ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Stefan Karlsson

Sidor: [1] 2
1
Stenberga / SV: Stenberga (F) C:2 (1722-1806) Bild 10 / sid 13
« skrivet: 2023-09-17, 18:43 »
Jag tyder notisen så här:

"d. 13 Sept. föddes Swen Erkssons
och h. Kierstins Son i Yxnaberga
fick sin Christendom d. 19 och
kallades   __________________   Erker

Faddrarna
Erk, Nils och Jon i Yxna
berga Säterie
Hust. Annika i Yxnaberga
H. Annika i Haga
P. Kierstin i Stenberga"

(Stenberga C:2, s. 12)

2
Jag tyder texten till:
"Lovisa Conde fått oäkta
barn för 2dra ggen 1/10 30.
enskilt skrift d. 7/3 34.
D. 30/1 36 fått ledighetsbevis
för att giftas med Hu-
saren Carl Öman i
Engelholm"

3
Förkortningar / SV: Förkortning framför datumet
« skrivet: 2022-12-11, 15:31 »
Det är datumet för när personen begärde flyttningsbetyg. Man blev dock inte utskriven ur församlingen förrän betyget blivit inlämnat i inflyttningsförsamlingen. Det senare datumet meddelades då till utflyttningsförsamlingen och skrevs in i kolumn 17. Dessa regler infördes 1915.

4
Hjorted / SV: Hjorted C:1 sid 291 den 20 Juli 1715
« skrivet: 2022-11-13, 15:56 »
"Johans-
dott. dotter i Yxeryd"

5
Rumskulla / SV: Ingrids efternamn?
« skrivet: 2022-10-29, 18:36 »
Carlsdotter.

6
Tuna / SV: Daneviksläkten
« skrivet: 2022-10-06, 21:19 »
Detta är en spännande historia som jag tidigt hörde talas om. Det var bra att få veta vilka som kan ha rest stenen. Det har jag undrat.

Att det gjordes en polisundersökning framgår av såväl samtida tidningsnotiser som av dokumentet som citeras i tidningsartikeln 1980. Undersökningen bör i så fall ha gjorts av kronolänsmannen i Tunaläns härad, men jag har inte funnit något om fallet i dess arkiv. Samtidigt är det så att länsmansarkiv inte alltid är så välbevarade. Det borde ändå finnas spår av undersökningen någonstans.

Har även letat i Tunaläns härads domböcker utan att hitta något om händelsen. Troligtvis gick det aldrig till tinget. Att det skulle handla om ett mord finns det ju heller inga som helst belägg för.

Så här skriver en tidning om saken några veckor efter händelsen. Kanske ligger denna beskrivning närmast sanningen.

Svenska Dagbladet den 28 april 1890:

7
Det står "Biskop Faxe". Hon finns i biskopsgården på s. 352 i A I:14 (motsvarar bild 328 i Digitala forskarsalens version). Tog hjälp av personregistret i början av volymen som finns i Arkiv Digitals version.

8
Hallaryd / SV: Vad står 29 sep i vigselboken om Lars o Sara
« skrivet: 2022-07-08, 13:22 »
Hallaryd C:3, s. 281 (år 1795):
"Wigdes drängen och antagne Torparen
på Årbohults ägor Lars Pehrsson och Pigan
Sara Andersdotter därstädes. Bifall till detta
ägtenskap war gifwit af Saræ förmyndare
Simon Andersson daterat Gåtåsa den 23 sistl. Aug.
och inhämtas af Lars aflämnade Prästebewis
utgifwit den 10 Martii innewarande år af
Prosten och Kyrkoherden Lor. Peter Caers i Quinge,
att ägtenskapslöfte redan war lämnat."

Quinge = Kviinge

9
Visingsö / SV: Läshjälp Anna Sara Dryséns bouppteckning
« skrivet: 2022-07-08, 12:58 »
"1 st. bägare, g. förgyllning,
22 lod"

10
"för hvilka till förmyndare
föreslogz å fädernesidan, Bergzmannen Wälförstån-
dig Nils Jonsson i Flahult, och å mödernet för båda
barnkullarne, deras moderbroder Landthus-
hållaren Wälförståndig Jonas Jonsson i Råslätt. I närwaro
af Jonas Jonsson, och Nils Jonsson, samt Fullmäk-
tigen = för förre fädernes Förmyndaren An-
ders Swensson i Grishult(?) = Jon Andersson i Skå-
labro, framgafs ägendomen till upteck-
ning, som fölljer nembligen"

11
Tuna / SV: Vad betyder "Öke." och "Läske"
« skrivet: 2022-02-01, 19:20 »
Hej, Lennart!

Det står "Öke-" och "Löske-".

Ökedagsverken gjordes med häst och löskedagsverken utfördes av tillfällig arbetskraft.

12
Tuna / SV: Tuna
« skrivet: 2022-01-31, 20:11 »
Det beror på vilken tid det gäller. Det har funnits två ställen med namnet Brevik i Tuna.

  • Brevik, ett torp under Hökfors säteri. Omnämnt i mantalslängd redan 1699. Vid laga skifte 1829-1830 delades Hökfors upp på åtta hemmansdelar varav Brevik var en och det blev då en gård om 1/8 mantal. Från omkring 1860 var ingen skriven i Brevik, förmodligen lades marken då under Kvarnnäs (en annan av de åtta hemmansdelarna). Detta Brevik låg här.
  • Brevik på Hökhults ägor. Var enligt kyrkböckerna bebott från omkring 1897 till 1934. Enligt ISOF var Brevik ett av de fyra torp som gemensamt kallades Skrabben, så det bör ha legat i närheten av de andra tre, i så fall på norra sidan av Bredsjön.

13
Ystads garnisonsförsamling / SV: Nils Munter, läshjälp
« skrivet: 2022-01-23, 18:30 »
En början:

"har Fästquinna i Grönby, med(?)
henne 2ne barn, söner -
bevis från Kinberg, som h...(?)
fått(?) dit(?), hvarå afven fästquin(?)-
nan stod uppförd, men ej ...(?)
...(?) han har ej beg. ...(?)
...(?) sedan 23/3 1825."

Det sista bör syfta på att han inte begått nattvarden sedan 1825.

Kinberg var präst i Grönby församling.

14
Första raden tolkar jag som att det först stått "wistas i Amerika sedan 82", men att 82 sedan ersatts av det som jag tyder som "sedan 82 på våren".

15
En början:

"Alla Hälgonedagh begroffz hust Elina J Sunaforß
Jöranz Masmästares effterleffuerska loffuade(?) till
Kyrckian ...(?) ett halfft ...(?)"

16
"Anmärkes, at arfwingarne som
alla woro myndiga, dehls i större ock
mindre slumpar deltte före stående
ägendom, så möcket Axell Israelsson
wille släppa fram, ock dels af ägen-
domen blef mellan arfwingarne
auctionerat. At således war
der för rätadt, ock aflupet, som
före bemält är, det warder har-
med bestörkt ut supra."

17
Har gjort ett försök, men det blev många frågetecken och saknade ord (...). T.ex. det första ordet på tredje raden återkommer två gånger till och verkar syfta på ett annat skepp, men lyckas inte genomskåda vad det står.

"Fm. Kl. 3 sate förmärsseglet till kl. 11 klar-
nade up något litet, fick då sikte af
...(?) skiepet(?), tilljka med de andre
skieppen då iag(?) war till lofwart om dem(?)
hölt då(?) g(?) till at komma dem något när-
mare, Eftermidag. kl. 1/2 3. jordes syn med
3ne skåt(?) at förändra ...(?) derpå det
tiocknade till at de kommo g(?) sikt(?) sate(?)
då coursen N. ...(?) N. ...(?) at pass. Gåttske
Sandö om de nord, kl. 4 hörde ...(?) skåt(?) till
lofwart då iag(?) förmärkte det war ...(?)
...(?) swarade med ett mus
skiötte skåt ock hölt något mer(?) ost...(?) att
komma med dem i följe. Kl. 5. klarnade något
litet up ock fick förbemte skiep(?) i sikt(?).
Kl. 6 ändrade coursen till ost(?) & ...(?). Kl. 11.
sat(?) storseglet till, kl. 12 började förmärs...(?)
...(?) segel då ...(?) ...(?) jemte de andre
kom ur sikt(?) g(?) mistens förordsakande, hölt då strax
bide(?) wind syd ostwart öfwr."

18
Sala / SV: Tacksam tydning av skrift
« skrivet: 2021-07-21, 20:49 »
Hej!

De två fastighetslängderna du nämner är också digitaliserade, men av Riksarkivet.

I en notis i Svenska Dagbladet 17/5 1957 i samband med hans bortgång står bl.a.: "Han kom redan 1901 in i herrekiperingsbranschen och övertog 1942 Eltans herrekipering i Sala. Tidigare har han även varit resande i branschen." Fann notisen i Genealogiska Föreningens samling med familjenotiser (medlemskap krävs).

19
Sala / SV: Tacksam tydning av skrift
« skrivet: 2021-07-20, 19:18 »
1562:24/25    = sida och radnummer, dvs. i A II a:14
1770d-IV      = sida i fastighetslängd del IV, dvs. A II b:6
700-II        = sida i fastighetslängd del II, dvs. A II b:8
458-I         = sida i fastighetslängd del I, dvs. A II b:7
LB No 62/1945 = lysningsboken, löpnr 62 år 1945
695 resp. 708 = de födelsenummer de tilldelades när personnumren infördes 1947
245/1 ... 48  = överförda till sida/rad i efterföljande församlingsbok (bör avse Sala kyrkoarkiv A II a:1, som börjar år 1948)

20
Grude / SV: Andras Anderssons födelse i Grude 25/12 1784
« skrivet: 2021-06-07, 22:13 »
Kerstin Persdotter är från Skog och Brita Månsdotter från Tolsgården.

21
Norra Vånga / SV: Född 20 Oktober 1730
« skrivet: 2021-05-16, 18:54 »
"d. 20 Octobr föddes, och d. 23 dito christnades Anderses
Barn i Stubbeg.   Brita
M.f. Anders Månsson i Änkeg., Jon Swensson.
Q.f. ...(?) Annika Andersdotter, p. Cathrina Andersdotter."

22
"och som han nu wisar med Tullnärens
Hr Wedig Borg och Sr(?) Gillius Fostis attester
af d. 19 och 29 sistlne Aprilis att han
när mönstringen skedde hade wacht
på ett Skepp, så blifwer han ifrån
samma böter befrijad."

23
Tyder sista ordet som "Mönsterås".

24
Tuna / SV: Var ligger torpet Årena?
« skrivet: 2021-02-01, 21:20 »
Torpet, senare backstugan, Årena var bebott till 1826 och försvinner därefter ur kyrkböcker och mantalslängder. Storskifteskartan för Ytternäs från 1813 ger en ledtråd om var stället kan ha legat. Den ägofigur som på kartan har nummer 101 kallas Årenorna. På platsen fanns flera byggnader. De flesta av dem lär ha tillhört det år 1816 anlagda pappersbruket Karlsfors, men det är väl inte osannolikt att en av dem kan ha varit backstugan. Vattendraget mellan sjöarna Tvingen och Storyttern bildar en liten å förbi platsen. Kartan finns i akt 08-TUN-45 i Lantmäterimyndigheternas arkiv på Historiska kartor.

25
Kristdala / SV: Nils Nilssons föräldrar?
« skrivet: 2020-11-12, 22:43 »
Se även tingsprotokoll med Tunaläns härad 1765. Änkan Lisken Jonsdotter i Långershult hade då stämt drängen Nils Nilsson i Malghults Nästeby med påstående att fullfölja sitt äktenskapslöfte till hennes dotter Karin Nilsdotter. Målet avgjordes vid hösttinget samma år, § 21 (Tunaläns häradsrätts arkiv, vol. A I a:25, s. 361).

26
Tuna / SV: Vad hände med Nils Isaksson?
« skrivet: 2019-09-22, 17:05 »
Nils Isaksson och Ingrid Gabrielsdotter återfinns på följande sidor. Flyttningarna är ju inte alltid noterade så tydligt, men med tanke på husförhörsnoteringarna bör detta täcka in samtliga platser de bott på i Tuna efter giftermålet.
A I:3, s. 35
A I:5, s. 37
A I:6, s. 40
A I:6, s. 174
A I:7, s. 190
A I:9, p. 82
A I:8, p. 102
A I:9, p. 154
A I:9, p. 152
A I:9, p. 160
A I:11, s. 377
A I:13, s. 388
A I:15, s. 425
A I:17, s. 428
A I:17, s. 425
A I:19, s. 450
A I:21, s. 421
A I:24, s. 125

Ang. Carl Otto Nilsson, se även Tuna A I:13, s. 347 och 384, Hjorted A I:16, s. 112 och 371, samt Misterhult A I:5a, s. 204.

27
Tuna / SV: Bouppteckning
« skrivet: 2019-07-05, 15:55 »
Brita Börjesdotter är från Nässhult, en gård i Hjorteds socken, men det bevisar inte att hon är mor till den Erik Nilsson som 1810 finns i Västrahult eftersom det inte finns något som knyter honom dit.

Anteckningen "fr. Näshult" som står strax ovanför Eriks rad hör som sagt till en annan person, Beata Thorsson, som kom inflyttande från socknen Näshult 1810 (jfr nr 21 i inflyttningslängden i Vena A I:4, s. 412).

28
Tuna / SV: Bouppteckning
« skrivet: 2019-07-04, 19:43 »
Som nygifta är Erik Nilsson och Stina Andersdotter hälftenbrukare i Grägarp (Vimmerby lfs A I:7, s. 424). Erik är inflyttad från Vena 1811 och återfinns där i Västrahult (Vena A I:6, p. 1). Det står inte varifrån han flyttar dit (anteckningen "fr. Näshult" gäller kvinnan på raden ovanför), men hans enda husförhörsanteckning är den för 1810.

En tänkbar kandidat är därför den Erik Nilsson, född 1782 i Tuna, som återfinns i Norrhults Norrgård med sina föräldrar Nils Eriksson och Brita Börjesdotter (Vena A I:5, p. 156). Eriks sista husförhörsanteckning där är från 1809, därefter struken. Jag följde dennes persons föräldrar framåt i tiden för att hitta ett bevis för att det är rätt Erik. Dock ser det inte ut att finnas någon bouppteckning bevarad efter modern, och i faderns är inte barnen nämnda vid namn. Men det kan vara ett spår värt att gå vidare med.

Nils Eriksson med familj kan följas här:
Hjorted A I:5b, s. 312 (AID: v22309.b162.s313)
Hjorted A I:6, s. 194 (AID: v22310.b106.s195)
Vena A I:4, s. 402 (AID: v24316.b209.s403)
Vena A I:4, s. 214 (AID: v24316.b115.s215)
Vena A I:5, p. 156 (AID: v24317.b171.s156)
Vena A I:6, p. 100 (AID: v24318.b117.s110)
Vena A I:7, p. 120 (AID: v24320.b127.s120)
Vena A I:9, p. 86 (AID: v24322.b95.s86)
Vena A I:10, p. 92 (AID: v24324.b97.s92)
Vena A I:11, p. 230 (AID: v24325.b123.s230)
Sevede häradsrätt F III a:13, s. 881 (AID: v78632.b443.s881)

29
Allmänt / SV: Brudfolk på Stockholms slott på 1600-talet
« skrivet: 2019-05-20, 23:09 »
Antar att det är det här brevet i Biographicasamlingen som det gäller:
Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/M/I/M 19, bildid: A0069912_00470.

30
Mörlunda / SV: Soldaten Olof Siöström
« skrivet: 2019-02-03, 16:09 »
Maria Nilsdotters födelsenotis:
"Maria. Nils Larssons och H. Elisabeths i Söre-
bo; född dn 2 och Christnad dn 4 Julii.
Witne Pehr i Biörnhult. drängen Jon
i Sörebo. H. Karn ibm Pigan Anna i Måssebo."
(Mörlunda C:2, s. 82)

31
Några luckor fyllda:
"tusen /4000/ kronor och med förbehåll om
undantag efter --- upprättadt un-
dantagsbref. Alltså och i kraft härå afhänder
vi oss allom(?) rätt i bemälde hemmansdel och
tillegnar --- --- i såväl hus som jord
samt allt hvad till hemmanet hörer och lyder
och med tillträdesrätt den 14 nästkommande
Mars. Köparna får på egen bekostnad
skaffa sig lagfart och fasta härå och för-
binder vi oss stånda hemul efter lag.
Sålunda slutat och öfverenskommet som
skedde i Slageryd Westregård den 25 Januari
1908."

32
Locknevi / SV: Läshjälp x 2...
« skrivet: 2018-05-20, 15:39 »
Tina,

Locknevi A I:2, s. 18:
Carl Nilsson 1: född 1773 i "Jutters" (Juttersdala = Djursdala), ankom från Bäckefall 1795, bortflyttad till Toverum 1798.
Carl Nilsson 2: född 1773 i Djursdala, ankom från Toverum 1799, bortflyttad med familjen till Pommern (dvs. torpet med det namnet, på Locknevi ägor) 1805.

33
Tuna / SV: Läshjälp födelsenotis
« skrivet: 2018-01-08, 22:21 »
Tuna C:1, s. 66, år 1708:
"d. 15 Januar. föddes Måns Engel-
brechtsson från Brewijk d. d. 23
Comp. Nils i Österhult, Larß ibid.
Comm. H. Elin i Knastorp Ingri i Hällerum"

34
Frödinge / SV: Maria Johansdotter, Koppetorp, Frödinge
« skrivet: 2017-12-31, 13:33 »
Simon och Isak nämns i inledningen (s. 703), efter uppräknandet av de omyndiga barnen: "... för hwilka Faderbröderne Simon Johansson i Lillebråten och Isaac Johansson i Skråphem bijträda Modren uti förmynderskapet".

35
Vena / SV: Ortnamnet Tjelketorp är okänt, men vad avses?
« skrivet: 2017-09-13, 22:04 »
Enligt ortnamnsregistret är Kälk(e)torpet ett äldre namn på Lindekullen.

36
"träv.exp.-arb."

37
Horn / SV: Horn
« skrivet: 2017-03-20, 21:03 »
Hej Magnus,

Med hjälp av bl.a. domböcker och mantalslängder går det att göra en kort antavla för Gustaf Andersson:

1 Gustaf Andersson, född 1761/1763 i Horns sn [hfl], död 1835 3/9 i Östantorp, Höghult, Horns sn [bou]. Torpare i Östantorp, Höghult, Horns sn.

*** I ***
2 Anders Gustafsson, född omkring 1732, död 1798 ../11 i Andersbo, Högerum, Södra Vi sn [kyrä]. Mjölnare i Horns sn. Frälsebonde i Venefall och Toletorp, Södra Vi sn. Saknas i db. Gift 1760 (lyst 19/5) i Horns sn med

3 Maria Bengtsdotter, född omkring 1735, död 1799 14/3 i Andersbo, Högerum, Södra Vi sn.


De Hans Andersson och Ingrid Andersdotter som är dopvittnen är syskon till Gustaf. Likaså Anders Andersson som nämns i mantalslängderna.

Något släktskap till Jacob Andersson har jag inte funnit. Att han är dopvittne härrör från att Ekhult (och Bråten) låg på Bullebos ägor.

38
Hej Josephine,

Den övre bilden kan jag inte svara på (men det nyare fotot kanske skulle hjälpa).

Den under bilden vet jag inte säkert, men i Sveriges bebyggelse, Kalmar län, del 1 (1957) hittade jag ett hus i Odensvi socken som i alla fall ser snarlikt ut:

39
Odensvi / SV: Odensvi C:3 (1722-1745) Bild 42 / 63. No. 11
« skrivet: 2017-01-22, 18:20 »
"Dito Anderses Olofson och h. Karins Andersd i Karrum D Anna f d. 18. Måns Larson i Karrum,
Anders Månson i Eneby, Olof Anderson i Karrum. Lars Jacobson i Löta Hans Månson i Oxsta.
Bef Eks h. h Anna Larsd Pärs Olofs i Karrum, P. Brita Olofsd i Klint. Chirstin Andersd."

Dopdatum är alltså den 23 mars och det första kvinnliga dopvittnet (ej namngivet) var hustru till en befallningsman Ek.

40
Odensvi / SV: Odensvi C:3 (1722-1745) Bild 45 / 69. No. 29.
« skrivet: 2017-01-20, 19:03 »
"Lars Samuelson i Löta Smittersta. Arvid i Hompa. Pär Olofson i Qwista(?). Pär Olofson i Larum. Samuel
Samuelson i Löta. h. Chirstin Larsd Anders Swenson i Karrum. h. Annica Nilsd Tyres ibid P. Chir-
stin Svensd i Kihla. Brita Nilsd i Smittersta."

41
Rumskulla / SV: Särskilda anmärkningar
« skrivet: 2016-12-26, 15:50 »
Tyder anteckningen för Greta Samuelsdotter på s. 245 som "i Pillekrog" - en stuga på Mariannelunds ägor i Hässleby socken.

42
Rämmen / Rämmen F:1 (1862-1875) Bild 45 / sid 82
« skrivet: 2016-03-05, 15:38 »
dog och begrafdes här till Ore utattesterade Em-
ma Christina Hullt
 
Hon tycks alltså ha uttagit flyttbetyg till Ore församling, men dött strax därefter. Det stämmer bra med övriga uppgifter i Rämmen A I:13, s. 285, och B:4, s. 133, där hon finns med föräldrarna.

43
Litslena / Läshjälp
« skrivet: 2016-03-05, 15:22 »
Begrofs Rusthållaren Eric Danielsson Biugg i Åby. född therstädes
d. 18 Now. 1712. Fadren Ländsmannen Daniel Biugg
modren hustru Ingrid Olofsdotter. gift år 1740 d. 19 Octobr.
pigan Karin Ersdotter lefde med henne allenast ett år aflat
tilsamman ett barn som straxt dödde. Trädde uti senare gifte
år 1742 med sin efterlåtna maka hustru Margreta Johans-
dotter lefde med henne 19 år 5 wekor, aflat tilsamman 5 Söner
5 döttrar, 4 Söner 2 döttrar lefwa. dödde d. 7 aug. af bröstwärk
håll och styng, lefwat 48 3/4dels år.
(Litslena C:2, s. 266)

44
Häggeby / Häggeby AIIa:3 1918-31 sid 21
« skrivet: 2016-03-05, 15:08 »
Österhaninge, Stockh. l.

45
Horn / Horn
« skrivet: 2016-02-02, 19:41 »
Om man ska försöka sig på att gissa hur det gått till med Axel Edvard:
 
Förmodligen var han bosatt hos morföräldrarna i Slätfall hela tiden fram till 1916. Om han hade varit skriven på någon annan plats borde han ha återfunnits där åtminstone i Sveriges befolkning 1900. När familjen skulle föras över från A I:10, p. 205, till A II a:1, p. 205, så glömdes nog Axel Edvard helt enkelt bort. Inte förrän någon gång mellan 1906 och 1912 upptäcktes misstaget och han fördes då in i A II a:5, p. 170, med en fiktiv hänvisning till gamla boken. Att hänvisningen är till p. 1891 är förmodligen p.g.a. en felläsning av G.b. 189, som är korrekt, men lite kladdigt, noterat för resten av familjen några rader längre upp.

46
Vena / Äldre inlägg (arkiv) till 17 januari, 2016
« skrivet: 2016-01-16, 18:33 »
En liten korrigering - ana 23 bör vara Beata Nilsdotter. Det är vad den hustru från Pipetorp som vittnar vid tinget 1700 heter.

47
Södra Vi / Södra Vi
« skrivet: 2016-01-14, 19:32 »
Tveksamt om Anna Maria Andersdotters flytt till Stenkullen verkligen blev av för hon finns fortfarande hos fadern i Norra Flaka i nästa längd (Södra Vi A I:9. s. 95).
 
Anna Maria Alexandersdotter finns i Ålhult (A I:20, s. 131) (men födelsedatumet är där skrivet 1851 12/11).

48
Hjorted / Hjorted C:2
« skrivet: 2016-01-07, 23:16 »
Dopvittnena:
Mr Marten Amundss. wid Ankersu...[oläsligt]
Mr Niclas Mårtenßon ibidem
h Ingeborg Olofzdr i Möckelhult
h. Brita Jacobsdr i Qwarnnäs
 
I övrigt stämmer tolkningen hos PLF.

49
122 Bönderne Pär Andersson
och Lars Ersson
För Öfwersta
Swentienaren
död d. 6 Maji 1746 och nu
vacant.
 
Hästen grå Wal-
lak, med hwita
hår på bakföt-
terne, 10 1/2 ahr
gammal,
tient 4 1/2 ahr.
 
Hästen bär Knapt Måhlet,
går till nästa Mönstring
om han dertill lägger mera
uth.
 
I stället upwises Petter Öfwer-
stedt, 23 åhr gammal, född i
Nerike, besiktigad och god befun-
nen som aproberas.

50
Kan möjligen stå:
undergått watten och bröd samt
enskild skrift det sednare 14/1 47
~ 4/7 1843
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2016-01-01 19:29)

51
97) Göta hovrätts arkiv / Göta hovrätts huvudarkiv
« skrivet: 2016-01-01, 16:29 »
Japp, Göta nämns inte utan i vol. 493 står:
Nov. 28 afsänd
till Dto Härads-
Rätt
Jfr t.ex. med personerna ovanför på samma uppslag.
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2016-01-01 16:33)

52
97) Göta hovrätts arkiv / Göta hovrätts huvudarkiv
« skrivet: 2015-12-31, 14:04 »
En hjälp på vägen:
 
På sidan från Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:506 (1819-1819) Bild 840 (AID: v568106.b840, NAD: SE/RA/1340101) står:
 
1818 Nov. 4 af-
sänd till Svart-
lösa Härads-
Rätt
Nov. 28 afsänd
till Dito Härads-
Rätt
 
Nov. 9 återkom och afbi-
das ytterligare ransak-
ning.
Dec. 1. återkom och
dömd att straffas med
5 par Spö, undergå 1
Söndag uppenbar Kyr-
koplikt samt därefter
försändas till Warbergs
fästning att där i 3ne
år till allmänt arbete
hållas
 
Sedan Kongl. Majts Nådi-
ga Utslag, af den 25te Feb.
ankommit med fastställan-
de af Kongl. HofRättens Ut-
slag, har Pehr Jansson blif-
wit befordrad till spö och
Kyrkostraff samt kommer
att afsändas till Warbergs
fästning
 
Innehållet i vol. 493 är snarlikt.
 
Precis som Elisabeth skriver bör den hovrätt som avses därför vara Svea.

53
Castaniebrunt Sto,
utan tecken 22 år,
9 qw. 5 t.
 
Stoet Casseras

54
1787 d. 11 Julii Vacant.
1787 d. 6 oct. antagit Swart wal-
lack utan tecken 4 år som
störtat d. 9 Aug. 1788.
1789 d. 25 Aprill antagit
Swart Sto med några
wita hår i pannan 10 år,
9 qw. 3 t.
 
Stoet Casseras

55
Corporal Olof Jäger har warit ganska illa sjuk, och,
under sjukdomen, anten af matthet eller swindel -
kommit för nära elden - Blef därigenom illa bränd
på wänstra armen - och wänstra ögat, till äfwen
tyrs af samma olyckshändelse så angripet, at han
därmed nu föga litet ser - Betygar By f. 8 Maji
1803 -
Lars Enemark
loc. Pastoris
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2015-07-29 22:56)

56
Ryssby (H) / Död 18281211 Efternamn
« skrivet: 2015-07-01, 20:12 »
Det bör stå Kindström, jfr Ryssby A I:8, s. 215.

57
Västervik / Äldre inlägg (arkiv) till 22 november, 2015
« skrivet: 2015-06-14, 15:26 »
Ingela,
 
Enligt NAD finns sidan 4836 i vol. A II a:15. I väntan på att den blir tillgänglig kan du vända dig till VaLA. Ifall det är till hjälp så finns det på sidan 2821 i A II a:9 också en hänvisning till lysnings- och vigselboken 1938; se E I:5 s. 112 (volymen finns hos SVAR).

58
Dalhem / Äldre inlägg (arkiv) till 19 december, 2015
« skrivet: 2015-05-07, 22:50 »
Hej,
 
Elin Maria Larsson inflyttade till Linköping 1891 19/11 (nr 530) och bosatte sig då i Tanneforskvarteret 21, se Linköpings domkyrkoförs. B I:7 och A I:73 s. 1574. Därifrån bör hon gå att följa vidare.

59
Anno 1748 den 19 November författades  
af underteknade uppå Enkans Hustru
Margreta Månsdotters i Eklanda Rafwelsg.  
1/8 frälse begiäran Laga uptekning öfwer den  
qwarlåtenskap hon med sin afledne man  
Swen Swenßon, som in Junii månad sidst-
ledne igenom döden afled, sammanhaft,  
hwarwid war närwarande jämte Enkan
barnsens närmaste skyldeman å fäder-
ne sidan, Nils Swenßon i Hwenared, och  
efter skiedd förmaning till Enkan at  
ägendommen riktigt upgifwa, begyntes  
med sielfwa förrättningen på följande  
sätt, Nembligen.

60
Barsebäck / Annas föräldrar heter?
« skrivet: 2015-03-19, 18:21 »
d. 5. Maj föddes åboens Per Eskilßons
och h. Gertrud Pers dotters dotter,
som döptes d. 6. ejusdem och Kal-
lades Anna.

61
03 - Hur hittar jag... / I fastighetsboken
« skrivet: 2015-03-17, 21:07 »
Hej Ann,
 
I lagfartsboken (i ditt exempel: Inskrivningsdomarens i Ölands domsaga arkiv, Lagfartsböcker med register, SE/HLA/1340201/C I/8, blad 2667 [Bildid: H0001510_00228]), finns i andra kolumnen de fastighetsbeteckningar som gällde när lagfartsboken slutade användas (omkring 1933). Rum 40 gäller alltså Föra 3:9 och Föra 3:17. Rum 41 gäller Föra 3:7. De behövs för att hitta rätt i fastighetsboken.
 
Efter en del letande i NAD kan man läsa sig till att fastighetsböckerna för detta område först tillhört Inskrivningsdomarens i Möre och Ölands domsaga arkiv, därefter överförts till Inskrivningsmyndighetens i Möre och Ölands domsaga arkiv och sedan till Inskrivningsmyndighetens i Kalmar domsaga (1982-2001) arkiv, där de (för perioden 1933-1987) kan återfinnas i serie D I. I vilka volymer man hittar resp. socken står i förteckningen under serie D I, se här. När man väl hittat rätt volymer står fastigheterna i bokstavs- och nummerordning. (Detta gäller dock inte för fastigheter som var avregistrerade när fastighetsboken slutade att användas; dessa finns i stället bland s.k. avställda fastighetsblad, i separata volymer och inte i bokstavsordning - då kan det bli en hel del bläddrande för att hitta rätt.)
 
I ditt exempel blir det i alla fall:
 
Föra 3:7
Inskrivningsmyndighetens i Kalmar domsaga (1982-2001) arkiv, Fastighetsböcker, SE/HLA/1340205/D/D I/38, blad 93 (bild 141, Bildid: 10006302_00141)
 
Föra 3:9
Inskrivningsmyndighetens i Kalmar domsaga (1982-2001) arkiv, Fastighetsböcker, SE/HLA/1340205/D/D I/38, blad 96 (bild 145, 10006302_00145)
 
Föra 3:17
Inskrivningsmyndighetens i Kalmar domsaga (1982-2001) arkiv, Fastighetsböcker, SE/HLA/1340205/D/D I/38, blad 106 (bild 165, 10006302_00165)
 
Att man kommit rätt kan man också se vid förste ägaren där det ska finnas en hänvisning tillbaka till lagfartsbokens band, sida och rum.
 
Hoppas det blev någorlunda begripligt.

62
Hällestad / Hällestad
« skrivet: 2015-03-17, 19:27 »
Finskaretorp, s. 720.

63
Västra Ed / Västra Ed C:3 bild 52 sid 97
« skrivet: 2015-03-12, 23:02 »
Föräldrarnas namn är Sven Håkansson (förkortat i notisen) och Ingeborg Jacobsdotter.

64
Förslag:
Käijßerliga Welikolutska Regementet

65
Arteriosclerosis

66
Torsås / Döda i Torsås 1934 Nr 2 dödsorsak
« skrivet: 2015-03-10, 23:01 »
Myocarditis chron., och cardiosclerosis

67
Torsås / Döda i Torsås 1934 Nr 19 dödsorsak
« skrivet: 2015-03-10, 23:00 »
Cancer hepatis

68
Arteriosclerosis. Bidragande dödsorsak: Myocarditis + Urämia

69
Habo / Mantalslängder
« skrivet: 2015-03-08, 19:09 »
Vid Sven Perssons namn står Tob, dvs. han nyttjade tobak, vilket var beskattat.

70
Skurup / Skurup CI:9 (1878-1894) sid 151 Adbild 79
« skrivet: 2015-03-02, 19:56 »
Dopförr. A.K., dvs. dopförrättare var A. Kjellander, som också skrivit under utdraget längre ner på sidan.

71
Virserum / Helena från Holmskog
« skrivet: 2015-03-01, 16:25 »
d. 17 Aprilis wigdes drängen Daniel Jonßon ifrån Ensebo wid  
Pigan Helena Swensdotter i Holmskog. Morgongåfwa  
20 lod Silfwer.

72
Norrköpings Matteus / 1924 läshjälp
« skrivet: 2015-02-16, 19:31 »
Hon flyttar till Å församling, som ligger på Vikbolandet.

73
Njurunda / Njurunda C:2 (1724-1806) Bild 169, sid335
« skrivet: 2015-02-12, 22:42 »
Drunknade Bonden Michel Nilsson
i Veda uti Lax Fiske Forssen
fans igen och begrafdes d. 27 Junii ætas 40 år och
4 månader och 19 dygn
(Njurunda C:2, s. 334)

74
Han flyttar till s. 46 i församlingsboken för socknen, dvs. landsförsamlingen. Se bland inflyttade i Köpings landsförsamling B:4, s. 40 (nr 93).

75
Föreslår:
Samma dagh blef Rådhmannen Johan
Larßon till häredagzman uthwaldh
af Stadhen och skall hafwa 5 R D:r
om wekan

76
Källa / Källa C:2 (1755-1811) Bild 72 / sid 137
« skrivet: 2015-02-05, 22:22 »
Gunnel,
 
QwinsPersonen Sißela 30
däs oägta Son Anders ½
 
(Mannen i familjen heter inte Jöran utan Jaen Nilsson.)

77
Lidingö / Lidingö AI:6 (1821-1830) Bild 2280 / sid 315
« skrivet: 2015-01-22, 22:34 »
Stockholm (Stockh.).

78
Herråkra / Husförhör Herråkra 1812-1831
« skrivet: 2015-01-12, 20:15 »
Enkan Sara Magnidotter, som hitkom 1822 från Furuby och 1826
vigdes med Joh. Warja, har en Son Jonas Johansson född uti
Furuby d. 1/8 1816 och vistas nu i Söraby Sochn
hos dess Farfader, samt har härstädes alldrig varit.

79
Grava / Grava AI:17c (1854-1860) Bild 23 / sid 546
« skrivet: 2015-01-11, 22:47 »
Attesten innehåller, att hon varit lös-
drifverska i 2 år. Kyrkotagen d. 2/3 60
som Henrik Larssons i St. Wberg hustru.
Jan Magnus erhållit attest till Nattvardsläsning
i Carlstad d. 2(?)/3 60. der confirmerad.
 
Vid Henrik Larsson:
låtit som sin hustru kyrkotaga pigan
Lisa Svensdr, se ofvan

80
Linderås / Linderås, Taleryd Norrg, Soldattorpet No 60
« skrivet: 2015-01-11, 18:25 »
Inte långt  - till backstugan Almesborg på s. 98.
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2015-01-11 18:26)

81
Virserum / Virserum C:2 dödbok 1732-1767 sid 374-5
« skrivet: 2015-01-11, 17:04 »
Håkan Dahlman, gamle Sochnemannen ifrån Ekeflo
blef, under sin hem-resa ifrån Westerwik, på Kårby
Gästgifware-Gård d. 9 Febr. af en häst olyckligen
slagen, hwaruppå han d. 11 der på följande dödde
i Wimerby, och begrofs d. 24 Febr. här wid Wirse-
rum. Atas, 83 år.

82
Asarum / Inflyttning
« skrivet: 2014-12-21, 21:59 »
Jo då, han finns i Asarum B:5, men han står som Sture William Olsson. Inflyttad 1912 7/3 (nr 25) till Drösebo (Asarum A II a:7, s. 420).

83
Gladhammar / Gladhammar
« skrivet: 2014-12-19, 19:47 »
Enligt födelse- och dopboken (Gladhammar C:2, s. 178) döptes Catharina den 27/4 (inget födelsedatum noterat). Fadern är J. Rising i Tjursbo. Moderns namn är inte utskrivet.

84
17) Norska / Utlämnad svensk officer
« skrivet: 2014-12-16, 20:10 »
Ett förslag:
 
Nerwerende underofficierer med 8te  
Dragoner, ock 6 Schylöbere er commendered  
En feltwebel, och 4 man och En Trom-
melslager, som har fört med sig En  
Kong. Swensk Capitain, som ower hans  
forloff skall wære bleuen ude de der  
(dennem?) att lewere igien frij paa deriß  
grentzer igien. Achtemberg d. 18 februarii  
Anno 1718.
 
Deris Kong. Mtts till
Dannemarch ock Noriget

85
Noch framkom för Rätten Wält Arrendatoren wedh Löffsta Bruuk  
Tussin Martian, Och uthi Rätten inlade een obligations skrifft, gijf-
wen af Godhfrijdh Pouset Jernsmältare, nu(?) wedh Forßmarkz Bruuk boen-
des Daterat Anno 1626 den 21 Julij. Af Innehåld, Uthan all falsk-
heet Godhfridh betala skall, till Dawidh Beghe, kiöpman i Chimay  
Stadh, hanß Rätte arfwingar, eller den som hanß handskrifft hafwer
70 fransyske florijn, komma af twå Koor hafuandes månge Slags(?)
färger(?), som hanß handskrifft uthwijser, Een florin giör 20 hwijta ören  
Belöper sig Rikz daler 29 9/48. Godhfridh war inthet tillstädes som  
han(?) lijkwäl laga stemder war, Saak hanß 3 ...(?). Bleeff så wijdha
afsaght, hanß löösören der wedh Bruuket blijffwa in Arresto
satte till näste Ting han kommer till swars. Förty periculum fit in
mora, Debitoris Persona suspecta de fuga.

86
Misterhult / Äldre inlägg (arkiv) till 05 januari, 2015
« skrivet: 2014-11-30, 20:37 »
Hej!
 
Anders Hemmingsson och Margareta Andersdotter uppges i hfl (Tuna A I:1, s. 48) ha gift sig 1740. Som Per noterat saknas vigselnotiser för större delen av det året i Misterhults vigselbok. Det visar sig att det är just i den luckan som paret har gift sig. Av landskontorets verifikationsband för år 1740 (på Riksarkivet) framgår nämligen att förutom de 12 brudpar som finns i vigselboken så ägde ytterligare 10 vigslar rum detta år - bland dem finns Anders Hemmingsson i Kalsebo. (Datum eller brudarnas namn är inte noterade.)
 
Anders Hemmingsson finns i Kallsebo i 1741-1745 års mantalslängder och i Smedstorp fr o m 1747 års längd. 1746 finns han inte på någon av dessa platser. I detta års längd (varken före eller efter) finns en Anders Hemmingsson i Klemmestorp, Tuna sn.  Det tvillingpar hos Anders i Klämestorp som föddes och dog i februari 1746 bör därför vara hans.
 
Den Anders i Klemmestorp som gifte sig 1739 21/10 i Tuna sn med Maja Persdotter är däremot någon annan person.
 
Mvh
Stefan

87
Contant fins intet, icke eller Guld.
Deß ägande andelar blandade med Bar-
nens Mödernes Arf ut fastigheterne, Rusthål-
let 1. Mantal Dröpstad, och Augments Hem-
manet 5/4delar Stensrum, har Inspectoren
Pehrman Enligit Laga befästad Förening
af den 4 Febr. 1779 til sine Barn i Ärsättning
för hwarjehanda Prætentioner berörde före-
ning wisar, til dem afstådt; i följe hwaraf
berörde hela Egendom Barnen
tillhörig blifwit.

88
Längbro / Församlingsbok Längbro AIIa:20 v198233.b170.s9
« skrivet: 2014-11-09, 18:09 »
Hej!
 
På sidan du nämner (A II a:20, s. 9) är rubriken Rynninge egna hem Ca 81. De flyttar 1926-12-10 till den fastighet som betecknas Ca 197 i samma område - de finns där på s. 172 i samma volym.

89
Hannäs / Hannäs
« skrivet: 2014-11-03, 21:13 »
Hej,
 
Känner någon till om det finns några fotografier bevarade av några av dessa personer?
 
Johan Henrik Selim, född 1829 i Södra Vi sn, död 1907 i Lilla Vinterstad, Solvestad, Hannäs sn. Livgrenadjär i Vinterstad, Solvestad, Hannäs sn.
Gift med Maja Brita Magnusdotter, född 1827 i Rumhult, Hannäs sn, död 1886 i Stora Vinterstad, Solvestad, Hannäs sn.
 
Barn:
-Carolina Charlotta Selim, född 1853 i Vinterstad, död 1911 i Kvarnerum, Holmbo, Hannäs sn (gift med livgrenadjär Johan August Lindén, född 1854, död 1910).
-Karl Johan Selin, född 1857 i Vinterstad, död 1946 i Norrköping.
-Anders August Selin, född 1859 i Vinterstad, död 1926 i Stockholm.
-Oskar Hurtig, född 1861 i Vinterstad, död 1945 i Burträsks sn.
-Göran Emil Soldan, född 1866 i Vinterstad, död 1903 i Björka, Hannäs sn. Grenadjär i Stora Vinterstad, Solvestad, Hannäs sn.
 
Johan Henrik Selim var bror med min morfars farfar Per August Rask (1833-1917) i Locknevi.
 
Mvh Stefan

90
Björksta / Björksta B:3 bild 8
« skrivet: 2014-11-03, 19:52 »
Till Skarsvad (A I:14 a, p. 133).

91
Lundby / AIIa:33 bild 164 sid 1406
« skrivet: 2014-10-29, 22:06 »
De flyttar inte. N.b. = nya boken. I nästa omgång med församlingsböcker (1928-1950) ska de finnas på sidan 1202, vilket betyder A II a:53 (jfr NAD). Du får vända dig till Landsarkivet i Göteborg för att få hjälp att följa dem vidare.

92
Västervik / Äldre inlägg (arkiv) till 21 maj, 2015
« skrivet: 2014-10-26, 19:35 »
Hej Bo,
 
Vad gäller tiden runt 1823 finns 'stadens ägor' i A I:14. I delen för åren 1820-1833 finns Hellersborg på s. 131 - där finns Anna Lovisa. Att Hellersborg är det samma som Gåserum visas också av s. 40 (1807-1820 års längd) i samma volym.

93
Länna / Länna, C:1
« skrivet: 2014-10-19, 17:54 »
Lilla Rörwi-  20 25 Carl Torparen  Hustru  KronoSkogwak-  Hustru Kerstin kenFebr.Febr.FredrikStinataren JonasErsdotter i PerssonPersdot-Bergstedt i Sö-L. Sätertorp terderlännaPigan Ma- SkomakareGe-ria Jacobs- sällen Andersdotter i Söder- Söderström i länna Strengnäs

94
Gladhammar / Gladhammar C:2 (1708-1764) Bild 111 / sid 211
« skrivet: 2014-10-04, 16:21 »
Det står Yxnewijk.

95
Vimmerby / Äldre inlägg (arkiv) till 17 november, 2014
« skrivet: 2014-09-17, 23:17 »
Leif,
 
Har inget svar på din fråga, men en liten korrigering på den Johan som döptes 1729 13/4. Han föddes inte i Korka utan i Kroken. I 1730 års mantalslängd finns en Sven Utter i Kroken på Solnehults ägor. Han finns inte där 1729 eller 1731, men tycks få barn i församlingen på 1730-talet. Han kan ju vara värd att försöka följa.

96
Misterhult / Db Misterhult CI:2 1713 - 1753 sid 257 (AD)
« skrivet: 2014-09-17, 22:18 »
Gamla Socknemannen
Anders Olufßon i Flijwijk
på 86 åhret, församl. Klåckare
i 30 åhr, d. d. 4 h(?) En
mycket beskiedelig man
(Misterhult C I:2, s. 257)

97
Lönneberga / Lönneberga CI:2 (1729 - 1828)
« skrivet: 2014-09-14, 19:10 »
Brudgumen, TjensteDräng och Beväringskarl i Lönberga.
Bruden TjenstePiga i Silfwerhult. Dotter af afskedade
Soldaten Eric Björn och dess afledna Hustru Cherstin Nilsdtr
i Linderyd. Lyst 3ne gånger på samma dag d. 15 Maji i an-
ledning af Ordres för Brudgumen till oförmodat upbrott.
Vigde i Silfwerhult.
(Lönneberga C I:2, s. 552)

98
d. 5 December utgafs lysningssedel emellan Soldaten wid
Kongl. Jönköpings Regemente No 121 Pehr Knall och Pigan Britta  
Larsdotter ifrån Knallhult. Knall uppviste både afvittring efter  
sin förra hustru af d. 3 Mars 1827 och tillika Herr Fendriken Ba-
ron Sparres tillåtelse att gifta sig med Britta Larsdotter af d.
22 Nov. 1827. Pigans förmyndare Bengt Jonasson i Strömhult
Lidhult Sockn gaf sitt samtycke til ägtenskapet. Lystes 1sta
gång d. 9 December, 2dra Do d. 16 Decemb. 3dje d. 23 Decemb.,
sammanwigdes d. 28 December.
(Femsjö C I:3, s. 215)

99
Bellö / Bellö C:4 (1771 - 1850)
« skrivet: 2014-08-24, 21:39 »
December d. 4. föddes Håkan, Peter Håkanßons och h:
Stina Jeansdotters barn i Bällesnäs. Christ. d. 11 Ejusdem.
Testes, Håka Isacsson i Bällesnäs. dr. Peter Erikßon ibm.
h: Sara Jeansdotter i Arnaberg(?). P. Maria Eriksdotter
i Bällesnäs.
(Bellö C:4, s. 507)

100
Malmö Sankt Johannes / Malmö Sankt Johannes
« skrivet: 2014-08-14, 19:34 »
Ingrid,
 
Per Flint inflyttade (från Östra Nöbbelöv) till S:t Johannes 1907 12/9 och var först bosatt i kv. Vågen IX. Därifrån flyttade han 1907 till kv. Kaninen XI (rubriken på sidan är Qv. 32 Kaninen XI). Familjen utflyttade därifrån till Skanör 1909 13/9.
 
Källor:
Malmö S:t Johannes B I:1, s. 125
Västra Skrävlinge A II a:42, s. 226
Malmö S:t Johannes A II a:17, s. 251
 
Kv. Vågen överfördes 1925 1/1 till Västra Skrävlinge förs. Det är därför volymen har hamnat i den församlingens kyrkoarkiv.

101
Ukna / Ukna A11a:3 sid 81 nr 7
« skrivet: 2014-07-26, 21:46 »
Fader: torparen Gustaf Gudmund Andersson i Grönstorp  
under Svenserum,  
Gärdserums församling.
Betyg för konfirmations...(?) i Gärdserum 1917 15/10.
Konfirmerad år 1918. Utflyttningsboken 1919 numero 66
 
Tycker det står Gudmund, men ska nog vara Edmund.

102
Frödinge / Frödinge CI/2 (1749-1807) bild 78 (svar)
« skrivet: 2014-07-11, 23:25 »
Det står Swen.

104
Tacksam att få hjälp med att räta ut frågetecknen i denna bild från 1723 (Djursdala socken). Det är från en släkttavla så det rör sig sannolikt om förnamn.
 

Källa: Sevede häradsrätt G I:4.

105
Oskarshamn / Oskarshamn
« skrivet: 2014-06-29, 19:23 »
Ulla,  
 
År 1878 flyttar hon till plan nr 364. Hon finns där på s. 648 i samma längd.

106
Älvestad / Älvestad AI:9 sid 289
« skrivet: 2014-06-18, 21:08 »
FörstärkningsKarlen Nils Fredric Karsk och Hustru Stina Larsdotter, Helleberga egor
 
De finns i A I:5, s. 246.
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2014-06-18 22:11)

107
December den 2.  
föddes Rusthållaren  
Anders Hanssons och des
hustru Karna Månsdotters,
31. år gammal, lille Son Hans
och frambars till dopet  
d: 4 ejusdem af Boel Truls
Hans, faddrar drängen Rasmus Hans-
son, Trued Månsson, Pigan Else  
Månsdotter, och Bengta  
Tufvasdotter, alla der i
Byen

108
Villberga / Villberga AIIa:5 (1920-1929) Bild 2450 / sid 232
« skrivet: 2014-06-15, 20:34 »
Fader till ogifta Anna Brita Persson Marainens i S:t Göran
barn Zoi. Trolovningsbarn
 
Se t.ex.:
-Södra barnbördshuset C I:37, s. 216
-Enköping C:12, s. 262
-Enköping A II a:25, s. 986

109
Norrköpings Matteus / Norrköpings Matteus,AIIaa:1,s. 258,AD
« skrivet: 2014-06-13, 22:09 »
Hon skrivs på obestämd bostad 1906. Se den särskilda volymen A II ab:1, s. 27.

110
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 04 januari, 2015
« skrivet: 2014-05-31, 23:29 »
Hej Kristoffer,
 
det beror lite på vilken tid du är intresserad av.  
 
I skriften Minnen från Tuna, skriven av Karl Pettersson omkring 1970, står Det nuvarande ålderdomshemmet i Tuna, numera Strandgården, byggdes 1878-79. Förut hade det funnits en gammal fattigstuga intill sjökanten ungefär mitt för det nuvarande hemmet.
 
Huset som byggdes 1878-79 kallades först för fattigstuga och från omkring 1915 ålderdomshem innan det i slutet av 1950-talet fick namnet Strandgården. Det byggdes till 1910. 1932 gjordes en fullständig ombyggnad och blev då ett tvåvåningshus. Strandgården lades ner 1982, men byggnaden finns kvar och har idag adress Tuna 170, Vimmerby.
 
När den gamla fattigstugan byggdes och om det finns några spår kvar av den idag låter jag vara osagt.

111
Godegård / Godegård AI:8 (1827-1837) sid 157
« skrivet: 2014-05-29, 19:39 »
Fredrika flyttar i varje fall till Unna (s. 443).

112
Betjenten Gustaf Leonard Holmsten har vistats här och
nyttiatt salighetsmedlen, samt fört en anständig vandel
samt så vida mig vetterligt är fri och ledig från ägten-
skap, och varder i följe häraf vederbörligen Recommen-
derad. Sibbarps Prästgård den 30 Julij 1799.

113
Ålem / Ålem SCB Vigsel 9/8 1941
« skrivet: 2014-05-10, 20:58 »
Pastorsadjunkt.

114
Länghem / Länghem C:1 (1690-1715)
« skrivet: 2014-05-04, 19:47 »
Jönßes Son wed
Strömen Håkan

115
Malmö Karoli / Malmö Caroli AII:117 (1914-1921) sid 50
« skrivet: 2014-05-01, 22:47 »
Han flyttade till Göteborg. Avsåg tydligen först att flytta till domkyrkoförsamlingen, men hamnade i Kristine (Christinæ) församling (enligt avis 12/11 1915).
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2014-05-01 22:47)

116
Länghem / Länghem C:1 (1690-1715)
« skrivet: 2014-05-01, 22:14 »
Söndagen effter Nyåhrsda-
gen begrofz h. Ibba Nilsdotter
Håkans hustru wid Strö-
men, som warit en stor
Korßdragerska och legat til
Sängs i 15 åhr, war
62 åhr gammal.
Samma dag begrofz
deras dotter Anna
Håkansd. 32 åhr gammal.
(Länghem C:1, s. 126)
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2014-05-01 22:26)

117
Rumskulla / Äldre inlägg (arkiv) till 12 september, 2014
« skrivet: 2014-04-13, 22:37 »
Födelsenotisen finns i C:10, s. 124.

118
Det finns ett Risinge i samma socken (Mörbylånga), se ortregistret i början av längden.

119
Resmo A I:1, s. 180:
tjenar i Risinge
 
s. 181:
bor i lilla weckleby

120
Rystad / Rystad C:4 (1772-1801) Bild 58 / sid 111
« skrivet: 2014-04-08, 20:15 »
1778 d. 13 Dec. wigdes änklingen, frälseBonden Jo-
nas Pehrsson i Fröstad, med ryttareänkan  
Ingeborg Jönsdr ifrån St. Vänge.

121
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 19 mars, 2014
« skrivet: 2014-03-17, 21:35 »
Hej Susanne,
 
Nils Peter fr. Carlsberg
Föräldrar: Dr. Nils Magn. Persson och dess h. Margr. Charl. Nilsdotter
(Tuna C:5, s. 25)

122
By / By-Säffle-CI-4-1743-1779-Bild-66-sid-123
« skrivet: 2013-12-30, 20:19 »
Det står Kroktåna.

123
Vickleby / Vickleby AIIa:2 (1920-1928) Bild 860 / sid 76
« skrivet: 2013-12-30, 20:15 »
dotter, sedan överstruket och rättat till son.

124
Vadstena / HFL AI:9 Vadstena 1824-1832 s119
« skrivet: 2013-12-26, 18:39 »
Hej Annika,
 
27 måste avse året, inte något tomtnummer. Samma uppslag i hfl har använts till flera olika tomter - längre ner på s. 45, precis ovanför Isfeldts namn, står No 144 och 145.

125
Vadstena / HFL AI:9 Vadstena 1824-1832 s119
« skrivet: 2013-12-22, 22:47 »
Han flyttade 1827 till Skänningekvarteret nr 144-145 (A I:10, s. 45 och 258).

126
Västervik / Västervik AI:47 (1855-1861) Bild 178 / sid 164
« skrivet: 2013-12-16, 22:06 »
Han flyttar till Strömsholmen, se A I:55, s. 35.

127
Västra Vingåker / Västra Vingåker, AI:13 d
« skrivet: 2013-12-15, 18:57 »
Han flyttar 1846 till Vretsta Västergård, se A I:13 e, s. 138.

128
Linköping / Linköping S:t Lars A8, sida 111 bild 118
« skrivet: 2013-12-15, 18:03 »
Till Prebendehemmanet (i Säby), se s. 112.

129
Odensvi / Odensvi BI:1 (1831-1895) Bild 14 / sid 19
« skrivet: 2013-12-15, 17:34 »
Till Löte, idag Löta. Se A I:15, s. 156.

130
Järstad / Läshjälp Järstad socken
« skrivet: 2013-11-20, 19:06 »
Hej Marianne,
 
föddes Pehr Nielßons
och hustru Greta Pehrs
dotters dotter uti
Glänstorp och döptes
d. 27 Ejusdem wid
namn Maria
 
Dopvittnen:
Pehr Matthßon i Ullewi.
Jonas Anderßon i Forßa och Härberga Sochn.
dr. Erick Pehrßon i Ullewi.
Hustr Margareta Swen Larßons på Backen i Öijebro.
Hustr Maria Larsdotter på Järstads ägor.
Pig Brita Larsdotter i Ullewi.
 
(Järstad C:1, s. 328)

131
Locknevi / Äldre inlägg (arkiv) till 12 april, 2014
« skrivet: 2013-11-14, 21:19 »
Leif,
 
I dödnotisen 1840 står att hon haft 2ne oäkta barn med afsked. Beväringskarlen Petter Hjort, med hvilken hon 19 år olofligen sammanlefvat. Petter Hjort finns i Ekhult, på Björkhults ägor, i hfl ända från 1813 till sin död 1850. I fb kan man hitta ett oäkta barn 8/9 1821 (med fader Peter Hjort i Ekhult, ovanligt nog nämns inte moderns namn) - och ytterligare ett från Ekhult 23/2 1823 (med fader Petter Hjort och moder Anna Greta Jaensdotter). Så det verkar sannolikt att hon trots allt vistats i Ekhult från 1821 utan att ha blivit skriven där. Ev. skulle sockenstämmo- eller kyrkorådsprotokoll kunna ge mer upplysningar.
 
Dottern Eva Larsdotter finns på Locknevi säteri 1834 (Locknevi A I:8, s. 113) men inte åren dessförinnan, och den andra dottern Anna Maja Larsdotter ska enligt 1839 års utflyttningslängd (Locknevi B I:2, s. 15) finnas i Fängebo, men jag hittar henne inte i hfl där.
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2013-11-14 21:20)

132
Allmänna språkfrågor / Transkribering
« skrivet: 2013-09-29, 20:44 »
I 1740 års mantalslängd för Blackstads socken står följande uttryck (som kan uttolkas som halvnadebonde, dvs. hälftenbrukare), men hur bör man transkribera orden?
 

 
1) half: Bonde
2) halfv: Bonde
3) halfw: Bonde
4) ?
 
Bilden hämtad från SVAR:
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/48 (1740), bild 28
Bildid: A0002999_00028

133
Riksarkivet SVAR / Äldre inlägg (arkiv) till 12 januari, 2014
« skrivet: 2013-09-28, 12:50 »
Martin,
 
välj Digitala forskarsalen -> Specialsök -> Övrigt: Nyskannade volymer.

134
Äktenskapet / Äktenskapet
« skrivet: 2013-09-22, 13:55 »
Gunnar,
 
inget mystiskt här. Det finns inget i vigselboken (Sunnersberg C:3, s. 462) som säger att brudparets föräldrar skulle varit närvarande, eller ens i livet, vid vigseln.

135
Gårdveda / Gårdveda
« skrivet: 2013-09-18, 21:28 »
Målilla med Gårdveda C:6, s. 230:
§ 4. Widare anmälte Ordföranden, det han af husförhören
inhämtat, att några faderlösa barn funnos, hwilka,
ehuru till mer än wanlig underwisningsålder komna,
genom sina mödrars fattigdom och försummelse, ännu icke
blifwit boklärda eller meddelade första begreppen i Chri-
stendomskunskapen; hwarföre och då barnens mödrar,
Enkan Catharina Pehrsdr i Fattigstugan och pigan Catha-
rina Sophia Danielsdr i Fagerbäck, oaktadt flera föreställ-
ningar och alfwarsamma förmaningar af wederbörande
om sina plikters fullgörande härutinnan, likwäl ända  
hittills wisat sin tröghet, så förelades de å denna dag
att till nästa WallborgsmässeSocknestämma 1822 hafwa
förswarligen lärt sina barn läsa uti bok jemte Lutheri
L. Catheches utantill; hwaremot någon tillökning af fattig-
säd wid dess utdelning såsom uppmuntran af Församlin-
gens Ledamöter godhetsfullt dem bewiljades och ålades sex-
mannen Eric Persson i Fagerbäck att härom underrätta
pigan Catharina Sophia Danielsdr, hwilken, ehuru kallad,
icke inställde sig på Socknestämman.
 
Målilla med Gårdveda C:6, s. 234:
§ 10
Som enligt AndersMässo Socknestämmo Beslutet af  
d. 25 Now. 1821 Enkan Catharina Persdotter jäm-
te dess son Peter i Fattigstugan, äfvensom Pigan
Catharina Danielsdotter och hennes Gosse i Fagerbäck ic-
ke infunno sig i dag, för att låta höra hvad
framsteg dessa deras barn kunnat göra i Christen-
domens Kunskap; så afgjordes nu att barnen sko-
la en gång i hvarje vecka infinna sig hos Herr
Comminister Hadorph i Salsnäs för att taga Lära
och förhöras i förberörde Kunskap, som nu genast
efter detta Protocolls uppläsande från Predikstolen
tager sin början. Skull, mot förmodan, detta
beslut af dem icke blifva uppfyldt, så komma
mödrarne och barnen att af KyrkoRådet
varnas eller bestraffas efter omständigheterna.

136
Gyllenbreider / Gyllenbreider
« skrivet: 2013-09-02, 22:05 »
Några anteckningar ur mantalslängder länsstyrelsens exemplar:
 
Djursdala säteri, Djursdala sn
      -1703: wälb. hr Erik Gyllenbreder possiderar med egen avel
1704-1706: wälb. fru Catharina Gyllenbreder possiderar med egen avel
1707-1709: wälb. fru Catharina Gyllenbreder possiderar
 
1703 års längd är undertecknad 26/1 1703.
1704 års längd är undertecknad 20/1 1704.
 
 
I kyrkoräkenskaperna under åren 1703-1708 nämns Gyllenbreder ett par gånger:
 
1703 års räkenskaper Djursdala K I:1, s. 182:

Tredje och fjärde raden:
... Wälborne Hr Ryttm.
Gyllenbredher ....
 
I 1705 års räkenskaper Djursdala K I:1, s. 191 kallas han salig:

Sal. Ryttmäster Gyllenbreders Enkja är
skyldig 60 dr smt
 
Sammantaget pekar ju då även detta på 1704 som rätt dödsår, i varje fall inte 1707.

137
Alseda / Alseda död 1798-05-05
« skrivet: 2013-08-18, 20:34 »
Alseda C:4, s. 479:
Martii 30. Fru Christina Dorothea Mohlgren född Barohn
fr. Måleryd af ålderdomsswagh. 76 år _ Äkt. uplöst

138
Gödelöv / Gödelöv inflyttningsattest 1808-1811
« skrivet: 2013-08-11, 19:01 »
Gödelöv H II:1 (bild 80 hos SVAR):
 
HofMästaren herr Anders Hendengran och
des hustru Anna Cathr. Wast, som nu
flytte härifrån til Gödelöfs Sochn uti
Skåne, lämnas det witnesbörd, at de
äga en grundelig Christendoms Kunskap,
et härmed förenat beskedeligt och dyg-
digt förhållande, samt ordenteligit, wörd-
samt bruk af NådeMedlen. De Communi-
cerade i dag härstädes och tillönskas all
nåd och wälsignelse alt framjent, af
högden!! Stockholm d. 21 Septbr 1811.
Carl Fr. Ortman
Ord. Kongl. HofPr.

139
Stockaryd / Stockaryd Vigda 19540417
« skrivet: 2013-08-05, 22:14 »
Hej,
 
finns i mtl för Stockaryds socken. Hos AD: Häradsskrivaren i Östbo fögderi FIa:135 (1941-1941) Bild 520 / sid 49.

140
Stockaryd / Stockaryd Vigda 19540417
« skrivet: 2013-08-05, 21:32 »
I 1941 års mantalslängd har Rörvik 1:47 namnet Hegensro.

141
Adolf Fredrik / Vigselboken 1905
« skrivet: 2013-07-28, 22:04 »
Josua. Det syns lite tydligare i lysningsboken (E I:19, nr 102).

142
Stockaryd / Stockaryd, Ortnamn, Vigda 19511215 SVAR
« skrivet: 2013-07-28, 16:53 »
Tyder det till Liljenäs. Det stämmer också bra med att Liljenäs har beteckning 3:27 i församlingsboken några år tidigare (A II a:8, s. 328) och att den som bor där då är kaféidkerska.

143
Stockaryd / Stockaryd Vigda 1952 9 febr Brudens titel
« skrivet: 2013-07-28, 16:49 »
Poliklinikbiträde.

144
Linda,
 
Maria Charlotta Johansdotter utflyttar 1864 från Dalehorva under Juxtorp (A I:18 s. 194). Hon kan därifrån följas bakåt (via A I:16 s. 184 och 181 samt A I:14 s. 182) till tiden för födseln - 1847 16/9 i Skaten under Slisshult (A I:14 s. 284).

145
Djursdala / Djursdala
« skrivet: 2013-06-06, 23:24 »
Paul,
 
utdrag ur biografin i Strengnäs stifts herdaminne, del 2 (1898), s. 419-421, bland kyrkoherdar i Bälinge och Tystberga:
Karl Wiström (1712-21) f. 1661 13/12, bondson fr. Södra Vi i Småland. Efter att ha studerat dels i Västervik, dels i Kalmar, blef han stud. i Ups. 1684. Fil. mag. ib. Efter sin ordination blef han past.-adj. i Hedvig Eleonora och därefter v. pastor ib. [---] Efter prosten Huss' död utverkade han sig år 1711 regeringens fullmakt att vara kkoh. i Bälinge. [---] W. afled 1721 29/1. [---] G. m. Margareta Alzinia, död förmodligen 1732.
 
I Stockholms stads herdaminne (1951), s. 136-137, bland kyrkoherdar i Hedvig Eleonora församling, finns Abraham Alcinius (född 1642 i Hova eller Älgarås, död 1709 18/5 i Stockholm): En dotter var gift med prästmannen Carl Wiström.
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2013-06-06 23:31)

146
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 19 mars, 2014
« skrivet: 2013-05-07, 21:10 »
Hej Therese,
 
om man följer Anna Andersdotter och hennes man Bengt Eriksson bakåt i husförhörslängderna hamnar man i Blomsterhult (A I:5 s. 28); även där anges Anna vara född 1789 13/9. Dit kom de från Bondhorva (A I:5 s. 165) och här framgår de rätta födelseuppgifterna: 1789 13/4 i Hjorted. Före giftermålet 1814 var hon piga på Tuna (A I:5 s. 174) och dessförinnan på Klemmestorp (A I:5 s. 57). I A I:4 s. 118 finns hon hos modern i Klemmestorp och går sedan att följa bakåt till födseln i Hjorted.

147
Södra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 19 april, 2013
« skrivet: 2013-02-22, 18:22 »
Hej Hans!
 
Sven Peter Svensson flyttar från Hanåsa till Perstorp 1843. Perstorp är ett torp på Näfstads ägor. Med hjälp av registret i början av längden ser man att Perstorp finns på s. 27.

148
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 12 februari, 2013
« skrivet: 2013-02-02, 16:39 »
Hej Kerstin,
 
du skriver inte var dessa personer bor någonstans, men i Fågeldalen, Blankaholm, Hjorteds sn (Hjorted A I:6, s. 24), hittade jag en Anders Lock (född 1766 i Gladhammar), gift med Greta Månsdotter (född 1774 i Odensvi), (ditflyttade 1802). I samma torp hade dessförinnan bott en Magnus Gabrielsson (född 1765 i Hjorted), gift med Anna Jansdotter (född 1777 i Hjorted), (bortflyttade 1802) samt Magnus mor Kerstin Persdotter (född 1724 i Tuna sn, död 1802 12/5, 78 år gammal). Är det dessa personer du menar? Men i så fall var Kerstin inte mor till Anders Lock.

149
Oskarshamn / Äldre inlägg (arkiv) till 25 januari, 2013
« skrivet: 2013-01-17, 22:03 »
Som skarpskytt befriad från möten(?) 68
 
Bet. till Slöjdskola i Götheborg 64 19/8
 
frånvarande vid mönstring 67

150
Hon utflyttade till Stockholm 27/10 1906, attest nr 973. Församlingen är först angiven som Hedvig Eleonora, sedan ändrad till Oskar.
 
Det fattas ett r, men hon arbetar som strykerska.

151
Odensvi / Odensvi Förs. Husf.1822-29 Notis [A 1/11 sida.65]
« skrivet: 2013-01-16, 20:08 »
Förslag:
Enka 1820. Fadr Cattun Trycka-
ren Anders Ersson i Björk, modr Ingrid
Andersdr född i Piskelid.

152
Hallingeberg / Hallingeberg C:4 sid 236
« skrivet: 2013-01-13, 22:10 »
Drängen skickelig och Beskiedelig Pehr Anders-
son ifrån Åninge, uti Locknewi Sochn, samt
Dottren Sedesamma och Gudfruchtiga Pigan
Anna Stina Bengtsdotter i Greby. Morgon-
gåfwan utfästad til 30. lod Silfwer, samt
2. Ducater til förgyllning.

153
03) Osorterat / Örby C:1 sid 719
« skrivet: 2013-01-13, 18:19 »
Tyder det till Dr. Andreas Larsson i Lilla Hult Pig. Britta Pet.dr i Hallsg.. I Örby A I:6, s. 99, finns en piga Britta Petersdotter i Hallsgården. Det kan inte vara hon?

154
Litslena / Litaslena C:1 sid 121
« skrivet: 2013-01-13, 18:03 »
Förslag:
d. 20 Martij döptes Anders Giöstas son Gustaf uti Gran-
bergz Torp. född d. 19 af modren hustru Elizabeth. Wittnen
klåckaren Bengt Brynnielßon, Jean Giöstaßon, Matz
Erickz hustru uti Litzlena By, hustru Marina, Pijgan
på Granberg Stina

155
Oskarshamn / Äldre inlägg (arkiv) till 25 januari, 2013
« skrivet: 2013-01-10, 22:25 »
Suzanne,  
 
om det är de här raderna du menade:
 
Handlanden och Consuln Fabriksidkaren    Borg.
Eg. Per Deurell
Sn Oscar Fredrik  Sjöman Ritare
Enkefru Catharina Lovisa Deurell
Handlanden och Borgaren
Nils Gustaf Deurell
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2013-01-10 22:26)

156
Kristdala / Äldre inlägg (arkiv) till 22 februari, 2013
« skrivet: 2012-12-27, 18:31 »
Endast faddrarna. Varken föräldrarnas namn eller födelsedatum noterades vid den här tiden.
 
d. 28 Christnades
Jöns Nilsson i Lönhult
 
mans
Nils Svensson i Höckhult
Nils Phersson i Höckhult
Eric Olufsson i Hundekulla
Oluf Olufsson i Lönhult
qwins
Hustru Christina Olufsdotter i Östrahult
Bengta Nilsdotter i Hundekulla
Elsa Olufsdotter i Lönhult
Maria Jönsdotter i Iggelhult

157
Det gäller 1 barn.
 
Jäml. lagst. erk. 4/1 1936 fader till
Ingrid Elsa Elisabet Ringdahls,
f. Planberg, d. 25/8 1933 födda barn
Ingegerd Elisabet (modern kyrkobokförd
Orangerig. 17 Hedvigs förs.) Medd.
av barnavårdsmannakontoret  
 
Barnet och dess moder finns i Norrköpings Hedvig A II a:48, s. 1048.

158
Nyed / Nyed C:4
« skrivet: 2012-12-17, 20:59 »
Slängserud
d. 20 Nov.
döpt i Prä-
stegården
för des swag-
het af P.F.(?)
 
Föräldrarna; Jan Jonsson,
Maria Ersdotter. Faddrarna;
Håka Bengtsson, Mattes Jons-
son, hust: Marit Pehrsdotter
hust. Maria Börjesdotter i
Stenstorp i Wäsehärad, de öf-
riga äro hemma i Slängserud.
 
Jean
född d:
17 Nov.

159
Rasbo / Rasbo C:3 (1750-1803) bild 21
« skrivet: 2012-12-17, 20:51 »
om morgon föddes Bondens Isak Isakssons dotter Marga-
reta, i Yrsta, döptes d. 9 Dito. Faddrar: Erich Anders-
son i Yrsta, Jan Nilsson i Nyckelbol, hust. Margta
Persdotter och Pig. Brita Christjansdotter i Yrsta.

160
Gustav Adolf / Gustav Adolf Kyrkböcker
« skrivet: 2012-12-15, 20:38 »
Han flyttar till Kockkärn (s. 116).

161
Klara / Klara Lysnings- o Vigselbok EI:1
« skrivet: 2012-12-15, 19:31 »
Får det till:
 
do dat: Handelsman herr  
Daniel Tholerus, samt  
Jungfru Marg: Magdal:
Törnblad, Cautionister
woro: Handelsman Herr  
David Christian Mathæus,
jemte förmyndare: Kyrko-
herden Hr Doctor Justus  
Christopher Hauswolf,  
Herr Handelsmannen  
Johan Gabriel Koschell,
och Kyrkowärden Herr
Eric Jockman

162
Rumskulla / Äldre inlägg (arkiv) till 23 april, 2013
« skrivet: 2012-12-12, 21:24 »
Hej Elisabeth,
 
föreslår Ingellersson.

163
Lilla Malma / Lilla Malma C:1, s. 111
« skrivet: 2012-12-11, 18:44 »
Aha, det strecket  
 
Såsom Barnafader upgafs en okänd, som Lik-
wäl sagt sig heta Nils
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2012-12-11 18:44)

164
Ronneby / Ronneby CI:7 (1769-1800) bild 38/sid 69 (AD)
« skrivet: 2012-12-09, 22:24 »
Christnades (döptes).
 
Ja, det står Halfnade Br., se här.

165
Lilla Malma / Lilla Malma C:1, s. 111
« skrivet: 2012-12-09, 22:19 »
Gustaf
oägta
 
Brostugan.
aflidne soldaten
Stafs Enka
Marit Hen-
ricsdotter

166
Ålem / Ålem
« skrivet: 2012-12-09, 21:01 »
d. 13 febr: föddes handelsmannens Moddwijkz
dotter i Blackemåla och christn: d. 17 ej-
dem m. namnet Annika
faddr Giästgifw:skan Sussanna Hising på Åh-
lems Krog, Smeden Jon Mårtensson
wid Rumepkulla.

167
Vimmerby / Vimmerby
« skrivet: 2012-12-09, 20:03 »
Figeholm.

168
Skräddaren Jon Jonsson på Bränna.
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2012-12-03 21:11)

169
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 12 februari, 2013
« skrivet: 2012-12-02, 20:06 »
Kerstin,  
 
Ok, ja det är mycket som pekar på att det handlar om Gunnarsmåla i Tuna socken. Speciellt med tanke på att Nils Börjesson före sitt giftermål 1764 tillhörde tjänstefolket hos Magnus Hellenstierna på Hovmantorps säteri, Hovmantorps socken. Häradshövding Hellenstierna var tidigare bosatt på Malmgrava i Tuna socken och bland hans drängar där finns en Nils Börjesson, t.ex. i 1757 års mantalslängd.
 
Här är därför några mer anteckningar om personerna i Tuna.
 
Det finns en Lars Börjesson (utan hustru) på 1/4 mantal i Gunnarsmåla i 1763-1768 års mantalslängder. Under åren 1766-1768 finns också dess fader (utan namn) antecknad och som dessa år uppges vara 72, 73 resp. 74 år gammal. I 1769 års längd saknas Lars i Gunnarsmåla och i stället finns en Jacob Larsson på denna 1/4, samt dennes svärfader (utan namn), 75 år gammal. Jacob Larsson från Hällerum gifte sig 13/11 1769 med pigan Maria Börjesdotter i Gunnarsmåla. När denna Maria dör 1831 i Hällerum står att hon var född 15/12 1748.
 
Den del Lars Börjesson tog över omkring 1763 innehades tidigare av en Nils Nilsson. Dennes hustru Ingeborg Börjesdotter dog i mars 1760, 34 år gammal. De gifte sig 1745. I 1745 års mantalslängd står Börje Nilsson för 1/4, men är i 1746 års längd ersatt av Nils Nilsson medans Börje Nilsson då är inhyses.
 
Mvh Stefan

170
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 12 februari, 2013
« skrivet: 2012-12-02, 16:22 »
Hej Kerstin,
 
av åldersuppgifterna i dödboken för Ekeberga framgår att Nils Börjesson borde vara född omkring 1732 och Lars Börjesson omkring 1738, men jag hittar inget födelsedatum eller någon födelseort på dem i Ekebergas husförhörslängder. Är intresserad av om det står någonstans att de skulle vara födda i just Tuna?
 
Mvh Stefan
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2012-12-02 16:23)

171
Brännkyrka / Äldre inlägg (arkiv) till 2013-02-16
« skrivet: 2012-11-28, 23:32 »
Hej!
 
Tippar att det med det menas att de år 1924 är överförda till kortregistret (KR). Enligt NAD: Volymerna 29-481 består av ett kortregister.

172
Kärda / Kärda, lysning 1791 Påskesöndag
« skrivet: 2012-11-28, 22:28 »
Kärda C:2, s. 60-61:
Wigde år 1791.
1. den 23 April utfärdades lysesedel til ägtenskap för Soldaten för Roten No 40
wid Kongl. Jönköpings Regemente och Premier Majorens Compagnie Carl Pehrsson
Knorr i Hamra by Bredaryds Sn och Enkan Catharina Eriksdotter i Lille Skog.
Han har upwist respective Compagnie Chefens, wälborne herr Carl von Mentzers til-
stånd skriftel. af d. 11 Dec: 1790 til detta ägtenskap och hon betyg, at hännes omyndi-
ge son i förra giftet Nils Andersson är afwittrad med 5 Riksd. Specie, hwilka hans förmyndare
Bengt Johansson i Södra Brusås åtagit sig at förwalta på bästa sätt. Efter weder-
börlig lysning Påska-Söndag samt 1sta och andra Söndag efter Påska sam-
manwigdes desse Personer d. 22 Maji af Pastore loci Gudm. Nylander.

173
Jönköping / Jönköpings Kristina AI:35 (1851-1856) sid 378
« skrivet: 2012-11-25, 16:20 »
Det står Frimurarehuset. Se A I:34, s. 267.

174
Vimmerby / Vimmerby
« skrivet: 2012-11-23, 21:30 »
Volymen finns varken hos ArkivDigital eller SVAR än.

175
Vimmerby / Vimmerby
« skrivet: 2012-11-22, 20:56 »
Det stämmer bra med Vimmerby stads borgarebok (Vimmerby rådhusrätts och magistrats arkiv D VIII:1, s. 139) där det framgår att Eric Thunström var född 1742 19/9 i Trullefall, Tuna sn, och att föräldrarna var bonden Mårten Ericsson och Brita Månsdotter. Han hade 1772 28/11 vunnit burskap i handel. Han noteras även som afflyttad Staden.

176
Rumskulla / Rumskulla, Mantalslängd Ydre härad 1704, Snararp
« skrivet: 2012-10-06, 22:43 »
Tyrsbo utiord Bengt
Persson och hustrun

177
Boupteckning förrättad den 11. Junii 1827
uti Råberga och Lofta Socken Efter afl:e Fräl-
seägaren wälförståndige Johan Petter An-
dersson hwilken med döden aflidit den 29:de martii
, och lämnade efter sig Enkan dygdesamma  
Stina Anders D:r samt 3:ne barn, son Petter  
Magnus 11 månader, dottren Älsa Sophi 4 3/4 år
och Brita Lovisa 3 år. Till hennes rätts be-
wakande, sig instälte den afl:s Broder bon-
demannen Jon Andersson i Råberga hwil-
ken är känd samt wederhäftig och sam-
ma förmynderskap sig åtagit, Enkan  
till sades att upgifwa egendommen sådan  
den wid döttstimman befants, hwar efter  
upteckningen företogs af undertecknad.

178
Nävelsjö / Nävelsjö - mantalslängd 1737
« skrivet: 2012-08-12, 17:28 »
brukas under gården

179
Kättilstad / Kättilstad husförhör 1889-1893
« skrivet: 2012-08-12, 17:18 »
Hej Niklas,  
 
Flera frågetecken kvar, men i stort sett:
 
d. 5/5 90(?) ...(?) Häradsrätten dömd ...(?) att gifva barn-
uppfostringshjälp t. ett barn ...(?) ...(?)
pig. Amalia Josefina Petersdotter i Hökhult i Hyck-
linge socken

180
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 12 februari, 2013
« skrivet: 2012-06-19, 23:10 »
Hej Kristoffer,  
 
Familjen finns i Borum (A I:2 s. 99, A I:3 s. 51) varifrån de flyttar till nybygget Kloster (A I:5 s. 50). Där framgår ett födelsedatum för hustrun (1764 4/5 i Hjorteds sn) som det bör gå att komma vidare med.

181
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 12 februari, 2013
« skrivet: 2012-05-03, 21:00 »
Nils från Slisshult ser tyvärr inte ut att vara rätt person. Redan 12/5 1794 begravs nämligen en gosse Nils Nilsson från Slisshult, 2 månader gammal.
 
Din Nils Nilsson finns som lärling/lärgosse hos f. sockenskomakaren Nils Viman och hans hustru Kerstin Nilsdotter, se Vimmerby landsförs. A I:5 s. 68 och A I:7 s. 204. Även där anges han bara vara född 1794 i Tuna. Nils Viman dör i november 1811 på Skillingarums ägor; enligt bouppteckningen (Sevede häradsrätt F III a:8 s. 387) efterlämnade han endast änkan Kerstin Nilsdotter samt en dotter Ingeborg Stina Viman, änka efter en Anders Lindström.

182
Västervik rådhusrätt / Västervik rr 1696 26/10 RB
« skrivet: 2012-04-14, 19:48 »
Sedan inkom emillan klockan 10 och 11 på dagen
Herr Carll Rijßhollm, hwilken opwijste landzhöf-
dingens högwellborne Herr Mauritz Posses bref
Daterat Stockholm den 8 hujus, hwarutjnnan Wäl-
bemält herre sig uthlåter att som Rijshollm
sigh nu igenom åthskillige skrifwelßer infun-
nit och erbudit att willia med goda Clarera
och betahla alt hwad han till honom kan
skylldig blifwa, och begärer fördenskull att
deß förre beswärsskrifft icke måtte liggia
Rijshollm i wägen, eller lända honom till
widare gravation utj deß ansökning och
nähringzmedell.
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2012-04-14 19:49)

183
Timmersdala / Timmersdala C:1 (1777-1825) Bild 159 / sid 152
« skrivet: 2012-04-09, 19:46 »
Anders Jonsson och Bolla Larsdotter, torpare i Rolläng under Fältwäbelsgården.

184
03) Osorterat / Dödsorsak
« skrivet: 2012-04-09, 19:34 »
hetsig siukdom.

185
Vimmerby / Vimmerby Landsförsamling AI:4
« skrivet: 2012-04-05, 20:04 »
Hej Curth,
 
Det står Hallingeberg och Frödinge.

187
lärestyrman
-nen under Kongl.

188
Hagshult / Hagshult Hfl A 1:7 (1851-56) s 66
« skrivet: 2012-03-25, 19:38 »
Fick d. 9 Mars 55 Bewis för
att blifwa intagen i Flishults Lant-
bruksskola

189
Västra Ed / Västra Ed - familjen Jaensson
« skrivet: 2012-03-23, 20:41 »
Enklast kan man se det på att noteringarna om döda/bortflyttade på högersidan inte matchar vilka som är strukna på vänstersidan. Se t.ex. döddatumen 1846 22/4, 1847 28/8 och 1846 13/1 på s. 3f. Av dödboken framgår att dessa gäller Jacob Jaensson (han som är född 1789 3/4), Cajsa Persdotter och barnet Maria Lovisa. Dessa personer finns på 3a.
 
Enligt innehållsförteckningen (bild 4) var de här sidorna i slutet av volymen ursprungligen lösa lägg som sedan lagts in i boken. Man kan ana att de sidor som har numren 3e+3b resp. 3c+3d är fram- resp. baksidan av ett och samma blad. När det sedan har vikts på mitten och lagts in i volymen blir det ju den här effekten.
 
Hoppas jag lyckades göra det begripligt.
 
mvh Stefan

190
Västra Ed / Västra Ed - familjen Jaensson
« skrivet: 2012-03-22, 21:26 »
Hej Maini,
 
På Västra Ed A I:22, s. 3f, står:
Mantalsfri.
Har för stöld å marken(?) stått i
halsjern 2 timmar, slitit 8 par
ris och undergått uppenb. Kyrkoplikt.
Straffad för stöld 45 och un-
dergått uppenb. Kkoplikt i Cal-
mar Slottskyrka. Efter begångna
brottet, såsom försvarslös, ej motta-
gen af församlingen. Hustrun
uppehåller sig med barnet hos slegtin-
gar i Odenswi. Hustrun sutit(?)
på vatten och bröd för böter.
 
Om brotten ägde rum i hemorten bör domarna återfinnas i Tjusts häradsrätts arkiv (serie A I a).
 
Men observera att anteckningarna på högersidan (3f) hör ihop med personerna på en annan vänstersida (3a)!
 
Om det är den Jacob Jansson som är född 25/5 1797 du är intresserad av så återfinns rätt högersida i stället på s. 3b.

191
Loftahammar / Loftahammar C:2 Bild 40 / sid 71
« skrivet: 2012-03-12, 20:34 »
i ahleglou.
 
/Stefan

192
Krokstad / Krokstad AI:20 (1861-1867) Bild 80 / sid 73
« skrivet: 2012-02-22, 20:32 »
Familjen återfinns i Skredsvik A I:14, s. 206, dit man tydligen flyttat utan attest (se Skredsvik C:5, s. 42). Med den särskilda listan avses obefintlighetsboken, och följaktligen är familjen i stället överförd dit, se Krokstad A I:22, s. 397.
 
mvh Stefan

193
Dalhem / Dalhem C:3, s. 247, döda 1762
« skrivet: 2012-02-22, 19:45 »
Tack för förslagen, Irene!  
 
Ja, Gåstav är nog det enda rimliga, strecket på t:et är sannolikt bortglömt.
 
mvh
Stefan

194
Dalhem / Dalhem C:3, s. 247, döda 1762
« skrivet: 2012-02-19, 22:09 »
Dalhem C:3, s. 247, döda 1762:
 

 
Oct. d. 14 dödde h. Chirstin i Måsebo, begrofs d. 24. 30 åhr g.
...(?) ...(?)
d. 4 Dec fans barnet Johan ...(?)
wid Tyllinge Bruk dödt i waggan
om morgonen af slag, begrofs d. 10 Ejus-
dem, 10 wekor gamalt.
 
Vad står det på raden mellan notiserna för Kerstin och Johan och vad är ordet efter Johan?

195
Hjorted / Hjorted AI:13 sid 339
« skrivet: 2012-02-15, 18:44 »
Till Åläng, s. 369.

196
Misterhult / Misterhult
« skrivet: 2012-01-24, 22:37 »
Hej Ulla,
 
Anders född 1736 23/8 är son till Nils Larsson i Hökhult.
 
Anders född 1736 3/10 är son till Nils Nilsson i Basteböla.
 
Texten på bilden:
Samma dag Nils Nilssons Barn i Bastebörd föddes den 3.
Kallades Anders. Wittnen Per Månsson
i Sandsbörd och hustru Elisabeth
Ibidem.
(Misterhult C I:2, s. 319)

197
Östra Stenby / Östra Stenby CI:1, AID: v42823.b47.s79
« skrivet: 2012-01-15, 21:34 »
Får det till Dnic: 3 p. Trinitat. Christnadeß Anderß barn i Gullesta piltebarn och blef kalladh Peer.
(Östra Stenby C I:1, s. 79)

198
Vena / Äldre inlägg (arkiv) till 25 april, 2012
« skrivet: 2012-01-08, 17:07 »

 
I Pelarne A I:1 finns byn på s. 117-118.

199
Vena / Äldre inlägg (arkiv) till 08 januari, 2012
« skrivet: 2012-01-08, 15:58 »
Hej Marianne,
 
Bouppteckningen är undertecknad av änkan Kerstin Karlsdotter, sönerna Karl Nilsson i Valklev, Sven Nilsson i Kvarnarp, Lars Nilsson och Samuel Nilsson i Tälleryd samt mågarna Börje Persson i Tälleryd och Lars Svensson i Kvarnarp.
 
Så sonen Karl borde gå att hitta i Pelarne.

200
Norrbärke / Norrbärke LIa:1 (1661-1691) Bild 910
« skrivet: 2011-12-14, 22:23 »
Hej Anders,
 
Andra ordet ser ut att vara Karin. Det första är jag inte säker på (Brått?).
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2011-12-14 22:26)
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2011-12-14 22:27)

201
Hjorted / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2012
« skrivet: 2011-12-14, 21:20 »
Hjorted C:1, s. 234 (år 1702):
den 3 Julij föddes Oluffs barn i Ijßhult
Christ: d. 6, Hemmingh, Witt: Gamble
Lars i Stemmeshult, Östen på Leebo Torp
Bengt Skough, Nilß i Giölpefall, ...(?)
i Prästegården, hust: Elin i Giölpefall,
hust: Anna i Mörhult, Elin i Giölpefall,
Carin wed Bruket, Kirsten i Stemmeshult.
 
Hjorted C:1, s. 241 (år 1704):
den 1 Aug: föddes Swen Nilßons barn
i Stemmeshult, Christ: d. 7. Carin, Witt:
Mester Börje på Blanchaholm, Pehr
i Ringzbo, Jacob Jacobßon i Stemmeshult
Nilß i Biurwijk, Swen i Trebhult,
hust: Anna Stina Mörner, hustro
Anna i Stemmeshult, Ingeld j Stemmes
hult, Anna Jbidem.

202
Hycklinge / Äldre inlägg (arkiv) till 05 september, 2012
« skrivet: 2011-11-10, 22:10 »
Något att gå vidare på kanske: Det finns en Johan Petter Grön som dör 17/4 1847 i Bro, Hycklinge sn. Enligt bouppteckningen efter honom så hette ett av hans barn Petter August, då på 5:e året. Källa: Kinda häradsrätt F III a:89, s. 613.

203
Vimmerby / Äldre inlägg (arkiv) till 22 januari, 2012
« skrivet: 2011-10-07, 21:13 »
Ja, det här var ju klurigt!
 
A.V.E. Ekelund borde ju finnas i hfl för Vimmerby 1847 (stadsförs. 1842-1847 och/eller 1847-1853, eller landsförs. 1846-1853). Om hennes barn föddes i Vena 1843 kan hon ju finnas i hfl för Vena också, såvida hon inte var skriven i någon annan socken men födde barnet i Vena. Har du gått igenom dessa hfl?  
 
Finns hon i inflyttningslängden för Kalmar 1841?
 
Ett sidospår:
När hon bor i Hulingsryd (Vena A I:18, s. 246) finns på samma sida en piga Emma Vilhelmina Strömmert som även hon inflyttade från Vimmerby 1847. Hittade denna person i Vimmerby några år tidigare (A I:9, s. 76) och det intressanta är att hon också flyttade till Kalmar (1844). Hon finns inflyttad i Kalmar stadsförs. detta år (Kalmar B I:5, s. 93). Tyvärr står inte till vilken sida hon flyttar in, men om man kan hitta henne i hfl där så kanske änkefru Ekelund finns i närheten...?
 
Sedan finns hos SVAR Kalmar H II:4 med över 800 bilder med inflyttningsattester 1841-1845. Där kanske någon av de två personerna finns med...

204
Vimmerby / Äldre inlägg (arkiv) till 22 januari, 2012
« skrivet: 2011-10-06, 21:20 »
Christina,  
 
Var i Vena bodde hon 1847 (ort, sida)?

205
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 26 april, 2012
« skrivet: 2011-09-08, 20:33 »
Hej Per-Arne,
 
Ekhem ligger (ännu idag) här.
 
/Stefan

206
Nederluleå / Nederluleå fb C:9 sid 103
« skrivet: 2011-08-06, 22:16 »
Förslag:
 
Nederluleå C:9, uppsl. 103:
Föräldrar: Bleckslagare Sven Pettersson och Sara Katrina Nilsdr.
Hemvist: Norge, Haareds(?) prestgäll i närheten af Aalsund i Trondhjems stift.
Särskilda anteckningar: Nöddöpt af Bn Nils Johan Nilsson i Ahlvik. Konf. d. 4 Juni af G. Edén. Avis afs. till Past. Emb. i Haareds(?) församl. d. 5 Juli 1880
 
Det ser ut som att bara de barn som har sitt hemvist inom församlingen är numrerade.

207
Södra Vi / Södra Vi, Födelse- och dopbok, (1716-1745): 1729
« skrivet: 2011-08-06, 18:34 »
Södra Vi C:2, s. 292:
Nils Wiliins dotter i Näfsta döptes d. 2
Julij och kallades Karin
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2011-08-06 18:43)

208
Förslag:
hustro Gunnil Sal. Larß Danielsons
fordrar 19 d. Kopprmt eftter Sal. Nilß Bror-
sohn, som belofwes wijd arfsskifttetz
delning henne betalas.

209
Säby / Säby AI:20c s.1263 konstig hänvisning
« skrivet: 2011-07-14, 23:27 »
Hej Elin,
 
Det ska tydligen stå 1083 för på den sidan finns han!

210
Blackstad / Blackstad C:I sid 303
« skrivet: 2011-07-13, 20:05 »
Ja, det står Kiärrebo. Kärrebo ligger under Backeby, men saknas i A I:1 som är ofullständig.

211
Östervåla / Östervåla,AI:2
« skrivet: 2011-07-10, 23:13 »
Förslag:
 
Östervåla A I:1, s. 209:
T. Kattelbo Pär Axelson 1704
hustru Ella 1687
son Axel 1726
...(?) Cherstin 1723
...(?) Margeta 1730
A: fad: Axel Janson 1666
hustru Margta 1668
dott. Karin 1752

212
03) Osorterat / AD Vena församling födda C-2 bild 158 sid 307
« skrivet: 2011-07-10, 20:12 »
Vena C I:2, s. 306:
Dito d. 9  Elisabet Abrahams dotter i Hwena. W: Ingiähl Nils-
dotter i Främsteby, Isac i Östrahult.

213
Sankt Lars / Sankt Lars, dödbok 1861-1869, sid 199
« skrivet: 2011-06-04, 23:22 »
Krossade lemmar resp. ock blef begrafven.

214
03) Osorterat / Vad står det i erkännandet?
« skrivet: 2011-03-31, 22:55 »
Hej Anna,
 
En början:
 
L.B. 61/95.
G. V. Leon. Haggren er-
känner Lagerqvists 3ne barn
ss. sina äkta barn 10/7 1895.
...(?) d. 8/6 95 såsom G. W. L.
Haggrens fästequinna vid
...(?) egen muntl.(?) begäran 439
 
L.B. = lysningsboken.
På sidan 439 i A I:41 återfinns Haggren.

215
Tjällmo / Tjällmo, C:3, bild 36, sid. 63
« skrivet: 2011-03-13, 15:57 »
Tjällmo C:3, s. 62:
Brita. Lars Larssons dotter i Markebo

216
Tjällmo / Tjällmo, C:3, bild 9
« skrivet: 2011-03-12, 17:58 »
Hej Maria!
 
Det barn som föds den 4 (eller möjligen 7?) augusti 1731 i Tjällmo heter inte Henrik utan Hedwijk (Hedvig) och är barn till hovslagare Berggren.
 
Mvh
Stefan Karlsson

217
03) Osorterat / Maria död 1765, Arvika
« skrivet: 2011-03-12, 17:15 »
Hej Anneli,
 
Dödnotisen:
T:fl. Maria i Fallet
dödde af hetsig feber d. 16 Septr, föd wid Jösseforsen d. 30.
1753 af Johan Öfwensson och h. Britta Andersdotter [---]  
left 12. år, 3. månar och 15. dagar.
 
Hon bör vara den tjänsteflicka Maria som finns i Fallet under Prästgården (A I:1 s. 128). Där står ifr. Rudsgården i Kjöla på 11te året. Hon verkar alltså inte bo hos sina föräldrar.

218
03) Osorterat / Soldat Galant född var?
« skrivet: 2011-03-12, 16:50 »
Magnus Gallant anges vara född i Mistelås. Vart familjen flyttat verkar inte framgå.
 
Försök till tolkning av texten:
Detta var fordom Soldattorp och(?) Boatorp
Söreg. stam till Roten No 101, men genom Rote
rings Commissionens beslut 1826 blef Boatorps
Sgds Rotering flyttad på 3(?)/4 Öhr Bergag. och 3/8 Sjöanäs,
som nu har Soldattorpet i Horda ...(?)

219
Reftele / Reftele, vigda 1770 24 juni
« skrivet: 2011-02-26, 18:23 »
Orten är Korsgården.

220
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 24 februari, 2011
« skrivet: 2011-02-24, 23:04 »
Hej Anette,
 
Nils August Teodor (i födelseboken Karl August Teodor) Nilsson, född 4/4 1878 i Hällerum, Tuna sn, utvandrade 7/11 1892 därifrån till Norra Amerika.  
 
Även brodern Karl Fritiof Nilsson, född 28/6 1890 i Hällerum, utvandrade - tydligen utan att ta ut flyttbetyg; vid husförhöret 11/11 1911 uppgavs att han är i Amerika (Tuna A II a:3 s. 175). Han överfördes till obefintlighetsboken 1913.

221
Spak / Spaak / Spak / Spaak
« skrivet: 2011-01-15, 14:46 »
Hej Ralph,
 
Släktskapen stämmer. Lars (född 1727) är född i Olofs andra gifte och detsamma gäller i sin tur för Lars (född 1780) som dessutom är det yngsta av Lars sammanlagt 13 barn.

222
Hjorted / Hjorted C:1 1633-1739 sud 161
« skrivet: 2011-01-12, 22:16 »
den 20 Junii döptes wälachtad Hans
Larssons son i Biurwijk och kal-
lades Jahannes, men samma doop skal
confirmeras i Wästerwijk med fadren(?)
när moderen håller sin kyrkiogång
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2011-01-12 22:18)

223
Locknevi / Äldre inlägg (arkiv) till 03 januari, 2011
« skrivet: 2011-01-01, 11:24 »
Hej Leif,
 
Locknevi C:3 s. 175 (fb 1752 24/2): Åmunsnäs, som enligt 1752 års mantalslängd var ett ställe på Björka ägor.
Locknevi C:3 s. 232 (vb 1751 30/12): Mantebo.

224
Blackstad / Blackstad C:1 sid 139 år 1745
« skrivet: 2010-12-05, 20:53 »
Moderns namn: Kierstin Jonsdotter. Ort: Hånswalstorpet (under Kleva).

225
SE/LLA/13239 Landskrona garnisonsförsamling AI:2 (1823-1846) sid 21:
Gift utan Garn.Prästens
wettskap(?) af Ydström i Wäck
elsång 28(?) sistl. Januario
1827    15-

226
Vena / Äldre inlägg (arkiv) till 07 september, 2011
« skrivet: 2010-11-10, 20:52 »
Hej Leif T.,
 
I samband med vistelsen i Blixtorp omnämns (indirekt) Jonas Perssons hushåll vid sockenstämman i Tuna 19/12 1809 (Tuna K I a:4 s. 58). Från Blixtorp utflyttar familjen 1810 till Frödinge sn (utflyttningslängd i Tuna A I:2 p. 113). De återfinns där i Svenshult under Elmenabben (Frödinge A I:4 s. 204 och A I:5 p. 29). Förhoppningsvis går det att följa Brita Cajsa vidare därifrån. Om man följer fadern framåt några år så visar det sig f.ö. att han flyttar in hos äldste sonen Hindrik.
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2010-11-10 22:21)

227
Österfärnebo / Österfärnebo födda
« skrivet: 2010-10-05, 22:50 »
Christina,
 
Föräldrarna är Carl Fredr. Oskar Östmark och Lovisa Bom på Mattön. Familjen återfinns i Österfärnebo A I:23 a, uppsl. 126.

228
Lögdö bruksförsamling / AD Lögde Bruk C:2 1788--01-28
« skrivet: 2010-10-03, 20:26 »
Lögdö bruksförsamling C:2, födda 1788:
 
Nils
fadr. Br.Arbet.
Jon Jonss. Byström
Modr. Hustr. Brita
Nils Dotter.
 
Wittnen
Bond. Pehr Jonsson i Bü(?)
Dess hustr. Cathar. Jons Dotter
Hyttedr. Hindr. Lögdberg
Pig. Märta Nils D. Timrå Fröland

229
Livgardet till häst / Livgardet till häst, AI:2
« skrivet: 2010-10-03, 19:43 »
Kolumnrubriken är Till äktenskap. På en del andra personer i A I:1 och 2 är l:et utskrivet: e. p. ledig. Kanske även de andra orden finns utskrivna någonstans.

230
Godegård / Godegård C:4
« skrivet: 2010-10-03, 19:16 »
Joen Joenssons i Swartebäcken. Moderns namn nämns inte, men det bör väl vara fråga om den familj som finns i A I:1, s. 160.

231
Ljusdal / Ljusdal - Fredrikstad Jonas Örns levnadsöde
« skrivet: 2010-09-16, 22:50 »
Hej Malin,
 
I första bilden står det sidsta Finska kriget. Ett par rader senare vill jag nog ha det till åter leija sig till Bewäringen.

232
Västra Sallerup / Västra Sallerup Födda 1737-1804 C:I
« skrivet: 2010-09-16, 22:42 »
Tisdagen d: 21. april föddes Pär
Assmundsons och hustru bengtas
Son i damstorp, Christnades Böne-
söndagen wid namn Åke etc.

233
03) Osorterat / Svårläst
« skrivet: 2010-09-08, 21:23 »
Hos AD Online var det tydligare:
 
Bjuråker C:1, s. 50, födda 1722:
Matz Påls barn i byn föddes af modren
Margeta Mårtens dåtter den 18. Febr: och
döptes den 19. Ejusdem med det namnet
Pål Compatres: Soldn Pär Ersson Lindbergh
Soldaten Zakriss Jonsson Spång, dess hustru
Brita Påls dåtter, och Matz Påls swäger-
ska Segrin(?) Mårtens dåtter från delsbo och
Korka(?)

234
Ryda / Ryda, Husförhör 1841-1850
« skrivet: 2010-08-29, 19:20 »
Orten är Värmland.

235
Ransäter / Ransäter C:1 sidan 196 SVAR C0038597_00107
« skrivet: 2010-08-19, 22:29 »
Det står gambl., dvs gamle.

236
Äppelbo / Äppelbo
« skrivet: 2010-08-18, 23:12 »
Soldaten Zacharias Hedmans
lilla dotter Anna war eljest al-
tid frisk, men oförmodeligen drunkna-
de uti en bäck brede wid gården

237
03) Osorterat / Vigselbok By C:4 1758-1773
« skrivet: 2010-08-09, 23:02 »
Japp.
 
Mvh Stefan

238
03) Osorterat / Vigselbok By C:4 1758-1773
« skrivet: 2010-08-09, 22:47 »
By C:4, s. 87:
S.D. lystes 1 gn för bruksdrängen Salomon
Dandanell ifrån Wallen (Walla?) samt pigan Anna
Ersdotr ifrån Nedra Fornby. Lysning begiärtes
af brudgummen och brudens fader Er. Matss.
kunde läsa. hade Carta Sigill. wigdes i kyrkan
i skrud

239
Kyrkheddinge / Kyrkheddinge CI:2 (1794-1823) Bild 44 / sid 77
« skrivet: 2010-08-09, 18:01 »
Hej Anita,
 
På det uppslaget hittar jag ett barn som döps till Jeppa, dock heter inte fadern Nils:
 
den 1 Julii föddes den 7 Ejusdem döptes få(?)
herden Bertel Rasmussons och dess hustrus
Sissa Mårtensdotters Sohn Jeppa i Hem-
mestorp etc.
 
Är dessutom lite osäker på årtalet då det verkar saknas blad, men sidan borde gälla 1771, eller möjligen 1770.

240
Kyrkheddinge / Kyrkheddinge CI:2 (1794-1823) Bild 44 / sid 77
« skrivet: 2010-08-08, 23:11 »
Kyrkheddinge C:2, s. 76:
den 29de Augusti föddes och den
2dra Septembr döptes Rusthållaren  
Jeppa Nilssons och des hustru Han(?)-
na Andersdotters i Kyrkjoheddinge
son nom. Anders etc.

241
Asa / Asa AI:12 sid 24
« skrivet: 2010-08-08, 22:57 »
Ingvald,
 
Ett försök, med flera frågetecken:
 
Asa A I:6, s. 441:
förlofwad med Samuel
Norrman ...(?) Johan
Olsson i Kråketorp(?) ...(?)
modrens(?)
samtycke(?)
den 2 Nov. 1810
 
För Nils Håkansson står: tjenar i Velhult Asa
 
Catharina Persdotter återfinns hos Samuel Norman i Kråketorp Mellangårds Vaktstuga, se Asa A I:6, s. 60-61.
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2010-08-08 22:59)

242
Gryt / Gryt, A I:16, s. 84, GID 292.17.71100
« skrivet: 2010-07-10, 20:10 »
Gryt A I:16, s. 84:
Fader- och moderlös.
Admitterad 1848.
 
Hon blev skriven på socknen 1847. Hittade inte den rubriken i 1839-1849 års hfl, men i den efterföljande (A I:19, s. 620) kan hon återfinnas där.

243
Dalby / Dalby hfl. AI:25 f. 249
« skrivet: 2010-06-02, 23:21 »
Det står Ny Elfdal Sn, dvs. Ny socken i Älvdals härad. Se Norra Ny kyrkoarkiv.

244
Tryserum / Tryserum Mord? o vilket straff? 1640 C;1 sid 219
« skrivet: 2010-05-29, 19:50 »
Ett förslag, fortfarande med några frågetecken:
 
Tryserum C:1, s. 219:
A. 640, slogh Simon i Snellebo, Benkt
i Tofwerum ihiäl på marknadzwägen åt Nor
köpijngh den 24 Januarij: huru then saken(?)
löper(?) af(?) gifwer(?) tijden(?). NB d. 11 Jan. A. 642
kom resolutio ifrån then Konungslige Hofretten lydandes
att Simon Håkansson skal gifwa full mansboot,
wara frij för konungz och häradz saaköhre, och stå
uppenbaar skrifft: NB stod skrifft i Linkepijngh(?)
den 4 Martij, Ao 642. Blef inget(?) i Tryserum,
Dnica Indica eiusdem anni
 


 
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2010-05-29 19:52)

245
Misterhult / Äldre inlägg (arkiv) till 01 januari, 2011
« skrivet: 2010-05-14, 14:45 »
Roland,
 
I Misterhult A I:6a, s. 137, står att han ditflyttade från Byggverket, Solstads Egor. Byggverket finns på s. 271 i Misterhult A I:6b - han ankom dit 1855 från just Västrum.
 
mvh
Stefan
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2010-05-14 14:47)

246
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 24 februari, 2011
« skrivet: 2010-05-08, 23:30 »
Hej Jörgen,
 
Den Johan Nilsson som bodde i Slättfall och dog där 28/5 1792, vid 55 år och 2 månaders ålder, kan inte vara identisk med den Johan(nes) som föddes 28/9 1737 i Källeryd, Vånga, Tuna sn. Den senare dog nämligen som ogift 17/12 1813 i Danevik, Tuna sn [Tuna A I:5, s. 141].
 
Om Johan Nilsson i Slättfall vet jag inte mer än att han enl. Vimmerby A I:4, s. 64, ska vara född 1737 i Tuna sn, och i så fall - om åldersuppgiften i dödboken stämmer - omkring den 1 april.

247
03) Osorterat / Födelsenotis Steneby C:3, bild 63 av 142
« skrivet: 2010-05-01, 21:50 »
Steneby C:3, s. 110, födelse- och dopbok 1763:
N. 18 d. 6 maij föddes och d. 8 ejusdem döptes Soldaten
Erich Stenbergs och hustru Märta Pehrsdotters Barn
på gapungeby Soldate stomb til namn Anders M:V:
Jon Gabrielson uti gapungebyn drengen Olof Gustafson
på skogen Q:w: hustru Elin Jacobsdotter uti gapungebyn
pigan Kjerstin Andersdotter uti Korsbyn

248
Locknevi / Äldre inlägg (arkiv) till 03 januari, 2011
« skrivet: 2010-04-25, 18:12 »
Hej Lars,
 
När Per Jonsson med familj bor i Hökenäs [hfl 1816-1824 i Vimmerby stadsförs. A I:5, s. 288] står sonen Jonas som född 6/10 1796 i Locknevi och sonen Anders som född 13/1 1799 i Locknevi. Efter att Anders flyttat därifrån till Olsbo (s. 312) har han tydligen råkat få broderns födelsedatum i hfl. Möjligt att den felskrivningen sedan lever kvar i senare längder.
 
Närmast före 1816 finns familjen i Hökenäs [hfl 1810-1816 i Vimmerby stadsförs. A I:4, s. 139]. De flyttade dit från Locknevi socken 1815, och återfinns där i Mosshult under Vanstad [hfl 1811-1815 i Locknevi A I:4, s. 44].

249
Mosjö / Mosjö C:1 1672-1723 sid 77 (AD)
« skrivet: 2010-04-23, 20:21 »
15 februari: Olof Larssons och h. Elin Carlzdrs son, Oloff.

250
Torpa / Torpa C:1 sidan 63
« skrivet: 2010-04-21, 22:43 »
Platsen är Hulta.

251
Svarteborg / Svarteborg C:3 dödnotis 1823
« skrivet: 2010-04-21, 22:37 »
Kan i alla fall hjälpa till med att tyda:
 
Svarteborg C:3, s 516:
Den 2. Hans
Hanssons Hustru
Elin Steffans-
dotter ifrån
Lia under
Bäckewall dog
den 29 Octobr osv.
 
Håby A I:3, s 119:
Afsk: Artiller: Hans Glader
H: Elin Steffansdr

252
Ransberg / Ransberg AD F:1 1850-1894 Bild 72.
« skrivet: 2010-04-21, 22:18 »
Om Johannes Arfvidsson står: Härads Rättens skrifvelse den 17de Febr(?) 1877. Rimligen finns det då mer att läsa om dödsfallet i häradsrättens protokoll omkring detta datum.

253
Hallingeberg / Hallingeberg C:3 sid 65
« skrivet: 2010-04-21, 20:15 »
Tållewedzdot: wed bruket, vid Ankarsrums bruk alltså.

254
Kumla / Kumla AI:9 1816-1820 sid 264 (AD)
« skrivet: 2010-04-20, 22:24 »
Per Persson Nor(d)ström utflyttar 1819 till Husaby i Västergötland. Återfinns i Husaby B:1 s. 17 samt A I:4 s. 18 och 155.
 
Hustrun och barnen utflyttar 1821 till Västergötland, se Kumla B:2 (bild 17).

255
Härna / Härna C:2 Bild 14/sid 17 och bild 17/sid 23
« skrivet: 2010-04-20, 22:03 »
Swen d: 24 aug: Nilsses och thes hustrus
Barn ifr: Sassarp Laggareg:
m:f: Anders Bengtsson i Olofzg: ibidm
dr: Swen ibidm
q:f: hust: Britta Bengtzdr i Bondarp nedreg:
pig: Annika Andersdr i Olofzg:
 
Swen d: 20 maji Swen Anderssons och thes hustrus
Barn ifr: Jutag:
m:f: Anders Bengtsson i Olofzg: Anders Olofsson
i Laggareg: dr: Swen Andersson i Olofzg:
q:f: hust: Kerstin Andersdr i Laggareg:
Pig: Annicka Andersdr i Olofzg:

256
Rumskulla / Rumskulla A1:10 sis 262 GID 140.13.23200
« skrivet: 2010-04-18, 22:55 »
Till Tirserum = Tidersrums socken.

257
Jonsberg / Jonsberg födelsebok 1754-10-10 (Häradshammar C:3)
« skrivet: 2010-04-10, 23:13 »
Platsen är Nygärde.

258
Småland resp. Bälshult.

259
Tillman / Tillman
« skrivet: 2010-04-02, 22:40 »
Hans,
 
Ur vb år 1707 för Målilla (C:2, s. 4): Dom: 17 Trinit: Magnus i Tillingeby och Britha Håkansdotter ibidem.
 
I 1708 års mantalslängd finns Magnus Månsson med hustru i Tillingeby. Han tycks ha efterträtt en Hindrik Månsson som finns där i 1707 års längd. Övriga brukare i byn är de samma dessa båda år.

260
Hult / Äldre inlägg (arkiv) till 10 mars, 2011
« skrivet: 2010-03-27, 21:16 »
Richard,
 
I Högsby B I:4 (GID 61.67.55100) står det Född i Hult, Jönk. län 8 jan. 1840.
 
I födelseboken för Hults församling i Jönköpings län finns det en Gustaf Vilhelm född detta datum, se Hult C:3, s. 380 (GID: 1093.19.69200). Familjen bor då på gården Skälsnäs, se Hult A I:6, s. 188 (GID: 1093.7.90300).

261
Tack för förslag, Heikki. Bra med någon annans syn på texten.
 
Orten i den första bilden tyder jag till Nicklaushagen, men har inte kunnat identifiera den.
 
I den andra bilden kan jag få de tre första till Louitz och det skulle ju kunna vara den stad du föreslår.
 
Kollade en del historieböcker och den sista orten skulle kunna vara Mewe (polska: Gniew), söder om Gdansk. Den svenska armén korsade tydligen floden Wisla där i december 1656.
 
Får leta vidare.
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2010-03-27 19:35)

262
Dalhem / Dalhem C:2 sid. 370
« skrivet: 2010-03-21, 20:54 »
Hej,
 
Det står wigdes tillsamman medh.

263
Följande bilder är hämtade från överste Gustaf Cruus regemente och kompani med soldater från Kalmar län i serien Rullor, 1657:4, KrA. Tacksam för hjälp att tyda de understrukna, förmodligen utländska, ortnamnen. Vore kul om det också går att placera orterna geografiskt.
 

 
Rulla  
Uppå Herr Öffuerst Gustaf Cruus Egett
Compagnie, Actum Hufwudh quarteret ...
... den 15. Januarij Anno 1657
 
 

264
Hudiksvall / Äldre inlägg (arkiv) till 21 mars, 2010
« skrivet: 2010-03-21, 18:40 »
Bör avse 6:e roten (6. R.).

265
Tullstorp / Tullstorp födde,vigsel, död 1805-1864
« skrivet: 2010-03-21, 18:08 »
Tullstorp C I:3, uppsl. 10:
Augusti d: 18de födde Ryttaren Jöns Lindgrens Hustru Karna
TufwesDotter, i sitt 36 ålders år, deras son Pehr i Tullstorp.
Barnet hölts wid Dopet d: 19de ejusdem af Rusthållaren
Pehr Månssons Hustru från St: Beddinge. Testes Husman-
nen Tufwe Nilsson och Pigan Ellena MårtensDotter i Tullstorp.

266
Locknevi / Locknevi C:2 sid 14 GID 98.23.41100
« skrivet: 2010-03-21, 17:53 »
Takelösa. Taklösa ligger på Vanstads ägor (och kallas numera Lyckås).

267
Åtvid / Åtvid, dödbok
« skrivet: 2010-03-07, 22:37 »
Får det till Nephritis chronica, vilket väl är kronisk njurinflammation.

268
Ramkvilla / Ramkvilla dödbok 17860119
« skrivet: 2010-02-27, 22:44 »
Ramkvilla C:3, p. 446:
den 19 Jan: dödde och den 29 dito begrofs gambla
Enkan Margretha Carlsdotter ifrån Miletorp föd
1704 uti Stora Moshult, gift med drängen Eric Svens
son J Miletorp, haft 6 barn 3 döde och de öfriga 2 dotrar
och en son ännu lefwandes, blef enka 1774. haft
god hälsa, sin mästa tid lefde stilla 82 åhr
D.S. Ålderdomssvaghet.

269
Hej Sofia,
 
Får det till:
En grå stickel harig [hårig]
wallack utan teck. [teckning?]
10 år

270
Lönsås / Lönsås, AI:2, 1803-1811, GID 335.2.32100
« skrivet: 2010-02-04, 23:22 »
Anders Persson är född i Lerbäcks socken. Hustrun inflyttar 1782 från grannsocknen Brunneby.

271
Linköping / Linköping, A I:37, sid. 255
« skrivet: 2010-01-31, 21:24 »
Uppenbar kyrkoplikt den 10/3 44 för 1 resan stöld.

272
Söderbärke / Söderbärke dödbok 1751, gid 152.16.7200
« skrivet: 2010-01-24, 00:14 »
Några frågetecken kvar, men i stort sett står det (Söderbärke F:1, döda år 1751, nr 13):
 
Bergsmannen Lars Andersson ifrå Sörbo, född 1703 uti Häms
hyttan, befordrad til dopet. 1734 kom han i ägtenskap med sin k.
hustru Anna Ohlsdr if. Sörbo, wälsignade med 6 barn, hwaraf
3 söner och 2 döttrar tillika med modren uti diup sorg efter
lefwa, warit en stilla och redelig man, wäl grundad i sin Chri
stendoms kundskap, och lemnat efter sig et godt loford hoos(?) hemma(?)
siuknade af magsweda och obstructioner wid Juhletiden, som  
änteligen fölgde med och slöto(?) hans lefnad med en salig död
d. 10 febr. efter en christelig dödzberedelse, och 48 års lefnad. begrofz d. 24 do

273
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 24 februari, 2011
« skrivet: 2009-12-08, 16:25 »
Hej,
 
Enligt vigselboken (Tuna C:1, p. 178):
1745 4/10 änklingen Sven Jonsson och pigan Segrid Gudmundsdotter från Kulltorp.
1745 6/10 Nils Börgesson från Smedstorp och Stina Carlsdotter från Odensvalehult.
1745 6/10 Eric Andersson från Klemmestorp och pigan Catharina Ingemarsdotter från Vånga.
Så dödbokens uppgifter ser ut att stämma.
 
(Meddelandet ändrat av stefank 2009-12-08 16:40)

274
Tryserum / Tryserum Döda 1674 C:1 s 165, GID 166.40.79500
« skrivet: 2009-10-31, 17:30 »
den 9 Aug: Jnstältes Ehrlige  
och Beskedelige Sokneman  
Inge Suneßon j Skårsiö j  
sit hwilorum(?), som effter  
en långligh instånden(?) siuk-
dom afsomnade, när han  
i thenna werlden hade lef-
wat 70 åhr.

275
Tryserum / Tryserum döda 1656 C:1 sid 139 Varför dog barnet?
« skrivet: 2009-10-31, 17:20 »
Betydelsen bör vara benämnd.

276
Tryserum / Tryserum döda 1656 C:1 sid 139 Varför dog barnet?
« skrivet: 2009-10-29, 19:39 »
Annandagh Jul Nilß blef  
Nilß Ingeßons dotter j Skår-
siö begrafuen, Charin bdh
som dagen för Julafton  
blef skadd af eeld, som  
oförmodeligen war kom-
men j hennes kläder om  
morgonen, ther af hon swul-
nade up och afsomnade om  
aftonen samma dagh, när  
hon hade lefuat 2 åhr och  
1 Månadh.

277
Djursdala / Äldre inlägg (arkiv) till 26 december, 2010
« skrivet: 2009-10-28, 20:39 »
Djursdala C:1, p. 488:  
Peter Wulf g: Rytt: ägta mannen ifrån Juttersdala
th: 15 Junii af alderdoms Krämpor _____ 84 år.
 
Sannolikt gifte sig makarna 1718 eller i början av 1719 för i 1718 års mantalslängd (upprättad i början av året) skattar han inte för någon hustru, vilket han dock gör året därpå. Vigseln bör ha ägt rum i Djursdala då Maria Larsdotter var från Djursdala by. Av 1718 års kyrkoräkenskaper (Djursdala K I:1, p. 255) framgår att Ryttaren Petter Wulf betalade gåvopenningar. Dock är det ju en lucka i vigselboken för den tiden.

278
Norrköpings Sankt Olai / Norrköpings S:t Olai CI:14 1883-1893
« skrivet: 2009-10-12, 19:49 »
Döpt den 18/4 1935 av Kyrkoherde David Sandelius i Styrestads församling, Östergötlands län enligt avis av den 18/4 1935.
 
Därunder: Föräldrarna hysa baptistiska åsigter, vägra barnets dop.

279
Asa / Asa AI:12 sid 24
« skrivet: 2009-10-06, 22:44 »
afstraffad d. 24 Aug. 1853 för 1sta resan
stöld med 28 dygns vatten o bröd
och uppenbar kyrkopligt.
 
Därunder: förser sig med råd resp. utf..

280
Åtvid / Åtvid CI:3 sid 298
« skrivet: 2009-09-29, 22:52 »
Anders Ericsons och h: Cherstin Andersdrs i Ramshult.
Mf: Tyris i Närstad: Johan i Ramshult: dr Måns ibm: Jöns i Östantorp.
Qf: h: Maria i Närstad: Pig(?) Brita ibm: Brita i Stårkestorp: Catharina i Ramsh.

281
Hej, Liselotte!
 
Gustavsberg utbröts ur Värmdö och bildade egen församling 1/1 1902. Familjen kan återfinnas i Gustavsberg A II a:1, uppsl. 62.
 
mvh Stefan

282
Nätra / Nätra, SCB döda 1865
« skrivet: 2009-08-11, 22:58 »
I SCB-utdraget står Död af våda genom kolos i en källare. Detta framgår tydligare på SVAR:s bild. I död- och begravningsboken (Nätra F:1) står endast ihjälosad. Datumet var inte så mycket lättare att läsa på något av ställena.

283
Södra Vi / Södra Vi Gid 163.36.2900 A1:19 s.162
« skrivet: 2009-08-08, 19:31 »
Ser ut att stå Häktad för öfvervåld 1875.

284
Vena / Äldre inlägg (arkiv) till 18 augusti, 2009
« skrivet: 2009-05-23, 23:34 »
Lena,
 
Födelseorten för Maja Stina är Kurrehorf., dvs. torpet Kurehorva på Vederhults ägor i Vena socken.

285
Förlösa / Förlösa - dödsnotis 1710
« skrivet: 2009-05-14, 23:08 »
No 140 Samma gång Jon Erichson i Bårdzhårfwa en ärlig och uprichtig
bonde född straxt wijd Wäxsiö i Horneryd sochn 19 år
gifft med hustru. aflat 5 barn. 3 lefwande än. 50 år gamal

286
02) Militära rullor / Generalmönsterrulla
« skrivet: 2009-04-23, 22:45 »
Efter en tung börda han burit wid arbete i Carls-
Crona, hwilken han säijer hafwa knäckt honom i
ryggen, är han blefwen så swag och siuklig, at han
ei kan göra Kronans tjenst, begär och får afsked,
tjent ostraffad.

287
Tryserum / Tryserum Döda 1696 GID 166.40.82000
« skrivet: 2009-03-29, 19:16 »
Tyder det till:
Nils Nilßon i Skrikerum
tient för gårdzfougde på Skram-
stad i GambBys Sochn, någre
åhr bodt här i försambl. Try-
serum, war siuk i 3 dagar,
blef dödh hastigt, begrofz d. 8 ...(?)
lefwat 60 åhr.

288
Eksjö / Eksjö kyrkoarkiv, CI:1 sid 223
« skrivet: 2009-03-26, 22:28 »
Det ser ut att stå grytestöpare, som enligt SAOB är det samma som grytgju­tare.

289
Hjorted / Äldre inlägg (arkiv) till 22 april, 2009
« skrivet: 2009-03-26, 21:08 »
Jan,
 
Ungefär:
åldern efter...(?)
Besk. fr. Tuna stå
i sistl. års längd.
han lofde läsa
för sin hustu
m.f.
 
Finns en vigsel i Tuna 1779 21/11 som verkar intressant; Petter Lindgren i Syserum gifte sig då med pigan Lisa Göransdotter Qwikfelt.

290
Grovare socken / Grovare socken
« skrivet: 2009-02-25, 20:25 »
Det står: et om Käranden (eller möjligen et om Bonden) resp. påstås, deremot.
 
(Meddelandet ändrat av stefank den 25 februari, 2009)

291
Zelow / Äldre inlägg (arkiv) till 01 februari, 2009
« skrivet: 2009-01-31, 18:39 »
Den notis från Sevede HT 1662 som efterfrågas ovan bör vara denna:
 
Sevede häradsrätts renoverade dombok HT 1662 6/11:
Samma d. Insinuerade Wälb. Christier Zelow, Oloff Zelow sampt Oloff Wactor j Retten ett skriffteliget Instrument, hwarigenom dhe klandradhe halffparthen j Rostorp Säthegårdh, som Wälb. Hans Ramswerdh nu possiderar. Men dhe förmenthe sigh effter Ifwar Månson hafwa att prætendera, dhet dhe begäradhe för Retten opläsas, ad acta föraß, och protocolleras måtte, som och skedde.
 

292
Vist / Vist (E) C:4 s171
« skrivet: 2009-01-12, 22:46 »
Korsbäcken (under Markustorp).

293
Har inga jättebra svar på de första frågorna så hoppas någon annan kan fylla i, men skulle på den första tippa att det fanns sådana här grenadjärväskor i olika utföranden och att han helt enkelt var/blev utrustad med en av den äldre typen.  
 
Ang. sista frågan så står det Wästg., dvs. han var västgöte.

294
Berga / Berga - dödsnotis 1743
« skrivet: 2008-12-31, 13:46 »
En början:
Trumpetaren [ändrat till/från Trummeslagaren] wid Smålands Cavalleri Regemente Hr
Carl Edman, hwilken begrofs d. 29; sedan han 2 månader
...(?) funnits(?) död på sit hemman Ö...(?), lades i
Berga Kyrkja, wid ingången af medlersta kyrkjo
dören, på twärgången.

295
Klockrike / Klockrike C:2 s 300 Anders
« skrivet: 2008-12-31, 12:58 »
Soldat Meurlings och dess husts Anna Nilsdr / 28  Son _ _ _ Anders
Faddr Anders Persson i Meurby och dess hstru Maja Månsdr
dr Lars Jonsson och Pig. Margareta Persdr.

296
938 - 38 - Yrsta Rote
Johan Lorentz: Kiöhl  
dödh på Wägen till  
Skrifweröhn utj Decr:  
Månad 1718. I stället  
hijt transporterat  
ifrån Fourierskytte  
Roten No 41. utj April  
Månad 1719.  
Anders And. Lillia - 25 - 1 1/4 - Upläning
 
Dito [= har guhl Klädes Wäst].  
hela Monteringen och gewäret är af Capitain  
Stang(?) utj Strömstad qwarlembnat.  
Af hwilket intet mehr i behålld är, än Gehäng  
med Söllia(?) och Wärja.
denna Karl blifwit ombytt till Musqveterare  
d. 7 Julij 1719 då han fått ny Musqvet och Bajonet, samt  
Gammalt Bandteler med Taska och tillbehör.

297
1725
Hällstads  Diupedahl _ _ _1  Granared 1: gam-   mal förmedlingh   till _ _ _ _ _ _ _?
 
Roten utgjordes alltså av dessa två hemman.
 
Enligt SAOB är granadeur samma sak som grenadjär och en taska en slags vapen- eller patronväska.

298
Några förslag:
 
1718
Granadeur taska efter gammall
Modell
 
1719
Siuk hemma i landet
 
1720
Corporalen anhåller om afskied
emedhan han will antaga gårdz
bruuk, som honom bewillias
enär Roten en annan god karl  
i stället præsterar
 
1721 och 1725
är en nylegd Karl hwars rote fått
hem sin förra Soldat, som roten öfwer
låtit Roten N: 536, thenna begiärer att
slippa efter han har gårdzbruk, är thet så
att roten som fått then förra Karlen ingen
ting på honom kostat, uthan länt honom
Karlen såsom Lieutn berättar, så bör
samma Rote skaffa thenna Roten Karl
igen, tå åwall kan slippa.

299
Hycklinge / Äldre inlägg (arkiv) till 21 januari, 2009
« skrivet: 2008-11-11, 22:29 »
Hej Sofia,
 
Han är skriven i Tallebo under Tallsebo i både 1896-1901 och 1902-1906 års församlingsböcker. I 1906-1912 års längd finns inte Tallebo med utan han står där skriven direkt under Tallsebo och dör 27/11 1911, av ålderdom.

300
Vena / Vena Dödebok
« skrivet: 2008-09-22, 21:27 »
Slutet lyder:
Känd för nykterhet  
och en oklandrad vandel, blef han, efter
inhämtadt Betyg från Kronobetjenin-
gen, anständigt begrafven.
 
(Meddelandet ändrat av stefank den 22 september, 2008)

301
Sätila / Sätila - Läshjälp
« skrivet: 2008-08-31, 22:20 »
Texten lyder:
d. 19 Novemb: föddes och döptes Karin
i Sättilla Alfsgården, fadren Swen
Olufßon, modren Kirstin Andersdotter,
manfaddrar Swen Bengtßon och Anders Olufßon
i Sättila By; Qwinfaddrar hustru Britta Hans-
dotter och Pigan Ingrid Swensdotter ibidem

302
Mörlunda / Mörlunda HFL 1857-1864 (bild finns)
« skrivet: 2008-08-31, 20:16 »
Förslag:
Uttog 11/5 59 betyg för arbete vid Jernvägen i Södermanland vel alibi, stannade
i Sörvik af Döderhult
Uttog 10/5 64. attest Nr 37 till N. America
 
På t.ex. s. 64 i samma längd verkar det stå vel alibi. Om jag tolkar frasen rätt betyder den ungefär: eller någon annanstans.

303
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 09 november, 2008
« skrivet: 2008-05-04, 20:47 »
Hej Marianne,
 
Jag tror inte Elin var gift tidigare. I varje fall tyder inte vigselnotisen på det: Jöns Pärsson i Grönlidh ock Thuna Socken, Elin Nillsdotter i Dalsebo.

304
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 09 november, 2008
« skrivet: 2008-05-03, 16:54 »
Kjell,
 
Per Nilsson Bergmans hustru Kerstin Nilsdotter var från Dalsebo, Vena sn. Det visas bl a av Sevede VT 1747 (uppbuds- och inteckningsprotokollet, § 11) där Jöns Persson och dess hustru Elin Nilsdotter uppbjuder 1/3 i skattehemmanet Dalsebo, som de dels ärvt efter svär- och föräldrarna (ej namngivna) och dels förvärvat av deras svågrar och svägerskor Nils Svensson och dess hustru Karin Nilsdotter i Målen samt Per Nilsson Bergman och dess hustru Kerstin Nilsdotter i Pipetorp.
 
Per Nilsson med hustru finns i Dalsebo nr 1 i mtl 1724-1727 och i Pipetorp i mtl 1728 och framåt. I mtl 1724 är han inplacerade på raden efter gamle Nils Olofsson och dess hustru. I mtl 1723 skattar denne Nils Olofsson även för en dotter (= Kerstin?).
 
Det skulle då ge följande familj:
 
Per Nilsson Bergman, född 14/2 1694 i Knastorp, Tuna sn, död 1762 (begravd 26/4) i Pipetorp, Tuna sn. Bonde, först i Dalsebo, Vena sn, därefter i Pipetorp, Tuna sn. Gift 9/6 1723 i Vena sn med Kerstin Nilsdotter, född omkring 1699 [åu i db], död 7/9 1779 i Pipetorp, Tuna sn.
 
Barn:
(sannolik son) Nils Persson, född 1724 (döpt 12/7) i Dalsebo, Vena sn, död 1725 (begravd 4/4) i Dalsebo, Vena sn.
Nils Persson, född 1726 (döpt 20/3) i Dalsebo, Vena sn, död 12/8 1811 i Pipetorp, Tuna sn. Bonde i Pipetorp, Tuna sn.
Kerstin Persdotter, född 1729 (döpt 15/4) i Pipetorp, Tuna sn, död 18/8 1799 i Mellingerum, Kristdala sn. Kallas Kerstin Nilsdotter i db.
Beata Persdotter, född 20/5 1744 i Pipetorp, Tuna sn, död 29/10 1822 i Pipetorp, Tuna sn.

305
Vimmerby / Äldre inlägg (arkiv) till 24 juni, 2008
« skrivet: 2008-05-03, 15:43 »
Har också reagerat på att namnet Djurstorp saknas på vissa av dagens kartor, speciellt som namnet fortfarande används i dagligt tal. Förklaringen torde vara att när f.d. fanjunkarebostället och f.d. länsmansgården i Djurstorp friköptes från staten på 1910-talet blev de egna gårdar med namnen Ekbäcken resp. Gripslund (dessa namn återfinns på dagens Terrängkarta). Staten behöll tydligen skogen som kronopark. Källa: SOFI:s ortnamnsregister för Vimmerby.
 
Detta bekräftas av Sveriges bebyggelse (1957) där de mindre ställena under Djurstorp har fastighetsbeteckningar av typen Djurstorp 6:x, medan de forna huvudgårdarna är egna fastigheter med beteckningarna Ekbäcken 1:1 resp. Gripslund 1:1.

306
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 09 november, 2008
« skrivet: 2008-04-26, 23:28 »
Svar på fråga ställd av Kjell Danielsson den 13 mars 2008:
 
Kerstin Persdotter var dotter till Per Mattsson i Össebo (död 1743). Vid HT med Tunalän 1723 överlät Per Mattsson p g a sin höga ålder gårdsbruket till sonen Mattias Persson och mågen Sven Arvidsson. Visserligen kallas han Sven Andersson i domboken men det är en felskrivning för i de inneliggande handlingarna till samma mål står Sven Arwidson mågen succederar bruket. I mantalslängderna finns Sven Arvidsson i Össebo i 1724 års längd och framåt.
 
Om åldersuppgiften i dödboken stämmer skulle Kerstin vara född omkring 1694. Det året får Per i Össebo en dotter Brita, som dör senare samma år. Pers övriga kända barn är födda 1688, 1691 och 1699. Antingen saknas Kerstins födelsenotis eller så är hon ev. identisk med den Kerstin Larsdotter från Össebo som döps 10/9 1696 för någon Lars i Össebo är inte känd vid denna tid.
 
Någon säker uppgift om Kerstins mor har jag inte, men namn- och tidsmässigt passar den hustru Maria Jacobsdotter i Össebo som begravs 24/9 1738, 81 år gammal, bra in.
 
(Meddelandet ändrat av stefank den 26 april, 2008)

307
Borgstrand / Borgstrand
« skrivet: 2008-02-24, 21:33 »
Hej, Benny!
 
Länsstyrelsens exemplar av mantalslängden är bevarade för flertalet av de år som Kammararkivets saknas. Kollade i några av de år jag har tillgång till:
 
Mästersven Nils Borgstrand med hustru:
1748: Spårbacka bruk
1749-1750: Falsterbo bruk
1756-1766, 1768-1771: Spårbacka bruk (1763: d Lena, 1768-1771: d Greta)
Ej nämnd vid namn i Spårbacka 1773-1776
 
En son? (vid Spårbacka bruk):
1766: lärodräng Johan Nilsson med hustru
1768-1770: lärodräng Johan Nilsson, hustrun sjuk
1771: lärodräng Johan Nilsson
1773: lärodräng Johan Borgstrand
1774: lärodräng Johan Borgstrand samt dess utfattiga föräldrar med dotter Greta
1775-1776: lärodräng Johan Borgstrand

308
Södra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 08 september, 2008
« skrivet: 2008-01-26, 18:44 »
A I:19, s. 39:
Attesten återkommen emedan |
hon var i hafvande tillstånd.     | På socknen
Uppgifves vara flyttade           |
till Wimmerby hösten 72.         | Wimmerby 72 12/11
 
De återfinns på s. 183 i A I:20 (GID 163.37.24700).

309
Vimmerby / Äldre inlägg (arkiv) till 26 januari, 2008
« skrivet: 2008-01-14, 23:58 »
Kan komplettera med att i mantalslängderna för 1748, 1749 och 1750 finns endast en Erik noterad i Käreby (eller i underliggande torp) och det är Erik Jönsson, som återfinns på Käreby nr 1 (= Västergården). Den Ingeborg som döps 1748 25/9 kanske inte är din Ingeborg - står din Ingeborg med exakt födelsedatun i hfl eller bara med året? Om det endast står 1748 kan det ju slå fel på något år och då finns ytterligare någon kandidat i Venas dopbok, t ex den Ingeborg Eriksdotter från Horvan som döps 1747 22/2. Den uppgivna åldern (64) i dödnotisen i Södra Vi 1811 pekar också mot 1747 som sannolikt födelseår.

310
Efter nio år kan jag svara på min egen fråga  
 
Anders Lindström visade sig ha blivit dömd vid Västra häradsrätt (Jönköpings län) vid HT 1722 för att på Sandsjö marknad, i samma härad, ha bortstulit en häst med sadel och betsel. Han blev för detta instämd till tinget av en Jacob Pålsson i Skaftarp. Straffet blev böter, omvandlat till spöslitande.
 
I domboken kallas han Anders Jostson Lindström. Som ryttare tjänstgjorde han i norra Kalmar län. I 1724 års generalmönsterrulla uppges han vara smålänning och 31 år gammal. Av PLF:s databas kan man dock se att i Kalmar län var namnet Jost mycket ovanligt. Men det kan ju även vara så att hans ursprung i stället ska sökas i Jönköpings län. Tips mottages gärna.

311
Djursdala / Djursdala C:1 s 39, dopbok 1700, GID 16.16.8100
« skrivet: 2007-12-11, 20:15 »
Vad står det egentligen efter Larses? Ser ut som Cemborg, men det kan man ju inte heta  ;)

d. 26 Ap: Christnades Larses ...(?) ock Chirstin
Persd: barn i Jursdala och kallades Nils witnen
 

 
Källa: Djursdala C:1, s 39, dopbok år 1700.

312
Maria Magdalena / Maria, inflyttade 1856
« skrivet: 2007-08-12, 12:33 »
Hofförs., dvs. Hovförsamlingen.

313
Djursdala C:2, död- och begravningsbok år 1847, s. 73:
Nils Johan Larsson från Djursdala, 14 år gammal, dog den 20/10: Sysselsatt med att tillklappa en kohlmila, nedföll han genom betäckningen, och ljöt döden till en del genom brännskada, men ännu mer genom qväfning.

314
03) Osorterat / Maja Antonsdotter i Brunnstorp, Hällstad 1769
« skrivet: 2007-07-15, 20:43 »
 och utslag.

315
Linköping / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-08-03
« skrivet: 2007-07-12, 21:57 »
Hej, Mårten!
 
Det står Obest. b. 9, dvs. Obestämd bostad. Hon återfinns under den rubriken i volym A III:1, s. 9, som f.ö. inte finns skannad hos Genline men väl hos SVAR.

316
Karlen har hemmansbruk, be-
gär och får afskied.
Hästen håller ej målet,
Casseras.
Betalar efter föreningen.

317
Efter Runtuna står det nog Kihl följt av namnet på den han bodde hos (Hoffstedt) och sidan (N. 90).
 
Med N.N.96 -48 avses att de fördes över till Norra kvarteret sidan 96 i nya boken, detta p g a att en ny husförhörslängd lades upp 1848. De bodde alltså kvar på samma adress och återfinns i A I:46 s. 96 (346.54.18300).

318
Det är en hänvisning till inflyttningslängden. Det lär stå No 315, 1829 för bland 1829 års inflyttade återfinns han vid det numret (B I:5 s 16, GID 346.75.19500).

319
Här är födelsenotisen för Peter i en lite mer lättläst variant än den på Genline.
 
Södra Vi C:3, s 219:

320
Linköping / Linköping
« skrivet: 2007-05-09, 20:56 »
Dopattest afsänd till pastorsembetet i Linköping d. 25/11.

321
Frödinge / Frödinge AI:7 1838-1842 GID 29.12.22800
« skrivet: 2007-03-15, 20:28 »
Sjundhult (s. 171).

322
Hägerstad / Äldre inlägg (arkiv) till 16 augusti, 2008
« skrivet: 2007-03-11, 18:18 »
Bernt,
 
Med viss reservation för en del av orterna får jag det till:
Januar. d. 7 Reserve Soldaten för Nedre(?) Årteryd Jonas Anders-
son i Stamhultet(?) med sin fästequinna Sara Månsdotter ifrån
Tjustad och Westra Eneby sochen (Hägerstad C I:2, s. 207).

323
Sankt Lars / S:t Lars B:4 In-Utflytt 1853-1856,har jag rätt?
« skrivet: 2007-03-10, 23:05 »
Kent-Mikael,
 
Hon flyttar från Rosenkälla.

324
Locknevi / Äldre inlägg (arkiv) till 09 augusti, 2009
« skrivet: 2007-02-21, 21:55 »
Björn,
 
Några pusselbitar:
 
Valda delar av texten om N.J. Nelson i Svenskarne i Illinois (tryckt 1880), s 435, under rubriken Svenskar i Monmouth, Warren county lyder: NELSON, N.J., skohandlande, född den 12 Januari 1838 i Locknavi, Småland; utvandrade 1852, kom först till Rock Island och qvarblef der till 1858, flyttade sedan till Monmouth [---] Gift 1860 med Mathilda Österberg från Grenna; har en dotter, 19 år gammal och en son, 12 år. [---].
 
Om utvandringsåret 1852 stämmer så kan han vara identisk med den gosse Nils Johan Nilsson som utflyttade 19/4 1852 från Herrefällan, Björka, Locknevi socken, till Nordamerika [Locknevi B I:2, s. 67]. I hfl finns han i Herrefällan med sin mor (Maja Stina Nilsdotter) och en syster [Locknevi A I:12, s. 14]. Denne Nils Johan Nilsson är enligt hfl och fb född 12/2 1839 i Bäckefall, Locknevi socken, som son till brukaren Nils Jonsson och hans hustru Maja Stina Nilsdotter.

325
Vallerstad / Äldre inlägg (arkiv) till 13 oktober, 2008
« skrivet: 2007-01-16, 22:31 »
Så här ser ingressen till bouppteckningen efter Brita Gomera ut i original (Bobergs häradsrätt F II:9, s 413):

326
Vimmerby / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-25
« skrivet: 2007-01-12, 22:44 »
Kan tillägga att den Zacharias som föddes i november 1732 i Danevik, Tuna sn, inte är identisk med Z. Karlberg ty Z. från Danevik hette Jönsson och dog, ogift, där 1805.

327
Förkortningar / Sbbh
« skrivet: 2006-11-25, 16:37 »
Vad står förkortningen SBBH eller SBBBH för. Har funnit detta stående i speciella anteckningar angående en av mina släktingar och den enda andra informationen jag har kunnat finna angående detta är det här inlägget i forumet.
 
Son Ernst Wilhelm Fant, f. 12/4 1885 i Katarina (Sbbh)

328
Locknevi / Äldre inlägg (arkiv) till 19 februari, 2007
« skrivet: 2006-10-26, 22:31 »
Hej, Andreas!
 
Även i Ortnamnsregistret hos SOFI omnämns Enhumpen som ett gammalt namn på den gård som officiellt heter Åninge 1:3, men namnet ansågs tydligen redan 1929 vara ur bruk. Med tanke på gårdens läge ett stycke söder om övriga gårdar i byn gissar jag att gården flyttats ut från bykärnan i Åninge i samband med laga skifte. I Sveriges Bebyggelse (1957) uppges mangårdsbyggnaden vara uppförd omkring 1840 och ekonomibyggnaden 1872.

329
Hej, Isabelle!
 
Nu är jag inte bekant med orterna i trakten, men min tolkning är:
 
den 29. Pär döpt med nöddop af
Ryttaren Harpstedts hustru Catha
rina i Axelsbergs Ryttaretorp,
född S. dag. Faderen Olof Olsson
Modren hustru Karin Pärs
dotter i Wäst. Granhults Eng
stuga, 24 år g. Conf. d. 2 Aug.
födde S. d. ett dödt flickebarn.

330
Kalmar län, Genline / Kalmar län, Genline
« skrivet: 2006-07-16, 21:41 »
Hej, Benny!
 
Här är några förslag.
 
Bilden lördag den 15 juli 2006 kl. 19.16:
Fadren Johan Johansson Hero Mas-
Mästare wid Öfwerum, Mod. h. Mar-
garetha Persdr. Testes Mr Johan Hero
i Diursnäs, Mr Lars Tålf Hammar-
Smed wid Eedz Bruk, Mårten B.
i Skörserum, Lars Mrdräng ibidem,
h. Elisabeth Hansdr i Diupedahl, h. Karin
Johansdr wid Öfwerum, h. Hanna Johansdr
i Diursnäs, Helena Persdr piga wid Fal-
sterbo, Inges dr i St. Börka Karin.
hr(?) ...(?) Hammarstrand i Helgenäs.
 
Bilden söndag den 16 juli 2006 kl. 20.53:
HammarSmedens och MästerSwännens
Reinhold Borgstrands och des hustru madame(?) Catha-
rina Elisabeth Tolfs Son. Faddr. wäl...(?)
hr Cornet Åke(?) Ph.(?) An. Rothlieb. Unge Bruks-(?)
Patron hr Carl Sten. Mäster Johan Borgstran
wid Fænjebo. Fru Directeurskan Mosell(?)
på Træsta. Mademoisellerna Rosinius och
Fischer ibm. hustru Gretha Törngren ...(?)
Borgstrand wid Fænjebo.

331
Frödinge / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-09-10
« skrivet: 2006-05-13, 21:55 »
Hej, Inga-Britt!
 
Skebo (förr även skrivet Skiebo) är ett torp på Tuna gårds ägor och beläget mellan Falla och Tuna samhälle.

332
Til fullbordan af den äktenskapsförbindelse som slutad är emellan Skoflickaremästaren och Borgaren wälförståndige herr Joh. Peter Schier, och dygderika Jungfrun Anna Christina Sohlberg, warder uti denna förnäma och hederwärda Guds församl. första III gången för afkunnat, med trogen tilonskan af Guds nåd...

333
Tuna / Tuna Vigda 1769, vad heter personen
« skrivet: 2006-04-29, 18:34 »
Hej, Morgan!
 
Jag får det till: d. 23 apr: fru Trell er Huldt död på Grönlid af lungsot ____ 70

334
03) Osorterat / Hjälp med en vigselnotering från Vena 1832
« skrivet: 2006-04-14, 21:53 »
Brudgummen upvist ett oklandradt arfskif-
tes Instrument af d. 26te Sept. 1831
mellan arfvingarna efter dess afledne
Hustru Lisa Pehrsdotter, af verder-
börande underskrifvit och godkändt
samt bestyrkt af Boutredningsmän-
nen Hans Henric Cornelius och Sven
Cornelius

335
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-09-27
« skrivet: 2006-04-02, 22:18 »
Hej, Susanne!
 
Frans Otto har fått fel födelsesocken i husförhörslängderna.
 
Följde Frans Otto Björkman i Häggeby hfl bakåt från 1890. När han gifte sig 1863 med Anna Lovisa Jonsdotter (tidigare gift Eriksson) återfinns makarna i Hassla prästgård (Häggeby A I:15, s. 125, GID 2447.22.7500). Frans Otto hade flyttat dit från Häggeby by (Häggeby A I:15, s. 5, GID 2447.22.1200) samma år. Där framgår att han mycket riktigt bytt namn till Björkman - hans tidigare namn var Elb. Han hade inflyttat 1862 från Tuna i Kalmar län. I Tuna kan han återfinnas i Danevik som dräng och avskedad soldat vid fyrverkar(?)corpsen (Tuna A I:16, s. 56, GID 167.19.23700). Han hade dessförinnan varit ytterligare en vända i Häggeby mellan 1858 och 1861, se:
Häggeby B:1, GID 2447.23.12800
Häggeby A I:14, s. 3, GID 2447.21.74100
Häggeby A I:14, s. 84, GID 2447.21.82600
Häggeby A I:14, s. 11, GID 2447.21.74900
Häggeby A I:15, s. 19, GID 2447.22.1900
 
I Tuna förekommer husarnamnet Elb i Solliden under Danevik och där återfinns även Frans Otto med sina föräldrar Lars Elb och Catharina Andersdotter (Tuna A I:10, s. 65, GID 167.11.69900; Tuna A I:12, s. 65, GID 167.14.17700). Där framgår hans rätta födelsesocken - Längbro! Familjen hade 1828 inflyttat från Tångeråsa sn, Örebro län. Dit kom de 1826 från Hjärsta i Längbro sn i samma län (Längbro A I:15, s. 182, GID 348.42.92200), och där - äntligen :-) - finns Frans Otto i födelseboken (Längbro C:3, GID 348.48.24300). Innan de kom till Längbro bodde de i Solliden, Danevik, Tuna sn (se t.ex. Tuna A I:7, s. 30, GID 167.7.88300) varifrån de går att följa vidare bakåt.

336
Pelarne / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-09-12
« skrivet: 2006-02-01, 23:09 »
Per-Åke och Bo,
 
Det var mycket intressanta uppgifter och hypoteser!
 
Några noteringar ang. Lars Nilsson:
 
Ur olika rullor för Kalmar regemente (VaLA): Lars Nilsson Florett antogs 10/12 1727 som soldat för nr 119 Näs (Rumskulla socken) vid Aspelands kompani. Enligt gmr 1742 var han då 37 2/3 år gammal (smålänning och gift) och hade tjänstgjort i 14 1/4 år. Enligt gmr 1764 fick han interimsavsked 12/2 1748.  
 
Soldat Lars Florett finns i Näs, Rumskulla sn, i mtl 1729-1748 (men ej 1728 eller 1749; mtl 1741-1742 ej undersökta). Under denna tid är han noterad med hustru endast i mtl 1730-1734.
 
Lars Nilsson i Sarvekulla, Pelarne sn, finns där (med hustru) ännu i mtl 1729, dvs. samtidigt som Lars Florett (utan hustru) är noterad för Näs.
 
Lars Nilsson i Hult, Pelarne sn, dyker upp (med hustru) i mtl 1749 (längden upprättad i oktober 1748), vilket ju passar bra med att han kan ha flyttat dit från Näs under 1748 men ännu inte tillträtt tjänsten som kompaniprofoss under nytt namn. Han tycks i så fall ha gift om sig. Det kan då förklara vem den svärmoder till Samuel Hammarklang som finns inhyst i Hult i mtl t o m 1782 är, nämligen Anna Larsdotters styvmor. Anna Larsdotters egen mor synes ju ha dött redan omkring 1734; i varje fall saknar Lars en hustru i mtl 1735-1748.
 
Värt att notera är att Lars Nilsson Florett och Lars Hammarklang förekommer i samma rulla (gmr 1764) utan att det finns någon notering om att det är samme man som avancerat inom regementet. Möjligen kan det förklaras med att tjänsten som profoss inte var ledig när han fick avsked som soldat och att det därmed blev ett avbrott i tjänstgöringen.
 
 
Var förekommer Vendela Persdotter med namnet Kellgren? Vid ST med Aspeland 1712 och i vigselnotisen 1716 kallas hon enbart Persdotter. Vad kan ha föranlett att hon som kvinna hade ett tillnamn och dessutom ett helt annat än sin far och sina bröder som ju i stället hette Orre och Thorn?

337
Pelarne / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-09-12
« skrivet: 2006-01-30, 21:56 »
Hej, Per-Åke!
 
Jag har den senaste tiden ägnat mig en del åt profosserna Hammarklang i Hult, Pelarne socken, närmast för att försöka få klarhet i huruvida Samuel Hammarklang (född omkring 1723, död 28/4 1790, 67 år gammal enligt db) var son till Johan Persson Hammarklang eller inte. Jag har funnit fyra olika profosser Hammarklang och en Hammarstrand i Hult:
 
-Johan Persson Hammarklang, antagen 3/9 1711, troligen död 1740/1741
-Jon Hammarstrand, antagen troligen 1741/1742, död 31/8 1742
-Nils Larsson Hammarklang, antagen troligen 1742/1743, avskedad 19/12 1748
-Lars Nilsson Hammarklang, antagen 19/12 1748, avskedad 10/6 1755
-Samuel Larsson Hammarklang, antagen 19/6 1755, död 28/4 1790
 
Om, och i så fall hur, några av dessa var släkt med varandra har jag hittills inte kunnat avgöra.
 
Det enda som verkar tämligen säkert är att Samuel Hammarklang inte kan vara son till Johan Persson Hammarklang, ty enda gången jag sett Samuel Hammarklang kallas Johansson är i sonen Johan Samuelssons dödnotis 1828 där dennes föräldrar skall varit bonden Samuel Jaensson och Anna Larsdotter i Hult). Enligt alla de andra källorna (de äldsta barnens födelsenotiser och generalmönsterrulla) var hans patronymikon Larsson. För ett släktskap - på något sätt - talar dock namnet Vendela, som ju inte är direkt vanligt.
 
Förutom de kyrkboksnotiser du redan nämner har jag använt mig av följande källor:
 
-Renoverad dombok, Aspelands härad sommartinget 1712, § 32, där han nämns med patronymikon: Johan Pärsson Hammarklang.
 
 
-Generalmönsterrullor för Kalmar regemente (VaLA):
   1712: Profoss bl.a. Johan Persson Hammarklang antagen 3/9 1711
   1728, 1742: Ingen profoss nämnd
   1764: Försteprofoss Nils Larsson Hammarklang avskedad 19/12 1748, i stället
          Lars Nilsson Hammarklang antagen 19/12 1748 och avskedad 10/6 1755, i stället
          Samuel Larsson Hammarklang antagen 19/6 1755.
   1770, 1775: Ingen profoss nämnd
 
 
-Mantalslängder för Hult, Pelarne sn:
   1717 ej undersökt
   1718-1728: kompaniprofoss Johan Hammarklang med hustru
   1729-1736: kompaniprofoss Johan Hammarklang med hustru och son Petter 15-22 år
   1737: 3/8 mtl kompaniprofoss Johan Hammarklang med hustru
                 3/8 mtl Petter Johansson med hustru
   1738: 3/4 mtl Johan Hammarklang med hustru och son Petter 24 år
   1739: 3/4 mtl kompaniprofoss Johan Hammarklang med hustru
         (i Sevedstorp: Petter Johansson med hustru)
   1740: 3/4 mtl kompaniprofoss Johan Hammarklang med hustru och dotter
         (i Sevedstorp: Petter Johansson med hustru och son Gustaf 15 år)
   1741: 3/4 mtl kompaniprofoss Johan Hammarklang med hustru, dotter och dräng Samuel 15 år
         halvbonde Jon Larsson med hustru
   1742: 3/4 mtl änkan Wendela och dräng Samuel 16 år
         halvbonde Jon Larsson med hustru
   1743: 3/4 mtl kompaniprofoss Jon Hammarstrand (utan hustru), död på flottan 31/8 1742
         halvbonde Jon Larsson med hustru
   1744: 3/4 mtl kompaniprofoss Nils Hammarklang (utan hustru)
         halvbonde Hans Andersson med hustru
   1745: 3/4 mtl kompaniprofoss Nils Hammarklang (utan hustru)
         halv...(?) änkan Anna
   1746-1747: 3/4 mtl kompaniprofoss Nils Hammarklang (utan hustru)
         halvbonde Nils Simonsson med hustru
   1748: 3/4 mtl kompaniprofoss Nils Hammarklang med hustru
   1749: 3/8 mtl kompaniprofoss Nils Hammarklang med hustru
         3/8 mtl Lars Nilsson med hustru
   1750: 3/8 mtl kompaniprofoss Lars Hammarklang med hustru
         3/8 mtl Nils Larsson med hustru
   1751: 1/4 mtl kompaniprofoss Lars Hammarklang med hustru
         1/4 mtl Nils Larsson med hustru
         1/4 mtl Samuel Larsson med hustru
   1752: 3/8 mtl kompaniprofoss Lars Hammarklang med hustru
         3/8 mtl Samuel Larsson med hustru
   1753: 3/8 mtl kompaniprofoss Lars Hammarklang med hustru och dotter Sara
         3/8 mtl Samuel Larsson med hustru och piga Sara
   1754: 3/8 mtl kompaniprofoss Lars Hammarklang med hustru och dotter Sara
         reservkarl Abraham
         3/8 mtl Samuel Larsson med hustru och piga Sara
   1755: 3/8 mtl kompaniprofoss Lars Hammarklang med hustru
         reservkarl Abraham med hustru
         3/8 mtl Samuel Larsson med hustru
   1756: 3/4 mtl kompaniprofoss Samuel Hammarklang med hustru och piga Ingiärd
         inhyst Lars Hammarklang med hustru
   1757: 3/4 mtl kompaniprofoss Samuel Hammarklang med hustru
         halvbonde Abraham Persson med hustru
   1769: 3/4 mtl kompaniprofoss Samuel Hammarklang med hustru, son Johan 16 år och svärmoder 73 år
   1772: 3/4 mtl kompaniprofoss Samuel Hammarklang med hustru, söner Johan och Per och svärmoder 70 år
         Lars Sunesson med hustru (utfattiga)
   1777: 1/2 mtl kompaniprofoss Samuel Hammarklang med hustru, söner Petter och Lars och svärmoder 75 år
         1/4 mtl Johan Samuelsson med hustru
   1778-1781: 1/2 mtl kompaniprofoss Samuel Hammarklang med hustru, son Lars och svärmoder 76-79 år
                   1/4 mtl Johan Samuelsson med hustru
   1782: 1/2 mtl kompaniprofoss Samuel Hammarklang med hustru, son Lars och utgammal svärmoder
         1/4 mtl Johan Samuelsson med hustru
   1783: 3/4 mtl kompaniprofoss Samuel Hammarklang med hustru och son Lars
   1784: 3/4 mtl kompaniprofoss Samuel Hammarklang med hustru, son Lars och dotter Anna
   1785: 1/2 mtl kompaniprofoss Samuel Hammarklang med hustru och dotter Anna
         1/4 mtl Lars Samuelsson
   1786: 1/2 mtl kompaniprofoss Samuel Hammarklang med hustru, dotter Anna och piga Lucia
         1/4 mtl Lars Samuelsson med hustru och piga Cathrina
   1787: 1/2 mtl kompaniprofoss Samuel Hammarklang med hustru och piga Lucia
         1/4 mtl Lars Samuelsson med hustru och piga Cathrina
 
-Mantalslängder för Kulla nr 1, Pelarne sn:
   1772: 1/8 mtl Anders Hemmingsson med hustru
   1773-1776 ej undersökta
   1777: 1/8 mtl Samuel Hammarklang, bor i Hult
   1778: 1/8 mtl Petter Samuelsson med piga Stina
   1779-1785: 1/8 mtl Petter Samuelsson med hustru
   1786: 1/8 mtl Samuel Hammarklang, bor i Hult
   1787: 1/8 mtl Nils Svensson med hustru

338
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-04-02
« skrivet: 2005-12-22, 21:33 »
Hej Marianne,
 
Lite upplysningar:
 
Den Kerstin som föddes 1721 29/1 är inte rätt person, ty hon gifte sig 1735 12/10 med Jonas Johansson. Som gift var hon bosatt i Bostorp och dog 1803 24/2 i Boda.  
 
Inte heller den Kerstin som dog 1750 23/7 verkar passa in; hon var enligt dödboken 2 1/2 år gammal vid sin död.
 
Några uppgifter om Anders Nilsson har jag tyvärr inte.

339
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Ryssby C:4 s. 326
« skrivet: 2005-11-23, 23:09 »
Förslag: Fadren boende och gift i Ålhem Soken, ut/an/(?) at(?) härifr. församl. taga afflyttnings Attest, säger sig i wåhr åter flytta hit, till Torpet Sjömåla under Ryssbylund.  
 
Familjen finns i Njutemåla nr 4 i Ålem A I:6, s 22, (GID 204.19.93000) och Ålem A I:7, s 6, (GID 204.21.19400). Enligt notering där flyttade de till Ryssby 1799.

340
Memsen / Memsen
« skrivet: 2005-08-26, 19:27 »
Frälsebefallningsmannen Johan Melin från Frödinge sn gifte sig 1769 29/12 i Locknevi sn med jungfru Stina Maja Mems. Jag har funnit följande barn till dem:
Adic Magnus, född 1770 29/10 i Grönhult, Locknevi sn
Carl Gustaf, född 1774 4/2 i Grönhult, Locknevi sn
Anna Brita, född 1776 3/3 i Grönhult, Locknevi sn
Claes, född 1778 30/11 i Grönhult, Locknevi sn
Peter, född 1781 14/9 i Grönhult, Locknevi sn
 
Johan Melin bör vara identisk med den Jaen Månsson med hustru som finns i Grönhult t.o.m. 1782 års mantalslängd, men som saknas i 1783 års (Johan Melins far hette Måns Carlsson).
 
Är det känt vart familjen tar vägen efter 1782?

341
Norling / Äldre inlägg (arkiv) till 15 januari, 2011
« skrivet: 2005-06-17, 21:33 »
Enligt Blackstads dödbok skulle Carl Gustaf ha blivit Ihjelkörd eller ihjelslagen av Brodren Carl Norling. Uppgiften att brodern skulle heta Carl är en felskrivning för Olof. Av Sevede häradsrätts dombok 21/8, 9/9 och 16/11 1840 framgår att Carl Gustafs broder Olof (Olaus) Norling blev anklagad för att ha varit vållande till Carl Gustafs död. Bröderna, som ofta var oense, hade den aktuella dagen varit på besök hos släktingar i Vederhult i Vena socken. Enligt Olof föll Carl Gustaf, som var drucken, av vagnen vid flera tillfällen på hemvägen och ådrog sig då skador som ledde till hans död. Dödsfallet inträffade i närheten av Blaxhult i Vena socken. Ett flertal vittnen hördes och Olof befanns ha kört vårdslöst och oansvarigt, men blev frikänd då det inte kunde styrkas att han tillfogat brodern dess skador.

342
Vårdnäs / Vårdnäs AI:6 fol 34 (GID 413.7.79500)
« skrivet: 2005-06-05, 15:13 »
Jag tycker det står Ericslund, och i torpet Ericslund på Saxtorps ägor (fol. 278, GID 413.7.91900) återfinns en Anders Fredrik Johansson som ser ut att vara rätt person.

343
Kalmar län H / Tuna
« skrivet: 2005-05-19, 21:34 »
Följande sidor i Tuna A I:19 har fått en annan sidnumrering/typ hos Genline än på filmen:
 
GIDSidnr hos GenlineSidnr på film 167.37.50100365426 167.37.50200307427 167.37.50300248428 167.37.50400309429 167.37.50500370430 167.37.65000576 Vanlig sida575 Dublett 167.37.65100576 Dublett576 Vanlig sida
 
Sidan 425 i volymen saknas hos Genline; om den saknas även på filmen känner jag inte till.
 
mvh Stefan

344
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-08-09
« skrivet: 2005-04-14, 20:41 »
Hej Bosse,
 
det är sannolikt att den Kerstin Persdotter som föddes i Pipetorp 1729 är dotter till den Per Nilsson som finns där i 1729 års mantalslängd. Har du mer uppgifter på Kerstin Persdotter och Jon Andersson, t ex var och när de dog eller någon hfl + sida där de kan återfinnas?
 
mvh Stefan

345
Södra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-08-29
« skrivet: 2005-04-12, 17:22 »
Hello Brian,
 
I checked the page in Södra Vi A I:1 you are referring to. It says Kisa, so Arne's assumption is correct; the birth parish for Jon Larsson - and his wife Kerstin Svensdotter - is Kisa in Östergötland.
 

346
Lindgren, Astrid (1907-2002) / Lindgren, Astrid (1907-2002)
« skrivet: 2005-03-28, 20:29 »
Till Astrid Lindgrens antavla, publicerad på Rötter 14/11 1997, kan jag bidra med några tillägg och rättelser. Nya/ändrade uppgifter är angivna i fetstil och källor inom hakparentes.  
 
Förkortningar:
bou = bouppteckning; db = dödbok; fb = födelsebok; fs = församling; fsb = församlingsbok; hfl = husförhörslängd; HT = höstting; lb = lysningsbok; lfs = landsförsamling; SDB2 = Sveriges dödbok 1950-1999; sfs = stadsförsamling; vb = vigselbok; VT = vinterting; åu = åldersuppgift.
 
1 död 2002 28/1 i Gustav Vasa fs, Stockholm. Gift 1931 4/4 i Näs prästgård, Vimmerby lfs (lysning i Engelbrekts fs, Stockholm) [Vimmerby Tidning 1931 8/4; Engelbrekts lb] med Nils Sture Lindgren, född 1898 3/11 i Malmö Karoli fs [fb], död 1952 15/6 i Gustav Vasa fs, Stockholm [SDB2 m.m.].
 
3 Hanna Sofia Jonsson, född 1879 9/1 [fb], död 1961 8/5 i Näs, Vimmerby sfs. Kommentarer: Namnen Johanna Sofia förekommer i Svenska Antavlor nr 38 och i Svenska släktkalendern 2003 (släkten Ericsson med Wegenius [från Vimmerby]), men de rätta namnen är Hanna Sofia [fb, hfl, fsb m.fl. källor]. Gården Näs överfördes 1947 1/1 från Vimmerby lfs till Vimmerby sfs (och 1965 1/1 till Vimmerby fs).
 
6 född 1832 20/9 [fb], död 1910 2/12 [db; fsb; gravsten]
 
7 Anna Lovisa Persdotter, död 1932 2/1 [db; gravsten]
 
12 död 1881 4/10 [db]
 
14 död 1851 3/4 [db]
 
15 död 1865 12/6 [db]
 
30 död 1856 22/5 [db]
 
31 död 1867 21/3 [db]
 
57 född 1759 9/9 [fb], död 1848 11/9 [db]
 
58 död 1829 17/8 [db]. Gift 1773 26/12 i Frödinge sn [vb]
 
59 död 1824 27/12 [db]
 
114 född 1730? [åu i db], död 1794 11/1 i Brofall, Frödinge sn [db]. Gift 1750 14/10 i Frödinge sn [vb]
 
116 född 1709? [åu i db], död (begravd 1762 16/4) i Hålbäckshult, Frödinge sn [db]. Gift 1738 22/5 i Frödinge sn [brudskattelängd]
 
117 född 1718? [åu i db], död 1785 20/11 i Hålbäckshult, Frödinge sn [db]
 
150 född i Västbo härad [eget vittnesmål, se tingsprot. med Sevede härad HT 1761 § 88]
 
226 Anders Persson, död (begravd 1761 1/12) i Blomsterhult, Misterhults sn [db]. Bonde i Höckhult och Blomsterhult, Misterhults sn
 
227 Christina Roback, född (döpt 1694 13/11) i Misterhults sn [fb], död 1740 10/3 (begravd 23/3) i Blomsterhult, Misterhults sn [avkortningslängd 1740; db]
 
228 Erik Jonsson, född 1693? [åu i db], död 1757 24/10 i Brofall, Frödinge sn [db]. Gästgivare i Ödestorp, Frödinge sn, sedan bonde i Frödinge, Frödinge sn. Gift 2:o 1730? med
 
229 Kerstin Sunesdotter, född 1697? [åu i db], död 1785 7/12 i Brofall, Frödinge sn [db]
 
233 Ingrid Svensdotter
 
236 Samuel Jonsson, död troligen 1737 i Hålbäckshult, Frödinge sn [bou]. Bonde i Hålbäckshult, Frödinge sn
 
237 Sara Göransdotter. Levde 1743 [tingsprot. med Sevede härad]
 
248 Per Mattsson, född 1642? [åu i db], död (begravd 1743 24/7) i Össebo, Tuna sn [db]. Bonde i Össebo, Tuna sn, nämndeman i Tunaläns härad
 
458 Sune Jacobsson. Levde 1743 i Brofall, Frödinge sn [tingsprot. med Sevede härad VT 1743 § 70]
 
459 Karin Bengtsdotter. Levde 1743 i Brofall, Frödinge sn [tingsprot. med Sevede härad VT 1743 § 70]

347
På uppslaget före i fb återfinns ett barn Carl Peter, fött 1829 12/6. Även där synes fadern vara Lumpsaml. Peter Åstrand. Moderns namn tyder jag i det fallet till Lisa Cath. Carlsdotter i Skurö.

348
Hej Birgitta,
 
do är en förkortning för dito, d.v.s. både Per(?) och Sven var liksom Per tjänstedrängar hos kronolänsmannen.
 
mvh Stefan

349
Förslag: Hällary CronoLändzman Nills Hans./Håns.(?), h, T.d. Per, do Per(?), do Swen, T.P: Kerstin, Anna, Kerstin

350
Maria Magdalena / Maria Magdalena E I:2 1730-1755
« skrivet: 2005-01-19, 23:17 »
Nu kommer ett förslag till nedre bilden:
...(?) af pastor Fors-
skåhl hos Hr(?) Wil-
helmi på Giöt(?)ga-
tan
 
Nu framgår det ingen ev. rubrik på kolumnen men det är nog vigselplatsen som avses.

351
Maria Magdalena / Maria Magdalena E I:2 1730-1755
« skrivet: 2005-01-19, 21:09 »
Förslag till översta bilden:
Handelsm. Hr Lorents Görges 32 åhr
ifrån Norrköping, Jungfru Hedvig Elisabet
Bohman 24 åhr ifrån Helsingland och
Långwiks Bruk Ca...(?), Hr(?) Wilhelmi
 
Den nedre bilden fick jag inget riktigt sammanhang i så den passar jag på.

352
Hej Ulla,
 
med det menas att Petter Larsson gav lika stor morgongåva som brudgummen i notisen före gjorde.
 
Mvh Stefan

353
Jag får det till:
Unga drängen, Ärlig Beskjedelig Petter Larsson
från Udden, samt förra Ladugårds Pigan
wid Ankarsrum, Sedesamma och dygdälskande
Stina Hindrichsdotter, som äfwenwäl nu
boflöttadt till Udden. Morgongåfwan lofwa-
de denna Brudgummen aldeles lika med den
förra, neml. 20. lod Silfwer, samt 1. Ducat til
förgyllning.

354
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Näshult C:3
« skrivet: 2004-12-28, 20:38 »
d. 7 Martii föd-
des Jonas Börjes-
sons och hustru
Annica Jonsdot-
ters son uti Ida-
näs Söreg. och för
sin swaghet skul
christnades hem-
ma d. 9 Ejusdem
och kallades Per
 
mvh Stefan

355
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Hjorted
« skrivet: 2004-12-27, 21:25 »
Lena, det står Örnshult. Det är fråga om Örnshult under Anvedebo, se A I:16 s. 8.

356
Landsarkivet i Vadstena / Vadstena landsarkiv
« skrivet: 2004-12-10, 21:12 »
Läser idag med besvikelse och inte utan förvåning på Landsarkivets hemsida att man fr.o.m. januari tvingas stänga forskarsalen på lördagar. De förbättrade öppettiderna som infördes så sent som förra sommaren, efter bl.a. Släktforskarförbundets påtryckningar, kommer nu alltså inte att vara lika bra längre. Att resurserna inte räcker till må vara den bistra verkligheten, men hur dessa fördelas är en annan sak. För de som bara har möjlighet att besöka arkivet på lördagar blir neddragningen högst påtaglig och det torde gälla de flesta som arbetar, går i skola etc. Alla har tyvärr inte möjlighet att göra forskarbesök mitt i veckan. - Om en neddragning av öppettiderna är den enda lösningen hade i alla fall jag sett en minskning av timmarna någon av de övriga dagarna i veckan som det minst dåliga alternativet.
 
Med hopp om ändring
Stefan

357
27) Äldre osorterade diskussioner / Läshjälp! (bilder)
« skrivet: 2004-11-07, 18:03 »
Barnets namn är Rasmus. Sedan står det fadren Jöns Pehrsson modren Kiersti Rasmusdoter.

358
03) Osorterat / Läshjälp i dombok anno 1749
« skrivet: 2004-10-17, 21:31 »
Ofullständigt, men dock ett försök:
 
[Ker]stin erkänner, at hon
kallat Erik Ersson lögnare
og gamla skälm, då han(?)
steg ned af stälningen, at(?)
afstyra(?) owäsendet s...(?) s...(?)
og henne emellan, som deröfwer(?)
upkommit, at han stälpt(?) par
timmerstockar ut wid hen-
nes huswägg og eljest en
annan gång oqwädat(?) då han gåt
henne om qwällen förbi,
ty skal Kerstin Olsdr i för-
mågo af 60 cap. 6 § Misgb.(?)

359
Har tittat på mikrokortet, som var lite tydligare. Jag tycker också det står Kyrksjön. Ovanför kan det stå Oppsiön. Jag får intrycket att Kyrksjön är överstruket. Oppsjön ligger mellan Klommersten och Kyrksjön.

360
Frödinge / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-03-08
« skrivet: 2004-10-09, 20:29 »
Johan Gadd kan också uteslutas. Enligt 1728 och 1742  års generalmönsterrullor för Kalmar regemente hette soldaten för Skråphem Johan Andersson Gadd.

361
Frödinge / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-03-08
« skrivet: 2004-10-08, 22:20 »
Hej, Inger!
 
När Lisken Johansdotter gifte sig med Per Gudmundsson 1764 står hon som änka från Skråphems Södergård. Hennes far Johan Nilsson dog 1787 16/7 i Långbrössle, Djursdala sn, och modern Karin Jonsdotter dog 1786 5/3 i Ägölshult, Djursdala sn.
 
Vid Sevede härads vinterting 1776 29/2 (? 116) vittnade Johan Nilsson i Ägölshult, 73 år gammal, om Skråphem och sade då: Sedan jag blev gift har jag bott i Skråphems norra frälsegård i åtta års tid och södra frälsegård i tjugoåtta års tid, samt mina svärföräldrar förut bott i berörde bägge gårdar i trettiofem års tid.
 
Eftersom han kom till Ägölshult senast 1774 (hfl) borde han då rimligen funnits i Skråphem i 1740 års mantalslängd, men det gör han inte (såvida han inte är identisk med soldaten Johan Gadd).
 
Av de andra med samma namn 1740 kan vi utesluta Johan Nilsson i Svartingstorp. Han var gift med Elisabet Larsdotter och dog i Svartingstorp 1783 22/4. Dessutom visar bouppteckningen att han inte är rätt person. Jag tror inte heller Johan Nilsson i Kyrkotomten är rätt person, för om det är han som bor kvar där 1751 så var han visserligen gift med en Karin Jonsdotter (källa: fb 1751 19/4), men dog där redan 1780 24/11.

362
Odensvi / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-01-07
« skrivet: 2004-10-02, 18:05 »
1) Datumet ska vara 11 juli 1779.
 
2) Förnamn: Carl Constans. Efternamn: Collin.

363
Odensvi / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-01-07
« skrivet: 2004-09-25, 22:50 »
1) 1653: 21 Augusti Gunnars dotter i Brånefall wittne Jon i Qwista ..., d.v.s. det står inget namn på barnet.
 
2) Maja Stina föddes 19 december 1811. Brita Maja föddes 21 december 1811.

364
Hjorted / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-10-24
« skrivet: 2004-08-21, 23:28 »
Hej, Marianne, Jan och Inge,
 
Carl Fredrik Norling var bror med ovannämnda Maria Helena Norling. (Deras mor Anna Catharina Forsman var född i Kristine förs. i Falun, d.v.s. ej i Stora Kopparberg.) Se även tidigare diskussion under Dalhem.

365
Skedevi / Skedevi, vigselnotis 1710, 368.31.44900
« skrivet: 2004-07-01, 22:36 »
Förslag:
Olof Danielsson wid Häfla hammar, och Kierstin Olofssdotter, tienar(?) i Kyrkoherdegården.

366
Östra Eneby / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-02-12
« skrivet: 2004-06-19, 23:10 »
Inflyttningslängderna slutar inte 1896. Se Norrköpings Östra Eneby kyrkoarkiv på NAD där det framgår att volym B I:5 omfattar perioden 1897-1905 och att den även går att beställa från SVAR.

367
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Rumskulla hfl, GID 140.5.20000
« skrivet: 2004-06-15, 23:09 »
Ulla,
 
Undersök även fb för Asby. Asby ligger som bekant inte långt från Rumskulla. På sonen Nils står det någonting om vargering.

368
Lönneberga / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-09-10
« skrivet: 2004-06-09, 18:47 »
Hej Elisabet,
 
Johan Konstans Johansson dog 1927-04-15 i Åkarp nr 2. Jag har även en anteckning att änkan Kristina Karolina Johansson, född Persdotter, dog 1928-11-17 i Åkarp nr 2.

369
Hej Tor,
 
Det står helt enkelt Staden, där paret återfinns på sid. 183 i samma längd.

370
I 1740 års mantalslängd för Kalmar län finns Lars Falsten med hustru på 1/8 mantal Grunkabo nr 4 i Virserums socken.
 
Virserum C:2, s 138, födda 1741:
Eva MariaSkräddarens Mäster Lars Falstens och des hustrus Merta Christin? Biörkmans barn födt d. 2 Aprilis
Virserum C:2, s 154, födda 1743:
AndreasMäster Lars Falstens och hustru Merta Chri- stin? Biörkmans son född i Grunkebo d. 24 Janu.  
Virserum C:2, s 190, födda 1746:
MagnusMäster Lars Falstens och hustru Mert? Chri- stin? son i Grunkebo född d. 1 Decemb.  
Virserum C:2, s 233, födda 1751:
FriederichMäster Lars Fahlstens och hustru Merth? Christin? Biörckmans son född i Grunkebo d. 13 Julii  
Virserum C:2, s 348, döda 1755:
d. 11 Maji dödde gossen Friedric Fahlsten Larsson i Grunkebo, 3 år, 9 månader och 9 dygn gammal.

371
Härwid uplästes en restlängd på dem, som woro skyldige til de fattige, och somlige för flere år, hwilken rest skal uttagas af de förra föreståndare, som å sido satt sin skyldighet, neml. Swen Olsson i Hafwet, Carl Swenss. i Sannäs, Nils Thyrsson i Karrum och Arwid Johanss. i Rånnstad.

372
Gick inget bra att bifoga bilden, men hon inflyttade till församlingen 1878 15/11, nr 494, och återfinns även i inflyttningslängden för detta år.

373
Hej Sam,
 
Hon flyttade från N:o 190 E år 1879 och återfinns där på s. 120 i A I:51, GID 1301.37.56000:

374
Vena / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-06-28
« skrivet: 2004-04-14, 19:47 »
Vanja,
 
Det måste röra sig om paret Lars Jönsson och Catharina Carlsdotter som tidigare var bosatta i Järnudda, Vena sn. De hade åtminstone följande barn (alla födda i Järnudda): Ingrid född 1755 8/1, Carl född 1756 15/9 och Per född 1759 27/11. De har därefter uppenbarligen lämnat Vena socken och hade försvunnit för mig, så ditt inlägg var välkommet! :-) Sonen Carl Larsson är min ana; han bodde kvar i Järnudda och dog där 1829 26/1. Personer i Järnudda har tidigare diskuterats här. Enligt Mörlunda A I:2 gifte sig Lars och Catharina 1741. Har du funnit deras vigsel?
 
Hälsningar
Stefan

375
Översta raden är väl Tjent 14 år, sedan tycker jag det står på ett ... 1749., men jag förstår inte vem kommentaren tillhör - 1749 var ju ingen av dem född.

376
Det står Rusth. = rusthållaren.

377
Djursdala / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-07-27
« skrivet: 2004-02-17, 20:09 »
Don,
 
The house called Ljungbacka that you have found on the map was built in 1936 (according to the book Sveriges Bebyggelse [1957]). There is no place called Ljungbacka in the 1891-1899 parish record (husförhörslängd) for Djursdala. So your Ljungbacka must be located somewhere else than in Djursdala.

378
Hej!
 
Efter Andersdr tycker jag det står Johans i Hysinge.
 
mvh Stefan

379
Fagerström / Äldre inlägg (arkiv) till 05 oktober, 2009
« skrivet: 2003-12-13, 16:54 »
Hej!
 
Angående Fagerströmmarna med anknytning till Tuna, Hallingeberg och Skatelöv m fl platser så snubblade jag för en tid sedan över ett mål vid Sevede häradsrätt som berör just dessa personer. Jag har ingen anknytning till dem själv, men då det ser ut att ge nya pusselbitar till den intressanta diskussionen ovan så återges här de genealogiskt intressanta delarna av målet:
 
Sevede häradsrätt, renoverad dombok, vintertinget 1753 29/1, ? 26:
 
CronoBefallningzmannen hr Johan Johansson anmälte för Rätten at qwinspersonen Brita Hinricsdotter har d. 20 augusti nästl. år, såsom strykande omkring landet, utan Pass, af Cronobetjenterne blifwit fasttagen, och derefter öfwertygad, at hafwa begått Stöld, uti Stolpetorpet här uti Wimmerby Sockn, nemln uti pgr 3 D. Srmt, en half siden myssa gul och hwit, et Skärduks Kläde, och et par hemmasydde hwita handskar och 3 alnar lärft, ifrån Pigan Kerstin Pärsdotter, och ifrån bemte Pigas fader Per Börjesson i berde Stolpetorp, 3 sämskade Baggehudar, jemwäl et betsel wid Hwena Kyrka, Mons Larsson i Tälleryd tilhörigt; tå(?) berde Brita Hinricsdotter om sig bekänt, at wara född uti Cronobergz län albo härad, Skatelöf Sockn och hemmanet Nygård, at des fader warit Länsman, wid namn Hinric Hansson som bor uti areda(?) Sockn samma härad och Gun(?)hult, och skall hon för 5 åhr sedan kommit derifrån orten til sine faderbröder i Tiust frälsefogden Carl Gustaf Fagerström på Blekhem och Mårten Hansson uti Hallingeberg Sockn på hemmanet Borghult, hwarest hon warit wistande til år 1751, då hon begifwit sig til Westerwiks Stad, at tjena hos handelsmans änkan Ingrid Lind, till 20de tiden Jul 1752, då hon blifwit gift med en Soldat af Hennes Maijts Drottningens Lifregemente och Majorens Compagnie wid namn Fridrick Kroger, wistande i Callmar, och har hon sagt wid ertappandet, sig wara sinnad, at resa til sin Moder, och der förblifwa under sin barnsäng, hafwandes wid midsommars tijden fått af sin Moder en swart(?) häst, som nu är i Tweta. Under det hon således for [= för] CronoBetjenterne bekänt uti Hullingzryd, har hon af resande folk igenkänts, at wara Lansmansdotter från Cronobergz län, och at hon stulit sedan hon war 12 år gammal, samt för någre åhr sedan wid Åreda Ting uti ofwannämde Län, tillika med flere, för stölder blifwit dömd til döden af wice häradshöfdingen Gustorff(?), och til des Ransakning öfwer hennes här i orten begångne brott måtte Komma at undersökas är hon worden til Callmare Slott fangslig [= fängslig] försänd, då under wägen hon 2ne g. rymt, men efter ertappandet antel. [= änteligen] blifwit framförd til Callmare, derifrån hon ej förr än nu til detta Ting Kunnat uphämtas för des under arresten mellanKomne barnfödande. I medlertid är hos Konungens Höga Befallningzhafwande föregående omständigheter anmälte, med anhållan, at genom brefwäxling få underrättelse från Cronobergz Län och Tjust, om så förewetter(?), som omförmält är, hwarpå dock ej ännu något swar erhållits.
 
Brita Hinricsdotter stältes för Rätten och sade hon sig wara 22 år gammal född i Cronobergz Län, Albo Härad, Skatelöfs Sockn, och hemmanet Nygård, af förafskedade CronoLänsmannen Hinric Hansson och des hustru Cajsa Ericsdotter, lefwandes modren ännu, så mycket hon wet, men fadren är henne blifwit berättadt wara för 1 år sedan med döden afgången.
 
På frågan, om Brita tilförene warit lagförd för tjufweri, nekade hon aldeles, med högt bedyrande, det hon aldrig förr än nu den lasten öfwat, utan med många tårar beklagar, at hon, uti sine unga år, skolat låta sig nu till en så graf synd förleda.
 
Frs Brita, om hon ei Kände de Personerne, som på Hullsfred gästgifware Gård angifwit henne, förut hafwa blifwit til döden dömd? Sware hon Kände dem ej, men deras tal hörde hon, och at de sade henne wara Länsmansdotter från Crono Bergz Län och hennes namn wara Brita Dordi.
 
Brita tilspordes om Stölden i Stolpetorpet, då hon sielf berättade, at förl. Sommar en afton har hon tagit sig det oråd(?) före, at til någon hjelp til sin resa stiäla följande persedlar:
 
3ne Baggeskin på en stång i stugan nu wärderade a 1 d.3. ______ do en halfsidens myssa, stoppad, 1. ______ 1 Par hwita qwinshanskar 20 ____ do Contant 24 ____ ________ 5. 12. ___
bekannandes Brita, det hon tagit 3ne sidstnämde persedlar, uti Kammaren utur en Kista, hwilken dock warit olåst.
 
[- - -]
 
Frs widare Brita hwar hon fått den häst och sadel, som hon hade uti Hullsfred, när hon blef fasttagen? Sw den har jag fått af min moder, nekade dock at fadren wetat deraf, eftersom och hennes föräldrar flere år lefwat åtskillde.
 
Frs Brita, om hon är el. warit gift? Sw nej, men hon är förlofwad med en Tysk Solldat wid Drottningens LifRegemente, och Capiteins Ysedoms Compagnie, Fridric Kröger, hwilken är fader til hennes barn, det hon under arresten i Callmar framfödt och han sielf låtit det i Calmar Christna, hafwandes han och tilsagt henne äktenskap så före häfdandet, som efter barnafödandet, det han äfwen in för KrigzRätten i Calmar widgått, och ej lärer ändra, men at ej wigslen straxt kommit at gå för sig, är denna ledsamhet orsak, i hwilken hon nu råkat uti.
 
Innan dom kunde avkunnas ville rätten inhämta mer information om Britas förehavanden i Tjust och Västervik samt Kronoberg.
 
Hälsningar
Stefan Karlsson

380
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-11-17
« skrivet: 2003-11-06, 21:29 »
Thomas,
 
föräldrar till den Anna Lena som föddes 1816 12/9 i Yttermåla under Ytternäs var dragon Jonas Kleij(?) (enl. hfl född 1790 7/2(?) i Mörlunda sn) och hans hustru Lisa Månsdotter (enl. hfl född 1787 6/7(?) i Kristdala sn). Källor: Tuna C:2 s 281, A I:5 s 119, A I:6 s 209, A I:7 s 244.

381
Det står Pär och h. Cherstins i Äng.

382
Kalmar län, Genline / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-05
« skrivet: 2003-10-05, 19:53 »
Hej, Rosine!
 
Jag undrar om det inte står Wermdö trots allt. I födelseboksutdraget för Mortorp 1891 (GID 100008.57.32400) finns en anteckning vid Sigrid Maria där det står ... enl. dopattest af den 13/10(?) 1891 från Gustafsberg. Gustavsberg utbröts visserligen inte ur Värmdö församling förrän 1902, så jag föreslår att du kontrollerar närmare vad det står i Mortorps (och Värmdös) födelseböcker, men förmodligen var barnet framfött inom Värmdö församling - därav födelseorten i hfl - (och tydligen döpt där eller i Gustavsberg), men familjen var skriven i Mortorps församling.
 
Mvh Stefan

383
Djursdala / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-07-27
« skrivet: 2003-09-28, 00:20 »
Hej, Ingvar!
 
Dina antaganden är riktiga. Här är en sammanställning om Per Svenssons familj i Ingebo. Från vilket av Per Perssons barn härstammar du? Sven Persson, född 1722, och dennes son Lars Svensson, född 1750, är mina anor.
 
Hälsningar
Stefan
 
 
Per Svensson. Född 1700 (döpt 28/10) i Ingebo, Djursdala sn. Död 1758 (begravd 3/11) i Ingebo, Djursdala sn. Bonde i Ingebo, Djursdala sn.
Bosatt bl a 1722 och 1723 i Lilla Vi, Djursdala sn. Därefter bosatt i Ingebo, Djursdala sn. Okänt antal barn och giften. Första hustrun var sannolikt från Marstad, Djursdala sn, ty vid Sevede HT 1736 27/9 begärde Per Persson i Hallersrum fasta på 1/4 i Marstad Storegård som han dels ärvt och dels köpt 16/10 1734 av sina svågrar Per Svensson i Ingebo och Johan Persson i Marstad. En Annika Persdotter dog 1738 (begravdes 27/1) i Ingebo. Han kan vara identisk med den Per Svensson från Ingebo som gifte sig med Ingre Persdotter från Lilla Vi 26/12 1738 i Djursdala sn. Kan även vara identisk med den kyrkoväktare Per Svensson som gifte sig med pigan Carin Larsdotter från Ingebo 14/4 1751 i Djursdala sn.
--------------------------------------------------------------------------
Far: Sven Svensson.
     Blev 1701 artillerikusk och kom bort i Kurland med krigsfolket och hördes inte av mer (åtminstone inte före 1711, då hustrun ville träda i nytt gifte). Möjligen hette hans far Sven Larsson (ev. han som begravdes 10/4 1704) och hans farfar Lars Göransson, bosatt i Ingebo (nämns i inneliggande handlingar 1723 i Sevede häradsrätt G I:4).
Mor: Ingeborg Persdotter. Död senast 1741 [bou 17/11 1741]. Omgift med Jöns Johansson (död 1741 (begravd 9/7) i Ingebo, Djursdala sn, bonde i Ingebo, Djursdala sn).
--------------------------------------------------------------------------
 
Barn:
   Sven Persson. Född 1722 (döpt 25/9) i Lilla Vi, Djursdala sn. Död 11/12 1815 i Ingebo, Djursdala sn. Bonde i Ingebo, Djursdala sn. Ärvde genom testamente halva Ingebo efter styvfarfadern Jöns Johansson. Anges fr o m 1802 års husförhörslängd vara blind. Var vid sin död äldst i Djursdala socken. Gift 1743 med1 Elin Larsdotter. Född 1727 (döpt 22/1) i Ål, Södra Vi sn. Död 1797 (begravd 25/10) i Ingebo, Djursdala sn.
 
   Esaias Persson. Född 18/4 1725 i Ingebo, Djursdala sn. Död 30/1 1759 i Ingebo, Djursdala sn. Ogift.
 
   Per Persson. Född 15/8 1727 i Ingebo, Djursdala sn. Död 13/9 1796 i Ingebo, Djursdala sn. Bonde i Ingebo, Djursdala sn. Efterlämnade enligt bouppteckningen sex barn (tre döttrar och tre söner) från första giftet samt dottern Margareta och sonen Jonas från andra giftet. Bouppteckning 27/9 1796 (Sevede häradsrätt F III a:5, s 661). Gift 1:o 1/12 1760 i Djursdala sn med Margareta (Maria) Jönsdotter. Född omkring 12/4 1741 [åu i db]. Död 14/5 1782 i Ingebo, Djursdala sn. Gift 2:o 16/3 1783 i Djursdala sn med Ingjerd Jonsdotter. Född troligen 4/4 1743 i Djursdala sn [hfl]. Levde 1796.
 
   Karin Persdotter. Född 24/1 1730 i Ingebo, Djursdala sn. Död 26/12 1805 i Hallersrum, Djursdala sn. Gift med Jon Ericsson, bonde i Hallersrum, Djursdala sn.
 
   Erik Persson. Född 19/8 1732 i Ingebo, Djursdala sn.
 
   Maria Persdotter. Född 2/1 1735 i Ingebo, Djursdala sn.
 
------------------------
1) Vigseln noterad två gånger: i Södra Vi vigdes 1/11 1743 drängen Swen Pehrsson i Ingebo med pigan Elin Larsdotter från Åhl, i Djursdala vigdes 1743 (26/12?) Sven Pärsson i Ingebo med Elin Larsdotter.

384
Hjorted / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-02-02
« skrivet: 2003-08-30, 23:55 »
Hej, Esbjörn!
 
Familjen återfinns i torpet Hökenäs under Hökfors (Tuna A I:1, s. 65 och 126). Några ytterligare uppgifter om dem har jag inte.

385
Frödinge / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-17
« skrivet: 2003-06-22, 22:24 »
Sven Mårtenssons och Ingrid Svensdotters dotter Ingeborg hade av våda blivit brännskadad och senare avlidit. Av detta blev det tingssak för att utreda om någon varit oaktsam. Några mer direkta uppgifter om personerna har jag nog inte, mer än att det väl är sannolikt att den Mårten Svensson som 16/4 1762 dör i Hålbäckshult, 53 år gammal (d v s född omkring 1709), är son till Sven Mårtensson.

386
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-29
« skrivet: 2003-05-29, 13:24 »
Kerstin,
 
I 1817-21 års hfl (s 230) finns i Fjälster en dräng Per Berg, född 1784 24/5 i Vena. Han uppges ha kommit därifrån 1819. Lite längre ner på samma sida finns han som nygift i nybygget Fagerdal. Det kanske är den du söker.

387
03) Arkiv (diskussioner t o m 2006) / Köping, C:1, sid 244
« skrivet: 2003-05-25, 22:30 »
Hej, igen!
 
Det är säkert samma Kerstin som avses. Vid en ny titt blir jag aningens osäker på om det står 24 eller 25, men jag håller nog på 25 trots allt.
 
Jag tolkar hela notisen så här:
 
den 25(?) April. Kierstin Oluf P(?)ersons i Hörninge f. den 20
Daniel Klockare Jon Swensson i Hörninge
Knuth Per Knutzsons i Törneby. Martha(?) Olufz-
dotter i Kiöping, h. Kierstin(?) ...(?)
i Hörninge Pijgan Karin(?) Nielsd. ibm
 
Moderns namn är som sagt inte nämnt. Personerna fr o m Daniel är faddrar.

388
03) Arkiv (diskussioner t o m 2006) / Köping, C:1, sid 343
« skrivet: 2003-05-25, 21:05 »
Hej, Birgitta!
 
Det står Anna Mr Erikz Skrädarens hemma döpt och så följer faddrarna. Fadern till Anna var alltså en skräddarmästare vid namn Erik.

389
03) Arkiv (diskussioner t o m 2006) / Köping, C:1, sid 244
« skrivet: 2003-05-25, 20:59 »
Hej!
 
Faderns patronymikon slutar på -sons. Barnet föddes den 20/4 och döptes den 25/4. Lägger in en bild också om någon vill komplettera.

390
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-29
« skrivet: 2003-05-25, 20:46 »
Therese,
 
Jag förmodar att det är den Nils Carlsson som blev arrendator i Holfredstorp du menar? I så fall är hans närmaste anor dessa (nr 3 var syster med min fm mf mf m):
 
1. Nils Carlsson. Född 1/7 1775 i Lilla Höckhult, Höckhult, Kristdala sn [fb]. Död 26/12 1832 i Holfredstorp, Tuna sn [db]. Först bonde i Smedserum, Tuna sn, men från 1812 arrendator i Holfredstorp, Tuna sn.
 
Gift 31/10 1802 i Tuna sn [vb] med Anna Persdotter. Född 27/12 1780 i Gåsefall, Tuna sn [fb]. Död 21/7 1867 i Holfredstorp, Tuna sn [db]. Dotter till Per Nilsson.
 
                               
*** I ***

 
2. Carl Månsson. Född 1748 (döpt 18/12) i Lilla Höckhult, Höckhult, Kristdala sn [fb]. Död 15/2 1816 i Holfredstorp, Tuna sn [db]. Vid vigseln dräng i Lilla Höckhult, Höckhult, Kristdala sn [vb]. Bosatt 1795 i Malghult, Kristdala sn [svärmoderns bou]. Flyttade 1812 med hustrun från Kristdala sn till Holfredstorp, Tuna sn.
 
Gift 1774 i Kristdala sn [vb] med efterföljande ana.
 
3. Maria Nilsdotter. Född omkring 1750 i Kristdala sn [hfl]. Död 29/11 1828 i Holfredstorp, Tuna sn [db]. Saknas i fb. Vid vigseln piga i Stighult, Systertorp, Kristdala sn [vb].  
 
Gift 1774 i Kristdala sn [vb] med föregående ana.
 
 
                               
*** II ***

 
6. Nils Börjesson. Född omkring 1726 [åu i db]. Död 1801 (begravd 25/10) i Stighult, Systertorp, Kristdala sn [db]. Bonde i Stighult, Systertorp, Kristdala sn. Vid vigseln bosatt i Systertorp, Kristdala sn [vb].  
 
Gift 1:o 14/6 1747 i Kristdala sn [vb] med efterföljande ana.
 
Gift 2:o 25/9 1796 i Kristdala sn [vb] med Lisa Nilsdotter. Vid vigseln bosatt i Tälge.
 
7. Elisabet Nilsdotter. Född omkring 1727 [åu i db]. Död (vid 68 års ålder) 15/6 1795 i Stighult, Systertorp, Kristdala sn [bou; db]. Vid vigseln bosatt i Källehult. Bouppteckning 22/6 1795 (Tunaläns häradsrätt F III a:7, s 191).
 
Gift 14/6 1747 i Kristdala sn [vb] med föregående ana.

391
Västervik / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-01-24
« skrivet: 2003-05-22, 22:02 »
Inga-Britt,
 
I Arkion (utdrag ur hfl 1890) hittar jag endast 1 person i Västervik som hade fältskär angivet som yrke. Han hette Johan Levin, var född 1842 i Sandhem, Skaraborgs län, och bodde 1890 i Östra kvarteret nr 6.

392
03) Arkiv (diskussioner t o m 2006) / Räpplinge, C:3, sid 135
« skrivet: 2003-05-18, 22:18 »
Hej!
 
Kan det inte stå Modern, pigan Brita Stina Andersdotter ifrån Tomteby, (der hon framfödt barnet,) 26 år g.
 
Mvh Stefan

393
Dalhem / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-11-26
« skrivet: 2003-05-12, 20:33 »
Tack, Pernilla!
 
Nu hittade jag Johan David Steen i hfl för Lofta. Han dog på Överum 1812 9/9. Enligt dödboken var han född 1735 18/11 i Stockholm och son till grosshandlaren och brukspatronen Carl Steen och dess fru Magdalena (Darson??). Han gifte sig 1763 14/7 i Västervik med Helena Maechel, född där 1746 1/11 som dotter till Didrik Maechel.  
 
Hittade Magdalena Steen på Totebo i Hjorteds sn på 1770-talet där hon var gift med Christer Mörner. (Enligt uppgift i DISBYT var hon född 1738 i Stockholm så det kan ju vara en syster.)
 
Kopplingen till Stockholm var intressant eftersom en av mina anor arbetade åt Johan David Steen på Tyllinge efter att ha flyttat dit från just Stockholm.

394
Dalhem / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-11-26
« skrivet: 2003-05-10, 22:50 »
På 1760-talet och fram till 1772 arrenderade handelsmannen Johan David Steen garveriet vid Tyllinge i Dalhems socken. Är något känt om hans ursprung eller familjeförhållanden?

395
...uti siöen Lermoon. Sjön Lermon ligger inte långt från Kolsebro.

396
Södra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-07-18
« skrivet: 2003-05-10, 16:32 »
Marilyn,
 
According to the household examination rolls for Frödinge 1879-1886, p. 10, Carl Oskar Carlsson lived with wife and one son at Holmen under Alsta no. 1. His wife Johanna Vilhelmina Larsdotter died there on Dec. 4, 1879. Both Carl Oskar and his son Carl Johan Emil moved to America in 1880 (this is also confirmed by the utflyttningslängd where two males are listed).

397
04) Äldre inlägg 1998-2003 / Genline födelseort mm
« skrivet: 2003-04-02, 23:14 »
Hej, Jessica!
 
Födelseorten är Täfvelsås och han ser ut att vara född det datum du anger. På Olof bör det stå utfattig och på Elias och Ewa ha fattigunderstöd. Yngsta dotterns namn är nog Anna Maria, men bör framgå bättre i födelsebok.
 
Hälsningar Stefan

398
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-29
« skrivet: 2003-03-20, 18:27 »
Hej, Therese!
 
Carl Magnus Aronssons förfäder finner du här ovan i ett inlägg från 18 maj 1999 kl. 22.14. (Eftersom han var min farfars mormors far så finns han även nämnd på min hemsida - adressen finner du om du klickar på mitt namn.)
 
/Stefan

399
Frödinge / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-03
« skrivet: 2003-03-17, 22:49 »
Elof föddes i Grindtorp(et) under Hålbäckshult.
 
Mvh Stefan

400
Kalmar län, Genline / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-06
« skrivet: 2003-02-16, 22:33 »
Sam,  
 
Före Johan Mårtenssons namn står det Torparen. Födelseplatsen tyder jag till Skarpträ.... År 1740 fanns en plats Skarpeträdet under Källsberg nr 3 i Blackstad. Det är nog samma plats det är fråga om här.

401
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-03-16
« skrivet: 2003-02-16, 19:33 »
Hej, Lars-Inge!
 
Ida Kristina Vinqvist inflyttade till Tuna socken 11/11 1880 (attest nr 53). Hon kom då närmast från Vena socken (något svårtytt, men det bör stå Hvena). Hon var i Tuna bosatt i Mjöshult under Väderum, i Alebo under Holfredstorp och till sist i Smedserum varifrån hon 1886 utflyttade till Hjorted. Under hela tunavistelsen står hennes födelseort som Stockholm, dvs. ingen församling är angiven.
 
Hälsningar  
Stefan

402
Sabelsköld / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-07-01
« skrivet: 2003-02-16, 17:38 »
Att brudens namn saknas i Tunas vigselbok förekommer tyvärr då och då vid den här tiden. Av drygt 1000 vigda par på 1700-talet saknas namn på bruden i cirka 70 fall. Eftersom lysningsavgifter rapporterades till länsstyrelsen åren 1732-1748 kan möjligen några av de saknade namnen återfinnas bland länsstyrelsens verifikationer (i detta fall Kalmar länsstyrelse, landskontorets arkiv, VaLA), men antagligen inte, då prästen väl vanligen skickade in en avskrift av vigselboken.
 
Södra delen av Tuna församling överfördes 1972 till Kristdala församling. Som ett resultat av detta kom bland annat Skälsebo att hamna i Kristdala.
 
Kan även nämna att det Mogårdshult som nämns ovan ska vara Nogårdshult.
 
Enligt 1740 års mantalslängd fanns det då en Samuel Johansson med hustru i Skälsebo. Det bör vara denne Samuel Johansson som dog 1757 14/8 i Skälsebo genom wådelig händelse genom eld i en fälla, 76 år gammal. Kan detta ha varit Johan Samuelssons far?
 
Vänliga hälsningar
Stefan

403
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-03-16
« skrivet: 2003-02-07, 19:32 »
Hej, Dan (och Sam)!
 
Det är säkerligen Hemseboda som avses i notisen, men skrivaren ser ut att ha kastat om två av bokstäverna, för det ser snarare ut att stå Hmeseboda (något jag f.ö. inte observerade när jag kontrolläste dessa år i Tuna åt PLF härom året).
 
Mvh Stefan

404
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 6.2.2003
« skrivet: 2003-02-05, 19:08 »
Hej, Dan!
 
Var har du funnit denna uppgift, mer precist?

405
dog af wattusot, Vice Nämde- och fierdingsmannen Jacob Jöransson i H...

406
Änkling: Jacob Jöransson ock pig. Dejan i Törnesfalla prästegård  
Sara Andersdr lyst 1 g: d. 13 Sept. wit[tne] Erik Jonsson i ...
wigdes d. 28 october
 
Tycker det står Wågsunda efter Erik Jonsson vilket i så fall bör avse byn Vångsunda.

407
I Törnsfalla = grannsocknen Törnsfall.

408
Hej, Dick!
 
Jag går bet på faderns förnamn, men i övrigt bör det stå följande:
 
Föräldrar: Coopvaerdie  
Capitaine (Jes?) Asmusson och des fru Magdalena Char-
lotta Fischer, gammal 34 år.  
Faddrar: Fält-presten J.M. Cederblom, coopv. capitaine  
Joh. Olofsson, Do (= dito) Anders Wilhelmsson, Fru Bruks-
patronessan Anna Marg. Hultman, Fru Brita  
Regina Asmusson och Demois. Anna Christ. Palmgren
 
Vad en coopvaerdiekapten är beskrivs under Yrken: Yrken J–L: Kofferdikapten (Coopvaerdiekapten).

409
04) Äldre inlägg 1998-2003 / Ukna 172.26.23200 Vad står det?
« skrivet: 2003-01-04, 20:50 »
Det står:
Inhysesman från Pen-
ningstorp, har Lemnat
efter sig 6 barn 5 Söner och
en dotter _ begrofs den 29

410
04) Äldre inlägg 1998-2003 / Hfl AI:13 Locknevi, Jean Majgren
« skrivet: 2003-01-04, 16:43 »
Hej, Anneli!
 
Jag tror det kan stå:  
u. äk.sk.löfte lägrat Charl. Wetterqvist(?) i Odensvi
död d. 17 Nov. 1862
 
Stefan

411
Hej, Anneli!
 
På mikrokortet framgår texten något tydligare:
samma dag wigdes d. Carl Larsson och P. Karin Isaksdr i Höghult
 
Stefan

412
04) Äldre inlägg 1998-2003 / DB C:4 Locknevi 1758-1792
« skrivet: 2003-01-04, 16:32 »
Hej, Anneli!
 
På mikrokortet syns det att dödsdatumet är den 19 augusti och att dödsorsaken mycket riktigt är tärande feber. Orten är Fenjebo, dvs. dagens Fängebo.
 
Stefan

413
Det står Oppeb. vilket väl avser grannsocknen Oppeby.

414
Kalmar län, Genline / Äldre inlägg (arkiv) till 26.1.2003
« skrivet: 2002-12-31, 15:49 »
Hej, Lena!
 
I A I:9 står det Tirser., dvs. Tirserum, dvs. dagens Tidersrum. (GID för A I:6 fick jag inte fram.)

415
Läshjälp på Genline / Äldre inlägg (arkiv) till 28.12.2002
« skrivet: 2002-12-28, 20:18 »
Hej, Micke!
 
Här är mitt förslag (texten svårläst i kanten):
 
19de [paret] d. 22 ungkarlen hemmansbruk. Johan ...
son, och änkan Ingeborg Jörnsdotter i Amund...
röd. Lysn. Chartha 24 s. smt
Laga afwittring
Behålna Bo Summan 222 d. 31 s. smt är  
änkan tilerkänd

416
Hej, Nina!
 
Det står:
Johan Pehrssons och hust. Ebba Jönsdrs barn i Dwärsta, föddes
dn 26 aprill, döptes dn 29 Ejusdem

417
04) Äldre inlägg 1998-2003 / Nils Larsson tuna Läshjälp
« skrivet: 2002-12-26, 20:01 »
Hej, Lars!
 
Notis nr 24 lyder:
d. 12 Decemb. Nils Swänss. f. Gåsefall.
Fadd. Carl i Tuna. Swän i Wån-
ga. hust Ingiärd i Fiälster. Kir-
stin i Ösebo.
 
Om det i stället var Nils Larsson i notis nr 23 du menade så lyder den:
d. 31 Octob. Nils Larsson f. Hökenäs.
Fadd. Anders i Himsebo. Jöran i
Syserum. En Jungfru från
Hökefors. En hustru från Qwar-
nenääs.
 
Föräldrarnas namn nämns således inte (utöver faderns förnamn indirekt).

418
Läshjälp på Genline / Äldre inlägg (arkiv) till 28.12.2002
« skrivet: 2002-12-23, 00:09 »
Kerstin,
 
De tycks ha flyttat till Lägstale (Lekstale) 1837 där de kan återfinnas (på sidan 55 i samma längd).

419
Motala / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-03-11
« skrivet: 2002-12-22, 23:23 »
Madeleine,
 
Hittade Edit i Sveriges dödbok 1950-1999 (postadressen är den som gällde i november 1970). För 1951 finns det färre uppgifter på CD:n vilket gör det lite svårare att hitta David, utan att känna till födelsedatum.
 
18970116-2100
Pettersson, Edit Augusta
Dysätersg 7
591 00  Motala
Död 19/3 1971.
Kyrkobokförd i Motala, Motala kn, Östergötlands län.
Född 16/1 1897 i Hammar (Örebro län).
Änka (2/4 1951).
--------------
Födelseförsamling i källan:
HAMMAR (Örebro län)
Källor:
RTB 71, MTL 71
 
Detta inlägg har flyttats från Efterlysningar, David Algot Pettersson och Edit Augusta Dyyk!.
Magnus Hjärtström, moderator

420
Kalmar län, Genline / Äldre inlägg (arkiv) till 27.12.2002
« skrivet: 2002-12-08, 23:18 »
Hej, Agneta!
 
Här är ett förslag till tolkning:
 
Undergått 2 års allmänt arbete i/å(?)  
Malmö enl. K.B. i Kalmar utslag d. 25/10 61
dömd 1846 för 1 resan snatteri(?)
dömd den 11 Juni 1858 för  
1ta resan stöld.
 
1868 dömd för våld mot
Kronobetjent(?) till Sex /6/ må-
nars fängelse. Warit tilltalad
för mordbrand.
 
På Malmö fästning  
7/10 69 - 27/9 71, ...(?) försvarslös(?), enl. fr. Kommen-(?)
dante Emb. ing.(?) skrifvelse af d. 31/12 69.

421
Pilo / Äldre inlägg (arkiv) till 05 februari, 2005
« skrivet: 2002-11-20, 20:47 »
Tack för klarläggandet, Bo. Med facit i hand går texten även att tyda till Kloo, vilket det uppenbarligen måste stå. Ber om ursäkt för det falska alarmet...
 
Mvh
Stefan

422
Pilo / Äldre inlägg (arkiv) till 05 februari, 2005
« skrivet: 2002-11-17, 23:08 »
Upphittad person: Enligt 1740 års mantalslängd fanns då en ogift föravskedad kvartermästare vid namn Matth. Piloo på Sjösbo i Rumskulla församling, på gränsen mellan Småland och Östergötland. Efternamnet är aningen svårläst, men jag är ganska säker på att det står Piloo.
 
Mvh
Stefan

423
Åtvid / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-12-09
« skrivet: 2002-11-14, 22:13 »
Marie,
 
Du är i rätt län. Slevringe, liksom tätorten Åtvidaberg, ligger båda i Åtvids socken. På bilden skymtar Åtvidaberg till höger.
 


 
 
Detta inlägg flyttades den 14 mars 2009 från Östergötland, Var ligger platsen?
Magnus Hjärtström, moderator

424
04) Äldre inlägg 1998-2003 / Locknevi 1720
« skrivet: 2002-11-02, 14:28 »
Hej igen, Annelie!
 
Antar du menade detta barn (sid. 97, födda 1719):
 
Nilses dr Catharina i Sopetorp, född d. 29 Nov. döpt d. 6 Dec.
 
Staffan i Bäckefall, Lars Sunesson i Höslät,  
Carl i Åninge, Jon Jönsson i Östankärr, Erich i Åninge,
hu. Maria i Sopetorp [samt något svårläst ovanför], hu. Karin i Åninge,  
P. Kerstin i Berk(?), P. Brita i Sopetorp

425
04) Äldre inlägg 1998-2003 / Djursdala Genline
« skrivet: 2002-10-31, 19:35 »
På mikrokort var det lite lättare att tyda så så här bör det nog vara:
 
d. 23 Dito Isack Nilssons Pärssons d. i Marsta Bäckhult Gunnela. Test: Jöns Jonsson i Hallersrum, Jöns Johansson i Ingebo, h: Ingel i Hallersrum, h: Karin i Rummet

426
Svanshals / Svanshals C:1
« skrivet: 2002-09-25, 21:19 »
Hej, Per!
 
Detta är mina tolkningsförslag till de två notiserna:
 
Julii d. 27 En fregdag k. 12 föddes Eliæ Swenssons och Catharinæ Pärs:
dotters förste son i Swanshals by, som af Dno Engström d. 29 ejusd:  
Christnades kallad Swen. Witnen: Pär Jönsson i Dalbeta.
Jonas Larsson i L. Yxnekulla. Anders Swenss. --- Renstad.
dr: Erich Larss. i Swanshals. dr: Olof Nilss. i Särtzhöga. dr: Erich  
Nilss. ibm. Pastoris hust: Matron: Anna Margaretha Steen:
hammar. H. Karin Claësdr i byn. P. Elsa Larsdr. ibm. p. Maria  
Larsdr. i prästg. p. Maria Pärsdr i Dalbeta. P. Brita i byn.
 
 
April d. 14 --- 6. p.m. föddes Erland Jonssons [Jönssons?] och hustru Kjerstins  
Carlsdotters f.(?) dotter uti Svanshals by, som d. 15 ejusdem
som är(?) 1 Bönedagen(?) af innewarande(?) åhr, Christna-
des af Adj. ---  --- kallades Margaretha.
Witnen: --- Jöns ---, Rusthållaren(?) Lars(?) Jons- [Jöns-?]
son i Zolberga(?), dr. And. Erichsson(?) i St. Yxnekulla, dr. Jöns
Davidsson(?) i Swanshals. Jungfru Cathar. på ---
land(?), hustru Kerstin(?) Sunesdr(?) i St.(?) Yxnekulla,
p. Kjerstin Månsdr(?) i  ---, p. Kjerstin  
Persdr i St. Yxnekulla

427
Genline / Äldre inlägg (arkiv) till 19.11.2002
« skrivet: 2002-09-22, 22:44 »
Hej, Bosse!
 
Så här tycker jag det står i de tre fallen:
 
V. organist o. Schollär. i Hults Sn; begått H. H. nattv. den 28 Jul. 1861.
 
Beskedet är af den 23 april 1864 (som i brist på utrymme hamnat i dödkolumnen)
varit frivillig, kort tid, i danska arm?n
I handel i Ekesjö sedan Nov. 61
V. organist o. Schollär. i Hults Sn
Begått H. nattv. den 1861 28/7
 
Varit frivillig i danska arm?n
Kom i handel i Ekesjö i Nov. 1861.
är schollärare.

428
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 6.2.2003
« skrivet: 2002-09-21, 21:31 »
Hej, Barbro!
 
Spännande, det här vore ju intressant att lösa, så jag gör ett försök. Någon Charlotta Svensson finns inte född i Tuna socken 27/12 1868. Däremot finns en Matilda Charlotta Svensson, född där 27/12 1867. Kan det vara rätt person? Hon utflyttade sedermera (1888) till Locknevi sn och var då fortfarande ogift. Hon var dotter till Sven August Johansson och Eleonora Charlotta Månsdotter i Mörtviken under Tuna gård. Sven August var född 21/11 1828 i Tuna sn och var son till Johan Peter Magnusson och Maja Stina Nilsdotter i Mörtviken. Johan Peter var i sin tur född 28/4 1796 i Tuna sn och var son till Magnus Carlsson och Maria Persdotter i Mörtviken. Och vips så har vi här två personer som har samma initialer som de på skåpet - MCS och MPD! Johan Peters föräldrar gifte sig visserligen inte 1791 utan 1784, men detta kanske kan vara en ledtråd att nysta vidare på? Jag har inte följt personerna genom alla husförhörslängder så det kan vara värt att kontrollera uppgifterna en extra gång.
 
Hälsningar
Stefan

429
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 18.9.2002
« skrivet: 2002-09-18, 22:30 »
Händelsen finns återgiven av Sven Bankeström i Från flydda tiders Kristdala och Tunalän, del III (1997), s 230 ff. Mordet på knallen Lars Svensson från Bokhult, Toarps socken i Ås härad i Älvsborgs län ägde rum natten mellan den 19 och 20 februari 1828 i Fnyrefall. Kroppen blev nedsänkt i Hjortgölen ett stycke därifrån och återfanns den 4 juli 1828 av torparen Petter Knutsson från Kvilleberg. Skyldig till mordet befanns Anders Blomberg i Fnyrefall vara. Hans hustru frikändes dock. Ett par vittnen återgav även vad parets fyraårige son sagt till dem, men rätten kunde ej fästa avseende vid dessa vittnesmål då de endast handlade om vad de hört pojken säga och inte vad de själva sett och hört. Blomberg dömdes till döden genom halshuggning och stegling. Avrättningen, som var den sista i Tunaläns härad, ägde rum i Krokstorp i september 1829.

430
Södra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 6.11.2002
« skrivet: 2002-09-07, 21:06 »
Hej, Kristian!
 
Platsen heter Järneke och var vid denna tid ett eget hemman om 1/2 mantal, varav Nils Staffansson brukade 1/8 mantal (enl. 1740 års mantalslängd).

431
Hi Peg,
 
Here is the text from the husförhör 1826-1832:
Bötat för enfalt hor med Pigan  
Anna Stina Hansd:r i Nyängen
1828.
which means he had paid a fine for adultery with the woman mentioned.
 
And this is what the death record for the former volunteer Peter Petersson says:
F.d. volontär. Född i Käbbo 1788
1/8 af Peter Månsson och dess Hus-
tru Lucia Persdotter. Varit
gift med Lisa Svensdotter
ifrån hvilken han 1835 blef
skiljd för sin otrohets skull,
sedan han med henne aflat
2 Söner och 2 Döttrar, af hvil-
ka en son är död. Bevistat
kriget i Finland 1808 samt
i Tyskland och Norrige 1813
och 1814.
That is, Peter and Lisa got divorced in 1835 due to his unfaithfulness. It also says that Peter had  
attended the war in Finland in 1808 and in Germany and Norway in 1813 and 1814.
 
Regards,
Stefan

432
04) Arkiv (diskussioner t o m 2006) / Kungsholm, inflyttade
« skrivet: 2002-08-30, 21:12 »
Christina,
 
Det står Kungs-Barkarö, Arboga och Forss. Sonen heter Hadar Gustaf Adolf.

433
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 18.9.2002
« skrivet: 2002-08-27, 23:47 »
Hej!
 
Ja, jag kan komplettera med några uppgifter om Maria:
 
Maria Jönsdotter gifte sig 26/12 1807 med torparen Nils Månsson i Sandshult under Väderum och flyttade dit med sin son. Hon dog sedermera 4/9 1844 i Möckelhult under Kronoberg. Maria var född 19/9 1778 i Modal under Holfredstorp som dotter till torparen Jöns Nilsson (född ca 1737, död 10/4 1800 i Modal) och hans hustru Sara Henriksdotter (född 12/4 1742 enligt hfl, i så fall dotter till Hindrik i Modal, som i sin tur torde vara den torpare Hindrik Olofsson som var bosatt där 1739).
 
Hälsningar
Stefan

434
Genline / Äldre inlägg (arkiv) till 19.11.2002
« skrivet: 2002-08-27, 20:15 »
Hej, Lisbeth!
 
Så här tyder jag det:
 
Anno 1719 d. 8 Februarii undergick Smedens Anders Wredbergs hustru Maria Joenssdotter Kyrkioplicht för det hon sofwande qwedt(?) sitt barn ut(?)lofwandes här efter genom Gudz nåd at taga sig til wara och låta sina späda Barn sofwa allena i waggan.
 
Hon hade alltså av våda kvävt sitt barn i sömnen.

435
04) Äldre inlägg 1998-2003 / Djursdala CI:2 1825-1860
« skrivet: 2002-08-18, 17:37 »
Hej, Anneli!
 
Det står: Kirstin Jaensdotter fr. Fattighuset. Född i socknen 1776 17/2. Varit gift /med/ Torp. Jaen Jonsson i Ensborg och efterlemnar, hvad kändt är, tre söner. Begrafven den 27 Aprill. Ålderdom. 80. Enka. Dödsdatumet är jag lite osäker på, kan vara 13, men även 18 eller 19 april. Backstugan Ensborg låg på Marstad nr 3.

436
Hej, Keth!
 
Bilden var lite suddig, men här är i alla fall några förslag:
 
Lovisa Christina:  
Ut Ex. ur Folkskol. 1865
admit. 1867 med försvarlig kunskap
 
Ida Beata:
Ut Exam. ur Småskol. 1866
 
/Stefan

437
Kalmar län, Genline / Äldre inlägg (arkiv) till 27.12.2002
« skrivet: 2002-08-08, 14:12 »
Hej, Lena!
 
Det ser ut att stå antingen Westervik eller Westrum, men jag håller nog på det senare, dvs. Västrum.
 
Mvh Stefan

438
Archive - General questions / Death Cd Lookup Needed
« skrivet: 2002-07-30, 17:21 »
For the early period (1950s and 1960s), the authorities didn't include names in the computer files that now have been used to create the CD.
 
The numbers are the unique personal identity numbers (personnummer) which basically tells when a person was born. The first two digits are officially not part of the personal identity number, but indicates the century in which the person was born. More information in English about personal identity numbers can be found here.

439
Archive - General questions / Death Cd Lookup Needed
« skrivet: 2002-07-29, 22:15 »
Jennifer,
 
1.
Could be this widow, who died in October 1954 in Äspinge (the CD doesn't include names before November 1970):
 
18780305-394
(Inga namn- eller adressuppgifter)
Död ?/10 1954.
Kyrkobokförd i Äspinge, Östra Frosta kn, Malmöhus län.
(Ingen uppgift om födelseort)
Änka.
--------------
Kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2000:
Äspinge, Hörby kn, Skåne län
Källor:
DOR 52-60
 
 
2.  
There was only one man, born 7 May 1887, who died in 1966 in Malmöhus län (died in Hörby which is close to Äspinge):
 
18870507-4154
(Inga namn- eller adressuppgifter)
Död 22/7 1966.
Kyrkobokförd i Hörby, del, Hörby kn, Malmöhus län.
(Ingen uppgift om födelseort)
Änkling (1955).
--------------
Kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2000:
Hörby, Hörby kn, Skåne län
Källor:
DOR 66, UTD 61-67
 
 
3.
18930504-3748
Kjellgren, Matilda
Sjörupsv 102
290 10  Tollarp
Död 20/9 1979.
Kyrkobokförd (1967) i Äsphult, Kristianstads kn, Kristianstads län. Mantalsskriven (1967) på samma ort.
Född 4/5 1893 i Äspinge (Skåne, f d Malmöhus län).
Änka (24/2 1974).
--------------
Kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2000:
Äsphult, Kristianstads kn, Skåne län
Födelseförsamling i källan:
ÄSPINGE (Malmöhus län)
Källor:
SPAR 80, RTB 79
 
 
4.
18930306-3730
Kjellgren, Viktor Edvard
Äsphult 7
290 11  Linderöd
Död 23/2 1974.
Kyrkobokförd i Äsphult, Kristianstads kn, Kristianstads län. Mantalsskriven (1967) på samma ort.
Född 6/3 1893 i Sankt Olof (Skåne, f d Kristianstads län).
Gift man (30/11 1918).
--------------
Kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2000:
Äsphult, Kristianstads kn, Skåne län
Födelseförsamling i källan:
S*T OLOF (Kristianstads län)
Källor:
RTB 74, MTL 71

440
04) Äldre inlägg 1998-2003 / Tryserum C:1, vigselnotis 1645
« skrivet: 2002-07-29, 17:00 »
Heikki, jag tackar och bockar för hjälpen - nu får jag skaffa fram ett lexikon!
 
Sven-Ove, uppgiften om Margareta hämtade jag från Linköpings stifts herdaminne, del 4:1, s 56, under kyrkoherdar i Tryserums pastorat, där Olavus Wigius, f. i Gransbo i Djursdala 1610 [- - -] ? 1700 uppges ha gift sig 26/1 1645 med Margareta Retzius, företrädarens dotter, f. 1629 27/2, ? 1708. Som företrädare till Olof Wigius står Nicolaus Benedicti Retzius, född 1594 21/10. Fadren, Bened. Cornukindius, kyrkoherde i Odensvi. [- - -] ? 1653 24/12.  
 
Mvh Stefan

441
04) Äldre inlägg 1998-2003 / Tryserum C:1, vigselnotis 1645
« skrivet: 2002-07-24, 22:57 »
Jag behöver hjälp att tyda denna vigselnotis från 26/1 1645 för dåvarande komministern Olof Wigius och kyrkoherdedottern Margareta Retzia. Om någon kan ge en ungefärlig översättning från latin vore jag än mer tacksam. Texten är hämtad från Tryserum C:1, sid. 25, och har Genline ID 166.40.72400.
 
/Stefan
 

442
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 18.9.2002
« skrivet: 2002-07-09, 22:13 »
Hi Ron,
 
I don't know what happened to Carl Fredrik Månsson so I can't say for sure which of his paternal uncles Carl Johan travelled with. But I'd guess it was Johan Magnus Månsson since he emigrated in the same year, 1869. The Swedish passenger lists might give a clue. They are searchable on the Emigranten CD, maybe someone with access to the CD can do a search for you, try with a query .
 
Best regards,
Stefan

443
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 18.9.2002
« skrivet: 2002-07-05, 23:16 »
Hi Ron,
 
Johan Magnus Månsson (b. Dec. 19, 1830) was a farm-hand in Råddehult, Vimmerby rural parish (A I:14 p. 177), when he married Clara Christina Persdotter on Aug. 24, 1858 in Tuna parish. She was born on June 23, 1838 in Knastorp, Tuna parish, and the daughter of Per Danielsson and Stina Cajsa Svensdotter. Johan Magnus moved to Knastorp where they had two children, Christina Josefina (b. 1859) and Johan August (b. 1866) (A I:16 p. 236 and A I:18 p. 244). In 1869 they emigrated to North America together with her mother. The departure of this and two other families from Tuna in May 1869 is described by the school teacher Johan Swensson in his book Tuna skate (1944), also related in Tuna - en smålandssocken (1999). They settled in Watertown, Minnesota. According to the book, Johan Magnus' father Måns Hansson had heard that settlers were short of tools and therefore he brought a big chest filled with iron lumber, old axes and different primitive tools - for which he had to pay an excess luggage charge of 6 rixdollar on the ticket to Gothenburg... (According to the book he joined the other persons to America in 1869, but according to church records he emigrated from Knastorp five years later, in 1874.) One of their neighbours, my great great grandfather, Johan Hindriksson (1827-1912), who lived in Knastorp, is said to have been present when the families left for America in 1869. Furthermore, a letter sent from America in 1934 by a Mrs. Hendricks (apparently identical to Christina Josefina above) says that Johan Magnus died in 1928, over 79 years old (age doesn't match, though), and his wife Clara in 1920.  
 
Are you related to Johan Magnus Månsson?

444
Örtomta / Örtomta, A1:14, gid 433.20.41000
« skrivet: 2002-05-30, 22:16 »
Hej, Bo!
 
Det står Sätra.

445
Hej, Eivor!
 
Enligt Libris är det del 5, som utgavs 1937:
Svenska gods och gårdar. D. 5, Skåne, [1], Nordvästra delen : Torna, Frosta och Färs härader
 
/Stefan

446
Viby / Viby, C:2, sid. 428, hjälp att tyda dödbok
« skrivet: 2002-05-26, 21:37 »
Det står Bryngelsdott..
 
/Stefan

447
Dödsorsak / Äldre inlägg (arkiv) till 16 juni, 2004
« skrivet: 2002-05-19, 18:54 »
Anne!
 
Jag får det till dödade af åskan.

448
Klockaren och organisten i Västra Husby, Lars Apelstam, var född 15/4 1784 i Svartingstorp, Frödinge sn. Hans föräldrar (f.ö. mina anor) var bonden Anders Månsson (född 26/2 1741 i Rumhult, Hjorted sn, död 23/6 1806 i Svartingstorp, Frödinge sn) och hans hustru Elisabet (Lisa) Johansdotter (född 12/1 1749 i Svartingstorp, Frödinge sn, död 12/11 1787 i Svartingstorp, Frödinge sn). Två av Lisas bröder antog namnet Apelstam: Sven, komminister i Löt i Östergötland (född i mitten av 1730-talet, död 27/11 1790 i Prästgården, Löt sn) och Lars (Lorens), kvartermästare och bosatt i Skirö sn (född omkr. 1740, död 23/3 1795 på Apelsnäs [Lorensnäs i hfl], Skirö sn).

449
Rumskulla / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-04
« skrivet: 2002-02-24, 19:48 »
Den person som Kenneth hittat, Maria Christina Larsdotter Mack, var enligt hfl född 1849 25/9 i Rumskulla sn. Hon var enligt fb dotter till torparen Lars Johansson Mack och Stina Lisa Samuelsdotter. Om det är rätt person - sex år skiljer som synes på födelsetiden - så ger en sökning på Mack i Rötter mer information om släkten.

450
Frödinge / Äldre inlägg (arkiv) till 15.11.2002
« skrivet: 2002-02-13, 21:16 »
Hej, Bengt och Torbjörn!
 
Här är några domboksnotiser som rör Brofall och som utgör grunden till min uppgift om Karin Bengtsdotters namn.
 
Sevede VT 1742 11/2:
1:a uppbud å 1/8ting skattekrono Brofall som Eric Jönsson och hans hustru i Frödinge enligt brev av d. 31 maj 1731 (ska vara 1741?) sig av svärföräldrarna Sune Jacobsson och Karin Bengtsdotter i Brofall tillhandlat för 100 daler kopparmynt. Deras son Bengt Sunesson bebor den andra åttingen.
 
Sevede VT 1743 21/2, ? 70:
Hustru Karin Bengtsdotter i Brofall stemt sin måg Eric Jonsson i Frödinge ang:de det måtte han wisa huruledes han blifwit ägare af 1/8ting i Brofall...
...Swaranden upwiste et Kiöpebref som han af Sune Jacobsson och och des hustru Käranden Karin Bengtsdotter under d. 31 Maii 1741 bekommit på 1/8tingen Skatte Crono Brofall för 100 d:r Kpp:mts kiöpeskilling...
 
Sevede VT 1743 22/2, ? 82:
Hos Rätten ingafs följande skrift:...
...1:o Bifaller iag Karin Bengtsdotter det kiöp, som min man Sune Jacobsson d. 31 Maii 1741 slutet med wår måg Eric Jonsson om 1/8ting uti Brofall, och erkänner iag den be...gade Köpeskillingen...
...3:o som iag Eric Jonsson nuförtiden ej behöfver min förb:te 1/8ting till Brukning, så uplåter iag den samma till min Swåger Bengt Sunesson, at emot 1 d:r 16 s. s:rmts årlig ...(?) till mig...
Vimmerby d. 22 Febr. 1743. Karin Bengtsdotter i Brofall K.B.D. Eric Jönsson i Frödinge E.I.S. Bengt Sunesson i Brofall B.S.S.
 
Sevede HT 1744 31/10, lagfartsprotokoll ? 29:
1:a uppbud å 1/8ting skattekrono Brofall som Bengt Sunesson därstädes enligt bevittnat brev av d. 28 juni 1743 sig av föräldrarna Sune Jacobsson och Karin Bengtsdotter i Brofall tillhandlat för 100 daler silvermynt.
 
Sevede HT 1753 15/11, lagfartsprotokoll ? 29:
1/8ting skattekrono i Brofall uppbjöds 2:a gången för Anders Eriksson i Boda, som han köpt av moderbrodern Bengt Sunesson i Brofall för 300 daler silvermynt enligt köpebrev 14 november 1753.
 
Sevede VT 1765 27/2, ? 89:
Anders Ericsson i Boda och dess moder Kjerstin Sunesdotter såsom ägare till varsin 1/8ting i Brofall, kärade efter stämning till nämndemannen Sven Ericsson, Måns Persson och Simon Johansson därstädes. Ville ha ersättning för timmer som svarandena fällt på en hopmark (använt till nya byn efter branden). Dessa tyckte sig ha rätt till det. En delning gjord av lantmätaren var ej tillhanda så målet sköts upp till nästa ting -> ST 1765 5/6, ? 42: De kom överens om att ersätta Anders Ericsson.
 
 
I Leonard Carlssons avskrifter av domboksnotiser från Sevede (i Vimmerby kommunarkiv) finns en notering från
Sevede ST 1750 19/5, ? 24, om att Bengt Sunesson i Brofall hade köpt 1/8 skattekrono i Brofall för 100 daler kopparmynt av föräldrarna Sune Jacobsson och Karin Petersdotter enligt köpebrev 1743 28/6. Uppbud 1744 31/10, 1749 3/2, 1749 18/5, fasta 1750 19/5 ? 24. Petersdotter måste här vara en felskrivning för Bengtsdotter, antingen i Leonard Carlssons avskrift eller i domboken.
 
 
Sven Bengtsson i Boda uppbjöd 1/3 av skattehemmanet Boda 1713 12/10. Detta hemman hade han löst av sin salig fader Bengt Persson, svågern Sune Jacobsson i Brofall och brorsönerna Anders och Sven Perssöner. Karin Bengtsdotter skulle därför kunna vara dotter till denne Bengt Persson.
 
Hon torde vara identisk med den änka Karin Bengtsdotter som dog av ålderdom 90 år gammal 1755 3/10 i  
Brofall, af sina barn lemnad i elände, begravd 21/10 (ur db).
 
Ur db: Erik Jonsson i Brofall, 2 g. gift, enwis man, 64 (år). När det gäller Eric Jonssons giften kan f.ö. följande notis vara av intresse: vid Sevede ST 1730 9/5, ? 45, förklarade sig gästgivaren Erik Jonsson i Ödestorp vara sinnad att träda i annat gifte och som förmyndare för dess fyra omyndiga barn utsågs hans svåger Per Zackrisson i Nyshult. (Per Zackrisson var son till Zackris Svensson i Nyshult.)
 
 
Vänliga hälsningar
Stefan

451
Odensvi / Äldre inlägg (arkiv) till 4.8.2002
« skrivet: 2001-12-30, 18:47 »
Hej, Kenneth!
 
Jag tolkar det till Domrö. I ortregistret i Odensvi A I:1 (hfl 1713?-1723) finns ingen plats som verkar trolig så jag undrar om det inte är gården Domra i grannsocknen Dalhem som avses. I dödnotisen för Inge Persson står även att han tjänat i två år hos sin morbror i Olstorp i Dalhems socken vilket ju också pekar åt de trakterna.

452
Film / Teater / Gustafson, Björn (f. 1934)
« skrivet: 2001-12-29, 18:49 »
Enligt Vem är det 1995 är skådespelaren Björn H. L. Gustafsson född i Stockholm 30/11 1934 och son till Herman Gustafsson och Harriet, född Näslund.

453
Hej, Anna-Carin!
 
Ska försöka bidra med några tips.
 
Boken Svenskarne i Illinois av Eric Johnson och C.F. Peterson (Chicago, 1880) innehåller historiska anteckningar om den tidiga svenska immigrationen till Illinois. I kapitlet om Kane county omnämns bland annat den svenska invandringen till staden St. Charles. Jag citerar (sid. 194-195): Ett mindre sällskap anlände 1853. Deribland var Peter Lundgren från Bottnaryd i Jönköpings län. Han bor ännu qvar här och har en son, som varit expedit hos handlanden L. C. Ward de sista 15 åren. John Carlson från Askeryd i samma län kom samma år i sällskap med Peter Lundquist, nu bosatt i Rockford; Carlson eger anställning hos nyssnämnde Ward. Fredrik Peterson och August Nord tillhörde äfven detta års svenska insatts i St. Charles, och af dem fins N. qvar på platsen, men P. har farit vesterut och är nu i Nebraska. Att det är samme August Nord bör inte råda någon tvekan om. Kanske kom August (och Nils Peter) även de från Jönköpingstrakten. Det kan ev. finnas mer uppgifter om Nord i boken, men jag har bara kopior på vissa sidor.
 
Ytterligare en källa är de svensk-amerikanska kyrkoarkiven (SAKA) som finns på mikrofilm hos Svenska Emigrantinstitutet i Växjö där det även finns personregister för stora delar av materialet. Om Nord var medlem i någon församling finns sannolikt födelseorten angiven i medlemslängden. För just St. Charles finns två filmer för Bethlehem Lutheran Church - församlingen tycks dock inte ha bildats förrän 1882.

454
Hej, Lotta!
 
Om jag förstår dig rätt så står det i Mattmars födelsebok att föräldrarna är från Hakarp resp.(?) Jönköping, och att ingen ort inom Mattmars församling nämns och att hänvisning till sida i husförhörslängden saknas. Om så är fallet, och du inte heller kan finna dem i husförhörslängden, låter det som att de helt enkelt inte var skrivna i socknen utan endast i Hakarps församling i Jönköpings län. Att barnet är noterat i Mattmars födelsebok torde i så fall bara bero på att själva födseln ägde rum där. Fadern kan ju, som du skriver, tillfälligt haft arbete där. Vid den här tiden (före 1947) räknades födelseorten som platsen där födseln verkligen ägde rum, dvs inte nödvändigtvis den där man var skriven. Trots det är det värt att kolla födelseboken för Hakarp, eller möjligtvis församlingarna i Jönköpings stad.

455
24 Rekord / Flest antal kusiner, sysslingar etc.
« skrivet: 2001-10-17, 23:06 »
I kategorin flest antal kusiner, sysslingar etc. är här ett bidrag.
 
Jag hade alltid hört av äldre släktingar att min farfars mor skulle ha haft många kusiner. Efterforskningar visade att hennes far var ett av 13 syskon och hennes mor ett av 11 syskon. Detta resulterade förstås i att hon och hennes nio syskon mycket riktigt hade många kusiner, närmare bestämt 98 stycken, varav 45 på faderns sida och 53 på moderns. Dessa var födda mellan 1843 och 1894. Om man skulle kunna bortse från att några av dem dog som små innan hon själv föddes så var hennes möjligheter att träffa alla dessa kusiner, om än inte samtidigt men i alla fall någon gång, mycket goda. Av de 98 kusinerna var nämligen 87 födda i samma socken som hon själv (Tuna i Småland), 7 i två intilliggande socknar (Vena och Hjorted) och de övriga 4 bara några mil bort (Hallingeberg). Min farfars mor hette för övrigt Maria Sofia Johansson, född Jonsdotter 1/4 1866 i Krustoret, Tuna, Tuna sn, död 12/2 1947 i Knastorp, Tuna sn, och var dotter till Jonas Peter Andersson (1820-1890) och Maria Charlotta Carlsdotter (1828-1917).
 
Detta bidrog även till att min farfar, också född i Tuna sn, hade många sysslingar (tremänningar). Hittills har jag spårat 136 stycken på morfaderns sida och 112 på mormoderns. Till det kan även läggas 16 på farfaderns och 48 på farmoderns sida. Summa summarum 312 stycken, varav 145 födda i Tuna socken. Här återstår dock en hel del forskning, bland annat på personer som emigrerat till Amerika varför det egentliga antalet lär vara större.
 
Som jämförelse har jag själv det lite mer blygsamma antalet av fyra kusiner.

456
Förkortningar / Förkortningar
« skrivet: 2001-10-03, 20:39 »
Hej Helena, HBr skulle även kunna avse hälftenbrukare (för förklaring se den rubriken under Yrken).

457
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 3.1.2002
« skrivet: 2001-09-15, 19:20 »
Marilyn,
 
Otto Fabian Läder moved in 1887 from Frödinge parish to Hällerum in Tuna parish, where he was a farm-hand. In 1888 he moved to another farm in Hällerum and by this it seems he had dropped the name Läder and was from now on only called Karlsson. In 1890 he moved to Tyftingemar in Västrum parish. In 1893 he moved to Ljusemåla under Gällerskulla in Västrum parish and married Klara Matilda Lomell on December 24, 1893. She was born August 12, 1876 in Västrum parish. They had a daughter Ester Amalia, born August 5, 1894, who died March 17, 1895. They still lived at Ljusemåla in 1895 when the microfilmed church records end.

458
Höijer / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-02-26
« skrivet: 2001-09-15, 19:16 »
Sture,
 
Tog mig en titt på ditt problem och här är lite mer uppgifter om den Gertrud Margareta du söker.
 
Tuna fb:
Född 1808 21/9  Gertrud Greta. Oägta. Modr. Hushållerska i Hökhult Pig. Stina Andersd:r.
 
 
Tuna hfl 1806-10 I, s 60:
Hult
H. Fabrikör G. J. Höijer, född 1755 i Lund(?), gift 1783
...
P. Stina Andersd:r, född 1782 i Dalhem, hitkom från Törnsfall 1804
...
P. Stina Andersd:rs
D. Gertrud Greta, född 1808 21/9
 
 
Tuna hfl 1811-17, s 65:
Hökhult
H. Fabrikör G. J. Höijer, född 1755 20/8(?) i Lund, gift 1783, gift 1810
Fru Christ. Margar. Hult, född 1782 i Dalhem, gift 1810
D. Gertrud Margreta, född 1808 21/9
 
 
Tuna hfl 1817-21, s 64:
Höckhult
H. Fabrikör G. J. Höijer, född 1755 20/6 i Lund, gift 1783, gift 1810
Fru Christ. Marg. Hult, född 1782 11/3 i Dalhem, gift 1810
D. Gertrud Margreta, född 1808 21/9
Familjen flyttade till Karlstorps socken 1817 eller 1819.
 
 
Tuna vb:
Vigda 1810 16/3  Gerh. Joh. Höijer och Christ. M. Huldt. Brudg. Fabrikör i Hökhult. Bruden Hushållerska ib:m. Efter lysn. d. 25 Feb., 4 och 11 Mars vigde hemma. Westerviks RådstuguRätts bevis om afvittring med Enkomannens barn är dateradt d. 26 Jan. 1810.
 
Vid Tunaläns HT 1808 21/10, ? 90, dömdes pigan Stina Greta Andersd:r i Hökhult, Tuna sn, till böter för lönskaläge första gången. Hon hävdade: Af en okjänd mansperson har jag blifvit med Barn rådd på Höckhults frälse i Tuna socken och hade för en tid sedan fött ett flickebarn. Någon far nämns ej, men att det i själva verket var Höijer som var fadern verkar ju sannolikt. Jag förutsätter f.ö. att Stina/Stina Greta Andersdotter och Christina Margareta Hult är en och samma person.

459
Ökna / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-12-20
« skrivet: 2001-08-23, 19:37 »
Hej, Stefan m fl!
 
Bara några kompletterande uppgifter: Den Annika Abelsdotter som dog 1806 (Abel Månssons dotter, enl. ovan) var som sagt gift med Nils Mattsson. Nils var född 21/3 1730 i Össebo, Tuna sn (H) och var son till nämndemannen och riksdagsmannen Mattias (Matts) Persson i Össebo. År 1777 sålde Nils sina andelar i Össebo till brodern Jacob Mattsson och uppgavs då bo i Lakeberg (Tunaläns hd, VT 1779, ? 58). Han inflyttade 1806 från Alseda sn till Össebo, Tuna sn, där han också dog 14/12 1807. Enligt dödboken var han då änkling och barnlös.

460
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 3.1.2002
« skrivet: 2001-08-11, 12:41 »
Hej, Christina!
 
Enligt diverese noteringar i Tuna A I:1 (s. 113), C:1 och C:2 så var befallningsmannen Lars Johansson gift med Elsa Andersdotter från Rössle (annat namn: Rössletorp). Vad deras föräldrar hette är svårare att avgöra enbart med kyrkböcker, p.g.a. de knappa noteringarna där vad gäller namn.
 
Tuna db:
1798 15/11: Hust. Elsa Andersdr i Skebo, död af rötfeber, 70 år, 7 m., 15 d.
1809 31/8: Lars Johansson. Torp. i Skebo, f. i Grönstorp 1724 18(?)/12. Gift 1751 med Pig. Elsa Andersdr i Rösletorp som dog 1798. Efterlefves af 1 S. och 4 D., begrafven d. 3 September. Ålderd.krämp.
 
Tuna vb:
1751 13/10: Lars Johanss. i Wäderum med Elsa Andersdr i Rösla
 
Tuna fb:
1724 13/12: Lars Joh.(?) ifrån Grönstorp
1728 31/3: Elsa Andersdotter från Rössla

461
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 3.1.2002
« skrivet: 2001-07-10, 19:52 »
I Tuna sn vigdes 1739 14/10 en Måns Månsson från Syserum med en Catharina Adamsdotter från Krustorpet. Efterföljande år föddes nedanstående barn i Krustorpet, Tuna, Tuna sn, alla med en far Måns (faderns partronymikon och moderns namn anges ej):
Johannes, född 1742 10/9
Anna Christina, född 1747 26/11
Måns, född 1751 18/2
Kerstin, född 1752 26/8
Jonas, född 1757 11/5
Måns, född 1759 22/12
 
Det verkar ju inte helt osannolikt att Måns och Catharina är föräldrar till dessa barn. Min fråga är om någon kan verifiera att så är fallet, och kanske även vet vart familjen sedan tog vägen? Det jag framför allt är intresserad av är vart sonen Måns Månsson (född 1759 22/12) tog vägen?
 
Anledningen till min fråga är att jag försöker utröna vem den Måns Månsson (som bodde med sin familj i Gissebo, Hjorteds sn 1780-1790, i Slisshult, Tuna sn 1790-1795, i Stockbäckshult, Skälsebo, Tuna sn 1795-1801, i Dunsjön/Dunsjömåla, Skälsebo, Tuna sn 1801-1814, i Sandmon, Krokstorp, Misterhults sn 1814-ca 1828-29-30 och därefter i Rosendal, Krokstorp, Misterhults sn fram till 1835) var son till. Denne Måns Månsson uppges i hfl först vara född 1759 och senare 1759 22/12. Detta tyder ju på att han skulle vara identisk med den Måns som föddes i Krustorpet detta datum, men frågan är om detta är riktigt. Andra uppgifter tyder på att han i stället var son till Måns Månsson och Helena Månsdotter i Smedserum (senare i Trullefall) i Tuna sn, och bör i så fall vara född 1758 8/10 då Måns Månsson i Smesrum föddes. Enligt Helena Månsdotters i Trullefall bouppteckning 1794 hade hon då nämligen en son Måns i Slitshult. Vidare var Måns Månssons och Helena Månsdotters dotter Maria piga i Slisshult 1790, vilket hon i så fall var hos sin bror.

462
Hej, Anders!
 
Från St. Paul, Minnsesota, finns filmade svensk-amerikanska kyrkböcker från tolv olika kyrkor. Förteckningen över SAKA-filmerna finns också på vissa bibliotek och heter Beståndsregister över de svenskamerikanska kyrkoarkiven och gavs ut av Svenska Emigrantinstitutet 1992. På filmerna finns bl.a. församlingarnas längder över medlemmar och dessa är numera till stora delar datorregistrerade och sökbara, åtminstone på plats i Växjö.

463
Djursdala / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-08-25
« skrivet: 2001-07-02, 00:04 »
Hej, Lars!
 
Jag kan inte finna henne bland födda 1743 i Djursdala, men 1741 30/4 föddes eller döptes en Stina Lisa, dotter till herr fältväbeln Lilieberg (eller Lilleberg) i Marstad, vilken bör vara den du söker. Vart tar hon vägen senare?
 
I 1740 års mantalslängd är en sergeant Benjamin M. Lillberg noterad för Marstad nr 3.

464
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Amerikabrev
« skrivet: 2001-04-22, 00:10 »
Tack, Elisabeth, för ditt snabba svar!
 
Daniel Månssons familj ser onekligen ut att passa mycket bra in. Enligt kyrkböckerna utvandrade familjen i maj 1852 från Ullekalvs Källgårds ägor i Högby socken. Det kan som sagt inte ha varit Alfred som var brevskrivaren, dels på grund av hans låga ålder, men även på grund av att han nämns vid namn i brevet. Daniel Månsson och Carin Larsdotter hade, förutom barnen ovan, även barnen Johanna (född 1830 28/6 i Lundby, Mjölby sn), Carl August (född 1831 10/11 i Gunnarp, Mjölby sn) och Hedda Matilda (född 1834 9/1 i Gunnarp, Mjölby sn). De två senare utvandrade i maj 1852 som dräng resp. piga från Ullekalvs Boställe i Högby socken. Således var det sannolikt Carl August Danielsson som var författare till det första brevet (1852 2/11). Äldsta dottern Johanna Danielsdotter blev kvar i Sverige där hon gifte sig med Anders Peter Högstrand och 1861 var bosatt i Högby Boställe, Högby socken.
 
Frans Otto Winnerstrand och Oscar Fredrik Winnerstrand utvandrade från Röks socken i april 1852 enligt utflyttningslängden (år 1851 enligt husförhörslängden, men det tycks vara en felskrivning).
 
Någon Anders, Gustaf eller Em. (Emanuel?) Jonsson antar jag inte finns omnämnda i registret? Passar även på att fråga var detta register finns tillgängligt? (Försökte finna information om det genom diverse sökningar, bl a på Rötter, men kunde i vart fall inte finna det omnämnt under forskartips om Östergötland eller under forskartips om emigration.)

465
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Amerikabrev
« skrivet: 2001-04-16, 19:18 »
I tidningen Östgöta Correspondenten, utgiven i Linköping, publicerades i början av år 1853 två amerikabrev. Breven är skrivna år 1852 av utvandrade svenskar, båda förmodligen östgötar, och ger en bild av de vedermödor de tidiga emigranterna fick genomgå. Tyvärr är det svårt att identifiera brevskrivarna på grund av knapphändiga personuppgifter i breven. Det skulle dock vara intressant att se om det trots detta går att spåra vilka som skrivit breven! Kanske någon östgötaforskare känner igen några namn eller platser som nämns i breven? Breven i sin helhet kan läsas på min hemsida!
 
Personer som nämns i det ena brevet:
brevskrivaren brevskrivarens föräldrar och flera av hans syskon, döda 1852 i Chicago Sophie, syster med brevskrivaren Anders Gustaf, bror med brevskrivaren Alfred, bror med brevskrivaren Frans Johansson
 
Personer som nämns i det andra brevet:
 
Emigranter:  
Em. Jonsson, brevskrivare Anders, död 2 september 1852 i Andover, bror med Erik (och med brevskrivaren?) Gustaf, död 5(?) september 1852 i Andover, bror med Jonas och med brevskrivaren Petrus Pettersson Axelsson, död 29 augusti 1852 i Andover Frans och Fredrik Winnerstrand
Personer i Sverige:  
Jonas, bror med Gustaf och med brevskrivaren Erik, bror med Anders (och med brevskrivaren?); gift med Chatarina nämndemannen i Gyrhult
Övriga:  
Williston, svensk man i Amerika (Boston?) Tidlund, svensk man i Chicago

466
Hej, Elaine!
 
Personerna är inte mina släktingar, men eftersom jag har tillgång till en del mikrokort för Tuna så gjorde jag en koll på dessa.
 
/Stefan

467
Locknevi / Äldre inlägg (arkiv) till 21.10.2001
« skrivet: 2001-03-23, 20:10 »
Skrikefall är det samma som nuvarande Marieholm. Jag vill minnas att det i slutet av 1800-talet står båda namnen samtidigt i husförhörslängderna. Marieholm ligger ca 1 km sydväst om Locknevi kyrka.
 
Mvh Stefan

468
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 9.3.2001
« skrivet: 2001-02-26, 19:33 »
Bengt,
 
Kan bara instämma i Bos uppgifter och samtidigt  bekräfta att Per Mattsson var bonde i Össebo (där han dog) och nämndeman i Tunaläns härad (avgick vid hösttinget 1718). Sonen Mattias (Matts) Persson antogs som nämndeman i Tunalän vid hösttinget 1719, var riksdagsman vid 1723 års riksdag och var gift åtminstone två gånger - vid sonen Jacobs födelse 1734 anges hustruns namn till Kerstin. Hon bör vara identisk med den hustru Kerstin Olofsdotter som dog 1751 22/5 i Össebo, 63 år gammal. Maria Jönsdotter dog f.ö. 1793 12/7 i Össebo. Fler uppgifter om dessa personers anor har jag f.n. ej.
 
Mvh Stefan

469
Roslin / Roslin
« skrivet: 2001-01-30, 01:03 »
Hej, Annelie!
 
Det finns en adjunkt Richard Roslin som på 1760-talet var bosatt i Råneå socken i Norrbotten. Om jag inte minns helt fel blev han sedan präst i Piteå. Han bör dock finnas med i Härnösands stifts herdaminne.
 
Uppgifter från Råneå A I:4, s 234:
Kyrkobordet nr 4
Adj. Richard Roslin, f 1719
Mad. Anna Berglund (kallas ibland Bergvall), f 1724
s. Carl Peter, f 1760
d. Margareta, f 1753
d. Anna, f 1757
Susanna, f 1764
Fredrika, f 1765
Christina, f 1766
 
Dottern Christina Roslin (f 7/7 1766 i Råneå sn, d 31/5 1823 i S:t Nikolai förs, Stockholm) var gift med min släkting stadsmäklaren Henning Norling (f 30/11 1771 på Tyllinge, Dalhem sn, Småland, d 15/5 1829 i S:t Nikolai förs, Stockholm, i hans första gifte).
 
Kanske finns det någon koppling mellan dessa och din Olof Roslin. Vad har du mer för uppgifter om honom, vigseldatum och -ort, dödsuppgifter, barn etc? Jag vet ej var och när Christina Roslin och Henning Norling vigdes så dina ev. uppgifter kanske ger en ledtråd även till det.
 
Mvh Stefan

470
Rumskulla / Äldre inlägg (arkiv) till 21.11.2001
« skrivet: 2001-01-30, 00:39 »
Eric, nedan följer de uppgifter jag har om Eric Jönssons och Margareta Carlsdotters familj (A) samt om Eric Jönssons föräldrar och syskon (B).
 
Bo, det skulle vara intressant att få ta del av beläggen för att denna Margareta Carlsdotter var dotter till Carl Börjesson Kiellman och Karin Månsdotter. Jag har tidigare noterat att det föds en Margareta Carlsdotter 7/3 1726, men p g a den relativt stora avvikelsen på födelseåret (fyra år) och i brist på andra bevis har jag inte kunnat verifiera att det är rätt person.
 
Mvh
Stefan
 
 
A.
 
-------------------------------- Tabell 1 --------------------------------
 
Eric Jönsson. Född omkring 1732 i Södra Vi sn (hfl). Möjligen född 1736 (PLF). Död 14/4 1810 i Älgshult, Locknevi sn. Bonde. I mantalslängder 1770 och 1772 finns Eric Jönsson med hustru i Målen, Södra Vi sn. I 1780 års längd finns Eric Jönsson och dottern Catharina i Målen medan hustrun är sjuk. Ingärd Jönsdotter i Södra Fågelhem, Södra Vi sn hade vid sin död 1777 en bror Eric Jönsson i Målen (ej helt bevisat att denne Eric är identisk med Eric Jönsson i Älgshult, men detta förefaller mycket troligt).  
 
Gift 28/2 1759 i Rumskulla sn (dräng och piga i Gnöst) med Margareta (Greta) Carlsdotter. Född omkring 1730 i Rumskulla sn (hfl). Död (70 år gammal) 22/2 1801 i Älgshult, Locknevi sn (db).
   Bouppteckning 20/4 1801 (Tjusts häradsrätt F III a:29, s 849 ff): Åhr 1801 d. 20 Aprill Blef Efter wederbörandes Anmodan Laga Bouptekning förrättad, hos Enkomannen Wälförståndige Erich Jönsson uti Elghult, Efter dess d. 22 Februari med döden afledne kiära hustru hwilken Efter sig lemnade 3. Barn En Son och 2ne döttrar hwilka alla äro myndige Sonen Samuel hos hwilken fadern är Boende, dottern Maja gift med Brofossen Anders Elfvenström Bor i Stora Aby, Mörlunda Sochn, Dotteren Cattrina gift med Lars Jonsson Bor i Solsbo och Diursdala Sochn
 
                                  Barn:
   Maria Ericsdotter. Född 16/3 1760 i Gnöst, Rumskulla sn (fb). Död av ålder 7/11 1835 i Mörlunda sn (db). Se tabell 2.
   Catharina Ericsdotter. Född 13/3 1762 i Gnöst, Rumskulla sn (fb). Död i moderpassion 19/2 1837 i Solsebo, Djursdala sn (db). Se tabell 3.
   Samuel Ericsson. Född 28/5 1768 i Gnöst, Rumskulla sn (fb). Död av ålderdom 30/3 1854 i Sjösätter, Locknevi sn. Se tabell 4.
 
 
------------------------ Tabell 2 (generation 1)  ------------------------
---------------------------- (Från Tabell 1)
 
Maria Ericsdotter. Född 16/3 1760 i Gnöst, Rumskulla sn (fb). Död av ålder 7/11 1835 i Mörlunda sn (db).
   Dopvittnen: Per i Gnöst, Swen ibidem, h. Karin i Gnöst, hustru Catharina ibidem. Bouppteckning 23/11 1835 (Aspelands häradsrätt F II:29, s 929).
 
Gift omkring 1779 (hfl) (vigseln ej återfunnen i Djursdala, Ingatorps, Locknevi, Lönneberga, Mörlunda, Pelarne, Rumskulla eller Södra Vi församlingar) med Anders Alfverström. Född 12/5 1757 i Ingatorp sn (fb; hfl). Död före 1835. Profoss.
 
                                  Barn:
   Maja Stina. Född 13/4 1781 i Hulan, Alvestorp, Ingatorp sn (F) (fb). Var bosatt 1835 i Guliärde (moderns bou).
   Sofia. Född 10/12 1786 i Hulan, Alvestorp, Ingatorp sn (F) (fb). Var bosatt 1835 i Hultsfred, Vena sn (moderns bou).
   Anders. Född troligen 3/1 1792 i Mörlunda sn (hfl).
   Eric Johan Alfverström. Född troligen 12/9 1795 i Mörlunda sn (hfl).
   Peter Johan Alfverström. Född troligen 19/2 1799 i Mörlunda sn (hfl). Var bosatt 1835 i Järeda (moderns bou).
    Anna Cajsa Alfverström. Född troligen 15/11 1802 i Mörlunda sn (hfl). Var bosatt 1842 i Mörlunda sn.  
 
 
------------------------ Tabell 3 (generation 1)  ------------------------
---------------------------- (Från Tabell 1)
 
Catharina Ericsdotter. Född 13/3 1762 i Gnöst, Rumskulla sn (fb). Död i moderpassion 19/2 1837 i Solsebo, Djursdala sn (db).
   Dopvittnen: Jon i Gnöst, Amund ibidem, h. Margareta i Snararp, h. Margareta i Gnöst.
   Ur dödboken: Cathrina Ericsdotter fr. Solsjöbo. F.d. Bondehustru. Född i Rumskulla 1762 13/3 af Bond. Eric Jönsson och dess Hustru Margaretha Carlsdotter. Gift 1795 med henne efterlefvande Lars Jonsson med hvilken hon aflat 2 Söner o. 3 döttrar, af hvilka 1 son och 2:ne döttrar efterlefva. Begrafven den 26 Febr. Moderpassion. 74 år. Var sjuklig och sängliggande (hfl).
 
Gift 26/12 1794 i Locknevi sn (vb) med Lars Jonsson. Född 17/1 1770 i Solsebo, Djursdala sn (fb). Död av ålderdom 2/12 1855 i Solsebo, Djursdala sn. Bonde. Son till Jon Larsson och Ingrid Larsdotter.
 
                                  Barn:
   Johannes Larsson. Född 25/6 1795 i Solsebo, Djursdala sn (fb). Död av förkylning 25/1 1799 i Solsebo, Djursdala sn (db). Dopvittnen: bl a dr. Samuel Ericsson i Älgshult och h. Ingrid Jönsdotter i Älgshult.
   Maja Stina Larsdotter. Född 3/6 1796 i Solsebo, Djursdala sn (fb). Död i massel 5/10 1796 i Solsebo, Djursdala sn (db). Dopvittnen: bl a dr. Samuel Ericsson i Älgshult och p. Maja Johansdotter i Älgshult.
   Maria Catharina Larsdotter. Född 1/7 1797 i Solsebo, Djursdala sn (fb). Dopvittnen: bl a Eric Jonsson i Älgshult.
   Anna Stina Larsdotter. Född 24/1 1800 i Solsebo, Djursdala sn (fb). Flyttade 1827 från Solsebo, Djursdala sn till Björkesnäs, Djursdala sn.
   Ingrid Lisa Larsdotter. Född 14/4 1802 i Solsebo, Djursdala sn (fb). Flyttade 1831 från Solsebo, Djursdala sn till Höghult, Djursdala sn.
   Jonas Erik Larsson. Född 15/10 1804 i Solsebo, Djursdala sn (fb). Död 25/1 1892 i Solsebo, Djursdala sn (db). Bonde. Hemmansägare i Solsebo, Djursdala sn.
 
 
------------------------ Tabell 4 (generation 1)  ------------------------
---------------------------- (Från Tabell 1)
 
Samuel Ericsson. Född 28/5 1768 i Gnöst, Rumskulla sn (fb). Död av ålderdom 30/3 1854 i Sjösätter, Locknevi sn. Bonde.
   Dopvittnen: h. Annika Svensdotter i Gnöst, h. Kerstin Håkansdotter i Häggarp, ...(?) Olof Samuelsson i Gnöst, Samuel(?) ib.
 
Gift 15/11 1795 i Djursdala sn med Catharina Nilsdotter. Född 9/11 1773 i Snokebo, Djursdala sn. Död av ålderdom 28/6 1851 i Sjösätter, Locknevi sn.
   Dopvittnen: m. Nils Jacobss. och m. Sune Ericss. i Snokebo, dr. Swen Larss. ibid., h. Carin Jonsdo. i Juttersdala, h. Ingrid Andersdo. i
Snokebo, P. Annica Jonaedo. och P. Lisken Larsdo. i Orremåla. Far: Nils Jonsson. Född omkring 1746 i Djursdala sn. Död i bröstfeber 17/11 1822 i Gaxa, Högby sn (H). Bonde och postförare. Mor: Ingrid Jonsdotter. Född 11/4 1753 i Orremåla, Djursdala sn. Död i fläckfeber 8/6 1809 i Gaxa, Högby sn (H).
 
                                  Barn:
   Carl Jonas Samuelsson. Född 5/10 1796 i Älgshult, Locknevi sn. Död i rödsot(?) 28/9 1803 i Älgshult, Locknevi sn.
   Anna Greta Samuelsdotter. Född 19/6 1801 i Älgshult, Locknevi sn. Död 29/10 1877 på Fattighuset, Locknevi sn.
   Stina Cajsa Samuelsdotter. Född 26/6 1808 i Älgshult, Locknevi sn. Död 26/8 1811 i Älgshult, Locknevi sn.
   Ingrid Lisa Samuelsdotter. Född 28/4 1811 i Älgshult, Locknevi sn. Bosatt 1849 i Rinneros, Västervik förs.
 
 
B.
 
-------------------------------- Tabell 1 --------------------------------
 
Jöns Jonsson. Född omkring 1707 i Södra Vi sn (hfl). Död av ålderdom (87 år gammal) 11/12 1794 i Älgshult, Locknevi sn (db). Bonde.
   26/3 1738 begravdes Jöns dotter i Björnö.
   Vid bouppteckningen (Tjusts häradsrätt F III a:23, s 273) uppges att han efterlämnade 6 barn, 3 söner och 3 döttrar ...som nu till städes(?) äro, utom en dotter wid namn Ingärd, som för sin ...(?) med döden utgåt men i dess ställe inställa sig dess Enkoman wälbefindelig Måns Månsson i Hansehult i Wimmerby socken....
 
Gift med (troligen de som vigdes 17/10 1731 i Södra Vi sn) Maria Ericsdotter. Född omkring 1711 i Södra Vi sn (åu i db, ort enl hfl). Död av ålderdom (84 år gammal) 19/12 1795 i Älgshult, Locknevi sn (db).
 
                                  Barn:
   Eric Jönsson. Född omkring 1732 i Södra Vi sn (hfl). Möjligen född 1736 (PLF). Död 14/4 1810 i Älgshult, Locknevi sn. Bonde. I mantalslängder 1770 och 1772 finns Eric Jönsson med hustru i Målen, Södra Vi sn. I 1780 års längd finns Eric Jönsson och dottern Catharina i Målen medan hustrun är sjuk. Ingärd Jönsdotter i Södra Fågelhem, Södra Vi sn hade vid sin död 1777 en bror Eric Jönsson i Målen (ej helt bevisat att denne Eric är identisk med Eric Jönsson i Älgshult, men detta förefaller mycket troligt).
   Jöns Jönsson. Född 1733 (döpt 5/2) i Björnö, Näfstad Hoppeskog, Södra Vi sn. Dopvittnen: Anders Jönsson i Wij, Marga Nilsdott., ....(?) Jons(?) i Wagel...(?), Ingäl Swensdr ...(?).
   Maria Jönsdotter. Född 1735 (döpt möjligen 13/5) i Björnö, Näfstad Hoppeskog, Södra Vi sn. Dopvittnen: Nils Swensson i Wagelhem, Petter Jonsson, Börge i Låxebo, Ingiärd ...dotter(?), Maria ...(?), Ingrid ...(?). Sevede häradsrätt A I a:2, inteckningsprotokoll? VT 1757 26/2, ? 49: Jöns Jonsson i Biörnö upwiste sin dotters änkan Maria Jönsdotters i Torebo, honom d. 15 i denna månad gifne bewittnade förskrifning på 324 dr srmts undfångit lån, at där med betala dennes afl. mans Gudmund Perssons befundne(?) och kunnig blifwa gäld(?). Och som för samma hufwudstel(?) med uplögande(?) ämtesom(?) pantsatt 1/8del skatte krono i Torebo, så blef på begäran samma pant med hennes uti förskrifningen lämnade tillstånd, till faderns säkerhet lagln intecknad. Bosatt 1775 i Norra Flaka, Södra Vi sn (vb).
   Ingärd Jönsdotter. Kallas både Ingrid, Ingiel, Ingäl och Ingärd. Född 1739 i Björnö, Näfstad Hoppeskog, Södra Vi sn (PLF). Död i barnsbörd 3/9 1777 i Södra Fågelhem, Södra Vi sn. Ur Södra Vis kyrkobok 13/9 1778: Enklingen Måns Månsson i S. Fogelhem företedde ...(?) förteckning, delning och afwitring efter sin afledna hustru Ingärd Jönsd. af. d. 29 Decembris 1777 upwist för Domstolen i orten d. 9. Martii 1778, och de omyndige Barnens Förmyndare Eric Jönsson i Målen har lemnat bewitnat qvitto på deras utfallna mödernes arf af d. 22 octobris 1778. Enligt bouppteckningen var förmyndaren Eric Jönsson i Målen morbror till de fem omyndiga barnen.
   Jonas Jönsson. Född 1743 (döpt 13/2) i Björnö, Näfstad Hoppeskog, Södra Vi sn. Bosatt i Juttersbo, Locknevi sn. Kallas Jon i dopnotisen.
   Hans Jönsson. Född 1743 (döpt 13/2) i Björnö, Näfstad Hoppeskog, Södra Vi sn. Död i vattusot 11/11 1809 i Marstad, Djursdala sn. Bonde i Marstad, Djursdala sn.  
   Ingeborg Jönsdotter. Född 23/11 1746 i Björnö, Näfstad Hoppeskog, Södra Vi sn. Död i hetsig feber 25/12 1766 i Högerum, Södra Vi sn.
   Ingrid Jönsdotter. Kallas både Ingrid och Ingierd. Född möjligen 10/2 1750 i Södra Vi sn (hfl). Död i vattusot 2/12 1821 i Älgshult, Locknevi sn. Ej helt bevisat att hon är dotter till Jöns Jonsson och Maria Ericsdotter, men hon och hennes familj bor tillsammans med Jöns och Maria i Älgshult, Locknevi sn i hfl 1790-95.

471
Allmänt / Dödsannonser
« skrivet: 2001-01-10, 23:25 »
Hej, Carola!
 
Alla svenska dagstidningar mikrofilmas kontinuerligt sedan 1979 och finns tillgängliga på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm. För tiden före 1979 utförs filmning i efterhand. Vad som är filmat står på KB:s hemsida. Filmer finns, förutom på KB, även på större bibliotek. Vilka tidningsfilmer biblioteken har varierar förstås, vanligen är det endast lokaltidningarna. När det gäller filmer för Göteborgsposten upplyser hemsidan att dessa finns på bl a Göteborgs universitetsbibliotek för tiden ända från 1858.
 
Förutom mikrofilmer finns det säkert möjlighet att läsa tidningen i original på redaktionen.

472
Hej, Elaine!
 
Jag vet tyvärr inget mer om föräldrarna till Lisa eller Daniel. Dock föds det en Daniel Månsson i Sanneholm 1761 13/8 (inga utförligare uppgifter om föräldrarnas namn finns vid den här tiden). Det kan ju vara samma person. Faddrar vid dennes dop var Måns Ingesson i Smedserum, Sven Matsson i Sandbäcken, dr. Carl i Syserum, h. Kerstin i Sandshult, h. Catharina i Sanneholm och pig. Sara Matsdotter i Sandbäcken.
 
Stefan

473
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 9.3.2001
« skrivet: 2000-12-15, 23:20 »
Hej Inga-Lill,
 
Utan att ha säkra belägg för det ligger det dock nära till hands att misstänka att Carl Ingemarsson var son till den rusthållare Ingemar Carlsson som dog 1769 25/2 i Vånga, 68 år gammal. Denne bör vara identisk med den Ingemar som föddes 1701 8/12 i Vånga, vilken i så fall bör vara son till den rusthållare Carl Ingemarsson som år 1700 var bosatt i Vånga och då var runt 40 år gammal (enligt åldersuppgift i dombok detta år).

474
Odensvi / Äldre inlägg (arkiv) till 31.1.2001
« skrivet: 2000-11-21, 20:41 »
Hej Eric,
 
Följande uppgifter har jag vad gäller Fredrika Charlotta Johansdotters anor. Hennes farbror, Sven Svensson (1800-1890), var min mormors farfars far.  
 
Mvh Stefan
 
 
------------------------------ Proband ----------------------------  
 
1. Fredrika Charlotta Johansdotter. Född 29/10 1841 i Brehult, Svarttorp, Odensvi sn. Död i lungsot 25/8 1864 i Solsebo, Djursdala sn. (Far 2, Mor 3)
 
Gift 26/10 1860 i Odensvi kyrka, Odensvi sn med Lars Johan Jonsson. Född 14/9 1836 i Solsebo, Djursdala sn. Död 31/5 1893 i Solsebo, Djursdala sn. Bonde. Hemmansägare i Solsebo, Djursdala sn. Son till Jonas Erik Larsson och Brita Catharina Eriksdotter.
 
 
---------------------------- Generation I ----------------------------
 
2. Johan Peter Svensson. Född 17/10 1797 i Tretorp, Odensvi sn. Död i slag 26/10 1856 i Brehult, Svarttorp, Odensvi sn. Torpare i Brehult, Svarttorp, Odensvi sn. (Barn 1, Far 4, Mor 5)
 
Gift 8/9 1829 i Odensvi sn med efterföljande ana.
 
3. Cajsa Lisa Carlsdotter. Född 29/10 1806 i Löta, Odensvi sn. (Barn 1)
 
Gift 8/9 1829 i Odensvi sn med föregående ana.
 
 
--------------------------- Generation II  ---------------------------
 
4. Sven Andersson. Född 23/9 1767 i Håkanstorp, Odensvi sn. Död av frossa 20/10 1842 i Brehult, Svarttorp, Odensvi sn. Bonde i Tretorp, Odensvi sn, sedan torpare i Brehult, Svarttorp, Odensvi sn.
Enligt bouppteckningen 31/10 1842 (Tjusts häradsrätt F III a:78, s 336) efter torparen Sven Andersson i Brehult så efterlämnade han änkan Caisa Andersdotter och deras 8 myndiga barn: sonen Jaen Petter, boende i Brehult, sonen Anders, boende i Kvisterum, sonen Sven, boende i Sannästorpet, sonen Olof, boende på Ogestad, sonen Nicklas, boende på Rispetorp, dottern Anna Caisa, gift med torparen Carl Lunström i Åbo, dottern Maja Stina, gift med inhysesmannen Nils Andersson i Enstorp, dottern Greta, gift med inhysesmannen Nils Petter Jaensson i Blackstad. (Barn 2, Far 8, Mor 9)
 
Gift 18/10 1795 i Odensvi sn med efterföljande ana.
 
5. Catharina (Cajsa) Andersdotter. Född 27/8 1772 i Tretorp, Odensvi sn. Död i lungsot 16/1 1843 i Brehult, Svarttorp, Odensvi sn. (Barn 2, Far 10, Mor 11)
 
Gift 18/10 1795 i Odensvi sn med föregående ana.
 
 
--------------------------- Generation III ---------------------------
 
8. Anders Svensson. Född 11/4 1742 i Håkanstorp, Odensvi sn. Död i bröstfeber 30/5 1809 i Mogrind, Klint, Odensvi sn. Torpare. Flyttade från Håkanstorp till Gunnerstad (Fältet) mellan 1775 och 1778. Gav 2 riksdaler och 8 skilling (?) i gåva till Odensvi församling 29/5 1796 för återvunnen hälsa. (Barn 4, Far 16, Mor 17)
 
Gift 1:o 7/10 1764 i Odensvi sn med efterföljande ana.
 
Gift 2:o 30/6 1796 i Odensvi sn med Greta Larsdotter. Född omkring 1745 i Oppeby sn. Död i kräftan 25/2 1807 i Björksbo, Hysinge, Odensvi sn.
 
9. Maria Svensdotter. Född omkring 1739 i Odensvi sn. Död i vattusot 31/1 1794 i Gunnerstad, Rånestad, Odensvi sn.
Enligt bouppteckningen 10/2 1794 (Tjusts häradsrätt F III a:22, s 173) efter hustrun Maria Svensdotter från Fältet så efterlämnade hon mannen Anders Svensson och följande barn: sonen Sven 28(?) år, dottern Sara 20 år, Anemaia 8 år. (Barn 4)
 
Gift 7/10 1764 i Odensvi sn med föregående ana.
 
10. Anders Johansson. Född omkring 1735 i Odensvi sn. Död av frossa 3/3 1807 i Tretorp, Odensvi sn. Bonde i Tretorp, Odensvi sn.
Enligt bouppteckningen 9/3 1807 (Tjusts häradsrätt F III a:35, s 339) efter inhysesmannen Anders Jaensson i Tretorp så efterlämnade han änkan Chirstin Larsdotter och följande barn: sonen Lars i Smältaretorp, sonen Jaen, bonde i Tretorp, dottern änkan Stina, som varit gift med torparen Lars Carlsson i Spårebo, dottern Anna, gift med Per Nilsson i Löta, dottern Cajsa, gift med Sven Andersson i Tretorp. (Barn 5)
 
Gift 5/10 1760 i Odensvi sn med efterföljande ana.
 
11. Kerstin Larsdotter. Död i rosen 26/3 1810 i Tretorp, Odensvi sn. (Barn 5, Far 22, Mor 23)
 
Gift 5/10 1760 i Odensvi sn med föregående ana.
 
 
--------------------------- Generation IV  ---------------------------
 
16. Sven Eliasson. Född omkring 1697. Död i slag 28/9 1767 i Håkanstorp, Odensvi sn. Torpare i Håkanstorp, Odensvi sn. (Barn 8)
 
Gift 9/10 1720 i Odensvi sn med efterföljande ana.
 
17. Anna Eriksdotter. Född omkring 1700. Död i hetsig sjukdom 29/4 1766 i Håkanstorp, Odensvi sn. (Barn 8)
 
Gift 9/10 1720 i Odensvi sn med föregående ana.
 
22. Lars Jacobsson. Född 6/9 1711 i Löta, Odensvi sn. Död i hetsig sjukdom 26/12 1752 i Löta, Odensvi sn. Bonde i Löta, Odensvi sn. (Barn 11, Far 44, Mor 45)
 
Gift 8/9 1734 i Odensvi sn med efterföljande ana.
 
23. Annika Olofsdotter. Född omkring 1709. Död av ålderdom 14/3 1788 i Löta, Odensvi sn. (Barn 11)
 
Gift 8/9 1734 i Odensvi sn med föregående ana.
 
 
---------------------------- Generation V ----------------------------
 
44. Jacob Tyrsson. Född eller döpt ../4 1663 i Löta, Odensvi sn. Död 18/6 1724 i Löta, Odensvi sn.  
Ur db: Omkom olyckligen, tå han warit på et möte i Karrum, och drögat sig för mycket, ty han war något begärlig efter brennwin, och skulle han/hem(?) rida, föl af hästen och blef strax död. War mest(?) en gudfruchtig man, gick flitigt til K., läste flitigt i Bibeln. (Barn 22, Far 88, Mor 89)
 
Gift 1/11 1696 i Odensvi sn med efterföljande ana.
 
45. Kerstin Jönsdotter. (Barn 22)
 
Gift 1/11 1696 i Odensvi sn med föregående ana.
 
 
--------------------------- Generation VI  ---------------------------
 
88. Tyrs Jönsson. Född troligen 1621 i Frödinge sn. Död 26/3 1693 i Löta, Odensvi sn. Bonde och sexman. Ur db: En mycket
gudfruktig redig förståndig man, född i Frödinge socken af ärlige fast fattige föräldrar, fadern soldat, och efter modern stracks blev död och fadern bortkommenderad till Lijfland. Ty bortgav han - - för en bondeman på Eköhn i Gladhammar socken der han en wåhr vaktandes fåhr, fohr(?) wilse och underligen utan (mat) - - - 9 dygn lefde innan han fans. Livet i ungdomen på åtskilliga ställen, 1650 antog han Löta att bruka och åbo. 1653 inlät han sig i äktenskap derstädes Pär Östenssons änka som lefde 8 år. 1662 begav han sig i annat äktenskap. Av denne andre hustrun haft dagligen ett svårt huskors, med tålamod det dragit. Lemnandes efter sig 5 barn, 72 år gammal. Givit testamente i livstiden till Kyrkan 12 skilling. (Barn 44)
 
Gift 9/11 1662 i Odensvi sn med efterföljande ana.
 
89. Brita Larsdotter. Född troligen i Frö, Odensvi sn. (Barn 44, Far 178, Mor 179)
 
Gift 9/11 1662 i Odensvi sn med föregående ana.
 
 
--------------------------- Generation VII ---------------------------
 
178. Lars Stensson. Död troligen 20/4 1666 [Margit Thyrsson]. Bonde. Bodde vid första giftet i Frö, Odensvi sn men flyttade 1647-1648 till Ringsfall, Odensvi sn. (Barn 89)
 
Gift med efterföljande ana.
 
179. Sissela Månsdotter. Död 4/8 1644 i Frö, Odensvi sn. (Barn 89, Far 358)
 
Gift med föregående ana.
 
 
-------------------------- Generation VIII  --------------------------
 
358. Måns. Död troligen 25/2 1639 i Odensvi sn [Christina Gustavsson]. Skattebonde i Norra gården i Frö, Odensvi sn. (Barn 179)

475
Näringsliv / Johnson, Antonia Ax:son (f. 1943)
« skrivet: 2000-11-19, 17:45 »
Ur Vem är det 1995:
 
Johnson, Antonia M. Ax:son, f. i New York 430906 av bergsing. Axel Ax:son Johnson o. Antonia do Amaral Souza.

476
Vimmerby / Äldre inlägg (arkiv) till 18.12.2000
« skrivet: 2000-11-19, 17:19 »
Ett litet förtydligande till mitt föregående inlägg: Att säga att Findleberg ligger i landsförsamlingen är ju inte riktigt sant eftersom Vimmerby stads- och landsförsamling slogs samman till en församling 1/1 1965. Rätt ska vara rätt.

477
Vimmerby / Äldre inlägg (arkiv) till 18.12.2000
« skrivet: 2000-11-18, 16:45 »
Gudrun,
 
Findleberg ligger på Hästmosshults ägor i landsförsamlingen och är beläget mellan sjön Findeln och järnvägen, vilken passerar strax väster om Hästmosshults by på sträckan mellan Vimmerby och Storebro.

478
Radio / Tv / Tidningar (Massmedia) / Magnusson, Bengt (f. 1950)
« skrivet: 2000-10-28, 17:59 »
Det kan jag inte svara på, men Vem är det 1995 ger i alla fall dessa uppgifter:
 
Magnusson, Bengt R R, f i Ystad 501126 av red Åke M o kontorist Aina, f Rosborg.

479
Pelarne / Äldre inlägg (arkiv) till 19.10.2000
« skrivet: 2000-10-15, 12:58 »
Hej, Bengt och Kjell!
 
Här är några tillägg kring uppgifterna om Martin Elltorps närmaste förfäder. Ana 4 och 5 nedan återfinns som ana 14 och 15 i Astrid Lindgrens antavla (se nr 38 i Svenska Antavlor, I:6, med tillägg och rättelser i III:10 och IV:10) samt hennes antavla i Rötter).
 
1. Carl Martin Elltorp. Född 2/11 1885 i Eldstorp, Pelarne sn. Död 6/7 1968 på Segersgärde, Lofta sn. Godsägare på Segersgärde, Lofta sn.  
 
*** I ***  
 
2. Karl Johan Petersson. Född 9/3 1848 i Gryssebo, Vimmerby landsförs. Död 24/4 1897 i Eldstorp, Pelarne sn. Hemmansägare i Eldstorp, Pelarne sn.  
 
Gift 30/12 1870 i Pelarne sn med  
 
3. Kristina Karolina Andersdotter. Född 23/12 1849 i Kulla, Pelarne sn. Död 10/9 1925.  
 
*** II ***  
 
4. Peter Persson. Född 24/9 1810 i Hålbäckshult, Frödinge sn. Död ute i mark 3/4 1851 i Gryssebo, Vimmerby landsförs. Bonde i Gryssebo, Vimmerby landsförs. Gården i Gryssebo kallades Lövskogen. Hittades död ute hängande över en gärdesgård.
 
Gift 22/3 1833 i Vimmerby landsförs. med  
 
5. Maja Stina Jonsdotter. Född 18/5 1812 i Gryssebo, Vimmerby landsförs. Död 12/6 1865 i Gryssebo, Vimmerby landsförs. Maria i fb.

480
Film / Teater / Hultkvist, Ebba (f. 1983)
« skrivet: 2000-09-07, 20:00 »
Farfadern var framlidne kyrkoherden i Vist, Sven Hultkvist.
 
Ur Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap 1970:
Sven Magnus Hjalmar Hultkvist, f. i Växjö 1916 3/4 av fabrikör Emanuel H. o. Olga Hagström.

481
Hjorted / Äldre inlägg (arkiv) till 21.1.2001
« skrivet: 2000-08-13, 18:14 »
Hej, Björn!
 
Jag har placerat ett svar under rubriken Småland-Socknar-Tuna.
 
/Stefan

482
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Spaak
« skrivet: 2000-07-17, 20:29 »
En länsman Olof Spaak var på 1600-talet bosatt i Vitemåla, Ålems sn. Enligt Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600-1697av Ludvig Mårtensson (1950) representerades Stranda härad av Olof Spek, länsman vid 1643 års riksdag och av Olof Spaak, Hwitemåla, Ålhem vid 1655 års riksdag. Enligt boken Den lilla socknen i det stora Sverige av Gunnar Källenius (1999) omnämndes länsman Olof Spaak även vid tinget med Stranda härad bl a 1669 och 1670.
 
Är det känt om denne Olof Spaak tillhörde den släkt med samma namn som från andra halvan av 1600-talet fanns i Vimmerbytrakten och hade sitt ursprung i Värmland?
 
/Stefan

483
Radio / Tv / Tidningar (Massmedia) / Hegerfors, Arne (f. 1942)
« skrivet: 2000-06-12, 11:35 »
Några bidrag:
 
Ur Vem är det 1995:
O. Arne Hegerfors, reporter, f 1942 4/7 i Göteborg av universitetslektor, fil dr Torsten Hegerfors och Anna Maria, f. Pettersson.
 
Ur Sveriges Dödbok 1968-1996:
19020813-5251
HEGERFORS, NILS TORSTEN VALLENTIN
414 66 ...
Död 24/10 1973.
Kyrkobokf. (1973) i Masthugg (Gtbg län, Göteborgs kn).
Mant.-skr. (1973) på samma ort.
Född 13/8 1902 i HÄGERSTAD (Östg län).
Gift man (31/12 1937).
 
Arne Hegerfors farmor, Hilma Hegerfors (nr 3 ovan), dog 1952 27/5 i Linköping (enligt Östgöta Correspondenten 1952 28/5).

484
Film / Teater / Oscarsson, Per (1927-2010)
« skrivet: 2000-06-12, 11:22 »
Hej!
 
Här är en ett bidrag till en början på skådespelaren Per Oscarssons antavla (svar på fråga ställd under Anbytarforum: Kändisars härstamning: Skådespelaren Per Oskarsson). Uppgifterna är hämtade ur Vem är det 1995:
 
Oscarsson, Per O. H., skådespelare, f 1927 28/1 i Stockholm av ing. Einar Oscarsson och Thèrese, f Küppers.

485
Hej!  Ytterligare några små tillägg:  Ana 2 och 3 gifte sig första gången med varandra 1941 1/11, enligt AK 1953.  Ana 4 dog 1959 11/6, enligt Vem är det 1967.

486
Tillägg till Johans inlägg 8/3 och Carls inlägg 21/3:  Ana 7 finns med i Sveriges Dödbok 1968-1996, men under namnet:  LINDSTRÖM, LOVISA MATILDA MARGARETA 18990513-0861 Död 18/10 1992 i Saltsjöbaden (Sthm län, Nacka kn)

487
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Per Gråberg Tuna
« skrivet: 2000-05-19, 23:09 »
Hej, Bengt!
 
Lite uppgifter:
Tuna dödbok 1804 23/3: Per Gråberg, afsk. sold. boende i Knastorp, född 1720 i Hjorthed, gift 2:ne g., sidst med Enk. Chjerstin Olofsdr i Knastorp, som dog 1794. Inga barn efterlefva, begrofs d. 30 Mars, ålderd.krämpor, 84, Enkl..
 
Tuna dödbok 1794 17/6: hust. Chjersti Olofsdr i Knastorp, död af bröstfeber, g. 71 år.
 
Tuna hfl 1788-93, s 16, Knastorp:  
bonden Nils Ericsson, f 1754, g 1783
h. Maria Edmundsdr, f 1761
...
Inh. swärf. Pehr Gråberg, f 1720 14/3 i Hjorted, g 1764
h. Chjersti Olofsdr, f 1723 i Tuna
 
Tydligen var Per Gråberg styvfar till Maria Edmundsdotter.
 
Tuna vigselbok 1765 4/8: Per Gråberg och Enkan h:o Kerstin Olofsdotter i Knastorp.
 
I Hjorted finns en Per född (eller döpt) 1720 14/3 som son till Måns Svensson och h. Karin Andersdotter i Nässhult.

488
Hej!
 
Här är ett sent svar:
 
Vid vigseln 1786 6/8 i Tuna sn var Daniel Magnusson dräng i Vakthem och Lisa Persdotter var piga på Tuna. I 1788-93 års husförhörslängd bor familjen i Sanneholm under Syserum. Daniel, som här kallas Månsson, uppges vara född 1762 (ingen ort anges) och Lisa 1762 i Hjorteds sn. En dotter Stina föddes 1788 9/1 och liksom de två barnen ovan föddes hon i Sanneholm.

489
Horn / Äldre inlägg (arkiv) till 14.7.2000
« skrivet: 2000-04-29, 16:19 »
Angående Mikael Löwes fråga om Johan och Abel Johanssöner, ställd ovan den 14/12 1999 och mitt svar 22/12:
 
Efter en kontroll av Johan Johanssons begravningsnotis 1710 5/6 i originalvolymen av Odensvi C I:2 framgår det tydligt att det inte står Skälhem, som jag tydde det till utifrån mikrokortet, utan Skiälefal, dvs Skälefall. Vidare framgår att fadern var häradsskrivare och att Johan var 62 år gammal vid sin död.
 
Inledningen på Abel Johanssons begravningsnotis 1720 (ej 1702) kan var intressant också:
d. 2(?) Maij   Qwartersmästaren Abel Johansson i Möcklehult föd i Horns Sochn fadren warit(?) häradzskrifware i Kinda och Ydre lärt läsa och skrifwa litet hos sin morbror sal. kyrkioherden i Tryserum... etc. Ålder: 7(?)9 ½ åhr

490
Musik / Thörnqvist, Owe (f. 1929)
« skrivet: 2000-04-21, 13:46 »
En fråga om artisten Owe Thörnqvists härstamning har ställts på annan plats.  Här är en liten början.
 
Ur Vem är det 1995:
Thörnqvist, K G Owe, artist, f i Uppsala 290312 av Sven T o Karin, f Sjöberg.

491
Ahlenius, Inga-Britt (f. 1939) / Ahlenius, Inga-Britt (f. 1939)
« skrivet: 2000-04-01, 19:46 »
En början (ur Vem är det 1995):
 
Ahlenius, Inga-Britt M S, generaldir, f i Karlstad 390419 av fögderidir Stig-Olof Grigholm o Inga, f Montan.

492
Film / Teater / Grybe, Stig (f. 1928)
« skrivet: 2000-03-19, 18:14 »
Nästan enbart med hjälp av uppgifter i böckerna Historik över Åsjögle, Kroxhult och Krösås hemman (1979) och Historik över fem byar i Kristdala socken (1993), både av Veine Sjöö, samt Från flydda tiders Kristdala och Tunalän, del I, (1982) av Sven Bankeström, kan följande antavla - som dock endast rör hans fäderneanor i Småland -  sammanställas. För probanden och generation I har även Vem är det 1995 och Sveriges Dödbok (SDB) använts. Uppgifter om anor till nr 181 kommer från Barbro Sander, Oskarshamn, och uppgifter om anor till nr 363 från Bo Persson, Linköping. Åsjögle överfördes f.ö. från Mörlunda socken till Kristdala socken genom kungl. brev 1884 28/3.
 
 
------------------------------- Proband ------------------------------
 
1. Stig R. Grybe. Född 18/7 1928 i Stockholm (Vem är det 1995). Skådespelare. (Far 2, Mor 3)
 
 
---------------------------- Generation I ----------------------------
 
2. Johan Erik Grybe. Född 1890 i Åsjögle, Kristdala sn. Död 1959. Urmakare. (Barn 1, Far 4, Mor 5)
 
Gift med  
 
3. Hilma Elvira Näsström. Född 5/4 1900 i Junsele sn (SDB). Död 16/7 1987 i Kristdala sn (SDB). (Barn 1)
 
 
--------------------------- Generation II  ---------------------------
 
4. Johan Vilhelm Johansson. Född 1858 i Målilla sn. Död 1893 i Åsjögle, Kristdala sn. Hemmansägare i Åsjögle, Kristdala sn. (Barn 2)
 
Gift 1887 med  
 
5. Sofia Lovisa Karlsson. Född 1859. (Barn 2, Far 10, Mor 11)
 
 
--------------------------- Generation III ---------------------------
 
10. Karl Peter Andreas Nilsson. Född 1830. Död 1906. Hemmansägare i Krösås, Kristdala sn. (Barn 5, Far 20, Mor 21)
 
Gift 1855 med  
 
11. Greta Sofia Johansdotter. Född 1828. Död 1910. (Barn 5, Far 22, Mor 23)
 
 
--------------------------- Generation IV  ---------------------------
 
20. Nils Nilsson. Född 1802. Död 1873. Hemmansägare i Krösås, Kristdala sn. (Barn 10, Far 40, Mor 41)
 
Gift 1822 med  
 
21. Kajsa Lisa Nilsdotter. Född 27/10 1804. Död 1857. (Barn 10, Far 42, Mor 43)
 
22. Johan Peter Svensson. Född 1793 i Hyggelsebo, Målilla sn. Död 1864. Hemmansägare i Åsjögle, Mörlunda sn. (Barn 11, Far 44, Mor 45)
 
Gift med  
 
23. Stina Lisa Nilsdotter. Född 1811. Död 1893. (Barn 11, Far 46, Mor 47)  
 
 
---------------------------- Generation V ----------------------------
 
40. Nils Nilsson. Född 1771. Död 1819. Bosatt i Bjälebo, Kristdala sn. (Barn 20, Far 80, Mor 81)
 
Gift med  
 
41. Kajsa Andersdotter. Född 1781. Död 1862. (Barn 20)
 
42. Nils Nilsson. Född 29/1 1758. Död 9/1 1835. Hemmansägare i Fallebo nr 1, Kristdala sn. (Barn 21, Far 84, Mor 85)
 
Gift 14/10 1792 med  
 
43. Maria Håkansdotter. Född 1776. Död 1861. (Barn 21, Far 86)
 
44. Sven Johansson. Född 1771. Död 1846. Hemmansägare i Åsjögle, Mörlunda sn. (Barn 22, Far 88, Mor 89)
 
Gift 1792 med  
 
45. Greta Christina Persdotter. Född 1771. Död 1834. (Barn 22, Far 90, Mor 91)
 
46. Nils Nilsson. Bosatt i Sävshult, Målilla sn. (Barn 23)
 
Gift med  
 
47. Elisabet Olofsdotter. (Barn 23)
 
 
--------------------------- Generation VI  ---------------------------
 
80. Nils Håkansson. Bosatt i Bjälebo, Kristdala sn. (Barn 40)
 
Gift med  
 
81. Stina Nilsdotter. Född 1744. (Barn 40, Far 162, Mor 163)
 
84. Nils Persson. Död 1805. Hemmansägare i Fallebo nr 1, Kristdala sn. (Barn 42, Far 168, Mor 169)
 
Gift 1754 med  
 
85. Maria Nilsdotter. Född omkring 1728. Död 1795. (Barn 42, Far 170)
 
86. Håkan Andersson. Bosatt i Sjökrok, Kristdala sn. (Barn 43)
 
88. Johan Nilsson. Bosatt i Hyggelsebo, Målilla sn. (Barn 44)
 
Gift med  
 
89. Stina Svensdotter. (Barn 44)
 
90. Per Nilsson. Född 1738. Död 1800. Hemmansägare i Åsjögle, Mörlunda sn. (Barn 45, Far 180, Mor 181)
 
Gift 1768 med  
 
91. Kerstin (Stina) Svensdotter. Död 1812. (Barn 45)
 
 
--------------------------- Generation VII ---------------------------
 
162. Nils Persson. Född 1707. Död 1790. Hemmansägare i Krösås, Kristdala sn. (Barn 81, Far 324, Mor 325)
 
Gift med  
 
163. Carin Nilsdotter. (Barn 81, Far 326, Mor 327)
 
168. Per Samuelsson. Född omkring 1690. Hemmansägare i Fallebo nr 1, Kristdala sn. Död 1760. (Barn 84, Far 336, Mor 337)
 
Gift 20/10 1717 med
 
169. Maria Nilsdotter. (Barn 84, Far 338, Mor 339)
 
170. Nils Persson. Född 1690. Död 1758. Hemmansägare i Krokshult nr 1, Kristdala sn. (Barn 85, Far 340)
 
180. Nils Månsson. Född 1711 i Åsjögle, Mörlunda sn. Död 1782 i Åsjögle, Mörlunda sn. Hemmansägare i Åsjögle, Mörlunda sn. (Barn 90, Far 360)
 
Gift 23/10 1737 i Misterhult sn med
 
181. Margareta Persdotter. Född 8/9 1707 i Hälsingsö, Misterhult sn. Död 9/7 1761 i Åsjögle, Mörlunda sn. (Barn 90, Far 362, Mor 363)
 
 
-------------------------- Generation VIII  --------------------------
 
324. Per Samuelsson. Född omkring 1677. Död 1760. Hemmansägare i Höckhult, Kristdala sn. (Barn 162, Far 648, Mor 649)
 
Gift med  
 
325. Anna Josefsdotter. Född omkring 1688. Död 1771. (Barn 162)
 
326. Nils Persson Kuus. Död 1743. Hemmansägare i Krösås, Kristdala sn. (Barn 163, Far 652)
 
Gift med  
 
327. Karin Larsdotter. Död 1758. (Barn 163)
 
336. Samuel Persson. Född omkring 1661. Död 1733. Hemmansägare i Fallebo nr 1, Kristdala sn. (Barn 168, Far 672, Mor 673)
 
Gift med  
 
337. Kerstin Hansdotter. Död 1749. (Barn 168)
 
338. = 326
 
339. = 327
 
340. Per Nilsson. Död 1709. Hemmansägare i Krokshult nr 1, Kristdala sn. (Barn 170, Far 680)
 
360. Måns Persson. Född omkring 1672. Död 1752. Hemmansägare i Åsjögle, Mörlunda sn. (Barn 180, Far 720)
 
362. Per Jönsson. Född 1/1 1680 i Hälsingsö, Misterhult sn. Död 6/2 1737 i Hälsingsö, Misterhult sn. Bosatt i Hälsingsö, Misterhult sn. (Barn 181, Far 724, Mor 725)
 
Gift 17/6 1700 med  
 
363. Kerstin Persdotter. Född 8/11 1679 i Blomsterhult, Misterhult sn. (Barn 181, Far 726, Mor 727)
 
 
--------------------------- Generation IX  ---------------------------
 
648. Samuel Nilsson. Född omkring 1643. Död troligen 1733. Hemmansägare i Höckhult, Kristdala sn. (Barn 324, Far 1296)
 
Gift med  
 
649. Karin Nilsdotter. Född omkring 1758. (Barn 324)
 
652. Per Kuus. Död 1682. Hemmansägare i Krösås, Kristdala sn. (Barn 326, Far 1304)
 
672. Per (Peder) Eriksson. Död 1668. Hemmansägare i Fallebo nr 1, Kristdala sn. Nämndeman i Tunaläns härad. (Barn 336, Far 1344)
 
Gift med  
 
673. Ingeborg Duraeus. (Barn 336, Far 1346, Mor 1347)
 
680. Nils Jonsson. Född omkring 1600. Död troligen omkring 1668. Hemmansägare i Krokshult nr 1, Kristdala sn. (Barn 340)
 
720. Per Nilsson. Född omkring 1631. Död 1708. Hemmansägare i Åsjögle, Mörlunda sn. (Barn 360, Far 1440)
 
724. Jöns Nilsson. Född omkring 1626. Död 1704. Bosatt i Hälsingsö, Misterhult sn. (Barn 362)
 
Gift med  
 
725. Maria Larsdotter. Född omkring 1646. Död 1730. (Barn 362, Far 1450, Mor 1451)
 
726. Per Axelsson. Född ../5 1640 i Blomsterhult, Misterhult sn. Död 1736 i Blomsterhult, Misterhult sn. Rusthållare i Blomsterhult, Misterhult sn. Nämndeman i Tunaläns härad. (Barn 363, Far 1452, Mor 1453)
 
Gift 14/11 1675 i Misterhult sn med  
 
727. Ingeborg Svensdotter. Död 1739 i Blomsterhult, Misterhult sn. (Barn 363, Far 1454, Mor 1455)
 
 
---------------------------- Generation X ----------------------------
 
1296. Nils Börjesson. Död före 1674. Hemmansägare i Höckhult, Kristdala sn. (Barn 648, Far 2592)
 
1304. Börje Kuus. Död troligen 1670. Hemmansägare i Krösås, Kristdala sn. (Barn 652)
 
1344. Erik Edmundsson. Hemmansägare i Fallebo nr 1, Kristdala sn. (Barn 672)
 
1346. Bartholdus Nicolai Duraeus. Född 1598 i Kristdala sn. Död genom drunkning 9/8 1633 i Kristdala sn. Kyrkoherde i Kristdala. (Barn 673, Far 2692, Mor 2693)
 
Gift med  
 
1347. Elisabet Persdotter. Levde 1656. (Barn 673, Far 2694)
 
1440. Nils. Hemmansägare i Åsjögle, Mörlunda sn. (Barn 720)
 
1450. Lars Henriksson. Född omkring 1611. Död 1703. Troligen bosatt i Möllekulla, Kristdala sn. (Barn 725)
 
Gift med  
 
1451. Margareta. Död 1699. (Barn 725)
 
1452. Axel Åkesson. Död 1691 i Blomsterhult, Misterhult sn. Bonde i Blomsterhult, Misterhult sn. (Barn 726)
 
Gift med  
 
1453. Dordi NN. Död i Blomsterhult, Misterhult sn. (Barn 726)
 
1454. Sven Nilsson. Född omkring 1627. Död 9/1 1696 i Snarås, Misterhult sn. (Barn 727)
 
Gift 30/12 1649 i Målilla sn med  
 
1455. Maria Persdotter. Född i Tillingeby, Målilla sn. (Barn 727)
 
 
--------------------------- Generation XI  ---------------------------
 
2592. Börje Persson. Hemmansägare i Höckhult, Kristdala sn. (Barn 1296)
 
2692. Nicolaus Christophori. Död 24/5 1629 i Kristdala sn. Kyrkoherde från 1582 i Kristdala. (Barn 1346)
 
Gift med  
 
2693. NN Jonsdotter. (Barn 1346, Far 5386)
 
2694. Per Silkelock. Ryttare. (Barn 1347)
 
 
--------------------------- Generation XII ---------------------------
 
5386. Jon Amundsson. Skattebonde i Svenningeby Norrgård, Norra Vi sn. (Barn 2693, Far 10772)
 
 
-------------------------- Generation XIII  --------------------------
 
10772. Amund Jonsson. Skattebonde i Svenningeby Norrgård, Norra Vi sn. (Barn 5386)

493
Ur Sveriges församlingar genom tiderna:
Smålands artilleriregemente 068000  
Namn: 1895-10-01-1904 Andra Göta artilleriregemente, 1905- Smålands  artilleriregemente.  
Län: 1895-10-01-1898 Göteborgs och Bohus län,  1898-1927-04-30 Jönköpings län.  
Indelning: 1895 utbruten ur Göteborgs  garnisonsförsamling, 1927-04-30 upplöst.  
Arkiv: i Jönköpings Kristina.  
Övrigt: 1898 från Göteborg till Jönköping.  
 
 
Från Jönköpingsbygdens Genealogiska Förenings hemsida (länk finns på Rötters länksida):
SMÅLANDS ARTILLERIREGEMENTE, A6, f.d. artilleriförband i Jönköping. S:s ursprung var Andra Göta artilleriregemente,
uppsatt 1895 i Göteborg, 1898 flyttat till Jönköping med skjutfält i Skillingaryd och från 1905 benämnt Smålands Artilleriregemente.
Efter sammanslagning 1928 med Positionsartilleriregementet ändrades namnet till Smålands arméartilleriregemente.
År 1942 återtogs det tidigare namnet. S. nedlades 1985.

494
Odensvi / Äldre inlägg (arkiv) till 31.1.2001
« skrivet: 2000-03-08, 21:04 »
Åren 1752-1759 finns bara en tänkbar Carl född i Odensvi och det är avskedade båtsmannen Fyrhakes barn Carl, fött 1759 2/4 (någon plats anges inte, men faddrarna är från Havet och Karrum). Under dessa år föds även ett par andra Carl, men ingen med en far Johan. Någon Catharina finns inte född i Odensvi 1759 1/12.

495
Film / Teater / Thunberg, Olof (f. 1925)
« skrivet: 2000-02-19, 17:07 »
En början: Ur Vem är det 1995: Olof F. Thunberg, född 1925 21/5 i Västerås, son till Fritz Thunberg och Elsa, född Matsson.

496
Enligt boken Vem är det 1995 var Allan Edwall född 1924 25/8 i Rödön, Jämtlands län, och son till Carl Edwall och Magdalena, född Jonson.

497
Födelse- och dopböcker / Födelseort
« skrivet: 2000-01-29, 17:16 »
Hej, Boel!
 
Se diskussionen under Ordet är fritt! > Vilken församling skall anges. Där hittar du svar på dina frågor.
 
Mvh Stefan

498
Horn / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-januari-7
« skrivet: 1999-12-22, 21:01 »
Hej, Mikael!
 
Jag tittade på Johan Johanssons (något svårtydda) dödnotis från 1710 i Odensvi C I:2 och jag tolkar den så här:
d. 5 Junij Johan Johansson skräddare och sadelmakare i Skälhem(?) född i Gumhem och Horns Sochn fadren häradzskrifware(?), lärt hantwerket i Westerwijk, lefwat med sin hustru Barbro ...(?) 39 åhr aflat med henne 9 barn af hwilka 5 efterlefwat(?) kunnat wäl läsa i bok och temligen(?) ...(?) skrifwa, lefwat i samdrächtighet och(?) sin hustru af alla som haft något att beskaffa ...(?), hafwer(?) ...(?) tijd hwarit på sin swärmohrs(?) gårdh Lilla Hycklinge sedan(?) wid pass(?) 15 åhr wid Oxstad sidst 10 åhr i torpet han sielf(?) upbygt på sin broders hemman Möckelhult ...(?) ...(?) ...(?)
 
Det kanske kan ge några nya uppslag.
 
Mvh Stefan

499
Maybe you already know this (see query at Anbytarforum-Landskap-Småland-Socknar-Vimmerby on March 25), but according to the book Utvandrare från Vimmerby 1850-1914 the following family emigrated from Vimmerby stadsförsamling in 1882:
the worker Nils Erik Nilsson Boman, born 1 March 1850 in Södra Vi, his wife Maria Lovisa Eriksdotter, born 3 Jan 1848 in Vimmerby, and their children (all born in Vimmerby) Hilma Christina born 28 Sep 1874, Ossian Gottfrid born 9 June 1876 and Esther Cecilia born 26 Nov 1879. They lived at Kampebacken in Norra kvarteret when they emigrated.

500
Vena / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-januari-6
« skrivet: 1999-11-29, 20:32 »
Frågan till nedanstående antavla har ställts under Landskap-Småland-Socknar-Tuna den 29/11. Frågan gällde Maria Charlotta Carlsdotters i Danevik, Tuna sn, anor. Probanden nedan, Stina Lisa Andersdotter, var Charlottas mor.
 
1  
Stina Lisa Andersdotter. Född 5/10 1804 i Vena, Vena sn. Död 16/1 1856 i Danevik, Tuna sn. Flyttade från Vena, Vena sn till Danevik i samband med giftermålet 1820. (Far 2, Mor 3)  
 
Gift 9/7 1820 i Vena sn med Carl Magnus Aronsson. Född 6/5 1792 i Pipetorp, Tuna sn. Död 3/3 1863 i Danevik, Tuna sn. Bonde. Hemmansägare i Danevik, Tuna sn. Köpte 1/8 mantal Danevik 26/1 1814 och 1/24 mantal Danevik 1820 så att han blev ägare till 1/6 mantal.  
 
 
---------------------------- Generation I ----------------------------  
 
2  
Anders Andersson. Född 18/2 1765 i Brokehorva, Hammarsebo, Målilla sn. Död 17/6 1842 i Vena, Vena sn. Bonde. Rusthållare i Vena, Vena sn.  
Var byordningsman på 1810-talet. Ur dödboken: F.d. Rusthollare i Hvena, var född den 18 febr. 1765 i Brokelid(?), Målilla Socken af föräldr. Torp. Anders Ericsson och hustru Greta Larsdotter, vid 18 års ålder utgick han från föräldrahuset och hemtade sin Bergning af Skoarbete, ingick Egtenskap 1794 med Rusthollaredottern Kjerstin Börgesdotter i Hvena med hvilken han hade 8 Barn, hvaraf 2:ne efterlefva. Blef Enkling 1815 och(?) 1825 Gifte han sig, andra gången, med pigan, nu efterlemnade, Enkan Maja Stina Ericsdotter. Utan Barn. Gården öfverlemnades till mågen Nils Olofsson hwilken ...(?) af sin hustru hafver ömt vårdadt de Gamle föräldrarne. Sjuksängliggande i 5 vickor hans ...(?) böner, blefvo nådigt Bönhörde ...(?) kom den 17:de. (Barn 1, Far 4, Mor 5)  
 
Gift 1:o 31/1 1796 i Vena sn med efterföljande ana.  
 
Gift 2:o 10/4 1825 i Vena sn med Stina Eriksdotter. Född 9/11 1778 i Tallerum, ?, Vena sn.  
 
3  
Kerstin Börjesdotter. Född 26/9 1765 i Vena, Vena sn. Död 4/6 1815 i Vena, Vena sn. (Barn 1, Far 6, Mor 7)  
 
Gift 31/1 1796 i Vena sn med föregående ana.  
 
 
--------------------------- Generation II ---------------------------  
 
4  
Anders Eriksson. Född omkring 1732. Död 11/7 1778 i Brokehorva, Hammarsebo, Målilla sn. Torpare i Brokehorva, Hammarsebo, Målilla sn. Ur dödboken: Lemnandes efter sig många barn. (Barn 2)  
 
Gift 25/9 1757 i Målilla sn med efterföljande ana.  
 
5  
Margareta Larsdotter. Född 8/6 1737 i Hammarsebo, Målilla sn. (Barn 2, Far 10, Mor 11)  
 
Gift 25/9 1757 i Målilla sn med föregående ana.  
 
6  
Börje Lagesson. Född 1728 (döpt 20/10) i Vena, Vena sn.  
Han hade ingått äktenskapshandel med pigan Brita Olofsdotter i Vena prästgård utan sina föräldrars råd och samtycke. Sedan han förnummit deras missnöje blev äktenskapsförbundet upphävt vid Sevede häradsrätt 29/2 1764. Brita erhöll 36 daler silvermynt i ersättning och var därmed nöjd. Hennes far var Olof Larsson i Östrahult. (Barn 3, Far 12, Mor 13)  
 
Gift 18/11 1764 i Vena sn med efterföljande ana.  
 
7  
Elisabet Danielsdotter. Född 1729 (döpt 16/4) i Vena, Vena sn. (Barn 3)  
 
Gift 18/11 1764 i Vena sn med föregående ana.  
 
 
--------------------------- Generation III ---------------------------  
 
10  
Lars Carlsson. (Barn 5)  
 
Gift med efterföljande ana.  
 
11  
Maria. (Barn 5)  
 
Gift med föregående ana.  
 
12  
Lage Börjesson. Född omkring 1700 i Gnöttlerum, Vena sn. Död 17/1 1779 i Gnöttlerum, Vena sn. (Barn 6, Far 24, Mor 25)  
 
Gift 2/6 1728 i Vena sn med efterföljande ana.  
 
13  
Elisabet Andersdotter. Född 1711 (döpt 16/4) i Vena, Vena sn. Död möjligen 5/1 1778 i Gnöttlerum, Vena sn (BP). (Barn 6, Far 26, Mor 27)  
 
Gift 2/6 1728 i Vena sn med föregående ana.  
 
 
--------------------------- Generation IV ---------------------------  
 
24  
Börje Lagesson. (Barn 12)  
 
Gift med efterföljande ana.  
 
25  
Margareta Samuelsdotter. Levde 1729 i Gnöttlerum, Vena sn (Sevede VT 1729 § 5). (Barn 12)  
 
Gift med föregående ana.  
 
26  
Anders Olofsson. Född omkring 1681 i Vena, Vena sn (BP). Död 1744 (begravd 22/1) i Vena, Vena sn. Rusthållare i Vena, Vena sn. (Barn 13, Far 52, Mor 53)  
 
Gift 1701 i Vena sn (BP) med efterföljande ana.  
 
27  
Gunnil Nilsdotter. Född 1678 (döpt 14/7) i Vena, Vena sn. Död av ålderdom 23/4 1764 i Gnöttlerum, Vena sn. (Barn 13, Far 54, Mor 55)  
 
Gift 1701 i Vena sn (BP) med föregående ana.  
 
 
---------------------------- Generation V ----------------------------  
 
52  
Olof Jonsson. (Barn 26)  
 
Gift 11/7 1680 i Vena sn med efterföljande ana.  
 
53  
Margareta Danielsdotter. Född 12/5 1660 i Vena prästgård, Vena sn. Död 1733 (begrvad 8/4) i Myreholm, ?, Vena sn. (Barn 26, Far 106, Mor 107)  
 
Gift 11/7 1680 i Vena sn med föregående ana.  
 
54  
Nils Nilsson. Död före 12/5 1702. Skatterusthållare i Vena, Vena sn. (Barn 27)  
 
Gift med efterföljande ana.  
 
55  
Maria. (Barn 27)  
 
Gift med föregående ana.  
 
 
--------------------------- Generation VI ---------------------------  
 
106  
Daniel Gislonis Smalzius. Född 24/2 1611 i Linköping. Död 1673 i Vena prästgård, Vena sn. Kyrkoherde. Se även En 1600-talsprästs  
bibelanteckningar av Sven Bankeström i Släkthistoriskt Forum 2/94. (Barn 53, Far 212, Mor 213)  
 
Gift 8/10 1648 med efterföljande ana.  
 
107  
Kerstin Jönsdotter Hircinia (Bock). Död 1705 (begravd 19/1) i Vena sn (BP). (Barn 53, Far 214, Mor 215)  
 
Gift 8/10 1648 med föregående ana.  
 
 
--------------------------- Generation VII ---------------------------  
 
212  
Gisle. (Barn 106)  
 
Gift med efterföljande ana.  
 
213  
Catharina Christiernsdotter. Död 3/3 1653 (ShF 2/94). (Barn 106)  
 
Gift med föregående ana.  
 
214  
Johannes Benedicti Hircinius (Bock). Död 18/11 1656 i Rumskulla sn (Linköpings stifts herdaminne). Kyrkoherde. (Barn 107)  
 
Gift med efterföljande ana.  
 
215  
Ingeborg Gudmundsdotter. (Barn 107, Far 430)  
 
Gift med föregående ana.  
 
 
-------------------------- Generation VIII --------------------------  
 
430  
Gudmundus Gudmundi. Guldsmed i Linköping. (Barn 215)  
 
Gift

Sidor: [1] 2