ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Leif Gson Nygård

Sidor: [1]
1
Min Släkt / Kan ej exportera en gedcomfil
« skrivet: 2021-11-24, 15:57 »
Hej


Försöker exportera alla personer i databasen, drygt 14500 personer, som gedcom-fil men det går inte.


Hela programmet blir låst från steg 4, när jag kommit till "Noteringar", kommer inte vidare.


Jag har version 3.6 av Min Släkt.


Vad göra?


Mvh /Leif

2
Allmänt / Bengt Nyman / släkten Nyman, ev. från Österbotten
« skrivet: 2021-02-15, 17:27 »
Hej!

Jag forskar på en Fredrik Nyman (1758-1830) som bl a startade en bruksrörelse i Söderhamn, bygger en kraftstation som bär hans hustrus namn: Sofieholm, tituleras vice häradshövding och knyts senare i livet till Stockholm.


Hans far Bengt Nyman (c 1720-1793) var bruksinspektor i Gnarp, gift med Lovisa Weise (c 1730-1796). En farbror var verksamma inom samma sektor: Hans Nyman (1716-1792), direktör i Svanslund, Lunda, Södermanlands län. Bengts övriga syskon var: klensmed Peter Nyman (c 1725-1788); Catharina Nyman (c 1728-1802), g. med bruksskräddaren Jakob Johansson Palmgren (c 1732-1803); musikinstrumentmakare Johan Nyman, d. 1761-10-20 i Sth; Christina Nyman, g. med månghandlare Johan Norman.


Fader skall enligt uppgift vara Bengt Nyman. Jag har också fått indikationer på att släkten härstammar från Österbotten (Finland). En sådan är att Fredrik Nyman skrivs i Finska församlingen, när de kommer till Stockholm.

Är det någon som kan ha upplysningar om den här Bengt Nyman/släkten Nyman och i fall de kommer ifrån Österbotten? Det verkar som att de från början knutits till Norrlandskusten; Gävle-Söderhamn-Härnösand.


Med vänlig hälsning
Leif G:son Nygård
legsony@gmail.com

3
Nyman / Häradshövding Fredrik Nyman
« skrivet: 2021-01-27, 18:06 »
Jag har stött på en häradshövding Fredrik Nyman som enl. de uppgifter jag har, gifter sig i Riddarholmens församling (Sth) 1797-02-12 med Margareta Sofia Söderstedt f. 1778-09-26 i Nora (T).


Han tituleras landsfiskal och v. häradshövding i Södra Hälsingland i en skrivelse till K.M:t 1806-12-19, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0002217_00196#?c=&m=&s=&cv=195&xywh=-75%2C-26%2C1630%2C943


Och han tycks i slutet av 1790-talet ha anlagt ett spik- och manufakturverk i närheten av Sofieholm, Söderhamn, Gävleborgs län, https://langvind.com/gora/fornlamningar/sofieholm/


Känner någon till den här personen? Finns det någon tryckt källa som ger bredare och djupare information?


Mvh /Leif

4
03) Brev m. m. - 1600-talet / Några ord i ett brev från 1628
« skrivet: 2020-12-27, 16:57 »
Hej - och God fortsättning!


Jag har problem att tyda några ord i et brev från 1628. Det rör försälning av Järle hytta, Öebro län.


Det första ordet skulle jag vilja ha till Signete, då efterföljande ord är Bomärke. Men det stämmer inte riktigt.


På undre raden är det tre ord som föregås av "Såsom och...."


Mvh /Leif


https://drive.google.com/file/d/1UJbTNHrAm9OcGOXuyQYEHkC8naydtF0F/view?usp=sharing
5
Hej - och god fortsättning!


Jag har problem att tyda namnet på kamreraren i det här pergamentsbrevet från 1622 i Värmlandsarkivs pergamentssamling. Det rör Järle bruk.


Förnamnet är Johan. Har fått förslag om Oxenstierna. Det verkar också som han är adlig. Problemet är att någon Johan Oxenstierna som skulle passa inte finns registrerad i vare sig Adelsvapen-wiki eller Svenskt Biografiskt lexikon.....


Vad får du detta till?

https://drive.google.com/file/d/16ejo9smac7TvJSutUNFgtBj8J14_sgWN/view?usp=sharing

6
Hej!


Jag har lite problem att tyda storleken på järnet som erlades i skatt i en landskapshandling från 1539.


Det rör en järnhytta (Järle i Västmanland) och "Mantall ock Hytteskattn Renta oppå Noraskoga berg P Anno 39"

Tacksam för hjälp.

Mvh /Leif

7
Säljes / DVD: Axplock av källor till Bergslagens historia
« skrivet: 2020-09-04, 09:03 »
Ny info om min skiva ”Axplock av källor till Bergslagens historia”, källsamling som kan ge en kickstart för släktforskningen i höst. Aldrig har väl heller släktforskning varit så bra sysselsättning som nu under pandemin. Skivan är uppdaterad med dels ytterligare drygt 4000 personer ur min släktdatabas: katalog, personakter (12486 pers på 14437 s.) och platser, delsmin släkthistoria från Ljusnarsberg (och lite från Ramsberg): ”Hörksvik och Bromossen – på min far och farfars tid”. En lista med 130 särskilda släkter/släktnamn åtföljer nedan. Priset är detsamma: 395 kr. För köpare av första utgåvan – 60 kr. Välkommen med förfrågan och beställning. /Mvh Leif G:son Nygård., legsony@gmail.com


 https://docs.google.com/document/d/19vKejGxQ46ewGUv4SrMOPr0uv5lHSMQRVaXZXEK82Dc/edit?usp=sharing

 
https://drive.google.com/file/d/1pLftZU94nb6rCYArqhtHBT1Glf5YXPm7/view?usp=sharing

 
Särskilda släkter/släktnamn:

 
Abborre
Ahlgren
Anagrius
Aronsson
Aspman
Berggren
Björk
Brusk
Bråte
Bure
Båt
Corpolin
Dalekarlus
Facht
Fabricius
Fase
Flygare
Forsberg
Forsman
Freiskop
Furukvist
Gahm
Gevert
Granberg
Grelsson
Grot
Grönberg
Gångare
Haggren
Hammar
Hammarberg
Hammarbäck
Hammarström
Hedlund
Hedman
Hellman
Holm
Håkansson
Hård
Hägerman
Häll
Högberg
Högström
Hök
Ingelman
Jutterbock
Kalf
Kalko
Karström
Kart
Kihlbom
Klensorg
Kuse
Källman
Körning
Laver
Lindahl
Lindberg
Lindblad
Ljungberg
Lohr
Lumainen
Malm
Koohl
Machej
Möller
Mörk
Nordlund
Norling
Norqvist
Nyberg
Nyman
Näf
Näver
Orre
Ratikainen
Rumpoinen
Pil
Pli
Polbäck
Pysslare
Påhlman
Reinick
Rell
Riddarström
Rockström
Roos
Rosendahl
Rundberg
Ryman
Ryss
Rytterensis
Räf
Sahlberg
Sams
Sandelin
Skott
Skött
Slott
Spore
Spännare
Stadigbror
Stamberg
Strandell
Stråle
Stråt
Ström
Stärkman
Sundström
Svan
Swabe
Thermænius
Tingstadius
Todenius
Tremper
Troilius
Trotzig (Traubtzich)
Tunelius
Tyman
Wahlström
Velamsson
Werre
Westbeck
Wester
Wiberg
Wik
Wikholm
Vilén
Vinblad
Öijer

8
25 Religion och kyrka / Pungpenning
« skrivet: 2020-06-17, 17:01 »
Jag har ett litet problem som upptar mitt intresse. Det gäller en tullinspektör Israel Gahm som betalar pungpenning i Ljungby församling, Kronobergs län vid sju (7) tillfällen mellan 1727-1745, företrädesvis vid helger (långfredag, juldag, nyårsdag). Han dör sedan där i maj 1751.


Detta är enda källorna jag har om honom knuten till Ljungby, andra källor som visar att han var bosatt i Ljungby finns inte eller ger ingenting, har inte gått att uppbringa.


Så frågan jag ställer mig är: Betyder detta att han verkligen var bosatt på platsen? Kan det uteslutas att han bor på annan plats? Han innehade samma befattning i Eksjö men är bortflyttad därifrån 20/8 1726.


Tacksam för synpunkter!
/Leif G Nygård

9
Släktforskardagarna / Släktforskardagarna i Borås 2019
« skrivet: 2019-08-24, 12:26 »
Jag kan tyvärr inte komma till Borås, det hade varit roligt, särskilt som jag aldrig besökt staden.

Men jag kanske får lov att ge staden som anordnar årets Släktforskardagar en liten "present"?

Saken är nämligen den, att jag besökte Riksarkivet i veckan för att fortsätta min släktutredning om tullnären Israel Gahm.
Och av en ren slump, fanns jag i samband med eftersökningarna ett sammanträdesprotokoll i Kammarkollegiet (Kansliet) från 1727, som handlar om Borås.

Tycker det är passande att återge utdrag ur den mastiga volymen, som är så typiska för Kammarkollegiet protokoll, just den dag då Släktforskardagarna startar.

Utdraget handlar om dels den förödande branden som drabbade Borås och de skattelindringar och förmåner som tillföll staden till följd av detta, dels handeln med Växjö och den tvist om tullen som befarades mellan staden och  Generaltullarrendesociteten.

Här följer protokollet samt länk till detsamma:


"/.../
Borgmästaren i Borås Ulf inkallades, och hördes angående Tulloppbörden uti be-

mälte af WådEldd förolyckade Stad under de frihetsår, som Staden lära komma att bewilljas, hwarom d. 23 Octob. sistl. förehades, förklarandes han nu sig icke kunnat med General Tull Arrende Sociteten komma öfwerens om någon wiβ Summa, anhållandes i öfrigit om Kongl. Collegiernes benägna föreställning till Hans Kongl. Maij:ts om denna Stads olyckor, och deβ åter uphielpande igien.
     
Sedan uplästes H:r Landshöfdingen Gyllenborgz swar, hwaruti han sig yttrar, att till Borås Stads åter upbyggande igien skall wäl finnas

 
Skog på de dertill närmast belägna Allmänningar, men at de äro 3 á 4 mihl ifrån Staden belägna, warandes ock nu ett Tegelbruk där inrättat, som kan befordra husbyggnaden af Sten och korβwärke. Borgmästaren Ulf inkallades åter igien och förestältes om denna H:r Landshöfdingens uthlåtelse, då han sade sig icke förr wetat at något Tegelslagerij warit där inrättat, och försäkrade at Borgerskapet lära i görligste måtto ombeslijta sig at bygga korβwärkes hus ofte.
Och blef nu resolverat, at de publique husen, såsom Kyrka, Råd- stufa och Schola böra af Sten byggas, och det förrän de öfrige private husen warande byggde, börandes de samma äfwenwäl af Sten och korβwärk, så mycket giörligit är, upprättas, hwartill H:r Landshöfdingen i orten kommer at af Allmänningarne låta tilldela Staden ett wist quantum af timber som emellan Borgerskapet reparteras, hwarwid dock Skogarne på alt sätt måtte besparas, och af Jägerij- samt Crono-Betienterne handhafwas.
     

     H:r StadsCommissarien von Westerling tillkom.
     

    Härpå recapitulerades det som d. 23 Octob. förehades, om
denna Stads sökte friheter och förmoner, till deβ återupprättande igien; Och hwad angår /1:o den sökte confirmationen på deβ privilegier och flere anhållne Kongl. Resolutioner, Så förblifwer det nu wid den Resolution, som då deröfwer fältes. /2:o Beträffande de frihets år som Staden begiärer, hwilka til förande utsättas till 8 år, i anseende till de då anförde skiähl och omständigheter, då ock för godt funnit blef, at Cam:r Bonde eftterse hwad inkomster Kongl. Maij:tt och Cronan under den tiden kunde efttergifwa; Så blef nu detta alt i widare öfwerwägande tagit. Och hwad angår sielfwa antalet af frihetsåren, så på det Borgerskapet icke må framdeles komma och begiära prologation på frihets åren, så fants godt at i anseende till de förra gången anförde skiähl i underdånigher styrka till 10 års frihet, äfwen som Städerne Norrkiöping och Nyköping, börandes likwäl aldrig Borgeskapet eftter deras förlopp begära någon prologation, eij heller flera af Inwånarne så lång frihet förunnas, än de som bygga Stenhus, men de som

 
allenast bygga kårβwärks- och Trähus, synes eij böra åtniuta mer än 6 års frihet. Beträffande åter de inkomster som Kongl. Maij:tt och Cronan under Bem:te frihetsår synes kunna tillstyrkas at efttergifwas, så bled öfwerenskomit at föreslå, det denna Staden som drifwer så anseenlig handell., och nu blifwit så platt ruinerat, må niuta efttergiftt på så många intrader som någon anna upstad tilförende fått, Neml. På samma sätt som Carlstad år 1720 blifwit benådad med all Intullen och 1686 års förhögning, all den  accis som i Uppstäderne plägar betalas, Mantahls, Boskaps- och Bakugns peng. Båtmanshållet och Contributioner, undantagandes de Borgare, som sedan branden sig i Boråhs nedsatt, och af branden ingen skada lidit, men tienstehion som niuta deras lön, böra owägerligen deras Contributioner betala, lijkmätigt Kongl. Maij:tts rescript af d. _ åhr. Sist blef och öfwerlagt om Borgmästaren Ulfs på bem:te Stads wägnar giorde anhållan, at Staden under frihetsåren, må få genom deβ egne Betiente upbära Tullen och de andra Inkomster-

 
ne, likmätigt 17§ i Kongl. Maij:ts Resolution på Städernes Allmänna beswär af år 1723. Härmed uplästes en § af det med Gen: Tullarrende Sociteten slutne, ock nu i sista Riksdagzbeslutet confirmerade Tullarrende Contractet, som tillåter Sociteten at i de frihets Städer hwarest de eij med Borgerskapet om ett wist kunna öfwerenskomma, få hålla en deβ Betiente til upsikt wid Tullen. H:r Commercierådet Silvius förmente sådant wara mycket nödigt, emedan ifrån Norrska Gräntzen både ostämplade Tobak, och ander contraband wahror kunna dijt inpractiseras. H:r Præsidenten Strömfelt förestälte at det woro nödigt, at en Cronones Betient derwid woro tillstädes, som kunde gifwa wid handen, huru mycket Tull Oppbörde för Staden sig bestiger, emedan så stor summa af Tull Arrende Sociteten kommer för Kongl. Maij:tt och Cronan på arrende summan at afskrifwas, hwarwid dock H:r Præsidenten sielf erindrade, at Staden eij lärer till det högsta upgifwa de deβ inkomst, och således ingen collusion emellan Gen: Tull Arrende Sociteten och Staden stå

 
at befaras, hwarföre ock syntes nog wara, om allenast Tull Arrende Socitetens Betiente jemte Stadens Betiente wid uppbörden inseende hafwa.Det öfriga af Memorialet dits:s tills Torsdagen.
     

     H:r StatsComissarien Westerling afträdde.
     

     Uplästes Cammar:r. von Walkers memorial, angående Borås Boernes handell wid Wexiö,hwarom Cammar:r uprepar den twist som sig yppat emellan Tull Arrende Sociteten och Borås Stad, huruwida Borså boerne böra för alla sina wahror dem de i Sunnerbo härad upphandla, wid Liungby Tullplatz, den så kallade LandtmansTullen erlägga, då de derigenom icke passera, til at dermedelst afhindra alt undanslef och Tullens försnillande, i det de præsumeras kunna föryttra sama sina wahror under wägen innan de med den anlända till Borås, förmanandes Cammar:t at hwarken Tullordinantien eller någon annan förordning skall obligera denna Stads handlande at gå ifrån sin rätta wäg intill Liungby Tullplats at erlägga LandtmansTullen af de i Sunnerbo

 
härad upköpte wahror, ock at inga Lurendrägerier måge befruktas, emedan Tullarrende Sociteten på ala orter har Betiente som derpå ock gifwa, dock at de eij heller böra underdraga sig at gå till TullPlatzen när de äro nära der tintill. Nu funno Kongl. Collegium wäl att denna twistighet förnämligast lärer hafwa sitt afseende på den tiden, som Borås kommer at niuta Tullen silefwa tillgodo under frihetsåren. Och Resolverades at på den ankomma Kongl. Maij:ts remiss låta underdånigt swar afgå, at de wahror som Borsåhs Boerne sig till-

handla i Sunnerbo härad och å de ställen hwarifrån de icke hafwa närmaste wäg at passera igenom Liungby Tullplats, för dem kunna de icke förpliktas emot Tullförordningen Tull i Liungby at betala. Men den hos finna Kongl. Collegierne nödigt, at ehuruwäl Tullordningen gifwer anedning till den frihet, at få taga med whrorne deras wäg till hwad Tullplats de behaga; Llikwäl som nu Borås under frihetsåren lärer komma sielf at niuta den der fallande Tullen till godo, så synes ock till förekommende af den afgång wid detta tillfället kunde för Arrende Sociteten be-

 
fruktas, emot förra wanligheten, som alt kommo at lända Cronan i deβ inkomster till last, det tillika den præcaution bör tagas, at Landshöfdingen i orten deröfwer hand håller, det alla de af Borås Boerne upphandlade wahror i bemd:e härad, som i anledning af Situationen beqwämligast kunna ock böra passera Liungby, måge wid confiscation af wahror, derigenom passera, och Landtmans Tullen betala.

 
     
Kongl. Commercie Collegii H:r Ledamöter afträdde.

/.../.

Källa: Riksarkivet, Kammarkollegiet, Kansli och kontorsarkiv, Kansliet; Renskrivna protokoll; A I a:136, 1727, s 5782-5797.
Avskrift: Leif G:son Nygård.
Ort & datum: Örebro 2019-08-24.


https://docs.google.com/document/d/1wTE2FiQdbjFM6fLGuODA2l0zK1WiZJycTHAYQ6YxZa4/edit?usp=sharing

10
Köpes / Administrasjon i Norden på 1700-talet
« skrivet: 2019-06-03, 17:41 »
Jag är intresserad av att köpa publikation 4 i Det nordiska forskningsprojektet "Centralmakt och lokalsamhälle - beslutsprocess på 1700-talet".


Medförfattare, tillika redaktionssekreterare: Pär Frohnert. Projektledare: Birgitta Ericsson.


Utgiven på Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Stavanger-Tromsö. 1985.


ISBN 82-00-07481-1.


/Leif G:son Nygård
legsony@gmail.com
11
Digitaliserade alfabetiska register i färg till handlingar i Riksarkivet, Bergkollegium, Huvudarkivet  och de allra flesta, betydelsefulla serierna med register i varje volym/årgång från 1600-talet,

https://docs.google.com/document/d/1aRBVJuOxSk0Tr3ZXuugORVtWuCUWHK0uzahXC3oVvYg/edit
 
För att återge kompletta serier för tidsperioden har också några hela volymer utan register digitaliserats.
 
Även ett mindre antal brev med åtföljande kartor och ritningar i löpande text har återgivits – se förteckning nedan.
 
De alfabetiska registren, som i huvudsak omfattar ort, sak och person, erbjuder tid- och kostnadsbesparande sökingångar till åtskilliga urkunder rörande rikets bergverk,
bergshantering och alla dem som på ett eller annat sätt var involverad i eller påverkades av verksamheten. De är också ett lättillgängligt komplement till serie D; Liggare med bl a Avskriftssamlingar och Register över bruksprivilegier o.d. (Harmens register).
 
Registersamlingen utgör samtidigt en viktig källhänvisning till bebyggelsehistoriken om Bergslagen och andra bruksområden då skogstillgången var en förutsättning för driften och samhällen uppstod och utvecklades kring bruken. Så inte minst hembygdsforskare torde ha god nytta av samlingen.
 
Följande serier ingår:
 
➣      A 1, Protokoll, vol. 1-37, 1642-1699.
➣      B 1, Registratur (huvudserie), vol. 1-54, 1637-1699.
➣      B 3, Privilegier, domar, resolutioner och protokollsutdrag (i koncept eller avskrift), vol. 1-2, 1652-1700.
➣      E 1, Kungliga brev, resolutioner och skrivelser till Bergskollegium, vol. 1-7, 1624-1700.
➣      E 4, Inkomna brev, suppliker och rannsakningar m.m. (huvudserie), vol. 1-104, 1637-1699.
➣      E 5, Inkomna brev, suppliker och rannsakningar m.m. (supplementserie), vol. 1-10, 1635-1749.
 
Jag hänvisar i övrigt till Nationella Arkivdatabasen (NAD) för närmare upplysning om Bergskollegiums arkivalier.
Av anvisningen till serie Protokoll (A 1) att döma får man uppfattningen att alfabetiska register saknas åren 1662-1666, men det är inte korrekt: vol. 8, 1664-1665 och vol. 9, år 1666 har register.
 
Sammanlagt 9 529 färgbilder i sex (6) mappar på totalt 5,81 GB lagrade i ett USB-minne.
 
Alla bildfiler är genomsedda och kontrollerade för att framför allt säkerställa att skärpan och därmed läsbarheten är av god kvalité.
 
                                                                                                *   *   *
 
Förteckning över brev/suppliker med åtföljande kartor/ritningar/teckningar i registersamlingen som markerats särskilt av Riksarkivet:
 
-         Sala bergsordning 1624.
 
-         Peder Anderssons brev om några järn- och kopparstreck på Värmland och Dal och avritning över ”streckens beliggiande” 1649.
 
-         Gert Strolings supplik och inlaga (karta) över Erik Rynings frälse- och kronogård Uddeby 1650.
 
-         Libori Fintsonhagens förslag om mineral- och metalls nytta (på tyska, med teckning) och Peter Rochets protest (med teckning) emot de Gerarnas intrång å Forsmarks och Österby bruk 1656.
 
-         Förslag på en trädamm i Marklösen 1668.
 
-         Lars Nilsson Tiellonselius supplik om de metallstreck han funnit i Lochteå, Kelviå och Ullava socken, Österbotten 1674.
-         Kartor över Östra Kungschaktsortens belägenhet vid Sala gruva 1696, 2 st.
-         Djupkarta (3 delar) över Herr Stens Bottn i Salbergs gruva (1696-1698).
-         Kartor (3 st.) teckningar i texten över Salbergs gruvor (1696-1698).
-         Teckning (i texten) över orten tre (?) i Salberget (1696-1698).
-         Djupkarta (2 delar) över Herr Stens Bottn i Salberget m.m. (1696-1698).
-         Profil/grundritning över ett schakt (1696-1698).
-         Ritning över Västra o Östra Kungsrymingsorterna, Salberget (1696-1698).
 
-         Karta över en del av Vättern med Visingsö samt landsvägen mellan Gränna och Jönköping, o. 1702.
-         Anders Andersson i Brattfors ang. skogsdelning vid Mångshammar och Hökebrohammar 1673.


Pris: 395 kr.
Välkommen med din förfrågan & beställning!
Leif G:son Nygård
lepoemo@hotmail.com

12
Säljes / AXPLOCK AV KÄLLOR TILL BERGSLAGENS HISTORIA
« skrivet: 2018-10-27, 05:00 »
AXPLOCK AV KÄLLOR TILL BERGSLAGENS HISTORIA och personer, torp, gårdar, byar och bruk i fram allt Lindesberg, Ljusnarsberg, Norrbärke, Söderbärke och Skinnskattebergs socken i det s k Trelänsmotet

https://docs.google.com/document/d/19vKejGxQ46ewGUv4SrMOPr0uv5lHSMQRVaXZXEK82Dc/edit

Under de senaste ca 18 åren, har jag samlat på mig en hel del källdokument av olika slag och från olika arkivbildare. Nu vill jag dela med mig av materialet.


Jag erbjuder således en fullmatad DVD med ett axplock av källor till Bergslagens historia och begär för detta en liten penning.
Källorna rör i huvudsak personer, torp, gårdar, byar och bruk men också historiska dokument av mera övergripande karaktär.
Källorna är hämtade från bergmästarämbetet, bergskollegium, bruksarkiv, domstolsarkiv, militaria, kyrkoarkiv, lantmäteriet, länsstyrelsen och enskilda arkiv på riksarkivet och är på skivan uppdelade så här:
▪ Cirka 750 avskrifter (i word) som samlats under de olika arkivbildarna - se axplock av skärmdumpar nedan (det finns alltså fler filer än de som visas)!
▪ Utskrifter (rtf) ur hela min släktdatabas (Min släkt, 8 346 personer) av katalog,  platser och personakter. Anledningen till detta är möjligheten att få ta del av de domboksavskrifter som jag inskrivit direkt i släktdatabasen, vilka återfinns ibland noterna (13 130 st). Så avskrifterna torde därför uppgå till drygt 900 (och inte 750…). Platslängden ger sedan en uppfattning om var jag har mina rötter, och därmed en hint huruvida avskrifterna kan röra släktingar. (Jag har dock släkt på fler platser än i Trelänsmotet…). Se nedan!
▪ Länklista till källor som ligger i mitt ”moln”. Se nedan!
▪ Källor i mappar enligt följande:
   
- Axplock ur Bergmästarämbetet i Nya Kopparbergs m fl bergslags arkiv 1636-1768,
https://docs.google.com/document/d/15nxcLIHIGmIwe0YGsyajf6zEJZ2SMtGQDhQcUdPb6kE/edit
- Domboksregister Lindes Bergslags häradsrätt 1612-1699,
https://docs.google.com/document/d/1IB4GgU0gyOMI0ZvwHirpQaVWtWpTOdrZCzkyDolqQeY/edit#heading=h.6298pjf3a3uq
- Handlingar rörande Ramsbergs församling 1589-1789,
https://docs.google.com/document/d/1avOS1i0GFGwpLkPav7Azd3oIHU7WodHVtQM2nPuP3WE/edit?usp=sharing
- Ljusnarsbergs kyrkoarkiv 1635-1827 - Kyrkoräkenskaper,
https://docs.google.com/document/d/1Mvw16-uYGeHZJRte_2WGj3FfwbQX-lTzbtMrTjxD0zo/edit?usp=sharing
- Spann-Karins kamp om äganderätten till ⅛-hem Kittlingsberg,
https://docs.google.com/document/d/1r-EJrZyJARxuD6iCSMZwrFUdJNT-O9PQK8lF9RrZNfQ/edit
- Tvist skog & mark S. Hörken v-s Enkullen 1607-1854,
https://docs.google.com/document/d/1OiyNl5BdieqsL0ZiU2TTrHXqmfNQ4dibJe6qUFj9T1E/edit
- Riddarhyttans AB; Husesyner (F II-36 o. 37) + Omkostnadsräkning för Fors hammare 1702 (F II-19)
- Lista över kartor under Riddarhytte bruk 1690-1878


För allt detta begär jag blott 395 kr. (inkl. pack & porto)
Välkommen med förfrågan och beställning!
Leif G:son Nygård
lepoemo@hotmail.com

13
Skogsfinnesläkter A-Ö / Inte Osmi utan Offini eller Offmi
« skrivet: 2018-04-04, 20:13 »
Jag skrev den här artikeln i höstas (2017) i hopp om att få den införd i Finnmarken Förr och Nu. Då den inte blev införd till höstnumret hade jag förhoppningar om att den skulle införas till vårnumret, som nyligen utkom, men icke. Man kan ju undra varför?

Därför delger jag nu artikeln på detta sätt. Kanske kan den vara till glädje för någon eller väcka en och annan tanke om källkritik och namnförbistringar....

Inte Osmi utan Offini eller Offmi

https://docs.google.com/document/d/1n9MBYlKUL-UsuEls54VnvLLC-71H95zt4Hffye3zd7c/edit

Med vänlig hälsning
Leif Gson Nygård

14
Allmänt / Axplock av källor till Bergslagens historia
« skrivet: 2017-12-10, 07:47 »

AXPLOCK AV KÄLLOR TILL BERGSLAGENS HISTORIA
och personer, torp, gårdar, byar och bruk i fram allt Lindesberg, Ljusnarsberg, Norrbärke, Söderbärke och Skinnskattebergs socken i det s k Trelänsmotet.


Under de senaste ca 18 åren, har jag samlat på mig en hel del källdokument av olika slag och från olika arkivbildare.


Det känns samtidigt otillfredsställande att så mycket intressant kan komma att försvinna, om jag ”trillar av pin”.


Jag har ingen i min närhet som kommer att överta materialet.


Därför vill jag dela med mig så mycket som möjligt.


Jag erbjuder således en fullmatad DVD med ett axplock av källor till Bergslagens historia och begär för detta en liten penning.


Källorna rör i huvudsak personer, torp, gårdar, byar och bruk men också historiska dokument av mera övergripande karaktär.


Källorna är hämtade från bergmästarämbetet, bergskollegium, bruksarkiv, domstolsarkiv, militaria, kyrkoarkiv, lantmäteriet, länsstyrelsen och enskilda arkiv på riksarkivet och är på skivan uppdelade så här:

■ Cirka 750 avskrifter (i word) som samlats under de olika arkivbildarna.

■ Utskrifter (rtf) ur hela min släktdatabas (Min släkt, 8 346 personer) av katalog,  platser och personakter. Anledningen till detta är möjligheten att få ta del av de domboksavskrifter som jag inskrivit direkt i släktdatabasen, vilka återfinns ibland noterna (13 130 st). Så avskrifterna torde därför uppgå till drygt 900 (och inte 750…). Platslängden ger sedan en uppfattning om var jag har mina rötter, och därmed en hint huruvida avskrifterna kan röra släktingar. (Jag har dock släkt på fler platser än i Trelänsmotet…).

■ Länklista till källor som ligger i mitt ”moln”.


■ Källor i mappar enligt följande: 

> Axplock ur Bergm. i Nya K-bergs m fl b-slags arkiv 1636-1768,   

> Domboksregister Lindes Bergslags hdr 1612-1699,

> Handlingar rörande Ramsbergs församling 1589-1789

> Ljusnarsbergs kyrkoarkiv 1635-1827 - Kyrkoräkenskaper

> Spann-Karins kamp om äganderätten t ⅛-hem Kittlingsberg

> Tvist skog & mark S. Hörken v-s Enkullen 1607-1854

> Riddarhyttans AB; Husesyner (F II-36 o. 37) + Omkostnadsräkning för Fors hammare 1702 (F II-19)

> Lista över kartor under Riddarhytte bruk 1690-1878

Länk till fylligare information: https://docs.google.com/document/d/16p6lOAe3IMuDkfBHh41aFGFfDFllclOoEaG10O7n5mg/edit

15
Allmänt / Axplock av källor till Bergslagens historia
« skrivet: 2017-12-10, 07:34 »

AXPLOCK AV KÄLLOR TILL BERGSLAGENS HISTORIA
[/size]och personer, torp, gårdar, byar och bruk i fram allt Lindesberg, Ljusnarsberg,
[/size]Norrbärke, Söderbärke och Skinnskattebergs socken
[/size]i det s k Trelänsmotet[/size]Under de senaste ca 18 åren, har jag samlat på mig en hel del källdokument av olika slag och från olika arkivbildare.Det känns samtidigt otillfredsställande att så mycket intressant kan komma att försvinna, om jag ”trillar av pin”.Jag har ingen i min närhet som kommer att överta materialet.Därför vill jag dela med mig så mycket som möjligt.Jag erbjuder således en fullmatad DVD med ett axplock av källor till Bergslagens historia och begär för detta en liten penning.
 
Källorna rör i huvudsak personer, torp, gårdar, byar och bruk men också historiska dokument av mera övergripande karaktär.
 
Källorna är hämtade från bergmästarämbetet, bergskollegium, bruksarkiv, domstolsarkiv, militaria, kyrkoarkiv, lantmäteriet, länsstyrelsen och enskilda arkiv på riksarkivet och är på skivan uppdelade så här:
 
■ Cirka 750 avskrifter (i word) som samlats under de olika arkivbildarna.
                     
■ Utskrifter (rtf) ur hela min släktdatabas (Min släkt, 8 346 personer) av katalog,  platser och personakter. Anledningen till detta är möjligheten att få ta del av de domboksavskrifter som jag inskrivit direkt i släktdatabasen, vilka återfinns ibland noterna (13 130 st). Så avskrifterna torde därför uppgå till drygt 900 (och inte 750…). Platslängden ger sedan en uppfattning om var jag har mina rötter, och därmed en hint huruvida avskrifterna kan röra släktingar. (Jag har dock släkt på fler platser än i Trelänsmotet…).
 
■ Länklista till källor som ligger i mitt ”moln”.
 
■ Källor i mappar enligt följande:
 
> Axplock ur Bergm. i Nya K-bergs m fl b-slags arkiv 1636-1768,   
 
> Domboksregister Lindes Bergslags hdr 1612-1699,
 
> Handlingar rörande Ramsbergs församling 1589-1789
 
> Ljusnarsbergs kyrkoarkiv 1635-1827 - Kyrkoräkenskaper
 
> Spann-Karins kamp om äganderätten t ⅛-hem Kittlingsberg
 
> Tvist skog & mark S. Hörken v-s Enkullen 1607-1854
 
> Riddarhyttans AB; Husesyner (F II-36 o. 37) + Omkostnadsräkning för Fors hammare 1702 (F II-19)
 
> Lista över kartor under Riddarhytte bruk 1690-1878
 
Länk till fylligare information:
 
https://docs.google.com/document/d/16p6lOAe3IMuDkfBHh41aFGFfDFllclOoEaG10O7n5mg/edit

16
Hej!

Jag har digitaliserat konceptdomböckerna ur Kopparbergs läns häradsrätts arkiv (KLHA), Serie III, 1646-1686 (på Landsarkivet i Uppsala) och saluför nu dessa.

https://docs.google.com/document/d/1uArGqVMkNvVO-wkzpoGxJ6autWM2VTk_RIlBIMCjg8Y/edit?usp=sharing


OBS! Dessa domböcker har inte digitaliserats tidigare.


Domböckerna omfattar ett folkrikt område av Dalarna: Avesta, By, Folkärna, Garpenberg, Grytnäs, Hedemora, Husby, Kopparberg (Stora), Skedvi, Sundborn, Svärdsjö, Säter, Torsång, Tuna och Vika.


Serien återges på 11 466 bildfiler som upptar 19,6 GB på disc. Så hela serien ryms på ett 32GB USB.


Välkommen med din förfrågan & beställning!


Örebro 7 oktober 2017


Leif G.son Nygård
lepoemo@hotmail.com

17
Säter / Domböcker ur KLHA, Serie III, 1646-86; Säters län
« skrivet: 2017-10-07, 11:21 »
Hej!

Jag har digitaliserat konceptdomböckerna ur Kopparbergs läns häradsrätts arkiv (KLHA), Serie III, 1646-1686 (på Landsarkivet i Uppsala) och saluför nu dessa.

https://docs.google.com/document/d/1uArGqVMkNvVO-wkzpoGxJ6autWM2VTk_RIlBIMCjg8Y/edit?usp=sharing

OBS! Dessa domböcker har inte digitaliserats tidigare.

Domböckerna omfattar ett folkrikt område av Dalarna: Avesta, By, Folkärna, Garpenberg, Grytnäs, Hedemora, Husby, Kopparberg (Stora), Skedvi, Sundborn, Svärdsjö, Säter, Torsång, Tuna och Vika.

Serien återges på 11 466 bildfiler som upptar 19,6 GB på disc. Så hela serien ryms på ett 32 GB USB.

Välkommen med din förfrågan & beställning!

Örebro 7 oktober 2017

Leif G.son Nygård
lepoemo@hotmail.com

18
Hej!

Jag har digitaliserat konceptdomböckerna ur Kopparbergs läns häradsrätts arkiv (KLHA), Serie III, 1646-1686 (på Landsarkivet i Uppsala) och saluför nu dessa.

https://docs.google.com/document/d/1uArGqVMkNvVO-wkzpoGxJ6autWM2VTk_RIlBIMCjg8Y/edit?usp=sharing

OBS! Dessa domböcker har inte digitaliserats tidigare.

Domböckerna omfattar ett folkrikt område av Dalarna: Avesta, By, Folkärna, Garpenberg, Grytnäs, Hedemora, Husby, Kopparberg (Stora), Skedvi, Sundborn, Svärdsjö, Säter, Torsång, Tuna och Vika.

Serien återges på 11 466 bildfiler som upptar 19,6 GB på disc. Så hela serien ryms på ett 32 GB USB.

Välkommen med din förfrågan & beställning!

Örebro 7 oktober 2017

Leif G.son Nygård
lepoemo@hotmail.com

19
Jag har digitaliserat bergmästaren Erik Odelstiernas ”Bergsjordebok över Nya Kopparbergs bergslag 1782-1795” – en betydelsefull källa till Nya Kopparbergs bergslag och Ljusnarsbergs sockens historia och dess invånare.

Medföljer gör även ”Bergsjordeboken över Nya Kopparbergs bergmästardöme 1822”.

Läs mer via länken!

https://docs.google.com/document/d/17shx61A2npPYWC-HK3jx9rMgRBrkzza4okTeMJrX0fc/edit

/Leif G:son Nygård

20
Jag har digitaliserat akten med Justitierevisionens (Högsta domstolens) utslag 1822-04-22 i målet där Karin Abrahamsdotter (”Spann-Karin”) efter nästan 20 år av förberedelse återkräver äganderätten till ⅛ hemmanet Kittlingsberg som maken Jan Andersson år 1794 tvingats överlåta till Malingsbo bruks ägare.

En snart 200-årig historia som direkt från källan illustrerar konflikten som kunde uppstå mellan hemmansägare och bruksägare, när bruket vill expandera.

En unik historia om en stark kvinna, som ger eko än idag.

Följ länken för närmare information och välkommen med förfrågan!

https://docs.google.com/document/d/1r-EJrZyJARxuD6iCSMZwrFUdJNT-O9PQK8lF9RrZNfQ/edit

mailto:lepoemo@hotmail.com

21
Jag har digitaliserat en akt rörande tvisten mellan bybor i Södra Hörken, Ljusnarsbergs sn och Enkullen, Grangärde sn som pågick och återkom under lång tid och haft stor betydelse för dem som bott på dessa platser. Följ länken, läs vidare – och välkommen med förfrågan till mig! /Leif G:son Nygård,
[/size]
mailto: lepoemo@hotmail.com


[/size]https://docs.google.com/document/d/1OiyNl5BdieqsL0ZiU2TTrHXqmfNQ4dibJe6qUFj9T1E/edit?usp=sharing
22
Jag har digitaliserat en akt rörande tvisten mellan bybor i Södra Hörken, Ljusnarsbergs sn och Enkullen, Grangärde sn som pågick och återkom under lång tid och haft stor betydelse för dem som bott på dessa platser. Följ länken, läs vidare – och välkommen med förfrågan till mig! /Leif G:son Nygård,

mailto: lepoemo@hotmail.com


https://docs.google.com/document/d/1OiyNl5BdieqsL0ZiU2TTrHXqmfNQ4dibJe6qUFj9T1E/edit?usp=sharing


23
Jag har utrett Grels Eskilssons (c 1600-1696) i Sörby personliga förhållanden lite närmare och lagt ut hans Personakt i mitt moln.


Det råder numera ingen tvekan om att han är identisk med den Grels Eskilsson som tidigt förekommer som husman vid Rällen.


Grels Eskilsson (c 1600-1696) i Rällen - Sörby,


 https://docs.google.com/document/d/1lql5nFnBv9diPBMOFa4lPoFT0uSD_cvZeH6s5-vaHs4/edit


Mvh /Leif
24
Ramsberg / Tomas Tomasson? i Sandtjärn, d före 1678
« skrivet: 2017-05-09, 17:52 »
Jag har gjort en utredning om Tomas Tomasson?, Sandtjärn, död före 1678 och publicerat hans Personakt i mitt moln. Anledningen till att jag sätter ett frågetecken bakom efternamnet är att det sannolikt är fel, ska vara Persson.


Personakt Tomas Tomasson i Sandtjärn, d före 1678,
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=855493D9C7FFDA33!9750&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AGKXNYaAyLSEVRM


Mvh /Leif

25
Släktforskardagarna / Äldre inlägg (arkiv) till 31 maj, 2012
« skrivet: 2010-08-27, 14:01 »
Tack Chris! Det är ganska dålig information om lokalerna på http://www.sfd2010.se/. Upptäcker att Anbytarforum IRL liksom andra föredrag är i Conventum Konferens, en helt annan lokal flera kvarter bort från Conventum Arena där utställningarna är. Bara att hoppas att någon besökare hittar fram till oss så det inte bara blir en intern moderatorträff.
 
(Meddelandet ändrat av zzz 2010-08-27 14:17)

26
Förbundsforum / Regionala träffar
« skrivet: 2008-04-14, 14:12 »
Nu måste jag säga att förvirringen är total!
Dels blev jag själv förvirrad när jag läste aktuell evenemangsannons och dels verkar arrangörerna, Sveriges Släktforskarförbund, Kalmar Läns Genealogiska Förening (KLGF) och Kronobergs Genealogiska Förening (KGF) vara ännu mer förvirrade än jag, åtminstone dom två förstnämnda.
I Angeläget nr 2/07 går att läsa följande:
”En idé om regionala träffar med medverkan från förbundet kommer att prövas. Konceptet kan ses som en sorts släktforskardagar i miniatyr, där ett antal medlemsföreningar inom ett landskap eller län står som värd, men där förbundet bidrar med själva programmet, föredrag, debatter, visningar, bokbord o.s.v.”
 
På Rötters förstasida fanns tidigare en blänkare för en träff i Växjö den 19:e april, ”Regional träff med Sveriges Släktforskarförbund och representanter för Smålands- och Ölands släktforskarföreningar”, en blänkare som försvann för ungefär en vecka sedan (ev. tidigare) med länk till en annons på Förbunds-Nytt, en annons som fortfarande ligger kvar där.  
På KGF:s hemsida finns samma annons, men på KLGF:s hemsida står bara att det den 19:e april är en ”Regionträff för styrelsen”.
 
Då kan man ju undra vad det egentligen är som gäller. Är det en ”sorts släktforskardag i miniatyr” som det står i Angeläget, eller är det en regionträff för styrelseledamöter som det står på KLGF:s hemsida? Ja, jag vet inte längre...tror jag. Först trodde jag det var en regional släktforskardag öppen för alla intresserade. Sen trodde jag att det var en regional träff för enbart representanter för föreningarna och förbundsstyrelse. Och nu, slutligen(?), tror jag faktiskt att det är tänkt att vara en regional släktforskardag öppen för alla intresserade...men säker är jag inte.  
 
Att dessutom ta bort blänkaren från Rötters förstasida när det närmar sig datumet för träffen är väl en total miss av ”redaktören”, trots att han ”har journalistutbildning och stor vana av Webbarbete”. Hur många läser Förbunds-Nytt och letar där efter arrangemang?  
Det är ju trots allt viktigare att ha med ”nyheter” på Rötters förstasida, som t ex hur många som betalat den ”frivilliga obligatoriska” avgiften för att få inneha ett användarkonto i Anbytarforum. Och det är väldigt viktigt att nästan toppa sidan med information om en träff som hålls först i slutet av juni! Eller hur?
 
Dessutom är det en felskrivning i Förbunds-Nytt, ”Smålands- och Ölands släktforskarföreningar” står det. På KGF:s hemsida står det däremot rätt, ”Smålands-Ölands släktforskarföreningar”, det är området som täcks in som beskrivs, inte vilka föreningar som arrangerar. Det finns t ex ingen släktforskarförening på Öland. Öland ingår i Kalmar län. Men sen kan man ju undra om ”Smålands-” är rätt, Kronoberg och Kalmar län är ju inte hela Småland, Jönköpings län ingår också, och vad jag kan se så är inte JBGF med och arrangerar träffen.
 
(Jag ber om ursäkt för att inlägget läggs under felaktig rubrik, men det finns faktiskt ingen rätt rubrik, t ex Släktforskarträffar, Regionala träffar eller liknande.)

27
Buredebatterna i AF har visserligen ofta från ett fåtal håll grundat sig på ovetenskapliga spekulationer, men har också tillfört mycken ny forskning i primärt källmaterial. Men framför allt har den tilldragit sig i ett öppet medium och inte ett slutet sällskap, som Facebook är.

28
Dagens ros / Äldre inlägg (arkiv) till 16 juli, 2009
« skrivet: 2008-12-13, 19:58 »
Jag sänder också rosor till alla släktforskare - för hjälpsamhet, vägbeskrivningar och alla goda råd.  
Tiden har gått fort - tänk,redan tio år. Själv hittade jag Anbytarforumet någon gång under 1999.
[color=0000ff]Och ett jättestort TACK och en röd ros till Håkan Skogsjö [/color] - som var den som satte igång det hela och var vår vägvisare under många år.
Du är saknad.

 
Inkan[/size]

29
22 Mått, mynt & stämplar / Mått och värde i jordeböcker
« skrivet: 2004-02-06, 22:08 »
Hej!
 
Utöver personuppgifterna i jordeböckerna försöker jag förstå uppgifterna om landgillets storlek. Platsen är Blekinge, Jämshögs socken och tidpunkten är 1663. En kvistig fråga är om man räknade i danska eller svenska måttenheter och pengar. Som jag förstår det räknar man i exemplet nedan i svenska pengar: daler - öre - penningar. 1 daler = 32 öre, 1 öre = 24 penningar, dvs 1 daler = 768 penningar. De danska pengarna var vid denna tid: 1 daler = 64 skilling, 1 skilling = 12 penningar, dvs 1 daler var också här  = 768 penningar.
I jordeboken finns ingenstans något tabellhuvud som kan ge mig vägledning, men när jag räknar så ser jag att ingenstans finns ett värde i penningmittkolumnen (där det ska vara antingen öre eller skilling) som är större än 32 utan då blir dalervärdet uppräknat, vilket jag tar som bevis på att det rör sig om svensk valuta.
I vänstra kolumnen står mängden av den aktuella skattepersedeln. Råg och korn mäts i tunnor och skäppor. Sedan kommer i mitten det som jag tolkar som ett ?-pris; öre per skäppa. Efter vad jag har läst mig till gick det 6 skäppor på en tunna. Sedan blir det svårt att förstå. Om ?-priset är 9 öre/skäppa och det gick 32 öre på en daler så stämmer inte beräkningen. Då skulle värdet på rågen bli 25 daler och 28 öre. Och det ser likadant ut för de andra socknarna. Vad gör jag för fel?
 

 
Vänliga hälsningar
Ylva

30
17 Juridik / Förmyndare - hur vet man vem?
« skrivet: 2014-09-07, 13:22 »
Efter vad jag förstår så var i princip alla ogifta kvinnor omyndiga under första halvan av 1800-talet såvida inte KUngl Majt hade beslutat annat efter ansökan. I bouppteckningar kan man se vem som var utsedd att bevaka kvinnans rätt. Men var kan man se vem som var förmyndare för en ogift kvinna med två utomäktenskapliga barn i Lund 1827 - 1850? Finns det något register? Vem utsåg förmyndare?  Fadern var efter vad jag förstår död.

31
Nya tider - nya seder.
Jag hittar inte var jag kan komma åt domboken för Södra Vedbo 1796 och åren däromkring. Kollat i ADOnline och Svar    (01586 Södra Vedbo häradsrätts arkiv 1627 - 1947 A I a Domböcker vid ordinarie ting) (Den senare nästan omöjlig att hitta in i sedan ändringen).
 
Någon som vet?
 
Vänligen,
Olle Elm

32
Någon som kan hjälpa mig att hitta ovannämnda dombok? Hittar den inte på SVAR. Finns den inscannad någonstans eller är det den fysiska boken som gäller?
 
Det jag är intresserad av att veta är domen där min morfars morfars far Anders Nilsson Westman den 4/3 1871 dömdes till 5 års fängelse för tredje resans stöld.  
 
Är även intresserad av de domar där han dömdes för första och andra resans stöld (har dock inte dessa datum tillgängliga just nu).

33
12 Företag / Fabrikör Leonard Pinckhardt & Son, Stockholm
« skrivet: 2012-07-12, 15:42 »
Jag söker uppgifter efter en anfader, handelsman och rådman Carl Gustaf Gahm i Lindesberg (T), som bedrev partihandel eller liknande med den här firman i Stockholm.
 
Tiden är 1760-tal.
 
Nu undrar jag om det kan finnas handlingar kvar efter den här firman? Och var kan man finna dessa?  
 
Finns det också tullängder eller liknande som visar utförseln av varor till upp- och bergslagsstaden Lindesberg?
 
Tacksam för uppslag!
 
Mvh
/Leif

34
05 Kvalitet inom släktforskningen / Nätkurs i släktforskning
« skrivet: 2009-03-22, 16:22 »
Under Släktforskningens Dag i går såg jag detta anslag:
 
Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY
 
Nätkurs i Släktforskning
 
Under höstterminen 2009 har vi glädjen att kunna
erbjuda en kurs i släktforskning vid Mittuniversitetet
(7,5 högskolepoäng).
 
Kursen fördjupar dina insikter i släktforskningens
källor och metodik.
 
Kursen är nätbaserad och på distans. Detta innebär
att du kan läsa kursen oberoende av var du befinner
dig, men måste ha tillgång till en dator och Internet.
Kursen går på kvartsfart.
 
För vidare information se
http://www.miun.se/slaktforskning
 
Anmälan senast den 15 april 2009
 
*   *   *
 
Ett alternativ för den som vill lära sig släktforskningens grunder från hemmet och sin dator.
 
/Leif G:son Nygård

35
Äldre ord L - Ö / Lakun
« skrivet: 2012-06-19, 13:17 »
Hej!
 
Har stött på ordet lakun i samband med en förlossning men kan inte förstå det hela. Det skall betyda hålighet, tomt och liknande. Det stod likadant på en annan förlossning några rader nedanför. Jag hittar heller inget mer om något barn med detta födelsedatum.
 
Menade man att barnet dog/var dött vid födelsen? Skengraviditeter drabbar väl inte människor?
 
Kan någon hjälpa mig vidare? Släktdata,Skallsjö (P), löpnr 796 resp 809 (detta barn verkar dock konstigt nog döpas då det har faddrar, bagge har ju O i könskolumnen).
 
Många hälsningar och tack på förhand
Bibbi

36
Övrigt / Wärmlands kavalleri
« skrivet: 2012-12-06, 13:28 »
Jag har träffat på begreppet Wermelands cavalleri i olika källor men inte i rullorna 1620 - 1723.
 
Anders Linnarsson Svenske har på sitt begravningsvapen I Bro kyrka (S) inskriften Ryttmästare vid Wermelands cavalleri.
 
I Näs härads dombok 1673 vårting s 1 kan man läsa om Erik Jonsson från Kålsäterud som varit korpral vid Wärmlands cavalleri under ryttmästaren Anders Linnarsson Svenske.
 
Corneten Erik Karth vid Wärmlands cavalleri blev fånge i Danmark 1676.
 
Johan Gabrielsson Sparfvenfeldt blev furir vid Wärmlands kavalleri 1642 och kvm där 1646 .Han redovisas sedermera vid Upplands ryttare där han 1657 är ryttmästare och chef för ett Värmlandskompani.
 
Värmlands ryttare förekommer också t ex i rullan 1637:7 blad 11.
 
Anders Svenske sägs ha ruinerat sig på att sätta upp hästar och ryttare i Karl X Gustafs danska krig men han  
förekommer inte i Upplands ryttare under aktuell tid. Jag har provat andra tänkbara regementen men kammat noll.
 
(Under åren 1633 - 36 var han fk och lt vid Närke- Värmlands regemente och detta finns med i rullorna) 1636 - 56 sysslade han med annat.
 
Någon som har någon aning om var man kan finna Wärmlands kavalleri under aktuell tid?

37
Närkes regemente / Rynninge, Johan Vilhelm
« skrivet: 2014-09-16, 20:36 »
Hjesan, Jag har fastnat lite angående en föfader som var Husar i Fellingsbro Johan Vilhem Rynninge ifrån Rynninge
 
Dessa Två Källor Har Jag Hittat och Det Stämmer http://www.raivi.se/slakt/ryn.html ochhttp://www.adolfssons.se/platser/fell_rynninge/husarer.htm
 
1841-66 Johan Rynning
Född 4.10 1819 i Glanshammar, Närke, förut kallad Jansson.
Antagen 25.9 1841, längd 5 fot 9 tum.
Interimsavsked 29.1 1866.
 
Det Jag Vill Ha Svar På, när fick han namnet Rynning, och vart är Han född

38
27) Äldre osorterade diskussioner / Vad står det?
« skrivet: 2002-07-28, 10:30 »
Hej!
Jag undrar om någon kan hjälpa mig tyda vad som står i texten nedan.
Jag vet inte ens vad som är upp eller ner så därför har jag även vänt texten i bilden.
Texten kan vara på engelska!
 

 
Mvh Andreas Wikström

39
16) Latin / Ramsberg C:1 (1679-1698) sid 108r
« skrivet: 2013-12-03, 15:01 »
Jag fann en latinsk text i en dödbok (inte hfl alltså) 1692 (inom parentesen) och undrar om någon kan hjälpa mig med detta:
 

ULA, Ramsbergs kyrkoarkiv, Död- o begravningsbok, C 1, 1679-1698, s 108r.
 
Min tydning är denna:
 
Mort?a in Sÿlvis Tonitr?i F?lgore Vixit
 
/Leif

40
16) Latin / Ramsberg AI:5 (1723-1733) sid 65
« skrivet: 2013-05-17, 11:35 »
Jag fann en marginalnotis på latin ang. soldat Johan Sakrisson som jag inte kan tyda:
 

 
Den är hämtad från Ramsbergs kyrkoarkiv, Örebro län, A I:5, 1723-1733, s 65.
 
Det står något om S?spect?s vilket gör det intressant men är också det enda jag säkert kan tyda.
 
Har det att göra med bortovaro från husförhör och nattvard? Eller rör det hans militära aktivitet? För familjen verkar finnas på okänd ort under drygt 10 år.
 
Är tacksam om någon kan hjälpa mig med detta.
 
/Leif

41
Jag är osäker på vad notisen börjar med. Det verkar vara ett namn, men vad??
 


 
 
Helle tolfte.....? (sigh hafue skatlaget desse efter:ne)
 
Om någon har förslag på vad det står tar jag tacksamt emot detta.  
 
Hälsningar
Leif

42
Då jag håller på med en utredning av släkten Granberg (i Arboga, Björskog och Lindesberg) är jag intresserad av vad det står om handelsman Olof Granberg från Stockholm i protokollet från Arboga rådhusrätt och magistrat 1737-06-25.
 
Det hänvisas i noten till en resolution men från vilken instans?
 

Domstolsarkiv, Västmanlands län, Arboga rådhusrätt och magistrat, A 1:28, 1735-37, s 1637.
 
F = i följes af ...st B: Just... och L:ns resol. Den sista förkortningen kan kanske tydas Landshöfdingens?
 
Detta har betydelse för vidare sökning i ev. Stockholms arkivalier.

43
Västanfors / Västanfors-Gävebo
« skrivet: 2012-06-22, 07:59 »
Hej
Kan någon hjälpa mig att tyda denna familj och vilka som tillhör dom
A1;4 sid 52 Gid 2361.1.1100
Erik Olsson ca 1691 Västanfors
Anna Eriksdotter 16911205 Skinnskatteberg
Barn
Olof kan han vara född i Norberg??
Gabriel, Catharina, Brita alla dom har jag hittat i födelseboken
Hälsningar Inger

44
[color=aa00aa]Hej!
 
Det gäller Anna Svensdotters dödsnotis, hon dog 1 februari 1696.
Jag vill ha hjälp att läsa den, står på höger sida, nr 6.
 
Tack på förhand!
Lasse Ericsson
[/color]

45
Skinnskatteberg, C:2 / Skinnskatteberg, C:2
« skrivet: 2011-07-13, 13:05 »
Jag har svårt att tyda förnamnet på Nils Giliussons i Koppargruvan dotter och undrar om någon, kanske med med Arkiv Digital, kan hjälpa mig med detta?
 

Källa: Landsarkivet i Uppsala, Skinnskattebergs kyrkoarkiv, Födelse- och dopbok, C 2, 1678-1698 [1691 nr 79].
 
Med vänlig hälsning
Leif G Nygård

46
Skinnskatteberg, C:1 / Skinnskatteberg, """"extraherat 1736""""
« skrivet: 2007-12-21, 16:47 »
Johannes föddes i Wetterskoga enl nedan.

men vilka var hans föräldrar och faddrar, och vad betyder noteringen om extraherat xx 1736 i detta sammanhang?  
Extrahera betyder ju normalt dra ur/göra utdrag så jag trodde att det möjligen var en anteckning om död. Har sökt i Skbg db 1736 men bara funnit en Johan, vars far dock anges heta Olof Andersson, och vars ålder inte heller stämmer, så jag skulle bli tacksam för all hjälp med tolkningen av uttrycket!

47
Ramsberg / Ramsberg, födelsebok 1821
« skrivet: 2008-02-15, 16:02 »
1821 23 febr föds Carl enl gid 300.64.81400.
Vad heter hans pappa i efternamn?
 
Tacksam för svar/Berit

48
Ramsberg / Ramsberg födelsebok 1808. gid 300.64.71400
« skrivet: 2011-01-26, 18:18 »
Peter föds 4 dec (nr 88)
Fadren angavs vara dräng Carl Ersson, nu bor ???
Hoppas att någon kan hjälpa mig att tyda detta.
Mvh Berit

49
Karbenning / Karbenning födelsebok 1736-1772 GID 2346.10.93100
« skrivet: 2008-05-23, 17:05 »
Vad står det för yrke på min släkting Erik Abrahamsson (av släkten deVall)? Socken-...?
 

50
Hjulsjö / Hjulsjö, Födelse och dopbok, 1771
« skrivet: 2012-05-18, 16:23 »
Försöker läsa födelse och husförhörsböckerna i Hjulsjö kring 1700-1800. Men vissa handstilar är extra svåra för den ovane och jag vore tacksam för hjälp.
Texten nedan är från ADOnline Hjulsjö C:1 1760-1795 bild 75  
Tror det ska vara sonen till Pehr Fredriksson och Lisa Samuelsdotter.
Har försökt hitta denna familj i husförhörsboken Hjulsjö under Grängshyttan efter tidigare tips som jag hittat i ett webbpublicerat släkträd men gått bet på att förstå prästens upplägg på sidorna.  
 

51
Söker hjälp med att fylla i tomrummen i översättningen av Margareta Persdotters dödsnotis från 1741. Tacksam för all möjlig hjälp!
 


 
 
Margareta Persdotter ifrån Ekelunda, är född uti Lundby socken och Hällby; 1670 fadren war Danneman Per Ersson, modren Brita Larsdotter. Åhr 1697 gifta hon sig med afledna Johan Olsson i Ekelunda och aflat med honom 1 son och 1 dotter hwilka lefwa, fördt en stilla .... Warit ... til ..., moralen(?) ... ... plågats af moderpassion, ... på slutet af dess lefwnad ..., ... ... oroade(?), ... ... ... dess lif d: 1 Martii, då hennes ålder war 71 åhr. Begrofs ...

52
Rudskoga / Rudskoga C:3
« skrivet: 2010-08-31, 12:40 »
Snälla, kan någon hjälpa mig att tyda vad det står! Gäller Rudskoga C: 3 1718-1767, sid 200. Året är 1744, gäller personen Maria Ersdotter som begravdes den 29 jan. Vad står det efter död d 20 jan: ?, innan uti 73 år...  
 
Mvh Jessica

53
Norra Ny / Norra Ny AI:10 bild 132/sid 125 (AD)
« skrivet: 2010-10-25, 19:46 »
Vad står i kolumnen för Lefnads och sjukdoms omständigheter?

54
Hammar / Hammar , Nyhyttan - Odlingen
« skrivet: 2008-01-15, 19:00 »
Hej!
Kan någon hjälpa mig läsa ut vad det står antecknat vid de två barnen Carl Emil och Oskar Carl Fredrik i Hammars HFL AI:15B, 1876-1880, sid 18, Nyhyttan - Odlingen Nystugan. GID:198.8.57400
MVH Anita Carlsson

55
Götlunda / Götlunda C:1 1717
« skrivet: 2008-03-01, 15:15 »
Hej, vore tacksam om någon kunde hjälpa mig tyda vad som står innan Samuel Samuelsson.

 
Mvh / Anders

56

 
Straffad för stöld
sattes på .... slott
 
Kan nogen fortælle mig hvilket slott?

57
S. D confirmerade rätten det contract som leutenampten manhaftigh Per Spilhammar med sin broder? Anders Swensson? I Wallby och Längbroo socken 1657 den 14 juny upprättat hafver om hemmanet Wallby och Längbroo sockenâEUR¦..
 
Någon som kan läsa vad det står mera? Tyvärr är texten på s. 443 så dålig som kortet visar.
 
Om det nu står broder och Swensson finns det någon som har en förklaring till om broder kan betyda något annat? Jag vet att Per hette Larsson så kan han ju knappast har en bror som hette Swensson? Kan ju i och för sig röra sig om en halvbror?
 

 

 
Mvh
 
Birgitta

58
Ljusdal / Ljusdal Ai:4a bild 41/32 1801-1807
« skrivet: 2010-08-09, 09:17 »
Kan någon hjälpa mig att läsa vad som står i raden för Sold Swans änka Märta Olofsdotter f 1733. Vad står ovanför texten försvinner från socknen 1802. ????1805.
Kan inte hitta henne någonstans och typiskt nog saknas utflyttningslängder för denna period.
Tack på förhand
Maud Sundin

59
03) Osorterat / Vigsel Steneby 1770 - GF 806.16.15500
« skrivet: 2008-02-19, 00:22 »
Jag hjälper en kompis att forska på Dalsland, men här går jag bet. Kan inte tyda vare sig ort eller socken. Dalsland är också ett helt nytt landskap för mig, så jag har svårt att ens gissa. Tycker dock att orten slutar på ....kiärr, men det kan vara fel. Jag lägger ut en redigerad bild:
 

 
Finns det någon som är bra på Dalsland och kan hjälpa mig & min kompis?  
 
Mvh
/Leif

60
Vart flyttar Lars Hanson med familj?

61
03) Osorterat / Korpral Anders Bältares dödsruna 1787
« skrivet: 2009-08-07, 19:40 »
Enligt GID 161.102.62100 avled han den 28 augusti. Jag vill ha läshjälp med noteringarnaom om hans tid som soldat. Soldat 1741 vid Skarps rote. Corporal 1757 och ??? 1757 till 1759 då han fick afsked i ????
 
 
Tacksam för hjälp.

62
03) Osorterat / LÄSHJÄLP SANNE Födelselängd 1691
« skrivet: 2009-10-25, 18:24 »
Hej!
 
Jag behöver läshjälp med följande:

 
Jag söker efter Marta Arvidsdotter född 1691 i Sanne (hon var gift med Per Toresson f. 1689 i Grind, Högsäter.). Jag ser att det står Martha (och tycker även att det står Arvid på raden nedanför) i bilden men jag behöver hjälp med att tyda resten och eftersom jag inte riktigt förstår om det är fortsättning från föregående sida, skickar jag även med den:

 
Tack på förhand!
 
Mvh
 
Kristian

63
Porträttfynd (enskilda bilder) / #82046 - Vad heter mannen?
« skrivet: 2008-07-16, 21:16 »
Går det att utläsa mannens förnamn?
 
man

64
Jag tittade i min samling av Från Bergslag och Bondebygd, Örebro Läns museum och Örebro Hembygdsförbunds skriftserie som utkommit sedan 1935.
 
Upptäckte då en intressant uppsats om fotograferna i Örebro.  
 
Den har skrivits av Curt Götlin och ingår i årsskriften från 1968, s. 43-82. Titeln är densamma som ämnesrubriken.
 
Kan vara värdefull för dem som söker enskilda fotografer.
 
/Leif G:son Nygård

65
Stadsarkivet i Örebro har nu digitalierat ett porträttregister som är åtkomligt från faktadatabasen på arkivet.
 
Där kan man söka efter personer som fotograferade sig hos Ebba Sundevall & Co. i Örebro åren 1897-1939. Ca 8800 personer finns f.n. i registret som f.n. omfattar bokstäverna A - I.
 
Information om detta finns under  Månadens bild november 2007.
 
/Leif G:son Nygård

66
Det här urklippet låg instucket i ett (av två) porträttalbum som jag inropat på auktion för en tid sedan:
 


 
 
Det föreställer änkan Anna Kajsa Lindholm, född Larsson, i Vekhyttan, Kvistbro som fyllde 90 år den 12 maj. Året okänt. Men av text på baksidan att döma, är urklippet från Nerikes-Tidningen No 112, vid en tidpunkt då årsprenumerationen kostade 4 kr ?? (oläsligt) öre och kvartalspriset 1:50. Det skulle därmed kunna gå att räkna ut vilket år hon fyllde.  
 
Men poängen med mitt inlägg är, om någon känner igen den gamla damen och kanske kan tillföra information till de porträtt jag lagt ut 2 och 3 mars under Porträttfynd, bild nr #43059 - #43172?  
 
Det skulle ju vara lyckat i så fall!  
 
Mvh Leif

67
Försvarsfort i Nolby? / Försvarsfort i Nolby?
« skrivet: 2010-09-26, 17:23 »
Ursäkta mig...såg nu att det var en vårdkase...
 
Ulf

68
Stamberg / Stamberg
« skrivet: 2011-06-24, 18:39 »
Jag håller på att utreda släkten Stamberg. Söker kontakt med den/de som är inne på samma släkt eller andra grenar av den. Vi kanske kan utbyta en del uppgifter? Har publicerat en gren som härstammar från bergsman Hans Arvidsson i Björkäng, Ljusnarsbergs församling(T) under Smed- och Vallonsläkter och  här. Mejla mig gärna direkt!
 
/Leif G:son Nygård

69
Spilhammar / Äldre inlägg (arkiv) till 03 november, 2009
« skrivet: 2008-04-21, 21:38 »
Jag böjer mig för Höga Överheten!  
 
Jag har inte excerperat mantalslängderna systematiskt under ett antal år som du tycks ha gjort. Det skäl du nämner till varför Lars Andersson inte kan vara bosatt i Smedjebacken verkar mycket trovärdigt. Den karta jag återgett ger en missvisande bild av hur staden såg ut (förstår jag nu). Man kan få uppfattningen att området Norra staden var obebyggt, men så är det inte. Kontollerade en karta från 1652 av Johan Toring (Lantmäteriverket, Historiska kartor) och där finns bl a bodar och byggningstomter inom Norra staden. Smedjebacken är inte alls vara utmärkt. Således omvända förhållande jämfört med ovanstående karta. Detta stöder också ditt antagande.  
 
OK. Vi vet för närvarande inte med säkerhet varifrån namnet kommer. Men vapenskölden då på Per Spilhammars gravsten - ger inte den ett belägg för att han har sitt ursprung bland spiksmederna? Jag tycker absolut att det är en spikhammare och två spikar avbildade. Varför skulle han låta ingravera detta i vapenskölden (och efterlevande i gravstenen) om han inte hade någon anknytning till spiksmide?  
 
 
Gravsten över Petrus Spilhammar och Ingrid Bengtsdotter Kruse i Berg 1662. Foto: Arne Holmer 1981 [Sköllerstabygden 2, Saxonarkivet, Örebro Stadsarkiv].  
 
Jag tycker avslutningsvis att det skulle vara mycket intressant att - trots eller tack vare vad som kommit fram senaste dagarna - excerpera jordeboken 1647 för Gustaf Leijonhufvuds gods. Om även hans ägor i staden uppräknas, kanske vi kan få ytterligare uppgifter gällande personerna i domboksnotisen från 1653 - inte minst Lars Andersson Spilhammarn - eftersom de tydligen finns där redan 1647.
 
Jag tackar dig Lotta så länge för ett omtumlande, stimulerande och givande meningsutbyte och önskar skön vår!

70
Spilhammar / Äldre inlägg (arkiv) till 02 april, 2008
« skrivet: 2008-03-04, 17:55 »
Jag har nu kontrollerat efterföljande jordeböcker för Sköllersta hd, dito sn och kronohemmanet Berg. Den boken är upptecknad 1680 [CD 845] ger tyvärr ingenting nytt vad gäller ev. son till löjtnant Per Spilhammar. Där noteras då en Hr. Coyet på Berg. Det låg fortfarande under Cavalleri Staten. Militären ägde alltså fortfarande hemmanet, men rusthållaren och ryttarens namn ser man inte. Kanske var Hr. Coyet både brukare och rusthållare? Eller brukare och ryttare? Det kunde, som sagt, vara ganska komplicerade brukar- och ägoförhållanden inom kavalleriet.  
 
Sedan studerade jag Roterings- och utskrivningslängder Närke åren 1663, 1665 och 1667 [vol. 65:217A-219, 66:220 resp. 221-224]. Här anges Berg som ett Ryttarhemman och löjtnant Spilhammar antecknas 1663 och 1667. Finner ingenting om Berg år 1665. Nästa rot o utskrl är från 1674, men den har jag inte kontrollerat. Utifrån uppgifterna som framkommit kan iaf konstateras att löjtnant Per Spilhammar måste ha avlidit någon gång mellan 1667-1670, förmodligen i strid eller på garnisonplatsen.  
 
Genom att följa det kompani han tillhörde i Rullor, troligtvis Gyllenpatrons kompani, kan man sannolikt få fram närmare dödsdatum och -ort. Jag har gjort sådana sökningar om knektar och funnit personuppgifter som varit helt okända.

71
Spilhammar / Äldre inlägg (arkiv) till 03 mars, 2008
« skrivet: 1999-12-03, 20:57 »
Angående Lars Nelsons fråga om släkten Spilhammar  
fann jag följande:
 
Sökningen i DISBYT gav följande resultat:
 
Numren på slutet avser medlemsnummer i Föreningen  
DIS. Jag har nr 1548. Familj betyder att den som  
bidragit till databasen kan få ett lösenord och  
sedan klättra i släktträdet.
 
Det blev 23 träffar.
 
Förnamn Efternamn Socken Län Period Info om Nr
Anders  Spilhammar Viksta Uppsala län d 1696  
Familj 11455
Anna  Spilhammar Viksta Uppsala län 1717   1548
Anna  Spilhammar Viksta Uppsala län 1717-1740    
1526
Elisabet Sara  Spilhammar Bälinge Uppsala län f  
1745 Familj 11455
Elisabet Sara  Spilhammar Börje Uppsala län 1768  
Familj 11455
Elisabet Sara  Spilhammar Östervåla Västmanlands  
län d 1797 Familj 11455
Gotthard Reinhold  Spilhammar Viksta Uppsala län  
1717   1548
Juliana Gustava  Spilhammar Börje Uppsala län f  
1758 Familj 11455
Katarina  Spilhammar Viksta Uppsala län 1721    
1548
Katarina Hedvig  Spilhammar Bälinge Uppsala län f  
1749 Familj 11455
Lars  Spilhammar Östra Eneby Östergötlands län  
1718-d 1721 Familj 4887
Maria  Spilhammar Gävle Gävleborgs län 1834   1288
Per  Spilhammar Lund Malmöhus län 1677   1548
Per  Spilhammar Sköllersta Örebro län 1677   1548
Per-Anders  Spilhammar Vassunda Uppsala län 1732    
1548
Petter  Spilhammar Vassunda Uppsala län 1752    
1548
Petter Per  Spilhammar Börje Uppsala län f 1752  
Familj 11455
Reinhold  Spilhammar Börje Uppsala län f 1761  
Familj 11455
Sara  Spilhammar Dannemora Uppsala län 1660-1687    
1548
Sara  Spilhammar Viksta Uppsala län f 1688 Familj  
11455
Sara  Spilhammar Viksta Uppsala län 1720   1548
Sara  Spilhammar Viksta Uppsala län 1730   1548
Ulrika Albertina  Spilhammar Börje Uppsala län f  
1765 Familj 11455.
 
Spilhammar finns även med i Svenska Släktkalendern  
1919, men där konstateras bara att Johan Jacob  
Spilhammar född 1733 i Uppland, död 1801 ej har  
känt släktskap med de övriga som kallar sig  
Spilhammar. Forskningen har förhoppningsvis gått  
framåt sedan dess och den som vet mer är välkommen  
med uppgifter.
 
Mitt eget intresse för denna släkt är begränsat  
till en Anders Spilhammar som lär ha varit gift  
med en dotter till Bengt Ersson Berg, som var gift  
med Påvel Humbles dotter Margareta.

72
Laver / Laver
« skrivet: 2016-02-24, 15:52 »
Jag öppnar här en tråd rörande släkten Laver med anknytning till Lars Larsson Laver (ca 1606-1714) från Frysdahl, Norrbottens län (BD) som först nedsatte sig i Skogen (sedermera Östra Skogstorp) Ramsberg sn, Örebro län under första hälften av 1600-talet och därefter i Tackbyn, Skinnskatteberg sn, Västmanlands län (U). Ättlingar till honom har sedan förgrenat sig till bl a Söderbärke, Dalarnas län (W) och Voxna, Gästriklands län (X).

Jag återger här via länkar en del av vad jag kommit fram till. Det gäller

dels personakt för Lars Larsson Lavers f. ca 1606 i Frysdahl, Norrbotten (BD), d. 1714-09-04 i Tackbyn, Skinnskatteberg (U),

https://docs.google.com/document/d/16A8oS29s8HlL4iKdM_6yd3e8hKKQrNiV7ZE8tj1WZ4k/ edit?usp=sharing,

dels anfäder till Anna Olofsdotter Lavers f. 1721-07-07 i Bisen, Söderbärke (W), d. 1804-01-12 i Bisen, Malingsbo (W),

https://docs.google.com/document/d/1r1E7qU0DjN8mI0gp3VJdSw-ymps1fheCXY78_53JTh4/ edit?usp=sharing,

dels Anders Andersson Laver, f. ca 1684 i Ramsberg (T), d. 1773-05-10 i Finnstuga, Voxna (X),

https://docs.google.com/document/d/17l31AAIB3INWxajXfQzWVPud3YZL8GTdInENoP2U6oM/ edit?usp=sharing

Med vänlig hälsning

Leif G:son Nygård

73
Irvine / Irvine
« skrivet: 2009-03-20, 19:42 »
I en tidigare okänd gravkammare i Tysslinge kyrka (Närke) kar man funnit tre släkter begravda: von Stockenström. Hartman och Irvine
 
Ni hittar mer info under Introducerad adel och Stockenström, von med adress: 
 
http://forum.genealogi.se/index.php?topic=66189.msg942612#msg942612
 
Jag har också en inscannad artikel från Nerikes Allehanda (med bild innifrån kyrkan när gravarna välsignades) som jag kan mejla, för den som är intresserad. 
I artikeln nämns bl a Alexander Irvine, som levde under första halvan av 1600-talet, hans fru Agneta Patkull, som dog och begravdes 1685 och sonen Alexander Irvine. Pappan var chef för Kalmar regemente och sonen blev major. Utmanades tydligen i en duell av Gustav Mörner. Denne slog ihjäl Alexander Irvine med ett sabelhugg. 
 
/Leif G:son Nygård

74
Stamberg / Stamberg
« skrivet: 2011-06-24, 18:23 »
Denna gren av släkten Stamberg har sin ursprung i bergsman Hans Arvidsson i Björkäng, Ljusnarsbergs församling(T). Och från barnbarnet, Erik Hanssons son, Erik Eriksson Stamberg (1752-1809) utgår smedsläkten Stamberg.
 
Jag publicerar här det jag kommit fram till hittills:
 
Ättlingar
Erik Hansson
 
Erik Hansson. Bergsman. Född 1717-10-28 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 1). Döpt 1717-11-01 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 1). Död 1781-05-20 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 2). Begravd 1781-05-27 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 3).
 
Familj med Anna Persdotter (Född omkring 1709 Lindesberg(T) 4). Död 1744-06-28 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 4).)  Bosatt efter 1743-09 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 5). Vigsel 1743-09-11 Lindesberg(T) 6).
 
Familj med Kerstin Olofsdotter (Född 1709-09-01 V. Löa, Ramsberg(T) 7). Död 1768-09-15 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 8).)  Lysning 1744-11-04 Ramsberg(T) 9). Vigsel 1744-12-30 Ramsberg(T) 9). Bosatt 1746 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 10).
 
   Barn:
   
   1 Kerstin Eriksdotter. Född 1745-07-18 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 11).
   2 Hans Eriksson d.y.. Född 1746-12-30 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 12). Död 1814-10-20 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 13).
   3 Anders Eriksson. Född 1749-08-15 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 14).
   4 Erik Eriksson Stamberg. Född 1752-10-31 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 15). Död 1809-05-12 Löa hammar, Ramsberg(T) 16).
 
Familj med Margareta Johansdotter (Född 1717 Backen, Ljusnarsberg(T) 17). Död 1778-04-19 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 18).)  Vigsel 1770-09-21 Ljusnarsberg(T) 19).
 
Generation 1
 
1 Kerstin Eriksdotter. Född 1745-07-18 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 11). Döpt 1745-07-21 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 11).
 
2 Hans Eriksson d.y.. Bergsman. Född 1746-12-30 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 12). Döpt 1747-01-01 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 12). Död 1814-10-20 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 13). Begravd 1814-11-06 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 20).
 
Familj med Brita Andersdotter (Född 1737-03-05 Källbäcken, Ljusnarsberg(T) 21). Död 1801-03-19 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 22).)  Vigsel 1768-10-23 Ljusnarsberg(T) 23). Bosatt 1769 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 24).
 
   Barn:
   
   2.1 Stina Hansdotter. Född 1770-10-01 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 25). Död 1827-03-25 Tappen, Ljusnarsberg(T) 26).
   2.2 Maria Hansdotter. Född 1772-04-09 Björkäng, Ljusnarsberg(T).
   2.3 Anders Hansson. Född 1774-01-24 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 25). Död 1842-03-23 Tappen, Ljusnarsberg(T) 27).
   2.4 Brita Hansdotter. Född 1775-08-11 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 28).
 
3 Anders Eriksson. Född 1749-08-15 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 14). Döpt 1749-08-20 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 14).
 
4 Erik Eriksson Stamberg. Hammarsmedsmästare. Född 1752-10-31 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 15). Döpt 1752-11-01 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 15). Ankomst från Ljusnarsberg 1774 Korslången, Malingsbo(W) 29). Ankomst från Malingsbo 1783 Östra Strand, Ljusnarsberg(T) 30). Bosatt 1798 Löa hammar, Ramsberg(T) 31). Död 1809-05-12 Löa hammar, Ramsberg(T) 16). Begravd 1809-05-22 Löa hammar, Ramsberg(T) 32).
 
Familj med Stina Larsdotter (Född omkring 1741 Nybygget, Ljusnarsberg(T) 33). Död 1790-12-07 Östra Strand, Ljusnarsberg(T) 34).)  Lysning 1783-09-14 Ljusnarsberg(T) 35). Vigsel 1783-10-26 Ljusnarsberg(T) 36).
 
   Barn:
   
   4.1 Stina Catrina Eriksd. Stamberg. Född 1785-12-10 Västra Strand, Ljusnarsberg(T) 37). Död 1789-05-25 Östra Strand, Ljusnarsberg(T) 38).
 
Familj med Maria Olofsdotter (Född 1758-01-19 Viken, Ljusnarsberg(T) 39). Död 1832-12-22 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 40).)  Lysning 1791-06-05 Ramsberg(T) 41). Vigsel 1791-07-03 Ramsberg(T) 42). Utflyttar till Ljusnarsberg 1794 Vasselhyttan, Lindesberg(T) 43). Familjen utflyttar till Ramsberg 1796-10-02 Vasselhyttan, Lindesberg(T) 44).
 
   Barn:
   
   4.2 Stina Eriksdotter Stamberg. Född 1793-04-12 Östra Strand, Ljusnarsberg(T) 45). Död 1800-03-13 Ö. Löa, Ramsberg(T) 46).
   4.3 Maria Eriksdotter Stamberg. Född 1795-12-26 Vasselhyttan, Lindesberg(T) 47). Död 1854-07-21 Torpudden, S. Hörken, Ljusnarsberg(T) 48).
   4.4 Erik Eriksson Stamberg. Född 1800-03-03 Ö. Löa, Ramsberg(T) 49). Död 1848-05-03 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 50).
 
Generation 2
 
2.1 Stina Hansdotter. Född 1770-10-01 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 25). Döpt 1770-10-05 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 25). Död 1827-03-25 Tappen, Ljusnarsberg(T) 26). Begravd 1827-04-01 Tappen, Ljusnarsberg(T) 26).
 
Familj med Henrik Eriksson  Lysning 1800-09-21 Ljusnarsberg(T) 51). Vigsel 1800-10-16 Ljusnarsberg(T) 51).
 
2.2 Maria Hansdotter. Född 1772-04-09 Björkäng, Ljusnarsberg(T). Döpt 1772-04-12 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 25).
 
2.3 Anders Hansson. Född 1774-01-24 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 25). Döpt 1774-01-26 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 25). Död 1842-03-23 Tappen, Ljusnarsberg(T) 27). Begravd 1842-04-03 Tappen, Ljusnarsberg(T) 52).
 
Familj med Stina Jansdotter (Född 1778-04-25 Råstock, Ljusnarsberg(T) 53). Död 1812-10-17 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 53).)  Lysning 1797-09-03 Ljusnarsberg(T) 54). Vigsel 1797-10-08 Ljusnarsberg(T) 54).
 
   Barn:
   
   2.3.1 Johannes Andersson. Född 1798-12-11 Ljusnarsberg(T) 55).
   2.3.2 Erik Andersson. Född 1800-11-23 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 56).
   2.3.3 Anders Andersson. Född 1803-06-15 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 56).
   2.3.4 Maja Andersdotter. Född 1805-06-14 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 56).
   2.3.5 Sara Andersdotter. Född 1810-07-05 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 56).
 
2.4 Brita Hansdotter. Född 1775-08-11 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 28). Döpt 1775-08-15 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 28).
 
4.1 Stina Catrina Eriksd. Stamberg. Född 1785-12-10 Västra Strand, Ljusnarsberg(T) 37). Döpt 1785-12-11 Västra Strand, Ljusnarsberg(T) 37). Död 1789-05-25 Östra Strand, Ljusnarsberg(T) 38). Begravd 1789-05-31 Östra Strand, Ljusnarsberg(T) 38).
 
4.2 Stina Eriksdotter Stamberg. Född 1793-04-12 Östra Strand, Ljusnarsberg(T) 45). Döpt 1793-04-14 Ramsberg(T) 45). Död 1800-03-13 Ö. Löa, Ramsberg(T) 46). Begravd 1800-03-30 Ö. Löa, Ramsberg(T) 46).
 
4.3 Maria Eriksdotter Stamberg. Född 1795-12-26 Vasselhyttan, Lindesberg(T) 47). Döpt 1795-12-27 Vasselhyttan, Lindesberg(T) 47). Flyttar inom församlingen 1832 Ljusnarsberg(T) 57). Social situation & hälsotillstånd 1833 S. Hörken, Ljusnarsberg(T) 58). Död 1854-07-21 Torpudden, S. Hörken, Ljusnarsberg(T) 48).
 
4.4 Erik Eriksson Stamberg. Landbonde. Född 1800-03-03 Ö. Löa, Ramsberg(T) 49). Döpt 1800-03-06 Ö. Löa, Ramsberg(T) 49). Död 1848-05-03 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 50). Begravd 1848-05-14 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 59).
 
Familj med Greta Katrina Olofsdotter (Född 1804-03-09 Sundsnäs, Ljusnarberg(T) 60). Död 1863-04-17 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 61).)  Lysning 1826-04-15 Ljusnarsberg(T) 62). Vigsel 1826-05-27 Ljusnarsberg(T) 63). Bosatt 1827 Kulltorp, Ljusnarsberg(T) 64). Bosatt 1828 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 65).
 
   Barn:
   
   4.4.1 Maria Fredrika Eriksdotter. Född 1827-09-20 Kulltorp, Ljusnarsberg(T) 66).
   4.4.2 Erik Eriksson Stamberg. Född 1830-06-01 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 67). Död 1891-07-30 Abrahamsgård, Ljusnarsberg(T) 68).
   4.4.3 Margareta Ulrika Eriksdotter. Född 1832-06-18 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 69).
   4.4.4 Karolina Eriksdotter. Född 1834-12-18 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 70).
   4.4.5 Eva Eriksdotter. Född 1837-03-14 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 71).
   4.4.6 Fredrik Eriksson Stamberg. Född 1839-08-11 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 72).
   4.4.7 Johanna Eriksdotter. Född 1841-12-31 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 73).
   4.4.8 Lovisa Eriksdotter. Född 1844-04-14 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 74). Död 1907-10-03 Brusala, Ljusnarsberg(T) 75).
   4.4.9 August Eriksson Stamberg. Född 1848-10-20 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 76).
   4.4.10 Augusta Eriksdotter. Född 1848-10-21 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 77).
 
 
Generation 3
 
2.3.1 Johannes Andersson. Född 1798-12-11 Ljusnarsberg(T) 55). Döpt 1798-12-13 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 55). Utflyttar till Grangärde 1817 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 56).
 
2.3.2 Erik Andersson. Född 1800-11-23 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 56).
 
2.3.3 Anders Andersson. Född 1803-06-15 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 56). Utflyttar till Grangärde 1818 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 56).
 
2.3.4 Maja Andersdotter. Född 1805-06-14 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 56). Flyttar till Rälln 1818 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 78).
 
2.3.5 Sara Andersdotter. Född 1810-07-05 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 56). Flyttar till Råstock 1818 Björkäng, Ljusnarsberg(T) 56). Flyttar till Utanäng 1826 Tappen, Ljusnarsberg(T) 79).
 
4.4.1 Maria Fredrika Eriksdotter. Född 1827-09-20 Kulltorp, Ljusnarsberg(T) 66). Döpt 1827-09-23 Kulltorp, Ljusnarsberg(T) 66).
 
4.4.2 Erik Eriksson Stamberg. Dagkarl, Stallkarl. Född 1830-06-01 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 67). Döpt 1830-06-06 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 67). Död 1891-07-30 Abrahamsgård, Ljusnarsberg(T) 68). Begravd 1891-12-06 Abrahamsgård, Ljusnarsberg(T) 80).
 
Familj med Maja Eriksdotter (Född 1830-07-03 81). Död 1906-09-11 Nya Vägen, Ljusnarsberg(T) 81).)  Vigsel omkring 1860-07 Ljusnarsberg(T) 82). Lysning 1860-07-10 Ljusnarsberg(T) 83). Bosatt efter 1860-07-10 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 84). Familjen flyttar inom församlingen 1875 Abrahamsgård, Ljusnarsberg(T) 85).
 
   Barn:
   
   4.4.2.1 Johanna Matilda Eriksd. Stamberg. Född 1861-08-18 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 86).
   4.4.2.2 Augusta Ulrika Eriksd. Stamberg. Född 1865-04-23 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 87).
   4.4.2.3 Eva Stina Eriksdotter Stamberg. Född 1869-02-18 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 88).
 
4.4.3 Margareta Ulrika Eriksdotter. Född 1832-06-18 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 69). Döpt 1832-06-21 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 69).
 
4.4.4 Karolina Eriksdotter. Född 1834-12-18 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 70). Döpt 1834-12-21 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 70).
 
4.4.5 Eva Eriksdotter. Född 1837-03-14 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 71). Döpt 1837-03-17 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 71).
 
4.4.6 Fredrik Eriksson Stamberg. Gruvdräng. Född 1839-08-11 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 72). Döpt 1839-08-12 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 72).
 
4.4.7 Johanna Eriksdotter. Född 1841-12-31 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 73). Döpt 1842-01-02 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 73).
 
4.4.8 Lovisa Eriksdotter. Född 1844-04-14 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 74). Döpt 1844-04-16 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 74). Död 1907-10-03 Brusala, Ljusnarsberg(T) 75).
 
4.4.9 August Eriksson Stamberg. Arbetare, Dagkarl, Kusk, Rättare. Född 1848-10-20 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 76). Döpt 1848-10-21 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 76).
 
Familj med Kristina Lovisa Fransdotter  Lysning 1872-11-03 Ljusnarsberg(T) 89). Vigsel 1872-12-21 Ljusnarsberg(T) 90).
 
   Barn:
   
   4.4.9.1 Augusta Augustsdotter Stamberg. Född 1873-04-03 Arbogagård, Ljusnarsberg(T) 91).
   4.4.9.2 Karl August Augustsson Stamberg. Född 1874-08-06 Helsinggården, Ljusnarsberg(T) 92).
   4.4.9.3 Anna Lovisa Augustsd. Stamberg. Född 1877-02-02 Helsinggården, Ljusnarsberg(T) 93).
   4.4.9.4 Märta Kristina Augustsd. Stamberg. Född 1879-02-05 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 94).
   4.4.9.5 Elin Augustsdotter Stamberg. Född 1881-03-15 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 95).
   4.4.9.6 Margareta Augustsdotter Stamberg. Född 1883-06-23 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 96).
   4.4.9.7 Johanna Vilhelmina Augustsd. Stamberg. Född 1885-10-31 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 97).
   4.4.9.8 Johan Augustsson Stamberg. Född 1887-10-14 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 98).
   4.4.9.9 Erik Gustaf Augustsson Stamberg. Född 1890-06-25 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 99). Död 1907-02-08 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 100).
   4.4.9.10 Fredrik Konrad Augustsson Stamberg. Född 1893-09-25 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 101). Död 1894-01-04 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 102).
   4.4.9.11 Vilhelm Augustsson Stamberg. Född 1895-02-07 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 103).
 
4.4.10 Augusta Eriksdotter. Född 1848-10-21 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 77). Döpt 1848-10-21 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 77).
 
 
Generation 4
 
4.4.2.1 Johanna Matilda Eriksd. Stamberg. Född 1861-08-18 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 86). Döpt 1861-08-18 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 86).
 
4.4.2.2 Augusta Ulrika Eriksd. Stamberg. Född 1865-04-23 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 87). Döpt 1865-04-28 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 87). Utflyttar från Sandbacken omkring 1909 Sandbacken, K-bergs kyrkby, Ljusnarsberg(T) 104).
 
Familj med Karl Erik Andersson (Född 1862-07-27 Österbo, Ljusnarsberg(T) 105). Död 1907-10-25 Sandbacken, K-bergs kyrkby, Ljusnarsberg(T) 106).)  Lysning 1885-05-02 Ljusnarsberg(T) 107). Vigsel 1885-06-05 Ljusnarsberg(T) 107). Flyttar till Myrbo nr 1 o blir husägare 1900 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 108). Flyttar till Sandbacken o blir hyresgäst 1905 Sandbacken, K-bergs kyrkby, Ljusnarsberg(T) 104).
 
   Barn:
   
   4.4.2.2.1 Hillevi Ulrika Andersson. Född 1886-05-07 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 109). Död 1890-11-02 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 110).
   4.4.2.2.2 Karl Hjalmar Andersson. Född 1888-01-09 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 111).
   4.4.2.2.3 Elna Augusta Andersson. Född 1890-06-08 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 112).
   4.4.2.2.4 Erik Hilding Andersson. Född 1892-09-15 Gruvriset, Ljusnarsberg(T) 113).
   4.4.2.2.5 Hilvid Ulrika Andersson. Född 1892-09-15 Gruvriset, Ljusnarsberg(T) 114).
   4.4.2.2.6 Gustaf Åke Andersson. Född 1898-09-20 Gruvriset, Ljusnarsberg(T) 115). Död 1899-01-22 Gruvriset, Ljusnarsberg(T) 116).
   4.4.2.2.7 Ina Maria Andersson. Född 1900-09-11 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 117).
   4.4.2.2.8 Karin Elisabet Andersson. Född 1904-04-21 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 118). Död 1905-05-18 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 119).
   4.4.2.2.9 Ernst Olof Andersson. Född 1906-03-25 Sandbacken, K-bergs kyrkby, Ljusnarsberg(T) 120).
   4.4.2.2.10 N.N. Andersson. Född 1906-03-25 Sandbacken, K-bergs kyrkby, Ljusnarsberg(T) 121).
 
4.4.2.3 Eva Stina Eriksdotter Stamberg. Piga, Hushållerska. Född 1869-02-18 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 88). Döpt 1869-02-22 Finnkullen, Ljusnarsberg(T) 88). Utflyttar till Örebro 1891-03-23 Abrahamsgård, Ljusnarsberg(T) 122). Inflyttar i Örebro, Nikolai 1891-11-02 Nr 8 Fabriksgatan, Örebro 123). Flyttar till Vasagatan 1894 Nr 8 Fabriksgatan, Örebro 124). Flyttar till Stortorget 1895 Nr 24 Vasagatan, Örebro 125). Utflyttar till Askersund 1897-10-21 Nr 19 Stortorget, Örebro 126). Inflyttar i Askersund 1897-11-20 Nr 18-19, Askersund stad 127). Utflyttar till Adolf Fredrik, Stockholm 1898-04-15 Nr 18-19, Askersund stad 128). Inflyttar i Adolf Fredrik, Stockholm 1898-05-07 12:C Saltmätaregatan, Adolf Fredriks församling 129).
 
Familj med ?
 
   Barn:
   
   4.4.2.3.1 Eva Vilhelmina Stamberg. Född 1898-06-01 19 Saltmätaregatan, Adolf Fredrik 130).
 
4.4.9.1 Augusta Augustsdotter Stamberg. Född 1873-04-03 Arbogagård, Ljusnarsberg(T) 91). Döpt 1873-04-07 Arbogagård, Ljusnarsberg(T) 91). Emigrerade 1890-05-05 Nordamerika(US) 131).
 
4.4.9.2 Karl August Augustsson Stamberg. Körkarl. Född 1874-08-06 Helsinggården, Ljusnarsberg(T) 92). Döpt 1874-08-09 Helsinggården, Ljusnarsberg(T) 92). Värnplikt 1895 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 132).
 
4.4.9.3 Anna Lovisa Augustsd. Stamberg. Född 1877-02-02 Helsinggården, Ljusnarsberg(T) 93). Döpt 1877-02-08 Helsinggården, Ljusnarsberg(T) 93). Ofärdig omkring 1895 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 132).
 
4.4.9.4 Märta Kristina Augustsd. Stamberg. Född 1879-02-05 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 94). Döpt 1879-02-13 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 94). Bortflyttad 1894-11-12 Kopparbergs station, Ljusnarsberg(T) 133).
 
4.4.9.5 Elin Augustsdotter Stamberg. Född 1881-03-15 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 95). Döpt 1881-03-20 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 95). Bortflyttad 1896-11-12 Ramsberg(T) 132).
 
4.4.9.6 Margareta Augustsdotter Stamberg. Född 1883-06-23 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 96). Döpt 1883-06-25 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 96).
 
4.4.9.7 Johanna Vilhelmina Augustsd. Stamberg. Född 1885-10-31 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 97). Döpt 1885-11-09 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 97).
 
4.4.9.8 Johan Augustsson Stamberg. Född 1887-10-14 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 98). Döpt 1887-10-20 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 98).
 
4.4.9.9 Erik Gustaf Augustsson Stamberg. Född 1890-06-25 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 99). Döpt 1890-07-04 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 99). Hälostillstånd omkring 1898 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 134). Död 1907-02-08 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 100). Begravd 1907-02-17 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 100).
 
4.4.9.10 Fredrik Konrad Augustsson Stamberg. Född 1893-09-25 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 101). Döpt 1893-09-28 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 101). Död 1894-01-04 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 102). Begravd 1894-01-07 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 102).
 
4.4.9.11 Vilhelm Augustsson Stamberg. Född 1895-02-07 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 103). Döpt 1895-03-08 Ställdalen, Ljusnarsberg(T) 103).
 
 
Generation 5
 
4.4.2.2.1 Hillevi Ulrika Andersson. Född 1886-05-07 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 109). Döpt 1886-06-05 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 109). Död 1890-11-02 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 110). Begravd 1890-11-09 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 110).
 
4.4.2.2.2 Karl Hjalmar Andersson. Född 1888-01-09 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 111). Döpt 1888-01-31 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 111). Utflyttar till Adolf Fredrik, Stockholm. 1904-12-23 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 135).
 
4.4.2.2.3 Elna Augusta Andersson. Född 1890-06-08 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 112). Döpt 1890-07-03 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 112). Utflyttar till Norrbärke 1908-12-17 Sandbacken, K-bergs kyrkby, Ljusnarsberg(T) 104).
 
Familj med Karl Axel Hammarbäck  Lysning 1908-09-27 Ljusnarsberg(T) 136). Vigsel 1908-12-12 Ljusnarsberg(T) 136).
 
4.4.2.2.4 Erik Hilding Andersson. Född 1892-09-15 Gruvriset, Ljusnarsberg(T) 113). Döpt 1892-10-07 Gruvriset, Ljusnarsberg(T) 113).
 
4.4.2.2.5 Hilvid Ulrika Andersson. Född 1892-09-15 Gruvriset, Ljusnarsberg(T) 114). Döpt 1892-10-07 Gruvriset, Ljusnarsberg(T) 114).
 
4.4.2.2.6 Gustaf Åke Andersson. Född 1898-09-20 Gruvriset, Ljusnarsberg(T) 115). Döpt 1898-10-21 Gruvriset, Ljusnarsberg(T) 115). Död 1899-01-22 Gruvriset, Ljusnarsberg(T) 116). Begravd 1899-01-29 Gruvriset, Ljusnarsberg(T) 116).
 
4.4.2.2.7 Ina Maria Andersson. Född 1900-09-11 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 117). Döpt 1900-10-26 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 117).
 
4.4.2.2.8 Karin Elisabet Andersson. Född 1904-04-21 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 118). Döpt 1904-04-23 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 118). Död 1905-05-18 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 119). Begravd 1905-05-28 Myrbo, Ljusnarsberg(T) 119).
 
4.4.2.2.9 Ernst Olof Andersson. Född 1906-03-25 Sandbacken, K-bergs kyrkby, Ljusnarsberg(T) 120). Döpt 1906-05-05 Sandbacken, K-bergs kyrkby, Ljusnarsberg(T) 120).
 
4.4.2.2.10 N.N. Andersson. Född 1906-03-25 Sandbacken, K-bergs kyrkby, Ljusnarsberg(T) 121). Begravd 1906-04-01 Sandbacken, K-bergs kyrkby, Ljusnarsberg(T) 121).
 
4.4.2.3.1 Eva Vilhelmina Stamberg. Född 1898-06-01 19 Saltmätaregatan, Adolf Fredrik 130). Döpt 1898-06-04 19 Saltmätaregatan, Adolf Fredrik 130).
Personer
 
Andersdotter, Maja (1805 - )   2.3.4
Andersdotter, Sara (1810 - )   2.3.5
Andersson, Anders (1803 - )   2.3.3
Andersson, Elna Augusta (1890 - )   4.4.2.2.3
Andersson, Erik Hilding (1892 - )   4.4.2.2.4
Andersson, Erik (1800 - )   2.3.2
Andersson, Ernst Olof (1906 - )   4.4.2.2.9
Andersson, Gustaf Åke (1898 - 1899)   4.4.2.2.6
Andersson, Hillevi Ulrika (1886 - 1890)   4.4.2.2.1
Andersson, Hilvid Ulrika (1892 - )   4.4.2.2.5
Andersson, Ina Maria (1900 - )   4.4.2.2.7
Andersson, Johannes (1798 - )   2.3.1
Andersson, Karin Elisabet (1904 - 1905)   4.4.2.2.8
Andersson, Karl Hjalmar (1888 - )   4.4.2.2.2
Andersson, N.N. (1906 - )   4.4.2.2.10
Eriksdotter, Augusta (1848 - )   4.4.10
Eriksdotter, Eva (1837 - )   4.4.5
Eriksdotter, Johanna (1841 - )   4.4.7
Eriksdotter, Karolina (1834 - )   4.4.4
Eriksdotter, Kerstin (1745 - )   1
Eriksdotter, Lovisa (1844 - 1907)   4.4.8
Eriksdotter, Margareta Ulrika (1832 - )   4.4.3
Eriksdotter, Maria Fredrika (1827 - )   4.4.1
Eriksson d.y., Hans (1746 - 1814)   2
Eriksson, Anders (1749 - )   3
Hansdotter, Brita (1775 - )   2.4
Hansdotter, Maria (1772 - )   2.2
Hansdotter, Stina (1770 - 1827)   2.1
Hansson, Anders (1774 - 1842)   2.3
Hansson, Erik (1717 - 1781)   
Stamberg, Anna Lovisa Augustsd. (1877 - )   4.4.9.3
Stamberg, August Eriksson (1848 - )   4.4.9
Stamberg, Augusta Augustsdotter (1873 - )   4.4.9.1
Stamberg, Augusta Ulrika Eriksd. (1865 - )   4.4.2.2
Stamberg, Elin Augustsdotter (1881 - )   4.4.9.5
Stamberg, Erik Eriksson (1752 - 1809)   4
Stamberg, Erik Eriksson (1800 - 1848)   4.4
Stamberg, Erik Eriksson (1830 - 1891)   4.4.2
Stamberg, Erik Gustaf Augustsson (1890 - 1907)   4.4.9.9
Stamberg, Eva Stina Eriksdotter (1869 - )   4.4.2.3
Stamberg, Eva Vilhelmina (1898 - )   4.4.2.3.1
Stamberg, Fredrik Eriksson (1839 - )   4.4.6
Stamberg, Fredrik Konrad Augustsson (1893 - 1894)   4.4.9.10
Stamberg, Johan Augustsson (1887 - )   4.4.9.8
Stamberg, Johanna Matilda Eriksd. (1861 - )   4.4.2.1
Stamberg, Johanna Vilhelmina Augustsd. (1885 - )   4.4.9.7
Stamberg, Karl August Augustsson (1874 - )   4.4.9.2
Stamberg, Margareta Augustsdotter (1883 - )   4.4.9.6
Stamberg, Maria Eriksdotter (1795 - 1854)   4.3
Stamberg, Märta Kristina Augustsd. (1879 - )   4.4.9.4
Stamberg, Stina Catrina Eriksd. (1785 - 1789)   4.1
Stamberg, Stina Eriksdotter (1793 - 1800)   4.2
Stamberg, Vilhelm Augustsson (1895 - )   4.4.9.11
Källor
 
1)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 3, 1730-1747, s 126f; Ibm, Födelse- o dopbok, C 5, 1714-1723.
 
2)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 10:a, 1775-1784, s 91; Ibm, Död- o begr. bok, F 3, 1775-1801 [1781 nr 34].
 
3)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 10:a, 1775-1784, s 91; Ibm, Död- o begr. bok, F 3, 1775-1801 [1781 nr 34].
 
År: 1781 - No: 34 - Avlednas Namn och hemvist: Eric Hansson på Biörkäng - Födelseår, Dag och Ort: 1717 20/6 - Gift eller Ogift: gift (1) med Anna Jansd:r, (2) Kerstin Olsd:r, (3) Margreta Jansd:r - Barn: (1) 0, (2) 4 söner 1 dotter, (3) 0 - Upförande: christeligen - Sjukdom: lungsot - Dödsdag och Ort: d. 20 maji - Ålder: 64 år - Begrafningsdag: d. 27 maji.
 
4)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Död- o begr. bok, F 1, 1724-1745 [1744 nr 56].
 
5)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd,  A I 3, 1730-1747, s 126f.
 
6)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 3, 1730-1747, s 126f; Ibm, Lindesbergs kyA; Landsförs., Vigselbok, C I 5, 1729-1743, s 254r.
 
dr. Erich Hansson i Nya Kopparberg Sochn
samt pigan Anna Persdotter i Wasselh.
 
7)   ULA, Ramsbergs kyA, Födelse- o dopbok, C 2, 1699-1725, s 57v.
 
8)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Död- o begr. bok, F 2, 1746-1774 [1768 nr 36].
 
9)   ULA, Ramsbergs kyA, Lysnings- o vigselbok, E I 1, 1736-1774, s 18.
 
10)   RA, Mantalslängder 1642-1820, Örebro län 103, 1746, s 433; Erik Odelstierna, Bergsjordebok öfver Nya Kopparberget opstäld år 1780, med ändr. o tillägningar för år 1781, s 4.2-3
 
Biörckäng (No 38-42)
 
Bergsfogden Zackarias Olsson, ägare af Ljusnarsbergs Gård, hade å thetta ställe en ängsloge, hwarest han tilstadde Sohnen Olof Zakrisson Bång at sig nedsätta. Han war den första som här bygde och antog 4 de part för hwilken han uti 1679 års Partlängd står antecknad; men war 1697 så oförmögen, att han nödgades sälja nybygget till Hammarsm. Jan Giliusson ifrån Sislas /: Cecilias :/ torp /:-----:/ och sjelf skrifwas för 10 D:wärcken under Zakristorp eller Björckängen, alt til 1700, då han förswinner.
[...]
 
(41)
En Arwid Hansson finnes wara död på Björckäng 1684. Dess Sohn war förmodel. Hans Arwidsson kommen ifrån Fahlun, Såsom Smältare, död 1675 före fadren, kallades Hans Tattare; utgjorde 1660 D:wärcken och 1671 8 St. Sk. wed, ifrån hwilcka Änckan d 14 Junii 1675 förskontes, så länge hon blef ogift. Hans Tattare skal här först hafwa bygt och uppå (honom) följde Sohnen Arwid Hansson, Som 1680 Segv. war D.w. torpare, men 1693 åter omtaxerades under No 6 til den förra Sk. weden. 1697 ansågs torpet nödigt at bibehållas och förbyttes 1711 til et helt 4 de parts Hemman. 1719-26 war halfwa 4 de parten transporterad på Jan Anderss. i Björckfall /:No 31 /: 1727 togs denna hälft tilbaka igen. Arwid Hansson lefde til 1741 i en ålder af inemot 80 år. Sönerne Hans och Erik hade då förut delat.
 
No 41 Hans Arwidsson dog 1735 hwarefter Änckan widtog. 1746 skrefs Sohnen Erik Hansson och 1780 dennas Sohn Hans Ersson.
 
No 42 Erik Arwidsson dog 1762. 77 år gl. Sohnen Hans Ersson som efterträdde, sålde 1774 d. 8 Junii til Aron Ersson ifr. Aspwiken. Säljarens Sohn Drängen Jan Hansson bördade d. 3 Sept 1775 men sålde åter d. 13 Apr. 1777 til Samma Aron Ersson, Som tilåtit Fadren Erik Persson Skrifwas för 4 de parten.
 
11)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd,  A I 4, 1748, s 41; Ibm, Födelse- o dopbok, C 6, 1724-1745 [1745 nr 65].
 
12)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd,  A I 4, 1748, s 41; Ibm, Födelse- o dopbok, C 7, 1746-1762 [1747 nr 2].
 
13)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 14:b, 1813-1819, s 345; Ibm, Död- o begr. bok, F 4, 1801-1817 [1814 nr 60].
 
14)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd,  A I 4, 1748, s 41; Ibm, Födelse- o dopbok, C 7, 1746-1762 [1749 nr 83].
 
15)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd,  A I 4, 1748, s 41; Ibm, Födelse- o dopbok, C 7, 1746-1762 [1752 nr 98].
 
16)   ULA, Ramsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 13, 1806-1816, s 352; Ibm, Död- o begr. bok, F 2, 1804-1825 [1809 nr 54].
 
17)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Död- o begr. bok, F 3, 1775-1801 [1778 nr 34].
 
18)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 10:a, 1775-1784, s 91; Ibm, Död- o begr. bok, F 3, 1775-1801 [1778 nr 34].
 
19)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 9:a, 1769-1774, s 70; Ibm, Lysnings- o vigselbok, E I 1, 1724-1774 [1770 nr 13].
 
Bergsman Erik Hansson i Biörkäng - Bergsm. änckan Margreta Johansdotter på Heden.  
 
20)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 14:b, 1813-1819, s 345; Ibm, Död- o begr. bok, F 4, 1801-1817 [1814 nr 60].
 
År: 1814 - No: 60 - Aflednas Namn och hemvist: bm. Hans Ersson i Biörkäng - Födelse År, Dag och Ort: f 1746 30/12 - Gift eller Ogift: gift med Brita Andersdotter ifrån Kellbecken. Enkling 1801 - Barn: 1 son, 3 döttrar lefwa; 1 son, 1 dot. död - Upförande: beskedl. - Sjukdom: bröstsfeber - Dödsdag och Ort: 1814 d 20 oct. - Ålder: 67 år, 10 mån. - Begrafningsdag: d 6 nov 1814.
 
21)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförshörslängd, A I 11, 1785-1804, s 231.
 
22)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförshörslängd, A I 11, 1785-1804, s 231; Ibm, Död- o begr. bok, F 3, 1775-1801 [1801 nr 43].
 
År: 1801 - No: 43 - Aflednas Namn och hemvist: hust. Brita And. dot. - Födelse År, Dag och Ort: år 1737 5/3 i Källbäcken - Gift eller Ogift: g. m. bm. Hans Ersson i Biörkäng - Barn: 1 son och 3 döttrar samt 1 son och 1 dot. döde - Upförande: beskedlig - Sjukdom: bröstsiuka - Dödsdag och Ort: 1801 d. 19 mart. - Ålder: 64 år, 14 dagar - Begrafningsdag: d. 6 apr.
 
23)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Lysnings- o vigselbok, E I 1, 1724-1774 [1768 nr 18].
 
24)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 9:a, 1769-1774, s 70.
 
25)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 9:a, 1769-1774, s 70; Ibm, Födelse- o dopbok, C 8, 1763-1774.
 
26)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 15:b, 1820-1829, s 355; Ibm, Död- o begr. bok, F 5, 1817-1840 [1827 nr 13].
 
27)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 17:c, 1841-1851, s 768; Ibm, Död- o begr. bok, F 6, 1840-1856 [1842 nr 18].
 
28)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 10:a, 1775-1784, s 91; Ibm, Födelse- o dopbok, C 9, 1775-1786 [1775 nr 76].
 
29)   ULA, Malingsbo kyA, Husförhörslängd, A I 3, 1775-1785, s 193f.
 
30)   ULA, Malingsbo kyA, Husförhörslängd, A I 3, 1775-1785, s 193f; Ibm, Ljusnarsbergs kyA, Husförshörslängd, A I 10:a, 1775-1784, s 282.
 
31)   ULA, Ramsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 12:b, 1796-1805, s 466 resp. 483; RA, Mantalslängder 1642-1820, Örebro län 154, 1798, s 346f.
 
32)   ULA, Ramsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 13, 1806-1816, s 352; Ibm, Död- o begr. bok, F 2, 1804-1825 [1809 nr 54].
 
År: 1809 - No: 54 - Aflednas Namn och hemvist: mästersven Eric Stamberg vid Löa Hammar - Födelse År, Dag och Ort: 1752 i Ljusnarsberg - Gift eller Ogift: gift med Maija Olsd.r som efterlefver - Barn: 3 barn; 2 lef. - Upförande: ... - Sjukdom: rötfeber 12 d. - Dödsdag och Ort: den 12 maij 1809 vid Löa Hammar - Ålder: 57 år - Begrafningsdag: maij 22.
 
33)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförshörslängd, A I 10:a, 1775-1784, s 282.
 
34)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförshörslängd, A I 11, 1785-1804, s 116; Ibm, Död- o begr. bok, F 3, 1775-1801 [1790 nr 85].
 
35)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Lysnings- o vigselbok, E I 2, 1775-1819 [1783 nr 11].
 
36)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Lysnings- o vigselbok, E I 2, 1775-1819 [1783 nr 11].
 
Mästerswen Eric Stamberg ifrån Malingsbo och Bornholm - Mästeränkan Stina Larsdoter i Östra Strand.
 
37)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförshörslängd, A I 10:a, 1775-1784, s 282; Ibm, Födelse- o dopbok, C 9, 1775-1786 [1785 nr 137].
 
38)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförshörslängd, A I 11, 1785-1804, s 116; Ibm, Död- o begr. bok, F 3, 1775-1801 [1789 nr 48].
 
39)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförshörslängd, A I 7, 1758-1768, s 102; Ibm, Födelse- o dopbok, C 7, 1746-1762 [1758 nr 11].
 
40)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 16:b, 1830-1841, s 546; Ibm, Död- o begr. bok, F 5, 1817-1840 [1732 nr 101].
 
41)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförshörslängd, A I 11, 1785-1804, s 116; Ibm, Ramsbergs kyA, Lysnings- o vigselbok, E I 2, 1775-1856 [1791 nr 7].
 
42)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförshörslängd, A I 11, 1785-1804, s 116; Ibm, Ramsbergs kyA, Lysnings- o vigselbok, E I 2, 1775-1856 [1791 nr 7].
 
År: 1791 - No: 7 - Lysningsterminerne: junii. 5, 12 och 19 - Wigseldagen: julii 3 - Contrahenternas Namn och hemvist: hammarsmeden Eric Stamberg från Ljusnarsberg och pigan Maria Ersdot:r i Aspvik - Anmärkningar 1:o, Brudgummens besked. 2:o, Brudens giftoman. 3:o, Afvittring: Bevis om afvittring och hinderslöshet ifrån Ljusnarsberg upvist.
 
43)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförshörslängd, A I 11, 1785-1804, s 116; Ibm, Lindesbergs kyA; Landsförs., Husförhörslängd, A I a 18, 1786-1795, s 203.
 
44)   ULA, Lindesbergs kyA; Landsförs., Husförhörslängd, A I a 22, 1796-1805, s 77; Ibm, Flyttningslängder för Lindesbergs landsförs., B I 2, 1792-1810 [Afflyttade Personer, som begära bevis ifrån församlingen].
 
HammarSmedsMst:rSven Eric Stamberg uti Wasselhÿttan, till Ramsberg med Hustr. och barn.
 
45)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförshörslängd, A I 11, 1785-1804, s 116; Ibm, Födelse- o dopbok, C 10, 1787-1802 [1793 nr 54].
 
46)   ULA, Ramsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 12:b, 1796-1805, s 483; Ibm, Död- o begr. bok, F 1, 1775-1803 [1800 nr 27].
 
47)   ULA, Lindesbergs kyA; Landsförs., Husförhörslängd, A I a 22, 1796-1805, s 77; Ibm, Födelse- o dopbok, C I 10, 1787-1795, s 638, nr 18.
 
48)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 18:b, 1852-1861, s 474; Ibm, Död- o begr. bok, F 7, 1840-1860 [1854 nr 64].
 
År: 1854 - No: 64 - Dödsdag: julii 21 - Namn: Maja Stamberg - Yrke: fattighjon - Hemvist: Torpudden - Ålder: 59 år - Gift eller Ogift: ogift.  
 
49)   ULA, Ramsbergs kyA, Födelse- o dopbok, C 5, 1775-1805 [1800 nr 20].
 
50)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 17:c, 1841-1851, s 649; Ibm, Död- o begr. bok, F 6, 1840-1856 [1848 nr 42].
 
51)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförshörslängd, A I 11, 1785-1804, s 73; Ibm, Lysnings- o vigselbok, E I 2, 1775-1819 [1800 nr 19].
 
52)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 17:c, 1841-1851, s 768; Ibm, Död- o begr. bok, F 6, 1840-1856 [1842 nr 18].
 
Aflednas Namn och hemvist: inhysesmannen fattighjonet Anders Hansson från Tappen. Födelse År, Dag och Ort: 1774 24/1. Ålder: 68 år, 2 månader.
 
53)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 13:b, 1805-1813, s 391; Ibm, Död- o begr. bok, F 4, 1801-1817 [1812 nr 98].
 
54)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförshörslängd, A I 11, 1785-1804, s 73; Ibm, Lysnings- o vigselbok, E I 2, 1775-1819 [1797 nr 9].
 
55)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförshörslängd, A I 11, 1785-1804, s 73; Ibm, Födelse- o dopbok, C 10, 1787-1802 [1798 nr 161].
 
56)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 14:b, 1813-1819, s 345.
 
57)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 16:a-b, 1830-1841, s 371, 381 resp. 546.
 
58)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 16:b, 1830-1841, s 328 o 371; Ibm, A I 17:b, 1841-1851, s 470; Ibm, A I 18:b, 1852-1861, s 474.
 
59)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 17:c, 1841-1851, s 649; Ibm, Död- o begr. bok, F 6, 1840-1856 [1848 nr 42].
 
År: 1848 - No: 42 - Aflednas Namn och hemvist: landbonden Erik Stamberg från Finnkulln - Födelse År, Dag och Ort: 1800 i Wasselhyttan i Linde socken. Föräldr. hammarsmeden Erik Stamberg och dess hustru - Gift eller Ogift: gift med efterlefvande Gretha Cajsa Olsdotter vid Finnkulln - Barn: 2 söner och 6 döttrar lefva - Upförande: ... - Sjukdom: magplågor - Dödsdag och Ort: den 3 maji  M - Ålder: 48 år - Begrafningsdag: den 14 maji
 
60)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 12, 1796-1805, s 105; Ibm, Födelse- o dopbok, C 11, 1803-1815 [1804 nr 30].
 
61)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 19:c, 1862-1871, s 671; Ibm, Död- o begr. bok, F 9, 1863-1877 [1863 nr 38].
 
62)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Lysnings- o vigselbok, E I 3, 1819-1855 [1826 nr 10].
 
63)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Lysnings- o vigselbok, E I 3, 1819-1855 [1826 nr 10].
 
År: 1826 - No: 10 - Lysningsterminerne: apr. 15, 22 och 29 - Wigseldagen: maji 27 - Contrahenternas Namn och hemvist: Dagk. Eric Stamberg i Stora Bråten och pig. Greta Olsdotter vid Abrahamsgård - Anmärkningar; 1:o Brudgummens besked, 2:o Brudens giftoman, 3:o Afwittring: Brudens moder genom sonen Eric Jernberg i Sigfridstorp.
 
64)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 15:b, 1820-1829, s 279.
 
65)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 15:b, 1820-1829, s 291; Ibm, A I 17:c, 1841-1851, s 649.
 
66)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 16:b, 1830-1841, s 546; Ibm, Födelse- o dopbok, C 12, 1815-1829 [1827 nr 141].
 
67)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 16:b, 1830-1841, s 546; Ibm, Födelse- o dopbok, C 13, 1829-1848 [1830 nr 98].
 
68)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 22:c, 1891-1896, s 737; Ibm, Död- o begr. bok, F 6, 1840-1856 [1848 nr 42].
 
69)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 16:b, 1830-1841, s 546; Ibm, Födelse- o dopbok, C 13, 1829-1848 [1832 nr 83].
 
70)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 16:b, 1830-1841, s 546; Ibm, Födelse- o dopbok, C 13, 1829-1848 [1834 nr 185].
 
71)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 16:b, 1830-1841, s 546; Ibm, Födelse- o dopbok, C 13, 1829-1848 [1837 nr 34].
 
72)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 16:b, 1830-1841, s 546; Ibm, Födelse- o dopbok, C 13, 1829-1848 [1839 nr 102].
 
73)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 18:c, 1852-1861, s 644; Ibm, Födelse- o dopbok, C 13, 1829-1848 [1841 nr 176].
 
74)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 18:c, 1852-1861, s 644; Ibm, Födelse- o dopbok, C 13, 1829-1848 [1844 nr 87].
 
75)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Död- o begr. bok, F 13, 1904-1937, s 4f, nr 13 [Dödbok för Ljusnarsbergs sjukstuga 1904-1916, 1930-1937].
 
76)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 18:c, 1852-1861, s 644; Ibm, Födelse- o dopbok, C 13, 1829-1848 [1848 nr 175].
 
77)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 18:c, 1852-1861, s 644; Ibm, Födelse- o dopbok, C 13, 1829-1848 [1848 nr 176].
 
78)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 14:b, 1813-1819, s 345 o 381.
 
79)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 15:b, 1820-1829, s 355.
 
80)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 22:c, 1891-1896, s 737; Ibm, Död- o begr. bok, F 11, 1890-1894 [1891 nr 136].
 
År: 1891 - Inskrivningsnummer: 136 - Dödsmånad/-dag: nov. 30 - Begrafningsmånad/-dag: dec. 6 - Kön, M/Q: x/  - De aflidnes slägt- och förnamn, stånd, embete, yrke, hemvist, nationalitet och trosbekännelse (om främmande), samt, för minderårige, föräldrars namn, yrke och hemvist: Stamberg Erik, stallkarl från Abrahamsgård - Tillhör adeln: ... - Ålder vid döden, År/månad/dag: 61 / 5 / 29 - Ej gift, Gift, Enkling eller frånskild, Enka eller frånskild: gift - Dödsorsak: nervfeber - Enligt betyg, af läkare/af barnmorska: x/  - Döde i välgörenhets-, sjukvårds-, straffanstalt, annorstädes (allt utom församlingen), utomlands: ... - Pagina uti husförhörsboken: 737 - Särskilda anteckningar, såsom ankomna och afgångna avisbref; specifika uppgifter rörande våldsamma dödsfall m m: ...
 
81)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Församlingsböcker, A II a 4, 1897-1909, s 1177; Ibm, Död- o begr. bok, F 12, 1895-1910 [1906 nr 98].
 
82)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 19:c, 1862-1871, s 671; Ibm, Lysnings- o vigselbok, E I 5, 1856-1862 [1860 nr 23].
 
År: 1826 - No: 10 - Lysningsterminerne: apr. 15, 22 och 29 - Wigseldagen: maji 27 - Contrahenternas Namn och hemvist: Dagk. Eric Stamberg i Stora Bråten och pig. Greta Olsdotter vid Abrahamsgård - Anmärkningar; 1:o Brudgummens besked, 2:o Brudens giftoman, 3:o Afwittring: Brudens moder genom sonen Eric Jernberg i Sigfridstorp.
 
83)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 19:c, 1862-1871, s 671; Ibm, Lysnings- o vigselbok, E I 5, 1856-1862 [1860 nr 23].
 
År: 1860 - No: 23 - Lysningsterminerne: julii 10 - Wigseldagen: ... - Contrahenternas Namn och hemvist: dagk. Eric Stamberg från Finnkulln och pigan Maria Ersd:r i Abrahamsgård - Anmärkningar; 1:o Brudgummens besked, 2:o Brudens giftoman, 3:o Afwittring: Brudens föräldrar döda. Brodren gaf mundtligt bifall.
 
84)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 18:c, 1852-1861, s 644.
 
85)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 20:c-d, 1872-1881, s 678 resp. 738.
 
86)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 19:c, 1862-1871, s 671; Ibm, Födelse- o dopbok, C 14, 1849-1861 [1861 nr 182 (184)].
 
87)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 19:c, 1862-1871, s 671; Ibm, Födelse- o dopbok, C 15, 1862-1870 [1865 nr 93].
 
88)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 19:c, 1862-1871, s 671; Ibm, Födelse- o dopbok, C 15, 1862-1870 [1869 nr 28].
 
89)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 20:e, 1872-1881, s 1235; Ibm, Lysnings- o vigselbok, E I 6, 1863-1876 [1872 nr 60].
 
90)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 20:e, 1872-1881, s 1235; Ibm, Lysnings- o vigselbok, E I 6, 1863-1876 [1872 nr 60].
 
1872-års Lysnings- och Vigselbok för Ljusnarsbergs församling - Lysningsnummer - 60 - Lysningsmånad/ -dag: Nov. 3, 10, 17 - Fästehjonens namn, stånd, embete, yrke, hemvist, nationalitet och trosbekännelse (om främmande): August Stamberg. Arbet. N. Wägen / Christina Lovisa Fransdotter. Piga. Abrahamsgård - Födelseår: 1848 / 1851 - Hvilket gifte: 1 / 1 - Folio i Husförhörsboken: 690 / 737 - Hinderslöshet, afvittring, giftomannasamtycke m m: fadren .... Frans Jansson från Grönhult, sjelf närvarande lemnat bifall - Wigselns, Årsnummer/År/månad/dag: 56 / 1872 / Dec. / 21 - Serskilda anteckningar: E. H-son.
 
91)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 20:e, 1872-1881, s 1235; Ibm, Födelse- o dopbok, C 17, 1871-1880 [1873 nr 84].
 
92)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 20:e, 1872-1881, s 1256; Ibm, Födelse- o dopbok, C 17, 1871-1880 [1874 nr 190].
 
93)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 20:e, 1872-1881, s 1256; Ibm, Födelse- o dopbok, C 17, 1871-1880 [1877 nr 23].
 
94)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 20:a, 1872-1881, s 163; Ibm, Födelse- o dopbok, C 17, 1871-1880 [1879 nr 32].
 
95)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 20:a, 1872-1881, s 163; Ibm, Födelse- o dopbok, C 18, 1881-1887 [1881 nr 50].
 
96)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 21:a, 1882-1891, s 163; Ibm, Födelse- o dopbok, C 18, 1881-1887 [1883 nr 129].
 
97)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 21:a, 1882-1891, s 163; Ibm, Födelse- o dopbok, C 18, 1881-1887 [1885 nr 257].
 
98)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 21:a, 1882-1891, s 163; Ibm, Födelse- o dopbok, C 18, 1881-1887 [1887 nr 239].
 
99)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 21:a, 1882-1891, s 163; Ibm, Födelse- o dopbok, C 19, 1887-1894 [1890 nr 127].
 
100)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Församlingsböcker, A II a 2, 1897-1909, s 524; Ibm, Död- o begr. bok, F 12, 1895-1910, s 179f, nr 19.
 
101)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 22:a, 1891-1896, s 140; Ibm, Födelse- o dopbok, C 19, 1887-1894 [1893 nr 170].
 
102)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 22:a, 1891-1896, s 140; Ibm, Död- o begr. bok, F 11, 1890-1894 [1894 nr 1].
 
103)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 22:a, 1891-1896, s 140; Ibm, Födelse- o dopbok, C 20, 1895-1902 [1895 nr 17].
 
104)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Församlingsböcker, A II a 1, 1897-1909, s 371.
 
105)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 21:d, 1882-1891, s 974.
 
106)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Församlingsböcker, A II a 1, 1897-1909, s 371; Ibm, Död- o begr. bok, F 12, 1895-1910, s 194f, nr 164.
 
107)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 21:d, 1882-1891, s 974; Ibm, Lysnings- o vigselbok, E I 7, 1877-1887 [1885 nr 18].
 
108)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Församlingsböcker, A II a 2, 1897-1909, s 244.
 
109)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 21:d, 1882-1891, s 974; Ibm, Födelse- o dopbok, C 18, 1881-1887 [1886 nr 115].
 
110)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 21:d, 1882-1891, s 974; Ibm, Död- o begr. bok, F 11, 1890-1894 [1890 nr 120].
 
111)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 21:d, 1882-1891, s 974; Ibm, Födelse- o dopbok, C 19, 1887-1894 [1888 nr 14].
 
112)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 21:d, 1882-1891, s 974; Ibm, Födelse- o dopbok, C 19, 1887-1894 [1890 nr 126].
 
113)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 22:c, 1891-1896, s 839; Ibm, Födelse- o dopbok, C 19, 1887-1894 [1892 nr 218].
 
114)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 22:c, 1891-1896, s 839; Ibm, Födelse- o dopbok, C 19, 1887-1894 [1892 nr 217].
 
115)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Församlingsböcker, A II a 2, 1897-1909, s 412; Ibm, Födelse- o dopbok, C 20, 1895-1902, s 128f, nr 229.
 
116)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Församlingsböcker, A II a 2, 1897-1909, s 412; Ibm, Död- o begr. bok, F 12, 1895-1910, s 53f, nr 7.
 
117)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Församlingsböcker, A II a 1, 1897-1909, s 244; Ibm, Födelse- o dopbok, C 20, 1895-1902, s 198f, nr 200.
 
118)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Församlingsböcker, A II a 1, 1897-1909, s 244; Ibm, Födelse- o dopbok, C 21, 1903-1912, s 42, nr 66.
 
119)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Församlingsböcker, A II a 1, 1897-1909, s 244; Ibm, Död- o begr. bok, F 12, 1895-1910, s 154f, nr 76.
 
120)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Församlingsböcker, A II a 2, 1897-1909, s 412; Ibm, Födelse- o dopbok, C 21, 1903-1912, s 111, nr 41.
 
121)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Församlingsböcker, A II a 2, 1897-1909, s 412; Ibm, Födelse- o dopbok, C 21, 1903-1912, s 111, nr 42.
 
122)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 22:c, 1891-1896, s 737.
 
123)   ULA, Örebro Nikolai kyA, Flyttningslängder, B 6, 1886-1894 [Inflyttningslängd 1891; S nr 18].
 
124)   ULA, Örebro Nikolai kyA, Husförhörslängd, A I 31:b, 1891-1895, s 230.
 
125)   ULA, Örebro Nikolai kyA, Husförhörslängd, A I 31:b, 1891-1895, s 401.
 
126)   ULA, Örebro Nikolai kyA, Husförhörslängd, A I 32:b, 1896-1900, s 440.
 
127)   ULA, Askersunds stadsförsamlings kyA, Flyttningslängder, B 5, 1895-1905 [Inflyttningsbok; 1897 nr 75].
 
128)   ULA, Askersunds stadsförsamlings kyA, Församlingsböcker, A II 1, 1895-1905, s 93.
 
129)   Sth stadsarkiv, Adolf Fredriks kyA, Inflyttningslängder, B I a:46, 1898, L-Ö, s 146.
 
130)   Sth stadsarkiv, Adolf Fredriks kyA, Födelse- o dopbok, C I a:20, 1897-1899, s 131, nr 497.
 
131)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 21:a, 1882-1891, s 182.
 
132)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 22:a, 1891-1896, s 140.
 
133)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Husförhörslängd, A I 22:a och c, 1891-1896, s 140 resp. 847.
 
134)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Församlingsböcker, A II a 2, 1897-1909, s 524.
 
Blind, döfstum, idiot.
 
135)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Församlingsböcker, A II a 1, 1897-1909, s 244.
 
136)   ULA, Ljusnarsbergs kyA, Lysnings- o vigselbok, E I 9, 1895-1911, s 112f, nr 44.

75
Mörner / Mörner
« skrivet: 2003-06-06, 20:04 »
Hej...
 
Jag har hittat hovmarskalken Berent Ditrick von Mörners begravningsvapen som avled på Wiks slott år 1611. Jag undrar om det är släkt samma till idag Mörner nr 91?
 
Mvh
Anders Höijer

76
Äldre inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 2008-10-09
« skrivet: 2008-09-14, 17:03 »
Det funkar att kopiera och klistra in ....  
 
Men den tycks ej funka som l'nk h'r i forumet

77
Allmänt / Tillgängligörande av källors register
« skrivet: 2009-09-22, 22:48 »
Jag har en undring (som nog härstammar från Niclas Rosenbalk i en annan liknande fråga).
 
Undringen är om det inte vore en god idé om t ex SVAR la lite krut på att identifiera källor med stora volymer som man inte ämnar scanna på ett tag () och scanna registren till dessa. Jag tror att det skulle underlätta oerhört mycket för oss som inte har möjlighet att besöka arkiven så ofta som man vill, eller har ekonomiska resurser att beställa hem ett stort antal mikrokort/-filmer för att leta igenom dessa register.
 
Jag har, på en inte alltför lång tid, två gånger hamnat i situationen att material finns filmat, ett flertal register finns filmade, men det är helt enkelt för stort att kunna penetrera utan en egentlig ingång.
 
Det känns som en liten insats i förhållande till nyttan!?
 
Mvh
 
(Meddelandet ändrat av Jonas_Magnusson 2009-09-22 22:52)

78
Övriga källor / Bergskollegiums handlingar
« skrivet: 2015-10-15, 17:57 »
Jag har digitaliserat ett antal betydelsfulla serier av Bergskollegiums alfabetiska register för 1600-talet.
 
Sammanlagt 9 527 färgbilder på totalt 5,81 GB lagrat på ett USB-minne.
 
Och då det bara finns register i varje volym/årgång erbjuder min registersamling
en smidig och kostnadsbesparande sökväg till källorna om rikets bergverk, bergshantering
och alla de personer som på ett eller annat sätt var involverad eller påverkad av verksamheten.
 
 Digitaliserade alfabetiska register till Bergskollegiums handlingar 1624-1749
   
https://docs.google.com/document/d/1aRBVJuOxSk0Tr3ZXuugORVtWuCUWHK0uzahXC3oVvYg/ edit
 
Örebro i oktober 2015
 
Leif G:son Nygård

79
Sliter nu med landskapshandlingar och förekomsten av Gränna sn i dessa under tiden 1570-1600. Besvärligt!
I Ett solvarv i Gränna 1998 uppger Olof Fong i en artikel uppgifter på gårdsinnehavare i Uppgränna från 1586.
När jag kontrollerar i Register CD:n till landskapshandlingar finner jag ingen uppgift som tyder på att någon längd skulle finnas - utan endast räkenskaper. Däremot har jag av en mycket vänlig forskare fått ta del av det manuella registret. Där anges för både 1586:17 - CD 2236 och 1587:2 - CD 2274 förekomsten av Per Brahes förläning i Vista hd och Gårdsmantalslängd och förmedlinsgrannsakning.
Min fråga blir; Kan en gårdsmantalslängd innehålla sådana personuppgifter som Fong citerar?
 
Vänligen,
Olle Elm

80
Gravstenar som försvinner / Gravstenar som försvinner
« skrivet: 2006-07-30, 13:59 »
Har med stort intresse läst inläggen i denna tråd och vill bidra med lite funderingar.  
Min far gick bort för 2 år sedan och även om hans föräldrar hade grav med plats kvar i (pappa har skött om den de senaste 50 åren) valde pappa att kremeras och strös i minneslunden på samma kyrkogård. Naturligtvis följde jag hans önskan vid hans bortgång. Han ville INTE att efterlevande skulle känna sig tvingade att sköta om en grav.
Efter hans bortgång gick jag till exp. på Västra Begravningsplatsen i Gbg där mina farföräldrar och pappa vilar. Fick veta att gravrätten stod på min farmor som dog 1957 då hennes man dött tidigare och hon då var närmast anhörig. Man uppdaterade INTE här i Gbg gravrätten även om innehavaren dog utan det fick anhöriga sköta om.  
Någon form av förändring har skett sedan dess och jag tror det handlar om att om innehavaren dör händer något automatiskt... vet någon om det kan  vara så? Jag minns inte riktigt vad de sa på exp.
Hur som helst, gravrätten blev omgående vid besöket överskriven på mig. Inga problem, inga kostnader. Jag behövde inte legitimera mig. Detta föranlede mig att kolla upp mormors och morfars grav på Kvibergs kyrkogård. Den stod på mamma och när hon gick bort skrev jag över den gravrätten på mig. Lika enkelt där.
Båda kyrkogårdarna ligger inom Göteborgs kommun.
 
Jag har inte bestämt gravplats för min mor ännu. Vill helst att hon ska ligga på en liten fin kyrkogård några hundra meter från min bostad. Den ligger mitt i ett bostadsområde som flertalet av Göteborgs begravningsplatsen gör numer. Och den är naturligtvis full. Men... det finns lediga gravar. Just pga vad som tidigare skrivits härinne, att inga nu levande släktingar gjort anspråk på gravarna. Jag har blivit visade flera gravar som ingen längre sköter om och kan välja någon av dessa. Alternativet är att begrava mamma utanför stan - dit ingen av oss har anknytning men det finns ledig gravplats.
 
Vad jag har fått höra gör man så här i Gbg på de gravar som ingen sköter om;
* en skylt sätts upp på graven och får stå där minst ett år
* man annonserar i dagspressen efter anhöriga under en viss tid  
* det ska ha gått minst 25 eller 50 (minns inte) sedan någon senast förnyade innehavet innan man gör något av ovanstående
 
Om man söker innehavare eller anhöriga på annat sätt, genom folkbokföringen eller på annan väg är jag däremot tveksam till.
 
Jag har blivit anvisad några fina gravplatser men... där finns stenar över vilka som ligger begravda där. Jag kan överta graven och stenen mot en kostnad men det bär mig emot att ta bort den information som står på stenarna. Även om det bara på en av dem står ett efternamn, N:s Familjegrav och inga förnamn eller årtal.
 
Jag ville gärna att mamma ska ha sten och ram och då måste jag ta bort någon annans namn. Nu får det nog bli så att hon får överta en gammal grav utan sten och ram. Det gäller att kompromissa med sig själv ibland.

81
Allmänt / Smedskivan och dess källor
« skrivet: 2005-10-05, 07:50 »
Hur står det till med Smedskivan4 och källhänvisningarna egentligen? Eftersom jag inte gått igenom mer än ett handfull personer som intresserat mig skall jag inte generalisera. Men jag vill utifrån ett fall väcka en diskussion.
 
I Smedskivan4 påstås det att Anders Persson Knapp (1801-1840) är son till Peter Rolig (1774-1824) och Anna Maria Larsdotter Lustig. Jag är ganska säker på att det stämmer; det är nämligen jag som framfört denna hypotes. Det har skett i två diskussioner här på AF (dels Ådalsliden dels Smedsläkten Rolig).  
 
Problemet är dock att medan Smedskivan4 framför detta som ett påstående så skulle jag vilja hävda att det är en hypotes som ganska säkert är korrekt. Det finns indiciekedja som är ganska så säker. Däremot finns det ännu inte (såvitt jag vet) någon direkt belägg för att påståendet skulle vara sant. Jag har inte och känner inte till att någon tex skulle ha hittat Anders Perssons födelsnotis än mindre hans födelsort. Även om Anders är son till detta äkta (? vigselnotisen har inte heller hittats) par vet vi inte om han bara är det till Peter eller Anna Maria. Att Anders Persson Rolig är identisk med Anders Persson Rolig är en slutsats som också bygger på indicier. Det finns alltså en viss (kanske tom betydande) osäkerhet.
 
Just den här uppgiften kan jag bedöma; andra inte. Men osäkerheten på denna punkt får mig att undra vilken trovärdighet påståendena på skivan har? Eftersom källorna inte redovisas är det också svårt att kontrollera uppgifterna.
 
Det skulle vara intressant att höra hur de ansvariga inom FSS har resonerat kring problemet med källhänvisningar på skivan och dels hur man resonerat kring problem av den typ som jag redovisat ovan.  
 
Är det inte dags att inför nästa utgåva satsa på kvalitet och redovisa källorna betydligt bättre samt även  få med notiser om osäkerheten i uppgifter som ovanstående snarare än att få med fler namn/personer/släkter?

82
Jag har utarbetat  digitaliserade alfabetiska register i färg till handlingar i Riksarkivet, Bergkollegium, Huvudarkivet och de allra flesta, betydelsefulla serierna med register i varje volym/årgång från 1600-talet.
 
https://docs.google.com/document/d/1aRBVJuOxSk0Tr3ZXuugORVtWuCUWHK0uzahXC3oVvYg/ edit
 
Närmare information om dessa register kan lämnas av undertecknad.
 
/Leif G:son Nygård

83
Värmlandsarkiv / Värmlandsarkiv
« skrivet: 2005-02-10, 19:35 »
Dagens kalkon (rökt) vill jag kasta in till personalen vid Värmlandsarkiv, som tydligen avskyr att bedriva service till släktforskare. Skärpning, håll er till reglerna, ni lyder under Riksarkivets direktiv vad beträffar just service till släktforskare. Om inte, byt jobb!

84
Övrig teknik / Arkivering
« skrivet: 2008-07-20, 16:08 »
Plastmappar. Var får man tag i syrafria plastfickor för att arkivera t ex orginalfotografier och andra handlingar? Jag vill nämligen arkivera handlingarna under samma pärmuppslag som den person det gäller.

85
Datorprogram (övriga) / Google Chrome
« skrivet: 2012-05-24, 13:17 »
Hej!
Varför går det inte att skriva ut en sida från Disbyt med Google chrome?
Det kommer bara ut ett blankt papper från skrivaren
 
Med IE9 är det inga problem.  
Undrar om det är fler än jag som råkat ut för detta och någon som kanske vet hur jag kan fixa det.
 
Kjell

86
Jaha, då har det gått en dryg vecka sedan jag gav mig in i denna tråd. Inte sjutton trodde jag att jag skulle sitta nätterna igenom med detta nyförvärv en vecka senare.
 
Det blev till slut TNG. Mest för att det funkar med mindre arbetsminne för PHP på servern. Jag slipper byta webhotell. Sedan måste jag hålla med Olle om att det var en fantastisk support. Jag klantade till det vid installationen och det finns en del fler skär och kobbar än i phpgedview, men fick hjälp omgående.
Vad är det jänkarna säger om något som de faller för? Hands down  
 
Är uppe på banan och funderar på om jag skall ha databasen öppen, med begränsningar för nu levande, och att nära anhöriga får tilllgång till alla levande eller att alla skall registrera sig som är intresserade.
 
Sedan skall jag ta itu med tema delen och positionera platserna för Google maps. Jan Lindhs tema, som finns som mall till TNG, tycker jag är riktigt snyggt.
 
Exporterad ANSI gedcom från MinSläkt sväljs utan några fel alls vad jag kan se. Sedan gör man tumnaglar av bilderna, sedan flyttar man över bilderna och ev media till de olika kategorierna. Jag fick ändra så att att mina gravstenar och mp3 ljudfiler och bild-dokument kom rätt. Därefter trycker på knappen som gör att den första bilden för varje individ blir standardbild på personakten och i träden.
Det var det sista jag gjorde i natt och det blev så bra så jag kunde inte somna, fastän det inte blivit många timmar sömn denna veckan  
 
//Ove

87
Geni / Äldre inlägg (arkiv) till 03 april, 2012
« skrivet: 2007-01-21, 14:54 »
 Geni är ett nytt program för att arbeta gemensamt med sin släkt online. Det är gratis, men kommer att finansieras med reklam. Läs mer på  The Geni Blog. Jfr också phpGedView,  The Next Generation,  Famster och  Rodovid.
 
Är det någon som på allvar använder denna typ av verktyg för att gemensamt i en grupp bygga upp en genealogisk databas? Det är synd att denna typ av program inte utvecklats mer ... Det skulle kanske ha kunnat användas av DIS eller Rötter ;p

88
Hej
 
Kanske finns svaret på denna fråga men jag har inte hittat det. Jag har fått ett stort material där jag skulle vilja utsöka och exportera till en gedcom samtliga som har någon form av direkt eller indirekt relation till min farmorsmor. I Min Släkt kan jag tydligen inte göra det i ett svep. Jag måste gå in och ta en person i taget och först exportera föräldrar och barn, sedan anfäder och därefter ättlingar. Jag tycker att det borde gå att ta ut alla som har någon form av relation och därefter importera dessa till min egen släktfil där jag byter ut de jag har mot dessa. Det borde innebära att jag efter export raderar dubletterna (mina) och därefter kopplar min farmorsmor till min farmor. Eller är det inte så enkelt? Tänker jag fel? Jag är öppen för att jag ev. måste ha ett annat program men tar tacksamt emot all information om hur jag gör.
 
Hälsningar från Ann-Marie

89
98 - Osorterat / Var ligger gårdarna numera?
« skrivet: 2008-03-24, 02:11 »
Hej,
 
Jag har inte alltid så bekant med områdena där min anor bodde, och ofta så numreras ju vägar och gårdar om, så hur vet man att man har hittat rätt ställe? Finns det kartor eller förteckningar att få någonstans som visar var gårdarna låg under en viss tid?

90
Domböcker / Domböcker
« skrivet: 2011-08-04, 00:22 »
Min erfarenhet är förvisso att texten inte skiljer mellan koncept och renovation, men det var naturligtvis fel av mig att utifrån detta generalisera. Det förekommer säkerligen undantag - vilket Martins exempel visar - och gör det påkallat att läsa båda domboksserierna också av andra skäl än dem jag nämnde.

91
03 - Hur hittar jag... / Vattendomar
« skrivet: 2015-06-05, 19:35 »
Finns den några tips om hur en vattendom/vattenreglering kan återfinnas ?  Hur ser de olika vattendomstolarnas arkiv ut över tid ?
Enligt 1918 års svenska vattenlag skulle det finnas sex vattendomstolar - vilka var dessa och hur såg deras geografiska teckning ut ? Var återfinns dessa arkivbildare idag?

92
Övrigt / Går det att släktforska i Finland?
« skrivet: 2015-04-25, 10:56 »
En svenska kvinna undrade om jag kunde söka hennes farmors födelse i Vasa i Finland vilket jag troligen inte kan. Därav 3 frågor.  
 
Är det omöjligt att söka personer födda 1900-talet i Vasa i Finland?
Är det 100-årsgräns?
Vilken internetsajt rekommenderas?

 
Blir lite förvirrad när jag börjar söka på nätet och bara hittar att allt är på finska och är inte insatt i finska språket och det gör inte saken lättare. Vet att jag sökte för många år sedan på Hiski för en person men det var 1700-talet och 1800-talet och ovanliga efternamn.

93
Översättning / Översättning
« skrivet: 2012-04-08, 11:38 »
Kunde ordet vain i detta fall översättas med men?

94
Släkter / Scneck
« skrivet: 2015-06-24, 15:16 »
Hej.
Jag la tidigare ut en förfrågan på Efterlysningar men utan respons. Försöker därför här.
 
Jag söker information om släkten Schneck och då främst Margareta Schneck. Hon var gift med Onni Nyman, född 1915. De bodde i Helsingfors och hade inte några barn vad jag vet. Onni var bror till min mormor, Anna Nyman, gift Hirvonen, född 1903 i Eno. All info om släkten Schneck av intresse.
 
Raimo
 
(Meddelandet ändrat av raimoblomberg 2015-06-24 18:09)

95
Släkter / Nygård, Kvevlax i Finland
« skrivet: 2014-10-21, 14:06 »
Vet du vad som hände min morfars farfar? Han hette Edvard Johan Eriksson Nygård, föddes 1869 i Kvevlax i Finland. Där gifte han sig och fick två barn. Sedan åkte han till Amerika, vad familjen vet. Troligtvis till Alska ca 1902. Jag har inte kunnat hitta något som stödjer detta. Inte heller hur det gick i Amerika eller om hur och när han dog. Det går ett rykte i släkten att han skulle ha rånats, mördats och dött i Amerika ca 1954. Men det finns ingenting som stödjer detta. Min egen teori är att han utvandrade, gifte om sig och fick barn i Amerika och aldrig återvände. Vem kan hjälpa mig att hitta svar??
 
Behövs det uppgifter om fru, barn eller andra släktingar så har jag det, hör gärna av dej.

96
Släkter / Airaksinen / Airaxinen
« skrivet: 2009-06-25, 13:10 »
Kan någon säga mig ursprunget till släktnamnet Airaxinen?
För mig, som endast kan några enstaka finska ord, har jag
svårt, att tolka!
x:et i mitten av efternamnet, för mina tankar till gammal
grekisk-orthodox kristendom. Kan det möjligen vara så, att
namnet rent utav har ett ryskt ursprung? Betyder det något
speciellt på finska?
 
Tack för svar, mvh
Pähr

97
Källor och arkiv / Åbo Akademis Bildsamlingar
« skrivet: 2007-10-06, 02:00 »
Under mitt surfande i natten (med ett helt annat mål) fann jag  Åbo Akademis Bildsamlingar. Det bör vara intressant för dem som forskar på Österbotten och Finland.  
 
Jag vet inte hur många fotografier som till dags datum har digitaliserats, men 2004 var det ca. 4000 poster i databasen.  
 
Och jag passade på att kika lite på hemsidan. Klickar man på Projekt Bildarvet kommer man till några andra institutioner som har bilddatabaser åtkomliga på nätet.  
 
För släkt- och hembygdsforskare är väl Sjöhistoriska museet (bara ett fåtal bilder tillgängliga, men informativ hemsida dock) och Etnologiska institutionen de mest intressanta.  
 
/Leif G:son Nygård

98
Källor och arkiv / Soldatregister i Finland
« skrivet: 2005-01-17, 13:37 »
Hej allihop.
 
Undrar om det finns någon motsvarighet i Finland till de svenska soldatregitren som är sökbara och/eller där uppgifter från dyllika är avgiftsbelagda.
 
 
Mvh  //  Mats

99
Källor och arkiv / Militärrullor
« skrivet: 2002-01-28, 11:48 »
Finns det motsvarande generalmönsterrullor mm i Finland? Och i sådana fall var? Finns det motsvarande Grills indelningsverk mm.
Mvh Arne

100
Källor och arkiv / Källhänvisningar till finländska arkiv
« skrivet: 2013-08-08, 16:48 »
Jag ägnar mig litet åt personforskning i Österbotten, men möter problem när det gäller källhänvisningarna. För svenska källor skriver jag upp socknens namn, bokens namn och sidnumret, enligt följande modell:
 
Erik Axlund, född 1755 20/5 vid Axmar bruk, Hamrånge (C/1, s. 138), död 1809 1/3 i Torp (C/4, s. 131).
 
Finns det något motsvarande system i Finland? Jag vill gärna tro att det finns motsvarigheter till de svenska beteckningarna, som till exempel AI (husförhörslängder), B (in- och utflyttningslängder) och C (födelse- och dopböcker), men finner inga källhänvisningar på Arkivverkets hemsida. Jag vill använda ett så konsekvent system som möjligt, som harmoniserar med det svenska systemet.

101
Källor och arkiv / Fräjdebok
« skrivet: 2015-06-11, 20:43 »
I en sjömanshusmatrikel från 1898 i Björneborg står en notering om fräjdebok. Är det någon som vet vad det är och i vilket arkiv man kan hitta den?
 
Med vänlig hälsning,
Pia

102
Efterlysningar / Ryss, Påvel Göransson * ca 1620 Nykarleby_
« skrivet: 2009-06-05, 22:37 »
Påvel Göransson Ryss f ca 1620 i Nykarleby Ryssbyn?
Flyttade till Sverige

103
Efterlysningar / Långström, Karl Bertil * 1922 ? 1974
« skrivet: 2012-08-08, 13:19 »
Jag söker Information om Långström, Karl Bertil.
Jag vet att han är född i Finland, men vet inget om var, eller vilka som är hans släktingar.
Han bodde i Sverige efter kriget (Finska vinterkriget) innan han flytta till Canada, som han sen flytta tillbaka till.
Han arbetade på Varven i Göteborg (Eriksberg, och Götaverken)
Det jag skulle vilja veta,
 
Var är han begravd?
Vilka släktingar har han?
Vad var hans befattning under kriget?
 
Paradisg 15
413 16 Göteborg
(Boendeadress 1 nov 1970)
 
Död 20/7 1974.
 
Kyrkobokförd (1975) i Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborgs kn (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Mantalsskriven (1970) i Göteborgs Masthugg, Göteborgs kn (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).
 
Född 2/2 1922 i Finland.
 
Gift man (17/5 1966).
 
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Göteborgs Oscar Fredrik, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland)
 
Motsvarande mantalsskrivningsförsamling(ar) 1/1 2010:
Göteborgs Masthugg, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland)
 
Födelseförsamling i källan:
Fi
 
Källor:
MTL 71 / RTB 74
 
 
Detta är det enda jag har hittills, Och jag vore väldigt tacksam om någon här ute vet något mer.

104
Efterlysningar / Larsson, Lars Johan
« skrivet: 2015-04-15, 16:59 »
Den 18 oktober 1878 utvandrade Lars Johan Larsson, född 24 januari 1850 i Forshem, Skaraborgs län, till Finland från Hall, Södertälje landskommun. Vet någon vart han tog vägen?
Finns det något immigrantregister för Finland?
Han var verksam som rättare i Sverige, först vid Österäng, sedan vid Hall i Södertälje.
Med vänlig hälsning
barbro ilvemo

105
Efterlysningar / Krigsbarn
« skrivet: 2013-10-22, 17:06 »
Laakkonen, Arvo och Hilkka, födda 1934-06-08 och 1937-11-27.
Barn till löjtnanten Ville och Laina Laakkonen från Uleåborg. vistades i Sverige i mitten av 1940-talet. Arvo Olavi i Södra Fågelås, Eskelid och Karlsberg hos familjen Signe och Josef Andersson och Hilkka i Hjo, Nygården hos familjen Torsten Nivelius.  
Arvos reg.nr Ol 1387. Hans id på återresan var färdsedel 1249.
Hilkkas reg.nr OL 1389.
Deras svenska familjer söker dem.
Finns det någon möjlighet att få veta någonting vad som hände dem?
Med vänlig hälsning Birgitta.

106
Efterlysningar / Ilma Elise Takaala Juntti, f.i Kemi
« skrivet: 2013-02-07, 14:28 »
Kan någon hjälpa mig?
Min mamma lämnade Finland 1942,15 år gammal, i sällskap med Ebon och Sune Mangs, hennes kusiner,i samband med kriget. Hon invandrade till Sverige 1942 och noterades i Haparanda.
Mamma är född 26/8 1927.Det enda jag vet, är att hennes riktiga mamma hette Elsa Räntänen, född i Alatornio och pappa Williami Takaala Junti. Elsa dog ca 1933. Mamma var mycket tystlåten och sorgsen över sin förlorade ungdom och jag försöker nu ta reda på mer om hennes/min släkt i Finland, men...jag kan inte finska!! Kan någon hjälpa mig vidare. Jag har varit i kontakt med Krigsbarn i Sverige och fått alla dokument, Riksarkivet i Finland, som dock inte hjälper privatpersoner samt mailar till församlingen i Kemi, men får inga svar.
Hur kan jag göra? Någon, som vet?
Vänlig hälsning
LarsGunnar Andersson

107
Abraham Tomasson Kruskopp Själevad född 1768/1769
 
Hoppas att någon kan hjälpa mig att få mer klarhet i denne man. Han var båtsman och nybyggare i Nybyn, Själevads Socken. Han var även känd för sina kroppskrafter och var dessutom en duktig björnjägare. Det påstås att han härstammar från Finland medan andra påstår att han var född i Västerhus, Själevads Socken.

108
Hej Kent!
Ett bidrag till släkten Holst: Kristian Kristiansson Holst född 25/6 1710 i Karmansbo, Hed gifter sig 22/5 1738 med min släkting Margareta Henriksdotter född 20/11 1713 vid Finnåkers Bruk i Fellingsbro.De får åtminstone 4 döttrar och en son men ingen verkar överleva. Margareta dör(i barnsäng troligen)den 9/11 1744 i Holms Hamrar, Hed. Kristian Holst gifter om sig med Christina Yhra om jag inte missminner mig men han dör själv 19/3 1749.

109
Allmänt / Gruvarbetare i Norberg
« skrivet: 2012-03-14, 13:39 »
Hej ! Är det nån här inne som vet om det finns arkiv mm över arbetarna i Norbergs gruvor ??
Jag är i ntresserad av att få reda på mer om min farmors bror Eskil Wahlberg som jobbade där runt 1919-1928.
Men vet inte vart jag ska vända mej.....
 
Towa

110
Forsby (by) i Köpings landskommun?
Lilla Forsby (gård?) med Kallstena Qvarn och såg
 
Här föddes min Fff KarlFerdrik Kallsten (senare Barkman), f 1841-02-03.
Hans far Johan Petter Kallsten, f 1811-02-24 i Norra Romme, Stora Tuna. Fick ett soldattorp Kallstena där han avled 1860-02-12. Hans efternamn vid födsel känner jag ej, men fadern hette Per Olsson, f 1778-08-04 i Norra Romme.
 
Någon som vet var Forsby eller Kallstena ligger?
 
Tom

111
Tacksam för hjälp av Västeråsforskare. Axel Lundin är född i Ängsö f. men inflyttad Västra kvarteren, Västerås domkyrko, där brodern Gustaf Adolf finns som lärling hos urmakare Björkdals änka, se Västerås Domkyrkoförsamling AIb:8 (1814-1814) Bild 7 och Västerås Domkyrkoförsamling AIb:9 (1815-1815) Bild 8. Gustaf Adolf flyttar 1816 från Västerås till Enköping där han med tiden blir urmakare.  
 
Spåren efter brodern Axel Lundin slutar för mig 1814 Västerås Domkyrkoförsamling AIb:8 (1814-1814) Bild 7. Han återfinns inte i dödboken för 1814-1815
 
Om jag förstår systematiken i Västerås rätt är hsfl uppdelade i en boendelängd och en längd indelad efter stånd. Den förra hänvisar till den senare. Den hänvisning som står för personen ovanför Axel Lundin gäller den i så fall också Axel? Oavsett vilket kan jag inte hitta igen ens den förra personen.
 
Tacksam för vägledning!
 
Mvh/Claes

112
Skultuna / Skultuna
« skrivet: 2014-04-06, 20:55 »
Christina!
Har hittat följande ang Stina Pihlstrand, tror att det är felskrivet i utflyttningsboken beträffande hennes födelseår.
Det finns ingen Stina / Christina 7 april 1765, datumet 7 april följer henne hela livet.
I AIa:7a stryks och rättas födelseåret till 1770.
 
Västerås Domkyrkoförsamling  C:6 1772-1774 Bild 52/ sid 46  Lysning 1 oktober Skogwacktaren Carl Strömbergoch pigan Christina Pihlstrand.
Västerås Domkyrkoförsamling  EI:2 1775-1886 bild 44 Lysn Carl Strömberg och pigan Stina Pihlstrand. Närvarande Brudens broder Uhrm.(?) Pihlstrand.
 
Samt vigseln i Skultuna vigselbok som du redan hittat.
 
Västerås Domkyrkoförsamling   AIa:7a 1795-1801 nr 44 bild 220
hos Rådman Dan. Westholm
Pig Stina Pihlstrand f.7.4.1770 Berg socken (har stått annat födelseår men rättat till 1770)
Ankom 1785 från Berg flyttar till Skultuna 1797
 
Berg C:3 1761-1774 bild 187/sid 181 NLS Piga Stina Andersdotter Qvalsta till Westerås född i Berg 1765 7/4.
 
Västerås Domkyrkoförsamling  AIa:6a bild 114 no.120
..... Anders Pihlstrand f.1756 Berg  gift 28/ 7 1781 Flyttat Sthlm 12/7 1790 Redut (Åter)
hu Maria Stina Lindholm f.1784 Västerås Ankom 1781 Sala
Syster Stina Andersdotter Pihlstrand f.7/4 1765 Berg  Ankom 1785 Berg
 
Mvh Birgitta

113
En tanke bara: Varför väljer Per Wilhelm att kalla sig Eriksson istället för Larsson? Hade han möjligen fått vetskap om en annan biologisk far än den officiella?...

114
Hej Kurt!
 
Grels kan vara son till Henrik Grelsson i Krokfors (el. Bruket, som det också heter).
 
Han noteras i Ljusnarbergs första hfl (A  I:1, 1708-1721, s 152). Men i efterföljande hfl hfl (A I:2, 1722) är han borta. Och Grels skrivs vid Löa just 1722. Men jag har dock inte funnit någon födelsenotis på honom.
 
Kanske en öppning?
 
Mvh
Leif

115
Hej
Jag söker föräldrarna till
Kristina Katarina Boström 18230923 Linde
 
Gift 18461115 Lindesberg
Jan Fredric Ersson 18210517 Lindesberg landsförsamling.
 
När det bara står Linde som födelsedata letar man då under bara Lindesberg eller Landsförsamlig?
 
Hälsningar Inger

116
Jag har efter ett auktionsinrop fått två signerade böcker i min ägo.  
 
Den ena - Christens Resa - är dessutom delvis egenhändigt tecknad med ram och utsirlat kalligrafiskt namn. Har tillhört Pehr Eric Ericson uti Tryggebo, Kvistbro socken. Född den 1 februari 1820:

 
Den andra, Fresenii Skriftermåls- och Kommunionbok, har tillhört Hustru Carolina Olsson, Storbogatan i Kvistbro socken. Född den 27 mars 1843:
 

 
Den som kan visa sitt släktskap med dessa personer, får gärna överta böckerna mot portokostnaden. Bättre det än att de går till förgängelsen.
 
Hälsar
/Leif

117
Allmänt / Bergm. Leijells brev om allmänn. i Malingsbo 1708
« skrivet: 2011-04-19, 17:23 »
Under mina excerpter i bergmästarämbetets arkiv (på ULA) fann jag denna skrivelse från dåvarande bergmästaren Adam Leijell Hindricsson.
 
Den rör en allmänningtrakt i Malingsbo som det uppstått en tvist om mellan Malingsbo bruk & dess intressenter och omkringliggande torp- och hemmansägare.
 
Då den såväl har ett allmännt historiskt som geografiskt och genealogiskt värde lägger jag ut hela transkriptionen här.
 
Mycket nöje!
 
/Leif G:son Nygård  
 
 
19
 
Afskrift.                                             Infin. d. 8 Dec. 1708.      
                                   
 
Högwälborne Herr Grewen, Kongl. Maijts Råd och President. Så och
Ädle och Wälborne Herrar Assessorer!
 
Till hörsamt följe af Eders Grefl. Excellences och Högl. Kongl Collegii befallning sub dato 22 Martii 1706 har jag den 4 och de följande dagarna uti framledne Augustii månad, noga undersökt om de Momenter, som eders Grefl. Excellenco och Högl. Kongl. Collegium behagat infordra, innan något änteligit slut kunde författas, berörande den uppwuxne stridighet emellan Kammarrådet Wälborne Petter Snack och dess medinteressenter i Malingsbowärken, belägen i Norr – Söderberkes och Ramsbergs Socknar - samt en dehl åboer deromkring, hwilka påstå hemmanen de besittja wara deras Skatte Egendom hwarmed de efter egit behag willja Disponera, antingen till Hyttebrukets drifwande i de närmaste hyttor eller och annorstädes.  
Bestående de omrörde Momenter därutinnan, at Eders Grefl. Exellence, och detta Höga Kongl. Collegium åtstundar underrättelse, först om Herr Kammarrådet Schnacks och dess Interresenter till deras Jernbruk större Tract af nästgräntsande Allmenning innehaft eller nu innehafwa än som swarar emot den recognition som derföre åhrligen betalas och ännu alt framgent betalas bör. Sedan och för det andra om någon af bemäldte åborne och Torparna hafwer, så som en rätt Bergzman idkat eller för tiden wärkeligen drifwer Hyttebruk. Jämwäl och för det 3,dje om huru wida berörde Hyttebruk fortsättas af egen Bergzmans eller af någon lången tid tillbaka tilldeld Allmenningz Skog. Samt för det fjerde och och förutan den Allmeningz Tract, som Herr Kammarrådet Schnack och des Med Participanter betala Recognition före. Ändå någon annan odisponerad där i lengden må finnas. Och på den händelsen, till hwilka Bruket må
 
20
må wara rådligast nÿttigast att den samma blefwe anslagen med mera.  
 
Hwad för den skull det första anbelangar, så emedan ej rätteligen inhämtas kunde om till Herr Kammar Rådet Schnacks Wärk, större trackt af Skog nÿttjas, är de ålagda Skogsören medgifw. Ingen Allmening som derunder förswaras, hwilken Ing(enj)euren Wälbetrodde Gilius Schröder efter Eders Gref. Excellences:n, och Högl. Kongl. Collegii befallning jemwäl Geometice affattat, till des widd och begehfne landtmånen och skogwäxande, blifwit skattad och (be)sigtigad. Hwarför et med desto större exactitude såd(ant) förrätta, acktade, men nödigt Allmenningz Skog(ar) i wissa Tracter fördela, följande den anledning och skillnad som Wärken emellan projecteras är gjo(rd).
Ehuru wäl Arrendatorn, dervid sig ej biuda låta utan som nödwändigheten fordrar, kohl till we(rk)ningarna till ömse Bruken disponerar. Betjenandes dock Biörsjö Hÿttan den dehl af Allmenningen med kohl, som inbegripes ifrån Knipbergs Bronn (ö)wer Trållberget, efter de i Allmenings Linien lagde  rösen uti Stångbergzmÿrröset. Sedermera i Öster öfwer norra sidan af Sjöarne, Socknarneände åhn utföre till Lumsen, derifrån följas Allmenings Linien till Oppswett sten, tädan åt till Knipbergs Bron, hwilken Tract 7500 Tunneland innehålla, hwaraf föjande intagor och Rödj(nin)gar inom samma krets Subtratceras böra, Nembl.
 
Hans Olssons i Ibbarbo ------------------------------------------------------------ T:l 71
Mårten Mårtenssons ibm -----------------------------------------------------------  ” 78
Zakris Johanssons -------------------------------------------------------------------- ” 32
Hindrick Perssons i Laggartorpet -------------------------------------------------- ” 40
Anders Mattssons i Lönfallet ------------------------------------------------------- ” 61
Jakob Anderssons i Aspmora ------------------------------------------------------- ” 71
Erik Johanssons ibm ----------------------------------------------------------------- ” 66  
Lars Olssons med Bröderna Anders
Olssons i Kjetslingsberget ---------------------------------------------------------- ” 54  
 
21
Hans Olssons i Kjetslingsberget --------------------------------------------------- ” 20
Mickel Jakobson I Söndagzbÿn ---------------------------------------------------- ” 93
Berttil Hinderson i Knipberget ----------------------------------------------------- ” 18
Mats Berttils ibm --------------------------------------------------------------------- ” 12
Hans Pehrson i Trållberget ---------------------------------------------------------- ” 26
Björsjö Bruks enskildta Röjning --------------------------------------------------- ” 32
Erik Olssons torp har ---------------------------------------------------------------- ” 18
Pehr Lars ------------------------------------------------------------------------------ ” 31
Jakob Hansson ------------------------------------------------------------------------ ”  9
Jöns Lars ------------------------------------------------------------------------------- ”  7
Lars Joensson ------------------------------------------------------------------------- ” 29
Pehr Hansson ------------------------------------------------------------------------- ” 30
Daniel Hansson ----------------------------------------------------------------------- ” 32
Hans Ersson --------------------------------------------------------------------------- ” 41
Hans Pehrson -------------------------------------------------------------------------- ”  4
Pehr Nilsson i Tåhlsboberget ------------------------------------------------------- ” 57
Herman och Michel Staphans Söner --------------------------------------------- ” 146
Hindric Andersson ------------------------------------------------------------------- ” 71
Johan Michelsson -------------------------------------------------------------------- ” 71
Hindric Nilsson ----------------------------------------------------------------------- ” 73
Hwilka tillhopa addrade göra Tunneland __________________________ 1293
 
I lika måtto afgå de på Björsjö Allmenningen sjöar och måssar  
såsom Mörttjern, hwilken till dess area har Tunneland ---------------------- ” 22½
Dackars Pelles tjerna -------------------------------------------------------------- ” 19½
Sjön Björsjön ----------------------------------------------------------------------- ” 74
Geddtjern med des måsse --------------------------------------------------------- ” 21
Prästängs Slogen ------------------------------------------------------------------- ”   7
Öfre Mellan och Nedre Långtjernarne med måssarna ------------------------  ” 76
Stormåssen --------------------------------------------------------------------------  ” 95
Långmåssen som sträcka sig i norr från Sjön Lilla Socken ------------------- ” 27
Tjerr Slogen -----------------------------------------------------------------------  ” 30¼
Glÿttjern -----------------------------------------------------------------------------  ” 1½  
Römossen --------------------------------------------------------------------------  ” 29½
Lumstjern med dess omkringliggande måsse ---------------------------------  ” 29¼
Damtjern ----------------------------------------------------------------------------  ”  5½
Norra dahlen af Sjön Stora Socken ---------------------------------------------  ” 47½
Norra dahlen af Sjön Lilla Socken ----------------------------------------------  ” 47½
                                                                                           SUMMA __ T:l __533
 
22
Än widare afdrages för oländig mark samt små måssar som för deras mÿckenhet och mätas kunna 210 Tunneland enär nu föregående 3:dne summorna 1293, 533 och 210 ifrån hela innehållet 7500 Tunneland tages, blifwa 5464 Tunnland öfriga som för skogsmark kunna asnes, hwilken med wacker ungskog är bewungen, sämre och bättre emellan 10 och 20 åhr gammal, björk och tall, förutan en skogzholm(e) hwid foten på et Bärg öster om hÿttan, Ställberg(et) kallat, som har mogen timmerskog, mera med dess widd ej är särdeles, kan den öfriga dehlen af Björsjö Allemenningen i dess godhet derigenom få någon besynnerlig tillökning. Utan efter noga mätande, så wäl i den bästa som mellers(ta) och sämsta skogen skattas hwart tunnland öfwerhwridet, kunna gifwa 10 Stafrum wed, görande inalles 54640 stafrum. Landtmånen beträffar så är den till hälften fröwäxt, den andra half(p)arten stenig och eländig, så att 60 åhr säkert och .. innan den en gång afhuggna Skogen återigen kan blifwa kohl för, hwilka 60 åhr med hela Stafrumstalet /Dividerade/ 54640 lemna in gwoto 910 2/3 Stafrum om året, som för Recognition böra läggas a 1 öre S:mt hwart Stafrum och gör 29 dl:r 16 öre S:mt.
 
På lika sätt har man procederat med den rÿmda Allmenningen som Nÿfors och Korslångshammar förslogs wiss underlagd är, hwilken tager sin beg(ÿn)nelse ifrån Stångbergzmÿrröset i söder till Sjön (St.) Kårslången tädan i öster förbi södra ändan af Gräsb(er)get. Sedan till Bondberget, därest Malingsbo bÿskog (e)mottager. Derifrån i Norr till Lumstjernsröse(t) och sedan i wäater till Stångbergzmÿrröset igen. Denna beskrefne Tract inbegripen 15400 Tunneland hwarund(er) de derinnom belägna Röjningar äro Neml.
 
Mats Pehrsons torp i Kietslingzberget innehållande ------------------------- 54 (T:l)
Olof Hindricksson ibm ----------------------------------------------------------  22   ”
Erik Pehrson i Skomakartorpet -------------------------------------------------  45   ”
Mats Göransson i Simmelsjön --------------------------------------------------  45   ”
Lars Pålsson, Påhl Nilssons enka, unga Anders Larsson i Källan --------  146   ”
Hin
 
23
Hindric Göransson i Källan ------------------------------------------------------ 41   ”
Lars Nillsson ibm ----------------------------------------------------------------  17½ ”
Göran Olsson och Anders Larsson ---------------------------------------------  35   ”
Jacob och Lars Mårtens Söner i Lumsen -------------------------------------- 150  ”
Olof Gunnarsson för Gudtorpet har Röjningar till ----------------------------  35  ”
Eric Nilsson i Skräddartorpet ----------------------------------------------------- 50  ”
Johan Pehrson ibm ----------------------------------------------------------------- 44   ”
Göran Jakobsson i Kurrbÿn ------------------------------------------------------  18   ”
Johan Pehrson ibm ------------------------------------------------------------------ 2   ”
Simon Olsson i Bornholm -------------------------------------------------------- 10   ”
                                                                                     SUMMA __ T:l __ 743
 
Sammaledes warder Skogslandet förminskadt af de där befinteliga Sjöar och måssar, såsom Spångbergsmÿren hwars Area innan  
Allmennings Linien är ----------------------------------------------------------- Tl. 60½
En dehl af Sjön Stora Socken ------------------------------------------------------  49½
Likaledes af Lilla Sock:n -----------------------------------------------------------  47½
Kjäringmåssen ------------------------------------------------------------------------ 49
Åhstjern och dess måsse i Söder --------------------------------------------------- 27
Lätjern och dess måsse -------------------------------------------------------------- 36½
Simmelsjön inom den ostridiga Linien med Abborrtjernan ------------------ 121 ¼
Lumssjön och dess måsse Getmåssen kallad ------------------------------------ 76½
Tålltorpstjern och dess måsse ------------------------------------------------------  30
Kurrmåssen --------------------------------------------------------------------------- 90½
Den dehlen af Sund och Glofstjern inom den  
ostridiga Linien innehåller ---------------------------------------------------------- 20½
Wästerbÿmåssen ---------------------------------------------------------------------- 94
Tållwiken inom den ostridiga Allmeningz Tract:n ------------------------------  47
Stora Måssen ------------------------------------------------------------------------  125
Skitjern -------------------------------------------------------------------------------- - 12
Skisjön -------------------------------------------------------------------------------- -  58
Klåstjern med dess måsse -----------------------------------------------------------  40
Sjön Korslångzkalfwen --------------------------------------------------------------  60
Den ostridiga dehlen af Korslången -----------------------------------------------  172
Stentjernarne söder om Gräsberget med dess måssar ----------------------------- 38
Qwarntjern jemte dess måsse --------------------------------------------------------  32
Långtjern -------------------------------------------------------------------------------- 21
Hökmossarne ------------------------------------------------------------------------ 141½
Hemtjern med dess måsse ------------------------------------------------------------  22
Kroktjern med dess måsse ------------------------------------------------------------ 15
Största dehlen af Långwatnet med wiken  
till Korslångz hammaren -------------------------------------------------------- 685 1/8
                                                                                        SUMMA __ T:l __ 2164    
 
24
Dess utan för oländig mark afföres åtminstone 854 Tunneland, emedan mäst förenämnde Tract deraf öfwerflödar, särdeles stora ofruktbara Berg, warande ett allenast kalladt Gräsberget, så widt i kring sträckande at det 283 Tunneland allena intager, blifwande således sedan alla Röjningar, Sjöar och måsar samt de sterile marken till åfwan sagde Tunntal ifrån.. en rest af 11639 Tunnland öfrigt som för skogsbärande mark kan anses. Ehuru wäl sjelfwa skogen stående merendels öfweralt ibland hällar och kärr är gles, samt tillwäxten nog liten, så at många tunneland knapt 3 a 4 Stafrum gifwa kunna. Dock finnes kring torpen wid Källan och jämwäl annorstädes i dalarna mogen ungskog af bättre wäxt, gran och Björk. Men största dehlen har allenast tallskog. Hwarföre och anseende till en sådan skogens beskaffenhet, kan hwart tunnland det ena med det andra tillräknandes ej mera innehafwa än fÿra Stafrum, hwilka med 11639 multiplicerade gifwa 46556 Stafrum och efter Landtmånen inom besagde gräntser wästan om städes är bergig och senwäxter, behöfwer skogen 75 åhr öfwerhufwudet i wäxande stå orörd, sedan den är afh(hu)gen blefwen. Inan dess tillgripande och nedläggande i kohlmihlan åter kan ske, dessa 46556 för den skullen 75 Dividerade producera 620¾ Stafrum årligen, hwilket a 2 öre S:mt hwart Stafrum gifwa 38 dlr 25½ öre i Recognition. Malingsbo Hammar hafwa hämtadt sin kohl fournin(gar) ifrån det stycket af allmenningen som inneslutes ifrån det Bondberget, följande Allmenings Linien i Söder till Damhedsröset. Sedan i wäster norr till sjön Hällsjön. Tädan till Lilla Djurlången, därifrån efter Söderberkes Socknerå, till wästra ändan af Hö(k)måssarna, och ändeligen till Bondberget igen. Denna Tract består af 7500 tunneland, hwar uppå åtskil(li)ga Röjningar äro gjorda som skogsmarken borttag(it).
Anders Erssons intagor i Bondberget bestiga till ---------------------------------- 56
Pehr Andersson i Skottorpet har ---------------------------------------------------- 168
Ander Bise ibm -------------------------------------------------------------------------- 4
Hindrick Bertilsson --------------------------------------------------------  ----------  80
                                                                                                                                   
                                                                                               Transport ___ 308 ½
 
25
                                                                                                 Transport ___308 ½
Johan Jons enka i Kifsta --------------------------------------------------- --------------5
Mats och Hindrick Christopherssöner i Djurlången -------------------------------  84
Hindric Matsson i Sången --------------------------------------------------- ---------  80
Pehr Larsson ibm ----------------------------------------------------------------------   58
Nils Johansson ----------------------------------------------------------------------   59 ¾
Lars Jons enka -----------------------------------------------------------------------  33 ½
Anders och Tomas Matssöner i Sjöändan -------------------------------------------   4
Djurlångstorpen tillhopa --------------------------------------------------------------- 60
En dehl af Gräsbergz intagor ---------------------------------------------------------- 27
                                                                                         SUMMA __T:l __ 1158
 
Förutan detta utsättas för oländig Landmåhn 330 Tunnland hwilka jemte 720 och 1158 af 7500 tagne lämna 5291½ Tunnland, som för själfwa bärande landet och har åtskilliga slagz skog. Den bästa är på norra sidan om sjön Stora Djurlången, tjenlig till timmerskog men mycket gleswäxter. Den sämsta åter ut med Hökmåssarna och Bondberget af späd Tallskog, så at efter noga bepröfwande samt et Tunnlands skattande, här och där i skogen, hwart och et tunneland öfwer hufwudet ej mera än 7 Stafrum tilläggas kunde, och till återwäxande för Landtmåhnens obeqwämlighet på många ställen behöfwa 65 åhr hwilka med
 
26
med Stafrumtalet 37040½ dividerade gifwa 569 11/13 stafrum årligen belöpande. Derföre i recognition a 2 öre S:mt 35 (dlr) 20 öre S:mt.  
 
Rästen af Allmeningen widkännas Klothÿt(an) i Ramsbergz Socken belägen och gör till sjelfwa innehål(let) 15003 Tunneland, beskrifwes sålunda, nembl. ifrån Hö(k)sjön i Söder efter Allmennings Linien, emot Gillerm(ås)sen. Tädan wäster, förbi Skogstorpet till Tupperöset. Derifrån Nårr till Söder Sjöarna. Sedan i Öster norr till Hökmåssarna. Röjningen äro därinom som följer –
Gräsbergs intagor bestiga till ---------------------------------------------------------  88
Göran Erssons i Ramsbergs Sockens skogstorp förswarar -----------------------  38
Hans Erssons i Skottorpet --------------------------------------------------- ---------  22
Lilla Korslångstorpet Påhl Ericksson Nils Andersson och
 Eric Markusson tillhopa ------------------------------------------------------------- 14..
Mats Zepherssons och Mats Matssons i Östra Kloten ----------------------------- 69
Anders Pehrsson ----------------------------------------------------------------------- 153
Anders Påhlsson -------------------------------------------------------------- ---------  25
Påhl Påhlsson i Klotsboda -------------------------------------------------------------   2
Mats Påhlsson ---------------------------------------------------------------------------   6
Hindrick Hindersson i Öfre Gillermåssen -------------------------------------------   5
Eric Ersson ibm ---------------------------------------------------------------------- 17 ½  
Bertill Nilsson och Didric Ersson ----------------------------------------------------  36                                                                                                                      
                                                                                          SUMMA __ T:l __ 60..  
Sjöar och måssar under Kloten -----------------------------------------------------------
Listjernen --------------------------------------------------------------------------------   8
Klotstjern med dess måsse -----------------------------------------------------------   25
Tårnerartjern med dess måsse --------------------------------------------------------  25
Långtjern -------------------------------------------------------------------------------- -- 7
Swintjern -------------------------------------------------------------------------------- -- 8
Lilla Kloten ---------------------------------------------------------------------------- 7 ½
Klotskalfwen ---------------------------------------------------------------------------- 28
Stora Kloten ----------------------------------------------------------------------------- 83
Listjern -------------------------------------------------------------------------------- ---   2
Grönkalfwen ----------------------------------------------------------------------------    3
Trindtjern --------------------------------------------------------------------------------  ...
Öfre Sandtjernsmåssen inom den ostridiga Linien --------------------------------  2..
Bägge Gillermåssarna ---------------------------------------------------------------- 10..
Lilla Korslången ----------------------------------------------------------------------  33..
Uddtjern -------------------------------------------------------------------------------- --  ...                                                                                                                    
                                                                                                   Transport ___1542
 
27
                                                                                                   Transport ___1542
Resten af Stora Djurlången -----------------------------------------------------------198
Resten af Långwattnet ------------------------------------------------------------- 80 3/4
Mats Ifwers måsse ------------------------------------------------------------------  9 1/8
                                                                                         SUMMA __T:l __ 1832
 
Och som på denna marken många stenskär finnas hwarest något tecken till skog neppeligen finnes, har man samma ofruktbara platser besiktigat deras Etendiie? skattadt och efter ihop i räknande befunnit dem 720 Tunnland intaga, hwarföre sedan Area af Torparnas opröjde ägor 606 tillika med 1832; för sjöar och måssar samt 720 Tunneland för oländig mark blifwa afdragen, återstå 11935 Tunnelands skogsmark. Och alldenstund större dehlen af Allmenningen under Kloten har glis tallskog uppå elak jordmåhn, såsom hällar, stenskär och ljungmark kan hwart tunnland ej högre beräknas än till fem Stafrum, hwilka på hela Tracten gifwa 59675 Stafrum. Dessa med 70 år i anseende till skogsmarkens beskaffenhet dividerade lämna 852½ Stafrum årligen, som a 1 öre S:mt Skogsören göra 26 dlr 20½ öre S:mt belopande således på hela Allmenningen under Malingzbo Wärken 197911½ Stafrum för hwilka i Recognition 130 dlr 18 öre S:mt årligen, efter förestående Calculation afläggas bör; där dock Herr Kammar Rådet 140 dlr 20 öre Smt betalar, och på det sättet 10 dlr 2 öre S:mt mera hwart år än skogen sig bedrager.
 
Wid detta tillfälle kan jag ej obemärkt lämna at Interessenterne af Tåhlsbobergs Grufworne i Söderbärkes Socken enär denna förrättning på Skogen förehades; igenom deras fullmäktige neml. Petter Bärckander ifrån Wästerbÿ, Hans Andersson i Tåhlsbo, Hans Larsson ibm, Tårsten Tårstensson, Pehr Jakobsson, Lars Olsson, Hans Olsson
 
28
son och Olof Nilsson ibm sig infunno anhållande at som Allmenningen i Söderbärke efter deras gräntser på den sidan åt Tåhlsbo grufworna, Billsjö Bruk torde blifwa anslagna, det måtte Tåhlsbo Grufworna med nödig grufweskog först underhjelpas, hwarom de så mycket mera Solliritera, som Tåhlsbo grufworne de endast i Söderbärke äro, hwaraf Bergslagen därsammastädes till hÿttebrukets fortdrifwande kan hafwa någon stöd; hwilket Kongl. Maijt icke mindre än Bergslagen till afsaknad aldeles förswinna lärer, där grufskog af Allmenningar dem förnekas skulle. Begärandes dertill en Tract som inneslutes ifrån Löfhållen hwid grufworne, följande wägen till Tåhlsbobergs bÿn, och sedan till Opswetten, hwilken är af 400 tunnelands begrep med wacker ungskog bewuxen.  
 
Och ehuruwähl Herr Kammar Rådets fullmäktig Arrendatoren Herr Abraham Robsam sig häröfwer utlåta månde, det swårt wille falla där grufwelagarne hwid Tåhlsboberget, den begärde Tracten af Allmenningen efterlåtas skulle, alldenstund de härintills oförswarligen hafwa åfwerkat Björsjöskogen med grufweweds huggande. Tyckandes bäst wara at den som Tåhlsboberget brÿta tänker, måtte och af egna hemmans skogar grufwewed ditföra.  
 
Dock likwäl som Tåhlsbo grufworne för den goda malmart de föra, äro nödiga ... åtskilliga hwilka sina malmbrÿtningar där hafwa egna skogar för deras aflägenhet till grufwewed wid Tohlsboberget ej kunna nÿttja; är min oförgripeliga mening, at det förslagne stÿcket af Allmenningen till grufwornes uprätthållande Conserweras bör; hwilket dock Eders Grefl. Excellences och Höga Kongl. /Collegii/ godtfinnande underställes till at fullgöra Eders Grefl. Excellences och Högl. Kongl. Collegii befallning, angående undersökningen, huruwida de klagande åboer och torpare på Allmenningen, såsom rätta Bergzmän hafwa idkat eller förtiden wärkeligen drifwer hÿttebruk, lätt jag dem samtelige hwid
 
29
hwid Biörsiö Hÿttan förkomma, gifwandes dem anledning så wäl häröfwer sig förklara, som hwad eljest denna saken beträffade. De widare kunde hafwa at påminna än de hos framledne Herr Landshöfdingen Högwälborne Herr Nills Gripenhjelm, redan skrifteligen insinuerat, hwarpå Olof Gunnarsson, Halfwar Larsson, Lars Påhlsson, Jakob Mårtensson i Lumsen och Anders Ersson sig angåfwo, berätande at föruthan de mångafalldiga kähl de hos Herr Landshöfdingen Gripenhjelm till deras rätts befästande framtedt om Gersjökällas beskaffenhet, hafwande sedermera et fastebref igenfunnit af åhr 665 d. 7 Julii Copialiter här hos följande under Lit: A hwaruti förmähles huru såsom Halfwar Larsson på Heden af Pehr Paullsson finne alt sitt anwända arbete på torpet med 150 dl kop:mtz handlat, hwartill igenom Härads Rättens förårdnande dat. d. 10 Aug. 1669 skog borde dehlas wide Litt B och som de i förmågo af grundade skähl sin äganderätt till torpet oklandrat i många åhr hafwa förswarat, förmoda de och utan Malingsbo Bruks intrång densamma få behålla, hälst de föregifwa med sina kohlningar till Malingsbo Wärcken aldrig hafwa legat för än 1698 den 11 Aprill, då Källskogen efter Herr Landshöfdingen Gripenhielms Ordres af Befallningzmannen Milander under förbud för den sattes, och Arrendatoren Herr Jacob Röbsahm, icke allenast Källskogen till Herr Kammar Rådets där ägande ¼ dehl utan och den öfriga Tracten tillgripa och kohla låtit.
Klagandes jämwäl Halfwar Lars arfwingar at Hindric Göransson besitjande Herr Kammar Rådets torpen stor Tract af deras skog i år kullfäldt, hwarföre de sig allen rätt förbehålla med påstående deras förfäder af Källskogen alla tider uti Gersjöbo Hÿtta, ihop med de andra hÿttelagarne hafwa brukat tackjern, hwilket och med en attest Litt C wille ärhållas, berättandes sig intet qwitence på tionde afgiften kunna framte. Icke eller wisa det Källan nå
 
30
någon hÿttedehl hwid Gersiöbo haft. Likaledes de... ingen af Kälboerne 1683, då Gersjöbo Hÿtta senaste gången upsattes i Bÿggnaden participerat och ha... dehl i grunden fast mindre der de för Bergzman någonstädes blifwit anskrefne.
 
Undertagandes Halfwar Lars arfwingar på Heden som där sammastädes hÿttedehl äger, dock intet för det torp Lill Pehrs torp kalladt de i Källan innehafwa, utan för den Bergzmans och Skatte Egendom de under Gersjöbo hÿttelag posidera, angifwandes sig i anseendet till skogen hafwa handlat torpet, hwilket de och sedan 1665 till understöd för hÿttebruket i Jersjöbo skola nÿttjat, tÿckandes swårt wara d... de emot förmodan ifrån skogen skulle stängda blifwa och hädanefter som Malingsbo Bruks kohlare afsedda, hållandes före en Bergzman så stor rätt till skogen äga som Herr Kammar Rådet i fall desamma af Höga Öfwerheten för Allmenning förklaras skulle, det de ej  eller förmoda willja utan göra samteligne sig förwissade om en fri Disposition öfwer skogen, då de hÿttebruket hwid Gersjöbo åter willja påbegÿnna som nu en tid för det emellankomne förbudet hindrat blifwa.  
 
Sedermera framstego Lars och Jakob Mårtensson i Lumsen hwilka berättade sig i anledning af Högl. Kongl. /Bergs/ Collegii Priwilegio för Björsjö Hÿttan ...Bruka wara befogade dersammastädes iämw(äl) äga dehl i grunden, och således ej anses kunna som kohlare under Malingsbo, intÿgandes der så wäl deras fader Mårten Jakobsson, som farfadren Jakob Olsson uti berörde Hÿtte Priwillegie finnes. Nämde och at fadren intill 1698 brukat Jern och fast Lumsetorpet de åbo, i Söderbärke Socken är belägit, skall dem ändå intet förwägras kunna där sine kohlningar medtaga till hÿttebruket i Bresiön, emedan Högbemeldt Kongl. Collegium som i dess Priwilegier för Hÿtta förelägger hyttelagarna at taga skogen i Norrberke dermed allenast welat tillkännagif
 
31
gifwa det de borde afhålla sig at gå in på Nÿa Kopparbergs skogen.  
 
Johan Pehrsson i Skräddartorpet tillstod sig aldrig brukat Jern, icke eller dess fader utan till Nyfors Hammaren sedan förbudet Publicerades sin kohl fördt. Men tillförene aflåtit dem stundom till Jersjöboda Hÿtta, stundom åter till Nyfors, förmodandes, at efter han på torpet fasta sig förwärfwadt, det ingen en sådan rättighet honom ifråntaga kunde i anledning hwaraf han anhåller torpets skog och kohl få nÿttja och anwända som honom bäst sÿnes.
 
Ifrån Söndagsbÿn war Mickel Jakobssons son Hindric Mickelsson inskickad, förebringandes, at dess faderfader Jakob Olsson i Kjetslingsberget haft tillstånd i Bresjö hÿtta bruka tackjern och det i kraft af Hÿtte Priwilegio. Dock skall fadren Michel Jakobsson efter fadrens död, som för 15 år sedan sig tilldragit, något hÿttebruk i mangel af skog ej åstadkomma kunnat. Dertill med har farbrodren Mårten Jakobsson hemmanet en tid förestådt hwarigenom fadren Michel Jakobsson at bruka hindrat blifwit, det han nu likwäl med alfware sig företaga tänka, så snart han den skog njuta får som Landtmätaren Ekman honom anslagit.
 
Ibbarborne neml. Hans Olsson, Zackris Johansson och Mårten Mårtensöner bekände sig aldrig hafwa brukat och gifwit tionde jern, utan till Björsjö Hÿttan i många åhr kåhlat. Ehuruwäl de warit sinnade hÿttebruk drifwa till hwilken ända de och i Biörsjö Hÿttebÿggnad första grunden lagt. Beklagandes i öfrigit det alla deras skrifter och Documenter berörande den rätt de sig i Ibbarbo förwärfwat, igenom wådeld wara förkomne, hwarföre de ej eller annat nu hweta förebringa än de tillförene hos Herr Landshöfdingen Gripenhjelm ingifwit, hwarå de sig åberopada, förmodandes alt sådant i rättwis Consideration komma lärer.  
 
Emot detta Tor
 
32
Torparnas andragande begärdte fullmäktigen S:n Abraham Robsahm få foga sina påminnelser, at dessa swaren skönja måtte huru obefogadt förenämnde åboer pretenderat såsom skattemän och jordägande få nyttja och besitta de på Kronones Allmenning uptagne torpeställen samt öfwer skogen wara rådande, berättandes hwad källboerne anbelangar det Källan af 2:ne fjerdedehlar bestådt tillhörande Malingsbo Bruk ¼ dehl hwilken 1654 därunder kommit och skattar 1½ Skllb Stångjern, ..samma fjerdedehl äro 3:ne utbÿggen neml. Enögestorp, hwilket en Bergzmans Sohn ifrån Jersjöbo Lars Matsson wid namn åbor, Wallborg Pehrs torp som Göran Olsson och Anders Ersson Wästgöte besittja, den 3dje kallas Lill Pehrs torp och innehafwas, at Halfwar Lars Arfwingar i Hedbÿn. De twänne förra hafwa ingen tilldelt skog, utan wid Härads Rätten uppå en sådan begäran fådt afslag wisar 8 lagda Copior under Lit: D-E. Men Lill Pehrs torp söker förswara 1/3 dehl af skogen under berörde fjerdedehl. Den andra fjerdedelen Wärrens benämbd har på sin båhlgrund Erich Danielsson å Stjufbarnens wägnar. Lars Påls skall ifrån denna dehl sig utbÿtt, ägandes dock 1½ Sÿsterdehl qwar i båhlen. Likaledes hafwa Claes Swensson, Lars Matssons arfwingar ifrån Sjöändan och Paul Michelssons arfwingar, på särskildte stellen sig utbÿgdt och skogen sin emellan sjelfwa efter behag delt. Alla dessa åboer påstå Robsahm sittja på Konungens Allmenning, likmätigt egor bejakande inför Härads Rätten den 9 och 10 Julii 16.. och jämwäl hwid allmennings skillnaden ifrån Presterne skogar A:o 1698.  
 
Och alldenstund Källeborne intet Hÿttebruk hafwa idkat såsom Bergsmän i det de hwarken egen Grund eller skog äga icke eller Hÿtte eller Grufwedehl, så skall nödwändigt följas Malingsbo Bruk som i anledning af Priwilegier och Resolutioner emot årlig Recognition äger Disposi
 
33
sition om Allmenningen, om Allmenningen där intill gränsande i Söder och Norrberkes samt Ramshÿtte Socknar, måtte gå framför så denne torpare på Allmenningen få nÿttja skogen till Brukets fortsättjande, Kongl. Maj:ts till gagna och godo, gällande för dem als intet, at de köpebref och bud och fasta sig derå förskaffat, emedan Sälljaren ej mera kunnat abalienera, än dess anlagde arbete på hus och jorden, men ingalunda skogen och grunden, hwilket äfwen i somliga fastebref expressio werbis, Konungen förbehållit.  
 
Kunnandes han således ej afse med hwad skog Torparne på Allmenningen willja kallas Bergsman och betaga Herr Kammar Rådet skogens nÿttjande utan åtskillnad.  
 
Hwid kommande den Proposition Halfwar Lars arfwingar göra, at efter de äro Bergsmän i Jersjöboda, hwilja de hafwa förmåhnen, till Allmenningen för den del Torpet berättas wara underlagdt, framför Herr Kammar Rådet, så sÿnes at sådant påstående helt orimligit, särdeles Jersjöboda Bergzmän en ansenlig och wacker skog till sitt bergsbruk äga, och ändå willja under sig draga den till Malingsbo Wärkens uprätthållande anslagne Allmenningen.  
 
Förmälande Nÿhÿtte Priwilegieum af år 1660 det Hÿttan skulle benöja sig med den skogsdehl som på wästra och södra sidan om masungnen och den wägen därifrån åt Malingsbo löper. Nu emedan Kjällskogen på wästra sidan om wägen åt Malingsbo är belägen kan man den ej annorlunda anse, än en Disponerad Allmennings skog för hwilka skogsören årligen betalas, och Bergsmennen i Jersjöbo således ingen makt äga på något sätt fören dem hwad Höga Öfwerheten faststäldt.
 
Berörande Lars och Jakob Mårtens söner i Lumsen så lämnar S:n Robsahm dem gerna sina Priwilegier för Bresiö Hÿttan till godo njuta men
 
34
men intet till Hÿttebrukets fortsättjande betjenas sig af skogen på Lumsetorpet, som i Söderberkes Socken är belägit. Och för den skull under Bresjön ej bör läggas med gifwande merbesagde Priwilegium det Interessenterne skola behjelpa sig med den skog som finnes på Norrberkes sidan, och utan någon Prejudice kan tillgripas.
 
Johan Pehrssons påstående i Skräddartorpet hölt S:n Robsahm före igenom dess egen bekjännelse lätteligen wara wederlagt, i det han hwarken är Bergsmans barn eller nånsin brukat tackjern. Icke eller hÿttedehl äger, utan från Nyfors Hammares opsättjande sine kohl ditfördt.  
 
Michel Jakobssons angifwande, at willja bruka i Bresjö Hÿtta, sade S:n Robsahm ingen förneka kunna. Dock med så ... at ingen skog därtill tagas ifrån Kjetslingsberget eller Söndagsbÿn emedan Söndagsbÿn et utbÿgge är ifrån Kjetslingsberget, hwilket 1667 under Malingsbo Bruks ägare kommit hwarå 1669 hafwa blifwit utgofwit, ses af Lit: F och är skönt då warande åboens Jakob Olssons namn under köpebrefwet ej finnes, har han likwäl med de andra ägarna till köpet samtÿckt, emedan dess torp Söndagsbÿn ej derifrån undertages.    
Sedermera skall Söndagsbÿn aldrig haft någon tilldeld skog, utan sig benöja låtit med afgärdabÿns rätt inom hanck och stör, hwarföre Jakob Olsson till hÿttebruket i Bresjön betjent sig af kohlningar på Kårslångsnäset. Men hwad han på Kjetslingsberget och Söndagsbÿn brendt har han /till/ Biörsiön framkjördt icke eller skall sonen Mickel Jakobsson, sedan fadrens död i Bresjön brukat förr än i år, hafwandes kohlen dertill wid Bresjö Hÿtta handlat.  
 
Hwad Ibbarbofolket hos Herr Landshöfdingen Gripenhjelm förebrakt at de warit Bergsmän, är efter S:r Robsahms tanke så mÿcket senare häfwit, som de sjelfwa måste tillstå aldrig Bruk
 
35
Bruk idkat, utan ifrån långliga tider tillbaka Biörsiö Hÿtta med kohlande understödt.  
 
Och som S:r Robsahm förmenar sig ljusligen hafwa wist det dessa torpare utan ringaste skähl hafwa Inqwiderat Principalen Herr Kammar Rådet Snack och hwarjehanda olägenheter jemte stor omkostnad honom causerat, förmodar han icke allenast deras åtal på skogens till intetgörandes utan och förbehåller Herr Kammar Rådet alla laga Reconwersion, såsom och at sjelf få anbringa det som till uplÿsning härutinnan lända kan, alldenstund större delen af Brukens Doccumenter och skrifter i Stockholm förwarade ligga.  
 
Beträffande det 3dje Momentet Eders Grefl. Excellence och Höglofl Kongl. Collegium will wara underrättad om huruwida hÿttebruket som någon af ofwanbemälte åboer och Torpare drifwer, fortsättas utan egen Bergsmans eller någon för längre tid tillbaka anslagen allmenningskog. Så emedan förestående Ransakning och hwad Parterne därutinnan å båda sidor andragit sådant nogsamt tillkjännagifwer, är onödigt något widare därom förmäla.  
 
Hwad hwidkommer om någon annan odisponerad Allmenning där omkring må finnas, förutan den Herr Kammar Rådet Schnach och dess med Participanter betala Recognition före, så will wäl en liten Tract i Söderberkes Soken, Bisen kallad, därtill Pretenderas. Dock skall samma Tract igenom dom ej ännu på alla sidor för allmenning wara förklarad. Hwilken och så späd skog hafwer, at den till kohlning ännu föga kan wara tjenlig. Elljest är ingen annan allmenning undertagandes den sträckning som Allmenningen kring Kloten, Nÿfors och Kårslången hafwer inuti Ramsbergz Socken, hwars nÿttjande Herr Kammar Rådet äfwen wäl påstår sig tillhöra den han och i många åhr häf
 
36
häfdat. Men om Herr Kammar Rådet så långt nu uti Ramsbergs Socken är berättigad at gå som han pretenderar, lärer bäst skönjas, enär den undersökning Eders Grefl. Excellence och Höglofl. Kongl. Collegium af d. _____ Herr Bergmästaren Swedberg jemte mig at förrätta ........ inkommer.
 
Sedan Herr Kammar Rådet Schnack af fullmägtigen S:r Robsahm fådt förnimma hwad hwid ransakningen i Orten emot åborne och Torparne på allmenningen blifwit andragit, är han med ett Memorial dat. 12 Now. inkommen. Derutinnan Herr Kammar Rådet är widare finnarnes påstående om ägande rätten till skogen will Refusera, beswarandes jämwäl korteligen deras hos Framl. Högwälborne Herr Baron och Landshöfdingen Gripenhielm insinuerade skrifter och Documenter.
 
Och som samma Memorial sine särskildt Citerade Allegater hafwer, lämna det in Originali jemte hwad öfrigit denna förrättningen kan angå, till Eders Grefl. Excellences och detta Högl. Kongl. Collegii ompröfwan och jag förblifwer.
 
Adam Leijell
Hindricsson
Källa: ULA, Bergmästaren i Västmanlands och Kopparbergs läns arkiv, F I:15, 1678-1850; Malingbo-Kloten, s. 19-36.
Transkription: Leif G:son Nygård
Ort & datum: Örebro 2011-03-31

 
Den finns också att läsa i mina Google Document, https://docs.google.com/document/d/10WidcJRUUjY_l0plYCKuaKjWiWuJd0sNtWEKniJk9WI/ edit?hl=sv&authkey=CPjAvCI#

118
Söderbärke / Äldre inlägg (arkiv) till 12 september, 2012
« skrivet: 2011-11-02, 19:13 »
En av mina elever i släktforskarkursen jag håller här i Falköping letar efter sina rötter.
 
För att gå vidare behöver hon födelseförsamling på
 
Persson f. Lindqvist, Anna
F 18921125  
D 19341013 L. Tolvsbo, Söderbärke
 
Anna är begravd på Söderbärkes kyrkogård har jag fått fram på skivan Begravda i Sverige.
 
Tyvärr finns det ingen uppgift i Sveriges Dödbok var hon är född. Söderbärkes församlingsböcker finns tyvärr inte hos ArkivDigital.
 
Tacksam för svar!
 
/Annelie Jonsson
Falköping

119
Söderbärke / Äldre inlägg (arkiv) till 18 april, 2011
« skrivet: 2010-12-27, 14:04 »
Vart tar Maria Knutsdotter vägen?  
 
Maria är född 1706-01-21 i Harpbyn, Skinnskatteberg  
gift 1732-08-03 i Skinnskatteberg med
Anders Persson f 1709-01-08 i Åmundsbo och död 1745-04-25 i Wik, Söderbärke
 
1739 flyttar de till Wik, Söderbärke  
Söderbärke (W), AI:4 Wik s 69 1730-1752
 
Maria Knutsdotter tycks efter makens död gifta om sig med en Lars Persson f 1710 och död 1763. Jag har inte hittat någon notering om giftermål men vigselboken saknar några år som kan vara aktuella.
Maria har i hfl en notering om förpassad ur socknen (Söderbärke) 1772.
Döttrarna Anna och Maria är då döda.
Hon finns inte hos sonen Per Andersson i Wik.
Sonen Anders Andersson f 1740-03-06 förpassas från socknen (Söderbärke) 1758. En notering i hfl till Wästanfors och Skrikbo kan avse honom men jag hittar honom inte där.
Söderbärke (W), AI:5 Wik s 251 1750-1771
 
Finns det någon som har information om vart hon tar vägen, var och när hon avlider så vore jag mycket tacksam om jag fick ta del av detta.
 
Mvh Birgitta

Sidor: [1]