ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Karin Uhrvik

Sidor: [1] 2
1
Halmstad / SV: Halmstad
« skrivet: 2020-03-18, 10:38 »
Är det denne skomakargesäll?
Till Göteborgs domkyrkoförsamling flyttar 1764-03-28 skomakargesällen Peter Stenström. Han sägs vara född i Billinge och har kommit från Vram.
Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) B:1 (1762-1794) Bild 11 / sid 15 (AID: v30149.b11.s15, NAD: SE/GLA/13180)
I Billinge föds flera Per 1743 och omkringliggande år, bl.a. föder Asser Pärssons hustru Hanna Christensdotter en son Pär 1743-07-16. Kanske det går att följa honom framåt i tiden.
Billinge (M) CI:2 (1722-1785) Bild 890 / sid 82 (AID: v106350a.b890.s82, NAD: SE/LLA/13024)

2
Alltid trevligt att kunna lämna uppgifter som leder forskningen framåt - eller bakåt.

3
Mäster Jonas Berglöf född 1737 i Filipstad med hustru Anna Christina Nyström född 1745 och sonen Jonas Henrik född 1772 finns på sidan 190 i Nora bergsförsamling AI:7b (1771-1790) i den del för Nora stad som gäller 1771-1776.
Jag har inte sökt honom i den senare delen.
Nora bergsförsamling (T) AI:7b (1771-1790) Bild 187 / sid 190 (AID: v51985.b187.s190, NAD: SE/ULA/11098)

Som skomakargesäll finns han i Arboga 1766-67 och sedan åter 1768.
Arboga stadsförsamling (U) AIa:2 (1753-1775) Bild 256 / sid 469 (AID: v71750.b256.s469, NAD: SE/ULA/10022)

4
Yrken C / SV: Cembalobyggare
« skrivet: 2020-02-27, 08:46 »
Ett spinett nämns vid Uppsala rådhusrätt 1681-06-28. Christian Zellinger har av kammarherren Bengt Bagge lånat ett spinett för en tid sedan för allenast en afton och inte återlämnat det. Bengt Bagges ombud vill nu inte återta instrumentet eftersom det använts mer än tillåtet. Han vill i stället få de 9 riksdaler som spinettet kostat.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:688 (1681) Bild 860 / sid 81 (AID: v420505a.b860.s81, NAD: SE/RA/42042202)

5
Grangärde / SV: Var är Isak Bomansson född
« skrivet: 2020-02-17, 09:21 »
Namnet skrivs Bowensson. Isak finns i boken Nordisk vallongenealogi 1580-1750 av Kjell Lindblom under släktnamn Bovin, Tabell 5, sid. 91

6
Härnösand / SV: Härnösand
« skrivet: 2020-02-17, 08:29 »
Karduansmakaren Jonas Strandqvist efterfrågas här under Härnösand flera gånger och nämns senast 2011-05-16.

Karduansmakargesällen Jonas Strandqvist sägs född i Enköping när han 1790 flyttar från Hedemora till Falun enligt Hedemora in- och utflyttningslängd 1759-1794, s. 131v. Frågan är om han i stället reser till Hernadsand liksom tapetmakargesällen Jacob Lundström som står före i utflyttningslängden.
Hedemora (W) BI:3 (1759-1794) Bild 138 / sid 132 (AID: v130426.b138.s132, NAD: SE/ULA/10388)

7
Okänd socken i Skåne / SV: Bengt Linneroth
« skrivet: 2020-02-17, 07:58 »
Hos Arkiv Digital finns protokoll från Tunnbindareämbetet i Malmö A1:1 (1640-1847).

Utläringen Bengt Linnerot anmäler sig hos Malmö tunnbindaregesäller redan 1781-12-16 enligt deras protokoll. Tyvärr inga andra uppgifter än namnet. Om han inte lärt i Malmö borde läroorten ha nämnts. Finns det en separat In- och utskrivningsbok för lärlingarna?
Tunnbindareämbetet i Malmö (M) A1:1 (1640-1847) Bild 5560 (AID: v481309.b5560, NAD: SE/MSA/01409)

Från 1785 och några år framåt finns gesällen Bengt Linnrot i Varberg hos tunnbindaren Jonas Söderberg enligt husförhörslängden AI:1 sidorna 28, 62 och 92. Ingen födelseort nämns, däremot finns åldersuppgifter som ger födelseår 1758/59. Vid sista anteckningen (1788?) står att Bengt är i Göteborg.
Varbergs stadsförsamling (N) AI:1 (1785-1796) Bild 126 / sid 29 (AID: v93737.b126.s29, NAD: SE/LLA/13443)
Varbergs stadsförsamling (N) AI:1 (1785-1796) Bild 146 / sid 62 (AID: v93737.b146.s62, NAD: SE/LLA/13443)
Varbergs stadsförsamling (N) AI:1 (1785-1796) Bild 166 / sid 93 (AID: v93737.b166.s93, NAD: SE/LLA/13443)

8
Visst finns det hopplösa fall som får läggas åt sidan, men har du sett att drängen Nils Stensson från Lenhovda socken vigs 1797-10-01 i Granhult med pigan Ingeborg Persdotter från Lyretorp. Det sägs visserligen inte att han är född i Lenhovda, men han kommer därifrån vid giftermålet.

Enligt Granhult husförhörslängd AI:1 (1788-1805) sid 178 finns Nils och Ingeborg i Lyretorp från omkring 1801. Var finns de tidigare?

Äldste sonen Peter ser inte ut att vara född i Granhult 1799. Om paret är bosatta i Lenovda och Peter är född där så står möjligen deras bostadsort i födelsenoteringen. Det är en genväg för att  slippa gå igenom en hel husförhörslängd.
Kanske kan du komma vidare den vägen.

9
Harg / SV: Isac Wretman f. 1789
« skrivet: 2020-02-02, 09:32 »
En Isac Wretman finns som lärling i Stockholm hos skomakarmästaren Bernhard Wessberg enligt mantalslängden för Ladugårdslandet övre 1810 där det sägs att han är 20 år. Han nämns också i volymerna för kronotaxering 1808 och 1811. Tyvärr saknas husförhörslängd för Hedvig Eleonora församling 1806-1813. Vart han sedan tar vägen är okänt för mig.
Enligt Nationell arkivdatabas (NAD) förvaras Stockholms skomakareämbetes arkiv hos Stockholms stadsarkiv (depå Liljeholmskajen)
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, År 1810, SE/SSA/0031/06/G 1 BA/G 1 BA:27/10 (1810), bildid: A0057156_00068
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AA/175 (1808), bildid: A0060409_00651
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AA/181 (1811), bildid: A0060415_00774

Bernhard Wessberg vigs 1793-10-03 i Hedvig Eleonora med Anna Wretman, död 1807-10-03. Gifter sedan om sig 1808-09-01 med Christina Regina Ekman.

10

I utflyttningslängden nämns Anders Braman flera gånger. Första gången som boktryckeriutlärling när han flyttar till Stockholm 1790. Han sägs vara född i Uppsala 1770. 1791 flyttar en boktryckargesäll Braman, utan förnamn eller födelsedatum till Stockholm. Den tredje gången är i december 1794 när boktryckargesällen Anders Braman flyttar till Västerås. Han är född i Uppsala, har kommit från Stockholm och är gift.
Arkiv Digital:
Uppsala domkyrkoförsamling (C) BI:1 (1789-1813) Bild 6 (AID: v126672.b6, NAD: SE/ULA/11632)
Uppsala domkyrkoförsamling (C) BI:1 (1789-1813) Bild 8 (AID: v126672.b8, NAD: SE/ULA/11632)
Uppsala domkyrkoförsamling (C) BI:1 (1789-1813) Bild 19 (AID: v126672.b19, NAD: SE/ULA/11632)


I Uppsala domkyrkoförsamling finns fördubblingsbåtsmannen senare nationskarlen och nationsvaktmästaren Erik Braman gift 1 med Anna Eriksdotter begravd 1764-05-10 och gift 2 1765-06-06 med pigan Stina Lenholm. I husförhörslängden 1749-1779 står senare hustrun som Stina Andersdotter och i husförhörslängden 1780-1790 som Christina Andersdotter Bergman. I den senare husförhörslängden finns bland andra sonen Anders född 1770-06-07 som 1790 får besked till Stockholm.
Arkiv Digital:
Uppsala domkyrkoförsamling (C) F:2 (1741-1776) Bild 1610 (AID: v126724a.b1610, NAD: SE/ULA/11632)
Uppsala domkyrkoförsamling (C) EI:2 (1739-1852) Bild 45 (AID: v126716.b45, NAD: SE/ULA/11632)
Uppsala domkyrkoförsamling (C) AIa:2 (1749-1779) Bild 332 / sid 301 (AID: v126489a.b332.s301, NAD: SE/ULA/11632)
Uppsala domkyrkoförsamling (C) AIa:3a (1780-1790) Bild 149 / sid 143 (AID: v126490.b149.s143, NAD: SE/ULA/11632)

11
Fagerlund / Fagelund / SV: Fagerlund / Fagelund
« skrivet: 2020-01-20, 09:00 »
En repslagarlärling Herman Fagerlund vill 1775-06-30 bli utskriven till gesäll. Han har lärt hantverket hos sin far Börje Bengtsson Fagerlund i Libau och har nu varit en tid i lära hos ålderman i Stockholm.

Börje Bengtsson född i Fagerhult är 19 år när han 1741-11-16 skrivs in hos repslagarmästaren Niclas (Claes) Sivertz i Stockholm. Han skrivs ut till gesäll 1745-10-03 då med namnet Fagerlund. 1755-08-26 vill han bli mästare i Libau.

Nordiska museets arkiv, Repslagarämbetet i Stockholm, Protokoll AI:2 1708-56, AI:3 1756-78

12
Pierau / Pierrau / SV: Pierau / Pierrau
« skrivet: 2020-01-12, 08:34 »
Vid sammankomsten i Repslagarämbetet i Stockholm 1761-11-02 ansöker gesällen Hans Petter Pireau från Flensburg om att få bli mästare och förena sig med ämbetet. Han är nu i Malmö, tänker sätta sig ner där och vinna burskap. Hans gesällbrev uppvisades, daterat Flensburg 1758-10-26. Han har alltså lärt hantverket i Flensburg.
Nordiska museets arkiv, Repslagarämbetet i Stockholm, Protokoll AI:3 (1756-1778)

13
Sylvius / SV: Sylvius
« skrivet: 2020-01-05, 10:24 »
En titt i Lovö kyrkoarkiv visar att gipsmakaren Carl Carove och jungfru Catharina Sylvia vigs 1694-09-30 d.v.s. avvittringsskriften mellan Carl Carove och hans barn har lästs upp efter hans nya äktenskaps ingående.
Riksarkivet:
Lovö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1532/A I/1 (1688-1695), bildid: C0048078_00116, sida 92


14
Sylvius / SV: Sylvius
« skrivet: 2020-01-05, 09:29 »
Hej Torun,
Jag har inte forskat om Johan Sylvius eller Carlo Carove, så jag har inga ytterligare uppgifter om familjen.

Det man kan se av de källuppgifter jag lämnade 2015-10-09 är att Carl Carove varit gift minst 2 gånger:

1 med Beata Catharina Meilandt, som är avliden före 1695-02-25. Det står inte när hon dog.
De har barnen Lucas, Beata och Johan Georg. Innan han kan gifta om sig, så ska en avvittring ske, d.v.s. barnen ska få ut sitt arv efter modern. Det är denna avvittring som har lästs upp i Färentuna häradsrätt 1695-02-25. Om en avvittring görs så kan man räkna med att den efterlevande maken/makan tänker gifta om sig.

2 med Catharina Sylvia någon gång mellan 1695-02-25 och 1695-05-27. Hon är brorsdotter till målaren Johan Sylvius. Enligt det testamente som lästes upp i Färentuna häradsrätt 1690-10-14 är Catharina då ogift och sköter sin ogifte farbrors hushåll.

När det gäller uppgifter på nätet, så måste de alltid kunna kontrolleras i källorna. Finns källor?

Mina källor var alltså Svea hovrätts renovationer av Färentuna häradsrätt (Arkiv Digital)
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:700 (1690-1690) Bild 7990 / sid 790 (AID: v420517a.b7990.s790, NAD: SE/RA/42042202)
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:6 (1690-1697) Bild 2900 / sid 283 (AID: v420350a.b2900.s283, NAD: SE/RA/42042202)
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:6 (1690-1697) Bild 2990 / sid 292 (AID: v420350a.b2990.s292, NAD: SE/RA/42042202)

15
Varken i Sundsvall eller i Gävle finns något kopparslagareämbete vid den här tiden, eftersom det måste finnas minst tre mästare samtidigt i en stad för att ett hantverksämbete ska få inrättas. Mästarna är i stället ofta anslutna till ämbetet i Stockholm. Eller om det finns ett kopparslagareämbete i någon annan stad.

Enligt Kopparslagareämbetet i Stockholm, In- och utskrivningsbok 1705-1760 som bevaras vid Nordiska museets arkiv finns följande:

Daniel Persson
Inskriven 1730-05-30 hos Johan Lindman i Gävle för att lära i 4 år.
Utskriven 1735-11-17 till gesäll. Skrivs då som Daniel Persson Örström.

Daniel Olofsson
Inskriven 1731-11-20 hos Johan Lindman i Gävle för att lära i 4 år.
Utskriven 1734-11-18 till gesäll. Skrivs då som Daniel Berglund.

Daniel Berglund finns som mästare i Gävle som Per visat, men jag kan inte se att Daniel Persson Örström finns i In- och utskrivningsboken som mästare. Har han avlidit, blivit soldat eller arbetat med annat? Eller har han arbetat som kopparslagare utan att bli mästare d.v.s. varit gesäll hela livet? Eller bosatt sig utomlands?


I Nordiska museets arkiv finns senare In- och utskrivningsböcker och även Protokoll från 1759, men jag har bara sett In- och utskrivningsboken 1705-1760.


Boken Koppar och kopparslagare i Hälsingland av Magnus Green. Medverkan av Eva Hansson samt med bidrag från Lars Nylander, Gunilla Hedenblad och Michaela Ivarsdotter. Där finns bl.a. en översiktlig historik som kan vara intressant även om man inte forskar om Hälsinglands kopparslagare.

16
Kanske finns några uppgifter om honom i Urmakareämbetet i Stockholm.

Enligt Nationell Arkivdatabas finns för Urmakareämbetet följande handlingar bevarade i Stadsarkivet i Stockholm, depå: Liljeholmskajen, SE/SSA/0066/83:
Protokoll 12/6 1695-28/11 1788, spridda år. Med anteckning om utgiftspost 1695, s. 1, och anteckning om urmakare- och klensmedsämbetenas skiljande från varandra 1695, s, 3.
In- och utskrivningsbok 26/9 1763-14/2 1792. Uppställd efter mästare. Till ämbetet i Stockholm var även mästare i Göteborg, Karlskrona och Norrköping anslutna.

I Nordiska museets arkiv finns Protokoll (avskrift) 1695-1788.

17
Zeidenzopf, Seidenzoph / SV: Zeidenzopf, Seidenzoph m.fl.
« skrivet: 2019-11-29, 07:29 »
Vid Risberga säteri i Östuna, Uppland finns en fogde Fred. Zeinzoph enl. mantalslängden för 1739, undertecknad 1738-12-04. Hans hustru nämns som deja. I mantalslängden för 1740 skrivs hans namn Fredr. Zejenzoph.
Länsstyrelsen i Stockholms län II, Landskontoret (AB) EI:25a (1739) Bild 510 / sid 44 (AID: v431903.b510.s44, NAD: SE/SSA/1452A)
Länsstyrelsen i Stockholms län II, Landskontoret (AB) EI:26a (1740) Bild 500 / sid 46 (AID: v431906.b500.s46, NAD: SE/SSA/1452A)

18
Hesselgren / SV: Hesselgren
« skrivet: 2019-11-29, 07:14 »
Enligt mantalslängden för Valloxsäby, Östuna socken så finns en trädgårdsmästare Hesselgren där 1738, längden är undertecknad 1737-11-22. Året efter står hans förnamn Olof.
Länsstyrelsen i Stockholms län II, Landskontoret (AB) EI:24a (1738) Bild 550 / sid 47 (AID: v431900.b550.s47, NAD: SE/SSA/1452A)
Länsstyrelsen i Stockholms län II, Landskontoret (AB) EI:25a (1739) Bild 510 / sid 44 (AID: v431903.b510.s44, NAD: SE/SSA/1452A)


19
Hallongren / SV: Hallongren
« skrivet: 2019-11-26, 19:24 »
I Stockholm finns målaren Torbjörn Hallongren.

Vid vigseln 1754-04-07 i Maria sägs att målaren Thorbiörn Hallongren Ericsson är 30 år och från Västergötland. Bruden jungfru Elsa Maria Bergqvist är 31 år och född här. Hennes löftesman är styvfadern tullinspektorn Hans Ahlgren.

Torber Hallongren dör 1774-03-21 i Klara. I bouppteckningen från 1774-05-09 står att han är barnlös och att syskonen är:

Sidenvävargesällen Johan Hallongren.
Fänriken vid Österbottniska regemente Lars Hallongren.
Bagaren i Säter Jonas Hallongren.
Anna Brita Hallongren gift med frälseinspektorn Lindström.

Arkiv Digital: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:231 (1774) Bild 1700 / sid 163 (AID: v222836.b1700.s163, NAD: SE/SSA/0145a)
Riksarkivet: Justitiekollegium 1637-1856, Förmyndarkammaren 1667-1924, Rådhusrättens 1:a avdelning 1850-1924, Bouppteckningar, SE/SSA/0145A/F 1/F 1 A/231 (1774), bildid: C0107712_00173

20
Filmerus / SV: Filmerus
« skrivet: 2019-11-10, 08:13 »
I bouppteckningen 1731-09-28 efter remsnidaren Johan Filmerus, här stavat Philimerus, nämns de omyndiga döttrarnas förmyndare. Det är deras fasters man skräddaren Christopher Uppman och i den husförhörslängd som Per anger kan man se att Christopher är gift med Catharina född 1706. Hon är då syster till Johan.

Arkiv Digital:
Strängnäs rådhusrätt och magistrat (D) F2:2 (1731-1760) Bild 51 / sid 48 (AID: v147856.b51.s48, NAD: SE/ULA/11470)
Riksarkivet:
Strängnäs rådhusrätt och magistrat, Bouppteckningar och arvskiften, SE/ULA/11470/F 2/2 (1731-1760), bildid: C0104069_00055

21
Thormark / SV: Thormark
« skrivet: 2019-11-04, 09:46 »
Garvargesällen Jonas Torsson Tormark flyttar 1769 in till Göteborgs domkyrkoförsamling från Ronneby. Han sägs vara född i Blekinge, Hoby? socken.
Arkiv Digital: Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) B:1 (1762-1794) Bild 34 / sid 61

22
Vidbo / SV: Greta född 1775
« skrivet: 2019-10-28, 06:43 »

Onsala bör vara Odensala.
Dopvittnen 1775 är drängen Matts Arvidsson i Rickeby, pigan Caisa Arvidsdotter ibidem och änkan Anna Stina Gustafsdotter i Bennikebordet. Om det inte går att följa modern Margareta Arvidsdotter, så kanske det går att följa dopvittnena för att se om de är syskon.

23

1715-09-17 begär Nicolaus Celsius bördsbrev vid Uppsala rådhusrätt åt salig befallningsman Johan Hillerströms son Nils som ska lära skomakarämbetet i Stockholm. Nicolaus Celsius inlade sin och svägerskan Gunilla Maria Spoles attest att Nils är född i Uppsala av hederliga och kristeliga föräldrar.
Uppsala rådhusrätt och magistrat (C) AIa:25 (1714-1716) Bild 5230 (AID: v519779.b5230, NAD: SE/ULA/11661)

24
Odensala / SV: Maja Greta Olsdotter
« skrivet: 2019-10-26, 07:36 »
Pigan Margareta i Klockargården, Odensala kommer från St ol 1799 d.v.s. Sankt Olof vid Sigtuna. Där i Södertil finns pigan Greta Olsdotter född i Vidbo 1775. Hon har kommit från Husby 1797 och flyttar till Odensala 1799-09-05. Detta Husby bör vara Husby-Ärlinghundra.
Sigtuna, Sankt Olof och Sankt Per (AB) AI:3b (1791-1802) Bild 67 / sid 58

25
Tierp / SV: Christina Maria Höpner (Hopner) f. 1733
« skrivet: 2019-10-20, 07:54 »
Komplettering. Barn till Mats Höpner i förra äktenskapet:
Johan 1738-07-18 Balingsta
Carl Julius 1740-01-25 Balingsta

26
Höppener / SV: Höppner
« skrivet: 2019-10-17, 15:50 »
Mats står som den andra personen på sidan.

Andra Corpo_
ralskapet
1a Corporalen Olof Törnbergh
2 Corporalen Mattz Höpner, 23, 1½, Borgo, hästen är en Swart Wallack med stiern, 10 åhr gammal

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028796_00025

27
Höppener / SV: Höppner
« skrivet: 2019-10-17, 07:35 »
I generalmönsterrullan för Livregementet till häst, Livkompaniet, Andra korpralskapet finns 1719 andre korpralen Mattz Höpner. Där sägs att han är 23 år, har tjänat 1½ år och är född i Borgå.
Sidan finns som bild 25 hos Riksarkivet och som bild 280 hos Arkiv Digital.

28
Nyköpings östra / SV: Läshjälp Helgona
« skrivet: 2019-10-16, 07:17 »
Nils Hellgren är gesäll vid Hargs pappersbruk i Helgona och 1789-04-13 flyttar en gesäll med det namnet till Östanå pappersbruk i Njutånger, Hälsingland.
Njutånger (X) EI:1 (1781-1878) Bild 124 / sid 235

I samma volym finns hans vigsel 1791-09-11 med Anna Nilsdotter. Där sägs att Nils Hellgren är född i Tystberga 1766 med föräldrar Nils Nilsson och Christina Nilsdotter. Här står också att han dör 1819-10-09 vid Iggesund.
Njutånger (X) EI:1 (1781-1878) Bild 9 / sid 9

29
Sjöberg / SV: Henrik Sjöberg, guld- och silversmed, gravör
« skrivet: 2019-10-11, 10:35 »
Guldarbetare Henrik Sjöberg Ottosson vigs 1792-08-26 i Storkyrkoförsamlingen med demoiselle Sophia Lovisa Ramberg.
Storkyrkoförsamlingen (A, AB) EIa:5 (1784-1800) Bild 55 / sid 52 (AID: v90713.b55.s52, NAD: SE/SSA/0016)

Enligt mantalslängden 1770 finns gesällen Henrik Sjöberg Ottosson, 33 år, hos juveleraränkan Dorothea Lindbom i Staden inre nr 66.
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden (A, AB) G1BA:23:13 (1770) Bild 66 / sid 61 (AID: v367191b.b66.s61, NAD: SE/SSA/003106)

Henrik Sjöberg född 1736 har gått i lära hos guldsmeden Pet Julin i Köping enligt husförhörslängden 1752-1758, sid 28. Kom dit 1752 från Falun.
Köpings stadsförsamling (U) AI:7 (1752-1758) Bild 32 / sid 28 (AID: v73097.b32.s28, NAD: SE/ULA/10695)

30
Landström / SV: Landström
« skrivet: 2019-10-11, 08:21 »
Skräddaren Lars Landström gift 1739 i Västlands socken efterfrågas för 10 år sedan. I Uppsala domkyrkoförsamlings husförhörslängd 1728-1736 finns efter nummer 399 antecknat skräddargesäller. Där finns Lars Landström född i Gävle, kommit med besked från Västerås. Han finns i Uppsala 1736.
Uppsala domkyrkoförsamling (C) AIa:1 (1728-1736) Bild 199 (AID: v126488.b199, NAD: SE/ULA/11632)

En annan Lars Landström som nämns av frågeställaren är sonen till tullskrivaren Petter Landström och Christina Corall.

I Uppsala rådhusrätt och magistrat, AI:43, 1737-01-17 begär fadern bördsbrev för Lars. Där sägs att borgaren Peter Landström angav huruledes dess son Lars Landström 14 år gammal har 1 års tid vistats i Stockholm att lära det lovliga skomakarehantverket och anhöll för den skull om magistratens gunstiga bevis dess födelse och härkomst angående. Född här i Uppsala 1723, fadern f.d. tullskrivare nu borgare Petter Landström och modern Christina Corall. Beviljades. Domboken finns varken hos Riksarkivet eller AD, men ett memorialprotokoll för 1737 där ärendet nämns finns bland bouppteckningarna 1751-1755.
Uppsala rådhusrätt och magistrat (C) FIIa:17 (1751-1755) Bild 471 (AID: v149521.b471, NAD: SE/ULA/11661)

I Christina Coralls bouppteckning 1773-09-14 nämns inte sonen Lars, bara sonen Anders som inte hörts av på 17 år och dottern Wendela. Lars bör vara död, barnlös, före 1773.
Uppsala rådhusrätt och magistrat (C) FIIa:24 (1771-1773) Bild 4560 / sid 445 (AID: v149528a.b4560.s445, NAD: SE/ULA/11661)

31
Tierp / SV: Christina Maria Höpner (Hopner) f. 1733
« skrivet: 2019-10-08, 08:12 »
Christina Maria är dotter till Mattias Höpner. Det framgår av hans bouppteckning 1764-04-13 i Gävle.

Barn enligt bouppteckningen.
I förra giftet:
Anna Gustava gift med underofficeren vid Kungliga Gardet i Stockholm, Peter Dahlman.
Christina Maria gift med bonden Lars Andersson i Tierp.
Johan svarvaregesäll i Stockholm.
Carl bortrest med en herre utan att man vet till vad ort.
I senare giftet:
Gustaf 17 år, i svarvarlära i Stockholm.
Ulrica 14 år, hemma hos modern.
Brita Catharina 11 år, hemma hos modern.
Susanna 7 år, hemma hos modern.
Riksarkivet:
Gävle stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv, Bouppteckningar, SE/HLA/1050003/F/F II/F II a/11 (1761-1768), bildid: C0102578_00523
Arkiv Digital:
Gävle stad Rådhusrätt och magistrat (X) FIIa:11 (1761-1768) Bild 5140 / sid 480 (AID: v151951a.b5140.s480, NAD: SE/HLA/1050003)


Mattias (med olika stavningar, även Mats) Höpner död 1764-01-30 Gävle Heliga Trefaldighet.
Gift 1:o med Gustaviana de la Chapelle död 1743-12-17 Vendel
Gift 2:o 1746, lysningar 22, 29 juni och 6 juli, i Jakob och Johannes församling med jungfru Susanna Lund. Mattias är då sergeant vid Upplands Infanteri.

Barn i förra äktenskapet:
Christian 1728-04-20 Balingsta, vittne bl.a. Hr Joachim Höpner. Mattias är då korpral.
Anna Gustaviana 1729-10-19 Balingsta. Mattias är då kvartermästare, liksom för följande barn.
Maija 1731-05-30 Balingsta, nöddöpt för dess svaghets skull.
Stina Maija 1732-05-11 Balingsta.
Magdalena 1735-04-04 Balingsta.
Carl Adam 1736-15-06 Balingsta.
Detta är kanske den Carl som sägs bortrest 1764, men denne Carl kan också vara en son som jag inte har hittat, liksom den Johan som är svarvaregesäll 1764.

Barn i senare äktenskapet:
Gustaf 1747-04-12 Vendel.
Brita Caisa 1749-04-13 Vendel.
Ulrica 1750-07-13 Vendel.
Brita Catharina döpt 1753-09-16 Tierp.
Susanna döpt 1756-09-12 Tierp.

Jag har inte kollat när och var barnen har avlidit.

32

I husförhörslängden för Uppsala domkyrkoförsamling AIa:2 uppslag 149 finns Gasslander på vänstra sidan, som gesäll på 9:e raden nerifrån och som mästare på rad 11? uppifrån. Skrollar man bland Arkiv Digitals volymer från Uppsala domkyrkoförsamling finner man några volymer med personregister där både Gasslander och Lundblom nämns.

Utdraget ur Skomakarämbetet finns som jag nämnt i Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontorets verifikationer EIc:94 bild 9310 /sid 2384. Arkiv Digitals AID nummer enligt mitt tidigare inlägg.

När det gäller läsning av äldre handlingar brukar man säga att övning ger färdighet och så är det verkligen.

33
En Magnus Lundblom är lärgosse hos skomakaren Peter Gasslander i Uppsala.
Husförhörslängden är rörig, men Magnus finns på uppslagets högra sida, rad 5. Han finns också nämnd i det utdrag ur Skomakarämbetet i Uppsala från 1774-05-10, som finns i verifikationerna till Länsstyrelsen i Uppsala län, Landskontoret år 1778.
Där står: Lät mäster Peter Gatzlander i läran inskriva gossen Magnus Lundblom född i Näs socken på 17de året gammal att lära 4½ år.
Uppsala domkyrkoförsamling (C) AIa:2 (1749-1779) Bild 174 / sid 149 (AID: v126489a.b174.s149, NAD: SE/ULA/11632)
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 (C) EIc:94 (1778) Bild 9310 / sid 2384 (AID: v402228.b9310.s2384, NAD: SE/ULA/11035)


En möjlig Magnus kan vara den Magnus som föds i Uppsala-Näs 1755-01-20 son till soldaten Magnus Lundblom och hustru Malin Larsdotter.
Uppsala-Näs (C) C:2 (1734-1790) Bild 23 / sid 19 (AID: v126801.b23.s19, NAD: SE/ULA/11664)

34
Brodin / SV: Brodin
« skrivet: 2019-09-19, 06:10 »
Genom att kolla i FamilySearch på Olof Brodin och födelseår mellan 1760 och 1770. Där dök en person med födelseåret 1766 upp. Gick så vidare till lysnings- och vigselboken för Adolf Fredrik.

Det viktiga för dig blir att styrka att det verkligen är denne sadelmakargesäll som är fader.

35
Brodin / SV: Brodin
« skrivet: 2019-09-18, 07:01 »
En möjlighet att säkerställa att det är sadelmakargesällen Olof Brodin som är den utpekade fadern till Greta Matsdotters son Jonas, född 1801-04-28, är att kontrollera om ärendet har tagits upp i Söderhamns Rådhusrätt och magistrat. Det är inte säkert, men är en möjlighet. Arkiv Digital har några volymer från rådhusrätten, men inte AI:14 1800-1804. De har beställningsfotografering om man är intresserad. Originalhandlingarna finns hos Landsarkivet i Härnösand.

Olof Brodin byter yrkesbana och när han gifter sig 1808-01-01 i Adolf Fredrik är han traktör och borgare. Bruden är änkan Madame Christina Lindgren. Paret får sonen Peter Olof 1808-12-07 och då skrivs modern Christina Engström. Hon har alltså tidigare varit gift Lindgren. Vid lysningen finns uppgiften att Olof är född 1766 i Dannemora.
Adolf Fredrik (A, AB) EI:1 (1775-1813) Bild 371 / sid 733 (AID: v81714.b371.s733, NAD: SE/SSA/0001)

Olof avlider 1818-07-10 i Adolf Fredriks församling och en bouppteckning är upprättad samma år. Där framgår att han är barnlös. Änkan nämns och att hans mor bor i Bodby, Dannemora. Där bor också hans bror tolvmannen Anders. Två namnlösa bröder sägs vistas i Uppland. Skulden överstiger tillgångarna i boet.
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:407 (1818) Bild 3790 / sid 1154 (AID: v223046.b3790.s1154, NAD: SE/SSA/0145a)

I bouppteckningen 1794-10-10 efter fadern tolvman Anders Andersson i Buddby, Dannemora nämns de närvarande: änkan Stina Olofsdotter, sönerna Anders Andersson, sadelmakargesällen Olof Brodin i Stockholm och Per Andersson samt dottern Brita gift med bonden Per Persson i Ragnarby. Inte närvarande är sonen Erik boende i Börje socken.
Film och Dannemora tingslags häradsrätt (C) F:2 (1780-1800) Bild 2990 / sid 71 (AID: v149092a.b2990.s71, NAD: SE/ULA/10249)

36
Brodin / SV: Brodin
« skrivet: 2019-09-17, 10:59 »
Jag har inte sökt honom vidare i Norrköping eftersom han under 1799 kommer till Uppsala och hinner flytta ut därifrån samma år och att det då sägs att han kommer från Norrköping. Han borde i och för sig finnas i utflyttningslängden, men jag har inte kollat den.

37
Brodin / SV: Brodin
« skrivet: 2019-09-17, 08:59 »
Alla gesäller reser "på sin konst" inom och utom landet, så Olof Brodin kan ha varit hos olika mästare och i olika städer mellan lärotiden i Klara (utflyttar till Jakob 1794) och 1799 när han dyker upp i Norrköping.
Klara (A, AB) BIIa:1 (1790-1815) Bild 23 / sid 33 (AID: v87320.b23.s33, NAD: SE/SSA/0010)

I Norrköping finns mantalslängd för 1799, där gesällen Brodin finns hos sadelmakaren Bettschler i kvadraten Tullipan nr 3, Dalkvarteret, men där finns inga ytterligare uppgifter.
Östergötlands läns landskontor (E) EIIIa:46 (1799) Bild 1298 / sid 2581 (AID: v400960a.b1298.s2581, NAD: SE/VALA/01979)

Intressant vore att se vart han tar vägen 1799 från Uppsala. Blir det norrut?

38
Brodin / SV: Brodin
« skrivet: 2019-09-17, 06:42 »
Elvi, är gesällen Ol. Brodin funnen?

Ett förslag är annars den sadelmakargesäll Olof Brodin, född 1766, som flyttar från Uppsala domkyrkoförsamling 1799 till okänd ort. Han sägs vara inflyttad från Norrköping.
Uppsala domkyrkoförsamling (C) BI:1 (1789-1813) Bild 32 (AID: v126672.b32, NAD: SE/ULA/11632)

I Norrköpings S:t Olai flyttar gesällen Olof Brodin in först av alla i januari 1799. Tyvärr saknas det blad som visar varifrån han flyttar in och hos vem han ska arbeta.
Norrköpings S:t Olai (E) BI:2 (1783-1799) Bild 91 / sid 175 (AID: v39394.b91.s175, NAD: SE/VALA/00273)

Hos sadelmakaren Kristoffer Lebbestadius i Klara, Stockholm finns lärlingen Olof Brodin född 1766.
Klara (A, AB) AI:3 (1792-1793) Bild 140 / sid 117 (AID: v87106.b140.s117, NAD: SE/SSA/0010)
Klara (A, AB) AI:3 (1792-1793) Bild 199 / sid 175 (AID: v87106.b199.s175, NAD: SE/SSA/0010)


39
Hedemora landsförsamling / SV: Johan Johansson
« skrivet: 2019-08-28, 21:07 »
Repslagargesällen Johan Johansson som flyttade ut från Stora Kopparberg 1853, flyttade in i församlingen 1852-09-30 och kom då från Sala. Blivande hemvist är kvarter 14, gård 12.

I Sala finns utflyttning till Falun 1852-09-14 och inflyttning till Sala från Stockholm 1851.
I husförhörslängden 1845-1855, sid 2 finns gesällen Johan Johansson född 1815-02-13 i Hedemora, kommit från Stockholm 1851, flyttat till Falun 1852-09-14.


Stora Kopparberg (W) BI:2 (1851-1860) Bild 8 (AID: v131745.b8, NAD: SE/ULA/12231)
Stora Kopparberg (W) AIa:9 (1847-1856) Bild 37 / sid 17 (AID: v131705.b37.s17, NAD: SE/ULA/12231)
Sala stadsförsamling (U) B:3 (1838-1860) Bild 72 (AID: v73919.b72, NAD: SE/ULA/11305)
Sala stadsförsamling (U) B:3 (1838-1860) Bild 70 (AID: v73919.b70, NAD: SE/ULA/11305)
Sala stadsförsamling (U) AI:17b (1845-1855) Bild 6 / sid 2 (AID: v73902.b6.s2, NAD: SE/ULA/11305)

40
Vimmerby / SV: Tullinspektor Magnus Lindahl
« skrivet: 2019-08-11, 12:23 »
Enligt Äldre centrala tullarkiv, Överdirektören vid landtullen, Huvudarkivet, Inkomna handlingar, Personella berättelser 1775 hos Riksarkivet så är tullnären i Vimmerby Magnus Lindahl född i Jönköpings län. Hans meritförteckning finns på bild 266.
Äldre centrala tullarkiv, E 3 Personella berättelser, SE/RA/4110/4110.03/01/3/3/7 (1775), bildid: A0070773_00265

Sonen Johan Petter föds 1762-01-03 i Storkyrkoförsamlingen.
Storkyrkoförsamlingen (A, AB) CIa1:10 (1752-1764) Bild 167 / sid 313 (AID: v90673.b167.s313, NAD: SE/SSA/0016)

41
Länghem / SV: Wällabro Länghem
« skrivet: 2019-08-03, 15:48 »
Kanske är det denna Margareta Göthendahl.
I Ulricehamn föds 1774-03-31 Margreta dotter till handlande Daniel Göthendahl och hustru Anna Greta Andersdotter Sylvander.
Ulricehamn (P) C:3 (1768-1823) Bild 12 / sid 15 (AID: v44663.b12.s15, NAD: SE/GLA/13600)

42
Järvsö / SV: Johannes Laurentii Fernaeus f 1658 - Släktskap
« skrivet: 2019-07-29, 21:49 »
Läser länsmannens hemort som Skiälby och i Skälby, Rimbo socken finns länsman Johan Sten och hustrun Christina Apelgren, där de åtminstone fick barnen:

Elisabeth Christina född 1720-10-02
Eric Johan född 1723-09-06
Salomon född eller döpt 1725-10-15

Det kan finnas fler barn. Jag kollade bara litet snabbt nu i kväll.


I husförhörslängden för 1715-1744 finns de i Fram-Skälby, fol 30v.
Rimbo (AB) AI:2 (1715-1744) Bild 34 / sid 31 (AID: v89133.b34.s31, NAD: SE/SSA/1551)

43
Herweg / Herwejer / SV: Herweg / Herwejer
« skrivet: 2019-07-28, 06:59 »
Tillfällighetsfynd 
I Arboga finns bland Yllefabrikens gossar, d.v.s. lärlingar, två med namnet Herweg:
Johan Henrik Herweghr född i Stockholm 1738, kommit till Arboga 1753.
Gustav Herweghr flyttar till Medåker.
Arboga stadsförsamling (U) AIa:2 (1753-1775) Bild 266 / sid 489 (AID: v71750.b266.s489, NAD: SE/ULA/10022)

44
Törnqvist / SV: Bokhållare Törnqvist
« skrivet: 2019-07-27, 08:29 »
Den bokhållare Törnquist som finns i mantalslängden för Katarina norra 1780, sid. 131 finns längst ner på sidan, heter Nils är 29 år, gift och har en liten dotter 2½ år.
Riksarkivet: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, År 1780, SE/SSA/0031/06/G 1 BA/G 1 BA:24/11 (1780), bildid: A0057112_00143

Den Carl Törnqvist som enligt husförhörslängden för Örebro Nikolai AI:6 (1773-1776) sid. 20 är född i Västervik 1716 är gift med Cajsa Wahrenberg född i Askersund 1726. Paret har flera barn födda i Askersund. Carl Törnqvist dör i Södertälje 1797-08-28, sägs då vara 83 år.

Törnqvist är inget unikt namn, så där finns flera/många som har antagit namnet.

Var finns källan till uppgiften att Jonas Törnqvist dör i Katarina 1794-11-29?

45
Törnqvist / SV: Bokhållare Törnqvist
« skrivet: 2019-07-22, 08:24 »
I Grangärde föds 1771-11-26 ett namnlöst barn av kvinnspersonen Greta Schenbom i Hellsjön. Inspektorn Johan Gustaf Törnqvist på Stjernfors bruk namnges som far.

I Örebro Nikolai husförhörslängd AI:6 (1773-1776), sid. 20 finns inspektor Jonas Törnquist med ett svårläst födelseår 1745 eller 1746. Han har kommit från Ljusnarsberg 1774 och flyttar samma år till Norrtälje. På samma sida finns inspektor Carl Törnquist född 1716 i Västervik. Släkt? Eller en slump att de har samma släktnamn. Ändrat till Västervik.

I Norrtälje husförhörslängd AI:3 (1770-1790) finns inspektor Jon Törnquist på fol. 83v som ensamstående, född 1745 och kommen från Örebro 1774. På fol. 182v, Kronobränneriet, finns bokhållare Jon Törnquist, född 1745, kommit från Örebro 1774 och flyttar till Södertälje 1777. Här finns också hustrun Anna Mar. Noring född 1737-04-16. Hon är inflyttad från Ljusnarsberg 1776.

I Ljusnarsberg EI:2 (1775-1819) lystes tre gånger i juni 1776 för Kronoinspektoren herr Jonas Gustaf Törnquist från Norrtälje och mademoiselle Anna Maria Noring på Stiernfors. Paret vigs i Stockholm 21 augusti. Mannen har visat prästbevis och brudens giftoman är hennes sambroder bruksinspektor Anders Noring på Kimsberga (Gräsmark).

I Södertälje husförhörslängd AI:5 (1785-1794) sid. 177 finns kronoinspektor Jonas G Törnquist född 1737 och hustrun Anna Maria Noring född 1737. På samma sida finns mademoiselle Catharina Törnquist. På nästa sida finns paret med samma uppgifter, men Catharinas födelseår 1771 nämns.


46
Selånger / SV: Selånger AI:1 s 79
« skrivet: 2019-07-19, 07:02 »
Läser det som:
Båtzm d.v.s. båtsman

47
Törnqvist / SV: Bokhållare Törnqvist
« skrivet: 2019-07-16, 15:30 »

Skulle kunna vara denne.
I bouppteckningen 1777-09-01 efter rusthållaren Jöns Nilsson i Wångesunda, Törnsfall nämns hans änka Wendela Persdotter och de tre sönerna inspektor Jonas Törnqvist, stavat Teurnqwist, 32 år, Petter Jonsson 26 år och Carl Jonsson 17 år. Det framgår inte var Jonas är inspektor. En son Jonas föds 1745-04-02 när Jöns Nilsson är gästgivare i Kåreby, Törnsfall.

ArkivDigital: Tjust häradsrätt (H) FIIIa:6 (1777) Bild 393 / sid 733 (AID: v78788.b393.s733, NAD: SE/VALA/01588)
Riksarkivet: Tjusts häradsrätts arkiv, Bouppteckningar och arvskiften, SE/VALA/01588/F III a/6 (1777), bildid: C0112013_00415

48
Introducerad adel - P / SV: Pistolskiöld Pistolsköld
« skrivet: 2019-07-12, 07:15 »
Peter Wedholm är gift med Elisabeth Christina Meijer senast 1724. Ryttmästare Petter Wedholm och hustrun Lisa Meijer får barnen Carl Fredrich 1724-12-09 och Albrecht 1725-11-28 i Stora Mellösa. Bland faddrarna till Carl Fredrich finns svärmodern Stina Clittzer på Axbergs hammar och jungfru Juliana Eleonora. En av faddrarna till Albrecht är Fru Magdalena Clitscher på Munkewraak.

Enligt mantalslängderna 1724-1726 så arrenderar ryttmästare Wedholm ryttmästarbostället Biskopswrak i Stora Mellösa.
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 81 (1724) Bild 430 / sid 742 (AID: v903449.b430.s742, NAD: SE/RA/5520319)
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 83 (1726) Bild 240 / sid 610 (AID: v903451.b240.s610, NAD: SE/RA/5520319)
Mantalslängder 1642-1820 Örebro län 1642-1820 (S, T) 82 (1725) Bild 530 / sid 1445 (AID: v903450.b530.s1445, NAD: SE/RA/5520319)

49
Adler / SV: Adler
« skrivet: 2019-07-05, 15:20 »
Bland sämskmakargesällerna i Uppsala domkyrkoförsamlings husförhörslängd 1749-1779, uppslag 420, finns Niclas Adler född i Åmål 1733, kom till Uppsala från Nyköping 10 oktober 1756. Får besked 20 februari 1758 d.v.s. flyttningsbesked.
Uppsala domkyrkoförsamling (C) AIa:2 (1749-1779) Bild 458 / sid 420 (AID: v126489a.b458.s420, NAD: SE/ULA/11632)

50
Betjänten Johan Malmström och jungfru Helena Catharina Noring vigs i Strängnäs 1798-05-31.

Bland bilagorna till flyttningslängderna i Strängnäs stadsförsamlings kyrkoarkiv finns ett brev undertecknat med bomärke av Anders Larsson i Örke, Skuttunge socken. Där sägs att han varit utsedd till förmyndare av Norunda häradsrätt för sin kära brorsdotter Helena Chat. Noring. Anders har inget emot den äktenskapshandel som är avslutad mellan brorsdottern och betjänten Anders Malmström. I vigselnotisen står förnamnet Johan.
Strängnäs stadsförsamlings kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängderna t o m 1965, SE/ULA/11471/H II/1 (1758-1803), bildid: C0073924_00514

51

I Strängnäs finns en bouppteckning från 1763-06-06 för borgaren och linvävaren Eric Sundberg. Dödbok saknas för den tiden, men i bouppteckningen sägs att han har avlidit den 21 maj nästledne d.v.s. samma år.
Strängnäs rådhusrätt och magistrat (D) F2:3 (1761-1780) Bild 137 / sid 134

52
Isberg / SV: Isberg
« skrivet: 2019-06-03, 08:03 »
Kopparslagarmästaren Johan Gustaf Isberg efterfrågas 2011-02-24 23:30.

I Askersund stadsförsamlings husförhörslängd AI:1 (1756-1772), sid. 170 finns lärgossen Johan Gustawi Isberg, född 1737, hos kopparslagaren Johan Lemon åtminstone 1761.
1762 finns Johan Isberg som gesäll hos Johan Lemon enligt mantalslängden.
Arkiv Digital:
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 (S, T) EIII:33 (1762) Bild 79 / sid 78 (AID: v402752.b79.s78, NAD: SE/ULA/110403)
Riksarkivet:
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Örebro län, SE/RA/55203/55203.19/120 (1762), bildid: A0003242_00190, sida 171


53
Snickargesällen Israel Sjöström drunknade 1829-07-16. Familjen bor i Jakobs församling, kvarteret Jeriko och i husförhörslängden för 1824 anges födelsedatum 1763-05-03 för Israel och 1764-08-28 för hustrun Christina.
I inflyttningslängden, sid. 46v, sägs att de med barnen Maria Christina född 1795 i Klara och Israel född 1797-06-10 i Maria flyttat in på hösten 1808 från Skeppsholmens församling. Där står också att Israel är född i Nyland och Christina i Skåne. Däremot anges inget födelsedatum på föräldrarna vid detta tillfälle.
Jakob och Johannes (A, AB) FIa:4 (1809-1852) Bild 217 / sid 207
Jakob och Johannes (A, AB) AIa:44 (1824) Bild 261 / sid 250
Jakob och Johannes (A, AB) BIa:1 (1805-1815) Bild 920

54
Uttermarck / SV: Uttermarck
« skrivet: 2019-05-18, 07:47 »
Innan Magnus Uttermark började arbeta vid tullen har han varit bokhållare och inspektor. Dessa yrkesgrupper flyttar ibland långa sträckor mellan större gårdar.
Tipsade nyligen om arkivet för Äldre centrala tullarkiv när det gällde Anders Berg i Karlshamn. Enligt uppgifter i arkivet var denne född i Uppland.

55
Uttermarck / SV: Uttermarck
« skrivet: 2019-05-17, 07:12 »
Som  gränsridare finns Magnus Uttermark i Eda socken. I husförhörslängden AI:3 (1757-1761) sidan 100 finns två årtal 1727 och 1728. Båda överstrukna.

56
Uttermarck / SV: Uttermarck
« skrivet: 2019-05-15, 06:19 »
Hos Riksarkivet finns Äldre centrala tullarkiv 1671-1824, Överdirektören vid Sjötullen (Generalsjötullskontoret) 1726-1824, 01 Huvudarkiv/Kansli, 4E Inkomna handlingar, 1E1 Personella berättelser.
De personella berättelserna börjar 1765 och där under Göteborg finns Överbesökaren och uppsyningsmannen M Uttermarck, 36 år. Där sägs att han tjänat herrskap som bokhållare och inspektor. 1756 antagen till Tullstaten. 1757 gränsutridare vid norska gränsen. 1759 uppsyningman på kontrollbåten i Uddevalla. 1765 fått fullmakt på överstebesökaretjänsten här, som han skickeligen förrättar. Tyvärr står det inte var han är född, men genom att följa honom framåt i tiden kanske det framkommer andra uppgifter.
Äldre centrala tullarkiv, E 1 Personella berättelser och anmärkningspunkter avgivna av sjö- och gränstullkamrarna, SE/RA/4110/4110.02/01/4/1/1 (1765), bildid: A0070802_00123

57
Fägersten / SV: Fägersten
« skrivet: 2019-05-09, 11:13 »
Under Västmanland - Socknar - Badelunda efterfrågas 2019-04-17 inspektorn Karl Magnus Fägersten.
Inspektorn på Julpa Karl Magnus Fägersten vigs 1779-11-09 i Romfartuna med hushållerskan Maria Margareta Fröling.
Barn:
Karl Adolf 1780-02-01 Romfartuna
Karolina Maria 1785-10-02 Badelunda - 1789-01-23 TillbergaJag har använt ArkivDigital
Karl Magnus född 1744-05-31 i Enköping hade 1776 kommit från Stockholm till Julpa, Romfartuna och flyttar med hustru och barn 1780 till Kungs Norrby översteboställe i Östergötland.
Romfartuna (U) AIa:6b (1776-1785) Bild 78 / sid 71
Paret finns sedan åtminstone 1781 i Kungsnorrby, Brunneby
Brunneby (E) AI:2 (1770-1782) Bild 89 / sid 163
Mellan 1783 och 1786 finns de i Hässlö, Badelunda
Badelunda (U) AI:3 (1777-1785) Bild 87 / sid 77
Mellan 1786 och 1792 finns de i Hällby, Tillberga
Tillberga (U) AI:6 (1786-1795) Bild 31 / sid 26
Mellan 1792 och 1796 finns de i Tränhammar, Hubbo. Här sägs att Karl Adolf flyttar till Stockholm 1795. Paret flyttar 1796 till Badelunda, men det sägs också här att de återkommer 1810.
Hubbo (U) AI:5 (1785-1812) Bild 143 / sid 137
Hubbo (U) AI:6 (1795-1811) Bild 65 / sid 59

Från 1796 finns paret i Tibble, Badelunda och 1801-1809 i Jädra, Badelunda
Badelunda (U) AI:5 (1796-1805) Bild 151 / sid 146 och 181
Badelunda (U) AI:6 (1806-1813) Bild 189 / sid 183

De finns sedan
Hubbo (U) AI:6 (1795-1811) Bild 121 / sid 115

Karl Magnus är son till borgmästaren i Enköping Johan A Fägersten och hustrun Amalia Katarina Wennberg.
De har barnen:
Andreas 1736
Gunilla Maria född 1737 i Ullervad, fadern är borgmästare i Enköping
Johan Gustav 1739 - begravd 1754
liten son begravd 1739
Katarina Elisabet 1742
Karl Magnus 1744
Ulrika Margareta 1746
Johanna Amalia 1747 - begravd 1755
Brita Regina 1749 - begravd 1753
Hedvig Sofia 1751 - begravd 1752
Anna Helena 1753 - begravd 1754
Johan Harald 1756 - begravd 1756

Barn födda från 1739 är döpta i Enköping (Sankt Ilian). Familjen finns i husförhörslängden AI:1 på sid 193 och 222 med delvis felaktiga födelseår som ändrats i AI:2. Borgmästaren sägs född 1703-09-01 och hustrun 1712-07-07.
Enköping (C) AI:1 (1743-1755) Bild 120 / sid 194 och 222.
Enköping (C) AI:2 (1755-1767) Bild 95 / sid 138

58
Karlshamn / SV: Anders Berg
« skrivet: 2019-05-09, 07:45 »
Hos Riksarkivet finns Äldre centrala tullarkiv 1671-1824, Överdirektören vid Sjötullen (Generalsjötullskontoret) 1726-1824, 01 Huvudarkiv/Kansli, 4E Inkomna handlingar, 1E1 Personella berättelser.
1802 står följande om Besökare Anders Bergh i Karlshamn: År 1751 född i Simmingshundrad Härad tjent hos Herrskaper i 16 års tid som Betjent och sedermera som Ladufogde. År 1789 d 16 Febr antagen att wara ordinarie Sjö Tulls Besökare härstädes.

Seminghundra härad i Uppland, Stockholms län består av socknarna Frösunda, Lunda, Markim, Orkesta, Skepptuna, Skånela och Vidbo.

Äldre centrala tullarkiv, E 1 Personella berättelser och anmärkningspunkter avgivna av sjö- och gränstullkamrarna, SE/RA/4110/4110.02/01/4/1/33 (1802), bildid: A0070834_00087

59
När det gäller mitt allmänna tips om häradsrättens dombok 1772 för att se om där kan finnas Johan Linds ansökning om att bli pastoratsskomakare, så ser det året inte ut att finnas varken hos Riksarkivet, som är gratis att se, eller ArkivDigital som är en betaltjänst.

Ullånger ingår i Nordingrå tingslags häradsrätt och enligt NAD, Nationell Arkivdatabas, så börjar de bevarade domböckerna vid ordinarie ting först år 1781.

Av renoverade (avskrivna) domböcker hos Svea hovrätt, Advokatfiskalen i Västernorrlands län, så finns idag hos ArkivDigital bara år 1763 och hos Riksarkivet bara år 1796. Så tyvärr ingen tur där.

60
I mantalslängden för 1773 antecknas för skomakargesällen Johan Lind att han har gjort ansökning om att få bli pastoratsskomakare. För sockenhantverkare kan en ansökan finnas i sockenstämmoprotokoll och/eller i häradsrättens dombok. Jag vet inte hur det är i detta fall, men ett tips är häradsrättens dombok 1772. Mantalslängden är undertecknad i november 1772.

Han står som gesäll. Har alltså utbildat sig hos en mästare i en stad.

Mantalslängden hos Arkiv Digital:
Västernorrlands läns landskontor (Y) EIII:11 (1773) Bild 2670 / sid 259 (AID: v402425.b2670.s259, NAD: SE/HLA/1030004)
Mantalslängden hos Riksarkivet:
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820
Västernorrlands län 1762-1820, SE/RA/55203/55203.27/11 (1773), bildid: A0001711_00272, sida 259

61
Jag har inga senare uppgifter för familjen. Om Erik är född 1700, så är han i arbetsför ålder när de flyttar från Älvkarleby. Han kan få arbete på annat håll i Sverige.

Enligt mantalslängden för 1729 heter laxfogden Jakob Johansson, med hustru, dotter och måg, medan 1730 är Erik Bomark laxfogde och han anges då som änkling. Gift innan äktenskapet med Anna Katarina Lundberg?
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 (C) EIII:17 (1724-1729) Bild 14680 / sid 1459 (AID: v402092a.b14680.s1459, NAD: SE/ULA/11035)
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 (C) EIII:18 (1730-1735) Bild 16490 / sid 1638 (AID: v402093.b16490.s1638, NAD: SE/ULA/11035)I verifikationerna till mantalslängden 1741 finns ett extrakt av ett kontrakt från 1730 där det framgår att David och Johan Leijell arrenderat Älvkarleby laxfiske för 700 daler silvermynt årligen.     
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 (C) EIc:53 (1741) Bild 6190 / sid 1356 (AID: v402187.b6190.s1356, NAD: SE/ULA/11035)
Om jag träffar på något ytterligare om familjen så meddelar jag det här.

62
Erik Bomarck har titeln laxfogde när han vigs 1730-06-02 i Älvkarleby med hustru Anna Katarina Lundberg, Västan ån. Hon har alltså varit gift tidigare och begravs 1734-07-04.
Arkiv Digital:
Älvkarleby (C) C:1 (1730-1759) Bild 6 / sid 3 (AID: v127408.b6.s3, NAD: SE/ULA/11785)
Älvkarleby (C) C:1 (1730-1759) Bild 93 / sid 97 (AID: v127408.b93.s97, NAD: SE/ULA/11785)


Erik Bomarks mor hustru Kerstin Persdotter från Hedesunda, 67 år, begravs 1733-04-01.
Älvkarleby (C) C:1 (1730-1759) Bild 92 / sid 96 (AID: v127408.b92.s96, NAD: SE/ULA/11785)

En jungfru Maria Lindman vigs i december 1735 i Västland med Peter Bomark. Kan det vara en felskrivning?
Västland (C) C:2 (1733-1771) Bild 177 / sid 173 (AID: v127254.b177.s173, NAD: SE/ULA/11734)

I det andra äktenskapet föds Erik 1737-05-30 - 1737-08-17 och Maria Kristina 1738-12-02, båda i Älvkarleby.
Jag har inga övriga uppgifter om Erik Bomark, hans hustrur eller barn.

63
Barkeryd / SV: Barkeryd
« skrivet: 2019-04-07, 08:22 »
Dubblerad fråga om Petter Hafwerberg, finns också under Övriga släkter -H/Haverberg, där ett första svar finns.

64
Övriga släkter - H / SV: Hafverberg
« skrivet: 2019-04-07, 08:18 »

Inte mycket hjälp, men Per Hafverberg är ryttare i Smålands husarregemente, Livkompaniet nr 57. 1740 sägs han vara född i Småland, 37 år, har tjänat 12 år, gift. Han tjänar för Havrida.
Arkiv Digital: Generalmönsterrullor - Smålands husarregemente (F, G, H) 850 (1740) Bild: 330
Riksarkivet, under namnet Smålands kavalleriregemente: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/850 (1740), bildid: A0028866_00032

OBS! Dubblerad fråga, finns också under Barkeryd.

65
När det gäller överskärarna så måste det ha funnits ett Överskärarämbete i Stockholm eftersom det finns en ålderman 1731. Enligt mantalslängden för Katarina södra 1731 så finns där både de som arbetar för fabrikerna och de som är självständiga mästare (inte kringresande).

Överståthållarämbetet för uppbördsärenden (A, AB) G1BA:14:4 (1731) sid. 61 och nedan antecknade sidor. Volymen innehåller både den östra delen och den södra delen av Katarina församling, så hos ArkivDigital börjar Katarina södra delen med bild 98 och hos Riksarkivet med bild 102.

Hos Ekman arbetar överskäraren Lars Grubb, gift, sid. 61, överskärargesällen Lars Tengdahl, gift, sid. 73 och överskärargesällen Olof Kruus, gift, sid. 178.
Hos Smidt arbetar Holt, ogift, sid. 73.
Ålderman Gerhard Gleisten, gift, har i sin tjänst gossen Christian Werner 14 år, sid. 81.
Mäster Petter Kinman, gift, har i sin tjänst gesällen Anders Kullman och gossen Lars Gran? 13 år, sid. 89.

Överskäraränkan Catharina Larsdotter arbetar som spinnerska hos klädmakaren Zakarias Reuter, sid. 63.
Överskäraränkan Elisabet Eriksdotter är utgammal och fattig, sid. 175.


66
Callerström / SV: Guldsmeden Kallerström
« skrivet: 2019-03-30, 07:18 »
I boken Svenskt silversmide av Erik Andrén, Brynolf Hellner, Carl Hernmarck och Kersti Holmquist, 2000, sid. 367 sägs att Lars Magnus Kallerström gått i lära 1765-1771 hos S. Wibling i Jönköping. Uppgifterna i artikeln kommer från protokollet för Guldsmedsämbetet i Jönköping som förvaras i Nordiska museets arkiv. Det är möjligt att det i protokollet finns uppgift om hans födelseort vid inskrivningen hos Sven Wibling. Födelseort kan möjligen också finnas i Kalmar rådhusrätts protokoll när Lars Magnus begär att få bli borgare.

I husförhörslängden för Jönköpings Kristina 1766-1780, sid. 96 finns guldsmed Sven Wibling med familj, pigor, gesäller och lärogossar. Lärogossarna heter där Lars Adolph Lindgren f. 1749, Lars Larsson f. 1751, Joh. Fred. Hollman f. 1749 och Nils Nilsson. Ingen Lars Magnus om det inte är Lars Larsson som senare både lägger till ett förnamn och ett släktnamn.
Jönköpings Kristina AI:3 (1766-1780) Bild 57 / sid 97 (AID: v23226.b57.s97, NAD: SE/VALA/00170)

67
Snickare / SV: Snickare i Uppsala 1700-talet
« skrivet: 2019-03-20, 17:47 »
När jag besvarade frågan om Olof Backström född i Arbrå 1746, så kollade jag mantalslängden 1762 för att se vilka snickare som fanns i Uppsala det året. Tyvärr skrev man bara ut antalet gesäller och lärgossar.

I Svartbäcksroten:
sid 3 Kvarteret Swan, Holms änka
sid 6 Kvarteret Damkihln, Matts Kihlbom
I Vårfruroten:
sid 8 Kvarteret Dufwan, slottssnickare Almberg
sid 8 Kvarteret Bryggaren, snickarålderman Waldner
sid 10 Kvarteret Örn, Almgren
sid 14 Kvartert Oxen, Lötström
I Fjärdingsroten:
sid 19 Kvarteret Kornhuset, Berg
sid 23 Kvarteret Rosenberg, Filmstedt
sid 23 Kvarteret Rosenberg, Dan. Filmstedt
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 EIc:79 (1762-1762) Arkiv Digital

68
Kungs-Husby / SV: Läshjälp Kungs-Husby
« skrivet: 2019-03-20, 16:41 »
Familjen finns i nästa husförhörslängd (1799-1805) i Sörskog. Kanske står det samma by på den nedre raden.
Kungs-Husby AI:4 (1799-1805) Bild 76 / sid 74 (AID: v125272.b76.s74, NAD: SE/ULA/10671)

69
Uppsala Allmänt / SV: Möbelsnickare i Uppsala.
« skrivet: 2019-03-19, 20:31 »
I Arbrå finns Olof Backström t.ex. på sid 94 i husförhörslängden AIa:2 (1768-1777), där finns födelsedatum 1746-09-15 och där finns också uppgiften att han kom i snickarlära i Uppsala 1761. På raden under står att han kommit från Uppsala 1768, flyttar till Håfsätter 1773, blivit gesäll 1767 samt blev sockensnickare 1769.
Arbrå AI:2 (1768-1777) Bild 102 / sid 94 (AID: v134318a.b102.s94, NAD: SE/HLA/1010005)

I personregistret till Uppsala domkyrkoförsamlings husförhörslängd 1749-1779 har man antecknat Olofs namn som Beckström? under Bäckström. Han anges som dräng och finns på sid. 136 b.
Uppsala domkyrkoförsamling HFReg:2 (1749-1779) Bild 440 / sid 79 (AID: v449593.b440.s79, NAD: SE/ULA/11632)
På den maskinpaginerade sidan 136 finns Olof med födelsedatum, ankomst 1762-01-31, uppgift om läskunskap och nattvardsgång samt besked till Arbrå 1768-02-06. Det framgår inte vem Olof har varit hos, möjligen snickarålderman Jonas Waldner som finns på det föregående uppslaget.
Uppsala domkyrkoförsamling AIa:2 (1749-1779) Bild 161 / sid 136 (AID: v126489a.b161.s136, NAD: SE/ULA/11632)
I mantalslängden för 1762, sid 8, står bara att ålderman Waldner har en gesäll och en lärgosse.
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 EIc:79 (1762-1762) Bild 130 / sid 9 (AID: v402213.b130.s9, NAD: SE/ULA/11035)

70
Militaria / SV: Fältväbel Anders Lorentz Widbom
« skrivet: 2019-03-13, 15:00 »
Hej!
Vigseluppgiften finns i Istorps kyrkoarkiv.
Maria Catharina nämns i https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lagerqvist_nr_593

71
Militaria / SV: Fältväbel Anders Lorentz Widbom
« skrivet: 2019-03-13, 06:59 »
Hej!

När det gäller brevet från Isac Widbom så framgår det inte vem som var adressat. Var det änkan, häradshövdingen eller någon i nämnden? Det står bara att brevet ankommit och uppvisats. Det är alltså osäkert om det har bevarats.

Marks häradsrätts arkiv finns bevarat på Landsarkivet i Göteborg. Riksarkivet har bara bouppteckningar därifrån bland sitt digitaliserade material. Arkiv Digital har förutom bouppteckningar också en hel del annat material bl.a. domböcker för vissa år. Tyvärr inget material från 1760, men man har där möjlighet till beställningsfotografering av domboksmaterial för 195 kr per volym.

Jag tittade i NAD (Nationell arkivdatabas) över innehållet i Marks häradsrätts arkiv och jag skulle kunna tänka mig att ett bevarat brev möjligen kan finnas bland Inneliggande handlingar 1759-1760 [FIa:22] om det inte finns inbundet tillsammans med bouppteckningen. Kanske finns information om Anders släktingar i Förmynderskapsprotokoll 1758-1776 [AIIc:1] eller i domboken för 1760 [AIa:36] om något ärende tagits upp där. Dessa volymer finns på Landsarkivet i Göteborg.

Intressant är också att i det militära materialet och i bouppteckningen heter han bara Anders. När tillkom Lorentz? Har han patronymikon Larsson? Vid vigseln 1756-01-01 i Istorp med jungfru välborna Maria Catharina Lagerqwist från Kransbro skrivs han som Anders Lorentz Widboum.

72
Militaria / SV: Fältväbel Anders Lorentz Widbom
« skrivet: 2019-03-12, 07:28 »
Fältväbeln Anders Lorentz Widboms militära meriter finns i Arméns pensionskassa (1757-1760). Där skrivs han som fältväbel med sergeantsindelning And. Wiedbom, 42 år. Soldat 1736, på sjötransporten till Finland bevistat kampanjen där 1742, 1743 en sjöexpedition i Östersjön, 1751, 1752, 1753 och 1754 varit kommenderad i Finland.
Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa  E5:1 (1757-1760) Bild 4500 / sid 366 (AID: v778975.b4500.s366, NAD: SE/KrA/0078A004Ö) ArkivDigital
Arméns pensionskassa, Meritband, SE/KrA/0078/A/004:Ö/E 5/1 (1757-1760), bildid: A0043350_00455 Riksarkivet, Digitala forskarsalen

Älvsborgs regemente, generalmönsterrulla för 1744, Livkompaniet. Volontären Anders Widebom avancerat från Jönköpings regemente 1741 till furir. I generalmönsterrullan för 1749 sägs att han avancerat till förare 1748.
Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente 496 (1744-1744) Bild 17 (AID: v60308.b17, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente 497 (1749-1749) Bild 29 (AID: v60309.b29, NAD: SE/KrA/0023)


Där finns inga uppgifter om födelseort.

I bouppteckningen 1760-11-18 skrivs namnet som Anders Widerbom och på sidan 436 bland ovissa fordringar nämns avlidne svärfaderns outredda stärbhus i Östergötland och skattehemmanet Giölstorp enligt brev från svågern Isac Widbom.
Marks häradsrätts arkiv, Bouppteckningar, SE/GLA/11084/F II/9 (1760-1761), bildid: C0101198_00226 Riksarkivet, Digitala forskarsalen
Marks häradsrätt FII:9 (1760-1761) Bild 222 / sid 433 (AID: v142868.b222.s433, NAD: SE/GLA/11084) Arkiv Digital

73
Var ligger platsen / SV: Jon Ersson från "Lilldalhn"?
« skrivet: 2019-03-11, 07:05 »
Det står att han kom från Lilldälje, Tuna d.v.s. den Tuna socken som ligger i Medelpad

74
Sollerön / SV: Död i Fiendeland
« skrivet: 2019-03-07, 15:03 »
Hos Riksarkivet - Digitala forskarsalen - Specialsök - Arméns rullor finns en Avlämningsrulla för Dalregementet 1699 där Mårten Andersson Grabb finns med. Det finns också en generalmönsterrulla 1710 och där heter soldaten på nummer 102 Christopher Andersson Grabb, rekryterad 1709.
Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1699/2 (1699), bildid: A0054438_00050
Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1710/1 (1710), bildid: A0054619_00032

75
Richthoff / SV: Richthoff
« skrivet: 2019-03-03, 11:55 »
Rotebåtsman Urban Richthoff finns i Stockholm, Norrmalm, kvarteret Vätan vid nr 53 enligt Kronotaxeringslängderna för 1749 och 1750.
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AA/52 (1749), bildid: A0060286_00087
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AA/53 (1750), bildid: A0060287_00481

Båtsman Urban Richthoff köper gården vid Smala gränden 1749 och säljer den 1750. Vid försäljningen står namnet som Urban And. Richthoff.
Stockholms Magistrat och Rådhusrätt A6a:32 (1747-1749) Bild 4080 / sid 81 (AID: v678883.b4080.s81, NAD: SE/SSA/0138), finns på sid. 80.
Stockholms Magistrat och Rådhusrätt A6a:33 (1750-1752) Bild 1140 / sid 193 (AID: v678884.b1140.s193, NAD: SE/SSA/0138), finns på sid. 192.

Det framgår inte här var han är rotebåtsman.

76
Gertner / SV: Anders Gertners förfäder?
« skrivet: 2019-02-27, 17:08 »
Tyvärr har jag inte sett att Nordiska museets arkivmaterial finns digitaliserat. Själv har jag för många år sedan lånat mikrokort och läst 1706-1710. Numera kan man låna/köpa mikrokort via Ramsele konferens och forskarcentrum.

Pröva att höra av dig till Nordiska museets arkiv. Kanske kan de kopiera Anders inskrivning hos Christian Linning 1770-10-30. Eller läsa vad det står. Kostnad?.

77
Gertner / SV: Anders Gertners förfäder?
« skrivet: 2019-02-27, 16:13 »
I boken Mästarnas möbler, Stockholmsarbeten 1700-1850 av Torsten Sylvén, sid. 146 nämns Anders Gerdtner snickarmästare i Torneå, nämnd 1803. Fick mästarbrev i Stockholms Snickarämbete 10 aug. 1780. Under sin verksamhet hade han 10 lärlingar inskrivna, med lärotid på ca 5 år. Av dessa lärlingar blev 2 gesäller. På sidan 482 finns lärlingarna med deras lärotid antecknade.

På sidan 502 nämns Anders Gredtner (står så, felskrivet?) som lärling 1770-1776 hos Christian Linning.

I boken finns också en Magnus Gertner som lärling 1768-1773 hos Olof Engström på sid. 474.

Arkivet för Snickareämbetet i Stockholm finns i Nordiska museets arkiv. Det är möjligt att det i In- och utskrivningsboken 1752-1785 finns uppgifter om lärlingarnas födelse- eller hemort. I den tidigare In- och utskrivningsboken 1706-1757 finns för åren 1706-1710 födelseort åtminstone för de upplänningar jag har antecknat.

78
Norra Möckleby / SV: Norra Möckleby, Bröttorp
« skrivet: 2019-02-26, 22:28 »
I boken Svenskarna i Nya Zeeland av Sten Aminoff, 1988, sid. 126, nämns i personförteckningen Per August Anderson f 1850-01-08 i N Möckleby, Kalmar län, ankom 1872, naturaliserad i Le Bon's Bay 1901-01-15, död i Christchurch 1918-08-16, gift, 4 barn, yrke Lab. (labourer? = arbetare), gift i Banks Peninsula 1874-12-20 med Petrine Petersen.

Brodern Erik Gustaf Anderson med namnet Erik Gustaf Andreasson på sid.132, f 1852-11-23, ankom 1876, naturaliserad i Sydenhamn 1920-02-27, död i Christchurch 1936-02-12, gift, 5 barn, yrke Lab., gift i Malvern 1890-10-18 med Ellen Newton, 21.

79
Dam / Damm / Dahm / SV: Dam / Damm / Dahm
« skrivet: 2019-02-23, 15:34 »
Bördsbrev beviljas för unge drängen Hans Georg Dahm 1725-02-13 vid Västra häradsrätt. Han är född i Fägerhult, Nydala socken och föräldrar är kornetten Daniel Dahm och Lisken Månsdotter. Det står tyvärr bara dräng för Hans Georg. 1722 finns t. ex. en hattmakardräng och 1718 en skomakardräng i domboksregistret, så Hans Georg kan senare ha vilket yrke som helst.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:634 (1725-1725) Bild 640 (AID: v331150.b640, NAD: SE/VALA/0382503)

Hittade detta via det Domboksregister för Västra härad som finns hos Riksarkivet/Digitala forskarsalen - Specialsök - Databaser och är upprättat av Ingemar Axelsson.

Daniel Dahm finns t.ex. i Smålands kavalleriregemente/husarregemente, Livkompaniet
Generalmönsterrullor - Smålands husarregemente 842 (1706-1706) Bild 1330 (AID: v376324b.b1330, NAD: SE/KrA/0023)

80
Falck / Falk / SV: Samuel August Falk 1812
« skrivet: 2019-02-21, 13:34 »
Samuel August Falk finns i Västerås 1843, enligt utflyttningslängden.
Kristinehamn BI:3 (1822-1846) Bild 86 / sid 173 (AID: v7265.b86.s173, NAD: SE/VA/13289)

81
Uppsala-Näs / SV: Var flyttar dom? Kan inte tyda texten
« skrivet: 2019-02-19, 10:15 »
Modern Stina Persdotter f 1762 finns kvar i Uppsala-Näs. Flytten sker till Staf?. Dör 1838-12-03.

Uppsala-Näs AI:7 (1810-1825) Bild 107 / sid 100 (AID: v126787.b107.s100, NAD: SE/ULA/11664)
Uppsala-Näs AI:7 (1810-1825) Bild 138 / sid 131 (AID: v126787.b138.s131, NAD: SE/ULA/11664)
Uppsala-Näs AI:8 (1826-1838) Bild 41 / sid 34 (AID: v126788.b41.s34, NAD: SE/ULA/11664)
Uppsala-Näs AI:8 (1826-1838) Bild 121 / sid 114 (AID: v126788.b121.s114, NAD: SE/ULA/11664)
Uppsala-Näs AI:8 (1826-1838) Bild 209 / sid 202 (AID: v126788.b209.s202, NAD: SE/ULA/11664)
Uppsala-Näs C:3 (1791-1862) Bild 146 / sid 142 (AID: v126802.b146.s142, NAD: SE/ULA/11664)

82
Uppsala-Näs / SV: Var flyttar dom? Kan inte tyda texten
« skrivet: 2019-02-19, 07:15 »
Dottern Greta Jansdotter f 1800 flyttar till Vaksala, där hon flyttar runt innan hon 1830 flyttar till Funbo.

Vaksala B:1 (1811-1836) Bild 25 (AID: v126836.b25, NAD: SE/ULA/11670)
Vaksala AI:7 (1819-1825) Bild 41 / sid 35 (AID: v126818.b41.s35, NAD: SE/ULA/11670)
Vaksala AI:7 (1819-1825) Bild 178 / sid 172 (AID: v126818.b178.s172, NAD: SE/ULA/11670)
Vaksala AI:7 (1819-1825) Bild 117 / sid 111 (AID: v126818.b117.s111, NAD: SE/ULA/11670)
Vaksala AI:7 (1819-1825) Bild 184 / sid 178 (AID: v126818.b184.s178, NAD: SE/ULA/11670)
Vaksala AI:8 (1826-1830) Bild 201 / sid 193 (AID: v126819.b201.s193, NAD: SE/ULA/11670)

83
Sankt Per / SV: Vart tar familjen vägen
« skrivet: 2019-02-18, 07:41 »
Familjen finns också under Nyborg i samma husförhörs längd, fol. 105v. där sägs att man kommit från Sigtuna 1800 och flyttar till Gran 1801.

I Övergran finns man i Jädra torp, fol. 199v. Där sägs att man flyttar till Näs? 1802. I Uppland finns både Uppsala-Näs och Stockholms-Näs, som hos Arkiv Digital finns vid Kungsängen.
Övergran AI:5a (1789-1807) Bild 210 / sid 200 (AD)

84
Wallgren / SV: Wallgren
« skrivet: 2019-02-16, 08:17 »
Hovslagaren Jonas Wallgren i Rödön, Jämtland efterfrågas 2007 under Rödön https://forum.genealogi.se/index.php?topic=11736.msg177654#msg177654

Hovslagare Jonas Wallgren död 1765-07-14 enligt generalmönsterrullan 1770 för Jämtlands dragonregemente. Gift 1735-06-29 i Rantasalmi, Finland med Kerstin Forsström.
Barn, kan finnas flera:
Wendla Eleonora 1736-04-03  Sääminki
Lena Christina 1738-11-26 Sääminki
Brita 1743-10-29 Rödön

Christina Forsström gifter sig första gången 1725-10-14 i Sääminki med korpral Anders Larfving. Hon sägs då vara huspiga hos kapten Falk. Anders Larfving begravs 1732-10-22 i Rantasalmi.
Deras barn:
Andreas 1727-01-25 Rantasalmi, begravd 1731-01-17
Magdalena 1729-03-29 Rantasalmi
Petter 1732-04-26 tvilling Rantasalmi
Sven 1732-04-26 tvilling Rantasalmi, begravd 1732-05-19

Vid mönstringen 1745 i Jämtlands dragonregemente, Jämtlands kavallerikompani sägs att Jonas antagits 1740-06-30 och är föravskedad från Karelska dragonregementet. I Karelska dragonregementets generalmönsterrulla, Nedre Savolax kompani för 1737, som finns hos Riksarkivet, sägs att hovslagaren Jonas Wallgren kommit från Stockholm 1727.

Förslag på härkomst:
I Nordiska museets arkiv, Hovslagareämbetet i Stockholm, In- och utskrivningsbok 1685-1732 finns Jonas Andersson Wahlgren inskriven 1717-06-04 för att lära 4 år hos mäster Michel Saur. Utskrivning sker 1722-01-11.
I Film och Dannemora tingslags häradsrätt SE/ULA/10249/AI:2 (1702-1719), ej filmad, begärs 1718-06-09 ett bördsbrev för Jonas Andersson Wallgren som lär hovslagareämbetet i Stockholm. Föräldrar är den avlidne kolskrivaren Anders Wallgren och hustru Helena Flygare.
Jonas, son till Andreas Wahlgren, döps 1703-05-15 i Films församling.
Kolfogden vid Österby bruk Andreas Wahlgren begravs i oktober 1707.

Källor:
Generalmönsterrullor - Jämtlands fältjägarregemente 721 (1770-1770) Bild 2950 (AID: v374697.b2950, NAD: SE/KrA/0023)
Rantasalmi vigsel (ljus): http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11915211
Sääminki barn och vigsel:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6460288,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6460291
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6460258
Rantasalmi barn t Larfving, (ljus):
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11914873
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11914902
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11914975
Generalmönsterrullor - Jämtlands fältjägarregemente 719 (1745-1745) Bild 120 (AID: v374695a.b120, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1104 (1725-1737), bildid: A0029158_00492

85
Hej!
Vid kontroll av en mantalslängd i en annan del av Sverige kom jag på att jag skulle se vad som står för Torskinge och i mantalslängden för 1767 står en liten kråka i höger marginal för Nicolas som skulle kunna tolkas som ifrån Grantorp i Fryeled. Där i Granstorp finns Maria Christina med döttrarna och också jungfru Catharina Ullbom. Sonen Johan finns där i mantalslängden för 1766 liksom Nicolas.
Jönköpings läns landskontor EIII:20 (1767-1767) Bild 3960 / sid 926 (AID: v400737a.b3960.s926, NAD: SE/VALA/01971)
Jönköpings läns landskontor EIII:20 (1767-1767) Bild 1930 / sid 722 (AID: v400737a.b1930.s722, NAD: SE/VALA/01971)
Jönköpings läns landskontor EIc:83 (1766-1766) Bild 34390 / sid 4748 (AID: v400854.b34390.s4748, NAD: SE/VALA/01971)

86
Bruksförvaltaren Isak Norlin och änkefru Maria Christina Holmström vigs i Fryele 1767-10-30. Vigseln sker på Granstorp. Maria Christina finns i husförhörslängden på Granstorp med sina barn och skrivs då som assessorskan Segercrona.

Fryele C:2 (1739-1784) Bild 14 / sid 19 (AID: v33790.b14.s19, NAD: SE/VALA/00086)
Fryele AI:2 (1751-1769) Bild 236 / sid 457 (AID: v19918.b236.s457, NAD: SE/VALA/00086)

87
Inget om den saknade gården, men inspektorn Isak Norlin och hustrun Maria Christina Holmström finns i Ronneby där de får sonen Axel 1769-03-08 som avlider 1773-08-27. Vid dopet bärs barnet av inspektorns moder änkan Kerstin Arvidsdotter.
 
Änkemannen och bruksinspektorn Isak Norlin gifter sig 1788-08-17 med pigan Elsa Stenbeck på Carlsnäs. Vid lysningen sägs att han har avvittrat sina barn av första giftet. Så antingen har han flera barn med Maria Christina Holmström eller också har han varit gift tidigare. Maria Christina bör ha avlidit mellan 1784 (mantalslängden är undertecknad 1783-11-27), då Isak nämns med en hustru i mantalslängden och 1787 när han sägs vara änkling. Jag har inte sett när och var det skett. Att avvittring gjorts kan också ha nämnts i domboken. Isak avlider 1799-09-08 och Elsa 1802-01-03.

Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 55 (1784-1784) Bild 1700 / sid 166 (AID: v842582.b1700.s166, NAD: SE/RA/5520310)
Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 56 (1787-1787) Bild 1650 / sid 159 (AID: v842583.b1650.s159, NAD: SE/RA/5520310)


88
Fundahn / Fondahn / SV: Fundahn / Fondahn
« skrivet: 2019-01-29, 08:11 »

David Olssons son Martin som nämns i mantalslängden är inte den samme som snickargesällen Martin Fondahn som gifter sig 1772.
 
Snickaren mäster David Olsson gift 1755-04-18 i Lund med Helena Håkansdotter
har åtminstone barnen:
Peter f 1756-02-02 Lunds domkyrkoförsamling
Lars f 1759-04-06 Trelleborg
Johanna f 1762-05-07 Trelleborg
Martinus f 1765-05-14 Trelleborg
Maja f 1768-10-07 Trelleborg
När Peter föds 1756 har David namnet Lundberg.

ArkivDigital har fotograferat arkivmaterial från Snickareämbetet i Malmö, kanske finns där något intressant.

89
Porsman / SV: Porsman
« skrivet: 2019-01-20, 09:35 »
Gördelmakaren Bengt Porsman blir borgare i Stockholm 1724-03-19. Enligt mina gamla anteckningar ur Handelskollegiets protokoll kommer han från Arboga.
Handelskollegiets protokoll för 1724, AI:65, är inte fotograferat utan finns hos Stockholms stadsarkiv.

90
Hustrun Cajsa Lena Andersdotter står på två rader i husförhörslängden AI:4a sid 91 och på den senare raden där namnet är överstruket står att hon är inflyttad från Skön 34 27/2?
Hon finns också som ogift på sid 103 i samma volym. Där sägs att hon kommit från Lögdö 1829 och flyttar till Timrå 1831. I Lögdö sägs hon ha kommit från Timrå.

I Timrå finns en Kajsa Lena f 1804-04-19 dotter till torparen Anders Persson och hustru Ingrid Persdotter i Rij. I husförhörslängd AI:3 sid 185 sägs att Cajsa Lena flyttar till Sundsvall 1833. Hon finns säkert på fler ställen i Timrås husförhörslängder.

Sundsvalls Gustav Adolf AI:4a (1824-1835) Bild 113 / sid 103 (AID: v122494.b113.s103, NAD: SE/HLA/1010190)
Lögdö bruksförsamling AI:3 (1819-1840) Bild 7 / sid 1 (AID: v121878.b7.s1, NAD: SE/HLA/1010120)
Timrå C:1 (1783-1829) Bild 41 / sid 73 (AID: v122667.b41.s73, NAD: SE/HLA/1010206)
Timrå AI:3 (1827-1844) Bild 194 / sid 185 (AID: v122651.b194.s185, NAD: SE/HLA/1010206)

91
Snickargesällen C G Lindgren med familj finns i Sundsvall 1834-1836.
Sundsvalls Gustav Adolf AI:4a (1824-1835) Bild 101 / sid 91 (AID: v122494.b101.s91, NAD: SE/HLA/1010190)
Sundsvalls Gustav Adolf AI:5a (1836-1850) Bild 257 / sid 237 (AID: v122496.b257.s237, NAD: SE/HLA/1010190)

92
Falkengren / SV: Falkengren
« skrivet: 2019-01-15, 07:37 »
Kan det finnas uppgifter om Niclas Falkengrens härkomst vid hans burskapsansökan i Jönköpings rådhusrätt och magistrat 1776?
Tyvärr finns den volymen inte fotograferad av Riksarkivet eller ArkivDigital, men hos ArkivDigital finns en möjlighet till beställningsfotografering av domböcker.

93
Liewendahl / SV: Liewendahl
« skrivet: 2019-01-13, 08:49 »
Inspektor Michael Lievendahl avlider 1775-01-27 i Köping, 56 år, av slag. Han sägs vara född 1719 i Vänersborg. Gift med Ulrica Hagström och har 3 söner. Vid bouppteckningen är hustrun sängliggande av slag. De tre sönerna är Fredrik tingsnotarie, Anders guldsmedsgesäll på 19:e året och Samuel på 15:e året nyligen i förgyllarlära i Stockholm.
Köpings stadsförsamling F:3 (1775-1797) Bild 22 (AID: v73147.b22, NAD: SE/ULA/10695)
Köpings rådhusrätt och magistrat FIIA:8 (1768-1781) Bild 2880 / sid 307 (AID: v150531a.b2880.s307, NAD: SE/ULA/10693)


Änkan Ulrica Hagström avlider i Gamla Uppsala 1777-05-14, 42 år och 4 mån.
Hon är född i Dannemora 1735-01-13, gift 1752, haft med mannen 11 barn, varit sjuk 5 år, dog av slag vartill kom frossefeber.
Gamla Uppsala C:3 (1753-1804) Bild 185 / sid 208 (AID: v124495.b185.s208, NAD: SE/ULA/10318)
Paret vigs i Dannemora 1751-06-30. Då sägs Michael vara stadsauskultant.

Barn:
Fredrik 1751-08-16 Dannemora
Stina Lisa 1754-05-01 Dannemora
Johannes 1755-07-03 Film
Anders 1756?
Johan Robert 1758-10-07 - 1758-11-09 Film
Samuel 1760-01-09 Film
Petrus 1762-02-17 Film - 1774 i Köping (enl. husförhörslängd AI:9 (1766-1774) sid 79)

Guldsmedsgesällen Anders finns i Arboga 1779-1782, kommit från Köping och åter dit. Flyttar därifrån till Eskilstuna 1784.
Arboga stadsförsamling AIa:3 (1775-1785) Bild 414 / sid 390 (AID: v71751.b414.s390, NAD: SE/ULA/10022)
Köpings stadsförsamling AI:10b (1775-1785) Bild 68 / sid 291 (AID: v73101.b68.s291, NAD: SE/ULA/10695)

94
Adler / SV: Adler
« skrivet: 2019-01-12, 11:03 »
Hos sämskmakare mäster Johan Adler i Karlstad finns lärgossarna Jean Leonard Adler och Nils Adler. De ser ut att finnas där åtminstone 1748-49 och Nils sägs född 1733.
Karlstad stadsförsamling AI:3 (1748-1753) Bild 38 / sid 30 (AID: v11729.b38.s30, NAD: SE/VA/13275)

Gesällen Niclas Adler född 1733 flyttar från Kristinehamn i april 1756.
Kristinehamn AI:3 (1756-1760) Bild 114 / sid 107 (AID: v11863.b114.s107, NAD: SE/VA/13289)

95
Uddevalla / SV: Carl Christian Bagge f. 1764
« skrivet: 2018-12-31, 08:26 »
Fhella d.v.s. Forshälla

Familjen flyttar 1835-09-01 t Varberg

Forshälla B:2 (1833-1838) Bild 7 / sid 9 (AID: v187.b7.s9, NAD: SE/GLA/13121)

96
Lysning sker i Klara församling för snickargesällen Israel Henriksson och j Kerstin Pålsdotter Rosengren. Attest om lysning har skickats till Danviks församling, där vigsel skett enligt attest av skolmästare Schös.
Klara EI:4 (1790-1807) Bild 50 / sid 93 (AID: v87375.b50.s93, NAD: SE/SSA/0010)

Enligt boken Mästarnas möbler av Torsten Sylvén, sid. 531 så är Israel Sjöström inskriven för att gå i lära 1788-1793 hos mästaren Anders Persson Svedmark i Stockholm. Det är möjligt att det i In- och utskrivningsboken 1780-1845 för Snickareämbetet i Stockholm, som förvaras i Nordiska museets arkiv, kan finnas uppgift om var Israel är född.

97
Arboga / SV: Tenngjutare Petri eller Petre i Arboga
« skrivet: 2018-12-17, 08:29 »

Gabriel Petri eller Westberg nämns inte som tenngjutare sedan han 1706 hos ämbetet i Stockholm ansökt om att få bli ett år i Arboga som gesäll. Han arbetar alltså inte som tenngjutare och blir inte mästare, alltså får man söka honom på annat håll.

Jag nämnde tidigare Arboga rådhusrätts protokoll och där sägs 1709-01-13 att jungfru Magdalena Petri kräver sin bror borgaren i Stockholm Sr Gabriel Wessberg på en skuld.
Arboga rådhusrätt och magistrat, Gemensamma protokoll, SE/ULA/10021/A 1/19 (1708-1710), bildid: B0002248_00200 Riksarkivet

I Handelskollegiets Borgarbok 1689-1750, som är ett register över burskap i Stockholm, sägs att Gabriel Petri blir borgare 1708-02-20 som krögare.
Handelskollegiet DIa1:1 (1689-1750) Bild 600 / sid 93 (AID: v744366.b600.s93, NAD: SE/SSA/0147) Arkiv Digital
 
Läser man vidare i Arboga rådhusrätts protokoll så framkommer det att jungfru Magdalena har en svägerska, broderns hustru, i Danzig, som nu kräver arv efter sina två avlidna svägerskor för sitt barn. Svägerskan i Danzig heter Lisken Westberg och har en son Johan Petter som är 6 år. Om Gabriel avlider i Stockholm eller om han har flyttat vidare till Danzig framkommer inte i dessa ärenden, men jungfru Magdalenas ärenden vid rådhusrätten fortsätter, så kanske kan du hitta något där.
Arboga rådhusrätt och magistrat, Gemensamma protokoll, SE/ULA/10021/A 1/20 (1711-1713), bildid: B0002249_00119 Riksarkivet
Arboga rådhusrätt och magistrat, Gemensamma protokoll, SE/ULA/10021/A 1/20 (1711-1713), bildid: B0002249_00432 Riksarkivet
 
Om man är intresserad av tenngjutare i Arboga, så finns en artikel Om tenngjutare och tennföremål från Arboga av Bengt Janson i Hembygdsföreningen Arboga Minne, Årsbok 1998, s. 18-26.
 
Tänk på att bara ställa frågan på ett ställe.

98
000 Osorterat / SV: kopparslagare Jeremias Björn
« skrivet: 2018-12-14, 17:49 »
I Arboga rådhusrätt och magistrat 1704-02-10 begär kopparslagaren Lars Runberg bördsbrev för sina två styvsöner. Jonas Larsson Biörn som tjänar hos en kanngjutare (tenngjutare) i Stockholm och Jeremias Larsson Biörn som tjänar hos kopparslagaren Jochim Biss i Örebro.
Arboga rådhusrätt och magistrat, Gemensamma protokoll, SE/ULA/10021/A 1/16 (1704-1705), bildid: U0000086_00041, d.v.s. sidan 74

99
Appelberg / Apelberg / SV: Appelberg / Apelberg
« skrivet: 2018-12-13, 21:49 »
Kanske en bit på vägen. Det visar sig att Henrik Appelberg 1753 finns i
Livdragonregementet (yngre), Livkompaniet, under nr 102, Sysilax, som berustas av Henrik Andersson. Där sägs att han presenterats 26/3 1750, är 25 år, född i Åbo län, är gift och har tjänat 3 år. Han efterträder Anders Appelman.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1083 (1753), bildid: A0029132_00080

100
Appelberg / Apelberg / SV: Appelberg / Apelberg
« skrivet: 2018-12-13, 08:31 »
Hej!
Henrik Apelberg bosatt i Grisböle, Pargas är dragon. Jag vet inte vilket regemente han kan tillhöra. I Riksarkivet - Specialsök - Digitaliserade arkiv finns bland Armens rullor och Generalmönsterrullor en del material som rör regementen i Finland.
I Grisböle 1757-1762 kan man se att både modern Margeta och svärmodern Anna finns i familjen.
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9151865

101
Grangärde / SV: Grangärde AI:7a sid 590 första raden
« skrivet: 2018-12-10, 20:02 »
Eller Skericke d.v.s. Västerås Skerike?

102
Övriga släkter - L / Litke
« skrivet: 2018-12-08, 09:00 »

Reinhold Litke efterfrågas redan 2006-09-26 under Runtuna socken i Södermanland.
När han skrivs in för att lära till sadelmakare i Gävle sägs att han är född här d.v.s. Gävle. Reinhold är inskriven i lära 1758-1761 hos Anders Witting.
Gävle kommunarkiv, Gävle Hantverksförening, Ämbetshandlingar, Protokoll Sadelmakareämbetet i Gävle1755-1846

103

Ansökan till Kongl SlottsCanelliet 1770-03-22 för resepass finns bevarat i Överståthållareämbetets äldre kanslis arkiv hos Stockholms stadsarkiv. Där sägs att Prefetto Castagna kommit från Danmark för att söka arbete vid slottsbyggningen, men inte fått det. Han vill nu resa tillbaka. Ansökan undertecknad av C F Adelcrantz.
 
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildregistrering/Passregister/redigera.aspx?bild=f1ad1_0227.jpg

104
Wallerius / Vallerius / SV: Wallerius / Vallerius
« skrivet: 2018-12-05, 19:36 »
Handskmakargesällen Ulrik Wallerius flyttar från Laholm till Ängelholm enligt attest daterad Laholm 1/4 1777 bland Helsingborgs stadsförsamlings bilagor till flyttningslängder. Säger själv att han är född 1756 i Barkåkra, Skåne.

Helsingborgs stadsförsamling (Maria) HII:1 (1776-1799) Bild 580 (AID: v581059.b580, NAD: SE/LLA/13171)

105
Backmark / SV: Backmark
« skrivet: 2018-12-05, 18:21 »

Allt kanske redan är känt, men bland Helsingborgs stadsförsamlings bilagor till flyttningslängder finns en attest där den första anteckningen är daterad Västanå bruk 19/7 1779 för bruksinspektoren Johan Backmarck, dess fru Eva Elisabeth Dillner som vistats där 3 år och där fått sönerna Lars Sivert 26/2 1777 och Erik Johan 11/5 1779.
Nästa anteckning är daterad 2/4 1782 i Stockholm, där sägs att man har begått nattvarden i Ulrika Eleonora kyrka och flyttar nu till Slottsförsamlingen.
Därefter har man kommunicerat i Tyresö enligt datering 9/2 1783.
Nästa anteckning är daterad Nora 16/12 1794. Där sägs att inspektorn med fru och barn varit där i 11 år.
Anteckningen från Ekerö 27/10 1797 säger att inspektorn Johan Backmark allena vistats i församlingen vid Sätra gård i tre år.
Helsingborgs stadsförsamling (Maria) HII:1 (1776-1799) Bild 8390 (AID: v581059.b8390, NAD: SE/LLA/13171)

106
Cronhamn / SV: Cronhamn
« skrivet: 2018-12-05, 11:09 »

Frågan är kanske gammal, men här kommer en början till familjens flytt från Landskrona.

Johan Cronham 41 år, hustrun Catharina Maria Lundgren 37 år och sonen Jean Peter på 12:e året är födda i Landskrona. De har flyttat till Bohusläns skärgård enligt attest daterad Landskrona 15/7 1784.

Enligt en påskrift daterad Ödsmåls prästgård 17/8 1787 så har de föregående år flyttat till Djupviken på Tjörn.
På baksidan finns ytterligare påskrifter från Tjörns prästgård 25/9 1790 och Göteborgs varv 12/11? 1795. I den senare påskriften sägs hustrun vara död. Uppgifterna finns bland bilagor till flyttningslängden i Helsingborgs stadsförsamling.
Helsingborgs stadsförsamling (Maria) HII:1 (1776-1799) Bild 6590 (ArkivDigital)

107
Björk / Björck / Biörck / SV: Släkten Björk.
« skrivet: 2018-12-02, 07:33 »
Johan Adams far malmletaren Nils Björk dör 4/12 1851 och hustrun Maria 17/1 1851 i Råneå. Var finns namnet Nils Adam Benedictus (Benedictus = Bengt)? Ser inget annat förnamn än Nils. Familjen bor sedan 1816 i Prinsnäs, dessförinnan står Nils som gårdsfogde vid Melderstein.
Råneå AIa:7a (1827-1837), sid 212
Råneå AIa:6 (1816-1827), sid 655
Råneå AIa:5 (1800-1815), sid 346

I Nederluleå finns Nils Björk med hustru Maria Torberg i Selet. Vid inflyttningen 1805 från Alsike är Nils titel gårdsinspektor.
Nederluleå AI:6b (1806-1820), sid 5
Nederluleå BI:1 (1802-1824) Bild 14 hos Arkiv Digital

I Alsike, Uppland är Nils rättare vid Hagelstena. Namnet är då Nils Andersson med, som det ser ut, namnet Björk tillskrivet. Han står där som född 1773 i Stigtomta och hustrun Maria Persdotter född 1769 i Nykyrka. Familjen har kommit från Nykyrka 1800 och flyttar till Luleå 1805. Där nämns också rättarens syster Greta Andersdotter Björk född 23/3 1786.
Alsike AI:1 (1792-1805) Bild 128 / sid 118
Jag har använt ArkivDigital, men kyrkomaterialet finns också hos Riksarkivet/SVAR där det är gratis att använda. Nästa steg för dig blir att se om Nils Andersson heter Björk även i Nykyrka eller om Alsike är den tidigaste anteckningen. Som alltid i släktforskning måste man följa personerna i varje husförhörslängd.

Barnen Anna Maria f 18/11 1797, Anders Gustaf f 30/3 1800, Nils f 26/1 1802 och Carl Peter f 6/7 1804 har alla sina födelsedatum enligt Råneå husförhörslängd AIa:6 sid 655. De två eller kanske tre senare bör vara födda i Alsike, men där saknas födelsebok för den perioden. Johan Adam är född 16/8 1807 i Nederluleå och Brita Lovisa 29/7 1810 i Råneå.

108
11 Föremål / SV: Bomärken
« skrivet: 2018-11-20, 22:31 »
Hulda Rutberg skrev om Bomärken från Kalix-socknarna i tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv 1910, h.6 (häfte 113), sid 5-38.
Kanske finns där något av intresse.

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/publikationer/digitaliserade-publikationer/skriften-svenska-landsmal-och-svenskt-folkliv-som-pdf.html109
Månsarp / SV: Hans Johansson 1760-2824
« skrivet: 2018-11-19, 14:04 »
Eftersom Hans Johansson är sockenskräddare så bör utnämningen till detta finnas i sockenstämmoprotokoll och/eller häradsrättens protokoll, men tyvärr verkar inte Sockenstämmans protokoll och handlingar, Månsarp KI:1 (1755-1828), vara fotograferat hos Riksarkivet eller ArkivDigital. Där finns inte heller Tveta häradsrätts protokoll eller Göta hovrätts renovation av häradsrättens protokoll så sent på 1700-talet. Originalvolymerna finns i Vadstena landsarkiv.

Som sockenskräddare har han lärt hos någon och i mantalslängden 1778, undertecknad 21 november 1777, finns i Norra Månsarps masugn sockenskräddaren Fagerberg med hustru, piga och gosse Hans (inget patronymikon).
Jönköpings läns landskontor EIII:29 (1777-1778) Bild 3370 / sid 671 (AID: v400746.b3370.s671, NAD: SE/VALA/01971)
Året efter finns sockenskräddare Anders och dito skräddare Hans Johansson.
Jönköpings läns landskontor EIII:30 (1779-1780) Bild 650 / sid 111 (AID: v400747.b650.s111, NAD: SE/VALA/01971)
Så omkring 1778 antogs Hans Johansson som sockenskräddare. Det är ju inte säkert att man i sockenstämmoprotokoll eller häradsrättsprotokoll nämner varifrån han kommer, men det är en möjlighet.

110
Arboga / SV: Tenngjutare Petri eller Petre i Arboga
« skrivet: 2018-11-16, 18:38 »
Hej!
Jag har inga ytterligare uppgifter. Vet inte om han fortsatt är tenngjutare eller om han finns kvar i Arboga. I boken Stockholms kanngjutareskrå nämns han inte mer, varken som Petre eller Westberg. Där finns i och för sig bara de som är mästare i Stockholm eller har gått i lära där. Det är möjligt att det kan finnas senare uppgifter i Arboga rådhusrätts protokoll. Eller om han är arvtagare till någon av systrarna.

111
Arboga / SV: Tenngjutare Petri eller Petre i Arboga
« skrivet: 2018-11-16, 17:46 »
Samma person?
I boken Stockholms kanngjutareskrå av Albert Löfgren, del I, band 2, sid. 204
Gabriel Pettersson Petre, Arboga
Född i Arboga 1674 d. 9 juli, son till köpmannen Petter Bengtsson och Maria Johansdotter, enligt bördsbr. 1695 d. 10 aug. från mag. i Arboga (Nord. M. E CVI). Lärpojke 1691 d. 14 juli från 1 maj s.å. - 1696 d. 22 maj hos mr Mårten Rochus i Stockholm. Först 1706 d. 7 febr. påträffas han åter, då han inför ämbetet begärde "ett års frihet att i Arboga stad idka och bruka sitt ämbete". Detta beviljades med villkor, att han därefter skulle göra mästerstycke och erlägga mästarepengar. Han förekommer ej vidare, och i åldermansböckerna saknas konto för honom.
Arkivet för Tenngjutareämbetet i Stockholm finns i Nordiska museets arkiv.

Vid den gemensamma bouppteckningen d. 5 sept. 1704 för Peter Bengtson och Maria Jaensdotter är arvingarna sonen Sr Gabriel Petri och döttrarna j Magdalena, Catharina och Sara Greta Petri.

I bouppteckningen fol. 311v nämns sonen Sr Gabriel Wästberg, men vid delningen fol. 314v står bara Sr Gabriel Petri.        Arboga rådhusrätt och magistrat F2:6 (1700-1705) Bild 339 / sid 300 (AID: v150456.b339.s300, NAD: SE/ULA/10021)

Den 20 okt. 1704 visas vid Arboga rådhusrätt en obligation av Mons Gabriel Wesberg där han satt allt sitt arv efter fadern Petter Bengtsson i underpant för ett lån.

Arboga rådhusrätt och magistrat, Gemensamma protokoll, SE/ULA/10021/A 1/17 (1706), bildid: U0000066_00112

112
Övriga släkter - G / SV: Bokhållare Erich Christian Gollsten
« skrivet: 2018-11-09, 12:25 »
I boken Det Anno 1729 Florerande Swerige av Andreas Jochim von Henel, facsimilupplaga 1993 av Sveriges släktforskarförbund nämns både Erich Christian Goldsten och Erich Goldsten.

Sid. 133 Kammarkollegiet i Stockholm, Första avräkningskontoret, kammarskrivare Erich Christian Goldsten.
Sid. 138 Betjänter vid Stora Sjötullen, i Fredrikshamn (Finland), inspektor hr Erich Goldsten.
Där nämns bara namnen, inga andra uppgifter.

113
Maria Magdalena / SV: Wadström
« skrivet: 2018-11-02, 06:52 »
Enligt boken Stolens guldålder så avlider hustrun Brita Forsström 1802 och Carl Johan Wadström gifter om sig 1804 med Hedvig Öhrman.
Uppgifterna är inte kontrollerade av mig.

114
Maria Magdalena / SV: Wadström
« skrivet: 2018-11-01, 21:04 »
Tyvärr inget om hans födelseort, men i Torsten Sylvéns bok Stolens guldålder, 2003, finns en artikel om Carl Johan Wadström på sid. 258 och därefter 7 sidor fotografier av stolar tillverkade av honom. Där finns också antecknat hans lärlingar och gesäller.

115
Maria Magdalena / SV: Wadström
« skrivet: 2018-10-31, 16:29 »

Carl Johan Wadström är lärling hos stolmakaren mäster Erik Öhrmark i kvarteret Upvaktaren i Klara västra övre 1780 enligt mantalslängden. Han sägs då vara 21 år.
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden G1BA:24:6 (1780-1780) Bild 104 / sid 373 (AID: v367200b.b104.s373, NAD: SE/SSA/003106)
Carl Johan blir borgare i Stockholm 1788-04-01 enligt Handelskollegiets borgarbok 1750-1829.
Handelskollegiet DIa1:2 (1750-1829) Bild 2120 / sid 367 (AID: v744367a.b2120.s367, NAD: SE/SSA/0147)
Detta är ett register över borgare som vunnit burskap i Stockholm och innehåller bara namn, yrke och datum för burskapet. I början av 1700-talet är det vanligt att det i Handelskollegiets protokoll, serie AI, finns uppgift om födelseort eller vilket landskap borgaren kommer ifrån. Jag vet inte hur mycket information som finns 1788. Tyvärr är protokollen för den tiden inte fotograferade av Arkiv Digital, utan man får vända sig till Stockholms stadsarkiv för att se dessa.
Källor enl. Arkiv Digital

116
Östra Vingåker / SV: Åkerström från Vingåker?
« skrivet: 2018-10-24, 08:11 »
Petters far behöver inte ha hetat Åkerström. Petter kan ha tagit sitt namn senare. Trädgårdsmästaren i Bordsjö Peter Åkerström och dejan på Bordsjö jungfru Maria Christina Lilja vigdes i Bordsjö 13/9 1792.
Askeryd C:3 (1766-1799) Bild 157 / sid 307 (AID: v31819.b157.s307, NAD: SE/VALA/00022)
I Askeryd föds barnen Adolph 9/9 1795, Sophia Margareta 5/2 1797 och Erik Vilhelm 19/2 1799. Sonen Gustaf Fredrik är född i Frinnaryd 6/4 1794.

Dessa kan vara Maria Christinas föräldrar. Om hon är född i Bredestad så saknas födelsebok för 1764.
I Aneby, Bredestad finns trädgårdsmästaren Erik Lilja med hustru Maria Björk och barnen Johannes 1755, Erik 1761, Maja Stina 1764 och Catharina Helena 1766. Erik Lilja drunknade 3/12 1766.
Askeryd AI:3 (1766-1770) Bild 279 / sid 529 (AID: v18848.b279.s529, NAD: SE/VALA/00022)

117
Örlander / SV: Örlander
« skrivet: 2018-10-21, 08:49 »
Ramund eller Ramundus Andersson Örlander nämns 2004 under Västra Husby och under släktnamnet Wiman.
I Köpings stads rådhusrätt 1709-04-05 läses ett brev, daterat i Uppsala, från hustru Maria Nilsdotter Wesselia. Där begär hon ett bördsbrev för sonen Nils Ramundsson, som nu har begivit sig under bagarehantverk i Uppsala. Fadern Ramund Andersson Örlander nämns som avliden tullskrivare. Nils är döpt i Köping 1688-10-10.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:442 (1709-1711) Bild 43 (AID: v403937.b43, NAD: SE/RA/42042202)
Nils Örlander finns senare i Uppsala domkyrkoförsamling, gift minst två gånger.
Först med Marta Flodman, troligen bagare Örlanders hustru som begravs 1743-08-07. Hon är dopvittne i Åkerby till pastor Nils Flodmans dotter Anna Cecilia som föds 1734-10-02.
1745 sker lysningar i Uppsala domkyrkoförsamling med anteckning om vigsel i Läby med Anna Christina Kihlström.
Barn:
Cecilia 1716-09-30, en av faddrarna är stud. Nils Flodman. 1717-10-20 begravs en liten dotter.
Nicolaus 1745-09-05
Johannes 1748-10-06
Anna Cajsa 1753-11-05
Petter 1760-11-03, moderns namn är Anna Örlander

118
Hagby / SV: Olof Vahlin
« skrivet: 2018-10-07, 16:31 »

En sämskmakaregesäll Olof Wallin finns 1796 i utflyttningslängden för Uppsala domkyrkoförsamling. Han sägs född i Hagby 1773, har kommit från Ramsta och flyttar nu 1796 till Stockholm.
Uppsala domkyrkoförsamling BI:1 (1789-1813) Bild 24 (AID: v126672.b24, NAD: SE/ULA/11632)

I Hagby föds en Olof 1773-09-06 med föräldrar Erik Rissling och Margareta Olsdotter.
Hagby C:2 (1768-1786) Bild 14 / sid 19 (AID: v124635.b14.s19, NAD: SE/ULA/10361)

I husförhörslängden sid. 100 sägs att familjen flyttar till Stockholm.
Hagby AI:1 (1767-1786) Bild 108 / sid 101 (AID: v124614.b108.s101, NAD: SE/ULA/10361)

Jag har inte sökt familjen i Stockholm eller i Ramsta.

119
Uppsala (domkyrkoförsamling) / SV: Johan Holldahl
« skrivet: 2018-10-02, 09:47 »
Tunnbindaren Johan Holldahl avlider 1798 i Uppsala domkyrkoförsamling. Bouppteckning görs 1799-11-28.
Arkiv Digital:
Uppsala rådhusrätt och magistrat FIIa:32 (1798-1799) Bild 315 / sid 314 (AID: v149536.b315.s314, NAD: SE/ULA/11661)
Riksarkivet:

Uppsala rådhusrätt och magistrat, Bouppteckningar, SE/ULA/11661/F II a/32 (1798-1799), bildid: C0104711_00312

120
En liten komplettering av en snart 20 år gammal fråga.

Oljefärgtryckeriidkaren Peter Öhman äskade Målareämbetet i Uppsala 1787-01-11. Visade Kommerskollegiums utslag av 1786-11-30 att bli tillåten att bli i Umeå. Han vill nu bli under ämbetet i Uppsala och göra mästarstycke. Mästarprovet, att måla ett landskapsstycke, ska göras i bisittaren Birger Bodin Carlssons verkstad.

Jag har ingen uppgift om att mästarprovet verkligen gjordes eller att han blev mästare under ämbetet i Uppsala. Inte heller har han betalat kvartalspengar under de närmsta åren efter ansökan.
Källa: Uppsala stadsarkiv, Skråämbetenas arkiv, Målareämbetets protokoll 1781-1847

121
Klara / SV: Klara nedre.
« skrivet: 2018-09-12, 08:49 »

Samme man?


Bland borgare som vunnit burskap i Stockholm, finns skräddaren Johan Lindholm under datum 1789-11-12.
Handelskollegiet DIa1:2 (1750-1829) Bild 1170 / sid 205 (AID: v744367a.b1170.s205, NAD: SE/SSA/0147)
Detta är ett alfabetiskt register och innehåller bara namn, yrke och datum. I protokollet för motsvarande år kan det finnas fler uppgifter, t.ex. varifrån den blivande borgaren kommer eller hans födelseort.
Registret d.v.s. Borgarboken finns hos ArkivDigital. Protokollet för detta år finns däremot inte fotograferat utan finns i original hos Stockholms stadsarkiv.

122
Generalmönsterrullor / SV: Läshjälp i generalmönsterrulla
« skrivet: 2018-09-04, 07:05 »
undfått afskied d: 23 Nowembr 1772...

123
Läser orten som Bergslagen, som ju är ett större område.

124

Svea livgarde
General muster roll of 1721, Captain Casper Johan von Berchs Granadieur Compagnie. Soldier number 16 is Jöns Hansson Holtzman, age 28½, accepted 1719, service years 1 and 8 months, westgöte i.e. he is from Västergötland, married.

ArkivDigital:
Generalmönsterrullor - Svea livgarde 1122 (1721-1721) Bild 2520 / sid 485 (AID: v437260.b2520.s485, NAD: SE/KrA/0023)

Riksarkivet, Digitala forskarsalen, Livgardet till fot:
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1122 (1721), bildid: A0029179_00255
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029179_00255

125
Övriga släkter - M / SV: Mesterton
« skrivet: 2018-08-14, 09:43 »

Repslagaren Emanuel Mesterton finns i Nyköping och i bouppteckningen 1783 nämns änkan Margaretha Dorothea Keijsner och barnen Wilhelm på 15:e, Anna Greta på 11:e och Anders Fredrik på 8:e året.
Nyköpings rådhusrätt och magistrat FIIa:8 (1781-1785) Bild 519 / sid 515 (AID: v199652.b519.s515, NAD: SE/ULA/11126)

Repslagargesällen And. Fr. Mästerton född i Nyköping 1776, kommer 1798 från Stockholm till Norrköpings S:t Olai och flyttar samma år till Karlskrona.
Norrköpings S:t Olai BII:1 (1784-1799) Bild 83 / sid 81 (AID: v39404.b83.s81, NAD: SE/VALA/00273)

126
Molinsky / SV: Molinsky
« skrivet: 2018-08-01, 08:31 »
Tillfällighetsfynd bland bilagorna till flyttningslängderna för Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling.
Inspektorn Carl Martin Molinskij född 1765-03-17. Attesten är undertecknad 1790-03-20 i Ytterlännäs av komministern Petr. J. Öman vid Torsåkers pastorat, Ångermanland.

Där finns också en påskrift daterad 1790-08-12 av Johan Zelberg i Ragunda, där det sägs att Carl Martin nyttjat herrans hel. nattvard i Fors kyrka.
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling HII:3 (1794-1798) Bild 210 / sid 35 (AID: v607906.b210.s35, NAD: SE/GLA/13179)

Född detta datum vid Siljansfors bruk, Mora
Mora C:4 (1738-1770) Bild 296 / sid 291 (AID: v131131.b296.s291, NAD: SE/ULA/11069)


127
I Faringe AI:2 sid 184 står bortflyttade till Stockholm.
Tittar man i dödboken C:3 för Faringe så kan man se att timmerkarlen Magnus Johansson Ternström från Stockholm dör 1784-04-23, 48 år.


Magnus är född 1735-08-26 på Näsby i Almunge, där föräldrarna också vigs 1735-05-06. Fadern Johan Ternström är då frälsefogde på Björkö herrgård i Knutby och modern är jungfru Elsa Maria Ståhlhand på Näsby.


128

Har du kollat bouppteckningar i Lunds rådhusrätt och magistrat serie FIIa: med register i serie DVI:?


129
22) Tyska / SV: Födelsenotis från Brieg, 1769
« skrivet: 2018-07-17, 14:29 »
Kan yrket vara posamentier d.v.s. snörmakare?

130
Övriga släkter - A / SV: Albenius
« skrivet: 2018-07-13, 11:53 »
I Bergstullsbetjäningen vid Hedemora landtullkammare 1767 finns Anders Albenius, 46 år, tullskrivare vid Sticksbo. Han är född i Uppland, antagen 1752 och har kommit från Borgiärdet.

Från tullskrivare i Säter till Borgärde och därifrån till Sticksbo.

Äldre centrala tullarkiv, E 3 Personella berättelser, SE/RA/4110/4110.03/01/3/3/4 (1767), bildid: A0070770_00040
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070770_00040

131

Drängen Anders Persson f. 1759 med hustru Catharina Andersdotter f. 1755 och barnen Maria Catharina f. 1786, Petter f. 1790 och Anders f. 1795-04-16 finns i Lina, Östertälje förs.
Tegelslagaren Anders Apelgren dör 1796-03-04 i lungsot och sägs då vara 41 år. Felräknat eller har man förväxlat parets födelseår?
Östertälje AI:4 (1795-1801) Bild 57 / sid 53 (AID: v94898.b57.s53, NAD: SE/SSA/1571)
Södertälje CI:2 (1774-1804) Bild 2300 / sid 494 (AID: v91278b.b2300.s494, NAD: SE/SSA/1572)

132
Mora / SV: Per Östrand, födelse m.m.
« skrivet: 2018-07-05, 08:00 »
Ett tips, kanske går det att söka vidare härifrån.
I första husförhörslängden för Tierp finns i byn Untra en studios. Pehr Östrand f 1759 i Älvkarleby. Han har kommit till Tierp från Älvkarleby 1780.
I nästa husförhörslängd sägs han vara informatorn studios. och flyttar till Söderfors 1783.
Tierp AI:1 (1774-1781) Bild 151 / sid 147 (AID: v126185.b151.s147, NAD: SE/ULA/11542)
Tierp AI:2a (1782-1788) Bild 167 / sid 158 (AID: v126186.b167.s158, NAD: SE/ULA/11542)

133

Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) under ordet vicker finns bl.a.:
Wicken eller mus-ärter...gifwa ett godt foder för hästar, swin, höns och dufwor (1736)
https://www.saob.se/artikel/?seek=vicker&pz=1

134
Skeppsholm / SV: försvunnen
« skrivet: 2018-06-17, 07:21 »

Färgargesällen Martin Modin sägs vara född 1730 i Hälsingia, som väl är Hälsingland, när han ankommer till Arboga 1767 från Varberg. Ingen utflyttning är antecknad.
Arboga stadsförsamling AIa:2 (1753-1775) sid 477

Vid Flors Linnemanufaktori, Mo socken, Hälsingland finns en färgare Lars Modin med hustru Cajsa Svanberg inflyttade från Gävle 1744. I Gävle föds ett barn 1743-12-15 (inget namn o inga faddrar). Det kan vara sonen Christopher som nämns tillsammans med Petter och Sara Lisa i husförhörslängden.
Övriga barn som jag sett är Anna Greta född 1745-12-20, Petter Lorens född 1747-10-06,
Maja Greta född 1750-02-25 och Sara Lisa född 1752-05-29. Alla födda i Mo.
Mo AI:1 (1743-1783) sid 74

När Johan Eric Modin döps i Storkyrkoförsamlingen, så finns bland dopvittnena bl.a. juveleraregesällen Peter Modin och jungfru Sara Elisabeth Modin. Det skulle kunna vara färgaren Lars Modins barn.

135
Enköpings-Näs / SV: Trädgårdsmästare Olof Holmsten
« skrivet: 2018-06-09, 12:24 »
På nätet finns en uppgift att trädgårdsutbildning startade först i slutet på 1700-talet i Sverige. Dessförinnan kan man se att på säterier och gårdar där det finns trädgårdsmästare också finns trädgårdsdrängar. Det var säkert den vägen man fick sin utbildning.


136
Enköpings-Näs / SV: Trädgårdsmästare Olof Holmsten
« skrivet: 2018-06-09, 07:24 »
Trädgårdsmästarna flyttade ofta och är svåra att följa. Här är vad jag funnit.


I Maria församling, Stockholm vigs 1725-10-28 trädgårdsmästare Olof Holmsten och Anna Greta Rap. Hennes namn Rap nämns också i Enköpings-Näs husförhörslängd på sidan 172.

Bouppteckning görs i Stockholm 1737-01-14 efter Anna Margareta Rapps mor Margareta Ström, änka efter vinkypare Jörgen Edvard Holthusen. Arvtagare är hennes barn från förra giftet med gårdsfogden Leonhard Rapp. Bland annat dottern Anna Margareta Rapp gift med trädgårdsmästaren vid fru grevinnan Posses sätesgård Edby i Södermanland mäster Olof Hallensten?
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:117 (1737-1737) Bild 6010 / sid 586

Olof Holmsten finns på Edeby sätesgård, Ripsa enl. mantalslängden för 1737.
Länsstyrelsen i Södermanlands län. Landskontoret I 1634-1870 EII:26 (1737-1737) Bild 430 / sid 79


Genom att använda ArkivDigitals registersök Födda, del av Södermanland fann jag en dotter Ulrika född 1746-03-15 i Hovsta trädgårdsstuga, Björkvik.
[font=]Södermanlands l[/font]137
Anbytarforums innehåll / SV: Anbytarforums innehåll
« skrivet: 2018-05-24, 08:51 »
Personnumret är väl en personuppgift.

Fick av en slump syn på ett användarnamn som ser ut som ett personnummer.

Hälsningar
Karin Uhrvik

138
Laholm / SV: Aron Faurell
« skrivet: 2018-05-17, 05:16 »

En bouppteckning görs 1745-09-09 i Bollebygds prästgård efter kyrkoherde Hans Faurelius.
Änkans namn är Anna Maria Bagge och barnen är:
Engela Maria gift med unge gästgivaren Erik Larsson i Fläskium
Helena Catharina på 18:e året
Fredrika Eleonora 13 år
Johan Fredrich 10 år
Andreas Benedictus på 5:e året
Aaron på 3:e året

Jag känner inte till om barnen är födda i Bollebygd. Kanske kan man i Göteborgs stifts herdaminne se om fadern varit präst i andra församlingar.

Hälsningar
Karin Uhrvik

Rikarkivet:
Bollebygds häradsrätt, Bouppteckningar, SE/GLA/11153/F II/1 (1742-1759), bildid: C0100974_00077
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0100974_00077
Arkiv Digital:
Bollebygds häradsrätt FII:1 (1742-1759) Bild 73 / sid 137 (AID: v142668.b73.s137, NAD: SE/GLA/11153)

139
Laholm / SV: Aron Faurell
« skrivet: 2018-05-12, 05:52 »
Enligt Personella berättelser vid Äldre centrala tullarkiv 1788, så är Aron Faurell inspektor i Båstad. Han har tidigare varit stadsfiskal och kassör i Laholm, sägs vara 47 år och född i Bålleby (Bollebygd) prästgård i Älvsborgs län.
Äldre centrala tullarkiv, E 3 Personella berättelser, SE/RA/4110/4110.03/01/3/3/13 (1788), bildid: A0070779_00218
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070779_00218

140
Arkiv Digital har under Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900, Serie DIa Liggare
DIa:1 Borgerskapsmatrikel 1673-1849
DIa:2 Register till DIa:1 1673-1849
DIa:3 Förteckning över borgare. Alfabetiskt uppställd 1740-1863
DIa:4 Dito. Kronologiskt uppställd 1740-1864
DIa:5 Borgerskapsmatrikel 1850-1864

141
Zierl / SV: Zierl
« skrivet: 2018-05-01, 07:38 »

Ett tillfällighetsfynd ur boken Karl XII:s officerare, biografiska anteckningar av Adam Lewenhaupt, sid. 789.
Zierl, Georg från Nürnberg; illuministlöjtn. vid fortifikationen 1701 20/8; konfirm. 1704 6/12; d. 1710 /12 i pesten. - G. m. Christina Qvistberg, levde 1741 i Gävle.
Son: Johan Erik, stadsfältskär i Säter (skrev sig själv "Jean Eriques").
Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3970 / sid 789 (AID: v319671a.b3970.s789, NAD: SE/AD/00001)

Georg Zerls änka med ett barn finns 1711 i mantalslängden för Stadens inre kvarter, Stockholm.
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden G1BA:10:1 (1711-1711) Bild 7 / sid 5 (AID: v367099a.b7.s5, NAD: SE/SSA/003106)

142
Wolljemot / Wohlgemoth / SV: Wolljemot / Wohlgemoth
« skrivet: 2018-04-29, 12:43 »
Ang. Anders Wolgemuth i Bro så vet jag inte nu vad han gjorde där. Sockenstämmoprotokoll eller domböcker bör kunna ge svar på om han t.ex. är sockenskomakare. Skulle jag hitta något så meddelar jag här.
Jag läser hans hemby som Husby, men i mantalslängderna för 1719 och 1720 ser det ut som att det är den Anders Andersson som finns i Hammartorp. Fattiga, med bara hustrun 1719 och änkan utfattig 1720.
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 EIII:16 (1716-1723) Bild 8650 / sid 856 (AID: v402091a.b8650.s856, NAD: SE/ULA/11035)
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 EIII:16 (1716-1723) Bild 11150 / sid 1106 (AID: v402091a.b11150.s1106, NAD: SE/ULA/11035)

143
Wolljemot / Wohlgemoth / SV: Wolljemot / Wohlgemoth
« skrivet: 2018-04-29, 07:07 »

Anders Andersson Wohlgemuth med hustru Justina Nilsdotter återfinns i Bro socken, Uppland. Anders avlider 1720-02-29, 37 år. Delar av hans släktnamn försvinner i volymens bindning, men i kyrkoräkenskaperna för 1720 under ringning och bårklädes penningar återfinns Anders Wolliemoth.
Bro CI:1a (1669-1729) Bild 69 / sid 131 (AID: v83770.b69.s131, NAD: SE/SSA/1491)
Bro kyrkoarkiv, Äldre räkenskaper för kyrka, SE/SSA/1491/L I a/1 (1669-1729), bildid: C0003204_00068


Änkan Justina Nilsdotter vigs 1722-08-12 med Gustaf Persson i Kålartorpet.
Bro CI:1a (1669-1729) Bild 54 / sid 101 (AID: v83770.b54.s101, NAD: SE/SSA/1491)

144
Wolljemot / Wohlgemoth / SV: Wolljemot / Wohlgemoth
« skrivet: 2018-04-28, 08:42 »
Handelsman Anders Wolgemuth i Härnösand begär bördsbrev för sin son Anders Andersson som är i skomakarlära hos mäster Jacob Prytz.
Härnösands rådhusrätts dombok 1704-09-26. SE/HLA/1050019/AI:17 ej filmat. Ärendet saknas i Svea hovrätts renovation.

145
Wolljemot / Wohlgemoth / SV: Wolljemot / Wohlgemoth
« skrivet: 2018-04-27, 06:49 »

Jeremias Wolgemuth finns som ogift skrivare vid Skeboholms bruk, Ununge från 1697 (mantalslängder) och från Edsbro masugn, Edsbro från 1700.
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 EIII:2 (1697-1697) Bild 1000 / sid 185 (AID: v402077a.b1000.s185, NAD: SE/ULA/11035)
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 EIII:5 (1700-1700) Bild 570 / sid 47 (AID: v402080a.b570.s47, NAD: SE/ULA/11035)
I Mantalslängden för 1704, som är undertecknad 1704-02-15, finns han fortfarande vid Edsbro masugn, inte som skrivare och då gift.
1705 är Jeremias befallningsman på Seglinge, Almunge då sonen Nicolaus döps? den 10 mars.
Almunge C:1 (1700-1767) Bild 16 (AID: v120153.b16, NAD: SE/ULA/10008)
Edebo har en mycket skadad födelse- och dopbok, men den Mattias som döps? den 22 september 1707 borde vara en son. (Barn till läns... Anna Wollgemut, ett av de manliga vittnena heter Forsman)
Edebo CI:1 (1688-1723) Bild 76 (AID: v84556.b76, NAD: SE/SSA/1498)


146
Wolljemot / Wohlgemoth / SV: Wolljemot / Wohlgemoth
« skrivet: 2018-04-26, 09:32 »

Anders Peterson Wolgemuths och hustru Christina Sedins barn Anna Maria döps i Kungsholms församling, Stockholm 1735-05-16, fadder bl.a. jungfru Dorothea Wolgemuth.
Kungsholm CI:3 (1725-1751) Bild 58 / sid 53 (AID: v87605.b58.s53, NAD: SE/SSA/0011)

Dottern Hedvig döps 1736-09-12,
Kungsholm CI:3 (1725-1751) Bild 67 / sid 62 (AID: v87605.b67.s62, NAD: SE/SSA/0011)

Där begravs en dotter 1735-07-19, som är 2 månader gammal.
Kungsholm FI:1 (1688-1778) Bild 157 / sid 153 (AID: v87658.b157.s153, NAD: SE/SSA/0011)

När ett litet barn begravs 1738-01-22 sägs Anders Wolgemuth vara besökare.
Kungsholm FI:1 (1688-1778) Bild 177 / sid 173 (AID: v87658.b177.s173, NAD: SE/SSA/0011)

147
Wolljemot / Wohlgemoth / SV: Wolljemot / Wohlgemoth
« skrivet: 2018-04-26, 09:05 »

Fältväbeln Wollgemut har två barn som begravs under perioden 1 maj 1719 till 1 maj 1720 enligt Härnösands domkyrkoförsamlings räkenskaper.
Härnösands domkyrkoförsamling LIa:2 (1709-1722) Bild 480 (AID: v387545.b480, NAD: SE/HLA/1010081)


Anders Wolgemuths son Petter ska vara född 1720-02-21 i Härnösand enligt Härnösands rådhusrätts protokoll 1737-08-10 när bördsbrev begärs. Petter sägs ska lära klädmakareämbetet.
SE/HLA/1050019/AI:50 ej filmat


Sergeant Anders Wolgemut och kånan Anna Johansdotters oäkta barn Elisabet döpt 1719-01-23 Tegeltorp, Odensala
Odensala CI:1 (1696-1779) Bild 31 / sid 32 (AID: v89031.b31.s32, NAD: SE/SSA/1547)

148
Monett / SV: Monett
« skrivet: 2018-04-21, 14:19 »
Bland Snörmakareämbetets i Stockholm handlingar finns ett bördsbrev för Christopher Philip Monett. Fadern Johan Monett begär detta vid Sölvesborgs stadsrätt 1762-04-14. Han har satt sonen till hantverk i Kristianstad (mästarna där är anslutna till ämbetet i Stockholm).
Christopher Philip är född 1748-07-12 i Sölvesborg. Fader borgaren och skräddaren konsterfarne mäster Johan Monett och moder i livstiden dygdesamma Christina Maria Runström.
Nordiska museets arkiv, Snörmakareämbetet i Stockholm, Handlingar, Bördsbrev, 1659-1816 (spridda år)

149
Bland Snörmakareämbetets i Stockholm bevarade handlingar finns ett bördsbrev för Anders Daniel Simpel född 1747-11-20 på säteriet Sännåhs i Villstad sn. Föräldrar är då för tiden varande arrendatorn Anders Daniel Simpel och hustru Anna Maria Brodersonia. Det är ett utdrag ur Västbo härads dombok 1762-01-22 underskrivet av Carl Gustaf Carlberg.
Nordiska museets arkiv, Snörmakareämbetet i Stockholm, Handlingar, Bördsbrev 1659-1816 (spridda år)
I husförhörslängden för Villstad AI:3 (1745-1760) sid 313 kan man se att mäster Anders Simpel f 1712-01-06 med hustru Anna Maja f 1724-05-05 och barnen Anders Daniel f 1747-11-20 och Anna Catharina f 1749-09-06 flyttar till Anneberg, Bredaryd 1753
Villstad AI:3 (1745-1760) Bild 164 / sid 314 (AID: v22571.b164.s314, NAD: SE/VALA/00417)

150
Ser ut att stå: bortflyttat 1730 till Swjnwad med attest.
I Svennevad börjar husförhörslängderna först 1763, men i mantalslängden för 1730 finns Lars Patriksson med son och dotter i Gamby. 1732 har han gift sig och står med hustru och son i mantalslängden. Uppgifter från ArkivDigital.
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:1 (1730-1730) Bild 35 / sid 33 (AID: v402720.b35.s33, NAD: SE/ULA/110403)
Länsstyrelsen i Örebro län. Landskontoret 1624-1900 EIII:2 (1732-1732) Bild 30 / sid 28 (AID: v402721.b30.s28, NAD: SE/ULA/110403)

1729 finns han inte där. Uppgift från Riksarkivet.
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Örebro län, SE/RA/55203/55203.19/86 (1729), bildid: A0003208_00042

151
Personnamn / SV: Israel Svensson Britt
« skrivet: 2018-04-03, 08:10 »

Domböcker är inte det första man kollar. Det kan bli mycket textläsande utan att man hittar "sin" person.

I det här fallet nämnde du Rådhusrättens protokoll 1685-05-11. ArkivDigital har filmat delar av arkivet Kalmar rådhusrätt och magistrat 1600-1830, då främst signum FI: d.v.s. bouppteckningar. För signum AI: d.v.s. domböcker finns ännu bara 1686, 1696 och 1814.

Jag tittade då i stället på de renoverade domböckerna (avskrifterna) som för Kalmar och de södra delarna av Sverige finns hos Göta hovrätt. Hos ArkivDigital söker man på Göta hovrätt - Advokatfiskalen i Kalmar. Där finns domböckerna för Kalmar läns alla häradsrätter och rådhusrätter för angiven tid, så man får söka sig fram. Enklast är att söka via årtal. För att snäva in sökandet kan man se att städernas signum är EVIIBAA:. För Kalmar är det EVIIBAA:346-EVIIBAA:498 för åren 1614-1750.


Uppgiften om skeppsbrottet för Israel Svensson med hustru och barn syns längst ner på den vänstra sidan av uppslaget.

152
Övriga släkter - B / SV: BRITT PETER
« skrivet: 2018-04-02, 13:28 »


Karlskrona tyska församling E:1 (1690-1797), sid. 202.
en ungefärlig översättning:
jungfru Anna Catharina Becher salige bokbindaren mäster Johan Heinrich Bechers efterlämnade jungfru dotter, är vigd därefter den 6 september på aftonen kl. 6
Karlskrona tyska församling E:1 (1690-1797) Bild 107 / sid 203 (AID: v96266.b107.s203, NAD: SE/LLA/13202)
153
Personnamn / SV: Israel Svensson Britt
« skrivet: 2018-04-02, 13:11 »

I Kalmar rådhusrätt 1685-05-11 nämns att borgaren Israel Svensson med hustru, en son och en dotter har avlidit vid ett skeppsbrott, sägs inte när det skett. Nu anges vilka som ska vara de omyndiga barnens förmyndare inför inventeringen av boet. Barnen heter Zachris, Jeremias, Petter, Israel och Maria.

Jag har sett Göta hovrätts renoverade dombok.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:397 (1685-1685) Bild 430 (AID: v221439.b430, NAD: SE/VALA/0382503)


154
Fröskog / SV: Mantalslängd
« skrivet: 2018-04-02, 07:11 »
I Ör finns Rud och Lilla Rud.

155
Skäfthammar / SV: Skäfthammar C:1 sid 55 vänster
« skrivet: 2018-04-01, 19:28 »

Den 14 Decembris blef med tillbörlig Christelig heder begrafwen Bonde
Erich Bengtzson uti Wallhede, hwilken efter en swår och i 8 års
tid tåleligen uthärdad lungesoot samt Christelig beredelse der samma
städes i Herranom Saligen afsomnade den 3 Novembris, sedan han här
i Wärden som en ährlig Man lefat hade uti 51 åhr.156
Övriga släkter - B / SV: BRITT PETER
« skrivet: 2018-04-01, 07:04 »
Bokbindaren Johan Henrik Beckers änka Dorothea Adelgunda vill gifta om sig och uppvisar därför en avvittringsskrift 1722-02-17 vid Karlskrona rådhusrätt. Barnen sägs då vara Christina Maria som är gift, Dorothea Adelgunda, Anna Catharina, Anna Regina, Engel och Johan Henrik.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:1001 (1722-1722) Bild 740 (AID: v279065a.b740, NAD: SE/VALA/0382503)

157
Rengsjö / SV: Läshjälp Rengsjö C:2
« skrivet: 2018-03-29, 06:12 »
Orten skulle kunna vara Hullstad i Segersta

158
Lima / SV: Jonas Modin
« skrivet: 2018-03-26, 20:19 »

En Jonas Modin skrivs in 1791-10-29 för att lära snickareämbetet hos mäster Christopher Borenstrand i Stockholm. Han skrivs ut till gesäll 1792-04-27. Anledningen till den korta lärotiden är att han tidigare varit i lära. Den vanligaste lärotiden är 4-5 år. Det står inte var eller hos vem Jonas tidigare har lärt.

Uppgifterna är hämtade ur boken Mästarnas möbler av Torsten Sylvén, sid. 460. Källan bör vara: In- och utskrivningsbok 1780-1845, Snickareämbetet i Stockholm, Nordiska museets arkiv.

Det är möjligt att det vid inskrivningen kan stå var Jonas Modin är född. Under början av 1700-talet finns födelseuppgift vid inskrivningen. Materialet finns tyvärr inte filmat.

159
Slorf / Schlorff / SV: Slorf / Schlorff
« skrivet: 2018-03-19, 17:56 »
1699-11-09 beviljas bördsbrev i Falu rådhusrätt för smältaren Johan Johansson Slorfs i Östanfors son Johan Johansson som lär skomakarehantverket i Stockholm, född 1683-07-28. Föräldrar: Johan Johansson och hustru Margareta Hansdotter.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:112 (1698-1699) Bild 5180 (AID: v403601.b5180, NAD: SE/RA/42042202)

160
Slorf / Schlorff / SV: Slorf / Schlorff
« skrivet: 2018-03-19, 16:57 »
Skomakaren Johan Slorf blir borgare i Stockholm 1707-09-19 enligt Handelskollegiets borgarbok 1689-1750. Borgarboken är ett register som bara innehåller namn, yrke och datum för borgerskapet, men i protokollsvolymen SE/SSA/0147/AI/48 som inte är filmad står att Johan är född i Falun.
Handelskollegiet DIa1:1 (1689-1750) Bild 910 / sid 151 (AID: v744366.b910.s151, NAD: SE/SSA/0147)

161
Söderbärke / SV: Klockgjutare Näsman
« skrivet: 2018-03-19, 06:59 »
För att se om det är den ene eller den andre Erik som eventuellt blir klockgjutare så måste man följa båda framåt i tiden.
Jag skulle tycka att det är ovanligare med en femtioåring som vill bli mästare än en trettioåring. Men allt är möjligt.
1714-02-26 vill Erik Nessman resa till främmande orter. Det sägs då att han varit hos Catharina Meijer några år. Det vill säga hos Kunglige styckgjutare Gerhard Meijers änka.
Klockgjutareämbetets passansökningar och pass 1696-1855. Nordiska museets arkiv

162
Söderbärke / SV: Klockgjutare Näsman
« skrivet: 2018-03-18, 14:30 »

I Handelskollegiets borgarbok 1689-1750 ser man att Erik vill bli borgare i Stockholm 1717-11-26. Hans namn Nessman är där överstruket och i stället har man skrivit Wessman. Borgarboken är ett register, men i protokollsvolymen SE/SSA/0147/AI/58 som inte är filmad står att Erik är född i Bergslagen, Söderbärke, Näsby by.
Handelskollegiet DIa1:1 (1689-1750) Bild 500 / sid 77 (AID: v744366.b500.s77, NAD: SE/SSA/0147)

Mantalslängden 1721 för Norrmalm västra övre del sidan 56 visar hans namnteckning E. Nähsman.
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden G1BA:12:5 (1721-1721) Bild 59 / sid 56 (AID: v367122b.b59.s56, NAD: SE/SSA/003106)

Erik Näsman vill bli mästare 1715-05-11. Han har varit gesäll i 7 år och är förlovad med bisittare Brunbergs änka.
Klockgjutareämbetet, protokoll 1626-1844, Nordiska museets arkiv

163

Familjen är fattig, hustrun arbetar utanför hemmet.
Där finns ett litet barn.

Hur skriver man i just den här mantalslängden? Man måste titta på flera sidor för att se hur man vanligtvis antecknar barn. Skriver man fosterbarn om det är det? Specificerar man om det är söner eller döttrar? Eller varierar det?

Har du kollat dopboken som börjar 1738? Om inte din familj finns där, så kanske det går att följa någon annan familj och se hur deras barn antecknas i mantalslängden 1739, som son, dotter eller som barn.


164
dess hustru hielpa hos folck
et litet barn  fattigt

165
Cronones godz Ostrogowitz, som sahlige hr Leutenant Tollerhiellms
Enckiefru Arrenderar.
Sahlige Leutenanten intygas att widh senaste Richzdagh blef-
wit benådat medh adellsskap, och alt så efter Privilegierne
och Kongliga Förordningar och Resolutioner blifwer med sitt fålck
befrijat för Mantahls penningarnes erläggiande

166
Övriga släkter - G / SV: Sjötullinspektor Erich Gollsten
« skrivet: 2018-03-12, 06:52 »
Hos SVAR finns rulla för 1700.
Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1699/8 (1699-1700), bildid: A0054444_00005

För 1701 finns månadsvisa rullor med början i januari
Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1701/15 (1701), bildid: A0054495_00007

167
03) Osorterat / SV: Text i brev med bläckskada
« skrivet: 2018-03-09, 11:06 »
Ett försök till tolkning.

En opsats
Hennes salig mans bror ryttare Jonas Hagelrot har kommit från Ryssland där han suttit fången. Han var rätt fattig och Jonas, hustrun och 2 barn varit hos Christopher och hans hustru i 2? månader, fått mat och dryck. Jonas har fått 2 rockar. Den grå har tidigare tillhört hennes salig man Anders Winter och den svarta rocken tillhört Christopher. Jonas och hustrun fick nya skor och reskost när de reste till Småland. Jonas har dött i Småland och änkan med 3 små barn rest till Stockholm. En flicka skaffade vi på Barnhuset. En gosse tog vi till oss. Har haft honom i 4 år, hållit i skola och med mat och dryck och daglig skötsel. Han är nu 9 år.

Salig mannens syskonbarn, som var sjöman dog hos oss. Vi lät begrava honom, det kostade 18 plåtar. Vi har skrivit åtskilliga brev och räkningar till Småland men ej fått betalt. Styvfadern lovar betala när hans mor dör. Om det då finns någon behållning.

168
Dickman / SV: Hautboist Jonas Dickmans familj
« skrivet: 2018-03-08, 15:27 »

I Svea livgardes livbataljons församling C:2 (1727-1740) nämns flera barn till hautboisten Jonas Dijkman.
Hustrun nämns inte 1727 och 1729, 1731 och 1733 sägs hon heta Catharina Scharling, 1734 Catharina Elisabeth Scharling och 1736 och 1737 antecknas hustrun som Margareta Scharling.
Volymen är opaginerad. Där kan finnas ytterligare barn.

Barn:
Catharina Elisabeth född 1727-12-10, ArkivDigital bild 106, SVAR bild 103
Petrus född 1729-10-18, ArkivDigital bild 120, SVAR bild 117
Hedvig född 1731-10-27, ArkivDigital bild 133, SVAR bild 130
Beata född 1733-02-12, ArkivDigital bild 138, SVAR bild 135
Carl född 1734-03-14, ArkivDigital bild 142, SVAR bild 139
Jonas döpt? 1736-11-10, ArkivDigital bild 152, SVAR bild 149
Catharina döpt? 1737-11-08, ArkivDigital bild 154, SVAR bild 151

169
Snörmakaren Isac Monej
på Kyrkogården i Tollgreens graf
ringr 3ne

170
Odensala / SV: Odensala C1:1 sid 92
« skrivet: 2018-03-08, 05:52 »
Håsta 
d 29 Dito döptes Fogdens Petter Törnquists och Enkans Karin Eriksdotters oächta
dotter Karin. Witnen Trägårdsmäst. Jonas i Billstad och Frösunda sn hust Karin
Andersdotter i Långeken, pigan Margeta Eriksdotter i Håsta soldat Arfvid Berggren

171
Lunds landsförsamling / SV: CI:3 sid 367 född 1757
« skrivet: 2018-02-19, 09:17 »
Sadelmakargesällen Magnus Sontag kom 1750? från Klara församling i Stockholm till Helga Trefaldighets församling i Uppsala på sin gesällvandring. I bilagan till flyttningslängden i Helga Trefaldighet sägs att han är född i Malmö och har lärt hantverket i Lund. Han har attest från Malmö Caroli daterad 1749-09-11 samt från Klara daterad 1750-09-20.
Landsarkivet i Uppsala.
SE/ULA/10392/HII/1 (1685-1761)

172
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Werdt, von
« skrivet: 2018-02-18, 08:01 »
I Stockholm finns en Alheit von Werdt gift med bokhållaren Jöns Håkansson. Dennes bouppteckning:
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:47 (1693-1693) Bild 3400 / sid 1538 (AID: v222331.b3400.s1538, NAD: SE/SSA/0145a)
Inga barn i äktenskapet. 1695-01-31 säger sig Alheit vara sinnad att träda i nytt äktenskap enligt Justitiekollegiets och förmyndarkammarens protokoll.
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning AIa2:30 (1695-1695) Bild 250 / sid 39 (AID: v784864.b250.s39, NAD: SE/SSA/0145a)
I Jakob och Johannes församling 1695-02-17 vigs notarien i Kungliga Allmänningskommissionen Hans Westergren och hustru Alheit von Werdt.
Jakob och Johannes CIa:11 (1690-1698) Bild 1950 / sid 190 (AID: v86364a.b1950.s190, NAD: SE/SSA/0008)

173
Tuna / SV: Skytte af Duderhof
« skrivet: 2018-02-13, 08:06 »

I boken Herdaminne för Ingermanland av Kyösti Väänänen, sid. 45, finns en bildtext:

Kronprins Gustav Adolfs lärare Johan
Bengtsson Schroderus (1577-1645) adlades
1603 med namnet Skytte. Som riksråd och
Uppsala universitets kansler upphöjdes han
1624 till friherre och fick Duderhof i Inger-
manland till sitt friherrskap. Han utnämndes
1629 till generalguvernör över Livland, 1632
till Dorpats universitets förste kansler och
1634 den förste presidenten i Göta hovrätt.

174
Pfundt / Fundt / SV: Pfundt / Fundt
« skrivet: 2018-02-12, 09:04 »
Hattstofferare Påvel Thime inskriver Jacob Funcke? från Norlanden i läran 1668-10-29. Denne ska lära i 6 år och anmodas skaffa bördsbrev. 1674-11-12 ska Paul Thim utskriva sin pojke Jacob Funt. Gesällen Jacob Funt begär 1675-07-24 sitt lärebrev och avsked.
1676-05-18 vill Jacob Funt förena sig med ämbetet, men ej göra mästarstycket. Han har befriat sig med en änka och vill snart hålla bröllop.

Uppgifter ur mina gamla anteckningar lästa som mikrokort ur Hattstofferareämbetet i Stockholm, Protokoll 1638-1697 (AIA:1), Nordiska museets arkiv

175
Bokstäver och siffror / SV: Bouppteckningsskrift
« skrivet: 2018-02-02, 16:04 »
1 st gammalt Bolster med älgsbrod och dun

Älgbrodd se
https://luggude.slektforskning.se/wiki/Priser,_löner,_mynt-_och_sedelenheter

176
Övriga släkter - Ö / SV: Öhrman/Örman
« skrivet: 2018-01-23, 07:51 »

Det borde vara Crusells hustru som är släkt med Johan Brantberg.

I Håbo häradsrätt 1704-09-27 §18 kärar länsman Anders Öhrman mot sin svärmor före detta länsman Nils Nilssons änka Magdalena Brandt i Brantshammar angående inventering efter svärfadern. På Magdalena Brandts vägnar infann sig hennes två söner stud. Jean Brantberg och Nils Nilsson Brantberg utan fullmakt. På frågan hur många barn som salig Nils Nilsson efterlämnade svaras 3 söner Johan, (Nils försvinner i bindningen hos AD) och Arvid samt 2 döttrar Catharina och Magdalena. Där sägs en del hårda ord och ärendet borde fortsätta vid senare ting.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:721 (1704-1704) Bild 2050 / sid 201 (AID: v494071.b2050.s201, NAD: SE/RA/42042202)
Håbo häradsrätts tidigaste domböcker finns också hos SVAR
Håbo häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10423/A I/2 (1704-1705), bildid: C0104536_00076

177
Övriga släkter - Ö / SV: Öhrman/Örman
« skrivet: 2018-01-21, 07:45 »
Var har du sett hustruns namn som Abluna?

När det gäller Anders Örmans barn, så börjar födelse-/dopboken 1702. Det kan finnas barn födda tidigare.

178
Övriga släkter - Ö / SV: Öhrman/Örman
« skrivet: 2018-01-20, 08:19 »
I Örby, Vassunda finns länsmannen, senare inspektorn, Anders Örman och hans hustru Katarina Brandtberg. Okänt om det är hans enda hustru. Hon anges i Svea hovrätts renovation, (Advokatfiskalen i Stockholms län) 1727-04-30 av Ärlinghundra häradsrätts dombok vara mor till sonen Anders vid hans bördsbrevsansökan. I Vassunda födelsebok nämns bara fadern och oftast skrivs han som länsman i Örby, utan namn.
Barn:
Magdalena döpt 1703-02-06
Margareta döpt 1704-09-08, begravd 1705-10-31 länsmans lilla dotter i Örby
Anders döpt 1706-11-22
Anna Greta döpt 1706-11-22
Johannes döpt 1709-01-01
Katarina född 1710-06-28 eller döpt 1710-05-07
Anna Greta född 1712-10-24
Arvid döpt 1716-10-19
Magnus född 1718, inspektor Örmans lille son Magnus begravd 1727-07-09
Petter född 1718, strax död
1710 finns  länsmannens i Örby döttrar begravda 14, 16 och 17 oktober. Okänt om det är tre döttrar eller en felnotering.

Inspektorn Carl Crusel och hustru Magdalena Öhrman i Edeby, Vassunda
Barn:
Katarina född 1721-11-19
Anna Lisa döpt 1726-10-26, begravd 1726-10-30 liten dotter
Hustruns namn framkommer när hon är fadder 1730-09-06 i Vassunda.

Lars Filip Trunströms hustru Katarina Öhrman avlider 1776-05-19 i Odensala prästgård. Åldern sägs vara 66 år och 14 dygn.

179
Heliga Trefaldighet / SV: Helga Trefaldighet AIa:8
« skrivet: 2018-01-17, 21:14 »

Hej!
Jag ser inte heller Ulrika Jansdotter i Ärentuna inflyttningslängd 1809, men hon finns antecknad 1810-11-28. Feldaterad? Då sägs att hon är hos Erngren.
Ärentuna B:1 (1808-1821) Bild 6 (AID: v127460.b6, NAD: SE/ULA/11791)
I husförhörslängden finns hon hos klockaren Johan Ehrengren på sid. 3. Där sägs att hon kommit från Bondkyrkoförsamlingen 1809 och flyttar till Vaksala 1809-10-01.
Ärentuna AI:6 (1807-1810) Bild 7 / sid 3 (AID: v127441.b7.s3, NAD: SE/ULA/11791)
Ärentuna B:1 (1808-1821) Bild 17 (AID: v127460.b17, NAD: SE/ULA/11791)

Risken är stor att hon hinner flytta många gånger under den saknade perioden.


Mantalslängder skulle delvis kunna vara en ersättning för saknade husförhörslängder, men tyvärr är de oftast bara fotograferade till och med 1820.


180
Heliga Trefaldighet / SV: Helga Trefaldighet AIa:8
« skrivet: 2018-01-17, 14:48 »
Ärentuna

181
Hemberg / SV: Hemberg
« skrivet: 2018-01-14, 07:21 »

Här saknas källor i frågan, men i Simris föds en Ola 1814-09-26 med föräldrar rusthållaren i Simris Jöns Hemmingsson och Janna Persdotter.
Simris CI:2 (1762-1816) Bild 87 / sid 81 (AID: v101078.b87.s81, NAD: SE/LLA/13335)
Denne Ola finns i husförhörslängderna hos föräldrarna på nr 22 till 1833 när det står att han flyttar till Simrishamn.
Simris AI:2 (1814-1819) Bild 17 / sid 13 (AID: v101061.b17.s13, NAD: SE/LLA/13335)
Simris AI:3 (1820-1822) Bild 20 / sid 16 (AID: v101062.b20.s16, NAD: SE/LLA/13335)
Simris AI:4 (1823-1834) Bild 38 / sid 36 (AID: v101063.b38.s36, NAD: SE/LLA/13335)

I Simrishamn finns han som inflyttad 1833-10-21 till nr 3, lärling hos kopparslagare Nils Jönsson, utflyttad till Ystad 1836-04-12.
Simrishamn B:1 (1822-1839) Bild 68 / sid 17 (AID: v101110.b68.s17, NAD: SE/LLA/13336)
Simrishamn AI:5 (1831-1837) Bild 15 / sid 11 (AID: v101090.b15.s11, NAD: SE/LLA/13336)
Simrishamn B:1 (1822-1839) Bild 33 / sid 30 (AID: v101110.b33.s30, NAD: SE/LLA/13336)

 I Ystads Sankta Maria finns lärlingen Ola Jönsson hos kopparslagaren Åke Möller på nummer 464. Han är skriven två gånger på sidan, men också längre ner på sidan som gesällen Olof Hemberg. Det är alltså som gesäll han tar namnet Hemberg.
Ystads Sankta Maria AI:17 (1836-1839) Bild 11 / sid 5 (AID: v111956.b11.s5, NAD: SE/LLA/13489)


Ola/Olof har hela tiden födelsedatum 1814-09-26. För att se när det ändras får man fortsätta att följa honom framåt eller gå från Kalmar och bakåt.

I bouppteckningen efter modern 1870-05-30 antecknas att alla barnen var närvarande utom sonen Ola Stemberg? i Kalmar.
Järrestads häradsrätt FIIa:21 (1870-1872) Bild 1550 / sid 153 (AID: v158117.b1550.s153, NAD: SE/LLA/10034)

182
Pihlrot / SV: Pihlrot
« skrivet: 2018-01-13, 08:07 »

Petter Pihlrot är remsnidare till yrket.

Som sadelmakare återfinns han i Jämtlands dragonregemente (fältjägarregemente) i Kavallerikompaniet, som mönstrades 1 och 2 mars 1720. Där sägs Har förfrusit halfwa den högra foten, begierer än att tiena, godgiörs till widare, att en frisker och dugelig kan anskaffas.
Generalmönsterrullor - Jämtlands fältjägarregemente 715 (1720-1721) Bild 80 / sid 5 (AID: v374691.b80.s5, NAD: SE/KrA/0023)

I generalmönsterrullan 1717 finns under Remsnidare
Petter Pilroth antagen 1715-12-29 från lärkonstapel av fältartilleristaten.
Generalmönsterrullor - Jämtlands fältjägarregemente 714 (1717-1717) Bild 70 (AID: v374690a.b70, NAD: SE/KrA/0023)

Det skulle möjligen kunna vara remsnidargesällen Petter Tomsson som 1714-05-01 avancerat till lärkonstapel vid Artilleriregementet.
Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1656 (1715-1716) Bild 1600 (AID: v482192.b1600, NAD: SE/KrA/0023)

183
Oklara namn / ord / SV: SSHY Muhos Rippikirja 1862-1871
« skrivet: 2018-01-06, 06:48 »
Den övre raden ser ut att börja med fr p 276. Har du tittat på folio/sida 276 i samma volym?
Den nedre raden ser ut att börja med ? fr Paldamo 27/1 76, der född. Född i Paldamo?

184
Lövånger / SV: Lövånger AI:3 (1761-1781) Bild 199 / sid 195
« skrivet: 2018-01-05, 07:38 »
Vad tror du om Österbotten?

185
Segerblad / SV: Segerblad
« skrivet: 2018-01-04, 07:40 »
Avskedade hovslagaren Petter Segerblad med hustru Britta Benjaminsdotter nämns 1786-05-12 i passjournalen, ska resa till Uppsala.
1787-09-21 undfick paret pass till Härnösand. Då med en gosse, 14 år, och ett spätt barn.
Göteborgs och Bohus läns landskansli BVa:1 (1783-1789) Bild 68 (AID: v12354.b68, NAD: SE/GLA/12511)
Göteborgs och Bohus läns landskansli BVa:1 (1783-1789) Bild 122 (AID: v12354.b122, NAD: SE/GLA/12511)

186
Ström / SV: Ström
« skrivet: 2018-01-04, 07:28 »
Glasföraren och hästskäraren Christian Ström (nämns 2004-04-24) och hustru Anna Clarin med två barn undfick pass att besöka släkt i Gästrikland. Passjournal 1783-06-30.
1784-07-31 sägs Christian vara besvärad av fallandesjukan. Han ärnar med hustrun Anna Catharina Klarin och tre små barn till sin födelseort i Finland.
Göteborgs och Bohus läns landskansli BVa:1 (1783-1789) Bild 10 (AID: v12354.b10, NAD: SE/GLA/12511)
Göteborgs och Bohus läns landskansli BVa:1 (1783-1789) Bild 28 (AID: v12354.b28, NAD: SE/GLA/12511)

187
Björkö / SV: Björkö C:1 sid 23
« skrivet: 2018-01-02, 07:34 »

Ett försök, ser ingen Nils

kom til christendomen Suens barn i Sonarp

188
Nordiska museets arkivmaterial finns ännu inte i digital form. Det gäller även hantverkshandlingar hos andra arkiv i Stockholm. Mikrokort med Nordiska museets hantverksarkiv kan lånas eller köpas via SVAR hos Ramsele Konferens & Forskarcentrum.

Även om Isak går i lära i Stockholm, så kan han vara född i andra delar av Sverige, eller för den delen i Finland.

Gott Nytt År, även till dig.
Karin

189

Vid vigseln i Katarina församling 1788-12-07 anges att Isak Erling är snickare och i lysningshandlingarna (nr 84) hos SVAR står att han är gesäll.
Katarina kyrkoarkiv, Lysningshandlingar, SE/SSA/0009/H V a/39 (1788-1789), bildid: C0055855_00162
I lysningsboken kan man se att två snickare är löftesmän bl.a. Eric Biur hos vilken Isak Erling är gesäll 1780.
Katarina EII:3 (1774-1796) Bild 3930 / sid 779 (AID: v224982.b3930.s779, NAD: SE/SSA/0009)
I mantalslängden 1780 för Katarina södra nr 2 sägs Isak vara 25 år, men åldersuppgift i mantalslängden kan vara osäker.
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden G1BA:24:3 (1780-1780) Bild 31 / sid 852 (AID: v367197b.b31.s852, NAD: SE/SSA/003106)

I boken Mästarnas möbler av Torsten Sylvén, 1996, sid. 455 finns Isach Andersson Erling som inskriven i läran 1775-10-27 hos mästaren Eric Biur för att lära i 4 år. Han blir sedan utskriven till gesäll 1779-10-29.
Arkivet för Snickareämbetet i Stockholm finns bevarat i Nordiska museets arkiv med bl.a. In- och utskrivningsböcker från 1706-1845. Det är möjligt att det vid inskrivningen kan finnas kompletterande uppgifter. Under åren 1706-1710, som jag har kontrollerat, står ofta från vilken ort lärpojken kommer.


Först 1802-07-06 blir Isak borgare som trakteur enligt Handelskollegiets borgarbok.
Handelskollegiet DIa1:2 (1750-1829) Bild 510 / sid 85 (AID: v744367a.b510.s85, NAD: SE/SSA/0147)


190
Borgholm / SV: Borgholm
« skrivet: 2017-12-30, 08:07 »
Paret flyttar 1846-08-26 från Borgholm till Mörbylånga. Har inte kollat vidare.
Köping BII:3 (1834-1860) Bild 23 / sid 41 (AID: v40390.b23.s41, NAD: SE/VALA/00211)

191
Släktnamn / SV: Duwall Ahlqvist Lytken
« skrivet: 2017-12-27, 09:08 »

Axel Johan Didrik Duwall finns vid friherrliga ätten Duwall nr 64, Tab 22

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Duwall_nr_64

192
Sjöman / SV: Magnus Siöman
« skrivet: 2017-12-21, 19:37 »

Ett förslag.
Heter han Magnus?
Enligt boken Det Anno 1729 Florerande Swerige, sid 240 finns en pastor Mag(ister?) Johan Siöman i Björckö.

Husförhörslängd saknas före 1753.
I mantalslängderna från 1726 står inget förnamn på prästen, bara pastor och ibland pastor Siöman med hustru. Jag har tittat till och med 1729.

Övriga i hushållet
1726 bara drängar och pigor
1727 systerdottern Ingrid
1728 jungfru Norman
1729 jungfru Ing. Norrman
Jönköpings läns landskontor EIc:39 (1726-1726) Bild 8410 / sid 1279 (AID: v400831a.b8410.s1279, NAD: SE/VALA/01971)
Jönköpings läns landskontor EIc:40 (1727-1727) Bild 10780 / sid 1485 (AID: v400832.b10780.s1485, NAD: SE/VALA/01971)
Jönköpings läns landskontor EIc:41 (1728-1728) Bild 7080 / sid 861 (AID: v400833a.b7080.s861, NAD: SE/VALA/01971)
Jönköpings läns landskontor EIc:42 (1729-1729) Bild 5850 / sid 747 (AID: v400834b.b5850.s747, NAD: SE/VALA/01971)

193
Hållnäs / SV: Bouppteckning
« skrivet: 2017-12-16, 13:04 »
Det är två rockar.
1 st Blå Capprock
1 st Grön Seartut Gammal, d.v.s. en gammal syrtut

https://www.saob.se/artikel/?unik=K_0439-0084.dg69&pz=3
https://www.saob.se/artikel/?seek=syrtut&pz=1

194
Sandahl / SV: Sandahl
« skrivet: 2017-12-14, 18:23 »
Bengt Sandahl antecknas som borgare 1756-11-19 när han är dopvittne.

I samma mantalslängd 1767 där Petter Sandahl bor i gården nr 9-10 i Östra kvarteret, så antecknas i nr 31 Västra kvarteret hökerihandlaren Bengt Sandahl 50? år med hustrun 51? år. Barnen är Inga Maria 15 år och Olof 3½ år.

Ser att jag har missat Petter Sandahls och hustruns åldersangivelse. Deras ålder är 44 respektive 25 år.
Jönköpings läns landskontor EIII:19 (1767-1767) Bild 240 / sid 20 (AID: v400736.b240.s20, NAD: SE/VALA/01971)

195
Sandahl / SV: Sandahl
« skrivet: 2017-12-14, 06:13 »
Har inga uppgifter om Petter Sandahls födelse eller föräldrar, men vid vigseln 1755-12-27 läser jag hans brud som hustru Marja Wetter.
Jönköpings Kristina EI:1 (1698-1802) sid 121
Maria Elisabetha Wetter vigs 1736-11-26 med kopparslagaren mäster Erick Bolander, avliden 1754-04-23.
Jönköpings Kristina EI:1 (1698-1802) sid 87
Jönköpings Kristina F:1 (1698-1801) sid 278

I det exemplar av mantalslängden för 1767 som finns hos Arkiv Digital räknas de hemmavarande barnen upp fast de inte är mantalspliktiga. Det är styvdottern Britta Bolander 14 år, döttrarna Greta Maria Sandal 4 år och Rebecka ½ år samt sönerna Petter Sandal 11 år, Sven 8 år och Eric Lorentz 6 år.
Jönköpings läns landskontor EIII:19 (1767-1767) Bild 60 / sid 2 (AID: v400736.b60.s2, NAD: SE/VALA/01971)
Familjen finns på gården 9-10 i kvarteret Östra där tidigare kopparslagaren Erik Bolander har bott. 

Uppgift om varifrån Petter Sandahl kommer kan möjligen finnas i domboken för Jönköpings rådhusrätt och magistrat när han blir borgare. Hos Arkiv Digital finns en hel del år fotograferade, men inte 1755 eller åren däromkring när Petter troligen blir borgare.

196
Sundsvall / SV: Sundsvall
« skrivet: 2017-12-09, 13:38 »
Mantalslängd för Sundsvall för bl.a. 1758 finns hos Arkiv Digital i
Gävleborgs läns landskontor EIb:197 (1758-1758) Bild 20 (AID: v401452.b20, NAD: SE/HLA/1030002)

197
Pihlman / SV: Pihlman
« skrivet: 2017-12-08, 09:21 »
Vinskänken Johan Pihlman blir borgare i Stockholm 1730-04-28 enligt Handelskollegiets borgarbok. Protokollet (volymserie AI) för 1730 finns inte fotograferat, där kan födelseort, löftesmän och burskapspeng ha antecknats.
Handelskollegiet DIa1:1 (1689-1750) Bild 1010 / sid 171 (AID: v744366.b1010.s171, NAD: SE/SSA/0147)

198
Palmgren / SV: Johan Henrik Palmgren
« skrivet: 2017-12-08, 09:05 »


Johan Henrik Palmgren, hustrun Catharina Margareta Wennerbom och barnen Magnus Christian 1765-09-09, Brita Catharina 1767-05-13 (i dopnotisen Brita Christina) och Maria Christina
1768-06-29 flyttar till Gästgivargården i Fellingsbro. Där föds sonen Johan Fredrik 1775-05-31. Följer man familjen så ser man att de flyttar tillbaka till Kolbäck efter 1778-09-27. I Kolbäck finns de i Gästgivargården, inflyttade från Fellingsbro 1778-11-10. Där finns uppgift om att de flyttar till Stockholm 1781.
Fellingsbro AI:11b (1761-1776) Bild 179 / sid 348 (AID: v51090.b179.s348, NAD: SE/ULA/10244)
Fellingsbro AI:13b (1775-1793) Bild 209 / sid 199 (AID: v51095.b209.s199, NAD: SE/ULA/10244)
Kolbäck AI:5 (1779-1785) Bild 46 / sid 42 (AID: v72817.b46.s42, NAD: SE/ULA/10531)


Sonen Magnus Christian finns hos morbrodern gästgivaren Magnus Wennerbom i Frösvi, Kolbäck med anteckning attest (till eller från) Stockholm 1784.
Kolbäck AI:5 (1779-1785) Bild 117 / sid 113 (AID: v72817.b117.s113, NAD: SE/ULA/10531)

I mantalslängden 1790 för Katarina församling finns landtullsbesökaränkan Catharina Margareta Palmgren, 47 år i kvarteret Nedre Glasbruket, sid. 70, bild 66 hos SVAR.
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, År 1790, SE/SSA/0031/06/G 1 BA/G 1 BA:25/6 (1790), bildid: A0057121_00066

Mannen har alltså avlidit tidigare och i Adolf Fredriks församling avlider en gift besökare Johan Palmgren 50 år i frossfeber 1784-03-21. Troligtvis är det Johan Henrik Palmgren, men som alltid måste uppgifter kontrolleras och värderas. Kanske finns andra källor att tillgå för att få säkert besked.
Adolf Fredrik FI:5 (1775-1811) Bild 82 / sid 157 (AID: v81746.b82.s157, NAD: SE/SSA/0001)199
Harg / SV: Harg E1/1 sid 2, vigsel nr 9 1722
« skrivet: 2017-12-03, 07:33 »
Lars Larsson med hustru Karin Clemetsdotter finns i Wärlingsö i den första husförhörslängden för Harg, AI:1 (1741-1749) sid 219 och 220.

I mantalslängderna hos SVAR kan man se att Lars finns i Wärlingsö som ogift 1721 och sedan som gift 1723. Hos Arkiv Digital kan man snäva in det ytterligare, där finns förutom för ovanstående år även mantalslängden för 1722, undertecknad 1722-02-12, där han antecknas som ogift.
Mantalslängder:
Riksarkivet/SVAR 1721
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820
Stockholms län, SE/RA/55203/55203.01/2 (1721:1), bildid: A0005317_00108

Riksarkivet/SVAR 1723
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820
Stockholms län, SE/RA/55203/55203.01/4 (1723), bildid: A0005319_00115

Arkiv Digital 1722
Länsstyrelsen i Stockholms län II, Landskontoret EI:8a (1722-1722) Bild 980 / sid 181 (AID: v431757.b980.s181, NAD: SE/SSA/1452A)

200
Danmark / SV: Danmark C:1 sidan 220
« skrivet: 2017-11-30, 09:29 »

Hejderidaren Lars Olsson med familj bor i Sällinge, Danmarks socken.

I Vaksala häradsrätts protokoll 1701-02-08 kan man se att Lars har utsetts till hejderidare. Då lästes en fullmakt upp för Johan Johansson Upstedt att vara länsman i Lars Olssons ställe som har avancerat till hejderidare. Lars Olsson har tidigare varit länsman i Vaksala härad.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:717 (1701-1701) Bild 5720 / sid 566 (AID: v494067.b5720.s566, NAD: SE/RA/42042202)

I Vaksala häradsrätt 1681-01-06 lästes fullmakten upp för Lars  Olsson i Sällinge att vara länsman i sin faders ställe.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:689 (1681-1681) Bild 3600 / sid 350 (AID: v420506a.b3600.s350, NAD: SE/RA/42042202)

Den tidigare länsmannen Olof Nilsson i Sällinge hade varit gift åtminstone två gånger och hade i sitt första äktenskap barnen Anders Olsson i Säby och hustru Karin Olsdotter. Olof Nilssons änka heter Karin Nilsdotter.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:689 (1681-1681) Bild 3650 / sid 355 (AID: v420506a.b3650.s355, NAD: SE/RA/42042202)

201
Bälinge / SV: Bälinge AI:6 sid 55 AD (Sid 51 orginal)
« skrivet: 2017-11-28, 07:26 »
vide tromp. (trumpetare) Holmström

Familjen finns inhyses i Lytta och där finns också Holmström några sidor tidigare.
I nästa husförhörslängd finns paret i Rörby och där avlider Nils Nilsson 1790-12-20. Maria bor kvar till 1801 när hon flyttar till Tensta.
Bälinge AI:6b (1779-1785) Bild 60 / sid 55 (AID: v123819.b60.s55, NAD: SE/ULA/10149)
Bälinge AI:7a (1786-1792) Bild 87 / sid 80 (AID: v123820.b87.s80, NAD: SE/ULA/10149)

Om man söker på Maria Nilsdotter Bälinge här i Anbytarforum, så finns flera uppgifter om henne.

202


Kanske är det denne man.

En A L Larsson, urmakare i Forsvik f. 1867, d. 1934 nämns i boken Urmakare och klockor i Sverige & Finland av Gunnar Pipping, Elis Sidenbladh och Erik Elfström, 1995.


I Sveriges dödbok 1901-2013 finns en August Leonard Larsson, Forsviks mek. verkstad,
f. 1867-02-02 i Undenäs, d. 1934-03-08, ogift.


Vid dödsfallet sägs han vara urmakare från Forsvik.
Undenäs F:3 (1913-1934) Bild 1500 / sid 142 (AID: v246783.b1500.s142, NAD: SE/GLA/13601)

203

Anders Björkman antas som extra besökare 1786-05-04 vid Sjötullen i Göteborg. De uppgifter som står om honom 1786 är:
Extra besökare, Anders Björkman, 26 år, tjänat ½ år. När det gäller skicklighet och uppförande har man inget emot honom att påminna och under rubriken Förtjänster skrivs: Varit fiskuppköpare och den 4 maj detta år blivit extra besökare.

Tyvärr inget mer. Hade han varit vid Landtullen kan där ha antecknats både födelseort och varifrån han kom.

Källa, finns hos SVAR:
Äldre centrala tullarkiv, E 1 Personella berättelser och anmärkningspunkter avgivna av sjö- och gränstullkamrarna, SE/RA/4110/4110.02/01/4/1/11 (1786), bildid: A0070812_00141

Eller om man vill ha hela vägen:
Äldre centrala tullarkiv 1671-1824
Äldre centrala tullarkiv. Överdirektören vid Sjötullen (Generalsjötullskontoret) 1726-1824
Huvudarkiv/Kansliet
Inkomna handlingar
Personella berättelser och anmärkningspunkter angivna av Sjö- och gränstullkamrarna
1786 finns Anders på bild 141, uppslag 117.


204
Dubois / SV: Dubois
« skrivet: 2017-11-20, 08:33 »
Hej Kjell!

Hoppas att Jacob Dubois finns inskriven i den bevarade protokollsvolymen. Att jag missade honom när jag för många år sedan gick igenom Timmermansämbetet. Jag antecknade då bara lärlingar från Uppland, men jag borde ha reagerat på namnet Dubois även om han skulle vara född någon annanstans.

Risken finns ju att han började sin utbildning senare än 1705. Det är ett fysiskt krävande arbete.

205
Dubois / SV: Dubois
« skrivet: 2017-11-16, 09:48 »

Slottstimmermannen Jacob Dubo med hustru finns redan 1721 i Stockholm enligt mantalslängden för Norrmalms västra nedre del, sid 220.
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden G1BA:12:3 (1721-1721) Bild 223 / sid 220 (AID: v367120b.b223.s220, NAD: SE/SSA/003106)

Det ser inte ut att finnas någon dödbok för Johannes församling i början av 1740-talet och kyrkoräkenskaperna är inte fotograferade så sent. SVAR har Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Huvudböcker och verifikationer, serie LIa, bara t.o.m. 1720.

Åtminstone delar av Timmermansämbetet i Stockholm förvaras vid Stockholms stadsarkiv. I protokollen 1675-1683 och 1683-1705 nämns födelseort för pojkarna som skrivs in i läran. Jag vet inte om det finns senare protokoll.

206
Rehfeldt / SV: Rehfeldt
« skrivet: 2017-11-16, 08:56 »
Eva,
När det gäller nålmakargesällen Christian Refelt så kan det möjligen finnas uppgifter i Synåls- och knappnålsmakareämbetet. Protokollet för 1703-1822 förvaras vid Stockholms stadsarkiv och om Christian har lärt sitt yrke hos någon av mästarna i Stockholm, så kan det vid inskrivningen i läran ha antecknats var han är född. Om han sedan blir mästare i ämbetet, så kan uppgift om födelseort också finnas i protokollet. Jag har bara sett åren 1703-1710 och då finns uppgift om födelseort för pojkarna som skrivs in för att lära.

207
02 - Tips och råd / SV: Mantalslängder
« skrivet: 2017-11-13, 17:59 »
Mantalslängderna finns också hos Arkiv Digital t.ex. för 1761
Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 68 (1761-1761) Bild 720 / sid 137 (AID: v840192.b720.s137, NAD: SE/RA/5520306)

208
Rase / SV: Rase
« skrivet: 2017-11-12, 09:22 »

Nils Jonsson Rase blir borgare i Stockholm 1675-02-15. Han ska bedriva handel på Livland och sägs komma från Västergötland vid Skara, Husby.
Källa är Stockholms stadsarkiv, Handelskollegiets protokoll, AI:16
Arkiv Digital har fotograferat åren 1655-1673, men tyvärr inte 1675. Jag har sett mikrokort för många år sedan.


Änkan Elisabet Jöransdotter vill 1692-07-10 inte längre ha hand om sina omyndiga styvbarn och Engel och Lisken blir hos accisbetjänten Bertil Gotskes hustru Anna Matsdotter till kost och undervisning. De lär sig sömmande, broderande, knyppling och dylikt och Anna ska få 4 daler kopparmynt i veckan för vardera. Anna säger sig 1693-11-09 inte ha så stor nytta av Engel under vintern, när det inte är så mycket arbete. Flickorna blir kvar där och 1694-04-17 har Anna skaffat Engel en tjänst hos kommissarie Lydert Adlersköld för att lära hans döttrar knyppling och broderi. Samtidigt sägs att Lisken bara är 10 år och ännu icke är av den mognad att hon kan förtjäna sin föda.


Meningen är alltså i det här fallet att de ska kunna förtjäna sitt uppehälle och kostnaden för undervisningen tas av deras arv.
Källa är Stockholms stadsarkiv, Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning, Justitiekollegiets och förmyndarkammarens protokoll AIa2:27, AIa2:28 och AIa2:29.


209

Hans Petter Nelander går i lära i Nyköping hos tenngjutaren Erik Wickgren. Där sägs att han kommit från Stigtomta 1813.
Nyköpings Sankt Nicolai AIa:6a (1811-1815) Bild 8 / sid 4 (AID: v60077.b8.s4, NAD: SE/ULA/11128)

Han har sedan gjort sin gesällvandring via Örebro, åter till Erik Wickgren i Nyköping, Norrköping, Eksjö, Kristianstad, Lund och Storkyrkoförsamlingen i Stockholm för att slutligen hamna i Arboga.
Örebro Nikolai AI:17a (1821-1825) Bild 349 / sid 345 (AID: v52716.b349.s345, NAD: SE/ULA/11800)
Nyköpings Sankt Nicolai AIa:8 (1821-1825) Bild 21 / sid 11 (AID: v60081.b21.s11, NAD: SE/ULA/11128)

Norrköpings S:t Olai BI:4 (1817-1829) Bild 92 / sid 179 (AID: v39396.b92.s179, NAD: SE/VALA/00273)
Eksjö AI:17 (1825-1827) Bild 59 / sid 94 (AID: v22993.b59.s94, NAD: SE/VALA/00075)
Kristianstads stadsförsamling AI:4 (1825-1830) Bild 47 / sid 87 (AID: v100003.b47.s87, NAD: SE/LLA/13214)
Lunds domkyrkoförsamling AI:16 (1825-1830) Bild 58 / sid 23 (AID: v104512.b58.s23, NAD: SE/LLA/13254)
Storkyrkoförsamlingen AI:26 (1827-1828) Bild 87 / sid 160 (AID: v90460.b87.s160, NAD: SE/SSA/0016)


210
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / SV: Werdt, von
« skrivet: 2017-11-06, 09:48 »
Vid Västerås rådhusrätt 1693-02-22 beviljas faktoren Simon Claesson bördsbrev för en salig rådmannen och postmästaren Petter von Werdts son vid namn Florens von Werdt som han tänker att låta lära ett ärligt och gott hantverk.
Västerås rådhusrätt och magistrat AII:7 (1693-1693) Bild 430 (AID: v719025.b430, NAD: SE/ULA/11731)
Kanske är det den son Lorentz som döps 1676-04-30.
Västerås Domkyrkoförsamling C:2 (1670-1688) Bild 13 / sid 8 (AID: v74773.b13.s8, NAD: SE/ULA/11727)

211
Vättlösa / SV: Vättlösa
« skrivet: 2017-11-05, 10:38 »
Mantalslängder för Vättlösa finns hos Arkiv Digital under Skaraborgs läns landskontor.

212
Boudrie / SV: Boudrie
« skrivet: 2017-10-30, 09:10 »

Hej!
Kjell Lindblom har nämnt arvstvisten i sin bok Nordisk Vallongenealogi del I sid 27. Catharinas bror Anthoine avlider barnlös och har testamenterat sin egendom till hustrun Jehanna Guillaume. Det utlöser då den långvariga tvisten.

Arkiv Digital har fotograferat Svea hovrätts renovationer av häradsrätternas domböcker, så för Film finns t.ex. för 1689-01-26, på sidan 987v :
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:698 (1689-1689) Bild 9990 / sid 988 (AID: v420515a.b9990.s988, NAD: SE/RA/42042202)

213
Repslagaren Jacob Grundin finns i Gävle.
1:a lysning 1800-09-07 (inget vigseldatum) med jungfru Helena Charlotta Wilckeson som avled 1806-12-14.
Gävle Heliga Trefaldighet CI:7 (1790-1800) Bild 433 / sid 858 (AID: v134969.b433.s858, NAD: SE/HLA/1010056)
Gävle Heliga Trefaldighet CI:8 (1801-1810) Bild 238 / sid 460 (AID: v134970.b238.s460, NAD: SE/HLA/1010056)

Gift andra gången 1809-04-30 med jungfru Johanna Christina Wahlman.
Gävle Heliga Trefaldighet CI:8 (1801-1810) Bild 358 / sid 696 (AID: v134970.b358.s696, NAD: SE/HLA/1010056)

214
Bro (Kolsva) / SV: Bro AI:8 (1833-1842) Bild 66 / sid 62
« skrivet: 2017-10-24, 07:48 »

Hed
Han finns i inflyttningslängden
Hed B:2 (1829-1851) Bild 52 (AID: v72414.b52, NAD: SE/ULA/10382)

och i husförhörslängden i Västansjö
Hed AI:11 (1841-1845) Bild 58 / sid 52 (AID: v72405.b58.s52, NAD: SE/ULA/10382)

215

Catharina Conradina Askling vigs 1781-02-01 i Eskilstuna med volontören Samuel Henrik Norman. Efter hans död 1793 vigs hon 1795-12-20 med tapetmålaren Johan Peter Kihlmark.
I husförhörslängden nämns svärmodern Elisabeth Ullrika Askling.
Eskilstuna Kloster och Fors C:3 (1756-1786) Bild 28 / sid 45 (AID: v54891.b28.s45, NAD: SE/ULA/10226)
Eskilstuna Kloster och Fors C:4 (1785-1803) Bild 17 / sid 27 (AID: v54892.b17.s27, NAD: SE/ULA/10226)
Eskilstuna Kloster och Fors AIa:2a (1789-1799) Bild 99 / sid 93 (AID: v54744.b99.s93, NAD: SE/ULA/10226)


Bland Borgå svenska domkyrkoförsamlings flyttningsattester (Porvoon Ruotsalainen tuomiokirkkoseurakunta, Seurakunnista saapuneet muuttokirjat 1799-1801, bild 81) finns
målaren Johan Peter Kihlmark, hustrun Catharina Conradina Askling och hennes son i tidigare äktenskap Johan Henrik Norman född 1784. Attesten är skriven i Eskilstuna 1796-05-14 och anger att de tänker till Stockholm. På samma attest har antecknats att deras dotter Lovisa Albertina är född 1796-09-05 i Maria församling och att de 1798-10-11 tänker sig till Borgå.
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7972973
216
Floberg / SV: Floberg
« skrivet: 2017-09-29, 07:08 »

Handelsdrängen Petter Floberg begär 1740-05-05 vid Vimmerby rådhusrätt att få bli borgare i staden. Han har tjänat i 11 år hos salig rådman Henrik Heller. Vid detta tillfälle går rådman Jonas Arvidsson Kastman och handelsman Birger Beckman i borgen för Petter. Det sägs att han ska idka oxehandel.
Tyvärr står inget om hans ursprung.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:6536 (1740-1743) Bild 430 (AID: v280123.b430, NAD: SE/VALA/0382503)

217
Skruf / Skruv / SV: Skruf / Skruv
« skrivet: 2017-09-21, 08:33 »

Före detta regementsauditör Henrik Johansson Skruf ingav vid Bälinge häradsrätt 1697-05-19 en förordning, där det framgår att hustrun Catharina Persdotter Grimsteen har sålt sin fasta egendom i Stockholm och betalat en skuld som gjorts före deras äktenskap. Nu förordnar auditören att hustrun och hennes barn får njuta och behålla så stor andel av hemmanet Trysta, som motsvarar detta.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:708 (1697-1697) Bild 480 / sid 44 (AID: v420525a.b480.s44, NAD: SE/RA/42042202)

Catharina har tidigare varit gift Hothén, vilket framgår av bouppteckningen efter hennes bror kopparslagaren Johan Persson Grimsteen i Stockholm 1710-03-09.

Där nämns Catharina Grimsteens barn:
Brita Hothen, gift med kornetten Isbrant Skruf
Lorents Hothen, styrman på skeppet Magnus Mandall
Catharina Hothen, 23 år
Margaretha Skruf, 18 år
Henrik Skruf, 13 år
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:69 (1710-1710) Bild 1910 / sid 182 (AID: v222365.b1910.s182, NAD: SE/SSA/0145a)

218
Ör / SV: Jäger
« skrivet: 2017-09-15, 08:11 »

Anders Jäger arbetar som rättare eller inspektor vid stora gårdar eller säterier. I mantalslängden 1804, när han är gårdsrättare vid Kvantenburg i Bolstad 1804 så kan man se att han betalar skatt för ett silverur och en chais kärra (vagn).
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 126 (1804-1804) Bild 4630 / sid 913 (AID: v224400.b4630.s913, NAD: SE/RA/5520315)


Tips för fortsatt forskning,
I Västergötland finns en Anders Jäger som kanske kan vara den efterfrågade.
Rättaren Anders Jäger arbetar vid Rangtorp i Mellby. I husförhörslängden, sid 22, antecknas att han flyttar till Rackeby 1798.
Mellby AI:6 (1782-1809) Bild 16 / sid 23 (AID: v55941.b16.s23, NAD: SE/GLA/13366)

Inspektorn Anders Jäger arbetar sedan vid Stensholmen i Rackeby. I husförhörslängden, sid 2, antecknas att han är född 1768 i Tengened.
Rackeby AI:1 (1788-1816) Bild 9 / sid 3 (AID: v56096.b9.s3, NAD: SE/GLA/13424)

I Malma som hör till Tengene pastorat föds en Anders 1768, som skulle kunna vara den efterfrågade. Erik Jäger, smed under Malma, och hans hustru Lena Olofsdotter får bl.a. sonen Anders född 1768-12-27.
Malma C:1 (1708-1771) Bild 106 / sid 196 (AID: v4697.b106.s196, NAD: SE/GLA/13358)

För Erik Jägers hustru Lena Olofsdotter upprättas en bouppteckning 1795-12-21 där efterlevande barn räknas upp. Tyvärr nämns inte sonen Anders yrke och inte heller hans bostadsort.
Viste häradsrätt FII:7 (1791-1796) Bild 448 / sid 885 (AID: v144312.b448.s885, NAD: SE/GLA/11056)
219
Okänd socken i Uppland / SV: Okänd socken i Uppland
« skrivet: 2017-09-11, 08:12 »

Det här borde kanske ligga under Släktnamn i stället för Okänd socken i Uppland.

Gustaf Ekebergs son Josef Erik eller Joseph Ericus som det står i födelseboken föds i Sättersta, Södermanland i december 1726.
Sättersta C:1 (1673-1729) Bild 127 / sid 121 (AID: v62295.b127.s121, NAD: SE/ULA/11519)

Enligt mantalslängderna finns inspektor Ekebergs folk i Ökna, Sättersta 1726. Under åren 1727 och 1728 finns där man, hustru och tjänstefolk, men 1729 antecknas att de flyttat till Torshella orten. Mantalslängderna är upprättade oktober-november föregående år.
Länsstyrelsen i Södermanlands län. Landskontoret I 1634-1870 EII:15 (1726-1726) Bild 380 / sid 69 (AID: v437408a.b380.s69, NAD: SE/ULA/11034) Finns på sid 68.
Länsstyrelsen i Södermanlands län. Landskontoret I 1634-1870 EII:16 (1727-1727) Bild 450 / sid 83 (AID: v437409.b450.s83, NAD: SE/ULA/11034) Finns på sid 82.
Länsstyrelsen i Södermanlands län. Landskontoret I 1634-1870 EII:17 (1728-1728) Bild 460 / sid 89 (AID: v437410a.b460.s89, NAD: SE/ULA/11034)
Länsstyrelsen i Södermanlands län. Landskontoret I 1634-1870 EII:18 (1729-1729) Bild 260 / sid 45 (AID: v437411.b260.s45, NAD: SE/ULA/11034) Finns på sid 44.

Familjen finns under Väsby säteri i Torshälla landsförsamling 1729-1731.
Länsstyrelsen i Södermanlands län. Landskontoret I 1634-1870 EII:18 (1729-1729) Bild 1790 / sid 47 (AID: v437411.b1790.s47, NAD: SE/ULA/11034) Finns på sid 46
Länsstyrelsen i Södermanlands län. Landskontoret I 1634-1870 EII:19 (1730-1730) Bild 1830 / sid 47 (AID: v437412a.b1830.s47, NAD: SE/ULA/11034)
Länsstyrelsen i Södermanlands län. Landskontoret I 1634-1870 EII:20 (1731-1731) Bild 1950 / sid 43 (AID: v437413a.b1950.s43, NAD: SE/ULA/11034) Finns på sid 42.

1732 står att det brukas av inspektor Ekebergs folk. Familjen bor då någon annanstans.
Länsstyrelsen i Södermanlands län. Landskontoret I 1634-1870 EII:21 (1732-1732) Bild 1940 / sid 47 (AID: v437414.b1940.s47, NAD: SE/ULA/11034) Finns på sid 46.

220
norrbottens?

221
Okänd socken i Uppland / SV: Okänd socken i Uppland
« skrivet: 2017-09-09, 08:00 »

Kanske redan känt.
I Altomta, Tensta socken, uppslag 79, finns cap. leutn. Carl Gustav Ekeberg född i Danderyd 1716-07-09 med hustru Hedvig Erland f i Linköping 1718 och barnen Nils Gustav f i Göteborg 1750-12-29 och Hedvig Carolina f i Göteborg 1758-01-30. Bouppteckning för Carl Gustav Ekeberg görs 1784-06-25.
Tensta AI:2 (1770-1784) Bild 630 / sid 57 (AID: v126145b.b630.s57, NAD: SE/ULA/11538)
Norunda häradsrätt F:2 (1784-1795) Bild 30 / sid 1 (AID: v149205a.b30.s1, NAD: SE/ULA/11112)


I Salsta, Tensta finns inspektorn Johan Fredrik Ekeberg under några år i slutet av 1740-talet. Han vigs 1747 i Lena förs. med Eva Maria Säman. Sonen Carolus Gustavus f i Tensta 1748-04-19 (ett av dopvittnena är jungfru Susanna Ekeberg i Rimbo) och dottern Catharina Sophia f i Tensta 1749-04-13.
Bouppteckning finns för bruksdirektör Johan Fredrik Ekeberg.
Norunda häradsrätt F:2 (1784-1795) Bild 3140 / sid 101 (AID: v149205a.b3140.s101, NAD: SE/ULA/11112)

222
Okänd socken i Uppland / SV: Okänd socken i Uppland
« skrivet: 2017-09-08, 20:48 »
Jag har just nu inga andra uppgifter om Gustaf Ekeberg med familj. Jag har inte kollat om de fick barn eller om paret avled i Danderyd.

Befallningsmän, inspektorer, bokhållare o.s.v. är svåra att följa i deras många och ibland långa flyttningar. Kollar man mantalslängderna så saknas periodvis säteriernas anställda helt och hållet och ibland antecknas bara titlarna. Möjligen kan de flytta till en annan av arbetsgivarens gårdar eller säterier.

223
Okänd socken i Uppland / SV: Okänd socken i Uppland
« skrivet: 2017-09-08, 18:43 »

LarsOlof Lööf

En befallningsman Gustaf Ekeberg på Djursholm vigs 1715-07-24 med jungfru Catharina Fast.

Danderyd CI:1 (1703-1769) Bild 141 / sid 272 (AID: v84293.b141.s272, NAD: SE/SSA/1494)

224
Jokkmokk / SV: Tingsprotokoll
« skrivet: 2017-09-07, 17:07 »
Jokkmokks tingslags häradsrätts arkiv 1729-1970.
Dombok vid urtima ting 1822 ser inte ut att finnas bevarad (serie AIb), däremot finns dombok vid ordinarie ting 1821-1823 (volym AIa:13). Volymen är inte digitaliserad och originalet förvaras hos Landsarkivet i Härnösand.

Enligt NAD (Nationell Arkivdatabas)

225
Rålamb / SV: Rålamb
« skrivet: 2017-09-06, 22:10 »

Gerhard Rahlan gick i lära hos sidenvävaren Anders Mörck och inte hos skräddaren Anders Mörck.
Bouppteckningar finns för båda.

För sidenvävaråldermannen:
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:105 (1732-1732) Bild 9640 / sid 952 (AID: v222419.b9640.s952, NAD: SE/SSA/0145a)

För skräddaren:
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:97 (1728-1728) Bild 4470 / sid 434 (AID: v222407.b4470.s434, NAD: SE/SSA/0145a)

226
Wolfenstein / SV: Wolfenstein
« skrivet: 2017-09-06, 06:37 »

Bland bilagorna till flyttningslängden i Munka-Ljungby finns en attest som gäller madame Anna Maria Wolfenstein född Berggren, hustru till trädgårdsmästaren Håkan Wolfenstein. Hon har en tid uppehållit sig hos sin dotter och tänker nu resa till sin man trädgårdsmästaren på Skillinge i Skåne. Attesten är undertecknad Godegård prästgård i Östergötland, den 19 oktober 1798, pastor Jon. Er. Wadsberg.


Munka-Ljungby HII:2 (1794-1814) Bild 1050 (AID: v250954.b1050, NAD: SE/LLA/13271)

227

Hovslagargesällen Jon. Malmolin inflyttar 1794-09-20 till Norrköpings S:t Olai från Malmö.
Norrköpings S:t Olai BI:2 (1783-1799) Bild 66 / sid 125 (AID: v39394.b66.s125, NAD: SE/VALA/00273)

Gesällen Jonas Mallmoliin född 1772 i Bosjökloster utflyttar från Norrköping till Karlskrona 
1795-01-07.
Norrköpings S:t Olai BII:1 (1784-1799) Bild 68 / sid 66 (AID: v39404.b68.s66, NAD: SE/VALA/00273)

228
Westelius / SV: Westelius
« skrivet: 2017-08-23, 06:57 »

Bleckslagare Petter Westelius finns i Norrköping, S:t Olai.

Vid sonen Carl Petters födelse 1774-09-04 sägs föräldrarna vara bleckslagaren Petter Westenius och Anna Catharina Wretman. När hustrun avlider 28 år gammal 1775-09-19 nämns mannen Westelius. Petter gifter om sig 1776-03-26 med jungfru Anna Margaretha Englund.
Jag har inte följt familjen vidare.
Norrköpings S:t Olai CI:6 (1768-1786) sid 185, 779 och 579 (maskinpaginerat)

229
Sjö- / SV: Om navigationsskolor och att bli kofferdikapten
« skrivet: 2017-08-22, 14:31 »

I Stockholm finns register över borgare som vunnit burskap. 1689-1847 hos Handelskollegiet och därefter hos Handels- och Ekonomikollegium.

I Borgarboken 1847-1859 finns så Sven Peter August Söderberg 1853-06-16, sjökapten av 1:a klassen, löftesmän är sjökapten P O Åström och grosshandlande Lovén. Burskapet sägs upp 1864-06-07.

Handels- och Ekonomikollegium  D1a1:1 (1847-1859) Bild 800 / sid 49 (AID: v791441.b800.s49, NAD: SE/SSA/0033)


När det gäller navigationsskolor så finns arkivet för Sjöbefälsskolan i Stockholm hos Stockholms stadsarkiv och för Sjöbefälsskolan i Malmö hos Landsarkivet i Lund. Detta enligt Nationell Arkivdatabas (NAD).

230
Brattström / SV: Brattström
« skrivet: 2017-08-21, 11:30 »
Tillfällighetsfynd

Bokhållaren Johan Brattström född 1753 i Filipstad finns i Norrköpings S:t Olai utflyttningslängd.
Inflyttad 1788 från Schenberga och utflyttad 1791-01-24 till Hellestad.
Norrköpings S:t Olai BII:1 (1784-1799) Bild 50 / sid 48 (AID: v39404.b50.s48, NAD: SE/VALA/00273)

Jungfru An Gr Brattström finns i Söderköpings utflyttningslängd.
Utflyttad från Lovisin i december 1787 till Norrköping.
S:t Laurentii AI:2 (1784-1788) Bild 15 / sid 13 (AID: v29205.b15.s13, NAD: SE/VALA/00322)

231
Piculell / SV: Piculell
« skrivet: 2017-08-12, 07:21 »
Hos SVAR finns under Rullor 1620-1723, Trupper i Pommern och Wismar en generalmönsterrulla 1702 för fältmarskalken Jürgen Mellins värvade kavalleriregemente.
Regementet är mönstrat 1702-06-29 i Stettin

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054522_00052

232
Ununge

233
Wenster / SV: Wenster
« skrivet: 2017-07-03, 08:31 »

Klensmedsgesällen Nicklas Vänster låter inskriva sig hos smedgesällerna i Malmö 1747-10-11. Volymen är mycket svårläst och skriven delvis på tyska. Där står på vilken ort och hos vilken mästare han har gått i lära. Det kan möjligen stå Karlshamn? och mästaren Anderburg, Anders Bärg eller något liknande. Som sagt mycket svårläst.
Smedgesällerna i Malmö G1:1 (1665-1795) Bild 1420 (AID: v481141.b1420, NAD: SE/MSA/01402)

Det framgår inte när Niklas gick i lära, om det var 5 eller 20 år sedan. Om han är född ca 1707, så är han 40 år och fortfarande gesäll. Han är nu inte ensam om att vara gesäll vid den åldern. Det finns många som aldrig blir mästare. Inte heller står det varifrån Niklas kommer. Han kan ha varit på sin gesällvandring i många år.

Om han är mästare 1750, så har han blivit mästare mellan 1747 och 1750. Nordiska museet i Stockholm har en del arkiv från olika hantverksämbeten bl.a. från Smedämbetet i Malmö och kanske finns där uppgifter om Niklas och hans ansökan om att få bli mästare i ämbetet.

Niklas avlägger sin borgared 1749-05-03 enligt borgarlängden och i rådhusrättens domboksprotokoll kan man möjligen hitta ytterligare information om honom. Varken Rådhusrätten eller Göta hovrätts renovation av domboken ser ut att vara fotograferad för de åren.
Landskrona rådhusrätt och magistrat DIVa:1 (1621-1803) Bild 38 / sid 36 (AID: v98934.b38.s36, NAD: SE/LLA/10165)

234
Introducerad adel - L / Lillieholm
« skrivet: 2017-06-23, 06:45 »

Salig herr Mathias Lillieholms änka Barbro Plantin vill ingå nytt gifte 1690-11-11. Hennes tre barn ärver inget efter fadern. Den äldste sonen Carl Johan uppfostras av greve Douglas grevinna av nåd och barmhärtighet.


Källa:
Stockholms stadsarkiv, Justitiekollegium 1637-1856, Förmyndarkammaren 1667-1924, Rådhusrättens 1:a avdelning 1850-1924, Justitiekollegiet och förmyndarkammarens protokoll AIa2:25     

235
Hej!

Ingen mor nämns till barnet.

Ett försök:
Die Festo 4 Nativit: /: den 28 December Christnades Corporalens Wäl-
borne hr Christ: Walkendorphs dotter af Grödby hem(m)a i huset
Anna Sophia. Inspectorskan dygdesam(m)a Chatarina Nils Hans af?
Rosslöf höll henne öf(we)r dopet, som föddes Emillan d(en) 9 och 10
hujus. fadd: Inspectorskans kusk Nils Bengtss af Rosslöf och
d(räng?) Oluf Jepss i Danstårp? h(ustru) Karna Per Hans i Rosslöf och ?
Stina? Nils Påhls af grödby.   med kyrkiogång och barna dopet
fick jag 8 öre.

236
Rung / SV: Rung
« skrivet: 2017-06-20, 12:16 »

1691-03-31 sägs att före detta kyrkoherden Mats Rungi i Norrby sonebarns arv är av modern hustru Brita Johansdotter och styvfadern salig Anders Matsson Lund förskingrat.
Barnen är en son och en dotter gift med sergeanten Claes Portman.


Det är möjligt att det senare finns ytterligare uppgifter.

Källa:
Stockholms stadsarkiv, Justitiekollegium 1637-1856, Förmyndarkammaren 1667-1924, Rådhusrättens 1:a avdelning 1850-1924, Justitiekollegiet och förmyndarkammarens protokoll AIa2:26237
Schméer / SV: Schméer
« skrivet: 2017-06-20, 09:56 »
I Förmyndarkammarens protokoll 1690-05-20 nämns salig källarmästare Werner Schmers dotter Sara Sibilla gift med handelsmannen i Helsingborg Olof Ageson. Där nämns också Werners bror vinhandlare Hans Hindrich.

Källa:
Stockholms stadsarkiv, Justitiekollegium 1637-1856, Förmyndarkammaren 1667-1924, Rådhusrättens 1:a avdelning 1850-1924, Justitiekollegiet och förmyndarkammarens protokoll AIa2:25

238
Rung / SV: Rung
« skrivet: 2017-06-20, 06:49 »


I Förmyndarkammaren nämns 1690-03-04 Anna Rung gift med sergeanten vid Kungliga Artilleriet Clas Portman och hennes bror Lars Mathiasson Rung. Farfader sägs vara salig kyrkoherde Mathias Rungius i Norrby.


Har kollat mina anteckningar igen och Mathias Rungius anges som farfader inte fader som jag tidigare skrivit. Den son som nämndes var alltså son till Mathias Rungius.

Källa:
Stockholms stadsarkiv, Justitiekollegium 1637-1856, Förmyndarkammaren 1667-1924, Rådhusrättens 1:a avdelning 1850-1924, Justitiekollegiet och förmyndarkammarens protokoll AIa2:25


239
Husby-Lyhundra (Sjuhundra) / SV: sekreterare Mathias Trent(z)
« skrivet: 2017-06-15, 08:25 »

Mathias Trentz har varit gift tidigare. Ett inventarium undertecknat av honom i Husby 1722-06-23 gäller egendom och skulder som fanns när hans hustru Christina Ekman avled 1698-08-08. Där framgår att bröllopet skett 1695. Skulderna överstiger tillgångarna. Paret har varit bosatt i Stockholm.
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:90 (1722-1722) Bild 1260 / sid 113 (AID: v222395.b1260.s113, NAD: SE/SSA/0145a)


Kanske kan uppgifter finnas om den avvittring som skedde inför vigseln 1716 mellan Mathias Trentz och Anna Christina Plagman i Lyhundra häradsrätts dombok AIa:2 (1707-1717). Det framgår tyvärr inte i vigselnotisen om avvittringen är gjord av Mathias eller Anna Christina.


Lyhundra häradsrätt AIa:2 finns ännu inte hos Arkiv Digital eller SVAR, inte heller Svea hovrätts renovation för Stockholms län för det året. En beställningsfotografering hos Arkiv Digital kostar knappt 200 kr/volym.


240
Husby-Lyhundra (Sjuhundra) / SV: sekreterare Mathias Trent(z)
« skrivet: 2017-06-14, 19:54 »

Det blev ett kort äktenskap. Redan 1716-12-21 begravs sekreteraren herr Mathias Christian Trentzes hustru Anna Christina Plagman.
Husby-Sjuhundra CI:1 (1700-1731) Bild 42 / sid 38 (AID: v85834.b42.s38, NAD: SE/SSA/1517)

I mantalslängden 1720 för Husby finns i Husby by sekreteraren Mats Trens, en dotter samt tjänstefolk. Dottern kan vara barn till mannen eller den avlidna hustrun.
Länsstyrelsen i Stockholms län II, Landskontoret EI:6a (1720-1720) Bild 1630 / sid 309 (AID: v431743.b1630.s309, NAD: SE/SSA/1452A)

Mattias Trentz och jungfru Maria Christina Örnhielm vigs i Stockholm enligt en anteckning i Närtuna socken 1720.
Närtuna CI:1 (1699-1722) Bild 17 / sid 19 (AID: v88991.b17.s19, NAD: SE/SSA/1546)


Källorna hämtade från Arkiv Digital.


241
Härnösand / SV: Härnösand
« skrivet: 2017-06-13, 15:40 »
Jag har skrivit Jönsson respektive Jönsdotter i mina gamla anteckningar. Justitiekollegiets och förmyndarkammarens protokoll finns ännu inte hos AD, så jag kan inte kontrollera om jag har skrivit av rätt. Alltså hur just den här skrivaren stavar. I andra sammanhang har jag sett att just Jonsson/Jönsson kan variera. Kanske dyker namnet upp i något annat sammanhang.

242
Härnösand / SV: Härnösand
« skrivet: 2017-06-13, 11:17 »

Borgmästare Olof Abrahamsson Genes hustru Anna Jönsdotter nämns i Stockholms rådhusrätt 1688.

1688-05-31 Instrumentmakaren Petter Jönsson Berg vill gifta om sig. Barnen är sonen skalmejblåsaren Mikael och dottern Margareta gift med en skalmejblåsare i Karlskrona.

1688-06-02 Instrumentmakaren Petter Jönsson Bergs son Mikael säger att fadern varit sjuk 3½ år. Här nämns att Mikaels faster är borgmästaren i Härnösand Olof Abrahamssons hustru Anna Jönsdotter. Jag har antecknat att ärendet finns på sid./fol.? 415.

Stockholms stadsarkiv, Stockholms rådhusrätt, Justitiekollegiet och förmyndarkammaren, protokoll AIa2:23

243
Dyring / Düring / SV: Dyring / Düring
« skrivet: 2017-06-08, 16:50 »
I Stockholm finns klädemakaren Jochim Dyring som 1687-08-16 anger att han vill gifta om sig. De två barnen Frans Henrik och Dorotea Charlotta ärver inget efter sin mor.

Jochim säger sig vara införskriven från Tyskland av handelsmannen Jakob Gavelius.

Stockholms rådhusrätt och magistrat, Justitiekollegium och förmyndarkammare, protokoll [AIA2:22], Stockholms stadsarkiv

244
Jung / SV: Jung
« skrivet: 2017-06-08, 16:32 »

I Stockholms justitiekollegium och förmyndarkammare 1687-07-12 nämns glasbrukspatron Gustaf Johan Jung, son till avlidne glasbrukspatron Melchior Jung.

Gustaf Johan säger att han hade begärt att få lära bokhållarkonsten, men fadern begärde att han skulle lära glaskonsten. Står att han var 8 år när modern dog. Den 24 maj 1667 reste han till Köpenhamn och där och i Malmö infordrade faderns utstående skuld. Den 11 december reste han till England, Holland, Brabant och Paris. Även styvmodern Elsa Böök nämns.

Jag har inte antecknat vad ärendet egentligen gällde, bara detta.

Stockholms rådhusrätt och magistrat, Justitiekollegium och förmyndarkammare, protokoll [AIA2:22], Stockholms stadsarkiv

245
Rålamb / SV: Rålamb
« skrivet: 2017-06-07, 09:00 »

Gert eller Gerdthardes skrivs in i Sidenvävareämbetet i Stockholm 1707-05-28 hos Anders Mörck för att lära i 6 år, ska få kläder och föda.

I mina gamla anteckningar har jag skrivit hans namn som Gerhard Rahlan, han är på sitt 14:e år och fadern anges som mönsterskrivaren salig Magnus Rahland från Sigtuna.
Sidenvävareämbetet i Stockholm, protokoll 1702-1710, Stockholms stadsarkiv


Rustmästaren vid Granadieurerna Gerhard Ralam föravskedad 1719-09-30.
Generalmönsterrullor - Upplands regemente 017 (1720-1720) Bild 231 / sid 453 (AID: v68677.b231.s453, NAD: SE/KrA/0023)

246
Behm / SV: Behm
« skrivet: 2017-06-03, 07:19 »

Enligt Handelskollegiets borgarbok blir perukmakaren Johan Casper Böhme borgare och frimästare 1731-05-04. Registret är fotograferat av Arkiv Digital, men tyvärr inte det protokoll som registret hänvisar till. I protokollet framgår ofta var borgaren är född.
Handelskollegiet DIa1:1 (1689-1750) Bild 1020 / sid 173 (AID: v744366.b1020.s173, NAD: SE/SSA/0147)

I mantalslängden för Norrmalms västra nedre del 1740, kvarteret Johannes, sid. 25 finns perukmakaren mäster Johan Casper Böhm med hustru, 2 barn samt fosterbarnet flickan Anna Stina 8 år gammal.
Tjänstefolk:
gesällerna Jacob Busche och Rudolph
(lär)gossarna Carl Hardelin 20 år och Johan Hornhaber 18 år
tresserskan jungfru Brita Stina Norström
pigan Stina
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden G1BA:17:2 (1740-1740) Bild 16 / sid 26 (AID: v367145a.b16.s26, NAD: SE/SSA/003106)


I dessa källor skrivs namnet Böhm eller Böhme.
247
Vendel / SV: Mats Andersson f. 22.5.1699 - hans foreldre
« skrivet: 2017-06-01, 06:49 »
Enligt registret till husförhörslängderna för åren 1775-1781 så finns i volymen AI:1b både Masbo och Masbo Norby. Uppgifterna om Masbo finns på uppslag 127. Masbo Norby börjar på uppslag 122 och står där som Norby Masbo.
Mossbo stavas så i registret till AI:1c, men stavas Mosbo i volymen och uppgifterna börjar på uppslag 126.

Det finns alltså både Masbo, Norby Masbo och Mossbo i Vendel. Förvirrande.

När det i vigselboken står pigan Kerstin Andersdotter i Måssbo betyder det att hon kommer därifrån. Hon kan vara född där, men det står inte så.

I mantalslängden som jag nämner här ovan för åren 1716-1723 finns följande brukare i Måsebo:
1716 Anders Larsson med hustru och son
1717 Anders Larsson med hustru, son och dotter
1718 Anders Larsson med hustru och dotter
1719-1721 Lars Andersson med pigorna Kerstin och Mar(e)ta
1722 Anders Larsson med son, dotter och måg
1723 Lars Andersson med hustru.

Har du tittat på faddrarna till Mats och Kerstins barn? Kanske finns där syskon eller andra släktingar.

248
Vendel / SV: Mats Andersson f. 22.5.1699 - hans foreldre
« skrivet: 2017-05-29, 06:58 »

Vid vigseln 1721-10-15 mellan Mats Andersson i Erlandbo och pigan Kjerstin Andersdotter sägs bruden komma från Måssbo.

Vendels husförhörslängder serie AI börjar först 1775 och Erlandbo finns då i volym AI:1c på sidan 84.

Mantalslängderna finns också avfotograferade hos Arkiv Digital under Länsstyrelsen i Uppsala län, Landskontoret. Många av volymerna har ett register i början över härader och socknar. Vendel hör till Örbyhus härad och där finns t.ex. en volym för åren 1716-1723.

För 1721 finns i Erlandsbo Mats Andersson med pigan Karin.
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 EIII:16 (1716-1723) Bild 14260 / sid 1415 (AID: v402091a.b14260.s1415, NAD: SE/ULA/11035)

Några sidor senare i samma volym finns i Måssebo Lars Andersson med pigorna Kerstin och Marta.
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 EIII:16 (1716-1723) Bild 14280 / sid 1417 (AID: v402091a.b14280.s1417, NAD: SE/ULA/11035)

Hoppas att detta hjälper dig. Tyvärr inget om Mats Anderssons föräldrar.

249
The name is Swanekeboda

250
Qvistberg / SV: Qvistberg
« skrivet: 2017-04-26, 19:10 »
Vid Falu rådhusrätt 1704-07-12 anhåller hattmakaren från Västerås mäster Carl Quistberg om att få sätta sig ner i Falun. Kan ej försörja sig i Västerås.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:115 (1704-1705) Bild 1390 (AID: v403604.b1390, NAD: SE/RA/42042202)

251
Planck / SV: Planck
« skrivet: 2017-04-25, 06:51 »

Brevet finns, som nummer XIV, i boken Svenska skriftprov 1464-1828. Utgivna av R. Swedlund och O. Svenonius.

Det gäller inköp av hållans sill och skånsk sill, samt en sockertopp. Inga personuppgifter.

252
Tiliander / SV: Tiliander
« skrivet: 2017-04-25, 06:07 »

Vid utflyttningen 1798-07-27 från Västervik till Jönköping nämns Lena Stina Tiliander som hattmakare dotter.
Västervik BI:1 (1724-1817) Bild 63 / sid 115 (AID: v41496.b63.s115, NAD: SE/VALA/00443)

I Bouppteckningsregistret för Västervik finns en hattmakare Isac Tiliander.
Bouppteckning efter honom sker 1794-03-20.
Där nämns änkan Madame Anna Rydström och övriga arvingar:
Dottern Brita Catharina, 30 år, gift med bagaren mäster Zacharias Tassén.
Lantmätare auskultanten Johan Linnersson å dess då levande, men nu döde son (d.v.s. dotterson).
Omyndiga dottern Helena Christina, 18½ år, med förmyndare Samuel Berggren.
Sonen hattmakaregesällen Abraham Tiliander, 28 år.
Västervik rådhusrätt och magistrat FI:19 (1793-1797) Bild 139 / sid 271 (AID: v78963.b139.s271, NAD: SE/VALA/01725)

253
Falck / Falk / SV: Falck / Falk
« skrivet: 2017-04-24, 17:08 »

Vid Eksjö rådhusrätt 1730-11-28 angav sig handelsman Israel Knaggs styvson Petter Falck att vilja vinna burskap. Petter gör sedan sin ed 1730-12-14, löftesman är Israel Knagg.
Arkiv Digital:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:1751 (1730-1730) Bild 52 (AID: v185822.b52, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:1751 (1730-1730) Bild 53 (AID: v185822.b53, NAD: SE/VALA/0382503)

Handelsman Israel Knagg vigs 1716-03-25 i Eksjö med hustru Ingrid Stare. Israel avlider 1735-02-02.
1735-01-18 visas en skrift vid rådhusrätten där Israel testamenterar egendomen till sin hustru i hennes livstid och sedan till styvbarnen. Inga namn nämns. Sonen Petter Falk och mågen Anders Ekström nämns i rådhusrätten 1735-02-26.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:1756 (1735-1735) Bild 5 (AID: v185827.b5, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:1756 (1735-1735) Bild 15 (AID: v185827.b15, NAD: SE/VALA/0382503)

Hans Persson Falk vigs 1704-10-19 med Ingrid Svensdotter Stare.
Handelsman Hans Persson (utan släktnamn) får barnen:
Helena döpt 1705-06-13, död 1706-05-15 i kopporna.
Peter döpt 1707-02-07.
Sven döpt 1709-02-02, död 1709-07-15.
Christina döpt 1710-04-13. Jungfru Christina Falk vigd 1727-10-13 med handelsman Anders Ekström.
Nils döpt 1712-10-31, död 1733-01-30. Nils Falk, Israel Knaggs styvson.

Handelsman Hans Persson död 1713-07-11, 34 år och 3 månader.
Jag känner inte till när Ingrid avlider.

254
Ammorin / Ammurin / SV: Ammorin / Ammurin
« skrivet: 2017-04-22, 07:41 »
Besökaren Carl Henr. Amurin med hustru Cathrina Stralin inflyttar till Hedemora 1757-08-19 från Jönköping.
Hedemora BI:2 (1730-1758) Bild 54 / sid 50 (AID: v130425.b54.s50, NAD: SE/ULA/10388)

255
Planck / SV: Planck
« skrivet: 2017-04-21, 19:52 »
Ur mina gamla anteckningar, men tyvärr inget namn på Jonas Plancks hustru.
Enköpings rådhusrätt och magistrats dombok 1682-08-19. Mäster Carl Sneider å sin svärmoder salig borgmästaren Jonas Plancks änka. Jag har inte antecknat vad ärendet gäller.
Enköpings rådhusrätt och magistrat SE/ULA/10211/A1:7 (1677-1682 spridda år)

Bardberaren Carl Gustaf Schneider vigs 1681-03-25 i Enköping med hustru Anna Jonasdotter Planck.
Enköping C:1 (1663-1676) Bild 42 / sid 74 (AID: v124161.b42.s74, NAD: SE/ULA/10206)

Borgmästaren (Jonas Planck) är sinnad låta sin son Samuel lära ett ärligt ämbete och begär därför bördsbrev för honom 1678-10-06 i Enköpings rådhusrätt.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:683 (1678-1678) Bild 4330 / sid 430 (AID: v420500a.b4330.s430, NAD: SE/RA/42042202)

Samuel Jonsson Plank skrivs in i Guldsmedsämbetet i Stockholm 1679-04-02 hos Henrich Feiff för att lära i 6 år, men han har om våren 1681 kommit med ovilja från sin läromästare.
Inskrivningsbok B598:13, Guldsmedsämbetet i Stockholm, Kungliga Biblioteket

256
Fineman / SV: Fineman
« skrivet: 2017-04-20, 06:08 »
Tillfällighetsfynd
Tullnär Carl Ludvig Fineman och fru Catharina Helena Wahlberg inflyttar 1770-03-13 från Stockholm.
In- och utflyttningslängden avser hela pastoratet.
Alingsås landsförsamling C:1 (1688-1730) Bild 41 / sid 65 (AID: v42966.b41.s65, NAD: SE/GLA/13005)

Tullinsp. Carl Ludvig Fineman och hustru Catharina Helena Wåhlberg får dottern Justina Maria född 1770-04-18 i Alingsås stadsförsamling.
Alingsås stadsförsamling C:3 (1769-1809) Bild 8 / sid 7 (AID: v43028.b8.s7, NAD: SE/GLA/13006)

257
Wåhlberg / SV: Wåhlberg
« skrivet: 2017-04-20, 05:48 »
Tillfällighetsfynd
Inspektör Petter Wåhlberg, hustru Helena Christina Dubbe och son Carl Friedr. inflyttar från Lundby 1765-12-14.
Enligt innehållsförteckningen avser in- och utflyttninglängden hela pastoratet.
Alingsås landsförsamling C:1 (1688-1730) Bild 36 / sid 55 (AID: v42966.b36.s55, NAD: SE/GLA/13005)

Insp. Petter Wållberg född 1733, h Helena Christ Dubb född 1743 med barnen Carl Friedrich född 1763, Anna Maria född 1765 och Britta Helena född 1769 flyttar till Skjölfvened 1769.
In- och utflyttningslängden avser pastoratet.
Algutstorp C:1 (1748-1767) Bild 222 / sid 435 (AID: v42936.b222.s435, NAD: SE/GLA/13004)

Dottern Lena Britta föds och döps 1769-03-28 i Algutstorp.
Algutstorp C:2 (1768-1851) Bild 7 / sid 5 (AID: v42937.b7.s5, NAD: SE/GLA/13004)

258
Övriga släkter - G / SV: Gyldener / Gyldenär / Gyldner
« skrivet: 2017-04-08, 08:12 »
Trädgårdsmästaren Abraham Gyldner med hustrun Catharina Erichsdotter finns i Apotekarens gård nr 134 i Uppsala domkyrkoförsamling 1734.
Uppsala domkyrkoförsamling AIa:1 (1728-1736) Bild 60 (AID: v126488.b60, NAD: SE/ULA/11632)

259
Wessborg / SV: Wessborg
« skrivet: 2017-04-03, 09:56 »
Brita Catharina Wessborg, eller som det står här, jungfru Brigitta Cath. Wessborg vigs i Göteborgs domkyrkoförsamling 1790-03-23 med auskultanten vid Lantmäterikontoret Anton Brandberg.
Göteborgs Domkyrkoförsamling C:3 (1781-1806) Bild 339 / sid 671 (AID: v30152.b339.s671, NAD: SE/GLA/13180)

Lantmätare Anton Brandberg ankommer till Göteborgs domkyrkoförsamling 1788-05-17 från Stockholm. Han sägs född i Hesslunda, Skåne.
Göteborgs Domkyrkoförsamling B:1 (1762-1794) Bild 124 / sid 241 (AID: v30149.b124.s241, NAD: SE/GLA/13180)

260
Kihlbom / SV: Kihlbom
« skrivet: 2017-03-30, 17:22 »

Svarvaren Erik Kihlbom i Uleåborg som efterfrågas 2011-10-01, 00:19 av Johan Schalin har sitt ursprung i Arboga.

Bouppteckning görs 1756-05-23 för handelsmannen Olof Kihlbom, avliden 1743. Änkan heter Christina Örjen och efterlevande barn är:
svarvaren mäster Erik Kihlbom i Uleå
skepparen Olof Kihlbom
skomakardrängen Lars
skolgossen Johan Philip
Arboga rådhusrätt och magistrat F2:15 (1751-1758) Bild 322 / sid 321 (AID: v150465.b322.s321, NAD: SE/ULA/10021)

I Arboga stadsförsamlings husförhörslängd 1730-1752 finns en lärogosse Eric Kihlbom hos svarvaren mäster Westholm.
Arboga stadsförsamling AIa:1c (1730-1752) Bild 205 (AID: v71749.b205, NAD: SE/ULA/10022)

I husförhörslängden 1753-1775, sid 394, finns skomakaren mäster Lars Kihlbom född 1735-03-20 i Arboga med hustrun Catharina Carlander född 1734 i Uleåborg. Paret kom 1761-09-21 från Uleåborg till Arboga. Hos dessa finns deras barn Christina och Olof, några lärgossar men också brorsdottern Christina Kihlbom. För den senare antecknas att hon läser på finska, liksom Catharina Carlander.

På samma sida i husförhörslängden finns Olof Kihlboms änka Christina Örjen, hennes svägerska gamla pigan Anna Ersdotter (född i Kihl, Närke), sonen Olof Kihlbom skeppare och Johan Philippus.
Arboga stadsförsamling AIa:2 (1753-1775) Bild 218 / sid 393 (AID: v71750.b218.s393, NAD: SE/ULA/10022)

Svarvargesällen Gabriel Frögdman finns också vid ett tillfälle i Arboga (1735?). Han sägs då komma från Åbo.
Arboga stadsförsamling AIa:1c (1730-1752) Bild 121 (AID: v71749.b121, NAD: SE/ULA/10022)

261
Guld- / SV: Guldsmed
« skrivet: 2017-03-25, 06:52 »
I boken Svenskt silversmide. Guld- och silverstämplar 1520-1850, sid. 474 står följande om Niclas Boberg verksam i Malmö 1734-1741.

Inskr i lära hos fadern N. Boberg i Sthlm 31.10.1728,
utskr 26.4.1732, mästare och guldarbetare i Malmö
8.11.1734, mästarstycke: halsband och två armband
med diamanter och topaser; var gift med C. Meidts
änka; 9.9.1741 omtalas att han engagerat sig vid ar-
tilleriet och är sin ämb-rättighet förlustig.

Källor är Stockholms inskrivningsbok, som förvaras vid Kungliga Biblioteket, Stockholm samt Malmö protokoll, som förvaras vid Malmö stadsarkiv, men finns fotograferat hos Arkiv Digital.
Guldsmedsämbetet i Malmö A1:1 (1683-1847) Bild 1070 (AID: v481106.b1070, NAD: SE/MSA/01391)

I ämbetsprotokollet framgår att Niclas Boberg är närvarande vid sammankomsten den 13 augusti 1741, men när juveleraregesällen Hindrich Halck vill bli mästare den 9 september anges att Niclas Boberg angivit sig under artilleriet.

262
Piculell / SV: Piculell
« skrivet: 2017-03-20, 12:19 »

Gördelmakargesällen Johan Christopher Picculel inflyttade 1778-10-16 till Göteborgs domkyrkoförsamling.
Han sägs vara född i Ängelholm och kom från Karlskrona.
Göteborgs Domkyrkoförsamling B:1 (1762-1794) Bild 80 / sid 153 (AID: v30149.b80.s153, NAD: SE/GLA/13180)

263
Jerling / Gerling / SV: Jerling / Gerling
« skrivet: 2017-03-20, 07:35 »
Tillfällighetsfynd
Avskedade fältväbeln Jacob Gjerling född i Levene och hans hustru Ebba Elisabet Piscator född i Närke inflyttade 1783-01-08 till Göteborgs domkyrkoförsamling.
Samma dag antecknas Carl Magnus Gjerling, timmerman, och jungfru Christina Gjerling båda födda i Otterstad.
Alla kom från Tunhem.
Göteborgs Domkyrkoförsamling B:1 (1762-1794) Bild 100 / sid 193 (AID: v30149.b100.s193, NAD: SE/GLA/13180)

264
Hudding / SV: Hudding
« skrivet: 2017-03-05, 07:39 »

Daniel Olofsson Hudding efterfrågades 2006-03-13 under Husby-Sjutolft.

Här ett tillfällighetsfynd ur Uppsala domkyrkoförsamlings utflyttningslängd i oktober? 1793:

Skeppstimmerman Olof Hudding född 1746 i Huddinge
hustrun Brita Skånberg född 1753 i Skånela
barnen:
Johan Fredrik född 1775 i Huddinge
Brita Stina född 1781 i Huddinge
Sophia född 1784 i Huddinge
Daniel född 1788 i Husby-Sjutolft
Carl Olof född 1791 i Uppsala

Familjen kom till Uppsala 1790 och flyttar 1793 till Lidingö

Uppsala domkyrkoförsamling BI:1 (1789-1813) Bild 15 (AID: v126672.b15, NAD: SE/ULA/11632)

265
Oklara namn / ord / SV: Läshjälp flytt
« skrivet: 2017-02-28, 06:12 »

Ett försök
anländ Margeta Mattsdr läser enfaldigt
sina christendoms stycken och har i flera
åhr brukat sina salighets medel, men
sedan soldaten Matts Jöransson ifrån
NyCarleby begynt hafwa sit umgän-
ge med henne och under ächtenskaps-
löfte rådt henne med barn som thet hon ock (den) (?)
sidstwedne? Aprilis framfödt 2 ne flicke-
barn hwilcka blifwit döde (den) 11 Julii så
har hon ungefähr tu åhr icke brukat
sina salighets medel. Matts Jöransson har
fuller begynt begärt lysning til äcktenskap, men
han kan icke läsa rent i Bok och nog litet förstår sin
christendomslära, så han thet ej kunnat? tillåtas för(r)-
än han förbättrar sig uti saligheternes? kundskap alt(så?)
är hon icke heller ännu kyrkiotagen   Wasa (den) 19
sept 1760

266

De understrukna orden tyder jag så här:

enkanner(ligen) d.v.s. här särskilt, speciellt
se http://www.saob.se/artikel/?show=enkannerligen&unik=E_0435-0250.Jqgq&pz=3
den
hafwer skohlat wela
enkanner(ligen) medelst det at
Natt Nemb(ligen) Pålls-Mässe Natten
försedt
ärsättia
medelst

Vi skulle väl inte säga tagit sig på, utan i stället säga påtagit sig (att begrava).

267
Daunevari

Familjen finns i Vilhelmina husförhörslängd AIb:3 sid 51. Volymen är upplagd i bokstavsordning efter förnamn.
Vilhelmina AIb:3 (1843-1851) Bild 54 / sid 51 (AID: v140001.b54.s51, NAD: SE/HLA/1010226)

268
Rothovius / SV: Rothovius
« skrivet: 2017-02-25, 07:32 »

Gabriel Rothovius. Bör vara den son Gabriel till Gabriel Rothovius och Kristina Mansnera i familj 2, som nämns 2000-10-04 av Håkan Skogsjö.

Uppbördsskrivaren Rotovius vigs 15 september 1721 i Hacksta, Uppland med jungfru Stina Nyman. Förnamnet Gabriel nämns sedan vid barnens dop och hans död/begravning.

Barn:
Gabriel döps? 7 februari 1722 i Hacksta. Ett av vittnena är flyktingprästen Hamnodii hustru. Begravs? 17 april 1737 i Löt.
Christina döps 9 juni 1723 i Löt.
Maria döps 27 februari 1726 i Löt. Ett av vittnena är  mormoderns syster glasmästare Burchards hustru Quistberg från Stockholm.
Lars döps 4 januari 1730 i Löt. Begravs? 29 april 1737 i Löt.
Gudmund döps 12 november 1734 i Löt. Begravs? 7 december 1734 i Löt.
Johannes döps 22 oktober 1736 i Löt. Vid dopnotisen finns en anteckning: I Stockholm

Gabriel nämns länsman från 1723, är då bosatt i Hummelsta, Löt och begravs? 29 april 1737 tillsammans med sonen Lars. Bouppteckningar sker 26 september 1738 och 24 maj 1744.

Hacksta C:1 (1676-1771) Bild 103 / sid 189 (AID: v124602.b103.s189, NAD: SE/ULA/10356)
Hacksta C:1 (1676-1771) Bild 129 / sid 241 (AID: v124602.b129.s241, NAD: SE/ULA/10356)
Löt C:1 (1678-1723) Bild 53 / sid 99 (AID: v125538.b53.s99, NAD: SE/ULA/11050)
Löt C:2 (1724-1767) Bild 40 / sid 68 (AID: v125539.b40.s68, NAD: SE/ULA/11050)
Löt C:2 (1724-1767) Bild 48 / sid 84 (AID: v125539.b48.s84, NAD: SE/ULA/11050)
Löt C:2 (1724-1767) Bild 57 / sid 102 (AID: v125539.b57.s102, NAD: SE/ULA/11050)
Löt C:2 (1724-1767) Bild 62 / sid 112 (AID: v125539.b62.s112, NAD: SE/ULA/11050)

död/begravningsnotiser, samt bouppteckningar:
Löt C:2 (1724-1767) Bild 99 / sid 186 (AID: v125539.b99.s186, NAD: SE/ULA/11050)
Löt C:2 (1724-1767) Bild 101 / sid 190 (AID: v125539.b101.s190, NAD: SE/ULA/11050)

Trögds häradsrätt F:1 (1737-1759) Bild 120 / sid 6 (AID: v149381a.b120.s6, NAD: SE/ULA/11592)
Trögds häradsrätt F:1 (1737-1759) Bild 1180 / sid 35 (AID: v149381a.b1180.s35, NAD: SE/ULA/11592)

269
Klercker, af / SV: Tracteur Klercker
« skrivet: 2017-02-18, 08:27 »
I Stockholm finns personer med namnet Klerck. Där finns bouppteckningar efter både Christina Margaretha Näsbom och hennes man Lars Johan Klerck. Hustruns bouppteckning undertecknar mannen med L: J: Klerck.
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:491 (1837-1837) Bild 890 / sid 83 (AID: v223153.b890.s83, NAD: SE/SSA/0145a)270

Inget svar på din fråga men i Göta hovrätts renovation av Karlskrona rådhusrätts protokoll 1722-02-17 när Johan Conrad Walther anhåller om burskap i Karlskrona sägs att han är bardberaregesäll. Vill nu bli bryggare.

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:1001 (1722-1722) Bild 700 (AID: v279065a.b700, NAD: SE/VALA/0382503)


271
Övriga släkter - N / SV: Näsbom
« skrivet: 2017-02-15, 07:12 »
Inga Näsbom nämns i sin bror Eriks bouppteckning i Stockholm 1815-02-04.
Eric Näsbom, vaktmästare vid Kungl. Mindre Theatren, avlider enligt bouppteckningen den 22 november sistlidne (1814), barnlös. Änkan heter Ulrica Lindström och Erics arvingar är hans 3 systrar Christina Margaretha gift med traktör Klercker, Inga gift med kamrer Kuhlman och Hedvig Helena gift med Lindberg.

Bouppteckningen finns i Nedre Borgrätten F6:21, sidan 263.
Hos SVAR: Nedre Borgrätten, Bouppteckningar, SE/SSA/3699/F 6/21 (1815-1816), bildid: C0109245_00270
Hos Arkiv Digital: Nedre Borgrätten F6:21 (1815-1816) Bild 2660 / sid 263 (AID: v433448.b2660.s263, NAD: SE/SSA/3699)

272
Börstil / SV: Börstil
« skrivet: 2017-02-13, 20:39 »

Tittade också på nybyggaren Anders Janssons familj och 1880-06-18 reser Anders Jansson 61 år, hustrun Charlotta 58 år och sonen Mathias 24 år från Göteborg med ångfartyget Rollo till Hull. Deras destination är Philadelphia. Tyvärr kan jag inte se att Johanna Maria finns antecknad i passagerarlistan.


Göteborgs poliskammare (-1900) EIX:15 (1880-1880) Bild 1620 / sid 321 (AID: v479739.b1620.s321, NAD: SE/GLA/12703)

273
Börstil / SV: Börstil
« skrivet: 2017-02-12, 07:42 »
Det ser bara ut att finnas en Johanna Mattson, 19 år, född i Börstil, Stockholms län som reser till New York 1881-04-22. Samtidigt reser Mattias Andersson, 22 år, född i Börstil. De reser med Orlando.
Göteborgs poliskammare (-1900) EIX:17 (1881-1881) Bild 1880 / sid 365 (AID: v479741.b1880.s365, NAD: SE/GLA/12703)

Denna Johanna Maria Mattsons utflyttningsattest dateras 1881-04-11 och hon sägs då vara bonddotter från Norrskedika. Avresa sker alltså ganska snart efter att hon fått utflyttningsattest.
Börstil B:2 (1862-1894) Bild 71 / sid 65 (AID: v123949.b71.s65, NAD: SE/ULA/10158)

Uppgiften att det är din Johanna Maria som reser denna dag ser alltså inte ut att stämma.

274
Fischer / SV: Fischer
« skrivet: 2017-02-07, 06:19 »

Tillfällighetsfynd

Handelsmannen i Lund Johan Fischer vigs 1760-11-23 i Eskilstuna, Kloster och Fors med jungfru Anna Sandberg.

Eskilstuna Kloster och Fors C:3 (1756-1786) Bild 12 / sid 13 (AID: v54891.b12.s13, NAD: SE/ULA/10226)

275
Gagnef / SV: Gagnef (W) F:4 (1755-1770) Bild 214-215
« skrivet: 2017-02-05, 09:33 »
döpt och sedan wid årens tiltagande underwist

276
Fredsberg / SV: Tyda text
« skrivet: 2017-02-05, 09:06 »
Vad tror ni om Nilsdoter? Något hoptryckt.

277
Anthelius / SV: Anthelius
« skrivet: 2017-02-05, 08:56 »
Enligt Torstuna häradsrätt 26-27 januari 1686 sid 115v, begär avlidne komministern Anders Tolstadius änka Brita Nilsdotter (väl felskrivet för Beata Nilsdotter) ett bördsbrev för sin ende son Anders. Denne ska lära skomakarehantverk i Stockholm.

Anders skrivs i stället in hos ålderman Jörgen Folcker i Enköping 1685-03-07 för att lära i 4 år. I löfte går svågern borgaren Casper Horneman. Anders Tolstadius skrivs 1689-05-20 ut till gesäll.

Torstuna häradsrätt AIa:8 (1684-1687) Bild 1200 / sid 116 (AID: v519447.b1200.s116, NAD: SE/ULA/11567)
Protokoll 1683-1728, Skomakareämbetet i Enköping, Nordiska museets arkiv

278
Hjälstad / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-02-04, 08:39 »
Sophia
oäkta

Inga Stina Pettersdatter
1859 24/7 undergåt hemlig
k(yr)kopl(ikt) i Wad. Böterna bet. med 1 R(iks)d(aler)

279

Den övre bilden:
har kappa, ny hatt och
Lijfmondering med trum?
Rem hanskar och ge-
häng, gl. härtzswänge-
re? (hirschfängare?) och Trumma, skin-
böxor och skor förslet-
na.

Den undre bilden:
Har incurabelt Bråck tient 35 år
får afsked med underhåll


Anders Carlsten nämns här:
Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:10 (1755-1783) Bild 163 (AID: v33826.b163, NAD: SE/KrA/0014)
Sägs få dubbelt underhåll, varit i Pommern

280
Örebro (Nikolai) / SV: Örebro Nicolai AI:5 bild 214
« skrivet: 2017-01-31, 22:37 »

Läser orden i första bilden som
ej infunnit sig vid förhör

281
Janzonius / SV: Janzonius
« skrivet: 2017-01-26, 07:35 »
I Uppsala rådhusrätt 1716-02-27 nämns sal. rådman Anders Hoffmans barn Anders och jungfru Christina Margareta samt deras styvfar räntmästaren Erik Borkman.
Uppsala rådhusrätt och magistrat AIa:27 (1716-1717) Bild 630 (AID: v519781.b630, NAD: SE/ULA/11661)

282
Hök / Höök / SV: Hök / Höök
« skrivet: 2017-01-26, 07:14 »

Per Svantesson Höök

Anna Sibilla von Hölster, som tänker gifta sig med Per Svante Höök, begär en attest vid Uppsala rådhusrätt 1716-03-12 att hon inte har några barn med sin tidigare man sal. kapten löjtnant Carl Lundius. Svägerskorna hustru Helena och jungfru Greta intygar att hon inte haft några barn med brodern. Anna Sibilla har efter mannens död haft sitt tillhåll och uppehälle i många år hos svärföräldrarna sal. professor Carl Lundius och hans hustru.

Uppsala rådhusrätt och magistrat AIa:27 (1716-1717) Bild 840 (AID: v519781.b840, NAD: SE/ULA/11661)

283
Villie / SV: Villie CI:3 Ver:a (1759-1785) Bild 2220 / sid 216
« skrivet: 2017-01-22, 08:07 »
timbermannen

284
Grangärde / SV: Hans Hansson Lekatt Rolam (Rålam)
« skrivet: 2017-01-21, 07:10 »
Bergsmannen

285
Laholm / SV: Arbetsinriktning för en svarvarmästare
« skrivet: 2017-01-15, 08:03 »

I boken Hantverk i Sverige. Om bagare, kopparslagare, vagnmakare och 286 andra hantverksyrken finns en artikel om svarvare. Där sägs att trä varit det vanligaste materialet och husgeråd av trä den vanligaste produkten. Mästarstycket i Lund har varit t.ex. en spinnrock i miniatyr, en balsamdosa med invändig fackindelning och ett schackspel. Gesällprovet i Norrköping var sandströare och dosa. Vanliga uppgifter, i synnerhet i hamnstäderna, var block för taljor.

Om det finns en bouppteckning så kan det ibland finnas detaljerade förteckningar som visar obearbetat material och färdiga produkter.

286
Okänd socken i Skåne / SV: Mathias Wendels mor??
« skrivet: 2017-01-13, 12:12 »
Hej!
Eftersom Jacob och Anna Helena gifter sig 1793 och fortfarande är gifta när hon avlider 1817, så måste man räkna med att Anna Helena är mor till ett barn fött 1800.
Familjen finns i husförhörslängd:
Åhus AI:2 (1814-1822) Bild 76 / sid 78 (AID: v102195.b76.s78, NAD: SE/LLA/13492)

287
Okänd socken i Skåne / SV: Mathias Wendels mor??
« skrivet: 2017-01-13, 08:11 »

I födelsenoteringen 1800-09-25 för Mathias, skeppare Jacob Wendels son står ingen moder nämnd. Barnet är buret av Madame Maija Lisa Svenss. till dopet.
Åhus CI:5 (1793-1823) Bild 41 / sid 73 (AID: v102224.b41.s73, NAD: SE/LLA/13492)

Jacob Wendel gifter sig 1793-03-12 med jungfru Anna Helena Sandberg som dör 1817-02-22.
Åhus CI:5 (1793-1823) Bild 4 / sid 1 (AID: v102224.b4.s1, NAD: SE/LLA/13492)
Åhus CI:5 (1793-1823) Bild 115 / sid 217 (AID: v102224.b115.s217, NAD: SE/LLA/13492)

1818-05-03 gifter han om sig med jungfru Helena Maria Ågren.
Åhus CI:5 (1793-1823) Bild 122 / sid 231 (AID: v102224.b122.s231, NAD: SE/LLA/13492)

288
Hyltinge / SV: Tyda förkortningar
« skrivet: 2017-01-12, 07:35 »

Sw.M: Beata Pärsd bör vara svärmoder
W:w: Anders Pährs skulle kunna vara vanvettige. Några sidor tidigare, sid. 171 finns en
wanv: D[otter] i en familj.

289
Edberg / SV: Edberg
« skrivet: 2017-01-11, 08:09 »
I Generalmönsterrullan 1749 för Livkompaniet, Bohusläns dragonregemente sägs hovslagaren Lorentz Edenberg med döden avgången den 31 Januari 1749 och ännu vakant. Mönstringen görs 21 Augusti.
Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente 624 (1749-1749) Bild 18 / sid 14 (AID: v48117.b18.s14, NAD: SE/KrA/0023)

1744 står han som Lorentz Edberg med 1 häst. På den volymens pärm står Bohus Lähns Gröna Dragone Regimente.
Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente 623 (1744-1744) Bild 13 / sid 10 (AID: v48116.b13.s10, NAD: SE/KrA/0023)

290
Grubb / SV: Grubb
« skrivet: 2017-01-08, 18:00 »

Arrendatorn Johan Goldsmits son Gabriel döps 1706-03-31 i Hwitsiö, Estuna

Estuna CI:1 (1688-1725) Bild 28 / sid 23 (AID: v84741.b28.s23, NAD: SE/SSA/1502)

291
Allmänt / SV: Fattigdomsbevis
« skrivet: 2017-01-03, 21:23 »
Vid nästa lysning (nr 43) står att bevis om fattigdom ska företes i stället för avvittring.

Innan man gifter om sig, så måste änklingen/änkan ha avvittrat sina barn d.v.s. barnen ska ha fått ut arvet efter sin avlidne förälder. Eller finnas ett dokument uppvisat vid rådhusrätt/häradsrätt om hur mycket barnen ska erhålla i framtiden t.ex. när de blir myndiga.

Fattigdomsbevis i det här fallet måste vara ett bevis om att inget finns att ärva.

292
Tingsås / SV: Klockare Johan Ring
« skrivet: 2017-01-03, 07:05 »

Vid sockenstämman i Tingsås 1782-12-01 begär klockaren Knut Ring avsked på grund av ålder och fjärran boende från kyrkan. Detta med förbehåll att sonen Johannes Ring måtte bli utnämnd till klockare i dess ställe.

Källa: (finns hos SVAR)
Tingsås kyrkoarkiv, Sockenstämmans protokoll och handlingar, SE/VALA/00374/K I/2 (1741-1800), bildid: V0000124_00046

293
Bygg- / SV: Byggnadsskrivare
« skrivet: 2016-12-31, 07:03 »
En inventering görs 1655-08-03 i Stockholm efter byggningsskrivare sal. Peder Nilsson. Hans änka heter Elisabet Staffansdotter och barnen i tidigare gifte Nils och Isak Pederssöner. Bland fordringar nämns Peders arvsrätt i två skattehemman i Småland vid Växjö, Slätthult och Löfhult.
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:2 (1650-1655) Bild 5150 / sid 504 (AID: v161546.b5150.s504, NAD: SE/SSA/0145a)

294
Sätila / SV: Vart flyttar Tomas Hjort?
« skrivet: 2016-12-29, 06:04 »

Det är troligtvis inte så vanligt med soldater födda i England/Skottland i svenska regementen, mer vanligt att det finns soldater som ursprungligen kommer från andra delar av Europa.

I generalmönsterrullan för Älvsborgs regemente 1729 finns på samma sida som Thomas Johansson Hiort även en soldat från Lybeck. Dessutom finns i regementet detta år tre soldater från Norge, två från Livland samt en vardera från Brandenburg, Holsten, Pommern och Polen.
Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente 493 (1729-1729) Bild 102 / sid 186 (AID: v60305.b102.s186, NAD: SE/KrA/0023)

295
Sätila / SV: Vart flyttar Tomas Hjort?
« skrivet: 2016-12-28, 19:29 »

Hej!
Jag ser namnet Tomas Johansson som internationellt. En Tomas som är son till en Johann eller John borde anges i svenska källor som Tomas Johansson. Hjort är väl hans soldatnamn. När det gäller Stockholm så kan han komma därifrån. Man kan ha missat att han är född på annat håll.

296
Uppsala Allmänt / SV: SV: okänd socken?
« skrivet: 2016-12-28, 16:24 »

Jan Jansson i Skäggsta och pigan Anna Cajsa Andersdotter i Prästgården vigs 1782-12-29 i Alsike och vid sonen Jan Erics födelse 1783-12-22 sägs modern vara 23 år. Så Annas födelseår kan vara mellan 1750, som det står i husförhörslängden, och 1760 som det blir vid sonens födelse, men också tidigare eller senare.


Källor:
Alsike C:2 (1765-1799) Bild 15
Alsike C:2 (1765-1799) Bild 44

297
Sätila / SV: Vart flyttar Tomas Hjort?
« skrivet: 2016-12-28, 07:56 »
Ser ut som Engeland.

298
Uppgifterna hör till nästa person
5 wickor gammal af wådelig händelse förqwaft

299

I en del av Göta hovrätts renovationer av Norrköpings rådhusrätts domboksprotokoll så finns namnregister.

Till exempel så nämns faktoren Sr Johan Hockel 1705-04-29 när han begär resepass för sonen Leonhard Hockel till Amsterdam och vidare till Eupen för att uppfordra något innestående arv, sid 356 i volymen.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIBAA:4651 (1705-1705) Bild 2080 / sid 357 (AID: v256226.b2080.s357, NAD: SE/VALA/0382503)

300
Säfsnäs / SV: Säfsnäs (W) C:1 (1748-1775) Bild 16
« skrivet: 2016-12-10, 08:28 »

För båda barnen står blef äkta, d.v.s. föräldrarna har gift sig sedan barnen fötts.

Nr 10 Petter i Hån
föräldrar: Greta Larsdotter i Hån, Petter Jonsson i Skifsen
faddrar: Lars Larsson i Hån, drängen Lars Jansson (?) i Säfsen, hustru Maria Larsdotter i Drefsen, pigan Karin Sachrisdotter ibm

Nr 15 Pär i Fähusberget
föräldrar: Lars Olsson i Haga och Nås socken och Maria Pärsdotter i Fähuusberget
faddrar: Carl Persson i Fähuusberget, Eric Andersson i Hösiöberget, hustru Ingrid Jansdotter i Fähuusberget, hustru Catrina Olsdotter i Södra Låsberget


301
Nora / SV: Holvastby
« skrivet: 2016-12-07, 20:23 »
Nora socken ligger i landskapet Uppland, men i Västmanlands län.

Bouppteckningar bör finnas i Våla häradsrätt, men kan också finnas i Simtuna häradsrätt eftersom en mindre del av Nora socken ligger i Simtuna härad enligt C.M. Rosenberg, Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, 1883.

302
Ett försök:

Dom: 2 post Epiph: den 16 Januari
På denna helgade Morgonstund är en wår i Herra-
nom afliden Christendoms syster till sitt Hwi-
lorum beledsagad nemligen Eric Janssons kjära hustru
Margareta Ersdotter uti Hällbo, hwilken war född
i Hammarsmedsbo år 1763 den 30 augusti af ärliga och
Christliga föräldrar, fadren Eric Andersson och modren
hustru Elisabet Hansdotter, hwilka icke allenast drogo
försorg om dest införlifwande med Christo wår frälsare
i dopet, utan, och så wida föräldrars skyldigheter äro
ännu widsträktare låto the sig angeläget wara at
henne uppfostra i den christeliga kundskap och tros lär-
dom, som för en sann tillväxt och förwarande i Nåden tjenar
När hon uppnått 25 års ålder, fogade den Högste Försynen henne
uti ett Christlofligt äktenskap med sin nu i mycken stor sorg
efterlefwande kjära Man och Maka, med hwilken hon i
god äkta kjärlek lefwat samman 14½ år, och under berörde tid
blifwit av Gud wälsignad med 6 barn, 2ne söner och 4 döttrar
af hwilka en af döttrarna är allaredan för sin kjära Mo-
der i Ewigheten föregången, och de efterlefwande barnen
uti sina späda år eij förstå att sakna en huld och kjär moder
Hennes lefwerne har varit fridsamt, och förtroligt med alla
sina (j?)ämchristna och anhöriga, hwarföre och utaf alla
warit mycket älskad. Hennes sjukdom bestådt af en swår
barnsbörd, hwaraf hon i 17 dygn warit plågad och säng-
liggande. Herrans Heliga Nattward undfick hon här uti
detta Herrans Heliga Hus och Tempel näst för sin sjukdom
och berättas hon läsit af Sjons Sånger uti 22de Psalmen
om den Himmelska Härligheten uti första och 2dra wersen
så lydande: då Herren, Herren träder neder, först håller dom
också barn der etc. äfwen af wår Gudeliga Psalmbok under
No 393 (d?) 7de och fast iag lemnar qwara thet mig till hier-
tat går, små barn, skall Gud dock wara them nådig som
förmår etc. Herren täcktes i Nåder förlossa henne af
alt sitt lidande genom en stilla och saktmodig död som ti-
made den 7 Januari klockan 11wa efter middagen i en ålder
af 39 år, 4 månader och 7 dygn

303
Nils Hillerström är inskriven i gesällskapet 1715 enligt Stockholms skomakaregesällskap, protokoll och lådräkning1679-1726, Nordiska museets arkiv. Där framgår att Nils har gått i lära hos bisittaren Antoni Julii. Uppgifter om detta bör finnas i Skomakareämbetet i Stockholm, in- och utskrivningsbok 1698 2/5 - 1731 2/11, Stockholms stadsarkiv. För många av lärlingarna står deras födelseort vid inskrivningen. De flesta ser ut att lära skomakarehantverket i 3-5 år.

304
Bilang, von / SV: Bilang, von
« skrivet: 2016-11-26, 08:28 »
Tillfällighetsfynd
Catharina Emerentia von Bilang född Scheding född 1754-01-04 får 1787 utflyttningsattest till Revel tillsammans med sonen Johan Jacob född 1781-08-31. Fröken Gustava von Bilang född 1773-11-20 får attest till Stockholm.
Mariefred-Kärnbo B:1 (1772-1790) Bild 42 (AID: v60029.b42, NAD: SE/ULA/11059)

De finns med resten av familjen i husförhörslängden på sidan 101, Marielund. Där har Revel strukits och ersatts med Stockholm. För Johan Jacob von Bilang född 1740-11-01 och sonen Fredrik August född 1784-02-15 står inga ytterligare uppgifter, medan sonen Per Anton född 1772-11-12 anges död 1791 och dottern Johanna Emerentia född 1777-02-04 anges flyttat till Stockholm 1787.
Mariefred-Kärnbo AI:6b (1785-1798) Bild 54 / sid 101 (AID: v60006.b54.s101, NAD: SE/ULA/11059)

305
Inget svar på frågan, men i boken Urmakare och klockor i Sverige & Finland av Gunnar Pipping, Elis Sidenbladh och Erik Elfström, 1995 nämns några ur daterade 1758, 1770 samt ett odaterat av Anders Löfstedt. Om ett av uren sägs att det påminner om Eskilstunaarbeten. Inga personuppgifter.

306
Dubblerad fråga, finns också under Södermanland, Nyköping.

Se Släktnamn - Övriga släkter - L - Löfgren/Lövgren

307
Dubblerad fråga, finns också under Östergötland, Norrköping Sankt Olai.

Se Släktnamn - Övriga släkter - L - Löfgren/Lövgren

308
Löfgren / Lövgren / SV: Löfgren / Lövgren
« skrivet: 2016-11-22, 08:31 »
Johan Samuel Löfgren kom nog inte till Nyköping.

I Eskilstuna finns gesällen Johan Samuel Löfgren född 1779 i Norrköping hos vagnmakaren Anders Ekström. Johan Samuel kom från Norrköping 1801 och flyttade sedan till Stockholm 1802.
Eskilstuna Kloster och Fors AIb:1 (1801-1804) Bild 131 / sid 127 (AID: v54748.b131.s127, NAD: SE/ULA/10226)

Är han möjligen den Johannes som föds 1779-03-25 i Norrköpings S:t Olai som son till Samuel Lindqvist och Ingr(id?) Jonsdotter? Har ni kollat?
Som jag skrev tidigare så kan namnet Löfgren ha tillkommit senare.

När dottern Maria Sophia föds 1815-09-19 i Österlövsta finns bland faddrarna överskäraregesällen Anders Löfgren och dess hustru Anna Greta Söderqvist i Norrköping. Släkt?

309
Yrken O / SV: organist Sven petter Wennerbeck Släp
« skrivet: 2016-11-20, 08:42 »
Innan någon högre musikalisk utbildning fanns i slutet av 1700-talet, så fick man lära hos en organist i Sverige eller utomlands.

Ett exempel kommer från Trögds häradsrätt i Uppland 1700-06-20. Då visar organisten mäster Carl Holm ett kontrakt där han lovat att inom ett år lära Gabriel Nilsson Gillberg att spela på orgarna (orgorna), så att han kunna förestå en församling och spela alla brukeliga psalmer. För detta skulle Carl få 30 riksdaler in specie.

Gabriel vill nu inte stå vid sitt kontrakt, då de få dagar han varit hos Carl har han förnött med bondarbete. Förlikning sker då Carl ska få 4 riksdaler in specie eller 24 daler kopparmynt.

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:715 (1700-1700), volym 67, sid 1613

310
Om man är intresserad av Stockholm, så finns en hel del hos SVAR som ännu så länge saknas hos AD, t.ex.:
Församlingarnas kyrkoräkenskaper som kan vara en ersättning för begravningsböcker.
Stockholms domkapitel, protokoll, huvudserie.
Stockholms Magistrat och Rådhusrätt, protokoll, Kriminalmålsprotokoll, huvudserie (före 1720).

Kyrkoräkenskaper och domkapitelsprotokoll finns även för andra delar av Sverige.

311
Introducerad adel - G / Gyllenroth
« skrivet: 2016-11-05, 08:50 »

I Stockholms domkapitels protokoll nämns 1718-08-20 kapten Anders Gyllenroth och hans Fru Sara Zigler. Anders önskar skilsmässa från sin hustru och bland flera skäl anger han att Sara är en avfälling från den rena evangeliska läran. Båda förebrådde varandra ett och annat och konsistorium hade möda att tysta dem.

Källa:
Stockholms domkapitel, protokoll, huvudserie SE/SSA/0148/AI/70 (1718) sid 129, bild 72 hos SVAR


312
Emelin / Emmelin / SV: Emelin / Emmelin
« skrivet: 2016-10-30, 11:16 »

I Köping finns en Johan Emenius gift med Kerstin Andersdotter Lundia eller Lundelia.
De får åtminstone barnen:
Johan 1710-01-02
Andreas 1712-05-21
Petter 1715-03-07
Mårten 1718-07-26

I husförhörslängden 1739-1748 finns under några år hos familjen:
vice korpral volonteur Anders Emelin. Emenius har där ändrats till Emelin.
Köpings stadsförsamling AI:5 (1739-1748) Bild 44 / sid 67 (AID: v73095.b44.s67, NAD: SE/ULA/10695)

Johan Emenius gör sin borgare ed 1709-10-25. Då sägs att hans far är skomakaråldermannen Johan Mårtensson.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:442 (1709-1711) Bild 113 (AID: v403937.b113, NAD: SE/RA/42042202)

313
Weise / SV: Weise
« skrivet: 2016-10-28, 08:46 »
Målaren Johan Andreas Weise i Västerås begär att få bli förenad med Målareämbetet i Stockholm 1747-05-04. Vid ansökan sägs att han har lärt målarehantverket i Halle, Sachsen.

Källa:
Nordiska museets arkiv, Målareämbetet, Protokoll A1:2 1702-1768. Har lästs som mikrokort.

314

Utslaget börjar med:

Emedan qwinsper-
sonen Karna Jöns-
dotter i Tunby tilli-
ka med Bonden Mårten Hå-
kansson af den sed-
nares hustru der-
städes Eljena Hans-
dotter instämda och
tillkjärande för dem
emellan begångit
enfalt hoor, hwar-
af Karna hafwan-
de blifwidt och ett
ännu lefwande gosse-
barn den 23 i den-
na månad fram-
födt...

Eftersom varken Karna eller Eljana infunnit sig, så uppskjuts målet till nästa ting.

315
d(e)n 8 Januarii Christnades Petter Cossvads dotter
Christina till witnes, Mag(iste)r, Bened: Carelius
H(er)r Warnberg, Jungfru Hedvig Geting, anders
Jö?nssons hustru

Christina i den högra kolumnen är överstruket och i stället står Anna Maria

316
Zeidenzopf, Seidenzoph / SV: Zeidenzopf, Seidenzoph m.fl.
« skrivet: 2016-10-22, 07:58 »

Karlshamn CI:2 (1724-1767) innehåller födda, vigda och döda.

Lorents Seidensoph vigs 1755-11-28 med jungfru Johanna Hollsten, dotter till sadelmakaren Jöns Hollsten och hans hustru Elisabet enligt Jöns bouppteckning från 1764.
Karlshamns rådhusrätt och magistrat FIIa:49 (1764-1764) Bild 2490 / sid 381 (AID: v157007.b2490.s381, NAD: SE/LLA/10105)
Johanna gifter sedan om sig 1766-12-05 med fruntimmersskräddaren Truet Hörlin.

Lorents och Johannas barn enligt Karlshamn CI:2 (1724-1767):
Fredrika 1757-10-13 (tvilling)
Maria Katarina 1757-10-13 (tvilling), en av faddrarna vid dopet 1757-10-17 var Johan Niklas Seidensoph
Ernst Baltzar 1759-10-08
Johan Baltzar 1761-05-16
Jöns Baltasar 1764-01-06317
Det är alltid trevligt när tillfällighetsfynden uppskattas.
Hälsningar
Karin

318
Zeidenzopf, Seidenzoph / SV: skräddarmästare Seidensoph
« skrivet: 2016-10-20, 11:22 »

Enligt Bouppteckningsregistret för Karlshamn heter skräddaren Lorentz Seidensoph, gift med Johanna Hollsteen. Jag har bara kollat registret.
Karlshamns rådhusrätt och magistrat BouReg:1 (1683-1841) Bild 1300 (AID: v97101a.b1300, NAD: SE/LLA/10105)

319
Mora / SV: Mora HFL AI:6a sid 189
« skrivet: 2016-10-18, 10:37 »

Tycker det ser ut som H i början, Här... sochn


Hälsningar
Karin

320

Carl August Östberg finns i Biskopskulla In- och utflyttningslängd bland utflyttade 1868-10-23. Där sägs att han flyttar från Kattebo, fol. 73, till Uppsala.

Kanske går det att följa honom därifrån.
Biskopskulla B:2 (1861-1893) Bild 17 (AID: v120431.b17, NAD: SE/ULA/10113)

321
Qvistberg / SV: Qvistberg
« skrivet: 2016-10-01, 08:36 »
Vid Torshälla rådhusrätt 1704-05-28 visas likvidationen mellan Mårten Larsson och hattmakaren Carl Qvistberg upp. Inte heller då sägs var Carl bodde.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXId:853 (1692-1710) Bild 2870 (AID: v404350a.b2870, NAD: SE/RA/42042202)

Kan han senare ha ändrat yrkesinriktning och gift om sig med Maria Ziervogel? Går det att följa inspektorn bakåt i tiden? Är det säkerställt att Carls och Christinas far heter Carl?

322
Sundsjö / SV: Sundsjö C1 sid 66
« skrivet: 2016-10-01, 07:22 »
Hwijtlock, idag skulle vi väl stava Vitlock

323
Qvistberg / SV: Qvistberg
« skrivet: 2016-09-30, 11:23 »
F.d. befallningsmannen Petter Larsson och hans hustru Karin Persdotter, nu i Västerås, har också sonen Lars Pettersson Quistberg, född i Quistberga, Hubbo, som nu på främmande orter utomlands idkar hattmakarhantverket. Modern begär bördsbrev för honom vid Siende häradsrätt 1701-06-20.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2303 (1701-1701) Bild 41 / sid 35 (AID: v494116.b41.s35, NAD: SE/RA/42042202)

324
Qvistberg / SV: Qvistberg
« skrivet: 2016-09-30, 08:52 »
I Arboga finns en hattmakare Johan Qvistberg, som avlägger burskapsed 1701-12-23. I slutet av Arboga rådhusrätts protokoll finns register, men där nämns inte detta.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXId:3 (1700-1701) Bild 5980 / sid 549 (AID: v403469.b5980.s549, NAD: SE/RA/42042202)

I stadsförsamlingens husförhörslängd AIa:1b finns år 1701 på sidan 2 mäster Johan Qvistberg, hustrun, gossen Anders, pigan Catharina, Carl Qvistberg (utan titel).
Arboga stadsförsamling AIa:1b (1701-1707) Bild 7 / sid 2 (AID: v71748.b7.s2, NAD: SE/ULA/10022)

För hattmakargesällen Johan Qvistberg, som vill bege sig till främmande orter, begär hans mor salig arrendatorn på Qvistberga herrgård Petter Larssons änka Catharina Persdotter bördsbrev vid Siende häradsrätt 1699-05-22. Där sägs att Johan är född 1672-10-27 i Hubbo socken.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2300 (1699-1699) Bild 1040 / sid 99 (AID: v420702.b1040.s99, NAD: SE/RA/42042202)

325
Porträttfynd (enskilda bilder) / SV: #173320 - Kunglighet?
« skrivet: 2016-09-28, 21:43 »
På Wikipedia finns en bild av Louise (Wilhelmina) av Hessen-Kassel, som verkar identisk med denna bild.

326
Allmänt / SV: Hjälp med Sven Högman
« skrivet: 2016-09-25, 10:44 »
Om man har abonnemang hos Arkiv Digital, så får man hjälp av en mängd register som är framtagna vid Landsarkivet i Göteborg.

Registret över Göteborgs Hospitalsförsamlings husförhörslängder 1821-1883 visar att Sven Högman med hustru finns i husförhörslängd AI:1 på sidan 11, 44 och 83 (maskinpaginering). Sidan 44 motsvaras av bild 56/sida 16 hos SVAR. SVAR har en äldre, icke aktuell, sidnumrering.

Registret över Göteborgs Hospitalsförsamlings kyrkoböcker 1732-1883 visar att paret har 6 barn: Andreas 1788-10-03, Anna Stina 1729 (felskrivet för) 1792-02-04, Eric Gustaf 1794-08-03, Eric Gustaf 1797-04-23, Maria Helena 1802-07-25 och Andreas 1806-10-31.

Går man vidare till registren för Göteborgs Garnisonsförsamlings dödböcker 1693-1894 så ser man att en f.d. artillerist Sven Högman, 70 år, avlider 1834-08-08.

Jag har inte kontrollerat födelseböcker och dödbok.

327
Stora Köpinge / SV: Försvunna Wessel-barn
« skrivet: 2016-09-24, 10:10 »

Genom det Död- och begravningsregister som finns hos DDSS, Demografisk Databas Södra Sverige, så kan man se att Johanna Maria Wessel avlider 1870-04-26 i Ystad St. Petri och att hennes man är Nils Jönsson.


Uppgifter finns i
Död- och begravningsboken Ystads Sankt Petri C:7 fol. 179v.
Ystads Sankt Petri C:7 (1861-1876) Bild 185 / sid 180 (AID: v111935.b185.s180, NAD: SE/LLA/13490)
samt i
Husförhörslängden Ystads Sankt Petri AI:14 uppslag 56
Ystads Sankt Petri AI:14 (1868-1874) Bild 62 / sid 56 (AID: v111921.b62.s56, NAD: SE/LLA/13490)

328
Sigtuna / SV: släktforskning
« skrivet: 2016-09-18, 08:17 »
Olof Sjöberg skrivs in 1745-11-09 hos Sune Segerström i Enköping för att lära kopparslagarehantverket i 4 år. Tiden beräknas från november 1744. Han skrivs sedan ut till gesäll 1748-11-12.

För ingen av lärlingarna antecknas deras ålder och för bara ett fåtal skrivs var de är födda. Tyvärr antecknas ingen födelseort för Olof Sjöberg.

Källa: Kopparslagareämbetet i Stockholm, In- och utskrivningsbok 1705-1760. Nordiska museets arkiv.

329
Hörnberg / SV: Hörnberg
« skrivet: 2016-09-15, 17:10 »
Enligt registren till Göteborgs garnisonsförsamling finns en Lars och en Gabriel Hörnberg där. Båda är fortifikationssmeder, vigs och får barn där. Jag har bara sett registren inte garnisonsförsamlingens kyrkoböcker.
Göteborgs Garnisonsförsamling VbReg:1 (1693-1894) Bild 111 / sid 211 (AID: v188691.b111.s211, NAD: SE/GLA/13183)
Göteborgs Garnisonsförsamling FbReg:1 (1693-1894) Bild 155 / sid 153 (AID: v188483a.b155.s153, NAD: SE/GLA/13183)

Lars finns också i dödboksregistret.
Göteborgs Garnisonsförsamling DbReg:1 (1693-1894) Bild 1920 / sid 188 (AID: v188482a.b1920.s188, NAD: SE/GLA/13183)

330

Hej!
Gör en felanmälan, samma sak har hänt mig. I dag fungerade det med Anckargrip, men adelsnamn inlagda i slutet av augusti kom inte med under Inlagda senaste dygn, däremot under Inlagda senaste 3 dygn.

331
Introducerad adel - A / Anckargrip
« skrivet: 2016-09-10, 11:21 »

Tillfällighetsfynd
I Karlskrona rådhusrätts renoverade protokoll nämns 1707-11-18 schoutbinachten eller schoutbynachten salig Henning Ankargrips dotterson Johan Paul Gris från Rostock.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:971 (1707-1707) Bild 9140 / sid 900 (AID: v279035.b9140.s900, NAD: SE/VALA/0382503)

332
Waxmuth / Wachsmuth / SV: Waxmuth / Wachsmuth
« skrivet: 2016-09-09, 09:23 »
Vid Artilleriregementet finns 1714 en Johan Waxmuth i Fyrverkarkompaniet, född 1667 i Brunswijk, lärt guldsmedshantverket, ogift?. Han sägs ha tjänat vid Artilleriet i 11 månader när mönstringen sker 1714-04-30 i Stockholm.

Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1655 (1714-1714) Bild 210 / sid 18 (AID: v482191.b210.s18, NAD: SE/KrA/0023)

333
Waxmuth / Wachsmuth / SV: Waxmuth / Wachsmuth
« skrivet: 2016-09-07, 09:45 »

I Falu rådhusrätt nämns några med namnet Waxmuth

1704-05-10 sägs att bergsmannen Olof Matssons hustru Catharina Waxmuth får tillstånd att idka limpebrödssäljning.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:115 (1704-1705) Bild 840 (AID: v403604.b840, NAD: SE/RA/42042202)
1704-11-17 ansöker Israel Waxmuth om borgerskap.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:115 (1704-1705) Bild 2080 (AID: v403604.b2080, NAD: SE/RA/42042202)
1704-11-24 avlade Isak Waxmuth sin borgared. Står alltså Isak, felskrivet?
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:115 (1704-1705) Bild 2200 (AID: v403604.b2200, NAD: SE/RA/42042202)
1705-10-31 nämns Anna Ström och hennes son Israel Waxmuth.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:115 (1704-1705) Bild 5550 (AID: v403604.b5550, NAD: SE/RA/42042202)
1706-05-22 nämns salig bokbindaren Paul Waxmouths änka Anna Ström.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:116 (1706-1707) Bild 1260 (AID: v403605.b1260, NAD: SE/RA/42042202)
1708-11-19 vill bokbindargesällen från Stockholm Gustaf Waxmuth bli borgare.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:117 (1708-1709) Bild 2860 (AID: v403606.b2860, NAD: SE/RA/42042202)
1710-10-25 förekommer ett ärende med bokbindargesällen Paul Waxmuth, som arbetar hos sin bror Christopher Waxmuth. Christophers hustru heter (Con?)stantia, tyvärr försvinner början av hennes namn bindningen av volymen.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXId:118 (1710-1711) Bild 2670 (AID: v403607.b2670, NAD: SE/RA/42042202)

Det finns säkert fler ärenden under den här perioden.

334
Treskiftes d.v.s. tre delar.
Om det gäller böter brukar det betyda att bötesbeloppet delas mellan kronan, häradet och målsägaren.

335
Löfgren / Lövgren / SV: Löfgren / Lövgren
« skrivet: 2016-09-02, 20:21 »
På Stockholms stadsarkivs sida finns under A - Ö ett kortregister över Skråarkiv i landsorten. Där kan man se att det finns ett Vagnmakareämbete i Norrköping med bl.a. protokoll 1767-1841 och handlingar 1779-1811. Originalhandlingarna för Vagnmakareämbetet i Norrköping förvaras hos Nordiska museets arkiv. Möjligen kan man låna eller köpa mikrokort med beställning via SVAR under Mikrokort hos Ramsele Konferens & Forskarcentrum.

Kanske finns där information om Johan Samuel Löfgren. Om det inte finns separat in-och utskrivningsbok så kan uppgifter om t.ex. inskrivning hos en mästare finnas i protokollsvolymen. Ibland har man då antecknat var den blivande hantverkaren är född. Bland handlingar kan bördsbrev och andra handlingar som rör lärling, gesäll och mästare finnas. Vagnmakareämbeten finns också i andra städer. Om han blir mästare, så bör uppgift om detta finnas i protokollet, antingen i den stad där han lärt eller i t.ex. Vagnmakareämbetet i Stockholm.

Även om det står att han är född eller kommer från Norrköping, så kan han vara född i en närbelägen socken och släktnamnet kan ha tillkommit i samband med att han blir gesäll.

336
Ankarcrona / Ankarcrona
« skrivet: 2016-08-27, 10:20 »
Tillfällighetsfynd
I Karlskrona rådhusrätt 1701-10-17 visar handelsman Theodor Christophers ett avvittringsinstrument där han avvittrar sina 7 barn deras arv efter modern Cecilia von Schoting. Barnen är Theodor på sitt 15 år, Juliana på sitt 10 år, Jacob på sitt 9 år, Matteus på sitt 8 år, Agneta Catharina på sitt 6 år, Anna på sitt 5 år och Christopher på sitt 4 år.

Där nämns också Theodor Christophers bror handelsmannen Jacob Christophers i Amsterdam.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:959 (1701-1701) Bild 2890 (AID: v279023a.b2890, NAD: SE/VALA/0382503)

337
Boije af Gennäs / SV: Boije af Gennäs
« skrivet: 2016-08-26, 09:12 »
Tillfällighetsfynd
I Karlskrona rådhusrätt nämns 1702-02-26 angående skiftet efter salig kapten Christer Boije, hans änka Brita Gyllenspak och hennes styvsöner Christer Boije och Hans Boije. Där nämns också hennes måg artillerikaptenen vid Kungl. Amiralitetet Johan Fredrik von Heinen.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:961 (1702-1702) Bild 940 (AID: v279025a.b940, NAD: SE/VALA/0382503)
1702-03-05 sägs att Christer Boije är ryttmästare vid överste Jöran Gyllenstiernas regemente.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:961 (1702-1702) Bild 1250 (AID: v279025a.b1250, NAD: SE/VALA/0382503)
1702-03-06 nämns förutom Brita Gyllenspak och hennes styvsöner Christer och Hans även hennes son Anders Ankarfelt.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:961 (1702-1702) Bild 1300 (AID: v279025a.b1300, NAD: SE/VALA/0382503)

339

Sörbygdens kompani, 1712, nr 73

Erich och Asslag Anderssöner samt Hans
Bryngelssons Tjänare Daniel Järnberg
död i stället hijt Avancerat Tråssedrän-
gen ifrån 15 Tältroten Erich Åtter-
storp för Elfzrödh.

Kolumnernas rubriker och anteckningar
Manskap: 1
Landsman: Västgöte
Handtverkare som derjemte kan läsa och skrifwa: skrifw(a?)
Gift: -
Ogift: 1,
Varit med i krig och Campagner: -
Tient under regementet: 3 år
Tient under främmande puisancer: -
Enligt Svenska Akademiens Ordbok är puissance = stat, rike, makt
Längst till höger står: Hästen har qwekdrag och Casseras

På sidan 133 i samma volym finns Trossdrängar och som nr 15 står Erich Persson Åtterstorp.


340
Korler / SV: Korler
« skrivet: 2016-08-14, 10:38 »

Tillfällighetsfynd

I Riddarholmens församling i Stockholm föds 1776-06-22 Sophia Gustava, dotter till betjänten Petter Gröndahl och Hedvig Katarina Korler.

Riddarholmen CI:2 (1738-1793) Bild 228 (AID: v89122.b228, NAD: SE/SSA/0013)

341
Introducerad adel - D / Dreffenschöld
« skrivet: 2016-08-09, 17:03 »

I Örebro rådhusrätt 1706-02-23 tas ett ärende upp rörande lägersmål. Det gäller salig landsgevaldigern Plaans änka Brita, står senare Brita Katarina, Dreffenschiöld och den sachsiske regementskvartermästaren Peltz.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:1145 (1705-1706) Bild 293 / sid 131 (AID: v404647.b293.s131, NAD: SE/RA/42042202)

342
Kunckel / Konckel / Konchel / SV: Kunckel / Konckel / Konchel
« skrivet: 2016-08-09, 16:38 »

Tillfällighetsfynd
I Norrtälje husförhörslängd finns mäster Jan Kunkel med familj.
Jan Kunkel född 1687, begravd 1752-07-02, sägs pipsmed vid sin och hustruns begravning.
Hustru Sophia, vid begravningen 1748-08-21 står inte hennes namn.
Barn: Jan född 1726, Lena född 1731, flyttar till Stockholm, Sophia född 1724, kom från Stockholm 1749, flyttar till Bro. Sofia föds 1729 enligt Födelse- och dopboken CI:1 1690-1734 sid 123 (maskinpaginering). Där står också modern Sophia Norberg.
På föregående uppslag i husförhörslängden finns också mäster Lars Kunkel född 1696.

Norrtälje AI:2 (1747-1769) Bild 24 / sid 6 (AID: v88894.b24.s6, NAD: SE/SSA/1544)

343
Guld- / SV: Guldsmed
« skrivet: 2016-08-08, 20:52 »
Det är en mycket bra bok, även om man alltid önskar fler uppgifter.

Nils Boberg skulle möjligen kunna vara den Nils Jonsson som tjänar hos en juvelerare i Stockholm 1697. En attest beviljas för Nils vid Bollnäs tingsrätt 27-29 maj 1697. Tyvärr försvinner hemorten i volymens bindning.

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3185 (1697-1697) Bild 10100 / sid 1002 (AID: v421979.b10100.s1002, NAD: SE/RA/42042202)

344
Guld- / SV: Guldsmed
« skrivet: 2016-08-08, 18:01 »
I boken Svenskt silversmide, Guld- och silverstämplar 1520-1850 av Erik Andrén, Brynolf Hellner, Carl Hernmarck och Kersti Holmquist (2000) sid. 117 nämns Niklas Boberg, 1706-1753. Född i Hälsingland; inskriven 30.4.1695 hos P. Hartman i Sthlm, utskriven 24.7.1699, mästare, guldarbetare, 23.10.1706, mästarstycke: ett par knivskaft av guld, ring med sten, bägare och pitzér; omtalas ha övergivit yrket 5.11.1753 då sonen J. Boberg blev mästare och övertog faderns verkstad. - Sthlms prot och inskr bok; SSA Ämb koll prot 1712, mtl 1711, 1730.

Guldarbetaren Niklas Boberg blev borgare i Stockholm 1716-02-21 enligt borgarboken
Handelskollegiet DIa1:1 (1689-1750) Bild 1350 / sid 229 (AID: v744366.b1350.s229, NAD: SE/SSA/0147)
I mina gamla anteckningar ur protokollsvolymen för Handelskollegiet 1716, som ännu inte finns hos Arkiv Digital, så har jag bara antecknat att han kom från Hälsingland.

Någon Petter Boberg finns inte i Svenskt silversmides register över mästare.

345
Tortuna / SV: Tortuna C:1 1638-1753 sid 170 igen
« skrivet: 2016-08-03, 16:46 »

Förslag:
... twenne barn Nilss
och Erich


346
Cuur / Cuhr / SV: Cuur / Cuhr
« skrivet: 2016-07-23, 05:59 »
Ålderman Måns Cuurs son studenten Peter nämns i Karlskrona rådhusrätt 1707-12-02.

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:971 (1707-1707) Bild 9900 / sid 976 (AID: v279035.b9900.s976, NAD: SE/VALA/0382503)

347
Länsmannen Johan Philip Andreas de Pierre önskar en attest vid Karlskrona rådhusrätt 1706-11-24. Hans hustru Maria Beens har avlidit 1704-11-30 och efterlämnat de två barnen Beata Christina som är på sitt 6:e år och Anna Margareta Hubertina på sitt 5:e år. Hustrun är född i Amsterdam med föräldrar Hubert Beens och Maria Hackius.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:969 (1706-1706) Bild 5390 (AID: v279033.b5390, NAD: SE/VALA/0382503)

348
Mimer / SV: Mimer
« skrivet: 2016-07-10, 06:56 »
Jan Memmer, fogde på generalen Lefwens gård i Uppland, och hustru Juliana Palmbergs son Johannes döpt 1703-11-02 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.
Hedvig Eleonora CI:2 (1701-1710) Bild 64 (AID: v85570.b64, NAD: SE/SSA/0006)

349
Böös / Beus / SV: Böös / Beus
« skrivet: 2016-07-03, 11:48 »
Sigismund Böös, sadelmakare och remsnidare, mästarbrev 1717-06-18 i Nyköping. Till Örebro. Här sägs att han är född i kejserliga och kungliga staden Jauer i Neder Schlesien.
Källa:
Nyköpings stadsarkiv - Stadens Äldstes arkiv - Skråhandlingar - Mästarbrev 1680-1783 [FII:1]

350
Perl / SV: Perl
« skrivet: 2016-07-03, 10:56 »

Hittar inte Johan Ernst Perl i boken Urmakare och klockor i Sverige och Finland,1995. Han finns varken bland artiklarna över urmakare eller i förteckningen över urmakare ordnade efter verksamhetsorter.

Ur mina gamla anteckningar:
I Nyköpings stadsarkiv - Stadens äldstes arkiv finns en del skråhandlingar bl.a. två borgarböcker och i Borgarbok 1687-1746 [FI:2] finns urmakaren Johan Ernst Perle?, borgare 1707-05-18.


351
Förnamn - D / SV: Demott
« skrivet: 2016-06-30, 09:08 »
Demoth Trulsdotter nämns i Karlskrona rådhusrätts protokoll 1704-06-01 när förmyndare utses till hennes barn av första kullen.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:965 (1704-1704) Bild 1750 (AID: v279029.b1750, NAD: SE/VALA/0382503)

352
Bröms / SV: Bröms
« skrivet: 2016-06-30, 08:33 »

Under Introducerad adel - B - Bröms efterfrågas 2009-07-11 Anna Maria Bröms gift med amiralitetsläkaren Johan Rothman. I Karlskrona rådhusrätts protokoll nämns Anna Bröms några gånger under 1704. Här skrivs bara Anna, inte Anna Maria.

1704-04-25 beviljas Anna Bröms efterlysning av sin man Johan Collmar som rymt.
1704-08-20 visades ett testamente som Johan Collmars hustru Anna Bröms gjort till barnen i sitt förra äktenskap med Johan Rothman. Barnen är sonen lärstyrmannen vid Amiralitetet Johan Gabriel och dottern jungfrun Maria.
1704-08-27 sägs att Anna Bröms är nyligen död och att hennes lösa egendom ska förseglas.

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:965 (1704-1704) Bild 1250 (AID: v279029.b1250, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:965 (1704-1704) Bild 2610 (AID: v279029.b2610, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:965 (1704-1704) Bild 2670 (AID: v279029.b2670, NAD: SE/VALA/0382503)

353
Sv = Svartbäcksroten och i fastighetslängd nr 4 för Svartbäcksroten finns Gerda Matilda på uppslag 360, vänster sida. Boende på Kungsgatan nr 15.

Uppsala domkyrkoförsamling AIIba:4 (1900-1906) Bild 3650 / sid 360 (AID: v257710.b3650.s360, NAD: SE/ULA/11632)

354
Tand och Lockne. I Lockne finns en by Tand eller Tann.

355
Det är inte lätt att hitta i det omfattande domboksmaterialet. Efter kontakt med Arkiv Digital fick jag veta att man fotograferat de arkivförteckningar som finns hos Riksarkivet.

Information "Att hitta i materialet:" finns i info-rutan till vänster när man är inne i Svea Hovrätt - Advokatfiskalen...
Arkivförteckningarna finns sist i volymförteckningen under volymtyp Arkivförteckning.

356
Svea hovrätts renovation av Lindesbergs rådhusrätt 1676 finns fotograferat hos Arkiv Digital. Året 1676 börjar på sidan 685 i volymen. Jag har tyvärr inte möjlighet att söka i materialet.

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2740 (1672-1679) Bild 6890 / sid 685 (AID: v420924.b6890.s685, NAD: SE/RA/42042202)

357
Crail (von Bamberg) / SV: Crail (von Bamberg)
« skrivet: 2016-06-18, 19:15 »

Tillfällighetsfynd,
Kan denne höra till den adliga släkten Crail?

I Vittinge, Uppland avlider 1737-02-21 Petter Kraell, kvartermästare vid Åboländska kavalleriregementet. Han sägs vara född 1662-02-25 i Ingermanland, Gaubanitz socken (Kupanitsa?).
Vittinge C:2 (1718-1734) Bild 116 / sid 109 (AID: v74558.b116.s109, NAD: SE/ULA/11696)

I husförhörslängden 1721-1736 finns Petter Kräll i Säby, med hustrun Helena Elisabet och dottern Anna Lisa från 1730?.
Vittinge AI:1 (1721-1736) Bild 114 / sid 109 (AID: v74530.b114.s109, NAD: SE/ULA/11696)

Anna Elisabet vigs 1738-10-05 med organisten Matthias Ternstedt från Enköping.
Vittinge C:2 (1718-1734) Bild 74 / sid 68 (AID: v74558.b74.s68, NAD: SE/ULA/11696)

I Enköping avlider Anna Elisabet som änka 1777-04-16, sägs vara 67 år.
Enköping C:5b (1774-1839) Bild 10 / sid 607 (AID: v175493.b10.s607, NAD: SE/ULA/10206)

358
Marin / SV: Marin
« skrivet: 2016-06-18, 16:27 »
Tillfällighetsfynd,
I Jakob och Johannes församling i Stockholm vigs 1753-07-05 visitören Jakob Marin och jungfru Brigitta Spångberg.
Jakob och Johannes CIa:15 (1751-1759) Bild 22 / sid 19 (AID: v86368.b22.s19, NAD: SE/SSA/0008)

359
Kyrkoräkenskaper / SV: Kyrktagning
« skrivet: 2016-06-14, 20:59 »
Har inget minne av att ha sett det tidigare, men i Svea livgardes livbataljons församling nämns t.ex. 1755-10-22 att Sune Bloms hustru har kyrktagits efter ett dödfött gossebarn.
Svea livgardes livbataljons församling C:3 (1741-1761) Bild 128 / sid 249 (AID: v91112.b128.s249, NAD: SE/SSA/0005a)

360
Wetterholtz / SV: Wetterholtz
« skrivet: 2016-06-10, 08:21 »
Klockgjutare med namnet Wetterholtz finns i Karlskrona och i Malmö i början av 1700-talet.

Mårten Wetterholtz i Karlskrona avvittrar 1710-11-14 sin son Abraham arvet efter modern Katarina Lanius.
1719-03-07 nämns avlidne Mårten Wetterholtz bror klockgjutaren i Malmö, Lars Wetterholtz.
1719-07-27 sägs att Lars (d.v.s. fel namn) Wetterholtz änka Anna Brita Hård vill gifta sig med styck- och klockgjutaren här i Karlskrona, Adolph Mick och avvittrar sina barn Brita Catharina, Carl Georgen och Anders.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:977 (1710-1710) Bild 6050 / sid 599 (AID: v279041.b6050.s599, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:995 (1719-1719) Bild 1900 (AID: v279059.b1900, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:995 (1719-1719) Bild 5930 (AID: v279059.b5930, NAD: SE/VALA/0382503)

Lars Wetterholtz bouppteckning visar änkan Katarina Wetterholtz samt barnen klockgjutaren mäster Anders, Brita Maja, Ingrid Margareta, Maetta Katarina och Anna Kristina.
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:46 (1735-1735) Bild 420 / sid 75 (AID: v159511.b420.s75, NAD: SE/MSA/00811)

I protokollet för Klockgjutarämbetet i Stockholm, som förvaras i Nordiska museets arkiv, finns följande:
Mårten Wetterholtz skrivs in hos ålderman Jakob Bierman 1694-04-30 för att lära 3 år. Vid utskrivningen till gesäll 1697-05-21 står Mårten Andersson Wetterholtz. Han vill bli mästare 1707-11-28 och är då bosatt i Karlskrona.
Lars Andersson (inget släktnamn) skrivs in hos Lars Persson Stöök 1687-03-01 för att lära i 4 år. Han sägs då vara född i Jönköping. Skrivs ut ur läran till gesäll 1691-03-28. Lars Andersson Wetterholtz i Malmö vill bli mästare 1704-03-02.
I protokollet finns också en Johan Andersson Wetterholtz, född i Jönköping, inskriven 1697-05-21 hos Elias Dant, ska lära i 4 år. Jag har ingen anteckning om hans utskrivning till gesäll.
En Bengt Andersson Wetterholtz från Jönköping nämns 1699-07-03?

361
Guld- / SV: Guldsmed
« skrivet: 2016-06-06, 07:41 »


I boken Svenskt silversmide, Guld- och silverstämplar 1520-1850 av Erik Andrén, Brynolf Hellner, Carl Hernmarck och Kersti Holmquist (2000) nämns Carl Gustaf Bjökman under Norrköping, Nyköping och Stockholm.

En sammanfattning: född i Norrköping, i lära 1719-1725 i Norrköping, mästare 1734, flyttade 1735 till Nyköping, hade 1745 upphört med verksamheten. Under Stockholm sägs att han av hallrätten erhållit privilegium på allehanda metallarbeten 1748. Jämte E. J. Salin verksam 1755-1759 som tillverkare av boetter i guld, silver och pinsback. Separat artikel: Salin och Björkman, där Salin sägs verksam från 1753.

I mantalslängden 1755 finns pincebaksarbetaren Carl Gustav Björkman 52 år och hustrun 47 år med en piga i kvarteret Wattuormen, Kungsholmen.
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden G1BA:20:5 (1755-1755) Bild 44 / sid 40 (AID: v367157b.b44.s40, NAD: SE/SSA/003106)

I husförhörslängden för Kungsholmen finns guldsmeden Carl Gustaf Biörkman och hustrun Maria Schenbom.
Kungsholm AIa:2 (1761-1778) Bild 15 / sid 10 (AID: v87471.b15.s10, NAD: SE/SSA/0011)


362
Gasslander / SV: Gasslander
« skrivet: 2016-06-05, 09:38 »

Tillfällighetsfynd
I Karlskrona rådhusrätts protokoll 1718-02-10 sägs att en förfrågan har kommit från Växjö om drängen Daniel Gaslander är fri att gifta sig med Annika Ekman som han har fått barn med här i Karlskrona. Daniel har tidigare tjänat hos rådman Osterman och härifrån finns inga hinder till äktenskapet.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:993 (1718-1718) Bild 440 (AID: v279057.b440, NAD: SE/VALA/0382503)

363
Tillfällighetsfynd
I Karlskrona rådhusrätts protokoll 1718-03-15 nämns skomakargesällen Frans Gundlack. Han har under äktenskapslöfte besovit Magdalena Danielsdotter, som väntar barn. Frans vägrar nu att gifta sig.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:993 (1718-1718) Bild 1530 (AID: v279057.b1530, NAD: SE/VALA/0382503)

364

I Karlskrona rådhusrätt 1717-05-04 visar kontrollören Johan Rydius en skrift där han avvittrar sina barn Charlotta 8 år och Anna Greta 6 år deras arv efter modern Catharina Cernow. Johan tänker nu resa till sin tjänst i Skåne.

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:991 (1717-1717) Bild 4420 (AID: v279055a.b4420, NAD: SE/VALA/0382503)

365
I Karlskrona rådhusrättsprotokoll 1711 finns några personer med namnet Wakan.

Gertrud Wakan med de vuxna barnen:
Johan Wakan, avlägger borgared 1711-03-11.
Anna Rebecka Wakan, avliden före 1711-02-18 då mannen handelsman Hans Dettau visar en avvittringsskrift.
Maria Wakan, avliden före 1711-09-23 då mannen handelsman Petter Adamsson visar en avvittringsskrift. Hennes namn nämns 1711-09-27.
Både Hans Dettau och Petter Adamsson avser att gifta om sig.

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:979 (1711-1711) Bild 7130 (AID: v279043.b7130, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:979 (1711-1711) Bild 1450 / sid 141 (AID: v279043.b1450.s141, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:979 (1711-1711) Bild 960 / sid 92 (AID: v279043.b960.s92, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:979 (1711-1711) Bild 7430 (AID: v279043.b7430, NAD: SE/VALA/0382503)

366
Öregrund / SV: Öregrund
« skrivet: 2016-05-28, 17:34 »
Hej Ulf,
det var tid och plats som gjorde att jag kontrollerade mina gamla anteckningar.

För många år sedan började jag registrera blivande hantverkare i Uppland 1670-1710. Jag har gått igenom massor med källor, men har alltså ingen speciell kunskap om just Öregrund. Domboksärendet antecknade jag troligen för att namnet Kråka förekom. Det skulle ju kunna vara hovslagarlärlingarnas far.

367
Krän (Creen) / SV: Krän (Creen)
« skrivet: 2016-05-28, 07:32 »
Tillfällighetsfynd,
I Maria församling, Stockholm lystes i oktober 1723 för stålsmeden från Nykvarns bruk mäster Jacob Crein och jungfru Anna Helena Döst. Dessa blev ej vigda.
I stället vigs Jacob med jungfru Maria Sundell 1724-08-11
Maria Magdalena EI:1 (1706-1729) Bild 140 / sid 273 (AID: v88260.b140.s273, NAD: SE/SSA/0012)
Maria Magdalena EI:1 (1706-1729) Bild 144 / sid 281 (AID: v88260.b144.s281, NAD: SE/SSA/0012)

368
Öregrund / SV: Öregrund
« skrivet: 2016-05-28, 06:08 »
I Svea hovrätts renovation, volym 45, av Öregrunds rådhusrätts protokoll 1685-03-19 antecknas att Per Henriksson Kråka säger upp sitt burskap och begär avskedspass från staden. Han tänker gifta sig i Gävle och bli boende där.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:693 (1685-1685) Bild 4300 / sid 425 (AID: v420510a.b4300.s425, NAD: SE/RA/42042202)

I In- och utskrivningsboken för Hovslagareämbetet i Stockholm, som förvaras i Nordiska museets arkiv, finns två lärpojkar med namnet Kråka födda i Öregrund.
Måns Persson Kråka skrivs in 1686-08-20 hos Jörgen Schurman och skrivs ut till gesäll 1691-02-26. Här nämns morbrodern bryggaren Erik Andersson Berg.
Johan Persson Kråka skrivs in 1692-11-27 hos Jörgen Schurman. Jag har ingen anteckning om att han blir gesäll.

369
Krall / Kraal / SV: Krall / Kraal
« skrivet: 2016-05-26, 07:27 »
Johan Gustaf Kralle är guldsmed i Mariestad 1748-1760 och född i Stora Malm enligt boken Svenskt silversmide. Han föds 1722-02-19 i Stora Malm och föräldrar är inspektor Johan Christopher Kralle och Eva Christina Mild.
Gift 1748-08-21 i Torsö med Brigitta (Brita) Margareta Bahr. Enligt vigselnotisen är hennes föräldrar Clas Bahr och Juliana Mild.
Barn:
Johan Claudius 1749-05-21 i Mariestad
Eva Jul(iana) 1751-12-19 i Torsö
Carl Gustaf 1755-05-07 i Torsö
Fredrik 1757-07-27 i Torsö

Namnet skrivs oftast Krall och i svärfaderns bouppteckning 1760 anges Johan Gustaf som volonteur.
Hasslerörs häradsrätt FII:4 (1760-1762) Bild 82 / sid 155 (AID: v143630.b82.s155, NAD: SE/GLA/11030)

370
Lindesberg / SV: Lindesberg, AIb:1
« skrivet: 2016-05-23, 21:09 »

Tillfällighetsfynd
Thomas Jerlin skrivs in 1725-07-02 hos mästaren i Guldsmedsämbetet i Arboga, Lars Beckman bosatt i Örebro. Thomas ska lära hantverket i 5 år och skrevs ut till gesäll 1731-07-03.


Bördsbrevet finns bland ämbetets handlingar. Där står att Thomas Gabriel Jerlin är född 1712-01-04 i Spånga, Lerbo socken. Föräldrar är den avlidne häradsskrivaren i Södermanland Daniel Jerlin och Elisabet Toring.


Jag har inga ytterligare uppgifter om Thomas.


Källor är Arboga guldsmedsämbetes protokoll 1652-1728 (volym 62), protokoll 1652-1846 som också innehåller handlingar, bördsbrev (volym 63), samt protokoll 1729-1824 (volym 64). Arkivet förvaras hos Nordiska museets arkiv. Jag har sett en del år på mikrokort.

371
Schief / Scheef / Sief / SV: Schief / Scheef / Sief
« skrivet: 2016-05-23, 19:54 »

I Arboga guldsmedsämbetes protokoll 1652-1728, volym 62, nämns Jonas vars namn stavas Schääf, Schaef och Scheef. Han skrivs in hos ålderman Petter Lund i Nyköping 1727-07-03 för att lära i 5 år.


Bördsbrevet finns bland ämbetets handlingar i volym 63. Jonas Larsson Schaef är född i Nyköping Östra 1710-07-30. Föräldrar är skräddare Lars Schaef och hustru Brita Johansdotter.


I protokollet 1727-1824, volym 64, sägs att Petter Lund vill skriva ut Jonas Scheef till gesäll redan 1730-07-03, men eftersom han skulle lära i 5 år tilläts inte detta.


Jag har ingen anteckning om när eller om Jonas blev utskriven till gesäll
Arkivet för Guldsmedsämbetet i Arboga finns i Nordiska museets arkiv. Jag har läst mikrokort.

372
Skultuna / SV: Skultuna F:1 (1744-1775) Bild 76
« skrivet: 2016-05-23, 10:08 »

Ett försök.


den 29
Begrofs dannemannen isac olsson ifrån
Gillfors, som war född i S: Gersbo och W.
fernebo socken år 1702 den 29 Jul. af äkta säng
fadren Olof Ersson och modren hustru Margareta Larsdotter
år 1716 kom han hit til församlingen med för-
äldrarna, år 1727 gift med sin nu efter-
lemnade Enka hustru Lisa Matesdotter, haft 5 barn
af  hka? (borde stå hwilka) 1 son och 2 döttrar lefa. Har mäst
bodt i Jädra tils de sidsta åren af sin lefnad,
då han flytj?ade til sonen länsman Jädersten i
Forsby. warit ofärdig af et hugg i benet til
inte ringa hinder i flera år i sit arbete.
Sjuknade i Gillfors hos sin sonehustru hwar han
blef liggande öf(er?) hela sommaren och förflutne höst
med et swagt bröst dog den 15 hujus? af Lungsot

373

1745 Lärogossen från Barnhuset Peter Snelberg borta


1710 Jacques Martin efter egit angifwande Reformert. efter andras påstående Catholique. bortf(lyttad)


374

1760 d(en) 4 aug(usti) kommen till Bandmästare Jacob Martin på Drottningeholm


Står att han är fader och moderlös

375
Kjula / SV: Kjula C:2 (1776-1839) Bild 127 / sid 123
« skrivet: 2016-05-22, 19:44 »
Läser det som Gälstad.

376
Västanfors / SV: Födelseboken 1694-1738
« skrivet: 2016-05-15, 05:51 »
Barnet heter Anna

377
Bark / Barck / SV: Bark / Barck
« skrivet: 2016-05-12, 21:01 »
Erik Barck skrevs in i Guldsmedsämbetet i Arboga hos bisittaren Melchior Graff 1686-07-06 för att lära i 6 år. Han hade då redan varit 1 år hos mästaren och utskrevs till gesäll 1692-07-02. Han var son till bokhållaren vid Axbergshammar Samuel Jonsson Barck.

Källa:
Guldsmedsämbetet i Arboga 1652-1728, volym 62. Originalet förvaras vid Nordiska museets arkiv. Jag har sett några år som mikrokort, förvarade vid Landsarkivet i Uppsala.

378
02) Militära rullor / SV: Läshjälp
« skrivet: 2016-05-08, 07:30 »
Ett försök,

afmunstradt förestående Besättning på Kongl. skjepps-
warfwet i CarlsCrona d. 6 october 1801, då den uppå til-
frågan sade sig ej tilfullo bekommit spisning om Bord, ej eller
undfådt Contant aflöning i brist på Pänningar. utsupra

Underskrifterna är svårare
O:N? Billing och J Wahlsten?
Det finns en konteramiral Olof Nathanael Billing.

379
Dubois / SV: Dubois
« skrivet: 2016-05-08, 06:49 »
Tillfällighetsfynd
I Sparrsätra finns soldaten Frans Deboer 1716-01-15 när han anges som fader till konan Kerstins oäkta dotter Karin från Gnällbo.

Han gifter sig sedan och bor i Lönsåker. Barnen heter Claes döpt 1718-01-10, Margareta döpt 1719-12-23 och Sara döpt 1725-02-02. Moderns namn skrivs Karin Christophersdotter?, Karin Matsdotter och Karin Christophersdotter. Vid Saras dop skrivs Frans som Franstebur.
I husförhörslängden står vid soldaten Frans DeBoer och hans hustru Karin Matsdotter att han flyttade? till Stockholm, men också att han flyttade med sin hustru till Filmen vid midfastotiden 1727?

Sparrsätra EI:1 (1699-1744) Bild 53 / sid 48 (AID: v125953.b53.s48, NAD: SE/ULA/11372)
Sparrsätra EI:1 (1699-1744) Bild 58 / sid 53 (AID: v125953.b58.s53, NAD: SE/ULA/11372)
Sparrsätra EI:1 (1699-1744) Bild 61 / sid 56 (AID: v125953.b61.s56, NAD: SE/ULA/11372)
Sparrsätra EI:1 (1699-1744) Bild 94 / sid 89 (AID: v125953.b94.s89, NAD: SE/ULA/11372)
Sparrsätra AI:2 (1712-1744) Bild 88 / sid 81 (AID: v125919.b88.s81, NAD: SE/ULA/11372)

380
Mimer / SV: Mimer
« skrivet: 2016-05-07, 17:43 »

Ytterligare personer och namnvarianter, se också Släktnamn - Mehmer

I mantalslängden för Söderby 1671 finns Hans Meumers änka i Broby, året efter finns där hustru Kerstin.
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 EIa:13 (1671-1671) Bild 4870 / sid 969 (AID: v402150.b4870.s969, NAD: SE/ULA/11035)
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 EIa:14 (1672-1672) Bild 7600 / sid 1537 (AID: v402151.b7600.s1537, NAD: SE/ULA/11035)

I Svea hovrätts renovation av Lyhundra häradsrätts protokoll 1670-06-06 nämns hustru Kerstin Simonsdotter och hennes dotter Meimers änka. Ärendet gäller värdering av salig prosten Mr Johans i Väddö hemman i Broby samt lösören för betalning.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:667 (1670-1670) Bild 4440 / sid 623 (AID: v420484a.b4440.s623, NAD: SE/RA/42042202)


Johan Mimer som finns på Säby 1704-1706 finns i Östra Ryd 1731-05-31 när hustrun Juliana Palmberg begravs. Han är då ev. inspektor på Rydboholm.

Johan Mimmer i Hååf, Estuna
Barn: Magnus sägs döpt i Estuna i juli 1690, men vid begravningen 1690-09-14 sägs Magnus vara 1 år och 5 veckor. Är födelseåret eller begravningsåret felaktigt?


Juliana Memmer på Curöön gift 1715-03-01 i Teda med mons. Knut Schiönbeck.
Fodermarsken Knut Schönbeck anges av Annika Larsdotter som far till det oäkta barnet Johan 1711-09-23.


Magnus Mehmer i Enköping gifter sig andra gången 1758-08-20 i Fittja med jungfru Anna Berg i Hässle. Före äktenskapet med den första hustrun föddes en son Jan 1734-02-09. För honom har ordet oäkta strukits i födelse- och dopboken. Jan begravs 1734-10-13. Dottern Anna Juliana gift 2:o med tullinspektören Pehr Evert i Gävle.Carl Mehmer, kammarskrivare i Kammarkollegiet 1701-1705. Angående innestående lön.
Biografica, Mikrofilmade dossiéer SE/KrA/105/1003/4/6, bild 389 hos SVAR


Jonas Memer, änkedrottningens kammartjänare, död före 1699.
Hos SVAR finns i registret över brevskrivare Johan Mehmer som skrivit till Carl Gyllenstierna 1699 angående husgerådsmästare Jonas Mehmers stärbhus. Jag har alltså bara sett registret hos SVAR, inte själva brevet.
Hedvig Eleonoras livgeding. Generalguvernörernas arkiv (RA/71008) Vol. K 803. Skrivelser till generalguvenören Carl Gyllenstierna från enskilda personer.
Gift 1:o 1682-12-17 i Hovförsamlingen med Maria Lesk (Lesch?)
Gift 2:o 1685-08-06 i Hovförsamlingen (kammartjänaren på Ulriksdal). Ev. med Catharina Salina, vilken anges som moder till Hedvig Sofia vid hennes död 1773.
Barn i första äktenskapet:
Jonas döpt 1683-03-28 i Hovförsamlingen
Barn i andra äktenskapet:
Hedvig döpt 1687-01-14 i Hovförsamlingen. Troligen den Hedvig Sophia som dör 1773-09-27 i Mariefred-Kärnbo, gift med Otto Johan Nordstedt. Även om det i dödboken 1773 står att hon är född 1684.
Mariefred-Kärnbo F:2 (1766-1814) Bild 31 (AID: v60047.b31, NAD: SE/ULA/11059)
Daniel döpt 1688-02-05 i Hovförsamlingen


Engel Helena (Engelena) Mimmer född ca 1696 (15 år) enl. Stockholms mantalslängd 1711, Norrmalms västra nedre, född 1693 enligt Rasbo husförhörslängd.
I Rasbo 1751-52. I Uppsala Domkyrkoförsamling åtminstone 1760-64 (kanske redan från 1753). Död 1764-08-17 i Stavby.
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden G1BA:10:6 (1711-1711) Bild 90 / sid 171 (AID: v367104b.b90.s171, NAD: SE/SSA/003106)
Rasbo AI:3 (1751-1757) Bild 300 / sid 39 (AID: v125648.b300.s39, NAD: SE/ULA/11264)
Uppsala domkyrkoförsamling AIa:2 (1749-1779) Bild 221 (AID: v126489.b221, NAD: SE/ULA/11632), höger sida uppslag 194
Uppsala domkyrkoförsamling AIa:2 (1749-1779) Bild 240 (AID: v126489.b240, NAD: SE/ULA/11632), vänster sida uppslag 212

Gift med gårdsfogden, frälseinspektören Gabriel Hult
Barn: inget namn på föräldrarna, står bara befallningsmannen på Håtunaholm, men enligt mantalslängden så är Gabriel Hult befallningsman och hustrun deja 1729 och 1730.
Elisabet Magdalena född 1729-09-27? I Håtuna, död 1764-06-10 i Stavby.
Gift 1757, lyst i Uppsala domkyrkoförsamling 1757-05-08, med änklingen, organisten och klockaren i Stavby Petter Nordström, död 1764-07-15.
Barn: Elisabet Lovisa 1759-10-11, Eva Helena 1762-05-12 båda födda i Stavby.Elisabeta Mimer gift 1651-11-18? i Storkyrkoförsamlingen med Caspar Kohl.


381
Mimer / SV: Mimer
« skrivet: 2016-04-21, 20:41 »
I Uppland finns ytterligare personer med namnet som stavas Mimer, Mimmer, Mehmer och Memer i olika källor.

På Säby gård i Järfälla finns under några år Johan Mimer med titlarna arrendator, befallningsman och  fogde. Han är dopvittne under åren 1704-1706. Hustrun Juliana Palmberg är dopvittne 1706 och befallningsmannens dotter på Säby Juliana Mimer/Memer är dopvittne 1705-1706.

Parets son Magnus, som är född 1705-10-30, antecknas i Spånga, där han döps 1705-11-06. Magnus blir sjungare, hörare och kollega i Enköpings skola, död 1763-01-29. Bouppteckning 1763-03-23.
Enköpings rådhusrätt och magistrat F2:9 (1761-1764) Bild 4470 / sid 52 (AID: v149053a.b4470.s52, NAD: SE/ULA/10211)

Gift 1:o 1734-04-22 i Enköping med Anna Eriksdotter. Begravd 1757-04-19.
I bouppteckningen nämns änkan Anna Berg.

Barn i första äktenskapet:
Anna Juliana 1736-03-30. Gift 1768-03-22 med kollegan i skolan Carl Fredrik Qvist, som dog 1779-04-06.
Magnus döpt 1738-07-27, ev. begravd 1748-06-26 kollega Magnus Mehmers son.
Lena Greta 1741-07-29, begravd 1757-04-19.
Erik döpt 1744-09-17.
Maja Stina 1748-02-24.

I Enköping begravs Magnus Mehmers far 1735-11-20.

I Enköping finns också skolmästaren Johan Mehmer som 1728-03-06 får fullmakt för detta vid Uppsala domkapitel. Han är då kantor vid domkyrkan i Uppsala. Begravd 1730-03-03 i Enköping.
Vigd 1729-03-25 i Långtora med Elsa Greta Dufva.

Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll huvudserie, SE/ULA/11630/1/A I/28 (1727-1728), bildid: C0074668_00259

382
Mimer / SV: Mimer
« skrivet: 2016-04-21, 09:31 »
I Söderbys äldsta husförhörslängd 1688-1745 finns i Broby, sid. 18, Johan Mimer med hustru och moder och på samma sida finns Nils Frisk med hustru Anna. Dessa två, Johan Mimer och Nils Frisk, är svågrar enligt Svea hovrätts renovation för Lyhundra häradsrätts protokoll 1696-08-26.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:706 (1696-1696) Bild 8000 / sid 791 (AID: v420523a.b8000.s791, NAD: SE/RA/42042202)

Johan Mimer i Broby har oäkta sonen Johan döpt 1686-12-19, begravd 1687.
Ett barn begravt 1695-01-13? 1½ år?
Johan döpt 1695-08-13.

Söderby C:1 (1680-1749) Bild 62 (AID: v91184.b62, NAD: SE/SSA/1569)
Söderby C:1 (1680-1749) Bild 174 (AID: v91184.b174, NAD: SE/SSA/1569)
Söderby C:1 (1680-1749) Bild 178 (AID: v91184.b178, NAD: SE/SSA/1569)
Söderby C:1 (1680-1749) Bild 78 (AID: v91184.b78, NAD: SE/SSA/1569)

I Svea hovrätts renovation av Sjuhundra häradsrätts protokoll 25-25 september 1696 nämns Johan Mimer, befallningsman på Ekebyholm.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:707 (1696-1696) Bild 8900 / sid 877 (AID: v420524a.b8900.s877, NAD: SE/RA/42042202)

Sedan finns i Faringe befallningsmannen Johan Mimer på Ohra vars hustru begravs 1697-08-15, 32½ år och en son begravs 1697-10-31, 4 månader gammal.
Faringe C:1 (1674-1703) Bild 62 / sid 57 (AID: v124234.b62.s57, NAD: SE/ULA/10240)

Denne Johan Mimer nämns ha umgåtts med Bengt Olssons dotter i Kleef i säng och säte och nu bortdragit.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:712 (1699-1699) Bild 7150 / sid 707 (AID: v420529.b7150.s707, NAD: SE/RA/42042202)

Jag känner inte till om dessa Johan Mimer är samma person. Det kan finnas mer information i de uppländska domböckerna.

383
Hos före detta slottssmeden Anders Johansson Giercks änka Johanna Tyresdotter Tijard, som väl hör till släkten Tayard, görs 23 juli 1685 en inventering och värdering.

Samma år den 1 mars har änkan gift sig med slottssmeden Johan Matsson.

Källor:
Mariefreds rådhusrätt och magistrat F2:1 (1685-1729) Bild 6 / sid 2 (AID: v147697.b6.s2, NAD: SE/ULA/11062)
Mariefred-Kärnbo C:1 (1667-1723) Bild 38 / sid 34 (AID: v60034.b38.s34, NAD: SE/ULA/11059)

384
Gallerius / SV: Gallerius
« skrivet: 2016-04-16, 08:34 »
Enligt Guldsmedsämbetet i Uppsala, protokoll 1670-1793? [AI:1], som förvaras hos Uppsala stadsarkiv, skrivs Hans Persson Gallerius 1703-07-22 in i ämbetet för att lära i 5 år. Han sägs född här i staden och hans föräldrar är Collegan i Eksjö, Per Gallerius och Malin Jakobsdotter. Vid inskrivningen kaverar tullskrivaren Anders Corall och notarien Erik Diurman. 1705-11-27 vill Anders Corall att Hans ska skrivas ut ur läran. Han sägs ha lärt från 1700 hos Bengt Collin. Denne tillät att han skrivs ut några veckor för tidigt. Hans ger sig nu under Kungl. Majts Gardie.

385
Kempff / SV: Kempff
« skrivet: 2016-04-16, 07:33 »
I Svea hovrätts renovation av Hagunda häradsrätts protokoll 1697-01-29 nämns före detta arrendatorn på Årrby Gerdt Kiempf.

Tittar man sedan i födelse- och dopboken för Ramsta så döps arrendatorn på Åhrby Gert Kiämpes son Anders 1695-06-20. Ett av vittnena till dopet är arrendator Gerts svägerska. Anders begravs 1695-07-06 (sid. 160 i volymen).

Gert är dopvittne i Ramsta åtminstone 1695-02-17 och hustrun Rangnil 1696-05-27 och 1696-10-22.

Källor:
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:709 (1697-1697) Bild 7230 / sid 712 (AID: v420526a.b7230.s712, NAD: SE/RA/42042202)
Ramsta C:1 (1683-1724) Bild 39 / sid 69 (AID: v125641.b39.s69, NAD: SE/ULA/11262)
Ramsta C:1 (1683-1724) Bild 85 / sid 161 (AID: v125641.b85.s161, NAD: SE/ULA/11262)

386
Werre / SV: Werre
« skrivet: 2016-04-10, 12:28 »
Skomakargesällen Lars Wärre född i Västergötland vill bli mästare i Skomakareämbetet i Stockholm i juli 1702, möjligen den 26:e, slarvigt skrivet av mig.

I Skomakareämbetets protokoll som förvaras hos Stockholms stadsarkiv sägs att han varit gesäll i 18 år, är en svag man till sin syn, tjänt under Militien och bekommit svåra blessyrer. Sedan har han varit hovskomakare hos salig greve Axel Wachtmeister, därefter vunnit burskap som saltfiskhandlare här i Stockholm. Får tillåtelse att göra sitt mästarstycke, som ska vara ett par stövlar, ett par skor och ett par tofflor. Mästarstycket visades upp 1702-09-02.

387
Werre / SV: Werre
« skrivet: 2016-04-08, 08:48 »
Tillfällighetsfynd.
I Skomakareämbetet i Stockholm, In- och utskrivningsbok 1698 2/5 - 1731 2/11, som förvaras hos Stockholms stadsarkiv, framgår att Nils Gustafsson skrivs in hos skomakarmästaren Lars Werre 1710 9/1 för att lära i 5 år och skrivs sedan ut till gesäll 1714 21/1. Ingen uppgift om födelseort, men däremot att Lars Werre är hans farbror.

388
Nedre Ullerud / SV: Var föddes Maria Olsdotter?
« skrivet: 2016-04-07, 09:25 »
Hoppas att detta är rätt Maria Olsdotter.

En änka Maja Olsdotter med son flyttar till Nedre Ullerud 1823 från Karlstad.
Vid utflyttningen från Karlstads stadsförsamling 1823 står att änkan efter Carlsson Maria Olsdotter och sonen Carl flyttar till Nedre Ullerud.

I Karlstads husförhörslängd framgår att Carlsson heter Jonas i förnamn och är boddräng och att Maria Olsdotter och sonen Carl är födda i Övre Ullerud. Familjen inflyttar 1821 från Övre Ullerud. Jonas avlider 1823, en son Jonas född och död 1822. Allt enligt husförhörslängden. Jag har inte kollat födelse- och dödböcker.

Källor:
Nedre Ullerud B:1 (1822-1860) Bild 14 / sid 17 (AID: v4918.b14.s17, NAD: SE/VA/13387)
Karlstad stadsförsamling B:2 (1804-1825) Bild 131 / sid 255 (AID: v6829.b131.s255, NAD: SE/VA/13275)
Karlstad stadsförsamling AI:16 (1819-1824) Bild 230 / sid 225 (AID: v11746.b230.s225, NAD: SE/VA/13275)
Karlstad stadsförsamling AI:16 (1819-1824) Bild 304 / sid 299 (AID: v11746.b304.s299, NAD: SE/VA/13275)

389
Silfvernagel / SV: Silfvernagel
« skrivet: 2016-04-03, 20:40 »
Silfvernagel i Sala

I bouppteckningen 1740-06-02 efter svenskskomakaren Erik Johanssons hustru Catharina Danielsdotter, som avlidit barnlös, nämns arvingarna:
bröderna hovslagaren i Västerås Samuel Gråberg och artillerikarlen Nils Giedda, systern piparen Lars Tullbergs hustru Anna Danielsdotter samt brodersönerna Israel och Gustaf Silfvernagel och deras moder Anna Johansdotter.

Sala rådhusrätt och magistrat F2:4 (1736-1743) Bild 278 / sid 273 (AID: v150573.b278.s273, NAD: SE/ULA/11303)

390
Saknar underrubriker i Nya inlägg. Under Geografiskt relaterat ser socknarna ut att finnas under rätt landskap, alltså i landskapens alfabetiska ordning, men landskapens namn saknas. Socknar med lika namn ger problem. Likaså behövs t.ex. en rubrik Läshjälp.

391
Hjort / SV: Hjort
« skrivet: 2016-04-02, 17:35 »
I mantalslängden 1700 för Kolbäcks församling finns under Stallstaten
Remsnidare Berendts änka, son remsnidare Gabriel, piga Maia.

Död- och begravningsboken för Kolbäck
Begravdes 3 Advent 1698 mäster Berendt Hiort sadelmakare vid Strömsholm och Stallstaten, född 1648 i Kila, föräldrar korpralen Gabriel Berendtsson Hiort och hustru Margareta Johansdotter. Berendt var gift i 19 år med Margareta Christiansdotter, haft 4 söner och 2 döttrar varav 3 söner lever. Här finns också uppgift om var han har tjänat.

Bland bouppteckningarna i Sala finns en likvidation 1723-01-28 mellan löjtnanten vid Halländska regementet Berendt Hiort och hans avlidna hustru Margareta Boetias arvingar. Där nämns Berendts broder remsnidaren vid Strömsholm mäster Gabriel Hiort.


Källor:
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820
Livgedinget, SE/RA/55203/55203.31/41 (1700), bildid: A0006745_00217 SVAR

Kolbäck F:1 (1688-1770) Bild 30 / sid 25 (AID: v72855.b30.s25, NAD: SE/ULA/10531)

Sala rådhusrätt och magistrat F2:3 (1718-1728) Bild 2550 / sid 244 (AID: v150572a.b2550.s244, NAD: SE/ULA/11303)

392
Skarpenfelt (Skarp von Felt) / Skarpenfelt (Skarp von Felt)
« skrivet: 2016-03-09, 08:25 »
Enligt Göta hovrätts renovation av Karlskrona rådhusrätts protokoll lästes en skrift upp 1722-05-02 som skrivits av Gustaf Christoph Scharp. Brevet är daterat Lund 1722-04-22. Där sägs att han är över 15 år. Han nämner sin syster, sin farmor Alissa Wasser, sin styvfarfar Christopher Moback samt sin moder Ida Catharina Silfwerschiöld. Ärendet gäller ett arvskifteskontrakt 1712 mellan modern och Christopher Moback.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:1001 (1722-1722) Bild 3490 (AID: v279065.b3490, NAD: SE/VALA/0382503)
 
Ändrat till det självklara Göta hovrätt.
 
(Meddelandet ändrat av Quhr 2016-03-09 16:20)

393
Grimmer / Grimmert / Grimmer / Grimmert
« skrivet: 2016-03-07, 23:02 »
I Göta hovrätts renovation av Karlskrona rådhusrätts protokoll 1714-08-07 tas arvet efter Jöran Grimmer upp. Sonen Petter har nu nyligen kommit hem från Amsterdam och kräver sitt arv. Där sägs att Jöran Grimmer ärvts av 5 söner samt postmästaren i Karlshamn Nils Söderberg, vars hustru, Petters halvsyster, senare gift om sig med borgaren i Karlshamn Jakob Wise.  
 
Petter får frågan om bröderna Hans Georg, Söfren och Paul ännu lever. Han svarar att de alla är döda och om Paul lever så är han i Ostindien. Jag ser inget kommatecken mellan Hans och Georg så jag antar att namnet är Hans Georg.
 
Skifte efter Petters mor Maria Söfrensdotter har varit 1695-04-16 och efter fadern? 1689. Det framgår också att barnen tidigare haft andra förmyndare.
 
Det är mycket möjligt att det finns ytterligare uppgifter i domböckerna. Det här är det jag har för tillfället.

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:985 (1714-1714) Bild 4980 (AID: v279049.b4980, NAD: SE/VALA/0382503)

394
Jäderblom / Jäderblom
« skrivet: 2016-03-07, 07:32 »
I boken Mästarnas möbler nämns också Anders Jederblom inskriven hos mäster Jacob Gustafsson Berg 1753-10-17 och utskriven till gesäll 1758-01-13. Enligt husförhörslängden för Storkyrkoförsamlingen är Anders född 1733.
 
Storkyrkoförsamlingen AI:5 (1750-1759) Bild 46 / sid 71 (AID: v90439.b46.s71, NAD: SE/SSA/0016)
 
Kan också nämna att i snickaren mäster Nils Flodbergs bouppteckning 1765-08-29 anges att en av sönerna, snickargesällen Nils, vistas i London.
 
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:218 (1770-1770) Bild 190 / sid 11 (AID: v222806.b190.s11, NAD: SE/SSA/0145a)

395
Jäderblom / Jäderblom
« skrivet: 2016-03-06, 09:39 »
Ett förslag.  
I boken Mästarnas möbler av Torsten Sylvén. 1996. ISBN 91-1-961272-9 sid. 477 nämns lärpojken Peter Jederblom som är inskriven 1755-04-24 hos mästaren Niclas Flo(d)berg. Peter ska lära i 4 år och utskrivs till gesäll 1758-10-30. Källa till uppgifterna i boken är bl.a. Stockholms snickareämbetes in- och utskrivningsböcker 1700-1846.
 
Fler uppgifter om Peter kan möjligen finnas vid in- eller utskrivningen. In- och utskrivningsbok 1706-1757 finns i Nordiska museets arkiv. Jag har för många år sedan sett de allra första åren och då nämns födelseort för de inskrivna lärpojkarna.

396
Ramsta / Ramsta
« skrivet: 2016-03-06, 08:38 »
Hej!
 
Ramsta hör till Hagunda härad och Svea hovrätts renovationer av Uppsala läns domböcker finns till och med 1710 i AD. Dessutom finns några enstaka volymer från senare under 1700-talet.
 
T. ex. så finns Hagunda häradsrätts dombok för 1700 under:
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:715 (1700-1700) Bild 9350 / sid 1894 (AID: v420532.b9350.s1894, NAD: SE/RA/42042202)
 
I början av varje volym finns oftast ett register över vilka härads- och rådhusrätter som finns där.

397
Hübinette / Hübinette
« skrivet: 2016-02-28, 21:43 »
Amunds syster?  I Göta hovrätts renovation av Karlskrona rådhusrätts protokoll 1722-05-12 anges att kvinnspersonen Juditha Hoibinet för första gången lägersmål, med kammarskrivaren vid Amiralitetet Henrik Wallerström, döms att böta 5 daler silvermynt och ska undergå en söndag kyrkoplikt.  Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:1001 (1722-1722) Bild 3970 (AID: v279065.b3970, NAD: SE/VALA/0382503) Där hänvisas till kämnärsrätten 1722-05-10 med uppgift om att Juditha sagt att det skett under äktenskapslöfte. Hon kräver nu inte längre äktenskap. Barnet är fött juldagen, kallas Henrik, ska vara döpt i stadsförsamlingen och lever fortfarande. Henrik Wallerström ska förutom sina egna böter även betala Juditas och dessutom betala 20 daler silvermynt årligen från barnets födsel till dess det kan nära sig själv, som det uttrycks.  Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:1000 (1722-1722) Bild 970 (AID: v279064.b970, NAD: SE/VALA/0382503)

398
Delfendahl / Delfendahl
« skrivet: 2016-02-21, 19:25 »
Tillfällighetsfynd
I bouppteckningen efter borgaren Erik Kock i Malmö nämns bland hans barn i första giftet dottern Katarina gift med färgaren Delvendahl, som för några år sedan rest med mannen till Finland.
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:46 (1735-1735) Bild 4650 / sid 915 (AID: v159511.b4650.s915, NAD: SE/MSA/00811)

 
Färgaren Johan Delphendahl och jungfru Catharina Kock vigs i Malmö Sankt Petri 1728-07-26.
Malmö Sankt Petri EI:1 (1698-1739) Bild 1070 / sid 103 (AID: v104079a.b1070.s103, NAD: SE/MSA/00619)

399
Mora / Mora
« skrivet: 2016-02-09, 08:16 »
Tillfällighetsfynd
 
I ett ärende mellan Olof Danielsson och Michel Eriksson i Enköpings rådhusrätt 1705-08-29 vittnar fem män från Mora: Anders Andersson och Mats Hansson från Uthmähla (Utmeland), Anders Matsson från Winäs samt Anders Andersson och Anders Matsson från Wika.
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXId:71 (1701-1719) Bild 1550 (AID: v403559.b1550, NAD: SE/RA/42042202)

400
Tillfällighetsfynd
 
Har inga uppgifter om de efterfrågade döttrarna, men i Göta hovrätts renovation av Karlskrona rådhusrätts protokoll 1717-02-25 nämns några förmyndare för de omyndiga barnen till superintendenten Johan Petersson. Det nämns inte här om han också har myndiga barn.
 
Förmyndare för ännu ogifta jungfru Ulrika Sophia Peters blev handelsman Johan Didrik Crats.
Förmyndare för  yngsta dottern Charlotta Peters blev morbrodern kontrollören i Kalmar Christian Engelholm.
Förmyndare för äldste sonen Carl Petersson blev morbrodern löjtnanten vid Amiralitetet Carl Engelholm.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:991 (1717-1717) Bild 800 (AID: v279055a.b800, NAD: SE/VALA/0382503)
 
Ytterligare uppgifter kan finnas i rådhusrättens protokoll flera år senare, men redan 1717-03-11 tas frågan om förmyndare upp igen.
 
Förmyndare för äldsta dottern jungfru Ulrica blev handelsman Christian Middendorf.
För den äldste sonen Carl blev det Joh. Died. Crats.
För den yngste sonen Johan blev det doktor Gabriel Holsten.
För den yngsta dottern Lotta Stina blev det kontrollören Christian Engelholm.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:991 (1717-1717) Bild 1870 (AID: v279055a.b1870, NAD: SE/VALA/0382503)

1720-12-17
Handelsman Bartholomeus von Saxen vill på sin svåger Carl Reinhold Petersons vägnar att handelsman Johan Diderich Cratz, som varit Carl Reinholds förmyndare, gör behörig räkning för hans mottagna arv.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:997 (1720-1720) Bild 10760 (AID: v279061.b10760, NAD: SE/VALA/0382503)

401
Morianer (afrikaner) / Morianer (afrikaner)
« skrivet: 2016-01-26, 21:06 »
Tillfällighetsfynd
 
I Barnhusförsamlingen i Stockholm CI:1 sid. 68, vigs 1704-04-18 Kungens lakej morianen Thomas Berg och Karin Eriksdotter.
Barnhusförsamlingen CI:1 (1697-1744) Bild 37 / sid 69 (AID: v83070.b37.s69, NAD: SE/SSA/0106)
 
Dottern Juliana Sophia döps 1705-01-31 i Hovförsamlingen
Hovförsamlingen CI:2 (1673-1714) Bild 229 / sid 450 (AID: v85362.b229.s450, NAD: SE/SSA/0007)

402
Hatt- / Hattmakare
« skrivet: 2016-01-17, 10:22 »
Hej!
 
Jag har lämnat ett svar om hattmakargesällen Johannes Settervall under Släktnamn - Zettervall/Setterwall.
 
Hoppas att det hjälper dig vidare.

403
Zettervall / Setterwall / Zettervall / Setterwall
« skrivet: 2016-01-17, 10:19 »
Under Yrken, Hattmakare finns en fråga postat lördagen 16 januari 2016 - 20:17 om hattmakargesällen Johannes Settervall
 
I Askersund husförhörslängd 1806-1815 sid 206v står obestämd, inte obestånd, i utflyttningskolumnen.
Askersund stadsförsamling AI:6 (1806-1815) Bild 238 / sid 207 (AID: v50905.b238.s207, NAD: SE/ULA/10032)
 
I början av Örebro husförhörslängd AI:13 1806-1810 finns ett register och från uppslag 359 finns hantverkarna i bokstavsordning efter yrke. Hattmakarna finns på uppslag 366. Längst ner på sidan finns:
 
Gesällen Joh Settervall född (17)86 i Carlstad, kommit 1810 från Alingsås, flyttar till Askersund 1810?, årtalet osäkert.
Örebro Nikolai AI:13 (1806-1810) Bild 371 / sid 366 (AID: v52710.b371.s366, NAD: SE/ULA/11800)

404
Hjärtum / Hjärtum
« skrivet: 2016-01-15, 11:53 »
Det står nog piltebarn (gossebarn). Om du kollar samma sida/uppslag, så kanske det står så för flera födslar/dop.

405
03 - Hur hittar jag... / Bouppteckning
« skrivet: 2016-01-10, 18:26 »
På Arkivverket finns en del information på svenska.
 
www.arkisto.fi - på svenska - Arkivmaterial - Arkivens Port - sök enligt ämne - och bland ämnen finns bland annat Bouppteckningar

406
Stockholm / Vad kan kommentaren """"På stat 84"""" betyda?
« skrivet: 2016-01-06, 21:58 »
Hej!
 
Kan tyvärr inte säga vad På Stat 84 Riksdaler betyder, men han är inte ensam om att det står På Stat. Några sidor tidigare, på s. 526, finns en kapten vid Kongl. Svea Artilleri Regemente med 150 Riksdaler i lön, där det står På Stat 150 Riksdaler. Det finns ju hovstat, så hovlakejen skulle väl ingå en hovstat, men regementet? Tillhör det hovets eller kungens stat? Det kanske finns fler personer i mantalslängden för vilka det står På Stat, så att det går att se om alla kan tillhöra samma grupp.
 
Kan det finnas information i den nya boken Mantalsforska? Eller är den här frågan alltför speciell?
 
Carl Fredric Thelin är hovlakej och bör finnas i Hovförsamlingen. Det kan vara idé att kolla om barn föds där, men en son Gustaf Fredric Leonard avlider i Hedvig Eleonora församling 1808-12-05. Han sägs då vara 2 år och 1 månad.
Hedvig Eleonora FI:5 (1786-1817) Bild 218 (AID: v85670.b218, NAD: SE/SSA/0006). Sid. 426

407
Teda / Teda
« skrivet: 2016-01-06, 12:13 »
Hej!
 
Sträng(näs). Han finns med två döttrar 1797-1798 i den bakre delen av volymen där namnen finns under respektive begynnelsebokstav, men kan kanske finnas tidigare i volymen också.
 
Strängnäs lands- och stadsförsamlingar AIb:3 (1790-1799) Bild 178 / sid 174 (AID: v61661.b178.s174, NAD: SE/ULA/11471)

408
Ankarcrona / Ankarcrona
« skrivet: 2016-01-06, 08:32 »
Tillfällighetsfynd
 
I Göta hovrätts renovationer av Karlskrona rådhusrätts protokoll nämns 1720-04-09 att kommendören Theodor Christophers Ankarcrona, gift med Caisa Beata, har en syster Juliana Christophers som är änka efter kamreren Samuel Löfgren.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:997 (1720-1720) Bild 3080 (AID: v279061.b3080, NAD: SE/VALA/0382503)

409
Kolmodin / Kolmodin
« skrivet: 2016-01-03, 20:29 »
Hej!
 
Greta Larsdotter och Margareta Kolmodin ser ut att vara samma person.
 
I husförhörslängden ovan, Håtuna AI:7 (1794-1801) sid 150 står att  
änkan Greta Larsdotter född 1773 i Hammarby, flyttar till Vassunda 1798 och i Vassunda prästgård finns Margareta Kolmodin, född 1773 i Hammarby, inflyttad från Håtuna 1798, flyttar till Haga 1798, det står också att hon är förlovad.
Vassunda AI:3 (1798-1805) Bild 176 / sid 172 (AID: v126934.b176.s172, NAD: SE/ULA/11679)
 
I husförhörslängden Håtuna AI:7 nämns också att Greta Larsdotter kommer inflyttande från Odensala.
I Odensala vigs 1793-10-25 antagne klockaren i Håtuna Per Kolmodin och bondedottern Greta Larsdotter i Håsta. Giftoman är bonden Lars Olsson i Håsta.
Odensala CI:2 (1780-1833) Bild 68 (AID: v89032.b68, NAD: SE/SSA/1547)

I t.ex. husförhörslängden Odensala AI:4 finns i Håsta bonden Lars Olsson f. 1748 här, död 1797, hustrun Stina Persdotter f. 1735, dottern Margreta f. 1773 i Hammarby, sonen Eric f. 1771 i Hammarby.
Odensala AI:4 (1792-1798) Bild 84 / sid 77 (AID: v89007.b84.s77, NAD: SE/SSA/1547)

I Hammarby föds 1773-08-14 Margreta dotter till Lars Olofsson och Stina Persdotter i Pickhus
Hammarby CI:2 (1768-1838) Bild 34 / sid 30 (AID: v85311.b34.s30, NAD: SE/SSA/1514)

Familjen ser ut att finnas i Pickhus 1771-1773
Hammarby AI:1 (1741-1780) Bild 134 / sid 126 (AID: v85287.b134.s126, NAD: SE/SSA/1514)
 
När det gäller Per Kolmodin så får man ett tips i hans bouppteckning i Håbo häradsrätt. Där sägs att förmyndare för den omyndige sonen är den dödes fader Per Persson i Kollsta, Husby(-Ärlinghundra).
Håbo häradsrätt FI:6 (1795-1799) Bild 2810 / sid 95 (AID: v149135a.b2810.s95, NAD: SE/ULA/10423)

I Husby-Ärlinghundra födelsebok som finns i Odensala födelsebok antecknas Per född 1772-03-02 med föräldrar Per Persson och Kajsa Larsdotter i Kålsta.
Odensala CI:1 (1696-1779) Bild 186 / sid 12 (AID: v89031.b186.s12, NAD: SE/SSA/1547)

Det ser ut som om Per Kolmodin har tagit sitt namn efter hembyn och att Margareta från 1798 nämns med sin avlidne mans namn.
 
(Meddelandet ändrat av Quhr 2016-01-03 20:37)

410
Östra Eneby / Östra Eneby
« skrivet: 2016-01-02, 09:46 »
Ja, Göta Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, förvaras i VALA = Vadstena landsarkiv, men materialet finns alltså även hos Arkiv Digital.
 
Med vänlig hälsning
Karin

411
03 - Hur hittar jag... / Bouppteckning
« skrivet: 2016-01-02, 07:38 »
SVAR har här bara sitt bildnummer, inte sidnumret, men Hammarkinds häradsrätts arkiv FII:43 sidan 975 finns på bild 594.

412
Östra Eneby / Östra Eneby
« skrivet: 2016-01-01, 20:31 »
Burskapsansökan och borgared brukar finnas i rådhusrättens protokoll.
 
Enligt Göta hovrätts renovationer för Norrköpings rådhusrätt avlägger Melchior Glatte borgared 1644-03-29 och blir under krögeriet. Hans löftesmän är Påvel Eriksson och Nils Andersson. Inga andra uppgifter.
 
Volymen har personregister men Melchior nämns bara på sidan 50. Han kan finnas i tidigare eller senare volymer.
 
Arkiv digital:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIBAA:4552 (1644-1644) Bild 330 / sid 51 (AID: v221978.b330.s51, NAD: SE/VALA/0382503)

413
Hej!
 
Läser Föräldrar, Eric Pärsson, 1669, död, 1755, hör intet, ser illa
Brita Olsdr 1666, sjuklig
 
När det gäller änkan Anna Ersdotter, 1698, flyttat 1749 till Lötha i Harg. Där finns en Anna Ersdotter gift 1749 med Erik Hansson. Vigda 1749-07-02 i Harg torparen Erik Hansson i Lötha och änkan hustru Anna Ersdotter från Malsätra.
 
Harg AI:2 (1749-1757) Bild 57 / sid 105 (AID: v124641.b57.s105, NAD: SE/ULA/10380)
Harg C:2 (1748-1763) Bild 6 / sid 2 (AID: v124671.b6.s2, NAD: SE/ULA/10380)

 
(Meddelandet ändrat av Quhr 2016-01-01 10:49)

414
Backmark / Backmark
« skrivet: 2015-12-22, 22:56 »
Tillfällighetsfynd
 
Johan Backmark med hustru Eva Lisa Dillner och sonen Lars Sivert född 1777-02-26 finns i februari 1783 i Nyfors, Tyresö. Kommer från och flyttar till? Stockholm. Stockholm skrivet över båda kolumnerna.
 
Tyresö AI:3 (1773-1788) Bild 273 / sid 264 (AID: v84347.b273.s264, NAD: SE/SSA/1577)

415
Norin / Norin
« skrivet: 2015-12-10, 19:49 »
Tillfällighetsfynd
 
I Norrköpings rådhusrätts protokoll 1714 nämns några personer med namnet Nourin.
 
1714-08-09 inlägger löjtnanten Carl Nourin en cautionsskrift underskriven av dess bröder Johan Nourin och Laurentz Nourin.
 
1714-10-09 nämns Sr Johan Nourins sal fader Johan Lorentzon.
 
Sett Göta hovrätts renovationer hos Arkiv Digital.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIBAA:4668 (1714-1714) Bild 3740 / sid 741 (AID: v256243.b3740.s741, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIBAA:4668 (1714-1714) Bild 4540 / sid 901 (AID: v256243.b4540.s901, NAD: SE/VALA/0382503)

416
Strängnäs stadsförsamling / Strängnäs stadsförsamling
« skrivet: 2015-12-08, 18:29 »
Jag har inte sett att det finns speciella burskaps- eller borgarlängder för Strängnäs, men i rådhusrättens protokoll finns varje år ett antal män som antas till borgare och avlägger sin ed. Tyvärr är det bara för någon enstaka blivande borgare, som man har antecknat varifrån han kom.
 
För åren 1697-1707, förutom 1706 som saknas i volymen hos Svea hovrätt, har jag antecknat följande. Det kan möjligen finnas flera:
1697-04-10 antogs Måns Uneson Norlenning med attest från Nätra.
1707-11-18 antogs drängen Per Ersson född i Täfra by, Arnäs. Föräldrar Erik Olofsson och Marita Ersdotter.
Han ska avlägga sin borgared en annan dag. Pär Eriksson från Norrland avlade borgared 1707-12-20.
 
Jag har sett Svea hovrätts renovationer hos Arkiv Digital.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXId:729 (1697-1707) Bild 90 (AID: v404226.b90, NAD: SE/RA/42042202)
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXId:729 (1697-1707) Bild 3890 (AID: v404226.b3890, NAD: SE/RA/42042202)
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXId:729 (1697-1707) Bild 4320 (AID: v404226.b4320, NAD: SE/RA/42042202)

417
Stockholm / Mantalslängder och Kyrkoböcker
« skrivet: 2015-11-26, 07:08 »
Vid forskning i Stockholm kan man ha hjälp av de register som finns på Stockholms stadsarkivs hemsida.  
 
Längst ner på första sidan finns För dig som är: Välj där Släktforskare.
 
Under Kyrkolängder, äldre finns register till en del kyrkolängder. För Hovförsamlingen finns bara ett fåtal register från 1800-talet, medan det för Nikolai eller Storkyrkoförsamlingen finns ganska många register. Om familjen bodde i Storkyrkoförsamlingen kan det vara idé att se om de fick barn där eller om hustrun avlider. Observera att det är andrahandskällor som måste kontrolleras.  
 
Under Mantalslängder, mantalsuppgifter och register finns t.ex. ett sökbart register till Mantalslängder 1760.
 
Att Petter finns som avliden i två församlingar kan bero på att det ena är en dödbok och det andra en begravningsbok.
 
(Meddelandet ändrat av Quhr 2015-11-26 07:09)

418
Thesmar / Thesmar
« skrivet: 2015-11-23, 20:09 »
Uppgifter om släktmedlemmar finns under flera rubriker. [ Nu sammanförda här. / mvh Moderator ]
 
Tillfällighetsfynd ur Göta hovrätts renovationer av Karlshamns rådhusrätts protokoll 1682-1690:
 
1684-11-24 begär borgmästaren ett bördsbrev för sin son Hillebrant Schröder som är i Hamburg för att lära fassbindareämbetet (d.v.s. tunnbindareämbetet). Moder är den avlidna Karin Hillebrandtsdotter Thesmar.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:698 (1682-1690) Bild 1810 (AID: v221488.b1810, NAD: SE/VALA/0382503)

1689-09-23 sägs att ett brev ska skrivas till Blasius Thesmar angående att dess broder Hillebrandt Jöransson gått i caution.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:698 (1682-1690) Bild 5070 (AID: v221488.b5070, NAD: SE/VALA/0382503)

419
Karlskrona tyska / C1:1 s. 301 Butth
« skrivet: 2015-11-23, 19:24 »
Tillfällighetsfynd
Känner inte till om bagaren Antonius Buth varit gift flera gånger, men 1713-07-22 vigs han i Lyckeby med Pernilla Nilsdotter.
 
Lyckeby C:1 (1695-1747) Bild 11 / sid 12 (AID: v96354.b11.s12, NAD: SE/LLA/13256)

420
Schack / Schack
« skrivet: 2015-11-07, 08:24 »
Tillfällighetsfynd:
 
En svarvare Johan Schack blir borgare i Stockholm 1702-11-13 och då sägs att han är född i Elbingen.
 
Källa: Handelskollegiets protokoll [AI:], sett som mikrokort.  
Hos Arkiv Digital finns Handelskollegiets borgarbok [DIa1:] där namn, yrke, datum och belopp som betalas nämns, men inte födelseort.
 
Fel av mig burskapspenningen nämns inte i borgarboken.
 
(Meddelandet ändrat av Quhr 2015-11-07 09:00)

421
Orrberg / Orrberg
« skrivet: 2015-11-04, 17:54 »
Tillfällighetsfynd.  
 
Inget om Orrberg, men i Karlskrona rådhusrätt 1719-11-05 sägs att handelsmannen Johan Peter Eckhoff vill gifta sig igen och avvittrar nu sin dotter av förra äktenskapet, Magdalena Catharina, som är 6 år och 10 månader. Moderns namn nämns inte däremot dotterns mostrar Elisabeth Callen och Maria Hysing.  
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:995 (1719-1719) Bild 8790 (AID: v279059.b8790, NAD: SE/VALA/0382503)

422
Keijsberg / Keijsberg
« skrivet: 2015-10-30, 06:14 »
I Karlskrona rådhusrätt visade gästgivaren Hans Keisberg 1719-04-15 upp en skrift där han avvittrar sina barn deras mödernearv efter modern Annika. Barnen är: Hedvig Elisabet gift med bagaren Gottfrid Leusering, Andreas 16 år, Matthias 15 år, Jöran 14 år och Lorens 11 år.  
 
Hans vill nu gifta sig med matronan Vendela Reuter.
 
Bagaren Gottfrid Leusering visar i rådhusgrätten en avvittringsskrift 1719-02-28 rörande mödernearvet för sin dotter Katarina Dorotea som är på sitt 13:e år. Hennes avlidna mor var Anna Katarina Figeuren. Gottfrid vill nu gifta sig med jungfru Hedvig Lisken Keijsberg.  
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:995 (1719-1719) Bild 2830 (AID: v279059.b2830, NAD: SE/VALA/0382503)
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:995 (1719-1719) Bild 1550 (AID: v279059.b1550, NAD: SE/VALA/0382503)

423
Kock / Cock / Kock / Cock
« skrivet: 2015-10-26, 21:23 »
I Karlskrona rådhusrätt 1719-01-14 visade kopparslagaren Anders Kock en avvittringsskrift, där hans barn Frans, Eva Katarina och Margareta utlovas 100 daler silvermynt vardera i mödernearv efter modern salig Barbara Hansdotter Runström.
 
Här sägs också att hustruns närmaste släkt varit mäster Johan Wulfram.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:995 (1719-1719) Bild 340 (AID: v279059.b340, NAD: SE/VALA/0382503)

424
Falkengréen / Falkengréen
« skrivet: 2015-10-24, 14:35 »
I Kalmar rådhusrätt uppvisas 1699-05-03? en skrift daterad 29 april där överstelöjtnanten och kommendanten Christopher Falkengren avvittrar sina fyra barn Carl, Abraham, Maria Elisabet och Ulrika Christina deras mödernearv efter modern Ebba Catharina Schillerfelt som avlidit i Bohuslän. Där överstelöjtnantens egendom merendels lär finnas.
 
Christopher Falkengren tänker nu gifta sig med jungfru Catharina Margareta Klingspor.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:411 (1699-1699) Bild 220 (AID: v221472.b220, NAD: SE/VALA/0382503)

425
I Karlskrona rådhusrätt 1713-02-28 nämns tyske pastorn i Malmö Jacob Zarnow och hans svärmor som är sal. Elias Christopher Strellners änka.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:983 (1713-1713) Bild 1250 (AID: v279047a.b1250, NAD: SE/VALA/0382503)
 
1713-03-11 nämns handelsman Elias Christopher Strellenerts änka hustru Didericka och hennes måg Jacob Zarnow.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:983 (1713-1713) Bild 1620 (AID: v279047a.b1620, NAD: SE/VALA/0382503)

426
Fulda / Fulda
« skrivet: 2015-10-22, 06:06 »
I Karlskronas rådhusrätt nämns i början av 1700-talet två män med namnet Henning Fulda.
 
Arklimästaren Henning Fulda anklagar 1717-03-18 sin hustru Margareta Berg för otrohet.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:991 (1717-1717) Bild 2440 (AID: v279055a.b2440, NAD: SE/VALA/0382503)
 
1717-05-11 sägs att arklimästaren Henning Fulda är brorson till sekreteraren Henning Fulda.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:991 (1717-1717) Bild 4780 (AID: v279055a.b4780, NAD: SE/VALA/0382503)
 
Sekreteraren nämns vid flera tillfällen samma år t.ex.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:991 (1717-1717) Bild 4760 (AID: v279055a.b4760, NAD: SE/VALA/0382503)

427
Sandsten / Sandsten
« skrivet: 2015-10-21, 19:48 »
En fältväbel, men inte Sandsten nämns som barnafader i husförhörslängden. Där sägs att Ulrika Sophia Larsdotter anmält fältväbeln Ad. Montan i Vintrosa som barnafader.
Ånsta-Längbro AI:16 (1831-1835) Bild 129 / sid 121 (AID: v53887.b129.s121, NAD: SE/ULA/11779)

I Närkes regemente, Edsbergs kompani finns 1830 en fältväbel Christian Ad. Montan, 29 år.
Generalmönsterrullor - Närkes regemente 200 (1826-1830) Bild 5580 (AID: v46645a.b5580, NAD: SE/KrA/0023)
 
I husförhörslängden för Vintrosa, Sanna nr 5 finns fältväbeln A C Montan född 1801-12-21 i Sköllersta. I kolumnen Omständigheter står om honom att han har 2 barn med Sophia Larsdotter i Körningstorp, som han lovat äktenskap.
Vintrosa AI:15 (1831-1835) Bild 195 / sid 190 (AID: v52642.b195.s190, NAD: SE/ULA/11695).

428
Jag känner inte till något om Måns Persson, men namnen Magnus och Måns kan användas om samma person.  
 
Borgaren Peter Lindqvists son Magnus avlider redan 1747-02-24.  
 
Kalmar stadsförsamling C:2 (1718-1732) Bild 245 / sid 541 (AID: v33057.b245.s541, NAD: SE/VALA/00177)

429
Moback / Äldre inlägg (arkiv) till 10 november, 2015
« skrivet: 2015-10-18, 17:52 »
Hej Per!
 
Jag rensar i mina anteckningar och lägger in uppgifter i Anbytarforum om jag ser att släktnamnen finns här. Kanske kan någon ha nytta av uppgifterna.
 
Jag har inget eget intresse i just släkten Moback, utan mitt intresse är hantverkare och då främst hantverkare från Uppland 1670-1710.

430
Krak / Kraak / Krååk / Krak / Kraak / Krååk
« skrivet: 2015-10-18, 17:11 »
Sadelmakareämbetet i Jönköping, protokoll 1687-1713, Nordiska museets arkiv. Läst mikrokort.
 
1704-05-14 gesällen Hans Kraak äskade ämbetet och anhöll om att få bli mästare och sätta sig ner i Karlskrona. Har arbetat en lång tid som gesäll. Erbjuder sig att skaffa bördsbrev och lärobrev.
 
1707-06-08 visade Hans Kraak bördsbrev och lärobrev från Danzig. Skaffa bevis från Stockholm att han är förlikt där.
 
1710-06-18 Hans Kraak från Kalmar visade kvittens på att han betalat till Stockholms härbärge och vill få sitt mästarbrev. Nej, först skaffa bevis att han har förlikt ämbetet i Stockholm. Mästarbrevet förvaras i lådan tills ytterligare bevis kommer.
 
Hos Sadelmakareämbetet i Jönköping finns också handlingar 1660-1705. Där nämns inte Hans Kraak, men kanske är det denne Hans. Breven är på tyska och min tyska är tyvärr inte vad den borde vara.
 
Daterat 1705-09-01 i Danzig ett lärobrev för Hans Jansson född? i Danzig, lärt 5 år hos Johan Liebhardt. Tänker sätta sig ner i Kalmar.
 
Daterat 1681-09-17 i Danzig ett bördsbrev för Hans Johansson. Christoff Kratz, 40 år, invånare och skomakare i Petershagen vid Danzig och Peter Nilsson, 44 år, invånare och arbetskarl i Danzig vittnar att Hans Johanssons föräldrar är salig Johan Hansson borgare och mästare i Kalmar och Helena Jeremiassen.  
 
Möjligen är Christoff Kratz i svågerskap med Hans eller någon av hans föräldrar.

431
Moback / Äldre inlägg (arkiv) till 10 november, 2015
« skrivet: 2015-10-18, 10:36 »
Karduansmakareämbetets protokoll i Norrköping, i Nordiska museets arkiv. Läst mikrokort.
 
1682-09-22 upplästes mäster Olof Mobacks bördsbrev daterat Örebro 1681-02-07 och hans lärobrev daterat Stockholm 1681-02-19. Han har lärt hos mäster Mårten Schultz i Stockholm.
 
I Örebro rådhusrätts protokoll (Svea hovrätts renovation) finns bördsbrevsansökan 1681-02-07 där mäster Hans Hansson Moback begär bördsbrev för sin broder? ? Hansson Moback karduansmakare i Norrköping. Textförlust i bindningen.
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1810 (1681-1681) Bild 4750 / sid 470 (AID: v420601.b4750.s470, NAD: SE/RA/42042202)

432
Falck / Falk / Falck / Falk
« skrivet: 2015-10-11, 09:33 »
Någon av Gudmund Falks döttrar från första äktenskapet ser ut att vara gift med Daniel Bergman.
 
Ur Eksjö rådhusrätts protokoll
1695-09-02 Salig guldsmed mäster Gudmund Falks änka Rachel Ring med mågen Daniel Bergman sålt en kålgård.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:1725 (1688-1695) Bild 690 / sid 127 (AID: v185796.b690.s127, NAD: SE/VALA/0382503)

1695-11-20 Handelsman Daniel Bergman anser att de skulder som finns i dödsboet efter svärfadern Gudmund Falk har gjorts under det sista äktenskapet.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:1725 (1688-1695) Bild 712 / sid 171 (AID: v185796.b712.s171, NAD: SE/VALA/0382503)

433
Sylvius / Sylvius
« skrivet: 2015-10-09, 06:44 »
Jag känner inte till några personuppgifter om Johan Sylvius, men har hittat följande i Svea hovrätts renovationer av Färentuna häradsrätts protokoll.
 
1690-10-14 lästes ett testamente upp mellan målaren mäster Johan Sylvius och hans brorsdotter jungfru Catharina Sylvia. Johan har ingen hustru eller barn. Catharina tar hand om hans hushåll.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:700 (1690-1690) Bild 7990 / sid 790 (AID: v420517a.b7990.s790, NAD: SE/RA/42042202)
 
1695-02-25 visades en avvittringsskrift mellan fontinieuren mäster Carl Carove och hans barn Lucas, Beata och Johan Georg efter dess salig hustru, deras moder Beata Catharina Meilandt.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:6 (1690-1697) Bild 2900 / sid 283 (AID: v420350a.b2900.s283, NAD: SE/RA/42042202)

1695-05-27 önskar Carl Carovi en attest att hans hustru Catharina Sylvia är arvinge till den avlidne Johan Sylvius.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:6 (1690-1697) Bild 2990 / sid 292 (AID: v420350a.b2990.s292, NAD: SE/RA/42042202)

434
Falck / Falk / Falck / Falk
« skrivet: 2015-10-04, 11:35 »
Uppgifter för Måns Larsson i Eksjö ur Svenskt silversmide:
 
Måns Larsson -1661-1668
Nämnd som guldsmed i mtl 1661-1663; möjligen identisk med den Måns Larsson som 14.12.1661 fick burskap i Vimmerby men icke nämnes där senare; gift med Hans Larssons dotter Kerstin; död 1668.
Källor: KA mtl; Silfing 1949.
 
Svenskt silversmide, Guld och silverstämplar, 1520-1850, Nordiska museets förlag, 2000. Författare Erik Andrén, Brynolf Hellner, Carl Hernmarck och Kersti Holmquist. ISBN 91 7108 469 X

Ur Eksjö rådhusrätts protokoll:
I februari 1689 visas en köpeskrift mellan Daniel Månsson Ekman, hans syster och borgaren Daniel Axelsson gällande att Daniel och hans syster sålt sin praetention i deras salig fader Måns Larsson guldsmeds gård till Daniel Axelsson.  
 
Enligt detta är Måns Larsson guldsmed far till Daniel Månsson Ekman och hans syster (som inte namnges i detta ärende).
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:1725 (1688-1695) Bild 55 (AID: v185796.b55, NAD: SE/VALA/0382503)

 
Enligt NAD finns i Jönköpings rådhusrätt och magistrats arkiv: D IX Borgarematriklar från 1720 (orig. hos Landsarkivet i Vadstena).
 
Hos Arkiv Digital finns Guldsmedsarkivet i Malmö, kanske finns där något om Daniel Falck i Malmö, hans resa till Stockholm och möjligen också uppgift om hans dödsdatum.
 
Ändring: Guldsmedsämbetet i Malmö hos AD
 
(Meddelandet ändrat av Quhr 2015-10-04 12:43)

435
Falck / Falk / Falck / Falk
« skrivet: 2015-10-02, 08:48 »
Vilka uppgifter finns i bördsbrevsexcerpten från Jönköpings läns museum? Står det ur vilken dombok uppgifterna är hämtade? I så fall kan man ju kolla i originalet om det står Daniel eller David.
 
Uppgifter för Daniel Falck i Malmö ur Svenskt silversmide
Daniel Falck 1685-1705
Mästare 1.12.1685, mästerstycke: ett credentz, en amolerad ring och ett pitzér; ålderman 11.7.1688 efter Gertzen och 11.3.1689 vice verdie; råkade 1704 i strid med ämb med andledning av att silver försåldes utan provinsstämpel; reste i denna angelägenhet till Sthlm 1705 och synes ha stannat där; var död 31.1.1712.
Källor: Malmö prot och inskr bok; MSA rådsturättens dombok, skattel, stadens räk; Bager.
 
Svenskt silversmide, Guld och silverstämplar, 1520-1850, Nordiska museets förlag, 2000. Författare Erik Andrén, Brynolf Hellner, Carl Hernmarck och Kersti Holmquist. ISBN 91 7108 469 X

436
Falck / Falk / Falck / Falk
« skrivet: 2015-09-27, 14:20 »
Enligt registret i Svenskt silversmide finns bara en guldsmed Daniel Ekman och det är Daniel Månsson Ekman i Eksjö.  
 
Denne har sonen Carl Magnus (döpt 19.5.1701), som också är guldsmed i Eksjö och sannolikt (enligt Svenskt silversmide) också sonen Johan Ekman, som 1732 är gesäll hos Carl Magnus och senare är guldsmed i Eksjö.
 
Svenskt silversmide, Guld och silverstämplar, 1520-1850, Nordiska museets förlag, 2000. Författare Erik Andrén, Brynolf Hellner, Carl Hernmarck och Kersti Holmquist. ISBN 91 7108 469 X

437
Falck / Falk / Falck / Falk
« skrivet: 2015-09-27, 07:21 »
Hej Anna
 
Uppgifterna Postat måndagen 11 maj 2015 - 17:00 är inte fullständiga.
 
Meningen som börjar med
.... Larsson; kom till Eksjö 1696
börjar alltså med:  
D. Månsson Ekman, född 1664, troligen son till Måns (Larsson; kom till Eksjö 1696 osv som jag skrev tidigare)
 
Meningen som börjar med
... D. Ekman; lärde hos A. Falck i Jönköping;  
gäller Daniel Ekmans son Carl Magnus Ekman
och börjar med:
Döpt 19.5.1701, son till D. Ekman; lärde hos A. Falck i Jönköping; var gesäll 24.1.1719; var sannolikt mästare i Eksjö 1729; rådman; död 31.12.1736. Änkan Catharina Stare (född 1713, död 1774) omgift 1738 med A. Castman.
 
Svenskt silversmide, Guld och silverstämplar, 1520-1850, Nordiska museets förlag, 2000. Författare Erik Andrén, Brynolf Hellner, Carl Hernmarck och Kersti Holmquist.

438
Läser den övre som Inhyses
den undre skulle kunna vara någon form av torpare

439
Holst / Holst
« skrivet: 2015-09-17, 20:41 »
Tillfällighetsfynd
 
I Karlskrona rådhusrätt den 17 juni 1713 nämns den avlidne handelsmannen Erik Holsts änka Catharina Arfwidson som visat hur hon vill avvittra sina barn deras fädernearv.
 
Under Inteckningar och uppbud under november räknas så barnen upp: Brita, Helena, Carl Erick, Peter och Anna Catharina.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:983 (1713-1713) Bild 4360 (AID: v279047a.b4360, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:983 (1713-1713) Bild 8290 (AID: v279047a.b8290, NAD: SE/VALA/0382503)

440
Falck / Falk / Falck / Falk
« skrivet: 2015-09-08, 08:41 »
Svenskt silversmide, Guld och silverstämplar, 1520-1850, Nordiska museets förlag, 2000. Författare Erik Andrén, Brynolf Hellner, Carl Hernmarck och Kersti Holmquist.
 
Under Eksjö, sid 257.
Daniel Ekman
D. Månsson Ekman, född 1664, troligen son till Måns Larsson; kom till Eksjö 1696 och gifte sig 28.4.1697 med Gudmund Falks änka Rachel Ring (död 1728); burskap s å; rådman; död 10.4.1715. Änkan höll verkstad till 1723, möjligen längre.
 
Källor: Karlskrona prot; KA mtl; Björkman; Silfling 1949

441
Ferber / Ferber
« skrivet: 2015-09-01, 18:31 »
Tillfällighetsfynd i Karlskrona rådhusrätt
 
Stadsapotekaren Johan Ferber vill gifta sig med hustru Katarina Schlyter, änka efter rådman Jakob Ellers. Johan visar  
1699-02-25 en avvittringsskrift där han utfäster 400 daler silvermynt i mödernearv till vart och ett av sina fyra barn. Barnen i första äktenskapet med Anna Sophia är Johan Eberhard och Anna Elisabet, i andra äktenskapet Anna Sophia och Katarina Maria. Den andra hustruns namn nämns inte.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:955 (1699-1699) Bild 210 (AID: v221566.b210, NAD: SE/VALA/0382503)

442
Volymen är hårt bunden med textförlust, men tittar man hos SVAR så ser man att det står: af ett ringa värde dem iag lånt till  
bem(äl)te min sal(ig) syster,
 
Källa hos SVAR: Justitiekollegium 1637-1856, Förmyndarkammaren 1667-1924, Rådhusrättens 1:a avdelning 1850-1924, Bouppteckningar, SE/SSA/0145A/F 1/F 1 A/117 (1737)
 
(Meddelandet ändrat av Quhr 2015-09-01 17:42)

443
Waxmuth / Wachsmuth / Waxmuth / Wachsmuth
« skrivet: 2015-08-19, 08:11 »
Tillfällighetsfynd
 
1722-11-11 döptes? sergeanten Waxmuts dotter Anna Maria i Visby stadsförsamling.
 
Visby stadsförsamling CI:4 (1721-1747) Bild 480 / sid 44 (AID: v62095.b480.s44, NAD: SE/ViLA/23085)

444
Duker / Duke / Duuk / Duker / Duke / Duuk
« skrivet: 2015-08-15, 09:56 »
Duke
Anders Larsson Duke är länsman i Hagunda härad, Uppland och senare (1683) krögare vid Läby bro, Ulleråkers härad. Han är gift med Ingeborg Persdotter och de har sönerna Per och Jonas båda i lära hos bokbindaren Bengt Larsson Turing i Uppsala, under Bokbindareämbetet i Stockholm.
 
Per Andersson Duke sägs född i Ramsta, bördsbrevsansökan 1689-06-25 i Hagunda härad, i lära 1683-1689. Senare vid Gardet i Stockholm, dödad av skräddaren mäster Hans Ryman 1699?. Per är gift med Regina Keiser.
 
Jonas Andersson Duke sägs född i Västerläby, Ålands socken, i lära 1687-1691. Burskap i Härnösand 1703-08-15 till 1708-12-01. Sägs vid hustruns död vara underfyrverkare. Jonas är gift 1694-08-19 i Jakob och Johannes församling, Stockholm med Regina Pabst som begravs 1710-09-24 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Sonen Christianus är inskriven i Gävle Trivialskola, Class Secundum 1717-09-22. Fadern sägs vara salig bokbindaren i Stockholm Jonas Duke.
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:698 (1689-1689) Bild 2980 / sid 292 (AID: v420515a.b2980.s292, NAD: SE/RA/42042202)
Kungliga Biblioteket i Stockholm, Bokbindareämbetet i Stockholm, Bördsbrev, B 591:35
Kungliga Biblioteket i Stockholm, Bokbindareämbetet i Stockholm, Protokoll, B 591:19  
Stockholms Magistrat och Rådhusrätt, Kriminalmålsprotokoll, huvudserie, SE/SSA/0138/A 2 a/32 (1699), s. 1113, SVAR
Härnösands rådhusrätt, domböcker, SE/HLA/1050019/AI/16 (1703) och SE/HLA/1050019/AI/21 (1708)

 
(Meddelandet ändrat av Quhr 2015-08-15 10:05)

445
Duker / Duke / Duuk / Duker / Duke / Duuk
« skrivet: 2015-08-15, 07:27 »
Under släktnamnet Duker, postat måndagen 03 augusti 2015 - 03:16, nämns Lars Duke i Uppsala.
 
Lars Andersson Duke är en ung man, tjänare hos Jean de Valois d.ä. och ännu ej borgare 1681-03-12 när ett kontrakt uppvisas i rådhusrätten där Lars köper det gods som finns i Jean de Valois bod för 2.565 daler och 1 öre kopparmynt. Borgared avläggs 1682-05-13 med löftesman Jean de Valois.
 
Lars är gift senast 1687-04-30 med Margareta Schobert, dotter till Casper Schobert. Samma år den 18 juli sägs Lars sinnad att resa till Tyskland och begär en attest. Hustrun meddelar den 2 september att mannen flyktat till främmande land för sina kreditorer.
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:688 (1681-1681) Bild 300 / sid 25 (AID: v420505a.b300.s25, NAD: SE/RA/42042202)
Uppsala rådhusrätt och magistrat, domböcker, SE/ULA/11661/AIa:12 (1682)
Uppsala rådhusrätt och magistrat, domböcker, SE/ULA/11661/AIa:15 (1687)

446
Jönköping / Äldre inlägg (arkiv) till 10 september, 2015
« skrivet: 2015-08-10, 07:02 »
Hej Anna!
 
Jag har just nu inga ytterligare uppgifter om guldsmeden Anders Falck. Det kan finnas ytterligare information i domböckerna. Jag tog bara några exempel.
 
Ett tips är att ta kontakt med Jönköpings läns museum.
Axel Mollstadius skrev en artikel Småländska bördsbrev 1640-1760 i skriften Småländska kulturbilder. 1965. Där nämner han att Jönköpings läns museum har ett bördsbrevskartotek med över 1.000 personkort med bördsbrevsexerpter. Det är möjligt att Anders nämns där.

447
Jönköping / Äldre inlägg (arkiv) till 10 september, 2015
« skrivet: 2015-08-09, 12:02 »
Flera av Jönköpings domböcker innehåller register. En snabb titt visar följande.
 
1708-10-07 vill Anders Falck sätta sig ner här i staden. Sägs född här å orten. Övriga guldsmeder anser att de blir för många.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:3113 (1708-1708) Bild 1790 / sid 335 (AID: v279424.b1790.s335, NAD: SE/VALA/0382503)

1711-01-16 avlägger han sin borgare ed.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:3116 (1711-1711) Bild 180 / sid 11 (AID: v279427.b180.s11, NAD: SE/VALA/0382503)
 
Domböckerna finns också under Jönköpings rådhusrätt och magistrat. Under Göta hovrätt finns renovationerna.
 
(Meddelandet ändrat av Quhr 2015-08-09 12:27)

448
Tillfällighetsfynd av resande / Tillfällighetsfynd av resande
« skrivet: 2015-08-08, 07:03 »
Tillfällighetsfynd av resande?
I Augerum 1708-07-19 döptes vandringsmannen Sven Månssons barn i Emptemåhla (Älmtemåla, Lösen?) och kallades Alexander, modern Catrina. Faddrar var Sven Andersson i Emptery (Älmteryd, Augerum?), Per Persson i Emptemåhla, Anders Larssons hustru ibidem höll det över dopet
 
Augerum CI:1 (1695-1754) Bild 95 / sid 92 (AID: v95441.b95.s92, NAD: SE/LLA/13014)

449
Förnamn - G / Gloria
« skrivet: 2015-08-08, 06:48 »
I Väddö skeppslags protokoll 1675-11-04 sägs att länsman Erik Olsson fordrar av Mats Ersson i Studsboda på hustru Gloria Jonsdotters vägnar i Hälsingland några persedlar som insatts för 7 år sedan hos hans svärföräldrar. Parterna förliktes och hon får sex daler kopparmynt.
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:675 (1673-1676) Bild 6530 / sid 653 (AID: v420492a.b6530.s653, NAD: SE/RA/42042202)

450
Tillfällighetsfynd
 
I Karlskrona rådhusrätt 1714-07-31 tas ett ärende upp med före detta stadsfiskalen Carl Stenfelt, nu kommenderad till löjtnant vid infanteriet. Han tillstår att han rått Kerstin Månsdotter med det barn hon mördat. Hon har undergått dödsstraff och han vill plikta efter lag. Han erkänner att det skett under hans äktenskap med den nu avlidna Margareta Klein. Carl tillfrågades också om han tidigare pliktat för lägersmål eller hor. Han nekar till detta, men medger att han vid Tuna läns häradsting blivit dömd att befria sig med ed från ett lägersmål.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:985 (1714-1714) Bild 4930 (AID: v279049.b4930, NAD: SE/VALA/0382503)

451
Heublein / Heublein
« skrivet: 2015-08-03, 20:18 »
Advokaten Johan Heubleins hustru heter Johanna Runneberg enligt Karlskrona rådhusrätts protokoll 1714-09-11 där de anges vara oeniga. Ärendet fortsätter även 1714-11-05.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:985 (1714-1714) Bild 5410 (AID: v279049.b5410, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:985 (1714-1714) Bild 6410 (AID: v279049.b6410, NAD: SE/VALA/0382503)

452
Frågan är mycket gammal, men här är ett tillfällighetsfynd.
 
I Karlskrona rådhusrätt 1714-03-27 meddelar borgaren och smeden mäster Jöns Murbeck att hans syster hustru Marta Stenström avser att gifta om sig och borde avvittra sina barn. Jöns bedyrar att systern inte äger något att lämna sina barn i fäderne.  
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:985 (1714-1714) Bild 1360 (AID: v279049.b1360, NAD: SE/VALA/0382503)

453
Heslenander / Heslenander
« skrivet: 2015-08-03, 19:15 »
Tillfällighetsfynd
 
Vid Karlskrona rådhusrätt 1711-07-19 tas ett ärende upp där kyrkoherden i Skåne Niclas Hesslemander (står senare Hesslenander) säger sig ha förordat tullskrivaren Paul Kruse att företräda honom vid inventering och skifte efter framlidne styvfadern mineraren vid fortifikationen Petter Dufva och modern. Petter Dufva hör under Kungl. Amiralitetets jurisdiktion och ärendet hänvisas dit.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:979 (1711-1711) Bild 5000 (AID: v279043.b5000, NAD: SE/VALA/0382503)

454
Cuur / Cuhr / Cuur / Cuhr
« skrivet: 2015-07-28, 10:03 »
Skomakaren Måns Cuur visar 1710-07-04 upp en avvittringsskrift vid rådhusrätten Karlskrona. Där nämns barnen Margareta, Petter, Helena, Elsa, Elisabet och Paul och deras avlidna moder Elsa Paulsdotter.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:977 (1710-1710) Bild 3230 / sid 317 (AID: v279041.b3230.s317, NAD: SE/VALA/0382503)

455
Werner / Werner
« skrivet: 2015-07-23, 13:43 »
Tillfällighetsfynd ur Karlskrona rådhusrätt 1708-03-14.
 
Den gifte slaktaren Paul Werner, som för ca 3 år sedan kommit från Estland och staden Wesenberg vill nu flytta till Kristianstad.
 
I Kristianstads stadsförsamling döps:
Margareta 1709-02-07
Tvillingarna Paulus och Mårten 1711-08-16
En dotter 1713-02-15
Paulus 1716-10-28
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:973 (1708-1708) Bild 2430 / sid 239 (AID: v279037.b2430.s239, NAD: SE/VALA/0382503)

456
Bjärtrå / Bjärtrå
« skrivet: 2015-07-23, 05:39 »
Tillfällighetsfynd
 
I Karlskrona rådhusrätt 1709-06-16 bestrider bonden Johan Nilsson i Strinne by, Bjärtrå ett inbördes testamente som hans avlidne son Johan Ström har upprättat med sin hustru Anna Ivarsdotter. Där nämns också Johan Nilssons måg borgaren och linvävaren Göran Eckman som hans ombud.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:975 (1709-1709) Bild 3260 / sid 629 (AID: v279039.b3260.s629, NAD: SE/VALA/0382503)

457
Heublein / Heublein
« skrivet: 2015-07-21, 06:54 »
Tillfällighetsfynd
 
Advokaten Johan Heublein i Karlskrona tänker ingå nytt äktenskap och avvittrar 1712-04-17 sina barn Kristina, Karin och Bartolomeus deras arv efter modern Anna Maria Schougård.  
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:981 (1712-1712) Bild 3450 / sid 341 (AID: v279045.b3450.s341, NAD: SE/VALA/0382503)

458
03 Släktnamn / Crechell / Kraekel
« skrivet: 2015-07-12, 17:43 »
Tillfällighetsfynd.
 
I Karlskrona rådhusrätt 1713-10-31 inställer sig kapten Jakob Kraekel och berättar att hans dotter Anna Maria, fästmö till den avlidne fältskären Lorens Fett, tänker gifta sig med fältskär Johan Lidell och avvittrar nu sin son med Lorens Fett.

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:983 (1713-1713) Bild 7570 (AID: v279047.b7570, NAD: SE/VALA/0382503)

459
Hübinette / Hübinette
« skrivet: 2015-07-12, 17:26 »
Vinskänken Amund Hubinette (Nordisk Vallongenealogi del II Tabell 29 sid 40) nämns i Karlskrona rådhusrätts protokoll 1713-01-28 där det sägs att han inte tillåts hålla något skänkeri till förfång för de fem inrättade vinkällarna. Han befalls att nedtaga sin vinkrans. Själv säger han att amiral generalen lovat hjälpa honom och skrivit till kungen i Bender.  Han blir tydligen kvar i Karlskrona. 1715-09-17 sägs att han arrenderar Stadskällaren enligt kontrakt 1714-06-01.  Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:983 (1713-1713) Bild 270 (AID: v279047.b270, NAD: SE/VALA/0382503) Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:987 (1715-1715) Bild 6110 (AID: v279051.b6110, NAD: SE/VALA/0382503)  (Meddelandet ändrat av Quhr 2015-07-12 17:27)

460
Heller / Heller
« skrivet: 2015-07-04, 07:34 »
Glasmästaren Isak Heller är gift minst två gånger.
 
1728-10-23 vigs han med hustru Maria Dräfling
1722-10?-02 avlider hans hustru Katarina Sundman, 44 år
Jag har inte kollat, men han kan också ha varit gift före eller mellan dessa hustrur.
 
Husförhörslängden har yrkesregister och där 1720-talet antecknas finns Isak Heller med två söner Petter och Johan, men ingen hustru.
 
Jönköpings Kristina EI:1 (1698-1802) Bild 40 / sid 73 (AID: v34671.b40.s73, NAD: SE/VALA/00170)
Jönköpings Kristina F:1 (1698-1801) Bild 79 / sid 149 (AID: v34679.b79.s149, NAD: SE/VALA/00170)
Jönköpings Kristina AI:1 (1689-1720) Bild 190 / sid 355 (AID: v23224.b190.s355, NAD: SE/VALA/00170)

461
Wulf / Wulff / Wolf / Wolff / Wulf / Wulff / Wolf / Wolff
« skrivet: 2015-06-30, 07:34 »
Kan detta vara Olof Lorentz Wulfs son Anders? Mäster Olof Wulf begär bördsbrev för sin son i Härnösands rådhusrätt 1687-10-08. Inget namn nämns, så det kan ju vara någon av hans andra söner som behöver ett bördsbrev.
 
Skomakaren Anders Wulf begär burskap i Stockholm 1702-12-16. Han finns antecknad i Handelskollegiets register detta datum och i Handelskollegiets protokoll finns antecknat att han är född i Jämtland, på Frösön.
 
Anders Olofsson Wulf skrivs ut ur läran till gesäll 1691-09-28 hos skomakaren mäster Sven Falk i Stockholm. Har lärt i 4 år.
 
Anders Wulf och hustrun Brita Matsdotter får barnen:
Carl döpt 19 augusti 1706, en av faddrarna är handelsmannen från Härnösand Anders Wolgemat (Wohlgemuth). Detta är troligen det barn som begravs 17 oktober samma år enligt Hedvig Eleonora församlings kyrkoräkenskaper [LIaa/9, sid 42]
Anders döpt 12 september 1707 i Hedvig Eleonora församling
Mattias begravs 13 augusti 1710 i Hedvig Eleonora församling
 
Tillägg: Anders Wohlgemuth är gift med Brita Wulf, tidigare gift med regementsfältskär Jochim Kröger.
 
Skomakaren Anders Wulf begravs 3 oktober 1710, som nummer 808 i Hedvig Eleonora församling. Bouppteckning 1712/2:1276. Där nämns änkan och sonen Anders.  
 
I mantalslängden 1711 för Ladugårdslandets övre del, sid 110 nämns skomakaren Anders Wulfs änka Britta Mattsdotter, hennes gesäll Påhl Höök, en läregosse som är 11 år, haver hos sig sin svärmoder, en gammal gumma 80 år. Vems svärmor? Anders eller Britas?  
 
Änkan gifter sig 1713-05-19 med sin gesäll Pål Nilsson Höök. I Brita Matsdotters (nu Lund) bouppteckning 1742/1:123 nämns inte sonen Anders. Arvtagare är hennes syskon.
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3173 (1690-1690) Bild 580 / sid 678 (AID: v421967a.b580.s678, NAD: SE/RA/42042202)
Handelskollegiet DIa1:1 (1689-1750) Bild 120 / sid 9 (AID: v744366.b120.s9, NAD: SE/SSA/0147)
Handelskollegiets protokoll, SE/SSA/0147/AI/43, sett som mikrokort
Skomakarämbetet, In- och utskrivningsbok 1690-01-01 - 1703-10-14, SE/SSA/0066/59/DI, sett som mikrokort
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden G1BA:10:12 (1711-1711) Bild 60 / sid 111 (AID: v367110b.b60.s111, NAD: SE/SSA/003106)

 
(Meddelandet ändrat av Quhr 2015-06-30 07:46)
 
(Meddelandet ändrat av Quhr 2015-06-30 07:51)
 
(Meddelandet ändrat av Quhr 2015-06-30 20:46)

462
Dandanell / Dandanelle / Dandanell / Dandanelle
« skrivet: 2015-06-25, 09:24 »
Noe Dandnell, borgare i Uppsala, har varit gift med Elisabet Kadow, en dotter död före modern. Ett ärende vid Uppsala rådhusrätt 1685-04-04 och 1685-04-25 tar upp arvet efter henne.
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:693 (1685-1685) Bild 1000 / sid 97 (AID: v420510a.b1000.s97, NAD: SE/RA/42042202)
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:693 (1685-1685) Bild 1250 / sid 122 (AID: v420510a.b1250.s122, NAD: SE/RA/42042202)

 
Jag har en overifierad uppgift om att han 1688 gifter sig med Helena Lundgren, som begravs i Uppsala domkyrkoförsamling 1710-09-07. Hon är då gift med rådman Jochum Axberg.

463
Västervik / Äldre inlägg (arkiv) till 22 november, 2015
« skrivet: 2015-06-06, 10:16 »
Svenskt silversmide. Guld- och silverstämplar 1520-1850. Författare: Erik Andrén, Brynolf Hellner, Carl Hernmarck och Kersti Holmquist. Nordiska museet 2000. ISBN 91 7108 469 X.
 
Sid. 653.
Peter Bergman 1703-1714 (1715)
Lärde i Kalmar; avlade bured i Västervik 6.4.1703; död 28.4.1714. Änkan Anna Brandt höll verkstad till 1715 då hon gifte om sig med sin verkgesäll H. Hultén.  
(Källor)- VLA mtl samt Västerviks kyrkbok och dombok.
 
Hans Hultén 1715-1727
Var 1714 verkgesäll hos P. Bergmans änka; gift 31.5.1715 med änkan och övertog verkstaden; förenade sig med  
ämb i Norrköping; erhöll 13.9.1727 utflyttningsattest till Skänninge  
(Källor)- Norrköpings prot; KA mtl; VLA mtl och Västerviks kyrkbok.  
Arbete: sked, NordM.
 
Förkortningar källor: VLA mtl = Vadstena landsarkiv, mantalslängd; Norrköpings prot = Guldsmedsämbetet i Norrköping, protokoll, Nordiska museets arkiv;  KA = Kammararkivet; NordM = Nordiska museet
 
Egentligen inga nya uppgifter och även om han lärde i Kalmar, så behöver han inte vara född där. I den renoverade domboken för Västerviks rådhusrätt 1703-02-07 sägs att Peter Bergman lärt i Kalmar och sedan arbetat 2 år som gesäll i guldsmeden Arnholdt von der Hagens verkstad i Norrköping.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:6156 (1703-1703) Bild 110 (AID: v280061.b110, NAD: SE/VALA/0382503)
 
Hoppas att någon känner igen Peter och Hans som kanske tog sina släktnamn i samband med sin utbildning.

464
Hjertstedt / Hiertstedt / Hjertstedt / Hiertstedt
« skrivet: 2015-05-30, 16:50 »
Karduansmakaregesällen P M Hjertstedt vigs i Härnösand 1810-05-31 med bondd(ottern) Magdl Ramstrom d.v.s. Magdalena Ramström.
En dotter Anna Beata föds 1811-07-11. Modern sägs då vara 30 år.
 
Härnösands domkyrkoförsamling Födelse- och dopbok CI:2 (1788-1833) sid 20 (vigsel) samt sid 226.
 
I Härnösands domkyrkoförsamlings husförhörslängd AIa:4c (1812-1821) på sidan 36 finns Pehr Magnus Hjertstedt född 1782 och hustrun Magdalena Ramström med anteckning att de flyttat till Gudmundrå.

465
Almunge / Almunge
« skrivet: 2015-05-24, 22:26 »
Framgår det att Stockenström och Margareta fått barn?
 
I Almunge vigselbok EI:1 1687-1816 finns antecknat vigseln mellan jungfru Margareta Lundqvist i Hagby och fältväbel Nils Lenander i julhelgen 1714. Om hon fått barn borde det väl inte stå jungfru.
 
I samma bok finns befallningsman Anders Helgesson i Hagby begravd? 1719-02-22, 65 år och 3 veckor.
 
(Meddelandet ändrat av Quhr 2015-05-24 22:27)

466
Turdin / Turdin
« skrivet: 2015-05-24, 09:40 »
Borgaren från Norrland Jöran Norman och hustru Anna Turdins dotter Brita döps 1706-03-11 i Katarina förs.
 
Källa: Katarina CI:10 (1705-1712) Bild 18 (AID: v86987.b18, NAD: SE/SSA/0009)

467
Karlskrona / Karlskrona
« skrivet: 2015-05-17, 06:09 »
Intressant Katarina!
 
Grils Söderberg ser också ut att vara född i Uppland.
 
Ur mina gamla anteckningar.
Skomakarhustrun Märta Andersdotter begär 1713-10-07 en attest vid Närdinghundra häradsrätt som visar att hon är syster till avlidne Grels Andersson Söderberg, i tjänst hos greve Hans Wachtmeister i Karlskrona. De sägs vara födda i Söderby, Knutby socken.
 
Uppsala landsarkiv, Närdinghundra häradsrätt AI:1 1708-15
 
Kanske är det här brodern, snickaren med det ovanliga namnet Onant.
Ett bördsbrev begärs 1703-10-21 vid Närdinghundra häradsrätt för snickargesällen Anders Andersson som för tillfället är gesäll utomlands. Han är ungefär 26 år. Föräldrar är arrendatorn Anders Gregertsson och Margareta Davidsdotter på Kiälingeby sätegård, Knutby, båda avlidna.
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:719 (1703-1703) Bild 9590 / sid 950 (AID: v494069.b9590.s950, NAD: SE/RA/42042202)

468
Orsa / Orsa F1:1b (1701-1759) bild 92/s175 v131491.b92.s175
« skrivet: 2015-05-13, 17:12 »
Blesserad = blivit skadad som soldat, njutit underhåll = fått underhåll
 
Hos Arkiv Digital finns Krigskollegium Krigsmanshuskontoret med flera liggare och rullor över underhållssökande och gratialister. Det är möjligt att han finns med där.

469
Orsa / Orsa F1:1b (1701-1759) bild 92/s175 v131491.b92.s175
« skrivet: 2015-05-13, 16:22 »
Ett förslag: Blässeret. niutit underhåld.
 
(Meddelandet ändrat av Quhr 2015-05-13 16:23)

470
Rimbo / Mönsterrulla för Upplands kavalleri 1636
« skrivet: 2015-05-11, 18:44 »
En fundering. Kan krumeluren efter Siferssåns vara en förkortning för ryttare? Det ser inte ut att vara en förkortning för tjänare. Sedan kommer då namnet ifuor eller möjligen ifuar och sedan kanske ryss?

471
Malmö / Malmö skomakargesäller
« skrivet: 2015-03-23, 06:57 »
1760 d(en) 20 Januari höltt Broder skapett  
kr(o?)gdag då lätt Johan: C(?): Sandberg  
sitt ärliga nam(n) utti Bröderskapettz
Bok inskrifva hafv(e)r lärtt utti  
Lund
 
Han har alltså gått i lära hos en skomakare i Lund och nu som gesäll kommit till Malmö

472
Tillfällighetsfynd av resande / Tillfällighetsfynd av resande
« skrivet: 2015-03-15, 11:10 »
I Linköpings rådhusrätt tas ett ärende upp den 28 februari 1691 som gäller åtskilliga tartare som är ertappade i Östra Tollstad socken. Äldst är Elisabet Larsdotter, änka efter soldaten Christian Lorentzson under överste Grothausens regemente. Säger sig vara 100 år och född i Riga, Kurland. Fadern skulle heta Anders. Hennes barn: 1. Per Larsson, född i Nitou eller Riga, Kurland, son till Christian Lorenz. 2. David Lorentz född i Wismar, Tyskland, 3. Petter född på andra sidan Uppsala, 4. Maria född i Nitou, Kurland, 5. Annika över 4 år född i Laholm, 6.  Henrik född vid Stockholm tjänar under Gardet, 7. Erik död.
 
Sedan nämns dennes (hennes?) sonhustru Kerstin Andersdotter född vid Brännkyrka, fadern tartaren Anders Persson dog i Viborg, Finland. Hennes barn: Brita 15 år född i Dalarna, Axel 12 år, Maria var ½ år när hennes far dog 1676. Kerstins andre man är Per Larsson, vigda i Stockholm av krigsprästen herr Daniel under Gardet, barn: Henrik 7 år och Erik Larsson 4 år, som ska heta efter sin farbror. Kerstins förre man var Casper Larsson, soldat under Tyska regementet i Halmstad.
 
Konan Kerstin 26 år född i Hamburg, hennes man Erik Hansson bortrymt för ett år sedan, väntar nu barn. Barnafader sägs ryttaren Mats Johansson. Syster till David Lorentz, som varit soldat under Tyska livregementet i Halmstad. Han har en fästmö Margareta, men hon säger sig heta Brita Caspersdotter 15 år.
 
Axel Casparsson född vid Skara, på sitt 14:e år, hans syster Maria född i Skärgårdarna, Henrik Larsson 7 år, Anna 10 år sjuklig, Per Christiansson 13 år. Säger hans? styvfar heter Lars Persson. Inkom Axels styvfar Per Larsson Gerttz 33 år, född i Hamburg, som rest till sina syskonebarn Grännatartarerna. Varit vid Livgardet i 8 år och 10 månader, entledigad 1687. Hustrun Kerstin Andersdotter född i Stralsund.
 
Ärendet fortsätter 2 och 9 mars då en del uppgifter ändras.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIBAA:3765 (1683-1695) Bild 490 (AID: v221879.b490, NAD: SE/VALA/0382503)

473
Strang / Strang
« skrivet: 2015-03-08, 21:47 »
Alexander Strang, bruksarrendator, vigd 1686-10-24 med jungfru Christina Månsdotter.
Cautionist Herr Olof i Malma
 
Jakob och Johannes CIa:10 (1680-1689) Bild 162 / sid 246 (AID: v86363.b162.s246, NAD: SE/SSA/0008)

474
Tillfällighetsfynd.
 
1685-01-17 angav sig till äktenskap Per Olofsson född i Gävle stad och där borgare, hans vittne var Laurentius Tuscherus, komminister i Sankta Katarina.
 
Jungfruns namn var Brita Olofsdotter född i Gävle stad.
 
Deras besked från Gävle stad hade Hr Mag. Tilatius själv och de vigdes efter en lysning.
 
Katarina CI:4 (1685-1692) Bild 24 / sid 39 (AID: v86981.b24.s39, NAD: SE/SSA/0009)

475
Brun / Bruun / Bruhn / Brun / Bruun / Bruhn
« skrivet: 2015-02-25, 17:02 »
Tillfällighetsfynd
 
1685-10-27 angav sig (till äktenskap) handelsmannen från Hamburg Johan Samuel Ronnenberger, som är född i Hamburg, cautionist är vinhandlare Jörgen Neuhart, boendes i Leyells hus i Stadsgården.
 
Änkans namn hustru Stina Brun född i Småland, Kalmar stift och Ålems prästgård. Förre mannens namn har inte antecknats. Sade sig vara i frendskap med ärkebiskop Olof Swebelius.
 
Lov av pastor Tilas att vigas efter en lysning. Änkan presenterade inte arvskollegiets sedel.
 
Katarina CI:4 (1685-1692) Bild 29 / sid 49 (AID: v86981.b29.s49, NAD: SE/SSA/0009)

476
Funk / Funck / Funch / Funk / Funck / Funch
« skrivet: 2015-02-23, 17:44 »
Hej Stefan,  
Under Släktnamn Kahlmeter/Kohlmäter nämns idag borgmästaren Thomas Albrekt Funck. Vid sonen Hans dop i Maria Magdalena står bara Tohmas Funck.

477
Funk / Funck / Funch / Funk / Funck / Funch
« skrivet: 2015-02-23, 08:22 »
Fynd.
I Maria Magdalena församling döps 1685-09-25 Hans, son till Thomas Funck, borgmästare i Salberg d.v.s. Sala och hustru Anna Collmetter d.v.s. Kohlmäter.
 
Maria Magdalena CIa:4 (1683-1690) Bild 72 / sid 135 (AID: v88225.b72.s135, NAD: SE/SSA/0012)

478
Fynd i Fellingsbro häradsrätt 1690-06-16.
 
Studentkokerskan änkan Maria Pedersdotter i Uppsala begär bördsbrev för sin son Petter Siliacksson Gierck född vid Westlingeby hammar. Fader var Ciliack Jakobsson Gierck, som först uppbyggt Norrby hammar och sedan varit hammarsmed vid flera hamrar.
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1819 (1690-1690) Bild 5350 / sid 514 (AID: v420610.b5350.s514, NAD: SE/RA/42042202)

479
Ekerman / Eckerman / Ekerman / Eckerman
« skrivet: 2015-02-15, 09:12 »
Fynd i Linköpings rådhusrätts protokoll 1688-03-03. Regementsfältskären vid Kavalleriet Johan Eckerman begär bördsbrev för sonen Tuve Eckerman, född 7 juni 1669, som har lärt bardberareämbetet av sin far.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIBAA:3765 (1683-1695) Bild 7570 (AID: v221879.b7570, NAD: SE/VALA/0382503)

480
Pålman / Pålman
« skrivet: 2015-02-09, 10:19 »
Fynd i Linköpings rådhusrätts protokoll 1693-09-11.
 
Regementpukslagaren under Östgöta Kavalleriregemente Ludvig Pålman ser ut att vara gift med Elisabet Päplou,  som har en avliden bror Johan Peplou.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIBAA:3765 (1683-1695) Bild 1380 (AID: v221879.b1380, NAD: SE/VALA/0382503)

481
Lundström / Lundström
« skrivet: 2015-02-03, 22:20 »
Claes Georg Lundström finns som gesäll hos kakelugnsmakaren Eric Gustaf Ericsson i Nora. Där kan man se att han utflyttar till Köping 1836, återkommer till Nora 1837 från Hällefors, för att sedan utflytta igen 1838, nu till Norrköping.
Nora bergsförsamling AI:13c (1828-1841) Bild 38 / sid 33 (AID: v51998.b38.s33, NAD: SE/ULA/11098)
 
Inflyttad 1836 till Köping, attest nr 88
Köpings stadsförsamling B:5 (1826-1842) Bild 37 (AID: v73152.b37, NAD: SE/ULA/10695)
 
Utflyttad 1837 till obestämd ort, attest nr 14
Köpings stadsförsamling B:4 (1825-1842) Bild 97 (AID: v73125.b97, NAD: SE/ULA/10695)

482
Bark / Barck / Äldre inlägg (arkiv) till 21 maj, 2015
« skrivet: 2015-02-03, 09:59 »
Lysning? i Katarina församling, Stockholm
1686-11-06 för borgmästaren i Hedemora herr Andreas Barckius och jungfru Margareta Brodina.
 
Katarina CI:4 (1685-1692) Bild 58 / sid 106 (AID: v86981.b58.s106, NAD: SE/SSA/0009)

483
Stockenström, von / Stockenström, von
« skrivet: 2015-02-03, 09:51 »
Lysningar? i Katarina församling, Stockholm:
1686-04-17 (sid. 91) för hovmästaren hos fru Maria Sophia de la Gardie, herr Gerhard Stockenström  född här i staden, hans vittne var Olof Spån hans värd. Jungfruns namn är jungfru Maria Arenfält född i Skåne.
Katarina CI:4 (1685-1692) Bild 51 / sid 92 (AID: v86981.b51.s92, NAD: SE/SSA/0009)
 
1687-01-09 för inspektoren vid Stora Kopparberget herr Knut Drefling. Hans cautionister var kämnären Jöran Andersson Stockenström hans svärfader och herr D Rathsack. Jungfruns namn är Helena Stockenström född i Stockholm. Vigda efter en lysning?
Katarina CI:4 (1685-1692) Bild 75 / sid 140 (AID: v86981.b75.s140, NAD: SE/SSA/0009)

484
Schoug / Schog / Skog / Skoog / Schoug / Schog / Skog / Skoog
« skrivet: 2015-02-01, 10:21 »
När jag kollar vidare så beviljas i den renoverade domboken för Södermanlands län, volym 17, Jönåkers härad, fol. 16r, 1697-02-18, bördsbrev för den unge personen Matts Mattsson som lär bokbindareämbetet i Stockholm. Han sägs född 1680-04-16. Inga föräldrar är antecknade.
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIe:1124 (1697-1697) Bild 200 / sid 16 (AID: v420556a.b200.s16, NAD: SE/RA/42042202)

485
Schoug / Schog / Skog / Skoog / Schoug / Schog / Skog / Skoog
« skrivet: 2015-02-01, 10:01 »
Tillfällighetsfynd.  
 
I den renoverade domboken för Örebro och Södermanlands län , volym 57, Jönåkers härad, fol. 1081r, 1704-10-04, beviljas bördsbrev för Nils Mattsson Skoug till det lovliga Guldsmedsämbetet i Stockholm. Han sägs född 1688 i Bohsbohl i Björkvik, föräldrar befallningsman Matts Mattsson och Christina Frigill. Vittnen till dopet var salig magister Nils Mar(?)helius pastor i Blackstad, arrendatorn på Lindö Anders Nilsson, slottsfogdens moder hustru Ebba Elsundia, fru hovmästarinnan Merta Berentz piga Annika Johansdotter.
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXIe:1833 (1704-1704) Bild 10900 / sid 1081 (AID: v494105.b10900.s1081, NAD: SE/RA/42042202)

486
15) Möbler och föremål / Militära persedlar
« skrivet: 2015-01-29, 08:35 »
(blänk) kan vara blå rock
Det försvinner en del text i bindningen.

487
Campbell / Cambel / Cammel / Campbell / Cambel / Cammel
« skrivet: 2015-01-22, 11:46 »
I generalmönsterrullan för Östgöta infanteriregemente 1710 finns under Västanstångs kompani nr 57
David Cambel, född i Jämtland, Näs socken, inskriven för roten i november 1709, adelsman, 19 år, kan läsa och skriva. Kommenderad på flottan.
 
Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 234 (1707-1710) Bild 423 / sid 145 (AID: v65371.b423.s145, NAD: SE/KrA/0023)

488
Weidling / Wejdling / Weidling / Wejdling
« skrivet: 2015-01-18, 18:00 »
Johan Weidling från Kalmar är i lära hos kopparslagaren Andreas Svanbeck i Stockholm  
1728-06-01 - 1732-06-10.  
 
För kopparslagare Johan Wegling i Uddevalla har jag bara hittat två lärlingar:
Jonas Jörgensson Grad i lära 1741-1746 (skrevs in 1744)
Jakob Hermansson i lära 1745-1751, som vid utskrivningen sägs heta Jakob Sebastiansson Herman
 
Kopparslagareämbetet i Stockholm, In- och utskrivningsbok 1705-1760. Nordiska museets arkiv

489
Katarina / Äldre inlägg (arkiv) till 27 februari, 2015
« skrivet: 2015-01-17, 09:32 »
Bouppteckningar för Stockholms stad finns hos Arkiv Digital under
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning  
 
Volymtypen Bouppteckningsregister finns efter Bouppteckningar och före Fattigbevis

490
03 - Hur hittar jag... / Härad/Församling - Stockholm
« skrivet: 2015-01-13, 06:48 »
Hos SVAR finns via Domstolsarkiv - Stockholms Magistrat och Rådhusrätt - Kriminalmålsprotokoll, huvudserie  [SE/SSA/0138/A 2 a]. Tiden är 1661-1720. Målen gäller hela Stockholms stad.
 
Jag har inte sett att Arkiv Digital har det materialet eller annat t. ex. Civilmålsprotokoll från Stockholms stad.
 
Stockholms stadsarkivs hemsida - Använd arkiven/Domstolar och rättsväsende/Domstolar - ger litet information om vilka arkiv som finns där.

491
20) Engelska / Yrke i passagerarlista 1896
« skrivet: 2015-01-12, 15:25 »
Kan det stå spin d.v.s. spinster?
 
Är alla dessa kvinnor ogifta?

492
Tigerstierna / Tigerstierna
« skrivet: 2015-01-12, 08:37 »
Tillfällighetsfynd
 
Före detta reducerade löjtnanten salig herr Johan Tigerstiernas änka hustru Kerstin Eriksdotter Dahl vill ingå nytt äktenskap med reducerade löjtnanten Petter Westman. Ärendet tas upp 1689-03-30 i Justitiekollegiet och förmyndarkammaren. Där sägs att hennes man levat och dött i största armod och att sonen Jakob 5 år inte ärver något efter sin far. Petter Westman har barnen Margareta 15 år, Mårten 10 år, Anna Maria 7 år och Johan 5 år, som inte ärver något efter sin mor.
 
Stockholms stadsarkiv, Justitiekollegium 1637-1856, Förmyndarkammaren 1667-1924, Rådhusrättens 1:a avdelning 1850-1924, Justitiekollegiet och förmyndarkammarens protokoll AIa2:24

493
Hilphert / Hülphers / Hilphert / Hülphers
« skrivet: 2015-01-11, 10:23 »
Abraham Hulpher inskrevs 1721-11-11 för att lära i 5 år hos kopparslagareåldermannen Christian Adolph i Stockholm. Ålder har inte antecknats för någon av lärgossarna. Födelse-/hemort finns för några av pojkarna, men tyvärr inte för Abraham. Bördsbrevet inlevereras till lådan 1722-07-28. Vid utskrivningen till gesäll 1727-05-27 skrivs namnet Hylfert.  Detta är väl troligen den gesäll Abraham Hillphert, 24 år, som finns hos Christian Adolph i mantalslängden 1730 för Maria inre, sid 85, som jag tidigare meddelat.  Källor: Nordiska museets arkiv, Kopparslagareämbetet i Stockholm, In- och utskrivningsbok 1705-1760 [D1:1], uppslag 44  Mantalslängden finns nu både hos SVAR och AD  Mantals- och kronotaxeringslängder Stockholms stad, Mantalslängder 1730, Maria Inre, kvarteret Östergötland nummer 45, sid 85  SE/SSA/0031/06/G1BA/G1BA:13/4 (1730)   Överståthållarämbetet för uppbördsärenden G1BA:13:4 (1730-1730) Bild 46 / sid 85 (AID: v367135a.b46.s85, NAD: SE/SSA/003106)

494
Skragge / Skragge
« skrivet: 2015-01-02, 10:00 »
Riksarkivets handskrivna arkivförteckning över renoverade domböcker i Svea hovrätts arkiv finns hos Arkiv Digital. De är placerade längst ner i förteckningen för respektive län, efter domböckerna. I flera fall anges sida.
 
Ett exempel för Lyhundra härad är Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län ArkivförteckningSthlm:1 (0-1845) Bild 1340 / sid 82 (AID: v442546.b1340.s82, NAD: SE/RA/42042202)
 
Tyvärr saknas renoverade domböcker för Lyhundra en del år, men några av dessa kan kanske ersättas av de originaldomböcker som förvaras vid Stockholms stadsarkiv.

495
Skragge / Äldre inlägg (arkiv) till 31 december, 2014
« skrivet: 2014-12-26, 09:10 »
I den renoverade domboken för Lyhundra häradrätt 1685-06-17 sid. 599v nämns korpralen Johan Olofsson Skragge under ryttmästare Kruses kompani.
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:693 (1685-1685) Bild 6070 / sid 600 (AID: v420510a.b6070.s600, NAD: SE/RA/42042202)

496
Wellendorf / Wellendorf
« skrivet: 2014-12-08, 09:25 »
I boken Mästarnas möbler av Torsten Sylvén nämns flera snickare Wellendorph. Äldst är Christopher d.ä. född i Meissen, mästare i Stockholm 1644, även bildhuggare. Gift med Valentin Foltz dotter Anna.
 
Där nämns också hans son Martin d.ä., dennes son Christopher d.y. och den senares söner Christopher, Johan Martin och Wallentin.
 
Tyvärr ingen Hans.

497
Slorf / Schlorff / Äldre inlägg (arkiv) till 29 januari, 2015
« skrivet: 2014-12-03, 08:59 »
Henrik Slorff skrivs in hos mässingsslagaren Daniel Zerll i Norrköping 1714-10-16 för att lära i 5 år. Han utskrivs sedan till gesäll 1723-11-14. Då sägs att han visade bördsattest.
 
Bland ämbetets handlingar finns en attest 1723-02-11 från pastor i Lerbäck Johan Lidius Danielsson. Henrik sägs vara född här och tänker sig till Norrköping.
 
Källor:
Mässingsslagareämbetet i Stockholm, Protokoll 1691-1814 (A1:2)
Mässingsslagareämbetet i Stockholm, Handlingar 1667-1729 (F2:1)
Förvaras i Nordiska museets arkiv. Jag har för flera år sedan läst arkivhandlingarna som mikrokort.

498
Häktmakare, häktemakare / Häktmakare, häktemakare
« skrivet: 2014-11-24, 12:55 »
I Arboga halshöggs 1675-12-30 häktmakaren Per Ersson Homman och Margareta Ivarsdotter som i många år bedrivit blodskam.
 
Ärendet tas först upp i kämnärsrätten 1675-06-30 då häktmakaren Henrik Andersson Schotte från Örebro anklagar Per Ersson Håman för att han in på sjunde året haft sin hustrus syster Margareta med sig kring om landet och under den tiden fått 2 barn med henne. Margareta har tidigare varit gift med bödelns dotterson i Västerås, Jakob Knutsson och efter hans död varit med sin svåger.  
 
Vittnet Nils Jönsson säger att Pers förra hustru Ursilla och Margareta är hans fars systrar. Deras föräldrar var Ivar Träfot och Fämia?.  
 
Ärendet tas sedan upp i rådhusrätten åtminstone 1675-07-07, 1675-07-10 då nämns Margaretas bror Falten Ivarsson i Östhammar, 1675-08-14, 1675-12-18 och slutligen 1675-12-30. Här finns ytterligare upplysningar om t.ex. platser där de inblandade vistats.
 
Källor, har sett renovationerna hos AD:  
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2285 (1680-1681).  
Arboga kämnärsrätt, 1675-06-30 fol. 344v.
 
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län EXIe:2280 (1675-1675).
Arboga rådhusrätt och magistrat, 1675-07-07 fol. 139v, 1675-07-10 fol. 141v, 1675-08-14 fol. 152v, 1675-12-18 fol. 194r, 1675-12-30 fol. 194v.
 
Arboga rådhusrätt och magistrat (originalen) finns hos SVAR, under Gemensamma protokoll A 1. Volym 7 innehåller åren 1675-1680

499
Frumerie / Frumerie
« skrivet: 2014-10-26, 13:05 »
Fynd angående Caleb Frumeries första hustru.
 
I den renoverade domboken för Uppsala län, volym 99, Västlands tingsrätt 1718-01-27 ställs frågan om Lotta Wervier är skild från sin man Calep Fromerie, som sägs vara överstelöjtnant i Småland. Lotta eller Charlotta har nu fått sitt andra oäkta barn annandag jul i Gryta, Tensta, en dotter som enligt Norunda häradsrätt 1718-01-14 döpts till Anna Maria. Tidigare har hon pliktat 1712. Där nämns också hennes syster kaplansänkan i Skuttunge Hedvig Wervier.  
 
Källa: SE/RA/420422/02/E/E XI/E XI e/748

500
Spenska regementet / 01) Allmänt
« skrivet: 2014-10-19, 06:30 »
Enligt generalmönsterrullan 1763 för Spens regemente har generalmajor Gabriel Spens fått interims permission 1762-09-23.  
 
Det ser ut som att regementets nye befälhavare är Konrad von Blixen. Generalmönsterrullor finns 1767-1777 hos SVAR.
 
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1453 (1763)  
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1454 (1767)

Sidor: [1] 2