ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Bertil Johansson

Sidor: [1]
1
Torna häradsrätt / Fisknamn
« skrivet: 2023-05-10, 18:38 »
I en dombok från Bara härad 1756 klagar  bönder över att främlingar fiskar i deras bäck. Det rör sig om "... någon fisk ??? kallad ...", Kan någon tyda namnet på fisken?
Källa: Torna häradsrätts arkiv AIa:80 (1756), Bara häradsrätt den 23 februari 1756 § 40, pag. 38.

2
Ås / Ås (F) C:1 (1666-1707) pag. 11
« skrivet: 2022-12-06, 18:39 »
1691 d: 7: Martij wigdes åter Erick Börsson i Swaneholm medh P: Kirstin Månssd: från ? sockn med Crona.

Vad heter socknen?

3
Byggnader och miljöer / Byggnad i park ca 1945
« skrivet: 2022-04-29, 16:56 »
Dessa bilder är från ca 1945, men varifrån?


Platsen är någon form av park med en eller flera dammar/kanaler. I bakgrunden en tvåvåningsbyggnad med ett ljust horisontellt band mellan våningarna och höga, småspröjsade fönster. Slott, regemente, vårdinrättning, annat?


Människorna på bilderna är dels en syskonkrets från Nevishögs sn, dels personer som jag misstänker är deras kusiner. Jag har fem hypotetiska familjer som var bosatta i respektive Malmö, Arlöv, Staffanstorp, Hyby och Herrevadskloster. I dessa trakter har jag tittat på slott, herrgårdar och annat utan att kunna identifiera platsen.


Om någon känner igen miljön eller kan ge tips om ställen att titta på  är jag tacksam.

4
Lomma / Lomma C1:1
« skrivet: 2021-12-30, 18:30 »
På sidan 227 finns följande födelsenotis:


Samma dag
döptes et oäg-
ta barn wid
namn Anders,
fadren He....-
ing, moderen Hanna
Andersdotter:


Jag behöver hjälp med att tyda faderns namn.


Bertil Johansson

5
Solberga / Hans Rasmusson
« skrivet: 2020-05-19, 18:56 »
I en mantalslängd från 1722 finns en marginalanteckning vid mönsterskrivarebostället Solberga nr 8, innehavare Hans Rasmusson (som dog 1722). Jag har kommit så här långt med texten:

"Sånen Anders sedermera upwist en städ-sedel af th. 10 Jan: 1722 och han är boende wid detta hemmanet, som fadn medelst(?) alla(?) af sin f(?) dagar(?) ? updragit"
Kan någon hjälpa mig med det som saknas?

(Källa: Mantalslängder 1642-1820 Malmöhus län 1658-1820 (M) 50 (1722) Sida: 2674)
6
01) Sjukdomar och dödsorsaker A - Ö / Mästige?
« skrivet: 2019-04-05, 17:17 »
1749 th 9 Junii blef uti Diurslöf barnet Hanna Jöns dr död af Mästige(?). Källa: Tottarp (M) CI:1 (1661-1759) fol. 97 v.


Vad är det som jag tolkar som Mästige?

7
1771 d. 18 Aug: wigdes drängen Anders Christensson från Bahra församling med Rasmus Mårtens Änka Karna Nils dotter uti Diurslöf, der han ock fick hemmanet, utan Brölop." Källa: Tottarp (M) CI:2 (1755-1783) fol. 5.

Hur ska man tolka formuleringen att paret "vigdes .... utan bröllop"? Formuleringen återkommer ofta i denna vigsellängd. Någon gång står det också "...utan bröllop och i tysthet". Kan det betyda att man vigdes hemma och inte i kyrkan, att man inte anordnade någon bröllopsfest, eller något annat?

Bertil Johansson

8
Okänd socken i Skåne / Varifrån kom Nils Gunnarsson
« skrivet: 2018-05-28, 15:36 »
Nils Gunnarsson var åbo på Djurslöv 5 i Tottarps sn (M län) åren 1681-1702 (mtl). Fyra gånger under perioden 1699-1706 var Kisten Nils Gunnars gudmor vid dop hos Åke Jönsson på Djurslöv 3 och hans hustru Hanna Nilsdotter. Min hypotes är att Nils Gunnarsson och Kisten var föräldrar till denna Hanna Nilsdotter.

Enligt en bouppteckning i Bara häradsrätt (FIIa:7 [1751] nr 17) hade Hanna Nilsdotter en helbroder Nils Nilsson, åbo på Djurslöv 3, samt sex halvsyskon: Jöns, Herman, Anders och Anders Nilssöner samt Kerstina och Elna Nilsdöttrar. Om min hypotes stämmer bör Kisten vara moder till Nils och Hanna men inte till halvsyskonen.

Men var bodde Nils Gunnarsson innan han kom till Djurslöv? Och flyttade han tillbaka till födelsesocknen innan han dog? Begravningsnotiser för Nils och Kisten saknas i Tottarp C:1.

9
Ord i domböcker / Ustitution och monvention
« skrivet: 2017-11-21, 00:18 »
I ett par tvistemål i Torna häradsrätt den 13 januari 1696 har jag stött på dessa för mig okända ord. Av sammanhanget sluter jag mig till att de syftar på någon form av ekonomisk ersättning. Men har jag läst dem rätt? Vad betyder de?
Källa: Göta Hovrätt Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAAAJ:11 (1695-97) fol. 11-12.

Bertil Johansson

10
Övriga källor / Rusthållsförändringar
« skrivet: 2017-04-08, 17:07 »
Karl Åkesson skriver i "Min släkt" tabell 195 om Nils Månsson i Norra Ugglarp (M län Bonderups sn) att han den 16 maj 1708 överlämnade sina två rusthållshemman till sonen Pehr.


Vad kan Åkesson ha haft för källa till denna uppgift? I Malmöhus läns landskontor (del 2) finns en serie GIab Rusthållsförändringsförteckningar men den börjar först 1733. Var ska man söka efter tidigare överlåtelser av rusthåll?

11
17 Juridik / Lägersmål / lönskaläge
« skrivet: 2002-07-16, 21:06 »
Kunde en kvinna 1743 ha genomgått hemlig plikt för begångit lägersmål utan att vara med barn eller ha fött barn? Det här hände i en Stockholmsförsamling. Mannens namn finns med, men inget om kyrkoplikt för honom (fast var han bodde vet jag inte). I födelseboken finns inget barn vid lämplig tidpunkt. Om kvinnan vet jag inget mer, men mannen gifte sig senare i en annan församling.

12
Yrken S / Sockerkokare
« skrivet: 2009-12-21, 22:36 »
Hej, i vår släkt har vi en sockerbruksidkare Johan Martin Stiehl invandrade från Tyskland slutet av 1700-talet, bosatte sig i Tyska fs. i Göteborg. Någon som vet.
Vänligen Leif Call Lunds by, Gladhammar

13
Hemmansägare / Frälsehemmansåbo
« skrivet: 2010-10-29, 16:58 »
Jag har stött på yrket frälsehemmansåboe. Vad betydde det?
 
Mvh
 
Leif Hedberg

14
I jordrevningsprotokoll för Tottarps socken i Bara härad (M) redovisas Cronones ödegrund Tirup. Slutklämmen är svårtydd.
 

 
Landgille deraf hafwer obbem:te Män gifwet åhr..(?) af hwar Part 3 Tunnor hafre, ähr af  hehla Gr. 24 Tr hafre, som dhe hafwer ytt till Kongl: Maijts stall på Flygindhe. Tijonden af dhenna Grund Cronones Partt ytes till Werpinge till biskopen, hwilken(?) han ähr af dhenna Sochn på sin löhn anslagen, j ??? Kyrkiones ....(?) Kyrkio..(?) , ..(?) sin deehl j Änkan(?) Ingen skat(?) af denna grund kommen till Cronan, för den har intet wart(?) j något wisst hemmanstahl ahnslagen.
 
Jag blir tacksam för korrigeringar och kompletteringar.

15
Bifogade text är hämtad från Jordeböcker Malmöhus län 40 (1696) pag. 58 och avser hemmanet Lilla Hammar nr 1 i Stora Hammars socken, Skytts härad. Jag lyckas läsa det mesta men några förargliga ord gäckar mig.
 
/image{Jb1696.jpg}
 
Jag tolkar texten så här: Ao 1684 uptaget Cronan i byte af fru Beatha Elisabet Kiöningmarck til wederlag för de af högst bemt. Kgl. May och Crona tillbytte hemman i Frosta härad lyder(?) Hans Excell. fältmarsk: Asseberg ? ? th 28 Sept. 1683 och nu til Rusthål indelt.


16
Nykil / Nykil-AI-5-1811-1820-Bild-147-sid-138
« skrivet: 2015-11-09, 11:53 »
Hej,
Kan någon hjälpa mig med vart Carl Carlsson, f. 1783-10-08, med familj, tog vägen efter denna husförhörslängd eller när hans hustru Anna Greta Jönsdotter, f. 1785-09-29, dog?
Nykil-AI-5-1811-1820-Bild-147-sid-138
 (187.8 k)

17
Svedvi (Hallstahammar) / Svedvi- Ålby
« skrivet: 2011-08-13, 23:18 »
Hej
Kan någon hjälpa mig att tyda vad han heter i efternamn och se om jag har tytt rätt
A1:3A sid 5 Ålby 1735-1774 (Genline 2358.20.365009)
Göran Hansson?? 1697
Hustru Lisa Jonsdotter 1697
 
Hälsningar Inger

18
Lindesberg / Lindesberg AIa:32 (1831-1840) Bild 288 / sid 626
« skrivet: 2011-04-05, 18:05 »
Vad är det för ort på rad två (ovanför årtalet 1834)?

SE/ULA/10851 Lindesberg AIa:32 (1831-1840)  Bild 288 / sid 626 (rad tre, Carl Eric flyttar dit)
MVH Lian Nyman Ambjörnarp

19
Åseda / Åseda AI:1 (1737-45)
« skrivet: 2014-07-25, 15:46 »

 
I Åseda AI:1 (pag 62 nederst) omnämns torpet Näs under Åseda Prästgård med två brukare. Den förste, Sven, är överstruken och hustrun Kierstin har fått tillägget ”änk” så han bör ha dött under perioden 1737-45. Sonen Jon har fått ”s” överstruket och ett tillägg som jag tolkar som ”brk”. Ska det förstås som ”brukare”?
 
Den andre brukaren, Jon, har ett efternamn (eller annan beteckning) som jag inte kan tolka.
 
Tacksam för hjälp och synpunkter. / Bertil Johansson, Lund

20
Djursdala / Djursdala-BI-1-1834-1849-Bild-6-sid-3
« skrivet: 2015-10-29, 20:20 »
Kan någon hjälpa mig att tyda vart Johan Carlson med hustru och barn flyttar den 5/11 (nr 19.)?

21
Öved / Öved CI:1 (1708-1773) Bild 211 / sid 212
« skrivet: 2014-01-25, 15:50 »
Hej
Jag tycker mig kunna läsa att sockenskräddarens Per Mårtenssons
lilla dotter Sissa blev mördad genom att bli kastad i en brunn.
Kan detta vara riktigt?

Öved CI:1 (1708-1773) Bild 211 / sid 212 (AID: v114014.b211.s212, NAD: SE/LLA/13535)
undrar Stig som tränar på att läsa

22
Oppmanna / Oppmanna död 1699
« skrivet: 2013-07-08, 00:40 »
I Oppmanna (L) CI:1 sid 109 finns följande mycket innehållsrika begravningsnotis.
 


 
 
Det mesta kan jag tyda men några ord gäckar mig. Jag vore tacksam för synpunkter och korrigeringar.
 
1699 d 26 Mart: begrofs 1 bonde från Stafwerswad ben: Niels Jönss: föd ibm. Fad: Jon Olss. Mod: Sigede(???) Esbiörns dotr. Kom först at boo och bonde wara i Synd.by 4 åhrs tid och ingick äktenskap med Jytta Jöns dot.r med henne afl: 1 son och 1 d.r blef derifrån utskrifwin til knegte(???) at wara Christianstad 1 åhr, kom så hem igen, men förty(?) hustruun hade låtit lägra sig, wardt hon ifrån här(???) wid(???) Capitel skildt och han begaf sig til sina föräld.r igen och war hos dem 12 åhr, sedan efter faderns död antog dess hemman och gifte sig igen med Hanna Jöns dotr 30 åhr afl: 3 s: 5 dottr sutit efter bem:te hust:s död Enkl. 7 åhr. Warit serdeles siuk 6 dagar död d 17 Mar: 66 åhr gam:
 
Bertil Johansson

23
Burlöv / Kat1 sid 41
« skrivet: 2016-01-17, 14:20 »
På 5:e raden nämns ett, förmodligen, husnamn: Hinckelholm??
Vad står det och har någon en uppfattning om var det låg/ev. ligger kvar.
Tack Kennet

24
Dödsorsak / Dödsorsak
« skrivet: 2004-06-16, 12:39 »
Lunginflam-
mation

25
Piteå landsförsamling / Piteå Lfs AI:1sid 166
« skrivet: 2010-11-12, 14:12 »
Hej
 
jag har svårt att tolka och förstå hur personerna hänger ihop. Sonen Jon (Skellefteå?) 1729 har jag grepp om framåt, men bakåt är det värre. Kan någon hjälpa mig?
 
Mvh
 
Janne
 26
Stora Tuna / Stora-Tuna-AIIa-9-1911-1921-Bild-1610-sid-529
« skrivet: 2015-11-25, 20:36 »
Hej! Jag är ganska ny i detta med släktforskning och behöver därför litet hjälp med detta!
Vad betyder Bk 259 i Församlingsboken?

27
Stora Tuna / Borlänge-kbfd-EI-3-1921-1937-Bild-1070-sid-99
« skrivet: 2015-10-27, 13:33 »

 
Kan någon hjälpa mig med att tolka varifrån Blända Vilhelmina Östberg kommer. Jag tror att det står Forsa, men vet inte hur jag skall tolka bokstaven före.
Jag är alldeles ny i detta med släktforskning.
 
Tackar på förhand

28
Magnell / Magnell
« skrivet: 2004-03-14, 11:16 »
I Stavnäs fonns på 1720 talet en släkt Magnell där Erik Magnell f ca 1723 var gift med 1 Maria Elisabeth Mont?n och med 2 M Schagerberg, Erik fick flera barn där bl.a sonen Jakob f 1764-06-01 hamnar i Silbodal 1792, gift med Johanna Beata von Proschwitz. Isak f 1774-06-12 hamnar i bl.a Västra Fågelvik och Holmedal och var gift med Anna Jonsdotter f 1773 i Holmedal. Frågan är om dessa Magnells har någon koppling till andra Magnells.

29
Allmänt / Skatteköp
« skrivet: 2015-05-14, 00:03 »
I ett köpebrev 1751 angående mark i Tirup, Tottarps socken (M) omtalas ... skattebrefwet dat th 17 augustj 1726, samt den rättmätiga åtkomst till Tirup Jorden dat th 26 September samma åhr jemte wittnesbörd  från lofl. Tings Rätten öfwer laga upbudet ... (Bara häradsrätt Uppbud och lagfarter 6 feb 1751, i Torna häradsrätts arkiv  AIIa:1).  
 
I en bouppteckning från 1739 upptas En fast Egendomb som Byamannar Kiöpt till skatte af Professor Heggardt i Lund ... (Bara hr FIIa:1 [1736-40] nr 18). Troligen är det samma Tirupsjord som avses även om bynamnet Tirup inte nämns.  
 
Jag har gått igenom Bara härads dombok för 1726 (AIa:11) utan att hitta några uppgifter om detta skatteköp. Men ett skatteköp bör också ha avsatt spår någonstans i säljarens - kronans - arkiv. Var ska jag söka efter detta?

30
Jag söker förfäderna till Ole Petter Krogh i
Christiania / Oslo
 
Ole Petter Krogh flyttade till Klara församling
i Stockholm i första hälften av 1830 - talet
och blev Hovlakej hos H.M.Konungen av Sverige.
 
Ole Petter Krogh gifte sig i Klara fs.den 30 oktober 1836 med Hedvig Elisabeth Wahlroth
och flyttade till Hovförsamlingen i Stockholm
den 29 juni 1846.

31
Lillhärad / Äldre inlägg (arkiv) till 12 april, 2012
« skrivet: 2009-10-04, 15:23 »
Hej Björn!
 
Kan du se vad det står? Jag har inte tillgång, min cd-läsare är ur funktion.
 
Mvh Göran

32
Söker föräldrarna till Kirstin och Börta som gifte  
sig med resp. korpralen Lars Engblom soldat nr 154  
för Rävlanda Mellangården Björketorp, resp.  
tjänstekarlen Pehr Larsson (skall vara Andersson,  
felskrivning av prästen). Börta och Pehr bodde när  
första barnet Anna föddes samma år på Olofsered i  
H

33
Min farmors farfars far Johannes Persson och hans  
hustru Emma Maria Haraldsdotter kom till Kråketorp  
Västergården i Bollebygd omkring 1790. Då  
kyrkböckerna för Bollebygd under sista delen av  
1700-talet är mycket bristfälligt förda vet jag ej  
varifrån de kom.
Johannes var född 29/9 1756 och dog 23/9 1822
Emma Maria var född 14/6 1757 och dog 14/6 1828
De hade barnen:
- Annika född 8/9 1777
- Britta född 24/1 1780
- Ellika född 16/11 1783
- Olof född 1790
 
Tacksam för alla upplysning

34
Sedan länge har jag bl. a. via Rötter försökt att  
få klarhet i varifrån kom:
min farmors farmor Annica Johansdotter  
enligt husförhörslängd för Bollebygd född  
8-9-1777, hennes  far Johannes Persson född  
29-9-1756 och hennes mor Emma Maria  
Haraldsdotter född 6-11-1757.
 
På landsarkivet i Göteborg jag efter fann i går i  
födelse- och dopbok för Hössna församling:
en Annicka född 17-10-1777, fader Johan  
Pettersson bonde i Fagared, moder Maria  
Haraldsdotter.
 
I vigsellängden finner jag vigda 17-10-1777  
alltså samma dag Johannes Pettersson  
soldat - dräng och Maria Haraldsdotter  
bondepiga från Yttre Rullen.
 
Johannes och Maria hittade jag inte födelse  
och dopbok från Hössna. Annica hade också  
en syster Britta född 24-1-1780 hon fanns ej  
heller där.
 
Trots att alla data inte stämmer med  
husförhörslängderna för Bollebygd utgår jag  
från att detta är saknade mina anor.
Till Bollebygd kom de 1783.
 
Enl. mantalslängden bodde på Yttre Rullen  
1765 och 1770 (men inte 1775) en Harald  
Jönsson med dottern Maria och sonen Måns.
 
Tacksam för all hjälp med ytterligare anor  
samt med var familjen var från 1777 tills de  
kom till Bollebygd 1783.
 
Bertil Johansson

35
Herrljunga / Äldre inlägg (arkiv) till 31 mars, 2006
« skrivet: 2001-03-24, 17:54 »
Höijer
Söker efter anorna för Alfred Hoyer född 1862 17 sept i Herrljunga som utvandrade till USA.Han gifte sig i USA med Tillie Gustava Olsson.
Hans förfäder skall ha haft någon sorts affär i Herrljunga.

36
Hej !
Jag söker var någonstans i Värmland som Maria Caisa Magnell föddes 1857 ?
Hon emigrerade till Nya Zeeland på 1880-talet,och
fick sitt första barn där år 1890.  
Fadern hette Knut Magnell och han var domare.
Modern hette ? Andersson
 
Med vänlig hälsning
 
Bertil Johansson
Upplands Väsby

37
Södra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 23 oktober, 2014
« skrivet: 2014-04-10, 22:20 »
Vart flyttar organisten och skolläraren Carl Gustafsson f(ödd 1828-01-03 i Lilla Gallarp, Västra Ryds socken (E)) med familj efter att ha bott i Sockenstugan på 1860-talet. Han skall ha dött 1907, men var?
Mvh Göran Sollin

38
Bellö / Äldre inlägg (arkiv) till 08 januari, 2014
« skrivet: 2009-06-26, 23:39 »
Hej Charlotte!
 
Om Du har Elias Jonsson & Johanna Carlsdotter som anfäder så har Du en amerikansk släkting som också släktforskar. Hon heter Jennifer och hennes email är jencoole@hotmail.com
Du kan se hennes frågor på http://boards.ancestry.com/localities.scan-balt.sweden.general/27278/mb.ashx
 
Ingela

39
Hi:  I am trying to locate information on some relatives that were from a place called Svensköp.  I am not sure of the parish name...is it also Svensköp?  Perhaps someone can answer this for me.  
 
The family name I am searching for  is Edlund.
I have found out a little information from my gm's cousin...his name is Sigurd Edlund.  He is 82 years old now...and being born here in Canada himself, he would be very interested if I could trace that part of our family.  
His father's name was Bernhard Edlund and he was born in 1878 (approximately).  Bernhard married here in Canada on November 12, 1915 and therefore he must have emigrated prior to that time.
Sigurd also tells me that he is positive that a fair number of family members existed in Sweden as he (and others) had received Christmas cards/letters from Svensköp-and believed that is where his relatives (including his father) were initially from.
He was able to tell me that Bernhard's father was Abraham Edlund and his mother Kristina Andersdotter.  He got this information from Bernhard's marriage certificate.
 
I tried to locate where Svensköp was by the Swedish gazetteer...and it found only one match in the county of Skåne, municipality of Hörby.  Then I checked the LDS and found Svensköp noted there as included in Malmöhus county (and Kristianstad for some period of time)...???  
 
Well, as usual I would be very grateful for any assistance with this...and I know that Sigurd would just be thrilled to hear details of his father and his family!
 
Many thanks,
Donna

40
Örkelljunga / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-12-01
« skrivet: 2002-03-31, 13:37 »
Hej Elisabet, Lena och Jörgen
 
Nej jag känner inte till några syskon till Johan Bengtsson, men hypotesen att han och Tufwe skulle vara bröder, måste jag bara forska vidare på!
 
Broddesläkten i Örkelljunga från 1500-talet till nutid av Stig Almer, utgiven 1997, finns på Örkelljungas bibliotek Kulturhuset. Jag har bara en avskrift av den. Biblioteket har hemsidan:
 
http://www.orkelljunga.se/verksamhet/kultur/kulthus.htm
 
Gå in på söksidan och sök på Brodde. Boken finns på huvudbiblioteket, vuxenavdelningen, hylla Ldz och är tyvärr ref, Ej hemlån.
 
Med vänliga hälsningar
Magnus Påhlsson

41
Äsphult / Äsphult
« skrivet: 2013-10-20, 17:30 »
Hej Eva,
 
Trodde jag skulle finna Anders i AI:5, men det verkar inte som om Brostorp är med där.
Men tack för hjälpen med att hitta Annas familj i AI:4. Så det var alltså hennes familjs gård.
 
Ska leta efter Anders i Västra Vram då. Problemet är att där finns inga utflyttningar från 1843.
 
Jonas

42
Smedstorp / Smedstorp
« skrivet: 2014-04-09, 23:15 »
Hej. Jag undrar om någon vet lite Gårdlösa vid Smedstorp. Det har visat sig att en sida av min släkt tydligen har bott
där från 1650 c:a till 1880.
Tydligen på samma plats och kanske gård. Gårdlösa 3. Hur mycket vet man om vad som fanns där i form av gårdar och torp.  
Var kan man kolla det i så fall?  
Mvh Jörgen i Malmö.

43
Bonderup / Äldre inlägg (arkiv) till 03 september, 2013
« skrivet: 2010-09-23, 19:32 »
Hej  
Jag söker föräldrar till Karna Nilsdotter född 23/9 1843 i Bonderup.
Hon var gift 12/4 1879 med Åke Hellgren Lunnarp 8 Bonderup senare Dalby 25
 
mvh Curth

44
Bollerup / Bollerup
« skrivet: 2015-07-17, 19:43 »
Lars-Göran !
 
Mårten Persson och Mätta finns på Bollerup nr 2 från det de gifter sig 1715. Första barnet föds 1717 och döps till Elna. En son Tuve föds 1718, Anders 1721. Jag har inte följt dem längre men en Elna föds 1725, däremot ingen Lars 1724-25. Följ dem genom kyrkboken så får du alla uppgifter.
 
hälsar Bengt

45
Söker kontakt med ättlingar till Karl Gustaf  
Andersson och Märta  Andersdotter bondedotter från  
Hägra by Rödön i Jämtland
Karl Gustaf Andersson  föddes 13/10 1856 Trehörna.  
Han flyttade från Säby i Jönköpings län till Rödön  
i samband med gifte den 13/2 eller 13/3 1885.  
Säby är en grannsocken till Trehörna.
Jag har via Internet kontakt med ättlingar till  
syskon till Karl Gustaf som emigrerade till  
Chicago i USA.

46
Var ligger platsen / Äldre inlägg (arkiv) till 16 maj, 2011
« skrivet: 2009-11-08, 21:25 »
[color=aa00aa]Hej!
 
Någon som vet var i Jämtland en by/gård/torp som hette Lömmeråsen eller något liknande ligger eller låg?
 
Med vänlig hälsning
Lasse Ericsson[/color]

47
Hej !
 
Är det någon som kan hjälpa mig med följande ?
 
I Solberga fs.inflyttningslängd för år 1787  Gbg.& Bohus Län , hittade jag följande text för
en av mina släktingar :
 
Tunnbindaren Lars Malmgren från Börelöfs (?)
Prästegård dat:21 feb:1786 af N:Elmgren Kyrkoherde.
 
Jag hittar inte någon församling med det namnet
och försöker på detta sätt få reda på fs.genom
Prästnamnet.Texten för namnet är svårtydbar så
jag vet inte om jag uppfattat den rätt?
 
Mvh / Bertil Johansson

48
Alskog / Alskog
« skrivet: 2004-04-07, 09:25 »
Ingmarie
 
Här är vad jag har om HNE Engström. Han hade en syster, Christina Josefina f 1867-11-12 i Alskog.
 
 Anfäder
     Hans Niklas Emil Engström
 
 
     1  
     Hans Niklas Emil Engström. Född 1870 Hallgårds, Alskog (I). Far: 2  
     Johan Petter Engström. Mor: 3 Eva Cajsa Hansdotter.
          Barn med Katarina Amanda Larsdotter:
          Nanny Emilia Engström. Född 1900-10-26 Guffride, Garde (I).
 
 
     Generation I
     2  f
     Johan Petter Engström. Född 1840-10-28 Ollajvs, Alskog (I). Gift med  
     Eva Cajsa Hansdotter 1865-10-27 Alskog (I). Far: 4 Nils Nilsson  
     Engström. Mor: 5 Eva Cajsa Larsdotter.
          Barn med Eva Cajsa Hansdotter:
          Christina Josefina Engström. Född 1867-11-12 Hallgårds, Alskog (I).
          1 Hans Niklas Emil Engström. Född 1870 Hallgårds, Alskog (I).
     3  m
     Eva Cajsa Hansdotter. Född 1840-10-23 Hallgårds, Alskog (I). Gift med  
     Johan Petter Engström 1865-10-27 Alskog (I). Far: 6 Hans Hansson. Mor: 7  
     Maria Christina Pehrsdotter.
 
 
     Generation II
     4  ff
     Nils Nilsson Engström. Född 1805-11-22 Änge, Buttle (I). Gift med Eva  
     Cajsa Larsdotter 1831-10-20 Alskog (I). Far: 8 Nils Rasmusson. Mor: 9  
     Maria Christina Jacobsdotter.
          Barn med Eva Cajsa Larsdotter:
          Lisa Maja Sofia Engström. Född 1832-11-01 Ollajvs, Alskog (I).
          Lars Niklas Engström. Född 1834-04-13 Ollajvs, Alskog (I).
          Cajsa Stina Engström. Född 1836-08-19 Ollajvs, Alskog (I). Död  
          1842 Ollajvs, Alskog (I).
          2 Johan Petter Engström. Född 1840-10-28 Ollajvs, Alskog (I).
          Cajsa Stina Engström. Född 1846-08-13 Ollajvs, Alskog (I).
     5  fm
     Eva Cajsa Larsdotter. Född 1805-11-01 Ollajvs, Alskog (I). Gift med Nils  
     Nilsson Engström 1831-10-20 Alskog (I). Far: 10 Lars Hansson. Mor: 11  
     Elisabeth Larsdotter.
     6  mf
     Hans Hansson. Född 1814-08-07 Sigsarve, Alskog (I). Gift med Maria  
     Christina Pehrsdotter 1839-10-31 Alskog (I). Far: 12 Hans Larsson. Mor:  
     13 Eva Cajsa Hansdotter.
          Barn med Maria Christina Pehrsdotter:
          3 Eva Cajsa Hansdotter. Född 1840-10-23 Hallgårds, Alskog (I).
          Petter Bernhard Hansson. Född 1843-02-07 Hallgårds, Alskog (I).  
          Död 1843 Hallgårds, Alskog (I).
          Johan Niklas Hansson. Född 1844-08-07 Hallgårds, Alskog (I).
          Maria Sofia Hansdotter. Född 1847 Hallgårds, Alskog (I). Död  
          1887-07-30 Anningåkre, Alskog (I).
          Lars Petter Hansson. Född 1851-06-14 Hallgårds, Alskog (I). Död  
          1851 Hallgårds, Alskog (I).
          Stina Johanna Lorentina Hansdotter. Född 1857-12-12 Hallgårds,  
          Alskog (I).
     7  mm
     Maria Christina Pehrsdotter. Född 1822-12-29 Hallgårds, Alskog (I). Gift  
     med Hans Hansson 1839-10-31 Alskog (I). Far: 14 Pehr Larsson. Mor: 15  
     Catharina Maria Olofsdotter.
 
     Generation III
     8  ff f
     Nils Rasmusson. Född 1775-09-22 Änge, Buttle (I). Död 1818-10-19 Änge,  
     Buttle (I). Far: 16 Rasmus Eriksson. Mor: 17 Barbro Maria Johansdotter.
          Barn med Maria Christina Jacobsdotter:
          Jacob Nilsson. Född 1800-09-16 Änge, Buttle (I).
          Nils Nilsson. Född 1804-07-03 Änge, Buttle (I).
          4 Nils Nilsson Engström. Född 1805-11-22 Änge, Buttle (I).
     9  ff m
     Maria Christina Jacobsdotter. Född 1769-08-30 Hägsarve, Buttle (I). Död  
     1827-07-30 Änge, Buttle (I). Far: 18 Jacob Jacobsson. Mor: 19 Anna  
     Pehrsdotter.
     10  fm f
     Lars Hansson. Född 1785-04-15 Ollajvs, Alskog (I). Gift med Elisabeth  
     Larsdotter 1803 Alskog (I). Död 1856-12-26 Ollajvs, Alskog (I). Far:  
     20, 26 Hans Larsson. Mor: 21, 27 Eva Catharina Hejdenberg.
          Barn med Elisabeth Larsdotter:
          5 Eva Cajsa Larsdotter. Född 1805-11-01 Ollajvs, Alskog (I).
          Hans Larsson. Född 1807-11-07 Ollajvs, Alskog (I). Död 1833-01-05  
          Ollajvs, Alskog (I).
          Lars Larsson Ahlström. Född 1810-03-16 Ollajvs, Alskog (I). Död  
          1858 Alskog (I).
          Johan Mårten Larsson. Född 1812-12-29 Ollajvs, Alskog (I).
          Olof Larsson. Född 1815-12-26 Ollajvs, Alskog (I).
          Anna Sofia Larsdotter. Född 1820-03-14 Ollajvs, Alskog (I). Död  
          1820 Ollajvs, Alskog (I).
          Lisa Gertrud Larsdotter. Född 1820-03-14 Ollajvs, Alskog (I). Död  
          1820 Ollajvs, Alskog (I).
          Petter Niklas Larsson. Född 1822-07-02 Ollajvs, Alskog (I). Död  
          1842-07-03.
     11  fm m
     Elisabeth Larsdotter. Född 1781-01-31 Sigsarve, Alskog (I). Gift med  
     Lars Hansson 1803 Alskog (I). Död 1853-02-18 Ollajvs, Alskog (I). Far:  
     22, 24 Lars Olofsson. Mor: 23, 25 Annika Hansdotter.
     12  mf f
     Hans Larsson. Född 1775-12-30 Sigsarve, Alskog (I). Gift med Eva Cajsa  
     Hansdotter 1803 Alskog (I). Död 1852-06-08 Sigsarve, Alskog (I). Far:  
     22, 24 Lars Olofsson. Mor: 23, 25 Annika Hansdotter.
          Barn med Eva Cajsa Hansdotter:
          Anna Cajsa Hansdotter. Född 1804-12-12 Sigsarve, Alskog (I).
          Eva Stina Hansdotter. Född 1807-04-06 Sigsarve, Alskog (I).
          Lisa Sofia Hansdotter. Född 1810-07-15 Sigsarve, Alskog (I). Död  
          1810-11-05 Sigsarve, Alskog (I).
          Lars Hansson. Född 1811-10-01 Sigsarve, Alskog (I).
          6 Hans Hansson. Född 1814-08-07 Sigsarve, Alskog (I).
          Lisa Sofia Hansdotter. Född 1817-03-11 Sigsarve, Alskog (I).
     13  mf m
     Eva Cajsa Hansdotter. Född 1781-12-12 Ollajvs, Alskog (I). Gift med Hans  
     Larsson 1803 Alskog (I). Död 1854-03-31 Sigsarve, Alskog (I). Far: 20, 26  
     Hans Larsson. Mor: 21, 27 Eva Catharina Hejdenberg.
     14  mm f
     Pehr Larsson. Född 1792-12-16 Hallgårds, Alskog (I). Gift med Catharina  
     Maria Olofsdotter 1817-10-28 Alskog (I). Död 1841-06-26 Hallgårds, Alskog  
     (I). Far: 28 Lars Jacobsson. Mor: 29 Anna Nilsdotter.
          Barn med Catharina Maria Olofsdotter:
          Anna Catharina Pehrsdotter. Född 1819-03-14 Hallgårds, Alskog (I).  
          Död 1823 Hallgårds, Alskog (I).
          7 Maria Christina Pehrsdotter. Född 1822-12-29 Hallgårds, Alskog  
          (I).
 
          Lars Petter Pehrsson. Född 1828-03-11 Hallgårds, Alskog (I). Död  
          1828 Hallgårds, Alskog (I).
          Catharina Johanna Pehrsdotter. Född 1829-11-27 Hallgårds, Alskog  
          (I).
     15  mm m
     Catharina Maria Olofsdotter. Född 1798-07-08 Rommunds, Alskog (I). Gift  
     med Pehr Larsson 1817-10-28 Alskog (I). Far: 30 Olof Båtelsson. Mor: 31  
     Catharina Larsdotter.
 
 
     Generation IV
     16  ff ff
     Rasmus Eriksson. Född 1735 Näs (I). Gift med Barbro Maria Johansdotter  
     1762-11-23 Buttle (I). Gift med Maria Nilsdotter Engedahl 1774-11-10  
     Buttle (I). Död 1808-01-22 Änge, Buttle (I).
          Barn med Barbro Maria Johansdotter:
          Lisa Rasmusdotter. Född 1763-10-06 Änge, Buttle (I).
          Erik Erasmisson. Född 1767-10-02 Änge, Buttle (I).
          Anna Rasmusdotter. Född 1770-02-24 Änge, Buttle (I). Död  
          1846-04-15 Buttlegårde, Buttle (I).
          Johan Rasmusson. Född 1772-11-22 Änge, Buttle (I).
          Maria Rasmusdotter. Född 1774-05-17 Änge, Buttle (I).
          8 Nils Rasmusson. Född 1775-09-22 Änge, Buttle (I). Död 1818-10-19  
          Änge, Buttle (I).
          Barn med Maria Nilsdotter Engedahl:
          Maria Rasmusdotter. Född 1791-12-14 Änge, Buttle (I).
     17  ff fm
     Barbro Maria Johansdotter. Född 1741-10-28 Änge, Buttle (I). Gift med  
     Rasmus Eriksson 1762-11-23 Buttle (I). Far: 34 Hans Okänd. Mor: 35  
     Okänd Okänd.
     18  ff mf
     Jacob Jacobsson. Gift med Anna Pehrsdotter 1760-11-04 Buttle (I) 1).
          Barn med Anna Pehrsdotter:
          Jacob Jacobsson. Född 1765-11-17 Hägsarve, Buttle (I).
          Olof Jacobsson. Född 1768-10-19 Hägsarve, Buttle (I).
          9 Maria Christina Jacobsdotter. Född 1769-08-30 Hägsarve, Buttle  
          (I). Död 1827-07-30 Änge, Buttle (I).
     19  ff mm
     Anna Pehrsdotter. Född 1744-11-13 Hägsarve, Buttle (I). Gift med Jacob  
     Jacobsson 1760-11-04 Buttle (I) 1). Far: 38 Pehr Okänd. Mor: 39 Anna  
     Okänd.
     20  fm ff
     Hans Larsson. Född 1751-04-07 Ollajvs, Alskog (I). Gift med Eva  
     Catharina Hejdenberg 1774-10-23 Alskog (I). Gift med Sofia Lossbom  
     1805-06-17 Alskog (I). Död 1832-09-07 Ollajvs, Alskog (I). Far: 40, 52  
     Lars Hansson. Mor: 41, 53 Catharina Båtelsdotter.
          Barn med Eva Catharina Hejdenberg:
          Catharina Hansdotter. Född 1775-07-21 Ollajvs, Alskog (I). Död  
          1775 Ollajvs, Alskog (I).
          Catharina Hansdotter. Född 1776-09-06 Ollajvs, Alskog (I). Död  
          1779 Ollajvs, Alskog (I).
          Anna Stina Hansdotter. Född 1780-01-22 Ollajvs, Alskog (I). Död  
          1780 Ollajvs, Alskog (I).
          13 Eva Cajsa Hansdotter. Född 1781-12-12 Ollajvs, Alskog (I). Död  
          1854-03-31 Sigsarve, Alskog (I).
          10 Lars Hansson. Född 1785-04-15 Ollajvs, Alskog (I). Död  
          1856-12-26 Ollajvs, Alskog (I).
          Hans Hansson. Född 1790-02-25 Ollajvs, Alskog (I). Död 1790  
          Ollajvs, Alskog (I).
     21  fm fm
     Eva Catharina Hejdenberg. Född 1750-12-12 Smiss, Alskog (I). Gift med  
     Hans Larsson 1774-10-23 Alskog (I). Död 1804 Ollajvs, Alskog (I). Far:  
     42, 54 Botvid Hejdenberg. Mor: 43, 55 Marta Yggesdotter.
     22  fm mf
     Lars Olofsson. Född 1747-07-05 Sigsarve, Alskog (I). Gift med Annika  
     Hansdotter 1772-11-08 Alskog (I). Död 1805 Alskog (I). Far: 44, 48 Olof  
     Pehrsson. Mor: 45, 49 Elisabeth Larsdotter.
          Barn med Annika Hansdotter:
          Annika Larsdotter. Född 1773-09-04 Sigsarve, Alskog (I). Död  
          1792-12-04 Sigsarve, Alskog (I).
          12 Hans Larsson. Född 1775-12-30 Sigsarve, Alskog (I). Död  
          1852-06-08 Sigsarve, Alskog (I).
          Brita Larsdotter. Född 1777-12-16 Sigsarve, Alskog (I). Död  
          1782-12-25 Sigsarve, Alskog (I).
          Lars Larsson. Född 1778-04-15 Sigsarve, Alskog (I). Död 1831-09-03  
          Alskog (I).
          11 Elisabeth Larsdotter. Född 1781-01-31 Sigsarve, Alskog (I). Död  
          1853-02-18 Ollajvs, Alskog (I).
          Olof Larsson. Född 1783-05-10 Sigsarve, Alskog (I). Död 1783  
          Sigsarve, Alskog (I).
          Olof Larsson. Född 1784-09-28 Sigsarve, Alskog (I). Död 1784-11-27  
          Sigsarve, Alskog (I).
          Catharina Larsdotter. Född 1785-12-01 Sigsarve, Alskog (I). Död  
          1801-06-19 Sigsarve, Alskog (I).
          Olof Larsson. Född 1788-12-07 Sigsarve, Alskog (I). Död 1789-02-13  
          Sigsarve, Alskog (I).
          Mårten Larsson. Född 1790-02-14 Sigsarve, Alskog (I). Död  
          1790-02-22 Sigsarve, Alskog (I).
          Mårten Larsson. Född 1791-10-21 Sigsarve, Alskog (I). Död 1831  
          Alskog (I).
     23  fm mm
     Annika Hansdotter. Född 1749-02-28 Ollajvs, Alskog (I). Gift med Lars  
     Olofsson 1772-11-08 Alskog (I). Död 1810-12-01 Sigsarve, Alskog (I).  
     Far: 46, 50 Hans Jacobsson. Mor: 47, 51 Anna Olofsdotter.
     24  mf ff
     Lars Olofsson. Se 22.
     25  mf fm
     Annika Hansdotter. Se 23.
     26  mf mf
     Hans Larsson. Se 20.
     27  mf mm
     Eva Catharina Hejdenberg. Se 21.
     28  mm ff
     Lars Jacobsson. Född 1752-08-29 Rommunds, Alskog (I). Gift med Anna  
     Nilsdotter 1775-10-24 Alskog (I). Död 1817-07-25 Hallgårds, Alskog (I).  
     Far: 56 Jacob Båtelsson. Mor: 57 Catharina Larsdotter.
          Barn med Anna Nilsdotter:
          Jacob Larsson. Född 1776-10-18 Hallgårds, Alskog (I). Död 1784  
          Hallgårds, Alskog (I).
          Nils Larsson. Född 1779-03-05 Hallgårds, Alskog (I). Död  
          1814-07-02 Utalskog, Alskog (I).
          Lars Larsson. Född 1782-09-01 Hallgårds, Alskog (I).
          Malena Larsdotter. Född 1785-09-08 Hallgårds, Alskog (I). Död  
          1855-03-19 Utalskog, Alskog (I).
          Båtel Larsson Hallin. Född 1789-03-11 Hallgårds, Alskog (I).
          Jacob Larsson. Född 1791-08-25 Hallgårds, Alskog (I). Död 1791  
          Hallgårds, Alskog (I).
          14 Pehr Larsson. Född 1792-12-16 Hallgårds, Alskog (I). Död  
          1841-06-26 Hallgårds, Alskog (I).
          Anna Catharina Larsdotter. Född 1795-07-01 Hallgårds, Alskog (I).  
          Död 1806 Hallgårds, Alskog (I).
          Christina Johanna Larsdotter. Född 1799-01-24 Hallgårds, Alskog (I).  
          Död 1862-11-26 Guffride, Alskog (I).
          Gertrud Larsdotter. Född 1805-05-02 Hallgårds, Alskog (I).
 
     29  mm fm
     Anna Nilsdotter. Född 1758-02-20 Hallgårds, Alskog (I). Gift med Lars  
     Jacobsson 1775-10-24 Alskog (I). Död 1817-01-05 Hallgårds, Alskog (I).  
     Far: 58 Nils Nilsson. Mor: 59 Malena Persdotter.
     30  mm mf
     Olof Båtelsson. Född 1753-05-23 Rommunds, Alskog (I). Död 1811-08-29  
     Rommunds, Alskog (I). Gift med Catharina Larsdotter 1840-11-08  
     Rommunds, Alskog (I). Far: 60 Båtel Båtelsson. Mor: 61 Christina  
     Olofsdotter.
          Barn med Catharina Larsdotter:
          Christina Olofsdotter. Född 1780-02-10 Rommunds, Alskog (I).
          Lars Olofsson. Född 1788-01-31 Rommunds, Alskog (I). Död 1789  
          Rommunds, Alskog (I).
          Lars Olofsson. Född 1791-07-05 Rommunds, Alskog (I). Död  
          1812-09-11 Rommunds, Alskog (I).
          15 Catharina Maria Olofsdotter. Född 1798-07-08 Rommunds, Alskog  
          (I).
     31  mm mm
     Catharina Larsdotter. Född 1756-02-28 Kaupungs, Ardre (I). Död 1840  
     Rommunds, Alskog (I). Gift med Olof Båtelsson 1840-11-08 Rommunds,  
     Alskog (I).
 
 
     Generation V
     34  ff fm f
     Hans Okänd.
          Barn med Okänd Okänd:
          Jacob Hansson. Född 1736-06-26 Änge, Buttle (I).
          Johan Hansson. Född 1738-07-20 Änge, Buttle (I).
          17 Barbro Maria Johansdotter. Född 1741-10-28 Änge, Buttle (I).
     35  ff fm m
     Okänd Okänd.
     38  ff mm f
     Pehr Okänd.
          Barn med Anna Okänd:
          19 Anna Pehrsdotter. Född 1744-11-13 Hägsarve, Buttle (I).
          Olof Pehrsson. Född 1747-08-01 Hägsarve, Buttle (I).
          Margareta Pehrsdotter. Född 1750-08-17 Hägsarve, Buttle (I).
     39  ff mm m
     Anna Okänd.
     40  fm ff f
     Lars Hansson. Född 1725-12-26 Ollajvs, Alskog (I). Gift med Catharina  
     Båtelsdotter 1746-11-10 Alskog (I). Död 1811-03-10 Ollajvs, Alskog (I).  
     Far: 80, 104 Hans Larsson. Mor: 81, 105 Beata Jacobsdotter.
          Barn med Catharina Båtelsdotter:
          Hans Larsson. Född 1747-04-23 Ollajvs, Alskog (I). Död 1747  
          Ollajvs, Alskog (I).
          Christina Larsdotter. Född 1748-05-07 Ollajvs, Alskog (I).
          20, 26 Hans Larsson. Född 1751-04-07 Ollajvs, Alskog (I). Död  
          1832-09-07 Ollajvs, Alskog (I).
          Beata Larsdotter. Född 1754-03-20 Ollajvs, Alskog (I). Död 1754  
          Ollajvs, Alskog (I).
          Båtel Larsson. Född 1760-11-10 Ollajvs, Alskog (I). Död 1837-11-13  
          Sigsarve, Alskog (I).
     41  fm ff m
     Catharina Båtelsdotter. Född 1725-04-25 Rommunds, Alskog (I). Gift med  
     Lars Hansson 1746-11-10 Alskog (I). Död 1774-03-06 Ollajvs, Alskog (I).  
     Far: 82, 106, 112, 120 Båtel Jacobsson. Mor: 83, 107, 113, 121 Christina  
     Olofsdotter.
 
     42  fm fm f
     Botvid Hejdenberg. Född 1704-11-11 Rings, Hejnum (I). Gift med Marta  
     Yggesdotter 1744. Död 1767-06-16 Smiss, Alskog (I). Far: 84, 108 Olof  
     Olofsson Ring. Mor: 85, 109 Margaretha Okänd.
          Barn med Maria Moberg:
          Anna Stina Hejdenberg. Född 1735-10-13 Smiss, Alskog (I). Död  
          1819-05-18 Snauvalds, Alskog (I).
          Carl-Olof Kronlund. Född Smiss, Alskog (I).
          Samuel Hejdenberg. Född Smiss, Alskog (I).
          Barn med Marta Yggesdotter:
          Samuel Hejdenberg. Född 1745-02-09 Karlskrona. Död 1806-08-20  
          Smiss, Alskog (I).
          Nils Hejdenberg. Född 1746-09-29 Karlskrona.
          Natanael Hejdenberg. Född 1749-07-12 Smiss, Alskog (I).
          21, 27 Eva Catharina Hejdenberg. Född 1750-12-12 Smiss, Alskog (I).  
          Död 1804 Ollajvs, Alskog (I).
     43  fm fm m
     Marta Yggesdotter. Född 1713 Karlskrona. Gift med Botvid Hejdenberg  
     1744. Död 1769-03-30 Smiss, Alskog (I).
     44  fm mf f
     Olof Pehrsson. Född 1717-03-31. Död 1781-08-31 Sigsarve, Alskog (I).
          Barn med Elisabeth Larsdotter:
          Catharina Olofsdotter. Född 1744-08-12 Sigsarve, Alskog (I).
          22, 24 Lars Olofsson. Född 1747-07-05 Sigsarve, Alskog (I). Död  
          1805 Alskog (I).
          Margaretha Olofsdotter. Född 1751-12-02 Sigsarve, Alskog (I). Död  
          1785-04-19 Bofride, Alskog (I).
          Pehr Olofsson. Född 1755-08-12 Sigsarve, Alskog (I). Död 1779  
          Sigsarve, Alskog (I).
          Olof Olofsson. Född 1759-12-17 Sigsarve, Alskog (I). Död 1810  
          Sigraifs, Vamlingbo (I).
          Mårten Olofsson. Född 1763-08-29 Sigsarve, Alskog (I). Död  
          1770-04-01 Sigsarve, Alskog (I).
     45  fm mf m
     Elisabeth Larsdotter. Född 1719-08-20 Sigsarve, Alskog (I). Död  
     1785-08-21 Sigsarve, Alskog (I). Far: 90, 98 Lars Jacobsson. Mor: 91,  
     99 Margaretha Jacobsdotter.
     46  fm mm f
     Hans Jacobsson. Född 1705-09-21 Ollajvs, Alskog (I). Gift med Catharina  
     Rasmusdotter 1730-10-20 Endre (I). Gift med Catharina Rasmusdotter  
     1736-06-22 Ekeby (I). Död 1785-01-27 Ollajvs, Alskog (I). Far: 162, 92,  
     100, 210 Jacob Jacobsson. Mor: 93, 101 Brita Pehrsdotter.
          Barn med Catharina Rasmusdotter:
          Brita Hansdotter. Född 1734-09-10 Ollajvs, Alskog (I).
          Jacob Hansson. Född 1735-09-23 Ollajvs, Alskog (I).
          Barn med Anna Olofsdotter:
          Maria Hansdotter. Född 1740-02 Ollajvs, Alskog (I). Död 1815-05-30  
          Ollajvs, Alskog (I).
          Hans Hansson. Född 1744-07-10 Ollajvs, Alskog (I). Död 1779-09-21  
          Ollajvs, Alskog (I).
          Per Hansson. Född 1746 Ollajvs, Alskog (I). Död 1748 Ollajvs,  
          Alskog (I).
          23, 25 Annika Hansdotter. Född 1749-02-28 Ollajvs, Alskog (I). Död  
          1810-12-01 Sigsarve, Alskog (I).
          Gertrud Hansdotter. Född 1751-02-20 Ollajvs, Alskog (I).
          Catharina Hansdotter. Född 1753-09-20 Ollajvs, Alskog (I). Död  
          1753 Ollajvs, Alskog (I).
     47  fm mm m
     Anna Olofsdotter. Född 1710 Lindarve, Ekeby (I). Död 1779-09-27  
     Ollajvs, Alskog (I).
     48  mf ff f
     Olof Pehrsson. Se 44.
 
     49  mf ff m
     Elisabeth Larsdotter. Se 45.
     50  mf fm f
     Hans Jacobsson. Se 46.
     51  mf fm m
     Anna Olofsdotter. Se 47.
     52  mf mf f
     Lars Hansson. Se 40.
     53  mf mf m
     Catharina Båtelsdotter. Se 41.
     54  mf mm f
     Botvid Hejdenberg. Se 42.
     55  mf mm m
     Marta Yggesdotter. Se 43.
     56  mm ff f
     Jacob Båtelsson. Född 1717-05-01 Rommunds, Alskog (I). Gift med  
     Catharina Larsdotter 1746-11-09 Alskog (I). Far: 82, 106, 112, 120  
     Båtel Jacobsson. Mor: 83, 107, 113, 121 Christina Olofsdotter.
          Barn med Catharina Larsdotter:
          Båtel Jacobsson. Född 1747-09-18 Rommunds, Alskog (I). Död  
          1817-03-01 Rommunds, Alskog (I).
          28 Lars Jacobsson. Född 1752-08-29 Rommunds, Alskog (I). Död  
          1817-07-25 Hallgårds, Alskog (I).
          Christina Jacobsdotter. Född 1758-01-19 Rommunds, Alskog (I).
     57  mm ff m
     Catharina Larsdotter. Född 1722-12-07 Bare, Etelhem (I). Gift med Jacob  
     Båtelsson 1746-11-09 Alskog (I). Död 1787-04-13 Rommunds, Alskog (I).
     58  mm fm f
     Nils Nilsson. Född 1728 Liste, Norrlanda (I). Gift med Malena Persdotter  
     1756-11-01 Alskog (I). Död 1803-11-20 Hallgårds, Alskog (I).
          Barn med Malena Persdotter:
          29 Anna Nilsdotter. Född 1758-02-20 Hallgårds, Alskog (I). Död  
          1817-01-05 Hallgårds, Alskog (I).
          Johanna Nilsdotter. Född 1760-01-16 Hallgårds, Alskog (I).
          Per Nilsson. Född 1762-09-01 Hallgårds, Alskog (I). Död 1785-02-11  
          Hallgårds, Alskog (I).
     59  mm fm m
     Malena Persdotter. Född 1740-03-29 Hallgårds, Alskog (I). Gift med Nils  
     Nilsson 1756-11-01 Alskog (I). Far: 118 Per Joensson. Mor: 119 Anna  
     Johanna Pehrsdotter.
     60  mm mf f
     Båtel Båtelsson. Född 1722-07-30 Rommunds, Alskog (I). Gift med  
     Christina Olofsdotter 1749-10-22 Alskog (I). Död 1806-01-01 Rommunds,  
     Alskog (I). Far: 82, 106, 112, 120 Båtel Jacobsson. Mor: 83, 107, 113,  
     121 Christina Olofsdotter.
          Barn med Christina Olofsdotter:
          Christina Båtelsdotter. Född 1750-12-19 Rommunds, Alskog (I). Död  
          1818-06-07 Rommunds, Alskog (I).
          30 Olof Båtelsson. Född 1753-05-23 Rommunds, Alskog (I). Död  
          1811-08-29 Rommunds, Alskog (I).
          Båtel Båtelsson Runström. Född 1756-06-23 Rommunds, Alskog (I).
          Annika Båtelsdotter. Född 1759-01-16 Rommunds, Alskog (I). Död  
          1759-01-23 Rommunds, Alskog (I).
          Catharina Båtelsdotter. Född 1760-11-02 Rommunds, Alskog (I).
          Anna Båtelsdotter. Född 1764-03-26 Rommunds, Alskog (I).
          Jacob Båtelsson. Född 1767-04-05 Rommunds, Alskog (I). Död  
          1779-10-06 Rommunds, Alskog (I).
 
     61  mm mf m
     Christina Olofsdotter. Född 1725-12-09 Stenstugu, Alskog (I). Gift med  
     Båtel Båtelsson 1749-10-22 Alskog (I). Död 1803-12-15 Rommunds, Alskog  
     (I). Far: 122 Olof Andersson. Mor: 123 Anna Larsdotter.
 
 
     Generation VI
     80  fm ff ff
     Hans Larsson. Född 1701-12-11 Bare, Etelhem (I). Gift med Beata  
     Jacobsdotter 1723. Död 1749-03-13 Ollajvs, Alskog (I).
          Barn med Beata Jacobsdotter:
          40, 52 Lars Hansson. Född 1725-12-26 Ollajvs, Alskog (I). Död  
          1811-03-10 Ollajvs, Alskog (I).
     81  fm ff fm
     Beata Jacobsdotter. Född 1700 Ollajvs, Alskog (I). Gift med Hans  
     Larsson 1723. Far: 162, 92, 100, 210 Jacob Jacobsson. Mor: 163, 211  
     Anna Jacobsdotter.
     82  fm ff mf
     Båtel Jacobsson. Född 1692-04-05. Gift med Christina Olofsdotter  
     1716-06-16. Död 1776-02-08 Rommunds, Alskog (I).
          Barn med Christina Olofsdotter:
          56 Jacob Båtelsson. Född 1717-05-01 Rommunds, Alskog (I).
          60 Båtel Båtelsson. Född 1722-07-30 Rommunds, Alskog (I). Död  
          1806-01-01 Rommunds, Alskog (I).
          41, 53 Catharina Båtelsdotter. Född 1725-04-25 Rommunds, Alskog (I).  
          Död 1774-03-06 Ollajvs, Alskog (I).
          Agneta Båtelsdotter. Född 1730-07-02 Rommunds, Alskog (I). Död  
          1796-03-27 Guffride, Alskog (I).
          Olof Båtelsson. Född Rommunds, Alskog (I).
     83  fm ff mm
     Christina Olofsdotter. Född 1685. Gift med Båtel Jacobsson 1716-06-16.  
     Död 1770-03-26 Rommunds, Alskog (I).
     84  fm fm ff
     Olof Olofsson Ring. Död 1710 Hejnum (I).
          Barn med Margaretha Okänd:
          Olof Olofsson. Född 1701-08-14 Rings, Hejnum (I). Död 1750 Hejnum  
          (I).
          42, 54 Botvid Hejdenberg. Född 1704-11-11 Rings, Hejnum (I). Död  
          1767-06-16 Smiss, Alskog (I).
     85  fm fm fm
     Margaretha Okänd.
     90  fm mf mf
     Lars Jacobsson. Död 1740 Sigsarve, Alskog (I). Far: 180, 196 Jacob  
     Larsson. Mor: 181, 197 Gertrud Hansdotter.
          Barn med Margaretha Jacobsdotter:
          45, 49 Elisabeth Larsdotter. Född 1719-08-20 Sigsarve, Alskog (I).  
          Död 1785-08-21 Sigsarve, Alskog (I).
     91  fm mf mm
     Margaretha Jacobsdotter. Född 1686 Alskog (I). Död 1760-02-13 Sigsarve,  
     Alskog (I).
     92  fm mm ff
     Jacob Jacobsson. Se 162.
     93  fm mm fm
     Brita Pehrsdotter. Far: 186, 202 Pehr Olofsson. Mor: 187, 203 Maria  
     Hansdotter.
     98  mf ff mf
     Lars Jacobsson. Se 90.
 
     99  mf ff mm
     Margaretha Jacobsdotter. Se 91.
     100  mf fm ff
     Jacob Jacobsson. Se 162.
     101  mf fm fm
     Brita Pehrsdotter. Se 93.
     104  mf mf ff
     Hans Larsson. Se 80.
     105  mf mf fm
     Beata Jacobsdotter. Se 81.
     106  mf mf mf
     Båtel Jacobsson. Se 82.
     107  mf mf mm
     Christina Olofsdotter. Se 83.
     108  mf mm ff
     Olof Olofsson Ring. Se 84.
     109  mf mm fm
     Margaretha Okänd. Se 85.
     112  mm ff ff
     Båtel Jacobsson. Se 82.
     113  mm ff fm
     Christina Olofsdotter. Se 83.
     118  mm fm mf
     Per Joensson. Född 1713-03-02 Hallgårds, Alskog (I). Död 1770-11-12  
     Hallgårds, Alskog (I). Far: 236 Joen Persson. Mor: 237 Okänd Okänd.
          Barn med Anna Johanna Pehrsdotter:
          59 Malena Persdotter. Född 1740-03-29 Hallgårds, Alskog (I).
          Eva Elisabeth Persdotter. Född 1745 Hallgårds, Alskog (I).
     119  mm fm mm
     Anna Johanna Pehrsdotter. Född 1714. Död 1773 Hallgårds, Alskog (I).
     120  mm mf ff
     Båtel Jacobsson. Se 82.
     121  mm mf fm
     Christina Olofsdotter. Se 83.
     122  mm mf mf
     Olof Andersson. Född 1700-01-10 Stenstugu, Alskog (I). Gift med Anna  
     Larsdotter 1723-11-01 Alskog (I). Död 1764-06-25 Stenstugu, Alskog (I).  
     Far: 244 Anders Olofsson. Mor: 245 Okänd Okänd.
          Barn med Anna Larsdotter:
          61 Christina Olofsdotter. Född 1725-12-09 Stenstugu, Alskog (I).  
          Död 1803-12-15 Rommunds, Alskog (I).
          Anders Olofsson. Född 1733-04-19 Stenstugu, Alskog (I). Död  
          1762-06-20 Stenstugu, Alskog (I).
          Lars Olofsson. Född Stenstugu, Alskog (I).
     123  mm mf mm
     Anna Larsdotter. Född 1690. Gift med Olof Andersson 1723-11-01 Alskog  
     (I). Död 1754-08-09 Stenstugu, Alskog (I).
 
 
     Generation VII
     162  fm ff fm f
     Jacob Jacobsson. Född Snauvalds, Alskog (I).
 
          Barn med Anna Jacobsdotter:
          81, 105 Beata Jacobsdotter. Född 1700 Ollajvs, Alskog (I).
          Jacob Jacobsson. Född Ollajvs, Alskog (I). Död (ung) Ollajvs,  
          Alskog (I).
          Per Jacobsson. Född Ollajvs, Alskog (I). Död (ung) Ollajvs, Alskog  
          (I).
          Barn med Brita Pehrsdotter:
          46, 50 Hans Jacobsson. Född 1705-09-21 Ollajvs, Alskog (I). Död  
          1785-01-27 Ollajvs, Alskog (I).
          Maria Jacobsdotter. Född Ollajvs, Alskog (I).
     163  fm ff fm m
     Anna Jacobsdotter. Född Ollajvs, Alskog (I). Död 1702 Ollajvs, Alskog  
     (I). Far: 326, 422 Jacob Olofsson. Mor: 327, 423 Okänd Okänd.
     180  fm mf mf f
     Jacob Larsson. Död 1739 Alskog (I).
          Barn med Gertrud Hansdotter:
          90, 98 Lars Jacobsson. Död 1740 Sigsarve, Alskog (I).
          Barn med Margaretha Staffansdotter:
          Hans Jacobsson. Född Sigsarve, Alskog (I). Död 1742 Sigsarve,  
          Alskog (I).
          Jakob Jakobsson. Född Sigsarve, Alskog (I).
     181  fm mf mf m
     Gertrud Hansdotter. Död 1739 Alskog (I).
     186  fm mm fm f
     Pehr Olofsson. Född Ollajvs, Alskog (I). Död före 1744 Ollajvs, Alskog  
     (I). Far: 372, 404 Olof Okänd. Mor: 373, 405 Okänd Okänd.
          Barn med Maria Hansdotter:
          93, 101 Brita Pehrsdotter.
     187  fm mm fm m
     Maria Hansdotter. Född 1674 Ungbåtels, Stånga (I). Död 1749-02-21  
     Ollajvs, Alskog (I).
     196  mf ff mf f
     Jacob Larsson. Se 180.
     197  mf ff mf m
     Gertrud Hansdotter. Se 181.
     202  mf fm fm f
     Pehr Olofsson. Se 186.
     203  mf fm fm m
     Maria Hansdotter. Se 187.
     210  mf mf fm f
     Jacob Jacobsson. Se 162.
     211  mf mf fm m
     Anna Jacobsdotter. Se 163.
     236  mm fm mf f
     Joen Persson. Född 1679. Död 1751-06-06 Hallgårds, Alskog (I).
          Barn med Okänd Okänd:
          118 Per Joensson. Född 1713-03-02 Hallgårds, Alskog (I). Död  
          1770-11-12 Hallgårds, Alskog (I).
     237  mm fm mf m
     Okänd Okänd.
     244  mm mf mf f
     Anders Olofsson. Född Stenstugu, Alskog (I). Död Stenstugu, Alskog (I).  
     Far: 488 Olof Andersson. Mor: 489 Okänd Okänd.
 
          Barn med Okänd Okänd:
          122 Olof Andersson. Född 1700-01-10 Stenstugu, Alskog (I). Död  
          1764-06-25 Stenstugu, Alskog (I).
          Anna Andersdotter. Född 1704-09-25 Stenstugu, Alskog (I). Död  
          1763-04-29 Stenstugu, Alskog (I).
          Walborg Andersdotter. Född 1706 Stenstugu, Alskog (I). Död  
          1746-01-13 Stenstugu, Alskog (I).
     245  mm mf mf m
     Okänd Okänd.
 
 
     Generation VIII
     326  fm ff fm mf
     Jacob Olofsson.
          Barn med Okänd Okänd:
          Jacob Jacobsson. Född Ollajvs, Alskog (I).
          Olof Jacobsson. Född Ollajvs, Alskog (I).
          163, 211 Anna Jacobsdotter. Född Ollajvs, Alskog (I). Död 1702  
          Ollajvs, Alskog (I).
     327  fm ff fm mm
     Okänd Okänd.
     372  fm mm fm ff
     Olof Okänd.
          Barn med Okänd Okänd:
          186, 202 Pehr Olofsson. Född Ollajvs, Alskog (I). Död före 1744  
          Ollajvs, Alskog (I).
          Mattz Olofsson. Född Ollajvs, Alskog (I).
     373  fm mm fm fm
     Okänd Okänd.
     404  mf fm fm ff
     Olof Okänd. Se 372.
     405  mf fm fm fm
     Okänd Okänd. Se 373.
     422  mf mf fm mf
     Jacob Olofsson. Se 326.
     423  mf mf fm mm
     Okänd Okänd. Se 327.
     488  mm mf mf ff
     Olof Andersson. Död efter 1713 Stenstugu, Alskog (I).
          Barn med Okänd Okänd:
          244 Anders Olofsson. Född Stenstugu, Alskog (I). Död Stenstugu,  
          Alskog (I).
          Olof Olofsson.
          Lars Olofsson. Född Stenstugu, Alskog (I).
          Nils Olofsson. Född Stenstugu, Alskog (I).
     489  mm mf mf fm
     Okänd Okänd.
 
 Källor
      1)  Gotländskt vigselregister
      Alskboar
 
 
Hustruns far var Lars Nilsson, f 1845 i Garde.
 
/Olle

49
Olof Svensson var född den 8 juni 1785 i Linnerud  
i Holms församling. Enligt husförhörslängden för  
Holm 1813-1818 hade han varit soldat men fått  
avsked på grund av att han led av fallande sot  
(epilepsi).
Någon som vet var han var soldat, hans namn som  
soldat och regemente samt något om hans vidare  
öden? Han skall 1814 (?) ha flyttat till Bolstads  
pastorat men jag återfinner honom inte i någon av  
socknarna där. Söker dessa uppgifter för en  
släktforskande vän i Arizona, tacksam för alla  
uppl

50
Allmänt / Jacob i Hagge Norrbärke
« skrivet: 2015-03-07, 15:27 »
Finns det någon som känner till vilka Jacob i Hagges (Norrbärke) föräldrar kan vara? Levde mellan cirka 1480-1550. Har hans barn men att komma bakåt verkar svårare. Mycket tacksam för svar.

51
Solberga / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-06-21
« skrivet: 2003-12-08, 23:19 »
Hej Ann-Britt!
Jag har uppgift om att Kerstin Jonasdotter Röing skulle vara gift med en Peter Serfing samma datum som du har, 1750-10-21,men ingenting mer om detta.Jag är nog inte direkt släkt i rakt nedstigande led med Kerstin utan något eller några snäpp tillbaka; kanske Kerstins pappa Jonas far(som jag ännu inte vet vem det var). Den Röing som jag verkar vara släkt i nedstigande led med hette David Röing (F. 1710 d. 1742)Gift med Barbara Heman 1733-11-21 (vet ej var).Dessa fick fem barn, bla Erik Röing (f 1734-03-25 D.1797-07-27)gift med Anna Lindrot (f. 1719 d, 1797-02-17). Skulle vara jätteintressant om du kände till något om denna gren.
 
Bästa hälsningar  
Charlotte

52
Nils Bengtsson och Karna Mattisdotter gifte sig i Lomma [M län] 1755 (Lomma C:2). Karna var dotter till skattebonden Mattis Eriksson i Lomma. Enligt Mattis Erikssons bouppteckning 1778 var Karna då död och svärsonen kallades ”Tegelbruksmästaren Nils Bengtsson i Blekinge”. Någon som vet var i Blekinge han bodde? Tips om var det fanns tegelbruk i Blekinge vid denna tid kan också vara till hjälp.

53
Var ligger platsen / Äldre inlägg (arkiv) till 2013-08-15
« skrivet: 2012-03-09, 10:24 »
Hej  
Har råkat på ortsnamnet Svängesholm i Ronneby, efter idogt letande har jag inte nått några framgångar.
Det föds ett barn där 1882 och ett 1913.
 
Många tack på förhand
/Suzanne

54
Rödeby / Äldre inlägg (arkiv) till 2014-07-23
« skrivet: 2014-01-03, 22:34 »
Hej Sven-Rune .
Om du tittar in på Holmessons Släktförening får du veta mer om släkten.
Hälsningar Anja

Sidor: [1]