ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Göran Sollin

Sidor: [1]
1
Nye / Skurebo ÖHT 1712-10-07
« skrivet: 2021-02-06, 12:12 »
   Enligt Östra härads höstting 1712.10.07 Uppbuden: ”1/2 Skureboo Skatte Rätt, af Pehr Ericksson och dess hustru Ragnil Månsdotter i Skureboo, som de sig tillhandlat af åthskillige Skatteägare Nembl. Joen Månssons andehl i Tållia för 16 D:r Smt, hustrun Ingrid Månsdotters i Tållia Systerlott deremot för 8 D:r, Noch Måns Joenssons i Tållia i Skattejorden ägde dehl för 18 D:r 8 öre, Anders Pehrssons i Giöhlberga dess portion för 7 D:r 3 1/3 öre Smt, Elias Pehrsson i Loaklöf, å hustruns wägnar och med dess Consence, helde anpart 1/6 för 22 D:r Noch för dess lyka andehl i Munderingen 22 D:r Smt Hustrun Rangell siälf ärfth till 8 D:r Smt, Summa på hela kiöpeskillingen med det arfde 79 D:r 11 1/3 öre Smt, efter med Giltige Wittnen Corroborerat kiöpebref Dat: d. 24 Septemb. 1712   1g”.

Känner någon till vilka säljarnas förfäder är?

Mvh Göran Sollin

2
Skede / Johan Svensson i Ömmastorp
« skrivet: 2021-01-24, 11:51 »
Hej! Jag är intresserad av rusthållaren Johan Svensson som omkring 1777 övertar Ömmastorp Östergård 1/4 mantal, Skede (F). Johan skall vara född omkring 1723 och dör 1804 i Ömmastorp. Han är gift med Kerstin Månsdotter född omkring 1727. Är intresserad av deras härkomst, och var barnen är födda? Sonen Jonas övertar gården, och sonen Johan gifter sig till Lakeberg, Ökna (F).

Mvh Göran

3
Vetlanda / Nämndemannen Sven Persson i Löneberg
« skrivet: 2020-10-28, 13:28 »
Är det någon som via domboken har sett vilka som är föräldrar till rusthållaren Sven Persson (1677-1752) i Löneberg, Vetlanda (F)? Han är gift med Karin Persdotter. Troliga föräldrar är ryttaren och rusthållaren Per Olofsson och Karin Persdotter i Löneberg, vilka var vigda omkring 1676.
Sven och Karin är bl.a. föräldrar till nämndemannen Måns Svensson i Löneberg.

Med vänlig hälsning! Göran Sollin

4
Ökna / Korpral Daniel Bergdahl
« skrivet: 2020-10-05, 11:45 »
Korpralen Daniel Bergdahl gifter sig 1720-11-30 i Alseda med Maria Elisabet Israelsdotter Barck, dotter till mantalskommisarien Israel Johansson Barck och Elisabet Haraldsdotter Alzhovia. Makarna bosätter sig i Kulla, Ökna (F).
Vet någon vem som är föräldrar till Daniel Bergdahl?

Mvh Göran Sollin

5
Korsberga / Daniel Eriksson i Annelund
« skrivet: 2020-07-28, 19:19 »
Daniel Eriksson gifter sig 1752-12-29 i Korsberga med Anna Sophia N.n. som kom från Prästgården. Makarna bor på 1790-talet i Annelund under Byestad.
Någon som känner till mer om makarna, t.ex. hustruns patronymikon, härkomst m.m.?

Mvh Göran Sollin

6
Skirö / Daniel Svensson och Elisabet Andersdotter
« skrivet: 2020-05-15, 15:46 »
Åren 1707-1711 finns bonden Daniel Svensson med hustrun Elisabet Andersdotter i Snuggarp Persgård, Skirö socken (F). Där föds sönerna; Nils född 1707-11-15 och Sven född 1710-04.21. Familjen syns därefter ej mer i Snuggarp, fram till 1738-02-17, då sonen Sven Danielsson kommer därifrån då han gifter sig i Alseda (F).

Någon som vet mer om familjen?

Mvh Göran Sollin

7
Karlstorp / Gumme Hindriksson i Buskebo
« skrivet: 2020-04-14, 11:30 »
Gumme Hindriksson bor 1660 i Buskebo Södergård, och senast 1670 i Buskebo Norrgård, Karlstorps socken. Han dör 1693.11.04 i Buskebo och begravs i Karlstorp, då 16 öre betalas i testamentspenning till kyrkan.
Känner någon till vem han var gift med, och om de hade några barn? Finns inga Gudmundssöner/döttrar i Buskebo i första husförhörslängden på 1720.talet.
Mvh Göran Sollin

8
Höreda / Johan Andersson Grimmestorp
« skrivet: 2020-04-02, 10:34 »
Johan Andersson gifter sig 1691-10-25 i Höreda med änkan Ingegerd Eriksdotter. Makarna får flera barn i Grimmestorp. Hustrun Ingegerd Eriksdotter dör 1738 i Markestad. Men vad händer med Johan? Var dör han?

Mvh Göran Sollin

9
Rydaholm / Isak Persson från Lagmansryd
« skrivet: 2020-03-05, 15:16 »
Frälsefogden Isak Persson dör 1702 i Markestad i en ålder av 87 år och begravs 1702-07-20 i Höreda (F). I dödsrunan sägs att han var född i Lagmnsryd, Rydaholms socken. Någon som vet vilka hans föräldrar är?

Mvh Göran Sollin

10
Edshult / Eskil Jonsson i Pamparp
« skrivet: 2019-07-27, 10:01 »
Eskil Jonsson och Sigrid Olofsdotter i Pamparp, Edshult (F) hade minst tre barn; Jon, Kirstin och Daniel födda mellan ca. 1630 och 1635. Sonen Jon Eskilsson gifter sig i första äktenskapet 165(7) med Kirstin N.n. och bosätter sig i Pamparp. Vad har hans hustru för patronymikon, och var kommer hon ifrån? Finns det uppgifter om några av Jon Eskilssons syskon? Och vilka föräldrarna till Eskil Jonsson är?

Mvh Göran Sollin

11
Alseda / Zachris Widricksson i Ämmaryd
« skrivet: 2019-06-23, 11:50 »
I Ämmaryd Björsagård, Alseda socken finns senast 1615 Zachris Widricksson gift med Kirtstin Svensdotter. Makarna dör tidigast 1666.

Enligt Östra härads höstting 1636.11.02: ”Kom för retta Underfouden Wellförståndig Niels Persson i Simonatorp, fullmöndig på Her Lars Gudmundssons Wegnar i Korsbärga, och tingskiötte Zacharias Widiksson och hans hustru Kirstin Suens dotter, en heel triding af Embaryt i Alseda Sochn, och derförr Upb: godtt myntt - 20 dlr”.

   Kyrkoherden (1641-1643) i Korsberga socken, Östra härad Lars Gudmundsson Spegel var son till företrädaren, kyrkoherden i Korsberga socken (1593-1629) Gudmundus Laurentii Spegel, vars ”efterlåtna Enkia” vid Östra härads höstting 1631.10.22 heter Anna Månsdotter. Lars Gudmundsson är gift med Sigrid Erichsdotter.

Känner någon till en Widrick i närområdet i skarven 1500/1600-talet?

Mvh Göran Sollin

12
Hässleby / Elin Börgesdotter i Hjälmshesters första make
« skrivet: 2019-06-02, 15:49 »
Kaptenen Börge Börgesson och Ingeborg Eriksdotter i Lid har ju en dotter Elin Börgesdotter gift första gången 164(7) med Jochum N.n. och andra gången 165(7) med Hans Nilsson, som står med hustrun i mantal året efter. Jochum dör förmodligen i kriget omkring 1655. Enligt mantal för 1655 finns i Hjälmshester ”fält wäbel hustrun Elin" med dr. Per. Alltså bör Jochum ha varit vid infanteriet. Jag har skummat Östgöta-, Jönköpings- Kronobergs- och Kalmar Infanteriregemente, men ej stött på någon fältväbel Jochum. Däremot finns vid mönstringen 1635 en (i Tyskland) värvad trumslagare Jochum Wolf vid Börge Börgessons kompani av Östgöta Infanteriregemente. Någon som vet mer?

13
Hässleby / Karin Hemmingsdotter i Fagerhult
« skrivet: 2019-06-01, 19:26 »
Enligt Södra Vedbo härads höstting 1660.09.22: ”Matthias Jöransson i Fagerhult i Hässleby Sochn, Ryttare Under Stiernas Compagnie, föredragh för Rätten, huruledes såsom han medh sin Stiufdotters faderbroder, Markus Joensson i Ugglarp, nu nästförleedin den 21 Septemb. förlyektee ähr, Nembl. Således anbelangande hennes fäderne, som ähr totalet in alles werderat till 26 R:r. Så till moderen hustru Karin Hemmingsdotter och Stiupfadern Matth. Jöransson, ofuan:bte. 26 R:r. Hoos sigh nu behålla, till effter ofuanskrefwna Datum it åhr om. Och sedan setia dem till barnens nytta. Och eliest i endler tydh opföda barnet som deraas egit och intet afkorta derföre uthi någon månto. Och att faderbroderen Marcus hafuer tillyka wetskap, huru pennigarne blifua utsente och barnet opfostrat till huilket alt Marcus samptychte. Och Rätten dedh eena medh dedh andera Confirmerade”.

   Vid Generalmönstringen 1661.10.22 i Eksjö rider ryttaren Matthias Jöransson för Fagerhult, Hässleby socken vid ryttmästaren Johan Göransson Stiernas kompani av översten Hans Georg Stellansson Mörners (af Morlanda) regemente (Smålands Kavalleriregemente).

Vem var Karin Hemmingsdotter gift med innan, och var bodde dom? Och vad heter dottern?

Mvh Göran Sollin

14
Sjösås / Sven Holmstensson ryttare
« skrivet: 2019-05-15, 23:56 »
En Sven Holmstensson rider som sventjänare åt Gumme Persson för Heda i mitten på 1600-talet. En ryttare Sven finns där på 1660-talet med kommentaren 1667 ”finns i Ramkvilla socken”. Gumme Perssons föräldrar Per Nilsson och Ingrid Håkansdotter har dottern Karin Persdotter hemma i mitten på 1640-talet.

Min ana Sven Holmstensson född i Klackenhult, Karlstorps socken (F) står på 1670-talet som ryttare.och dör omkring 1680. Han efterlämnar hustrun Karin och sonen Måns Svensson född omkring 1665. Kan detta vara Samma Sven Holmstensson kanske gift med Karin Persdotter i Heda?

Mvh Göran Slllin

15
Stenberga / Gisle på Skärvete säteri
« skrivet: 2019-04-28, 11:17 »
För fyra år sedan efterlyste jag en Gisle i Källerask, och har inte kommit vidare på honom. I slutet av 1600-talet brukas Skärvete säteri av en Gisle med hustru, och efterträds av sönerna Sven Gislesson gift med Britta Börjesdotter, och Bengt Gislesson gift med Dordi Larsdotter. Sven dör omkring 1710 på Skärvete, och änkan Britta gifter året efter om sig med ryttaren Johan Månsson. Sven och Britta får bl.a. sonen Börje Svensson Bergman född 1697 som gifter sig 1724-06-21 i Näsby (F) med Maria Elisabet Sunesdotter Dracandra. Makarna bosätter sig i Fröreda Mellangård, Järeda socken (F).
Känner någon till denna Gisle med hustru på Skärvete? Och vart flyttar Johan Månsson och Britta Börjesdotter efter tiden på Skärvete?

Mvh Göran Sollin

16
Vimmerby / Johan Andersson Boldt
« skrivet: 2019-04-13, 17:05 »
Jag söker information om var och när Annica Månsdotter dör?
Hon var född 1747-06-06 i Holsby Hulugård, Alseda socken (F), dotter till ryttaren Måns Olofsson Dalman och Maria Gabrielsdotter. Hon gifte sig 1771-12-29 i Alseda med änkemannen och målaren Johan Andersson Boldt född 1743-04-03 på för mig okänd plats, son till målaren Anders (Larsson) Boldt och Annica Isacsdotter Lindman, vilka bor i Skede socken (F) en tid.

Johan Boldt var antagen 1774-11-10 som ryttare för nr. 7 Lindhult, Frödinge socken, där han tjänar till 1780-10-31 då han byter till Nr. 3 Solnehult, Vimmerby socken.

Ryttaren Johan Andersson Boldt dör 1804-02-22 i Stenkulla i en ålder av 61 år och begravs i Vimmerby.

Mvh Göran Sollin

17
Lönneberga / Nils i Sjöarp
« skrivet: 2019-04-08, 19:17 »
Jag undrar vilka Nils och hans maka i Sjöarp är? De får bl.a. sonen Joen döpt 1706.03.28. Troligen den Johan Nilsson från Sjöarp som gifter sig 1730-11-05 i Kråkshult (F) med Brita Larsdotter från Stallaberg.

Även föräldrar till Catharina Nilsdotter från Sjöarp som gifter sig 1734-10-20 i Lönneberga med Nils Andersson från Kolshult, Karlstorps socken (F).

Mvh Göran Sollin

18
Vetlanda / Kerstin Isacsdotter
« skrivet: 2019-03-05, 08:00 »
Jag söker födelseplats för Kerstin Isacsdotter född 1723-01-27. Hon gifter sig i första äktenskapet senast 1740 med änkemannen Jonas Larsson i Eckerda Spolagård, Vetlanda socken, där makarna bosätter sig. Jonas Larsson dör 1744-10-15 i Eckerda Spolagård i en ålder av 44 år och begravs i Vetlanda.
Änkan Kerstin Isacsdotter gifter sig i andra äktenskapet 1746-10-19 i Vetlanda med Jonas Bengtsson född 1723-10-14 i Husnäs Skattegård, Karlstorps socken (F).

Mvh Göran Sollin

19
Lönneberga / Nils Sunesson i Rakenäs
« skrivet: 2018-01-25, 17:59 »
På sidan geni.com kan man läsa att knekthövitsmannen Nils Sunesson i Rakenäs är son till Sune Joensson och Brita Simonsdotter i Rökulla, Rumskulla socken. Vilka källor styrker denna koppling?

20
Säby / Thore Erlandsson
« skrivet: 2018-01-02, 23:08 »
Hej! Har under mer än 15 år försökt ta reda på varifrån gästgivaren i Hullaryd, Lommaryds socken kommer ifrån. Han har en broder Nils Erlandsson. Enligt Visingsborgs grevskaps höstting 1661-09-12 berättar bröderna att Nils har bott på åtskilliga ställen i Lommaryd i 20 år, och Thore säger att han kom till Hullaryd för 14 år sedan.

Vid Generalmönstringen 1650-04-17 i Collberg är en Thore Erlandsson soldat för Smörstorp, Säby socken vid Georg Fleetwood livkompani (Jönköpings Infanteriregemente).

Någon som känner till var dessa bröder kommer ifrån?

21
Myresjö / Christina Strelingia
« skrivet: 2017-10-21, 11:00 »
Vad händer med Christina Johansdotter Strelingia gift 1723-10-06 i Myresjö med sergeanten Samuel Börjesson Fröberg? Makarna får barnen Johan Börje född 1724-10-06, Gabriel född 1727-01-02 och Helena döpt 1729-09-28 i Myresjö Östergård, Myresjö socken (F). Vart flyttar dom sedan?

Mvh Göran Sollin

22
Flisby / Kirstin Jonsdotter i Vitarps torp
« skrivet: 2016-12-01, 12:02 »
Hej!

Jag söker föräldrar och födelseort för Kirstin Jonsdotter i Vitarps torp som gifter sig 1739-04-01 i Flisby med Måns Andersson från Damparp. Makarnas första barn Brita föds 1735-05-29 i Vitarp. Familjen flyttar där efter till Karstorp, Norra Solberga socken (F).

Mvh Göran Sollin

23
Stenberga / Möcklaryd
« skrivet: 2015-04-05, 13:31 »
Vad heter dopvittnet Thore i Möcklaryd till Anders född 1678-04-15, står det Svensson eller Sigfridsson? Arkiv Digital Stenberga C:1 Bild 34. Hustrun till Thore heter Karin, någon som vet mer om dom?

24
Militärer / Wennerström, Stig (1906-2006), spion
« skrivet: 2000-05-01, 13:01 »
Någon som känner till anorna till flygattachén Stig Wennerström (f 1906 - d 2006). Något med någon av smedsläkterna Wennerström att göra? Han är nog mera känd som en av Sveriges farligaste spioner. Han spionerade för Rysslands räkning, och bedrev spioneri under 16 år mot sitt hemland. Han dömdes 1964 till livstids straffarbete med frigavs 1974. Han förnekade aldrig spioneri.
 
Mvh
Fredrik

25
Schmidel / Schmidel
« skrivet: 2007-07-25, 20:44 »
Söker information om släkten Schmidel. Min anfader Bastian (~Sebastian) Mattsson (troligen död på 1670-talet) var frälsefogde åt familjen Sparre på Bolmaryd säteri i Annerstad socken (Småland) ifrån 1620-talet. Hans barn använder släktnamnet Schmidel (Schmidl,Smidell, Smedell, Schmidelj, Schmiedel etc) och troligen var detta även Bastians släktnamn trots att han i bevarade samtida källor enbart skrivs med patronymikon, men i sekundära (bl a i biografier där hans barn omtalas) kallas han dock Sebastian Schmidel. Han var troligen invandrad ifrån tysktalande område, men varifrån ?  
 
*Var kan namnet Schmidel beläggas före 1600-talet?  
*Finns något släktskap med conquistadoren Ulrich Schmidel som levde i första hälften av av 1500-talet och som stammade ifrån Staubing och efter ett äventyrligt liv i Sydamerika kom att bo i Regensburg i slutet av sin levnad?  
*Vad betyder namnet Schmidel ? Hur har böjningen med -el uppkommit i tyskan och kan detta indikera någon ursprungstrakt i det tysktalande området?
 
Bastian Mattsson (Schmidel) var gift med Marina Jöransdotter och hade åtminstone barnen:
*Johan Sebastiansson/Bastiansson Schmidel (c1629-1714), frälsefogde på Rössle, Törnsfall sn (Tjust) g.m. Helena NN (Helena Brun?), hade flera barn - möjligen finns agnatiska ättlingar efter hans son klockaren Bastian Schmidel i Karlstorp (trol. far till en Johan Sebastiansson i Kråkshult)
*Mattias Schmidel , student i Uppsala, auskultant i Göta hovrätt 1652 30/3, levde 1678
*Anna Bastiansdotter Schmidel död 1708 , g.m. Christer Osaengius , kyrkoherde i Annerstad
*Jöran Bastiansson (Schmidel) död ca 1672, student i Uppsala 1644, frälsefogde på Bolmaryd, Annerstad sn, gift med Kirstin Håkansdotter - hade barn
*Filip Bastiansson Schmidel , död 1679; student i Dorpat 1652; krigspredikant; kyrkoherde i Gårdsby 1671-79, g.m. elisabeth Hermansdotter Dusaea i hennes 3:e gifte
*Elias Bastiansson (1635-1711), mönsterskrivare vid Smålands kavalleriregemente; bodde på Hörda mellangård, Ramkvilla sn ; g.m. Anna Holm ifrån Stockholm
*Maria Bastiansdotter gift med Cornelius Osaengius, kyrkoherde i Korsberga
 
Alla uppgiftre om familjen Schmidel emottages tacksamt.

26
Rosinius / Rosinius
« skrivet: 2010-04-15, 16:35 »
Någon som känner till Canutus Rosinius?
Vänligen läs mitt inlägg under Ingatorp:
 

27
Perfect / Perfect
« skrivet: 2003-05-15, 18:52 »
Gustaf Wilhelm Perfect i Skede, Jönköping, född 30 november 1824 el 1829
 
Jag söker information om Gustaf Wilhelm Perfect från Skede, Jönköping för min amerikanska väninnas räkning. Gustaf och hustrun Carolina Vilhelmina Hilfrida Wistrand utvandrade till USA den 3:e juli 1876.
 
Kan någon berätta lite mer om släkten Perfect och kanske även om hur namnet uppkommit skulle det vara en fullträff!!
 
Tack på förhand!

28
Kylander / Kylander
« skrivet: 2012-01-27, 12:31 »
Känner någon, kanske i första hand Bo Persson eller Olle Elm, till Brita Kylandra? Hon gifter sig 1687 27/12 i Gränna med rådmannen Erik Andersson, stamfar för en släkt Pihlqvist. För bakgrund till diskussionen, se under .
 
Erik Andersson dör redan 1689 5/1, och en fråga som inställer sig är om Brita Kylandra är identisk med Anders Andori Kylanders dotter Brita, som enligt Håhls herdaminne (och Olle Elms inlägg ovan 29 jan 2007) var gift med Grefve Brahes Kammererare Anders Svensson. Vad är känt om denne Anders Svensson?
 
En annan fråga är om Brita Gunnarsdotter, änka efter byfogden Per Svensson i Gränna, och nämnd som Erik Anderssons svärmoder 1688, på något sätt kan passas in som Brita Kylandras mor, eller om det handlar om en svärmor till Erik i dennes tidigare äktenskap?

29
Klint / Äldre inlägg (arkiv) till 11 oktober, 2015
« skrivet: 2014-02-01, 23:19 »
Tack Nils för klargörandet! Sune i Skäggaby heter Karlsson (dombok 1610-06-26). Skäggaby är tydligen identiskt med Karlsjö i Alseda (F), glöm Skägganäs som jag skrev (tack Göran!).

30
Brantenberg / Brantenberg
« skrivet: 2005-07-18, 19:27 »
I den norske folketellingen for 1875 finnes på Voss, Hordaland, en Karl Brantenbergssøn, blikkenslager av yrke, født 1831 i Kristinehamn.
 
Han er antagelig identisk med Karl Wilhelm Brantenberg som finnes på FamilySearch/IGI og gifter seg på Voss i 1878 og 1892.  
 
Ifølge FS/VRI er hans foreldre L.H. (Lars Henrik) Brantenberg og Sophie Harselblad (Hasselblad).  
 
Er det noen som kan hjelpe med å finne en eventuell tilknytning til Brantenberg-slektne?  
 
Den første Brantenberg, Swen Hesterfeldt B., f. ca 1625, kom til Sverige på 1600-tallet.
 
Hans sønner: Sven Swensson B. hadde eiendommen Vognhester, og hans bror Lars gifter seg med Anna Elisabeth Bruce.
 
Swen H. B. var offiser og kan ha vært av polsk opprinnelse som har skiftet navn ved imigrasjonen til Sverige. Kanskje Hesterfeldt Brantenberg er en oversettelse av hans polske navn, eller refererer til stedsnavn i Polen ?
 
Jeg er takknemlig for alle innspill !!
 
Vennlig hilsen
 
Knut Fasting
Grimstad

31
Boldt / Boldt
« skrivet: 2007-02-14, 19:47 »
Hej!
 
Jag söker information om målaresläkten Boldt (även Bolt och Båldt). ”Mäster” Anders Boldt född 169(3) och Annika Isacsdotter född 170(3) bor 1758 med barnen; Anna Lisa född 173(3) och Johan född 174(3) i Solberga, Skede (F) enligt husförhörslängden. ”Inhysesmålaren” Anders/Andreas Boldt dör 1764.03.28 i Språtarp, Skede (F) i en ålder av 66 år. Änkan Annica (Isacsdotter) Lindman dör 1780.04.12 i  Målarestugan under Holsbyholm, Alseda (F), där hon bodde med dottern Anna Lisa född 1733.
 
Troliga söner är ”Reservryttaren” Johan Boldt gift i första äktenskapet 1769.02.14 i Alseda med Catharina Påvelsdotter i Holsbyåkra, Alseda (F) (död 1769.11.14), och i andra äktenskapet som ”Målaren” Johan Boldt 1771.12.29 i Alseda med Annica Månsdotter född 1747.06.06 i Holsby Hulugård Alseda (F). En annan trolig son är ”Målaren” Isak Boldt från Solberga, Skede (F), som gifter sig 1752.10.13 i Kråkshult med Helena Jonsdotter från (Västerås?), Kråkshult (F). Isak är även ryttare för Nr: 106 Dödringshult, Ingatorp (F) vid Livkompaniet av Smålands Kavalleriregemente, och dör 1761 i fångenskap i Pommern. En annan trolig son är ”ryttaren och målaremästaren” Gerhard Boldt från Bjädesjöholm, Myresjö (F) född 1724.08.11, som gifter sig 1753.12.09 i Myresjö med Margareta Hansdotter. En bror till Anders är troligen ”Målaren” Lars Boldt som gifter sig 1712.01.25 i Alseda (F) med (Karin Svensdotter).
 
Finns det någon koppling till målaren ”Mäster Jacob Bolt som på 1630-talet dekorerade Flisby kyrka (F)? Anders Bold, Gerhard Bolt och Zachris Persson Hake dekorerade Bäckaby gamla kyrka (F) och Gerhard dekorerade Hjärtlanda kyrka (F).
 
Det finns senare under 1800-talet och 1900-talet en släkt Boldt i Vetlanda (F), som härstammar från dragonen Peter Boldt född 1759.01.05 vilken gifter sig 1817.11.16 i Vetlanda med Stina Katarina Petersdotter från torpet Backen under Vetlanda Pukaregård, född 1791.05.18 dotter till Peter Robert och Lena Svensdotter. Peter Boldt kom vid vigseln från Fröderyd (F) Är tacksam för all hjälp med att binda ihop dessa olika Boldtare.
 
Mvh
Göran Sollin

32
Hej!
 
Känner någon till om Magnus Wanberg/af Vanberg (1748.12.05-1817.08.11) hade fler barn än sönerna; Magnus Gustaf och Nils Samuel, och om någon av barnen fick ättlingar? Magnus Wanberg var gift med Britta Elisabet Iflander. När och var dog hustrun, och var bodde familjen under tiden i Sverige och Finland. Tacksam för alla typer av information om familjen Wanberg.
 
Mvh
Göran Sollin

33
Tornerefelt / Tornerefelt
« skrivet: 2014-02-10, 14:01 »
Per Svensson i Roaryds första hustru heter Annika Olofsdotter. Troligen hennes moder som åsyftas, och i så fall heter maken Olof Persson i Hulta.

34
Lilliestierna / Lilliestierna
« skrivet: 2000-10-22, 08:37 »
Komplettering till EA ang Jöns Bosson Bjugg, adlad Lilliestierna (nr 427).
I EA uppges att Jöns Bosson levde 1651 25/2. I ingressen ang nämnda ätt anges den utdöd på 1650-talet. Almquist (Frälsegodsen) uppger att Jöns Bosson var död efter 1656 men före 1660.
Hans dödsdatum kan dock anges något tydligare. I Visingsborgs grevskaps dombok, Norra Vedbo härads ting 1657 4/7 omtalas Sal. Jöns Bossons arfuinger. (Möjligen kan någon ytterligare uppgift förekomma i Lommaryd kyräk, vilken bör undersökas).
EA uppger hans far som Bo Bjugg; borgare i Stockholm(?).  Några uppgifter om andra släktingar förekommer ej, förutom under adl ätten Lilliestierna (nr 888), där det anges att befallningsmannen på Stockholms slott, Nils Bjugg, troligen var av samma släkt som Bo Bjugg.
1659, 15/6 förekommer ett mål där welb. Matthias Wulf och Anders Bosson förekommer å ena sidan och Wellt: Isach Andersson på Sal. Gustaf Dykertz barns wegnar å andra sidan. Sannolikt kan man förstå förhållandet på det sättet att Matthias Wulf, troligen densamme som Mattias Eriksson Ulf (d 1662), uppträdde som förmyndare för Jöns Bosson Lilliestiernas och hustrun Ingeborg Ulfs dotter, Ursula. Med Sal. Gustaf Dykertz barn avses Ingeborg Ulfs systerbarn. Hennes syster Sigrid Ulf gifte sig 1618 med hovmästaren Johan Dücker, natural Dücker (nr 207). Denne var far till Gustav Dücker vilken verkar ha levt 1649 enl EA, men som trol felaktigt anger att denne dog först omkr 1680. Almquist anger att Ingeborg Ulf 1654 hade testamenterat sitt morgongåvogods till förmån för den då avlidne Gustav Dückers barn, och det är alltså deras rätt som bevakas i målet.
Anders Bosson och Mattias Ulf förekommer även å ena sidan i målets forsättning 1659 19/9. Där nämns även Anders Bossons son Bo Andersson. Anders Bosson talar här bl a om bekostnad av Sal. Jöns Bossons begravning m m. Det synes troligt att Anders Bosson stått Jöns Bosson nära. Kanske kan denne vara hans bror.

35
Hagendorn, von / Hagendorn, von
« skrivet: 2011-11-13, 09:15 »
I Växjö rådhusrätt 1694 1/6, s 81-82 (VaLA) framkommer följande:
 
Dito bewilliades herr Leutnanpten Wälborne Alexander Hagendorn
RådstuguRättens Attestatum att Sahlig Travels Änkia som
barnlöös i Elbingen skall dödh wara, och är hans kiöttzlige half
syster å mödernet, menandes hon afladh af des Sahlig Faders Frues
Elizabeth von Hagentorns förra Man Sahlig Abraham Spiring
och han af senare Mannen Sahlig Öffwerst Leutnanpt Elias
von Hagentorn och således närmaste arfftagandhe, dett herr
Biskopen Doctor Samuel Wirenius för sittiandhe rätt
intygat och bewittnat.
 
Elbing var en stor tysktalande hansastad i Västpreussen. Efter andra världskriget och ryssarnas etniska rensning och folkmord på etniska tyskar döptes staden om till Elblag och ligger nu i dagens Polen. Finns kyrkböcker bevarade för Elbing och är de digitaliserade av mormonerna ?

36
Grijs / Grijs
« skrivet: 1999-08-11, 17:03 »
Under Övriga släkter: Hultman finns en antavla över Margareta Hultman insänd av  Carl-Fredrik Hanzon. Jag undrar: vet Du (eller någon annan) om, och i så fall hur, hennes morfar Didrik Uddesson och hans far Udde Larsson hör ihop med de släkter Grijs som finns i Elgenstierna? I de ursprungliga rättelserna till E. nämns Didrik som möjlig son till Udde ANDERSSON av östgötasläkten Grijs.  
  Mvh Anita  (Min e-postadress fungerar inte för närvarande.)

37
Enhörning / Enhörning
« skrivet: 2003-03-11, 17:29 »
En släkting bakåt i tiden gifte sig med fältväbeln Bengt Fredrik Enhörning på slutet av 1700-talet. Jag vet att Enhörning är en introducerad adel (nr 318), men var hittar man information om denna adelssläkt? Skulle vara kul att veta mer...
 
/Gunilla

38
Kungliga släkter / Erik XIV
« skrivet: 2006-04-29, 19:28 »
Erik XIV:s almanacksanteckningar, delvis återgivna i PHT 1912 är roande att läsa. Jag fastnade för vissa delar som finns åergivna på baksidan av titelbladet till kungens almanacka från 1575. Det skulle kunna vara den då fängslade (och tydligen ganska förvirrade) kungens egen kluvna personlighet. Han räknar upp 9 personer som samtliga bär namnet Erik. Beskeriver deras egenskaper(?) enligt följande:
 
Erik Monson
- Kan beskerme Konge abrn och achte på we.. frie från styggeligheet ike i alle krigssaker
- Kan thet ssamma som then andre och ähr förfaren i krigssaker och Christer Gabrielssons och her Clas flemings konster
- Äär förfaren uti ten helige skrift och til Siös
- Kan achte uppå hwad ssom wexer haffwer förstånd på iagt fägler och barn
 
Erik Matson
- Frie ifrå dråp dräpr Drötnings skendere, beskerme konungar och teris barn
- Kan dumpa, dräpa tem ssom äta afguda offer
- Kan beskerme Konungar äär wäl förfaren uti krigssaker både till hest och foot
- Köpman, kan dräpa trolkare, fire ifrån hoor. Dräpe horkarlar, hele bryst räder och arser frie utaf fengelsee
- Helige M.H. Erich Matson. Är förfaren på Bergsbruk i Swerige Afrika oc Amerika, passlig förfaren, uti krigshandel, Crister Gabrilessons och her Clas Flemmings konster
 
Erik Henricson
- Kan beskydde konunger drötninger och teres barn, Afwerie hoor och ketteri men icke orenlighet
- Kan achte uppå Konunger och Drötninger, passelig krigsman, kan bryst redier och arser, uti frie konster något förfaren
- Udi frie konster och Medicina, Krigssaker förfaren
- Kan dräpe Trolkare hoorkarle dumpe och dräpe tem ssom afguda offer äta hele bryst rädier och arsser, något frie från hor, och styggeligheet, förster och herrers höfligheet i Italien
 
Erik Larsson
- Kan beskerme konunger och drötninger Hielpe utaf fengelse ossynligen kan Medicina, och frie från hoor och styggeligheet dräpa hele Bryst redier och arser
 
Erik Erichson
- Äär förfaren, uti krigssaker, i köpenskap och Embetzmens handel passelige, i Medicina och frie konster
 
Erik Jacobsson
- Weet all de skezers handel i frankrijk, Engeland Spanien, italien Tysland Persien, Tyrkien, alle embetzmens bruk och köpenskap och för hoor och styggeligheet
 
Erik Svenson
- i Norcöping, kan frie utaf fengelsse late up dörer, dräpe Trolkarar och horharler, och någed frie från hor och ketteri
 
Erik Axelson
- Kan förssware konunger, någed och uti krigshandel och her Clas flemmings och Crister Gabrielssons Handel, och til at afwerie hoor
 
Erik Knutson
Erik Kok
Erik Snurfvelnesa
- Tesse får man inted bråke för ten käre mannens skul
 
Vad tro ni om detta? Betyder det något eller är det rent trams?

39
Norra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 17 januari, 2015
« skrivet: 2013-11-28, 08:48 »
1765 den 11 februari föds Annica, dotter till Erik Svensson och Kerstin Månsdotter i Larstorp (gifta 17641226). Erik uppges vara född i Norra Vi 1738 medan Kerstin tycks född i Fågelkullen den 15 mars 1738. Någon Erik Svensson född 1738 eller däromkring finns inte medan Kerstin är dotter till Månses i Fågelkullen. Känner någon till Eriks härkomst? Vet någon mer om Månses?
 
Tack på förhand
Leif M

40
Min farfars farmors far hette Anders Rydell (också kallad Andreas) född 1759 han vär nämdeman, gift med Stina Jonasdotter född 1759. Hans föräldrar var länsman Peter Rydell född 1722 och Catharina Elisabet Trolle född 1724 de bodde på Rödja brogård i Rödja rote i Norra Sandsjö församling i Jönköpings län. Jag är tacksam om någon har uppgifter om deras anor och vilka deras föräldrar var, och deras släkters ursprung. I Svenska Adelns Ättartavlor av Elgenstierna där finns inte Catharina Elisabet Trolle med.
 
MVH
Lennart Törnqvist  
Nässjö

41
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Qvast
« skrivet: 2001-07-06, 10:48 »
Jag undrar om det är någon som har stött på släkten Qvast (allt är av intresse, även minsta pusselbit).
 
Min anmoder Kerstin Persdotter, född 1709 i Lilla Hunnevik, Nydala (F) och död 4/1 1785 i Älmhult, Fryele (F) var gift med Johan Trottesson (1685-1742) i Fryele (F). Vid Johans bouppteckning var närvarande å änkans vägnar dess broder Sven i Hunnavik och Daniel Quast, dess morbror uti Moboda.
 
Kerstins morbror Daniel Qvast i Moboda, Nydala (F) kallas handelsman från Jönköping när han gifter sig 1730 i Svenarum med Lisken Starkman, död 1750 i Moboda, men flyttar tydligen till Moboda efter giftemålet.
 
Enligt en uppgift från en släktforskare, som ej hittar källan, men troligen Östbo härads dombok, så har Daniel Qvast sitt föräldrahem i Gällaryd. En Johan Arvidsson köper Bössjarp i Gällaryd av sina bröder Daniel och Peter Qvast.
 
Deras pappa borde i så fall vara Arvid Svensson Qvast (1650-1735) i Bössjarp.
 
Arvid Svensson Qvast kan eventuellt härstamma från Voxtorp och den Sven Månsson Qvast som finns där.
 
Med tanke på namn och hemvist så har Sven Månsson Qvast, som först bor i Lunden (nu Lundboholm) och sedan i Ingabo, båda i Voxtorp, följande barn:
Arvid Svensson Qvast, se ovan.
Måns Svensson Qvast, klockare, boende i Drömminge Norregård, Voxtorp. Gift med Ingeborg Gummesdotter och föräldrar till kyrkoherden i Åsenhöga (F) Per Månsson Qvast (1673-1742).
Sven, boende i Lunden. Far till kyrkoherden i Långaryd Petrus Qvast (senare ändrat till Lundeen) (1682-1743).
 
Jag har i min Qvastjakt stött på ett par personer som jag har okopplade, till de ovan nämnda. Det hade varit intressant om någon känner till något om dessa.
 
1)
Ytterliggare en son till Sven Månsson Qvast i Voxtorp är säkert Jonas Qvast, boende i Drömminge Smeagård, Voxtorp. Jonas är född omkring 1659 (ålder=33 år gammal 1692). Han är gift med en Annika, född omkring 1653 (åldersuppgift).
 
2)
Hans Qvast, död innan 1658. Hans dotter gifter sig Jacob Agrelius. Om Jacob Agrelius står det följande i Smolandi Upsaliensis Student i Dorpat 1646 12/9 och i Åbo 1652. Var enligt Åbo akad.kons.prot. 1658 17/3 gift med en dotter till sal. Hans Qvast. - Möjligen identisk med den Jacobus Agrelius, som blev stadsfiskal i Kalmar 1665 1/12 och avsatt 1667 29/4.
 
3)
Erland Qvast, bodde i Småland och var gift 1630. Hans son Hans Erlandsson Qvast, född 1631 och död 1700 adlades Lilliegranat, se vidare Elgenstierna.
 
4)
Jöns Månsson Qvast, fänrik i Öxnehaga (Yxenhaga), Svenarum (F). Belagd mellan 1573 och 1616 (SoH 1992/1 s.37). Hans dotter Karin Jönsdotter var gift med Anders Månsson, även han i Öxnehaga, belagd 1613-1649. Anders var halvfrälse. Deras son Jöns Andersson Stuth, till Öxnehaga, död 1685 var gift med Catharina Silfverhielm, död 1679.
 
Det hade varit kul och intressant att få ihop Qvastarna till en släkt.
 
Hoppas att någon vet något.
Niklas

42
Stenberga / Äldre inlägg (arkiv) till 30 mars, 2015
« skrivet: 2013-07-31, 20:26 »
Hej,
Jag skulle vilja ha lite hjälp att tolka en ort som en av mina anfäder kommer ifrån.
Jag hittar Carin Gustava Andersdotter i v49898.b22.s37, Norra Solberga C:3 (1801-1860) Bild 22 / Sid 37.


 
Vad jag kan utläsa:
Föräldrar Skräddaren Anders Hultqvist och Hust. Anna Abrahamsdot i (Näs??????) 27 (antar jag är moderns ålder vid Carins födsel)
Faddrarna är inte så noga för mig.  
Är det någon som kan hjälpa mig med orten?
Jag har sökt igenom Näs men inte hittat något? Har jag misstolkat texten?
Någon som vet?
MVH
Mattias

43
Locknevi / Locknevi
« skrivet: 2015-08-08, 17:02 »
Tack så mycket Leif för denna info.
Med vänlig hälsning
Weine

44
Lannaskede / Lannaskede
« skrivet: 2009-05-31, 12:31 »
Catharina Jaensdotter, född 1788 i (Fröderyd?), kom från Lannaskede till Ramkvilla 1808. Har någon möjligen träffat på henne?

45
Ingatorp / Äldre inlägg (arkiv) till 16 januari, 2011
« skrivet: 2010-05-06, 15:23 »
De barn som Karl-Henrik redovisar är födda i Johan Nilsson Blohms andra gifte med Beata Wernich. I första giftet med Eva Rudman (dotter till löjtnanten Israel Rudman och Anna Flint) hade han dottern Catharina (död 1742, begr. 4/1, i Brestorp) samt sönerna Carl Johan (1716-1782), kyrkoherde och prost i Svanshals, och Sven Gabriel (omkr. 1719-1783), kronolänsman i Södra Vedbo, senast från 1758 bosatt i Dal, Ingatorps sn.

46
Hässleby / Hässleby
« skrivet: 2015-08-21, 19:57 »
Sara Matilda Johansdotter f.1836-09-27 i Lid, Hässleby sn, vilka var hennes föräldrar och ev. syskon
Tacksam för svar
Johan Börjesson

47
Hult / Äldre inlägg (arkiv) till 21 september, 2014
« skrivet: 2014-01-02, 10:11 »
Jag undrar var man kan få reda på födelsedata för Magnus Gross och Maja Hultgrens tvillingar,
som föds i december 1820 se bilderna nedan?
 


 
Hult C:3, sid. 239 och Hult AI:4, sid. 3
 
De kan ju inte vara döpta innan de föds.
 
MVH
 
Sam
 
Meddelandet ändrat av Sam 2014-01-02 10:13

Sidor: [1]