ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Anders Klarbring

Sidor: [1]
1
Jag är intresserad av vad som står om Warg i dessa kyrkoräkenskaper ifrån Mo 1694:

Först läser jag

1694 d 4 Martij Hammarsmeden mr Jöns Wargh

Sedan är frågan vad han givit till kyrkan: ska det var 1 rdr(?) 24(?)

Näst läser jag ”germund i Baggerud”, men det är just nu inte intressant utan Warg återkommer och jag läser

soch(?) mr Jöns Warg för sin hustrus lägersked i Sgrekian gifwit 4(?) rdr(?) ?? Smt 8 ? ib

Kan någon räta ut frågetecknen? Och sedan är frågan hur det ska tolkas? Är hustrun begravd i sakristian eller vad?

2
Färdiga / Myndiga döttrar
« skrivet: 2016-09-06, 16:59 »
I denna bouppteckning

Tössbo häradsrätt (P) FII:12 (1791-1796) Bild 256 / Sida 507

anges att den avlidnes två döttrar, Marga och Marta, är myndiga. Gör jag då rätt i att anta att de är änkor?

3
Sillerud / Sillerud CI:1 (1683-1699) Bild 100 / sid 230
« skrivet: 2012-11-27, 19:29 »
Per Svensson kommer från Torgelsbyn, men varifrån kommer Marit Olofsdotter?

4
Mo / Mo vigsel 1735
« skrivet: 2012-06-21, 11:25 »
Den 1 oktober 1735 i Mo sn, Tössbo härad (Mo CI:1 (1705-1736) Bild 117 / sid 225), gifter sig Stina Danielsdotter från Persby bruk med någon som skulle kunna vara en Börgesson från en plats som börjar på S, men det är mycket svårläst. I det utmärkta register som hittas på Släktdata anges Lars ?gesson i S, men jag är inte säker på Lars? Är det någon som kan tolka detta eller har vetskap om Stinas levnadsbana. Från andra källor tror jag mig veta att hon är född 1715-10-21 och dotter till Hammarsmedsmästaren Daniel Ersson Fulfisk i Persbyn.


5
Mo / Mo CI:1 (1705-1736) Bild 115 / sid 221
« skrivet: 2012-10-25, 12:35 »
Varifrån kommer drängen Lars Egelsson?

6
I need your help translating some records for Eric Jansson.  
 
1. Birth record for Eric Jansson (Johansson) :Animskog C:1 (1711-1737) Image 81 Pg 155. Born 4 June  1737 in Listetorp,  Ånimskog. What are his parent’s names?
 
2. Household record: Tydje AI:1 (1773-1781) image 112/Page 104.
Erik is living in Torpane with:
Wife Margreta (1743)
Dot. Stina (1774)
Dot. Maria Lisa (1776)
Dot. Cajsa (1779)
What is written before Erik’s name?
 
4. Death record: Tydje AI:1 (1773-1781) image 112/Page 104. Erik dies 20 Oct  1794.
Does the record state that he is an inn keeper in Torpane?
 
5. Widow Margreta moves with her living children to Backen : Tösse AI:4  (1792-1797) Image 86 Pg 80.  
What is written above Margreta’s name and then crossed out? Something about  1/8 inn keeper Eric Johansson of Torpane......?
 
 
7. Eric Johansson’s estate inventory: Tössbo Härradsrätt FII:12(1791-1796) Image 415/ Page 825.  
On page 839 it lists a 1/8 Mantal......Backen. Could this be the same property that his wife and children live on in Backen?
Also I found this estate inventory document different than others. It follows the same format as most and then it seems to repeat but with different property. If Erik was an Innkeeper, could this document be showing his personal inventory and then the inventory of his inn keeping business?  
 
Eric’s occupation? Farmer and innkeeper in Torpane?
 
Thank you so much for any help you can give me,
Mary

7
Strömstedt / Strömstedt
« skrivet: 1999-11-16, 17:28 »
Känner någon till någon utförd forskning i släkten (släkterna) Strömstedt? Pemer-ättlingen Maria Carolina Bergström, f 1775, d 1842, gifte sig 1797 med Gustaf Strömstedt, f 1762, överdirektör, anläggare och ägare av Porla, d 1835.
 
I Örnbergs ättartal finns några ingifta Strömstedtar, som jag än så länge inte har kunnat avskriva. Kan någon bekräfta eller dementera släktskap mellan ovanstående och någon av nedanstående?
 
Anders Fredrik Strömstedt, f 1813, målare i Södertälje, d 1854, gifte sig med Margareta Christina Hult, f 1813, d 1886, och blev far till döttrarna Amalia, f 1839, och Mathilda, f 1841.
 
F d kaptenen vid Uplands regemente Gustaf Strömstedt, g m Maria Christina Strömstedt, var far till Augusta Christina Strömstedt, f 1839, d 1908, g 1862 m Lars Peter Afzelius, f 1821, jägmästare i Bohuslän, d 1881, och stammor för en stor gren av släkten Afzelius.  
 
Axel Strömstedt, f 1830, överstelöjtnant, RSO, Vårvik, tydligen i Bohuslän, blev gift 1863 med Eva Emilia Annell, f 1841 6/11, dotter av tullkassör Carl Annell och Eva Ulrica Nyquist.

8
Schröder / Skröder / Schröder / Skröder
« skrivet: 2015-07-07, 00:23 »
År 1707 den 27 juni
 
Ehrenberg föredrog om färgaren Anders Schröders ansökning för sin broderson August Schröder, som ÖfwerstLieutenanten Rolamb har wärft?, och som denna August är mycket Extraordinaire Capabel i sitt handtwärck till att färia kläde, hwaraf och ett wackert prof upwijstes, så beder han att få honom löös, emedan det är skedt? i drycksmåhl, att han har låtit sig wärfwa.
 
Deras Excell: tyckte att det wore alt för illa, att en sådan Capabel i sitt handtwärke, skulle blifwa tagen ifrån sitt handtwärke.
 
Resol. att det remitteras till Kongl. Krigz Collegium, hwilken resolution uplästes.
 
Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1707:1 (1707-1708) Bild 2500 / sid 245 (AID: v655147.b2500.s245, NAD: SE/RA/1311)
 
mvh Katarina

9
Moffat / Moffat
« skrivet: 2007-02-24, 20:22 »
Som svar på en fråga angående Göran Moffat under Örneberg, lägger jag  här ut den information jag har samlat i det fall någon har intresse av att komplettera eller diskutera vidare:
 
I Lewnhaupts ”Karl XII officerarare” finns följande uppgifter om Göran Moffat:
 
”Son till kapten Robert M och Elisabeth Rutensköld. Sergant vid Nerikes o Vermlands reg. Fänrik därst 1684 19/12, löjt. därst 1700 28/6, d. 1711 22/1. G.m. Ingel Beata Roos, levde änka 1741 Norserud. Barn (1741 Arvika) Johan, Christina Maria, Anna Margareta g.m. löjt Axel Örneberg”
 
I Elgenstjerna finns följande uppgifter om Elisabeth Rutensköld, dotter till Sten Påvelsson Rutensköld:
 
Levde änka 1693, G. före 1651 med kaptenen vid Närkes o Värmlands reg Robert Moffat av skotsk adel som levde 1671 men var död 1673”
 
Från kyrkliga räkenskaper och mantalslängder i By sn, Värmland kan man se att Robert Moffat och senare Elisabeth Rutensköld levde på gården Wäsby åtminstone från 1666 till 1686. 1678 upptas Wäsby i mantalslängden som Elisabeth Rutenskölds säteri, men från 1694 står det som ett stommehemman.
 
I mantalslängderna finns Göran Moffat på Wäsby 1692-1695, på cronohemmanet Staf i Bro sn åren 1691, 1696-1701 och sedan i Tostebohl, Ny sn åren 1702-1710. Hans änka finns kvar  på Tostebohl även 1711.  
 
Av Göran Moffats barn var sonen Johan troligen ogift och dog på Norserud i Ny sn 1750 och uppgavs då vara 70 år, dottern Anna Margareta gift med Axel Örneberg på Norserud och dottern Christina Maria gift (?? ingen vigselnotis) med corpralen vid adelsfanan, Lars Berg. Christina Maria (Stina) dog i Ny sn 29/4 1767 och uppgavs vara 71 år och född på hemmanet Staf. Stina Moffat och Lars Berg fick följande barn:
 
Magnus,  död 2/2 1748 i Ny sn (27 år och 3 mån)
Elsa Ebba, född 26/2 1722 i Kila Sn, vigd 26/12 1755 i Ny Sn med Erik Olsson i Berg
Britta Lena, född 1/3 1724 i Kila Sn, död 1749 i Ny Sn
Lisa, född 8/5 1725 i Ny Sn, död 21/10 1726
Göran, född 20/3 1728 i Ny Sn, död vintern 1755 i Ny sn
Olof, född 28/1 1730 i Ny Sn
Carl, född 11/8 1731 i Ny Sn
Ingejäl Catharina, född 22/1 1734 i Ny Sn
Ingri, född 22/1 1737 i Ny Sn
Beata, född 15/11 1738 i Ny Sn
 
-----------------
 
Lewenhaupt har följande uppgifter om ännu en Robert Moffat:
”Volontär vid amiralitetet, arklimästare därst 1698 17/12, konstapel därst 1702 10/5, e.o. överstlöjt därst 1701 2/5 konfirm 1714 5/5, skeppskapten 1716 19/6, degraderad 1720 8/1 efter Marstrands uppgivande med återfick sedan sin grad, d. 1748 16/6”.  
 
Captain välb. Herr Robert Moffat bodde på Wäsby i By sn från 1725-1744 och från 1745-1748 på Låxerud i Millesvik Sn. Begravd 24/7 1748 på Låxerud, ålder uppgav till några 70 år. Efter hans död finns Captainskan välb. Fru Margareta Moffat på Låxerud 1749-1751. Hon dör 20/8 1752 och uppges vara 80 år. (Vem var denna Margareta Moffat? Mantalslängderna från By och Millesvik upptar inte någonstans en hustru tillsammans med Robert Moffat.)  
 
Robert Moffat hade åtminstone en dotter; Lisa (Elisabeth), född 1698 enligt Hfl Låxerud, Millesvik,ogift.  
 
Sedan fanns också Georg Moffat på Wäsby, född 1710 enligt Hfl Låxerud, Millesvik, gift med Maria Catharina Giöritz. Bodde Låxerud 1746-1766.  
Elisabeth Dorotea Moffat (född 1709 enl Hfl Filipstad) som från Wäsby vigdes 16/5 1733 med brukspatron Johan Gilius Schröder och för 2:a gången den 16/11 1742 med rustmästaren Georg Hellgren.
En Johan Jakob Moffat, gift med Helena Helström får en son Robert i By sn den 12/4 1745. Detta barn  (Robert) samt en ännu son Göran finns i registret över barnhusbarn då Johan Jakob verkar ha avlidit i Stockholm 1762/63.
 
---------
 
Två kvinnor med namnet Moffat som tidsmässigt skulle kunna vara döttrar till Robert Moffat och Elisabeth Rutensköld är:  
 
Margareta Moffat gift med Niclas Lilljebiörn.  
Isabella Maria Moffat, gift med Börje Hellgren. Hon dör på Björkås i Kila Sn 25/4 1752 och uppgavs vara 84 år.
 
----------
 
Samtliga ovanstående personer finns i Värmland, men namnet Moffat förekommer också i Lidköping:
 
Hedvig Moffat som uppges vara hustru till Per Unger (sent 1600-tal, tidigt 1700-tal)
Beata Moffat som 1707 gifter sig med en saxisk krigsfånge, dör 1721
N.N. Moffat som får två barn i Lidköping, Elisabeth 9/7 1709 och Johan Wilhelm 20/10 1711.  
 
Ingalill Lundgren

10
Höffner / Höffner
« skrivet: 2014-08-11, 01:59 »
En soldat Björn Ernstsson lejd av Anders Olofsson i Långerud Fryksände enligt Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1675/8 (1675), bildid: A0053919_00031.
Kan det vara en son till Ernst Höffner?

11
Bånge / Bånge
« skrivet: 2003-07-28, 11:33 »
Stina Bånge f.1632 och död 1737 i Amnehärad/R. Hon var gift med Olof Håkansson och dom bodde i fastigheten Marieberg kallad Hyddan i Delebäck i Amnehärad. Stina var 105 år när hon dog och är även i dag ortens näst äldsta invånare. Modern till Stina Bånge hette Katarina Wulfdotter. Finns det någon som hittat dessa personer i sin forskning?
 
Det finns flera släkter med namnet Bånge och jag kartlägger alla med det namnet som jag återfinner i olika namnregister. Tacksam för alla tips om orter med släkter Bånge i främst Värmland och Västergötland. Se även min hemsida: http://groups.msn.com/AnnsofiSterner

12
Kila / Äldre inlägg (arkiv) till 21 juli, 2015
« skrivet: 2014-11-20, 22:19 »
Jan W!
 
FB för Kila år 1719 börjar först 17190821! se Kila CI:3 resp 4! Anteckningar saknas bl a perioden 17170318 -- 17190820!
 
17200126 föds Anders Bryngelsson i Säterskog, se Kila CI:3 (1692-1724) Bild 65 / sid 123 innebärande att Din Staffan kan vara född under ovan nämnd lucka alt senare!
 
M v h
Per

13
Bro / Äldre inlägg (arkiv) till 05 mars, 2015
« skrivet: 2011-05-24, 16:28 »
Leif,
 
ja detta måste vara rätt August. Vad kul!
Då återstår bara problemet att hitta hans föräldrar...
Hur kan man gå tillväga för att finna dem?
 
Tack för hjälpen!
 
mvh Johanna

14
Ärtemark / Äldre inlägg (arkiv) till 2013-03-20
« skrivet: 2012-06-10, 17:57 »
Jag söker Minny Sofia Nylén född 1881-03-06 i Sundsvall, utflyttad till Nordamerika 1902, återkommer 1935 till Matteus församling i Stockholm, bor på Uppsalagatan 2, uppges vara sjuksköterska och ogift. I deras utflyttningsbok uppges att hon flyttar till Apoteket i Ärtemark 1936, men jag kan inte hitta henne i Inflyttningsboken där och inte heller i Sveriges Dödbok. Finns det någon som kan hjälpa mig?
 
MVH
Ingrid

15
Solveig,
 
om du mejlar mig på larlar73@telia.com så kan vi diskutera soldat Tegman.
 
/Lars

Sidor: [1]