ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Niclas Rosenbalck

Sidor: [1]
1
Vislanda / Måns Persson (c1731-1798) i Mahem
« skrivet: 2020-08-08, 16:24 »
Söker ursprunget för min anfader torparen Måns Persson i Mahem (torp under Vislanda prästgård). Han gifte sig 1755 8/6 i Vislanda med pigan Britta Israelsdotter (1726-1800),  dotter till avskedade soldaten Israel Sätterman (c1691-1775) och dennes första hustru Ingeborg Håkansdotter (c1688-1755) i Mahem. Måns Persson anges vid vigseln komma ifrån Lästa. Han avlider 19/6 1798 i Mahem och anges då vara 67 år gammal. I husförhörslängden anges han vara född 1735.

Vilka är Måns föräldrar och var är han född?


Måns Persson och Britta Israelsdotter hade åtminstone barnen:
1. Ingeborg Månsdotter f 2/3 1757 i Mahem
2. Per Månsson f 18/6 1761 i Mahem , död 29/7 1812 i Kojtet, Blädinge sn (min morfars morfars farfar)
3. Elin Månsdotter f 17/3 1766 i Mahem


En fadder till dottern Ingeborg 1757 är hustru Gunnil i "Olastorp", är det Olofstorp i Skatelöv socken eller fanns det något torp med detta namn i socknarna Vislanda/Blädinge ?


2
Introducerad adel - E / Ehrenstråhle
« skrivet: 2016-11-16, 17:57 »
Är mer känt om barnfadern Gustaf Ehrenstråle ?

Ur Elmhults tidning 1902-01-16, sidan 3 - "Ifrån Allbo häradsrätt 13 januari":

3
Ullasjö / Rosengren, Sven Carl (1829-1902)
« skrivet: 2016-11-16, 17:45 »
Söker uppgifter och familjebakgrund om handelsmannen i Elmhult (nuv. Älmhult) i södra Småland Sven Carl Rosengren som uppges född i Ullasjö socken 1829 5/10. Han avled 1902 5/1 i Elmhult (stationssamhälle som tillhörde Stenbrohult socken).

Ur Elmhults tidning 1902-01-09, sidan 2:

4
Pjätteryd / Magnus Forsberg (1780-1844)
« skrivet: 2016-06-07, 11:28 »
Har via DNA-matchning med en person gjort slutsatsen (av geografiska skäl) att vårt gemensamma  DNA kommer via en ana på matchpersonens antavla med rötterna i Pjätteryd socken vid namn Magnus Forsberg. Denne uppges född 10/9 1780 i Pjätteryd sn och avled 1844 6/12 i Bosgården,  Sätila  (P). Min fråga är nu om någon har möjlighet att kolla hans födelsenotis och se vilka hans föräldrar är. På nätet hittar jag en uppgift att modern skulle heta Mertha Jönsdotter (1745-1825), men detta är inte bekräftat. Vet någon mer om Magnus Forsbergs bakgrund?

5
Är resandediskussionerna med vidhängande typiska resandeyrken, någon privat tillställning för vissa utvalda skribenter?
Ställer man några hövliga frågor där, så blev det total tystnad, fast jag sett i efterhand på sökning, att flera kunnat svara på mina frågor.
 
Tala om att kasta sten...
Där sticker jag aldrig in näsan mer i alla fall. Kanske utanför ämnet, men vissa verkar ha patent på olika områden i släktforskningen.
Så är det med det - Eivor

6
Jag har just läst artikeln Historiska anor av Niclas Rosenbalck i det senaste nummret av KGF-nytt. En mycket intressant och spännande artikel. Men jag upptäckte en felskrivning på Mathilda av England. Där står att hon föddes 1102 och att hon gifte sig 1102 med Geoffrey V Plantagenet.
Vilket årtal är det rätta?

7
25 Religion och kyrka / Kristning av turk vid vigsel
« skrivet: 2012-09-28, 20:58 »
Reftele, Jönköpings län
 
1682 Dominica 21 Trinit
Christnadhes och Wigdes Enn Turck widh nampn Petter Paul Coul widh Enn shristnadh Turchnina So???? frifihnar(?).
 
AID: v35958.b8.s7 vänster sida precis ovanför ANNO 1683
 
Känns som att detta bör ha varit en ovanlig händelse och vill därför dela med mig av den.
 
Hälsningar Annica

8
Jag har via NAD sökt efter Eksjö Rådhusrätt för att studera vad det finns för material från 1600-talet. Jag vet att det finns, för andra forskare har hittat och använt det. Men via NAD hittar jag bara domböcker från 1847 och framåt. Vad gör jag för fel?
 
Mvh
 
Jonas

9
10 Folkliv / Pelle Näver
« skrivet: 2004-04-08, 10:15 »
Den småländska byggdepoeten Pelle Näver (pseudonym för Josef Högstedt) (1897-1986) ska enligt en oklar familjeuppgift ha skrivit en dikt/berättelse kallad eller i vart fall handla om en kvinna Anna i Hultet.  Förgrundsgestalten ska vara min morfars farmor alt. morfars farfars mor.  Finns det någon Pelle Näver-kännare som stött på denna Anna i Hultet och kan tipsa var man kan ta del av detta om allt nu inte bara är en modern skröna.
 
mvh Niclas Rosenbalck

10
02 Arkivväsende / Bergskollegiet
« skrivet: 2009-11-24, 19:22 »
Hej, Finns det någon här som har studerat bergskollegiets material. Det jag undrar över är om det finns någon bok som handlar om just bergsarkivet och dess ting.  
Detta är till för min B-uppsats i Historia vid Uppsala universitet.
 
Hälsningar Charlotte

11
Har funderingar kring att lägga ut flera olika förfrågningar om personer som har anknytning till järn- och pappersbruk i Kronobergs län. Det är personer som både har anknytning till yrkeskategorin kolare och smeder, men även till pappersmakeri samt en kategori med obestämd yrkesroll. Merparten saknar bestämt släktnamn eller har korrupta försvenskade sådana. En del av dessa är säkerligen fransoser(=vallonättade) och en del är tyskar/holländare, samt andra med obestämd etnicitet.
 
Jag hittar en diskussion som heter Anbytarforum » Släktnamn » Smed- och vallonsläkter » AA - Smedsläkt utan känt släktnamn, där man idag har klumpat ihop ett 70-tal inlägg som spretar åt olika håll. Frustrerande och svåröverblickat att läsa (varför jag helt sonika struntar i detta!). Att lägga mina frågor under denna nämnda rubrik tycks vara som att kasta ut frågan på en lapp å Konsums anslagstavla - de kommer att försvinna i en gyttrig frågesörja där den röda tråden går förlorad i framtiden. Förmodligen kommer det möjligen ett svar samma dag men inte i framtiden då inlägget drunknat i andras inlägg.  Hur ska man bäst skapa en diskussion på Anbytarforum där man idag inte har möjlighet till en unik diskussion (jfr diskussioner under landskapskategorin socknar där hundratals olika frågor idag ställs i en och samma sockentråd ) ?
 
(Meddelandet ändrat av Niclas 2013-04-23 18:18)

12
Hej Richard och Sonny
Jag har en hälsning från Monica Bergman,hon kommer att ta kontakt med er när hon får sin dator inkopplad.
Hälsning Irene Vesterberg

13
Skarprättare / Äldre inlägg (arkiv) till 24.6.2002
« skrivet: 1999-06-08, 22:09 »
Har hittat skarprättare i min släkt. Någon som kan upplysa om vad en sådan pysslar med?

14
Historia / Ur Svenska dagstidningar
« skrivet: 2011-03-27, 21:57 »
Lägger in en intressant tidningsartikel, vari dåtida korrenspondenter citeras från ett 1830-talets Europa.
 
 
I Post- och inrikes tidningar 1838-08-16, s. 3, BLANDADE ÄMNEN:
 
Zigenarne i Spanien och Ryssland. Detta nomadiska folks ursprung, som midt under Europas civilisation bibehåller sina egenheter, är ännu okändt. Man vet till och med icke hvad namn man skall gifva dem; i Frankrike kallar man dem Bohémines; i England Gypsies; i Tyskland Zigenare; i Italien Zingueni; i Spanien Gitanos. Hr Balbi har i sina lärda undersökningar om de förnämsta mennisko-raserne bevisat att det i Europa finnes 100,000 omkringirrande Zigenare, som hvarken hafva hem eller boningar. Vi vilja ur Revue Britannique meddela följande utdrag af ett bref från en af denna Journals korrespondenter.
     Den 6 Januari, säger han, gick jag öfver bryggan vid Guadiana, som utgör gränsen emellan Spanien och Portugal och anlände till Badajoz. Morgonen derpå, då jag stod utanför värdshusporten, blef jag varse tvenne i långa kappor höljda personer; dessa voro färdiga att gå förbi mig då jag upptäckte af hvad folkslag de voro. Jag slog den ena på axeln och yttrade ett ord, på hvilket han med ett uttryck af förundran svarade såsom jag hade väntat. De hörde i sjelfva verket till den öfver hela jorden kringspridda, under åtskilliga namn bekanta folkstammen, hvars verkliga namn är Rommany, hvilket de på sitt språk ännu gifva sig. Vi samtalade derefter på den Spanska dialekt af deras språk som de här bruka, hvari jag var temligen bevandrad, och jag frågade dem om i Badajoz och i trakten deromkring funnos många Zigenare; de sade mig att 9 à 10 familjer bodde i staden, men att flere funnos i Merida, som är beläget 9 mil härifrån; de tillade att deras bröder födde sig mest med hästhandel, och att de i Badajoz boende voro fattiga, med undantag af en enda, som hade många hästar.
     De lemnade mig derefter, för att underrätta sina bröder, att en främling anländt, som talade Rommany, så godt som de, samt till sitt utseende liknande en Gitano, och syntes vara af samma stam som de. Inom en half timma var hela gatan uppfylld med Zigenare af båda könen. Jag blandade mig ibland dem, och aldrig i mitt lif har jag sett så mycket elände och orenlighet hos några menskliga varelser, som hos dem, men det bedröfligaste af allt var uttrycket af deras fysionomi, som tydligt utvisade, att de voro förtroliga med alla slags laster och brott, och snart upptäckte jag att deras karakter fullkomligt motsvarade deras anletsdrag. Sedan de gjort mig flere frågor, lemnade de mig för att återvända hem.
     Under hela den tid jag vistades i Badajoz uppehöll jag mig beständigt bland dessa olyckliga, för att ingifva dem bättre tänkesätt. Som jag talade deras språk och man ansåg mig såsom deras landsman, så var det lättare för mig, än för någon annan att studera deras karakter. Resultatet af mina forskningar är, att Gitanos i Spanien är det nedrigaste, mest sjunkna och usla folkslag på jorden. Deras stora försämring förklaras kanhända bäst genom deras kringirrande lif och deras blott tillfälliga vistande i städerna. Till de laster, hvilka de redan äga af naturen, hafva de lagt dem, som äro rådande bland de lägsta folkklasserna. Deras tal är det afskyvärdaste i verlden, och aldrig har jag hört så förskräckliga och ohyggliga svordomar, och sett så mycken osedlighet som hos dem. Hvad religion beträffar, så hafva de ingen, de afhöra aldrig messan, bikta aldrig eller bevista gudstjensten. Efter hvad de sagt mig, synas deras förfäder hafva trott på Metempsykosen (läran om själavandringen) men nu förakta de detta system och sätta ingen tro till detsamma. Dessa familjer äga en mängd sånger, hvilka de, ackompanjerande sig på gitarr, sjunga. Under hela sitt lif sysselsätta de sig med hästhandel, stöld, mord och andra ohyggligheter. Här och der finner man likväl någon ädel tanka, hvilken såsom en skön vext uppskjuter ur den ofruktbara jorden. Om sina fäders fördrifvande ur Egypten äga de följande tradition: Det inträffade en gång att Konung Pharao församlade talrika härar för att börja ett krig, och sedan han eröfrat hela verlden, uppmanade han Gud till strid, men Gud svarade: ingen kan strida mot mig, hvarpå Herren öppnade ett berg och inneslöt deri Pharao med alla sina härar och härigenom blefvo Egyptierne utan försvarare, deras fiender uppreste sig emot dem, och sedan den tiden hafva de måst föra ett kringirrande lif.
     Den skildring, som den Engelska Författaren gör öfver Zigenarne i Ryssland, är af helt annan karakter.
     I September 1835 begaf han sig till Moskwa för att studera detta folks seder, hvarest flera tusende familjer äro bosatta. De personer, säger Författaren, hvilka äro vana att betrakta Zigenarne såsom kringirrande barbarer, ur stånd att värdera ett lugnt lifs välgerningar, och att hinna till en högre grad af civilisation, skulle troligen med förundran höra, att i Moskwa finnas flera, som bebo stora och sköna hus och äga så väl moraliska som fysiska företräden. Zigenerskorna äro orsaken till detta besynnerliga fenomen. Ifrån äldre tider hafva de så förträffligt förstått att utbilda sin smak och talang för sång, att densamma kommit i stort rop i Moskwa. Den berömda Madame Catalani blef, då hon i ett lysande sällskap i Moskwa, hvarest hon skördade det mest enhälliga bifall, så förvånad öfver en ung Zigenerskas beundransvärda talang, som sjöng efter henne, att hon aftog en präktig Kasimirs-shawl, [= Kasimirs-sjal; Min anm.] som hon fått af Påfven, och tvang sin medtäflerska att emottaga den. De stora summor, som dessa konstnärer vinna genom sin sång, sätta dem i stånd att underhålla sina män, och föra det mest yppiga lif. Icke alla Zigenerskor äga sådana företräden, och man ser många af dem, hvilka sjunga på värdshusen och på promenaderna, under det att deras män stjäla och bedraga. De flesta af dem bo i en by vid namn Marina Rotche, som är belägen 2:ne werst från Moskwa. Då jag begaf mig dit, störstade [= störtade; Min anm.] en mängd af Zigenare ur sina tält och ur ett dervarande värdshus, och omgåfvo min vagn. Ifrån min plats höll jag ett tal till dem på deras språk.
     Ett skrik af förundran hördes, då jag slutat detsamma och man helsade mig nu med den mest för förtjusande musik, och de mest harmoniska sånger. I första ögonblicket ansågo de mig för en af sina kringirrande bröder, som öfverfarit hafvet för att besöka dem. De likna mycket till sina anletsdrag de Engelska Zigenarne. De hafva i allmänhet sköna och reguljera drag, deras ögon äro eldiga men vilda, och deras hår svart. Jag gjorde dem åtskilliga frågor rörande deras religiösa tro, och det land från hvilket de härstamma. De svarade mig, att de trodde på Guden Duvvel och fruktade för den onda andan,  hvilken de kallade Bengel. De härstamma, sade de från Rommania, men hvar detta land var beläget, kunde de icke säga mig. De sjöng flera Ryska och Romaniska visor. Dessa senare hörde till den äldre tiden, ty de voro komponerade i en takt, hvilken icke äger något motsvarande i något Europeiskt folks nyare musik.

15
Romska släkter A-Ö / Rosenhagen
« skrivet: 2010-10-06, 12:31 »
I Polisunderrättelser 1914 nr 29 B4 nämns om zigenarprinsessan Mariette Taikon (gift Rosenhagen):

16
Wigart / Wigardt / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-02-20
« skrivet: 2000-01-07, 12:50 »
Hej! Är det någon som har några upgifter om släkten Wigart i värmlands trakten skriv gärna in i såfall tack på förhand.
 
mvh stefan

17
Anders Tack för att du lagt in uppgifterna. Jag tror också på teorin att Petter Wallin är son till Peter Vernersson, äldste sonen till Skarprättaren. Skall försöka kolla upp om jag har något om Jeremias son Magnus. Enligt en teori som börjar ta form nu, så kallar skarprättarens äldsta barn sej  Wallin och de yngre i barnskaran sig Westerling. De äldre i syskonskaran skulle då blivit kvar uppe i nordvästra Skåne medan de yngre i syskonskaran sökt sig till Blentarp och Simrishamn. Jag försöker lägga pussel här men det är ju samma förnamn Juliana, Verner Annika osv. Så har jag precis hittat (bland Kasks kort) en  Verner Westerlin född 1729 enl kom.l. Blentarp nr 12. Han skall ha varit Tunnbindare i Grevlunda, Vitaby c:a 1783 och krämare i Blentarp nr 1 1784.
Gift 1 med Elna Persdotter född 1733 död 1779 11/4 Blentarp.
Gift 2 med Engela Dorothea Davidsdotter.'
Gift 3 1786 9/4 i Blentarp, med Anna Sissa (Lisa enl vb) född 1753, 1765 enl fb Vitaby.
Denne Verner Westerlin tror jag skulle vara ett hittills okänt skarprättarbarn

18
Ullman / Ullman
« skrivet: 2006-06-13, 16:29 »
Anna Maria Ullmans födelsenotis i Oxie 1782. Fadern är trumslagaren Peter Ullman och modern Christina Andersdotter, men vad står det mer i denna svårlästa text?
 

19
Ström / Ström
« skrivet: 2006-12-02, 13:07 »
Det var en intressant notering, Arne. Här är en länk direkt till bildfilen, vilket gör det lite lättare att läsa, eftersom man annars får felmeddelande när man försöker förstora bilden.
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060830030157.jpg
 
Svårt ändå för mig med norskan, men det står att bägge de förmodade föräldrarna är döda, och att modern Christine Sommer hört hemma i Helgeland i Nordland. Fadern Anders Ström är först noterad som svensk, och modern som norsk, men det är ändrat till tvärtom. Johan är dömd för tjuveri, tror jag.

20
Resandesläktnamn A-Ö / Stefansson, Johan
« skrivet: 2002-05-28, 18:53 »
Hej !
Hittade detta när jag satt och läste Malmö domböcker. Hoppas att uppgifterna är nya och kan komma till användning. I samma mål straffades även Henrik Henriksson Hierpe med familj samt Sven Pettersson Spegel med familj. Jag delar upp under respektive namn, men jag hoppas att ni hittar dit.
 
Källa: Malmö kämnärsrätt AIa:24
16/3 1737.
Tillfölje af Landshöfdinge Ämbetets bref till Lofl: Magistraten af den 14 i denna månad och Magistratens under den 15 därpå afgifna Remiss till Cämnärsrätten, företog sig Cämnärsrätten idag laga rannsakning, angående 13 st. enligt CronoBefallningsmannen Brandts den 12 Martii sidstl:e inskickade löst folk af män, qwinnfolk och Barn bestående, som tyckes wara Tattare och af Zigeuner ...
 
Widare infordrades en persohn som kallar sig Johan Stefansson, 24 åhr gammal, född i Elghuld sochn wid Wexiö, brukar till näringsmedel att giöra wäffskiedar och har äljest några dockor som han agerar med. Dess senare warit trumslagare under Tyska LifRegimentet som då legat i Halmstad. Johan Stefensson skall äljest hafwa sitt tillhold uti en by Ysanne benämnd, belägen en half mihl ifrån Silfvitsborg, skall ej någonstädes wara skatteskrifven.
Wid dess hustru Anna Maria Eskersdotter? 30 åhr gammal, berättar Johan sig wara wigda i Berglagen för 13 åhr sedan, warest hennes fader skall gått omkring att flicka kiettlar och sälja kryddor, men hennes farfader han war fransos och hennes moder kommen från danska Norjet, med denna sin hustru har Johan 2ne lefwande barn, en flicka Beatha benämnd 8 åhr gammal och en liten gåsse, som är emot 2 åhr gammal warandes hustrun mycket siuklig, men Johan Stefensson frisker karl.

21
Spegel / Spegel
« skrivet: 2002-05-28, 18:51 »
Spegel, Sven Pettersson
 
Hej !
Hittade detta när jag satt och läste Malmö domböcker. Hoppas att uppgifterna är nya och kan komma till användning. I samma mål straffades även Henrik Henriksson Hierpe med familj samt Johan Stefansson med familj. Jag delar upp under respektive namn, men jag hoppas att ni hittar dit.
 
Källa: Malmö kämnärsrätt AIa:24
16/3 1737.
Tillfölje af Landshöfdinge Ämbetets bref till Lofl: Magistraten af den 14 i denna månad och Magistratens under den 15 därpå afgifna Remiss till Cämnärsrätten, företog sig Cämnärsrätten idag laga rannsakning, angående 13 st. enligt CronoBefallningsmannen Brandts den 12 Martii sidstl:e inskickade löst folk af män, qwinnfolk och Barn bestående, som tyckes wara Tattare och af Zigeuner ...
 
Härnäst inkallades en som säger sig heta Sven Pettersson med tillnamnet Spegell, hwilken berättar sig wara 32 åhr gammal (då han var här i förhör 1734 var han 26 år gammal). Född i Halland och Knärröd sochn, dess fader skall hafwa warit soldat, hetat Petter Andersson, samt blefwit död, då Sven war ganska liten, äfwen som dess moder död, när han war 3 åhr gammal. Hwarifrån han kom till en dess syskonbarn Hans, som bodde i Örebro och sedan flyttade till Wimmerby, därest han ärlagt sina skatter, skolandes nu bo i Carlscrona, men hans söner äro borgare i Silfvetsburg, därifrån hwar Sven Pettersson kommit till Carlscrona, der han först blefwit Skippspoike och sedan Couffardiekarl, hwarifrån han blifwit afskiedad den 30 april 1729. Försörjer sig med att fara omkring landet och sälja peppar, anijs med flera kryddor ... Dess hustru Sara Johansdotter 33 åhr gammal, säger sig wara född i Carlscrona och Nettrebys socken.
Frågandes hustrun, huru hon kommit till här wid Rätten åhr 1734 uti December månad, att säga, det hon är barnfödd i Wimmerby ?
Swar: Att hennes fader warit Borgare i Wimmerby och född i Wenersborg, Men hännes moder och mormoder äro födda i danska Norjet. När dessa hennes föräldrar hafwa rest till Carlscrona är Sara blifwit under wägen födder och döpt uti Netreby deras tillhold skall äljest wara uti Silfwitsborg.
Dessa 2ne personer hafwa med sig en flicka, ungefähr 14 åhr gammal Anna Maria Carlsdotter, hwilken är Sven Petterssons styfdotter och skall wara aflad med Saras förra man Carl Ohlsson Hassellgreen, som skall warit Volonteur wid Ammiralitetet i Carlscrona...
Frågandes till hustrun om hon är hafwande ? Swar: Hon menar så wara, men wet det eij wist.

22
Skotte / Äldre inlägg (arkiv) till 23 juni, 2007
« skrivet: 2004-08-12, 16:21 »
Hej!
Johan Persson Skottes hustru har tidigare diskuterats under denna rubrik.
I Berga socken (G) föds sonen Elias 1701 döptes 6:e efter trefaldighet. Han var son till handelsmannen i Wexiö Johan Persson o. Britta Sörensdotter.
Britta S. nämns som fadder jämte Jon Sörensson 1705 i Ryssby socken (G) åt borgaren Elias Perssons barn Marina.
Se Niclas Rosenbalcks inlägg 20 okt 2002 kl 14.38.
Med all sannolikhet är Britta och Jon syskon och barn till Söfring Jonsson (Krok-släkten)
Då är det rimligt att Britta Sörensdotter benämns Krok i en dödsnotering.
I Berga socken föds även dottern Maria och döps stephani dag. En son Elias begravs nyårsdagen 1698 ,1 1/2 år gl.
Mvh Annika

23
Segerholm / Segerholm
« skrivet: 2009-07-24, 18:20 »
Family Search
Nils Segerholm gift 1774 04 17 Växjö med Maria Svensson
en Nils Segerholm född 1746 12 18 i Växjö
fader Zackris Segerholm

24
Segerholm / Äldre inlägg (arkiv) till 24 juli, 2009
« skrivet: 2007-05-13, 00:52 »
hejsan,
 
har en soldat lars segerholm gift med sofia christina ahlqvist. är det någon som känner till dem? kan sofia christina vara syster till Anna maria ahlqvist född 1765?
 
vänligen laila lindqvist

25
Sahlman / Sahlman
« skrivet: 2010-04-18, 11:37 »
Dohnas regemente är intressant. Finns GMR bevarat? Lustigt nog var en annan resande vars hustru också hette Christina Johansdotter vid samma tid vid regementet, nämligen Alexander Sahlman. Se Vittskövle dödbok i maj 1733 (son Ludvig dör) och Algutsboda födelsebok 1734 26/9 (son Hans föds).

26
Rydberg / Äldre inlägg (arkiv) till 22 maj, 2009
« skrivet: 2007-08-22, 19:01 »
Det bör vara Gustafsbergs porslinsbruk i Vänge socken väster om Uppsala.

27
Ruut / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-21
« skrivet: 2000-02-22, 17:28 »
Under Gränna förs en diskussion angående dessa släkter där frågan också ställs om de tillhörde resandesläkter.

28
Rosengren / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-09-05
« skrivet: 2001-05-10, 11:38 »
Hej!
 
Jag söker uppgifter om min farmors härkomst och anfädrar. Hennes namn var Agnes Rosengren (g. m. Tage Karlsson), född omkr 1890 i Varberg, död 1982 i Borås. Hon hade många syskon, av vilka jag känner till namnet på två; Albin och Åke. Jag har för mig farmors far eller farfar någon gång under 1800-talets första hälft bytte namn från Berndtsson eller dyl till Rosengren.  
 
Tacksam för hjälp!

29
Resandesläktnamn A-Ö / Peter Lorentssons släktkrets
« skrivet: 2006-10-10, 19:38 »
Några inlägg under Lindgren och Allmänt - Häktmakare har 2010-11-18 på förslag av Sebastian Casinge flyttats till denna nya diskussion. Se också inlägg under Falkenberg (bl a ) och Hjo (bl a här). / mvh Anders Berg, Moderator Särskilda forskningsområden
 
Den 2/4 1727 döptes i Björklinge Christian. Föräldrar var häktmakaren eller zigenaren Petter Lorentsson ifrån Örebro och hustru Dordie Andersdotter, född i Södertälje.
Dopvittne var bla. farbrodern Lars Blomberg.
Denne Petter Lorentsson med sitt anhang landsstrykare och tjuvfölje har sprungit gatlopp i Tierp och är fördrivna.

30
Oller / Åller / Oller / Åller
« skrivet: 2001-06-08, 17:46 »
Hans Oller var borgare i Falkenberg under 1730- och 40-tal, och hans son Johan Oller (f ca 1726) var gift först med en Frimodig, sedan en Kindberg (se diskussion på annat håll i AnbF under Resande).
 
Är följande fynd ur Hjärnarps dödbok 1771 tidigare känt?
 
[Maj] 28 en Tisdagh mårgon kl: 3 dödde uti Wanstad ett litet gåssebarn wid nambn Hans Ållder 5 månader gammall af okänd barnsiuka. Fadren wardt handtlangare Johan Ållder under Capitain Rosenbergs Compagnie uti Jön Kiöping. Thetta barnet som nu här dog under sine förälldrars resande blef begrafwidt på Kyrkogården härstädes d: 30 föliande.

31
Melldahl / Meldahl / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-04-13
« skrivet: 1999-04-15, 16:16 »
Här fortsätter uppgifter om släkten Melldahl som efterfrågats under rubriken Bleckslagare.
Familj 1
  Magnus Melldahl, född 1720 ca. Borgare i Sundsvall. Köpdräng från Borås (1744) [Gävleborgs läns landskansli EIb:133].  
 
  Gift 1744 i Sundvall (Y) med  
  Anna Katarina Norman, född 1723 (dpt 12 oktober)  i Sidensjö sn (Y). (dp).
  Dotter till Elias Jönsson Norman och Katarina Nilsdotter Lille.
 
 
  Barn:
  Katarina Melldahl, född 1745 ca.
    Gift 1760 ca med  
    Jonas Flinta, född 1744. Artillerihantlangare, glasförare (GMR,hfl,v).
    Glasförare från Kasimirsborg (1763)                                
    Approberad som artillerihantlangare 1769 15/7 och införd 1771      
    15/7 under nr 76 vid Överstelöjtnantens kompani vid Artilleri-    
    regementet i Stockholm, transporterad till nr 75 1779 15/4, var    
    på nr 47 1783, avförd ur rullan för liderlighet 1783 20/8, han    
    var 5 fot och 8 tum lång [GMR].                                    
  Anna Brita Melldahl, född 30 november 1745 i Bjärtrå sn (Y), död 1791
    i Norrtälje (B). (f,v,hfl).  
    Gift 24 februari 1766 i Torshälla sfs (D) med  
    Gabriel Kjellman, född 13 september 1740 i Stenkvista sn (D),
    död 1 mars 1791 i Norrtälje (B). Borgare, glashandlare i Torshälla.
    (f,v,d).
    Borgare i Torshälla och Norrtälje, krämare, glashandlare.                                                                      
  Elisabet Melldahl, född 1751, död 1796.
    Gift med  
    Peter Forsberg, född 1749.
  Anders Peter Melldahl, född 1753, se familj 2.
  Jonas Melldahl, född 1757, se familj 3.
 
 
  Familj 2
  Anders Peter Melldahl (från familj 1), född 1753.
  Borgare, artillerihantlangare.
  Borgare i Norrtälje, artillerihantlangare i Göteborg              
 
  Gift med  
  Beata Margareta Löfstedt, född 1754.
 
  Barn:
  Sara Margareta Melldahl, född 15 januari 1774.
  Anna Elisabet Melldahl, född 23 januari 1776 i Falun (W).
    (f [Norrtälje fb]).
  Beata Melldahl, född 18 februari 1782 i Sala sfs (U). (f).
  Johanna Melldahl, född 1785, död 26 november 1785 i Västerlövsta sn (U).
    (åu,d).
   
 
  Familj 3
  Jonas Melldahl (från familj 1), född 1757 i Sundsvall (Y), död 1821/1833.
  Borgare i Öregrund, glashandlare, salpetersjudare, lumpsamlare    
  för Säters pappersbruk, levde 1821 [PJ]                            
  Intagen på häktet i Gävle 1793 12/10, anklagad för stöld, frikänd  
  vid Hille och Valbo HR 1793 28/10. Intagen på häktet i Gävle 1800  
  19/10, tillsammans med Katarina Lustig, för att å allmänna lands-  
  vägen rånat en bonde. Avsänd till Ovansjö HR 1800 19/11, återkom  
  28/11, åter till Ovansjö HR 1801 22/2, återkom 25/2, åter dit      
  1801 7/4, återkom 1801 10/4 dömd till 28 dagars fängelse vid vat-  
  ten och bröd. Straffet fastställt genom Svea hovrätts utslag 1801  
  30/4. Insatt i slottsfängelset i Gävle 1801 11/5, frigiven 1801    
  7/6. Intagen på häktet i Gävle, tillsammans med Anna Katarina      
  Flinta, 1813 9/2, avsänd till Järvsö HR 1813 24/2, frigiven där.  
  [Gävleborgs läns landskansli EVIa:2, fånglistor Gävleborgs län].  
 
  Gift 1:o ca 1775 med  
  Terentia Hansdotter Lök, född 1755. (åu).
  Dotter till Hans Lök.
 
  Gift 2:o ca 1800 med  
  Katarina Lustig.
 
  Gift 3:o ca 1805 med  
  Anna Katarina Flinta (eller Ström), född 6 augusti 1775 i Tierp sn (C).
  (f).
  Dotter till Karl Flinta och Katarina Hansdotter.
 
  Barn i första giftet:
  Hans Melldahl, född 1776, se familj 4.
  Karl Magnus Melldahl, född 6 november 1776 i Lohärad sn (B). (f).
  Anna Sofia Melldahl, född 7 november 1786 i Ekeby sn (C). (f).
  Stina Kajsa Melldahl, född 23 april 1789 i Ekeby sn (C). (f).
  Ulrika Melldahl, född 1793 i Sundsvall (Y).
    Piga hos Lars Löfgren i Östhammar 1815, eau f 1797.                
    Intagen på häktet i Gävle 1843 2/4, tillsammans med sina barn samt
    systern och hennes barn. Frigiven 1843 6/4. [Fångvårdsanstalten i  
    Gävle DIIIa:6].                                                    
    Gift 1:o med  
    Johan Anders Rydberg. Glashandlare.
    Gift 2:o med  
    Olof Sundstedt-Kuno. Fältjägare.
    Ankom, tillsammans med hustru och barn, till häktet i Gävle 1833  
    13/6, förpassade av KB i Uppsala, frigivna 1833 26/6 [Fångvårds-  
    anstalten i Gävle DIIIa:2].                                        
 
  Barn i tredje giftet:
  Helena Sofia Melldahl, född 1807 i Svärdsjö sn (W), död 25 november 1851
    i Säbrå sn (Y). (FR,d).
    Intagen på häktet i Gävle 1832 13/6, med två barn, för passlöst    
    kringstrykande. Avsänd till KB i Falun 1832 22/6. Intagen på      
    häktet i Falun 1833 23/6, tillsammans med 2 barn, ditsänd såsom    
    född i länet. Vid förhör 1833 27/6 konstaterades dock att Mell-  
    dahl icke annorledes tillhörer detta län än att hon under en för-  
    äldrarnas vandring genom länet i Svärdsjö blivit framfödd.        
    Intagen på häktet i Gävle 1843 2/4, tillsammans med sina barn      
    och systern samt hennes barn, för passlöst kringstrykande. Fri-    
    given 1843 6/4. Intagen på häktet i Gävle 1851 8/7, tillsammans    
    med man och barn, avsänd till KB i Umeå 1851 14/7. Av ordinär    
    växt, trindlagt ansikte, bruna hår och blå ögon. [Fångvårds-      
    anstalten i Gävle DIIIa:2, 6, 15].                                
    Samvetsäktenskap 1826 ca med  
    Anders Gulbrandsson. Hovslagare.
    Samvetsäktenskap 1832 ca med  
    Karl Olof Vikström.
    Samvetsäktenskap 1840 ca med  
    Anders Byström-Hallin, född 15 februari 1818 i Hallsta, Indal sn (Y),
    död 27 mars 1911 i Enånger sn (X). Kammakare. (f).
  Alexander Lars Melldahl, född 26 september 1811 i Enköping (C),
    död 19 oktober 1832 i Gävle lasarett (X). (f).
    Intagen på häktet i Gävle 1827 28/3 för pass- och försvarslöshet.  
    Frigiven 1827 4/4 med tillstånd att få åtfölja sin mor. Åter på    
    häktet i Gävle 1831 3/5 för passlöst kringstrykande. Frigiven av  
    KB 1831 23/6 och överlämnad till sin syster och svåger. Åter på    
    häktet i Gävle 1832 12/10 för passlöst kringstrykande. Överförd    
    till lasarettet pga venerisk smitta 1832 19/10 och död där på      
    aftonen samma dag. [Fångvårdsanstalten i Gävle DIIIa:1, 2.        
 
 
  Familj 4
  Hans Melldahl (från familj 3), född 1776, död 1836.
  Sjöman, kopparslagare. (PJ).
 
Gift 1:o med Brita Maria Norman, född ca 1780, dotter till Hans Norman..
  Gift 2:o  med  Katarina Fagerberg, född  ca 1787,  dotter till Sven Fagerberg och Kristina Kristiansdotter.
 
 
  Barn i första giftet:
  Maria Gustava Melldahl, född 1805 i Hudiksvall (X), död 3 oktober 1859
    i Vibyggerå sn (Y). (hfl,ej i fb,v,d).
    Gift 27 maj 1827 i Sidensjö sn (Y) med  
    Olof Jonsson, född 1803 i Sidensjö sn (Y), död 5 november 1875
    i Vibyggerå sn (Y). Bonde i Risnäs, Vibyggerå sn. (hfl).
  Sofia Melldahl, född 1807, död 21 april 1839 i Sidensjö sn (Y). (åu,d).
Barn i andra giftet:
  Ulrika Vilhelmina Melldahl, född 14 september 1814 i Undersvik sn (X).
    (f).

32
Meijer / Meijer
« skrivet: 2010-11-28, 18:31 »
Hej Annika, tack för inlägget, jag hade inte kollat så noga i släktträdet märker jag. Carl Blombergs hustru borde ju vara en dotter ur det första äktenskapet. Kanske t.o.m. Kristina Meijer f. 1708, eftersom hon ska ha gift sig först 1741 med Erik Brandt. (Jag har f.ö. stött på Erik Brandt som skarprättardräng i Stockholm hos Magnus Meijer på 1720-talet.)

33
Meijer / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-04-10
« skrivet: 1999-09-21, 22:47 »
Hej!
 
Hittade följande i Göteryd CI:1, s 351 ; år 1733 födelseboken:
dhen 22 Augusti föddes och d 24 döptes afskiedade volenteurens Staffan Mey(ers) och dess hustrus barn, kallades Barbrå
       witnen
diur i St. Ryd, Sohne ibdm, hust. Swenborg Påhlsdotter i Ryd,ett qwinfolck af samma tartan följe wid Namn (står dock ej!)  
 
Av faddernotisen torde framgå att det var resande.

34
Resandesläktnamn A-Ö / Lövert Johansson och hans släkt
« skrivet: 2004-09-24, 19:16 »
I Älmeboda C:1, s 248; födelselängd år 1720, nr 17:
Petter Hindrickson föddes under Inquarteringz
tiden i ödemåla den 1 martij och döptes i kyrckian
den 4 ejusdem en Freddag. Fadren den Inguartera
de Dragonen Manhafftige Hinrik Lewerson
modren Annicka Olufsdotter
Faddrarna: Dragon Anders Frisk
Tysk Dragon wid namn Hinsman
Dragonen jonas Sneider
Hustru Rebecca Jons hust. i ödemåla
Pigan Annicka Jonsdott. Ibidem
En främmande piga Rachel wid namn
som är moster til barnet.
 
Denna notis  bör gälla Hindrich Löfwersson som senare (1728) blir borgare i Trosa (se under resande:Trosa) och som vid Vimmerby RR 1722 23/12 angett sig född i Stockholm (vilken församling?) (se här). Om hans fader häktmakaren Löfvert (Lövert) Johansson se bl a resande:Vimmerby.  
Kanske dax att lägga upp en egen rubrik för Löfvert Johanssons familj ? Han borde vara stamfader för många resande - kanske både Klarin och Lind ?

35
Jeg skulle så gjerne visst om disse tre er søsken av Carl Gustav Pettersson som nevnes øverst i denne debatten. Kan noen gjøre et oppslag?
Hadde vært supert!
 
 
Johan Oscar Lindquist 
Født: 6 Dec 1816 
Dåp: 7 Dec 1816 
Stockholm, Katarina, Stockholm, Sweden
Mor: Ulrica LINDQVIST
Far: ?
Källa:  FHL Film 77777 Dates: 1731 - 1855
(Dette i følge mormonerdatabasen)
 
 
Brita Gustava Pettersdotter
Født:3 Mar 1822 
Dåp:5 Mar 1822
Koping,Landsforsamling, Vastmanland, Sweden 
Far:  Petter PETTERSSON
Mor:  Ulrica LINDQVIST
Källa:  FHL Film 74828 Dates: 1713 - 1830
(Dette i følge mormonerdatabasen)
 
Carolina Pettersdotter
Født: 24 Feb 1823 
Dåp: 5 Feb 1823
Koping,Landsforsamling, Vastmanland, Sweden 
Far:  Petter PETTERSSON
Mor:  Ulrica LINDQUIST
Källa:  FHL Film 74828 Dates: 1713 - 1830
(Dette i følge mormonerdatabasen)

36
Laurin / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-10-12
« skrivet: 2002-07-16, 15:17 »
1720
07.02 Petter Hans -- Johan Reiger puksl Barbro Christoffersd:r
Drängsered

37
Fredrik Klarin.
Vid genomgång av generalmönsterrullan för Göteborgs garnisonsregemente (Hessensteinska regementet), mönstring 1759, har jag funnit följade:
Major Flacks kompani, nr 38.
Fredrik Klarin död 29 maj 1755.  
Inga övriga data om honom där men det kan ju finnas i tidigare rullor.

38
Holmström / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-07-13
« skrivet: 2003-10-16, 10:32 »
Är det någon som har Lars Holmström f 1761 i Harlösa bland sina anor? Hans föräldrar är Anders Holmström (resande)och Maria Henriksdotter.  
Han var gift med Ingeborg Hallberg  och Anna Sofia Frisk./med Hallberg sonen Fredrik Holm f1789/ med Frisk barnen Anna Chatarina f 1807, Frederica f 1810, Maria f 1813, och Annica f 1819

39
Hertzberg / Hertzberg
« skrivet: 2005-03-14, 06:59 »
Carina!
 
Det kan ju vara samma person, som även besökte mammas hemby. Tyvärr så minns jag inte i vilket sammanhang hon nämnde detta namn. Det verkar som om hon hade med dem att göra, kanske hon fick hjälpa till med någon försäljning eller så.
 
Vet du om cirkusen hade något namn?

40
Helsing / Helsing
« skrivet: 1999-02-13, 19:28 »
Bosse och Håkan!  
Jag vet inte om ni har notisen sen tidigare men jag tar med den i alla fall:
1768-10-01 i Träslöv sn (N) föds tvillingarna Carl Friedric och Peter Antoni, Fadren Jacob Helsing, sa sig wara glasförare från Finland. Modren Malena Christiansdotter. Är det den kände Jakob (Jönsson) Helsing som får två sena barn? Det kan det väl ändå inte vara?

41
Hartman / Hartman
« skrivet: 2008-06-04, 21:28 »
Glas- och porslinshandlaren Fredrik Hansson (Hartman) fick sonen Fredrich Villhelm den 14 april 1786. Han föddes i Gryttjoms by i Dannemora socken och avled i Falun den 13 december 1787 enligt intyg bevarat i Gävleborgs landskansli DVIII:3.
 
Porslinshandlaren från Gustafsbergs bruk Fredrik Hansson (Hartman) och hustrun Anna Kristina Åman fick dottern Beata i Bräcke den 12 december 1788 (döpt den 14:e). Lokala faddrar. Detta framgår av ett intyg bevarat i Gävleborgs landskansli DVIII:2

42
Frimodig / Frimodig
« skrivet: 2003-07-02, 19:20 »
Under rubriken Häktmakare har nyligen ventilerats resandes sociala status samt äktenskap mellan resande och icke resande.  
Följande kan kanske vara av intresse.
 
Min anfader Peter Frimodig (172?-1781) hade en dottern Anna Helena Frimodig  f. 1759.
Hon var gift med Anders Randstedt vilken uppenbarligen inte var av resandesläkt.
Först detta om denne Randstedt.
--------------------------------------------
1784 7 nov RR Hjo           2/8  Al:16   1784-88.
Avledne stadsfiskal Randstedts son anmälde för Magistraten att sedan han blivit ensam ägare
av sin avledna moders fasta egendom i staden och även trätt i äktenskap med avlidne  
borgaren Frimodigs dotter från Gränna så ser han sig föranlåten till vidare uppkomst och  
bestånd hos Magistraten anhålla om tillstånd att vinna burskap på handel med järnsmide, pipor och tobak.
Häremot intalte en del av borgerskapet att såsom Randstedt varit misstänkt och även lagligen
tilltalad för flera brott samt icke fört en rederlig och ärbar vandel så kunna de ej annat än
bestrida Randstedt ansökning och antagande till borgare. Varför Magistraten uppå förefallne
skäl och omständigheter finner rättvist till alla delar avslå Randstedts ansökning
------------------------------------
Och detta om stackars Anna Lenas bekymmer med maken.
------------------------------
1785 12 nov  RR  Hjo 3/8     Al:16
Bortrymde handelsdrängen Anders Randstedts hustru Anna Lena Frimodig framträdde efter
anmälan för RR och ingav följande skriftliga ansökning.?
S.T  den lovliga RR sedan jag med min man Anders Randstedt ett bedröveligt äktenskap  
erfara måst i det han efter angivande skolat begått ett brott mig alldeles oveterligt varigenom  
min sorg dageligen förökas och vår egendom igenom sådant uppförande torde alldeles  
spolieras har jag föranlåtit mig i ödmjukhet hos S.T. och lovliga herrar anhålla om boskillnad  
med min man och bliva delaktig av halva egendomen samt vad jag mig hädanefter på ett  
anständigt sätt förvärva månde icke uti böter eller annan dess gäld ------  utan den befintliga  
egendomen för samtliga kreditorers räkning efter den uppgift jag med ed styrka kan användas  
må i avvaktan av gunst rättvist villfarande har äran med vördnad framleva etc  
Anna Lena Frimodig
__________________________
För att få veta mer om far och son Randstedt bad jag Lars-Gunnar Sander om hjälp.  
Fick snabbt följande från honom.
---------------------------------
Erland Randstedt var uppenbarligen en betrodd man - han var stadsfiskal,
länsman och mönsterskrivare. Jag har inga indikationer på att han skulle
vara av resandesläkt. En gissning är att han härstammade från Ransbergs
socken norr om Hjo. Sonen Anders var en riktig värsting. Tillsammans med
några andra ungdomsbrottslingar bedrev han sjöröveri i stadens hamn.  
----------------------------
 
Stig

43
Fransson / Fransson
« skrivet: 2012-10-04, 08:21 »
Har väldigt lite uppgifter men provar ändå:
Någon som vet nåt om: Elsa Fransson f Leiström och Elof Fransson. Detta par ska härstamma från Eskilstunatrakten
och enl uppgift av resandesläkt. De borde vara födda 1910 - 20 talet.

44
Fogelgren / Fogelgren
« skrivet: 2004-06-24, 15:45 »
Kan det inte vara id? att samla Fogelgrens under egen rubrik?
Jag har en Alexander August Fogelgren född 1801 26/11 i Österhaninge enl fångrulla. Han var gift med Margaretha Norling och de hade sonen Alexander Herman född 1830 som levde med Ulrika Lovisa Berg född 1829 27/1 i Vreta Kloster, en son Gustav Adolf (har ingen födelseuppg) samt ev en Johan Vilhelm August född 1827 1/3.
Jag förmodar att dessa hör ihop med släkten som tidigare debatteras under Ekeroth?  
Någon som vet?

45
Hej igen!
Sofia Magnusson Ekeroth måste vara släkt med den andra familjen Ekeroth i Älmeboda ?
 
 
                                           Familj 1
 
Trina Sofia Eriksdotter Ekeroth, född 1814- -.
 
Gift med  
Johan Gustaf Fredriksson, född 18 - -.
 
Barn:
* Vilhelmina Charlotta Johansdotter Ekeroth, född 1839-11-08, se familj 2.
 
 
                                           Familj 2
 
Vilhelmina Charlotta Johansdotter Ekeroth (från familj 1),
född 1839-11-08 i Slottshäktet, Jönköping Sofia F, död 1910-06-26
i Sillhövda K. Norra Sandsjö F 18881205-?.
 
Döpt 1109, Oäkta, Moder häktade kvinspersonen Sofia Ericsdtr 25 år
gl. W slotts soldat Isac Johnsson, hustru Johnsson, dräng Joh.
Johansson, slotts soldat hustru Söderberg.  
Adress Danmark och Växjö Cellfängelse försvarlösa ?-18641210,  
Älmeboda G försvarslösa P.668 och P.670 18641230-1865, ibm P.670
18641230-1866, ibm P.672 1866-1870, ibm P.788 1866-1874, ibm P.790
1874-1875, ibm P.787 1875-1875, ibm vid socknens slut utan bestämd
bostad P.817 1876-1880, ibm P.788 piga 1881-1885, ibm P.785
1886-18881205, Norra Sandsjö F 18881205-? (med dottern Alma
Theresia).
 
Fräjd: Straffad 1863 för stöld i Danmark.  
Straffad för första resan stöld i Laholm 1868.  
Straffad för andra resan stöld 18741019 enligt Kungliga Göta
Hovrätts utslag ådömd 2 år och 6 månaders straffarbete och förlust
av medborgerligt förtoende 8 år därutöver.  
Dömd 18741102 vid Uppvidinge häradsrätt.  
Dömd enligt Kungliga Göta Hovrätts utslag 18781114 för tredje
resan stöld och delat inbrott till 4 år och 6 månaders
straffarbete och förlust av medborgerligt förtroende 10 år
därutöver. Frigiven 18830518.
 
Samvetsäktenskap 1863- - med  
Frans Johan Edvard Johansson Fogelqvist, född 1836-02-17 i Ökna F,
död 1916-01-21 i Norra Sandsjö F. Valackare Målare Korgmakare
i Farstorp Gränstorp 1875-1916, Norra Sandsjö F.
Skärslipare Bleckslagare.
 
Barn:
* Frans August Johansson Ekeroth, född 1863-05-05 i Gränna F. Skomakare.
Oäkta.. Kan vara född i Danmark.
Adress Älmeboda P.793 obefintliga dräng skomakare 1883-?,  
Älmeboda G P.789 dräng 1883-1891, ibm P.792 1891-1895, Borta 1900.
 
Stockholm AB Långholmen ?-18910110.
Fräjd: som modern.  
Dömd 18780919 vid Uppvidinge häradsrätt för fickstöld.  
Dömd för fjärde resan stöld 18870305.  
Dömd för femte resan stöld med inbrott 18931031 vid Stranda
häradsrätt.
 
* Edvard Ekeroth Fogelqvist, född 1866-09-05, se familj 3.
 
* Alma Theresia Ekeroth, född 1872-12-01 i Tingsås G. Oäkta..
Norra Sandsjö F 18881205-?.
 
* Hilma Sofia Ekeroth, född 1876-01-25 i Cellfängelset Norrmalm,
Stockholm AB. Oäkta.
 
* Alfrida Serafia Ekeroth, född 1879-01-21 i Straffängelset Norrmalm,
Stockholm AB. Oäkta.
 
 
                                           Familj 3
 
Edvard Ekeroth Fogelqvist (från familj 2),
född 1866-09-05 i Vederslöv G. Kopparslagare Bleckslagare. Oäkta..
Född ? 0905.
 
Adress Älmeboda G Lummemåla backstugan Nyadal P.245 inhyses dräng
1884-1885, ibm P.246 dräng 1886-1886, ibm P.792 1891-1895, ibm
P.65 kopparslagare å okänd ort 1900, ibm P.59 bleckslagare heter
endast Fogelqvist 1910. Borta 1920.
 
Straffad för första resan stöld 18840402.  
Straffad för andra resan stöld 18910411.  
Straffad för tredje resan stöld 18931229.
 
Gift med  
Ida Karolina Liljegren, född 1874-09-12. Bosatt i Kvarntorp 1901-1904,
Fliseryd H. Född ? 0712.
 
Är det någon som känner till något om denna Liljegrens bakgrund ?
 
mvh Roger Rydberg

46
Djurberg / Djurberg
« skrivet: 1999-06-23, 19:59 »
Hej!
Vallackaren Mårten Petersson född ca: 1679 i ?, död 1749 i Åryd, Blekinge, och hans 1:a? hustru Ingrid Andersdotter född ca: 1685 i ?, död 1737 i Åryd, Blekinge. 2:a hustru Maria Johansdotter född ca: 1713. Vigda 1738 i Åryd. Död 1749 i Åryd.
Kända barn:
Kerstin, ankom till Åryd från ? 1728
Lena                              
Annika född 1716 i Hoby,(Bräkne_Hoby) Blekinge
Petter född 1718 i Backaryd, Blekinge
Catharina född 1721 i Åryd
Catharina född 1723      
Anna Maria född 1726    
Ingre född 1739          
Elna född 1740          
Carl född 1742          
Carl född 1744          
Bengt född 1746          
Anders född 1749        
 
Petters f 1718, son Magnus Pettersson f 1763 gift med Ulrika Lundberg, se under Lundberg.
 
Hälsning Vanja.

47
Peter Detlofssons sonson Johan Otto Pettersson (f. 1835, son till Alexander Pettersson) stod inför rätta för stöld i Östhammar 1853. Även Johan Ottos bröder Karl Arvid och Frans, hans mor Anna Lisa Åman, svågern Severin Söderström och svägerskan Helena Sofia Ramström var misstänkta för delaktighet. Som Johan Ottos medbrottsling döms en kringstrykande torparhustru från Norge, Karin Olsdotter. I rätten uppvisades ett resepass som var utfärdad i Levanger för resa till Östhammar av vilket det framgick att Karin var 31 år gammal, född i Ullensaker socken i Norge och änka. Passet var daterat den 30 september 1851 och på åtskilliga ställen inom riket undertecknadt. Det framgår inte om Karin Olsdotter och Johan Otto stod i någon form av relation till varandra. Är hon och hennes bakgrund känd från annat håll?

48
Dahlman / Dahlman
« skrivet: 2000-06-26, 20:20 »
År 1764 begravdes i Skepperstad (F) huddragaren från Stockhom Petter Dahlman (död 6/9 av bröstsjuka,41 år g:l). Är det en resande?
 
Enligt Västra härads bouppteckningsregister så finns det en bu efter slaktaren Petter Dahlman, bosatt i Skiepperstad (by), Skepperstad sn död 1764. Efterlämnande änkan Kierstin Hansdotter.
Hänvisning på denna är: Västra härad F 2, nr 289.
 
Finns det fler resandesläkter i Skepperstad sn?
En ana jag gått bet på hette Johannes Nilsson (soldat med namnen Wred o Neij) och ska vara född 1793 12 juni i Skepperstad sn. Han blev så småningom soldat för Lilla Berg i Hjärtlanda sn. Han kan inte återfinnas i Skepperstad varken i husförhörslängden eller i födelseboken trots noggrann genomgång. Något stämmer alltså inte. Han finns efterlyst under Skepperstad på Smålands socknar.
Tillhörde han någon resandesläkt som bröt med resandetraditionerna? Anledningen till denna tanke är att vi har en massa traditioner i släkten ifrån denna (mycket mörka o kopparhyade släktgren!) som faktiskt omtalar ett dråp på en tattare, fast med ett oklart sammanhang jag inte lyckats reda ut. Det fanns även ingifte med sjöartillerister, vilket tydligen var vanligt bland de resande.
 
Alla uppslag av intresse.

49
Dahlberg / Äldre inlägg (arkiv) till 13 juni, 2006
« skrivet: 1999-03-20, 20:10 »
Jag söker alla upplysningar Häradsnattmannen Elias Dahlberg .
 
Elias vigdes 1785 i Dalby sn.(M) med Johanna Bollvigsdotter dom fick barnen Bollvig f.1788 i Väsby sn. (M) d. 1836 i Gualöv sn. (L) Ingeborg f.1793 i Kvidinge sn (L) Carl f.1795 i Kvidinge sn (L) Henrik f.1798 i Kvidinge sn. (L) Helena Margareta f.1799 i Kvidinge sn. (L)
 
Tacksam för all hjälp.

50
Vimmerby / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-09-13
« skrivet: 2002-05-25, 21:33 »
Hej alla igen!
 
Ja det stämmer Anders,jag var lite snabb att skriva där ang,Peter Laforé...jag tänkte på dopnotisen som du anger där Peter Laforés hustru Dorothea omnämns som gudmor,År 1709.
 
O angående efternamnet Swartzkaupf,swartzkopf,så kanske det är ett tyskt soldatnamn,som ska känne teckna soldatens utseende??Typ som svenska soldatnamn som Lustig,Glad,Munter,TapperEtc...
 
Det finns ju ett känt hårvårds märke som just heter Swartzkopf(Hårfärg tror jag) så det är nog ett ganska vanligt efternamn i Tyskland tror jag..?
 
Men sedan så tycks de flesta utav denna familjen byta namn rätt friskt,bl a förekommer ju Lind/Suart(Kan det vara en felskrivning för Svart??)Vidare Reiner,Laurin,Hindrichsson,Larsson,Christiansson med mera...så Släktnamnet Swartzkaupf vekar försvinna ganska fort efter bara 1 generation framåt.
Vad som jag tycker är spännande är namnet Rudolphus,Rudolphs...Som Hans Hindrich Hindrichsson-Rudolphus innehar,hans far verkar vara (Enligt en muntlig uppgift som jag fått)
Hans Larsson född ca,1625
som förövrigt är samma fader som anges när Maria Hindrichsdotter gifter sig 1698 i Vimmerby.
 
Men vem är deras moder??
Och vem är Hans Larsson??
Vilka är deras barn??Några tycks har blivit födda i Sverige medans några har blivit födda i Tyskland...
 
men vi fortsätter sökandet o hoppas att vi ska finna några svar på denna gåtan om dessa första invandrade Ziguenare o tartare familjer.
 
Mvh Ralf Novak-Rosengren

51
Historia / Trosa
« skrivet: 2003-12-22, 16:41 »
Personer med resandeanknytning och med ortstillhörighet Trosa finns säkerligen nämnda i olika diskussioner.
 
Ett tillfällighetsfynd av intresse kan vara:
 
1715 25/12 föds i Vånga sn (E) Johan Jönsson häktemakare från Trosas dotter Maria.
(GID 412.25.38900)
Vänligen,
Olle

52
Historia / Torshälla
« skrivet: 2004-08-24, 14:40 »
Torshälla tillhör de småstäder där många resande tycks ha bott. En genomgång av kyrkboken avslöjar att det under i stort sett hela 1700-talet funnits flera krämarfamiljer, som att döma av inbördes fadderskap var befryndade med varandra. Släktnamn som förekommer är Lille, Frisk, Kjellman, Marin, Brun, Beckman, Hellgren, Hallongren, Wetterstrand och Berg.
 
Har någon genomgång av mantalslängder och domböcker gjorts i staden? En sådan borde kunna ge en hel del.

53
Sölvesborg / Sölvesborg
« skrivet: 2005-07-12, 21:18 »
I Linderås föds/döps(?) 1722-03-22 Annika Andersdr Lindberg - [far] Resande Mann fr Solfviborg.
Har uppgiften endast från en avskrift, men rapporterar så att den kan kollas, om den inte redan är känd.
Vänligen,
Olle Elm

54
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1833 (häst stulen av kringstrykande personer):
 
Från Gästgivare Johannes Andersson i Östad Hovgården stals en häst, som tjuvarna dödat och sedan sålt huden. För brottet misstänks två personer, som strukit omkring i orten och sålt flintor och rödlök.
Den ena, en man som sagt sig heta Petersson och är omkring 45 år gammal, liten till växten, mörk och klädd i blå kläder.
Den andra, en kvinna vid namn Maja, som för sin sysselsättning att sticka strumpor och bindtröjor är känd under namnet Bind-Maja.
Uppsala den 14 januari 1833
 
Landshövdinge Ämbetets Kungörelse 1833, Låssa kyrkas arkiv.
--------
 
Vilka kan dessa ovan nämnda vara?

55
Nyköpings Västra Db: 29/4 1855 Musicaliske
Instrumentmakaren Joseph Mahler - skjutit ihjäl sig. Resande, omkring 30 år gammal, utländing
Tillfällighetsfynd som någon kanske har använding för.
Hälsningar,
Yvonne

56
Glasförare / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-04-22
« skrivet: 1999-11-29, 20:06 »
Eftersom många av de resande var glasförare tänkte jag här starta en samlingsdikussion för denna kategori.
 
I Konga dombok 1747 14/7, opaginerad, nämns glasföraren Johan Siöstedt som var instämd för stöld. Hans första hustru anges i domboken ha varit Susanna Andersdotter (avliden) och han hade gift om sig med Anna Maria Gustafsdotter som troligen kom ifrån Stockholm. Siöstedt hade tillsammans med en glasförare Hammar varit ute på stöldturne i bygden. Det gick även ryjte om tvegifte angående Siöstedt. Hustrun Anna Maria Gustafsdtr hade en syster Inga Lena som nämns. Vidare nämns en glasförare Georg Johan tillika med gästgivaren i Kulla, Ekeberga sn Gabriel Agertin ohh Britta Jeansdotter.

57
Spanska / Brev - förståelse av innehåll
« skrivet: 2010-11-10, 19:18 »
Behöver hjälp att tolka texten i följande brev. Framgår det vem som skickat det och finns det någon ort med datering i texten. I bästa fall om någon vet vad texten handlar om.
Brevet ingår i en sump i Husebyarkiven vid Linnéuniversitetet och som tidigare legat helt felaktiga. Försöker nu arkivlägga dessa udda handlingar på bästa möjliga vis. Tacksam för hjälp.
 
 

58
08) Översättningshjälp / Eksjö kyrkbok 1699
« skrivet: 2003-11-20, 11:47 »
Kan någon göra en översättning av dessa noteringar i marginalen i Eksjö kyrkbok 1699:
 
Zigeuner och  
Tattare  
grepne och  
bortförde  
Jmpostores illi ,  
Eqvalida, tetragus  
et deformi Specie, et  
habitu peregrino,  
Georgia Adamo Stru-  
wio , ac vindicta priva  
ta, cap.III. aphoris. VIII  
Zigari dicuntur  
Zigeuni viro Jo.  
Georg Godelmanno,  
lib. t. C.5. pag. m.  
46. 47.  
creduntur ex Agis=  
pto primaru et vici-  
nis Afric? partibus  
prodiisse, etc. Peucc-  
rus apu? Godalmano  
d. loco p. m. 47.
 
Se mer om textens sammanhang här - där svar kanske bör läggas.
 
Är det hänvisningar till lärda mäns verk som anges i texten?

59
04) Latinska namn / Milop?a
« skrivet: 2007-04-18, 08:31 »
I Östra Torsås kyrka i Småland vigdes 1740 en kvinna med tillnamnet Milop?a. Är detta ett släktnamn eller har ordet en annan betydelse?
Vad jag förstått finns det en finländsk prästsläkt Mil(t)op?us, där även namnet Mårten förekommer. Vad betydre detta ord ?
 
Ö Torsås CI:1, s 82, vigsellängd år 1740:
d: 9 Jan: wigdes drängen Gierton Johan?on  
i Nöbbeled Krokagård och Pig: Märtha Må-
rtensdr Milop?a ibm.

60
Äldre ord A - K / Iaschuiaren
« skrivet: 2006-09-06, 10:56 »
Jag vill ha hjälp med att tyda ordet IASCHUIAREN som står inhugget i en gravhäll från Nysund.
 
I portalfältet finns en oval lagerkrans som är konstfullt hopflätad upptill och nertill. Inuti denna krans står gravtexten: HÄR UNDER/ HVILAR I HERRA/ NOM VÄLACHTAT/ IASCHUIAREN I MEDS/KOG MAGNUS HANS/ SON HVILKEN AFLED/ DEN - AO - / MED SIN K. MAKA GUD/ FRUKTIGA MATRONA/ HUSTRU ELISABET/ BENGTSDOTTER AV/ LED DEN A/ OC 2 BARN/ C. M. D.          M. M. D.  
 
Skriv direkt till mig och berätta vad IASCHUIAREN betyder.
 
Vänliga hälsningar
Eva-Lotta

61
Äldre ord A - K / Dräl
« skrivet: 2006-09-22, 14:55 »
Dom understrukna orden får jag inte till, kan någon hjälpa mig,  Iren
image{svårt}

62
01) Ortnamn A - M / Mökleryd Grisagård
« skrivet: 2009-05-17, 13:27 »
Hej! Är det någon som känner till något om Mökleryd Grisagård, Småland, Tingsryd? Jag tror Mökleryd stavas med k utan c framför.
Hoppas på svar.
Conny Moberg,
Nynäshamn.

63
Förnamn - V W / Västen
« skrivet: 2000-11-18, 01:21 »
Fann namnet Västen (mitten 1300-tal). En
kvinna hette Katarina Vaestendotter (Berga fs,
Smaland)..Logiskt m.tanke pa Östen  ( = Oesten!)
.mats..s.

64
Förnamn - V W / Vidmund
« skrivet: 2008-04-04, 18:03 »
Hej!
Är det någon som vet något om var namnet Vidmund kommer ifrån? Jag har stött på namnet i och ikring Kisa.
Mvh Ulla

65
Förnamn - T / Tulson
« skrivet: 1999-12-04, 19:28 »
Jag har i min släkt många med förnamnet Tulson, alla från Göinge Härad i Skåne. Det blir då Tulsson som efternamn, inte Tulsonson. Finns detta förnamn på andra ställen och vad betyder det?
Ingrid i Klippan

66
Förnamn - S / Somman
« skrivet: 1999-02-05, 21:26 »
Jag har 20 stycken personer med förnamnet Somman i mina anor, från slutet av 1500-talet fram till mitten på 1800-talet. De finns i socknarna Linneryd, Ljuder och Älmeboda i Kronobergs län.
De förekommer i 2 olika  släkter och något släktskap har jag inte funnit. De flesta är bönder.
Finns detta namn  på andra orter också eller det lokalt?

67
Förnamn - S / Sihielm
« skrivet: 2006-08-08, 15:26 »
I Östervåla (Västmanlands län) bor en monsieur Sihielm Örn med sin hustru Elisabeth Fischer. De har bl a sonen Abraham f 5/6 1710, döpt 8/6 (Östervåla C:2 s 88).
Är Sihielm ett fornnordiskt namn? Tyckte det var utstickande i kyrkboken.

68
Förnamn - S / Sandol
« skrivet: 2004-12-09, 10:36 »
Jag söker efter information om allt som kan tänkas finnas om en viss överste. Hans namn verkar slaviskt, möjligtvis ungerskt eller måhända ett kosacknamn? Vet någon mer om detta?
 
Han finns nämnd i korthet och med olika variationer på sitt namn i en vissa källor jag undersökt.  
 
Följande namn återfinns:  
Sandul-Kolza  
Sandul Kolza  
Sandul Koltza  
Sandul Koltsa  
Sandul Kolka  
Sandul Kolcka  
Sandol Kolcka  
Zandol Kolcka  
Sando  
Wolosgen Sando  
Obrister Sando aus der Wallachei  
Sandoll af Walloscherna  
 
 
I Höglund, L-E & Sallnäs, S, Stora Nordiska kriget 1700- 1721- fanor och uniformer (Karlstad 2000) heter han Sandul-Kolza och han har varit förbandschef för Vallackerregementet 1706- 1712. Det regementet har också haft olika namn, bl.a. Wollosherregementet, Polska skvadronregementet eller Niesterska regementet.  
 
 
Materialet jag undersökt:  
Karolinska Förbundets årsböcker 1912, 1933, 1935, 1937 och 1949; Karolinska Krigares Dagböcker bd. I & bd VI; Historiska handlingar bd, 19, 21 och 24.

69
Förnamn - O / Olina
« skrivet: 2000-06-06, 11:07 »
I början av 1800-talet i Lurs socken i Götegorgs & Bohuslän bodde min sambos anfäder och de döpte sina barn till mycket ovanliga namn. Ett av barnen fick namnet Olina. Var kommer det från?
 
Barnets far är noterad som Gudsman i Husförhörslängden. Kan det röra sig om namn från Bibeln eller ha annan religiös anknytning?
 
De övriga barnen döptes till: Talitta och Juliana.

70
Förnamn - M / Modi
« skrivet: 2003-07-25, 13:28 »
I följande nedannämnda notiser nämns som patronymikon mansnamnet Modi/Mode. Är detta känt tidigare och på andra platser?  
Kan det vara detsamma som mansnamnet Modvig, som diskuteras här ?
 
Linköping C:2, s 178; år 1698:
d 26 Febr. blef död Nils Modisson och begrofs d 2 Martij på kyrkio- / gården strax wijd klockestapelen.
d 8 Martij blef död Hans, Nils Modeßons och hust. Jngrid Nils dotters Son
begrofs d 14 ejusd. på kyrkiogården hos se fader vide hop d 26 Feb.
 
[jfr uppg på familysearch: Nils Modisson vigd 1695 19 sept i Jakob o Johannes förs., Stockholm, med Ingrid Nilsdotter !!!!]
 
Linköping C:1 s 122, år 1688:
d 19 Julii Hans Jönßon Helena Modisdotter J morgongåfwa / 30 lodh silfwer och 3 Siirater
 
 
Linköping C:2,  s 327, år 1699:
d 22 Febr. wijgdes Hans Larsson och Pigan Elisabet Modisdotter / Begge födde och upfödde här i Staden, och blefwe här boandes.
 
Linköping C:2, år 1700, s 32:
d 30 aug, föddes Anna Borgarens Hans Larßons och h. Elisabet Modisdotters dotter, döptes d 2 Sept.  
Linköping C:2, år 1700, s 195:
d 5 Nov. blef död Anna, Hans Larßons i gatan och h. Elisabet Mod(v?)isdotters / dotter. begrofs d 7 ejusd. på kyrkiogården, mit för östre kyrkio dören / war 7 wekor gammal.

71
Förnamn - M / Maximilian
« skrivet: 2005-11-06, 20:34 »
Någon som stött på belägg för detta förnamn? Tiden före 1700-talets första hälft är av intresse
 
Nedanstående mål nämner en kvinna med detta ovanliga fadersnamn (här stavat Maxemelliani):
 
Vimmerby rådhusrätts dombok (GHA) 1725 17/2:
Dito opplästes högbemt herres ankomne höggunstiga ordres af den 9 februarij sidstledne om 4 st: Tartere, Christian Mårtensson Broberg, Petter Andersson, drängen Mårten Jacobsson och Adam Jacobsson, tillijka med ett qwinfolck Enckan Anna Margaretha Maxemelliani dotter, hwilcka Personer i Wexiö lähn ehrtappade äro, och den 23 sidstledne Januarij hafwa rymbdt ifrån
wachten, under wägen wijd öijaby, enär de skulle föras till Ellfzborgz lähn och Kindz häradh, att der undergå ransakning för en mißtänckt hästetiufnad, sampt bruka de falska Paß. Med befalning att Magistraten så wähl genom allmän lyßning som elliest noga i Staden effterslå, och der de ehrtappas, då under säkert förwahr till
Callmar försända.

72
Förnamn - L / Linder
« skrivet: 2000-01-30, 16:31 »
Jag söker en härledning till förnamnet Linder, som framför allt förekommer i norra Dalsland i slutet av 1800-talet. Under perioden 1870-1900 har jag hittat cirka 20 Linder, framför allt i Ärtemarks och Torrskogs socknar. Bland dessa Linder har jag också funnit 1 Elinder, nämligen min farfar, Elinder Danielsson, född i Herrenäs 1897. Jag har sökt en möjlig härledning i hans släkt, men misslyckats. Jag har vidare sökt i min farmors, Olga (f Pettersson i Tegane, Ärtemark 1895) släkt. Hon hade en bror Linder. Inte heller där hittar jag någon rimlig härledning. Däremot kan jag finna förnamnet Lindorm i min farmors släkt, dock 8-9 generationer tidigare.
Trots viss efterforskning i dopböcker på andra håll i västsverige, har jag inte hittat en enda Linder eller Elinder. Linnar (av Lennart)  förekommer dock i hög grad i hela västsverige.  
Kan någon ge mig en ledtråd?
 
Tacksam för alla svar

73
Förnamn - K / Krabbe
« skrivet: 2002-03-27, 23:02 »
Namnet Krabbe har diskuterats främst som släktnamn och tillnamn på Scangen-listan, men det förekommer också som förnamn.
 
Krabbe Persson (Hård af Segerstad) död 1566 [EÄ III s 716, Raneke I s 300] fick sitt namn efter sin mormorsfar, som var Bengt Krabbe (af Halland)  känd 1473-96 [Raneke II s 426]. Här har alltså förnamnet bildats av  släktnamnet.  
 
I Danmark förekommer en Krabbe Simonsen i Helsingör i ett skifte på 1600-talet [bidrag från Gudrun Wallengren].
 
Namnet saknas i Förbundets namnlista.

74
Förnamn - H / Haquinius / Haqvinius
« skrivet: 2004-04-27, 21:49 »
Detta namn lär väl knappast ha svenskt ursprung. Är det någon latisnk form av vårt Håkan.
Kan det hållas för troligt att man ändrar sitt namn från Håkan till Haqvinius efter man blivit prästvigd ?

75
Förnamn - H / Hampus
« skrivet: 2001-01-06, 20:01 »
Hur vanligt är namnet Hampus? Hur långt tillbaka har det använts här i Sverige? I vilka landskap är det vanligast förekommande?

76
Förnamn - G / Gise
« skrivet: 2002-02-23, 22:15 »
I Släktforskarförbundets namnlista anges att Gise finns i Småland på 1500-talet, men det är ett ganska vanligt namn, i varje fall i Allbo härad, även på 1600-talet och i början av 1700-talet.
Apropå diskussionen om Gyse är samma namn som Gise, så har jag hittat en domboksnotis, som tydligt visar att det är så:
Samma dag kom Gyse i Såsberg och klagade att Anders i Torstalycke - - - . Anders och Gise förliktes vänligen och väl - - -  (Dombok för Kinnevalds härad 8 nov 1645).

77
Förnamn - G / Gabriel
« skrivet: 2004-01-22, 09:10 »
Jag har en Gabriel Simonsson född ca 1713. Han levde i Stubbetorp, Viby (T). Han finns inte med i Viby födelsebok, så min fråga är om namnet Gabriel är mer vanligt i någon annan socken?
 
Mvh/Rolf

78
Förnamn - F / Frövat
« skrivet: 2004-01-15, 13:11 »
Enligt (SMP):
 
FR?HVAT , lat. F r ? u a t u s, mn.
[1343] Andreas Freouati  Brilioth Påfl. beskattn. s. 360 mgr, kanik i Linkpg och Skara; [1348]   Andree Fr?uati DS 6 ss. 599 och 1156 avl. kh. i Kvillinge, Ög.; [s.å.] Andreas Frenati ib. s. 600; [s.å.] Andreas Franati  HMLinkpg 3 (1919) s. 280; jfr [1351] (lat.)  Andreas Fr?uati  APS 1:1 s. 446 och DS 6 s. 1156; se HMLinkpg 3 (1919) s. 279 f.   -1345 de Fr?uato  DS 5 s. 440 svåger till kh. Johannes i N. Solberga, Sm., har innehaft gods i N. Solberga sn, Sm. Nord. namn. Saknas i DGP och i Lind Dopn.
 
 
Ytterligare senare belägg (tre olika personer, alla mycket troligt släkt) i Virestad socken, Allbo härad (Kronob.l.,Sm.):
 
Fröued(t) i Gunhult (1545,1548,1550,1553 ; SmH. årl.r.)
 
kronobonden Frowadt i Gunhult, Virestad sn  
(1615,ÄL), Fröar (1620,bl),  Fröwad (1621,bl), Fröwadt (1627,bl),  Fröwad (1636,bl), Fröhwadt (1639), Fröart (1640,inhyses), Frowad (1642,mtl), Fröde (1643,mtl), Fröat (1644,mtl), Fröar (1645), Froard (1648,mtl)
 
Per Fröasson i Gunhult, Virestad sn (1631,mtl), Per Fröartsson (1640), Per Frowadson (1642,mtl), Per Fröarson (1645,mtl),
 
Har för mig att Allbo dombok nämner den sistnämnde även som Per Frösson/Frodesson - men det kan iof vara skrivarens misstolkning av namnet. Ska leta vidare efter notiserna i domboken.

79
Förnamn - F / Florentz
« skrivet: 2004-07-06, 22:33 »
Hur vanligt är mansnamnet Florentz? Det är ju en mask. form att kvinnonamnen Florentina, Florence osv, där lat. flora 'blomma' ingår i namnet.
 
Här är ett exempel från Brönnestad  i Skåne 1757, där modern heter Stina Florentzdotter. Den här födde Florentz Nilsson kallas senare i livet inget annat än Lorentz Nilsson!
 

brönnestad fb 1757 GID 1634.24.36000.gif

80
Vad menas med att en person blivit dömd av General krigz och Leuterations Rätten ? Är det en domsrätt vid regementet vederbörande var soldat vid eller är det en överinstans inom det militära?

81
Den 25 okt. 1713 vigdes i Värsås (R län) Cornetten av Tre- och fyrmänningsregementet manhaftige Bengt Röding och jungfru Stina Varolin i Svenneskogen, Värsås. Enligt Stina Rödings dödboksnotering 10 mars 1766 var hennes far kvartermästaren Jonas Varolin. Enligt bou av 10 juli 1744 Kåkinds HR F II : 1 s. 635 avled Bengt Röding den 26 april 1744. Vem visar mig hur jag kan gå vidare?

82
Källor och arkiv / Soldatrullor i Krigsarkivet
« skrivet: 2007-07-18, 21:03 »
Någon som känner till mer information om överste Zanders regemente i Göteborg som ska ha funnits där ca 1740 ? Vilka rullor finns bevarade där man hittar manskapet för detta regemente?

83
13) Fängelser m. m. / Fångrulla
« skrivet: 2005-02-27, 21:05 »
Hejsan!
 
Finns det någon som kan hjälpa mig att tyda vad det står i fångrullan?

Bild 1.
Straffad för 1 res  
stöld af Östra  
Härads Rätt ...?  
...? . 2 ...? 1844  
vid W...? Härad  
af ....gothland
enl. egen uppgift.
 

Bild 2.
Ankom den 19
Maj. 1847
På 3 tre år
för försvarslöshet
K. Bef i Kronob.
Län ...? ...?
d. 26 Febr. 47.
Straffad för 2 res. Stöld.
 
Mvh
Carina

84
09) Militära rullor och handlingar / Barthold Jacobsson
« skrivet: 2015-07-31, 12:29 »
Jag tror att det står: Batt: Rott: Bartholdtt Jacobsonn i, sedan kan jag bara se Kr....k(?). Är det någon som vet bättre besked om vad det sista kan vara? Det är ett klipp ur Rullor 1624. Tyvärr vet jag vare sig volym eller sida; annat än att det rör sig om Johan Hindersson Reuters reg:te från Västergötland:
 

85
Älvestad / Älvestad GID 430.11.33100
« skrivet: 2007-07-04, 20:29 »
Hej.
Finns det någon som kan hjälpa mig att tyda vem Chatarina Elisabeths far är.
Hon föddes 1719 den 26 september och döptes den 27. Bodde de i Börringe?

Mvh
Kristina

86
Skeppsås / Skeppsås, född, 1714
« skrivet: 2007-07-04, 11:03 »
Hej!
Är i behov av lite hjälp med denna text.
 

 
Den 14 mars föddes och den 20 dito kristnades Olof Månsson son i Kvinneby Peter ...
 
GID:369.10.76500
 
Tack på förhand.
MW

87
Hällestad / Hällestad födelsebok 1733
« skrivet: 2008-06-12, 20:45 »
Hej! Finns det någon med tillgång till AD Online som kanske kan tyda denna bilden:

 
Den är så mörk och suddig på Genline.
Jag vill veta föräldrar och födelseplats till Anna Danielsdotter född i Hällestad april 1733. Datum?
 
Bilden finns på GID 310.37.1800 eller i Hällestad C:4 s. 253 (högst upp på höger uppslag)
 
MVH
Sofia

88
Flistad / Flistad C:1, s. 592
« skrivet: 2002-08-04, 21:16 »
Den 13 maj 1740 avlider klockaren Kristian Larssons änka Brita Andersdotter i Flistad socken. Har ej kunnat tyda hennes dödsålder och undrar därför om någon annan skulle kunna hjälpa mig med detta. Mvh Martin

89
Öjaby / Öjaby - vigselnotis 1768
« skrivet: 2008-08-11, 22:30 »
Den andra Söndagen efter Påsk vigdes Jöns Jönsson född i ?? med sin trolovade fästekvinnan Ingeborg Nilsdotter uti Öjaby Ingelsgård ??...
 


 
 
Källa: Arkiv Digital Öjaby CI:2 sid 3.
 
Tacksam för hjälp med ??
 
mvh Anders

90
Växjö / Växjö - dödsnotis 1729
« skrivet: 2008-02-07, 22:57 »
Februari 26 Lect. mag Magnus Hielmgren afled 1/2 nio om aftonen, ??...
 


 
 
Källa: Växjö stadsförsamling C:1 sid 463.
 
Tacksam för hjälp att tolka ??
 
mvh Anders

91
Stockaryd / Stockaryd - dödsnotis 1759
« skrivet: 2008-10-28, 00:32 »
Av vad dog Elin Larsdotter?
 


 
 
Källa: AD Stockaryd CI:1 sid 403 (GID 1136.3.49000).
 
mvh Anders

92
Skepperstad / Skepperstad - vigselnotis 1769
« skrivet: 2008-05-02, 12:27 »
Maria Eriksdotter från Kastorp gigter sig den 17 maj 1769
 


 
 
Källa: GID 1131.15.11200,  [Jönköping]  Skepperstad,  C:2, Vigsel,Död, 1758 - 1830, 0/212,  Bild 112 av 182.
 
Vad heter brudgummen och varifrån kommar han?
 
mvh Anders

93
Ryssby (G) / Ryssby, Kronobergs län
« skrivet: 2002-07-09, 19:12 »
GID Nr 840.29.69200
 
Vigsel nr 9 år 1746 i Ryssby. Drängen Jöns Svensson gifter sig med Kerstin Johansdotter från Ottersnäs. Men varifrån kommer Jöns Svensson? Jag tolkar det som om att en socken plus en by anges, men vad står det?  
 
Tacksam för tips.

94
Norra Sandsjö / Norra Sandsjö AI:3 HFL s 348 - Björnaholmen
« skrivet: 2008-01-24, 20:51 »
Hej,
Jag skulle behova lite hjalp med att tolka alla krakor pa denna bild.
Det som ar inringat i rott ar mest intressant!
 

 
Följande har jag lyckats tyda:
 
do
Änkan Elsa Jönsdotter ...1710       - flyttar m sönerna till Ryd Gummag.
sonen Jöns            ...1746 22/2
do Sven               ...1749 10/8
dotter Maria          ...1734       - ??
do Catharina          ...1738       - ??
do Annika             ...1736       - uti Perstorp
-----------------------------
 
Men vad star det under Annika? Är ocksa valdigt intresserad av vad det star för kommentar till drangen Olof - han skulle kunna vara den Olof Persson som Annika senare gifter sig och bosatter sig i Mostorp med.
 
tack pa forhand!
/Kristian

95
Ljuder / Ljuder födelsebok 1714 (GID 446.18.41100)
« skrivet: 2006-05-08, 14:14 »
Hej! Kan någon hjälpa mig med ortnamnet nedan? Jag har strukit under det i bilden.
Det rör Jakob Danielsson som föddes 1714-03-07 (enl husförhörslängd).

 
Tacksam för hjälp!
Mvh
Sofia

96
Linderås / Linderås, mantal 1643
« skrivet: 2007-01-07, 17:36 »

Kan någon se vad personen längst ner på bilden bär för namn?
Vänligen,
Olle Elm

97
Hultsjö / Hultsjö - vigselnotis 1752
« skrivet: 2008-04-13, 20:21 »
d 21 Juni änklingen Håkan Persson från St. Algunnaryd och pigan Helena Persdotter från ??
 


 
 
Källa: GID 1095.26.28800,  [Jönköping]  Hultsjö,  C:2, Födde, 1748 - 1793, 0/193,  Bild 101 av 177.
 
Tacksam för hjälp med att tolka varifrån bruden kom.
 
mvh Anders

98
Hultsjö / Hultsjö vigselbok GID:1095.26.29300
« skrivet: 2006-08-26, 13:15 »
Hej, Varifrån kom brudgummen och vad är brudens patronymikon?  

 
 
Tack på föhand  
Berit Halfvarson

99
Hovmantorp / Hovmanstorp 229.25.50300
« skrivet: 2006-08-12, 10:31 »
Hej!
 
Dödsbok i hovmanstorp. Notis nr. 13.
 
Står något om en gammal man som blev 90 år och att han hette Jöran Schult och att han begravdes den 28:e någon månad. Kan någon tyda resten?

100
Göteryd / Göteryd födelse 1724
« skrivet: 2011-10-10, 17:24 »
Hej På bifogade bild är det inte mycket jag kan tyda. Att Oluf fött
sonen Jöns, men sen Nix.  
  AD Göteryd C:1 (1688-1787) Bild 158 / sid 307
Tackar för Hjälp
Stig

101
Furuby / Furuby - vigselnotis 1701
« skrivet: 2008-08-11, 01:26 »
27 oct copulerades drängen Sigfrid Jonsson från Åhryd med Enkan Ingri ?? i ??
 
Källa: Furuby CI:1 sid 13
 
Tacksam för hjälp med ??

102
Furuby / Furuby - födelsenotis 1740
« skrivet: 2011-02-01, 22:04 »
Var föddes Per?
 


 
 
Källa: Furuby CI:2 sid 401.
 
mvh Anders

103
Furuby / Furuby - dödsnotis 1767
« skrivet: 2008-08-03, 01:35 »
Var avled Lena?
 


 
 
Källa: Arkiv Digital Furuby CI:2 sid 569 (alt. GID 228.21.25300).
 
mvh Anders

104
Fröderyd / Fröderyd - platsen?
« skrivet: 2008-01-06, 22:43 »
I en födelsenotis från Fröderyd 1715 framgår att Per och Kerstin får sonen Peter (GID 1082.18.62400 alt. Fröderyd c:2 Födda 1710-1753 sid 14).
 

 
Vad heter gården som Peter föds på? Även de kvinnliga dopvittnena kommer från samma gård.
 
mvh Anders

105
Eksjö / Eksjö mantalslängd 1735
« skrivet: 2015-10-04, 17:18 »
Behöver hjälp att tyda vad det står som notering på Per och hans hustru i Kyringstorp.
 

106
Berga / Berga , kyrkoräkenskaper Gid 817.29.1000
« skrivet: 2007-01-19, 19:03 »
På vänster sida, sjätte raden uppifrån står:
 
Sven Jönsson ........i Falnaweka.
 
Hjälp mig att tyda ordet som fattas.
 
Tackar på förhand
 
Barbro

107
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Älghult DB 1695
« skrivet: 2004-11-13, 17:48 »
hej
 
Kan någon hjälpa mig med levnadsbeskrivningen över Olof Persson i Bockaskruv
 
Tack
 
Thomas Levander
 

108
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Växjö Mantalslängd 1691-93
« skrivet: 2005-01-22, 15:12 »

 

 

 
Vad betyder kommentaren efter hustrun? Det ser ut som det står död, men varför står det så tre år i rad? Åren före och efter 1690 och 1694 står han upptagen med hustru utan någon kommentar. Enligt tryckta källor Smolandi Upsalienses och Växjö stifts herdaminnen så fick Christian Hammar 1652-1708, rektor vid Växjö skola två döttrar, födda 1691-08-22 och 1693-02-02, så hans hustru kan väl knappast varit död då...
 
Mvh
Joakim

109
Kan någon hjälpa mig tyda dödbok för Ingegär
i Linnefälla 4 april. Är hon 74 ell 81 år gammal?
Tackar på förhand
Astrid Eriksson

110
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Virestad AI:13 GID 857.17.41300
« skrivet: 2005-01-13, 12:06 »
Hej
Kan någon hjälpa mej att tyda var Nilla kommer ifrån ?
 

 
mvh
John-Erik

111
Läshjälp Genline Traryds sn  
 
Av GID 851.12.71900 och GID 851.12.72000 framgår, att tre flickor Fattberg gifte sig på 1710-talet i Traryd enl. följande (alla döttrar till den då framlidne häradsskrivaren och gästgivaren Bengt Nilsson Fattberg, död 1713):  
 
- Christina 1713-06-07 med Jacob Branting  
- Margareta 1714-??-?? med Sven Wahrman  
- Maria 1717-10-20 med Rusthållarn Anders ????  
 
Finns det någon vänlig själ, som skulle kunna hjälpa mig att tyda dels vilket datum Margareta gifte sig, dels vem Maria gifte sig med, skulle jag vara mycket tacksam.  
 
Alla tre vigslarna finns i KGF:s databas, men flickornas efternamn har tyvärr tytts helt fel. Sålunda kallas Christina Fattberg för Tallbergh och Margareta liksom Maria Fattberg för Fahlberg. Givetvis blir det med en sådan tydning nästan omöjligt att hitta dem i databasen vid en sökning på efternamn - man får därför forma söknamn med lite egen fantasi. Jag har emellertid också kunnat konstatera på annat sätt, att namnen på två av männen, Jakob Branting resp. Sven Wahrman tydligen har uppfattats helt korrekt.

112
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Skärstad födelsebok
« skrivet: 2003-11-22, 11:34 »
Skulle vara tacksam för tydning av hennes födelseplats.

113
04) Äldre inlägg 1998-2003 / Västervik, dopnotis 1684
« skrivet: 2003-02-05, 20:29 »
Kan någon tyda dopnotisen från Västervik sept 1684?  
 
 
 
Sal. Hr Samuelis P?ls Comminister dotter Elisabet  
Pastor Ol. Bodini  
Borgm Hans Bauman  
Mons. Carl Frigel  
Hustru ?   ?
H. Christina Ulf ? Ol. Brandts  
J. Maria Nilsdotter

114
03) Osorterat / Text i familjebibel
« skrivet: 2007-09-14, 19:42 »
Tacksam för hjälp att tyda det understrukna ortsnamnet. Ligger toligtvis i Småland men ej säkert.
Behöver även hjälp att tyda hustruns namn. Maria eller Martha?
 115
03) Osorterat / Svårtytt i Kronoberg
« skrivet: 2013-06-04, 17:36 »
Hej
På bif. bild tycker jag mig kunna läsa vigdes Styck???gesällen Johan Malm Husebu och pigan
Britta Ericsdotter fr.Hofmantorp. Dock har man i KGF:s Db. namnet Carlsdotter på Britta.
Dessutom har de inga födda barn, MEN Johan Thomasson och Britta Ericsdotter har 5 st.
Även i KGF. Nu undrar jag bara OM Johan Malm och Thomasson är samma OCH om Brittas efternamn KAN vara Ericsdotter.
 
Hovmantorp C:4 (1726-1771) Bild 161 / sid 313 (AID: v30607.b161.s313, NAD: SE/VALA/00143)
Tackar
Stig

116
Hej,
 
Kan någon hjälpa mig fylla i det saknade och tolka följande domboksmål, mycket kan jag läsa men är osäker på en del.
 


 
Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:35 (1672-1676) Bild 2500 / sid 5 (AID: v206169.b2500.s5, NAD: SE/GHA/90102)
 
Weedh samma tÿdh inställte sigh för Rätten Måns Jönson
i Åmooth i Marckarydh Sochn, högeligen beswärandes Sigh
öfwer Jöns Swenson boendes fordom i Ullfwaryd i samma
sochn, som skall igienom sitt förwållandhe brackt hans hustrus
iordelått i Ullfwarydh i Skatte ????, och nu sööker der emooth
Måns Jönson fåå possidera(?) Jöns Swensons hustrus iordalått den
han nu några åhr skall förmedellst ???? bebodt och bru-
kat, såsom swaranden intett war tillstädhes fördennskulld kundhe
detta ärendhe denna ???? intett definitive afhiällpas.
Emedler tÿdh fann Rätten skiähligt vedh ???? Måns Jön-
sohn i Åmoth sitter så länge i possession ???? att Jöns
Swensons hustrus iordelått i Åmooth in till deß Jöns Swen-
sohn winner honom Lagl:n der ifrån.
 
Vems hustru är det som har jordalått i Ulvaryd? Måns Jönssons eller Jöns Swensson? Måns Jönsson är (troligen) min ana. Tacksam för hjälp.  
 
mvh
Martin

117
Detta är en sida ur Bötesboken (DVII:1, 1613-1647, sid 217). Vad står det och vad betyder de understrukna orden.

118
Vittskövle / Vittskövle dödbok 1696
« skrivet: 2004-09-30, 15:56 »
Var kommer Elias ifrån?
 

vittskövle db 1696 GID 1483.23.81500.gif

119
Loshult / Loshult dödbok 1654 Gidnr.1454.21.94000
« skrivet: 2004-03-03, 15:55 »
Vore tacksam för hjälp med denna dödsnotis. Jag är osäker på gårdsnamn och texten efter Peter Biörnsson i ?
Tackar på förhand
Astrid Eriksson

120
Hej,
 
Är det någon som kan hjälpa mig med att tyda vad det står på raden under Bengt?
 

 
Stort tack på förhand!
 
Mvh
Johan

121
Gagnef / Gagnef F:5 Död 1771 GID 2201.52.78600
« skrivet: 2005-11-04, 13:58 »
Hej
Behöver hjälp med vad det står om Karin Ersdotter från Österfors:
 
Mvh Ulrika

122
En spännande artikel om Birger Jarl och DNA finns i dagens DN:
 
DNA-prov stärker Birger Jarlteorin
 
I DNA-testet har man använt sig bland annat av mitokondrie-DNA och Y-kromosom DNA (men även annat DNA).
 
Grupp A. Utifrån artiklen blir det särskilt intressant att veta vilka manliga ättlingar i raka manliga led som är kända till Birger Jarl och hans förfäder (i raka manliga led). (=Birger Jarls Y-kromosom DNA)
 
Grupp B. På samma sätt blir det intressant att veta vilka kända kvinnliga ättlingar som finns till Birger Jarls mor i raka kvinnliga led och ättlingar i raka kvinnliga led till hennes förmödrar i raka kvinnliga led? (=Birger Jarls mitokondrie-DNA)
 
Grupp C. Det blir också intressant att veta vilka kända kvinnliga ättlingar i raka kvinnliga led som finns till Birger Jarls hustru Mechtild av Holstein och ättlingar i raka kvinnliga led till hennes förmödrar i raka kvinnliga led (=Maecthild av Holsteins mitokondire-DNA)
 
Grupp D. Till slut blir det också intressant att veta vilka kända kvinnliga ättlingar i raka kvinnliga led som finns till Erik Birgerssons moder och hennes förmödrar i raka kvinnliga led? (=Erik Birgerssons mitokondrie-DNA)
 
Någon som vet?

123
Detta foto visar Gustaf Swärd, som ansöker om att bli kusk på Huseby. Vem kan denna Swärd vara? Niclas kanske har mer uppgifter att tillfoga från sitt material. Blev han anställd undrar jag?
 
Tyvärr kan jag inte kolla upp Flyinge, då församlingsböckerna (1913) för Södra Sandby inte finns med i Genline. Annars så borde man hitta honom där, kanske även den andre mannen.
 
swärd
 
Ann-Mari

124
Fotografer och ateljéer / P.F. Bjelke
« skrivet: 2002-11-23, 12:14 »
Verksam i Wrigstad åren? Någon som vet?

125
Människor / Köpenhamn - Lönnbergssläkt ifrån Älmhult
« skrivet: 2012-09-24, 20:20 »
Under rubriken Köpenhamn 1918 - svart man gift med vit kvinna har det utifrån en inlagd bild framkommit en hel del om efterkommande i Köpenhamn till en av systrarna Lönnberg ifrån Älmhult Småland. Nu kommer lite fler bilder som berör dessa systrar som emigrerade till Köpenhamn och Danmark. I hopp om att få hjälp att identifiera personerna på bilderna lägger jag ut bilderna här under ny diskussion.  Först en släkttavla för att orientera sig i familjen:
 

rödmarkering = avlidna små; rosamarkering = död vuxen utan avkomlingar; gulmarkering = möjligen med efterkommande;grönmarkering = med efterkommande    
 
I en samling av äldre fotografier med proveniens ifrån Carolina Pettersson född Lönnberg finns dessa kort ifrån Danmark:
Kort 1:


 
Kort 2 och 3:

på kort 3 står även med blyerts 7/11
 
Kort 4:

baksida:

 
Går pojken/ynglingen att identifiera ? Är 7/11 hans födelsedatum ?

126
Människor / Drottning Victoria
« skrivet: 2007-09-03, 13:57 »
Hej!
 
Jag hittade nedanstående kort i en bok jag köpte på loppis. Efter vad jag kan förstå föreställer fotografiet drottning Victoria (1862-1931). Namnteckningen verkar vara hennes egenhändiga autograf. Kortet är ett vykort, det är inte postgånget och har en svag blyertsanteckning på baksidan d. 31.8.1911
 
Är det någon som vet hur pass vanligt förekommande dessa vykort är? Betingar de något värde? Jag tycker jag borde kunna få tillbaka åtminstone de tio kronor jag gav för boken.
 
Christian
 

127
Byggnader och miljöer / Lilla Kättorp
« skrivet: 2002-02-18, 11:54 »
Är det någon som känner igen detta ställe, Lilla Kättorp eller vet var det ligger?

128
Byggnader och miljöer / Kyrka i Västergötland?
« skrivet: 2004-01-31, 18:15 »
Den här bilden hittade jag i en loppis i Borås. Är det någon som känner igen kyrkan på bilden?
 
 
 
Tack på förhand,
Therese

129
Känner någon till när detta kort ifrån Älmhult kan vara taget och om några av personerna är kända till namn ?  
Bild 0007:

 
Småskolelärarinnan uppförstorad bilden är baserad på en senare tids dålig utprintad kopia, därav den rastrerade bildkvalitén:

130
Startar en ny diskussion kring bilder med anknytning till Älmhult. Förhoppningsvis kan detta leda till att identifiera kort och människor med anknytning till samhället Älmhult. Jag anger löpande nummer på bilderna som läggs ut här. Ber även andra som eventuellt lägger upp bilder att följa detta då det underlättar frågestrukturen och möjligheten att återkomma längre fram till enstaka bilder.
 
 
 
I Älmhults kommunarkiv hittade jag svartvita papperskopior på följande nedanstående tre bilder. Originalen finns ej i arkivet och förmodligen har någon privatperson kopierat dem och lämnat dessa pappersbilder till arkivet. Tyvärr finns inga noteringar på korten och nu ställer jag mitt hopp till någon som ser bilderna för identifiering av plats, personer och tid. De två första är helt klart samma miljö och förmodligen hör även det tredje kortet till samma trädgårdsmiljö då bilderna legat tillsammans i arkivet.
 
Bild 0001:

 
Bild 0002:

 
Bild 0003:

 
Meddelandet ändrat av Niclas 2011-05-30 07:50

131
Byggnader och miljöer / Ljuder-Linneryd
« skrivet: 2012-01-02, 12:09 »
Nedanstående fotografi finns i ett album med proveniens ifrån min farfars syster Anna Karlsson, uppväxt på gården Virsryd i Linneryd socken. Känner någon igen var det är för gård ?
Funderar själv om det kan vara en gård i Backa, Ljuder sn där en bror till Anna bodde (Frans-Johan Karlsson) ? Andra gårdar som jag på raken kan komma på figurerar i denna släktkrets är Öljemåla, Heddamåla och Ålebäcksås.


 
Kortet är taget antingen i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Inga påteckningar finns om fotograf.
 
Vad är det för småhus som finns till vänster på bilden?

132
Person- och kulturhistorikern Paul Wilstadius (1905-1978) är en man att minnas. Hans insats inom genealogin med kritiska utgivningar av matriklar har varit en grund för seriös modern släktforskning. Flera artiklar av hans skarpa penna har belyst tidigare ej utforskade personer och släktförhållanden. Hans magnum opus är Smolandi Upsalienses (sju delar), biografiska verket om smålandsstudenter vid Uppsala universitet.  
 
Denne genealogins mästare var född den 24 maj 1905 i Villstads församling i Småland. Han avled 2 juli 1978 i Höör (Skåne). En diskussion om hans egna anor startas här med.

133
Är det någon som forskat kring lektor Ludvig Larssons (1860-1933) anor ?  Denne kulturhistoriker var verksam i Växjö och har betytt mycket för grunden till den historieforskning som skapades kring småländsk lokalhistoria.
 
Ludvig Larsson är född i Färingtofta den 16 februari 1860. Hans föräldrar är nämndemannen Pål Larsson och Botild Olsdotter.  
 
Under socknar- Färingtofta svarade Gustav Johansson mig följande 2011 angående LL:
Postat av Gustav Johansson den lördagen 18 juni 2011 - 20:25:  
--------------------------------------------------------------------------------
Hej Niclas!  
Påhl Larsson är född 1830-01-20, i Aggarp, Färingtofta.  
Fader: drängen Lars Påhlsson  
Moder: hustrun Sissela (?)  
 
Färingtofta, ;Födde, 1795-1839, sid 114.  
Lars Påhlsson F: 1800-07-21 i Färingtofta, enl. HFL 1832-1834 sid 93.  
Den uppgiften är inte kollad i födelseboken.  
 
 
Är mer känt om familjen ?

134
Till Per Schröder.
Denne Carl Magnus Robsahm här ovan, kan han vara bror till brukspatron för Bofors/Björkborn, Johan Ludvig Robsahm, 1730-1796 ?
 
Han var ju också gift med en Geijer, nämligen Elsa Charlotta G. 1744-1797. Vet du om dessa möjligen var systrar ?
 
Mvh Göran

135
Jag misstänker starkt att hans historia var båg, mer tillkommen för att passa hans yrke. Det finns i USA 1850 slave schedules en John Henry Hood, kanske hans far? Det finns flera svarta John Hood i senare census, man anger ju ras i de tidiga folkräkningarna.
 
Om inte namnet också är påhittat?
 
Vad jag undrar över är vigseln, har för mig att det krävdes någon form av födelsebevis för en vigsel i England. Man skulle i alla fall ange fadrns och moderns namn samt faderns yrke.

136
Näringsliv / Kamprad, Ingvar (f. 1926)
« skrivet: 2000-04-21, 23:01 »
Känner någon till Ingvar Kamprads (född 1926)anor? Hans far var väl tyskättad, men hans möderne var väl smålänningar ifrån Älmhultstrakten?

137
Fröding, Gustaf (1860-1911) / Fröding, Gustaf (1860-1911)
« skrivet: 2004-10-31, 19:18 »
Jag heter Joakim Carlgren Fröding och är från jönköping. Jag är lite nyfiken på vart jag hamnar när jag söker mitt förflutna. Min far och min farmor (Tommie fröding & Karin Fröding) är båda döda så där har jag tyvärr inte så mkt hjälp...men eftersom Fröding säkerligen är en välforskad släkt så kanske det finns hjälp att få.
 
Det jag vet är att min farmor hade 11 syskon och att familjen Fröding (min farmors syskon) var några att akta sig för (enligt nån historie-bok om jönköping).  
 
Enligt min bror (och far) så är vi släkt med Gustaf Fröding men ingen kunde backa upp det med nån form av bevis...
 
Om det finns dokumenterat någonstans...hur hittar jag det då?
 
Med vänliga hälsningar
Joakim Carlgren

138
Är det någon som har några upgifter om Nils Mora-Nisse Karlssons (f. 1917) anor?

139
Musik / Magnusson, Sven-Erik (f. 1942)
« skrivet: 2000-04-09, 16:48 »
Är det någon som känner till dansbands sångaren  
Sven-Erik Magnusson i Sven-Ingvars härstammning ?

140
Runstenarna / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-04
« skrivet: 2005-10-31, 23:12 »
Herrejistanes - Ni diskuterar detta fortfarande? Jag startade ju den här diskussionen för över fem år sedan!

141
Wolfram / Wolfram
« skrivet: 2008-11-10, 18:04 »
I Kalmar levde på andra hälften av 1500-talet Markus Wolfram, vars släktnamn antyder tyskt ursprung. På svenska skrevs släktnamnet vanligen Vlffrum. Han anställdes som snickare 1561 och senare byggmästare på Kalmar slott 1571ff. Vanligen kallas han Markus Snickare i källorna. Han avled på 1590-talet. Är mer känt om honom och hans släkt? Varifrån kom släkten Wolfram ?
 
Möjligen är denne Markus Wolfram far till borgaren i Kalmar, Lukas Markusson som under några olika år var borgmästare i Kalmar (1599,1601,1604,1606 o 1608). Denne Lukas Markusson hade en bror Olof Markusson och de båda ägde tomt i den gamla staden strax söder om slottet. Anknytningen till Markus Wolfram är ett huggskott pga namnet Markus ovanlighet i Kalmar och att de båda bröderna ägde en tomt ihop som de bör ha ärvt.  
 
Är släktnamnet Wolfram känt i andra svenska och nordtyska städer under denna tid?

142
Wimmercrantz / Äldre inlägg (arkiv) till 18 april, 2008
« skrivet: 2005-01-28, 23:28 »
Hej,
 
Kan de vara dessa som avses i Familysearch;
 
Fredrik Didrichsson Gift 1715 i Nora Västmanland med Maria Danielsdotter!
 
Vh
 
B-A

143
Wimmercrantz / Wimmercrantz
« skrivet: 2013-02-10, 10:26 »
Gustaf Wimmercrantz (se ovan) har en son Nils Wimmercrantz som antar namnet B?low då han tjänstgör vid Göta lifgarde i Stockholm. Han återfinns i Göta livgardes församlings kyrkoarkiv AIa:2 (1821-1830) s 224, där han står som nr 74, korpral, född 1790 3/3; Ex. 1822. L.A: s:a: (smittkopp, afsked 1831 22/2 utt. att t. Wimmerby s.å.
källa: Göta livgardes församlings kyrkoarkiv AIa:2 (1821-1830) Bild 115 / sid 224 (AID: v218625.b115.s224, NAD: SE/SSA/0005h)
- Går Nils B?low (född Wimmercrantz) att återfinna i Vimmerby efter 1831 ?
 
(Meddelandet ändrat av Niclas 2013-02-10 10:28)

144
Wimmercrantz / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-04
« skrivet: 2000-10-06, 23:40 »
Den nu fortlevande släkten Wimmercran(t)z härstammar från Johan Olof, enligt uppgift född 1765 och vistandes i Lovisa i Finland, död före 1837. Sonen Adolf Fredrik W (1790-1837) blev gördelmakare och bronsfabrikör i Stockholm.
 
I Vimmerby stad florerade under 1700-talet flera familjer med namnet, bl.a. handelsmannen Otto Ludvig, rådmannen Johan m.fl. Kopplingar och tips om namnbärare på andra håll i landet efterlyses!

145
Thylander / Thylander
« skrivet: 2001-12-04, 22:05 »
Hej,
är det någon som forskar på Thylander?
Min mans farfar hette Johan August och var
dom.kom i Kalmar vid sekelskiftet 1800/1900.
Hans barn hette Elin, Verna och Gösta.
 
MVH
Mia Thylander

146
Stephens / Stephens
« skrivet: 2004-09-12, 20:06 »
I ett TV-program om Husebyfröken, Florence Stephens (avled 1979), säger hennes f.d betjänt (Iwan Krantz) att det 25 år efter frökens död skulle öppnas ett brev i Stockholm.  
 
I testamentet står att hennes boutredning skulle gemnsamt anförtros år advokaterna Wilhelm Penser, Eslöv och C W Du Ritz, Norrköping. Dödsboet skulle avträdas till förvaltning av boutredningsmännen.
 
Är det någon som känner till om brevet öppnats (25 år har nu gått) - och i så fall hur man får del av innehållet?
 
Mvh
Magnus Lindskog

147
Schatelovius / Schatelovius
« skrivet: 2010-03-31, 23:21 »
Min mormors mormors mormor hette Anna Christina Schatelovia född 1753? Bosatt i Landskrona.
Jag söker hennes  föräldrar och släkt bakåt i tiden. Har ej hittat henne i Landskrona födelsebok. Kanske är hon inte född i där.  
Finns det någon som känner till denna släkt?  
 
Det förekommer olika stavningar av hennes efternamnet;  
- Landskrona stadsförsamling C:5 (1769-1790) sid 204 1783 den 30 Mart? lystes första gången för Tapparen Simon Karlberg  
samt pigan Anna Christina Schattlundius
- Hfl Landskrona 1785 Norra Roten, Kyrkogatan: Anna Schatlovius, änka  
- Landskrona Bouppteckningsreg 1785 vol 13 sid 735: Carlberg, Simon, tappare, gift med Anna Stina Skattelundius   
- Vigsel; Anna Christina Schatlovius och Hans Ahlström 1788-12-06 Enl DigiArkivs vigselregister.  
- De flyttar till Barsebäck 1801 enl Landskrona hfl. AI:4 (1797-1803) Bild 162 / sid 11
 
Detta är vad jag fått fram än så länge. Vill gärna veta mer. Härstammar hon från en präst- eller fiskarsläkt?
 
Med vänlig hälsning
Rita
 
(Meddelandet ändrat av Rita 2010-03-31 23:37)

148
Rothovius / Rothovius
« skrivet: 2000-10-03, 23:03 »
Från slutet av 1730-talet fanns en bokhållare på Marmorbruket i Konungsund Elias Lindell vars hustru hette Maria Magdalena Rothovia, hon avled 1764 där och bör vara född på 1710-talet. Till några av deras barn begärdes att inskivas som fadder en kyrkoherde Gudmund Rothovius från Gotland i Visby stift, denne bör ju vara besläktat med henne på något vis, ett av barnen döptes också till Gudmund. Undrar om någon känner till denna släkten.

149
Pilo / Äldre inlägg (arkiv) till 05 februari, 2005
« skrivet: 1999-01-31, 21:30 »
Söker en trädgårdselev ERIK JOHAN PILO *c1766
troligen i Skåne. Omkring 1788 är han trädgårdselev i Danmark och 1794 står han fadder
för sin brorson, Olof Pilo (1794-1833) i Kall sn, Jämtland. Alla tips om denne mystiske man mottages med stor tacksamhet, liksom övriga observationer av namnet PILO.
TED ROSVALL

150
Osander / Osander
« skrivet: 2003-05-05, 21:28 »
Anna Osander var gift med Carl von Linne?s broder Samuel Linnaeus. Min fråga är om denna Anna var släkt med Petrus Osander (1643-1727) kyrkoherde i Linneryd?

151
Modevig / Modevig
« skrivet: 2008-04-23, 09:30 »
I Malmö ska det under 1700-talet finnas en släkt Modevig, bl a urmakaren Elias Modevig. Är mer känt om bärare av detta efternamn ?

152
Tar på nytt upp min ana Elsa Dorotea Kraak född 1684, troligen i Södermanland.
Hon var bosatt på Hargs bruk i Nyköping och gift i 1:a giftet med Rudolph Momma.
I testamentet efter Elsa Dorotea Kraaks barnbarn i 2:a äktenskapet; Eric Karl Dewall,  
nämns att majoren och riddaren Per Kraak år 1751 bet. ersättning till Peter Momma.
Jag drar då slutsatsen att denne Per/Petter Kraak kan vara den person som är löjtnant vid Södermanlands regemente år 1709. Han var född 1682 och avled 1755. Troligen är han bror till Elsa Dorotea.
Det tycks funnits en släkt Kraak även i Södermanland. Någon som vet något om dessa?
Jag har sökt i KB:s digitaliserade tidningar och fick många träffar på Kraak, bla från Asarum Blekinge.

153
Key / Key
« skrivet: 2001-12-14, 08:21 »
Jag vill veta lite mer om släkten Key. Finns det fler släkter med namnet Key? Jag vet att det finns en adligt släkt med namn Key som ursprungligen kommer från Skottland..
Jag söker en Johan Arvid Severin Key född 26/10 1882 i vad jag tror ska vara Uddevalla.  
Jag söker även information om hans hustru  
Thyra Isabella Olena Norberg född 28/8 1885 (förmodligen i Uddevalla).  
Finns det någon som kan hjälpa mig hitta något om dessa personer..och kanske berätta lite mer om släkten Key.

154
Söker information om Carl Gunnar Grennström (~Gränström) (1914-1963), en person som var nyckelfigur i början av 1940-talet i en av de första Husebyskandalerna som i detta fallet inbegrep olaglig skogsavverkning av godsets skogar och kvarvarande potemkinkulisser längs vägarna för att lura ägarinnan. I en kreditupplysning ifrån 1944 som systern Maggies på Ålshult förvaltare Arvid Almskog (pålitlig hederlig trotjänare åt familjen Stephens) begärt ut lämnas följande information om Grennström:
 
Carl Gunnar Grennström(Gränström) är född omkring 1910 och gift samt bördig från Vetlanda. han är son till en framliden trävaruhandl. Carl Magni Grennström därstädes. Fadern avled 1938, efterlämnande behållning på kr. 140.000 kr. till änka och fem barn.
  Grennström j:or började på sin tid driva egen trävarurörelse i Vetlanda under firma Carl M. Gränström. Han arbetade emellertid med svårigheter och försattes i konkurs i april 1938. Numera är Grennström sedan 1938 anställd som skogsförvaltare å Huseby Bruk, tillhörig fröken Florence Stephens. Han skall även tillträda en befattning som disponent för ett nybildat aktiebolag, som skall bedriva träindustri i Huseby, och i vilket förutnämnde fröken Stephens är huvudintressent.
   G. har enligt uppgift icke någon fast lön, utan inkomsten utgår endast genom tantiem från bruket försålda produkter. Det anges emellertid att G. bereder sig rätt goda inkomster.  G. har upprättat boskillnad med sin hustru, och denne torde äga lösöreboet. Själv äger Grennström sannolikt intet nämnvärt.
   Beträffande G. personligen uttalar man sig ganska reserverat, och det framhålles att han i orten knappast åtnjuter något större förtroende.
   Efter konkursen hava inga graverande betalningsanmärkningar varit synliga, om man frånser en växelprotest 1941 å 200 kr., som dock enligt offentliggjord förklaring berodde på bortresa.  Emellertid äro förhållandena sådana, att kredit utan säkerhet icke kan tillstyrkas.
 
Går det att få fram mer uppgifter om Carl Gunnar Grennströms förehavanden på Huseby och hans liv ? Hans tid som skogsförvaltare var startpunkten för flera andra senare skandaler på Huseby gods (bl a den mer kända på 1950-talet som prins Carl och Berl Gutenberg var inblandade i).
 
(Meddelandet ändrat av Niclas 2011-07-11 21:33)
 
(Meddelandet ändrat av Niclas 2011-07-11 22:10)

155
Godsberg / Godsberg
« skrivet: 2012-10-13, 10:59 »
I en handling i Huseby bruksarkiv, bland handlingar med extern proveniens, omnämns Peder Jonsson Godßberg som bor i gården Bonrom år 1674.  


 
Går det att lokalisera var Bonrom ligger samt vem denne Godsberg är ?

156
Flacherus / Flacherus
« skrivet: 2002-06-24, 20:56 »
Prästsläkten Tvetovius härstammar ifrån kyrkoherden Lars Tvetovius i Lenhovda, verksam där 1655-82 (enligt Växjö stifts herdaminne). Han uppges vara född 1612 och bondson ifrån Tveta härad. Avled i Lenhovda 1688. Hans hustru uppges felaktigt i Växjö stifts herdaminne såsom Karin Flachera och dotter till kyrkoherden Sven Flacherus i Nöbbele. Detta sistnämnda måste vara felaktigt ty i Uppvidinge dombok 1660 26 sept. kallas hon för Karin Olofsdotter då hon och maken herr Lars Tvetovius får fasta på Mysinge östregård i Notttebäck sn som de köpt av svärfadern herr Sven Flacheri i Nöbbele. Sistnämnde måste då alltså vara en styvfader till hustru Karin Olofsdotter. Rimligen har hennes mor som änka blivit omgift med dåvarande amiralitetspredikanten Sven Flacherus.
I Lenhovda avlider nämnda Karin Olofsdotter (observera att vi här har ytterligare ett belägg för hennes patronymikon) år 1709 och begrovs den 16 maj, 78 år g:l (dvs född ca 1631).  
 
Dessa nya data i kombination med att den sedermera kyrkoherden Sven Flacherus inskrevs i Uppsala år 1633 i okt. [se Wilstadius: Smolandi upsalienses nr 463] gör det troligt att ENDERA av hans två hustrur (den första ej känd av herdaminnet, den andra anges som Sigrid Spak, dtr t kh Lars Spak i Nottebäck) tidigare har varit gift med en Olof och hade med denne dottern Karin sedermera gift med Lars Tvetovius. Vilken av hustrurna det är som varit mor till Karin kan inte f.n. avgöras.
 
Släkten Flacherus innehåller mer märkligheter i de tryckta källorna som ingen tycks ha observerat tidigare. Sonen Johan Flacherus, sedermera kyrkoherde i Refteled, inskrevs i Smålands nation i Uppsala år 1649 [se Wilstadius: Smolandi Upsalienses nr 736b], blev student i Greifswald 1662, i Rostock 1663 och i Wittenberg 1664. Detta finner jag märkligt. Skulle han ha varit student redan 1649 så kan han svårligen vara son till sin nämnde fader Sven Flacherus. Denne anges vara student år 1633 och torde då inte ha varit gift med barn. Skulle alltså fadern herr Sven kunna ha en son som redan 1649 blir student?  Jag antar att man oriktigt har identifierat studenten Johannes Svenonis som år 1649 i sept. inskrevs vid smålands nation i Uppsala med Johan Flacherus.
 
I ett brev till Växjö domkapitel 1693 4/7 (VDA 1693:509) säger Johan Flacherus uttryckligen vidare att han är halvbror med Enock Flacherus (född omkr. 1662; stud. i Uppsala 1682, se Smol. Ups. nr 1225). Detta tyder då på att fadern herr Sven Flacherus varit gift två gånger.
 
Har någon forskat på släkten Flacherus och kan reda ut dessa oklarheter som finns?

157
Elmier / Elmier
« skrivet: 2012-08-18, 10:54 »
Försöker få fram uppgifter om personer och familjer/släkter som levat och verkat i Älmhult. Även sådana som inte alltid bott där hela sitt liv utan haft en relation eller betydelse för orten - idag är de flesta förmodligen bortglömda av nutida ortsbor. Genom att lyfta fram dem och deras gärningar kan en större förståelse för samhällets utveckling och nutid skapas. I detta spindelväv av nätverk figurerar familjen Elmier.
 
Söker information kring Johan Alfred Elmier (1849-1938) som var en av de stora jordägarna i byn (tätorten kallas byn än idag!). Denne som inte var född i Älmhult utan i Älmeboda socken gjorde sig en förmögenhet i USA genom guldletning; återvände till Sverige och hamnade av någon okänd anledning i Elmhult på 1890-talet där han köpte den sydligaste gården i byn, som efter honom blev kallad Elmiersgården. Patron Elmier donerade även flera markområden till köpingen och medverkade till att tätorten växte och utvecklade sig. Idag kallas ett traktområde i Älmhult för Elmiersområdet. Hans frikostighet belönades dock otacksamt genom att köpingen på 1930-talet genomdrev expropiering av hans mark, en händelse som köpingen kom att använda sig av för att tillskansa sig mark på ett billigt vis. Expropieringarna har aldrig blivit dokumenterade i någon historisk utredning om samhället, men torde vara kärnan för dess expansion och utveckling.  
 
En av J.A. Elmiers svärson ska ha varit doktor Gösta Hagaeus i Älmhult, mannen bakom Hagaeuspulvret - ett förkyllningsmedel som såldes på orten.
 
Söker uppgifter om Johan Alfred Elmiers familj och även berättelser och förhoppningsvis om det finns fotografier på honom eller hans gård.
 
(Meddelandet ändrat av Niclas 2012-08-18 11:23)

158
Ceréus / Ceréus
« skrivet: 2005-07-19, 09:40 »
Finns det någon äldre svensk släkt med detta efternamn? En variant av stavningen kan vara Sereus/Seraeus alternativt Syraeus. Vad betyder efternamnet ?

159
Burck / Burck
« skrivet: 1999-02-25, 20:23 »
Finns det någon som känner till Major Nils Burck,
död 1662, troligen i Fagerhult, (H), Småland?
 
MVH/Sam Blixt/Oskarshamn

160
Branting / Äldre inlägg (arkiv) till 15 november, 2005
« skrivet: 2001-01-14, 20:40 »
Jag har kommit i kontakt med en kvinna i Canada genom den finska sändningslistan Finngen. Hon söker sina rötter i Finland men även i Sverige.
Hennes flicknamn är Branting och hon har genom sin släkt hört att hon skall vara släkt med Hjalmar Branting, men hur?
Hon har i sin antavla, Jöran Jonsson Branting född 1724 i Alvesta, Kronoberg.
Han flyttade till Monå Munsala i Finland och var där 1749 registrerad som saltpetermästare.
Finns det någon som känner till denne Jöran Jonsson Brantings anor? Jag är också intresserad av alla Brantings i Alvesta på den tiden.
mvh
Monica H

161
Ammorin / Ammurin / Ammorin / Ammurin
« skrivet: 1999-09-27, 22:43 »
Har någon stött på namnet Ammurin eller Ammorin (Amorin)?
 
I Perstorp (Skåne) gifter sig 1724 glasbrukzpreseptoren Benedictus Ammurin med hushållerskan Bengta Olufsdotter. Preceptor Bengt Ammurin och Bengta får två barn, Christina Beata 1726 (död s å) och Johannes 1729 i socknen, men försvinner sedan. Vart tar de vägen? Var kommer Bengt Ammurin ifrån?
 
I Finja (samma landskap) dyker 1775 en Christina Ammorin (Amorin) upp. Hennes man Per Troedsson dör detta år 38 år gammal och kallas avskedad soldat och kramhandlare. De hinner få ett barn Petronella 1775. Var kommer de ifrån? De tycks inte vara vigda i Finja, ej heller i någon av Åsbohäradena.
 
Christina Ammorin gifter 1776 om sig med borgaren och krämaren Andreas Da(h)lman, sedermera krogman (krögare) och borgare. Christina Ammorin dör 1784 47 år gammal. Jag misstänker starkt att hon är dotter till preceptor Bengt Ammurin, men har inga bevis.
 
Andreas Dahlman (född ca 1744, död 1817 i Riseberga) tillhör en släktkrets som innehåller personer som nått en viss ryktbarhet. Hans bror Erik Dahlman blev kronolänsman och kommissarie (se Lindberg, Landsstaten) och hans halvbror Sven Björkman blev häradshövding och adlades Björkenstam (se Elgenstierna som dock inte har mycket vettigt att säga om ursprunget). Deras mor Inger Persdotter var gift 1:o med Sven Dahlman, krögare, borgare, och 2:o med Ture Björkman, kronolänsman.

162
Hej Göran.
På min sida kan du följa Svens (Svenning)släkt bakåt och framåt.
Har även lagt in Svenning och Kajsas gravstenar som bilder.
 
http://fredriksslekt.se/fredrik/pb55636dc.html
 
http://fredriksslekt.se/schultzgravar/index.html

163
Flaen / Flaen
« skrivet: 2010-02-13, 18:37 »
Är mer känt om kolarbröderna Henrik, Carsten och Conradt Flaen som under 1630-talets början kolat för Huseby, Ålshult och Torne bruk (i Kronobergs län, södra Småland) ?
 
Allbo dombok (VaLA) 1634 den 16 juli i Torne (V. Torsås sn)
[f 166v:]
Sammadagh kommo för reta Effter:ne kolare Vidh Thorena bruk
Hendrich, Casthen, Och Conradt Flaen, Och fodrade af Vällför-
ståndigh Michell Verle Een Summa Penninger, Nemligen
__469 Rdaler, Effter Contractet Datt: Göteborgh 11 Maij
1634, ifrån den tijden de anfinge Arbetet, Vekelön N:__2 ½ Rdaler
huar Perßon om Veckan.   Nu will Michell Verle
blifua Vidh Contractet och Vhtgiffua betalningen: men han
klagar, at förbe:d kolare icke hafua hållet deße Ord i Con-
tractet, N: sich Ehrlichen Vndt Reidlichen, gesellen, gemeß
gebruck, Vndt fleisigh arbeiten, Sohlen Jrere principalen,
meisten nutz Suchen Vndt Schaden, mestes Fleis Verhutten
welcheß sie 3 samptt, Vndt besönders, Vndfehlbarlichen Ver
heißen, Vnd Einer Von den andern festiglichen gelobet
                                Vnd
[f 167r:]
Vnd Vorbunden haben, mitfolgandes bedningh Vndt fierchordt.
Nu framlade Michell Verle Een Rekningh beuißandes at de
ifrån den tijden Contrachtet gafz 1630, Och in till Dato, den 9
Martij 1633, hafua bekommit Rzdaler__24  34 str  7 öre.
Her emot framlade Joen Skriffuare Vidh bruket en Rekningh
at förbe:d kolare hafua icke meer koll Leffuererat än__1659 läster
huar läst recknas för__3 marker:  Så löper Summan Peninge__1244 Rdaler
Så föllier at de öffuer Arbetet som giordt är Och Leffuererat
hafua bekommit__1230 Rdaler
      Limitatio
När allt Var recknat bleffuo kolarna till Rest på Veke lönen
effter Michiell Verles Rekningh__119 Rzdaler 11 öre.
 
Ähn bleff rekningen andre och tridie gångh Öffuersedd, och tå be-
fhans at Michell Werler, samptt Antonij Arffuingar blefuo
förbe:d tre kolare för allt det arbete dee hade giordt Vidh
Hoßeby och Ålßehult inalles Rzdaler___263 daler 12 öre.
 
Doch bleff them i förbe:de Rekningh till Affkortningh giordt för
än Summan Sluttades för någre Veckor som förr reknat Var
Och de dagar de inthet arbete giordt hade,  Vthan gåt påå
dheras egen ährande thet dee bekienna, Penninger__62 Rzdaler,
der medh läte de sigh benöija.  Ty dem skedde her för uthan
fyllest på Veckelönen, effter deras egen bekiennelße.

164
Truls Andersson, skrivare / Truls Andersson, skrivare
« skrivet: 1999-04-06, 18:32 »
Hej
 
Söker uppgifter om Truls Andersson Marbo till Ravnäs. Söker uppgifter om hans anor mm.

165
Hej!
Många av er har säkert stött på Svantepolk Knutsson, sonson till den danske kungen Valdemar Sejr. Är det någon av er som har några teorier om hans möderne? Gillingstam skriver i ÄSF att Svantepolks förnamn tyder på härstamning från Pommerellen. Möjligen var Svantepolks far, Knut Valdemarsson, gift med en dotter (Hedvig?) till hertigen av Pommerellen. Jag har någonstans sett Svatopolk II och dennes hustru Eufrosyne som möjliga föräldrar till Knuts hustru. Kommentarer?  
Mvh Kenneth

166
Hej,
 
En av mina anfäder var Peder Matsson Upplänning, som enligt herdaminnet för hans son, kyrkoherden Mattias Petri i Västra Husby (1533-1611), omkring år 1520 var ägare till frälsegods i Uppland och sedermera borgare i Söderköping.
 
Enligt odaterade anteckningar från Elias Benegård om Oppeby socken förde denne Peder Matsson i sitt vapen en halv lilja i balk.
 
Då denne Peder Matssons härstamning dragits i tvivelsmål (hans tidigare påstådda härstamning från Gustav I är uppenbart felaktig, se diskussionen om släkten Puke) är jag mycket intresserad av alla tips, råd och upplysningar om honom.
 
Finns det någon som känner till vilka frälsegods i Uppland som han skall ha varit ägare till?
 
Och finns det någon som känner igen hans påstådda vapen, och på den grunden kan ge några ledtrådar till hans ursprung?
 
Med vänlig hälsning,
 
Christian Juliusson

167
Olof Hvit / Olof Hvit
« skrivet: 1999-06-15, 23:43 »
Vem var Olof Hvit, som var gift med Elin Håkansdotter (Båt av Billa) (död före 1575)? Elin var gift 2:a ggn (senast 1550) med kyrkoherden i Hovmantorp Per Nilsson, vilken rustade för hennes gods och använde ett vapen visande en ginbalk - var det hennes förste mans, Olof Hvits, vapen? Tillhörde han någon dansk frälsesläkt (Hvidtfelt, Galen etc)?
Olof Hvit nämns i Norrvidinge dombok på 1600-talet angående en tvist om stolar i Gårdsby kyrka ha varit fräseman. Enligt uppgift bodde Olof Hvit ohh Elin Håkansdtr på Kråkenäs i Gårdsby sn (ÄSF I:3, s 220). Paret hade en dotter Anna Olsdotter gift med kungliga fogden Anders Svensson, adlad 1575 (Stråle af Ekna). Det verkar inte vara känt att paret även hade fler barn, bl a sonen Jacob Olsson vilken var kyrkoherde i Ljuder (död i pesten 1602). Sistnämnde kan vara identisk med frälsemannen Jacob Jute till Bille som nämns i Erik XIV:s nämnds dombok (s 180). Denne Jacob Jute blev 1565 anklagad att inte ha hållit sin rusttjänst som han borde och inte varit på några mönstringar 1562-64. Dock ägde han inga gods utan sitter för skatt och blev därför frisagd. Gårdsnamnet Bille är helt klart Billa i Hemmesjö sockn, Konga härad - Jacob i Billa nämns i tiondelängden 1560-talets början. Jacob Olssons morfar Håkan Matsson (Båt av Billa) bodde också på just denna gård.
Tillnamnet Jute borde avse att Jacob var dansk till fädernet. Var alltså Olof Hvit en dansk frälseman?
Jacob Olsson har tydligen ej uppehållit frälset, ej heller hans barn.Han har agnatiska ättlingar till nutid. Är det en medeltida ätt som fortlever, fast nedsjunken i bondeståndet?

168
Märislef / Märislef
« skrivet: 2008-11-11, 14:52 »
I Ranekes Svenska Medeltidsvapen (SMV) nämns under benämningen Märislef Sköttas ätt (s 393) en Märislef med barn. Denne Märislef påstås där vara känd 1373-1400. Enligt hänvisning av Raneke till Karl Henrik Karlssons samling i Riddarhuset så ska Märitslef ha erhållit jord i Uppland av kung Albrekt av Mecklenburg. Namnet Märitslef anses vara detsamma som det slaviska förnamnet Meritslav. Släktens upprinnelse skulle då vara slaviskt (ifrån de slaviska bosättningarna i Mecklenburg eller Pommern som under medeltiden germaniserades).
En hans son var Anders Märislef (av Ranke i SMV påstås vara känd 1393-1440) som skrivs med faderns förnamn som ett tillnamn - vilket är mycket vanligt i Nordtyskland under denna tid.
 
Vapensköldbilden för släkten påstås (av Raneke) vara tre fiskar balkvis i ginbalk +  - stämmer detta med bevarade sigill, och i så fall vilka är källorna?
 
Då Jan Ranekes Svenska medeltidsvapen är belamrad med så många fel måste varje påstående vägas mot bevarade källor.  
 
 
I Svenska riksarchivets pergamentsbref del 2 (1383-1400) s 252, brev nr 2662 (av den 21 mars 1393) nämns följande:

 
Häri framgår filiation Märislef och sonen Anders Märislef, och att Märislefs hustru har brodern Bengt Andersson (en bjälke), men vem är Claus Maerizleffh som omnämns i brevet?  
 
Märislef har alltså valt sin begravningsplats i Gudhems kloster i Västergötland senast 1400. Kan han beläggas senare än detta årtal?  
 
I Das steuerbuch von könig Erik XIII av Oscar Bjurling (Lund, 1962) nämns å sidan 42 bland en uppräkning av Axvalls förläning och därunder lydande frälsemän i Kinne härad (Västergötland) Meretha Sleef.  
  Erik av Pommerns skattebok är ifrån år 1413 men finns inte i orginal utan är en kopieavskrift ifrån 1546.  Namnet Meretha Sleef låter väldigt snarlikt Märislef - men kan det verkligen vara den gamle Märislef som avses 1413 ?
 
Vilka källor och belägg finns egentligen för Märislef och vad är känt om dennes släktkrets?

169
Hans von Massenbach / Hans von Massenbach
« skrivet: 2004-05-23, 22:13 »
Hej!
Jag har under sökning på Internet hittat Hans von Massenbach anor bakåt och undrar om någon vet om det finns några belägg för följande:
Hans von Massenbach, första baron Massenbach i Sverige, f. ca 1526, död 1607.
far: Bertold X von Massenbach f. 1488, d. 1555
mor: Emerantia von Kosten  
farfar: Bertold IX von Massenbach f. ca 1453, d. 1523
farmor: Magdalene von Gebusch ca. 1465-1545
farfarsfar: Bertold VI von Massenbach, f.ca 1438, d.ca 1480
farfarsmor: Margret Refflin von Richtenberg
farfarsfarfar: Bertold V von Massenbach, f.ca 1420, d.1458-05-26
farfarsfarmor: Anna/Agathe von Gemmeingen
Källorna som angavs var GM archives.
Mvh
Gun

170
Båt av Billa / Äldre inlägg (arkiv) till 06 juni, 2010
« skrivet: 1999-12-17, 22:36 »
I PHT 1962 Häfte 1 s 45 skriver Hans Gillingstam att Mats Håkansson var gift med Elin Svensdotter, dotterdotter till Mats Läma.
I äldre svenska frälsesläkter 3 s. 220 står det att  att det är Mats son Håkan Matsaon Båt av Billa som är gift med Elin Svensdotter(Läma).Kan man lita på att den senast tryckta uppgiften är rätt (dvs fälsesläkter)?
Mvh  
Inge

171
Botolf Jonsson / Botolf Jonsson
« skrivet: 2006-06-09, 13:49 »
I Hycklinge kyrka i nuvarande södra Östergötland (Kinda härad, som tidigare räknades till Småland) finns en gravhäll över riddaren Botolf Jonsson.  Enligt beskrivning i kyrkan lyder den latinska texten:
I Herrens år 1333 avled jag Bootolf Jonsson, Dödlige, som kommer hit, stanna, fäll en tår. Jag är, vad du skall bliva.
Det du själv är, har jag varit. Jag beder: Bed för mig.
 

 
Är denne frälseman och riddare Botolf Jonsson mer känd?

172
Balk av Billa / Balk av Billa
« skrivet: 2004-09-08, 16:37 »
Frågan ursprungligen ställd under rubriken Det medeltida Sverige (DMS) på Internet //Admin.
 
 
En gård i Ljungnäs, Ryssby socken (N Möre) har innehafts av frälsemannen Nils Turessons [Balk av Billa] änka Birgitta Pedersdotter år 1473, men jag kan ej hitta någon notis om detta i Det medeltida Sverige 4:1. Gårdsinnehavet nämns i ett bytesbrev daterat Växjö 1473 27/3 (B19, RA) som:  thesse hemull wid Calmarna, Liungnäs Abbotörp i Rysby Sochnn.  
Är den tryckta versionen av DS ej komplett?  
Någon kommentar om denna gård ? Det är intressant att notera att år 1399 har en Håkan Matsson (båt) sålt en gård och ett torp i Ljungnäs till Gotskalk Bengtsson(Ulv)- möligen samma som han 1441 ger till brödrakonventet i Kalmar. Kan gårdarna ha återbördats?
Bytesbrevet 1473 27/3 bevittnas av Mats Håkansson [Båt av Billa] vilken pga sitt förnamn och vapen (båt) antagits vara far till frälsemannen Håkan Matsson [Båt av Billa], vilken i sin tur pga dess barns godsinnehav har påpekats stå i släktskap med den äldre släkten på Billa (Hemmesö sn , Konga hd) [Balk av Billa]. Släktskapen är fn oviss.  
Några kommentarer?
 
vänligen Niclas Rosenbalck

173
Cappel, von / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-11-22
« skrivet: 1999-05-31, 13:35 »
En diskussion med anknytning till denna släkt förs här

174
Rutencrantz / Äldre inlägg (arkiv) till 28 maj, 2009
« skrivet: 2008-04-19, 08:48 »
Finns det någon som har uppgifter om alla Magnus Rutencratz (f ca 1590) barn. Barnen Karl och Gustav har nämnts tidigare, men av uppgifter på nätet (se nedan) anges att han hade minst tre barn. Vilket var det tredje? Fanns det fler?
 
Gustav ll Adolf adlar Magnus för tapperhet i fält. Hela familjen tillfångatagna i Gartz, utplundrade på allt inkl. adelsbrevet. Dömdes till döden 1636 i Tyskland men fick nåd och flyttade till Sverige för att starta på nytt. Insjuknade snart och dog. Lämnade tre barn till förmyndare som försummade sitt ansvar och lät de gods Magnus fått av fadern komma i främmande händer.
 
Stefan

175
Rosenstråle / Rosenstråle
« skrivet: 2010-11-29, 23:06 »
Tack för detta Markus.
 
Så 1) När Cajsa dör 1825 är hon skyldig änkan Rosenstråle 47 riksdaler? Och med änkan menas modern Anna-Stina?
2) Skulle man hitta något i Anna-Stinas bouppteckning?
3) Det finns ingen husförslängd där Gustaf Fredrik och Anna-Stina med de två döttrarna är listade tillsammans?
4) Vad kunde på den här tiden vara skäl att bli frikallad faderskapet vid tinget?
 
Intressant och spännande, men det är väl meningen också.
MVH/PHW

176
Rosenstråle / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-09-14
« skrivet: 1999-02-02, 20:51 »
Jag söker uppgifter (kompletterande de i Svenska adelns ättartavlor) om Margareta Rosenstråle, dotter till Anders Rosenstråle och gift med Nils Nilsson Bröms. Margareta levde som änka 1625.

177
Rosenhane / Rosenhane
« skrivet: 2002-01-26, 10:15 »
Den adliga släkten Rosenhane bär en tupp i sitt vapen. I äldre litteratur kallas släkten tidvis endast Hane. Finns det någon som vet mer om dess ursprung?

178
Per Göthe nämner en Melker Axelsson [Rodenbalk el. Rotenbalk]D. 1636 Bjärnhult,Göteryd sn Hövidsman som make till  Beata Ulfsdotter (Hiort) [Halvhjort till Flishult]. Finner i Gränna RR 1670 12/2 en Axel Rotenbalk som besvärar sig över några Ödsiöla bönder och drängar som honom med sin hustru hava överfallet med hugg och slag. I texten  anges att denne på frågan: Hwad ästu för een svarar: Jag tjänar kronan för en karl...  
Antecknar p g a det ovanliga namnet. Någon som känner igen honom?
Vänligen,
Olle Elm

179
Hedenstierna / Hedenstierna
« skrivet: 2009-12-20, 11:53 »
Söker uppgifter om en Anders Hedenstierna som ska ha ägt eller bebott Eksjöhovgård (Vallsjö sn) omkring 1820. Går han belägga ?

180
Hamilton / Hamilton
« skrivet: 2010-04-17, 23:13 »
Känner någon till om Hamiltons som ägde bland annat Norrö säteri Kättilstads sn, vad de hette i så fall?

181
Duse / Duse
« skrivet: 2005-07-05, 22:44 »
I en bok som heter Öningabok, Öland och Ölänningar 1675-1725 av Sigurd Haneclou nämns två personer med namnet Duse. I Vedby, Högsrums socken bodde Lars Duse på en kronogård och var skogvaktare redan på arvfursten Carl Gustafs tid. I Norra Bårby, Mörbylånga socken som endast omfattade ett och ett halvt hemman brukades en gård av skogvaktaren. Några år in på 1700-talet kom Sven Duse att inneha denna. Han var gift med Helena Rising, dotter till kyrkoherden i Långlöt Magnus Nicolai Risenius (Rising) och Christina Repplera. De sista uppgifterna hämtade ur Kalmar Stifts herdaminne av Bror Olsson. Hittade även en ”Carl Magnus Duse f. 1792- 01-25 i Kalmar d. ogift som stiftets senior 1873-01-29 i Stenåsa på Öland, son till Kopvardikaptenen senare bryggareåldermannen Salomon Duse f. 1750 d. 1804 och Hedvig Stagnelius f. 1760-10-15 i Högby d. 1807-02-23 i Kalmar”. Det nämns även en O Duse i Halltorp men den delen av Kalmar Stifts Herdaminne har jag inte tillgång till just nu. Kanske något att titta vidare på?
 
Mvh
 
Birgitta

182
De la Gardie / De la Gardie
« skrivet: 2004-07-25, 15:00 »
Hej någon som vet nåt om De La Gardie på Högagärde Säm Socken Ulricehamn kommun? jag heter Inge och forskar efter min farfar som är mycket svår att finna. Tack på förhand. Mvh Inge Franzén

183
Cederström / Cederström
« skrivet: 2005-08-21, 20:18 »
Claes Claësson Cederström (1772-1840), överste och adjutant, avsade sig vid riksdagen i Norrköping 1800 sitt adelskap. Han skrev sig sedan enbart Claësson.
 
Jag söker information om hans barn.
Jag vet att han hade sonen Carl Rudolf Claësson (1806-1898) och dottern Christina Elisabeth AUGUSTA Claësson (1808-1882), men fick han några fler barn och vad hände med dem?
 
Mvh
Erik P. O. Berggren

184
Bordon / Bordon
« skrivet: 1999-01-25, 23:08 »
Jägmästare Bordon i Forshälla
 
Min anfader Anders Bordon bodde i Forshälla i början av 1700-talet.Han var av skotsk adelssläkt. Känner du till något om familjen?
Hälsningar Aron Axelsson, Kronoberg, 35263 Växjö.
 
Detta inlägg har 2009-04-05 flyttats från Bohuslän (efterlysningar). / mvh Anders Berg, Moderator Släkter

185
Bagge af Berga / Bagge af Berga
« skrivet: 1999-06-15, 09:23 »
Jag söker mer information om Bengt Bagge af Bergas,f 10 jan 1594 från Berga, Kronoberg d 1 apr  1660, förfäder på mödernet.
Hans mor var Poletta von Zijlen(gift med Eric Bagge af Berga), f 1538 från Berga, Kronoberg. Hennes föräldrar var Johan von Zijlen, f omkr. 1515 från Neuendorff, Mecklenburg och Adelheid Claesdotter Wackerbart, f omkr. 1515 från Berga, Kronoberg.
Jag har förgäves försökt hitta detta efternamn. Det närmaste jag kan hitta är van Zijlen i Nederländerna men bara personer som levde under 1800-talet..
Vore evigt tacksam om någon kunde hjälpa mig.

186
Han var gift1 med Katharina von Braunschweig-L?neburg.
Sedan gift2 med Elisabeth (Katharina) von Braun-
schweig-L?neburg.
Nu senast har jag sett att han var gift 1391 med Elisabeth of Brunswig.
Vilken är den rätta?
Hoppas att någon kan hjälpa mig!

187
Intressenter i Per Clemetsson i Portens dödsbo (SST 1580, s.147):
 
1. Mårten Persson, son d. 1576
2. Olof Larsson, gift med änkan efter herr Joen Jonae i Spånga, dotter till [color=0000ff]Svartsjöfogden Måns Persson d. 1573[/color]
3. Peter Eriksson, möjligen styvson till Per Clemetsson i Porten. Mer troligt att han gift med dotter Per i Porten.  
4. Frans Persson i Västerås, hade anspråk på en fjärdepart han hade i huset efter Per i porten. Var troligen son till Per Clemetsson.
 
Men var finns Agda Persdotter? Var hon dotter till Per i porten? Kanske hade Erik XIV:s frillobarn med Agda avstått från arvsanspråk eller företräddes de av den Peter Eriksson, som väl var kunglig sekreterare
 
(Meddelandet ändrat av Passord den 05 november, 2008)
 
(Meddelandet ändrat av Passord den 05 november, 2008)
 
(Meddelandet ändrat av Passord den 05 november, 2008)

188
Erik XIV:s frillobarn / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-19
« skrivet: 2006-03-01, 23:32 »
Elisabeths påpekande - ehuru en utvikning från den egentliga diskussionen - är viktigt. Fram till mitten av 1700-talet var bruket av feminina ändelser (ex. Gestricia, Kylandra etc.) av på latinska och grekiska språkelement byggda namn konsekvent, vartefter det (ganska snabbt, på sina håll) luckrades upp och släktnamnet kom att användas i maskulin form oavsett bärarens kön. Utgivarna av t.ex. Linköpings stifts herdaminne har inte brytt sig om de feminina ändelserna (mer än möjligen undantagsvis), utan okritiskt använt sitt samtida bruk. Som gammal latinare och med den historiska korrektheten i sikte finner jag det vara språkligt riktigast att använda samtida namnformer, förutom att denna namnvariation utgör en språklig berikning och besitter en säregen skönhet (en rent estetisk synpunkt, men den har sitt berättigande).

189
Söker efter Johan August Johansson f.1844 Trehörna, Östergötland,
Bosatt antagligen i östergötland.
Är det någon som kan finna denna man.
Hälsningar
Mari

190
Jag skapar här en plats för att underlätta diskussioner om Nya Sveriges svenskar och dess ättlingar och anor.

191
Älvsborgs lösen / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-08-31
« skrivet: 2000-07-09, 16:32 »
Är det någon som har erfarenhet av att forska i Älvsborgs lösen ? (t.ex. 1613)
Finns det filmat?
Är den informativ?
Är den läsbar..?
Vart kan man hitta den?
 
MVH
 
Mikael

192
Nationell ArkivDatabas (NAD) / Nationell ArkivDatabas (NAD)
« skrivet: 2004-10-07, 19:38 »
På universitetsbiblioteket i Gbg har de gamla hederliga mikrofilm-läsare.

193
SVAR - Straffångar / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-06-10
« skrivet: 2004-05-19, 21:23 »
Hej!
Jag söker upplysningar ang. den straffdömde Flat Johannes Pettersson f.1834-04-26 Säby Ramdala i Blekinge. Johannes dömdes av Östra Häradsrätten till fängelse för slagsmål 1865-05-20.
Finns det uppgifter i anknytning till detta? T ex i vilket fängelse avtjände Johannes sitt straff m.m.

194
Gamla handstilar / Avskriftsproblem
« skrivet: 2004-01-28, 12:44 »
Hej!
 
Finns det någon regel hur man bör göra när man citerar äldre texter som innehåller tecken som inte finns att tillgå via tangentbordet? Vad får man göra utan att bryta mot citatreglerna?
 
Det är två saker som jag har problem med:
 
1. Tecken för vissa viktuppgifter, exempelvis för lispund, hur gör jag då jag citerar en text som innehåller det? Kan man skriva ut det rätta ordet?
 
2. Ibland har textförfattarna ritat ett streck ovanför en bokstav vilket betyder att bokstaven skall utläsas som dubbel. Exempelvis thena med streck över 'n'. Visst heter förresten detta sätt att markera något? Hur gör man i en avskrift då detta förekommer. Skriver man ut dubbelbeteckningen eller låter man ordet stå med en bokstav? Vad är mer korrekt?
 
Med vänliga hälsningar
Carl-Oskar Lundström

195
Färdiga / NAD-skivan
« skrivet: 2000-09-04, 09:29 »
Jag vill meddela att jag upptäckt en brist på NAD-CDn. Uppgifter om SVAR-kort för Jämtlands län saknas.  
NAD-redaktören är kontaktad och rättelse är utlovad vid uppdatering av CDn

196
I Släktforskarnas årsbok ´98 har Olof Cronberg skrivet en innehållsrik artikel om Palmskiöldska samlingen som finns i original i Universitetsbiblioteket i Uppsala.  Många har säkert i likhet med mig sett namnet på samlingen, fantiserat om vad som kan finnas i den men tänkt - det där är omöjligt för mig att få tillgång till - för långt bort, för dyrt att resa. När jag läste Cronbergs artikel noterade jag att han på sidan 149 nämner ett släktnamnsregister. Detta ingav visst hopp. Bad en släktforskarvän i Uppsala att kila in på biblioteket och kolla registret (vilket hon nyligen meddelat att hon gjort). Igår kom en försändelse med 6 stycken avscanningar ur samlingen på namnen Bruun och Watz (jämför mitt intresse/mina frågor A, B, , D). Något av innehållet hade jag redan men en del nytt framkom. För detta debiterades jag minimidebiteringen 60 kr vilket det självklart var värt.
Tog också mod till mig och ringde till informationsdisken och fick ett ingående svar om att något mera om familjenamnen Bruun och Watz än det jag såg framför mig på de avscannade sidorna, finns ej i samlingen - och det känns betryggande att veta. Möjligen skulle jag frågat om man kan beställa avscanningar direkt utan att sända någon som kollar i registret...
Finns det fler än jag som har erfarenheter om denna samling eller om liknande samlingar i andra arkiv och om tillgängligheten till dessa? Här borde vi kunna hjälpas åt över landet - både med att tipsa hur man går tillväga och att ta fram uppgifter.

197
Växjö stadsbibliotek (fd landsbibliotek, fd länsbibliotek, fd stiftsbibliotek och vem vet vad de mer kallat sig...) har nu digitaliserat delar av handskriftssamlaren Sigfrid Lorens Gahm Perssons (1725-1794) samlingsverk Archivum Smolandicum Vexionensis.  
 
För närvarande är elva av tretton delar digitaliserade av Archivum Smolandicum Vexionensis. Tyvärr har biblioteket missat att poängtera att det finns två olika  Archivum Smolandicum, dels den mindre samlingen Archivum Smolandicum Vexionensis och dels det av Gahm själv högre skattade Archivum Smolandicum Upsaliensis. Det först nämnda hamnade i Växjö, och det senare finns på Carolina (universitetsbiblioteket) i Uppsala (handskrifter med signum S.71-82).
 
Gahm har skrivit av dokument och handskrifter som behandlar Småland. En del original idag förlorade, eller ute i privata händer. Om hans liv och leverne finns att läsa i en artikel, Sigfrid Lorentz Gahm-Persson, några anteckningar till en biografi, publicerad i Hyltén-Cavalliusföreningens Årsbok [sedermera bytte även denna publikation namn, och heter nu Kronobergsboken] för år  1937.
 
År 1793 införskaffades det ena verket Archivum Smolandicum, den mindre samlingen, till Växjö stiftsbibliotek av biskop Olof Wallquist som lät ombinda de då varande 18 banden (tomerna) till 12 band. Wallquist gjorde även upp ett register (av Växjö landsbibliotek presenterat som band 13 på hemsidan). Den kunnige och kreative personhistorikern Paul Wilstadius lät år 1935 utge Wallquists register av Archivum Smolandicum Vexionensis i tryck - vilket nu också presenteras i digital form först på hemsidan (dock utan att det anges som register till Arch. Smol. Vex.). År 1937 lät Wilstadius även utge ett register till Archivum Smolandicum Upsaliensis.
 
En diskussion om handskriften och dess innehåll startas här med.

198
Anbytarforum / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-04
« skrivet: 2007-02-03, 02:18 »
Kaj, jag kan (om du inte visste det förut) meddela dig att jag redan den 30 jan skickade med ditt inlägg (med mitt fullständiga stöd) till ordförandelistan som är en mailinglista som används som informationskanal mellan förbundsledningen och medlemsföreningarnas ordföranden.
Inlägget följdes av en kort debatt mellan Ted och mig, men ingenting framkom mer än det som sagts på Rötters framsida.
De övriga ordförandena som nås av listan var märkvärdigt tysta, men det är de alltid, utom när det gäller triviala föreningsfrågor.
Jag är tämligen säker på att hanterandet av Rötter och Anbytarforum kommer att vara en het fråga på styrelsemötet, med tanke på Evas inlägg härovan och att det uppenbarligen saknades styrelsebeslut för stängningen av Ordet är fritt.

199
98 - Osorterat / Transsibiriska järnvägen
« skrivet: 2003-12-08, 06:49 »
Min morfar lär ha arbetat på Transsibiriska järnvägen omkring 1910 och sedan inte återkommit. Är det någon som vet om det finns register över arbetare och resenärer på Transsibiriska järnvägen, om man har någon möjlighet att hitta honom? Är tacksam för all information om vart jag kan söka honom.
Mvh/Marie

200
Tolkning av text / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-03-26
« skrivet: 2000-03-25, 22:01 »
....Nu framträdde för rätten herr Jöns och bekände att han ... godvilligen sålt ärlig danneman Jon Skräddare i Ramnåsa för:de skattehemman Gunnatorp ....och därföre uppburit trehundrade daler och tjugo; och hustrun för utlofuet enn sölfstop om 12 lodh. Ithem hafuer Jonn Skreddar gifuit zin egne söskione, nemligen Swen Månsson, Nilss Månsson, Jonn Månsson i Tveta på thet the wille kunna honom inlösa gården alle tilhopa Penneinger 20 Dlr huilka penninger och sölfuer alle desse för:de bekiende sig till fullo Nöije upburit och bekommet hafua....... (ur dombok för Konga hd 1616).
 
Kan skrivaren med zin egne söskione ha avsett hustruns syskon?

201
Jöns Nilsson född 1836 1/11 i Källeboda, Jämshög socken emigrerade 1868-06-13 till N. Amerika.  Han var skriven i Holje nr 20, Jämshög socken (Jämshög AI:16a sid, 170) när han utvandrade.  
 
Var tog Jöns Nilsson vägen i USA/Kanada ? Bildade han familj, bytte han sitt namn till något mer engelskliknande ? Kvar i Sverige lämnade han en utomäktenskaplig son Thomas född 1860-09-26 som han fått med Elna Larsdotter i Snöfleboda, som det finns ättlingar till.

202
Ibland finner man på notiser som kan vara värda att lyfta fram. Här är ett migrant- och människoöde som jag anser borde bli mer känt (om det nu inte redan är det förstås):
 
Ur Smålandsposten 1907 den 18 april finns följande artikel införd:


 


 


 
 
Går denne John Andersson från Vimmerby och hans indianfamilj att återfinna i svenska och/eller amerikanska källor ?

203
07 Övrigt / Kartor
« skrivet: 2008-04-25, 10:40 »
Vid forskning i Tyskland är det ibland svårt att orientera sig i rummet och jag efterlyser därför om det finns någon bra utgiven karta som visar församlingarna i de gamla tyska områdena före 1945.  
 
Efterlyser även speciellt om det finns någon bra karta på de f.d. tyska områdena i Pommern och Schlesien som vid 2:a världskrigets slut tillföll Polen. Dessa sistnämnda områden är extra knepiga att forska på eftersom polackerna i en poloniseringsprocess efter kriget bytte de gamla tyska ortnamnen till polska efter att kommunisterna etniskt rensat områdena ifrån tyskar och drivit dem på flykt västerut. Kyrkoarkiven i församlingarna, som ej förstörts eller förts västerut, togs om hand av den polska staten och finns idag på polska arkiv - men under deras nuvarande polska namn.
 
Vid besök i Sachsen-Anhalt, Östtyskland, och ett friluftsmuseum såg jag på informationen över området även en del ur karta på församlingarna i trakten. Det var liknande karta som vi har på våra landsarkiv över de svenska församlingarna (sockenkartorna). Liknande kartor har jag även sett i von Weltziens verk över Mecklenburg. Det existerar alltså gedigna geografiska arkivkartor över de tyska församlingarna - men var får man tag i dessa?  De underlättar både som orientering och granskning av närliggande kyrkoarkiv.
 
Ett exempel på hur de geografiska namnen förändrats efter 1945 i Pommern, trakten mellan Massow (i norr; po. Maszewo) och Buchholz (i söder; po. Grabowo):
1893 - Tyskland:  
 
 
2008 - Polen:
 
 
Märk hur järnvägens sträckning förblivit densamma - en bra orienteringslinje mellan dåtid och nutid.  
Kartan överst härrör ifrån familjen Maas hemsida. Finns det fler delar av denna på arkiv/bibliotek i Sverige?  Det vore en kulturgärning om dessa historiska kartor blev tillgängliga för forskning.

204
06 Var ligger platsen? / Ortnamn - var ligger platsen?
« skrivet: 2005-11-21, 22:22 »
Följande notis är funnen, men jag kan inte lokalisera orten. Någon som är mer bevandrad i tysk geografi?
 
Den Eldste Sön Morten Petersen som er gifft och haffuer
en tattersche hostrue, hand bekiender at hafua tient
under Schön leben, och er föed till Ackum i Stict
bremmen
, er och afdanket.
 
Ackum i stiftet Bremen tolkar jag det som, men det kan vara fel.

205
04 Källor och arkiv / Kolberg i Pommern (på polska Kolobrzeg)
« skrivet: 2009-07-16, 12:14 »
På hemsidan SEDINA-ARCHIV -Familiengeschichtliche Mitteilungen Pommerns
Mitteilungsblatt des Pommerschen Greif e.V.
(se: http://www.sedina-archiv.de) finns under rubriken Pommersche Kirchenb?cher und Personenstandsunterlagen nu publicerat Band 1 - Trauregister Kolberg I (se: http://www.sedina-archiv.de/docs/register_pkb_01.pdf). Häri nämns flera svenska notiser med hänvisning till vigselboken.  
Min fråga är nu om själva Trauregister Kolberg finns utgivet och transkriberat eller om registret hänvisar till originalboken, och var finns då detta att tillgå i så fall ? Pågår någon digitalisering av kyrkböckerna för Kolberg/Kollberg i Pommern?

206
04 Källor och arkiv / Kan man söka på vapensköldar?
« skrivet: 2014-01-02, 00:04 »
Hej på er.
Min mamma kom hit från Tyskland 1950-51 (vet inte exakt). Men innan hon gick bort hann hon berätta att vi ska tydligen härstamma från ett baronsläkte. Jag har en bild med vapnet, så jag undrar om det finns någonstans man kan leta efter vapensköldar i Tyskland?
 

207
03 Släktnamn / Rinteln, von / Rintelen, von
« skrivet: 2009-02-23, 19:43 »
Svar på frågor rörande Bernhard von Rintelen gift med Elin Ille (av en finsk adelssläkt) och som nu är ställda under flera andra spridda platser på Anbytarforum (Anbytarvärden bedes flytta dessa hit).
 
På en tysk webbsida som bland annat behandlar familjen Barkhausen står följande:
Am 13. Juni 1627 schritt Christoph Meier zu Barkhausen zur zweiten Ehe mit Ilsabein von Rinteln aus Bielefeld. Sie war die Tochter von Hermann von Rinteln, Assessor am Bielefelder Gogericht.Die Familie Rinteln entstammte einem der ältesten Geschlechter der benachbarten Stadt Herford, das dort seit dem späten 13. Jahrhundert zahlreiche Ratsherren und B?rgermeister stellte. Die Familie stammt aus der Weserstadt Rinteln und ist nicht adliger Herkunft.
 
Familjen von Rinteln/Rintelen är alltså en gammal patricierfamilj men är inte adlig. Det finns säkert även ett familjevapen för von Rintelen - detta var vanligt bland borgare m fl och var inte enbart förbehållet adelsfamiljer.  
Den gamla hansastaden Herford ligger i Nordrhein-Westfalen. Kreis Herford är idag en administrativ större enhet (se kartan) där staden Herford ingår. Familjen stammar troligen ifrån orten Rintelen vid floden Weser nordöst om Herford och har tagit sitt namn därifrån  - von Rintelen = ifrån Rintelen (von är inget adelsprefix i tyskspråkiga områden vilket många svenskar tror). Byn Rinteln ska ha grundats omkring 1150 och växte sedan till en befäst stad under grevarna von Schaumburg. Släkten von Rinteln bör dock ha lämnat denna sin ursprungsby mycket tidigt (senast i slutet av 1200-talet) då släktnamnet uppkommit.  
 

Kreis Herford:
 
 
I denna patricierfamilj von Rinteln finns flera medlemmar som under 1500-talet bär namnet Bernhard vilket indikerar att den i Sverige nämnde Bernhard von Rintelen som blev far till Anna von Rintelen gift med Anders Kåse (svensk adelssläkt) tillhör just denna familj. Familjen von Rintelen finns utredd i Familiengeschichtlichen blättern band III (1908-1909) s 226ff (Stammtafel der aus Herford in Westfalen stammendem Familie von Rinteln bzw. Rintelen).
 
Mer forskning krävs troligtvis i Tyskland eftersom få svenskar idag har kunskap och tillgång till tyska källor. Förslagsvis tas kontakt med staden Herfords arkiv:  
Kommunalarchiv Herford - Archiv f?r Stadt und Kreis Herford
Verein f?r Herforder Geschichte e.V. (Geschäftsstelle),
(0 52 21) 13 22 13, www.archive.nrw.de, www.mam-herford.de
 
(Meddelandet ändrat av niclas den 23 februari, 2009)
 
(Meddelandet ändrat av niclas den 23 februari, 2009)

208
03 Släktnamn / Camerarius
« skrivet: 2013-12-14, 19:29 »
Tänkte tipsa om att Heinrich Camerarius (1547-1601) likpredikan på tyska finns tillgänglig här: http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=574581081&PHYSID= PHYS_0005. Heinrich Camerarius var för övrigt svärfar till Martin Chemnitz, vars barn blev adlade i Sverige med namnet von Chemnitz. Från s. 38 (enligt registreringen, vilket i boken motsvarar fol. 371v, alltså baksidan av fol. 371) finns det som i svenska likpredikningar kallas personalier, alltså uppgifter om personens härkomst och liv.
 
MVH Andreas

209
Tidigare tyska områden / Stettin
« skrivet: 2001-01-22, 11:27 »
Jag söker efter en R. Mattsson som vistades i Stettin på 1930-talet. Han bör vara född ca 1895.
Han försörjde sig där på att måla skeppstavlor av besökande fartyg. Troligen har han ett förflutet som sjöman. Tacksam för ledtrådar.
m.v.h. Johnny Riert

210
Pommern / Pommern
« skrivet: 2012-11-30, 19:04 »
Hej Inger
Med veta mer - avser du då hans bakgrund i Pommern? Har du uppgifter om födelsedatum och födelseort?

211
Tidigare tyska områden / Ostpreussen
« skrivet: 1999-10-16, 14:15 »
Brigitte Sprindt söker Sprint
eller Sprengare. Tre Sprintar fanns i Livland/Estland under Stora nordiska kriget och delar av familjerna kom som flyktingar till Sverige
under slutet av denna period.
En av dem finns belagd i Pernau, alltså Livland.
Brigitte som bor i Duisburg i Ruhrområdet, har en uppgift att en av anorna kom från Livland under första hälften av 1700-talet.  
Enligt en muntlig tradition var en av Sprintarna (under annat namn) född i Västergötland nära Vänern.  
Under alla omständigheter finns Sprint-släkten i Ostpreussen under 1700-talet.
Vem sprintar fram första kommentaren på denna efterlysning.
hälsning Gustaf  SSGFs G-grupp

212
Schleswig-Holstein / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-01-02
« skrivet: 1999-10-23, 22:24 »
Betr Heinrich Liebelt; svar till Ingemar Stålrud:
 
Det kan finnas en möjlighet att du finner din farfars namn via en webbsida med sökfunktion till listor över tyska krigsgravar från 1:a och 2:a världskriget. Sidan är upplagd av Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e V. Sök alltså på:
http://www.volksbund.de/Aktuelles/frame_aktuelles.asp
 
Med hälsningar, Ingemar Goliath (SSGFs G-grupp)

213
Mecklenburg-Vorpommern / Rostock
« skrivet: 2002-05-23, 14:51 »
Min farmors syster Juliana charlotta Carlsdotter född 8-3 1851 i Mönsterås emigrerade till Rostock 1870. Hur går jag tillväga att finna vart hon tog vägen? Är tacksam för all den hjälp jag kan få.
                                         MVH
                                        Anders

214
Bayern / Nürnberg
« skrivet: 2009-10-18, 13:23 »
Jag har en anfader: mmmmfmff Johan Carl Rost 1690-1731. Han var läkare vid hovet i Nürnberg. Hovet i Nürnberg? Vilket hov? Vem var kung? Är det någon som kan svara? MVH//Yvonne

215
Det fanns 1891 en son, Lorents, 22 år, född i Sverige. 1901 finns en Kinni Groth,hustru, f i Sverige, Stockholm, med två barn. Ett fött i London och ett i USA. Ingen make, han kan vara borta tillfälligt.  
Tydligen är det Arvid Groth, Lorens Albrekts Theodor Groths son i 1a äktenskapet
 
Kinnie Groth 24  
Agnes Groth 5 (Kansas City, USA)
Charles Groth 3 1 month (London)
 
Så vem är denna? Trolig är åtminstine ett samma barn, men de döptes nog i England som lite äldre.
 
 
Name: Agnes Nini Maria Groth  
Record Type: Baptism  
Date: 4 Aug 1901  
Father's Name: Arvid Lawrence Emil Groth  
Mother's Name: Nini Isabella Groth  
Parish: St Philip  
Borough: Lambeth  
County: Middlesex  
 
Tydligen tvilling:
Name: Charles Lawrence Albert Groth  
Record Type: Baptism  
Date: 4 Aug 1901  
Father's Name: Arvid Lawrence Emil Groth  
Mother's Name: Nini Isabella Groth  
Parish: St Philip  
Borough: Lambeth  
County: Middlesex  
 
 
Sonen Charles gifter sig:
Name: Charles Lawrence Albert Groth  
Age: 24  
Estimated birth year: abt 1897  
Spouse Name: Jessie Winifred Edwards  
Spouse Age: 21  
Record Type: Marriage  
Event Date: 6 Nov 1921  
Parish: St Luke, Chelsea  
County: Middlesex  
Borough: Kensington and Chelsea  
Father Name: Lawrence Arvid Groth  
Spouse Father Name: Edward Arnot Edwards  
 
Arvid och Ninnie får också:
Name: Laurence Albert Groth (död  1901)
Record Type: Baptism  
Date: 23 Nov 1900  
Father's Name: Laurence Emiah Arvid Groth  
Mother's Name: Ninnie Groth  
Parish: All Saints, South Lambeth  
Borough: Lambeth  
County: Middlesex  
 
 
Name: Albert Hugo Groth  
Record Type: Baptism  
Date: 10 Jun 1904  
Father's Name: Lawrence Arvid Emil Groth  
Mother's Name: Minnie Isabella Groth  
Parish: All Saints, South Lambeth  
Borough: Lambeth  
County: Middlesex  
 
Arvid dör 1939, åtminstone är hans testamente registrerat då.
 
 
 
(Meddelandet ändrat av izla 2010-08-21 23:15)

216
Ryssland / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-08-27
« skrivet: 2005-06-24, 00:53 »
Hej !
 
Min vän var släkt med den siste tsaren av Ryssland , Nicholas den andre . Hon var inte ens född då men hon föddes dagen före avrättningen på tsaren och hans familj . Hon hette Anastasia  Romanov efter Nicholas den andres yngsta dotter Anastasia . Tyvärr är min vän död nu för att hon dog av lugninflammation för många år sedan . Men hon bad mig att hitta fakta om Nicholas den andres familj och jag ovade henne att hitta sanningen . Jag lovade det till henne .

217
Polen / Äldre inlägg (arkiv) till 17 maj, 2012
« skrivet: 2011-11-09, 23:38 »
Jag kan med viss svårighet stava mig fram (det är ju en mycket tydlig handstil), men går inte i land med att översätta. Det ser ut att vara ukrainska.

218
Språk / Medeltida namn i Norge
« skrivet: 2012-05-20, 09:00 »
Hej!
 
Finns det någon motsvarighet till Sveriges medeltida personnamn (SMP) för Norge ?  
 
Eftersöker belägg för namnet Alexanders förekomst i Norge under medeltiden.

219
Släkter / Söderstedt
« skrivet: 2012-11-27, 09:03 »
Hej!
 
Jag söker information om min förfader Anders Söderstedt, född ca 1760, gift 1 april 1788 i Finska församlingen i Stockholm med Ulrica Berg.
 
Då de gifte sig, deras barn föddes och Anders dog i Finska församlingen så antar jag att han (eller båda) hade finskt påbrå.  
 
Det finns en annan Söderstedt-släkt i Dalarna, men jag har inte kunnat hitta något samband med dessa.
 
 
Vore tacksam om någon kunde ge mig minsta lilla hjälp med detta!
 
 
Mvh, Emelie Lagerblad

220
Var det Vladimir, furste  av Novgorod eller
Wolodar, furste av Minsk.
Tacksam för svar med tillförlitlig källa.

221
Söker ättlingar, eller andra befryndade, till Carl Carlsson (född 1824 16 maj i Jonsberg socken; son till brukaren Carl Eriksson (f 1788) i Vegelsbo ohh Maja Persdotter (f 1794)) och hans hustru Carolina Österberg (född 1829 15 jan. i Häradshammar sn, död 1883 9/11 i Östra Husby sn; dtr t mjölnaren Niclas Österberg ohh Karin Andersdotter i Gulltorp,Häradshammar sn). En dotter till Carl Carlsson och Carolina: Alma Theolina Carlson (f 1873 19 mars i Östra Husby sn) utvandrade till USA och hennes sonson som kommer till Sverige i sommar önskar kontakt med släktingar i Sverige.
 
mvh Niclas Rosenbalck

222
Torpa / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-08-29
« skrivet: 2005-12-16, 13:31 »
Utan att ha läst den släktförteckning du hänvisar till är det svårt att ha någon uppfattning om vem som har rätt. Men jag satsar en slant på Olov Mattsson.
En koll i Torpas böcker ger vid handen att det inte föddes någon Anders Jonsson i Torpa 1760, och det dog heller ingen med det namnet 1828. Bonden i Sunnanå skulle naturligtvis ha kunnat vara född i och dött i en annan socken, men det är ändå mycket som talar för att han kom från Sunnanå och är identisk med den Anders Jonsson som föddes där 6/12 1752. En koll i husförhörslängderna borde ge svaret.
Däremot är det lite fel om Annika Larsdotter på cd:n. Hon föddes den 21 oktober 1755 i Källås, inte 1756. Och hon dog den 15 februari 1821 i blodsot, inte i januari.

223
Örnsköldsvik / Äldre inlägg (arkiv) till 03 maj, 2009
« skrivet: 2008-04-17, 18:47 »
Ann-Mari,
GL's morfar var båtsman Johan Eric Alnäs (1835-1875) bosatta i Myckling
hans hustru Sara Stina Persdr gifte om sig 1882 m Gustaf Theodor Söderholm (f.16/2 1855 i Skellefteå)
de flyttade 1885 till Arnäs  
han 1900 står som Handlade i Järved enligt folkräkningen
mvh
Stefan

224
Både far (Henrik) och son (Hans) var borgmästare i Arboga under andra hälften av 1600-talet.  
All information om släkten (giftermål och barn) skulle väsentligen underlätta mitt arbete.

225
Vet någon vad han heter i förnamn. När och var han är född. Var han bodde. När han avled och var.

226
Allmänt / Bogesund - Ulricehamn
« skrivet: 2007-08-08, 18:50 »
Någon som känner till vem hövidsmannen och hopmannen Anders Larsson som på 1610-talet bor i Bogesund stad är?  Finns han omnämnd i någon litteratur?

227
Torestorp / Äldre inlägg (arkiv) till 14 september, 2010
« skrivet: 2007-10-05, 13:23 »
Tack Christina!
Fann Bernt Johan Krus (Bengtsson) i Centrala soldatregistret, visserligen med födelsedatum 1834-01-09. Fann också några av hans barn i SB 1890.
Det finns förmodligen fler. Undrar var namnet Krus kommer ifrån. Finns det någon Soldattorpsinventering  
över Torestorp ?
Mvh  
Ulf

228
Soldaten Nils Nilsson Gran antogs för rote nr 122 Hönetorp södregård (i Vislanda socken) vid Majorens kompani och Kronobergs regemente i Småland i maj år 1716. Han var då 18 år och således född cirka 1698. Han uppges i alla mönsterrullor vara född i Södermanland. En notis i GMR 1719 anger att han dog 8 januari 1719 under hemmarschen ifrån Norge.
Han är gift enligt mönsterrullan 1718. Hustruns namn är Ingeborg Håkansdotter och deras äktenskap har säkerligen ingåtts i Södermanland. I Vislanda, Småland, finns inget noterad om detta. Var gifte de sig ? Ältenskapet bör ha ingåtts ca 1716-18.
Ingeborg Håkansdotter gifter sedan om sig i Vislanda k:a (Småland) 1725  med soldaten Israel Håkansson Sätterman som enligt mönsterrullorna anges född i Södermanland och även Närke (om honom se här).  
Har någon stött på vigselnotis för Nils Nilsson och Ingeborg Håkansdotter i någon sörmländsk kyrkbok?

229
Hej Alla Stockholmsforskare!
 
Jag undrar om ni kan hjälpa mig att finna Johan Erik Kollberg f. 17860503 i Stockholm(vet ej församling)Far Anders Kollberg mor Maja(Maria) Greta Lindstedt.
 
MVH
Lena Karlsson

230
Hej Staffan.
 
Ett hjärtligt tack för din hjälp.
Visst! en stor besvikelse då det i makens bouppteckning anges att paret skulle ha trenne söner och en dotter. Där står tyvärr inga namn på barnen eller någon annan ledtråd. En son vet jag om och han skall vara född i Stockholm. Hade hoppats på att få lite mer kött på benen genom en ev. bouppteckning efter henne. Det är maken som jag behöver finna ut var han är född osv.  
 
Hälsningar
Eivor

231
Trolle, Håkan / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-07-06
« skrivet: 1999-06-21, 16:59 »
Jag söker efter uppgifter om Håkan Trolle, född ca 1605 i Småland. Han fick två söner den första vid namn Nils, född ca 1635 i Bergkvara i Jönköpings län, Småland, den andra vid namn Johan, född i Björka, d:o.
Är det någon som har upplysningar om denna släktens härstamning var snäll hör av er till mig.

232
Är det någon som kan berätta om min fars släkt. Han föddes 1913 i Gamla stan utom äktenskapet av Johanna Strands dotter Katarina. Johanna hade flyttat upp till Gamla stan med sina barn efter att hon blivit änka i slutet av 1800-talet. Hennes man var marinsoldat från Karlskrona. Jag tror att familjen bodde i Karlskrona innan Johanna flyttade upp. Hoppas på svar!

233
Hej,
 
jag söker hjälp om min ff ff f. Han hette Lars Olsson och bodde i Möllekulla, Urshult, 1846. I Tingsås föddes den son han fick tillsammans med Catharina Josephsdotter f. 18171108 Idekulla, Almundsryd. Sonen, min ff ff, föddes 18460519 och finns antecknad i födelseböcker både i Almundsryd och Tingsås som oäkta. Mitt problem är att jag inte kan hitta Lars Olsson i några andra böcker och därmed inte några fortsatta anor på den grenen. Finns det någon som kan hjälpa....
 
Mvh
Per

234
Efterlyser föräldrarna till Ingegerd Håkansdotter, f. ca 1673, d. 1749-03-05 i Älmeboda 76 år gammal. Hon var gift med Hans Nilsson Hane som inkom ifrån Lässebo och Hofmantorps socken med attest gifwen den 28 maji 1716 om sitt wäll förda lefwerne och blef boende uti Håkanstorp”. Makarna var då redan gifte. Mycket tacksam för alla tips.

235
Någon som känner till något om Lars Fallsten som omkring 1733 gifte sig med Anna Elsa Edman (född ca 1716, död 1736 5/8 i Vetlanda) och med henne hade dottern Brita Beata, f 1734 2/8 i Vetlanda?

236
Elin Nilsdotter gift 1582 med prosten Nicolaus Andrae,(död 1592?) i Bringetofta.Jag har sett uppgifter om att hon skulle härstamma från gamla frälsesläkter.  
Är det tagit ur luften  eller finns det något känt om hennes härstammning ?

237
Frans Henrik August Falkman med familj var verksam i Älmhult under 1875-1888.
Enligt uppgifter avled Falkman 1923 okänt var.
Någon som vet något om familjen och dess vidare öden?
Hustrun hette Hanna Åkesson f. 1861 i Köpinge.
Det fanns troligen 7 barn i familjen.
Som boende på landet har jag tyvärr ej tillgång till genline.
Tacksam för alla uppgifter.
 
Med hälsning
Ingrid Falkman

238
Hej,
 
Jag söker föräldrarna eller syskon till en Clementz Johansson. Enl. en båtsmansrulla från 1724 föddes han i Ljunga socken, Sunnerbo härad. Åldersuppgiften i rullan ger födelseår omkring 1680. (Han blev sedermera båtsman för rote Nr 28 Kvilla, Förlösa socken, och fick då namnet Clementz Johansson Flink. Död där 1743.) Det är allt jag har om honom just nu.
 
Är det någon som forskar på Södra eller Norra Ljunga socken som har stött på denne Clements? Tacksam för alla tips.
 
Med vänlig hälsning,
Rolf Nordin

239
Allmänt / Mantalslängder
« skrivet: 2001-12-11, 12:08 »
På rullfilm CD 395 ska enligt registret i början, innhålla mantalslängder för Blekinge län utom Listers härad för år 16750211-1679. Dessa ska ligga tillsammans med Kronbergs läns mantalslängder. Jag hittar inget om Blekinge län på den filmen. Är det någon som läst mantalslängder och sett uppgifter från Blekinge län?
hälsningar Roger Rydberg i Konga

240
KGF / KGF
« skrivet: 2010-08-24, 22:03 »
Tack för era uppgifter Annika, Ivar och Åke. Att Andreas flyttat till Jämshög (min barndomstrakt) blev ju genast intressant. Nu ska jag se om det går att följa honom vidare.
Mvh  
Ingrid

241
Allmänt / Frälsefogde i Västervikstrakten
« skrivet: 2000-08-23, 23:56 »
En anmoder Annika Schmiedell (skrev sig själv Anna) gifte sig senast 1699 med dåvarande kollegan i Växjö stad Jonas Angvillin (c1667-1720) som sedermera (1708) blev kyrkoherde i Karlstorp i Östra härad.
Hon uppges i Växjö stifts herdaminne vara dotter till en frälsefogde i trakten av Västervik. Inga namn anges. Hon är sannolikt tillhörig den släkt som härstammar ifrån frälsefogden Bastian Mattsson på Bolmaryd, Annerstad sn (Kronobergs län) ohh Marina (Malin) Jöransdotter i början av 1600-talet vars söner kallade sig Schmiedell/Smidell (lite olika stavningar förekommer). Familjen är troligen tysk ifrån början (efternamnet och namnen tyder på det; möjligen inkom med Sparresläkten via Danmark).
Vem är då Anna Schmiedells far?  
Jo, i Karlstorp fanns i början av 1700-talet en klockare Bastian Johansson (som även kallas för Bastian Schmidel, någon enstaka gång Bastian Johansson Schmidel). Han nämns som klockare  i Karlstorp  ifrån 1715.  Han avled 1722 19/11 och begravdes i vapenhuset. År 1715 vigdes han i Karlstorp med pigan Maria Olofsdotter. De fick en dotter Helena  som föddes 1720 i Klockaregården.   Vart tog denna Helena (Elin) Bastiansdotter vägen?
 
Klockaren Bastian Johansson Schmidel och prästhustrun Annika (Anna) Schmidell är sannolikt syskon. Det har således funnits en Johan (...)son (Schmidell)  som förmodligen varit frälsefogde i trakten av Västervik.   Känner någon till denne?
Han har förmodligen inte använt sig av släktnamnet utan kan ha haft enbart patronymikon (sonnamn)!  Antingen är han direkt son till fogden Bastian Mattsson på Bolmaryd och har då kallats Johan Bastiansson, eller mer troligt varit son till någon av dennes söner och haft endera sonnamnen:
*Mattsson/Mattisson  (Bastians som Matthias Bastiansson Schmidel var auskultant i Göta hovrätt och sedan ngn slags jurist?; gift)
*Jöransson (Jöran Bastiansson var fogde på Bolmaryd; gift)
*Filipsson/Philipsson (en av Bastians söner var kh Philip Schmidell i Gårdsby).
 
Känner någon som forskat i Kalmar län till vem denne frälsefogde Johan (Schmidel) var?
 
Klockaren Bastian Johansson har ett ovanligt förnamn , har någon stött på det i födelseböckerna ? Är han döpt i Västervik?
Alla uppslag mottages tacksamt.

242
Älmhult / Äldre inlägg (arkiv) till 27 januari, 2013
« skrivet: 2011-09-10, 11:07 »
Älmhults församling?  
 
Jag är inte så hemma häromkring och har svårt att få det hänga ihop.  Är Älmhults församling ny och hur var det tidigare.  
 
Hur hänger det ihop gentemot Stenbrohult?  
 
Jag har också problem med placeringen av Eneryda, vilken församling är det?  Har det växlat eller ligger det precis på gränsen.  
 
ANNIKA

243
Älmhult / Äldre inlägg (arkiv) till 10 september, 2011
« skrivet: 2009-08-26, 00:10 »
Torgny och Per!  
Jag tror att ni två är oense alldeles i onödan. Eftersom Frans August var Johans son, så var det ju helt naturligt att han hette Johansson. Sen kom namnlagen år 1900, och faderns patronimykon (i det här fallet Andersson) blev nu hela familjens efternamn. Prästen följde tydligen namnlagen, och Frans August behöll sitt Johansson. Det var nog inte så ovanligt. Min morfar hette Sven, och hans tre barn, födda mellan 1901 och 1913, hette Svensson. Vad det står i kyrkböckerna vet jag faktiskt inte.
Beträffande Frans Augusts yrke, så var det väl fadern som var arrendator.
 
Mvh
Ingegärd

244
Åsenhöga / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-06
« skrivet: 2003-04-01, 07:54 »
David!  Yes, he is mentioned at page 228 under No 130 Bondarp in Åsenhöga.  He was 5 feet 8 inches, admitted to the regiment March 1, 1830, worked at Göta Canal 1832 and Trollhätte Canal 1843 (they used soldiers when they build this canal through Sweden), was in the province of Skåne 1848, in Schleswig (south of Denmark) 1850 and was dismissed as a soldier June 21, 1859 because of sickness.
 
Jan Åke

245
Vrigstad / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-08
« skrivet: 2004-05-13, 17:45 »
Maria Fagerberg ska enligt husförhören i Tofteryd, vara född 1775 i Vrigstad.
Någon födelsemånad eller datum står ej nämnd.
Inte heller i dom senare förhören.
Men jag har inte lyckats spåra henne i Vrigstad.
Har någon stött på någon Fagerberg i sin forskning, ifrån Vrigstad med omnejd?
Jag skickar med husförhöret från Ryttaretorpet Skinnarebo i Tofteryd åren 1798-1802, då hon för första gången dyker upp i kyrkoböckerna.


 246
Vallsjö / Äldre inlägg (arkiv) till 11 december, 2012
« skrivet: 2011-12-06, 13:06 »
Hej, jag undrar om Mertha Persdotter, Torset södergård gift med Anders Ljungqvist 23/4 1764. Kan hennes far kan vara Per Torman Persson, död 28/2 i Torset södergård?
 
Mvh/
Kjell
 
(Meddelandet ändrat av chedan 2011-12-06 13:28)

247
Södra Ljunga / Äldre inlägg (arkiv) till 26 december, 2013
« skrivet: 2011-08-27, 22:40 »
Hej
Jag letar efter Eskil Pehrsson född 1788-07-01 i Hårenberg.
Hans föräldrar var Pehr Andersson född 1754 och Anna Andersdotter född 1757.
De finns i Södra Ljunga AI:2 (1783-1794) bild 211 / sid 387. De får en dotter 1791-02-24 vid namn Johanna.
Det är sista spåret av familjen innan Eskil dyker upp i Kånna där det i utflyttnings boken står att han lämnade Ljunga 1816.
Är det någon som vet vart familjen tar vägen efter 1791?
Mvh/ Carolin Lindeborg
 
(Meddelandet ändrat av lindeborg 2011-08-27 22:56)

248
Stenbrohult / Äldre inlägg (arkiv) till 12 augusti, 2012
« skrivet: 2012-02-08, 18:52 »
Till Marie Ohlander! Jag kan inte finna din Nils Abrahamsson i fb för Stenbrohult, men jag är också intresserad av honom då han skulle kunna vara son till Abraham Turesson f i Bergön. Abraham är ju inte ett särskilt frekvent namn i denna socken. Kan prästen ha missat honom? Har du intresse av samma släkt, hör gärna av dig. Jag kommer att leta vidare.
MVH Ingrid Gadd i Visby
 
(Meddelandet ändrat av ninniegadd 2012-02-08 19:00)

249
Stenbrohult / Äldre inlägg (arkiv) till 13 juli, 2011
« skrivet: 2008-12-31, 14:47 »
Söker uppgifter avseende Ingrid Sunesson f. 1882-06-28 i Brännhult, Stenbrohult. Föräldrar: Anders Sunesson och Christina f. Jonsdotter.
Vet att hon dog innan 1928 (enl bouppteckning). Var då gift Henriksson. Någon som kan komplettera med uppgifter om dödsdatum och eventuella familjeuppgifter?
Har inget abonnemang på Genline för närvarande.
Mvh
Ingrid

250
Ryssby (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-08-03
« skrivet: 2003-10-18, 15:43 »
Hej Stefan!
 
Enligt KGF's CD var föräldrarna till Anna Mathilda (som hon står uppförd som i föd.boken)soldaten Jonas Gustaf Lag (35 år) och Stina Andersdotter (33 år). De bodde på Överåkra soldattorp.
Det finns åtminstone 6 syskon noterade i perioden 1863-1879.
 
Hoppas detta kan vara till någon hjälp.
 
mvh
Roland Nilsson

251
Ryssby (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 8.7.2002
« skrivet: 2001-10-14, 11:29 »
Björkholmen:  
 
I Peter Englunds bok Den oövervinnlige talas det på ett ställe om en ryttare vid Smålands Husarer vid namn Måns Larsson, som försvann den 18/8 1655 på ett uppdrag utanför Konin i Polen. Han kan ev vara en ana till mig.  
 
Måns påstods vara från B(j)örkeholmen, men det anges inte var detta B(j)örkeholmen var beläget.  
 
I KGF:s databas finns uppgifter om en gård i Ryssby, kallad Björkholmen. Kan det månne röra sig om denna? Finns det någon, som forskat i socknens historia, och som stött på Björkholmen, och som kanske t.o.m. vet något om, vilka som bodde på denna gård i mitten av 1600-talet?

252
Långaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 22 januari, 2011
« skrivet: 2010-01-14, 22:12 »
Hej igen!
 
Nu har jag tittat vidare på familjen Carl Kalm och Ingier Davidsdotter. Ingier födelsedata har jag hittat i C:3 s.71. Hon ska vara född 1751-01-23, dotter till David (Pär)son och Anna Olofsdotter i Dammbrohult. I husförhörslängderna sägs Carl Kalm vara född 1751 och i dödboken E:1 s 511 dör han 1837-11-27 vid en ålder av 86 år 10 mån och 19 dagar i Södra Ekeryd. Det betyder att han borde vara född 1751-01-08, men jag kan inte hitta honom i födelseboken på eller kring detta datumet. Är det någon som vet var i Långaryd han var född eller om han kommer från någon annan socken. Det finns inget tecken på att han ska vara född i någon annan socken.
 
Tack på förhand.
Annette

253
Linneryd / Äldre inlägg (arkiv) till 04 augusti, 2015
« skrivet: 2014-01-07, 00:24 »
Hej Stina !
Tack för önskningen och uppgifterna. Sven-Åke träffade jag strax före jul. Det kan vara dags
att kontakta honom igen. Jag forskar åt en Lindström jag är bekant med och som inte vet något
om detta spännande.
Hälsningar
Berne

254
Hovmantorp / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-08-21
« skrivet: 2003-05-19, 17:40 »
Tack för uppgiften vem du nu är.
Vi brukar använda oss av våra namn.
 
MVH Janet

255
Hej Monika! Tack för all information du hittat, jag är överväldigad och mycket glad o tacksam. Du har kanske också information  om maken Carl Herman Johansson Vik? Tacksam för svar. Tack. Mvh Inger

256
Hallaryd / Hallaryd
« skrivet: 2013-11-16, 15:09 »
Tack Ola!
Det var absolut till hjälp.
 
Evalill

257
Furuby / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-21
« skrivet: 2005-02-10, 10:16 »
tusen tack Torgny o Janet för infon
ni få ha en fortsatt bra dag  
mvh
Maggan/Gotland

258
Eksjö / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-09-28
« skrivet: 2004-02-16, 19:21 »
Carl Pettersson f 18001119 i Ekesjö
& gift med Christina Pettersdotter f 18031220,
denne olycksdrabbade karl som dog endast 45 år.
Vilka var hans föräldrar?
Kan någon läsa ut de första raderna i dödboken
Mellby C:2 s 525?
mvh Elisabet

259
Agunnaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 16 mars, 2008
« skrivet: 2007-12-16, 21:00 »
Hej.
Jag är ny här på anbytarforum men har ofta varit och läst på anbytarforum.
 
Vet någon vem Germund i Höö var? Hans hustru hette Cecilia och dog ca 1621. Germund gifte om sig ca 1622 med en Bengta. Han var då en gammal man. Germund och Cecilia rörde sig i många socknar bl.a Stenbrohult, Agunnaryd, Hallaryd, Skatelöv el. V Torsås. De hade i alla fall 2 söner vad jag vet om, Jöns Germundsson och Jon Germundsson. Här är Jons familj:
 
Jon Germundsson, bonde i Stadzholma, Hallaryd, sen i Höö, Agunnaryd, d. 1646 i Höö, Agunnaryd. G m
Inger Andersdotter
 
Barn:
Giurethe/Gyrid f. 1595 ( min ana )
Anders f. ? i Röshult, Stenbrohult
Frosten
Ingeborg g m Niels Knutsson Myklanäs, Stenbrohult
Brita
 
Har försökt att hitta vad Germund och Cecilia kom från och vilka deras föräldrar och familjer var. Det verkar som de har rört sig bland präster. Vet att de var med i en arvstvist om Hunna Södregård i Skatelöv. Har för mig att det var en gård som tillhört familjen Spegel sen början av 1500-talet ( lite osäker på den punkten ). Barnbarn och barnbarns barn till Germund arrenderade Möckelsnäs säteri. Även gästgivarna i Älmhult, tror jag, härstammar från Germund och Cecilia.
 
Mvh
Carina

260
Jag har länge undrat över den stora mängd invånare på Österlen med traditionellt (kanske fördomsfullt) vallonskt utseende: tämligen kortvuxna män med korpsvart hår. Finns det något belägg för att just Österlen skulle ha varit en eftertraktad plats för vallonsläktingar? Kunde månne Alunbruket i Andrarum anställt sådana?

261
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Klostermöllan ?
« skrivet: 2000-11-20, 22:09 »
Vart ligger Klostermöllan i Skåne?   Bland gamla kort har jag hittat fotografier och vykortsfotografier ifrån en Nils Persson i Klostermöllan i Skåne. Ett av dessa, ett julkort, är daterat 191(8). Det är familjefotografier och i bakgrunden visas bl a en lada och s.k. skånelänga. Nämnde Nils Persson som ung återfinns också på ett av korten, tagit i ateljé Hanna Forthmeier i Ängelholm. Muntliga uppgifter ska göra gällande att denne Nils var en kusin till min farmors far, Nils Nicklasson som var född 1848 i Bonarp, Riseberga sn.  
Vet någon vart Klostermöllan var beläget?

262
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Ekberg
« skrivet: 2000-03-05, 22:41 »
Ursprung sökes till Anders Petter Ekberg född 7 april 1858 i Skåne. Han emigrerade senast 1895 till USA och avled i La Grange, Illinois 24 maj 1944.  Enligt uppgift i bevarad familjebibel i USA konfirmerades han 9 maj 1872, men ovisst vart.
Alla uppgifter om var han kan vara född tas tacksamt emot.

263
Börringe (Gustav) / Soldater i Skåne
« skrivet: 2002-08-03, 19:58 »
Hej!  
 
Känner någon igen en soldat släkt vid namn  
Larsson-Alm Som jag vet kommer från församlingen  
Gustav sedemera Börringe.Även trakterna kring Everlöv.Det är inte så mycket man får ut av mickrokorten från kyrkoarkiven skulle vara roligt  
med lite mer fakta en bara betyg i katechesen.  
 
M.v.h Lena-Mari Andersson

264
Söker uppgifter om en ryttare Anders Bengtsson vid skånska regementet. Han nämns ss förlovad ryttare i Gränna dombok 1692 27/1. Hans hustru hette Elisabeth Arvidsdotter Ruut, vilken tidigare varit gift med en Tore och hade dottern Britta Toresdotter. Anders Bengtsson är möjligen far till handelsmannen Anders Andersson Ruut ifrån Gränna som nämns här. Denne AA gifte sig 1704 i Skatelöv k:a (G) och torde således vara född senast ca 1685. 
Söker rusthållet i Skåne där Anders Bengtsson var placerad.

265
Har någon forskat kring det Skånska kavalleriregementets historia och dess ryttare under 1600-talet?
Finns det någon databas, liknande de i Skånes knektregister (se här), på regementets ryttare (merparten torde ha varit uppsvenskar som kom att placeras på gårdarna i en svensk assimileringspolitik av de fd danska landskapen)?
 
Regementet upprättades formellt den 29 april 1658 och skulle bestå av tolv kompanier och upprättas inom hela Kristianstads län - därav regementsnamnet. Till regementschef tillsattes kammarherren och tituläröversten Erik Leijonhufvud, friherre till Ekolsund, men han tillträdde aldrig på allvar befattningen. Under sommaren och hösten 1658 uppsattes ryttmästarna von Berfelds och Bergs kompanier.  Till ny överste och regementschef utsåg konungen den 27 januari 1659 den kände Georg Lybecker. Denne kom att vara den som genomdrev uppsättandet av hela det nya regementet. Livkompaniet och tre kompanier under ryttmästarna von Stackelberg, Hökeflycht och Askman uppsattes raskt. Redan på senvåren 1659 lyckades han för konungen klargöra omöjligheten av att ens sätta upp sex kompanier inom Kristianstads län, varför uppsättningen begränsades till ett normalt kavalleriregemente om åtta kompanier. De två felande kompanierna sattes upp i östra Blekinge och undantagsvis skulle rusthåll inom angränsade delar av Malmöhus län upprättas (källa: CW i SoH 1993 s 463).  
 
Skånska kavalleriregementet kallas ifrån slutet av 1700-tal och fram till år 1927 Skånska Husarregementet. Det kallades dock i stort sett åren 1658-1801 för Norra Skånska kavalleriregementet.
 
Om regementet och dess befäl har Christopher von Warnstedt skrivit följande värdefulla artiklar i:
 
Släkt och Hävd (SoH) 1993:3-4 s 459-474:   Officerare och högre stabsbetjänte vid Norra Skånska kavalleriregementet åren 1658-1709
SoH 1994:1 s 21-55 (forts. från SoH 1993:3-4, se ovan)
SoH 1994:3-4 s 198-224   Befäl och stabspersonal vid Kungliga Skånska - från 1686 - Norra Skånska Kavalleriregementet åren 1658-1709
SoH 1995:1 s 274-296 (forts. dito)
SoH 1995:2 s 360-376 (forts. dito)
SoH 1995.3-4 s 443-476 (forts. dito)
SoH 1996:1 s 21  Sekundbefälet vid Norra Skånska Kavalleriregementet åren 1702-1709 s 21-39
 
 
Angående indelningsproblematiken i de erövrade danska landskapen se Alf Åberg: Indelningen av rytteriet i Skåne åren 1658-1700 (Lund 1947).
 
Finns det några utredningar gjorda på varifrån ryttarna rekryterades till rusthållen i Skåne under Lybeckers tid?  
Först år 1698 beviljade kung Karl XII infödda pålitliga skåningar att bli ryttare, och det visade sig att dessa slogs lika bra som riktiga svenskar.
 
Försöker spåra ursprunget på en anfader ryttaren under Lybeckers regemente Per Bengtsson Korp som red för Kolema i Röstånga socken på 1680-talet , se diskussion under Ask och vill ha uppslag för vidare forskning.
 
mvh Niclas Rosenbalck

266
Forsoker hitta information angaende min mormors far som jobbade som stationsforestandare i Granbo, gastrikland mellan 1917-1924. Han var fodd 1859. Jag vet inte vart han var fodd man mojligheten finns att han foddes i Granbo trakten, eftersom hans 6 broder ocksa jobbade inom SJ i trakterna. Vet ngn om det finns information ang tjansteman inom SJ? Likasa finns det ngn databas som jag kan soka i? Han fick senare en son vid namn Nils Arvid Maurice Eberhardt f. 1885-11-14
 
Tack pa forhand
 
Niclas Bjorkhammer

267
Allmänt / Upphittat
« skrivet: 2000-09-29, 20:38 »
Odensvi (H) Döde (C:4)
1790 Jan. d. 15, En Cronobåtsman Anders Lärka från Gotland, som kom med örlogsflottan till Carls Crona, fölgde derifrån ett herrskap såsom förebud till Odensviholm, hwarest han dog af lungsot, och begrofs d 18. 42 år.

268
Söker efter ättlingar till de ca 350 personer som var med på Sveriges första världsomsegling 1851-53. Fregatten som tog dem jorden runt hette Eugeníe och avseglade från Karlskrona, varifrån många befäl och båtsmän kom. Nära 200 av de ombordvarande kom från Blekinge, och förutom från Karlskrona bl.a ifrån Mjällby, Jämshög, Tving, Ysane och Fridlevstad. Skriver en bok om världsomseglingen och är ute efter personliga upplevelser av resan med hjälp av t.ex dagböcker och brev. Har en kopia av besättningslistan och kan lätt kolla upp om en viss person var med ombord eller inte.

Sidor: [1]