ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Anders Modig

Sidor: [1]
1
Anteckningen i kyrkoboken rör gravplats i Marbäcks kyrka för Lars Björkman i Bäckagården som förolyckades på sjön Åsunden 18 mars 1708. Trots idoga försök lyckas jag bara tyda fragment av texten och undrar om jag kan få hjälp med läsningen den här vägen. Jag uppfattar texten som att det är en begäran från änkan Annika Hugosdotter vilken beviljas med vissa villkor(?). Ev handlar det också om någon betalning/gåva (6 Riksdaler?) som kanske är kvitterad i marginalen? Lars var fältväbel och gästgivare.

2
Hultsjö / Vad hände korpralen Måns Hult?
« skrivet: 2019-06-06, 15:48 »
Måns Larsson  föddes 1750 (var?) och antogs som soldat med namnet Hult 1775 vid Kalmar Regemente, Västra härads kompani, rote 76 Hylte i Hultsjö socken. Han vigdes 1777 med pigan Lisken Swensdotter. Enligt Generalmönsterrullorna 416 (Bild 343) och 417(Bild 333) blev han "Benådad med Medalj för Tapperhet till sjöss", dock framgår inte i vilket sammanhang. Jag antar att det bör ha varit vid någon kommendering till skärgårdsflottan och mellan 1797 och 1802. Det verkar som att Måns dog 1810 eller strax före. Generalmönsterrullan 417 för år 1806 är den sista där han nämns. I rullan 418 för år 1817 har hans efterträdare på roten drygt sju tjänsteår. Det står inget om att Måns med sina 30 tjänsteår fått avsked med underhåll, vilket han borde varit berättigad till, inte heller att han avlidit. I kyrkböckerna försvinner han. Jag hittar inget i dödboken och sista husförhörslängden där han nämns är Hultsjö AI:9 1804-1808 sid 209. I AI:10 1809-1815 sid 279 står att Enkan Lisken Swensdotter flyttat till Löfshults backstuga 1810 med de yngsta barnen. Vad hände Måns Larsson Hult? Och var föddes han?

Även för Måns svärson Peter Jonasson Holst finns några frågetecken. Han var också soldat vid Kalmar Regemente, Västra härads kompani. Rote 72 Holm (torpet  Högarör) från 1798. Han föddes den 14/4 1778 i Svenarum enligt husförhörslängd Hultsjö AI:11 (Hittas inte i Svenarum).  Peters soldattid blev relativt kort. Precis som för hans svärfar är det ett glapp i generalmönstringarna mellan 1806 och 1817. Generalmönsterrullan 417 för Kalmar regemente 1806 (bild 332) är den sista där Peter Holst finns med. Hans efterträdare i rullan 418 för 1817 har då fyra års tjänstetid. Det skulle kunna tyda på att Peter lämnade sin tjänst omkring år 1813. Han skulle då varit ca 35 år med 15 tjänsteår vilket knappast skulle berättiga honom till något underhåll. Det finns ingen uppgift om varför han lämnat, frivilligt eller påtvingat. Av husförhörsböcker och födelseböcker framgår att familjen fanns kvar på soldattorpet Högarör fram till ca 1813 och att avskedade soldaten Peter Jonasson Holst med familj sedan flyttade till torpet Källäng och därefter en backstuga under Häggatorp södergård, militieboställe. Peter avled där 70 år gammal den 20 maj 1848. Går det att få fram något mer om hans avsked från regementet och hans födelseplats?   

3
Jonas Björn var soldat vid livkompaniet rote 41 åren 1740-1775. Han fick avsked vid generalmönstringen 1775 och i rullan 378 bild 35 finns en notering som jag inte lyckas tyda i sin helhet. Inte heller texten direkt efter hans namn kan jag läsa. I rullan 379 för 1778 finns ungefär samma notering om Jonas i bild 29 sid 41 i samband med att roten återbesätts. Tacksam för hjälp att tyda dessa båda texter helt. Jag själv har inte kommit längre än att han fått avsked med dubbelt underhåll, att han deltagit i sjöslag under pommerska kriget och blivit skadad på något sätt.

4
Har Maria Pehrsdotter i Getteryd född 1750 förväxlats med sin syster Maria född 1753 i kyrkböckerna?
Drängen Petter (Pehr,Peter) Larsson från Sundsholm och Järsnäs sn gifte sig den 9 maj 1784 med pigan Maja (Maria) Pehrsdotter uti Getteryd, Svarttorps sn (Svarttorp C1 bild 178). Men vilken Maria var det egentligen?
Hos Pehr (Per) Månsson och Kierstin i Getteryd föddes Maria den 10 jan 1750 (Svarttorp C1 bild 85/sid 162), vilket stämmer överens med födelsedatum i husförhörslängderna för torpet Jonsbo där Petter och Maria kom att bo (Svarttorp AI:4 bilderna 112 och 206). Maria dog den 25 mars 1808 vid 58 årsålder (Svarttorp C2 bild 30/sid 53) Den angivna åldern stämmer med födelsetidpunkten och dödsfallet noteras också i AI:4 bild 206. Men är det rätt Maria som avses i dödboken och i husförhörslängderna för Jonsbo?
Av Svarttorp CI bild 94/sid 181 framgår att Per Månsson och Kierstin Persdotter fick ytterligare en dotter som fick namnet Maria. Hon föddes den 12 nov. 1753. Det är osannolikt att hon skulle fått namnet Maria om hennes äldre syster fortfarande var i livet. Jag har dock inte hittat någon avliden Maria från Getteryd i dödboken under perioden 1750-1753. Men i husförhörslängden för Svarttorp Getteryd AI:2 åren 1750-1754 bild 43 är den första Maria överstruken och den senare Maria tillagd.
Talar inte detta för att Maria(Maja) som Petter Larsson gifte sig med och som dog 1808 i själva verket var den yngre systern född 1753? Har någon hittat någon annan uppgift eller vet något om vad som hände den äldre systern? Jag skulle också vara tacksam för hjälp med texten vad avser dödsorsaken i dödboken för Maria (C2 bild 30/sid 53).

5
Hylletofta / Håkan och Stina Håkansdotter i Hylletofta
« skrivet: 2017-08-11, 12:01 »
Varifrån kom Håkan och hans dotter Christina (Stina)? Fanns det någon mor till Christina?
Det enda jag hittar om Christinas föräldrar och födelse är texten i bifogade bild från födelseboken Hylletofta B1:1 sid 49 år 1752. Här läser jag ”1 juli föddes Håkans barn i …. och döptes den 2 juli N[amn] Christina ”. Härefter följer en uppräkning av de sex dopvittnena. Håkan nämns bara med förnamn och ingen moder. Håkans hemvist är svårtydd, jag får den till Klockargård, men hittar ingen Håkan där i husförhörslängderna. Tre av dopvittnena är från samma plats som Håkan.

Kan någon bringa mer ljus över Håkan?

Anders Modig

Sidor: [1]