ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Kaj Andersson

Sidor: [1] 2
1
Ted lägger nog inte in fler veckobrev - men kanske kan vi hoppas på att få en kommentar i ett veckobrev från den nya förbundsordföranden denna vecka?

2
Det är väl OK att vänta ut en utvärdering som borde komma inom loppet av säg fem månader. Och Jojje har väldigt mycket bra reflektioner ovan i tråden. Särskilt vad det gäller vilken kompetens som styrelsen borde ha - förnyelseförmåga! Frågan är var Barbro Stålheim står, hon är uppenbart beredd att ta ansvar. Men lägg samman följande tre kommentarer av Barbro,  saxade ur Helsingborgs Dagblad idag:
 
”Många yngre forskar via dator, men de missar den gemenskap man kan få i en förening”..
”Släktforskarna kan inte räkna med samma service som tidigare. Man får inte mer än man betalar för..”
”2010 kommer en ny version av Sveriges dödbok. Men jag vill se mer geist bland våra föreningsmedlemmar. Det är dags att sätta fart..”
 
  Släktforskarrörelsen missar de yngre (f.ö. är vi numera rätt många 50+ som enbart använder datorn, och som av olika skäl inte deltar i föreningslivet...),  
servicen till släktforskarna, dvs de som finansierar verksamheten genom köp av förbundets utgivning, kommer att försämras, om inte avgiftsfinansieringen förbättras, och  
enda möjligheten att producera nytt material är att föreningsmedlemmarna (jag uppfattar det som föreningarna som är medlemmar i Släktforskarförbundet) sätter fart...
 
Det är inte någon bra strategi som Barbro lanserar i HD. Jag delar Chrissans analys, som leder till att förbundet måste öppnas för enskilt medlemsskap, i högre grad baserad på de vanor som de yngre (läs de vana internetanvändarna) har. Föreningsgemenskap är i min begreppsvärld nästan synonymt med nätverk eller communities på nätet. Släktforskarförbundets strategi behöver baseras på detta istället för en nostalgisk uppfattning om gamla tiders kaffedrickande i föreningslokalen kombinerat med en föreläsning, som man kan få samma kunskaper om genom några knapptryckningar hemma. Där man också får lika stark gemenskap i olika communities (jfr Proveniens middag i Malmö...)

3
Det skulle vara välgörande om Barbro Stålheim - valberedningens förslag till ny förbundsordförande - kunde ge en programförklaring till var hon står i denna debatt. Jag har sett antydningar till att Barbro har uppfattningar i dessa frågor som är mycket nära Teds.
Jag uppmanar alltså Barbro att delta i debatten!

4
Edah, det är korrekt som du skriver ang #12. Inget förhindrar emellertid att styrelsen delger stämman som sin uppfattning att arvodena bör sänkas som en följd av den ansträngda ekonomin. Det lämpliga i åtgärden kan alltid diskuteras, men det skulle vara en mycket förtroendeskapande åtgärd till förbundsstämman som har att besluta om ekonomin i en mycket hårt ansatt situation. Beträffande #5 förstår jag inte varför man inte kan ange hur många lönebidragsanställda man har.
 
Anders, ditt förslag är mycket intressant, eftersom medlemmarna i förbundets organisationer får en mycket bättre kontaktyta här - en början på en gemensam portal?

5
Strongt att Michael publicerar svaret till DIS-Väst här - det kunde ju ha räckt med ordförandelistan... Var ni verkligen överens bland författarna till svaret om publiceringen? I så fall ett stort steg framåt! Några reflektioner:
 
Att särredovisa Göteborgslokalerna hade enkelt kunna göras med en not, om man nu använder det moderna bokföringsprogrammets möjligheter. Kanske inte lika lätt att redovisa de intäkter av försäljning som följer med lokalerna i Frölunda?
Svaret på fråga 5 gör mej undrande - nog måste väl ett lönebidrag utbetalat till en arbetsgivare redovisas som intäkt? Och kan lämpligen redovisas i årsredovisningen i en not under Löner eller motsvarande?
 
Fråga 11 och 12 - de hänvisas till stämman. Men det är väl den avgående förbundsstyrelsen som lägger förslag till stämman. Varför så passiva här?
 
Fråga 13 - här visar förbundsstyrelsen (eller åtminstone de som talar i FS namn) en förfärande brist på insikter i om hur man agerar i en demokratisk folkrörelse! Det närmaste jag kommer mitt ideal är att styrelsen lyssnar... Sen kan en förbundsordförande gå till Helsingborgs Dagblad och anklaga medlemmar i förbundets medlemsorganisationer för diverse knepiga och löjliga egenskaper, nästan som muslimska terrorister. Det jag har sett av Barbros framfart i censurdebatten ger heller inget större hopp om bättring från FS sida! (apropå DIS-Västs sista fråga).

6
Anbytarforum är ett diskussionsforum för släktforskning. Här kan du få hjälp av andra forskare att komma vidare när du stött på problem, att läsa besvärlig handstil, identifiera fotografier och mycket annat.
 
Det är fritt att läsa inlägg på Anbytarforum. Du kommer till Anbytarforum genom att gå till ämnessidan. För skriva inlägg på Anbytarforum behöver Du ett avgiftsbelagt (100 kr per 12 månader) användarkonto.
 
Borde inte texten på AF:s första sida istället vara:
 
Anbytarforum är ett diskussionsforum för släktforskning. Här kan du få hjälp av andra forskare att komma vidare när du stött på problem, att läsa besvärlig handstil, identifiera fotografier och mycket annat. Du som är mer erfaren kan också hjälpa nya släktforskare!
 
Det är fritt att läsa inlägg på Anbytarforum. Du kommer till Anbytarforum genom att gå till ämnessidan. För få hjälp av andra forskare på Anbytarforum behöver Du ett avgiftsbelagt (100 kr per 12 månader) användarkonto. Detta gäller även Dej som gärna vill hjälpa till med tolkning av besvärlig handstil, identifiera fotografier och mycket annat.

7
Medlemsavgifter / Äldre inlägg (arkiv) till 25 oktober, 2008
« skrivet: 2008-08-03, 14:18 »
Så var vi då helt överens!

8
Medlemsavgifter / Äldre inlägg (arkiv) till 25 oktober, 2008
« skrivet: 2008-08-03, 00:25 »
Tillgångar och skulder är begrepp som hänförs till balansräkningen. Resultaträkningen består i begreppen kostnader och intäkter. Sen har du en poäng i att även förändringar i tillgångar och skulder kan påverka resultaträkningen. Om man gör felaktiga avskrivningar eller värderar tillgångar på ett felaktigt sätt, så kan ju även resultaträkningen påverkas.
 
(Meddelandet ändrat av kajan den 03 augusti, 2008)

9
Tyvärr har det kraftigt ökande stugsittandet medfört att vi inte längre träffar varandra. Vi klarar oss för det mesta med vår dator, våra CD-skivor och med alla våra abonnemang. Å andra sidan har vi ju Anbytarforum och andra liknande fora, där vi kan både fråga, svara och diskutera.
 
Så skriver Ted i sitt senaste veckobrev. Man kan ana en viss bitterhet mot stugsittandet, dvs att släktforskare inte längre är lika intresserade av det traditionella föreningslivet, när andra möjligheter som internet och CD-skivor har uppenbarats. Men Ted, du glömmer ju också att du medverkat till att lösningar Å andra sidan som Anbytarforum har påförts en ekonomisk tröskel, kanske i en känsla av att det var bättre förr, när släktforskarna kom på mötena...
 
Upp med hakan Ted, se möjligheterna istället (Yin och Yang, du vet)! Varför inte våga förändra föreningslivet efter vår tids förutsättningar? När jag pratar med min 24-åriga dotter om släktforskning, blir jag övertygad om att vår generations former för detta intresse är överspelade, stenålders s a s. Ted, se vilka möjligheter som finns, avgå inte som en grämd gubbe - jag tror inte att du egentligen är det!

10
Tips & idéer / Äldre inlägg (arkiv) till 30 juli, 2008
« skrivet: 2008-06-25, 00:54 »
Leif, vid en tid när inte ens internet fanns, var jag med i en community som hette Fidonet. Man skickade meddelanden från sin egen dator till datorer som utsågs till noder, som i sin tur ringdes upp och tömdes på information av deltagarna - en mycket primitiv form av internet. I den diskussionsgrupp jag var medlem i bestämde vi att gå vidare - vi träffades i den verkliga världen en påskhelg i Stockholm, åt en fantastisk middag hemma hos en av medlemmarna, pratade mycket om vårt gemensamma intresse, och avslutade kvällen på en pub på Söder.
På Proveniens (Anders Ellerstrands site) finns en tråd om att träffas i Malmö, i anslutning till släktforskardagarna, för en middag på restaurang.
De två exemplen ovan tycker jag ger en bra bild av hur verkligheten kan samverka med virtualiteten - man klarar alla mötesformalia hemifrån, och sparar det roliga sociala umgänget till den verkliga världen. Hylla inte Föreningen, utan försök hitta den sociala formen för samverkan inom släktforskningen.
 
(Meddelandet ändrat av kajan den 25 juni, 2008)

11
Genealogisk Ungdoms Fond / Genealogisk Ungdoms Fond
« skrivet: 2008-06-08, 00:12 »
Jag tror att en person kan ha talat i nämndens namn utan att konsultera den.
välsignar uttaget i efterskott, eller tar avstånd från satsningen...  
Nämnden består av Ulf Andersson (sammankallande), Håkan Skogsjö, Lena Eriksson, Peter Olausson och Gabriel Wallgren, samt som förbundets representant; undertecknad..Dvs Ted Rosvall.
 
Det är intressant att en person (Ted?)kan ha talat i nämndens namn...och att nu nämnden i efterskott förväntas godkänna denne persons (Teds?)egna beslut, och att Ted ingår i nämnden. I alla sammanhang som jag känner till skulle ett sådant beteende från en ensam ledamot kallas för trolöshet mot huvudman. Sådant är åtalbart i min värld.

12
Förbundsforum / Äldre inlägg (arkiv) till 07 september, 2008
« skrivet: 2008-05-25, 21:48 »
Ingen som högg på mitt förslag om möjligheten att via FF kunna få diskussioner med föreningarnas styrelser!? Det skulle kunna bli ingången till en portal för släktforskning - men innebär väl kanske också att deltagande i medlemsmöten etc inte längre blir lika viktigt. Trots detta är det min uppfattning att förbundets medlemsorganisationer skulle tjäna på att öppna ytterligare en kontaktyta mot medlemmar och potentiella medlemmar genom att utnyttja Förbundsforum.

13
Förbundsforum / Äldre inlägg (arkiv) till 07 september, 2008
« skrivet: 2008-05-21, 01:25 »
Det blev mycket synpunkter på FF i profilen, en del ganska roliga  Tack för förklaringen, Daniel [meningen är ju inte att peka ut någon, det är bara en oavsiktlig bieffekt ]. Jörgen - jag fick samma känsla som du, och i viss mån tillhör jag säkert övriga gårdar, eftersom jag inte respekterar den frivilliga obligatoriska avgiften på AF. Det gör inte så mycket personligen, däremot beklagar jag AF eftersom avgiften medför att forumet blir mindre attraktivt för nya släktforskare som inte är beredda att köpa grisen i säcken.
 
Det värsta av allt är att Daniel kan uppfatta mej som MFF:are!! Jag har varit blåvit hela livet! Sen har ju Chris en poäng - det var likadant när Sverige hjälpte flyktingar från Tyskland under kriget - dom som fick stämplar i passet drabbades av en större effekt.
 
Jag är iaf väldigt glad för att få finnas här, och ska försöka ha ett lika hyfsat tonläge som i Proveniens. Därmed föreslår jag att debatten handlar om nya spännande företeelser, som till exempel möjligheten att via FF kunna få diskussioner med föreningarnas styrelser. Dvs en offentlig debatt som berör DIS, Släktdata eller andra föreningar som är medlemmar i Släktforskarförbundet. Det skulle ju kunna finnas (skapas) trådar för de föreningar som så önskar. Själv tycker jag att det skulle vara en fördel att få hela släktforskarsveriges debatt i interna frågor på samma site.
 
Ann-Mari: Jag hittar inte Rötters Vänner!? Jodå, nu fann jag den tråden, ursäkta!
 
(Meddelandet ändrat av kajan den 21 maj, 2008)
 
(Meddelandet ändrat av kajan den 21 maj, 2008)
 
(Meddelandet ändrat av kajan den 21 maj, 2008)

14
Förbundsforum / Äldre inlägg (arkiv) till 07 september, 2008
« skrivet: 2008-05-19, 18:37 »
Åter på banan och har först nu läst Ted´s fråga ovan. Ted - skälet är förmodligen som Mats antar ovan, någon form av misstag. Och ytterligare ett misstag ledde till att jag under en tid exkluderades från den eminenta möjligheten att delta på Förbundsforum. Men nu är det \terättat´ vilket glädjer mej!
 
En fråga till den som bestämmer: Finns det olika typer av föreningsmedlemmar, eftersom jag har fått tillägget FF ? Eller är det bara för att markera (för alla) att jag inte har skrivrättigheter i AF?
 
/Kaj A.

15
Förbundsforum / Äldre inlägg (arkiv) till 07 september, 2008
« skrivet: 2008-05-13, 00:29 »
Eftersom du står som Föreningsmedlem (denna ära är inte förunnad undertecknad) kanske du kan se detta, vilket inte jag kan ;)

16
Under släktforskardagarna i Malmö borde Lena och Jörgen få en vacker bukett rosor (gärna tillsammans). Bra att Ted funderade och slogs av situationen. Ibland är det smärtsamt att behöva förklara att man slogs.

17
Chris har i många sammanhang gett en tydlig bild av vad som krävs för att modernisera släktforskarsverige. Lena Löfström har gett en bild av hur man kan se på förbund och föreningar, där Lena också hävdar kvalitet. Finns det inte en brännpunkt där nånstans, där genealogi kan möta de många intresserade släktforskarna?
 
Det måste finnas utrymme för båda uppfattningarna, bättre omhändertaget än av Släktforskarförbundet idag. I den här tråden läser jag också kritik mot DIS. Men DIS förefaller vara starkare än förbundet självt (tack och lov!), och borde givetvis få en roll som motsvarar föreningens styrkor. Glädjande med samarbetet mellan DIS och GF - tillsammans åstadkommer man det som förbundet inte lyckats med.
 
Det finns två alternativ. Renovering eller nybygge - dvs renovera Ssf eller bygg ett nytt förbund, efter nya principer. Där håller jag på Chris idé om att skapa ett förbund med möjlighet till enskilt medlemsskap. Ingen förening borde känna ett hot av detta, utan en möjlighet. Den nya kontaktvägen för släktforskarintresserade är via nätet, föreningen är ingen väg in. Men föreningen kan stå för kontinuiteten, många som får kontakter via en portal kommer också att bli medlemmar i en förening.
 
Sen vill jag återigen påminna om att vi hade en diskussion på AF för en tid sen, när det kom fram många bra förslag om hur man kan organisera en släktforskarportal eller ett modernt AF, byggt på delaktighet från många aktiva.
 
Mvh
/Kaj A.

18
Byggnader och miljöer / Okänt sjukhus
« skrivet: 2007-09-20, 07:57 »
Knappast bostadshus, men skulle kunna vara ett sent byggt äldreboende, långvårdsinstitution eller liknande. Byggnadsstilen är 1930-50 cirka (tvåluftsfönster med ovanliggande vädringsfönster). Fönsterplaceringen på gaveln antyder en lång mittplacerad korridor. Jag gissar på byggnader i/nära större stad åtminstone norr om Skåne. Är det plåt på taket?

19
Byggnader och miljöer / Okänt sjukhus
« skrivet: 2007-09-19, 00:21 »
Berätta lite mer om bilden - varför ett sjukhus, var i Sverige, när?

20
Jag förstår inte bakgrunden till dina uppfattningar om personer som hjälper andra här på forumet, Bo. Kan du utveckla varför du upplever Chris och Mats som besserwissrar? Själv har jag fått intrycket att både Chris och Mats gör det som många fler borde göra - vara aktiva och ge hjälp när de kan. Du är ju inte heller dålig på det, men varför en sådan gnällposition från din sida?
 
Mvh
 
/Kaj A.

21
Östra Stenby / Äldre inlägg (arkiv) till 15 juli, 2008
« skrivet: 2007-07-05, 08:54 »
Hej Tommy,
jag har inga uppgifter alls om att han skulle vara båtsman - det var ett långskott beroende på ett namnbyte jag inte kunnat förklara....
Tack för att du tog dej tid att kolla!
 

22
Östra Stenby / Äldre inlägg (arkiv) till 15 juli, 2008
« skrivet: 2007-07-02, 23:14 »
Hej,
Var hittar jag uppgifter om båtsmän i Ö Stenby? Jag är speciellt intresserad av Olof Stenström, som jag tror var båtsman under en period. Olof var född 1799, och flyttade till Norrköping 1825-30 ca, där han blev brandvakt och ringkarl. Möjligen har han dessförinnan tjänstgjort som båtman.
 
Mvh
/Kaj A.

23
Vad har hänt idag? / Vad har hänt idag?
« skrivet: 2007-06-12, 23:12 »
Jodå, Birgitta och Helene har tolkat min uppfattning riktigt. Sen är det som Mats skriver ovan, en ren gissning att relationen mellan Ssf och serverhotellet inte är så vidare värst bra - är man angelägen om kunden så anstränger man sig, annars satsar man på andra.
 
Men det är som sagt - bara en ren spekulation ;)

24
Vad har hänt idag? / Vad har hänt idag?
« skrivet: 2007-06-12, 01:30 »
En väsentlig fråga är möjligen VAD som orsakade att servern gick ner (jag tror att jag vet svaret). Överbelastad av en massa skitinlägg med >,` ?
 
Och varför dessa attacker kan få ner en server. Personligen är jag övertygad om att avbrottet har ett samband med den de alltmer förekommande attackerna mot AF.
 
Eftersom Ssf beslutat sig för att byta plattform, och möjligen inte heller är så intresserad av Åland längre, är väl leverantören inte heller så intresserad av att fullfölja sina åtaganden - man kanske redan har tappat kunden. Eller var det möjligen nu som plattformsbytet skulle ske, men det skedde inte (det sket sig)?

25
Spamattack / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-08
« skrivet: 2007-06-06, 19:32 »

26
Spamattack / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-08
« skrivet: 2007-06-06, 19:12 »
Hej Lotta!
du skriver ovan: ..i en diskussion som är stängd för alla utom för de med användarkonton...
 
Finns det trådar som är öppna enbart för de med användarkonton?
 
Mvh
/Kaj A.

27
Spamattack / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-06
« skrivet: 2007-06-06, 01:12 »
Tveksamt om jag vill leva med så mycket spam som det har varit ikväll...
Lustigt nog finns det bara spam på trådar som inte hålls levande - eller är det aktiv bekämpning på dessa trådar, övriga tar man sen?
 
Det är nog hög tid att införa konton nu, innan AF i sin helhet stängs.

28
Kraft / Krafft / Kraft / Krafft
« skrivet: 2007-06-01, 00:07 »
Hej Nelly!
Jag tror att Anders fick namnet Kraft som soldat i Bohusläns regemente. Du kan hitta honom i Centrala Soldatregistret
 
Förmodligen född i Dalsland, men med ett annat namn (patronymikon?).
 
Mvh
/Kaj A.

29
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-05-28
« skrivet: 2007-05-28, 00:00 »
Jag fick just det beskedet av Olof Cronberg. Och visst är det lite märkligt att motionstiden går ut INNAN verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen har publicerats. Jag kan iofs inse behovet av att kunna bereda motioner mm för en juste behandling på föreningsnivå.
 
Det får bli en direktkontakt med ombuden istället.
 
Mvh
/Kaj A.

30
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-05-28
« skrivet: 2007-05-27, 23:07 »
Bra Roger, då får DIS motioner från fler håll. Har du någon uppfattning om när motionstiden går ut?
 
Mvh
Kaj Andersson

31
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-05-27
« skrivet: 2007-05-26, 02:27 »
I motsats till vad som brukar framföras på Anbytarforum, kan därmed informationen från förbundet betecknas som både öppen och generös skriver Ted Rosvall i Angeläget nr 2.
 
Och när denna och andra Lidnerska knäppar från Ted debatteras på AF så stängs omedelbart diskussionen av förbundet.
 
Som kompensation utlovas dock en särskild debattmöjlighet för medlemmar i förbundets medlemsföreningar. När då? För, som Ted så korrekt konstaterar. tycks det inte gå att stoppa de allra mest debattglada från att, under allsköns olika rubriker, ständigt bubbla upp med fortsatta synpunkter på förbundets angelägenheter. Tänk vad skönt när all debatt utanför de enda sanna debattörernas skara har upphört, när bara de som har de allra mest korrekta åsikterna ger sin röst hörd! Åh vad skönt det ska bli! Det känns riktigt öppet och generöst.
 
Men, men - de enda sanna debattörerna - de som är de legitima intressenterna, medlemsföreningarna, lyser med sin frånvaro vid konferens efter konferens hur ska det då gå? Jo det blir ju fel, givetvis. Alla andra som har synpunkter tar ju över.Då får vi stoppa dom! Ted, fundera en gång till på din logik! Det är STASI-metoder som du håller på med. .går det inte att tillåta att en grupp debattörer på förbundets diskussionsforum tillskansar sig en makt som de inte har fått genom en demokratisk tillsättning inom rörelsen.  
Det är riktigt, riktigt dåligt av en förbundsordförande att anklaga en grupp debattörer på förbundets diskussionsforum att vilja tillskansa sig en makt. Som debattör vill jag delta i debatten, jag vill påverka de förtroendevalda, jag vill göra min röst hörd. Om du Ted, vill tysta mej, så tänker jag höja rösten igen och igen, så att alla andra utom du kan tänka själva. Tänker du vinna en ny mandatperiod som ordförande genom att tysta debatten, så tror jag att du blir utbytt. Det borde du bli! Skäms!
 
Kaj Andersson,
Medlem i DIS, DIS-Väst och Släktdata

32
00 Sjöfart / Skeppsdagböcker
« skrivet: 2007-05-13, 17:25 »
Stads-och regionarkivet kan också tänkas ha rederimaterial. Jag har lyckats lokalisera en ritning på ett 1700-talsskepp som genomgick en ombyggnad på Kustens varv här i Göteborg under senare delen av 1700-talet.

33
En stilla undran / En stilla undran
« skrivet: 2007-05-13, 11:24 »
Som jag har uppfattat det, är det väl en kombination av dina punkter 2-5.
 
Och ansvarslösheten kanske också borde gälla en stämma, som trots tidigare stämmobeslut om budget etc låter verksamheten rulla på som om inget har hänt.
 
Det har nämnts konkurs i tråden. Innan ett så dratiskt steg tas, kanske man ska överväga mer balanserade steg. Det är inte helt ovanligt att ideella/ekonomiska organisationer bildar ett förvaltningsbolag, oftast som AB, dit den kommersiella verksamheten förläggs. Då äventyras inte moderorganisationen om den ekonomiska situationen blir ohanterlig.
 
Ssf:s stora underskott kan givetvis inte fösas in i ett Ssf Förvaltnings AB, utan miljonförlusterna kommer säkert att drabba medlemsorganisationerna.
 
Orkar man inte med dem, är väl en likvidation att föredra framför en utifrån påtvingad konkurs.
 
Styrelsen har här ett ansvar. Om man som styrelseledamot inte tar sitt ansvar och föreslår likvidation när man har vetskap om att detta borde ha gjorts, är det inte så bra. Sådan information ska revisorerna lämna, det ingår i deras uppdrag.
 
Jag hoppas att den förestående stämman orkar hantera förbundets ekonomi på ett mer ansvarsfullt sätt än tidigare.

34
En stilla undran / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-05-13
« skrivet: 2007-05-13, 10:21 »
Med ansvarsfrihet menas att förbundsstämman godkänner styrelsens förvaltning av det föregående verksamhetsåret, dvs styrelsens verksamhet har fått stämmans gillande.  
 
Ansvarsfriheten är enbart ett begrepp som täcker förtroendet från stämman. Styrelsen kan trots ansvarsfriheten ställas till ansvar rent juridiskt, eftersom lagstiftningen är starkare än stämmans beslut.
 
Det finns en hel del lagstiftning som reglerar ideella organisationer, bland annat hur de skall redovisa verksamheten. Med tanke på att Ssf inte omsätter över 25 Mkr eller har relativt få anställda, så har förbundet ganska stora friheter att agera. Man är t ex inte tvingade att upprätta en årsredovisning (men om det står i stadgarna att man ska göra det, så ska den skickas in till bolagsregistret).
 
Rena oegentligheter i form av förskingring etc faller under allmänt åtal, då hjälper ingen ansvarsfrihet från stämman.
 
I Ssf:s fall tycker jag att Lars Öhmans beskrivning av stämmans budgetbeslut och verkligt utfall ovan snarast påminner om ansvarslöshet istället för ansvarsfrihet....

35
Anbytarforum / Spamattack!
« skrivet: 2007-05-12, 01:36 »
Hej Mats!
Be inte mej beskriva tekniken, för det kan jag inte. Men prata med en IT-person, så får du ett bra besked. Ett sätt att hantera problemet är att använda en teknik med att korrekturläsa inkommande meddelanden - innan de laddas i databasen och publiceras. Kräver ingen förändring av nuvarande plattform. Men lite mer tänk från Ssf.

36
Anbytarforum / Spamattack!
« skrivet: 2007-05-11, 22:04 »
Det har sagts att enda sätta att undvika spaminsändare är att införa användarkonto. Vilket jag inte tror - även om det är ett lätt sätt att lösa frågan. Problemet är möjligen att någon tar alldeles för lätt på bekymret. Vem bryr sig? Uppenbart endast användarna, det enda som har gjorts i övrigt är att i efterhand stänga trådar och radera inlägg.
 
Var finns det proaktiva sättet att hantera mailbombningen?
 
Även i denna gamla miljö finns flera metoder för att blockera automatgenererade inlägg.

37
En stilla undran / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-05-13
« skrivet: 2007-05-11, 21:51 »
För att rätta upp förbundets ekonomi krävs uppenbart rätt rejäla tag kortsiktigt. Min bild är att man har koncentrerat sig på att höja intäkterna men inte sett på kostnadssidan tillräckligt. Att dra ner på utgifter är alltid smärtsamt. Det förefaller som om styrelsen inte har orkat med detta.
 
Det är som att segla i hårt väder utan att reva segel, ibland måste man göra det.
 
Men samtidigt måste man väl också sätta ut en kurs på lite längre sikt - undrar om styrelsen verkligen har orkat med det? Jag anser att att ledningen för Släktforskarföbundet fortfarande drar och rycker i spakar som man inte riktigt vet vart det leder. Ta den aktuella diskussionen om 1930 eller 1990. De allra flesta är intresserade av det svåra projektet 1930, men styrelsen prioriterar det lätta, lukrativa projektet 1990. Ett bra exempel på att släktforskarmotiven får ge vika för en ekonomisk prioritering på grund av dålig ekonomisk skötsel av förbundet.  
 
Tyvärr.
 
Flera av er kommer kanske att uppfatta detta som ett elakt sätt att bita Ted i skinkan, men det handlar inte om det. Släktforskningen är verkligen i tillväxt - då gäller det också att ha en ledning som orkar svara upp mot möjligheterna.

38
00 - Journaler / Journaler från sanatorier
« skrivet: 2007-05-11, 17:20 »
Idag fick jag följande e-post från Varbergs Sjukhus:
 
Ursäkta dröjsmålet. Journaler från början av förra århundrandet finns i ett fjärrarkiv utan personal. Det är inte så ofta som arkivet besöks. Vi har nu hittat er mors journal och lagt den till den läkare som ska godkänna att den kopieras och skickas till er. Jag ser inget hinder att ni inte skulle få den, men vi har vissa rutiner att följa. Allt är förberett så den kommer snart.
 
Vilken fantastiskt fin service som landstinget i Halland erbjuder! Det var genom den här tråden som jag kunde få fram detta. I efterskott och igen - tack för hjälpen här, alla!
 
Mvh
/Kaj A.

39
Hej Inga-Lill!
Här är hon, född den 26 maj 1807:
 

40
Gärdhem / Äldre inlägg (arkiv) till 13 mars, 2009
« skrivet: 2007-05-06, 17:07 »
Hej Ewa!
Ur Wikipedia:
 
Hojum är ett industriområde i Trollhättan, huvudsakligen bebyggt under 1960- och 1970-talet. Håjums begravningsplats ligger intill.
 
Området är byggt på inägorna till Håjums gård, vars mangårdsbyggnad ännu står kvar på platsen. Namnet har även givits åt Hojums vattenkraftverk vilket (liksom stora delar av stadens centrum) byggts på utmarkerna till gården.
 
Industriområdets namn stavades Håjum fram till 2004, då det ändrades till Hojum. Trots att stavningen har varierat under tidernas lopp är uttalet dock alltid detsamma i genuint trollhättemål, nämligen h?jum.
 
Jag tror att denna Håjums gård var L Håjum, belägen nära där järnvägen korsades av gamla landsvägen mellan Trollhättan och Gärdhem, en knapp kilometer sydost om Håjums kyrkogård i Trollhättan.

41
Hej Christopher,
Dödsorsaken uppges till Sjelfmord genom strypning, han var 27 år, 1 månad och 22 dagar vid sin död, den 4 augusti 1883. Dödsorten uppges till Östra Ryd. I kolumnen för särskilda händelser beskrivs samma sak: Afhänt sig lifvet genomstrypning i Ö Ryd och där i stillhet begrafven...d. 10/8 -83.

42
Hej Eva!
Här är en bild ur Sv. Befolkning 1900, här är familjen i Sverige. Det ger ju inga ledtrådar bakåt, jag är inte så bra hur man släktforskar i Finland. Men här är situationen år 1900:
 

 
Mvh
Kaj A.

43
Andra världskriget 1939-1945 / Wehrmacht - försvunna soldater
« skrivet: 2007-05-01, 19:21 »
Intressant fråga som Niclas väcker - men troligen inte möjlig att besvara särskilt utförligt. Tyska staten har viss översikt, eftersom man har tagit på sig ansvar för t ex sårade soldater eller personer som den nazistiska regimen gjorde statslösa. Men de som dog i strider, med arm?er i upplösning...
Personligen kände jag en man i Göteborg som tillhörde SA och ett förband som var kommenderade till den ryska fronten. Han berättade att de tyska styrkorna under den ryska offensiven praktiskt taget smulades sönder och i slutskedet bestod av kringirrande tyska grupper.
 
Själv lyckades han fly till Sverige via flyktingströmmen från Baltikum (anlände till Gotland med fiskebåt). Han blev inte utlämnad under baltutlämningen, utan stannade kvar i Sverige tills han dog i slutet på 1970-talet. Fortfarande övertygad nazist. Personligt blev vi vänner, men aldrig politiskt.

44
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-24
« skrivet: 2007-04-24, 01:15 »
Det verkar vara mycket bra, Michael!

45
Tengene / Äldre inlägg (arkiv) till 02 december, 2007
« skrivet: 2007-04-24, 00:34 »
Paret Per och Cathrina återfinns i Lekåsa 1811:
 
men ger inga ledtrådar bakåt för Cathrina.

46
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-24
« skrivet: 2007-04-23, 21:35 »
Tack för svaret Michael!
Det ska bli spännande att se om vi klarar att bygga en community baserad på medverkan från deltagarna - och om deltagarna är beredda att ta ansvar för AF i det läget. Jag tror ju det.
 
I så fall närmar vi oss en ny fas i släktforskarrörelsens organisationsutveckling, den där direkt medverkan blir möjlig för alla dem som av olika skäl inte just nu kan utöva sitt medlemsskap på traditionellt sätt.
 
Kanske drar jag ut konsekvenserna för långt, men det är onekligen en intressant möjlighet. Den har ju f ö vunnit sympati här tidigare, under diskussionen i Andra rubriker. Roligt att vi kan höras av alla företroendevalda!

47
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-24
« skrivet: 2007-04-23, 20:48 »
Michael,
du skriver Eftersom utformningen av modereringen påverkar hur ordningsreglerna bör se ut fattade styrelsen ingen beslut om regeländringar även om ett förslag förelåg.
 
Hur såg RR:s regelsförslag ut, och vilken moderering byggde det på? Fins det några riktlinjer till Inger och RR i det fortsatta arbetet?

48
Porträttfynd (enskilda bilder) / Kommentarer
« skrivet: 2007-04-21, 16:36 »
Helene,
det finns ännu fler frågetecken. Jag har i min ägo en inscannad bild - men jag har inte originalet. Jag har fått den scannade bilden, som jag alltså äger, utan tillgång till originialet. Har jag rätt att skicka in den till Porträttfynd (ja, påstår jag, jag äger den scannade bilden). Alltså ger jag bort en elektronisk bild till Ssf, som nu äger en elektronisk bild. Med, får man förmoda, full dispositionsrätt till den elektroniska bilden om man inte har avtalat om annat med mej som gav Ssf den elektroniska bilden.
 
Allt detta bygger på att alla upphovsrätter har förfallit, och begränsningarna istället handlar om äganderätten.
 
Här är en sådan bild som jag har fått på ovanstående sätt (den finns ännu inte i Porträttfynd):
 

49
Porträttfynd (enskilda bilder) / Kommentarer
« skrivet: 2007-04-21, 15:44 »
Nej, jag avsåg och avser inte att starta en gnälldiskussion här utan bara påpeka det jag anser är rätt självklart - det ÄR positivt att hjälpas åt, och det bör vi vara glada för. Men jag kunde inte låta bli att ge en känga åt det gnällperspektiv som präglade förbundsordförandens citerade kommentar angående föreningar som hjälper sina medlemmar. Det kan inte och kommer inte att handla om några våldsamma förluster för andra föreningar om man får låna hem en skiva.
 
Frågan om upphovsrätten tycker jag är intressant - inte minst om man skulle ge ut hela Porträttfynd på en DVD eller motsvarande. Om Ssf vill ge ut en sådan, måste man ju avtala med insändarna om upphovsrätten skulle jag tro. Och om insändarna är beredda att avstå den, möjliggör det för förbundet att vara utgivare. I motsvarande grad borde ju då rimligen kostnaden för att köpa en skiva vara mycket låg för medlemmar, t ex.
 
Fortfarande med goda avsikter och hopp om en positiv diskussion  
 
Mvh
 
/Kaj A.

50
Porträttfynd (enskilda bilder) / Kommentarer
« skrivet: 2007-04-21, 01:55 »
Om intäkterna uteblir, därför att andra medlemsföreningar låter snålheten gå före visheten, stannar utvecklingen och därmed nyproduktionen.
 
Tänk så mycket tid som enskilda släktforskare lagt ner på Porträttfynd! Och allt det engagemang som ni visar i denna tråd. Om ni alla hade haft samma moral och etik som i citatet ovan, hur hade det då gått med Porträttfynd?
 
Gör följande jämförelse:
 
Om alla bidragsgivare låter snålheten gå före visheten stannar utvecklingen och därmed nyproduktionen. Om jag publicerar en bild vill jag ha ersättning varje gång en släktforskare utnyttjar bilden.
 
Då hade förmodligen inte Porträttfynd funnits.  
 
Btw - vem äger Porträttfynd? Vem kan ge ut en CD eller DVD och tjäna pengar på den? Insändarna - eller förbundet, eller någon som tankar av Porträttfynd ?
 
Mvh
 
/Kaj A.

51
Hi Donna!
 
Try to write to this adress:
 
SOLDATREGISTRET ÄLVSBORG
Nils-Olof Olofsson
Lars väg 7
515 35 VISKAFORS
 
Nils-Olof is the man who keeps the registers of Älvsborgs Regemente, where Daniel Ros was contracted.
 
Another possibility is to search for his estate inventory, wich could be found in the district court for Sätila (Sätila belonged most probably to the Court of Mark). In this case it is important to inform them about his death dates. If you are lucky, you will find notes there about his background.
 
The archives for this court is located in the Göteborg Landsarkiv, wich you could reach through:
 
Post address: Box 19035, 400 12 Göteborg
Visiting address: Geijersgatan 1
Phone: 031-778 68 00 Fax: 031-778 68 25
E-mail: landsarkivet@landsarkivet-goteborg.ra.se
 
Best regards, and good luck for your future research. I?m sure you will find him!

52
00 - Journaler / Journaler från sanatorier
« skrivet: 2007-04-18, 20:30 »
Jag fick ett vänligt svar från landstinget i Halland, som vidarebefordrade min fråga till sjukhuset i Varberg. Väntar med spänning på svaret. Saknar de uppgifter är det förmodligen Jarnekrantz som är nästa hopp!
 
Initiativet i Västerbotten var ju originellt och intressant. Hur bar ni er åt?
 
/Kaj

53
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-24
« skrivet: 2007-04-17, 22:45 »
Tack ska ni ha för informationen, inte så mycket men det finns ju ändå en god vilja i att ni svarar!
 
Mvh
/Kaj A.

54
00 - Journaler / Journaler från sanatorier
« skrivet: 2007-04-17, 17:12 »
Tack för alla bra uppslag. Hon måste ha vårdats där före 1936, kanske också en bit in på detta år. Hon opererades på Lidköpings lasarett, och skickades därefter till Apelviken, låg visst i en gipsvagga i 7-9 månader. Kanske har Västra Götalandsregionen information då, eller Hallands läns landsting. Jag ska försöka på båda ställen.
 
Eftersom hon inte lever längre får jag försöka utnyttja anhörigrätten som Tord påpekar ovan.
 
Tack för hjälpen alla!

55
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-24
« skrivet: 2007-04-17, 00:16 »
Ingegerd,
Det hade varit intressant att se hur förslagen ser ut inför förtroendemannakonferensen, nu kommer förmodligen enbart besluten att redovisas.
 
Även ekonomin är ju intressant, men det förefaller ju som om vanliga medlemmar (i medlemsförbunden) inte får ta del av vad som föreslås eller vad som ska avhandlas innan det sker.
 
Det tycker jag är en brist om man förespråkar öppenhet. Varför så slutet - vad är det som är så olämpligt i att kunna diskutera dessa frågor?
 
Mvh
/Kaj A.

56
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-16
« skrivet: 2007-04-16, 22:56 »
Då får väl den sista frågan gå vidare till Chrissan.

57
00 - Journaler / Journaler från sanatorier
« skrivet: 2007-04-16, 22:17 »
Min mor var patient på Apelvikens kustsanatorium i mitten på 1930-talet. Detta sanatorium behandlade, såvitt jag vet, enbart tbc-sjuka barn/ungdomar. Dessutom var de specialiserade på patienter med tbc i skelett och leder. I en mindre grupp har vi nu börjat diskutera om detta verkligen var fallet. Därför skulle jag vilja se min mors journaler från tiden på Apelviken. Är det möjligt att få tag på dem, och i så fall var?
 
Någon som vet?
 
Mvh
 
/Kaj A.

58
Var ligger platsen / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-05-13
« skrivet: 2007-04-16, 22:07 »
Beroende på vilken tid det handlar om kan man också säga att det vanligaste var född på Dal, och då menade man inte hela Dalsland utan den del som var tydligt svensk, dvs slättmarkerna ner mot Vänern och passagen via Säffle upp mot Värmland. Trakterna norr om Lelången/Stora Lee var under 1700-talet och tidigare bara benämnda som Markerna.

59
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-16
« skrivet: 2007-04-16, 21:45 »
Är det möjligen Teds Italienvistelse som avhåller honom från att delta i debatten? Tveksamt. Kanske har han varit i Italien under hela vintern? Tveksamt. Även en förbundsordförande har väl rätt att fira en semester, fri från beslutskraft. Men när han är i tjänst som ordförande, har jag fått bilden att Ted står för mycket av den dagliga ledningen. Min kritik var ju inte dagsländebetonad, utan baserad på hans frånvaro under lång tid i frågor som han bevisligen har ett stort engagemang i.
 
Den 19 april har Ssf nästa styrelsemöte.Då ska frågan om AF:s fortsatta utveckling behandlas. Är det någon alls här, som vet vilka förslag som finns uppe till behandling och beslut? Knappast. Iaf inget som kommuniceras här på AF. Kommer Ted att medverka på mötet, eller är han kvar i Italien?
 
Mats, du som sitter i Rötterrådet kan kanske ge lite information om hur frågan om AF ser ut inför styrelsemötet?

60
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-16
« skrivet: 2007-04-16, 20:22 »
Den första länken ovan är här, när den är korrekt:
 
Andra rubriker

61
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-16
« skrivet: 2007-04-16, 20:19 »
Hej Henrik,
jag räknar mej till de andra vars tankar du också vill ta del av när det gäller hur man önskar att AF styrdes, av vem/vilka, om reglerna skulle se annorlunda ut (hur i så fall), vilka andra förändringar man vill ha till skott. Det är, enligt min mening, något som är väldigt intressant.
 
Börja med att läsa  länk! Där deltog ju du själv, och såvitt jag vet var det en spänstig och konstruktiv diskussion som utmynnade i ett försök till en vidareutveckling av AF.  
 
Sen kan du fortsätta med denna länk! Här finns också en bra konstruktiv debatt om förutsättningarna för en förnyelse av AF. Där deltog du också. Tyvärr var det tunt med inlägg från de delar av förbundsstyrelsen som senare visat sig ha många synpunkter på vilka vi är som diskuterar AF:s förnyelse - istället kom det drapor förmedlade bland annat av Helsingsborgs Dagblad (som bekant?). Det är rentav möjligt att utskåpningen kom innan ovanstående diskussionstråd, det minns jag inte riktigt utan att kolla.
 
Överhuvudtaget saknas vilja till dialog om AF från den dagliga ledningen, på det sätt du själv uppvisar och som jag tror är den enda framkomliga vägen till en bra utveckling. Men det förutsätter väl att även den s k makten deltar i dialogen?
 
Det är bra att du nu försöker skapa en form av medling - se bara till att du inte medlar enbart på den ena sidan, utan också kan möjliggöra för t ex Ted Rosvall att gå in i debatten, istället för att sitta ensam med sin e-postabstinens i det som har kallats storkboet.
 
Mvh
 
/Kaj A.

62
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-16
« skrivet: 2007-04-14, 22:16 »
Lars,
Kanske ska vi läsa inlägg med hjärnan och hjärtat och inte ögonen?
 
Det finns ännu ingen rikslikare på hur man kan uttrycka tankar, id?er eller åsikter. Tack och lov. Det återstår att söka, försöka förstå, att tänka sig...
 
Jag skulle inte vilja ha en åsiktslinjal som allt kan mätas på. Jag föredrar att Rune, du, jag och alla andra har olika sätt att uttrycka oss på, och att det spännande experimentet med att tolka finns kvar hos oss andra - försök tolka Rune och alla andra här på forumet. Sanningen finns i betraktarens öga, det är där som det avgörs vad som är bra och vad som är dåligt. Jag har inga problem med att tolka Runes godhet; har du?

63
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-16
« skrivet: 2007-04-14, 20:19 »
Jörgen Tollessons svar till Anna-Lena (se länken i hans inlägg ovan) är en lysande argumentation mot det godtycke som just nu hotar AF mer än något annat.
 
En vacker blomma till Jörgen för det!
 
Min uppfattning är som redan sagts också, att Anbytarvärden inte är den som skapar förvirringen, svaret måste sökas i styrelsen.

64
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-16
« skrivet: 2007-04-14, 20:10 »
Jag tror inte heller att det handlar om KP, utan om att förbundsledningens brist på vilja till dialog uppfattas som arrogans. Detta kan ju också sägas bekräftat genom uttalanden om kritiska debattörer i media, t ex Helsingsborgs Dagblad.
 
Det är ju också så, att Ted är ordförande för ett förbund som innehåller personer med andra åsikter än hans egna. Han måste vilja vara ordförande för hela förbundet, inte bara för de som tycker som han.
 
En klok ledning väljer alltid öppenhet som sitt signum - i alla fall när det handlar om de konfliktfrågor som har diskuterats på AF under de senaste två åren. Under Peter Karlssons tid som Anbytarvärd var diskussionen oftast mycket bättre, det fanns en respekt för deltagarna i forumet som gynnade AF. Under senare tid har det blivit allt tydligare att förbundsordföranden själv går in med instruktioner till Anbytarvärd och Rötterredaktör, på ett sätt som skapar olust och käbbel.
 
Dialogformen borde utnyttjas mer av de personer som är ansvariga för AF. Släpp alla konspirationsteorier -  det saknas grund för dem!
 
Skapa istället förutsättningar för en friare, öppnare dialog, där även kritiska röster kan höras. Det är en säker metod för att UTVECKLA Anbytarforum istället för att förgifta det.
 
Mvh
 
/Kaj A.

65
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-14
« skrivet: 2007-04-14, 01:12 »
Hej Sonja!
 
Vi har mycket gemensamt! Vi släktforskar, byter anor och hjälper varandra. Vi är med i föreningar, och respekterar demokratin, med respekt för andras åsikter och göranden.
 
Dessutom är vi angelägna om att Anbytarforum ska vara ett forum för släktforskning, diskussioner, utbyte av erfarenheter, och ett ställe där släktforskare kan få uppleva en gemenskap - även om vi inte har möjlighet att delta i föreningslivet.
 
Jag håller med dej helt och hållet! Men dessutom anser jag att Släktforskarförbundets sätt att hantera Anbytarforum är förfärligt. Varför radera inlägg och trådar utan motivering, utan att ens följa de beslutade och publicerade reglerna - det är inte så bra.
 
Vad tycker du om det?
 
Mvh
Kaj A.

66
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-14
« skrivet: 2007-04-13, 23:21 »
Var det en kommentar som bröt mot AF:s publicerade regler, eller var det den svartlistade Rune som skrev en kommentar och därför raderades?
 
Om jag tolkar Anbytarvärdens kommentar korrekt, så var det innehållet i Runes inlägg som var besvärande. Den uppfattningen anser jag vara fel.
 
Dessutom - Du har genom att lägga ut raderade inlägg saboterat mitt arbete som anbytarvärd. Det är inte acceptabelt. En uppreping från din sida kommer att resultera i avstängning från Anbytarforum.
 
Här inför Anbytarvärden en helt egen regel, som inte är kommunicerad. Min avsikt med publiceringen är ju att ifrågasätta hur/varför radering sker, det har inte så mycket med Rune att göra (men Rune är ett bra exempel på hur AF missbrukar släktforskarörelsens mandat).
 
 Frågan är, bryter Runes inlägg mot skrivreglerna eller bryter Anbytarvärden mot dem? Jag menar att Rune i detta inlägg höll sig till skrivreglerna, och att inlägget raderades pga en bannlysning mot författaren.
 
Jag har ingen lust att bli utvisad från AF, om jag lämnar vill jag göra det av egen vilja. I denna debatt har jag inte uppfört mej felaktigt mot de publicerade reglerna, bara obstruerat mot Anbytarvärden. Därför att jag inte delar hennes tolkningar. Vem överprövar tolkningarna? (Svaret vet jag ju, det var mest retoriskt).  
 
Är det Anbytarvärden som sätter reglerna, är det styrelsen, har Rötterrådet något inflytande? Är det en godtycklig tolkning av en upplevt förorättad Anbytarvärd som avgör vad som får publiceras eller ej?

67
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-14
« skrivet: 2007-04-13, 22:18 »
Hej Kaj!
 
Jag har tagit bort ditt senaste inlägg i Datorprogram och teknik: Nättidningen Rötter: Anbytarforum.
 
Du har genom att lägga ut raderade inlägg saboterat mitt arbete som anbytarvärd. Det är inte acceptabelt.
En uppreping från din sida kommer att resultera i avstängning från Anbytarforum.
 
Hälsningar
Anna-Lena Hultman
Anbytarvärd

68
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-11
« skrivet: 2007-04-11, 05:04 »
Inger,
det har framförts många konstruktiva och bra förslag från flera av dem som nu fått epitetet AF-missbrukare för att råda bot på den dåliga administrationen av AF. Det har t o m diskuterats av Rötterrådet hur detta ska kunna göras.
 
Vad som är tjafstrådar vill inte jag uttala mej om, och om du själv har en sådan uppfattning, så är mitt råd att du i fortsättningen undviker de trådar som du anser vara tjafs.
 
Tjafs uppstår lätt när ett forum som AF är dåligt modererat, när personer som Rune Edström stängs av på obestämd tid, när moderatorn utan motivering stryker inlägg och trådar, och när Ssf:s ordförande skriver nedlåtande om AF-användare på officiell plats i Rötter.
 
Mvh
 
/Kaj A.

69
Saleby / Saleby födelsebok
« skrivet: 2007-04-03, 08:34 »
Hej Christian,
Fadern heter Bryngel. Det står ungefär följande:
Den 27 maj föddes och av 1 juni kristnades Bryngel Olufssons barn i Slööta by ...Oluf. Därefter räknas dopvittnena upp, Nils Jönsson, Oluf Månsson,...

70
Malung / Malung AI:7F2 p 95 GID 146.61.9000
« skrivet: 2007-03-30, 19:30 »
Utfått 69 10/4 betyg för att få anst ....på ... i Östergglan [Östergötland?]

71
Linköping / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-08-03
« skrivet: 2007-03-28, 20:51 »
För att förtydliga bilden - han föddes den 5 augusti 1860, och döptes den 12.

72
Linköping / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-08-03
« skrivet: 2007-03-28, 20:47 »

 
bild ur Linköping C:10

73
Klara / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-11
« skrivet: 2007-03-28, 20:38 »

74
Människor / Gård i Bohuslän?
« skrivet: 2007-03-28, 07:10 »
En kanin med nedböjt huvud sedd framifrån (jfr kroppsställning med den vira kaninen).

75
Kristine / Vigda i Kristine,Tyska kyrkan.
« skrivet: 2007-03-19, 23:31 »
Även vigda i Göteborgs Tyska finns sökbara på Släktdata.

76
Hej Gunilla!
 
Om du går in på Släktdata så hittar du Göteborg Tyska, bland annat födda 1726-1774. Denna lista är helt sökbar. Under Sök efter hittar du bl a församling. Skriv t ex Gö så kommer ett automatiskt förslag på Göteborgs Tyska.
 
I informationstexten till filen hittar du följande:
Reg. av: Mats-Olof Sander, Kaj Andersson, Margreth Olsson 2003-2004. Registrerat från Wilhelm Bergs bok Christine Kyrkas Böcker, 1890, tredje bandet. Info: Sidnummer avser sidnummer i boken (3:e bandet). Obs, boken är skriven på tyska därmed är titlar på detta språk. Faddrar är registrerade i övr1 och ibland övr2. Antal: 1387 Uppdat.:2005-03-25

77
01) Sjukdomar och dödsorsaker A - Ö / Mässling
« skrivet: 2007-03-15, 18:49 »
Jag har inte kollat antalet boende i Faleberg, eftersom hfl saknas för denna tid på Genline. Det handlar om fyra gårdar, med kanske 1-2 familjer på varje samt möjligen en del tjänstefolk. Antalet döda under hela 10-årsperioden uppgår till 33 personer. Jag har inte kollat nativiteten, vilket bör kunna ge en hyfsad bild av befolkningsunderlaget. Den normala mortaliteten uppgår till 2-3 personer, vilket antyder en befolkning på mindre än 50 personer. Jag tror att det skedde en reell minskning av befolkningen under detta årtionde som en följd av överdödlighet 1754-55.
 
När det gäller Ann-Maris tanke om undernäring som orsak till dödlighet i främst maj-juni är jag tveksam - jag tror mer på en vattenburen smitta, där t ex Shigella-bakterien är mer förekommande pga högre vattentemperatur.

78
Allmänt / Älvsborg
« skrivet: 2007-03-15, 18:33 »
Hej Solveig!
 
En sökning på Släktdata ger några Anders/Andreas med far Måns/Mons födda 1791:
 
V Tunhem 1791-01-16 Stina Andersdotter (ingen notering om far).
V Tunhem 1791-10-12 Måns Olsson/Anna Svensdotter
Tanum F3 1791-03-03 Mons Eliasson/Anna Andersdotter (inte Älvsborg, men nära till ditt fdatum)
Vassända F1 1791-09-05 Måns Nilsson/Ingrid Bryngelsdotter
 
Många socknar i Älvsborg saknas i Släktdata. Om ovanstående förslag är fel, kan du troligen utesluta dessa socknar iaf.; Eftersom övriga socknar i Älvsborg som Släktdata har för denna tid, inte har gett någon träff, kan du förmodligen utesluta dessa också. Det är tillsammans 31 socknar. Det finns en förteckning på Släktdata vilka socknar som finns inlagda. Då återstår bara 202 socknar...
 
Kanske det tunga jobbet att gå igenom tillgängliga flyttlängder är det enda som återstår därefter?
 
När flyttade han in till Älvsåker?

79
01) Sjukdomar och dödsorsaker A - Ö / Mässling
« skrivet: 2007-03-14, 23:41 »
Ytterligare en aspekt är väl när epidemin sprids. I Larvs socken fanns en by, Faleberg, som drabbades på följande sätt:
 

 

 
Det intressanta är att dödstalen stiger kraftigt på våren/försommaren. Min teori är att det är vattenburen smitta, en tillväxt av bäraren på ett liknande sätt som vår- och höstblomning av alger,men av bakterier som är värmekrävande (termofila). Det skulle också kunna vara dåliga livsmedel, innan skördar och slakt.
 
Nån som vet?

80
01) Sjukdomar och dödsorsaker A - Ö / Mässling
« skrivet: 2007-03-14, 23:26 »
Hur skiljer sig mässling, kikhosta och rödsot åt rent epidemiologiskt? Jag studerade för en tid sedan tre epidemiska episoder i en socken, det var två rödsotepidemier och en kikhostepidemi. Man kunde se skillnader i epidemins utsträckning i tid, och hur dödlig den var.  
 
Finns det studier som visar 17-1800-talets epidemier i detta perspektiv? Det skulle vara intressant, eftersom det i många tidiga fall inte har uppgetts dödsorsaker, men där det uppenbarligen har handlat om episoder av mässling, kikhosta, rödsot etc.

81
Allmänt / Älvsborg
« skrivet: 2007-03-14, 22:17 »
Har du något namn, födelsetid eller liknande?

82
07 Övrigt / Båtresa från Königsberg till Sverige
« skrivet: 2007-03-11, 22:08 »
AnnBritt!
Königsberg upphörde att finnas som stad vid andra världskrigets slut. Det gamla tyska Ostpreussen blev en del av Sovjetunionen, och Königsberg döptes om till Kaliningrad. Mycket av den tyska bebyggelsen raserades av ryssarna.
 
Detta landområde är fortfarande en del av Ryssland, även om Kaliningrad saknar geografisk gräns mot Ryssland.
 
Mvh
/Kaj A.

83
Bildgåtan - Uniformer och medaljer / Göteborgssoldat
« skrivet: 2007-03-09, 23:00 »
Det har funnits ett artilleri i Göteborg, jag tror det hette Göta artilleriregemente, blev senare Lv6.

84
Jag har nyligen uppgraderat till IE 7, och tycker mej ha fått fler bekymmer med GFFinder2. Någon med liknande erfarenheter? Eller med besked om vilka parametrar man behöver justera?

85
A-M / Kerstin Olsdotter, f 1828 i Nordanåker, Malung
« skrivet: 2007-03-04, 10:12 »
Tack snälla Christinor !!
 
/Kaj

86
A-M / Kerstin Olsdotter, f 1828 i Nordanåker, Malung
« skrivet: 2007-03-02, 22:35 »
Anna Olsdotter som är min mm mm hade sitt ursprung i Malung i Dalarna. Hon föddes 1830 på gården Mon i Bjuråker, nära Yttermalung. Hennes släkt var djupt rotade dalmasar och -kullor, de hade bott i trakterna runt Bjuråker och Nordanåker i mer än 100 år. Gårdsnamn som fanns i släkten är Mon, Äggen, och Roligs. Roligs hette gården efter en soldat Rolig som möjligen var en släkting, det vet jag inte än.  
Den 8 maj 1854 tog Anna ut en flyttattest till Norrköping. Hon var 24 år när hon flyttade dit. Fem år senare flyttade Anna och Fredrik in i Gamla stan i Stockholm, dit de anländer den 28 oktober 1859, efter att ha gift sig i juni samma år. Deras gemensamma öden har jag lyckats karlägga tack vare god hjälp här på AF (tack igen Maud och SSA!)
 
Anna Olsdotter hade en två år äldre syster, Kerstin. Den 8 december 1851 tog Kerstin ut en flyttattest till Linköping. Hon var gravid i åttonde månaden, och flyttade efter julhelgen 1851. Hon skrivs in som inflyttad i Linköping den 2 januari 1852. Hon återfinns i inflyttningslängden den 2 januari 1852. I Linköping bosatte hon sig i 8:e kvarteret Tannefors. Den 8 januari 1852 föds hennes utomäktenskaplige son Johan Vilhelm.  
 
Den 16 november flyttade Kerstin vidare till Vreta kloster enligt utflyttningslängden. Men jag har inte lyckats hitta henne i inflyttningslängd, husförhörslängd, vigsellängd eller dödbok där. Vreta kloster ligger vid Göta kanal, och en gissning är att Kerstin och hennes son helt enkelt reste vidare. Frågan är bara - vart?
 
Att Kerstin lämnade Nordanåker i Yttermalung  får en helt annan förklaring än att en ung kvinna söker äventyret eller försörjningsmöjlighet i industrin när man blir varse att hon föder en son bara 6 dagar efter sin ankomst till Linköping. Det var inte äventyret som väntade på den 23-åriga Kerstin, utan en flykt från hembygden, frivilligt eller under tvång.
 
Spåren efter Kerstin och Johan Vilhelm upphör i utflyttningslängden från Linköping. På skivan Sveriges befolkning 1900 finns en Kerstin Olsdotter i Nordanåker, Malung - men det är inte min Kerstin utan Sjuls Kerstin Olsdotter, som föddes några månader tidigare och uppenbarligen stannade kvar hemmavid.
 
I Katarina Norra i Stockholm finns 1875 en Kerstin Olsdotter som tjänstgör som piga hos byråchefen Fredrik Theodor Berg och hans familj. En av personerna i samma hushåll är Johan Wilhelm Berg, medicine filosofie kandidat. Detta spår har jag ännu inte orkat kolla upp.
 
Är det någon som stött på Kerstin och hennes son Johan Vilhelm? Kan någon med tillgång till Sv Befolkning 1890 se om de finns där?

87
Tack Ann, nu fick jag läsa Lisas inlägg (det verkar vara lite rörigt däruppe bland tidigare inlägg).
 
Det inlägget uppfattade jag som ett vänligt inlägg! Lisa upplyser Ulf om hur en mottagande myndighet upplever vissa brev. Det fanns ju inget alls av kränkning av Ulf, utan snarare en vänlig och förklarande attityd.
 
Därför anser jag att det är ännu viktigare att Anbytarvärden inte hotar med kollektiv bestraffning, utan verkligen anstränger sig för att punktmarkera det som kan anses fel.  
 
Om jag nu skulle vilja klaga på Anbytarvärdens bedömningar hur gör jag då? Vad anser du Anna-Lena? Är du enväldig här, eller finns det utrymme för ifrågasättanden?

88
Jag har letat efter detta i Örgryte utan framgång.Jag tror inte att Genline har publicerat detta material. Du borde fråga på Landsarkivet i Göteborg.

89
Anna-Lena,
Jag bryr mej inte alls om denna diskussion i sak, läser ibland och roas av intensiteten i den. Den har ett klart berättigande. Diskussionen fyller uppenbart en stor funktion att döma av hettan i den. Det är väl bra? Det finns också flera självmodererande inlägg där debattörerna tillrättavisar varandra, och lyckas hålla en åtminstone respektabel nivå.  
 
Jag förstår att det finns (fanns) ett inlägg av någon Lisa - tydligen raderat nu.
 
Sen hotar du med att stänga hela tråden på grund av ett raderat inlägg???
 
Det är ett märkligt sätt att moderera. Varför inte publicera dina varningar på det sätt som PeterK gjorde direkt i anslutning till det inlägg du anser bryter mot ordningsreglerna - som en upplysning om vem som har begått övertrampet?

90
Peter,
 
Det hände ingenting.
 
Varken Crister - som fick uppdraget - eller förbundsstyrelsen - som gav uppdraget - har någon information som de vill lämna här.
 
Beror troligast på att det inte finns något svar att ge. Man tänkte kanske inte på det ...

91
Archive - Swedish language / Meaning of besked
« skrivet: 2007-02-22, 20:30 »
Finland was a part of Sweden for more than 700 years. This situation ended when Russia conquered Sweden in a war ending 1809, and Finland became a autonomous part of Russia, until 1917.
 
So the Creuz family was a swedish noble family I suppose. The #48 means only that this family had a number in the noble calendar, as one established noble family. As I?m not very familiar with the nobles, there might as well be a finnish noble calendar - Someone else on this forum might have better knowledge about these facts...
 
Regards,

92
Archive - Swedish language / Meaning of besked
« skrivet: 2007-02-21, 23:18 »
Baronial family Creutz No 48
Old Finnish tax-exempt family, re-raised to nobility 1569, baronial family 1651 and introduced the very same year. Have evolved a branch in the Count?s family Creutz, one branch lives in the Netherlands(Holland).
 
Regards
/Kaj A.

93
Ytterligare en fråga till Eva eller den som kan svara: Finns det en tidplan och budget för detta projekt?

94
Eva!
 
Måstet är min högst egna uppfattning av vilka behov som finns och hur man skulle få ut väldigt mycket mer av en portal. Portal är väl ett begrepp på en gemensam ingång till en community där man kan hitta hela bredden av t ex Släktforskarsverige på nätet.
 
Skulle man lyckas med det finns också rent finansiella aspekter som kan gynna både Ssf och dess medlemsorganisationer.
 
Min arbetsgivare, Göteborgs stad, har inlett ett arbete med en betydligt mer integrerad portal jämfört med alla de webbplatser som förvaltningar och bolag hittills har arbetat med. Som en första etapp skapades ett gemensamt grafiskt gränssnitt, dvs alla sidor hade en minsta gemensam nämnare. I nästa steg kommer samtliga sidor att migreras till en gemensam teknisk plattform, som möjliggör mycket av ny funktionalitet, gemensam för alla (samt med utrymme för speciella behov hos dem som har det).  
 
Processen har hittills tagit cirka 3 år, och resultatet lär kunna vara klart (i stort sett) under 2007. Inte lätt, och inte utan mycket arbete ....
 
Jag har följd detta arbete på lagom avstånd, och kan inse den väldiga styrka som en sådan samordning innebär. Det är helt överförbart till släktforskarportalen enligt min uppfattning. Men det ställer krav på såväl medlemsorganisationer som på Ssf:s sätt att leda projektet.
 
Din information om uppdraget till redaktören var nytt för mej. Det var dessutom ett nästan omöjligt uppdrag, om man ser till vilka resursbehov ett sådant projekt kräver för att få framgång. Hur har det kommunicerats mot medlemsförbunden, och hur ser kravspec och projektorganisation ut?
 
Mvh
/Kaj A.

95
Eva,
du är den första här i tråden som väljer att definiera Släktforskarportalen Rötter och dess del Anbytarforum...
 
Det är ett spännande grepp, men enligt min uppfattning är det svårt att betrakta AF/Rötter som en släktforskarportal i sin nuvarande skepnad. Däremot finns det en stor potential att det utvecklas dithän.
 
Sen tycker jag att det är synd att man introducerar nya grepp på en gammal plattform och med ett tänk som bara medför ännu mer arbete. I längden är det ohållbart, ekonomiskt och resursmässigt.
 
I visionen för AF/Rötter måste väl finnas att skapa samverkan mellan alla landets släktforskare..I strukturen måste då t ex ingå lite mer gemensamt gränssnitt för medlemsföreningarnas sidor (eller åtminstone en genomtänkt länksida), en gemensam sökfunktion för alla länkade sidor så att man hittar all information i portalens sidor, en gemensam struktur för alla länkade sidor med samma typ av funktionalitet etc.
 
Allt sådant borde man tänka på när man väljer en teknisk plattform som tål att byggas ut till en portal.
 

96
Michael,
ense med dej om haltandet, men det är ingen principiell skillnad. Den enda skillnaden jag kan se är att OCR-tolkning som start inte duger. Sen kan man ju få ett mycket bättre gränssnitt och publicera tolkningshistoriken med Wikipediastuk.
 
Det mest spännande är möjligheten av att göra gemensamma öppna tolkningar, det påskyndar korrekta eller mer fullständiga lösningar.
 
Hur kommer Ssf över originalbilderna?

97
Runeberg-projektet bygger ju delvis på den id? du har, Jan - där finns både scannad originalbild och en sökbar variant, som kan korrigeras av läsaren själv...
 
Börjar man med en scannad bild och sedan bygger på med tolkningar blir ju slutresultatet en digitalisering av originalbilden.

98
Sorry, vet inte vad som hände här....

99
Den 8 januari skrev Torbjörn Näs här i tråden:
 
Dessutom har naturligtvis Rötterrådet varit involverade i framtagandet av kravspecifikationen.
 
Kan man tänka sig att denna kravspec ses över mot bakgrund av diskussionen vi för här? Frågan är främst riktad till Mats och Chris.

100
Den 8 januari skrev Torbjörn Näs här i tråden:
 
Dessutom har naturligtvis Rötterrådet varit involverade i framtagandet av kravspecifikationen.
 
Kan man tänka sig att denna kravspec ses över mot bakgrund av diskussionen vi för här? Frågan är främst riktad till Mats och Chris.

101
Tord, tråden kom till efter en utombys diskussion kring märkliga stängningar etc på AF. Det var såvitt jag minns ingen som manipulerade fram ett spel för gallerierna.  
 
Att döma av deltagandet och inläggens karaktär är det väl solklart att tråden kommer att kunna påverka Anbytarforums förnyelse!
 
Kan vi komma så mycket längre just nu? Tveksamt, och Chris gör något av en sammanfattning i föregående inlägg. Men mycket mer är sagt om portaler, kvalitet, vision etc.  
 
Så jag upprepar min fråga - vem kan ta sig an uppgiften att sammanfatta diskussionen till ett pdf-dokument, som kan vara ett besluts- eller inriktningsdokument för AF/Rötters förnyelse?

102
Skärkind / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-09
« skrivet: 2007-02-15, 17:13 »
Tack John!

103
Vem kan tänka sej att så småningom sammanfatta denna fina och utvecklande tråd, och låta alla goda förslag ligga till grund för den fortsatta processen i beslutande instanser?

104
Anders!
 
Självklart kan man inte okritiskt anamma en sida som har så allvarliga fel. På den punkten håller jag med dej Anders. Samtidigt finns det ett behov av att skapa den där portalen, det blir jag mer och mer övertygad om.
 
Nu görs det försök på Rötter med att publicera massor av siter med släktforskare, sannolikt helt okritiskt. Det uppfattar jag som ett sätt att försöka skapa gravitationskraft runt AF/Rötter.
 
Viljan är bra, men metoden fel. Redaktören kommer att avlida i redaktörsstolen pga detta - tekniken som används är helfel, motiven är väldigt bra. Ungefär lika bra som när jag pläderade för Genvägar(syftet är gott men tekniken fallerar).  
 
Bra att kvaliteten granskas på det handfasta sätt du gjort Anders!

105
Chris, du behöver inte hela tiden påpeka att det är din personliga åsikt. Det är bättre att du skriver Detta är Rötterrådets uppfattning när det är det.
 
Här måste man väl kunna uttrycka sin åsikt utan att det är en officiell ståndpunkt!
;)

106
Condition å Landgren Warfvet
 
Innebär sannolikt att Ytterström och Landgren har träffat ett avtal om något.

107
Forskarkatalogen / Forskarkatalogen
« skrivet: 2007-02-14, 22:15 »
Håller med er om att detta sätt att lösa frågan verkar vettlös, med tanke på arbetsbelastning. Anser dessutom att det är en bra id? att förmedla många publicerade släkthistorier, som en del i att bygga en släktforskarportal. Men det krävs nog en annan teknik -  
 
annars k?vs han Crister!
 
Mvh
/Kaj A.

108
Skärkind / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-09
« skrivet: 2007-02-14, 21:45 »
Skärkinds pastorat runt sekelskiftet 17-1800 - vilka socknar ingår i pastoratet?
 
Mvh
/Kaj A.

109
Lottie, Helene, Chris, Anders, Sven.....
 
Hur gör vi då? Rent konkret menar jag?
 
Mvh
 
Kaj A.
livet börjar vid 40 - och jag är bara 17...

110
Michael skriver Jag har svårt att se att Genvägar är vare sig intressant eller lockande.
 
Så kan man se det, men inga tillstånd i denna IT-värld är statiska. Mitt intresse för siten började när jag såg dess plattform, citerad ovan. Här finns uppenbarligen någon/några som har en id? liknande Släktforskarrörelsen, som har lagt ner tid och kraft på försöka Synliggöra, Intressera för och Underlätta släktforskning.
 
För mej framstår nästa steg i Genvägars (eller DISBYT:s ?) utveckling att skapa en funktion som möjliggör samarbete via nätet på en gemensam släkttråd, dvs istället för att enbart söka gemensamma anor, så börjar man gemensamt utforska anor - typ Wikipedia.
 
Steget för Anbytarforum att åstadkomma samma sak är för stort. Att släktforskare har tillgång till en portal, där AF/Rötters stora styrkor kan fungera som köl tror jag gynnar släktforskningen. Om man skulle ta fram de viktigaste styrkorna hos AF/Rötter (extrakt från tidigare inlägg):
 
1) Hemvist, gemenskap
2) Vänliga och hjälpsamma släktforskare som ger stöd och läshjälp
3) Samband för släktforskarföreningar på ett nationellt plan
4) Dialog och forskningsutbyte
 
Vill man bygga släktforskningen starkare ska man söka samarbete med andra krafter som vill samma sak. Då är vi inne på det som Johan Marklund skriver om. Visionen. I min yrkesverksamhet möter jag ständigt denna fråga som central och väsentlig - hur skapar man gemensam framgång?
 
På webben är konkurrensen stenhård. Är man inte inne, så är man ute. Det är lättar att vara i fokus om man samarbetar - visserligen behöver man kompromissa, men fördelarna överväger.
 
Genom att skapa en Släktforskarportal finns möjligheten att åstadkomma något utöver det vanliga. Det finns just nu ingen som skulle kunna ta det initiativet utöver SSf. AF/Rötter, DISBYT, Släktdata ... har alla en given plats i portalen - och det finns plats för fler.
 
Anbytarforums förnyelse borde ta sin utgångspunkt i en definierad roll i en sådan portal.

111
Jag tror inte heller att man ska mata in manuellt, eller ens ha en avgift för att skicka in uppgifter via GEDCOM. Sådant måste väl ändå vara påverkbart om man börjar diskutera deltagande i en gemensam portal. Det som fascinerade mej var att plattformen för Genvägar förefaller ligga väldigt nära Släktforskarrörelsens plattform - det är alltid en bra ingång på ett ev samarbete...
 
Det är ju också fullt möjligt att hitta andra samarbetsparter eller att få fram en välutvecklad variant av DISBYT, som möjliggör samma sak som verkar så lockande med Genvägar.

112
Och här är kvällens sista inlägg från min sida:
 
En tanke om Anbytarforums framtida roll tillsammans med övriga resurser (se nedanstående som möjliga men inte nödvändiga deltagare) i ett släktforskarkluster - helst i en gemensam portal, men gemensamma gränssnitt och grafisk design som skapar hemkänsla:
 
- Gemensamt arbete via nätet vid forskning på samma släkter [Genvägar]
 
- Sökbara släktlinjer [Genvägar eller vidareutvecklad DISBYT]
 
- Stöd för källsökning, läsbarhet och allmän rådgivning  
[Anbytarforum kompletterad med ett vidareutvecklat och geografiskt bredare Släktdata]
 
- Publicering av rapporter, sammanfattningar etc  [ SGS publikationsserie]
 
- Allmän debatt om släktforskning  [Anbytarforum och Rötter]
 
- Släktforskarrörelsens mötesverksamhet, seminarier, workshops etc. [Rötter]
 
- Styrelsens och förbundens pågående verksamhet, nyheter etc. [Rötter]
 
- Stöd för funktionärer i medlemsorganisationer, typ cirkelledare etc. [Rötter]
 
- Bokhandel (litteratur, CD, DVD) [Rötter]
 
- Caf?-rörelse på nätet med chatmöjligheter. [Anbytarforum]
 
Ovanstående kan kompletteras med Rötters nuvarande övriga funktioner som Porträttfynd, Avrättade, Emigrantforum etc där ev andra intressenter skulle kunna delta t ex Emigrantinstitutet. Flera av dessa funktioner kan med fördel finnas kvar i upphottad version på Rötter.
Tekniskt sett är ovanstående inget stort problem. Ekonomiskt betyder det att en del utvecklingsmedel måste sättas in. Organisatoriskt betyder det väldigt mycket - det krävs förhandlingsresurser och vilja att skapa ett gemensamt förhållningssätt, som kanske kan ta tid. Kompetensmässigt tror jag att man måste samla en gemensam kompetens, som är större än den som enbart Ssf besitter idag. En gemensam arbetsgrupp från alla som kan vara aktuella för en samverkan, samt en IT-grupp med konkreta arbetsuppgifter. Slutligen en styrgrupp som sätter ramarna för ett utvecklingsprojekt i miljonklassen.
Skulle det gå att enas om en sådan vision? Skulle ett antal personer motionera till förbundsstämman om en sådan utveckling?

113
Ovanstående ger ju en kraftig skjuts framåt i hur det framtida internetstödet för släktforskning borde byggas. Vilke generella behov skulle Rötter/AF tillsammans med medlemsorganisationerna behöva täcka upp? Här är de som jag hittade på 15 minuter:
 
- Gemensamt arbete via nätet vid forskning på samma släkter
- Sökbara släktlinjer (liknande DISBYT, men mer utvecklat)
- Stöd för källsökning, läsbarhet och allmän rådgivning
- Publicering av rapporter, sammanfattningar etc
- Allmän debatt om släktforskning
- Publicering av Släktforskarrörelsens mötesverksamhet, seminarier, workshops etc.
- Styrelsens och förbundens pågående verksamhet, nyheter etc.
- Stöd för funktionärer i medlemsorganisationer, typ cirkelledare etc.
- Bokhandel (litteratur, CD, DVD)
- Caf?-rörelse på nätet med chatmöjligheter.
 
Det är naturligtvis fullt möjligt att åstadkomma ett släktforskarkluster, i en gemensam miljö, där olika delar samverkar med varandra. Förutsättningen är väl att det finns gemensamma värderingar - en sorts gemensam plattform.
 
Detta skulle vara det stora projektet. Jämfört med detta förefaller diskussionen om användarkonton, betal-areor etc som lite futtig. Var finns embryot till denna större vision? I förbundsstyrelsen? Hos DIS? Eller hos personerna bakom Genvägar? Om man nu kommer att sätta Rötter/AF på en ny plattform, vore det bra med en genomtänkt strategi som kan kommuniceras så att alla goda krafter samverkar. Än så länge är det bara Röttermedlemmarna Chris och Mats samt styrelsemedlemmarna Torbjörn och Michael som deltagit. Kanske dags för fler?

114
Har förbundsstyrelsen noterat möjligheten av denna samarbetspartner?
 

 
Här finns uppenbart en möjlig samarbetspartner, kanske med tillgång till den teknik som vi alla just nu diskuterar.
 
Om man granskar länklistan ser man följande:
 

 
Genvägar hänger tungt på den rörelsebaserade släktforskningen. Kanske har det någon betydelse?

115
Var ligger platsen / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-12
« skrivet: 2007-02-11, 19:36 »
Här är ett Kvarntorp i Undenäs, och ett nya Kvarntorp. Kartan är Häradsekonomiska kartan, från åren 1877-82. Du kan orientera dej från kyrkan.
 

 
Mvh
/Kaj A.

116
Här är en intressant diskussion om en utvecklingslinje som Ssf och DIS borde resonera kring. AF skulle behöva täcka såväl forskning och stöd för forskning dvs hjälp med att hitta och läsa källor, samt anbyten av den typ som Disbyt representerar.
 
Kan man inte bygga in den typ av funktion som redovisas ovan inom ramen för Rötter/AF/Disbyt?

117
Botanister / Småland botaniska historia - efterlysningar
« skrivet: 2007-02-10, 14:41 »
Jo, nu märker jag skillnaden Jojje
 
Hoppas du kan få bra hjälp här, Magdalena!

118
MED BUSS ELLER SPÅRVAGN  
Det är faktiskt lättast att ta sig till Regionarkivet med buss eller spårvagn. Du bör då stiga av på någon av hållplatserna Domkyrkan eller Lilla Torget. Går du av vid Domkyrkan är det lättast att gå Kungsgatan fram till Ekelundsgatan, och sedan svänga höger. Därefter följer du gatan förbi Kungsgaraget ner till första korsningen. Gatan till vänster är Otterhällegatan, och följer du den en bit upp i backen så ligger arkivet på höger hand.  
 
Går du från Lilla Torget går du först till Fiskekrogen. Sedan tar du till vänster, och följer gatan drygt 50 meter innan du svänger till höger in på Otterhällegatan. Arkivet ligger en bit upp i backen på höger hand.

119
OK,
Jag släpper genast taget och uppmanar Kaj Janzon att åta sig detta - i egenskap av betydligt större kännare av diskussionen!
 
Tar du utmaningen, Kaj?

120
Jag kan gärna göra ett försök på ditt exempel Michael. Ge mej lite tid, så publicerar jag på tråden som är sammanfattad.
 
Jag skulle dock vilja hissa en liten flagga:  
 
DIS administrerar Disbyt; kan man tänka sig att DIS och Ssf gemensamt diskuterar en vidareutveckling av publiceringen av rena antavlor? Det skulle förmodligen ge mer i den del av din (och styrelsens) väckta id? som handlade om antavlor.
 
Jag tror på denna typ av synergi, se t ex på det ganska framgångsrika exemplet med Soldatsök som DIS och Centrala Soldatregistret har genomfört.
 
Även Disbyt kanske har behov av en ny plattform?

121
Botanister / Småland botaniska historia - efterlysningar
« skrivet: 2007-02-10, 02:24 »
Det finns många hamnkaptener här. Om man upprörs över Magdalenas frågvishet kan man ju scrolla förbi, det är enkelt.
 
Om man, som jag själv, tycker att siten kan vara värdefull ur många perspektiv, så kan man stanna till och fundera på om man vill bidra.
 
Man måste ju inte iträda sej rollen som ordningsman och riktkarl....

122
Datorprogram (övriga) / Häradsekonomiska kartan
« skrivet: 2007-02-10, 02:12 »
Verita, det kan vara sökvägen till DVD-spelaren som spökar. Från Start.html anropar du den plats där skivan förväntas vara. Kolla denna genväg i filbiblioteket på hårddisken där du har Start.html
 
Jag skulle rekommendera dej att kopiera över alla kartfiler till hårddisken, om du har plats.

123
Det kanske är en id? att börja söka efter moderatorer - Anders (Zzz) har ju redan anmält sig!  
 
[Om det nu kunde komma en vit rök från förbundsledningen kan det här bli ett stort framgångsprojekt]

124
I Emigranten 2001 finns 3 kandidater:125
Hej Lena!
Jag har sökt på Emigrantskivan utan resultat, och på Ellis Island utan resultat. Behöver inte betyda att hon inte kan spåras, men det var inte via emigrantsiter iaf.
 
Mvh
/Kaj A.

126
Datorprogram (övriga) / Häradsekonomiska kartan
« skrivet: 2007-02-08, 23:28 »
I din webb-läsare kan du ange kartbilden som favorit. Nästa gång du vill starta så öppnar du webbläsaren och klickar på favoriten.

127
Datorprogram (övriga) / Häradsekonomiska kartan
« skrivet: 2007-02-08, 23:22 »
Du kan göra så här:
Om du har kopierat hela skivan över till hårddisken, så har du (dit du kopierade skivan) följande bibliotek (du har själv valt namnet på den översta mappen:
 

 
I mappen (i mitt fall Häradsekonomiska) finns HTML-filen START:
 

 
Dubbelklicka på denna fil. Då ska du få upp följande bild under några sekunder:
 

 
som ersätts av följande (när du klickar på bilden, eller väntar en stund):
 

 
Där kan du välja landskap genom att klicka på kartan. Efter det kommer ett finmaskigare rutnät upp på landskapet, och den ruta du klickar på kommer upp som en kartbild.
 
Detta förutsätter att du har installerat kartläsaren OBS! Se till att du har installerat insticksprogrammet för DjVu.
 
Det är inte svårt alls!
 
Mvh
/Kaj A.

128
Magdalena slår huvudet på spiken! Det är denna förmåga som är AF:s absolut starkaste. Det vi måste värna om är den nytta som nya deltagare i Forumet kan uppleva. Efter att ha rullat runt lite på vBulletins hemsida och sett vad de har (och priset!) så finns ju där en del möjligheter som saknas i den nuvarande plattformen.
 
Möjligen kan man charmas av möjligheterna att avgiftsbelägga delar av siten - men ha då i åtanke precis det Magdalena skriver: Upptäcker man på ett webbforum att man får snabbt svar och bemöts som en människa så fastnar man lätt!
 
Lite konservativt kan man säga att jag inte gillar utseendet på de siter jag besökt. Det är väldigt traditionella gränssnitt (utseendet), vi blir en i mängden. Jag har lärt mej uppskatta AF/Rötters nuvarande grafiska design. Kan man anpassa vB till denna?

129
Tack Michael!
Det innebär att man kan granska alla förslag mot den plattformen. Jag gissar att vi nu får en mycket intressant och konstruktiv debatt!

130
Maud, du ger mej en välbehövlig grundkurs i släktforskning just nu! Det tackar jag för, hoppas jag kan återgälda dej på något sätt. Stockholm är inte helt lätt, måste jag säga. Men tack vare ditt stöd har jag snart hoppat över alla häckar där.
 
Jag mailar stadsarkivet om kopior snarast.
 
Tack än en gång, kanske kommer jag att plåga dej med nya frågor

131
Jag instämmer helt i Jojjes bedömning av att Anbytarvärden skulle kunna tas i anspråk för viktigare uppgifter. Ett självmodererande AF är helt möjligt att uppnå, om det finns en organiserad struktur som stödjer detta.
 
Det är samma sak med Porträtt-fynd - ingen avlönad kraft ska behöva sitta och registrera insända fotografier.
 
På en punkt finns behov av mer stabila insatser - det gäller relationer till och övervakning av övervakningen av serverdrift etc, dvs systemets tekniska tillgänglighet, samt handgripligt beställararbete av utveckling. Jag tror inte att någon inom kretsen ska knacka kod, men det måste finnas en systemägare och en systemförvaltare. Systemägaren beslutar om utveckling, förvaltaren ombesörjer stabil drift. Förvaltning kan man lägga ut på entreprenad. Systemägaren är med fördel styrelsen, som delegerar till Rötterrådet allt som kan delegeras. Detta skulle förutsätta ett mer aktivt Rötterråd än vad vi har sett hittills. Dessutom skulle samarbetet mellan rådet, anbytarvärden och redaktören behöva vara välutvecklat. Men det visste väl alla redan  
 
Anders (Zzz) inledande fråga hänger fortfarande i luften: Teknisk plattform?

132
Hej Maud,
som vanligt är du precis och noggrann, tack!
 
Uppgifterna om inflyttning HE är från BIB:2, som väl är en alfabetisk sammanställning. Det var när jag upptäcker Kerstin Olsdotter med samma nr som Anna Olsdotter på sid 155 (153 ovan är fel), som jag började undra:
 

 
Betyder löpnumren något? Finns det ett samband mellan personer med samma nr (vilket jag har utgått från)? Om det gör det, är denna Kerstin med stor sannolikhet Anna Olsdotters syster.
 
De inscannade uppgifterna om barnen har jag sett, och jag har också sökt i registret till mantalsuppgifter med samma resultat som du. Jag har också hittat äldsta dotterns död.
 
Det finns en utflyttad torpare Karl Fredrik Abrahamsson som flyttar (som nr 129) från Katarina till Vaxholm den 16 nov 1867, men han flyttar tillsammans med ytterligare 2m och 2kv. Tyvärr finns inte inflyttningslängd för Vaxholm publ på nätet.
 
Det som återstår är två saker - att hitta Fredriks vidare öden, samt att bekräfta att Anna Abrahamsson är Anna Brigittas mor.

133
I tråden Porträttfynd skriver idag Crister Lindström:  
 
Många timmar ägnas varje vecka åt Porträttfynd, men det är svårt att hålla jämna steg med det antal som läggs in. Denna onsdag har jag ägnat nästan hela förmiddagen åt Porträttfynd och hinner möjligen gå igenom dagens inlagda bilder före lunch.  
 
Alla förslag registreras, men det finns en ekonomisk och arbetsmässig verklighet att ta hänsyn till. Nya databaser för gruppfoton och för målade porträtt med flera står på listan, liksom större bildfiler.
 
Det är uppenbart att Porträttfynd och AF drabbas av samma resursbrist genom att kansliet sitter fast i en föråldrad rutin. Det finns teknik idag som möjliggör att användaren (insändaren) själv registrerar nödvändig information i definierade formulär. Det går inte att fylla i fel i de väsentliga avseendena, och sortering på de olika fälten (t ex fotograf) kan åstadkommas enkelt utan mycket nedlagd arbetstid.
 
Jag tror inte att denna typ av moduler är särskilt kostsamma, skulle sannolikt ha en pay-off på några månader att döma av Cristers beskrivning av arbetsvolym. Detta menar jag är ett givet systemkrav för ett nytt system! Finns det med i nuvarande kravspec?

134
En snabb genomgång av AF:s trådar ikväll ger en känsla av att sitens stora styrka - att kunna ge svar på frågor - tenderar att vika. Det är framåt i tiden en mycket viktig aspekt som måste bevakas, för det handlar om AF:s förmåga att vara intressant för bl a nybörjare. Jag har inte gjort någon ordentlig analys, men den borde göras. Skapa någon form av nyckeltal, eller ge utrymme för att fråga frågeställarna om de fick svar på sin fråga. Det är en viktig framgångsfaktor för siten! Därmed måste den på något sätt stimuleras, och det är ju användare som står för denna kompetens, inte kansli eller ledning.

135
Anbytarforums förnyelse
Runt årsskiftet debatterades Anbytarforums framtid med utgångspunkt från de beslut styrelsen hade tagit tidigare under hösten. Den helt öppna miljön skulle ersättas med obligatoriska användarkonton, och aktivt deltagande skulle avgiftsbeläggas. Det kom en mängd invändningar mot detta, de flesta kunde acceptera användarkonton men var kritiska till avgiftsbeläggningen av flera olika skäl. Styrelsens beslut uppfattades gälla samtliga delar av Rötters interaktiva delar, t ex Porträttbilder. Även i den frågan uppstod kritik.
 
Flera trådar startades som hade ifrågasättanden, flera trådar raderades, vilket utmynnade i en tråd som utformade ett utkast till verksamhetsid? för AF, vilket översändes till förbundsstyrelsen. Debatten var emellertid inte slut med detta. En ny kritisk tråd startades, som efter en tid ledde till att hela avdelningen Ordet är Fritt stängdes. Motivet för stängningen kommunicerades av Rötterredaktören via Rötters ingångssida. Något tidigare inleddes en diskussion på siten Proveniens I Fokus under rubriken Anbytarforums framtid. Genom stängningen av Ordet är Fritt kom Proveniens I Fokus  att bli en fristad för diskussioner kring AF, Släktforskarförbundets ekonomi samt generellt om förbundets demokratisyn.
 
Släktforskarförbundets styrelsemöte den 3-4 februari 2007  behandlade frågan om AF och Rötter. Mötet beslöt att Ordet är Fritt skall vara stängd i avvaktan på ett uppdrag som gavs till Rötterrådet uppdraget bestod i följande tre åtgärder:
 
- föreslå hur modereringen av Anbytarforum ska fungera i framtiden
- komma med förslag om hur organisationsfrågor ska diskuteras  
- göra en översyn av Anbytarforums ordningsregler
 
Uppdragen ska redovisas till nästa förbundsstyrelsemöte (19 april). Det betonades att arbetet ska präglas av ömsesidighet mellan redaktör, anbytarvärd och rötterrådet.
 
Från den tidpunkten har dialogen utvecklats från misstänksamhet till konstruktivt deltagande. Tyvärr förs denna diskussion inte på Anbytarforum, där den skulle behöva föras sett ur ett demokratiskt perspektiv. Utan att ifrågasätta den pågående dialogen på Proveniens i Fokus, skulle Släktforskarförbundet och AF/Rötter utan tvivel stärkas om diskussionen kan föras vidare även här.
 
Genom att AF:s avdelning Ordet är Fritt fortfarande är stängd, finns ett behov av en befriad tråd, där användarna av AF och medlemmar i medlemsorganisationerna kan utbyta åsikter och förslag, möjliga att använda i det fortsatta arbete med AF:s utveckling. Här finns givetvis utrymme även för förbundsledningen, Rötterrådet, Anbytarvärden och Rötterredaktören att aktivt delta i dialogen - ett sådant deltagande skulle uppskattas!
 
Längre upp bland trådarna finns en allmän diskussion på temat Anbytarforum. Bra, låt den fortsätta! Men tillsammans skulle vi försöka samla alla konstruktiva tankar framåt under en rubrik. Därför försöker jag starta denna tråd: Här diskuteras Anbytarforums fortsatta utveckling, baserat på de förutsättningar som är kända beträffande hård- och mjukvarumässig plattform. Fokus i diskussionen ligger på utvecklingsmöjligheter i funktionellt perspektiv och användarperspektiv.
 
På Proveniens i Fokus finns ett stort antal mycket tänkvärda inlägg - det är inte praktiskt möjligt att snabbt sammanfatta och överföra den dialogen hit. Den som är intresserad hittar diskussionen  här.
 
Om jag har missat något väsentligt i ovanstående sammanfattning ber jag om ursäkt för detta - vem som vill kan korrigera. Det viktiga är dock att vi nu samlar oss till att göra AF till en av Släktforskarvärldens bästa siter - och jag menar världen. Det är inom rimligheternas räckhåll (Är det nån som har sett något bättre, så ge oss gärna en hint!).

136
Anbytarforums förnyelse
 
Under denna rubrik diskuteras Anbytarforums fortsatta utveckling, baserat på de förutsättningar som är kända beträffande hård- och mjukvarumässig plattform. Fokus i diskussionen ligger på utvecklingsmöjligheter i funktionellt perspektiv och användarperspektiv.
 
Tänk på god netikett och respekt för andras uppfattningar! Diskussionen är för viktig för att störas av ogenomtänkta inlägg från reptilhjärnan.
 
Till Anbytarvärden: Bevaka gärna tråden, gå in med aktiv moderering om du anser det motiverat, men snälla, låt tråden leva om deltagarna i stort sköter sig! Jag har givetvis samma uppfattning som du att ev påhopp kan tas bort om det krävs, men är det ett inlägg i stridens hetta, så låt skribenten finnas kvar med en offentlig tillrättavisning (tredje gången kan du ju stänga av...). För övrigt är väl detta ett område som även Anbytarvärden kan tänkas ha synpunkter på - varför inte delta  
 
Mvh
/Kaj A.

137
Lagar och bestraffningar inom det militära / Arkebusering
« skrivet: 2007-02-06, 19:02 »
Olof Olofsson, f. 1821-06-04 i Konungssund (E), mönstrar som gardist vid Livgardet till häst i Stockholm den 25 oktober 1845. Av anteckningarna i Hfl AI:2 sid 51 framgår att han var ärlig, och att han tog sista nattvarden den 8 maj 1853. Sen finns följande notering:
 


 
 
Jag tyder detta till att han dömdes gm krigshovrättsdom den 19 november 1853 till att mista livet genom arkebusering.  
 
Jag hittar dock ingen död Olofsson, möjligen har han benådats till annat straff. Det förefaller vara en sträng krigsmakt som kan döma till arkebusering i fredstid. Vad hade han gjort (våld mot förman?)?
 
Var detta vanligt i mitten av 1800-talet och vilken typ av brott ledde i så fall till krigsrätt med domslut arkebusering?
 
Mvh
/Kaj A.

138
Fredrik Abrahamsson och Anna Olsdotter
 
Fredrik Abrahamsson (f. 1831-03-26) flyttade till Stockholm och tog värvning vid Livgardet till häst i månadsskiftet mars-april 18521. Han kvarstod i tjänst till i juli 1859. Innan han lämnade tjänsten som gardist har paret Anna Olsdotter (f. 1830-03-20) och Fredrik Abrahamsson gift sig, den 19 juni 1859. Det var regementspastorn Ödberg som vigde dem.
 
Den 17 september 1859 föds parets första barn, Anna Maria, hon återfinns i födelseboken för Adolf Fredrik2. Vistelsen i Adolf Fredrik finns inte belagd på annat sätt. Den 26 oktober 1859 flyttar familjen som nr 64 till Bergsgränd 4 i Katarina förs3.
 
De flyttar den 26 oktober 1859 till Gamla stan och till Bollhusgränd 8 (kv Europa, St Nikolai). Där bor de fortfarande 1861 när sonen Carl Fredrik föds. De flyttar vidare till Skärgårdsgatan 11 (kv Andromeda), där de återfinns år 1864. Fredrik är till yrket poliskonstapel.
 
År 1866 flyttar familjen från St Nikolai. I utflyttningslängden står Fredrik som nr 55, med hustru och 2 barn utflyttad den 6 november. Anna hade vid denna tid fött 3 barn, förmodligen har äldsta dottern Anna Maria avlidit. Den f.d. gardisten Fredrik Abrahamsson står som nr 2384 inflyttad (till V Humleg. 13 i Hedvig Eleonora). Som inflyttad nr 261 samma år återfinns Anna Olsdotter, piga samt Kerstin Olsdotter, piga. Anna hade en syster som hette Kerstin, det är sannolikt hon5. Här finns inga noteringar om barn i anslutning till föräldrarna.
 
Den 20 februari 1867 avlider hustrun Anna Abrahamsson i magcancer på Sabbatsbergs sjukhus. Noteringar om hemvist, födelsedatum etc saknas i dödsnotisen. Min teori är att Anna var döende redan vid inflyttningen till H E, hennes syster anländer till Stockholm, sannolikt från Linköping, och barnen placeras på barnhem. Vad som händer med Fredrik har jag inte kunnat kolla upp av samma skäl, men han saknas i Sv Befolkning 1900.
 
Det är troligt att det var Anna Olsdotter som avled på Sabbatsberg. Men jag kan inte följa upp detta - någon Hfl publicerad på nätet för denna tid och plats verkar inte finnas och jag är osäker på var jag i övrigt ska leta. Vad som händer med Fredrik har jag inte kunnat kolla upp av samma skäl, han saknas i Sv Befolkning 1900.
__________________________________
 
1Hfl Livgardet till häst, AI:2 sid 101
2Adolf Fredrik  CIA:7, sid 816, samt Nikolai BIA:15 1859
3Katarina BI:14, 1859:64
4H E inflyttning BIB:2 sid 127
5H E inflyttning BIB:2 sid 153
 
 
Finns det någon med bättre tillgång till Stockholmskällor som kan bekräfta familjesammansättningen på V Humleg. 13 efter inflyttningen den 6 november 1866, eller ev. tipsa om hur jag kan få tag på dessa, ev CD eller liknande? Maud (Mausve), du satte mej på spåret i november 2005 - har du nåt bra tips?
 
Mvh
/Kaj A.

139
Järpås / Järpås Födda 1809 Gid:638.22.96200
« skrivet: 2007-02-05, 20:06 »
Jag höjde nog inte blicken tillräckligt...

140
Järpås / Järpås Födda 1809 Gid:638.22.96200
« skrivet: 2007-02-05, 19:39 »
Rigmor, vilket år?

141
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-03
« skrivet: 2007-02-05, 19:36 »
Mycket bra, både Mats och Chris deltog ju i utformningen av utkastet till verksamhetsid?n för AF, det kan ju därmed vara ett av underlagen för Rötterrådets diskussioner! Sen bär ni med er en vilja till öppenhet, det är också bra!
 
Nu ser det lite ljusare ut för AF, onekligen.
 
Mvh
/Kaj A.

142
Adolf Fredrik / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-26
« skrivet: 2007-02-05, 19:19 »
Tack så mycket Arne!
Ska gå igenom dina och Mauds tips...

143
Adolf Fredrik / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-26
« skrivet: 2007-02-05, 07:30 »
Tack Maud,
ditt svar har gett mej precis den information jag behöver! Du är som vanligt en av AF:s mest värdefulla deltagare!
 
Mvh
/Kaj A.

144
Adolf Fredrik / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-26
« skrivet: 2007-02-04, 22:53 »
Hej Arne,
 
Du har möjligen inte tillgång till kvartersnamnet på Bergsgränd 4? Jag behöver ha kvarteret för att kunna hitta i Hfl.
 
Mvh
/Kaj A.

145
Adolf Fredrik / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-26
« skrivet: 2007-02-04, 21:58 »
Det verkar som Katarina Bergsgata inte alls ligger i Adolf Fredrik. De jag letar efter är Fredrik Abrahamsson och Anna Olsdotter. Jag vet att Fredrik var gardist vid Livgardet till häst fram till i juli 1859, strax efter giftermålet med Anna Olsdotter den 19 juni. Enligt register till mantalslängder bor Fredrik 1855 på Ladugårdsland nedre (H.E.).
 
Anna får dottern Anna Maria den 17 september 1859, hon är född i Adolf Fredrik enligt födelseboken. Men familjen (eller bara Fredrik?) flyttar in i Katarina den 12 juli 1859. Då ska paret bo på Bergsgränd 4.
 
Den 26 okt 1859 flyttar de in i Storkyrkoförs., och bosätter sig på Bollhusgränd 8, därefter på Skärgårdsgatan 11 (kv Andromeda). År 1866 finns de på V Humleg(atan/ränd)
 
För att kunna kartlägga deras liv i Stockholm skulle jag behöva ha hjälp med följande frågor:
 
Vilka kvarter motsvarar dessa gatuadresser:
 
Bergsgränd 4 i Katarina
Bollhusgränd 8 i Storkyrkoförs.
Katarina Bergsgata ....(se bilden nedan)
V Humlegatan (el. gränd) i Hedvig Eleonora
 

146
Tunhem / Äldre inlägg (arkiv) till 21 februari, 2010
« skrivet: 2007-02-03, 23:11 »
Hej Leif!
Det finns två Tunhem - Östra resp Västra. Till V Tunhem finns det också annexförsamlingar, Gärdhem och Väne-Åsaka. Det kan alltså tänkas att hon återfinns i V Åsaka, men att det i inflyttningslängden står Tunhem, om det är V Tunhem. Hängde du med?
 
Mvh
/Kaj A.

147
Adolf Fredrik / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-04
« skrivet: 2007-02-03, 23:00 »
Jag söker en familj (eller blivande familj..) som 1859 flyttar från Catharina Bergsgata 4. Hfl i Adolf Fredrik anger inte gatuadresser, utan kvarter. Vilket kvarter motsvarar denna gatuadress?
 
Tacksam för hjälp,
 
Mvh
/Kaj A.

148
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-04
« skrivet: 2007-02-03, 17:47 »
Jojje,
Ditt förslag om moderatorer är bra. Ett liknande förslag kom även upp under diskussionen i tråden Andra rubriker, och finns med i utkastet till verksamhetsid? för Anbytarforum som har skickats till förbundsstyrelsen. Kanske kan dagens styrelsemöte ge ett svar på hur man ser på ditt förslag!
 
Mvh
/Kaj A.

149
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-04
« skrivet: 2007-02-03, 16:09 »
Om man vill komma tillrätta med personangrepp och destruktiv kritik så måste man moderera forumet med den utgångspunkten, Henrik!  
 
Och förbundsledningen måste dessutom ta sig tid och lust att kommunicera sina ståndpunkter även för den bredare läsekrets som många gånger inte deltar i diskussionen utan bara läser. En seriöst menat fråga måste behandlas på ett seriöst sätt av den som sitter inne med svaret.
 
Det har ställts flera mycket seriösa frågor i dessa spalter som inte kommeterats, raderats, och nu det sista även åkt med i någon form av mental kortslutning. Några svar från förbundsledningen har inte kommit - istället buntar man samman alla deltagare till en byk av gnällspikar.
 
Att det kan gå snett beror nog inte bara på de aktiva deltagarna i tråden, utan även på de som avsiktligt avstår från deltagande men som skulle kunna ge väsentliga svar på allvarligt ställda frågor.
 
Det är inte så spännande att diskutera skuldfrågan utan sakfrågan. Ted Rosvall har tidigare aviserat att Anbytarforum/Rötter skulle ha en ny plattform i drift i januari. Crister Lindström har meddelat att det ska komma mer information när det finns någon. Inget har hänt, mer än att graden av kaos har ökat. Massor av frågor kvarstår obesvarade av de som har ansvaret.
 
Jag har på annan plats frågat om förbundets ekonomiska utveckling från 2005 och framåt. Jag har kritiserat förbundsledningen för brister i den ekonomiska styrningen och ställt ett antal frågor kring denna bland annat den centrala frågan om hur förbundsstämmans budgetbeslut skall uppfattas - är det bara en inriktning eller är det i någon mening bindande för en mellan stämmorna vald styrelse (frågan handlar ju om ansvarsfriheten!). Inte ens en kritisk kommentar från Rosvall utan enbart ett tyst avfärdande, samt nu igår en kommentar om rättshaverister, proffstyckare och andra snursnören.
 
Jag kan inte hålla med dej i din analys Henrik.
 
Mvh
/Kaj A.

150
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-03
« skrivet: 2007-02-03, 00:00 »
Visst skickades det, visst är det styrelsemöte i morgon, möjligen finns det en dagordning för styrelsens möte - men den är väl förmodligen hemlig?

151
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-03
« skrivet: 2007-02-02, 22:08 »
Jag delar den uppfattning som många har framfört, att det är Anbytarforum som borde vara den naturliga platsen för diskussioner som på ett eller annat sätt berör ämnet släktforskning med närliggande discipliner. Och dit måste vi väl ändå räkna Släktforskarförbundet själv. Nu gäller det att få stöd för en sådan uppfattning, den senaste tidens utveckling visar ju på betydelsen av en gemensam bild av Anbytarforums roll. Är det nån som vet vad som hände med det utkast till verksamhetsid? för Anbytarforum som vi jobbade med här tidigare?
 
Jag citerar Lotta ovan: Sista meningen i arbetsbeskrivningen låter väldigt intressant. ”Med lyhördhet för önskemål och reaktioner från Rötters läsare”. Det borde väl innebära att utkastet som producerades i tråden Andra rubriker fortfarande lever?
 
Förresten:
Bra att du dök upp igen, Jörgen! Jag har en del i det dåliga samvetet till varför du försvann...Jag vill passa på att be om ursäkt för det som du har uppfattat som påhopp från min sida.
 
 
Mvh
/Kaj A.

152
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-03
« skrivet: 2007-02-02, 18:58 »
Ett stort tack till Eva Dahlberg för informationen och klargörandet av Rötterrådets (icke)roll i stängningen av Ordet är fritt. Jag vill be Rötterrådet att ta upp en diskussion på lämpligt sätt om hur vi inom Rötter kan få en form för diskussion kring förbundet som blir tillåtande istället för fördömande. Några av de tyngsta argumenten för stängningen var ju följande: -Det har också förekommit angrepp på Sveriges Släktforskarförbund, demokratin i Förbundet och upprepade misstroendeförklaringar av förbundets ledning och andra.
 
Under Ordningsregler finns följande anvisning:
Endast forskningsutbyte  
Anbytarforum är endast avsett för diskussioner som på ett eller annat sätt berör ämnet släktforskning med närliggande discipliner. Inlägg i andra ämnen, exempelvis organisations- och demokratifrågor, publiceras lämpligen i Nättidningen RÖTTER...
 
Är detta något som Rötterrådet har behandlat? Att Anbytarforum inte är ett allmänt politiskt/demokratiskt forum är alla överens om. Men är organisations- och demokratifrågor som berör Släktforskarförbundet tillåtna på Anbytarforum? Alldeles uppenbart berör ju de släktforskning på ett eller annat sätt.
 
Det skulle vara bra med en bekräftelse av om Rötterredaktörens tolkning också delas av de instanser som har i uppgift att göra denna typ av tolkningar, som vägledning för bl a användare och redaktörer. Klargörandet bör komma från rätt instans, dvs Rötterrådet eller förbundsstyrelsen, gärna publicerat på ett sätt som möjliggör en diskussion i frågan.
 
Jag vill dessutom instämma i thomasvikanders utmärkta kommentar ovan:  
 
It is not an Editors' job to be a censor but to be a facilitator  
who encourages and modulates free and healthy discourse,  
and if anything, re-works opinions on topics  
that may be 'uncomfortable'.
 
Mvh
/Kaj A.

153
Skärkind / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-09
« skrivet: 2007-01-30, 22:13 »
Maria (Maja) Lowisa Persdotter, * 1798-05-07
 
Jag söker efter Maria (Maja) Lowisa Persdotter, e u född i Skärkind 1798-05-07 (Hfl Norrköping, Hedvig AI:8, sid 131). Jag har sökt i födde Skärkind utan framgång, jag har också gått igenom en del av Hfl från Skärkind utan resultat. Att hennes uppgivna ursprung är Skärkind är riktigt, det styrks också i Hfl och utflyttningslängd från Ö Stenby 1824. Finns dock ingen uppgift (som jag hittat) om när hon flyttar in till Ö Stenby och hennes blivande make (?). I utflyttningslängden fr Ö Stenby uppges hon vara hustru, men ingen notis om vigsel har jag hittat.
Är det någon som vet mer om damen ifråga ?
Mvh
/Kaj A.

154
Tack för hjälpen båda!
Jag har som sagt mailat Lasse separat.
 
Mvh
/Kaj A.

155
Detta är en kartbild från Norrköpings Hedvig i slutet av 1860-talet.  
 

 
Runt 1824-30 levde mina anor i kvarteret Stranden, kvadranterna Grundverket och Spinnerskan. Finns det någon som kan identifiera var de fanns någonstans?
 
Mvh
/Kaj A.

156
Insändare? / Insändare?
« skrivet: 2007-01-27, 23:21 »
Jag känner till att det förekommit rensning på Debatt-sidan. Men jämför de här två bilderna nedan. Den tv är från den 18 januari, tidigare publicerad här i tråden. Den th är från idag:
 
;
 
Det finns två fel mellan bilderna:
 
Felaktig datumordning, och skillnad i innehåll. Jag tror att Crister:
1 Har svårt för IT
2 Har svårt att strukturera rätt.
 
Jag är mer tveksam till att han avsiktligt vill fördunkla debatten, men att han har haft otur när han tänkte.
 
Mvh
/Kaj A.

157
Östergötlands län E / Östra Stenby
« skrivet: 2007-01-27, 22:48 »
I Östra Stenby C:3 (födde) saknas sidorna 192 och 193, avseende födda 1803 - det är sammanlagt 14 poster som saknas- Är det ett misstag i fotograferingen eller i laddningen av bildfilerna? Dvs finns sidorna fotograferade?
 
Mvh
/Kaj A.

158
Insändare? / Insändare?
« skrivet: 2007-01-27, 19:38 »
Men det positiva i frågan är att det nu finns publicerat en insändare som inte försvinner efter ett dygn. Den finns kvar. Möjlig att kommentera för alla, inte bara förbundsstyrelsen. Den ligger där, som en påminnelse om behovet att också analysera 2006 års resultat.
 
Jag har fått en del kommentarer hem från släktforskare som delar uppfattningen att öppenhet och förmåga att vara styrelse för medlemmarnas bästa är viktigt. Hoppas att fler vill visa den ståndpunkten offentligt.
 
Jag är inte lika pessimistisk som er andra - ännu.
 
Till Mats vill jag säga, att det fortfarande är möjligt att komplettera den publicerade insändaren med nya fakta. Min rekommendation är fortfarande att försöka föra debatten vidare på insändarsidan. Är det nån som försökt och blivit avvisad?  
 
Sen förväntar jag givetvis att Ted kommenterar frågan om hur styrelsen har uppfattat stämmans budgetbeslut - är det bara en viljeyttring som man enkelt kan avvika från, eller är det ett beslut som man behöver anstränga sig för att nå? Detta är ytterst en fråga om hur förbundets demokratiska plattform ser ut. Är det stämman eller styrelsen som bestämmer?
 
Mvh
/Kaj A.

159
Bildgåtan - Övrigt / Vilket år?
« skrivet: 2007-01-25, 02:05 »
Han var född 1888, och gifte sig 1915. Alltså skulle jag vilja att cykeln (om den var ny) var från 1914!
 
/Kaj

160
Bildgåtan - Övrigt / Vilket år?
« skrivet: 2007-01-25, 00:01 »
Här poserar Oskar Nyberg med en (alldeles ny?) cykel. Den har kanske en betydande roll i släktens fortlevnad - i alla fall för Oskars och Hildurs efterlevande...
 
Finns det någon som kan tidsbestämma cykeln, och därmed tidpunkten för bilden?
 


 
 
Mvh
/Kaj A.

161
Insändare? / Insändare?
« skrivet: 2007-01-24, 23:55 »
Bra Ulf!
 
Hoppas ditt initiativ sprider sig, nu väntar vi på förbundsstyrelsens motsvarande lojalitet! Kommer det någon signal därifrån (t ex mer öppenhet) är jag beredd att följa hans exempel! Annars lär tyvärr Ulfs bidrag inte räcka.  
 
Mvh
/Kaj A.

162
Archive - General questions / Parents help please
« skrivet: 2007-01-23, 02:51 »
Sorry, but this Appell was probably not the right one. Traditionally, soldiers were named with the same surname eg. Appell, when they were on duty on the same command. The first Appell was replaced by the second, and so on. I think Olof was probably Ellings successor, so it wont help you to search for Elling in Hede.
 
Sorry!
/Kaj A.

163
Archive - General questions / Parents help please
« skrivet: 2007-01-23, 02:33 »
Hi Val,
Cant help you very much with his parents, but this might be a clue where to find him:
 

 
Your Elling was a soldier in the coastal navy, a boatsman (in the merchant fleet, called a boatswain). The preast made the following comments (as in the picture above):
 
The Boatsman at 1st Bohus Batallion, no 149 Olof Appell is aiming to get into marriage and as far as ...no knowledge is that hinder him from this, I leave my permit to this.
Hede, Jan. 21st 1807.
 
Hede is probably the parish from where Olof came from.
 
Regards,
/Kaj A.

164
Insändare? / Insändare?
« skrivet: 2007-01-23, 01:40 »
Hej Lars,
Så kan man trolla med bokföring! Problemet kvarstår dock, eftersom man behöver skriva av denna tillgång i takt med att inkomsterna inflyter, eller inte inflyter. År 2005 görs följande:
 

 
Här väljer styrelsen att aktivera ett belopp på 830 Kkr, vilket tillsammans med avskrivningen av hela miljonen ger en belastning på årets resultat med -170 Kkr. Det förefaller vara helt OK enligt min uppfattning. Förutsatt att investeringen på 830 Kkr inte har realiserats 2005. Och att miljonen har resulterat i en försäljning 2005 av hela lagret.
 
Effekten 2004 är såvitt jag kan förstå enbart en försämring av likviditeten?
 
/Kaj A.

165
Insändare? / Insändare?
« skrivet: 2007-01-22, 12:47 »
Debattredaktören på Rötters debattsida har nu publicerat ett debattinlägg i den pågående diskussionen. Föreslår därför att eventuella ytterligare inlägg i denna diskussion flyttas dit!
 
Här är en länk: Debattsidan, tyvärr kan man inte länka direkt till debattsidan, men på ovanstående sida kan du gå vidare genom att trycka på Debatt i sidhuvudet:
 

 
Mvh
/Kaj A.

166
Insändare? / Insändare?
« skrivet: 2007-01-22, 00:24 »
Hej Michael!
Du har helt rätt i att det är stämman som borde agera om det finns oklarheter eller brister i styrelsens handläggning av ekonomin. Det kan knappast styrelsen kritiseras för. Det är väl också ungefär innebörden av det jag skrev ovan.
 
Jag är dock fortfarande kritiskt undrande till hur ekonomin kunde gå så käpprätt fel, när det handlar om kostnadsöverskridanden på poster som en styrelse rimligen har stor kontroll över. Och den retoriska frågan om hur stämmans budgetbeslut ska tolkas - är det ett inriktningsbeslut som man enkelt kan avvika från, eller bör en styrelse försöka leva upp till budgetbesluten - den frågan kvarstår.
 
Sen har det ju genomförts en ordförandekonferens före stämman, där förbundsordföranden(?) vädjade om att inte diskutera ekonomin under stämman. Det framgår också av Teds betoning av att inte fokusera siffror och tabeller (eller nåt liknande) som det står i stämmoprotokollet.
 
Utan att granska ombudsförteckningen så utgår jag från att de olika föreningsordförandena också till en betydande del var ombud. Hörsammar de en sådan vädjan, så blir det ingen debatt om ekonomin..
 
Jag gissar att det är möjligt en gång, men knappast två. Har du själv någon bild av hur ekonomin har utvecklats under 2006?
 
Mvh
/Kaj A.

167
Insändare? / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-20
« skrivet: 2007-01-20, 10:11 »
Hej Jr!
Jag vet inte vem du är, och varför Anbytarvärden låter dej stå här med ett anonymt inlägg. Själv har jag skrivit under namnet Kaj Andersson ovan,brukar använda /Kaj A. annars. Jag är medlem nr 27365 i DIS, och DIS-Väst. Vill du kan du få en bild av mej, men då behöver du träda fram själv.
 
Mvh
/Kaj A.

168
Insändare? / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-20
« skrivet: 2007-01-20, 01:19 »
Det där tricket är ju ett väl beprövat sätt att styra en stämma, eftersom säkert många av ordförandena också var ombud för sina föreningar. Det går säkert inte heller att ifrågasätta det ur en demokratisk synpunkt, men det kan onekligen få besvärande konsekvenser om styrelsen upplevs som stark när den i själva verket saknat förmåga att styra ekonomin.
 
Har du någon uppfattning om när i tiden bokslutet för 2006 blir offentligt?

169
Insändare? / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-20
« skrivet: 2007-01-19, 22:20 »
Under denna rubrik, Insändare ? borde följande inlägg vara rätt , även om det handlar om SSf:s ekonomi och följsamhet till föreningsstämmans beslut.  
 
Min fråga till forumet är, om ni anser att detta borde skickas som insändare till Rötters debattsida. Med tanke på att det till debattsidan endast publicerats 9 debattinlägg med efterföljande 17 kommentarer under tiden december 2005 till jan 2007 (oräknat de av misstag borttagna inläggen), så tror jag inte att läsvärdet är särskilt högt där. Här är inlägget som jag undrar om jag ska följa Anbytarvärdens rekommendation att skicka till Debattsidan:
 
I en diskussion på Anbytarforum har förbundsstyrelsens ekonomiska skötsel ifrågasatts. Orsaken till detta är förlusten i verksamheten år 2005, samt en obekräftad bild av en förlust i samma storleksordning 2006. Resultat 2006 lär väl finnas framme inom de närmaste dagarna, så vi behöver inte spekulera om detta. Men resultatet 2005 gjorde mej nyfiken på bakgrunden - hur kan det bli så att man i en budget på drygt 10 Mkr kan missa med nästan 1,8 Mkr?  
 
Den bilden som framtonar är inte smickrande för vare sej styrelsen eller förbundsstämman som beviljade ansvarsfrihet.  
 
De stora kostnadsöverskridandena i budgeten är:
Lönekostnader (löner, sociala avgifter, andra lönebikostnar,  styrelsearvoden mm) överskred budget med närmare 1,5 Mkr. Övriga omkostnader (inkl resekostnader) överskred budget med nästan 0,6 Mkr. Projekten överskred budget med drygt 0,4 Mkr. Totalt överskreds budgetens resultat med drygt 1,8 Mkr.
 
På intäktssidan har följande aktiviteter medfört väsentligt lägre intäkter:
Tidsskriftsförsäljningen (abonnemang) har gett knappt 250 Kkr lägre intäkter än budgeterat. Hyresintäkterna har gett ett underskott på 200 Kkr jämfört med budget.  
 
De mer betydande plusposterna är Arrangemang, som har gett ett resultat på drygt 130 Kkr bättre än budget, och Bidrag och gåvor som ger ett överskott på 255 Kkr. En del av detta utgörs av statliga bidrag.  
 
Kostnadsslaget Sajter ger ett positivt resultat på 292 Kkr jämfört med budget.
 
Förbundsstämman beslutar om kommande verksamhetsperiods budget. För år 2005 är det uppenbart, att styrelsen inte har kunna styra ekonomin på det sätt som beslutades av stämman. Överskridandena på kostnadssidan utgörs av kostnadsslag som en styrelse normalt har stor kontroll över:  löner, övriga omkostnader, och projekt.  
 
Med en periodisk uppföljning av ekonomin kan styrelsen styra - gasa eller bromsa. Här förefaller det som om styrelsen sitter bakom spakarna på en okänd maskin. Man rycker och drar i olika spakar och trycker på knappar, och vet inte riktigt vad som blir resultatet av spakandet och knappandet.
 
Jag har ingen uppfattning om hur diskussionen fördes på förbundsstämman när årsredovisningen diskuterades. Men det är frapperande att den inte har lämnat något större spår efter sig i stämmoprotokollen. Hur vill Släktforskarförbundet (dvs alla medlemmar) att stämmans budgetbeslut ska uppfattas? Är det ett inriktningsbeslut med stor frihet för styrelsen att avvika från? Eller är det en genomtänkt budget, som i sina huvuddrag ska efterlevas?
 
När så stora underskott relativt den ekonomiska planeringen uppstår, menar jag att man borde ställa mycket stora krav på förklaringar till varför det uppstår. Det måste vara händelser utanför styrelsens kontroll som ger upphov till avvikelserna för att de ska godtas. Annars är det dålig styrning. Om styrelsen anser sig ha dålig kontroll på verksamheten, så bör man snarast se över sina styrformer. Får man regelbundna ekonomiska rapporter, finns det någon avvikelserapportering, kan man utnyttja professionellt stöd i styrningen? Om  inte styrelsen självt kan åstadkomma detta, är det omgående en fråga för förbundsstämman.  
 
Jag är medveten om att styrelsen består av ett stort inslag av ideellt arbete, och den här kritiken kan uppfattas som tröttande. Ur ett medlemsperspektiv (nåja medlem i ett medlemsförbund då) vill nog alla välmenande medlemmar försöka bidra till en positiv utveckling. Men det förutsätter ju då en öppen attityd från de förtroendevaldas sida. Här finns det enligt min uppfattning stora brister. Som förtroendevald har man ju fått förtroende. Det behöver man leva upp till.
 
Det ska bli mycket intressant att se hur resultatet 2006 har utvecklats. Om styrelsen kan visa på att man faktiskt styr ekonomin så är det bra. Men om det visar sig att man fortfarande trycker på knappar och drar i spakar som man inte vet funktionen på - då är det sämre.
 
Förbundsstämman har ett ansvar för att granska styrelsens arbete. Det är min förhoppning att man också gör det. På ett sätt som Släktforskarrörelsen gynnas av.
 
Mvh
Kaj Andersson

170
Efter två år av förmodade stora förluster är det motiverat att granska den ekonomiska redovisningen. Flera oberoende källor uppfattar även 2006 som ett år med stora, obudgeterade förluster. Då är det rimligt med en granskning av den ekonomiska redovisningen. Efter att ha tagit del av de tips om var man hittar ekonomin, kommer här en kommentar. Den är inte helt snäll, men välmenande. Om någon känner sig angripen, så ge en förklaring. Är något oklart, så låt oss reda ut det. Avsikten är inte att ta heder och ära av någon, utan att få en seriös diskussion om ekonomisk förvaltning. Alla källor finns på Rötter.
 
En jämförelse mellan budget 2006 och bokslut 2005 visar hur styrelsen har planerat verksamheten. Det visar dock inte hur resultatet ser ut (eftersom det är budget som jämförs med resultat). Det kan ändå ha ett intresse att jämföra verksamheten 2005 (som finns redovisad) med hur man tänkte sig verksamheten 2006. Här är de bokförda/budgeterade största förändringarna (med några kommentarer kring 2007):
 
Intäkter
 
1) Ökad försäljning av tidskriftsabonnemang med 13%, ytterligare ökning 2007 med 2%.
2) Ökade intäkter av arrangemang med 53%, en halvering till 54% år 2007. Dvs tillbaka till en lägre nivå än utgångsläget 2005.
3) En tredubbling av annonsintäkterna mellan 2005-06, ytterligare ökning med 30% år 2007.
4) En ökning av hyresintäkterna med 87%, ytterligare ökning med 11% år 2007.
5) Produkter i arbete ökar med nästan en tiopotens mellan 2005-06, för att år 2007 gå med en förlust på 300 Kkr.  Vad som ligger bakom detta vet jag inte.
 
Kostnader
 
1) Tidskrifter blir 23% dyrare att producera.
2) Arrangemangen blir 25% dyrare att genomföra.
3) Bokhandelsinköpen blir 34% dyrare, jämfört med 1,5% högre intäkter. År 2007 sjunker kostnaden för inköp.
4) Lokalkostnaderna stiger med 30% år 2006, ytterligare 7% år 2007.
 
Några väsentliga förändringar mellan budget 2006/2007:
 
1) Intäkter från sajter ökar med 86%
2) Annonsintäkter ökar med 30%
3) Intäkter från organisationsavgifter ökar med 50%
4) Egna kostnader ökar inte i något fall med mer än 8%
 
Det ska bli spännande att se det verkliga utfallet år 2006.  
 
Trenden på tidskriftsförsäljningen har varit fallande från 2004, hoppas den kan lyfta med budgeterade +200 Kkr i bokslutet 2006.  
 
Arrangemangsintäkterna borde ju öka kraftigt med tanke på att Stockholm hade värdskapet för årsmötet - men kanske kostnaderna äter upp nettot. Den budgeterade intäktsökningen är dubbelt så stor som kostnaden. Det fanns ett visst gnäll mot avgifterna här på Anbytarforum, men budgeten ger ju fog för att ta bra betalt. Arrangemangen borde bara gå minus med cirka 400 Kkr.
 
Bokhandeln är en guldkalv, men det flagnar. Resultatförsämringen 2005/2006 ser ut att bli cirka -600 Kkr. För år 2007 budgeteras en ytterligare försämring med -85 Kkr.  
 
Hyresintäkterna kan bli en räddning enligt budgeten. En dryg kvartsmiljon i ökning mellan 2005-06, och ytterligare 60 kkr 2007. Bra (?) att hyreskostnaderna bara beräknas öka med 425 Kkr mellan 2005-07.
 
Övriga omkostnader ökade med mer är 500 Kkr mellan 2004-05, därefter sjönk de till en nivå under 2004.  I budget 2007 sjunker de ytterligare. Bra! Nu utgör övriga omkostnader snart mindre än 10% av den totala omsättningen på 10,6 Mkr (2007). [Hade jag lagt en budget med Övriga omkostnader på den nivån hade jag fått sparken].
 
Tyvärr blir denna typ av redovisning väldigt tung. Jag ber om överseende med det. Men det är nog lite vikigt att emellanåt rannsaka verksamheten på ett sätt som möjliggör för medlemmar och intresserade att ta del av detaljer. Alltid finns det nån som kan tolka innebörden.
 
Mvh
/Kaj A.

171
I Angeläget nr 2 2005 finns, förutom årsredovisning 2004, även förslag till budget 2006. Där räknar styrelsen med ett underskott på 297 000 kr. Resultatet (om Mats antaganden är i närheten av verkligheten) är nästa 1,5 Mkr sämre. Vad är förklaringen? Varför har inga varningssignaler hissats i styrelsen, och varför har inga åtgärder vidtagits under året för att korrigera mot budget?
 
Ovanstående kan uppfattas som provokativt mot den nu sittande styrelsen, det är inte avsikten. Jag skulle bara gärna vilja få rimliga förklaringar på hur läget är. En sista fråga. Varför har inte bokslutet 2005 publicerats?
 
Mvh
/Kaj A.

172
Hej Mats!
Tack för informationen - jag har inte tillgång till några handlingar beträffande SSf:s ekonomiska läge (inte ens en årsberättelse, så min information bygger på det jag kan snappa upp). Vet du var jag kan få tag på relevant (publicerad) information?
 
Det du skriver ovan visar inte på en likvidetskris, tack och lov. Däremot kvarstår ju ett finansiellt bekymmer - styrelsen har tagit beslut om ofinansierad verksamhet (eller gjort en felbedömning om K/I).
 
Jag instämmer i att det borde vara debattsidan, och det kanske är en id? att flytta diskussionen dit. Men först skulle åtminstone jag vilja ha mer information - det är dumt om debatten bygger på felaktiga premisser.
 
Därför ber jag också om ursäkt för om jag har byggt mitt förra inlägg på bristande fakta.
 
Mvh
/Kaj A.
kaj.anderssonampersandkajan.com

173
På annan plats har jag läst att underskotten i Sff:s ekonomi är cirka 2,5 Mkr under vardera 2005 och 2006. Tillsammans ca 5 Mkr! Det är anmärkningsvärt att man inte vidtar åtgärder för att skapa ekonomisk balans efter det första året av så kraftiga underskott.  
 
Det är givet att förslaget om obligatoriska användarkonto till ett pris av 100 kr dyker upp i skenet av detta, men det kommer knappast att räcka. Den nu pågående rean är väl ett annat uttryck för desperation. Man flyttar pengar från balans- till resultaträkningen. Eller skapar likviditet. Men någon verklig åtgärd är det inte, snarare ett utrryck för konkursmässighet.
 
I tidigare debattinlägg på Rötter har Mats Ahlgren föreslagit att stänga betydligt dyrare satsningar från förbundet (jag tror det gällde Arninge). Ted Rosvall argumenterade emot. Utan motivering från debattredaktören har just dessa inlägg raderats. Är det utslag av styrning från förbundsordförandens sida, att när det börjar osa katt så avlägsnas katten, men nån vädring blir det inte tal om?
 
Enligt min uppfattning är situationen sådan att förbundsledningen (som anser sig enbart plikta inför den församling som valde dem) omgående bör gå ut offentligt med en förklaring till hur situationen har kunna uppstå, och vad man avser att göra åt den. Inte ens på Stockholms fondbörs skulle en styrelse undgå prickning med det nuvarande beteendet. Möjligen kan en liknelse med Skandia vara mer på sin plats.
 
Till Ulf Sawert: Det räcker tyvärr inte med en vacker gest i form av en insamling. Det krävs uppenbart betydligt mer radikala inslag. En början skulle vara att styrelsen (som är ekonomiskt ansvarig i sin helhet) ger en offentlig förklaring vilka åtgärder man avser att vidta. Det är inte bara ordföranden utan hela styrelsen som är ansvarig.
 
Mvh
 
Kaj A.
 
PS. Anbytarvärden! Flytta gärna alla inlägg som berör förbundets ekonomi till en egen rubrik enligt förslaget ovan från Ingemar Gollungberg!

174
Den kostnaden förefaller ju inte ha kunnat äventyra förbundets ekonomi i nämvärd omfattning. Finns det någon värdering gjord av resornas betydelse?
 
Mvh
/Kaj A.

175
Stefan m fl - det var inte jag som drog in PR-, informations- och kontaktresor till USA i debatten, utan de användes av Ted som exempel på framgångsrika aktiviteter. Det är möjligt att de värderats på annat ställe och annat sammanhang. Det är rentav möjligt att de verkligen är exempel på framgångsrika aktiviteter. Men det hade varit intressant att få denna typ av normalt mycket dyra företeelser belysta i skenet av den nu aktuella ekonomiska debatten.
 
När det gäller frågan om ansvarig utgivare för Anbytarforum/Rötter, så tillhör jag dem som anser det vara en mycket stor fördel om det finns en ansvarig utgivare. Hela diskussionen om PUL skulle kunna avfärdas genom en sådan åtgärd om jag inte har missuppfattat frågan. Så fick jag det iaf förklarat för mej när jag själv fick AU-uppdrag för en webb-plats för några år sedan.
 
Hur det gick till i styrelsen för SSf, dvs diskussionen mellan Håkan och Ted, har jag ingen egen bild av. Men det har uppenbart begåtts en del märkliga turer i detta ...
 
Mvh
/Kaj A.

176
Mjällby / Mjällby. Gid nr: 1768.9.51700
« skrivet: 2007-01-12, 23:00 »
Svårt med mannen, men hustru Svenborg Andersdotter.

177
Ted skriver:
 
Vi har genomfört två PR-, informations- och kontaktresor till USA och Canada samt en till Norra Tyskland.
 
Vad var kostnaderna för dessa resor, och vad var utbytet för Släktforskarförbundet? Det är inte så att jag anser att man inte ska ha utbyte/resor, men man ska kunna motivera resandet. Vad är den bestående behållningen av PR-, informations- och kontaktresorna för Släktforskarrörelsen?
 
Mvh
/Kaj A.

178
Staaf / Staf / Staaf / Staf
« skrivet: 2007-01-12, 21:28 »
Här är bilden ur husförhörslängden:

 
Mvh
/Kaj A.

179
Staaf / Staf / Staaf / Staf
« skrivet: 2007-01-12, 21:27 »
Hej igen Sofia!
Du hittar Carl Johan Niklasson Staf på sid 128 i Hfl Gärdhem AI:8 (eller GID 774.1.70700 om du har Genline). Han uppges född i Trollhättan den 6 aug 1835, och har flyttat till Stavereds rote från Hedeäng (också i Gärdhem tror jag). En sökning på Släktdata visar att paret Staf fick många barn - mellan åren 1859-75 födde Johanna Sofia 9 barn.
Här är bilden ur husförhörslängden:
 
 
Mvh
/Kaj A.

180
Staaf / Staf / Staaf / Staf
« skrivet: 2007-01-12, 18:47 »
Hej Sofia!
Du skriver att de bodde i Slafvered - det ska nog vara Stafvered, nu för tiden Stavered eller Stavre.
Det finns en gata där som heter Staafsgatan. Kanske efter din mfmff ? Själv är jag uppväxt på denna gata.
 
Mvh
/Kaj A.

181
Rötters vänner / Rötters vänner
« skrivet: 2007-01-11, 00:51 »
Ted!
...Däremot kommer du och alla andra användare av Anbytarforum att i god tid informeras om vad som kommer att gälla när det nya systemet införs.
 
Du har ju tidigare gett besked att den nya plattformen ska sjösättas i januari. Nu är det den 11:e januari - inom loppet av knappt 3 veckor ska den vara igång. Är det för mycket begärt att ni ger information snart?
 
Du skriver också: .. Ni får helt enkelt tåla er till dess att förbundsledningen och de som har ansvar för de olika funktionerna på Rötter/Anbytarforum är redo att ge information.'
 
Vem är det som har ansvar för de olika funktionerna i den nya plattformen? Är det Crister, som hänvisar till styrelsen? Det vore nog mycket bättre om även användarna hade tillgång till den information som Förbundet har, åtminstone så här nära förändringen. Annars får man intrycket att ni inte riktigt vet vad som komma skall.
 
Det är i så fall ingen stor katastrof - fundera på om det inte kan bli bättre om fler samarbetar fär att nå ett gemensamt resultat. Släpp lite på prestigen och skapa dialog - det vinner Släktforskningen på!
 
Mvh
/Kaj A.

182
Väne-Åsaka / Äldre inlägg (arkiv) till 24 maj, 2007
« skrivet: 2007-01-10, 20:46 »
Sven är son till Nils Svensson och Inga Claesdotter i Drumsered, Väne Åsaka. Du hittar honom här: Väne Åsaka (P) C:3, sid 125.
När jag sen slår upp Hfl för Drumsred hittar jag inte familjen där.
Men dom finns i Hfl AI:1 på sid 445 på Måssen under Höga Pehrsgården. Nils är född i L Håjum den 12 mars 1785, Inga i Främmestad (?) den 10 mars samma år. Familjen består av sonen Sven, född den 25/2 1812, och dottern Catrina Olofsdotter född i Främmestad i augusti 1809. Troligen är Inga f.d. änka, omgift med Nils. Här finns ännu inte Sven född 1815 med.
 
På denna sida finns också en notering om vart familjen flyttar, som jag tyvärr inte kan tolka:
 

 
Mvh
Kaj A.
 
Mvh
/Kaj A.

183
Jag tror mej minnas att det stod Anna-Carin Betz?n på inlägget, Daniel. Nästan hundra på det.

184
Hej Anna-Carin!
Jag läste din fråga och blev mycket frågande - kan det verkligen stämma? Jag kollade den länk du gav till Wikipedia. Läste ordentligt, och det fanns ingen uppgift där om samiska i Mälardalen. Jag tänkte svara, men annat kom emellan. Rimligt sett borde inte uppgiften stämma.
 
Men därifrån till att radera din fråga utan motivering tycker jag är fel. Efter en knepig censur för länge sen raderade jag alla kontaktuppgifter i Rötters vänner på mej själv. Efter det upphörde mitt medlemsskap, det var inte längre möjligt att göra något t ex [Ändra]. Förmodligen en konsekvens av mitt eget beslut.
 
Det du nu drabbades av uppfattar jag som en del av det som kallats demokratiskt underskott - Anbytarvärden måste motivera sina ingrepp, åtminstone i sådana här fall (och i fallet med censuren av mej). Det är en helt annan sak att omotiverat radera och blockera pornografiskt skräp på Anbytarforum.

185
Rekord i inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 2009-06-06
« skrivet: 2007-01-07, 21:09 »
Du retas, Eivor!
 

186
Tack ska du ha Anna-Lena! Har du några synpunkter på de förslag som lämnats under tråden Andra rubriker?
 
Mvh
/Kaj A.

187
Ser till min glädje att Carl Szabad gör ett ingripande mot porr på Anbytarforum. Vilket får mej att undra: Vilka fler har fått Carls rättigheter? Hur ser det faktiskt ut idag, finns det ett öppet regelverk, eller får man någon sorts agentlegitimation för kunna operera under cover?
 
Mvh
/Kaj A.

188
Rekord i inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-07
« skrivet: 2007-01-07, 15:50 »
Jag tror ni har rätt alla tre - ett besök på  Hallands Genealogiska förenings hemsida
 ger ju en utomordentligt utförlig bild över hur man kan understödja släktforskningen regionalt.
 
Jag glömde inte Öland, men det är problematiskt att jämföra länsvisa uppgifter med landskapsvisa.
 
Christians förslag ovan är intressanta. Det gäller ju att skapa största möjliga syneriger mellan t ex Anbytarforum och de regionala föreningarnas stöd till släktforskningen. Det är inte det ena eller det andra, utan helheten som är viktig.
 
/Mvh
Kaj A.

189
Rekord i inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-07
« skrivet: 2007-01-06, 20:38 »
Hej Gabriel!
Rent förbiseende att jag missade Halland. Relationstalet blir det lägsta, 0,050. Så det finns nog en hel del släktforskning kvar att göra även i trakterna runt Falkenberg  
 
Detta är väl egentligen en nonsensdiskussion, men lite allvar finns i bakgrunden. Med den här typen av uppgifter, kombinerade med andra, kan man från SSf:s sida besluta om olika typer av kampanjer, erbjudanden eller annat för att stimulera släktforskning i olika delar av landet. Tillsammans med släktforskarföreningar i Halland kan till exempel speciella satsningar göras. Det skulle förmodligen gynna oss alla med den typen av analys och åtgärder emellanåt.
 
Mvh
/Kaj A.

190
Äldsta barnaföderskan / Äldsta barnaföderskan
« skrivet: 2007-01-06, 10:34 »
Eivor, om man räknar ut kvoter och för statistik med hänsyn till sociala förhållanden, känslor och andra faktorer som kan spela in vid giftermål - är det då exempel på kvinnlig släktforskning?
 
Menar du att vissa företeelser får man inte mäta och väga, eftersom det finns omätbara dimensioner?
 
Jag tror precis tvärtom. Genom att räkna ut kvoter och föra statistik kan man upptäcka samband och hitta förklaringar till skeenden som annars inte kan förklaras. Många drängar och torpare ansåg att änkor stod högt i kurs, då de ofta hade en gård och det var eftertraktat skriver du. Javisst så kan det vara. Tidvis kanske det fanns fler änkor..-Det var ju inte ovanligt att den döde soldatens änka blev gift med den nye soldaten (åtminstone förekom det).
 
Mvh
/Kaj A

191
Äldsta barnaföderskan / Äldsta barnaföderskan
« skrivet: 2007-01-06, 00:24 »
Ett bra sätt att undersöka detta skulle vara att se på kvoten mellan kvinnans och mannens ålder i varje giftermål. Ex: man 23 kvinnan 24 ger kvoten 1,043 eller 0,958 beroende på vem man sätter över resp under.

192
Äldsta barnaföderskan / Äldsta barnaföderskan
« skrivet: 2007-01-06, 00:19 »
Hej Marita m fl!
En intressant fråga är hur könsfördelningen såg ut under seklen. Krigen kan ju ha påverkat hur åldersfördelningen såg ut för giftasvuxna män och kvinnor. Men hur skulle sambandet se ut? Min gissning: Färre män, fler giftermål med kvinnor som är äldre än männen. Färre kvinnor, fler giftermål med kvinnor som är yngre än männen.
 
Eller - fler krig, fler kvinnor som är äldre!
 
Mvh
/Kaj A.

193
Rekord i inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-07
« skrivet: 2007-01-05, 19:14 »
Lars, du har helt rätt. Ångermanland-Medelpad ligger nära rekordplatsen om man ser antalet inlägg per invånare. Bara Norrbotten-Lappland är bättre. Jag har fått slå ihop dem för att kunna jämföra med befolkningstalen år 1840 (SCB):
 

 
Här ser man tydligt att de tidigare rekordlandskapen egentligen ligger i botten. De är helt enkelt underutforskade!

194
Rekord i inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-07
« skrivet: 2007-01-05, 17:44 »
Oops!
Mikael hann före!

195
Rekord i inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-07
« skrivet: 2007-01-05, 17:41 »
Christian och Ann-Mari!
Eftersom det är släktforskning vi funderar kring, kanske det vore mer korrekt med befolkningstalen säg medio 1800-tal, någonstans i tiden före industrialismens genombrott. Frågandet har förmodligen större korrelation till den man frågar efter än till den som frågar.

196
Rekord i inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-07
« skrivet: 2007-01-05, 14:34 »
Ovanstående bild avser antalet inlägg, jag har hämtat data från Ämnen (startsida). Det som jag inte redovisade är de stängda diskussionerna, men det påverkar bilden bara marginellt.
 
En fördjupad analys av Landskap ovan ser ut så här:
 

 
Kanske kunde man införa trängselavgifter för Småland, Skåne och några till  
 
Det är intressant att notera de stora skillnaderna mellan landskapen. Det är ju också möjligt att analysera skillnaderna mot befolkningsunderlaget, men sådana uppgifter har jag inte tillgängliga just nu.

197
Rekord i inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-07
« skrivet: 2007-01-05, 13:27 »
Spännande med en analys av Anbytarforums användning! Det leder mej fram till ett annat rekord (Rekord i tillgänglighet, som saknar egen rubrik, därför lägger jag det här).
 
Vad har vi forumet till? En hint kan man få av denna bild:
 

 
Diskussioner som denna verkar ha en mycket obetydlig roll för användningen av forumet, det är frågor och svar om personer i socknar/landskap som dominerar stort. Nästan som på ett landsarkiv eller motsvarande. Anbytarforum är sannolikt landets i särklass största forskarsal! Med flest assistenter dessutom. Och den absolut bästa öppettiden - dygnet runt.
 
Mvh
/Kaj A.

198
Rekord i inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-07
« skrivet: 2007-01-05, 01:09 »
Anbytarforum har just nu 8 313 834 besökare sedan mars -99. Jag tror att antalet inlägg under samma tid uppgår till cirka 635 000. Vilket ger 13,2 besök per inlägg. Baserat på Peters siffror skulle antalet besök ha varit 5600 det senaste dygnet. Stämmer det?
 
Mvh
/Kaj A.

199
Främmestad / Främmestad husförhör Gid:1512.24.74000
« skrivet: 2007-01-04, 01:57 »
Tyvärr såg jag inte din rubrik, där fanns ju källhänvisningen. Men jag kan tyvärr inte tolka den. Jag tror dock att du hittar henne i socknen, prästen verkar ju ha skrivit upp flyttningar inom socknen utan sidhänvisningar.
Mvh
/Kaj A.

200
Främmestad / Främmestad husförhör Gid:1512.24.74000
« skrivet: 2007-01-04, 01:44 »
Hej Rigmor!
Ingen Elin lämnar Främmestad år 1838 enligt Främmestad B:2, där utflyttning är bokförd. Har du en uppgift från Hfl får du precisera dej. Var finns hon, var hittar du noteringen om en flyttning?
 Mvh
/Kaj A.

201
Ryssland / Äldre inlägg (arkiv) till 2008-06-04
« skrivet: 2006-12-30, 18:37 »
Tack för hjälpen Peter!
 
Jag tror inte att det i Friskopps fall handlade om trupptransport. Affairen vid Hogland var ju ett regelrätt sjöslag...
 
/Kaj

202
Andra Rubriker / Andra Rubriker
« skrivet: 2006-12-30, 18:34 »
Bra Mats! Då får vi se om det blir något resultat. Och om någon i styrelsen kan tänka sig att kommentera verksamhetsid?n.
 
/Kaj

203
Andra Rubriker / Andra Rubriker
« skrivet: 2006-12-30, 02:49 »
Det hade varit möjligt att komma längre om vi hade haft tiden Björn. Och om någon från förbundsledningen hade velat delta. Jag instämmer i det du skriver, om att inte dela alla synpunkter. Men det är bra att vilja delge sina uppfattningar.
 
Några punkter i verksamhetsid?n tror jag är viktiga att försöka driva vidare:
* Enkäten - att man vet vad vi vill innan format, plattform och affärsid? låses.
* Delägarskapet för användarna - man kan aldrig underskatta behovet av delaktighet i detta sammanhang, och de flesta som skriver i Anbytarforum gör det väldigt bra.
* Delaktighet i ansvaret för Anbytarforum - flera skribenter har gett bra exempel på hur och varför det kan fungera - och det skulle definitivt hjälpa upp det demokratiska underskottet.
 
Nu är frågan hur detta drivs vidare. Finns det några id?er i Förbundsledningen? Har Crister Lindström någon uppfattning i egenskap av redaktör för Rötter?
 
Mvh
/Kaj A.

204
Ryssland / Äldre inlägg (arkiv) till 2008-06-04
« skrivet: 2006-12-29, 20:51 »
Hedvig Elisabeth ska det vara.
 
/Kaj

205
Ryssland / Äldre inlägg (arkiv) till 2008-06-04
« skrivet: 2006-12-29, 20:50 »
Tack för informationen Peter!
Men jag saknar mina gubbar i din förteckning. Är det enbart Kullings kompani du har förtecknat?
 
Du ger en annan uppgift där den information jag har stämmer dåligt: En av mina anfäder uppges ha varit ombord i skeppet Hedvig Eleonora - du skriver inget om den typen av kommenderingar. Vet du något mer om detta?
 
Mvh
/Kaj A.

206
Allmänt / Västgöta Dals Regemente 1788-90
« skrivet: 2006-12-28, 22:45 »
Västgöta Dals Regemente i Gustaf III:s ryska krig 1788-90
 
Jag har lagt en fråga om regementets deltagande i kriget här.
Finns det någon Västgötaforskare som vet mer?
 
Mvh
/Kaj A.

207
Andra Rubriker / Andra Rubriker
« skrivet: 2006-12-28, 18:43 »
Här sätter jag punkt för min medverkan i tråden som redigerare. Jag bifogar en överarbetad version, och hoppas att den på något sätt kommer att nå beslutsfattarna som har Anbytarforums framtid i sin hand.
 
Tack för väldigt bra och konstruktiva inlägg - det är ett bra grupparbete som är utfört! Fortsättning följer kanske!
 
Mvh
/Kaj A.
 
verksamhetsid?
 (45 k)

208
Andra Rubriker / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-28
« skrivet: 2006-12-28, 00:55 »
När du skriver formellt Mats - finns det någon informell delgivning? Pågår det någon form av förhandlingar med externa parter? - Det vore det naturliga om valet av plattform är så omgivet av hysch-hysch efter det att förändringen har annonserats av styrelsen.
 
Min nyfikenhet på plattformsvalet har inte med en eventuell affärsuppgörelse att göra, utan snarare vilka tekniska/gränsnittsberoende begränsningar som finns.
 
Sen är det klart att maktfrågorna spelar roll. Om man säljer Anbytarforum eller Rötter med vissa rättigheter, så påverkar detta användarnas möjligheter att påverka forumet. Finns det då någon anledning till att öht diskutera Anbytarforums verksamhetsid? sett ur användarnas perspektiv?  
 
Kanske kalle anka ovan vet nåt?
 
Jag gör ytterligare en omskrivning av utkastet, därefter borde någon med bättre nätverk i SSf kunna föra det vidare. Åtminstone måste jag nog förändra i avsnitt 4, (sorry Johan och Gunilla ;).
 
Mvh
/Kaj A.

209
Andra Rubriker / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-28
« skrivet: 2006-12-27, 22:25 »
Är det någon av er som läser/deltar här som har någon kunskap om vilken ny plattform som planeras införas? Finns det någon som känner till en referens på den som är ett fungerande forum?
Mvh
/Kaj A.

210
Andra Rubriker / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-28
« skrivet: 2006-12-27, 13:10 »
Det skulle vara mycket intressant att redan nu få se vilka möjligheter och begränsningar som finns i den nya miljön. Kan vi få en sådan redovisning, möjligen med en länk till en fungerande site baserad på denna?
 
Mvh
 
/Kaj A.

211
Andra Rubriker / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-28
« skrivet: 2006-12-27, 00:48 »
Här följer en andra sammanställning av de inlägg som kommit i diskussionen under Andra Rubriker. De flesta synpunkter har tagits in i ograverad eller måttligt omskriven form. Några synpunkter har genomgått en mer omfattande redaktionell förändring dock utan att innehållet har förvrängts. I några enstaka fall har jag ändrat innebörden av publicerade förslag. Det gäller t ex frågan om ägarskapet av Anbytarforum. Detta beror på att jag är övertygad om att forumet skall vara underställt Släktforskarrörelsen. Jag har i övrigt försökt få med skribenternas egna förslag - det är väldigt få som är motstridiga! Alla åsikter är alltså inte mina egna.
Det finns dessutom - på grund av att styrelsebeslutet den 10 december omfattar hela Rötter utöver Anbytarforum - en vilja att diskutera även inslag på andra delar än Anbytarforum. Jag har försökt hålla den delen borta, även om jag inser att diskussionen också bör omfatta t. ex. Porträttfynd.
 
Jag hoppas nedanstående ska ge nya impulser och förslag på hur Anbytarforum kan utvecklas. Diskussionen är inte på långt när slutförd - men det är upp till läsarna och skribenterna själva att delta!  
 
Verksamhetsidé för Anbytarforum (version 0.2)  
 
Detta dokument innehåller ett utkast till verksamhetsidé för Anbytarforum, baserat på inlägg och förslag från en diskussion under rubriken Andra Rubriker i Anbytarforum. Förslagen har kommit från engagerade forumanvändare under december månad 2006.  
Syftet med utkastet är att det i mer fullgånget skick ska kunna utgöra ett möjligt underlag för kommande beslut om fortsatt utveckling av forumet.  
 
1 Varför har vi Anbytarforum?  
 
Anbytarforum har funnits i snart 8 år. Forumet startades för att underlätta för släktforskare i Sverige och utomlands att få hjälp och stöd i egen släktforskning. Med tiden har Anbytarforum utvecklats till en mötesplats för släktforskare, det är inte bara släktutredningar, efterlysningar och tolkning av svårlästa texter och begrepp som diskuteras på forumet idag, utan även andra, för släktforskare gemensamma och intressanta frågor. Anbytarforum fyller dessutom en social funktion för många släktforskare.  
Anbytarforum fyller även en viktig funktion genom forumets stora tillgänglighet; här har släktforskare möjlighet att direkt komma i kontakt med andra, få kunskap, inspiration och idéer. På det sättet får Anbytarforum också en uppgift i utbytet mellan Sveriges Släktforskarförbunds medlemsorganisationer.  
Det finns en stor styrka för möjligheten att utbyta erfarenheter och kunskaper genom att Släktforskarsverige till stora delar samlas på samma ställe. Det är en stor fördel att det inte bildats hundratals forum i enskilda föreningars regi, utan att ett gemensamt släktforskarforum som leder till mer konstruktiva diskussioner om genealogin kan upprätthållas.  
 
2 Visionen för Anbytarforum  
 
Anbytarforum är en naturlig samlingsplats för Sveriges alla släktforskare.  
 
3 Gemensamma värderingar för Anbytarforums medlemmar  
 
Alla är välkomna till Anbytarforum, medlemmar såväl som icke medlemmar. Men det måste ligga på förbundet att utforma det nya forumet, detta efter att ha förankrat sina beslut hos medlemsföreningarna och deras medlemmar. Om vi välkomnar nya användare av forumet på ett bra sätt så kan vi nog få flera medlemmar till föreningarna. Användare som med sitt nyförvärvade medlemskap själva kan vara med att påverka framöver.  
Alla deltagare i forumet måste behandlas med samma vänlighet och respekt. Oavsett om man är nybörjare eller veteran, vanlig gräsrot eller förtroendevald inom släktforskarrörelsen.  
 
4 Anbytarforums organisation och regler  
 
Makten över forumet bör så långt möjligt delegeras till deltagarna, för de är mest rädda om sitt forum. För att få möjlighet att delta på Anbytarforum måste man vara inloggad som medlem. För att vara medlem i Anbytarforum måste man registrera sig som medlem, men medlemsskap är avgiftsfritt. Gäster kan bara läsa vad andra skrivit.
Medlemmar får olika status beroende på antalet inlägg i Anbytarforum:  
Nykomling …. Medlem .… Mentor .… Anbytarvän ….  
Oberoende av medlemsstatus (nybörjare, medlem, mentor, anbytarvän) har man samma möjlighet att skriva och läsa inlägg i samtliga diskussioner.  
Anbytarforum är ett modererat forum. Reglerna för Anbytarforum är tydligt kommunicerade, och Anbytarvärdar, som kan spelreglerna följer pågående diskussioner på forumet. Anbytarvärdarna utses av styrelsen. Det finns en ansvarig utgivare för Anbytarforum, utsedd av styrelsen för Sveriges Släktforskarförbund. Endast styrelsen kan utse och avsätta ansvarig utgivare. Bland Anbytarvärdarna utses en grupp på 5 personer, som tillsammans utgör Anbytarforums redaktionsråd. Redaktionsrådet väljs av medlemmarna i Anbytarforum. Redaktionsrådets roll är att fungera som stöd till den ansvarige utgivaren och att gemensamt tolka besvärliga policyfrågor. Den ansvarige utgivaren är sammankallande i redaktionsrådet.  
 
En Anbytarvärd kan radera inlägg och varna personer, men bara Redaktionsrådet (se nedan) kan stänga av en användare. Om en nybörjare  i forumet bryter mot reglerna tolereras detta genom tillrättavisning, men knappast för en som nått nivån  medlem eller högre, och som nu skrivit och läst ett antal inlägg.  
Eventuella ingrepp i diskussionerna måste ske på sakliga grunder. Det är en svår och grannlaga uppgift för Anbytarvärdarna att styra upp forumet, men det är viktigt att detta sker på ett bra och riktigt sätt. Redaktionsrådet utformar förslag på regler, som fastställs av SSf:s styrelse. Reglerna ska vara skriftliga, kommunicerade och tillämpas lika för alla oavsett vem som överskrider dem. Upprepade förseelser mot Anbytarforums gemensamma regler kan leda till att man utesluts ur forumet.  
 
Varje inloggad medlem har möjlighet att trycka på en knapp bryter mot skrivreglerna. När antalet tryck överskrider ett visst antal tas kommentaren bort. Erfarenheter visar att de flesta användare skulle använda denna möjlighet på ett seriöst och ansvarstagande sätt. Alla medlemmar i forumet kan kommunicera med varandra via meddelandelådor inom forumet och direkt påpeka person mot person vad man tycker. Privata kommentarer som inte tillför nya fakta, kan gå via denna kanal utanför forumet. Det finns också en möjlighet att trycka på en knapp med bra inlägg. Det känns positivt att kunna ge den lilla uppmuntran till någon som skriver något klokt, värdefullt eller hjälpsamt. Och som skribent är det trevligt när något man skrivit fått kanske 5-6 stycken att trycka till!
 
5 Anbytarforums roll  
 
Genom olika undersökningar har det visat sig att många väljer att forska via datorer så långt det går - då är anledningen med detta forum ännu större. Genom tillgängligheten ges också en förbättrad möjlighet för deltagande i släktforskningen för personer med olika handikapp.  
 
6 Vilka är Anbytarforum till för?  
 
Anbytarforum är till för alla med minsta intresse i släktforskning och därmed relaterade frågor - allt ifrån nybakade, självlärda släktutredare med brister i allt ifrån källkritik till gamla skrivstilar, till rena genealogiproffs som t.o.m. har arbeten som direkt eller indirekt har koppling till släktforskning. Genom att Användarkonton eller medlemskap införs, är det för Anbytarforums användare eller medlemmar forumet är till för.
 
7 Vad har användarna för behov av Anbytarforum?
 
Anbytarforum fyller flera olika behov. Exakt hur behoven ser ut för olika medlems- eller användargrupper vet vi inte idag. Som ett stöd för att utveckla Anbytarforum efter användarnas behov föreslår vi styrelsen för SSf att genomföra en enkät. Enkäten riktar sig till användarna och till medlemmarna i medlemsföreningarna.  
En sådan enkät kan ge svar på många frågor. Hur många av medlemmarna använder sig av Anbytarforum i dag? Hur använder medlemmarna Anbytarforum? Läser, frågar eller svarar? Eller kanske bara debatterar? Har man använt sig av forumet i annan utsträckning tidigare? Vad är orsaken till att man har ökat/minskat sitt användande? I vilken utsträckning tror man att man kommer besöka Anbytarforum framöver? Kan detta framtida deltagande tänkas påverkas av nya faktorer, t.ex. obligatoriska användarkonton och/eller avgiftsbeläggning. Är Anbytarforum över huvud taget viktigt för flertalet av våra medlemmar? Eller är forumets betydelse rejält överskattad?
 
8 Hur kan Anbytarforum nå större framgångar?
 
Den främsta framgångsfaktorn är att man fortsätter samla alla släktforskare i Sverige. Då är Anbytarforum attraktiv som annonsplats, attraktiv att vända sig till om man behöver svar på frågor, och man kan ta betalt på olika sätt, från många olika aktörer.
Grundtjänsten i Anbytarforum är kostnadsfri. Därutöver kan medlem få tillgång till avgiftsbelagda tjänster på Rötter, utvecklade av SSf eller annan intressent (medlemsorganisation eller kommersiell aktör) som SSf slutit avtal med. Vissa tjänster som t. ex. Porträttfynd i Rötter bör dock inte avgiftsbeläggas - en avgift som leder till färre besökare kan vara kontraproduktiv och riskera en uppskattad möjlighet.
Vilka tjänster som kan komplettera den kostnadsfria grundtjänsten kan bedömas bättre efter att den ovan beskrivna enkäten har genomförts. Några exempel på sådana tjänster som har föreslagits av deltagare i diskussionen på Anbytarforum:  
Släktforskarföreningar placerar sina hemsidor här  
Föreningstidningar som ges ut finns här, lätta att läsa för den intresserade
Service med mail hem då någon skrivit i en tråd där man varit aktiv
För betalning av avgiftsbelagda tjänster kan SSf ansluta forumet till Paypal eller liknande betaltjänst. En förutsättning är att medlemmar kan betala utan krångel och onödiga avgifter oavsett var i världen man bor.
 
9 Anbytarforums styrkor och svagheter
 
Anbytarforums styrkor är:  
 Mångfalden, och det stora antalet besökare. Nästan oavsett vad man frågar om finns en god chans att få svar. Det stora antalet besökare gör Anbytarforum till platsen där man vill ha reklam, dvs. där finns den ekonomiska potentialen. Anbytarforum är inte ett elitforum med hårda krav och snäva regler.
Svagheter med Anbytarforum just nu är:  
 Den tekniska plattformen som överlevt sig själv, och som är underdimensionerad. Ett demokratiunderskott som syns allt tydligare, och som lockar många skribenter att utmana systemet. Det kan heller inte uteslutas att förbundets ekonomiska kris blir ett hot. Det kan gå så långt att det dör en utdragen sotdöd när man saknar resurser att underhålla och utveckla.
10 Samarbetspartners och intressenter för Anbytarforum
 
Anbytarforum har idag ingen konkurrens, men kommersiella aktörer som t.ex. Genline skulle troligen kunna starta ett forum med mycket stor anslutning på kort tid. Det är inte självklart att släktforskarförbundet med automatik kommer att driva detta forum som huvudman med ansvar för juridik, drift och underhåll. Om det finns kommersiella krafter som tror att det kan finnas vinster i att driva detta, så bör man se på vilka konsekvenser detta skulle få för användarna.  
 
En annan viktig intressentgrupp är givetvis Släktforskarförbundets medlemsorganisationer.  
Det kan finnas en spänning i förhållandet mellan rent kommersiella krafter och det som utgör släktforskarrörelsen. Det skulle vara till skada för släktforskarrörelsen om man helt avhände sig påverkans- och utvecklingsmöjligheten i Anbytarforum.  
 
Sammanställt och redigerat av Kaj Andersson efter inlägg av (i bokstavsordning):  
 
Mats Ahlgren
Christian Andersson
Eivor Andersson
Anders Berg
Bernt Bergkvist
Ann-Mari Bäckman
Anders Ellerstrand
Micael Granström  
Gunilla Johansson
Johan Marklund  
Yvonne Nilvé  
Ulf Sawert

212
Andra Rubriker / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-26
« skrivet: 2006-12-26, 20:28 »
Några kommentarer.
Eivor och Gunilla m fl.: Jag vet inte om Du skämtar .Det är ju inte antalet inlägg som är väsentligt utan innehållet i inläggen.
Nej jag skämtar inte, men det var uppenbarligen inget accepterat förslag. Det jag vill åstadkomma är ett större förtroende för de personer som administrerar Anbytarforum. Det känns viktigt att deltagarna i Anbytarforum på något sätt kan få inflytande över hur siten sköts. Det gäller f ö i ännu högre grad Porträttfynd, att döma av de vilda debatter som förts kring den. Försök finna en konstruktiv lösning på det som tidigare här ovan har kallats det demokratiska underskottet.
 
Med anledning av Mats Ahlgrens inlägg, där Mats redovisar styrelsebeslut från början av december: Det måste vara möjligt att få accept för delvis annorlunda lösningar om de är bra och välmotiverade! Det skulle vara roligt om vi gemensamt på Anbytarforum ändå kan ge ett möjligt beslutsunderlag till styrelsen - hoppas det finns så mycket mod där att man kan avvakta ett tag till, och sedan åtminstonde snegla på en verksamhetsid? för Anbytarforum!
 
Jag kommer att göra en ny sammanfattning av utkastet, med ändringar efter den nu pågående debatten. För egen del skulle jag också vara tacksam om ni vidareutvecklar även de delar som inte handlar om medlemskap och avgifter. Avsnitten 8-11 i utkastet behöver många fler konstruktiva tankar.
 
Mvh
Kaj A.

213
Ryssland / Äldre inlägg (arkiv) till 2008-06-04
« skrivet: 2006-12-25, 18:22 »
Gustav III:s ryska krig 1788-90
 
Två av mina anfäder deltog i G III:s ryska krig 1788-90. Båda var soldater i Västgöta Dals regemente. En av dem, Anders Friskopp från Tengene i Västergötland, sårades ombord på skeppet Hedvig Elisabeth under slaget vid Hogland den 17 juli 1788. En kanon sprang (vilket förmodligen betyder att kanonen exploderade och splitter skadade honom). Friskopp blev frikallad pga skadan och kunde återvända hem levande.
 
Min andre anfader som deltog i kriget var Anders Bergstyf från Stora Brandstorp i Trökörna, Västergötland. Han dog under oklara förhållanden i Finland i november 1789. Dödsdatum angavs till 9 november. Detta var 9 dygn efter den sista svenska krigshandlingen 1789, när översten Armfelt erövrar ett ryskt batteri på Elgö, väster om en ort som heter Porkkala.
 
Båda soldaterna var meniga i Västgöta Dals regemente. Rimligen borde regementet ha haft uppgifter som innebar att hela regementets deltagande hölls under samma befäl. I så fall har Anders Bergstyf inte deltagit i Armfelts erövring av det ryska batteriet, utan dött av andra orsaker i samband med att besättningarna på den svenska flottan låg i vinterkvarter och väntade på att skeppen skulle repareras. Är det någon av Anbytarforums deltagare som vet mer om Västgöta Dals regementes deltagande i detta krig under året 1789?
 
Mvh
/Kaj A.

214
Andra Rubriker / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-26
« skrivet: 2006-12-25, 13:27 »
God fortsättning!
Här följer en första sammanställning av de inlägg som kommit i diskussionen under Andra Rubriker. De flesta synpunkter har tagits in i ograverad eller måttligt omskriven form. Några synpunkter har genomgått en mer omfattande redaktionell förändring dock utan att innehållet har förvrängts. I några enstaka fall har jag ändrat innebörden av publicerade förslag. Det gäller t ex frågan om ägarskapet av Anbytarforum. Detta beror på att jag är övertygad om att forumet skall vara underställt Släktforskarrörelsen.
 
Jag hoppas nedanstående ska ge nya impulser och förslag på hur Anbytarforum kan utvecklas. Diskussionen är inte på långt när slutförd - men det är upp till läsarna och skribenterna själva att delta!
 
Verksamhetsidé för Anbytarforum
 
Detta dokument innehåller ett utkast till verksamhetsidé för Anbytarforum, baserat på inlägg och förslag från en diskussion under rubriken Andra Rubriker i Anbytarforum. Förslagen har kommit från engagerade forumanvändare under december månad 2006.
Syftet med utkastet är att det i mer fullgånget skick ska kunna utgöra ett möjligt underlag för kommande beslut om fortsatt utveckling av forumet.  
 
1 Varför har vi Anbytarforum?
 
Anbytarforum har funnits i snart 8 år. Forumet startades för att underlätta för släktforskare i Sverige och utomlands att få hjälp och stöd i egen släktforskning. Med tiden har Anbytarforum utvecklats till en mötesplats för släktforskare, det är inte bara släktutredningar, efterlysningar och tolkning av svårlästa texter och begrepp som diskuteras på forumet idag, utan även andra, för släktforskare gemensamma och intressanta frågor. Anbytarforum fyller dessutom en social funktion för många släktforskare.
Anbytarforum fyller även en viktig funktion genom forumets stora tillgänglighet; här har släktforskare möjlighet att direkt komma i kontakt med andra, få kunskap, inspiration och idéer. På det sättet får Anbytarforum också en uppgift i utbytet mellan släktforskarföreningar Sveriges Släktforskarförbunds medlemsorganisationer.
Det finns en stor styrka för möjligheten att utbyta erfarenheter och kunskaper genom att Släktforskarsverige till stora delar samlas på samma ställe. Det är en stor fördel att det inte bildats hundratals forum i enskilda föreningars regi, utan att ett gemensamt släktforskarforum som leder till mer konstruktiva diskussioner om genealogin kan upprätthållas.
 
2 Visionen för Anbytarforum
 
Anbytarforum är en naturlig samlingsplats för Sveriges alla släktforskare.
 
3 Gemensamma värderingar för Anbytarforums medlemmar
 
Alla är välkomna till Anbytarforum, medlemmar såväl som icke medlemmar. Men det måste ligga på förbundet att utforma det nya forumet, detta efter att ha förankrat sina beslut hos medlemsföreningarna och deras medlemmar. Om vi välkomnar nya användare av forumet på ett bra sätt så kan vi nog få flera medlemmar till föreningarna. Användare som med sitt nyförvärvade medlemskap själva kan vara med att påverka framöver.  
Alla deltagare i forumet måste behandlas med samma vänlighet och respekt. Oavsett om man är nybörjare eller veteran, vanlig gräsrot eller förtroendevald inom släktforskarrörelsen.
 
4 Anbytarforums organisation, 6 Regler för Anbytarforum
 
Makten över forumet bör så långt möjligt delegeras till deltagarna, för de är mest rädda om sitt forum.  
För att få tillgång till alla funktioner i Anbytarforum måste man vara inloggad som medlem. Gäster kan bara läsa vad andra skrivit.
För att vara medlem i Anbytarforum måste man registrera sig som medlem, men allt är avgiftsfritt. Makten över forumet bör så långt möjligt ges till deltagarna, för de är mest angelägna om sitt forum. Medlemmar får olika status beroende på antalet inlägg i Anbytarforum:
 
Nykomling 1 - 50 inlägg  
Medlem …
Mentor …
Anbytarvärd > 1000 inlägg. Som Anbytarvärd har man fått privilegiet att delta i modereringen av Anbytarforum.
 
Alla medlemmar i forumet kan kommunicera med varandra via meddelandelådor inom forumet och direkt påpeka person mot person vad man tycker. Privata kommentarer som inte tillför nya fakta, kan gå via denna kanal utanför forumet.
För att skydda forumet från oseriösa inhoppare, måste deltagarna ges verktyg för att hantera olika skeenden. Censur och toppstyrning är alltid destruktivt för ett forum, men destruktiva inlägg som alltid lär komma från okunniga eller illvilliga deltagare måste ändå kunna hanteras och rättas till.
Anbytarforum är ett modererat forum. Reglerna för Anbytarforum är tydligt kommunicerade, och Anbytarvärdar som kan spelreglerna följer pågående diskussioner på forumet. Som Anbytarvärd delger man ibland andra av sina erfarenheter. En Anbytarvärd kan radera inlägg och varna personer, men bara Redaktionsrådet (se nedan) kan stänga av en användare.
Om en Nykomling i forumet bryter mot reglerna tolereras detta genom tillrättavisning, men knappast för en som nått nivån Medlem, och som nu skrivit och läst 50 inlägg. Och är man Anbytarvärd vet alla att den här personen är mycket engagerad och mycket kunnig.  
Det finns en ansvarig utgivare för Anbytarforum, utsedd av styrelsen för Sveriges Släktforskarförbund. Endast styrelsen kan utse och avsätta ansvarig utgivare.
Bland Anbytarvärdarna utses en grupp på 5 personer, som tillsammans utgör Anbytarforums redaktionsråd. Redaktionsrådets roll är att fungera som stöd till den ansvarige utgivaren och att gemensamt tolka besvärliga policy-frågor. Den ansvarige utgivaren är sammankallande i redaktionsrådet. Redaktionsrådet väljs av medlemmarna i Anbytarforum.  
Eventuella ingrepp i diskussionerna måste ske på sakliga grunder. Det är en svår och grannlaga uppgift för Anbytarvärdarna att styra upp forumet, men det är viktigt att detta sker på ett bra och riktigt sätt. Redaktionsrådet utformar förslag på regler, som fastställs av SSf:s styrelse. Reglerna ska vara skriftliga, kommunicerade och tillämpas lika för alla oavsett vem som överskrider dem.
Upprepade förseelser mot Anbytarforums gemensamma regler kan leda till att man utesluts ur forumet.
 
5 Anbytarforums roll
 
Genom olika undersökningar har det visat sig att många väljer att forska via datorer så långt det går - då är anledningen med detta forum ännu större. Genom tillgängligheten ges också en förbättrad möjlighet för deltagande i släktforskningen för personer med olika handikapp.
 
7 Vilka är Anbytarforum till för?
 
Anbytarforum är till för alla med minsta intresse i släktforskning och därmed relaterade frågor - allt ifrån nybakade, självlärda släktutredare med brister i allt ifrån källkritik till gamla skrivstilar, till rena genealogiproffs som t.o.m. har arbeten som direkt eller indirekt har koppling till släktforskning. Genom att Användarkonton eller medlemskap införs, är det för Anbytarforums användare eller medlemmar forumet är till för.
 
8 Vad har användarna för behov av Anbytarforum?
 
Anbytarforum fyller flera olika behov. Exakt hur behoven ser ut för olika medlems- eller användargrupper vet vi inte idag. Som ett stöd för att utveckla Anbytarforum efter användarnas behov avser styrelsen för SSf att genomföra en enkät. Enkäten riktar sig till användarna och till medlemmarna i medlemsföreningarna.
En sådan enkät kan ge svar på många frågor. Hur många av medlemmarna använder sig av Anbytarforum i dag? Hur använder medlemmarna Anbytarforum? Läser, frågar eller svarar? Eller kanske bara debatterar? Har man använt sig av forumet i annan utsträckning tidigare? Vad är orsaken till att man har ökat/minskat sitt användande? I vilken utsträckning tror man att man kommer besöka Anbytarforum framöver? Kan detta framtida deltagande tänkas påverkas av nya faktorer, t.ex. obligatoriska användarkonton och/eller avgiftsbeläggning. Är Anbytarforum över huvud taget viktigt för flertalet av våra medlemmar? Eller är forumets betydelse rejält överskattad?
 
9 Hur kan Anbytarforum nå större framgångar?
 
Den främsta framgångsfaktorn är att man fortsätter samla alla släktforskare i Sverige. Då är Anbytarforum attraktiv som annonsplats, attraktiv att vända sig till om man behöver svar på frågor, och man kan ta betalt på olika sätt, från många olika aktörer.  
Möjligheten att alla släktforskarföreningar hade sina hemsidor här, lätt att administrera, att alla föreningstidningar som ges ut fanns här, lätta att läsa för den intresserade.  
Förutom att avlasta lokalföreningarna från jobbet att snickra hemsidor, uppdatera, köpa in webhotell och betala för domäner så skulle hela Rötter, med Anbytarforum, vara en styrkefaktor.
 
10 Anbytarforums styrkor och svagheter
 
Svagheten med Anbytarforum just nu är den tekniska plattformen som överlevt sig själv, och som är underdimensionerad. Sedan finns också ett demokratiunderskott som syns allt tydligare, och som lockar många skribenter att utmana systemet. I förlängningen kan heller inte uteslutas att förbundets katastrofala ekonomi blir ett hot. Det kan gå så långt att det dör en utdragen sotdöd när man saknar resurser att underhålla och utveckla.
 
11 Samarbetspartners och intressenter för Anbytarforum
 
Anbytarforum har idag ingen konkurrens, men kommersiella aktörer som t.ex. Genline skulle troligen kunna starta ett forum med mycket stor anslutning på kort tid. Det är inte självklart att släktforskarförbundet med automatik kommer att driva detta forum som huvudman med ansvar för juridik, drift och underhåll. Om det finns kommersiella krafter som tror att det kan finnas vinster i att driva detta, så bör man se på vilka konsekvenser detta skulle få för användarna.
 
En annan viktig intressentgrupp är givetvis Släktforskarförbundets medlemsorganisationer.  
Det kan finnas en spänning i förhållandet mellan rent kommersiella krafter och det som utgör släktforskarrörelsen. Det skulle vara till skada för släktforskarrörelsen om man helt avhände sig påverkans- och utvecklingsmöjligheten i Anbytarforum.
 
Sammanställt och redigerat av Kaj Andersson efter inlägg av (i bokstavsordning):
Mats Ahlgren
Christian Andersson
Eivor Andersson
Bernt Bergkvist
Micael Granström
Johan Marklund
Yvonne Nilvé
Ulf Sawert

215
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Granander
« skrivet: 2006-12-25, 03:26 »
Granander i Norrköping
 
Det finns fyra familjer Granander i Norrköping år 1900. Av dessa fyra är det två som sannolikt är någon av dem du söker:
 
Den första är Gustaf Adolf Granander, f. 1874 ohh Anna Lovisa Olofsdotter, f. 1870. År 1900 har de inga barn, och bor i Prinsen, St Olai fsg.
 
Den andra är följande familj:

 
De bor år 1900 i Flaggan, St Olai fsg.
 
Mvh
/Kaj A.

216
Andra Rubriker / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-26
« skrivet: 2006-12-23, 17:28 »
Mat och julstök är väl det som gäller just nu. Hoppas att vi kan fortsätta denna tråd ett tag till - det skulle kunna ge en bra översikt över Anbytarforum, som underlag även för framtida beslut om forumet och dess utveckling.
 
God Jul på er allihop här på Anbytarforum!
 
/Kaj A.

217
Andra Rubriker / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-26
« skrivet: 2006-12-21, 20:31 »
Hej Yvonne!
Det var väl mycket konstruktivt av dej att ta dej lite tid och intressse över att fundera på vad Anbytarforum har för betydelse för dej! Det är precis den frågan som är central - och därför är det också viktigt att skapa en gemensam bild av vad vi förväntar oss av Anbytarforum - och att den bilden delas av många, inklusive beslutsfattarna i Sveriges Släktforskarföbund!
 
Jag tror att du underskattar problemet med att bara lyfta ut opassande inlägg. Ofta är det ju så att den som blir utlyft kanske inte har insett det opassande. Och det som är opassande för en person kan vara passande för en annan. Det är enligt min uppfattning därför lite viktigt att forma en gemensam bild av Anbytarforum. Johan Marklund har gett många bra bidrag här ovan, läs hans inlägg! Ditt bidrag sorterar jag in under 7) och 8)!
 
 
Och God Jul på dej själv!
 
/Kaj A.

218
Han är styrman och bor kvar hemma hos föräldrarna:
 

 
Mvh
 
/Kaj A.

219
Andra Rubriker / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-26
« skrivet: 2006-12-21, 01:25 »
Andra Rubriker
 
Anna-Lena hänvisar i sin stängning av rubriken Anbytarforum till andra rubriker - alltså tar jag upp tråden under detta namn igen. Här inför jag nu omedelbart en grundläggande regel:  
 
Försök diskutera sakligt, med humor och även visst bett. Men undvik rena personangrepp och felaktig netikett.  
 
Samtidigt vill jag rikta en vädjan till Anbytarvärden: Om du uppfattar ett inlägg som felaktigt, tillämpa då en klok moderators roll - att styra utan egen inblandning. Om någon trampar över, så radera enbart det inlägg du uppfattar som övertramp, stryp inte hela dialogen. Om någon närmar sig gränsen - ge en varning. Men stoppa den inte bara för att du som person inte uppskattar den. Om du har en instruktion från styrelsen eller ansvarig utgivare, så tala om det om du gör ett ingrepp i dialogen.  
 
Det en fortsatt dialog borde handla om gäller synen på Anbytarforum generellt - hur kan forumet utvecklas vidare? Då finns det ett antal frågor som jag menar borde besvaras:  
 
1) Varför har vi Anbytarforum - vad är idén med Forumet ?  
 
2) Hur ser visionen ut?  
Anbytarforum ska vara en inkörsport till släktforskning och medverka till att SSF behåller en ledande roll i släktforskarrörelsen eller nåt sånt.  
 
3) Vilka är de gemensamma värderingarna som ska styra hur Anbytarforum lever vidare?  
Anbytarforum präglas av omsorg om släktforskarnas behov av utbyte om och kring släktforskningen - att som namnet säger kunna byta erfarenheter och kunskaper om våra anor… eller liknande. Det är värderingarna som styr de regler vi sätter upp för Forumet - för det är ju egentligen någon i ansvarig position som beslutar om reglerna, men det blir fel när beslutsfattare och användare inte omfattas av samma regler.  
 
4) Hur är Forumet organiserat? Då menar jag inte enbart trädstruktur, val av programvara etc. utan också hur makt- och användarstrukturen ser ut. Vem beslutar om vad, på vilka grunder? Vilka är personerna som utövar beslutsrätt, vem utser dem? Det är lättare när allt sådant är genomskinligt och tydligt kommunicerat.  
 
5) Vad är Anbytarforums roll i det större sammanhanget - vilken är forumets roll i släktforskningen via IT? Konkurrerar det med något annat forum, finns det komplement eller samarbetspartners som påverkar utformningen?  
 
6) Vilka regler styr Anbytarforum? Det har funnits en väldig debatt om regler och lagar som styr vad som får och inte får publiceras här - utan att det egentligen gavs några rejäla svar. En genomlysning av det yttre regelverket är på sin plats.  
 
7)Vilka är Anbytarforum till för?  
 
8) Vad har de för behov av Anbytarforum? För att få svar på detta skulle man faktiskt göra det så enkelt så att man frågar användarna, gärna i enkätform.  
 
9)Vilka faktorer kan ge Anbytarforum större framgångar? Är det nöjda användare, att forumet ger avtryck i media, att SSF kan få intäkter…?  
 
10) Vilka är Anbytarforums styrkor och svagheter? Vilka hot och möjligheter finns i Anbytarforums omvärld (ekonomi, pressfrihet, yttrandefrihet, konkurrenter som tar över etc.)?  
 
11) Vilka samarbetspartners och intressenter finns det för Anbytarforum? Eftersom SSF är ett föreningsförbund - har medlemsorganisationerna något att bevaka eller tillföra som samarbetspartner. Själv tillhör jag DIS - och kan se massor av synergier mellan DIS och Anbytarforum!  
 
Det skulle för mej vara mycket spännande om vi tillsammans under denna rubrik kunde diskutera Anbytarforum utifrån ovanstående struktur (eller nåt liknande). Jag inser att de flesta besökarna på forumet kanske inte är så djupt involverade, men det finns säkert något 100-tal utöver alla förtroendevalda i Släktforskarsverige som kan och vill tillföra egna funderingar kring ovanstående. Jag tror att Anbytarforum är ett jättelikt fönster för släktforskarsverige - det vore synd att inte arbeta igenom dess förutsättningar ganska ordentligt. Forumet påverkar mångas möjlighet att släktforska.
 
Om du har ett intresse av detta halsbrytande projekt - skriv då vidare. Varje stycke du skriver som handlar om någon av punkterna ovan, sätt dit en siffra som refererar till ovanstående. Då kan den som vill redigera samman hela diskussion i en struktur. Helst skulle man haft den struktur som Wikipedia använder, men det finns ju inte här…  
 
Det här är ett seriöst försök sätt få användarna att delta konstruktivt, istället för att - som jag själv gör ibland - bli gnällig (det gäller f ö en del av de makthavare som har haft inlägg också). Hoppas jag inte är helt ensam i denna debatt! Och framförallt önskar jag att de förtroendevalda i SSF och dess medlemsförbund vågar sig in i diskussionen. Det skulle kunna vara ett jättelikt demokratiprojekt!  
 
Mvh  
 
/Kaj A.

220
Anbytarforum / Anbytarforum
« skrivet: 2006-12-20, 01:01 »
Inte är det väl för att besöken i forskarsalarna minskar som man vill avgiftsbelägga Anbytarforum? Jag har fått bilden av att makthavarna (=styrelsen) är irriterade över
 
1) det man uppfattar som påhopp, och att  
 
2) det man uppfattar som irrelevanta inlägg kan kontrolleras genom olika former av censur, och att  
 
3) Släktforskarförbundet har dålig ekonomi.
 
Tänk om alla ändå kunde ha exakt samma åsikt om vad som är lämpligt att debattera! Då slapp vi den här typen av debatt. Och tänk om alla kunde ha samma åsikt om de beslut som fattas i kraft av ämbetet! Då skulle man slippa tillgripa repressiva metoder för att äntligen få rätt. Och då ställer alla också upp när styrelsen, i kraft av sitt ämbete, har kört ekonomin i botten.
 
Enfald är mycket bättre än mångfald. Ordning och reda!
 
Mvh
/Kaj A.

221
Främmestad / Äldre inlägg (arkiv) till 29 september, 2009
« skrivet: 2006-12-16, 03:26 »
Britta Andersdotter på Åsen, Främmestad
 
Hej igen Marita!
Så här är det:
 
Britta Andersdotter född 1805-02-13 i Boden, Främmestad flyttar till Åsen 1823 från Tunhem. I Hfl Främmestad AI:4 finns ingen uppgift om när eller vart hon flyttar från Åsen. Detta är din ana, Marita.
Min ana är Britta Andersdotter från Björbacka i Trökörna, född 1806-09-02. Hon flyttade till Åsen 1830, och de båda Brittorna kan ha funnits på Åsen samtidigt.
Av flera orsaker har det varit rätt jobbigt att klara ut detta:
 
Två kvinnor med samma namn, födelseår och vistelseort.
En församling som först är annex till en annan, därefter fristående.
Felaktiga födelseuppgifter förutom på två ställen - i födelselängden och den första husförhörslängden.
 
Jätteroligt att klara ut denna komplicerade historia, men tyvärr tappade jag ju också en släkting  - det var Britta som band oss samman! Om jag har förstått rätt så undervisar du i släktforskning. Jag bjuder på denna övning, den kan vara ett bra exempel på fallgropar som man kan ramla i  
 
På Björbacka i Trökörna återfinns Sven Larsson och Britta Andersdotter som uppges född i Trökörna 1805 (denna uppgift följer henne resten av livet). Sven flyttar in 1823 från N Björke (Hfl Trökörna AI:2 sid 206). Britta har flyttat till Björbacka från Karsbo. Tyvärr fanns ingen uppgift om varifrån hon flyttade till Karsbo, men det visade sig vara Björbacka. Antagligen har hon tjänat som piga en kortare tid på Karsbo, för att sedan återvända hem.
Britta Andersdotter flyttar till Åsen 1830 från Tengene (men i själva verket flyttar hon från Trökörna som tidigare varit annexförsamling till Tengene). I Trökörna föds år 1805 enbart en Britta Andersdotter - den 1 juni 1805, dotter till Anders Persson och Ingeborg Olufsdotter (detta visar sig vara fel Britta). Hon flyttar enl Hfl. tillbaka till Tengene 1832. Det finns också en uppgift i utflyttningslängden att Britta flyttar till Flo 1832 (Främmestad B:2, nr 33:1832). I Bragnum, Flo återfinns Britta Andersdotter och Sven Larsson. Britta har flyttat in från Främmestad 1832, efter att ha gift sig med Sven i Främmestad den 20 oktober 1832.  
 
Det var efter att ha läst om Brittas och Svens vigsel i Främmestad som jag fick bekräftat vem min ana var. Där uppges Brittas föräldrar heta Anders Svensson och Rangela Jonsdotter. Anders är nämndeman (du kanske har snubblat på honom i domböckerna?).
 
Ungefär samtidigt som Britta flyttar till Främmestad flyttar Sven till Tomten i Trökörna. Man kan ana ett kärleksdrama, där först Sven visas på porten av nämndemannen, men han återkommer till  Björbacka och Britta flyttar till Åsen. Där är hon fortfarande när paret gifter sig och flyttar till N. Björke. Anders och Rangela levde i Björbacka, Trökörna. Hfl Tengene AI:2 omfattar Trökörna vid denna tid. I denna Hfl, sid 93, finns dottern Britta, född 1806-09-02 i Trökörna. Samma uppgift finns i födelselängden.

 
Vi hörs,
 
/Kaj A.

222
Främmestad / Äldre inlägg (arkiv) till 29 september, 2009
« skrivet: 2006-12-15, 20:41 »
Britta Andersdotter på Åsen, Främmestad
Hej igen Marita!
 
Britta Andersdotter född i Boden 1805-02-13 flyttar till Åsen 1823 från Tunhem. Ingen uppgift om vart hon flyttar i Hfl AI:4. Är det din Britta, Marita?
 
På Björkbacka i Trökörna återfinns Sven Larsson och Britta Andersdotter (född i Trökörna 1805). Britta har flyttat dit från Karsbo. Britta flyttar från Björkbacka, Tengene till Åsen i Främmestad år 1830. Hon flyttar enl Hfl tillbaka till Tengene 1832. Det finns också en uppgift i utflyttningslängden att Britta flyttar till Flo 1832 (Främmestad B:2, nr 33 år 1832).I Bragnum, Flo återfinns Britta Andersdotter och Sven Larsson. Britta har flyttat in från Främmestad 1832.
I Trökörna föds år 1805 enbart en Britta Andersdotter - den 1 juni 1805, dotter till Anders Persson och Ingeborg Olufsdotter. Jag skulle tro att detta är min ana.
Uppenbarligen har de två Brittorna blivit förväxlade av Sonja. Jag har tidigare inte kollat upp detta, men det verkar troligt.  
Mvh
/Kaj A.

223
Främmestad / Äldre inlägg (arkiv) till 29 september, 2009
« skrivet: 2006-12-14, 02:03 »
Hej Marita,
Jag ska kolla upp detta - det finns ett antal olika noteringar om Britta, som verkar motstridiga. Jag återkommer...
 
/Kaj

224
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-14
« skrivet: 2006-12-14, 00:50 »
Om SSF:s styrelse anser att innehållet i Anbytarforum är reglerat av PUL (se diskussionen om datainspektionen) så är vi som skriver här ansvariga för innehållet. Är vi det? Om SSF har utsett en ansvarig utgivare behöver man censurera inlägg. Det gör man.Man har också möjlighet att ta betalt för inlägg - inläggen kan jämställas med annonser. Alla som skriver betalar en annonsavgift (på x00 kr/år). Även annonser är ett ansvar för den ansvarige utgivaren.
 
Om jag inte vill annonsera, så minskar annonsmarknaden. Då sjunker priserna. Sen finns det ju gratistidningar som Metro m fl - utan kostnad för läsarna, men med annonspriser som finansierar utgivningen. Om annonsmarknaden minskar äventyras utgivningen. Även gratistidningar har ansvarig utgivare. Då behöver man censurera inlägg. Även kända skribenter (eller annonsörer) behöver hållas koll på om man har en ansvarig utgivare. Det blir liksom inte bättre kvalitet bara för att avsändaren är känd.
 
Är Anbytarforum en gratistidning? Eller ett släktforskarforum? Är Anbytarforum ett verktyg för finansiering eller för släktforskning?
 
Låt det vara ett forum för släktforskning, öppet och utan kostnad för användarna - ta betalt för diverse CD-skivor, extra-tjänster etc., men låt inte användarkonton kosta pengar. Det blir inte bra.

225
Konstnär / Marinmålare
« skrivet: 2006-12-13, 23:04 »
Här finns en annan bild av W. Möller. Utauktionerad via http://www.auktionshuset.nu/20050703/auktion.htm
 

 
Mvh
/Kaj Andersson

226
Främmestad / Äldre inlägg (arkiv) till 29 september, 2009
« skrivet: 2006-12-13, 22:51 »
Och här är Sonja Nybergs forskning om Britta Andersdotter:
 

 
/Kaj

227
Främmestad / Äldre inlägg (arkiv) till 29 september, 2009
« skrivet: 2006-12-13, 22:48 »
Marita!
Så här ser min bild ut av Anders och Stinas ättlingar ut. Den ende Jonas jag har är bror till Britta. Rätt eller fel?
 

 
/Kaj

228
Otterstad / Äldre inlägg (arkiv) till 06 januari, 2008
« skrivet: 2006-12-13, 22:43 »
Marita!
Eftersom vi lämnat Otterstad för länge sen föreslår jag att vi fortsätter under Främmestad. Din uppgift om Brittas man Jonas stämmer inte med vad jag har. Läs vidare under Främmestad.
 
/Kaj

229
Otterstad / Äldre inlägg (arkiv) till 06 januari, 2008
« skrivet: 2006-12-13, 22:34 »
Sorry,
Glöm Joh..  Anna ska det vara! Anna Beata är min morfars mor. Här är bilden:
 

 
Mvh
 
/Kaj A.

230
Otterstad / Äldre inlägg (arkiv) till 06 januari, 2008
« skrivet: 2006-12-13, 13:28 »
Hej Marita,
det var ett tag sen!
Även Britta har vi gemensam, sen kommer för min del Johanna, gift med Ola ve Åna (Olof Hansson)och deras dotter Anna Beata. På den vägen är det...
Anbytarforum borde kanske byta namn till Släktträffen ;) Häromdagen blev jag uppringd av en man i Grästorp som visade sig vara syssling med min mor. Även han i denna släktlinje.
Och redan tidigare har jag bl a via Anbytarforum etablerat en släktforskargemenskap med Sonja Nyberg, kusin till min mor och nu 94 år, still going strong.
 
Trevigt att höra av dej, och tack för hjälpen!
 
Mvh
/Kaj A.

231
Otterstad / Äldre inlägg (arkiv) till 06 januari, 2008
« skrivet: 2006-12-12, 22:04 »
Barn födda på Nohlängen, Otterstad (R)
 
I början av 1800-talet lever bonden Anders Andersson och hans familj på gården Boden i Främmestad (R). I noteringarna i Hfl AI:3 uppges Anders vara född i Nohläng. Jag antar att det är Nohläng i Otterstad (R) som avses, födelsedatum tolkar jag som 1760-02-24. Men det finns ingen Anders son till Anders noterad född i Nohläng, Otterstad mellan åren 1758-1776. Jag hittar följande barn och fäder under denna tid:
 
   År  Barn    Far 1776   Johannes   Anders Lidqvist 1773   Bolla Stina     Anders Månsson 1771   Johan   Anders Månsson 1769   Ingrid   Anders Månsson 1763   Catharina   Sven Göstasson 1762   Anders   Gabriel Persson 1760   Kerstin   Sven Gustafsson 1758   Sven   Gabriel Persson
Finns det fler Nohläng i Västergötland? Har jag missat min Anders? Han är min mf mm mf, skulle vara roligt att komma vidare bakåt.
 
Tacksam för all hjälp,
Mvh
/Kaj A.

232
Spöke? / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-13
« skrivet: 2006-12-08, 00:19 »
När man ser hela bilden, funderar jag: är det kanske fotografen själv som vill vara med?
 
/Kaj A.

233
Spöke? / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-13
« skrivet: 2006-12-06, 23:04 »
Egentligen ointressant om det är glasplåt eller nitratfilm eller något annat. Av motiven att döma handlar det om kanske 1900-1910-tal, då användes fortfarande glasplåtar(även om andra medier började komma). Att det är ett skämt tror jag fortfarande , observera den unge mannens placering i bilden, bredvid flickorna. Iofs kan någon ha gjort ett mörkrumsjobb också - lagt två plåtar mot samma fotopapper. Men ett skämt är det!
 
Mvh
/Kaj A.

234
Förnamn - J / Jeppe / Jeppa
« skrivet: 2006-12-03, 19:29 »
Jeppabu..?
 
I Hfl Långaryd AI:13, fol. 343, fick jag se ett märkligt namn:
 


 
 
Vad kan det stå och finns det en förklaring till namnet?
 
Mvh/Kaj A.

235
03) Osorterat / Hfl Färgaryd AI:1, sid 325
« skrivet: 2006-12-02, 11:02 »
Tack för hjälpen, Samuel!
 
Mvh
/Kaj A.

236
Kvistbro / Kvistbro C:1 p 42, 381.40.10400
« skrivet: 2006-12-02, 04:11 »
Det börjar iaf på Mol...
 

 
Mvh
/Kaj A.

237
03) Osorterat / Hfl Färgaryd AI:1, sid 325
« skrivet: 2006-12-02, 03:58 »
Varifrån kom Knut Bengtsson?
Att Brita bodde i Seglehult är klart - när hon dog 1813 övertog Knut detta hemman. Men var bodde han innan giftermålet?
 


 
 
Mvh
/Kaj A.

238
03) Osorterat / Hfl Färgaryd AI:1, sid 325
« skrivet: 2006-12-02, 03:15 »
Vad heter gården/torpet? Att det är ...hult kan jag se, men vad mer?
 
Vad heter Bengt Jakobssons hustru Anna i efternamn?
 
Och heter Bengts och Annas enda dotter Christina (som jag tycker mej se)?
 

239
En fråga som börjar uppmärksammas mer och mer gäller vilka erfarenheter från förr som kan bli aktuella igen, på grund av växthuseffekten. Vårt klimat har historiskt haft en betydande positiv effekt när det gäller spridningen av vissa sjukdomsbärare genom t ex stränga vintrar (kyla) eller måttligt varma somrar (vattentemperatur).
 
Olika sjukdomar kopplade till parasiter med flera värdar, fästingar, malaria är exempel på framtida tänkbara risker. Flera andra är kopplade till vattenförsörjningen - det kommer att ställa nya krav på t ex de kommunala vattenverken när det gäller mikrobiella barriärer.

240
En starkt bidragande orsak är nog att det var först under sent 1800-tal sambanden mellan sjukdomsalstrande bakterier och vanliga epidemier upptäcktes. Det var t ex 1883 som den tyske läkaren Robert Kock beskrev kolerabakterien, f ö året efter att tuberkelbakterien beskrevs som orsak till tbc. Genom bakteriologin fick också läkarkåren och senare folket också upp ögonen för hygien - detta var förmodligen den största orsaken till minskad barnadödlighet.
 
Mvh
/Kaj A.

241
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-10
« skrivet: 2006-11-15, 20:46 »
Anders!
 
Se ovan i Teds inlägg från den 13/11 kl 20.54:
 
..Förbundsledningen, den som Rune Edström uppenbarligen anser borde ägna mer tid åt att besvara hans impertinenta inlägg i stället för att sitta på en massa möten, hoppas att det nya systemet skall kunna trimmas in under december månad för att i bästa fall kunna köras igång vid nyår.
 
Mvh
 
Kaj A.

242
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-10
« skrivet: 2006-11-14, 18:46 »
Tack till Peter K. och Ted R. för svaren på mina frågor.  
 
Problemen med ordningsföljden på Äldre inlägg är inte känt, och kan inte åtgärdas nu enligt Peter. Bra att veta eftersom det händer att jag söker efter tidigare inlägg via någon form av kronologi - sökningar via Sök på inlägg/ord känns som mycket sega processer.
 
Ted gav en redovisning av tidplanen för uppgradering/nyinstallation av Rötter-kärnan, målet driftsatt i januari känns ju inte alltför avlägset (även om det kan bli förseningar på kanske 2-3 månader är det rimligt).
 
Mvh
 
Kaj A.

243
01 Anbytarforum (handhavande) / Aktivera ett tidig......
« skrivet: 2006-11-13, 18:21 »
Du kan också utnyttja möjligheten att Kopiera genväg i den första dialogrutan, och därmed glömma de två sista bilderna i min alldeles för komplicerade instruktion ovan!
 
 
/Kaj A.

244
01 Anbytarforum (handhavande) / Aktivera ett tidig......
« skrivet: 2006-11-13, 18:04 »
Carin!
Börja med att söka på ord här t.v.
 

 
När du får fram sökbilden är det författare du ska söka på.
 

 
När sökresultatet kommer ställer du pekaren på det aktuella inlägget som du vill länka till och högerklickar - då får du fram den grå rutan.
 

 
Tryck på Egenskaper:
 

 
Då kommer en ny informationsruta upp med bl a URL, dvs adressen till inlägget.
Markera adressen och tryck Ctrl-C på tangentbordet.
 

 
Nu kan du klistra in denna adress i en ny fråga i exemplet har jag vänt på det inledande back-slashet för att du ska se koden:
 
Jag söker efter mer info om /newurl{http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/3305.html?lrdagden18december19991037#POST483564, Ola Jönsson}
 
Resultatet blir följande:
 
Jag söker efter mer info om  Ola Jönsson
 
Mvh
Kaj A.

245
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-11-14
« skrivet: 2006-11-13, 00:14 »
Rörigt även på äldre inlägg
Under denna rubrik (Anbytarforum) finns, liksom på de flesta diskussionsgrupperna jag har besökt, även en kronologisk röra. Titta på följande bild:
 

 
Förutom att filerna inte ligger i kronologisk ordning, så stämmer inte alltid slutdatum med det datum för sista inlägg som presenteras. Hur ska det tolkas?
 
Mvh
Kaj A.

246
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-11-14
« skrivet: 2006-11-13, 00:13 »
Rörigt även på äldre inlägg
Under denna rubrik (Anbytarforum) finns, liksom på de flesta diskussionsgrupperna jag har besökt, även en kronologisk röra. Titta på följande bild:
 
 
 
Förutom att filerna inte ligger i kronologisk ordning, så stämmer inte alltid slutdatum med det datum för sista inlägg som pressenteras. Hur ska det tolkas?
 
Mvh
Kaj A.

247
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-11-14
« skrivet: 2006-11-12, 20:49 »
Stabiliteten i Anbytarforum
Är inte så imponerande längre. Har någon läst loggarna och utrönat orsakerna till varför vi ibland får dessa besked:
 

 
Kan det möjligen vara problemet med sökmotorerna som spökar? Finns det en tidplan på att åtgärda problemen?
 
Mvh
/Kaj A.

248
01 Anbytarforum (handhavande) / Aktivera ett tidig......
« skrivet: 2006-11-12, 20:35 »
Hej Carin!
Du kan söka ditt tidigare inlägg genom sökfunktionen Sök på ord > författare. När du hittar det högerklickar du på författarnamnet och tittar på egenskaper där kan du markera URL:en och lägga in som en länk i ett nytt meddelande. Skulle kunna se ut på följande sätt:
 
Jag har tidigare frågat om Amanda i Haga - finns det någon som vet mer? Här är länken till mitt inlägg.
 
Mvh
 
Kaj A.

249
Nättidningen Rötter / Formatering
« skrivet: 2006-10-29, 20:59 »
Hans!
Tack för ett mycket bra malldokument!
När jag använder ditt länkmakro ser det ut så här i texten:
test
 
När jag testar exakt detta uttryck i webbläsaren ser det ut så här:
http://%20aforum.genealogi.se/discus/messages/29510/96309.html?1162142877
 
Uttrycket %20 gör att länken inte fungerar. Har du någon uppfattning om vad som går snett?
 
För att visa hur det ser ut I Anbytarforums inskrivningsruta:

 
Mvh
/Kaj A.

250
Byggnader och miljöer / Femmastat i hamn
« skrivet: 2006-10-28, 15:00 »
Får du svar på dina frågor om detta skepp skulle det vara intressant att ta del av dem!
 
Mvh
/Kaj A.

251
Byggnader och miljöer / Femmastat i hamn
« skrivet: 2006-10-28, 04:31 »
Den mindre byggnaden framför fören på skonaren påminner väldigt mycket om byggnader i Ijmuiden, i inseglingen till Amsterdam, där det finns slussar.
 
Den här typen av skepp är ofta byggda i USA. Lars Bruzelius har en hemsida med en komplett (?) förteckning över alla 5-mastade skonare.Här
 är en länk till Lars Bruzelius utmärkta webb-plats.
 
/Kaj A.

252
Byggnader och miljöer / Femmastat i hamn
« skrivet: 2006-10-27, 21:04 »
Vad står det på fartyget framför slätskonaren?
Kenton?
 

 
/Kaj A.

253
Byggnader och miljöer / Femmastat i hamn
« skrivet: 2006-10-27, 20:59 »
Tittar man noga på Anders högupplösta bild är det inte en ortodox kyrkobyggnad längre. Slätskonaren verkar vara lättad på en hel del last. De mindre skeppen utanför tar förmodligen in last via läktring. I så fall tror jag på en flodmynning.
 
Sen får jag en intuitiv känsla av att det finns slussar mot tidvatten längre ut i bilden. Då är det någonstans runt Nordsjön, eller i Wales. Känslan kommer nog från att det också finns stora magasinsbyggnader i bakgrunden midskepps.
 
Mvh
 
/Kaj A.

254
Jag har gjort i stort sett hela min släktforskning så här långt via internet. Det handlar om cirka 1000 personer. Under denna kartläggning har jag besökt Landsarkivet i Göteborg vid två tillfällen och Sjöfartsmus?et i Göteborg en gång, sammanlagt kanske 5 timmar. Det blir förmodligen bökigare framåt i tiden, för kyrkböckerna ger inte längre så bra svar. Sakta glider jag över till bouppteckningar och andra dokument, ännu inte publicerade på nätet. Den nära forntiden (1900-tal) är än så länge inte så intressant för mej, men den tiden kommer väl...
 
Hur ser prognosen ut på mer scannat källmaterial?
 
Mvh
/Kaj A.

255
Tossene / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-19
« skrivet: 2006-10-21, 21:22 »

 
Detta är din Anders. Det går inte att använda länken ovan i bilden, men du kan maila till den adressen och få mer information om honom.
 
Mvh
/Kaj A.

256
Hej Peter!
Vet du något mer om Petter Forss? Jag söker också efter en Forss, nämligen Anna, född 1778. Det finns ju en möjlighet av ett släktskap (syskon?). Var levde han, var dog han? Kan du uppge socken så är det lättare att söka sig bakåt. Det går ju att spåra honom även via din mors morfar eller mor, om du vet något om dem.
 
Mvh
/Kaj A.

257

 
Mvh
/Kaj A.

258
Hjälp att läsa/tyda / Hjälp att läsa/tyda
« skrivet: 2006-10-16, 21:26 »
Dömd för 1:a resan stöld till 5 års förlust av medb. förtr. o. 6 mån. straffarbete 1869 4/9 (eller 4/4). Int. 70 28/8 häktad ... ... Sthlm 29/6 ...till 72.
 
Mvh
Kaj A.

259
Eventuella "Bure-slott" / Eventuella """"Bure-slott""""
« skrivet: 2006-10-14, 23:30 »
Göran har rätt!
Att ni inte ser det! Här är beviset! Detta är ålderdomshemmet strax innan det revs.
 

 
Framåt vi gå!
 
Mvh
/Kaj A.

260
Obruten kvinnolinje / Äldre inlägg (arkiv) till 2010-06-03
« skrivet: 2006-10-14, 21:04 »
Att som Gunilla kunna redovisa 15 generationer kvinnor i rakt nedstigande led måste vara unikt. I flera födelselängder som jag läst har ju inte ens mödrarnas namn varit nämnda! Ska man klara det måste det givetvis handla om bemärkta familjer, som Gunilla skriver. Och det är påtagligt att kvinnor har haft en väldigt undanskymd roll - det är först som prästfruar eller adelsdamer de får lov att synas.  
 
Från början var min drivkraft i släktforskning att ta reda på mitt ursprung. Som vanligt börjar man släktforska lite för sent, och många frågor blev aldrig ställda i tid.  
 
Sen, när ett släktträd börjar ta form och man börjar se sambanden mellan födelse, liv och död - och att dessa samband beror på sociala/kulturella, miljömässiga och ekonomiska förhållanden - då börjar den verkligt intressanta delen av släktforskningen. Historien blir personlig, den går att beskriva med släktingar som var med! Oftast är det förstås män som avbildas, vilket gör släktforskning om kvinnor lite svårare.
 
På annan plats i Anbytarforum diskuteras vad man ska kallas när man försöker ta reda på släkten. För egen del är jag väldigt nöjd med att ha fått förmånen att delta i min egen släkts vandring genom flera sekler. Släktvandrare kanske?
 
Mvh
/Kaj A.

261
Obruten kvinnolinje / Äldre inlägg (arkiv) till 2010-06-03
« skrivet: 2006-10-14, 01:59 »
Den längsta dokumenterade kvinnolinjen?
Efter tre år av släktforskning har jag kanske kommit till vägs ände när det gäller mitt påbrå på mödernet. Urmodern heter Kerstin Larsdotter, född 1728 i Bjuråker, Malung. Hon är den första av 8 generationers kvinnor inklusive min syster, född 1941 i Trollhättan. Det är på en mycket spännande resa som man kan följa dessa kvinnor genom 3 sekler. Deras geografiska och sociala förhållanden följs åt - det är ett stycke svensk historia som beskrivs via generna.
 
födddöd Kerstin LarsdotterBjuråker, MalungNordanåker, Malung Anna AndersdotterNordanåker, MalungNordanåker, Malung Anna ErsdotterNordanåker, MalungBjuråker, Malung Anna OlsdotterBjuråker, MalungSabbatsbergs sjukhus, Stockholm Anna AbrahamssonSt Nicolai, StockholmTengene, Skaraborg Hildur PetterssonTengene, SkaraborgTrollhättan, Älvsborg Elsa NybergVänersborg. ÄlvsborgTrollhättan, Älvsborg Min systerTrollhättan, Älvsborg  
 
Det är Anna Olsdotter som bryter en dalatradition under 1800-talets mitt, och det är industrialismens genombrott som får henne att överge hembygden för textilfabrikerna i Norrköping. Senare flyttar hon och hennes man till Stockholm, där Anna dör vid 37 års ålder, med två små barn. Hennes man lämnar barnen till ett barnhem, och de blir utplacerade till en bondgård i Västergötland. De efterföljande generationerna stannar i landskapet, men flyttar in till städerna i takt med 1900-talets tilltagande industrialisering.
För mej är 8 generationers kvinnor väldigt imponerande, men det finns säkert flera av er som har längre dokumenterade kvinnolinjer. Hur lång är den längsta?
Mvh
/Kaj A.

262
Archive - Swedish language / Please interpret
« skrivet: 2006-10-13, 20:56 »
Gift means married.
/Kaj

263
Archive - Swedish language / Please interpret
« skrivet: 2006-10-13, 20:55 »
Lindsay!
On 169.87.8000 the swedish word grufdrängen means miner, or miner assistant. On 169.21.70400 they consider him as inhyses grufdräng, which means lodging miner (or miner assistant). In both cases, its his occupation and living status, and in both cases exactly the same.
 
Regards
/Kaj A.

264
luften surrar endast av monologer...
 
Ursäkta mej nu Bo, men om du skulle sammanfatta ditt inlägg ovan på tio rader, vad är det då du vill betona?

265
Eftersom jag blivit struken som Rötter-vän och inte kan ändra, vill jag bara tillfoga att det ska stå  
 
Tänk tanken att Bure-ståryn publiceras med eller utan referenser och källor - gör det nån skillnad?
 
Kaj A.

266
Om man i en vetenskaplig tidskrift redovisar ett arbete förutsätts att man anger referenser och källor. Varför ha andra krav på ett arbete publicerat elektroniskt? Oavsett medium, är väl det vetenskapliga kravet detsamma? Tänk tanken att Bure-ståryn publiceras med eller utan referenser - gör det nån skillnad?
 
Jag tycker att ni teoretiserar lite väl hårt. Välj bara god praxis dvs ange källor och referenser på ett vedertaget sätt, så underlättas också möjligheten att verifiera publicerade resultat (Sorry, Anders E.)
 
Mvh
/Kaj A.

267
Timmele / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-03-21
« skrivet: 2006-10-08, 20:36 »
Possessionaten Carl Fagust, Hamrum Brogården
Stig Svensson efterlyste fredag den 21 dec 2001 kl. 23.23 Carl Fagust. Kanske har du lokaliserat honom efter snart 5 år, Stig. Men här är han, med familj i Korsberga (R). Bilden är ett utsnitt ur Hfl Korsberga  AI:6, sid 440:
 

 
Carl avlider i Korsberga 1865-10-12. Stig, vet du något om sonen Frans ev. ankomst och efterlevande i USA? Kom han iväg 1862, och är den Fagustsläkt som finns i USA besläktad med honom?
 
Mvh
/Kaj A.

268
Järpås / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-04
« skrivet: 2006-10-04, 19:09 »
Tack för informationen Torsten!
 
/Kaj A.

269
Feber / Uppsalafebern
« skrivet: 2006-10-04, 00:45 »
Uppsalafebern var malaria?
Jag hittade ett fall av Uppsalafebern i Järpås (R) i samband med denna utredning om epidemier i pastoratet. Uppsalafebern beskrivs först av Carl v. Linné i en medicinsk avhandling 1735, med titeln Febrium Intermittentium Causa.
 
Det verkar numera vara Sonja Färeby´s tolkning ovan av Uppsalafebern som är den förhärskande.  Den malariaform som påstås var Uppsalafebern uppges orsakad av Plasmodium vivax. Den ger en mildare form av malaria, tål att leva vid lägre temperatur, utvecklas snabbare i myggan och har därför möjlighet om sommaren bjuder på värme att överföras även i vårt klimat. Ända in på 1930-talet uppges fall av inhemsk malaria förekomma i Sverige.
Här kan man hitta en 5-poängsuppsats av Karin Alsén Reimer om malaria i Sverige på Linnés tid. Begreppet Uppsalafebern förefaller vara diagnosen på modet i mitten av 1700-talet, som en direkt följd av Linnés studier. Den verkar falla i glömska redan i slutet av 1700-talet. Dessutom finns det helt säkert många feldiagnosticerade fall av sjukdomar med näraliggande symptom.
 
Med tanke på alla värmerekord som slås är det kanske snart dags för en ny utredning om Uppsalafeberns utbredning i Sverige?
 
Mvh
/Kaj A.

270
Järpås / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-04
« skrivet: 2006-10-02, 23:39 »
Epidemi i Järpås 1743?
 
En genomgång av Järpås C:4 ger en bild av döden i pastoratet:
 


 
 
Är det någon som vet vad som hände 1743? Tyvärr saknas uppgifter detta år av vilka dödsorsakerna var. Som en jämförelse kan nämnas att de förhöjda dödstalen 1751 och 1757 beror på smittkoppor. År 1754 är det en kikhosteepidemi som härjar. Epidemierna av smittkoppor drabbar över längre tid, kikhostan är begränsad till maj-sept 1754. Mina anfäder drabbades av epidemin(?) 1743. Av familjens 6 kända födda barn dog minst 4 av dem detta år. Av vad?
 
Mvh
/Kaj A.

271
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-09-30
« skrivet: 2006-09-30, 21:42 »
Henrik,
det är jag som har missuppfattat dej. Det jag ville illustrera var nödvändigheten av att även respektera den som förespråkar ej godkänd teoribildning. I hastigheten kom jag inte på något bättre exempel än kyrkans övermakt i förhållande till naturvetenskapen - kanske inte så bra valt.Jag snöade in på ditt begrepp seriös släktforskning. Jag håller helt med dej i ditt senaste inlägg. Och jag kan faktiskt också hålla med Maria Ås - har man problem med en diskussion är det ju möjligt att avstå från att delta hellre än att kräva censur. För egen del behöver jag nog läsa inlägg med större eftertanke!
 
Mvh
/Kaj A.

272
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-09-30
« skrivet: 2006-09-30, 15:42 »
Att stänga en diskussion pga anonyma inlägg drabbar alla läsare och de som vill debattera under eget namn. Bättre då att lyfta ut anonyma inlägg - om det är en kommunicerad regel att anonyma inlägg inte accepteras.
 
Till Mats Ahlgren:
Du har helt rätt att den ansvarige utgivaren ska ställa upp tydliga och kommunicerade regler för AF:s diskussioner. Men sen en tid tillbaka har jag en bild av att Anbytarvärden/arna faller undan för trycket av vissa, mer betydelsefulla personer än den allmoge som oftast befolkar AF. I så fall är det inte längre regler som styr, utan en elit, anonym för de flesta men kända av vissa. Anbytarvärdarna blir marionetter i händerna på anonyma brevskrivare.
 
Till Henrik Törnqvist:
Det där med seriös forskning är svårt. När Galileo Galilei hävdade att jorden var rund, höll han på att bli avrättad för det, och fick göra avbön (..ändock rör hon sig..). Du kan väl se möjligheten i att förklara seriös forskningsmetodik för alla som inte vet något om detta? Dessutom anser jag att Robert Hammarstedts diskussioner och bilder verkligen är seriös forskningsmetodik.
 
/Kaj A.

273
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-09-30
« skrivet: 2006-09-30, 02:49 »
Det är väl inte bara Ulf som skriver på ämnet Sköns kyrka! Om hans teorier är så verklighetsfrämmande - varför svara då? Jag anser det helt fel att stänga eller censurera en diskussion, så länge den pågår inom forumets ramar. Om sen Anbytarvärden anser att diskussionen inte håller vetenskaplig klass är det mest ett problem för värden själv. På det här forumet finns det massor av ordningsmän och -kvinnor, som tillrättavisar och håller på. Andra av dem som skriver inlägg åker gräddfil pga uppfattade meriter. Jag har försökt följa debatten om Fale Bure, och bedömer Ulfs teorier som väldigt befängda. Men varför förneka honom rätten att framföra dem, så länge det finns andra som argumenterar emot? Dessutom har ju tråden ett visst inslag av humor, och är dessutom (numera) ganska hövlig  
 
Inslaget av översitteri från Anbytarvärdens sida är en belastning för siten.
 
/Kaj A.

274
En forudsætning for at kunne søge i kirkebøger og folketællinger er, at du ved hjælp af "Opret ny bruger" har tilmeldt dig med navn og postadresse samt e-mail adresse. Du kan gå i gang på søgesiderne, når du pr. e-mail har modtaget en bekræftelse med password. Efter oprettelsen er der mulighed for selv at skifte password. Oprettelsen koster ikke noget, ligesom det er gratis at benytte søgesiderne.

Ett mycket bra danskt initiativ - varför har inte svenska arkiv samma service?

/Kaj A.

275
Hej igen Staffan!
 
Väldigt intressant det du skriver, det förefaller ju mycket sannolikt att det förhåller sig så som du beskriver.  
Lite fantastiskt ändå att en 2? år gammal efterlysning ger resultat!
 
Tack så hemskt mycket!
 
Mvh
Kaj A.

276
Hej Staffan!
Läste inte ditt inlägg förrän i kväll, hoppas du läser detta.
 
Mattias Kellmodin, född 1761-12-18. Flyttningsbevis till Göteborg utfärdat 1803-08-23 av komminister Eric Dynaesius i Riddarholmens fs., Stockholm. Det framgår där att han bodde i Stockholm 1801, och att han flyttat till Göteborg före 1803 (GID 797.15.65200). I Göteborg vigs han och Anna Forss 1808-06-15. Mattias och Anna får ett gemensamt barn som är dokumenterat - Eloisa (Elvira) MATHILDA Kellmodin, f. 1809-04-01. Abelard Kellmodin, f. 1801 d. 1878 i Gislaved är enligt modern Anna Forss inte son till Matthias (GID 797.9.36600, nr 353, 4 april 1832).
 
I Göteborg hade Matthias Kellmodin flera titlar. År 1810 var han kammarskrivare, 1813 regementskrivare, 1815 sjukhusinspektör och 1816 ekonomidirektör.
 
Detta är de uppgifter jag har om Matthias Kellmodin. Hittar du mer om hans ursprung är jag tacksam om du meddelar mej.
Mvh
/Kaj A.

277
00 Sjöfart / Skepssbrott - finns källor ?
« skrivet: 2006-05-01, 22:00 »
Frågan är givetvis ställd till Håkan Nihlman!
 
/Kaj A.

278
00 Sjöfart / Skepssbrott - finns källor ?
« skrivet: 2006-05-01, 21:56 »
Hans!
Finns det också sjöförklaringar kring personer som dog ombord? En kofferdikapten Stjernberg som avlider i december 1868 på barken Hazard under resa till Buenos Aires, kan det möjligen finnas mer detaljer kring detta än vad kyrkböckerna innehåller?
 
Mvh
Kaj A.

279
Larv / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-11-14
« skrivet: 2006-04-05, 09:51 »
Bengt Larsson och Annika Bengtsdotter, Westergården, Faleberg i Larv
 
I Lundby socken föds 1724-09-20 Annicka, dotter till Bengt och Margeta. Det är troligen denna Annicka som gifter sig - okänt när - med Bengt Larsson, och paret bosätter sig på Westergården, Faleberg i Larv. För Bengt Larsson har jag inte kunnat finna uppgifter om födelse eller föräldrar, inte heller uppgifter om när Bengt och Annicka gifter sig. Annika dör vid 42 års ålder 1767-05-25. Bengt dör vid okänd ålder 1768-04-19. Paret fick minst 7 barn, varav två dör i späd ålder.
Följande barn har jag hittat:
Maria  1746-05-04  
Brita  1748-09-14  
Nils  1751-10-02--1754-05-26
Per  1754-05-20  
Lars  1760-06-25
Nils  1764-06-06--1765-07-24
Anna 1766-09-04
Lars Bengtsson antogs 1785 som soldat nr 36 i Barne kompani vid Västgöta Regemente, för Björke rote, Norra Björke socken, med soldatnamnet Björk.  
Bland dopvittnena till Bengts och Annickas barn finns många andra Larsson från Westergården. Det verkar som Westergården under denna tid på 1700-talet är befolkad med ett antal bröder.  
Där finns följande, möjligen syskon med Bengt Larsson:
 
Anders Larsson, gift med Karin Swensdotter
 
Anders och Karin har barnen:
Catharina 1752-12-12
Lars 1755-09-27
Maria 1758-10-07
Kierstin 1761-11-11--1761-11-21
Annicka 1766-01-16--1761-01-21
Jacob 1767-04-28--1767-05-07
Pär 1768-04-09--1768-04-15
Annicka 1770-06-01
 
Nils Larsson, gift med Maria (Maja) Swensdotter, gifta 1750-05-09
 
Maria är född i Larv 1731 (Hfl  Larv  AI:1, 1803-1812, sid 163). De har barnen:
Jonas 1751-06-22    
Ett dödfött barn 1753-09-24  
Swen 1755-01-08 -- 1755-01-16  
Swen 1756-01-09 -- 1756-05-17  
Anna 1757-05-07 -- 1761-05-14  
Bengt 1758-11-25  
Lena 1761-08-22 -- 1762-06-27  
Anders 1763-05-09  -- 1768-07-05  
Swen 1766-01-10 -- 1766-08-19  
Lars 1769-04-03
Annicka 1771-07-07  
Swen 1774-01-16
Anna Nilsdotter kallas Anna Bengtsdotter vid sin död 1761. Maria Swensdotter bor kvar på Westergården som änka fram till sin död. Efter Marias död lever (bröderna?) Bengt, Lars och Swen kvar på gården. Efter 1812 finns ingen i familjen kvar på Västergården.  
 
Lars Larsson, gift med Lena Persdotter, gifter sig 1761-11-01
 
De har barnen:
Beata 1762-10-24
Annicka 1764-09-12  
Anders 1767-05-03 --1772-01-01
Annicka 1769-09-20
Catharina 1772-02-27
Maria 1775-02-07
Lena 1779-01-03
Greta 1782-05-11
 
Är det någon av Anbytarforums deltagare som har kunskaper om Westergården i Faleberg, Larvs socken, under andra halvan av 1700-talet?
Är det möjligen tre eller fyra bröder Larsson som bor på gården under denna tid?
Är det någon som har mer fakta om Bengt Larsson och Annicka Bengtsdotter? Själv har jag god kännedom om Lars Björk och hans efterkommande.
 
Mvh
Kaj A.

280
Då står det nog Cart. I Bohuslän finns en Johan Cart, så det soldatnamnet finns, däremot inte Cort.
 
Mvh
Kaj A.

281
Förnamn - B / Beata
« skrivet: 2006-03-22, 21:58 »
Hej Carina!
Det finns en Beata Larsdotter född 1762-10-24 i Larv (R):

Bilden är ett utsnitt ur Larv C:4 fol. 147
 
Mvh
Kaj A.

282
Här är en av döttrarna till PJ Magnusson:
 
18760124-240 Lindström f. Magnusson, Anna Karolina
Köpmangatan 15 Gislaved
Död 20/6 1949.
Kyrkobokförd i Båraryd (Jönköpings län, Småland).
Född 24/1 1876 i Moheda (Kronobergs län, Småland).
Änka (11/12 1945).
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2005:
Gislaved, Gislaveds kn (Jönköpings län, Småland)
Födelseförsamling i källan:
Moheda (Kronobergs län)
Källor:
DB, FS

283
Äldre inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-18
« skrivet: 2006-03-17, 23:00 »
Detta är märkligt. Jag går in på Proveniens precis som du skriver, klickar på ditt inlägg i vänsterframen och får följande svar:

 
Nu kanske vi inte ska ta mer utrymme på Anbytarforum för denna fråga, men nåt krångel är det ju uppenbarligen med ditt länktips (eller min konfiguration på datorn)

284
Äldre inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-18
« skrivet: 2006-03-17, 22:44 »
Med XpH, MsIE, alla patchar, kommer samma bild som ovan i nytt fönster. Precis som när man inte håller inne Ctrl. Kanske kan du ge en referens till en hemsida eller nåt, som inte har /Read.aspx? i kommandosträngen? Annars måste länken också innehålla nån typ av attribut som saknas i din länk.
 
Mvh
/Kaj A.

285
Äldre inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-18
« skrivet: 2006-03-17, 22:02 »
Jag röstar för Jörgens alt 1).

286
Äldre inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-18
« skrivet: 2006-03-17, 21:34 »
Sorry, men det gjorde ju inte jag heller!
 
Mvh
Kaj A

287
Äldre inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-18
« skrivet: 2006-03-17, 21:07 »

 
Vad tycker du om detta?
1) Det blev fel
2) Det blev rätt
Mvh
Kaj A

288
Segerstad / Segerstad födelsebok
« skrivet: 2006-03-08, 21:30 »
Föregivit våldtäkt i Skövde
 
Mvh
Kaj A.

289
Rötter / Rötter
« skrivet: 2006-02-11, 02:42 »
Efter en märklig censur tackar jag för mej och önskar alla andra god fortsättning. Anbytarforum känns inte längre så angeläget.
 
Mvh
 
Kaj A.

290
Du avgör självfallet själv längden på dina inlägg - och jag gav bara en personlig reflektion på ditt inlägg. Det finns nog dom här som tycker att det var ok. Men har du prövat DISBYT? där finns en möjlighet att publicera släkter, fria för sökning av alla intresserade, och därmed möjlighet att få kontakt med dem som är intresserade av just dina anor. Genom Disbyt får du också en matchning mot andra släktforskare, och en möjlighet till ett nätverk som fungerar.
 
Det är bara du som bestämmer vilka uppgifter som är intressanta. Men kanske ska du då också fundera på exakt vad du är intresserad av att fråga om - min erfarenhet är att om du spetsar din fråga, så ökar chansen att få svar.
 
Sen behöver du väl inte be om ursäkt, det är inte det saken gäller. Jag ville bara tipsa om hur jag tror att dina frågor ger mesta möjliga svar (här är det jag som ber om ursäkt om du uppfattar mej som en besserwisser - det var inte min avsikt).
 
Hoppas att någon här på Anbytarforum kan ge bidrag till Gunillas släktforskning!
 
Mvh  
/Kaj A.

291
Det var väldigt vad högljudd du är  
 
(apropå alla versaler du använder)
 
Man måste inte börja med att erbjuda pengar på den här siten för att få hjälp. Mitt tips är att du gräver så gott du kan (och saknar du möjligheter finns det nästan alltid snälla släktforskare som hjälper till).  
 
På Anbytarforum har jag bara stött på vänliga (men ibland envetna) släktforskare.
 
Egentligen är det först när du själv har misslyckats som du behöver ropa på kommersiell hjälp. Med 12 år i ryggen som du har framstår ju mina 2 år som rena barnleken, ändå har jag fått fullständigt ovärderlig hjälp här.
 
En liten synpunkt till (inte som ordningsman, utan helt enkelt av egen erfarenhet) - det är meningslöst att du ställer en fråga om Johan Söderberg och som ledtråd lämnar ett helt släktträd. Nästan ingen orkar läsa rubbet, och du missar massor av hjälpsamhet genom att göra ditt inlägg så svårgenomträngligt.
 
Allt sagt i största välmening!
 
Mvh
/Kaj A.

292
Rolig / Äldre inlägg (arkiv) till 12 september, 2006
« skrivet: 2006-02-03, 21:53 »
Hej Astrid!
Jo jag reagerade också på uppgiften om född i Malung. Men man blir nog inte far 12 år gammal ens i Malung. Jonas Rolig i Nordanåker (Malung) är far till Per Rolig Jonsson, senare försvinner tillnamnet Rolig i släkten. Men soldattorpet Roligs har väl hyst fler Roliga än dessa två  
 
Mvh
/Kaj A.

293
Ja, lite av en hobby är det väl, det är ju släktforskningintresset som drar mej hit, och där finns dina ofta provocerande inlägg!
 
När jag läser dina inlägg så läser jag dem inte bokstavligt, utan jag tolkar dem. När du gillande citerar hyenaliknande kvällspress, anser journalister uppträda som svin, och när jag lägger samman detta med dina påhopp på Maud S. i en annan debatt, så ger det mej ett intryck av brist på förståelse för sammanhang.
 
Och när jag på annan plats ser hyllningarna till Ted Rosvalls åsikter om  dessa oempatiska hyenor utan medmänsklighet så reagerar jag också med avsmak - mot den bild ni så enkelt etiketterar journalister med. Både du och Ted Rosvall ger intryck av att dra alla över en kam. Det kan kanske kännas skönt att få fläska till ordentligt, men skjut då på rätt företeelse.
 
På några punkter är vi dock överens, det gäller etiken i kvälls- och veckopress och det gäller det personliga ansvaret för sina egna handlingar. Det ansvaret har vi alla.
 
Mvh
 
/Kaj A.

294
Jörgen  
Du går lite för långt i dina logiska resonemang. Yttrandefriheten är grundlagsfäst, främst av skälet att det måste få vara fritt att utrycka sina åsikter, oavsett hur extrema eller konforma de är. Tryckfriheten är ett uttryck för denna rätt till åsiktsfrihet.  
 
PUL är ett uttryck för individens skydd mot integritetskränkningar - att någon inte ska kunna kränka dej som människa.  
 
Det medför givetvis motsättningar mellan tolkningar av TF och PUL - de har två motsatta syften.  
 
Dilemmat för oss är väl hur vi ska kunna ta hänsyn till bådadera på Anbytarforum. Fri debatt, men med hänsyn till att inte kränka. För pressen är TF central, för internetbaserad information är PUL central.  
 
Kvällspress eller Damernas Värld har liten respekt för etiska regler, det är vi säkert helt överens om, men det är sällan enskilda journalister orsak till. Varför finns det ansvariga utgivare?
 
Skribentens roll är annorlunda. Det kan ju handla om brödföda, precis som för banktjänstemän som påför bankkunder fiktiva tillgångar när sparkapitalet är slutspekulerat, eller att bara döma USA-plitar i Al Baragheid som ensamt ansvariga för tortyr. Är det tecknaren eller Jyllandspostens ansvarige utgivare som orsakar flaggbränning i Palestina, eller rent av religiös fanatism?
 
 Att kalla journalister för svin är därför lite hänsynslöst. Med ditt ordval finns det många svin, och lite förståelse.
 
Juridik är dispositiv, med utrymme för tolkningar. Det som inte är prövat, vet vi inget om. Alltså kan man provocera fram tolkningar.  
 
Är det detta du eftersträvar (men på fel arena)?
 
Mvh
/Kaj A.

295
Ennes / Ennes
« skrivet: 2006-02-02, 23:54 »
Beträffande Ennes - eller ursprungligen Innes - från Moray i Skottland skulle jag vilja tillfoga de bröder Innes som på 1750-talet anlände till Göteborg från Banff i Skottland. Det var Alexander och Robert, halvbröder till John Tarras, också han invandrare till Göteborg. Alla tre var knutna till Ostindiska kompaniet.
 
Trots att Innes är ett vanligt namn i denna del av Skottland (Morayshire och Banffshire) kan det ju finnas släktskap. Robert och Alexander Innes var söner till Robert Innes, town clerk of Banff, ...and Margaret Gilchrist, his spouse.... Att dessa bröder kom hit i mitten av 1700-talet kan vara följden av slaget vid Culloden (Jakobiner mot engelsmän) och den framgångsrika svenska handeln på Kina. Vore spännande om det finns mer kunskap om detta!
 
Mvh
Kaj A.

296
Rolig / Äldre inlägg (arkiv) till 12 september, 2006
« skrivet: 2006-02-02, 23:25 »
Finns det någon koppling till soldatsläkten Rolig i Malung - Jonas Rolig Olsson f. 1722, bosatt och död i Nordanåker, Malung ? Det är ju möjligt att smederna Rolig också var soldater.  
 
Jag har en Per Rolig, född 1758 - kan han vara far till Anders?
 
Mvh
Kaj A.

297
Digitalkameran i forskningen / Digitalkameran i forskningen
« skrivet: 2006-02-02, 20:56 »
Varje mapp har sina egna inställningar. När du öppnar mappen och den visar ikoner, så ska du trycka på Visa > Miniatyrer. Detta måste du göra i varje mapp som du vill ska visa bildminiatyrer.
 
Mvh
 
/Kaj A.

298
Digitalkameran i forskningen / Digitalkameran i forskningen
« skrivet: 2006-02-01, 01:02 »
I XP gör du på följande sätt:
 
Utforskaren  /ta dej fram till och öppna rätt mapp/  Visa  Miniatyrer.
 
Då får du följande bild:
 

 
Om du har mappar i denna mapp, får de följande utseende:
 

 
Mvh
/Kaj A.

299
Efter att ha läst er intensiva debatt ett tag:
 
Det kan finnas lite olika uppfattningar om hur vi bemöter varandra. Själv har jag haft ovärderlig nytta av alla era kunskaper. Och kan samtidigt se precis det som irriterar Maud. Jag vet, men jag säger inget. Det är väl den attityden Maud kritiserar?
 
Jag tror att Mona är kritisk till den attityd som också förekommer här emellanåt: Varför göra nåt själv, när andra kan göra jobbet? Anbytarforum är en bra genväg...
 
Men det var väl lite väl dramatiserat i hennes version, och så uppfattar Maud det som snikenhet, sen är det igång.
 
Vore roligt att se Mona ge ett svar på den allra första frågan, den som skapade debatten här  
 
Mvh
/Kaj A.

300
Hej Birgitta!
Om du tittar i volymregistret (GID 1917.3.55700)så ser du orsaken. De förtecknade husförhören för olika delar av boken omfattar olika tider. Längre fram i boken, t ex GID 1917.3.76200 omfattas tiden fram till 1866.
 
Jag har inte studerat denna bok noggrannare, men uppenbarligen avser tidsangivelsen hos GenLine hela den tidsrymd som Hfl omfattar, även om den inte är komplett för alla delar.
 
Mvh
 
/Kaj A.

301
03) Osorterat / Genline 1163.19.55000
« skrivet: 2006-01-28, 14:41 »
Familjen bor på torpet Hästekullen. Jag läser deras namn och andra uppgifter så här:
Sven Pettersson, född i Fristad 1/10 1799, död 26/6 1850
hustru Carin Carlsdotter född i Ving 10/5 1799
Johannes ib., 4/1 1826
Anna-Greta ib., 8/8 1831
Christina ib., 12/5 1833
Catharina ibm, 20/5 1835
Sophia ibm, 9/8 1837
Anders ibm, 26/9 1839
Carl Petter ibm, 18/3 1844
Johannes ibm, 6/7 1826
Anna Greta ibm, 8/8 1831
 
Alla barnen är alltså födda på torpet Hästekullen. Johannes och Anna Greta har flyttat hemifrån och återvänder och blir på nytt inskrivna längst ner.
 
Mvh
/Kaj A.

302
Soldat (indelt) / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-22
« skrivet: 2006-01-25, 20:49 »
Du hittar den informationen jag beskriver i husförhörslängderna för Amiralitetsvarvsförsamlingen - de finns på Landsarkivet i Göteborg i form av mikrokort. De finns också pulicerade i GenLine, som är en kommersiell arkivdatabas med inscannade bilder. Om man även har Göteborgsförsamlingar på Arninge vet jag inte! Eftersom jag själv i huvudsak använder internetbaserade källor har jag dålig koll på arkiven, men det finns säkert möjlighet att köpa/låna mikrokort förutsatt att du har tillgång till en kortläsare.
 
Mvh
/Kaj A.

303
Sorry Anders.
Ibland saknas Genvägar. Och ibland finns det genvägar. Men dom leder dej oundvikligen till källorna, dvs alla Vemmenhögs kyrkböcker.
Du kan utveckla en förmåga att orka söka själv. Det är först då som vi andra blir intresserade. Vi har ju våra egna att leta efter. Tillsammans.
 
Du är ju inte obekant med nätet. Sök på några nyckelord, och du hittar databaser som Disbyt tex.
 
Du ger ett intryck av att släktforskning via nätet är jobbigt Det stämmer inte.
Håll ut!
 
Mvh /Kaj A.

304
Lite av banan, men ditt tips om kartlänken var bra. Kolla in Älvsborgsgatan 36 i Göteborg, så ser du var jag bor.Välj flera bilder, se bilden tv. Vi har den där ingången direkt från gatan (i bortre delen av bilden).

305
Flo / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-10-09
« skrivet: 2006-01-24, 23:27 »
Hej Thomas!
 
Det finns 3 Svensgårdar i Flo den aktuella tiden:
 
Lars Svensgård, Bragnum
Svensgård, Flo
Lars Svensgården
 
Du hittar dem i Hfl AI:1, ortsregistret. Har du tillgång till Genline är det GID 1027.1.53300.
 
Mvh
/Kaj A.

306
Ransberg / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-11-18
« skrivet: 2006-01-24, 20:14 »
En så spännande läsning!
Urban, du har en väldigt fin förmåga att uttycka släktforskningen i en historisk kontext. Jag eftersträvar samma förmåga som du har!
 
Marita, du väljer prosan som ditt sätt att ställa frågor - ett fint och väl valt sätt att dramatisera. Som säkert får Urban att anstränga sig extra!
 
Heder och tack åt er båda!
 
PS Vet ni för övrigt något om Hallar Andersson och Rangulla Gunnarsdotter i Ransberg?
 
Mvh
 
/Kaj A.

307
Skånska dragonregementet / Åberg, Per
« skrivet: 2006-01-24, 08:30 »
En sökning i Centrala Soldatregistret ger följande
 
Aktnummer: SD-03-0017-1797
Åberg, Per  
 
Född:  1769  
   
  Regemente:  Skånes dragonregemente  
  Kompani:  KRISTIANSTADS  
  Socken:  Näsum  
  Rote:  Västanå 12  
 
Du kan få ut mer genom att beställa ett registerutdrag med flera detaljer, kostar några tior. Adressen till Centrala Soldatregistret:
 
 klicka på denna länk
 
Mvh
/Kaj A.

308
03) Osorterat / Hfl Hyringa AI:1, sid 9/1745
« skrivet: 2006-01-24, 01:57 »
Kan det vara snar - i betydelsen liknar ?
 
/Kaj

309
03) Osorterat / Hfl Hyringa AI:1, sid 9/1745
« skrivet: 2006-01-23, 14:44 »
Hej Marita!
Tänk så fel det blev när jag läste! Men det är klart - med tanke på släkten bör de väl vara väl bevandrade i kristendomskunskapen. Prästen verkar ha gjort en minnesanteckning om teologiprofessorn i Uppsala, Anders Winbom var det väl...
 
Gabriel - utan att göra reklam för er så är ju skillnaden onekligen imponerande ;)
 
/Kaj

310
03) Osorterat / Hfl Hyringa AI:1, sid 9/1745
« skrivet: 2006-01-22, 23:24 »
Bilden är ett utsnitt från Sven Hallorsson Lustig och Ingeborg Månsdotter på Skrehalla. Vad är prästens omdöme? Tvivlar de på Kristus eller längtar de till honom? De kan ju ha motiv för båda uppfattningarna efter att ha förlorat minst fem små barn under 1729-41.
 

 
Mvh
/Kaj A.

311
Om man ska upprätta en jämförelselista kan man väl lika gärna ta steget fullt ut och indexera Genline direkt med rätt sida? Merarbetet är begränsat.
 
Mvh
Kaj A.

312
Soldat (indelt) / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-22
« skrivet: 2006-01-19, 18:12 »
Johan W!
Din Nordenholm kan ju ha varit vid flottan, de finns inte i Centrala soldatregistret. Du skulle kunna leta i Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling,  DII:2, Kommunion-Nattv., 1774-1796. Ibland gick hela grupper av volontärer till nattvard, och då finns de förtecknade där. Du kanske kan få hans namn bekräftat den vägen. Ibland framgår det vilka fartyg volontärerna kom ifrån.
 
Han tillfångatogs förmodligen i det som kallas Gustaf III:s ryska krig 1788-90. Det kriget baserades på en stor svensk flotta, som trots stora framgångar led en del förluster, bl. a. i den s.k. Hogland affairen den 17 juli 1788.
 
Mvh
 
Kaj A.

313
Människor / Är det kungen?
« skrivet: 2006-01-18, 08:34 »
Att en svensk kunglighet skulle gå omkring med ett partimärke (eller ett annat märke vilket som, utom ordnar i festsammanhang) på rockslaget tycker jag också är absurt. Om han verkligen är en svensk kunglighet...
 
Att den övre bilden är en tysk 30-talsdelegation på besök i Egypten är väl inte otroligt. Bland annat deltog ju en senare SS-koryf? Herbert Jankuhn i utgrävningar i Egypten 1933.
 
Mvh
/Kaj A.

314
Människor / Är det kungen?
« skrivet: 2006-01-17, 20:59 »
Känns denne man igen, han den lille på den vänstra bilden?
 
;
 
De båda männen har samma typ av märke på rockslaget, skulle tro att det är NSDAP:s partimärke.
 
Mvh
/Kaj A.

315
Tengene / Äldre inlägg (arkiv) till 02 december, 2007
« skrivet: 2006-01-15, 21:50 »
Föräldrar till soldat och kyrkevakt Anders Friskopp
Anders Friskopp (1761-1812) är soldat och kyrkevakt i Tengene. I Dalslands soldatregister uppges hans födelsedatum till 1 mars 1761. Hans far heter Måns och modern Annicka enligt en notering vid Anders död.
 
Jag har hittat endast ett par Måns och Annicka som får barn i Tengene under åren 1755-65. Det är rusthållaren på Källstorp, Måns Nilsson och hans hustru Annicka Larsdotter, som gifter sig den 24 juni 1754. Annicka föder sex barn under denna period. I in- och utflyttningslängden för Tengene åren 1747-1760 finns tre anteckningar om Måns Nilsson. Lägger man samman dessa uppgifter får man följande bild:
 
Måns Nilsson flyttar 1754 från Främmestad till Tengene
Måns Nilsson och Annicka Larsdotter gifter sig i juni 1754
Nils föds 1755-08-08
Måns Nilsson flyttar 1755 från Tengene till Göteborg
Måns Nilsson flyttar 1757 från Göteborg till Tengene
Kerstin föds 1757-09-27
Stina föds 1758-10-15
Maria föds 1760-12-20
Stina föds 1763-02-23
Lars föds 1765-01-23
 
Det förefaller troligt att de tre anteckningarna om Måns Nilsson avser Annickas man. Dessvärre ser det också ut som om Anders Friskopp inte har detta par Måns och Annicka som sina föräldrar. Förste sonen får farfars namn, andre sonen får morfars namn - dessutom skulle Anders födas bara drygt två månader efter Maria.
 
Finns det ytterligare ett par Måns och Annicka i Tengene? Har Måns Nilsson och Annicka Larsdotter tagit emot en fosterson Anders som växer upp på Källstorp? Finns det någon här på Anbytarforum som har mer kunskap om detta?
 
Mvh
/Kaj A.

316
Tack ska ni ha, Christina och Gabriel. Bilden från Arkiv Digital är ju också väldigt lättläst. Ska försöka gå vidare med era förslag.
 
Cathrina gifte sig senare i livet med Petter Friskupp Andersson, som liksom sin far Anders Friskopp Månsson var soldat i Tengene. Anders var gift med Kerstin Persdotter och i början av 1800-talet även kyrkvakt - för den senare sysslan fick han en årslön på 6 Skilling.
 
Jag har letat efter Anders föräldrar, vid hans död i december 1812 uppges de heta Måns och Annicka. De enda Måns och Annicka jag har funnit i Tengene är Måns Nilsson och Annicka Larsdotter på Källstorp. Detta par får minst 6 barn under perioden 1755-65. Men någon son Anders hittar jag inte.
 
Är det någon som vet med om avskedade soldat Anders Friskopp och hans ursprung?
 
Mvh
/Kaj A.

317
Cathrina är dotter till Olof Svensson och Maria Jönsdotter. Kan någon tyda var de bor?
 

 
Mvh
/Kaj A.

318
Malung / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-24
« skrivet: 2006-01-11, 18:19 »
Tack Anneli!
Genom dina uppgifter har jag fått en ren kvinnolinje 7 generationer bakåt räknat från mig. Som du skriver blir det väl svårt att komma vidare, men vi får se...
 
Än en gång tack!
 
Mvh
/Kaj A.

319
och köpa mitt och .... åt mig.
 
Mvh /Kaj A.

320
Malung / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-24
« skrivet: 2006-01-11, 01:05 »

 
Så här långt var det möjligt att komma via internetpublicerade kyrkböcker, iaf på direkta uppgifter. Finns mer information i t. ex Sjögrens Acta genealogica Malungensia? Erik och Anna bor i Nordanåker livet ut, Annas föräldrar uppges vara från Nordanåker. Se ovan för fler detaljer.
 
Tacksam för all hjälp,
 
Mvh
/Kaj A.

321
Malung / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-24
« skrivet: 2006-01-10, 00:01 »
Med ytterligare lite tid och god hjälp från Dalregementets Soldatregister (tack, PO Nordell!) tror jag mej ha fått svar på två av frågorna ovan.  
 
Jon Olsson antas som soldat med namnet Rolig i februari 1743 och mönstrar första gången på Floda prästgård i oktober 1744. Under åren 1759-61 befinner han sig bl. a. i Pommern, under den s.k.Pommerska kommenderingen. Jon Rolig begär och beviljas avsked i oktober 1773.
Om den första ålderuppgiften i rullorna är hänförlig till tidpunkten för när han antogs som soldat, och man tar hänsyn till uppgiften om hans ålder vid sitt frånfälle, skulle Jon Rolig vara född våren 1722.
 
Änkan Ingebor kallas i Hfl för Andersdotter, i F:1 för Olsdotter. Det är helt säkert samma kvinna som omnämns. När Ingebor Andersdotter dör den 30 april 1803 omnämns att av parets 4 söner är endast en i livet (Malung F:1, sid 277). I dödsattesten uppges också hennes föräldrar: Anders Larsson och Anna Olsdotter i Sillerö.
 
Nu återstår bara paret Erik Nilsson och Anna Andersdotter - är det möjligen någon som har tidpunkten för deras frånfällen? Kanske kan man hitta uppgifter om föräldrar där?
 
Mvh
 
/Kaj A.

322
Malung / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-24
« skrivet: 2006-01-08, 22:32 »
Anna Ersdotter föds den 25 mars 1803 på torpet/gården Roligs i Nordanåker, Malungs socken. Hennes föräldrar uppges vara Erik Nilsson och Anna Andersdotter (Hfl Malung AI:1B, sid 133). Hushållet bestod av följande personer enligt Hfl (om jag har tolkat den riktigt):
 
Erik Nilsson, född 1776-08-26
Hustru Anna, född 1760
Modern, Jonas Ols änka, hustru Ingebor Andersdotter, född 1722-03-21
 
Annas barn i första äktenskapet:
Ingebor Pehrsdotter, född 1792-01-26
Jonas Pehrsson, född 1794-03-16
 
Annas barn i andra äktenskapet med Erik Nilsson:
Kerstin, född 1800-07-xx
Anna, född 1803-03-25
Brita, född 1806-07-06
 
Ingebor Andersdotter dör 1803, då hon är 81 år.  Hon blev änka 1783 enligt en notering i Hfl. Jag hittar inte hennes man detta år, men den 4 juli 1784 dör soldat Rolig från Nordanstig vid 62 års ålder i Håll och Styng. Han efterlämnar änkan Ingebor Olsdotter från Sillerö samt 4 söner (Malung F:1, sid 73). I Centrala Soldatregistret hittar jag soldaten Jon Rolig, född 1724.
 
Eriks hustru  Anna är 16 år äldre än honom själv, och hon förefaller ha blivit änka 1797-07-15. Denna dag dör socknemannen Pehr Jönsson i Nordanåker vid en ålder på 39 år och 5 månader. Han efterlämnar hustrun Anna Andersdotter samt en son och två döttrar (Malung F:1, sid 185).  
 
Att Annas förre make var Pehr Jönsson bekräftas i vigsellängden - den 22 nov 1789 vigdes Per Jönsson i Nordanåker med Anna Andersdotter, ibm (Malung E:1, sid 36). Den 23 augusti 1790 föds dottern Cherstin, 26 jan 1792 föds dottern Ingebor, och den 8 mars 1794 föds sonen Jonas - här kallas fadern för Pehr Jonsson Rolig (Malung C:1, sid 277).  
 
Erik och Anna gifter sig den 27 april 1800 (Malung E:1, sid 62). Erik uppges vara dräng i St. Moen, Anna är änka i Nordanåker. Varken Erik eller Anna kallas för Jonsson eller Jonsdotter. Är det då Pehr Jonssons mor som lever tillsammans med paret Erik och Anna?
 
Jon Roligs patronymikon uppges vara Olsson. Jonas Ols eller Jon Olsson, född 1722 eller 1724 - är det samma person? Änkan kallas i Hfl för Andersdotter, i F:1 för Olsdotter. Är det samma person?  
 
Skulle vara spännande att få svar på dessa frågor, och ev. hjälp med att komma vidare på Anna Andersdotters anor.  
Hon är min mm mm mm i giftet med Erik!
 
Mvh
 
/Kaj A.

323
Hej Maggan,
 
Du kan använda Adobe?s Photoshop, men om du inte har detta program är det en dyrbar affär att skaffa. Det enklare Photoshop Elements (kostar 6-700 kr) har samma funktion - Spara för webben - som komprimerar en bild på kanske 300 KB till hanterbara 30 KB med bibehållen skärpa för att läsa på en bildskärm (upplösningen som krävs är 72 punkter per tum). Du kan givetvis också sätta bildstorlek (bredd x höjd).
 
/Kaj A.

324
Marita,
Rätt tolkning av Elins födelseort ska nog vara Tumbergs socken i Älvsborgs län.
 
Under åren 1783-85 finns två Elin i födelselängden för Kullling skövde, där Tumbergs socken ingår för denna tid. En av dem dör den 29 april 1784. Den återstående Elin är den enda född i dåvarande Tumbergs rote:
 
Elin, född 1784-02-26 i Lund Westgården, Tumbergs rote (Kullings skövde C:2 sid 62). Dotter till Benct Andersson och Anna Svensdotter. Elin på Westgården har följande familj mellan 1784-92 (Hfl Kullings skövde AI:2, sid 174):
 
Benct Andersson, född 1733
Anna Svensdotter, född 1745, död 1788
Karin, född 1768
Stina, född 1771
Kirstin, född 1778
Johannes, född 1782
Elin, född 1784
 
Elins mor dör den 5 november 1788 i samband med barnsbörd, 43 år (Kullings skövde C:2, sid 290).
 
Mvh
 
/Kaj A.

325
Hej igen Marita,
ursäkta dröjsmålet.
I Hfl N. Björke AI:2, sid 42, 108 har jag hittat följande:
Andreas Andersson, född 1774-08-15 i Bördsle Skog, Väne Åsaka
gift med
Elin Andersdotter, född 1783 i ?
Barn:
Anders, född 1811-04-10 i nybygget vid Skervalla
Olaus, född 1813 i Liden
Johannes, född 1820-05-11 i Liden
Carl, född 1822-01-23 i Liden
 
Så här ser det ut:

 
Tyvärr kan jag inte läsa var Elin är född, men det är inte Hökhammar iaf. Detta måste vara Johannes Andersson Nöjds familj. Hans far är alltså född i V Åsaka, men jag kan inte finna Andreas i födelselängden där, varken 1774 eller 1779 som du anger. Det finns visserligen en Andreas född i Bördsle skog, men datum stämmer dåligt.
 
Mvh
/Kaj A

326
Ulfsax / Äldre inlägg (arkiv) till 28 december, 2009
« skrivet: 2005-12-30, 07:10 »
Hej Olle,
Det verkar som jag kommit till den punkt där jag måste försöka få tag på den släktforskarbibel som du öser så rikligt ur!
 
Så det kan vara! Ett tag såg ju upplägget ut som ett manus till en Guillou-deckare! Vigseln var förmodligen ett konvenansäktenskap, det finns sannolikt ingen manipulation av böckerna i Hultsjö - möjligen en darrhänt skrivare (av vilken orsak går inte att se). Inget speciellt hände i Ronneby, Elvira visste hela tiden sitt ursprung. Händelser och skeenden kring Abelards barn Ebba och Gustaf är jag fortfarande nyfiken på, men de har sannolikt ingen stark koppling till Elviras och Abelards äktenskap.
 
Tack för hjälpen, Olle!
Mvh
/Kaj A.

327
Ulfsax / Äldre inlägg (arkiv) till 28 december, 2009
« skrivet: 2005-12-29, 16:42 »
Hej Eivor!
Jo, jag har mycket om Kellmodin/Innes, det är min frus släkt rakt uppåt på mödernet. Visste dock inget om detta konvenansäktenskap mellan Elvira och Abelard förrän helt nyligen. Abelard Kellmodins far är än så länge okänd för mej, modern heter Anna Forss och flyttade till Göteborg från Stockholm i början av 1800-talet där hon gifte sig med den likaledes från Sthlm ditresande Matthias Kellmodin.
 
Abelard flyttar till Gislaved när hans första hustru, Margareta Ulrika Innes, dör i Göteborg.
 
När Elvira Ulvsax dyker upp i sammanhanget blir jag mycket nyfiken på vilka samband som kan finnas - varför gifter sig en ung kvinna med en 46 år äldre man? Ser man på hennes tidigare bosättningar så anar man en omgivning som tar stort socialt ansvar för henne (åtminstone ser det så ut). Kan även deras äktenskap vara uttryck för samma sak, eller är det bara en charmad äldre man?
 
Det hör till saken att Abelard inte är son till Matthias, vars efternamn han fortfarande bär vid sin död.
 
Mvh
/Kaj A.

328
Ulfsax / Äldre inlägg (arkiv) till 28 december, 2009
« skrivet: 2005-12-28, 03:49 »
Fröken Elvira Ulvsax och Postmästaren i Gislaved
 
På sin 70:e födelsedag vigs postmästaren Abelard Kellmodin med Elvira Johanna Charlotta Ulvsax, 24 år. Det skiljer 46 år mellan de båda. Varför gifter sig Elvira och Abelard? Postmästaren är knappast en tidningsmiljardär, och Elvira kan sannolikt inte jämföras med en bystdrottning.  
 
Elvira flyttar i samband med vigseln till Gislaved från Reftele, där hon bor på Lilla Segerstad. Enligt husförhörslängden för Reftele är hon född i Hultsjö den 18 december 18471. Tittar man i födelselängden för Hultsjö finns ingen Ulvsax född där, om man ska tro husförhörslängden. Den 18 december 1847 föds en pojke som döps till Jonas Magnus, hemmahörande i Anderstorp. Denna sista sida i födelselängden förefaller vara ett löst blad, dubbelvikt instucket i boken2. Möjligen kan den vara skriven på insidan av ett (senare inlagt?) inbindningsblad.
 
Är kyrkboken manipulerad? Sånt här väcker ens intresse och efter att ha bläddrat tillbaka ett antal sidor hamnar jag på den 18 december 1846.
 
Detta datum föds ett flickebarn med ett annat namn – Johanna Matilda. Först anges hennes föräldrar till Peter Johannesson och Anna Lisa Svensdotter i Löfshult. Uppgiften kryssas över, för att återkomma i kolumnen för vittnen, därunder anges drängen Nils Johan Larsson och pigan Lisa Stina Larsdotter, även dessa från Löfshult. I kolumnen för föräldrar har skrivits in två nya namn, tyvärr kan jag inte läsa mer än namnen P. Löf och dess hustru Annicka Jonasdotter från Spanga2. Barnet som antecknats omedelbart före vår Johanna Matilda heter också Johanna Matilda. Slår man upp Löfshult på sid 157 i Hfl hittar man Peter och Anna Lisa, tillsammans med sex barn födda före 1848. Den yngsta är dottern Anna Mathilda, född i augusti 1846. Drängen Nils Johan Larsson och pigan Lisa Stina Larsdotter finns inte. Däremot hittar man drängen Sven Johan Nilsson och hans hustru Anna Lisa Nilsdotter, med deras nyfödde son Nils Peter, född den 6 oktober 1847.  
 
Spanga har jag inte hittat i Hultsjö socken. Den person som skrivit in Johanna Matilda tjänstgjorde endast mellan den 18-20 december. Möjligen hade han tubbat på julspriten så här på första advent eller varit mycket darrhänt att döma av handstilen.En spekulation måste tillåtas här: Kan en ev. manipulations syfte vara att i efterhand dölja en avsiktlig förväxling exakt ett år tidigare? Vad skulle syftet i så fall vara? Det återstår att förkasta denna hypotes.
 
På Lilla Segerstad bor ägaren, kammarherren eller kammarjunkaren Karl Liborius von Mentzer och fru Gustava Sophia Elisabeth Kuylenstierna, samt deras son Karl Harder. Där bor också fröken Karolina Beata Kuylenstjerna, född i Stockholm den 29 juli 18311. Hit kom Elvira Ulvsax från Åhus i Kristianstads län den 21 mars 1867.  
I Åhus bor Elvira Ulvsax tillsammans med en annan ung kvinna, Gustava Vilhelmina Rehn, född i Kristianstad 1842, hos tullförvaltaren Robert Hedenstierna tillsammans med hustrun Hedvig Gyllenhaal. Här finns också hans bror, häradshövdingen Christian Ludvig Rudolf Hedenstierna3. Till Åhus anländer Elvira i december 1864 från Ronneby.
 
Här tappar jag henne. Det finns inga utflyttningslängder publicerade från Ronneby, och husförhörslängden för de aktuella åren visar ingen person som flyttat till Åhus. Om Elvira är född i Hultsjö är det förmodligen under sin vistelse i Ronneby som hon har fått klarhet i sitt ursprung. Hon är 17 eller 18 år vid ankomsten till Åhus. Det är förmodligen i Ronneby som svaret på frågan finns om vem Elvira Ulvsax är – ett majestätsbarn eller svindlerska. Kanske är svaret så väl dolt att hon inte kan finnas – och då är väl sannolikheten för släktskap till hovet möjligen större.
 
Abelard är postmästare ytterligare i två år efter sitt giftermål med Elvira Ulvsax innan han pensioneras och ersätts av den nye postmästaren Gustaf Aurell. Aurell anländer med sin familj i december 1874. Vid tidpunkten för Abelards pensionering finns följande medlemmar i familjen Kellmodin i Gislaved4:
Abelard Kellmodin, 73 år h. Elvira Johanna Charlotta Ulvsax, 27 år (2:a giftet för Abelard) d. Ebba Amalia Kellmodin, 36 år d. Bertha Euphemia Kellmodin, 39 årAbelard avlider i augusti 1878, då är Elvira 31 år. I november samma år flyttar hon till Göttarp, tre veckor senare flyttar Abelards dotter Ebba till Stockholm5. Bertha bor kvar i Gislaved till i november 1881, då hon flyttar tillbaka till Göteborg, Domkyrkoförsamlingen6.
Fyra år efter faderns död avlider Abelards son, jägmästaren Gustaf E. M. Kellmodin, i Vittangi, 42 år7.
 
Vad som händer i Vittangi i samband med hans död har fallit i glömska idag – kanske var det något som hände där i Norrbotten, kanske har det ett samband med hans fars nya äktenskap, eller också var det en död helt befriad från andra kopplingar. Detta återstår att reda ut.
 
Någon gång under 1884 anländer Gustaf Kellmodins syster Ebba till Vittangi från Stockholm. I Stockholm är hon artist och målare, hon lär ha arbetat mycket med akvareller. Enligt Hfl kommer hon till Vittangi i november 1885, men sannolikt finns hon på plats några månader tidigare8. Ebba kommer till Vittangi först 2 år efter hennes brors död. Hon stannar till februari 1887, då hon återvänder till Göteborg.  
 
Var det broderns död som fick henne att komma till Vittangi, hennes konstnärliga ådra som krävde de fria vidderna, eller helt enkelt en flykt från Stockholm? Även detta återstår att reda ut.
 
Detta var julhelgens släktforskning för mej. Följande stora frågetecken finns kvar:
 
Varför gifter sig Elvira och Abelard?
Födelselängden i Hultsjö – inte manipulerad, manipulerad eller t o m två fixar?
Vad skulle syftet med den i så fall vara?  
Är det i Ronneby som svaret på frågan finns om vem Elvira Ulvsax är?
Har Gustaf Kellmodins död i Vittangi någon koppling till Elvira?
Varför reser Ebba till Vittangi 2 år efter broderns död?

 
Mvh
/Kaj A.
 
Referenser:
1) Reftele Hfl AI:18, sid 114
2) Hultsjö C:5, sid 6, sid 17-18
3) Åhus Hfl AI:11, sid 246, Hfl AI:13, sid 193
4) Båraryd (F) Hfl AI:11, sid 92
5) Båraryd (F) Hfl AI:12, sid 111
6) Båraryd (F) Hfl AI:13, sid 124
7) se tidigare inlägg här i Anbytarforum
8) BoU Gbg 1885:217

329
God Jul! / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-14
« skrivet: 2005-12-24, 00:23 »
Man blir överväldigad av alla vackra julhälsningar här på Anbytarforum. Så mycket energi läggs ner på att förmedla ett freds- och vänbudskap. I vår familj har vi tagit till oss ett nytt fadderbarn från San Augustin i Honduras. Hon heter Deivi-osiris Portillo (hoppsan, jag glömde 100-årsregeln- hoppas ni har överseende). Vi har alltså fått en ny familjemedlem! Jag önskar henne och alla er andra här på Anbytarforum en rikigt God Jul och ett Gott Nytt År -  i allt ni företar er!
 
Mitt i all släktforskning - glöm inte vår nutid. Världen är inte rättvis, det har betydelse var man föds. Det vet väl släktforskare mer än alla andra! Därför önskar jag också alla folks frihet, hela världens fred!
 
En särskilt God Jul önskar jag Marita Persson, Lena Löfström, Maud Svensson, Anders Ryberg, Bo Berntsson, Rune Edström, Jörgen Tollesson, Bernt Bergqvist, Inkan, Peter Karlsson och Bo Nordenfors.
 
Ni har alla förgyllt min tillvaro här på Anbytarforum.
 
Slutligen vill jag önska alla med förtroendeuppdrag bland Sveriges Släktforskare en God Jul och Gott Nytt År, det är inte alltid lätt att företräda denna vilda, kritiska och observanta, nogräknade skara som samsas här på Anbytarforum. Och som har gett mej så väldigt mycket stöd i min egen släktforskning.
 
Mvh
/Kaj A.

330
Byggnader och miljöer / Stort, vackert hus, ev Värmland
« skrivet: 2005-12-23, 23:42 »
Kanske en koppling till den svenska kolonin i Jerusalem?
 
Mvh
/Kaj A.

331
03) Osorterat / Inflyttlängd Skepplanda
« skrivet: 2005-12-23, 01:38 »
Förra Sågaren Olof Pärsson som i fem år varit sågare på Edet.  
är född i Wene Härad, samt dess hustru Britta Persdotter åfvan  
född i samma härad. Känna någorlunda i Bok, samt förstå anfardigt är och  
såwida mig vitterligt är, til ?af varit ärliga och för fattigdom sig annalkande  
ålderdom, redan ifrån K??????-?egor befriade. Som de nu flyttar  
til sin måg Båtsmannen Johannes Månsson Hybeck i Hålanda Socken.  
på? ?????????? ?: Hinisterium ????????? i häfla måtto  
 
Rommeled den 10 Aug 1786  
Lars Gyzander  
P: L:
 
Mvh
/Kaj A.

332
Byggnader och miljöer / Stort, vackert hus, ev Värmland
« skrivet: 2005-12-23, 01:10 »
I början av 1900-talet var väl nuvarande Israel-Gaza-Västbanken mm fortfarande tillhörigt det ottomanska väldet, dvs Turkiet?
 
Mvh
/Kaj A.

333
Allmänt / Vad händer i Vittangi 1882-83?
« skrivet: 2005-12-22, 21:08 »
Den 17 september 1882 avlider jägmästaren Gustaf Kellmodin i Vittangi, 42 år1. Han är född i Göteborg och har flyttat runt i landet innan han slutligen i april 1877 hamnar i Vittangi via Göteborg, Gislaved och Korpilombolo2. Han noteras i Hfl som inflyttad till Korpilombolo den 12 april 1875 från Båraryds fsg (Gislaved) 3. I Korpilombolo är han extra jägmästare, men jag har ingen klar bild av vem han var anställd av, staten eller någon markägare.  
 
I november 1878 flyttar Gustaf Kellmodins ersättare i Korpilombolo, Per Fredrik Magnus von Wedderkopff, även han till Jukkasjärvi. När han anländer till Vittangi uppges han vara t.f. jägmästare. De båda kollegorna är emellertid samtidigt på plats. v. Wedderkopff stannar i Vittangi ett drygt år, därefter flyttar han till Adolf Fredriks fsg i Stockholm. Han ersätts av extra jägmästaren J. A. Rydén som anländer från Åland i april 1880. I juni 1883 flyttar J.A. Rydén till Kalmar.
 
Under 1883 ersätts kronolänsmannen Magnus Ström i Vittangi av J.W. Bergström, samtidigt flyttar ytterligare tjänstefolk in. På raden under M Ström i Hfl har en text raderats, men det finns kvar en notering för året 1881 samt en hänvisning till sid 92  i Hfl.  
 
Någon gång under 1884 anländer Gustaf Kellmodins syster Ebba till Vittangi från Stockholm. Enligt Hfl flyttar hon dit i november 1885, men sannolikt finns hon på plats några månader tidigare4. Det märkliga är att Ebba kommer till Vittangi 2 år efter hennes brors död. Ebba stannar till februari 1887, då hon återvänder till Göteborg.  
 
Allt ovan kan vara tillfälligheter - men det kan också finnas ett samband som orsakar den stora rörligheten just 1883. Kan det ha med den 42-årige jägmästarens liv eller död att göra?
 
Mvh
/Kaj A.
 
Ref:
1 Jukkasjärvi Hfl AI:8, sid 21
2 Jukkasjärvi Hfl AI:9, sid 1
3 Korpilombolo Hfl  AI:4, sid 142
4 BoU Gbg 1885:217

334
Var ligger platsen / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-02-24
« skrivet: 2005-12-21, 22:04 »
Tack Bo,
du är pålitlig!
 
Mvh
/Kaj A.

335
Var ligger platsen / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-02-24
« skrivet: 2005-12-21, 19:24 »
Enkefru Krafts hus år 1863 - Majornas 1 Rote, hus nr 100, Göteborg (O). Vad är gatuadressen till detta hus?
 
Mvh
Kaj A.

336
Hej Staffan,
jag tror inte att detta är helt fel spår, jag har letat efter Anna Forss? anor i Göteborg länge nu utan framgång. De båda bröderna (som det förefaller) har inte heller lämnat några djupa spår efter sig i Göteborg. Det fanns ju emellertid starka band med Stockholm beträffande Ostindiska Kompaniet, och det är mycket trolig att bröderna Forss fanns i Göteborg åtminstone tidvis.  
 
Min teori är att Anna Forss är dotter till någon av bröderna, och hon återvänder till Stockholm efter sin makes död. Hon var gift med en man vid namn Matthias Kellmodin, som när han anländer till Göteborg lämnar ett flyttintyg från Riddarholmens fsg. Sannolikt har de alltså träffats redan i Stockholm.
 
En intressant notering är att Bachelors Club inte fick finnas enligt svensk lag under GIII:s tid, men kungen gjorde ett undantag för denna klubb. Möjligen hade Johan ett finger med i det spelet?
 
Stort tack för din hjälp, detta var värdefullt för mej!
 
Mvh
/Kaj A.

337
Johan Gustaf Forss och Carl Hindrich Forss
 
1769 bildades Bachelors Club i Göteborg, många av instiftarna var skotska handelsmän knutna till Ostindiska Kompaniet. En av grundarna var en handelsman vid namn Johan Gustaf Forss, han var också klubbens förste ordförande. Vid samma tid fanns en Carl Hindrich Forss, som 1766 reste med Ostindiska Compagniets skepp Adolf Fredric mönstrad som Assistent - 1770 var han 4.e Supercargeur på samma fartyg.
 
Finns det någon som vet mer om dessa båda herrar?
 
Mvh
Kaj A.

338
Porträttfynd / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-03
« skrivet: 2005-12-16, 23:37 »
Att nu införa regler som gör det möjligt att söka på exv. ordet ”mustasch” kändes inte nödvändigt...  
 
Är ju inte en övervakning, utan ett direkt ingripande i de regler som ska övervakas. Åke Forsmark har klargjort tidigare i debatten hur man kan se på saken (tack för det Åke!). Att döma av Kurts inlägg blir revisorns roll förvandlad till beslutsfattarens, i en diffus skepnad kallad Förbundet. Inte så konstigt att viss förvirring uppstår.
 
Jag håller med Anders om vikten av att deklarera vem som uttalar sig - personen, kassören eller Förbundet. Om man kunde föra debatten på ett mer personligt plan skulle man nog också tillmötesgå Runes önskan om en mer förtroendefull dialog - det är väl aldrig farligt att diskutera meningskiljaktigheter?
 
F ö tycker jag att Anbytarforum har blivit lite tråkigare - det verkar som en del av must{asch}en och debattglädjen har försvunnit. Och Insändarsidan är ingen höjdare, precis  
 
Mvh
/Kaj A.

339
Porträttfynd / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-03
« skrivet: 2005-12-16, 22:14 »
Så här i Tsunami-rannsakningens tid kan det kanske vara klädsamt att diskutera lite mer personligt.
 
I mina uppgifter som förbundskassör ingår att övervaka de system och rutiner som Förbundet använder ... Förbundet kan lastas för att man inte tidigare observerat den uppkomna situationen ... I samråd med Crister beslöt Förbundet att försöka få fram frivilliga krafter ... Att nu införa regler som gör det möjligt att söka på exv. ordet ”mustasch” kändes inte nödvändigt...
 
Är det någon skillnad mellan förbundskassör och Förbundet? Ska det kanske vara följande:
 
I mina uppgifter som förbundskassör ingår att övervaka de system och rutiner som Förbundet använder ... förbundskassören kan lastas för att han inte tidigare observerat den uppkomna situationen ... I samråd med Crister beslöt förbundskassören att försöka få fram frivilliga krafter ... Att nu införa regler som gör det möjligt att söka på exv. ordet ”mustasch” kändes inte nödvändigt...
 
Mvh
 
/Kaj A.

340
Är det tänkt så att bara Rötters Vänner ska läsa Rötter?
 
Mvh
/Kaj A.

341
Allmänt / Anders Floods databas
« skrivet: 2005-12-05, 20:34 »
Om du söker på Anders Flood på Rötter får du upp denna annons från 2002:
 

 
Mvh
/Kaj A.

342
Bra med tydliga och kommunicerade regler! Det här borde kunna fungera smidigt, men innebär sannolikt också behov av en förstärkt resurs på redaktionen, genom tillblivelsen av en ny insändarsida. Om inte Rötter kan svara upp mot det ökade administrationsbehovet kan det sänka kvaliteten på webb-platsen.
 
Som sagt, det här ser bra ut!

343
Hans Petter!
 
Se separat mail direkt till dej.
 
Mvh
/Kaj A.

344
Kommissarie var en civil befattning inom flottan. I Hfl Nya Varvet AI:1 sid 38 (1826-35) har han titeln direktör och revisor - förmodligen efter att ha avancerat yrkesmässigt. Tyvärr är det svårt att via internet kolla upp tidigare uppgifter, inga traditionella hfl finns publicerade och Nya Varvet instiftades inte förrän i andra halvan av 1820-talet.
 
I de första uppgifterna om Matthias Kellmodin från Nya Varvet finns inte Maria omnämnd.
 
Mvh
/Kaj A.

345
Pröva med att lägga in bilden under . Längst ner på sidan finns knappen ”Skapa ny diskussion”.  
 
Hur man publicerar en bild finns beskrivet här.
 
Innan du gör ovanstående bör du redigera bilden. Har du tillgång till ett bildredigeringsprogram, t ex Photoshop Elements, så spara bilden med funktionen Spara för webben. Då blir den publicerad med upplösningen 72 dpi, och inte för tung. Helst bör du också sätta bildstorleken till max 18-20 cm bredd, för att de flesta ska slippa scrolla bilden i sidled.
 
Mvh
/Kaj A.

346
Det fanns en kommissarie Matthias Kellmodin, skriven i Amiralitetsförsamlingen 1805 och några år framåt. Senare Nya Varvet. En av hans hustrus söner (Matthias är inte far, men ger sitt efternamn till Abelard Kellmodin) får en son, en tämligen välkänd pekoralist i Majorna - Fritiof Abelard Alexander Kellmodin, född 1831.
 
Det finns ju en chans att Maria Grönström tjänstgjorde som piga hos Matthias Kellmodin och hans hustru Anna Fors.
 
Mvh
 
/Kaj A.

347
Soldat (indelt) / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-14
« skrivet: 2005-11-29, 19:56 »
Hej Marita!
 
Liden under Vittened ligger i N Björke som Kenneth skriver.
Andreas är född i Bördsle skog i N. Björke
Hustrun Elin finns inte upptagen i födelselängden för N Björke 1783. Men den verkar inte vara komplett, inga uppgifter finns för februari-april. Jag kan tyvärr inte tolka hennes födelseort.
Sonen Anders uppges i Hfl född i Backamon, i födelselängden är Elin och Andreas hemmahörande ”under Skärvalla”, N Björke. I Hfl AI:2 sid 61 uppges att han är född i Nybygget under Skärvalla.
Johannes (inte Pehr) Bengtsson fr. Skervalla.
Stina Pehrsdotter, T. - med T. avses förmodligen Tunhem.
 
Mvh
/Kaj A.

348
Tack och adjö / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-29
« skrivet: 2005-11-29, 01:07 »
Det där var ju riktigt illa. Yvonnes varning alltså, den stämmer ju inte alls med policyn för det forum hon själv ska moderera. Kan man ha en moral i ett privat mail (som avlönad moderator) och en annan i det offentliga forat?
 
I alla andra sammanhang kallas det dubbelmoral, och DET har aldrig Rune Edström gett uttryck för. Det måste väl finnas plats för satir och lite gliringar även här - parallellt med god släktforskning och generositet  form av utbyte och hjälp?
 
Trist att det blev så här...Finns det något bra alternativ till Anbytarforum, Rune? Vore det inte bättre att ta fajten här - men det är klart, du fick gult kort. Nästa gång blir det rött. Rött som i Rötterrådet, som ju hade möte i helgen.
 
Jag kommer osökt att tänka på det där uttrycket om An offer they cant refuse..
 
Mvh till Rune men inte till Yvonne,
 
/Kaj A.

349
Äldre inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-02-01
« skrivet: 2005-11-27, 22:14 »
Bra jobbat, Jörgen!  
 
/Kaj A.

350
Hej allihop!
 
Grejen med Anbytarforum är väl precis det som Birgitta efterlyser? Själv har jag haft förmånen att här få nya släktingar, massor av hjälp både läshjälp och ren forskning. Själv scannar jag av Anbytarforum nästan dagligen, hittar jag nåt där jag tror jag kan bidra så försöker jag. Med blandad framgång (som den amatör jag är).
 
Anbytarforum är en mycket viktig arena för mej. Här finns många oerhört duktiga och empatiska släktforskare som ofta ger stöd till mina egna problem (eller egentligen glädjeämnen)!
 
Mvh
 
/Kaj A.

351
Porträttfynd / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-26
« skrivet: 2005-11-25, 22:43 »
Hej Lotta,
du är inte osynlig. Om vi ska ta upp genusperspektivet här också, så börja med att räkna antalet inlägg av män/kvinnor, analysera tonläget i inläggen - du kommer att finna att det tyvärr är alfahannarna som bestämmer hur vi alla skäller på varandra. Det finns ju alfahonor också, skillnaden är väl inte så stor ...
 
/Kaj

352
Porträttfynd / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-26
« skrivet: 2005-11-25, 22:12 »
Sådärja!
 
Torbas - Skyll inte resursbristen på Crister, det är inte hans fel. Men tack för ett väldigt bra inlägg!
 
Åke - det där var riktigt bra!  Vi lär oss hela tiden, så även jag (som har bitit ett antal personer i skinkan här på Anbytarforum).
 
Nu styr vi upp detta till en KONSTRUKTIV diskussion, som ger ett bättre porträttfynd.  
 
/Kaj A.

353
Även i Åsaka uppges Johannes vara född i Trökörna:
 

 
/Kaj A.

354
Efter en snabb genomsökning av Skaraborg,  Trökörna, AI.2, Husförhör, 1822-1831, hittar jag inte Johannes som flyttar från Tengene 1842. Jag hittar honom däremot som sagt i födelselängden (se bilden ovan). Vi får fortsätta, och begära förstärkning av Marita Persson m fl!
 
Mvh
 
/Kaj A.

355
Porträttfynd / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-26
« skrivet: 2005-11-25, 20:15 »
Det borde vara möjligt att hitta en konstruktiv ton i debatten. Många är uppretade och kräver svar, Crister är förbannad och trött på (vad han uppfattar som) orättvis kritik. Ingen får rätt, allt blir fel, och gnälligt!
 
Byt stift, allihop! Det är svårt att vara redaktör i en samling av alfahannar. Det är svårt att vara demokrat utsatt för censur. Alla vill väl, och ändå blir det fel.  
 
Finns det ingen kurator eller terapeut som släktforskar?
 
Mvh
 
/Kaj A.

356
Porträttfynd / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-26
« skrivet: 2005-11-25, 20:09 »
Det borde vara möjligt att hitta en konstruktiv ton i debatten. Många är uppretade och kräver svar, Crister är förbannad och trött på (vad han uppfattar som) orättvis kritik. Ingen får rätt, allt blir fel, och gnälligt!
 
Byt stift, allihop! Det är svårt att vara redaktör i en samling av alfahannar. Det är svårt att vara demokrat utsatt för censur. Alla vill väl, och ändå blir det fel.  
 
Finns det ingen kurator eller terapeut som släktforskar?
 
Mvh
 
/Kaj A.

357
Här är bilderna:
 

 

358
Hej Marita,
Johannes A. Nöjd uppges född i Trökörna och flyttar till soldattorpet för Stommen från Tengene 1842. Han flyttar vidare till Åsaka 1869.
 
 
 
I utflyttningslängden från Tengene 1842 finns en Johannes Andersson född 1820 i Trökörna (men fel födelsedatum) som uppges flytta till Thun.
 
 
 
Ingen Johannes finns noterad som inflyttad i Thun, dessvärre inte heller i N Björke.
 
I Trökörna finns 4 st Johannes födda 1820, varav en har en far som heter Anders:
 
Johannes, född 1820-12-27, föräldrar Anders Andersson och Anna Nilsdotter.
 
Förvirringen ökar alltså....
 
Mvh
/Kaj A.

359
Hej igen,
lite bråttom just nu men jag återkommer.
 
Johannes född i Tengene finns i Tengene C:4 sid. 39:

 
Jag kan inte hitta hans mor på Gistorp, men 1823 flyttar en Maria Larsdotter från Gistorp till Flo Tengene C:4 sid 327:

 
Det verkar inte stämma alls med dina övriga uppgifter. Förmodligen är dina uppgifter mer trovärdiga angående anorna.
 
Mvh
/Kaj A.

360
Hej Marita!
Intressant det där med torpet/gården Stommen i N. Björke. Jag har anfäder och mödrar där, i Östbjörke Prästtorp/Stommen, dragonen Andreas Björk. Vet du var din ana fanns senare - han soldaten Johannes Nöjd? Det är svårt att spåra släktskapen enbart från det du har skrivit. En del material kan ju också finnas i Tengene (inte Tångene) som är grannsocken i Skaraborg. Jag har redan sett att den gamla släktutredningen refererar till en födsel som är noterat i födelselängden i Tengene helt korrekt (det finns en Johannes född där 1820). Vilket inte betyder att det är rätt...
 
 
Mvh
 
/Kaj A.

361
Äldre ord L - Ö / Lumra
« skrivet: 2005-11-22, 00:05 »
När han vaknade, hade det mulnat och åskan antagit en gel?artad form...
 
/Kaj A.

362
Anbytarforum är fantastiskt bra, dvs alla som medverkar!
 
/Kaj A.

363
Äldre ord L - Ö / Lumra
« skrivet: 2005-11-19, 23:12 »
Hej Bengt!
Kopplingen till koppar och Lumra kan också vara Lumra koppargruva. Det fanns tydligen en sådan, och Lumra malm kanske kan vara kopparmalm från Lumra.....fast det verkar långsökt när du skriver om  lumrade malmkronor!
 
Mvh
/Kaj A.

364
Är det denna regel du använder, Stefan?
 
OBS! På Anbytarforum får du endast skriva som AVLIDEN person. Nu levande personer kan komma att tas bort utan varning.

365
Som jag ser det är den ställd till någon behörig, och Teds något kryptiska formulering kan möjligen utredas av någon behörig. Om man vill ha en här publicerad förklaring kanske man behöver någon som är beredd att stå för publiceringen. Vilket inte Ted Rosvall vill.

366
Hej Milo!
I Sv dödbok 1947-2003 finns ingen Lamerdin, *merdin eller Lamer*. Ingen Mimme Elisabeth, men två Mimme: en död i Härnösand, född i Forsheda, och en i Graninge, född i Sollefteå. Dock ingen Mimme Elisabet.
 
http://www.vojman.se  
 
Mvh
/Kaj A.

367
Ställ denna intressanta fråga direkt till Ted Rosvall. Och publicera svaret under denna rubrik. Det är journalistisk verksamhet, som inte lyder under PUL. Om Anbytarforum inte har en ansvarig utgivare är du själv ansvarig för publiceringen, Olle. Men testa!
Mvh
 
/Kaj A.

368
Porträttfynd / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-24
« skrivet: 2005-11-18, 22:35 »
Anders!
 
Jag uppfattade tyvärr inte att det handlade om att en text redigerats, utan trodde att det var fråga om en ren uteslutning av textmassa (=censurering). Är det som du säger har jag en annan uppfattning.
 
Mvh
/Kaj A.

369
Ted Rosvall företrädde Anbytarforums användare på ett mycket bra sätt i intervjun! Tack för det!
 
Mvh
/Kaj A.

370
Porträttfynd / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-24
« skrivet: 2005-11-18, 21:11 »
Det kanske inte är censur, utan ett script som inte varit korrekt i samband med en laddning på ny server eller liknande?
 
Vi behöver ju inte vara så konspirativa hela tiden!
Mvh
 
/Kaj A.

371
Äldre ord L - Ö / Lumra
« skrivet: 2005-11-13, 22:43 »
se SAOB
 
[sv. dial. lumra, halta, linka; jfr nor.  lumra, gå osäkert l. stapplande, eng. lumber, röra sig ovigt  
 
Mvh
/Kaj A.

372
Maud!
 
Härligt, Anna är min mors mormor, hon har gäckat mej länge! Det här var fin information - stort tack för hjälpen!
 
Mvh
 
/Kaj A.

373
Anna Brigitta och Carl Fredrik Abrahamsson
 
Anna Brigittta (senare Britta), född 1864-01-15 kommer 1871-08-01 tillsammans med sin bror Carl Fredrik Abrahamsson (f. 1861-06-10) från Stockholm till Barne Åsaka (R). Här står hon som fosterbarn med nr 9744, brodern Carl Fredrik har nr 6585. Betyder väl barnhusbarn, båda uppges födda i St Nicolai. Finns någon information om dem ?
 
Mvh
/Kaj A.

374
Tack för ditt fina inlägg, Lisskulla.
 
Precis så upplever jag också läget. Man måste inte konstra till det!  
 
/Kaj A.

375
Det är en spännande vinkling som Aningen tar upp. De flesta som använder Anbytarforum ställer frågor, svarar, deltar i ett forskarsamhälle. Några av dem deltar i en debatt, och ett fåtal deltar enbart i en diskussion om forskningens villkor eller i principiella diskussioner. De sistnämnda är högljudda, kräver uppmärksamhet!
 
Trots allt verkar det som om Anbytarforum fungerar. Kan det vara så att Anbytarforum fyller flera viktiga funktioner? Jovisst är det så. Låt det vara så. Själv befinner jag mej i den skaran som har fått massor av stöd i min egen släktforskning av Marita (som  alltid försöker hjälpa till i Västgötagenerna), som har grälat med Carl-Fredrik Hanzon, Inkan m fl (om ideologiska eller principiella frågor). Egentligen borde ju ambitionen vara att fånga alla olika aspekter på släktforskning i Anbytarforum, vilket är fallet nu. Det måste finnas plats för forskning, humor, gräl och diskussioner lite på kanten.
 
Anbytarforum har gett mej massor av hjälp i min släktforskning, och dessutom många glada stunder framför datorn genom alla deltagares engagemang och oblyga uppträdanden. Det tycker jag borde få fortsätta! Det finns plats för alla, och det är en tillgång att alla deltar.
 
Mvh
/Kaj A.

376
Det förefaller pågå en märklig dans långt ovanför alla Anbytarforums användarhuvuden.  
Den handlar i så fall om vem som ska sno åt sig stålarna.
 
Genline, Släktforskarförbundet, en mediakoncern eller staten? På annat sätt kan jag inte tolka den vackra precision som föreligger mellan DI:s ställningstaganden, alla nya regler som drabbat Anbytarforum, pratet om inloggning (som första steg mot avgiftsbelagt Anbytarforum) och innehållet i anonyma mail i privatlådan.
 
Det skulle vara klargörande om Sveriges Släktforskarförbund kunde ge en uttömmande och klargörande kommentar snarast.
 
Jag brukar inte hemfalla åt konspirationsteorier, men just nu gör jag det.Tacksam för information från Släktforskarförbundets styrelse, som kan återge mej sundare tankar.
 
Mvh
 
/Kaj A.

377
Var det här det började?
 
Släktforskning på nätet nästa år
Snart kan det vara möjligt att söka sina rötter på nätet.
Datainspektionen ger i ett remissvar klartecken för att lägga
ut kyrkböcker som är äldre än 70 år på Internet. Integritetskänsliga
uppgifter om hälsa och adoption får däremot inte
publiceras.
Förr fick släktforskarna resa runt mellan pastorsexpeditionerna
och leta i kyrkoböckerna. År 1991 övergick ansvaret för
folkbokföringen från Svenska kyrkan till skattemyndigheten
och då flyttades materialet till landsarkiven. Eftersom papper
är förgängligt, började materialet mikrofilmas och sedan
2003 skannas det in på datamedium. Det är det digitaliserade
materialet som en utredning nu vill göra tillgängligt på nätet.
Datainspektionen har fått förslaget på remiss och ser
vissa risker. Även om materialet är mer än 70 år gammalt
kan vissa berörda ännu vara i livet. Vissa uppgifter kan vara
känsliga för dessa och även för släktingar till avlidna registrerade.
Uppgifter om adoption, livslängd och sjukdomar bör
därför sållas bort vid publicering på Internet. Datainspektionen
föreslår att material som lämnas ut på cd-rom eller
dvd-skivor ska omfattas av samma begränsningar eftersom
dessa medier också ger stora möjligheter att bearbeta och
sammanställa uppgifter.
För att underlätta för forskning föreslår utredningen att
det ska vara möjligt att använda sökbegrepp som normalt
inte får användas i Skatteverkets folkbokföringsdatabas.
Datainspektionen konstaterar att om sådana undantag ska
få göras, måste forskningsintresset väga tyngre än behovet
av skydd för den registrerade.
Hela remissvaret (dnr 312-2005) finns på www.datainspektionen.
se, notis 2005-05-26.
 
Ovanstående är ett utdrag ur DI:s nyhetsmagazin. Är det någon form av konkurrens till Anbytarforum som kan skönjas?

378
Hyringa / Hyringa C:1, födda 1720-75, sid 5
« skrivet: 2005-11-07, 20:46 »
Jag måste nämna en sak till.
Trädgårdsmästaren är min ff fm mm ff. 201 år efter hans död avlider min fmf Bernhard Larsson på samma ställe, Eneryd! Ibland blir det konstigt. Bernhard hade förmodligen inte en aning om hans barns släktskap med Anders...
 
Jag har en bild på stugan där Bernhard bodde, den var e u flyttad flera km från ett annat ställe, så det kanske inte är samma bostad som Anders och Ingrid bodde i, men det var Eneryd.
 
/Kaj A.

379
Hyringa / Hyringa C:1, födda 1720-75, sid 5
« skrivet: 2005-11-07, 20:38 »
Marita och Signe!
Tack ska ni ha, det här var roligt. Jag har kollat Hyringa C:1 och uppgifterna Signe nämner har jag nu hittat. Signe, kan man få tag på den där artikeln du nämner? Och står det inte Maria?
 

 
Mvh
 
/Kaj A.

380
Jorge!
Det blir lite överdrivet när du undervisar om demokratiska spelregler i föreningslivet. Ett visst ansvar behöver väl också utkrävas av den ansvarige utgivaren om det har funnits brister på nättidningen? Istället förordar du uteslutning av enskilda medlemmar i medlemsförbund till Sveriges Släktforskare?
 
Lite häftigt kan man tycka. Det vore bättre med en konstruktiv debatt om hur Anbytarforum ska utvecklas på ett ännu bättre sätt.
 
1)Lagen rår vi inte på, men vi ska tillämpa den på avsett sätt.
2)Gör om trädstrukturen så att den inte uppmanar till fel
3)Låt Anbytarforum vara ett öppet, men modererat forum - kräver kanske förstärkning
4)Utse en ansvarig utgivare om inte detta är gjort
5)Utse en personuppgiftsansvarig om inte detta är gjort
6)Ta hjälp av jurist inför diskussionerna med DI
 
Mvh
/Kaj A.

381
Hyringa / Hyringa C:1, födda 1720-75, sid 5
« skrivet: 2005-11-06, 19:26 »
Hej igen Marita,
 
Trädgårdsmästaren fick kanske en dotter Margareta den 22 november 1718 (men här är han bara Mästare!):

 
Heter han Nilsson i efternamn?
 
Mvh
/Kaj A.

382
Hyringa / Hyringa C:1, födda 1720-75, sid 5
« skrivet: 2005-11-06, 18:41 »
Tack igen, Marita!
Jag gissar att mantalslängden inte finns publicerad på nätet, sökte på SVAR utan framgång. Jag har en obekräftad uppgift att trädgårdsmästaren skulle vara född 1683, gift med Ingrid Svendotter (det är denna familj som finns på sid 1 i Hfl Hyringa AI:1 under Eneröd). Kan man komma längre tror du?
 
Mvh
/Kaj

383
Det kommer att kunna bli ett intressant samtal mellan Sveriges Släktforskare och Datainspektionen.
 
Det vi har är ett internetpublicerat diskussionsforum, publicerat som ”Nättidningen Rötters Anbytarforum”. För nättidningen finns ingen ansvarig utgivare angiven, enbart en redaktör. Detta betyder inte att en ansvarig utgivare nödvändigtvis saknas, utan enbart att denne inte framgår av Rötters fotnot. Ny lagstiftning kräver en ansvarig utgivare. Med detta kan man hävda att Anbytarforum är ett modererat forum, med samma ansvarige utgivare som Rötter i övrigt. Detta kan jämföras med en tidnings insändarsidor - även de omfattas av den ansvarige utgivaren.
Alla som avser att upprätta och publicera persondata via datamedia omfattas av Personuppgiftslagen. På Anbytarforum upprättar vi och publicerar persondata. Persondata omfattar enbart nu levande personer. För att efterleva lagens krav på integritetsskydd kan man utse en personuppgiftsansvarig.  
 
Personuppgiftsansvariga som inte har utsett och anmält ett personuppgiftsombud är skyldiga att till Datainspektionen anmäla behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad. Observera att det finns omfattande undantag från anmälningsskyldigheten i personuppgiftsförordningen och i Datainspektionens föreskrifter.  
Det finns ett antal undantag från anmälningsskyldigheten. I följande fall behöver
en anmälan inte göras:
 
? Den personuppgiftsansvarige har utsett och anmält ett personuppgiftsombud till Datainspektionen (37 ? PuL).
? Behandlingen utförs av en arkivmyndighet enligt bestämmelser i arkivlagen eller arkivförordningen (3 ? Puf).
? Behandlingen avser personuppgifter i löpande text, t.ex. på webbplatser (4 ? Puf).
? Behandlingen utförs av en ideell organisation, t.ex. av en förening, inom ramen för dess verksamhet (5 ? Puf).
? Behandlingen sker med den registrerades samtycke (4 ? Datainspektionens författningssamling (DIFS) 2001:1).
(Citat från DI:s site).
 
Av ovanstående följer ett antal frågor:
1) Har vi en ansvarig utgivare?
2) Har vi en personuppgiftsansvarig?
3) Kan man jämställa Sveriges Släktforskare med en arkivmyndighet?
4) Sker publiceringen i Anbytarforum i löpande text?
5) Kan man jämföra Sveriges Släktforskare med en ideell organisation?
 
Sen till frågan om hur Datainspektionen har uppfattat läget. I vissa fall krävs förhandskontroll av vissa särskilt integritetskänsliga (data)behandlingar av personuppgifter. Så här skriver DI själva:
 
Innan vissa särskilt integritetskänsliga behandlingar av personuppgifter får påbörjas ska de anmälas till Datainspektionen för en förhandskontroll. Det innebär att Datainspektionen gör en bedömning av om den planerade behandlingen är förenlig med lagstiftningen.
 
Anmälan om en förhandskontroll ska göras vid behandling av:
 
Personuppgifter om genetiska anlag som har framkommit efter genetisk undersökning,
 
? I 10 ? personuppgiftsförordningen (1998:1191) anges sådana särskilt integritetskänsliga automatiserade behandlingar av personuppgifter som enligt 41 ? personuppgiftslagen (1998:204) alltid skall anmälas till Datainspektionen för förhandskontroll. Anmälan skall göras senast tre veckor i förväg och avse behandling av personuppgifter om genetiska anlag som framkommit efter genetisk undersökning. Anmälan behöver inte göras om behandlingen av personuppgifter regleras genom särskilda föreskrifter i lag eller förordning.
? Den personuppgiftsansvarige - dvs. myndigheten, företaget, föreningen eller organisationen - är den som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen (jfr. 3 ? personuppgiftslagen). Endast i undantagsfall kan det vara fråga om en fysisk person.
 
Vad innebär Datainspektionens beslut
efter en förhandskontroll?
 
Beslutet innebär att Datainspektionen har gjort en bedömning av om hanteringen av personuppgifter inom ramen för forskningsstudien kommer att göras i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen. Beslutet är inte ett tillstånd utan Datainspektionen förutsätter att den som är personuppgiftsansvarig på eget ansvar följer de påpekanden som finns i beslutet.  
 
Beslutet innehåller ofta föreskrifter om säkerheten som måste följas. Ofta innebär beslutet också att Datainspektionen påpekar att det saknas vissa uppgifter i informationen till försökspersonerna. I sådana fall måste informationen kompletteras för att hanteringen av personuppgifter i forskningen ska vara laglig.  
 
Det är vanligt att Datainspektionen följer upp ärenden om förhandskontroll med inspektioner för att kontrollera om de personuppgiftsansvariga har följt besluten.
(Citat från DI:s site).
 
1) Har DI:s handläggare förväxlat begreppen genetisk och genealogisk?
2) Har DI:s handläggare förväxlat genealogisk forskning med genetisk forskning?
3) Har förbundet begärt förhandskontroll på Anbytarforum?
3) Har DI utfört en förhandskontroll på Anbytarforum?
 
Mitt råd till förbundet än en gång - om det inte redan har gjorts: Skaffa en bra jurist som kan rådbråka frågan om vad som gäller. Inte för att vi är i ett trängt läge, utan enbart därför att detta är väldigt komplicerad materia. Låt dessutom hela denna diskussion fortsätta ett tag till. Det är säkert mycket bra för alla som använder Anbytarforum att få sig en tankeställare om hur vi ska vidareutveckla detta alldeles utmärkta forum. Kanske behöver även Sveriges Släktforskare delta med klargörande inlägg här.  
 
Och än en gång till Jorge och andra som börjat fundera på uteslutning av den/de som kopplat på DI - det var ingen bra tanke.  
 
Avslutningsvis: Låt det sunda förnuftet råda, jag kan inte inbilla mej att DI vill stoppa släktforskningen, utan bara se till att vi sköter vårt forum med den eftertanke som krävs för att någon inte skall drabbas av integritetskränkande händelser.  
 
Mvh
/Kaj A.

384
På dom bara! Ge dom vad dom förtjänar! När budskapet är otäckt så skjut budbäraren!  
 
Självklart måste Sveriges Släktforskare tåla en granskning av DI! Sluta sjåpa er och avvakta istället resultatet av det som ska komma - det KAN inte bli så dramatiskt som vissa här vill tro.
 
Mvh
 
/Kaj A.

385
Hyringa / Hyringa C:1, födda 1720-75, sid 5
« skrivet: 2005-11-06, 12:47 »

 
(Den 30 sept 1720) föddes trädgårdsmästarens barn på ......, och kristnades d. 2 oktober Anders, framhölls av hustrun Marit i Göstastorp, faddrar Birgitta Larsdotter i Göstastorp, Karin på Hedåker, Anders Andersson på Hästakullen, och Sven Håkansson på Hedåker.
 
Jag är lite nyfiken på trädgårdsmästarens son, men var är han trädgårdsmästare? Möjligen kan jag komma lite längre om någon kan se vad det står varifrån lelle Anders kommer...
 
Mvh
/Kaj A.

386
Jörgen Tollesson har redan gjort en hel del av förberedelserna till mötet med DI - bra gjort! Men Sveriges Släktforskare borde ändå be en jurist om stöd. Finns det någon form av prejudikat som kan användas här? Dvs tidigare avfattade omdömen, uttalanden, domar, som bekräftar den bild vi alla har här - att avlidna personer inte omfattas av PUL.
 
Egentligen tror jag inte att DI hävdar detta, och att formuleringen indirekt är en feltolkning som t o m DI inser.
 
Sansa debatten, diskutera med DI, men se till att Anbytarforum kan fortsätta i stort sett som nu. Anbytarforum är en ovärderlig resurs i släktforskningen!
 
Mvh
/Kaj A.

387
För övrigt anser jag att man borde flytta den anskrämliga uppmaningen
 
OBS! På Anbytarforum får du endast skriva om AVLIDNA personer. Inlägg som behandlar nu levande personer kan komma att tas bort utan varning. Det är givetvis tillåtet att nämna nu levande personers namn i egenskap av utforskare av, eller författare till källor som åberopas.
 
till ordningsreglerna omgående! Dessutom behålla Anbytarforum som öppet forum!
 
Mvh
/Kaj A.

388
Javisst Niklas - man finner dem överallt! Sorgligt nog. Vi borde väl kunna hitta en form för att släktforska utan att vara en del av överallt? Etnicitet är inte en skamfull eller knepig fråga. Tvärtom, det handlar om  att respektera enskilda människor, oberoende av etnisk tillhörighet. Tyvärr uppfattas ju vissa begrepp som diskriminerande eller rasistiska. Jag är övertygad om att släktforskare med olika etniska tillhörigheter kan fortsätta utnyttja Anbytarforum även efter en bra diskussion med DI

389
Carl-Fredrik
Du har helt rätt i att ansvaret är stort för Anbytarforums deltagare. Men strukturen på siten är vi inte ansvariga för. Det har sagts att detta är ett omodererat forum, dvs inläggen publiceras omgående utan föregående granskning. Det är bra - det finns trots allt en möjlighet att ta bort inlägg som inte stämmer med policyn. Då ska man göra det. Men man (dvs Sveriges Släktforskare) ska också kommunicera policyn så att användarna är införstådda med den.
 
Du har rätt i att inget rasistiskt material har publicerats - jag har iaf inte sett något. Men jag har sett texter som skulle kunna utnyttjas i ett sådant sammanhang. Och som du själv hävdar, vissa rubriker ger en möjlig association till det som DI kritiserar.  
 
Att jag bara tar med bruna beror på att jag inte upplever någon annan politisk rörelse i Sverige idag som anhängare av rasistiska id?er än just de bruna. Vänner till mej har drabbats ganska hårdhänt av deras framfart - just när det gäller rasism.
 
Jag anser inte att DI:s skrivelse är jämförbar med cykelkedjor i avsikt att döda. Det är snarare en skrivelse baserad på en uttolkning av lagen. Det finns andra uttolkningar, vilket den här debatten visar. Jag anser att DI har hårdtolkat, men att det finns en del brister i vårt eget sätt att förhålla oss. Då måste vi väl försöka lyssna och ta till oss andras uppfattningar? Men det är - som sagt - ingen svår fråga. Prata med DI, se vad som kan göras, och låt Anbytarforum fortsätta vara det överlägsna forat för stöd till släktforskningen  
 
Mvh
 
/Kaj A.

390
I det aktuella fallet är det tydligen inte fråga om ett överklagningsbart beslut, utan ett tillsynsärende som resulterar i ett yttrande. När man kollar in DI:s egen beskrivning av vad som gäller får man bla följande besked om lagtillämpningar:
 
Särregler i annan lagstiftning tar över bestämmelserna i PuL, exempelvis lagar om hur personuppgifter ska behandlas inom skatteförvaltningen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och polisen. PuL gäller inte för rent privat behandling av personuppgifter. Det finns också undantag med hänsyn till offentlighetsprincipen samt tryck- och yttrandefriheten.
 
Undantagen finns säkert beskrivna i olika förarbeten till lagstiftningen, Släktforskarförbundet borde sätta en jurist på att kolla detta om man inte redan har gjort det.
 
Personligen anser jag att Anbytarforum borde vara mer försiktig med uppgifter som kan utnyttjas i kränkande eller bruna politiska syften, dvs möjliga att utnyttjas för rasistiska eller andra liknande kränkande ändamål. Det finns egentligen inte så mycket att uppröras över i DI:s yttrande, möjligen andas det viss naivitet i något avseende.
 
Och eftersom det inte är så upprörande, borde heller inte åtgärderna behöva bli så dramatiska  
 
Mvh
 
/Kaj A.

391
Kan man överklaga DI:s beslut?
 
Mvh
 
/Kaj A.

392
Ge inte upp Inger!
Skaffa dej tillgång till kyrkböckerna via nätet, t ex GenLine. Det är inte gratis, men ger dej tillgång till väldigt mycket arkivmaterial. Köp en del andra CD-skivor som avhandlar modern tid, t ex Sveriges dödskiva. SVARs publicerade folkräkningar från 1900 och 1890 är också väldigt bra, även om du tycker det är krångligt. Har du emigranter i släkten kan Emigrantskivan (CD) vara till hjälp, eller också sök på Ellis Island på nätet (www.ellisisland.org).
 
Mycket kan du nå via datorn hemma. Jag är också fortfarande en Rookie, har hållit på i två år med detta nu, och det är väldigt spännande!
 
Mvh
/Kaj A.

393
Gärdhem / Gärdhem födde C:6 1843-1857
« skrivet: 2005-10-24, 22:35 »
Pröva med den ursprungliga benämningen Halfvordstorp. Om du vill hitta det geografiskt, så ska du titta på Lantmäteriets kartsök på begreppet Halvorstorp. Så här ser det ut i Hfl Gärdhem AI:7, sid IV (GID 774.8.75400):

 
Mvh
/Kaj A.

394
Gärdhem / Gärdhem födde C:6 1843-1857
« skrivet: 2005-10-24, 20:26 »
Halvorstorp ska det visst heta numera!
 
/Kaj A.

395
Gärdhem / Gärdhem födde C:6 1843-1857
« skrivet: 2005-10-24, 20:23 »
Hon är född den 25 augusti i Halfvordstorp; nuvarande Halvordstorp, i Trollhättans kn på gamla utfarten mot Hullsjön-Hol-Hunneberg-Vargön.
 
Mvh
/Kaj A.

396
Skulle kunna vara en gammal bild av den s.k. direktörsvillan i Trädgårdsföreningen i Göteborg, i så fall fotograferad från Palmhusets placering ungefär. Huset i Trädgårdsföreningen är byggt cirka 1840, och ser inte likadant ut idag. Bl a är entr?n på huset bortre gavel (om det är samma).
 
Mvh
/Kaj A.

397
Förnamn - A / Anners
« skrivet: 2005-10-22, 17:46 »
Nej, tvärtom! Idag vet alla att talspråkets Anners stavas Anders. Sen tvivlar jag på att föräldrarna egentligen hade någon synpunkt på hur barnens namn stavades i födelse- och dopregistren, det var nog prästens egna uppfattningar som rådde där. Och det var säkert flera präster som använde dialektala skriftspråk. Men jag har egentligen inte undersökt saken noga, jag ville bara höra om det fanns andra exempel på dialektala skriftspråk i detta sammanhang.
 
Mvh
/Kaj A.

398
Det jag har fått lära mej om CXIVJ talar egentligen för Ulfs teorier - särskilt om det finns en närhet till Bäckaskog. Och så där väldigt olika är de väl inte:
 

 
Mvh
/Kaj A.

399
03) Osorterat / Anna född 1796 Yttre Malung
« skrivet: 2005-10-21, 23:24 »
Det är Anna som föds den 26 och döps den 28. Föräldrarna på Äggen är Olof Månsson och Anna Pehrsdotter. Dopvittnen är bonden Pehr Andersson i Nordanåker, Hustru Karin Måndsdotter ibm (på samma ställe).  Nästa namn kan jag inte läsa, men det är Nilsson eller Nilsdotter. Nästa namn i kolumn 7 är bonden Lars Jönsson, men det hör nog till nästa barn i Östra Utsjö. Annas mor är 35 år vid barnets födelse.
 
Mvh
/Kaj A.

400
Förnamn - A / Anners
« skrivet: 2005-10-21, 23:06 »
Det var egentligen därför jag ställde frågan, Ann-Mari. På skaraborgska heter ju Anders Anners, ännu idag. Den högtravande formen av Anders tror jag är Andreas, även på tungomålet i Järpås. Och vad som var rikssvenska på 1700-talets början - vem vet? Jag gissar att stockholmsdialekten var maktens språk, och eftersom dialekternas betydelse måste ha varit större då (folk reste mindre) måste det ha funnits ett antal dialektala former av namnen.
 
Jans inlägg visar ju på att det fanns liknande uttolkningar även i v. Värmland - nära Dalsland(?).
 
Mvh
/Kaj A.

401
Övrigt om förnamn / Bunden namngivning
« skrivet: 2005-10-21, 20:14 »
Dessvärre har ni nog rätt .
 
Mvh
/Kaj A.

402
Övrigt om förnamn / Bunden namngivning
« skrivet: 2005-10-21, 00:53 »
Rackeby, Skaraborg, 1750-talet.
 
Carl Månsson, hur troligt är det att han har sin fars efternamn? Pappan kan ev. heta Sven Månsson. Och enligt den tradition jag har erfarit från dessa trakter borde ju han Carl då heta Svensson.
 
Mvh
/Kaj A.

403
Järpås / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-04
« skrivet: 2005-10-21, 00:21 »
Dorothea Leonetta von Nummers
Dotter till kaptenen vid Narviska befallningen, ädle och välborne herr Gustaf von Nummers, och ädla och välborna fru Dorothea Leonetta von Knorring. Dör den 9 september 1755 och begravs den 8 oktober. Hon är 67 år vid sin död.
 
På samma sida kan man läsa om Helena Papegojas död.
 
Järpås C:4, sid. 1017
 
Jag hittade henne själv . Och nyfikenheten har ju som bekant inga gränser. Ni som  vet allt om krig, Narviska befallningen antar jag var slaget vid Narva?
 
Mvh
/Kaj A.

404
Förnamn - A / Anners
« skrivet: 2005-10-20, 23:39 »
Hej Jan!
 
Och när i tid blir det Anders i st f Anners?
 
Mvh
/Kaj A.

405
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-19
« skrivet: 2005-10-17, 18:53 »
Kan det ha med Kantstött Porslin att göra - att provsidan utnyttjas mer?

406
03) Osorterat / Skattegården, Häggeslätt - Järpås C:4
« skrivet: 2005-10-16, 11:43 »
Kan någon se om dessa namn avser en, två eller flera Swen? Det verkar handla om Eriksson, Ersson eller Larsson (?). Samtliga är hämtade från födelse- eller dödbok i Järpås C:4 under åren 1728-45.
 

 
Mvh
/Kaj A.

407
Järpås / Järpås C:4, sid 825 (GID 638.21.73100)
« skrivet: 2005-10-15, 23:16 »
Henrik,
se denna länk. Kan det vara förklaringen?
 
Mvh
/Kaj A.

408
Förnamn - A / Anners
« skrivet: 2005-10-15, 20:51 »
Jag har i Skaraborg (Järpås) runt 1720-40 stött på namnet Anners, som borde vara Anders på rikssvenska. Är detta dialektalt och knutet till Skaraborg, eller förekommer denna stavning på andra håll i landet?
 
Mvh
/Kaj A.

409
Bengt!
Kolla detta inlägg på Anbytarforum.
 
Mvh
/Kaj A.

410
Jörgen!
 
Det är ett faktum att arbetsmarknaden i Sthlm är betydligt bättre än på t ex Gotland. Det kan man enkelt se genom att jämföra lönelägen för samma yrkesgrupper på de två orterna. Om man vill bekämpa arbetslösheten genom sk regionalpolitik, behöver man omfördela arbeten mellan olika regioner. Annars flyttar alla borstbindarna till Stockholm. Nu kanske en del bussförare flyttar till Gotland istället. I min vänskapskrets (031) finns det utbildade bussförare som gärna flyttar till Gotland. Man måste ju inte vara (08) för att vilja ha ett jobb.
 
Anders!
 
Ingen annan ser något samband alls mellan frågorna...  
 
Det är nog ingen (mer än mej) som har uttryckt uppfattningen att det är en fördel för digitaliseringssatsningar med flytten av RAÄ. Men det är flera som har sagt att situationen just nu (dvs efter beslutet om flytt) kan vara till fördel för digitaliseringssatsningar. Det anser även jag.
 
Mvh
/Kaj A.

411
Järpås / Järpås C:4, sid 825 (GID 638.21.73100)
« skrivet: 2005-10-14, 22:04 »
Vilka är föräldrarna (Swen Ersson och Annika Biörndtr)? Vad heter barnet? Skattegården i Häggeslätt (Häggesled) tror jag mej kunna se, liksom gudmodern Mertha.
 

 
Mvh
/Kaj A.

412
Anders!
 
Ingen annan ser något samband alls mellan frågorna...  
 
Säg inte det så tvärsäkert. Det har framförts flera gånger i debatten här och på annan plats i Anbytarforum - inte bara av mej. Låt inte surslaget beröva dej en möjlighet att just nu, när det faktiskt finns ett läge, öka trycket i en fråga som vi tydligen är överens om!
 
 
Mvh
/Kaj A.

413
Järpås / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-04
« skrivet: 2005-10-14, 21:00 »
Vem är Dorothea Nummers?
 
Hon är gudmor till minst två barn, som jag inte tror är släkt, födda i Järpås under 1730-40 talet. Tituleras Mademoiselle....
Finns det någon som vet mer om fru Nummers?
 
Mvh
/Kaj A.

414
Järpås / Järpås C:4 sid 818 (GID 638.21.72700)
« skrivet: 2005-10-14, 13:37 »
Tack alla för hjälpen!
 
Mvh
/Kaj A.

415
Järpås / Järpås C:4 sid 727 (GID 638.21.66900)
« skrivet: 2005-10-14, 13:36 »
Tack Henrik och Bege!
 
Mvh
/Kaj A.

416
Järpås / Järpås C:4 sid 727 (GID 638.21.66900)
« skrivet: 2005-10-14, 06:54 »

417
Järpås / Järpås C:4 sid 727 (GID 638.21.66900)
« skrivet: 2005-10-14, 06:49 »
Henrik, jag gissar då att det står Orretomt här ?:
 
 
 
Mvh
/Kaj

418
Tord!
 
Om du går in på www.gotlandsbolaget.se kan du lära dej lite om hur färjetrafiken utvecklas. Saxat från deras hemsida:
 
Rederi AB Gotlands verksamhet omfattar rederirörelse där det helägda dotterbolaget Destination Gotland ansvarar för Gotlandstrafiken. Rederiet äger för närvarande fyra passagerarfärjor och två ro-ro-fartyg. Gotlandsbolaget äger också två produkttankfartyg.
 
Koncernens resultat, efter finansiella poster, uppgick till 346 Mkr (338). Omsättningen var 1.112 Mkr (1.031 Mkr).
 
Destination Gotland visar en trafikökning i Gotlandstrafiken för sjunde året i rad. Moderbolagets egna kapital ökade med 24 % och styrelsen föreslår också en ökning av aktieutdelningen med 24 %. Aktiekursen steg under året med 32 %..
Raterna på tankmarknaden har nu fallit kraftigt och vi har tyvärr inte några fler aktier att sälja vilket gör att vi inte kan räkna med ett lika bra resultat för innevarande år..
 
.En ökning av passagerarvolymerna på 3 till 4 % varje år gör dock att vi om några år kommer att få brist på kapacitet främst under sommarperioden. Bolaget har därför beställt en ny snabbfärja med leverans till säsongen 2006.
 
.När det gäller priset på biljetterna så fastställs det av staten och det är en fråga som inte Destination Gotland råder över. När det gäller anklagelserna avtalet inte följts, är det förvånande att den frågan dyker upp nu efter att vi tillämpat avtalet i sex år och visst har det tidigare förekommit att vi haft olika uppfattningar om en del frågor med de har lösts på ett för båda parter smidigt och förnuftigt sätt. Att man lämnar in en polisanmälan är vi helt oförstående inför då vi är helt övertygade om att varken bolaget Destination Gotland eller någon där anställd gjort sig skyldig till någon brottslig handling.
 
Att den statliga beställaren behöver höja biljettpriserna kanske bottnar i att man inte vill ge så stora subventioner till Gotlandsbolagets aktieägare, eller vad tror du?
Jag vidhåller nog att det finns ett mått av utpressning mot staten från Gotlandsbolagets sida. Och uppenbarligen finns det ett avtal som åtminstone staten inte anser sig kunna bryta utan en stämning från bolaget sida. Vi får se vad som händer med mututredningen - bolaget vågar uppenbarligen inte förneka dem helt och hållet.
 
Efter denna replik till Tord lovar jag att hålla mej till ämnet. Och hoppas på respons i frågan om en kampanj / ett upprop om mer digitalt publicerat arkivmaterial.
 
Mvh
/Kaj A.
 
Mvh
/Kaj A.

419
Nu har ni väl ändå spårat ur? Vore mer spännande att här diskutera möjligheten av en kampanj för mer internetpublicerat arkivmaterial i samband med RAÄ:s partiella flytt till Gotland!
 
/Kaj A.

420
Järpås / Järpås C:4 sid 818 (GID 638.21.72700)
« skrivet: 2005-10-13, 20:24 »
Heter han Ersson även på sid 727 ovan?

421
Järpås / Järpås C:4 sid 727 (GID 638.21.66900)
« skrivet: 2005-10-13, 19:25 »
Detta borde vara samma par som på sid 818. Men här heter hon Björnsdotter. Har jag missat namnet på gården?
 

 
Mvh
 
/Kaj A.

422
Järpås / Järpås C:4 sid 818 (GID 638.21.72700)
« skrivet: 2005-10-13, 19:10 »
Vad heter Sven Larssons hustru i förnamn?
 

 
D. 9 febr kristnades Sven Larssons barn från Hästegård i Järpås sn. Kallades Nils Des h. ... Rolandsdr Vittnen Hans i Hästeg., drängen Måns Nilsson i ..., Catrina Eriksdr, Maria Nilsdr
 
Tacksam för läshjälp!
Mvh
Kaj A.

423
Inkan!
 
Dessbättre känner jag mej inte så inmålad, men lite som en främmande fågel i sällskapet. Jag delar självfallet inte dina värderingar om politiken generellt. Galna beslut skriver du - tyvärr är de situationer sällsamma när man lyckas förena alla intressen till en gemensam framgång. Någon tvingas välja, även om valet förefaller vara mellan pest och kolera, död eller förintelse.
 
Min önskan är att klokskapen att gilla läget kunde medföra en framryckning på en annan front, för att använda militära termer. För det känns ju lite som krig, iaf i den här diskussionen.
 
Till ditt andra inlägg: Jag har idag (före jag läste ditt inlägg ) betalat inträdesbiljetten som häver det du uppfattar som anonymitet - men skulle helst inte vilja ange min e-postadress. Jag har en gammal .com-adress från -95, och har redan tillräckliga bekymmer med spam. Men om du vill kan du hitta den ändå, på några få av mina inlägg finns den angiven, dock inte i den här debatten.
 
Mvh
 
/Kaj A.

424
Jag gissar att det är detta du avser, Tord:  
 
Statliga Rikstrafiken vill höja biljettpriset på färjetrafiken mellan Visby och fastlandet med 30 procent och ställa in två hundra turer om året, det är bakgrunden till den största demonstrationen i Gotlands historia förra fredagen.
 
Och jag är inte säker på vem som driver färjetrafiken idag, vill minnas att det fanns en kris för Gotlandsbolaget för några år sen. Likafullt är det någon ansvarig för enbart färjetrafiken, likt någon enbart ansvarig för arkiven, som driver egna intressen före helheten.
 
Jag vet inte sambandet mellan Rikstrafiken och färejerederiet, i andra sammanhang är det vanligt med statliga beställare och privata utförare. Beställaren står för biljetterna, nån annan för trafiken. Om trafiken blir för dyr vill beställaren höja biljettpriset.
 
Mvh
/Kaj A.

425
Vad har det för betydelse vad vanligt simpelt folk tycker?
 
Vanligt simpelt folk kan möjligen se på saken annorlunda. Åtminstone gör jag det, som bekant. Måste du ta i så, (Alfred)? Det finns ett ansvar som är större än ansvaret för en del, och det är ansvaret för helheten. Jag inser problemet med en sådan flytt som kritiseras i artikeln i DN, men accepterar att även statliga verk måste ta en del av ansvaret för helheten. Om RAÄ vore privat, skulle lösningen ha sett annorlunda ut. Då hade finansieringsfrågan varit central, med avgiftsbeläggning, försäljning av värdefulla dokument etc. Den frågan har varit uppe i andra kulturpolitiska sammanhang, t ex i Göteborg, när Konstmuséets samlingar föreslogs säljas på auktion, för att rädda museiverksamheten i staden. Det ansågs inte heller vara ett bra förslag (vilket jag delar).
 
Men om vi i god demokratisk ordning har sagt att frågan om arbetstillfällen i hela landet är en av de viktigaste frågorna, vad gör vi då? Jag tror att man då gillar läget, och gör det bästa man kan av situationen. Jag har stor respekt för dem som inte anser sig kunna flytta med pga familjeskäl. Ibland tvingas man göra den typen av val. Men jag är lika övertygad om att RAÄ:s verksamhet, det RAÄ är till för (och det är väl inte primärt de som utför verksamheten), går att utföra även på Gotland.
 
Mej veterligt är inte färjetrafiken på Gotland statlig. Det var ju det som var gråtvarianten i DN:s artikel om de 10 000 demonstranterna. Skillnaden är att det privata(?) Gotlandsbolaget inser sin chans nu, och drämmer till med utpressning. Det borde släktforskarna också göra, fast möjligen på ett mer framåtsyftande sätt. Se gärna diskussionen om Önskningar!
 
Mvh
/Kaj A.

426
Önskelista / Önskelista
« skrivet: 2005-10-11, 22:21 »
Här kommer leendet!

 
/Kaj A.

427
Önskelista / Önskelista
« skrivet: 2005-10-11, 22:09 »
Regeringen har i en form av vallöfte utlovat pengar till de s.k. plusjobben, i en omfattning som anses motsvara 60 000 jobb.  
 
ett Ansele i åtminstone varje länshuvudstad så att alla vi (snart de flesta?) med familjens anorna spridda över hela Sverige på rimliga villkor har tillgång till vårt gemensamma kulturarv - kyrkböcker mm.  
 
Tänk om SläktforskarSverige gjorde gemensam sak med kommunerna om att vilja inrätta Ansele - åtminstone ett i varje län/region. Eller en förstärkning vid Landsarkiven, för att scanna in uppgifter i en mer forcerad takt än idag!
 
Tänk om RA och andra arkivmyndigheter gjorde gemensam sak med SläktforskarSverige för att digitalisera andra arkiv än de traditionella kyrkböckerna.
 
Möjligheterna är väldigt många, om Sveriges Släktforskare tar initiativen! Jag blev väldigt glad när jag läste Bernts inlägg här ovan!
 
 
Mvh
/Kaj A.

428
Önskelista / Önskelista
« skrivet: 2005-10-11, 20:33 »
Kring Olles önskan borde Sveriges Släktforskarförbund dra igång en kampanj. Det är rätt tid för detta nu!
 
Mvh
/Kaj A.

429
Malma / Äldre inlägg (arkiv) till 07 juni, 2010
« skrivet: 2005-10-09, 21:50 »
De flyttar inte till Ödsmål 1830, utan till Björkebacken. Av detta kan man dra slutsatsen att Johannes är Elins man efter Anders Henriksson. Och att min första hypotes om barnen Anders och Annika är precis tvärtom.
 
/Kaj

430
Malma / Äldre inlägg (arkiv) till 07 juni, 2010
« skrivet: 2005-10-09, 21:37 »
För att ytterligare förvirra bilden:

 
Torparen Johannes Jansson flyttar till Ödsmål 1830. Hans hustru på det detta torp är redan Elin Andersdotter, som var gift med Anders Henriksson på Ödsmål, död 1823. Detta är fortfarande Hfl Hyringa AI:3 (som innehåller Malma), men sid 265.
 
Kan någon med sträng logik hjälpa mej bringa ordning på denna röra?
 
Mvh
/Kaj A.

431
Malma / Äldre inlägg (arkiv) till 07 juni, 2010
« skrivet: 2005-10-09, 21:06 »
Catrina, Maria och Stina är Anders och Eli(n)s gemensamma barn. Britta vet jag inget om alls, men hon kan ju inte vara Anders dotter.
 
Och ingen av dem finns med i bilden ovan, men de står längre ner på sidan.
 
/Kaj

432
Malma / Äldre inlägg (arkiv) till 07 juni, 2010
« skrivet: 2005-10-09, 21:04 »
Hfl Hyringa AI:3 (som innehåller Malma), sid 227:

 
Anders Henriksson var tidigare gift med Karin Nilsdotter, som dog 1805. Eli(n) och Anders gifte sig 1809.  
 
Min tolkning är följande: Elin är änka vid giftermålet med Anders, hennes döde man heter Johan Jansson. Anders är far till Annika, Eli(n) är mor till Anders, och hans far är Johan Jansson från Lekåsa. Catrina, Maria och Stina är Anders och Eli(n)s gemensamma barn. Britta vet jag inget om alls, men hon kan ju inte vara Anders dotter.
 
Kan någon testa mina hypoteser?
 
Vad betyder N.5. i den mest högra kolumnen?
 
Mvh
/Kaj A.

433
Malma / Äldre inlägg (arkiv) till 07 juni, 2010
« skrivet: 2005-10-09, 20:04 »
Signe,
tack för hjälpen med Malmas kyrkböcker. Tyvärr har jag ännu inte hittat Anna, största hoppet hade jag i Hyringa AI:2, men än så länge förgäves.
 
Mvh
/Kaj A.

434
Malma / Äldre inlägg (arkiv) till 07 juni, 2010
« skrivet: 2005-10-07, 16:38 »
Söker uppgifter ang Anna Persdotter, född 1800 i Malma socken, hustru till torparen Andreas Andersson, född 1797 på Anneberg, Malma. På 1830-talet finns familjen på torpet Anneberg i Malma. Anna är sjuklig och sommaren 1847 antecknar prästen följande i husförhörslängden:
Hustrun sjuklig öfver 12 år och sängliggande. Får husfaderns vård sedan midsommars af 1847. Önskar mindre mantal.  
Den 23 december 1847 dör Anna. I dödsboken står antecknat ”lung och bröstsjuk” som dödsorsak. Som Annas föräldrar uppges här också Per och Ingegerd.
 
Födelsebok saknas för delar av 1800, såvitt jag kan se. Husför saknas (på nätet) för åren 1746-1834. Vigselbok saknas efter 1831 (på nätet), jag kan inte hitta paret dessförinnan. Jag hittar familjens öden under en lång följd av år (Hfl AI:1-5) på Annedal, senare på Timmerbo (när Anna är död).
 
Finns någon som vet något? Finns det ytterligare material från sent 1700 - tidigt 1800 där jag kan spåra henne? Kan någon lokalisera Per och Ingegerd?
 
Mvh
/Kaj A.

435
Flakeberg / Äldre inlägg (arkiv) till 14 augusti, 2010
« skrivet: 2005-10-02, 23:12 »
Tack Bo och Marita!
 
Numera är jag Göteborgare så avståndet till Grästorp är hanterligt, Marita. Men tyvärr måste jag delta i en annan övning fram till 18 den kvällen. Jag får försöka lösa det via Landsarkivet.
 
Jag kommer att skicka dej ett material som jag arbetar på. Som den tidsoptimist jag är har jag trott att du skulle ha fått det redan. Men så har det tyvärr inte blivit. Du kommer emellertid att få det när det finns i presentabelt skick, hoppas på dina kloka synpunkter då.
 
Mvh
/Kaj A.

436
Flakeberg / Äldre inlägg (arkiv) till 14 augusti, 2010
« skrivet: 2005-10-02, 21:36 »
Malmö Fästning ?
 
Johanna Jonsdotter är född i augusti 1822 i Flakebergs socken, dotter till Jonas Andersson, född 1795 vid Gästgivaregården, Olunda i Flakeberg, och Maria Bengtsdotter, född i december 1796 i Järpås socken. Hon har en äldre syster Kerstin, f. 1820 och en yngre bror Anders, f. 1826. När Johanna föds finns familjen kyrkobokförd ”vid socknens slut” i Flakeberg.
 
När Johanna är spädbarn råkar hennes far in i händelser som för honom till Malmö fästning. Åtminstone finns en anteckning i Hfl Flakeberg AI:4, sid 132, som antyder detta:
 


 
 
Svars register över frigivna straffångar börjar först på 1870-talet. Jag måste alltså söka reda på domen från 1820-talet för att se vad det hela handlar om. Kan jag göra detta på nätet? Var finns originalhandlingar över häradsrätterna, och vilken rätt dömde i Flakeberg?
 
Mvh
/Kaj A.

437
Tengene / Äldre inlägg (arkiv) till 02 december, 2007
« skrivet: 2005-10-01, 21:00 »
Tack!
Och jag hittar den man jag söker, Fredrik Jonsson, på sid 30. Ett tag trodde jag det stod Håckstorp...Det finns ju inte i Tengene.
 
/Kaj A.

438
Tengene / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-10-01
« skrivet: 2005-10-01, 20:09 »
Hfl Tengene AI:5, sid 2
 

 
Vad står det här?
 
Mvh  
/Kaj A.

439
Jag ger upp!
Förkrossad, sliten i stycken, alla argument tryter...
Ni vann! Jag saknar helt förmåga att förstå det ni ser och upplever. Brist på empati, helt enkelt.
 
Mvh
 
/Kaj A.

440
Kaj J!
Ursäkta, jag såg inte ditt inlägg när jag själv skrev. Det var synd att du har ställt pärmen med SWOT-analys och full med vinna-vinna nånstans. Ta fram den och försök praktisera. Jag är inte konsult, men det där med vinna-vinna är ganska bra. Jag har ingen, pärm, bara praktisk erfarenhet.
 
/Kaj A

441
Carl-Fredrik:  
på hela ditt resonemang förefaller det som om du utgår ifrån att alla anställda och alla arbetstillfällen är utbytbara mot varandra  
Nej, så är det inte. Men vi är en nation med 9 miljoner människor, kanske 3 miljoner i arbete. Nu diskuterar vi 120 anställda i Stockholm. Hjälp, men det borde väl finnas minst det dubbla antalet som kan tänka sig att arbeta på RAÄ i Visby, och som har kompetens (eller möjlighet att snabbt få kompetens)?
 
var ska staten få dessa nya jobb ifrån, då?
Från bra och konstruktiva förslag i bland annat den debatt vi för här! Det fantastiska med politiken är ju att det är det möjligas konst. Om det finns en stark önskan om att digitalisera arkiven, om den kommer till uttryck, så är det möjligt. Det är väl därför vi organiserar oss, skriver mail, gör upprop, skriver insändare...
 
Finns det överhuvud taget något område, som är så totalt befriat från varje spår av logik, förnuft och konsekvens som just politiken?
 
Jag delar inte din uppfattning. Politik har lika mycket logik som varje vetenskaplig sanning. Politikens problem är graden av komplexitet. Att kunna - och våga - väga summan av äpplen och päron på en våg som är kalibrerad för blåbär. RAÄ är en del av vårt samhälle. Men bara en del. Ibland behöver även RAÄ få en roll i ett större sammanhang. Det innebär också att man kan dra fördel av det större sammanhanget. Man måste inte välja Svarte Petter frivilligt.
 
Inkan:
Vad har han för val idag?
Gunnar har flera val - fråga honom! Din ganska elaka bild av Gunnar Ågren som en egoistisk filur är inte rättvis.
 
..privata arbetslivets ekonomiska alternativ: de flyttar för att det blir billigare.
Nu pratar vi politik! Du borde ha skrivit för att det blir billigare för dem. Det är just det som är skillnad mellan socialt ansvar och social ansvarslöshet. All politik - från moderaterna till vänsterpartiet - innehåller ett mått av socialt ansvar. Marknadsekonomin saknar det. Därför måste staten/riksdagen agera ibland. Då kan det ibland gå ut över RAÄ. Och då kan vi gemensamt (även du och jag!) se krisen som en möjlighet.
 
deras enda möjlighet att uppfylla galna löften om jobb i st f att underlätta för privata aktörer att utvidga och skapa nya jobb ute i landet.
 
En privatisering av RAÄ?
 
Mvh
 
/Kaj A.

442
Jörgen!
Det är lika ansträngande för en kommun/region om antalet arbetsplatser minskar. Det får följdeffekter i serviceutbud, minskade skatteintäkter, sämre service för de som finns kvar...Även om 100% av personalen på de utflyttade jobben följer med, är det en viktig och positiv händelse för den ort som blev av med försvarsjobben.  
 
Jag hörde Gunnar Ågren säga att han var den ende som tänkte följa med Folkhälsoinstitutet eller vad dom heter (han är gd där) i samband med flytten. I det fallet blir det ju ett antal jobb, som kan sökas av nya, kompetenta personer. Till exempel personer bland dem, som idag är drabbade av den höga akademikerarbetslösheten. Om då staten på något vis tar ansvar för dem som av olika personliga skäl (t ex småbarn, skolbarn, hus partnerns jobb etc.) inte kan följa med, är väl det socialt ansvar? Jag är inte alls säker på att staten driver ut folk i arbetslöshet. Det går lika gärna att tolka skeendet som att staten erbjuder nya jobb till dem som inte kan följa med, och dessutom nya jobb till arbetslösa akademiker. Det är iaf min erfarenhet av hur slutresultatet brukar bli i denna typ av processer i min värld (inte staten utan kommunen).
 
Till Kaj Janzon:
Garantier är sällan något som man kan kräva i i lägen som detta. Däremot är det ofta väldigt framgångsrikt att peka på faktiska behov, att välja en argumentationsteknik baserad på analyser av typen hot/möjligheter/styrkor/svagheter (brukar kallas SWOT-analys). Politik är ju trots allt politik, och ska inte föraktas för brist på logik, det är nästan aldrig brist på logik i politiken. Men hänsynen är fler att ta. Jag är fullständigt övertygad om att det med rätt analys och argument skulle kunna resultera i fler jobb än 120. Inför det kommande valet är fler jobb en väldigt viktig fråga - alla partier talar om detta. Kan RAÄ presentera ett trovärdigt, utvecklingsinriktat förslag (t ex digitalisering av arkiv, när nu regeringen själv faktiskt öppnar dörren på glänt) skulle det alldeles säkert tas emot positivt. Har du funderat på vinna-vinna-perspektivet? Dvs att både politiken och sakfrågan kan gå ur detta som vinnare.
Men det är inte möjligt med en gnällattityd till frågan!
 
mvh
/Kaj A.

443
Tänk så olika man kan tolka texter - det är nästan som texter i gamla husförhörslängder! I pressmeddelandet från finansdepartementet läser jag socialt ansvar för statligt anställda. Och Inkan - visst kan det finnas en initial avvecklingskostnad, men den kvarstår inte år 2,3,4...Totalt sett kvarstår en lägre kostnad, som ger utrymme för andra satsningar. Om man kan argumentera tillräckligt starkt kanske t o m arkivvård och digitalisering kan få större utrymme. Men då måste vi argumentera FÖR detta, inte MOT ett redan fattat beslut! (Om man inte hellre vill sänka skatten, förstås, då kan ju några få råd att åka till Visby)
 
Mvh
/Kaj A.

444
Ja, det är väldigt dyrt att flytta, både människor och arkiv. Nu verkar det ju ändå som om människor inte vill flytta på sig så mycket - varken de som bor i Östersund, på Gotland eller i Stockholm. Kan man inte flytta folk så lätt, är det nog bättre att flytta verksamheter. För något som kostar mycket är väl arbetslöshet? Det kostar verkligen miljarder! Stockholmarna har nog lättare att få jobb på hemorten än de i andra delar av landet.
 
Och Torbas - I försvarsmakten är det väl inte bara en fråga om omflyttning - det handlar snarare om nedflyttning f?låt - nedrustning.
 
Och det handlar verkligen om miljarder i minskade försvarskostnader - pengar som kanske kan användas till att scanna arkiv?
 
Mvh
/Kaj A.

445
Hej igen Carl-Fredrik,
Man kan digitalisera lika bra oavsett var arkivet befinner sej - men man är förmodligen mer intresserad av att stödja en digitalisering om man nyligen har fattat beslut som skulle kunna försämra tillgängligheten. Det är sådant som kallas politik. Det är detta som skapar en möjlighet i det som ser ut som ett krisläge. Jag respekterar att du med ditt perspektiv på RAÄ hävdar din uppfattning, och du ser förmodligen med respekt på att jag som i stort sett enbart internetanvändare av arkiven ser möjligheten.
Vi kanske inte kommer längre?
 
Mvh
/Kaj A.

446
Jo, såtillvida att kravet på en fortsatt digitalisering kan drivas med ännu starkare argument!
 
/Kaj A.

447
Träslöf / Träslöf
« skrivet: 2005-09-25, 01:10 »
Varför hjälper inte Anbytarvärden till här?
 
/Kaj A.

448
Han finns inte i Svars sjömansdatabas. Men den är inte heltäckande, flera sjömanshus saknas.
 
Mvh,
/Kaj A.

449
34 Väder / Väder på 1800-talet
« skrivet: 2005-09-24, 15:43 »
Extrema väder kan man ibland läsa i kyrkböckerna om. Det händer att prästen skriver om extraordinära händelser, har sett ett exepel i Hfl för Skanör vid tiden runt 1875 (storm och översvämning).

450
Hej Jörgen,
det är samme Kaj - kommentaren som du citerar gav jag som polemik mot den tramsiga ståndpunkten som tydligen var en fejk..
 
Du har rätt att det handlar om lokaliseringen. Och min uppfattning är att digitaliseringen är av godo precis som du. Dessutom medför den minskat beroende av var de är. Du får ursäkta men jag kanske irriterades mest på det raljerande inlägget om att bränna arkiven.
 
Mvh
/Kaj A.

451
Ni är så fundamentalistiska, Jörgen och Niklas!  
 
Varför inte bejaka den möjlighet som hela denna debatt öppnade?  
 
Regeringen behöver kompensera vissa orter jobbmässigt för att kunna minska det militära försvaret, dvs minska risken för arkivbränder, genom att flytta jobb från Sthlm. Detta skapar en möjlighet att kompensera genom att tillföra resurser för digitalisering, dvs öka tillgängligheten genom att handlingarna blir åtkomliga också för dem som har svårigheter att besöka arkiven. Men digitalisering kan aldrig ersätta arkiven.
 
Jag är övertygad om att det finns väldigt många rörelsehindrade släktforskare. Kravet på digitalisering kanske t o m är ett demokratiskt krav?
 
/Kaj A.

452
Sydafrika / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-10-20
« skrivet: 2005-09-23, 18:40 »
Han kan ju ha kommit tillbaka till Sverige igen ...
 
/Kaj A.

453
Väne-Åsaka / Äldre inlägg (arkiv) till 24 maj, 2007
« skrivet: 2005-09-22, 23:18 »
Tack ska du ha Marita!
Jag återkommer med mail direkt till dej.
 
/Kaj

454
Väne-Åsaka / Äldre inlägg (arkiv) till 24 maj, 2007
« skrivet: 2005-09-21, 20:26 »
Ingrid Larsdotter född i Börsle - vad heter fadern?
 

 
Bilden är från Hfl C:2 sid 153 (GID 736.10.8500).
/Kaj A.

455
Sic!
Här kommer nu en bekräftelse på den tes jag drev i diskussionen i våras - att kris också betyder möjlighet!
 
Under det senaste årtiondet har förutsättningarna för arkivverksamheten förändrats, något som till stor del är en följd av bl.a. den tekniska utvecklingen. Mot den bakgrunden bedömer regeringen att det är angeläget att arkivmyndigheterna på olika sätt deltar i utvecklingsarbetet och samarbetar med bl.a. andra arkiv- och arkivbildande myndigheter om frågor om långsiktigt bevarande och tillhandahållande av digital information.
 
(Saxat ur Rötters artikel, som citerar budgetproppen)
 
Även om arkiven förefaller ligga kvar i Stockholm och inte Visby, betyder väl det här ändå en bekräftelse på att arkivortens betydelse minskar?
 
Mvh
/Kaj A.

456
Människor / Skola i Trökörna
« skrivet: 2005-09-19, 22:11 »
Tack ska du ha Olle!
C-skola - innebar det (som jag tror) undervisning varannan dag? Kombinationen klockare, organist och lärare antar jag är ett arv från tiden före folkskolereformen 1842. Sen blir jag osäker - är de två lärare på samma skola eller lärare på två skolor?
 
Mvh
Kaj A.

457
Människor / Inför unionsupplösningen
« skrivet: 2005-09-17, 23:36 »
En bild från Axvall tagen något av åren 1901-04:
 


 
 
En detalj från samma bild, som visar siffran 6 på axelklaffen och siffran 3 i mössan. Flaggan i bakgrunden är unionsflaggan.
 


 
 
Kompani, pluton, grad, andra detaljer som kan utläsas ur bilderna?
 
/Kaj A.

458
Bildgåtan - Övrigt / Inför unionsupplösningen
« skrivet: 2005-09-17, 22:50 »
Här är en bild på en grupp soldater på Axvall, sannolikt från 1900-talets första år (1902-04).
 
 
 
En förstoring av samma bild visar 1) unionsflaggan, siffran 3 i mössan och siffran 6 på axelklaffen.
 
 
 
Kan någon ge mej fler detaljer? Kompani, pluton etc.
 
/Kaj A.

459
Människor / Skola i Trökörna
« skrivet: 2005-09-17, 20:56 »
Efter en slagning i Hfl A1:7 gissar jag att läraren heter Olaus (Johansson) Sandholm, och personen i det öppna fönstret på gaveln är hans hustru Matilda Charlotta Andersdotter. I registret till A1:7 finns bara ”Skolan” i bestämd form, så det är nog den enda. Men jag är tacksam för ev andra detaljer kring detta foto!
 
/Kaj A.

460
Människor / Skola i Trökörna
« skrivet: 2005-09-17, 20:08 »
Nedanstående bild är tagen ca 1890, förmodligen i samband med en skolavslutning. Skolhuset fanns i Trökörna, en av de unga grabbarna är min farfar. Var fanns detta hus? Finns det kvar? Läraren - vem var det? Fanns det en skola i Trökörna ?
 
Om jag inte räknat fel finns det 81 elever på bilden! Om man gick i skolan varannan dag betyder det klasser på 40 elever...
 

 
/Kaj A.

461
Bro / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-02-27
« skrivet: 2005-09-17, 19:49 »
Jag vet inte vad det är värt, men här finns en Gerda Maria sammanboende med en Hjalmar Alexius...Hämtat ur folkräkningen 1900.
 
Namn:  Gerda Maria Johansson  
Hemförsamling:  Västra Frölunda  
Hemort:  Hagen  
Kontrakt:  Domprosteriets södra  
Län:  Göteborgs- och Bohuslän  
Födelseår:  1882  
Födelseförsamling:  Onsala Hallands län  
Yrke:  Piga  
Civilstånd:  Ogift (O)  
Kön:  Kvinna  
Famstkod:  Barn (B)  
Hushåll nr:  300  
 
Personer i hushållet:  
Fam. nr 2
 
Hjalmar Alexius Johansson, f. 1884, Dräng  
Gerda Maria Johansson, f. 1882, Piga  
 
/Kaj A.

462
Trökörna / Äldre inlägg (arkiv) till 15 september, 2009
« skrivet: 2005-09-17, 14:03 »
Jag hittar boken på biblioteket, ska se om den är av intresse. Tack ska du ha, Barbro!

463
Trökörna / Äldre inlägg (arkiv) till 15 september, 2009
« skrivet: 2005-09-17, 08:47 »
Christina,
du spikade dem! Stort tack till er båda!
 
Thamstorps herrgård är (var) en imponerande äga, efter vad jag förstår väldigt omtalad och betydelsefull i trakten. Finns det någon litteratur som behandlar Thamstorp, och var skulle man kunna finna ev arkiv som innehåller dokument kring herrgårdens drift?
 
/Kaj A.

464
Trökörna / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-09-16
« skrivet: 2005-09-16, 21:52 »
Mjölnare på Thamstorp
Andreas Andersson, är enligt Hfl AI:3 (GID 568.13.19800) född i Tunhem 1809, liksom hans hustru Maria (Maja) Håkansdotter, f. 1810. Jag har gått igenom både V. och Ö. Tunhem, utan att kunna finna dem. Finns det någon annan källa att söka i, som kan ge mej ledtrådar bakåt? Dokumentation om Thamstorp eller andra källor?
 
/Kaj A.

465
Allmänt / Västra eller Östra Tunhem?
« skrivet: 2005-09-16, 20:50 »
Jag delar din uppfattning Jörgen. Och satsar alltså på att börja med V.Tunhem...
Tack,
 
/Kaj A.

466
Allmänt / Västra eller Östra Tunhem?
« skrivet: 2005-09-16, 18:53 »
Om man i kyrkböckerna (Hfl) i trakterna runt Grästorp i början av 1800-talet har noterat född i Thunhem  - vilket Tunhem avses? V. Tunhem omfattade ju t ex delar av nuvarande Trollhättan ca 15 km väster om Trökörna, Ö. Tunhem ligger nordost (?) om Trökörna.  
 
/Kaj A.

467
Bild nr 1 ser ut att vara Syninge norr om Sthlm.

468
03) Osorterat / GID 1891.8.54500
« skrivet: 2005-09-14, 01:02 »
Efter bästa förmåga:
 
Den 12 April föddes oäkta barn på (Dahnicke ?) soldattorp....d. 14 dito (kristnad ?) Anders
Modren Elin Jonasd. Bondquinna Pig Elin i ...fadrar Andreas på Stomen(?), pig. Maria på Stomen(?), pig. Kerstin ibidem, dr. Håkan ibidem, pig. Anna i ...
 
Mvh
Kaj A.

469
Till Carl-Fredrik:
hans eventuella amorösa äventyr med största sannolikhet det snällaste och mest harmlösa man överhuvudtaget kan berätta om honom..
 
Javisst, men de efterlevande är väl mer relevanta i detta sammanhang. I princip ska väl inte ditt omdöme om en persons handlingar styra omsorgen om att respektera efterlevande. Du inser väl att jag tog detta exempel enbart för att visa på svårigheten att upprätthålla en obeskriven regel, och att det leder till godtycke.  
 
Tydliga kommunicerade regler möjliga att tillämpa behövs säkert. Och kanske också en smula empati med Anbytarvärden. Till Yvonne:  
 
Det är ingen lätt uppgift att forma en praxis baserad på ett principbeslut. Förmodligen skulle din uppgift underlättas av att du deltar i diskussionen och formar en praxis som kan diskuteras under resan.  
 
Med Ted Rosvalls beskrivning av hur/vilka beslut som fattats är diskussionen avslutad för min del.
 
Mvh
/Kaj A.

470
Saxat ur kändisar:
Stalin hade tre äkta barn. Jakov Dzugashvili med Jekaterina Svanidze och Vasilij och Svetlana Stalin med Nadezjda Allilujeva. Han fick också barn med kvinnor han varit tillsammans med under sina förvisningsperioder.
 
Hur fungerar 70-årsregeln i detta fall? Är Svetlana vidtalad och gett sitt OK?
 
/Kaj A.

471
Nu finns det publicerat ett förhållningssätt till 70-årsgränsen.
 
Det går emellertid även i fortsättningen bra att diskutera kända personers anor, bara 70-årsgränsen respekteras. (Denna regel kommer att förtydligas senare)
 
Här är den första regeln, publicerad under Ordningsregler (se t.v.)alldeles nyligen. Och man hänvisar till ett förtydligande som kommer senare. Det är ett mycket märkligt förfarande. Hur ser det nu ut med Olles censurerade Gotlandsanor - har Yvonne återställt dem?
 
Jag ville egentligen inte delta i denna debatt, men detta är så märkligt. Ett liknande förfarande har jag aldrig varit med om - första fattar man ett principbeslut, sen börjar det tillämpas av en censor, utan att deltagarna i Anbytarforum vet vilka regler som gäller. Demokratiskt sett är det ett förfall, och innebär enligt min uppfattning ett förhållningssätt som är odemokratiskt.  
 
Anbytarforum är ju hela tiden en produkt av dem som deltar, det blir aldrig bättre än vad vi som använder det gör det till. Visst har även jag burit mej dumt åt här, det vet t ex Peter K. Men hans sätt att leda Anbytarforum skapade ju också en verkligt bra chat.
 
Det finns ingen anledning att försvara skräpet under kändisar, men just förhållningssättet - att underkänna och censurera den typ av uppgifter som redan censurerats i kraft av den fortfarande okända 70-årsgränsen är magstarkt.
 
Och varför deltar inte de ansvariga i debatten?
 
Mvh
/Kaj A.

472
Tun / Tun, FB, Brita Andersdotter f. 1786
« skrivet: 2005-08-31, 01:46 »
Hej min släkting!
Drängen kanske var en swening, och Avekilja var säkert Avetelja rote i Kareby. Swenstorp i Thun verkar utrotad, kanske av skjutfältet?
 
Du har hjälpt mej mycket, nu återstår bara att gräva vidare i Anna Ericsdotters liv och leverne. Hon förefaller vara min mmffmfm, och omfattas inte av 70-årsregeln. Det kommer säkert mer.
Tack!
 
/Kaj

473
Tun / Tun, FB, Brita Andersdotter f. 1786
« skrivet: 2005-08-30, 22:29 »
Svårläst, men spännande...
Här är giftermålet mellan Britas föräldrar 1785. Dräng från ..? ; Piga från ..?
Vad står det i 3:e spalten?

Mvh
/Kaj A,

474
Tun / Tun, FB, Brita Andersdotter f. 1786
« skrivet: 2005-08-30, 19:24 »
Hej Marita,
Kartegården hade jag inte kunnat se. Men när du beskriver Thun, så ser jag det tydligt. Stort tack för hjälpen! Det för mej ytterligare en generation bakåt på mödernet.
 
/Kaj

475
Tun / Tun, FB, Brita Andersdotter f. 1786
« skrivet: 2005-08-29, 22:59 »
Brita föddes 1786-09-15, med föräldrarna Anders Nilsson och Maria Johansdotter. Var bodde familjen?

Tun C:1 GID 1590.11.62800
 
Av Hfl framgår att Anders var född i Kareby, men varifrån kom Maria?

Tun AI:2 GID 1590.19.55500
 
Tacksam för läshjälp,
Mvh
/Kaj A.

476
Trökörna / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-09-16
« skrivet: 2005-08-29, 20:54 »
Tommy, folkräkningen 1900 innehåller 5 träffar på Ferm i Trökörna vid en sökning på SVAR. Den rimligaste träffen är följande:
 
Ivar Ferm
Hemförsamling:  Trökörna Skaraborgs län
Hemort:  Skintan
Kontrakt:  Väne
Län:  Skaraborg
Födelseår:  1863
Födelseförsamling:  Malma Skaraborgs län
Yrke:  Soldat
Civilstånd:  Gift (G)
 
Ivar Ferm, f. 1863, Soldat
Matilda Andersdotter, f. 1862
Valborg Serafia, f. 1888
Ester Dorotea, f. 1890
Karl Oskar, f. 1893
Anna Katarina, f. 1895
Hulda Elisabet, f. 1897
Frida Maria, f. 1900
 
Vet du något Gustav Vilhelm Ferms syskon kanske du kan bekräfta detta.
 
Mvh
/Kaj A.

477
Tengene / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-10-01
« skrivet: 2005-08-23, 20:38 »
Skogsmaden igen...
Jag vill gärna visa ev intresserade några bilder från torpet Skogsmaden. Det som tidigare var brukad mark har givetvis blivit granåker, planterad gissningsvis för 50-60 år sedan. Det blir en märklig känsla när man ser husgrunder, jordkällare och en grävd brunn mitt inne i skogen..
;
;
 
Mvh
/Kaj A.

478
Tengene / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-10-01
« skrivet: 2005-08-22, 18:19 »
Torp på Skogsmaden och Hagemaden, Tengene
 
I ett torp på Hagemaden i Tengene bodde Johan och Ester Petersson. Johan dog 1964, Ester 1972. Hon var dotter till Petter Andersson f. 1865 och Anna Abrahamsdotter (f. 1864 i Stockholm).  
Petter och Anna hade 4 barn, Hildur, Ester, Edgar och Per. Som barn tillbringade jag en del tid hos Ester och Johan, hon var moster till min mor. Vid ett tillfälle för mer än 40 år sedan visade min mor ett gammalt, då rivet torpställe några hundra meter från Esters och Johans torp. Det skulle vara min mormorsfars (Petter Anderssons) torp som jag uppfattade det, men jag har en uppgift att han ska vara född i Björnmaden, Trökörna (ref. Sonja Nyberg).
 
Minnesbilden från det snart  halvsekelgamla besöket är givetvis suddigt, men jag minns en jordkällare, en husgrund och syrenbuskar strax bortom en liten bergknalle.
Häromdagen gjorde jag ett återbesök och vi hittade ett gammalt torpställe som stämmer väl med vad jag minns.
 
Här är en kartbild som visar dagens topografi och namn. Röd punkt är Ester o Johans torp - även det är rivet idag. Blå punkt är det ställe som jag tror att min mor pekade ut.

Här är en motsvarande kartbild från en äldre häradskarta, med samma markeringar.
 
 
Finns det någon som forskar i Trökörna/Tengene och som vet mer om torpstället under den blå punkten - vilka som bott där, när det revs etc? Tacksam för all hjälp!
 
Mvh
/Kaj A.

479
I think the correct english word is Boatswain.
 
Regards,
/Kaj A.

480
03) Osorterat / Måns fattig? Hyringa
« skrivet: 2005-08-16, 16:53 »
I Hyringa fanns soldaten Sven Hallarsson Lustig:
Lustig, Sven
Regemente: Västgöta regemente    
Kompani: BARNE    
Rote: Torp    
Socken: Erska
VG-04-0021-1713
 
Det kan möjligen finnas ett släktskap mellan Måns och Sven.
 
Mvh
/Kaj A.

481
Fröjered / Fröjered?
« skrivet: 2005-08-11, 21:18 »
Tack för hjälpen Christina!
Jag borde ha gett källan, men din gissning var korrekt, jag hittade henne som piga på Kylle i Fägreds socken.
Mvh
/Kaj A.

482
Fröjered / Fröjered?
« skrivet: 2005-08-09, 19:32 »

 
Anna Lovisa föddes i Hjälstad, flyttade hon in från Fröj(e)red ?
 
/Kaj A.

483
03) Osorterat / Behöver din hjälp
« skrivet: 2005-06-09, 23:14 »
Håkan är änkeman från Storskogen, Annikas är änka men jag kan inte tolka hennes hemvist.
 
Mvh
 
Kaj A.

484
Kristine / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-09-13
« skrivet: 2005-06-03, 08:51 »
Hej Yvonne! Jag har hittat två kvinnor i Sv Dödbok 1947-2003 som kan vara dina (tvillingar?). Inget dock på Algot Teodor. /Mvh Kaj A.
 
19090307-5208 Johansson, Svea Sofia
Jättestensg 15A, 418 72  Göteborg
 
Död 3/9 2000.
Folkbokförd (1997) i Lundby, Göteborgs kn (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).
Född 7/3 1909 i Vasa (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Gift kvinna (24/8 1929).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2005:
Lundby, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland). Födelseförsamling i källan:
VASA (Göteborgs och Bohus län). Källor: RFV 03 / SPAR 97f
 
19090307-5042 Gustafsson, Anna Maria
Ättehögsg 4D, 416 74  Göteborg
 
Död 7/8 1991.
Folkbokförd (1985) i Härlanda, Göteborgs kn (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).  
Född 7/3 1909 i Vasa (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Frånskild kvinna (17/4 1967).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2005:
Härlanda, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland) Björkekärr, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland). Födelseförsamling i källan: VASA (Göteborgs och Bohus län).  
Källor:
RTB 91 / SPAR 92 / SPAR 92f / SPAR 95

485
Berith,
Gick du vidare på din fråga om Kjellmodin som lämnades in på barnhem?
 
/Kaj A.

486
03) Osorterat / Anders Larsson, Åbo i ?????
« skrivet: 2005-05-29, 21:58 »
Åbo å ny Lott mot Hultet ?
 
Mvh
Kaj A.

487
Fors / Fors
« skrivet: 2005-05-29, 21:34 »
Tack Staffan,
Det finns då en (liten) möjlighet att Anna Forss (f. 1778) är barn till Casper och Maria Catharina. Eller möjligen en dotter till Casper i ett tidigare äktenskap.  
 
Mvh
Kaj A.

488
Fors / Fors
« skrivet: 2005-05-27, 15:14 »
I 'register till mantalsskrivningsböcker 1800-1875' återfinns för året 1800 en linnefabrikör C Forss, mantalsskriven i Klara övre och Kungsholmen, Stockholm. Skulle vilja veta mer om linnefabrikören. Finns det några källor på nätet, eller behövs det en Stockholmsresa för att reda i detta? Eller finns det rent av någon i detta forum som har mer kunskap om linnefabrikörens familj?
 
Mvh
Kaj A.

489
03) Osorterat / Svårläst om Anders Larsson, Algotstorp
« skrivet: 2005-05-25, 01:23 »
Kan det vara
 
Hol 152706    
Pastoratskod: 031402 Pastorat: -1961 Hol, Siene och Horla, 1962- Lena. Husförhörslängd: 1774- Födelsebok: 1700-.
 
Mvh
Kaj A.

490
Fors / Forss / Fors / Forss
« skrivet: 2005-05-24, 22:21 »
Bengt,
tack för svaret. Då får jag hoppas på Petteri!
 
Mvh
/Kaj A.

491
Både Nederländerna och Spanien hade också kolonier i Latinamerika/Karibien. Därborta har det förmodligen funnits mer av kontakter mellan Spanien och Central/Nordeuropa. Men fortfarande saknar jag svar på frågan om svenskt/spanskt släktskap... eller snarare iberiskt, eftersom Spanien som statsbildning verkar väldigt svagt under lång tid.
 
/Kaj A.

492
Fors / Forss / Fors / Forss
« skrivet: 2005-05-21, 23:09 »
Petteri eller Bengt, har ni möjligen stött på Anna Forss, f. 6 nov 1778, och 1802 bosatt på Nya Varvet i Göteborg? 1801 får hon sonen Abelard, 1803 Pehr Ulric som dör ung, och 1809 dottern Elvira. Abelards far är okänd, de två yngre barnen har Matthias Kellmodin som far.
 
Hon gifte sig 1808 med Matthias Kellmodin, och flyttade efter hans död 1832 till Stockholm, där hon bosätter sig med sin dotter Elvira och barnbarnet Selma Mathilda. I Stockholm lever hon med namnet Anna Kellmodin.
 
Mvh
 
/Kaj A.

493
Ola Steve!
Jo, jag är medveten om att det finns en svensk närvaro i det moderna Spanien och vice versa. Mitt intryck är emellertid att den är av modernt snitt, dvs från Spanien fanns en viss flyktinginvandring från Francos Spanien, och från Sverige flyttade en del människor när turismen etablerades från 1960-talet och framåt. Men hur ser det ut tidigare? I svensk historia kan man spåra större utvandringar till USA, Kanada, Tyskland, Argentina, Jerusalem etc. Någon motsvarande episod med Spanien känner iaf inte jag till, även om enstaka svenskar givetvis har hittat till Spanien före 1900-talet.
 
Mitt inlägg avsåg inte att förringa spansk-svenska gemensamma värden och kulturer, utan jag har snarare en undran över det jag uppfattar som en barriär för svenskar att under tex 1800-talets svåra år se möjligheter i Spanien. Men det kanske är så enkelt att även Spanien var drabbat av hungersnöd och depression.
 
För övrigt är ju Madrid en fantastisk upplevelse, inte minst Prado!
 
/Kaj A.

494
Just hemkommen från en arbetsresa till Madrid och lite fundersam kring vilka gemensamma värden Spanien och Sverige har i historisk tid.... Så gick jag in och läste det som skrivits här om spanska rötter. Det finns inte så mycket. Baskien diskuteras, den mest autonoma provinsen, i ständig fejd med nationen, men i övrigt inte så mycket.
 
Man kan ju undra varför det är så få samband mellan Spanien och Sverige, och min fundering är att Spanien har varit i krig med flera av Sveriges mest nära allierade i europeisk tid från 1600-talet och framåt. Är det ngn som vet vart de stora spanska folkvandringarna har varit, utöver Latinamerika förstås? De har knappast varit norröver. Samma sak gäller väl f ö även Portugal. Hela den Iberiska halvön verkar vara en anonym del av världen för Skandinavien, i geneaologiskt perspektiv.
 
Inte heller från Sverige verkar det ha varit en del av världen att utvandra till.
 
/Kaj A.

495
Oskar Fredrik (1908-) / Arkivera till och med 11 oktober, 2007
« skrivet: 2005-05-16, 22:23 »
Hej Anne-Mai,
här är fyra personer som kan vara barn till Hilda Sofia. De är alla födda i Gbg Karl Johan utom en person, som är född i Gbg Masthugg (Oscar Fredrik före 1908).
 
18980617-544 Eg?us f. Mentzer, Margot Gurli Sofia
Landv. Länsmansg. 4:31
Död 6/11 1964. Kyrkobokförd i Landvetter, Landvetters kn (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).
Född 17/6 1898 i Göteborgs Karl Johan (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).
Gift kvinna (16/5 1920).
Födelseförsamling i källan:
Göteborg, Karl Johan (Göteborgs och Bohus län)
--------------
 
19000112-503 Mentzer, Gunnar Elof
Död 17/12 1963. Kyrkobokförd i Lundby, Göteborgs kn (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).
Född 12/1 1900 i Göteborgs Karl Johan (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).
Frånskild man (15/5 1954).
Födelseförsamling i källan:
Karl Johan (Göteborgs och Bohus län)
--------------
 
19040527-525 Mentzer, Rolf Osborn
N Hamng 32
Död 21/3 1962. Kyrkobokförd i Göteborgs Kristine, Göteborgs kn (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).
Född 27/5 1904 i Göteborgs Karl Johan (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).
Gift man (5/1 1943).
Födelseförsamling i källan:
Göteborgs Karl Johan (Göteborgs och Bohus län)
--------------
 
18981104-4628 Mentzer, Wilma Alfrida Natalia
Carl Grimbergsg 11, 413 13  Göteborg
Död 22/1 1987. Kyrkobokförd (1987) i Göteborgs Annedal, Göteborgs kn (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Mantalsskriven (1987) på samma ort.
Född 4/11 1898 i Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).
Änka (14/10 1964).
Födelseförsamling i källan:
MASTHUGGSF. (Göteborgs och Bohus län)
 
Mvh
Kaj A.

496
03 Släktnamn / Reinhardt
« skrivet: 2005-05-08, 18:47 »
Hej Steve!
Det finns en familj Reinhardt i Göteborg med tyska anor. Dock inte från Bernburg, utan från Königsberg, Ostpreussen. Kurt Reinhardt (1911-1992) flydde undan nazisterna från Königsberg via den polska korridoren - Hamburg - Danmark och till Göteborg, dit han  kom 1937 som statslös. Det var en dramatisk flykt, bland annat satt Kurt en tid på F?ssbuttel utanför Hamburg, han lyckades fly därifrån.
 
Hans far Herman var byggnadsarbetare i Königsberg, och inkallad soldat i 1:a världskriget Kurts mor hette Elisabeth. Gunnar Adolfsson har skrivit en episod om Kurt, från tiden i Göteborg, i boken Timglasets sand.
 
Mvh
Kaj A.

497
Västra Tunhem / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-05-08
« skrivet: 2005-05-08, 18:20 »
Rigmor! Kolla in frågan här, ställd av Gunilla Havden den 3 maj i år.
 
/Kaj Andersson

498
Landkrabba motsvarar rätt väl en Longshoreman. Men Hamnarbetare är nog ändå mer korrekt. International Longshoremen and Warehousemen's Local 24 är en lokal klubb av ILWA, motsvarande Hamnarbetarförbundet eller Transport i Sverige. En gång i tiden var Frank Hoffa ordförande i förbundet.
 
Allt funnet vid en googling på nätet.
 
/Kaj Andersson

499
Ny logotype??? / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-04-29
« skrivet: 2005-04-28, 08:08 »
Jag delar inte din uppfattning om vad som är. Eller vem som är. Och det du kallar reklambyråfloskler är för mej ett sätt att ge en identitet, ett sammanhang, eller en riktning (summan av detta är för mej en vision).
 
Och du har placerat dej som den släktforskarstöt jag anklagade dej för att vara J Varför ska loggan vara snygg? Varför ska man ha en logga öht? Det duger väl med typsnittet Courier 12p.? Bara man kan läsa det....
 
Kaj A.

500
Archive - General questions / Genline translation help
« skrivet: 2005-04-28, 00:18 »
It seems as his fathers name was Anders Andersson, mother Anna Andersdotter, 43 yrs. Quite normal for swedish conditions, there were few christian names used and the oldest son was often named after his father....
 
/Kaj A.

Sidor: [1] 2