ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Eva Dalin

Sidor: [1] 2 3 ... 24
1
Hjärnarp / SV: Boel Jönsdotter f ca 1736
« skrivet: 2020-09-29, 21:38 »

Vilka är källorna till att Erik Olofsson Hurtig  föddes 1773 i Hjärnarp?
Var han militär?
Var föddes hans barn?
Mantalslängderna för Hjärnarp har ingen  Erik  på Abullagården på 1780-90 talen.
(Östra Grevie ligger utanför Malmö, du menar nog Grevie)

2
Nöttja / SV: Soldat Jonas Magnusson Blomkvist
« skrivet: 2020-09-29, 21:00 »
Jag svarar här.
Det enda som binder samman Jonas Magnusson Blomqvist med Magnus Jonsson är namnlikheten
och det faktum att Jonas hamnade i Nöttja som soldat.
Magnus Jonssons och Ingeborgs Nilsdotters barn som föddes 17551024 var en flicka som fick namnet Johanna.
Sonen Jon/Jonas föddes som sagt 17670205.
Lägsta vigselålder för män var 18 år, det betyder att OM Jonas från Nöttja var densamme som Jonas Blomqvist
så hade han måst vänta till tidigast 17850205 innan han kunde gifta sig.
Om han inte "gick till Kungs" vill säga.
Men vigseln mellan Jonas Blomqvist och Britta Stina Winter ägde rum 17841110.
I så fall skulle brudgummen bara varit 17 år!
I mönsterrullan 1794 står att Jonas Blomqvist var 38 år, dvs född ca 1755/56.
Tveksamt om åldern i en rulla kunde vara fel på så mycket som 12 år.
3
Per får avsked, hästen också på sitt vis, den byts ut mot en yngre sådan.
Per får dubbelt underhåll från Krigsmanhuskassan.
Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:10 (1755-1783) Bild 87 (AID: v33826.b87, NAD: SE/KrA/0014)

4
Hörby / SV: Vigselnotis CI-2-1727-1748-Bild-143-Sida-138
« skrivet: 2020-09-28, 20:30 »
Indicium:
När Bengta döptes 1740 var en Anders Eriksson i Herröd fadder.
På Herröd nr 3 bor samma år  Anders Eriksson - ogift
I hushållet finns inhyst Erik Andersson  - enkling
Häradsskrivaren i Frosta och Färs fögderi (M) FIaa:2 (1740) Bild 760 / sid 70 (AID: v98891a.b760.s70, NAD: SE/LLA/10907)

5
Ola Jönssons, Anders Månssons, Christen Johanssons,
Jeppa Anderssons och John Jönssons Sventiänare Pehr Böök, för Böka
61 år, 44 tjänsteår, född i Skåne, gift.
Grått stoo utan tecken 19 åhr gammal, uppå Rusthållarnas begäran samt wederbörlig Resolution d 8 Maii 1748 utbytt emot en Swart Wallack utan tecken 11 åhr gammal.
Hästen Approberas (föregående rullas anmärkning)
Hästen Approberas, karlen gammal, får afsked
med dubbelt underhåll.

6
Källna / SV: ryttare Winter
« skrivet: 2020-09-28, 19:45 »
Det är rullor över soldater och ryttare upprättade när de mönstrades.
Denne Johan Winter  antogs som ryttare vid rusthåll nr 22 Överstelöjtnantens kompani av Skånska Husarregementet
27 januari 1755. Det står att  han var född i Hälsingland och var  ca 27 år gammal när han antogs.
Mönstringen  hölls i juni 1757.
Redan vid  nästa mönstring som hölls i januari 1758 fanns det en ny ryttare vid det rusthållet.

Vart Winter tog vägen vet jag inte.

7
Nöttja / SV: Soldat Jonas Magnusson Blomkvist
« skrivet: 2020-09-28, 19:07 »
Familjen flyttar till Qwarnatorpet.
Se samma volym sidan 198.
Där står sonen visserligen som Jonas men
han föddes som sagt  1767, då kan han knappast gifta sig  i Skåne 1784.

8
Ragunda / SV: Dog Erik Nilsson Höök 1791 eller 1804?
« skrivet: 2020-09-28, 15:52 »
 I dokumentet från 1791 förtecknas boet och delas  mellan barnen.
Erik Nilsson och hustrun lever, de skiftar arvet  och tar undan en del till sig själva.
Skiftet inleds också med orden
"Föräldrarna taga undan följande..."
Längst ner står att de tar undan 4 tunnor korn som ska vara till deras gravöl!
Mot slutet av undantagskontraktet nämns  att de ska "utaf sonen Nils och hans hustru njuta anständig wördnad,
föda och skjötsel på deras ålderdom och efter deras död skola de hederligen begrafwas.."

9
Ystad / SV: Läshjälp bouppteckning Karsten
« skrivet: 2020-09-28, 15:27 »

År 1773 26  mars hölts af undertecknad Rådman
Laga Bouppteckning efter afledne Bakare Ålder
mannen Mäster  Christoffer Karsten som efter Sig
lämnat Änkan Helena Catharina Roth och Sö-
nerna Bakaren Mäster Johan Andreas 30 år och Bagaregesällen Jacob
Niclas 27 år gammal och Johan Christian 22 år gammal och Chri-
stoffer Christian 18 år gammal samt dottern
 Catharina Maria gift med Bakaren Mäster  Sefferin härstädes. Af hwilka woro närwarade änkian sielf och   
äldste Sonen Mäster Johan Andreas och Bakaren Mäster Sefferin
å sin hustrus wägnar, men å de öfriga
arfwingarnas Sönerna Jacob Niclas, Johan
Christian och Christoffer Christians wägnar, som
alla nu vistas i Stockholm war närwarande
Bakaren härstädes Mäster Christoffer Fr Harder
att deras rätt och bästa i akt taga.

10
Nöttja / SV: Soldat Jonas Magnusson Blomkvist
« skrivet: 2020-09-28, 14:52 »
Kruxet är att han i första tillgängliga rullan står som född i Skåne och i de övriga som född i Småland.
Generalmönsterrullor - Kronobergs regemente (G) 345 (1794) Bild 57 / sid 99 (AID: v46684.b57.s99, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor - Kronobergs regemente (G) 347 (1806) Bild 52 (AID: v46686.b52, NAD: SE/KrA/0023)

11
Nöttja / SV: Soldat Jonas Magnusson Blomkvist
« skrivet: 2020-09-28, 14:30 »
Soldaten för Bolmaryd Södregård  Jonas Månsson Blomqvist och Britta Stina Winter
bodde i Balkarp Mellangård i Nöttja och sedan i Soldattorpet under Bolmaryd Söregård.
Nöttja (G) AI:2b (1801-1810) Bild 11 / sid 7 (AID: v19169.b11.s7, NAD: SE/VALA/00286)
Nöttja (G) AI:3 (1810-1814) Bild 46 / sid 81 (AID: v19170.b46.s81, NAD: SE/VALA/00286)
Jonas dog i Norge 1815.
Nöttja (G) AI:4 (1815-1822) Bild 13 / sid 15

12
Källna / SV: ryttare Winter
« skrivet: 2020-09-28, 13:17 »
Det skulle kunna vara denne Johan Winter.
Rullor 1724-, Ämnesordnade handlingar, SE/KrA/0450/F I/246 (1757-1763), bildid: A0052246_00344
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0052246_00344

13
Allmänt / SV: Häradsrätten uti Njurunda 1899-08-31
« skrivet: 2020-09-27, 23:08 »
1899 års dombok för Njurunda tingslags häradrätt är inte digitaiserad.
Originalboken finns på Landsarkivet i Härnösand.
Sundsvallsposten bevakade rättegången.
https://tidningar.kb.se/2814001/1899-02-17/edition/158940/part/1/page/3/?q=åsander%201899&from=1899-01-01&to=1899-12-31&sort=asc

14
Gåsinge / SV: Morgongåva
« skrivet: 2020-09-27, 22:26 »
Trettijo (30)

15
Hörby / SV: Vigselnotis CI-2-1727-1748-Bild-143-Sida-138
« skrivet: 2020-09-27, 20:08 »
Dca Adventii 1ma lystes 1 gången
för drängen ärlige och beskiedelige
Tyge Ågesson ifrån Togarp samt
Pigan ärliga och gudfruktiga Else Anders
dotter ifrån Herred.
wigde 2 dag Jul

 

16
Jönköping / SV: Frans Johansson
« skrivet: 2020-09-27, 19:53 »
Han flyttar ut från Fivlered som Frans Johansson.
Böne (P) B:2 (1862-1873) Bild 76 / sid 70

17
02) Militära rullor / SV: Läshjälp rulla 1742
« skrivet: 2020-09-27, 15:38 »
Wiggge, vacant, ärsatt in Novemb.
1740, med Axel Axelßson, som död-
de in Martii 1742, och åter
ärsatt in Maii samma år
med Pär Erßson, hwilken
äfwen dödde in December
bemte år. Roten vacant.


Vad Västerbottens regemente hade för sig 1742 kan du läsa här:
http://www.hhogman.se/regementen_infanteriet-4.htm#Vasterbottens-regemente_I19

18
Balkåkra / SV: Anna Jönsdotter
« skrivet: 2020-09-26, 21:06 »
 Har du en hänvisning till var  du hittat denna Anna?

19
Skivarp / SV: Jacob Olsson f.1815
« skrivet: 2020-09-26, 20:59 »
Var har du honom?
Kan du lämna en källhänvisning?Är det den Jacob som så småningom får en son Hans i Varmlösa, Katslösa?
I så fall står han på alla ställen jag sett honom som född 1815 i Ölöv, Östra Vemmenhög.
Datum varierar mellan  2/2, 10/12 och 12/2.
Det föddes en Jacob 10/12 1815  i Östra Vemmenhög.
Kolla upp honom.

20
Skårby / SV: Familjen Broman
« skrivet: 2020-09-26, 20:53 »
Olof och hans familj hittar du under Erikslund  i Skårby i
Balkåkra (M) AI:13 (1850-1854)  sid 267

21
Södra Unnaryd / SV: Två dödsnotiser
« skrivet: 2020-09-26, 17:56 »

d 30 Julii begrofs goßebarnet Johan Magnus
Almqwist i Unnaryds Prästgård - goße - 12 dygn -okänd Barnsiuka


d 20 Octob. Begrofs Prosten och Kyrkoher-
den öfver detta Unnaryds Pasto-
rat Herr Magister Sven Magnus
Almqvist, död uppå dess hemresa från
Prästemötet i Wäxjö i Rydaholms
prästegård, till mångens stora sorg
och saknad och lades i sin utsedda
graf på Kyrkogården - Gift - 42 år - Inwärtes slag


d 8 Februarii Begrofs den för dygd och Guds-
fruktan allmänt Kända och mycket begråt-
na heders Frun, Högädla Fru Prostinnan
Sara Elisabeth Almqwist, Född Ulmgren
ifrån 3 små vernlösa barn af sorg
öfwer sin ömt älskade Mans kort för-
ut hastiga bortgång och af tärande
Lungsot, sedan hon warit gift i 11 år
och 7 månader och enka i 4 månader – Änka  30 år och 5 m – Lungsot och sorg

22
Gunnil Nilsdotter heter bruden.
Hon har lovats  Morgong(åva) 12 lod silver

23
Hästveda / SV: Vem gifte Zelma om sig med?
« skrivet: 2020-09-26, 16:25 »
Zelmas bouppteckning  1961:228  finns i Västra Göinge domsagas arkiv enligt
https://app.arkivdigital.se/volume/v772328?image=1370
Du kan beställa kopia från Riksarkivet
https://riksarkivet.se/bouppteckning

Där bör det framgå var barnen befinner sig.


Letade efter barnen och fick via äldste sonen tag i Hansson
och därmed också svaret på gåtan varthän. ;D
Hästveda (L) AII:4 (1910-1940)  sid 595


24
Odensala / SV: Hfl A1/18
« skrivet: 2020-09-24, 21:43 »
Emelie heter Thorsén
Hm…ett försök
Syster och svåger
Flyttat till Wada sn – Statdr
Johan Andersson förut  i Wada
 o byn, men flyttat h. 1875 till när-
liggande herregård

25
Kågeröd / SV: När dog Nils Jeppsson egentligen?
« skrivet: 2020-09-24, 21:14 »
Nils avled i Rovgårdshus.
Vi  kan bara konstatera att begravningsdatum är satt till 16 maj
och att dödsdatum 18 maj i så fall är en felskrivning
men för vilket datum kan vi givetvis inte veta.

26

Det fanns en del regementen att välja på. Du får prova dig fram.
En soldat i 1740-talets Skåne kunde t ex tillhöra Generalmajor Jean Louis Bousquets regemente
eller kanske Överste Gustav David Hamiltons värvade infanteriregemente.
Både Riksarkivet och AD har rullor, ADs ligger samlade under Konungens eget värvade regemente.

27
Grotte / SV: Grotte Degeberga
« skrivet: 2020-09-23, 21:00 »
Erik föddes på Brinkamöllan.
Degeberga (L) CI:2 (1750-1844)  sid 88
Brinkamöllan brukades under Degeberga 1, gästgiveriet.
Där bodde inspektor Lars Grotte. (Död  6 feb 1791 utan  bröstarvingar enl bouppteckning i
Gärds häradsrätt (L, M) FIIa:36 (1791) Bild 148 / sid 34 (AID: v157758.b148.s34, NAD: SE/LLA/10018))
Hösten 1775 har Grotte  brorsdottern Anna och en dräng Ola i sitt hushåll.
Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 (L) EIII:55 (1773) Bild 200 / sid 13 (AID: v98754a.b200.s13, NAD: SE/LLA/108941)
Mölledrängen Ola Nilsson och Anna Catharina Eriksdotter, båda från Brinkamöllan, vigdes i Degeberga 1774-10-01.
Degeberga (L) CI:2 (1750-1844)  sid 428
När  kommer Martin in i bilden?


28
Sövde / SV: läshjälp med vart Bengta flyttar
« skrivet: 2020-09-23, 15:57 »
Men i nästa längd finns  Bengta/Anna  i Perstorp. :)
Sövde (M) AI:2 (1813-1816)  sid 89

29
Snårestad / SV: Läshjälp med födelse Hanna Olofsdotter 1759
« skrivet: 2020-09-23, 15:50 »
d 18 Maii föddes Olof Nilßons och Bengta Mår-
tensdotters Pigabarn, och blef samma dag
hemma döpt wid namn Hanna.
Test: Mårtens Tufwessons hust. Hanna. Gabriel
Pähs hust. Karna. Kierstina Otte Påhls
bar barnet

30
Nej, det är Arnold. :)

31
Sövde / SV: Läshjälp Påhl Nilsson födelse 1740
« skrivet: 2020-09-22, 19:32 »
Påhl    Nils Påhls och Boel     dotters Sohn      i
Orehuset född d 13 Sept, döpt 4de Böndagen.
Suscept, Hanna Monkens. Test. Måns

( ) Sißa (Lageds) och Pig Sißa Tykes dotter.

32
Ingar - Allbreckt Anders och Karna Ohlsdotters
dotter i Söfde, född d 13 Dec, döpt 3die
Advents Söndag. Susc. Wendela Flens-
burg. Test. Petter Lundberg, Christian
Hörlin, Pär Andersson i Hylla och
Pär Pärsson i Söfde

34
Östra Harg / SV: Anna Catharina Nilsdotter
« skrivet: 2020-09-22, 14:37 »
Har du inte kollat varifrån hon kom till Skeppsås??
Hon kom från Törnefalla 1842 enligt
Skeppsås (E) AI:5 (1847-1851)  sid 184.
Via Törefalla utflyttningsbok
Törnevalla (E) BI:1 (1822-1860)  sid 67
hittar du henne i Manstorp i
Törnevalla (E) AI:11 (1842-1848)  sid 58
inflyttad från Vårdsberg 1842.
Via Vårdsbergs utflyttningsbok
Vårdsberg (E) BI:1 (1835-1882) sid 41
hamnar du i Himna Millangård
Vårdsberg (E) AI:7 (1836-1841)  sid 71
med ett annat födelsedatum:1816-12-09.
Östra Harg (E) C:4 (1760-1821) sid 237

Följ den flickan framåt och se var du hamnar. :)

35
Östra Harg / SV: Anna Catharina Nilsdotter
« skrivet: 2020-09-22, 13:49 »
Om vi börjar bakifrån så avlider hon 1880-09-08  i Skeppsås.
Skeppsås (E) C:6 (1880-1894)  sid 117

Har du följt henne bakåt så långt det bara går?
Var har du tidigast träffat på henne?

36
Sövde / SV: Läshjälp med födelse Nils Mårtensson 1751
« skrivet: 2020-09-22, 13:04 »
Nils, Mårtens Nils och Margreta Hansdotters
son i Jydarp, född d. 15 jan, döpt sönd
7agesima. Susc. Karna Nils Ingvars
i Aßmåsa. Test: Ingwar Nilsson,
 Jeppa Andersson i Målaretorpet, och
Lars uti Raftarp

37
Gödelöv / SV: Läshjälp med Eskil Jönsson födelse 1726
« skrivet: 2020-09-22, 12:50 »
Söndagen d 6 Febr. döptes Inhys. Jöns Ä-
skels Son i Ättarp bend. Äskel. Test.
Oluf Anderss hustru ibm, Lars Willatzs hust ibm

38
Genarp / SV: Läshjälp med Ola Fredrikssons familj
« skrivet: 2020-09-22, 12:42 »
På Olas rad finns en  mycket svag blyertsnotering  - död - i kolumnen "flyttad till".
Syns något bättre på ADs bild.

39
Älvsbacka / SV: Avlidet barn
« skrivet: 2020-09-20, 20:23 »
Lena Johanna, med födelsedatum 20/2 1873, är struken utan kommentar i
Älvsbacka (S) AI:18 (1876-1880) Bild 12 / sid 5 (AID: v9044.b12.s5, NAD: SE/VA/13662)
Hon finns inte heller i Älvsbacka födelsebok och ínte i dödboken.
På något vis har hon helt tappats bort eller förts in fel eller aldrig funnits. :(

40
d 23 Martij Begrofs Bondens Måns Nilssons och Pärnilla
Anders dotters af Tunby barn och dotter Giertrud, som död-
de d 20 huius i sitt ålders 32 weckor

41
Stora Råby / SV: Stora Råby
« skrivet: 2020-09-20, 18:17 »
Det bör vara samma Nils Andersson.
N A  med datum 6/11 finns på Odarslöv nr 5 (Odarslöv AI:3 sidan 4), flyttar till nr 6 (sidan 5) och får tillägget gifte drängen.
N A från Odarslöv nr 6 gifter sig 1852 (Igelösa EI:2 sidan 5 vigda i Odarslöv) och hittas i AI:3  på sidan 121 med sin familj - då med datum 16/11.

42
Hjorted / SV: Dödbok C:1 s.96
« skrivet: 2020-09-19, 20:13 »
 Det är siffror - 2 och 1.  Datum är 21 Mars.

44
Asby / SV: Tydning av födelsenotis
« skrivet: 2020-09-18, 23:56 »
Magnus Olufsson

45
Västra Torsås / SV: Jöns Swensson Ebbön
« skrivet: 2020-09-18, 23:34 »
Det är två par med samma namn.
Jöns och Elin i Ebbön  vigs i V Torsås 17211226.
Han kom från Hunna Kållebo(da) som ligger i moderförsamlingen Skatelöv,
hon kom från Torsås Klockaregård.
Första barnet Sven föddes i Kålleboda 17221013( notisen i V Torsås dopbok).
Jöns och Elin i Tykatorp vigs 17440513 i V Torsås.
Han från Tykatorp, hon från Nybygden.
(Samtliga uppgifter från KGFs databas.)

46
Via https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V72K-4B3
hittar man Carl Fredrik i
Storkyrkoförsamlingen (A, AB) CIb:4 (1791-1828) Bild 920 (AID: v90695.b920, NAD: SE/SSA/0016)
bland oä barn och utan namn på modern.

47
Ok, men där står inte något förnamn på konstapel Berling. :)
Han heter alltså Nils Samuel. Namnet Carl i dopnotisen från 1833  är en felskrivning.
Här är Nils Samuels och Cecilia Dahlbergs inflyttningsattest till Kristianstad.
Kristianstads garnisonsförsamlings kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängderna, SE/LLA/13212/H II/2 (1817-1820)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0060735_00438

48

Du säger att Carl Berling var "constapel Ort: 4-de Comp. N-o 31, Kristianstad".
Vilken är källan till det?
Vid nr 31 4de batteriet av Vendes artilleriregemente i Kristianstad finns Samuel Berling född 1798 i Vänersborg.
Det noteras att han är "skild från hustrun".
Kristianstads garnisonsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13212/A I/2 (1821-1831),
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0060717_00308
Samme Samuel återfinns  t ex i V Vram med sonen Bernt Otto och notering att han är skild från Cecilia Christina 1826.
Västra Vrams kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13485/A I/6 (1823-1847)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0062892_00119

49
Det står också att  födelse- och dop-attest är avlämnad.
Den kan finnas bevarad och  ge upplysning om födelseförsamling och annat.
Kontakta Malmö stadsarkiv och fråga.

50
Smedstorp / SV: Läshjälp med födelse av Pehr Andersson 1716
« skrivet: 2020-09-18, 14:59 »
Den 10 juni döptes Lasse Anderssons och Ingar Nilsdotters son Anders.
Det finns ingen Per på det uppslaget.

51
Berndt Otto Berling var son till husarkorpralen Nils Samuel Berling och  dess hustru Cecilia Christina Dahlberg.
Han föddes i Malmö Garnisonsförsamling 1818-04-26.
Malmö garnisonsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/MSA/00568/C/4 (1792-1824),
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0067764_00163
Malmö garnisonsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/MSA/00568/A I/1 (1819-1825),
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0067740_00109


52
Christina var som gift kvinna omyndig, maken var hennes förmyndare.
Vid Christinas lysning i Mörarp 1865 undertecknar  Sven Andersson lysningshandlingen som "fader och laglig giftoman".
Mörarp (M) EI:3 (1863-1893), nr 2 1865.


Därmed inte sagt att det är bevisat att Sven var Christinas biologiske far.
Han kanske älskade henne som sin egen dotter och fostrade henne som sådan.
 


53
Gislöv / SV: läshjälp med Jöns Jönsson
« skrivet: 2020-09-17, 18:16 »
På Jöns rad står sjuk 1827.

54
U. N. T. = Utom Norra Tullen
Se AI:36 sidan 10.

55
Bosarp / SV: Bosarp Ci:2 (1710-1748)
« skrivet: 2020-09-17, 15:30 »
Någon bouppteckning efter länsman Boman  finns inte i Onsjö häradsrätts register över bouppteckningar.
Bouppteckningar saknas av olika anledningar, de kan ha kommit bort t ex.
Notera att en spridd samling bouppteckningar från Onsjö härad 1705-1835 får plats
i en arkivkartong, det säger en del om hur lite som finns kvar från den perioden.
En obruten serie börjar först 1779.
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+857e535c-23e5-4baf-b681-73afec980e78&s=Balder

56
Bo / SV: Bo (T) födelse 1765 Petter Jansson
« skrivet: 2020-09-17, 14:29 »
Tegelslagaredrängen  bor i/vid/på  Masugnsbacken och heter Johan Gustafsson Svenberg.

57
Urshult / SV: Dödsannons
« skrivet: 2020-09-16, 19:19 »
Annonsen var införd i Smålandsposten 2006-09-16.
Jag har tagit en kopia på den. Skickar den i ett PM.

58
Broddetorp / SV: Lotta Wennergren
« skrivet: 2020-09-16, 17:48 »
Det står ex illegit.
Barnet är oäkta, ett illegitimt barn.

59
Broddetorp / SV: Lotta Wennergren
« skrivet: 2020-09-16, 15:49 »
Som det står i mitt inlägg ovan så föddes Fredrika Charlotta 1817-05-12 i Broddetorp.
och Jörgen Tollesson har gett dig tråden tillbaka till  modern i Skara.


Att Johan Gustaf i vuxen ålder kallar sig Johansson kan  ge en ledtråd till en fader Johan XX.
Men Lotta kallas Wennergren, som var moderns släktnamn,  från barndomen och till dess att hon avlider 1904 i Öglunda.
Då står hon som änkan Lotta  Klasson, f Wennergren.
Öglunda (R) C:1 (1895-1933) sid 11
60
Broddetorp / SV: Lotta Wennergren
« skrivet: 2020-09-16, 13:23 »
Lotta Johansson är en annan Lotta.
"Falköping" kan betyda både stadsförsamlingen och landsförsamlingen med sina annexförsamlingar.
Lotta Wennergren flyttar till Viken i Falköpings landsförsamling 1838.
Falköpings stadsförsamling (R) B:1 (1811-1849) sid 145 (nummer 41)
Tyvärr saknas husförhörslängd för just de åren.
Kammarpigan Lotta Wennergren tar ut flyttbetyg från Viken  28/8 1839
Falköpings stadsförsamling (R) B:1 (1811-1849)  sid 147 (nummer 22)
Hon kommer till Bolum och lämnar in en attest med samma datum.
Broddetorp (R) B:1 (1807-1850)  sid 107
Så visst är detta din Lotta.61

Det fanns bara en Hans Albert Jönsson född 1881-01-08 i Hyllie
och han emigrerade inte.
Han gifte sig med Johanna Olsson från Västra Kärrstorp och bodde kvar i Skåne.
Det fanns också bara en familj Lars Jönsson med de datum du nämner.
Var ser du två olika familjer?

62
Broddetorp / SV: Lotta Wennergren
« skrivet: 2020-09-15, 21:12 »Charlotta Wennergren har födelsedatum 1816-05-12 i alla flyttlängder och husförhörslängder
utom en från det hon kom från  Värmland (!) till Norra Härene 1835
Norra Härene (R) B:2 (1817-1845) sid 57
och fram till 1842 när jag  släppte henne i Eggby. 
Eggby (R) AI:5 (1840-1849) sid 27
I Skara stadsförsamling (R) AI:16 (1834-1844)  sid 136 har hon datum 1817-05-12.
Det föddes ingen Charlotta  1816-05-12  i Broddetorps pastorat, däremot en
Fredrika Charlotta 1817-05-12 vars mor var en  okänd kvinna som hörde hemma i Skaratrakten.
Broddetorp (R) C:3 (1761-1829) sid 283
Kanske något att fundera vidare på.


63
Tottarp / SV: Anders Persson och Hanna Åkesdotter
« skrivet: 2020-09-15, 19:47 »
Hanna var född 1801-07-25 i Burlöv.
Föräldrarna var husman Åke Christoffersson o Karna Larsdotter.
Burlöv (M) CI:4 (1775-1816)  sid 99
Hanna avled 1873 i Tottarp.
Tottarp (M) AI:6 (1869-1879) sid 175

Anders avled i Tottarp 1843.
Tottarp (M) AI:3 (1838-1855)  sid 4


64
Se i samlingen Arméns rullor 1724-, bildid: A0052328_00023 (RA).
Där står  datum för hans död 11/10 1808.

65
Karl Vilhelm tillhör kustartilleriet.
Volymen där han skrivs in - AIIa:33 - går fram t o m 1950 och är inte digitaliserad.

66
Degeberga / SV: Degeberga C1:1(1688-1749) bild 320
« skrivet: 2020-09-13, 17:55 »
Den Bolla som döps 22 jan 1727 var dotter till Fajer Olsson och Karna Nilsdotter.
Men din Bolla heter Olsdotter.
Då stämmer det ju inte. ???

67
Tving / SV: Läshjälp Tving
« skrivet: 2020-09-12, 17:41 »
Häktad i Wexiö...

68
Det brukades inte så vissa tider och i vissa församlingar.

69
Måns Svenssons i Krå-
kemåla S Sven.
f d 14. W. H Fendr.
Palmgren i Gesshult,
Nils Håkansson i Arvid-
måle, Lars Nilsson
et deß hustru i Sans-
börd

70
Okänd socken i Blekinge / SV: Johanna Carlsdotter
« skrivet: 2020-09-12, 13:14 »
Har du följt henne bakåt? Det kan löna sig. :)
Hon får en oä son redan 1866.
Jämshög (K) AI:16a (1866-1870)  sid 215
Då har hon varit i Oppmanna.
Oppmanna (L) AI:13 (1865-1869) sid 46
Kom från Holje 20 i Jämshög 1863
Oppmanna (L) AI:12 (1861-1864)  sid 48
Jämshög (K) BII:1 (1816-1863)  sid 3

Den attest hon lämnade i Oppmanna ger  besked både om födelsedatum och föräldrar.
Oppmanna kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden, SE/LLA/13299/H II/14 (1860-1864), bildid: C0061500_00314

71
En bit på väg:
Det står inte Lerum i alla husförhörslängder.
Inte här.  Sandhem (F, R) AI:9 (1852-1862)  sid 95.
Och inte här. Lerum (P) AI:10 (1855-1862) sid 119
Stina Carolina  kommer från Göteborg till Stora Lundby 1859.
Johan Alfrid ska vara född i Göteborg.
Har du sökt Stina Carolina där?

72
Jakob (och Johannes) / SV: Födelsebok
« skrivet: 2020-09-11, 18:47 »
Skriv bara Jakob i sökrutan.


73
Jakob (och Johannes) / SV: Födelsebok
« skrivet: 2020-09-11, 17:45 »
Jakob och Johannes församling delades 1907-05-01 i Jakobs respektive Johannes församlingar,
som bildar varsitt eget kyrkoarkiv
står det i ADs arkivinfo.
Jakob och Johannes (A, AB) CIa:33 (1900-1904) Bild 40 (AID: v86386.b40, NAD: SE/SSA/0008)

74
d 25 (augusti) husm. i St. J. Pehr Jönßs och h Karna Pålsds dotter, som döptes d 20 - Anna  N 12
bars af h Hanna Jöns Pers.
Sören Pålßon, dr Nils Anderßon, h Kirstin Anders Jönßs, p Kirstina Pålsdr
75
Röddinge / SV: Karna Jönsdotter f.1795 Röddinge
« skrivet: 2020-09-09, 21:03 »
Ett tips när man inte hittar den man söker är att leta i
de övriga församlingarna i samma pastorat.
Röddinge är moderförsamling i pastoratet Röddinge-Ramsåsa.
I Ramsåsa födde en Karna Jönsdotter 13 okt 1795.
Det är det datum hon har när hon avlider 1868.
Ramsåsa (L, M) CI:2 (1762-1842) sid 210.

76
Gammalkil / SV: text om begravning 1754
« skrivet: 2020-09-09, 19:22 »
d 2 Febr. Nils Simonßon i Unnerstad, som uti Hindersmäßo marknad
i Örebro d 19 Jan. samma år, blef af en Tullbetjent derstädes ihjälslagen och
död hemförd 34 år gammal.

77
Hon kom från Borresta(d).

78
Vittskövle / SV: Vittskövle C:1(1688-1741)bild 19
« skrivet: 2020-09-09, 17:30 »
CI:1 uppslag 11 vänster sida högst upp:
14 söndag p Trinit. el. 22 September,
döptes Anders Anderßons och h Anna
Josefsdotters i Esketorp Sohn som
är född d 18 sept och heter Anders.
Wid dopen höll honom h Sijne --
Anderssons i Borrestad och(Sönnarslöv)
Soch. Wittnen woro Nils Olßon
Bengt Isaacs. Nils Johanßon

79
Man kan säga att klockaren hade slarvat med bokföringen.
Nu fick prästen föra in vissa poster från april  och maj  efter juli.
https://www.saob.se/artikel/?seek=förse&pz=1
https://www.saob.se/artikel/?unik=S_09095-0229.6f4i&pz=5

80

Sven Andersson och Maja Svensdotter diskuteras även här
https://forum.rotter.se/index.php?topic=66017.msg1528734#msg1528734

Med tanke på att Sven  som vuxen rörde sig i norra Skåne så bör det vara Skånes Fagerhult som avses.
Sven bodde i Göshult, Markaryd fram till 1851 då han flyttade till Hishult, moderförsamling i pastoratet Hishult-Fagerhult.
Sven var  torpare under Göshult Norregård  åtminstone sedan hösten 1840 enl mantalslängderna för Markaryd.
Häradsskrivaren i Sunnerbo fögderi (1728-1920) (G) FI:40 (1840-1841) Bild 2140 / sid 111
Mor Maja Svensdotter, född 1783 dyker upp hösten 1842, möjligtvis har hon funnits där tidigare.
Häradsskrivaren i Sunnerbo fögderi (1728-1920) (G) FI:41 (1842-1843) Bild 4890 / sid 109
Sven saknar hustru i de första längderna,  men 1845 har han en piga Anna född 1820.
Det passar utmärkt med vad som står i inflyttningsattesten till Hishult 1851.
Hishult (L, N) HII:1 (1831-1852) Bild 2860
Häradsskrivaren i Sunnerbo fögderi (1728-1920) (G) FI:43 (1846-1847) Bild 2110 / sid 111
Det kan vara  pigan Anna som har blivit hustru född 1820  året därpå.
Häradsskrivaren i Sunnerbo fögderi (1728-1920) (G) FI:44 (1848-1849) Bild 2050 / sid 111 och bild 4770 / sid 111.
Arkiv Digital har inte längderna för 1850-51, tyvärr.
Om man går igenom husförhörslängder/utflyttningslängder  för församlingarna kring Markaryd  åren före 1840
så kanske det går att hitta Sven och hans mor.

81
Matteröd / SV: Matteröd CI:2, 1773-1827, sid 175
« skrivet: 2020-09-07, 20:58 »

Vigseln ägde rum i Hallaröd 24 juni 1778.
Hallaröd (M) CI:3 (1778-1823) sid 283

82
Tjällmo / SV: 16 januari 1710
« skrivet: 2020-09-07, 20:47 »
d 16 Jan begrofs en gumma ifrån Pijkhultet, och ett barn
ifrån Jon Pärssons i Pärstorp, jämwäl ett barn ifrån Mißunna
ägorna Corporalens der samma städes

84
Västra Ämtervik / SV: Nils Larssons far - har kört fast
« skrivet: 2020-09-07, 20:14 »
I Sillegård finns 1756 två Nils Olsson, en på 1/16 mantal, en på 1/12 mantal.
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 114 (1756) Bild 5500 / sid 1075 (AID: v903470.b5500.s1075, NAD: SE/RA/5520319)
1777 bor Göran Larsson på  1/12 mantal. I hushållet finns pigan Gertrud och fader Nils. Vems fader?
Troligtvis är det husmoderns far.  Göran var gift med Kerstin Nilsdotter (se t ex C:2 sid 43).
Gertrud  hade en syster Kerstin f 1748 (C:1 sid 196). I så fall kan pigan Gertrud vara identisk med Gertrud Nilsdotter f 1755.
Häradsskrivaren i Västersysslet fögderi (1682-1885) (S) FIa:1 (1740-1777) Bild 3210 (AID: v225206.b3210, NAD: SE/VA/11359)
Mantalslängden gjordes upp på hösten 1776. Vigselboken har lucka  från   slutet av 1772 t om 1777. 
Det KAN ju vara så att Gertrud och Lars vigts före 1777 års utgång och Lars kom från en annan socken.
Kanske kom Gertrud tillbaka till Sillegård som änka. Det är ju inte säkert  att Nils föddes i V Ämtervik .
Nils Larsson föddes 27/11 1788 och Gertrud vigdes 26/12  1791.
Då bör Lars ha avlidit någon  gång mellan våren 1788 och  våren 1791.
Det skadar ju inte att  leta bland Frykdals härads bouppteckningar och kanske i närliggande härader också efter en Lars död inom detta tidsintervall.

85
Födelse- och dopböcker / SV: Samma person?
« skrivet: 2020-09-07, 13:22 »
Hanna finns i Boa vid vigseln 1875-10-31 enligt
Farstorp (L) AI:9 (1870-1878) sid 64
Hästveda (L) EI:1 (1861-1894)  sid 101
Morfadern Johannes Hyll i Gubbarp står som giftoman.
Backar du lite bakåt så finner du Hanna med mor och morfar i
Verum (L) AI:10 (1861-1867)  sid 180

86
Ryssby (G) / SV: Ryssby Al:12 s 353
« skrivet: 2020-09-06, 19:47 »
Blädinge AI:6 har bara ca 150 uppslag. ;)
På uppslag 70 finns Johannes med  födelsedatum 1806-08-27.
Inflyttad från Ryssby Nygård 1829.
Han flyttar tillbaka till Ryssby 1830.
Blädinge (G) AI:6 (1826-1830)  sid 64

87
Läshjälp / SV: Läshhälp
« skrivet: 2020-09-06, 12:15 »
Undergått enskild skrift i N. Åsarp enl attest d 12/7 06.
Vaccinerad i N. Åsap. Bor i Ekeberga N Åsarp.

88
Västra Ämtervik / SV: Nils Larssons far - har kört fast
« skrivet: 2020-09-06, 10:11 »
Gertrud Nilsdotter heter hon.
Västra Ämtervik (S) AI:1 (1804-1811) Bild 96 / sid 92 (AID: v8858.b96.s92, NAD: SE/VA/13643)
Vid vigseln är hon änka i Sillegård.
Västra Ämtervik (S) C:2 (1770-1814) Bild 12 / sid 15 (AID: v8879.b12.s15, NAD: SE/VA/13643)
Gertrud föddes i Sillegård 1755-09-25.
Västra Ämtervik (S) C:1 (1690-1769) Bild 198 / sid 215 (AID: v8878.b198.s215, NAD: SE/VA/13643)


89
Näs / SV: Näs (Z) AI:6 (1861-1871) Bild 270 / sid 20
« skrivet: 2020-09-05, 21:10 »
Texten hör till Petter Hedström på raden under:
Fästningsfånge för 2ne
resor stöld 1860

90
Svalöv / SV: Frågor om Boel Mattisdotters dop 1755
« skrivet: 2020-09-05, 14:54 »

Första stycket handlar om munderingens tillstånd efter kriget.

Hatt, råck, väst, handskar, wärje-
Gehäng och Patronkiök kan
Repareras.
Skinnbyxor, swart halsduk, 2
skiortor, 2 par ullstrumpor
Eschabraque, hästtäcke. täckes-
gord, foderpåse och sadelgord
odug
(liga).
Stöflar, linstrumpor felande.

Ytterst står att Matthias var närvarande vid mönstringen men att hästen kasserades

Karlen praesens
Hästen Casseras, duger
till Tråsshäst

91
Norra Åsum / SV: vad står det om Sven Winqwist
« skrivet: 2020-09-04, 20:51 »
Det är föga troligt.
Var han inte skriven någonstans mellan nov 1851 och juli 1852
så syns han inte heller i någon husförhörslängd.
Sven var ju gesäll. Han tog ut attest från Önnestad till obestämd ort i nov 1851.
Önnestad (L) B:2 (1851-1876) Bild 62 / sid 4 (AID: v102374.b62.s4, NAD: SE/LLA/13507)
Han var omkring och sökte arbete och arbetade någonstans och hamnade så
i Norra Åsum sommaren  1852 där  attesten lämnades in.

92
Norra Åsum / SV: vad står det om Sven Winqwist
« skrivet: 2020-09-04, 19:46 »


Winqvist döpt d. 25 /3 i
Skoglösa Fadren Torp.
Nils Svensson och  modern
Ingar Svensdtr,  som
vid Winq(vists) födelse till-
hörde Önnestads fg.
Sedeln  är utg. d 25
nov. 1851, och fram-
lemnades först d 23/7
1852

93
Torsås (H) / SV: Håkan Jonsson i Hyltan (f. 1769-)
« skrivet: 2020-09-04, 17:59 »
Du har Håkans styvmor  och syskon på vänster sida på  uppslaget du hänvisar till:
Jon Håkanssons änka Marie med barnen Cajsa och Petter.
Om du tittar i föregående husförhörslängd för Torsås AI:4 uppslag 187
så har du på vänster sida Stora Hyltan
Där bor
Jon Håkansson 57 år
hustru Marie 40 år
 son Håkan 22 år(överstruken)
son Petter 5 år
dotter Cajsa 12 år
dotter Cajsa 16 år
Håkan Jonsson 23 år (samme Håkan)
hustru Elin 20 år
son Sven
Släktskapet bekräftas också av mantalslängden för t ex 1792.
I Stora Hyltan bor Håkan Jonsson samt "dess föräldrar".
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/73 (1792),Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/73 (1792), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003024_00474

94
Stora Uppåkra / SV: Stora Uppåkra
« skrivet: 2020-09-04, 13:54 »
En snabb kontroll:
Margaretha född 1766-08-21 och  Måns född 1771-05-29 finns i födelseboken.
Uppåkra (M) CI:1 (1712-1779)  sid  75 och 87.


95
Att änkemannen Ola Andersson i Cabusa samt änkan
Ingar Nilsdotter i Högestad som ämna träda i äktenskap
och begär lysning, intet är i något skyldskap med hwar-
andra som äktenskap hindra kan, samt att de hwar å sin
sida afwittrat sina barn och fria är från annat äktenskaps
löfte, och under sitt fäste sig efter förordningen hålle   skola,
betyga och cavera härmed wi undertecknade. Kiöpinge 22 februari

1741
Lars Olsson i Cabusa    Anders Isacsson   Jeppe Jönsson


96
Fryele / SV: Jonas Ödman 1702
« skrivet: 2020-09-03, 16:07 »
"7an" är ett I :)

d 26 Jan Begrofz Qwartermästaren
Jonas Ödman på  Stigen
(?)  I Kyrkian,
lefwadt här I Församblingen på dett
femotende
(?) året christeligt och wäl

97
Svalöv / SV: Frågor om Boel Mattisdotters dop 1755
« skrivet: 2020-09-02, 21:56 »
Eslöv är rusthållet.
Han är skåning och har tjänat i sex år.
Svårt att bestämma  om det står gift eller  ogift, men året därpå  står gift.
Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 899 (1760-1761) Bild 3680 (AID: v376604a.b3680, NAD: SE/KrA/0023)
Mathias antogs 1754, han var då 25 år.
Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 898 (1758-1759) Bild 2610 (AID: v376603.b2610, NAD: SE/KrA/0023)

98
Svalöv / SV: Frågor om Boel Mattisdotters dop 1755
« skrivet: 2020-09-02, 19:45 »
Ja Anna bor i Skåckahuset och   Per Åkasson  i   Skinnarp som tidigare.
De övriga var Anders Åkesson i  Pålabygget, Esbjörn Perssons dräng Anders
och pigan Hanna Månsdotter i N Svalöv.
Kan denne  Mattias Flink kanske  passa?
Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet (L) 899 (1760-1761) Bild 1400 (AID: v376604a.b1400, NAD: SE/KrA/0023)

99
I vigselnotisen står Ingrid Pehrsdotter.
Inlägget från 2001 finns här:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=710.msg21127#msg21127

100
Matteröd / SV: Matteröd CI:2 1773-1827 sid 122
« skrivet: 2020-09-02, 17:00 »
Bröstf(eber)

102
Svalöv / SV: Vittne på Åke Mathissons födelse 1752
« skrivet: 2020-09-01, 18:23 »

Per bor i Skinnarp i  Halmstad socknen

103
d 8 Jan föddes Jon Perssons och h Elin
Ingemarsdotters barn i  Rökla
och döptes d 15 Nom Anna.
Test. Sibbe i Ungabygden, Jon
i Hönatorp Wästrag, hust  Kar.
ren i Rökla, pig Karin ibdm

104
Eller Yxnarum.

105
Övriga ämnen / SV: Lite vilse om namn på gravsten
« skrivet: 2020-09-01, 11:22 »
Det är samma namn.
Kring sekelskiftet blev det vanligt att patronymikon omvandlades till ett -sonnamn.
Se här:
http://www.hhogman.se/namnlagar-sverige.htm
Anna heter Anna Andersson i  Sveriges Befolkning 1950 och 1960.

108
Matteröd / SV: Matteröd Ci:1 1690-1773 sid 37
« skrivet: 2020-08-31, 17:13 »
född d 30 Sept
Eod die
(döpt)
Pär Pärs son Jäppa af Tommaholma, Anders
Kirstens hustru Sissa af Deleberga bar
honom. m.f. Nils Nils i Brönnestad, Torsten
i Nösdala.

109
Skåne / SV: Behöver lite texttydning igen
« skrivet: 2020-08-31, 16:57 »
Enligt Ola Bergströms bouppteckning  förrättad 3 /8 1915
var hans bröstarvingar sönerna Anders Nordström och Nils Bergström
samt avlidna dottern  Marias barn.
Västra Göinge häradsrätt (L, M) FIIa:142 (hösttinget nr 27).

110
Skåne / SV: Behöver lite texttydning igen
« skrivet: 2020-08-31, 16:38 »
Nilla påstås här vara vigd i Kristianstad 4 /1 1858 med artilleristen Ola Bergström.
Farstorp (L) AI:7 (1850-1860) sid 16

Kristianstads garnisonsförsamling (L) E:1 (1830-1865)  sid 59

111


1857 fanns i princip bara två församlingar i Malmö att välja mellan: St Petri och Caroli.
Malmö Sankt Petri (M) CI:7 (1850-1860) Bild 200 / sid 393 (AID: v104053.b200.s393, NAD: SE/MSA/00619)
Malmö Caroli (M) AI:34 (1860-1864) Bild 122 / sid 109 (AID: v103079.b122.s109, NAD: SE/MSA/00553)

Där visar det sig att något blivit fel - den Albertina dog som barn.
I källan du anger står att hon flyttade till kv Malmen sid 133 1920.
Malmö Sankt Johannes (M) AIIa:54 (1911-1921) Bild 1390 / sid 133
Där finns förklaringen, hon har av misstag fått sin döda systers födelsedatum.

112
Läshjälp / SV: Tyda Texten
« skrivet: 2020-08-30, 21:36 »
Kan du skicka källhänvisningen en gång till så den blir läsbar.ArkivDigital

113
Södra Mellby / SV: Vanfrejdad Nils Håkansson
« skrivet: 2020-08-30, 21:32 »
Med Brottmålsanteckningar, eller liknande namn, avses i detta fall förteckningar som  fördes av pastor
och som i bästa fall är bevarade i kyrkoarkivet. Det är inte så vanligt.
För Södra Mellbys del finns spridda anteckningar  bland  Bilagor till husförhörslängden med signum HI:1.
Dock hittar jag ingenting om Nils Håkansson.
Albo härads dombok för 1852 kan ge svar på vad han gjort sig skyldig till.

114
Hulared / SV: Nils Arvidsson födelsedatum ???
« skrivet: 2020-08-29, 17:56 »
d 3 Mart. född. d 6 do döpt Nils Arfwidsson i Haga
Par
(klammer)
Arf. Persson
Martha Nilsdotter

Test (klammer)
Sold. Petter Hagström
Nils Larsson
h. Ingb. Larsdr
  (klammer) i Haga

115
Smedstorp / SV: Läshjälp med födelse av Elsa Hansdotter
« skrivet: 2020-08-29, 17:49 »
Dom 1 ad
vent d 27
Novembr
Döptes gate och inhyßesmannen Hans Nehlßons och
hustru Töre Anders dotters barn och dotter Else af
Tungby, som war född d 20 huius, blef hållen öf-
wer dopet af hustru Hanna Åke Pärßons af
Tungby, faddrar woro utom  henne fölliande
Carl Jacobsson, Håkan Pärßon, dr Åke Olßon och dr Nels
Mårtenßon alla af Tungby

116
Hörup / SV: Hörup A1:2(1750-1772) bild 135 sid 129
« skrivet: 2020-08-29, 11:06 »
Huset har inget namn.
Familjen  är, tillsammans med flera andra,  Gatehusfolk.

NB står det vid Nils och - gissar jag -
Fådt Sedl och attest om dess ålder
d 3 februari 1771 ti Carleby
under Hr Cornet Wallstedt


Sed utgifv d 16 feb
gäller möjligen  Bengta

117
Asige / SV: Asige (N) FI:1 (1895-1937) Bild 610 / sid 53
« skrivet: 2020-08-28, 21:04 »
Tidningarna är inte tillgängliga via Nätet.
De finns på KB och på ytterligare en del bibliotek.
https://www.kb.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2020-06-01-har-kan-du-lasa-digitaliserade-dagstidningar.html
Länken till Riksarkivet går till  arkivbeståndet för Årstad och Faurås häradsrätt.
Böckerna finns som sagt i Lund.
Datum för rättegångarna finns på sidan i  Varbergs kronohäkte, september - november 1922.

118
Asige / SV: Asige (N) FI:1 (1895-1937) Bild 610 / sid 53
« skrivet: 2020-08-28, 19:47 »
Dubbelmordet bör ha behandlats vid Årstad och Faurås häradsrätt.
Böckerna finns på Landsarkivet i Lund.
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+73332108-45eb-46a3-86b3-03abbce9a7c3&s=Balder


Och det fanns mycket att läsa om morden i tidningarna.
https://tidningar.kb.se/?q=asige%201922&from=1922-09-01&to=1922-09-30&sort=asc


Och här är Karolina i Varbergs kronohäkte.
Varbergs kronohäkte (N) DIIIb:35 (1916-1924) Bild 1920 / sid 184 (AID: v480053.b1920.s184, NAD: SE/LLA/10289)

Och här i Växjö fångvårdsanstalt.
Kriminalvårdsanstalten i Växjö (G) DIIIa:90 (1923) Bild 780 / sid 75 (AID: v293539.b780.s75, NAD: SE/VALA/01875)

119
Via Sveriges Dödbok.

120
Paret vigdes 20 oktober  1865 i Nittorp.
Dalstorps kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/GLA/13084/E/2 (1861-1894), bildid: A0019803_00035

121
Hultsjö / SV: Anderstorp
« skrivet: 2020-08-28, 17:53 »
2 Sönd Trin 1725 copulerades drängen Johan Hansson ifrån Anderstorp och Hultsjö Socn
och pigan Gunilla Nilsdotter från Huleboda
(2 sönd post Trinitatis inföll den 6 juni)
Fröderyd (F) C:2 (1710-1753)  sid 309

122
Johan Sundberg avled i Mörsil 1911.
Mörsil (Z) C:7 (1895-1911)  sid 47(dödboken)

123
Julita / SV: Dödsorsak?
« skrivet: 2020-08-28, 13:30 »
Ordet  är förkortat Barns B (barnsbörd).


124
Sövde / SV: Läshjälp med födelse Anders Jeppsson
« skrivet: 2020-08-27, 20:01 »
Året är 1764.
Jeppa Anders och Boel Pärs dotter Son i Häcken
feldt, född d 12 Maji, döpt Dom 3 p Pascha.
Johan Grönings hustru på Stora Monkesiö
hölt barnet, wittnen Bengt Jönsson uti
Wrångabäck, Pär Mårtensson ibm, Michel
Andersson  i Lilla Monkesiö

125
De flyttade till Attmar.
Attmar (Y) AI:10b (1877-1886) Bild 194 / sid 456 (AID: v120969.b194.s456, NAD: SE/HLA/1010009)

126
I källan du anger hänvisas på Lars Bertils rad till Fj 17.65 (Fjärdingsroten volym 17 sid 65) vilket avser  fastighetslängden
Uppsala domkyrkoförsamling (C) AIIbc:17 (1918-1924) Bild 710 / sid 65 (AID: v257783.b710.s65, NAD: SE/ULA/11632)
Där är han i fosterfamiljen.

127
Vedby / SV: Vedby
« skrivet: 2020-08-27, 16:34 »
Det skulle kunna vara så. En hypotes: Sanna har fått namn efter sin mor som avled i barnsäng.
Sanna är en kortform för Susanna.
När  Sannas och Jöns första barn Hans döptes  i oktober 1771 kallas modern Susanna.
Riseberga (L) CI:2 (1765-1795) sid  22
Ryttare Öbergs hustru Susanna i ryttaretorpet under Övad  nämns vid namn  i mantalslängden för 1747.
Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 (L) EIII:6 (1747) Bild 470 / sid 83 (AID: v98705a.b470.s83, NAD: SE/LLA/108941)
I längden för 1749 (daterad i november 1748)  är Öberg änkling
Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 (L) EIII:11 (1749) Bild 2730 / sid 533 (AID: v98710a.b2730.s533, NAD: SE/LLA/108941)
och i längden för 1750 och framåt heter ryttare Öbergs hustru Gunnil.
Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 (L) EIII:12 (1750) Bild 3500 / sid 683 (AID: v98711b.b3500.s683, NAD: SE/LLA/108941)


128
Lur / SV: Truls Olsson, Resö
« skrivet: 2020-08-27, 13:29 »

Bouppteckningen talar om att med första hustrun Karin Gudesdotter   hade Truls Olsson 3 döttrar,
Marta gift med Erik Jacobsson, Ingrid gift med Clemet Larsson och Karin som avlidit
men varit gift med Clemet Trulsson och hade barnen Oluf 11 år, Lisbet 14 år, Karin 16 år och Catrina 12 år.
Med andra hustru Karin Jöransdotter hade Truls barnen Olof 12 år, Olof den yngre 10 år, Anders 7½ år,
Nils på 6te året, Karin gift med Anders Jönsson, Anna 13 ½ år samt  Barbro, tvilling till Anders och 7 ½ år gammal.
Skiftesprotokollet  efter Karin Guddesdotter finns i Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt (O) FII:1 (1722-1728) Bild 83 / sid 97
Där nämns barnen Karin, Martha, Ingrid,  Karin och Anders.

129
Järna / SV: Okänd far 1827
« skrivet: 2020-08-27, 12:25 »
Att få oäkta barn var i sig inget brott, däremot att ha en utomäktenskaplig  förbindelse,
där ju barnet var det synliga beviset.
1810 kom en förordning som stadgade att   en kvinna som begått lönskaläge slapp ställas inför rätta
första och andra gången det hände.
Tredje gången däremot skulle  hon inför domstol - om någon anmälde henne.
Däremot kunde kvinnan stämma mannen för att få uppfostringsbidrag, så det finns en teoretisk möjlighet att
hitta något sådant mål.
Domboken för Järna finns i Nås (Järna och Floda) härads tingslags arkiv på Landsarkivet i Uppsala.

130
Veberöd / SV: Läshjälp med Födelse av Nilla
« skrivet: 2020-08-27, 12:04 »
Husahusen och Vebröd(Veberöd)

131
Madesjö / SV: Ester Johanna Elise Karlsson
« skrivet: 2020-08-26, 21:14 »
Riksarkivets Digitala Forskarsal - Specialsök - Församlingsutdrag 1860 - 1940
https://sok.riksarkivet.se/specialsok
https://sok.riksarkivet.se/forsamlingsutdrag

132
Pål Nilssons och Ingar Albregts dotters dot-
ter i Söfde, född d 9 Jan, döpt 1sta Söndagen
efter Trettonde dagen. Susc. h Ellse Hans Truls-
sons i Spiella, Test. Sadelmakaren Gerlack,
Hans Nilßon Pär Pärss, h Mätta Pär Bengtsson

133
Blentarp / SV: Läshjälp med Mårten Mårtensson
« skrivet: 2020-08-26, 15:12 »
Han flyttar till Vanstadtorp (i Vanstad).

134
Övrigt / SV: GMR Bjäre Härads Kompani 1761 Läshjälp
« skrivet: 2020-08-26, 14:29 »
Wanstad
66 Oluf Hurtig
30
(år), (Tjänat) 3 ½ (år), gift, skåning

Gul W
(allack) med swarta extrei-
miteter, 16 åhr gammal, Stört
wid Häst Lazarettet d 27
october 1760
Odugligt, 1par  swarta skin Byxor, 1 par
handskar,  2 skiortor, 2 par
Ullstrumpor, 1 par skor, 1 par stöflar
1 Foder säck, 1 Tornister, Pistol
kappa.  Eschaberaque, Sadel och
täcke felar,
Felande 1 swart och 2ne hwita
halsdukar, 1 skjorta, 1 par linstrum-
por, kam med foder.

Karlen presens,
hästen vacant

135

Se:Järbo (X) AI:3 (1871-1875) sid 80
Järbo (X) AI:4 (1876-1880)  sid 99
Järbo (X) AI:5 (1881-1885) sid 113
Järbo (X) AI:6 (1886-1895) sid 140
Järbo (X) AIIa:1 (1895-1906) sid 165
Järbo (X) AIIa:1 (1895-1906) sid 243
Järbo (X) AIIa:2 (1907-1920) sid 259

136
Han är ju överstruken och flyttade aldrig till Ovansjö.
Han skulle till en annan församling i pastoratet,  Järbo.
Järbo (X) AI:2 (1866-1872)  sid 72

137
Madesjö / SV: Ester Johanna Elise Karlsson
« skrivet: 2020-08-25, 21:29 »
Du kan nå SCB-utdraget från Riksarkivet också. Det är gratis men du måste registrera dig för att kunna ta del av  så sent material.
Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur församlingsböckerna, SE/RA/420401/13/H 1 AA/211 (1940), bildid: C0300957_00264, sida 94
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300957_00264


138
Falkenberg / SV: Hur hittar jag familjen?
« skrivet: 2020-08-25, 20:21 »
I mantalslängden står pottmakare (1811) och krukomakare (1816), i husförhörslängden kakelmakare.
Följ gärna hus nr 119 i Falkenberg  i mantalslängderna och notera vem som bor där.
Pottmakaren Olof Lundström med söner Andreas, Anton och Henrik.
De tre sistnämnda återkommer i min hänvisning till mantalslängden ovan.
Pottmakare Olof  Lundströms bouppteckning finns i
Falkenbergs rådhusrätt och magistrat (N) FIIa:7 (1810-1819) Bild 50 / sid 6 (AID: v156385.b50.s6, NAD: SE/LLA/10086)
och Andreas mors bouppteckning  i
Falkenbergs rådhusrätt och magistrat (N) FIIa:6 (1796-1807) Bild 66 / sid 125 (AID: v96775.b66.s125, NAD: SE/LLA/10086).

139
Madesjö / SV: Ester Johanna Elise Karlsson
« skrivet: 2020-08-25, 20:03 »
De ska finnas på sidan 953 i församlingsboken.
Men  de flyttar in hösten 1940 och då lades en ny bok, AII:a :32,  upp att omfatta 1941-1950,
Där skrevs de in.
Den boken är ännu under sekretess.
De finns i SCB_utdraget från 1940.
Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1940 års folkräkning H1AA:211 (1940) Bild 2630 / sid 94 (AID: v884769.b2630.s94, NAD: SE/RA/42040113)

140
Falkenberg / SV: Hur hittar jag familjen?
« skrivet: 2020-08-25, 19:33 »
Ett sätt att leta är via mantalslängden för 1816. Den är lättläst.
Krukomakaren Andreas Lundström med hustru Agneta bor på nr 119.
Mantalslängder 1642-1820 Hallands län 1669-1820 (N) 109 (1815) Bild 820 / sid 78 (AID: v897580.b820.s78, NAD: SE/RA/5520313)
Då hittar man familjen i
Falkenberg (N) AI:3 (1805-1825) Bild 2100 / sid 207 (AID: v92147a.b2100.s207, NAD: SE/LLA/13077)

141
Kverrestad / SV: Kverrestad C1:(1731-1776) sid 46
« skrivet: 2020-08-23, 21:08 »
Nej.
Jo.
Jo.
Det står Bönderna, precis som du skriver. :D

142
Kverrestad / SV: Kverrestad C1:(1731-1776) sid 46
« skrivet: 2020-08-23, 19:43 »
… waar född d 21 huius
som war näst förledne torsdag wid paß
kl 6 om efter middag, blef  hållen öfwer
dopet af Fru pastorskan och  magisterskan Beata
Cecilia Gramen, faddrar utom hen̅e woro
Nämdeman Anders Trulßon, Nels Pärßon Mårten
Nelßon, hustru Bool Jöns Svenßons, hustru Han=
na Nels Månßons Pig. Sijßela Hans doter
och P: Bengta Anders doter Alla af Norra Qwä
resta by.

143
Ingelstorp / SV: Ingelstorp CI:1(1678-1784) sid 105
« skrivet: 2020-08-22, 20:34 »
Lystes 1sta gång till äcktenskap för hemmansbru-
karen och un
(g)karlen Pehr Jonsson, och Bolla
Nels dotter, som sammanwigdes d 12 Novembr.

144
99 - Information / SV: Text dopbok kommentar
« skrivet: 2020-08-22, 19:00 »
Förseglat konvolut enl. uppgift
innehållande moderns namn före-
teddes,  försågs med vederbörliga
anteckningar och återlemnades till
fostermodern, Hustru Cecilia Ras-
musson f. Svensson, Kv Stettin II

145
Stora Herrestad / SV: Stora Herrestad CI:1(1717-1805) sid 113
« skrivet: 2020-08-22, 16:23 »
Den 2 Jan föddes i Herresta Bondens Nils
Pärssons och Karna Lars dotters dotters lilla
dotter nämdes i dopet d 5 dito Mätta. framb. af
Jungf. Britha Sundia. Testes Oluf Rasmuß, An-
ders Mårtenß, Måns Ehrlandsß, drängen Nils
Larß. Salomon Pärs dotter Una, Rasmus Jöns
hustru Kirstina.

146
Landskrona / SV: Oäkta son
« skrivet: 2020-08-22, 16:14 »
Nej, det är Bengt som fått ett frejdebevis för ett visst ändamål.
Exercis  t ex som pojken längre ner på sidan.

147
Landskrona / SV: Oäkta son
« skrivet: 2020-08-22, 15:30 »
Senast i samband med Johns konfirmation 24 mars 1911
har Bengt Rönnberg inför pastor erkänt sig vara biologisk far till John.
Samma person som noterat faderskapserkännandet i församlingsboken
har lagt till namnet  Rönnberg efter Johns förnamn.
Här är konfirmationsboken.
Norra Vrams kyrkoarkiv, Längder över nattvardsungdom, SE/LLA/13283/D I (1895-1912), bildid: 00109597_00092, sida 89

148
Veberöd / SV: Berta Andersdotter
« skrivet: 2020-08-22, 15:14 »
Det står att Berta var född i moderförsamlingen Vom(b).

149
Landskrona / SV: Oäkta son
« skrivet: 2020-08-22, 12:41 »
fader: Rönnberg å rad 1 enl er-
kännande inför pastor S Diehl


GL. 99 (gamla längden) = AI:29 s 99

150
Södra Åby / SV: Vad gör dom?
« skrivet: 2020-08-21, 14:49 »
Här är två avhandlingar i ämnet Försvenskningen av Skåne där bl a språkundervisningen diskuteras.
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1327243&fileOId=1327244
https://www.diva-portal.org/smash/geta2:549306/FULLTEXT01.pdf

151
Östra Eneby / SV: Försvunnen?
« skrivet: 2020-08-21, 11:12 »
Omkom genom vådadöd i sjön Windommen
Tillåtelse till begrafn. fr.Kr.Länsman
H.Svensson d. 29/9 95.

Plötslig död skulle undersökas. Var det en naturlig död?
Skedde den av våda eller med vilje eller genom "andras handaverkan"?
När den juridiska (och medicinska)  undersökningen fastställt dödsorsaken gavs tillåtelse till begravning.

152
Södra Åby / SV: Vad gör dom?
« skrivet: 2020-08-21, 11:00 »
Dom kunna Sin Barne Lärdom på danska

153
Mellby / SV: är detta möjligt
« skrivet: 2020-08-20, 18:29 »
Magnus Harnesk född 1/2 1794  i Mellby  avled där 10/11 1877.
Mellby (F) AI:10 (1877-1881)  sid 115
Han var inte tvilling.
Mellby (F) C:3 (1766-1861) sid 79
Men föräldrarnas födelsedatum 1730 respektive 1734 bör nog kollas upp.
Mellby (F) AI:2 (1793-1815)  sid 143
Redan i nästa husförhörslängd  ändras moderns födelseår till  1744.
Mellby (F) AI:3 (1810-1824)  sid 153
Hon dör som änka 1829.
Mellby (F) AI:4 (1824-1835) sid 140

154
Allmänt / SV: På Grunden
« skrivet: 2020-08-20, 16:15 »

155
Hylletofta / SV: Ryttare David Holmgren f 1709
« skrivet: 2020-08-19, 21:11 »
David Holmgren var ryttare vid Majorens kompani av Smålands husarregemente.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/851 (1741),
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028867_00115
I oktober 1758 gjordes bouppteckning efter hans hustru Ingegerd Germansdotter.
I bouppteckningen nämns Davids första hustru Maria Bengtsdotter.
Västra häradsrätt (F) FII:5 (1756-1758) Bild 378 / sid 93 (AID: v78065.b378.s93, NAD: SE/VALA/01635)
I november 1759 mönstrades kompaniet  i Pommern.
Då hade även Davids efterträdare på numret fått avsked. Kanske David  blev tillfångatagen/avled i kriget.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/855 (1759-1760), 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028871_00076

156
Rebbelberga / SV: läshjälp Rebbelberga födda 1793-1849
« skrivet: 2020-08-19, 17:49 »

Det står ingen ort på  övriga vittnen.

den 25 augusti föddes reserve-Karlens Erik Hurtigs och deß
hustru Sara Christina Jörans dotters i Rebbelberga
Son, som döptes den 27 i. s.m. och Kallades Johannes.
B.B. Jöns Pålssons hustru Bengta Olsdotter
E Ellebeckshuset. MF. Pär Örteqwist och Anders
Swensson. Q:F: Elna Olsdotter och Helena
Hallengrens dotter.

157
Tingsås / SV: Vigda 1726
« skrivet: 2020-08-18, 21:24 »
Uppgiften om Pers vigsel 1726 är hämtad från kyrkoräkenskaperna.
Tingsås (G) KI:1 (1722-1741) Bild 1130 / sid 221 (AID: v308562a.b1130.s221, NAD: SE/VALA/00374)

158

Åhr 1767 den 26 augusti är boförteckning upprättad hos Måns Nilsson i Lilla Skog på den Qvarlåtenskap som vid dess aflidna hustruns Ingeborg Svensdotter dödstimma befants. Här vid inställde sig å Herr Capetainen Wälborne Anders Christer Säverin wägnar dess frälse gård fogden Petter Johansson i Fika By, Måns Nilsson själf tillstädes berättandes att  hans avlidna hustru Ingeborg Svensdotter  haft tvenne bröder men wet ej om den förre Carl är lefvande eller död, hvad angår den andre eller Nils, så skall  han långt före detta med döden afledet och om sist nemde  haft barn eller bröstarfvingar efter sig vet ej Måns Nilsson helst dess bägge Måns Nilssons  svågrar skall varit boende vid Calmare stad och nu på nogra  åhr icke om hvars vistande underrättelse fått eller haft, har således iche  dem kunnat budgifwa.  I anledning  hvar af boförteckningen företogs på  sätt som här under föllier:
 Nemligen  sedan detta var uppläset  företedde Måns Nilsson  ett emellan  honom och dess då warande hustru i lifstiden hustru nu afledne Ingeborg Svensdotter den 24 oktober 1746 upprättat  Testamente och wid  Västra Härads domstol d 25 i denna månad  uppvist och påskrifvet , af inhåll af hwilken  af Måns eller dess hustru som öfwer  lefwer  den andre skall den efterlefwande maken  orubbat        i fast och löst för den andras dödes  arfwingar i boet sitta och för sig behålla oklandrat af arfwingar  efter den dödes..

159
Strandman är antecknad närvarande vid förhör sista gången 30/12 1801 enligt din källa.
Någon gång därefter hamnade han i Nyköping.
Uppgifter om honom kan finnas i Torshälla rådhusrätt och magistrat  dombok som dock inte är digitaliserad.
Fånglistorna i Justitiekanslerns arkiv kan kanske ge besked.
https://app.arkivdigital.se/volume-collections/4694?country=3&query=justitie&search=true

160
Dagstorp / SV: Asmund Dagsbergs föräldrar i Dagstorp 1726
« skrivet: 2020-08-18, 15:30 »
Ett litet s har fallit bort. :)
Nils heter Asmundsson.

161
Sventorp / SV: Ihjälslagen av ... ja vaddå?
« skrivet: 2020-08-18, 15:11 »
Håller med. :)

162
Ravlunda / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-08-17, 18:29 »
Bättre än en bild utan källhänvisning som dessutom ska laddas ner är en direkt källhänvisning.
Det tog en stund att hitta till
Ravlunda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13306/C I/1 (1701-1749)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061596_00115
(Den ) 23 (juni 1724) döptes husM Sven Andersson Felling och hust Beng-
tas dotter Maria bars af Kyrkoherdens hustru
dygdesamma Christina Öwerman, faddr David Larsson
Gumme Nilsson Anders Nilsson

163
Askeryd / SV: Carl Johan Häll
« skrivet: 2020-08-17, 17:10 »

Som sagt så har du Carl Johans födelseort,  Askeryd.
Nygifte Adolf Jonsson flyttar från Västra Ryd till Askeryd 1820
Västra Ryd (E) C:3 (1754-1767) sid 185
Västra Ryd (E) AI:5 (1813-1819) sid 27

Adolf med familj i Askeryd:
Askeryd (E, F) AI:13 (1816-1825)  242 och sid 225
Tillbaka till Västra Ryd 1825 och vidare till Hult 1826.
Västra Ryd (E) AI:3 (1802-1806) Bild 94 / sid 169

Dock envisas Adolf med att ha patronymikon Jonsson,
så det återstår att ta reda på om hans far verkligen var  Nils Svensk. :)
Adolf Jonsson hittas enkelt här:
Askeryd (E, F) AI:13 (1816-1825) Bild 142 / sid 132 (AID: v18866.b142.s132, NAD: SE/VALA/00022)
Askeryd (E, F) AI:12 (1811-1816) Bild 151 / sid 144 (AID: v18864.b151.s144, NAD: SE/VALA/00022)
Om man vill söka honom vidare bör han även finnas på annan plats  i AI:12.

164
Mörlunda / SV: Mörlunda Död & Begravning 1907
« skrivet: 2020-08-16, 20:55 »
Du har läst rätt.
Här står ålderdomsaft(yning) men
det var inte det Anders Isberg dog av.
Han avled av Maginflammation.
Mörlunda (H) C:11 (1904-1912)  sid 23
Prästen har skrivit fel i SCB-utdraget ;)

165
Vislanda / SV: Samuel Anderssons fäderne?
« skrivet: 2020-08-16, 16:55 »
Möjligen var Anders son till  den Måns i Råsatorp som med hustru Ingeborg nämns
i den husförhörslängd som omfattar 1717-1723.
Vislanda (G) AI:1 (1717-1806) sid 125
Månses i Råsatorp  icke namngivna hustru begravdes 17220212.
Vislanda (G) CI:1 (1688-1726) sid 209
Anders Månsson var i livet i alla fall kring årsskiftet 1763-64 enligt mantalslängden.
Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 (G) 71 (1764) Bild 460 / sid 39 (AID: v840195.b460.s39, NAD: SE/RA/5520306)


166
... samt i hwardera fallet en-
skildt skriftas och aflösas; hwarefter hon...

...i Ronneby kyrka undergå
uppenbar skrift med aflösning. Och bör hon...Här kan du läsa om uppenbar skrift
https://forum.rotter.se/index.php?topic=132465

Båda systrarna skulle dessutom såsom försvarslösa "till Konungens Befallningshavandes vidareförordnande/behandling öfwerlemnas".

167
Töftedal / SV: Anna Maria Olsdotter 20/10 1835
« skrivet: 2020-08-16, 11:49 »
Denna flicka? Fosterdotter i familjen.
Skredsvik (O) AI:11 (1845-1850)  sid 103

Det finns en Anna Maria Olofsdotter f i Töftedal 1835-01-16.
Töftedal (P) C:3 (1823-1852) sid 41

168
Södertälje (stadsförsamling) / SV: Nils Daniel Jonsson
« skrivet: 2020-08-16, 11:02 »
Paret vigdes 1950-04-16 enligt Sveriges Befolkning 1950 (hos AD).

169
Silvberg / SV: Catharina Hansdotter f. 1763
« skrivet: 2020-08-15, 20:33 »
Förkortningen är utes(luten)
vilket jag tolkar  som att personen i fråga är utesluten ur mantalslängden och
slipper betala mantalspeng. Noteringen finns på  flera ställen i boken, ibland
i kombinationer som utesluten fattig/utesluten har slag/ utesluten sjuklig
(sid 94 o 120 t ex).
Datum är då dödsdatum.

170
Undertill står
nomenkl 8710

171
Tvååker / SV: Anders westerlind/wetterlind
« skrivet: 2020-08-15, 09:02 »
Var har du hämtat uppgiften att Sven var son till Carl Johan?
Sven född 18320704 i Ränneslöv var son till Per Larsson och Kerstin Persdotter  på Ränneslöv 1.
Ränneslövs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13320/C I/3 (1815-1857)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0011265_00089
I samband med att Sven flyttar till Halmstad 1862 och arbetar som murare
 tar han sig namnet Westerling.
Ränneslövs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13320/A I/13 (1862-1868)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0011250_00158
Halmstads kyrkoarkiv (Halland), Husförhörslängder, SE/LLA/13138/A I/27 (1861-1866)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0010608_00074


172
Torsåker / SV: Olof Mattsson
« skrivet: 2020-08-14, 21:03 »
Anna föddes i Tjärnäs, här stavat Kiersnäs.

173
Modern hette Elna Bodelsdotter.

174
17 - Emigration / SV: Carl Vilhelm Möller flyttar till Danmark
« skrivet: 2020-08-14, 13:39 »
Carl Vilhelm var inte i Danmark så länge.
Skurup (M) AI:13 (1875-1879)  sid 142
Så småningom blir han dragon
Anderslöv (M) AI:14 (1880-1890) sid 317
och får ett sorgligt slut.
Anderslöv (M) FI:2 (1862-1894)  sid 206

175
02 - Tips och råd / SV: Oenig sammanlevnad
« skrivet: 2020-08-13, 20:40 »
Kyrkorådets protokoll ligger i kyrkoarkivet i den aktuella församlingen under signum K III.
Tyvärr är de sällan digitaliserade men det händer.

176
Det är en upprepning av vad som står i föregående längd med tillägg:
80 återk, fr kronoarb kompaniet  i Karlskrona
16/6 1884 frigifven och
förpassad till N Amerika177

I kolumnen Frejd… står

Confirmerad å Läns Cell –
fängelset i Jönköping d 22/5 1875
4/10 75 betyg såsom häktad för obehörigt Kring-
strykande i Linköpings län. 15/1 76 betyg så
som häktad i Eksjö för fickstöld.
20/3 76 bet. häktad i Gamleby köping i Kalmar län
19/876 dömd vid N o S Tjusts Häradsrätt att för andra re-
san fickstöld   undergå 8 mån  straffarbete o i 5 år der-
utöfver vara medb. förtr. förlustigt.

Försummad – har  (klen) fattningsförmåga – svårt
vid att tala


I nästa kolumn:

77 11/9 Bevis ss häktad
i (Wimmerby)
d 22/3 79 återkommen fr kronoarbets-
corpsen i Carlskrona
79 6/5 bev ss häktad, försvarslös
i Wexiö

179
02 - Tips och råd / SV: Oenig sammanlevnad
« skrivet: 2020-08-13, 06:28 »
Man kan också se noteringen "varnad inför kyrkorådet för oenig sammanlevnad". Kyrkorådets protokoll kan innehålla detaljer om varningen.


180
Toarp / SV: Levin Magnusson
« skrivet: 2020-08-12, 20:59 »
Eftersom Levin avled i i Äspered så är det rätt med Ås häradsrätt.
Men en ung ogift dräng hade kanske inte så många ägodelar.
Fanns det inga tillgångar så gjordes ingen bouppteckning.

181
Toarp / SV: Levin Magnusson
« skrivet: 2020-08-12, 19:28 »

Du har skrivit fel dödsår och dödsort.
Levin Magnusson född 18561208 i Tärby avled 18830706 i Äspered.
Äspered (P) F:1 (1861-1894) Bild 29

182
Bollebygd / SV: Läshjälp Bollebygd C1 s.73
« skrivet: 2020-08-12, 13:10 »
Du har så rätt Kalle!
Där hade jag för bråttom. :-[

183
I vigselnotisen  i Stora Herrestad CI:2 sid 31 står inte var Nils kommer  ifrån.
Han blev i alla fall åbo på Herrestad 7 och i husförhörslängden står att han kom från Köpinge 1810. (Stora Herrestad AI:3 sid 32)
Köpinge är det samma som grannsocknen Stora Köpinge. Där hittar man Nils Persson år  1808 och 1809 som dräng på nr 27.
Född 1786 i Glemminge. (Stora Köpinge (L, M) AI:4 (1805-1812) sid 87 och  sid 113)
Det hjälpte ju inte precis, men tittar man i Glemminge födelsebok så föddes en Nils i januari 1785
och döptes 1 söndagen efter Trettondagen som var 9 januari. Glemminge (L, M) CI:1 (1756-1806) sid 102
Föräldrarna var Per Jönsson och Bolla.
Per Jönsson, åbo på Glemminge 12 avled 1790. Bouppteckningen talar om att han  lämnade efter sig
änkan Bolla Nilsdotter, sonen Nils  5½ år och dottren Anna 7½ år.
Ingelstads häradsrätt (L, M) FIIa:11 (1789-1791) Bild 684 / sid 108 (AID: v158009.b684.s108, NAD: SE/LLA/10032)
Tjugosju år senare, 1817,  gjordes bouppteckning efter Bolla Nilsdotter, som sedan 1791
var omgift med Måns Svensson på Glemminge 28. Bolla lämnade efter sig sonen
Nils Persson frälsehemmansåbo i Stora Herrestad och dottern Anna gift med rusthållare Anders Persson i Kabusa.
Glemminge (L, M) CI:1 (1756-1806) sid 127
Ingelstads häradsrätt (L, M) FIIa:24 (1817-1818) Bild 2780 / sid 45 (AID: v158022.b2780.s45, NAD: SE/LLA/10032)
Och så fick ju Nils och Berta en dotter 1820 som kallades Bolla efter farmor. ;)

184
Bollebygd / SV: Läshjälp Bollebygd C1 s.73
« skrivet: 2020-08-10, 18:09 »
Börje i Flathult begravdes 19/9
Sven i Fläskjum begravdes  "eodem die", dvs samma dag

185
Gammalkil / SV: Dödsorsak 1766
« skrivet: 2020-08-10, 18:03 »
död af wattu sot
war en stilla hustru

186
Hörby / SV: Födelse CI:3 (1749-1772) Bild: 123 Sida: 118
« skrivet: 2020-08-09, 20:54 »
...Test Per Åkesson
i Tågarp och Isak Andersson i  (Omsed) Test Foem Bengta
Anders Eriks i Hörröd och Elsa Eskil Hans   i Tågarp.

187
Tving / SV: Per Håkansson Stormäs h.h Karin Mattisdotter
« skrivet: 2020-08-09, 16:31 »
Det står så i husförhör och dödbok.
Tving (K) AI:18 (1838-1845)  sid 273
Tving (K) CI:6 (1843-1861)  sid 257
Man kunde läsa om olyckan i tidningarna
https://tidningar.kb.se/2575353/1843-10-27/edition/152651/part/1/page/8/?q=gnetteryd&from=1843-01-01&to=1843-12-31
och det gjordes insamlingar
https://tidningar.kb.se/2575353/1843-12-01/edition/152651/part/1/page/7/?q=gnetteryd&from=1843-01-01&to=1843-12-31

188
Hörby / SV: Födelse CI:3 (1749-1772) Bild: 123 Sida: 118
« skrivet: 2020-08-09, 15:34 »
Laße
Pär Anderß och  hustru Bengta Tykas
son ifrån Tågarp, föd d 9 Marti döpt
Dom Judica. Testes vir Anders Ty-
kaßon och Laße Olßon ifrån Råby
Test Foem Elsa Christians och Bengta
Pähr Anders hustru

189
Väsby / SV: Ur flyttboken Väsby
« skrivet: 2020-08-08, 21:27 »
En socken  var skyldig att ge fattighjälp till de invånare som hade hemortsrätt i   socknen.
Om två socknar inte kom överens om var behövande hörde hemma fick  man vända sig till Konungens
befallningshavande  (Kb) för avgörande.
Här har Kb bestämt att Lindblom och hans familj ska tillhöra Väsby socken och uppbära fattigvård därifrån.
Förkortningen borde  då vara Kb.
...och gm Kb
utslag...


190
Degeberga / SV: Degeberga AI:4(1837-1849) Bild 380
« skrivet: 2020-08-08, 18:20 »
Det är bara sonen Nils som flyttar.
Resten av familjen finns under Lökaröd  i samma volym.
Degeberga (L) AI:4 (1837-1849) (bild 149 eller 1460).

191
Hinneryd / SV: Hinneryd A1:11 s.238
« skrivet: 2020-08-08, 17:23 »
Ja, det står så i Traryd AI:5.
Men ta och kolla den här länken.
Det är visst fler som just nu jobbar med samma familj. :)
https://forum.rotter.se/index.php?topic=171106.msg1552876#msg1552876

192
Alingsås / SV: Kullings häradsrätt FII 3 s. 51-54
« skrivet: 2020-08-08, 14:34 »
…närwarande efter
anmodan undertecknade jämte närmaste
anhöriga till de döda Pipmakare Gesällerne
Oluf Jeansson och Jacob Klint, som qwarlåten-
skapen uppgåfwo, och befants som följer:

193
Magnus Lindholm har under-
gått uppenb. Kyrkoplikt för
delaktighet i Stöld i Väsby
Kyrka. Arresterad för stöld * /2 49
för 2dra resan stöld straffad och af-
löst 22/4 49
*och första resan inbrott

Enligt pastor i Riseb. attest 17/12 50

194
Nej, Johannes Wester var inte far till Gustaf Wester.
När Gustaf gifte sig med Maja Greta 1836 (Björsäter C:6 sid 171) står att hans far hette   Lars Björkander.
Gustaf står i dopboken som Erik Gustaf född 5 nov 1811.
Son till gästgivaren i Knapegården Lars Björkander och Catharina Andersdotter (Björsäter C:6 sid 25).

195
000 Osorterat / SV: Fattigvård
« skrivet: 2020-08-08, 11:34 »
De bör stå för  betyg till fattigvård, dvs ett intyg.

196
I rullan jag länkade till står att Gustaf Wester var född i Västergötland, att han när mönstringen hölls,
dvs i juni 1835, var 22 år, hade tjänat i 2 ½ år och var 5 fot 9 tum lång och ogift.
I en senare mönsterrulla från 1848 få man veta att Wester fick interimsavsked 15 nov 1847
och ersattes 22 jan 1848 med Carl Clarén/Klarén.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/831 (1848), bildid: A0028845_00254 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028845_00254


198
Där bodde bl a den husar som red för rusthåll nr 11 Kållsäter vid Vadsbro skvadron av Livregementets husarer.
Vad husaren på numret hette under olika perioder kan du se i generalmönsterrullorna från 1835 och framåt.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/828 (1832-1835), bildid: A0028842_00574
och i husförhörslängerna har du uppgifter om  husarens familj.

199
Husförhörslängder 1781-1837 finns ju. Bara att leta sida för sida. ;)

200
Hinneryd / SV: Hinneryd A1:11 s.238
« skrivet: 2020-08-07, 19:04 »
Ja.
Se Traryd (G) AI:5 (1819-1826) sid 66 och 67.

201
Ottarp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-08-06, 21:53 »
Du har rätt föräldrar.
De är statare under Vid(e)röra.
Ottarp (M) AI:6 (1843-1851) sid 96

202
Läshjälp / SV: Tyda dödsorsak
« skrivet: 2020-08-06, 17:58 »
I sinnes swaghet af-
skurit hemliga lem-
men och deraf niutit dö
den

203
...död af styng och wärk.

204
Anderslöv / SV: Vad står det framför och efter...
« skrivet: 2020-08-06, 09:21 »
Stafsiön Tingskrifwaren Bertel Sörensson, Juel och Elena

205
...tillika med henne betygat sitt samtycke för lysning uppå giord föreställning.
5 p trin wardt utlyst.

206
Askeryd / SV: Carl Johan Häll
« skrivet: 2020-08-04, 16:48 »
Det  saknas ett blad i Askeryds födelsebok just i början av 1821.
Askeryd (E, F) C:5 (1813-1831) sid 62
Carl Johan  kommer till Ingatorp från Hult 1841.
Du kanske kan gå bakåt därifrån.
Ingatorp (F) AI:7 (1837-1842)  sid 77

Här är han i Hult: Carl Johan Adolphsson.
Hult (F) AI:6 (1838-1841)  sid 39


Och här är han med föräldrar och syskon.
Hult (F) AI:5 (1831-1838) sid 44
 
207
Arvidsjaur / SV: Erica Carolina Sundelin f.!843
« skrivet: 2020-08-04, 14:23 »
Hon finns t ex i Piteå landsförsamling (BD) AI:12d (1880-1891) sid 1463 med make och sex barn.
Enligt följande husförhörslängd Piteå landsförsamling (BD) AI:13h (1892-1899)  sid 3454 avled hon 1899.

208
Nosaby / SV: Jeppa Nilsson Falck och Sophia Svensdotter
« skrivet: 2020-08-03, 17:00 »
Jeppa Nilsson Falck står som född  Råbelöv och  fd artillerist i Kristianstad enl
Nosaby (L) AI:4 (1812-1819) Bild 176 / sid 173
I Kristianstads garnisonsförsamling (L) AI:1 (1811-1820) sid 130 och sid 213  står att han föddes 1779 i Nosaby.
Före Kristianstad-tiden  var han  dräng på Nosaby 7.
Nosaby (L) AI:1 (1793-1811) Bild 39 (1793), Bild 67 (1795)
Enligt den källan  skulle han vara född omkring 1773 i Råbelöv.
Det föddes en Jeppa Nilsson  i Råbelöv det året. Kanske är det han.
Råbelöv (L) C:1 (1747-1787) sid 68

Sofia Svensdotter kom från Fjälkestad 1822 enligt Nosaby (L) AI:5 (1820-1829) sid 205.
Paret vigdes i Nosaby 1822.
Hon står som född i Loshult 1788.
I  attesten hon lämnade in i Fjälkestad 1821 står Loshult 29/8 1788.
Fjälkestad (L) HII:4 (1818-1823) Bild 1780 (AD)
Dock nämns ingen Sofia i Loshults dopbok där och då.
Men i attesten står att hon kom från (Norra) Åsum  till Fjälkestad 1817.
Det finns inflyttningslängder till Norra Åsum före 1817.
Kanske hennes inflyttningsattest finns med närmre/andra uppgifter.

209
Färingtofta / SV: Saknad födelsenotis
« skrivet: 2020-08-01, 21:42 »
Knepig gåta.
Åtta olika personer har lagt in Nils Holmstedt född i Färingtofta 1776 på Disbyt,  men ingen har uppgifter bakåt.
Det kan i alla fall anses klart att NH  1776 är identisk med NH 1789.
Vi vet  via inflyttningslängden i  Sjörup (M) AI:3 (1800-1811) Bild 117 (AID: v111605.b117, NAD: SE/LLA/13338)
 att   kusken Nils Holmstedt kom från Riseberga pastorat   till Sjörup 1808. 
Han är kusk på Rynge gård. Det ser vi i mantalslängderna 1809-1811. 
NH måste haft  med sig en nu förkommen attest från Riseberga till Sjörup, vad där har stått vet vi  ju inte,   
däremot står det i  mantalslängden för 1811 (daterad dec 1810) att han är 22 år. Det skulle betyda att han föddes 1788.
År 1811 flyttar NH från Rynge till Dybeck i Östra Vemmenhög. Sjörup (M) AI:3 (1800-1811) Bild 120 (AID: v111605.b120, NAD: SE/LLA/13338)
I mantalslängden för 1812 finns han inte heller  på Rynge gård, däremot har Dybecks säteri fått en ladufogde som heter Holmstedt.
Malmöhus läns landskontor (del 1) (M) EIII:64 (1812) Bild 117 / sid 112 (AID: v199379b.b117.s112, NAD: SE/LLA/10899-1)
NH har med sig en attest från  Sjörup till Östra Vemmenhög som säger att han föddes i Riseberga pastorat  1789.
Vad som stått i en eventuell tidigare husförhörslängd för 1811 vet vi inte  heller, men  i husförhörslängden för 1812
står att han föddes 16/5 1776. Östra Vemmenhög (M) AI:1 (1812-1818) Bild 21 / sid 16 (AID: v113936.b21.s16, NAD: SE/LLA/13531)
Datum har alltså ändrats redan här. Antingen har  pastor skrivit in  fel eller också har NH påpekat att 1789 inte stämde.
Samtidigt kan man fundera över att 1776 betyder att han var 36 år när han gifte sig, det förefaller lite sent.
NH flyttar ut från Östra  Vemmenhög med födelsedatum 16/3 1776 och i Solberga förs han in i husförhörslängden
med detta datum och för första gången med födelseort: Färingtofta.
Solberga (M) AI:2 (1816-1822) Bild 25 (AID: v112040.b25, NAD: SE/LLA/13359)
Västra Nöbbelöv (M) AI:2 (1820-1827) Bild 84 / sid 79 (AID: v113210.b84.s79, NAD: SE/LLA/13477)

NH syns inte till som fadder i Riseberga /Färingtofta åren före 1809, inte heller i någon mantalslängd.
Kanske kallade han sig inte Holmstedt förrän han flyttade till Sjörup. Han kan vara vilken ”dräng Nils”
som helst även om det är lockande att gissa att han var en av dem som  arbetade på ett av de större godsen, t ex Snälleröds säteri,
för att där ha skaffat erfarenhet som kusk.


210
Hon flyttar till N.Amer(ica).
Innan dess var hon Skrifven hos Sonen Sven Nilsson

212
Färingtofta / SV: Saknad födelsenotis
« skrivet: 2020-07-31, 10:56 »

Nils född 4 /8 1789 är inte  rätt Nils.
Skällebergahus där denne Nils föddes ligger i Riseberga.
Familjen kan följas i mantalslängderna för Riseberga. Sonen Nils nämns i Skälleberga sista gången i längden för 1806
som dräng hos brodern Sven som övertagit torpet.
Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 (L) EIII:140 (1805-1806) Bild 350 (AID: v98834a.b350, NAD: SE/LLA/108941)
En ogift syster Gunill avlider 1815 och i hennes bouppteckning nämns brodern Nils Nilsson som då var i ”Kungl Majt:s och Kronans tjänst Commenderad”.
Norra Åsbo häradsrätt (L, M, N) FIIa:23 (1814-1815) Bild 7970 / sid 1463 (AID: v158394.b7970.s1463, NAD: SE/LLA/11094)

213
Ingeborgs mor heter Giertrud Hansdotter.

214
Färingtofta / SV: Saknad födelsenotis
« skrivet: 2020-07-30, 19:30 »
Vem är denne man?
Östra Vemmenhög (M) HII:1 (1785-1812) Bild 6420 (AID: v829497.b6420, NAD: SE/LLA/13531)
Malmöhus läns landskontor (del 1) (M) EIII:61 (1809) Bild 968 / sid 966 (AID: v199583.b968.s966, NAD: SE/LLA/10899-1)

215
Färingtofta / SV: Saknad födelsenotis
« skrivet: 2020-07-30, 18:05 »
Din Nils uppges vara född 1776.
Då var han bra ung om han skulle fått en son 1783. :)
Var har du tidigast träffat på Nils Holmstedt?

216
Södra Vi / SV: Magnus Måns Fyhr 1791
« skrivet: 2020-07-30, 13:10 »
Du har Magnus dopnotis i Södra Vi (H) C:3 (1746-1800) (sid 310 handpaginerad alt  sid 303 maskinpaginerad).
Föräldrar Måns Månsson och Stina Johnsdotter i Alö.

217
Hyby / SV: Karna Och Sören
« skrivet: 2020-07-30, 11:51 »
Tänk på att Sören och Karna kan vara födda på 1600-talet, eller i alla fall tidigt 1700-tal!
De flesta släktforskare kommer aldrig så långt bak. Källorna ”tar slut” helt enkelt.
Husförhörslängder i Skåne är sällan bevarade före år 1800, dop-, vigsel- och dödböcker
finns ibland från 1680-talet.
Man får så långt det  är möjligt  söka i den information som går att hämta ur kyrkböckerna,
att lägga pussel med faddrar,  följa andra släktingar, leta i omgivande socknar, prova olika
teorier om vad som kan vara möjligt beträffande släktskap osv.
Parallellt med kyrkböckerna och när dessa inte räcker till får man söka ”nån annanstans”
och det som står till buds är t ex bouppteckningar, mantalslängder, domböcker,  jordeböcker, lantmäteriakter. 
Men  de är inte helt lätta källor att hantera, det kan vara lite knepigt att navigera i dem.
Och så gäller det att bevisa att den person man funnit och tycker passa in är den rätta.
Börringe kyrkbok börjar tidigt och är lättläst,  men Karna finns, vad jag kan se, inte med där,
men hon står  som Christen Larssons styvdotter i Börringe katekismilängd från 1716.
Börringe (M) Kat:1 (1683-1744) Bild 44 / sid 241 (AID: v115988.b44.s241, NAD: SE/LLA/13053)
"Bengta Mats Fiskare" är fadder till flera av Per Andersson Snickares barn, där har du förmodligen Elna Matsdotters föräldrar. :)

218
07 Byggnader / SV: Fastighetsköp utan lagfart?
« skrivet: 2020-07-29, 21:30 »
Jag har liknande exempel från Hyllie Strandmark i Hyllie socken där
köpeavtal inte följdes upp med lantmäteriåtgärder och lagfarter.

På 1880-talet  skulle detta ordnas upp.
Det krävde  fem år av arbete  innan lantmäteriförrättningarna kunde avslutas.

219
Generalmönsterrullor / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-07-29, 18:10 »
Det står Swensk.Pom under Gottfried Walters namn i mönsterrullan från 1780.
Det står  som sagt Lutt(med ett  sk diakritiskt tecken över u) och det står för luthersk.
Jämför med andra husarer i samma rulla, ibland är ordet Luttersk utskrivet,  t ex nr 7, någon gång står det att husaren är katolik, t ex nr 33.

220
Söraby / SV: Håkansgården Söraby socken
« skrivet: 2020-07-29, 17:12 »
Ja.

221
Hörby / SV: Hörby
« skrivet: 2020-07-29, 16:51 »
Åhr 1806 den 16 oktob, blef efter höga herr-
skapets befallning bouppteckning förrättad efter
förra åboen Isac Andersson som afled i Råby på
Nr 15 och efter sig lemnade Enkan Bengta Pehrs
Dotter och 5 barn Sonen Pehr 24 år och Dottren
Kjersti 21 år med första Giftet; Sonen Lasse 16 år
med andra Giftet, Dottren Hanna 9 år och Dottren
Karna 3 år gammal, med tredie eller sidsta
Giftet. Sedan änkan och äldsta Sonen blifvit
förmante, att riktigt uppgifwa Egendomen
efter den aflidne som siedde i närwaro af
barnens farbroder Tuve Andersson i Köinge
i egenskap af förmyndare och första barnens
morbroder Gårdmannen Ola Pehrsson på Nr 8
Råby Uppgafs som fölier...


Per efterträder sin far som åbo.
I mantalslängden för 1808 ser man att Lasse, Hanna och Karna bor kvar i hans hushåll.
Häradsskrivaren i Frosta och Färs fögderi (M) FIab:2 (1807-1810) Bild 860 (AID: v347074a.b860, NAD: SE/LLA/10907)

222
Söraby / SV: Håkansgården Söraby socken
« skrivet: 2020-07-29, 15:56 »
Uppbuds- och lagfartsprotokoll finns i häradsrättens arkiv.
https://sok.riksarkivet.se/?postid=ArkisRef+SE%2fVALA%2f01571&s=Balder

223
Hörby / SV: Hörby
« skrivet: 2020-07-29, 15:26 »
Isaks bouppteckning  daterad 16 okt  1806 finns i
Frosta häradsrätt (L, M) FIIa:20 (1805-1806) Bild 5560 / sid 114 (AID: v157589.b5560.s114, NAD: SE/LLA/10014)

224
Collin / Collijn / Kollin / SV: Karl Johan Collin
« skrivet: 2020-07-29, 13:34 »
Han dog ju före hustrun.
Hon står som änka i AI:17b sid 147.
Följer man dem bakåt hittar man makens död i
Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:14c (1851-1855)  sid 243

225
Generalmönsterrullor / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-07-29, 12:08 »
Walter kom från Holland och var Lutt(luhteran).
Capitulerad på 6 år 30 april 1775 betyder att han värvade sig på 6 år.
den vanliga tiden, den 30 april 1775. Rullan är daterad 15  maj 1778,
då har det gått "År 3, månader - ".

226
Södra Mellby / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-07-28, 20:18 »
Bouppteckningen är efter bonden Per Nilssons i Svinaberga hustru
Catharina Lundberg som avled i augusti 1784.
Hon lämnade efter sig sönerna Hans 5 år och Per "på andra året".
För att  bevaka dessa omyndiga barns  rätt  är  deras avlidna mors bröder,
Håkan Lundberg från Nybro mölla och brukaren Gabriel Lundberg i Simrishamn, närvarande.
Det är alltid någon från den  avlidnes släkt(om det finns någon närstående manlig släkting) som bevakar de omyndigas rätt,
därför är Catharinas bröder med vid bouppteckningen.

227
Rödeby / SV: Sockenskräddare Peter Svensson
« skrivet: 2020-07-28, 17:43 »
Du har alla gårds/by namn längst till vänster på uppslagens vänstersida.
Johannisberg och skräddaren år 1817 finns i Rödeby (K) AI:5 (1814-1819) uppslag 195 o 196.

228
Simlinge / SV: Vem äger och vem brukar Simlinge 3?
« skrivet: 2020-07-28, 16:34 »
Öde behövde inte betyda att gården var tom på folk,
det kunde också stå för att de som bodde där inte klarade av att betala skatt.
Se t ex https://journals.lub.lu.se/scandia/article/view/334/191.

229
Larv / SV: Kyrkoräkenskater, 22 sep 1721, credit
« skrivet: 2020-07-28, 16:18 »
Månaden före hade Mäster Petter köpt en "klåckelina" :)  (samma källa).

230
Simlinge / SV: Vem äger och vem brukar Simlinge 3?
« skrivet: 2020-07-28, 11:29 »
Ao 1691 uppdragit till
Kongl. Maijt och Cronan
mot Gyllerop gårds säterie
frijhet nu ograverat
Öde

231
Vitaby / SV: Läshjälp ur Vitaby kyrkoarkiv, födde
« skrivet: 2020-07-28, 11:16 »
Det var inte alls ovanligt att "fint folk" var faddrar till "vanligt folk".
Se tidigare diskussion här: https://forum.rotter.se/index.php?topic=131458.0

232
NR 5:3 är bostadsadressen  i Visby: NorderRoten  kvarter 5, tomt 3.

233
Vitaby / SV: Läshjälp ur Vitaby kyrkoarkiv, födde
« skrivet: 2020-07-27, 21:56 »
"D(en) 3 Julii föddes pigan Elgena Åkesdotters dotter Anna i Greflunda och christnades d 4. Bars af Jacob Svenssons Hustru Christina ibidem.
Vittnen voro Capitainen vid Kongl(iga) Lif Grenadier regementet Herr Fabian Talén och Demoiselle Brita Liebman. Barnets Modern 40 År gammal."

234
Charlotta Appelberg eller Fagerström, inflyttat 1817.
Landskrona garnisonsförsamling (M) HII:1 (1794-1822) Bild 2130 (AID: v817064.b2130, NAD: SE/LLA/13239)
En möjlig kandidat i Åbo finska församling.
http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/turun_suomalainen/syntyneet-vihityt-kuolleet_1786-1804_jk1180/246.htm

235
Post- och inrikes tidningar försöker med  28 mars 1792 men det lyckas inte heller.
Post och inrikes tidningar 13 augusti  1822.

236
Älmeboda / SV: Elin Persdotter Thor
« skrivet: 2020-07-26, 20:42 »
Pens. l pag 243 = längden över pensionärer sid 243, dvs AI:22.

237
Förkortningar / SV: d, p och f (h?) i dopbok?
« skrivet: 2020-07-26, 19:22 »
Precis, modern var inte närvarande vid dopet.
Men det hindrade ju inte att hennes namn skrevs in i dopboken.

238
Älmeboda / SV: Elin Persdotter Thor
« skrivet: 2020-07-26, 17:47 »
Elin  finns med i nästa längd,  1801  blev hon konfirmerad.
Älmeboda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00470/A I/8 (1792-1801), bildid: C0026502_00350, sida 116

Här är hon hemma igen och flyttar 1805 till Karlskrona.
Älmeboda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00470/A I/9 (1802-1812), bildid: C0026503_00154, sida 143

Värd att kolla upp är Elin Pettersson född 24/6  1785 i Älmeboda,
gift  med Sven Holmén  och boende i Karlskrona.
Karlskrona amiralitetsförsamling (K) AI:23 (1836-1840)sid 182


239
Förkortningar / SV: d, p och f (h?) i dopbok?
« skrivet: 2020-07-26, 17:34 »
1686 års kyrkolag Kap 3 § 12:
"Prästen skall uti kyrkoboken anteckna orten och dagen,
var och när ett barn fött är, såsom ock när det döpt varder,
jämväl barnets, dess föräldrars och deras namn, som vittnen till dess döpelse varit hava."
Den präst som inte antecknade moderns namn följde alltså inte lagen.
Att moderns namn saknas  i många böcker visar att det -  trots påpekanden  -
var si och så med efterlevnaden av föreskrifterna.
Om inte förr så bättrades detta i samband med Tabellverkets tillkomst 1749.
Modern var inte närvarande vid dopet, inte alltid fadern heller,
men icke desto mindre var de barnets föräldrar som båda skulle noteras i kyrkboken.

240

Anna Christina Hagblom
född 1796 i Östra Eneby socken i Linköpings län, bor i Nyköping Westra
brunt hår, blå ögon, ordinär växt

Införpassad af Stads Fogden
Sundström, dömd enligt Kongl. Svea
Hofrätts Utslag af den 28 Juni
1845 att för Tredje resan böta
wärde 4 Rdr Bo eller undergå
Fen dagars fängelse vid vat-
ten och bröd samt enskilt
skriftas och derefter å Correk-
tions Inrättningen i Tre års
tid allmänt arbete hållas

Insatt d 15/2
från k 12, d
20/2 slut

Hagblom  1 g klänning
2 halsdukar gamla (odugliga)
1 par strumpor, kängor

Den 26 februari
afsänd till Norra
Correktions Inrättnin-
gen i Stockholm

Den 23/2 befordrad till enskild skift

241
Fagerhult / SV: Vilket yrke hade Sven Jonsson?
« skrivet: 2020-07-26, 13:34 »
...drängen och rusthollaren...

242
Läshjälp / SV: läshjälp
« skrivet: 2020-07-26, 10:22 »
Sara har syndat genom att ha haft en sexuell förbindelse utan att vara gift,
beviset är det barn som blev resultatet.
Hon har ju fått fem oäkta barn och blivit absolverad efter varje barns födelse.
Det är  svärfar Anders som är ur mantal, inte Sara.

243
Paret finns  i Ekeberga i längden för 1759.
Mantalslängder 1642-1820 Malmöhus län 1658-1820 (M) 70 (1759) Bild 2920 / sid 288 (AID: v842505.b2920.s288, NAD: SE/RA/5520312)
Nu står det   i Jöns dopnotis att han föddes i Sandby, inte i Ekeberga,
vilket skulle betyda att familjen  då bodde i kyrkbyn, men de syns inte till där.
Har du kollat om Tyke och Elna   var faddrar i Sandby?

244
Läshjälp / SV: läshjälp
« skrivet: 2020-07-25, 19:11 »
Ur mantal
absolv(erad) 3dje gång 6/8 1876
absolv. 4de gång 1881, 5te gång 1882

245
Förkortningar / SV: d, p och f (h?) i dopbok?
« skrivet: 2020-07-25, 18:24 »
Nej, moderns namn finns inte med i dopnotiserna.
Bilderna är hämtade från Kumla (T) CI:1 (1697 - 1749).
En ogift man kallades dräng och en ogift kvinna kallades piga.
Dessa ogifta personer, som kan vara syskon till föräldrarna, vänner eller grannar,  är dopvittnen.
De behöver inte alls vara den anställde drängen eller pigan på gården.

246
adm 45 cum adminitione
admitterad (18)45 med varning

247
Äldre ord L - Ö / SV: Skrift / Skriftad
« skrivet: 2020-07-25, 14:28 »
Det var domstolen som dömde kvinnan, och mannen också om han fälldes, till kyrkoplikt.
Straffet avskaffades inte förrän 1855.


248
Östra Ed (Eds kapell) / SV: Anna Sofia Nilsdotter
« skrivet: 2020-07-24, 20:58 »
Hittar ingen Anna Sofia född i Östra Ryd  i april 1816.
Anna Sofia Nilsdotter som avlider i Västra Ed 1886
står som född i Lofta 18160225.
Västra Ed (H) AI:35 (1881-1886) sid 62
Hur långt bakåt har du följt henne?
Varifrån har du uppgiften att hon föddes i Östra Ryd?

249
Glava / SV: Per Gregersson?
« skrivet: 2020-07-24, 20:12 »
Mantalslängden nämner  en Per Grillsson i Fjäll i början av 1770-talet. 
T ex i Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 (S, T) EIII:44 (1773) Bild 563 / sid 562 (AID: v402763a.b563.s562, NAD: SE/ULA/110403)

250
Hanhals / SV: Fredrika Jacobsdotter
« skrivet: 2020-07-24, 19:55 »
Du har Hanhals by och Storegård som första gård i
Hanhals (N) AI:1 (1772-1782) Bild 9 (AID: v92485.b9, NAD: SE/LLA/13142)

251
Katarina / SV: Läshjälp/ Lysning
« skrivet: 2020-07-24, 19:44 »
Krumhorn hade Lofl. Arfs Collegij tillstånd

252
Hanhals / SV: Fredrika Jacobsdotter
« skrivet: 2020-07-24, 17:52 »
Storegården

253
Karlstads stadsförsamling / SV: Hur gör jag?
« skrivet: 2020-07-24, 16:36 »
Du gör inget fel.
Boken  över obefintliga 1895-1933 är inte digitaliserad än.
Se församlingens arkivförteckning
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+237bcda4-cce2-4d33-8d92-97a802a338cc&s=Balder

254
Västerstad / SV: Sven Olsson 1866
« skrivet: 2020-07-24, 16:15 »
Han finns i AI:33 bland dem som var skrivna i socknen "Utan stadig hemvist".
De är uppförda i slutet av volymen, fjärde uppslaget  efter de paginerade sidorna.

255
Högseröd / SV: Per Olssons inflyttning
« skrivet: 2020-07-24, 16:08 »
Ta en titt på uppslag 103 i Högseröd AI:7.

256
Enl Sveriges Dödbok föddes Stig 19211209 i Ytterlännäs.

257
Överselö / SV: Överselö (D) AI:14 s. 174 och AI:15 s. 174
« skrivet: 2020-07-24, 15:35 »
Undra om det inte står Döfst i vänstermarginalen men att det saknas tecken över ö.258
Östra Kärrstorp / SV: Per Olsson 1871
« skrivet: 2020-07-24, 15:28 »
Höxeröd(Högseröd)

259
Enligt Sveriges Dödbok avled
Johan Helge 19620515 på Bollsta Sågverk, Ytterlännäs
Beda 19750503 i Bollstabruk, Ytterlännäs
Ingrid Olsson 20081112 i Solna
Astrid Eriksson 19390126 på Bollsta Sågverk, Ytterlännäs
Torborg Molander 20070518  i Bollstabruk, Ytterlännäs
Stig Ramstedt 19970604 i Varberg

260
För att se vad kolumnerna står för måste du ju se hela sidan.
Källhänvisningen finns ovanför bilden.
Här är en direktlänk dit:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0014568_00165
Fader är född i Skederid i Stockholms län.
Vid detta tillfälle är han kusk på Bollsta bruk.
Hustru och döttrar står som födda i Ytterlännäs.

261
Ytterlännäs (Y) AIIa:6 (1910-1920)  sid 151

262
Långasjö / SV: Elias Aldo
« skrivet: 2020-07-23, 19:25 »
Han flyttar ingenstans i den längden.
Men i nästa längd, AI:21 sidan 163, står att han flyttade till Jämjö 22/8 1881.

263
Fjälkestad / SV: Fjälkestad
« skrivet: 2020-07-23, 17:19 »
DrängenJöns Persson
är född den 6/1 1795 uti Stoby
kom år 1819 ifrån samma
Flyttar nu till Filkestad
Läser innantill
Dockt. Luth Catheches utantill
Hufvudstycke försvarligt
Athanas. Symb. och Hustaflan samt
Doc. Swebilii Förklaring någorlunda
Förstå Salighetsläran  enfaldigt
Wid Cathechismi-Förhören  tillstädes
Den Heliga Nattwarden  wid sistlidne Michaelitid
Till Lefwernet wälfrägdad
till äktenskapsförbindelse ledig efter pålysning
Waccinerad
Haft Naturl. Koppor
Löpande årets kronoskatt ansv
rar dess förne Husbonde
Attesteras af Sörby den 24 October 1821
Bernt Aulin
hos nämndemannen Chrantz
annot.

264
Hjälmseryd / SV: Hjälmseryd - vigselnotis 1737
« skrivet: 2020-07-23, 15:03 »
Det finns en dräng Nils i Sanden i mantalslängden för 1737.
Han är inte kvar i nästa längd.
Vem vet om det är Nils Olofsson. :)
Jönköpings läns landskontor (F) EIc:50 (1737) Bild 15020 / sid 1914 (AID: v400842.b15020.s1914, NAD: SE/VALA/01971)

265


Hans Petter var ju kronobåtsman, Svart var hans båtsmansnamn.
Lärbro (I) AI:8 (1843-1852) sid 185
Fadern hette Christen Christensson och var kalkugnskarl i Boge.
Othem (I) CI:2 (1778-1845) sid 106

266
Bengt går att följa i mantalslängderna till dess att hans andra hustru står som änka.
Det gör hon i mantalslängden för 1773.
Skaraborgs läns landskontor (R) EIb:150 (1773) Bild 2750 / sid 531 (AID: v401901.b2750.s531, NAD: SE/GLA/12599)

267
Det är ett arvsskifte.
Man hänvisar till hustrun Annika Isaksdotters bouppteckning
av den 20 maj 1755 och nu sker skiftet.
Bengt lever, barnen är Anders, Isak, Beata, Margreta och Annika.
Å  omyndige Isaks vägnar är hans syskonbarn, Johannes Swart närvarande.
Beatas make är Lars Bengtsson, Margaretas man heter Jonas Svensson
och Annikas make Gunnar Andersson.


268
Sjögren / Sjögreen / SV: Löjtnant Johan Sjögren
« skrivet: 2020-07-22, 09:24 »
Om du håller muspekaren över i-knappen vid meritband E5:56, så ser du att det har gammalt nummer 63. :)
Där finns han på uppslag 638.

269
Hyby / SV: Karna Och Sören
« skrivet: 2020-07-21, 23:25 »Karna Persdotter kommer från Perstorp enligt vigselnotisen.
Tittar man i mantalslängden för 1725 bor en Christen Larsson i Perstorp. 
I hushållet finns en dotter Karna.
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/53 (1725
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005502_00036
Karna Christensdotter passar ju inte.
Men går man bakåt i mantalslängderna så visar det sig att före Christen Larsson
fanns det en Per Andersson i Perstorp, t ex i
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/41 (1711:1) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005490_00027
Kanske har han avlidit och änkan gift om sig med Christen? 
Efter lite sök hittar man en passande vigsel 1715-04-20 mellan Christen Larsson och änkan Elna Matsdotter i Perstorp.
Börringe kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13053/C I/1 (1689-1778),
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0064403_00046
I Hyby dopbok hittar man så beviset för att man hittat rätt:
Christen Lars hustru i Perstorp var gudmor till Sörens och Karnas första barn som  föddes 1728-11-03
Hyby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13163/C I/2 (1727-1759), 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065926_00011

Och Per Andersson Snickare i Perstorp hade avlidit i Börringe 1714-02-13 och lagts i sina föräldrars grav
Börringe kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13053/C I/1 (1689-1778),
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0064403_00045

 
 

270
Läshjälp / SV: Hur dog Jacob?
« skrivet: 2020-07-21, 22:23 »
Linda.
Jag menar att du måste tala om i vilken bok du läser det du undrar över och ange årtal och sidnumrering om det finns;  lämna en källhänvisning alltså.
Använder du Riksarkivet kan du hämta hänvisningen till höger på uppslaget du har uppe då blir det
 Bonderups kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13035/C I/2 (1798-1861), bildid: C0064066_00138, sida 254

271
Läshjälp / SV: Hur dog Jacob?
« skrivet: 2020-07-21, 22:04 »
Då får du först tala om var det står. ;)

273
Västmanland / SV: Behöver hjälp med namnet
« skrivet: 2020-07-21, 16:29 »
Ifwar

274
Attesten till Danmark 1855 avsåg  ett arbetsbetyg.
Under tiden Hans  befann sig i Danmark för att arbeta var han fortfarande skriven i Räng.
Den definitiva avflyttningen ägde rum 1861.

275
Yrken G / SV: Gymnast
« skrivet: 2020-07-19, 14:38 »
Det står gymnasist.

276
Aggesjö = Aggarp i Svedala socken.
Där föddes en Hans 21/3 1833.
Han flyttar från Räng  till Danmark och Jylland 1861.
Rängs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13319/A I/10 (1857-1861).
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0068616_00100
Hans sista hemort i Sverige var alltså Räng, det är därför hustrun och  barnen hamnar där.
Så småningom dömdes Rängs socken att ta hand om dem enl  Räng (M) AI:14 (1880-1885) sid 165.
Hustrun vistades där redan 1877, en oäkta dotter föddes i april det året.
Räng (M) CI:4 (1861-1893)  sid 38

277
Hustrun är halt.

278
Ljustorp / SV: Ljustorp, kronobåtsman
« skrivet: 2020-07-18, 22:22 »
misshandling

279
Ljustorp / SV: Ljustorp, kronobåtsman
« skrivet: 2020-07-18, 19:17 »
Erik med far och mor och syskon.
Ljustorp (Y) AI:5 (1841-1849)  sid 93

280
Norra Vånga / SV: Soldat Eric Flygare
« skrivet: 2020-07-18, 19:00 »
Han är där. :)

Bifogar också en länk till generalmönsterrullan 1797.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/463 (1793-1797),
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028444_00529

281
Norra Vånga / SV: Soldat Eric Flygare
« skrivet: 2020-07-18, 17:35 »

282

Sveriges Dödbok

19040803

Ohlsson, Johan Gösta
Kontorist

Vulcanusgatan 3

Död 28/1 1933.

Kyrkobokförd i Gustav Vasa (Stockholms stad, Uppland).

Född 3/8 1904 i Backaryd (Blekinge län, Blekinge).

Ogift man.
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Gustav Vasa, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland)

Födelseförsamling i källan:
Barkaryd (Blekinge län)

Källor:
DB, FL (sida: 1932 o 1207)

Post-ID:
SDB7_10728162

283
Landskrona / SV: Oäkta son
« skrivet: 2020-07-17, 17:12 »
Av dopnotisen framgår att modern inte var skriven i Landskrona utan i Ottarp. Därför hittar du henne inte i några flyttlängder.
Hon kanske hittat en bra barnmorska att vistas hos under förlossningen. T ex.
Var faddrarna kanske släktingar/vänner?

284
Här är hon:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21618937#396518,74409776


Och här med föräldrar och syskon i Räng.
Räng (M) AI:14 (1880-1885)  sid 165

285
Förkortningar / SV: Bouppteckning "brist utan stpl"
« skrivet: 2020-07-16, 20:14 »
Bouppteckningen är på två sidor + några rader på tredje sidan.
Visserligen överstiger skulderna tillgångarna med 94 kr och 7 öre, men ordet brist står ingenstans vad jag kan se.
Rådhusrätten-Magistraten i Visby stad (I) A2C:8 (1943) Bild 4670 (AID: v433382.b4670, NAD: SE/ViLA/20252)


Nu trillade polletten ner. Det är i volymens början du hittat förkortningen.
Stpl = stämpel. Här fanns en brist, då skulle ingen stämpelskatt betalas.
Rådhusrätten-Magistraten i Visby stad (I) A2C:8 (1943) Bild 240 (AID: v433382.b240, NAD: SE/ViLA/20252)

286
Kanske denne Nils Larsson Heggman vid Ås kompani,  Älvsborgs regemente.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/501 (1777),
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028482_00210

287
Getinge / SV: Dombok?
« skrivet: 2020-07-16, 17:42 »
Du har svaret några rader upp i samma spalt.
Halländingen 1903-07-17

288
Falun / SV: Släkten Tornberg
« skrivet: 2020-07-16, 16:12 »
Stora Kopparberg (W) AIb:19 (1888-1897)  sid 181
Falu Kristine (W) AIIa:10 (1910-1922)  sid 2125

289
Falun / SV: Släkten Tornberg
« skrivet: 2020-07-16, 16:10 »
Sveriges Dödbok.

18481107

Tornberg, Anders Gustaf

69:5-6

Död 4/8 1916.

Kyrkobokförd i Falu Kristine (Kopparbergs län, Dalarna).

Född 7/11 1848 i Leksand (Kopparbergs län, Dalarna).

Änkling (14/7 1895).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Falu Kristine, Faluns kn (Dalarnas län, Dalarna)

Födelseförsamling i källan:
Leksand (Kopparbergs län)

Källor:
DB, FS, SvBef1900

Post-ID:
SDB7_07708774

290
Tölö / SV: Tölö (N) AIIa:1 (1896-1922) Bild 2950 / sid 283
« skrivet: 2020-07-15, 17:34 »
Inga luckor. :)
AD har bara digitaliserat enstaka år.
Alla domböcker  finns i original på Landsarkivet i Lund.
Du kan får den du vill digitaliserad av AD mot en avgift.

291
Ja, rullorna är vanligtvis uppbyggda så med
Föregående  mönstrings annotationer och
Nuvarande mönstrings annotationer.

292
För tydlighetens skull:
det är Mårten Sandberg som är liderlig osv
och Pål Holmberg som approberas.

293
Sandberg kasserad 1737.
I stället strax d 24 septr
samma år uppvist
Anders Kållenberg, som
brutit främsta fingren
af på högra handen, och
derföre fått interims-
afskied d 14 Januarij
1742. Och åter i deß
ställe d 21 Martii an-

skaffat
Påhl Hansson Holmberg294
Tölö / SV: Tölö (N) AIIa:1 (1896-1922) Bild 2950 / sid 283
« skrivet: 2020-07-15, 13:48 »
Signe Botilda har tydligen missats och inte förts in i födelseboken.
Det lades upp en ny volym i början av 1895, det var kanske därför.
Emeli Pomelia har förts in i fel familj när hon kom från Frillesås 1912.
Hon skulle till annexförsamlingen Lindome.
Hon är ju också struken utan  kommentar.
Barnamordet dömdes vid Fjäre häradsrätt.
Då gäller det att hitta när mordet  kan kan skett.
Det finns inga  noteringar om det i  församlingsboken
i de församlingar Alma bodde mellan 1912 och 1917.

295
Befallningsmannen Hans Skiärping Håkanssons testamente af d
21 Martij 1684, hwaruthinnan han skänker och gifwer sin Kära hustru Mar
gareta Johansdr all den qwarlåtenskapen som efter hans död kan finnas, blef
till större Säkerhet efter begäran inprotocolleratt.

296
Fränninge / SV: Fränninge-makar
« skrivet: 2020-07-15, 09:51 »
Enligt ADs vigselregister vigdes paret i Fränninge 1811-04-01.
Båda från Fränninge.
Det finns en bouppteckning efter Ingar i
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:47 (1831) Bild 650 / sid 19 (AID: v157679.b650.s19, NAD: SE/LLA/10016)
Barnen var Per 19, Nils 8, Ola 5, Anna 17 och Hanna 13 år gamla.

297
Hörby / SV: Cecilia Nilsson från ?
« skrivet: 2020-07-14, 21:19 »
"Norrtou i Hörby församling"
Fast jag skulle hellre vilja placera Norrto i Lyby församling. :)

298
Mer än en person med samma namn:
Maria Christina Bergman som avled 11 maj 1785 var 1/2 år gammal  när hon dog
och dotter till Abraham Bergman i Rolfstjärn.
Tydje (P) C:3 (1769-1825) Bild 26 / sid 43

299
Fryksände / SV: Olof Persson Mille´n
« skrivet: 2020-07-14, 17:00 »
Nja, det var nu inte barnet som blir absolverat  utan modern. Datum var  6/7 1884.
Absolutionen avsåg inte barnafödandet i sig, som inte var någon synd, 
däremot  handlingen  att utan att vara gift ha gjort sådant som det blev barn av.
Vilket barnet ju var ett bevis för.

300

Ser ingen "madame" på uppslaget.
Vilket barn   gäller det?
Tänker du kanske på "Modrens Nampn..." som står i varje notis?

301
Ekshärad / SV: Lars Persson född 1856
« skrivet: 2020-07-14, 13:16 »
Enligt BiS hos AD bor Lars och Maria i Ekshärad "hela tiden" och barnen anges födda där.
Se t ex: Ekshärad (S) AIIa:3 (1900-1907)  sid 907

302
Bouppteckningen är efter Anders Jonssons i Ranagården i Rävike hustru Karin Nilsdotter.
Arvingar var sönerna Johannes 13 år och Magnus 4 år.
Å de omyndigas vägnar var morbrodern Nils Heggman i Ubbås närvarande.

303
Enligt vigselnotisen från 1737 bodde Simon i  Åhus färja.
Åhus (L) CI:2 (1724-1747)  sid 172

304
Döttrarna var Else på 9de året och Bolla på 7de året.
Barnens förmyndare, den  avlidnes syskonbarn bröderna Simon och Jöns Svensson, från Träne socken och Venestad by,  var kallade men hade inte inte infunnit sig.
Änkans bröder Bengt och Anders Månsson undertecknade bouppteckningen.

305
Det är samma kvinna.
Se Sköldinge (D) AI:18 (1871-1875) Bild 219 / sid 198a

306
Högby / SV: Fredrik Andersson med hustru
« skrivet: 2020-07-12, 20:25 »
Jaha, det framgick inte av frågan.
Följer du Fredrik och Kajsa bakåt så ser du att hennes födelseår ändras till 1807.
Högby (H) AI:3 (1817-1826)  sid 176
Det året föddes en passande Kajsa i Kristdala.
Kristdala (H) C:3 (1792-1810)  sid 125

307
Högby / SV: Fredrik Andersson med hustru
« skrivet: 2020-07-12, 19:24 »
Han född i Högby, hon i Kristdala enligt
Högby (H) AI:13 (1881-1894)  sid 491

308
Högsby / SV: Saknar föräldrar
« skrivet: 2020-07-12, 17:40 »


Stina Lisa har samma "efternamn", sitt fadersnamn, livet ut, gift eller ogift. Hon byter inte till makens namn.
Jonsdotter i Per Viktors födelsenotis bör vara en felskrivning, hon kallas Samuelsdotter på de andra ställena jag hittar henne.
 I Hedda Kristinas dopnotis står att föräldrarna bor Mjösebo, men jag hittar dem inte där.
Högsby (H) CI:5 sid 445
Däremot finns de i Kolserum när Per Viktor föds.
Där har Stina Lisa ett annat födelseår och -datum.
Högsby (H) AI:12 (1848-1854) sid 53
Vid lysningen är  Stina Lisa piga  i Huseby i Högsby.
Högsby (H) HV:3 (1845-1860) Bild 2720
Högsby (H) AI:11 (1848-1854) sid 169
Högsby (H) AI:9 (1839-1848)  sid 217
Hon kan ju har kommit från en annan socken.

309
Här finns beskrivningar av hur både enskild och uppenbar skrift gick till.
https://forum.rotter.se/index.php?topic=132465

311
Johannes har snattat för 1 Rd 32 öres värde. Det är första gången han fälls för sådant brott.
Han ska böta hälften av det stulnas värde  och undergå enskild skrift i Varola kyrka.
Kan han inte betala böterna får han i stället sitta tre dagar i fängelse.
Maja Greta har stulit en gång tidigare. Hennes straff blir att böta fyra gånger det stulnas värde
och undergå uppenbar kyrkoplikt  i Varola kyrka.
Om hon inte kan betala böterna omvandlas straffet till sju dagars fängelse vid vatten och bröd å Kronans häkte.

312
Stengårdshult / SV: Karin Hierpe
« skrivet: 2020-07-12, 10:19 »
Axel Hierpe avliden 1766 enligt
Stengårdshult (F) AI:1 (1749-1773)  sid 113
Se även:
http://soldat.elektronikhuset.it/dbrecord.sv.aspx?id=267283#tabs-1
Var hittar du uppgiften om fattighuset?

313
Malmö / SV: Anställningslistor
« skrivet: 2020-07-12, 10:03 »

314
Sövestad / SV: Läs hjälp giftemål
« skrivet: 2020-07-11, 22:06 »
Denne skribents g, h och y ser olika ut även  utan tecken. :)

315
Sannolikheten är 100 %.
Det fanns bara en Per/Petter Knutsson i Bäckatorp(Bäcken) i Könarp.
Det bekräftas också av mantalslängderna liksom att hustrun Petronella är änka i längden för 1819.
Mantalslängder 1642-1820 Hallands län 1669-1820 (N) 115 (1818) Bild 1800 / sid 191 (AID: v897586.b1800.s191, NAD: SE/RA/5520313)
Mantalslängder 1642-1820 Hallands län 1669-1820 (N) 117 (1819) Bild 2860 / sid 278 (AID: v897588.b2860.s278, NAD: SE/RA/5520313)

Årtal och  åldersuppgifter får  tas med en nypa salt, de kan skilja sig åt från bok till bok.
Sådant var mycket vanligt.

Bouppteckningens  datum 19 mars i stället för dödbokens 18 mars
får också räknas till sådant som kan inträffa.
De efterlevande kom kanske mindes  precis vilket datum han avled.316
Sövestad / SV: Läs hjälp giftemål
« skrivet: 2020-07-11, 14:09 »
...här (i) Byen
Jämför med andra h på sidan.
Sövestad (M) CI:4 (1792-1827)  sid 310

317
Häradsskrivare / SV: MTL Högseröd 1781
« skrivet: 2020-07-11, 10:09 »
Förkortningen är ihs (inhyses).
Arbetsexemplaret som användes vid mantalsskrivningen renskrevs i tre exemplar
varav ett gick till Kammarkollegiet, ett till Landskontoret och ett till häradsskrivaren.
Både Ola och Kirsti som står före honom var inhyses, kanske tyckte skrivaren
att det räckte att  skriva ut  det en gång eller så missade han den lilla detaljen.

318
Rättvik (W) AI:11c (1837-1846)  sid 48

319
Torslunda / SV: Hitta okänd far
« skrivet: 2020-07-10, 18:13 »
Rekommenderar boken "Fader okänd" av Elisabeth Reuterswärd.
Där finns många tips.


320
Högsby / SV: Saknar föräldrar
« skrivet: 2020-07-10, 17:59 »
Du har hittat rätt föräldrar. :)
Men faderns datum stämmer inte.
Se Högsby (H) AI:18 (1861-1870) sid 975
och Högsby (H) CI:4 (1780-1832)  sid 387

321
Östra Klagstorp / SV: Per Persson
« skrivet: 2020-07-10, 17:19 »
Var har du tidigast hittat Per Persson i någon husförhörslängd?
Följer man  honom bakåt finns han med föräldrar och syskon i
Gylle (M) AI:4 (1838-1842)  sid 52

322
Sven Persson och Kierstina Bengtsdotter i Sönnarslöv fick en son Bengt 31/12 1784.
Han kan väl passa. :)
Västra Sönnarslöv (L) CI:1 (1720-1791)  sid 139

323
Åhus / SV: Läshjälp boupp
« skrivet: 2020-07-09, 22:15 »
Bouppteckning efter landbonden Pär Simonsson på nr 3 Hernesta
som var barnlös men som lämnat efter sig
änkan Kjerstina Åkesdotter
brodern avskedade salpetersjudaren Måns Simonsson
brodern husmannen Erland Simonsson i Yngsjö
brodern avlidne landbonden Simon Simonssons sterbhus i Hernesta
Måns och Erland var närvarande å egna och å avlidne broderns sterbhus vägnar.

Bland gravationerna nämns fädernearv till dottern Karna efter änkans förste man
Jöns Mårtensson enligt skifte 14 mars 1781.
Sidan 4840 är två testamenten (med modern stavning):
Härigenom och med berått mod, fri vilja och sunt förnuft förordar undertecknade äkta makar
att vi är överenskomna med mina bröder om vad arv de skola hava efter min död,
så är det 10 daler riksgälds mynt till vardera och en bikupa till vardera och tillika
ingår  Broder kista med alla dess gångkläder, vilket försäkras med
egenhändiga underskrifter uti närvarande tillkallade vittnens närvaro,
som skedde i Hernesta d 27 december 1805 Per Simonsson Kjerstina Åkasdotter.
Såsom tillkallade vittnen underskriva Per Trullsson Fajer Bonasson.
Härigenom och med berått mod, fri vilja och sunt förnuft förordar
undertecknade äkta makar giva till vår dotter Karna kakelugnen i stugan,
brännvinspannna med dess tillhör, tillika järnaxlavagnen och ett par av våra
 bästa hästar samt ett par nya läder selar med töm och grimma,
 likaledes 1 kviga och 2 får. Dessa ovannämnda varor skall Karna
hava utom någon lott mot vår andra barn efter bägges vår död,
vilket försäkras med egenhändiga underskrifter....


Simons änka nämns  som närvarande när testamentena lästes upp och godkändes av arvingarna.
På sidan 4850 finns en anmärkning att Simon inte hade avlidit då Per avled
(men väl före denna bouppteckning) så egentligen var det Simon som ärvde sin bror.

324
Husby / SV: Försöker hitta Lisa Andersdotter och Erik Hansson
« skrivet: 2020-07-08, 18:01 »
Du hittar familjen i Torsåker (X) AI:17b (1837-1841) sid 69.

325
Linneryd / SV: Linneryd (G) AI:1 (1692-1751) Bild 101 / sid 187
« skrivet: 2020-07-07, 16:13 »
denne stå i Norra torpa
stoln antecknad

326
Vissefjärda / SV: Mattis Hindricsson i Kammarbo
« skrivet: 2020-07-07, 15:48 »
Hendrich Olofsson i Thorsiö, borttagen i 2 år, fel på förståndet
har icke warit till den Hel Nattwarden på 7 à 8 år    59
(år)

327
Många kvinnor födde sitt barn på Den Kongelige Fødselsstiftelse
där de kunde vara anonyma.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5
Sök via Amt = København - Arkiv = Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Efter 1910 söker du i  Rigshospitalets Præsteembede.
Du kan också kanske ha nytta av https://www.danishfamilysearch.dk

328
Uppsala (domkyrkoförsamling) / SV: Yrke / titel?
« skrivet: 2020-07-07, 10:35 »
KronoBrän-
nerij Dräng

329
Gylle / SV: Gylle All:3 s.123
« skrivet: 2020-07-06, 21:47 »
Gylle AII:2 sidan 123 är det.
Han flyttar till Bjellerup (Bjällerup).

330
Oppmanna / SV: hjälp med att tyda skrift
« skrivet: 2020-07-06, 14:42 »
Olu dotter i Sby  född 22 döpte 24 september
fader Christoffer Fischer mur- Gesäll
moder Agnis Lars dotter. Introd 29 october
faddrar Nils Jönßon Nemndeman i Söndraby
Tue Nilßon Rusthålls Åbo
Susc. Kirstin Larsdot. Åb. Sven Åkeß hustru
Bengta Lars dotter och
Ingar Larsdotter, Pigor, alla i Sby

331
Fjälkinge / SV: hjälp
« skrivet: 2020-07-06, 14:21 »

Det  är fler som har letat efter honom. Se tidigare diskussion här:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=16946.0

332
Simris / SV: Mårten Olsson sockenskräddare
« skrivet: 2020-07-06, 12:04 »
Om du kollar  Mårtens syskon som du fick av Gunilla i  en annan tråd
så ser du att samtliga föddes i Viarp.
Det går nog att  gå vidare, men då måste man arbeta med det.
Fundera, lägga pussel med uppgifter, kort sagt vara lite detektiv.
Vilka var faddrarna till Olas och Karnas barn?
De kan ge ledtrådar.
Finns det bouppteckningar?
De kan ge viktiga upplysningar om släktingar.


333
Torslunda / SV: Tyda anteckning
« skrivet: 2020-07-06, 11:39 »
Bibel betyder att personen/familjen i fråga äger en Bibel.
Det står kanske  "bor på Björnhofda Nr 3" under strecket.
En bild är bra men blir ännu bättre med  en hänvisning till källan och sidan.
Då kan man själv läsa och förstora om det behövs utan att leta.
Torslunda AI:4 1830-1837 har 332 uppslag... ;)

334
Halmstad / SV: Bengt Jeppssons anor
« skrivet: 2020-07-05, 21:12 »
Dopnotiserna i Halmstad CI:3 är uppställda i kronologisk ordning med födelseplatsen som rubrik.
Bengt finns på uppslag  45 höger sida nummer  2 uppifrån.
Halmstads kyrkoarkiv (Skåne), Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13137/C I/3 (1783-1861),
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065641_00030

335
Torslunda / SV: Bouppteckning
« skrivet: 2020-07-05, 17:07 »Ingifwen wid Laga Sommar Tinget med Ölands Södra Mot
på Färjestaden den 23 Juni år 1822


(med förrättningsmannens egen stavning):

År 1822 den 14 lulii infunno sig undertecknade
efter Kallelse af  Enkan Elin Andersdotter i björnhofda att
förrätta lagga Boupteckning efter dess afledne man
hemmans brukaren Erik Zarkariesson som med döden af-
led den 21 april och lemnade efter sig dotten Cattrina
39 å dottren Len a30 å dottern Maria 28 å sonen Zacris 26 å.
hemmans brukaren Anders Jansson war narwarande for
att bewaka de omyndigas Rätt samdt även wiste ett
Tästämänte som fioljer

AD Ölands södra mots häradsrätt (H) FII:48 (1822) Bild 96 / sid 79 (AID: v79168.b96.s79, NAD: SE/VALA/01649)
RA Ölands södra mots häradsrätts arkiv, Bouppteckningar och arvskiften, SE/VALA/01649/F II/48 (1822), bildid: C0112323_00090

336
Hjärtum / SV: Hjärtum A11a 8 (1928-1935) Sid;58
« skrivet: 2020-07-05, 16:22 »
Föd. orten rättad i enl. m. uppg. fr. p. ä. i Ringarum
av den 3/5 1935

337
Carl Johans oäkta dotter Carolina, född 27/12 1862 i Södra Sandsjö.
Södra Sandsjö (G) C:5 (1861-1870)  sid 53

339
Asmundtorp / SV: Rönneberga gård och efternamnet Rönnberg
« skrivet: 2020-07-04, 20:42 »
Piga talar om att Elna  var en ogift kvinna.
Vilket givetvis inte hindrar att hon  arbetade som piga.
Elna står som inhyses på Kringelstad 4 åren kring 1871.
Ottarp (M) AI:12 (1867-1877)  sid 185

340
Asmundtorp / SV: Rönneberga gård och efternamnet Rönnberg
« skrivet: 2020-07-04, 19:30 »
Bengt födde sju år före Martin Bernhard.
Det behövs fler bevis för att Bengt  var son till Måns Rönnberg.
Barn hade sällan något efternamn förrän de konfirmerades och räknades som vuxna.
Bengt Rönnberg inget undantag, han kallas så i konfirmationslängden i
Ottarp (M) AI:17 (1886-1895) sid 120
Det var dock  inte ovanligt att barn  använde styvfaderns efternamn. 

341
Asmundtorp / SV: Rönneberga gård och efternamnet Rönnberg
« skrivet: 2020-07-04, 17:24 »
Bengt har inget fadersnamn eller efternamn förrän i husförhörslängden som börjar 1896.
Då kallas han Bengt Rönnberg, utan något fadersnamn.
Ottarp (M) AI:12 (1867-1877)  sid 77
Ottarp (M) AI:14 (1878-1885)  sid 86
Ottarp (M) AI:16 (1886-1895)  sid 94

Han står hela tiden som hustruns oäkta son.
Födelseboken ger ingen upplysning om fadern.
Ottarp (M) CI:6 (1861-1894) uppslag  88
Vet du att  fadern var Måns Rönnberg?


 
Enligt  t ex Asmundtorp (M) AI:14 (1850-1855) sid 17 var  Magnus Månsson född i Landskrona 1813-07-05
Där finns han också som son  till båtkarlen Måns Nilsson och Hanna Jönsdotter.
Landskrona stadsförsamling (M) CI:7 (1813-1834) sid 9
Sonen Måns blir smedlärling och flyttar några gånger fram och tillbaka till Köpenhamn.
Asmundtorp (M) AI:17 (1862-1868) sid 24
Det är när han återkommer från  Köpenhamn  1874 som han skrivs in med namnet Rönnberg.
Asmundtorp (M) B:4 (1870-1890)  inflyttning 17/12 1874, nr 111.
Asmundtorp (M) AI:18 (1869-1874) sid 26

342
Stockaryd / SV: Anders Åkerhult & Susanna Lindström
« skrivet: 2020-07-04, 17:03 »
Nej, men det var nära.  :)
Vänstersidan, sidan 24 ska det vara.
Billinge CI:3 sidan 24

343
Titta längst ner på sid 219 och överst på sid 220.
Leaby häradsrätt (R) FII:3 (1768-1771) Bild 134 / sid 219 (AID: v143909.b134.s219, NAD: SE/GLA/11040)

344
Jonas Sandberg lämnade sju barn efter sig
sonen Anders Sandberg handelsdräng och rusthållare "som nu vistas i Skåneland"
sonen Sven Jonsson på Storegård Sandum
dottern hustru Brigita Jonsdotter på ett torp under Lillegård, Möne
dottern Ingrid Jonsdotter i Lillegård, Möne
å dessa döttrars vägnar var Ingrids make Anders Gabrielsson närvarande
dottern Mali Jonsdotter i Storegård  Sandum
å hennes vägnar var maken Johan Gabrielsson närvarande
dottern Karin Jonsdotter i Västergården Sandum
å hennes vägnar var maken Gunnar Andersson närvarande
dottern Merta 20 år
å hennes vägnar var farbrodern rusthållare Per Larsson i Storegård Sandum närvarande

345
Vätö / SV: ;atts Mattsson - lantvärnist
« skrivet: 2020-07-04, 12:15 »
Sonen var kanske en av de många  unga män utskrivna  till lantvärnet som avled av sjukdom långt hemifrån.
http://www.hhogman.se/bevaringen.htm

346
Led.se bet (Ledighet se betyget)
1864 af Konga HR (Häradsrätt)
dömd för lägersmål, absolv.(erad)

347
Stensele är moderförsamling i Stensele och Tärna pastorat.
Många gånger anges pastoratet som födelseort.
Enligt födelsenotisen bodde föräldrarna i Tärnafors när Anders August föddes.
De ser ut att ha flyttat till Vallnäs ca 1857.
Familjen finns i Stensele (AC) AI:5 (1855-1863)  sid 100
Databasernas uppgifter  om  Stensele härrör från husförhörslängderna där det står Stensele som födelseort.
Se t ex Vilhelmina (AC) AIa:8a (1867-1876)  sid 195

348
Högsby / SV: Vilka är föräldrarna?
« skrivet: 2020-07-03, 19:45 »
Du har Peter Viktor med föräldrar och syskon i
Högsby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00160/A I/14 (1854-1860)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0027462_00296

Samtliga födda i Högsby enligt den sidan.

349
Billinge / SV: Billinge (M) AI:4 (1793-1801) Bild: 16
« skrivet: 2020-07-03, 17:20 »
Sißella

350
Simris / SV: Mårten Olsson sockenskräddare
« skrivet: 2020-07-02, 22:07 »
John.
De födelseår  du har på Olof och Karna är ju fel.
Varifrån har du dem?
Olof och Karna vigdes  i Simris 23 oktober 1768.
Simris (L) CI:2 (1762-1816) Bild 93 / sid 87 (AID: v101078.b93.s87, NAD: SE/LLA/13335)
1811 står Ola som änkling  född 1744 i
Simris (L) AI:1 (1811-1813) Bild 18 / sid 13 (AID: v101060.b18.s13, NAD: SE/LLA/13335)
Han föddes i Viarp 6 juni 1744.
Simris (L) CI:1 (1689-1761) Bild 65 (AID: v101077.b65, NAD: SE/LLA/13335)

351
Getinge / SV: skulle vilja ha hjälp med tolkning av en text
« skrivet: 2020-07-02, 21:19 »
Åhr 1782 den 28 december blef af undertecknad uppå änkan beskjedeliga och Dygdesamma hustrun anna Svensdotters begjäran förättadt bouppteckning öfwer qvarlåtne ägendomen efter dess med döden den 20 sistlidne november aflidne man åboen Pär Bengtsson på ¼ dels krono indelningshemmanet No 1 skjepparp å harplinge socken som utan barn eller bröst arfingar aflidit, å änkans wägnar var härvid till städes gårdboen anders Persson i skjepparp och upviste änkan vid denna förrättnings början att af dess nu aflidne man är ärhållit testamente daterat 18 de Marti 1767 på att dess å boet  sammanhafda lösöre ägandes med hwilket testamente wid halmstads härads wällofliga  tingsrätt lagfunnit är  år 1767, samt efter gifwarens död de 26 nov 1782 och sedan till wärderingsmän sig härvid infunnit nämndemännen   Wählförståndige Anders Nilsson i skäpparp och Thomas Hansson i skintaby företogs ägendomens upptecknande  som fölljer

352
Simris / SV: Mårten Olsson sockenskräddare
« skrivet: 2020-07-02, 20:05 »
I mantalslängderna hittar man sockenskräddaren Ola Hindricksson  i ett gathus  i Viarp.
Inhyst i samma hus är en  Hindrick Olsson. Se t ex 1764 och 1774.
Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 (L) EIII:22 (1764) Bild 260 / sid 17 (AID: v98721a.b260.s17, NAD: SE/LLA/108941)
Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 (L) EIII:60 (1774) Bild 290 / sid 23 (AID: v98760a.b290.s23, NAD: SE/LLA/108941)

Går man bakåt åter lite till hittar man sockenskräddaren Hindrick Olsson med son Ola i samma hus. Se t ex
Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 (L) EIII:18 (1760) Bild 290 / sid 42 (AID: v98717a.b290.s42, NAD: SE/LLA/108941)
 Kanske något att följa upp.

353
Kronprinsens husarregemente / SV: Hindrich Gustaf Bohman
« skrivet: 2020-07-02, 19:48 »
Hindrich Gustaf Bohman har även diskuterats här
https://forum.rotter.se/index.php?topic=168355.msg1546115#msg1546115

354
Södra Åby / SV: vad hände den 24/9?
« skrivet: 2020-07-02, 10:19 »

Torsdags Natt som var den 24 September blef ett Littet
(pige)barn födt i Nårra Åby, fredags natt blef ock ett littet
...Barn föds och genast dödt i moder lifwt, fadren war
danneman Södre Jöns Pehrsson i N Åby, modren
Kerstina Erichsdotter, dett förra barnet som då
wardt med lifwet fick dop och blef christnadt d 17 p
Trinitatis i S Åby kiörka och Nampn gifwet
Boel, hustrun son bar barnet war Ädela
Staffans, faddrarna woro wästre Lars Jöns i N Åby
...Andersson ibidem, östre Ohla Larsson, Erich i  (Stäfvie)
Bengta Lars Jöns, Ellna Lars Anders i Stora Isie, Mar(na)
(Jep) Pehrs i N Åby. Dett andra barnet blef samma (dag)
begrafwet som wardt dödt i moderlifwet.

355
Stora Åby / SV: Text i HFL
« skrivet: 2020-07-01, 19:32 »
Vistas i Elfvasta i Strå Socken
och har tjenst der

356
Fränninge / SV: Fam. Ingemansson - Persdotter
« skrivet: 2020-07-01, 18:21 »

Gathuset i Säljeröd  där husman Per Ingemansson bodde som ogift beboddes av Per Hansson med hustru och dotter Boel.
Mantalslängden för 1799 nämner Per I ogift, dotter Boel…inhyst Per Hansson.
Sätter en guldpeng på att Per H är Boels far. Särskilt som det står i Per Hs bouppteckning att  Per I är hans svärson.
Häradsskrivaren i Frosta och Färs fögderi (M) HIb:44 (1797) Bild 2110 (AID: v367493.b2110, NAD: SE/LLA/10907)
Häradsskrivaren i Frosta och Färs fögderi (M) HIb:45 (1798) Bild 5270 (AID: v347067.b5270, NAD: SE/LLA/10907)
Malmöhus läns landskontor (del 1) (M) EIII:51 (1799) Bild 8760 / sid 873 (AID: v219235.b8760.s873, NAD: SE/LLA/10899-1)
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:21 (1799) Bild 392 / sid 86 (AID: v157653.b392.s86, NAD: SE/LLA/10016)

357
Födelseboken 1895 - 1972 är inte digitaliserad.
I SCB-utdraget står i alla fall fader okänd.
Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/1400 (1904)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0030642_00194
Dopsedeln säger samma sak.
Tävelsås (G) BII:1 (1892-1926) Bild 54 (AD)
Det kan ha gjorts tillägg i dopboken,  kontakta Landsarkivet i Vadstena och fråga.
Har du kontrollerat i församlingsböckerna om där finns någon anteckning?

358
Borde vara förkortning av benämnd.

359
Vollsjö / SV: Pregestad?
« skrivet: 2020-06-30, 17:44 »
Prekestads hus
Prekestad

Orten är mycket riktigt Pregestad.
I mantalslängden för  1805, daterad okt 1804  nämns bara ett barn, sonen Per 2 år.
Malmöhus läns landskontor (del 1) (M) EIII:57 (1805) Bild 676 / sid 667 (AID: v199893.b676.s667, NAD: SE/LLA/10899-1)


360
D 24 Test.efter Marin Christophersdotter i Namne
93 år gammal  hör kanske till henne, hur som helst gäller det en kvinna som dött.

361
Överkalix / SV: Hjälp med bouppteckning från 1793
« skrivet: 2020-06-29, 19:02 »
Varför inte bodelning?

362
Och det är rätt Sara. :)
Bouppteckning efter fadern  Per Persson  1813-09-07  i
Norrvidinge häradsrätts arkiv, Bouppteckningar och arvskiften., SE/VALA/01571/F II/15 (1812-1815), bildid: C0112529_00342

363
Det finns en Sara Persdotter född 1769 -05-12 i Söraby.
Söraby (G) C:1b (1693-1791)  sid 277

364
Stora Åby / SV: Catharina född 1763 med far som heter Håkan?
« skrivet: 2020-06-29, 16:16 »
Denna Catharina Agata var dotter till häradshövding
herr Gabriel Torpadius och Margareta Elisabeth Reutersvärd.

365
Överkalix / SV: Hjälp med bouppteckning från 1793
« skrivet: 2020-06-29, 16:09 »
I  bouppteckningen från 1791-11-30 är Jöns Eliasson ju ännu i livet.
Man ska "uppteckna och wärdera then lösa Ägendom han nu sina barn
till arf och delning öfwerlämna wille...
"

367
Det står Stockholm.
Och i husförhörslängden står att han skulle till Andra livgardet.
Norrvidinge (M) AI:15 (1871-1876)  sid 236

368
Språk, ord och namn / SV: Sandtag
« skrivet: 2020-06-28, 20:18 »
Det fanns faktiskt ett sandtag i Reslöv utmärkt på enskifteskartan från 1806.
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/s/document/lms2_L157-4:4_4c4d535f4c3135372d343a34.bundle.djvu
Man kan tänka sig att Nils och hans grannar, som ju bodde i gathus,
bodde på en allmänning i anslutning till sandtaget.

369
Överkalix / SV: Läshjälp.
« skrivet: 2020-06-28, 17:35 »
Soldaten heter Ståhl.
I vigselnotisen tolkar jag det som att bruden är  Sold. Ståhls systerd(otter) i Brånna.

370
Söraby / SV: Petter Persson dog av vad?
« skrivet: 2020-06-28, 17:16 »
Fistel

371
Dca Oculi Bapt. Hanses dotter N. Kierstin i Nättlary; hust
Enk Anna i Biörsmåhla bar henne. Wittnen
Måns Åkesson i Skiärfwaboda, Pär Olsson i Stenjöhl,
hust Maria Pärses i Stubbelycke.

Dominica Oculi inföll 8 mars 1724.

372
Jodå, både sandtaget, Nils och Bengta finns i AI:3.
Norra Reslövs Sandtag är rubriken längst ner  till vänster på uppslaget och paret finns en bit ner på höger sida.
Reslövs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13309/A I/3 (1814-1820), bildid: C0068515_00183

373
Källor och arkiv / SV: Död i Gustav III:a krig
« skrivet: 2020-06-28, 13:24 »
Husförhörslängden omfattar 1785 -1794. Det står inte när noteringen ”död i Finland” skrevs.
Mantalslängden för 1794 var färdig hösten 1793, andra längder i samma volym är daterade i november 1793.
Petter bör då  ha avlidit tidigast  vid årsskiftet 1793/94.
Då var kriget över och vargeringskarlar inte aktuella.
Petter kallas  inte vargeringskarl mer än i längden 1790.
Han betalar ingen mantalspeng, därför har han ingen ”pinne” i kolumnen för män.
Så småningom  betalar varken han eller hustrun mantalspeng och det förklaras med att de är utfattiga.
Om han dog i Finland begravdes han där och inte i hemorten.

374
Norra Råda / SV: Göran Aldrin släkt
« skrivet: 2020-06-27, 22:45 »
Fryksände (S) AI:22 (1851-1855) Bild 415 / sid 897 (AID: v10919.b415.s897, NAD: SE/VA/13131)

375
Källor och arkiv / SV: Död i Gustav III:a krig
« skrivet: 2020-06-27, 22:21 »
I mantalslängden för 1790 står Petter  Granberg som W.g.k. dvs Wargeringskarl.
Men han avled inte i Gustav III krig, Petter var i livet ännu 1794.
Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Landskontoret 1626-1957 (W) EIIIa:7 (1790) Bild 3090 / sid 511 (AID: v401739a.b3090.s511, NAD: SE/ULA/1290311)
Häradsskrivaren i Västerbergslags fögderi I (W) Vol:2 (1791-1799) Bild 1710 / sid 13 (AID: v366273.b1710.s13, NAD: SE/ULA/104601)

376
Malmö Sankt Petri / SV: Vilket yrke?
« skrivet: 2020-06-26, 10:01 »
Fabriqus-Karlen
Fabriksarbetare skulle vi säga i dag.


377
Stora Malm / SV: Erik Persson f.1792-07-14
« skrivet: 2020-06-25, 21:44 »
Porten är inte nödvändigtvis födelseort. Kolumnen har rubrik "Kom ifrån".
Per Eriksson  kom från Simonstorp till Porten  1787.
Stora Malm (D) AI:8b (1788-1797)/ sid 89
Både Björkvik och Simonstorp är församlingar nära Stora Malm.

378
I rullan för  1774 står att han var 28 år och  tjänat 3 år.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/539 (1770-1774), bildid: A0028522_00365
1781 - 35 år tjänat 10 år
1785 - 39/14
1788 - 42/17
1791 - 45/20
1795 - 49/24

379
Vissefjärda / SV: Mattis Hindricsson i Kammarbo
« skrivet: 2020-06-23, 19:52 »
Mantalslängden för 1808 är underskriven 26 o 27 oktober 1807.
I häradsskrivarens exemplar har "änka" skrivits till med annan penna.
Då skulle Mattis avlidit senast hösten 1807 när underlaget för längden redan var färdigt.
Häradsskrivaren i Södra Möre härads fögderi (H) FIaa:30 (1808) Bild 910 (AID: v298417.b910, NAD: SE/VALA/02549)

380
Hjulsmed dotter.
Tydligen styvfaderns yrke.
Det står nog så, otydligt, i 
Sura (U) AIa:12b (1866-1876) Bild 61 / sid 221

381
Lundberg / SV: Eva Lundberg f 1790 i Ullerud?
« skrivet: 2020-06-22, 22:35 »
Anders och Eva Katharina Lundberg vigdes i Köla  9 augusti 1818.
Köla (S) EI:1 (1750-1861) sid 165
Eva  var då piga på Adolfsfors.
Köla (S) AI:20 (1817-1821) sid 185
Köla (S) AI:19 (1811-1817) sid 171

Hon kom till Adolfsfors från Köla  prästgård  1815.
Köla (S) AI:19 (1811-1817) sid 182
Där har hon en annan födelseort.
Inflyttad  från Ny 1814.
Du kanske kan gå vidare bakåt därifrån.

382
Tingsås / SV: Otto Israelsson
« skrivet: 2020-06-20, 13:26 »
Enligt attest till Malmö Centralfängelse:
Föräldrarna bodde under Mårdslycke i Tingsås och därefter  i Hovmantorp.
Malmö centralfängelse (M) DIIIb:1 (1847-1851) Bild 3070 / sid 304 (AID: v218876.b3070.s304, NAD: SE/LLA/10271)


Hittade dem i
Linneryd (G) AI:19 (1852-1860) Bild 385 / sid 369 (AID: v18803.b385.s369, NAD: SE/VALA/00224)
där det påpekas att de 
"kommo till Linneryd på 1830
talet - process har förevarit om
deras vistade här, men intet
blifvit bestämdt."


Familjen i
Hovmantorp (G) AI:6 (1819-1824) Bild 390 / sid 761 (AID: v18605.b390.s761, NAD: SE/VALA/00143)
Algutsboda (G, H) AI:7 (1821-1827) Bild 415 / sid 402 (AID: v18063.b415.s402, NAD: SE/VALA/00004)

383
Tingsås / SV: Otto Israelsson
« skrivet: 2020-06-20, 12:13 »
Var har du tidigast hittat honom?
Kan du följa honom bakåt därifrån?

384
Järlåsa / SV: Carl Oskar Viktor Svensson
« skrivet: 2020-06-19, 14:41 »

I Järlåsa står han som godsägare
Järlåsa kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie., SE/ULA/10500/A II a/3 (1910-1916), bildid: 00144964_00270, sida 274
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00144964_00270
I Almunge som sågverksarbetare/hyvlare.
Almunge kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/ULA/10008/A II a/9 (1930-1942), bildid: 00147189_00019, sida 412
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00147189_00019
Almunge kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/ULA/10008/A II a/11 (1942-1947), bildid: 00147191_00064, sida 455
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00147191_00064
Avled 19451207.

385
Wiberg / SV: Person skriven på två ställen
« skrivet: 2020-06-19, 14:03 »
Johanna Maria Dahlberg flyttar från Sala till Värmdö 1872.
Sala stadsförsamling (U) B:5 (1861-1877)  sid 86 årsnummer 115.
I kolumnen  till höger står siffran 2 för antalet utflyttade kvinnor
på samma attest. Det är då Johanna och dotter.
Kyrkoskrivaren har glömt stryka över flickan i husförhörslängden  - och så hängde namnet med när uppgifterna fördes över till nästa längd.

386
Ormesberga / SV: Syskonen Hamnell i Ormesberga
« skrivet: 2020-06-18, 20:37 »
I AI:10 sidan 68 är familjen överstruken.
Det betyder oftast  att man flyttat.
Där står också en förklaring "skaffar sig lägenhet".
Letar man runt lite hittar  man Johans familj igen i Övra Jule på sidan 80 i samma volym.
Dit kom de 1836 (en uppgift som hänger med i nästa volym AI:10).
I AI:9 sidan 80 står när Elin dog. Hon finns med i dödboken.
Följer du Johan vidare hittar du honom som inhyst under Lerke Norregård i AI:11 sidan 64.
(Hansjöhage lydde under Norregård)
Letar du upp Johan i nästa volym AI:12 så hittar du datum när han avled.
Det saknas notis i dödboken.

387
Ormesberga / SV: Syskonen Hamnell i Ormesberga
« skrivet: 2020-06-18, 16:41 »
Det står Stina Carlsdotter i vigselnotisen.
Johan Petter bodde på   Utnäs i Ormesberga fram till sin död. Han finns t ex här
Ormesberga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00291/A I/3 (1811-1835), bildid: C0025519_00104, sida 35.

Sofia hittar du i Lönås i Öjaby t ex här
Öjaby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00476/A I/5 (1809-1825), bildid: C0026560_00280, sida 530

Elin och Johan vigdes 13 febr.
De bodde i Lerke Norregård i Tjureda och  finns t ex i
Tjureda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VaLA/00375/A I/8 (1823-1829), bildid: C0025878_00084, sida 68

Johan och Cajsa hade en Johanna också, född  28 sept 1795.
Öjaby CI:3 s 11.
Martha dog 1801 och Johanna 1802.
CI:3 sid 157 och 158.388
Ormesberga / SV: Nils Jönsson, f. 1771 - makans namn?
« skrivet: 2020-06-17, 20:10 »
Nils Jönßon ifrån Älmesås Norreg
född d 10, christnad d 13 oktober
föräldrarne
Jönß Jönßon, Elin Sunesdotter
Wittnen
Kopparslagaren Samuel BurZell
Håkan Sigfridsson i Södra Älmesås,
dr Christopher Pärßon i Brunhult
Mademoiselle Anna Wändela Gumelia
pig Caisa Pärßdotter i Brunhult,
pig Maja Jonßdr i Södra Musteryd

389
Ormesberga / SV: Nils Jönsson, f. 1771 - makans namn?
« skrivet: 2020-06-17, 19:43 »
Ja, det stämmer. "efterlämnade 3ne barn såsom arvingar":
Märta gift med Johan Persson,Sara gift med Erland Hamnell och Petter i Ör Bergagård.
I bouppteckningar tas bara efterlevande arvingar upp.
Om ett avlidet barn i sin tur har barn så ärver ju de i förälderns ställe.

390
Ormesberga / SV: Nils Jönsson, f. 1771 - makans namn?
« skrivet: 2020-06-17, 19:23 »
Född i Moheda d 10/10
1771. Gift med Pig. Kerstin
Danielsdotter i Hagstad, haft
4 barn.Varit en beskedlig
man. Den äldste i församlingen.


Fyra barn hade han och Kerstin haft, det stämmer med källan du fick länk till här ovan.
Det stämmer också att han föddes i Moheda 1771.
Det är förresten hans föräldrar som står med under Lundholmen i min lämnade källa.

391
Nils Jönsson med hustru Kjerstin Danielsdotter finns på Lundholmen i
Ormesberga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00291/A I/2 (1795-1811), bildid: C0025518_00177, sida 52.
Sara föddes när familjen bodde i Hundsryd i Ormesberga.
Fortsätt leta på Lundholmen i Ormesberga. :)

Och tänk dig för så du inte går vilse!
Nils Jonasson som avled i Sjöatorp i Tolg var född 1785.
Hans dotter Sara var född 8/11 1813 i Gårdsby och gift med Daniel Jonasson.
Tolg (G) AI:11 (1834-1842) sid 273
Din Sara var född 1803 i Ormesberga...

392
03 - Hur hittar jag... / SV: En person utan födelseort?
« skrivet: 2020-06-16, 22:18 »
Har ni tittat i denna längd?
Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) AIa:7 (1847-1883)  sid 26
Där finns en hänvisning till denna inflyttningsattest.
Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) HIIa:33 (1851)sid 11717
Ynglingen Nils Peter Andersson född i Ås (N).
Ås (N) AI:3 (1845-1854) sid 23


393
Högsby / SV: Johan svensson Berggren
« skrivet: 2020-06-16, 17:17 »
Johan och Maja var trolovade.
"Hävar man sin fästekvinna, då är det ett äktenskap" och
"Avlar man barn med sin   fästekvinna...därå sedan äktenskap följer....de barn är äkta barn".
står det i Giftermålsbalken kap 3 och 5.

394
Gåsinge / SV: Föräldrars namn
« skrivet: 2020-06-16, 16:14 »
Anders född i Björnl(unda),  Maja Stina i Gåsinge.

395
Göteryd / SV: Göteryd hh 1831-1836 s 4
« skrivet: 2020-06-16, 15:48 »
Erik  gifter sig 1793 i Rebbelberga.
Fast det hjälper ju inte.
Rebbelberga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13307/C I/2 (1793-1861).
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061625_00173

396
Göteryd / SV: Göteryd hh 1831-1836 s 4
« skrivet: 2020-06-16, 14:50 »
Det står Hjärnarp på båda ställena. :)


Hans patronymikon var Olofsson  enligt mönsterrullorna.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/347 (1806)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028324_00228

397
Skårby / SV: Varför EKBERG?
« skrivet: 2020-06-16, 11:38 »
Petronella var gift med  dragon Nils Peter Nilsson som rymt från henne enligt utflyttningslängden 1842.
Västra Nöbbelöv (M) B:2 (1834-1844) Bild 410
Nilsson tog ut betyg till obestämd ort 1843 enligt
Västra Nöbbelöv (M) AI:5 (1839-1843) Bild 74 / sid 230
Hon står  här som änka  efter korpral Nils Petter Söderberg.
Balkåkra (M) AI:12 (1845-1850) Bild 291 / sid 469

398
Militaria / SV: Var gjorde han värnplikten någonstans?
« skrivet: 2020-06-16, 10:55 »
Här har han ett värnpliktsnummer: 189 101/1895.
Sunnemo (S) AI:15 (1891-1895)  sid 96
Det betyder att han hade löpnummer 189 och att han skrevs in som
 värnpliktig vid  101 - Älvdals kompaniområde i Värmlands regementes inskrivningsområde år 1895.
Namnet Sjögren står första gången när han flyttat till Övre Ullerud 1902.
Övre Ullerud (S) AIIa:1 (1896-1905) sid 45
 

399
Edestad / SV: Anders Jonsson boglina Bolin
« skrivet: 2020-06-15, 22:09 »
Fadern är gårman Jon Pålsson i Boahaga.
Modern nämns inte i dopnotisen.
Edestad (K) CI:1 (1721-1794) sid 247

400
Össjö / SV: fastghetsförteckning
« skrivet: 2020-06-15, 21:48 »
Här finns lagfartsböcker med början 1876:
Riksarkivet: Inskrivningsdomarens i norra Åsbo domsaga arkiv, Lagfartsböcker, SE/HLA/1340039/C I/4 (1876-), bildid: H0002556_00001
Arkiv Digital:Inskrivningsdomaren i Norra Åsbo domsaga (L) CI:4 (1876-) Bild 170 / sid 13 (AID: v835101.b170.s13, NAD: SE/HLA/1340039)

401
Örkened / SV: Olof Nordqvist född 1815 i Örkened
« skrivet: 2020-06-14, 20:50 »
Till  Karlsborg kom inte många frivilligt.
Dit sändes "sysslolösa och vanartiga personer".
Olof finns  i
AD Pionjärkåren (K) D3:1 (1836) Bild 260 (AID: v445850.b260, NAD: SE/LLA/10279)
(Läs om Pionjärkåren i ADs arkivinfo)
Skomakare. Fd husar.
Husar i Ängelholm leder till Kronprinsens husarregemente som låg i garnison bla där.
I Mûhlenfels kompani hittar man Olof, antagen 1831 men "utrangerad för vanart och försänd till Carlsborg den 2 feb 1833"
Riksarkivet Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1580 (1833-1834), bildid: A0029771_00038

Olofs inflyttningsattest till Ängelholm finns i
Ängelholms garnisonsförsamling (L) HII:1 (1816-1832) Bild 5800 (AID: v829752.b5800, NAD: SE/LLA/13498)
Olof Svensson Nordqvist, trumpetare vid husarregementet, född 15 nov 1811 i Glimåkra.
Om vi byter ut Glimåkra mot annexförsamlingen Örkened, så stämmer det bättre. :)
Örkened (L) CI:3 (1801-1831) Bild 610 / sid 115 (AID: v102495a.b610.s115, NAD: SE/LLA/13510)

402
Konga / SV: Hanna Jönsdotter, läshjälp önskas
« skrivet: 2020-06-14, 18:10 »
Jo, det är  rätt sida, sidan 124 i Konga AI:2.
Hanna står som piga på rad 7 uppifrån.
Har du gått igenom Konga A:I:1 och sett om hon finns med där?

403
Uppsala (domkyrkoförsamling) / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-06-14, 13:39 »
Det står Svennevad.
Svennevad (T) AI:21b (1866-1870)  sid 269

404
Hovförsamlingen / SV: Carl Johan (Rundgren) Lockman f. 1790
« skrivet: 2020-06-14, 10:10 »
Letar du i rätt Skeppsholm?
Skeppsholm (Amiralitetsförsamlingen, Holmkyrkans förs, Flottans församling)  A II:1 ska det vara.
Där finns han på angivna sidor. :)

405
Hovförsamlingen / SV: Carl Johan (Rundgren) Lockman f. 1790
« skrivet: 2020-06-14, 09:16 »
Handlingen  är ett enda blad, ett  fattigbevis.

406
Generalmönsterrullor / SV: Generalmönsterrullor
« skrivet: 2020-06-13, 07:37 »
Här finns nyckel till värnpliktsnummer.
http://www.hhogman.se/om_inskrivningsnumren.htm

407
Generalmönsterrullor / SV: Generalmönsterrullor
« skrivet: 2020-06-12, 20:24 »
Var står 246 168/1877?
Hittar det inte. :(
Han kallar sig Segersten först  runt 1881 (Glava AI:20 s 251).
Beväringar/värnpliktiga fördes i särskilda rullor, inte i generalmönsterrullor som var till för indelta och värvade regementen.

408
Konga / SV: Hanna Jönsdotter, läshjälp önskas
« skrivet: 2020-06-12, 19:49 »
Pigan Hanna Jönsdotter f i Konga åhr 1797 28/12
flyttad till Svalöfs Sokn med intyg om stappl
(ade) innan
läsning och utan läsning af  Lut. Catekes samt Swebeli förkl
(aring)
med enfald Begrepp.  - Välfrejd. - arbetsför, ledig från
ägtenskap, haft Smittkoppor. Hem.åboen Jöns Andersson
i Hunseröd ansvarar Kronoskatterne för löpande åhr.

409
Har du någon nytta av jordeböckerna?
Everöd  tillhörde  Herrestads härad i Malmöhus län.
Malmöhus läns landskontor (del 2) (M) GIIIa:6 (1748) Bild 8670 / sid 1707 (AID: v371199.b8670.s1707, NAD: SE/LLA/10899-2)
Malmöhus läns landskontor (del 2) (M) GIIIa:11 (1754) Bild 350 / sid 1685 (AID: v371204.b350.s1685, NAD: SE/LLA/10899-2)

Riksarkivet har år 1750 som det senaste.
Jordeböcker, JordeböckerMalmöhus län, SE/RA/55201/55201.12/102 (1750:2), bildid: A0055625_00378

410
Ljung / SV: Ljung (E) BI:1 (1733-1764) Bild: 76 Sida: 145
« skrivet: 2020-06-10, 20:55 »
Anders och Anna hade gift sig senast 1746.
Han har hustru i mantalslängden för 1747, daterad december 1746.
Östergötlands läns landskontor (E) EIIIa:4 (1747) Bild 2890 / sid 483 (AID: v400918.b2890.s483, NAD: SE/VALA/01979)
Adelsryttare kan du läsa om i tidigare diskussioner t ex här:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=124470.0
och här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Adelsfanan

411
Ljung / SV: Ljung (E) BI:1 (1733-1764) Bild: 76 Sida: 145
« skrivet: 2020-06-10, 20:31 »
Notera att den inflyttade Anders Eriksson är adelsryttare,
precis som Britas far Anders Eriksson Kjellström.
Anders Eriksson 1751 och hans familj hade pass från Tiälmo, Tjällmo.
Där ligger Bohytta och där föddes en Anders Andersson 15 okt 1749.
Tjällmo (E) C:3 (1730-1771) sid 153

412
Västerhaninge / SV: Läshjälp Västerhaninge.
« skrivet: 2020-06-10, 17:44 »
Flickan heter Anna.
Platsen är Skarppa, enligt Ortnamnsregistert detsamma som Ludvigsberg i Muskö socken.
https://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU-ortnamn/_helareg1.php

413
d 14 Januari dödde Nils Sjunnes hustru Bereta i Efweröd af ålderdoms
krämpor, war 60 år gammal.

414
Södermanland / SV: Barnhusbarnet no 550 Johan Gustaf
« skrivet: 2020-06-10, 17:18 »
Det står ingenting.
Texten i kolumnen  har klammer som pekar mot barnhusbarnet Forsberg på raden ovanför.

415
Össjö / SV: Sven född 1777-07-23
« skrivet: 2020-06-10, 13:33 »
Kockshuset
Jöns Jönsson
Karna Svensdotter

Ordet framför Jöns är Pater.

416
Norra Sandsjö / SV: Grimstorp säteri i husförhörslängden?
« skrivet: 2020-06-08, 18:21 »

AI:2 handpaginerad 141, maskinpaginerad 286.
AI:3 handpagienrad 55, maskinpaginerad 58.


Använder  du Arkiv Digital så finns register i början av varje volym.
Använder du   Riksarkivet kan deras digitaliserade register och sockenkatalogerna vara ett hjälpmedel.


417
Norra Sandsjö / SV: Grimstorp säteri i husförhörslängden?
« skrivet: 2020-06-08, 17:47 »
Du letar i rätt socken.
Grimstorps säteri finns med i både AI:2 och AI:4.
AI:3 är förmodligen inte komplett.

418
Markaryd / SV: Agnes Helfrid Ingeborg Lindvall f. 1904
« skrivet: 2020-06-08, 09:40 »
Sten.
Du ska ha ett användarkonto på Riksarkivet för att
kunna se digitaliserat material som är yngre än 110 år.
Detta konto är gratis.
Läs här:
https://sok.riksarkivet.se/om-soktjansten?infosida=anvandarvillkor

419
Klockrike / SV: Klockrike (E) C:1 (1688-1778) Bild:104 Sida:199
« skrivet: 2020-06-07, 21:55 »
...föddes och christnades Ryttarens Daniel Hasselboms...
Där kan du ha förklaringen till att Daniel saknas i dödboken.
Sverige var i krig 1757-62 och Daniel kanske dog i kriget.

420
Skinnskatteberg / SV: Tydning av dödbok.
« skrivet: 2020-06-07, 21:17 »

...och vachte sig nu huar och een för dryckenskap och
sittia länge på natten i bara mörkret. till K
(yrkan) 3 d(aler), F(attiga) 1 d

421
Övriga ämnen / SV: lösdriveri tips
« skrivet: 2020-06-07, 21:06 »
I Sundsvalls Gustav Adolf (Y) AIIa:4 (1892-1911) sid 1214
hänvisas man till att "se konf.längden för 1893".
I den längden, som finns hos Riksarkivet, får man veta att
fadern ska vara Karl Gustaf Jansson och att
"dopintyget af faddern enkan Brita Cecilia Svensson i Sundsvall, som bar fram barnet. Hennes mor, nu å okänd ort, uttog hennes betyg,men lemnat (?) barnet s(om) alltid vistats i Sundsvall."
Sundsvalls Gustav Adolfs kyrkoarkiv, Konfirmationsböcker, SE/HLA/1010190/D I/1 (1883-1894), bildid: A0013896_00088

422
Eggby / SV: Saknas i födelseboken
« skrivet: 2020-06-06, 20:31 »
Du letade kanske i fel Eggby i Skaraborgs län. :)
Prova i Ekby (R) C:3 (1737-1791)  sid 243
Kan vara  din Catharina.

423
Östmark / SV: Erik Göransson f 1769-05-16, AI_6s135
« skrivet: 2020-06-06, 15:38 »

Erik Göransson – död i Tierps sockn, Uppland – Helsingland d 20 april 1809
Marit Carlsdotter 
Annika – Grava sockn 1806  - lämnat attest 1807
Johan
Carl
Maria – död i Sunne och Tjusterby  d 24 Martii 1807
Erik

Efter klammern om  Marit och barnen står:
Enkan och barnen afflyttade d 8 aug 1810 till
Tierps Sokn och Uppland

424
Varnum / SV: Vigsel varnum
« skrivet: 2020-06-06, 14:59 »
 Går säkert bara vi får en hänvisning till volym och sida. ;)


425
Lisa Magnusdotter, gift med Lars Svensson, står som född 13 juni 1759 i
Undenäs (R) AI:1 (1782-1799)  sid 35.
Det föddes en Lisken Magnusdotter 13 juli 1759 i Undenäs.
Föräldrarna var Magnus och Britta i Moen.
Undenäs (R) C:3 (1736-1771)  sid 445
Vid vigseln 10 nov 1791 står också Lisken Magnusdotter i Moen.
Undenäs (R) C:4 (1766-1798)  sid 173
Under Moen i Undenäs (R) AI:1 (1782-1799)  sid 103 hittar man familjen:
Anders Magnusson, systern pigan Lisken Magnusdotter, fadern Magnus Jeremiasson och modern Brita Månsdotter.Lisa och Lisken är varianter av namnet  Elisabeth.

426
Linneryd / SV: Söker bouppteckning och dom
« skrivet: 2020-06-04, 17:53 »
Inte lätt, det är ett ganska vanligt namn.
Jag hittar honom bara som  fadder vid två dop i Linneryd, ett 1766 och ett 1768.
(CI:2 sid 289 och 309)

427
Ystads Sankta Maria / SV: Gustafva Bohman f.1784 i Ystad
« skrivet: 2020-06-04, 15:38 »
Har du inte följt mina länkar och sett när Anders Gustaf var född? :(
Det vore  bra om du anger källan till bilden.
Det är vigselboken för Trinitatis sogn i Köpenhamn,men det ger sig ju inte omedelbart.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17119267#157777,26483724
Samme man gifte sig första gången 18430203. Samma källa.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21583750#379978,73900729
Visst kan det vara Anders Gustaf. :)

 

428
Ystads Sankta Maria / SV: Gustafva Bohman f.1784 i Ystad
« skrivet: 2020-06-04, 14:06 »
Niclas Ahlgren skulle kunna vara den gosse som  föddes i Baldringe 17890326.
Enligt en obekräftad uppgift var Henrik Boman född 1738, dock utan uppgift om var.
Andreas Gustaf Ahlgren  kommer till Malmö från Ystad 1829
Malmö Caroli kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/MSA/00553/A I/26 (1827-1834),
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0067470_00067
flyttar vidare till Helsingborg
Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden, SE/LLA/13171/H II/15 (1831),
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0073758_00203
Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13171/A I/36 (1837-1842)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0073652_00129
vistas en tid i Köpenhamn, hanterar  falska sedlar och försvinner till obestämd ort 1839.

429
Genarp / SV: Bengta Andersdotter / en av fyra st
« skrivet: 2020-06-02, 18:26 »

En bit på väg kanske.Påsken 1807 kom Bengta till Genarp från Östra Vemmenhög enligt
Genarp (M) AI:4 (1806-1814) Bild 560 / sid 97.
Kanske var det hon som vigdes i annexförsamlingen Västra Vemmenhög 1807.
Västra Vemmenhög (M) CI:3 (1777-1817) Bild 730 / sid 118

430
Ystads Sankta Maria / SV: Gustafva Bohman f.1784 i Ystad
« skrivet: 2020-06-02, 16:12 »
Henrich Gustaf Boman var regementskommissarie vid Mörnerska husarregementet (Kronprinsens husarregemente).
Han antogs  där 1771, tyvärr står inte var kom ifrån. Enligt rullan avled han 1784.

Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1561 (1768-1774),
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029748_00187

Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1563 (1782-1786),
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029750_00147

Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1563 (1782-1786),
  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029750_00286

431
Ystads Sankta Maria / SV: Gustafva Bohman f.1784 i Ystad
« skrivet: 2020-06-02, 14:48 »
Olof är inte far till barnen på din bild ovan.
Det står
Styvson (till Olof)  Andreas Gustaf Boman
Do (dito, alltså också styvson) Petter Magnus
Styvdotter Susanna Christina
Do Henrietta Gustafva

432
Borgeby / SV: vart flyttar han?
« skrivet: 2020-05-31, 21:48 »
Prästen skrev utflyttad till Lomma på fel Per Olsson i husförhörslängden.
Per Olsson och hustru Gertrud bodde kvar i Borgeby.
Borgeby (M) AI:4 (1827-1830) Bild 620 (AID: v108612a.b620, NAD: SE/LLA/13036)
Borgeby (M) AI:5 (1829-1830) Bild 340 / sid 61 (AID: v108613a.b340.s61, NAD: SE/LLA/13036)

433
62/03 hänvisar till inflyttningsboken 1903 årsnummer 62.
Göteborgs Garnisonsförsamling (O) B:9 (1895-1921) Bild 69 / sid 63 (AID: v35046.b69.s63, NAD: SE/GLA/13183)
3:9 är KA:s nummer   i 3 batteriet.

Göteborgs Garnisonsförsamling (O) AIIa:1 (1899-1910) Bild 234 / sid 222 (AID: v34987.b234.s222, NAD: SE/GLA/13183)


434
Han född i Villberga, hon i Fläckebo  och vigda  i Tillinge 1784 enligt din källa.
Sverige var i krig 1788-90, Hell, som tillhörde Upplands regemente, avled i Finland 17 november 1788.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/33 (1789), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0014978_00056

435
Efter Annas namn står Infl 232:18,  en hänvisning till inflyttningslängden 1818,  årsnummer 232.
Hon var  piga hos en person som hette Gripenwald.
Norrköpings S:t Olai (E) BI:4 (1817-1829) Bild 20 / sid 35 (AID: v39396.b20.s35, NAD: SE/VALA/00273)

436
Linneryd / SV: Söker bouppteckning och dom
« skrivet: 2020-05-30, 15:37 »
Hänvisningen till bouppteckningen  1764 finns alltså i domboken för 1780.  Enligt Konga härads arkivförteckning 
ser det inte ut att  finns bevarade bouppteckningar för 1764 (mer än 2 st i volym FII:43).
Uppbudet finns i Konga häradsrätt (G) AIa:40 (1779-1780) Bild 6470 (AID: v465060.b6470, NAD: SE/VALA/01554)

437

Caesar var gardist vid Livgardets major Ugglas kompani /andra kompani/ nr 23. Han antogs 11 nov 1869.
Det är magert med digitaliserat material från regementet utöver rullor t o m 1874, men efter 21 år som gardist tog han avsked 1890
utan någon negativ kommentar i kyrkboken i alla fall.

Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1183 (1872), bildid: A0029243_00073
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1184 (1874), bildid: A0029244_00417

Svea livgardes församlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder. Huvudserie, SE/SSA/0005E/A I a 1/63 (1868-1877), bildid: 00025802_00042, sida 36

Svea livgardes församlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder. Huvudserie, SE/SSA/0005E/A I a 1/64 (1878-1887), bildid: 00025803_00047, sida 56

Svea livgardes församlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder. Huvudserie, SE/SSA/0005E/A I a 1/65 (1888-1898), bildid: 00025804_00051, sida 51

438
Det finns en bra handbok i mantalsforskning.
https://www.rotterbokhandeln.se/product.html/mantalsforska

439
Västra Hoby / SV: Holmström
« skrivet: 2020-05-30, 00:53 »
Var har du hittat de uppgifterna?
Herveds mor Ida Wilhelmina Holmström. f 1880 i Västra Hoby,
vigdes  12 juni 1905 med Olof Edvard Erasmusson.
Lunds domkyrkoförsamling (M) EI:6 (1895-1909)  sid 186
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00106257_00188
Det äktenskapet varade till dess att Ida avled 1954.


Kanske har   texten i födelseboken   misstolkats.
Pigan Ida Wilhelmina Holmström å No 4 V Hoby som hos
mig begärt  få detta barn antecknadt såsom sitt
5/6 97.  O  Behring.
Västra Hoby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13472/C I/6 (1895-1965)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00107476_00007


440
Bör vara Cajsa Sonesdotter som är omgift.
Färnebo (S) AI:16a (1826-1830) Bild 97 / sid 92 (AID: v11119.b97.s92, NAD: SE/VA/13146)

441
enkjomannen
rusthållaren
dess framledne man

442
Varför tror du att du hittat fel föräldrar till Karl Johan?
I födelseboken står att det är August och Maja Stina och han står som deras son framåt i husförhören?
Om du följer Karl Johan framåt  ser du så småningom  att hans patronymikon är Svensson.
August var son till Greta Persdotter som står som avliden i AI:8 s 461.
Sven och Britta (samma volym s 316) blev hans fosterföräldrar.

443
Bjuråker / SV: Bruksskräddare Johan Georg Falk född 1789
« skrivet: 2020-05-27, 17:44 »
Till höger om Johan Georgs namn i AI:7 c, i kolumnen med rubrik Flyttningar från, står 3:44.
Det är hänvisning till uppslag 44 i samma volym. 
Går man till uppslag 44 finns Johan Georg där med mor och styvfar.

444
Ystads Sankta Maria / SV: Timmergesäll Peter Gröndahl
« skrivet: 2020-05-25, 12:26 »
Kanske är det dottern Johanna /Hanna som är  gift med kusken Lars Åström  och som  får barn i Östra Vemmerlöv i april 1824.
Du kan kanske gå bakåt därifrån.
Östra Vemmerlöv (L) CI:2 (1800-1843) Bild 940 / sid 90

445
Här står ingen "adress", bara att  Jonas är
Handels-
man

446
Det står inte. 
I kolumnen till höger om Nils Svensson står att han är
Timmer-
man

447
Östra Eneby / SV: Östantorp Östra Eneby
« skrivet: 2020-05-24, 20:30 »
Vilket år talar vi om?
Har du en källhänvisning?

448
Den långa texten handlar om att bouppteckningen måst göras om eftersom den förre
bouppteckningsmannen inte fullföljde sitt uppdrag.
På raderna 7 och 6 från slutet nämns barnets förmyndare Jacob Persson i Storegård  i Korsberga.
Om han är släkt framgår inte.

449
Sara
christnad i
Cappellansgården
Ryttaren
Sven Boji
Maria An-
dersdotter
I Stora Bos-
näs Rytta-
retorp
Angsebo
kalladt

450
Överkalix / SV: Läshjälp Överkalix db 1796
« skrivet: 2020-05-24, 16:00 »
Bortgick 1793 mäst före
Midsommar och derstädes
blifit död, qvarleforna af
hennes kropp igenfanns
först 1796 d 19 Julii

451
14 september döptes Jon Svenssons son Sven.
28 september döptes Nils Larssons son Sven.

452
Gården heter Ginkalunda Andersgård.
På Arkiv Digtals arkivinfo om socknen står:
Kyrkoarkivet skadades vid brand 1762.

453
Lekaryd / SV: Var finns personen
« skrivet: 2020-05-24, 13:55 »
Det finns nog  många Denker som inte är släkt med  varandra,
Arvid fick namnet Denker/Dencker/Dencher när han antogs som dragon  1826.
Som "soldatnamn" i Skåne var det ganska ovanligt, det  har burits av några  dussin knektar
ur  samtliga skånska regementen, knektar som bara hade namnet gemensamt. 

 

454
Stiby / SV: var finns och bodde Måns Nilsson
« skrivet: 2020-05-24, 13:17 »
åboens på halfwa Nr 16 i Stiby Måns Nilsson
Ingar föddes 3 nov 1777 (CI:1 bild 66 hos AD)

455
Kristberg / SV: Catharina Jönsdotter, född 1744
« skrivet: 2020-05-23, 20:53 »
Mantalslängden för Kristberg 1744 har en soldat Jöns i Lillebergs soldattorp.
Östergötlands läns landskontor (E) EIb:42 (1744) Bild 8280 / sid 2014 (AID: v401151.b8280.s2014, NAD: SE/VALA/01979)

Soldaten hette Jöns Danielsson Ekegren,
Han fick avsked 1744 och var då enligt rullan 55 år gammal.
Generalmönsterrullor - Östgöta regemente (E) 244 (1744) Bild 244 / sid 477 (AID: v65381.b244.s477, NAD: SE/KrA/0023)
Om det är rätt Jöns vet vi förstås inte.
När första sonen döptes 1769 bodde Sven och Catharina i "Stugan på Lillebergs ägor".
Kristberg (E) C:4 (1716-1769) Bild 277 / sid 549

456
Det står Dopattest.
Utdraget ur dopboken från Tölö var den "legitimation" Johan August visade upp vid inflyttningen till Malmö.
Troligast dock att pastor i Malmö bad om ett dopboksutdrag från Tölö.

457
Locknevi / SV: Locknevi (H) C:4 (1758-1792) Bild: 67 Sida: 125
« skrivet: 2020-05-23, 20:07 »
Wännebörke.
Det finns en by med det namnet i Södra Vi.

458
Lekaryd / SV: Var finns personen
« skrivet: 2020-05-23, 17:53 »

Det är ingen bra idé att  gå direkt från en husförhörslängd till en födelsebok flera årtionden tidigare.
Mycket kan ha ändrats och blivit fel när uppgifter flyttats från papper till papper.
Dessutom missar man en hel del intressanta uppgifter om den man söker. ;)

Följer man dragon Arvid bakåt i husförhören får man veta att han kom från Kristianstad 1826 och var fd artillerist.
Loshult (L) AI:4 (1823-1831) Bild 86 / sid 82 (AID: v100252.b86.s82, NAD: SE/LLA/13252)
Innan Arvid blev Arvid Denker vid Skånska Dragonregementet kallades  han Arvid Rask och var artillerist vid Vendes artilleri i Kristianstad.
Innan dess var  han Arvid Johansson,  född i Forserum.
Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet (L, M) 973 (1829) Bild 5420 (AID: v437221.b5420, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente (L, M) 1879 (1820) Bild 2060 (AID: v493960.b2060, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente (L, M) 1883 (1828) Bild 2250 (AID: v493964.b2250, NAD: SE/KrA/0023)
Kristianstads garnisonsförsamling (L) HII:2 (1817-1820) Bild 3500 (AID: v801758.b3500, NAD: SE/LLA/13212)
Forserum (F) CI:2 (1740-1807) Bild 141 / sid 275 (AID: v33717.b141.s275, NAD: SE/VALA/00083)

459
Matteröd / SV: Matteröd CI:1 1690-1773 sid 40
« skrivet: 2020-05-23, 17:26 »

460
Skaraborgs regemente / SV: Hittar ej
« skrivet: 2020-05-23, 11:16 »
Skaraborgs regemente, Överstelöjtnantens kompani, rote 34 Gräshult.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/460 (1778), bildid: A0028441_00052
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028441_00052

461
Skabersjö / SV: Nils Olsson Skabersjö
« skrivet: 2020-05-22, 19:04 »
Tveksamt. Nils Andersson kan vara grannen som bor i ett av Ljunghusen.
(Se t ex AI:1 förhör  för  1773,  bild 81 AD)
Agdas far borde ha dykt upp tidigare vid barnens dop.
Dessutom har Lars och Agda en son Nils född 1765 vilket kan
betyda att fadern var död redan då eftersom man gärna kallade upp barnen efter avlidna nära släktingar.

462
Skabersjö / SV: Nils Olsson Skabersjö
« skrivet: 2020-05-21, 19:19 »
Det fanns ingen Nils Olsson i Ebbarp på på 1730-talet.
När Agda och Lars  vigdes i Skabersjö 14 april 1762 står att hon kom från Skabersjö by.
Skabersjö (M) CI:1 (1688-1813)  sid 306

463
Skabersjö / SV: Nils Olsson Skabersjö
« skrivet: 2020-05-21, 15:26 »
Ingen Nils Olsson i Ebbarp syns till i Skabersjö dödbok för oktober 1735.
Om du menar den person som begravdes Dom 18 post Trin
dvs 5 okt, så var det Swen Nils sohn Aßar ifrån Ebberup.

Det är samma barn som föddes 23 mars 1733 i Ebbarp.
Skabersjö (M) CI:1 (1688-1813) Bild 920 / sid 87
Skabersjö (M) CI:1 (1688-1813) Bild 920 / sid 87


465
Bjäresjö / SV: anklagad för stöld?
« skrivet: 2020-05-21, 12:01 »
tilltalad för stöld, frejdebevis
af d 2/5 1849

Tyvärr har AD inte digitaliserat  Herrestads härads dombok just år 1849 :(

466
Det står  4 classen.
Gratialisterna delades in i klasser.
Här är Bång i Krigsmanhuskassan handlingar.
Han fick pension från 1815 och framåt.
Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:17a (1813-1829) Bild 2490 / sid 489 (AID: v777302.b2490.s489, NAD: SE/KrA/0014)
Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:32 (1806-1815) Bild 2870 / sid 85 (AID: v777321.b2870.s85, NAD: SE/KrA/0014)Här kan du läsa mera.
http://www.hhogman.se/soka-pension-start.htm

467
Var ligger platsen / SV: Hyllie no. 11
« skrivet: 2020-05-20, 17:46 »
Nej, den nuvarande kyrkan i Hyllie ligger inte på samma plats.
Men den gamla kyrkogården finns kvar. :)

468
Allerum / SV: Bernhard petersson
« skrivet: 2020-05-19, 22:05 »
Bernhards familj
Landskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13241/A I/44 (1867-1870), sid 219
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0066851_00195
Pernillas familj
Norra Rörums kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13279/A I/19 (1871-1876), sid 52
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0068281_00051

469
Bouppteckningen säger
att Lars Lindström avled 26 oktober 1782
att änkan hette Anna Lindström, född Kyllin
att den avlidnes  barn var
handelsman Andr. Lindström
Ulrika Lindström, gift med apotekare Anders Silvenius
Inga Magdalena Lindström, gift med vice pastor Per Afzelius
Sara Maria Lindström, gift med löjtnant Sven Lagerberg
Anna Beata Lindström, gift med superkargör Johan Dassau


470
Slätthög / SV: Slätthög A1:10 s. 175
« skrivet: 2020-05-18, 19:35 »
Till Lilla Hökaslätt (sid 199 i samma volym).

471
Var ligger platsen / SV: Hellestad?
« skrivet: 2020-05-18, 18:09 »
Torna Hällestad är rätt.
Ludvig och Ingar hamnade  så småningom på Husagården 2 i grannsocknen Veberöd.
Ingar fick  framöver födelseorten Hardeberga, och där letade prästen förgäves efter henne 1810. :)
Malmöhus läns landskontor (del 1) (M) EIII:59 (1807) Bild 311 / sid 305 (AID: v199865.b311.s305, NAD: SE/LLA/10899-1)
Vomb (M) AI:1 (1810-1813) Bild 1710 / sid 167
Veberöd (M) AI:1 (1813-1819) Bild 37 / sid 63

472
Kattarp / SV: Kattarp, födelsebok, 1811
« skrivet: 2020-05-18, 16:22 »
Gustafva, af Kringwandrande hustrun Ingrid Jönsd
i Swedberg, som sade sig hafwa warit gift med
en Landswärns Karl, hwilken nu wore död:
men uppgaf ej deß namn. Gest. Nils Jöns hustru
Pernilla.Test. Drengarna Tufwe Andersson, Nils
Månsson, pigorna Pernilla Nils- och Ingar
Jönsdöttrar, alla frå Swedberg

473
Norra Åsum / SV: Vart flyttar Sven Olsson Granat?
« skrivet: 2020-05-18, 15:20 »
Sven hade förts in "bland icke befintliga"  men gav sig till känna och fick mycket riktigt flyttbetyg  till Schleswig.
Se även Norra Åsum (L) AI:15 (1871-1879) sid 457
Han rymde från regementet  redan 1875.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/989 (1877)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029017_00208

474
Juli 5 Mjölnaren Carl Persson i Aspö af Bröst-
feber 34 år gammal - äktensk
(ap) upplöst

475
Brösarp / SV: Mårten Hagelberg född den 1?nov 1765
« skrivet: 2020-05-16, 22:27 »
Ja visst.

476
Brösarp / SV: Mårten Hagelberg född den 1?nov 1765
« skrivet: 2020-05-16, 21:47 »
19 döptes Måna Anderssons från Brösarp, samt
h Marenas Son Mårten, som föddes d 5 kl 11
e.m. Bars af Kirstina Arfwids i Eljaröd.
Faddrar Arfwid Månsson i Eljaröd och Måns
Wilhelmsson i Lökaryd.

Brösarp (L) CI:2 (1740-1780) sid 124
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0059221_00135

477
Sankt Ibb (Ven) / SV: Hven - 20 mars 1812
« skrivet: 2020-05-16, 18:07 »
Ja, det var det.
Annars visste prästen inte var det var för en person som flyttade in.
Man behövde ha papper på att man kunde sin kristendom,
att man hade gått till nattvarden
om man var gift eller ledig till äktenskap
om man var vaccinerad.
T ex.

478
Skabersjö / SV: Els eller Bengta (eller båda?)
« skrivet: 2020-05-16, 17:11 »
Per Larsson och Margareta Jeppesdotter hette föräldrarna
Skabersjö (M) CI:1 (1688-1813)  sid 148
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0068851_00157
De kom båda från Mellan-Grevie och vigdes där 1750.
Mellan-Grevie (M) CI:1 (1690-1805)  sid 159
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0068162_00166

479
Sankt Ibb (Ven) / SV: Hven - 20 mars 1812
« skrivet: 2020-05-16, 16:55 »
Ulrika föddes 15 mars 1809 på Ven.
Det står att Johanna kom från Landskrona året före och inte haft prästsedel med sig.
Sankt Ibb (M) CI:2 (1772-1838)  sid 102
Man kan försöka följa Ulrika bakåt för att hitta henne tillsammans med modern.
Här är en början.
När det lystes för Ulrika och Johan Borglin i Trelleborg 1833 noteras i lysningsboken att  Ulrikas mor
heter Johanna Berggren och att Ulrika bor på nr 56 i Trelleborg. Var modern  bor nämns inte.
Trelleborg (M) EI:1 (1827-1849)  sid 37
Nr 56 var fel, det ska vara nr 55, men där finns hon dock utan upplysning om varifrån hon kom.
Trelleborg (M) AI:5 (1828-1834)  sid 67
Då får man leta vidare  i husförhören, flyttlängder och  inflyttningsattester.

480
Skabersjö / SV: Els eller Bengta (eller båda?)
« skrivet: 2020-05-16, 15:51 »
Kvinnan som dör i Skabersjö fattighus 28 aug 1815 hette Elsa Jönsdotter.
Skabersjö (M) CI:3 (1814-1851) sid 301
Enligt husförhörslängden Skabersjö (M) AI:4 (1813-1820)  sid 30 var hon född 1 dec 1751 i Skabersjö.
Detta datum döptes en Elsa Persdotter i Kädarp, Skabersjö.
Skabersjö (M) CI:1 (1688-1813)  sid 148
När hon och Jöns vigdes i Skabersjö 1771,
Skabersjö (M) CI:1 (1688-1813) sid 309,
hette hon också Persdotter.
Jönsdotter är då en felskrivning.
Elsa heter hon i alla barnens dopnotiser.
Varifrån har du Bengta och Carna?

481
Bjällerup / SV: Mjölnare Jöns Karlsson
« skrivet: 2020-05-15, 22:07 »
Herr Jöns Cederberg önskades lycka till i sitt nya yrke som skolmästare när han flyttade från Hällestad pastorat till Veberöd 1810.
Vombs kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden, SE/LLA/13461/H II/7 (1809-1811),
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0070325_00056
Mjellby kan också avse  Norra Mellby i Kristianstad län.

482
Jo visst finns den där.
Ryssby (H) AI:5 (1810-1817)  sid 23.

(Din fråga har hamnat under Ryssby i Kronobergs län.
Mjösingsmåla ligger i Ryssby i Kalmar län)

483
Munkarp / SV: Munkarp AI:3 1829-1836
« skrivet: 2020-05-15, 15:16 »
Ser ut som hon kom från annexförsamlingen Hallaröd.

484
Hardeberga / SV: Hardeberga, husförhörslängd (1809-1820)
« skrivet: 2020-05-15, 15:00 »
I källan Maud anger står att paret kom från Brågarp 1809.
Där vigdes de enligt inflyttningsattesten de hade med sig till Hardeberga.
Anders ska vara född i Djurslöv och Hanna i Hyby enligt attesten.
Hardeberga kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden, SE/LLA/13144/H II/3 (1809-1812)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065717_00063
Tirup och Djurslöv är alltså byar i Tottarps socken.
Anders föddes i Tirup, Tottarp 26 sept  1782.
Tottarp (M) CI:2 (1755-1783)  sid 81
Och Hanna finns på plats i Hyby födelsebok 22 sept 1779. :)
Hyby (M) CI:3 (1759-1792)  sid 189

485
Mo / SV: Hitta i mantalslängder
« skrivet: 2020-05-14, 17:45 »
Låbyn i  Mo i Tössbo härad i Älvsborgs län  hittar du hos både hos Riksarkivet och AD. Bynamnen är snyggt utskrivna i marginalen (se t ex 1775).
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Älvsborgs län, SE/RA/55203/55203.15/101 (1775:1), bildid: A0003453_00383, sida 732
Söker du via AD kan du skriva in  Älvsborgs län i sökrutan  Arkivbildare så får du träff.

486
Måns Mårtensson var åbo på Hyllie  17. Dit kom han omkring 1696.
Han står för gården i  Jordeboken 1697 men inte  1696 och finns med i mantalslängden daterad februari 1697.
Jordeböcker, JordeböckerMalmöhus län, SE/RA/55201/55201.12/41 (1697), bildid: A0055601_00103
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/26 (1697:1), bildid: A0005475_00160, sida 179


487
Bouppteckningen daterad 31 okt 1767 finns i
Oxie häradsrätts arkiv, Bouppteckningar, SE/LLA/10050/F II/14 (1766-1767), bildid: C0109796_00775

488
Bjuråker / SV: Maria Chatarina, Cajsa?
« skrivet: 2020-05-13, 22:44 »
Först om  du följt Per och Maria Catharina bakåt i husförhörslängderna
ända till dess att hon  bor hemma med sina föräldrar blir  det säkert  belagt vems dotter hon var.
Det går. ;)
Du hamnar då här. Bjuråker (X) AI:9b (1828-1832) sid 314

489
Sven Månsson bor i Bunkeflod.

490
Avskedade ryttaren Jöns Månsson avled i Hyllie 5 juli 1764.
Hyllie/Limhamns kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker. Huvudserie, SE/MSA/01159/C I/1 (1689-1768), bildid: C0065971_00081, sida 69

491
Hyllie / SV: Läshjälp Nils Jönsson födelse 1723
« skrivet: 2020-05-13, 12:05 »
Din länk leder till barn födda 1694.
Hyllie/Limhamns kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker. Huvudserie, SE/MSA/01159/C I/1 (1689-1768),
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065971_00122
stämmer bättre.
Ryttaren Jöns Gripenfälts lilla son Nils föddes 13 sept 1723. :)

492
Skabersjö / SV: Vilket datum ??
« skrivet: 2020-05-12, 19:17 »
Jon Jönsson finns på Västraby 4  och från senare  på Skabersjö 9.
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/69 (1749), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005517_00080
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/70 (1759), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005518_00332


Jöns Mattssons son Jöns föddes i Törringe 1714. :)


493
Skabersjö / SV: Vilket datum ??
« skrivet: 2020-05-12, 19:06 »
Ja, tyvärr anges ju inga källor, ingen  uppgifter var  Johns födelse är hämtad ifrån.
Redan på de första raderna är det något fel.
Född 24 okt 1712 och döpt 6 juni 1714 - det kan inte stämma.
OBS: en gift kvinna  övertog vid denna tiden aldrig sin makes patronymikon som "efternamn".
Elna Nilsdotter kallades aldrig Jönsson, hon var Nilsdotter hela livet.

494
Skabersjö / SV: Vilket datum ??
« skrivet: 2020-05-12, 15:29 »
1786 Jan d 15 begrofs åboen i Skabersiö John Jönsson död
d 2 ejusdem af gikt 71 år gammal
står det i
Skabersjö (M) CI:1 (1688-1813)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0068851_00253


Så långt Ok.
Men det  döptes ingen Jon 1712 i Skabersjö, inte heller åren däromkring.
Det avled/begravdes inte någon Jon Persson i Skabersjö  i november 1758.
Vilka är källorna till dessa uppgifter?

495
Läshjälp / SV: Dödsorsak och något annat svårtläst
« skrivet: 2020-05-11, 20:00 »
af yhra och Bröstwärk
rörd af slag, blef död d 9 Juni in emot 63 år gammal

496
Gärdslöv / SV: Gärdslöv Husförhör.
« skrivet: 2020-05-11, 19:40 »
Det står Atzertorp (Assartorp), en by i Gärdslövs  socken.

497
Gärdslöv / SV: Gärdslöv Husförhör.
« skrivet: 2020-05-11, 15:53 »
Så bra. :)
Fast jag kollade först  i din profil, där står att du använder AD...

498
Gärdslöv / SV: Gärdslöv Husförhör.
« skrivet: 2020-05-11, 09:38 »
Uppslag 34 i AI:2, överst på sidan.
Gärdslöv 23
Måns Nilsson med familj.


Obs. Du fick svar på samma fråga i en annan tråd för några dagar sedan.

499
Bringetofta / SV: Läshjälp!
« skrivet: 2020-05-11, 09:32 »
Mjölnare  uti Forsa Qvarn (i Bringetofta).

500
Inge Nilsson står som soldat i mantalslängden en enda gång - år 1717.
Både året före och efter saknar han titel.
Men - i mantalslängden för 1720 har han fått kommentaren förlåf B (Båtsman).
Kalmar läns landskontor (H) EIIIb:4 (1720) Bild 9360 / sid 1570 (AID: v400615.b9360.s1570, NAD: SE/VALA/01987)

Sidor: [1] 2 3 ... 24