ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Henrik Hagblom

Sidor: [1]
1
Karl Göran,

Tack! Nu fick jag nåt att bita i.

Bästa hälsningar
Henrik

2

Per,

Detta är verkligen lurigt. Din hypotes att fadern är ”vår” dragon, medan fickans ålder är fel angivet kan vara rimlig. Hon kan då knappast varit född 1780 eller 1783.

Kvaliteten i Centrala soldatregistret är inte den bästa, milt sagt. Dragonen Olof Hagblom antogs i mars 1765 till Brunflo kompani, nummer 35 (1) och var kvar där till 1787 (2). Kompaniets dragonhåll fanns bland annat i Lockne socken. Gården Berge 1, där dragon Hagblom arrenderade, var för övrigt löjtnantsboställe där flera av personer i min tidigare spekulation har huserat.

I mantalslängden 1785 hittar jag ingen anteckning om dragon Hagblom hos Olof Nilsson (som skulle kunna vara hans far). ”Vår” dragon fick som sagt avsked 1787. När hans efterträdare Aron Hagblom tillträdde har jag dock inte lyckats lista ut. Han dyker upp i rullorna 1797 (3).

Vore tacksam för referens till det Du hittat i kyrkoräkenskaperna, kyrkvärdarnas underskrifter och resolutionen från 1791.

Bästa hälsningar
Henrik

1) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028719_00140
2) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028721_00142
3) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028724_00306


3

Per,

Det vi tror oss veta utifrån arkiven är följande:

1780-??-?? Dragonen Hagblom antecknas på hemman nummer 2 hos Olof Nilsson i Haga, Lockne socken (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0002031_00339).
1780-10-22 Brita Jakobsdotter, Olof Hagbloms fru, befinner sig i Berge, Brunflo socken, för att föda deras dotter Brita (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0016790_00032).
1780-1?-?? Ett flickebarn föds på okänd plats av okända föräldrar (?).
1781-??-?? Dragonen Hagblom antecknas i Berge, Brunflo socken (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0001516_00412).
1782-??-?? Dragonen Hagblom antecknas på hemman nummer 2 hos Olof Nilsson i Haga, Lockne socken (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0001517_00434).
1783-??-?? Dragonen Hagblom antecknas i Berge, Brunflo socken (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0002032_00420).
1783-10-04 Brita Jakobsdotter befinner sig i Räggmarken, Bräcke socken, för att föda sonen Olof (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068887_00020).
1784-??-?? Dragonen Hagblom antecknas på hemman nummer 2 hos Olof Nilsson i Haga, Lockne socken (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0001519_00431).
1784-07-25 Olof sägs vara i Särbrå socken för att begrava ” lilla dotter”, 3 år 8 månader gammal (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034662_00019).
1786-11-18 Brita Jakobsdotter befinner sig i Härnösand för att föda sonen Pehr  eller”Petter” (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0032988_00248).
1788-??-?? Dragonen Olof Hagblom, hustrun Brita Jakobsdotter och barnen Jakob, Brita, Olof och Petter bor på Kapellbergs gård i Härnösand, åtminstone fram till 1796 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0032956_00103).
1796-??-?? Arbetarkarlen Olof Hagblom, hustrun Brita Jakobsdotter, Pehr och Olof och bor i Härnösand från 1796 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0032993_00101)

Att Olof Hagblom och Brita Jakobsdotter skulle ha ytterligare en dotter född 1780 är biologiskt omöjligt. Flickebarnet torde därmed antingen (a) vara sammanblandas med dottern Brita född 1780-10-22, som levde intill 1839, eller (b) någon annans flickebarn.

Om prästen ”trodde” att barnet var Brita Hagblom (1780-1839) – vars historik prästerskapet enkelt kunde skaffa sig kunskap om – torde dragon Hagblom inte har varit inblandad i denna anteckning alls. Ingen förälder torde ha ställt upp på att ”ljuga inför gud”. Detta leder till att det döda barnet var någon annans.

Om Olof Hagblom visste om denna anteckning eller inte är omöjligt att veta. Om han gjorde det torde det vara på uppdrag av någon mer inflytelserik. Mitt tidigare inlägg var ett försök att illustrera delar av de relationer till de inflytelserika som torde ha funnits. Även om Härnösands stad blev biskopssäte 1772 och residensstad 1778 var det ett egentligen ett litet fiskeläge, integrerad med gransocknarna – det vill säga ”alla kände till alla”. Härnösand med omnejd omfattade några tusen personer.

Bästa hälsningar
Henrik

4

Vad gäller ”Olof Hagbloms lilla dotter” tänker jag såhär:
- Flickan kan inte vara Olof och hans fru Britas. I så fall hade flickan upptagits i husförhörslängden, som alla andra.
- Flickan kan heller inte vara Olofs, tillsammans med någon annan kvinna. Detta hade i så fall varit horsbrott enligt missgärningsbalken, vilket var synnerligen allvarligt.
- Flickan torde istället vara någon annans utomäktenskapliga barn, det vill säga ”oäkta”.

Idén med en formulering, där varken flickans eller moderns namn nämns, tänker jag är för att skydda moderns identitet. Detta förutsätter goda relationer till kyrkans företrädare som, om de vill, hade alla möjligheter att identifiera både flickebarnet och dess mor. Initiativet till denna mörkläggning behöver dock inte vara Olofs. Han kan ju ha blivit ombedd av någon annan att ta denna roll. Vem är dock omöjligt att veta.

Förutom Olofs egen dotter Brita (1780-1839), som var jämngammal med flickebarnet, bodde familjen Hagblom på Kapellbergs gård under denna tid, hos änkan Åman (1749-1820). Åmans döttrar var också bara barn då, födda 1776 och 1781. Dessa är med andra ord inte aktuella som mor till flickebarnet.

Vilka kontakter kan då tänkas ha funnits? Ja, det är förstås svårt att veta. Följande exempel kan illustrera hur nätverken kunde se ut:

Änkan Åmans syster, Magdalena Åman (1733-1791), var gift med Alexander Magnus Planting-Bergloo (1727-1774), som bland annat varit volontär i Olofs korpralskap och löjtnant vid Brunflo kompani, där Olof var dragon. Alexander Magnus hade dessutom bevistade Pommerska kriget 1757-1762 tillsammans med Magdalenas man, Nils Åman (1731-1783).

Johan Herman Tideman (1745-1816), som var löjtnant vid Brunflo kompani 1774-1775, bodde under denna tid i Härnösand. Tideman var gift med Vendela Margareta Björner (1741-1806), syster till Klemens Björner af Huss (1735-1794) som sålde Kapellbergs gård till familjen Åman 1780. Vendela Margareta hade tidigare varit gift med Niklas Johan von Kraemer (1728-1769), officer vid Jämtlands dragonregemente.

Niklas Johan von Kraemers styvmor var Catharina Ruuth (1722-1790), vars syster Christina Helena (1727-1781) var gift med Anders Örbom den yngre (1720–1783). Deras son (Niklas Johans styvkusin) Anders Gustaf (1753-1794) var också volontär i Olof Hagbloms korpralskap och blev så småningom kapten för Revsunds kompani, där han 1797 efterträdde sin farbror Christopher Örbom (1735-1828). Denne Christopher Örbom var ett av vittnena då Olof Hagbloms dotter Brita (1780-1839) döptes.

Bästa hälsningar
Henrik

5
Ja, detta var lurigt. Om beräkningen av flickebarnets ålder stämmer torde torde hon vara född ungefär i december 1790.Soldatens ifrån Jemteland Olof Hagblom kan inte vara någon annan än min farfars farfars farfar född 1747 i Haga, Lockne socken i Jämtland.
Bästa hälsningar
Henrik

6

Per,
Jag har försökt hitta källor till de två Brita Du nämner, men hittar inga. Födelseåret 1788 Du refererar till torde vara ett skrivfel.
Den ända Brita jag hittar är hon som föddes 1780 och som är kyrkobokförd med sina föräldrar och syskon fram till 1796 (a). Olof Hamréns hustru Brita Hagblom dog dessutom vid 59 års ålder 1839, vilket ger henne födelseåret 1780 (b).
Bästa hälsningar
Henrik

a) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010081/A I a/3b (1788-1811),  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0032956_00103
b) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010081/E I/1 (1815-1861), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0032994_00162

7
Per,


Tack! Att det var två Brita hade jag helt missat.


Bästa hälsningar
Henrik

8

Olof Olofsson (1747-1816) antogs 1765 som dragon vid Jämtlands dragonregemente med soldatnamnet Hagblom [a]. Tyvärr saknas Lockne sockens födelse- och dopböcker före 1809 och husförhörslängder för åren 1728-1817.

I mantalslängderna från 1775 berättas samtidigt om en dragon Hagblom i Haga, på Olof Nilssons hemman . Jag tolkar det som om Olof Nilsson är Olof Olofsson Hagbloms far. Någon som vet mer om detta?

Bästa hälsningar
Henrik


[a] Generalmönsterrullor, Jämtlands dragonregemente, SE/KrA/0023/0/721 (1770), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028719_00140
Mantalslängder 1642-1820, Västernorrlands län 1762-1820, SE/RA/55203/55203.27/13 (1775), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0001713_00408


9
Åhman / Åman / SV: Åhman / Åman
« skrivet: 2019-08-11, 13:18 »

Per,

Tack! I byn Stämningsgården i Skellefteå hittar jag fru doctor Åman, född 1749, det vill säga Eva Ulrika Nenzén (1749-1820), liksom hennes dotter Anna Lovisa (1781-1871). Mor och dotter tycks ha kommit dit från Gudmundrå 1804 (a, b). Så, då har luckan i änkan Åmans livsberättelse minskat till 1794-1804.

Bästa hälsningar
Henrik

(a) Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010174/A I/4b (1802-1808), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034296_00106
(b) Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010174/A I/5b (1810-1818), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034300_00175

10
Åhman / Åman / SV: Åhman / Åman
« skrivet: 2019-08-10, 09:59 »

Hej,

Jag önskar hjälp att hitta två änkor (som gärna ”försvinner” efter mannens bortgång):

Magdalena Åman (1733-????) (a) gifte sig i juli 1757 (b) med Alexander Magnus Planting-Bergloo (1727-1774). Familjen bodde på Berge löjtnantsboställe i Brunflo socken åren 1758-1766 (c), i Lorås, Hammerdals socken, åren 1767-1772 (d) och därefter troligen i Hovermo i Myssjö socken, intill Alexander Magnus död i juli 1774 (e). Magdalena sägs ha dött 24 juni 1791 Bergs socken i Jämtland, men var bodde hon som änka med barnen?

Magdalena Åmans storebror, Nils Åman (1731-1783) (f), gifte sig med Eva Ulrika Nenzén (1749-1820) och de bosatte sig på Kapellberg i Härnösand 1780 (g). Nils dog 1783 (h), men änkan och barnen bodde kvar på Kapellberg intill 1794 (i). Men, vart tog Eva Ulrika och barnen vägen sen, intill sin död 1820 i Härnösand (j)?

Bästa hälsningar
Henrik


a) Undersåkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ÖLA/11100/C/1 (1689-1784), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0036267_00119
b)  Undersåkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ÖLA/11100/C/1 (1689-1784), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0036267_00309
c) Brunflo kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ÖLA/11045/C/3 (1764-1772), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0016789_00075
d) Hammerdals kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ÖLA/11058/A I/3 (1755-1787), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0012651_00046
e) Myssjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ÖLA/11078/C/2 (1748-1813), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035929_00140
f) Undersåkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ÖLA/11100/C/1 (1689-1784), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0036267_00117
g) Kapellberg - Det gamla lektorsbostället som blivit musikens högborg, eleverna Anna Källdén, Karin Höglund, Per Åkerlund och Anna-Lena Berglund vid Kapellsbergs musikskola, under handledning av svensklärare Lillemor Arenander.
h) Svenska och Finska medicinalverkets historia 1663-1812, Tredje delen, Otto E. A. Hjelt, Helsingfors 1893. http://runeberg.org/medhist/3/0719.html
i) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010081/A I a/3b (1788-1811), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0032956_00103
j) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010081/E I/1 (1815-1861), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0032994_00138

11
Arnäs / SV: Var föddes Anders Melin (1824-1870)?
« skrivet: 2016-08-14, 16:07 »

Efter sommaruppehåll har jag försökt sammanställa Anders Melins liv (se nedan). Det är dock en lucka 1834-1842, där Värnamo och Svenarum tycks vara inblandade. Någon som kan fylla luckan?


Bästa hälsningar
Henrik


1824-09-28   Andreas föds i Fureberg, Åker (Småland), son till Johannes Melin och Annica Svensdotter.
Källa: Åkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00461/C/4 (1803-1832), bildid: C0023641_00072


1824-1834   Familjen bor i Furuberg, Åker (Småland).
Källor:
- Åkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00461/A I/6 (1814-182?), bildid: C0023622_00134
- Åkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00461/A I/7 (1827-1834), bildid: C0023623_00140


1834-   Familjen flyttar till Värnamo (Småland).
Källor:
- Åkers kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/VALA/00461/B I/1 (1806-1838), bildid: C0023634_00057
- Värnamo: Prästgården härjades av eldsvåda 1869, varvid större delen av kyrkoarkiv förstördes.


-1842   Anders Melin bor i Svenarum (Småland).
Källa: Eskilstuna, Kloster och Fors kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/ULA/10226/B/4 (1840-1849), bildid: C0006245_00047


1842-1845   Smidesdrängen Anders Melin bor i Eskilstuna (Södermanland).
Källa: Eskilstuna, Kloster och Fors kyrkoarkiv, Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad ("Stadsförsamlingen") samt Gredby i Fors socken, SE/ULA/10226/A I b/14 (1844-1848), bildid: C0006139_00231


1845-1846   Anders bor i Gimått, Arnäs (Ångermanland) hos kyrkvaktmästare Jon Nilsson (1772-). En av Jons döttrar heter Brita Catharina, född 1818.
Källor:
- Arnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010007/A I/7 (1836-1845), bildid: C0032627_00110
- Arnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010007/A I/8 (1846-1852), bildid: C0032628_00145


1845-09-24   Anders och Brita Catharinas dotter Agneta Catharina föds i Gimått, Arnäs (Ångermanland).
Källa: Arnäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010007/C/4 (1836-1861), bildid: C0032644_00072


1845-10-03   Anders gifter sig med Brita Catharina Jonsdotter i Arnäs (Ångermanland).
Källa: Arnäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010007/C/4 (1836-1861), bildid: C0032644_00248


1846-   Anders med familj bor i Hogland, Arnäs (Ångermanland).
Källor:
- Arnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010007/A I/8 (1846-1852), bildid: C0032628_00133
- Arnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010007/A I/9a (1853-1862), bildid: C0032629_00151
- Arnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010007/A I/10a (1863-1872), bildid: C0032631_00139


1846-07-09   Anders och Brita Catharinas dotter Agneta Catharina dör i Hogland, Arnäs (Ångermanland).
Källa: Arnäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010007/C/4 (1836-1861), bildid: C0032644_00288


1847-03-17   Sonen Johan Edvard föds i Hogland, Arnäs (Ångermanland).
Källa: Arnäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010007/C/4 (1836-1861), bildid: C0032644_00082


1849-04-21   Sonen Jonas föds i Hogland, Arnäs (Ångermanland).
Källa: Arnäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010007/C/4 (1836-1861), bildid: C0032644_00099


1852-09-10   Dottern Maria Augusta föds i Hogland, Arnäs (Ångermanland).
Källa: Arnäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010007/C/4 (1836-1861), bildid: C0032644_00137


1855-07-25   Sonen Anders Nikolaus föds i Hogland, Arnäs (Ångermanland).
Källa: Arnäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010007/C/4 (1836-1861), bildid: C0032644_00168


1870-05-11   Anders dör av gikt i Arnäs (Ångermanland).
Källa: Arnäs kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010007/F/1 (1862-1894), bildid: A0012758_00050

12
Lindblom / SV: Vem var Olof Lindblom (1789-1831)?
« skrivet: 2016-07-06, 10:18 »

LarsO,


Den första noteringen jag hittar är att han mönstrar på som matros i Härnösand den 6 jul 1815, på galeasen Idogheten med destination Stockholm och inrikes orter. Då skulle han ha varit drygt 25 år och borde redan ha varit yrkesverksam under flera år.


Jakten går vidare!


Bästa hälsningar
Henrik

13
Lindblom / SV: Vem var Olof Lindblom (1789-1831)?
« skrivet: 2016-07-06, 10:05 »
LarsO,
Jag kollade också, men hittade inte heller.
Tack för hjälpen!
Bästa hälsningar
Henrik

14
Lindblom / SV: Vem var Olof Lindblom (1789-1831)?
« skrivet: 2016-07-06, 06:20 »
LarsO,
Tack! Vet Du var han var född?
Bästa hälsningar
Henrik

15
Arnäs / SV: Var föddes Anders Melin (1824-1870)?
« skrivet: 2016-07-05, 21:59 »
Per,
Du har rätt. Jag läste en generation snett ;-))
Tack!
/Henrik

16
Lindblom / Vem var Olof Lindblom (1789-1831)?
« skrivet: 2016-07-05, 21:44 »

Sophia Holmér föddes i Härnösand den 9 juli 1789, dotter till Jonas Holmér och Helena Lind. Hon växte upp där i kvarter 7, nummer 18. Efter 1812 flyttade sjömannen Olof Lindblom in, född 28 november 1789. Sophia och Olof fick flera barn, den yngsta född 1827. Olof noteras drunknad den 12 juli 1831.
[/size]
[/size]Vet någon varifrån han kom och var han dog?
[/size]
[/size]Bästa hälsningar
[/size]Henrik
[/size]
[/size]Källor:
[/size]Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010081/C I/2 (1788-1833), bildid: C0032989_00030
[/size]Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010081/A I a/3b (1788-1811), bildid: C0032956_00050
[/size]Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010081/A I a/4b (1812-1821), bildid: C0032958_00102
[/size]Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010081/A I a/6b (1821-1830), bildid: C0032962_00101
[/size]Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010081/A I a/8b (1831-1840), bildid: C0032965_00152

17
Arnäs / SV: Var föddes Anders Melin (1824-1870)?
« skrivet: 2016-07-05, 20:00 »
Per,


Här står Andreasson:
Åkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00461/A I/6 (1814-182?), bildid: C0023622_00134


Är jag fel ute?


Bästa hälsningar
Henrik

18
Arnäs / SV: Var föddes Anders Melin (1824-1870)?
« skrivet: 2016-07-05, 11:05 »

Det föds en Johannes i Åker, på Öfvergården i Nässja, den 5 oktober 1795, son till Andreas Jansson och Sara Andersdotter. Kan denna Johannes vara Anders Andreasson Melins far?


Bästa hälsningar
Henrik


Källor:
Åkers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00461/C/3 (1748-1802), bildid: C0023640_00134
Åkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00461/A I/3 (1789-1799), bildid: C0023619_00186
Åkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00461/A I/4 (1800-1809), bildid: C0023620_00102


19
Arnäs / SV: Var föddes Anders Melin (1824-1870)?
« skrivet: 2016-07-05, 06:31 »
Eva & Ansgar,


Tusen tack!


Bästa hälsningar
enrik

20
Arnäs / Var föddes Anders Melin (1824-1870)?
« skrivet: 2016-07-04, 19:58 »

Anders Melin tycks ha kommit till i Arnäs i Ångermanland år 1845 (från Eskilstuna?) och noterades då vara född den 28 september 1824. Han gifte sig samma år med Brita Catharina Jönsdotter (1818-1881) och de flyttade till Högland som bönder. Paret fick flera barn. Anders dog av ”gikt” 1870.

Är det någon som vet var Anders föddes och vilka hans föräldrar var?

Bästa hälsningar
Henrik

Källor:
Arnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010007/A I/7 (1836-1845), bildid: C0032627_00110
Arnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010007/A I/8 (1846-1852), bildid: C0032628_00145
Arnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010007/A I/8 (1846-1852), bildid: C0032628_00133
Arnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010007/A I/9a (1853-1862), bildid: C0032629_00151
Arnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010007/A I/10a (1863-1872), bildid: C0032631_00139
Arnäs kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010007/F/1 (1862-1894), bildid: A0012758_00050

21
Lindsjö / SV: Lindsjö
« skrivet: 2016-06-05, 10:36 »
Åke,


Tack!


Bästa hälsningar
Henrik

22
Lindsjö / SV: Lindsjö
« skrivet: 2016-06-05, 08:29 »

En annan Lindsjö-släkt stammar från Tierp (Uppland), där bröderna Karl August (1876-1918), Gustaf (1883-1947) och Erik Simon (1886-1952) bytte namn till Lindsjö 1906 (a). Simon Lindsjö titulerades senare byggnadsingenjör och var verksam i Uppsala (b). Någon som vet var han utbildade sig?


Bästa hälsningar
Henrik


Noter:
a) Tierps kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/ULA/11542/A II a/3 b (1906-1910), bildid: A0030319_00140
b) http://www.brfymer.se/historia/vaksalastaden

23
Åke,


Tack!!!


Bästa hälsningar
Henrik

24

Eva Henrietta Lovén var född i Stockholm 1893 (a). När hennes syster dog 1917, gifte hon sig med änklingen Erik Simon Lindsjö, född i Tierp 1886 (b). Eva Henrietta och Erik Simon skilde sig i december 1943. I januari året därpå gifte sig Eva Henrietta med Wilhelm Oscar Gustaf Peder Dyrssen. Han var född på Skeppsholmen 1887 (c). Någon som vet var de gifte sig?


Bästa hälsningar
Henrik


a) Hedvig Eleonora kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0006/C I/34 (1891-1893), bildid: 00012311_00322
b) Tierps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11542/C/11 (1885-1890), bildid: A0034110_00016
c) Sveriges dödsbok 1901-2013, Sveriges släktforskarförbund (ISBN 91-87676-64-8)

25
Härnösand / Härnösand
« skrivet: 2016-03-05, 11:35 »
Per,
 
Tack för hjälpen!
 
Bästa hälsningar
Henrik

26
Härnösand / Härnösand
« skrivet: 2016-03-04, 14:45 »
Jag hittar inte Johan Erik Forsbergs ursprung:
 
Han gifte sig i Härnösand i maj 1850 med Brita Maria Hagblom (1). Enligt Härnösands husförhörslängder ska han ha varit född i Gävle 1823 (2a-d). Johan Erik dog i Häggdånger 1893-08-25 (3).
 
Någon som vet?
 
Bästa hälsningar
Henrik
 
Källor:
1) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010081/E I/1 (1815-1861), bildid: C0032994_00069
2a) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010081/A I a/14b (1862-1870(1871)), bildid: C0032974_00052
2b) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010081/A I a/15b (1871-1880), bildid: C0032976_00033
2c) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010081/A I a/16c (1881-1890(1891)), bildid: C0032979_00124
2d) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010081/A I a/17c (1891-1900), bildid: A0014143_00147
3) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010081/F I/3 (1887-1894), bildid: A0003654_00053

27
Härnösand / Härnösand
« skrivet: 2016-02-21, 17:14 »
Har nu kört fast på Brita Kajsa Hagblom födelse.
 
Jakob Hagblom, född i Brunflo socken 1776 (1), gifte sig 1808-10-16 i Högsjö socken (2) med Kristina Andersdotter Hiller, född i Svärdsjö socken 1787-06-27 (3). Deras förstfödda dotter, Brita Kajsa, ska vara född 1808, men jag hittar henne inte i några födelse- och dopböcker. Någon som vet?
 
I övrigt kan jag följa Brita Kajsa Hagblom intill hennes död i Härnösand 1851-08-29 (4).
 
Bästa hälsningar
Henrik
 
1) ?
2) Högsjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010085/C/2 (1761-1827), bildid: C0033055_00286
3) Svärdsjö kyrkoarkiv, Dalarnas län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/12229/C/3 (1747-1798), bildid: C0014072_00225
4) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010081/E I/1 (1815-1861), bildid: C0032994_00175

28
Härnösand / Härnösand
« skrivet: 2016-02-18, 06:06 »
Ulla,
 
Tack!
 
Bästa hälsningar
Henrik

29
Härnösand / Härnösand
« skrivet: 2016-02-17, 19:19 »
Monica,
 
Ja, så skulle det förstås kunna vara. Det är klart oäktingarna hade det tuffare än många andra.
 
Ett annat alternativ är ju att modern gifte sig med en Lundgren, som adopterade Arvid. Detta finns det andra exempel på i mina anor.
 
Bästa hälsningar
Henrik

30
Härnösand / Härnösand
« skrivet: 2016-02-17, 17:54 »
Kristina Sofia Amalia Hagblom föddes i Härnösand, 1859-04-20, dotter till Erik Abraham Hagblom och hans hustru Helena Lindblom (1). Kristina Sofia Amalia gifte sig med bagaren Arvid Lundgren i Härnösand 1886-01-31 (2).
 
Arvid ska ha varit född i Kalmar 1859-01-01. Den Arvid jag hittat där är den oäkta sonen till Brita Christina Larsdotter och August Kjellman (3). Hur kommer det sig att Arvid heter Lundgren i efternamn?
 
Bästa hälsningar
Henrik
 
1) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010081/C I/4 (1834-1860), bildid: C0032991_00219
2) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010081/E I/2 (1861-1894), bildid: A0003652_00070
3) Kalmar kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00177/C/10 (1859-1860), bildid: C0027660_00010

31
Ragunda / Ragunda
« skrivet: 2016-02-14, 19:32 »
Karl Göran,
 
Vi håller på att att se över innehållet i family.hagblom.se. Vet samtidigt inte om det är rätt Brita Skalberg. Efternamnet tycks ju vara ett soldatnamn, som tillsammans med förnamnet Brita ger flera alternativ. Hur säkrar man kopplingen?
 
Bästa hälsningar
Henrik

32
Ragunda / Ragunda
« skrivet: 2016-02-14, 14:06 »
Karl Göran,
 
Olof Hagblom gifte sig med en Brita Skalberg i Härnösand 1816-04-20 (1). Hennes ursprung är jag inte säker på, men har hitintills antagit att hon var från Ragunda och dotter till dragonen Olof Skalberg och hans hustru Märta Matsdotter (2).
 
Vad jag har hittat fick Olof Hagblom och Brita Skalberg tre gemensamma barn:
Wilhelm Gustaf Hagblom, född i Härnösand 1816-06-28 (3).
Brita Maria Hagblom, född i Härnösand 1820-02-06 (4).
Eva Sophia Hagblom, född i  Härnösand 1822-12-24 (5).
 
Är jag fel ute?
 
Bästa hälsningar
Henrik
 
1) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010081/E I/1 (1815-1861), bildid: C0032994_00011
2) Ragunda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ÖLA/11087/A I/1 (1782-1823), bildid: A0005037_00095
3) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010081/C I/2 (1788-1833), bildid: C0032989_00158
4) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010081/C I/2 (1788-1833), bildid: C0032989_00191
5) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010081/C I/2 (1788-1833), bildid: C0032989_00209

33
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Hagblom i Lockne
« skrivet: 2016-02-12, 20:47 »
Vore tacksam om någon kan hjälpa mig fylla ett par luckor:
 
Olof Olofsson ska vara född i Haga, Lockne socken (Jämtland), 1747 (01 - ?). Han antogs som dragon vid Jämtlands dragonregemente 1765 med namnet Hagblom (02) och gifte sig i Brunflo 1774 (03) med Brita Jacobsdotter, född 1748 (04). De fick barnen Jakob (05 - ?), Brita, född i Brunflo 1780 (06), Olof, född i Bräcke (Jämtland) 1783 (07), och Pehr, född i Härnösand 1786 (08).  
 
Olof avskedades som dragon 1787 (09). Familjen bodde på gården Kapelsberg i Härnö, åtminstone under åren 1788-1811 (10) - därefter i Härnösand (11). Olof dog i Härnösand 1816 (12) och hustrun Brita dog där 1820 (13).
 
Bästa hälsningar
Henrik
 
01) 1747?
02) Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/721 (1770), bildid: A0028719_00140
03) Brunflo kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ÖLA/11045/C/2 (1742-1763), bildid: A0016788_00082
04) Brunflo kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ÖLA/11045/C/2 (1742-1763), bildid: A0016788_00021
05) 1776?
06) Brunflo kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ÖLA/11045/C/4 (1773-1794), bildid: A0016790_00032
07) Bräcke kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ÖLA/11046/C/1 (1781-1841), bildid: A0068887_00020
08) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010081/C I/1 (1721 6/7-1787), bildid: C0032988_00248
09) Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/723 (1787), bildid: A0028721_00142
10) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010081/A I a/3b (1788-1811), bildid: C0032956_00103
11) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010081/A I a/4c (1812-1821), bildid: C0032959_00034
12) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010081/E I/1 (1815-1861), bildid: C0032994_00133
13) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010081/E I/1 (1815-1861), bildid: C0032994_00137

34
Härnösand / Härnösand
« skrivet: 2016-02-12, 14:47 »
Per & Per,
 
Fantastiskt! Och vad snabba Ni är.
Hjärtligt tack för hjälpen!!!
 
Bästa hälsningar
Henrik

35
Härnösand / Härnösand
« skrivet: 2016-02-11, 20:14 »
Någon vänlig själ som kan hjälpa mig fylla några luckor?
 
Jakob Hagblom ska vara född i Brunflo, Jämtland, 1776 (01), son till dragonen Olof Olofsson Hagblom och Brita Jacobsdotter. Jacob gifte sig i Högsjö socken, Ångermanland, 1808-10-26 (02) med Kristina Andersdotter Hiller, född i Svärdsjö, Dalarna, 1887-06-27, dotter till Anders Hiller och Catharina Pehrsdotter (03). Jacob och Kristina tycks ha fått sju barn:
- Brita Kajsa, född i Härnösand 1808 (04).
- Olof, född i Säbrå 1811-09-09 (05).
- Märta Stina, född i Härnösand 1816-03-10 (död 1816-08-26).
- Stina Greta, född i Härnösand 1818-01-03 (06).
- Christina, född 1819 (07).
- Abraham, född 1821 (08).
- Anna Elisabet, född i Härnösand den 1824-04-19 (09).
 
Kristina dog i Härnösand (Ångermanland) 1839-07-19 (10) och Jacob dog där 1839-11-22 (11).
 
Bästa hälsningar
Henrik
 
Noter:
01) ?
02) Högsjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010085/C/2 (1761-1827), bildid: C0033055_00286
03) Svärdsjö kyrkoarkiv, Dalarnas län, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/12229/C/3 (1747-1798), bildid: C0014072_00225
04) ?
05) Säbrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010197/C/2 (1757-1817), bildid: C0033629_00185
06) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010081/C I/2 (1788-1833), bildid: C0032989_00171
07) ?
08) ?
09) ?
10) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010081/E I/1 (1815-1861), bildid: C0032994_00161
11) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010081/E I/1 (1815-1861), bildid: C0032994_00162

36
Brunflo / Brunflo
« skrivet: 2016-01-17, 19:14 »
Brunflo kyrka stängd 1774-1777?
 
Om jag förstått rätt ersattes kyrkan i Brunflo av en ny på den gamla korskyrkans plats under åren 1774-1777. Mina anfäder Olof Olofsson Hagblom och Brita Jacobsdotter gifte sig i Brunflo den 13 november 1774 (1). Men, i vilken kyrka gifte de sig i så fall?
 
Jag har ställt frågan till Stiftelsen Jamtli, Landsarkivet i Östersund, Stiftsantikvarien i Härnösand och till Riksantikvarieämbetet, men ingen kan svara. Har någon en ledtråd?
 
Bästa hälsningar
Henrik
 
1) Brunflo kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ÖLA/11045/C/2 (1742-1763), bildid: A0016788_00082

37
Susann,
 
Tusen tack!
 
Bästa hälsningar
Henrik

38
Min anfader Pehr (Petter) Hagblom, född i Härnösand 1786 (1), gifte sig i Själevad den 1:a november 1812 med “pigan Sigrid Olofsdotter I Mo” (2). I husförhörslängderna heter hon först Sigrid och senare Segri och anges vara född den 1:a januari 1788 (3-6), med det framgår inte var. Hur gör jag för att söka hennes ursprung?
 
Bästa hälsningar
Henrik
 
1) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010081/C I/1 (1721 6/7-1787), bildid: C0032988_00248
2) Själevads kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010173/E I/1 (1732-1823), bildid: C0033421_00103
3) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010081/A I a/4c (1812-1821), bildid: C0032959_00058
4) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010081/A I a/5 (1821-1826), bildid: C0032960_00044
5) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010081/A I a/7 (1825-1834), bildid: C0032963_00079
6) Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010081/A I a/9 (1835-1845), bildid: C0032966_00074

39
Edling / Edling
« skrivet: 2014-08-18, 20:27 »
Lasse,
 
Tack! Nu börjar det ju bli riktigt spännande.
 
Bästa hälsningar
Henrik

40
Edling / Edling
« skrivet: 2014-08-15, 19:24 »
Som nybörjare har jag redan kört fast i att spåra Anders Edling, som ska ha fötts i Järvsö 1830-03-05 (rad 14 http://sok.riksarkivet.se/BildVisning/C0057544_00528). Anders var ogift men är rimligen ursprunget till min livskamrats efternamn Edling, genom att hennes farfars mor, Christina Månsdotter, flyttade till samma adress i Karlshamn samtidigt som Anders 1864 (rad 11 http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0057543_00085).
 
Christina födde sonen Axel Georg som oäkta 1866 (http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0057565_00123). Anders Edling dog i tuberkulos i Karlshamn 1868, då titulerad garverifabrikör (http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0057577_00110). Christina Månsdotter titulerades senare läderhandlerskan och alla hennes tre söner kom att föra efternamnet Edling vidare (http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0057550_00070).
 
Någon som har några tips om källor till Anders Edling's liv?
 
Bästa hälsningar
Henrik

Sidor: [1]