ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Jörgen Johansson

Sidor: [1]
1
Malingsbo / Mästersmeden Anders Holmgren
« skrivet: 2016-06-17, 14:06 »
Enligt hfl Malingsbo AI:5 (1796-1805) Bild 34 / sid 17 (AID: v130920.b34.s17, NAD: SE/ULA/11055) ska min anfader Anders Holmgren vara född i Söderbärke år 1772-06-07, men i födelseboken för Söderbärke finns han inte på detta datum.
Däremot har jag hittat en Anders född på detta datum i Malingsbo, men jag har svårt att tyda vad det står.
Malingsbo C:1 (1746-1795) Bild 84 / sid 160 (AID: v130934.b84.s160, NAD: SE/ULA/11055)
Modern verkar heta Greta Hindersdotter vid Malingsbo bruk, men jag hittar henne inte i hfl.
Den angivne fadern Jonas Andersson hittar jag inte Norrbärkes hfl vid Wanbo.
Hälsar Jörgen

2
Schöfding / Schöfding
« skrivet: 1999-04-10, 18:50 »
Jag har under åren fått många frågor om jag känner till något om Benjamin Schöfdings härkomst. Jag har hittills inte kunnat presentera något svar på den frågan men jag har numera en mer hållbar teori som jag här skall redogöra för. Genom sina barn har Benjamin Schöfding ett stort antal ättlingar bland resande med anknytning till Halland varför jag har valt att publicera mina forskarrön här eftersom jag tror att min toeri också är av mer allmängiltigt intresse.
Första gången vi möter Benjamin Schöfding i källmaterialet är den 16/4 1801 då han antas till artillerist nr 43 vid major Sven Palmstiernas kompani, Göta artilleriregemente [GMR 1801:2]. Han uppges då (GMR är daterad Göteborg 1801 12/6) vara 20 6/12 år gammal och ogift. av GMR 1815 (daterad Göteborg 1/2 1815) anges Benjamin Schöfding som 34 3/12 år gammal, samt dessutom den kompletterande upplysningen att han är född i Älvsborgs län. Av generalmönsterrullornas åldersuppgift kan vi dra slutsatsen att Benjamin Schöfding är född i december 1780 i Älvsborgs län. I Hfl för Göteborgs garnisonsförsamling anges han vid några tillfällen som född 1781 31/5 dock utan att någon födelseort anges. Redan omkring 1805 gifter sig Benjamin Schöfding för första gången med Christina Sjöberg, f omkr 1784. Med henne får han åtminstone sju (7) kända barn, nämligen: Johan Anders, f 1806 18/3 i Källsjö sn (N), Anna Catharina, f 1812 16/1 i Ullared sn (N), Fredrika B (Britta ?), d 1816 4/8 [8 mån] i Morup sn (N), Fredrik, f 1817 16/5 i Lindberg sn (N), Fredrika, f 1820 4/2 i Lindberg sn (N), Johanna Britta, f 1822 15/5 i Träslöv sn (N), d där s å 23/5, August, f 1823 29/5 i Träslöv sn (N). I sitt andra äktenskap med Petronella Ekberg får Benjamin Schöfding åtminstone ett barn (förmodligen fler), sonen Andreas, f omkr 1841, d 1851 i Rolfstorp sn (N).
Varifrån härstammar då Benjamin Schöfding? Hette hans far också Schöfding i efternamn? Förnamnet får åtminstone mig att direkt tänka på resandesläkten Darell, där ett otal släktmedlemmar bär förnamnet Benjamin under 1700-talet.  
Trots en fullständig genomgång av kyrkoboksmaterialet i norra Halland (nuvarande Kungsbacka och Varbergs kommuner), sökning i släktnamnsregistret för Göteborg- och Bohus län, Skaraborgs län och Älvsborgs län har jag inte kunnat finna några spår efter någon Schöfding som skulle kunna vara Benjamins far. Den enda Schöfding jag har hittat är soldaten Olof Schöfding som dör 1786 i Källsjö sn (N) [samma socken som Benjamin Schöfdings älsta son är född i], men hans hustru (gifta 1743) är då så gammal att hon omöjligt kan vara mamma till Benjamin. Av Olof Schöfding och hans hustru Helena Lunds tre kända barn är det bara (vad jag har fått fram) dottern Christina som uppnår vuxen ålder. Christina (eller Johanna Christina, som hon ibland kallas) Schöfding föddes som tvilling den 17/12 1747 i Gamlaryd, Älvsered sn (N). Hon gifte sig troligen redan 1766 med krämaren Andreas Darell. Andreas Darell föddes omkr 1748 [åu] som son till artilleristen, krämaren och borgaren Fredrik Fredriksson Hurtig och hans hustru Helena Darell. 1771 kallas Andreas Darell artillerikarl för att redan 1775 benämnas borgare i Kungsbacka. Andreas Darell med familj finns med i Kungsbacka Hfl 1781-1782. I Kungsbacka dödbok 1784 den 22/1 kan man läsa följande dödde Borgaren Andreas Darell på norra gatan af Hetsig Feber war 36 år gammal. Andreas Darell och Christina Schöfding har följande barn:  
Fredrik, f 1766 26/12 i Rävhall, Källsjö sn (N), Fredrik, f 1768 4/12 i Rävhall, Källsjö sn (N), Anna Catharina, f 1771 7/11 i Rävhall, Källsjö sn (N), Benjamin (endast omnämnd i Hfl i Kungsbacka), Peter (endast omnämnd i Hfl i Kungsbacka), Fredrika, f 1775 18/6 i Frillesås sn (N), Anna Beata, f 1782 dp 6/8 i Kungsbacka. Kungsbacka Hfl 1782 (daterad november 1782) upptar i tur och ordning barnen:  Fredrik, Benjamin, Peter, Anna Catharina, Anna Beata. Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att den första sonen Fredrik samt dottern Fredrika är död 1782. Jag är dock inte helt säker på att så är fallet utan det kan mycket väl vara så att Andreas Darell hade två söner Fredrik som båda uppnådde vuxen ålder!
Vid major Palmstiernas kompani vid Göta artilleriregemente i Göteborg (samma kompani som Benjamin Schöfding tar värvning vid 1801) finns i GMR 1795 flera resande som inbördes är nära släkt.
Artilleristen nr 43, Fredrik Flink, född i Älvsborgs län, 28 7/12 år gammal, 6 11/12 år i tjänst.
Konstapel nr 1, Fredrik Darell, född i Halland, 26 år, 7 11/12 år i tjänst.
Denna GMR är daterad Göteborg 22/6 1795. Med stöd av andra uppgifter vet jag att Fredrik Flink såväl tidigare som senare i livet uppträder under namnet Fredrik Darell (av praktiska skäl kan man förstå att då Fredrik [Flink] Darell antogs ett år efter Fredrik Darell till kompaniet, var han tvungen att anta ett nytt efternamn).
Av GMR 1795 kan vi alltså dra slutsatsen att:
1. Fredrik [Flink] Darell är född 1766 i december i Älvsborgs län.
2. Fredrik Darell är född omkr 1769 i Halland.
Den 1/5 1792 hölls det dubbelbröllop i Göteborgs garnisonsförsamling.
Kontrahenterna var Fredrik Darell, 23 år och änkan Maria Elisabet Wallman, 30 år samt Fredrik Flink, 24 år och pigan Botilda Strandberg, 18 år.
Vilka är då dessa personer?
Efter vissa vedermödor kunde jag konstatera att Maria Elisabet Wallman är identisk med Maria Elisabet Jonasdotter Darell (dotter till borgaren, krämaren Jonas Benjaminsson Darell och Annicka Persdotter Schöfding) och sannolikt född omkr 1750 (hon får barn 1773, och hon anges senare i en
Hfl som född 1750).
Botilda Strandberg föddes 1773 9/7 på Varbergs fästning, som dotter till artilleristen Gabriel Strandberg och Johanna Svensdotter. Som en liten parantes kan nämnas att Botildas bror Jöns Strandberg, f 1778 21/11 på Varbergs fästning, gifter sig omkr 1802 med Anna Greta Darell, f 1769 5/7 i Värö sn (N), som dotter till Jonas Benjaminsson Darell och h h Annicka Persdotter Schöfding, således syster till Maria Elisabet Wallman, f Darell.  
Det är inte så svårt att förstå att man utifrån detta sätter upp en arbetshypotes om syskongifte d v s syskonen Fredrik [Flink] Darell och Anna Greta Darell gifter sig, förvisso med ca 10 år mellanrum, med var sin Strandberg.
Alltså för att rekapitulera. Fredrik [Flink] Darell (skall enligt denna arbetshypotes) vara son till Jonas Benjaminsson Darell och Annicka Persdotter Schöfding (namnet Fredrik efter Jonas Darells syster Helenas första man Fredrik Fredriksson Hurtig som avled 1758/1759). Samtidigt gifter hans syster (Maria Elisabet Wallman, f Darell) sig för andra gången med en Fredrik Darell. Finns det skäl att ifrågasätta denna arbetshypotes?
Fredrik Darell (gift med Maria Elisabet Wallman) är tvivelsutan identisk med den Fredrik, f 1768 4/12 i Källsjö sn (N).
Fredrik [Flink] Darell anges visserligen född i Älvsborgs län, men hans ålder (i GMR) stämmer precis in på den Fredrik som föddes 1766 26/12 i Källsjö sn (som son till Andreas Darell och Christina Schöfding). Om man skall lita på åldersuppgiften i vigselboken så skall Fredrik [Flink] Darell vara född 1768. Det enda utrymme som finns för en son Fredrik (med Jonas Darell och Annicka Schöfding som föräldrar) är mellan döttrarna Maja, f 1766 5/5 i Ås sn (N) och Anna Greta, f 1769 5/7 i Värö sn (N).  
Ett faktum som dock talar för att Fredrik [Flink] Darell är son till Jonas Darell och Annicka Schöfding (och inte Andreas Darell och Christina Schöfding) är dock det faktum att hans andra dotter uppkallas till Annicka.  
Om Fredrik [Flink] Darell och Fredrik Darell är bröder skulle det faktum att Fredrik [Flink] Darells hustru Botilda Strandberg inte mindre än vid fyra kända tillfällen är fadder till Benjamin Schöfdings barn finna sin förklaring.
Nästa barn i syskonskaran är Anna Catharina Darell, f 1771. Hon gifter sig sannolikt redan 1791 med hantlangaren, glasföraren Petter Wetterberg, f omkr 1768. Som en parentes kan här nämnas att Benjamin Schöfding är fadder till Petter Wetterbergs syster Chrstina Wetterbergs (- G m artilleristen Fredrik Fahlqvist) dotter Sophia, f 1803 3/8 i Ås sn (N).  
Sonen Peter Darell, som omnämns i Kungsbacka Hfl 1782, har jag inte återfunnit i några andra sammanhang, men han skulle kunna vara identisk med den borgare och järnhandlare från Strömstad Peter Darell som dör i Åmål 1822 15/6 [48 år], således född omkr 1774.  
Slutligen dotter Anna Beata Darell, som omkr 1805 gifter sig med, en bror till sin äldre systers man, Elias Wetterberg, f 1776 23/11 i Öxnevalla sn (N).  
Helt klart är alltså att Benjamin Schöfding reser i samma trakter som Andreas Darell och Christina Schöfdings barn. Även om ingen av dessa barn förekommer som faddrar till Benjamin Schöfdings kända barn (eller vice versa) så uppträder Benjamin Schöfding ibland tillsammans med barnen till Andreas Darell och Christina Schöfding.
Min teori är alltså att Benjamin Schöfding är identisk med den son Benjamin (till Andreas Darell och Christina Schöfding) som nämns i Kungsbacka Hfl 1782. Benjamin (Darell) Schöfding ändrade troligen sitt efternamn i samband med att han tog värvning vid det kompani där hans tilltänkte äldre bror Fredrik Darell då redan hade tjänstgjort vid i över 15 år och där en annan släkting Benjamin Fast (från början Darell) också tjäntgjort i över 12 år.
Om min teori är riktig får Benjamin Schöfdings antavla följande utseende:  
 
1 Benjamin Schöfding, född 1780/1781 i Älvsborgs län. Artillerist nr 43 vid majoren Palmstiernas kompani, Göta artilleriregemente.
 
*** Generation I ***  
 
f  
2 Andreas Darell, född omkr 1748 [åu], död 22 januari 1784 i Kungsbacka stad (N) (d).
Krämare (1768), artillerikarl (1771), borgare i Kungsbacka (1775-1784).
 
Gift omkring 1766 med  
 
m  
3 Johanna Christina Schöfding, född 18 december 1747 i Gamlaryd, Älvsered sn (N) (f), levde 1802 7/1 [Göteborgs garnisonsfs H II:7, s 341].
 
 
*** Generation II ***  
 
ff  
4 Fredrik Fredriksson Hurtig, död 1758/1759 [Bouppteckning i Marks hdr 1759 30/3].
artillerikarl från Varberg (1747, 1752), krämare (1754), borgare och krämare från Falkenberg (1757).
 
Gift omkring 1746 med
 
fm  
5 Helena Darell, född omkring 1721 [åu d], död 7 maj 1796 i Fjärås sn (N) (d).  
 
mf
6 Olof Persson Schöfding, född 9 februari 1723 i Kungsäter sn (N), död 11 januari 1786 i Rävhall, Källsjö sn (N) (f,d). Soldat vid kapten Samuel Granatenhielms kompani, överste Hamiltons regemente på Varbergs fästning (1743), krämare.
 
Gift 1 september 1743 på Varbergs fästning, Varberg (N) (v) med
 
mm
7 Helena Lund, född omkring 1708 [åu d], död 2 januari 1789 i Rävhall, Källsjö sn (N) (d).
 
 
*** Generation III ***
 
fmf
10 Benjamin Darell, född omkring 1698 [åu], död 21 maj 1757 i Fritsla sn (P) (d).
Handlande och borgare i Ulricehamn.
 
Gift med
 
fmm
11 Annicka Jonasdotter Lund, levde 1738 8/10.
 
mff
12 Per Svensson, levde 1740 20/10. Borgare i Ulricehamn.
 
Gift med
 
mfm
13 Gricilia Olofsdotter, levde 1740 20/10.
 
 
*** Generation IV ***
 
fmmf
22 Jonas Lund, död 23 december 1724 i Ulricehamn (P) (d).

3
Röke / Röke, Elsa Jonsdotters bouppteckning
« skrivet: 2008-02-04, 23:00 »
Hej
Jag behöver hjälp med att tyda Elsa Jonsdotters bouppteckning från 1723. Hon var gift med Tuve Nilsson i Englarp och i bouppteckningen nämns hennes två bröder Nils Jonsson i Vittsjö och Nils Jonsson i Lärkesjöhult.
Jörgen
 

4
Archive - Swedish geography / Ahrby Enhorna-Where is it located
« skrivet: 2006-12-22, 01:58 »
My spelling is probably incorrect,but where would Ahrby Enhorna be located? Is this a village or a parish? One of my ancestors was born there and the info I have it is in Södermanland,but I can't find it listed.
  Thank you.  Nancy Jaderen

5
98 - Osorterat / Släktträd/utredning - ett register? (PUL)
« skrivet: 2012-02-29, 11:47 »
Hej!
 
Jag försöker bli litet klokare på hur jag ska gå tillväga när jag publicerar mina släktutredningar på nätet och då specifikt hur jag ska hantera levande släktingar. I princip är ju svenska PUL tillämplig, såvitt jag förstår. Det betyder förenklat (om jag förstår det rätt) att man i löpande text kan publicera okänslig information om levande personer, men att det är mer komplicerat om det är i ett sorts register. Foton på levande personer kan jag inte publicera utan samtycke - men det kan vara OK om det är lösenordsskyddat.
 
Så, frågan blir dels vad som är känslig information, och vad som är ett register?
 
Finns några prejudikat för släktträd och släktutredningar, som ni vet något om? Eller någon sorts praxis från tex släktforskarförbundet?
 
Rent specifikt undrar jag också hur jag rent praktiskt ska gå tillväga om t ex min far skulle vilja att hans uppgifter tas bort. Det innebär ju att det blir ett hål mellan mig och min farfar. Är det OK att bara sätta nu levande person istället? Då blir han ju inte direkt helt anonym (det går ju att härleda hans efternamn t ex) Hur känsliga är uppgifter om namn, födelse och vigseldata t ex?
 
Om uppgifterna är tillgängliga i ett annat land (vilket de ju i princip blir på nätet), kan det andra landets lagstiftning då bli tillämpbart på mina släktuppgifter?

6
Hej!
Jag skulle behöva någon mer erfaren släktforskares syn på ett problem jag har gällande om en persons födelsedatum har förväxlats eller ej.
Jag ska försöka förklara problemet utan att det blir alltför rörigt.
 
Min ana (Karolina Anderdotter) hade en syster som hette Maria Lovisa Andersdotter född 1833-11-21 i Östra Ed. År 1855 ska Maria Lovisa enligt Tryserum husförhör och utflyttningslängd flytta till Östra Ed. Samma år utflyttar en annan Maria Lovisa Anderdotter (född 1837-10-12 i Tryserum) från Tryserum till Ukna. Den enda Maria Lovisa jag hittat i Östra Ed är hon född 1837 och det inflyttar ingen Maria Lovisa till Ukna. Min Maria Lovisa f. 1833 hittar jag igen i Tryserums husförhörslängd. Det verkar som hon ångrat sig och stannat i Tryserum och tagit tjänst på en annan gård där. Vad är då problemet? Jo, bland min farmors papper har vi hittat ett brev daterat 1905-01-04 och adresserat till Nils Petter som var gift med Karolina (alltså Maria Lovisas syster). Brevet är från Julius Eklund i Gävle och han skriver att han vill underätta om sin mor Lovisa Andersson i Norrköpings död. Enligt brevet dog hon den 28 nov 1904. Han kallar Nils Petter och Karolina för morbror och moster i brevet. Han skriver vidare att han vill ha adresserna till Nils Petter och Karolinas barn samt moster Anna (Karolina och Maria Lovisa hade en syster som hette Anna) för att underätta dem om moderns död. Detta brev bör rimligen gälla Karolinas syster Lovisa. Jag har letat reda på Lovisas dödsnotis i Norrköping Matteus men då är hon den Maria Lovisa född 1837. Jag har även hittat Julius födelsenotis och även där anges modern vara född 1837.
 
Hade det inte varit för brevet så hade jag köpt att min Maria Lovisa blev kvar i Tryserum (hon lämnar dock Tryserum ett par år senare och flyttar till Gryt, sen vidare till Värna, Åtvid och Törnevalla bl.a.) men nu tror jag att deras födelsedatum förväxlats från 1855. Alternativet är att det finns ett släktskap med Maria Lovisa född 1837 också vilket jag inte kunnat hitta. Jag vet att det är vanligt att prästen skrev fel men kan det bli det så länge? Jag vet att de inte direkt såg vad prästen skrev i kyrkböckerna men borde inte Maria Lovisa reagera någon gång på att hon hade fel födelsedatum. Jag har följt båda Maria Lovisa framåt så långt jag har kunnat och hon som dör  i Norrköping är alltid född 1837-10-12 och den andra har alltid födelsedatum 1833-11-21.
 
Vad tror ni, har födelsedatumen förväxlats så att de fått varandras? Någon idé om hur man skulle kunna få reda på hur det ligger till?
Tacksam för tankar, idéer.
 
Mvh
 
Jenny

7
Östad / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-04-14
« skrivet: 2004-05-24, 18:18 »
Östads hembygdsförening, har de någon hemsida?? Adressen som anges ovan fungerar inte. Är det någon som närmare känner till föreningen? Besöksadress och öppettider?
 
Farmors sida kommer från Östad och det hade varit roligt om det fanns gamla foton på sidan.

8
Min farfar Nils Kristiansen fra Norge giftet seg med Hilma Alina Gunnar i Halland,. De skal ha giftet seg i 1901. Kan noen hjelpe meg med opplysninger om giftermålet deres.Edle

9
Söker upplysningar om min mammas farfar Karl Julius Börjesson f 1871-08-27 död 1953-07-06. År 1890 står han som ogift man, ensam i familjen i byn Uppegården i Västra Frölunda. Ingen i släkten vet/visste något mer om honom. Någon därute som kan hjälpa mig om hans ursprung?
 
Jörgen Johansson

Sidor: [1]