ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Christina Karlsson

Sidor: [1]
1
Amt: Bornholm / Familjen Hansen, Klemensker
« skrivet: 2021-04-30, 21:19 »
Har helt kört fast och hittar inga ledtrådar efter 1901 till personerna i en gren i mitt släktträd.
Familjen återfinns i folkräkningarna 1880 t o m 1901 i Klemesker, Bornholm och består av:
Peder Hansen f 1839-01-11
Hans andra hustru Karna född Svensdotter f 1852-01-28 i Sverige.
Deras gemensamma barn:
Anne Lavrensine f 1877-11-06
Janusine Caroline f 1880-01-01
Karl Julius f 1881-07-22
Niels Mathias f 1883-03-22
Anine Kristine f 1884-12-10, enligt andrahandsuppgift som jag ej lyckats bekräfta död 1983 och var gift med en Ole Jensen.
Ludvig Christian f 1887-06-15
Martine Caroline f 1888-11-02
Hansine Kristine f 1890-09-16
Sigfred Wilhelm f 1893-04-04


Tacksam för hjälp att hitta mer info om något av barnen, och ev nu levande ättlingar.

2
Hej
Sitter och läser tidigare inlägg från Karl Göran Eriksson och Patrik om rubr person, från år 2013.
Väldigt intressant då jag har en av sönerna i mitt släktträd och här har funnit ytterligare två generationer bakåt.
(Jag har oerhört svårt att läsa texten i olika källor och kan inte påstå att jag med säkerhet på egen hand skulle ha kunnat få det rätt.)


Patrik skriver att Sjul Gunnarsson Stenkvist levde 1694-1705 i Dalåsen enligt mantals och kvarntullslängder samt Berg AI:1 sid 3. I den sista källan kan jag själv läsa mej till att han står skriven i Dalåsen.
Karl-Gunnar skriver i samma tråd om att Sjul Gunnarsson  får namnet Dalfelt (vilket jag också funnit i Centrala soldatregistret) och att det kan förekomma den typen av diskrepanser ibland. Värdefull info, tack!
I Centrala soldatregistret står även att han antogs 1686 (som Karl Göran skriver) men också att han fick avsked 1694, samt nummer på ett soldattorp JF-02-0116, Dalåsen i Berg.


Sonen Anders Sjulsson (senare soldat nr 18 med namnet Hammare i Järvsö kompani, Hälsinge reg, (GMR 673, Arkiv digital bild 2790)) är en av Sjuls söner som jag hittat i fb Berg C:1 sid 14-15. Där står så långt jag kunnat tyda att Anders är född i Kvistle 1696-01-26. Det torde väl innebära att familjen flyttade från soldattorpet i Dalåsen till Kvistle efter att Sjul fått avsked, men jag hittar inga belägg för att det är så. Det känns ju också lite lurigt att han, Som Karl Göran skriver, finns kvar i kvartalsmönsterrullorna 1707, dvs 13 år efter avsked 1694? Kan det finnas någon rimlig förklaring till det? (Centrala soldatregistret är ju en andrahandskälla och jag har mailat dem och efterfrågat om de har någon ytterligare information.)

Är också väldigt nyfiken på det Patrik skriver om som "kusinprocessen i domböckerna", samt om det framkommit några mer uppgifter kring Gunnar Sjulssons ödehemman i "Wästeråsom som öde bliwit 1663". Likaså om det som står att Gunnar Sjulsson som allmosehjon i Östbärg. Kan det vara samma man? Varken Gunnar eller Sjulsson verkar ju vara några vanligt förekommande namn.

Mvh Christina Karlsson
3
Järvsö / Fors. på frågan om Olof Ericsson Bergman
« skrivet: 2021-02-13, 17:24 »
I min tidigare fråga om läshjälp av bouppteckningen för Olof Ericsson Bergman fick jag läshjälp av Maud Svensson betr den första delen i bouppteckningen som gjordes 1793. (Värdefullt och upplysade!)
[/size](Ref till boupptedkning: [/size]https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0102733_00335[/color][/size][size=78%])[/size]

Det väckte dock fler frågor.
Olof var gift två gånger. Barn fanns endast i första äktenskapet.
Barn i Olofs första äktenskap räknas upp i bouppteckningen, förutom äldste sonen Olof (som då fortfarande var i livet).
I den avslutande delen av bouppteckningen (efter uppräkningen av ägodelarna) nämns en bouppteckning efter en bror till hustrun i andra äktenskapet, Anna Danielsdotter.  Där har jag inte fått läshjälp och har inte själv lyckats tyda all text, men det verkar vara en bouppteckning från 1791 efter Annas bror Lars/Hans Danielsson i Förnebo.
Då Olof inte hade några barn i andra äktenskapet och då det i bouppteckningen för Olof 1793 framgår att  egendomen var deras (Olofs och andra hustrun Anna Danielsdotters) "samfällta bo", undrar jag hur det hela kan hänga ihop.
Mina nya frågor är följande:
1. Det står att begravningskostnaden är tagen av "booskifto".  Om det avser samma som boskifte så är det ju ett upphävande av äkta makars giftorättsgemenskap. Vad betyder det? Är det bara fråga om att arvet ska delas upp så att Olofs barn får det de har rätt till och Anna får det hon har rätt till?
2. Kan Anna ha haft arvsrätt i föräldrahemmet i Förnebo (som övertogs av brodern), och det därför redogörs för det som i boupteckningen efter brodern tillföll Anna? Dvs sådant som barnen i första äktenskapet inte skulle ha rätt till?
3. Och hur kommer det sig att man kan utesluta och inte ens nämna den äldste sonen Olof i bouppteckningen efter fadern Olof Ericsson Bergman, då sonen Olof Olofsson fortfarande var i livet när bouppteckningen gjordes?
Tacksam för all hjälp att begripa sammanhanget i denna bouppteckning.


4
Järvsö / Läshjälp, Olof Ericsson Bergman
« skrivet: 2021-02-10, 13:04 »
Har kört fast på Olof Ericsson Bergman. Har hittat honom som soldat nr 122 resp 109 i Hälsinge regemente, Arbrå kompani 1728-1757 samt uppgifter om honom Hfl i Järvsö, gifte m m.
I Hfl Järvsö står att han är född 1707 i Hede. Uppgift från en annan forskare är att hans far hette Erik Jonsson, var bosatt i Hede och född omkring 1680. (Finns inte Fb eller Hfl i Hede för den tiden.)
Via dödsnotis hittade jag bouppteckningen där jag hoppades hitta lite som kunde ge ledtrådar bakåt i tid, men jag har svårt att tyda den. Tacksam om någon kan hjälpa mej fylla i de ord jag inte lyckats läsa (samt rätta det jag ev tolkat fel). Kanske någon som har tillgång till Arkiv Digital? Själv har jag bara tillgång till Riksarkivet där texten är suddig. Jag får heller inte ihop det med dödsdatum som ska vara 1793-04-30 i Kramsta, Järvsö enl Vb Järvsö (X) EI:1 (1722-1809) bild 51 i Arkiv Digital. För i bouppteckningen nämns 1793-05-13 och 1791-11-28.
Ref till boupptedkning: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0102733_00335
Bouppteckning
År 1793 den 13 maj för avlidna soldaten Olof
Bergman. Änkan hustru Anna Danielsdotter
i Kramsta i ________________målsmans
__________________ Hindric Carlssons ______
_____________________________den lilla
egendom som vid dödstimman ______________
__________ begravningen __________________
________________________________________
____________ soldaten Erik Bodin i Elfsät-
tra, avskedade soldaten Simon Warg i Ulfstad
_____ sin hustru Ingre Olofsdotter och dottern _____
korpralen Erik Lång änkan hustru Anica Olofs-
dotter _______och _________________.
 
På nästa sida, efter uppräkningen av ägodelar:
Enligt bouppteckningen av den 28 november
1791 hållen ________änkan _______Bergman___
som(?) Lars (Hans?) Danielsson i Förnebo ___ med ___
____________________________________ Johan-
son ______________enligt _________________
den 3 september 1790 till ___________________
______sin ________37. En 4 _____:  ______: ______
_______ har Lars Danielsson ____________ för
sin hustru Ingar Mårtenssodotter i _______________
han ___________ mannen 1/3 __________________
_____________________ 16 ___ till sin _________ i
___________________ hit___________________            39,33,5
erh för en ko.                                                                                 2,32
                                                                                                         4:-
                                                                         Summa              82,21,9

5
Källor och arkiv / Militära straff
« skrivet: 2020-11-13, 23:43 »
Jag har hittat en soldat i Hälsinge regemente som rymde år 1802 från 2e Majorens kompani. Anders Andersson Karg, f 1753 i Järvsö. I GMR står endast datumet då han rymde samt vem han ersattes av. Det står inget om straff. I Husförhörslängden finns också en notering om rymningen samt går att tolka som att han inte levde med sin familj under 1802-1806, men utan någon närmare förklaring.
Förutsätter att man inte kunde rymma ostraffat, men var hittar man uppgifter om straff för rymlingar, alt fängelsearkiv för den tidsperioden?

6
Var ligger platsen / Westra Åsarna i Berg (Z)
« skrivet: 2020-09-02, 21:31 »
Jag har en förfader Jöns Pehrsson som flyttade från Överhogdal och blev dräng hos kyrkoherden Drake i Berg (Z). Under vistelsen där torde han ha träffat sin hustru änkan Sigrid Pehrsdotter och paret bosatte sig i Westra Åsarna eller Västeråsen, där dottern Carin Jönsdotter föddes 1723. Dessa uppgifter har jag tidigare fått hjälpa att hitta av Karl Göran Eriksson. Jag har nu på plats i Jämtland försökt lokalisera detta Västeråsen. Det finns ett Väster- och Österåsen i Åsarna och ett Västeråsen i Oviken. Men vilket Västeråsen är det som 1723 hörde till Bergs församling? Dock hittade jag gården Stenhammar som ska ha varit prästgården i Berg och kyrkoherde Drakes hem, där Jöns var dräng. Att huset står kvar sedan 1600-talet ger en fantastiskt känsla och dimension till forskningen!

7
Ytterhogdal / Karin Jönsdotter f 1733 i Hogdal
« skrivet: 2020-05-28, 09:11 »
Kämpar i sökandet efter min anmoder Karin Jönsdotter. Frågetecken kring födelseort/socken och föräldrar, och behöver också läshjälp.


I Järvsö kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010096/E I/1 (1722-1809), bildid: C0031568_00115 har jag tolkat det till att Karins föräldrar heter Jöns Person och Sigrid Persdotter. Dock svårt att tyda varifrån de kommer och övriga ord i texten.


I Järvsö kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/HLA/1010096/B/1 (1689-1766), bildid: C0031561_00084, finns Karin som inflyttad till Järvsö från vad jag tyder som Överhogdal eller Öfre Hogdal. Andra forskare har skrivit att hon kommer från Ytterhogdal, vilket är en uppgift jag tror kommer från "Min släkt - Järvsö".


Har sett att andra forskare angett Karins föräldrar med namnen i vigselnotisen och med Östansjö, Ytterhogdal som ort. Men de enda som återfinns i Östansjö, Ytterhogdal (och senare i Aspan 1, enligt mitt eget sökande) med dessa namn är för gamla (Sigrid var  67 år när Karin föddes 1733) för att kunna vara Karins föräldrar. De har enligt mina efterforskningar endast två söner, Per och Erik. Någon annan Jöns med dotter Karin återfinner jag inte i Ytterhogdal.

Det känns också lite rörigt med Ytterhogdal, alt Överhogdal som ort/socken. Ytterhogdal ligger Hälsingland, men tillhör idag Härjedalens kommun som tillhör Jämtlands län......hur var det på 1700-talet?


Jag har sökt i kyrkböckerna i både Ytterhogdal och Överhgdal efter ledtrådar och även gått igenom Jonas Norrbys skrift "Skattehemman och bondesläkter i Ytterhogdal ca 1600-1940". Försöker även få tag på Frans Järnankars skrifter "Överhogdals socken 1600-1900, del 1-3", men har inte lyckats ännu. Någon som har/känner till dessa?


Kanske finns någon ledtråd i kyrkböckerna ovan, i de delar av texterna som jag inte kunnat tyda?
Någon som kan hjälpa mej vidare?

8
Smedstorp / Omgifte
« skrivet: 2020-02-27, 21:52 »
Måns Nilsson i Tunby, Smedstorp, blir änkling 1706-01-31. Han är då ca 46 år och har mindreåriga barn. I Fb omnämns han alltid som bonden M N af Tunby vid barnens resp födelse. Utifrån situationen han då befann sig i började jag söka efter omgifte fr o m 1706 och har nu hittat en trolovningsnotering 14 oktober 1706
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061937_00119 samt en vigselnotering 30 december 1706 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061937_00120 för en Måns Nilsson. Denne M N omnämns där varken som bonde av Tunby eller som änkling, vilket är vanligt i de Vb jag sökt i för min forskning i Järvsö, Hälsingland. Men det skiljer ju rätt mycket mellan hur/vad man skrev där och i de olika socknarna i Skåne där jag nu forskar.
Någon som vet om det var brukligt att ange om brudgummen var änkling i Vb? Eftersom det saknas Hfl för den tiden har jag ju inte dem att tillgå för att kontrollera.

Tacksam också för hjälp att klura ut om det är "min" Måns som gift om sig, och om någon i så fall kan tyda brudens namn.
Mvh Christina Karlsson


9
Smedstorp / Smedstorp Db 1706
« skrivet: 2020-02-27, 20:11 »
Har svårt att tyda vissa ord i https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061937_00158 med forts.  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061937_00159
Tacksam för hjälp att fylla i frågetecknen och korrigering av ev felläsning:


"Den 11 Feb begravdes bonden Måns Nilssons hustru Pernilla Andersdotter som war född i Tunby, fader Anders Jönsson moder Mätta Persdotter ? ? ? ? Måns Nilssons hustru sedan(?) 17 år aflat 8 barn 2 söner son är döda och 6 döttrar som lefver. Låg ? 11 dagar ? 31 januari i sitt ålders 43 åhr."


Mvh Christina Karlsson

10
Smedstorp / Läshjälp Mantalslängd 1697
« skrivet: 2020-02-25, 18:28 »
I mantalslängden för Smedstorp 1697, https:/sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005475_00512 hittar jag längst ner på sidan som nr 4 Måns Nilsson och dr Lars Olsson. Men vad står det på raden under och i marginalen till vänster om noteringen?

11
Skåne / Oluf Larsson, Smedstorp - Hammenhög
« skrivet: 2020-02-16, 15:54 »
Hej!
Behöver hjälp med en svårlästa notiser i db för Smedstorp och fb för Hammenhög.

Har en Åke Olsson f 1727-07-11 i Smedstorp i mitt släktträd och söker nu hans far i kyrkböckerna med  ledtråd som andra forskare lagt upp i Disbyt som en "Oluf Larsson d 1745 i Smedstorp".
Hittar en notering i https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061938_00109 där en Oluf Larsson står som nr 7. Tycker mej kunna läsa ut att han begravdes 25 mars 1745 och benämns bonden Oluf Larsson. Längre fram i texten tolkar jag det som att han är född 1693 i Hammenhög samt att han dog 10 eller möjligen 19 mars. Någon som klarar att läsa ut resten i notisen?
I Hammenhög hittar jag i fb 1693 en Oluf döpt 26 juni, men även där har jag svårt att läsa notisen och kan inte få det till att fadern skulle hetat Lars (vilket han ju borde) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0059855_00040
Det känns lite osäkert att använda denne Oluf i släktträdet då jag inte kan verifiera via Hfl, så tacksam för hjälp tips att gå vidare med när Hfl saknas för den akutella tiden i både Smedstorp och Hammenhög.
Mvh Christina12
Skåne / Födelsenotist för Ola Åkesson Rosenlund
« skrivet: 2020-02-04, 13:43 »
Bland mina anor har jag en Ola Åkesson Rosenlund f 1758-06-27(?). Via Disbyt finns forskare som lyckats spåra hans anor i ytterligare två led bakåt, vilket jag inte lyckas med. Det första som stoppar mej är att jag inte kan tyda den födelsenotis för Ola som det hänvisas till:
Smedstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13356/C I/3 (1754-1776), bildid: C0061939_00032, sida 22  http://sok.riksarkivet.se/bildvC0061939_00032sning/
Kan någon hjälpa mej tyda denna?
I Disbyt anges Olas föräldrar vara Åke Olsson (f 1727-07-11 i Smedstorp) och Karna Hansdotter (f 1735 i Smedstorp) vilket jag inte lyckas tyda fram ur födelsenotisen. Håller som bäst på att leta dem i Hfl för ytterligare ledtrådar.
Mvh Christina Karlsson

13
Hej
Jag har anfäder som på 1700-talet levde som "baron Gyllenkroks husfolk" i Östra Vemmenhög.
Har sökt information/litteratur om husfolk, statare, åboar m m men det är rätt allmänt skrivet.
Undrar om någon vet något om förhållandena just där, dvs för Gyllenrkroks husfolk i Ö Vemmenhög, eller kan hänvisa till aktuell litteratur.
För att vara lite mer konkret i mina funderingar:
Levde husfolket i byn Ö Vemmenhög, i bostäder ägda av baronen?
Hur var livsvillkoren/arbetsförhållandena för husfolk?
Det står även i källor jag hittat att Gyllenkrok ägde 1/2 Dybeck så egendomen tycks ha varit delad. Hur fungerade det och vem ägde den andra 1/2?
Såg att Dybeck var på väg att säljas för ca 10 år sedan. Hur gör man med slottets arkiv och annat vid sådana tillfällen?
Funderar även kring ägoförhållanden och villkor då en anfader i början av 1700-talet var bonde i Herrestad, sonen blev åbo på samma gård och sonsonen som tog över slutade som fattighjon. Det finns gott om litteratur som beskriver situationen under 1700-talet med bondeuppror, bönder som mot överlåtande av marken fick skydd av adeln, adel som dödade upproriska bönder o s v, frälse och ofrälse om såväl jord som människor, men själva omfattningen av olika skeenden och livsvillkoren för de "undre" skikten beskrivs sällan.
Mvh Christina


14
16: Metodfrågor (Hur gör jag?) / "Försvunna" personer
« skrivet: 2019-11-09, 23:27 »
Mätta Andersdotter f 1813-07-26 i Öja (M) blev änka 1849. Maken Nils Andersson drunknade i Ystads hamn 1849-06-27 och begravdes 1849-07-01. Det finns en hänvisning till kämnärsrätten som ger honom rätt att få en kristlig begravning, men i kämnärsrättens arkiv hittar jag inte detta - kan denna uppgift finnas någon annanstans?
Jag är intresserad av varför fallet togs upp i rätten - dvs omständigheterna kring dödsfallet eftersom jag antar att det inte var självklart att han skulle få begravas "kristligt". Typ misstanke om självmord el dyl.


Mätta har 3 barn av vilka jag följt och hittat 2 fram till deras resp död. Men sonen Lars Nilsson f 1845-02-27 tappar jag bort 1866. I Ystads St Maria AI:37 bild 52/sid 665 (arkiv digital) finns en uppgift om flytt till Norrala i Gävleborgs län. Återfinner honom också i utflyttningslängden i Ystads stadsförsamling med utflyttningsdatum 1866-12-08. MEN han återfinns inte i Norrala som inflyttad vare sig 1866 eller 1867. Inte heller hittar jag honom i någon av dödböckerna i Ystad eller Norrala 1866-1867, han tycks helt enkelt gå upp i rök.


I ett försök att se om Lars levde eller hade efterlevande barn när modern Mätta dör 1899-02-17 söker jag efter hennes bouppteckning men någon sådan går inte att finna. 9 år tidigare, i 1890 års folkräkning är Mätta ägare till lgh No 456C i Ystad, så det torde ha funnits tillgångar till efterlevande.


Men även här stöter det på patrull för trots att Mätta är skriven i Ystads stadsförsamling på No 456C vid sin död så dör hon i Skivarp och begravs där!? Detta finns noterat i Ystads stadsf FI:2 sid 57/bild 610 (arkiv digital) men inga uppgifter finns i Skivarps kyrkböcker och någon gravsten har jag inte hittat där. Det finns heller inga kända släktingar i Skivarp, såvitt jag kan se, som förklarar varför Mätta är där vid sin död eller begravs där.


Är mycket tacksam för tips om hur jag går vidare för att hitta information om sonen Lars, vad som hände med Mättas bostad efter hennes död, varför hon dog och begravdes i Skivarp samt varför det blev rättssak av maken Nils död.

15
Järvsö / Anders Lundberg
« skrivet: 2017-01-04, 13:03 »
Önskar läshjälp i Järvsö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010096/A I/4 (1754-1766), bildid: C0031517_00051 (sid 40)
Längst ner på sidan finns Anders Lundberg, på sid 143 i samma Hfl står han som Adelsryttare. Nu överstruken på sid 40 och ser ej vad som står före namnet. Hustru Maria Malmberg och sönerna Anders och Carl född i Stockholm. Längst ut på höger sida finns en notering angående flytt från Säljestad och en notering som tycks avse Carl och som jag inte kan läsa. Tacksam för hjälp.
Har lyckats uttyda årtalet som kan vara 1763 eller 1764 samt ordet ”sin”, ”Säljestad pag 143” (dvs tidigare adress och sidnr i samma Hfl). Sedan ”Carl” och ”glömt”.
Mvh Christina

Sidor: [1]