ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Gunnar Kager

Sidor: [1]
1
Måns Pehrsson, Gift, 52 år gl, död i Huggelsboda af ?-värk d 8 Decemb., jordfästes d. 21 ej(usdem). Tacksam för hjälp med att tyda dödsorsaken.

2
Frännarp: Truls Andersson hust. ? Ellna 3 barn, och vidare på höger uppslag: Inh(yses)? Erik Larss
och på nästa rad: hust: ? 63 ?

3
1782 den 13 Octob. lystes 1sta gång för drängen Anders Nilsson i Toarödshus och Pigan Bolla Nilsdotter i Borresta. Charta för 2. Schilling casserades(?). (Löftesmän) Nils N S Jepsson (och) Nils N S Jönsson. Förutnämnda Anders Nilsson och Bolla Nilsdotter wigdes d. 10 Novemb:

4
1762 d 1 Octob föddes ett gåssebarn i ?-huset Fadren är Bonde Svensson Modren Bolla ?-dotter, d 3 October blef framhafd till des Dop och Christnades af hustrun ? ? i Stensma och kallad wid namn Bengt. Wittnen bonden ? Swänsson i Stensma och Drängen Pär Jönsson och Pigan Anna Jönsdotter i Höghult.

5
(1764) d 2 sept. Jöns ? barn i Sönnarslöf(?) ? Christ, Nom Kristina Susc. Jöns Svenssons hustru Sissa i Sönnarslöf Testes Jöns Svensson Sönnarsl
Tacksam för hjälp med frågetecknen,

6
Tacksam för hjälp med att läsa faderns yrkestitel: 1780 d 14 Sept föddes och Christnades ? Sven Nilssons Son Nils i Greflunda. Bars af etc.
Står det möjligen Hemma Gårdsman?

7
Anno 1758 d 9 April död (begravd?) ? Bödkaren (Tunnbindaren) Håkan Pährson i Listerby Död af ? 52 åhr gammal.
Tacksam för hjälp med frågetecknen.

8
År 1811 d 28 Augustii Förrättades på Wederbörlig anmodan denna Bouppteckning öfver Qwarlåtenskapen efter Afledne Möllaren Ola Larsson på ? Qwarnen No 2 Trollamölla, hvilken 2ne Gånger warit gift och af förra giftet efterlämnadt sig Sonen Anders 35, och med senare giftet ??   Enkan Ellna Jöransdotter, döttererna Hanna gift med drängen Måns Nilsson i Norrjla (Norrlia), Ingrid 19 ? gammal; hennes rätt bewakades ??? Åbonn John Ohlsson från Lökaröd; och sedan Enkan erhållit tillsägelse om ?? uppgift ? fölljande som af undertecknade jemte Häradsdomaren Anders Månsson från Lökaröd wärderades i efternämnda Ordning.-
Vore mycket tacksam för hjälp med frågetecknen!

9
1749-12-01 wigdes Ryttaren från Linneryd (Linderöd) Sokn Paul Winstedt  med Pigan Karna Jönsdotter från ? efter förut skiedt lysning. Tacksam för hjälp med att tyda varifrån bruden kom.

10
1777 d 4 April afled afskedade Ryttaren Paul Winstedt i Knopparphus, 46 år g(amma)l och jordfästes 13 April död af ?
Tacksam för hjälp med att tyda dödsorsaken.

11
No 5 d. 9 Aprilis vigdes drängen Johan Petersson i ?-måla och pigan Ingrid Svensdotter ibm. af Herr Pastor Folin.
Tacksam för hjälp med att tyda ortnamnet.

12
Födelsenotis:

Född 1723-06-00: Nils.  Bap: (Döpt) Dea post Trinitas ? 23 junii Sven
Gummessons och hust Sissas  barn ifr Svalehult. Nat: Söndagen ?? Junii. ?
Davermåla(?) Nom: Nils. Valbor Per Gummessons i Mersum(?) baret. Testes:
Jons ? Börje i ?-måla, Jpn Persson i Hofgården. ?? i Stentorp.? Esbiörns i
Torp. Pig. Elin Nilsdotter i ? och ?-by Sokn.-
Mycket tacksam för hjälp med frågetecknen!

13
Nils Svensson Dräng och Bonde ifrån Svalehult och Pigan Ingeborg Börgasdotter från Raskamåla. Bägge från församlingen ???? Vigda 1756-06-09.
Tacksam för hjälp med slutet av notisen

14
Drängen och Hemmans Tillträdaren Sven Bengtsson från Ulfsmåla i Backaryds Socken samt Pigan Ingeborg Månsdotter i Öljehult. Han upviste Kyrkoherden Palmes betyg om ledighet till äktenskap ? dessutom sig sin Broder Bonden Lars Bengtsson i Humlamåla af Backary Socken, som ??? skriftliga tillstånd till ägtenskapet. ? tillika som Löfteman på Nerås(?) egor Bonden Måns Johnsson i Askaremåla.  Vigda 13 oct (1793).
Tacksam för hjälp med frågetecknen.

15
No 28. ? Båtsm(an Blomsters i Binga dotter Inger, född d 19. (Testes) Per Olsson i Binga. Pers hustru ibid.
Är det så att frågetecknet innebär samma dopdag som i notisen ovanför?

16

1775-12-03 Lystes 1. gång för bonden ärliga och beskedliga Sven Svensson
i Spikahult samt ärliga och ? pigan Gertru Svensdotter ibm. Cop. (Vigda) 
1775-12-23.
Tacksam för hjälp med frågetecknet.

17
Söndagen 22 oct (1779) döptes ? ? och hustru Bengta Pährsdotters i Widtsköfle Son Pähr född den 20 dito. Wid dopet hölt honom hustru ? Nilsdotter. Witn ? ?-son, Nils Trulsson och hustru ? ? Persd(otter).
Tacksam för hjälp med frågetecknen.

18
1797 Martius d 28 föddes tvillingarna Magnus och Jon Nilssöner i Henstorp. Fadren ? Nils Månsson och Modern, dess hustru Kirstina Pehrsdotter, 32 år gammal. Den förra Magnus blef ? svaghets skull ? hemmadöpt af pigan Kirstin Svensdotter i ?-måla i närwaro af hustru Lisbeth Gummesdotter i Weramåla ? och p(igan) Ingrid Pehrsdotter på Ryaskog.
Höger överst:
medan Jon ? ? döptes den 2 Aprilis i kyrkan. Faddrar Påhl Abrahamsson i ? , dr(ängen) Påhl Andersson i Hensmåla  ? hustru Lisbeth Nilsdotter i Idamålastorp (Idamålatorp), pig(an) Cathrina Larsdotter i Betet och Tingsåhs sockn.
Mycket tacksam för hjälp med frågetecknen.

19
Kan inte läsa Bengta Olsdotters faders yrkestitel och hennes mors efternamn.  År 1821 Julii den 21 föddes, och den 29 döptes ?-väktaren Ola Nilssons i Widtsköfle och dess hustru Karna ?-dotters  dotter Bengta. Bars af etc.
Tacksam för hjälp!

20
Det gäller Hanna Olsdotters födelsenotis. Jag kan inte läsa hennes mors förnamn som troligen börjar på E. Hennes efternamn synes vara Jönsdotter.

21
Kan inte läsa var Elin Jonsdotter föddes 1770-04-28. Vore mycket tacksam för hjälp!

22
Tacksam för hjälp med att tyda ortnamnet eller eventuellt församlingen, varifrån han kom. Gäller Anders Björk född 1822  i Åhus.

23
Tacksam för hjälp med frågetecknen i Bollas födelsenotis.

Född 1806-10- föddes i Skipparp (Skepparp) Pigan Kjerstina Larsdotters
dotter som döptes d. 29 ejusdem och kallades Bolla. Bars etc. Barnfader
angafs tjänstedrängen och Enklingen Nils Andersson från Lilla Juleboda
som erkänt sig hafva  ? Kjerstina under äktenskaps löfte. ?  ? 22 år.

24
Tacksam för hjälp med att tyda vad det står i anmärkningskolumnen i Sven Mattissons dödsnotis.

25
Tacksam för hjälp med frågetecknen:

Vigda 1793-11-29: Abraham Svensson och Elin Åkesdotter. Den 15 Post Trinitas d. 8 sept (1793) lystes 1sta gång för Drängen och Hemmansbrukaren ? och ? Abraham Svensson i Kalleberga och Sedesamma Pigan Elin Åkesdotter därsammastädes.¶
Hemmansbrukare , ärlige och beskedelige Abraham Svensson i Kalleberga och Sedesamma Pigan Elin Åkesdotter därsammastädes willigt ämna med hvarandra träda i ägtenskap, det så på ? wi oss undertecknade alla för och nu för alla, ? och ? försäkran, att förrnämnda personer ? inte är i någon hinderlig skyldskap med hvarandra, ej heller för? någon annan trolofvade, ?? hafva och ? den vill som tillgift ? förmår, så det samtycke är ägtenskap ? ingångit(?) och ??? som ifrån Dato wåra namn och wanliga ? Bomärken bekräftas Ronnabu den 4 september 1793. Åke (bomärke) Pehrsson, Abram (bomärke) Gummasson, Pehr (bomärke) Gummasson, alla i Kalleberga.


26
Vore tacksam för hjälp med att tyda Knut Lafvessons dödsorsak.

27
Tacksam för hjälp med frågetecknen i denna födelsenotis:
(År 1770) Augustus den 30 döptes Gise Knutssons(?) äkta barn i Möllery(d) som föddes den 27 ? och blef wid dopet kallad Sven. Frambars(?) af Maths Jönssons hustru ? i ?  Test(es) Pär ? i ? och Mathis Jönsson.


Har även försökt hitta Gise i husförhörslängd av år 1770 men i Hjortsberga börjar husförslängderna först år 1801. Tacksam för tips om Mölleryd förekommer i annan församling år 1770.

28
Tacksam för hjälp med frågetecknen i lysningsnotisen.

Vigda 1842-01-16. Söndagen den 14 nov (1841) lystes första gången för 
Smeden Sven Petersson, 26 år, samt Pigan Kjerstin Svensdotter ibm., 27 år, -
? från Hjortsberga 1841-11-17. Att dessa Contrahenter i afseende till laga
ålder, då ? dessas kunskap, förlofning med andra; samt vederbörandes ?
äro hinderslöse att med hvarandra träda i äktenskap, det warder vid ansvar
efter lag, härmed egenhändigt försäkradt af Listerby den 13 november
1841 - Mattias Pålsson (?), styvfader till fästequinnan och Gårdman i Binga
(Edestads socken).


29
Kan inte läsa dödsorsaken för Catharina Hansdotter ifrån Bergshyttan.

30
Vad heter platsen där ryttaren Jöns Norrboms och Margareta Haraldsdotters  son Jöns föddes 1765-05-07?
Husföhörslängden:
ArkivDigital
[/size][/color]
:
[/size][/color]
Normlösa (E) AI:1 (1757-1788) Bild: 27 Sida: 41   skulle platsen heta  Skonberga Stora Frälsegård men det står det ju inte i födelsentisen.

31
Tacksam för hjälp med frågetecknen.

Död 1747-12-22: Bergsmannen Lars Hansson wid Saxhyttan född ibm 1674 af hederwärda föräldrar; På sitt 30 åhr trädde han uti ägtenskap med sin efterlåtna änka Elisabet Persdotter från Jäpptorp, med hvilken han ? tillsammanlefvat ? 41 åhr, och blifvit välsignad med 13 barn, af hvilka 6 äro ? döda, men 3 söner och 4 döttrar öfverlefva uti sitt ensamma liv som warit ährbar, fridsam och rättrådig, ?????¶
...sin ålderdom??? någorlunda ? men blef på sistone af dödsens ? ?? i 6 dygn ansatt, derigenom han ?? 71 åhrs wandring. Begr 6 Januar 1748. 

32
Begrofs (1773-02-) 28 Bergsmannens Olof Janssons hustru  Catharina Hindersdotter ifrån Nybergshult som är född uti Grythyttans församling åhr 1748 d 27 febr. wistades hemma uti unga åren, trädde uti ägtenskap åhr 1770 med Olof Jansson haft med honom en dotter som efterlefver. Thes lefnad har warit ärlig och Christelig. Läste och förstod sin
Christendoms kunskap enfaldigt, besökte flitigt Guds hus och åtnjöt the dyra Nådemedlen. Warit sjuklig mäst i 2ne år, dog  wärk uti kroppen,d 11 febr, aetas 25 år på 16 dygn när.

33
Tacksam för läshjälp beträffande dödsorsaken för Stina Olsdotter.  Slutar med "-sot"

34
Född 1822 Juni 27, döpt 29, Petter. B?  Jan Persson och hust Stina Andersdott i Sörg(ården)  ?
Tacksam för hjälp med frågetecknen i denna födelsenotis.

35
Tacksam för hjälp med tolkning av vad som står i anmärkningskolumnen längst till höger. Gäller internen no 518 Adolf Hansson.
Sista ordet i notisen är "Sala".

36
Vad hette platen där Brita Töresdotter föddes 1760-01-10? Kwastenberg??

37
Åhr 1787 d 10 Juli blefwo underteknade kallade
af änkjan Sigrid Månsdoter i Östergarden Råglanda och
(denna rad kunde jag inte tyda)
? fasta och lösa egendom som ? efter ?
sin genom döden d 3 dennes ? afledne man
Johan Larson och lämnadt efter 4 st Barn son
Elias ? och myndig dotter Margreta gifat med
Törs(?) Månson på Storhögen(?) döttrar Stina och Marga omyn (-)
diga sedan företogs som följer neml(igen)


Mycket tacksam för läshjälp!

38
Vigda 1720-12-30: ?-Gesällen Johan Pantaliansson wigdes med Pigan Maria Pehrsdotter i Slättevalla.

39
Petter Larssons dotter Stina Persdotter f 1810, kom 1830 fr Aspa. I anmärkningskolumnen står en notering som jag inte förstår: "def" med ett efterföljande förkortnngstecken.

40
Bergsman Jan (döpt Johannes) Larsson i Kåfallstorp, född i Mosås, Järnboås socken 1772-11-17, har jag inte kunnat följa framåt i tiden eftersom det inte finns någon husförhörslängd för följande år i A1:9 (1825-1830). I AI:11 (1831-1835) hittar jag honom inte. Har gått igenom dödböckerna för Järnboås t.o.m. år 1839 utan att finna honom eller hustrun Brita Jansdotter född 1775-07-29 i Järnboås. Kan någon ge mig tips om hur jag kan komma vidare?
Mvh Gunnar Kager

41
Tacksam för hjälp med dödsorsaken för lille Carl, 17 dagar gammal (Far Bergsman Erik Fahlberg, Mor Anna Christ. Persdotter, bosatta i Lindeshyttan).

42
Tacksam fä hjälp med att tyda fjärde ordet i första raden av Nicolaus Gabriels födelsenotis.

43
Siden Väfvaren Johan Ludvig Funk och Jungfru Carolina Augusta ?

44
Vad står det i föräldrakolumnen)

45
Tullstorp / Tullstorp CI:5 (1890-06-06) Bild 175 årsnr 5
« skrivet: 2019-03-31, 14:08 »
Wid lysningens uttagande närwarade brudgummens fader ? ? Åbo Lars Jönsson ? 8 Stora Bedinge.- Kom med hinderslöshetsintyg intyg fr. ?

46
Är osäker på ortnamnet för den förste faddern , Bergsman Lars Nilsson. Står det möjligen Ringshyttan?

47
Järnboås / Järnboås F:2 (1775-1805) Bild 138
« skrivet: 2018-07-31, 20:27 »
Vore mycket tacksam för hjälp med dödsorsaken.

49
Upwistes Herr Prostens Nordstrands bewis til hinderslöshet ? ock med sig Brudens Giftoman B:M Eric Holmberg från Nyhyttan. 

50
Vart flyttade sonen Jonas Eleiser år 1829?

51
Vigda 1738-09-12: Dräng Eric Olsson ifrån Öskevik i Nohra Sockn. samt Pig. Cattarina Olsdotter ifr Stackerud.
? ? Anders Jacobsson ifr.Öskioboda (?) samt Pig. Karin Olsdotter ifrån Aspa.

52
Vore mycket tacksam för läshjälp med ortnamnet efter Lindesberg. (Den avlidnas födelseort).

53
Vigda 1762-09-19: 1762-08-21 Ankom BergsmansSonen Anders Ersson ifrån Öskebohytta och begärde ÄktenskapsLysning med Gästgifvaredottren Maria Malmberg ? tillkommen och ? Gästgifvaren Jan Malmbergs närwaro, som wittnade om Brudens fulla ? och samtycke. Carta erlagd 16 smt.

54
Tacksam för hjälp med att tyda denna dödsorsak. Gäller årsnummer 6. Hans Hindersson.

55
Vore tacksam för hjälp med att tolka det understrukna ordet.

56
Till vilken ort flyttade Jan Jansson år 1831?

57
Tacksam för hjälp med moderns efternamn.

58
Brudgummen medhawer sin ? ? ifr. Pastors ? i Linde. Brudens fader B:M Anders Nilsson war närwarande(?) och ? Brudens ?

59
Stina Pehrsdotters födelseort kan jag inte läsa. Tycks börja med "B". Tacksam för hjälp.
Kom själv på det: Björka. Såg det i en senare husförhörslängd.

60
Tacksam för hjälp med att tyda vad som står före "Tylander". Efter att ha tittat i husförhörslängderna i Nora stad har jag hittat en "handelsman" Hindric Tylander. I den senare notisen tror jag att det står "herr Tyland."

61
Åhr 1788 d. 22:dra Julii inställde sig undertecknade till ödmiukt fullgiörande efter höggunstiga ordres af d. 14:de sistlidna Martus(?) till att förrätta laga Bouppteckning, efter afledna Bergsmannen Adam Andersson i Bergsmanshyttan warwid änkan Catharina Andersdotter närwarande war, och Boet upgaf, samt för the omyndiga Små(?) Barnen, en Son 9 åhr gl. och fyra döttrar, hwaraf den älsta war på det 17:de året och den yngsta 6:te året gammal woro närwarande theras lagligen tillförordnade förmyndare Bergsmannen Olof Ersson ? i Bå(?) och Abram Andersson i Risbacken samt för mågen Lars Svensson war thess fader Sven Erlansson tillstädes och för mågen Jonas Israelsson uppwiste änkan ett undfånget qvitto på både löst och fast, men den myndige Sonen war borta och frånwarande men wid ? som följande(?).

62
Tacksam för hjälp med tolkning!
? permiss(ion) (18)69. frejdbev(is) till K(ungl) Befallningsh(avande) i Blerkinge 4/9 (18)69. häktad för stöld. ? ? Komp(ani)chefens skr(ivelse) 28/6 (18)70. Erhåller afsk(ed) 26/6 s(amma) år.

63
Vore mycket tacksam för hjälp med frågetecknen:
Anno 1766 den 6. Maij sammanträdde undertecknade Rådstufwu Rättens Deputerade, ? ? Tullskrifwaren Lars Söderbecks Enka hustru Ingrid Lund upteckna och wärdera  ägendommen efter bemälta ? hwarwid sig infunno o närwarande dottern Anna Marja Söderbäck gift med Snickaren ? Lars Grönwall och Sonen Visiteuren Johan Söderbeck men Sonen Lars Söderbäck frånwarande  och wistas nu i Wadstena, är Borgare och fiskare därstädes, Stiufdottren adl(edna) Stads ? mästaren Rundqvists Enka hustru Maria Simonsdotter ? infant(?) sig ? ? och ? fädernas arfsutbekommande till 68 Sk. 8 ? Koppar(myn)t, som Stiuffadren Lars Söderbeck i lifstiden omhändahaft och ännu war innestående; ? ? Enkan att Testamentum reciprocum ? d. 30 Junii 1750 blifwit uprättat mellan dess afledna man Tullskrifwaren Lars Söderbeck och bemälta Enka, hwilket Testamente ? närwarande arfwingar ? ? icke ? någon twä?kan, hälstsom fadren blifwit död uti medio Maij månad Åhr 1765, och ofwan förmälta Testamente ännu icke befunnits wara föromgott med , som Lagen om Testamentens förwarande och tillkiännagifwande stadgar. ? Enkan hustru Ingri Lund ifölja häraf, följande ägendom, ?

64
Har problem med "Visiteuren Johan Söderbeck", född i Arboga år 1729. Inte lyckats spåra vart han tar vägen efter rubricerade husförhörslängd. I nästa längd Arboga stadsförsamling AIa:3 (1775-1785) Bild 166 / sid 143, finns hans hustru, änkan Sara Lundberg, som inflyttat från Örebro år 1780.
Har sökt igenom hela Örebro Nikolai AI:7 (1777-1780) utan att finna vare sig Johan Söderbeck eller hans hustru Sara Lundberg. Samma negativa resultat vid genomgång av dödböckerna för Arboga stadsförsamling F:1 respektive F:2 för åren 1764- 1781. Deras sista barn (tvillingar) föddes 1763-08-18. Tacksam för råd hur jag skall kunna ta mig vidare. Fanns det någon annan församling som kan komma ifråga? Om man vill leta efter en bouppteckning efter Johan Söderbeck undrar jag var man skall leta?

65
Vad betyder det understrukna ordet?

66
Åhr 1760 Den 30 Junii. I följe af Häradshöfdingens Ädle och Höglärde Her. Pehr Wickströms förordnade installte sig undertecknade på Lund, at upteckna, wärdera och ? afledna Ställ och ?-mästarens Johan Månssons ? efterlemnade lösa egendom, och ? af  ? Enkas Kierstin Johans Dotters upgifvande i närwaro af sonarna Jacob, Anders och Petter, samt förmyndaren för den omyndiga dotren Stina, Johan Johansson wid Kjärfwingeborn, samt ? Söderbeck ?  ?  och från  ? Magnus Johanssons wägnar igenom bref gifwit tilkände, at ? , såsom frånwarande ? woro nöjda, at förrättningen skule för sig gå.

67
Jan Månssons yrke? Ställnmästare?
Anteckningarna till höger om sonen Magnus Jansson, ? 1749, sid 154?, fd. (född?) 1728, fl. (flyttat?) till sidan(?) 187 ?

68
Första ordet i dödsorsaken?

69
Vart flyttade dottern Catharina (femte uppifrån) år (18)16? Hittar henne inte i utflyttningslängden för det året.

70
Axberg / Axberg EI:1 (1712-1780) Bild 20, andra notisen
« skrivet: 2017-07-26, 22:58 »
Anno 1742 d. 24 Aprilis sammanwigdes Lars Olsson i Hässerby(?) (Hässelby?) med Pigan Kierstin Larsdotter i Gottersätter(?)

71

I rubricerade församlingsbok läses:"Å Församlingen Skrifvna, Som vistas å Sandbyhof". Magnusson, Lars Peter, f. grovarb., född 1844-04-02 i Kaga.
Enl. Sveriges dödbok 1901-2013 avled hans hustru Albertina Magnusson f. Rapp på denna adress 1916-08-25. Gift kvinna.
Hennes dödsnotis: Norrköpings Matteus FI:4 (1909-1920) Bild 168 / sid 161, årsnummer 132. Där hänvisas till sid 7:2927 i församlingsboken men där finns hon inte:
Norrköpings Matteus AIIaa:36 (1915-1920) Bild 2350 / sid 2927.
Hittar inte Lars Peter Magnusson i Sveriges dödbok 1901-2013.
Hur göra för att komma vidare?

72
Kaga / Kaga AI:4 (1861-1870) Bild 29 / sid 22, längst ned
« skrivet: 2017-07-12, 20:41 »
Vore tacksam för hjälp med denna text: "enkl. eft. Stina Jönsdr. ? få ? ålagd varnad, och ? 18/5 62 ?? Kallad till förh. 64 ??"

73
Johanna Sofia Larssons hjärtfel. Vad står det efter hjärt-?

74
Tacksam för hjälp med att tyda det understrukna: församlingen(?) ? 1919

75
dr. Lars Andersson, född i Axberg 1763, flyttade till ? 1788

76
dr. Lars Andersson, född i Axberg, infl. från ? 1783, utflyttad till Kvinnerstatorp (?) 1785

77
Lysningsnotis: (1791) Dec 4 Lystes för drängen Lars Andersson och Pigan på ? Stina Persdotter-

78
Vore mycket tacksam för läshjälp. Har förgäves sökt en vigselnotis för år 1788 i denna bok. Förstår att texten under "Nota" förklarar varför men jag klarar inte av läsningen.

79
Tacksam för hjälp med det understrukna ordet i denna vigselnotis.

80
På raderna 19- 23 finns en familj som jag önskar följa upp i nästa församlingsbok. Överst på sidan står "No 185 B". Vore mycket tacksam för hjälp med detta problem.

81
Tacksam för hjälp med första ortnamnet beträffande faddrarna.

82
Tacksam för hjälp med att läsa de understrukna orden i denna vigselnotis.

83
Hjulsjö / Hjulsjö EI:1 (1782) Bild 27, vänster, nr 3
« skrivet: 2017-04-04, 10:13 »
Tacksam få veta vad det står före Hindric Ersson.

84
Septembr d 14 föddes Capellanens Erik Thurins 2dra gossebarn ? döptes den 20 Ejusd. och ? kallades Johannes och Ericius wittnen woro Theologie Licentiaten(?) och Pastorn i Skiäricke herr(?) mag. Gab. Sevallius ? i Badelunda gl. Ol. Hagbom fru Margareta Larsson på ? Mademoiselle Anna Margaretha  S?-berg Arendatoren herr Johan Berger ? ? ? Skiärfors fru Clara Lemoine(?) hustru Brita Hansdotter i ?

85
Tacksam om jag kunde få hjälp med att tyda de understrukna orden. Betr. näst sista tror jag det står Hambra (Hamra).

86
Vore tacksam för hjälp med att tyda dödsorsaken.

87
Vore tacksam för hjälp med att tyda de understrukna orden.

88
Tacksam för hjälp med att läsa de understrukna orden i bifogade födelsenotis.

89
Sista meningen: Modren be? okörktagen"


90
Nordmark / Nordmark AI:7a (1776-1782) Bild 71 / sid 66
« skrivet: 2016-12-09, 19:51 »
Tacksam för hjälp med att tyda tvenne yrkesbeteckningar:
Överst Nils Pehrssons, torde börja på "S"
Längre ned på samma sida Erik Forsberg. Kan det stå skolmästare?

91
Dråby / Maria Persson Sinding, Ebeltoft
« skrivet: 2016-12-06, 13:04 »
Vore tacksam för information om när rubricerade person dog.
Bifogar de uppgifter som jag har.

92
1780 den 12. Ap(ril) föddes Bergsman Jon Jönssons och ? Maria Persdotters barn wid Nordmarkshyttan döptes den 16 ? kallades Cajsa ? Swen Andersson ibd. och Erik Forsberg i ? samt drängen Joh. Langström ibd. Hust. ? Jansdotter wid Nordmarkshyttan Nils Hanssons hust. och Britta Nilsdotter wid ? ? Pig. Kattrina Bergman ibd.

93
Tacksam för hjälp med att läsa dödsorsaken. Andra ordet kan möjligen vara Kikhosta(?)

94
Maria (Maja) Persson f. 1916-12-03 i N. Åsum, Kristianstad(L) emigrerade till Ebeltoft, Danmark, år 1940. Hon gifte sig där i Dråby kyrka (Ebeltoft) 1940-07-28 med urmakaregesällen Otto Sinding, f. 1913 i Ebeltoft, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=161181#161181,27078940, död där 2001 (tidningsnotis i Kristeligt Dagblad). Hur skall jag göra för att hitta Marias dödsnotis. Rimligt att anta, att hon var bosatt i Ebeltoft vid sin bortgång. Mycket tacksam för hjälp!

95
I övre vänstra hörnet står  "55". Vad innebär dessa siffror?

96
Tacksam för hjälp med att läsa vad som står i anmärkningskolumnen: fått ? att bli rekryt d. 7/12 65. försvkunskap(?) ? namn "Ståhl"

97
Död 1774. Förre Bergsmannen Anders Andersson i Skrikarhyttan, Gift med sin efterlemnade hustru Catharina Ericsdotter, fick ett slag i hufwudet af hästwinds(?) Skacklen(?) wid Dalkarlsbergs Lång-Grufwa(?), hwaraf han ? dog den 30. September, begrofs d. 9 October, dess ålder 74 1/4 år.

98
Första understrukna ordet: Kan det tolkas som Abraham?
Andra understrukna ordet: Tacksam för tolkning av ortnamnet.

99
Vad hette det sistnämnda dopvittnet? Ella ?

100
Vore mycket tacksam för läshjälp med de understrukna orden.

101
Behöver hjälp med faddrarna: Berg. Lars Ersson(?) i Staden, Eric Larss. i Öskjevik, h. Brita Per Hanss Öskje, h. Brita Erik Larss i Öskjevik.

102
Tysslinge / Tysslinge AI:5 (1773-1780) Bild 160 / sid 11
« skrivet: 2016-08-10, 13:01 »
Vart flyttade sonen Nils år 1776?

103
Vore tacksam för läshjälp vad beträffar det understrukna.

104
Född 1727 (troligen är det dopdatum) Juli 9. Pär Christopherssons son Jöns i Ånnaboda. Test. Olof Marcusson i ?, Nils Larssons hustru i ? och ? ?

105
Är osäker vad gäller faddrarna: Domaren Olof Hansson och hustrun, Anders(?) Pehrsson wid Skrekarhyttan(?) Jungfru Christina Svart. Staden

106
Tacksam för hjälp med att läsa de understrukna orden.

107
Ingrid Larsdotters hemvist? Masmästartorpet?

108
Vore tacksam för hjälp med att tyda Kjerstin Jönsdotters "Upförande"- notis: "beskedeligit ???? sinnes"

109
Behöver hjälp med att läsa om giftomannen: C. J. D. Giftom. Fadren Bergsman Jöns Persson ??? i Ånnaboda(?) Tysslinge Socken.

110
Kil / Kil C:1 (1708-1764) Bild 35 / sid 31, vä, överst
« skrivet: 2016-07-06, 17:04 »
Kan någon hjälpa mig med det understrukna efternamnet?

111
Vore mycket tacksam för hjälp med att tolka anteckningen om "Arb. Enkl. Anders Johanssons flyttning.

112
Vore tacksam för hjälp med tolkning av de tre första faddrarnas hemorter.

113
Avrättad 1773. Torparen Eric Anderssons hustru Maria Abrahamsdotter ifrån Jernboås förs. och Djäknetorp har sig med barn rådt af drängen Anders Andersson i Lindesby medan hon war ? wid hwars ? hon ? neslig ?, det fördränkt uti en wattu-? och å lön(n) lagt den 31 December 1771, blef därför halshuggen och i Kohl bränd den 22 Maji dess ålder 32 år.

114
Vigda 1738-11-07: Gustaf Nils Clodt, fendricken wid Kongl. Lifgarde, fick tillstånd lysa för sig uti Heljestad med högwälborna fröken Beata Gustava Sparre.
Undrar nu hur jag skall hitta Heljestad, som jag antar var ett församlingsnamn. Har försökt med Hällestad men där finns ju flera att välja på. Kan någon hjälpa mig med att hitta rätt församling?

115
Lilla Mellösa / Mellösa LIa:2 (1738-1767) Bild 12, rubriken
« skrivet: 2016-05-30, 19:01 »
Tacksam för läshjälp och tolkning av rubriken. Är det en redovisning av pengar som det blivande brudparet betalat in i samband med att de har tagit ut lysning?

116
No 25 d. 29 April ? 1753 ? ? föddes Olof Erssons(?) dåtter Lisa. Modren Lisa. Wittnen And. Wikström fr. ? och Erich Andersson fr. Korsholmen(?) och D: Gabriel Olofsson från Oxlo (Oxlö) ? ? ? och Jon Anderssons hustru ? ? ? och Pig. Brita Pärs. D. Jan(?) Svens hustru. Christ(?) d. 10 Junij.

117
Var Nils Anderssons dödsorsak "Sorg"?

118
Hemvist för den andre faddern Jonas Andersson. Jorsjö? Kan det vara samma plats som det nutida Jogersö?

119
Drängen Johan Ericsson tiente hos Bergsmannen Olof Hansson wid Bleksberg, angaf dess Fader gl. Hammarsmeden Eric Johansson ifrån Holmshyttan dess son wara född wid Ramsbergs Kyrckia år 1725 d. 21 Decembr. ? af om olyklia händelsen d. 15 Febr. 1751 tillika med sin kamrat Eric Mårtensson hos samma husbonde i tiänst, at dräpa sin kamrat drängen Anders Olofsson, som tiente hos Sexmannen Israel Larsson wid Bleksberg, mellan Greksåsar och Bleksberg på winterwägen. ? Kongl. Håfrättens utslag Dömdes den ena till döden och den andra till 40 par spö, då det igenom tärning Kastning uti Örebro Lands Cansellie Johan Ericsson att mista lifwet, som utstod sitt straff d. 24. Julii på den nya afrättsplatsem på Bergsman Lars Olofssons skog ifrån Skåfttorp på ?-sidan om Tappdammen. Fördes i Kista därifrån ? och begrofs norr på Kyrckogården, dess ålder 25 år 7 månader och 3 dagar.
Tacksam för läshjälp med frågetecknen.

120
Vart flyttade Brita Ersdotter år 1766?

121
Kil / Kil C:1 (1708) Bild 9 / sid 5, vä, längst ned
« skrivet: 2016-05-23, 16:38 »
Morgongåvans beskaffenhet förutom 32 lod silver?

122
Kil / Kil C:1 (1714) Bild 35 / sid 31, vä, överst
« skrivet: 2016-05-23, 15:23 »
Faddrarnas hemorter:
Lars Olsson i Kullby?
Abraham Jonsson  i Latorp (Tysslinge)?
Hu. Ingeborg i Bäcketorp (Tysslinge)?
Hustru Elin S-?-s dotter i Häl(le)bytorp?

123
Tacksam för hjälp med att läsa de understrukna ortnamnen.

124
Tacksam för hjälp med det understrukna ortnamn i bifogade födelsenotis.

125
Mosjö / Mosjö C:2 (1728) Bild 10, vä, andra uppifrån
« skrivet: 2016-05-21, 13:33 »
Mycket tacksam för hjälp med de understrukna orden!

126
Tacksam för hjälp med det understrukna ortnamnet i bifogade dopnotis.

127
Vintrosa / Vintrosa C:1 (1686-1730) Bild 136, vä, överst
« skrivet: 2016-05-20, 16:17 »
Tacksam för hjälp med att tyda de understrukna orden.

128
Vart flyttade Lars Jönssons änka Brita Nilsdotter år 1771?

129
Tacksam för hjälp med att läsa det understrukna ortnamnet!

130
Vad heter orten där Christina Johansdotter var född?

131
Vore tacksam för hjälp med att läsa de understrukna orden!

132
Dödsorsaken? Står det möjligen: Sam(ma)slag med hänsyftning på notisen på raden ovanför?

133
Tacksam för hjälp med det understrukna.

134
Tacksam för hjälp med understruket ortnamn.

135
Vore tacksam för hjälp med de understrukna orden.

136
Vore tacksam för läshjälp med de understrukna orden!

137
Tacksam för hjälp med de understrukna orden!

138
Gåsborn / Gåsborn C:2 (1746) sid 205, höger, andra nedifrån
« skrivet: 2016-04-26, 13:32 »
Tacksam för läshjälp med det understrukna ordet!

139
Död 1773 d. Nov. Olof Andersson Västers änka h. Ingeborg Ersdotter ifr.Wassland begrofs d. 14 Nov. 1) Nata 1716. Patre olim B.M. Eric Larsson, matre wero h. Carin Nilsdotter i Wassland. 2) Renata, literata, pie educata, ? ? ? åhr 1739, vixit cum 15 åhr, wälsignad med 7 Barn, 3 Sönner, 4 döttrar, af hwilka 2 Sönner och 3 döttrar ännu lefwa. 3) Vita communis besökt Guds hus, ? ? ? ? 4) Morbus Röt- Feber i 8 dagar. 5) Obiit d. 6 Nov. 6) Ætas 57 År. Votum.
Mycket tacksam för hjälp med frågetecknen!

140
Dödsnotis 1754 d. 22 Martii dödde Olof Andersson Wäster wid Wassland född wid Sakshyttan i Grythytte Sockn 1714. fadren Anders Ersson, modren Anna Ersdotter; gammal(?) 16 åhr till Saxhyttan 2 åhr för ?, socken-?. hyttekarl på ?? 1739 trädde i äcktenskap med sin nu i sorgen qvarlemnad(e) hustru Ingeborg Ersdotter från Wassland, haft tillhopa 7 Barn, 3 Sönner och 4 d(öttrar). 2 Sönner och 3 dott lefva, ?????6 ?? söndagen d. 17 Martii med håll och sting sampt qvfal, begrofs d. 31 d(it)o. Ålder 40 åhr.

141
Tacksam för hjälp med det understrukna ordet.

142
Vore tacksam för läshjälp betr. de understrukna ortnamnen.

143
Karlskoga / Karlskoga C:7 (1787) Bild 150, vä, längst ned
« skrivet: 2016-04-10, 21:27 »
Född 1787 Martj 1, 4, Maria, Gällsjötorp. And. Andersson (och) Stina Jansdotter.¶
Wittnen ? Anders Larsson och dess hustru Lisken Jansdottter uti ?, Drängen ? ? i
Grythyttan ? Pigan Anna Jansdotter uti Vestra (?)  ?.

144
Täby / Täby C:1 (1751) Bild 710, höger, andra nedifrån
« skrivet: 2016-04-10, 17:15 »
Tacksam för hjälp med att läsa de understrukna ortnamnen i bifogade födelsenotis.

145
Tacksam för hjälp med att läsa det understrukna.

146
Tacksam för hjälp med ordet före faderns Nils Anderssons namn.

147
Vore tacksam för hjälp med att läsa det understrukna ordet i bifogad födelsenotis.

148
Täby / Täby C:1 (1672-1768) Bild 710, vä, andra nedifrån
« skrivet: 2016-04-01, 14:24 »
Tacksam för hjälp med att läsa de understrukna ortnamnen i bifogade födelsenotis.

Sidor: [1]