ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Heikki Särkkä

Sidor: [1]
1
Ovannämnda resonemang (som jag ovan förfäktade) förutsätter givetvis uppfattningen att skriftspråket inte bara betraktas som en sekundär transskiption av talspråket, utan som ett i viss mån självständigt språk, med eget existensberättigande, och som ibland haft en utveckling oberoende av och separat från talspråket.
 
Jag vet att det ibland hävdas att eftersom skriftspråket endast är en kodifiering och transskribering av det talade språket, finns det ingen anledning att ta någon som helst hänsyn till olika tidsepokers transskriptioner. De är ju ändå sekundära och därför oväsentliga. Jag ansluter mig således vare sig till första eller andra delen av detta resonemang.
 
Vi kan ju jämföra med förhållandet i Norge, där det ju i många fall är stor skillnad mellan det talade spåket å ena sidan, och bokmålet och nynorskan å den andra, där de senare s.a.s har separata språkformer och utvecklingslinjer jämfört med det förra. Vi kan ju i sammanhanget också nämna kanslisvenskan, som redan från början är ett rent skrivet språk (språkform), som egentligen aldrig vare sig talats (i någon större omfattning) eller ens skapats i syfte att används som talspråk.
 
Vad beträffar det finska skriftspråket är ju förhållandet det motsatta (ge mig på moppe nu, om jag helt är ute och cyklar). Där fanns det ju inte något egentligt skriftspråk förrän i slutet av 1800-talet, då ett finskt d:o konstruerades (jag minns i skrivande stund inte vem det var som gjorde detta, men jag vill minnas att han är mycket känd i Finland) med talspråket som grund. Där kan man ju verkligen hävda ett sekundärförhållande för skriftsspråket.

2
46 Ordet är fritt om släktforskning / Frågeformulär.
« skrivet: 2006-09-13, 19:26 »
Med tanke på de diskussioner som förts nyligen har jag ett förslag till webbansvariga.
Skapa ett standardformulär att använda vid efterlysningar. På så sätt underlättar man både för den som frågar och den som vill hjälpa till. Tydligen känner en del nybörjare en viss osäkerhet om förfarandet och undviker därför vårt utmärkta forum.  
Låt formuläret börja med en rullmeny där man väljer under vilken rubrik frågan skall hamna och några lättfattliga instruktioner.
Sedan rutor där man fyller i de uppgifter man känner till (namn, födelseår, ort etc.)  
En textruta där man skriver ned vad man vill veta och framför allt var personen alt. familjen varit.
Hänvisning till kyrkoarkiv, GID-nummer, muntlig eller annan källa är inte så noga vilket, bara det finns en utgångspunkt att söka ifrån.
Frågor och efterlysningar blir lätt överskådliga och frågan kanske t.o.m. kan knytas till frågeställaren för att undvika att samma fråga dyker upp under flera olika rubriker, vilket inte är ovanligt.
MVH / Lelle

3
31 Släktskap och släktrelationer / Anförluster i mängder
« skrivet: 2006-04-28, 13:24 »
Jag roade mig för ett tag sedan med att göra ett litet räkne exempel när jag såg litet uppgifter på sverges uppskattade befolkning vid 1400 talet som var 500000-600000 personer, jag vet inte om dessa siffror stämmer, men det kan inte slå på så mycket.
Jag räknade med att man fick sitt första barn vid 25 år ålder, det ger 4 generationer på 100 år
på 600 år blir det 24 generationer.
Med en uträkning på hur många anor man får på 24 generationer
1g 1
2g 2
3g 4
4g 8
5g 16
6g 32
7g 64
8g 128
9g 256
10g 512
11g 1024
12g 2048
13g 4096
14g 8192
15g 16384
16g 32768
17g 65536
18g 131072
19g 262144
20g 524288
21g 1048576
22g 2097152
23g 4194304
24g 8388608
 
Om det varit möjligt att hitta alla ;) och sveriges befolkning låg vid 1400 talet på drygt en halv miljon människor och jag skulle ha mer än 8 miljoner anor i 24:e led, då skulle det finnas massor av anföluster i min släkt.

4
22 Mått, mynt & stämplar / Underliga tecken!
« skrivet: 2006-08-06, 01:14 »
Hej!
 
Undrar hur mycket koppar som morgongåvan bestod av ?
 
30 lod silfver och 5 III koppar
 
De tre strecken har en antydan till vågrätt streck också, alltså typ ttt.  
Svara gärna via mail!
 
TACK!
 
// Isabelle

5
22 Mått, mynt & stämplar / Hackerland
« skrivet: 2007-04-26, 23:10 »
De ryska fredsförhandlarna vid freden i Åbo 1743 nämner i ett dokument att man fått gods i Lifland om 35 Hackerland vilket motsvarade ett värde av 35.000 Rd specie.  Har du någon aning om hur stor areal ett Hackerland var?  Jag har försökt hitta Hackerland i Google men där känner man bara till data hackers!

6
Hej
Nu är vi över 100 människor som ligger sömnlösa i undran över vad detta är för verktyg, Nordiska Museet har givit upp, dom ber oss kolla med Tekniska Museet men dom svarar inte alls. Ni släktforskare brukar ha en väldig allmänbildning....vad tror ni att detta är ?

7
Vilken kombination ger den bästa släktforskaren? Om du får 100 % att fördela mellan följande egenskaper och måste fördela alla, hur blir då din fördelning?
 
1. Läskunskap i äldre skrift - Inklusive förståelse för dåtidens språkbruk
2. Ambition/Engagemang - Hur mycket vill man ta reda på svaret
3. Struktur - Hur väl organiserat man samlar in information för att få översikt och på så sätt kunna dra slutsatser
4. Envishet - I brist på bättre ord men precis som det låter hur lätt man har för att inte ge upp
5. Att forska en en socken man känner till - I mitt fall Piteå eftersom jag växt upp i byn Älvsbyn i Norrbotten, alltså kännedom om ortnamn och andra lokala indelningar
 
Lägg gärna till viktiga egenskaper jag glömt. För det har jag garanterat gjort.
 
Vänligen
Jonas Öhlund
Hägersten

8
03 Arkivvård / Ta bort lukt ur gamla dokument
« skrivet: 2014-05-17, 10:22 »
Hej!
 
Jag har fått låna av en hembygdsforskare gamla dokument att skanna in. Dateringen börjar 1890 och framåt till 1920 ung. De har legat i ett skåp någonstans och innan jag fick dem i en plastkasse i en garderob.
 
Nu undrar jag om det finns något knep att bli av med den gamla lukten i papperen? Jag är allergiker o astmatiker så just nu i våren är det ingen bra idé att plocka i dem, har tillräckligt svårt ändå. Har lagt ett doftblock av citron bland dem nu, för att få en annan doft, men det hjälper inte på långa vägar.
 
/Annelie

9
Feltolkade yrken / Skidbindare
« skrivet: 2012-01-13, 19:25 »
Vad gör en skidbindare?
Jag har funnit titeln på fadern i en födelsebok från
början av 1800-talet.

10
Tjär- / Tjäruvräkare
« skrivet: 2003-10-25, 11:49 »
Vet någon om tjäruvräkare (som besiktigade tjärans kvalitet) var också kallad tjäruskrivare?

11
Spögubbe / Väckare
« skrivet: 2005-07-16, 13:59 »
Hej
I genealogia i Finland finns det en yrkesgrupp som kallas wäckare.
Jag undrar nu vad wäckare är för yrke?

12
Yrken P / Påsiare
« skrivet: 2012-02-04, 17:28 »
Hej
 
Har stött på yrket Påsiare. Vad är man då och vad gör man?
 
Tommy

13
Malm- / Malmletare
« skrivet: 2003-09-29, 22:27 »
Jag undrar om det fanns en yrkes grupp som heter Malmletare i gruvorna i mitten av 1800-talet.
 
P-A Kårsta.

14
Malm- / Malmhävare
« skrivet: 2012-05-15, 08:33 »
Malmhäv:
 
Undrar vad ovannämnda förkortning kunde vara i fullskrift. Vet någon om malmhävare var ett befintligt yrke någon gång i tiden?

15
Arbetare / Propsarbetare
« skrivet: 2010-07-19, 21:55 »
I Halmstad AI:46, (1882-97) sid 1144 (i AD Online) finns längst ner (rad 23) en yngling Karl Oskar Smedberg, född 1877 12/1, som anges vara propsarbetare. Vad arbetade han med?
 
En idé var att han lastade pitprops i hamnen för export till England. Kan det stämma?
 

16
Skogsfinnesläkter A-Ö / Himainen
« skrivet: 2009-11-02, 17:34 »
Hej!
 
Jag har i mitt släktträd en Ole Andersen (Himainen?) f 1684, d 1752, och hans hustru Maren Pedersdatter f 1679, d 1757-06-26, möjligen bosatta i Galåsen. Finns någon som kan upplysa mig om deras anor?
 
Mvh
Bjarne Persson

17
Nedanstående (något kantstötta) gravsten finns bevarad på Kikås kyrkogård i Mölndal. Redan 1975 uppmärksammades den i Mölndals Hembygdsförenings årsskrift, där artikelförfattaren kopplat in det då existerande Runverket för tolkningshjälp, men även de högg i sten...
Man förmodade dock att det rör sig om något slags chiffer, men mig veterligen har ingen ännu lyckats knäcka koden. Finns det månne någon kryptör här som löser stenens gåta?
(Författarens och Runverkets noteringar finns återgivna  här!)
 

18
09) Feltolkade ord och uttryck / Fæstenum
« skrivet: 2014-11-07, 19:41 »
Jag har i en dansk dombokstext från tidigt 1600-tal stött på ett ord, som skulle kunna vara fæstenum. Finns ett sådant ord och vad betyder det ?

19
Kan man få hjälp med att få följande latinska text från Växjö trivialskola, gällande en elev år 1730, översatt till svenska?  
 
antea Inspectoris Praedi Araby, prope Wexioniam, jam Scribae Judicis  
Territorialis Alboensis, D:ni Petri Flojer, filius, natus 1757: isque ut  
unicus superstes & non ita pridem matre orbatus: ita, ob paupertatem,  
omni commiseratone dignus, ideoque in classem 4:tam introd. gratis
 
-anders

20
08) Översättningshjälp / Latinska brevattester
« skrivet: 2010-09-30, 10:01 »
Genom en god vän har jag fått låna och fotografera en bunt utländska attester som inköpts på auktion. Då texten synes vara latin och någon form av personattester vill jag försöka få fram proveniensen av dessa handlingar. Min fundering är om de ursprungligen tillhört något arkiv och om det går att utröna varifrån de kommer. Först och främst vad är det för typ av attester ?
 
Börjar med brevattest 1 (daterad 1772-03-02):
21
08) Översättningshjälp / Köpenhamns universitetsmatrikel
« skrivet: 2014-10-28, 15:16 »
För studenter antagna ett visst datum 1651 vid Köpenhamns universitet är rubriken i matrikeln sacris academicis initiati civitate academica donati sunt. Är detta nya präststuderande eller studenter i allmänhet ?

22
000 - Att sortera / Yrken på latin
« skrivet: 2013-05-12, 01:02 »
Hej
Vid studiet av Växjö skolors matriklar träffar jag på yrkesbeteckningar jag inte får klarhet i med hjälp av Latinsk--Svensk ordbok. Då yrkesbeteckningarna förmodligen existerar i flera andra sammanhang tycker jag dessa kan diskuteras under särskild rubrik.
 
Vanligast i matrikeln är ”Rust: fil” som jag tolkat som förkortning för rusticus fillus = bondson.
 
Men hur skall ”off: Equest: cuiusdam” tolkas? Officer-ryttare, men vad betyder cuiusdam? (V1 s.45)
 
Samma ord träffar jag på i ”civ: cuiusdam Vex fil:”. (V1 s.45). Vad kan 'Vex' stå för? Vexiö?
 
En annan beteckning lyder ”past: quondam fil in Wernemo”. Prästson från Värnamo, men vad betyder 'quondam'?
 
Det finns också flera ”Sacell: fil”. Varken kyrkoherde eller klockare heter så i det Svensk-Latinska lexikonet.
 
Om Nicander står det ”olim pl: Rev: Lect: fil:”. En son till en lektor förmodar jag, men vad kan de övriga beteckningarna stå för?
 
MVH/Lars-Åke
 
 
(160.2 k)

23
000 - Att sortera / Petrus Nyberg från Härnösand
« skrivet: 2010-09-16, 12:46 »
I skolmatrikeln står om denna elev 1727: Relictis studiis obiit Holmiam ad Tartorem (Tartarem?)

24
Latin > Svenska / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-05-31
« skrivet: 2005-06-22, 15:23 »
Kan någon tyda denna latinska text skriven i kolumnen 'Omständigheter' i ett husförhör?
 

25
000 - Att sortera / Latin i Hfl AI:8 för Askers församling
« skrivet: 2010-09-20, 18:09 »
I hfl Asker (T) AI:8 sid 51 för Björnhofda (åren 1796-1812) finns tre kommentarer vid familjen Jonas Ersson (f. 1765-09-14) och hans familj. Två av dem ser ut att vara på latin, men jag har svårt att tyda dem. Kommentar nr 1 tror jag börjar  med evitandi... Kommentar nr 2 med titulat... Den tredje kommentaren avser dottern Kerstin, och jag tror den säger Går i schola hos Pihlblad. Finns det någon som kan hjälpa mej med tolkningen av latinet?  Mina kunskaper är inte längre vad de en gång var! Tack på förhand!

26
07) Litteratur om latin / Latin för Släkthistoriker (ordbok)
« skrivet: 2013-09-02, 23:49 »
I den nyligen utgivna Latin för släkthistoriker med sina dryga 412.000 tecken observerade jag före tryckningen ett par småfel, som redaktören ansåg vara alltför ringa för att motivera en ändring i det stadiet av produktionen; i stället anmanade han mig att se det som en lektion i ödmjukhet. Sålunda ödmjukad och botgjord i stoft och aska vill jag ändå nämna dem här så att de dokumenteras inför en eventuell kommande upplaga:
 
- I inledningskapitlet på sidan 22 står patronymikonet Henríci, där accenten råkat hamna på första stavelsen i stället för den andra. Rätt uttal framgår av själva ordboksdelen.
- Som referens till några ord anges Olof Hermelins verk Hecatómpolis Suíonum. På ett ställe har accenten hamnet på det efterföljande o:et.
- Under uppslagsordet rector finns ordet magníficus réctor, som vid slutredigeringen råkat förlora sitt inledande »m». (En ofrivillig tryckning på Enter-tangenten ligger bakom.)
 
Jag blev i dag underrättad av en uppmärksam läsare att det för namnet Lauréntii inom klammer anges att det är genitivformen av Lauréntii. Rätt ska förstås vara att det är genitivformen av Lauréntius, vilket också framgår av uppslagsordet Lauréntius strax därunder.

27
03) Latinska uttryck / Votum fidele
« skrivet: 2011-08-31, 13:20 »
Ovannämnda fras förekommer i sammanhanget lysning. Vad kunde den betyda?

28
Hej!
 
Jag skulle behöva hjälp med översättning av följande text om Anders Segersteen i Bollnäs.
 

 
Bollnäs-AIIa-15b-1912-1929-Bild-1130-sid-101

29
03) Latinska uttryck / Prima vice
« skrivet: 1999-08-10, 17:02 »
Hjälp!
Vad betyder Prima Vice. Det står skrivet så i en kommunionbok om en man och hans hustru.

30
03) Latinska uttryck / Poenitentiarius publicus
« skrivet: 2010-01-10, 19:28 »
En av mina släktingar står 1601 som poenitentiarius publicus. Det skall betyda något i stil med allmän bestraffare, men vad innebar det i praktiken?
 
Mvh Per

31
Hej!
Läser ett protokoll från Herredagen år }1638 (Rigsarkivet i Köpenhamn) som rör en anfader till mig, som blivit ålagd att bevisa sin oskuld i ett misstänkt mord. Protokollet avslutas med följande mening:
 
Nestro ad Causas sub sioillo Teste Justino Höegio (Höcgio?) Justifiario nosto dilecto
 
Kan någon hjälpa mig med vad detta betyder?
 
Tackar på förhand!
Andreas

32
03) Latinska uttryck / Matis manna ordum
« skrivet: 2012-10-08, 16:50 »
I ett tingsrättsprotokoll, där tvisten handlar om inlösen av delar av en fastighet, har jag stött på termen matis manna ordum. Vad betyder det?

33
03) Latinska uttryck / Finnonica mensales
« skrivet: 2011-02-19, 22:23 »
Hej,
Jag undrar hur jag ska tolka följande text som jag hittat i By(Dalarna) sockens hfl AI 1 sidan 7, den det handlar om är Matz Jönsson(f.1614) i Lönnmora.
 

 
Jag får det till Finnonici Simpl. Lech. Mensales.
 
Sen hittar jag inget mer i det ämnet förräns i hfl. AI 2 sidan 34, där Matz son Erik Matsson(f.1635) får kommentaren:
 
Simpliciter Finnonica Lingva,  
i marginalen.
 
Jag tror jag förstår orden, utom Lech, men är osäker på hur jag ska tolka texten.
 
Tack på förhand/ Peter

34
03) Latinska uttryck / Fil milit gregarii Umensis Avolaist
« skrivet: 2010-05-01, 06:22 »
Vem är Johan Flygell? En sådan skrevs in vid trivialskolan i Härnösand 1800 fil milit gregarii Umensis Avolaist.

35
03) Latinska uttryck / Datus Collega Superiori
« skrivet: 2007-02-04, 14:24 »
Utdrag ur Wasa Trivialskolas matrikel
 
      Anno 1754 interv: Autum
         Rectore Hedman
Johannes Ahlquist justici filius
Nykarlebyensis, nat in Febr 1739
Jatus Collega Superiori. Blef bonde
ifrån student i Munsala
 
Det övriga kan jag förstå men inte vad som menas med Jatus Collega Superiori. Nån som vet?

36
Ovanstående finns i gymnasiematrikeln för Johannes Johanni Boding f 1723 i Härnösand. Ang torde vara en en förkortning för Angermanniae.

37
03) Latinska uttryck / Admiticam admonitione
« skrivet: 2012-03-01, 17:12 »
Skrivet som anmärkning i husförhörslängd vid en 15-årig kvinna. Vad menas med dessa ord?
 
mvh
Pierre Petersson

38
01) Latinska ord A - V / Vide
« skrivet: 2007-03-14, 11:18 »
Hej.
Jag stöter ibland på ett uttryck i husförhörslängderna som jag kan tyda till vida ???? och som jag tolkar ett latinskt uttryck för lever ett fritt liv 'på luffen' utan fast adress. Men vad står det egentligen?
Kenth

39
01) Latinska ord A - V / Supera
« skrivet: 2005-02-10, 17:12 »
Jag har i en husförhörslängd AI:17 pag 11 för Hovsta (T) hittat uttrycken Inferne och Superne noterade i utflyttnings- resp inflyttningskolumnerna tillsammans med datum/årtal. Har detta någonting med militärtjänsten att göra eller vad står det för?
Hoppas någon kan hjälpa mig
Sten Tegfors

40
01) Latinska ord A - V / Profectus / Profecht / Profect
« skrivet: 2015-05-07, 16:25 »
Sjörup Katekismilängd 1683-1750 sid 379:
Specification uppå Ungdomens Profecht uthi sinna Christendoms Stycken...  
Längre fram i åren blir stavningen Profect.
Betyder vad?
Tacksam för hjälp
Ingrid M. Wolke

41
01) Latinska ord A - V / Legetarie
« skrivet: 2007-09-22, 07:17 »
I kyrkoböcker från 1920-talet står en dotter noterad med (legit.) samt namn. I en annan församling står samma dotter noterad som legatarie dotter till makarna och i boken därefter som dotter till båda makarna. Dottern är född tre år innan modern gifte sig, men det kan ju inte uteslutas att moderns man biologiskt sett var barnets far och därmed juridiskt blev det vid äktenskapets ingående.
 
I födelseboken står fader okänd. Vad står dessa uttryck för?

42
01) Latinska ord A - V / Cuiusdam
« skrivet: 2014-11-18, 11:48 »
Ordet står i sammanhanget Med: cuiusdam fil i Växjö skolmatrikel och bör avse yrkesbeteckningen på föräldrarna. Tacksam för hjälp med översättning.

43
Grekiska / Orkheestees
« skrivet: 2013-04-15, 14:34 »
Vad innebär denna grekiska karakterisering om en manlig person med titel kyrkoväcktare?

44
Jag släktforskar på den svensk-finska glasblåsarsläkten Faller. Äldsta kända ana är Mattias Faller, som var glasblåsare vid Sandö glasbruk 1756-1770, i Ångermanland. I en finsk bok om finska glasblåsarsläkter, däribland Faller-släkten, står det följande, som jag inte riktigt förstår. Kan någon hjälpa mig med översättningen?
Jag misstänker att det har något med Kungsholmens glasbruk i Stockholm att göra.
 
Vht Böömissa syntynyt lasinpuhalta Mattias Faller, joki tuli Kungsholmasta 1756 Sandön tehtalle.  
 
 
mvh
Erik Holmlund, Skellefteå

45
Allmänna språkfrågor / Å, Ä och Ö
« skrivet: 2002-12-17, 01:19 »
Jag har en fråga rörande bokstäverna å, ä och ö.
Har vi alltid haft dom i Svenska språket?
Om inte - när infördes dom i alfabetet?
        - hur skrev man motsvarande ljudvärden innan?
 
Roolaid

46
Allmänna språkfrågor / Alfabetet från 1500- till 1900-talet
« skrivet: 2007-12-22, 17:46 »
Hej, Är det någon som kan förbarma sig över oss nu i juletid? Vi sitter i södra Spanien över vintern och har glömt våra papper med de olika skrivstilarna som användes i kyrkböckerna från 1600 till nutid i Sverige. Är det någon som kan skanna in och mejla till oss?
 
Mvh
Sten

47
Allmänna språkfrågor / Accenter
« skrivet: 2003-06-14, 11:43 »
Hej, jag har några funderingar kring accentens ursprung.
 
Förr i tiden användes inte accenter i svenskan, namn som Lidén, Norén etc. stavades ofta Lideen resp. Noreen. Så småningom (slutet av 1700-talet?) användes ofta varianten e med ett vågrätt streck ovanför. Detta streck omvandlades senare till en accent.
Jag har även sett konsonanter med dubbleringsstreck, t.ex. namnet Anna stavat Aña (~ är dock oftast ett rakt streck).
 
Kan införandet av accent bero på franskans inflytande på svenska språket under denna tid?
I så fall, har accenten denna dubbleringsfunktion även i franska språket?
 
Mvh, Kjell

48
Förkortningar / Kftg.enk.
« skrivet: 2016-01-24, 16:51 »
Vad i all världen kan kftg. betyda, i anteckningen kftg.enk.? enk. är ju änka, förstås.

49
Förkortningar / Appr.
« skrivet: 2011-08-14, 00:23 »
karlen appr. står det i soldatregistret från mitten av 1700-talet.  
Vad byter och innebär det uttrycket?
 
Birgitta

50
Förkortningar / Aegrot.
« skrivet: 2016-02-06, 15:22 »
Njutånger AI:2 (1737-1789) Bild 494 / sid 962 finner man i kommentarsfältet uttrycket: agrot. eller abs.agrot.
Även DS finns i samma kolumn.
(Förkortningarna avser olika människor.)
Tacksam för en förklaring

51
Fractura / Fractura columnae vertebralis
« skrivet: 2013-03-24, 19:35 »
Hej!
Behöver hjälp med betydelsen av följande dödsorsak: Olyckshändelse Fall, Fractura Columia Vertikalis, Fractura Hemoris Dxt, Fractura Hemoris Sin.
Tacksam för hjälp.
Mvh P-A

52
02) Sjukdomar och dödsorsaker på latin / Casus Matif
« skrivet: 2014-06-05, 21:41 »
Hej! En släkting till mig drunknade när han var 3½ år i Västra Frölunda (1913-04-26). Som dödsorsak anges
submersio (casus matif), tror jag att det står.
 
Submersio vet jag att det betyder drunkning, men vad betyder casus matif?
Västra Frölunda FI:3 (1913-1925) Bild 7 / sid 3, AID v83766.b7.s3
 
Tacksam för hjälp!
Sofia

53
Feltolkade ord / Militär ord
« skrivet: 2008-11-22, 16:25 »
I generalmönsterruulor står ibland ordet: Prefontes, vad betyrder det?

54
Jag har stött på ett ord i en bouppteckning från 1830. Det gäller personens gångkläder och där nämns ett par lunskor. Vad var detta? Någon sorts skor alltså, men vad betyder just lun? Tacksam för svar.
 
Mvh, Stefan

55
Äldre uttryck / Kumiskt kläde
« skrivet: 2007-03-04, 21:54 »
Vad menas med 'kumiskt kläde'?
 
Jag har hittat ordet i följande artikel på Anbytarforum:
Tillsammans med fadern skiftar han 1385 jord med biskop Nils i Linköping så att han byter godset Aelfsensthorp i Fröreda, Vetlanda sn, mot en ström Kulz quaern i Norra Sandsjo sn. Gunne Petersson och Gudmund i Sjöaryd förklarar i brev 1386 Halsten fri från vidare åtal för dråpet på Jon Petersson och en man i Jönköping eftersom Halsten som böter redan lämnat vad han ägde i gården Komstad, Ljunga sn (Västra hd), dels utfäst sig att lämna ett halvt stycke kumiskt kläde nästföljande mickelsmässa.
 
Samtidigt vill jag fråga om Fröreda, Vetlanda socken kan vara Fröreda, Järeda socken?
 
MVH
 
Sam

56
Äldre ord L - Ö / Uttag
« skrivet: 2014-10-24, 14:43 »
Uttag - vad betyder det i detta sammanhang?
 
Ödeshög-AI-4-1822-1831-sid83 pig.Anna Catharina Persdotter ¤ 1807-07-21 i Ösjö(Ödeshög).1823 fr Åby Sörg.1824 till (Stora)Åby.  Erikstorp . Uttag ? (i högerkanten)
För övrigt har hon fått fel födelsedatum sedan förra bostället, om det kan ha någon betydelse lämnar jag mer uppgifter.  
 - Åby finns både i Ödeshög och Stora Åby.

57
Äldre ord L - Ö / Ställbåge
« skrivet: 2005-06-03, 17:18 »
Kan ställbågen också kallas läggbåge? Ordet fanns i en dombok från 1660-talet utan tillräcklig kontext.

58
Äldre ord L - Ö / Solvanick
« skrivet: 2012-09-22, 11:06 »
I Nöteborgs läns jordbok 1638 finns titeln solvanick i svensk text flere gånger.   Solvanicker betalar ingen rättighet, dvs. skatt. Ordet kommer tydligen från det ryska ordet solvanik. Vet någon vad den betyder? Ordet finns inte i SAOB.
Jag har ett förslag, men ville höra vad ni andra tycker.

59
Äldre ord A - K / Krimas (!)
« skrivet: 2015-11-16, 19:00 »
År 1638 blev en soldat skiuten för Krimas. Det står faktiskt ett K i början på ordet. Kunde någon verkligen bli skjuten för grimas (vilken betydelse som helst) vid den tiden?

60
Äldre ord A - K / Katjärn
« skrivet: 2007-02-25, 16:11 »
I en bouppteckning från 1805 finns ordet katjärn
(6 st. katjärn, odugl.) under titeln Järnredskap.
Vet någon vad katjärn är för något?

61
Äldre ord A - K / Fängnålsknippe
« skrivet: 2013-08-13, 16:45 »
Fängnålsknippet hörde till infanterisoldatens utrustning. Innehöll det olika småsaker för omsorg av musketten? Jag kunde inte finna en bild på det.

62
Äldre ord A - K / Avmönstring
« skrivet: 2011-03-11, 17:08 »
Jag hittade min förfader volontären Jakob Cederborg på Avmönstringsrulla på kungliga örlögsfregatten Ekholmsund pro anno 1747
Men var innebär avmönstring?  Var det när dom gick i land? Annars brukar det ju heta Mönsterrulla?
Vad betyder pro ?
Och vilken expedition var det år 1747?
Vad innebär expedition?  Var det nån krigshandling?
Det står att han var volontär vid baron och tygmästare Siöblads Kompani.  
Kunde en volontär bli anställd inom vilket kompani som helst? Eller kan man ana ifrån vilket område Jakob Cederborg kom, igenom vilket kompani han tillhörde?
 
 

63
01) Ortnamn A - M / Kerchhauw = Körchow
« skrivet: 2005-04-09, 09:09 »
Hollola kyrka har ett begravningsvapen med följande text:
 
Nobilissimus et strenuissimus  
dominus Johannes
Daniel a Byswanck in Ker-
chhauw; natus Rigae die
VI Junii ao MDCLIX, obiit
Holmiae XIX Junii ao MDCLXI.
 
Der märkvärdiga med texten är att ett två-årigt piltebarn kallas nobilissimus et strenuissimus dominus. Kanske är dödsdatum fel, borde det vara  
MDCCXI? Finns det en ätt von Byschwang?
 
Kerchhauw är troligtvis samma som Kirchhof, men finns det också en ort med samma namn?
 
Tacksam för all upplysningar
 
Heikki Särkkä

64
Stig Östensson omnämner i sin omfattande uppsats Gårdsveda sockens sexmän 1664-67, deras släkter och gårdar, Släktforskarnas årsbok 2006, sid 141 bl a, en Lusse Kusedotter, dotter till Olof, belagd i Slättemossa norrgård 1579. Lusses bror Anders Olsson Kuse, anges belagd 1587-1616.
Skälet till att jag tar upp frågan är att jag i ÄL 1571, på Visingsö funnet en Nels Kugssenn i Säby.

Vad jag än så länge kommit fram till, finns ej ett förnamn Kug[g][e] varför jag är beredd att tro att namnet har med tillnamnet Kugg att göra.  
Vore intressant att höra om någon annan funderat på frågan och/eller har funnit något i namnlitteraturen som kan tillföra. Ytterligare belägg på patronymika bildade på tillnamn vore intressanta att ta del av.
Vänligen,
Olle Elm

65
01) Allmänt om efternamn / Försvenskade namn
« skrivet: 2007-05-23, 09:08 »
När Svedjefinnarna kom till Sverige blev deras förnamn försvenskade. Jag har en hel del finska anor med svenska namn som Simon, Sigfrid, Pål och Lars. Är intresserad av att försöka lista ut deras finska namn och frågan är alltså: kan man direkt översätta de svenska namnen till finska motsvarigheter? Exempelvis Pål till Paavo, Lars till Lauri, Larsson till Lauripoikas o s v. Eller gavs de helt enkelt svenska namn lite hur som haver?
Var kan man hitta info i ämnet?
Hälsningar
Peter

66
Titlar och befattningar / Krigsfånge
« skrivet: 2006-07-31, 13:55 »
Hej.
Har en Johannes Pärsson född 1700-05-22 Torp Medelpad. Han var fånge i Algier 1723,HG. begärde en lösen på 900 riksdaler.
Finns det någon som vet mer om denna man?
Varför han var fånge?
 
MVH Anita
 
Inlägget har flyttats hit från den numera raderade rubriken Övriga ämnen » 46 Ordet är fritt om släktforskning » Fånge i Algier. / Moderator Yrken

67
Källor och arkiv / Militära källor
« skrivet: 2012-07-07, 10:28 »
Hej!
 
Vilka sorts källor använder ni för det militära? Att man börjar med Generalmönsterrullor är naturligt, som kan kompletteras med Rullor 1620-1723 och Rullor 1724-.
 
För officerare och underofficerare: Meritförteckningar, Biografica, Riksregistraturet.
 
Nyligen har jag också tagit del av Krigskollegium Krigsmanshuskontoret.
 
Finns det fler bra källor?
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-07-07 13:19)

68
27) Äldre osorterade diskussioner / Läshjälp! (bilder)
« skrivet: 2004-11-07, 17:45 »
Någon som kan hjälpa mig med att tyda dessa dokument. Vad jag söker är OM det möjligtvis kan stå rasmus som barnets namn och Jonas som faderns namn. Även moderns namn om det är möjligt =)
 

69
20) Engelska / Engelskt testamente anno 1765e
« skrivet: 2015-09-09, 11:56 »
Hej!  
 
Jag har en del engelsk släkt och försöker forska bakåt på den sidan.  
 
Rebecca Howard, född under första delen av 1700-talet och död 1756, gifte sig först med Richard Tuite, plantageägare på St Croix i Västindien, och sedan, efter Tuites bortgång, med läkaren John Carter.  
 
Jag har velat försöka få reda på vilka Rebeccas föräldrar var, men har bara funnit att hennes mor hette Elizabeth (flicknamn okänt) och att hennes far hette Howard i efternamn och hade varit verksam på västindiska ön Antigua. Rebeccas testamente är daterat 1756 i London och finns i Dropbox-mappen som jag länkar till här nedan. Jag kan läsa tillräckligt mycket av det för att se att mina släktingar, sonen Richard och barnbarnet Mary Anne, nämns, och att det således är rätt individ. Inledningen tycker jag dock är svår att tyda och jag är främst på jakt efter ledtrådar om Rebeccas föräldrar och tidiga ursprung.
 
Finns något sådant omnämnt i början av testamentet? Tacksam för tydningshjälp!  
Vh Carl
 
https://www.dropbox.com/s/wk0lchpvvvd3t84/rebecca%20howard.pdf?dl=0

70
19) Finska / Inkerin siirtoväen väestökortti
« skrivet: 2015-03-13, 20:16 »
Hej!
För ingermanländarna som kom till Finland i samband med andra världskriget, finns registerkort - Inkerin siirtoväen väestökortti.
Jag som inte kan någon finska lyckas inte tyda de här få orden till något som ger resultat på Google översätt eller liknande. De står under rubriken Huomautuksia, som bör innebära kommentarer och det gäller min mormors farmor, som var änka och 71 år vid tillfället.
Kan någon hjälpa mig?
 

 
Tack på förhand!
 
Hälsningar Sara

71
19) Finska / Hjälp med Åbo svenska fsm husförhörslängd
« skrivet: 2012-12-03, 19:12 »
Kan man få lite hjälp med informationen på sidan
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/turun_ruotsalainen/rippikirj a_1760-1768_jk1163-1164/183.htm
som handlar om Åbo svenska församling 1760-68. Jag har en ana som heter Johan Wilhelm Hjelm, var född 1733 och var oboist vid livdragonregementet. Nu söker jag information om honom och hans hustru Margareta Wadlund. Under mitten på denna sida hittar jag en Hjelm, men förstår inte vad  
1. sidan handlar om (varför finns inte hustrun med?)
2. Vad som står längst till höger (något som hände 65)
Kan någon hjälpa mig?
-anders

72
17) Norska / Skorleberg, Skarleberg, Skartberg, Skattberg?
« skrivet: 2005-09-13, 21:08 »
I et manntall fra Kongsberg Sølvverk fra 1765 finnes en del svensker der jeg har navn, alder og andre data, men under fødested står det bare Sverige. Noen av disse har etternavn som kanskje kan si noe om hvor de kom fra. Flere har navn som slutter på -berg. Mon tro om disse kommer fra svenske bergverk? Jeg har bl.a. «Gielberg», «Skattberg», «Grönberg» og så et navn jeg leser som «Skorleberg», men som jeg slett ikke er sikker på.


 
Bildet ovenfor er et utdrag fra manntallet. Vi ser svensken «Johan Anders Skorleberg(?)» som nr. 5 ovenfor. Er det andre forslag til tolking av stedsnavnet? Gjerne et sted der det var bergverksdrift midt på 1700-tallet.

73
16) Latin / Villstad AI:11 sid 149
« skrivet: 2012-01-07, 07:08 »

 
Vore tacksam få hjälp med översättning av detta latin från Villstad (F) AI:11 sid 149.
 
Mvh
 
Lars Larsson

74
16) Latin / Simris-CI-1-1689-1761-Bild-93
« skrivet: 2014-04-24, 19:58 »
Hej  
 
Jag kan inte uttyda detta datum.  
 
? 4 ? Kopulerades Hemming Jönsson och Pigan Karna Nilsdotter i Simris.  
 
Tacksam för lite hjälp  
 
Inge  
 

75
16) Latin / Rättvik AI:1 (1670-1700) Bild 129 / sid 240
« skrivet: 2011-05-07, 16:57 »
Hej,
Jag förstår inte den latinska text som står i Rättviks husförhörslängd ca 1671:
AD Bild 129, AI:1, sid 240 Lisselskog    
Anders Persson (född 1560 !! och död 1691 XVII - enligt dödsrunan 1681 XVII)
Efter Filia Karin Andersdotter 1668 står:
Liberi ex priore uxore ......  pauos superstites ....
 
Det skulle vara intressant att veta vad som sägs !!
 
Med vänliga hälsningar
Else-Marie Dyrsmeds

76
16) Latin / Petrum libonium
« skrivet: 2014-06-23, 22:14 »
... borta hos kyrkioherden Magist:r Petrum libonium ...
 
det känns inte som ett namn, mer som ett uttryck, men vad betyder det i så fall?
 
Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:22 (1677-1677) Bild 1980 / sid 179 (AID: v222306.b1980.s179, NAD: SE/SSA/0145a)
 
mvh Katarina

77
16) Latin / Latin. dödsorsak
« skrivet: 2013-05-24, 07:29 »
Hej, önskar få hjälp med att översätta dödsorsak.
 
 
 

 
 
Mvh
Anita

78
09) Militära rullor och handlingar / Soldatnamn!
« skrivet: 2010-05-09, 23:39 »
Hej skulle vilja få veta exakt vad pesonen heter mer än Anders, tror att det står Feger men är inte säker. Tror han hette Dahl innan, men är osäker på det med än så länge.
 

 
Mvh Susanne

79
Följande bilder är hämtade från överste Gustaf Cruus regemente och kompani med soldater från Kalmar län i serien Rullor, 1657:4, KrA. Tacksam för hjälp att tyda de understrukna, förmodligen utländska, ortnamnen. Vore kul om det också går att placera orterna geografiskt.
 

 
Rulla  
Uppå Herr Öffuerst Gustaf Cruus Egett
Compagnie, Actum Hufwudh quarteret ...
... den 15. Januarij Anno 1657
 
 

80
jag behöver lite hjälp att tyda texten. Håkan Amundsson Sten befodras till korpral 1747, men vad händer i Finland 24 sept 1751?
 

 
Källa:Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/185 (1754), bildid: A0028160_00198

81
Hej!  
Jag har en notis för Sergeant Johan Georg Wohlgemuth 1719 som jag inte lyckas läsa ut mycket av. Det verkar som om han transporteras, eftersom han inte finns med i nästa GMR. Jag tog med Christopher Rösner efter eftersson det Capten ........Comp som nämns i texten även nämns i herr Rösners text i högerkanden.

 
En större bild (0,8 Mb) finns Här  
 
Kan någon hjälpa mig att tyda texten?
Eventuellt är texten på tyska, det är ett Svenskt regemente baserat på främst Sachsiska krigsfångar.

82
08) Domböcker och bouppteckningar / Dombok 1666 Näs
« skrivet: 2010-04-10, 09:48 »
Hej,
 
Behöver hjälp med att tolka några ord i bifogat utdrag ur protkoll Näs häradsrätt hösttinget 1666 sid 1. Orden understrukna.

 
Tack på förhand för hjälpen.
 
Hans K

83
Hej!  Någon som kan hjälpa mig denna text?  

84
04) Brev m. m. - 1700-talet / Hur läser vi detta namn?
« skrivet: 2015-11-28, 01:16 »
Hur läser vid detta namn, som troligen skrivits i slutet av 1700-talet i Leipzig?

85
03) Brev m. m. - 1600-talet / Vilket datum i månaden anges?
« skrivet: 2015-11-08, 14:11 »
Hej
 
Vilket datum i augusti månad anges här?
 
Tack på förhand
 

86
I Biographica vol H2b har jag svårt att läsa några ord i handlingarna om rådmannen i Kalmar David Haijock. De finns digitaliserade av SVAR. Originalen har ingen sidnumrering, därför hänvisar jag till SVARs bildnummer.
 
Bild 148: Vad betyder de understrukna orden? Det första måste vara ett slags viktmått.
 

 
Bild 148: Det här står längst nere i högra hörnet av pappret. En namnteckning, i så fall vems?
 

 
Bild 149: Två ord, det senare är samma viktmått som på bild 148.
 

 
Bild 149: Vad står förkortningen under namnteckningen Bergerus Folcker för?
 

 
Bild 150:
 

 
Bild 152: Det här stod i kanten av pappret.
 

 
Bild 154: Samma ord som på bild 152.
 

 
Bild 154: som be:te Wintz ändå hadhe att ...?
 

 
Vore mycket tacksam om någon kunde hjälpa mig att tyda de här orden. MVH Andreas

87
Bengt, det är inte omöjligt att Johannes Horn kom från någon del av Tyskland. Han skriver både på latin och tyska.

88
 
Tacksam för hjälp med tolkning och översättning!

89
03) Brev m. m. - 1600-talet / 1600-talstext II
« skrivet: 2015-11-02, 20:12 »
Jag har problem även med detta fragment...

90
03) Brev m. m. - 1600-talet / 1600-talstext I
« skrivet: 2015-11-02, 20:09 »
Hej,  
 
önskar läshjälp med denna 1600-talstext...Har svårt till och med namnet...
 
mvh//Tim

91
02) Brev m. m. - 1500-talet / Fastebrev, 1587
« skrivet: 2013-12-07, 12:34 »
För alle the Gode men thetta Bref hörandes eller läsandes warder [...] bekienner iagh [...] Boosson til [...] att iagh wdi häredz hofdinghe stad sittandes är för Wälbördigh Man [...] Jonesson vthi Ydre häredh: [...] efther Christi byrdh 1587 then 9 Octobris [...] här iagh Laagh Tingh [...] medh almogen vthi [...] tinghz dagh och [...] Erligh och walbyrdigh Oluff Esbjörnsson. Doch ibland [...] kom för migh och [...] beskedlige Man Lasse Amundsson ij Suanö ij Wij sochn Peer Amundsson ij Storarp ij Tiersrums sochn [...]
 
Jag är tacksam för hjälp med att läsa och tyda fortsättningen av texten i detta fastebrev:
 

92
Östra Husby / Östra Husby, f 1726, Gid 436.28.79600
« skrivet: 2004-01-31, 23:03 »
Kan någon hjälpa mig att tyda moderns efternamn i denna födelsenotis. Gårdsnamnet tyder jag som Helgestorp. Finns det något som motsäger det?
Gid 436.28.79600

MVH
Inga

93
Är det någon som kan hjälpa mig att läsa om fastigheten Numro 57, Charta Numro 21?
Söderköpings rådhusrätt och magistrat Fl:14 (1803-1810)sid 442

 
Tack på förhand
Christer

94
Söderköping / Bouppteckning Söderköping
« skrivet: 2013-09-18, 14:14 »
Någon som kan hjälpa mig att läsa och tolka innebörden av det jag strukit under i Bouppteckning: Söderköpings Rådhusrätt och magistrat Fl:24 (1855-1859) Bild 134/sid 261  
Hälsningar  
Christer Eklund

95
Skedevi / Skedevi, C:3 Vigsel, 1789
« skrivet: 2012-06-03, 17:49 »
Vad heter soldaten?
 
Vigsel nummer två den 19 april.
2) Sold Johan ... i Öst Vingåker med Piga Carin Månsdotter i Norskogen.
 

96
Risinge / Risinge GID 238.31.322000
« skrivet: 2003-07-25, 10:17 »
Hej !
 
Skulle någon vilja hjälpa mig tolka en vigselnotis i Risinge 18 okt 1747? Det är organisten Peter Björling i Vånga som gifter sig med pigan.... Ja, vad heter hon? Egentligen tror jag att jag vet vad som står men jag skulle vilja att någon utomstående tittar på det.
Det finns nämligen två namn på hans fru enl. olika forskare.
 
MVH
Lena Lindqvist

97
Oppeby / Oppeby 1736, kyrkräkenskaper
« skrivet: 2004-01-14, 00:27 »
År 1736 betalas avgift för bårkläde till den här personen som jag inte lyckas hitta i dödslängden. Vad står det?  
Mvh
IngaW
Gid 223.24.4500.

98
Hej!
 
Jag skulle behöva lite hjälp med en dödsnotis i Norrköping - Hedvig. C:1 sid 283, 28/11 1721.
 
Kan någon tyda vad det står om Dyonisia?
 
Mvh
Pierre Petersson
 

99
Mogata / Mogata C:1 (1693-1761) Bild 54 / sid 99
« skrivet: 2016-02-07, 16:48 »
Hej!
 
Jag vill gärna ha hjälp att tolka denns vigselnotis från Mogata 1717.
 
Tack på förhand
/Fredrik Knutson
 

100
Mogata / Mogata C:1 1693-1761 Bild 21 sid 37
« skrivet: 2012-03-27, 17:14 »
d(en) 5 Maj dödde och d(en) 1 Sept(ember) begr..? sah(lig) Regement
skrifwarens Holling änkia salig? i T...? An                            
na Ekner ..? 38 åhr Tes(es) en betalt.
 

101
Kättilstad / Kättilstad, AI:1, GID 215.2.9190(.63)
« skrivet: 2003-08-03, 19:01 »
Jag klarar inte att läsa allt i den bifogade bilden. Vad jag klarat ut är:
Bjälebo Östen Eriksson
h. Maria Månsdotter ...
Sedan kan jag bara läsa slutet som väl är  
Östens son Erick.
 
Vore tacksam om någon kan hjälpa mig med resten.
 

102
Kvillinge / Kvillinge, Al:25, 1868, s.402, död och flytt
« skrivet: 2002-03-26, 11:02 »

En familj flyttar till Karlstad 1868 och ett av deras barns dödsorsak anges i denna husförhörsläng från Kvillinge (Al:25 s.402) men vad står i övrigt och vad står efter Barnet slag efter...
 
Tacksam för respons
Per i Örebro

103
Kuddby / Kuddby Gid. 322.20.53800
« skrivet: 2005-02-18, 20:20 »
Hejsan!
Är det någon som kan tala om för mig vad som står mellan Summa och bestigit sig til

 
Tack på förhand
Kerstin Carlsson

104
Klockrike / Klockrike, Niels
« skrivet: 2004-01-02, 10:31 »
Kan någon hjälpa mig tyda vad Niels heter i efternamn?
Inga

105
Klockrike / Döda i C:2_Sid_444_MajStina Jansdotter
« skrivet: 2015-04-24, 11:30 »
Döda i C:2_Sid_444_MajStina Jansdotter
 
Kan någon se vad som står över de rödprickade linjerna i notisen nedan?
 

 
Med Tack på förhand!
 
PLF  CD-1  nästa version.
 
Sam Blixt

106
Klockrike / Döda i C:2_Sid_444_Maja Andersdotter
« skrivet: 2015-04-24, 11:40 »
Döda i C:2_Sid_444_Maja Andersdotter
 
Kan någon se vad som står över den rödprickade linjen i notisen nedan?
 

 
Med Tack på förhand!
 
PLF  CD-1  nästa version.
 
Sam Blixt

107
Hov / Hov - dödbok 1733
« skrivet: 2004-02-01, 20:02 »
Kan någon hjälpa mig att tyda dödsnotisen på Karin Andersdotter? Hustru till bonden Måns Larsson i Hov och Lilla Stånggården.
Enligt födelseboken skulle hon dött i barnsbörd när sonen Lars föddes 1733-03-18 i Hov. Hon dog samma dag.
Tacksam för hjälp!
Hälsningar
Malin

108
Bankekind / Bankekind mantalslängd 1743 s 425
« skrivet: 2015-04-16, 20:29 »
Hej alla på Anbytarforum!
 
Finns det någon som kan hjälpa mig att tyda textstycket till höger i bilden, om sockenskräddaren i Bankekind Anders Andersson, bosatt i Karlebo? Samt även texten efter skräddaren Anders Anderssons namn till vänster i bilden, där en annan Anders står listad. Står det dr. eller son innan hans namn (eller möjligen något annat)?
 
Tacksam för hjälp!
Mvh Måns
 

109
Hej!
 
Någon som kan rätta och fylla i?  
 


 


 
 
Determinerades Auctions för rättningen på wåg
skrifwarens Sr: Johan Canthz Cautionistz Petter
Wendes egendom till d: 5 Aprilis nästkomande.
Petter Wende framkom och begiärde att deß f..?
..? egendom af Borg..? måtta blifwa den ifrån
b...?. efter som han om hans ingångne Caution
ingen kundskap skall haft hwilken begiäran
Magistraten i..? bewillia för än hans nådr
högwäborne Hr: Baron General Major och Landshöfding
hans egentlige order d..? först an...? .

110
Hej!  Någon som kan hjälpa mig att rätta och komplettera följande notis?  
 
aflade NIcolas Bartels sin edh medh h...?
å book, dhet? farkåsten S:t Maria bygdh
i Wallmarsßwik på Cravell af 30 läster
långh 54 footh, breedg 15 footh, diup 8 fodt
hörer? honom och skiepparen Hindrick Schöer allena till och
ingen? fremmande??.
 
Begiärer Nicolas Bartels Attest för skiep
bygmestaren mest(er) Hans Harder att han
åhrligen och wähl sigh förhålldt? som be=
williades.
 111
Källa / Källa AI:9 sid 118
« skrivet: 2013-04-02, 18:33 »
Kan någon tyda hela texten under Frejd och särkolda anteckningar se bifogade bild?
 

 
 
MVH
 
Sam

112
03) Arkiv (diskussioner t o m 2006) / Köping, F:1, sid 368
« skrivet: 2005-07-12, 21:51 »
Hej
 
Här kommer en jättelång text som jag inte kan tyda hela. Hoppas ingen tar illa upp för att jag ber om läshjälp.
 


 
 
Detta är vad jag lyckas läsa själv men det är en hel del frågetecken:
 
Maria Nilsdotter uti Klinta, beskedliga dannemannen U Danjel Olofssons ? och k maka, hon var född af gud?git bondefolk uti Öf. Wannborga, 1735, d 5 oktober, gammal 41 år på en månad och en dag när. Denne hustru har i 8 år warit af siukdom sängliggandes. af 3 ? död ? igen så at man tydligen kännes förstå det hon tvekar då hon ? willighet at dö och lämnade ? till sina barn, att icke ? sig ? allena salig efterevande ? med tavligen? fött och wårdat samt ? möd af ? till jämmer ? om det så gud behagit.
 
Mvh
 
Birgitta

113
03) Arkiv (diskussioner t o m 2006) / Köping, C:1, sid 273
« skrivet: 2004-05-12, 18:14 »
Hej!
 
Kan någon se vad det står efter 4 november Brita Olofsdotter Prestegården? på nedanstående rad
sid. 273 i C:1, döda 1652.
GID 95.21.67900

 
MVH
 
Sam

114
Själevad / Själevad, AI:5b, sid 457
« skrivet: 2010-09-18, 12:59 »

 
Jag undrar vad det står här?
Det står som omständigheter, Själevad-AI-5b-1840-1845-Bild-203-sid-457
Kan någon hjälpa mej?

115
Resele / Resele, SCB döda 1940
« skrivet: 2013-01-30, 22:36 »
Elin Kristina Nilsson (född Wikner) dog 17 januari 1940 när hon bara var 30 år, men vad hon dog av är inte alls lätt för mig att tyda!

116
02) Militära rullor / Mönsterrullor
« skrivet: 2011-04-03, 18:26 »
Hej
Vad står det i andra kolumnen efter Abram Abr Norberg. Sen behöver jag även hjälp med vad som står under Jonas Jonsson Hemlin.

 
// Håkan

117
Västerfärnebo / Västerfärnebo, E1:1
« skrivet: 2012-05-05, 13:43 »
Hej
Önskar hjälp med vad fadern Lars heter i efternamn och även namnen på faddrarna. Nr 63 barnets namn är Mats.
 
Monica Holmgren
Västerfärnebo E1:1 bild 23/sid18 nr 63

118
Tacksam för hjälp att fylla i luckorna
 
Västerfärnebo C:2 uppslag 160, nr 14, 1732
Pehr Erson ifrå Skogbyn ibidem natus, renatus, educatus et d..   ....  versatus ...... ... .. 23 uxore duxit Cherste Ersdr ifrån Hedbo  ...  ..  vixit 21 ½ åhr ...  ...  5 fili...,  .. .. ...  . vita comunise . morbus håll och sting .. Hosta och bröstwerk .....  ....  ... 3 veckor afled d 7 hujus då han lefwat 44½ åhr.
 
Monica Holmgren

119
Hej
Tacksam för hjälp att fylla i luckorna.
 
Hust Margreta Olsdr ifrå Mälby ibidem nata 1649 in Septembri renata educata .. demi ..... .... .. Ao ... 26 ... .. Olao Erichson ibid ... ... vixit 40 åhr .... 6 ...
.... .. ... 1 fili. o 1 filia mor... ... ....  .... ... 9 åhr o 4 månar vita comunis .. Probo Morbus ålderdomsbräcklighet ... ... 1½ åhr denata d 15 hujus då hon lefat 81 åhr och 4 månader.  
 
Monica Holmgren

120
Hej
Tacksam för hjälp att fylla i luckorna.
 
Eric Matthson ifrå Skogbyn ... natus 1661 in Jan renatus educatus  .. d..mi v.satus ... ...  .... 21 uxore duxi.. Brita Ersdr ifrå Hedbo .. pie vixit 1½ åhr paren.. ... 1 .. ... ...  ... 1½ åhr .. .... uxore Cherste Ersdr ifrå Hedbo cum ... vixit  ... ... 47 åhr  parens ...  2 Söner o 1 dotter ....  .. vita comunis pie o proba Morbus bröstsiuka och ....sot ...... ..... ...... under siukdomen afled d 7 hujus då han lefat in modt 70 åhr.
 
Monica Holmgren

121
Romfartuna / Läshjälp Romfartuna
« skrivet: 2012-10-13, 11:19 »
Kan någon vänlig hjälpa mig med denna texten så blir jag jätteglad

122
Ramsberg / Ramsberg C:2 mpag 91 23 februari 1719 Carin
« skrivet: 2012-08-17, 13:20 »
Hej,
 
jag tyder det som att Carin kommer från Kolartorpet, men något sådant finns inte så det är väl fel?

 
Tacksam för all hjälp
 
Mvh
 
Janne

123
Irsta / Irsta
« skrivet: 2012-07-17, 21:48 »
Jag försöker tyda hans uppförade och dödorsak med jag kan bara tyda ett par ord. Är det någon som  ser vad det står som kan hjälpa mig ?  
 

124
Hällefors / Hällefors AI:3
« skrivet: 2013-01-13, 17:54 »
Hej Alla!
 
Har två läsproblem Hällefors AI:3 1764-1775 Bild 161 / sid 156  
1Det står modern på den översta personen men vad är den andra och årtalet som står efter födelseåret är det 1773 och ev. dödsdatumet.

 
2Tror det står återkommen från norska gränsen, men vad står det sen.

 
Arne

125
Fellingsbro / Fellingsbro Födda 1792-1813 (C:9)
« skrivet: 2012-11-15, 11:09 »
Gäller år 1798 (Stina nr 148)


 
 
Kan ngn hjälpa mig med tolkningen av texten? Jag vill hitta husförhörslängden så jag kan gå vidare med föräldrarna.
Jag ser att det står Carl Abramsson vid Gr??sen och Stina Ersdotter. Sedan på faddrarna: Anders smidemäster ??rström vid ??arbo Smedja och dess hustru Maja Jansdotter. Dräng Olof O?son i Spannarboda? och Pigan Brita Persdotter dess??.
Tacksam för svar,
Malin

126
04) Arkiv (diskussioner t o m 2006) / Arboga rådhusrätt
« skrivet: 2007-10-14, 11:08 »

 
Vad står det efter svärfadren och heter denne Niels Eriksson.

127
Har svårt att läsa denna text men hoppas på att lära mig. Kanske finns någon duktig som återigen vill hjälpa mig.
 
Generalmönsterrullor-Västmanlands regemente 062 (1712-1712) Bild 2540/sid 251
Jag har tolkat texten enl.
Anders Persson Bårfält. Ähr barnfödd i Westerås ... och Wästerfährnebo Socken. ... till soldat Anno 1709, ähr 37 åhr gammal af ... lärdt Skräddare ...
 
Mvh Johnny
 

128
Hej!
 
Kan någon hjälpa mig att rätta och komplettera följande notis?
 
Hustro I[E?]bba Carls dotter Schiller, låter sig protocolle?=
ra uthi Olof skinnares gårde?lott på veestra? lång=
gatan, emot? 110 da(ler) kop(parmynt) ehfter? egen obligation dat(erad)
floda den 25 Jan(uarij) 1668.
 129
Älvsered / Älvsered - dödsorsak svårläst
« skrivet: 2011-08-06, 17:48 »
Jag klarar inte att se vad dödsorsaken är på Gustaf Adolf Gustafsson, min morfar. Det är något om Borås lasarett, så jag antar att han avled där. Så här står det:

130
Sventorp / Sventorp - födelsenotis 1711
« skrivet: 2011-07-24, 18:42 »
?? son i Hägna ... Lars
 


 
 
Källa: Sventorp C:1 sid 185.
 
Tacksam för hjälp att tolka faderns namn.
 
mvh Anders

131
Skallmeja / Skallmeja - husförhörslängd 1770
« skrivet: 2013-04-01, 19:07 »
Vad står det efter son Johannes?
 


 
 


 
 
Källa: Skallmeja AI:2 (1762-1777) Bild 101 / sid 195.
 
mvh Anders

132
Ljungsarp / Ljungsarp, mantalslängd, 1681
« skrivet: 2012-02-19, 16:46 »
Någon som har förslag på tydning av sista delen i marginalanteckningen?
 

 
förlofvat ...

133
Jung / Jung Födda C:2 1688-1763 Bild 64/sid 123
« skrivet: 2013-01-17, 13:45 »
Under rubriken 1729 och 1 finns en Bengt Född 21 januari. Vad betyder de tre första bokstäverna W b h på första raden i den högra delen?

134
Götlunda / Götlunda AI:6 sid 385
« skrivet: 2013-01-18, 11:44 »
Vad står det i kanten om den här personen.
Illa känd har vi löst, men vad står det sedan.
 
Hälsningar
Staffan Hesselbäck

135
03) Osorterat / YRKE och GÅRDSNAMN m.m.?
« skrivet: 2007-04-04, 18:56 »
Finns någon vänlig själ som kan hjälpa till att tyda dessa meningar och/eller enstaka ord?

samt

Hälsningar/Bertil

136
03) Osorterat / Rydboholms fabriker
« skrivet: 2002-11-11, 14:32 »
Från Kinnarumma, födelsebok.
Jag kan tyda detta till
Carolina
Fabriksarbetare Carl Cederqvist
Christina Andersdotter
på Rydboholm
 
men vad står det sen? född ? ?

137
03) Osorterat / """"Eronnhansen""""???
« skrivet: 2004-11-15, 17:48 »
Först tyckte jag att det kunde heta Cronohansen därför det finns en hel del Cronobåtsmän i församlingen. Men direkt ovanför står ett C och skrivaren brukar hålla isär de båda bokstäverna. Har någån en förklaring för detta namn? Eller är det inget namn? (Skepplanda C:1 s.110, begravningslängen 1708; han dog vid 62 år.)
 

138
Kolumn 1
 
32. Karstorp
?? Lars Larsson,
herr Ryttmästr.
Johan Adlerfors, och
Ryttaren Anders
Persson
?? Lars Karstberg 25: 3.

 
Kolumn 2, 3 och 5
 
??...
 


 
 
Källa: Västgöta kavalleriregemente 535 (1743-1743) Bild 74 / sid 146.
 
Tacksam för hjälp med ??
 
mvh Anders

139
hej någon som är duktig på att läsa och lösa den här texten. Min tolkning står nedan och den känns inte alls ok. Skulle vara jätte glad för all hjälp och rättning av min tolkning.
 


 
 
Ad-online. Advokatfiskalen-Skaraborgs-län-EVIIAAAA-12-1645-1646-Bild-880.
???? och för rätten nämndeman Måns Tordsson i långasäter fullmäktigt på sina egna vägnar. Och att af g??? vill sinn skatte arfejord utij Timmersdala by som är hallfua ästra Bärkadalls skattegård ifrån sigh och villa sina arfvingar och nu efter lagbunden och öfver lagståndh ???? Egendomen? Manhaftigh Qvartermäster wäll. Carl Svensson i Timmersdala hans. R: hustru och arfvingar, med sampt syskon oss alla tilliggande lägenheten, efter skattebref hans ????  innehålld  för om  wäälnöjd över kiände betalning 70 rk d. Och inta ???? och behålla till en ??? ägendomb de förbenemnte  Tålf bejkladliga  dannomän våro har ??? till som å skaffat? höllo och dömda samma kiöph ständigt våro med ???-?? mååll efter lagh i Jordbalk 2 och 10 cap.
 
MvH Sari

140
Umeå landsförsamling / Umeå lfs AI:8
« skrivet: 2013-05-12, 22:28 »
Umeå Lanfsförsamling
AI:8
s.161
 
Vad står det? Stackars lilla Olof gör uppenbarligen inte prästen nöjd med sina kristendomskunskaper, men vad står det egentligen?  
och vad betyder den lilla noteringen bs?
 

141
Umeå landsförsamling / Umeå landsförsamling, Dödboken 1767
« skrivet: 2013-01-08, 19:55 »
Vore tacksam (mycket) för en översättning av denna text. /Vänligen Eva

142
Visnums-Kil / Visnums Kil C:1 (1688-1743)
« skrivet: 2013-07-01, 08:51 »
Enligt uppgift i hfl är Olof Andersson född 1720. I födelseboken C:1 sidan 135 så hittar jag ett gossebarn som är född den 18 mars 1720. Behöver dock hjälp med att tyda texten.  
Mvh  
Sven Backlund

143
Stavnäs / Stavnäs AI:2 p 53 GID 525,62,35700
« skrivet: 2007-03-19, 19:17 »
Vad står det före dottern Annecka?

144
Ransäter / Ransäter; svårlästa namn
« skrivet: 2005-08-01, 01:49 »
Kan någon se vad föräldrarna till Elin heter? Får det till Håka Persson och Ingebor Nilsdotter. Är mest fundersam över Persson...
,
Nicke

145
Gustav Adolf / Gustav Adolf, födde, 1892.
« skrivet: 2012-12-07, 01:23 »
Hej jag skulle behöve hjälpa med att läsa vilka föräldrarna till Hulda här är.
Nils Larsson? och nånting mer på fadern.
Nånting nånting Olsdotter? Tror jag.
 
Tack för hjälp på förhand!
//Maria
 

146
03) Osorterat / Jön Öfvensson 1720
« skrivet: 2004-10-11, 11:49 »
Kan ngn hjälpa mej med slutet på denna dödsnotis?

(GID: 502.61.9900)

147
Hoppas på hjälp med läsning av text.  

148
Hej! Jag undrar om någon vänlig själ skulle kunna hjälpa mig att tyda vad Olof dog av för någonting.
 

149
Hej, kan någon läsa vad det står i domboken om Östen Larsson?
 

150
Hej alla hjälpsamma,
Skulle behöva lite hjälp med en översättning från domboken. Jag håller på att sammanställa några historier och blev lite osäker på slutklämmen när jag ska återberätta om domen/straffet för det gågna brottet.
Jag tycker mig kunna läsa att böterna är 32 Rdr och sedan tycker jag mig kunna läsa ordet pligta.
Någon som skulle vilja hjälpa till att tyda vad Härads rätten dömde?
KÄLLA: Näs häradsrätt AIa:35 bild.675

151
Vänge / Vänge födda 1761
« skrivet: 2010-07-28, 16:44 »
Hej!
Vill någon hjälpa mig tyda födelseplatsen och föräldrarna?
Tack på förhand!
Mvh
Kristian

152
Uppsala (domkyrkoförsamling) / Uppsala domkyrko
« skrivet: 2012-11-01, 15:49 »
Jag har vissa problem med att översätta siffrorna på detta uppslag och flera liknande. Kan kanske gissa att siffrorna i den ena kolumnen betyder årtal, men i den sk första kolumnen läser kan jag inte riktigt läsa ut vad som menas.
Även rubrikerna till dessa böcker är svårförståeliga.
 
Uppsala domkyrkoförs AIa:1, bild 41 Arkiv digital, 1728-36.
 
Kan någon är jag evinnerligt tacksam

153
Simtuna / Simtuna, Lysnings- och vigselbok, 1714
« skrivet: 2010-05-03, 19:47 »
Jag söker hjälp att tyda texten om Sara Andersdotters bröllop. Hon gifter sig i Carlby eller Karleby, Simtuna den 7 december 1714 med salpetersjudaren Jöns Jonsson Enberg. Hon har tidigare varit gift med ryttaren Jan Jönsson Bollström men vad jag kan förstå är han död i ryskt fångenskap enl utsago från en annan ryttare Olof Larsson ..., men vad står det ordagrant? Tacksam för all hjälp!
 


 
 
Rytt: Jan Jönsson Bollströms /: ... efter Venerandi Consistorii i Upsala Resolution d. 22 Sept: 1714, och(?) ... Rytt: Olof Larsson ... ährliga(?) betygande wid Sockn Rådstugu d 30. Octobr 1714 om(?) Bollströms död i sitt fångenskap i Ryssland är död ... :/
Enka

154
Riala / Riala Landskapshandlingar Uppland Östra Lagnö
« skrivet: 2015-06-19, 06:29 »
hej!
Nedanstående bild hittade jag i landskapshandlingar för Uppland år 1590 i Länna socken.  SE/RA/5121/5121.01/1590: 18 1590, bild 51.
Jag är osäker på vad bonden heter och den inledande texten. Någon som tyda?
 

 
Hälsningar
 
Thomas Levander

155
Litslena / Litslena Namn
« skrivet: 2013-07-11, 00:50 »
Hej.
jag skulle vilja ha hjälp att läsa följande namn:
 
Tjänsteflickan A??a Jansdotter
 
Har kommit fram till att hon är gift med Matts Olson och född 1777 i Litslena men jag kan inte hitta namnet i Födde
 
Det ser likadant ut var ja än hittar det, Vigsel, sonens födelse (Olof Mattson Häll).
 
Olofs son (Johan Helenius) byter han efternamn från Häll genom att lägga till enius?
 
/Kristofer156
Häverö / Marginalanteckning i domboksprotokoll
« skrivet: 2015-05-10, 15:42 »
Hej, I ett domboksprotokoll från Väddö och Närdinghundra tingslag i Barnavårdsmannens arkiv från 1930/1931 finns den här texten skriven för hand i marginalen. Är det någon som kan se vad det står? I slutet läser jag det som ... hos Jan Mollin. Eller kanske Wallin/Wollin?
 
Nu har jag lagt detta under Häverö, men noteringen kan i och för sig röra någon av de övriga församlingar som då tillhörde detta tingslag.
 

 
Hälsningar
Sven-Åke

157
Balingsta / Balingsta, Födelse, 1741 - 1779
« skrivet: 2015-01-10, 18:00 »
Behöver läshjälp för nedanstående sida GID 2431.28.98900
födelsebok balingsta
 (106.0 k)

158
Kan någon tyda dessa krumelurer?
 

 
Tack på förhand
//Peppe

159
Jag behöver lite hjälp med att tyda texten i de rödmarkerade rutorna på bilden nedan.
Moderns efternamn verkar vara lite konstigt. Är det Blons eller Blonsson...eller vad står det?
 
Och under vittnen...vad står det före Baron Axel Oxenstierna? Är det ett namn eller en titel?
 
Hoppas någon kan hjälpa mig med detta.

Mvh Andreas Key

160
Hej!
 
Har haft problem att tyda allt i en dödsruna i Skuttunge F:2 Gid: 2442.30.65900.
Prästen har ju skrivit en underbar historia om varje död person men lite hjälp behövs.
 

 
Börjar:
Gl. bonden Thomas Markusson i Dragby, född i Tensta 1724 i Forssa by. Fadr. Marcus Jansson. Modr. hustru Karin Thomasdotter.
 
 
                  25 ålders åhr gifte sig med sin hustru Anna Simonsdotter i Thensta och Odenslunda. Frun dog 1773 vid Michaelis tid. Haft 6 barn, 2 söner, 4 döttrar. 1 son, 3 döttrar lefva.
 
 
Allt i mitten delen och på slutet klarar jag inte av. Unrar också om dödsorsaken som jag gissar står längst ner till höger.
 
Mvh
Maud

161
Hej!
Jag har fått hjälp med vissa delar men inte allt, tacksam om någon vill hjälpa mig.
 
Mvh Lotta

162
Söker kopplingen där Lars Steinholtz kan härledas till sitt ursprung (möjligen Lubeck) men har svårt tyda Hulphers geneologi. Den börjar med nedan text som jag har svårt att tyda.
Någon som kan hjälpa mig?
 
Mvh/Kenneth
 

163
Jag har hittat följande gamla handling, men jag har extremt svårt att se vad det står. Finns det någon som kan hjälpa med att tolka lite?
 
Mycket tacksam för hjälp
 

164
04) Arkiv (diskussioner t o m 2006) / B Uttermarcks brev 1674
« skrivet: 2004-10-18, 17:07 »
Kan någon hjälpa mig att tyda delar av brevet?
Tycker mig kunna läs:
 ? ? Länder till Högtärade K. fader uppå Broder Carls och mina wägnar en kärligh begäran --- täckes ?  oss bägge företaga nogåt ? antingen till at ? eller?, ?165
Har tolkat texten delvis.
Men skulle gärna vilja dubbelkolla om jag har tolkat den rätt.
Tacksam om någon skulle vilja hjälpa till.
Det jag fått fram är: Bekänner jag Sigurd kopparslagare vid Wattuholmen att havat bekommit av Johan Svensson befallningsman utöver Rasbo och Norunda härader. Såsom jag bekommit haver för att jag byggt ? dammen och för kost och gästning som cronans folk hava då gjort medans som dammen byggdes.  
Spannmål 12 ?
Stång(järn) 10 ?
Stavrumsved 40 stavrum
Att så i sanning med mitt bomärke datum Wattuholmen den 26 juni 1609.

 

166
Nyköpings västra / Protokoll Fattigvårdsstyrelsen
« skrivet: 2015-08-04, 08:26 »
Jag behöver hjälp att tolka delar av sammanträdesprotokollet från Fattigvårdsstyrelsen 8 januari 1855.
 
Hur stor var ersättningen?
 
 Anna Greta, boende i Wåhlbergska gården, emot betingad ersättning av en Rd 12 Rys ? i weckan.
 
Vad står det efter âEURutskrivetâEUR?

 
Gustavsdotter och dennes barn utskrivet âEUR¦.. ? Handlaren Ekblad att på Fattigvårdens bekostnad utackordera

167
Vad står det?
 

 
 
Tack på förhand
Peppe

168
Domböcker / Adokvatfiskalen Södermanlands län EXIe:1104
« skrivet: 2015-12-06, 10:05 »
Hej!
 
Jag har bekymmer med siata orde i första raden i urklippet i bilaga ur sid 91 i Advoktfiskalen i Södermanlands län EXIe:1104.
Tacksam för hjälp att tyda texten.
 
mvh
 
Per Lundgren
 

169
Hej!
 
Jag skulle behöva hjälp med att läsa vad det står nedan. Bilden är från Tyska St Gertrud församlingsbok 1878-1891 bild 217, sid 300.
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar
Anna Karlsson

170
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig med följande text?
 

171
Hej
Jag kan bara delvis läsa vad som står under faddrar till Carl Friederich Gnospelius, döpt 16 december 1724. Vänstra sidan, nummer tre uppifrån. Är det möjligen någon som kan tyda hela texten?

172
Tyska Sankt Gertrud / Tyska Sankta Gertrud CI:1a - sid 3
« skrivet: 2012-11-17, 18:24 »
Hej! Kan någon försöka tyda följande:
 
 
 
Källa: Tyska Sankta Gertrud CI:1a (1639-1688) Bild 6 / sid 3 (AID: v91445.b6.s3, NAD: SE/SSA/0017)
 
Stort tack på förhand!
 
MVH Peter

173
Skeppsholm / Skeppsholm AI:1 1770
« skrivet: 2013-04-20, 23:09 »
Hej,
vad står det om Anders Empting med familj:
1) Flyttade de till eller från Katarina 1770?
2) Vad betyder 1/4 framför sonens namn?
 
MVH,
Mats
 
,

174
Maria Magdalena / Maria, födda 1722
« skrivet: 2007-05-27, 07:43 »
Hej alla
 
Jag skulle vilja ha lite läshjälp angående denna födeslenotis för Sara Westersköld från Maria församling Stockholm.
 
Vänligen
Lennart Karlsson    ie.lennart@teia.com

175
Hej! Skulle någon vilja hjälpa mig att läsa detta?
 
Tacksamt,
Lotta

176
Hovförsamlingen / Hovförsamling, f 1717
« skrivet: 2012-03-18, 18:37 »
Hej, hittat ett dokument på Johan Fridrich Gottlieb Fischer, trumpetare född i Hovförsamlingen år 1717. Är det möjligt att få hjälp med att tyda hela dokumentet? Mvh Åsa

177
04) Arkiv (diskussioner t o m 2006) / Katarina, BI:21
« skrivet: 2004-05-21, 11:01 »
Vad står det här under Fräjd? underårig? (Katarina STH B1:21). Skulle någon vilja hjälpa mig att utläsa detta?
 

 
Mvh Lotta

178
03) Osorterat / Läshjälp text 1785
« skrivet: 2012-02-06, 15:17 »
Kan någon hjälpa mig utläsa vad denna text säger, jag kan bara uppfatta fragment och får inget sammanhang alls.
1000-tack på förhand!
 

179
Åker / Åker C:4 sid 263, lysning
« skrivet: 2013-06-15, 20:43 »
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig fylla i några gamla luckor i följande text:
 

 
Källa: Åker C:4 (1803-1832) Bild 137 / sid 263 (AID: v36642.b137.s263 Öppna, NAD:  SE/VALA/00461
 
1808
d. 9 nov. instälde sig Dragonen Jon Neij och pigan Stina Andersdotter
den förre ifrån Brötjestad i Bredary socken och den senare ifrån Svenö
i Käfsiö sochn, och med dem woro Pigans Broder Pehr Anderson
i Svenö: deßa begärde lysning til ägtenskap [....] pigans broder
[......] inga lag: hinder upstodo komer [....] äktenskap
at kungöras
 
(Meddelandet ändrat av martinb 2013-06-15 20:47)

180
Torsås / Torsås 22 november 1658
« skrivet: 2013-06-06, 22:47 »
Hej!
 
Jag skulle behöva hjälp att tyda hela texten i bifogat dokument. Tyvärr har jag ingen bättre version av denna. Det som jag tror mig har kunnat utläsa är följande.  
 
 
Admotum Reverende Epcellentissime & Amplissime Pator ??? Honorande
 
??? Kirstin Andersdotter i Skiörboda söker blifva frilagd ifrån sitt äktenskap med Pär Svensson och ledig till ett annat giftermål. Så är, så mycket mig veterligt är, sakens beskaffenhet denna. År 1651 ? Pär Svensson mandråp och för den ? skull flydde han åt Blekinge havandes med sig en kona vilken han tillförne hade besovit. Med vilken ? han ? med i några år. I ? tid hade Pär Svensson sökt friad men hade ingen kunnat nå. Då alldenstund ? Pär Svensson så länge hade varit borta och är fredlös hade och ? med sitt ? horeri förbrutit sitt äktenskap hade hon den förhoppning hon skulle kunna ifrån sitt äktenskap med Pär Svensson avvärjas ? uti denna saken ? att ? berätta…???  Torsås den 22 Novemb A.1658.
 
Mvh Per

181
Tofteryd / Tofteryd
« skrivet: 2012-12-15, 15:49 »

 
Kan ngn tyda föräldrarna ?
 
 
 
MVH Titti

182
Söderåkra / Söderåkra sn, Älvsborgs lösen 1571
« skrivet: 2012-05-09, 17:14 »
Hej!
 
Jag undrar om någon kan hjälpa mig att tyda vad det står i detta utdrag ur Älvsborgs lösens taxeringslängd för Söderåkra socken?
 
Mvh
Pierre Petersson
 

183
Söderåkra / Söderåkra, jordebok 1633:6, Kärrabo
« skrivet: 2013-06-01, 11:52 »
Hej,
 
skulle bli mycket tacksam om någon kunde hjälpa mig att tyda vad jordeboken 1633:6 säger om Kärrabo i Söderåkra socken, Kalmar län.
 
Mvh
Pierre P.
 

184
Nydala / Nydala - mantalslängd 1713
« skrivet: 2014-01-25, 22:37 »
1/2 Lilla Hunnavik, Qvar
termäst. Jöns Hollmer  
och hust ----------- ??
?? Per och hust
?? Per och hust
Rt. Anders Sara
 


 
 
Källa: Jönköpings läns landskontor EIc:21 (1713-1713) Bild 1120 / sid 107.
 
Tacksam för hjälp med ??
 
mvh Anders

185
Ljungby / Mantalslängd 1644 Ljungby Kalmar
« skrivet: 2015-07-27, 13:15 »
Vad heter Enkian som står under Oluf i Kiölbygiärde i nednstående
kopia från Kalmar läns landskontor EIII:5 (1644) bild 410?
 
Vad har hon för förhållande till Oluf?

 
 
MVH
 
Sam Blixt

186
Lenhovda / Lenhovda, knekten Wessmans avsked i GMR 1783
« skrivet: 2007-08-14, 21:00 »
Hej,
Samuel Gudmundsson Wessman är soldat i Uppvidinge Kompani av Kalmar regemente. Han får avsked vid generalmönstringen 1783 med denna notering:

Blir inte klok på det första ordet och skulle uppskatta förslag. Text i övrigt läser jag/vi
..... på krono fartyget wasa och i ryggen fördärfvad. - får afsked
Tolkningen är rimlig eftersom Kalmar regemente under denna tid oftast var kommenderad till flottan. Vi vet att många av regementets soldater omkom vid en förlisning 1781 ombord på ett av de linjeskepp som ingick i Gustav III:s neutralitetsexpeditioner.

187
Karlslunda / Karlslunda Vigda 19461130
« skrivet: 2016-02-11, 08:20 »
Karlslunda Vigda 19461130
 
Vad står det nedan om Leidberg, Mysen i Norge?
Understruket med rött.

 
Med Tack på förhand!
 
Sam

188
Jönköping / Läshjälp, please!
« skrivet: 2015-08-10, 14:04 »
Kan någon läsa och tyda de latinska orden i följande post (N:9:de):
Jönköpings Kristina EI:1 (1698-1802) Bild 29 / sid 51 (AID: v34671.b29.s51, NAD: SE/VALA/00170)
 
tackar på förhand

189
Hagby / Hagby SCB Döda 19410203 Dödsorsak
« skrivet: 2014-04-03, 16:48 »
Vad står det för dödsorsak i bilden nedan?
Källa:SVAR SCB 1941

 
MVH  Sam  PLF CD-3  1941

190
Hejsan
skulle behöva hjälp med att tyda vad det står innan namnet Malin...
dödde ?? ? hustrun Malin..
 

 
Mvh Nina

191
Tacksam för hjälp att tyda noteringen för dottern Catharina Jacobsdotter (f-1763)i denna hfb. Alla Catharinas syskon (många födda) i Älmeboda födelsebok, men inte Catharina.
Kan hon vara adopterad?
Platsen är Abrahamshult. Finns även i AI:5 pg 114, AI:6 pg 274 och 528. Läger med en bild även om jag tror man måste gå på Genline för att tyda.

192
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Vad skrev prästen?
« skrivet: 2004-11-25, 15:31 »
Kan någon hjälpa mej med att tyda det här, så skulle jag uppskatta detta. Undra om det är på latin?

193
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Tofteryds vigselbok
« skrivet: 2005-09-30, 14:31 »
Vigsel 1790-11-14 ged.259.27.899.00 i genline.
Vad står det i kyrkboken om denna vigsel mellan Johan Berg Och Kristina Katarina Jönsdotter
 
MVH
Kenneth

194
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Sjösås C:1 pg 30 1722
« skrivet: 2005-02-03, 22:50 »
Hej Carl Olufsson får ett pilta barn 1722 enl. denna notis. Var finns barnets namn? Enligt hfb AI:1 pg 88 heter sonen Oluf och bor på Sandreda Skattegård med föräldrarna. AI:1 går från 1732-37 och där framgår att Oluf är katekeskunnig och läser, 1737 är han 15 år så det kan väl stämma. Men som sagt, inte ser jag ngt namn och jag kan inte heller läsa var han är född.
Tacksam för hjälp

195
Elin f 8/8 1792
Vad har fadern för titel.

 
Britt Maria

196
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Rodrik Andersson Kvarhult, Bou
« skrivet: 2005-04-25, 21:49 »
Dannemannen Rodrik Anderrson född 1729.
Död 1790 troligen i Kvarhult. Efterlämnar
bla hu Ingrit Ingrit S....dotter
tacksam för tolkning

197
Hej
skulle behöva hjälp med att tyda vad det står efter den 27 Dito ...?

 
mvh Nina

198
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Lindberg i Västervik
« skrivet: 2004-05-14, 17:44 »
Kan någon läsa ut vad fadern har för yrkestitel i den här notisen?
MVH
Inga

199
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Kristdala (H)
« skrivet: 2004-11-22, 15:32 »
Är det någon som kan hjälpa mig att förstå och läsa texten.Personen ifråga  tituleras småskollärare i kyrkoböckerna. Texten finns i Gun
s GID:90.33.59200.
 
   ?   ?
65 24/4 Bevis till Öland,  ?  Barnläraren  
 

200
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Gränna Arenäs1827
« skrivet: 2004-12-05, 13:35 »
Hej
Kan någon hjälpa mig att tyda vart Adolph Eneström flyttade? Hfl Al:17 sid 218. Guns GID:1086.23.17600

Mvh Maria

201
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Enström som dopvittnen 1738-50
« skrivet: 2004-02-11, 10:33 »
Jag skulle gärna vilja ha hjälp med titen på den här bilden som står före Peter Enström

Står det Mons dvs monsigneur före Jan Enström?

202
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Båraryd, ortnamn
« skrivet: 2004-09-04, 19:43 »
Vart flyttade Sven Peter Jönsson 1820 ?

(Båraryd AI:6 p 49)

203
Hej
Kan någon hjälpa mig med den här födelsenotisen:
jag läser den så här:
ANNA från ? Fadren Lars Månsson modren hustrun Maria Matthisdotter Testes:
H? Jöns ??????
Hindric Nilsson Pigan Karin ? ??
??Lar Larsson Maja
   


 
 
mvh Nina

204
Hej
Skulle behöva hjälp med att se vad mamman heter i efternamn.. och var bodde de?

/nina

205
04) Äldre inlägg 1998-2003 / Lofta 99.35.31200 Vad står det?
« skrivet: 2002-12-30, 14:44 »
Vad står det här?
står det sockenmannen?  

 
/Nina

206
04) Äldre inlägg 1998-2003 / Järeda Slättemossa
« skrivet: 2003-12-23, 13:50 »
Kan någon hjälpa mig med att läsa vart Daniel Callerbom med hustrun Annika, sonen Jonas och pigan Maria flyttar omkring 1755?  
AI:1  Hfl 1753-1767, GID  66.1.44700
 

 
Med vänliga hälsningar och en God Jul!
 
Sam

207
Hejsan
Jag undrar om jag har läst rätt, så här ser jag att det står:
d. 15 september lystes det för drängen Måns Nilsson ifrån Dalhems socn och Olstorp, med pigan Margaretha Jönsdotter i Sothem församl. 6 oct?  
,

208
Hej
behöver hjälp att tyda den här vigselnotisen.
 
 
 
Tack på föhand
(vigda 5 nov 1791)
Nina

209
04) Äldre inlägg 1998-2003 / Gamleby CI:5 sidan 174
« skrivet: 2003-07-25, 10:55 »
Hej
Vad har mamman för efternamn?

/Nina

210
04) Äldre inlägg 1998-2003 / Dädesjö, C:2, 820.20.81400
« skrivet: 2003-01-16, 11:47 »
Hejsan!
Behöver läshjälp med att förstå omständigheterna vid följande vigsel.
 

 

 
Tack på förhand!
MVH Anneli

211
03) Osorterat / Södra Solberga - mantalslängd 1720
« skrivet: 2012-07-08, 12:27 »
Tacksam för hjälp med att tolka varifrån paret kom.
 
1. Ny åbo Per och h. från ??
 


 
 


 
 
Källa: Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820  Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/73 (1720), bildid: A0007027_00308.
 
mvh Anders

212
02) Militära rullor / Kalmar Regemente Generalmönsterrullar
« skrivet: 2012-05-03, 21:26 »
Hej.
Behöver hjälp med att läsa varför Korpralen Lars tillman fick avsked.

 
 
Tack Ulf Tillman

213
Hejsan,
 
Jag skulle gärna vilja ha hjälp med följande text:
 

 
Framför allt är det första hälften av texten som är intressant. Bouppteckningen är efter kantor och domkyrkoklockare Isac Åberg i Växjö. Som jag förstår texten har han förvärvat egendomen genom kiöpt aft sin hustrus syster. Vilken roll hade då Madame Eva Ståle? Jag försöker koppla ihop henne med Isac Åbergs mor, Christina Ståhle. Tidsmässigt kan det stämma. Christina Ståhle var född beräknat 1691 och Eva Ståhle beräknat 1697.  
 
Tacksam för hjälp
Björn

214
Öved / Öved CI:1 (1708-1773) Bild 146 / sid 146
« skrivet: 2012-07-27, 22:27 »
hej på bif. bild tycker jag mig tyda ngt om Professor Celcius och en comet,
men tyvärr klarar jag inte all. Med hjälp kan det bli en bra läsövning
AD Öved CI:1 (1708-1773) Bild 146 / sid 146
Tackar
Stig

215
Hej
 
Jag har kört fast i min släktforskning pga att jag inte kan läsa vad Hedvigs föräldrar hette, och därmed kommer jag inte vidare till hfl. Någon som kan hjälpa mig? Jag har tyvärr inte tillgång till Genline på min egen dator så jag har ingen bild jag kan posta här.  
 
Detta kan jag urtyda:
 
Febr 9 12 30
Hedvig. .... Nils Lindqvist och ??? Nilla ??? i Suse?
 
Tacksam för hjälp
 
Mvh Jimmy Larsson

216
Ystad / Ystad vigsel 1745
« skrivet: 2006-11-17, 12:44 »
Skulle bli mycket glad om nån kunde tyda texten åt mig.

217
Tacksam för hjälp med att tyda denna notis:
? Ingar Svensd. 1798-07-25 ibm, kom från Stoby f(örsamling) 1824
? Ingrid ?? 1824.07-25 ibm. Anmärkning: Sistnämnda skall enligt födelseboken Vinslöv CI:6 (1823-1848) Bild 16 / sid 25, hö uppslaget, andra uppifrån vara Ingar Svensdotters oäkta dotter.

218
Tåstarp / Tåstarp CI:1 (1763-1835) GID 1708.21.67400
« skrivet: 2004-09-12, 07:08 »
Behöver hjälp att tyda denna notis :

mvh
Marita Kvist

219
Skepparslöv / Skepparslöv inflyttningsattest 1799
« skrivet: 2004-02-19, 18:22 »
Jakten fortsätter!
Kan någon vänlig själ berätta vad det står i det
här dokumentet?
 

220
Skepparslöv / Skepparslöv inflyttningsattest 1798 del 2
« skrivet: 2004-02-19, 19:43 »
Ännu en bit till mitt pussel. Någon som vill
hjälpa mig att läsa detta?
 

221
Skepparslöv / Skepparslöv CI:2 (1751-1809) födde 1792
« skrivet: 2004-02-13, 12:55 »
Vilka namn förekommer här (förutom Ola Jönsson)?
 

222
Skartofta / Skartofta AI:1 (1799-1804) Bild 86
« skrivet: 2015-12-20, 14:15 »
Skulle vilja veta vad som finns antecknat om drängen Johan Larsson:
 

223
Skabersjö / Gifte 1767
« skrivet: 2015-07-20, 15:01 »
Hej På bif.  
tycker jag att det klart och tydligt står Friedrich Lavesson i giftet men när
jag finner honom och Elna uhsfh. benämns han LARSSON.Har följt dem i Tiustorp ända till
Elna noteras som dör 1774-75. Skabersjö DII:1 (1770-1801) Bild 54 / sid 51 (AID: v111663.b54.s51, NAD: SE/LLA/13339)
Kan inte finna henne ngn dödbok och även Fredrik försvinner ur handlingen.
Om någon vet så tackar
Stig

224
Räng / Räng Födelsebok 1677-1821 : GID:1335.16.17600
« skrivet: 2005-02-27, 17:12 »
Har problem med en födelsenotis i Räng's födelsebok 1677-1821 [GID:1335.16.17600]
 

 
Kan bara tyda:
den 6. Februari q.in..dat .i.s. å..s ....
...n å ..ny ... ..d.. och kallad Lars  
..... ....on ...... .... .... Sissa
..... ibm Ola Andersson ...na
....., f: ....ud, Beatha

225
Rya / Vad i kyrkboken 1800
« skrivet: 2015-07-24, 15:07 »
Hej
Får ingen mening av denna begravningsnotis

Rya CI:2 (1782-1823) Bild 57 / sid 97 (AID: v100976.b57.s97, NAD: SE/LLA/13317)
Någon som kan så tackar
Stig

226
Norra Åsum / Norra Åsum
« skrivet: 2005-04-21, 18:31 »
Behöver läshjälp, är mannen ifråga dömd för något?
 
Tack/Rosa
 

227
Munka-Ljungby / Munka-Ljungby husförhörslängd 1839
« skrivet: 2007-08-26, 10:46 »
Jeg søger hjælp til at tyde disse bemærkninger fra min families 1. registrering i Sverige i 1839. (=Retzlaff)
Her angår det Carl Fredrik Vilhelm:


 
og her angår det hele familiens indvandring (tror jeg?)


 
Genline: GID1473.8.37800
Venlig hilsen
Thomas Retsloff

228
Loshult / Loshult - Gid 1454.23.5200
« skrivet: 2004-07-11, 16:41 »
Har lite problem att tyda och läsa latinet i Jeppe Månssons dödsnotis, nere till vänster. Hoppas på hjälp för här begriper jag inte mycket...  
 
Tacksam för all hjälp!! Vet tyvärr inte heller hur man kopierar bilderna så därför har jag inte kunnat lägga in den här...
 
Mvh  
 
Sara

229
Kvistofta / Kvistofta födelse 1695
« skrivet: 2011-08-03, 17:52 »
Hej. Är på jakt efter Sissa Andersdotter född i Kvistofta och död därstädes
1754, 59 åhr och 9 månader. Har i disbyt sett henne född 1697, men det stämmer ju
inte riktigt med dödsåret. Så, kan det stå Sissa i denna födelse:


 
kan läsa: 19 marts var Anders Anderssons dotter christnad vid namn ?? bars till dopet ??
hustru från qiustofta. Vittnena voro ryttare ? och David Andersson, Nils Mattsson,  
Ryttaren Anders Flink och dräng Jöns Åkasson.(rätta gärna)
Men som sagt är det min Sissa??
Tackar gör
Stig

230
Hörja / Hörja husförhör 1833-1838 GID 1463.4.61100
« skrivet: 2005-05-06, 12:55 »
Hej!
 
Skulle bli så glad om någon kan hjälpa mig att tyda detta. Det gäller Jöns Tufvesson. Det står under Anmärkningar.

 
Hälsningar
Gustav

231

 
My transcription from an out-of-focus image on Arkivdigital:
 
Joseph Christofer
 
D. 25 Nov fodde Englan sven .
Morrells son Joseph Christopher, fadr son
Handelsman Peter Möller, Capitain Trofen
Trilla Josseltom Gersonist as Bokhalla fra
Jarrifax Jemvil
   modren ålder 34 år
 
Joseph Christofer  
Day 25 November [1809] born of Englishman
Morrels is Joseph Christopher, witnesses
Shopkeeper Peter Möller, Captain Trofen
......
......
   Mother 34 years old
 
Thank you for any assistance

232
Hassle-Bösarp / Hassle-Bösarp mantalslängd 1765
« skrivet: 2004-11-21, 09:35 »
Hej!
 
Hassle-Bösarp nr 9
Jag undrar vad det står efter Ola Bengtsson i marginalen?
 

 
 
Mvh
 
Lars-Göran

233
Gödelöv / Gödelöf döda 1731, Vad heter änkan?
« skrivet: 2007-06-20, 20:01 »
Hej!
 
Nu behöver jag lite läshjälp. Finns det någon som ser vad skomakar-änkan Anna heter i efternamn?
Det är säkert inte så svårläst men ett namn jag aldrig hört förrut.
Bilden är ur Gödelöf födda,vigda, döda 1697-1754 GID  1238.40.13500
 

 
MVH  Kicki

234
Fjälkestad / Fjälkestad vigde 1753
« skrivet: 2004-06-29, 17:13 »
Någon som kan se vad kvinnan här heter, samt gärna
vad det står i texten efter hennes namn.
 
Genline 1644.6.82500
 

235
Ytterligare en födelsebok för en person Elna

236
Bara / Bara födda 1778
« skrivet: 2012-11-17, 20:22 »
Jag är ganska ny på släktforskningen och har inte lärt mig att tolka gammal skrift så bra. Det jag önskar hjälp med är att tolka texten i födelse- och dopboken i Bara 1778 för min ana Per Persson. Jag kan läsa större delen av första raden och se att hans far hette Per Jönsson, men sedan blir det problem. Finns det någon som kan hjälpa till?
 

237
03) Äldre osorterade inlägg / Vad står det här?
« skrivet: 2010-03-21, 10:09 »
Hej
Skulle gärna vilja ha hjälp med att tyda
vad som står i anmärkningar.
Mvh
Anita

238
03) Äldre osorterade inlägg / GID: 1671.25.21000
« skrivet: 2004-06-05, 19:49 »
Den andra (lilla) födelsenotisen den 2 juli (inte Gissel Torssons son), vad står det?
Faderns efternamn är Persson och resten har jag en önsketolkning av...  
 
Mvh,
/Bosse

239
Örebro / Örebro Nikolai, vigselbok 1729
« skrivet: 2016-01-26, 14:57 »
Den 10 april 1729 gifte sig jungfru Maria Örbin med en Nils. Kan någon utläsa vad han hette i efternamn?
 

240
Täby / Täby GID 2395.11.19700 Vill någon fylla i luckorna?!?
« skrivet: 2006-08-07, 03:32 »
Hej!
 
Vad står det egentligen? Tacksam för svar!
 


 
 
... första gången för ... Olof Jönsson ...uti s:a Via ...................pigan Cherstin Larsdotter i Täby by som vigdes den 13/9... 30 lod... (står det silver?).. 1...koppar.
 
Hälsningar
 
Isabelle

241
Hidinge / Hidinge C:1 13389 3/4 1846
« skrivet: 2004-11-12, 16:58 »
Hej!
 
 Löfbråten
 ? Olof Pehrsson
 ? Sara Jansdr. 43
 
Står det T framför Olof? Han var torpare.
Står det Hu framför hustrun?
 

242
Hidinge / Hidinge C:1 13389 3/4 1841
« skrivet: 2004-11-12, 17:01 »
Hej!
 
Vad står det framför Sara?
 
 Löfbråten
 Torp  Olof Pehrsson
 ????   S. Jansdr     39
 

243
Hammar / Hammar
« skrivet: 2005-03-24, 15:22 »
Vad står det på dessa två bilder?
 
Den ena lyckas jag läsa ut mottagare af barnhusbarn på. Men vad står det innan det?
 
Den andra texten är noterad i husförhörslängden för en mjölnare vid forsa kvarn med namnet carl georg.
 

 
 
//Micke

244
Asker / Asker HFL 1881-1885 AI:24a, s 93
« skrivet: 2013-08-18, 21:11 »
Tacksam för hjälp att läsa den notering som finns på Johan Fredrik Stolt,    
Asker AI:24a (1881-1885) Bild 99 / sid 93 (AID: v50856.b99.s93, NAD: SE/ULA/10025)

Den 11/12 varnad af prästerskapet med anl 88§5 mom i ......   ?????????
 
och vad betyder det?  
 
Med vänlig hälsning
Annika

245
Pajala / LAPPMANNEN PEHRSSON-SUKKI Pajala HVI:1
« skrivet: 2013-12-04, 11:28 »
Hej!
 
Behöver hjälp att läsa detta om LAPPMANNEN PEHRSSON-SUIKKI  
Pajala HVI:1 (1824-1913) Bild 6

 
Vänligen
Arna
Arboga

246
Vad är det första ordet på andra raden?

 
Vad är ordet efter 21 nästlidne mars?

247
Hej,
 
Behöver hjälp med luckorna i detta protokoll från Piteå ägodelningsrätt. All hjälp uppskattas!
 

 
 
 
Detta är min halvdana tolkning med radbrytningar och avstavning så som i orginalkällan:
 
S.D (17 mars 1884) För Km (Rm) ?????? ?? (se §1) 2 2
af honom för?????? laga delning af
krononybygget Nybyn, alla fö????
nu till ???????? ??????? skif.
?????de, hvarvid antecknades, ????
Ruuth, efter ????????  ?? förordna???,
med ??????? af gode männen Johan  
Lidström från Byn och Gustaf Carlsson
från Öfra Byn, den 19 juni 1882 före
Taget och den 13 juni, ??????? år aff????
?????. laga skifte, då ??? skiftades?
egorna från ?? ??? ??? ??? ? ????????
????, att skiftesdelegarna varo Hans
Otto Edström får 1/24 mantal, som erhål
lit två skiften, å kartan utmärkt med Litt.
a, Mikael Eriksson får 1/24 mantal (som erhållit 1 skiften)
å kartan utmärkta med Litt. B, Carl Johan
Bergman får ??????? 1/24 mantal
som erhållit tre skiften, å kartan utmärkta
med Litt B, Anders Grahn får 1/24  
mtl, som erhållit tre skiften å kartan
utmarkerade Litt D. Johan Petter  
Björk får 1/24 mtl (som erhållit tre skiften), å kartan utmarkerade med Litt E, Jonas A. Kock för 1/24: mantal
som erhållit två skiften, å kartan
---
utmärkta med Litt F, Johan Olof Öhlund  
får 1/24 mantal, som erhållit två skif
ten, å kartan utmärkta med Litt G, Au
gust Jonsson får 1/24 mtl, som erhållit 2 skiften, å kartan utmärkjta med Litt H,
Nils Nilsson får 1/24: mantal, som er
hållit 2 skiften, å kartan utmärkta  
med Litt. I, Lars Erik Lindgren får  
1/24:mtl, som erhållit två skiften
å kartan utmärkta med Litt K., Karl  
Petter Lindgren, som erhållit ett skifte
å kartan utmärkt med Litt L, och  
Johan Limndgren, som erhållit ett skifte
å kartan utmärkt med Litt M.
Efter lagen vi???? ?? (se §1) 2 2 ifråga.
Nuvarande? laga skifte af krononybygget  
Nybyn 1/2 mantal till framtida
efterrättelse att gälla och faställa,
?????? ?? ? (se §1slut??), år och
dag som ofvan
På egodelningsRättens vägnar
H J Kramer

248
Njurunda / Njurunda AII:a/1E (1990-1912) sid 1578
« skrivet: 2015-07-22, 23:44 »
Fadern svensk, men vad står det om Finland?

249
Vid hösttinget i Brunflo 1695 anklagades pigan Wallborg Helliesdotter för att ha stulit matvaror från sin husbonde befallningsman Lorenz Backman och sålt dem till hustru Kerstin Pedersdotter på den andra gården i Överbyn i Marieby. Se s 304-306 i Jämtlands domsagas häradsrätts dombok 1695 (ÖLA/1082/AI:16), som AD numrerar som bild 1590-1591/sid 154-155.  
 
Jag behöver hjälp att tolka vad det var för matvaror Wallborg skulle ha stulit. I målet behandlades främst en knippa torrfisk och en tunna korn men det som räknas upp i inledningen får jag inte kläm på:
 
Ländzman Erich Jönsson på Befallningsmans Lorentz  
Backmans wägnar gaf wid handen, hurusom hans piga  
Wallborg Hälliesdotter, förliden winter hafver bekänt  
sig utur härbärget tagit en Sammanknippadt ..... [trågh?]
..... [Råskiärring?] och änkian hustru Kerstin Pedersdåtter i  
Öfverbyn den emothtagit, och i förstone tyfveriet up-
penbarades, skall Wallborg bekändt sig tagit 3 Tund  
korn, och hustrun Kerstin den nyttjadt, men 6 á 7 tund  
äro saknade, een .... .........., een ..... [tråg eller kråg?] .......... [Sagöfftz?]
5 .... [wågar?] små fisk, förutan något .... [afhander?] FiskeSorter  
och brödh. Resp Wallborg, /.../
 

 
(Meddelandet ändrat av linlib 2015-10-27 19:25)

250
Söderhamn / Söderhamn FI:4 (1891-1894) Image 390
« skrivet: 2015-12-16, 02:25 »
Söderhamn FI:4 (1891-1894) Image 390 (AID: v136911a.b390, NAD: SE/HLA/1010202)
 
Dödsorsaken klarar jag inte tolka  på Nr 122 Aug 28 Erik Persson 86,4,13,,,,,1,?????
 

 
Tackar på förhand
 Magnus Sälgö

251
Jättendal / Jättendal CI:2 (1714-1776) Bild 189
« skrivet: 2014-10-30, 19:25 »
Dödboken för Anna Jonsdotter i Lönnånger.
Jag går bet på att tyda hela texten i dödsnotisen, stora delar är oläsliga för mig.
Kan jag få hjälp att tyda texten är jag väldigt tacksam.

252
Hassela / Hassela A1:3 1805-18 s.3
« skrivet: 2015-01-14, 19:04 »

 
Hejsan,
 
Jg skulle behöva hjälp att tyda vad det står ovanför Jonas?
 
Tack på förhand!
 
Hälsningar Johanna

253
Hanebo / Kierstin Johansdotter född 1729 Kyrkbyn, Hanebo
« skrivet: 2005-06-28, 17:58 »
Hej!  
 
Undrar om någon kan hjälpa mig tyda texten i nedanstående bild om Kierstin
 

 
GID-nr: 2104.4.4200
 
Mvh Björn Larsson

254
Bollnäs / Jonas i Freluga död 1816
« skrivet: 2005-02-15, 19:42 »
Hej!  
 
Undrar om någon kan hjälpa mig tyda texten i nedanstående bild om Jonas
 

 
GID-nr: 2204.22.86100
 
Mvh Björn Larsson

255
Bollnäs / Anders i freluga född 1817
« skrivet: 2005-02-12, 12:30 »
Hej!  
 
Undrar om någon kan hjälpa mig tyda texten i nedanstående bild om Anders far
 

 
GID-nr: 2204.20.64100
 
Mvh Björn Larsson

256
Arbrå / Arbrå Mantalslängd 1694 Bogården 2
« skrivet: 2015-07-30, 05:03 »
This is a notation made next to the Farmers' name, Mårten Nilsson.  His father was (Nils Mårtensson) and the farmer until 1690. For several years, you see the name hustru Sigurd in place of the Farmers name.  Then in 1695 you find this. I need some help translating this and what is the meaning of the woman Sigurd shown as the Farmer?
 


 
Thanks for any help on this.
Regards,
Timothy Blomquist

257
02) Militära rullor / GRM hälsinge regemente 1817 bild 1970
« skrivet: 2014-04-01, 19:44 »
Kan någon hjälpa mig med luckorna i texten?
 
? begär och får apsked för
? och fattigdom i ?    ?   fattig
dom och  ?    tjenstgöring under krigs
?  1808 och 1809 i Finland samt 1813
och 1814 vid  ?     ?     ?  han sig genom mod
och tapperhet utmärkt   ?   han till underhåll
i 4 dl, daler  Bevittnat  ?   ?    ?
?   ?    ?    ?    ?     ?
?
?
 
Anna-Lena

258
Träslöv / Träslöv AI:12 (1860-1861) sid 13
« skrivet: 2013-04-04, 12:37 »
Grannas Intyg Sven Trullsson Anders Trullsson Bengt Nilsson Från ???  Intyga att den Avlidne ej sen smakat Sprit Åsa men Osett husligt medbed om så skulle påtfrodas.  
 
Så står det i en hfl i samband med att en makes död noteras. Det är den senare delen som verkar obegriplig. Har mina gissningar men lämnar frågan öppen. Församlingens namn har jag ersatt med 3 frågetecken!
 
Mvh Lennart Haglund, Varberg

259
Masthugg / Göteborgs Masthugg FI:1 1908-1918 Bild 23 / sid 19
« skrivet: 2012-05-11, 23:10 »
Hej!
 
Kan någon hjälpa mig att tyda dödsorsaken? Tycker det ser ut som att det står cancer lefratis, men det finns inget latinskt ord som heter lefratis. Nefrotis är annars en tillstånd som drabbar njurarna. Det är på Bergman jag undrar.
 
 
 
//Anders
 
(Meddelandet ändrat av tuppen75 2012-05-11 23:12)

260
Skulle behöva hjälp med rättning och ifyllande av de ord jag inte kan tyda.
Hälsningar Micke
 

 
Protocoll hållit uti Götheborgs
Af Bohus lähns lands cancelli
Den 30 Martii 1758.
 
Sedan hans Kungl. May. tes nådig
På förbud under d 16 dennes för ut
Rikes officerare ock siöfarande, af
hwad Nation de ock wera må, att
hyra, wärfwa eller utföra nå
got svenskt folk, allmänneligen
kundgiordt blifwit, till under svårigsta efterrättelse, instältte
sig fulljande Svenska Siömän
som efter nu upwist hyra contract
låtit sig på s__ månaders tid för
hyrit af Franska Capiteinen å det
här i skiärgåden inlupna ock
liggande Kongl. Franska Örlåg
skiepp Marechall de Belisle: Nembl.
 
1.Olof Grundell född i Götheborg, und
fådt trenne månaders hyra
nittio d  _________
 
2. Lars Wikström född ock gift i Götheborg
        undfådt 2 ne månaders hyra
        ________ _______  _______
 
3. Lars Lamberg frånwarande, född
       i Stockholm, undfådt 2 ne må
       naders hyra ________ _______
       _______

261
Behöver hjälp att tyda texten på bifogad bild.
Forskar till och från på släkten Holmin ifrån Hamrånge och har nu hittat ända bort till Visby - Skräddaren Nils Sandberg som föddes i Visby 1743 och flyttade till Hamrånge 1766.
 
Skulle vara kul att kunna få ett ev. spår att arbeta vidare på, då jag är nyfiken på vad Nils gjorde från han lämnade Visby tills han dyker upp i Hamrånge.  
Även hans bror Christian som for till Götheborg 1768 hade jag velat följa framåt i tiden.
 
Ett fåtal ord ser jag, men jag vet att här finns det människor som är proffs på detta  
 

262
Söderbärke / Söderbärke Söderbärke-F-1-1730-1760-Bild-55
« skrivet: 2013-10-30, 08:13 »
Hej
Har problem att läsa vad platserna heter där Hans Pärsson är född.
Finns i Söderbärke-F-1-1730-1760-Bild-55 person nr 51.
 
   
Tack på förhand.

263
Stora Tuna / AI:19a sid 433
« skrivet: 2016-02-04, 12:05 »
Kan någon hjälpa mig med att tyda noteringen på Buller Kerstin Andersdotter. Jag kan förstås läsa det som står om spinnhuset, men vad står det efter stöld 2:a resan?

264
Rättvik / Rättvik AI:1
« skrivet: 2011-01-22, 16:28 »
Hej,  
Jag hoppas någon har möjlighet att hjälpa mig att tyda texten
AI:1, AD bild 185 sid 354 längst ner (högra sidan):
Funk Per Ersson 1618 - vad står till höger om namnet ??  
 
Det skulle vara intressant att få reda på om han var utan pengar - jag kan nämligen tyda ett ord 'nihil'.
 
Med vänliga hälsningar
Else-Marie Dyrsmeds

265
By / By C:2 sid 45 den 1 oktober 1732
« skrivet: 2012-02-02, 08:15 »
Hej,
 
varifrån kom Brita?  
 

 
Tack på förhand
 
Janne

266
Barnmisshandel!
 
Detta hände 1604, och det var en liten vallpiga som råkade ut för
en arg skomakare. Men vad slog han barnet med?
 
 

267
Styrsö / Asperö, styrsö kyrkoräkenskaper?
« skrivet: 2012-02-12, 21:48 »
Hej! Jag har hittat en uppgift som jag inte kommer ihåg var jag fått den ifrån, förmodligen någon kyrkoräkenskap, Styrsö som jag hittat via Genline som jag inte längre har (har numera AD-online och där hittar jag det inte).
Jag skulle vilja ha hjälp med att tyda denna. Den jag är intresserad av är Christina Majqvist so föder ett oäkta barn 1817 och ett till 1823 på Asperö. I båda fallen är fadern okänd. Jag har svårt att tyda vad som står efter Olof Larsson och undrar därför om han skulle kunna vara fadern eller om det är något annat han betalat för.  
MVH
Georg

268
Stenkyrka / Stenkyrka dödbok 1786
« skrivet: 2005-08-12, 22:33 »
Malin dör på Klädesholmen. Men vad heter hon i efternamn. (Jag håller på att korrekturläsa register till den här dödboken.)

 
Och vad är detta för dödsorsak:
 
Foton av Mikael Karlsson (www.arkivdigital.com)

269
Morlanda / Morlanda C:4 (1803-1847) Bild 54 / sid 97
« skrivet: 2015-04-04, 23:48 »
Morlanda C:4 (1803-1847) Bild 54 / sid 97 (AID: v2627.b54.s97, NAD: SE/GLA/13376)
Vad heter dopvittnet när Abraham döps på Mellanqvarnen under Morlanda 16 maj 1813
Helena Rabonnsdtr??270
Hej!
Kan någon hjälpa mig att tyda texten i bouppteckningen efter Karen Bundi (änka efter Berendt Tillroth), särskilt är det efterlevande barnen jag är intresserad av.
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:7 (1784-1788) Bild 1440 / sid 2869 (AID: v65914.b1440.s2869, NAD: SE/GLA/11098)

Mvh
Lennart

271
03) Osorterat / Dödbok Harestad 1791
« skrivet: 2004-11-27, 19:17 »
Hej,
 
Jag behöver hjälp att tyda dödsorsak samt yrke för denne man! Han har tidigare varit både tunnbindare och kypare.
 
Tack på förhand,
Kristina

272
Ysane / Inflyttningsnotis 1809
« skrivet: 2014-09-25, 13:10 »
Kan någon hjälpa mig med att tyda texten i denna inflyttningsnotis i Ysane?

Jag tror mig ha klarat de två första raderna, men sedan visar min bristande kunskap att jag inte klarar resten. (GID 1780.21.16600)
Med vänlig hälsning
Kurt-Inge
 
(Meddelandet ändrat av Kinge 2014-09-25 15:05)

273
Tving / Tving HFL GID 1779.38.68 500
« skrivet: 2004-08-25, 22:06 »
Hej!
 
Finns det någon som kan hjälpa mig att tyda den överstrukna anteckningen som finns på August Svensson i HFL för åren 1776-1884 s 101, Tving?
 

274
Ronneby / Ronneby lfs vigselbok 1789, GID: 1773.121.104400
« skrivet: 2005-03-06, 23:17 »
Kan någon hjälpa mig tyda denna vigselnotis? Tacksam för all möjlig hjälp!
 

275
Bräkne-Hoby / Bräkne-Hoby vigselbok 1821, GID: 1485.25.55100
« skrivet: 2005-07-31, 14:22 »
Hej!
 


 
 
Den 12 November Drengen Anders Svensson från Torp och pigan Maria Persdotter från Hjernavik. Han är enligt husförhörslängden b..?? från annan äktenskapsförbindelse. Hon hade sin fader Torparen Per Månsson Frisk från Öjasjömåla Åryd socken.
...? ...? som närvarande gaf till bifall till giftomål ...? ...? vittnen och Borgensmän ....?
 
Kan någon hjälpa mig med mina frågetecken?
Och vid namnet Per nedan texten så ser det ut att var något slags märke, kanske ett bomärke? Kan det vara det eller är det bara kludd?

276
Bräkne-Hoby / Bräkne-Hoby C:6 (1781-1800) Bild 187 / sid 407
« skrivet: 2012-02-29, 15:47 »
Jag har stött på lite problem i min släktforskning. Tacksam om någon kan hjälpa mig.
Problem 1: Att läsa bifogad text. En del klarar jag.
Jon Sammelsson socken snickare i Hofgården med pigan Elna Pärsdotter i Klingsmåla ... Båtsmannen Pär Sedig i Klingsmåla ...
Problem 2: När jag försöker följa Jon och Elna i HFL så hittar jag Hovgården och Klingsmåla först i B-H AI:5(1786-1790) inte tidigare. Men någonstans måste personerna  i Hovgården och Klingsmåla ha registrerats även tidigare.

277
03) Osorterat / Vad står det här då?
« skrivet: 2005-08-02, 16:49 »
Hej Allihopa!
 
undrar om nån kan tyda vad det står i dessa två stycken?
 


 
MVH
 
Peter

278
Vad står det precis innan Dorothea?
 
Mvh
 
Birgitta
 

279
I längden anges för varje hemman hur mycket som skulle erläggas i skatt av olika produkter samt dessas värde. Det börjar alltid med penningar, sedan kan det vara råg, korn, smör m.m. De två orden nedan är jag tacksam att få hjälp med. Det första ser ut som boelgiftsnöt, vad nu det kan vara? Det andra är något som mäts i fat och eftersom det förekommer i skogsbygden skulle jag vilja gissa på att det är tjära. Kan där stå trädk? Någon slags felstavad förkortning av trätjära?  
 

 
Vänligen
Ylva

280
Hej!
 
Hemmanet Alltidhult, vars åbo hette Jöns Joensson, hade förbytts från krono till frälse av prosten von der Wettering. Detta står till vänster i bilden. Men vad står det under Jöns namn? Något om betalt?


 
På högersidan, angående samma hemman, noteras Olof Håkansson, om 40 åhr, br (brukat?) 6 åhr och Nils Jepsson, om 40 åhr, br 4 åhr. Sedan är där en klammer där det står vadå? Detta åhr? Något om städsmåhl?


 
Tacksam för hjälp!
 
Vänliga hälsningar
Ylva

281
Archive - Swedish names / Is Cueni a Swedish name?
« skrivet: 2000-04-21, 01:53 »
We are trying to determine the origin of our name, CUENI, and thought you might be able to help.
 
CUENI is thought to be Swiss in origin.  However it has been suggested several times that the name came from Swedish soldiers, or woodcutters, or
hunters who remained in the Alsace - Northern Switzerland area after the 30 year war.  But, we can trace at least one CUENI back to 1588; a little bit early, but still possible.
 
Some attribute its origin to dairy farmers, claiming it is the diminutive for cow in German.  Still others claim it is derived from kuoni, brave or daring in German.  Spelling variations seem to be infinite.  And we cannot establish a connection with any heraldic symbols.
 
Can you relate this name with anything in Swedish, or any family name ?

282
Hej Sweden!
 
My name is Michael DAUN from Germany. I live in Troisdorf, a town near our old capital bonn.
 
I start wondering why there are so many occurrences of the name DAUN in Sweden. Or am I wrong with my impression?
 
Anyway, who knows where that surname comes from? Was it imported by migrants in the past? Or is it just by chance that the spelling is the same, i.e. the names in Sweden and in Germany have nothing to do with each other? Who of you has ancestors with that name and perhaps with a connection to Germany as well?
 
Tackar!
Michael
 
P.S.: I had found my DAUN ancestors back till 1690. They had lived most of the time in a german region called Eifel, near a small town called Daun.... ;-)

283
Archive - Swedish language / Gårdsmed what occupation is this?
« skrivet: 2003-01-03, 04:24 »
On the Bouppteckingar for Orebro I located my gggrandmother Charlotta Schön Ersdotter. She died 1895-1-24. Under the category Make/maka-yeke it says gårdsmed. I believe this refers to the occupation of my gggrandfather Erik Gustave Schön. What was his occupation? On his obit it said f. d. Smidesmästaren which I believe was a blacksmith master.  
Erik Gustave Schön born January 05, 1838 and Charlotta Schön Ersdotter born Dec 28, 1837, lived in Latorps, Tysslinge parish, west of Örebro.  
Thanks for any help!

284
Archive - Swedish language / Fattighjon?
« skrivet: 2007-04-14, 15:41 »
I'm not sure I understand what this is.  
Fattig-poor + hjon-?
 
MVH
Jim

285
Archive - General questions / Whats the easiest way?
« skrivet: 2007-03-12, 23:56 »
out of love for my ancestors and,respect for those here who read,write and speak Swedish.how is the best and easy to understand way to learn Swedish?i feel bad asking for help all the time.i feel the least i can do is try to learn to help myself.then not only will i have history to pass on but,a language as well.

286
Hello,
I have been looking at the moving in and moving out records of my ancestors and I've noticed that my ancestors are underlined in the records, sometimes in red, for no reason that I can figure out. Sometimes there's another person or two in the list who are also underlined, but generally it's just my person (and this happens in 2 or 3 different records, not just one; that's why I noticed). Anyone know what this might mean?

287
General questions / Spelling
« skrivet: 2016-02-12, 21:40 »
Can anyone help with a word ?  It appears in SVAR film for Malmöhus län
1658 Jordebok, Södra Åsbo härad, Höja, at Bild 967.  Listed under Bönagerûp
[i.e., Bonnarp] is Jep Nielsson.  What is the word that is shown before
Jep's name ?  
 

 
Karen V.

288
Zilliacus / Zilliacus
« skrivet: 2001-01-14, 18:38 »
Finns det någon som kan berätta något om namnet Zilliacus,jag tror att det har någon finsk anknytning.Tack på förhand.

289
Veliu / Veliu
« skrivet: 2002-02-03, 20:47 »
Är det någon som vet något om Mathilda Augusta Veliu f 24/9 1847 i Österåker  Hennes föräldrar, var de kom ifrån etc? Andra med släktnamnet Veliu?  
En person som jag pratat med tror att namnet har sitt ursprung i baltikum. Mathilda var gift med Carl Robert Stenberg f 6/6 1842 i Östra Vingåker.

290
Tosuri / Tosuri
« skrivet: 2012-11-25, 17:02 »
Kan någon bekräfta om namnet Tosuri förekommer bland hattamakarna i Stockhol? En hattmakare med namnet Matts Tosuri bedrev sitt yrke i staden Villmanstrand i Finland i senare hälften av 1700-talet.

291
Tillsner / Tillsner
« skrivet: 2004-05-23, 12:52 »
Vet någon om ursprunget av namnet Tillsner? En medlem av släkten påträffas i Savitaipal i Finland på 1650-talet.
 
Mvh
 
HeikkI Särkkä

292
Thidé / Thidé
« skrivet: 2004-09-22, 14:00 »
Thidé, var kommer det ifrån?
 
Hej!
 Bär efternamnet Thidé och vi är inte så många. Både jag och min far har undrat var det kom ifrån. Har följt min fff och sett i en hfl från Norrtälje år 1857 att han , skomakargesällen Anders Petter Persson , helt plötsligt har fått ett till efternamn  , Tide, som sedermera blir Thidé.Finns det någon som kan hjälpa mig på ett eller annat sätt?
 
M V H
 
Margaretha

293
Nikara / Nikarainen / Nikara / Nikarainen
« skrivet: 2002-07-06, 09:26 »
Jag forskar i släkten Nikarainen, som tycks ha dött ut på svärdssidan i Finland. Vänligen kontakta mig om du har anor med det här namnet.
 
Heikki Särkkä

294
Lindzen / Lindzen
« skrivet: 2001-12-31, 11:50 »
ALLA SOM HETER LINDZEN I EFTERNAMN.....  
 
Hej,
 
Jag har just kommit på att min farfars mor hade 9 st syskon, varav 8 var födda i Kalmar och en i Stockholm. Jag trodde namnet var unikt men konstaterar nu att det måste finnas massor av Lindzen..Skulle därför vilja ?komma i kontakt med dom som heter Lindzen och därutöver vilja veta namnet på deras mormor eller morfar etc..

295
Hakkarainen / Hakkarainen
« skrivet: 2006-12-29, 09:17 »
Finns det någon släktförening för den finska släkten Hakkarainen?
Eller finns det någon släktförening i Sverige/Värmland/Dalarna där alla kommer från Per Pålsson Hakkarainen i Nain Dalarna?
Denne man sägs komma till Sverige från Savolax omkring 1620.
Alla svar och upplysningar tas tacksamt emot
Gott Nytt År önskar vi i Värmland (vår familj kommer från Hakkararinen)

296
Fritz / Fritz
« skrivet: 2004-04-26, 18:56 »
Jag letar efter mina anor då min morfar hette Axel Fritz. Han var född 1894-09-17, Lennheden och var gift med Hanna Lindberg, född 1896-10-19, Söderbärke församling (Smedjebacken).
 
Finns det någon som vet mer eller som kan hjälpa mig vidare?
 
Hälsningar Sonja Sennevall.

297
Feirig / Feirick / Feirik / Feirig / Feirick / Feirik
« skrivet: 2011-08-07, 22:03 »
Hej,
bland mina ingermanländska anor har jag stött på namnet Feirig. Mina övriga anor där har relativt finska namn, men det här tycker jag utmärker sig lite. Vad kan det ha för ursprung?
Stavningen på namnet varierar i böckerna.
 
Mvh Sara

298
Backsten / Backsten
« skrivet: 2003-02-23, 12:02 »
Susanna Backsten, gift med hofslagaren Jakob Malmstedt, påträffas i St. Mårtens i Finland år 1772, då sonen Carl är född. Vet någon om Susanna Backsten kommit från Sverige?
 
Heikki Särkkä

299
Linda
 
Har skickat svar till dig via mail.

300
Älvsborgs lösen / Älvsborgs lösen
« skrivet: 2005-08-31, 23:05 »
Ja! men ändå är det svårt att se att det ska vara STO eller fördendelen stut...Jag är med på s:et, men sedan ser jag inte resten.

301
01) Domböcker / Domböcker vid urtima ting
« skrivet: 2015-04-11, 11:30 »
Hej!
Hos Arkiv Digital kan man nu beställa avfotograferade domböcker.
Jag ska in på Frosta härad för att se om jag kan hitta ett oäkta barn.  Där kan jag välja mellan Domböcker och Domböcker vid ultima ting.  
Vad ska jag välja? Vet ej vilka saker som står i ultima ting.  
 
Med vänlig hälsning
Inger

302
Övrig teknik / Normalisering av äldre text och äldre stil
« skrivet: 2006-08-07, 14:35 »
Undrar om någon känner till om det finns utvecklade program eller liknande som automatiskt efter god träning översätter, moderniserar eller normaliserar inskannade äldre texter och stilar.
//Marcus nyfiken

303
Pyhäjoki / Pyhäjoki
« skrivet: 2012-01-10, 15:36 »
Är det någon som känner till något om Tomas Tomasson Pasolax från Pyhäjoki? Han fanns i Mjövattnet i Gudmundrå åtminstone mellan åren 1719 och 1724.
 
Han gifte sig i Gudmundrå den 5/4 1719 med änkan Karin Danielsdotter från Mjövattnet, och i notisen står att han var från Pyhäjoki. Pasolax (som jag just fått hjälp med att tyda) står efter Tomasson. Kan det vara ett finskt släktnamn?
 
Jag tror det var han som återvände till Österbotten efter 12/4 1724. Under föräringar 1724: d 12 Apr Thomas Thomsson wid sin hemresa till Österbotten __ 3: (pengar). Ingen ort är angiven, men eftersom det står hemresa, kanske han for tillbaka till Pyhäjoki.
 
Om inte hustru Karin dog plötsligt och blev bortglömd i kyrkoböckerna, så följde hon troligen med. Paret var dopvittnen några gånger och den senaste jag hittat var 15/3 1724.  Jag vill väldigt gärna veta vad som hände Karin efter detta (var och när dog hon, ålder ...).
 
Finns det kvar något att titta i, eller blev allting förstört under denna oroliga tid?  
 
[Gudmundrå C:1 (1688-1742) Bild 150 / sid 145 (AID: v121403.b150.s145, NAD: SE/HLA/1010049)]
[Gudmundrå C:1 (1688-1742) Bild 56 / sid 51 (AID: v121403.b56.s51, NAD: SE/HLA/1010049)]
[Gudmundrå C:1 (1688-1742) Bild 194 / sid 189 (AID: v121403.b194.s189, NAD: SE/HLA/1010049)]

304
Östermyra / Seinäjoki / Östermyra / Seinäjoki
« skrivet: 2011-04-06, 09:12 »
Hej!
 
Jag söker efter föräldrarna till Lempi Elviira Koivisto.
Hon föddes den 23 januari 1895 i Seinäjoki i Södra Österbotten.
Hon emigrerade till USA vid 20 års ålder.
 
Maria Nordlund

305
Finns det någon som forskar i familjer som varit båda rysstillhörande och finsk tillhörande under andra världskriget särskilt i området vid och i staden Petrosadworsk

306
Övrigt / Finska förnamn
« skrivet: 2004-10-22, 20:10 »
Er navnet Eevi en forkortelse , kallenavn, eller er det et vanlig finsk fornavn, mannsnavn ? 
 
I Samuli Paulaharjos bok : Lappmarkens folk 
s. 27, står dette :  - - - - bor sonen till Pyörälä Heikki från Ii , Eevi, med sin lappskfödda mora . 
 
Jeg forstår det slik at Eevi er sønn av Henrik.

307
Släkter / Rautiainen
« skrivet: 2010-03-08, 16:03 »
Jag söker uppgifter om Saima Rautiainen född 1906-01-20 Död 1964-09-01 i Liexa.
Var var hon född och vilka var hennes föräldrar ?
Jag har försökt med historieböckerna men inte kommit någon vart.
Tacksam för alla tips.
med vänliga hälsningar Erik Winroth.

308
Källor och arkiv / Karta över Finlands församlingsindelning
« skrivet: 2004-10-14, 10:28 »
Hej!
Är det någon som har ett tips på en länk där jag kan få se en karta över Finland indelat i församlingar?
 
Bland Genealogiska Samfundets historieböcker finns en karta, men där är bara landskapen utsatta, ej församlingarna.
 
Med förhoppning om ett bra tips, hälsar
Maiken

309
Hej! Söker dessa personers föräldrar och barn,
 
Påhl/Paavo Valkonen född 1480/1481 Mälkölä Vesulahti, död Hankasalmi, Lansi-Suomen Laani, Finland,  
 
Ihannus /Hannu/Liikanen/Likkanen född om. 1490 savuniemi, Suur-Juva och hans far Olli Likkanen född 14?? savuniemi, Juva
 
Hälsningar
Daniel Johann Hagen Davidsson
 
 
Rubriken på detta inlägg ändrat. Se anvisningarna i rubriken för detta område.
Gör skilda inlägg om ni efterlyser olika personer, på så vis kommer alla personer fram.
 
Med vänliga hälsningar
Moderator Finland  

310
Efterlysningar / Ruuskanen, Maija-Liisa * 1901_
« skrivet: 2005-08-06, 10:31 »
Ruskaanen Maija-Liisa från Mikkeli  
Jag söker rötter till Maija-Liisa Ruskaanen född 190106, död 820810. Hon var gift Åvall och bosatt i Göteborg,Sverige. Hennes mor hette Saima, född Orrenmaa.
Hoppas på svar  
Anita Back

311
Efterlysningar / Okkonen, Raija Sinnika * 1936_
« skrivet: 2011-01-02, 22:46 »
Hej
Okkonen, Raija Sinnika 1936-02-16  
jag har lite svårt att starta med forskningen, letar efter denna kvinnan men vet inte var i Finland hon är född. tacksam för tips hur jag ska gå till väga.
 
Mvh Maria

312
Söker uppgifter på dessa personer bosatta i  Uleåborg samt deras föräldrar. Önskar även uppgifter på söklänkar för att själv söka vidare.

313
Landskap: Savolax / Vesanto
« skrivet: 2013-04-29, 14:47 »
Jag undrar om någon vet var byn Juurikkaniemi låg. Byn omtalas i Bosättningsregistret, SAY 1600-1619 Rautalampi. Jag gissar att socknen är Vesanto, men är inte säker.
Tittar man i Karttapaikka.fi finns många platser med det namnet.
Jag är i Juurikkaniemi speciellt intresserad av släkten Hyväinen. Om någon har kunskap om dem vore jag tacksam.
Vänliga hälsningar
Maud Wedin

314
Savolax / Savolax
« skrivet: 2005-05-01, 18:21 »
Hej Maud
I Rötter i Anundsjö finns på sid 136 det här
 
 (RIA) Sid 136: Nämns i OMSJÖ redan 1590.*
*SALOHEIMO 1994 30/5, LUNDKVIST 1980 12/12 och 1981 23/1. GOTHE 1948 s 81f, 93f.  
mvh
rune

315
Landskap: Karelen / Eno
« skrivet: 2003-01-04, 02:15 »
Eftersom jag inte kan Finska vet jag inte om det är orten Eno som avses?? Kan det vara det?
Jag har en Hilda Mikonti Tolvanen f 1894-08-08 i Enossa, men vet inte var i Finland Enossa ligger
Mvh
Agneta

316
Estland / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-01-20
« skrivet: 2004-02-12, 21:21 »
Helene!
 
Exakt hur finner jag personer som drabbades under ryska ockupationen på den nämnda sidan?

317
Släkter A - Ø / Schützler
« skrivet: 2011-10-01, 14:33 »
Detta gäller 1750 ca.Kan inte finna namnet Siötsler i sverige. Fick tips om att det kanske var danskt? Tacksam för hjälp.GW

318
A-M / Bisi - varifrån kommer?
« skrivet: 2001-03-19, 16:05 »
Min svärmors mamma var Bisi. Jag har kommit med släkten ända till 1720-talet i Limingo, Österbotten, Finland. Där den första personen jag hittat var Eric Thomasson Bisi, född 25.7.1720 (vet inte var).  
Min man påstår, att släkten kom från Sverige.
Känner någon till denna släkt/detta namn?
Mvh  Mirja Valtonen, Helsingfors

319
Hej,  
jag söker efter Carl Magnus Hjertberg f.1783-07-01. Det föddes en Carl Magnus på Allmänna Barnbördshuset i Stockholm den 1 juli 1783. Han var född av en okänd kvinna i 24-års åldern. Han skulle sedan ha fått efternamnet Hjertberg. Namnet Fogel fick Carl Magnus i det militära. Jag har själv gjort en förfrågan vid Stockholms Statsarkiv och fick ett dokument rörande en gosse som föddes 1783.
Så här står det i Barnbördshusets loggbok 1783.
 
No 1587  
No 10  
Julii 1 Ogift 24 år gammal förstföderska  Inkom aftonen förut kl. 9  med lindriga och falska  wärkar, wattnet var ej gångit  Blef kl.  4/? på 1 om middagen  naturlig förlöst ifrån en lefande Gå?e genom Madame Boring.  Junicul umbilical war cf  ? lindat om barnets hals  
Julii  2 Lamonar på ? Cath amarLochia ordentliga Mjölk i brösten  
Julii 9 Utgick idag frisk med sitt barn  
Juli  2 Döptes och kallades Carl Magnus  
Mamman och barnet skrevs alltså ut från Almänna Barnbördshuset den 9 juli 1783, därefter så är spåren diffusa.
Nästa gång Carl Magnus Fogel dyker upp är i Torpa(U) utanför Kungsör, dit hade familjen flyttat 1828. Dessförinnan hade man bott i Kung Karl och Munktorp. Troligtvis så gifte sig Carl Magnus med Brita Sjöberg redan i Munktorp. I Torpa bor familjen först i Lådeby sedan i Hogsta by. Carl Magnus står då angiven som Statardräng/Inhyseman.
Nu undrar jag om det är någon annan som har denna ana i sina släktled och har mer information att bidraga med.
Hälsningar
Staffan Hesselbäck, Surahammar

Sidor: [1]