ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Lars Norrby

Sidor: [1]
1
Lindebrand / SV: Lindebrand
« skrivet: 2023-11-22, 17:41 »
Hej!


Hoppade på ett abonnemang på AD alldeles nyss och där hade det hänt saker. Det blev bang for the buck genast då jag där fann att Samuel Lindebrand 1690 tillhörde Svenska adelsfanan i Skåne Halland och Blekinge kompani/ryttmästare Lars Ruthenskölds kompani.
Redan då var han mönsterskrivare, men där står att han "fått afskkedh efter han intet kunna prästera Caution  -  vad nu det innebar?


ArkivDigital: Generalmönsterrullor - Adelsfanorna 1532 1690-1710 Bild 670
ArkivDigital: Generalmönsterrullor - Adelsfanorna 1532 1690-1710 Bild 1640


Hans rote (?) fanns i Rickarum, Äsphult socken i Gärs härad. Mönstringen skedde 23 juli 1690 i Kristianstad. Kanske förekommer han i tidigare rullor under annat namn. Nästa  gång jag finner honom i AD är 1703 i Linköping.


Man får väl utgå från att det är samma person. Eller?


Mvh


Lars Norrby

2
Tack för era svar, Åke och Maud!


Skönt att kunna avföra honom, Åke, och det var ju en fullträff, Maud vad beträffar Fred vars öde jag inte kände till. Av utdraget om hans död får jag anta att han vara ogift.


Jag har tidigare tittat lite lätt på Family Search då jag uppfattade tjänsten som litet "sekteristisk". Får nog kanske ändra uppfattning.


Hur bär man sig åt för att söka i amerikanska tidningar lättast, Åke? Finns det en samlad plats att söka?
Mvh
Lars Norrby

3
Hej!


Det finns en svenskfödd Fred Nord 56 år 1940 i Wisconsin, Douglas county, Oakland. Åldern stämmer bra in.


Vet inte hur jag ska tolka uppgifterna men tidigare registrering var 1935 och så står det Same House. Innebär det att han inte flyttat sedan dess?


Tolkar jag det rätt har han beredskapsarbete som vägarbetare.


Har tyvärr inte antecknat källan men det bör väl ha varit folkräkning år 1940.


Mvh


Lars Norrby

4
Vissefjärda / SV: Hur finna kvinnor och barn i Vissefjärda
« skrivet: 2023-07-12, 16:52 »
Hej!


Är inte ett svar på din fråga. Men har precis fått reda på att också jag stammar från Jonas Gudmundsson Grävling (f.d båtsman GLADER) och då specifikt från Gudmund född 21 september 1776 i Susingsborg död 23 april 1847 i Skatelöv vid Huseby bruk.


Är just fullt upptagen med att reda ut förhållandena.


Vid Gudmunds födelse sägs det att fadern är boende vid Susingsborg, men hans båtmansrote sägs ligga i Madesjö. En mycket trolig rote där är nur 241 Markustorp, där en GLADER tillträde vid tiden för Gudmunds födelse. Rulla för Möre 1:a kompani tycks saknas för tiden.


Har ni någon kännedom om detta?
Mvh


Lars Norrby

5
Svenska krig 1521-1814 / SV: Hattarnas ryska krig (1741-1743)
« skrivet: 2023-07-07, 15:16 »
Tack Lennart för korrigeringen!


Jag har nog lite luddiga uppfattningarna om galärflottan. Wikipedias artikel är inte speciellt upplysande om konstruktion av fartyg och syfte utan uppehåller sig mest kring organisation.


Som du säger här var de avsedda för transport till krigsområde, men mitt intryck är att de användes i direkt strid också, även om jag inte begriper riktigt hur. Som det skrivs i rullorna tolkar jag det som att de tillställts "Gallärerna" som fungerar som eget vapenslag.


Om de dör "på gallärer" är det inte helt lätt att begripa hur. Sjukdom? Strid?


Mvh


Lars Norrby

6
Svenska krig 1521-1814 / SV: Hattarnas ryska krig (1741-1743)
« skrivet: 2023-07-07, 02:13 »
Hej!


I Hans Högmans informativa sida om svenska historiska förband nämner han att Jönköpings regemente inte deltog i Hattarnas ryska krig. Men så vitt jag kan se har delar av regementet (majorens kompani däribland) varit kommenderad till "Thessin" samt "skepps och galärflottan" 1741. Hur stor del har jag inte undersökt. Detta framgår av GMT 1742 bl a.


En ana till mig soldat för rote 46 Flahult i Reftele (majorens kompani) ersatte i december 1741 en död soldat (Arvid Lidberg) som 20 oktober s.å. dog "på Pall:". Denna anteckning finns för flera andra soldater. Tolkar detta som ett fartygsnamn.


Finns det någon som vet något mer om detta? Vad kan "Pall" vara?


Mvh
Lars Norrby


[size=78%]https://www.hhogman.se/regementen_infanteriet-1.htm#Jonkopings-regemente_I12[/size]
7
Hej!


Är det alldeles säkert att på socknens slut alltid innebar att de ej hade fast adress?

Kan det likväl inte ha inneburit att de fått sig en stuga tilldelad sig (om än kanske på obestämbar tid)? Jag har t ex en ana Börje Nilsson som 1844 står på "Stuga vid Påswarp" i Håcksvik socken. 1845 står han på socknens slut.


1851 dyker hans syster upp i samma stuga från Sexdrega socken. Även hon förs nästföljande år över "slutet". Min känsla är att de nog troligen bor där båda två.


Mitt intryck har tidigare varit att dessa arma människor skyfflats omkring hit och dit för att inte vara ivägen. Var det inte reglerat på något vis?


Mvh


Lars Norrby
8
Eftra / Bolagård, Bölagård eller Hanarp Arvidsgård?
« skrivet: 2023-01-08, 20:56 »
Hej!


Kämpar med att förstå hur det hänger ihop. Har tidigare i andra församlingar noterat att präst och skattmas inte alltid är överens vad gården ska heta.
Bland mina anor har jag en Per Hansson som dör 10 januari 1781 på Hanarp Arvidsgård. Såvitt jag förstått kallas den också för Bolagård eller Bölagård. En Per Hansson finner jag född 29 september 1728 vilket stämmer bra med dödsnotisens 52 år och 2 månader. Just Arvidsgård är det bara skattmasen som kallar gården för.
Fadern heter Hans Jönsson och modern Bengta Persdotter. Jag har inte funnit några syskon i familjen. MEN det finns också en Johanna Persdotter på Hanarp gift med en Hans Jönsson som föder barn 1724. I mantalslängden för 1723 dyker det upp en Hans Jönsson hos fadern Jöns Svensson på gården. Hans uppges ha en hustru Johanna med sig. Hans bör vara samma person som noteras som son till Jöns Svensson i mantalslängden 1720. Där finns en intressant anteckning som jag har litet svårt för att läsa, men det tyder på att han då skulle varit soldat.


Känner någon till gårdshistoriken och kan bekräfta att Hanarp Arvidsgård och Bolagård är samma gård? Och känner någon till om möjligen Johanna och Bengta är olika sidor av samma mynt?


Mvh
Lars Norrby

9
Getinge / SV: Per Hansson och Gunild Jönsdotter i Norgårde
« skrivet: 2023-01-08, 20:44 »
Tack Christer!

10
Getinge / SV: Per Hansson och Gunild Jönsdotter i Norgårde
« skrivet: 2022-12-13, 20:47 »
Tack för svaret!


Fann den och får nu se om det går att nysta upp ett band!


Mvh
Lars Norrby

11
Getinge / Per Hansson och Gunild Jönsdotter i Norgårde
« skrivet: 2022-12-12, 19:39 »
Hej!


1817 dör i april en Gunild Jönsdotter maka till kronobonden Per Hansson. En bouppteckning ska finnas men jag har ännu inte lyckats förstå Hallandsportalens källhänvisningar för att snabbt hitta den. De har en dotter Elna som enl förteckningen i Hallandsportalen ska vara 15 år. Av mantalslängderna framgår det att hon vid mtl 1820 ska vara 18 år och således född 1801.


Jag har en Elna Persdotter som är min MFFFM och som dör 12 juni 1855 i Årstad, Blixtorp Baggagård. Hon uppges vara född 1801 27 januari i Årstad, men jag kan inte finna henne där. Misstänker att hon skulle kunna vara från Getinge. Tidigast finner jag henne 1827 som piga i prästgården i Årstad.


Finns det någon som känner till familjen Per Hansson och Gunild Jönsdotter i Getinge Norgårde?


Mvh
Lars Norrby

12
Lindebrand / SV: Lindebrand
« skrivet: 2022-07-06, 13:00 »
Hej!


Nu är det sommar och då går det ju inte att sitta ute! Har därför gett mig kast med Lindebrand/Lindbram/Lindbrand igen utan att komma nämnvärt längre. Googlade dock upp sådant som ni säkert känner till, men som jag tycker kan vara på sin plats att få in här som en ledtråd och några troliga hållpunkter vad beträffar Samuel Lindebrands ursprung.


I "Östgöta minnen" finns det två bröder Lindebrand antecknade för 1650-talet:År 1653


"618. Johannes Magni Lindebrand. F. i Linköping 1632; fad. ryttmästare. Officer vid kav.-reg., slutl. öfverstelöjtnant."


År 1654


"645. Jesperus Magni Lindebrand [Lindelius]. F. i Linköping 1634; fad. ryttmästare."Angående Johannes finns det år 1656 en notis i "Akademiska konsistoriets protokoll. På universitetets uppdrag utgivna av Hans Sallander Del V 1 6 5 6 -1660"


"Den 14 Octobris
kallade Rector Notarium till sigh, och tå beswärade Petrus Chironi#* sig öfwer
Johannem Lindebrand, att han hafwer förleeden sommar tagett ett swerd af sig till
läns att bruka dett på een reesa. N u i dessa dagar hafwer han warett här i staden,
men icke restitueratt eller taalt medh sig om swerdett, och som seyes, oaktatt han
begifwer sig till militiae tiensten. Emedan han ett schattul hafwer här quarlemnatt,
begiärte han arrest der på till dess Lindebrand sig förklarar. Emedan Nicola#*
Nicolai, Laurenti#* Hylteni#* och [Petrus] Petroni#* wittnade att saaken sig sålunda
hade, effterletz honom arrest här på."
Se

https://sv.wikisource.org/wiki/%C3%96stg%C3%B6tars_minne/1653
https://www.diva-portal.org/smash/geta2:1077227/FULLTEXT01.pdf


Mvh


Lars Norrby
13
Lindebrand / SV: Lindebrand
« skrivet: 2021-07-25, 13:04 »
Hej!


Tack för det klarläggandet.


Fick tydligen upp byn Lönsås på Vikbolandet i sökning i Eniro. Skulle förstås sökt på Lönsås kyrka.


Bruket av käresta i betydelsen hustru verkar vara specifikt för Östergötland. Gick direkt på den första betydelsen i SAOB. Undrar likväl om det inte kan vara dialektalt begränsad användning av ordet i betydelse hustru. Man kan ju undra om varför man skiftar mellan hustru och käresta.


Och tack för informationen om Ajalinus. Eftersom Samuel Lindbrand är upptagen i generalmönsterrullan 1692 för man väl förmoda att det inte är samma person.


Mvh


Lars Norrby


14
Lindebrand / SV: Lindebrand
« skrivet: 2021-07-22, 19:27 »
Hej!


Har nu fått tid att gå igenom forskningen igen och gjort litet noteringar angående Samuel Lindebrand utifrån mönsterrullorna för Östgöta kavalleriregemente.

Han tycks under lång tid  varit mönsterskrivare vid överstelöjtnantens kompani, åtminstone sedan 1692. Den gård han tilldelades för sin försörjning hette om jag tolkar det rätt heta Skedvi eller kanske snarare Skiäfved och ligger då i ...Lönsås. Lönsås ligger på Vikbolandet och det känns som om det är i trakterna kring Norrköping man bör söka. I rullorna står det att Samuels boställe "är beläget i kompaniet". Tolkar det som att han är bosatt på den tilldelade gården. Av någon anledning finner jag inte Samuel Lindebrand i mönsterrullorna för 1703 och 1706 (i vart fall inte där jag förväntade mig). Sistnämnda längd innehåller meritförteckningar. Annars är rullorna ingen god källa till upplysning om person utan är fokuserat på de tilldelade hemmanen.


I mantalslängden finns han som Samuel Lindbrand under Skiäfved i Lönsås för året 1794 (mtl 1795) och uppges då vara ogift. I mtl 1799 heter han Samuel Lindbram och gården Skedwij och är gift. I mtl 1791 saknas han.


I födelselängden för Lönsås (Fornåsa (E) C:2 (1688-1762) Bild 225 / sid 433) förekommer för år 1700 herr mönsterskrivaren Linbrans hustru Lisken som vittne vid dop den 12 juni och den 18 juli återigen som "hr Linbrams kiereste? hust Lisken". Också 1701 förekommer Lisken som vittne och då också som käresta. Vilket ju indikerar att hon är fästmö!


I mönsterrullan för 1687 heter mönsterskrivaren Samuel Ajalinus, son till kyrkoherden i Landeryd Andreas Petri Ajalinus. Jag lurar nu på om det möjligen kan vara samma person. 


Om någon har tillgång till Östergötlands herdaminne så får ni gärna ta en titt!

Mvh


Lars Norrby
15
Äldre ord A - K / SV: Kasserad
« skrivet: 2021-07-17, 14:13 »
Så borde det nog vara

16
Sandahl / SV: Sandahl
« skrivet: 2021-07-17, 14:12 »
Hej!


För att återknyta till det första inlägget gjort för snart 20 år sedan vill jag påpeka att det finns en koppling mellan makens yrke regementsfältskär och regementsfältskären i Skaraborgs regemente Martin Fredrik Markau. Denne anlände i maj 1722 från Moskva via Livland efter att efter Poltava 1709 varit krigsfånge till sitt förband i Västergötland. Omkring 1724 bör han ha gift sig med en Anna Elisabeth Sandahl som dör 1/3 1737 i Sofia/Jönköpings slottsförsamling. Familjen är dock skrivna i Brevik församling.


Frågan kanske är väl utredd nu, men borde man kanske inte ta en titt på rullorna för Jönköpings regemente? Kanske finns det en Sandahl också i rullorna över krigsfångar.
Skulle någon ha svar vore det kul att veta. Markau är en anfader till mig, dock inte Anna Elisabeth.


Mvh


Lars Norrby

17
Äldre ord A - K / SV: Kasserad
« skrivet: 2021-07-16, 14:29 »
Hej!


Fast jag har funnit det använt om kvinnor också.


Kalmar stadsförsamling (H) AI:80 (1871-1886) Bild 70 / sid 135 rad 6 tar upp en Paulina Ulrica Aurora född 1853 och död 1879. Under "Frejd och särskilda anteckningar" står det kasserad 1871 i Upsala. Knappast som soldat väl? Och den första kvinnliga studenten där började först år 1872. Kanske kan man ändå tänka sig att hon sökt dispens för studier och avvisats.


Mvh


Lars Norrby
18
Dörarp / SV: Dörarp
« skrivet: 2021-07-03, 14:10 »
Hej!


Med referens till diskussionen som till viss del berör Wetterberg i Dörarp och Berga socken har jag en undran.


Gabriel Eriksson som dör i Flattinge Norregård 1803 bör ha varit född omkring 1720. Den ende tänkbara i trakten jag kan finna är den GE som föds av Sara Gabrielsdotter Wetterberg och frälsefogden Erik Persson på Lilla Ingelstad i Berga år 1720. Föräldrarna har gift sig ett par år tidigare och Sara anges då komma från Toftaholm i Dörarp och är väl då dotter till inspektor Gabriel Wetterstad därstädes.
Efter att maken Erik har dött 1722 gifter sig Sara om med drängen Sven Michelsson i Ingelsta, Berga. De flyttar snart till Hallsjö prästgård i Dörarp där Sara dör 1745.


Det tidigaste belägget för min Gabriel har jag ifrån omkring 1751 där han står som dräng i Krogen. Wetterbergare (Sofia, Sara och Brita) förekommer flitigt som dopvittnen i gårdar som är förknippade med Gabriel och hans hustru Catharina Jacobsdotter: Flattinge norregård, Krogen, Tånnö krog (i Berga?). Namngivandet i Gabriel och Catharinas familj förstärker vidare misstanken om att min Gabriel är son till Sara Wetterberg. Mot det talar dock att det inte någonstans entydigt går att finna dopvittnen till deras barn från Wetterbergssidan.


Finns det någon som kan stärka min misstanke att Gabriel i Flattinge Norregård är son till Sara Wetterberg och Erik Persson?


Mvh


Lars Norrby

19
Hej!


Den 14 april 1705 dör regementskvartermästaren Per Gabrielsson i Lundåker (Tannåker skattegård) i Tannåker, Jönköpings (senare Kronobergs) län. Han bör ha varit född omkring 1642.


Mitt problem är att jag ej kan lokalisera vilket regemente han tillhört.


Av mantalslängden för 1699 framgår det att han lämnat sin tjänst. I Jordeboken 1690 står han tecknad som kvartermästare och som ägare och möjligen bosatt på frälsehemmanet Rykull i samma socken.
Han har förövrigt en son, Gabriel, som tar sig namnet Lund och som blir kvartermästare för Smålands ryttare under stora nordiska kriget.


I mönsterrullan för Smålands kavalleriregemente 1692 finner jag ingenstädes någon Per Gabrielsson. Jag har gått igenom krigsarkivets kartotek över officerare (har ej noterat arkivbeteckningen) under äldre tid utan resultat, men misstänker att det inte är heltäckande. Jag har kontrollerat småländska infanteriförband vid samma tid, men där verkar befattningen kvartermästare inte finnas. Jag har även lätt kontrollerat rytteriet i Västergötland, utan något resultat.


Den enda pulshöjaren är verkligen en Per Gabrielsson som 1672 är förare och 1674 kvartermästare för Christopher Horns kompani av Smålandskavalleriet.  MEN 1676 saknas han helt (delar av förbandet är då kommenderat till Tyskland medan hemmavarande kompanier bl a deltar i slaget vid Lund).


Nu behöver jag hjälp av mer erfarna forskare av militaria.


Finns det någon som har tips hur jag kan komma vidare? Hur var det med kvartmästare då - fanns de bara inom kavalleriet? Finns det några tryckta källor? Det känns som att smålandskavalleriet skulle vara rätt, men finns det något annat förband en smålänning kunde tillhöra vid denna tid?
Mvh


Lars Norrby


20
Siggonius / SV: Siggonius
« skrivet: 2020-12-21, 13:16 »
Hej!


Laurentius Siggonius död 1694 i Agunnaryd är en anfader till mig. Vid en undersökning medelst googling får man en något disparat bild av hans ursprung. Det anges t ex att han ska ha varit född i Strö.
Förstår jag det rätt ska han ha varit gift minst tre gånger. På sajten Sunnerbo.nu finns domboken för 1694 avskriven och där återfinner man hans testamente där det framgår att hans hustru då heter Anna Danielsdotter.


https://www.sunnerbo.nu/Sunnerbo-dombok-1686.s6


Mvh


Lars Norrby

21
Lindebrand / SV: Lindebrand
« skrivet: 2020-11-28, 11:57 »
Hej!


Ska ta mig an frågan då jag får mer tid. Ville bara nämna att det finns en bouppteckning efter en Cattarina Lindbrand. Hon uppges vara rusthållaränka från Västerlösa socken och gården Anderlösa. Uppteckningen gjordes 1757.


Källan är Gullbergs häradsrätt FII:1 s 237, bild 126 i Arkiv digital. Har bara skummat igenom fick intrycket att hon vara barnlös...
22
Lindebrand / SV: Lindebrand
« skrivet: 2020-11-24, 16:20 »
Korrigering: CI:3 ska det vara för vigseln mellan fogden Cederholm och Jungfru Lindbrand.

24
Lindebrand / SV: Lindebrand
« skrivet: 2020-11-24, 15:30 »
Tack för upplysningen!


Vigseln finns i Kimstad C:1 s 252, 20 oktober 1728.


          Samma dag vigdes gårdsfogden Johan Cederholm i Runstorp med Jungfru Christin Lindbrand ibidem.


Mvh


Lars Norrby

25
Lindebrand / SV: Lindebrand
« skrivet: 2020-11-19, 17:43 »
Samuel Lindebrand finner jag som mönsterskrivare under staben i Östgöta Kavallerireg 1695 p 43 utan några andra uppgifter...


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054349_00050#?c=&m=&s=&cv=49&xywh=334%2C1580%2C3820%2C2274
26
Lindebrand / SV: Lindebrand
« skrivet: 2020-11-19, 15:46 »
Hej Anna-Lisa!


Av en slump såg jag nu dina två senaste meddelanden. Har nästan helt gett upp Rötter efter att upplägget ändrades för en massa år sedan och flödet avtog i diskussionerna.


I vilket fall som helst är det glädjande besked du kommer med. Är nu nyfiken till hur du lyckats spåra och koppla  Magdalenas väg från Lönsås till Alvesta.


I mina anteckningar har jag noterat en Johannes Magni Lindebrand f i Linköping 1632. Har noterat att fadern var ryttmästare. Denne Johannes ska ha varit överste vid Östgöta kavellerireg och slutligen befodrad till överstelöjtnant. En möjlig släkting eller kanske tänkbar farfar till Magdalena? I vilket fall torde han vara spårbar.


Kommer Magdalena omedelbart från Engaholm vid giftermålet?


Uppgiften om Gustav Jonssons Wiberg ursprung har jag. Mitt stora bekymmer är att jag saknar uppgifter om sonen Magnus (min MM FF MF F) död och öde. Samtliga F i räckan inom parentes, med Magnus som undantag, vara soldater.


Lustigt för övrigt med Östgöta kavalleriregemente och mina minst sagt spridda rötter. Nu är det bara min morfar som saknar anor därifrån; farmor (från Blekinge), farfar (östgöte) och nu då mormor (från Kronoberg) har alltså alla anfäder som varit ryttare där!


Med tacksamhet


Lars Norrby

27
Människor / Torshällatrakten?
« skrivet: 2017-08-01, 23:08 »
Hej!


Längst till höger på bilden står min far Egil Norrby som 1922 till 1939 levde i Torshälla. Han var född 1920 och jag misstänker att bilden är från hans sena tonårt. Av kläderna att döma kan man tycka att han är äldre men jag misstänker ändå att bilden är tagen på 30-talet. Min Farfar Thord verkade som kantor och lärare i staden och ledde 1 eller 2 körer.
De övriga på bilden känner jag inte igen. Är det någon som kan identifiera någon av dem? Han hade två äldre bröder men jag känner i vart fall inte igen någon av dem.


Mvh


Lars Norrby

28
Luleå stadsförsamling / SV: Luleå stadsförsamling
« skrivet: 2017-06-04, 01:37 »
Hej!


Någon som vet vad siffrorna i hsfl vid mitten av 1850-talet syftar på? Fastighet, förhörsrote eller kanske kvarter?
T ex No 6 i  Luleå domkyrkoförsamling AI:7 (1843-1852) Bild 13 / sid 9.
Vidare - vad betyder bock respektive streck under nattvardsgång. Innebär bocken att man begått den utan datum?


Mvh


Lars Norrby

29
Yrken R / SV: Råk-? Yrke eller smeknamn dito på 1700-talet
« skrivet: 2017-04-25, 11:01 »
Hej!


Finner jag också vara intressant. Googlade på rockdragare och fann ett uppslag (detta).
Har en fadder i Visby redan 1691 som är "råckdragaren Olof Mattson". Låter som modernt slang för en garderobiär!
30
Berga (G) / SV: Berga (G)
« skrivet: 2017-01-15, 21:39 »
Hej Birte!


Förstår inte riktigt tanken med hur inläggen ska göras. Det ska alltså både finnas en allmän sockentråd samt (om man vill?) frågetrådar i enskilt ämne? Jag har bara klickat mig fram till Berga under landskap och gjort mitt inlägg.


I vart fall tack för uttömmande svar. Det var nog ditt inlägg och diskussion jag såg tidigare, men senare inte återfann. Har tidigare också fått från Roland Nilsson.


Ska försöka smälta dina uppgifter ett tag.


Mvh


Lars Norrby  :)

31
Ja det gör det ja! Men helt konsekvent är han inte med sina krumelurer. Var inne på Jöns men två rader ovanför finns en Jöns och där skriver han lite annorlunda.


Tack!

32
Hej!


Är inte det här Berga i Kronoberg då?!?


Så här ser rubriken/listen ut längst upp.
[size=0.95em]Anbytarforum →[/size][size=0.95em]Forum →[/size][size=0.95em]Geografiskt relaterat →[/size][size=0.95em]Landskap →[/size][size=0.95em]Småland →[/size][size=0.95em]Socknar →[/size][size=0.95em]Berga (G) →[/size][/font][/color]

33
Hej!


Ja, det är just orienteringen som jag har problem med. Fann intressanta inlägg under Ryssby vid googling, men hade sedan svårt att återfinna dem. Jag får ta itu med att lära mig nya anbytarforum ordentligt. Uppgifterna om Eriks ursprung var intressanta. Voxtorp är ju annars än återvändsgränd även  om vi nu talar om tiden före 1680. Tack för det!
Men finns det så många ättlingar kvar till Erik och Anna? I Annas dödsnotis talas det om att 7 av de 9 barnen är döda. En son och en dotter överlevde modern. Sedan verkar hon ha dött i barnsäng, men jag har ännu inte klurat ut hela texten.


Mvh


Lars Norrby

34
Hej!


Tack, jo jag har tittat på bou tidigare. Det verkar som om båda kommer från Nästgård (varför heter gården så?).
Just Jönsdotter hittar jag i födelsenotisen för dottern Magdalena. Vigseln verkar i övrigt rätt och stämmer med plats och tid. Men varför Persdotter?
Visst kan Anders komma från annan ort, men håll med om att sammanfallet mellan födelsedatumet i husförhörslängden och födelseuppgifterna av ett barn till Sven i Össlöf är lite väl fantastisk!


Mvh Lars Norrby
35
Berga (G) / Riksdagsman Anders Svensson Össlöv nästagård
« skrivet: 2017-01-15, 15:02 »
Hej!
Med tanke på att han noteras som riksdagsman finner jag hans och hustrun Stinas familjeförhållanden en smula dunkla.
Anders föds 1722 den 3 maj i Össlöv enligt Berga AI:2 (1781-1797) Bild 181 / sid 345. I födelsenotisen Berga C:2 s 97 står det dock att barnet till Sven Jönsson och hans hustru Brita Jakobsdotter i Öslöf heter Jngret!
Värre är det med hustrun Stina. I husförhörslängderna Berga AI:1 och AI:2 anges hon vara född 1731. Hennes patronymika anges ej. Varifrån vet jag inte men jag har antecknat Jönsdotter. I dödsnotisen 1768  i Berga C:3 (1772-1826) Bild 242 / sid 473 anges åldern till 61 år vilket ger 1725 som födelseår. En Stina Jönsdotter föds 1729 i Össlöv - det är den enda jag kan få att passa in och som är född mellan 1725 och 1731.
Någon vigselnotis har jag ej funnit - men det finns en Anders (Svensson?) i Össlöv Ngl (norr eller nästgård?) som gifter sig tredje advent1751 med Kerstin Persd därstädes. 1753 föds Sven son till Anders Svensson och Stina i Össlöv Ngård (norr eller näst?).
Av AI:1 framgår det att de är bosatta i Nästagårdstorp omkring 1775. 1791 är det laga skifte och då är Anders och sonen Sven ägare till ett helt oförmedlat rusthåll Nästagård. Dessutom verkar Anders äga del av Södergården. Do sonen Sven dör 1797 uppges han ha ärvt 1/2 mtl Össlöv rusthåll, 1/4 rusthåll Guddarp kronogård samt 1/4 rusthåll Vänaryd. Har Anders gått från torpare och nämndeman till rusthållare och riksdagsman på något decennium?


Finns det någon som kan komplettera bilden? Någon som har kunskap om Stinas patronymika och ursprung?


Mvh


Lars Norrby
36
Tack Birte!


Hänger inte alls med in ny forumet och såg ditt inlägg först nu.


Jag har kontrollerat det hela nu och den jag stammar från är Anna från Torlarp, döpt  i november 1693, nästan 9 månader efter Erik Svensson och Elisabeth Danielsdotters bröllop i Berga. Det bör väl då vara rusthållaren i skattegården till min anfader? I hennes dödsnotis den 11 april 1723   (Ryssby CI:3 s 157) står det i vart fall att fadern var Erich son (!) och modern Lisbeth Danielsdotter från Torlarp. Har du mer information om Erik och Anna att dela med dig av tar jag tacksamt emot det!


Mvh


Lars Norrby

37
Berga (G) / Erik Svensson och Märta (?) Bengtsdotter i Torlarp
« skrivet: 2017-01-07, 13:00 »
Hej!
Har lite svårt att orientera mig i nya forumet. Ville knyta an till inlägg 2014 gällande en dräng Erik Svensson samt i Torlarp som gifter sig med en Elisabeth. Denne Erik anges i inlägget senare som rusthållare.
Jag har dock en namne till Erik som 1689 får dottern Anna i Torlarp. Hustrun heter troligen Märta med patronymika Bengtsdotter. Känner någon till denna familj? Kan det röra sig om samma person, även om han ej nämns som änkling i inlägget


Mvh


Lars Norrby

38
Azerbajdzjan / SV: Azerbajdzjan
« skrivet: 2016-08-29, 01:06 »
Här är en bild på den tysk-svenska lutherska kyrkan i Baku


http://maxpark.com/user/253472185/content/1082466
39
Bildgåtan - Övrigt / Nordans ande sväfvade öfver vattnet
« skrivet: 2016-01-25, 12:43 »
Är det inte en skuta som skymtar längst till vänster? Och strax till höger därom ser det ut att vara någon typ av farkost (står det inte människor där?). Om så är det gissningsvis vid något utlopp. I bakgrunden skymtar ett större sannolikt bostadshus/mindre herrgård. Och ytterligare till höger ett sågverk kanske. Kustlinjen verkar ganska hög och efter att ha sett lite på Haparanda verkar det lite väl flackt.
 
Tycker mig se en viss social spridning bland herrarna - klädseln skiljer sig ju något åt. De liggande t ex har ju avvikande klädsel. Och när var det modernt med plommonstop? Om inte kör - kan det vara tjänstemän av något slag? Tull?
 
Får en känsla av att det är taget mellan 1900-1915.

40
Chicago Efterlysningar (Queries ) / Bolin, Norrby
« skrivet: 2016-01-24, 21:28 »
Hej!
 
Letar efter följande:
Josefin Antoinettta Christina Johanna f Norrby 1834-02-21 i Levide, Gotland. gift 1851 med
Carl Johan Bolin född i Levide 1826-11-29
barn: Carl Johan Oscar f 1856-12-11 i Levide och Maria Christina Carolina Bolin född 1861-09-05.
 
Utvandrade 1868-06-25 till Nordamerika. 1872 finns en uppgift i en bouppteckning om att de vistas i Chicago.
 
1880-05-12 utvandrar även Josefins bror Jacob Niclas Norrby född 1840-05-01 i Levide. Han följs månaden efter den 7 juni av sin hustru Anna Maria Lovisa Nyström, född i Etelhem 1850-08-06. Även Jacob och Anna flyttar till Chicago.  Om någon känner till deras öden vore jag ytterst tacksam.
 
Mvh
 
Lars Norrby

41
Levide / Levide
« skrivet: 2016-01-17, 20:42 »
Hej!
 
Undrar om någon har information om nämdemannen Anders Norrby född 1796 i Gerum, död 1872 i Levide, Burge utöver det som står i husförhörslängd och i Boken om Levide. Lusläser man husförhöslängden finner man att där finns en historia att berätta. Gården är tämligen liten - 1/4. Ändå måste Anders ha haft viss auktoritet. Men relationen till barnen kan inte varit den bästa. Dottern Josefin Antoinetta Christina Johanna (född 21 februari 1834) gifter sig 1851  med Carl Johan (Adolf) Bolin (född 21/2 1834 på Bocksarve) 1851 ifrån socknen som tar över som husbonde på gården. Familjen Bolin flyttar 1865 till När, men återkommer två år senare för att 1868 den 25 juni emigrera till USA, Chicago.  
Av Levide AI:5 (1847-1871) Bild 1730 / sid 163 samt bou och gåvobrevet från Anders Stefansson Norrby tolkar jag det som så att gården sålts 1868-1870 ca. 11 delar tar en Carl Petter Pettersson medan Anders kanske sätts på undantag. 1 del tar Anders son Johan Anders Julius och ev också brodern Jacob Niclas. Johan tar sedermera över en annan part Burge där han dör så småningom. Jacob Niclas flyttar till bl a Garda, gifter 1875 och utvandrar 1880 till Chicago.  
I bouppteckningen efter Anders Stefansson Norrby tas bara gångkläder upp. Lösöret har enl gåvobrev 1870 skänkts till sonen Anders Johan. Jacob Niclas liksom systern Josefin helt tycks berövade sitt arv. Varför?  
Och vart blev det av med emigranterna? Någon som vet?
 
Mvh
 
Lars Norrby

42
Sjöman / Sjöman
« skrivet: 2016-01-15, 00:50 »
Hej!  
 
Han finns i nedanstående. Kontrollera gärna själv om hans sjöresor. Osäker på bytedelsen av sistnämnda  - men han kan ha bytt namn till Båsman. Efter sista anteckningarna ser det ut som en namnteckning Båsman.
 
Visby sjömanshus DIa:3 (1777-1797) Bild 2180 / sid 169
Lars Persson, ogift, 18 år gammal, liten och mager till Statur med Liust hår och liusgrå ögon, Född af Båtsmansföräldrar i Westerhejde Sochn och bor på Söderbys grund. Gifth Båsman (osäker på sista).  
1783 d 11/8 inskrifven
......  
1789 d 2/3 Blifvit på dess egen begaran utstruken...
 

43
01) Latinska ord A - V / Obiit
« skrivet: 2016-01-07, 01:59 »
Hej!
 
Det kan inte tänkas att obiit skulle kunna noteras om någon flyttat från församlingen? En präst i Fardhem på Gotland antecknar efter två flickor som föds på 1736 samt 1740 obiit. Att de avlidit hindrar honom inte från att 1741 att anteckna de båda flickorna (inga namnen finns födda efter dessa år) tillsammans med sina föräldrar då de flyttar ut ur församlingen 1741.  
 
Mvh
 
Lars Norrby

44
Kloster / Kloster
« skrivet: 2015-12-24, 14:50 »
Tack Stefan!
 
Har faktiskt aldrig använt mig av SCB tidigare och visste inte att sådana uppgifter fanns att tillgå. Min far (eller om det nu var mor) uppgav att det var något med magen, så det här var nyhet för mig.  
SVAR kan man väl dagsforska på antar jag (länge sedan jag använde mig av dem). Tack för tipset!
 
Mvh
 
Lars Norrby

45
Kloster / Kloster
« skrivet: 2015-12-23, 23:11 »
Stort tack Lilian!
 
Jag har tydligen en äldre version av Sv Dödbok. Adressen är densamma där farmor dog 1964. Bra att veta att det ska vara Fors. Vad jag är ute efter är dödsorsaken... men volymen dyker nog upp så småningom.
 
 
Mvh
 
Lars Norrby

46
Kloster / Kloster
« skrivet: 2015-12-22, 23:31 »
Hej!
 
25 februari 1942 dör min farfar Thord Johan Nathanael Norrby enligt min fars anteckningar. Sista kända adressen är Stenborgsgatan 8 eller 9 i Kloster (mina anteckningar är motstridiga) i Kloster där familjen bor 1941 (Kronouppbördsmannen i Eskilstuna FI:98 (1941-1941) Bild 5580 / sid 226).  
Jag har tittat både i Sveriges dödsbok och i den volym som finns tillgänglig på Arkiv Digital - Eskilstuna Kloster FI:2. Det finns en serie där också för länslasarettet och finns han där bör det vara Kloster FII:4. Hur hänger det samman? Antecknades bara de som avled på lasarettet enbart i den volymen? Jag har anledning till att dog på lasarettet.
 
Mvh  
 
Lars Norrby

47
Luleå stadsförsamling / Luleå stadsförsamling
« skrivet: 2015-08-08, 15:44 »
Hej!
 
Har gjort förfrågan under yrkeskategorin sjömän tidigare utan resultat. Tänkte nu försöka här:
 
Johan Georg Norrby född 14 december 1806 på Mickelbys gård i Gerum, Gotland var från 2 april 1838 skriven i Luleå 5. Se Luleå domkyrkoförs AI:7 (1843-1852) Bild 13 / sid 9). I Luleå domkyrkoförs AI:8 (1853-1862) sid 10 är han struken och där finnns en anteckning om att han vistas på okänd ort.  
Johan Georg var sjökapten och åtminstone 1845 var han enligt Mtl bosatt på Kungsholmen i Stockholm.  
17 juli 1847 finns han påmönstrad för Briggen Arctos och det kan vara fartygets jungfruresa som gick till dess hemmahamn Luleå. Johan Georg tycks ha varit fartygets befälhavare i ett par år. Googlar man på det finner man ett par intressanta notiser om det och det går till och med att finna en avbildning. Huvudredare  
Min undran är om någon känner till Johan Georg och hans öde? Var i Luleå var han bosatt exakt och känner någon till rederiet (verkar ha varit flera ägare) för Arctos som 1848 tycks ha varit J Boberg.
 
Mvh
 
Lars Norrby

48
Björke / Björke
« skrivet: 2015-07-22, 11:01 »
Tynne:
 
1700 skattläggning:
1/2 skattehemman brukas av Anders Rasmusson som ärvt gården

49
Sjöman / Äldre inlägg (arkiv) till 20 november, 2015
« skrivet: 2015-03-26, 18:09 »
Hej!
 
Är inte helt van att forska på sjömän och har en metodikfråga.  
En bror till min FFFFF har jag haft problem med i forskningen. Har idag kommit ngt längre då jag äntligen hittade Stockholms sjömanshus arkiv.
 
Han hette Johan Georg (felaktigt Gustav ibland). Född 14 dec 1806 i Gerum fsml på Gotland.  
Sista spåret jag har efter honom är 8 juli 1837 då han mönstrar av som styrman på skonerten Triton som närmast då kom från Bordeaux (Stockholms sjömanshus DIa:90 (1836-1836) Bild 384 / sid 367). Hans ålder är felaktigt angivet till 27 år. Han tycks ha ersatt en annan styrman. Det står ett par anteckningar om detta som jag inte kan tolka. Vidare anges hans hemort till Stockholm och inte till Gotland som i tidigare längder.  
Där förekommer också en mystisk siffra 19 i längden. Det varierar mellan längderna - men jag kan inte förstå vad den syftar på.  
Hur går man vidare? Om han bytt sjömanshus - borde det inte finnas en anteckning i senaste boken, även om det gått något år? Stockholm är väl inte helt lätt att finna honom i. Eller finns det särskilda längder för sjömän med hänvisning till mantalsadress?
 
Mvh
 
Lars Norrby

50
Björke / Björke
« skrivet: 2015-02-10, 12:02 »
Tumlebos

51
Gylling / Gylling
« skrivet: 2015-01-06, 18:40 »
Hej!
 
Det kan vara i någon av grannförsamlingarna. En anfader till mig förlovade sig med en Gylling som begrovs i Hovs församling 1744 eller därikring. Nu har Hovs äldsta församlingsbok varit utsatt för förmultning och är avstängd - men jag tror det finns en fotostatkopia på t ex Arkiv Digital.  
 
Mvh
 
Lars Norrby

52
Gylling / Gylling
« skrivet: 2015-01-01, 15:42 »
Hej!
 
I trakten av Skänninge fanns det en Gylling-familj vid 1700-talets mitt. Prova där!
 
Mvh
 
Lars Norrby

53
Björke / Björke
« skrivet: 2014-11-12, 02:00 »
Hej!
 
Kan möjligen kronobonden till Stenstugu i Björke anno 1700, Jöran Mattsson, vara inhysesmannen med samma namn som dör 1750 i Tynne, 94 år gammal? Eller är det en namne?  
 
Mvh

54
Litteratur / Johnson, Eyvind (1900-1976)
« skrivet: 2014-11-11, 14:05 »
Hej!
 
Har precis besökt nära släkt till min hustru och funnit att hon stammar från Cevias farbror Carl Larsson Ljung.Carl hade en son, kusin till Cevia, som tydligen ägnade sig åt säsongsarbete, men var likväl skriven i Blekinge. Enligt min hustrus släkt vistades han i Norrland vid järnvägsbyggen och ska haft kontakt med Cevia. Det finns ett flertal frejdebrev från 1900-talets början från honom.  
Finns det någon som känner till varför Eyvind Jonssons mor hamnade i Norrland?  
Hade det något om järnvägsbyggen att göra?  
Och vad är förutsättningarna för järnvägsforskning med inriktning på personhistoria - några tips om tryckta källor?
 
Mvh
 
Lars Norrby

55
Tannåker / Tannåker
« skrivet: 2014-08-18, 14:45 »
Hej!
 
Nej så verkar det inte som. Och likväl var det just Petter Persson jag letade efter. Får se efter en gång till när butiken öppnar igen.  
Den jag har är daterad i Lundåker 18 april 1768. Hustrun är avliden - men vill också minnas att fraserna lät lite annorlunda - inga datum för dödsfall. Mtl hade en Per med hustru - men de fanns där även 1770.  
 
 
Västbo häradsrätt FII:5 (1768-1770) Bild 56 / sid 83
 
 
Mvh
 
Lars Norrby

56
Tannåker / Tannåker
« skrivet: 2014-08-17, 19:03 »
Tack Barbro!
 
Jag tittar nu på bou efter Petter från 1768. Och där står det nu klart helt att Lundåkra är åtminstone till viss del samma sak som Tannåker skattegård: uti Tannåker skattegård eller Lundekra (sic!) kallat. Där står att 1/4 av nämnda fastighet enl fastebrev 1749 sålts till Sven Persson i Västra Jonsboda. Bou tar enbart upp lösa egendomen. Närmsta släktingar till mannen och hustrun är närvarande. Ngt testamente omnämns inte i bouppteckningen.  
 
Vad beträffar Orrarna finns det nog en del att göra. Bror Orres hustru saknade jag. Enl mina anteckningar dör han i Vittaryd 1742. Han kallas där landsm. om jag tolkat det rätt. Gertorn Knutsson har jag sett ett par gånger som vittne vid dop. Det får nu sin förklaring. Tackar!
Om du har något om Karl Orre som var länsman i Tannåker vore jag tacksam. Han uppges född 1625 och finns omskriven i Svensk släktkalender 1943 - som jag inte har tillgång till. Han kanske skulle kunna vara en bror till Lars Brorsson Orre.  
 
 
Mvh
 
Lars Norrby

57
Tannåker / Tannåker
« skrivet: 2014-08-17, 15:51 »
Hej Eva!
 
Nej jag inte tillgång till SVAR men kyrkoräkenskaperna verkar vara en finfin källa. Stort tack för att du tog dig tiden att leta där!
Jag har gått igenom Tannåker och funnit åtskilligt. Har noterat dopvittnen från Lundåkra och jag får intrycket att familjen Lund dyker upp först omkring 1695. De kan ju ha funnits där tidigare men först vid nämnda tid börjar   Gabriel, modern Märta och så småningom de andra syskonen att bli mycket aktiva som dopvittnen. Per Gabrielsson tycks saknas där helt förutom en anteckning om en Per i Lunnåkra 1704 (där borde man väl tjonkat i med hela fina titeln tycker man).  
Men kanske är kvartermästarens hustru Märta Larsdotter dotter till den Lars du fann i räkenskaperna. De kan ju varit bosatt på annan ort.
Det ser dessutom ut som om sonen Gabriel tar över bostället Lunnåkra i samband med att denne utses till kvartermästare 1703-1704 (Generalmönsterrulla 1706).
 
Märtas död fann även jag. Både hon och maken begravdes inne i kyrkan - står det inte att hon lades hos maken vid Lunnåkra stohl? Stol låter inte som bänk. Maken ska vara lagd i gången. Tyvärr är Tannåkers nuvarande kyrka ej från tiden så det lär väl inte finnas några gravhällar kvar.
 
Sedan misstänker jag att Per Gabrielsson nog hade ett annat familjenamn/soldatnamn än Lund. I vart fall saknas han hos Lewenhaupt med det namnet. En mönsterrulla från 1692 finns samt 1706. Just stabens del i sistnämnda verkar inkomplett.  
 
Som ett kuriosum slutligen kan jag nämna att Maria Persdotter Lund, Anders Orre och Marias syster Märta Persdotter Lund (änka efter Anders bror Jonas) alla dör inom en vecka i december 1750 i bröstfeber. Märta är då åter bosatt på Tannåker klockargård. Familjerna byter bostad med varandra på ett minst sagt förvirrande sätt... Klockargården verkar för övrigt vara en gård utan koppling till klockartjänsten.
 
Mvh
 
Lars Norrby

58
Tannåker / Tannåker
« skrivet: 2014-08-17, 12:05 »
Hej!
 
Lite nya rön. En möjlig far till förmodade syskonen Lund - Per, Maria och Gabriel är en regementskvartermästare Per Gabrielsson i Lundåker 62 1/2 år vid sin död 1705. Troligen heter hustrun Märta. Marias andra dotter t ex döps just till Märta.  
Den förmodade brodern Gabriel Lund är ryttare vid Smålands kavallerireg. Han blev fången vid Poltava 1709 och återvände först 1722 då han fick avsked som löjtnant. Han gifte sig med en Anna Holm som levde ännu 1745 (Lewenhaupt: Karl XII:s officerare.
Kan anledningen till att Lundåkra inte syns särskilt tydligt i mtl vara den att det är ett officersboställe?
 
Mvh
 
Lars Norrby

59
Tannåker / Tannåker
« skrivet: 2014-08-17, 11:27 »
Hej!
 
Så besynnerligt. Här har vi en gårdsenhet som å ena sidan i död-vigsel-boken har noteringar med Lundåkra som tillhörighet men å den andra lyser med sin frånvaro i både mantalslängderna men också i husförhörslängden.  
 
Kollade snabbt i i AI:2 och där finns ett Lundåkertorp. Inget Lundåker.
 
1711 är Monsieur Petter Persson i Lundåkra vittne till barnadop hos mina anor. Tittar man efter i mtl är det inte helt klart, men kanske är det de som under skattegården tas upp som änkan Märta och d Pär i mtl 1709, son Pär och moder Marta i 1713. Monsieur låter lovande då också Orre har flera befallningsmän/fogdar i familjen.  
1725 dör en Gabriel Lund i Lundåker - en trolig bror.
Tack för tipset! Verkar ju lovande.
 
Mvh
 
Lars Norrby

60
Tannåker / Tannåker
« skrivet: 2014-08-16, 17:52 »
Hej!
 
 En ana till mig Maria Persdotter Lund kom enligt vigselnotisen i Tannåker socken 1708 från Lundåker. Efter vigseln bosatte sig makarna (mannen hette Anders Orre) på Stora Lijda/Lya/Lida i Bolmsö socken. Vid första dottern Ingeborgs födsel 1709 finns det ett vittne från Lundåkre. Likval saknas en sådan gård i äldsta husförhörslängden och i mtl. Däremot finns det en gård Tjust Lundagård i socknen.  
Finns det någon som kan identifiera Lundåkra? Känner någon till en släkt Lund i början på 1700-talet?
 
Mvh
 
Lars Norrby

61
Gammalstorp / Äldre inlägg (arkiv) till 21 mars, 2015
« skrivet: 2014-07-03, 13:26 »
Hej!
 
Hur hänger det inte ihop?  
Jonas Berg är bosatt på Agerum nr 40 till sin död 1879. I nästföljande längd AI:25 slutar numreringen vid nr 16. Har 17 o s v brunnit upp? Och vad syftar siffran på? Fastighet? By? Hus? Hushåll? Husförhörsrote?
 
Vore tacksam för hjälp.
 
Mvh  
 
Lars Norrby

62
Berga (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 22 september, 2014
« skrivet: 2014-05-19, 00:59 »
Kristina!
 
Om du söker en person som är född i Berga Kalmar län bör du kanske hellre söka i Högsby församling i Kalmar län där det ju finns en ort som heter Berga.  
För datumet du angav finner du en Jonas, son till soldaten Nils Drag. Kanske är det den du söker.
 
Mvh
 
Lars Norrby

63
Berga (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 17 maj, 2014
« skrivet: 2014-05-15, 09:49 »
Hej!
 
Söker information om riksdagsmannen och nämndemannen Anders Svensson i Öslöv och hans hustru Stina Jönsdotter. Jag har lite bekymmer med att finna födelsenotiserna för dem.  
Anders uppges i Berga AI:2 s 344 vara född den 3 maj 1722. Detta datum har en Sven Jönsson och Brita Jacobsdotter (?) i Öslöv fått ett barn - men det är en Jngret så vitt jag kan läsa (Berga C:2 s 97).
Hustrun Stina Jönsdotter uppges vara född 1731 i husförhörslängderna. I dödsnotisen 24 september 1786 är hon 61 år - d v s född 1725. Den enda jag funnit i födelsenoteringarna som stämmer in är Stina Jönsdotter döpt 10 oktober 1729 i Berga, Öslöv - Berga C:2 (1721-1771) Bild 58 / sid 109.  
Av bou efter Anders framgår det att Anders och Stina köpt ut Stinas syskon ur 1/4 Öslöv nästagård i januari 1751.  
 
Har någon upplysningar om familjen?  
 
Mvh
 
Lars Norrby

64
Lindebrand / Lindebrand
« skrivet: 2014-05-01, 23:53 »
Hej!
 
Någon som känner till denna familj och släkt? Genom googling har jag förstått att den finns ännu.
 
Jag har en anmoder, Magdalena Lindebrand, som uppges född ca 1692 och som dör 1782 i Ör församling, Kronobergs län. Hon var gift och med gästgivaren Gustav Wiberg i Alvesta och Aringsås socken, vilken var född i Moheda.  
Jag är intresserad av att veta var man kan finna släktens ursprung.
 
Mvh
 
Lars Norrby

65
Moheda / Moheda
« skrivet: 2014-05-01, 23:37 »
Hej!
 
I mars 1740 dör gästgivaren Gustaf Jonsson Wiberg i Alvesta. I dödsnotisen står antecknat att han var 40 år vid sin död och att han levat 15 år i Aringsås socken. Men där står också att han var född i Moheda.
En person som skulle passa in är Gustaf Jonsson född 13 mars 1701 i Vegby Svensgård. Tyvärr tiger födelseboken om föräldrarnas namn. Ett par faddrar nämns, men utan ortbestämmelse.
Känner någon till gården och dess bebyggare i början av 1700-talet?
 
Mvh
 
Lars Norrby

66
Eksta / Eksta
« skrivet: 2014-02-25, 22:13 »
Hej Linda!
 
Du kan nog lugnt räkna med att släktskapen som står i en husförhörslängd alltid utgår från familjeöverhuvudet - i detta fall Rasmus. Hade det varit hustrun Brita Rasmussdotters mor hade det med all säkerhet stått något i stil med svärmodern änkehustru.....  
Gossen som sedan nämns är uppenbarligen inte en son i familjen utan gissningsvis ett fosterbarn eller liknande.  
 
Mvh  
 
Lars Norrby

67
Eksta / Eksta
« skrivet: 2014-02-24, 22:06 »
Hej Linda!
 
Det står hälftenbrukare. Se bl a  
 
I Nationalencyklopedin står det:
 
hälftenbruk, en form av jordupplåtelse där jordägaren svarade för utsäde och boskap, en brukande bonde för driften och där avkastningen delades lika. Även andra delningsgrunder än en strikt hälftendelning har förekommit. Hälftenbruk var under 1600- och 1700-talen en vanligt förekommande brukningsform vid svenska säterier och andra herrgårdar.
(http://www.ne.se/lang/hälftenbruk, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-02-24)
 
 
Mvh  
 
Lars Norrby

68
Hällaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 06 september, 2014
« skrivet: 2014-02-12, 20:01 »
Tack Anita!
 
Det hade nog tagit lång tid innan jag funnit honom. Han dog hos sonen Jonas, som just är mitt fokus. Kan inte minnas att han fanns i hsfl i Gammalstorp, men får nog titta efter en gång till.  
 
Mvh
 
 
Lars Norrby

69
Skogvaktare / Hejderidare
« skrivet: 2014-02-11, 23:45 »
Hej!
 
För övrigt är hajd god gotländska för skog....

70
Hällaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 06 september, 2014
« skrivet: 2014-02-11, 14:33 »
Hej!
 
1834 inflyttar fd skogvaktaren/jägmästaren Peter Jonas Berg till nr 32 Modahla (Hällaryd AI:6 (1835-1838) Bild 188 / sid 178). Det finns en symbol som ser ut som en m-runa eller en treudd och därtill något som ser ut som ett kors, men utan årtal. Runan förekommer också i vänster marginal, men oklart om det gäller Peter Jonas.
Enda anteckning om husförhör är 1835. Man kan väl därför anta att han dog därikring. Men hur jag än letar finner jag honom inte i dödsboken mellan 1834 t o m 1839. Jag finner heller ingen förklaring till symbolen.
Någon som vet?
 
Mvh
 
Lars Norrby

71
Skatelöv / Dödsorsak - vad står det
« skrivet: 2013-12-15, 19:40 »
Tack Birgitta!
 
Det hade jag aldrig fått ut från AD:s bild! Tyckte det slutade på det. Att det var ett dubbel-t som följde hade jag inte kunnat gissa - tvärslån ligger ju ovanför tecknet - skulle snarare gissat på u eller å.  
Ödem är något jag förknippar med äldre personer - undrar varför en 17-åring får det.
 
Mvh
 
Lars Norrby

72
Skatelöv / Dödsorsak - vad står det
« skrivet: 2013-12-15, 15:04 »
Hej!
 
Vad är dödsorsaken för nummer fyra Sven Magnus Andersson? Första tecknet verkar komma från yttre rymden.  
 
Skatelöv CI:6 (1861-1868) Bild 106 / sid 207 (AID: v30284.b106.s207 Öppna, NAD:  SE/VALA/00329
 
Mvh
 
Lars Norrby

73
Sjöman / Äldre inlägg (arkiv) till 20 november, 2015
« skrivet: 2013-12-07, 18:47 »
Hej!
 
Har tappat bort en ana som gick till sjöss. Hette han Johan Georg(ius) Norrby och var född 1806 den 14 december i Mickelbys gård i Gerum socken på Gotland. Han kallas i en bouppteckning från jan 1829 för copvardiesjöman (var då till sjöss). Det sägs där uttryckligen att han seglar för Stockholms räkning.
18 november 1826 skrevs han in i Visby sjömanshus. Han överfördes till Stockholm därefter vid minst två tillfällen, senast 26 mars eller april 1830. Därefter finns det bara en struken anteckning om hemkomst 5 november 1832. Källa: Visby sjömanshus DIb:2 (1817-1832) Bild 670 / sid 73
Går det att digitalt komma åt rullorna i Stockholm? Har läst vad som står på Stockholms stadsarkivs hemsida och får intrycket av att det ej är filmat.  
Skulle någon känna till Johan Georg vore jag ytterst tacksam för upplysningar.
 
Mvh
 
Lars Norrby

74
Mariestad / Äldre inlägg (arkiv) till 03 december, 2013
« skrivet: 2013-09-24, 18:55 »
Tack Christina!
 
Såg inte att det fanns fler i serien under åren.
 
Mvh
 
Lars Norrby

75
Mariestad / Äldre inlägg (arkiv) till 24 september, 2013
« skrivet: 2013-09-24, 13:18 »
Hej!
Hur fungerar dödslängderna i Mariestad? Det tycks vara lasarettet som för dem på 1920-talet. Letade efter dödsnotisen för följande men finner den inte.  
 
Joh(a)n Olof OHLSSON, Bankdirektör.  
 
Född   1883-08-16 MEDELPLANA
Död   1925-01-10 MARIESTAD, Tomt 37
 
Källorna är Sveriges dödsbok och Mariestad AIIa:7 (1917-1932) Bild 236 / sid 224
 
Mvh
 
Lars Norrby

76
Dörarp / Dörarp
« skrivet: 2013-09-22, 22:56 »
Hej!
 
 
Får se om jag har bättre tur denna gång. Känner någon till Snickartorpet? Under vilken gård låg det?
 
Det tycks vara samma torp som också kallas Fiskartorpet. Namnen används omlott på ett förvirrande sätt. Mycket troliga föräldrar till Anna i mitt föregående inlägg är Börje Persson och Anna Knutsdotter som gifter sig 1727 - han ifrån Haraldstorp och hon ifrån Smedstorp men de boo på Snickartorp.  
Han tycks dö vid 83 års ålder 1775 (C:2 s 297) i Fiskartorpet, hon i eldsvåda 1780 vid 69 års ålder och var då bosatt i Snickartorpet. I Ortnamnsregistret förekommer över huvud taget inte namnet Snickartorpet. Av hsfl framgår det att det ska vara samma torp.
 
Mvh
 
Lars Norrby

77
Holm / Holm
« skrivet: 2013-08-14, 15:23 »
Hej och tack Mats!
 
Det verkar det onekligen som. Och utan att du säger det direkt ut tar jag det som en bekräftelse på att jag var rätt ute - det måste vara mina anor.  
Jag inte hunnit kontrollera födslarna ännu då mycket varit osäkert. Bengta och Börje förekommer nämligen i ärvda papper som föräldrar till en namnlös anfader till mig. Har därför känts angeläget att först utreda hur det hänger ihop.
Men då jag granskade mina papper häromdagen upptäckte till min förvåning att B och B även är anor på annat led. Anförlust med andra ord.  
 
Mvh
 
Lars Norrby

78
Holm / Äldre inlägg (arkiv) till 14 augusti, 2013
« skrivet: 2013-08-14, 12:55 »
Hej!
Inte mycket att gå på, men:
26 maj 1702 vigdes Börje Jönsson och Lya med Bengta Jönsdotter (Holm CI:1 (1687-1727) Bild 59 / sid 113)
Inga ortnam i övrigt. Jag vill gärna tro att Lya är det Lya som finns i Slättåkra och då är det mina anor.
Men finns det möjligen ett Lya i Holm?  
Och finns det någon som vet varifrån exakt Bengta kommer?  
 
Bengta dog år 1755 den 11 januari i Slättåkra, Lya i en ålder av 76 år. Bör således varit född 1678 eller 1679.
 
Med förhoppningar  
 
Lars Norrby

79
Dörarp / Dörarp
« skrivet: 2013-08-04, 23:48 »
Hej!
Har ögnat igenom ovanstående diskussion om Risbeck och i synnerhet om anknytningen Snickaretorpet och klockare. Den 26 december 1757 gifter sig Knut Johansson, klockare i Vittaryd och sannolikt Ryssbo där med Anna Börjesdotter från Snickaretorpet. Anna bör vara född 1733 eller därikring, men återfinns inte i födelseboken för Dörarp.  
Finns det möjligtvis någon släktanknytning till ovan? Vem kan fadern Börje i så fall vara, kanske en klockare han också?
 
Mvh
 
Lars Norrby

80
..och Nord som familjenamn kommer naturligtvis från morfadern, soldaten Peter Magnus Nord död 1880 i Vittaryd...

81
Hej!
Det här blir bättre och bättre!
 
Dumt av mig att glömma halvsystern Ida. Jag har henne sedan tidigare, men då jag gick igenom uppgifterna såg jag bara helsyskonen (I Min släkt visas bara helsyskon i översikten).  
Halland är ju inte helt korrekt, men vid faderns död var han bosatt i Södra Unnaryd. Kanske emigrerade han från Halmstad (det gick väl fartyg till USA därifrån?)
Reinholt var nog inget bra namn under 2 världskriget om man nu stred för USA:s räkning. Innebär draft registration card att han verkligen antogs som soldat? Han är ju 58 år gammal nu - om det är min släkting det är frågan om.
 
Tack åter igen
 
Mvh
 
Lars Norrby

82
Hej!
 
Stor tack för era svar!  
 
Nog måste det vara bröderna då datumen stämmer. Kanske stupade Fred i kriget då Frank inte uppger honom som närmsta anhörig.  
Vad beträffar tidningstexten får man väl ta det med en nypa salt, det kan mycket väl vara Frans. Min erfarenhet är att det som regel alltid är ett eller ett par faktafel i tidningsartiklar.  
Bröderna hade en syster som hette Edit, men hon var gift med en Gustaf Karlsson och de var bosatta i Eldsberga i Halland. Kanske flyttade de senare tid. Jag ska genast kontrollera hennes uppgifter.  
Lite vemodigt känns det i vart fall. Verkar ju inte lämnat några anhöriga efter sig.
 
Mvh
 
Lars Norrby

83
Två syskon till min mormors mor emigrerade till USA:
Bernhard Reinhold Fredrik Karlsson född i Berga, Kronoberg, den 29 augusti 1884. Han utvandrade den 6 april 1902 ifrån Angelstad församling. Han var då handelsbokhållare.
Hans bror Frans Edvard var född 30 maj 1880 i samma socken. Utvandrade något tidigare, den 20 april 1900 ifrån Halmstad. Möjligen som påmönstrad sjöman. Han tycks till skillnad från syskonen ha använt sig av faderna patronymika Jakobsson. Fadern Carl Isak Jakobsson var mjölnare och flyttade ofta med familjen. Dog slutligen 1898 i Södra Unnaryd och Önne kvarn.
Finns det någon som känner till brödernas öde?
 
Mvh
 
Lars Norrby

84
Visby stadsförsamling / Äldre inlägg (arkiv) till 2013-09-21
« skrivet: 2013-08-03, 22:05 »
Hej!
Jo, maken hittade jag. Det är lite underligt med Sveriges dödsbok. Har inte använt den särskilt länge, men det finns uppenbarligen luckor. Kyrkogårdsförvaltningen
är nog en god idé eller landsarkivet.  
 
Tack för hjälpen.
 
Lars Norrby

85
Visby stadsförsamling / Äldre inlägg (arkiv) till 2013-09-21
« skrivet: 2013-08-03, 01:00 »
Hejsan!
Söker uppgift om Christina Catharina Amanda Visselgren (Wieselgren) född Hansson den 3 oktober 1860 i Hogrän. Hon gifte sig 1883 med en Petter Olof Visselgren (!) i Hogrän. De flyttade till Visby och hon var bosatt på Visby stadsäga 643 (Östra vägskiftet) så sent som 1940. Det är det samma som Follingboväg 1 och det borde vara sammma hus som står där ännu.  
Därefter tar källorna slut på Arkiv Digital. Och i Sveriges dödsbok kan jag ej återfinna henne.  
Någon där som vet?
 
Mvh
 
Lars Norrby

86
Voxtorp (F) / Äldre inlägg (arkiv) till 11 oktober, 2013
« skrivet: 2013-07-31, 22:32 »
Hej Peter!
 
Så glad jag blir att du tänkte åt mitt håll. Tack för det!
Förstår jag det rätt är Sven den förste att kalla sig Norrby. Man kan undra hur han tog sig namnet. Jag vet att det finns en eller flera norrländska Norrby-släkter. I mitt fall är det Gotland som gäller dock, där det finns ett tiotal sinsemellan oberoende Norrby-släkter. Den förste bland mina anor att bära namnet var min FFFFF på 1820 talet i Gerum socken på Gotland. På Gotland är det ofta taget från ett flertal Norrby-gårdar, men det tycks också vara ett av ett av ett par släktnamn som stod till buds då man skulle överge patronymikon. Det är gott om Norrby på Gotland.
 
Mig veterligen är det här den första småländska Norrby-släkten jag sett. Och själv är jag född och uppvuxen utanför Huskvarna. Då jag var 15 arbetade jag på en möbelfabrik i Tenhult och där fanns det en Norrby. Vet att det fanns fler i just Tenhult. Undrar om det här kanske kan vara en stamfader till dem?
 
Mvh
 
Lars Norrby

87
Eksta / Eksta
« skrivet: 2013-06-12, 01:14 »
Hej!
 
Det blev visst lite fel... Ejstadius uppges ha dött 1684, inte att det sket(t!) året efter 1662 som jag skrev.
 
Mvh  
 
Lars Norrby

88
Eksta / Eksta
« skrivet: 2013-06-12, 01:08 »
Hej!
Har ägnat mig åt domboksläsning de senaste dagarna och då funnit följande:
 
§ 102 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gotlands län EXIe:1387 (1688-1689) Bild 790 / sid 1291
Hindrich Trompetter i Eistädh bekänte att han Steenarfwe gårdh nu een långsamblig tijdh öfwer tjugu åhr åbodt, som hörer häradshövdingen Jacobo Chronandro til, och han Hindrich Trompetter för gårdhen intet betahlt eij heller kiöpt af honom eller något gifwit att han gården så lång tijdh brukat och åbodt hafwer, utan tillståår att gården Steenarfwe ännu herr Häradshövdingen till skatterättigheeten tillhörer
 
Om man kontrollerar t ex mtl för 1683 framgår det att Stenarve (Stjärnarve!) bebos av skattebetalande 1 dräng och 3 sonhustru/döttrar. I marginalen framför gårdsnamnet står det Hindrich (trom)peter.  
I Eksta sockenbok nämns inga av dessa personer. Där sägs det att gården köptes av en Herr Hans, som antas vara sedermera pastorn i socknen Hans Pedersen Ejstadius. Priset för gården uppges vara en häst och enl tingsprotokoll ska det ha sket 1662. Det berättas vidare att Ejstadius dog följande år på Stenarve. Av ovanstående verkar gården kommit i Chronanders ägo före 1668. Hur hänger det samman egentligen?
 
Vidare förekommer det i sockenboken uppgift om att själva mangårdsbyggnaden på Stjärnarve är från 1699. Frågan är om den inte är äldre än så:
 
Länsstyrelsen i Gotlands län, Landskontoret EIIIa:23 (1741-1741) Bild 1620 / sid 537:
18. Stenarve 1/2 skatte tillhör Probsteänkan Oxenvaldt upbygd 1693. Documenterna uppbrända, har ganska ringa ägor, sandig steril jordmån, skall eij  kunna bära sin skatt, om sågen utgår, äger någon skog, kan årligen tillvärka 60 (hälfter bräder).
Visserligen rör det sig om en förteckning över sågverk på ön, men här tycks det nästan gälla själva manbyggnaden. Eller?
 
Mvh
 
Lars Norrby

89
Vislanda / Äldre inlägg (arkiv) till 11 november, 2013
« skrivet: 2013-04-15, 13:04 »
Hej!
 
Med anledning av ett forskningsprojekt om salpetertillverkning och salpetersjudare på Gotland och vars resultat kommer att publiceras av tidskriften/förlaget Haimdagar vänder jag mig till er Vislandaforskare.  
Under 1700-talet och 1800-talet, kanske redan på 1600-talet dyker det upp småländska sjudare på Gotland för att få fart på framställningen av salpeter. Många av sjudarna bär namn som indikerar att de kommer ifrån Vislanda. Detta bekräftas dels av gotländska källor, dels av husförhörslängderna i Vislanda. Jag har själv kontrollerat de sjudare som finns upptagna i de äldre husförhörslängderna i Vislanda och där funnit ett fåtal sjudare som flyttar till Gotland. Jag har all anledning till att tro att de är fler än så.  
Nu undrar jag om jag skulle kunna få kompletterande information om fler sjudare som tagit sig över till ön. Finns det något skrivet och tryckt om sjuderiverksamhet i Vislanda? Finns det kanske någon som saknar anor som kan ha flyttat till Gotland?  
Namn med anknytning till Vislanda är bl a Visselquist, Wieslander, Visslund, Wieselgren men där finns också en Bergman som kan ha utvandrat till Gotland.
 
Mvh
 
Lars Norrby

90
Etelhem / Etelhem
« skrivet: 2013-01-30, 18:58 »
Hej igen!
 
Ok, då förstår jag. AD Online sträcker sig dock lite längre än vad du förmodar: de har faktiskt en mantalslängd från 1941 där parets barn finns upptagna. Då säkerligen flera av dessa barn är i livet ville jag inte lägga ut uppgifter om dem här. Du återfinner familjen i:
Häradsskrivaren i Gotlands södra fögderi FIa:130 (1941-1941) Bild 7810 / sid 1690
 
Tittar man sedan efter under Gravar.se finner begravningsupplysninga om NO Bergvall och Ebba Katarina.
 
Mvh
 
Lars Norrby

91
Etelhem / Etelhem
« skrivet: 2013-01-30, 17:18 »
Hej Annalena!
 
Tack för din kvickhet (26 minuter!) och hjälp. Jag är inte bekant med Begravda i Sverige. Hur ska jag tolka uppgifterna om dessa personer och relationen dem emellan? Är det personer i en familjegrav? För jag antar att Karin Anna Maria Larsson är Lars Eriks hustru.
Så synd att jag inte frågade ett par år tidigare då.
 
Mvh
 
Lars Norrby

92
Etelhem / Etelhem
« skrivet: 2013-01-30, 15:53 »
Hej!
Söker information om Lars Erik Larsson född 1908 på Kyrkebys, son till Jakob Theodor Larsson och hans hustru Anna Maria Emilia, f Norrby.
Lars Erik var blind och vistades i bla Jämtland och troligen också i Tomteboda på blindinstitut. Så sent som i mantalslängden för 1931 (Häradsskrivaren i Gotlands södra fögderi FIa:82 (1931-1931) Bild 220 / sid 170) är han bosatt hos föräldrarna.
Modern Anna Maria Emilia dör 1966 i Garda, Frindarve (Frendarve). Hon saknas dock i Häradsskrivaren i Gotlands södra fögderi FIa:130 (1941-1941) under Garda, Frendarve och Kyrkebys i Etelhem. Maken Jakob Theodor dör 1941 och makarna är båda begravda i Etelhem.
Det verkar alltså som om Anna Maria och kanske också Lars Erik varit bosatta på annnan ort mellan Etelhem och Garda.  
Känner några till dem? Vad blev det av Lars Erik?
 
Vidare hade Lars Erik en syster Ebba Katarina Josefina. Hon gifte sig med lantbrukaren Nils Oskar Bergvall. Det tycks också ha slagit sig ned i Kyrkebys (har svårt att tolka fastighetsbeteckningarna och jordeboksregisterbeteckningarna i anförda längder). Makarna dör i Öja, men begravs i Etelhem. Mellan 1926 och fram till 1941 föds inte mindre än 8 barn i familjen. Det är god chans att några av dessa är vid liv idag. Om det är någon som känner till barnen och kan förmedla kontakt med något av dem vore jag ytterst tacksam.
 
Mvh
 
Lars Norrby

93
Hahn / Hahn
« skrivet: 2013-01-25, 14:20 »
Hej!
 
Sedan undrar jag över Canutus Hahn i Väckelsång. Fältskär eller fältskrivare? Hans bostadsort verkar flytande också. I anförd notering i Väckelsång AI:1 s 16 - står det inte från Sandsjö socken år 1735?  
Kanske har Knut lite flytande bostadsort med en ägd gård och ett tilldelat officersboställe. Om han var militär fältskär - var kan det då ha varit? Han saknas i rullorna för Kronobergs regemente.
 
Mvh
 
Lars Norrby

94
Hahn / Hahn
« skrivet: 2013-01-25, 00:00 »
Hej!
 
Hans Hahn är en anfader till mig och detta är vad jag har:
 
Anfäder
Greta HANSDOTTER
 
 
 
   Greta HANSDOTTER. Född 1780-06-29 SKATELÖV 1). Död 1839-04-26 SKATELÖV. Far: I:1 Hans HAHN. Mor: I:2 Helena SVENSDOTTER.
 
Äktenskap med Gudmund JOHANSSON (Född 1777 SKATELÖV? 2). Död 1847-04-23 SKATELÖV 3).). Bosatta mellan 1801 och 1815 SKATELÖV, Dillingetorp 4). Vigsel 1801-11-08 SKATELÖV 5). Bosatta från 1815 SKATELÖV, Hakefällan, Huseby järnbruk 6).
 
Barn:
Britta Christina GUDMUNDSDOTTER. Född 1802-03-10 SKATELÖV, Husaby 7).  
Maria GUDMUNDSDOTTER. Född 1804-07-15 SKATELÖV, Husaby 8).  
Augustin GUDMUNDSSON. Född 1806-09-16 SKATELÖV, Dillingetorp? 4).  
Sven GUDMUNDSSON. Född 1809 SKATELÖV, Dillingetorp? 4).  
Cecilia GUDMUNDSDOTTER. Född 1812-01-15 SKATELÖV, Husaby torp 9). Död 1812 SKATELÖV, Dillingetorp? 10).  
Jonas GUDMUNDSSON. Född 1814-03-19 SKATELÖV, Dillingetorp? 4).  
Andreas GUDMUNDSSON. Född 1817-05-30 SKATELÖV, Hakefällan, Huseby järnbruk 11). Död 1856-06-24 SKATELÖV, Sjötorpet 12).  
Ingrid Christina GUDMUNDSDOTTER. Född 1823-03-06 SKATELÖV, Hakefällan, Huseby järnbruk? 13).  
 
 
 
Generation I
 
   I:1  f
Hans HAHN. Trädgårdsmästare. Född 1733 SKATELÖV 14). Bosatt efter 1763 SKATELÖV, Dillingetorp 2). Bosatt 1806 STENBROHULT, Diö bruk 15). Död 1812-12-10 SKATELÖV, Huseby 16).
 
Äktenskap med Helena SVENSDOTTER (Född 1739-09-23 SKATELÖV, Huseby 2). Död 1805-11-17 SKATELÖV, Huseby torp 17).). Vigsel 1762-09-26 JÄT 18). Bosatta omkring 1770 SKATELÖV, Huseby, Norregårde 19). Bosatta mellan 1785 och 1807 SKATELÖV, Dillingetorp 20).
 
Barn:
Stina HANSDOTTER. Född 1763-02-24 JÄT, Västra Jät 21).  
Greta HANSDOTTER. Född 1765-04-19 JÄT, Västra Jät 22).  
Brita HANSDOTTER. Född 1767-09-20 JÄT, Västra Jät 23).  
Caÿsa HANSDOTTER. Född 1770-06-04 JÄT, Västra Jät 24). Död 1772-12-11 SKATELÖV, Husaby 25).  
Jean HANSSON. Född 1773-05-05 SKATELÖV, Husaby 26). Död 1774-03-18 SKATELÖV 27).  
Jean HANSSON. Född 1775-03-06 SKATELÖV 27).  
Sven HAHN. Född 1777-09-21 SKATELÖV 27).  
Greta HANSDOTTER. Född 1780-06-29 SKATELÖV 1). Död 1839-04-26 SKATELÖV.  
 
 
   
I:2  m
Helena SVENSDOTTER. Född 1739-09-23 SKATELÖV, Huseby 2). Död 1805-11-17 SKATELÖV, Huseby torp 17). Far: II:3 Sven LÅNG NILSSON. Mor: II:4 Stina JONASDOTTER.
 
 
 
Generation II
 
   II:3  mf
Sven LÅNG NILSSON. Uppsättare. Född 1717-09-01 SKATELÖV, Huseby. Död 1785 SKATELÖV. Far: III:5 Nils LÅNG PERSSON. Mor: III:6 Elin SVENSDOTTER.
 
Äktenskap med Stina JONASDOTTER (Född 1715-07-31 SKATELÖV, Huseby. Död 1791-07-25 SKATELÖV, Grimslöv 2).). Vigsel 1738-10-06 SKATELÖV 2).
 
Barn:
I:2 Helena SVENSDOTTER. Född 1739-09-23 SKATELÖV, Huseby 2). Död 1805-11-17 SKATELÖV, Huseby torp 17).  
Nils SVENSSON. Född 1742 SKATELÖV 28).  
Catharin SVENSDOTTER. Född 1746 SKATELÖV 28).  
Jonas SVENSSON. Född 1751 SKATELÖV 28).  
Petter SVENSSON. Född 1759 SKATELÖV 28).  
 
 
   
II:4  mm
Stina JONASDOTTER. Född 1715-07-31 SKATELÖV, Huseby. Död 1791-07-25 SKATELÖV, Grimslöv 2). Far: III:7 Jonas SVENSSON. Mor: III:8 Catarina ARVIDSDOTTER FORSMAN.
 
 
 
Generation III
 
   III:5  mf f
Nils LÅNG PERSSON. Uppsättare och gropösare. Född 1660-11 29). Far: IV:9 Per.
 
Barn med Elin SVENSDOTTER (Född 1674. Död 1734-09-29 SKATELÖV.).
 
Barn:
II:3 Sven LÅNG NILSSON. Född 1717-09-01 SKATELÖV, Huseby. Död 1785 SKATELÖV.  
 
 
   
III:6  mf m
Elin SVENSDOTTER. Född 1674. Död 1734-09-29 SKATELÖV. Far: IV:11 Sven.
 
 
   
III:7  mm f
Jonas SVENSSON. Snickare. Född 1691. Död 1758-03-14 SKATELÖV 30). Begravd 1758-03-19 SKATELÖV 30). Far: IV:13 Sven.
 
Äktenskap med Catarina ARVIDSDOTTER FORSMAN (Född 1688 2). Död 1743-03-14 SKATELÖV 30).). Vigsel 1712-11-16 SKATELÖV 30).
 
Barn:
Elsa JONSDOTTER. Född 1712-07-27 SKATELÖV 2).  
Sven JONSSON. Född 1713-08-03 SKATELÖV 2). Död 1714 SKATELÖV 2).  
II:4 Stina JONASDOTTER. Född 1715-07-31 SKATELÖV, Huseby. Död 1791-07-25 SKATELÖV, Grimslöv 2).  
Sven JONSSON. Född 1717-03-11 SKATELÖV 2).  
Cajsa JONSDOTTER. Född 1724-04-24 SKATELÖV 2).  
 
 
   
III:8  mm m
Catarina ARVIDSDOTTER FORSMAN. Piga. Född 1688 2). Död 1743-03-14 SKATELÖV 30). Begravd 1743-04-25 SKATELÖV 30). Far: IV:15 Arvid.
 
 
 
Generation IV
 
   IV:9  mf ff
Per.
 
Barn med ?.
 
Barn:
III:5 Nils LÅNG PERSSON. Född 1660-11 29).  
 
 
   
IV:11  mf mf
Sven.
 
Barn med ?.
 
Barn:
III:6 Elin SVENSDOTTER. Född 1674. Död 1734-09-29 SKATELÖV.  
 
 
   
IV:13  mm ff
Sven.
 
Barn med ?.
 
Barn:
III:7 Jonas SVENSSON. Född 1691. Död 1758-03-14 SKATELÖV 30).  
 
 
   
IV:15  mm mf
Arvid.
 
Barn med ?.
 
Barn:
III:8 Catarina ARVIDSDOTTER FORSMAN. Född 1688 2). Död 1743-03-14 SKATELÖV 30).

95
Allmänt / Rekonstruktion Tånnö, Voxtorp och Värnamo
« skrivet: 2013-01-21, 20:19 »
Hej Peter!
 
Okej, ska göra mitt bästa. Det är ju en bra sak att utnyttja den forskande allmänheten som finner sporadiskt material utanför de berörda socknarna. Men forskar du eller någon annan mer konsekvent på visst material inom socknen - t ex mantalslängderna? I det sammanhanget kan jag rekommendera en av längderna under 1800-talets första decennium som var väldigt utförlig. I princip verkar den ha täckt in det som skulle återfunnits i en husförhörslängd.  
Sedan förstod jag inte riktigt idén med att rekonstruera en husförhörslängd - vad avses egentligen? En adresskalender?  
 
Mvh
 
Lars Norrby

96
Allmänt / Rekonstruktion Tånnö, Voxtorp och Värnamo
« skrivet: 2013-01-17, 21:36 »
Hej!
Utmärkt initiativ. Men hur skapar man en ny post? Varför står det tom i t ex flyttlängden då det uppenbarligen finns en post? Nej, är inte van vid Wiki. Hade gärna lagt till nya poster i Voxtorp flyttlängd direkt men förstår ej hur.
 
Mvh
 
Lars Norrby

97
Voxtorp (F) / Äldre inlägg (arkiv) till 11 oktober, 2013
« skrivet: 2013-01-17, 21:09 »
Hej!
 
Hur bär man sig åt för att forska i Voxtorp? Antar att äldre kyrkoböcker gick upp i brand med Värnamo stad.  
Finns det tryckt sockenbok?
Har en ana som flyttar in i Ed, troligast i säteriet och det verkar nästan hopplöst att finna henne.
 
Mvh
 
Lars Norrby

98
Målilla / Äldre inlägg (arkiv) till 23 december, 2012
« skrivet: 2012-12-20, 20:28 »
Carolyn,
 
Ygge is a form of Ödger (not Ödyer). I have also seen the form Ögge in names of places. The name is not common.  
And I guess it was most likely that a persons name would vary during a lifetimein church record.
Margarata - Margret - Greta. Per - Peter - Pär. Paul, Paulus, Pawel, Povel....
 
Regards
 
Lars Norrby

99
Berga (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 13 oktober, 2013
« skrivet: 2012-11-11, 16:08 »
Hej!
Runt 1880 har jag anor som står tecknade som hyresgäst på lägenheten Varberg (eller tidigare benämnd Nybro). Namnet Varberg saknar jag i ortnamnsregistret
 
Familjen är vidare hyresgäster i Svenslund. Alltså inte inhyses.  
Vad avses med lägenhet och hyresgäst vid denna tid. Samma som idag? Och var kan Varberg ha legat någonstans?
 
Mvh
 
Lars Norrby

100
Björke / Äldre inlägg (arkiv) till 05 november, 2012
« skrivet: 2012-11-04, 22:59 »
Hej igen!
 
Ser förövrigt i Revisionsboken att Stora Väller brukas av Lars och Jöran Botelsson redan år 1653 och att de ärvt gården efter föräldrarna samt utlöst sina syskon.  
Vet du eller någon annan varför Norrgårde fiskalt var placerat i Hejde Ting och under Fröjel? Det är ju inte så litet underligt. Såg att Tryggve Siltberg skrivit om det utan att lansera någon teori. Kan det ha varit någon skatteutjämningsgård från dansktiden?
 
Mvh
 
Lars Norrby

101
Björke / Äldre inlägg (arkiv) till 05 november, 2012
« skrivet: 2012-11-04, 22:51 »
Hej Henning
 
Det där var mycket nyheter för mig, även om jag har ett vagt minne om att ha läst om ett ursprung från Stora Veller.  
Vem är Henning Lundström? Det vore mycket angeläget att finna och verifiera hans källor. Misstänker att det finns något domboksprotokoll  
som berör arv och kullarnas lotter. Tack för dessa spännande uppgifter. Vore roligt att veta mer om Hellvig eftersom födelseböckerna inte nämner henne som mor.  
 
Som framgår av Mariannes inscannade bild hade Margareta född 1694 en tvillingbror, som väl måste dött i tidiga år.  
Och sedan är det ju underliga skillnader mellan den äldsta hsfl och födelseboken också. Som du ser finns det i din lista  en Botel Botelsson född 1699 (källa Henning Lundström) samt en Botel Botelsson (källa Roma C:1) född 1701 men med samma födelsedatum . Jag tror väl att det rör sig om samma person.  
Min anfader sonen Jöran Båtelsson sägs vara född 1701 1 nov i Roma AI:1 medan C:1 anger 8/8 1704. Jag finner ingen rimlig förklaring till att dag och månad skiljer sig åt - det kan inte röra sig om felskrivning. Och jag tycker som sagt att husförhörslängden verkar mer gedigen än födelselängden.
 
Mvh
 
Lars Norrby

102
Björke / Äldre inlägg (arkiv) till 05 november, 2012
« skrivet: 2012-11-04, 12:43 »
Hej!
 
Efter datorkrasch försöker jag nu återställa ett års forskning genom att läsa mina inlägg på Rötter. I flyttlängden för Roma/Björke anges att Margareta Hansdotter g m Botel Norgårde bott i socknen i 40 år. Anteckningen gäller år 1746 - varför då Margareta troligen gift sig med Botel först i början av 1700-talet. Modern till tvillingarna i notisen Marianne scannat in bör då varit en annan kvinna. Vem?
Det finnns en hel del barn införda för Båtel i Roma C:1 under dessa år, men man bör alltså hålla sig mycket skeptisk till års och datumanteckningarna.  
 
Mvh

103
Linköping / Äldre inlägg (arkiv) till 22 november, 2012
« skrivet: 2012-10-13, 19:44 »
Tack för upplysningen - trodde det gällde flyttning (vilket det i och för sig också gör i mitt fall då hauboisten dör och familjen förs över till rätt rote och kvarter).
Man kan då uppenbarligen inte följa militärmusikers bostadsort år för år. Ser t ex i mitt fall att familjen noterades åren 1856-1862 som boende i St Kors 28, Tannefors 47-48 samt 42, men inte vilka år som avses.  
För övrigt känns det hela lite märkligt. Ser inte i Arkiv Digital att det fanns en särskild bok för själva förbandets soldater, men gissar att en sådan fanns. Så varför denna märkliga särställning för musikkåren? Varför noterades de inte under sin bostad om de nu inte bodde på förläggning?
 
Mvh
 
Lars Norrby

104
Linköping / Äldre inlägg (arkiv) till 22 november, 2012
« skrivet: 2012-10-12, 21:56 »
Hej!
År 1862 återfinns Kungliga 1 Lifgrenadjär Reg: Musik Corps upptagna i församlingsboken Linköpings domkyrkoförsamling AI:54 (1861-1865) Bild 436 / sid 1. Det vill säga enskilt i St: Lars församlingsbok efter själva St:Lars. Men var är de bosatta? Är det i St:Lars? I församlingböckerna hänvisas det ju till kvarter inom rotarna, men så ej här. Är det någon som vet något om detta?  
 
Mvh
 
Lars Norrby

105
Målilla / Äldre inlägg (arkiv) till 23 december, 2012
« skrivet: 2012-07-22, 21:47 »
Hello Benedict!
 
Great book - mentions the fathers name!
 
Nils Persson from Ödhult såg (saw mill)...Sawyer in Ödhult born in Vimmberby March 30 1776. His father was the Soldier Per Stigberg who served for Stighult Rote. A wife and 4 children survives him. Died of tubercolosis. Married.
 
A rote was the unit consisting of approximately three farms that equipped the soldier and provided him with a hut and a piece of land. That means normally that he lived close to a place or a farm called Stighult. Stighult is also the name you should look for in the regiments ranks and files.
 
 
 
Regards

106
Nykil / Äldre inlägg (arkiv) till 30 januari, 2013
« skrivet: 2012-07-08, 19:37 »
Hej!
Kanske någon sett det tidigare, men lite lustigt är det...
Under loppet av en dryg månad i slutet av 1712 föds det nästan uteslutande ryttarbarn i Nykil. Se födslar nummer: 28, 30, 31 och 32. Det är ju krig men i juni samma år mönstras Vifolka kompani i Linköping, så förbandet har väl varit hemförlovat sedan våren någon gång.
 
Mvh

107
Dörarp / Dörarp
« skrivet: 2012-06-10, 17:17 »
Hej!
 
Jag har en anmoder som heter Catharina Jacobsdotter som dör 26 feb 1782 på Flattinge Norregård. Hon var då 55 år och borde vara född omkring 1727. Av bou framgår det att gården gått i arv till henne och inte genom maken.  
Nu kan jag inte finna hennes födelsenotis i socknen.  
En möjlig syster är den år 1745 på gården födda Stina Jakobsdotter - dotter till en Jacob Arvidsson och en Ingrid Persdotter. Denne Jacob kan mycket väl vara son till Arvid Svensson  som dör omkring 1737 därstädes.
 
 
Finns det någon som känner till något om Catharina och om hon kan knytas till Jacob Arvidsson?
 
Mvh
 
Lars Norrby
 
PS Efter lite letande har jag möjligen funnit Jacob Arvidsson och Ingrid Persdotter som gifter sig i Vittaryd 1724 - han dräng från Erikstad och hon piga från Lindhult. En Catharina föds till ett par med samma namn i Vret i samma socken 1726. Frågan är ändå om inte Jacob kan ha sitt ursprung i Dörarp.
 
(Meddelandet ändrat av Norrby 2012-06-10 17:23)
 
(Meddelandet ändrat av Norrby 2012-06-10 23:03)

108
Vittaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 07 juni, 2012
« skrivet: 2012-05-26, 10:00 »
Hej Peter!
 
Så vitt jag kan se är det en Johannes, son till en Jonas Jonsson och Ingrid Månsdotter i Hult (följt av gårdsnamnet). Den du söker finns på föregående sida. Informationen där är mer knapphändig än det som står i C:2. Är å andra sidan lite roligare att läsa då det är skrivet på dialekt...Ebdm i stället för Ibdm är äkta nysmåländsk latin!
 
Johannes finner du ju annars  i C:2 sid 9. Den person du har här är ju född 3 december.  
Den du letar efter är son till Håkan Ericsson och Stina Jacobsdotter i Märket.
 
MVH
 
 
(Meddelandet ändrat av Norrby 2012-05-26 10:09)
 
(Meddelandet ändrat av Norrby 2012-05-26 10:18)

109
Målilla / Äldre inlägg (arkiv) till 17 maj, 2012
« skrivet: 2012-05-16, 20:54 »
Hej!
 
1778 30 juli föds Anders Peter Segersteen, son till regementespastorn Johan Segersteen i Stensryd. Finns det någon som känner till denne och vart han tog vägen?  
 
Mvh
 
Lars Norrby

110
Rystad / Äldre inlägg (arkiv) till 11 mars, 2013
« skrivet: 2012-05-16, 20:29 »
Stort tack Åke!
 
Tekla befinner sig på en sidogren i min forskning. Är ättling till en sannolikt invandrad adlig ätt som från relativt gott välstånd hamnar längst ned i samhället. Blev helt enkelt väldigt fascinerad av Tekla som flyttar ständigt mellan föräldrarhemmet och diverse anställningar. Här har hon precis fyllt femtio och byter fortfarande anställning varje år.
 
MVH
 
Lars Norrby

111
Rystad / Äldre inlägg (arkiv) till 11 mars, 2013
« skrivet: 2012-05-14, 15:56 »
Hej!
 
1 November 1917 flyttar Pigan Thekla Olivia Andersson född 1867 i Trehörna från Åsbo (Boxholm) till Rystad. Jag har lyckats följa henne vid hennes i stort sett årliga flyttningr fram hit. I AD saknas en inflyttningslängd för 1917.  
Självfallet har jag inte funnit henne i utflyttningslängden ett år senare. Är det någon som har tillgång till inflyttningslängden eller känner till Theklas vidare öden?
 
Mvh
 
Lars Norrby
 
(Meddelandet ändrat av Norrby 2012-05-14 15:58)

112
Krigsfångar / Stora nordiska kriget - krigsfångar
« skrivet: 2012-05-13, 21:53 »
Tack för tipset!
 
Av källhänvisningen förstår jag att det är scannat/filmat material. Antar att man finner det på SVAR. Eller?
 
MVH
 
Lars Norrby

113
Klara / Äldre inlägg (arkiv) till 2012-08-29
« skrivet: 2012-05-10, 15:50 »
Hej Åke!
 
Tack för upplysningarna igen! Då var han bosatt någonstans i Klara under ett år, där han begick en stöld mot husbonde, vilket väl är föreståndaren för boden kanske.
Han begick flera stölder igen, nu på Östermalm. Redan 29 juli 1872  satt han på Långholmen igen för andra resan på 1 år och 3 månader.  
Han släpptes 26/7 1873 och var då skriven i Hedvig Eleonora.  
FamilySearch var ju förnämlig hjälp. Det är mycket som stämmer in på Thure. Få se vad Hedvig Eleonora ger.
 
Hoppas han lyckades bättre i Missisippi. Av betygen att döma kanske han inte var genomusel.
 
Mvh
 
Lars Norrby

114
Klara / Äldre inlägg (arkiv) till 2012-05-09
« skrivet: 2012-05-09, 15:11 »
Tack Åke!
 
Har inte haft någon anledning till Stockholmsforskning tidigare, men oj vilka förnämliga verktyg! Tyvärr hittar jag inte min släkting på adressen. Något har hänt uppenbarligen. Mantalsregistret gav följande:
 
1870   Kungsholmen       2233   Ekdahl   Thure Leonard      Pontonier
1871   Kungsholmen 1871    2325 h   Ekdahl   Thure Leonard           Pontonier
1872   Klara nedre 1872    Efterförd   Ekdahl   T L                   Fånge
 
November 1870 får han avsked från Pontonjärsbataljonen på Kungsholmen. Tyvärr kan jag inte läsa motivationen.
Mantalsregistreringen för 1871 måste väl då skett före inflyttningen till Klara. Efterförd betyder möjligen utan adress?  
 
Mvh
 
Lars Norrby

115
Klara / Äldre inlägg (arkiv) till 2012-05-09
« skrivet: 2012-05-08, 22:08 »
Hej!
 
Hur hittar man rätt till husförhörslängden? Har en person som inflyttar 1870 till 30 M. Samuel Antar att det är gatan som åsyftas (Mäster Samuelsgatan), men hur hittar man till 30 och vad syftar det på? I hsfl är det ju kvartersnamn som gäller.
 
Mvh
 
Lars Norrby

116
Glimåkra / Äldre inlägg (arkiv) till 2012-10-04
« skrivet: 2012-04-28, 22:09 »
Hej, Lars.
 
Tänkte precis efter att jag postat att jag borde tittat om där fanns en järnvägsstation. Farmors far var konduktör och bör ha byggt upp ett stort kontaktnät. Naturligtvis var det pappa som förmedlade anställningen. Och i Västergötland hamnade hon på järnvägshotellet i Limmared.
Tack för en viktig pusselbit!
 
Mvh
 
Lars Norrby

117
Glimåkra / Äldre inlägg (arkiv) till 2012-10-04
« skrivet: 2012-04-28, 16:29 »
Hej!
 
Undrar om någon kan hjälpa mig. Min farmor Ruth Catharina Andersson, född 26/2 1889 i Karlshamn, var från 1913 den 7 november bosatt i Södra Åsarp i Västergötland. I inflyttningslängden där uppges att hon vara inflyttad från Glimåkra.
Då jag använder mig av Arkiv Digital har jag tillgång till församlingsböckerna, men ej till flyttlängden för aktuell tid.  
Finns det någon som har tillgång till flyttlängden och kan se var i församlingen Ruth var bosatt i?
 
Mvh
 
 
Lars Norrby

118
Eksta / Eksta
« skrivet: 2012-04-15, 16:34 »
Hej Ivan och Annalena!
 
Hans båtsmansnamn är bättre än så - Drunkfri heter han!
 
MVH
 
Lars Norrby

119
Vrå / Vrå
« skrivet: 2012-03-07, 21:03 »
Hej Catharina!
 
Ödsiöhult tycker jag det stavas. Som framgår av ovan verkar den du nämner vara en annan Nanne Svensson.  
Det tidigaste belägget för Nanne i Åkerberghult som jag funnit är 1722. Under året förekommer han mycket ofta som dopvittne. Den 14 februari 1723 föder hustrun Elin en dotter Gunnel, finner inga utomsocknes vittnen. En Elin i Åkerberghult förekommer ofta före 1722 som dopvittne, men det är väl tveksamt om det är hustru Elin.  
 
Det verkar onekligen som om familjen varit bosatt utom socknen före 1722, även om mycket tyder på att det finns en stark knytning till Vrå. Odensjö kan uteslutas. Lidhult saknar kyrkoböcker för tiden.
 
MVH
 
Lars Norrb
 
MVH
 
Lars Norrby

120
Vrå / Vrå
« skrivet: 2012-03-07, 19:27 »
Har tittat igenom C:1 döda fram till 1730. Fann följande:
 
1711 20 aug Nannes barn i Kråghult. 16 veckor
1717 21 Jan Sven Nannesson i Hästhult ingen ålder angiven
1721 16 april begrovs Nanne Svensson i Hästhult 70 år gammal
1724 30 augusti kastades jord på ett döfött barn, Nannes i Åkerbult (eller Åkerbält - Åkerberghult)
 
MVH
 
Lars Norrby

121
Vrå / Vrå
« skrivet: 2012-03-07, 18:43 »
Hej Christer!
 
Saknar för tillfället mantalslängderna. Ifrågasätter självfallet inte dina rön - var bara lite nyfiken på hur du fann belägget. Din slutledning ser ju helt oantastlig ut.  
 
Tittade dock på döda i Kråkshult under 1710-talet. Där fann jag blott en änka Ingred död 1714. Den känns nästan som om man får göra ett slags objektiv grundforskning på Nannar i socknen. Onekligen verkar det ju finnas en hel del i socknen som du säger.
 
Tack för ett bra uppslag, Calle. Har tänkt på att Kerstin skulle kunna vara äldre. Är onekligen väldigt ung då hon gifter sig. Dessutom knyter man ju Kråkhult till namnet Nanne 40 år innan Nanne i Christers inlägg dyker upp där. Mysko!
Vad är det för namn egentligen - någon variant på ett kristet namn? Eller är det fornnordiskt?
 
MVH  
 
Lars Norrby

122
Vrå / Äldre inlägg (arkiv) till 06 mars, 2012
« skrivet: 2012-03-06, 19:54 »
Hej Christer och Rolf!
 
Jo, ursäkta slöheten, men då jag hänvisade till ovan trodde jag man skulle hamna på samma sida; är alltså äldre inlägg av mig där bl a du Rolf svarat.
Visst är det samma Kierstin du nämner, Christer. Uppfattar Nanne som ett högst ovanligt namn; ändå verkar det finnas åtminstone 3 Nanne Svensson i socknen. Nanne Svensson i Åkerbergshult 1737 måste vara Kerstins far. Men hur finner du belägg för att det är samma person som dör i Kråkshult 1756? Mantalslängder?  
Kerstin verkar inte född i socknen i vart fall.  
Denne Nanne Svensson verkar inte vara samma persson som i Rolfs fall - ålderskillnaden i uppgifterna verkar för stor - 12 år.  
Den kronologiska översikten hade jag precis börjat läsa då matklockan ringde. Kompaniet verkar ha inspekterats i Västerhaninge 1719 - ska se om jag kan återfinna Nanne. Det måste varit desperat om de antog  en 50-åring till soldat. Vet inte hur vanligt det var att soldathustrur följde sina makar i fält inom landet, men min tanke var som sagt att Kerstin kunde ha fötts i fält.
Tack för förnämlig information och en utmärkt hemsida!
 
MVH
 
Lars Norrby

123
Vrå / Äldre inlägg (arkiv) till 06 mars, 2012
« skrivet: 2012-03-06, 17:07 »
Hej!
 
Ger mig nu på Kerstin Nannesdotter igen - se ovan. Kerstins födelseuppgift ca 1719 går ej att finns i Vrå.
Ett troligt namn på hennes var är Nanne Svensson - ett av Kerstins barn döps till Sven. 1721 avlider en Nanne Svensson i Hästhult. Denne var dock 70 år gammal.  
Vid googling idag fann jag följande (http://www.ljungbykompani.se/027/01/569.htm)
 
Extrasoldaten Skomakaren. Född 1668 i Småland. Nanne Svensson. Född 1668 i Småland. Levnadsbeskrivning. Antagen som extrasoldat nr 52 1718-09-08 i Ormhult, Vrå (G). Var gift. Tillhörde Ljungby kompani
 
Känner någon till denne Nanne? Var kan kompaniet har vistats under 1719 tro? Det var ju ännu krig.
 
MVH
 
Lars Norrby

124
Kräklingbo / Kräklingbo
« skrivet: 2012-02-14, 11:38 »
Hej!
 
Formuläret för mtl var väl inte helt lysande (vilket formulär är det?). Tror att det är som så att fadern trappat ned och lämnat över till sonen p g a hälsa. Det är väl också tänkbart att han vid skattskrivningstillfället begärt att få slippa mantalsskatten, men ännu inte beviljats den (saknas han inte i nästa års längd?).
Rimligen borde det väl stå en 2:a under män och/eller ännu hellre en enskild anmärkning om fadern.
 
Noterade också Nils på rummet. Måste röra sig om en annan Nils på ofri grund under Tings. Denne borde listas sist i mantalstabellen för år 1712.
 
MVH
 
Lars Norrby

125
Kräklingbo / Kräklingbo
« skrivet: 2012-02-13, 11:38 »
Hej Mats!
 
Har du alltså anledning till att tro att Nils Nilsson som trakteras ovan, född 1720, son till Nils Thomasson och Anna Jacobsdotter, skulle vara en annan Nils Nilsson? Detta utgående från att han vid noteringen i mantalslängden är 16 år?  
Har inte tillgång till längden, men finns det en maka angiven i kolumnen syftar det väl i sådana fall på modern.  
Eller är det något annat du fiskar efter?
 
MVH
 
Lars Norrby

126
Kräklingbo / Kräklingbo
« skrivet: 2012-02-12, 23:11 »
1711 dör Nils Tings son Thomas i sannolikt pesten - 19 år (C:1 s 191).  
 
Tings verkar vara en av få gårdar i Kräklingbo att bli drabbade av pesten, medan folk dör som flugor i grannsocknen Anga. Året därpå drabbas dock Hejdebys hårt.  
1716 15 mars Anna Nilsdotter, Nils Tings hustru död (s. 218)
1740 22 januari dog Nils Tings 75 år och 4 månader (s.379). Född hösten 1664 med andra ord, inte 1665. Detta måste då vara Nils Thomasson, med all sannolikhet född på Tings.

127
Kräklingbo / Kräklingbo
« skrivet: 2012-02-12, 22:36 »
Tings brukas av ovan nämnde Tomas ensamt fram till 1686 enligt räkenskapsboken. 1687 dör denna Tomas: efter Tings står det antecknat Vidua. Under Lijktestamenten står han tecknad som förste person - han har alltså dött under året (s 142).
Tittar man efter på Lantmäteriets sida för historiska kartor (för att läsa kartorna måste man ladda ned gratis programvara) framgår det att år 1699 heter ägaren till 1/4 skattehemman Nils Thomasson. Den andra 1/4 kronohemman brukas då av en Jacob Olufsson.
Se:
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?archive=REG&showmap=tr ue&searchType=v&nbOfImages=9&sd_base=lm09&sd_ktun=0004z5j8
 
Om det nu är samme Nils som äktar Anna Kärrmans och Anna Jacobsdotter Hejdebys, är det väl högst troligt att han är son till Nils Thomasson.
 
 
MVH
 
Lars Norrby

128
Kräklingbo / Kräklingbo
« skrivet: 2012-02-12, 18:37 »
En Nils Tings är dopvittnen med en Gertrud Tings 1688 19 april. Gertrud Tings dör 1693 9 april 65 år gammal.

129
Kräklingbo / Kräklingbo
« skrivet: 2012-02-12, 16:17 »
Hej Mats och ni andra!
 
Vad sägs i Revisionsboken 1653om Tings? Vad står i Restanserna 1660? Där borde man kunna finna ett uppslag för Nils?
1674 finns en Rasmus och Thomas som husbönder på Tings.
Vad beträffar Anna Jacobsdotter var hon en nyhet för mig. Det är mina anor som sitter på bägge parterna i Hajdeby under andra hälften av 1600-talet. En Anna finns som död i späd ålder 1675. Det är ju en lucka i delsenotiserna från ca 1683 i Kräklingbo kyrkas räkenskapsbok.Annas mor hette med stor sannolikhet Petronella och var född omkring 1650, död 25 november  1697. Hon födde ett stort antal barn från 1673 fram till 1692.  
Fadern hette Jacob Larsson född 1628, död 7 maj 1718. Denne var möjligen född i Kyrkjuves i Vänge. Tillsammans med sin svåger tog de över Hajdebys omkring 1660 (deras hustrur var systrar och födda i Kyrkjuves i Vänge).
Har mer information för denna släkt om så önskas. Domböckerna ger en hel del besked om denna släkt.
 
MVH

130
Äldre ord L - Ö / Äreboren
« skrivet: 2012-02-06, 23:50 »
Men vad gäller då kvinnor som ej var kopparslagare eller hovrättsassessorer? Var det mannen eller faderns titlar som överfördes på kvinnan?  
Läser i bouppteckning efter en anmoder som var komministerhustru, men enligt uppgift från herdaminne prästdotter frå n Ungern. Hon kallas i bouppteckning för äreborna och dygdädla matrona, vilket då pekar mot adel. Vore underligt om hon hade kallats vällärd efter fadern. Kan någon bekräfta att prästdöttrar kunde tituleras så?
 
 
MVH
 
Lars Norrby

131
Kalv / Äldre inlägg (arkiv) till 21 augusti, 2012
« skrivet: 2012-01-07, 07:12 »
Tack för förnämliga upplysningar, Jerker.
 
Ja, kanske läste jag fel i bou. Fick det till Skrifter och handlingar
Ett kiöpebref på en ¼ del af kronoskattehemmanet Klägghult af den 10 april 1733  8 16
 
Att det fanns ett värde i själva köpebrevet var en nyhet för mig. Själva fastigheten var väl säkert redan överförd på barnen. Jag ska vid tillfälle kontrollera mantalslängderna (om det nu finns några). Kanske har 1:2 som du nämner tillfälligtvis funnits i familjens ägo.
 
Tack också för klargörandet vad beträffar Ingierd.
 
MVH
 
Lars Norrby

132
Kalv / Äldre inlägg (arkiv) till 21 augusti, 2012
« skrivet: 2012-01-03, 18:17 »
Hej igen!
 
Har en undran om Ingegerds födelsedatum. Någon födelselängd för 1703 i Håcksvik tycks inte finnas. Inte heller ger dödsnotisen någon exakt dag för Ingegerds födelse. Varifrån kommer då uppgiften? Kan det möjligen vara en sammanblandning? Samma dag den 14 juni 1703 (Kalv C:1 (1702-1738) Bild 89 / sid 190) föds nämligen hennes svägerska och namne, Jöns syster Ingegerd Unnesdotter.
Vad beträffar Unne Jönsson verkar han ha varit gift tidigare. I vart fall förekommer det en del Unnessöner och döttrar med betydligt äldre födelsedatum.
Kanske står det mer i hembygdsboken som jag beställt på nätet.
 
MVH
 
Lars Norrby

133
Kalv / Äldre inlägg (arkiv) till 21 augusti, 2012
« skrivet: 2012-01-01, 11:33 »
Tack för ditt svar Jerker!
 
Britta hade jag missat. Jag fann Johannes och Jöns som dopvittnen till Nils barn, så det är väl uppenbart att Nils är den person som gifter sig med Johanna Börjesdotter i Håcksvik.
Av bouppteckningen framgick det att Jöns köpt 1/4 mantal Klägghult 1733. Frågan är om han utvidgade gården eller gjorde ett skatteköp.  
Tack för fastställandet av hustrun Ingegerds ursprung. Har noterat dopvittnen från Barnarp. Kände mig väldigt tveksam till åldersuppgifterna i kyrkoboken då hon var 49 år vid dottern Ädelas födelse. Men så ska det uppenbarligen vara.
Sedan är det alltid roligt med de västgötska ortnamnen. Klägghult - vad kommer det utav tro? Göp?  
 
MVH
 
Lars Norrby

134
Kalv / Äldre inlägg (arkiv) till 21 augusti, 2012
« skrivet: 2011-12-29, 00:54 »
Hej!
 
Har anor Nils Jönsson som gifter sig med Johanna Börjesdotter från Tussered, Håcksvik 24:e juni 1766 (Håcksvik C:2, s 302). Har haft svårt att tyda namnet på Nils ursprungsort men undrar nu om det inte kan vara Kläghult.  
Där har jag funnit en bou (Kinda HR 1779 s 111) efter en Jöns Unneson som verkligen hade en son Nils. Där fanns även en dotter Kerstin gift med Anders Nilsson i Gunnabo. En Kerstin från Gunnabo är vittne vid Nils son Börjes dop 1771.  
Kan någon möjligen komplettera mina uppgifter och bekräfta min misstanke?
 
MVH
 
Lars Norrby

135
Rone / Rone
« skrivet: 2011-12-16, 23:16 »
Vill också passa på att tacka för upplysningen!
 
MVH
 
Lars Norrby

136
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 03 maj, 2012
« skrivet: 2011-12-13, 18:03 »
Hej!
 
Jo kritiskt läsande är ju A och O. Själv anger jag alltid avskrivaren som källa med ursprungskällan i parentes om den finns. Sedan ser jag till att ladda ned materialet om det går.
Avskrifter brukar ofta ge en liten stum känsla vid forskningen. Feelingen saknas liksom. Så har inte varit fallet med dina avskrifter. Minns ännu med nostalgi de vinternätter man suttit i en euforisk trans i glädjen över att kunna forska på brädden i de vitt skilda källorna på Vårdnäs.net-sidan.
 
Har girigt väntat länge på mer avskrifter av domböckerna. Hur går det Maud, har du tröttnat? Har all förståelse för det. Måste vara hemskt svårt, kan inte vara lätt att alltid fästa ett ärende till rätt socken.
 
MVH
 
Lars Norrby

137
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 03 maj, 2012
« skrivet: 2011-12-12, 20:06 »
Tappning var ett felaktigt ordval i sammanhanget. Ber om ursäkt för det.
 
MVH
 
Lars Norrby

138
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 03 maj, 2012
« skrivet: 2011-12-12, 19:55 »
Oj, kanske lät det lite konstigt i mitt inlägg.  
Generellt gäller enligt min mening att har man i gåva fått uppgifter med källhänvisning ska man själv  
kontrollera primärkällan (eller åtminstone den fotografiska avbildningen av densamma). Detta har jag själv för det mesta gjort. En avskrift är alltid en avskrift. Av egen, ibland bitter, erfarenhet vet jag att den ska kontrolleras.
I fallet Vårdnäs har jag också gjort så, men med tiden inte funnit det särskilt givande eftersom avskrifterna är så väl gjorda.
En tappning kan ibland vara gjort i dåligt ursköljda kärl. Ibland har tapparen fyllt kärlet så fullt att mycket spills ut på vägen.  
Det gör väl inte så mycket bara läsaren vet något om avtapparens förtjänster och tillkortakommande.  
Det du gjort är det mest gedigna jag sett i digitaliserad form på nätet. Men en tappning är det likväl
 
Vördnadsfullt
 
Lars Norrby

139
Rone / Rone
« skrivet: 2011-12-11, 17:16 »
Hej Eva!
 
Ja, eller kanske att de blivit tillåtna att ta nattvard efter att ha blivit konfirmerade.
 
Tittade efter i hsfl (Levide AI:2) och ser att alla anteckningar rör åren 1817, 1818 och 1819. Både män och kvinnor. För en Olof Ingmansson t ex står det under anmärkningar  297. Frigiven 1819. Han har dock tagit nattvarden i december 1818, vilket då motsäger att det har med konfirmation att göra.
 
Kanske betyder det att de fått flyttbetyg? Har mig veterligen inte stött på uttrycket på fastlandet.
 
MVH
 
Lars Norrby

140
Yrken A / Apologist
« skrivet: 2011-12-11, 15:39 »
Hejsan, nästan nio år senare!
 
Som vanligt kan beteckningar vara flytande. Bengts svar ovan är ju i stort sett uttömmande, men apologist kan uppenbarligen också beteckna en elev i apologistklass. Se:
 
Karolinska skolan D2A:1 (1615-1821) Bild 141 / sid 267
 
där kolumn 5 i matrikeln tar upp apologister. Föregående kolumner tar upp Quarta Tertia Secunda samt Prima (syftande på vad?). Det stämmer ju utmärkt på min ana som vid denna skola gick och senare blev bokhållare.
 
MVH
 
Lars Norrby

141
Burs / Burs
« skrivet: 2011-12-11, 14:29 »
Hej!
 
Nej, han finns inte under Stenstuge. Enligt Gunnar och Bo Bergström i Gotländskt arkiv 1965 var han alltså strandridare i  F. Kylley (Vallevik, Vernevik och Djupvik) 1715-1719. Därefter alltså länsman i Stånga efter yngre halvbrodern Petter/Pers död s.å. Artikeln finns på adress:
http://195.67.126.28/ga/arkiv/view.php?id=371
 
Av artikeln framgår det att han hade högre utbildning i Uppsala
 
MVH
 
Lars Norrby

142
Burs / Burs
« skrivet: 2011-12-11, 14:11 »
Tack Carl-Johan!
 
Kör med Arkiv Digital och där finns inte mina älskade mantalslängder (släktforskarvärldens mest underskattade källa?).  
Jag ska genast kasta mig över husförhörslängderna. Burs AI:1 ska enligt AD ta sin början 1720, men troligen har räven redan slunkit ur näven på prästen och kilat över till Stenstugu i Stånga.
 
Lars

143
Rone / Rone
« skrivet: 2011-12-11, 13:58 »
Hej Eva och Stefan!
 
Hur gick det med frigiven? Finns även i Gerums hsfl. Gissningsvis har det något med konfirmation att göra, även om jag tycker att 18-19 år är väl högt upp i åren. Jämför ordet admitterad.  
 
MVH
 
Lars Norrby

144
Burs / Burs
« skrivet: 2011-12-11, 13:27 »
Hej!
 
Tror att det förekommer en hel del desinformation angående denna familj på nätet. Det du säger Olle stämmer inte särskilt väl med vad jag har.  
För ett par år sedan gjorde någon ett inlägg om länsmansfamiljen Hagetorn som tyvärr innehöll grava fel och missuppfattningar. Det blir lätt så då exakta källor inte anges.
Inte för att jag har så mycket bättre källor, men de är åtminstone i tryckt form.
 
Herman Engedahl Stånga begravd 25 mars 1738 (du skriver 1719) lades i kyrkan (Burs CI:2 (1713-1776) Bild 1070 / sid 201). Han anges i födelselängden i Burs som länsman. Var han bodde i Stånga är ännu oklart.
Engell Hermansdotter var enligt flera källor först gift med Per Göransson/Jörgenson son till bursprästen Jörgen Jörgensen. Du verkar ange svärfadern som make.  
Tyvärr saknar jag all hänvisning till primärkällor. Kan bara hänvisa till Boken om Burs. Per  var bosatt på Änges samt verkat som skomakare, vilket verkar underligt i sammanhanget där fadern är präst och ättlingarna länsmän eller länsmanshustrur.
Förutom Herman borde det även finnas en syster Maria Persdotter född 13 augusti 1669 (Burs A1:2  s 98) g m länsman Johan Hagetorn Ungbotels i Stånga (minar anor).  
Är fortfarande nyfiken på Herman. I husförhörslängden för Stånga har jag inte återfunnet honom. Var kan han ha bott?  
Sedan kan man fundera lite på länsmän och deras jurisdiktion. Vilka var deras distrikt? Tingen? Mitt intryck är att man ställde krav på högre utbildning, men följdes det slaviskt? Var det svårt att hitta kompetenta länsmän? Det har antytts att Johan Hagetorn ska ha kommit från fastlandet och ha haft högre utbildning. I de äldsta anteckningarna för Stånga kallas han till och med domare, vilket väl var det de kallades för i äldre tider. Johans son Petter kallas också för länsman under en kort tid. Övertas tjänsten sedan av hans halvkusin Petter Engedahl, och sedan av hans helkusin Herman Engedahl? Hur var det med deras utbildning? Har den gamla traditionen från domartiden fortlevt där yrket gick i arv? Länsman Petter Engedahls dotter Brita gifte sig med länsmannen Isaac Printz (som först var gift med länsman Johan Hagetorns dotter Brita!) i Etelhem. Han kallades vällärd - vilket indikerar utbildning.
 
För övrigt gjorde Olle ett inlägg under Sundre för ett par år sedan med uppgifter som bättre stämmer överens med de jag har.
 
 
MVH
 
Lars Norrby

145
Burs / Burs
« skrivet: 2011-12-11, 00:49 »
Hej!
 
Herman Engedahl, länsman, har en dotter Maria som begravs 1722 (Burs CI:2 (1713-1776) Bild 100 / sid 7). Länsmän med namn Engedahl finns i Änge, vilket väl är ursprunget till familjenamnet, t ex Petter som dör 1719. Men vem är Herman? Borde rimligen vara en bror till Petter, men han saknas i husförhörslängden för Änge. Nämnas kan att Petters mor hette Engell Hermansdotter
Någon som känner till Herman.
 
MVH
 
Lars Norrby

146
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 03 maj, 2012
« skrivet: 2011-12-08, 19:06 »
Väl bekomme Catharina!
 
Vill ändå rekommendera dig att kolla upp källorna, åtminstone i Mauds tappning. Av någon anledning fungerar inte överföringen av källorna från Min Släkt. Å andra sidan är det mesta från Maud Lindebergs avskrifter.  
 
 
Lars Norrby

147
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 03 maj, 2012
« skrivet: 2011-12-07, 18:17 »
Hej!
 
Mauds avskrifter i stort rakt igenom:
 
Anfäder
Rusthållare Lars LONDEN
 
 
 
 
Rusthållare Lars LONDEN. Född 1700-10-14 VIST, Vässentorp 1). Utbildad 1723-06-06 UPPSALA, Universitetet 1). Bosatt 1724 VÅRDNÄS? 1). Bosatt 1735-07-20 VÅRDNÄS, S. Fiälla 1). Kyrkoherdesval 1741-11-01 VÅRDNÄS 1). Död 1767-07-17 VÅRDNÄS, Skillberga 1). Far: I:1 Jon HÅKANSSON. Mor: I:2 Anna NILSDOTTER.
 
Familj med Margareta Sophia ÖSTERBERG (Född 1715-09-14 VÅRDNÄS, Skillberga 1). Död 1744-03-07 VÅRDNÄS, S. Fiälla 1).)  Vigsel 1732-11-30 VÅRDNÄS 1).
 
Barn:
 
Erik LARSSON. Född 1734-07-15 VÅRDNÄS, Skillberga 2). Död 1781-01-28 VÅRDNÄS, Skillberga 1).  
Anna Greta LARSDOTTER. Född 1737-02-11 VÅRDNÄS, S. Fiälla 1).  
Sara Maria LARSDOTTER. Född 1739-11-18 VÅRDNÄS, S. Fiälla 1).  
Nils LARSSON. Född 1743-06-10 VÅRDNÄS, S. Fiälla 1).  
 
Familj med Maria OLUFSDOTTER (Född 1702 1). Död 1766-06-10 VÅRDNÄS, Skillberga 1).)  Vigsel 1746 VÅRDNÄS 1). Bosatta 1746 VÅRDNÄS, S. Fiälla 1). Bosatta 1748 VÅRDNÄS, S. Fiälla 1).
 
 
 
Generation I
 
 
I:1  f
Jon HÅKANSSON. Född 1656 VÅRDNÄS, Skaggebo 1). Död 1738-02-18 VÅRDNÄS, S. Fiälla 1). Far: II:1 Håkan PERSSON. Mor: II:2 Margareta ISRAELSDOTTER.
 
Familj med Anna NILSDOTTER (Född 1660 VÅRDNÄS, Bestorp 1). Död 1740-01-27 VÅRDNÄS, S. Fiälla 1).)  Vigsel 1690-06-15 VÅRDNÄS 1). Bosatta mellan 1696 och 1703 VIST, Vässentorp 1). Bosatta 1703-11 VÅRDNÄS, Kusebo 1). Bosatta 1709 VÅRDNÄS, S. Fiälla 1).
 
Barn:
 
Israel JONSSON. Född 1691 VÅRDNÄS 1).  
Nicolaus WÅHLBERG. Född omkring 1693 VÅRDNÄS? 1).  
Brita JONSDOTTER. Född 1695 VÅRDNÄS, Skaggebo 1). Död 1696-02-09 VÅRDNÄS, Skaggebo 1).  
Germund JONSSON. Född 1698 VIST, Vässentorp 1).  
Rusthållare Lars LONDEN. Född 1700-10-14 VIST, Vässentorp 1). Död 1767-07-17 VÅRDNÄS, Skillberga 1).  
 
 
 
 
I:2  m
Anna NILSDOTTER. Född 1660 VÅRDNÄS, Bestorp 1). Död 1740-01-27 VÅRDNÄS, S. Fiälla 1). Far: II:3 Nils JONSSON. Mor: II:4 Ingrid MÅNSDOTTER.
 
 
 
Generation II
 
 
II:1  ff
Håkan PERSSON. Nämndeman. Född före 1635 1). Död 1716-10-15 VÅRDNÄS, S. Fiälla 1). Far: III:1 Per.
 
Familj med Margareta ISRAELSDOTTER (Född 1624 1). Död 1706-06-19 VÅRDNÄS, Skaggebo 1).)  Vigsel före 1655 VÅRDNÄS? 1).
 
Barn:
 
I:1 Jon HÅKANSSON. Född 1656 VÅRDNÄS, Skaggebo 1). Död 1738-02-18 VÅRDNÄS, S. Fiälla 1).  
 
 
 
 
II:2  fm
Margareta ISRAELSDOTTER. Född 1624 1). Död 1706-06-19 VÅRDNÄS, Skaggebo 1).
 
 
 
 
II:3  mf
Nils JONSSON. Död 1670-03-26 VÅRDNÄS, Bestorp 1). Far: III:5 Jon NILSSON.
 
Familj med Ingrid MÅNSDOTTER (Född 1633 1). Död 1703-12-19 VÅRDNÄS, Bestorp 1).)
 
Barn:
 
I:2 Anna NILSDOTTER. Född 1660 VÅRDNÄS, Bestorp 1). Död 1740-01-27 VÅRDNÄS, S. Fiälla 1).  
 
 
 
 
II:4  mm
Ingrid MÅNSDOTTER. Född 1633 1). Död 1703-12-19 VÅRDNÄS, Bestorp 1).
 
Familj med Carl PERSSON  Vigsel 1670-11-20 VÅRDNÄS 1).
 
 
 
Generation III
 
 
III:1  ff f
Per. Bosatt 1638 VÅRDNÄS, Skaggebo 1). Död 1651 VÅRDNÄS, Skaggebo 1).
 
Familj med ?
 
Barn:
 
II:1 Håkan PERSSON. Född före 1635 1). Död 1716-10-15 VÅRDNÄS, S. Fiälla 1).  
 
 
 
 
III:5  mf f
Jon NILSSON.
 
Familj med ?
 
Barn:
 
II:3 Nils JONSSON. Död 1670-03-26 VÅRDNÄS, Bestorp 1).  
 
Personer
 
, Per (- 1651)
III:1
HÅKANSSON, Jon (1656 - 1738)
I:1
ISRAELSDOTTER, Margareta (1624 - 1706)
II:2
JONSSON, Nils (- 1670)
II:3
LONDEN, Lars (1700 - 1767)
 
MÅNSDOTTER, Ingrid (1633 - 1703)
II:4
NILSDOTTER, Anna (1660 - 1740)
I:2
NILSSON, Jon
III:5
PERSSON, Håkan (

148
Visby stadsförsamling / Äldre inlägg (arkiv) till 2012-01-08
« skrivet: 2011-12-06, 17:59 »
Pinsamt! Tack för påpekandet.
 
Maszkau tycker jag det står det står i hsfl, Mazchau i vigselnotisen.
 
Här kan man läsa mer:
 
http://kulturarvgotland.se/node/2525
 
 
MVH
 
Lars Norrby

149
Bulmering / Bulmerinque / Bulmering / Bulmerinque
« skrivet: 2011-12-06, 00:51 »
Hej!
 
Stefan!
 
Jag är mycket intresserad av innehållet i brevet du anför ovan. Sprang av en tillfällighet över det då jag sökte i Visby CI:4 efter Johan Fredrik Strotman, handelsman från Lubeck, gift 1737 i Visby med Elisabeth Bulmering.
Johan Fredrik var med all sannolikhet bror till Margareta Strotman född till Visby 1711/1712. Hon vistas på 1720-talet på Stjärnarve i Eksta och gifter sig så småningom med Christoffer Polhems brorson Johan Johansson Polhammar, bonde vid Mellings i samma socken.  
Utan att närmare ha analyserat ovanstående verkar det som om jag hamnat rätt. Stjärnarve figurerar ju här ovan.  
 
Minns jag rätt hade fadern Friedrich Strotman samröre med Gustav Psilander (http://members.tripod.com/Bengt_Nilsson/Marinhistoria/psilfrancke.htm). I övrigt är uppgifterna knapphändiga om honom, Rosman nämner honom i sin bok om Polhems anor på Gotland.
 
För mig är ovanstående mycket glädjande, även om jag saknar Margareta i framställningen. Hon finns för övrigt inte i Visby födelsebok heller trots anteckning i Eksta samt på gravstenen, numer inmurad i kyrkogårdsmuren:
 
HÄR UNDER THENNA STEN HVILLAR SINA BEN EN SÄRLIG BESKEDELIG OCH WÄLFÖRSTÅNDDIGS MANS HUSTRU FOR DOM I LIFSTIDEN ÄRLIGE SEDIGE OCH MÖCKET DYGDIGE MARGRETA IÖRRENSDOTER STROTMAN FÖD TIL WISBY STAD ANNO 1711 OCH DÖDE HWED LIILLE MELLINGES ANNO 1770 THES ÅLDER HWAR 59 AHR
THES KÄRÄLSSKELIGE MAN TAKKIA OCH HULDA MAKA FORDOM I LIFS TIDDEN ÄRLIGE BESKEDELIGE OCH WÄLFÖRSTÅNLIGE DANNEMANNEN OCH HUSBONDE HWED LILLE MELLINGES GÅRD IOHAN IOHANSON POLHAMMAR ANNO 1708 OCH DÖD ANNO 1775. THES ÅLD HVAR 67 AHR
 
 
MVH
 
Lars Norrby

150
Visby stadsförsamling / Äldre inlägg (arkiv) till 2012-01-08
« skrivet: 2011-12-06, 00:00 »
Hej igen!
 
Sprang av en händelse på provincialfältskären Johan Markau född 27 juni 1683 g 1730 med Catharina Siöberg född 1691. Någon av dem, skrivet i raden mellan, är född i Danzig. (Visby stadsförsamling AI:2 (1728-1750) Bild 1110 / sid 311)
Känner någon till Johan?  
Saken är den att jag har en anfader som var regementesfältskär vid Skaraborgs regemente under stor nordiska kriget (fånge vid Poltava). Han var enligt uppgift född omkring 1676 i Österrike (utbildad i Breslau och Köpenhamn). Familjenamnet och yrket får en ju att fundera lite.
 
MVH
 
Lars Norrby

151
Mogata / Äldre inlägg (arkiv) till 26 oktober, 2012
« skrivet: 2011-12-04, 19:23 »
Tillfällighetsfynd från Gotland
 
Hust Brijta Tyresdotter född Mogata i Östergötland 1661, 29 sept. Inhyses, möjligen hustru till skomak Michel Ström. Antecknad som död.
 
(Roma AI:1 (1723-1771) Bild 240 / sid 21)

152
Björke / Äldre inlägg (arkiv) till 05 november, 2012
« skrivet: 2011-12-04, 13:25 »
Tack för svar, Tommy.
 
Jag var väl inte riktigt tydlig i min frågeställning. Jag känner naturligtvis till att födelsenotisen är att föredra framför anteckningen i husförhörslängden. Inte heller har jag problem att finna mina anor i husförhörslängden eller födelseboken.
 
Problemet i föreliggande fall är att husförhörslängden verkar vara mer tillförlitlig än födelseanteckningarna.
Är därför nyfiken på om någon analyserat orsakerna.  
Efter anteckningarna 1697 är det en ny penna som för födelseboken. Stilen är jämn och jag får intryck av att skrivaren vid ett och samma tillfälle för in genom åren anhopade högar av lösa anteckningar.  
Eller hur har det gått till?
Men något är uppenbarligen fel. Och det är inte som det brukar vara att t ex 16 tolkas som 26. Här skevar det rejält gentemot husförhörsanteckningarna. Senare, vid ett husförhör eller giftermål, har en senare präst upptäckt de föregående prästernas misstag och i födelselängden satt ett kryss över sådana personer som skall kontrolleras. Notera att han inte har strukit dem.
 
Saknar för övrigt Lotte Jensens hemsida om gotländska präster. Hade varit bra att ha till hands.  
 
MVH
 
Lars Norrby

153
Eksta / Eksta
« skrivet: 2011-12-03, 16:14 »
Hej!
 
Har följande från Roma CI:1 s 24 gällande Botel Jöranssons och hustrun Margaretha Hansdotters barn i Björke:
 
Anno 1694 d 28 December blef Botel Norgårdes begge barn födde döptes den 30 son Nom: Jöran Dottren Nom: Margret Däraf fadd nom ähr manfolk Olof Varplöse, Jacob Ugårs i Eiste......
 
Känner någon till Jacob Uggårds? Kan han möjligen heta Hansson och vara en bror till Margaretha Hansdotter?
 
MVH
 
Lars Norrby

154
Björke / Äldre inlägg (arkiv) till 05 november, 2012
« skrivet: 2011-12-03, 12:31 »
Hej!
 
Det finns någon felaktighet i Roma CI:1 och Roma AI:1 för Björke socken. Jämför anteckningarna i hsfl för Norrgårde (Roma AI:1 (1723-1771) Bild 90 / sid 6) där t ex Jöran Båtelsson uppges vara född 4 november 1701. I CI:1 finns (förutom en i späd ålder död äldre bror med samma namn) för 1704 d 8 Augusti är Nårgårdes Båtels sohn Jöran föd (Roma CI:1 sid 27). Början av anmärkningen är förkryssad/överkryssad. Detta kan noteras för andra barn i samma familj. CI:1 är knapphändig och med luckor för dessa år.
Samma sak med Hedvig - 18 maj 1710 enl CI:1, 1708 maj enl hsfl..o.s.v.  
De flesta felkryssen verkar hänföra sig till Björke
 
Har någon en tanke om vad som hänt? Prästbyte? Någon komminister i Björke som varit slarvig, men påhittig? Varför förkryssningar? Vilken källa är tillförlitlig hsfl eller födelseboken?

155
Visby stadsförsamling / Äldre inlägg (arkiv) till 2012-01-08
« skrivet: 2011-11-27, 21:29 »
Hallå igen!
 
Nu förstår jag. För Nikola syftar det på den alfabetiska delen och volymen AIIa:19 som saknas i Arkiv Digital. Antingen är den förlorad eller så har de inte fotograferat den.  
Vad jag likväl inte förstå är varför det finns överlappade år. Volymen AIIa:17 täcker åren 1907-1923, namnen A-D - alfabetisk den också (nej här finns hon inte på angiven sida). AIIa:19, som saknas, täcker sannolikt åren 1910-1927 och namnen A-L. Jag kan inte se i vilken bemärkelse nämnda volymer skiljer sig från varandra bortsett från löpåren.  
 
MVH
 
Lars Norrby

156
Visby stadsförsamling / Äldre inlägg (arkiv) till 2012-01-08
« skrivet: 2011-11-27, 21:05 »
Naturligtvis har jag försökt det:  
Visby stadsförsamling AIIa:2 (1896-1936) Bild 1270 / sid 121 (AID: v232668.b1270.s121, NAD: SE/ViLA/23085)
 
Där finns hon inte (hon heter Teodora Nikola Augusta Botelsdotter f Norrby, inflyttar enl inflyttningslängden till F141 i domkyrkofösamlingen) Inte heller finns dottern Margit Selma Johanna Nicola med i inflyttningslängden trots att hon finns med i utflyttningen från Hemse.  
Två år tidigare flyttar Teodoras mor, Johanna Maria Norrby, född Thomasdotter 1834-06-21 i Ardre. Hon flyttar in från Hemse 1918 24 oktober. I inflyttningslängden finns två hänvisningar: dels till F 1138. F1138 tycks syfta på det alfabetiska församlingsboken AIIa:20 där uppslagsordet riktigt är N som i Norrby. Där finns hon inte. Dels finns det en hänvisning till Klinteroten 35-36 där hennes äldsta dotter är bosatt. Där finns Johanna inte. Om nu prästen gjort en hänvisning till en sida borde han väl ha fört in personen där också.  
Antingen följer jag anvisningarna fel, eller så är dessa böcker behäftade med allvarliga fel då jag inte finner vare sig mor eller dotter.  
 
PS. Finner nu Johanna i volymen AIIb:24 som hos Arkiv Digital kallas för Register till församlingsbok. Det finns diverse hänvisningar till församlingsböcker.
 
Mycket förvirrande bokföring på min ära. Det finns alltså:
a) en församlingsbok uppdelad i rotar, kvarter och fastigheter. Däri finns även en alfabetisk del i slutet
b) en församlingsbok uppdelad på efternamn
c) ett register till församlingsboken där hyresgäster anges. En fastighetslängd?
 
Antar att det finns en fiskal mantalslängd också. Lite overkill om någon frågar mig.
 
MVH
 
Lars Norrby

157
Visby stadsförsamling / Äldre inlägg (arkiv) till 2012-01-08
« skrivet: 2011-11-27, 18:35 »
Hej!
 
Hur orienterar man sig i församlingsböckerna utifrån inflyttningsboken? År 1920 inflyttar en släkting till mig till F121.  
Men vad står det för? Har för mig att det fanns en Fiskarrote, men jag har i vart fall inte funnit någon sådan i genomgång av församlingsböckerna.  
Förstår jag det rätt ersätts vid denna tid husförhörslängderna av dels en svårorienterad längd där personerna förs under sitt patronymika eller efternam (men naturligtvis inte i någon särskild bokstavsordning under initialbokstaven i efternamnet). Dels finns det en fastighetsbok uppdelad på rotar i staden. F121 tycks inte hjälpa mig något vidare att finna rätt sida. Hur bär jag mig åt?
 
MVH
 
Lars Norrby

158
Bolmsö / Äldre inlägg (arkiv) till 23 augusti, 2013
« skrivet: 2011-11-19, 14:00 »
Tack för tipset!
 
Man tycker att det borde finnas något skrivet om släkten. Det är onekligen frågan om en länsmannadynasti, en funktion som innehafts långt in i tiden av bouppteckningarna att döma.  
En mycket trolig stamfader är Länsmannen Karl Orre från Tannåker f. 1625. Tyvärr har jag inte funnit denne i mantalslängderna. Men han finns tydligen omnämnd i Svensk släktkalender för år 1913.  
 
Min utgångspunkt är mina anor Johan Christensson död 1849 i Tannåker Rykulla och hustrun Lisa Catharina Jacobsdotter d. 1856, som också hon stammar från myndighetspersoner (makarna har båda t ex befallningsmannen Assar Starkman i Hagshult som stamfar). Bland mina anor förekommer det emellanåt länsmän och andra myndighetspersoner, men jag har tidigare inte stött på en dynasti av detta slag.  
 
 
Ska genast kasta mig över Dannäs
 
MVH
 
 
Lars Norrby

159
Bolmsö / Äldre inlägg (arkiv) till 23 augusti, 2013
« skrivet: 2011-11-18, 14:22 »
Hej!
 
Har tidigare gjort inlägg i Tannåker och under diskussionen Orre (flera släkter utan band sinsemellan). Är det någon som har några upplysningar om statstjänarna Orre. Dessa är bosatta i trakten från åtminstone 1600-talet. De fungerar oftast som länsmän och uppbördsmän och alternerar på ett förvirrande sätt mellan ett par gårdar: Stora Lida i Bolmsö, Klockargården, Rykulla och Flathult i Tannåker. Den ene brodern flyttar in och den andra ut från en gård för att änkan senare ska återkomma.
Åtminstone två bröder Orre gifter in sig i en släkt Lund från Lundsåkra i Tannåker. Kanske är Lund också en tjänstemannasläkt.  
Är tacksam för all information för denna (dessa?) släkter för att i detalj kunna kartlägga släkten.
 
 
MVH
 
Lars Norrby

160
Tannåker / Äldre inlägg (arkiv) till 06 juli, 2014
« skrivet: 2011-11-18, 13:42 »
Hej!
 
Är det någon som har en uppfattning om vad prästen menar? I vigselboken för 1700-talets första år skriver prästen enligt formuläret:
 
den .... wigdes NN i  med Pig: NN, boendes  i  
 
Menar prästen a) att pigan kom från gården x men tjänar i gården y? b) att paret bosätter sig på gården y?
 
MVH

161
Skatelöv / Äldre inlägg (arkiv) till 26 september, 2011
« skrivet: 2011-09-21, 16:32 »
Hej!
 
I AI:4 s 141a finns en anteckning om min anfader trädgårdsmästaren Hans Hahn. Efter namnet tycks det stå bör stå 1797. Samma anteckning verkar även stå efter drängen Anders Andersson på sidan 113. Vad tusan menar prästen?
Hans med familj är av någon anledning upptagen på 2 ställen i församlingen. Det framgår inte om han flyttat under perioden. Först står familjen upptagen under Bruksfolk vid Huseby. Sedan på anfört ställe under Dillingetorp. I tidigare längder anges bostadsplatsen till Huseby Norregårde. Jag har förgäves försökt finna Dillingetorp på lantmäteriets hemsida. Det verkar som om torpet legat direkt under bruket, inte någon av frälsegårdarna i Huseby. I en skifteshandling med karta från 1780-talet omtalas en Dillingeäng, men något torp kan jag inte finna. Det försvinner som namn under andra hälften av 1800-talet.  
Är det någon som känner till torpet, dess historik och var det var beläget?
 
 
MVH
 
 
Lars Norrby

162
Jät / Äldre inlägg (arkiv) till 17 januari, 2013
« skrivet: 2011-09-21, 16:22 »
Hej!
 
26 september 1762 gifter sig min anfader Hans Hahn, betjänt på Jätsberg, med pigan Helena Svensdotter därstädes. Helenas ursprung känner jag till men det är värre med Hans. Frågan är om han verkligen var betjänt. Han ett par år senare att verka som trädgårdsmästare på Huseby bruk i Skatelöv. Enligt uppgift ska han vara född 1733 och då i Skatelöv enligt en källa. Tyvärr går det inte att fastställa hans födsel där. Bland dopvittnena i Skatelöv och i Jät går det inte att urskilja några släktingar till honom. Skulle han vara ifrån Konga, där det finns en släkt Hane/Hahn, hade man väntat sig vittnen därifrån.
Som trädgårdsmästare bör han ha gått i lära någonstans. Hans är 29 år vid vigseln och kan ha hunnit vara med om en hel del.
Min undran är om någon har tillgång till information om herrskapet på Jätsberg på 1750-talet - giftermål och ägarlängder? Kanske har Hans följt med till Jätsberg vid någon flytt.
 
MVH
 
Lars Norrby

163
Hej Lena!
 
Tack för ditt svar. Roligt att du också nystar på samma trådar. Lucia föddelse har jag. Enligt min anteckning var det 1691. Har jag läst fel?
(1691)
Den 15 september föddes och christnades Sven Jonssons dotter Lusse i Västregl. Comminist: Nicolaus Schepperus Pehr Nilsson i Giäät Pehr Jonsson i Västregl. Johan Månsson i Östregl. Hustr Brijta i Östregl. Pijgan Carin Jonsdotter och pijg: Ingrid Jonsdotter
 
Jag har heller inte gått vidare med denna familj, men det borde ju gå att få ut namnet på Måns förra hustru.
 
MVH
 
Lars Norrby

164
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Alander-Wennberg
« skrivet: 2011-08-02, 00:01 »
Hej Annika!
 
Tittade litet på Lars Johan och det var väl inte snutet ur näsan var han hör hemma här. En broder till min anfader Martin Ahlander med namn Lars finns född 1745 i Sandhem, men uppenbarligen är det inte samma person som LJ. Denne Lars Johan dog enl Reftele AI:5 p 267 i Pardakoski (?) i Finland 29 juni 1791. I familjen finns en Reinhold Waldeström född 7 dec 1771. Kan inte tolka vad som står före hans namn, men uppenbarligen har han något släktskap till Aurora som du nämner. Kanske en adoptivson. Lars Johan och hustrun inflyttade från Fryele med nämnde Reinhold 1778. Flyttlängd saknas där, så det blir till att bläddra.
 
 
MVH
 
Lars Norrby

165
Skatelöv / Äldre inlägg (arkiv) till 26 september, 2011
« skrivet: 2011-07-12, 19:40 »
Hej Hans Petter!
 
Peter är en anfader till mig och hans ursprung är mycket snårig. Som ett underlag till en eventuell diskussion får du här hans personakt (från programmet jag använder mig av - Min Släkt). Anteckningarna nedan är minnesanteckningar för mig själv och är att betrakta som kladd.
 
Personakt
V:11 Peter NILSSON
 
 
 
Blev högst 78 år.  
 
Far   VI:21 Nils JONSSON. Född 1763 ÖJA, Törnåkra mellangård 1). Död 1817-12-31 ÖJA, Törnåkra mellangård 1).  
Mor   VI:22 Ingrid MÅNSDOTTER. Född 1770-01-01 KALVSVIK, Kalsvik, Söregård 2). Död 1842-01-30 ÖJA, Törnåkra mellangård 1).  
 
Född   1796-08 ÖJA, Törnåkra mellangård.  
Saknas i boken, men kanske är oredan stor. I slutet på 1797 antecknar prästen att det är väl någon oreda på månaderna, men allt bör dock vara antecknadt finnes och är riktigt. Betygar för år 1797 Johan Bolmér
Handstilen är prydlig och längden enhetligt förd. Ser ut som en renskrivning.
Flera Peter finns födda men ej till någon Nils.
 
Bosatt   mellan 1812 och 1813 ÖJA, Ellanda Norregård 1).  
Är dräng här. Attest den 26 oktober
Se även anteckning på Törnåkra mellangård.  
 
Bosatt   till 1813 BERGUNDA 1).  
Bosatt   från 1813 SKATELÖV, Osby Västregård 1).  
Samt Skatelöv AI:5 s 232
 
Död   1874-11-25 ÖJA, Törnåkra västergård 3).  
Begravd 6 december. 78 år 3 mån och 25 dagar Änkling. Död av ålderdom
 
Bouppteckning   1875-09-29 ÖJA, Törnåkra västergård 1).  
Efterlämnar dotter Anna Cathrina gm hemmansä Johannes Svensson i Odensjö Ba--aregård (där också Peter dog). Sonen Anders Peterson, -åssö Wästregård, Nils Magnus Petterson, Ekstorp (Lunne?)berga socken, Johan P i Odensjö Storegård. Son Peter (?) Jon bosatt i Nordamerika.
 
Behållningen var 47:50. Skulder stora,  
 
 
 
Familj med Anna Kristina MIKAELSDOTTER
 
Maka   V:12 Anna Kristina MIKAELSDOTTER. Född 1775-12-07 DÄNNINGELANDA 1). Död 1850-03-12 SKATELÖV, Osby Pappersbruk 4).  
   
Dotter   IV:6 Ingrid Christina EKSTRÖM. Född 1815-11-29 SKATELÖV, Osby Västregård 5). Död 1896-07-04 KARLSHAMN 1).  
 
 
 
Familj med Elsa MÅNSDOTTER
 
Maka   Elsa MÅNSDOTTER.  
   
Vigsel   1816-06-24 SKATELÖV 1).  
Torp Dr. Peter Nilsson och Änk Elsa Månsdotter bägge från Osby Västregård 1 lysn 9 juni vigda av Mr Boman
 
 
Noteringar
 
Är vid döden inhyst i Öja Västergård I oförm 3/4 förm mantal under Huseby.
Nr 24 i Hsfl s 114 AI:11 Inga synbara släktingar på gården, verkar bara vara inhyses. Födelsen här angiven till 1796/8. Änkling 1764 23/2. I kolumnen frejd står det av någon anledning Odensjö (är väl en gård i socknen)
 
Den 23/2 1864 dör inhyses i Västergård Elsa  83 år 1 m 13 dagar
I föregående hsflängder från 1861 står han också utan någon tilläggsinformation.
Men i AI:9 s 98 står ovan nämnda Elsa med som hustru. Född 10/1 1781 i Vederslöv.
I AI:8 (från 1850) står paret längst upp, 3/4 förmedl. Inh B(r\?) Peter...
 
Son Johan  född 3/3 1824 i Skatelöv, gift   11/9 52 m Martha Persdotter född 25 / 12 1819 i Skatelöv
Son Sven född maj 26 i Skatelöv
--son Fredrik född 1/11 1829 i Skatelöv
 
Det står mer på sidan angående barnens öden- kompletteras
 
 
 
Personhistoria
 
Årtal   Ålder   Händelse
1796      Födelse 1796-08 ÖJA, Törnåkra mellangård.  
1799      Brodern Göran NILSSON föds 1799-10-30 ÖJA, Törnåkra mellangård 1).  
1801      Systern Catharina NILSDOTTER föds 1801-11-02 ÖJA 1).  
1804      Brodern Jonas NILSSON föds 1804-02-10 ÖJA 1).  
1810      Brodern Magnus NILSSON föds 1810-07-01 ÖJA 1).  
>1812      Bosatt mellan 1812 och 1813 ÖJA, Ellanda Norregård 1).  
1813      Bosatt från 1813 SKATELÖV, Osby Västregård 1).  
1813      Brodern Sven NILSSON föds 1813-10-04 ÖJA 1).  
1815      Dottern IV:6 Ingrid Christina EKSTRÖM föds 1815-11-29 SKATELÖV, Osby Västregård 5).  
1816      Vigsel Elsa MÅNSDOTTER 1816-06-24 SKATELÖV 1).  
1817      Fadern VI:21 Nils JONSSON dör 1817-12-31 ÖJA, Törnåkra mellangård 1).  
1842      Modern VI:22 Ingrid MÅNSDOTTER dör 1842-01-30 ÖJA, Törnåkra mellangård 1).  
1850      Makan V:12 Anna Kristina MIKAELSDOTTER dör 1850-03-12 SKATELÖV, Osby Pappersbruk 4).  
1874      Död 1874-11-25 ÖJA, Törnåkra västergård 3).  
1875      Bouppteckning 1875-09-29 ÖJA, Törnåkra västergård 1).  
 
 
 
Källor
 
1)   Lindström Henrik, Antabell
 
2)   Kalvsvik C:2 s 98
 
År 1770 födde
Januari d 1 föddes Måns Jöransons och hustru Elin Jönsdotters barn i Kalfsvik Söregl..
Kallades Ingrid. Test: Sven i Baggegl., Jöns i Söregl. dr Bengt Kulle hustru Walborg i Räfsiö, Piga Anna i Johansgl, P Kristina i Kråketorp
 
3)   Öja, C:5 s 153
 
Inhyses i Öja västergård
 
4)   Skatelöv CI:4 s 458
 
Enka (mars) 12 17 Pappersmakaren Ekströms Enka Christina Michaelsdotter Huseby 74 (år) 3 5 Ålderdom
 
5)   Skatelöv, CI:4
 
Ingrid Christina (oägta) 29  3 dec
Fadren oangifven Modern Anna Christina  JK (?) Mikaelsdotter från Osby västregård
Vittne Johan Öberg i Johannesboda, Dr Magnus Jansson i Osby, Hust Elsa Monsdotter ibidem,  Pigan Stina Nilsdotter i Osby

166
Ryssby (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 07 februari, 2012
« skrivet: 2011-07-11, 22:49 »
Hej!
 
Ingeborg Persdotter född 1729 i Selleberg gifte sig med rusthållaren Beng Jönsson i Västergård (Ryssby skattegård). Efter dennes död 1765 gifter I om sig med en Anders Jönsson och de flyttar då in i Östraby Jeppegård, vilken inköpts av den förste maken omkring 1760. Anders dör 1790 och både han och I stryks i husförhörslängden (de verkar då sitta på undantag).  
Är det någon som vet vart Ingeborg tar vägen?
 
Hon saknas i dödsboken före 1801 - året då husförslängden AI:4 avslutas. Jag har även tittat på vigslar före 1801 utan resultat. Ej heller tycks det finnas någon bouppteckning.
 
MVH
 
Lars Norrby

167
Berga (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 25 oktober, 2011
« skrivet: 2011-07-05, 23:16 »
Tack för ditt i allt uttömmande svar, Eva.
 
 
Av kyrkoböckerna framgår det inte någonstans vad för slags yrke Jacob hade. Säsongsarbete för en backstugesittare låter väl plausibelt. Domboken får jag ta vid tillfälle. Myntning förtrodd är tolkar jag som en äkta av staten betrodd myntare.
Jacob var väl inte kanske Guds bästa barn, redan 1827 var han dömd för vägafridsbrott. Av mina anteckningar ser jag att han kanske varit bosatt på stugan under lång tid, men det är ju inte alltid rätt att utläsa av hsfl. Till 1845 var de bosatta som inhyses i Klockargård, varunder backstugan låg. Under 1830-talet på Bergadahl, vilket kanske är det samma som klockargården.  
 
MVH
 
Lars Norrby
 
 
 
 
MVH
 
Lars Norrby

168
Berga (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 25 oktober, 2011
« skrivet: 2011-07-05, 19:14 »
Hej!
 
Har en anfader som uppenbarligen var dömd för falskmynteri. Hette Jacob Jonasson och var med familjen bosatt på Alvaberg backstuga från 1845 till sin död 1873. Från AI:13 s 405 står det något om att han är misstänkt för falskmynteri. I AI:15 s 583 står det att han är dömd för utprägling af falskt mynt, Emb. Br. 31/12 53, bet. 24/2  56. bet. 23/4 58, bet 4/5 chr--- bet. 13/5 61 är tillagt ovan raden.
Vad kan Emb.Br. betyda? Alla dessa bet. finns även i övriga hsfl. Var det så att han efter dom hade att erhålla betyg årligen angående sin vandel? I AI:17 s 779 finns en hänvisning till H.B. s 583, möjligen ska det vara G.B. Huvudbok? Husförhörsbok? Tycks inte vara förefintlig längd då någon anteckning om Jacob ej finns där.
I övrigt har jag inte funnit något om straffets verkställande. Har för mig att man avrättade folk för falskmynteri.
 
MVH

169
Skatelöv / Äldre inlägg (arkiv) till 26 september, 2011
« skrivet: 2011-06-11, 16:29 »
Tack för läshjälpen, Åke!
 
Hans fanns på Jätsberg säteri och det tycks inte som om Kalvsvik varit bostadsförsamling.
 
Får nu bege mig till mantalslängden för att finna tidigaste datum för Hans i socknen. Enligt uppgift i Skatelöv är han född 1733 (och ev i denna församling). Vid denna tid finns en eller ett par uppslag på förnamnet Johan som kan vara värda att kontrollera.  
Annars är det litet av en gåta varifrån han kom. Känner du eller någon annan till Jätsberg? Vad var det för herrskap boende där och kan de ha någon förbindelse med Husaby dit Hans med familj flyttar?
 
MVH
 
Lars Norrby

170
Skatelöv / Äldre inlägg (arkiv) till 26 september, 2011
« skrivet: 2011-06-08, 13:48 »
Hej!
 
Behöver lite läshjälp: I Skatelöv AI:1 (Arkiv digital Bild 100) sid 93. Vad står det efter trädgårdsmästaren Hans Hahn. Kan uttyda från och ev. bruk, men vilket bruk?
 
MVH
 
Lars Norrby

171
Hagshult / Äldre inlägg (arkiv) till 17 januari, 2013
« skrivet: 2011-03-09, 12:26 »
Hej!
 
Har börjat nysta upp mina rötter på min mormors sida. Det har nu visat sig vara en hel del icke-adliga myndighetspersoner och nämndemän, bondeadel om man så vill kalla det. Det rör sig om Starkman i denna socken, Julius Jönsson i Vittaryd, Appelqvist i Tannåker och Sjöberg i Torskinge. Jag misstänker minst nu minst två anförluster, varav den starkaste är följande.
Beata Starkman, från Starkeryd g m befallningsmannen Jonas Sjöberg befallningsman m m i Torskinge. De gifte sig i Hagshult 1715. Beata dör 1737 i Torskinge. Sedan tidigare vet jag att jag stammar från Anna Maria Starkman f. 1728 i Starkeryd, dotter till Johan Starkman född 1686. Beata döper ett av sina barn till Assar och jag har all anledning till att tro att hon är syster till Johan och dotter till befallningsmannen Assar Månsson Starkman.
Men finns det någon som kan bekräfta dessa uppgifter. Har ej stött på Beatas namn tidigare i diskussionerna kring familjen Starkman.
 
MVH
 
Lars Norrby

172
Äldre ord A - K / Frälsejord
« skrivet: 2011-01-24, 17:07 »
Från och med 1723 blev det tillåtet för borgare att inneha frälsejord.  
Innebar det också att frälset övergick till en borgare, d v s var befriat från skatt?  
Eller innebar det bara att man fick rätt att förvärva jorden?
 
Har förstått att namnet frälsegård/frälsejord hängde kvar även om den nye ägaren inte tillhörde frälset.
 
MVH
 
Lars Norrby

173
Växjö / Äldre inlägg (arkiv) till 25 juli, 2011
« skrivet: 2011-01-24, 00:33 »
Hej!
 
Undrar om någon kan hjälp mig att nysta upp (och knyta ihop!) litet lösa trådar som trasslat in sig i Ör församling.
 
En anfader till mig hette Magnus Gustafsson. Han var gift med en Stina Persdotter född 1737. Mellan 1756 och 1759 får de ett antal barn i Ör, Västerby Örs Gärde. Stina lever 1792 som änka i Ör Notteryd rote, Silvatorp, Elmeberg (sannolikt ett torp).
Magnus själv är minst sagt undflyende. Har ej funnit vare sig födelse eller dödsår för honom. Hans son, min anfader, Daniel blir soldat i Moheda och tar sig namnet Wiberg. I husförslängden för Örs gärde finns en Herr Wiberg tecknad, vilket är allt som står antecknat. Av mantalslängderna framgår det att han heter Carl och är ifrån Växjö.  
I Ör finns dessutom en Stina Gustafsdotter som 1754 gift sig med klockaren Harald Månsson (Stina sägs där vara från Gärdet). Denna Stina förekommer ofta som dopvittne för Magnus barn, liksom även hennes make. Omvänt förekommer Magnus som vittne vid dopen till Stinas barn. Av bouppteckningen efter Stina anno 1772 framgår det att hon är syster till nämnde handelsman Carl Wiberg. Carl Wiberg dör 1784 och av bouppteckningen (Växjö RR FIIIa: s 3049) framgår det att han lämnar en stor förmögenhet efter sig. Också Stina tycks ej precis sugit på ramarna (har ännu inte lyckats tolka uppteckningen helt).
 
Som ni förstå är jag mycket intresserad av denne Carl Wiberg. Även om Magnus inte finns omnämnd i någon av bouppteckningarna finns det ju ett par goda indikationer på att han skulle vara bror till Stina och Carl.
 
Om det finns någon som har upplysningar vore jag mer än tacksam!
 
MVH  
 
Lars Norrby

174
Hejsan!
 
Håller på och gräver lite i en ana gift i Hjärtanäs Torsagård i Lekaryd socken. Hon heter Lucia Svensdotter och bör vara född ca 1691 - om man nu kan lita på dödsnotisen. Lucia är väl inte ett sådär jättevanligt namn? Då hon saknas i både vigsel- och doplängden för Lekaryd tyder det på annan födelseort.  
1715 föder hon vad som verkar vara hennes hennes första barn: dotter Elin. Bland faddrarna finns en Johan Svensson i Benestad. Känner någon till denne och om det möjligen kan vara en bror till Lucia.
 
MVH
 
Lars Norrby

175
Vittaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 07 juni, 2012
« skrivet: 2011-01-15, 00:04 »
Hej!
 
Har kört fast en smula. Har en anfader - nämndemannen Julius Jönsson i Gylteboda. Han var son till nämndemannen Jöns Persson, som i sin tur troligen väl var son till nämndemannen Per Jönsson som dog 1737 i Gylteboda. Mitt problem är att jag ej kan finna när Jöns Persson dog.  
Hans svärdotter Märtha Persdotter dör 1757 och då bör väl Jöns redan ha dött. Samtidigt lever han i början av 1730-talet. Har plöjt igenom dödsnotiserna utan att finna honom. I AI:1 ska de tidigaste anteckningarna härstamma från 1740, men tror inte detta kan gälla för Gyltaboda. Jöns hustru Elin står dock med - född 1688. Hon är struken med anteckning gift i Ek--arp. Något Ek--arp verkar inte finnas i socknen. Anteckningen finns på sidan 66 i hsfl.
 
Är det någon som känner till familjen och kan hjälpa mig att återfinna Jöns och hustrun Elin?

176
Kalvsvik / Äldre inlägg (arkiv) till 05 november, 2012
« skrivet: 2010-12-25, 01:53 »
Hej!
 
Har en anfader vid namn Måns Jöransson, född 1740 i Baggegård, död därstädes 1812. Modern hette Karin Carlsdotter. I husförhörslängden AI:2 s 108 återfinns under Måns familj en (inhyses?) E. Karin född 1699. Det är väl fullt möjligt att detta kan vara hans mor. Hon står antecknad som död och anteckningar i längden upphör 1776.  
Likväl kan jag ej återfinna Karin i dödslängden. Kanske har jag läst slarvigt, men det är ju fullt möjligt att hon dött i annan församling.
Är det någon som känner till hennes ursprung och död?  
 
MVH
 
Lars Norrby

177
Förnamn - E / Emik
« skrivet: 2010-12-21, 22:06 »
Hej Stefan!
 
Jo, alla varianterna du nämner har jag nog sett. Jag har funnit namnet representerat på Östergarnslandet omkring 1740. Dessutom är det vanligt i Eksta från minst 1600-talet in i modern tid. Först Ajvide och Jacobs, senare på Grymlings. Min ana Christian Emmicksson är jag nästan säker på kommer från Eksta, men har ännu inte leda det i bevis.
 
Den Emmerich du nämner i Grötlingbo är väl den person från Eksta som gifte in sig i Kattlunds (han släpade med sig en kista till det som idag är museigården som är på pricken lik den som vi fann i ladan då vi köpte huset i Eksta).
Undrar om det inte kan ha något tyskt ursprung. I Estland finns även namnet Lemmich.
 
MVH
 
Lars Norrby

178
Västra Torsås / Äldre inlägg (arkiv) till 24 januari, 2011
« skrivet: 2010-12-13, 00:10 »
Hej Ingegärd!
 
Jo, jag läste ditt inlägg för ett par år sedan. Du skrev om Johan Nilsson och någon vid namn Oswald. Hängde inte riktigt med där.
En ruskig död för Esbjörn. Det var ett ord jag inte fick ut i dödsnotisen: Esbjörn Andersson wid et swedielands brännande, -- eldens wida --tladande olyckl omkommen... (C:2 s 265).
 
Det tycks ju saknas en del kyrkböcker i socknen så frågan är om man kommer längre här. Får väl ta en titt på mantalslängderna vid tillfälle. Esbjörn levde i Elinsbäck runt 1690 i vart fall då han förekommer som vittne vid ett par tillfälle. Intressant nog finns det även en Henrik i Ramnaberg som vittnar vid samma tillfällen. Kanske svärdottern Karin Henriksdotters far? För övrigt har jag ingenting på Karin, vare sig födelseår eller dödsår. Men det ska väl ge sig med tiden.  
Henrik, Esbjörn och Simon (som jag har på Hinsegårdssidan) är inga överdrivet vanliga namn i trakten. Däremot finns det gott om Elin, vilket får mig att undra över Elinsbäck. Prästerna tycks ju oftast skriva Elingsbäck, Elingsås. Är det verkligen ett personnamn som ligger till grund för ortnamnet?
 
MVH
 
Lars Norrby

179
Västra Torsås / Äldre inlägg (arkiv) till 24 januari, 2011
« skrivet: 2010-12-10, 15:10 »
Tack för uppgiften Åke!
 
Hittade henne till slut. Måste läst slarvigare ju längre båkåt jag kom. En senare hsfluppgift uppgav 1730 som födelseår, enl dödsnotisen 74 år då hon dör i februari 1806, vilket ju stämmer bra.  
Är rejält nyfiken på familjen. I makens bou från 1773 får man intryck av ett förmöget hem - mycket silver, mycket boskap, mycket fodringar, inga skulder. Är van vid att finna betydligt påvrare omständigheter för mina anor.
Om det är någon som har mer information om familjerna vore jag tacksam. Hade förväntat mig någon hedrande titel som nämndeman eller kyrkvärd i böckerna, men finner inget sådant.
 
MVH
 
Lars Norrby

180
Västra Torsås / Äldre inlägg (arkiv) till 24 januari, 2011
« skrivet: 2010-12-10, 13:52 »
Hallå!
 
Släkten har berörts här tidigare, men jag får inte riktigt ihop det. Märtha Jonsdotter, dotter till Jon Esbjörnsson och Karin Henriksdotter i Elinsbäck, gifter sig 5/5 1751 med Jon Jönsson från Torsås Hinsegård. Jon Jönsson köper gården Elinbäck 1/4 mtl av svärföräldrarna 1751.  
Jon Esbjörnsson var född 1690 och tycks leva ännu 1773 (se hsfl AI:1 s 305) då svärsonen dör. Jon Esbjörnsson verkar fast förankrad i orten av tidigare inlägg att döma av. Enligt hsfl är dottern Märta född 1736 (15 år vid vigseln!). Men hon saknas i födelseboken för åren 1730-1736. Känner någon till om familjen varit bosatt på annan ort under dessa år?
 
MVH
 
Lars Norrby

181
Berga (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 25 oktober, 2011
« skrivet: 2010-12-02, 01:36 »
Hej!
 
I Berga Berga AI:12 s 245 under Berga Fallnaveka Sunagård finns en anteckning om en Jonas Svensson som under ett antal år varit inspärrad på fästning i Malmö för delaktighet i dråp. Han har efter frigivandet tydligen åter varit häktad för dråp men frisläppts före sin död 1847. Dessutom finns något nämnt om knif---?
Känner någon till historien om Jonas? Finns det kanske något skrivet?
 
Jonas är svåger till min MMMM.
 
 
MVH
 
Lars Norrby

182
Urshult / Äldre inlägg (arkiv) till 24 januari, 2011
« skrivet: 2010-12-01, 15:18 »
Hej Rune och Gullan!
 
Tack för era svar. Det fanns en allmänt tillgänglig databas för Urshult för något år sedan. Jag har kopierat texten där och det är väl kanske samma avskrift som finns i KGF:s databas. En avskrift är en avskrift och där hade man inte lyckats tolka fierdedagen, som jag tycker är solklar. Uppfattar det som 9 juni om det nu är fjärdedag pingst som åsyftas. Ett soldattorp finns det ju i den äldsta hsfl i Örnhult. Är Knirrastugan känd i andra sammanhang. Har just inte några andra källor än hsfl (har kontrollerat 1:an och 2:an). Där finns ingen Knirrastuga omnämnd ej heller Sund. Har även kontrollerat annexförsamlingen - prästerna skriver ju ofta av vana inte ut sockennamnet om det gäller en annexförsamling. Undra vad som Sundet kan ha motsvarat då?
Misstänker att familjen bott utomsocknes i ett par år. Det blir till att leta.  
Visst är Truls (Truels, Truils) ett ovanligt namn i dessa trakter. Uppfattar det som blekingst.
 
MVH
 
Lars Norrby

183
Urshult / Äldre inlägg (arkiv) till 24 januari, 2011
« skrivet: 2010-12-01, 00:24 »
Hej!
Fierdedagen dr Jöns Truilsson Sund med pijg. Elin Andersdotter på Ornhult Kn--stuga. Så står det i vigsellängden C:I s 27 (12 i original) för år 1709. Örnhult finns ju i Urshult. Men vad kan Kn--stugan vara för något? Och var ligger Sund?  
Förhoppningsvis rör det sig om Jöns Truelsson och Elin Andersdotter som 9 april 1727 får dottern Signel på Folaboda. Jöns är född 1673-03, Elin 1686. Jöns dör 1752 på Folaboda, men jag har litet svårt att finna honom på Folaboda i AI:1 (s 8). I AI:2 finns ett par barn upptagna, som är svåra att finna i födelselängderna. Bl a en Karin född 1714, som jag ej kan finna i socknen.
Känner någon till paret? Och framför allt: kan någon identifiera orterna? Vad är det för stuga Elin kommer ifrån?
 
 
MVH
 
Lars Norrby

184
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 08 maj, 2011
« skrivet: 2010-11-28, 19:09 »
Hej igen!
 
Förstår inte riktigt vad hsfl från mitten av 1800-talet har med en person född 1748 att göra? Vare sig han eller föräldrarna kan ju knappast ha levt då.
Verkar likväl ändå som om du menar 1748:
Anders Larses och h. Britas son uti Besstorp föd de 20 Febr döptes 21 fadd Pär i Besstorp, Pär ibid, Pär i Lillsätter, H Elin i ?, pig Kierstin ibid, pig Anna i Lillsetter
Källa C:2 s 113.
 
Om du ser efter på www.vardnas.net kan du göra direktsökningar i Maud Lindbergs utmärkta avskrifter. Kanske är prästen lite noggrannare med namnen på de andra barnen. Tittade själv på mantalslängden för 1749, men tyvärr skingrade de inte dimmmorna, snarade ökade dem: den Lars som nämns där hade en Karin till hustru.
 
Lycka till!
 
Lars Norrby

185
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 08 maj, 2011
« skrivet: 2010-11-28, 18:48 »
S 66 i originalet upptar värdshuset i Brokind. Den enda som är född 48 på den sidan är en Johan. Såg över Bestorp utan att finna någon som passar in.
Har du rätt källhänvisning? Numrena som används av SVAR (som du väl kanske har) är inte till hjälp då man ser på Arkiv Digital eller Genline. Vad står det för sida i originalet?
 
MVH
 
Lars Norrby

186
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 08 maj, 2011
« skrivet: 2010-11-28, 18:38 »
1848 menar du väl?

187
Slaka / Äldre inlägg (arkiv) till 20 mars, 2011
« skrivet: 2010-11-27, 19:37 »
Tackar Christina!
 
Det var ju en god ända att nysta i.  
 
Det kan mycket väl vara samma familj. Lars Tollbom var sannolikt född i Sand eller Sanden. Det låter ju likt Sandstugan, där Sven var född (CI:3 s 168). Har ännu inte funnit någon Sandstuga dock, däremot Sandtorpet under 2 gårdar. Där finns han inte. Ska nu letar vidare under Sanden.
 
Har för mig att det var något mankemang med gränsdragningarna där, att ägorna drog in i grannsocknen. Hittar inte mina anteckningar dock.
 
MVH
 
Lars Norrby

188
Slaka / Äldre inlägg (arkiv) till 20 mars, 2011
« skrivet: 2010-11-27, 17:49 »
23 september 1812 utflyttar en skräddargesäll Sven Tollbom från Slaka.  
Är egentligen på jakt efter Maria Helena Tollbom. Enligt flertalet hsfl från Linköping och Tanneforskvarteren där ankommer hon till staden 1813 från just Slaka. Maria Helena är född i Linköping 1796. Fadern, Lars Tollbom, var född 21/5 1769 i Slaka. Han var bosatt i Linköping ett tag, antecknad som vaktkarl för det mesta. Jag misstänker att han med familj återvände till Slaka.
Kruxet är att jag inte kan finna Maria Helena för 1813 i utflyttningslängden. Nämnde Sven skulle ju kunna vara en bror eller annan släkting. Han anges flytta från Örkällebacken, som verkar vara en by med torp och backstugor under Aska. Är sistnämnda ett gods möjligtvis. Inte heller Sven kan jag finna i hsfl AI:4 som börjar jus 1812.
Någon som känner till familjen?
 
MVH
 
Lars Norrby

189
Agunnaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 07 december, 2010
« skrivet: 2010-10-24, 21:20 »
Hej!
 
Har funnit en ana till mig vid namn Per Persson född ca 1689. Enligt vigselnotisen i Ryssby (Ryssby CI:3 s 61), där han gifte sig med en Elin Arvidsdotter, kom han ifrån Lövingstorp i Agunnaryd (i vart fall har jag tolkat det så). Tyvärr saknas året i födelselängden i socknen. Kanske var han inte född i Agunnaryd heller. Finns det någon som känner till hans föräldrar?
 
MVH
 
Lars Norrby

190
Ryssby (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 15 maj, 2011
« skrivet: 2010-09-29, 23:32 »
Hej!
 
Misstänker att jag kan ha en anförlust: Karin Håkansdotter född ca 1769 i Tranebo - kan hon möjligen ha haft en syster Anna Håkansdotter mor till Måns Ingermansson i Perstorp?

191
Karlshamn / Äldre inlägg (arkiv) till 2011-02-06
« skrivet: 2010-05-16, 20:52 »
Hej!
 
Googlade lite på Kosträtet och det fanns ju lite gamla bilder på samma kommunala sajt som kartan kom ifrån. Kan inte låta bli att bifoga följande litterära beskrivning av ingen mindre än CJL Almqvist. Det är hämtat ur romanen Amalia Hillner:
 
På denna punkt stod man vid en af Carlshamns gränsor och vid en
utgång, som väl knappt kan bära namn af tull eller ”port” (såsom tullarne
här i landet, äfven i obefästade städer, vilja tituleras), men som dock
verkligen är en utväg att komma ur staden. Elbers sade: ”denna lilla
romantiska väg heter Kosträtet (Cowstreet), och den har jag många tusen
gånger vandrat. De tre märkvärdiga klipporna till höger, om vi gå
ut, kallas ”de tre systrarne”; dock äro de så nakna och fula, att vi af
artighet hellre benämna dem de tre bröderne. Kanske hafva vi icke nu
tid att göra en liten promenad utom staden på denna väg; ty baron,
hemma, vill väl åka. Men det är skada. Bortom Kosträtet kommer man
in i de täckaste hagar, der villa ligger vid villa: små gröna ängslappar och
naiva åkrar, af de mest irreguliera former, gömma sig emellan bergsbackar,
krönta med stolta, frodiga ekar. Allt då och då får man klifva
öfver gärdsgårdar eller stengårdar, och man måste hitta vägen, som jag,
för att icke gå vilse. Men gör man det, så lyckas man slutligen att komma
till Strömma garn- och trådfabrik.....
 
Källa: http://www.svenskavitterhetssamfundet.se/PDF/Almqvist/sv23_amalia_hillner.pdf
 
MVH
 
Lars Norrby

192
Karlshamn / Äldre inlägg (arkiv) till 2011-02-06
« skrivet: 2010-05-16, 20:34 »
Hej och stort tack allesammans!
 
Ja, det var verkligen en bra karta. Lite svårt att läsa gatunamnen dock.
 
Fast nog känns det förvirrande. Förstår jag det rätt delades staden in i stadsdeler (kvarter i pluralis!) med namn av världsdelar. Därefter indelas dessa i kvarter som bär namn av landskap och städer i Sverige.  
 
Mina anor inflyttar 1868 till 292, vilket är hänvisning till husförhörsboken, och nummer 128. Platsen tycks heta Asen eller något liknande. Är det möjligen Asien? Året därpå flyttar de till pag 194  - Kosträtet nr 7. Förstår jag Björn-Åke rätt låg Kosträtet inte i någon av världsdelarna eller i nya  Staden. Är det rätt uppfattat? Eller är Kosträtet en gata inom en av ovannämnda stads(världs)delar? Kosträtet kommer efter 101 i AI:21.
 
Har man annars en uppgift i hsfl om ett nummer mellan 1-85 kan det vara antingen Europa eller Nya staden? Har inte sett att världsdelarna noteras i längden.  
 
MVH
 
Lars Norrby

193
Karlshamn / Äldre inlägg (arkiv) till 2011-02-06
« skrivet: 2010-05-14, 23:46 »
Hej!
 
Hur orienterar man sig i Karlshamn utefter husförhörslängderna? Har anor i något som ser ut som Asen och Kostråket. Antar att det är kvartersnamn. Har googlat mig trött efter en vettig stadskarta från slutet av 1800-talet. Finns det verkligen inte någon användbar karta på nätet? Karlshamns museum har en hel del, men inte någon kvarterskarta så vitt jag kan se.
 
MVH
 
Lars Norrby

194
Revsund / Äldre inlägg (arkiv) till 01 mars, 2012
« skrivet: 2010-04-28, 13:30 »
Hej och goddag!
 
Har sökt och fått goda svar under Lockne tidigare, men är ännu inte mätt. Är på jakt efter ett familjenamn. Den 21 oktober 1916 föds utom äktenskapet i denna församling en gosse vid namn Erik Birger. Modern hette Bette Karolin, född i Lockne 23 augusti 1898. Jag försöker kartlägga hennes efternamn genom åren. Hon var själv född utom äktenskapet och bar i Lockne namnet Persson. Hennes mor var dock gift med en Anders Lind och jag försöker nu reda ut om hon blev adopterad av denne Lind och/eller någonsin bar namnet Lind.
 
Finns det någon som kan hjälpa?
 
MVH
 
Lars Norrby

195
Lockne / Äldre inlägg (arkiv) till 14 oktober, 2012
« skrivet: 2010-04-28, 13:20 »
Hej!
 
Ett något senkommet tack för hjälpen. Kommer att ställa en fråga under Revsunds församling.
 
MVH
 
Lars Norrby

196
Lockne / Äldre inlägg (arkiv) till 14 oktober, 2012
« skrivet: 2010-04-23, 02:40 »
Stort tack Karin!
 
Vigseldatumet ger mig ett slutdatum för namnsökandet.  
 
Jag tittade på Svar, men de har inte scannat kyrkböckerna eller mantalslängderna efter 1900. Vet inte riktigt hur jag ska gå vidare. Mantalsböckerna är väl normalt sett inte filmade. Eller?
 
MVH
 
Lars Norrby

197
Lockne / Äldre inlägg (arkiv) till 14 oktober, 2012
« skrivet: 2010-04-22, 14:05 »
Tack för ditt rådiga och snabba svar Björn. Fick verkligen lite mer kött på benen. Det är väl kanske att fråga om för mycket, men vad som skulle vara intressant att veta är om Anders Lind adopterade Anna Betty och om hon någonsin bar namnet Lind. Kanske flyttade familjen och bosatte sig någon annanstans. Men det är väl i så fall kanske svårt att finna lättillgängliga källor då det är en bit in på 1900-talet.
 
MVH
 
Lars Norrby

198
Lockne / Äldre inlägg (arkiv) till 22 april, 2010
« skrivet: 2010-04-21, 23:27 »
Kan någon tala för mig om/när Anna Betty Karolina, född i Lockne 23 aug 1898, fick efternamnet Lind efter att hennes moder, Brita Kristina gift sig med Anders Erik Lind, född i Gnarp 5 juni 1872? De gifte sig augusti (2 eller 21) 1903. Jag vet inte var de gifte sig, men möjligen i Revsunds socken alt. Lockne.
Anna Betty var född utom äktenskapet.
mvh

199
Urshult / Äldre inlägg (arkiv) till 28 maj, 2010
« skrivet: 2010-04-11, 18:35 »
Råkade skriva fel förnamn
Det ska vara Olof, ej Johan Willman.
 
MVH
 
Lars Norrby

200
Urshult / Äldre inlägg (arkiv) till 28 maj, 2010
« skrivet: 2010-04-11, 18:30 »
Hej!
 
Stötte på namnet Johan Eriksson Willman i en bok (Gunnar M?llern: Förste svensken i Japan, Stockholm 1963). Willman ska ha varit en av de första svenskarna som besökte Japan i mitten av 1600-talet. Om sin resa dit skrev han två böcker tryckta på Visinbsborg 1673 samt året därpå. Enligt M?llern tillbringade Willman sina sista år i Urshult som pensionerad örlogskapten och ägare till en f.d. kronogård.  
Är det någon som känner till Willmans dödsår och vilken gård han bebodde? Rimligen borde det väl stå något om Willman i någon av socknens årsskrifter.
 
MVH
 
Lars Norrby

201
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 08 maj, 2011
« skrivet: 2010-03-23, 22:18 »
Hej!
 
Känner någon till änkan Inga Nyman. 1862 dör min FFMF Hauboisten i Linköping Botvid Ekedahl född i Vårdnäs 1826 i Arnebo rusthåll. Då han dör har han en stor skuld till änkan - 500 riksdaler. Känner någon till henne. Kanske kan det röra sig om hans syster Inga Lena född 1824 därstädes. Det står ett gårdsnamn i bou som i vart fall inte jag kan tyda eller känna igen från Vårdnäs - något i stil med Setga (inte Säter).
 
Känner någon till denna Inga?
 
MVH
 
Lars Norrby

202
Bjälbo / Äldre inlägg (arkiv) till 08 juni, 2010
« skrivet: 2010-03-20, 20:45 »
En ana till mig gifter sig 1778. Vigselnoteringen står att läsa i Skänninge C:2 s 341. Maja anges komma från Bielbo, men jag kan inte få ut namnet på orten. Tycker det står Folsberga. Vad som sedan följer kan jag inte tyda. Något x-berga verkar inte finnas i Bjälbo vid denna tid. Någon som kommer på vad det kan vara?

 
Mvh Lars Norrby

203
Långaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 22 januari, 2011
« skrivet: 2010-03-19, 12:17 »
Hej!
Jag hittade Gunnels föräldrar. Såg slarvigt nog inte att noteringarna i AI:4 gick med 5 år i taget per sida och att gården noterades på två ställen.
Likväl är det lite svårt att hitta föräldrarna. Gunnels mor Kirstin tycks vara född i Bälshult 11 september 1687, men var fadern Anders Andersson är född i oktober 1678 är inte helt klart.  
Familjen finns upptagen under Gasshult år 1717 i husförhörslängden och har en son som saknas i födelseboken vad jag kan se. Inga födslar är registrerade för familjen mellan 1710 och 1717, vilket leder till misstanken att de kan ha gift sig i en annan socken. I Bälshult västergård finns det 1717 en möjlig mor och syskon till Kirstin.
 
Någon som känner till familjen?
 
MVH
 
Lars Norrby

204
Långaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 22 januari, 2011
« skrivet: 2010-03-18, 19:13 »
Hej!
 
Anders Andersson och Kirstin Svensdotter får 1727 en son Sven. De bor då i N Ekeryd. Något tidigare, 1724 den 7/10, föds en Gunnel Andersdotter i Gassbo. Hennes föräldrar bär samma namn som Svens. Finns det någon med samma anor som kan bekräfta att det rör sig om samma personer? Föräldrarna försvinner ur hsfl omkring 1760. Har de kanske flyttat?
 
Det är sannolikt samma Gunnel som gifter sig med Anders Andersson från Hokhult 1745 och de är först bosatta på torp under N Ekeryd. Senare i längderna verkar det som om torpet omvandlats till gård, eftersom tillägget torp ej längre förekommer. Samtidigt verkar en trolig bror till Gunnel ha tagit över gården. I AI:4 s 68 finns det en anteckning om Sven på latin - skulle jag tro -, får ej ut det helt men tolkar ett av orden som pater. Kan det vara som så att Sven tagit över gården, som dock avstyckats till förmån för Gunnel och hennes make?
 
MVH
 
Lars Norrby

205
Västra Torsås / Äldre inlägg (arkiv) till 09 december, 2010
« skrivet: 2010-03-14, 19:33 »
Hej!
 
Hur är det egentligen med tillhörigheten för gårdar och torp i denna socken? Jag har ett gift par bland mina anor som under lång tid är boende på backstugan Mil(l)eslätt, sedermera torp, under Steglehylte. Han heter Anders Jonsson (f. 1766 i Elinsbäck) och enl Västra Torsås AI:4 p 135 död 1826.  
Hustrun Kerstin Paulsdotter bor kvar men finns 4 år före sin död på Torpet Jungfrulund, för att därefter dö som inhyses änka åter på Mileslätt (flyttar hon, eller flyttar namnet på bostanden?). Hon uppges död den 7 mars 1844 i AI:6 s 154.
 
Det underliga är att vare sig Kerstin eller Anders återfinns i dödsboken för angivna år. Ej heller har jag lyckats finna någon bou efter Anders. Finns det någon enkel och naturlig förklaring? Kan Steglehylte tillhört en annan socken, men ingått i husförhsrote i V Torsås?  
 
Lars Norrby

206
Kräklingbo / Kräklingbo
« skrivet: 2010-03-13, 23:23 »
Ska vara Visby stifts herdaminnen. Noterade själv att länken är kass. Googla på Lemke och anbytarforum. Länken ovan fann jag under diskussion under Visby. Lottes hemsida är lite knepig att nå ibland, men hon är i vart fall den som bäst adopterat de gotländska prästerna.
 
Prästerna i Kräklingbo var fram till 1600-talets slut och kanske t o m(tror jag) en bit in på 1700-talet bosatt i en medeltida kastal.
 
Mitt band till denna släkt är som nedan följer. Det är dock inte helt säkert att Gertrud är identisk med den som dog 1689. Svårförklarligt är varför hennes son Peder Mårtensson skulle vara född 1655 - Gertud vore då 51 år vid dennes födsel.
Gertrud född 1604 kan helt enkelt var svärmodern till Mårten. Är hon född 04 kan hon ha fött Gertrud två omkring 1624, men hon kan då näppeligen vara mor till Sören!  
 
Utgångspunkten för mitt resonemang om att Gertrud är Mårtens hustru är a) arvsskifteshandlingarna från 1651 b) texten i revisionsboken 1653.
 
Gotlands nationalpoet, Gustaf Larsson, har i tryckt skrift (hans bok om Anga?) framfört tankar som går stick i stäv med vad jag kommit fram till. Då han inte angivit några källor har jag själv hitintills inte kunnat gå vidare.
 
 
:
 
Anfäder
Gertrud PERSDOTTER
 
 
 
   
Gertrud PERSDOTTER. Född omkring 1604 1). Död 1689-01-12 KRÄKLINGBO, Smiss 2). Far: I:1 Per RASMUSSON.
 
Familj med Nämndeman Mårten PEHRSSON (Född före 1625. Död 1686 KRÄKLINGBO, Smiss 3).)
 
 
Barn:
 
 
 
Sören MÅRTENSSON. Född 1639 KRÄKLINGBO, Smiss? 4). Död 1697-02-18 KRÄKLINGBO, Smiss 5).  
 
Nämndeman Peder MÅRTENSSON. Född omkring 1655 KRÄKLINGBO, Smiss 6). Död mellan 1714-01-21 och 1714-01-22 KRÄKLINGBO, Smiss 7).  
 
 
 
Generation I
 
I:1  f
Per RASMUSSON. Född före 1580 KRÄKLINGBO, Prästgården 8). Död 1645 KRÄKLINGBO, Smiss 9). Far: II:1 Rasmus NILSSON NICOLAI.
 
Familj med ?
 
 
Barn:
 
 
 
Gertrud PERSDOTTER. Född omkring 1604 1). Död 1689-01-12 KRÄKLINGBO, Smiss 2).  
 
Sören PERSSON. Född mellan 1668 och 1669 HEDEBY, Norrbys 10).  
 
Rasmus PERSSON. Död 1651 KRÄKLINGBO, Smiss 11).  
 
Båtel PERSSON.  
 
 
 
Generation II
 
II:1  ff
Rasmus NILSSON NICOLAI. Präst i Kräklingbo. Bosatt 1578-04-16 KRÄKLINGBO, Prästgården 12). Död omkring 1614 KRÄKLINGBO, Prästgården 12). Far: III:1 Nils RASMUSSON.
 
Familj med ?
 
 
Barn:
 
 
 
I:1 Per RASMUSSON. Född före 1580 KRÄKLINGBO, Prästgården 8). Död 1645 KRÄKLINGBO, Smiss 9).  
 
Nils RASMUSSON. Död 1645 KRÄKLINGBO 12).  
 
 
 
Generation III
 
III:1  ff f
Nils RASMUSSON. Prost i Kräklingbo. Död 1540 KRÄKLINGBO? 12).
 
Familj med ?
 
 
Barn:
 
 
 
II:1 Rasmus NILSSON NICOLAI. Död omkring 1614 KRÄKLINGBO, Prästgården 12).  
 
Personer
 
NILSSON NICOLAI, Rasmus (- ~1614)
II:1
PERSDOTTER, Gertrud (~1604 - 1689)
 
RASMUSSON, Nils (- 1540)
III:1
RASMUSSON, Per (
 
2)
Kräklingbo C:1
 
Dhen 12 Januarÿ affsomnade giertrud Smiz dh 25 dito begraffet åldern 84 åhr
 
3)
Kräklingbo LIa:1
 
Mårten Smitz begrofs uti kyrkan (I räkenskapsboken)
 
4)
Kräklingbo LIa:1
 
Nämndemannen Peder Smitz i Kräcklingebo berättade att hans Broder och gårdzman Sören Smitz nu woro? sina 60 åhr, ogyft. (Norra häradets vinterting i Endre den 9 februari 1697.
Åldern bör dock vara runt 58 om vi sätter tilltro till uppgiften i dödsboken:
Söverin Smitz döde dhen 18 febr: begrofz dhen 26 dito åldren 58 åhr  
 
5)
Kräklingbo LIa:1
 
4. Söverin Smitz döde dhen 18 febr: begrofz dhen 26 dito åldren 58 åhr  
 
6)
Kräklingbo C:1 s 209
 
Kÿrckiowärden och nämndem. Pär Mårtenson Smitz afsomnade emela dh. 21 och 22 Januarÿ begrofz dh 31 dito ath. 59 åhr
Platsen enl uppgift att fadern skall ha varit bosatt däromkring dessa år.
 
7)
Kräklingbo C:1 s 209
 
Kÿrckiowärden och nämndem. Pär Mårtenson Smitz afsomnade emela dh. 21 och 22 Januarÿ begrofz dh 31 dito ath. 59 åhr
 
8)
Kräklingbo C:1
 
9)
Kräklingbo LIa:1
 
Smids Peder
 
10)
Avräkningsbok 1668-1669, N:a häradet
 
11)
Kräklingbo LIa:1
 
12)
Lotte Jensen - Gotländska präster

207
Kräklingbo / Kräklingbo
« skrivet: 2010-03-12, 20:34 »
Hej Bengt!
 
Gotländska präster finner du i Lemkes Gotländska herdeminnen, men den har en del år på nacken och innehåller ett och annat fel. Föreslår att du tittar och googlar upp Lotte Jensens sida om hotländska präster. Hon har lagt ut följand läng för övrigt:
 
http://w1.498.telia.com/~u49821923/  
 
Ska tydligen vara en avskrift av Lemke. Själv stammar jag från samma prästsläkt du nämnde som satt kvar i trakten till slutet av 1600-talet (och lite grann på 1700-talet)
 
MVH
 
Lars Norrby

208
Asarum / ASARUM AI:6 P 609 1816
« skrivet: 2010-03-11, 19:39 »
Siv och Åke!
 
Är outsägligen tacksam för er hjälp. Jag har forskat i haltannat decennium nu och känner ofta att jag inte kommer mycket längre med kyrkböckerna. I femte led bakåt har jag dock haft tre retligt tomma blad .  
 
De är nu två. Visst, V. Härad ligger ju långt uppe i Jönköpings län. Jag återfann Anders i Jämshög AI:1 som ju tar sin början 1816. Samtidigt bekräftades en teori som min syssling Henrik Lindström framkastat utifrån det faktum att en bror till drängen Anders Andersson i Västra Härnas var vittne vid barnets dop.  
 
Något giftermål tycks aldrig ha ägt rum. Anders, som ju var 17 år vid tillfället, försvann till Västra Torsås i Kronoberg redan 1816.  
 
Försökte hitta Härnäs på Eniros sida. Det är väl Härnäs norr om Svängsta? Antar att du i så fall tänkte Mörrum, men skrev Ronneby, Åke!
 
Åter tacki-tack!
 
MVH
 
Lars Norrby

209
Asarum / ASARUM AI:6 P 609 1816
« skrivet: 2010-03-10, 21:42 »
Så glad jag blev, Kristina!
 
   Jag följer din läsning och är överens, även om jag har lite svårt att få ut ett lysning och vigsel.
   Konstigt skrev de i vart fall vid denna tid. Den tyska stilen på 1600-talet är ju mer konsekvent. Här är det som om prästen drar ut på vissa tecken för att raskt ångra sig och bunta ihop flera tecken till ett. T ex men som ser ut som me.
Men vad kan det vara för något i V. Härad? Mitt hjärta slår genast snabbare; kan det vara ett yrke eller en titel, varav det blott fanns en i V. Härad? Det ser ut som Me (inte är det väl men igen?) och kanske slutar det på en. Men vad är det för en krumelur i mitten?
 
   Anders Andersson nämns också i dopnoteringen. Dessutom fanns det en löslapp instucken i digitaliserade mikrofilmer(Genline, SVAR) av aktuell längd på s 616. Dock inte i AD som jag använder mig av. Vid kontakt med Lunds landsarkiv (angående nedan nämnda hemliga skrift) förstod de inte alls vad det var för löslappar jag talade om. Enligt min anteckning stod det:
 
Då  Pigan Hanna Petersdotter från Östra Hårnäs till  Asarums kyrka erlagt 32 Skilling banco afgift  samt hemlig  skrift med af--ning  undergått för utlofvad lägersmål med okänd man, deraf hon kort  före Michaelis detta år  barn  framfödt, har hon denna sin  brottsliga gärning försonat. Det attesteras af Asarum den 19:e October 1816  .
Detta synes märkligt eftersom Sven döptes 4 dagar före prästens anteckning. Anders Andersson var ju då känd och erkänd!  
 
Ursäkta ordflödet. Barnafadern är min FMMFF - i övrigt okänd.
 
MVH
 
Lars Norrby

210
Asarum / ASARUM AI:6 P 609 1816
« skrivet: 2010-03-09, 19:20 »
f.o.b. (fött oäkta barn?) fått ????? plikt för legersmål med okänd man (?), ????? kunnat absolvera för bristande kunskap (?). M ??? i V. Härad ???? sig vara far til barnet samt lovfvat ????? med hen??? Anders Andersson detta löftet stöddes (?) då han anmelti barnet till dopet
 
??

211
Asarum / ASARUM AI:6 P 609 1816
« skrivet: 2010-03-08, 23:57 »
Hej!
 
Får inte ut allt i följande anteckning angående oäkta barn. Finns det några ledtrådan till Anders Andersson?

212
Årstad / Äldre inlägg (arkiv) till 09 december, 2012
« skrivet: 2010-03-01, 23:13 »
Har tidigare sökt följande:
 
Elna Persdotter född 27/1 1801 i Årstad (uppg i flertal hsfl). Bosatt 1727 i prästgården som piga, därefter i Asige, åter i Årstad som piga på Sannarps säteri innan hon gifter sig med frälsebrukaren Sven Larsson  och flyttar till Baggegård (nr 6 Blixtorp) i Blixtorp år 1831.  
Har lusläst både hsfl för åren omkring 1801 samt även mtl, men inte funnit några uppslag. Kanske borde jag kunna finna henne i tidigare längder från 1820-talet, men i början av seklet finner jag inga ledtrådar.
 
Är det någon som känner till Elnas ursprung?

213
Stenflycht (Segersten) / Stenflycht (Segersten)
« skrivet: 2010-01-11, 20:45 »
Tack för påpekandet Niclas!
 
Jag missade arkivbeteckning helt enkelt, läste fel. Nå, det förde ju dock med sig att jag fann bouppteckningen.
Försöker läsa igenom testamentet för tillfället, vilket lär ta tid. Ditt påpekande angående Susanna Monthan och att hon är mor enbart till Dorothea Ulrica stämmer ju utmärkt väl då man läser punkt 4 i testamentet.  
På vilket sätt var den goda Susanna en färgstark kvinna?  
 
MVH
 
Lars Norrby

214
Stenflycht (Segersten) / Stenflycht (Segersten)
« skrivet: 2010-01-10, 20:50 »
Hej igen!
 
Har nu ögnat igenom nämnda bouppteckning och det är uppenbarligen en annan handling än det ovan nämnda testamentet. Omfånget är 32 sidor. Barnen nämns inte vid namn, en levandes syster i Östergötland omnämns. Förutom värderingen av kvarlåtenskapen framkallar hans bibliotek särskilt intresse. Huvudsakligen är det historia på svenska, tyska och franska.  
I slutet av uppräkningen av böcker står det:
2 st skrefna Böcker rörande --- s. hr. Gener. Lieutnantens lefvnadslopp, utan värde. Man får väl anta att det är memoarernas äldsta del och kanske relationen över fälttåget till Norge. Eller kan det vara en försvunnen andra del av memoarerna?
 
 
MVH
 
Lars Norrby

215
Stenflycht (Segersten) / Stenflycht (Segersten)
« skrivet: 2010-01-10, 18:56 »
Fast nu blir jag fundersam...Det här verkar vara en annan handling och med annan datering än vad Niklas angivit.
 
Det rör sig om en avskrift av en bouppteckning förrättad 30 juni 1758, ingiven 28 juli 1759 (daterad så i vart fall). Är det samma handling vi talar om?
 
MVH
 
Lars Norrby

216
Stenflycht (Segersten) / Stenflycht (Segersten)
« skrivet: 2010-01-10, 18:51 »
Hej igen!
 
Niklas du behöver inte leta!
 
Varför hittar man alltid glasögonen när man frågar efter dem. Det skulle vara EXIA:25. I Arkiv Digital bild 51, handling/sida 24.  
 
MVH
 
Lars Norrby

217
Stenflycht (Segersten) / Stenflycht (Segersten)
« skrivet: 2010-01-10, 18:45 »
Hej!
 
Niklas: har nu äntligen Arkiv Digital. Har förgäves sökt efter Stenflychts testamente. EXIA:15 gäller (är ingivet?) år 1751 och jag kan inte finna någon sidnumrering där (du angav s 1250). Jag har bläddrat igenom enligt AD:s paginiering där sida betecknar en ny bouppteckning med tillhörande löpnummer. Inte heller har jag funnit något i volymen för 1758 EXIBA:23.  
Du skulle möjligen inte kunna kontrollera dina anteckningar igen?  
 
MVH
 
Lars Norrby

218
Somme / Somme
« skrivet: 2009-12-30, 20:04 »
Hej!
 
Letar upplysningar om Märta Somme som ev dog ca 1650. En förmodad anmoder till mig, Anna Bock, död 1675 i Vårdnäs ska vara dotterdotter till denna Märta (Hon är även sonsondotter till en Margareta Svensdotter Somme).  
Jag har väldigt lite på hennes anor, en del från Elgenstierna, men är nyfiken på mer uppdaterat matierial. En artikel i Släkt och hävd 1963 av Jan Eric Almquist har rekommenderats här på Rötter. Finns det nyare artiklar?
 
MVH
 
Lars Norrby

219
Krigsfångar / Stora nordiska kriget - krigsfångar
« skrivet: 2009-12-22, 21:03 »
Hej Torbjörn!
 
Oj, får be att tacka!
Håller mig med SVAR för tillfället, men funderar på att ta en tur med AD efter julen. En bouppteckning finns verkligen, men minns inte i vilket härrad. Har för mig att det Aska. Det är dock ingen större idé att granska den närmare, såvida man inte är intresserad av att försöka luska ut vad det kan vara för uniformer han hade i garderoben. Har en kopia av denna bou, men den ligger tyvärr på landet.
 
Jag har ett annat problem med Franz. Franz son, min anfader Carl, uppges vara född 1713, men saknas i Skänninge och Allhelgona. Med all sannolikhet har familjen följt med Franz då hans förband gör förflyttningar inom landets gränser: 6 oktober (eller nov?) 1713 befinner sig Franz kompani i Skrea utanför Falkenberg (GM, Upplands 3- och 5-männingsregemente, 1713 s 261). Den 12 maj 1715 är han i Mörarp - en del av regementet är då samtidigt i Jönköping - 17/11 1716 i Lund, därefter är det osäkert. Tror jag såg någon uppgift om att de var med på tåget mot Norge.
 
Finns det några andra källor i vilka man skulle kunna följa förbandet tro? Om jag minns rätt nämnde Peter Englund i Poltava-boken något hästverk utgivit av Generalstaben i början av förra seklet. Det har ju skrivits ett par böcker om Stora nordiska kriget, men tvivlar på att ett 3- och 5-männingsregemente behandlats.
 
MVH
 
Lars Norrby

220
Krigsfångar / Stora nordiska kriget - krigsfångar
« skrivet: 2009-12-20, 13:06 »
Det verkar inte finnas någon större sammanställning i bokform så vitt jag kan se.  
 
Om man går in på Libris sida och gör t ex en sökning på nämnda artikel Krigsfångar som resurs, får man upp en detaljerad klassificering av ämnet. Utifrån denna klassificering kan man leta sig vidare för att se vad som finns tryckt i ämnet.
 
http://libris.kb.se/bib/2365201?vw=full
 
 
Notera särskilt länken under Ämnesord och genrebeteckningar. Där finns två länkar till sammanställningar dels om sachsiska fångar under stora nordiska kriget, dels till fångar överhuvudtaget (prel innebär väl kanske att den inte är fullständig).
 
Specifikt om tyska fångar verkar det vara ganska litet skrivet. En del är publicerat i Karolinska förbundets årsbok.  
Om danska krigsfångar finns det nog mer skrivet om. En god exposé får man likväl av nämnda artikel. Minns jag rätt fanns det ett stort säkerhetstänkande kring att använda sig av krigsfångar i svenska förband. Oftast upprättade man särskilda förband för utlänningar i stil med sachsiska infanteriregementet, som ställdes under svenskt överbefäl.
Min ana tycks dock ha förssvenskats, åtminstone konverterade han till luthersk lära. Han hamnar ju därtill i ett svenskt nationellt förband.
Jag har för egen del gjort ett kort, och nog inte heltäckande, referat av artikeln, som i sin tur ger goda upplysningar om hur fångtransporten gick till, hur fångarna försörjdes och så vidare:
 
Historiska Etyder. En vänbok till Stellan  Dahlgren, Uppsala 1997
 
Gustaf Jonasson ”Krigsfångar som resurs” s 107 framåt
 
15000 sachsiska fångar uppskattas ha tagits tillfånga under den polska kampanjen under stora nordiska kriget. Majoriteten fördes till Sverige. Även danskar i stort antal - 3000 - togs tillfånga vid slaget vid Helsingborg 1710.  
De ryska  och  danska fångarnarna har behandlats av Helge Almquist i Ryska fångar i Sverige och svenska i Ryssland 1709-1714). I. Ryssarna i Sverige. KFÅ 1942. Även i ”De ryska fångarna i Sverige 1709-1714). I, II. KFÅ 1944, 1945.  Sigurd Schartau i ”De ryska fångarna på Visingsborg”, KFÅ 1915. och Bengt Clares ”Fångar och fångutväxling efter kriget i Skåne 1709-1710. KFÅ 1990
 
I Närkes militärhistoria II som var under tryckning 1997 tar också artikelförfattaren Gustaf Jonassan upp de utländska krigsfångarna i Närke. Även en opublicerad 40-poängsuppsats av Anders Danell vid UU tar upp de sachsiska fångarna i Uppsala 1706.
Förutom att fienden berövades krigare kunde fångarna utgöra en resurs i landet. De kunde användas vid fångutväxling och kunde efter kriget friges mot ersättning s k rancon. Fångarnas behandling kunde vara en säkerhet för fångna svenskar hos fienden.  Samtidigt var de arbetskraft i det dränerade Sverige.  Propagandssyfte.
 
Redan vid erövringen av Kurland 1702 började det dyka upp sachsare i S.
1703 - träffningen i Pulusk n Warszawa i april 700 sachsare. Oktober s å vid Thorns kapitulation togs 5000 man i dåligt skick.  
Den 21 oktober 1703 utfärdade order av kungen att överföra fångar och troféer till Karlskrona samma höst.  
 
 
MVH
 
Lars Norrby

221
Krigsfångar / Stora nordiska kriget - krigsfångar
« skrivet: 2009-12-20, 00:27 »
Hej!
 
 d 25  Hr Leutnanten Frans Von Holli, Skänninge C:1 s 558. Svar verkar enbart ha generalmönsterrullor. Men ska dubbelkolla med NAD.
 
MVH
 
Lars Norrby

222
Krigsfångar / Stora nordiska kriget - krigsfångar
« skrivet: 2009-12-19, 17:58 »
Tack för svar igen! Ni är ena fenor på att googla. Gäller att leta på rätt ord. Holly är inget ovanligt naqmn och Von Holly ger lika många svar. För att ta det i ordning:
 
1) G-gruppen ska jag gå igenom, har tittat där tidigare men inte funnit några tips som varit direkt tillämpbara. Tack för tipset Claes-Göran ska kolla upp det igen
2) Ska kolla upp NAD. Har jag tur finns det digitaliserat. Har för övrigt läst en bra uppsats av Gustaf Jonasson som berör just sachsiska krigsfångar
3) Torbjörn, jag fann holly under länken till adelsforschung: Holly und Ponienziez, v., Sächs. Offiziere (zw.1670 u.1910), men kommer inte vidare - tydligen ska binamnet Ponienzies läggas till om det nu är rätt gren. Är medveten om att det kan röra sig om en frisering av anor, men samtidigt funnit indikationer på att han nog är av adlig härkomst. I en bou före sin död nämns det förutom två uppsättningar uniformer också att han hade 2 konterfejer och 6 tavlor. I vart fall är adelsspåret det första att kontrollera i vart fall.
 
Googlelänkarna har jag noterat. Helt klart verkar det som om namnformen Holy verkar vanligare (och sämre att googla på!).  
 
Vad tror ni: är det uteslutet att det ska finnas ett testamente eller bou i Göta hovrätt, även om F uppenbarligen inte är av introducerad adel?
 
MVH
 
Lars Norrby

223
Krigsfångar / Stora nordiska kriget - krigsfångar
« skrivet: 2009-12-19, 13:42 »
Hej!
Tack för att ni är på hugget, vilket är mer man kan säga om mig! Lyckades få in två fel i min efterlysning.
Naturligtvis rör det sig om en sachsare i fångenskap i Sverige. Dessutom heter platsen Ratibor vilket skulle kunna vara antingen distriktet Radibor i nuvarande Tyskland men snarare Racibórz i nuvarande Polen.
 
Det handlar om en Franz Bolislaus Von Holly som blev fångad vid slaget i Pulutsk 1703. Därpå drabant hos konung Stanislaus. Vad det sistnämnda innebar för hans vistelseort vet jag ej. 1708 är han vaktmästare i Skänninge då han gifter sig med en Maria Sophia Cassel, sannolikt borgardotter i staden. Han stiger i graderna och är löjtnant vid sitt avsked. Hans förband är Upplands 3- och 5-männingsförband. Han tycks ha tillträtt 1706 av Generalmönsterrullan att döma. Min källor här är förutom mtl, Skänninges kyrkoböcker, mönsterrullor och dessutom Levenhaupts Carl XII:s officerer.
Av mantalslängden framgår det att Franz vägrar konstant med att betala mantalsskatt med hänvisning till sitt adelsskap. Sannolikt har han inte naturaliserats i Sverige, men kanske finns det korrespondens med Riddarhuset. Och var finner man en sådan korrespondens?  
 
Googlar man på Von Holly kan man efter lite bök kunna sluta sig till att det fanns en sådan adelssläkt i närheten av Ratibor i början av 1700-talet. T ex:  
 
http://www.igelfisch.com/genealogie/josephavonholly.htm
 
Författaren heter E. Neuzel och det ser tyvärr ut som om sidan nu är stängd. Har försökt lokalisera författaren men troligen är alla uppgifter tyvärr tämligen gamla. Det fina är dock att han anger ett par källor som skulle kunna vara användbara:  
 
 
Igàlffy von Igàly, Ludwig (Wiener Gymnasialprofessor, der f?hrende Genealoge f?r oberschlesischen Adel): Beiträge zur älteren Familiengeschichte der Holly von Ponientzitz, in: Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins, Heft 25/26, Dortmund 1964, S. 60-83 (auch Sonderdruck)
 
 
Innan jag går vidare skulle jag dock behöva lite tips om andra källor och forum, företrädesvis på nätet. Jag har fått intryck av att det inte är helt lätt att forska på Tyskland.
Tack för tipset om Genealogiska föreningen. Får kontrollera det vid tillfälle, det kostar dock en slant att åka till Stockholm.

224
Krigsfångar / Stora nordiska kriget - krigsfångar
« skrivet: 2009-12-18, 19:21 »
Hej!
 
Finns det någon som kan tipsa om tyska sidor. Har en anfader som hamnade i Sverige som sacshisk krigsfånge 1703. Möjligen kan han komma från trakten av Ratislav i nuvarande Polen.
 
MVH
 
Lars Norrby

225
Sankt Lars / Äldre inlägg (arkiv) till 2010-08-21
« skrivet: 2009-12-14, 19:45 »
Hej igen!
 
En korrigering: Östgöta kavalleri regemente, Västanstångs kompani. I upplysningen om Jon står det något om ett hantverk jag inte kan uttyda (landskräddare? väktare?).
 
MVH
 
Lars Norrby

226
Sankt Lars / Äldre inlägg (arkiv) till 2010-08-21
« skrivet: 2009-12-14, 19:18 »
Hej!
 
Trodde jag gjort en förfrågan, men icke sa Nicke!
 
En anfader till mig var ryttare 43 vid 2:a livgrenadjärregementets 2:a korpralskap (kompani?) Jon Tollbom, bosatt i Slaka, Röby ägor. Han dog i Slaka 28 december 1764. Var han var född framgår det inte utav kyrkböckerna därstädes. Han uppgavs vara 60 vid döden, vilket ger ca 1704 som födelseår.
Av generalmönsterrullan för  2:a livgrenadjärreg 1739 s 329 uppges det att han var född i St:Lars år 1701 och hade tjänat i förbandet i 16 3/4 år. Även i övriga längder ges året 1701, dock utan att uppgiften om St:Lars återkommer.  
Eftersom jag inte kunnat finna någon patronymika till Jon inser jag det hopplösa i att leta reda på honom här, men kastar ändå in frågan. Är det någon som känner till Jon?    
 
MVH  
 
Lars Norrby

227
Tannåker / Äldre inlägg (arkiv) till 06 juli, 2014
« skrivet: 2009-12-07, 16:39 »
Hej!
 
Tack för svaret. Poletten trillade ned till sist. Det verkar som om det finns ett band mellan Lije, Flathult och Orrarna. Jonas Orre verkar flytta dit från Klockaregården, samtidigt kommer det in Nils in från Lije/Lida till Flathult samtidigt som Anders Orre förflyttas till Klockargården. Rena rockarden med andra ord!
Googlade och såg att det fanns en Karl Orre född i början på 1600-talet som skall ha kommit från socknen. Har dock inte återfunnit honom i mantalslängden. Lars Brosson och fadern Bror noteras inte i mtl som Orre.
 
MVH
 
Lars Norrby

228
Dannäs / Dannäs
« skrivet: 2009-12-05, 02:32 »
Ett senkommet tack för upplysningen om Bror Orre!
 
Det gör det högst troligt att fadern (till Bror, Anders och Jonas) då är Lars Brorsson i Flathult Östregård, Tannåker, död 1710. Se mitt inlägg under Tannåker.
 
MVH
 
Lars Norrby

229
Tannåker / Äldre inlägg (arkiv) till 06 juli, 2014
« skrivet: 2009-12-05, 02:25 »
Hej!
 
Har ställt lite frågor tidigare gällande personer med namnet Orre. Det gäller ett par oförklarliga ting som borde gå att förklara.
En anfader till mig, tidigare nämnd i diskkussionen, är Anders Orre född omkring 1681, död 1750 i Rykulla. I de tidigaste längderna och i vigselnotisen kallas han för uppbördsman. Märkligt nog verkar tjänsten gå i familjen och följa platsen. Enligt mantalslängden är en Jonas Orre uppbördsman och bosatt i/vid klockaregården. Jonas är med all sannolikhet bror till Anders. Jonas blir så småningom länsman med bosatt i Vittaryd, men begraven i Tannåker. År 1706 får en Anders på Flahult östregård en marginalanteckning uppbördsman efter sig i mantalslängden. Året därpå tycker jag det ser ut som om det står Anders Orre i Flahult Östergård.  
1712 står uppbördsman Anders Orre som boende med hustru i klockargården
1720 står en klockare Anders med hustru antecknad därstädes. I slutet på längden finns det en anteckning om att klockare saknas i socknen men att tjänste utförs av någon jag ej kunnat uttolka.
I vigselnotisen 1708 står det d. 13 December wigdes upbördzmannen Anders Orre i Lye och Pig: Maria Persdotter i Lundåcker boende i Stora Lye. Gården eller byn Lye har jag inte kunnat finna i Tannåker.
 
Fadern till Anders (om han nu kan anses fixerad till Flahult Östergård) heter Lars. Någon Lars har jag inte funnit i dödslängden, men det finns en Ingeborg, hustru till Lars Brorsson i Flahult död sommaren 1705. 1710 dör en Lars Brorsson 67 år gammal - men dödsort saknas.
 
 
Är klockare och uppbördsman en vanlig yrkeskombination? Finns det någon som kan bekräfta att Lars Brorsson är far till Jonas och Anders Orre? Var ligger Lye någonstans? Är det någon som har någon aning om vad för slags uppbördsman Anders kan ha varit?
 
MVH
 
 
Lars Norrby

230
Övre Ullerud / Äldre inlägg (arkiv) till 2010-03-07
« skrivet: 2009-11-03, 12:25 »
Hej!
 
Finns det någon som har några upplysningar om nedanstående personer. Texten är från deras gravsten på Eksta kyrkogård på Gotland. Blir inte klok på om han/de levde i Övre Ulleryd, eller kom därifrån. Minns jag rätt tillkom järnvägsstationen Stjärnarve i Eksta först ett par år senare. Varför begravda i Eksta?  
 
STATIONSMÄSTAREN  
JOHANNES EKMAN  
ÖVRE ULLERYD
24/1 1885 + 16/12 1920
OCH HANS MAKA
ANNA OLIVIA  
2/12 1882 22/12 1925
 
MVH
 
Lars Norrby

231
Allmänt / Kyrkoherde Brodde Svenonis i Rogberga
« skrivet: 2009-10-30, 11:50 »
Tack för ditt snabba svar, Gunnar!
 
Självklart måste fakta gå att verifiera i primärkällan, även om man många gånger kan få god vägledning. Det finns ju en tämligen omfattande diskussion under Kåse här på Rötter, men den är ganska snårig att följa om man inte hittar ingången till sin egen forskning. Där finns en möjlig Per som kan vara fadern till Märta. Ska genast leta reda på Gunnar Tonnquists sida.
 
MVH
 
Lars Norrby

232
Allmänt / Kyrkoherde Brodde Svenonis i Rogberga
« skrivet: 2009-10-29, 18:35 »
Hej!
 
Nu inställer sig frågan, hur ser Nils Bosson och Märtha Persdotters anor ut?
 
Mvh
 
Lars Norrby

233
Ja, så förstår jag det också. Det verkar alltså finnas en ritual där barnet knyts närmre samman med modern. Nästan som om barnet också var orent. Vore intressant att veta om detta var förankrat i den lutheranska ortodoxin eller om det är lokalt förekommande. Uttrycket kommer tillbaka ett flertal gånger.
 
MVH
 
Lars Norrby

234
Nöbbele / Äldre inlägg (arkiv) till 27 december, 2009
« skrivet: 2009-10-23, 17:20 »
Stort tack Anni!
 
Då vet jag vart jag ska leta. Änganäs förstod jag nog att det hette då jag bläddrade bakåt i längden. Men vid sonen Andreas/Anders födelse tycker jag det står Inganäs. Änganäs verkar vara ett gods. Eller?
 
MVH
 
Lars NOrrby

235
Nöbbele / Äldre inlägg (arkiv) till 27 december, 2009
« skrivet: 2009-10-23, 12:13 »
Hej!
 
Behöver lite läshjälp då det är kluddigt i Svar. I AI:6 s 216 finns Jöns Andersson och Elin Jönsdotter bosatta på Nybygget, under Inganäs enl födelseboken. De inflyttar 1791 - men varifrån?  
 
MVH
 
Lars Norrby

236
Kräklingbo / Kräklingbo
« skrivet: 2009-08-30, 18:01 »
Hej Marianne!
 
Mejlet går inte fram till den adress du angivit. Du kan prova med att skicka till min adress så returnerar jag.
 
MVH
 
Lars Norrby

237
Kräklingbo / Äldre inlägg (arkiv) till 30 augusti, 2009
« skrivet: 2009-08-30, 13:26 »
Hej!
 
Per föddes den 28 juli och döptes den 31. Fadern var Stefan Heidebys. Moderns namn nämns inte, men är väl troligen Gertrud Larsdotter född i Botvatte i Ala. Stefans första hustru Brita Olofsdotter född i Smiss i Hörsne dog i juli 1712 (möjligen i pesten - hon begravdes 9 juli tillsammans med sin son Per).
Fadern Stefan föddes 1675-04-26 i Hajdebys. Fadern hette Per Thomasson som tidigast kan knytas till Kyrkjuves i Vänge på 1650-talet - en gård som hans hustru kom ifrån. Modern hette Catharina Persdotter, född ca 1650 i Norrbys i Hörsne.
Vid 1700-talets början bestod Hejdebys av två parter, varav Stefan kom från den större parten. Gården tycks vid hans tillträde ha varit tämligen välbärgad. I vart fall var antal djur osedvanligt hög: tyngdpunkten i låg nog på boskapsuppfödning.
Jag har en hel del på familjen då det är mina anor också (Stefans syster Anna). Jag har skrivit av bouppteckningen efter Per Thomasson samt efter hustrun Catharinas mor. Jag sänder dig dessa per mejl.  
Ber om ursäkt för att jag inte lagt ut noggranna källhänvisningar; det rör sig dock om Kräklingbo LI:A1, Kräklingbo C:1, Bou Norra häradet 21 september 1711 samt Nordertredingen (mellantredingen?) Norrbys i Hörsne 4 oktober 1660).
 
MVH
 
Lars Norrby

238
Odensjö / Äldre inlägg (arkiv) till 19 december, 2011
« skrivet: 2009-08-02, 21:40 »
Hej!
 
Vet inte om jag ställt frågan tidigare: jag saknar dödsdatumet för min MMFM, Catharina Andersdotter, född 8 maj 1837 i Torarp, gift med trumslagaren Salomon Nilsson Ruff. De var bosatta på Vret västergård, eller snarare därunder, vid Salomons död 1898.
I den sista församlingsbok på nätet som jag har haft tillgång till lever Catharina ännu 1920 på/under Vret västergård. Är det någon som vet något om hennes död? Och var bodde hon egentligen. Hennes son Johan Alfred, min MMF, flyttade 1902 in på gården och tog över den. Jag antar att det är liktydigt med Hagen, men är inte helt säkert. Det hus som står där idag är enligt uppgift byggt på 20-talet. Jag har sett en bild av det äldre huset och tyckte det såg ut som en ryggåsstuga, men minns väl kanske fel.
 
MVH
 
Lars Norrby

239
Hallsberg / Äldre inlägg (arkiv) till 2009-12-27
« skrivet: 2009-07-23, 10:31 »
Hej!
 
En Kerstin Nilsdotter på Sörby, född Samsala, gift med bonden Olof Jonsson död 4/2 1725: jag kan inte finna hennes död i C:2.  
Kanske flyttar familjen, men hon var i vart fall bosatt på Sörby 1749 (Hsfl). Är det någon som vet vad det blev av Kerstin? Jag har heller inte riktigt lyckats klura ut när hon är född. Prästen gör noteringar om ålder i hsfl, men det tycks inte riktigt stämma med Kerstin.
 
MVH
 
 
Lars Norrby

240
Östgöta kavalleriregemente / Holli, Frans (von)
« skrivet: 2009-06-15, 01:26 »
Hej!
 
Tack för all hjälp. Har på annan plats meddelat att Franz återfinns i Upplands tre- och femmänningsregemente till häst. Han ska dessutom redan 1703 ha hamnat i svensk fångenskap. Först stred han för kung Stanislaw Leszynsky (fanns det svenska förband i polsk tjänst?) innan han hamnade som ryttare i förstnämnda förband.
 
Lars Norrby

241
Hej!
 
Jag söker efter Jules Edward Ekdahl f 1 maj 1877 i Linköping. 4 april 1899 utflyttar han från Kungliga Svea ingenjörskåren i Stockholm till Gävle. Men vart exakt? Är nyfiken på om han förvärvat sig någon officersgrad och om han gift sig.
 
MVH
 
Lars Norrby

242
Brevik / Äldre inlägg (arkiv) till 11 augusti, 2010
« skrivet: 2009-06-12, 21:23 »
Tack för ditt svar Karl!
 
Då blir det till att se efter i mantalslängderna. Har själv inte tillgång till församlingsböckerna då SVAR inte hunnit dit ännu. Är på jakt efter en syster till Mårten.  
 
MVH
 
Lars Norrby

243
Brevik / Äldre inlägg (arkiv) till 11 augusti, 2010
« skrivet: 2009-06-12, 16:10 »
Hej!
 
Undrar ifall någon känner till Mårten Fredrik Marckau/Markov som ska ha fötts i februari 1725 i Brevik. Fadern hette var fältskär. Enligt en uppgift ska han vara född i Karlskrona. Är hemskt nyfiken på vad modern kan ha hetat.
 
MVH
 
Lars Norrby

244
Hej!
 
Lewenhaupt Karl den XII:s officerare var rätt källa! Frantz född i Schlezien, tillfångatagen redan 1703 efter slaget vid Pulutsk. Övergick till lutherska läran. Därpå drabant hos konung Stanislaus (ett svenskt värvat regemente - eller är det Polen som gäller?). Korporal vid Upplands femmännings kavalleriregemente, avsked därifrån 25/10 1719 med löjtnants grad. Anges gift med 4 barn (överlevande då får man väl tro). Begravd i Skänninge.
Det ser ut som om han försvenskades - därav i svenskt förband.
Hans vistelseorter bör väl då undersökas. Kanske fanns han någonstans i Uppland där min ana Carl kanhända föddes. Hustrun Maria Sophia Casell var nog i vart fall fast rotad i Skänninge, där en familj Casell utplånas i pesten 1711.  
 
MVH
 
Lars Norrby

245
Föra / Föra
« skrivet: 2009-05-28, 11:38 »
Hej Birgitta!
 
Stort tack för upplysningarna!
 
Är något som jag länge funderat över. Trots att jag hållt på med släktforskning länge nu har jag inte känt till min FFM:s öden efter att maken dör i Vinnerstad. Att hon ligger i Vinnerstad har jag misstänkt. Hon ligger väl då i FFF:s grav, som enbart är märkt som Norrbys familjegrav.
Min far, som då levde i Torshälla, försökte hälsa på henne under en skolresa på 30-talet, men blev inte insläppt! Vart den resan gick visste jag inte dock förrän nu. Dottern Greta levde ännu på 1990-talet.
Du känner möjligen inte till om det på nätet går att hitta en aktuell adresskarta för Motala? För Linköping finns det ju.
 
MVH
 
Lars Norrby

246
Föra / Föra
« skrivet: 2009-05-26, 22:23 »
Hej!
 
Som man ropar får man svar! Glömde ju helt att tala om namnet på min farfarsmor:  
Fredrika Amanda Norrby, f. Ekedahl 24/11 1859 i Linköping), dottern Margaretha Ingegärd Norrby, f 21/10 1902 i Vinnerstad.  
Finns det någon vänlig person med tillgång till in- och utflyttningsböckerna från 3 september 1915 och två år framåt som skulle kunna se efter vad det blev av Amanda?
 
MVH
 
Lars Norrby

247
Urshult / Äldre inlägg (arkiv) till 14 juli, 2009
« skrivet: 2009-05-24, 18:25 »
Hej!
 
Utan att kunna ange någon primärkälla:
 
1/ Begravd 26/1 1708, bosatt i Ugglekull. Ålder 77 år och m a o född ca 1631
2/ Hustrun Märta Jönsdotter begravd 13 maj 1716 i en ålder av 61 år, född m a o 1655 ca. Dock har jag en uppgift om att hon ska vara född 1635 vilket nog är en felräkning
 
Vad beträffar Måns vet jag ej!
 
MVH
 
Lars Norrby

248
Hej!
 
Har anor som befrias från mantalsskatt. Under de första åren 1720- talet uppges i mtl att en ana till mig vägrar betala sann p g a adelskap (tyskt ointroducerad!) och att han är officer.  
Hur och vart gick en överklagan om skattedebitering vid denna tid? Är det vanligt att man kan finna sådan information? Borde det inte finnas skrivelse från de som upprättar längden och vart gick de i så fall?
 
MVH
 
Lars Norrby

249
Hej!
 
I Skänninge C:1 förekommer ett uttryck i de flesta dop runt 1683 som jag inte riktigt förstår. Verkar ha något med kyrktagning att göra, men förstår inte syftet med anteckningen. Namnen på flickebarnen verkar mindre viktiga.
 
På sid 146 t ex:
Petter Salmakares dottr samma dag gick hans hustr i kyrka (inget namn - misogyna präster verkar här!)
Aug 5 Lars Persson lilla son Johan Samma dag gick hans hust i Kyrka
Sep 1 Löjtnant Ströms (?) dotter i H--by hemma döpt, samma dag gick hans hustru i kyrka
D 5 Välb Jöns Cassel barn hemma döpt samma dag gick hans hr i kyrka (möjl min ana Maria Sophia)
 
Kan någon förklara?
 
MVH
 
Lars Norrby

250
Skänninge / Äldre inlägg (arkiv) till 26 december, 2009
« skrivet: 2009-05-23, 17:43 »
Hej igen!
 
Jag kanske skulle forska lite innan jag öppnar truten!
 
Skänninge: C:1 s 146 (September 1683) Den 5 Wälb Jöns Cassels barn hemmadöpt ---- kyrka  
Är det någon som kan uttyda det jag inte klarade av att läsa? Kanhända är det min anmoder. Några feminister verkar prästerna i Skänninge inte ha varit, kvinnorna är oftast namnlösa.  
 
Visste jag bara hur man la till en bild från SVAR skulle jag göra det.
 
 
Jöns Cassel dör i Skänninge 1711:
 
Augusti  d 3  Jöns Cassel och dess hustru sohn och dotter (Skänninge C:1 s 397 -197 i originalpaginering). Tydligen är det pesten som varit framme med lien.
 
MVH
 
Lars Norrby

251
Skänninge / Äldre inlägg (arkiv) till 26 december, 2009
« skrivet: 2009-05-23, 16:46 »
Hej!
 
Tusan oxå - glömde källan. Jag avser mantalslängden för 1706.
 
MVH
 
Lars Norrby

252
Skänninge / Äldre inlägg (arkiv) till 26 december, 2009
« skrivet: 2009-05-23, 16:45 »
Hej!
 
Arne Karlsson!
 
Jöns Cassel är väl samma person som finns under Brokvarteret i Skänninge. Det står att han hade hustru, men några vuxna barn tas ej upp. Är själv nyfiken på denne Cassel. För övrigt finns det en rådman Cassel nämnd under släkter/cassel här i rötter. Jag har en anmoder vid namna Maria Sophia Cassel, som gifter sig med den saxiske vaktmästaren Frans Bolislav von Holly den 13 januari 1708. Franz är sannolikt kommen till Sverige som krigsfånge. Maria är född runt 1682 - om det är någon som känner till henne och huruvida hon är släkt med nämnde Jöns vore jag tacksam för alla upplysningar.  
Borgare i en by eller socken kan väl knappast Jöns ha varit. Det verkar inte alls särskilt ovanligt att man var borgare i en småstad men bosatt på landet, vilket inte minst framgår av Claes Westlings alldeles utmärkta avhandling.
 
MVH
 
Lars Norrby

253
Cassel / Cassel
« skrivet: 2009-05-20, 23:32 »
Hej!
 
Kanske inte rätt Cassel, men:
 
Maria Sophia Cassel, f ca 1682, död 13/7 1757 i Fållinge i Allhelgona, utanför Skänninge. Gift med saxiske vaktmästaren Franz Bolislaus von Hollij 1708 13/1 i Skänninge.
 
Jag reagerade över en rådman i Skänninge Mårten Cassel f. 1683 och som finns angiven tidigare i diskussionen. Släkt?
 
Holly/Hollij hamnar i Sverige troligen som krigsfånge. En son Michael Leopold föds 1/10 1707. Det sägs inget om modern eller att barnet är oäkta. Ej eller finns det någon  men de flesta vittnena bär tyska namn. Har lutat åt att Maria Sophia också har sitt ursprung i t ex Sachsen, men då namnet Cassel finns belagt i Skänninge vid tiden börjar man undra...

254
Hej!
 
Stort tack för ditt uttömmande svar. Är tacksam om du håller ögonen öppna. Sedan du skrev ditt svar har jag fått en ny ledtråd till Frans.  
Vadstena LA var vänliga nog att sända mig en kopia av en bou hos Frans, daterad 27 december 1723.
Jag blir inte riktigt klok på syftet med dokumentet, men det skiljer sig från de bou jag är van vid; inga upplysningar om familjen, ingen värdering och framför allt verkar det enbart beröra det Frans egna lilla ägendom. Misstänker att det kan ha upprättats för att reglera ägoförhållandena mellan Frans och ev hans förband.
Det intressantasta var nog upplysningarna om hans kläder som borde kunna ge en ledtråd till vilket förband han tillhörde:
 
1 St Blå Råck med sifwer knappar uti
1 St hwijt Klädes Wäst med Silfwerknappar uti
1 par byxor af samma slags kläde med 3:ne silfwerknappar uti
1 St Sourtut af grått kläde med mässingsknappar uti
1 gl Blå Råck och wäst  
dito 1 äldre blå wäst
2 st Hattar
1 par Pistolstrumpor och Pistoler
1 st Wärja med mässingfäste och gehäng
1 st Wärgklinga med bally (?!)
2 st dito Gehäng
2 st gl Handskar
1 st Kappsäck af bulldun (?)
.....
1 par waxlädersstövlar
2 par hölster
1 st kambfoder
 
Vidare omnämns koffertar, 2 st stora Contefejer, 24 böcker af åtskillega slag och 6 tavlor.
 
Kanske kan de gambla kläderna härröra från hans saxiska förband, men de med silverknappar i borde väl då vara från hans löjtnantstid.  
Tyvärr var Stora nordiska kriget utlånad. Finns det någon som har möjlighet att se vad det kan röra sig om för förband?
 
MVH  
 
Lars Norrby

255
Hej!
 
Jag har tidigare i annat forum sökt efter en sannolik anfader till mig; Frans von Hollij, död 1724 då han nått löjtnants grad. Har anledning till att förmoda att han var sachsisk krigsfånge. Men han var åtminstone senast 1716 kornett d v s ryttare (kvartermästare 1711, löjtnant 1721). Dyker upp f f g som zachsiske vaktmästaren 1/10 1707 i Skänninge vid sonen Michael Leopolds födelse Bland vittnena finns flera personer som kan vara olycksbröder; wachtmäster Kwisben (??), Corporal Fischer (Fisker?) Casper Hille, Gottfred Condrad. Frans var troligen adlig.
 
Kruxet är ju att han kan ha bytt förband och vapenslag. Hur var det med krigsfångarna från Sachsen; blev de alla omstöpta till infanterister, även om de vara ryttare?  
 
Har tittat både på Sachsiska infanteriet och Östgöta ryttare utan att finna honom. Mellan 1712 och 1716 verkar han vistats med familjen på annan ort.För sonen Petrus Willhelm, som 1743 var sergeant i oi förband, finns enbart dopet noterat i Skänninge den 23/7 1716 varför misstanken infinner sig att han fötts på återtåget till Skänninge.  
 
Staffan: du har möjligen inget på en Hollij/Von Holly eller på någon av dopvittnena 1717? Finns det några tips på andra förband vari ryttare kan ha stoppats in?
 
 
MVH
 
Lars Norrby

256
Stenflycht (Segersten) / Stenflycht (Segersten)
« skrivet: 2009-05-10, 00:46 »
Hej!
 
Ja kanhända har CvW hämtat sina uppgifter om S:s barn i domboken. Bland det jag har finns följande sammanfattningar ur Kinnevalds häradsrätt:
 
1760
22/10 Nils Wetterling befrias från förmyndarskapet och ersätts av Bengt Ekeberg. Dagen därpå beger Ekeberg om entledigande, men beviljas ej. Båda är präster i trakten, Ekeberg just då i Växjö om jag minns rätt. Jag har försökt följa Ekebergs bana för att utröna om Michael följt med i boet, utan resultat.
23/10 Heurlin (vilken?) förpantar frälsegården och gästgivargården mot 3000 Dsmt till 6% till Tullinspektör R U Engelholm med tillträde våren 1761.
1761
24/2 Ekeberg fortsatt förmyndare med Heurlin. En Widegren som haft Michael beviljas 80 D smt för fortsatt vård av Michael som är sjuk och kräver specialvård. Detta stämmer i sin tur bra överens med min ana Michael Johansson i Dänningelanda som uppges vara hospitalsintressent, senare hospitalsjon. Widegren bör väl vara komministern i Vederslöv. För de år han kan ha tagit hand om pojken saknas det hsfl (en lucka ca 1757 till 1766).
27/5 Heurlin utlånar 400 Dsmt till 6% av de omyndigas arv till Måns Johansson och Sara Bengtsdotter mot säkerhet av 3/16 av hemmanet Hökaryd i Törnåkra.
Samma dag klagar Heurlin över att Ekeberg undandrar sig förmyndarskapet. Dessutom begär Heurlin att han ej ska klandras för att han ej mottagit pantsumman från Engelholm p g a sjukdom. Begär samtidig 100 Dsmt för att han hållit Gustaf med informator samt 80 Dsmt för att han fött G och en av flickorna (sägs ej vilken) under 2 och ett halvt år.
19/10 Ekeberg svarar gentemot Heurlins klagan om E:s försummelse att han är beredd att påtaga sig hela förmyndarskapet.  
22/10 Ekeberg meddelar att han träffat överenskommelse om barnens skötsel med Heurlin.
1762
5/5 Kronofogden stämmer Engelholm för att han inte håller tillräckligt med hästar för att upprätthålla gästigiveriet. Böte E 20 Dsmt
5/5 Kyrkoherde Nils Wetterling kärar Änkepastorskan Margareta Orre änka efter krigsprästen i V Kronobergs regemente Olaus Orre. Kopplingen till Stenflycht framgår inte.
6/5 Engelholm anklagas för att tillägnat sig hö och halm tillhörigt Frälsegården. E betalar brukspatron Olof Bergqist 30 D
18/11 Engelholm begär återfå förpantningssumman då han ej klarar att driva gästgiveriet.
22/11 E befrias från sin förpantning och rätten beslutar att gårdarna efter föregången värdering wid offentliga utrop måga försäljas. Förmyndarna förmanas att från predikostolarna i häradet och i angränsande socknar anmäla detta på thet tillräckliga köpare måga sig infinna.
1763
17/5 Christopher Stroberg köper av förmyndarna 3/8 Nöbbele frälsegård den 12/1. Någon summa nämns ej i domboken. 18/2 köper brodern Friedrich Stroberg 3/4 förmedlat kronoskatte Nöbbele Geta eller gästgivargården för 1177 Daler och 16 smt samt Christopher Stroberg (lite märkligt formulerat i referatet - går att uppfatta det som att C säljer till F, vilket nog inte är meningen)
Samma dag talas det om Landshövdingens publikation om försäljning den 22/12 1762 i vilken det anges vilka tomter som ska tillhöra de Stenflychtska gårdarna. Bröderna Stroberg ämnar hålla sig till detta och begär att det införs i domboken. Nu uppträder bröderna Stroberg som ägare till Frälsegården och Petter Hammarton till Getagården.
Dagen innan16/5 instämmes ovanstående av kronobefallningsman Branting för diverse försummelse mot sina skyldigheter som gästgivare. Notarie C Ströberg som i egenskap av köpare av gästgiverigården åtnjuter roteringsbefrihet bestrider detta.
17/5 igen. C Stroberg stämmer Engeholm för ett fickur Stroberg kvarglömt på gästgiverigården. Dom saknas eftersom det är en lucka i handlingarna som ligger till grund för referaten. Utelämnar här personuppgifter om C Stroberg.
23/11 Ekeberg kommer med inlaga i vilken han förklara att han under tre års tid förgäves begärt att av sin medförmyndare få ta del av sterbshusets räkenskaper med anledning av att han vill veta hur mycket som ska tillfall hans pupill Michael Johansson Segersten. Heurlin anmodas mot 10 Dalers vite att omgående lämna ifrån sig handlingarna.  
1763 22/2 (felskrivet för 1764?) 3/4 Nöbbeled frälsegård har sålts av förre notarie publicus C Stroberg och hans maka Cecilia Berencreutz till Peter Nilsson i Holmö. Köpebrev daterat 20/1 1763 (!) för 1680 D uppbjöds nu för Peter Nilsson. Intressant att notera att Geta/gästgivargården tillsammans med frälsegården i bouppteckningen  1758 nedvärderades efter tidens warande beskaffenhet till 1000 Dsmt. Enbart Frälsegården säljs alltså nu för 1680 D. Mygel eller kraftig inflation?
 
Vad beträffar Michael är min hypotes den att Ekeberg vid sin flytt till Barnarp 1766 lämnar Michael i Växjö hospitals vård. Som betalning för vården erhåller då hospitalet Michaels del av arvet. Därav av den märkliga anteckningen hospitalsintressent i Dänningelanda. Michael är därtill bosatt vid eller under Torpa hospitalsgård. Vet inget om denna men antar att den tillhörde St: Sigfrid. Michael närdes i så fall direkt ur källan. Men en hypotes som sagt var.
Resten av sitt liv var han tecknad som hospitals- samt fattigjon bosatt i backstugor. Inte desto mindre fick denna eländiga människa döttrar med hustrun Anna Karlsdotter och har ättlingar kvar i livet än idag.  
 
Referaten ur domböckerna har förmedlats av min syssling Henrik Lindström som i sin tur fått dem av upphovsmanen Gunnar Hesselgren, bror till våra respektive farmödrar.  
 
MVH
 
Lars Norrby

257
Stenflycht (Segersten) / Stenflycht (Segersten)
« skrivet: 2009-05-09, 12:42 »
Hej!
 
Är rädd för att jag inte kan bidra med mycket mer. En bror till min farmor ägnade mycket tid åt att reda ut släktskapet med Stenflycht. Han är troligen en av de personer som CvW lutade sig mot och har i sina efterlämnade papper också omtalat testamentet utan någon hänvisning till källa. Bland papprena finns det dock en hel del avskrifter ur domböckerna rörande förvaltningen av efterlåtenskapen och i synnerhet förmyndarskapet för barnen. Det faktum att ingen tycks finna något spår efter testamentet gör att jag misstänker att det kan vara en förlorad handling, men som lämnat efter sig spår någonstans i handlingar eller tryckt litteratur. Men var? Var registrerades en adelsmans testamente? I hovrätten? Är det inte tänkbart att någon (mindre kunnig) vid något tillfälle kan ha kallat bouppteckningen för testamente?  
 
Vad gäller kartmaterilet: finns det inget på lantmäteriets historiska sida?
 
Här finns t ex inägorna avmätta 1761
 
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?archive=REG&showmap=tr ue&searchType=v&nbOfImages=3&documentAccessCode=lm07%3A0002dxrc
 
Storskiftet 1853 innehåller 32 websidor där Geta- och frälsegårdarna tas med:
 
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSe lected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=32&documentAccessCode=LMS_%3ALMS_F8 0-6%3A3
 
Antar att ni kollat upp detta, men ger länkarna likväl. Kanske finns där det kartmaterial du avser, Bertil.
 
 
 
MVH
 
Lars Norrby

258
Föra / Föra
« skrivet: 2009-05-01, 21:08 »
Hej!
 
Den 3/9 1915 flyttar min FFM till Föra från Motala. Dottern Margareta var med i flyttlasset. Troligt är väl att de flyttar till sonen, min farfar Thord Natanael, folkskolärare och organist (kantor) i församlingen. Finns det någon som kan bekräfta detta och vart tar hon vägen sedan då Thord med familj år 1917 flyttar till Torstuna i Uppland (Väsmanlands län)?  
 
MVH
 
Lars Norrby

259
Nottebäck / Äldre inlägg (arkiv) till 13 juli, 2009
« skrivet: 2009-05-01, 20:16 »
Hej!
 
I Nottebäck AI:12 p 281 anges familjen Johannes Jönssons familj ha flyttat till Mo. från Lillåker. Eftersom det står punkt efter kan det vara en förkortning. Finns det någon sådan plats i orten. Eller kanske avses Moheda? Jag försöker hitta fast bevis på att dottern Maria är identisk med en Maria Johannesdotter som flyttar bort och gifter sig med soldaten Magnus Samuelsson Lek i Dädesjö (Eke). Det skiljer lite dagar mellan födelsenotisen och anteckningen i Dädesjö hsfl.
 
MVH
 
Lars Norrby

260
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 03 december, 2009
« skrivet: 2009-03-24, 18:02 »
Hej Maud!
 
Ett senkommet tack för dina ansträngningar. Vet ju att du har mer kunskaper än vad som går att få ut av dina avskrifter - det var därför jag frågade. Tiden är ju alltför avlägsen för att det ska gå att få något bestämt ut av mantalslängderna. Får hoppas på domböckerna. Hur går det med de avskrifterna? Har du kroknat under de digra luntorna? Måste kännas övermäktigt kan jag tänka mig.
För att sammanfatta finns det i 1667 mtl en Nils Larsson samt en Nils Persson i Viggeby. I 1688 mtl finns det en piga Kirstin - 2 år före Kirstins giftemål med Samuel Larsson.  
 
MVH
 
Lars Norrby

261
Urshult / Äldre inlägg (arkiv) till 14 juli, 2009
« skrivet: 2009-03-05, 11:08 »
Hej!
 
Peter Jönsson född 1756 död 21/6 1823 i Degerhaga norregård, gift med Kerstin Persdotter från Kämpamåla år 1780. Peter inflyttar vid giftermålet från Uvanäs i Väckelsång, där det finns en Jöns ett par år tidigare med söner Petter och Jöns. Vid Degerhaga norregård, dock annan brukningsenhet, finns fram till 1808 också en Jöns Jönsson, född 1758 som eventuellt kan vara brodern. Jöns dör i Furuby socken 1847.
 
Det tycks stört omöjligt att få fatt i ursprunget för Peter. Finns här möjigen någon avlägsen släkting som känner till Peters ursprung?
 
MVH
 
Lars Norrby

262
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 03 mars, 2009
« skrivet: 2009-02-28, 16:41 »
Hej igen!
 
En ordvalsfråga främst till Maud: gick igenom mantalslängderna och ser på mtl året före Kirstins giftermål. I Vigby finns det en Nils med tre söner samt en piga Kirstin. Här på Gotland är piga ofta samma sak som dotter. Erfarenhetsmässigt: är en piga alltid en piga och aldrig en dotter i mantalslängderna?
 
MVH
 
Lars Norrby

263
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 03 mars, 2009
« skrivet: 2009-02-28, 16:27 »
Hej!
 
Kirstin Nilsdotter född omkring 1666, gift med Samuel Larsson i Vigby 1689. Vigseln finns registrerad i Vårdnäs C:1. Kirstin gifter om sig 1707 med en Per Nilsson och dör två år senare.
Kirstin verkar alltså bo i Vårdnäs vid vigseln.  
Men var kommer hon ifrån? Någon som vet?
 
MVH
 
Lars Norrby

264
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 03 mars, 2009
« skrivet: 2009-02-19, 16:50 »
Hej Anne-Marie!
 
Hittade inte Germund i min bas, men såg att jag likväl antecknat honom: visst är han bror till Lars Londen. Har mejlat dig vad jag har, vilket nog mest är baserat på vad Maud har gett mig tidigare.
 
Vad beträffar släktnamn är det nog regel att så fort en avkomma till en bonde sticker upp sitt huvud ur myllan - om än så litet - kommer han att ta sig ett släktnamn. Skulle en bonde göra det utan anledning skulle det nog genom den sociala kontrollen bli föremål för grannars och överhets spott och spe. Det var väl först under sent 1700-tal och i början av 1800-talet som det genom överhetens anmodan blev accepterat med släktnamn.
 
MVH
 
Lars Norrby

265
Blädinge / Äldre inlägg (arkiv) till 11 november, 2011
« skrivet: 2009-02-19, 15:20 »
Hej Sigvard!
 
Tack för ditt svar. Såg att Isak var gift med en Wiesel, troligen dotter till Samuel? Jag tog mig en noggrannare titt i mantalslängderna och såg att Enevald dröjde kvar i socknen 1754 på något som heter Frijheten. Står fortfarande tecknad som predikant hos Generalen, trots att denne enl mtl redan tycks ha flyttat därifrån.
Enevald är ett ovanligt namn i min värld. Verkar mest användas som efternamn i dag. Heurlinare dyker det upp vart man än vänder sig. Bland dem har jag en anmoder, Annicka född 1687 och sondotter till Per Nilsson. I mina anteckningar har jag tecknat honom för Lillegården i Hörda. Tror du att det ska vara Hörda lillegård?
 
MVH
 
Lars Norrby

266
Heurlin / Heurlin
« skrivet: 2009-02-19, 15:09 »
Hej Olle!
 
Tack för ditt uttömmande svar om Heurlin. Med darrig hand svarar jag nu på brev så att mitt eftermäle inte blive: vare detta nog sagt till hans beröm och en eftervärld till skräck och avsky. Underbart med lite slagfull karakäristika.
Småland är bra litet och släkten Heurlin nästan lika stor som Långarydssläkten. Själv har jag en anmoder Anna Heurlin född 1687 i möjligen Växjö. På slingriga vägar har denna ana - Stenflycht - och denne släkting strålat samman i Blädinge.  
Anteckningarna i mtl väckte en del tankar. I ett par av mtl står det faktiskt hovpredikant vilket låter väldans imponerande. Man undrar onekligen lite om Stenflychts ekonomiska ställning. Finner den en smula motsägelsefull. Helt utblottad verkar han inte ha varit vid sin död.
 
MVH
 
Lars Norrby

267
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 03 mars, 2009
« skrivet: 2009-02-19, 14:55 »
Hej!
 
Har för mig att jag ställt frågan tidigare, men gör nu ett nytt försök.
 
I Släktforskarnas årsbok 2005 s 15 och framåt finns det en intresssant artikel av Bo Lindvall:
Hund-Fias härstamning och de resandes ursprungt. Enligt Lindvall ska en Anna Ulrica Karlman ha Anna Bock, gift med majoren Claes Pedersen på Skillberga. Enligt Lindvall är Anna dotter till Esbjörn Svensson Bock af Näs med hemvist i Adelöv socken i Jkpgs län, samt Sånna i Asby, Östergötland.
 
Jag har själv varit inne på tanken att Anna ska ha något med den adliga ätten Bock av Näs att göra, dock utan att finna några ledtrådar. En Anna finns angiven hos Elgenstierna.  
Har förgäves letat efter Lindvalls e-postadress samt ställt en fråga i Rötter under Bock af Näs, utan att få något svar.
 
Är det någon som känner till källan för denna härledning?  
 
Anne-Marie: ja visst är det osedvanligt fint arbete Maud gör. Genom en enda anfader i början av 1800-talet har jag tack vare hennes avskrifter lyckats rulla upp inte mindre än 73 anmödrar och anfäder med hemvist i huvudsakligen Vårdnäs. Man skulle kunna invända att man inte får samma känsla för sina anor då man läser i digitala avskrifter; något jag har (ibland bitter) erfarnhet utav. Detta gäller dock inte Mauds avskrifter som följer originalen in på bara kroppen. Dessutom understryker hon ju själv faran med avskrifters brister och tillkortakommanden. Själv har jag ännu inte haft anledning till att misstro Mauds avskrifter. Har hon inte fått någon guldmedalj ännu borde vi väl sala ihop till en!  
Vet inte om det är mig du syftar på i ditt mejl - Erik är ett fint namn, men själv heter jag Lars Anders. Är möjligen Germund Jonson en bror till Lars Londen, född i Vist 1700? Son till Jon Håkansson född 1656 i Skaggebo?
 
 
Och medan jag ändu undrar: Vet någon vad det blev av Ingeborg Månsdotter, f 1740 i Skillberga, g.m Erik Larsson därstädes, omgift 1789 med Nils Nilsson och bosatt med denne på Sandebo 1790?  
 
MVH
 
Lars Norrby

268
Heurlin / Heurlin
« skrivet: 2009-02-18, 21:32 »
Hej!
 
Känner någon till hovpredikanten Eneval (Enevall, Enevald) Heurlin som under mitten av 1700-talet var bosatt hos General Stenflycht på Oby säteri, Blädinge i Kronoberg?
 
MVH
 
Lars Norrby

269
Blädinge / Äldre inlägg (arkiv) till 11 november, 2011
« skrivet: 2009-02-16, 22:20 »
Hej!
 
1750 finns det enl Mtl en huspredikant bosatt hos Generallöjtnanten Johan Stenflycht, vilket onekligen verkar lyxigt. Kan inte riktigt läsa namnet.  
Samtidigt finns det i socknen en komminister vid namn Isak Heurtin, som ev. skulle kunna vara samma person. Är det någon som känner till Isak. Han tycks gift med en Anna Dorotea Wiesel som föder flera barn åt honom. Känner någon till Isak?
 
MVH
 
Laars Norrby

270
Mästerby / Mästerby
« skrivet: 2009-02-08, 13:44 »
Söker uppgift om Anders Hansson som sannolikt 1722 tog över den part på Sallmunds som ditintills brukats av en Jacob Andersson. Omkring 1710 fick denn möjligen en dotter Brita, som gifte sig med Per Rasmusson Wallbys (f. ca 1698, död 1751 el 1752)i Hogrän socken, Vall fjärdning. Är intresserad av Anders härkomst.
Finns det några bouppteckningar t ex.
 
MVH
 
Lars Norrby

271
Kvillinge / Äldre inlägg (arkiv) till 28 december, 2009
« skrivet: 2008-12-27, 17:59 »
Hej!
 
Aha, det borde jag nog tänkt på - följde dödsboken ett tag framåt men gav upp (har sysslat för mycket med äldre tider där folk aldrig finns där man förväntar sig). Stort tack igen för ditt besvär.
För övrigt tycker jag att det är en ruskig läsning - är man bosatt i ett grustag - nå vid ett grustag - kan livet knappast stå på stabil grund. En omvälvande tid.  
 
Med mycket vänliga hälsningar

272
Kvillinge / Äldre inlägg (arkiv) till 28 december, 2009
« skrivet: 2008-12-27, 12:49 »
Hej John!
 
Stort tack, men hur bar du dig åt? Det saknades ju hänvisning vid frälsegården och hsfl är ju (i mitt tycke) en diger lunta?
 
MMVH

273
Kvillinge / Äldre inlägg (arkiv) till 28 december, 2009
« skrivet: 2008-12-27, 00:51 »
Hej!
 
Måste väl var en fåfäng fråga: Har en anmoder Brita Lena Hålli som i en långsam fattigdomsspiral nedåt försvinner ur Kvillenges församlingsböcker.
Född i Rappestd 1799 29 september. 1862 tecknas hon på socknen (AI:23 s 682 nattvard 10 augusti) och överförs därpå till Frälsegården (Kvillinge?) (s. 392 i samma längd). Längden sträcker sig till 1865 och hon är ej struken, antecknas för nattvard 1865 10 (september?).  
Sedan är hon hux flux väck i nästa längd. Har sökt henne i utflytt och döda flera år framåt utan att finna henne. Har också fåfängt tittat in på de två fattighusen i följande period i hsfl.
Finns det någon som har någon idé var jag kan leta? Under frälsegården kommer hon med ett par sidor efter de förmodade brukarna, men det framgår ej exakt var hon är bosatt.  
I längden för 1866 tycks det inte finnas något husfolk upptagna efter angivet uppslag på Kvillinge frälsegård. Någon som känner till gården och var man kan finna torp, backstugor.
 
MVH
 
Lars Norrby

274
Bock af Näs / Bock af Näs
« skrivet: 2008-12-26, 23:29 »
Hej!
 
En anmoder till mig, Anna Bock, död 9/11 1675 i Vårdnäs och gift med majoren Claes Pederson där. Har för mig att jag tidigare ställt frågan tidigare om hennes härkomst och möjliga anknytning till rubrikens släkt.  
Såg dock till min förvåning att hon finns omnänd i en artikel av Bo Lindvall (Släktforskarnas årsbok 2005, s 15, Hund-Fias härstamning och de resandes ursprungt. Enligt Lindvall är Anna dotter till Esbjörn Svensson Bock af Näs död efter 1615. Artikeln har inte siktet inställt på Bock av Näs, utan, som framgår av titeln, om resandefolket.
Det är väl väl av sistnämnda skäl som det inte anges några källor till släktskapet mellan Anna och Esbjörn.
 
Min fråga är nu om det är någon som känner till vilka källorna är? Bland anfäderna finns (fast det uttrycks i artikeln inte direkt så) ett riksråd Olof Jönsson d 1455 av Stenbockska äldre grenen. Känner någon till släktledet dit. Har konsulterat Elgenstierna men inte hunnit rekonstruera släkten med hans hjälp ännu.  
Hos Elgenstierna anges Anna som fru till Fliseryd. Levde 1636 då hon sålde gårdarna Brötjaryd och Boda i Hestra socken, Jönköpings län.
 
MVH
 
Lars Norrby

275
Hej  Ann-Mari!
 
Det gjorde jag men inloggningen där ville av någon anledning inte fungera.
 
MVH

276
Det står Fotostudion Zjorzja. Antingen är det russifisering av Georges - franska, eller kanske ett azeriskt namn. A:et är troligen genitivmärke - d v s Georges/Zjorvs´fotostudio. Möjligen heter studion ändå Zjorzj. Något ryskt ord är det inte.
 
Därefter står det som riktigt påpekades V G. Baku, vilket betyder i staden Baku

277
Östgöta kavalleriregemente / Holli, Frans (von)
« skrivet: 2008-12-15, 21:46 »
Hej!
 
Har kollat upp Holly och rent allmänt angående sachsiska infanteriet. I en uppsats - Krigsfångar som resurs, av Gustaf Jonasson i Historiska etyder berättas det en hel del om framför allt de sachsiska krigsfångarnas öde i Sverige. De gick en hel del transporter över till Sverige med krigsfångar i början av det stora nordiska kriget. För min ana är det tänkbart att han kom i transporterna efter segern vid Fraustadt i februari 1706. Via Stettin och Elbing fördes 1950 man över till Sverige. Till livgedinget (till vilket tydligen Skänninge tillhörde) skulle det föras 40 man. I defensionskommissionens arkiv har författaren funnit uppgift från början av 1707. Det skulle då i landet finnas 3797 krigsfångar i riket, kvinnor och barn oräknade, varav 2 korpraler och 35 meninga i livgedinget. Året därpå uppsattes sachsiska infanteriregementet med tre fristående bataljoner. Kungen hade utfärdat order om att sätta de sachsiska fångarna på fri fot i december 1706 med tanken att sätta upp regementet men undantag skulle göras för dem som blivit borgare i städerna.
Jag har nu gått igenom rullorna för detta regemente fram till rullorna i november 1709 som upprättades efter att förbandet återkommit från Viborg. Ingenstans har jag funnit min anfader, vilket kanske inte hindrar att han dyker upp senare i längden. Troligare tycker jag ändå det är att han stuvats in i något annat förband, i synnerhet med tanke på att han är kornett 1716 och inte infanterist. Någon som har en gissning? Vad kan vaktmästare tänkas motsvara?  
 
Jag har nu också gått igenom ett antal mantalslängder men hittat honom först 1721 och 1722 i Skänninge (Bro-kvarteren om jag nu antecknat rätt). Han anges 1722 (Mtl s 822) som Herr Löjtnanten Von Holly med dess kiereste (rätt läst? Verkar vara lokalt ord för familj). Inga som helst noteringar om erlagd skatt. Det finns en anmärkning både 1721 och 1722 som jag har lite svårt att tyda. Bäst går det att läsa 1722 havwer sig --era adelsman --pen. Får intryck av att han vägrar betala skatten med hänvisning till att han är adelsman.
 
Lars Norrby

278
Linköping / Äldre inlägg (arkiv) till 19 januari, 2009
« skrivet: 2008-12-13, 23:26 »
Hej!
 
En fråga angående hänvisningar till hsfl. Har anfadern Bothvid Ekedahl som gifter sig med anmodern Matilda Lindvall 5/3 1851 (Dkfsl C:9 s 203). Efter honom står det ej hänvisning till rote utan något som ser ut som musik. Han var hauboist och väl kanske skriven på luckan- men var hittar jag honom då?. Ser någon var det står eller vet vad det kan tänkas stå?
Då han dör 13 september 1862 (C:11 s 565) står det samma sak - musik. Han hittas drunknad i Stångeån och enligt utslag från Rådhusrätten ska det ha skett genom olyckshändelse. Var kan man tänkas finna sådana utslag - i dombok eller var?
 
MVH
 
 
Lars Norrby

279
Hej!
Undrar om någon kan hjälpa mig med en födelse. 1835 eller 1846 5 augusti en Josefina dotter till skomakaren/drängen/statkarlen Petter Johansson samt Brita Lena Holli. Josefina är född i Norrköping. Har kontrollerat övriga församlingar i staden.  
Själv kan jag inte kontrollera kyrkböckerna eftersom jag nyttjar Arkivdigital, enligt vilka originalhandlingarna(C:9 och C:10?) är förkomna på landsarkivet. Om det är någon som har tillgång till SVAR vore jag tacksam för hjälp. Om Josefina hittas är jag intresserad av var föräldrarna är bosatta.
 
MVH
 
Lars Norrby

280
Nykil / Äldre inlägg (arkiv) till 19 augusti, 2009
« skrivet: 2008-12-10, 20:14 »
Hej!
 
Jo, det gick nog lite väl fort för mig. Noterade inte att vigseldatum saknas. Synd att prästen inte noterat om varför vigseln ställdes in. Hade varit intressant att veta - kanske var det Anna Lena som ropte ja då prästen undrade över invängningar. Här  döljer sig onekligen en historia.
 
Tack för ditt bistånd och vaksamma ögon Christina!
 
Lars Norrby

281
Nykil / Äldre inlägg (arkiv) till 19 augusti, 2009
« skrivet: 2008-12-10, 01:01 »
Hej!
 
Har funnit en mycket skum uppgift om en anmoder till mig. Brita Lena Hålli från Skefftorp i Rappestad gifter sig (Rappestad C:5 s 19) den 3/10 1816 med en Johan Landberg, trummis och änkling från Brunnebo trumslagarboställe. Det lyses ordentligt tre gånger i mars månad i Rappestad. Han anges som änkeman 25 år (=född ca 1791) och att de ämnar bosätta sig i Nykil efter bröllopet.  
 
Ser man därpå efter i Nykil (AI:5 s 166) finns det inget som tyder på att någon Brita Lena Holli lyckats tränga sig in i boet. I Brunnebo bor mycket riktigt trumslagaren Johannes i frid och fröjd med en Anna Lena Sandberg född i Hessleby 1791. Det är väl kanske tänkbart att det är två Johan och att tvåan som sedvänjan var ärvde namnet, men av hsfl tycks det likväl som om familjen varit etablerad på Brunnebo ett bra tag. I hsfl i Rappestad finns det inga tecken på att Brita Lena (som är 16 år vid vigselng) ska vara utflyttad. Det verkar i och för sig vara ett hack 1816 i Rappestads hsfl, men tycker nog att prästen borde antecknat om det varit något ovanligt. Två år senare gifter sig Brita Lena med en Erik Ekedahl från Vårdnäs. Inga anteckningar om att hon är änka. Jag har heller inte funnit någon Johan i dödsboken i Nykil för dessa år
Skumt är det i alla fall. Några idéer?
 
Lars Norrby

282
Östgöta kavalleriregemente / Holli, Frans (von)
« skrivet: 2008-12-07, 22:26 »
Tack för innehållsrika svar!
Sachsiska verkar högst möjligt. Har sedan tidigare förstått att någon tyskspråkig anknytning måste finnas där - barnen får mestadels rent tyska namn. Ska kolla upp det sachsiska regementet så fort tillfälle ges (saknas ju i Arkiv digital). 1716 tycks Frans dock ha bytt vapenslag - kanske finns han därefter hos östgötaryttarna. Han är åtminstone vid ett tillfälle dopvittne till en ryttare vid östgötakavalleriet. Jag kontrollerade Trelleborg födelsebok för 1713 (då min anfader Carl uppges vara född) som angivits som vistelseort för regementet vid denna tid.
 
Tack för länken Olle. Begriper inte hur du bär dig åt. Har själv googlat rätt friskt på Holly i alla tänkbara former utan resultat. Att namnet fanns i Tyskland kände jag till, men här hittar du ju något som kan vara värt att gå vidare på.  
 
Får fundera på hur jag ska gå vidare. Efter Frans finns det en bou som jag ännu inte kontrollerat.
 
Åter igen tack
 
Lars Norrby

283
Östgöta kavalleriregemente / Holli, Frans (von)
« skrivet: 2008-12-05, 13:13 »
Hej
Genom ett tips av Olle Elm studerar jag nu Stenhammars Östergötlands livgreadjärregemente 1700-1720). Vetande att jag har åtminstone 1 st men troligen flera anfäder med i hären är det spännande läsning.
Hur många det är känner jag dock inte till. Har lagt mina slantar på Arkiv Digital, men där finns bara infanteriet avplåtat för Östergötland. Undrar om någon som har tillgång till rullorna för rytteriet skulle kunna hjälpa till:
Det gäller främst en Frans (von) Holli. Denne dyker upp i Skänninge C:1 10/1 1707 då sonen Michael Leopold föds. Han har där en titel som jag inte lyckats tolka. Är det någon som kan läsa? Kanske är det någon typ av kvartersmästare, men ordet är längre.  
Senare i längden är han: Kvartermästare 1711, Kornett 1716, Löjtnant 1721. Han dör 25 jan 1725 i Fållinge. Tycker att han borde finnas med i Stenhammars bok, men tycks lysa med sin frånvaro.  
Kanske tillhör han trots allt inte östgötakavalleriet. Har sett någon uppgift om att det skulle finnas indelta ryttare i Östergötland, tillhöriga västgötakavalleriet. Stämmer det? Kan Frans ha tillhört något annat förband? Adelsfanan? Eller något utrikiskt? Mellan 1711 och 1716 saknas familjen i C:1.
 
Med vänliga förhoppningar
 
Lars Norrby

284
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Alander-Wennberg
« skrivet: 2008-11-26, 17:36 »
Hej!
 
Ett klargörande till Leif Elmhovs inlägg ovan. Anders Ahlander är väl troligen samma person som dog i december 1758. Se mönsterrulla för Jönköpings regemente (375) upprättad i Stralsund i januari 1759. Man får väl utgå från att Anders dog där. Att han framgent fortsatte att verka som fältskär framgår t ex vid dottern Reginas födelse 1756 (Reftele C:4 s 48).
Vet inget om Nöbbele södergård, men det kan ha varit ett officersboställe.  
För övrigt finns det en regementesskrivare Ahlander antecknad för samma regementes andra bataljon år 1744. Om det inte är Anders är väl frågan vem det kan vara. Någon som vet?
 
 
Lars Norrby

285
Barnarp / Äldre inlägg (arkiv) till 06 december, 2009
« skrivet: 2008-11-17, 15:53 »
Hej!
 
Undrar om någon har kunskap om varifrån prästen Bengt Ekeberg kom 1764 (eller däromkring). Han försvann sedermera till Älmeboda i Kronoberg. Troligen kom han från Växjötrakten till Barnarp 1764. Men exakt varifrån?
 
Lars Norrby

286
Hov / Äldre inlägg (arkiv) till 16 maj, 2009
« skrivet: 2008-11-12, 15:41 »
Hej!
 
Har en anfader vid namn Carl Holli, född 1713, okänt var. Denne Carl är bosatt än i Skänninge, än i Fållinge Allhelgona. Kallas ofta för herr, men vet inte av vilken anledning. Vad han sysslat med är ännu inte känt för mig. Denne Carl var före äktenskapet med min anmoder troligen trolovad med en Anna Stina Gylling död 28/1 1743 i Skänninge, men begraven i Håf.  
Vad kan hon ha för anknytning till Hov? Är det någon som känner till varför Hov C:2 är fotokopierad i Arkiv Digital? Jag kan i vart fall inte läsa den kopian.
 
MVH
 
Lars Norrby

287
Lidhult / Lidhult
« skrivet: 2008-11-11, 23:15 »
Hej Rolf!
 
Stort tack för uppgifterna. Det är på uppgifter som jag fick från dig för flera år sedan som jag går nu går vidare. Jag tittar nu på själva bouppteckningen och kan inte se döttrarnas namn. I stället står där väl männen och/eller förmyndarna. Eftersom jag vet att du forskar intensivt i trakten undrar jag om du har några uppgifter om den Per Andersson i bou som väl skriver på som sin hustrus förmyndare.
 
Jag ser inte riktigt ort- eller gårdsnamnet men tror det står To(rarp?). Den jag hoppades på är Per Andersson från Torarp i Odensjö gift med en Anna Larsdotter. I en av längderna i Torarp finns det födelsedata som helt sammanfaller med nämnde Lars dotter, född 2 mars 1748.  
Kan du bekräfta detta antagande och min läsning av ortnamnet?
 
Med tacksamhet
Lars Norrby

288
Lidhult / Lidhult
« skrivet: 2008-11-09, 23:13 »
Hej Ulf!
 
Har du fått något svar angående Lars Larsson död 1788 och hustrun Anna Knutsdotter död 1800? Jag har anledning till att tro att de är anor till mig. Är nyfiken på om det kan finnas någon bouppteckning.
 
Lars Norrby

289
Urshult / Äldre inlägg (arkiv) till 15 januari, 2009
« skrivet: 2008-10-15, 19:40 »
Har en anmoder vid namn Elin Andersdotter som dör 1737 i Folaboda. Hon uppges vara född 1686, men vet ej var. Kan hon möjligen kopplas samman med ovan nämnda Anders Olofsson Holm?  
 
MVH
 
Lars Norrby

290
Stenflycht (Segersten) / Stenflycht (Segersten)
« skrivet: 2008-10-10, 21:46 »
Hej Bertil!
 
Kopior av de polska texterna har jag. Har också för mig att jag mejlat dig namnet på min polske kontakt som jag sände dig för ett år sedan. Jag är fullständigt övertygad om att det finns en hel del att hämta i utländska arkiv. Tyvärr ställer det krav på stora språkkunskaper. Mest intressant är vad som kan finnas i Nancy.  
 
MVH  
 
Lars Norrby

291
Stenflycht (Segersten) / Stenflycht (Segersten)
« skrivet: 2008-10-04, 11:08 »
Hallå!
Originalhandlingen är 126 sidor lång, men är nu dubbelsidigt kopierad. Kopian till RA ska gå till avskriftssamlingen. Hinner inte kopiera ytterligare innan du åker Bertil, men det finns väl kopieringsapparater i Kiev också! Själv är jag precis återkommen från Krim.
 
Lars Norrby

292
Stenflycht (Segersten) / Stenflycht (Segersten)
« skrivet: 2008-10-02, 23:30 »
Hej!
 
Har inte hunnit att läsa igenom diskussionen men undrar lite över ordbruket. Olle nämner dagbok medan Bertil talar om självbiografi. Är det ändå inte memoarerna i riksarkivet vi talar om?
Till Bertil vill jag säga att jag har ett förberett kuvert med en fotostatkopia av memoarerna. Skäms över att den ännu inte kommit iväg, men din hemadress ligger i min gamla dator.
Texten i memoarerna är fullt läsbar, om man nu kan franska vill säga. Om Olle vill kan jag sända en kopia, men vill då gärna ha portoersättning.
Förövrigt borde väl en kopia gå till både RA och den ukrainska motsvarigheten.
 
MVH
 
Lars Norrby

293
Urshult / Äldre inlägg (arkiv) till 14 september, 2008
« skrivet: 2008-07-04, 14:21 »
Hej!
 
Har väl inte så mycket mer att tillfoga men också jag räknar mina anor till Jöns Zachrisson i Klasamåla, nämligen efter Haralds syster Märta född 28/12 1701 på Olofslycka. Det är möjligen inte någon som har tillgång till mtl? Borde väl vara lätt att utesluta fel Jon/Jöns. Vågar man gissa på att Jöns Zachrisson återvänder till Klasamåla någon gång mellan 1701 och 1717?
 
MVH
 
Lars Norrby

294
Voxtorp (F) / Äldre inlägg (arkiv) till 16 juni, 2009
« skrivet: 2007-09-16, 21:48 »
Hej!
 
Efter år av hopplöst sökande och undrande gick jag ikväll i land med att finna min MMMMM:s ursprung....för att genast hamna i en socken där församlingsböckerna gått upp i rök.
Hoppas ändå på att någon kär släkting känner till:
Elin Jonasdotter född 1813 aug 18 i Voxtorp död i Vittaryd 1880.  
Föräldrar:  
Jonas Jacobsson (f. 1776 25 oktober i Voxtorp, d 1828 i Berga, Kronoberg)  
Brita Lisa Svensdotter född 1793, 6 januari i Voxtorp).
Källa: Berga AI:7 (m.fl.) s 6  
 
Orten är ej Kalmarvoxtorp och sannolikt inte heller det i Halland belägna.  
 
 
Förtretad med förhoppningar
 
Lars Norrby

295
Etelhem / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-03-04
« skrivet: 2006-04-09, 10:08 »
Tack för hjälpen!
 
Jacob Teodor Laurens hette maken f 1876-04-15 i Etelhem.
Barnen Ebba Katarina f. 1906-06-03  
Lars-Erik f. 1908-03-08
Fostersonen Helge född 1918
 
MVH  
 
Lars Norrby

296
Etelhem / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-03-04
« skrivet: 2006-04-07, 09:21 »
Hej!
 
Stort tack för svaret Anita.  
 
Det ser ut som om dottern Anna Maria Emilia gifte sig med en xxx Larsson inte långt efter faderns död och sedan med maken flyttat in i gården på Kyrkebys (efter att kort tid ha bott i Hogrän).
 
Tyvärr minns jag inte makens förnamn, men de hade två barn (en flicka och en pojke som var synskadad) och en fosterson (född 1918?). Teoretiskt sett skulle något av barnen kunna vara vid liv.
 
Är det någon som utifrån dessa knapphändiga uppgifter vet vad det blev av dem. Anna Maria ska visst ha dött 1960.

297
Etelhem / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-03-04
« skrivet: 2006-04-05, 06:57 »
Hej!
 
Upptäckte häromdagen i en dödsannons i Gotlands Allehanda från 1903 (se nedan) till min stora förvåning att min farfars farfar dog i Kyrkeby, Etelhem. Sitt liv framlevde han annars mestadels i Hogrän, där han är begravd och där hustrun senare dog.
Finns det någon som känner till var exakt och under vilken tid han (och hustrun) var bosatta i Etelhem? Kanske finns huset kvar...
 
 
 ...stilla död efter en lång dödskamp den 25 dennes kl. 4, 15 e.m. till sig i den eviga hvilan hädankallat hemmansägaren Stefan Jacob Norrby,
Kyrkeby i Etelhem...Kyrkeby i Etelhem den 26 Juli 1903.
 
Katarina Norrby
född Göransson

298
03) Osorterat / Gårdsnamn i Ala Lauritse
« skrivet: 2006-02-02, 13:24 »
Nähä, det gick ju inte. Brandvägg bortkopplad..hmmm. Red får väl plocka bort förfrågan.

299
03) Osorterat / Gårdsnamn i Ala Lauritse
« skrivet: 2006-02-02, 13:23 »
Hej!
 
Tror nog att det är gården Lauritse som åsyftas, men hur stavas det? Vad är det för tecken mellan La och rse/wse?  
image{beskuren}
 
 
MVH
 
Lars Norrby

300
Dänningelanda / Äldre inlägg (arkiv) till 20 juni, 2006
« skrivet: 2006-01-30, 23:07 »
Hej!
 
Trodde att jag för länge sedan gjort en inlägg här, men finner till min förvåning inte något sådant.
 
Den 23 mars 1803 avlider en ana till mig: Michael Johansson, gift 30 sept 1775 i Dänningelanda med en Anna Karlsdotter (född ca 1751). Anna dör redan 18 feb 1802 i bröstsjuka.
 
Denne Michael kallas först för hospitalsintressent, men senare för hospitalsjon i kyrkoböckerna.
Av tidigare inlägg på denna sida framgår det att det fanns en gård, vars avkastning gick till ett hospitals fromma: Torpa hospitalsgård.  
 
Om man nu rätt tolkar Språk och folklivsinstitutets ortnamnsregister så var det spetälskejon som försörjdes av gården. Kan det varit så att det fanns en koloni inhyst  i socknen? Mina egna anor bodde i en backstuga, möjligen under Dänningelanda västergård (?).
 
Finns det någon som känner till om det finns något skrivet om detta hospital? Ett hospital för spetälska bör väl ha satt sina spår någonstans i hembygdslitteraturen kan man tycka.
 
MVH
 
Lars Norrby

301
Ala / Äldre inlägg (arkiv) till 16 februari, 2010
« skrivet: 2006-01-14, 22:57 »
Tack, Mats!
 
Sitter och skriver av C:1 och var tvungen att kontrollera att jag verkligen läst rätt. Båtsmän kan ju heta vad --- som helst. Vad är det för källor du anger? Tryckt?
 
MVH
 
Lars Norrby

302
Ala / Äldre inlägg (arkiv) till 16 februari, 2010
« skrivet: 2006-01-14, 12:17 »
Känner någon till en förmodad båtsman vid namn Träkniven eller något i den stilen?.
Han och hustrun Catharin förekommer som vittnen vid dop i Ala 1688.    
MVH
 
Lars Norrby

303
Östergarn / Äldre inlägg (arkiv) till 01 februari, 2008
« skrivet: 2006-01-13, 11:01 »
Hej!
   
 
Vid Katthammarsviks kalkugn finns det en kalkugnsarbetare Emich Persson antecknad i mtl 1740. Finns det någon som har några upplysningar om  honom?  
Jag är på jakt efter ursprunget till en Christian Emichson, som 20 september 1748 får tillstånd att inlösa gården Likmunds i Gerum. Emich är ett ovanligt namn som mest är känt ifrån Eksta.
 
MVH
 
Lars Norrby,
Eksta

304
Eksta / Äldre inlägg (arkiv) till 14 januari, 2007
« skrivet: 2005-09-24, 17:47 »
Hej!
 
Undrar ifall någon har uppgifter om:
 
a) Brita Hansdotter född Kvie  
b) Brita Thomasdotter född på Jakobs
 
Båda bör vara födda i början av 1700-talet eller slutet av 1600-talet. De var gifta med en Jon Hansson död på Likmunds i Gerum anno 1743 (bou 140). Brita Hansdotter överlever maken.
 
Är B Hansdotter möjligen en syster till Karin Hansdotter (som hamnar på Botes i Gerum)?
 
I oktober 1743 gifter sig en änka Brita Hansdotter med Magnus Rondarve. Hon har ett binamn Väderdriven.  Finns det någon känd båtmansfamilj med ett sådant namn i socknen?
 
MVH
 
Lars Norrby

305
Håcksvik / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-22
« skrivet: 2005-09-03, 21:46 »
Hej Jerker och Roger!
 
Följande har jag rörande Anders flyttningar (något bristfälligt redigerat utdrag ur mitt material):
 
Född 1802-07-08 HÅCKSVIK, Lapphuset 1)
Enl min mors faster Anna och vissa senare kyrkoböcker född 1802-06-18 I andra källor uppges korrekt  födelsedatum.  
 
Bosatt till 1818-07-04 HÅCKSVIK, Norrlyckan 2) Unge drängen Anders Börjesson f 8/7  
        1802 bvnn flyttar ifrån Norrlyckan till  
        Örsås d 4 Jylu (mkt osäker läsning)    
        exp 18/11 1818
 
Bosatt till 1819-02-04 SVENLJUNGA, Passarp 3) Unge drängen Anders Börjesson född 8/7  
        1802 b.v.n.n. flyttar från Norrlyckan  
        till Örsås d 4 febr Exp. 18/11 18(Obs    
        finns även ett Passarp i Håcksvik)  
        Sedlar utgivna Även nr 199 Dr Anders  
        Börjesson fr Passarp t Kalfs fsl Ledig
 
Bosatt 1819-11-09 KALV, Svanabo 4)  
 
Bosatt till 1822-09-27 KALV, Backa Övre 5)
 
Bosatt 1824 KALV, Svanabo 6)
        Nr 638Drängen Anders Börjesson, ifrån  
        Svanebo har d  21/1 nästl (?) inhållet    
        betyg till lysning med Annika Johansdr.  
        i Wickelsbo i  Burseryd, det han redan  
        vid Vårfrudagstid afflyttat född 8/7    
        l.w.n.n. (följt av ett tecken som ser ut  
        som ett ringkors) Skall skrifva nästa---  
        löpande ände (?) . Bet (?) exp 21/5    
 
Vigsel 1825-04-06 BURSERYD 12)  
 
Flyttar in 1825 BURSERYD, Toasjö 11)    
 
 
Bosatta 1826 BURSERYD, Tovasjö 13)  
 
Bosatta 1827 VILLSTAD 14)  
        Nr 10- Anders Börjesson fr Tofvasjö med  
        hushåll till Villstad ..kom först i Nov  
        1824 (1829?(? Ej återfunna i Villstad  
        hsfl 1824-1832    
 
Efter 1827 har familjen flyttat till Långaryd (Källa: Johan Lindhardt)
 
Källor
1) Håcksvik, C:2 s 191 Anders Juli 8 11 Börje Nilsson och Regina Hansdr: på LapphusetVittn Jöns Larsson, Per Håkansson, Eila Andersdotter,  Anna Gudmundsdotter i Moga
2) Kalv,  B:1 Nr 298
3) Svenljunga, B:1
4) Kalv,  B:1 Nr 366
5) Kalv (Älvsborg), AI:4 s 50
6) Kalv,  B:1
8) Håcksvik, C:3 s 541
9) Håcksvik, AI:2 s 35
11) Jerker Johansson
12) Burseryd C:3, folie 3491825 Jan 20 No 1. Medelst lysning till ägtenskap emellan drängen ärlige och beskedlige Anders Börjesson från Svanebo i Kalf sochen och Pigan ärliga och dygdesam Annica Johannisdotter från Wickelsboo här i sochnen, den förre 22 och den sednare 26 år gammal. Farbroder och förmyndaren Anders Ericksson i Wickelsbo kom tillstädes och lemnade sin tillåtelse.Lystes 1:a gången d. 30 januari äktenskaps attest företedde drängen från Pastorsembetet i Kalf. Charta betaltes med 12 Vigdes d. 6 april 1625 af Annica var vid vigseln höggravid och nedkom någon vecka senare med första dottern.
13) Burseryd; AI:10, s 47
14) Burseryd, B1
17) Faster Anna
 
 
     
Stort tack till er båda för alla ledtrådar.
 
 
MVH
 
Lars Norrby

306
Håcksvik / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-22
« skrivet: 2005-08-29, 00:17 »
Hej, hej!
 
Gick om varandra tydligen. Jo, jag har ganska bra koll på Anders efter det att han flyttade från Håcksvik.  
Jag tror att flyttlängden för Håcksvik finns på Genline. Den ligger under Svenljunga och är gemensam för hela församlingen.
Jag har noterat:
Unge drängen Anders Börjesson f 8/7 1802 bvnn flyttar ifrån Norrlyckan till Örsås d 4 Jylu (mkt osäker läsning) exp 18/11 1818. Källa:  
Kalv,  B:1 Nr 298. Att han vistats i Örsås har jag inte fått fram av hsfl.  
Eftersom du har tillgång till Genline: Ser du vad det står i Burseryd B:1 för 1827 utflyttade, Nr 10? Det står att de avflyttade till Villstad med ett för mig oklart tillägg.
 
MVH
 
Lars Norrby

307
Håcksvik / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-22
« skrivet: 2005-08-29, 00:00 »
Hej igen Roger!
 
Tack för det klargörandet. Jag antar att du funnit namnet Granat i DIS och inte i boken om Håcksvik.  
Anders flyttar också hejvilt: Till Svenljunga, Passlyckan till Kalv, Svanabo till Kalv, Övre Backa tillbaka till Svanabo till Burseryd och äktenskapet för att sedan försvinna på vägen mot Villstad. Ingenstans finner jag Granat belagt.
 
MVH
 
Lars Norrby

308
Håcksvik / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-22
« skrivet: 2005-08-28, 19:59 »
Hej Roger!
 
Jo, det är avgjort min Regina! Jag är nyfiken på var du funnit uppgifterna om henne och föräldrarna med tanke på att hon är född i Halland. Södra Unnaryd låg väl i Jkpgs län vid denna tid?
Min ana är nämnda Anders och jag blir mycket förvånad över namnet Granat som jag inte funnit i någon annan källa. Han gifter sig i Burseryd med en Annicka (Johansdotter?) och försvinner sedan med familjen runt 1826 från Burseryd (kanske till Halland). Granat tycks tyda på att han var soldat. Men var?
 
Stort tack för uppgifterna. Man vet aldrig hur lång tid det kan ta att leta mellan länsgränserna.  
 
MVH
 
Lars Norrby

309
Villstad / Äldre inlägg (arkiv) till 30 januari, 2008
« skrivet: 2005-08-27, 23:55 »
Hej!
 
Undrar om någon har uppgift om två undflyende anor. Paret Anders Börjesson (f 7/8 1802 i Håcksvik, Västergötland) och Annicka Johansdotter (f 30 augisti 1798 i Vickelsbo, Burseryd) flyttar enligt Burseryd utflyttningslängd 1827 från Tovaryd i Burseryd till Villstad. I hsfl syns det som om de flyttat året före.  
Vid genomgång av Villstad hsfl 1824-1832 har jag inte lyckats hitta några lämpliga kandidater.  Finns det någon som har upplysningar om familjen?
 
MVH
 
Lars Norrby

310
Håcksvik / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-22
« skrivet: 2005-08-27, 23:44 »
Hej!
 
Letar efter en Regina Hansdotter, död 9 april 1833 i Norrlyckan. Hon var gift med Börje Nilsson född 12 mars 1771 i Tussered. Regina bör ha varit född i februari 1770. De gifte sig i socknen 20 april 1799. Regina står angiven som piga (var exakt har jag inte fått ut).  
Jag misstänker att Regina är utsocknes. Men varifrån?
 
Tacksam  för alla  spår.
 
MVH
 
Lars Norrby

311
Ör / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-11-09
« skrivet: 2005-05-23, 01:39 »
Hej!
Undrar om någon kan hjälpa mig med ett mindre mysterium.
Jag har en anfader vid namn Daniel Wiberg, soldat i Norrvidinge kompani, Wegby rote, Moheda, och död 22 dec 1839 i Moheda. Patronymika enligt soldatregistret ska vara Magnusson.
 
I hsfl Moheda AI:7 p 90 sägs han vara född 1769-08-28 i Ör, där han också återfinns som Daniel Magnusson, född på Ör gärde som son till Magnus Gustavsson, och en Stina Pärsdotter.  
I den äldsta hsfl från 1785 tycks de saknas (Västerby Ör Gierdet s 200).  
Däremot finns det en mystisk Her Wiberg..i Wexiö omnämnd på sid 204 under Westerby Gierdet.
 
Nu har jag inte antecknat det, men vill minnas att jag stött på en Herr Magnus Wiberg i Moheda.  
 
Är det någon som känner till denna her Wiberg? Någon som vet va det blev av Magnus och Stina?
 
MVH
 
Lars Norrby

312
Bosebo / Äldre inlägg (arkiv) till 10 augusti, 2009
« skrivet: 2005-05-17, 00:56 »
Hej Leif och Anneli!
 
Tack för tipsen. Bosebo-boken får jag ta mig en närmre titt på vid tillfälle.  
Ni känner möjligen inte till var Beata kommer ifrån? Faderna verkar ha hetat Nils Nilsson och modern Maria Svensdotter och de tycks ha flyttat in i Bolbynäs (är det ett gods?) omkring 1752. Möjligen flyttar de med dottern och svärsonen till Leabol omkring 1760 (det finns motstridiga och kladdiga uppgifter i hsfl.  
Beata uppges ibland född 1741 i de äldre hsfl, men i senare längder står det plötsligt 1737. Hon sägs vara död 1824 enl AI:6 s 160, men saknas i dödslängden.
Vad sägs i Boseboboken?
 
Lars Norrby

313
Linköping / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-09-22
« skrivet: 2005-05-10, 14:29 »
Tack för alert svar, John.
 
Då kanske det var så att Johan dröjde med att anmäla inflyttningen. Sköttes inflyttningslängden möjligen av andra kanslister än vigsellängden?  
Jag har hela tiden utgått från att Johan flyttade till Linköping för att gå i seminarie. Visst fanns det utbildning av lärare och kantorer i Linköping vid denna tid?
I inflyttningslängden står det om Johan antecknat K 69a. Jag antar att det står för kvarter eller rote. I hsfl återfinns dessa siffror (mestadels med blyerts ser det ut som) men huller om buller. Finns det något system?
 
MVH

314
Linköping / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-09-22
« skrivet: 2005-05-09, 22:48 »
Hej!
 
Finns det någon som har tillgång till vigslar i Linköping för 1884?
Min FFF Johan Norrby och FFM Amanda Ekedahl ska enl uppgift ha gift sig i församlingen 1884-08-16. Jag tycker det verkar en smula underligt eftersom min FFF först 1884-12-12 uppges som inflyttad från Hogrän på Gotland. Han antecknas som seminarist (blev så småningom kantor i Vinnerstad).  
Vore mycket tacksam om någon kunde meddela mig vad som står i vigselnotisen. Är angelägen om att kunna lokalisera Amanda rätt i Hsfl.
 
MVH
 
Lars Norrby

315
Svenljunga / Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2006
« skrivet: 2005-05-07, 00:42 »
Jerker!
 
Du förekom mig med 3 minuter! Jag hittade Anders för ett par timmar sedan i Håcksvik.  
Det tog tid att hitta eftersom jag ej förstod att placera honom i rätt socken (ville ha Norrlyckan till att ligga i Kalv eller Svenljunga). Håcksvik har jag aldrig hört talas om tidigare. Svårfångad var han sannerligen eftersom han flyttar ofta under åren 1818 och 1819.  
Anders blir min först säkerställda ana i 3-liga Västergötland och hoppas att det blir fler.
 
Stort tack alla!
 
LN

316
Svenljunga / Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2006
« skrivet: 2005-05-06, 21:28 »
Christina, Yvonne och ni andra!
 
Tackar ödmjukt, men hoppas innerligen på att det inte är St Apelnäs. D v s om det är det St Apelnäs som ligger i Roasjö. Det verkar saknas flyttningslängd där och dessutom en lucka i hsfl för aktuella år. Eller finns det ett mer närliggande Apelnäs, Yvonne?
En undran om läsningen: står det möjligtvis inte ett fr i slutet av den stora kolumnen? Följt av något som skulle kunna vara Kalv?
 
MVH
 
Lars Norrby

317
Älvestad / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-07
« skrivet: 2005-05-05, 12:57 »
Hej!
 
Känner någon till änkan Brita Lena Hålli f. 1799 i Rappestad. Tillsammans med barnen Maria Catharina, Jonas och Botvid Ekedahl (alla födda i Vårdnäs)flyttar hon 24 april 1831 från Lärbo i Ledberg till Älvestad.  
 
MVH
 
Lars Norrby

318
Svenljunga / Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2006
« skrivet: 2005-05-04, 22:45 »
Yvonne! Bo! Christina!
 
Tack för ert engagemang - blir alldeles rörd. Jag gick igenom era förslag och fick till slut napp:
gården ska vara Passarp i Örsås (AI:2, s.17 för 1719). Nästa dilemma är att det finns en överstruken anteckning där i marginalen som är än värre att läsa. Kanske ser Christina? Tyvärr saknar jag scanner.
 
 
Stort tack för hjälpen
 
Lars Norrby

319
Svenljunga / Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2006
« skrivet: 2005-05-03, 21:40 »
Hej!
 
Har en ana Anders Börjesson f 1802 i pastoratet som flyttar år 1819 med sedel nr 199 i flyttboken (Svenljunga B:1). Jag har svårighet med att tolka orten/gården han flyttar ifrån. Tycks dock sluta på *darp alt. *ssarp.  
Känner någon till en liknande plats i Svenljunga?
 
MVH
 
Lars Norrby

320
Kräklingbo / Äldre inlägg (arkiv) till 30 augusti, 2009
« skrivet: 2005-04-28, 14:50 »
En liten korrigering: Olof Thomasson föddes den 15 november 1677 på Gurpe (Kräklingbo LIA:1 s 117).
 
MVH
 
Lars Norrby

321
Kållerstad / Äldre inlägg (arkiv) till 12 augusti, 2013
« skrivet: 2005-04-23, 19:01 »
Hej!
 
Sitter med Kållerstad AI:1 på Genlines sida, vilket inte är någon rolig upplevelse.  
År 1804 ska anorna Anders Mårtensson (Färdig) med hustrun Lisa Jönsdotter och sonen Johannes flyttat från Reftele till Kållerstad. Då Anders har vad som låter som ett soldatnamn tittade jag längst bak i längden efter soldater. Tyvärr är bläcket allt för svagt.  
Känner någon till ifall det finns några avskrifter från originlhandlingen?
 
MVH
 
Lars Norrby

322
Hardemo / Äldre inlägg (arkiv) till 2008-10-24
« skrivet: 2005-04-22, 14:36 »
Hej!
 
Söker upplysningar om Olof Lindgren född i Hardemo 1755 30/1 (ngt osäker på månad).  
Han hamnar så småningom som bokhållare på diverse gods i Östergötland.
 
MVH
 
Lars Norrby

323
Nykil / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-08-19
« skrivet: 2005-04-21, 22:24 »
Hej!
 
Jag är på desperat jakt efter en undflyende ana vid namn Olof Lindvall. Det finns en liten möjlighet att han kan vara identisk med:
Olof Olofsson,f 1789 i Vårdnäs, gift 1812 med Maja Lisa Månsdr f 1792 i Nykil. Infl fr Nykil 1814 till Linköping, men retur 1814/1815 till Nykil Nysätter (finns i inflyttningslängden).  
Ett torp Visätter finns på s 106 i AI:6 (1811-1820), men någon Olof eller Maja syns ej till. Ej heller har jag återfunnit dem i Nykil före 1814. Finns det någon  som har upplysningar vore jag mkt tacksam.  
 
MVH
 
Lars Norrby

324
Musik / Brandelius, Harry (1910-1994)
« skrivet: 2005-04-14, 09:47 »
Är det möjligen någon som känner till en Jakob Brandelius, svensk lutheransk präst någonstans på ostkusten i USA omkring 1895?
 
MVH
 
LN

325
Årstad / Äldre inlägg (arkiv) till 17 september, 2009
« skrivet: 2005-04-09, 15:48 »
Hej!
 
Elna Persdotter uppges född 1801-01-02 i Årstad. Vid sökning av hsfl finns ingen lämplig Elna dock. Då hon gifter sig 1831 står det en anteckning i hsfl att hon inflyttar från Sannarp. Känner någon till Elna? I vilken rote ligger Sannarp?  
 
MVH
 
Lars Norrby

326
Sundre / Sundre
« skrivet: 2005-03-29, 13:01 »
Gunnar och Christina!
 
Engel Hermansdotter var först gift med Per Jörgensen, skomakare, brukare av Änges i Burs samt son till sockenprästen Jörgen Jörgensen.
 
Källa: Boken om Burs (som dock ej länkar släktskapet mellan Jörgen och Per), Lotte Jensens hemsida om gotländska präster och Lemke (om jag minns rätt?)
 
MVH
 
Lars Norrby

327
Viklau / Viklau
« skrivet: 2005-03-21, 07:03 »
Hej Eleonor!
 
Tack för svaret. Hittar nu inte Revisionsboken för medeltredingen, men har för mig att ägaren där inte heter Jacob.  
Är Jacob Jacobsson möjligen en anfader till ovan nämnda Per Matthiasson (Se mitt och Kristina Bohman Söderdahls inlägg ovan)?
 
MVH
 
Lars Norrby

328
Viklau / Viklau
« skrivet: 2005-03-18, 11:16 »
Hej!
 
1724 dör min anfader Rasmus Stenstugårds:
Anno 1724 s 2 July om morgonen bittida dödde kyrkiorwårdaren Rasmus Pehrsson Steenstugårds i Wyckelou, som låg sjuk på nyonde weckan. Blef ----- i kyrkians kammare till d. 11 augusti då han blev begrafuen i kyrkian. Han war född til Botwyde i Sande, fadrens namn Pehr, Modrens Brita, war hema hos sina föräldrar i 12 åhr medan hans fader levde, sedan hoos modren i fyra åhr, gaf sig sedan att tiäna hos sin morbroder Jacob Sigsarve uti 16 år. Sedan kom han till Stenstugårds och blef gift med Beata Botelsdotter. Lefde tillsammans uthi 42 åhr. Bleve af---d i dheras ächtenskap med en dotter wälsignadhe. Blef sedan andra gången gift med Maria Larsdotter ifrån Lilla Athing i Athlingbo och haffde levat tillsammans utan barn uti sju åhr och några veckor. Sedan han efter veckors uthstånden sjukdom salig i herranom afsomnad efter han här i werlden lefvadt uti 83 åhr 9 wekor och een dagh.  
Viklau C:1, s 39 notis 39
 
Finns det någon som har upplysningar om Jacob Sigsarve (bosatt på Sigsarve omkring 1657)? Naturligtvis kan det röra sig om ett Sigsarve i annan socken, även om man tycker prästen borde nämnt det.
 
 
MVH

329
Var ligger platsen / Åsum
« skrivet: 2005-03-07, 22:37 »
Trodde Åsum var ett norskt familjenamn!

330
Vist / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-02-06
« skrivet: 2005-02-21, 20:15 »
Hej!  
 
Känner någon till en Olof Olofsson född 1788-11-16 eller 1789-11-26 i Vårdnäs. Han ska ha inflyttat från nämnda församling till Vist 1798 samt 1799. Jag försöker nämligen spåra en ana vid namn Olof Lindvall som enligt senare uppgifter var född 1788-11-16 i Vårdnäs, men som saknas i kyrkböckerna där. Tidigaste anteckningen om Olof Lindvall anger att han var utflyttad från Vist omkring 1805.
Tacksam för alla uppslag!
 
MVH
 
Lars Norrby

331
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-06-20
« skrivet: 2005-02-16, 12:44 »
Hej!
 
Fortsätter mitt fåfänga försök att lokalisera Olof Lindvall, som enligt ett par källor (dock ej i Vårdnäs) född 16 nov 1788 i Vårdnäs, . Känner någon till vad det blev av den Olof som föddes 26 nov 1789?
Qwinfolk. Stina Caisa Pehrsdotters oägta barn föddes i Långdah.... Hon utlägger Waktmästaren wid Krono Magazinet i Wästerby Olof Lindgren för barnefader (Maud Lindebergs eminenta avskrift av C:3, s 36)
 
MVH
 
Lars Norrby

332
Tannåker / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-01-26
« skrivet: 2005-01-26, 21:04 »
Hej igen!
 
Med hänvisning till ovan stående efterlysning undrar jag följande:
Är det någon som har några upplysningar om makarna Jacob Andersson, född 1745 och makan Stina Juliusdotter född 1746 (Tannåker AI:1 s 10)? En genomsökning av C:1 gav inget resultat. Makarna var 1777 och framåt bosatta på Skällensö Söregl.
 
MVH

333
Horn / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-03-19
« skrivet: 2005-01-22, 22:04 »
Hej!
 
Har funnit en anmoder, Maja Jonsdotter, som enligt AI:5 i Linköping är född i Horn 1770. Ser till min förskräckelse att det finns inga församlingsböcker för detta år.  
Brand? Eller ska jag söka i annan församling?
 
MVH

334
Slaka / Äldre inlägg (arkiv) till 16 januari, 2008
« skrivet: 2005-01-22, 21:55 »
Hej!
 
Söker soldaten Anders Tollbom och hustrun Greta Larsdotter som omkringt 1770 är bosatta i socknen, sannolikt i Berga(-roten).
Har försökt hitta dem i AI:1 utan resultat.
Tacksam för alla upplysningar.
 
MVH
 
Lars Norrby

335
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-02-16
« skrivet: 2005-01-17, 01:58 »
Hej!
 
Har tidigare sökt efter en Olof Lindvall som i flera källor sägs vara född i Vårdnäs 1788-11-16
Olof dör 1833-08-28 i Linköping, en stad han flyttade till 1810. Sista spåret härrör sig från inflyttningslängden i Svinstad för 1807 där han uppges komma närmast från Landeryd.
Nu undrar jag om det finns någon som har några upplysningar om skräddaren Anders Månsson och hustrun Margareta Olofsdotter i Skår. 1788-01-06 föds nämligen en son vid namn Olof, som (vid förväxling av 0 och 1) ev skulle kunna vara min anfader. Någon som känner till familjen?
 
MVH

336
Slätthög / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-03-09
« skrivet: 2005-01-05, 22:47 »
En kort fråga till alla garvade slätthögiter:
 
Är kyrkböckerna på 1700-talet osedvanligt opålitliga vad åldersuppgifter beträffar?
 
Kämpar med folket på Litthult och får inga som helst ändar att helt gå ihop vad ålder beträffar.
 
MVH
 
Lars Norrby

337
Vamlingbo / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-12-30
« skrivet: 2004-12-12, 21:16 »
Hej!
 
Läste någonstans en utredning om Paul Tynnesson och Hustrun Gertrud Joensdotter boende på Nore. Någonstans fanns det ett band till en av socknens präster och vidare till Skåne. Är det någon som kan hjälpa mig på traven?
 
MVH

338
Åhus / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-12
« skrivet: 2004-12-12, 21:08 »
Hej!
 
Frågan kanske varit uppe tidigare men orkar helt enkelt inte läsa igenom alla meddelanden:
Besökte Åhus nyligen och läste då om en märklig gravsten där mannen (en kofferdikapten) blev 102 år. Hustrun blev runt 130 och födde barn ännu vid 90 års ålder. Är vansinnigt nyfiken på om de rätta förhållandena är utredda.
Nån som vet?
 
MVH
Lars Norrby

339
Kräklingbo / Äldre inlägg (arkiv) till 30 augusti, 2009
« skrivet: 2004-10-05, 23:54 »
Hej igen!
 
Kontrollerade Kräklingbo LIa:1 ytterligare och hittade följande:
 
1676-11-14 föds en Jacob Detlofsson Österby
1679-09-29 föds en Gertrud Detlofsdotter Österby
1682-11-13 föds en Elsa Detlofsdotter Österby
 
Något av dessa barn kan ju ha dött i någon av de stora pestskördarna i slutet av seklet. Annars är en gissning att Elsa blivit myndig mellan de två åren i mantalslängden. Catharina kan vara utflugen i boet och de två övriga bör då vara Jacob och Gertrud. Den Hans du nämnde borde väl till följd av sin ålder ännu inte tas upp i skattelängden.
 
Bland de döda återfinns 1685 Jacobs hustru i Österby.  
 
MVH
 
Lars Norrby

340
Kräklingbo / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-10-05
« skrivet: 2004-10-05, 22:57 »
Hej själv namne!
 
Tack så hemskt mycket för upplysningarna. Har nämligen missat Detlofs dödsdag och omständigheterna omkring detta. En Jakob står som brukare av Österbys 1684 - du vet inte vad han har för relation till Detlof?
 
En Jöran Godrings i Ganthem (död 1762 därstädes) gifter sig 1710-11-13 med en Katarina Österbys i Ganthem socken (Dalhem C:1, se även vigselregistret på ViLA?s hemsida). Katarina finns noterad samma år som dopvittne vid Smiss i Ganthem. Jöran hette Sörensson i efternamn och tycks ha fungerat som skolmästare i Ganthem.  
Catharina har dött redan 1746 i Juli månad. I Ganthem C:1 p 36 står det:
Den 7de afled genom dhen timmel:a döden Jöran Godrings hustru Catharina Detlofsdr: dhen 13 Ejusdem blef hon begrafwen.  
Kombinationen Detlof(sdotter)i dödsnotisen och Österby i vigselnotisen leder mig till Kräklingbo, men självfallet ska även Österby-gårdar i andra socknar undersökas. I vart fall kan Anga uteslutas.  
 
I vart fall föds verkligen en Catharina till Österbys i Kräklingbo år 1673:
 
Den 14 augusti blef Detlof Osterb?s dotter Catharina födt (Kräkl. LIA:1, s 111)
 
Två barn föds i Ganthem, Per 1711 och Christina 1714. Att inga fler barn noteras rimmar väl med åldern; är det rätt Catharina ska hon vara 41 år vid Christinas födelse.
 
Har du någon mer exakt information om Detlof och hustru dödsdagar vore jag tacksam.  
MVH
 
Lars Norrby

341
Kräklingbo / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-10-05
« skrivet: 2004-10-04, 17:27 »
Hej!
 
Alla vägar leder till Kräklingbo. Har hittat en Detlofsdotter Österby, som jag starkt misstänker är barnfödd i Kräklingbo. Åtminstone fanns det en Detloff i början av 1700-talet med tillhörighet i Österby. Någon som känner till honom?
 
Mvh
 
Lars Norrby

342
Schenning / Äldre inlägg (arkiv) till 08 januari, 2009
« skrivet: 2004-05-09, 23:19 »
Hejsan!
 
Ovan nämnde Lars Schenning kan någon tid ha vistats på Gotland, liksom systern Christina och brodern Johan. I vart fall erhåller en Lars Erichsson Schenning xxx av häratzhöfdingen wälbetrodde Johan Schenning. Årtalet bör vara 1660 (Microkort: Svea HR s 3622 7/9. I originalet sid 373/360). Detta är en gammal dassig anteckning jag precis fann!
 
MVH

343
Örsås / Äldre inlägg (arkiv) till 24 augusti, 2007
« skrivet: 2004-05-09, 21:55 »
Hej!
 
Eftersom jag ser att det gått ett år sedan det sist diskuterades i gruppen tänkte jag återuppliva den med en fråga.
 
Känner någon till Anders Börjesson som enligt uppgift var född i socknen den åttonde juli artonhundratvå. Någon som känner till föräldrarna och var i socknen det kan ha varit?
 
MVH
 
Lars Norrby

344
Årstad / Äldre inlägg (arkiv) till 17 september, 2009
« skrivet: 2004-04-25, 21:30 »
Hej!
 
Känner någon till Elma Persdotter, född 1801-01-27. Möjligen ska gården ha hetat Baggagård. Hon var gift med en Sven Larsson från Alfshög. Tillsammans hade de bland annat en son, Anders Johan Svensson, född 1832-09-12, troligtvis på Baggagård.  
Vore tacksam för alla upplysningar om Elma och hennes familj.
 
Lars Norrby?

345
Allmänt / Vad är Enrõleur d onatelots?
« skrivet: 2004-04-04, 17:44 »
Hej! En petitess: I Antwerpen talar man väl ändå det till holländskan nära besläktade flamländska språket. MVH Lars Norrby

346
Hörsne med Bara / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-21
« skrivet: 2004-03-23, 21:30 »
Hej!
 
Hmmm! Trodde jag gjort en förfrågan tidigare på sidan, men kan ej finna den. Nåväl:
1711 upprättas en bouppteckning efter Per Thomasson Hajdeby i Kräklingbo, som dött 13 år tidigare. Änkan heter Catharina Persdotter och hon dör året efter. Hon anges i bouppteckningen  stamma från Norrbys gård i Hörsne. På landsarkivet har jag även funnit en förlikning som jag tror berör Catharina:
 
Anno 1660 dh. 4 Octobris woro wÿ undertechnade på een förlikning emillan Oluff Norbÿs styfbarn Anna, Margreta, Brita, Gertrudh och Karen Peders döttrar sampt hans egen son Pedher, anåendes deras arff dhe efter sine föräldrar uthur Norbÿs gårdh hafua till fordra...
 
Av dokumentet framgår det att fadern hetat Per och torde vara synonym med en nämndeman (eller var han landsdomare?) Peder Norrbys. Finns det någon som har och vill dela med sig kompletterande uppgifter eller fullödiga bevis för att Karen och Catharina är samma person vore jag ytterst tacksam!
 
MVH
 
 
Lars Norrby

347
Kolmodin / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-23
« skrivet: 2004-03-23, 21:12 »
Hej Eva!
 
Du har möjligtvis namnen på barnen till Mikael?
 
 
MVH
 
 
Lars Norrby

348
Rone / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-02-20
« skrivet: 2004-02-20, 20:50 »
Stort tack Johan (och Olle)!
 
Förhoppningsvis ska min bekanting gripas av genealogidjävulen.  
Vet inte om Olles databas blivit lätthanterligare (det är ju ganska mycket namn). Jag vet att man är intresserad av var Carl Peter bosatte sig i socknen.
 
MVH
 
Lars Norrby

349
Rone / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-02-20
« skrivet: 2004-02-20, 11:08 »
Hej!
 
Har en bekant som vill börja släktforska, men har ännu inte funnit någon ingång.
Finns det någon som känner till Petter Winberg, med sonen Ernst (född i Rone omkring 1900). Bekantingen är osäker på socken. Det finns muntlig information om att Fårö kan vara med i bilden också.
 
MVH
 
Lars Norrby

350
Viklau / Viklau
« skrivet: 2004-02-05, 21:22 »
Kristina, tack för ditt svar!
Kontrollerade inte mina uppgifter noga (fick för mig att året för hennes födelse saknades i böckerna), men Petronella döptes den 2 juli 1751 enl. födelsenotisen, eller så föddes hon den 8:e juli av dödsnotisen att döma (80 år 1 mån och 7 dgr). Se nedan!
 
Fin namnkontinuerlighet (!) på familjen, Mats Persson, Per Mattson, Mattias Persson o.s.v!! Lär väl inte vara något problem med forskningen där. Viklau har ju annars fina kyrkoböcker, där särkilt dödsbokens notiser vecklar ut sig i små noveller och som har mycket att ge släktforskaren.
Jo, det röda huset känner jag till. Ägaren sägs bo bredvid. Hade mina funderingar på om det kunde vara samma hus Petronella blev gift till.
Du vet inte hur bouppteckningen såg ut i övrigt? Jag antar att sonen i första giftet var tänkt arvtagare. Jag stammar från Petronellas andre man Olof Jacobsson, född på Hajdebys i Kräklingbo.
 
Olle!  
Petronella föddes på Stenstugu i början av juli 1751, vilket framgår av födelseboken. Detta bekräftas av dödsnotisen från 1831. Datumen sammanfaller inte helt, kanske har jag tolkat fel,
kanske har prästen skrivit fel.  
Fadern kallas Olof Stenstugårds, men var född på Salmunds i Vänge. Vid tiden för Petronellas födelse brukas Änges av Petronellas morfar Rasmus Jacobsson Stenstugu. Det verkar som om gården överlåtits på svärsonen, som dör 1764 vid Änges.
Petronella född 1757 känner jag inte till, men hon är blott 15 år i så fall vid vigseln, vilket enligt min erfarenhet är ovanligt på Gotland.
 
 
MVH
 
Lars Norrby

351
Viklau / Viklau
« skrivet: 2004-02-04, 18:20 »
Tack för ditt svar Kristina!
 
Petronellas föräldrar har jag nog fått på plats. Men det kan vara si och så längre tillbaks. Hennes födelsedatum saknar jag dock.
Vad beträffar hennes makes bakgrund vet jag litet. Tar därför gärna emot de uppgifterna.
Du kan sända i Gedcom-format om du vill eller .mis om du skulle köra med Min släkt.
 
Du vet möjligen inte något om själva bostaden i Sigsarve? Finns huset kvar?
 
MVH
 
Lars Norrby

352
Vänge / Äldre inlägg (arkiv) till 28 september, 2008
« skrivet: 2004-02-04, 10:30 »
Hej!
 
Genom min forskning har jag åter hamnat i Vänge.  
Ovan nämnde Olof (Jacobsson) Kyrkjuves lämnade i sitt första gifte två döttrar efter sig:  
Elisabeth gifte sig med en Lars Jacobsson, med vilken hon slog sig ned på Hajdebys i Kräklingbo (första hälften av 1660-talet).  
Systern Anna gifte sig med en Thomas Nilsson och de flyttade redan på 1650-talet till samma gård i Kräklingbo.  
Jag är nu nyfiken på om någon har ytterligare information om Olof Kyrkjuves. Han förekommer ofta i domböckerna, men för det mesta som nämndeman. Det vore intresant att veta vad det var man beskyllde hans (andra?) hustru Anna Kremplaus för (Jens inlägg). Hon tycks senare ha varit trolovad med (och gift?) med sockenprästen och slagskämpen herr Matts.
 
Svågrarna Thomas och Lars ursprung är också av stort intresse. De bör ha gift sig med systrarna redan på 1630-talet.
 
Mina källor har varit rättshandlingar kring arvstvisten om Kyrkjuves och främst då Thomas Nilsons inlaga, diarieförd i Visby 26/9 1663. Jens Lerbom var den som satte mig på rätt spår.
 
MVH
 
 
Lars Norrby

353
Hej!
 
Genom en polsk forskare har det framkommit en tämligen sensationell nyhet: Stenflycht gifte efter Anastasias död om sig med hennes syster Barbara. Svärfadern Filip Orlik har lämnat betydande spår efter sig, bland annat memoarer.
 
Med tanke på att S. tillbringade merparten av sitt tämligen långa liv utomlands finns det uppenbarligen mycket att hämta i utländska källor.
 
Ber att få återkomma till ämnet när diskuterat igenom de polska källorna om S. med min nya polska bekantskap.
 
MVH
Lars Norrby

354
Hej Olle!
 
Kul att se att du åter är på hugget. Är det ett vanligt sätt att skriva dubbelt s som ovan vid denna tid? Det som lurar mig litet är att prästen inte skriver det långa andra s:et på samma sätt som annars i texten. Här finns avslutas tecknet inte med öglor, utan är mer utdraget. Är annars överens med din tolkning.
Var också inne på tanken att det kunde röra sig om en aktieägare. Frågan är då vad en hospitalsintressent är? Har tidigare ställt fråga under Dänningelanda om hospitalet därstädes, utan resultat.
 
Tack för hjälpen
 
Lars Norrby

355
Tack Jan-Erik och Gunnar!
 
Uppgifterna för Dalarna tyder på att det är rätt familj (namnet Bond känns igen!). Det kommer att bli en synnerligen god start för min vän i hans släktforskning. Södermanland och Åkers är också rätt uppgifter.  
 
Nu är det bara för Anders att spotta i nävarna!
 
Stort tack
 
Lars Norrby

356
PS!
 
Ledsen för storleken på bilden (mitt först bildinlägg). Det sökta ordet står mellan datumet Decembr 7 och namnet på barnet Christina (skrivna i v. marginal).
 
MVH
 
Lars Norrby

357
Hej igen!
 
Som tidigare nämnt råder det viss tvekan om Stenflychts (ev.) son Michael Johansson ska räknas som hospitalsintendent eller hospitalsjon. Helt klart är han det under sitt senare levnadslopp. Tidigare kallas han dock i födelseboken för något som med mycket god vilja kan tolkas som hospitalsintendent. Nedan stående urklipp är hämtat ur Dänningelandas födelsebok. På den övre raden (syns ej här) står det hospitals-; men vad står det sen? Intreshenten?
 
 

358
Tack för upplysningarna, Jan-Erik!
 
Vad beträffar uppslaget på Västergötland, meddelar släkten att man är säkra på att Elisbeth var född i Ore socken i Dalarna, 1880 eller kanske 1881, med 1/4 som datum.  
Tror du att det går att söka med så få uppgifter i databasen?
 
MVH
 
Lars Norrby

359
Ett förtydligande till föregående inlägg:
 
Församlingen är okänd, men kan mycket väl vara Ore i Dalarna (W län). I vilket fall som helst är det säkert i Dalarna.
 
MVH
 
Lars Norrby

360
Jag söker efter min mormors mor och bakåt. Elisabeth Wester född i Norrboda runt 1870-1880. Syster Maria 'Maja' Wester (eventuellt född 'bonn Wester') född något år senare. Elisabeth gifter sig med Carl A Jansson vilken dör av sömnsjuka (anemi) 1923. Maria gifter sig med Emil Karlsson.
Elisabeth får följande barn.
Ragnhild 1900-08-29 (min mormor), Harry ~1902, Margareta 'Greta' 1906-05-18, Ingrid ~1908
Jag är också nyfiken på detta 'bonn' och vad som menas med det.  
 
Vänliga hälsningar  
 
Lars Norrby
å
Anders Larsson i Stockholms vägnar

361
Tack för klippet, Olle!
 
Frågan kvarstår emellertid. Finns CvW´s efterlämnade material arkiverat någonstans?
 
 
MVH
Lars Norrby

362
Hej!
 
I min forskning har jag kommit att intressera mig för en ännu helt verifierad ana vid namn Johan Stenflycht. I mina efterforskningar efter tryckta källor har jag stött på Christopher von Warnstedt vid ett par tillfällen. Denna tycks ha särkilt intresserat sig för Stenflychts liv och öde och har förutom en artikel om Stenflychts anor i Östergötlands genealogiska tidskrift (ÖGF-lövet?) även gjort efterlysningar om ytterligare material. Utifrån den nämnda artikeln får man intrycket att CvW förde en omfattande forskning i Johan Stenflychts öden. Bland annat tycks han ha studerat originalhandlingar i Hamburgs stadsarkiv.
 
Själv har jag inte forskat speciellt länge och är inte vidare bekant med CvW, hans forskning och gärning. Det enda jag känner till om honom som person är att han är avliden.
 
Min undran är om någon kan berätta om CvW och hans gärning. Jag är också av flera anledningar angelägen om att få reda på vart hans material tagit vägen.        
 
Med vänlig hälsning
 
Lars Norrby,
Eksta

363
Natt och Dag / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-10-14
« skrivet: 2003-12-28, 19:05 »
Tack för de snabba svaren, Olle och Nils.
 
Eftersom prästen vid Claas död tilldelar honom titeln Herr utgick jag från att han var adelsman. Men det är väl kanske så att även finare folk som borde vara adel kallas för herr.  
   
Tack för tipset om mtl. Har faktiskt tidigare gjort stickprov på Mauds (det av mig anförda utdraget från dödsboken kommer också naturligtvis från hennes avskrift) eminenta hemsida utan att finna någon Claas. Utgick då ifrån att han, som adelsman, var befriad från mantalspenning. Maud har ju nu reviderat de tidigare längderna, så det kan vara på tiden att gå igenom dem igen.
 
Hustrun Anna Bock återfinns i dödsboken för Vårdnäs. Min ana heter Lisbetta Clasdotter och bör ha varit född någon gång på 1630-talet.  
 
Ett par frågor: vad innebär det att Claas på Bessebo ej själv betalar skatt? Bekommit under frälse = erhållit som frälsebonde eller erhållit skattefritt?  
Vad står Nk för?  
Var 3 1/2 mtl (väldans mycket med gotländska mått mätt) stipulerad mark för en major?
 
Mange takk
 
Lars Norrby
Eksta

364
Natt och Dag / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-10-14
« skrivet: 2003-12-26, 06:33 »
Hej!
Bland mina förfäder finns följande:
 
H:r Majoren Claas Person i Skilberga afsombnadhe 21/4 ---.
 
Socknen ifråga är Vårdnäs i Östergötland, där jag vet att släkten Natt och Dag haft åtminstone en gård. Claas Person/Pederson var gift med en Anna Bock, död 1675-08-12. Eftersom Claes betitlas herr utgår jag från att han är av adlig släkt, men jag har inte funnit några spår efter ett släktnamn.
 
Vore tacksam för alla uppslag och spår.
 
MVH
 
Lars Norrby

365
Skatelöv / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-04-11
« skrivet: 2003-12-22, 02:54 »
Marie, Jan och Carl-Johan,
 
Tack för er omtanke och den möda ni lagt ned för på ert svar. Vill dessutom be om ursäkt för att jag inte nogrannare presenterat mina källor.
Grannförsamlingarna har jag ej vågat genomsöka eftersom jag arbetat med Genline och har en trög uppkoppling mot Internet. Självfallet bör de kontrolleras. Tack för tipset med Södra Sandsjö. Skall kontrollera det spåret så fort jag får sprutt på komputorn.
Vad beträffar Greta kände jag till fadern Hans Hahn, som var anställd som trädgårdsmästare på bruket. I den släktutredning jag haft tillgång till sägs denne vara född i församlingen 1733. Tyvärr har jag inte lyckats lokalisera vare sig hans dödsår eller födelseår. Med hustrun Helena var de bosatta åtminstone 1770 i församlingen.
 
Ni känner möjligtvis inte till om det finns några källor från Huseby bruk; anställningslistor el. dyl? Kanske det finns någon uppsats eller avhandling omkring brukets historia. Jag har tidigare sökt och också funnit visst material, som dock tyvärr varit alltför övergripligt för en som är intresserad av personhistoria. Det vore intressant att läsa en skildring av produktionsprocessen och alla dessa konstiga yrken (uppsättare t.ex.)
 
Stort tack från:
 
Lars Norrby

366
Skatelöv / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-04-11
« skrivet: 2003-12-20, 18:02 »
Hej!
 
Har tidigare gjort en förfrågan angående en anfader:
Gudmund/Gumme Johansson.  
Död:       (April 1847)
Enkling 23  28 f.d. Bruksarbetaren Gumme Johansson Hakefällan vid Husaby 70 år Slag.
 
Gift 1801-11-08 m Greta Hansdotter.  
 
Enligt uppgift ska han vara född i Skatelöv och arbetat som uppsättare på bruket. Men jag har inte lyckats hitta honom i kyrkoböckerna.
 
Är tackas för all hjälp jag kan få.
 
MVH
 
Lars Norrby

367
Jönköping / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-02-22
« skrivet: 2003-11-08, 12:19 »
Hej!
 
Bland mina anor har jag funnit en Anna Wetter, gift med prästen Andreas Jonae Bolmensis (1595-1670-talet) i Bolmsö. Enligt uppgift ska Anna vara dotter till en rådman i Jönköping vid namn Jöns Wetter - död under första hälften av 1600-talet. I övrigt har jag inga uppgifter, vare sig om Annas levndadsår, moderns namn och faderns levnadsår.  
Skulle någon ha några upplysningar att lämna om familjen och ev. ättlingar vore jag mer än tacksam.
 
Förhoppningsfullt
 
Lars Norrby

368
När / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-11-07
« skrivet: 2003-11-06, 20:23 »
Hej!
 
Undrar om någon känner till en släkt Melis/Melitz, som ska ha varit bosatt på Närsholm?
 
MVH
 
Lars Norrby

369
Vittaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 28 juni, 2007
« skrivet: 2003-11-03, 19:52 »
Hej!
 
Roar mig med att försöka finna boplatserna för mina förfäder på en generalstabskarta från slutet av 1800-talet. Till hjälp använder jag mig av Harald Johanssons Torp i Vittaryds socken, som finns tillgänglig på nätet. Trots detta har jag litet problem med att finna torpet. Nu undrar jag om det är någon lokal stigfinnare som kan hjälpa mig att hitta rätt i socknen.  
 
Harald Johansson nämner en sjö, Ryssbosjön, som ska stå i  med Grässjön. Kan Ryssbosjön vara den lilla göl som ligger någon km väster om Grässjön? Var låg då Ryssbo i förhållande till sjön. Det enda som står utmärkt på kartan i närheten av sjön är en ort vid namnen Backen.  
Vid Perstorp har mina anfäder Peter Magnus Nord och hustru Elin Jonasdotter varit bosatta under deras sista tid (de dör båda 1880). Var kan backstugan ha legat? Peters far Jaen var troligen den som fick ge namn åt backstugan Ja?nsberg. Också denna har jag haft svårt att lokalisera. De syns också ha varit bosatta under Bolsgård vid Böket - är detta detsamma som Bösket eller Böke?
Och till sist: har det funnits något torp eller en gård, Qvist benämnt, och var låg det i så fall.
 
Med vänlig hälsning
 
Lars Norrby

370
Hejdeby / Hejdeby
« skrivet: 2003-10-04, 09:48 »
Hej!
 
 
Sebastian, det var roligt att se att Båtel hade anknytning framåt i tiden. Vet du något om hans förhållande till brodern Sören? Hade han någon del i fastigheten i Hejdeby? Han saknas ju i Revisionsboken 1653.  
 
Jens, fantaskiskt många notiser. Att han var nämndeman är inte att förvåna. Hans svåger Mårten Pehrsson Smiss i Kräklingbo och dennes ättlingar i åtminstone två generationer var ju också nämndemän.  
 
Enligt notisen för Norbys gård i RB ska farfadern till Sören och Botel ha varit präst i Kräklingbo 1580. Vid denna tid en Rasmus Botelsson ha varit präst i Kräklingbo (enligt Lotte Jensens uppgifter på hemsidan om gotländska präster, vilken väl baserar sig på Lemke). Patronymika för Sören och Botel bör då vara Rasmusson och ej Pedersen. Har du i de danska mantalslängderna funnit belägg för patronymikan Pedersen? Om det är så får vi väl sätta Lemkes och revisionsbokens uppgifter under lupp.  
 
MVH  
 
 
Lars Norrby

371
Skatelöv / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-11-30
« skrivet: 2003-08-10, 14:14 »
Hej!
 
Har tidigare ställt fråga om trädgårdsmästaren på Huseby Hans Hahn och dennes familj.
Jag har tidigast hittat familjen i AI:1 s. 93. Det verkar som om familjen är inflyttad. Har tidigare fått upplysningar om att de skall vara ifrån socknen men kan ej finna den och barnen.
 
Hans HAHNRef:  
Yrke: Trädgårdsmästare
 
  Noteringar
Född 1733 SKATELÖV? Kontroll av födelseboken ger inget entydigt svar. Den enda Hans som kan komma i fråga är en Johan Månsson i Kors (?), född den 31 december 1733 och döpt den 2/1 1734. Föräldrarna Måns Jonsson och Märta Johansdotter.
 
 
Familj med Helena SVENSDOTTER
 
  Noteringar
Vigsel saknas för Skatelöv fram till 1767.
 
Bosatta omkring 1770 SKATELÖV, Huseby, Norregårde 3)  
Bosatta omkring 1785 SKATELÖV, Dillingetorp 4)Flyttar till Dillingetorp, där de återfinns på sid 141.  
 
Make/maka Ref Född Död
Helena SVENSDOTTER VI:20 1739-09-23 SKATELÖV, Huseby 2) 1805 SKATELÖV, Huseby
Barn    
Stina HANSDOTTER  1763 SKATELÖV 3)  
Brita HANSDOTTER  1767 SKATELÖV 3)  
Ca?sa HANSDOTTER  1770 SKATELÖV 5) efter 1770 SKATELÖV 5)
Jean HANSSON  1773 SKATELÖV 3) 1774-03-18 SKATELÖV 5)
Jean HANSSON  1775-03-06 SKATELÖV 5)  
Sven HANSSON  1777-09-21 SKATELÖV 5)  
Greta HANSDOTTER V:10 1780-06-29 SKATELÖV 6) 1839-04-26 SKATELÖV
 
Noteringar
 
Källor
 
1) Skatelöv AI:1 och 2
2) Jon Svenssons ättlingar (Stencil)
3) Skatelöv AI:1 (1760), s 93
4) Skatelöv AI:3
5) Skatelöv AI:2 (1785), s 97
6) Skatelöv CI:3
 
 
Är det någon som har tillgång till AI:1? Saken är den att det på högra sidan står en anteckning som kan avslöja varifrån familjen kom. Tyvärr kan jag inte uttyda texten.
 
 
MVH
 
Lars Norrby

372
Bolm / Bolm
« skrivet: 2003-08-01, 16:33 »
Hej igen!
 
I Tannåkers C:1 förekommer det en Annika Bolm under tidigt 1700-tal. Hon lär knappas vara dotter till Andreas Bolm, men väl kanske en syster.  
Omnämd som dopvittne s 74 i C:1 Tannåker, samt till Christopher Andersson Orres dop 1718. Christoffer kommer att så småningom gifta sig med Anna Maria Starkman, dotter till Andreas Bolms dotter Margareta.
Kan även vara vittne 1708 02 16 till Jonas Orres dotter Ingeborgs dop - dåligt bläck -: H  olm(elm?) i Sönnergl.
Därtill finns det en  Anna Bolm som 23 maj 1785 dör på Sönnel i Tannåker  i en ålder av 74 år.  
Kan sistnämnda vara Anna-Maria (f. 1709) eller Agneta (f.1713)? Årtalet dödsnotisen ger vid hand att Anna ska vara född omkring 1711, vilket inte tycks stämma för någon utav kvinnorna. Kanske är hon en helt annan Bolmare?
 
MVH
 
Lars Norrby

373
Bolm / Bolm
« skrivet: 2003-08-01, 02:14 »
Hej!
 
Var någonstans var Gunnar Heurlin präst omkring 1705? Borde inte dotterns vigsel finnas i det pastoratet?
 
MVH
 
Lars Norrby

374
Heurlin / Heurlin
« skrivet: 2003-08-01, 01:34 »
Hej!
 
Se diskussion under släkter: Bolm. Heurlin var en småländsk prästsläkt.
 
MVH
 
Lars Norrby

375
Orre / Äldre inlägg (arkiv) till 22 januari, 2007
« skrivet: 2003-08-01, 00:02 »
Anfäder
Jonas CHRISTOPHERSSON
 
 
Halloj!
 
Lite mer orrnografi för de förtappade:
 
 
Jonas CHRISTOPHERSSON ORRE. Född 1770-04-28 TANNÅKER, Rykulla 1). Död 1849-12-03 TANNÅKER, Rykulla 2). Far: I:1 Christopher ANDERSSON ORRE. Mor: I:2 Anna Maria STARKMAN.
 
 Barn med Lisa JACOBSDOTTER:
 Peter JONASSON. Född 1799-05-15 TANNÅKER, Rykulla.
 Jacob JONASSON. Född 1802-08-02 TANNÅKER, Rykulla.
 Anna JONASDOTTER. Född 1807-09-21 TANNÅKER, Rykulla. Död 1807-11-18 TANNÅKER, Rykulla.
 Gabriel JONASSON. Född 1809-07-19 TANNÅKER, Rykulla. Död före 1821 TANNÅKER, Rykulla.
 Anders Peter JONASSON. Född 1812-07-04 TANNÅKER, Rykulla. Död 1814 TANNÅKER, Rykulla.
 Anna Katrina JONASDOTTER. Född 1815-10-30 TANNÅKER, Rykulla.
 Anders Petter JONASSON. Född 1818-03-10 TANNÅKER, Rykulla.
 
 
Generation I
 
I:1  f
Christopher ANDERSSON ORRE. Född 1718-09-06 TANNÅKER, Klockaregård 3). Död 1801-01-05 TANNÅKER, Rykulla 4). Far: II:1 Anders LARSSON ORRE. Mor: II:2 Maria PERSDOTTER LUND.
 
 Barn med Anna Maria STARKMAN:
 Maria Greta CHRISTOPHERSDOTTER ORRE. Född 1748-02-19 TANNÅKER, Rykulla. Död omkring 1748-02-10 TANNÅKER, Rykulla.
 Maria Christina CHRISTOPHERSDOTTER ORRE. Född omkring 1750-10-14 TANNÅKER, Rykulla. Död 1751-02-17 TANNÅKER, Rykulla.
 Stina CHRISTOPHERSDOTTER ORRE. Född 1753-12-08 TANNÅKER, Rykulla.
 Anders Peter CHRISTOPHERSSON. Född 1765-11-04 TANNÅKER, Rykulla?.
 Jonas CHRISTOPHERSSON. Född 1770-04-28 TANNÅKER, Rykulla. Död 1849-12-03 TANNÅKER, Rykulla.
 
I:2  m
Anna Maria STARKMAN. Född 1728-09-03 HAGSHULT 5). Död 1796-12-19 TANNÅKER, Rykulla 6). Far: II:3 Johan STARKMAN. Mor: II:4 Margareta BOLM.
 
 
Generation II
 
II:1  ff
Anders LARSSON ORRE. Uppbördsman. Född omkring 1681 TANNÅKER, Lya? 7). Gift med Maria PERSDOTTER LUND 1708-12-13 TANNÅKER 8). Död 1750 TANNÅKER, Rykulla 7). Far: III:1 Lars ORRE. Mor: III:2 .
 
 Barn med Maria PERSDOTTER LUND:
 Märta ANDERSDOTTER ORRE. Född omkring 1711-11-05 TANNÅKER, Klockaregård.
 Inger ANDERSDOTTER ORRE. Född omkring 1714-01-24 TANNÅKER, Klockaregård.
 Maria? ANDERSDOTTER ORRE. Född omkring 1716-06-16 TANNÅKER, Klockaregård.
 I:1 Christopher ANDERSSON ORRE. Född 1718-09-06 TANNÅKER, Klockaregård. Död 1801-01-05 TANNÅKER, Rykulla.
 Per ANDERSSON ORRE. Född omkring 1723-07-07 TANNÅKER, Klockaregård.
 Annika? ORRE?.
 
II:2  fm
Maria PERSDOTTER LUND. Född omkring 1681 TANNÅKER, Lundåkra? 7). Gift med Anders LARSSON ORRE 1708-12-13 TANNÅKER 8). Död 1750 TANNÅKER, Rykulla? 7). Far: III:3 Per. Mor: III:4 .
 
II:3  mf
Johan STARKMAN. Född 1686-06-21 HAGSHULT 5).
 
 Barn med Margareta BOLM:
 I:2 Anna Maria STARKMAN. Född 1728-09-03 HAGSHULT. Död 1796-12-19 TANNÅKER, Rykulla.
 
II:4  mm
Margareta BOLM. Född 1706-02-06 BURSERYD 5).
 
 
Generation III
 
III:1  ff f
Lars ORRE. Död mellan 1681 och 1725 TANNÅKER 9).
 
 Barn med :
 Jonas ORRE. Född omkring 1668 TANNÅKER, Lya?. Död omkring 1725-04-25 VITTARYD, Älmås.
 II:1 Anders LARSSON ORRE. Född omkring 1681 TANNÅKER, Lya?. Död 1750 TANNÅKER, Rykulla.
 
III:2  ff m
. Död mellan 1681 och 1725 TANNÅKER 9).
 
III:3  fm f
Per.
 
 Barn med :
 Gabriel LUND. Född omkring 1678-05-24 TANNÅKER, Lundåkra?. Död omkring 1725-02-23 TANNÅKER, Lundåkra.
 II:2 Maria PERSDOTTER LUND. Född omkring 1681 TANNÅKER, Lundåkra?. Död 1750 TANNÅKER, Rykulla?.
 
III:4  fm m
.
 
1) Tannåker C:1  (s. 175)  
2) Tannåker C:2 s 155  
4) Tannåker C:2 s 129  
5) Lennart Faq
6) Tannåker C:2 s. 127  
7) Tannåker C:1  (s. 248)
8) Tannåker C:1 s 188  
9) Tannåker C:1
 
 
Men va? om  farsan Lasse Orre?
 
MVH
 
Lasse Norrby

376
Blädinge / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-07-23
« skrivet: 2003-07-30, 17:55 »
Hej!
Följande hittade jag i födelseboken C:1 för år 1750:  
12 september föddes hushållerskans Kristin Hagebergs oächta barn på Oby herres. christnades samma dag. Nom: Micka?l Test: Jonas Lungele (?) dr: Johan Linnerot H: Elisabet i Hisebro Pig: Jumes (??) på Oby  
Jag har anledning att tro att Michael var en anfader till mig och att fadern var Johan Stenflycht, brukare av Oby säteri.  
Finns det någon som har upplysningar om fadern och modern vore jag ytterst tacksam!
 
MVH
Lars Norrby

377
Hej!
Kanske vore på tiden att återuppliva diskussionen.  
Jag har på sistone funderat på mitt släktskap med Stenflycht och försökt att kritiskt ifrågasätta det. Som nämnt är  min källa en släktutredning av en för mig till namnet okänd släkting. I denna uppges det att Mikael Johansson är född 1749 i Vederslöv, att han ska ha arbetat som hospitalsintendent i Dänningelanda, varit gift med en Anna Karlsdotter. Följande har jag vaskat fram i Dänningelandas kyrkoarkiv:
1775-09-30 Vigdes Hospitals Michael Johansson och pigan Anna Carlsdotter från Dänningelanda. Att det inte står hospitalsjonet är klart, men intendent är heller inte helt utläsbart (Dänningel C:1)
7 december samma år föddes.Hospitalsjnteresentens (??) Micha?l Johansons och hustru Anna Carlsdotters barn i Dänningelanda ..Christina. Inget av vittnena tycks vara syskon till föräldrarna.
1779-01-12 föds Elin (C:I s. 42) - Michael saknar nu titel.  
1784-07-12 dör Elin (C:1 s. 223). Michael kallas nu för hospitalshjon och familjen är bosatt i Dänningelanda backstuga.
1783 Januari d 16 föddes och d 19 dito döptes Michel Johansson och hust Anna Karlsdotter barn i Backstugan vid Deningelanda  en dotter och kallades Ingrid.  Bland vittnena finns en Mademselle Anna Stina Cavallius - i övrigt drängar utan synbart släktskap.
1790-10-05 föds Elin nr. 2 i Dänningelanda backstuga.
1802-02-18 dör hospitalshjonet Michels hustru Anna Carlsdotter, 51 år gammal.  
1805-05-23 dödde .Hospitalshjonet Micha?l Johansson i Dänningelanda. 54 år gl.
Ingenstädes har jag funnit att makarna är vittnen vid dop i församlingen (har särkilt kontrollerat åren 1770-1785).  
I den äldsta husförhörslängden (AI:1) finns familjen upptagen från 1797-1802 på s. 36 under Dänningelanda backstuga (under Korpegårds Soldatetorp). Av ngn anledning är de upptagna två gånger (och överstrukna). Michael uppges vara född 1751 liksom hustrun. De tre överlevande döttrarna är vid liv, men Kristina tycks tjäna i Valeryd (?) 1798.
På sidan 80 i samma längd (1802-1806) återfinns under Nybygget Ingrid Maria (kallas så även på s. 80) f. 1783 samt Elin f. 1790. Båda är överstrukna utan vidare kommentarer. Mikael har jag ännu inte lyckats finna i längden. Kristina dyker 1815 upp i Skatelöv.
I födelselängden för Dänningelanda (födelselängden börjar 1751 efter ett par års lucka) och Vederslöv saknas makarna för aktuella perioder. Efter tips om en artikel om Stenflycht (Värendbygder 1973, s. 54-65) tycks denna ha brukat Oby säteri i Blädinge. På s 41 i födelselängden där står för år 1750:
12 september föddes hushållerskans Kristin Hagebergs oächta barn på Oby herregl. christnades samma dag. Nom: Micka?l Test: Jonas Lungele (?) dr: Johan Linnerot H: Elisabet i Hisebro Pig: Jumes (??) på Oby.  
Att prästen i Dänningelanda skrivit 1751 är väl inte så konstigt: Michael kan ha uppgivit sin ålder vid något förhör under årets första hälft och prästen har sedan räknat bakåt och fått fel år.  
Uppgifterna sammanfaller väl med Christopher von Warnstedts uppgifter i Släkt och Hävd 1996. Jag har dock ingenstans i materialet sett att Micael använder sig av släktnamnet Segersten. Något bevis för att Blädingegossen och hospitalsjonet i Dänningelanda är identiska finns inte heller. Det hade varit intressant att del av CvW?s hans sagesmäns forskning.  
Frågan är nu vilka Stenflychts vistelseorter var i Sverige efter återkomsten omkring 1741. I juli 1743 vistas han i Ystad. Han tycks fram till sin död ha varit politiskt aktiv i Stockholm. Kanske ägde han fastighet där. Var han bosatt i Blädinge? Eller innehade han flera egendomar samtidigt?
 Kan Michael återfinnas vid någon skola eller universitet? Vart tog familjen vägen efter Stenflychts död? Kan Michael f 1749 vara en annan Michael än Michael f. 1750 (eller 1751)?  
Vad beträffar mödrarna tycks hushållerskorna ha skiftat efter tycke och smak och det får väl i nuläget betraktas som ytterst svårt att fastställa vilka mödrarna till de olika barnen var.  
Finns det slutligen någon som har tillgång till Värendbygder 1973? Har försökt beställa den på biblioteket, men hitintills utan resultat.
 
Med vänlig hälsning
 
Lars Norrby

378
Bosebo / Äldre inlägg (arkiv) till 10 augusti, 2009
« skrivet: 2003-07-22, 22:51 »
Hej!
 
Misstänker starkt att jag kan ha en ana ifrån Bosebo vid namn Johannes Eriksson, född 1770-12-21 (?). Han kan också ha haft en äldre bror vid namn Andreas. Båda hamnar så småningom i Burseryd, Vickelsbo.
Känner någon till vilken gård de kan ha kommit ifrån. Födelsebok tycks saknas för församlingen.
 
MVH
 
Lars Norrby

379
Södra Unnaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-26
« skrivet: 2003-07-22, 11:56 »
Hej igen!
 
För att förekomma har jag troligen hittat Karl Isak och Britta Kristina i den digital avskriften på Jönköpings Genealogiska förenings hemsida.
De slog sig ned i Önne kvarn, vilket passar bra eftersom Hanna senare kom att tillbringa sitt liv på Vreten i Odensjö ett stenkast ifrån Önne kvarn.
 
Jag har tittat på den sista husförhörslängden för 1800-talet på Genline utan att finna Önne kvarn i byaregistret. Finns det någon som vet var man normalt borde finna den?
 
MVH
 
Lars Norrby

380
Södra Unnaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-26
« skrivet: 2003-07-22, 00:09 »
Hej!
 
Jag har i mitt sökande efter min MMM?s bana i denna värld kommit fram att hon med mor och far flyttade till Södra Unnaryd 6/7 1895 från Annerstad i Kronoberg.
Modern hette Britta Kristina Petersdotter, fadern Karl Isak Jacobsson. Karl var mjölnare och det är inte otänkbart att han fortsatte med detta värv i Södra Unnaryd. Min MMM Hanna Karlsdotter flyttade nog tämligen snart till Halmstad.
Eftersom jag inte finner några lämpliga flyttböcker i Genline vore jag tacksam för all upplysning om familjen och deras öden i S. Unnaryd.
 
MVH
 
Lars Norrby

381
Berga (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-05-23
« skrivet: 2003-07-09, 00:05 »
Hej!
 
År 1840 finns det en nyinflyttad piga i Vittaryd Prästgård vid namn Elin Jonasdotter (Vitt. AI:6 s. 3). Hon uppges vara född i Berga 1813-08-18. Detta födelsedatum upprepas sedan (med ett undantag som anger 1819 i stället); i hsfl och i vigselnotisen 1842 i Vittaryd.
Problemet är naturligtvis att hon ej återfinns i Berga vid detta datum. I Genlines katalog anges det en flyttbok för 1840, men vid kontroll av den digitaliserade microfilmen tycks det som om den bara gäller Dörarp.  
Finns det någon som känner till om det finns en flyttlängd för Berga vid nämnda tid. Och är Elin bekant?
 
MVH
 
Lars Norrby

382
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Starkman, Anders
« skrivet: 2003-07-06, 20:27 »
Hej Birgitta!
 
Kan nog inte hjälpa dig med din fråga, men kanske kan du hjälpa mig. Har bland mina anor funnit en Anna-Maria Starkman som 1765-11-04 föder en son Anders på Rykulla (?) i Tannåker. Är detta någon du eller någon annan känner till i din forskning?  
 
MVH
 
Lars Norrby

383
Rone / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-15
« skrivet: 2003-07-06, 20:06 »
Kanske en någon senkommen fråga...
Stefan!
Du nämner i ditt inlägg följande ana..
 
816 mf fm mf ff f  
Jörgen Jörgensen Thuritz. Kyrkoherde i Burs. Född omkring 1600  
Prästgården, Havdhem (I). Död 1669 Prästgården...
 
I dina tidigare inlägg har jag sett att du nämner källor, men jag saknar dem för JJT. Var och hur är familjenamnet Thuritz säkerställt. Av Sebastians inlägg förstår jag dessutom att det har och kanske fortfarande pågår en diskussion i ämnet - var i så fall?
 
MVH
 
Lars Norrby

384
Tannåker / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-01-26
« skrivet: 2003-07-03, 09:38 »
Hej igen!
 
Har fått litet bättre koll på mina Tannåkersanor nu. Men har några frågor om gårdar i trakten.
Har en ana Jonas Christophersson, född 1770 på Rykulla. Hustruns födelsenotis:
1777
Lisa        
Jacobs och hustru Stinas dotter föddes uti Siällandsö Sorängs (Sorö?) den 24 December och döptes den 29
Wittnen Furiren Blomendahl, Jonas i Själlandsö, hustru Anna Beata i Sunnarö, Pigan Ingrid i Själlandsö eelangs (??)
 
Är namnen rätt tolkade? Skällandsö har jag hittat på kartan, men är det en ö? Rykulla har jag ej funnit, är därför nyfiken på att veta var gården låg.
 
MVH
 
Lars Norrby

385
Varv och Styra / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-23
« skrivet: 2003-06-10, 23:14 »
Tack för det klargörandet!
 
Hittade två till i Skänninge:
I CI:2 (s 136 - år 1755) vittnar en Sara Holli till ett dop för ett barn fött mellan 6 o 7 nov. Fadern var en bokbindarmästare Lindholm och barnet fick namnet Juliana
Den 13 Juli 1757 dödde och d. 16 begrofs fru Maja Sophia Holli uti Fållinge 75 åhr gammal, död af ålderdom.
 
Är du bekant med gården?  
 
MVH
 
Lars Norrby

386
Varv och Styra / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-23
« skrivet: 2003-06-10, 15:10 »
Hej igen!
 
Lennart!
 
När jag studerade dina uppgifter litet närmare såg jag en märklig sak i kronologin:
1) dotter Maria Christina föds 22/3 1760 i Allhelgona
2) fadern gifter om sig 3/4 1760
3) modern/1:a hustrun dör 20/9 1760
 
Är detta riktigt måste Carl Hollis ha skilt sig från första hustrun (med något tungt vägande skäl) och tämligen snart gift om sig.  
Jag ska självfallet kontrollera i böckerna själv, men ville ändå påpeka det.
 
MVH
 
Lars Norrby

387
Varv och Styra / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-23
« skrivet: 2003-06-09, 23:04 »
Tack Lennart! Trevligt att återknyta bekantskapen.
 
Nej, jag har inte fått så mycket mer kött på benen sedan sist. På min bärbara dator och med trögband går det inte fort att forska på Genline. Jag har som sagt haft mycket svårt att tyda anteckningarna om Carl Magnus i Rappestads församlingsböcker. Jag är därför mycket tacksam för fingervisningen (snarare en resolut armvinkning)åt rätt håll.
Lustigt hur jag hela tiden trillar ner i samma församlingar - och alltid i Östergötland. En av mina gutniska anmödrar var Christoffer Polhems mor Christina Schenning, som trots namnet var född i Vadstena. Hennes far var dock från Styra. På min farmors smålandssida har jag också trillat ned i Hov socken.
Carl Holli kallas herr. Tolkar jag det rätt var han av det andliga eller världsliga frälset. Eller kan borgare ha kallat sig herr? All helgona - det är väl jättekyrkan i Skänninge? Fanns det en annan församling där också?  
Sedan har jag funderingar omkring namnet Holli - har en känsla att det finns några band till Finland.
Vad blev det för övrigt av Styra kyrka? Finns kyrkogården kvar?
 
Åter igen stort tack!
 
Lars Norrby

388
Kalv / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-09-28
« skrivet: 2003-06-09, 22:54 »
Hej!
Upptäckte genom sökning på Genline igår att en anfader till min stora glädje tycks ha kommit från Kalv. Han vore, om jag tolkat rätt, vara den förste i min släkt som med bestämdhet kommer från Västergötland - ett landskap jag har synnerligen gott öga till.
Hans namn var Anders Börjesson och han gifte sig den sjätte april 1825 med en Annicka Johansdotter från Burseryd. I vigsellängden står det att han var drängen ärlige och beskedlige Anders Börjesson från Svanebo i Kalf sochen. Han hade attest från Kalv att visa upp. Kanske att han ändå var född någon annanstans.  
Känns Anders igen och har Jerker eller någon annan idog person något uppslag att komma med?
Jerker: är din CD-skiva färdig och vad är priset?
 
MVH
 
Lars Norrby
Eksta, Gotland

389
Varv och Styra / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-23
« skrivet: 2003-06-09, 00:07 »
Hej!
 
Sitter just nu med Genline och försöker läsa födelseboken för Styra år 1758. Tror mig med visshet veta att en anmoder Maria/Maja Ericsdotter var född i socknen. Hon gifte sig med en Johan Magnus Holli (var?) och hamnar så småningom i Rappestad.
Om det finns någon vänlig själ som känner till henne och hennes öde vore jag tacksam för all hjälp.
 
Lars Norrby

390
Efterlysningar / Holli / Hålli_
« skrivet: 2003-06-03, 13:36 »
Hej!
 
Bland mina anor har jag följande anor:
 
Brita Lena HÅLLI. Född 1799-09-29 RAPPESTAD, Skefftorp 1). Gift med Eric JONSSON EKEDAHL omkring 1818 RAPPESTAD? 2). Bosatt 1818 VÅRDNÄS (Östergötland), Arnebo rusthåll 3). Far: I:1 Johan Magnus HOLLI. Mor: I:2 Maria ERIKSDOTTER.
 
 Barn med Rusthållare Eric JONSSON EKEDAHL:
 Maria Catharina EKEDAHL. Född 1819-09-27 VÅRDNÄS (Östergötland), Arnebo rusthåll.
 Jonas EKEDAHL. Född 1821-06-06 VÅRDNÄS (Östergötland), Arnebo rusthåll.
 Bothvid EKDAHL. Född 1826-07-28 VÅRDNÄS (Östergötland), Arnebo rusthåll. Död 1862-09-13 LINKÖPING DOMKYRKOFÖRSAMLING.
 
 
Generation I
 
I:1  f
Johan Magnus HOLLI. Bonde. Född 1758 4). Gift med Maria ERIKSDOTTER 1796 4). Bosatta Maria ERIKSDOTTER 1799 RAPPESTAD, Skefftorp 1).
 
 Barn med Maria ERIKSDOTTER:
 Brita Lena HÅLLI. Född 1799-09-29 RAPPESTAD, Skefftorp.
 
I:2  m
Maria ERIKSDOTTER. Född 1758 4). Gift med Johan Magnus HOLLI 1796 4). Bosatta Johan Magnus HOLLI 1799 RAPPESTAD, Skefftorp 1).
 
Efter sökning på internet har jag funnit att namnet Holli är vanligt i Finland. Är det någon som känner till ovan nämnda personer och om Holli är ett vanligt namn i Finland.
Jag har inte lyckats tyda hsfl rätt men ingen av föräldrarna tycks ha varit födda i Rappestad. Skulle det visa sig vara ättlingar till finska invandrare kanske det är tänkbart att de hade ett ursprung i Kolmården - var inte det ett av de områden finnar slog sig ned i?
 
MVH
 
Lars Norrby

391
Tack för alla ert stora engagemang!
 
Först och främst kan jag bekräfta anknytningen till kyrkans jord. I den för Gotländsk släktforskning så viktiga Revisionsbok av 1653 står följande under gården Norrbys i Heideby, vilken brukas av handlingens Sören:
Härunder bruckas een frijordh kallas Smidtsnääs i Kräcklingeboo sochn belägen, består af 5 mans slätt ängh och 2 (3 i Domkapitlets version av revisionsboken) hästars beete, hwilket härtill är kommet af ordsack Söfren Pedhersson, Som är föddh i Smidts gård i Kräcklingeboo och dijt dhenne frijjordh är först kiöpt, hafwer henne ärfdt effter sijne förälldrar.
Item arftligen medh sigh till dhenne gårdh dragit 1 stycke jordh kallas Wijdhänget, hwilcket räcknas wara 1/2 marckeleij widh Kräcklings ängh i Kräcklingeboo sochn belägen, beståår af 5 manss slätt ängh, hwarföre han åhrligen skattar 16 öre smtt och hafuer hans fadherfadher anno 1580/som tå war pastor dher sammastädhes/kiöpt dhenne ängh ifrån Ganna gårdh i Kräcklingeboo sochn
 
Tyvärr åter igen - jag har ingen scanner, men kanske kan jag låna en av någon bekant. Första tecknet i ordet kan jag svårligen få till ett t. Snarare St - vilket gör Gudruns kommentar om störkejord intressant. Används detta verkligen om jordar, Gudrun? Kanske kan det handla om allvarsliknande mark. Teorin om örke går inte riktigt ihop, så vida man inte tolkar det som ett st. örkejord.
Visst bör det vara ledher, men skrivaren var tydligen trött och skrev sedher. Ordet Rögger låter intressant, har för mig att jag vid något tillfälle nyligen såg ordet ryggier, vilket kan röra sig om samma begrepp. Eeftl kan nog vid närmare granskning läsas som efter.
 
Vänner! Skall sökia migh en skannier.
 
Må väl
 
Lars Norrby

392
Tack för edra svar, Lennart och Gudrun!
 
Lennart: Att jag kallar det för bouppteckning var något som bara slank med (hittade handlingen i ett bouppteckningsregister på Visby landsarkiv). Sedher tycks det verkligen stå  - det är samma s som i sigh, och skrivs som ett v med öga nedtill. I övrigt skrivs s även som ett djupt v - också initialt. Har aldrig förstått varför man varierar skrivningen på detta sätt. S:et kanske ska uppfattas som ett l.  
Men vad betyder då N/Köggen? Själva ordet - i synnerhet de fyra första bokstäverna är accentuerade i texten, första bokstaven ser ut som versal. Det ord efter kyrkan har jag nu tolkat till hospitalet - skrivaren snajdar till det med ett äktlatinskt H, men orkar eller kan inte fullfölja sina intentioner och återgår till tysk stil.    
Det verkar passa bra med att hon är änka eller ogift! Kan nämna att Rasmus dör samma år och gården förblir odelad fram till början av 1700-talet. Gertrud kan vara mor ett gårdens blivande brukare, men tycks ha varit hela 51 år vid dennes födelse, vilket inte gör henne trolig mor.
 
Gudrun: Det döljer sig säkert danska ord i handlingen, Gotland hade ju bara varit svenskt i 6 år. Lagläsaren Evertsson Rehn (inkompetensförklarad något år senare enl nyutkommen avhandling) som var närvarande vid förrättningen var dock norrlänning. Svenskarna vinnlade sig dock om att byta ut dansk administrativ och juridisk personal mot svensk. Att textens språk i huvudsak är svenska tror jag nog ändå. Det stor inte og t.ex. för och. Inte desto mindre bör det finnas en del danska termer kvar i språket. Jag tar gärna del av dina funderingar om vad som är danskt i texten. örkejord är kanske Törkejord - torr jord. Är detta ett ord som kan ha använts i danskan?  
PS
Heureka! Det står ju naturligtvis hospitalet efter kyrkan. Skrivaren har velat snitsa till det och skriva ett latinskt H, men sedan tröttnat och gått tillbaka till tysk stil.  
 
MVH
 
Lars Norrby

393
Hej igen!
 
Här är jag med ytterligare en gotländsk bouppteckning. Nu gäller det inte så mycket enskilda ord som själva sammanhanget:  
 
Ao 1651 d 21 April voro vy? (hörnet avrivet)
NH      kalladhe af Rassmus Person och hans s-t (syster? - hörnet avrivet)
    Gjiärtru bondes till Smitz i Kräcklingbo soch..
att hålla ett skifte och bytte emellan dem och  
deres brödher Sören och Båttil Person Norbÿ
 i Hedebÿ sochen om alt deras fädernes och Mödernez  
arf. Blef dem emellan sålledes fulkommeligen
derom beslutit och afskeedat at förebemelte Rasmuss  
Person och Giärtru Persdotter skall gifva förebtz (?)
deres Bröder Sören och Båtil Persson Norbÿs för
foreskreefvne deres färderne och Möderne arf uthÿ
löst och fast inte undantagandes af huad nampn (?)
dett warra kunde, föruthan dett dee tillförne bekomit
hafua till hemgift åttio dalher silfvermÿntt såsom  
och en fierdhels deel uthj det ?örke jord som
kalles nässett i hvileket 1/4 ?orkejord Sören Och Båtil Pers-
son och derass arfvingar skulle behålla och giöra sigh så
nyttigh der af som dee bäst kunde. Der Emot skall Rasmus
och Giärtru med deras barn och ??(Eeftl) komandhe sedher
behålla Smids gårdh grund och dess ägor i sampt al Jnan-
döme  ?useht och dädt med huad nampn dett ähr eller
nämpnas kan, huar sin helftt partt och hvilken som  
detta ögger eller igen kallar skall hafva förligt till
Cronan, Kräcklingebo kiörkia och talet femtijo
daler söfr mynt, partorna blefvo med deelt huar sin
giånpartt datum Smids gårdh i Kräklingbo sochn Ano
till ut supra
 
Söffren Norbÿs Båtill Norbys
Egen Hand   Rasmus/t (+?) Smidts
    Giertrud Smidts
 
Johan Efvertson  
Rehnn  
 
...
 
Jag har förkortat texten något. Tyvärr gick det inte bibehålla ursprunglig disposition. En del har jag inte rätt lyckats tyda eller förstå, men det väsentliga ska vara med.
 
Nu till frågorna:
af huad nampnt det är eller kunna benämpnas - betyder vad?
Kunde män få hemgift?
Går det i texten sluta sig till att syskonen på Smits har fått barn eller kan det syfta på blivande barn?
Törkejord el. Störkejord - är vad?
Det står verkligen efterkommande sedher - felstavning eller?
Hafva förligt till Cronan?
Om Gertrud hade make - skulle då inte han underteckna?
 
Experter - hör av er!
 
MVH
 
Lars Norrby

394
Kräklingbo / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-10-05
« skrivet: 2003-05-16, 16:04 »
Hej!
Ett tillägg till ovan:
III:5 ovan, Peder Mårtensson hade en bror vid namn Sören. Sören kan ha hetat Olofsson i efternamn. I en bouppteckning efter Olof Persson Smiss finns det nämligen en silversked med detta namn inpräntat. Dessutom finns det ytterligare ett halvsyskon på Träske:
 
 
In Nomine Jesu Anno 1697 den 9 Februar? och hägg hölts Ordinarie winter tingh med allmogen af Norra Gothlandh i Endre Tingstugu...
......
 
29
Nämndemannen Peder Smitz i Kräcklingebo berättade att hans Broder och gårdzman Sören Smitz nu woro? sina 60 åhr, ogyft, hoos sig sampt i Gården till duuk och disk woro och än är, och ganska lytet eller intet arbete i Gården förrättar, utan med sitt ??redder? utom löper, som han näst för juhl en Månadz dag borta uhr gården war, så att ingen wiste hwar han tillhölt förre juhle afton då han hemkom och heele juhlehelgen sin förplägning i gården haft, han och der till med den swåre fallande sooten beäftat, hwar af han Peer för honom inte ringa besvär haft. Och som t?den nu ganksa swår, på så owist (?) hålla en siuklig man, d? begiärade en gården den han till hälften äger huru der med skall blifva, och hwem efter hans dagar den besittia skall, emedan han hafver till Träske een halfbroder, som låter sig förliuda, at han straxt Sören död är, will flöttia i gården, och som gården så l?ten, och allenast en half gårdh, at han två parter besvårligen föda kan, wille han gierna den heel till sig inlööse, beswärade att Rätten wille detta skiärskåda, och till hwad rättw?st wore sig förhielpa. Q hwad han wäl här till svarade R. han är nu intet tillstädes wid opropet utan medh sin sjuukdom beklaget lärer straxt inkomma. Kom för rätten den 12:e om aftonen, och sade sig vara med Peder sin Broder förl?kt, att Peder Smitz honom föder reedeligen och väl, låter honom sin stugu för sig, och hvad han kan utom förtiena är det hans, och vill han något i gården giöra stånde honom fritt, men inte der till obligerat eller twungen. Och skall Peder Smitz wara förbunden honom heederligen och efter sitt stånd att låta begrafwa, när han döör, och hvad han seden efter sig lembnar, hörer Peder Smittz till så i lööst som fast. Resolutio: J förmåga af Kongl Ma? allernådigste stadga och förordning af den 4 Jul? 1695 23 Art confirmeras af Rätten åfvan stende föreening och dömmes fast att stånda och en återgånge emedan detta en fullkommelig slätt förfell är. (?)
 
Avskriften ovan ska redigeras.
 
I mtl för 1697 brukas Träske av Olof Pährson, därunder finns även Modren Margrete och 1 dotter samt  Enkian Catharina och 1 dräng - sammanlagt tre hushåll.
 
 
Sören tycks ha dött redan den artonde samma månad. I C:1 uppges han där ha varit 58 år.
 
En liten korrigering. Peder Mårtensson bör ha varit född 1655 och inte 1645, om man ska räkna rätt efter dödsnotisen. Detta gör det ytterst svårt för Gertrud att bli mor - hon ska då ha varit 51 år gammal vid hans födsel.
Ber att få återkomma efter utredning.
 
MVH
 
Lars Norrby

395
Slätthög / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-10
« skrivet: 2003-05-14, 21:57 »
Tackar!
 
Hade precis plockat fram min Generalstabskarta från 1873 och hittade med din hjälp kvarnen. Ligger vid utloppet till sjön Yasjön. Märkligt namn vad betyder det? Och Peter Nilsson - var det han som skrev om Myckleflon i en bok som jag tror heter Den gamla byn? Astronom?
MVH
Lars Norrby

396
Slätthög / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-10
« skrivet: 2003-05-14, 12:36 »
Ber att få tacka!
 
Det stämmer ju väl med första sonens namn. Nu gäller det att reda ut om var Nils kan ha varit soldat. Det ser inte ut som om han var det i Moheda i alla fall. Ahn verkar litet ovanligt som soldatnamn.
Du vet möjligtvis inte om Bankeqvarn är en gård eller torp?  
Vilket härad ligger för övrigt Slätthög i? Ska ge mig upp på vinden och leta reda på mina gamla generalstabskartor för att se om jag kan finna Slätthög.
 
 
Med tacksamhet
 
Lars Norrby

397
Vittaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-06
« skrivet: 2003-05-13, 23:42 »
Ytterligare ett länktips: Torpinventering i Vittaryd:
 
http://w1.185.telia.com/~u18508220/vittaryd.htm
 
MVH
 
Lars Norrby

398
Slätthög / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-10
« skrivet: 2003-05-13, 23:07 »
Tack för det snabba svaret, Janet.
 
De uppgifter om Nils och familjen är följande:
 
Nils AHN  
Ref:  
V:25
Yrke: Soldat  
 
  Noteringar
Född 1787-01-29 SLÄTTHÖG 1) Soldat för 96 Moheda (Kompani ?)  
 
Familj med Kaisa DANIELSDOTTER
 
  Noteringar
Bosatta 1834 MOHEDA,  Östanåkra, Nybygget 2)  rör  
 
Make/maka Ref         Född  
Kaisa DANIELSDOTTER V:26 1797-09-29 MOHEDA 3)  
Barn    
Daniel NILSSON  1817-07-16 MOHEDA 1)  
Brita Stina NILSDOTTER  1819-10-19 MOHEDA 1)  
Karl Gustav NILSSON  1821-12-01 MOHEDA 1)  
Anders NILSSON BJERS  1824-10-06 MOHEDA 1)  
Johan NILSSON  1826-09-27 MOHEDA 1)  
Sara Lisa NILSDOTTER  1829-02-20 MOHEDA 1)  
Jonas NILSSON  1831-11-10 MOHEDA 1)  
Salomon NILSSON RUFF IV:13 1834-01-18 MOHEDA 1) 1898-12-04 ODENSJÖ, Vret västergård 4)
Anna Sofia NILSDOTTER  1836-02-08 MOHEDA,  Östanåkra, Nybygget 1)  
Maja Lena NILSDOTTER  1839-10-03 MOHEDA 5) 1839-11-15 MOHEDA 5)
 
Källor
 
1) Moheda AI:6 s 86 (längd för 1831-1836)
2) Moheda AI:6 (för åren 1831-1836)
3) Moheda C:4 S 21
4) Rolf Carlsson
5) Moheda AI:7 s 91
 
Som framgår har jag inte lyckats tyda kortet från Moheda rätt.  Har ställt fråga under Moheda - ber att få återkomma om jag får något svar där.
 
Tacksamt
 
Lars Norrby

399
Moheda / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-11
« skrivet: 2003-05-13, 22:56 »
Hej igen!
 
Jag har även ställt fråga i Slätthög om Nils Ahn, då jag i husförhörslängden tyckt mig utläsa att detta var hans födelsesocken.
Det finns möjligtvis ingen som kan bekräfta eller dementera Nils födelseort och datum? Alternativt känner till hans patronymika?
 
Med förhoppningar
 
Lars Norrby

400
Kräklingbo / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-10-05
« skrivet: 2003-05-13, 13:12 »
Hej!
 
Med anledning av att mitt träd för Kräklingbo socken börjar bli ganska fullmatat och med tanke på all den hjälp jag fått har jag bestämt mig för att presentera de rön jag kommit fram till. Vill någon använda sig av informationen - håll till godo. Men glöm inte att ange undertecknad som källa. I nedanstående finns det brister. Det är i första hand jag som skall belastas för fel och brister. Självfallet ska originalkällorna kontrolleras (nedanstående utgör en sekundärkälla)!  
Synpunkter mottages med tacksamhet! För tillfället försöker jag att försöka utröna omständigheterna omkring Hajdebys öde under 1650-talet, då lagläsaren Johan Evertsson dör och gården övergår till Lars Jakobsson och Thomas Nilsson (?).  
Stort tack till Maivi Walfridsson för hennes kompletteringar och ett gott samarbete.
 
 
   
Olof JACOBSSON. Hemmansägare. Född 1748-01-04 KRÄKLINGBO, Hajdeby 1). Bosatt 1778 VIKLAU, Sigsarve 3). Gift med Petronella Maria OLOFSDOTTER 1778-10-22 VIKLAU 4). Död 1814-04-25 VIKLAU, Sigsarve 3). Far: I:1 Husbonde Jakob LARSSON. Mor: I:2 Catharina OLOFSDOTTER.
 
 Barn med Petronella Maria OLOFSDOTTER:
 Catharina OLOFSDOTTER. Född 1779-10-22 VIKLAU, Sigsarve.
 
 
Generation I
 
I:1  f
Husbonde Jakob LARSSON. Född 1715-09-26 KRÄKLINGBO, Hajdeby Part 3 2). Gift med Catharina OLOFSDOTTER 1742-11-09 KRÄKLINGBO 4). Död 1796-11-07 KRÄKLINGBO, Hajdeby 5). Far: II:1 Lars JACOBSSON. Mor: II:2 Elisabet RASMUSSDOTTER.
 
 Barn med Catharina OLOFSDOTTER:
 Husbonde Lars JACOBSSON. Född 1743-09-28 KRÄKLINGBO, Hajdeby Part 3. Död 1808-12-04 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Olof JACOBSSON. Född 1748-01-04 KRÄKLINGBO, Hajdeby. Död 1814-04-25 VIKLAU, Sigsarve.
 Jacob JACOBSSON. Född 1751-09-11 KRÄKLINGBO, Hajdeby Part 3. Död 1786-01-17 KRÄKLINGBO, Prästgården.
 Catharina JACOBSDOTTER. Född 1754 KRÄKLINGBO, Hajdeby Part 3.
 Magdalena JACOBSDOTTER. Född 1758-08-17 KRÄKLINGBO, Hajdeby Part 3. Död 1758-11-18 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 
I:2  m
Catharina OLOFSDOTTER. Född 1720-08-04 KRÄKLINGBO, Smiss 6). Döpt 1720-08-08 KRÄKLINGBO 2). Gift med Jakob LARSSON 1742-11-09 KRÄKLINGBO 4). Död 1802-07-31 KRÄKLINGBO, Hajdeby 7). Far: II:3 Olof PERSSON. Mor: II:4 Anna PERSDOTTER.
 
 
Generation II
 
II:1  ff
Lars JACOBSSON. Född 1682-08-29 KRÄKLINGBO, Hajdeby? 8). Gift med Christina PEHRSDOTTER 1706-08-07 KRÄKLINGBO 9). Gift med Elisabet RASMUSSDOTTER 1714-10-21 KRÄKLINGBO 10). Död 1734-08-29 KRÄKLINGBO, Hajdeby 2). Far: III:1 Jacob LARSSON. Mor: III:2 Petronella.
 
 Barn med Christina PEHRSDOTTER:
 Petronella LARSDOTTER. Född 1707-07-06 KRÄKLINGBO, Hajdeby. Död omkring 1712-07-12 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Cathrina LARSDOTTER. Född 1710-09-20 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Jacob LARSSSON. Född 1712-07-02 KRÄKLINGBO, Hajdeby. Död 1712-07-07 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 
 Barn med Elisabet RASMUSSDOTTER:
 Jacob LARSSON. Född 1712-07-02 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 I:1 Husbonde Jakob LARSSON. Född 1715-09-26 KRÄKLINGBO, Hajdeby Part 3. Död 1796-11-07 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Christina LARSDOTTER. Född 1715-09-26 KRÄKLINGBO, Hajdeby. Död 1717-12-29 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Rasmus LARSSSON. Född 1719-01-22 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Lars LARSSON. Född 1720-04-21 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 
II:2  fm
Elisabet RASMUSSDOTTER. Född 1686 KRÄKLINGBO, Stenstugu? 11). Gift med Lars JACOBSSON 1714-10-21 KRÄKLINGBO 10). Död 1759-05-20 KRÄKLINGBO, Hajdeby 12). Far: III:3 Rasmuss Stenstugu?.
 
II:3  mf
Olof PERSSON. Född 1685-04-14 KRÄKLINGBO, Smiss 13). Gift med Anna PERSDOTTER 1708-11-18 KRÄKLINGBO 14). Död 1755-11-19 KRÄKLINGBO, Smiss 15). Far: III:5 Peder MÅRTENSSON. Mor: III:6 Mallena PÄRSDOTTER.
 
 Barn med Anna PERSDOTTER:
 Pär OLOFSSON. Född 1709-11-04 KRÄKLINGBO.
 Olof OLOFSSON. Född 1711-03-23 KRÄKLINGBO, Smiss.
 I:2 Catharina OLOFSDOTTER. Född 1720-08-04 KRÄKLINGBO, Smiss. Död 1802-07-31 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 
II:4  mm
Anna PERSDOTTER. Född 1682-11-22 KRÄKLINGBO, Hajdeby 16). Gift med Olof PERSSON 1708-11-18 KRÄKLINGBO 14). Död 1757-10-26 KRÄKLINGBO, Smiss 16). Far: III:7 Per THOMSSON. Mor: III:8 Catharina PÄRSDOTTER.
 
 
Generation III
 
III:1  ff f
Jacob LARSSON. Född omkring 1628 KRÄKLINGBO, Hajdeby 17). Bosatt 1679 KRÄKLINGBO, Hajdeby 18). Bosatt 1697 KRÄKLINGBO, Hajdeby 19). Död 1718-05-07 KRÄKLINGBO, Hajdeby 20). Far: IV:1 Lars JACOBSSON. Mor: IV:2 Anna.
 
 Barn med Petronella:
 Catharina JACOBSDOTTER. Född 1673-03-05 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Olof JACOBSSON. Född 1675-01-17 KRÄKLINGBO, Hajdeby. Död 1675 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Oluff JACOBSSON. Född 1677-02-27 KRÄKLINGBO, Hajdeby. Död omkring 1677-02-27 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Per JACOBSSON. Född 1677-02-27 KRÄKLINGBO, Hajdeby. Död 1677-02-27 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Pernilla JACOBSDOTTER. Född 1680-08-13 KRÄKLINGBO, Hajdeby. Död 1692-08-03 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 II:1 Lars JACOBSSON. Född 1682-08-29 KRÄKLINGBO, Hajdeby?. Död 1734-08-29 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Olof JACOBSSON. Född 1690-08-13 KRÄKLINGBO, Hajdeby. Död 1691-01-22 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Maria JACOBSDOTTER. Född 1692-03-23 KRÄKLINGBO, Hajdeby. Död 1698-08-27 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Anna JACOBSDOTTER. Död 1675 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Per JACOBSSON. Död 1676 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 
III:2  ff m
Petronella. Född 1650 21). Död 1697-11-25 KRÄKLINGBO, Hajdeby 22).
 
III:3  fm f
Rasmuss Stenstugu?. Död 1686 KRÄKLINGBO, Stenstugu? 23).
 
 Barn:
 II:2 Elisabet RASMUSSDOTTER. Född 1686 KRÄKLINGBO, Stenstugu?. Död 1759-05-20 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 
III:5  mf f
Peder MÅRTENSSON. Född omkring 1645 KRÄKLINGBO, Smiss 24). Gift med Mallena PÄRSDOTTER omkring 1680. Död mellan 1714-01-21 och 1714-01-22 KRÄKLINGBO, Smiss 25). Far: IV:9 Mårten PEHRSSON. Mor: IV:10 Gertrud PERSDOTTER.
 
 Barn med Mallena PÄRSDOTTER:
 Mårten PEHRSSON. Född omkring 1684-04-01 KRÄKLINGBO, Smiss. Död 1696-04-22 KRÄKLINGBO, Smiss.
 II:3 Olof PERSSON. Född 1685-04-14 KRÄKLINGBO, Smiss. Död 1755-11-19 KRÄKLINGBO, Smiss.
 Kristina PEHRSDOTTER. Född 1688-05-27 KRÄKLINGBO, Smiss. Död 1696-04-19 KRÄKLINGBO, Smiss.
 Gertrud PERSDOTTER. Född 1690-06-16 KRÄKLINGBO, Smiss.
 Catharina PEHRSDOTTER. Född 1692-04-03 KRÄKLINGBO, Smiss. Död 1698-03-29 KRÄKLINGBO, Smiss.
 Magdalena PEHRSDOTTER. Född 1694-03-22 KRÄKLINGBO, Smiss. Död 1696-04-23 KRÄKLINGBO, Smiss.
 Sara PEHRSDOTTER. Född 1696-04-20 KRÄKLINGBO, Smiss. Död 1696-07-15 KRÄKLINGBO, Smiss.
 Anna PEHRSDOTTER. Född 1697-07-13 KRÄKLINGBO, Smiss. Död 1697-08-03 KRÄKLINGBO, Smiss.
 Samuel PEHRSSON. Född 1698-08-10 KRÄKLINGBO, Smiss. Död 1700-08-08 KRÄKLINGBO, Smiss.
 Peder PEHRSSON. Född 1702-01-21 KRÄKLINGBO, Smiss.
 Petronella PEHRSDOTTER. Född 1703-02-01 KRÄKLINGBO, Smiss. Död 1707-09-20 KRÄKLINGBO, Smiss.
 Magdalena PEHRSDOTTER. Född 1706-11-08 KRÄKLINGBO, Smiss.
 
III:6  mf m
Mallena PÄRSDOTTER. Född 1661 2). Gift med Peder MÅRTENSSON omkring 1680. Död 1738 KRÄKLINGBO, Smiss 26).
 
III:7  mm f
Per THOMSSON. Född omkring 1638 VÄNGE, Kyrkjuves? 27). Död 1698-10-08 KRÄKLINGBO, Hajdeby 28). Far: IV:13 Thomas NILSSON. Mor: IV:14 nn.
 
 Barn med Catharina PÄRSDOTTER:
 Stefan PERSSON. Född 1675-04-26 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Jacob PERSSON. Född 1676-04-14 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Christina PERSDOTTER. Född 1678-05-27 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Thomas PERSSON. Född 1680-10-19 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 II:4 Anna PERSDOTTER. Född 1682-11-22 KRÄKLINGBO, Hajdeby. Död 1757-10-26 KRÄKLINGBO, Smiss.
 Catharina PERSDOTTER. Född 1688-02-27 KRÄKLINGBO, Hajdeby. Död 1688-05-02 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Kristina PEHRSDOTTER. Född mellan 1691-11 och 1692-01 KRÄKLINGBO, Hajdeby. Död 1696-03-17 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Olof PEHRSSON. Född 1692-05-24 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 
III:8  mm m
Catharina PÄRSDOTTER. Född HÖRSNE, Norbys 29). Död 1712-06 KRÄKLINGBO, Hajdeby 2).
 
 
Generation IV
 
IV:1  ff ff
Lars JACOBSSON. Bosatta Anna 1657 KRÄKLINGBO, Hajdeby 30). Död 1673 KRÄKLINGBO, Hajdeby 23). Far: V:1 Jacob.
 
 Barn med Anna:
 III:1 Jacob LARSSON. Född omkring 1628 KRÄKLINGBO, Hajdeby. Död 1718-05-07 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Anna JACOBSDOTTER. Död 1675 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Oluf JACOBSSON. Död 1675 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Cathrina LARSDOTTER.
 Marina LARSDOTTER.
 
IV:2  ff fm
Anna. Bosatta Lars JACOBSSON 1657 KRÄKLINGBO, Hajdeby 30). Död 1682-01-04 KRÄKLINGBO, Hajdeby 31).
 
IV:9  mf ff
Mårten PEHRSSON. Född före 1625. Död 1686 KRÄKLINGBO, Smiss 32).
 
 Barn med Gertrud PERSDOTTER:
 III:5 Peder MÅRTENSSON. Född omkring 1645 KRÄKLINGBO, Smiss. Död mellan 1714-01-21 och 1714-01-22 KRÄKLINGBO, Smiss.
 
IV:10  mf fm
Gertrud PERSDOTTER. Född omkring 1604 33). Död 1689-01-12 KRÄKLINGBO, Smiss 34). Far: V:19 Per RASMUSSON.
 
IV:13  mm ff
Thomas NILSSON. Bosatta nn 1660 KRÄKLINGBO, Hajdeby 30). Död 1680 KRÄKLINGBO, Hajdeby 35).
 
 Barn med nn:
 III:7 Per THOMSSON. Född omkring 1638 VÄNGE, Kyrkjuves?. Död 1698-10-08 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 Hans THOMASSON. Död 1675 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 
IV:14  mm fm
nn. Bosatta Thomas NILSSON 1660 KRÄKLINGBO, Hajdeby 30). Död 1687 KRÄKLINGBO, Hajdeby 36).
 
 
Generation V
 
V:1  ff ff f
Jacob.
 
 Barn:
 IV:1 Lars JACOBSSON. Död 1673 KRÄKLINGBO, Hajdeby.
 
V:19  mf fm f
Per RASMUSSON. Född före 1580 KRÄKLINGBO, Prästgården 2). Död 1645 KRÄKLINGBO, Smiss 37). Far: VI:37 Rasmus NILSSON NICOLAI.
 
 Barn:
 IV:10 Gertrud PERSDOTTER. Född omkring 1604. Död 1689-01-12 KRÄKLINGBO, Smiss.
 Sören PERSSON.
 Båtel PERSSON.
 Rasmus PERSSON. Död 1651 KRÄKLINGBO, Smiss.
 
 
Generation VI
 
VI:37  mf fm ff
Rasmus NILSSON NICOLAI. Präst i Kräklingbo. Bosatt 1578-04-16 KRÄKLINGBO, Prästgården 38). Död omkring 1614 KRÄKLINGBO, Prästgården 38). Far: VII:73 Nils RASMUSSON.
 
 Barn:
 V:19 Per RASMUSSON. Född före 1580 KRÄKLINGBO, Prästgården. Död 1645 KRÄKLINGBO, Smiss.
 Nils RASMUSSON. Död 1645 KRÄKLINGBO.
 
 
Generation VII
 
VII:73  mf fm ff f
Nils RASMUSSON. Prost i Kräklingbo. Död 1540 KRÄKLINGBO? 39).
 
 Barn:
 VI:37 Rasmus NILSSON NICOLAI. Död omkring 1614 KRÄKLINGBO, Prästgården.
 
Källor
 
1) Kräklingbo C:2
2) Kräklingbo C:1
3) Sjonhem A1:2 3/5
4) Vigselreg avskrift för Gotland, INTERNET
5) Kräklingbo AI:1 s. 276Novmber 7 20  Kyrkovärdhen Jacob    Lars 85 (4?) Var kyrkans föreståndare här i Kräklingbo uti många år, samdt född af ärl. ...husbondenfolk wid Hejdeby där han  ..... NB Blef begrafven uti kyrkan. Ålderdomssvaghet
6) Kräklingbo C:1
Oloff Smitz dotter född 4 Augusti wid middagen christn dhen 8 dito Nomine Catharina  
wittnen
Her Johan Ruth      Moder i PrästgårdenUnge Jacob Smitlov  Sr         Smitlows hustru
Hans Gurpe          J Maya L Hoffman  
Rasmus Krekling     Marita Hammars
Matiias Hestilles Grun    Christin Gurpa
Per Person i Prästeg.  Brÿta hestilles
7) Kräklingbo AI:1 s 280Julü 31  aug 3 Enkan Cathrina Olai Hejdeby Nate 4 aug 1720 Olof och Anna SmisFöräldrarna vor husbonde folk ..wid smis i Kärkl.bo. och ... wid Hejdeby och där gift med Kyrkovårdaren Jacob HejdebyUtsot  
8) Kräklingbo LIa:1  
Åldern stämmer inte med dödsnotisens ålder:  
Lars Jacobsson Heidebÿ afl. dn 29 Augusti begrofs d 1 September, blev 59 år.. Kan tyda på att det rör sig om olika personer.  
9) Kräklingbo C:1 s 1571706 4. Dhen 7 Augusti Wigdes Lars Jaconson Heidebÿ med Christina Pärsdotter ifrån LIlle Hammars    
10) Kräklingbo C:1 s. 2041 (?).  
Dhen 21 October Bröllop i Prästegården med Lars Jacobson Heidebÿ och Elizabeth Rasmusdotter upfödd i Prästegårde.
11) Kräklingbo LIa:1 s 141
12) Kräklingbo C:2 pag 61
13) Kräklingbo LIa:1 s 139
14) Kräklingbo C:1
Den 18 November Bröllopp med Oloff Pärson Smits och Anna Pährsdotter Heidebÿ
15) Kräklingbo C:2 s 175
16) Kräklingbo C:2 s 61
17) Kräklingbo C:11718
5. Jacob Heideby afl dh. 7 Maÿ, begrofz dhen 11 dito atatis sux 90 åhr
18) Bouppteckning, ViLA
19) Mtl 1698
20) Kräklingbo C:1 s 225 1718
5. Jacob Heideby afl dh. 7 Maÿ, begrofz dhen 11 dito atatis sux 90 åhr
21) Kräklingbo C:1Se dödsnotisen
22) Kräklingbo C:1Petronell Heidebÿ afsomnade dh 25 November begrofz dh 5 December 47 åhr
23) Kräklingbo LIa:1
24) Kräklingbo C:1 s 209
Kÿrckiowärden och nämndem. Pär Mårtenson Smitz afsomnade emela dh. 21 och 22 Januarÿ begrofz dh 31 dito ath. 59 åhr  
25) Kräklingbo C:1 s 209
Kÿrckiowärden och nämndem. Pär Mårtenson Smitz afsomnade emela dh. 21 och 22 Januarÿ begrofz dh 31 dito ath. 59 åhr
26) Kräklingbo C:1
gl Mallena Pärsdotter Smitz afl d. 1 dec begrafven d 10 dito åldren 77 åhr1746  
27) Kräklingbo C:1 (1698)
Peder Heidebÿ afsomnade d 8 October begrafwen d 16 dito åldren 60 åhr
28) Kräklingbo C:1
Peder Heidebÿ afsomnade d 8 October begrafwen d 16 dito åldren 60 åhr
29) Bouppteckning, N:a häradet 1711
30) Namnregister dombok Mellantredingen
31) Kräklingbo LIa:1 s
32) Kräklingbo LIa:1Mårten Smitz begrofs uti kyrkan (I räkenskapsboken)
33) Kräklingbo C:1
Dhen 12 Januarÿ affsomnade giertrud Smiz dh 25 dito begraffet åldern 84 åhr
34) Kräklingbo C:1Dhen 12 Januarÿ affsomnade giertrud Smiz dh 25 dito begraffet åldern 84 åhr
35) Kräklingbo LIa:
1Thomas Heideby er fry for waxlius  
36) Kräklingbo LIa:1, Under Lyk Testamente: Thomas Heidebys hustru betalt föör mz waslius wid gl. boken pag 111
37) Kräklingbo LIa:1Smids Peder  
38) Lotte Jensen
39) Lotte Jensen - Gotländska präster, på hemsida.
 
MVH
 
Lars Norrby,
Eksta

401
Burseryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-03-13
« skrivet: 2003-05-13, 10:52 »
Hejsan!
Med referens till ovan gjorda inlägg presenterar jag här nedan mina anor i Burseryd. Förhoppningsvis kommer det andra till goda. Bland mina problem finns som synes framför allt frågan om Josefinas far, tycks ha varit frånvarande i Burseryd under lång tid (Hsfl). Han tycks heller inte vara född i socknen. Är det någon som kan hjälpa mig med Anders Börjesson vore jag tacksam.
   
Josefina Charlotta ANDERSDOTTER. Född 1825-04-17 BURSERYD, Wickelsbo 1). Död 1884-03-23 GETINGE, Märkesdal? 2). Far: I:1 Anders BÖRJESSON. Mor: I:2 Annicka JOHANSDOTTER.
 
Generation I
 
I:1  f
Anders BÖRJESSON. Född 1802-06-18 BURSERYD? 2).
 
 Barn med Annicka JOHANSDOTTER:
Josefina Charlotta ANDERSDOTTER. Född 1825-04-17 BURSERYD, Wickelsbo. Död 1884-03-23 GETINGE, Märkesdal?.
 
I:2  m
Annicka JOHANSDOTTER. Född 1798-08-30 BURSERYD, Wickelsbo 3). Far: II:3 Johannes ERICKSSON. Mor: II:4 Ingrid HARALDSDOTTER.
 
 
Generation II
 
II:3  mf
Johannes ERICKSSON. Född 1770-12-21 BURSERYD, Leabol? 4). Gift med Ingrid HARALDSDOTTER 1792-06-03 BURSERYD 5).
 
 Barn med Ingrid HARALDSDOTTER:
Johannes JOHANNESSON. Född 1793-01-19 BURSERYD, Wickelsbo II.
Anna Lena JOHANNESDOTTER. Född 1795-05-10 BURSERYD, Wickelsbo. Död 1803-08-20 BURSERYD, Wickelsbo.
Peter JOHANNESSON. Född 1796-10-29 BURSERYD, Wickelsbo.
I:2 Annicka JOHANSDOTTER. Född 1798-08-30 BURSERYD, Wickelsbo.
Magdalena JOHANNESDOTTER. Född 1800-09-15 BURSERYD, Wickelsbo. Död 1803 BURSERYD, Wickelsbo.
Ingrid JOHANNESDOTTER. Född 1802-08 BURSERYD, Wickelsbo. Död 1803 BURSERYD, Wickelsbo.
Magdalena JOHANNESDOTTER. Född 1804-06-08 BURSERYD, Wickelsbo.
 
II:4  mm
Ingrid HARALDSDOTTER. Född 1763-06-06 BURSERYD, Wickelsbo 6). Gift med Jöns ARVIDSSSON 1780 BURSERYD 7). Gift med Johannes ERICKSSON 1792-06-03 BURSERYD 5). Far: III:7 Harald SVENSSON. Mor: III:8 Anna ANDERSDOTTER.
 
 Barn med Jöns ARVIDSSSON:
Harald JÖNSSON. Född 1788-03-26 BURSERYD, Wickelsbo. Död 1803 BURSERYD, Wickelsbo.
Cathrina JOHANNESDOTTER. Född 1790-01-28 BURSERYD, Wickelsbo.
 
 
Generation III
 
III:7  mm f
Harald SVENSSON. Född 1731-05-12 BURSERYD, Wickelsbo 8). Död 1783-11-23 BURSERYD, Wickelsbo 9). Far: IV:13 Sven HARALDSSON. Mor: IV:14 Malin ANDERSDOTTER.
 
 Barn med Anna ANDERSDOTTER:
II:4 Ingrid HARALDSDOTTER. Född 1763-06-06 BURSERYD, Wickelsbo.
Annicka HARALDSDOTTER. Född 1765-09-30 BURSERYD, Wickelsbo. Död 1767-07-09 BURSERYD, Wickelsbo.
Annicka HARALDSDOTTER. Född 1769-04-02 BURSERYD, Wickelsbo.
Samuel HARALDSSON. Född 1771-07-12 BURSERYD, Wickelsbo.
 
III:8  mm m
Anna ANDERSDOTTER. Född 1744 10). Gift med Nils LARSSON 1785-01-02 BURSERYD 11). Bosatta Nils LARSSON 1787 BURSERYD, Önnebo 12).
 
 Barn med Nils LARSSON:
Ingrid NILSDOTTER. Född 1785-10-06 BURSERYD, Wickelsbo.
 
 
Generation IV
 
IV:13  mm ff
Sven HARALDSSON. Född 1698-03-30 BURSERYD, Wickelsbo 13). Bosatt mellan 1717 och 1743 BURSERYD, Wickelsbo 14). Gift med Malin ANDERSDOTTER 1726-11-20 BURSERYD 15). Död 1759-08-22 BURSERYD, Wickelsbo 16). Far: V:25 Harald SVENSSON. Mor: V:26 Ingrid.
 
 Barn med Malin ANDERSDOTTER:
Jonas SVENSSON. Född 1729-04 BURSERYD, Wickelsbo.
III:7 Harald SVENSSON. Född 1731-05-12 BURSERYD, Wickelsbo. Död 1783-11-23 BURSERYD, Wickelsbo.
Jonas SVENSSON.
 
IV:14  mm fm
Malin ANDERSDOTTER. Född 1696-01-09 BURSERYD? 17). Gift med Sven HARALDSSON 1726-11-20 BURSERYD 15). Död efter 1774 BURSERYD, Wickelsbo? 18).
 
 
Generation V
 
V:25  mm ff f
Harald SVENSSON. Född omkring 1645 BURSERYD, Wickelsbo? 19). Gift med Ingrid. Död 1731-02-25 BURSERYD, Wickelsbo 20).
 
 Barn med Ingrid:
IV:13 Sven HARALDSSON. Född 1698-03-30 BURSERYD, Wickelsbo. Död 1759-08-22 BURSERYD, Wickelsbo.
 
V:26  mm ff m
Ingrid. Född omkring 1667 BURSERYD? 21). Gift med Harald SVENSSON. Död 1725-07-14 BURSERYD, Wickelsbo 21).
Källor
 
1) Burseryd  C:3 (1805-1855), s 138
Hemmansägarens Anders Börjessons och dess hustrus Annicka Johansdotters dotter Josefina Charlotta. Wittne H. Margaretha Pehrsdotter från Wrikelsbo,  M Harald Nilsson ibm M Peter  Johanneson och h Agneta Nilsdotter ibm,  drängen Andreas Davidson Pigan Cathrina Samelsdotter ibm
2) Faster Anna
3) Burseryd C:2 s 328
d 30 sep föddes Annicka Johannes Erickssons och h. Ingrid Haraldsdotters dotter i Wickelsbo samt döptes d 2 October
Vesles??
Lars i Wickelbo h Catharina Haraldsdotter i Wickelbo
Andreas ibm                    h Annicka ibmDr David ibm                   h. Ingrid Larsson IBM
4) Burseryd AI:7 (1803-1809) s. 76
5) Burseryd C:2 S ca 387
6) Burseryd C:2 S 101
7) Burseryd C:2 S 225
Wigdes änckomannen (?) Jöns Arwidsson i Wikelbo och pigan Ingrid Haraldsdotter Ibidem
8) Burseryd C:1 s 273
9) Burseryd C:2 S 246
10) Burseryd AI:4 (1764-1774) s 80
11) Burseryd C:2 s 25
9 Januari 2 wigdes drängen Nils Larsson från Brusebo (?) med Anna Andersdotter i Wikelsbo.
12) Burseryd AI:5 (1775-87)  s 90
13) Burseryd C:1 s 91
14) Burseryd  AI:1 (1717-1743), s 116
15) Burseryd C:1 s 235
16) Burseryd C:2 S 74
17) Burseryd AI:3 s. 82
18) Burseryd AI:4 (1764-1774)
19) Burseryd C:1 s 279
20) Burseryd C:1 s 279
25/3 dödde gamble man ?? Harald i Wiklebo. Begravd 7/3 ?? han efter 87 år.
21) Burseryd C:1 s 230
 
 
PS! Om ni använder er av mina uppgifter utan att kontrollera originalkällorna, glöm då inte att uppge undertecknad som källa. På så sett faller allt klander tillbaka på mig (och en smula ära).
 
 
Lars Norrby,
Eksta, Gotland

402
Slätthög / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-10
« skrivet: 2003-05-13, 10:36 »
Hej!
 
Enligt uppgift från annan forskare ska en anfader till mig, soldaten Nils Ahn, ha varit född i Slätthöga (29 januari 1787). Är det någon som känner till var och vad föräldrarna hette?
 
Med glada hälsningar
 
Lars Norrby

403
Moheda / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-11
« skrivet: 2003-05-13, 10:32 »
Hej jag söker anorna till nedanstående personer. Jag har tidigare forskat på Genline, men är något osäker på om jag tolkade böckerna rätt. Är namnet Wiberg vanligt i Småland och kan det tänkas att han liksom många av ättlingarna var soldat.  
 
Kaisa DANIELSDOTTER. Född 1797-09-29 MOHEDA. Bosatt med Nils Ahn 1834 MOHEDA,  Östanåkra, Nybygget. Far: I:1 Daniel WIBERG?. Mor: I:2 Britta JOHANSDOTTER?.
 
 Barn med Nils Ahn:
Daniel NILSSON. Född 1817-07-16 MOHEDA.
Brita Stina NILSDOTTER. Född 1819-10-19 MOHEDA.
Karl Gustav NILSSON. Född 1821-12-01 MOHEDA.
Anders NILSSON BJERS. Född 1824-10-06 MOHEDA.
Johan NILSSON. Född 1826-09-27 MOHEDA.
Sara Lisa NILSDOTTER. Född 1829-02-20 MOHEDA.
Jonas NILSSON. Född 1831-11-10 MOHEDA.
Salomon NILSSON RUFF. Född 1834-01-18 MOHEDA. Död 1898-12-04 ODENSJÖ, Vret västergård.
Anna Sofia NILSDOTTER. Född 1836-02-08 MOHEDA,  Östanåkra, Nybygget.
Maja Lena NILSDOTTER. Född 1839-10-03 MOHEDA. Död 1839-11-15 MOHEDA.
 
I:1  f
Daniel WIBERG?
I:2  m
Britta JOHANSDOTTER? Född 1759?
 
Med vänliga hälsningar
 
Lars Norrby

404
Förnamn - E / Emik
« skrivet: 2003-05-07, 10:57 »
Finns det någon i vårt land som känner till detta förnamn. Sökning på Internet visar att det finns idag levande personer med namnet. Sökning på Rötter gav inget resultat.
Namnet har jag funnit i Eksta socken på Gotland (från 1600-talet). Det användes ännu i början av 1900-talet, antagligen från samma släkt. Namnet finns även i Grötlingbo socken.
Stavningen kan också vara Emick, Emich.
 
MVH
 
Lars Norrby

405
Fardhem / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-12-16
« skrivet: 2003-05-05, 18:44 »
Hej igen!
 
För att återgå till frågan om Jakob Nilsson i mitt inlägg ovan (jo jag har felvänt namnen - Nils Jakobsson ska vara Jakob Nilsson) tror jag mig nu kunna säga att Jakob Nilsson verkligen var son till Nils Jakobsson. För argumentation se inlägg under Gerum.  
Är det för övrigt någon som har tillgång till namnen på faddrarna i Stenstugu från 1715-1740? Det vore intressant att se om Jakob kan återfinnas där. En annan fråga är naturligtvis var och när han kan vara född. Vamlingbo kanske är en möjlighet. Synpunkter mottages med tacksamhet.
 
MVH
 
Lars Norrby

406
Gerum / Gerum
« skrivet: 2003-05-05, 18:37 »
För ett bra tag sedan ställde jag här på sidan en fråga om Jakob Nilsson på Mickelbys andra part (eller kanske första och äldsta?). Efter en del forskning har jag nu kommit svaret på gåtan närmare. Redan tidigare hade jag en hypotes om att han ska kunna vara son till Nils Jacobsson på Stenstugu i Fardhem. Detta av tre skäl: Namnet, närheten i geografin och dessutom tycks tiden stämma. Mot detta talade det faktum att någon känd son Jakob till Nils ej fanns, vilket i och för sig var besynnerligt.
Vid kontroll av bouppteckning efter Jakobs svärfar Halle Rasmusson och dennes hustru Kerstin visade det sig att bouppteckningen även berörde Jakob, som dött under den första hälften av 1740. Tilläggas kan dessutom att  . förstnämnbde Halle Rasmusson, har en lefwande broder Mårten Rasmusson Rosenbÿs i Eskelem.  
Det intressanta är att till förmyndare för vart och ett av Jakob Nilssons fyra efterlämnade barn utses nu fyra av bröderna Nilsson från Stenstugu, varav två är bosatta på Stenstugu, en bor på Likmunds (tvärs över vägen i Gerum) och den sista av förmyndarna är bosatt på Sigers i Havdhem. Bland tingen i bouppteckningen efter Jakob finns även en silversked präntat hos Lars Nilsson Stenstugu i Fardhem.
Som jag ser det är detta ett mycket starkt indicium på att Jakob verkligen har sitt ursprung i Fardhem och Stenstugu gård.
   
 
Lars Norrby

407
Rehn / Reen / Ren / Äldre inlägg (arkiv) till 13 mars, 2009
« skrivet: 2003-05-03, 22:36 »
Och har Rehnsgatan i Stockholm något med denna släkt att göra?
 
MVH

408
Hörsne med Bara / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-21
« skrivet: 2003-04-26, 22:43 »
Ett litet tips. De äldre dödsböckerna för Hörsne finns avskrivna och är att tillgå på Visby landsarkviv. De är roliga att läsa i sig, då man får en ganska klar bild av prästen i socknen, som ofta beklagar sig över den enfaldiga menigheten och den usla lönen han får för sin möda.
Rekomenderas!
 
MVH
 
Lars Norrby

409
Visby stadsförsamling / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-14
« skrivet: 2003-04-26, 22:00 »
Hejsan!
 
Jag undrar om det är någon som vet något om Johan Evertsson, ev med tillnamnet Rehn. Han dog troligen 1656, men redan 1651 lär det finnas bouppteckning. Han var ägare till Hajdebys i Kräklingbo. Han tycks ha varit tullnär och lagläsare och var antagligen född i Piteå.
 
Jag är nyfiken på hans koppling till Kräklingbo, men ställer frågan här då jag misstänker att han dog i Visby.
 
MVH
 
Lars Norrby

410
Rehn / Reen / Ren / Äldre inlägg (arkiv) till 13 mars, 2009
« skrivet: 2003-04-26, 21:38 »
På Gotland fanns det på 1650-talet en lagläsare vid namn Johan Evertsson Rehn. Är det någon som vet något om denne?  
 
MVH
 
Lars Norrby

411
Om det inte är Ala socken på Gotland.

412
Hejdeby / Hejdeby
« skrivet: 2003-04-22, 21:53 »
Jaha, då får väl jag inviga då!
 
1651 upprättas det ett arvskifte till Smiss i Kräklingbo. Det är fyra syskon som ska dela på gården: Rasmuss Persson Smiss, Gertrud Persdotter Smiss samt Båtell Persson Norby och Sören Persson Norby, båda från Hedeby. Frågan är om syskonen är från Kräklingbo eller Hejdeby. Det första alternativet är troligast eftersom de sistnämnda bröderna kallas till Smiss gård för arvskifte efter föräldrarna. De kan å andra sidan ha sitt ursprung i Hejdeby och Norrbys, men föräldrarna kan ha flyttat just till Kräklingbo.
 
Finns det någon som känner till de nämnda personerna från Norbys?
 
MVH
Norrby, Lars

413
Karlshamn / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-14
« skrivet: 2003-04-07, 23:31 »
Hej!
Söker information om konduktören Johan Valfrid Andersson född 1842-12-10 i Skatelöv, Småland. Han dog 1917-02-01 i Karlshamn. Hans hustru hette
Martha Svensdotter, född 1856-02-10 i Urshult, död 1919-03-06.  
Johan flyttade 1871 till Tyskland, varifrån han återvände 1879 i oktober. I denna tidsperiod gifter han sig med Martha 1876.  
Jag är nyfiken på all information, men framför allt vad han hade för sig i Tyskland. Det verkar ha varit vanligt att man emigrerade just till Tyskland från Blekinge. Harry Martinsson omnämner borstbindare, men vad låg bakom denna emigration?
 
MVH
 
Lars Norrby

414
Väckelsång / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-08
« skrivet: 2003-04-05, 18:22 »
Hej!
 
Jag söker information om en anfader till mig och om hans anor.
Han hette Peter Jönsson och ska ha varit född 1756 i Väckelsång. Han dör 1823-06-21 i Urshult.
 
MVH
Lars Norrby

415
Ryssby (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-17
« skrivet: 2003-04-05, 00:27 »
Oj!
Någon bandhund på redaktionen åt upp resten av mitt meddelande.  
I vilket fall som helst vore jag glad att länka in mig på diskussionen, då detta är en anmoder.
Offentliggör det gärna direkt här, Roland, så kommer det kanske någon annan stackare till godo.
Annars kan du sända det direkt hem.
 
MVH
Lars NOrrby

416
Ryssby (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-17
« skrivet: 2003-04-05, 00:23 »
Tack Roland!
Jo, det vore roligt att ta del av materialet, oavsett om du sänder det direkt till mig eller offentliggör det på

417
Ryssby (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-17
« skrivet: 2003-04-03, 19:00 »
Hej!
 
Jag har en ana som jag tror kommer från Ryssby, men jag är ej helt säker på att det är rätt församling. Hon hette:    
Carolina Maria PETERSDOTTER. Född 1809-11-23 RYSSBY? Bosatt med Jacob JONASSON mellan 1831 och 1840 BERGA (Kr) Kyrkoroten. Bergadahl, 2). Bosatta Jacob JONASSON 1845 BERGA (Kronob) 3).  
     
 
Vore roligt att komma i kontakt med någon som forskar på samma släkt.
 
MVH
 
Lars NOrrby

418
Vittaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-06
« skrivet: 2003-04-03, 18:51 »
Hej
Är det någon som känner till eller forskar på Magnus Johansson Nord född 1819-01-26 i Rysseboda i Vittaryd. Jag tror hanses föräldrar hette Jan Peter Andersson och Maria Petersdotter. Om dessa var ifrån Vittaryd känner jag inte till.  
Namnet Nord tycks tyda på att han var soldat, men var?
 
MVH
 
Lars Norrby

419
Hogrän / Äldre inlägg (arkiv) till 15 maj, 2007
« skrivet: 2003-04-03, 13:38 »
Det var en intressant upplysning. Jag trodde nämligen att han var gift med Stina Maja Olofsdotter, dotter till Olof Junior Vallbys. Hon var dock född 1817 och skulle i så fall varit purung som brud.
 
MVH
Lars Norrby

420
Hogrän / Äldre inlägg (arkiv) till 15 maj, 2007
« skrivet: 2003-04-02, 19:27 »
Hej Olle!
 
Tack för svaret!
Jag är tyvärr inte riktigt överens om att 4.1 Cajsa Stina var gift med Levin. Jag tror att det rör sig om en sammanblandning i det gotländska vigselregistret mellan Cajsa Stina Olofsdotter född 1814 dotter till Olof Persson Senior och en Stina Maja född 1817 dotter till Olof Persson Junior (på en annan gårdspart).
Cajsa Stina ska i stället varit gift med Olof Jöransson från Norrgårde i Björke. Därav följer att i nedanstående vigslar ska kanhända brudarna byta plats med varandra. Jag tror mig minnas att jag kontrollerat om Olof gifte om sig med Cajsa Stina, men med negativt resultat.  
 
Av husförhörslängden tycks det helt klart framgå  att Olof gifter in sig på Olof Persson Seniors gård och att hustrun heter Stina Kajsa.
 
I avskriften av dödsboken Hogrän står det:
1853-05-30 ....-..-.. K Hustru Christina Catharina Olofsdotter Vallbys  38 år 9 m 20 d Nerffeber Maken Olof Göransson        
 
Om jag minns rätt hade mågen Jacob Stefan Norrby (min FFFF) ett samarbete/samägande av div. åkrar med någon som kan ha hetat Levin.
 
Socken: Hogrän  
 
Lysningsdatum:  
Vigseldatum: 1831-01-11
 
Mannen:
- namn: Olof Jöransson
- gård, socken: Norrgårde, Björke
- titel: Husbondeson
 
Kvinnan:
- namn: Stina Maja Olofsdotter,  
- gård, socken: Vallbys, Hogrän
- titel: Husbondedotter
Gotländskt vigselregister  
 
Socken: Björke  
 
Lysningsdatum:  
Vigseldatum: 1830-10-05  
 
Mannen:  
- namn: Lars Johansson Levin  
- gård, socken: Likmide, Björke  
- titel: Husbonde  
 
Kvinnan:  
- namn: Stina Cajsa Olofsdotter  
- gård, socken: Hogrän  
- titel: Husbondedotter  
 
Jag håller med att det verkar underligt att prästen i Hogrän och prästen i Björke ska ha begått samma misstag (för det var väl inte samma pastorat?). Kanske skrev prästen fel i flyttningsbetyget för Stina Maja.
 
För övrigt kvartstår min undran om Per Persson och hans hustrus ursprung.  
 
MVH
 
Lars Norrby

421
Hogrän / Äldre inlägg (arkiv) till 15 maj, 2007
« skrivet: 2003-04-01, 23:41 »
Hej!
Nedanstående anor Per och Christina har jag av naturliga skäl svårt med. Ett problem är att kyrkoböckerna saknas för aktuell period, men mantalslängderna är också motstridiga (det finns fyra parter av Vallbys). Den första husförhörslängden är också något svårläst.
 
Om någon har någon upplysning skulle jag vara ytterst tacksam.
 
Husbonde Pehr PEHRSSON. Född 1747-09-29 HOGRÄN. Gift med Christina OLOFSDOTTER 1773 HOGRÄN  Död 1812-01-31 HOGRÄN, Vallby.  
 
 Barn med Christina OLOFSDOTTER:
 Brita PEHRSDOTTER. Född 1774-06-21 HOGRÄN, Vallby.
 Margaretha PEHRSDOTTER. Född 1775-11-26 HOGRÄN, Vallby.
 Per PERSSON. Född 1778-02-27 HOGRÄN. Död beräknat 1817 HOGRÄN, Vallby.
 Husbonde Olof PERSSON (SENIOR). Född 1780-12-15 HOGRÄN. Död 1830-05-31 HOGRÄN, Vallby.
 Stina Caisa OLOFSDOTTER. Född 1783-10-03 HOGRÄN.
 
 
Mvh Lars Norrby

422
Skatelöv / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-07
« skrivet: 2003-03-27, 23:13 »
Sakta i backarna!
Har tidigare kastat ut bete på denna sida utan napp, men ser nu att Linda nämner en ana till mig Nils Lång. Bland mina papper är hustrun Elin dock född 1674.  
 
Har du eller någon annan mer information om denna familj?
Jag hade tänkt kasta ut alla mina anor i Skatelöv, men det hade blivit för långt.
 
MVH
 
Lars Norrby

423
Lots / Äldre inlägg (arkiv) till 18 oktober, 2005
« skrivet: 2003-03-26, 13:31 »
Rörande den gotländske lotsen Lars Larsson Garnström (f. 1787) på Ljugarn och ett äreminne över denne ber jag att få hänvisa till mitt inlägg under rubriken: Gotland/efterlysningar/Ganström
 
MVH
 
Lars Norrby

424
Gahnström / Äldre inlägg (arkiv) till 24 februari, 2007
« skrivet: 2003-03-26, 13:28 »
I en artikel i Nytt sockenbibliothek för år 1863. Förra halfåret har jag funnit en artikel som berör lotsen Lars Larsson Garnström i Ljugarn (sidan 198). Artikeln är saxad från Gotlands Tidning (u.å.) och bär namnet Från Gotlands kuster. Den är ett äreminne över gotländska lotsar och och deras hjältemod. I synnerhet Lars Larsson Garnström berättar den om LLG, född på Ljugarn 1787.  
Först redogörs för ett uppdrag han hade hösten 1831, då han lyckades övertyga en kapten Gr?n på briggen Harmonie att lätta ankar och flytta båten ut på Gräsar, ankringsplatsen under Laus holmar.
Artikeln avslutas på följande sätt:
År 1840 den 3 Oktober låg skonerten Amatus på Ljugarns redd med lotsflagg på topp. VInde blåste hårdt af NO. och Garnström hastade som vanligt ut tillika med sin son, lotslärlingen Anders G., 19 år gammal. De vanliga manövrerna iakttogos och man såg Amatus snart sätta till segel och gå till sjös. Man såg i den svåra stormen fartyget hålla långt ut, innan det brassades back (stannade fart) för att låta lotsarne gå; - men derefter såg man ingenting. Den modige Garnström och hans son såg man aldrig mera.
 
För den som bor på Gotland och har ett direkt intresse kan jag dela med mig av hela artikeln.
 
MVH
 
Lars Norrby

425
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-17
« skrivet: 2003-03-23, 13:14 »
Goddag!
 
Jag har precis läst en rolig essä av Fredrik Böök om en domprost (och driftkucku) Wålin i Lund, författare till en lärobok i svensk historia samt prednikningar med kulinarisk inriktning.
 
Namnet fick en klocka att ringa i huvudet och jag gick till Nordisk Familjebok (den tråkiga 50-talsupplagan). Däri kunde man läsa att det rör sig om en svensk släkt härstammande från Andreas Jonae W. (1661-1725), kyrkoherde i Stenby (Östergötland) 1710, som antog namnet W. efter sin födelsesocken Vårdnäs (Östergötland).
 
Vad vet vi om hans vålnäska härkomst och släkt?
 
MVH
 
Lars Norrby

426
22 Mått, mynt & stämplar / Datera mynt
« skrivet: 2003-03-22, 22:42 »
Hej!
Någon som känner till vad man hade för valuta i Danmark 1679? Arbetar med en gotländsk bouppteckning från detta år då Danmark ockuperade ön. Har inte lyckats tyda valutan, men kanske kan läsas som: D (P) och Fr (grekiskt f).
 
MVH
Lars Norrby

427
Latin > Svenska / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-08
« skrivet: 2003-03-22, 22:29 »
Fann i en dödsnotis följande:
atatis sux 90 år.
Någon som vet?

428
Förnamn - H / Halle / Halde
« skrivet: 2003-03-22, 22:26 »
Hej!
På Gotland har jag bland mina anor en Halde, ibland stavat Halle. Namnet träffas ibland på i källor från 1600-talet, men är inte överdrivet vanligt.
Någon som vet något om ursprunget? Danskt eller genuint gotländskt?
 
MVH
 
L Norrby

429
01) Latinska ord A - V / Copulatio
« skrivet: 2003-03-22, 22:19 »
Kan tillägga att vi inom grammatiken också har ordet kopula, vilket inte är någat annat än är! D.v.s. verbet vara - bindeverbet.
 
MVH
 
Lars Norrby

430
11 Föremål / Glaskula
« skrivet: 2003-03-22, 13:37 »
Kulor med en sådan funktion är ingen ny företeelse. I en artikel i Gotländskt Arkiv 2000 (Forntida Gotländska Linser av Robert Temple i översättning av Bertil Sjöblom)berättas det om arkeologiska fynd av liknande föremål i bergskristall.  
På fastlandet och Öland har man hittat ett femtontal linser (i miniatyrformat), men även från Finland, Danmark och de baltiska länderna är fynd kända.
På Gotland är de oftast i form av vackert silverinfattade smycken. Materialet är oftast slipade bergskristaller. De gotländska är också betydligt större än fastlandskristallerna.  Så ett från Lye socken i form av ett halsband av  
inte mindre än elva bergskristaller.  
Förstoringen är upp till 3X. Har förmodligen använts i silver- och guldsmide. Tid: viktingatid och medeltid.
Frågan är om det finns någon kontinuitet i bruket av sådan förstoringsglas och vid vilken tid man övergick till glas.
 
MVH
 
Lars Norrby

431
Tack Mikael!
Nu har du översatt det mest mystiska ordet till modern svenska. Det gäller barar  att översätta det för en person som har mindre klädombyten än en 1600-talsmänniska! Vad innebär skaftad?
 
Tack också för brandatt.
 
Språket är verkligen dansksvenska. Det blandas mellan Tho och Thuå, mellan Tinfadhe och Tinfath. Man skulle kunna tänka sig att det är en gutnisk skrivare som danats under dandsktiden, men med många års erfarenhet av svenska (Gotland blev svenskt 1645 och försvenskingnen var ganska mild till en början). Det återstår inte mer än en ett halvår till slutet av den danska ockupationen av Gotland 1679 och inte mer än en månad till att dankarna påbörjar fästet Visborgs förstörelse.  
 
Vad beträffar Zalsircher så står det inte som attribut. Men visst ser det ut som ett adjektiv.
 
Jag har lånat en uppsju av ordböcker och diverse litteratur om äldre klädesplagg, men är inte mycket behjälpt av dem. Vad jag skulle behöva är någon bilderbok där man i bildform klär och klär av folk. Nog har man sett folkdräkter på bild, men för en modern människa är det svårt att se hur plaggen är sammansatta. Litteraturtips?
 
Stefan! Det är två uppteckningar: Det första från 1679, 3 Juni, efter Lars Jacobson, på Hajdebys, Kräklingbo. Det andra från 19 Juni 1682 med anledning att modern Anna nu dött och att sonen Jacob skiftar ut sina systrar Cathrina och Marina.  
Om du eller ni vill kan jag mejla över dokumentet.
Skicka en begäran genom att klicka på mitt namn ovan, så returnera jag dokumentet.
 
MVH
 
Lars Norrby

432
Tack för svaren!
 
Bordekrantz låter plausibelt (lågt värderat i dokumentet).  
 
Det konstiga fifphattes ska nog läsas som fifshattes, fifshaffes (dubbeltecknet som jag har svårt att rätt tolka tycks i texten beteckna flera kombinationer av två tecken)  
På ett ställer ser det ut att stå fifskaffes också. F:en har jag svårare att omtolka till andra bokstäver (möjligen p i så fall). Tycks vara textilmaterial.
 
Ytterligare ett ord - skjörtMaren (el Marne) - ett grönt filtes shiörtt.
Om jag har förstått det rätt var en tröja på  1600-talet inte riktigt samma sak som vi idag avser.  
Törrekläder verkar passa bra.  
 
Navare köper jag. Även här dubbeltecken (eller vad det kallas - diograf?) som kanske kan bli till nafver.  
Kan det t.ex. använts för att borra upp hål för dymlingar?
 
Zalsircher återkommer troligen som zaltzercher längre fram i texten, varför given tolkning verkar trolig (även om cher inte är helt begripligt.
 
Tyvärr Berit har jag tyvärr ingen scanner, även om det skulle underlätta betydligt.  
 
Till sist en stilla undran om värdering av saker vid denna tid: Fasta grunden värderades till 80 x(dansk daler? Gotland var fortfarande ockuperat av Danmark vid denna tid). Samtidigt värderas två sängar till 40 daler!  Tänkbar annons i Post och Inrikes Tidningar: Bytes: 4 begagnade sängar mot ett hemman.
 
MVH
 
Lars Norrby

433
Hej!  
 
Jag har stött på en del konstiga och svårbegripliga ord i en bouppteckning från 1679 på Gotland. Särkilt textilier och kläder har jag problem med. Kanhända har jag läst fel men bland annat talas det om:
En brandett Oxe
2 zalsircher (någon typ av metallföremål)
tho bordkrandtz
fifphattes snörlÿf                
Eet g. pralsachtes snörlÿf                  halffemte qvarteer bruunt för-blomett fi..phatt                              
Tho opleder                            
Tho törreklädher                    
zefifshattes tröÿe..
Tho naff(?)rar (nämns i samband med yxor)
 
Som framgår är språket närmast danskt. Årtalet är 1679.
 
Någon som har en susning?
 
MVH

434
Kräklingbo / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-10-05
« skrivet: 2003-03-15, 22:37 »
Hej igen Maivi!
 
Det var roligt. Jag ska försöka kontakta dig per e-mail så ska vi se vad vi kan byta med varandra.
 
Jag har ännu inte fått något tillfredställande svar om Elisabeth Rasmusdotters ursprung. Att Elisabeth kan vara dotter till Rasmuss Steenstugu finns det nu kanske ytterligare ett tecken: I mtl 1697 finns det en uppgift att hälften av gården brukas av pastorn i församlinge och att den bebos av en änka Catharina, vilken saknas i påföljande mtl. Också 1699 finns uppgiften att prästen brukar parten. Rasmuss har jag inte lyckats finna i föramlingsböckerna - Microkorten är delvis svårläst och originalboken är ute på vandring i ViLA.
 
MVH

435
Ganthem / Ganthem
« skrivet: 2003-03-15, 22:27 »
Hej Maivi!
Nej, faktum är att mina anor från Ganthem är alla från 1700-talet och tidigare. Jag har tyvärr ännu inte intresserat mig för sidogrenar. Om du undrar över mitt efternamn så har det nog inget med Norrbys i Ganthem att göra (de tidigaste med efternamnet kom ifrån Gerum på 1820-talet).
 
MVH
 
Lars Norrby

436
Sjöman / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-08-02
« skrivet: 2003-03-09, 16:16 »
Hej!
Har inte forskat i sjömansrullor tidigare och undrar om jag kan få litet hjälp med att tolka följande text. Jag är tämligen övertygad att det står sed. i rullan. Har inte hittat liknande anteckningar för andra sjömän. Ibland kan det stå med, följt av (kaptenens?) namn.
Källa: Sjömansrullor i Visby, (ViLA) DI:b/2, s.72.
 
Johan Georg, född d 14 November 1806 uti Gerum wid Michelbys, där han äfwen wistas - Inskr. d 18 November 1826, bet.
 
1827 d 19/4 sed (?) til Stockholm bet. Bevilln. 1 Rd 44 SS
 
1829 hemkomen
1830 d 26/4 sed ell (?) till do.  1 Rd 44 SS
 
 
 
Vad var bevillning?
Vad innebär sed til Stockholm?
 
MVH
Lars Norrby

437
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-17
« skrivet: 2003-03-01, 15:42 »
Hej Gunilla!
Det var roligt att hitta en gemensam nämnare i geografin.  
En släktsammanställning för Vårdnäs blir omkring tio A-4 sidor. Så jag vet inte hur vi går vidare. Frågan är vad som är allmänintresse. Jag tycker samtidigt att all diskussion och information ska ske öppet, då det kan komma andra till del. Låt oss börja med Arnebo i alla fall. Jag kan sedan spä på med fler gårdar och torp. På begäran kan jag skicka dig en fullständig sammanställning av platser och/eller släkt i Vårdnäs.
Hur gammal är gården Arnebo rusthåll? Den siste av mina anfäder som bodde där dog 1828. Som framgår var han född i Skillberga. Änkan och barnen flyttade till hennes födelseort Rappestad efter makens död. Kanske sålde de gården till din familj. Nedanstående Eric och Brita Lena är min FFMFF resp. FFMFM.  
   
 
I:1  f
Rusthållare Eric JONSSON EKEDAHL. Bonde. Född 1792-11-06 VÅRDNÄS, Skillberga 3). Gift med Brita Lena HÅLLI omkring 1818 RAPPESTAD? 4). Död 1828-10-14 VÅRDNÄS (Östergötland), Arnebo rusthåll 5). Far: II:1 Jonas ERIKSSON. Mor: II:2 Margaretha LARSDOTTER.
 
 Barn med Brita Lena HÅLLI:
Maria Catharina EKEDAHL. Född 1819-09-27 VÅRDNÄS, Arnebo rusthåll.
Jonas EKEDAHL. Född 1821-06-06 VÅRDNÄS, Arnebo rusthåll.
Bothvid EKDAHL. Född 1826-07-28 VÅRDNÄS, Arnebo rusthåll. Död 1862-09-13 LINKÖPING, Dkfsl  
I:2  m
Brita Lena HÅLLI. Född 1799-09-29 RAPPESTAD, Skefftorp 6). Gift med Eric JONSSON EKEDAHL omkring 1818 RAPPESTAD? 4). Bosatt 1818 VÅRDNÄS (Östergötland), Arnebo rusthåll 7)  
 
VÅRDNÄS (Östergötland), Arnebo rusthåll:
Peter SVENSSON Margaretha LARSDOTTER, 1808 Bosatta,  
Peter SVENSSON, 1816 Bouppteckning
Brita Lena HÅLLI 1818 Bosatt
Maria Catharina EKEDAHL 1819-09-27 Födelse
Jonas EKEDAHL 1821-06-06 Födelse
Bothvid EKDAHL 1826-07-28 Födelse
Eric JONSSON EKEDAHL 1828-10-14 Död
 
 
VÅRDNÄS, Arnebo?:
Brita LARSDOTTER 1735-05-13 Födelse VÅRDNÄS, Sätra?
Margaretha LARSDOTTER 1769-11-16 Födelse
 
VÅRDNÄS, Arnebo:
Lars SAMUELSSON 1700-07-24 Födelse
Brita LARSDOTTER 1731-05 Död
Samuel MÅNSSON 1733-04-08 Död
 
VÅRDNÄS, Arnebo postgård:
Lars SAMUELSSON Margareta SAMUELSDOTTER omkring 1724 Bosatta
Lars SAMUELSSON 1742-09-13 Död
Margareta SAMUELSDOTTER 1767-03-24 Död
 
MVH  
 
Lars Norrby

438
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-17
« skrivet: 2003-02-26, 23:41 »
Hej Gunilla!
Eftersom jag lyckats placera en hel del anor i Vårdnäs är det en hel del gårdar och torp jag är intresserad av. Tyvärr kan jag inte peka ut exakt vilkem av gårdsparterna det är fråga om. Men i följande gårdar och torp har jag hittat anor:  
Arnebo - rusthåll samt postgården
Saxtorp  
Sätra - Mellangård (och ytterligare?)
Bestorp -
Skillberga - rusthåll (särkilt många anor)
Södra Fiälla -  
Wigby
Björnkil
Melskog
Skaggebo
 
Mina anor går från 1820-talet och bakåt.  
 
Jag är särdeles nyfiken på postgården, Skillberga och Södra Fiälla. Om det på några av ovanstående torp och gårdar finns hus kvar är det av särskilt intresse. Hur omfångsrika och infromativa är böckerna?  
 
MVH
Norrby

439
Kräklingbo / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-10-05
« skrivet: 2003-02-25, 21:47 »
1714 gifter sig en Jacob Larsson (far till ovanstående) Haidebys med en Elisabeth Rasmussdotter, uppfödd i Prästgården. Elisabeth är född omkring 1686. I räkenskapsboken för församlingen finns det för detta år en Elisabeth född, dotter till Rasmuss Steenstugu.  
Frågan är vad uppfödd i kan betyda; uppväxt eller född?  
Någon som har någon gissning?
 
Maken är också litet klurig. Det finns en Jacob Larsson Haideby född 1682, men enligt dödsboken (han dör 1734) var han 59 år vid sin död, m a o född omkring 1675.
 
MVH

440
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 25.2.2003
« skrivet: 2003-02-25, 21:40 »
Hej!
Denhäringa torp och stugor - tar den även upp gårdar?
 
MVH
 
Lars Norrby

441
Vänge / Äldre inlägg (arkiv) till 28 september, 2008
« skrivet: 2003-02-20, 13:19 »
Jag vet inte om man ska fortstätta en tre år gammal diskussion, men en stor fördel med Stefans exponering är just att han gör det sockenvis. Jag vet inte om jag skulle ha orken att springa in under en separat rubrik.  
Samtidigt har jag själv funderat att lägga ut mina forskarmödor och då är väl risken att Jessicas invändning kommer att visa sig vara berättigad. Jag skulle vilja propagera för en hemsida eller rubrik i rötter med en allomfattande gotländsk släktbok. Jag har tacksamt noterat Olles Överbys arbete. Min tanke är dock att en sådan släktbok skulle kunna vara 1. Användarredigerad med möjlighet till kommentarer och diskussioner omkring släkt och person
2. Sockenindelad
3. Med obligatorisk källhänvisning
4. Ett redaktionsråd skulle tillsättas med makt att rensa i materialet.
 
Detta är än så länge spåneri och hur man tekniskt skulle kunna lösa det vet jag inte. Vet du?
 
Till saken:
Jag har funnit en trolig ana i Vänge vid namn Olof
Olofsson, född 1723-12-30 på Sallmunds, Vänge. Föräldrar: Olof och Pernilla.
 
Är det någon som har något på dem?
 
MVH
 
Lars Norrby

442
Hörsne med Bara / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-21
« skrivet: 2003-02-14, 19:37 »
Följande hittade jag i vigselregistret för Gotland:Socken: Hörsne med Bara  
Vigseldatum: 1743-10-25  
 
Olof Persson  
Nedbjärs, Hörsne med Bara  
 
Margaretha Mortensdotter  
Änge, Viklau  
Piga  
 
En anmoder till mig i Viklau - Petronella Olofsdotter - är född 1751 i Stenstugårds, Viklau, dotter till en Olof. Då hon gifter sig för första gången står hon antecknad för Änges.
 
Jag är nu förstås nyfiken på om någon känner till ovanstående Olof Persson och om han kan ha hamnat i Viklau?
 
MVH
 
Lars Norrby

443
Gerum / Gerum
« skrivet: 2003-02-11, 22:20 »
Hej alla pratsamma Gerumfanatiker!
 
Jag undrar ifall det är fler som upptäckt brister i Boken om Gerum. Omkring 1749 är en Stefan Jacobsson husbonde på Mickelbys (part 2). 1759 står Nils Jacobsson som ägare, med en notering som jag med hjälp lyckats uttyda som att styvfadern (saknas i Boken om Gerum) var skattebefriad.  
Från 1761 finns ett syneprotokoll rörande en tvist om väg mellan Mickelbys och Likmunds. Den stämmande parten är bönderna Jacob och Stefan Mickelbys. Jag tolkar det som om det är fråga om part 2. I boken om Gerum saknas dessa två personer, såvida inte Jacob är Nils far, vilket inte verkar troligt då det talas om en styvfader.
Stefan bör tillhöra familjen då detta är ett namn som går i arv in i våra dagar.
 
Släkt- och ägandeförhållandena är med andra ord mer komplicerade än vad som framgår av BOG. Ingen skugga över kommitt?n dock.  
 
MVH
 
Lars Norrby

444
Kolmodin / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-23
« skrivet: 2003-02-11, 22:09 »
Hej Eleonor och andra!
 
Nej, troligtvis har jag läst slarvigt, men jag kommer vid tillfälle att kontrollera uppgiften igen. Källan jag tittade i var MTL för 1715. Är det dock Kolmodin det står bör det vara en hitills okänd Jöran.  
 
MVH
 
Lars Norrby

445
På Genealogiska föreningen i Stockholm finns det en mapp upplagd på Stenflycht blott innehållandes ett A4-papper, en skrivmaskinsavskrift (efter Tessin d.y.?)
 
Stenflycht  
General Stenflyckt dog i Juni månad 1757 på en dess gård i Småland. Våra krigshistorier innehålla hvarjehanda detailler, som hedra hans minne: var en af våra tiders bästa Partigångare, I Danzig gjorde han Konung Stanislaus stora tjenster, men ibland många herrliga egenskaper hos denne Herren, saknas åminnelse och belöning emot dem som varit honom tillgifne. Ett nog så vanligt Konungafel. DOck betalte Konungen av Frankrike för sin Svärfader och gaf, allt ifrån den tiden, General Stenflyckt en pension och 1736 General-Lieutenantsbrefvet i Franska Arméen. Han var hurtig till mods och glad till sinnes. Fält-Marskalken Fleming utsatte ett formligt premium på hans hufvud, till några tusen R:dr. Stenflyckt gaf ut ett contra-Manifest, hvari han förklarade, att som han ej ville bedraga någon menniska, så trodde han sig böra kungöra, att i fall någon bragte honom Fält-Marskalken Flemings hufvud, så gaf han ingen styfver derföre.
Grefve Magnus Stenbock plägade säga, att när han hade Stenflyckt och Palmstruch hos sig, så sof han obekymrad.
 
Generalen Stenflyckt var måg åt Fältherren Orlich och svåger till Marechel de Camp Orlich. Hans enda son blef i våras (1757) soldat vid Franska Arméen. Utom ägta säng har gubben lemnat 4 döttrar, den yngsta 3 år gammal.
 
Ur: Tessin & Tessiniana. Stockholm 1819. Sid. 346.
 
Om det nu rör sig om en samtida anteckning är det något märkligt att han nämner 1757 som dödsår.  
I kyrkoboken anges dödsdagen till 1758-06-21.
 
MVH
 
Lars Norrby

446
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 25.2.2003
« skrivet: 2003-01-26, 23:45 »
Tack för ditt utförliga svar Maud!
 
Jag misstänkte nog att han skulle dölja sig någonstans i materialet, men efter träger sökande fick jag inget annat än myror i huvudet! Jag ska nu meditera över ditt svar. Ber att få återkomma!
 
Jag vet inte om det kan vara av intresse, men om önskan finns kan jag lägga ut en antabell för mina Vårnäs-anor (det är ganska omfattande). En del är spekulation och det vore intressant med kritik.
 
MVH
 
Lars Norrby

447
Vårdsberg / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-19
« skrivet: 2003-01-21, 02:36 »
Hej igen Bo!
Anledningen till att jag vände mig hit var(vilket du antagligen förstod)naturligtvis med anledning av Nikolaus tagna namn Vålsberg, vilket mycket väl kan tolkas som Vårdsberg. Å andra sidan kanske han konstruerade namnet med hjälp av både sockennamnet Vål(snäs) och namnet på gården (Skillberga, Fiälla eller Pukeberg?).  
Med hjälp av de digitaliserade avskrifterna av mantalslängderna försöker jag nu koka fram tänkbara rusthållare i Vålnäs, men det är sannerligen inte lätt när man har med så vanliga namn som Nils och Lars att göra. När Nils skrevs in i gymnasiet bör han väl ha varit ointressant som skattesubjekt och saknas därför i längderna (var det inte först vid 18-årsåldern de fördes in?). Om alla antaganden om brödraskapet bör väl föräldrarna dölja sig i 1714 års mantalslängd.  
 
När du säger sannolikare socknar - ser du det då sannolikt av något annat skäl än den geografin?  
 
Kanske ska diskussionen nu återbördas till Vårdnäs, men jag om det ändå skulle finnas något band till Vårdsberg hoppas jag på ett svar.  
Det finns för övrigt möjligtvis inte någon gård eller torp i Vårdsberg med ordet lund i något led? Min gamla generalstabskarta tiger om detta.
 
Med vänliga hälsningar
 
Lars Norrby (Ekstadius!)

448
Allmänt / Varv på Gotland
« skrivet: 2003-01-20, 00:45 »
Det var störret båtar som byggdes i Klintehamn. Släkten Donner satte upp detta i slutet av 1700-talet, för att bygga båtar åt sin handelsflotta.
Min sambo har förövrigt skrivit en byggnadsantikvarisk uppsats om Varvsholm.
 
MVH
 
Lars Norrby

449
Kolbäck / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-05
« skrivet: 2003-01-19, 23:57 »
Torsten!
 
I Vårdnäs finns det en Lars Londen (Londeen), vilken i mitten av 1720-talet betitlas Mons, vilket enligt ett svar på en min förfrågan under nämnda sockens sida härstädes kan innebära att han var fogde. Ladugårdsfogde och fogde i allmän betydelse kanske inte var samma sak?
Detta som ett uppslag. Om det rör sig om samma person, kan han ha anlänt från Uppsala, där han inskrevs på universistetet 6 juni 1723.
Då Lars är en anfader, för vilken jag ännu saknar fast indikation på födelseort, är jag tacksam för all information.
 
MVH
 
Lars Norrby

450
Vårdsberg / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-19
« skrivet: 2003-01-19, 23:44 »
Hej!
 
Jag är på jakt efter ursprunget till en Lars Londen (Lundeen), som dyker upp i Vårdnäs på 1720-talet, för att 1732 gifta sig där och ta över en gård i Södra Fiälla. Han verkar dock inte vara ifrån socknen. Efter dödsnotisen att döma bör han vara född runt 1799.
Saken är den att även en ev. bror, Nikolaus Londen, förekommer i kyrkoböckerna i Vårdnäs på 1720-talet. Enligt ett svar från signaturen Lincopensis på Vårdnässidan har jag nu förstått att denne Nicolaus han även kallade sig för Wålberg. Han var från 1719 inskriven på Uppsal universitet, men redan 1713 ska han återfinnas på Linköpings läroverk. Den ev. brodern Lars Londen studerade också i Uppsala (från 1723) för att senare kallas för Monsjör (vilket enligt Lincopensis kan innebära att han var fogde).
I gymnasiet i Linköping uppges Nicolaus vara fil. rust. in Wålnäs.
Frågan är då varför han kallas för Wålberg? Kan detta inte betyda att de stammar ifrån Vårdsberg (för att senare flytta till Vårdnäs?) Finns det någon som har stött på dessa kumpaner i sitt forskande i Vårdsberg?
 
MVH
 
Lars Norrby

451
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 25.2.2003
« skrivet: 2003-01-19, 13:48 »
Tack Bo för ditt snabba och upplysande svar!
 
Den av dig angivna källan är obekant för mig (jag sitter på Gotland där bibliotekens respekt för moderstiftet ej är vad den borde vara). Det framgår möjligtvis inte vad anknytningen till Vårdnäs är?  
 
MVH
 
Lars Norrby

452
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 25.2.2003
« skrivet: 2003-01-19, 00:04 »
Goddag-yxskaft!
1724 vittnar i Klockargården Tvätterskan Ingeborg i Brokind Pig. Maria i Westerby Bengdt i Arnebo, Lorens lundeen och koken M. Hindrick i Brokind. Brokind föll bort i näst sist stycket i ovanstående inlägg.
Är det någon som känner till Måns Nilsson i Skillberga och hans rötter (den Måns som kommer in i Skillberga runt 1716
 
 
MVH

453
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 25.2.2003
« skrivet: 2003-01-18, 21:02 »
Hejsan!
Med hjälp av Maud Lindbergs och hennes kamraters jättearbete kring Vårdnäs har jag på kort tid lyckats  reda ut en hel del omkring mina rötter i Vårdnäs. Mångt och mycket får väl räknas som hypoteser och skulle nog inte hålla i en weibullsk granskning.  
Det vore dock intressant att ta del av andra forskares hypoteser och gissningar. Kanske kunde man lägga upp en databas (med hjälp av något av marknadens släktforskarprogram), med personer som på ett eller annat sätt satt sin fot i Vårdnäs socken. På så sätt kunde man kanske kunna vederlägga brister i varandras hypoteser.
Till saken! Angående tidigare inlägg om Lars Londen i Södra Fjälla, som också är en ana till mig (genom sonen Erik Larsson), har jag försökt komma till klarhet om dennes ursprung. Av årtalet i dödsboken kan man sluta sig till att han var född omkring 1699. Ingen av de personer med namnet Lars som föds vid denna tid tycks passa in. Han verkar med andra ord vara inflyttad i socknen.  
1732 gifter han sig med Margaretha (Sophi) Österberg, från Skillberga, men redan året innan tycks en ogift Lars vara bosatt i Fiälla. Denne delar hushåll (eller gård) med en Håkan.
 
Efternamnet Londen (Londeen, Lundeen?) förekommer som dopvittnen redan under 1720-talet i Vårdnäs;  
1720 finns det ett dopvittne vid namn Anders i Lontin, 1726-03-07 vittnar vid dop i Fiälla en  Studiosus Nils Londeen, 1726 vittnar en Anders Londen (tidigare nämnde Anders i Lontin?) i Fiskartorpet vid dop.  
Med namnet Lars finns följande som vittnen: 11 november1729 är en ”Studios: Lars Lundeen” dopvittne i Fiälla, 24 juni 1726 vittnar en Monsr Lars Londen vid Ryttare Törnqvists (på ”Södra fiälla ägor”) son Olofs dop. 1724 vittnar i Klockargården en Lorens lundeen och koke M. Hindrick.
Av detta är det väl inte en alltför vild gissning att identifiera Lars Londen i Södra Fiälla med det senare dopvittnet (sammanfall i namn och plats). Den sist nämnda anteckningen är intressant. Ska man tolka det som om Lorens också han har anknytning till Brokind? I mantalslängderna tycks han (före att han dyker upp på 1730-talet i Södra Fiälla) inte ha förekommit.  
Frågan är nu om han kan förekomma i någon studentmatrikel i Linköping. Och varför kallas han Mons?
 
Långrandigt men med vänliga hälsningar
 
Lars Norrby

454
Olof uppges i dödsboken ha varit genantbryggare. Exakt vad detta står för har jag ej kommit till klarhet med. Jag gissar att han arbetade som bryggare utan att ha vunnit burskap som sådan.
Omkring 1810 kommer han till Linköping från Svinstad, dit han flyttade 1807 från Landeryd. I kyrkoböckerna anges han vara född i Vårdnäs, men saknas i födelselängden där för aktuellt datum.
Beträffande Tollbom i Linköping var fadern antecknad som extra vaktkarlen. Har tidigare uppfattat det som fångvaktare, men om man kopplar vakt till efternamnet Tollbom kanske man kan våga sig på en gissning att han hade någon syssla vid lilla tullen (för den fanns väl kvar vid slutet av 1700-talet?).
 
MVH
 
Lars Norrby

455
Getinge / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-04-06
« skrivet: 2002-12-21, 12:35 »
Hej!
Jag har en ana vid namn Josefina Charlotta Andersdotter död 1884-03-23 i Märkesdal. Hon var född 18250417 på gården Wickelsbo i Burseryd, Jönköpings län. Jag har följt hennes rötter i Småland, men är nu litet nyfiken på hur hon hamnade i Getinge. Kanhända flyttade hon tillsammans med föräldrarna dit. Hon var gift med min MFMF, Bengt Bengtsson, död 1883-10-17. Jag tror han var född 1823-09-28 i Slättåkra.
Finns det någon som har forskat i samma familj och har kompletterande upplysningar?
 
MVH
 
Lars Norrby

456
Sjonhem / Äldre inlägg (arkiv) till 17 september, 2006
« skrivet: 2002-12-19, 01:19 »
Tack för upplysningarna Olle!
 
Beträffande kompletterande upplysningar om fadern Båtel Jöranssons(Björklund)anor hänvisar jag till diskussionen under Björke.
 
 
MVH
 
Lars Norrby

457
Eksta / Äldre inlägg (arkiv) till 14 januari, 2007
« skrivet: 2002-12-19, 01:01 »
Hej alla pratglada Ekstaättlingar!
 
Det är inte mycket som händer i den här gruppen. Jag undrar ifall det är någon som bland sina anor funnit en bonde Hans i Kvie i början på 1700-talet, samt följande fria spekulation om Jöran Anderssons anor:
 
Jöran ANDERSSON. Husbonde. Född 1700 EKSTA, Bopparve 1). Gift med Karin HANSDOTTER 1724-11-08 EKSTA 2). Bosatt 1729 GERUM, Botes Part 1 1). Död omkring 1752 GERUM, Botes Part 1 1).  
 
 Barn med Karin HANSDOTTER:
 Anders JÖRANSSON. Född 1725-12-02 EKSTA, Bopparve. Död 1804 GERUM, Botes Part 1.
 Karin JÖRANSDOTTER. Född 1732 GERUM, Botes Part 1.
 Hans JÖRANSSON. Född 1738 GERUM, Botes Part 1.
 
 
Generation I
 
I:1  f
Anders. Född Omkring 1662 (valfri text) EKSTA? 3). Död 1724-04-16 EKSTA, Bopparve 3). Begravd 1724-04-21 EKSTA 3).
 
 Barn med Margareta:
 Lars ANDERSSON. Född mellan 1699-12-06 och 1700-12-05 EKSTA, Bopparve. Död 1752-12-05 EKSTA, Bopparve.
 Jöran ANDERSSON. Född 1700 EKSTA, Bopparve. Död omkring 1752 GERUM, Botes Part 1.
 
I:2  m
Margareta. Född 1662 EKSTA? 4). Död 1734-01-16 EKSTA, Bopparve 4).
 
Källor
1) BOKEN OM GERUM
2) Vigselreg avskrift för Gotland, INTERNET
3) Dödsboken i Eksta, Överbys avskrift
4) Eksta dödsbok, Överbys avskrift
 
 
MVH
 
Lars Norrby

458
Björke / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-16
« skrivet: 2002-12-19, 00:52 »
Olle, Pia, Mats!
 
Tackar för alla upplysningar. Den av mig sökte Botel Jöransson som var född i Björke på 1740-talet måste vara nedanstående med bifogade anor.  
Hans mor, Margareta Botelsdotter, bör väl fogas in bland Ingri Larsdotters barn i din lista Mats. Jag måste dock erkänna att jag ännu inte hunnit dubbelkolla uppgifterna.
 
Anfäder
Båtel BJÖRKLUND JÖRANSSON
 
 
   
Båtel BJÖRKLUND JÖRANSSON. Saltpetersjudare. Född 1748-09-12 BJÖRKE, Stenstugu 1)
Gift med Catharina THOMEDOTTER 1775-10-31 SJONHEM 2). Död 1810-09-15 SJONHEM, Bjärby 4).  
 
 Barn med Catharina THOMEDOTTER:
 
Greta Stina BÅTELSDOTTER. Född 1778-07-24 SJONHEM, Bjärby. Död 1853-10 HOGRÄN, Vallby.
 
Ingri Britta BÅTELSDOTTER. Född 1783-04-24 SJONHEM, Bjärby.
 
 
Generation I
 
I:1  f
JÖRAN PEHRSSON. Född 1715-02-21 BJÖRKE, Stenstugu 5). Gift med Margaretha BOTELSDOTTER 1740-10-21 BJÖRKE 6)  
 
 Barn med Margaretha BOTELSDOTTER:
 
Ingierd JÖRANSDOTTER. Född 1743-01 BJÖRKE, Stenstugu.
Pehr JÖRANSSON. Född 1745-09 BJÖRKE, Stenstugu.
Båtel BJÖRKLUND JÖRANSSON. Född 1748-09-12 BJÖRKE, Stenstugu. Död 1810-09-15 SJONHEM, Bjärby.
 
I:2  m
Margaretha BOTELSDOTTER. Född 1715-10 BJÖRKE, Likmide? 5). Gift med JÖRAN PEHRSSON 1740-10-21 BJÖRKE 6).
 
 
Generation II
 
II:1  ff
Pehr JACOBSSON. Född 1672-05 5).
 
Barn med Kirstin JÖRANSDOTTER:
 
I:1 JÖRAN PEHRSSON. Född 1715-02-21 BJÖRKE, Stenstugu.
 
II:2  fm
Kirstin JÖRANSDOTTER. Född 1682-03-14 BJÖRKE, Stenstugu? 5).  
 
 
Generation III
 
III:4  fm m
Malin PEHRSDOTTER. Född 1655-02 BJÖRKE, Stenstugu? 5)
 
 Barn:
 II:2 Kirstin JÖRANSDOTTER. Född 1682-03-14 BJÖRKE, Stenstugu?.
 
Källor
 
1) Roma AI:1  
2) Sjonhem, A1:1
4) Sjonhem, C:1
5) Roma AI:1
6) Vigselreg avskrift för Gotland, INTERNET

459
Burseryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-06
« skrivet: 2002-12-17, 03:28 »
Sedan mitt förra inlägg har jag fått en klarare bild av framförallt Annika Johansdotter och hennes anor. Delar gärna med mig!
Nu undrar jag om någon har försökt åtgärda, d.v.s. tolka, bläckeländet 1696. Som ni kanske känner till är just detta år särdeles svårläst i Burseryd C:1. Om orsaken är bläck eller ej vet jag inte, men på Genlines sida är detta år oläsligt (det beror inte på Genline - andra uppgifter på uppslaget är läsbart).  
Finns det någon som kontrollerat böckerna och till och med skrivit av året?
 
MVH
 
Lars Norrby

460
Bryggare / Genantbryggare
« skrivet: 2002-12-08, 15:32 »
Elisabeth och Maud!
Det rör sig om en Olof Lindvall död 28 augusti 1833 (Linköping CI:6 sid 544). Och det står verkligen genantbryggare. Ska det kanske uppfattat som om han arrenderade eller föreståd ett bryggeri.
Olof var först bosatt i staden 1811, gift där 1821 och med ett par barn födda där mellan 1821 och 1827. Jag har ännu inte sökt följa familjen i hsfl, men antar ändå att de var varaktigt boende i staden.
 
MVH
Lars Norrby

461
Bryggare / Genantbryggare
« skrivet: 2002-12-08, 03:59 »
En ana till mig är i dödsboken antecknad som genantbryggare. Kanske har jag läst fel, men om det är någon som känner till en likalydande titel vore det intressant vad det kan röra sig om för en bryggd, pinsam eller ej!
Samma person är också antecknad som garvare - fanns det ett samband där tro?
 
MVH

462
Landeryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-17
« skrivet: 2002-12-08, 03:49 »
Hej!
 
Jag har i diverse grupper ställt fråga om en Olof Lindvall född 1788-11-16(i t.ex. hsfl i Linköping och i Svinstad) i Vårdnäs. Problemet är att han saknas i böckerna där. I inflyttningsländen för Svinstad ska han 1807 ha kommit dit ifrån Landeryd. Finns det någon som känner till denne Olof och som dessutom vet varifrån han kom till Landeryd?
 
Med förhoppningar
 
Lars Norrby

463
Efterlysningar / Törngren, (Finsk introducerad adel)_
« skrivet: 2002-12-07, 00:12 »
Det finns en Törngren i Vårdnäs, Östergötland. Tillhör de samma familj? Det är här fråga om början av 1700-talet.
 
MVH
 
Norrby

464
Tannåker / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-01-26
« skrivet: 2002-12-05, 21:30 »
Tack för svaret!
 
Var litet rädd för att en brand ägt rum. Nu får jag väl avvakta på att Tannåker kommer på nätet.
 
MVH
 
Lars Norrby

465
Tannåker / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-01-26
« skrivet: 2002-12-05, 14:04 »
Hej!
 
Jag har en ana från Tannåker, men när jag tittar på Genlines katalog finns enbart sena hsfl därifrån. Enligt uppgift ska hela Kronoberg vara utlagt. Eller är det så att Tannåker ligger i Jkpg?

466
Linköping / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-06
« skrivet: 2002-11-30, 15:50 »
Hej!
 
Med risk för att vara tjatig (frågan måste ha kommit upp tidigare) undrar jag hur 17 man forskar i en stad (och andra städer) som Linköping. Jag har tidigare inte forskat i städer, men efter att ha tagit en prenumeration på Genline har jag gett mig i kast med Linköping.
 
En ana till mig, Olof Lindvall, dog 1833 i Linköping. Jag har anledning att tro att bodde i S:t Lars-kvarteren, vilket jag tolkat som en rote. Jag hittade honom i dödsboken, med en följande anmärkning T47 samt T 1/9. Kan detta hjälpa mig vidare? Hur bär man sig åt för att lokalisera honom i Husförhörslängden?  
 
Mitt problem är att födelseförsamling och födelsedatum anges, men verkar inte stämma vid kontroll av församlingen (Vårdnäs).
 
MVH
 
Lars Norrby

467
Schenning / Äldre inlägg (arkiv) till 08 januari, 2009
« skrivet: 2002-11-27, 22:59 »
Jag såg idag en notis i någon av de biografiska verken om Gotland att Christina Skenning ska med maken Jöran Silker ha återvänt till Östergötland och dött där.  
Någon som vet var?

468
Skatelöv / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-07
« skrivet: 2002-11-25, 22:08 »
Roligt att uppgifterna kan komma till hjälp Ingrid!
Själv är jag ytterst angelägen om att kunna säkerställa källorna till ovanstående. Mina uppgifter baserar sig på ärvda papper av okänd upphovsman (möjligen en järnhandlare i Eskilstuna!). Materialet verkar pålitligt, men saknar som sagt källhänvisningar.
Tack med andra ord för de hänvisningar du gjort i ditt inlägg. Offentliggör gärna dina rön i detta medium!
 
MVH
Norrby

469
Kolmodin / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-23
« skrivet: 2002-11-25, 22:00 »
Det finns möjligen ingen som har några uppgifter om Jöran Kolmodin, broder till ovan nämnda Mikael och Johan K. och son till Dalhemsprästen. Omkring 1714 står han som hemansägare till Godrings i Ganthem. Vore tacksam för upplysningar om hustru och barn.
 
MVH
 
Norrby

470
Ganthem / Ganthem
« skrivet: 2002-11-25, 21:55 »
Apropå Godrings undrar jag om någon känner till en Jöran som ska ha varit bosatt där omkring 1714 då en anmoder till mig föds (Se nedan). Den enda jag hittat i Mtl var en Jöran Kolmodin. Finns det någon som kan bekräfta släktskapet. I vigselregistret finns det runt de här åren en vigsel mellan en Jöran och en Anna Österby registrerad (vigselregistret Gotland, digital)
 
Anfäder
Catharina THOMEDOTTER
 
 
Catharina THOMEDOTTER. Född 1738-05-07 GANTHEM, Kumble Part 3 1). Gift med Olof PEHRSSON 1761-11-10 GANTHEM 2). Gift med Båtel JÖRANSSON 1775-10-31 SJONHEM 3). Död 1802-09-23 SJONHEM, Bjärby 4). Far: I:1 Thomas HINDRIKSON. Mor: I:2 Christina JÖRANSDOTTER.
 
 Barn med Olof PEHRSSON:
 
Pehr OLOFSSON. Född 1762-10-16 SJONHEM, Bjärby.
Thomas OLOFSSON. Född 1764-10-21 SJONHEM, Bjärby.
Catharina OLOFSDOTTER. Född 1768-04-24 SJONHEM, Bjärby.
Anna OLOFSDOTTER. Född 1770-10-17 SJONHEM, Bjärby.
 
Barn med Båtel JÖRANSSON:
Greta Stina BÅTELSDOTTER. Född 1778-07-24 SJONHEM, Bjärby. Död  1853-10   HOGRÄN, Vallby.
 
Ingri Britta BÅTELSDOTTER. Född 1783-04-24 SJONHEM, Bjärby.
 
 
Generation I
 
I:1  f
Thomas HINDRIKSON. Född 1714-08-24 GANTHEM, Kumble Part 3 5). Gift med Christina JÖRANSDOTTER 1737-06-21 GANTHEM 6). Död 1791 GANTHEM, Kumble Part 3 6).  
 
 Barn med Christina JÖRANSDOTTER:
 
Catharina THOMEDOTTER. Född 1738-05-07 GANTHEM, Kumble Part 3. Död 1802-09-23 SJONHEM, Bjärby.
Stina THOMAEDOTTER. Född 1742-12-28 GANTHEM, Norbys?.
Thomas THOMASSON. Född 1745-10-15 GANTHEM, Kumble Part 3.
Thomas THOMESON. Född 1746 GANTHEM, Kumble Part 3.
 
I:2  m
Christina JÖRANSDOTTER. Född 1714-09-22 GANTHEM, Godrings 5). Gift med Thomas HINDRIKSON 1737-06-21 GANTHEM 6). Far: II:3 Jöran. Mor: II:4 Catharina ÖSTERBY??
 
 
Generation II
 
 
 
 
II:3  mf
Jöran. Gift med Catharina ÖSTERBY ?? 1710-11-13 GANTHEM 2).
 
Barn med Catharina ÖSTERBY:
I:2 Christina JÖRANSDOTTER. Född 1714-09-22 GANTHEM, Godrings.
 
II:4  mm
Catharina ÖSTERBY. Gift med Jöran 1710-11-13 GANTHEM 2).
 
Källor
 
1) Ganthem C:1
2) Vigselreg avskrift för Gotland, INTERNET
3) Sjonhem, A1:1
4) Sjonhem, C:1
5) Dalhem AI:1
6) Ganthem AI:1
 
MVH
 
Lars Norrby

471
Hej!
Från och med Anna Pettersdotter (se nedan 2.1.6.) har jag anor i släkten Hageltorn/Hagtorn/Hagentorn etc. Märk väl att jag i primärkälla inte lyckats säkerställa koppling från Johan Hagetorn till den förmodade broderna Israel (men bandet syns högst antagbart). Enligt uppgift skall bröderna blivit tillsatta som länsmän på Gotland för att verka för öns integration med resten av landet. Se också diskussion under släkten/övriga/Hageltorn (någonting sådant!). Se även diskussion under landskap/Gotland/Stånga. På Genealogiska föreningens (I Stockholm) hemsida finns en hänvisning till Von Hagendorn. Vid vanlig sökning på internet ges det vid handen att det finns en tysk adelsätt Von Hagendorn.  
Jag vill också påpeka att jag inte funnit någon primärkälla till Israel H. i Uppsala och bandet till de ev. sönerna.
 
Johan Israel HAGELTORN
 
 
Ättlingar
Johan Israel HAGELTORN
 
 
Johan Israel HAGELTORN. Född 1610 UPPSALA 1).
 
 Barn med Maria NN:
 1 Israel Hagelthorn. Född 1647 UPPLAND. Död 1726-01-02 ÖJA, Botvide.
 2 Husbonde Johan HAGELTORN. Född 1648 UPPSALA. Död 1712-07-02 STÅNGA, Ungbotels.
 
 
Generation 1
 
 
1 Israel Hagelthorn. Landsgevaldiger, tingsdomare. Född 1647 UPPLAND 1). Bosatt 1669 ENDRE, Lilla Hulte 1). Landsgevaldiger 1670 ENDRE 1). Bosatt 1680 ENDRE, Lilla Hulte 1). Död 1726-01-02 ÖJA, Botvide 1).
 
 Barn med Brita ÅKERMAN ANDERSSON:
 1.1 Israel HAGELTORN. Född 1677 ENDRE, Lilla Hulte. Död 1722-10-25 ENDRE, Lilla Hulte.
 1.2 Margaretha Israelsdotter HAGELTHORN. Född 1684 ENDRE, Lilla Hulte. Död 1760-04-10 ENDRE, Stora Hulte.
 1.3 Johan HAGELTORN. Född 1686 ENDRE, Lilla Hulte. Död 1723-01-13 ENDRE, Lilla Hulte.
 1.4 Brita Israelsdotter Hagelthorn. Född 1686-04-29 ENDRE, Lilla Hulte. Död 1755-10-23 BURS, Änges.
 
2 Husbonde Johan HAGELTORN. Landsgevaldiger, Länsman. Född 1648 UPPSALA 1). Döpt 1669 STÅNGA, Ungbotels 1). Landsgevaldiger 1675 STÅNGA, Ungbotels 1). Gift med Maria PEHRSDOTTER 1688 BURS?

472
Jag undrar om jag kan få hjälp om följande ana. Tyvärr vet jag inte alls vilket år de emigrerade.  
 
Lantbrukare Martin ANDERSSON Slaktare/Lantbrukare  
Född 1870-01-22 ABILD, Bäckafors  
Emigrerade med familj före 1898 till USA, Massachusettes, där han arbetade som slaktare. Hade med hustrun ett tiotal barn, däribland min morfar, som enligt uppgift föddes strax efter återkomsten till Sverige 1898. Familjen slog sig då ned i Mossagård (Kvibelle, Steninge, Getinge?) utanför Halmstad.  
Martid dog 1954-05-11.  
 
Familj med Matilda Josefina BENGTSSON
 
Make/maka  
Matilda Josefina BENGTSSON född1865-08-31 i GETINGE, Märkesdal. Dog 1943-06-14 på Mossagård.  
Barn    
Karl Hilding MARTINSSON född 1898-04-07 Mossagård? död 1988-09-27 HARPLINGE.  
 
 
MVH
Lars Norrby

473
Björke / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-16
« skrivet: 2002-11-14, 01:57 »
Olle och Pia!
 
Bland mina anfäder har jag följande ana
 
Båtel JÖRANSSON. Född 1743 BJÖRKE? 3). Gift med Catharina THOMEDOTTER 1775-10-31 SJONHEM 3). Död 1810-09-15 SJONHEM, Bjärby 3).
 
 Barn med Catharina THOMEDOTTER:
 
Greta Stina BÅTELSDOTTER. Född 1778-07-24 SJONHEM, Bjärby. Död 1853-10 HOGRÄN, Vallby.
Ingri Britta BÅTELSDOTTER. Född 1783-04-24 SJONHEM, Bjärby.
 
3) Sjonhem, A1:1
 
Saken är den att det finns en bouppteckning i ViLA från tiden vid hustruns död 1802, gällande en Båtel Björklund, Bjärby. Detta är troligen samma person. Kanhända rör det sig också om samma familj som i inlägget om Per Björklund.  
Tyvärr har jag ännu inte lokaliserat Jöran, men han kan ha kommit från Likmide.
 
MVH
 
Lars Norrby

474
Byggnader och miljöer / En kyrka någonstans...
« skrivet: 2002-11-14, 00:27 »
Har verkligen Funäsdalen en kyrka? Är det inte Tännäs kyrka? Funäsdalen är väl en del av Tännäs församling?
 
MVH Lars Norrby

475
Hej!
 
Jag söker information om ett par anor till mig och andra:
Johan Israel Hageltorn, enl uppgift född 1710 i Uppsala.
Sönerna: Johan Hageltorn, född 1648 i Uppsala, samt hans bror Israel som också han var född på 1640-talet - troligen också i Uppsala.
Bröderna hamnar senare som länsmän/landsdomare på Gotland. Är tacksam för all information om denna familj.
 
MVH
 
Lars Norrby

476
Skatelöv / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-07
« skrivet: 2002-11-08, 00:25 »
Bland mina anor har jag följande personer från Skatelöv. Jag vore tacksam för kompletterande information. Tyvärr är allt på engelska - jag ber om överseende för detta. Jag har ur framställningen rensat ut personer som inte har direkt anknytning till Skatelöv.
 
 
1 : Johan Valfrid ANDERSSON, born in SKATELÖV the 12 October 1842, died in KARLSHAMN the 1 February 1917, son of Andreas GUDMUNDSSON and Ingrid Christina EKSTRÖM), married Martha SVENSDOTTER, the 29 December 1876 in SKATELÖV (born the 10 February 1856 in URSHULT and died the 6 March 1919 in KARLSHAMN).  
-------------
2 : Andreas GUDMUNDSSON, born in SKATELÖV the 30 May 1817, died in SKATELÖV the 24 June 1856, son of Gudmund JOHANSSON and Greta HANSDOTTER), married Ingrid Christina EKSTRÖM, the 21 June 1841 in SKATELÖV (born the 29 November 1815 in SKATELÖV and died the 4 July 1896 in KARLSHAMN, daughter of Peter NILSSON and Anna Kristina MIKAELSDOTTER).  
-------------
3 : Ingrid Christina EKSTRÖM, born in SKATELÖV the 29 November 1815, died in KARLSHAMN the 4 July 1896, daughter of Peter NILSSON and Anna Kristina MIKAELSDOTTER), married Andreas GUDMUNDSSON, the 21 June 1841 in SKATELÖV (born the 30 May 1817 in SKATELÖV and died the 24 June 1856 in SKATELÖV, son of Gudmund JOHANSSON and Greta HANSDOTTER).  
-------------
4 : Gudmund JOHANSSON, born in SKATELÖV in 1777, was christened in SKATELÖV, Hakafälla, Huseby, died in SKATELÖV the 23 April 1847, married Greta HANSDOTTER, the 8 November 1801 in SKATELÖV (born the 2 July 1780 in SKATELÖV and died the 26 April 1839 in SKATELÖV, daughter of Hans HAHN and Helena SVENSDOTTER).  
-------------
5 : Greta HANSDOTTER, born in SKATELÖV the 2 July 1780, died in SKATELÖV the 26 April 1839, daughter of Hans HAHN and Helena SVENSDOTTER), married Gudmund JOHANSSON, the 8 November 1801 in SKATELÖV (born in 1777 in SKATELÖV and died the 23 April 1847 in SKATELÖV).  
-------------
   
10 : Hans HAHN, born in SKATELÖV in 1733, married Helena SVENSDOTTER (born the 23 September 1739 in SKATELÖV, Huseby and died in 1805 in SKATELÖV, Huseby, daughter of Sven NILSSON LÅNG and Stina JONASDOTTER).  
-------------
11 : Helena SVENSDOTTER, born in SKATELÖV, Huseby the 23 September 1739, died in SKATELÖV, Huseby in 1805, daughter of Sven NILSSON LÅNG and Stina JONASDOTTER), married Hans HAHN (born in 1733 in SKATELÖV).  
-------------
 
22 : Sven NILSSON LÅNG, born in SKATELÖV, Huseby the 1 September 1717, died in SKATELÖV in 1785, son of Nils PERSSON and Elin SVENSDOTTER), married Stina JONASDOTTER, the 6 October 1738 in SKATELÖV (born the 31 July 1715 in SKATELÖV, Huseby and died the 25 July 1791 in SKATELÖV, Grimslöv, daughter of Jonas SVENSSON and Catarina ARVIDSDOTTER).  
-------------
23 : Stina JONASDOTTER, born in SKATELÖV, Huseby the 31 July 1715, died in SKATELÖV, GrimslÖv the 25 July 1791, daughter of Jonas SVENSSON and Catarina ARVIDSDOTTER), married Sven NILSSON LÅNG, the 6 October 1738 in SKATELÖV (born the 1 September 1717 in SKATELÖV, Huseby and died in 1785 in SKATELÖV, son of Nils PERSSON and Elin SVENSDOTTER).    
44 : Nils PERSSON, son of Per , married Elin SVENSDOTTER (born in 1674 and died the 29 September 1734 in SKATELÖV, daughter of Sven ).  
-------------
45 : Elin SVENSDOTTER, born in 1674, died in SKATELÖV the 29 September 1734, daughter of Sven , married Nils PERSSON (son of Per ).  
-------------
46 : Jonas SVENSSON, born in 1691, died in SKATELÖV the 14 March 1758, son of Sven , married Catarina ARVIDSDOTTER, the 16 November 1712 in SKATELÖV (born in 1688 and died the 14 March 1743 in SKATELÖV, daughter of Arvid ).  
-------------
47 : Catarina ARVIDSDOTTER, born in 1688, died in SKATELÖV the 14 March 1743, daughter of Arvid , married Jonas SVENSSON, the 16 November 1712 in SKATELÖV (born in 1691 and died the 14 March 1758 in SKATELÖV, son of Sven ).  
-------------
 
 
MVH
 
Lars Norrby

477
Roma / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-03-05
« skrivet: 2002-11-07, 14:40 »
1744-03-22 gifter sig Catharina Pehrsdotter, änka från Ejmunds, med Lars Båtelsson från Björke, Norrgårde.
Är det någon som känner till Catharina, var och när hon var född och vem hennes förste make var?
 
MVH
 
Lars Norrby

478
Den som inte vill dela med sig av sitt material bör väl inte heller logga in på Rötter. Sedan är det väl tämligen klart att man för självbevarelsedriften är sparsam med information om något man (ännu) inte kan stå för.
Det är helt ok att forska för byrålådan, men då läser du nog inte det här.  
När jag skaffade mig Internet för ca: 7 år sedan sas det att information wants to be free. Det gäller fortfarande. Jag tycker nog att man kan kräva av en forskare som besöker och tar del av materialet i Rötter (att i mån av tid) dela med sig. detta forum att lämna ifrån sig den information man kan tänkas ha.  
 
 
MVH
 
Lars Norrby

Sidor: [1]