ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Roland Palmquist

Sidor: [1]
1
Humble / Humle / Humble / Humle
« skrivet: 2014-03-06, 16:34 »
Nils Pedersson Humblavar son till rådmannen Peder Larsson (död 1607) i Stockholm, där också Nils' broder, Olof Pedersson Humbla (död 1621), under en tid var borgmästare.  
     Det man säkert vet om Nils Pedersson Humbla själv är, att han var tullnär i Gävle och senare fogde på Gripsholm. I början av 1620-talet vistades han i Stockholm, där han av rådet valdes till rotmästare, men han förklarade i april 1624, att det ådrog honom allmänt löje, att han tvingades springa omkring med rotsedlarna, varför han såg sig nödsakad att lämna staden.  
     Han blev borgmästare i den tämligen nyblivna staden Norrtälje år 1629 (eller kanske året innan, eftersom hans företrädare, Johan Olofsson, utnämndes till lagförare i Västmanland och Dalarne år 1628). Nils Pedersson Humbla hustru hette Karin Näf och var dotter till den hitflyttade skotske baronen Jakob Neaf och syster till Maria Näf, hustru till Johan Skytte.
     
Den 31 maj 1634 sammanträdde Lyhundra Häradsnämnd i rådhuset i ”Norretällie Stadh” under närvaro av Kronans Befallningsman Erligh, en man som hette Joachim Hanson samt de rådmän som just då fanns hemma i staden.
     Inför rätten framträdde Oluff Johansson Mjölnare från Norrtelje stad tillsammans med sin salig hustrus släkt. Oluff och de övriga anklagade borgmästaren Nils Pedersson för att ha slagit Oluffs hustru, som då hade varit med barn, och att Nils Pedersson skulle ha torterat henne så illa, att inte endast hon själv utan också hennes foster hade mistat livet. Oluff krävde dom i saken, alltså ville han få reda på vad Guds och Sveriges Lag uti detta fall kunde tillåta och medgiva.
Rätten fann slutligen, att Nils Pedersson genom sina hugg och slag med sin ekkäpp förorsakat en alltför snar födsel och att konsekvenserna blev en för tidig död för såväl barnet som dess moder. Man menade också att Nils Pedersson genom sin flykt från staden därmed också tagit på sig skulden. (Troligen hade Nils Pedersson flytt till den holme som i dag heter Borgmästarholmen.) Därför kunde inte rätten, på grund av dessa och flera andra omständigheter, rädda honom till livet, utan erkändes att han var tillskyndare till Oluff Mjölnares hustrus samt barns dödsbane. För den skull avdömdes ”at han för denna sin gerningh till döden och under swerdet skyldigh ähr”.
     Domen överklagades men på ”then Kongelige Rettens wägnar” skriver Gabriel Oxenstierna Gustaffsonn den 29 oktober år 1634 bland annat: ”Resolutio. Nils Pedherssonn kan icke benådas utann skall mista lijfwet.”
     I boken ”Gefle på 1600-talet”, av Märta Lindeberg (tryckt i Gävle 1934), uppges på sidan 74, att Nils Pedersson Humbla halshuggits på torget i Norrtelje. Författarinnan nämner inte var hon har hämtat sin  uppgift, men möjligen härstammar den från Sehlbergska släktboken i Gävle stadsbibliotek.
     En följdhistoria är, att borgmästaren gick igen. Flera personer lär vid olika tillfällen ha sett honom vandrande på Hantverkaregatan i Norrtälje - fast alltid på julatten - iklädd sin vargskinnspäls och med huvudet under armen. Sanningshalten i dessa påståenden kan jag inte gå i gpd för.
     Den som vill ha hela historien är välkommen aqtt kontakta mig.

2
Soldat (värvad) / Äldre inlägg (arkiv) till 12 januari, 2013
« skrivet: 2013-01-12, 11:42 »
Så kortväxt var han definitivt inte utan nära 174 cm lång.

3
Hej Don,
Jag kan inte bidra med så mycket, men Conf. betyder väl konfirmation
(att konfirmeras) - comunion har jag för mig att det kallades i kyrkböckerna längre tillbaka. 49 Conf. borde uttydas så, att systern konfirmerades år 1849.
 
Wettervik borde vara en plats vid sjön Vättern, där Jönköping också finns (inbillar jag mig).
Välig hälsning
Roland Palmquist www.paroll.dinstudio.se

4
Soldat (indelt) / Äldre inlägg (arkiv) till 08 april, 2012
« skrivet: 2012-04-05, 10:20 »
Hej Tove,
Jag har inget direkt svar på din fråga, men kan tipsa om ett par finska sajter, som du kanske kan få hjälp av. Det är nämligen möjligt, att din ryttare placerades i svenska armén på finska sidan.
 
http://kaikki.nettihotelli.net/2w/sukupuu.htm  
 
http://www.digiarkisto.org/sshy/index_sve.htm
 
Mvh Roland Palmquist

5
Soldat (indelt) / Äldre inlägg (arkiv) till 18 februari, 2012
« skrivet: 2012-02-18, 16:08 »
Hälsinge regemente. På hemsidan www.paroll.dinstudio.se finns ca 2 800 indelta soldater (Ovansjö kompani) och ca 350 officerare / underofficerade från äldre tid listade. Soldaterna finns dels i nummerordning efter rote, i bokstavsordning efter patronymikon liksom i bokstavsordning efter soldatnamn. Ta en titt!

6
Länna / Äldre inlägg (arkiv) till 10 januari, 2012
« skrivet: 2011-04-20, 15:50 »
Länna socken, Mörtsunda by: I mitten av 1700-talet fanns ett tegelbruk i Mörtsunda och ägare var en löjtnant Flaxén (flera olika stavningar förekommer) från Stockholm. Finns det någon som har någon ytterligare upplysning om detta företag? En hel del tegel skeppades till Stockholm, tack vare tegelbrukets läge vid Österviken i Roslagens skärgård. Alla ledtrådar är till nytta.

7
Ovansjö / Äldre inlägg (arkiv) till 26 augusti, 2010
« skrivet: 2010-05-16, 11:38 »
Hej Katarina,
 
Bussigt! Jag skickar en lista till din adress.
 
mvh Roland

8
Ovansjö / Äldre inlägg (arkiv) till 26 augusti, 2010
« skrivet: 2010-05-15, 15:11 »
Finns det någon som skulle vilja kolla en lista över ett 60-tal indelta soldater (eller soldathustrur) som jag hittat i dödböcker för Ovansjö? Problemet är att jag inte kan återfinna dem i rullorna för generalmöstringar, vilket gör att jag inte kan placera personerna i rätta rotar. Centrala soldatregistret har dem heller inte noterade.
 
När kompaniet låg ute i krigstjänst genomförde man inte alltid mönstringar, vilket man annars normalt gjorde vart tredje eller fjärde år. Ett antal av dem jag har i listan avled pga. olika sjukdomar i fält i Norge 1814.  
 
Totalt har jag listat drygt 1 700 namn på soldater i Ovansjö kompani och man kan hitta listan på min hemsida: www.paroll.dinstudio.se

9
Soldat (indelt) / Äldre inlägg (arkiv) till 05 juli, 2010
« skrivet: 2010-05-15, 14:53 »
Soldater man inte kan hitta i rullorna, vad gör man då?
Jag samlar på indelta soldater i Ovansjö kompani, Hälsinge regemente (se min hemsida). Jag har efterhand hittat ett femtiotal soldater (eller soldathustrur) som uppenbarligen hörde till kompaniets rotar, men som inte kan återfinnas i rullorna (hos SVAR) och Soldatregistret har dem inte heller. Finns det någon som skulle vilja ta emot min lista och göra en koll?
 
Soldatregistret har sedan flera år lovat att föra in mina ca 1 700 soldatnamn i sitt sökregister, men det händer ingenting. Man har väl för klen kapacitet, antar jag, vilket är synd. Men den som vill kan hitta min långa lista på: www.paroll.dinstudio.se

10
Soldat (indelt) / Äldre inlägg (arkiv) till 05 juli, 2010
« skrivet: 2010-04-27, 09:31 »
Hej Jan,
Soldatnamnet inom ett kompani var oftast unikt men inte alltid. Oftast ärvde en karl soldatnamnet när han efterträdde sin föregångare i torpet - vid dennes förflyttning, avsked eller död. Flyttades soldaten till annan rote så behöll han ofta namnet, varför det då blev minst två med samma namn inom kompaniet.
 
Det var främst kompanichefen som svarade för namnbildningen. Tog han fasta på karlarnas egenskaper så kunde det exempelvis bli Munter, Livlig, Liten och Nöjd. Fanns det anmärkningsvärd härstamning kunde det kanske bli Tysk, Dansk, Skåning eller Dalpil.  
 
Om du tar en titt i min förteckning över ca 1 700 soldater i Ovansjö kompani i Hälsinge regemente så hittar du många exempel. Där kan du också se att vissa soldater begärde att få byta namn. En soldat Svart bytte till Mörk exempelvis. Min hemsida: www.paroll.dinstudio.se.

11
Hej Arne,
På CD-skivan Ockelbor finns åtta personer med namnet Shönning. Den äldste dock från 1815. Det kan vara idé att undersöka saken den vägen.
Mvh Roland (f.d. Ovansjöbo med rötter i Ockelbo).  
PS. På min hemsida hittar du ca 1 700 soldater från Ovansjö kompani.

12
Soldat (indelt) / Äldre inlägg (arkiv) till 20 mars, 2010
« skrivet: 2010-01-04, 12:34 »
Soldat nr 43 i Norrbo rote, Ovansjö kompani, Hälsinge regemente, Olsson Jern, Daniel född ca 1699 i Ockelbo (X), soldat 1721-09-15, avsked 1757-06-21. Har någon fler uppgifter om honom? Jag har skäl att tro, att soldaten är min farfars farfars farfars far.

13
Soldat (indelt) / Äldre inlägg (arkiv) till 04 januari, 2010
« skrivet: 2010-01-04, 12:25 »
För soldatintreeserade gästrikar kan jag rekommendera min hemsida. Där finns uppgifter om cirka 1 500 soldatnamn från Ovansjö kompani i Hälsinge regemente, noterade från generalmönstringsrullor 1748 - 1901. Adressen är www.paroll.dinstudio.se.
Roland Palmquist

14
Titlar och befattningar / Gardist
« skrivet: 2007-03-08, 17:38 »
Björn Andersson! Tack för tipset. Jag försöker.
Mvh/Roland P.

15
Titlar och befattningar / Gardist
« skrivet: 2007-03-07, 19:05 »
Min farfars farfar hette Olof Hjelm Lingvall Danielsson och står som gardist, soldat 47 och 26, född 1799, möjligen i Ockelbo (X). Hur får man veta mer om honom?
 
Mvh/Roland P.

16
Titlar och befattningar / Fältpräst
« skrivet: 2007-03-07, 18:59 »
Fältprästen Stephan Mathiae, född ca 1600, hade länge tjänat ute bland krigsfolket. Han blev präst 1628 och bör alltså ha varit ute i 30-åriga kriget. Han var komminister i Länna församling (AB) efter krigstjänstgöringen. Har någon upplysningar om mannen och hans familj?
 
Mvh/Roland P.

17
Ockelbo / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-03-07
« skrivet: 2007-03-07, 18:53 »
Vilka var förfäderna till Anders Persson, f. 1794-07-03 i Ockelbo, d. 1850 i Ulvsta, Ockelbo? Han var gift med Brita Ersdotter, f. 1800-04-06 i Ulvsta, Ockelbo, d. 1874-04-06 på samma ort.

18
Norrtälje / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-10
« skrivet: 2007-03-07, 18:46 »
Efterlysning av historisk bok som delvis handlar om Norrtälje. Jag har tappat uppgifter om författarinnan och dessvärre också om titeln, men säkert kan någon svaret. Ett kapitel handlar om uppbyggnaden av Norrtälje kyrka /1700-talet/ och om hur en byggmästare från Dalarna lurade norrtäljeborna ordentligt. Ett annat kapitel beskriver en präst i staden, som med hjälp av böter försökte få folket att låta bli att dricka brännvin. Vet någon vad boken heter?

19
Länna / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-03-01
« skrivet: 2007-02-18, 15:14 »
Jag söker anfäder till ANNA OLOFSDOTTER (ev. OLSDOTTER) som levde i Norrby, Länna (AB) enl. Hfl. Hon var troligen född 1767 och dog 1809. Anna var gift med Erik Andersson i Norrby, Länna (AB) och fick bl.a. dottern Anna Ersdotter f. 1804-05-01, d. 1855-02-25.

20
Länna / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-10-24
« skrivet: 2006-10-24, 16:15 »
För en antavla (lännasläkten Johansson i Mora) söker jag varifrån Anders Andersson kom. Han var född 1753 den 16 september och var dräng i Mörtsunda, Länna socken, när han gifte sig med bonddottern Brita Andersdotter från Mora i Länna. Hon var född 1758 den 22 maj. Troligen kom Anders från någon grannsocken eftersom han inte återfinns i Lännas födelsebok.

21
Könssjukdomar / Venerisk sjukdom
« skrivet: 2005-11-17, 16:33 »
VÄLLSOT - som jag tyder det som i dödbok från 1811 - är dödsorsak för en 34-årig man. Vad kan den sjukdomen heta i modernt språk? Jag hittar inga förklaringar på nätet.

22
Lönn / Lönn
« skrivet: 2005-10-07, 11:39 »
I bouppteckning (Ockelbo X) FII 17, nr. 33 efter MARGTA SIMONSDOTTER, född 1764, död 6 maj 1852 står: Hon hade inga bröstarvingar med OLOF KRAFT men med sin förre man avlidne soldaten DANIEL LÖNN hade hon sonen afskedade Gardisten OLOF HJELM i Stockholm. HJELM hade två barn med pigan KARIN ERSDOTTER i Mörtebo (Ockelbo X), CARIN OLSDOTTER född 18 jan. 1823 och OLOF MUNTER född 15 jan. 1831 (min farfars far). Jag önskar fler upplysningar om soldaten DANIEL LÖNN.

23
Hjelm / Hjelm
« skrivet: 2005-10-07, 11:35 »
OLOF HJELM LINGVALL DANIELSSON, soldat 47 och 26, född 1799. I bouppteckning (Ockelbo X) FII 17, nr. 33 efter MARGTA SIMONSDOTTER, född 1764, död 6 maj 1852 står: Hon hade inga bröstarvingar med OLOF KRAFT men med sin förre man avlidne soldaten DANIEL LÖNN hade hon sonen afskedade Gardisten OLOF HJELM i Stockholm. HJELM hade två barn med pigan KARIN ERSDOTTER i Mörtebo (Ockelbo X), CARIN OLSDOTTER född 18 jan. 1823 och OLOF MUNTER född 15 jan. 1831 (min farfars far). Jag önskar fler upplysningar om gardisten HJELM.

24
Ovanåker / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-10-12
« skrivet: 2005-09-14, 16:26 »
Här har jag en gåta med tre svar. Är något av  svaren det rätta?
 
Olof Olofsson Munter f. 1831 - indelt soldat vid Ovansjö kompani, Hälsinge regemente och bosatt i Mörtebo, Ockelbo - var enligt uppgift gift med Margareta (Marta) Jonsdotter, f. 1834, dotter till Jon Ersson och Kerstin Spansk (den senare ev. från Mo socken X.).  
 
Via www.familysearch.org har jag fått fram att:
 
1. Olof Olsson och Marta Jonsdr gifte sig i Ovanåker X den 19 maj 1850 (hon var då bara 16 år i så fall). Hennes far hette Jon Ersson.
 
2. Marta Jonsdr gifte sig med Jon Olsson i augusti 1857 i Ovanåker X. Hennes far hette Jon Ersson.
 
3. Marta Jonsdr gifte sig med Eric Olsson Nordin den 17 juni 1855 i Ovanåker X. Hennes far hette Jon Ersson Lindgren.
 
Troligen är ingen av de tre Olsönerna min farfars far Olof Olofsson Munter, men kanske någon vet något om de tre brudgummarna? Uteslutningsmetoden är ofta en bra väg när man släktforskar...

25
Mo / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-07-16
« skrivet: 2005-09-08, 20:48 »
Jag söker uppgifter om KERSTIN SPANSK f. 1804 i Mo (och hennes anfäder). Hon var gift med Jon Ersson, Mörtebo, Ockelbo (X), f. 1800. Hon var mor till min farfars mor Margareta Jonsdotter f. 1834, d. 1909, som i sin tur var gift med indelte soldaten Olof Olofsson Munter, Mörtebo, f. 1831, tillhörande Ovansjö kompani i Hälsinge regemente.

26
Ockelbo / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-08-26
« skrivet: 2005-08-26, 15:45 »
Jag söker upplysningar om följande fyra personer: min farfars mor MARGARETA JONSDOTTER, född den 3 juni 1834 (i Ockelbo?) död den 28 december 1909, bosatt i Mörtebo, Ockelbo. Hon var gift med soldaten OLOF OLOFSSON MUNTER vid Ovansjö kompani, Hälsinge regemente och dotter till JON ERSSON, Mörtebo (född år 1800) och hans hustru KERSTIN SPANSK, Mo (född 1804). Alla upplysningar är av intresse.

27
Skog / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-07-31
« skrivet: 2005-08-26, 15:32 »
Jag söker uppgifter om min farfars farmor, KARIN ERSDOTTER, född (datum?) 1784 i Skogs socken, bosatt i Mörtebo, Ockelbo X och gift med OLOF ZAKRISSON KRAFT, indelt soldat född 1786. Han tillhörde Ovansjö kompani i Hälsinge regemente 1808-1813.

28
Far till Olof Zackrisson Kraft, indelt soldat vid Hälsinge regemente, Ovansjö kompani, född 1786. Tacksam för tips.

29
Ockelbo / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-03-10
« skrivet: 2004-10-12, 11:50 »
Efterlyser fakta om Olof Jönsson Munter, Mörtebo, Ockelbo, indelt soldat. Troligen född omkring 1810.

30
Järn- / Järnbärare
« skrivet: 2004-08-10, 10:14 »
Ang. järnroddare: Järnroddare; framförde malm- och järnpråmar. enligt P.A. Hambrungers hemsida, en information jag såg i dag. Se min fråga daterad 18 maj 2004.

31
Kraft / Krafft / Kraft / Krafft
« skrivet: 2004-08-02, 14:08 »
Olof Zackrisson Kraft, indelt soldat tillhörig Hälsinge regemente och som krigade i Finland mot ryssarna 1809 - där 75% av regementets mannar gick åt - skulle jag vilja veta mer om. Vem var Zackris, hans far? Släkten troligen från Ockelbo i Gästrikland. Tacksam för alla upplysningar.

32
En svensk leverantör av utforskade anor utlovade god fångst om jag köpte ett helt paket från en speciell socken (prislappen var 1 000:- kr). Jag nappade men fick bara hälften av det som jag tolkade som utlovat (ena släkthalvan). Jag reklamerade leveransen men fick efter lång tid och först efter påstötning besked, att ett etiskt råd hade underkänt mitt klagomål. (Jag hade begärt att få  hälften av pengarna tillbaka.) Är sådana här saker vanliga i den här branschen? Som nybörjare har man ju ingen erfarenhet att falla tillbaka på och kan man överklaga beslutet?

33
Kraft / Krafft / Kraft / Krafft
« skrivet: 2004-08-02, 13:40 »
Kraft är ett gammalt, typiskt soldatnamn. Fanns namnet inom de flesta regementen med indelta soldater? Jag är intresserad av soldater med namnet Kraft och som tillhört Hälsinge regemente.

34
Hälsinge regemente / 01) Allmänt
« skrivet: 2004-06-28, 14:27 »
Min farfars farfar, soldaten Olof Zackrisson Kraft krigade vid Oravais i Finland mot ryssen 1809. Han tillhörde Ovansjö kompani vid Hälsinge regemente. Finns det någon som vet extra mycket om det kompaniet och om dess krigsäventyr?

35
Soldat (indelt) / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-10-31
« skrivet: 2004-05-18, 15:41 »
Soldaten Olof Zackrisson Kraft, f. 1786, kom till Mörtebo, Ockelbo år 1808 från rote 40 (troligen tillhörigt Ovansjö kompani, Helsinge regemente). Vet någon var rote 40 låg? Kan det ha varit i Åbyggeby, Ockelbo?

36
Järn- / Järnbärare
« skrivet: 2004-05-18, 15:35 »
Jag har hittat yrket järnroddare hos ett par anfäder från Hamrånge i Gästrikland. Det är kanske inte så svårt att förstå betydelsen, men varför rodde man?

37
Yrken K / Kolportör
« skrivet: 2004-05-18, 15:30 »
Jag har någonstans läst om en kolportör från Mörtebo, Ockelbo i Gästrikland, som jag möjligen är släkt med. Har någon ett tips om saken?

38
Ovansjö / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-08-11
« skrivet: 2004-04-08, 15:37 »
Finns det någon expert i socknen på Ovansjö kompani tillhörigt Helsinge regemente? Jag är på jakt efter uppgifter om indelte soldaten Olof Zackrisson Kraft, som 1812 flyttade till rote nr 108, Mörtebo, Ockelbo. Han kom från rote 40, var nu den fanns? Kraft var född 1784 och deltog bl.a. i kriget mot ryssarna i Finland och i Umeå 1808-1809. Han kommenderades senare till bygget av Göta kanal. Alla upplysningar av intresse!

39
Ockelbo / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-05-31
« skrivet: 2004-04-08, 15:31 »
Fanns det en rote nr 40 i Ockelbo där indelte soldaten Olof Zackrisson Kraft hörde hemma? Jag vet att han flyttade till rote 108, Mörtebo, Ockelbo år 1812. Han var född 1784 och deltog i kriget mot ryssarna i Finland och i Umeå 1808 och 1809 och att han därefter kommenderades till bygget av Göta kanal.

40
Hamrånge / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-04-08
« skrivet: 2004-04-08, 15:19 »
Jag har kommit en bit vad gäller soldaterna Kraft resp. Munter (far och son) från Mörtebo, Ockelbo. (Se inlägget ovan av den 5 mars -04.) Nu undrar jag var rote nr 40 fanns? Kraft förflyttades från den roten till nr 108, Mörtebo. Har någon ett tips att ge mig?

41
Ockelbo / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-05-31
« skrivet: 2004-03-19, 13:15 »
Anders Lindberg f.Olsson 1865 från Ulvsta, senare bosatt i Valsbo, Ockelbo. Jag söker data om hans anor. Någon?

42
Ockelbo / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-05-31
« skrivet: 2004-03-08, 12:38 »
Jag har just börjat forska i soldatsläkten Munter (Kraft enl. ättlingar i USA) och är intresserad av Olof Munter, med ättlingar Palmqvist, Eklund (8 barn) från Mörtebo, Ockelbo samt släkten Axling, Hamrånge (min farmors släkt). Jag har kartlagt grenen Palmquist i USA och kan erbjuda intressanta data.

43
Hamrånge / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-04-08
« skrivet: 2004-03-05, 14:45 »
Jag har just börjat forska i soldatsläkten Munter (Kraft enl. ättlingar i USA) och är intresserad av Olof Munter, med ättlingar Palmqvist, Eklund (8 barn) från Mörtebo, Ockelbo samt släkten Axling, Hamrånge (min farmors släkt). Jag har kartlagt grenen Palmquist i USA och kan erbjuda intressanta data.

44
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Olof Hammarberg
« skrivet: 2003-10-15, 17:15 »
Jag är uppväxt i Åshammar och vet att Uhrfors är en gammal by vid gränsen öster om samhället. I Uhrfors fanns en hästskofabrik som troligen blev grunden till den bultfabrik, som så småningom grundades och utvecklades i Åshammar. Fabriken tillverkar fortfarande högklassiga produkter. Hammarbergare finns det fortfarande några där. Telefonkatalogen tipsar...

Sidor: [1]