV: Lysningsboken 1930 Stockholm
« skrivet: 2024-02-14, 14:50 »
Enskede församling bildades 1931 som en utbrytning ur Brännkyrka, så vigslar rån 1930 får sökas i den församlingen.

392
17 - Emigration / SV: Hur kontaktar jag släktingarna i Usa?
« skrivet: 2024-02-14, 13:18 »

Tack! kostar det att smsa till USA?  ???

Förmodligen, men det beror på dina abonnemangsvillkor.

393
Lysnings- och vigselböcker / SV: Lysningsboken 1930 Stockholm
« skrivet: 2024-02-14, 13:16 »
Det finns ingen samlad lysningsbok för Stockholm, du får söka lysnings/vigselbok i den församling som är aktuell.

394
Rudin / SV: Claes August Rudin
« skrivet: 2024-02-14, 12:05 »
Då verkar det ju rimligt att attesten gäller Jan Bibol.

Nordingrå HII:3 innehåller bilagor till lysnings- och vigselboken 1813, 1838, 1847 men vad jag kan se inte något som gäller denna vigsel.

395
Rudin / SV: Claes August Rudin
« skrivet: 2024-02-14, 11:49 »
Allt är möjligt i släktforskning, men det verkar lite långsökt att en kvinna från Västernorrland under en kortare tid skulle haft tjänst hos en kapten i Västervik.

Är det säkert att attesten gäller Greta Cajsa? Hennes man står som kronobåtsman i vigselnotisen, kan han ha fått en attest (tillståndsbetyg) från sitt befäl?

396
17 - Emigration / SV: Hur kontaktar jag släktingarna i Usa?
« skrivet: 2024-02-14, 11:17 »
Det finns en rad kommersiella websidor i USA där man kan söka personer/adresser, t ex
www.usphonebook.com
www.fastpeoplesearch.com
veripages.com
unmask.com

Jag har den vägen både lyckats (via telefon eller vanligt brev) och totalt misslyckats med att nå amerikasläktingar. Problemen är (a) att uppgifterna ibland tycks vara föråldrade, och (b) att man ofta hittar många personer med samma namn.

397
Äldre ord L - Ö / SV: Välborne
« skrivet: 2024-02-14, 10:32 »
Svenska akademiens ordbok, som ger fylligare information än ordlistan, skriver såhär:
"som är av god eller förnäm börd eller härkomst; särskilt (numera blott arkaiserande eller i skildring av äldre förhållanden): som är av adlig härkomst".

Det tycks alltså som om "välboren" har kunnat användas lite friare än att beteckna adelskap.

https://svenska.se är en bra söksida som ger träffar i akademiens tre olika ordböcker.

398
Övriga skrifter / SV: Söker en skrift
« skrivet: 2024-02-14, 09:59 »
Den ska finnas på Blekinge museum i Karlskrona och på biblioteket i Sölvesborg.

Om du bor långt därifrån är det möjligt att du kan fjärrlåna den via ditt kommunbibliotek mot en smärre avgift. Men ibland tillåts inte fjärrlån av sådana här mer sällsynta småtryck.

399
Ur Nordisk familjebok, andra upplagan
https://runeberg.org/nfbe/0622.html

"Dalerns värde i förhållande till riksdalerns, som var 4 kronor i nu gällande mynt, sjönk under tidens lopp. Så blef dalern 19 juni 1681 nedsatt till 1/2, 17 maj 1715 till 1/3 och 27 nov. 1776 till 1/6 af riksdalern. När sedermera äfven riksdalerns värde började att falla, till dess det 1830 bestämdes till 1 kr. 50 öre, föll samtidigt jämväl dalern; då sålunda t. ex. i 1734 års lag böter utsattes i daler, som vid den tiden motsvarade 1/3 riksdaler eller 1 kr. 33 öre, antages den nu gälla endast 50 öre."

Se också https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Riksdaler

400
Vena / SV: Catharina Andersdotter fr. Skinnarp
« skrivet: 2024-02-13, 18:42 »
Det föds en Cathrina, dotter till Jon Persson och Lisa Jansdotter i Hyttan, Gladhammar 1787-05-17:
Gladhammar (H) C:4 (1765-1801) Bild 100 / Sida 193 (AID: v38532.b100.s193, NAD: SE/VALA/00098)

En Lisa Jansdotter dör i Sågstugan, Gladhammar 1789-01-17:
Gladhammar (H) C:4 (1765-1801) Bild 181 / Sida 355 (AID: v38532.b181.s355, NAD: SE/VALA/00098)

Men om det är den Lisken som finns i Sågkvarnsstugan i Gladhammar AI:2 sid 397 så tycks det vara en helt annan person.

401
Vena / SV: Catharina Andersdotter fr. Skinnarp
« skrivet: 2024-02-13, 18:13 »
En möjlighet är ju att Jonas Frisk gift om sig, så att Catharina född 1788 har en annan mor. Problemet är att jag inte hittar någon Catharina med fader Jonas i Gladhammars födelsebok 1788 (sökt med olika stavningar i PLF Oskarshamns databas).

402
Frykerud / SV: Husförhörslängder, Karsbol, 1846-1850
« skrivet: 2024-02-13, 17:37 »
Första anteckningen:
arbetsattest 5/5 47. dito 4/5 49.

Andra anteckningen har jag svårt att tyda de första förkortningarna, men den tycks handla om läskunnignhet:

???: Cat:[eches?] men slarf så innan som utant[ill].

403
Gärdslöv / SV: Bengta Månsdotter
« skrivet: 2024-02-13, 11:19 »
Det är nog bara tillfälligheter. Jag har i min egen släkt personer i Skånesocknar som jag kunnat följa hur lätt som helst, medan jag ibland fått gråa hår i Småland, t ex med en familj som under lång tid varje år hoppade mellan Rumskulla och Ingatorp. Möjligen att det i Skåne, med flera stora gods, fanns fler obesuttna som också flyttade ofta.

404
Mo / SV: Tyda text i förhörsbok
« skrivet: 2024-02-13, 10:36 »
Det är möjligt, men datumen är lite svåra att få ihop. Först talas det om en strafftid som tilländagick 15/12 1894. Därefter, efter anteckningen om dito dito, om en strafftid son tilländagick 1/2 1895. Det verkar vara för kort tid emellan för att han ska kunna suttit av ett straff för andra resan inbrott och stöld.

Jag har sökt efter Jonas August Höijertz i Polisunderrättelser utan att hitta hans namn i det registret. Kanske måste man söka i Själevads häradsrätts domböcker (ej digitaliserade) för att få ett säkert svar.

405
Nävelsjö / SV: Johan Albin Engdahl
« skrivet: 2024-02-12, 17:51 »
En församling. (Norra) Sandsjö, Jönköpings län.

406
Gärdslöv / SV: Bengta Månsdotter
« skrivet: 2024-02-12, 17:02 »
Jag lyckas inte heller hitta någon födelsenotis i de ganska röriga längderna i Everlöv och Slimminge. Men hon finns med föräldrar och syskon i Skärebäck, Slimminge AI:1 sid 176.

407
Mo / SV: Tyda text i förhörsbok
« skrivet: 2024-02-12, 16:45 »
Svårt att läsa utifrån den suddiga skärmbilden. Bra om du kan ange vilken volym det gäller - och posta i rätt avdelning (Mo i Ångermanland, Västernorrlands län) - det finns fem församlingar Mo i Sverige!

Enligt Mo (Västernorrland) AI:8b sid 346:

"Enl. Själevads häradsrätts utslag
18/6 1894 dömd medb[orgerligt] förtroende
förlustig för 1a resan inbrott
stöld ett år utöfver strafftiden (tilländagick 16/12 1894).
Enl. do d dömd till do do (tilländagick d. 1/2 95).

408
Nävelsjö / SV: Johan Albin Engdahl
« skrivet: 2024-02-12, 16:29 »
Bet[yg] till Sandsjö i J[önkö]pings län 25/11 [18]82.

Möjligen flyttade han aldrig. Han finns i Nävelsjö AI:12 sid 32 med anteckning ""adm[itterad] i Sandsjö J[önkö]pings län d 14/5 83." Inflyttningslängd som täcker maj 1883 saknas i Sandsjö. Här finns också antecknat att han flyttar till Västerås 19/12 1890. Han finns i Västerås domkyrkoförsamling (vol. AIa:22 sid 1006) som inflyttad från Nävelsjö 1891. Här finns också en svårläst notering som skulle kunna vara "gesäll", i så fall sannolikt hos den vagnmakare där han bodde.

Hans födelsenotis i Nävelsjö C:5 sid 55. Med föräldrar och syskon i Björkö AI:11 sid 266.

409
Lyngsjö / SV: Läshjälp i Lommas dödsbok
« skrivet: 2024-02-12, 16:05 »
"hosta" läser jag det som.

410
Ystads Sankt Petri / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-02-12, 15:45 »
Dorothea Öreus skulle det kunna vara. Det finns åtminstone en Dorothea Cicilia Öreus i Ystad i början av 1800-talet.

411
Flyttar till Gammalstorp i Risinge 1852 enligt Risinge AI:25 sid 111 och därifrån 1852 till Hällefors (samma bok sid 67). Hon återfinns i Hällefors AI:12a sid 28.

Tillägg:
Från Hällefors 1855 till Österfärnebo AI:18b sid 175 och därfrån till Stockholm 1856.

412
Lätt att hitta även på dagens kartor, se bifogade.

413
Övriga arkiv / SV: Örnbergs samling
« skrivet: 2024-02-12, 11:52 »
Örnbergs samling voym 1 innehåller enligt förteckningen "6 fra[g]ment numrerade 2,3, 7-10". Osäkert, men kan det möjligen vara fragment nr 9 som åsyftas? En förfrågan till Riksarkivet kan ge besked.

414
Norra Strö / SV: Norra Strö (L) CI:2 (1741-1825) Sida: 121
« skrivet: 2024-02-12, 11:46 »
Koppor bör det vara.

415
Virestad / SV: Håkan Jonsson 1746 i Krångavälje
« skrivet: 2024-02-12, 11:45 »
Om födelseåret inte säkert är 1746 utan i intervallet 1745-1747 finns fler Håkan Jonsson, men du kanske redan kunnat utesluta dem (jag är lite osäker på läsningen på några ställen):

Håkan, född 11 mars 1745, son till Jon Håkansson och Sisa Persdotter i Femlingehult (Virestad C:1 sid 156)
Håkan född 28 juli 1745, son till Jöns  Hindriksson (?) och Kerstin Månsdotter i Lekarekulla (sid 160)
Håkan född 17 oktober 1745, son till Jon Håkansson och Britta Larsdotter i Östra Linnefälle (sid 163)
Håkan född 13 oktober 1747, som till Jon Pålsson (?) och Britta Jansdotter i Horshult (?) Norrgård (sid 187)

416
Jag läser "törpare under Mårtenstörp" vilket rimligen är "torpare under Mårtenstorp". Ser samma ö-prickar på andra poster. SAOB har även ordformen törp för torp.

417
Allmänt / SV: Axel Mathias Jonsson
« skrivet: 2024-02-11, 17:06 »
Hade han varit straffad (i fängelse) så hade det varit känt för pastorsexpeditionen och då hade han knappast hamnat i Bok över obefintliga. Men han kan ha dragit runt på jobb utan att anmäla flytt, även utomlands (t ex Norge).

418
Lekaryd / SV: Läshjälp Giftermål 4 nov 1810
« skrivet: 2024-02-11, 16:59 »
Drängen och arbetskarlen Christopher Andersson ifrån Wederslöfs socken, vid tiden Nöbeled, samt pigan Elin Håkansdotter härifrån församlingen och Bockaboda.


419
Allmänt / SV: Axel Mathias Jonsson
« skrivet: 2024-02-11, 16:49 »
Han föddes som ett av 8 syskon 1890-08-12 i Uddevalla som son till stensättaren Olof Petter Jonsson, född 1850-10-12 i Uddevalla, och Maria Andersdotter, född 1852-10-24 i Uddevalla. Här finns han med föräldrar och syskon:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045044_00030

1918 flyttas han i folkbokföringen till församlingens obefintlighetsbok, dvs han vistas på okänd adress. Han dyker upp igen i Uddevalla 1921 med anteckningen "har erkänt sig som fader inför pastor Ågren till Maj Britt Viola":
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00081418_00150

Han finns i 1940 års folkräkning återigen utan fast adress i Uddevalla, bland "å församlingen skrivna". 1959 är han mantalsskriven i Kleva S 1:8, Foss, med adressen Brevlåda 3294, Munkedal och uppgivet yrke diversearbetare.

420
Den "svåra sedeln" läser jag som "svår orlofs sedel". Vad som menas med en svår orlovssedel vet jag dock inte - kanske att han där blev omnämnd som en inte särskilt bra arbetare?

421
Ny / SV: Db 1720 20/10 CI:2 s 102 Daniel Bryntesson
« skrivet: 2024-02-11, 13:36 »
Vid en första läsning ser det mycket riktigt ut som Flugnerus "som war krigspräst och sedan cappellan i Kiöhla" [Köla].

Men det saknas en krumelur över första u:et (som över de andra u:na) så kanske ska det vara Flognerus, skapat efter Flogned i Köla. Andrahandsuppgifter måste kontrolleras, men det skulle då kunna vara den Brynte som nämns som far till Sara Bryntesdotter här:
https://www.ancestry.com.au/genealogy/records/sara-bryntesdotter-24-1lwh6jg

422
Möjligen Västerås högre allmänna elementarläroverk för flickor. Se https://sok.riksarkivet.se/agent/OyCQHAzEbn0eqagOWAOFVD

423
Töllsjö / SV: Tydning av text
« skrivet: 2024-02-11, 11:46 »
Hon kom från Fläskjum, Bollebygd. Se Bollebygd AI:5 sid 170.

424
Östervåla / SV: Kristina/Stina Jansdotter
« skrivet: 2024-02-11, 11:04 »
Du hittar henne med föräldrar och en bror i Östervåla AI:13a sid 219:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008786_00227

Födelsenotisen i Östervåla CI:5 sid 186:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008809_00197

425
Allmänt / SV: Åke Ivan Carl-Gerhard Wollter?
« skrivet: 2024-02-11, 09:45 »
Åke Ivan Gerhard var son till Axel Justus Gerhard, född i Ystad och son till Olof Gottfrid Wollter, född 1852 i S:t Ibb, son till Kjell Magnus Wollter, född 1828 i Högseröd.

Skådespelaren Sven Wollter var son till Kjell Anders Carl Wollter, född i Varberg och son till Justus Fredrik Wollter, född 1854 i S:t Ibb, son till Kjell Magnus.

Åke Ivan Gerhard var alltså syssling till Sven.


426
Gärningsman ska här läsas som hantverkare (sockenskräddare, sockenskomakare osv). Jonas tycks ha varit dräng hos skräddaren (Hultsjö AI:10 sid 505, AI:11 sid 163). Enligt den senare längden ska han ha flyttat till Fröderyd 1818. Ingen inflyttningslängd till Fröderyd detta år, så det kan bli svårt att hitta honom. Sökning i ArkivDigitals Befolkningen i Sverige ger ingen sannolik träff.

427
Prästen har skrivit utflyttningen på fel rad men dragit en pil dit. Han flyttar 1800 till Sjöarp, Vetlanda där han finns i Vetlanda AI:5 sid 500, inflyttad från Fröderyd (moderförsamling till Bäckabo). Han flyttar vidare till Stockholm samma år.

429
Erik (nu hovslagarmästare) och Catharina med barn i Stora Kopparberg AIa:1 sid 147b.

430
Hofslagaregesällen Erik Westfors
samt ährliga och dygdigsamma
Catharina Bergner i Östantorp
Bröllopspenning 5 Daler Kopparmynt

Var Erik kommer ifrån (om någon annanstans än Östantorp) nämns inte.

431
Ökna / SV: Carl Johan Bern f. 1824
« skrivet: 2024-02-09, 10:04 »
Du hittar honom med föräldrar och syskon i Ökna AI:10 sid 112:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0023748_00121

Han dör i Kråkshult 1901-09-13, Kråkshult F:2 sid 14:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00014136_00018

432
Börringe (Gustav) / SV: Börringe anor
« skrivet: 2024-02-08, 17:18 »
Enligt Börringe AI:1 sid 145 ska Gertrud vara född i Gustafs, dvs Börringe/Lemmeströ, 1789-07-15 och på detta datum finns hon också i Lemmeströs födelsebok C:2 s 52 (längst ner högersidan):
Lemmeströ (M) C:2 (1780-1806) Bild 570 / Sida 52 (AID: v110980a.b570.s52, NAD: SE/LLA/13242)

Moderns namn mycket riktigt Anna Jönsdotter. Men bristen på tidigare husförhörslängder gör det nog svårt att hitta hennes föräldrar. Om du kan hitta hennes dödsnotis och där få en åldersuppgift kan du med utgångspunkt i den leta i födelselängden.

433
Södertälje (stadsförsamling) / SV: Skogsparken
« skrivet: 2024-02-08, 16:31 »
Nr 10 vet jag inte, men Skogsparken blev så småningom kvarteret Pyramiden, ett stort område vid Snäckviken där idag Astra Zeneca ligger.
Se http://www.bokhandeln.ax/sodertalje/bild3.htm

434
Föllinge / SV: Per Jönsson i Slättens hustru
« skrivet: 2024-02-08, 15:53 »
Man kan ju inte säga att namnet är särskilt tydligt skrivet i Föllinge AI:1 så kanske står det Kerstin (även om jag tycker att Karin är en rimligare tolkning).

435
Föllinge / SV: Per Jönsson i Slättens hustru
« skrivet: 2024-02-08, 15:45 »
1712 betalas testamentspengar för en hustru Kerstin i Slätten. Borde väl vara samma person? :)

Nja, Kerstin är snarare en namnform av Christina medan Karin är en namnform av Catharina. Så det tycker jag känns osäkert. Känner inte till Slätten, men där fanns kanske flera gårdar?

436
Föllinge / SV: Per Jönsson i Slättens hustru
« skrivet: 2024-02-08, 13:05 »
Namnet i Föllinge AI:1 sid 32 läser jag som Karin Salomonsdotter.

437
Undersåker / SV: Orsill Eriksdotter
« skrivet: 2024-02-08, 12:09 »
En Orsill Mårtensdotter föds i Mörsil 1718-02-28 men det kan ju då knappast heller vara rätt Orsill. Någon annan med detta ganska ovanliga namn hittar jag inte åren omkring 1713-14, varken i Mörsil eller i moderförsamlingen Undersåker.

438
ja, precis. Inte ovanligt när det handlar om sjömän som kanske var borta långa perioder eller rentav försvann utomlands och därför inte fanns på någon fast adress vid mantalsskrivningen.

439
Ängelholm / SV: Gerda Erika Silver Ängelholm
« skrivet: 2024-02-08, 11:46 »
Hon finns i 1941 års mantalslängd:
Ängelholms kronouppbördskassör (L) GIa:50 (1941) Bild 780 / Sida 74 (AID: v354192.b780.s74, NAD: SE/LLA/10227)

Modern Henrietta dör i Ängelholm 1943-12-03 enligt Sveriges Dödbok.

Gerda nämns bland flera syskon i bouppteckningen efter Henrietta. Då bor hon Sandvångsgatan 2A, Ängelholm:
Ängelholms rådhusrätt och magistrat (L) FIIa:27 (1941-1943) Bild 8310 / Sida 69 (AID: v498876.b8310.s69, NAD: SE/LLA/10224)

440
NB 964 och 965 = sidhänvisning till Nya boken, alltså nästa församlingsbok. Se Kalmar AIIa:4 och dessa sidor.

441
Undersåker / SV: Orsill Eriksdotter
« skrivet: 2024-02-08, 11:26 »
Då läste jag bara nästan rätt, tack, Maud för rättelsen. Ūrsilla står det.

442
Undersåker / SV: Orsill Eriksdotter
« skrivet: 2024-02-08, 09:07 »
Om jag läser rätt så finns födelsenotisen för Erik Olssons och Gertrud Mårtensdotters dotter Årsilla, född 1717-12-22, i Alsen C:1a sid 58, längst ner vänstersidan:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0016638_00043

443
Hammarlunda / SV: Jöns är dömd för vad?
« skrivet: 2024-02-08, 07:40 »
Jag är inte helt säker på att jag lyckats tyda rätt, men:

"Välfr. utan det att han för(?) hor(?) blifvit dömd och därföre pliktfald för några år sedan."

Kan stämma med utgångspunkt i att det i Gudmundstorp AI:4 sid 97 står att han blivit stämd för lägersmål.

pliktfald = dömd till böter.

444
Örebro (Nikolai) / SV: Hvor kommer Lanton fra?
« skrivet: 2024-02-08, 07:24 »
Örebro rådhusrätts arkiv finns i Riksarkivet Uppsala, men domböckerna är inte digitaliserade:
https://sok.riksarkivet.se/arkiv/sC96bDX9rH6cxG02H087k3

445
Svennevad / SV: Drängen Johan Larson i Mogtorp (?)
« skrivet: 2024-02-07, 11:25 »
Något Mogtorp verkar inte ha funnits i Svennevad, och jag tycker inte att det börjar med M. I Svennevad finns ett Högtorp, men ingen Johan Larsson där i Svennevad AI:13 sid 39 eller AI:14 sid 43.

Det finns ett Hagtorp i Bo, men inte heller där någon Johan Larsson.

446
Örebro (Nikolai) / SV: Hvor kommer Lanton fra?
« skrivet: 2024-02-07, 10:21 »
Målet har varit uppe i Örebro Rådhusrätt, så det är väl sannolikt i Örebro som händelsen inträffade. Skriven = mantalsskriven.

När det gäller efternamn fanns det knappast några regler för hur gårds- eller platsnamn förändrades eller förfinades.

Redan på 1600-talet var det vanligt bland präster att lägga en latiniserad form av ett platsnamn till sitt patronymikon. Bland mina anor har jag t ex en kyrkoherde Bringius från Bringetofta. Wieslander från Vislanda är ett annat exempel, dock ej latiniserat.

Soldatnamnen kunde också konstrueras utifrån platsnamn.

Det är framför allt under 1800-talet som "vanligt folk" skaffar nya efternamn. Min morfar föddes i byn Telestad i Växjö landsförsamling och tog sig namnet Thelestam. En brorson till honom tog namnet Teleberg. Här har en del av platsnamnet kombinerats med en "naturled" som är så vanliga i svenska efternamn under 1800-talet (Sjögren, Granberg, Appelqvist osv).

Se https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-personnamn-i-sverige/efternamn

447
Vena / SV: Catharina Andersdotter fr. Skinnarp
« skrivet: 2024-02-06, 16:40 »
Hfl-luckan i Vena ställer till det. En möjlighet:

I Vena AI:4 sid 307 nämns i Skinnarp änklingen Jon Persson (född i Vena) med dottern Brita Maja, född i Åtvid 1799.
Enligt Brita Majas födelsenotis i Åtvid C:5 sid 44 är modern Catharina Andersson, 23 år, vilket stämmer någorlunda med att hon var 27 år vid sin död 1802.
Jon, Catharina och dottern i Åtvid AI:2 sid 175.

Flyttlängder som skulle kunna bekräfta saknas tyvärr.

448
Allmänt / SV: Elsa Wollter ifrån Malmö?
« skrivet: 2024-02-06, 15:53 »
Det finns ingen lätt tillgänglig information om detta via digitaliserade register.
Ingen dotter till föräldrarna nämns i ArkivDigitals "Befolkningen i Sverige 1950" som bygger på 1951 års mantalslängd. Inte heller i samma register för 1960 (när dottern alltså skulle kunna vara bortadopterad, alternativt avliden).
Födelseböckerna för Lunds domkyrkoförsamling är digitaliserade bara fram till 1952. Jag har gått igenom dem åren 1950-52 utan att hitta föräldrarna. Dock ska sägas att vissa uppslag är maskade av sekretesskäl, och det är möjligt att dottern finns på någon av dessa sidorna - eller att hon föddes 1953, eller att hon föddes i annan församling. Men det är att leta efter en nål i en höstack.
Jag har också sökt i Sveriges Dödbok efter någon Karlsson död i Lund i åldern 0-10 år utan att hitta någon som passar in.

449
Smedby / SV: Brita Stina Andersdotter - Murdered?
« skrivet: 2024-02-06, 13:32 »
It's a bit strange that he wasn't convicted. Even if beating one's wife or children was accepted in the 1840's, this sounds as so excessive that it would be punishable.
There ought to be court records (Ölands södra mots häradsrätt), but they are not digitized.

After the death of his first wife, Lars Andersson married Christina Petersdotter Dec. 30th 1848 (Smedby C:3 p 199). The couple moved to Stockholm in 1854 (Smedby AI:5 p 185).

450
Jag tror inte att födelseboken ska tolkas som att Anna Johanna Elisabeth föddes på Bada. Uppgiften i Fryksände CI/10 säger bara att Carolina var skriven på Bada.

I födelsenotisen står också att man 1868-11-30 mottagit Anna Johanna Elisabeths dopattest, utfärdad av Sam. Söderberg, prost i Söderhamn och Hanebo.  Så där bör hon ha döpts, men det har vad jag kan se inte noterats i födelseböckerna i de församlingarna.

Söderhamn och Hanebo ligger över 10 mil från Västland, där hon sägs vara född enligt Fryksände AI/27. En teoretisk möjlighet är att hon av någon anledning döptes av Söderberg i Västland, men det verkar långsökt. Inte heller i Västlands födelsebok finns någon anteckning om hennes födelse.

"Borta 3 år" följs av något som skulle kunna läsas "b g", alternativ "69". Det senare i så fall en anteckning gjord 1869.

Det var inte helt ovanligt att folk vistades på annan ort utan att ha tagit ut flyttbetyg.451
Sophia's death record on the same page spread as Nils' (Högsby CI:3 p 509), date 1801-03-19. Age 84, cause of death Old age and weakness.

If Sophia/Sofia (aged 84 in 1801) was born 1715-1717, a possible candidate is Sofia Persdotter, born in Wirum, Misterhult 1717-05-08.


452
Billinge / SV: Billinge CI:2 (1722-1785) Bild 292 / Sida 273
« skrivet: 2024-02-05, 16:29 »
Dramatisk historia, något ord har jag inte lyckats tyda:

"8. Killered: Nils Pährson är den 1/4. junii på wägen ifrån Annelöfs Ting på sin hemresa mellan Annelöf och Trä på wägen wid ett hastigt löpande på slätta marken hastigt omkullfallen och straxt död blefwen. Han löp som de kallat ? eller wäga-löp med en annan man. Men med detta Kamp-löpandet lyktades, som sagt är. Thenne Nils Pärson begrofs Söndagen d 11 juni, War 38 åhr, ringare 2 månader, åldrig. NB NB NB sådan oförmodelige, plötzlige, och hastige dödsfall äro reale Bot-Prädikanter, thy them oss alfwarsamlist oss påminna om en dagelig och stundelig bättring"

453
Fryksände / SV: Husförhörslängder, 1840-1845
« skrivet: 2024-02-05, 15:15 »
Mina latinkunskaper är små, men jag tror att det som står på detta titelblad (punkten NB 1) kan tolkas som att kunskaper markeras med X, men om kunskaperna är bristfälliga kan ett halvt eller ett kvarts tecken användas:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037160_00010

454
Fryksände / SV: Husförhörslängder, 1840-1845
« skrivet: 2024-02-05, 14:58 »
Lysn[ing] t[ill] äkt[enskap] 28/11 41, p. 629 (han har tidigare varit skriven på den sidan i Fryksände AI/19b).

När det gäller läskunskaper så använde olika präster olika bökstäver, symboler och tecken. Ibland har en teckenförklaring skrivits in i början av längden, men inte här. En tänkbar tolkning är att X = god och / = någorlunda. Svårt att säga om Y är ett eget tecken eller bara ett slarvigt X.

455
Smedby / SV: Brita Stina Andersdotter - Murdered?
« skrivet: 2024-02-05, 13:02 »
I suggest a few changes, but you've caught the overall meaning:

Hemmansägare Lars Anderssons i Hammarby hustru Brita Stina Andersdotter. (uppl. äktenskap.)
Afled efter att af Lars Andersson hafvä blifvit kullslagen och spjernad. Se domen äfver detta olyckliga uppträde.
Dödsorsaken enl provinsialläkarens attest blodslag.

Translation:
Homeowner Lars Andersson's wife in Hammarby, Brita Stina Andersdotter. (dissolved marriage)
Died after being knocked over and kicked by Lars Andersson. See the judgment on this unfortunate act.
Cause of death according to the provincial doctor's death certificate stroke/cerebral haemorrhage.


Död d.23/9 1846 om dödssättet och orsaken dertill är att afbida domhafvandens utslag, efter skedd rannsakning. Dömd fri från att vara.

About the manner of death and the cause of it awaits the judiciary sentencing after completed trial. Sentenced free from being [responsible?].

456
Allmänt / SV: Elsa Wollter ifrån Malmö?
« skrivet: 2024-02-05, 11:46 »
Elsa Gunhild gifte sig 1945-01-20 med sjukvårdaren Allan Leonard Karlsson, f 1920-04-12 i Lund. De fick en son född 1945-04-28 i Lund.
Se Lunds domkyrko AIIa:122 sid 3222:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00106023_00025

och SCB utdrag ur födelsebok H1AA:3608:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0041270_00397

I de register (ArkivDigital) jag har tillgång till finns inget som tyder på en dotter till Elsa Gunhild och Allan Leonard - bara sonen går att följa.

En möjlighet är att hon dog i späd ålder och därför fallit emellan de olika registren.

457
Nils dies in Högsby 1801-02-04 of old age and weakness, Högsby CI:3 p 509.
Nils and Sophia in Östrahult, Högsby AI:1 p. 21.
The death notice gives his age as 80 yrs 3 months, suggesting birth year 1720. The 1770 muster roll gives his age as 47 yrs 4 months, suggesting birth year 1722-23, age in earlier rolls suggests 1724.

The PLF Oskarshamn database (which is fairly reliable) has several Nils Jonsson born in Högsby 1700-1730, but no Sophia/Sofia Pärsdotter/Persdotter/Petersdotter. So presumably she was born in another parish.

The muster roll 1761-1764 informs that he was POW in Pomerania Jan. 1759-May 1760:
Generalmönsterrullor - Kalmar regemente (F, G, H) 409 (1761-1764) Bild 11 (AID: v60221.b11, NAD: SE/KrA/0023

458
Possible, although I haven't found any marriage record confirming this. Maria might have changed her name for another reason.
1872 she is said to be a widow. And the birth records for her children Herman and Emma Christina suggests that her husband should be Johannes Andersson. But I can't find any fitting death notice in Timmele.
The birth records for Herman, Emma Christina, Matilda, all say that the family lived in Aspelund, but thay can't be found there in the corresponding parish record.
It's all very confusing and maybe one of those cases where one never will be able to close the gaps.

459
Partille / SV: Partille Mällby Bäckagård 2/77
« skrivet: 2024-02-04, 18:36 »
På nedanstående bild har jag ringat in Mellby 2:75, 2:76 och 2:81. Jag gissar att 2:77 låg i närheten men idag delats upp på fastigheter som fått nya nummer.

Kommunarkivet i Partille kan kanske ge dig mer information.

460
Österfärnebo / SV: Österfärnebo vigselbok C2 sid 209
« skrivet: 2024-02-04, 18:05 »
Här tror jag du har rätt vigselnotis (högersidan, högra spalten, nr 19):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0032548_00137

461
If (and that's a big if, of course) Klas' parents were Johannes Andersson and Maria Bengtsdotter (the persons listed as parents in the birth records for Maria Quist's children Herman and Matilda), then I've probably found their marriage in Rångedala E/3 img.12:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0060000_00012
Inga Maria Bengtsdotter's birth year and parish fits with Maria Quist's.

They moved from Rångedala to Marum parish after their marriage according to Rångedala AI/7 p. 14. I haven't been able to find them there, nor have I been able to find Klas' birth record or anything that could explain how Maria Bengtsdotter became Maria Quist.

462
Stånga / SV: Esther Johanna Olivia vart tar hon vägen
« skrivet: 2024-02-04, 17:07 »
Där noteras också att hon avlider 1927-10-22.

463
Boda / SV: Boda: Bertil Carlsson och make
« skrivet: 2024-02-04, 16:55 »
Enligt Sveriges Dödbok 8 (betaltjänst):

Stig Bertil Karlsson, född i Frykerud 1917-07-30 dör 1995-06-18
Margreth Maria Ingeborg Karlsson, född i USA 1918-03-21 dör 2001-01-21.
De bor då i Boda församling, Kil, Värmland.

464
Österfärnebo / SV: Österfärnebo vigselbok C2 sid 209
« skrivet: 2024-02-04, 15:43 »
Anders Olofsson ifr: Årsunda Östanhede [alltså Årsunda socken]
och Enkan
Brita Jonas dr i Hamre

465
99) Allmänt / SV: Skilsmässohandlingar
« skrivet: 2024-02-04, 12:54 »
Om skilsmässan behandlades i svensk domstol så bör det kunna vara Göteborgs rådhusrätt, Riksarkivet (f-d landsarkivet) Göteborg. Där finns åtminstone diarier:
https://sok.riksarkivet.se/arkiv/kdN6Cw5trH6cyG018W43t3

466
I was wrong - the Claes Herman mentioned in my previous post must be another person. He is later found in Börstig parish where he was still alive in 1931 (Börstig AIIa/1 p. 117).

Klas Johansson can be found in Timmele AI/8 p. 263 where he is listed as living with his mother, the widow Maria Quist, born in Espered in 1828.

Maria Quist can also be found in Timmele AI/9 p. 269 with her son Herman, born May 31st 1860, and daughter Matilda, born March 10th 1863.

However, the records are confusing (to say the least). In the birth records, Herman's father is given as Johannes Andersson. Maria's patronymic is Bengtsdotter. Matilda's father is given as Johannes Johansson, and Maria's patronymic is Pettersdotter. They are said to live at Aspelund (Timmele C/4 pp. 366, 374). Johannes and Matilda can be found in Timmele AI:7 p. 270 but here Johannes' wife is Anna Caisa Johansdotter, and no Herman is mentioned.

Klas moved from Timmele to Dalum parish Oct. 24th 1876 (Timmele B/1 img. 32):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0021850_00032

He's listed as farmhand (dräng) in Dalum AI/6 p. 24:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0043469_00033

He then moved from Dalum to Od parish where he can be found with his wife Klara Lovisa Efraimsdotter (Od AI/8 p. 105):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0046902_00099


467
His birth notice from Timmele C/4 p. 346:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0045189_00183

Birth names Claes Herman, parents' names given as Johan Larsson and Johanna Jonsdotter, Frännarps kvarn (Frännarp's mill). Born Dec. 16th, baptized Dec. 17th.

468
Eftersom volymen sträcker sig förbi sekretessgränsen 70 år (1954), så är den inte tillgänglig.
Du kan kontakta riksarkivet och undersöka möjligheten att få en kopia av födelsenotisen för just din morfars mor. Eftersom den födseln rimligen är äldre bör det inte vara något problem.

469
Gladhammar / SV: Hörtingerum Postgård
« skrivet: 2024-02-04, 09:37 »
I hfl hittar man noteringen "13/44 eges till Rössle Törnefalls Sn." Så Postgården tycks ha ägts av ägarna till Rössle (Rötsla), och en möjlighet är då att den låg nära sockengränsen mellan Gladhammars och Törnfalls socknar (men det är förstås inte nödvändigt).
Lantmäteriets tjänst Historiska kartor ger inga riktigt bra träffar från Hörtingerum, men på Generalstabskartan från 1887 (utsnitt bifogat) syns några hus längs landsvägen Hörtingerum-Rössle, söder om Skogan (Skogaholm).Kanhända Postgården var ett av dem.
-
Kanske kan det vara värt att kontakta Gladhammars hembygdsförening:
https://gladhammars.se/hembygdsforeningen/styrelsen/

470
Kila / SV: Söker en Ingrid född 1718 i Kila
« skrivet: 2024-02-04, 08:10 »
Födelseboken har en lucka mars 1717-augusti 1719:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037908_00008
Den notis du hittat är först daterad 1715 men årtalet är överstruket och senare har antecknats "[1716]".
Jag läser förnamnet som Ingel, inte Ingrid. Farsnamnet är jag osäker på, möjligen Eskilsdotter?

471
Sollentuna / SV: Kista prästgården
« skrivet: 2024-02-03, 17:59 »
Det finns en storskifteskarta från 1762 där man hittar Södergården med beteckningen 1, en beteckning som också går att hitta på kartan, öster om sjön Ravalen:
https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/A95-9:1/4c4d535f4139352d393a31/lms2/LMS/Sollentuna%20socken%20Kista%20nr%202-4/Storskifte

Den beskrivs på sid 2 som "Capellans Boställe vid Sollentuna Församling", så gissningsvis har den gått under namnet Kista Prästgård.

Den finns inte kvar idag. Om du går in på https://minkarta.lantmateriet.se och söer efter "Kista Sollentuna" så ser du hur det ser ut idag - massiv nybebyggelse.

472
Personligen håller jag mig till församling, inte distrikt, även när det gäller födslar och dödslar under 2000-talet. Man kan diskutera om detta är rätt eller fel - formellt är ju ingen längre mantalsskriven i en församling. I t ex en vetenskaplig artikel som behandlar förhållanden i nutid skulle jag använda distrikt, men i min egen släktforskning kan jag göra som jag vill.
I de allra flesta fall motsvarar dagens distrikt de tidigare församlingarna, så även Karlskrona stadsdistrikt. Wikipedia brukar ge bra information, som t ex om Karlskrona:
"Området motsvarar den omfattning Karlskrona stadsförsamling hade vid årsskiftet 1999/2000 och fick 1989." ( https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlskrona_stadsdistrikt ).

473
Domen finns säkert i arkiv, men inte digitaliserad.
Första instans bör ha varit Medelstads häradsrätt och dödsdomen sannolikt fastställd i Göta hovrätt. Domböcker för 1753 finns bevarade men som sagt inte digitaliserade. Kopior kan förstås beställas, mot avgift.

474
Vena / SV: Anna Maria Berg, "Hullingsryd"
« skrivet: 2024-02-03, 11:25 »
Det är nog inte otroligt att det skrivits fel namn i dödboken. Den tycks vara skriven utifrån något koncept - så många notiser med exakt samma penna antyder att många notiser skrivits in på samma gång från någon förlaga.

I hfl anges Anna Maria Blom som född i Hessleby. Om man utgår från åldern i dödsnotisen (71 år 9 månader) stämmer det bra med Anna Margareta, född 1729-03-12, dotter till länsman Blom (Hässleby CI:1 sid 21)

475
Hasslöv / SV: Läshjälp
« skrivet: 2024-02-02, 19:03 »
Undergått heml[ig] skr[ift] för läg[ers]mål 1842 2/10.
Verkar ju rimligt om han fått en oä dotter.

476
Undenäs / SV: Per Olufsson ihjälhuggen med yxa
« skrivet: 2024-02-02, 15:06 »
Valla häradsrätt borde vara rätt instans. Det finns dombok för 1701, men den är ej digitaliserad:
https://sok.riksarkivet.se/arkiv/QFNRBQ1trH6cyG018W43t3

Möjligen kan det gå att hitta något i den renoverade domboken för Vadbo härad (Valla var ett av fyra tingslag i häradet) i Göta hovrätts arkiv. Den är svårläst (dålig kontrast) och register saknas, men jag hittar åtminstone anteckningar från Valla februari 1701 fr o m bild 640:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län (R) EVIIAABA:4 (1701) Bild 640 (AID: v280254.b640, NAD: SE/VALA/0382503)

477
Ängsö / SV: Polisrapport
« skrivet: 2024-02-02, 13:31 »
Jag utgår ifrån att någon sorts "myndighetsrapport" finns.

Det tror jag inte man kan utgå ifrån. Om det var en drunkningsolycka (kanske gick de genom isen?) och särskilt om det fanns vittnen, så fanns det inget att utreda.

Om det upprättats någon rapport så bör det varit länsmannen i Yttertjurbo härad. Om det finns något arkiv med sådana handlingar vet jag inte - en snabb sökning i Riksarkivet ger ingen träff.

478
Almundsryd / SV: Soldat Carl Nilsson Rim
« skrivet: 2024-02-02, 11:04 »
I Rimshult Söregårds soldattorp i Almundsryd AI:10 s 171, AI:11 sid 85, AI:12 sid 85. Efter avsked flyttar han till Karsamåla: Almundsryd AI:14 sid 465, AI:16 sid 231, AI:18 sid 223, AI:20 sid 626, AI:22 sid 717, AI:24 sid 806 där han står som avliden 1861-01-10.

479
Almundsryd / SV: Soldat Carl Nilsson Rim
« skrivet: 2024-02-02, 09:21 »
Han finns i Generalmönsterrullorna, Kronobergs regemente.

I 1822 års rulla som nr 129, Kinnevalds kompani, där det framgår att han antog i november 1817.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028326_00276
I 1826, 1830 och 1833 års rullor som nr 129, andre majorens kompani.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028327_00149
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028328_00187
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028329_00196

I 1836 års rulla som nr 129, Kinenvads mompani med anteckningen "Begär och får avsked såsom numera enl. Läkare attest till krigstjenst oförmögen."
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028330_00162

480
Allmänt / SV: Journalarkiv
« skrivet: 2024-02-02, 08:53 »
I arkivlagen (SFS 1990:782) står det så här:

Citera
10 §   Allmänna handlingar får gallras.

Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket.

Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. Lag (1998:774).

3 § tredje stycket, som det hänvisas till, stadgar att arkiven ska vårdas så att de tillgodoser forskningens behov. "Forskningen" innefattar dock knappast släktforskning.

Det finns gallringsråd om hur kommuner/regioner ska hantera journaler, framtagna av RA och SKL:
https://skr.se/download/18.5627773817e39e979ef38d8e/1642167744473/7585-161-7.pdf481
Ja, jag kan inte förstå vad det annars skulle betyda.

482
BB attest till Bvbyrån 2/4 25
Fader eldaren Bror Harry Sixten Johansson
f.4/10 1905 från Carl Johan fol. 5172.

483
Allmänt / SV: Journalarkiv
« skrivet: 2024-02-01, 18:48 »
Arkivhandlingar gallras emellanåt helt enkelt för att de bli för många så att bevarandet kostar för mycket.
Tidigare fanns gallringsföreskrifter från Riksarkivet som sade att patientjournaler kunde gallras men för framtida forskning skulle alla journaler sparas för personer födda den 5, 15, 25 i varje månad och alla journaler i vissa landsting. Den nuvarande patientdatalagen stadgar att journaler ska bevsras 10 år efter sista uppgiften. Det kan utfärdas föreskrifter om arkivering av regeringen men jag har inte lyckats hitta några nu gällande.

484
Varit lägrad. Barnet dödt.

485
Grums / SV: Valthornsblåsare i Grums 1826
« skrivet: 2024-02-01, 13:17 »
Är du i Värmland och rotar också? :-)

Det händer  :)  Har inte mycket släkt så långt norrut, men en valthornsblåsare lät så spännande att jag var tvungen att kolla. Man undrar lite vad en valthornist gjorde i Grums, men troligast är väl att han var militärmusiker.

486
Hömb / SV: Mathilda Larsson/Hilda Larsson f. 1865
« skrivet: 2024-02-01, 11:41 »

487
Hömb / SV: Mathilda Larsson/Hilda Larsson f. 1865
« skrivet: 2024-02-01, 11:40 »
Hon finns här med dopnamnet Thilda, näst längst ner på sidan:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00078450_00025

Varv är moderförsamling i pastoratet där Hömb ingår.

488
Förnamn - R / SV: Ringsten
« skrivet: 2024-02-01, 09:59 »
Nej, det tycks vara ovanligt. ISOFs Sveriges medeltida personnamn listar bara två förekomster.

489
Målilla / SV: Olof Zachrisson ohh Brita Svensdotter
« skrivet: 2024-02-01, 09:33 »
I Björneberg, Gårdveda Målilla med Gårdveda AI:3 sid 115.

BiS hänvisar felaktigt till sid 114 (men rätt plats, Björneberg).

490
Grums / SV: Valthornsblåsare i Grums 1826
« skrivet: 2024-01-31, 18:39 »
Valthornsblåsaren Lars Suund.

Valthornsblåsare Lars Sund med hustru och barn i Grums AI/11 sid 96.

491
Sankt Anna / SV: Läshjälp födelseboken S:t Anna C/3, sid 204
« skrivet: 2024-01-31, 18:33 »
Kerstin Svensdotter och Smedstorpet får jag det till.

492
Sofia / SV: Sofia BIa:20 s.151
« skrivet: 2024-01-31, 18:26 »
De tycks dock inte stannat länge till i Bromma. Med hjälp av ArkivDigital:
1914 flyttade familjen från Bromma till Birger Jarlsgatan 121, Johannes församling Stockholm, och 1915 därifrån till Frejgatan 4, Engelbrekts församling.

493
Sofia / SV: Sofia BIa:20 s.151
« skrivet: 2024-01-31, 18:15 »
I den volymen står att de förts vidare till "n. b." alltså "nya boken", sid 512. De bodde alltså kvar i Bromma. Men den boken finns inte digitaliserad.

494
Alunda / SV: Soldat nr 80 Erik Welamsson Golfberg
« skrivet: 2024-01-31, 18:05 »
Det står förmodligen i rullan, men då måste man hitta rätt rulla (och hitta honom där).

495
https://hiski.genealogia.fi/hiski?se
eller https://www.digiarkisto.org/sshy/index_sve.htm
Akaa är Ackas på svenska.
Material och menyer på dessa sidor kan delvis vara på finska.

496
Alunda / SV: Soldat nr 80 Erik Welamsson Golfberg
« skrivet: 2024-01-31, 12:32 »
Han finns i GMR 1803-06:
Generalmönsterrullor - Upplands regemente (AB, C) 036 (1803-1806) Bild 361 / Sida 80 (AID: v82384.b361.s80, NAD: SE/KrA/0023)

men jag kan inte hitta honom i följande rulla.

497
Nössemark / SV: Laura Kristina Karlsdotters föräldrar
« skrivet: 2024-01-31, 11:05 »
Några data om Helena Mattsdotter Rye från Familysearch.org:

https://sv.findagrave.com/memorial/36656486/helena-sten

Om uppgifterna på den sidan stämmer skulle hon alltså gift sig med en Sven Sten/Stone.
Helena Stone med rätt födelsedatup finns bland dödsbevisen:

Från Minnesota, Death Records and Certificates, 1900-1955:
Namn   Helena Stone
Kön   Female
Ålder   79
Födelsedatum   30 Mar 1836
Födelseort   Sweden
Civilstånd   Widowed
Yrke   Housewife
Etniskt ursprung   White
Makens/makans namn   Stone
Händelsetyp   Death
Händelsedatum   25 Mar 1916
Händelseort   Swedish Cemetery, Roseau, Minnesota, United States
Händelseort   Swedish Cemetery
Sidnummer   164
Referens   171

Helena Sten även i folkräkningen US Census 1900, Fish Lake Township, Chisago, Minnesota, United States (se rad 37 i bifogad bild).

498
häradsdomare.

499
Sofia / SV: Sofia BIa:20 s.151
« skrivet: 2024-01-31, 08:56 »
I registret Sveriges befolkning 1940-1990 (AD) kan man följa Karl Erik Gode genom Stockholm:
1940 i kv. Nybygget 20, Sofia församling, med anställning på Johanssons stämpelfabrik, Drottninggatan 38.
1950 bor han Råsundav 133 A 1 tr, Solna med hustrun Valborg Alfrida och en dotter. Uppgivet yrke är typograf.
1960 boende med familjen Torsg.74, Matteus församling, Stockholm. Arbetar som faktor (arbetsledarer/föreståndare/chef på tryckeri).
Han bor sedan på samma adress till sin död 1989-04-03.
Valborg Alfrida dör 2004-06-26. Hon bor då Sabbatsbergsvägen 22, Gustav Vasa församling, Stockholm.

500
Sofia / SV: Sofia BIa:20 s.151
« skrivet: 2024-01-30, 19:18 »
Du kan söka honom 1930 och 1935 i mantalsregistret:
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Databas/register-till-mantalslangder-och-mantalsuppgifter-1901-1935/Sok?sidindex=0

1935 finns han här, ungefär mitt på sidan 11 bland andra Karl Erik Karlsson. Han står som verkstadsarbetare med adress Frejgatan 4:
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/Allm%C3%A4nna%20registret/Allm%C3%A4nna%20registret%201901-1935%20pdf/Allmreg19011935_1060.pdf

Jag bifogar bilden från ArkivDigital (den volymen är inte digitaliserad i Riksarkivet).

Sidor: [1] 2 3 ... 6