ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Niklas Petrusson

Sidor: [1]
1

--
År: 1799: d: 8: Aprill Blef Laga Boupteckning förrätat af undertecknad:
på begaran af Anders Larson på ståmen i Kiälunga: på then egendom som
befans efter däs afledne stefader Swän Anderson: och däs hustru
Gartrÿ Hansdoter: i Kiälunga Jongs:gl: som med döden aflede den först
nämde: d: 31: mars: och dän senare: d:2:april: sist ledne: och
lämnade Gartrÿ Hansdoter efter sig:3:möndiga Söner: nämligen
Hans Larson: i wäster:gl: och Anders: och Johanes Larssöner: på
ståmen som hon hade aflat med föra geftet: och warnades Anders Larson:
på ståmen at recktiget upgefa egendomen: och befans som fölier nämligen:
....
--

2
Källby / SV: Källby Al:6 1790-1800 bild 29
« skrivet: 2021-01-15, 13:49 »
Ett möjligt sökspår på Brita. Som sagts ovan finns hon ej i födelseboken där, men det finns ett par, Gunnar Andersson o Brita Svendotter i
Stommen, Tidavad som får några andra barn på 1750-tal. Gunnar dör 1767 och i hans bouppteckning [Binneberg 1767:1063] finns
faktiskt en dotter Brita, "på femte året" (ie ca 1762), vilken dock också tycks saknas i födelseboken. Är ju ca 4 år yngre men kanske ändå möjlig
kandidat.

3
Solberga / SV: Solberga (O) E:1 (1659-1684) Bild 610 / sid 111
« skrivet: 2021-01-15, 13:25 »
Just för vigslar i Solberga lönar det sig ofta att också läsa trolovningarna i början av volymen:
Solberga E:1, s. 7 :
[1661] 21 Sept Troloffuet Erich i Løgeberg oc Kirsti Andersdaatter.
  Løfftingsmend
Anders Muremester i Aarsnæs, oc Anders i Bolestad.
--
Så här är fadern Anders Murarmästare brudens löftesman och bör vara från Årsnäs i Solberga


4
Jörlanda / SV: Solberga (O) E:1 (1659-1684) Bild 880 / sid 165
« skrivet: 2021-01-10, 13:36 »
wigdes Swen Jöderson och Kiersti Torkelsdoter i Tunge 20 octb.
--

5
Källby / SV: Källby C1:1(1694-1798) sid 64b
« skrivet: 2021-01-10, 13:29 »
Får det till: Skgwaktare  Sändhagn  [= Skogvaktare Sandhagen]
Sandhagen verkar inte finnas i husförhören, men anges då Anders föds 1756,
antagligen ett torp under Sjökvarn.
Finns skriven som son till änkan Annika under Sjökvarn [AI:2, 1770, s.9] [AI:3, 1773, s. 87]
och i [AI:4 1787-1790, s. 25] också med hustru och barn.

mvh
Niklas


6
Seglora / SV: Assar i Uptröst och Torsten i Skrimhult
« skrivet: 2020-02-27, 20:10 »
Enligt begravda i Seglora 1729 D:ca p: Trini (20 juni) begrofs Olufs moder i Uptröst, Anna Stenarsdr., 101 år och 9 månader.

Assar Jönsson finns i mantal 1663 i dräng/son-kolumnen och från och med 1664 Man med hustru.
Innan (till 1662) finns en Måns och hustru på hans gårdshalva.

(Dottern Börta Assarsdotter född ca 1670 (död i Ryssnäs, Torpa 1731-2-14) är min anmor)7
Bollebygd / SV: Läshjälp dombok
« skrivet: 2019-06-01, 01:52 »
förslag till tolkning:

Kommo förretten, Anders i Röbergh och Assar i Fleskem folmÿnndige af
Mergiett i Hoolta. Elin i Erichztorp, Brÿta Andersadotter, Ingridh i Wegenntorp,
Botilla i Gellingzåås, Assar i Buagerde, alla Sÿskenne.
Skiötte och Skafförde Suenn i Forsa, tuådellen af Buagerde, och war derföre
gifuidt Werdh och Pening:r 216 d:r. Lagbuudet och Laghstånndidt.
--

Kom förrette, Gudmundh i Önäs, på sinn hustruus wegnar, Merta Erichzdotter,
och folmÿndigh af sinn hustrus sÿster, Kirstinn, Elinn, och Botilla erichzdöttrer,
Skiötte och Skafförde, deres broder Jonn Erichsonn, alla deres Jordelåtter i
Holmens gåårdh, och derföre Utgifuit, minste Penningh och meste.
löper ½ur gården arfe och kiöpt, lagbodet och lagståndet.
--8

Hej, verkar som barnaskaran är ganska ok. Dock hör de flesta till äldre
kullen. Följande är vad jag kunnat finna från arvsskiftena och domböcker.
Födelseår saknas ju förstås, de som finns lär vara gissningar/uppskattningar.
Barnen och barnbarnen förekommer ofta i domböckerna, så det finns många
belägg för dem där. [Inlands, Orust och Tjörns härader].

Markus Clementsson (död 1650, hans arvsskifte 1650-12-10 i Högenorum)
   Vid ting 1663-2-9 beskrivs hur han och hans senare hustru köpt och
   pantat jord i Valler, Romelanda.

1:o gm N.N (död 1633, det är efter henne arvsskiftet 1633 hölls). Hon
 ägde jord i Kållekärr.

Barn:
  Rasmus Markusson, död 1663 i Högenorum (äldsta brodern)
    (gm Estrid Ambjörnsdotter fr Restad, Hålta). dotter Ingeborg i Y.Restad.
  Mattias Markusson, levde 1671 (lagmansrätt).  Kållekärr, Stenkyrka.
    g 1630 [huvudtionde] m. Karin (d före 1668-1-29 i Kållekärr)
    Ärvt och skiftat jord i Kållekärr dombok 1663-2-9. Bytt med halvbröderna
    Reer och Lars (som de ärvt genom bakarv från systern Börta).
  Anders Markusson död före 1653 (yngsta brodern) - sonen Markus vid
    ting 1686-3-1 vs Ingeborg Rasmusdotter i Ytter Restad angående Högenorum.
      där Ingeborg nämns vara av äldsta brodern och Markus av yngsta.
  Börta Markusdotter, var död före 1650, och fadern hade ärvt det hon ärvt
    efter modern i Kållekärr.
  Kerstin Markusdotter, ärvde 5 öb i Kållekärr.
(systrarnas plats i syskonskaran ej klarlagd, utom att de var av äldre kullen).
 
2:o gm Ingrid Toresdotter (levde 1650)

Barn:
  Reer Markusson, död före 1681 i Högenorum, Norum [ting 1663-2-9]
    gm Gertrud Jonsdotter, levde 1693, dombok Nordre härad 1693, §22
      om hennes jord i Gunneröd på Orust.
  Lars Markusson, död före 1686. Gömme, Långelanda. [ting 1663-2-9]
     gm (Kerstin/Ingrid?) Sigvarsdotter.
  Esbjörn Markusson, död ca 1649. Omtalas 1663-2-9 som yngsta brodern
    och död sedan 14 år.
   
/ Niklas
 
 

9
I Kinne-Kleva kyrkobok (C:1) har någon senare gjort anteckningar
för Dahlborgs familj när de omnämns (t.ex dopvittnen).
Dahlborg själv skriver oftast Margareta Jonsdotter, och nån gång
Jonsdotter Kiämpe. Där är tillagt [av annan hand] att hon är dotter
till prästen Jonas Svenonis Kempe. Dottern Elisabeth var gift med
efterträdaren och tillägget till det är i 3:e person, så antagligen
är tilläggen ej av honom heller.

Dahlborg själv var präst där redan 1675 och då gift. Företrädaren
Bengt Arenius änka bodde då ännu kvar, och redan omgift med herr Lars
[Danielsson Hjelte - så småningom komminister i Otterstad].

Ur Kinne härads dombok 1675-10-18:
  kyrkioherdern Wÿrd: h:r Hans i Klefwa wille kära till H:r Larses hustru i
  Klefwa för dhet hon skall öfwerfallit honom och hans hustru medh een oförnuftigh
  mun och åthskillige tillwÿtelser påbörda sampt och i andra måtter honom
  oförrättat, ...

Herr Lars dök inte upp, och saken hänsköts till senare ting, vilket
jag dock ej funnit, dock fortsatte hustru Kerstin med andra trätor vid tingen 1676.

Så det tycks inte finnas rum för en präst Jonas Svenonis här, och om det
baseras på en gammal mans berättelser från 1780-tal kan ju detaljer förändrats.
Warholms antagande om Jonas Petri Kempe i Skarstad låter bättre, och går
kanske hitta i domböcker, då han omtalar processer efter dennes död.


 


10
Sunnersberg / SV: Guldsmedsänkan Britta Nilsdotters ursprung
« skrivet: 2016-04-11, 20:02 »
Hej, Nils Jonsson, Snickare i Noleby (1640-1724) var snarare "mosterman",
hustrun Elin Nilsdotter (1641-1721) var Brita Nilsdotters (halv)syster -
alltså ditt sista antagande rätt.

Deras fader Nils Jonsson/Jönsson d.ä i Noleby var gift minst 2 gånger,
Först med Marit (Nilsdotter enl mantal 1645, men Larsdotter enl 1655).
vilket troligen var 2 olika hustrur, jmf att en dotter heter Marit
(tex uppkallad efter förra hustru Marit) och det finns 2 barnkullar när
Nils gifte sig 1672 med sista hustrun Anna Larsdotter (levde änka 1685).
 
Lite källor:
Enligt dombok 1671-6-5 där drängen Nils Jonsson anklagas ha rymt utskivning
till soldat från Stenholmsgodsen men får stöd av Nils Jonsson i Noleby då han
blivit varse han ville gifta sig med hans dotter. drängen Nils fader levde
med frihet i Strö.

i dombok 1685-5-11..13 där Sven Gullsmed i Lidköping å sin hustrus Brita
Nilsdotters och Johan Larsson å sin hustrus Marit Nilsdotters vägnar
tilltalade sin svärfaders andra [jmf ovan] hustru Anna Larsdotter i Nohlby
att hon inte givet dem jämgoda hemgifter mot deras hustrurs syskon,
som vore gifta när svärfadern Nils Jönsson trädde i gifte med hustru Anna
efter förlikningsskriften d 20 April 672.


Din ana Brita alltså helsyster med Marit Nilsdotter, och Elin var ju redan
gift 1672 vid avvittringen, så av äldre kullen. Tycks uttryckas i plural
så troligen finns flera barn.

mvh
Niklas Petrusson

11
Sunnersberg / Sunnersberg
« skrivet: 2015-02-24, 15:51 »
Hej,
angående spåröhuvud i mantalslängden så är det svårt att se hur
länge varje Jon bor där. Troligen avses bara hushållet, den
Jon (Hansson) skogvaktare som flyttar dit i början av 1680-tal
torde vara för gammal för mantalspeng på 1700-talet.
Man får plöja kyrkoböckerna. Hans måg Jon Nilsson gifter sig dit
1719 (med Brita), gamle Jon död 1720 men svärmodern levde till 1733.
Hans och Kerstin som dör där 1694 är säkerligen hans barn, liksom
Brita som gifte sig där 1691. (alltså 2 halvsystrar Brita).

12
Sunnersberg / Sunnersberg
« skrivet: 2015-02-17, 16:27 »
Hej, både födelsebok och dödbok anger föräldrarnas namn:
Födelsebok, Sunnersberg C:1, 1707, (s. 201):
12. dhen 8 Martii döptes i Sunnersbegh och Saal, et Barn ifrån Spårhufvudh vidh
namn Anders, födt dhen 6 Ejusdem. Fadren ähr Joen Hansson, Mmodern hustru Kirstin
Jöransdotter. Vitne voro Bengt Bengtsson i Jerna, hustru Helena Svensdotter i  
Karsvÿka, pÿgan Elin Bengtsdotter
Dödbok, Strö C:1, 1779, (s. 263)
Jan 30, Febr: 7, Anders Lindgren.  [föräldrar] John Hansson [ändrat fr. Börjesson]
och Kirstin Göransdr.  för detta frälse Inspector, Inhyses på Lindholmen.  
72 [år], Pleyresie. Enkman.
 
mvh Niklas.

13
Sunnersberg / Sunnersberg
« skrivet: 2015-02-14, 13:52 »
Ett tillägg; i Ingrid Jonsdotters i Stohagen (1698-1767) bouppteckning 1767:1083 är  
Anders Lindgren från Rackeby en av företrädarna för de omyndiga barnen.
 
/ Niklas

14
Sunnersberg / Sunnersberg
« skrivet: 2015-02-14, 13:40 »
Hej, att det är samma frälseinspektor i Rackeby/Skalunda/Tådene etc. som dör i Strö
kan man vara rätt säker på, dels namnet - men yrkestiteln är specifierad. Och vid
tidpunkten 1779 var sonen Peter trädgårdsmästare just på Lindholmen. Dottern
Maria var Hönsagumma på Stola (där Peter verkat några år tidigare) och Magda jungfru
på dito gods. (Finns ännu kvar där i första husförhör för Strö).  
  Bland faddrarna för Anders barn i Rackeby finns en Göran Jonsson ett par gånger,  
troligen hans broder (f. 1703), tyvärr anges inte orterna hos dopvittnena.
 
  Tyvärr är bouppteckningen 1779-2-23 för fel Anders, han var bonde i Hulegården, Saal  
(se Sunnersbergs dödebok 1779-1-25).  
 
mvh Niklas

15
Norum / Anna Andersdotter i Strandnorum
« skrivet: 2015-02-13, 14:19 »
Hej, angående Anders Järpssons hustru, Anna Svensdotter.
Verkar saknas i dödbok, men i mantal (jan) 1722 anges
hon sängliggande, och mantal (jan) 1723 är hon noterad död.
 
mvh Niklas

16
Sunnersberg / Äldre inlägg (arkiv) till 14 februari, 2015
« skrivet: 2015-02-13, 14:01 »
Hej,  
 angående tidigare diskussionen om Lindgren, kan jag ju tipsa om att
Frälseinspektorn Anders Lindgren (1707-3-6 - 1779-1-30) finns i  
födelsebok Sunnersberg(=Strö) och dödbok Strö. Fadern var en
skogvaktare för Lindholmen, Jon Hansson på Spåröhuvud, Strö.
(Anders syster Ingrid är min anmoder).
 
mvh Niklas

17
Stake / Äldre inlägg (arkiv) till 17 oktober, 2013
« skrivet: 2013-10-10, 18:35 »
Har klurat lite på anmödrarnas ordning, tror de jag var osäkra på 6/7 och 13/14 är omvända
mot mitt första förslag. Följer man algoritmen med släktnumreringen slaviskt [obs ej sköldnr]
där probandens är 1, dess moders fäderne 2, farmors dito 3, mormor 4, ffm 5, fmm 6, mfm 7, mmm 8
kommer alla anmödrars släktnr i nästa & 4:e led komma i rätt ordning.
Alltså blir Håkan Svensson makas sköld 6 (båt), Pytings moder 7 (tre horn?)
Sigge Larssons makas 13 (bjälke), och Karin Toresdotter Bytings 14 (mussla?).
 
Fann en artikel av Beerståhl där den äldre Tore Bytings vapen beskrevs som tre hockeyklubbor stolpvis
(http://www.heraldik.se/artiklar/stola.html).
 
/ Niklas

18
Stake / Äldre inlägg (arkiv) till 17 oktober, 2013
« skrivet: 2013-10-09, 23:31 »
Hej, skulle också anta den ordning du föreslog först, men baserat på att sköldar 9-12
motsvarar mödernesidans anfäder i 4:e led, verkar det som de ordnats efter längst
fädernelinje, liknande den som finns i Genealogica (RL's och Utters).
dvs 9 = Brun Svensson (sparre ö blad), 10 = Nils Classons fader (halvmåne),
11 = Sigge Larsson (sparre), 12 = Arend Bengtsson (tillbakaseende ulv).
Motsvarar på fädernet:
1 = Amund Stakes fader, 2 = Tore Pyting fader, 3 = Håkan Svensson, 4 = Otte Torbjörnsson (fågel)
allså är anmödrarna 5-8 på fädernet och 13-16 på mödernet. Då jag känner dåligt till
dem vågar jag inte gissa ordningen utom nr 16 = Hebla Bydelsbach, herrarnas mmmm.
 
/ Niklas

19
Stake / Äldre inlägg (arkiv) till 17 oktober, 2013
« skrivet: 2013-10-09, 19:25 »
Hej Leif,  
Nummerordningen på anorna tycks vara först fäderna  
sedan hustrurna. [jmf sparre ö blad, halvmåne och ulvs ordning]:
1=ffff (Stake), 2=fmff, 3=ffmf, 4=fmmf,
5=fffm, 6/7=(osäker ordning ffmm, fmfm), 8=fmmm
9=mfff (sparre ö blad), 10=mmff (halvmåne), 11=mfmf (sparre), 12=mmmf (ulv),
13=mffm, 14/15=(osäker ordning mmfm, mfmm) (öra? borde vara mfmm), 16=mmmm (bydelsbach)
 
mvh Niklas

20
Gunnarsnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 2010-02-27
« skrivet: 2010-02-04, 18:14 »
Hej, har du sökt i annexförsamlingarna till Ör, Gunnarsnäs resp. Dalskog?
 
mvh
Niklas
 
Detta inlägg flyttades den 29 november 2010 från Okänt landskap / Spårlöst försvunna, Kommer inte vidare.
Magnus Hjärtström, moderator för Okänt landskap / Spårlöst försvunna

21
Sunnersberg / Äldre inlägg (arkiv) till 15 december, 2010
« skrivet: 2009-11-22, 00:05 »
Borgareden är från en lista av olika omnämnanden från domböcker, de hänvisar till Lidköpings domböcker
(torde vara rådhusrätten), tyvärr anges inte datum på målen så man får leta lite för att hitta dem.
Alltså inte saker jag själv sett. (Upphovet anonymt, men torde vara från nån av de äldre forskarna
från Lidköpingsbygden).
De flesta handlar om trätor eller tjuverier mm, men ett tycker jag verkar värt att kontrollera:  
(1696): Jonas [Apelman] klagar över att Lars Hansson i Söne slagit ihjäl en kalv, som Jonas haft  
hos modern i Närebo.  - Men måste alltså verifieras i domboken!
 
[ie. Om det verkligen står att Apelmans moder levde i Närebo så är väl föräldrarna verifierade.
Men tex bördbrevet för Anders Apelman presenteras som Jonas broder Anders - men Jonas är
överhuvudtaget inte omnämnd i orignalnotisen... dessutom finns den i Kållands härads dombok]
 
Angående Skräddaren Peter Apelman så kolla dödboken i Otterstad 1758-8-27 för bekräftelse.

22
Sunnersberg / Äldre inlägg (arkiv) till 15 december, 2010
« skrivet: 2009-11-18, 22:33 »
Finns något belagt patrynom på Jonas Apelman? Trots allt är ju Olof Götarsson passande på andra sätt.
Och om Jonas ålder enbart styrks av dödboken kan den ju vara gissad/överdriven [inte så smickrande för Jonas kanske...]
När dyker han upp i handlingarna? I de papper jag har (och jag har ju inte aktivt forskat Apelman), är
äldsta omnämnandet 1687 när han svär borgared i Lidköping, och sen giftermål 1688 - troligast är han mellan
20 och 30 år då. (Alltså född mellan 1657 och 1667, troligare de tidigare åren då han gjort gesällår också).
26 Oktober 1708 begravs hans moder, dock utan namn. Olof Götarssons änka levde 1705 hos sonen Jon/Jan Olofsson  
i Närebo, men saknas 1709 (Råda hf). Finns några möjliga syskon bland barnens dopvittnen?
(Åtm. Götar Olofsson, Jan/Jon Olofsson, Anders Apelman, ?Elin Olofsdotter.)
 
Olof Götarssons föräldrar levde på 1630-40tal på Apelås i Gösslunda, kantänka är namnet härifrån.
Götar Olofsson ohh Marit Bryngelsdotter, de bor (åtminstonde änkan/hustrun) senare på Ungegården, där
Olof och Håkan Götarssöner först dyker upp i mantalen på 1650-tal.  
 
Hoppas nån mera har lite data om Apelman som också forskat på dem. (har själv bara släkten brevid )

23
Sunnersberg / Äldre inlägg (arkiv) till 15 december, 2010
« skrivet: 2009-11-17, 21:36 »
Hejderidaren Olof Månsson Apelman verkar sammanblandad med Olof Götarsson i vissa utredningar,
så om det är samma släkt vet jag inte. Har flera Götar i anorna så lite om denne vet jag.
_OM_ Jonas Apelman verkligen är född redan på 1640-tal kan varken hejderidaren i Led/Torpa
eller Olof Götarsson i Ungegl/Torpa/Närebo vara fadern.  
 Enligt en avskrift från dombok 1693-6-13 nämns en Jakob Olofsson Apelman angående ett köp  
i Torpa med förhinder (gården hade skulder). Hejderidare Apelmans änka Kerstin Jönsdotter nämns.  
Vid samma tid lever Olof Götarssons änka i Närebo, Råda, Marit Larsdotter (mantal, levde där  
ännu 1705 enligt husförhör).  
 
(obs står Heiderid. Apelman, inte Henrik för Led i mantalen)
 
Ett bördsbrev ges i dombok 1693-6-13 för en Skräddargesäll Anders Olofsson Apelman,
att han var född av äkta säng och ärliga föräldrar, Olof Götarsson i Torpa och Marit Larsdotter.
 
Olof Götarsson (ca 1636/38 - 1687). I mantal från 1653 (hos modern i Ungegården, Gösslunda).
nämns som djurvaktare 1665 [rotelängd]. Levde i Torpa på 1670-tal [mtl], och i Närebo, Råda
på 1680-tal. Död där 1687.

24
Hällestad / Hällestad vigda
« skrivet: 2009-11-13, 17:39 »
Ser ut som grúfwúkarlen
Jämför orten han kom ifrån (Södra?)grúfwan.

25
Otterstad / Äldre inlägg (arkiv) till 20 mars, 2011
« skrivet: 2009-11-13, 17:31 »
Ja det är rätt föräldrar till Lars, alltså bror med Anders och Carl Classöner från Sutarebacken.
(i dödeboken 1806 kallas dock Lars moder felaktigt för Svensdotter istället för Larsdotter).
Dessutom är Lars hustru Annika, kusin med svägerskan, Carls hustru Kerstin Jonsdotter.

26
Otterstad / Äldre inlägg (arkiv) till 20 mars, 2011
« skrivet: 2009-10-25, 20:59 »
Hej, om Annika Andersdotter,
tyvärr är Otterstads vigselbok lite opålitlig vid denna tid. Hennes föräldrar anges
dock korrekt i dödeboken 1803 6/9, Anders Andersson och Karin Nilsdotter.  
(jmf födelsebok 1746 10 Maj: Annika i Storegl. med dito föräldrar)
mvh Niklas

27
Sunnersberg / Äldre inlägg (arkiv) till 22 oktober, 2009
« skrivet: 2009-10-18, 16:27 »
Bra att du är tveksam, betyder att du måste kolla upp personerna extra noga! Följ dem
både bakåt och framåt så du vet om det är samma personer hela vägen.
  Det är ganska vanligt att uppgifter saknas eller är fel då folk flyttat.  
Källor närmast tid + plats där de skedde _brukar_ vara bättre.  
 
Angående torpare/bönder bland anorna i Sunnersberg så är det nog bara slumpen;
ju längre fram i tiden desto fler folk, men antalet bondgårdar ökar inte så mycket -
alltså större chans för torpare/soldater etc. i början av anträdet.  
Dessa flyttade oftare runt mellan olika torp så när nån ana väl är från en
bondgård kan den ligga längre bort...

28
Sunnersberg / Äldre inlägg (arkiv) till 22 oktober, 2009
« skrivet: 2009-10-15, 16:04 »
Ja stämmer, son till Thage och dotterson till Georg Hulander. Var kanske också där på släktträffen, har vart på en
som var i Värmland nånstans men minns inte orten. Angående Lars Bengtsson så har jag bara en generation till
på fädernet (angiven i förra inlägget). Kyrkböcker finns ju bak till 1688 i Sunnersberg så dit bör man ju hitta,
vet inte varför morfar inte hade längre där, men kanske missade han att de flyttat till Otterstad, där
det även finns husförhör som hjälper till. Du kan komma längre bak på Hjälmars mor från Råda, men de har flyttat
runt rätt mycket mellan olika socknar på Kålland (leta leta leta )
 
mvh Niklas

29
Söne / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2009
« skrivet: 2009-10-15, 15:45 »
Om Lars Gislesson, han är född 1655 om michaelii tid (ie omkring 29 september) enligt  
dödnotisen i Söne 1711 16/5 men inga andra levnadsdata.  
När hustrun dör 1727 så förmentes hon vara född 1633, så ett visst tvivel hos prästen.
Är väl möjligt men skulle varit omkring 51 år när hon fick Maria, så kanske åldern
är överdriven. Stora åldersskillnader är dock rätt vanligt förr, gissningsvis var hon  
en änka som gifte sig med drängen, men det är bara spekulation - Främmestad finns  
bara ibland i mantalen (annars befriat pga sätesgård) så svårt att verifiera.

30
Söne / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2009
« skrivet: 2009-10-15, 15:27 »
Länge sedan bibliotekstiden nu, men var trevligt att språkas och hjälpas åt däruppe.
 Jag råkar ha AD för tillfället så har redan läst det där. Enda andra matnyttiga är
väl Gisles beskrivning av fadern att hans fadher sahl Joen Assarsson bodde i lengium  
mest hehla sin åldher, och war så gammal att han dog af ålldherdomb.
Finns inte i de mantalslängder som är online, men bör ju vara född senast på  
1560-talet så han skulle ändå varit över 60 när de startar. Namnet är ju inte helt
vanligt så möjligen kan man hitta mera nångång i framtiden när äldre källor skannats.
 
Vad just Gisle annars vittnar om är en skog Rållken(?) och om den var allmän eller inte,
och figurerar enbart pga att han var gammal och trovärdig och själv bott i trakten.

31
Söne / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2009
« skrivet: 2009-10-10, 20:44 »
Angående Nils Bengtsson på Främmestad, så är Bengt Persson (1634-1711) på Främmestad troligaste
fader. Enl mantal 1702 bor Bengt Persson med son där, och 1709 är han inhyst och Nils Bengtsson
brukar samma plats (med hustru och dräng).

32
Söne / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2009
« skrivet: 2009-10-10, 20:26 »
Bra ledtråd Kenneth!  
  Har undrat var denne Gisle kom ifrån. Han dyker upp 1644 i mantal för Högen i Skalunda socken vilket stämmer
bra med vittnesmålet 1662, där han berättar att han bott i längnum för ungefär 17 eller 18 åhr sedan.
Hustrun kallas Brita Olofsdotter då hon omnämns i mantalen och torde vara åtminstonde Lars (f 1655) moder.  
De bor ännu 1659 på Högen. Sonen Jon gifte sig till Skog (med Anders Larssons dotter, ?Sigrin) ca 1660,
alltså betydligt äldre än Lars.

33
Skalunda / Skalunda
« skrivet: 2009-09-26, 19:12 »
Tyvärr brann prästgården (tror det var i början av 1800-tal) och det mesta förkom. Bara det som  
fördes gemensamt med Rackeby (räkenskap, vigsel & flyttning) finns före 1771.
 
Angående Jean Larssons första hustru, verkar det ju betänkligt att hon skulle varit 15 år,
har själv inte kollat upp henne närmare (härstammar från senare hustrun Brita), bara noterad att  
hon dog 1789 19/6. I mantalslängden 1778 finns en dotter till Anders på Stommen, Maria 14 år gammal.  
Då åldern stämmer, så det är troligen 2 olika Marior.  
 
mvh
Niklas

34
Sunnersberg / Äldre inlägg (arkiv) till 22 oktober, 2009
« skrivet: 2009-09-26, 18:22 »
Christer Lilja,
  Lite sent, men jag har lite om soldat Hjälmars föräldrar (min mf mf ff f, via Hjelm).  
Lars Bengtsson, född 1729 15/11 på Berget under Fröslunda, Sunnersberg(fb). Torpare i Hedvigsberg, Sunnersberg  
död 1792 27/4 i Ulleredsbro, Otterstad (db). (son av Bengt Andersson ohh Catharina Larsdotter).
Gift 1768 25/9 i Otterstad (vb) med Maria Eriksdotter, född 1736 8/7 i Härebacka, Råda.  
död 1807 14/4 i Sunnerstagården, Otterstad. (dotter av Erik Svensson ohh Ingeborg Jonsdotter).  
Har bara 2 barn noterade, Anna 1769 3/1 samt Anders Hjälmar 1772 20/3.
En halvsyster Catharina 1767 22/8 finns från faderns förra äktenskap med Maria Bryngelsdotter (1765, Sunnersbergs vb)
modern gifte om sig med änkmannen i Sunnerstagården Anders Larsson (1795, Otterstads vb), inga barn.
 
mvh Niklas

35
Björsäter / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-12-13
« skrivet: 2005-03-02, 12:04 »
Till Birgitta. Vet inte säkert att det finns anknytning, men denna prästsläkt är intressant då jag har en ana, kvartermäster Mauritz Mauritzson som bodde på prästens hemman på 1670 o 80-talen. Dock relativt oforskat än så länge.
 
Mvh Niklas

36
Björsäter / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-12-13
« skrivet: 2005-02-09, 17:52 »
Hej!  
Angående Maurentius Laurentius barn - den namnlösa dottern och Herr Lars hustru hette Brita (mtl 1653).
Han kan möjligen haft fler barn som levde vidare i Lillegården (Warholm).  
 
mvh
Niklas Petrusson (namnet snabel bredband punkt net)

37
Sunnersberg / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-17
« skrivet: 2004-04-26, 22:56 »
Hej, enligt vigselnotisen i Gösslunda för Sven Johan Nilsson och Johanna Svensdotter:
 
1856-12-9:
Dräng i Skattegården Lunna, Sven Johan Nilsson och pigan dersammastädes Johanna Svensdotter.
23 resp 31 år.
Föräldrar Afskedade soldaten Nils Rehn uti Warnhem på Holltorp och dess afl. hustru Anna Svensdtr. -
Backstugusitaren under Fogelberg Söne, Sven Andersson och dess afl. hustru Stina Karlsdotter.
Brudgummen sielf närvarande.
Brudens fader lemnar munteligt bifall.
---
 
Så åtminstonde lever fadern på Holltorp i Varnhem  församling 1856.
 
mvh
Niklas Petrusson

38
Sunnersberg / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-17
« skrivet: 2004-04-20, 07:05 »
Hej, det finns en Anna Paulina född i Gösslunda 1857-01-25 (hör till Sunnersbergs förs.).
Föräldrar anges till Drängen i Berget Sven Joh. Nilsson och Johanna Svensd (31).
Dop 27/1 och faddrar soldatet Palm från Rackeby och dess hustru.
 
mvh
Niklas Petrusson

39
Otterstad / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-10-22
« skrivet: 2004-04-12, 16:02 »
Susanne G!
 
Jag håller också på att försöka länka ihop de olika Frijs-anorna.
Har många ännu olänkade men kan hjälpa med ett par av de nämda:
Olof Frijs, Skogvaktare i Karsviken (Frijsetorpet) u. Vänsjö.
Föddes 1623 i Häggene, Råda (Son av Bengt Frijs där). Levde 1639 i Häggene,  
men åtm 1656 i Karsviken. Är mycket riktigt fader till Jon Olofsson Frijs  
(enligt ett brev till greven där han önskade sonen skulle få samma  
tjänst efter honom [odat, delaGardiesamlingen]). Levde 1647-1727.
 
Förutom Sven Frijs i Leed så finns en Sven Frijs i Österbacka som
1681 är över 60 åhr enl. roteringslängd, samt en Sven Pärsson Frijs
i Tolsjö samma år. Någon av dem kanske är fader till en ana
i Jonstorp på Kållandsö: smeden Jöns Svensson Frijs (1654-1738).
 
mvh
Niklas Petrusson ( namnet snabel bredband punkt net )

40
Sunnersberg / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-17
« skrivet: 2004-02-08, 00:28 »
Hej!  
Denna Maria Larsdotter är född i _Gösslunda_ (som hör till Sunnersbergs församling).
 
Född 1774-6-6 av Lars Larsson ohh Ingeborg Larsdotter, brukare i Tössegården.
 
mvh
Niklas

41
Tådene / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-09
« skrivet: 2004-02-08, 00:22 »
Sweneric! Enligt husförhör är den Anders du söker född _1774_ 25/2. Då finns i födelseboken en Anders född av Anders Bengtsson ohh Kierstin Andersdtr i Damsgården.
 
mvh
Niklas

42
Mellby / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-02-19
« skrivet: 2004-01-23, 13:37 »
Skrev visst ett felaktigt datum förra inlägget:
Lars Larsson ska vara född 31/12.
 
mvh Niklas

43
Mellby / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-02-19
« skrivet: 2004-01-23, 13:31 »
Hej Sweneric!
 
På gården som heter Lilla Roo, fann jag din familj på sid 21 (Mellby AI:6 [1782-1809]):
 
 Anders Andersson, Tådene, 1774 25/2
 h. Maja Larsdtr, Sunnersberg, 1774 6/6
 Svåger Lars Larsson, Sunnersberg, 1776 21/12
 h. Ingrid Bengtsdtr, Råda, 1783 8/5
(små barn är inte uppskrivna i husförhöret här)
 
Anders finns också 2 ggr på Lilla Roo, sid 2, listad som dräng.
 
Har för övrigt lite mera om Marias släkt i Gösslunda om du är intresserad.
 
Mvh Niklas.

44
Sunnersberg / Sunnersberg C:3 1753-1861
« skrivet: 2003-01-23, 16:18 »
Hej,
 
  Det står Lars Benctsson, alltså samma som Bengtsson. Detta verkar vara vanligaste stavningen under denna period i församlingen. (När Lars föds stavas faderns namn Bengt).
Det är brudgummen som är skatteåbo, och morgongåvan är 30 lod silver (Sfr).
 
mvh
Niklas

45
Mellberg / Mellberg
« skrivet: 2003-01-10, 14:29 »
Hej!
 
  Har en liten uppgift om Mellberg i Mellby(R). Farfadern som ni nämner kallades Erik Rättare
och var nämndeman i Mellby. Han dog i början av 1672 och levde då i Bjärby, Mellby.  
 
mvh
Niklas Petrusson

46
Örslösa / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-06-17
« skrivet: 2002-02-14, 22:44 »
Hej! - Nej ingen ana, bara lycklig ägare till vissa volymer i socknen  
 
Hälsningar  
Niklas

47
Örslösa / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-06-17
« skrivet: 2002-02-14, 10:28 »
Hej Susanne,
   
Från Örslösa C:2:
1791-08-20 föds Anna, döps 22/8.
Föräldrar Eric Bengtsson och Cherstin Larsdr.
Bonde på Stommen
Dopvittnen: Jon Larsson på Stommen, dr. Bengt Bengtsson ibm, dr. Nils Larsson ibm,  
h: Britta Nilsdr ibm, pig Elin Andersdr i Östentorp, pig Ingeborg Jonsdr.
 
Hälsningar  
Niklas

48
Jörlanda / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-15
« skrivet: 2001-10-16, 16:45 »
Hej,
 
  Jag söker uppgifter om en anfamilj som levt i Kjellsby:
Halnadsbonden (hälftenbonde?) Sven och hans hustru Maret.
De finns i husförhören 1803 och 1804 (AI:1) men jag har ej funnit dem i andra källor.
De uppges vara 50 år 1803 och 60 år 1804. Alla uppgifter eller ideer är välkommna!
 
En dotter nämns, Elin, född 1781, hon gifter sig i Jörlanda 1803 17/3 med  
drängen Per Abrahamsson (f 1781 i Rödbo sn) och de får barnen Anders 1803 22/9
och Johannes 1805 29/3 där innan de utflyttar 1805 till Västerlanda och senare Rödbo.
 
mvh
Niklas Petrusson

49
Otterstad / Äldre inlägg (arkiv) till 19.1.2002
« skrivet: 2001-04-17, 21:13 »
Hej Peter!
 
Petter Hjelm finns född 1794 27/9 på Jönslunda i Sunnersberg socken, son av soldaten där, Gustaf (Petersson) Canon och hustru Maria Svensdotter.
Enligt dödbok 1840 9/10 i Otterstad dör Petter, 46 år gammal i Lungsot, och anges där vara son av soldat Canon.  
Gustaf Canon anges född 1762 2/2 i Källby och Maria Svensdotter, 1756 7/8 i Råda (enligt husförhör, kallas Eriksdotter vid deras vigsel 1788)
mvh
Niklas Petrusson

50
Hej Kaj,
 
  Ytterbergs 1:a hustru, Kerstin Jonsdotter är född 1733 15/3 i Kvänum (Quädom), K-Åsaka.
Hon dog 1771 2/8, inhyst i Kvänum,
död av barnsbörd, 38 år 5 mån gammal.
Föräldrar: Skattebonden Jonas Svensson (1706-1763) ohh Maria Jönsdotter (1700-1781).
--
 
mvh
Niklas Petrusson
 
PS. Ska vi forstätta diskutera i Kållands-Åsaka eller Råda i stället? DS.

51
Hej Kaj,
 
Detta är vad jag har om dem;
 
Sven Andersson, Bonde  i Lagmansgården, Skalunda.
Född 1737 16/11 (hf) där, död 1816 5/10 där, 78 år 10 mån 2 veckor 5 dar, av Bröstfeber.  
Föräldrar: Anders Andersson och Sigrid Persdotter.
hustrun: Elin Persdotter, född 1740 27/1 i Storegården, Rackeby.  
Död: 1808 7/4 i Lagmansgården. 68 år 2 mån 1 vecka 4 dar, av Bröstfeber.
Föräldrar: Per Larsson och Maria Larsdotter.
Barn: (... antagligen ofullständig)
 Ingrid 1767 (gm Nils Andersson i Lagmanstorp),
 _Elin_   1766 eller 1768, (1 gm Per Fager, 2 gm Johannes Fager)
 Anders 1773
 Lars   1776 5/4
--
 
Vidare om deras anor kanske bör diskuteras under Skalunda och Rackeby istället.
 
mvh
Niklas Petrusson

52
Hej Anders,
Gillstad, Väla och Söne ingick i Örslösa gäld (jag vet inte hur det ser ut idag men 1500-1600-tal
var det så) och där inte längderna omfattar gället så brukar Örslösa och Söne
ha egna längder men Gillstad & Väla gemensamma.
 
mvh
Niklas

53
Hej Kaj,
 
  Jag har också lite uppgifter om soldat Fager med hustru, utöver vad Kent skrev.  
Om Johannes Fager har jag ungefär samma uppgifter som Kent, om Elin kan tilläggas att hon
kom ifrån Skalunda och Lagmansgården (För: Sven Andersson och Elin Persdotter)
och var tidigare gift 1791 med soldat no 753, Per Fager. Hade barnen:
Johannes 1792 7/3 (soldat Nöjd i Rackeby)
Bolla 1794 3/7
Lars 1797 29/1 - död samma år,
Lars 1798 25/1 död 1798 12/12
 
Elin omgift 1799 1/3 i Gillstad med nästa soldat 753, Johannes Fager. Deras barn:
Kerstin 1799 7/12 (gift Hulander)
Beata 1802 28/12 (gift Tomt, men hon och alla hennes barn innebrändes 1840)
Maja 1805 5/9 (gm J. Andersson i Åsen, Ör)
och hennes tvilling Sven 1805 5/9 död 1824 30/12  
 
Jag har ett par släktled efter Maja i Örs socken, men mycket saknas på den  
grenen (bara lite om Fabians och Haralds familjer)  
 
mvh Niklas

54
Morlanda / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-05-15
« skrivet: 2000-03-07, 11:13 »
Tack för tipsen, det blir väl att försöka följa samtliga Helena/Lena(Elin?) framåt i tiden.  
När jag sökte i födelseböckerna noterade jag också några Olena, kan de också kallas Helena senare?
Hälleviksstrand fann jag ej i SVAR-katalogen,
finns det egna kyrkoböcker där?
 
mvh
Niklas

55
Hej,
  Såg inte frågan förrän nu.  
Enligt Gillstad och Väla socknars mantal från 1653-1663 (och 1683) brukar frälsebonden
Sven Larsson och hans hustru Karin Larsdotter ett halvt hemman i  
Örsåsen (under Lindholmen, Strö sn).  
Då de är enda familjen där är de sannolikt Elins föräldrar.  
 
mvh
Niklas

56
Morlanda / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-05-15
« skrivet: 2000-03-02, 16:03 »
Hej!  Jag söker uppgifter om en Helena Olsdotter,
som sägs vara född 1803 3/12 i Morlanda på Oroust (Enligt hf 1861-1870 i Rödbo sn).  
Jag har sökt efter henne i Morlanda och flera grannsocknars födelseböcker utan resultat.  
Hon var gift 1828 i Rödbo sn med Andreas Persson (1803-1882)  
och dog 1890 9/10, 86 år 10 mån 9 dar i Rödbo.
Tacksam för alla tips.
mvh
Niklas

57
Melartopaeus / Melartopaeus
« skrivet: 2000-02-15, 13:59 »
Hej,
I Genealogiska Samfundet i Finlands databas HisKi har jag funnit två sena Melartopeus:
kyrkoherden Carl Melartopeus i Uskela sn, fick 1744 24/7 en dotter Helena Margareta (moder Catharina Salovia)
samt en Em: Charl. Melartopeus (och make Secret. Pehr Ad: Kruskoph) får en son Carl Theodor i Helsingfors 1834 30/7.  
 
mvh
Niklas

Sidor: [1]