ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Mats Winbro

Sidor: [1]
1
Var ligger platsen / Var ligger platsen
« skrivet: 2014-11-04, 07:37 »
Hej Sven.  
 
Exakt vad är det du söker? Alla fyra namnen kan härledas till gårdar/byar i Falkenbergs kommun. Sta(v)bäck 1 ligger i Vinberg-Ljungby församling invid vägen mellan kyrkorna Alfshög och Ljungby. Det officiella namnet på Andersgård är Tröinge 10. Delar av Tröinge by ingår i dagens villasamhälle Tröingeberg i Vinberg-Ljungby församling. Torebo 1 ligger i Stafsinge församling och det officiella namnet på Kvarnagård är Morup 1, som är en del av kyrkbyn i Morups församling.
 
Utan att veta säkert kan man ändå utgå ifrån att gårdarna sannolikt blivit kluvna i mindre enheter sedan uppteckningen 1729 och dessutom kanske utflyttade från sina gamla tomtplatser i samband med Laga Skifte-reformen under 1800-talet.
 
Vänligen
Mats

2
Okome / Okome
« skrivet: 2014-11-03, 07:56 »
Hej Ben! De uppgifter jag lämnade i februari är hämtade från en andrahandskälla; nämligen CD-skivan Båtsmansregister, som ges ut av Hallands släktforskarförening. En mera utförlig källhänvisning borde rimligtvis framgå på skivan, men jag kan inte kontrollera detta eftersom mitt exemplar är på villovägar i skrivande stund...
 
Vänligen
Mats

3
Svartrå / Svartrå
« skrivet: 2014-09-15, 20:26 »
Hej Marianne, jag har hittat honom på en CD kallad Båtmansregister som Hallands släktforskarförening givit ut. http://hgf.e-butik.se/

4
Svartrå / Äldre inlägg (arkiv) till 10 september, 2014
« skrivet: 2014-09-10, 23:39 »
Marianne! Jag tror absolut på Rolfstorp (i äldre källor stavat Rol[l]storp). Jag känner inte till något torp i pastoratet med liknande namn, och jag har forskat mycket i dessa socknar.
 
Jag känner inte till brodern Lars öden, men har dock en liten möjlig ledtråd att erbjuda: Han kan vara identisk med den Lars Ivarsson, född 1796 i Okome [pastorat], som enligt Generalmönsterrullan 1811 antogs till Norra Förstärkningskompaniet för roten #33 Rolfstorps socken under soldatnamnet 'Bok'. Avskedad 1812/13 eftersom systemet med förstärkningsmanskap upphörde.
 
Han behöver för den sakens skull dock inte nödvändigtvis ha varit skriven just på den orten, utan jag skulle nog även undersökt grannsocknarna om det var viktigt att fylla eventuella luckor.
 
// Mats

5
Svartrå / Äldre inlägg (arkiv) till 10 september, 2014
« skrivet: 2014-09-10, 10:06 »
Tack, Marianne, för ditt värdefulla klarläggande kring Johannas oväntade byte av patronymikon!
 
Systern Christina Ivarsdotter var gift 1836-10-24 i Svartrå med Per Johansson/Johannesson och makarna bodde väl först på torpet Betesåsen under Råbbegården (Lars Nilsgård) i Svartrå socken fram till ca 1860-61 då flyttlasset gick till gården Välasjö 1:5 i Okome socken.
 
De båda grannsocknarna Köinge och Svartrå fördes ibland in i samma husförhörslängd, så det gäller att ha ganska god lokalkännedom om man inte ska råka föra in felaktiga uppgifter om sockentillhörighet i sin forskning  !
 
// Mats

6
Krogsered / Krogsered
« skrivet: 2014-06-29, 14:43 »
Det måste röra sig om socknen/kyrkbyn Vinberg i Falkenbergs kommun, Hallands län.
 
Vänligen
Mats

7
Okome / Okome
« skrivet: 2014-03-17, 17:27 »
Hej!
 
Är det någon som har studerat mantalslängderna närmare och har information kring änklingen Sven Andersson från Skräppebo (Okome #2) som gifter sig 1749-11-19 i Askome med pigan Kerstin Nilsdotter från Stugan vid Skärvered. Var kom Sven ifrån och när? Dog hans första hustru i Okome? När flyttade han från socknen och vart?
 
Tack på förhand!
// Mats

8
Tofteryd / Äldre inlägg (arkiv) till 22 februari, 2014
« skrivet: 2014-02-22, 11:24 »
Bra jobbat där, Ingemar!
 
Ett litet inpass angående huruvida notiserna i Östbo härad avser Torp i Tofteryd eller Rydaholm. Min erfarenhet är att en person beroende på omständigheter visserligen mycket väl kan lagföras och omnämnas i ett annat härad än där man är bosatt, MEN även att häradets jurisdiktion strikt följer dess gränser. Således bör det nämnda uppbudet 1661 avse en gård med namnet Torp inom Östbo härad. Var gick häradsgränsen vid denna tid? Det förefaller som om gränser skar rakt igenom socknarna Byarum och Tofteryd före 1876?
 
Mattes Håkansson och hans hustru dyker upp första gången i Mtl 1662 på Torp i Tofteryd/Svenarum, men samtidigt är ryttaren Mattes i Torp i Toftery omnämnd som gåvogivare i Byarums kyrkoräkenskaper redan 1658 och 1660 samt som brudgum 1661. Med största sannolikhet hade han väl gården i sin besittning redan då? Med tanke på det ovan omnämnda domboksmålet från 1685 där Mattes påstår högeligen att Torp aldrig har tillhört Torarps säteri, föreligger det kanske en äldre tvistighet som föranlett gården Torp att faktiskt betraktas som frälsejord under säteriet, och att detta då är orsaken till att vår anfader omnämns i Mtl. först år 1662?
 
Angående stenen på Tofteryds kyrkogård: Anfangen Kristus är mitt liv och döden är min vinning. - 1672 - indikerar väl starkt att det verkligen är frågan om en gravsten, dvs. en inskription över en avliden. Motsatsen skulle antyda att familjemedlemmarna närde en slags dödslängtan, och det vore ganska långsökt under denna epok då självspillning betraktades som ett mycket svårt brott och kunde rendera att du begravdes i ovigd jord. Texten framstår som kryptisk, men det mest logiska verkar ändå vara att den är rest över Katrina Mattesdotter, vilket ju också föreslås ovan.
 
// Mats

9
Tofteryd / Äldre inlägg (arkiv) till 22 februari, 2014
« skrivet: 2014-02-21, 12:11 »
Tack för alla klarlägganden, både Ingemar och Martin!
 
// Mats

10
Gunnarp / Gunnarp
« skrivet: 2014-02-18, 19:27 »
Tack Christer! Då har vi alltså en ganska god överblick över familjens förehavanden, och jag känner mig stärkt i min övertygelse att det är just dessa makar som slutade sina dagar i Okome.
 
Mvh // Mats

11
Gunnarp / Gunnarp
« skrivet: 2014-02-18, 17:40 »
Vigsel 1723-10-13 i Fagered mellan Christian Nilsson från [Västra] Kärnebygd och Martha Olofsdotter från Övre Höghult, hon följde brudgummen.  
 
Finns det någon uppgift om familjen som gör att man kan identifiera dessa som utflyttade till Okome ca 1750-60 och därmed identiska med de båda makarna med samma namn vilka avlider i Ulvsbo #2, Okome år 1761 resp. 1771? Och är mannen Niklas Christensson och de båda kvinnorna Annika och Ulrika Christensdöttrar i Ulvsbo #2 som gifter sig i Okome resp. 1761-01-25, 1761-01-18 och 1765-12-26, i så fall deras barn, möjligen födda i Gunnarp under 1720-talet?
 
Vänligen // Mats

12
Ekenstedt / Ekenstedt
« skrivet: 2014-02-18, 00:10 »
Jöns Ekenstedt (ca 1737-82) bodde på gården Hede i Askome (N). Han var hejderidare och från mitten av 1760-talet var han också kronolänsman. Han var nog den förste som både ägde, bebodde och brukade hela Hede, som hans hustru (vigsel 1761-07-05 i Askome) Anna Britta Öhrvall (1739-1811) ärvt åtminstone det mesta av. Hennes föräldrar hade ett stort gårdsinnehav i Årstads härad.
 
Jöns födelsedata och -plats är såvitt jag vet okända, men hans föräldrar hette Per Jönsson och Kerstin Jonsdotter. De var vigda i Halmstad (N) 1737-04-24. Mannen tituleras borgare. De var födda resp. ca 1700 och ca 1711 och bodde på Hede under sin ålderdom och dog där resp. 1791 och 1792. De upprättade år 1786 ett testamente som lämnade all deras kvarlåtenskap till deras sonhustru Anna Britta Öhrvall. Hon uppvisade detta testamente i häradsrätten år 1792.
 
Hustrun Anna Britta, som bodde kvar på Hede till sin död, var i sin tur dotter till hejderidaren i Norra Halland och lantjägmästaren på Överås i Askome, Christian Öhrvall (1705-62) och hans hustru Helena Hemmer (ca 1718-66).

13
Skrea / Skrea
« skrivet: 2014-02-17, 11:04 »
Mats Onsjö skrev den första efterlysningen här inne i denna tråd den 13 februari 2002:Jag söker i första hand uppgifter om föräldrar men även syskon till Bengt Peter Bengtsson (B. P. Benson), f. 1853-03-03 i Skrea. Han utvandrade 1881-04-08 från Okome till USA. Enligt Svenskamerikanska kyrkböckerna (SAKA) är han född i Vessige, men detta är troligtvid fel.Så här efter 11 år kanske det inte längre är aktuellt, men jag vill som trägen Okome-forskare ändå gärna bidra med lite information. Bengt Peter Bengtsson mor hette Anna Lena Persdotter och hon var född 1826-03-06 i Sjösgärde, Vessige. Anna Lena gifte sig 1856-11-16 i Vessige med Johan Aron Olsson (1822-1878) som då var hemmansägare på sin fädernegård i Ödgärdet, Okome. I husförhörslängderna för Okome ingick i familjen hustruns son Bengt Petter Bengtsson, uppgiven som född 1853-03-03 i Skrea. Familjen flyttade 1862 inom Okome församling till Torpareåsen vid Rävige #4 och därifrån 1865 till Lilla Backa, Gällared. Därifrån flyttade sonen Bengt Peter tillbaka till Okome 1873 medan resten av familjen flyttar till Vessige 1885.
 
Familjens övriga barn:
Bengt Aron, född 1856-12-09 i Okome
Bernhardina Albertina, född 1859-01-19 i Okome
Johanna Maria, född 1863-05-17 i Okome
Olena Petronella, född 1864-12-25 i Okome
Albert, född 1868-10-31 i Gällared
Severina, född 1874-10-04 i Gällared

14
Tofteryd / Äldre inlägg (arkiv) till 22 februari, 2014
« skrivet: 2014-02-16, 20:17 »
Tack Martin, för intressanta upplysningar och kompletteringar till min släktforskning!
 
Med anledning av din tidigare postning blev jag nyfiken på de fyra männen som undertecknat ett brev som uppvisades inför Östbo Häradsrätt 1676-06-22:  
 
”Samma dagh insinuerades och uplästes ett original breef som war  
af Peer Anderßon i härßkiöph, Måns i koohult, Arfwedh Anderson i  
Sonarph
och Matts Håkonßon i Torph verificerat och underskrefwit,
Dat. den 10 Novemb. 1673, hwaruthi dee samptel. tillstå och bekienna  
sigh hafwa upburit och bekommit, af Joen Swenson i Stigamoo på  
een ottondeel af den Skattefierdingh i Stigamoo Gårdh, som  
deras fader i underpant hade af Joens fader Swen Person /---/”
 
Visst är det väl så att dessa samtliga är söner eller mågar till köparen Jon Svenssons farbror Anders Persson i Stigamo? Det är väl rimligt att anta att Per och Arvid är Anders söner, medan Måns och Matts är vardera gift med en av två döttrar till Anders, och de bekräftar nu att de fått ut ersättning för sin [svär]faders andel i gården i Stigamo.
 
Jag vill vidare gärna veta var dessa barn till Anders Persson var bosatta, men jag är personligen inte alls bekant med de lokala förhållandena i detta geografiska område. Därför undrar jag om man förutom att ”Torph” så klart avser Torp i Tofteryd sn även kan uttolka gårdarna ”härßkiöph” som Häradsköp i Åkers sn, ”koohult” som Kohult i Svenarums sn och ”Sonarph” som Sonarp i Ödestugu sn eller finns det flera byar med liknande namn inom ett närmare avstånd?
 
// Mats

15
Tofteryd / Äldre inlägg (arkiv) till 22 februari, 2014
« skrivet: 2014-02-15, 19:22 »
Strålande redogörelse där, Martin! Får ta och suga på denna karamell en stund och eventuellt återkomma.
 
Fredrik: Jag är ättling till till Kerstin Mattisdotter och kopplingen ser ut som följer:
 
Kerstin Mattisdotter (ca 1662-1747) [ff ff mf fm]
Sven Jönsson i Studstorp (var död 1744?) [ff ff mf f]
Arvid Svensson på Mobygget vid Ekhult (ca 1742-1805) [ff ff mf]
Anna Lena Arvidsdotter gift till Svartrå (N) (1794-1873) [ff ff m]
Kasper Persson (1828-1893) [ff ff]
Johan Aron Kaspersson (1859-1944) [ff f]
Carl Aron Johansson (1892-1974) [ff]
Henry Winbro [f]
Mats Winbro

16
Tofteryd / Äldre inlägg (arkiv) till 22 februari, 2014
« skrivet: 2014-02-14, 09:04 »
Jag härstammar i rakt nedstigande led från Mattis Håkansson Stork som figurerar i diverse poster under denna rubrik. Efter att ha postat här för 10 år sedan har jag nu återvänt och läst de olika inläggen, och jag måste säga att jag har svårt att få ihop det hela. Är det inte så att flera uppgifter motsäger varandra?
 
Den 17 februari 2003 skriver Anders Åberg:På 1670-talet uppträder i längderna den bemärkte mannen Mattes Håkansson. Enligt dödboken skulle han ha avlidit den 4/7 1714 och var vid sin död 90 år gammal, alltså född 1624. Hans gravsten står ännu kvar utanför Tofteryds kyrka. dess inskrift lyder så: Kristus är mitt liv och döden är min vinning. - 1672 - Thene stene hafer i lifve velaktad Mates Hkonson i Torp me sin hustru Kristins Anderdotr afsomnat. Han var bland kyrkans sexmän på 1670-talet /---/ Mattes skulle ha varit gift två gånger. Hans första hustru hette, som gravstenen upplyser, Kristina Andersdotter. Hans andra hustru hette Elin. Hon var född 1635 och dog 1724 den 7/1 och begrovs den 12/1.Min tolkning: Mattis första hustru hette Kerstin Andersdotter och hon avled 1672. Hans andra hustru hette Elin och hon dog 1724 i en ålder av 88 år.
 
Den 11 maj 2004 skriver Gunnel Falk:Ättlingar Mattes Håkansson - Stork  
Mattes Håkansson - Stork. Ryttare, Hemmansägare Frälsefogde, Kyrkvärd. Född beräknat 1624 Tofteryd (F) 1). Gift med Karin Nilsdotter omkring 1652 Tofteryd(F). Död 1714-06-24 Tofteryd (F) 2).  
 
Barn med Kerstin Andersdotter (Född Tofteryd (F). Död beräknat 1680 Tofteryd (F).):  
 
1 Ingeborg Mattesdotter. Född 1661 Tofteryd (F). Död 1741 Tofteryd (F).  
2 Kerstin Mattesdotter. Född 1662 Tofteryd (F). Död 1747 Tofteryd (F).  
3 Ingeborg( d.yngre) Mattesdotter. Född 1680 Tofteryd (F). Död 1747 Tofteryd (F).Min Tolkning: Mattis första hustru hette Karin Nilsdotter med vilken han vigdes omkring 1652. Andra hustrun hette Kerstin Andersdotter och avled beräknat 1680.  
 
Den 30 augusti 2006 postar Fredrik Danielsson: Jag härstammar också från Storksläkten.  
Uppgifterna har jag fått från andra forskare, men trädet kan ge en bra översikt. /---/ [postar en bild med texten:] Mats Stork * 1624 Lönhult, Torarp, Svenarum ? 1714-06-24 Torp, Tofteryd [gift med] Kerstin Andersdotter * Stigamo, Byarum ? 1683 Torp, Tofteryd Min Tolkning: Mattis var född i Svenarum och hans hustru hette Kerstin Andersdotter, hon avled 1683 i Torp och hon var född i Byarum.
 
Den 1 juni 2012 skriver Martin Brandt: Gällande den för många bekante ryttaren Mattes Håkansson (1624-1714) i Torp i Tofteryd, så stötte jag på en person vid namn Håkan Matsson i Torp, Tofteryd i domboken. Jag har ej sett någon son till Mattes Håkansson vid detta namn nämnas tidigare. Det framgår inte i domboken att han är en son, men det finns väl en del namnlikheter, vet någon om det är en son till Mattes Håkansson?  
 
Håkan Mattsson finns i alla fall i mål §116 i Östbo häradsrätt från juni 1696, där han presenterar ett gammalt dombreef, på pergament författat de Ao 1581 för rätten.  
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:55 (1695-1697) Bild 1830 (AID: v190332.b1830, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503)  
 
PS. Mattes Håkansson själv kan man hitta i ett intressant domboksmål från 1685 där han framvisar ett PergamentzTingsiötningzbref daterat 1550 hwaruti befunnes, Swen Personn Höök som bodt i Torp, haft sin son boendes i Ekåhs - Källa: Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:61 (1681-1686) Bild 2580 (AID: v190338.b2580, NAD: SE/GHA/90102) Min tolkning: Mattis bor i Torp 1685. År 1696 uppträder en Håkan Mattsson i Torp inför Östbo häradsrätt.
 
Mina frågor:
- Hur vet man att Mattis Håkansson Stork var född i Svenarum?
- Dog hans hustru 1672 (vilket gravstenen berättar) eller möjligen 1680 eller rentav 1683 som andra släktforskare menar?
- Hur vet man att hustrun Kerstin Andersdotter var född i Byarum?
- Hette Mattis andra (eller första) hustrun Elin död 1724 eller hette hon Karin Nilsdotter gift 1652?
-   Känner man till identiteten på Håkan Matsson i Torp, eller har man bara kastat om namnen på Mattis Håkansson?
 
Det vore intressant om någon kunde posta sina funderingar här i tråden för att räta ut åtminstone något av mina frågetecken.
 
Vänligen
Mats
 
(Meddelandet ändrat av matsw 2014-02-14 09:06)

17
Okome / Okome
« skrivet: 2014-02-10, 19:51 »
Helenas far hette Anders Andersson Grimberg (uppgift om hans patronymikon från generalmönsterrullan 1795: Nr 212 Grimberg Anders Anderss: antagen 1781, 18 år. Wälbefaren. Får afskied för swåra benskador med Rotens samtycke.) Enligt GMR var han alltså född ca 1763 (!) och hans båtsmanstorp #212 kallades Slätterna och låg i Ryen, Okome socken. Enligt husförhörslängden var han född i Falkenberg (N). Familjen flyttade senare (före 1810) till Grimbergstorpet vid Maen, Okome. Bouppteckningen år 1825 efter hans avlidna hustru Inger Kristina Andersdotter bekräftar att deras dotter Helena var gift med Per Börjesson (makarna bodde då i Valinge).

18
Göteborgs stift / Göteborgs stift
« skrivet: 2014-01-28, 08:34 »
Älvsered i Kinds härad (tillika Kinds kontrakt) bildade tillsammans med Holsljunga och moderförsamlingen Mjöbäck ett gemensamt pastorat intill kommunreformen i början av 1970-talet då gamla landskommunen Högvad delades och församlingen tillfördes Falkenbergs kommun/kontrakt och Fagereds pastorat i Hallands län.  
 
Enligt boken Göteborgs stift 1885-1949, Biografisk matrikel över stiftets prästerskap utgiven av Knut Norborg 1949 så bestod församlingstjänarna i pastoratet år 1915 av två präster: kyrkoherden Per Åke Perslow (tjänstgjorde 1906-32) och komminister var vid denna tid Carl Johan Norén (tjänstgjorde här 1899-1918).  
 
Eventuella pastorsadjunkter och vikarier tas dock inte upp i nämnda skrift, vilken för övrigt, till skillnad från det gamla herdaminnet, har utförliga och till synes tillförlitliga biografier över stiftets prästerskap. Denne Knut Norborg hann dessutom efter sin pensionering utge en fortsättning för åren 1950-64 med samma goda kvalitet på det biografiska materialet.

19
Stafsinge / Äldre inlägg (arkiv) till 27 november, 2015
« skrivet: 2014-01-14, 22:45 »
Bifogar en bild på Louise och hennes familj från tidigt 1930-tal.
 

20
Stafsinge / Äldre inlägg (arkiv) till 27 november, 2015
« skrivet: 2014-01-14, 22:30 »
Per, om Hilma Olivia har jag inga uppgifter, men Lovisa (Louise) gifte sig med min mammas morbror Gust Johnson (f 1888-07-02 i Köinge (N) och död 1969-02-09 i Alta, Iowa, USA). Moster Louise dog redan 1939-07-27 till följd av en gasexplosion i sitt kök hemma på familjens farm i Iowa. Morbror Gustav gifte aldrig om sig. Makarna hade tre döttrar; Ethel, Ruth och Dorothy.
 
Vill du har ytterligare information så kan du maila mig direkt på musiker.ullared@telia.com
Mvh Mats, Ullared
 
(Meddelandet ändrat av matsw 2014-01-14 22:31)

21
Okome / Äldre inlägg (arkiv) till 09 februari, 2014
« skrivet: 2014-01-10, 23:30 »
Hej Odd.
Jag har sökt i min ganska omfattande forskning från denna trakt, men jag kan inte finna något som helst spår efter Troels Olsson Agomm i kyrkböckerna från församlingarna Okome/Köinge/Svartrå (Okome pastorat), och det verkar inte som att han är omnämnd i någon bevarad bouppteckning från dessa socknar heller. Det saknas dessvärre kyrkoböcker före år 1688 i dessa tre socknar, och därför är det tyvärr mycket svårt att komma vidare bakåt i sin släktforskning.
Mvh Mats

22
Askome / Askome
« skrivet: 2014-01-10, 23:07 »
Anders Johan Kristiansson blev änkling 1878 och flyttade därefter från Askome socken och dog av lunginflammation 1885-04-21 i Greppered, Krogsered (N). Min hustru är barnbarnsbarn till hans näst äldsta dotter, Josefina (1848-1936).
Mvh Mats

23
Sibbarp / Sibbarp C:1 sid 150
« skrivet: 2013-11-09, 21:33 »
Tack för snabbt svar, Mats

24
Sibbarp / Sibbarp C:1 sid 150
« skrivet: 2013-11-09, 19:16 »
Min anfader Simon Nilsson dog hos sin son Lars Simonsson i Guttared, Sibbarp (N) år 1723. Men kan någon hjälpa mig tyda var han varit innan?
 
Mitt eget tolkningsförsök:
d 24 jan blef Simon Nilsson hos sin son Lars i Guttare dööd och begrafen föl. söndag.  
warit här så när 2 åhr sedan han ifrå /---/ och S. Bönderup med godt /---/
loford och wittnesbörd om sitt lefverne /--- ---/ Do: Pastore dersammastädes försedd  
Kommen war.                       hans ålder 88 åhr.

25
Okome / Äldre inlägg (arkiv) till 09 februari, 2014
« skrivet: 2013-10-29, 19:19 »
Kan tillägga att just namnet Smedjeberg (som avser fastigheten Okome-Backagård 1:14) inte varit i bruk på åtskilliga årtionden, trots att bostaden ännu ligger kvar på samma plats. Den fick efter ett ägarbyte troligtvis under tidigt 1950-tal först det nya namnet Solhem men kallas efter ytterligare ägarbyten nuförtiden allmänt för Stocken i likhet med den närbelägna bondgården på andra sidan vägen.

26
N-Ö / Svensson, Johan Otto f 1847-11-11 i Halland
« skrivet: 2013-09-10, 10:36 »
Så här drygt 10 år efter min efterlysning kan jag nu ge mig själv svar åtminstone var Johan Otto Svensson bodde vid folkräkningen 1880 . Han kallades Johan Otto Svendsen, var 32 år gammal och bodde i Randers Købstad vilket ligger i Randers amt och Støvring herred. Hans adress var: Kvarter/Rode 78, Schousgade, Matr. 656 forhuset qvisten. Han var dessutom gift (!) med Laura Svendsen som var ett par år äldre än maken. Med ledning av hennes födelsesocken kunde jag med hjälp av en annan forskare här på forumet hitta vigselnotisen i Laurbjerg socken (Randers amt, Galten herred):
 
 
Johan Otto Svensson, Arbejdsmand af Randers, 27 Aar gl. er vaccineret iflg. Flyttebevis af Pastor Holmberg if. Køinge i Sverrig. I och med både åldersupplysningen och uppgiften om vaccinationen från prästen i Köinge (N) råder det ingen som helst tvekan att det är rätt person. Om hans hustru står att läsa: Pigen Laura Andersen af Laurbjerg, 29 Aar, vacc:t. 19 Juli 1848 af Dctr Lage Lund. Vigseln skedde i Laurbjerg kyrka 1875-11-10, endast en dag innan Johan Ottos 28:e födelsedag.
 
Vidare har jag funnit hustrun Lauras födelsenotis i Laurbjerg 1845-12-04 (dop 1846-01-20). Hon står noterad som utomäktenskaplig dotter till pigan Marie Laursdatter och som barnets fader uppgavs Anders Pedersen.
 
Nu återstår det bara att hitta eventuella barn till makarna (kusiner till min mormor), så sökandet går vidare...

27
Amt: Randers / Støvring
« skrivet: 2013-09-07, 19:46 »
Okej, tack för beskedet och jag ska absolut söka i Randers St. Mortens! Med dessvärre har jag problem med bildvisningen på Arkivalieronline (http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside) så jag får väl avvakta tills dess jag kan få filformatet jnlp att fungera på min dator.
 
Mvh // Mats

28
Amt: Randers / Støvring
« skrivet: 2013-09-06, 09:47 »
Med de ledtrådar du givit tror jag definitivt att det handlar om min mormors försvunne farbror, tusen tack Gudrun  !
 
Omständigheten att han blivit vaccinerad av pastor Holmberg i Köinge (N), fast han själv aldrig varit bosatt (skriven) där, kan komma sig av att hans föräldrar faktiskt var bosatta just i Köinge åren 1866-1873. Är vaccinationsintyget daterat?
 
Johan Otto hade en yngre bror (Henning Svensson, f 1850-09-10) som enligt kyrkoböckerna flyttade som tjänstedräng till just Randers år 1869, men återkom till Sverige år 1871. Förmodligen hade väl de båda bröderna kontakt med varandra under vistelsen i Danmark.

29
Amt: Randers / Støvring
« skrivet: 2013-09-05, 10:02 »
Jag efterlyser Johan Otto Svensson, född 1847-11-11 i Rolfstorp (N). Johan Otto är farbror till min mormor och han avvek från en drängplats i Årstad (N) i december 1868 och där slutar alla spår fram till hans faders bouppteckning år 1889 då det står att sonen Johan Otto är bosatt i Randers. Han lär egentligen inte ha haft någon kontakt med släkten i Sverige så därför har jag tyvärr inga som helst andra ledtrådar.
 
Jag har gjort en sökning på http://ddd.dda.dk och tror att jag möjligen hittat honom i folkräkningen 1880 [Randers, Støvring, Randers Købstad, Kvarter/Rode 78, Schousgade, Matr. 656 forhuset qvisten, 519 F3, FT-1880, d2583]:
 
Navn:                 Alder: Civilstand:   Stilling i husstanden:   Erhverv:  Fødested:
Johan Otto Svendsen,  32,     Gift,   husfader arbeidsmand,   --,     Sverige
Laura Svendsen,        34,     Gift,   husmoder,      --,        Laurbjerg Sogn Aarhus Amt
 
Är detta rätt person, och hur kan jag i så fall gå vidare för att hitta familjen och dess framtida öden, och var Johan Otto uppehållit sig åren 1868-1880?
 
Tips mottages tacksamt!

30
Sibbarp / Sibbarp
« skrivet: 2013-09-05, 08:34 »
Dessvärre saknas uppgifter på döda före 1947 för stora delar av mellersta Halland på dödsskivan, så upplysningar om mamman kan inte fås den vägen innan nästa version släpps.

31
Okome / Äldre inlägg (arkiv) till 09 februari, 2014
« skrivet: 2013-08-27, 23:03 »
Nils Johan Andersson föddes på Okome #3 och enligt församlingsboken bodde han hos sin äldre bror Carl August Andersson (f 18660330) som var hemmansägare i Lynga #3 i samma socken. Enligt församlingsboken gifte sig din Nils Johan 19071129 i Gällared socken med Amanda Josefina Nilsson (f UÄ 18790910 i Låghult, Gällared, men DÖPT i Fagered där modern Johanna Britta Hansdotter tjänade piga i byn Skabo). Enligt Sveriges Dödbok dog Amanda Josefina 19571030 i Falkenberg som frånskild 19300915, så uppgifterna verkar stämma. De nygifta makarna bodde hos mannens ogifta bror ett knappt år innan de flyttade till Slöinge 19081024. Allt enligt församlingsboken för Okome 1905-1911.

32
Okome / Äldre inlägg (arkiv) till 09 februari, 2014
« skrivet: 2013-08-21, 23:33 »
Rävige #3 Bengt Olsgård bestod fram till förra sekelskiftet av två gårdar om vardera 1/2 mantal, vilka skatteköptes och som de båda nya ägarna fick lagfart på år 1893 enligt ledningsboken.
 
Dessutom kan tilläggas att vid laga skifte 1861-67 tvingades arrendatorn på den ena av dessa båda tätt kringbyggda gårdar (Rävige 3:3) flytta ut samtliga sina hus. Denna gård, uppförd på ny tomtplats, har alltsedan friköpet i mitten av 1890-talet kallats för Kvarnaberget efter köparen och ägaren Carl Johansson vilken var barnfödd i en annan del av socknen, på ett litet torp som bar just detta namn. Den kvarliggande gården (Rävige 3:2) kallas Portarna.  
 
För att kunna få ett begrepp om hur dagens fastighetsbeteckningar är länkade till dessa båda ursprungliga gårdar kan det vara bra att känna till att redan år 1901 styckades fastigheten 3:3 upp i dels huvudgården 3/8 mantal Rävige 3:4 Kvarnaberget och dels f.d. torplägenheten 1/8 mantal Rävige 3:5 Skogen. År 1904 styckades även Rävige 3:2 i två delar; huvudgården 5/12 mantal Rävige 3:6 Portarna och det nybildade småbruket 1/12 mantal Rävige 3:7 Nyhem. Samtliga dessa enheter finns kvar ännu idag (2013) med den reservationen att Kvarnaberget genom ytterligare fastighetsförvärv i samband med jordbruksrationaliseringar under senare delen av 1900-talet åsatts den nya registerbeteckningen Rävige 3:9.
 
Källor: Lantmäteriet (och lokalkännedom  )
 
Mvh Mats
 
(Meddelandet ändrat av matsw 2013-08-21 23:40)

33
A-M / Bernard Olsson m Familj
« skrivet: 2013-04-12, 23:05 »
18580312
 
Olsson f. Persdotter, Inga
 
Hån
 
Död 25/5 1925.
 
Kyrkobokförd i Vemdalen (Jämtlands län, Härjedalen).
 
Född 12/3 1858 i Skog (Gävleborgs län, Hälsingland).
 
Gift kvinna (26/12 1880).
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Hedebygden, Härjedalens kn (Jämtlands län, Härjedalen)
 
Födelseförsamling i källan:
Skog (Gävleborgs län)
 
Källor:
SCBD, DB, FS

34
Drängsered / Äldre inlägg (arkiv) till 23 november, 2012
« skrivet: 2012-11-23, 06:26 »
Sven Persson föddes 1765-12-09 i Lid, Drängsered och avled 1830-08-01 i Övra Århult, Krogsered.
 
(Källa: Krogseredsboken - att leva i halländsk skogsbygd (2011), sid 400)

35
Rydaholm / Äldre inlägg (arkiv) till 05 september, 2012
« skrivet: 2012-08-28, 20:25 »
Rydaholmsforskare! Som boende i Halland, och okunnig om geografin i dessa småländska trakter hoppas jag på er hjälp med att rätt uttyda ortnamnet i vigselnotisen från Rydaholm C:3 år 1737:  
 

D 24 [januari] copulerades drängen Måns Johansson i [?] och pigan Kierstin Olsdotter
 
Om dessa båda är identiska med det par som får dottern Agneta 1744-01-13 i Upplid Norregård, så är de mina anor i rakt uppstigande led. Har någon ytterligare information om familjen tar jag gärna emot information.
 
Mvh
Mats, Ullared

36
Gällared / Äldre inlägg (arkiv) till 14 februari, 2013
« skrivet: 2012-06-27, 10:39 »
Enligt boken Gällared Folk och bosättningar var Arvid Johansson född 4/4 1806 i Svenljunga(?), vigd 11/11 1826 i Fagered med Olena Svensdotter f 27/4 1801 i Syrhult, Gällared. Han verkar har lämnat familjen på torpet Brobacken under Breshult 1854 enligt samma källa (fick barn där 7/3 1846, Inger Britta död 21/3 s.å.).  
 
Familjen bodde på torpet Hålsdamm under Holkakulla ca 1832-1834, ca 1828- ca 1832 i en stuga i Häljared och dessförinnan i Syrhult där dottern Johanna Kristina föddes 18/1 1827. Sonen Carl Johan Magnus f 16/6 1830 i Häljared var båtsman i Askome under namnet Askengren, där han fortfarande levde år 1900 ensam som änkling i en backstuga under hemmanet Tenlingabo.
 
Jag hade hoppats på att det funnits mer data om Arvid Johansson, men tyvärr...

37
Gällared / Äldre inlägg (arkiv) till 14 februari, 2013
« skrivet: 2012-06-27, 09:23 »
Vilken gård rör det sig om? Jag har tyvärr inga kyrkböcker tillgängliga för tillfället, men skulle kunna kika om det står något i boken Gällared Folk och bosättningar men behöver ett gårdsnamn för att hitta familjen  // Mats

38
Gällared / Äldre inlägg (arkiv) till 14 februari, 2013
« skrivet: 2012-04-02, 09:15 »
Ebbe Magnus Svensson f 8/12 1807, död 28/2 1856 i Stenstorp. Far: Sven Wettergren, född ca 1785, död 3/5 1842 i Breshult. Mor: Helena Wilhelmina Rodhe, född 1/2 1783 (som Magdalena Wilhelmina) i Uddevalla, död 21/1 1847 i Stenstorp.  
 
Ebbe Magnus familj finns från ca 1814 under gården Breshult Yttre och från ca 1820 i backstugan Bökeberg under Breshult i Gällareds socken. Med familjen bodde även hans farmor, änkan Karin Svensdotter f ca 1750 som flyttade till Småland ca 1820. Moderns familj kom från Uddevalla, faderns ursprung är okänt. Ebbe Magnus morbror Peter Olof Rodhe (f 18/1 1786 i Uddevalla) var tidigare ägare av gården. Var familjen bodde före 1814 är okänt.
 
Systern hette Susanna Svensdotter, hon födde ett uä barn i Breshult 27/4 1841.
 
Edit: Källa - Gällared Folk och bosättningar - utgiven av Gällareds Hembygdsförening 2008
 
(Meddelandet ändrat av matsw 2012-04-02 09:16)

39
Svartrå / Äldre inlägg (arkiv) till 10 september, 2014
« skrivet: 2012-02-02, 17:21 »
Din teori verkar stämma bra! Att han noterad som dräng vid sitt giftermål är korrekt eftersom ordet dräng på den tiden helt enkelt betydde ogift man.
 
Karin var Olofs syster, gift med Torbjörn Bengtsson i Lunnagård, Köinge socken
 
Malena Jeppesdotter var änka omgift med Olofs bror riksdagsmannen Helge Nilsson vilka ägde Svartrå #3 Broen i Svartrå.

40
Dessvärre anges där ingen orsak till hans avsked...

41
Enligt båtsmansregister utgivet på CD antogs Anders Eriksson Wästerberg 1840-10-13 till båtsman för rote #53 Bökås o Klev i Södra Hallands Båtsmanskompani (Avskedad 1853-08-11) och var född 1817-08-02 i Älvsborgs län

42
Westerberg var namnet på båtsmän i Askome, och familjen är mycket riktigt bosatt på Ekön under byn Myckhult i den socknen intill sin död. Tyvärr är deras födelseort - och möjligtvis även deras födelsedatum - felaktiga. Det är omvittnat att kyrkoböckerna i Vessige och Askome hör till de minst tillförlitliga i området så du måste gå igenom även närliggande socknar i jakt på vad du söker även om det står att båda är födda i Askome.  
 
När du letar ska du fårhålla dig skeptisk och inte ta hänsyn till exakt datum och med ett spann på födelseår med åtminstone +/- ca 3 år. Du kan även studera barnens födelsenotiser för att utreda ifall något av barnens faddrar även är släkt med familjen. Ett mödosamt arbete, men som kan ge dig ledtrådar och så småningom även resultat.
 
Lycka till!

43
Jordan / Jordan
« skrivet: 2012-01-30, 12:28 »
Aha - mina kunskaper i historia räckte inte till där, tack för upplysningen Magnus  !

44
Jordan / Jordan
« skrivet: 2012-01-30, 10:59 »
Intressant fynd!
 
I den mån det framstår som rimligt(?) att en gift man ur en officersfamilj av adlig börd ännu vid dryga 30-årsåldern befann sig i leden bland underofficerare (korpral) så stämmer det ju överens mycket bra med hans av EÄ uppgivna CV, med den skillnaden att hustruns namn var en 'nyhet' (han blev ju enligt EÄ gift 1727-01-22 med Helena Hevo- men alltså snarare sannolikt omgift)...
 
(Meddelandet ändrat av matsw 2012-01-30 11:33)

45
18960323-460
 
Andersson f. Vesterberg, Alfrida Kristina
 
Timmersjö 1:13
 
Död 3/5 1963.
 
Kyrkobokförd i Harplinge, Harplinge kn (Hallands län, Halland).
 
Född 23/3 1896 i Kvibille (Hallands län, Halland).
 
Gift kvinna (5/11 1915).
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Harplinge, Halmstads kn (Hallands län, Halland)
 
Födelseförsamling i källan:
Kvibille (Hallands län)
 
Källor:
DB, FS / DOR 63
(Källa: Sverigesdödbok 5)

46
Varberg / Äldre inlägg (arkiv) till 30 juni, 2012
« skrivet: 2012-01-13, 15:11 »
Hej Nina! Ingeborg död 1792-05-30 i Brogård (Grimeton #1) är mycket riktigt hans dotter, döpt 1720-12-12 i Varberg, och hon är anmoder i åttonde led till min hustru. Spåren leder troligtvis vidare bakåt till Göteborgs Kristine församling där en Maister Jacob Sinckler enligt dopboken får tre barn åren 1695 - 1702, men jag vill ha lite mer handfast att gå på än enbart indicier...

47
Varberg / Äldre inlägg (arkiv) till 30 juni, 2012
« skrivet: 2012-01-13, 11:11 »
Murmästaren Jakob Sinckler som får barn i Varberg åren 1706 - 1720, någon som stött på honom eller någon med liknande namn? Jag har mer data på barnen, men detta är bara en 'trevare'  . Vet dock inget mer om honom eller hans hustrur (omgift 1719-12-04 i Varberg), men ett par av deras barn hamnar så småningom i Valinge respektive Grimeton.

48
Wulfrath / Wulfrath
« skrivet: 2012-01-10, 17:56 »
Ur Elgenstiernas Ättartaflor:
 
Studentexamen i Lund i januari 1862; genomgick Alnarps lantbruksinstitut 1862-1864; ledamot av styrelsen för Smålands-Varbergs järnvägsaktiebolag 1875-1885;  ledamot av styrelsen för Hallands läns lantbruksskola 1875-1877, dess ordförande 1877-1878; landstingsman för Himle härad 1876-1877; ombudsman fär Hallands läns hästförsäkringsbolag 1880-1890; ombudsman för Stockholm och Göteborgs köpmannaföreningar sedan år 1884, för Malmö sedan 1885 och för Borås handelsförening sedan 1894; omudsman; död i Varberg (N). Ägde Torstorp i Grimetons sn (N) 1864-1879 och hus i Varberg.
 
Angivet dödsdatum: 1918-04-18
 
(Meddelandet ändrat av matsw 2012-01-10 18:00)

49
Allmänt / Bouppteckning. Var kan jag finna den
« skrivet: 2012-01-09, 22:08 »
Ur Sveriges Dödbok 1901-2009:
 
18710304-049
 
von Wolffradt, Olof Gustaf Herman
 
Erik Dahlbergsgatan 18
 
Död 7/1 1951.
 
Kyrkobokförd i Oscar (Stockholms stad, Uppland).
 
Född 4/3 1871 (ingen uppgift om födelseort)
 
Ogift man.
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Oscar, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland)
 
Källor:
DB / DOR 50-51
 
(Meddelandet ändrat av matsw 2012-01-09 22:08)

50
Allmänt / Bouppteckning. Var kan jag finna den
« skrivet: 2012-01-09, 22:03 »
Ur Sveriges Dödbok 1901-2009:
18720510
 
von Wolfradt, Hedvig Anna
 
Erik Dahlbergsgatan 18
 
Död 19/5 1946.
 
Kyrkobokförd i Oscar (Stockholms stad, Uppland).
 
Född 10/5 1872 (ingen uppgift om födelseort)
 
Ogift kvinna.
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Oscar, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland)
 
Källor:
DB

51
Askome / Äldre inlägg (arkiv) till 07 januari, 2012
« skrivet: 2012-01-07, 17:16 »
Per Nilsson var född cirka 1685 i Yered #1 Yttre och son till åbon Nils Persson och hans ej namngivna hustru. Fadern dog 1698-02-06 och änkan gifte om sig 1702 med Knut som var dräng på gården. Tillsammans fick de dottern Nilla 1705-01-10. Redan 1704 anges Knut ha blivit soldat. Han anges vara i Polen 1706-09 och från 1712 vara fången i Ryssland. Under tiden hade sonen Per Nilsson tagift över gårdsbruket 1707. Han gifte sig och flyttade till Askome 1716. Troligen flyttade hans mor med honom till Askome. Har inte forskat själv här, utan uppgifterna kommer från Krogseredsboken - att leva i halländsk skogsbygd (Krogsereds hembygdsförening, 2011). Att han var gift 1715-12-28 i Vessige får väl anses som en säker uppgift; Notisens text Pär Nielsson från Krogsered socken ock Yered och Pigan Brita Bengtsdotter från Siönewad passar ju bra in på övriga kända uppgifter. Fyll gärna på om du har fler uppgifter  !

52
Askome / Äldre inlägg (arkiv) till 07 januari, 2012
« skrivet: 2012-01-05, 08:45 »
Helena Maria Dahlqvist var född i Bjerrome, Vessige (N) där hennes far Olof Andersson Dahlqvist var ladufogde. Han anges vara född 1791-04-08 i Vessige, men saknas i FB (hans bror var hemmansägaren Andreas Andersson i Väby, Vessige). Modern var Anna Kristina Andersdotter var född 1795 i Sjönevad, Vessige (Källa: Folket i Askome socken, Ingemar Rosengren 2007)

53
Våxtorp / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2013
« skrivet: 2011-12-28, 16:43 »
Länk till alla nedtecknade ortsnamn i Våxtorps socken Dialekt och ortnamnsarkivet - Våxtorp. Men jag hittar inte just Hålan... Kanske i någon grannförsamling?

54
Varberg / Äldre inlägg (arkiv) till 30 juni, 2012
« skrivet: 2011-12-26, 17:07 »
Anna Christina Kullbergs föräldrar var häradsskrivaren Lars Kullberg i Eftra (N) och hans hustru Kristina Katarina Friis (vigda 1718-04-17 i Grimeton), vilken var faster till Caspars andra hustru Thala Catharina Friis (således var hans båda hustrur kusiner)...
 
Vilka var Paulus Heills föräldrar?

55
Varberg / Äldre inlägg (arkiv) till 30 juni, 2012
« skrivet: 2011-12-25, 23:44 »
Anders Grimbeck [hans far Nils G. var tulltjänsteman i Varberg(N)] och Britta Maria Heill hade även sonen Nils G. (1719-75), prästvigd 1745, komminister i Okome(N) 1745, kyrkoherde i Breared(N) 1766.
 
Bröderna Johan och Caspar Grimbeck var inte gifta med samma kvinna utan med två kvinnor som var kusiner och bar samma namn! Länsmannen Johans hustru var född ca 1729 på säteriet Torstorp i Grimeton(N) och dotter till Hans Jörgen Friis och Petronella Buua. Frälseinspektorn Caspars och kyrkoinspektorn Jöns Carlssons hustru var född ca 1735 i Grimetons prästgård och dotter till kyrkoherden Barthold Andreas Friis och Kristina Bruhn.

56
Lindome / Äldre inlägg (arkiv) till 27 november, 2012
« skrivet: 2011-11-01, 13:35 »
Tack för ett snabbt och uttömmande svar, Marianne  !

57
Lindome / Äldre inlägg (arkiv) till 27 november, 2012
« skrivet: 2011-11-01, 12:50 »
Söker föräldrar och födelseplats till flickan Albertina Lovisa vilken enligt Dödskivan #5 är född 1866-02-06 i Lindome. Hon blev gift 1930 med min mff Johan Gustav Nilsson, men de skildes 1936-02-07.

58
Wow, Britt-Marie, detta kom som en total nyhet!
Tack

59
Johan Gustaf Nilsson (född 1859-10-17) bodde på Folkskolegatan i Annedal (han är min morfars far). Han var änkling efter min morfars mor Vilhelmina Svensdotter. Men i hans dödspost på Dödskivan #5 1946-10-08 står han som frånskild! Jag antar att detta kan vara en felskrivning, men anar samtidigt att denne man kan ha haft diverse hemligheter i sitt privatliv...
 
Hur kan jag gå tillväga för att kontrollera huruvida han verkligen var omgift efter hustruns död 1928-12-12? Var han rent av skild från just henne, fast hon står som gift kvinna på samma Dödskiva?
 
Johan Nilsson framstår för övrigt ett verkligt original med en fez på huvudet och ett enormt vitt helskägg och måste ha lämnat diverse spår i folkminnet hos äldre Annedalsbor. Hur kan man får reda på mer om denne man (som gick under öknamnet Silverskägg eller möjligtvis Den vite profeten p.g.a. sin innerliga religiösa övertygelse vilken han gärna förkunnade för omgivningen både genom att trycka och distribuera kristen litteratur och även vittna på olika ställen)?

60
Krogsered / Krogsered-AI-1-1801-1840-Bild-40-sid-25
« skrivet: 2011-10-29, 00:01 »
Gästgivaren Mårten Olofsson och hans hustru Christina Ivarsdotter är min hustrus anor, så jag har lite noteringar om barnen:
* Anna Johanna 1808-11-07, (gift med näste gästgivare på gården Olof Jönsson bördig från Boa i Okome socken)
* Barthold 1811-10-16, död 1814-03-29
* Beata Kristina 1814-08-16, (åbohustru i Boa, Okome socken)
* Anna Lena 1817-09-02, (åbohustru i Yered #4 Stora i Krogsereds socken)
* Bartel 1821-02-10
* Sven 1823-09-09, (åbo på en annan hemmansdel här i Rya och till sist backstusittare här)
* Dödfödd flicka (tvilling) 1823-09-09
* Johanna Beata 1828-01-13, (dog som åbohustru i Greppered i Krogsereds socken)

61
Gunnarp / Äldre inlägg (arkiv) till 22 september, 2013
« skrivet: 2011-10-18, 16:50 »
Hon är född 14 december 1731 i Djuparp Höga, Gunnarp med namnet Marta Håkansdotter och dotter till Håkan Larsson (ca1680-1757) och Ingegerd Mårtensdotter (1692-1764). Hennes morföräldrar Mårten Jonsson och Anna Andersdotter i Forshult, Gunnarp är mina anor.

62
Askome / Äldre inlägg (arkiv) till 07 januari, 2012
« skrivet: 2011-10-14, 20:00 »
Har ett vagt minne att de ligger under moderförsamlingen i pastoratet; Vessige

63
Sankt Göran / Sankt Göran
« skrivet: 2011-10-14, 00:19 »
Tack för alla upplysningarna  !

64
Karl Johan / Äldre inlägg (arkiv) till 27 november, 2011
« skrivet: 2011-10-13, 11:46 »
Strålande! Tusen tack

65
Sankt Göran / Sankt Göran
« skrivet: 2011-10-13, 10:36 »
Gerda Ingeborg Nilsson f Isaksson 1900-07-03 i Karl Johan (O) avled på Kungsholmsgatan 67 i Sankt Göran (AB) 1961-12-05. Hon var en ingift faster, men frånskild sedan 1937-08-12.
 
Jag har aldrig forskat i Stockholm och undrar om man på något sätt kan få fram om hon hade någon familj (sambo/barn/styvbarn). Jag tänker på dödsruna i någon tidning eller kanske bouppteckning?! Tips/upplysningar mottages tacksamt!

66
Karl Johan / Äldre inlägg (arkiv) till 27 november, 2011
« skrivet: 2011-10-13, 10:18 »
Söker födelseplats och föräldrar till en ingift faster, Gerda Ingeborg Isaksson född 3 juli 1900 i Karl Johan (O), död 5 december 1961 i Sankt Göran (AB). Hon gifte sig 23 december 1927 med min mammas farbror Josef Aron Nilsson som var uppväxt i Annedal (O), men makarna skildes 12 augusti 1937 (källa: Sveriges dödbok 5)

67
Grubbe / Grubbe
« skrivet: 2011-09-07, 09:30 »
Föräldrarna är amiralitetskaptenen Peter Grubbe (1639-89) och hans hustru Elisabet Forbes af Lund (som levde änka 1690). Detta rör sig alltså om den adliga ätten Grubbe, nr 335. (Källa:Elgenstierna)

68
Bildstein / Bildstein
« skrivet: 2011-07-18, 19:52 »
Enligt originalutgåvan av Svenska Adelns Ättartavlor från 1925, finns han inte med varken på den friherrliga eller adliga grenen (men med den reservationen att jag inte har tillgång till vare sig supplement eller nyare utgåvor).

69
Adrian / Adrian
« skrivet: 2011-07-08, 23:26 »
Detta var en spännande historia, fortsätt gärna posta om du hittar mer Niklas! Själv ar jag ättling till översten Kristian Riddersköld. En liten rättelse: Maria Adrians dödsort bör stavas Gärdserum (E)

70
Frillesås / Äldre inlägg (arkiv) till 25 september, 2013
« skrivet: 2011-06-06, 12:47 »
Enligt Ortnamnsregistret så finns namnet Välaberg (både såväl ett torp som namnet på ett berg) under Frillesås #1 i Frillesås socken

71
Lubbe / Lubinus / Lubbe / Lubinus
« skrivet: 2011-03-30, 12:33 »
Jag vill gärna starta en avdelning där vi diskuterar släkten Lubbe/Lubinius från Halmstad. Det finns inte mycket skrivet om dem på Internet, och här inne på Anbytarforum är endast följande postat hittills i tråden  :
 
Efterlysning postad torsdagen 13 juni 2002 - 12:30 av Jenny Johnsson
Hej!  
 
Jag har hitta en präst vid namn Theodor Thor Mattie Halmstadius under min släkforskning på Gotland. Han ska vara född i Halmstad och dog 1680 på Gotland. Föräldrarna ska vara Matts Paulsson & Beata. Finns någon av dessa med i Herdeminne?  
 
Tack på förhand  
Jenny
 
Svar postat torsdagen 13 juni 2002 - 18:56 av Gabriel Wallgren
Hej Jenny!  
 
Tror inte att du hittar Mats Paulsson (Påvelsen?) i något herdaminne.  Jag har kollat i min avskrift av mantalslängden för Halmstad 1663, men där finns de inte med (troligen döda redan).  
 
Namnet på sonen (som blir präst på Gotland) gör dock att jag skulle kunna tänka mig att gissa på att Mats var bror till kyrkoherden i Halmstad pastorat Thore Påvelsen, som ibland går under efternamnet Lubbe eller Lubinus.  
 
Jag vet inte om det finns någon släktutredning för släkten Lubbe/Lubinus, men jag vet att namnet förekommer i Halmstad under slutet av 1500-talet och 1600-talet.  
 
Litteraturtips:  
Böcker om Halmstads historia (finns några stycken) samt http://www.gamla.halmstad.se med därtill hörande hänvisningar!  
 
Lycka till! Och hör gärna av dig igen eftersom jag har ett visst intresse själv av släktkretsen kring Thore Påvelsen.  
 
Mvh  
Gabriel
 
Kompletterande inlägg postat måndagen 17 juni 2002 - 17:08 av Gabriel Wallgren
Om Thore Påvelsen (Theodorus Paulinus) kan tilläggas att han blev kyrkoherde 1617 i Halmstad pastorat och dog 1653 [Skarstedt, Göteborgs stifts herdaminne, s 223].
 
Själv är jag ättling i rakt nedsigande led till Thore Påvelsen i Halmstad genom hans son, rådmannen i Halmstad Peder Thorsson.
 
Så vitt jag förstått var Thore Påvelssons barn:
 
Peder – rådman i Halmstad, död 1684-03-30 [Märta Hähnel anger i sin uppsats Ur Halmstads domböcker II (Fören. Gamla H:stads årsbok 1949 sid 58) angående Halmstads rådmän 1668-1690 att Peder Torson avled påskdagen 1684. Han finns även med i Lunds universitets studentmatrikel – där Paul Willner skriver: Petrus Theodorus Lubinus, ex academia hafniensi /---/ En gammal student som fick stipendium 1674 på rekommendation av prokanslern, biskop Peder Winstrup. Fick stipendium även 1675. Antagligen broder till kyrkoherden i Okome Marcus Theodori Lubinus (Lubbe) och rådmannen Cornelius Thorsson Lubinus i Kristianopel (1669).]
 
Marcus – kyrkoherde i Okome [Herdaminnet berättar: Troligen död år 1677. Var discens avgångselev i Varberg 1654. Kyrkoherde här redan 1659. Visitation hölls i Aagom den 7 juli 1667, då herr Marcus Thorsson berömligen predikade, ungdomen var mycken och svarsgod. Hans namn stod på en numera omarbetad nattvardskalk jämte årtalet 1675. Detta presthus hade varit plågadt af fienden; och herr Marcus hade nedlagt stor kostnad på prestgården.]
 
Andreas – rådman i Halmstad, död före 1695 [Uppgift från Disbyt]
 
Cornelius - rådman i Kristianopel [Se vid brodern Peder ovan]  
 
Är då prästen Theodor Thor Mattie Halmstadius (död 1680 på Gotland) brorson till Thore Påvelsson (genom sin far Matts Paulsson och hans hustru Beata)? Vilka var i så fall Matts och Thores föräldrar?
 
Finns det någon som har fler uppgifter om familjen?
 
Mvh
Mats Winbro, Svartrå

72
Riddersköld / Riddersköld
« skrivet: 2011-03-23, 13:14 »
Vänta nu ... så 6/3 1670 begroffs Sal., Abraham Adryans Enkia i Västerås MEN enligt SRR begrovs Hans Kohlmeters hustru Susanna Larsdotter Barck 21/9 1659?! Eller avser begravningen 1659 rådmannen Hans Kohlmeter?! Är löftesmannen 1673 samme Hans Kohlmeter eller en son/namne?!
 
Och enligt herdaminnet var kyrkoherde Lars Cuprimontanus dotter Susanna LD Barck gift med borgmästaren Johan Andersson i Västerås?! Lite snurringt blev detta ju onekligen...
 
Kan det ha varit så att Susanna Larsdotter Barck överlevde två makar: Johan Andersson och Abraham Adrian?! Om hon var gift med rådmannen i Stockholm, Hans Kohlmeter, varför skulle hon begravas i Västerås och dessutom i så fall stå benämnd som änka efter make nr 2?

73
Rolfstorp / Äldre inlägg (arkiv) till 19 juli, 2013
« skrivet: 2011-03-15, 22:52 »
Maria Larsdotter är min ana i rakt uppstigande led. Hon anges född i Älvsborgs län. Jag har inte funnit henne heller i varken Marks eller Kinds härader där jag kollat alla församlingar där kyrkböcker är bevarade för den tiden... Jag har då sökt på 'Marior' födda under november månad 1798.
 
Enligt inflyttningsboken i Rolfstorp kom hon närmast från Varberg år 1818. Det är väl där man får söka i nästa steg antar jag.
 
Mats, vilken är din koppling till Maria Larsdotter och Bengt Persson?

74
Värö / Äldre inlägg (arkiv) till 30 december, 2011
« skrivet: 2011-03-14, 12:19 »
Här får du en länk :http://www.genealogia.fi/genos/15/15_37.htm

75
Värö / Äldre inlägg (arkiv) till 30 december, 2011
« skrivet: 2011-03-13, 19:15 »
Du har inte ens angivit vilket århundrade dina förfäder levde - kan du oss lite mer kött på benen?
 
Jag har en Barthold Memsen född 1693-05-02 i Värö, men är det honom din fråga avser?

76
Drängsered / Äldre inlägg (arkiv) till 23 november, 2012
« skrivet: 2011-03-02, 23:00 »
Familjen verkar ha varit bosatta i Vanered åren 1727-44.
 
Du hittar mer information på Hallands Släktforskarförenings hemsida (Drängsereds befolkning 1694-1775)

77
Askome / Äldre inlägg (arkiv) till 07 januari, 2012
« skrivet: 2011-02-17, 15:41 »
Ur bokverket Hallands Bebyggelse:
Jordsbacka 1:8: Ägare: John Karlsson 19010914 i Okome, son till Karl Svensson och Augusta Johansson, gift med Gertrud Karlsson 19080219 i Askome, dotter till Albert Karlsson och Anna Andersson. Barn: Bertil och Verner.Gården i släktens ägo sedan 1936 då nuv. ägaren köpte gården av Karl L. Johansson.

78
Askome / Äldre inlägg (arkiv) till 07 januari, 2012
« skrivet: 2011-02-17, 09:29 »
Fader: Johan Albert Carlsson, arbetskarl/torpare i Yngered född 18671127 i Yngered (föräldrar var åbon Carl Aron Abrahamsson [f 1837 i Askome] och hustrun Johanna Christina Mårtensdotter [f 1838 i Askome])
 
Moder: Anna Carlsson f Andersson född 18840121 i Torsjö i Vessige socken (N), död 19300902 i Bäckagård i Okome socken (N) där maken var arrendator. (Annas föräldrar var åbon Anders Gustaf Christiansson [f 1843 i Årstad (N)] och hustrun Eleonora Jönsdotter [f 1846 i Vessige]).
 
Jag har inte tillgång till församlingsboken för Okome, så jag kan tyvärr inte ge dig utförligare information om när de kom dit, eller när/var maken dog/flyttade.

79
Fagered / Äldre inlägg (arkiv) till 26 september, 2012
« skrivet: 2011-02-12, 17:41 »
Han hette Johan Fredrik Fast (1815-1896). Han kallades Janne Fast av lokalbefolkningen. Han var son till kyrkoherden i Fagered Carl Fredrik Fast (vilken kom till Fagered 1821). Janne blev komminister i Foss 1853 och slutligen kyrkoherde i Landvetter 1865.

80
Jordan / Jordan
« skrivet: 2011-02-11, 10:05 »
Andreas!
 
Dina inlägg från 28 november 2009 innehåller en uttolkning av denna franska text från 1961:
 
«Vous trouverez, si-jointe, la photographie, que j'ai fait faire, en été dernier, de la pierre tombals des arrieres grands parents de Jan van Monkhoven: Joanni Monchivio et Catharina Cobelia dont les noms ont été latinisée, selon la mode de l'époque. Il mourut le 14 février 1553 et fut enterré, avec sa femme, dans l'église cathédrale d'Anvers. Les époux laissèrent trois enfants : Zacharius, Eva et Lucrece, dont je vous ai déja parlé.
 
Joanni Monchovio était originaire de Maestricht et son épouse de Maeseyck: deux petites villes, assez proches l'une de l'autre et qui faisaient à l'époque partie de la principauté de Liége.
 
J'ai pu heureusement reconstitué toute la descendance jusqu'a notre Jean van Monkhoven (de Suede). Je travaille /---/ intent a retrouver les ascendants, c'est a dire, les ancêstres de Joanni Monchovio.
 
Je crois bien avoir retrouvé ceux-ci dans les personnes de:
Gevaert van den Monniken, et son fils:
Jans van den Monniken qui furent tous deux échevins de Maeseyck, en 1435-1440. -
 
Nous en reparlerons dans une prochaine lettre.»
 
Jag har roat mig med att översätta brevet och kommit fram till att förmedlaren på Krigsarkivet dels hoppat över en generation (det gäller den felaktiga översättningen av den franska frasen des arrieres grands parents), dels kanske (av brevtexten att döma) borde kunna finna mer information om familjen:
 
”Bifogat [till brevet] finner du ett fotografi som jag tog förra sommaren på gravstenen över förfäderna [farfarsfar och farfarsmor] till Jan van Monkhoven: Johanni Monchovio och Catharina Cobelia vilkas namn har blivit latiniserade enligt tidens sed. Han dog den 14 februari 1553 och begrovs tillsammans med sin hustru i katedralen i Antwerpen. Paret efterlämnade tre barn: Zacharius, Eva och Lucrece, vilka jag redan berättat om.
 
Johanni Monchovio var från Maastricht och hans hustru från Maeseyck: två små städer nära varandra och som på den tiden tillhörde furstendömet Liége.
 
Jag kan gärna göra en sammanställning över alla ättlingar ner till vår Jean van Monkhoven (från Sverige). Jag arbetar med avsikt att hitta förfäderna, d.v.s. anorna till Joanni Mochovio.
 
Jag tror att jag funnit dessa i personerna:
Geavert van den Monniken, och hans son:
Jans van den Monniken som båda var åldermän i Maeseyck åren 1435-1440.-
 
Vi fortsätter diskussionen i ett kommande brev.”
 
Således är Zacharius farfar till 'vår' Jan van Monkhoven i Sverige, och Eva och Lucrece ('Lucretia') hans fars fastrar. Övriga släktingar är redan omskrivna i tidigare brev...
 
Forsätt posta dina resultat här, det är mycket intressant att följa!
 
(Meddelandet ändrat av matsw 2011-02-11 10:20)

81
Valinge / Valinge
« skrivet: 2011-02-08, 15:44 »
Fagerdahl är namnet på roten #153 (Valinge) i Norra Hallands Båtsmanskompani. Svala är förvisso namnet på roten #12 (Morup) i Södra Hallands Båtmanskompani, men jag har kontrollerat att 'din' Sven inte varit båtsman där. Lycka till i ditt fortsatta letande, Håkan  !

82
Valinge / Valinge
« skrivet: 2011-02-07, 21:25 »
Information hämtad från CD-skivan med halländska båtsmän:
 
GMR 1816: Nr 153 Fagerdahl - - - insatt genom Landshöfdinge Embetet den 22 Sept samma år (1815) Extr Rot. Båtsmannen nr 153 Fagerdahl Sven Carlsson Svala 18 år, född i Elfsborgs Län
 
Avr.rulla 1816: Nr 153 Fagerdal Gustaf Eriksson Vacant medelst rymning d 12 Mars 1815. I stället antagen och aproberad vid Gen. Mönstr. d 13 Januari 1816, som af Lhf. Emb. blifvit insatt d 22 Sept. 1815 Extra Rot. Karlen Nr 153 Swen Carlsson Swala 18 år gl., född i Elfsborg, sjövan
 
Avr.rulla 1818:  - - - Anhåller att dess Torpställe måtte blifva lagligen bebygt
 
Avr.rulla 1819:  - - - Husen ofärdige
 
GMR 1824, 1829: Nr 153 Fagerdal Sven Carlsson antagen 1815, 18 år. Bafaren
 
GMR 1835: Nr 153 Fagerdahl Sven Carlsson antagen 1815-09-22, född 1797-04-24. Befaren
 
GMR 1839: Nr 153 Fagerdahl Elias Bengtsson antagen 1836-10-31 - - -

83
Dagsås / Dagsås
« skrivet: 2011-01-30, 21:54 »
Enligt Sveriges Dödbok #9 dör Johan 1907-04-27 i Dagsås No 2.

84
Halmstad / Halmstad
« skrivet: 2011-01-30, 00:18 »
Enligt den sökbara databasen på www.ddss.nu är titeln ”Trägords Mästaren”

85
Alfshög / Alfshög
« skrivet: 2011-01-26, 07:39 »
I Alfshögs kyrka hänger en gammal paradvärja tillhörig majoren Otto Philip Beyerman (Beuerman, Beurman) vilken dog på Dahlsgård i Alfshög 1757. Möjligtvis är Johan Henrik hans släkting? (Jag har inte tillgång till kyrkböckerna - men svarade på tillropet Hej Hallandsforskare  )  
 
Otto Beyerman var bördig från Bremen och födelseorten för hans barn är för mig obekant, liksom tidpunkten när han kom att bosätta sig på Dahlsgård. På en minnestavla över värjan i kyrkan (uppsatt på 1930-talet) anges födelseåret till 1658, vilket sannolikt är en feltolkning av årtalet 1688.

86
Gällared / Äldre inlägg (arkiv) till 14 februari, 2013
« skrivet: 2011-01-18, 17:50 »
Annika Mårtensdotter var från Höghult #2 i Fagered (N), vigsel där 1767-06-10. Dräng kunde man kanske kallas om man ännu inte tillträtt gårdsbruket (fadern ägde gården)?!

87
Rolfstorp / Äldre inlägg (arkiv) till 19 juli, 2013
« skrivet: 2010-12-17, 06:53 »
Torsbäcks kvarn i Skärte by verkar vara födelseplatsen enligt denna länk: http://www.genealogi.se/halland/rolf/rolf.htm. Släktforskaren Ingemar Rosengren som ligger bakom gårdsgenealogierna har normerat namnen och kallar gossen Bartold Johan. Fadern Sven Andersson var född 1810 i Aleslöv i Rolfstorp och modern Anna Katarina Johansdotter var född 1807 i Kulparp i grannförsamlingen Skällinge och dog i Torsbäck 1851 (de var vigda 1833-04-05 i Skällinge). Efter att ha blivit änkling ytterligare en gång flyttade Sven Andersson till Annestorp i Skällinge, där hans äldste son Johan August (f 1833) var åbo.

88
Köinge / Köinge
« skrivet: 2010-12-08, 07:52 »
Johan i Låghult, som han kallades, var gift första gång 1901-10-18 i Köinge med Emma Johansdotter, född 1876-03-06 i Guarp, Fagered (N). Köinge #7 Per Bengtsgård kallas Smeagård men familjen flyttade år 1919 till Låghult i Gällared (N). Dottern Ester (1903-89) i detta äktenskap blev år 1939 gift med min hustrus farmors far, änklingen Nils Tobiasson som var åbo på Kålhagen i Gällared.

89
Hanna! Jag brukar inte komma med pekpinnar, men din efterlysning är verkligen i tunnaste laget! Du måste åtminstone ange NÄR och VAR du träffat på denna familj, samt gärna ur vilken källa du hämtat dessa uppgifter.
Att som du gjort ovan: slänga ut en fråga om en son Lars till en fader Per född under ett spann av 20 år (är det ens i Sverige?) gör att antalet möjliga kandidater med råge överstiger 10.000 gossar...

90
Kjerrulf von Wolffen / Kjerrulf von Wolffen
« skrivet: 2010-10-21, 15:57 »
Martin Carl tillhörde den  adliga ätten nr 2074 Kjerrulff von Wolffen. Man kan läsa om släkten i ”Elgen”, och om denne man står det: Fanjunkare vid Älvsborgs regemente 1/1 1819; officersexam. 1821; fänrik vid Älvsborgs regemente s. å. 20/2; löjtnant 29/10 1828; kapten 19/10 1839; 3.major 5/6 1849; RSO 10/11 1851; 2.major 2/7 1852; avsked 22/9 1866; postmästare i Borås s. d. (EÄ band 4 sid 130 ff)
Han levde åren 1803-1867 och hade 4 barn, men ingen av sönerna förde namnet vidare genom att bilda egna familjer...

91
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Friis
« skrivet: 2010-08-17, 12:25 »
Du har varken skrivit vilken geografisk plats eller vilken tid det rör sig om, så det är sannerligen inte lätt att hjälpa dig...
Det förefaller nämligen finnas flera olika släkter som burit namnet Friis.

92
Okome / Okome, Föddbok, 1855
« skrivet: 2010-06-28, 23:05 »
Min tolkning: Anna Christina Utur främmande förs[amling]
Arbetskarlen (Vallackaren) Carl Henrik Holm och hust. Anna Sophia Andersdotter från Götheborgs Domkyrkoförs. Han var med pass försedd. De uppehöllo öfver natten i Wälasjö hos Benedictus.

93
Ljungby / Ljungby DII:1 (1824-1830) Bild 6
« skrivet: 2010-06-04, 10:01 »
Bröstfeber skulle jag tro...

94
Komplettering: Karl Gustav ligger i Marks härad och landskapet Västergötland, men fördes i början av 1970-talet till Varbergs kommun i Hallands län. Karl Gustavs socken hette dessutom Skedeskamma före år 1828.

95
Det finns en by i Rävinge socken som heter Täckinge, så du är säkert på rätt spår där. Jag har dock ingen möjlighet att kontrollera födelseboken...

96
Vinberg / Vinberg
« skrivet: 2010-04-13, 23:32 »
Det finns endast en församling som heter Vinberg i Göteborgs stift, så det är säkert rätt. David Ekström dog som vice pastor i Enslöv 1918-12-20. Han var vik. kyrkoherde i Östad 1917-1918, och det är där man kan läsa om honom i herdaminnet (utgivet av Knut Norborg 1949). Uppenbarligen lyckades det honom av någon anledning aldrig att få en fast tjänst som präst...

97
Ränneslöv / Ränneslöv GID: 1829.13.47800
« skrivet: 2010-03-14, 10:53 »
Förvisso står det inget i herdaminnet, men eftersom just detta göteborgska herdaminne är en omvittnat väldigt dålig genealogisk källa, tycker jag visst att du kan fortsätta att rent hypotetiskt tänka att denne son Bengt är 'din'.
 
Jag känner till flera exempel på andra kyrkoherdar som månat så om sin 'flock' att de vid dödsfall letat upp respektive församlingsmedlemmars födelsenotiser för att sedan där i marginalen notera deras död (oftast följt av ett datum - men inte alltid!).
 
Det kan tyckas långsökt (men inte otroligt) att eftersom Bengt Linderoths bror Olof var kyrkoherde i Ränneslöv åren 1785-1811 och sedan dennes måg Gustav Rabe från  år 1825, så har det ju varit släktingar till familjen som fört kyrkböckerna och kanske som en kuriosa fört in dödsfall i marginalen på sina släktingar när de fått dödsbud från en helt annan ort?!

98
Ränneslöv / Ränneslöv GID: 1829.13.47800
« skrivet: 2010-03-13, 19:33 »
I herdaminnet nämns endast en son (Olof f 1753 och kyrkoherde i Ränneslöv) i detta äktenskap samt i ett senare äktenskap sonen Christen (kyrkoherde i Skepplanda) samt döttrarna Sara Catharina, Lovisa och Agneta. (Källa: Göteborgs stifts herdaminne). Men herdaminnet är oerhört torftigt och saknar många uppgifter. I regel nämns exempelvis endast de barn som blev eller gifte sig med präster...

99
Fagered / SE/LLA/13075 Fagered C:2 (1733-1797)
« skrivet: 2010-03-12, 09:12 »
Jag gör ett försök:
M[annen] Bengt Svensson fr[ån] i Övragärde (han blev sedermera klockare), m[annen] Gunnar Andersson i Hackarp, hustrun Anna Andersdotter från Ålarp och pigan Annika Götarsdotter från Hackarp.
(OBS Samtliga namn med 'modern' stavning, gårdarna ligger alla inom Fagereds socken)

100
Asige / Asige
« skrivet: 2010-03-11, 09:18 »
'Backen' är namnet på en by i Asige socken

101
Stafsinge / Äldre inlägg (arkiv) till 03 maj, 2013
« skrivet: 2010-03-02, 09:00 »
Ur 1880 års folkräkning för Stafsinge församling:
Stafsinge nr 10
Sven Kristoffer Andersson, f. 1846 i Stafsinge Hallands län
Lovisa Bernhardina Petersdotter, f. 1855 i Morup Hallands län
Alma Sofia, f. 1878 i Stafsinge Hallands län
Jenny Amanda, f. 1880 i Stafsinge Hallands län
 
Du måste betala för att kunna forska online (exempelvis svar.se eller arkivdigital.se)

102
Frötuna / Äldre inlägg (arkiv) till 16 februari, 2011
« skrivet: 2010-02-18, 16:56 »
But at least some of them are are still there :
From the 1900 census for Sweden for Söder Nånö farm in Estuna parish, Stockholm's län (AB)
 
Johan Erik Andersson, f. 1832 i Riala Stockholms län, Hemmansägare (=farmer)
Johanna Nilsdotter, f. 1848 i Skederid Stockholms län (wife)
Samuel Emil, f. 1881 i Frötuna Stockholms län (son)
Ida, f. 1887 i Länna Stockholms län (daughter)
Ernst Vilhelm, f. 1875 i Blidö Stockholms län (son)
 
Most probably Charlotta Hybintte died and Johan Erik Andersson got remarried.
 
As of the surnames, in Sweden we really had no family names at this time and siblings could choose different names (either their father's surname or the traditional -son or -dotter name). It seems the father is called both “Johan Erik Andersson” , “J Andersson” and “Jan Erik Andersson” from time to time. The mother is called Charlotta or Lotta Hybinette.
 
Emma Sofia Charlotta Andersson, b Jul 23, 1866 in Länna [Census 1900 for Ortala in Väddö parish (AB)]
Karl Johan August Johansson, b Oct 10, 1871 in Länna, d Oct 6 1951 in Lohärad (AB) [Sveriges dödbok]
Ernst Vilhelm, b Apr 7, 1875 in Blidö [living with his parents, therefore no surname in 1900]
Oskar Fredrik Lovén Jansson, b April 25, 1876 in Blidö [Census 1900 for Alviks stearinljusfabrik in Bromma (AB)]
Augusta Matilda, b Oct 31, 1879 in Frötuna [can't find in 1900]
Samuel Emil Andersson, b Oct 23, 1881 in Frötuna
Ida Jansson (maiden name Andersson), b Jul 15, 1887 in Länna, d Aug 9 1966 in Estuna (AB)
 
 
(Meddelandet ändrat av matsw 2010-02-18 23:20)
 
(Meddelandet ändrat av matsw 2010-02-18 23:21)
 
Detta inlägg flyttades den 21 september 2010 från Okänt landskap / Spårlöst försvunna, Andersson, Johan EMIL f.1886 Misterhult, Kalmar.
Magnus Hjärtström, moderator för Okänt landskap / Spårlöst försvunna

103
A-M / Kåra?
« skrivet: 2010-02-14, 21:19 »
I Gävleborgs län finns faktiskt gårdar som heter/kallas 'Kåra' i både Järvsö och Färila socknar (Källa:http://www.sofi.se)

104
Frötuna / Äldre inlägg (arkiv) till 16 februari, 2011
« skrivet: 2010-02-13, 20:16 »
From the 1890 census for Sweden for Norr Nånö farm in Estuna parish, Stockholm's län (AB):  
Johan Erik Andersson, f. [=born] 1832 i Riala Stochs. l., arrendator (= tenant)
Charlotta Hybbinete, f. 1842 i Estuna
Emma Sofia Charlotta, f. 1866 i Länna Sth:s l.
Karl Johan August, f. 1871 i Länna Sth:s l.
Ernst Vilhelm, f. 1875 i Blidö Sth:s l.
Oskar Fredrik, f. 1876 i Blidö Sth:s l.
Augusta Matilda, f. 1879 i Frötuna Sth:s l.
Samuel, f. 1881 i Frötuna Sth:s l.
Ida, f. 1887 i Länna Sth:s l.
 
Source: http://www.svar.ra.se/
 
Detta inlägg flyttades den 21 september 2010 från Okänt landskap / Spårlöst försvunna, Andersson, Johan EMIL f.1886 Misterhult, Kalmar.
Magnus Hjärtström, moderator för Okänt landskap / Spårlöst försvunna

105
Fagered / Fagered
« skrivet: 2010-02-11, 08:02 »
Det går utmärkt att studera indexerade kyrkböcker (födda/vigda/döda) från Fagereds pastorat direkt på nätet! Det känns onödigt att anstränga sig att försöka tyda 'giddar' med tvivelaktig läsbarhet när någon redan matat in allt och gjort det sökbart och fritt tillgängligt?! Här är länken: Föreningen Släktdata...

106
Var ligger platsen / Äldre inlägg (arkiv) till 13 maj, 2010
« skrivet: 2010-02-09, 18:54 »
OK, då vet jag lite mer - tack så mycket!

107
Söker fakta om min morfars familj i Haga, Masthugget och Vasa.
 
Vilken adress gömmer sig bakom förkortningen Annedal 47, respektive Annedal 100 ca 1900? Och var bodde familjen när systrarna Elisabet respektive Ruth föddes se bilder från SCB-utdrag?
 

 

 
Tack på förhand!
// Mats
 
Meddelandet ändrat av matsw 2010-02-09 13:50
 
Meddelandet ändrat av matsw 2010-02-09 18:52

108
Halmstad / Äldre inlägg (arkiv) till 04 mars, 2010
« skrivet: 2010-01-16, 12:13 »
Hallands Släktforskarförening

109
Vapnö / Vapnö Mtl 1686
« skrivet: 2010-01-14, 20:30 »
En skärmdump (print screen/PrtSc) som man 'klistar in' (Ctrl + V) i exempelvis Windowsprogrammet Paint och sparar i jpg-format?!

110
Jag föreslår Hålabäck - finns byar i Hanhals (N) eller Vinslöv (L), men det låter väl långsökt med sådana långväga faddrar.

111
Onsala / Hjälp tyda födelseplats i Onsala
« skrivet: 2010-01-10, 16:25 »
Jag håller med, men det namnet finns inte i förteckningen på ortnamnsarkivet. Dock är ju båtsmän/båtsmanstorpen (fadern var ju båtsman Frisk) ibland förtecknade på ett särskilt ställe i husförhörslängderna, man kanske kan titta där?

112
Ankar / Anckar / Ankar / Anckar
« skrivet: 2010-01-10, 16:21 »
Marie, den adliga släkten Anckar dog ut 1645, så du borde ställa frågan under en annan rubrik. Din farfar tillhörde en annan (borgerlig) Anckar-släkt, eller så tog han sig helt enkelt namnet själv. Man kunde nämligen göra så fram till sekelskiftet 1900.
 
Inläggen har flyttats till en ny rubrik under Övriga Släkter. / mvh Anders Berg, Moderator Släkter

113
Onsala / Hjälp tyda födelseplats i Onsala
« skrivet: 2010-01-10, 15:05 »
Här finns alla bebyggelsenamnen med olika varianter för Onsala: http://www2.sofi.se/SOFIU/topo1951/_cdweb/_s1nx001/216110c1.htm

114
Det är säkerligen 'min' Signe! Tack för hjälpen Britt-Marie!

115
Jag söker föräldrar och födelseplats för denna kvinna (ur Sveriges Dödbok):
Svensson, Signe Ingeborg
 
Samuels Väg 46
430 10  Tvååker
 
Död 20/4 1995.
 
Folkbokförd (1992) i Tvååker, Varbergs kn (Hallands län, Halland).
 
Född 3/11 1909 i Askome (Hallands län, Halland).
 
Gift kvinna (30/3 1929).
--------------
Födelseförsamling i källan:
ASKOME (Hallands län)
 
Källor:
RTB 95 / SPAR 92f / SPAR 95
 
Jag har själv kontrollerat SCB-utdragen för både Askome och Vessige (inom samma pastorat), men kunde inte finna henne!? Finns hon i originalböckerna?

116
Tack för hjälpen än en gång!
 
Personligen misstänker jag att Phillip Norman blivit bortadopterad vid skilsmässan 1937. Det borde i så fall innebära stora (oöverstigliga??) hinder för möjligheten att återfinna honom såväl död som levande...

117
Jag har nystat vidare kring min syssling Phillip Norman Nelson, och tror mig ha funnit att hans mor dog i september 1985 i Cathedral City, Riverside Co., CA, under namnet Emilie B Uhde (född Bjorkstrom den 20 mars 1912).
 
Kan man spåra hennes 'nya' giftermål i några register?
 
Hon lär dessutom ha fått åtminstone en dotter i Los Angeles - Linda Maurine Uhde, kan någon hjälpa mig ta fram födelsedata på henne? Finns det rent av fler syskon?
 
Mvh // Mats

118
Tack till Monica och Bengt. Gustaf Adolf Björkströms 'afvikne' fader dog i Ryssland enligt personnotiser från generalkonsulatet i St. Petersburg 1892:  
 
”Jag får härmed vördsammeligen äran anmäla att svenske undersåten, mekaniska arbetaren Eric Wilhelm Björkström, född i Nyköping den 28 September 1842 och som hitkommit med Öfver-Ståthållarens i Stockholm pass N 1854 af år 1889, härstädes aflidit af alkoholismus och lungkatharr den 13/25 Maj detta år, utan att härstädes efterlemna kända slägtingar. [.] Han saknade arbete och var fullkomligt utblottad.”  
 
(Källa: http://www.genealogi.se/tidningen/Shf207.htm)

119
Ja, här forskar jag relativt brett - alltså söker jag även denne man, svärfar till min mors kusin:
 
Gustave Adolph Bjorkstrom, Shawnee, county Johnson, Kansas, född 1885-02-28 i Sverige. Närmast anhörig: hustrun Lillian. (Källa: World War I draft registration card från år 1918)
 
Jag har hittat en inresa på Ellis Island (efter ett återbesök i Sverige 1914 - hustrun och en dotter är med då också, båda var födda i USA = fel uppgifter på Ellis Island), men det är hans ursprungliga emigration jag letar efter (för att kunna hitta hans familj i Sverige).

120
Tack Bengt för alla svar, det löste ju upp flera knutar detta! Då åter står bara frågan hur jag idag kan återfinna min syssling Phillip Norman Nelson? Vilka kanaler kan man använda?

121
Nu har jag fått fram vigselattesten jag efterlyste den 10:e december ovan:
 

 
Det är alltså sannolikt att det är min mors kusin Norman A Nelson som är fader till den 31/5 1933 födde Phillip Norman Nelson som Bengt funnit ovan. Nu till frågan om Lees härkomst. Så här ser det ut i vigselattesten:
 

 
Men jag kan inte hitta några personer med dessa data. Däremot hittade jag denna familj på Ellis Island arrivals:
 

 
Kan detta röra sig om min familj, och att uppgifterna från vigselattesten är oriktiga?
 
En sista fråga: Hur går jag tillväga för att hitta min syssling Phillip Norman Nelson idag?, Alla tips mottages tacksamt! // Mats

122
Krogsered / Äldre inlägg (arkiv) till 09 september, 2013
« skrivet: 2009-12-29, 22:53 »
Hallå! Han är faktiskt också mina barns mormorsfars mosters son. Ska vi byta anor?

123
Jag söker Edward O Erickson född ca 1880 i Sverige som gifte sig 1904-12-07 i Chicago med svenskamerikanskan Matilda Olsson från Krogsered (N). Enligt census 1920 bodde familjen i City of Chicago 10, Cook Co., Illinois. Flera av deras barn var då födda i Nova Scotia, Kanada, så det är väl fullt möjligt att resan från Sverige även gått dit...
 
Inte heller hustrun Matildas utvandring har jag kunnat finna. Hon var född 1875-07-03 i Askome (N), men utvandrade 1895-11-14 från Krogsered (N). I census 1920 står hon visserligen som född ca 1880, men jag vet genom sparade brev och fotografier att det måste röra sig om denna familj! Hon blev alltså tydligen fem år yngre genom att utvandra. Gällde detta då kanske även hennes make?!

124
Krogsered / Äldre inlägg (arkiv) till 09 september, 2013
« skrivet: 2009-12-28, 23:53 »
Johan Albin var född i Fylleklev, Askome son till åbon Elias Bengtsson (f 1824 i Burseryd) och hans hustru Inger Kristina Andersdotter (f 1834 i Fylleklev). Familjen flyttade 1880 till Krogsered.

125
Östmark / Äldre inlägg (arkiv) till 2010-01-07
« skrivet: 2009-12-27, 21:09 »
Tack för hjälpen, men eftersom han hamnade i Minnesota och inte i Illinois, så kan jag kanske ha förväxlat honom med någon annan emigrant med detta namn född ca 1880, så jag får väl sannolikt söka vidare...

126
Östmark / Äldre inlägg (arkiv) till 2010-01-07
« skrivet: 2009-12-26, 00:06 »
Edward Eriksson utvandrade från Östmark till USA 1901 och gifte sig 1904-12-07 i Chicago, Illinois med Matilda Olsson från Krogsered (N). Kan någon hjälpa mig med lite mer upplysningar kring denne Edvard?

127
Sibbarp / Äldre inlägg (arkiv) till 22 december, 2009
« skrivet: 2009-12-21, 15:30 »
Du får försöka följa Josephina Wilhelmina Nohr och hennes flyttningar i så fall. Barnet bör ju rimligtvis ha fötts där hon för tillfället var skriven?! Ibland förekommer det ju faktiskt att fel födelseort skrivs in i husförhörslängderna, och en del släktforskare går 'blint' på dessa data utan att kontrollera mot födelseboken. Har du förresten även kikat i Dagsås (annexförsamling i Sibbarps pastorat)? Jag har tyvärr själv inte tillgång till dessa källor...

128
Sibbarp / Äldre inlägg (arkiv) till 22 december, 2009
« skrivet: 2009-12-21, 14:28 »
Är du säker på det handlar om Sibbarp i Hallands län?

129
Älvdalen / Äldre inlägg (arkiv) till 13 mars, 2010
« skrivet: 2009-12-20, 22:29 »
Hej Roland, innebär detta med andra ord att verkligen 'erkänt' henne som sin dotter då? Även brodern som bar just namnet Stormats bör väl också ha varit hans son, eller? Framgår något kring även honom i nämnda bouppteckning?

130
Älvdalen / Äldre inlägg (arkiv) till 13 mars, 2010
« skrivet: 2009-12-19, 15:15 »
OK, jag dristar mig till ytterligare en fråga. Vilka är föräldrarna till följande makar båda födda i Älvdalen enligt Sveriges dödbok:
 
Karl Hjalmar Lövkvist, född 1904-09-14, död 1997-10-09 i Väsa. Gift 1931-06-07 med
 
Jenny Kristina Erika (gift Lövkvist), född 1911-08-22, död 2002-12-28 i Väsa.
 
Dessa är min svägerskas anor... (genom Hulda Sjödén f.ö. elvamänning till dina ev. barnbarn då Roland  ). Hennes övriga anor har jag redan lokaliserat genom CD:n Sveriges befolkning 1900.
 
Mvh, Mats

131
Älvdalen / Äldre inlägg (arkiv) till 13 mars, 2010
« skrivet: 2009-12-19, 14:19 »
Oh tack, gärna Iréne! Tack så mycket Roland också för snabbt svar  !

132
Älvdalen / Äldre inlägg (arkiv) till 13 mars, 2010
« skrivet: 2009-12-19, 13:19 »
Jag söker föräldrarna till Hulda Margareta (gift Andersson), enligt CD-skivan Sveriges dödbok född 1910-12-18 i Älvdalen, död 1983-06-04 i Väsa, Älvdalen och gift 1941-08-30 med Back Erik Sigvard Andersson (1910-1991).
 
Jag har övriga data om familjen, men önskar komma vidare bakåt på just denna gren. Tacksam för hjälp!
 
Hälsningar
Mats, Ullared

133
Förlanda / Äldre inlägg (arkiv) till 04 februari, 2012
« skrivet: 2009-12-18, 13:33 »
109 / förre Hemmansarr. Sven Peter Widell / Släp / Öxared

134
Mycket intressant! Tack så mycket för all hjälp!!

135
Norman Nelson och Allie Nelson på samma adress 1930, skrev du Karin... Men Norman står som 'ogift'. Då kan knappast Allie vara identisk med den 'Lee' han skiljs ifrån, eller han kanske kan det ändå om något kryssat fel eller liknande?! Vad kan man få fram för fler uppgifter kring henne från census 1930. Förresten, vilken adress levde de på - framgår det?

136
Ok, det var ju en del ändå, Bengt ! Med ledning av den informationen bör man väl kunna hitta ett giftermål (Nelson + Bjorkstrom)?! Finns det såna register också för California vid denna tid? Tacksam för all hjälp!!

137
Alla data om Alfred Nelsons familj som du uppger är korrekta, Karin. Det är sonen Normans (född 1909) första äktenskap och hans son Phillip som jag försöker få klarhet i...
 
Han gifte för övrig om sig i Oklahoma 1943 med Frances Bernard. Men ingen av Normans barn från detta äktenskap anade vad han hade för sig under 1930-talet innan de efter hans död 1994 fick syn på hans skilsmässopapper (se ovan).

138
Ja, det verkar ju uppenbarligen bara vara 'nattagammalt' som man väl skämtsamt säger ibland, Bengt. Låt oss försöka bortse från bildens datering, och istället se till vem/vilka som står som föräldrar till Phillip Norman Nelson född i LA 31/5 1933?

139
Inget om min syssling Phillip Norman Nelson född ca 1933 eller hans föräldrar Norman Alfred Nelson och Lee Nelson? (se inlägg ovan)

140
Uppdatering:
Nu har Angela genom sin kusin fått en kopia på ett dokument som visar att Norman Alfred Nelson och hans hustru Lee Nelson skildes den 9 december 1937 i Los Angeles county. Kanske finns det ett giftermål ca 1932 att söka?
 
Tacksam för hjälp och/eller tips! // Mats

141
Bark / Barck / Äldre inlägg (arkiv) till 14 januari, 2012
« skrivet: 2009-12-04, 16:38 »
Alla Bark / Barck är inte släkt. Åtminstone tycks det inte som om Abraham Wilhelm var släkt med de adliga/friherrliga/grevliga ätterna Barck om man studerar de adliga ättartavlorna. Dina 'Bark' bör diskuteras under rubriken Övriga släkter Bark / Barck...

142
Min syssling Angela i Long Beach, CA har i sin ägo ett foto föreställande en ung havande kvinna och Angelas farmor Signe Clara Nelson (1887-1937) som levde frånskild i San Francisco, CA.
 
Hon tror att den unga kvinnan var gift(?) med Signes äldste son Norman Alfred Nelson (född 1909 i Coudersport, PA), men att hennes familj tappade kontakten med dem kort efter att hon fött barnet - en son Phillip Norman Nelson. Bilden är daterad 14 september 1932, så barnet har kanske fötts senast i januari 1933.  
 
Har någon möjlighet att kolla upp födelsen i CA? Angela tror att kvinnan kallades 'Leah', men är osäker på detta.
 
(Meddelandet ändrat av matsw 2009-12-01 06:22)

143
Jordan / Jordan
« skrivet: 2009-11-27, 11:58 »
Eftersom van Monkhoven var svärfar till den von Jordan som blev adlad i Sverige år 1638, så är han ju faktiskt anfader till samtliga ättlingar på den adliga gren som diskuteras här. Därför tycker jag att inlägg kring honom inte behöver en egen rubrik (såvida han inte givit upphov till en egen linje som bar hans familjenamn i Sverige...), utan att du gott kan lägga ut din information här, så kan ju ändå forumets moderator göra eventuella omdispositioner i efterhand?!
 
Jag är själv ättling på den skånska grenen och följer intresserad med i dina fynd, Andreas  .

144
Ernst Landstedt dog i maj 1967 i Chicago, Illinois (Källa: http://ssdi.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/ssdi.cgi)

145
Det är nog lite tveksamt huruvida vår 'bigamist' är rätt Edward. Han, hustrun och de två äldsta sönerna finns på samma ort i 1920 års census, men kallas då Jansen. Edward född 1888 i Sverige, Augusta född 1891 i Sverige och sönerna födda i Michigan 1918 resp. 1919.
 
Fast å andra sidan hittar jag endast två makar med dessa namn (Augusta & Ed[ward] Joh[a]nson) i hela census för år 1920, och båda måste avse andra personer med ledning av att de är 10-15 år för gamla...
 
När är 'draftningen' för WWI daterad?

146
Edvard Johansson blev änkling 26 april 1915, och om han gifte sig inom 7 månader var han väl fortfarande 29 år ('på det trettionde')

147
Bigamist? Nej, hans första hustru dog hemma i Sverige 1915. Såvida han inte gifte sig innan dess! Framgår vigselåret med andra hustrun Augusta någonstans?

148
Spännande data ni vaskat fram åt mig både Chris och Bengt! Edward Johnsons ålder i census för 1930 - 43 år - förefaller vara fel, eller började man samla in uppgifter redan hösten 1929?

149
Jordan / Äldre inlägg (arkiv) till 27 november, 2009
« skrivet: 2009-11-24, 17:19 »
Du kan översätta texten med hjälp av denna länk: http://translate.google.se/
Du bara kopierar texten, klistrar in och tycker på en översättningsknappen!

150
Den 13 maj 1910 emigrerade (enligt församlingsboken) från Falkenberg (N) till USA, tegelbruksarbetaren Edvard Ferdinand Johansson född 27 november 1885 i Vinberg (N), gift 23 augusti 1908 med Jenny Matilda Larsson (1877-1915). Han utvandrade ensam och lämnade hustrun och två små söner. Jag har inga data vart han tog vägen...
 
Mannen är enligt födelseboken i Gällared (N) 1906 (utomäktenskaplig) farfar till mina barns morfar. Jag är nyfiken på om han finns med i några emigrantrullor. Han kan eventuellt ha använt efternamnet Vinbo som brukades av hans far (vilken varit båtsman) och en del av hans syskon. Finns det några källor i USA där man kan återfinna honom?

151
Strålande Chris, nu har jag något mera handfast att utgå ifrån! Tack så mycket - de döda i Buena Vista County, var finns dessa sökbara? (Jag känner mig väldigt frågvis i kväll )

152
Gerd, ett intressant uppslag tycker jag! Men mina nästa följdfrågor blir, var han skriven i Vänersborg? Och framförallt; reste han ensam? Jag hittar inga kombinationer John/Jonas Gran/Granqvist i census för 1870. Kanske kan man hitta hans eventuella resesällskap för att därigenom kunna spåra honom i folkräkningarna?!

153
Enligt census år 1900 för Nokomis township, Buena Vista county, Iowa var min farfars fars kusin Lena Beata Florin (1850-1931) gift med John Gran född i Sverige i maj 1846 och immigrerad till USA 1867 (Se bild från [http://pilot.familysearch.org/recordsearch/])

Kan någon med ledning av dessa data hjälpa mig spåra John Grans ursprung i Sverige? De gifte sig den 22 augusti 1873 i Rock Island, Illinois. Jag har varken funnit Lena eller John Gran i census för 1870. Det angivna året 1867 som inflyttning till USA är korrekt för Lenas del, hennes familj emigrerade den 5 september 1867 från Okome (N)...

154
Sibbarp / Äldre inlägg (arkiv) till 22 december, 2009
« skrivet: 2009-11-15, 21:00 »
Jag har hittat en intressant bouppteckning efter hustrun Petronella Johansdotter i Joastorp (Sibbarp). Den är daterad 28 dec 1810 [Faurås häradsrätt, vårtinget nr 38, FIIa 37]. Petronella efterlämnade maken undantagsmannen Olof Bengtsson, oäkta sonen Johan 22 år, dottern Beata Olofsdotter 14 samt sonen Bengt Olofsson 3 år och 6 mån gammal. Detta förefaller vara din Olof, eller hur!?
 
Olof Bengtsson avlider 7 sep 1819 i Joastorp (bou 20 sep s.å.). Han efterlämnade sonen Bengt Olofsson i Joastorp fr 1:a giftet med Beata Christiansdotter och gifta dottern Katarina Olofsdotter i Axtorna (Köinge) från samma äktenskap, dessutom från 2:a äktenskapet med Petternilla Johansdotter barnen Beata Olofsdotter 23 år och Bengt Olofsson 12 år, båda från Joastorp.
 
Änklingen husmannen Olof Bengtsson från Joastorp gifte sig 24 juni 1796 i Köinge med pigan Petronilla Johansdotter från 'Knektatorpet'. Jag har inte kunnat finna dem för övrigt i Köinge.

155
Sibbarp / Äldre inlägg (arkiv) till 22 december, 2009
« skrivet: 2009-11-15, 20:12 »
Det enkla svaret är helt enkelt att det inte finns några kyrkböcker alls för varken Sibbarp eller Dagsås för denna tid eftersom dessa har förstörts vid en brand redan i början av 1860-talet. För att finna data får man söka i alternativa källor som t.ex. mantalslängder och bouppteckningar.

156
Krogsered / Äldre inlägg (arkiv) till 09 september, 2013
« skrivet: 2009-11-15, 09:10 »
Johannes Bengtsson var gift tidigare 1805-06-16 i Krogsered. Det förefaller som om det var hans första hustru Anna Kristina Eliasdotter som kom från Junkagård, medan Johannes kom från byn Årnakulla i samma socken.

157
Tack för upplysningen om dateringen, Mats! Enligt SSDI så stämde födelsedatumet på Paul C Pierson mycket bra (född 5 februari 1918). Jag ska söka vidare...

158
Länktipset var kanon, Helene!  Jag trodde mig ha surfat en hel del, men tydligen missat detta...

159
Ok, nu blev det ännu lite lättare! TACK Helene, jag har hittat flera barn på SSDI och min mamma har fått fler kusiner (som ingen vetat om här i Sverige)!!
 
PS. Står det vilket datum folkräkningen är utförd?

160
Helene! Min mormor hade sex syskon som emigrerade, och jag har redan följt upp några, och till och med fått kontakt med släkten på nytt! Jag visste inte om brodern Anders Bernhards flytt just till Worcester, utan hade bara fått uppgiften att han vid 1910 års census låg inlagd på ett sanatorium i Englewood, CO. Troligtvis dog han där.
 
Den Carl G Johnson i Auburn som hade fyra barn är 'min' Carl, det är jag faktiskt rätt säker på (trots det avvikande födelseåret).  
 
Tack för 'kompletta' namn på alla barnen och familjernas adresser. Dessa Carlson/Johnson/Pierson är ju så gott som hopplösa att hitta i USA om man inte har lite mer kött på benen dock.
 
Jag hade redan de flesta förnamnen (dock utan initialer) på mammas kusiner, men inte ett enda födelseår. Det är inte så att man kan se deras ålder i censusmaterialet, likaväl som på föräldrarna? På så sätt skulle man säkert kunna spåra några av dem via Social Security Death Index - SSDI?!
 
//Mats
 
(Meddelandet ändrat av matsw 2009-11-11 22:40)

161
Söker familjedata (främst för barnen) och bostadsadress för tre syskon till min mormor vilka alla var födda i Köinge (N) och emigrerade från Sverige ca 1900-1910 och bosatte sig i Massachusetts:
* Johanna Beata Johansson (född 1879) gift med Ludvig Carlson (född 1877 i Köinge)* Carl Gottfrid Johnson(född 1883) gift med Anna Sundgren (född 1889 i Mockfjärd)* Bertha Signe Johansson (född 1893) gift med Fredrik Pearson (född 1887 i Gävle)
Min mormor har år 1949 skrivit i en gammal receptbok(!) att Johanna bodde i Paxton, Carl i Auburn och Bertha i Worcester, men de kan ju ha flyttat dit redan vid tiden för t.ex. 1930 års census (eller inte)... Ingen i familjen har data om deras barn och vi har helt tappat kontakten med dem sedan syskonen dog på 1960-talet, och med tanke på deras 'vanliga' efternamn så jag behöver vända mig till detta forum för att få hjälp att finna dem!
Tack på förhand! // Mats

162
Köinge / Köinge
« skrivet: 2009-11-05, 17:44 »
Sven Andersson var född i Rävige, Okome socken och Börta Svensdotter var född i Salltorp, Alfshögs socken.

163
Stafsinge / Stafsinge GID 1839.21.84600 - hvor er Casper født
« skrivet: 2009-10-31, 15:57 »
Drengen Casper Carlsson som är född i Fa-
gereds sokn år 1781, och nu bortflyttar
till Ljungby församling i tjenst...
[Hela Fagereds pastorat är sökbart på nätet här: http://www.slaktdata.org/]

164
Morup / Morup, Vigde 1826, GID: 1825.8.69200
« skrivet: 2009-10-30, 18:01 »
Johannes Casparsson från Munkaskog T[vååker] S[ocken]
Anna Beata Johansd[otter] på lilla Lyngen

165
Okome / Okome AI:6 Bild 12, Sid 9, NAD: SE/LLA/13296
« skrivet: 2009-10-29, 21:45 »
Kogstorp... (Svartrå socken)

166
Ullared / Ullared C:4 Sid 15, NAD: SE/LLA/13430
« skrivet: 2009-10-26, 18:09 »
Utan tillgång till kyrkböcker dristar jag mig ändå, baserat på lokalkännedom, att förutom att bekräfta namnen Sutarebo & Mellangärde att gissa att Jälleråsen avser Fällesåsen (torp/hemmansdel vid Ullared #1 - Skattegården) och att Långhult avser Låghult i Gällareds socken (samtliga dessa ligger geografiskt väldigt nära ömse sidor av sockengränsen Gällared/Ullared)
 
(Meddelandet ändrat av matsw 2009-10-26 18:10)

167
Allmänt / Alsberg i Tönnersjö härad
« skrivet: 2009-10-26, 13:54 »
Det finns ett Alslöv i Tönnersjö socken, Alebolet i Snöstorp och Alenäs i Breared (med reservation för olika stavningsvarianter...)

168
Allmänt / Herr Henrich 1651
« skrivet: 2009-10-19, 15:56 »
Hej Andreas!
Är det säkert att det är just en präst? I annat fall skulle jag satsa på att det är frågan om Henrik Månsson Mormand på Plönninge gård i Harplinge socken. Henrik var oäkta son till herr Mogens Mormand på Torstorp i Grimeton (som oäkting borde nog titeln herr vara adekvat). Men som sagt, bara en ren gissning från min sida!  
Sven Larsson skriver om familjen Mormand i sin utmärkta bok När hallänningarna blev svenskar (2004) bl.a. på sidorna 62, 175 och 221.

169
Falkenberg / Falkenberg B:2 In och utflyttningslängd 1840
« skrivet: 2009-09-19, 19:39 »
Krukm[akare] Nyma[n]?

170
Falkenberg / Falkenberg B:2 In och utflyttningslängd 1840
« skrivet: 2009-09-19, 18:01 »
14/7 Svenljunga?

171
Hanhals / Äldre inlägg (arkiv) till 15 maj, 2013
« skrivet: 2009-08-29, 13:47 »
18650306-460
 
Svensson f. Olsson, Karolina Augusta
 
Hammargård 1:1, Grindtorpet, Kungsbacka
 
Död 3/9 1947.
 
Kyrkobokförd i Hanhals (Hallands län, Halland).
 
Född 6/3 1865 i Vallda (Hallands län, Halland).
 
Änka (13/9 1910).
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2005:
Hanhals, Kungsbacka kn (Hallands län, Halland)
 
Födelseförsamling i källan:
Vallda (Hallands län)
 
Källor:
DB, FS

172
A-M / Carlberg/Pettersson, Carl Noak född 1887 men var?
« skrivet: 2009-08-19, 10:02 »
Bingo! Jag är säker på att detta är rätt, han hade nämligen en syster Berta Elisabeth som också levde i Hartford! Finns det födelseplats angiven för hans föräldrar också, eller ska jag posta en efterlysning under Kyrkefalla? TACK!!  / Mats

173
A-M / Carlberg/Pettersson, Carl Noak född 1887 men var?
« skrivet: 2009-08-19, 08:38 »
Önskar hjälp med födelseuppgifter för svensk-amerikanen Carl Noak Carlberg född 1887-03-08 som var gift 1912-05-22 i Hartford, CT, USA med min fars faster Hilda Carlsdotter född 1885-03-05 i Värö (N). Enligt amerikanska släktingar hette hans föräldrar Carl August Pettersson och Matilda Fried och dessa hade 10 barn. Övriga data saknas både i USA och här hos mig!

174
Vessige / Äldre inlägg (arkiv) till 03 november, 2009
« skrivet: 2009-08-18, 21:23 »
Jag skulle först koncentrera mig på grannsocknarna Askome och Krogsered, eller Drängsered som ju änkan (som då kallas Maria Britta Jonsdotter) kom ifrån vid sin första vigsel 1783-04-06.

175
Vessige / Äldre inlägg (arkiv) till 03 november, 2009
« skrivet: 2009-06-04, 19:51 »
Intressanta uppgifter! Ursäkta min okunnighet, men vem är denne Stig Edenfur? Vet du något om vilka källor som ligger bakom kopplingen Muus/Möller? Kopplingen verkar inte orimlig, men man vill ju vara säker?!
 
Var det denne son Herr Inspektorn Christopher Möller som gifte sig med kyrkoherdedottern Helena Agrell i Hunnestad 14/6 1730?
 
Anders Sebelius var mycket riktigt klockarson från Sibbarp (N), och jag är ättling till hans broder Christian Nilsson Sibelius som var stamfar till flera generationer klockare i Sibbarp och Vinberg (N).

176
Vessige / Äldre inlägg (arkiv) till 03 november, 2009
« skrivet: 2009-06-04, 17:33 »
Daniel Möller föddes i september 1680. Han kom troligen till Klockaregården 1702 men det har ej gått att få klarhet varifrån. Källa: Nils G. Stenströms släktutredning från 1984.
 
(Meddelandet ändrat av matsw 2009-06-04 17:34)

177
Tvååker / Äldre inlägg (arkiv) till 02 januari, 2010
« skrivet: 2009-03-17, 21:06 »
Syskonbarn här helt enkelt en gammal synonym för just 'kusin' (källa: Svenska Akademiens ordbok). För kusingifte fordrades tillstånd av Kungl. Maj:t, vilket man sökte via via domkapitlet.

178
Köinge / Köinge
« skrivet: 2009-03-17, 16:48 »
Claes kom från Sällstorp (N) och modern Ingeborg från Fagered (N). Troligtvis bodde familjen i Axtorna Hinnagård ('Sven Andersgård') vid sonen Christians födelse. (Källa: Tryckta gårdsgenealogier av Ingemar Rosengren, Halmstad)

179
Ljungby / Äldre inlägg (arkiv) till 04 januari, 2013
« skrivet: 2009-02-19, 14:35 »
Per och Gunnil gifte sig 1826-04-11 i grannsocknen Vinberg så du får söka i den socknen (hon kom från Faurås nr 5 vid vigseln)

180
Fjärås / Äldre inlägg (arkiv) till 04 maj, 2009
« skrivet: 2009-02-04, 20:27 »
Jag skrev av allt i herdaminnet, så tyvärr fanns det inte mycket att hämta där...
 
Hette din ana verkligen Lars Laurentii Ingzelii?? Han kallar sig nog troligare Laurentius Ingzelius vilket försvenskat betyder Lars Ingzelius, hette han å andra sidan Lars Laurentius (eller Johannis) Ingzelius så betyder det Lars Larsson (eller Johansson) Ingzelius och då kan han väl i det senare fallet vara son till företrädaren. (Laurentius är helt enkelt den latiniserade formen av 'Lars' - men man brukar mig veterligt normalt sett inte blanda latiniserade och svenska namn). Jag gissar att han kallas omväxlande 'Laurentius' och 'Herr Lars'.
 
Vad namnet Ingzelius (vilket möjligen kan betyda 'från Ingzel') syftar på kan jag inte ens gissa ...

181
Fjärås / Äldre inlägg (arkiv) till 04 maj, 2009
« skrivet: 2009-02-03, 23:32 »
Lars Ingzelius omnämns endast kortfattat i Göteborgs stifts herdaminne: Född 1639. Synes har varit komminister här [Fjärås] 1692. Varit medtjänare i ordet i 25 års tid. Död 11/6 1702. Gift med Ingeborg Bengtsdotter från Ögärdet i Fjärås. Hade tre söner... Hans företrädare som kaplan/komminister i Fjärås hette enligt herdaminnet Johannes Johannis Ingelius (omnämnd 1658...1666)
 
(Meddelandet ändrat av matsw den 03 februari, 2009)

182
Grimeton / Äldre inlägg (arkiv) till 30 oktober, 2013
« skrivet: 2009-01-25, 22:47 »
Sockenskräddaren Jöns Andersson i Grimeton och pigan Oler Larsdotter i Måsarp (Lindbergs sn) vigdes 1761-04-12 i Lindberg (N) och flytta till Lundby Valinge sn. (Källa: Hallands vigselregister på CD)
Nils Olsgård = Grimetons kyrkby nr 14
Liagården = Grimetons kyrkby nr 10
Karsagård = Grimetons kyrkby nr 7
Angående '[Åhre]Åhsen', så finns inte detta namn i jordeboken (men det kan mycket väl vara  namnet på ett torp/hemmansdel som jag saknar kännedom om) i Grimeton, men väl i grannsocknen Spannarp (som beteckningar på flera gårdar Spannarps kyrkby).

183
Landa / Landa hfl 1848 kryptisk notering
« skrivet: 2009-01-17, 18:34 »
fur castigatus?! fur[or] castigatus betyder 'våldsam stillsam'. Jag skulle gissa att det betyder ungefär manodepressiv. Har någon ytterligare teorier?
 
(Meddelandet ändrat av matsw den 17 januari, 2009)

184
Dagsås / Dagsås
« skrivet: 2008-12-30, 18:31 »
Jag måste medge att uppgifterna ovan har jag fått av en tredje part, och dessa tolkningar kan naturligtvis vara felaktiga. Uppenbarligen har ju någon fått uppgifterna fel, men på vilket sätt? Jag måste tyvärr 'passa' där... Personligen tar jag alla uppgifter ur husförhörslängderna med 'en nypa salt', men man brukar kunna få fingervisningar där om var man ska leta om du förstår vad jag menar!

185
Dagsås / Dagsås
« skrivet: 2008-12-30, 11:54 »
Av husförhörslängderna för Dagsås åren 1863 - 99 kan man utläsa följande:
Brukare på gården Vassgärde:
Carl August Johansson född 1838-12-06 i Dagsås, död 1880-02-04 här i Vassgärde
Hustrun Anna Katarina Börjesdotter född 1836-06-10 i Karl Gustav (N, tidigare P-län), som änka bor hon med sin fader som inhyses här i Vassgärde.
Dotter Emma Matilda Karlsdotter född 1862-05-09 i Dagsås, flyttar till Fjärås 1884-04-28 (har då varit piga på Klev i Dagsås), återkommer hit till Vassgärde ca 1887 från Stafsinge (N) nu som hustru.
(Det finns fler barn)
Här bor också hustruns föräldrar Börje Johansson född 1811-12-23 i Grimmared (N), från 1853 åbo i Skåred, Dagsås, och hustrun Anna Britta Andersdotter född 1798-12-26, död 1862-12-09.
Här bor också mannens moder Johanna Karolina Pettersdotter född 1808-06-03 i Askome (N), död här i Vassgärde 1876-11-31. Hon hade blivit änka 1865-03-06 troligen i Vassgärde. Hennes make Johannes Gabrielsson född 1804-01-11 i Vinberg (N) var från 1848 åbo i Skåred, Dagsås.
Mannen, drängen, Severin Olofsson född 1860-10-21 i Sibbarp (N), gift 1886-12-21 med Emma Matilda Karlsdotter ovan!
Dotter Rut Alfrida Sofia Severina född 1887-12-02 i Vassgärde
Dotter Anna Josefina född 1889-11-10 i Vassgärde
Dotter Ellen Charlotta född 1892-03-08 i Vassgärde
Son Anders Paridon född 1896-05-01 i Vassgärde
(OBS! Reservation för stavning av Skåred/Skärred/Skåre etc.)

186
Lindome / Äldre inlägg (arkiv) till 11 mars, 2009
« skrivet: 2008-10-28, 13:54 »
I Tölö socken (N) finns ett Skårby #11 (Vid Bäcken eller Bäckagården), annars finns det en Skårby socken i Ystads kommun (M). Byn Skår finns annars i Gällinge, Förlanda, Lindome och Örgryte som alla ligger ungefär inom samma geografiska område!

187
Grimeton / Äldre inlägg (arkiv) till 30 oktober, 2013
« skrivet: 2008-10-18, 07:02 »
Vigsel 1798-12-21 (Grimeton C:2); rote Båtsmannen Anders Jönson Grimberg och pigan Anna Brita Olufsdoter Grimeton Åhsen. (Källa: Vigselregister Halland på CD)
Alltså stämmer mannens patronymikon.
Visst finns det fler som forskar på Grimeton, men de har uppenbarligen inte hittat till detta forum!

188
Jag har en ana (präst med rötter i Halland) som under 1600-talet kallar sig Lubinus. Namnets ursprung vet jag ingenting om, men Googlar man på namnet får man många träffar inom ortopedisk medicin på alla upptänkliga språk?!

189
Elgenstierna uppger inga barn, inte ens några biografier för varken Bengt eller Agata Pourell i upplagan från 1925... (Jag har inte tillgång till supplementbandet med rättelser och kompletteringar)

190
Köinge / Köinge
« skrivet: 2008-09-08, 21:22 »
Tinghuset ligger mitt emot kyrkogården, på andra sidan landsvägen, och är idag privatbostad och om avrättningsplatsen kan du läsa på ett annat ställe i Anbytarforum.

191
Getinge / Äldre inlägg (arkiv) till 25 oktober, 2014
« skrivet: 2008-08-23, 22:36 »
Anledningen till att Genline inte har dessa böcker är helt enkelt att dessa inte finns, då de förstörts under 1800-talet...

192
Ås / Äldre inlägg (arkiv) till 02 mars, 2011
« skrivet: 2008-08-19, 11:01 »
Yes, the writing is in (poor) Swedish. If you know me ought to be if you recognize me, but I made an exact translation there ! The next one reads: Here aunt [father's sister] can see our home, but all of it didn't 'make' room in the picture, however you still can see my family. S L (?)

193
Ås / Äldre inlägg (arkiv) till 02 mars, 2011
« skrivet: 2008-08-19, 07:48 »
this is from
Detroit if
you know me

194
Ås / Äldre inlägg (arkiv) till 02 mars, 2011
« skrivet: 2008-08-18, 09:33 »
This postcard is most probably not written in Swedish, but in Danish or Norwegian. However I think this translation is pretty much accurate:
 
Dear [female] friend.
I am waiting to hear from you [but] perhaps you are too busy with your new house /---/. I have 2 rooms and kitchen and 4 bedrooms. Kerstin (?) Nilsen.
 
I have seen your house at Mrs. Sanbo's. It looks like ours on the outside. Mrs. Rockstrom ought to pay them a visit and meet old friends, but I am too old.

195
Dessa socknar ligger i Västergötland, men fördes till Varbergs kommun och Hallands län i början av 1970-talet!

196
Österö (eller Östered/Öströö) avser ett säteri med underliggande torp som ligger i Dagsås socken (Sibbarps pastorat) i Faurås härad och Varbergs kommun.

197
Att orten var Risa hade jag aldrig lyckats tyda utan ditt hjälp Göran! Tack för ett snabbt svar.

198
Detta kan vara födelsenotisen för min ana Erland Jönsson, åbo i Okome (N), men jag har aldrig förr forskat i Gunnarsjö och behöver hjälp med att uttyda namn och plats - gärna även för faddrarna!

Mvh Mats

199
Ingelotz / Ingelotz
« skrivet: 2008-06-23, 11:07 »
Vem av B S Ingelotz systrar var gift med Magnus Falck?  
 
Jag har helsystern Katarina Maria Ingelotz (f ca 1682) gift med kyrkoherden i Brunnby (M) Erik Sinius, och halvsystrarna Mariana Juliana Ekelund (1690-1756) gift med kyrkoinspektorn i V och Ö Göinge, Villands, Gärds och Albo härader Olof Feuk och Britta Katarina Sundia (f 1700) gift med kyrkoherden i Fränninge (M) Olof Simonsson Palm.  
 
Systrarnas moder, Katarina Oelreich, överlevde ju tre makar som alla var präster!
(Med reservation för att uppgifterna är gamla och inte uppdaterade.)

200
Ingelotz / Ingelotz
« skrivet: 2008-06-23, 10:51 »
Kungamördaren Jakob Johan Anckarström (1762-92) gift 1783 med Gustaviana Elisabet Löwen (1764-1844).
Hennes föräldrar var ryttmästaren Sten Joakim Löwen och Margareta Ehrensparre (1747-86), vars föräldrar i sin tur var överstlöjtnanten Kristofer Feif, adlad Ehrensparre, (1694-1767) och Kristina Gustaviana Ingelotz (1722-67), dotter till överstlöjtnanten B S Ingelotz, adlad Ingelotz, (1685-1765).
(Källa ”Elgenstiernas Ättartavlor”)

201
Ingelotz / Ingelotz
« skrivet: 2008-06-19, 21:01 »
Jag har en uppgift att namnet Ingelotz kommer från den jylländskfödde anfadern Simon Jacobsens tid som arrendator av Ingelstad gård i Östra Ingelstads socken (L), vilket han omnämns som år 1648. År 1641 var han skeppare och handlande i Ystad (M) där väl(?) också Margrete föddes ca 1645, hennes dödsort 1707 är Östra Sallerup (M) (Källa: Svenska Antavlor 7:1998).  
Margretes bror, kyrkoherden i Norra Åsum (L) Johan Simonsen Ingelotz, valde efter födelseorten sitt tillnamn enligt herdaminnet.
Simon Jacobsen är min ana genom sonen Jacob Simonsen, kyrkoherde i Everöd (L), vars barn också kallade sig Ingelotz. Barnen antog sedermera namnet Ingelotz, men själv använde han  
inte detta namn (citat ur herdaminnet).

202
Allmänt / Avrättningsplatsen i Faurås Härad / Köinge
« skrivet: 2008-05-26, 08:28 »
Enligt ekonomiska kartan ligger Galgabjär (Galgberget) inne i skogen en 700-800 meter rakt västerut från kyrkan och tingshuset inom någon av nuvarande fastigheterna Köinge 5:51 eller Köinge 3:31.

203
Svartrå / Äldre inlägg (arkiv) till 10 september, 2014
« skrivet: 2008-05-19, 12:58 »
Den 27 maj har hembygdsföreningen kyrkogårdsvandring på kyrkogården i Svartrå. En gammal trasig sten har hittats där namnet är såpass skadat att det blivit oläsbart, medan den nedre delen är i bra skick.  
 
Min fråga är alltså: Vem i Svartrå var det som enligt inskriptionen ”afsomnade i Herranom d 14 maij anno 1711”?

204
Bennich / Bennich
« skrivet: 2008-04-28, 14:53 »
Citat ur Elgenstiernas ättartavlor, del I: ”Maria Vilhelmina Odelberg, f. 1870 28/12 på Gustafsberg i Värmdö sn (Sth.), dotter av bruksägaren och disponenten Oskar Vilhelm Odelberg och Hilma Emilia Godenius.”

205
Stumaeus / Stumaeus
« skrivet: 2008-04-07, 13:56 »
Det rör sig förmodligen om kyrkoherden Anders Stabaeus i Ljungby och Alfshög. Länk till series pastorum; http://runeberg.org/hallhist/0554.html!

206
Ullared / Äldre inlägg (arkiv) till 15 februari, 2013
« skrivet: 2008-02-16, 21:08 »
Angående orten i Kinds härad, kan det handla om byn 'Hiå' i Holsjunga socken (som ligger i Mjöbäcks pastorat, omfattande Holsjunga, Mjöbäck och Älvsered) kanske? Jag bara gissar här dock...

207
Ullared / Ullared födde, Vigsel 1699-1733 (bild 51 av 78
« skrivet: 2008-02-03, 21:23 »
Ett tappert försök från min sida:
 
”Dnica 2 p. Epiph. Bapt. Rÿttarens Sven Hierthas och Kerstin Nils-
dotters son nom: Lars uthi Öf. Hiertared, [Faddrar:] Ingrijd ibid. Peder uthi
Ytt. Hiertared, Anders Rudberg, Jöns Giärdberg i Amås, Börge uthi
Flähult, Sven i Öf. Hierated, Oluf ibid. Natus d 11 jan:”
 
(Andra söndagen efter trettondedagen döptes ryttaren Sven Hierthas och Kerstin Nilsdotters son vid namn Lars i Övre Hjärtared. Ingrid från samma by, Peder i Yttre Hjärtared, Anders Rudberg, Jöns Giärdberg i Ammås, Börge i Flähult, Sven i Övre Hjärtared, Oluf från samma by. Född den 11 januari.)
 
Mvh Mats i Floastad

208
Varberg / Äldre inlägg (arkiv) till 06 februari, 2009
« skrivet: 2008-01-29, 20:11 »
Såja, Gabriel, nu ska vi ta't lungt! Alla kan vi förhasta oss ibland, inte minst jag...
 
Tack för komplimangen Ing-Britt! Enligt Börje Angelstrands register från bl. a. Ullared som finns utlagda på nätet (Föreningen Släktdata) heter modern Kerstin Nilsdotter. Sonen Lars föds 1720-01-11 i Yttre Hjärtared (#2). Inga mer data från den källan. Givetvis skulle ett studium av Ullared C:1 kunna ge mer, men inte heller jag har tillgång till denna volym. Ryttaren Sven Hierta får inga fler barn i Ullared så han har kanske rimligen varit bosatt på någon annan ort?!
 
(Meddelandet ändrat av matsw den 29 januari, 2008)

209
Varberg / Äldre inlägg (arkiv) till 06 februari, 2009
« skrivet: 2008-01-29, 18:11 »
Tack för en utförlig redogörelse för forskningsläget Gabriel!  
 
Till Gabriel och alla andra som tar del av forskningen vill jag bara rikta uppmärksamhet  på felskrivningen/feltolkningen av bynamnet Rävige i Okome socken. Det heter alltså RäviGe (precis som i sockennamnen Vessige, Asige och Veddige i mellersta Halland). Rävinge är en helt annan socken i Halmstads kommun! Prästen kallar sig ju faktiskt för Revigius och inte Revingius.
 
Min enda vädjan och önskan är att Internet inte ska fyllas med felaktiga stavningar av byn Rävige i olika släktutredningar och så vidare... Har de felaktiga uppgifterna väl fått fäste, så är risken stor att de kommer att gälla för sanning.
 
Mvh Mats (Vars bror bor i Rävige Arvidsgård...)

210
Varberg / Äldre inlägg (arkiv) till 06 februari, 2009
« skrivet: 2008-01-28, 18:59 »
Namnet Hierton är taget efter byn Hjärtared i Ullareds socken. Christers uppgifter förefaller rimliga, men är som sagt obekräftade. Jag är själv ättling till Länsmannen Håkan Andersson i Övre Hjärtared som dog cirka 1695. Jag inte forskat på denna gren, men har sett på Internet att det finns publicerade arbeten om släkten av bl.a. Gabriel Wallgren.

211
Tack för info om Andrén i Källsjö!
/ Mats

212
Söker Carl Johan Andreasson född 1859 i Svartrå (N). Han var enligt husförhörlängden i födelsesocknen elev vid folkskoleseminariet i Göteborg år 1878. Något säger mig att han kan ha tagit efternamnet Andrén? Möjligen var han folkskollärare i Källsjö (N)? Kan någon bekräfta/dementera detta?
 
Jag söker också information om min egen morfar och hans bror som båda läste till folkskollärare i Göteborg på 1920-talet. Kan man se vilka olika tjänster de innehade och när de examinerades?
* Tor Oskar Tistling (Nilsson) född 1894 i Göteborgs Haga (O), sedermera lärare i Okome (N).
* Axel Georg Grahne (Nilsson) född 1897 i Göteborgs Haga (O), sedermera rektor i Backa (O).
 
Vänligen / Mats
 
(Meddelandet ändrat av matsw den 20 januari, 2008)

213
Föräldrarna dog 1900 resp. 1906 i Valinge(N) men de var backstusittare, så det är väl högst osäkert om det ens finns någon bou efter dem. En bror (min mff) levde i Göteborg, men en annan syster ska ha flyttat till USA 1883 [Anna Maria Nilsdotter född 1857-06-12 i Släp(N)]. Det var kanske hon som 'bodde i Kungsbackatrakten'. Finns Anna Maria med på Emibas eller Sveriges Befolkning? Anna Maria kanske aldrig kom iväg till Amerika?

214
Ok! Snabba ryck Eva! Kan man kontrollera huruvida hon eventuellt återinvandrat till Sverige?

215
Utvandrad eller död med andra ord... Tack ändå Christina!

216
Augusta Josefina Nilsdotter, född 1861-12-18 i Valinge (N). Utflyttad 1887 till Malmö (M). Kan någon se hennes civilstånd och/eller var hon befinner sig sedan hon kommit till Malmö? Hon är en borttappad gammelfaster som möjligen så småningom bosatte sig i trakten av Kungsbacka (N)?!
Vänligen / Mats

217
Ed Brown blev änkling ca 1895, hans första hustru (med anor från Sverige) skall ha hetat Ida.  
 
Hans syster Matilda Brown (1867-1939, utvandrad 1888) var, enligt ett gammalt sparat brev, hembiträde hos honom fram till sitt eget giftermål 1895-12-07 i Port Allegany, McKean, PA, med svenskättlingen Oscar Thorén (1945-1911) men hennes familj har jag redan uppgifter på.  
 
Jag saknar dock fortfarande uppgifter kring brodern Swan Brown (se ovan) som var gift med en syster till Ed's första hustru... Allt enligt muntliga uppgifter från avlidna släktingar...

218
Jag hittade också Harry Brown på SSDI för en stund sedan, med ledning av dina uppgifter. Tack Chris!

219
Många nya data! Står det inget om hustrurnas ursprung/etnicitet, familjefädernas titel/yrke eller familjernas adress?

220
Söker mormors två farbröder i USA. Jag vet att efternamnet 'Brown' är vanligt, men jag är å andra sidan tämligen säker på deras bostadsort. Finns data på sensus om dem eller deras barn? De var bosatta i McKean county (i närheten av Port Allegany), Pennsylvania.
 
Ed (Lars Edvard) Brown, född 1857-05-22 i Rolfstorp (N) emigrerade sannolikt före 1882 till USA (uppförd som 'obefintlig').
Gift med 'Tillie'. Barn:
* Victor Brown född ca 1905
Barn i tidigare äktenskap födda i USA ca 1885 - 95:
* Ester C Brown (troligen ogift)
* Harry Brown. Tog över faderns gård i Lilbridge Creek(?). [Gift ca 1916 med Rachel Simar och hade två söner; Arthur och Clifford (den sistnämnde sannolikt född 1918).]
* John Walter Brown
 
Swan (Sven Aron) Brown, född 1874-01-13 i Svartrå (N), emigrerade till USA 1892.
Gift med Amelia (med svenskt påbrå). Hon kan ha blivit änka tidigt. Barn födda i USA:
* Arthur Brown
* Ellen Brown
* Frank Brown
 
Jag har inga övriga data, så jag hoppas på någon ledtråd!
Vänligen
Mats

221
Chris, det verkar som om familjetraditionen stämmer denna gång! TACK

222
Efterlyser uppgifter kring bröderna Anders Bernard (född 1886-06-23) och Per Sten (född 1890-10-26) Johansson/Johnson som emigrerade till USA tidigt 1900-tal. Jag vet att Per Sten Johnson dog i Colorado 1982-03-15 och att han sedan 1915-07-15 var gift med Lucy Josephine Ewell (född 1897-12-10). Makarna fick 11 barn.
 
Bröderna Johnson var födda i Lustorp, Köinge (N).
 
Anders Bernard Johnson anlände 1903-09-05 med fartyget 'Cedric' i New York från Liverpool, destination svågern Ludv. Carlson, 6 Armory Str, Worcester, Mass. (Källa: ellisislandrecords.org) Han är sedan dess spårlöst försvunnen. Enligt släkttraditionen led han av TBC och kan ha haft kontakt med sin broder Per som emigrerade några år senare.  
 
Syskon och föräldrar i Sverige skickade i början av 1910-talet pengar till Per så att han skulle resa en gravsten över den då döde Anders. Men var bodde de båda vid denna tidpunkt? Befann de sig fortfarande i Massachusetts eller hade de hunnit till Colorado?
 
De båda bröderna var två av totalt 6 syskon som utvandrade från Halland. Kvar blev min mormor och ytterligare 3 syskon.
 
Jag hoppas på några uppgifter som kan ge besked kring mammas morbror Anders livsöde! Vänligen / Mats

223
Askome / Äldre inlägg (arkiv) till 07 januari, 2012
« skrivet: 2008-01-05, 17:39 »
Carl Johan Andersson 1830 i Fylleklev dör år 1846.
Carl Petter Andersson 1832 i Ryssgärde dör redan 1832.
Carl Petter Andersson 1833 i Fylleklev är väl därför den ende som kan komma ifråga.  
 
Denne Carl Petter Anderssons förfäder hade bott i Fylleklev sedan 1690-talet. Fadern Anders Bengtsson föddes 1806 i Myckhult i Askome (död 1894) och modern Johanna Persdotter var född på gården 1811 och dog redan 1841. Mannen gifte 1842 om sig med Anna Lena Eriksdotter från Yngered i Askome(1813-94).
(Källa: ”Folket i Askome socken” av Ingemar Rosengren, Halmstad, 2007) Med hjälp av Ingemar Rosengrens forskning kan man med lätthet kom flera generationer bakåt om man har turen att ha anfäder som bott i Askome.  
Vänligen, Mats

224
Ljungby / Äldre inlägg (arkiv) till 14 mars, 2008
« skrivet: 2007-12-29, 18:36 »
Svenning!
 
Jag har tyvärr tipsat dig om fel Jöns! Jöns Johansson från Tormorup var torpare i Tågarp nr 4, Vinberg (N).
 
I stället kan man undersöka om inte torparen Johan Ingelsson i Glassbacka är fadern. Vid hans bouppteckning 1822-06-03 efterlämnar han hustrun Johanna Jönsdotter och barnen Pernilla Johansdotter (29 år), Kristian (27 år 'skräddare') och Jöns (25 år). Hans bror var Anders Ingelsson i Gässelia, Drängsered (N) och som förmyndare står Anders Jönsson från Kyrkbol Kinna i Marks härad (P). Anders Jönsson kan eventuellt vara en släkting.
 
I så fall vigsel mellan Jöns Johanssons föräldrar 1791-03-24 i Krogsered (N) (Krogsered C:2) drängen Johannes Ingelsson från Övre Tränshult i Drängsered församling (N) och pigan Johanna Jönsdotter i Holegård [troligen Hulegård i Krogsered] där makarna bosatte sig.
 
Jag skulle nog börja leta i Krogsered! Jag är ledsen om jag vilselett dig! / Vänligen Mats

225
Ljungby / Äldre inlägg (arkiv) till 14 mars, 2008
« skrivet: 2007-12-28, 15:19 »
Vigsel 1823-11-09 i Alfshög (N) (Alfshög C:3) mellan sockenskomakaren Jöns Johansson Engström och pigan Bengta Hansdotter i Salltorp.
 
Jöns Johanssons fader var Johan Andersson i Tormorup nr 2, Ljungby (N) enligt dennes bouppteckning 1812-03-26. Han i sin tur var son i första giftet till Anna Lena Hero på Lyngen, Ljungby enligt hennes bouppteckning 1802-11-29. Anna Lena Jonasdotter Hero och hennes första make, Anders Kiönberg, var vigda i Ljungby (Ljungby C:2) 1748-02-21 (de bodde i Lastad, Ljungby). Bouppteckningen efter 'dannemannen' Anders Persson Kiönberg i Lastad Hans Bengtsgård skedde 1767-06-15.
 
Om Bengta Hansdotters härkomst hittar jag däremot inget i de källor jag just nu har tillgång till...
 
Jag har (som vanligt) endast kikat på CD-skivorna från Hallands Genealogiska förening - du får kontrollera uppgifterna med kyrkböckerna själv! Lycka till!  
 
Mvh / Mats

226
Tack för tipset!  Mats

227
Tack Lasse!! Jag spinner vidare: Johanna Gustava Roy var enligt svar på annat håll på Anbytarforum ett sk ”barnhusbarn”, född i Klara (AB) 1870-02-22 som dotter till ogifta Jane Kampf. Hon utflyttade från Klara, där hon utlämnades till familjen Roy i Göteborg 1873-02-25.
 
Finns familjen Roy i Göteborg med 1880?
Mvh / Mats

228
Tack Richard, Christina, Chris och Helene! Responsen på min lilla efterlysning var enastående!
Men nog är det väl så att kopparhandlerskan Jane Kampf i Jacob år 1874, knappast är identiskt med den tonåriga sjökaptensdottern Jane Maria Kempff – det verkar tillhöra lite olika samhällsklasser (eller har jag fel?).
Apropå ung moder så har jag exempel på en trettonårig mor bland mina egna anor…
Vänligen
Mats

229
Finns det någon som vet gatuadress på 13:e roten 151, Göteborgs domkyrkoförsamling?
1890 bodde bl.a. Gustav Florén (f 1859) o h h Johanna Gustav Roy (f 1870) där, enl CD:n Sveriges Befolkning.
Vänligen / Mats

230
Jag söker familjedata för Johanna Gustafva Roy som enligt CD:n Sveriges Befolkning är född 1870 i Klara, Stockholm (och som 1890 bor tillsammans med sin make Gustav Florén i 13:e roten 151, Göteborgs domkyrkoförsamling).
mvh / Mats

231
Man tackar, Sten!  / Mats

232
Jag efterlyser familjeförhållanden och bostadsort enligt folkräkningen 1880 för min farfars fars kusin Gustav Florén, född 1859-11-14 i Forshälla (O). Söker även eventuella halvsyskon till honom: Hans moder, änkan Maria Matilda Isberg, skall enligt uppgift vara född 1831-05-03 (men var?). Hon var omgift 1862-04-09 med Daniel Johan Thörneqvist, född 1834-12-08 i Vena (H).
Gustav Florén skulle enligt min farfar ha varit gift med en ’Anna Roy’. Finns hon med i folkräkningen?
Det blev visst lite mycket, men jag hoppas på svar!
Vänligen / Mats

233
Ljungby / Äldre inlägg (arkiv) till 14 mars, 2008
« skrivet: 2007-12-08, 11:52 »
1837-02-21 dör Arvid Jönsson i Töllstorp, Ljungby. Enligt bouppteckningen 1837-03-06 hade han varit gift med den redan avlidna (ca 1826) hustrun Inger Andersdotter som var moster till din Anders Gudmundsson i Töllstorp.
 
Arvid och Inger var gifta 1795-02-08 i Vinberg (N) (båda från byn Töringe), du kanske ska leta där. Ljungby och Vinbergs socknar gränsar till varandra, och Töllstorps by ligger alldeles vid gränsen mot Vinberg och jag inte missminner mig.
 
Med ledning av detta kan man förmoda att Anders Gudmundsson är son till Gudmund Larsson från Tågarp i Vinberg och Bengta Andersdotter från Töringe Andersgård som gifter sig i Vinberg 1793-03-22 (Vinberg C:3).
 
Jag har endast kikat på CD-skivorna från Hallands Genealogiska förening - du får kontrollera uppgifterna med  kyrkböckerna själv! Lycka till!
 
Mvh / Mats

234
Gällared / Äldre inlägg (arkiv) till 28 juni, 2009
« skrivet: 2007-10-01, 22:13 »
År 1759 flammade bålet på Galgberget och massor av människor samlades för att åse, då en soldathustru från Gällared avlivades och brändes därför att hon förgjort ett oäkta barn, som hon skaffat sig, under det att hennes man varit ute i kriget.
 
Jag sitter och läser om tingsplatsen i Köinge (N) ikväll, när jag läser ovanstående referat! Har hon funnits, och vem var hon i så fall?
 
Källa: Johnsson, Elsa (1951). Hembygdsminnen från Okome, Köinge och Svartrå. Falkenbergs Tidnings Boktryckeri AB. Falkenberg

235
Jag är inte heller van vid stadsforskning, men ett uppslag som jag kom att tänka på när jag såg din efterlysning, var att kolla närmare på grannsocknen Söndrum. Där fanns en kyrkoherde, Petrus Rasmusson Friis[ius] som dog 1669 enligt herdaminnet (Prästvigd 1616. Kyrkoherde i Söndrum 1636, enligt samma källa). Han efterträddes av sin son Peder Pedersson Friis, så släkten bör ha levt vidare i trakten...

236
Morup / Äldre inlägg (arkiv) till 04 december, 2007
« skrivet: 2007-05-31, 09:43 »
Grimmared är en egen socken i Varbergs kommun, Hallands län. Det ligger i den del av Marks härad som fördes över från Älvsborgs län till Halland i början av 1970-talet. Mvh Mats

237
Torup / Äldre inlägg (arkiv) till 2009-08-01
« skrivet: 2007-03-16, 13:30 »
Bent! Ditt 'Torup' har bytt namn och heter idag Västra (möjligen Östra-) Torup och ligger i Skåne (Kristianstads län), denna diskussion rör Torup i Hallands län. Prova att ställa frågan där i stället. / Mats

238
Veddige / Måns Carlberg, flyttningsattest fr Sibbarp (N) 1808
« skrivet: 2006-12-31, 00:09 »
Öströ/Öströö är namnet på säteriet i fråga. Det är för övrigt inte bara på Genline som kyrkoböckerna för Dagsås (N) saknas, de har alla tillsammans med det mesta av moderförsamlingen Sibbarp förstörts vid brand redan vid mitten av 1800-talet.

239
Inga spår efter Alma Josefina Larsson (gift Karlsson) 1890-05-15 i Okome (N) (se ovan)?

240
Hej! Jag söker Alma Josefina Larsson (gift den 29 december 1909 med Karl Julius Karlsson). Hon är född 15 maj 1890 i Okome (N). Enligt muntlig uppgift ska hon ha emigrerat på 1910-talet. Eller levde hon kvar i Sverige på hemlig ort? Make och barn lämnade hon hursomhelst kvar i Okome...
Hoppas på napp! / Mats Winbro, Ullared

241
Göteborgs stift / Äldre inlägg (arkiv) till 07 juni, 2007
« skrivet: 2006-10-15, 18:56 »
Friisius i Söndrum:  
 
Petrus Petri Friisius. Företrädarens son. Kyrkoherde här 1669. Död 1680.  
Om företrädaren kan man läsa Petrus Rasmusson Friisius. Prästvigd 1616. Kyrkoherde här 1636. Död 1669.  
 
Finns det någon som kan kolla om det inte finns mer personalia kring dessa kyrkoherdar? (Ska stå på sid 543 i 'senaste' upplagan!
 
Vänligen Mats Winbro

242
Kjerrulf / Kjerrulf
« skrivet: 2006-10-12, 09:30 »
Det låter spännande Sture! Jag ser fram emot att kunna få ta del av din forskning.
 
En välvillig pekpinne till alla ovan som hela tiden upprepar fel ortnamn: Det heter Vessige, och inte VessiNge eller VeDDige!! Båda dessa orter finns visserligen, men på andra håll i Halland!  Litteraturen och forskningen är genomsyrad av dessa felaktiga stavningar, så det är väl som att 'ropa på vargen'...
 
Har någon kontrollerat Elgenstiernas uppgifter om adliga släkten nr 2074 Kjerrulff von Wolffen? När jag gjorde detta, fann jag till min förvåning att sidan för 1717 års födslar var utriven/utskuren. Alltså kan inte heller denna släkts härstamning bevisas eller motbevisas av ministerialboken i Vessige åtminstone!

243
Göteborgs stift / Äldre inlägg (arkiv) till 07 juni, 2007
« skrivet: 2006-10-10, 11:58 »
Man kallade de populäraste/dugligaste predikanterna till provpredikningar i första hand. När han tillsattes i Laholm var han kallad som 4:e predikant, vilket kan tyda på att han kanske valdes som 'minst oduglig'...

244
Göteborgs stift / Äldre inlägg (arkiv) till 07 juni, 2007
« skrivet: 2006-10-10, 09:03 »
Mer om Hans Alfred Hed?n, född i Tanum 19 november 1849.
Far: Andreas Olsson, lantbrukare och Laurentia Hansdotter. Efter studier i Gbg stud. i Lund ht 1875, prästvigd i Lund 5 juni 1879. Komminister i Hasslöv (tilltr. 1892), kyrkoherde i Laholm 18 november 1898. Död 17 september 1921.
Gift 1:o 18 oktober 1893 med Anna Elisabeth Hansson, född i Håby 16 november 1856, död 20 februari 1903, dtr tll godsägaren Johan August Hansson och Anna Maria Jakobsson.
Gift 2:o 25 september 1906 med Anna Carolina Hult, född i Adolf Fredriks förs. i Stockholm 24 november 1865 (levde troligen 1949 i Göteborg), dtr till rektorn i Halmstad Hans Ferdinand Hult och Maria Carolina Elisabeth Hedman.
 
INGA BARN.
 
Källa: Norborg 1949, s 433ff
 
PS.Man kan notera att han alltså var utan fast tjänst åren 1879-1892, vilket får sägas vara anmärkningsvärt länge. Under dessa 13 år fick han korta 'påhugg' (missiv) på olika ställen i stiftet och kunde (?) inte heller gifta sig.

245
Det är väl knappast samme Franz Georg Gyllik som är gift 1734 (14 år gammal) med Bodil Svensdotter (ovan)?!
Är det belagt att Andreas, Hans och Mattias var bröder? Och i så fall vilka var deras föräldrar?
Både Andreas och Mattias Gyllik var för övrigt gifta med döttrar till kyrkoherde Lars Holtzberg i Knäred (N).
Frans Georg Gyllik (1720-1778) blev 1769 kyrkoherde i Valinge (N).
 
Hälsningar, Mats Winbro i Ullared

246
Rolfstorp / Bodde i Rolfstorp, men var är han född 1817...
« skrivet: 2006-09-18, 10:17 »
 Länk: Gustav var f på torpet Ledet vid Djurarp, (citat från länken med gårdsgenealogier från Rolfstorps socken - på 'Hallandsrötter').
 
Mvh Mats Winbro

247
Laholm / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-09-05
« skrivet: 2006-09-05, 09:45 »
Det ovanliga kvinnonamnet Gieska verkar förekomma i någon mån runt Laholm. I Laholmssläkten 'Gyllick' förekommer det under några generationer under 1700-talet.  
 
Jag vill bara spekulera lite runt tolkningen av namnet. Jag undrar bara om vigelnotisen är rätt tolkad - eller kan det vara så att 'Borg' står för borgmästarens dotter? Borgmästare vid denna tid var en Hans Gyllick (vars mor hette Gieska Sölltzberger).
 
Var hon möjligen Gieska Hansdotter Borg[mästarens dotter]?

248
Anne! I've sent you a mail this afternoon / Mats

249
Fågelvägen c:a 5 km NNV från kyrkan. Torpet finns kvar och är sommarbostad.

250
Den ende Jonas som föds kring dessa år i Fagereds pastorat är son till artilleriekarlen Jonas Walström och Anna Larsdotter. Födelseplatsen är Lönåsen under nr 1 Hjärtared Övre och Ullareds socken, och datum den 15 februari 1798.

251
Göteborgs stift / Äldre inlägg (arkiv) till 07 juni, 2007
« skrivet: 2006-04-26, 13:13 »
Yttrandet kan icke beläggas, skriver Gösta Nelson i sin doktorsavhandling, Den västsvenska kristendomstypen från år 1932.
Abraham Rahnberg (1797-1859) tillhörde de schartauanska väckelsepredikanterna, som överlag var mycket illa sedda av biskopen. Nelson spekulerar dessutom kring huruvida den hårda medfarten (med ständiga förflyttningar och tvångsmissiv över hela stiftet) bidrog till att utveckla Rahnbergs egenheter: Han blev en ensam man, en enstöring i viss mån.

252
Göteborgs stift / Äldre inlägg (arkiv) till 07 juni, 2007
« skrivet: 2006-04-25, 22:42 »
Skarstedt var själv präst och mest intresserad av att betygsätta den prästerliga gärningen hos sina ämbetsbröder. Han var mycket intresserad av homiletik (predikokonst), och mycket lite intresserad av det vi släktforskare idag mest efterlyser - biografier och släktutredningar.
 
Uppgifterna i herdaminnet måste alltid dubbelkollas. Uppgifter saknas ofta helt och hållet. Som exempel upptas ofta endast de barn som själva blev präster, eller gifte sig med sådana. Vilka källor han haft uppges inte heller överdrivet ofta.
 
Man får använda sitt eget omdöme och försöka gå till originalkällorna, eller sätta ett litet frågetecken för uppgifterna.

253
Burseryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-04-20
« skrivet: 2006-03-31, 10:57 »
Med Catharinas flytt till Nösslinge (N) år 1785 faller pusselbitarna väl på plats. Hon bor nämligen i byn Bokhult där när hon år 1798 gifter sig där med Anders Jönsson. Varifrån han i sin tur härstammar är fortfarande (trots många försök) outforskat.
 
Tack så väldigt mycket för din arbetsinsats med att hjälpa mig på traven Leif!
 
Bara ett par undringar: Var fadern, Johannes Pärsson, klockare i Burseryd när han bodde i Klockaregården? Och till sist - alla dessa gårdar du nämner, ligger de i Burseryds församling? Det är inte så gott att veta, när man saknar lokalkännedom.
 
/ Mats

254
Burseryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-04-20
« skrivet: 2006-03-03, 11:38 »
Arvid Johansson, åbo i Stensbrohult, Burseryd uppges som förmyndare för sin avlidna systers barn. Systern var Catharina Johansdotter som avled 29 september 1812 i Normanstorp, Gällared (N). Hon var född c:a 1772  och gift med åboen Anders Jönsson (c:a 1772-1845). Bouppteckning 4 januari 1814 (Faurås härad, FIIa 38, Vårting nr 19).
 
Är det möjligt att syskonen Arvid och Catharina är från Burseryd, och att även giftermålet med Anders Jönsson skett i denna socken? Jag har trots ihärdigt letande inte funnit dem på Hallandssidan. Uppgiften om bouppteckningen är ett helt nytt spår för mig som förhoppningsvis kan hjälpa mig till ett genombrott i forskningen på denna gren av min släkt!
 
Hoppas på svar / Mats

255
N-Ö / Stahl, Svea Lisa född 1877
« skrivet: 2006-03-01, 10:37 »
Svea Lisa Stahl eller Ståhl (eller Brown) född den 25 oktober 1877. Änka efter Sven Aron Svensson (”Swan Brown”) född den 13 januari 1874 i Svartrå (N). Sven emigrerade till USA 1892 och gifte sig där. Han ”försvann” under skogsarbete i Kanada.  
 
Jag har fått uppgiften av en amerikansk släkting att hustrun/änkan återvände (troligen omgift) till Sverige. Stahl (eller Ståhl) kan vara antingen hennes flicknamn eller hennes namn som omgift. Hon har möjligtvis ättlingar i Sverige.
 
Någon som har uppgifter, eller kan kolla om hon återfinns i något emigrantregister eller i något dödregister?
 
Hoppas på svar / Mats

256
Malexander / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-11-17
« skrivet: 2006-02-22, 23:46 »
Från Rootsweb.com kommer data från en gravstensinventering från begravningsplatsen i Nora, Nuckolls county, Nebraska: Charles A. Swanstrom 1854-1936. Samtliga tre bröders dödsdata kommer från denna web-plats.

257
Malexander / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-11-17
« skrivet: 2006-02-21, 23:40 »
Jag ser också nu att endast avskrifterna inskickade till SCB finns bevarade. Man utgår ju från att sånt finns bevarat, men ibland går man på nitar. Dock borde äldste brodern kunna återfinnas i kyrkböckerna?! Tack alla, för att ni hjälper mig finna spår i de olika källorna.
 
/ Mats

258
Malexander / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-02-21
« skrivet: 2006-02-21, 21:56 »
Emigrantuppgift för den yngste brodern, ja  (som jag uppgivit ovan), men inget för de två andra - och framför allt inget om deras ursprung, som (kanske) är just Malexander?!
 
/ Mats igen!

259
Jag har efterlyst Swanstrommarna i Malexander på Anbytarforum, eftersom nya ledtrådar tillkommit det senaste dygnet som leder dit! Tack för hjälpen.

260
Malexander / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-02-21
« skrivet: 2006-02-21, 21:34 »
Efterlyser föräldrar och övriga födelsedata för tre bröder som emigrerade till Nebraska:
Charles Swanstrom, född i juli 1854, invandrad 1881
Alex W Swanstrom, född 28 februari 1864, död 17 januari 1938 i Nora, Nebraska. Invandrad 1881 liksom brodern.
Otto Emil Gustafsson Jakobsson Swanstrom, född 22 november 1871, död 9 februari 1963 i Nora, Nebraska. Utvandrad 24 april 1893 från Högbo, Malexander (enligt emibas) Inkom till Boston 14 maj 1893. (Brodern Alex betalade hans biljett...)
 
Fanns det fler i familjen som utvandrade? OBS, efternamnet verkar de ha tagit när de kommit över till Amerika!
 
Tacksam för alla upplysningar!
/ Mats

261
Otto E Gustafson och A W Swanstrom är alltså bröder! Ur vilken källa kommer uppgiften om att storebror hade betalat biljetten år 1893?

262
Enligt avskrift av gravstensinskriptioner från kyrkogården i Nora, Nuckolls, NE så levde Alex W. Swanstrom 28 Feb 1864 - 17 Jan 1938 och hustrun Myrtle L. (?) 13 Sep 1883 - 4 Mar 1918.

263
Swanstrom, Alex W., född c:a 1865 i Sverige. Enligt Census för Hammond, Nuckolls county, Nebraska år 1920 så emigrerade han år 1881. Han gifte sig i Nuckolls 2/2 1900 med Myrtle A. Nelson (född i Iowa).
 
Jag gör alltså ett nytt försök i detta forum och hoppas på napp!
 
/ Mats

264
Nuckolls, NE Marriage Records (Fynd från Rootsweb)
 
Swanstrom, Alec W.
 Nelson, Myrtle A.

 married Feb. 02, 1900
 page 540
 
Swanstrom, Otto E.
 Carlson, Ida C.

 married July 23, 1898
 page 351

265
Att återuppta förbindelser med släktingar som man tappat kontakt med kan ha sina komplikationer:
Darlene (ovan) har drabbats av stroke och har tydligen inte talat om för sin make att hon varit gift tidigare. Systern vågar inte ta kontakt med rädsla för hans reaktion...  
 
Jag måste nog därför åter be någon hjälpa mig söka i Census för 1920 och 1930 efter Darlenes föräldrar, som är Herman Swanstrom född 2 augusti 1903 och hans hustru Lena född 13 oktober 1909. Båda dog 1974 resp. 1977 i Nelson, Nuckolls co., Nebraska (som ligger intill Thayer och Fillmore). Allt enligt SSDI.
 
/ Mats

266
Göteborgs stift / Äldre inlägg (arkiv) till 07 juni, 2007
« skrivet: 2006-02-16, 09:45 »
Jag borde ju givetvis frågat om det finns fler Brunnelius/Brunelius i herdaminnet och om man där kan utröna ev. släktskap. Jag noterade på FamilySearch att det fanns en Carl Kyrkoherde Larsson Brunelius i Östad (P) vid 1600-talets slut. Men nu är det ju så att data från den webplatsen alltid måste tas med en stor nypa salt (?).
 
PS Tack för Flor?n-data i går kväll Kenneth!

267
Brunelius / Brunelius
« skrivet: 2006-02-16, 00:13 »
Arvid Brunelius. Komminister i Mjöbäck (P). Hans son Arvid, som föddes på 1650-talet blev kollega i Göteborg.
 
Arvidus Arvidi Brunnelius son af comm. i Mjöbäck; var gymnasist 1668. V.Collega 1679 och blir, afvenledes han, ord. Collega 1680 in cl. infima. Han dog som Collega. [Han har 2 sockengäll, Istorp och Dalstorp, af hvilka... inkomst... genom sockengång gård från gård... 11 Rdr curant...(hvart 1/4 år)].
 
Data om dessa båda män är hämtade från Göteborgs stifts herdaminne, som är både gammalt (c:a 1880) och väldigt fattig på persondata.
 
Jag är själv ättling till klockaren i Okome (N), Andreas Arvidi Brunelius (död 1740) och undrar om det finns det fler som forskar i denna släkt? Är klockaren i Okome också son till komministern i Mjöbäck??
 
Hoppas fler vill diskutera familjen på denna sida!
 
Vänligen / Mats

268
Bräkne-Hoby / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-04-20
« skrivet: 2006-02-15, 23:53 »
Jag har letat runt på Internet och förstått att det nog finns ett Västra Ryd här i Bräkne-Hoby. Saken är den att jag behöver hjälp med att undersöka härkomsten av en ingift man, John Gran från Vestraryd (?), född 17 mars 1846. Han gifte sig i USA med min kvinnliga släkting Betty Florine (Lena Beata Johansdotter) född 13 april 1850 i Floastad, Svartrå (N), död 1931. Kan någon hjälpa mig kolla upp om han föddes i denna socken samt vilka hans föräldrar var? Jag har redan kollat i Emibas och socknarna Västra Ryd både i Östergötland och Uppland. Observera att hans namn, liksom hans hustrus, kan vara amerikaniserat...  
 
Uppgiften om Vestraryd kommer från min avlidna faster och får väl anses vara rätt osäker.  
 
Vänligen / Mats

269
Västra Ryd / Västra Ryd
« skrivet: 2006-02-15, 23:27 »
Faster Olgas uppgifter var tydligen inte helt korrekta. Tack för hjälpen i alla fall Agneta!

270
Forshälla / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-05-02
« skrivet: 2006-02-15, 21:23 »
Här var det snabba ryck! Jag hinner knappt läsa innan jag skriver på nytt... Finns det födelsedata på hustrun/änkan?

271
Forshälla / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-05-02
« skrivet: 2006-02-15, 21:13 »
Då stämde släkttraditionen!  Tack för att du kollade Kenneth. Det stod inget närmare om olyckstillbudet? Vet du om mina uppgifter om hans familj stämmer?
 
Undrar / Mats

272
Västra Ryd / Västra Ryd
« skrivet: 2006-02-15, 21:08 »
Jag behöver hjälp med att undersöka härkomsten av en ingift man, John Gran från Vestraryd (?), född 17 mars 1846. Han gifte sig i USA med min kvinnliga släkting Betty Florine (Lena Beata Johansdotter) född 13 april 1850 i Floastad, Svartrå (N), död 1931. Kan någon hjälpa mig kolla upp om han föddes i Västra Ryd samt vilka hans föräldrar var? Jag har redan kollat i Emibas och Västra Ryd i Östergötland. Observera att hans namn, liksom hans hustrus, kan vara amerikaniserat...  
 
Uppgiften om Vestraryd kommer från min avlidna faster och får väl anses vara rätt osäker.  
 
Vänligen / Mats

273
Västra Ryd / Äldre inlägg (arkiv) till 26 augusti, 2007
« skrivet: 2006-02-15, 20:59 »
Jag letar vidare i Stockholms län innan jag testar Vintrosa. Tack för informationen Bo!

274
Forshälla / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-05-02
« skrivet: 2006-02-15, 16:12 »
Gustav Persson (ev. Flor?n), bror till min ff ff, ska enligt min släkts muntliga tradition varit klockare eller organist i Forshälla. Han ska ha drunknat på väg till en tjänsteförrättning år 1859.  
 
Känner någon till något kring detta, eller kan bekräfta/komplettera någon uppgift?
 
Gustav föddes i Floastad, Svartrå (N) den 28 maj 1830 och förolyckades den 3 augusti (?) 1859. Eventuellt var han gift med Matilda Isberg och sonen Gustav föddes posthumus den 14 november 1859.
 
Dessa data har någon skrivit in i ett gammalt familjealbum som kommit i min ägo, därför blev jag nyfiken.
 
Hoppas på svar! / Mats (också organist!)

275
Västra Ryd / Äldre inlägg (arkiv) till 26 augusti, 2007
« skrivet: 2006-02-15, 15:37 »
Jag behöver hjälp med att undersöka härkomsten av en ingift man, John Gran från Vestraryd (?), född 17 mars 1846. Han gifte sig i USA med min kvinnliga släkting Betty Florine (Lena Beata Johansdotter) född 13 april 1850 i Floastad, Svartrå (N), död 1931. Kan någon hjälpa mig kolla upp om han föddes i Västra Ryd samt vilka hans föräldrar var? Observera att hans namn, liksom hans hustrus, kan vara amerikaniserat...  
 
Uppgiften om Vestraryd kommer från min avlidna faster och får väl anses vara rätt osäker.
 
Vänligen / Mats

276
Elisabet - jag hade ingen aning om att det var så tjockt med män som var födda detta datum! Fast med tanke på att det är ganska exakt 9 månader efter midsommarafton så borde jag kanske insett detta faktum!  
Tack allihop för att ni kollat åt mig!
/Mats

277
Calle och Elisabeth, tack för tipsen. Han kan ju faktiskt ha varit gift i Sverige, men blivit omgift i USA. Men jag tror nog att John Gran bar ett annat namn i Sverige (liksom hans hustru Betty) - jag var mest nyfiken på om hans exakta födelsedatum 17/3 1846 bars av någon man som emigrerat. Jag kan kanske söka vidare på de två Västra Ryd som finns.
 
/ Mats

278
Bo! Tycker absolut du ska ta chansen skrev du, så jag slängde iväg ett e-mail mest på måfå och har redan fått svar!
 
Forskaren på denna websida har en bror som känner min släkting Darlene. Först då inser denna forskare att hennes väninna Marilyn är syster med Darlene, men att hon inte vetat hennes namn som ogift!
 
Jag har verkligen fått napp över all förväntan! Visst är det hel-tokigt hur lätt det kan vara tack vare Internet (om man har tur)!

279
Göteborgs stift / Äldre inlägg (arkiv) till 07 juni, 2007
« skrivet: 2006-02-14, 08:46 »
Skarstedt är som vanligt snål med genealogiska uppgifter, men tack Kenneth, för att du hittat Arvidus åt mig! Kvarstår bara frågan om ev. släktskap med klockaren i Okome då...

280
Faster Olgas anteckningar är värdefulla, men behöver kompletteringar!  
 
Det gäller in ingift morbror, John Gran från Vestraryd (?), född 17 mars 1846. Han gifte sig i USA med min kvinnliga släkting Betty Florine (Lena Beata Johansdotter) född 13 april 1850 i Svartrå (N), död 1931. Kan någon hjälpa mig kolla upp var och när han föddes samt när han emigrerade? Som synes var man rätt pigg på att amerikanisera sina namn...
 
Vänligen / Mats

281
Göteborgs stift / Äldre inlägg (arkiv) till 07 juni, 2007
« skrivet: 2006-02-13, 20:14 »
Arvid Brunelius, komminster i Mjöbäck (P) vid 1600-talets mitt, skall ha haft en son Arvid som blev kollega i Göteborg. Återfinns sonen i herdaminnet?
 
Beträffande klockaren i Okome (N), Anders Brunelius (död 1740), kan han ha varit släkt med denna familj?
 
Undrar / Mats

282
Öströö säteri ligger i Dagsås socken, (Faurås härad), Sibbarps pastorat, nuvarande Varbergs kommun.
 
Sotared ligger i Morups socken och pastorat (Faurås härad), nuvarande Falkenbergs kommun.
 
Hälsn / Mats

283
Thayer gränsar direkt till Fillmore, så jag tar ditt tips och söker vidare. Tack Bo

284
Jag har genom tidigare efterlysning lokaliserat min släkting Fred Carlson (1881-1965) till Fillmore county i Nebraska. Hans son Maurice Carlson (1925-1951) gifter sig den 14 januari 1951 med Darlene Swanstrom från Davenport, Nebraska (enligt makens dödsruna). Jag har inga övriga data om henne. Finns hon med i 1930 års census - och hur gammal är hon då och vilka är hennes föräldrar?
 
Jag hoppas på napp! / Mats

285
Definitivt rätt Swan Brown! Öströö herrgård ligger endast 10 km från hans hem. Så nära, och ändå så långt borta när man tappar tråden...
 
Tack än en gång Hanne!  
 
/ Mats

286
Bolhemius / Bolhemius
« skrivet: 2006-01-22, 22:51 »
Det verkar väl fullt rimligt att han tagit namnet från socknen där han verkade. Det finns fler exempel på präster som gjort likadant. Att Bolstorp var ett gammalt namn för Bondstorp var en nyhet.
 
Kul att också du funderat kring namnets ursprung, Lars!
 
Hälsningar / Mats Winbro

287
Frank Brown, troligen född i USA runt år 1900 återflyttade enligt mina släktingar till Sverige med sin moder Amelia. (Frank var kusin till min morfar.) Fadern/maken Sven Aron Svensson - alias ”Swan Brown” var född i Svartrå (N) 13 januari 1874. Återfinns någon av dessa tre på dödskivan? Jag är ledsen, men detta är alla data jag har. (Jag har inte ens något 100%-igt bevis på att Swan Brown emigrerade  - han blev ”obefintlig” år 1889, men hade dock syskon i Amerika, så det förefaller rimligt att han flyttade dit.)
Hälsningar / Mats Winbro

288
Gideå / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-23
« skrivet: 2006-01-20, 18:11 »
Då var det som jag misstänkte - alltså olika datum, fast samme man!
Tack så mycket Stig-Lennart och Bo  
/ Mats

289
Gideå / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-23
« skrivet: 2006-01-20, 15:53 »
Är detta samme man som ovan? (Ur Emibas - tack Hanne!!)
 
Post 1035682
Thorenn, Johan Oscar
Arbetare (ogift man)
f. 1/5 1845 i Trehörningsjö, Västernorrlands län (Ångermanland)
Utvandrad 4/3 1873
från Lemesjö, Trehörningsjö, Västernorrlands län (Ångermanland)
till Nordamerika
 
Källa: Husförhörslängd, s. 11
Emibas emigrationsakt: Trehörningsjö Y 1873 001
 
Mvh / Mats Winbro

290
Gideå / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-19
« skrivet: 2006-01-19, 22:11 »
År 1873 var Johan Oskar Persson 28 år gammal, det var väl hög tid att flytta hemifrån då. Jag vet faktiskt inte när han emigrerade (Emibas?). Men ett av hans barn har berättat att de hade en aunt Mary i Port Allegany också - var det kanske en syster till John Oscar Thoren?
Tack för alla upplysningar Bo!
Hälsningar / Mats Winbro

291
Kan någon hitta denna kvinna?
Signe Clara Haug född i 19 september 1887 i Göteborg, död 1936 i USA. Hon var gift med min mammas farbror Alfred Nelson (född 4 december 1886 i Göteborgs Karl Johan, död 16 maj 1971 i Los Angeles).
Tack på förhand!
Mats Winbro

292
Gideå / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-19
« skrivet: 2006-01-19, 11:51 »
Hej!
Kan någon helt kort bekräfta/dementera en uppgift åt mig? (Jag önskar datum, föräldrar och födelseplats.)
Det rör mannen John Oscar Thoren som ska vara född 1845 i Trehörningsjö, sedan emigrerat till USA där han försörjde sig som snickare, möbelhandlare och begravningsentreprenör i den lilla staden Port Allegany (county McKean) i Pennsylvania. Han var dessutom agent för Cunard och White Star skeppslinjer, och på så vis ”skyldig” till många utvandringar till Amerika.
Han gifte sig den 7 december, 1895 i denna stad med min morfars moster Johanna Matilda Svensdotter, född den 12 juli 1867 i Köinge (N).
Oskar Thoren blev dödad av ett tåg år 1911 och hans maka dog 1939.
Vänligen / Mats Winbro, Ullared

293
Eldsberga / Äldre inlägg (arkiv) till 04 januari, 2007
« skrivet: 2006-01-16, 13:30 »
Nätfynd ur boken History of the Swedes in Illinois, Part III - Biographical Sketches with Portraits - Counties at Large, by Ernst W. Olson and Martin J. Engberg, printed by the Engberg-Holmberg Publishing Company, Chicago, 1908:
 
Nels P. Nelson. Born in the parish of Eldsberga, Halland, Sweden, Oct. 23, 1865. His parents, Nils and Petronella Bengtsson, who were farmer folk, both died in the old country. The son emigrated in 1885.
 
Klicka för länk (www.tampicohistoricalsociety.citymax.com) Utförlig biografi på engelska finns där.

294
Förnamn - V W / Welam
« skrivet: 2006-01-13, 18:07 »
Welam Persson, bonde på 7/36 mantal nr 3 Vabränna i Veddige sn (N) år 1729 är min förfader i rakt uppstigande led. Jag tror han var inföding. Han levde ungefär 1707-1782.
Mvh / Mats

295
Stabeck / Staback / Stabock / Stabeck / Staback / Stabock
« skrivet: 2005-12-24, 19:31 »
Stabäck är också en namnet på en by i Ljungby socken (N), tio kilometer öster om Falkenberg. Kanske kan man ana deras ursprung därifrån?
Mvh / Mats

296
Göteborgs stift / Äldre inlägg (arkiv) till 07 juni, 2007
« skrivet: 2005-12-05, 16:49 »
Jo, jag hittade henne hos Norborg, men har inte det äldsta herdaminnet själv - så det var bara en chansning! I faksimilutgåvan av Skarstedt ingår väl inte de obefordrade prästmännen, men i originalutgåvan återfinns de allra längst bak, samt i det separata registret. Kruxet är bara att mitt bibliotek (Falkenberg) inte lämnar ut detta exemplar, eftersom det är i ett sådant dåligt skick .  (De har inte ens med exemplaret i bibliotekets vanliga katalog...)
 
Förresten, vet du hur arbetet med ett nytt herdaminne framskrider? Eller är det bara på tankestadiet än så länge?  
/Mats

297
Lunds stift / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-05
« skrivet: 2005-12-05, 16:14 »
Tack Anders! Jag får väl fjärrlåna herdaminnet då!  /Mats

298
Göteborgs stift / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-12-05
« skrivet: 2005-12-05, 12:29 »
Jonas Lindstedt, vice pastor (eller något liknande - han verkar aldrig ha blivit befordrad) i Älvsåker, gift 1849 i Grimeton (N) med kyrkoherdedottern Fransisca Bexell.
Kan någon hjälpa mig med genealogiska uppgifter kring dessa båda (fast jag vet att Skarstedt är mycket sparsam med sådant ibland...)?
Deras dotter Fransisca Lindstedt (född 1850 Tölö), gifte sig sedermera med kyrkoherde Anton Jacobi i Onsala.
Vänligen / Mats

299
Lunds stift / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-05
« skrivet: 2005-12-05, 12:19 »
Thomaeus, Göran Jakob, kyrkoherde i Kristianstad (L) runt år 1840. Kan någon hjälpa mig med korta genealogiska data på denne man och hans hustru Hedda Bexell som var från Grimeton (N)?
Hans gravsten står på Grimetons kyrkogård - med en målande beskrivning hur han dödades av ett åsknedslag i Harplinge (N) i södra Halland, på väg hem till Kristianstad från ett besök hos sina svärföräldrar i Grimetons prästgård!?
Vänligen / Mats

300
Archive - Swedish geography / Ljungby parish, Halland
« skrivet: 2005-12-05, 12:01 »
Kärret is still a very rural part of Ljungby. It's mowadays a very modern farm, but except for some windmills and the new big stables and farm tractors, it would probably look pretty much like in the 1860's. The road through these parts (between Lastad and Järnvirke hamlets) is rather narrow and full of curves and small slopes. It has not changed much over the centurys. It would make a beatiful sightseeing trip! The church has undergone a major restoration this summer, but is more or less intact since 150 years, when it was brand new (the old one was destroyed by fire).
/ Mats

301
Ottersjö is a small mansion, nowadays owned by a family faundation. Your ancestors are likely to have been labour at the estate. Dagsås is a very small parish, hardly even a village - consisting mostly of farms and two older estates (Ottersjö and Öströö). Dagsås i situated 15 minutes east of the city of Varberg.

302
Jordan / Äldre inlägg (arkiv) till 27 november, 2009
« skrivet: 2005-11-15, 17:47 »
Ebba Flemings föräldrar var landshövdingen i Nyslott (men 1645 avsatt från sitt ämbete - efterträddes av just Mikael von Jordan d. y.!) Herman Fleming och hans andra hustru Anna Jakobsdotter (Stubbe). Fler uppgifter hittar du kanske  här. Jag har inga andra data om familjen.

303
Jordan / Äldre inlägg (arkiv) till 27 november, 2009
« skrivet: 2005-11-15, 00:09 »
Enligt Johanna Aminoff-Winbergs licentiatavhandling Finska flyktingar i Sverige under åren 1710-1721 (Åbo Akademi, Historiska institutionen, Nordisk historia, 1990), som också finns på  nätet, så tog Elisabet Jordan (”gammal”, änkefru efter kapten Godhe) emot understöd från den s.k. flyktingkommissionen, dels två gånger under år 1714 samt två gånger under år 1715. Även år 1716 finns hon med i rullorna, men nu som ”död”. Elgenstierna uppger att hon 'levde änka 1712', men av allt att döma kan vi med dessa källors hjälp precisera hennes död något, till omkring 1716. Elisabet var dotter till Mikael von Jordan den yngre och Christina van Monkhoven (Mönnichhofen).

304
Jordan / Äldre inlägg (arkiv) till 27 november, 2009
« skrivet: 2005-11-14, 22:54 »
Anna Magdalen von Jordan tillhörde en annan adlig familj, utan släktskap med våra Jordan. Hon dog 8 mars 1733 och hade gift sig 1708 med majoren Johan Köhnn, adlad von Köhnnigstedt. Hennes föräldrar var majoren Evert Bernt von Jordan (död 1680) och Anna Magdalena von Liebstorff (begr. 1724 i Tenala kyrka). Hon hade 11 syskon. En syster, en svägerska och hennes mor återfinns på länken ovan!

305
Jordan / Äldre inlägg (arkiv) till 27 november, 2009
« skrivet: 2005-11-14, 21:32 »
Har du tittat på denna länk, Satu?  Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden
 
Här finns åtminstone elva olika (von) Jordan samt två ytterligare på Königstedt.

306
Riddersköld / Riddersköld
« skrivet: 2005-11-10, 11:50 »
Christina till Vankiva; f 1730 5/8; korpral vid skånska kavallerireg:t; död ogift 1767 22/6 på nämnda egendom och begr. s. å. 19/6. (Källa: Elgenstiernas ättartavlor band 6 sid 347 tabell 2)
 
En kvinnlig korpral(!) (dessutom begraven tre dagar före sin död...), uppges som dotter till ryttmästaren Carl Niklas Riddersköld på Vankiva i Vankiva sn (L).
 
Detta måste väl vara en felskrivning - vet någon det rätta namnet (och datumet), eller kunde verkligen kvinnor bli militärer vid 1700-talets början?

307
Ingelotz / Ingelotz
« skrivet: 2005-11-02, 21:55 »
I Elgenstiernas nionde band, med bl.a. kompletteringar, framgår det att Kristina Lostierna var mor till Helena Lan?a!
 
Vänligen / Mats

308
Jordan / Äldre inlägg (arkiv) till 27 november, 2009
« skrivet: 2005-10-31, 20:49 »
En signetring som kan ha tillhört Mikael von Jordan d.y. finns beskriven här. Den ärvdes genom dottern Anna av sonsonen (?), kornetten Jonas Ahnfelt (död 1764), som använde ringen på en trosförsäkran till Ulrika Eleonora, som finns bevarat i krigsarkivet. Den innehåller det Jordanska hjärtvapnet (harneskklädd arm med draget svärd i italiensk sköld). En bild på vapnet finns på Finlands Riddarhus. Från Finland finns också en artikel om Karl Jordan, som blev avrättad för tvegifte år 1662.
 
Mats

309
Sinclair / Äldre inlägg (arkiv) till 27 december, 2009
« skrivet: 2005-10-31, 20:16 »
Fler Sinclair i Halland (jämför mitt inlägg från den 11 april 2002) och Håkan Dackmans från den 29 jan 2005 ovan!
 
I Mölnhult, Gunnarp (N) föds avskedade soldaten Johan Sinclairs dotter Helena Catharina den 21/10 1727. Inga ytterligare spår av familjen tycks finnas. Gården bebos vid denna tid av Majoren Elias Myra och hans hustru Elisabeth Wickman.
 
/Mats

310
Ullared / Äldre inlägg (arkiv) till 02 juli, 2006
« skrivet: 2005-10-25, 10:15 »
Gården heter Vräk. Familjen bytte år 1765 gård med Olof Larsson och Bengta Larsdotter i Floastad, Svartrå (N) och flyttade alltså dit!
 
Hälsningar
Mats

311
Enligt Elgenstiernas ättartavlor ligger Söderby (nu Sörby) i Örtomta socken och Östergötland!
 
Mvh Mats

312
Wulfrath / Wulfrath
« skrivet: 2005-10-10, 13:17 »
Över fyra år sedan – mitt senaste besök på denna sida alltså! Ola Erici – jag har inte sett ditt inlägg. Jag har idag tillskrivit Riddarhuset om eventuella arkiv – så visar det sig att dessa delvis är i din ägo! Finns du kvar?
 
Mina förfäder var tjänstefolk på Tortorps säteri ungefär åren 1808-1838 som trädgårdsmästare. Frun i detta äktenskap visar sig enligt färska rön vara brorsdotter till Fru Hedvig Wulfrath (1756-1839). Med sig vid flytten hade hon en son Otto Gustav med efternamn Henning, som efter moderns död 1822 flyttade in (till släktingarna?!) på säteriet, medan övriga familjen fick maka sig till ett närliggande torp, dock med fortsatt anställning.
 
Otto Gustav gjorde militär karriär och kallas ”Wälborne Herr” kapten O G Henning i sina betyg – som dock systematiskt ”glömmer” att uppge födelsedata!
 
Familjen Wulfrath var patronatus i församlingarna runt säteriet och ”ägde” rätten att tillsätta (och vräka) kyrkoherden som förde kyrkböckerna på orten. Denne präst (S P Bexell) var dessutom gift med Sara Lovisa Wulfrath. Jag misstänker (och kan med blotta ögat se) att handlingar skurits bort ur kyrkobokföringen – och familjens härstamning är därför nästan hopplöst oklar.
 
Jag har dock så sent som i förra veckan genom att gå bakvägen – lyckats etablera släktskapet med Fru Wulfrath, född Lundström, genom granskning av bouppteckningar och testamenten upprättade på helt andra orter (Skåne).
 
Finns det några handlingar som klargör varför den unge Otto Henning så promt kunde flytta in på säteriet medan hans halvsyskon – trots släktskap med Frun – förpassades med sin far till ett torp?
 
Tacksam för svar
Mats

313
Grimeton / Äldre inlägg (arkiv) till 14 april, 2006
« skrivet: 2005-10-10, 12:39 »
Utomäktenskapliga barn till Herrarna på Torstorps säteri.
 
Har någon forskat kring dessa små? Det verkar förhålla sig så att vissa ur släkten Wulfrath/Wolffradt spred en del ”vildhavre” i sina egna socknar. Några av herrarna erkände sina barn - men erkände de alla?  
 
Bakgrunden till frågeställningen är att jag bl. a. söker far till kaptenen ”Wälborne” Herr Otto Gustav Henning som föddes 1809 (inte i Grimeton!) och som uppfostrades i huset på Torstorps sätesgård och vars mor var brorsdotter till Fru Hedvig Wolffradt (1756-1839) på Torstorps säteri.
 
Om inte annat skulle det vara bra att kunna avfärda denna hypotes att han var resultatet av en utomäktenskaplig förbindelse begången av någon Wollfradt. Finns det något material hos häradsrätten eller privata-/sockenarkiv?
 
Hälsningar Mats, Svartrå

314
Var ligger platsen / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-15
« skrivet: 2005-10-04, 08:33 »
Spekulera går ju alltid - Kastrup kan vara Klastorp (Träslöv sn) uttalas väl(?) klass-torp. Beträffande Stabes tror jag att du ska söka på ortnamn som börjar på Stubb- eftersom vår dialekt lokalt uttalar stubbe som stabbe.
 
Lycka till!
/Mats

315
N-Ö / Svensson, Johan Otto f 1847-11-11 i Halland
« skrivet: 2005-10-03, 13:32 »
Hanne - tack för tipset!
/Mats

316
N-Ö / Svensson, Johan Otto f 1847-11-11 i Halland
« skrivet: 2005-10-03, 13:00 »
Den 19 april 1890, vid faderns bouppteckning, angavs Johan Otto Svensson ”vestande i Randis, Danmark”. (Faurås häradsrätt 1890-1891 AIIc:20)
 
Hur går man vidare för att hitta mannen i Danmark. Har någon erfarenhet eller tips?
Hälsningar Mats

317
Prästsläkten Lundström är moderns släkt!
 
   Otto Hennings ursprung börjar klarna till hälften: Morfar var vice häradshövding Karl Peter Lundström född 1757 i Vankiva, död 1790 i Matteröd. Mormor var Beata Helena Lundström född 1755 i Fjälkestad. Paret som vigdes 1784 i Fjälkestad var kusiner (båda deras fäder var kyrkoherdar i respektive församlingar och bröder)!
 
   Via Otto Hennings moster, ”Enke Fru Pastorskan” Helena (gift Lundholm), som dog utan bröstarvingar i  Hjärsås 1837, efterlämnade handlingar kan vi läsa följande:
 
.”att härigenom förordna och förklara min yttersta och sista willja wara, det skall allt, hvad jag wid min död efterlemnar, sedan Skulder och Gravationer der af godtgjordts, tillfalla och tillhöra min aflidna Syster Anna Ulricas, med Inspectoren Rydell sammanaflade Trenne Barn, samt hennes Son Otto Henning, på så sätt: att de erhålla hwardera En Fjerdedel deraf”.  
 
   Ovanstående är citerat hennes ur testamente, bilaga till bouppteckning vid Östra Göinge häradsrätt den 9 mars 1837 (F IIa:68).
 
Slutsats Otto Henning är Anna Ulricas (”hennes”), maken Rydell är inte fadern!
 
Kvarstår: Vem är gossens far? Var barnet utomäktenskapligt? Sådana anmärkningar saknas i kyrkoböckerna. Var modern tidigare gift? Sådana anmärkningar saknas också vid hennes giftermål 1812.
 
Hur går jag vidare?
Hälsningar Mats

318
En av döttrarna (född 1788 eller 1789?) hette Anna Ulrica Lundström. Hon dog i Grimeton (N) 1822. Kopplingen framgår av äldsta systen Helenas testamente OCH bouppteckning vid Östra Göinge häradsrätt den 9 mars 1837 (F IIa:68). ” Enke Fru Pastorskan” Helena Lundholm, född Lundström, dog i Hjärsås (L) den 18 februari 1837.

319
Fjälkestad / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-04-13
« skrivet: 2005-10-03, 12:10 »
Helena Lundström f 1785, flyttade till Hjärsås (jag svarar här på min egen efterlysning från 18 december 2003) där ”Enke Fru Pastorskan Helena Lundholm” dog den 18 februari 1837 enligt bouppteckning i Östra Göinge häradsrätt den 9 mars 1837 (F IIa:68)

320
Waxmuth / Wachsmuth / Waxmuth / Wachsmuth
« skrivet: 2005-06-04, 21:36 »
Waxmouth, Sara Maria (1635-1712), gift före 1660 med krigskammarrådet, överkommissarien vid generalguvernementet i Skåne, Niklas Jonsson, adlad Cronacker (1631-1699), (uppgifter från Elgenstiernas adelsgenealogi).
 
Har någon uppgifter om hennes familj/ursprung?
 
Jag vore tacksam för upplysningar!
 
Hälsningar, Mats

321
Tegel / Tegel
« skrivet: 2005-05-10, 10:23 »
Ett uttömmande svar! Jag hade själv gissat att Elgenstierna skrivit fel i sina första böcker och rättat när han kom till W. Tack Calle!!
 
Hörde förresten av en slump för några somrar sen en radiodramatisering för barn/ungdom om den avrättade Jöran Perssons tre söner Erik, Anders och Nils. Den var så medryckande att jag totalt glömde bort att höra efter vem som skrivit stycket och om det byggde på några historiska fakta. Någon som vet?
 
Hälsningar / Mats

322
Tegel / Tegel
« skrivet: 2005-05-09, 09:39 »
Elgenstierna skriver så här om adliga ätten Westersköld, nr 1224:
 
Tab1.
Johan Andersson; tullnär, först i Kristianstad och Sölvesborg, sedan i Malmö; död 1676. - G. m. Christina Standorph, levde ännu i april 1709, dotter av tullnären Bastian Standorph och Brita Andersdotter, som var Erik Göransson Tegels brorsdotter.  
 
Här kallas alltså Brita Andersdotters make Bastian och inte Salomon. Vet någon hur detta hänger ihop?
 
Hälsningar Mats

323
Sällstorp / Sällstorp
« skrivet: 2005-04-24, 16:53 »
Are!
Salltorp finns det även en by som heter i Alfshögs socken, Faurås härad i Halland.
Hälsningar Mats

324
Stamnared / Stamnared
« skrivet: 2005-04-05, 19:04 »
Vad sägs om Rote Båtsman?
Hälsningar
Mats

325
Tack Bo! Du vet inte om den första adressen ligger i närheten av Kungs ladugård - eller om man alls kan lista ut var i öst-/västlig riktning 40:e roten ligger? /Mats

326
Jag bor långt från Göteborg och undrar om jag kan få hjälp med följande adresser där morfars föräldrar bodde för över 100 år sedan:
 
(Karl Johan år 1885) Majornas 1:a rote nr 40
(Karl Johan år 1891) ”3:89:E”
(Haga år 1895) Östra Haga 12B samt (Haga c:a 1887) Östra Haga 71-73 där modern var skriven med en uä son.
 
I husförhörslängderna för dessa år står oftast gatuadressen angiven men inte i dessa fyra fall.
 
Hälsningar Mats

327
Okome / Äldre inlägg (arkiv) till 15 augusti, 2012
« skrivet: 2005-02-15, 09:35 »
Har du kollat Okome pastorat? I detta ingår även Köinge och Svartrå socknar. Bara ett tips...  
 
Hälsningar
Mats

328
Svartrå / Äldre inlägg (arkiv) till 10 september, 2014
« skrivet: 2005-02-13, 22:13 »
Anders Johansson dog i Borsthult, Svartrå socken, 1870. Han var född i Nr 2 Släryd (troligen på den gård som idag heter 'Kinnadungen'). Fem generationer i rakt uppstigande led hade brukat detta hemman. Hustrun var möjligen född i Hjärtared (obs stavningen), Ullareds socken.
 
Var paret vigdes vet jag inte, men de brukade en gård (nr 5) i Svartrå by och socken 1851-55, för att sedan bli torpare på Flathultet under samma (?) gård, flyttade till Hunnestad (N) 1860, och köpte 1861 gården i Borsthult, där hustrun dog 1895.
 
Paret födde 10 barn åren 1851-1870, och hustrun nedkom med en uä dotter 1873, död s å.
 
Sonen Lars Jakob (f 1863) emigrerade till USA 1888.
 
Dessa uppgifter (och mer) finns på Hallandsrötter (på nättidningen RÖTTER - klicka här till vänster...)
 
Hälsningar Mats

329
Grimeton / Äldre inlägg (arkiv) till 14 april, 2006
« skrivet: 2005-01-24, 00:05 »
Under släkten Wulfrath i Elgenstiernas ättartavlor står att Ebba Augusta Leffler gifte sig 1886 i Göteborg, och att mannen var änkling efter Göta Amalia Bernherdina Rydeberg (1844-1875) som också var mor till mannens barn:
 
Otto Herman Gustaf, f 1871 i Grimeton (N), ogift vid bokens utgivning (c:a 1935).
 
Hedvig Anna, f 1873 i Grimeton, även hon ogift vid denna tid.
 
Carl Otto Enar, f 1874 i Grimeton, död 1875 i Råda (R)
 
Hälsningar
Mats

330
Jeurling / Jörling / Görling / Jeurling / Jörling / Görling
« skrivet: 2004-12-16, 23:25 »
Anita! Märta kallas hon vid vigseln, jag slant visst på tangenterna när jag skrev...
 
Tack för ett snabbt svar, jag såg sedan att även svenskt biografiskt lexikon angav 1862 som dödsår för Josef, kvarstår då frågan var...

331
Jeurling / Jörling / Görling / Jeurling / Jörling / Görling
« skrivet: 2004-12-16, 00:10 »
Kan någon hjälpa mig med uppgifter om följande personer?
 
Josef Jeurling, komminister i Surteby (P), f 1786 i Okome (N), avsatt som präst 1853. Gift med Maria Elisabet Kuylenstierna, f 1791 i Gunnarp (N).  
 
Herdaminnet för Göteborgs stift lämnar inga uppgifter efter avsättningen 1853, men jag undrar vart tog de vägen och när dog de?
 
Hälsningar
Mats

332
Okome / Äldre inlägg (arkiv) till 15 augusti, 2012
« skrivet: 2004-12-15, 23:58 »
Göte!
Josef Jeurling var född Bengtsson, han var bondson. Namnet Jeurling tog han och hans yngre bror Johannes efter sin morfar Anders (Håkansson) Jeurling (1720-1789) som var kyrkoherde i Torsby (Göteborgs stift), som mig veterligen var den förste bäraren av namnet Jeurling.
 
Jag vet att han blev avsatt som präst 1853, men har inte kunskap om varför. Kanske var det sonens revolt eller försök att skaffa sig ett nytt namn utan att bli ihopkopplad med fadern?
 
Dödsuppgiften för Josef (1862 i Axtorp) är ny för mig, kan du meddela mig vad detta är för ort? Likaså hustruns dödsdata, vet du var hon dog?
 
Mvh
Mats

333
Karlskrona / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-04-03
« skrivet: 2004-12-01, 19:18 »
Madeleine!
 
Tack förs snabbt svar!
 
Mats

334
Färgaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-31
« skrivet: 2004-11-30, 23:43 »
Jag söker information om Jonas Mellins föräldrar. Kan någon hjälpa mig?
 
Jonas Mellin var präst i Åhus (L) (f 1657, d 1705). Han var son till bonden Nils i Sjösås, senare bosatt i Sonhult, Färgaryd.
 
Varje uppgift och ledtråd kring denne Nils i Sonhult, hans familj och öden tas tacksamt emot.
 
Hälsningar
Mats

335
Karlskrona / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-04-03
« skrivet: 2004-11-30, 23:30 »
Kan någon hjälpa mig? Prästsonen Anders Aulander skall ha varit handlande i Karlskrona. Han föddes 9/10 1769 i Hinneryd (G) och dödsdatumet uppges 13/9 1806. Dödsdatumet utan ort kommer från herdaminnet för Växjö stift.
 
Dog han i Karlskrona? Hade han någon familj, och i vilken församling skall jag leta?
Varje uppgift och ledtråd kring Anders Aulanders öden tas tacksamt emot.
 
Hälsningar
Mats

336
Carolus Haquini Bolhemius (död 1678), kyrkoherde i Bondstorp (F) kan möjligen varit västgöte?!
 
I Lars-Olof Larssons biografi över Gustav Vasa som kom ut för något år sedan läste jag att Mo härad räknades tillhörigt Västergötland under Vasatiden. Bondstorp ligger i Mo härad.
 
Kan det vara så enkelt så att gränsen bara flyttat sig över tiden?
 
Hälsningar
Mats

337
Jönköping / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-03-16
« skrivet: 2004-11-30, 22:58 »
Då vet jag äntligen i vilken församling jag ska söka vidare efter maken och eventuella barn. (Men fortfarande har jag inga namn...)
 
Tack Gerd!

338
Jönköping / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-03-16
« skrivet: 2004-11-29, 23:36 »
Kan någon hjälpa mig? Prästdottern Sigrid Sellberg blev enligt herdaminnet gift i Jönköping. Varken makens namn eller deras vigselår finns emellertid meddelat. Dock anges 1784 som hennes dödsår, men tyvärr inte heller på vilken plats hon dog.
Sigrid Sellberg föddes 6/5 1720 i Lekeryd. Hennes föräldrar var komministern Lars Andersson Sellberg i Lekeryd (Svarttorps pastorat) som levde åren 168(0)-1727 och hans hustru Anna Andersdotter Bolhemia (c:a 1680-1744). Hustrun var vid mannens frånfälle citat; mycket sjuklig, fattig och gäldbunden. (Ur herdaminnet).
Varje uppgift och ledtråd kring Sigrid Sellbergs öden tas tacksamt emot.
Hälsningar
Mats

339
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Olof Bengtsson
« skrivet: 2004-11-29, 09:58 »
Hej Ann!
Stensared är också en by i Rolfstorps socken, så han bodde alltså där hela tiden.
 
Modern till Bengt Samuel (1826-69) var väl snarare Olof Bengtssons 1:a hustru Anna Britta Hansdotter (1793-1830) och inte Anna Britta Nilsdotter.
 
Olof Bengtsson föräldrar bodde också i byn Stensared (Rolfstorps socken), Cecilia Olofsdotter (1763-1848) född på Rolfstorp nr3 och Bengt Olofsson (1769-1832) född på gården i Stensared (där släkten för övrigt bott så länge det förts kyrkoböcker).
 
Uppgifter från Rötters avdelning Hallandsrötter och forskaren Ingemar Rosengren.
 
Hälsningar
Mats

340
Allmänt / Castekalas
« skrivet: 2004-11-29, 09:54 »
Ordet kost eller kast är ett dialektalt uttryck på orten för ordet kvast, så teorin om ett kvastbindargille är nog högst rimlig, även om ingen jag talat med känner till just uttrycket kaste-kalas.
 
Hälsningar
Mats, Svartrå

341
Halmstad / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-23
« skrivet: 2004-11-25, 22:52 »
Tack Carin! Denna åldersuppgift stämmer bättre än den som står i herdaminnet.
Hälsningar
Mats Winbro

342
Lunds stift / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-10-16
« skrivet: 2004-11-25, 22:49 »
Tackar Anders! Alla uppgifterna var helt nya för mig. Jag skall kila till biblioteket och be om band nr 14!
Mvh
Mats Winbro

343
Lunds stift / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-10-16
« skrivet: 2004-11-24, 23:21 »
Jonas Mellin har jag inte kunnat hitta i det äldre herdaminnet från 1800-talet. Finns han med i det nya? Kan någon kolla åt mig? Följande uppgift kommer från Växjö stifts herdaminne: ”Inställde sig 19/1 1688 i Växjö domkapitel och anhöll om ordination, enär han blivit kallad till komm. i Åhus.” (band 8, sid. 115). Han var gift med prästdottern Margareta Bolhemia från Markaryd i Kronobergs län.
Hälsningar
Mats Winbro

344
Halmstad / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-23
« skrivet: 2004-11-24, 22:47 »
30 mars 1791 skall Christina Frostman dött i Halmstad (änka efter obefordrade prästmannen Johan Fredrik Bolhemius som dog i Halmstad 15/2 1762). Kan någon se om hennes ålder finns angiven i begravningsboken?
Hälsningar
Mats Winbro

345
Allmänt / Castekalas
« skrivet: 2004-11-21, 23:23 »
Lisbeth!
Kan du precisera dig lite bättre? När i tiden, på vilka platser och hur du stött på uttrycket. Jag blir själv nyfiken och kan fråga runt lite - jag bor själv i trakterna.
Mvh
Mats Winbro, Ullared

346
Grubbe / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-01-17
« skrivet: 2004-06-30, 00:14 »
Hedvig Regina Grubbes far var vice landshövdingen i Kalmar län Christoffer Larsson, adlad Grubbe (och dessuton introducerad år 1647 under nr 335 bland svenska adelssläkter). Hennes moder var Kerstin Stiernfelt (av adlig och introducerad släkt - nr 171). Källa Elgenstiernas svenska ättartavlor. Där kan du läsa mer om släkten!
Mvh Mats

347
Kunckel / Konckel / Konchel / Kunckel / Konckel / Konchel
« skrivet: 2004-05-30, 23:54 »
En borgmästare i tyska staden Kassel var fader till sedermera svenske adelsmannen, majoren Jost Henrik Kunckel (1672-1747). Hans härkomst beskrivs inte närmare än så i bokverket Den introducerade svenska adelns ättartavlor. Men Tyskland verkar vara ett rimligt spår.
 
Mvh Mats

348
Askome / Äldre inlägg (arkiv) till 07 januari, 2012
« skrivet: 2004-05-27, 23:35 »
Askengren hette några båtsmän, men några gårdar med dina namn finns inte i Askome. (Jag har dock inte tittat i födelseböckerna).
Svarvaren Askling gillade väl träslaget Ask - eller så var han förjust i att svarva fram små askar...
De tre Askling/Askelind/Asklind som gifter sig i Tölö resp. Fjärås under 1800-talets första decennier är kanske barn till Anders Askling?!
Mvh Mats

349
1733-07-13: Laholm C:2: Cronobefallningsm högakt och välbetrodde herr Jonas Lindberg, från Varberg Fögderi med jungfru (Ogift) Magda Christina Gyllick från Laholm: ”kom bo någonstans där”. Källa: Vigda enligt avskrift av HGF (Hallands genealogiska förening). Vidare: 1735-06-20: Varberg stad C:2: CronoBefallningsmannen Högachtad Wälbetrodde Herr Jonas Lindberg med Dygderijka Jungfru (Ogift) Caisa Weidling Med tanke på att Jonas Lindberg gifter om sig, bör alltså Magda Christina Gyllick från Laholm dött snart efter att hon fött dottern Magdalena Kristina Lindberg. Samma källa anger att Hans Gyllick och Elisabet Krook vigdes i Laholm 1713-02-13 (Laholm C:1). Huruvida de är föräldrar till kvinnan ifråga vet jag dock inte Mvh Mats

350
Tofteryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-05-11
« skrivet: 2004-05-10, 21:08 »
Gunnel!  
 
För 10 år sedan försökte jag efterforska mina anor i Tofteryd och har data om makarna Jon Svensson (död 1728) och Kerstin Mattisdotter i Studstorp samt 7 av deras barn, däribland Karin nedan. (Jag vill minnas att jag hade stora problem att läsa [=nybörjare], så jag måste reservera mig för eventuella felaktigheter.)
 
Karin Jonsdotter född 1699-05-20 i Studstorp, död 1757-03-23 i Nåthult. Vigd 1724-05-05 med Jöns Danielsson från Nåthult, född 1696 enligt hfl, död före hustrun. Barn:
 
Karin (född i Nåthult) 1725-03-31
Kerstin 1727-08-01
Jon 1731-08-17
Daniel 1735-01-07
Jon 1736-09-02
Kerstin 1741
Anders 1743  
Britta 1745
 
Födelseboken har lucka 1736-1744 (?). Jag har ännu inte följt dessa barn eftersom jag härstammar från en broder till Karin Jonsdotter ovan, Sven Jonsson, åbo i Studstorp.
 
Har du mer fakta om Kerstin Mattisdotter och henne makes härstamning som du kan meddela mig? Jag saknar nämligen sådana data.
 
Vänligen, Mats

351
Jordan / Äldre inlägg (arkiv) till 27 november, 2009
« skrivet: 2004-03-15, 22:11 »
Jordan är en adlig släkt och finns med i Elgenstiernas ättartavlor del 4, sid 46ff. Hans Jurgen Ahnfelt kallas löjtnant vid Henrik Flemings reg. och uppges ha dött 1674 i febr. i Riga. Anna Jordan levde då (änka). Hennes far var Mikael von Jordan den YNGRE, adlad jordan (nr 243).
Detta är kanske uppgifter som du redan har. Elgenstiern har tyvärr mycket få data om familjemedlemmarna, vad det avser födda-vigda-döda.
Har du uppgifter (eller tips om källor) om Anna och Hans Jurgen, var de var bosatta, barn osv. så vore jag intresserad. Jag är själv ättling till Annas broder Adolf Ernst (död 1693)

352
Håkan Widell! Apropå ditt inlägg från den 14 januari ovan: Kyrkoherden i Drängsered (N), Christen Nielson Lacander (död 1694), hade en son som blev klockare i Sibbarp (N). Denne kallade sig Sibelius i efternamn, och är stamfader till en rad klockare i Halland med detta ”prästerliga” efternamn. Jag tror inte att Kart XII beslutat att endast präster fick ha den latiniserade ändelsen -ius. I varje fall så visar detta exempel att undantag åtminstone funnits.
Mvh, Mats Winbro, Svartrå

353
Fagered / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-03-04
« skrivet: 2004-02-03, 20:11 »
Frågan bör nog ställas om under Fjärås socken, detta forum innehåller Fagereds socken . De ligger inte ens i närheten av varandra...
Mvh Mats

354
Källsjö / Källsjö
« skrivet: 2004-01-26, 20:53 »
Börje!
Jag tackar och bugar ! Att Ullavadstorp skulle ligga i Källsjö, framgår - felaktigt - av bouppteckningsregistret som Hgf givit ut på CD. Sådana uppgifter är lätta att gå på när man har otillräcklig lokalkännedom...
Mvh Mats

355
När man katalogiserar sina anor med prästnamn, ska man då konsekvent skilja på exempelvis Roselius/Roselia (man/kvinna) eller ska man använda det maskulina namnet rakt av? Jag har sett att man använt sig av båda skrivsätten i genealogiska verk. Vilket är att föredra?
Mvh, Mats Winbro, Svartrå

356
Källsjö / Källsjö
« skrivet: 2004-01-11, 22:35 »
Börje! Har du kompletterande data om denna familj i ”Ullavadstorp”:
 
Mannen Olof Andersson
Hustrun Kerstin Andersdotter (bouppteckning 1743-02-24)
Sonen Ivar Olofsson, född omkring 1731
 
Hustrun var faster till min ana Tore Persson (född omkring 1718 och död 1790-12-17), åbo i Fylleklev (Askome). Han var dräng från Högshult (Svartrå) vid vigseln 1737-06-05 (Askome), men var knappast född där. Det är för att klarlägga hans ursprung som jag intresserar mig för denna familj. Det enda jag vet om hans ursprung och släktingar är hämtat från ovannämnda bou.
 
Bou namnger den avlidna hustruns syster, änkan Elin Andersdotter i Barkhult (Svartrå) och hennes son där Håkan Svensson. Även en Olof Andersson i Torp (Ullared) omnämns, men det framgår inte om han är släkting eller inte.
 
Jag har faktiskt ytterligare en ”tappad tråd” i Källsjö, som du möjligen skulle kunna hjälpa mig med: 1730-01-06 vigs (Källsjö) änkan Kerstin Andersdotter (död 1774) från Åkerholmen med Gunne Gunnesson (född omkring 1704, död 1773) från Skärshult (Gällared). Deras dotter Rangela (född omkring 1737, död 1799) är också min ana. Med tiden bosatte sig familjen i Släryd (Svartrå), där också alla dog. Dock är ingen född i denna socken - känner du till deras historia?
 
Önskar du kompletterande uppgifter så kan du höra av dig.
 
Mvh, Mats Winbro, Svartrå

357
Varberg / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-05-29
« skrivet: 2004-01-06, 22:59 »
Jan-Inge!
Billingdahls son, Johan Kristian, var kyrkoherde i Okome (N) 1826-48. Enligt herdaminnet har han skrivit: ”1752 målades Warberg kyrka af (min morfar) målaren Bernh. Christian Dahm ifrån Halmstad”. Änkan Margareta Christina Dahm dog hos sin son i Okome prästgård 1837 (bou 1837-03-03). 1781-07-22 vigdes Jonas B. med Margareta Christina D. i Halmstad (N). En dotter, Elisabet Charlotta B. vigdes 1805-11-22 med koppslagaren mäster Samuel Elmgren i Varberg (hon var änka vid moderns bouppteckning 1837).
Christian Dahm, målare i Halmstad, var gift med Anna Elisabeth Paulin (enligt Lunds universitets matrikel 1667-1732, vid studenten P C Paulin). Eventuellt är det denna ”Madame Anna Elisabeth Paulin” som gifter om sig 1769-12-15 i Halmstad med målaren Johan Blomberg.
Anna Elisabeths föräldrar var Petrus Christiernus Paulin (död före 1742) och Christina Wärling (död 1759 i Halmstad) - allt enligt nämnda matrikel.
Jonas Billingdahls härstamning vet jag inget om, men kan meddela att hans födelseår angivits till 1747 enligt Alva Petersons bok om Varberg, sid 456 (boken utkom för ett par/tre år sedan).
Mvh Mats

358
Matteröd får bli stället där jag letar vidare.
Stort tack till dig Magnus!
Mvh Mats
Floastad

359
Lundström / Äldre inlägg (arkiv) till 04 juni, 2010
« skrivet: 2003-12-19, 00:09 »
Per Lundström (1686-1729), kh i Fjälketad (L) och hh Catharina Ingelotz (1682-1760) är anfäder till en prästsläkt L. i Kristianstads län (Skåne). Är det någon mer som forskar kring denna familj? Jag har en del info, men har även lite luckor. Hoppas att någon mer har data kring denna släkt...
Hör av er!
Mvh Mats

360
Son till kh i Vankiva (L), Christian L. och hh Sara Eleonora Riddersköld (nr 1006). G 1784 i Fjälkestad m sin kusin Beata Helena Lundström, dotter till kh i Fjälkestad, Jakob L.
1785 föds en dotter, Helena Eleonora, i Fjälkestad - sedan tappar jag tråden...
Var bor denna familj? Finns det fler barn?
Jag har sett i herdaminnet att dottern Helena (ovan) gifter sig med kh i Fjälkestad Lars Lundholm. Hon blir änka där 1831 och har inga barn i livet då. Gifter hon om sig?
Har någon tips om hur jag kan komma vidare?
Mvh Mats

361
Fjälkestad / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-02-05
« skrivet: 2003-12-18, 23:46 »
Helena Eleonora Lundström f 1785, blev änka efter kyrkoherden i Fjälkestad, Lars Lundholm (född 1780-död 1831). Bodde hon kvar i socknen efter makens död, eller flyttade hon - i så fall vart?
Hennes mor Beata Helena Lundström var dotter till kh Jakob Lundström här i Fjälkestad. Har någon info om denna familj/släkt utöver vad som står i herdaminnet?
Mvh Mats

362
Brandt / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-01
« skrivet: 2003-12-18, 08:16 »
Enligt Svenska Indelningsverket av C. Grill sid 224 f, så är Bohusläns reg. och Änkedrottningsens livregemente till häst samma förband med olika namn under olika perioder. Boställe (? hemman) för profossen vid 8:e eller Falkenbergs kompani var Faurås i Vinbergs sn (N) och (1 helt hemman) Tubbared i Okome sn (N) frö 3:e korpralen.
Fler Brandtar står faddrar till Sissela Brandts (dotter till profossen Henrik B.) barnbarn i Tubbared: År 1744 Hans Brandts hustru från Faurås, Vinberg och 1747 Sven Brandts hustru i Sannagården (också Vinberg).
Mvh Mats

363
Ryktare / Svinryktare
« skrivet: 2003-12-11, 18:26 »
Detta käcka epitet hade Tobias Tobiasson i församlingsboken för Slöinge (N). Tobias var född uä 1848-09-02 på ett torp i Köinge (N) och dog 1917-09-20 på nr 3 Lundby i Slöinge. Jag förmodar att han var s.k. statdräng, men kallas istället ryktare/svinryktare. Man blir onekligen nyfiken på vilka hans arbetsuppgifter kan ha varit. Någon som vet?
Mvh Mats

364
Brandt / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-01
« skrivet: 2003-12-11, 09:18 »
Änkedrottningens livkompani/livregemente var en mycket intressant upplysning. Hur kan man undersöka profossen Henrik Brandt's öden vid detta regemente? Jag har nämligen ingen egen erfarenhet av forsking i militaria...
Mvh Mats

365
Brandt / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-01
« skrivet: 2003-12-08, 22:58 »
Henrik Brandt (ovan) är min ana:
På korpralsbostället Tubbared i Okome socken (N) dör (begr.) den 8 mars 1730 reducerade profossen Henrich Brandt i en ålder av 72 år.  
Han bor hos sin dotter Sissela och hennes make, korpralen Anders Frisch som vigdes i Vinberg (N) den 22 oktober 1714.
Henrik verkar varit ryttare i Stafsinge (N) intill år 1699och sedan bosatt i Vinberg. Hans bakgrund är en olöst gåta...
Mvh Mats

366
Grimeton / Äldre inlägg (arkiv) till 14 april, 2006
« skrivet: 2003-12-08, 22:50 »
Olof!
Från Knut Norborg's herdaminne från 1949 citerar jag:
Carl Edvard Andersson d'Angotte /---/ Född i Gbg 14/1 1823. Föräldrar: L. Andersson, handl., och Eva Carlström (fosterföräldrar: A J d'Angotte, handl., och Johanna Kristina Bratt) /---/ Död 22/3 1899. Gift 18/6 1856 med Beatrix Charlotta Desideria Olivia Bexell, f i Grimeton 16/8 1820, d i Grimeton 5/5 1907, dotter till Sven Peter Bexell, kyrkoh. i Grimeton och Sara Lovisa Wulfrath (stavning enligt EÄ).
Mvh Mats

367
Ullared / Äldre inlägg (arkiv) till 02 juli, 2006
« skrivet: 2003-12-01, 13:02 »
Ullared C:5, sid 58:
1863-01-31 (dop 1/2) Nils Albin. Förädrar: Åbon Johannes Johansson, hustr Kerstin Larsdotter (36år) i Ahlasjö.
Fel födelsemånad, men kanske ändå rätt person?
Mvh Mats Winbro

368
Lunds stift / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-10-16
« skrivet: 2003-11-19, 21:51 »
Lunds stifts herdaminne från reformationen., serie 2:5, s 164 ff. (Jag fick suverän hjälp på biblioteket i Falkenberg)!
 
Det blev intressantare läsning än jag trott: Frostman hörde inte till de förnöjsamma; knappast någon i stiftet har som han plågat domkapitlet med allehanda pretentiösa ansökningar om transport, alltid med hänvisningar till hans ”svåra estrapader och utståndna fatiguer vid olyckliga krigstillfällen”. Vidare meddelas det att han ”var mycket namnkunnig i bygden för gnidaktighet och trätsjuka i saker av ringa värde samt hade ganska ringa predikogåvor”. Varnad av biskopen för ”et ochristeligt och ogudchtigt lefwerne med sin hustru”. Nästan 3 sidor i boken går åt för att räkna upp alla ”meriter” på detta område!
Slutligen dömd till avsättning bl. a. för hans omvittnade dryckenskap och att han hade prästkappan på, då han fick tillräckligt betalt för en begravning men annars inte o.s.v

369
Det finns en stor prästsläkt som heter Colliander (även i Fröderyd!). Jag har även noterat ett par Collander som varit verksamma som präster i Småland. Detta är bara en gissning - men relativt lätt att kontrollera mot de herdaminnen som finns tryckta!

370
Lunds stift / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-10-16
« skrivet: 2003-10-31, 23:05 »
Nicolaus Magni Frostman
 
Denne man ska ha verkat som kh i Knästorp (strax utanför Lund?). Kan någon meddela i vilken del av herdaminnet jag återfinner denna församling, så att jag kan fjärrlåna denna volym? Alternativt fylla i de luckor jag har och/eller komplettera enligt nedan:
 
Född i Karlshamn, död 21/5 1754, son till Magnus Christophori Frostman, komm. i Karlshamn och garnisonspredikant på kastellet, och Gunilla Nilsdotter Osander. Inskriven i Åbo 20/7 1704, magister 15/2 1712, kollega vid Jönköpings skola, prv. 1713, /---/ kompanipräst vid Kronobergs reg:te /---/ kh. i Knästorp, Lunds stift 1722, tillträde 1723. Gift med Ingeborg Bolhemia (kyrkoherdedotter från Markaryd), död 27/1 1746 i Knästorp.
 
Finns det även några uppgifter om eventuella barn?
 
Många tack på förhand!
Mats Winbro, Svartrå

371
Göteborgs stift / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-12-05
« skrivet: 2003-10-31, 22:52 »
Träslövs socken och byn Vare - beläget strax söder om Varberg kanske kan vara ett tips?
 
Mvh
Mats

372
Allmänt / Äldre inlägg (arkiv) till 26 april, 2006
« skrivet: 2003-10-31, 22:40 »
Tack!
 
Jag har tack vare ditt tips idag kunnat spåra att Rebecka Comenia gifte om sig enligt ovan i Falkenberg 28/12 1735. Hon kallas då ” Sal. Vice Pastorens Holtbergs Efterleverska”.
 
Eftersom Johan Holtzberg verkat som obefordrad präst (adjunkt) har han väl inte kunnat sätta några bestående spår i herdaminnet förmodar jag. Jag letar vidare i Vessige! (Hans syster, Johanna, var förresten gift med kh Nils Kjerrulf där.)
 
Mvh  
Mats

373
Allmänt / Äldre inlägg (arkiv) till 26 april, 2006
« skrivet: 2003-10-30, 22:53 »
Söker Johan/Hans Holtzberg - prästson som själv skulle bli präst, men jag har inte funnit honom vare sig i Göteborgs- eller Växjö stift. Kan någon kolla i sina register om han verkat som präst i någon annan del av vårt land?
 
Fakta om hans föräldrar: Lars Larsson Holtzberg, kh i Knäred (Göteborgs stift) c:a 1680-1711 och gift med Gunilla Hansdotter.
 
Persondata: Hans (eller Johan) Holtzberg, f 11/5 1694 i Knäred, stud. i Lund 1712 i juli (”präst”, enligt registret på Lunds universitets matrikel 1667-1732 av P Wilner), gift 17/6 1722 i Vallda (Göteborgs stift) med Rebecka Comenia, dtr till kh i Vallda Peter Hansson Comenius och Maria Pihl.  
 
Under denne Comenius citerar jag ur herdaminnet: --- upprättade år 1721 ”ett cessionscontract med Hans Holtzberg, nyss (1720?) prestvigd, som begärde hans dotter Rebecca, men blef trolös och falsk mot honom. Holtzberg fick, medan svärfadern lefde, församlingens kallelse (259 röster) til gället, men därhos klagomål på sig för röstvärfning mm. Egentligen var det bara kapten Pohl i Walda, som var hans motståndare, och denne stämmes til ansvar af H[oltzberg]. At H[oltzberg] velat åt sin svärfar och därför måste förmanas, hade Er. Benzelius skrifvit.”
 
Många tack på förhand!
Mats Winbro, Svartrå

374
Hoppsan!
 
Dödsdatumet: 1692-06-07 (jordf 10:e) i Stafsinge
Födelsedatumet 1704-05-07 (dop 8:e) i Vinberg
 
Hej igen.

375
Gabriel!
 
Det är väl jag som är skyldig ett tack med tanke på att jag inte hade en aaaning om var jag skulle söka! Men sökt har jag gjort, och funnit har jag också:
 
Döda Stafsinge (C:1 sid 21) Britta Hindricksdr uti Skogstorp --- gammal 2 år
Födda Vinberg (C:1 sid 140) Ingebor Hindricksdr ifrån Faurås. Fader Hindrick Brant. Moder Kari Bengtsdotter.
 
Det retar mig att födelsenotisen 1692 är så väldigt svårläst. Dessutom har Kari inte samma efternamn någon gång. Jag har talat med en forskare som sysslat en del med Vinberg (Stafsinge och Vinberg tillhörde samma pastorat vid denna tid) - och han har sagt mig att det ofta varit förväxling av efternamn i denna socken.
 
Mvh
Mats Winbro

376
Ullared / Äldre inlägg (arkiv) till 02 juli, 2006
« skrivet: 2003-09-22, 23:34 »
Sweneric!
 
Ullared är nog inte ditt S. Unnared...
Södra Unnaryd låter mera troligt.
 
Bättre lycka där!
Mvh
Mats Winbro

377
Grimeton / Äldre inlägg (arkiv) till 14 april, 2006
« skrivet: 2003-09-21, 10:24 »
Gabriel!
 
Jag kan inte ge dig något svar direkt - men kan tipsa om en tryckt källa som möjligen har en förteckning över gamla jordeboksnamn i Grimetons socken (jag har själv tagit några fotokopior på beskrivningar av andra hemman där dessa gamla beteckningar framgår - så varför inte pröva?).
 
Alltså: en skrift utgiven i början av 1970-talet (tror jag) av Grimetons hembygdsförening som heter ”Det gamla Grimeton”. Jag har själv för flera år sedan lånat denna bok på biblioteket i Varberg, och den bör således gå att fjärrlåna för den som önskar?!
 
En annan möjlig tryckt källa är den beskrivning som gjordes i samband med utgivandet av den ekonomiska kartan i mitten av 1920-talet. Dessa band är relativt detaljerade och anger också årtal för ägostyckning, laga- och storskift m.m. Även dessa finns säkerligen på biblioteket (de är indelade häradsvis och kallas just ”Beskrivning till/över ekonomiska kartan.”
 
PS - Jag verkar visst ha en uppgift att Jutagården=Torstorp #4=BörjePersgård (källa: ”Det gamla Grimeton”) DS
 
Mvh
Mats Winbro

378
Gabriel!
Tack för tipset - jag skall kolla saken närmare!
Mvh
Mats Winbro

379
Knut Fasting!
 
Det är inte lätt att hitta bra källor för forskning när vi kommer ner på 1600-talet. Provinsen Halland har ju i motsats till det egentliga Sverige inte blivit föremål för skatteindrivning för krigsskadestånd osv., vilket resulterat i skattelängder som kunnat fungera som källor för andra delar av landet. De källor som trots allt finns tillhands förvaras till viss del på Rigsarkivet i Köpenhamn.
 
Jag har själv anor från Halland som heter Brandt och har själv kört fast - jag kommer inte längre bakåt i dagsläget. De data jag har är följande: På korpralsbostället Tubbared i Okome socken (Faurås härad) dör (begr.) den 8 mars 1730 reducerade profossen Henrich Brandt i en ålder av 72 år. Han bor hos sin dotter Sissela och hennes make, korpralen Anders Frisch i Tubbared. När detta par gifter sig (22 oktober 1714) så bor Sissela i Faurås by och Vinbergs socken (Faurås härad) - kanske bodde även Henrich Brandt här vid denna tid.
 
Henrich Brandt var född omkring 1658 enligt dödboken, men hans härkomst är helt okänd.
 
Morups socken ligger också i Faurås härad - och där finns en annan möjlig koppling till ovanstående familj: nämligen Petrus Frisch (1681-1755); kyrkoherde i Morup. Han var född i Okome socken och son till en soldat. Det är inte belagt - men han KAN vara besläktad med Anders Frisch!
 
Hälsningar
Mats Winbro, Svartrå

380
Bengt Johansson
Visst var Mildred Thoren lärarinna och levde hela sitt vuxna liv i Pasadena, Californien. Hon var ogift - du lyckades hitta hennes moder på ålderns höst oxå!  
 
Var letar du för att få fram alla dessa uppgifter? - Man blir faktiskt rätt nyfiken! Min mamma har/hade en hel drös kusiner over there - så jag har många släktingar att leta upp.
 
Mvh Mats Winbro

381
Bengt Johansson!
 En stort tack (27/5) - jag har kollat med min gamla släkting och hon mindes nu att hennes farbror i Nebraska hade två pojkar som dock dog innan de blivit vuxna och bildat familj, så det är säker rätt Fred Carlson som du funnit åt mig. Efter en sådan framgång på en enkel efterlysning så dristar jag mig till ännu ett försök:
 
   Tre (kanske fyra) syskon som emigrerade till Pennsylvania. De skall ha levat i och runt staden Port Allegany. Alla mina uppgifter om släktingarna i USA är muntliga och vaga men jag hoppas att jag är på rätt spår. Deras tillvaro före flytten från Sverige har jag däremot sökt utforska så gott jag kunnat:
 
   Svensson, Johan Otto. Född 1847-11-11 i Rolfstorp (Halland). Försvunnen i Årstad (Halland) 1868. Familjetraditionen meddelar att han rest till Amerika (men ”traditionen” har visat sig ha brister förr.) ALDRIG avhörd.
 
   Svensson, Lars Edvard. Född 1857-05-22 i Rolfstorp. ”Obefintlig” i Sibbarp (Halland) 1882 (inflyttad dit 1875). Jag vet att han var farmare i Pennsylvania och gift 1:o med Ida NN och 2:o med Tillie NN samt att han hade barnen Esther, Harry, John Walter och Victor. Han skall ha kallat sig ”Ed(ward) Brown”?! Inga andra data finns.
 
   Svensdotter, Johanna Matilda. Född 1867-07-12 i Köinge (Halland). Emigrerade 1888-10-15 från Ljungby (Halland), död 1939(?). Gift 1895 med John Oscar Thoren, bördig från Trehörningsjö (Ångermanland) som levde 1845-1911(?). Vi hade kontakt med en ogift dotter, Mildred Thoren, som levde 1899-1990. Denna familj levde i Port Allegany, Pennsylvania.
 
   Svensson, Sven Aron. Född 1874-01-13 i Svartrå (Halland). Tog ut flyttattest som 15-åring (1889) till en äldre bror Sibbarp (Halland) men försvann istället?! Även denna broder amerikaniserade sitt namn (”Swan Brown”) och levde i närheten av sin syster i Pennsylvania. Han var gift med Amelia NN och de hade tre barn: Arthur, Ellen och Frank. Ingen kontakt på många decennier, men eventuellt skall en av sönerna återflyttat till fäderneslandet, och därmed givit upphov till ”Brown:ar” här i Sverige?!
 
Mats Winbro, Svartrå

382
Berndt Sigfrid Karlsson, alias Fred Carlson
 
Född 1881-03-31 i Askome (Halland), son till hemmansägaren Carl Petter Troedsson och Josefina Andersdotter. Två av hans bröder kallade sig ”Troedsson”, men en brorsdotter har meddelat att Fred Carlson tog patronymikon, samt att han emigrerade till USA runt sekelskiftet. Han var gift med en irländska och levde som farmare i Nebraska. Han dog 84 år gammal.
 
   Jag har inga andra uppgifter - utan vill bara veta om mina uppgifter är korrekta, om han fick barn osv.
 
   Jag hoppas på napp!
Mvh Mats Winbro, Svartrå

383
N-Ö / Svensson, Johan Otto f 1847-11-11 i Halland
« skrivet: 2003-05-26, 23:36 »
Son till bonden Sven Bengtsson och hans hustru Anna Christina Andersdotter på gården ”Spelens” i Rolfstorp socken (Halland), förstfödd av 11 barn. 17 år gammal tar han plats som dräng och han flyttar till nya gårdar följande fyra år. Men jag tappar spåret av honom när han arbetar som dräng i Floagård (Heberg nr 3), Årstad socken i Halland - här får han flyttattest 1868-12-17 till Köinge socken (Halland) men dit har han aldrig flyttat. Jag har även sökt i grannsocknarna och kollat emigrantlistor från Göteborg, men jag har inte återfunnit honom.
   Hans morbror, hans far och farbröder hade alla varit i klammeri med rättvisan - om nu sådant är ”ärftligt” så finns ju möjligheten att han fått sitta av något straff (utan att notering gjort i husförhörslängden?!) för att sedan dra sig undan sin födelsebygd, där det s.k. ”Spele-folket” sannolikt var ökända. Eftersom tre av hans yngre syskon levde i USA, så är det väl även en möjlighet att även han tagit sig dit på något sätt (ingen av hans bröder tog ut flyttbetyg hos prästen - utan fördes upp som obefintliga/avvikna i församlingsböckerna).
   (Spele-Sven Bengtsson är min mf mf)
Tackar på förhand för varje upplysning/ledtråd!
Mats Winbro, Svartrå

384
Mecklenburg-Vorpommern / Rügen
« skrivet: 2003-05-09, 23:45 »
Hej Annki! Jag var på R?gen förra helgen, och tyckte att namnet verkade bekant från turistguiderna - han var en kändis på denna ö och det gamla svenska universitetet i Greifswald bär idag hans namn. Följdriktigt finns det en artikel om Ernst Moritz Arndt i SBL (svenskt biografiskt lexikon). Här följer ett kort utdrag: Arndt, Ernst Moritz, f. 26 jan. 1769 i Gross-Schoritz på R?gen, ? 29 jan. 1860 i Bonn. Föräldrar: överinspektoren över Schoritzgodset av grevskapet Putbus, sedermera arrendatorn Ludvig Nikolaus Arndt och Friederike Wilhelmine Schumacher. Erhöll undervisning i hemmet genom informatorer

385
Widebeck / Widebeck
« skrivet: 2003-05-06, 23:00 »
Stamfadern för denna släkt är väl bonden och länsmannen Nils Ingemarsson och hans hustru (en syster till professorn vid Åbo universitet, Enevald Svenonius).
Deras son, sedermera domprosten i Växjö, Enevald Widebeck (1649-1694) var den förste som bar detta efternamn - som enligt herdaminnet tagit namnet efter en av vide överskuggad bäck vid fädernesgården Skeen i Annerstads socken (G). Han var gift med Helena Scarinia (-1729), dotter till biskopen i Växjö Jonas Johannis Scarinius och Ingeborg Mårtensdotter Kullenberg.
Herdaminnet namnger vidare 4 barn:
- Jonas, kvartermästare vid Kronobergs regemente. Jag fick alldeles nyss fakta om honom och systern Ingeborg vid en annan efterlysning under rubriken  - meddelat av Olle Elm.
- Ingeborg, gm Alexander Wessman, kronofogde i Sunnerbo härad (Elgenstierna). Häradshövding enl. föd. bok Ryssby (G) 1702, då han stod som dopvittne i Ryssby (G)
- Marta
- Hedvig Juliana
Har någon därute uppgifter om familjen - rättelser eller kompletteringar så vore jag innerligt tacksam. Jag har så att säga kört fast och behöver nya uppslag!
Mvh Mats Winbro, Svartrå

386
Hej!
Jag har fått för mig att fru Bolmgrens (född Wessman) fader troligen var Alexander Wessman, kronofogde i Sunnerbo härad (Elgenstierna). Häradshövding enl. föd. bok Ryssby (G) 1702, då han stod som dopvittne för sin brorson (brodern var kyrkoherde Carl Wessman i Ryssby, se nedan)! Gm Ingeborg Widebeck, dtr till domprosten i Växjö Enevald Widebeck och Helena Scarinia. (Elgenstierna och Virdestam)
Barn:
- Christina Margareta Wessman, f 19/8 1702, se ovan
- Hedvig Juliana Wessman, f 23/6 1704, död 11/5 1768 i Rydaholm. G 1720 med löjtnanten Staffan Ridderstedt, f 13/1 1692, död 3/9 1745 på Bergsgård i Annerstad, son till ryttmästaren Staffan Ridderstedt och Catharina Lindelia. (Elgenstierna)
 
Kyrkoherden (se ovan) Carl Wessman, f 4/12 1661, d 29/12 1747 i Ryssby prästgård. Stud. i Lund 22/12 1690, kh. i Ryssby. G 1:o senast 1698 med sin svägerskas mor Helena Scarinia, begr. 16/7 1729 i Ryssby, i hennes andra gifte, (g 1:o med domprosten i Växjö Enevald Widebeck), dtr till biskopen i Växjö Jonas Johannis Scarinius och Ingeborg Mårtensdotter Kullenberg. (Virdestam) G 2:o 1/4 1733 i Ryssby med Anna Margareta Ridderborg, f 1690, d 14/8 1765 i V Hargs prästgård (E), i hennes första gifte, (g 2:o med 1756 med kh. i V Harg Jonas Hedman i hans andra gifte), dtr till ryttmästaren och en av Karl XII:s drabanter Jakob Ridderborg och Anna Laurin. (Elgenstierna)
Barn:
- Christina Beata Wessman, f 20/2 1698 (döpt 27/2) i Ryssby prästgård. G juni månad 1731 i Ryssby med Lars NN.
- Anna Charlotta Wessman, f 6/7 1699 (döpt 9/7) i Ryssby prästgård. G 18/10 1723 i Ryssby med NN Osander
- Margareta Eleonora Wessman, f 1/3 1701 i Ryssby prästgård
- Daniel Göran Wessman, f 12/6 1702 (döpt 22/6). Stud. i Lund 8/9 1721
- Johannes Wessman, f 16/4 1704 (döpt 24/4). Stud. i Lund 8/9 1721
 
Uppgifterna om Alexander Wessman var helt nya för mig Olle, tack så mycket! Och visst stämmer kopplingen Bolhemius/Aulander. Jag hade för övrigt tänkt att starta en diskussion om Widebeckarna för att nysta upp saken från det hållet istället, men du kanske känner till fler syskon till Ingeborg och regementskvartermästaren Jonas Widebeck samt något kring deras vidare öden (namnen Marta och Sophia Juliana anges i herdaminnet - men inget mer.). Var Maria Cavallia möjligen släkting till länsmannen i Skatelöv, Måns Erngislesson Cavallius?
 
Mvh Mats Winbro

387
Förnamn - E / Enevald
« skrivet: 2003-05-06, 14:39 »
. sannolikt ursprungligen forntyskt, står det i Anbytarforum - men hur många har stött på bärare av detta ovanliga mansnamn? Här har jag hittat tre i samma smålandssläkt:
- Enevald Carlsson, f 1726 i Hinneryd (G). Dräng i Hinneryd då han var dopvittne 1744.
- Enevald Widebeck (mmf till föregående), f 1649 i Annerstad (G). Domprost i Växjö 1684-1694.
- Enevald Svenonius (morbror till föregående). Professor i Åbo och utnämnd biskop i Lund.
 
Mvh Mats Winbro, Svartrå

388
Jag är ättling till en Anna Magdalena Wessman (död 1749) som var första hustru till komministern i Hinneryd (G) Andreas Aulander (1716-82). De vigdes 1740 på Herrestad i Kärda (F), men här slutar spåren efter hennes ursprung. Kan någon ge mig en ledtråd att spinna vidare på?
 
Enligt åldersangivelsen i dödboken var hon född runt år 1704. Vid samma tid figurerar även följande familj i just småländska Hinneryd, vilken jag sökt kartlägga i hopp om att kunna länka ihop min ana med denna familj - vilket dock ännu inte ”lyckats”:
 
Christina Margareta Alexandersdotter Wessman, f 19/8 1702, död 7/2 1773 (begr. 14/2) i Hinneryd. Gm uppbördsmannen i Sunnerbo härad Carl Nilsson Bolmgren, f 19/6 1695, död 22/11 1770 (begr. 2/12) i Hinneryd, [troligen] son till kh. i Hinneryd Nils Bolmerus och Maria Roselia. (Uppgifter ur Virdestams herdaminne för Växjö stift)
Barn:
- Nils Carlsson Bolmgren, f 20/3 1722 (döpt 30/3) i Gunghult (Hinneryd), d 21/1 1724 (begr. 16/2) i Hinneryd
- Christina Beata Carlsdotter Bolmgren, f 3/1 1724 (döpt 6/1) i Gunghult Sörg., d 6/2 1726 (begr. 20/2) i Gunghult Sörg.
- Enevald Carlsson, f 30/10 1726 i Gunghult Sörg. Dräng i Hamra (Hinneryd) då han var dopvittne 1744.
- Nils Carlsson Bolmgren, f 3/6 1729 (döpt 8/6) i Gunghult Sörg.
- Helena Carlsdotter Bolmgren, f 22/10 1731 (döpt 24/10) i Gunghult Sörg., d 10/11 1738 (begr. 19/11) i Gunghult
- Carl Carlsson Bolmgren, f 20/3 1737 (döpt 24/3) i Gunghult
- Johannes Carlsson, f 8/11 1738 (döpt 12/11) i Gunghult
 
Jag har även funnit en Fru Hedvig Wessman i Annerstad, dopvittne i Hinneryd 6/1 1724, för en dotter till ovanstående Christina Wessman, gift Bolmgren samt en Jungfru Wessman i Bolmaryd (Nöttja), dopvittne i Hinneryd 6/11 1726, för en son till samma Christina Wessman, gift Bolmgren
 
Dessa familjer har båda en anknytning till prästerskapet i Kronobergs län - men är det ett felaktigt spår jag försöker följa för att utreda min egen eventuella härkomst ur denna släkt? Finns det fler som forskat på denna gren, som kanske har fakta att dela med sig av? Finns det flera olika släkter som bär samma namn? Alla tips mottages tacksamt!
 
Mvh Mats Winbro, Svartrå

389
Lotte!
Jag  vet att det finns ett Brännö/Brännögård i Torups pastorat, möjligtvis i Kinnareds socken. Nuförtiden ligger det en fabrik där för kartongtillverkning. I övrigt har jag inga upplysningar. Hoppas det kan vara till någon hjälp!
 
Mvh Mats

390
Varberg / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-05-29
« skrivet: 2003-04-22, 09:47 »
Hej Sweneric!
Enligt herdaminnet:
Olof Apelberg, f i Varberg 9/5 1740, handskmakareson, prästvigd 1764, komminister i Varberg 1776. Död 1798. Gm prästdottern Agneta Hammar (hennes far var kyrkoherde i Varberg). Av barnen blev Anund Niclas Apelberg kyrkoherde i Årstad (Halland). Han var född i Lindberg (Halland) 31/1 1772, prästvigd 1797, komminister i Lindberg 1799, kyrkoherde i Årstad 1827, död 1830. Gm Gustava S. Ljungqvist, prästdotter från Östra Karup (Halland). ”Sonen Olaus Abraham blev präst” - men det uppges inte var, troligen då utanför Göteborgs stift.
Mvh  
Mats Winbro

391
Bolhemius / Bolhemius
« skrivet: 2003-03-23, 17:31 »
Göran!
 
Jag är själv ättling till Bolhemius, genom grenen Aulander. Det är på denna gren jag själv forskat, och så att säga har förstahandsinformation kring. Övriga grenar har jag tagit del av information från andra forskare på Internet och studerat matriklar osv. Det har varit ovanligt lätt (tror jag) i och med att vi här har med förhållandevis välutbildade människor att göra, som verkat i samhällsbärande funktioner.
 
Om Johan Bolhemius kan man väl spekulera något kring de forskningar du gjort i domböckerna. Du har själv funnit formuleringen i Västra härads dombok 1680: för Knuut Carllsons Broders Johan Bolhemij afbetahlningh för giordh försträckningh till dagzbergh i Ståckhollm,. Här har väl alltså Johan Bolhemius lånat ut pengar till en person i Stockholm som heter Dachsberg (EÄ) eller något liknande. En familj som heter Daxberg (vars stamfader hette David Dach) har jag sett figurera i Skåne. Detta är möjligtvis ett spår man kunde följa upp… (När min fantasi riktigt skenade iväg, så fick jag för mig att det var orten Dagsberg i Östergötland som avsågs – för där blev en tilltänkt måg till Christina Bolhemias son kyrkoherde på 1710-talet, och jag har ju själv sett hur viktigt det var med personliga kontakter och släktskap vid tillsättningar av kyrkoherdetjänster.)
 
Den sannolika dottern Anna Bolhemia (gift Jesenhuus) är något som jag kanske kan bidra med lite fakta kring. Här på Anbytarforum fann jag av en slump ett ”tillfällighetsfynd” som verkar stämma in rätt bra – men efternamnet hade uttytts som Jeffenhaus. Magister Michael Jesenhaus var alltså flykting i Gudmundrå (Ångermanland) under ”den stora ofreden” åren 1716-22. Under denna tid hade han befattning som vice pastor i denna socken (Härnösands stifts herdaminne, s 278). Han hade även sin familj med sig: hustrun Anna Gustafsdotter Gammal (c:a 1679-1745) och barnen Gustaf (f 7/1 1716), Maria (f 13/12 1716 – alltså födda under samma kalenderår!) samt Margareta (döpt 20/3 1719). Barnens morföräldrar var kyrkoherden i Vörå (Vöyri i Finland) Gustaf Gabrielsson Gammal (1631-1686) och prästdottern från Sund på Åland, Apollonia Brynielsdotter Kiellin(levde 1722) – (uppgifter från släktforskaren Olav Rundt, Åbo).
 
Anna Gammal var gift 1:o (i hans andra gifte) med kaplanen i Nykarleby (Uusikaarlepyy i Finland), Claes Juniander (d 1710).
 
Michael Jesenhaus fick del av den ”Sexfaldiga collecten” 26/11 1718, som upptogs i Härnösands stift till förmån för flyktingar. Han uppges vara Capellan (komminister), magister (fil.dr.) från Nykarleby (Domkapitlet i Härnösand E III:5). Kring hans andra hustru Anna Bäck äger jag inga upplysningar att bidra med.
 
Jag sökte lite på sökmotorn GOOGLE efter ”Jesenhaus” och fann då en del finsk släktforskning (som jag inte klarar att uttyda!). Men det verkar som om flera personer med detta efternamn figurerat vid denna tid i det då svenska Österbotten…
 
Knut Carlsson (Bolhemius) och Anna Månsdotter Danæa hade väl inga barn?!
 
Jag har inte följt upp ättlingarna till Regina Carlsdotter (Bolhemia) och länsmannen Eskil Josefsson, men du kanske har upplysningar om sonen Carl Eskilssons vidare öden?
 
Kan man bekräfta eller avfärda prästfrun Christina Bolhemia i halländska Knäred från släktträdet tror du?
 
Har du kunskap om varifrån själva namnet ”Bolhemius” är taget? Själv har jag kollat i en latinsk ordbok, men inte blivit mycket klokare för det. Kommer namnet av en gård som heter ”Bol-” eller något liknande – så finns kanske mer fakta om släkten att upptäcka på den orten!?
 
Mats Winbro

392
Allmänt / Varför så få inlägg under Halland?
« skrivet: 2003-01-20, 22:44 »
Mer släktforskning återfinns på ”vår” egen hemsida (för Hallands Genealogiska Förening) - http://www.halland.genealogi.se
 
Mats Winbro

393
Var ligger platsen / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-08
« skrivet: 2003-01-20, 22:33 »
Under vår danska tid var ”Varbergs slottslän” en egen administrativ enhet. Fortfarande år 1729 fanns begreppet ”Varbergs fögderi” - en enhet som hade hand om skatteuppbörden. Numera är benämningen helt enkelt Hallands län (men slottet, eller fästningen, i Varberg står fortfarande kvar).
 
Helt rätt med Rolfstorp alltså!
 
Mats Winbro

394
Rolfstorp / Äldre inlägg (arkiv) till 19 juli, 2013
« skrivet: 2003-01-20, 22:25 »
Hej Kristian!
 
Rolfstorp’s socken ligger i landskapet Halland, och under vår danska tid var ”Varbergs slottslän” en egen administrativ enhet. Fortfarande år 1729 fanns begreppet ”Varbergs fögderi” – en enhet som hade hand om skatteuppbörden. Numera är benämningen helt enkelt Hallands län (men slottet, eller fästningen, i Varberg står fortfarande kvar).
 
I Rolfstorp (15 km öster om staden Varberg) ligger en by som heter Linnarp. I en av gårdarna – som kallas ”Linnarps Västergård” bodde fram till år 1707 en bonde som hette Helge Larsson (född c:a 1648 och död 1707) och hans maka Kerstin Bengtsdotter (född c:a 1654 och död 1736). Enligt mantalslängderna och domboken så hade de en son som hette Bengt (Helgesson) . Enligt kyrkoboken hade de även (förutom ytterligare tre barn) en dotter Ingrid som föddes 1698, samt en son Börge Helgesson som var född c:a 1683 – alltså kunde mycket väl din Bengt Helgesson (Westerberg) (Westerberg efter sin födelsegård?!) född c:a 1692 passa in i just denna familj! Men jag kan ju inget säkert påvisa om detta…
 
Uppgifterna är faktiskt inte mina egna, utan kommer från Ingemar Rosengren som gjort ett stort arbete med att spåra invånare från Rolfstorp. Hans forskningsresultat återfinns i sin helhet på ”vår” egen hemsida (för Hallands Genealogiska Förening) – http://www.halland.genealogi.se
 
Med vänlig hälsning  
Mats Winbro

395
Adels-terminologi / Adels-terminologi
« skrivet: 2003-01-05, 22:22 »
Gunnar!  Tack för tipset!
Men frågan kvarstår - kunde denne man ”duperat” sin omgivning att han var adlig, eller är titeln en helt säker indikation på adelskap?
 
Mats Winbro

396
Förnamn - J / Jordan
« skrivet: 2003-01-05, 22:11 »
Jag har funnit minst tre män som bär förnamnet Jordan i mitt eget släktträd (jag saknar dock dessvärre uppslag kring familjens ursprung).
 
Trädgårdsmästarsonen Jacob Isac Jordan Rydell, född i Grimeton (N) 1822.
 
Hans två systersöner; torparsonen Alexander Jordan Andersson, född i Grimeton (N) 1834 och viktualiehandlarsonen Jordan Olsson, född i Varberg (N) vid ungefär samma tid.
 
Bakgrunden till att namnet brukats i släkten känner jag inte till - inte heller om det använts av tidigare generationer. Dock verkar dessa vara de ”sista” i min släkt!
 
Hälsningar
Mats Winbro

397
Jag vill ta upp en fråga som berörts i detta forum för 4 år sedan - nämligen vad titeln ”välboren” innefattar.
 
Min mf mm m var en enkel piga, liksom hennes övriga hel-syskon också var vanligt folk på den Halländska landsbygden. Det ovanliga (?) var väl syskonens ”förnäma” förnamn på sin höjd. Jag har dock roat mig med att följa hennes äldsta halv-bror (gemensam moder) som växte upp med övriga familjen. Denne halvbror gjorde karriär som yrkesofficer och tituleras just välborne o.s.v. vid giftermål och barndop (men först sedan han flyttat från sin uppväxtort i Halland till Västergötland).
 
Är detta en klar indikation på att hans far var adlig? Var fadern i så fall introducerad eller ointroducerad - finns det någon skillnad därvidlag? Kan gossen ha varit en s.k. ”naturlig” son till en adelsman?
 
Han bar efternamnet Henning - och det är så vitt jag förstår inget adligt namn! Eller? (Han var född 1809 och död 1893)
 
Var det han själv som blev adlad men aldrig introducerad? Kan han haft möjligheten att ”hitta på” att han hade adligt påbrå, för att hjälpa sin militär karriär? Kan titeln ha ärvts på mödernet? (Jag vet tyvärr inget om familjens ursprung).
 
Håkan Skogjö skrev i ett inlägg här, redan den 22 jan 1999, att: ”.adeliga personer var välborna. samt att ”.jag aldrig sett en icke adlig person tituleras välboren. Är Håkans påstående ett obestridligt faktum? Har min anmoder verkligen en son med ”blått blod”?
 
Undrar en nyfiken
Mats Winbro

398
Mårdaklev / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-09-17
« skrivet: 2003-01-04, 00:55 »
Kålsgården - kapten O G Henning
 
Otto Gustaf Henning, (född 1809), kapten vid ”Kongl. Hallands Infanteri Battalion”, bodde på Kålsgården från år 1845 till sin död 1893. Han kom närmast från Hede i Askome (Halland). Han blev gift 1846 med gästgivaredottern från Klev, Johanna Johansson, (född 1822).
 
Paret fick en dotter 1847, Anna Pamela, gift 1870 med Lars Edman och de utflyttade tillUppsala samma år.
 
Enligt husförhörslängden 1880, ägde kaptenen också: 1/8 mtl Röshult, ? mtl Snygget, 3/16 mtl Stommen, 1/8 mtl Göphult samt ? mtl Hestra Öfre (med reservation för felstavning!).
 
Jag härstammar i rakt nedstigande led till kaptenens halvsyster, Hedvig Beata Agneta Rydell (född 1812), och vill gärna ha all möjlig information som kan tänkas finnas om denne man. Gärna även tips som kan upplysa mig om hans härkomst - så att jag kan komma vidare i mitt sökande!
 
Tack på förhand!
Mats Winbro

399
Nya fakta har tillkommit!
Otto Gust. Henning har fått ett för mig nytt födelsedatum enl. husförhörslängden i Mårdaklev (1844) - nämligen 24 april 1809. Jag har först nu haft möjlighet att studera dessa kyrkböcker.
Otto Henning gifter sig den 5 mars 1846 i Mårdaklev med Demoiselle Johanna Johansson - hans titel är nu: ”Lieutenanten wid Kongl. Hallands Infanteri Battaillon, Wälborne Herr Otto Gustaf Henning.
Detta med ”Wälborne” - är det förbehållet det adliga ståndet, eller är det en titel som följer med yrket? Kan det vara en ledtråd till hans härstamning?
Paret får en dotter, Anna Pamela den 23 juni 1847.
År 1861 står första gången Christianstad som födelseort på O. Henning i husförhörslängden.
Dottern gifter sig den 12 april 1870 med ”f.d. Akademiadjunkten Fil. dr. Lars Edman (född den 22 november 1824 i Kalv [P]) och paret flyttar till Uppsala.
Kapten O G Henning dör slutligen den 16 augusti 1893 (enl. husförhörslängden i Mårdaklev). Hans hustru levde änka 1895.
Hälsningar
Mats Winbro

400
HejAnders!
Så länge han bor hos sina föräldrar, nämns inget efternamn överhuvudtaget. Tyvärr är det väl först sedan han tagit värvning (hfl 1826-30) och flyttar från sin styvfar som efternamnet Henning beläggs för första gången. Knappast någon säker ledning där alltså...
Jag har för ett tag sedan kollat att efternamnet Henning har figurerat i Kristianstad - men inte funnit något passande där.
Tack för snabbt svar!
Mats Winbro

401
Ovanstående man kom endast ett par år gammal med sin moder till säteriet Torstorp i Grimeton sn (N). Moderns namn var Anna Ulrica (Ulla) Lundström, hon gifte sig här med säteriets trädgårdsmästare Johan Assarsson Rydell, bördig från Rydaholm (G) år 1812. Modern dog i barnsäng år 1822, 36 år gammal. När Johan Rydell gifte om sig, så flyttade styvsonen Otto Henning in på säteriet. Han påbörjade en militär karriär inom Kungliga Hallands infanteriregemente och blev så småningom kapten med boställe i Kålsgård, Mårdaklev sn (P).
Jag söker information om hans födelseplats och föräldrar för att på så sätt komma vidare bakåt i min släktforskning. Enligt husförhörslängden i Mårdaklev är han född i Kristianstad 24/2 1809. Hans och hans moders inflyttningsattest till Grimeton saknas, och husförhörslängden är ytterst dåligt förd i denna församling, så detta är det sista (?) halmstrået jag har att tillgripa!
  Frun på Torstorps säteri hette också Lundström - kanske var de släkt? Fru Lundström var dotter till kyrkoherden i Vankiva (L), Christian Lundström (1718-1786).
Jag vore väldigt tacksam för all information som kunde kasta något ljus över familjens härkomst.
Tack på förhand!
Mats Winbro, Floastad

402
Dagsås / Äldre inlägg (arkiv) till 29 september, 2007
« skrivet: 2002-11-24, 21:51 »
Hej!
  På torpet Breavad under Spekås i Rolfstorp sn föddes Emma Charlotta Bartholdsdotter år 1859. Hon gifte sig 1881 med skomakaren Sven Johan Svensson från Rör i Dagsås sn.
  Emma Charlottas föräldrar var torparen Barthold Nilsson (1818-64) från Gåsevadsstugan under Mute nr 11 i Rolfstorp sn och hans hustru Johanna Britta Johansdotter född 1825 på Breavad.
   Mer uppgifter om familjen kan du hitta på ”Hallandsrötter” genom att titta på gårdsgenealogierna för just Rolfstorps församling, utlagda på nätet av Hallands genealogiska förening genom ett arbete av släktforskaren Ingemar Rosengren i Halmstad. Sidorna är sökbara genom ”CTRL+F”-funktionen i Explorer.
Mvh
Mats Winbro

403
Bolhemius / Bolhemius
« skrivet: 2002-10-11, 00:11 »
Nu är det dags att flytta över de diskussioner som förts på olika ställen i Anbytarforum kring släkten Bolhemius till en egen avdelning!
 
Diskussionerna har förts på ”Småland; Socknar; Sandseryd” och ”Släkter; Övriga släkter; Mobeck”.  
 
Ättens anfäder är (än så länge) kyrkoherden i Bondstorp (Småland) Carl Håkansson Bolhemius (död 1678) och hans hustru Anna Larsdotter (död 1679). Deras barn så som forskningen ligger idag är: Andreas Bolhemius kyrkoherde i Sandseryd (Småland) (stamfader för släkten Aulander), Carl Bolhemius kyrkoherde i Markaryd (Småland), Johan Bolhemius, Karin/Catharina Carlsdotter Bolhemia gm befallningsmannen Måns Nilsson (stamfäder för släkten Mobeck), Knut Carlsson Bolhemius och Regina Carlsdotter Bolhemia.
 
När jag sedan följt släktledens utbredning, och undersökt CHB:s barnbarn Arvid Carlsson Bolhemius, kyrkoherde i Knäred (Halland), så fann jag att hans företrädare Lars Holtzberg hade en prästänka hos sig som hette Christina Bolhemia. Efter som han i sin tur hade efterträtt sin styvfar som kyrkoherde, bör ju denna prästänka rimligtvis vara hans mor! Allt enlig Göteborgs stifts herdaminne, sidan 491 ff.
 
Är hon ännu en Bolhemius att foga till släktträdet, och i så fall hur passar hon in? Herdaminnet spekulerar i att Christina Bolhemia eventuellt var faster till Arvid Bolhemius i Knäred.
 
Inte för att jag tänkt presentera allt här, men jag har försökt göra en sammanställning av fyra generationer i rakt nedstigande led från ”Herr Carl” i Bondstorp som han ibland kallas. Sammanställningen innefattar idag 87 olika släktnamn i 68 olika socknar, men jag tycker att släkten skall diskuteras där ”roten sitter” - dvs under denna rubrik!
 
Jag delar gärna med mig av mina forskningsresultat och inbjuder alla som vill, att diskutera vidare i detta forum!
 
Mats

404
Linköpings stift / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-11-17
« skrivet: 2002-10-11, 00:03 »
Letar man efter uppslag blir man lätt desperat!
Det är klart att Ddagzbergh i Ståckhollm, måste röra sig om ett släktnam, tex. Dachsberg som återfinns i Eä...
 
Sånt är livet!
 
Mvh/Mats

405
Linköpings stift / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-11-17
« skrivet: 2002-10-10, 11:03 »
Till Roland Hagman och Bo Persson! (Inlägg 28 aug 2002)
 
Andreas Hallenbergh, kh. i Dagsberg återfinns i åtminstone ytterligare tre tryckta källor: Lunds universitets matrikel 1667-1732 av P Wilner, återutgiven av Barbro Edlund, Lund, (1984), Göteborgs stifts herdaminne ur kyrkan och skolan, av C W Skarstedt, Göteborg (1885) och Ny svensk släktbok, av Karl A Kson Leijonhufvud, Stockholm (1906).
 
- Inskriven vid Lunds universitet år 1703, inget datum angivet; ”Andreas Hallenberg Gothob”, i registret angiven som kh. i Dagsberg.
- I herdaminnet under Knäred, sidan 492: ”På enkans [efter kh. Lars Holtzberg] i Knäred Gunnela Hansdotters vägnar inlemnas en suplik att Hallenbergh (Lars' yngsta dotter var gift med Andr. Hallenbergh) må förhjelpas til successionen, efter han vil huset conservera.”
- Leijonhufvud lämnar under släkten Wibjörnsson, sidan 764, uppgifter som kan sammanfattas ungefär så här: Andreas Hallenberg kh. i Dagsbergs och Krokeks församlingar, f 6/2 1682 i Skåne, död 3/5 1732 i Dagsberg. Gift 4/5 1718 i Dagsberg med Katarina Ekwall i hennes andra gifte, f (döpt) 26/8 1688 i Eksjö, d 4/11 1751 i Dagsberg, dtr till rådmannen i Eksjö Måns Jönsson och Sara Persdotter Liljevalch, (gift 1:o 24/5 1708 i Eksjö med kh. i Dagsbergs och Krokeks församlingar Emanuel Wibjörnsson, f i Högsby prästgård, d 4/5 1716 (begr. 3/6) i Dagsberg).
 
För att återgå till vad som skivits om Halland: Lars Holtzbergs (död 1711) mor hette enligt herdaminnet (troligen) Christina Bolhemia (levde 1679), och istället för den föreslagne Andr. Hallenbergh kom en Arvid Bolhemius att istället bli kh. i Knäred (1712-1738). Vid efterforskningar om släkten Bolhemius har följande kryptiska formulering hittats i Västra härads dombok 26/5 1680 .för Knuut Carllsons Broders Johan Bolhemij afbetahlningh för giordh försträckningh till dagzbergh i Ståckhollm., (Västra härad ligger i Småland).
Kan det vara så att denna familj hade någon slags anknytning till Dagsberg? För en sörlänning är ju allt norr om Jönköping rena ”Norrland” - så varför inte placera Dagsberg i Stockholm.
 
Kan herdaminnet för Linköpings stift lämna några upplysningar här? Ledtrådar: Knut Carlsson Bolhemius far hette Carl Håkansson Bolhemius (kh. i Bondstorp F-län, död 1678) och hans mor Anna Larsdotter (död 1679) - allt enligt Växjö stifts herdaminne. Andra syskon till Knut var: Andreas, Carl, Karin/Catharina och Regina (ett namn som förekommer påfallande ofta i flera släktled).
 
Hoppas på svar/Mats

406
Sinclair / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-02-04
« skrivet: 2002-04-11, 21:15 »
Sinclair i Halland.
 
Jag undersöker möjligheten att någon som läser under denna rubrik, även har kunskap om de ofrälse grenarna av familjen Sinclair/Sinckler/Sinchlar. Finns det någon ”samlare” så håll till godo med nedanstående uppgifter från Varbergstrakten…
 
Min hustru härstammar i 8: e led från Ingeborg Jacobsdotter Sinckler. Om hennes härstamning vet kyrkoböckerna följande att berätta: Pigan Ingeborg Jacobsdotter vigdes den 21 oktober 1744 i Grimeton (N) med sockenskomakaren Nils Jönsson ifrån grannsocknen Gödestad (N) – ”…begge hade tient här på Torstorp Säterii hoos Hr Inspectoren Jöran Lindberg, derest dhe hade sitt bröllop.”. Paret fick 8 gemensamma barn, alla födda i Grimeton. MEN namnet ”Sinckler” återfinns inte i vigselnotisen, utan endast en gång; nämligen vid dottern Nillas födelse den 4 januari 1747.
 
När änkan Ingeborg Jacobsdotter dör, hos sin son Jöns Nilsson på Brogård i Grimeton sn, den 30 maj 1792 – så uppges hennes ålder vara 71 år. Hon torde alltså vara född ca 1721.
 
En möjlig broder/släkting till ovanstående Ingeborg återfinns på CD: n ”Vigselregister Halland 1668-1860”. Från Valinge (N) vigselbok (Valinge som gränsar till Grimetons pastorat) finner man alltså bland de vigda; Anders Jacobsson Sinchlar gm Katrina Carlsdotter i Bönarp (Valinge sn) den 17 december 1736. Varken kontrahenternas ålder, ”stånd” eller mannens hemvist är tyvärr angivna. Jag har ännu inte undersökt familjens vidare öden.
 
Kan Ingeborg och Anders vara barn till någon Jacob/James Sinclair?
 
M v h Mats:  matsifloastad@hotmail.com

407
Markaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 26.7.2001
« skrivet: 2000-04-11, 08:53 »
Hej Monica!
 
Om du har uppgifter om prostinnan Rhodin nr 2 = Lundström från Vankiva så vill jag gärna utbyta uppgifter med dig. Jag har forskat en hel del del kring familjen, men har dock en del frågetecken att räta ut!
 
Hälsningar
Mats, Svartrå

408
Apropå Peters inläggg 990102 kan jag meddela följande utdrag från dödboken i Hinneryds socken (Kronobergs län):(Död 1757-06-23 och begr.1757-07-03)Regina Andersd-r Bolhemia, salig Com. J. Aulanders Enka, föd i Sanseryds Prästg: af hederlige Prästeföräldrar år 1676 Sept månad, warit i äktenskap med b-te man i 24 år, i Enkiostånd 19 år, lämnat efter sig 2-ne söner af --- --- äldre är sin Sl: Faders afträdare i Embetet och den yngre Kyrkioherde i Myresiö hafver sin wandel så i werlden anstält, at hon hos alla rättsinnade blifwer i en god åminnelse; död saligen d 23 junü år 1757 af ålderdomsswaghet 81 3/4 år gl:
Dödsrunan tecknades av hennes son Andreas Aulander son var komminister i Hinneryd - så uppgifterna kommer sannolikt från säker källa!
Regina Bolhemia är min ana i rakt uppstigande led, likaså hennes make Johannes Martini Aulander som var komminister i Hinneryd. Har du uppgifter utöver vad som står i herdaminnet om hennes far - kh. i Sandseryd Andreas Caroli Bolhemius och hans (icke namngivna?) hustru, samt hennes morfar (också kh. i Sandesryd) Magnus Petri Avelinus och hans (icke namngivna?) hustru? Sådana uppgifter skulle mottagas med tacksamhet av undertecknad!

409
Wulfrath / Wulfrath
« skrivet: 1999-05-25, 13:24 »
Mina förfäder var tjänstefolk på Torstorps säteri, Grimeton sn, Halland. Jag har bara en viss kunskap om familjen.
De svenska grenarna är ju de kända - så mitt första tips blir att gå ner till Pommern och leta ättlingar till rådmannen i Stralsund, Joakim Wolffradt, som adlades i Tyskland 1742.
En annan MÖJLIGHET är att hon är identisk med den Hedvig som är dotter till löjtnanten Ernst Vilhelm Wulfrath - sonson till den i Sverige adlade Bernt Wulfrath. Denna dotter saknar både födelse- och dödsdata (liksom ytterliga sex av hennes tio syskon)! Jag TROR att en adelsfröken som gifte sig med en vanlig bonde(?) under 1700-talets första hälft gott och väl kunde gå som för ogift i släktens ögon (så som Elgenstierna faktiskt uppger)...
Detta är friska GISSNINGAR - men jag måste bara svara något tänkte jag, när man upptäcker att någon annan intresserar sig för familjen Wulfrath!

Sidor: [1]