ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Thomas Björklund

Sidor: [1]
1
Lommaryd / Lommaryd - Ingel och Gudmund
« skrivet: 2022-12-14, 00:37 »
Är det någon som har stött på namnen Ingel eller Gudmund i Lommaryd eller Norra Vedbo, under 1600-talet eller tidigare?

2
Medeltida släkter / Peder Svensson i Malmö, Kvillinge socken
« skrivet: 2022-08-17, 17:16 »
I Personhistorisk Tidskrift 1909, Ur "Arfsdelningen efter fru Birgitta Magnusdotter (Porse)" av K. H. Karlsson, på s 89, så finns följande text:

Bland fru Birgittas arfvingar förekommer emellertid en grupp, herr Eskil Isaksson (Baner) och hans medarfvingar, som icke på något sätt kan inordnas bland fru Birgittas släktingar. Klingspor och Schegel4 hafva visserligen tagit för gifvet att de tillhört fru Birgittas fädernesläktingar, men dit kunna de icke hört, ty då skulle de icke få någon del af arfvet. Ej heller finnes någon plats för dem inom fru Birgittas mödernesläkt, som är välkänd. Man måste således ha att göra med något slags bak- eller sidoarf. Uti skiftesbrefven af år 14533omtalas gårdarna Ängsö, Strömstad och Händelö, hvar och en såsom bildande en hufvuddel, och vid arfskiftet tillerkändes Fader Ulfsson å sin hustru Elin Nilsdotters vägnar Ängsö med underlydande, och Eskil Isaksson och hans skifteslagar erhöllo de båda andra hufvuddelarna, d. v. s. två tredjedelar af arfvet. Enligt arfslagen bör därför deras arfsrätt gå tillbaka till en manlig samarfvinge med Elin Nilsdotter. Nu har också enligt Schegel och Klingspor x Elin Nilsdotter g. m. Fader Ulfsson verkligen haft en broder Bo Nilsson, som 1434 var häradshöfding i Vaksala härad men troligen detta år eller kort därefter aflidit. Enligt deras framställning skulle han dock varit född i faderns, riddaren Nils Bossons äktenskap med Ingeborg Ragvaldsdotter och således icke arfsberättigad. Så är dock icke förhållandet. Ingeborg Ragvaldsdotter var nämligen afliden före år 14042 och i ett bref af år 14243nämnas Kristina johansdotter (Spets fr. sidan) och Nils Bosson, föräldrar till Bo Nilsson, och Kristina johansdotter var, såsom bekant, dotter till fru Birgittas morbroder Johan Gregersson. — Bo Nilsson blef 14244 gift med Märeta Lydekadotter (Stralendorj) och hade med henne en son riddaren Bo Bosson, som lefde ännu våren 14515, men var död barnlös våren 1452, och någon tid därefter har äfven hans moder aflidit.

Då fru Birgitta d. i oktober 1450 afled, lefde således af hennes morbroder Johan Gregerssons ättlingar, hans dotterdotter Elin Nilsdotter g. m. Fader Ulfsson, och hans dottersonson riddaren Bo Bosson. Enligt arfslagen skulle Bo Bosson erhålla två tredjedelar och Elin Nilsdotter en tredjedel af den del af arfvet, som kom på ättlingarna af Johan Gregersson. Vid Bo Bossons död öfvergick hans arfsrätt till hans moder fru Märeta Lydekadotter till Vengarn, och då hon barnlös afled, öfvergick hennes arfsrätt genom bak- eller sidoarf till hennes arfvingar, gruppen Eskil Isaksson (Baner) och hans medarfvingar. Att de voro arfvingar efter fru Märeta Lydekadotter framgår af ett bref af år 145 26 hvari hustru Märeta i Röklinge, hennes son riddaren Eskil Isaksson och hans systerbarn, Johan Slaveka och hans syskon, Nils Olofsson och två hans systrar och systerbarn, Peder Svensson i Malmö och hustru Birgitta [Magnusdotter] Knut Somarsons hustru samt deras skifteslagar vid arfskiftet efter deras fränka fru Märeta Lydekadotter i Vengarn öfverlåta Vengarn till Eskil Isaksson och hans systerbarn.


Enligt skiftesbrefvet af d. 9 maj 14531 utgjordes denna grupp af arfsberättigade af herr Eskil Isaksson (Baner) och hans medarfvingar, d. v. s. systerbarn, Nils Olofsson å egna och Peder Svenssons barns vägnar, Peder Jonsson i Sätuna å sina systerbarns vägnar, Knut Somarssons å sin hustrus [Birgitta Magnusdotter] vägnar, Karl Nilsson å egna vägnar och Hans Pedersson å sin hustrus [Karin Clausdotter (Slavak)] vägnar. Huru emellertid alla dessa voro släkt med Märeta Lydekadotter och sinsemellan är ej kändt.

Frågan är hur jag ska tolka uppgiften om Peder Svensson i Malmö, Kvillinge? När det står "Peder Svensson och hustru Birgitta", syftar det då till att dessa är man och hustru? Sen undrar jag om det finns någon senare utredning kring hur Peder Svensson i Malmö, Kvillinge, är släkt med Märeta Lydekadotter med flera?

Sidor: [1]