ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Jan Österberg

Sidor: [1]
1
Ahnger / Angermannus / Angermannus
« skrivet: 2019-05-22, 08:35 »
Är det en släkt eller en mer utbrett användande av namnet i form geografisk anknytning.
Olaus Olai Angermmanus är stamfader för Gylenstolparna och hans far anges vara bonden Olai från Ångermanland.

Borde inte bonden Olai ha någon anknytning till de övriga Angermannerna från Sidensjö.
En stilla undran

2
Hej
Söker information om den svenska familjen sedemera den tyska adelsätten von Lindequist.
Den förste skall ha varit Olof Lindequist adlad von Lindequist major i svenska Pommern
adelskapet är tyskt

Hans sonsonsson Oscar blev med tiden generalfältmarskalk i den tyska armen och adjutant till kejsare Wilhelm II
Vore intressant att veta mer om denna familj. Var ifrån i Sverige kom dom och hur det gick sedan alltså efter 1945.
Fortlever ätten?

häls
Jan Österberg
uti Roslagen

3
Ryning / Ryning
« skrivet: 2006-03-31, 20:48 »
Nils Olofsson Ryning och hans svåger Nils Olofsson Örnberg eller Örneberg nämns flera gånger i Örebro Stads rådstuguprotokoll 1680. Andra namn som nämns i samband med dessa båda herrar är Brita Ryning och Gustaf Ryning. Finns det någon som vet om dessa personer tillhörde de adliga ätterna Ryning och Örneberg eller om de tillhörde några andra släkter?
 
Mvh
 
Birgitta

4
Cleveborg / Cleveborg
« skrivet: 2010-12-21, 13:53 »
Hej  
 
jag söker information om  Helge Petrus Carlsson Cleveborg född 1899-06-29 i Uppsala död 1971-02-13 i Solna
far  N.n. Carlsson  mor Wilhelmina Mina* Sofia Johansson

5
Sigge Brun / Sigge Brun
« skrivet: 2004-09-26, 09:41 »
Hej
Jag undrar om det finns någon som vet något om Sigge Brun (Natt o dag på tvären)
 
Förstår inte varför på tvären
 
Han är född 1300 och död omkring 1394
 
MvH
Johanna

6
Jag efterlyser information om släkten Lejon från
Lepas och Harfviala i Finland. Tyvärr har jag funnit väldigt lite information. Tittar man i Jan Ranekes Medeltidsvapen finns dom inte med.
Jag vet heller inte om gjorts någon ordentlig utredning av någon beramad forskare tex Gillingstam eller i äldre tid Karlsson.
Tacksam för svar
Hälsningar
 
Jan Österberg

7
And / And
« skrivet: 2006-01-13, 09:28 »
Jag har flyttat hit en tråd som påbörjades här
 
Domprosten Anders Andersson (And), n. 1276-1316, död sannolikt 13 mars 1317, eller ”magister Andreas” som han själv kallar sig var sannerligen inte vem som helst. Han ägde inte bara en massa gårdar runt Uppsala och en holme (Studentholmen) i själva staden. Han hade minsann en kåk på Rue Serpente i Paris också [DS 1045]. Här snackar vi om en ”storfräsare” alltså. Det som kännetecknar storfräsare är att de ofta brukar vara kopplade till ett storföretag och i detta fall var företaget Uppsala domkyrka.  
 
Nu förhåller det ju sig lyckligtvis så att få ting i svensk medeltid är så grundligt utredda som Uppsala domkyrkas affärer och den ekonomiska grunden för dessa. Göran Dahlbäck arbetade 7-8 år med problemkomplexet och resultatet blev 1977 en avhandling som i antal meddelade fakta fortfarande innehar förstaplatsen i svensk historieskrivning oavsett ämne och tidsperiod. Man kan bli utbränd bara av att bläddra i den.  
 
Dessutom ligger det två tjocka pärmar i DMS arkiv med ryggpåskriften ”Dahlbäcks kasuistik”. I dessa pärmar finns en hel del som inte fick plats i avhandlingen. Därför har vi - ja åtminstone ”vi” här i elfenbenstornet alltså - tillgång till en kolossal kunskapsmassa om Uppsala domkyrkas domprostar, kaniker, prebendater, sysslomän m fl under medeltiden.
 
En del av fastarna i magister Andreas testamente låter sig därför relativt enkelt placeras geografiskt och socialt. De är till största delen personer som har något slags affärsmässig anknytning till domkyrkan snarare än släktanknytning till magister Andreas personligen. Det är fullt normalt i dylika sammhang.
 
 
Jag exemplifierar:
 
Nils ”in vgg?stum” = frälselandbo i Uggelsta, Bälinge/Åkerby sn (byn delad av sockengräns) [DMS 1:3 s 107].
Peter ”in vilingy” = domkyrkolandbo i Villinge, Danmarks sn, Vaksala hd [DMS 1:2 s 171].
Holmvast ”in ny?by” = domkyrkolandbo i Nyby, Gamla Uppsala sn, Vaksala hd  [DMS 1:2 s 171].
 
De mer svåridentifierade kan man försöka sluta sig till genom att jämföra magister Andreas jordinnehav och  domkyrkans affärer. De fyra förslag som nu följer kan man kalla kvalificerade gissningar. Jag har just nu ingen tid över att lägga ner på någon egentlig forskningsinsats om saken.
 
Jakob ”in grytum” = troligen domkyrkolandbo, i Gryta kyrkby, Gryta sn, Hagunda hd.
Johan ”in forsum” = helgeandshusets landbo i Forsa, Tensta sn, Norunda hd, eller möjligen kyrkolandbo i Forsa, Hagby sn, Hagunda hd.
Peter ”de s?tunum” = helgeandshusets landbo i Sätuna, Vaksala sn och hd.
Halvard ”in aby” = dekanatets landbo i Åby, Vaksala sn och hd.
 
Jag vet inte om Uppsala helgeandshus är känt för läsarna. Det byggdes på initiativ av magister Andreas 1299-1302 och låg vid nuvarande Fyristorg. Jag tar rubbet från DMS 1:2 (s 300 f) om detta. Tämligen långt citat följer alltså med reservation för div småfel, texten inläst med ”datorpenna” (C-pen):
 
Området nordost om Domberget  
 
Allmänningsgatan utmed ån  
 
1296 prope communem stratam apud amnem (DS 1155, 1184), 1326 iuxta plateam communem (DS 2587), 1458 almenningx gatun (RAp 5/6).  
 
En allmänningsgata kan beläggas från området öster om Domberget, varfrån den gått förbi helgeandshuset och Domberget i nordvästlig riktning, delvis parallellt med ån ut mot Börje sn.
 
I. Fastigheter och byggnader mellan gatan och ån
 
Helgeandshuset - 1292 pro ... domicilio pauperum (DS 1737), 1296 domui pauperum (DS 1223), 1301 domui dei (DS 1339), 1365 helghaandz hus (DS 7200), 1556 i spetalen (GR 26 s 710).
 
Helgeandshuset har legat på nuvarande Fyristorg och utmed sin södra sida haft allmänningsgatan och sin västra sida gatan ner mot bron till torget.
 
1299-1302 låter Andreas (And) uppföra ett helgeandshus i tegel på en tomt, som till en del köpts från S:t Pers kyrka, till en del förvärvats genom att en tomt, som Nils Allesson överlåtit till huset, bytts bort (DS 1467, 3835 s 305). Redan 1292 hade Magnus Johansson (Ängel) testamenterat ett hus till inrättandet av ett härbärge för fattiga (DS 1737). Ytterligare testamentsgåvor tillfaller den planerade inrättningen 1296 och 1298 (DS 1167, 1223, 1232).
 
1303 inviger biskop Nils Allesson ett altare till jungfru Marias, S:t Nikolaus' och S:ta Katarinas ära (DS 1467).  
 
1305 utfärdar Andreas (And) en stadga, som skall reglera helgeandshusets verksamhet. Av stadgan framgår bl a att ett samfund (communitas) och ett brödraskap (fraternitas) skall bildas, som skall utse tre personer att handha husets affärer och förvalta dess egendomar, antingen själva eller genom en föreståndare (persona ministrans). Om sammanslutningen (collegium) eller gillet (conuiuium) står inför sin upplösning, skall ledningen av huset anförtros ärkebiskopen (DS 1467; UpHist ll s 192 ff).  
 
1310 upplåter domprost Andreas (And) mitt i helgeandshuset ett härbärge, framför vars port en bild av den helige Dominicus är målad, en kammare, en stuga, ett kök och ett antal celler till predikarbröderna i Sigtuna med rätt för Andreas, ärkebiskopen eller priorn i Sigtuna att utnyttja cellerna för domskolans skolarer. Stuga och kök skall då itnyttjas gemensamt av bröder och skolarer. Vidare uppmanas bröderna att bistå husets föreståndare (principales procuratores), hjälpa dess fattiga, predika och fira mässa i husets kapell och även delta i det stora gillesmötet vid pingst. (DS 1652)

8
Allmänt om adel / Hur många människor tillhör adeln idag?
« skrivet: 2004-07-19, 22:05 »
Hej!
 
Är det någon som kan säga ungefär hur stor adeln tillhörande det svenska riddarhuset är idag? Hur många friherrar, baroner och grevar finns det idag?
 
Jag förstår att man säkert kan räkna på en massa olika sätt, men någon kanske kan göra sig besväret och reda ut det hela lite?

9
Allmänt om adel / Bortlagda ättenamn
« skrivet: 2004-12-03, 13:43 »
Finns det någon form av förteckning på individer ur ätter som bortlagt sina ättenamn för att de exempelvis nedsjunkit i bondeståndet eller liknande.
Finns det någon förteckning på återupptäckta ätter?
 
Med vänliga hälsningar
 
Erik P. O. Berggren

10
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Strang
« skrivet: 2001-01-02, 19:31 »
Hans Strang
 
Söker uppgift om föräldrarna till ryttmästaren vid Upplands fana Hans Strang död 1609-12-28 och bg i Hults kyrka. Gift med Carin Bagge af Berga.
 
Mvh
Ragnhild
 
Denna diskussion har 2009-04-16 flyttats hit från Småland (efterlysningar). / mvh Anders Berg, Moderator Släkter

11
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Sparre af Tomta
« skrivet: 2007-03-02, 17:49 »
Hej  
 
Jag undra om någon råkat snubbla över den förhållandevis okända sparresläkten Sparre af
Tomta som förde Silversköld varpå tre sparrar
ev över blad ( sparrarnas färg saknas).
 
Den siste Sparren af Tomta, på svärdsidan lär ha varit Ture Ericsson Sparre af Tomta. Tomta ligger i Rasbo socken, Uppsala född ?? död 1646. På spionnsidan lär det ha varit Märta (Margaretha)
Christersdotter Sparre Af Tomta född ?? död omkring 1682.
 
Hälsningar
 
Jan Österberg

12
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Laxmand
« skrivet: 2007-04-10, 14:06 »
Hej
 
Jag undrar om det är någon som tittar på
ätten Laxmand från Halland, den äldre och den  
yngre ätten.
 
Själv undrar jag vad som avses
med äldre respektive yngre ätten.
 
Hälsningar
 
Jan Österberg

13
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Ecken, von
« skrivet: 1999-03-22, 19:26 »
Är det någon som kan bekräfta för mig om det finns någon släkt som har det här efternamnet och lite historia om var det kommer ifrån ? I min mans släkt så ryktas det om att hans farmor hette så som flicka. Hon bodde i Sköldinge i Sörmland.

14
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Dunbar / Dumbar
« skrivet: 2010-12-20, 12:42 »
Dunbar och eller Dumbar
 
Postat måndagen 27 september 2010 - 15:34       
 
Hej är det någon som vet var Patrick Dumbars (Dunbar) 4 söner och 1 dotter tog vägen.
 
Danske adelsmannen Patrick Dunbar född 1598 i Cumnock Scotland död 1646 Spannarp Ausås Ängelsholm. Adlades 1638 av Christian IV
 
Sönerna heter Frantz, Falck, Patrick, Christian Hans, och dottern Mette Marie. Patrick Dunbar var gift med Maren Munk til Örs
 
Det fanns en Dunbar vid Ruthvens regemente 1630 är möjligen dessa nära släkt eller samma person.

15
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / De Mornay
« skrivet: 2010-11-21, 11:59 »
Hej  
 
Finns det någon som forskat på de Mornay Charles (greve till Varenne) född ca 1514 i Frankrike (Varenne) död 1574-09-04  genom avrättning för stämpling mot Johan III (han försökte befria Erik XIV från fängelset på Örbyhus) och sonen Johan de Mornay sv friherre född ca 1566 död 1608

16
Noth, von der (van der Noot ) / Noth, von der (van der Noot )
« skrivet: 2010-12-16, 09:52 »
Hej  
 
Är det någon som forskar på den holländska ätten van det Noot eller von der Noth eller som den egentligen heter Utensteenweg Dit Van Der Noot. Jag har själv lyckats skrapa ihop en stomme till träd men som dessvärre är overifierad. Inga primära källor.

17
Munck af Fulkila / Munck af Fulkila
« skrivet: 2004-03-02, 17:44 »
I Elgenstierna under Munk af Fulkila Nr 130 Sid 301 finns en son Anders född 1638, där Elgenstierna skriver  
 
Har sannolikt aldrig funnits och oriktigt här instuckits på riddarhusstamtavlan för att förbinda denna ätten Munck (till Hirsjärvi). Se Tab 7 här nedan och adliga ätten Munck af Sommernäs.
 
Hur kommer sig att det har inträffat om det nu inte stämmer med verkligheten?
Eller har man i dagsläget hittat sammanband?

18
Maule / Maule
« skrivet: 2000-03-30, 23:14 »
Hej,
 
Jag söker information om den adliga ätten Maule. kom till Sverige på 1730 talet. Naturaliserad och introducerad 1782 (Adl ätten Maule N:o 2135). kom till Sverige på 1730-talet med James Maule född 1705 in Skottland död ? (kanske 1771?). James var kapten och senare superkargör hos Ostindiskakompaniet i Göteborg. Jag undrar vem var hans fäder, hur och varför kom han till Sverige.
Kan han vara släkt med den franska adlig släkt Maule, känd från skottland i mitten av 1100-talet? Hans far kan det vara John Maule (född 1678??)...Jag vill ha hjälp med allt ni kan tänkas veta runt detta.
 
Mvh
Anders Storm
 
PS Anledning till att jag vill veta det är att James Maule var min farfars farmors mormors morfar. DS

19
Kurck / Kurck
« skrivet: 2001-08-26, 22:19 »
Vet någon vilka (an)vapen som är skulpterade längs kanterna på Aksel Kurks (d.1630)  gravsten i Ulvsby kyrka? (de 8 + 8 + 4 till antalet) och om dessa i någon genealogisk uppsats har jämförts med vad man vet om hans härstamning genom andra genealogiska källor?
Fredrik Rosenlew

20
Krabbe af Krageholm / Krabbe af Krageholm
« skrivet: 2012-10-04, 10:01 »
Hej är det någon som forskar på Krabbe af Krageholm en gren av Krabbe till Östergaard. Själv har jag försökt komma igång genom att vid flertal tillfällen tilltala Dick Harrisson på hans blogg i SVD men givetvis inte fått något svar.
 
Jag är särskilt intresserad av den delen av Jörgen Krabbes liv där han döms som landsförrädare och avrättas i Malmö 1678. Dom och bakgrund tex om någon svensk avundsman pratat skrivet bredvid mun i något brev eller dagbok. Göran Sperling brukar ju alltid beskyllas var den som fikade efter Krabbes gods mest av alla.

21
King / King
« skrivet: 2012-09-30, 12:28 »
King A 810
 
Är det någon som forskar på skottska soldater i svensk tjänst från ca  1550 -1814
 
James King Of Birness And Dudwick Lieutenant General      A 810    Friherre af Sandshult 1st Lord Eythin and Kerrey född 1589 död 1652-06-09 Stockholm

22
Ehrenpreus / Ehrenpreus
« skrivet: 2014-04-02, 12:09 »
Hej  
Är det någon som forskat på den andra gren av familjen Preutz (adlad von Preutz A 935 och) Ehrenpreus A 1313
 
Min fråga är vem den person var som Hans Didrik Hanson Ehrenpreus var förlovad med som drunkande under en resa över Mälarens is på väg till Kungsholmen för att äta middag med sin broder. Samma dag som de lyste över kvinnan och Hans Didrik. Kvinnans fadern skall ha varit köpman i Stockholm. Tidpunkten bör vara någon gång mellan 1650 - 1661

23
Dromund / Dromund
« skrivet: 2003-05-29, 12:23 »
Hej!
 
Jag undrar om jag kan göra ett inlägg om den adliga ätten Dromund.
Dromund är samma en gren till Drummondsläkten kommer från Skottland. David Drummond flyttade från Skottland till Sverige ca år 1617 och tagit ett jobb som löjtnanten vid livgardet eftersen generalmajor. David Drummond fångas av Brandenburgarna i februari 1638 sådå han avled, fångenskapen samma år den 12 mars av de sår han erhållit.
David Drummond ligger begraven i Riddarholmskyrkan. Han har fyra söner...
David Drummonds son Jakob Drummond hade inte blivit adlad utan hans barn Johan, Regina och Elisabet har blivit adlad pga deras faders förtjänster. De barn fick efternamn: Dromund.
Drummond är ett adligt namn i Skottland, här Sverige, Dromund är ett adligt namn är samma en släkt ur den adliga ätten Drummond i Skottland.
 
vänlig hälsning
Anders Höijer

24
De Laval / De Laval
« skrivet: 2012-03-02, 08:53 »
Ang sv ätten de Laval A 355
 
Hej är det någon som forskat på ätten de Laval
 
Jag kom av någon anledning in på de Laval ätterna i Frankrike för ett tag sedan  
och där kan 3 ätter urskiljas  
1) de Laval  
2) de Laval dotter gifter sig med mattias de montmorency
3) de montmorency- laval
4) de Laval montemorency gifter sig med Jean de Montfort dit Gui XIII de Laval eller om       så vill ättling till Ralph de Staller Earl of East_anglia  
     
Av en slump så hittade jag den sv adliga ätten nr 355 de Laval och när jag tittar i Anrep så
finner jag de angivna släktleden för de första de Lavals var lite underliga. tex släktled nr 2
Jean de Laval skulle varit gift med Chauton de Montmorency någon sådan person kan jag inte finna varken i mitt eget de Montmorency träd eller i stadardverket om Montmorencys av Michel d' Herbigny (Author)  
 
Så är det så att de svenska de Lavals inte har något med de bretonska de Lavalerna att göra  
och anfäderna bara är till för att försköna den egna bakgrunden
 
Så är det någon som forskar på sv ätten de Laval nr A 355 som kan komma med ett klarläggande
så at jag kan korrigera mina eventuelle fel i stamträden

25
Kungliga släkter / Von Pfalz-Sulzbach
« skrivet: 2011-04-05, 09:44 »
Är det någon som sprungit på 2 personer med namnet  von Pfalz-Sulzbach. Johann Ludwig von Pfalz-Sulzbach svensk general   Pfalzgraf von Sulzbach född 1625-12-22 död 1649-10-30. Hans broder Philipp Florinus von Pfalz-Sulzbach svensk general  
imperial fieldmarschall    Pfalzgraf von Sulzbach  född 1630-01-29 död 1703-04-04. Stammar från en egen linje av ätten Wittelsbach släkt på långt håll med Pfalz-Zweibr?cken-Kleeburg (Carl X Gustaf). Philipp Florinus var med förlorade stort på Fyn  
1660.

26
Kungliga släkter / De Goth
« skrivet: 2011-04-05, 09:38 »
Hej är det någon som sprungit på namnet de Goth som svensk officer stammar från Frankrike Louis de Goth född 1683 död 1662-05-19
ärvde sedemera titeln 3° Duc d'Epernon Lieutenan-Général des Armées Navales au Levant,  commande 17 ans les armées du Roi de Suède

27
Hej!
Jag skulle sätta värde på om någon forskare har synpunkter på tolkningen av nedanstående domboksnotis. Det gäller Östbo häradsrätt i Småland den 21 april 1626. Notisen finns i den renoverade domboken som förvaras i Göta hovrätts arkiv i Jönköping. Här följer först själva målet eller ärendet ordagrant avskrivet. Därefter mina funderingar på hur man skulle kunna tolka innebörden. Det är här som jag behöver sakkunnig hjälp.
 
Kom för rette Måns Bängtsson i Tryggarp, Olof i Skaftarp och Byrgie i Skripery vitnade och bekiende att Tostarpa torp som till förende låg under Tostarpa gårdh, gafz till Ryssby kyrkia och gafz der af 3 [lispundtecknet]  jern, och sedan skrefz deet under Cronan, thet och i fejdetiden skattlades af Lasse Rasmusson för 3 [lispundtecknet] smör. Här på klandrar velachtat Nils Bängtsson i Lökaridt och begierer dett under gården igien. Sattes up till widare ransachningh.”
 
Gården som avses var ett torp som låg under Tostarps södergård i Rydaholms socken. Min undran är nu vad som avses med meningen; ” gafz till Ryssby kyrkia och gafz der af 3 [lispundtecknet]  jern”. Under medeltid och senare har det varit vanligt att frälset (och sannolikt även medlemmar ur de mera förmögna bondesläkterna) skänkt jord till kloster och kyrkor, ofta för att bli hågkomna i böner och mässor framledes. Att vissa gårdar räntade i järn har heller inte varit helt ovanligt i Östbo och Sunnerbo härader, någonstans i närheten av Tostarps nuvarande södergård kan det därför finnas slagghögar som minner om järnframställningen.  
Skänktes den lilla gården i Tostarp till Ryssby kyrka eller har den en gång sålts dit? Avser uttrycket ”och gavz der af 3 lispund jern” bara att detta belopp var vad gården räntade. Kan gården ha skänkts till Ryssby kyrka (Ryssby socken gränsar till Rydaholms socken)  redan under den katolska tiden? I källmaterialet är gården upptagen som ½ kyrkogård från 1580-talet, om jag inte minns fel. Dessförinnan är den inte förtecknad i längderna för den årliga räntan. Var det någon slags kutym under 1500-talets mitt att göra anspråk på gårdar som skänkts till kloster och kyrkor, särskilt före reformationen? Jag tycker mig ha sett flera exempel på detta här och var i litteraturen.
Nils Bengtsson i Lökaryd är sedermera löjtnanten vid den västra smålandsfanan. Lasse Rasmusson är bekant som fogde i häradet under en period på 1500-talet. Har någon forskare synpunkter på detta?  
Dag M. Hermfelt

28
Adliga släkter A - W / Laxmand
« skrivet: 2007-03-17, 19:44 »
Hej
 
Jag har i diverse litteratur funnit följande
benämning den äldre och yngre ätten Laxmand.  
Vad avses med detta och vilka grenar avses.
 
Finns det någon annan utredning än DAA.
 
 
Hälsningar
 
Jan Österberg

29
Hej  
 
Jag söker information om Erik Bergström född 1774-06-16 i Skinnskatteberg gift med Lisa Olofsdotter Bäck född 17772-01-23 i Ramnäs. Dessa är min farmors anfäder.  
 
Hälsningar och tack på förhand
 
Jan Österberg  
 
uti Roslagen

30
Hej  
 
Jag söker information Adolf Erik Johansson Cederlöf som är min mormors far han är född i Västmanland 1866-09-09
utbildade sig vid ett skogsinstitut till skogvaktare. Han arbetade som skogvaktare i Svinhult sn Ydre, Enångers sn Gävleborg
Ryholm eller Älghammar hos d'Otrante  och slutade som skogvaktare i Ekedalen Husby Långhundra sn. Död 1935-05-26.
 
Han tog namnet Cederlöf senare i livet han är alltså född Johansson. Han hade 2 namngivna syskon August och Vilhelmina samt ytterligare 2 bröder.
 
Hälsningar och tack på förhand
 
Jan Österberg

31
Ryda / Äldre inlägg (arkiv) till 27 december, 2010
« skrivet: 2007-04-24, 22:17 »
Tusen tack Karl-Johan!
 
MVH: Dan

32
Hej
 
Jag söker information om följande person
Jan Ersson i Ösby, Garns sn
 
Far: Erich Larssson, f.1748-06-23 i Kårsta, Sthlms län. d.1813-11-07 i Sunnarby, Kårsta, Sthlms län.
Mor Catharina Jansdotter, f.1759-03-06 i Närtuna, Sthlms län. d.1825-04-20 i Kårsta Sthlms län.
Jag söker syskon och ättlingar till först nämnde.
 
Hälsningar
 
Jan Österberg

33
Almunge / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-10-13
« skrivet: 2005-12-25, 22:45 »
Tillägg till ovanstående inlägg;
I vigselnotisen står det angivet att KM Wetterström sammanvigs med Enkan Madame Magdalena Runst?n medan det i Hsf U-a Näs AI:3, p.120 (GID:2272.1.2400) står H. Magdalena Schilling, 1770 26/11 Almunge.
Det borde betyda att hon var gift Runst?n men född Schilling i Almunge, eller ..?

Sidor: [1]