ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Olle Överby

Sidor: [1]
1
Var ligger platsen / Malmunde Eskelhem
« skrivet: 2018-11-22, 19:17 »
Någon som vet var Malmunde i Eskelhem låg eller om det bytte namn till något annat ?

2
Billing / Billing, Greta Ebba Maria
« skrivet: 2018-09-06, 09:25 »
Först gift med Robert Hamilton sedan med en Hyltén-Cavallius. Någon som vet mer om honom ?

3
Allmänt / Anna Brita Toftström
« skrivet: 2017-01-21, 11:03 »
Är det någon som kan tyda var pigan Anna Brita Toftström är född ?

4
Förnamn - O / Onsa
« skrivet: 1999-12-11, 16:31 »
Jag har i min mans anor träffat på det vackra och ovanliga kvinnonamnet Onsa. Den första med det namnet var född 1685 och gift med Erik vid Hessle i Othem, Gotland. Deras dotter fick namnet Onsa Eriksdotter f 1729-06-07. Hon gifte sig med Rasmus Nilsson och bodde också vid Hessle i Othem. En av deras döttrar fick namnet Onsa Rasmusdotter f 1769-08-23 och d 1773-05-18. Rasmus och Onsa hade en son, Anders Rasmusson-Filerius som var gift med Brita Hansdotter och bodde vid File. Hans dotter fick namnet Onsa Elisabeth Filerius f 1804-04-30. Anders Johansson skriver om detta namn i Haimdagar, men tycks inte ha hittat fler än jag. Har någon träffat på namnet Onsa? Har funderat mycket på var namnet kom ifrån och om det funnits flera kvinnor med namnet Onsa. Har sökt namnet på data men ej funnit namnet där, får bara napp på Onsala.

5
Söker kontakt med dem som forskar på Släkten Bozaeus:
 
Tabell 1
OLOF* BOSE. Född ca 147. i Bosgården?, Dalen?, Forssa?, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Död i Bosgården, Dalen, Forssa, X [Glysisvallur Tab 21 s.762, 1740-tal]. Bonde?.
 
Barn
 PER* OLOFSSON-BOSE-BUSE-BYSE. Född ca 150. i Bosgården?, Dalen?, Forssa?, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Död i Bosgården, Dalen, Forssa, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Bonde. (Se tabell 2).
 
Tabell 2 (generation 1)
(från tabell 1)
PER* OLOFSSON-BOSE-BUSE-BYSE. Född ca 150. i Bosgården?, Dalen?, Forssa?, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Död i Bosgården, Dalen, Forssa, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Bonde.
 Ur Glysisvallur s. 762: Tab. XXI om BUSE eller BOSE -Slächten. At BUSE, BOSE, BYSE p. hos wåra Yfwerboer warit bekant namn, för folck och fartyg, kungar och Jättar, p. thet witna många Antiqvarier; se Verel: Lex: S. S. p: 47. Edda Sk: k: Herings Bysar, kalla fartygen i Holland som brukas vid Sillfisket. p. At Jättar kallas Busar, af Busa eller Rusa på; thet skrifwa Adam: Brem: H(istoria) E(cclesiastica) Cap: 79. p. m: 139. Ol: Rudb: Atl: Tom: II. p: 47. Tom: III. Cap: X. p: 297; och månge flere. Än i dag nämnes Buse, Bose, Byse för Spöke, at rädda barn med; p. Hamnbusar kallas the som förmenas råda öfwer Hamnar i Skären; Tompte-busar öfwer tomter. Tompte-gubbar Hembusar; p. Et sådant tillnamn fick Stamfadern til thenna Famil:
 
 PÄR OLOFSSON BUSE eller BOSE; för sin Jätta-längd skull, så kallad; thet hans barn och efterkommande, här i landet, än idag utwisa; Icke länge sedan dog SVEN BOSE, eller BOS-SVEN, then iag af, mätte öfwer 3 1/2 alnars längd; fast han war både knä-och Rygg-kroker; Thenne förstnämde BUS-eller BOS-PELLE OLOFSSON war Bonde i Dahlen af Forssa Sochn; gården heter än i dag, Bosgården.
 
 Han ägde med sina hustru KARIN MICHAELS DOTTER mång Barn som utvidgade Slächtet, hwilke i följande Classer införas:. (Glysisvallur Tab 21 s.762).
Gift i Forssa?, X med  KARIN* MIKAELSDOTTER. [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Född ca 150. i Bosgården?, Dalen?, Forssa?, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Död i Bosgården, Dalen, Forssa, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Bondhustru. - Far:  MIKAEL*. Född ca 147. i Bosgården?, Dalen?, Forssa?, X. Död Bosgården?, Dalen?, Forssa?, X. Bonde?.
 
Barn
 MIKAEL* PERSSON-BOSE-BUSE. Född ca 153. i Dalen, Forssa, X [Glysisvallur Tab 21 s.763]. Död i Dalen?, Forssa? eller Hudiksvall?, X [Glysisvallur Tab 21 s.763]. Bonde eller borgare i Hudiksvall. (Se tabell 3).
 
Tabell 3 (generation 2)
(från tabell 2)
MIKAEL* PERSSON-BOSE-BUSE. Född ca 153. i Dalen, Forssa, X [Glysisvallur Tab 21 s.763]. Död i Dalen?, Forssa? eller Hudiksvall?, X [Glysisvallur Tab 21 s.763]. Bonde eller borgare i Hudiksvall.
 Ur Glysisvallur s.763: MICHAEL PÄRSSON BUSE el. BOSE, hade til hustru CHERSTIN NILSDOTTER, och med henna Söner och döttrar, näml.
Gift i Forssa? eller Hudiksvall?, X med  KERSTIN* NILSDOTTER. [Glysisvallur Tab 21 s.763]. Född ca 154. i Forssa? eller Hudiksvall?, X. - Far: NILS*. Född ca 151. i Forssa?, X?. Död Forssa?, X?.
 
Barn
 OLOF* MIKAELSSON-BOSE. Född ca 156. i Bosgården?, utanför Hudiksvall?, X. Död i Hudiksvall, X. Borgare och handelsman i Hudiksvall, borgmästare (enl Herdaminnet). (Se tabell 4).
 PER*  MIKAELSSON-BOSE. Född ca 156. i Forssa?, X? [Gen Lundborgiana 1918 s.61]. Död Forssa?, X? [Gen Lundborgiana 1918 s.61]. Bonde i Forssa eller borgare i Hudiksvall. (Se tabell 24).
 
Tabell 4 (generation 3)
(från tabell 3)
OLOF* MIKAELSSON-BOSE. Född ca 156. i Bosgården?, utanför Hudiksvall?, X. Död i Hudiksvall, X. Borgare och handelsman i Hudiksvall, borgmästare (enl Herdaminnet).
 Efteramnet BOSE taget efter Bosgården utanför Hudiksvall (Gunnar Sundberg 1992).
 
 Den yngre nu levande släkten BOZAEUS kommer från Bogärde i Harbo församling i Uppland (Västmanlands län).
 
 Hade 3 söner och 2 döttrar med sin hustru KARIN OLOFSDOTTER.
 
 OLOF MICHAELSSON som blef Borgare och Handelsman i Hudicksvall. hans hustru war BorgM: OLOF ANDERSSONS dotter KARIN; ägande tilsaman 3: Söner, och 2 Döttrar, näml.
Gift ca 158. Hudiksvall, X med  KARIN* OLOFSDOTTER. [Glysisvallur s.763 + Herdaminnet II:s.321]. Född ca 156. i Hudiksvall?, Hälsingland, X [Glysisvallur s.763]. Död i Hudiksvall, Hälsingland, X [Glysisvallur s.763]. Borgmästardotter, borgar-och handelsmannahustru i Hudiksvall. - Far:  OLOF*  ANDERSSON. Född ca 153. i Hudiksvall?, Hälsingland?, X?. Död Hudiksvall?, Hälsingland?, X?. Borgmästare i Hudiksvall.
 
Barn
  NILS*,  NICOLAUS  OLOFSSON- BOZAEUS. Född (1591 enl Hm) 1590 i Hudiksvall, X [Glysisvallur s.763+Bygdén D.2, s.321f]. Död ca 84 år gl söndag 27/12 1674 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet+Glysisv.]. Begravd lördag 2/1 1675 Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.321]. Faderns efterträdare. (Se tabell 5).
 
Tabell 5 (generation 4)
(från tabell 4)
 NILS*,  NICOLAUS  OLOFSSON- BOZAEUS. Född (1591 enl Hm) 1590 i Hudiksvall, X [Glysisvallur s.763+Bygdén D.2, s.321f]. Död ca 84 år gl söndag 27/12 1674 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet+Glysisv.]. Begravd lördag 2/1 1675 Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.321]. Faderns efterträdare. Elev 1607 i Gävle skola, Gävle, X [Herdaminnet II:s.321]. Student 1608 i Uppsala, C [Glysisvallur s.763]. Elev 1610 i Gymnasiet, Västerås, U [Herdaminnet II:s.321]. Inskrevs i Joh. Rudbeckii privata collegium 1612 i Uppsala?, C [Hm. s.402]. En av kollegiets notarier 1612 i Uppsala?, C? el Västerås?, U? [Hm]. Försvarade en disputation De ecclesia och ejus ministris 1612 [Herdam. s.402]. Student 1614 i Universitetet, Uppsala, C [Herdaminnet II:s.321]. Prästvigd på kallelse av ärkebisk P.KENICIUS 1720 i Uppsala, C [Hm II:s322]. Flyttade 1620 Uppsala, C [Herdaminnet II:s.321]. Flyttade 1620 till Rostock, Wittenberg och Jena i Tyskland [Herdaminnet]. Utgav en akademisk avhandling 1620 i Rostock i Tyskland [Hm II:s.322]. Magister 1623 i Tyskland [Glysisvallur s.763]. Flyttade 1623 till Sverige [Herdaminnet II:s.321]. ConRektor Scholae 1625 i Gävle, X [Glysisvallur s.763]. Kyrkoherde torsdag 1/5 1634 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.321]. Pastor (1634 Hm) 1642 Nordingrå, Ångermanland, Y [Glysisvallur s.763]. Kontraktsprost 1642 i Ångermanlands södra kontrakt, Y [Hm II:s.321]. Eftertr. kontraktsprosten Jonas Linnerius 1642 i Härnösand, Y [Hm II:s.322].
 Hade 6 söner och 7 döttrar med sin hustru CHRISTINA FORSELIA av vilka bara 2 söner och 2 döttrar överlevde fadern.
 
 Ur Glysisvallur s.763: NILS OLOFS SON BOSE, född 1590 (Hm. 1591). Ups. Stud: 1608. Magist: i Tyskland 1623, wid hemkomsten til Swerige ConR. Sch: i Gefle, 1625; Pastor i Nordingråd af Ångermanl. 1642 (1634); gift 1626, med Past: i Forssa och Hög Sochnar af Helsungl. CHRISTIERNS ANDERSSONS FORSSELII dotter CHRISTINA FORSELLIA, född 1610; se min Glysisv: II: Flock: I: D: Cap: VI; ägande tilsaman för än han dog 1674, och hon 1667; 6 Söner; 7: döttr(ar) näml.
 
 Ur Härnösands stifts herdaminne, Upsala 1923-25, I-II + III-IV, av L. Bygdén, s. 321: Nordingrå Nr 12: Mag. NICOLAUS OL. BOZAEUS (1634-72), f.1591, son af borgmästaren OLOF MICHELSSON BOSE i Hudiksvall och KARIN OLOFSDOTTER. Kom till Gefle skola 1607, till gymnasiet i Västerås 1610 och blef student i Upsala 1614 (Enl. likpredikan öfver honom tr. 1675, men i studentmatrikeln är han ej detta år uppförd). Prästvigdes på kallelse af ärkebiskop PETRUS KENICIUS 1620, hvarefter han s.(amma) å.(r) afreste till utlandet för att idka studier och vistades hufvudsakligen i Rostock, Wittenberg och Jena. I Rostock utgaf han redan 1620 en akademisk afhandling. Huruvida han då promoverats till fil. mag. vid universitetet, är ej kändt, enligt en annan uppgift skulle detta skett först 1623, men i likpredikan, som hölls öfver honom, nämnes intet därom. Sistnämnda år återkom han till fäderneslandet och blef år 1625 förordnad till konrektor i Gefle skola efter företrädaren samt efter 9 års verksamhet på denna plats af ärkebiskop KENICIUS och Upsala domkapitel år 1634 insatt till k(yrko)h(er)de i Nordingrå med tillträde 1 maj s. å. Då ärkebiskop L. PAULINUS 1642 höll visitation i Norrland, fästes han(s) uppmärksamhet på BOZAEI framstående egenskaper, hvarför han utnämnde honom till kontraktsprost i Ångermanlands södra kontrakt efter den aflidne J0NAS LINNERUS i H(ärnö)sand. På grund af tilltagande sjuklighet erhöll B. 1672 tillstånd af superintendenten P. STEUCHIUS och konsit. i Hsand att öfverlämna pastoratet till sonen CHRISTIAN, som redan 1668 fått öfverta befattn. som kontraktsprost. Efter en stilla beredelse och sedan han från predikstolen låtit uppläsa sitt sista faräl till sina församlingsbor, afled han 27 de. 1674 samt begrofs 2 jan följand år, hvarvid superintendenten själf höll likpredikan öfver den gamle vördade själasörjaren. Allt från hans tid lära Nordingråborna hafva antagit ett mera hyfsadt uppträdande, hvartill prosten genom fordran på god ordning och kyrkodisciplin mycket bidragit. Genom hans åtgöranden uppfördes 3 kapell af trä vid de aflägsna fiskarhamnarne Norrälfsviken, Grönhamn och Barsta, där gudstjänst emellanåt under sommaren förrättades. (Han erhöll guvernörens tillstånd 16/3 1665 att till uppförande af fiskarkapellet i Barsta få taga den landslega, som byamännen i Fälsvik uppburo af främmande fiskare vid ett därliggande kronans skär, Fågelskäret (Ådb. 28/8 1665).) Nordingrå kyrka prydde han på egen bekostnad med högkor och ett epitafium.
 
 Gift 27/2 1625 m. CHRISTINA FORSELIA, f. 21/1 1610, dotter af khden i Forssa CHRISTIAN ANDREÆ och MALIN ERIKSDOTTER; hade undet ett 42-årigt äktensskap med henne 13 barn, 6 söner och 7 döttrar, af hvilka endast 2 söner och 2 döttrar öfverlefde fadern. Prostinnan afled före sin man 4/11 1667 och begrofs i Nordingrå kyrka 11/1 1668.
 
 Af barnen: CHRISTIAN, f. 1626, faderns efterträdare; MALIN, f. 1628, g. m. komm. i Hsand, sedan khden i Undersåker PETR. N. BERGHEM; ? i Refsund 1699; PETRUS, stud. i Upsala 2/10 1652, ? i Paris på 1660-talet; CATHARINA, f. 23/3 1634 i Gefle, g. m. lektorn, sederm. khden i Tuna OLOF LIDMAN; ? 12/12 1668; BRITA, f. 16/1 1638, g. m. lektor J. WIBONIUS i H(ärnö)sand; ? 10/1 1662; OLOF, f. 1640, eloquentiæ lektor i H(ärnö)sand, omkom jemte sin hustru på svag is 1671; ERIK, f. 1644, khde och prost i Selånger, ? 17/5 1699; ELISABETH, f. 1648, g. m. khden och prosten H. BOHLIN i Själevad; ? 1720.
 Tr(yck): Disp. physica octo acroaseos Aristotelicæ libros deliberans, præs. JOACH JUAGIUS, resp. NICOLAUS OLAI GEVALIENSIS. Rostochiæ 1620.
 
 Prosten NICOLAUS BOZÆUS inskrefs och deltog i Joh. Rudbeckii privata collegium redan 1612, försvarade s.å. en disp. De ecclesia et ejus ministris (Lidén, Cat.disp.) samt var en af kollegiets notarier.
 
 Bland prosten N. BOZÆI barn tillägges: CHRISTINA, g. m. lektorn, sedan prosten A. Arctman i Skön.
Gift i 42 år från söndag 27/2 1625 i Forssa?, X med   KRISTINA*  KRISTIANSDOTTER- FORSELIA- BOZAEUS. [Herdaminnet II:s.321]. Född söndag 21/1 1610 i Forssa?, Hög?, Hälsingland, X [Glys s.763+Bygdén 2:s.321]. Död 57 år gammal måndag 4/11 1667 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdam.+Glysisvall.]. Begravd lördag 11/1 1668 i Kyrkan, Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet]. Pastorska i Nordingrå. - Far:  KRISTIAN*,  KRISTIERN  ANDERSSON- FORSELIUS. Född ca 159. i Forssa?, X. Död i Forssa el Hög, Hälsingland, X [Glysirvallur? s.763]. Pastor i Forssa och Hög. Mor:  MALIN*  ERIKSDOTTER. Född ca 159. i Forssa?, X. Död i Forssa, X [Herdaminnet]. Kyrkoherdinna.
 
Barn
 KRISTIAN*, KRISTIERN NILSSON-BOZAEUS. Född söndag 15/10 1626 i Gävle, X [Glysisvallur s.763 + Bygdén D.2, s.321-322]. Död 60 år gammal 1686 i Nordingrå, Ångermanland, Y [G Sundberg+Hm s.321-322]. Präst. (Se tabell 6).
 MALIN* NILSDOTTER-BOZAEA-BERGHEM. Född 1628 i Gävle, X [Herdaminnet]. Död ca 71 år gammal 1699 i Revsund, Z [Herdaminnet].
 Gift i Härnösand? eller Nordingrå?, Y med  PER*, PETRUS N. BERGHEM. [Herdaminnet]. Född i Härnösand?, Y [Herdaminnet]. Död i Undersåker, Z [Herdaminnet]. Komminister i Härnösand, sedan kyrkoherde i Underåker.
  PER*,  PETRUS  NILSSON- BOZAEUS. Född ca 1631 i Gävle, X [Herdaminnet: II: s.322]. Död i 30-års åldern, ca 166. i Paris, Frankrike [Gunnar Sundberg]. Student 2/10 1652 i Uppsala. Student fr Angermanland lördag 2/10 1652 i Uppsala, C [Uppsala univ matrikel I:132].
  KATARINA*  NILSDOTTER- BOZAEA- LIDMAN. Född söndag 23/3 1634 i Gävle, X [Herdaminnet II:s.322]. Död 34 år gammal lördag 12/12 1668 i Tuna?, X? [Herdaminnet II:s.322]. (Se tabell 14).
  BRITA*  NILSDOTTER- BOZAEA- WIBONIUS. Född tisdag 16/1 1638 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322]. Död ca 24 år gl fredag 10/1 1662 i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322].
 Gift 1657 i Nordingrå? eller Härnösand?, Y med   J.*  WIBONIUS. [Herdaminnet]. Född i Härnösand?, Ångermanland?, Y [Herdaminnet]. Död i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet]. Lektor.
  KRISTINA*  NILSDOTTER- BOZAEA- ARCTMAN. Född ca 164. i Gävle?, X el Nordingrå?, Y [Herdam: rättelser+tillägg s402]. Död i Skön?, Y [Herdaminnet rättelser o tillägg s.402].
 Gift med   A.*  ARCTMAN. [Herdaminnet rättelser o tillägg s.402]. Död i Skön, Y [Herdaminnet rättelser o tillägg s.402]. Lektor, sedan prost i Skön.
  OLOF*,  OLAUS  NILSSON- BOZAEUS. Född 1640 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet: II: s.322]. Död jämte sin hustru på svag is, 31 år gl 1671 i Härnösand, Y [Hm: II: s.322]. Eloquentiæ lektor i Härnösand. (Se tabell 18).
  ERIK*,  ERICUS  NILSSON- BOZAEUS. Född 1644 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet: II: s.322]. Död ca 55 år gammal onsdag 17/5 1699 i Selånger, Medelpad, Y [Herdaminnet: s.238]. Begravd tisdag 4/7 1699 Selånger, Medelpad, Y [Härnösands stifts herdaminne s.238]. Präst, kyrkoherde och prost i Selånger. (Se tabell 20).
  ELISABET*  NILSDOTTER- BOZAEA- BOHLIN. Född 1648 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet: II: s.322]. Död 72 år gammal 1720 i Själevad? [Herdaminnet: II: s.322].
 Gift i Nordingrå eller Själevad med   H.*  BOHLIN. [Herdaminnet]. Född i Själevad? [Herdaminnet]. Död Själevad? [Herdaminnet]. Kyrkoherde och prost.
 
Tabell 6 (generation 5)
(från tabell 5)
 KRISTIAN*,  KRISTIERN  NILSSON- BOZAEUS. Född söndag 15/10 1626 i Gävle, X [Glysisvallur s.763 + Bygdén D.2, s.321-322]. Död 60 år gammal 1686 i Nordingrå, Ångermanland, Y [G Sundberg+Hm s.321-322]. Präst. Student från Angermanland 1647 i Uppsala, C [Uppsala univ. matrikel I:116]. Lector på Gymnasiet i Härnösand, Ångermanland, Y [Glysirvallur? s.763]. Efterträdde fadern som kontraktsprost 1668 i Nordingrå, Y [Herdaminnet]. Efterträdde fadern som prost 1672 Nordingrå, Y [Glysisvallur s.763].
 Far till JOHAN ADAM f. 1702 i Stockholm?
 
 Ur Glysisvallur s.763: CHRISTIERN NILSSON BOSE, el. BOSEUS, som tog sig fram med Studier at sedan han warit Lect: Gymnas: i Hernösand, succederade han sin fader til Nordingaråd Pastorat, 1672; gift med JUSTINA ERICS DOTTER MALMSTRÖM (Hm. Sahlström) och (hade) med henna, för än han dog 1686, dottren CHRISTINA BOSEA (+flera andra barn)
 
 Ur Härnösands stifts herdaminne, Upsala 1923-25, I-II + III-IV, av L. Bygdén, s. 321: Nordingrå Nr 13: MAG. CHRISTIAN BOZÆUS (1673-86), f. 15 okt. 1626 i Gefle, företrädarens son; inskrefs såsom stud. i Upsala 28 okt. 1647, där han efter aflagda gradualprof promov(erades) till fil. mag. 27 sept 1655 oc kvarstannade inpå följande år, då han blef log. et phys. lektor vid H(ärnö)sands gymn(asium); 2:e teol. lektor 1667, beklädde rektoratet åren 1660 och 1667. Redan 30 mars 1665 hemställer superintendenten P. STEUCHIUS hos K. Maj:t på faderns, prosten N. BOZÆI upprepade bön, att sonen måtte efter hans död succedera honom vid pastoratet i Nordingrå; pastoratet var visserligen icke regalt, men för trygghets skull mot konsistoriets växlande beslut anhöll superintendenten, att K. Maj:t ville här ingripa och konfirmera sonen till efterträdare. Synes ha tillträtt 1673. Superintendenten hade redan 4 maj 1668 förordnat honom till prost i Södra Ångermanland. Afled 1686. Hans änka begärde lifstids-frihet på ett hemman Walmsta i Nordingrå 20 jan. 1690 under åberopande, att hennes man i lifstiden varit 20 år lektor och på alla tre kyrkornas i pastoratet reparation användt en sådan flit, att de i verkligheten lära bevaras. Trolldomsprocesserna inföllo under hans tid.
 G(ift) i Upsala 1/1 1657 m. JUSTINA ERIKSDOTTER SAHLSTRÖM ( så kallar hon sig i ett egenhändigt bref 1690) dotter till rådman ERIK LARSSON i Upsala och BRITA FREDRIKSDOTTER.
 Barn: ERIK, f. 5/8 1663 i H(ärnö)sand, ? såsom stud. i Upsala 27/10 1683 samt begr. i hemorten i jan. 1684; NILS, stud. 1686, regem. auditör vid lifgardet till häst, ? 1708; PETRUS, f. 1670, khde i Sunne, ? 1715; CHRISTIAN, stud. 25/8 1688, auditör vid artilleriet, ? i Lifland 1701; CHRISTINA, g. m. efterträdaren; BRITA, g. 8/6 1677 m. khden i Skellefteå NICHOLAUS BUSCHERUS; JUSTINA, g. 19/6 1692 i Nordingrå m. kden OLOF ORSTADIUS i Hälsingborg; SARA, g. m. khden PER OMNBERG i Rödön.
 Tr(yck): Disp. naturam naturatam tenui penicillo adumbrans, præs. O. Unonius Ups. 1651. -De concursu causæ primæ cum actionibus causarum secundarum, id. præs., ib. 1654.2.
 
Gift torsdag 1/1 1657 i Uppsala, C med   JUSTINA*  ERIKSDOTTER- MALMSTRÖM- SAHLSTRÖM. [Herdaminnet II:s.322]. Född ca 163. i Uppsala?, C. Pastorska i Nordingrå. - Far:  ERIK*  LARSSON. Född ca 160. i Uppsala?, C. Död Uppsala?, C. Rådman i Uppsala. Mor:  BRITA*  FREDRIKSDOTTER. Född ca 160. i Uppsala?, C [Herdaminnet II:s.322]. Död Uppsala?, C [Herdaminnet II:s.322]. Rådmanshustru.
 
Barn
  BRITA*  KRISTIANSDOTTER- BOZAEA- BUSCHERUS. Född ca 165. i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322]. Prästfru.
 Gift fredag 8/6 1677 i Nordingrå?, Y el Skellefteå?, AC med   NILS*,  NICOLAUS  BUSCHERUS. [Herdam II:s.322]. Död i Skellefteå?, AC [Herdaminnet II:s.322]. Kyrkoherde.
  JOHAN- ADAM*?  (eller  NILS?  KRISTIANSSON?  15:4)  BOZAEUS. Född 1650-1680, ca 166. i Ångermanland?, Uppsala?, Sthlm?, Utrikes?. Auditören i Uppsala J.A. Bozaeus (Nyberg 1938 s.257). (Se tabell 7).
  KRISTINA*  KRISTIANSSDOTTER- BOZAEA- STRÖM. Född ca 166. i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322]. Död 1688 i Nordingrå, Y [Glysisvallur s.958]. Pastorska i Nordingrå. (Se tabell 12).
  NILS*,  NICOLAUS  KRISTIANSSON- BOZAEUS. Född ca 166. i Härnösand, Ångermanland, Y [G. Sundberg+Bygdén D.2, s.321-322]. Död ca 41-42 år gammal 1708 i Nygården?, Torsvi?, C [G Sundberg+Hm s321-322]. Auditör vid Livregementet till häst i Uppsala. Student från Angermanland 1686 i Uppsala, C [Uppsala univ. matrikel I:301]. Auditör vid Livregementet till häst från 1691 Uppsala, C [G. Sundberg]. Ett mål om trumpetaren Manqver onsdag 18/1 1699 [Upps Univ Konsistorieprot 22 s.238]. Tvist om gräns onsdag 10/5 1699 i Tjusta och Snottsta [Upps Univ Kons.prot 22].
 Är detta den person som gotlandsgenealogerna haft i åtanke när de nämner JOHAN ADAM (ADOLF) BOZAEUS?
 
 Uppsala Universitets Konsistorieprotokoll 10/5 1699 s.277: III. H:r häradzhöfdingens Velts citation uplästes, at Academien wille swara h:r auditeuren BOZÆUS til gränsskildnaden emällan fru CATHARINA (FULTS, f.) Drakenschölds rustningzhemman i Tiusta, och Academiens hemman i Snottsta til d. 8 Junii nästk:de uti Sämminghundra härad. Res:o. Räntemästaren bewakar detta, så wäl som det förra.
 Auditör vid Livreg. till häst vid sin död 1708 i Uppsala, C [Sundberg]. Bouppteckning tisdag 13/4 1709 på Drottninggatan, Stockholm, B [Gunnar Sundberg].
 Bouppteckningen efter NILS KRISTIANSSON hölls den 13 april 1709 (hos 'salig auditörens enkia uti hennes logemente vid Drottninggatan'), och där var det endast tal om två koffertar med dokument. Måhända hölls en annan bouppteckning hemma i Torsvi socken. Han hade lång tjänstgöring, från 1691 till 1708. Han var gift med en adelsdam, GERTRU SOFIA VON BRÖMSSEN (se Elgenstierna). Han färdades vida omkring och hade två koffertar med korrespondens för änkan att ta hand om vid bouppteckningen. Han hade eget boställe, bestående av två hemman, vid Mälarens strand. Ja, auditören i Uppsala var i den allmänna opinionen just EVA MARIAS FAR. Det kan ha varit bekant på Gotland.
 
 Om inte kyrkböckerna för Torsvi hade varit så beklagligt ofullständiga, så skulle vi säkert ha haft en ganska livfull bild av hur auditörsdottern engagererade sig i det sociala livet, följde med sin pappa på resor och i sinom tid blev bekant med en ganska ärevördig prästman från det avlägsna Fole.
 
 Vem vet! Kanske var hennes syssling, JOHAN ADAM, som 14-årig praktiserande skeppsgosse med på den skuta som förde EVA MARIA över till hennes nya hemprovins. JOHAN ADAM skulle ju ägna sig åt sjömansyrket. (Gunnar Sundberg 1992).
 Gift i Stockholm?, B med   GERTRUD  SOFIA  VON  BRÖMSEN. [Elgenstierna]. Född ca 166. i Stockholm?, B [Elgenstierna]. Död i Stockholm?, B? [Elgenstierna]. Adelsdam. Auditörshustru och änka på Drottninggatan.
  ERIK*,  ERICUS  KRISTIANSSON- BOZAEUS. Född onsdag 5/8 1663 i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322]. Död 20 år gammal lördag 27/10 1683 i Uppsala, C [Herdaminnet II:s.322]. Begravd ../1 1684 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322]. Student från Angermanland 1682 i Uppsala, C [Uppsala univ matrikel I:279].
  KRISTIAN*  KRISTIANSSON- BOZAEUS. Född ca 167. i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322]. Död ogift ca 30 år gammal 1701 i Livland [Herdaminnet: s.42]. Auditör vid artilleriet. Student fr Westrobottnius lördag 25/8 1688 i Uppsala, C [Uppsala univ matr I:319]. Levde ogift 1700 [Generalmönsterrullan].
 Far till JOHAN ADAM f. 1702 i Stockholm?
  JUSTINA*  KRISTIANSDOTTER- BOZAEA- ORSTADIUS. Född ca 167. i Nordingrå? el Härnösand?, Ångermanland, Y [Hm II:s.322]. Död i Helsingborg?, M [Herdaminnet II:s.322]. Prästfru.
 Gift söndag 19/6 1692 i Nordingrå?, Y med   OLOF*  ORSTADIUS. [Herdaminnet II:s.322]. Död i Helsingborg?, M [Herdaminnet II:s.322]. Kyrkoherde i Helsingborg.
  SARA*  KRISTIANSDOTTER- BOZAEA- OMNBERG. Född ca 167. i Nordingrå?, el Härnösand?, Ångermanland, Y [Herdam II:s322]. Prästfru.
 Gift i Nordingrå?, Y med   PER*  OMNBERG. [Herdaminnet II:s.322]. Död i Rödön?, Z [Herdaminnet II:s.322]. Kyrkoherde i Rödön.
  PER*,  PETRUS  KRISTIANSSON- BOZAEUS. Född ca 1670 i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322 + s.42]. Död ca 45 år gammal lördag 4/6 1715 i Sunne, Jämtland, Z [Herdaminne II:s.322+s.42]. Begravd onsdag 29/6 1715 Sunne, Jämtland, Z [Herdaminnet II: s.42]. Präst, kyrkoherde i Sunne i Jämtland. (Se tabell 13).
 
Tabell 7 (generation 6)
(från tabell 6)
 JOHAN- ADAM*?  (eller  NILS?  KRISTIANSSON?  15:4)  BOZAEUS. Född 1650-1680, ca 166. i Ångermanland?, Uppsala?, Sthlm?, Utrikes?. Auditören i Uppsala J.A. Bozaeus (Nyberg 1938 s.257). Auditören (i Upsala)? Joh.Ad. Bozaeus [Herdaminnet; Lemke 1868 s.92]. Auditören i Upsala Johan Adolf Bozaeus [Kinberg 1896, s.274]. Auditören i Uppsala J.A. Bozaeus [Nyberg 1938 s.257]. EVA MARIA BOZAEUS, dotter af auditören i Upsala JOHAN ADOLF (??? Felaktig tolkning av initialer!?) BOZAEUS, sedan omgift med den efterträdande pastorn i församlingen JOHAN ALSKOVIUS (sid. 23). (A.Kinberg 1896 s.274).
 Dotter till auditören i Uppsala J.A. BOZAEUS. Hon var omgift med pastor JOHAN ALSCHOVIUS, Fole. (Nyberg 1938 s.257).
Gift ca (1685-1700) ca 169. i Stockholm?, B el Uppsala?, C med   OKÄND. Född ca 166. i Stockholm?, B el Uppsala?, C. Auditörshustru?.
 
Barn
  EVA- MARIA*  JOHANSDOTTER?- BOZAEUS. Född (1680-1700) ca 169. i Uppsala?, C? eller Stockholm?, AB?. Död Bräcklig och 81 år gammal? söndag 12/10 1777 i Ryftes?, Fole?, I [Dödboken]. Begravd ../10 1777 i Kyrkan, Fole, I [Dödboken]. Auditörsdotter i Uppsala?, kyrkoherdehustru, änka. (Se tabell 8).
 
Tabell 8 (generation 7)
(från tabell 7)
 EVA- MARIA*  JOHANSDOTTER?- BOZAEUS. Född (1680-1700) ca 169. i Uppsala?, C? eller Stockholm?, AB?. Död Bräcklig och 81 år gammal? söndag 12/10 1777 i Ryftes?, Fole?, I [Dödboken]. Begravd ../10 1777 i Kyrkan, Fole, I [Dödboken]. Auditörsdotter i Uppsala?, kyrkoherdehustru, änka. Änka torsdag 29/1 1730 i Fole, I. Fadern Auditören (i Upsala)? Joh.Ad. Bozaeus [Herdaminnet; Lemke 1868 s.92]. Fadern var Auditören (i Upsala)? Joh.Ad. Bozaeus Herdaminnet; Lemke 1868 s.92 Var har Lemke hämtat denna uppgift ifrån???
 dotter af auditören i Upsala JOHAN ADOLF(??? Felaktig tolkning!? av förkortningen JOH. AD. i Herdaminnet; Lemke 1868 s.92) BOZAEUS, sedan omgift med den efterträdande pastorn i församlingen JOHAN ALSKOVIUS (sid. 23). (A.Kinberg 1896 s.274).
 Dotter till auditören i Uppsala J.A. BOZAEUS. Hon var omgift med pastor JOHAN ALSCHOVIUS, Fole. (Nyberg 1938 s.257)
 Den överdådigt sirade vinjett, som år 1716 inleder en ny vigselbok i Fole socken, och där prästens eget bröllop förkunnas, hemlighåller tyvärr namnet på brudens far. (Gunnar Sandberg).
 
 Ur Series Pastorum: 1680 7. GÖRAN HANSSON BRYGGER, son af Slotts Bryggaren HANS DREVITZ, bördig från Tyskland. Pastor här i 34 år. D.(öd) Dec. 1714. Barn: JOHAN, Färgare i Wisby. MÄRTHA, G.(ift) med efterträdaren Herlitz. SVEN, kallade sig FOHLIN, Past. i Martebo. MARIA, G.(ift) med Svarfvaren And. Helsing.
 
 Ur Series Pastorum: 1715 8. HANS ELIASON HERLITZ, född Prestson i Weskinde 1670. Ord. till Adj.(unkt) här i 21 år. Gift 1. med Företrädarens dotter MÄRTHA. 2. 1716 med EVA MARG. (Fel! ska vara MARIA!) BOZEA, som sedan blev gift med Efterträdaren. Död i Jan. 1730. Af hans 12 barn blef sonen ELIAS Pastor i Sjonhem, GÖRAN Past(or) i Wall, JOHAN Pastor här, DAVID Pastor på Fårö, CARL NICLAS Caplan i Anga, CHRISTIAN och GUSTAF sjömän, dd: Ogifte. MARIA G.(ift) 1. med Köpm.(an) JOHAN SCHLAU, 2. med Skepp(are) AX.(EL) PELTZER, CLARA AURORA G.(ift) med Domk. Syslom. PEHR BAHR.
 
 Ur Series Pastorum: 1731 9. JOHAN MATTSSON ALSKOVIUS f.(ödd) Prestson i Alskog f.(ödd) 1697. ord. 1723 till Wall, i 8 år. G.(ift) 1. med företrädarens Enka Eva Marg. (Fel! Ska vara MARIA!) BOZEA. D.(öd) i Dec. 1737. Barn: MATTHIAS, sjöman; MAGDALENA, gift med Bruksegaren JONAS LUND i Hellvi.
Gift 1° 1716 Fole, I med   HANS*  ELIASSON- HERLITZ. [Nyberg 1938 s.257]. Född torsdag 28/7 1670 i Prästgården, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 59 år gammal torsdag 29/1 1730 i Prästgården, Fole, I [Dödboken]. Student i Gotlands nation i Uppsala 1689, präst 1694, kyrkoherde i Fole 1716. - Far:  ELIAS*  DAVIDSSON- HERLITZ- HERLICIUS. Född ca 1630 i Visby, I [Nyberg 1938]. Död ca 51 år gl onsdag 23/3 1681 i Prästgården, Väskinde, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Pastor i Väskinde 1667. Mor:  MAREN*  JÖRGENSDOTTER- LYNGBY- HERLITZ. Född ca 163. i Väskinde?, I [Nyberg 1938]. Död onsdag 2/3 1692 i Prästgården, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdehustru i Väskinde, änka.
Gift 2° ca (1730-) 1731 i Fole, I med   JOHAN*  MATTIASSON- ALSCHOVIUS. [Nyberg 1938 s.257]. Född torsdag 21/7 1698 i Prästgården, Alskog, I [Herdaminnet?]. Död 39 år gammal onsdag 21/12 1737 i Prästgården, Fole, I [Nyberg 1938]. Student 1720. Prestvigd 1727. Kyrkoherde i Fole 1730. - Far:  MATTIAS*  TEODORSSON- ALSCHOVIUS. Född 1644 i Prästgården, Alskog, I [August Kinberg 1896 s.22]. Död ca 81 år gammal 1725 Prästgården, Alskog, I [A Kinberg 1896 s.22]. Kyrkoherdeson, kyrkoherde och kyrkoherdefader i Alskog. Mor:  APOLLONIA*  OXENWALDT- ALSCHOVIUS. Född i Prästgården, Sanda, I [August Kinberg 1896 s.22]. Död i Prästgården, Alskog, I [August Kinberg 1896 s.22]. Prästdotter i Sanda.
 
Barn i giftermål nr 1
  KLARA  AURORA  HANSSON- HERLITZ. Född 1718 i Prästgården, Fole, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 47 år gammal torsdag 19/12 1765 i Kisslings, Fole, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdedotter. Domkyrkosysslingsman-och pastorshustru.
 Gift söndag 23/11 1740 i Fole, I med   PER*  JOHANSSON- BAHR. [Släkten Herlitz, ViLa]. Född 1705 [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 63 år gammal söndag 25/9 1768 i Kisslings, Fole, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Domkyrkosyssloman. Pastor på Fårö. - Far:  PER*. Född ca 168. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa].
  CARL  NICLAS  HANSSON- HERLITZ. Född 1720 i Prästgården, Fole, I [Nyberg 1938 s.269]. Död 61 år gammal (1761 Sv sl kal 1982 s186) 1781 i Anga?, I [Nyberg 1938 s.269]. Student i Uppsala 1738, prästvigd 1751, komminister i Anga 1757.
  DAVID*  HANSSON- HERLITZ. Född (13/9 i Herdaminnet) onsdag 18/9 1723 i Prästgården, Fole, I [Herdaminnet]. Död fredag 17/10 1783 i Prästgården på Fårö, I [Herdaminnet]. Begravd i sakristian tisdag 13/1 1784 i Fårö kyrka på Fårö, I [Dödboken]. Kyrkoherdeson i Fole, student i Uppsala 1744, pastorsadjunkt i Vall. Prästvigd 1751. Domkyrkoadjunkt i Visby 1760. Pastor 1769 i Fårö församling och kyrkoherde där.
  GUSTAF*  HANSSON- HERLITZ. Född söndag 8/8 1725 i Prästgården, Fole, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Sjöman. .
  EVA- MARIA*  HANSDOTTER- HERLITZ. Född fredag 16/6 1727 i Prästgården, Fole, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död ung? i Fole?, I [Nyberg 1938].
Barn i giftermål nr 2
  MATTIAS*  JOHANSSON- ALSCHOVIUS. Född ca 173. i Fole, I [August Kinberg s.23]. Sjöman.
  MAGDALENA*  JOHANSDOTTER- ALSCHOVIUS- LUND. Född ca 173. i Prästgården, Fole, I [August Kinberg 1896 s.23].
 Ur Fole dödbok: 2/10 1734 afsomnade Jungfru MAGDALENA ALSCHOVIA i kopporna.
 Gift ca 175. med   JONAS*  LUND. [August Kinberg 1896 s.23]. Född 1729 i Hellvi?, I [August Kinberg s.23]. Död ca 53 år gammal 1782 Hellvi?, I [August Kinberg s.23]. Bruksägare i Hellvi.

6
Enköping / Äldre inlägg (arkiv) till 18 februari, 2012
« skrivet: 2010-10-15, 07:50 »
Hej Inger!
Här kommer uppgifter på Anders Gustav och hustrun också:
 
Engström, Anders Gustaf
Född 17/5 1834 i Kuddby (Östergötlands län, Östergötland).
Död 8/12 1913
Södra roten 3 kv 1, Kryddgårdsgatan 21
Kyrkobokförd i Enköping (Uppsala län, Uppland).
 
Gifta 16/12 1893.
 
Engström f. Karlsson, Hedvig Lovisa
Född 23/3 1856 i Bro (Stockholms län, Uppland).
Död 24/9 1930.
Södra roten 3 kv 1
Kyrkobokförd i Enköping (Uppsala län, Uppland).
Enköping, Vårfrukyrkogården, kv. 2, nr. 261 (kista, nr 1 i graven)
Änka (8/12 1913).
 
Mvh
Carina

7
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Röstlund
« skrivet: 1999-04-21, 21:55 »
Jag söker i första hand efter till vilken församling följande flyttat till: Anna Röstlund f.1806-01-19 Helsingtuna (X) som flyttat från Gävle 1825-10-24,Christina Röstlund f.1814-03-05 Hudiksvall(X) som flyttat från Hudiksvall 1836,Pehr Gustaf Röstlund f.1823-04-04 Hudiksvall som flyttat från Hudiksvall 1842-03-29 och Erik Daniel Georg Röstlund f.1860-08-07 som flyttat från Stöde(Y) 1877-10-20. Samtliga med adress Stockholm

8
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Anders Sjögren
« skrivet: 1999-08-13, 12:46 »
Jag söker föräldrarna till skomakaren Anders Sjögren, f 1782-03-03 i Småland, inflyttad i början av 1800-talet till Mästerby på Gotland och död där 1853-02-07.

9
Jag söker föräldrar till Helena Gadd, f 1659 i Halmstad, död 1737 i Slite, Othem (I). Hon var gift med Henric Sturzen-Becker 1651-1697.

10
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Åberg
« skrivet: 2000-07-11, 14:41 »
Olle Överby!
 
Har Du möjligtvis några Åberg i ditt vigselregister. Alternativt giftermål med anknytning till gården Hulte i Endre.
 
Mvh/JL

11
Släkterna kom ursprungligen från fastlandet. I och omkring Ryssby (H)iKalmar län.Vad finns de nu ?
Håller på att göra en släkt utredning på min mors sida.
 
Beatrice Söder
Solhöjden Trangärde 102
395 90 Kalmar.

12
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Surname Nelson
« skrivet: 2001-11-22, 08:28 »
Hello, I am looking for info re; Nels Nelson born June 21, 1902. Emigrated to Canada 1937? Any help would be greatly appreciated. Thanx Gary

13
Olle Överby mfl
Vigslar och annat om Sundbergare från Hangvar, Hall,Hellvi,Othem, Lärbro,Rute, mfl

14
Jag söker uppl om BÅTEL HALLGREN, född ca okt 1741
död 4 april 1768, gift den 30 okt 1766 med Catarina Larsdotter. Vad dog han av så ung, drygt 26 år gammal? Hade de några barn ? etc

15
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Snäckerström
« skrivet: 2005-12-07, 20:26 »
Allt av intresse då det gäller personer med namnet Snäckerström alt. Sneckerström

16
Hej!
 
Efterlysning 1
Jag söker släktingar till min svägerska Gunvor – född i Bäl på Gotland – med flicknamnet Fredin. Hennes mors  flicknamn är Hejdenberg. Jag har tillgång till Olle Överbys    ”Gotländska släkten” och där hittar jag många Fredinare och Hejdenbergare, men tyvärr ingen som jag kan koppla ihop med Gunvor. Hoppas att någon av Rötters läsare vet om nedanstående personer kan vara befryndade med de som är  listade  i ”Gotländska släkten”.
Gunvors kända släkt enligt nedan:
 
f     Helge Fredin  f 02-05-11  d 88-06-24    
ff    Karl Fredin           fm  Anna    
 
m   Margit Hejdenberg    f  09-09-08  d 83-10-20
mf Axel Hejdenberg   mm Hulda                                  
                                         
 
Efterlysning 2
Någon gång på 1700 - talet? begicks  en våldshandling vid Alva ängar på södra Gotland där en kvinna Cristiansdotter kallad Nakterhusens änka (tror jag)S, lär ha blivit bragt om livet av en förtroendevald person (biträdande länsman?). Någon av de inblandade lär vara släkt med nu levande personer, av vilka min hustru är en. Hennes flicknamn är Ronström och kommer från Havdhem på Gotland. Jag har läst om denna händelse i boken - Historier från Sudret ? - men något mera vet jag inte. Även här hoppas jag på att Rötters läsare vet hur det hänger ihop.  
 
Tackar på förhand.
 
Hälsningar
Harry Olsson
Meil: harry.birgit@passagen.se

17
Hej Kan någon hjälpa mig med sjöman Jacob Hansson Lokrén född i Lokrum Död i Tingstäde innan 1779 gift 1761 med Hellena Oluffsdotter Har hittat 7 barn har bara hittat Christina född 1765 gift 1792 med Schultz. Vet någon något om dessa barn. mvh Birgit

18
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Severin, Gunhild
« skrivet: 2003-11-06, 22:45 »
Hej jag söker info min farmor Gunhild Linn?a Severin. Hon gifte sej senare med Sven Holger Westberg och bosatte sej i Kristinehamn i Värmland.

19
Vet någon något om släkten Segergren på Gotland. Jag vet att några emigrerade till Amerika. Min farmorsmor och far var Karolina och Robert Segergren, Vamlingbo.
 
If you read this in english its about SEGERGREN - some emigrated to America late 1800 from Gotland. I?m grand grand daugter to the last Segergren on Gotland.
 
Hälsningar/regards
Lena

20
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Schlesvig/Slesvig
« skrivet: 2001-02-01, 14:53 »
Jag söker mina anor på Gotland.
Min morfars farfar föddes och dog i Göteborg. Någonstans träffade han sin hustru, Maria Helena Schlesvig, född 11 sep. 1805 i Visby, död 19 feb. 1828 i Göteborg.
Hennes far och farfar var båda sjömän. Den sistnämnde hette Hans Jöransson Slesvig, född 13 jan. 1733 i Sles, 2:a hushållet, Grötlingbo sn, och död 20 oket 1806 i Visby. Förmodligen har familjenamnet tagits efter Sles. Han gifte sig 13 dec. 1763 med Magdalena Catharina Rigström född och död i Visby 1 mar. 1742, resp. 26 jun. 1815.
Hennes föräldrar var skepparen Nils Rigström född 5 okt. 1697 i Visby och Lena Holst född 6 okt. 1697 i Visby. Båda drunknade 16 jun. 1757.
Lena Holsts föräldrar skall ha varit borgaren Johan Mattsson och Magdalena Hansdotter Weisner, som skall ha dött 24 jan. 1746.
Maria Helena Schlesvigs mor hette Catharina Maria Bäckström född 12 mar. 1782 i Visby och död i Göteborg 6 mar. 1851.
Catharina Marias föräldrar var Lars Bäckström 1750-1815, och Brita Maria Södergren född 27 jan. 1752, död i Endre, Gotland, 22 jan. 1797.
Brita Maria Södergrens far skall ha hetat Hindrik Katt.
Jag vore mycket tacksam för hjälp i att söka mina anor på Gotland och är även mycket intresserad av förslag på litteratur om personerna och de gotländska orter där de levde.
 
Jan Tengelin
Tjäderstigen 4
671 30 Arvika
Tel & fax: 0570/161 87
jantengelin@telia.com

21
Johan Olof Rohnström 1798 - 1839 var gift med Margareta Christina 1802 - 1839. Hon var dotter till Timmermannen Ekman i Rene. Har någon information om någon av dessa personer vore jag tacksam.

22
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Persson, Erik
« skrivet: 2005-05-10, 16:49 »
Hej Söker uppgifter om en
Erik Persson han var en halvbror till min farmorsmor som hennes mor hade i ett tidigare äktenskap.
Hans mor hette Teodora Persson född 1878-01-10i Visby.
Ingen i släkten vet nåt om honom, förutom att han finns och att han förmodligen har barn.
Teodora gifte sig sen med Emil Niklas Lindström född 1878 i Vänge.
 
Sebastian Sedersten

23
Är det någon som har upplysningar om Olof Edvard Lundin född i Hangvar 8/1 1837. Föräldrar Petter Lundin f. 1794 i Finland och Maria Juditta f.1794? i Lärbro. Olof Edvard Lundin bodde först i Stenkyrka och senare i Martebo på Medebys grund där han avled 6/12 1884.
Jag använder Anbytarforum för första gången och är osäker på lämplig formulering.
Ove Pettersson, Tingstäde

24
Är det någon som har några uppgifter på min farfar
Hjalmar Nährström död på 40talet och begravd i Sanda?

25
Norra Gotland / Äldre inlägg (arkiv) till 1999-juni-29
« skrivet: 1999-03-05, 10:22 »
Jag forskar inom Norra Gotland socknar som Fårö
Othem Lärbro Hellvi samt socknarna med de brunna kyrkböckerna Bunge Rute Fleringe
Forskar i släkter som Hasselgren Hesselin Gezelius
Sandelius Friberg Stenström Sundberg mfl samt de
flesta släkter inom Fårö Bunge Rute Fleringe

26
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Martin
« skrivet: 2004-12-02, 16:33 »
Har fått en förfrågan från Australien ang Anna Maria Martin, f 1854 d 1929 gm Carl Oscar William Norman f 1851 d 1927. Maken har jag rätt bra koll på, men är det någon som vet något om hustrun och hennes släkt bakåt ?
 
/Olle

27
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Lundin, Lundin...
« skrivet: 2004-03-11, 19:18 »
Har uppgift på torparen Johan Konrad Oscar Lundin
f.1885 (Stenkyrka?), gifter sig 1908 med Emma S.  
Engström f.1882 fr. Lummelunda.
De framlever sina liv vid Snäckers i Hangvar till
70-talets början.
Har ngn ngt på dessa personer?
 
eder bror

28
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Lilla Hästnäs
« skrivet: 1999-11-11, 10:48 »
Jag undrar i vilken Socken, gården Lilla Hästnäs  
ligger? Finns det någon som känner till namn och  
verksamheter där kring årtalen 1908-1913.  
 
Tacksam för svar.  
 
Kjell

29
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Liljeström
« skrivet: 1999-11-13, 16:54 »
Vet någon om Anna Sophia Liljeström f 18/4 1773 i Västmanland och sammalevde/var gift med skräddaren Joachim Kahbeck i Visby, var släkt med Liljeström i Lärbro och Hellvi? I Lärbro och Hellvi fanns flera Liljeströmmare. Bland andra har jag hittat Anna Catharina Liljeström f 27/12 1853 i Hellvi./Torsten Daun

30
Hej är det någon som kan hjälpa mig med information bakåt om Charlotta Lefvedal f.1865 Klinte på Gotland. Har försökt att söka, men har inte funnit något om hennes föräldrar, ev syskon etc.
 
Tack Hälsningar Inger

31
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Ledin
« skrivet: 2000-04-25, 14:15 »
Hej alla Ledinforskare.
Söker allt om släkten Ledin.
Min första är Pehr Ledin (Hendrichsson) f. Stenkyrka år 1727. Sjöman.
MVH Birgit

32
Hej!
Jag söker uppgifter om Lars Nilsson Wälkommen. Han kan var född i Näs socken omkring 1750. Han var gift med Helvig Pehrsdotter och de hade sonen Nils Larsson Brax född i Näs 1777.
Är det nån som vet nånting?
 
Mvh
Jenny

33
Jag söker information om Lars Nilsson f. 1665. Han var båtsman och bodde i torpet Gymbrings, numera kallat Gimbrings. Hans kompanimummer respektive torpnummer var 48. Han erhöll även båtsmansnamnet Välkommen.

34
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Kahl
« skrivet: 2000-10-28, 15:41 »
I en bouppteckning angående handelsbokhållare Magnus Törner 1796-1847, står det att han är gift med en Hedvig Sophia Kahl, vilket var en nyhet för mig. Innan visste jag bara att han var gift med Catharina Elisabeth Sophia Lange (1804-1833). Kanske gifte han sig med Kahl när han blev änkling. Vet någon något mer om denna Kahl?

35
Pehr JÖRANSSON [P2857] = Elsa CHRISTENSDOTTER [P2853]
  Pehr JÖRANSSON:
    Född 1733
  Elsa CHRISTENSDOTTER:
    Född 1740, BUTTLE.?
 
Barn
 
Helena Lena Maja PEHRSDOTTER [P2829] = Jacob BENGTSSON [P2828]  > [F972]
  Gift Måndag 29 September 1788, BUTTLE?
  Helena Lena Maja PEHRSDOTTER:
    Född 1769, BUTTLE, Hexarfve.
  Jacob BENGTSSON:
    Född 1762, ETELHEM,ESKELHEM
    Död 1817, BUTTLE, Hexarfve.
 
Caisa Lisa PEHRSDOTTER [P2858]
  Född 1772, BUTTLE, Hexarfve.
 
Brita PEHRSDOTTER [P2859]
  Född Måndag 20 Januari 1777, BUTTLE, Hexarfve.
 
Elsa Greta PEHRSDOTTER [P2860]
  Född Torsdag 12 Oktober 1780, BUTTLE, Hexarfve.
 
Helenas vidare öden har jag, men vet någon något om den övriga familjen.
 
Mvh Mats

36
Jag har stött på kronobåtsman Johan Simander Högmodig Nilsson född 1738-01-16 och död 1810-06-01 utan att finna hans föräldrar. Är det någon som känner till föräldrarna?
 
Tacksam för svar!
 
Gunnar G

37
Hej söker en Jan född 56,
adopterad av Gösta och elvira Gustavsson Gotland 1958 Kan någon hjälpa mig hans syster söker efter honom.Annemarie.

38
I Visby Lsf V1 hittar jag följande:
 
Vigsel: 1730-11-05
Jacob Jacobsson Trumslagare & Piga Margaretha   Persdotter
 
Är det någon som känner till dessa personer?

39
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Helsinburgicus
« skrivet: 2005-11-23, 00:36 »
Hej!
Söker uppgifter om min ana Peder Helsingburgicus Nielsen född 1553 i Helsingborgs Broder som skall ha flyttat till Gotland.
Peder var Kyrkoherde i Helsingborg och hade tre barn:
Pauel, född 1598 i Helsingborg.
Juditha, född 1601 i Helsingborg.
Mathias, född 1603 i Helsingborg.
 
Mvh Mikael Knutsson

40
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Hellgren Oskar
« skrivet: 2005-05-07, 10:09 »
Jag har fått en förfrågan från USA om Oskar Hellgren. Han sägs vara född i Visby 1861-04-11. Möjlig släktskap till Nils och Anna Hellgren. Någon som vet ?

41
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Hansson Amanda
« skrivet: 2000-06-01, 20:06 »
Hej  
 
söker uppgifter om Eva Sofia Amanda Hansson
född 25/1 1861 i Alskogs församling på gotland.
finns det någon som känner till henne i sin forskning
 
Lars Hellströmer

42
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Gäst
« skrivet: 2000-11-15, 05:50 »
Känner någon till något om Nils Nilsson Gäst. Han skall vara född på Öland 1793 finns på Gotland 1823. 1825 Båtsman, 1830 Kronobåtsman.
Gift två gånger med
1. Anna Beata Olofsdotter f 17911006 Tofta Klinte
2. Eliabeth Maria Jonadotter f 18210914 Ragnsvald Tofta.

43
Dessa skall ha varit stenhuggare och konstnärer i Burgsvik enligt en släktkrönika som tyvärr inte innehåller några källanvisningar. Var kan jag hitta mer om släkten?

44
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Fröström
« skrivet: 2000-12-04, 13:19 »
Hejsan!!
Mitt namn är Daniel Fröström och söker information om min släkt på Gotland. Som också är vid namn Fröström, all information mottages tacksamt.
Tack på förhand
Daniel

45
Hej!
Jag söker släkt till Maria Katrina Ekström (osäker på om hon hette detta även som ogift), född 1847-22-03 i Follingbo, Gotland.  
Hon var gift med Johan Alfred Ekström, skomakaremästare i Stockholm, född i Västmanland.
Hälsningar,
Sara Oliv

46
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Finger
« skrivet: 2002-08-03, 15:06 »
hej är det någon som känner till om det funnits någon släkt med namnet Finger på Gotland

47
Jag söker information om min farmors farmor, Maria Oliva Fahrstedt (Fahlstedt?). Född 23/4 1836 i Visby, död 13/12 1910 i Martebo. Hon var fosterbarn hos Olof och Maria Fahrstedt på gården Medebys i Martebo och tog sedan över gården tillsammans med sin man, Peter Forsberg. Vet någon något om släkten Fahrstedts tidigare öden eller Maria Olivias riktiga härkomst?

48
Söker upplysningar om Emma Kristina Johansson som 1900 är sömmerska och bor på Klinten i Visby.
 
Med vänliga hälsningar  
 
Tage

49
Hej på Er Gotläningar -Ansläktingar.
Jag undrar om det finns någon regionförening innom föreningen DIS/ Föreningen för datorhjälp i släktforskningen.
Jag tror att föreningen heter så?
Skulle vara tacksam om jag kunde få upplysning om så är.
Tackar på förhand Maj-Brith i Leksand

50
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / David Herlitzius
« skrivet: 2000-02-09, 22:47 »
David H. hade ett släktvapen: Ett brinnande hjärta och tre liljekonvaljer, som jag sett på någon gammal målning. Var jag såg den minns jag inte. Söker någon bild med detta vapen på.

51
Jag letar efter mina rötter på Gotland
 
Karl Oscar f. Cedergren ändrade namnet till Anderson, född i Grotlingbo/Klintehamn. Död  1913 i Philadelphia USA. Han var gift med Jenny Söderström född 3 april ca1878 på Gotland. Hon dog december 1956/7 i Philadelphia? USA. Hennes föräldrar var Petter Söderström och Majjen el Maria från Ronarve, Öja.
 
En släkting var Ellen Olsson i Fide. Jag vet inte hur de är släkt!
 
Karl Oscar och Jenny fick 5 barn:
 
1 : Jan Anderson, död 1988 i USA.
2 : Anna f. Anderson, död i US.
3 : Alice f. Anderson, lever i USA. Hon har en son Jimmy i San Francisco.
4 : Lillian f. Anderson, lever i US.
 
5 : Charles Anderson, Stenhuggare i Bursvik, född 27 August 1908 i Philadelphia USA. Död 1977 i Visby, begravt i Öja. Han var gift med Anna Kally Åkander, född 1902 i Gissle (Hon var tvilling). Död november 1991 på Gotland. Hon var dotter af Karl Jacobsson och Viktoria från Vamlingbo, Öja el Burs.  
 
När Charles Anderson pappa dog hade hans mamma några hårda år. Hon åkte tillbaka till Sverige och lämnade Charles hos sin bror Karl Söderström i Öja. Men återvände till USA med sina fyra äldsta barn.
 
All information om alla personerna ovan tas i mot med tacksamhet.
 
Susanna

52
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Caspar Göring
« skrivet: 1999-08-17, 14:14 »
Hej. Jag söker information om Caspar Göring (1635-1679). Hans dotter hette Susanna Casparsdotter Göring, och var gift med smedmäster Simon Törne.

53
Börjesdotter, Julia Fredrika, född 1857-12-25 (okänt var) gift 1883-10-28 med Ahlgren,Olof August, född 1860-04-22 (okänt var. Uppges ha flyttat från Endre till Follingsbo omkring 1884-85.Har någon på Gotland information om dessa personer?

54
Jag undrar om någon känner till var denna Johan Böckelman härstammade från? Hans hustru hette Magdalena Rodelia och torde ha varit prästdotter, men varifrån? Dom var båda födda 1655. Dom gifte sig 1687 och hade bl a sonen Christopher Johansson Böckelman, född 1696 i Visby. Christopher blev senare soldat och flyttade till Dalarna, där han tjänstgjorde vid bl a Mora kompani och gifte sig och avled i Rättvik 1742, eller möjligen i Finland.  
 
Tacksam för svar. Mvh, Stefan

55
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Bulmering Anton
« skrivet: 2007-10-03, 12:07 »
Söker efter Anton Antonsson Bulmering född
17981020 i Björkume Väskinde.
Gifter sig 1824 med Stina Lisa Ledin.
Önskar veta vad dom bosatte sig
MVH Birgit

56
Hello I am hoping there is someone who could help with researching my family in Gotland starting with my grandmother I knew as MARIA THERESA BOLANDER. The only certificate I have is that she was married to my grandfather in London, England in 1903, later she died in South Africa. She said her father's name was JOHN, but it seems that may not be true.
One possibility is that she was MARIA TERESIA BOLANDER NIKLASDOTTIR born Faro Gotland 12 August 1875 emigrated to America 6 August 1895 where her arrival is recorded in the Ellis Island records.
Another possibility is that her father was JOHAN PETTER BOLANDER and that she was born in Havdhem Gotland approximately 1875/1878.
Is there anyone who might know something about the Bolander family and its history, or might have some suggestions how I could find out exactly where my grandmother fits into the picture?
I would be grateful for any assistance.
 
Martin Jackson

57
Finns det nagon som känner till dessa efternamn
i Visby. Jag har Olluff Persön Badstuffwe Sergeant död 1679.
Hittar 3 barn Iffwer, Anders och Giertrud.
Birgit

58
Anna sammanvigdes med Matthias Siltberg i Visby 1812-11-08. De hade fem barn, varav ett föddes i Visby och fyra i Lärbro. Hon föddes 1791, men var? Vilka var hennes föräldrar?
I husförhörslängden från Lärbro framgår att båda makarna har fått straff för stöld.
Tacksam för mera kött på benen.

59
Min mmfm Anna Lovisa Sandelius ska enligt Söderskivan vara född i Fleringe 1836-03-25.
Hon fick tre ban i Stockholm och dog 1881-07-31.
Jag har förstått att Fleringe ligger på norra Gotland men var det egen församling? Sandelius inte är ovanligt på Gotland heller men har någon stött på henne som ett syskon till era anor skulle jag bli glad om ni delgav mig era resultat.
Hälsningar Rosine

60
Jag söker anor till och uppgifter om Anna Fredrika Nordahl, född 1841 (eller 1840), möjligen i Lärbro.

61
Jag är nybörjare. Jag tar gärna emot information om släkten Alyhr.

62
Allmänt / Yrken
« skrivet: 2000-09-18, 19:13 »
Har fått dessa frågor från en norsk släktforskare. Tacksam om någon känner sig manad att besvara dem:
 
1. Hemmansbrukare og hemmansägare (jeg ville tro at det første var lantbruker som hadde hyrat jorden, mens det andre var sjæleiende lantbrukar, men det kan jo være noe helt annet)
2. Nationalbeväringen (Gotland), eksempel Kapten i Nationalbeväringen. 
3. Geistlige personer. Jeg antar (Gotland igjen) at överste er biskop, dernest kyrkoherde (en i hvert socken?) og som også kan benevnas prost/pastor???
Dernest vice-pastor. Og hva er komminister, er det en geistlig stilling som hjelp for kyrkoherden? Jag antar at innen et socken kan være flere kyrkar som vi i Norge kaller anneks som har egne konfirmationer enn hovudkyrkan, men som føres opp i samme kyrkebok. Og jeg har sett at i Visby (kanskje også andre steder) har man stadskaplan. Hvordan er han rangerat? Finns det noe som kallas predikant?

63
Allmänt / Nils Dahlin, Gotland
« skrivet: 2002-11-06, 11:21 »
Hej
Hittade i vigselboken för Lindesbergs församling (T) Nils Dahlin, som den 16 Juni 1768 gifter sig med Anna Christina Wester från Lindesberg. Han har ett yrke som jag tolkar som Strandridare, Herr. Finns det något sådant yrke på Gotland?
 
Gunilla D

64
Gotländska släkter / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-09-14
« skrivet: 2000-05-30, 17:36 »
Hej!
 
Har idag fått i min ägo Gotländska släkter I av C.J Hallgren utgiven 1926. Om någon är intresserad kan jag kontrollera om er släkt finns med så kan ni få ett utdrag.
 
mvh
 
Lena Thelin

65
Östergarn / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-03-30
« skrivet: 2003-01-11, 18:49 »
Till Lars-Olov
Jag har en Elisabet Perhsdotter född 1754-02-14 i Ardre. Hennes föräldrar är enligt födelseboken Pehr Jacobsson Kaupungs i Ardre och Annica Olofsdotter Vassmunds Östergarn (vigda 1752-10-11). Kan Annica Olofsdotter vara syster eller annan släkt till Lars Olofsson Vassmunds i Östergarn?
Carina

66
Väte / Äldre inlägg (arkiv) till 08 juli, 2009
« skrivet: 2000-08-23, 22:55 »
Föräldrar
 
Arendt STENGÅRD (MICKELSSON)  = Catharina LARSDOTTER
  Gift Söndag 3 November 1748, ATLINGBO.
  Catharina LARSDOTTER:
    1748 Piga i Väte, Norrbys.
 
Barn
 
Aron STENBERG (ARONSSON, STENGÅRD) = Catharina Cajsa PERSDOTTER
  Gift Torsdag 16 Februari 1792, VÄTE.
  Aron STENBERG (ARONSSON, STENGÅRD):
    Född Onsdag 2 September 1761, VÄTE.
    1792  Dräng, Väte, stengårds, Båtmansson
    1797  Saltpeterljudare.
  Catharina Cajsa PERSDOTTER:
    Född 1766
    1792  Piga, Guldrupe. Torpardotter.
 
Familj ant.
 
1748 Arendt: Antagen som Båtsman Gotl. 2:akomp (GB-02-0014-1748) i Västergarn, Mafrids L.
1761 Arendt: Båtsman. Väte.
1793-04-20  Arendt dog av ålderdom i Väte.
 
Söker föräldrar och fler syskon till denna fam.
 
/mats

67
Visby stadsförsamling / Äldre inlägg (arkiv) till 2011-11-08
« skrivet: 2011-07-31, 09:34 »
Jag söker uppgifter om ett par systrar Grefberg i Visby.
 
1. Esther Maria Hermanna född 1877-07-10 skall ha utvandrat via Göteborg till New York 1895-09-27. EMI Bas 1895 026.
Några år senare finns hon i Färila, Ljusdal och Söderhamn, där hon gifter sig med fabrikör Jonas Brolin född 1865 i Färila. De får 3 barn, varefter familjen uppges flytta till Adolf Fredriks församling i Stockholm 1903-12-14.
De finns inte i Rotemansarkivet.
Såvitt jag vet, bosatte sig familjen i Alameda i Californien
 
2. Kally Kristina Viktoria född 1882-01-14. Hon bodde några år i början av 1900 - talet i Ljusdal och Söderhamn och flyttade 1902-03-09 till Storkyrkoförsamlingen i Stockholm och i december samma år till Visby. Hon utvandrade 1907-10-16 till Amerika och bosatte sig i Hennepin, Minnesota. Hon gifte sig med Alfred Youngmark, som skall vara född 1862 i Sverige, vilket deras sonson har berättat.

68
Visby stadsförsamling / Äldre inlägg (arkiv) till 2009-10-05
« skrivet: 2009-06-02, 22:42 »
Hej
Söker efter uppgifter på  Andrew G Janson född 1854 Visby? Gift med Hilda Amanda Mogren född 30 April 1869. Hittar inga uppgifter om vigseln. Söker oxå Andrews föräldrar och evt syskon. Är det någon som vet?
Båda emigrerade till Amerika 1886.  
Tacksam för alla evt svar/Christina

69
Visby stadsförsamling / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-04-11
« skrivet: 2004-09-20, 12:46 »
Jag söker:
Anna Stina Gullin, född 1799 03 14 i Visby. Död 1883 01 02 i Hall.  
 
Carl Peter Ekengren, född 1802 06 21 i Visby. Död 1844 10 27 i Hall.

70
Visby stadsförsamling / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-14
« skrivet: 2003-03-17, 13:30 »
Birgit:
 
 
     Ättlingar
     Jonas Molin
 
 
     Jonas Molin. Visitör vid Stora Sjötullen. Född 1700-11-29 Västervik (H).  
     Gift med Ingrid Fick 1723-03-25 Visby (I). Död 1771-04-04 Rone (I).
          Barn med Ingrid Fick:
          1 Olaus Molin. Född 1723-09-01 Visby (I). Död 1758 Visby (I).
          2 Anna Gardrud Molin. Född 1725-10-30 Visby (I).
          3 Ida Catharina Molin. Född 1730-02-14 Visby (I). Död 1791-11-08  
          Visby (I).
          4 Elisabeth Molin. Född 1732-09-07 Visby (I).
          5 Carl Johan Molin. Född 1735-11-04 Visby (I). Död 1753.
          6 Jonas Molin. Född 1737-11-19 Visby (I). Död 1738-02-07 Visby (I).
          7 Andreas Molin. Född 1739-11-30 Visby (I). Död 1740-02-03 Visby  
          (I).
          8 Margareta Maria Molin. Född 1741-07-20 Visby (I). Död 1741-07-29  
          Visby (I).
          9 Ingrid Molin. Född 1743-05-01 Visby (I). Död 1816-05-21 Rone (I).
 
     Generation 1
 
     1 Olaus Molin. Skeppare. Född 1723-09-01 Visby (I). Död 1758 Visby (I).
     2 Anna Gardrud Molin. Född 1725-10-30 Visby (I). Gift med Gustaf Möller  
     1754-12-08 Visby (I).
          Barn med Gustaf Möller:
          2.1 Johan Carl Möller. Född 1755 Visby (I). Död 1755-10-25 Visby  
          (I).
          2.2 Ingrid Catharina Möller. Född 1759 Visby (I). Död 1759-03-22  
          Visby (I).
          2.3 Johan Gustaf Möller. Född 1760-09-29 Visby (I). Död 1818-09-24  
          Visby (I).
          2.4 Anna Maria Möller. Född 1764 Visby (I). Död 1764-07-20 Visby  
          (I).
     3 Ida Catharina Molin. Född 1730-02-14 Visby (I). Gift med Christian  
     Qviström 1761-12-08 Visby (I). Död 1791-11-08 Visby (I).
          Barn med Christian Qviström:
          3.1 Jonas Johannes Qviström. Född 1762-10-20 Visby (I). Död  
          1763-03-03 Visby (I).
          3.2 Jöns Qviström. Född 1769-09-25 Visby (I).
     4 Elisabeth Molin. Född 1732-09-07 Visby (I).
     5 Carl Johan Molin. Född 1735-11-04 Visby (I). Död 1753.
     6 Jonas Molin. Född 1737-11-19 Visby (I). Död 1738-02-07 Visby (I).
     7 Andreas Molin. Född 1739-11-30 Visby (I). Död 1740-02-03 Visby (I).
     8 Margareta Maria Molin. Född 1741-07-20 Visby (I). Död 1741-07-29  
     Visby (I).
     9 Ingrid Molin. Född 1743-05-01 Visby (I). Gift med Carl Fredrik Dreutz  
     1771-05-21 Rone (I). Död 1816-05-21 Rone (I).
 
     Generation 2
 
     2.1 Johan Carl Möller. Född 1755 Visby (I). Död 1755-10-25 Visby (I).
     2.2 Ingrid Catharina Möller. Född 1759 Visby (I). Död 1759-03-22 Visby  
     (I).
     2.3 Johan Gustaf Möller. Målare. Född 1760-09-29 Visby (I). Gift med  
     Helena Catharina Klintbom 1787-04-03 Visby (I). Död 1818-09-24 Visby (I).
 
          Barn med Helena Catharina Klintbom:
          2.3.1 Gustaf Abraham Möller. Född 1788-08-12 Visby (I).
          2.3.2 Margaretha Maria Möller. Född 1790-10-06 Visby (I).
          2.3.3 Lovisa Möller. Född 1792-08-23 Visby (I).
          2.3.4 Carl Fredrich Möller. Född 1796-10-07 Visby (I). Död 1866  
          Norrköping.
          2.3.5 Gustafva Catharina Möller. Född 1799-04-06 Visby (I).
     2.4 Anna Maria Möller. Född 1764 Visby (I). Död 1764-07-20 Visby (I).
     3.1 Jonas Johannes Qviström. Född 1762-10-20 Visby (I). Död 1763-03-03  
     Visby (I).
     3.2 Jöns Qviström. Född 1769-09-25 Visby (I).
 
     Generation 3
 
     2.3.1 Gustaf Abraham Möller. Målare. Född 1788-08-12 Visby (I). Gift  
     med Maria Catharina Lundgren 1811-08-12 Visby (I).
          Barn med Maria Catharina Lundgren:
          2.3.1.1 Carl August Möller. Född 1812-12-27 Visby (I). Död  
          1814-11-12 Visby (I).
          2.3.1.2 Carl Gustaf Möller. Född 1814-11-19 Visby (I).
          2.3.1.3 Victor Möller. Född 1816-12 Visby (I).
          2.3.1.4 Jacob Johan Wilhelm Möller. Född 1818-12-16 Visby (I).
          2.3.1.5 German Egidius Möller. Född 1820-12-08 Visby (I).
     2.3.2 Margaretha Maria Möller. Född 1790-10-06 Visby (I).
     2.3.3 Lovisa Möller. Född 1792-08-23 Visby (I).
     2.3.4 Carl Fredrich Möller. Född 1796-10-07 Visby (I). Död 1866  
     Norrköping.
          Barn med Ulrica Kindberg:
          2.3.4.1 Dorotea Fredrika Kindberg. Född 1831 Norrköping. Död 1920  
          Follingbo (I).
     2.3.5 Gustafva Catharina Möller. Född 1799-04-06 Visby (I).
 
     Generation 4
 
     2.3.1.1 Carl August Möller. Född 1812-12-27 Visby (I). Död 1814-11-12  
     Visby (I).
     2.3.1.2 Carl Gustaf Möller. Född 1814-11-19 Visby (I).
     2.3.1.3 Victor Möller. Född 1816-12 Visby (I).
     2.3.1.4 Jacob Johan Wilhelm Möller. Född 1818-12-16 Visby (I).
     2.3.1.5 German Egidius Möller. Född 1820-12-08 Visby (I).
     2.3.4.1 Dorotea Fredrika Kindberg. Född 1831 Norrköping. Död 1920  
     Follingbo (I).

71
Visby stadsförsamling / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-10-31
« skrivet: 2002-05-15, 12:42 »
Hej Olle.
Jag har varit på Gotland och landsarkivet
dom sa att du snart var färig med födelseboken
Jag undrar om du har Andreas född 16710830 i
Visby, vad heter föräldrarna?
? inspector.
MVH Birgit

72
Visby stadsförsamling / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-01-26
« skrivet: 1999-11-21, 21:42 »
Carl Johan Vilhelm Bohm född 1870 07 08 Var?
Gift med Emelie Augusta Pettersson född 1858 08 01 Var?
Bosatta i Visby sfs där döttrarna föds
Hilma Emilia Carolina Bohm 1892 04 02 - död 1963 03 07 i Klara Sthlm,    
Maria Adelia Catharina Bohm 1894 08 19,    
Elin Vilhelmina Theresia Bohm 1897 04 21.
Jag vet en hel del om Hilma som gifter sig och flyttar till Sthlm,  
men är det någon som vet något om föräldrarna ??
Med vänlig hälsning Inger

73
Någon som vet mer om dessa?
 
Katarina Rasmusdotters Stora Hästnäs-anor
 
1. KATARINA RASMUSDOTTER 12:52. Född måndag 6/6 1710 på Stora Hästnäs, Visby landsförsamling, I [Hallgren]. Död av ålderdomsbräckligh 79 år gl fredag 8/1 1790 i Stora Bläsungs, Väskinde, I. Hemmansägarhustru. (Far 2, Mor 3)
Gift 15/10 eller fredag 25/10 1728 på Stora Hästnäs, Visby landsförsamling, I med JOAKIM JOAKIMSSON 104:2. [E:]. Född tisdag 9/7 1701 i Stora Bläsungs, Väskinde, I [Hallgren]. Död av ålder+kolik 74 år 10 må 4 d måndag 13/5 1776 där. Hemmansägare på 9/16 mantal St.Bläsnungs i Västkinde. Kyrkvärd. — Far: JOAKIM HANSSON 104:38. Född ca 1650-166. i Lilla Bläsungs?, Väskinde, I [Vigselboken]. Död 1715 eller 1716 i Stora Bläsungs, Väskinde, I [Hallgren+Barbro Lunsjö]. Hemmansägare vid Stora Bläsungs i Väskinde. Mor: MARIA JÖNSDOTTER-JONSDOTTER 104:39. Född ca 165. i Stora Bläsungs, Väskinde, I [Hallgren]. Död mellan 1701 och 1713 där [Hallgren]. Hemmansägar-och kyrkvärdshustru, änka.
Barn
 MARIA JOAKIMSDOTTER 104:12. Född söndag 24/8 1729 i Stora Bläsungs, Väskinde, I [Hallgren+Barbro Lunsjö]. Död söndag 11/11 1770 i Väskinde, I [Hallgren]. Bondhustru.
 JOAKIM, JOCHUM JOAKIMSSON 104:43. Född söndag 19/9 1731 i Stora Bläsungs, Väskinde, I [Hallgren+Barbro Lunsjö]. Död 60 år gammal söndag 26/2 1792 där [Hallgren]. Hemmansägare vid Stora Bläsungs i Väskinde.
 RASMUS JOAKIMSSON 104:74. Född onsdag 31/7 1734 i Stora Bläsungs, Väskinde, I [Hallgren+Barbro Lunsjö]. Död 1734 där [Hallgren].
 ERIK JOAKIMSSON 104:75. Född söndag 12/1 1735 i Stora Bläsungs, Väskinde, I [Hallgren]. Död i kräfta, 66 år 7 må gl onsdag 12/8 1801 i Kviungs, Bro, Väskinde, I [Dödbok]. Hemmansägare vid Kviungs och herrefiskare vid Själsö i Väskinde.
 RASMUS JOAKIMSSON-BLÄSELIUS 104:90. Född torsdag 1/3 1739 i Stora Bläsungs, Väskinde, I [Hallgren]. Död fredag 2/7 1784 i Brusings?, Väskinde, I [Hallgren]. Kypare vid Ostindiska comp. i Visby, s.k. Börsen, Companihuset, etc. Hemmansägare vid Brusings i Väskinde.
 ANDERS JOAKIMSSON 104:99. Född tisdag 7/9 1742 i Stora Bläsungs, Väskinde, I [Hallgren]. Död fredag 4/3 1763 i Stora Bläsungs?, Väskinde, I [Hallgren].
 JOHAN JOAKIMSSON 104:100. Född fredag 24/1 1746 i Stora Bläsungs, Väskinde, I [Hallgren]. Död mindre än ett år gammal 1746 där [Hallgren].
 JOHAN JOAKIMSSON-BLESELL 104:1. Född 3/6? eller onsdag 24/6 1747 i Stora Bläsungs, Väskinde, I [Barb Lunsjö+Hallgren]. Död 83 år gammal fredag 15/10 1830 i Lauters, Fårö, I [C: + Hallgren]. Styrman. Sjökapten. Kalkbruksägare. Borgare i Stockholm.
 KATARINA JOAKIMSDOTTER-SEVELIN 104:101. Född onsdag 16/1 1751 i Stora Bläsungs, Väskinde, I [Hallgren]. Död 60 år gammal lördag 27/4 1811 på Skomakare gård, Lummelunda, I [Hallgren]. Hemmansägar-och boråshandlarehustru.
 NILS JOAKIMSSON 104:36. Född fredag 26/7 1754 i Stora Bläsungs, Väskinde, I [Hallgren]. Död av giktverk 60 år gammal lördag 13/10 1804 i Vies, Väskinde, I [Hallgren]. Hemmansägare vid Vies i Väskinde.
 
I
2. f
RASMUS ALBRECHTSSON-BRAUS 12:1. Född onsdag 18/3 1674 på Stora Hästnäs, Visby landsförsamling, I [C:1 blad 2]. Död 67 år gl onsdag 2/6 1742 i Stora Hästnäs, Visby lands, I [Hallgren s54+Bou 481]. Hemmansägare på Stora Hästnäs i Visby landsförsamling. Danneman.
 (Ur död-och begravningsboken): RASMUS, danneman, Stora Hästnäs, död 2/6 1742, 67 år.
 
 (Ur död-och begravningsboken): ERIK RASMUSSON, RASMUS Stora Hästnäs son, död 6/6 1742, 30 år. (Barn 1, Far 4, Mor 5)
Gift 1° torsdag 20/12 1700 i Visby landsförsamling, I med ELISABET HANSDOTTER 12:2. [Vigselboken]. Född ca 168. på Stora Hästnäs?, Visby landsförs?, I [Hallgren 1926 s.54]. Död före 1710 på Stora Hästnäs?, Visby lands?, I [Hallgren 1926 s.54]. — Far: HANS JÖNSSON 12:4. Född ca 164. på Stora Hästnäs?, Visby landsförsamling?, I. Död måndag 26/8 1695 på Stora Hästnäs, Visby landsförsamling, I [Dödboken]. Storbonde i Broa, Halla. Handelsman med fartyg 1664-. Riksdagsman 1682. Kronolänsman i Halla ting 1692. Mor: MAGDALENA JAKOBSDOTTER 12:120. Född ca 164. på Lilla Hästnäs?, Visby lfs?, I [Lemke s.351+Kinberg s.63]. Död i Broa, Halla, I [Kinberg s.63]. Länsmans-, storbonde-, kyrkvärds-och riksdagsmannahustru.
Gift 2° före 1710, ca 1708 med MARIA ERIKSDOTTER 12:24. [Top.Bou.reg. Norra Härad Nr 481]. Se 3.
Barn i giftermål nr 1
 OKÄNT RASMUSBARN 12:113. Född ca 170. på Stora Hästnäs, Visby landsförsamling, I [Dödboken]. Begravd söndag 19/7 1708 där [Dödboken].
Barn i giftermål nr 2
 KATARINA RASMUSDOTTER 12:52. Se 1.
 MARIA, MAJA RASMUSDOTTER-SMITTS 12:40. Född ca 1712 i Stora Hästnäs, Visby lands, I. Död före 1780 i Skogs?, Stenkyrka?, I [Bou.reg. Norra Härad Nr 697+481+1063]. Skepparhustru.
 ERIK RASMUSSON 12:50. Född (1711-1713) ca 1712 i Stora Hästnäs, Visby lands, I [Bou. Norra Nr 481]. Död 30 år gammal söndag 6/6 1742 där [Dödboken]. Begravd ../6 1742 i Visby lands, I [Bou.reg. Norra Härad Nr 481]. Bondson.
 SARA RASMUSDOTTER 12:38. Född 1716 i Stora Hästnäs, Visby lands, I [Bou.reg. Norra Härad Nr 697]. Död efter 1780 i Snögrinde?, Klinte?, I [Bou.reg. Norra Härad Nr 697]. Bondhustru.
 RASMUS RASMUSSON 12:27. Född 1719 i Stora Hästnäs, Visby lands, I [Bou.reg. Norra Härad Nr 481]. Död 41 år gammal 1760 där [Bou.reg N:a H:d 1139].
 RASMUSBARN 12:114. Född ca 172. på Stora Hästnäs, Visby landsförsamling, I [Dödboken]. Begravd måndag 23/7 1722 där [Dödboken].
 RASMUSDOTTER 12:115. Född ca 172. Begravd skärtorsdagen 7/4 1726 på Stora Hästnäs, Visby landsförsamling, I [Dödboken].
 JOHAN RASMUSSON-HESSELGREN 12:28. Född 1723 i Stora Hästnäs, Visby lands, I [Bou.reg. Norra Härad Nr 481]. Död barnlös, 56 år gammal söndag 5/12 1779 i Visby, I [Bou. reg. Nr 697]. Tunnbindare.
3. m
MARIA ERIKSDOTTER 12:24. Född (1670-1690) ca 1682 på Lilla Hästnäs?, Visby landsförsamling?, I. Död 68 år gammal, lördag 12/5 1750 på Stora Hästnäs, Visby landsförsamling, I [F:].
 (Ur död-och begravningsboken): RASMUS, danneman, Stora Hästnäs, död 2/6 1742, 67 år.
 
 (Ur död-och begravningsboken): ERIK RASMUSSON, RASMUS Stora Hästnäs son, död 6/6 1742, 30 år. (Barn 1, Far 6)
 
II
4. ff
ALBRECHT, ALBERT HIERONIMUSSON-BRAUS-BRANS 12:3. Född ca 163. i Väskinde?, I [Revisionsboken 1653]. Död ../10 1701 på Stora Hästnäs, Visby landsförsamling, I [Dödboken]. Begravd på Södersijdan under steenfast Jordh fredag 25/10 1701 i Visby Stadsförsamling, I. Köpte 1/2 gården 1662 på Stora Hästnäs, Visby landsförsamling, I [Karin].
 (Ur död-och begravningsboken): ALBERTT HESNIS (Hästnäs) HUSTRU begravd 8/1 1663.
 (Ur död-och begravningsboken): ALBREGT Stora Hästnäs, hans DOTTER, begravd 10/9 1676.
 (Ur död-och begravningsboken): ALBRECHT Hästnäs (St. H., dvs Stora Hästnäs) begravd 25/10 1701.
 Enligt Barbro Lunsjö (Ur död-och begravningsboken): 1701 Dhen 25 Octobris Begrofs ALBRECHT Hästnäs Store Hästnäs på Södersijdan under steenfast Jordh.
 Ur 1653 års revisionsbok: Lummelunds tingh. WÄSSKINDS FIÄRDINGH OCH SOCHN. Skattehemman: Ringwede är 1/4 hemman om 3 marckeleij, hafuer åcker till 6 tunnelandh, ängh till 4 mans slätt och tarfweligh skough. Bruckas af HIERONYMUS ALLBREHTSSON (D: HIERONYMY ALBRECHTSSON), hwilcken för 3 åhr sädan (1649) kiöpte gården af RASMUS SÅGMESTARE för 8 dr. Var är ALBRECHT född? [Revisionsboken 1653].
 Ur 1653 års revisionsbok: Endre tingh. HEIJDEBY FIÄRDINGH. WISSBY SOCHN. Skattehemman: Effterskreffne twenne gårdar liggia under Wijssby stadh och skatta i Heideby fiärdingh nembl. STORA Hästenääs är 1 hemman om 11 marckeleij, hafuer åcker till 24 tunnelandh, ängh till 35 mans slätt, starr 3 mans slätt, aagh i Hästenääsmyyr, trägårdh af een deehl päronträädh, humblegårdh till 200 stänger, 1 haga till 4 hästar, tarfweligh skough och fiskie i Snäckegårdswijck i saltsiöön. Bruckas af JACOB OLOFSSON, hwilcken hafwer ärfdt gården effter sijne förälldrar.
 Dhenne gårdh woro 14 marckeleijen i gamble jordebooken påfördhe där han doch effter allmogens berättellsse aldrig hade warit skattlagdh för fleere än för 11 marckeleij, men befans af wrångh berättellsse, uthj h:r ÅCKE HANSSONS tijdh på jorderansackningen i sombliges frånwarellsse wara somblige gårdar meer och fleere marckeleijen påfördhe än dhe rättmäteligen hafua.
 Härtill är kiöpt ifrån HANS DIJNCKELSPÄLLS (fordom borgare i Wijssby ett stycke jordh kallass DIJNCKELSPÄLS), hwilcket beståår af 5 tunnelandh åcker och 3 mans slätt ängh, strax widh dhenne gårdh beläget, hwarföre han årligen skattar 10 öre smt.
 LILLA Hästenääs är 1 hemman om 12 marckelej, hafwer åcker till 24 tunnelandh, ängh till 30 manss slätt, starr 5 mans slätt, aagh i Hästenääsmyyr, trägårdh af een deehl päron-och kirssebärsträädh, humblegårdh till 100 stänger, 2 hagar till 4 hästar, sqwalte-och såghqwarn i Hästenääsåå och tarfweligh skough. Bruckas af GERTRUDH LARSSDOTTER, hwilckens man kiöpte gården för 30 åhr sädan af JACOB PERSSON borgare i Wijssby för 80 dr.
 Sålde päron och ved 1684. (Barn 2, Far 8)
Gift 1° ca 165. i Visby landsförsamling?, I med OKÄND 12:61. [Dödboken]. Född ca 164. på Hästnäs?, Visby landsförsamling?, I. Begravd torsdag 8/1 1663 på Stora Hästnäs, Visby lfs, I [Visby sfs döda 1661-1860]. Hustru.
Gift 2° ca 1663 i Visby landsförsamling?, I med OKÄND 12:5. Se 5.
Barn i giftermål nr 1
 ALBRECHTSDOTTER 12:62. Född före 1676 på Stora Hästnäs, Visby landsförsamling, I [Dödboken]. Död ../9 1676 där [Dödboken]. Begravd söndag 10/9 1676 där [Dödboken].
 HIERONIMUS, HIERONYMUS ALBRECHTSSON 12:85. Född på Stora Hästnäs, Visby landsförsamling, I [Dödboken]. Död efter 1713 på Stora Hästnäs?, Visby landsförsamling?, I [Dödboken]. Husbonde.
 ALBRECHTSDOTTER 12:63. Född 1662 på Stora Hästnäs, Visby landsförsamling, I [Dödboken]. Död 28 år gammal måndag 21/7 1690 på Stora Hästnäs, Visby lands, I [Dödboken].
Barn i giftermål nr 2
 RASMUS ALBRECHTSSON-BRAUS 12:1. Se 2.
5. fm
OKÄND 12:5. Född ca 164. på Hästnäs?, Visby landsförsamling?, I. Död på Stora Hästnäs?, Visby landsförsamling?, I. Albertt Hesnis, hans hustru. (Barn 2)
6. mf
ERIK 12:118. Född (1620-1660), ca 165. på Lilla Hästnäs?, Visby landsförsamling?, I. Död på Lilla Hästnäs, Visby landsförsamling, I. Bonde?. (Barn 3)
Barn
 MARIA ERIKSDOTTER 12:24. Se 3.
 
III
8. ff f
HIERONIMUS, HIERONYMUS ALBRECHTSSON 12:116. Född ca 161. i Väskinde?, I [Revisionsboken 1653]. Död efter 1653 i Ringvide?, Väskinde?, I [Revisionsboken 1653].
 Ur 1653 års revisionsbok: Lummelunds tingh. WÄSSKINDS FIÄRDINGH OCH SOCHN. Skattehemman: Ringwede är 1/4 hemman om 3 marckeleij, hafuer åcker till 6 tunnelandh, ängh till 4 mans slätt och tarfweligh skough. Bruckas af HIERONYMUS ALLBREHTSSON (D: HIERONYMY ALBRECHTSSON), hwilcken för 3 åhr sädan (1650) kiöpte gården af RASMUS SÅGMESTARE för 8 dr. Köpte för 8 dr av RASMUS SÅGMESTARE 1649 i Ringvide, Väskinde, I. (Barn 4, Far 16)
Barn
 ALBRECHT, ALBERT HIERONIMUSSON-BRAUS-BRANS 12:3. Se 4.
 
IV
16. ff ff
ALBRECHT, ALBERT 12:117. Född ca 158. i Väskinde?, I [Revisionsboken 1653]. Död där [Revisionsboken 1653]. (Barn 8)
Barn
 HIERONIMUS, HIERONYMUS ALBRECHTSSON 12:116. Se 8.

74
Viklau / Viklau
« skrivet: 2002-10-26, 05:00 »
Söker föräldrar och anor till Karl Gustaf* Berg, född 13/2 1883 i Viklau och död 21/12 1970 i Ollajvs i Viklau. Han lär ha haft en bror Axel Berg.

75
Vallstena / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-04-04
« skrivet: 2002-04-02, 12:38 »
Hej Torsten
Du får gärna skicka vad du har
så kan jag kolla med mitt
och skicka ev. det du inte har.
Det var synd att det andra inte kom fram
jag kanske slipper skriva så mycket nästa gång.
Birgit
b_gahnstrom@hotmail.com

76
Vallstena / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-maj-27
« skrivet: 1999-06-07, 10:06 »
Finns det någon som har Källgren födda Bergsten
från mitten på 1700-talet och framåt till dags datum.  
Och Söderström som bodde Hägvalds Vallstena
min första ana Jöran Petter tagit Söderström
född 1799 Visby oäkta, gift med Maja Gertrud
Nilsdotter född 1802 i Kräklingbo. Döda Vallstena
MVH Birgit

77
Tingstäde / Tingstäde
« skrivet: 2013-08-24, 18:23 »
aha då förstår jag att jag inte hittade vigseln...tack
så mycket för förtydligande men flyttade hon själv till
Amerika om jag läste rätt??
 
Med vänlig hälsning Connie

78
Stenkyrka / Äldre inlägg (arkiv) till 2008-01-09
« skrivet: 2006-09-14, 19:43 »
Hej
 
Det finns väl fler Tuna kyrka. Bl a en strax söder om Nyköping och en i Matfors utanför Sundsvall. Dessutom kallas i dagligt tal Stora Tuna kyrka i Borlänge enbart Tuna kyrka. Och det finns kanske fler.
 
Det troligaste är väl - men detta sagt utan bildbevis - att det rör sig om den ca 700-åriga Tuna kyrka nordost om Uppsala i Rasbo, eftersom den heter som den gör och samtidigt på ett mycket påtagligt sätt förmedlar intrycket av vad den faktiskt är, nämligen uppförd i sten (och tegel).  
 
Sten
 
 
Inlägget flyttades 20 februari 2010 från Språk, ord och namn: Ortnamn: Tuna Stenkyrka.
Camilla Eriksson, moderator

79
Stenkyrka / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-04-20
« skrivet: 2002-09-06, 19:30 »
Tack Olle
Jag har frågat dig under allmänt
att jag är nyfiken på ditt register
om födda.
Vet du något NÄR ?
Mvh Birgit

80
Stenkyrka / Äldre inlägg (arkiv) till 5.9.2002
« skrivet: 1999-04-20, 17:14 »
söker ättlingar efter Anna Garderud Thomasdotter f 15-10 1801 i Othem, gift med en ölänning Andersson bosatta i Moos i Stenkyrka, en son John (Janne Andersson)

81
Sproge / Sproge
« skrivet: 2009-09-16, 12:31 »
Hans:
 
     Anfäder
     Båtel Classon Hultberg
 
 
         
      Båtel Classon Hultberg. Skolmästare i Sproge. Född 1756 Linde (I) 1).  
      Död 1824-05-09 Sproge (I). Far: I:1 Clas Olofsson. Mor: I:2 Cherstin  
      Mortensdotter.
      Familj med Anna Nilsdotter (Född 1756-03-01 Kruse, Sproge (I). Död  
      1830-11-17 Sproge (I).)  Vigsel 1778-10-11 Sproge (I).
        Barn:
        Nils Hultberg. Född 1779-08-24 Sproge (I).  
        Anna Brita Hultberg. Född 1781-11-09 Sproge (I). Död 1811-01-28  
        Urgude, Sproge (I).  
        Magdalena Hultberg. Född 1785-06-26 Sproge (I). Död 1786-04-06  
        Sproge (I).  
        Michael Hultberg. Född 1787-04-05 Sproge (I). Död 1852-03-13 Eksta  
        (I).  
        Johanna Lisa Hultberg. Född 1790-07-01 Sproge (I). Död 1858-12-25  
        Kvie, Eksta (I).  
        Catharina Helena Hultberg. Född 1793-04-19 Sproge (I).  
        Margareta Christina Hultberg. Född 1797-08-06 Sproge (I).  
 
 
     Generation I
      I:1  f
      Clas Olofsson. Född 1713-08-09 Stora Allmungs, Havdhem (I) 2). Död  
      1758-07-02 Stora Allmungs, Havdhem (I). Far: II:1 Olof Larsson. Mor:  
      II:2 Cattrina Hansdotter.
      Familj med Cherstin Mortensdotter (Född 1721-09-26 Kälder, Linde (I) 2).  
      Död 1801-11-19 Kälder, Linde (I).)  Vigsel 1740-11-05 Linde (I).
        Barn:
        Okänd Clasdotter. Född 1743-01-18 Kälder, Linde (I). Död 1743-01-18  
        Kälder, Linde (I).  
        Olof Classon. Född 1744-01-22 Kälder, Linde (I) 3). Död 1823 Fardhem  
        (I).  
        Olof Classon. Född 1747-05-06 Kälder, Linde (I) 2). Död 1823 Kälder,  
        Linde (I).  
        Jacob Classon. Född 1747-05-31 Kälder, Linde (I) 2). Död 1816-11-14  
        Stora Norrgårde, Sproge (I) 4).  
        Gunilla Clasdotter. Född 1750-03-18 Kälder, Linde (I) 2). Död  
        1830-04-05 Kälder, Linde (I).  
        Clas Classon Hultberg. Född 1751-04-25 Kälder, Linde (I) 5).  
        Morten Classon. Född 1753-03-31 Kälder, Linde (I) 2). Död 1768-01-04  
        Kälder, Linde (I).  
        Helena Clasdotter. Född 1753-11-30 Kälder, Linde (I) 6). Död  
        1821-10-30 Nygårds, Västerhejde (I) 7).  
        Båtel Classon Hultberg. Född 1756 Linde (I) 1). Död 1824-05-09  
        Sproge (I).  
        Catharina Clasdotter. Född 1756-07-10 Kälder, Linde (I) 2). Död  
        1801-08-13 Stora Hajslunds, Havdhem (I).  
      I:2  m
      Cherstin Mortensdotter. Född 1721-09-26 Kälder, Linde (I) 2). Död  
      1801-11-19 Kälder, Linde (I).
      Familj med Johan Jacobsson (Född 1738-10-15 Maldes, Stånga (I) 8).)  
      Vigsel 1759-07-08 Linde (I) 9).
        Barn:
        Per Johansson. Född 1764-07-22 Kälder, Linde (I) 10).  
 
 
 
     Generation II
      II:1  ff
      Olof Larsson. Död 1722-08-07 Stora Allmungs, Havdhem (I). Far: III:1  
      Lars Okänd. Mor: III:2 Maria Clausdotter.
      Familj med Cattrina Hansdotter (Född 1683-09-11 Sigsarve, Näs (I). Död  
      1763-11-22 Stora Allmungs, Havdhem (I).)  Vigsel 1703-11-01 Näs (I).
        Barn:
        Maren (Maria) Olofsdotter. Född 1705-03-27 Stora Allmungs, Havdhem  
        (I). Död 1786-05-02 Stora Allmungs, Havdhem (I).  
        Beata Olofsdotter. Född 1707-01-08 Stora Allmungs, Havdhem (I). Död  
        1707-01-20 Stora Allmungs, Havdhem (I).  
        Hans Olofsson. Född 1708-02-11 Stora Allmungs, Havdhem (I). Död  
        1708-02-17 Stora Allmungs, Havdhem (I).  
        I:1 Clas Olofsson. Född 1713-08-09 Stora Allmungs, Havdhem (I) 2).  
        Död 1758-07-02 Stora Allmungs, Havdhem (I).  
        Hans Olofsson. Född 1716-08-26 Stora Allmungs, Havdhem (I). Död  
        1726-06-05 Stora Allmungs, Havdhem (I).  
        Olof Olofsson. Född 1719-09-08 Stora Allmungs, Havdhem (I).  
      II:2  fm
      Cattrina Hansdotter. Född 1683-09-11 Sigsarve, Näs (I). Död 1763-11-22  
      Stora Allmungs, Havdhem (I). Far: III:3 Hans Mårtensson. Mor: III:4  
      Beata Grelsdotter.
 
 
     Generation III
      III:1  ff f
      Lars Okänd.
      Familj med Maria Clausdotter (Född 1640 Stora Allmungs, Havdhem (I).  
      Död 1696-11-02 Stora Allmungs, Havdhem (I).)
        Barn:
        Valborg Larsdotter. Född 1667 Stora Allmungs, Havdhem (I). Död  
        1741-03-24 Livsungs, Havdhem (I).  
        Cattrina Larsdotter. Död 1751-05-22 Lilla Rosarve, Havdhem (I).  
        II:1 Olof Larsson. Död 1722-08-07 Stora Allmungs, Havdhem (I).  
      III:2  ff m
      Maria Clausdotter. Född 1640 Stora Allmungs, Havdhem (I). Död 1696-11-02  
      Stora Allmungs, Havdhem (I). Far: IV:3 Claus Maldesson. Mor: IV:4  
      Walborg Matsdotter.
      III:3  fm f
      Hans Mårtensson. Född 1649 Sigsarve, Näs (I). Död 1719-09-26 Sigsarve,  
      Näs (I). Far: IV:5 Mårten Okänd. Mor: IV:6 Catharina Okänd.
      Familj med Beata Grelsdotter (Född 1651 Stora Rosarve, Havdhem (I).  
      Död 1716-11-20 Sigsarve, Näs (I).)  Vigsel 1677-10-28.
        Barn:
        Cattrina Hansdotter. Född 1677-11-30 Sigsarve, Näs (I). Död före  
        1683 Sigsarve, Näs (I).  
        Anna Hansdotter. Född 1679-12-09 Sigsarve, Näs (I). Död 1725-08-25  
        Jacobs, Näs (I).  
        II:2 Cattrina Hansdotter. Född 1683-09-11 Sigsarve, Näs (I). Död  
        1763-11-22 Stora Allmungs, Havdhem (I).  
        Mallena Hansdotter. Född 1686-01-03 Sigsarve, Näs (I). Död  
        1765-09-24 Sigsarve, Näs (I).  
        Gertrud Hansdotter. Född 1688-08-09 Sigsarve, Näs (I). Död  
        1706-10-23 Sigsarve, Näs (I).  
      III:4  fm m
      Beata Grelsdotter. Född 1651 Stora Rosarve, Havdhem (I). Död  
 
      1716-11-20 Sigsarve, Näs (I). Far: IV:7 Grels Okänd. Mor: IV:8 Okänd  
      Okänd.
 
 
     Generation IV
      IV:3  ff mf
      Claus Maldesson. Född 1615 Hemmungs, Hablingbo (I). Död 1660 Stora  
      Allmungs, Havdhem (I). Far: V:5 Malde Jacobsson. Mor: V:6 Okänd Okänd.
      Familj med Walborg Matsdotter (Född 1619 Stora Allmungs, Havdhem (I).  
      Död 1680-12-31 Stora Allmungs, Havdhem (I).)  Vigsel 1639.
        Barn:
        III:2 Maria Clausdotter. Född 1640 Stora Allmungs, Havdhem (I). Död  
        1696-11-02 Stora Allmungs, Havdhem (I).  
        Malde Clausson. Född 1642 Stora Allmungs, Havdhem (I). Död  
        1696-11-02 Stora Allmungs, Havdhem (I).  
        Catharina Clausdotter. Född 1655 Stora Allmungs, Havdhem (I). Död  
        1723-05-03 Lilla Siglajvs, Näs (I).  
        Margaretha Clausdotter.  
        Lars Clausson. Död 1687-09-05 Stora Allmungs, Havdhem (I).  
        Matz Clausson.  
      IV:4  ff mm
      Walborg Matsdotter. Född 1619 Stora Allmungs, Havdhem (I). Död  
      1680-12-31 Stora Allmungs, Havdhem (I). Far: V:7 Mats Jacobsson. Mor:  
      V:8 Okänd Okänd.
      IV:5  fm ff
      Mårten Okänd. Död före 1675 Sigsarve, Näs (I).
      Familj med Catharina Okänd
        Barn:
        III:3 Hans Mårtensson. Född 1649 Sigsarve, Näs (I). Död 1719-09-26  
        Sigsarve, Näs (I).  
        Clas Mårtensson. Född 1651 Sigsarve, Näs (I). Död före 1739-07-24  
        Sigters, Havdhem (I).  
      IV:6  fm fm
      Catharina Okänd.
      IV:7  fm mf
      Grels Okänd. Död 1693-01-23 Stora Rosarve, Havdhem (I).
      Familj med Okänd Okänd (Död Stora Rosarve, Havdhem (I).)
        Barn:
        III:4 Beata Grelsdotter. Född 1651 Stora Rosarve, Havdhem (I). Död  
        1716-11-20 Sigsarve, Näs (I).  
      IV:8  fm mm
      Okänd Okänd. Död Stora Rosarve, Havdhem (I).
 
 
     Generation V
      V:5  ff mf f
      Malde Jacobsson. Född 1590 Hemmungs, Hablingbo (I). Far: VI:9  
      Landsdomare Jacob Lauritsson. Mor: VI:10 Okänd Okänd.
      Familj med Okänd Okänd
        Barn:
        Domare i Hablinge ting Jacob Maldesson. Född 1614 Hablingbo (I).  
 
        IV:3 Claus Maldesson. Född 1615 Hemmungs, Hablingbo (I). Död 1660  
        Stora Allmungs, Havdhem (I).  
        Detlof Maldesson. Född 1626 Hablingbo (I). Död omkring 1680  
        Hablingbo (I).  
      V:6  ff mf m
      Okänd Okänd.
      V:7  ff mm f
      Mats Jacobsson. Född omkring 1580 Stora Allmungs, Havdhem (I). Död  
      efter 1648 Stora Allmungs, Havdhem (I).
      Familj med Okänd Okänd
        Barn:
        IV:4 Walborg Matsdotter. Född 1619 Stora Allmungs, Havdhem (I). Död  
        1680-12-31 Stora Allmungs, Havdhem (I).  
      V:8  ff mm m
      Okänd Okänd.
 
 
     Generation VI
      VI:9  ff mf ff
      Landsdomare Jacob Lauritsson. Född 1565. Död 1625 Hablingbo (I). Far:  
      VII:17 Landsdomare Laurits Lauritsson. Mor: VII:18 Okänd Okänd.
      Familj med Okänd Okänd
        Barn:
        V:5 Malde Jacobsson. Född 1590 Hemmungs, Hablingbo (I).  
      VI:10  ff mf fm
      Okänd Okänd.
 
 
     Generation VII
      VII:17  ff mf ff f
      Landsdomare Laurits Lauritsson. Född 1540. Död 1604 Hablingbo (I). Far:  
      VIII:33 Landsdomare Lauritz Hemunds. Mor: VIII:34 Okänd Okänd.
      Familj med Okänd Okänd
        Barn:
        VI:9 Landsdomare Jacob Lauritsson. Född 1565. Död 1625 Hablingbo (I).  
 
      VII:18  ff mf ff m
      Okänd Okänd.
 
 
     Generation VIII
      VIII:33  ff mf ff ff
      Landsdomare Lauritz Hemunds.
      Familj med Okänd Okänd
        Barn:
        VII:17 Landsdomare Laurits Lauritsson. Född 1540. Död 1604 Hablingbo  
        (I).  
      VIII:34  ff mf ff fm
      Okänd Okänd.
 
 
Källor
      1)   Sproge AI:2
      2)   Fardhem hfl 1750-1769
      3)   Fardhem hfl 1813-1832
      4)   Sproge dödbok
      5)   Barlingbo hfl 1798-1806
      6)   Fardhem C:2
      7)   Västerhejde AI:3
      8)   Burs C:1
      9)   Gotländskt vigselregister
      10)  Linde födelsebok

82
Sjonhem / Äldre inlägg (arkiv) till 17 september, 2006
« skrivet: 1999-05-04, 15:13 »
Någon som vet något om en präst i Sjonhem på 1650-60 talet som kalldes herr Per. En släkting till denne präst Nils Jeremiasson blev gift till Marpis på Fårö, Nils drunknade 1661, och det blev bråk om
arvet efter honom. Fadern Jeremias måste ha bott i Sjonhem?

83
Rute / Äldre inlägg (arkiv) till 27 januari, 2013
« skrivet: 2010-04-15, 17:45 »
Tack Olle för ett snabbt svar och uppgifterna om Maria Christina Stendahl. Då vet jag att det inte är någon ide att forska vidare bakåt från Olof Ruthström.
 
/Ola

84
Rute / Äldre inlägg (arkiv) till 15 april, 2010
« skrivet: 2006-03-25, 16:00 »
Söker uppgifter om Anna Klara Holmerin och ev barn. Anna Klara dör den 7 juni 1920 på Stora Walla, Rute. Hon är noterad som jordbruksarbetaränka.
Från Kungsholmen, Stockholm, flyttar den 26 november 1872 Carl Johan Holmerin, född 1833, till Rute tillsammans med sin hustru Maria, född Sneckerström. Enligt ett brev daterat Vallevik i januari 1874 har hustru Maria avlidit.
Söker även uppgifter om denne Carl Johan Holmerin, samt information om Vallevik.
Lennart Holmerin

85
Othem / Äldre inlägg (arkiv) till 1999-september-14
« skrivet: 1999-04-16, 14:32 »
Söker Jöns Petter Hesselin Ytlings i Othem född ca
1800-1810 hans bror Johan, dräng i Lärbro.
Samt Lars Hesselin f ca 1800, Bro socken förmodligen född i Othem?

86
När / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-11-07
« skrivet: 1999-05-22, 01:05 »
Jag behöver hjälp med en Samuel Löngren född 1755 i Småland och inflyttad till När 1812 antagligen. Det finns ingen inflyttningslängd för 1812 (1802 har jag kollat för att vara säker på att det inte var det årtalet som stod) och det finns inga bilagor till infl.längden 1812. I första husförhöret står det eventuellt att han är en avskedad ryttare. Känner någon igen honom? Hur kommer jag bakåt till Småland? Alla tips mottages med tacksamhet.

87
Norrlanda / Norrlanda
« skrivet: 2004-04-17, 16:25 »
Hej Birgitta!
 
Har tänkt släktforska lite och skulle vilja komma i kontakt med Dig.I första hand gäller det min morfar KnutKnutteEkström som Du vet mer om.
Du kan maila mig på soren@sunrise-sunset.com
Kerstin och Henry hälsar.
 
Sören Tylstedt

88
Hejnum / Äldre inlägg (arkiv) till 10 september, 2004
« skrivet: 2003-06-06, 14:35 »
Hej!
Söker uppgift på när Emma Christina Wallin,
f1843 25/8 Hejnum lämnade Gotland.Har uppgifter att hon och hennes man stenhuggaren Anders Johan Glans var vigda i S:t Nickolai förs.Stockholm,
år 1868 23 feb och hade kommit ifrån Marie Magdalena förs/S-holm år 1866 21 nov.De kom sedemera hit till Blekinge/Hasslö år 1871 där de fick fyra barn,varav ett dor 1875.Innan de kom hit till Tjurkö år1881 18 aug,så var de förmodlingen en vända till Bornholm.det står så antecknat i HFL1871-1880,pg249.
Anders Johan var verksam som stenhuggare och var vid sin tid på Tjurkö anställd hos Firma Wolff:s Granitindustri tills fam. flyttade till Varberg
år 1885-11-10 attest No114.
MvH
MvH

89
Hablingbo / Hablingbo
« skrivet: 2003-04-23, 02:22 »
Mina anor från Hemmungs, Hablingbo med det karaktäristiska namnet Malde.
 
KLAS MALDESSON. Född 1615 i Hemmungs, Hablingbo, I. Död 1660 i Stora Allmungs, Havdhem, I [Elisabeth Molin]. Husbonde efter svärfadern 1648. Bonde efter svärfar, ca 33 år gammal 1648 där.  
Gift ca 163. i Havdhem, I med VALBORG MATSDOTTER. [Elisabeth Molin].  
Barn  
MALDE KLASSON.
 
VALBORG MATSDOTTER. Född ca 1618-1619 i Stora Allmungs, Havdhem, I [Per Karlsson+Molin]. Död av häftig feber 61 år gammal fredag 31/12 1680 där.  
 
f  
MALDE JAKOBSSON 41:189. Född 1590 i Hemmungs, Hablingbo, I. Död där. Husbonde.  
Gift före 1615 i Hablingbo?, I med OKÄND.  
Barn  
KLAS.  
m  
OKÄND. Född ca 158. i Hablingbo?, I. Död i Hemmungs, Hablingbo, I.  
 
ff  
JAKOB LAURITSSON. Född ca 156. i Hemmungs, Hablingbo, I. Död ca 60 år gammal, 1625 där [Elisabeth Molin]. Husbonde.
Gift ca 158. i Hablingbo?, I med OKÄND.  
Barn  
MALDE.  
 
fm  
OKÄND. Född ca 156. i Hablingbo?, I. Död i Hemmungs, Hablingbo, I.
 
ff f  
LAURITS, LARS LAURITSSON-LARSSON. Född ca 154. i Hemmungs?, Hablingbo, I. Död 1604 där [Elisabeth Molin]. Husbonde.
Gift ca 156. i Hablingbo?, I med OKÄND.  
Barn  
JAKOB

90
Gothem / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-07-04
« skrivet: 2002-10-10, 12:25 »
Torsten
 
Anna Josefina Christina Thomasdotter f 1851 död 1834 ????

91
Gammelgarn / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-14
« skrivet: 2003-02-25, 10:44 »
Maivi
Tack för uppgifterna  
 
Olle

92
Fårö / Äldre inlägg (arkiv) till 13 november, 2013
« skrivet: 2013-01-17, 19:33 »
Stort TACK för den uppgiften Sune. Jo, jag har sett något om Pernilla Dampesdotter och kanske andra syskon och barn, men jag om jag får tid att leta och finner något, så svarar jag här:

93
Fårö / Äldre inlägg (arkiv) till 18 april, 2010
« skrivet: 2009-07-14, 23:59 »
Hej Mats !
 
Ett stort Tack som du hittade det snabbt. Det var ju intressant att se dessa fyrvaktare som fanns på Fårö fyren. Jag ska fråga min väns sambo men denna sa at han heter Jakobsson.. Men den sista var från 1947 är intressant! Min väns sambos morfar eller morfars far var från Skåne, men efternamnet stämmer inte riktigt ännu. Men jag ska fråga igen.
 
Men stort tack alla fall !
 
Ha en skön sommar !
Nu åker vi till fårö..
Susanne

94
Fole / Äldre inlägg (arkiv) till 03 oktober, 2008
« skrivet: 2006-11-19, 15:27 »
Tack Tommy
Det var ett önketänkande
För jag har Sofia Jacobina  Pettersson
född 18510525 i Fole
Det finns en Sofia Petttersson som utvandrar
1876 med dotter Hulda.
För jag kan inte hitta min Sofia år 1890 el. 1900
Någon som sett henne?
Mvh Birgit

95
Fardhem / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-12-16
« skrivet: 1999-08-10, 19:07 »
Fardhems-anor
1. JAKOB KRISTENSSON 11:21. Född lördag 5/9 1761 i Nederburge, Fardhem, I. Död 49 år gammal ../5 1831 där. Bonde. (Far 2, Mor 3)
Gift 1° söndag 22/10 1786 i Fardhem, I med KATARINA OLOFSDOTTER 11:22. [C:2 s.35]. Född söndag 13/9 1761 i Amlings, Linde, I. Död nästan 30 år gammal tisdag 30/8 1791 i Nederburge, Fardhem, I. Bondhustru.
Gift 2° onsdag 24/10 1792 i Havdhem, I med ANNA-KRISTINA JOHANSDOTTER 11:23. [C:2 s.233]. Född fredag 20/3 1772 i Lingvide, Havdhem, I. Död af hetsig feber 51 år gammal onsdag 3/3 1824 i Nederburge, Fardhem, I. Begravd söndag 14/3 1824 i Fardhem, I. — Far: JOHAN RASMUSSON 110:2. Född söndag 1/6 1740 i Lingvide, Havdhem, I [C:2 s.233]. Död af Magsjuka och Colique 56 år gammal fredag 10/3 1797 där. Husbonde. Mor: MARIA JAKOBSDOTTER 110:3. Född tisdag 13/7 1742 i Lingvide i Havdhem, I. Död af ålderdom 75 år gammal söndag 30/11 1817 där. Bonddotter och bondhustru i Lingvide, Havdhem.
Barn i giftermål nr 1
 KRISTEN JAKOBSSON 11:87. Född långfredagen 10/4 1789 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L].
 OLOF JAKOBSSON 11:88. Född tisdag 23/8 1791 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död 1 vecka gammal tisdag 30/8 1791 där [E J-L].
Barn i giftermål nr 2
 MAGDALENA MARIA JAKOBSDOTTER 11:89. Född onsdag 20/11 1793 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död 2 veckor gammal torsdag 12/12 1793 där [E J-L].
 JOHANNES JAKOBSSON 11:90. Född måndag 10/11 1794 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L].
 JAKOB JAKOBSSON 11:91. Född tisdag 19/4 1796 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L].
 ANNA-LENA JAKOBSDOTTER 11:92. Född söndag 28/1 1798 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L].
 MARIA JAKOBSDOTTER 11:346. Född måndag 13/1 1800 i Nederburge, Fardhem, I [Hans Thomsson].
 KRISTINA PERNILLA JAKOBSDOTTER 11:347. Född söndag 29/11 1801 i Nederburge, Fardhem, I [Hans Thomsson].
 NILS JAKOBSSON-FAHRSTEDT 11:10. Född fredag 28/10 1803 i Nederburge, Fardhem, I [Hans Thomsson]. Död av ålderdom lördag 17/1 1885 på Prästgårds grund i Rone, I [Hans Thomsson]. Begravd 81 år 2 månader 19 dagar gammal torsdag 22/1 1885 i Rone, I [Ragnar Häglund s.20]. Arbetskarl.
 KRISTINA JAKOBSDOTTER 11:348. Född måndag 3/2 1806 i Nederburge, Fardhem, I [Hans Thomsson].
 GERTRUD JAKOBSDOTTER 11:349. Född torsdag 8/6 1809 i Nederburge, Fardhem, I [Hans Thomsson].
 
I
2. f
KRISTEN MICKELSSON (junior) 11:24. Född fredag 10/12 1736 i Nederburge, Fardhem, I. Död nästan 72 år gammal tisdag 15/11 1808 där. Bonde. (Barn 1, Far 4, Mor 5)
Gift söndag 26/10 1760 i Fardhem, I med MALENA JAKOBSDOTTER 11:25. Se 3.
Barn
 JAKOB KRISTENSSON 11:21. Se 1.
 MARGARETA KRISTENSDOTTER 11:80. Född fredag 23/9 1763 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död drygt 2 månader gammal söndag 11/12 1763 där [E J-L].
 MIKAEL KRISTENSSON 11:81. Född torsdag 30/5 1765 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död 1 vecka gammal torsdag 6/6 1765 där [E J-L].
 MAGDALENA KRISTENSDOTTER 11:82. Född tisdag 15/12 1767 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död i Lingvide, Havdhem, I [E J-L]. Bonddotter och bondhustru.
 KRISTEN KRISTENSSON 11:85. Född onsdag 28/11 1770 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död 75 år gammal 1846 i Norrkvie, Grötlingbo, I [E J-L]. Bonde.
3. m
MALENA JAKOBSDOTTER 11:25. Född onsdag 13/8 1729 i Nixarve, Fardhem, I [AI:2 1751-1769 s.4]. Död 78 år gammal måndag 11/4 1808 i Nederburge, Fardhem, I. Bonddotter och bondhustru. (Barn 1, Far 6, Mor 7)
 
II
4. ff
MICKEL KRISTENSSON 11:26. Född 6/3 1707 eller fredag 6/3 1708 i Nederburge, Fardhem, I. Död af slag. På det 32 sit åldersåhr fredag 30/6 1738 där. Begravd tisdag 4/7 1738 i Fardhem, I. Bonde. (Barn 2, Far 8, Mor 9)
Gift ca 1730 i Linde? eller Fardhem?, I med MARGRETA OLOFSDOTTER 11:27. Se 5.
Barn
 ANNA MICKELSDOTTER 11:42. Född lördag 4/9 1731 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död i Nixarve?, Fardhem?, I [E J-L]. Bonddotter och bondhustru.
 KATARINA MICKELSDOTTER 11:72. Född lördag 8/12 1733 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död 1 månad och 17 dagar gammal fredag 25/1 1734 där [E J-L].
 ODÖPT MICKELSSON 11:73. Född tisdag 8/4 1735 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död samma dag tisdag 8/4 1735 där [E J-L].
 KRISTEN MICKELSSON (junior) 11:24. Se 2.
5. fm
MARGRETA OLOFSDOTTER 11:27. Född söndag 1/3 1708 i Hägvalds, Linde, I. Död 66 år gammal fredag 18/3 1774 i Nederburge, Fardhem, I. (Barn 2, Far 10, Mor 11)
Gift 2° måndag 17/11 1740 i Fardhem, I med JAKOB JAKOBSSON 11:28. [C:2 s.29]. Född söndag 5/12 1714 i Nederburge, Fardhem, I. Död där. Bonde.
Barn i giftermål nr 1
 OLOF JAKOBSSON 11:74. Född tisdag 29/9 1741 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L].
 BUTVI JAKOBSDOTTER-ÅLARVE 11:75. Född fredag 3/6 1743 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död på Sanden?, Fardhem, I [E J-L]. Bonddotter och båtsmanshustru.
 KATARINA JAKOBSDOTTER 11:78. Född tisdag 3/6 1746 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död efter 1762 i Visby?, I [E J-L].
 MIKAEL JAKOBSSON 11:79. Född lördag 24/12 1748 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L].
6. mf
JAKOB PERSSON 11:38. Född söndag 17/2 1701 i Nixarve, Fardhem, I. Död af ålderdom 64 år gammal fredag 18/5 1764 där. Bonde. (Barn 3, Far 12, Mor 13)
Gift ca 1728-1729 i Fardhem, I med MALENA NILSDOTTER 11:39. [Eva J-L]. Se 7.
Barn
 MALENA JAKOBSDOTTER 11:25. Se 3.
 PER JAKOBSSON 11:71. Född torsdag 30/12 1731 i Nixarve, Fardhem, I [AI:2 1751-1769 s.4 + C:]. Död 56 år gammal onsdag 19/3 1788 där [E J-L]. Bondson och bonde.
 NILS JAKOBSSON 11:204. Född söndag 1/9 1734 i Nixarve, Fardhem, I [AI:2 1751-1769 s.4 + C:2 1732-1835]. Bondson.
 ANNA JAKOBSDOTTER 11:275. Född annandag påsk 11/4 1737 i Nixarve, Fardhem, I [Eva J-L]. Död samma dag annandag påsk 11/4 1737 där [Eva J-L].
 JAKOB JAKOBSSON 11:276. Född måndag 6/3 1738 i Nixarve, Fardhem, I [Eva J-L]. Död 2 år gammal måndag 28/4 1740 där [Eva J-L].
 ANNA JAKOBSDOTTER 11:205. Född tisdag 8/9 1741 i Nixarve, Fardhem, I [AI:2 1751-1769 s.4]. Död i Öja?, I [Eva J-L].
 JAKOB JAKOBSSON 11:206. Född torsdag 10/5 1744 i Nixarve, Fardhem, I [AI:2 1751-1769 s.4]. Död i Stora Homa?, Stenkumla?, I [Eva J-L]. Bondson.
 PAUL JAKOBSSON 11:207. Född tisdag 13/1 1747 i Nixarve, Fardhem, I [AI:2 1751-1769 s.4 + C:2 1732-1835]. Bondson.
7. mm
MALENA NILSDOTTER 11:39. Född onsdag 6/3 1707 i Stenstugu, Fardhem, I. Död af torrwärk 51 år gammal 26/5 eller söndag 26/6 1757 i Nixarve, Fardhem, I. Begravd 29/5 eller onsdag 29/6 1757 i Nicksarfwe på Kÿrckogården i Fardhem, I [Dödboken]. Kyrkwärd-och fierdingsmannadotter och bondhustru. (Barn 3, Far 14, Mor 15)
 
III
8. ff f
KRISTEN MICKELSSON (senior) 11:29. Döpt onsdag 1/1 1679 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död om 63 åhrs ålder onsdag 30/12 1741 där [E J-L]. Begravd söndag 10/1 1742 i Fardhem, I [E J-L]. Bonde. (Barn 4, Far 16, Mor 17)
Gift ca 1704 i Linde? eller Fardhem?, I med ANNA JONSDOTTER 11:30. Se 9.
Barn
 GERTRUD KRISTENSDOTTER 11:67. Född söndag 10/9 1705 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död söndag 24/12 1705 där [E J-L].
 MICKEL KRISTENSSON 11:26. Se 4.
 JON KRISTENSSON 11:68. Född onsdag 10/1 1712 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död 25 år gammal onsdag 6/4 1737 där [E J-L].
 GERTRUD KRISTENSDOTTER 11:69. Född 28/.. 1715 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död 66 år gammal fredag 28/12 1781 där [E J-L]. Bonddotter och bondhustru.
9. ff m
ANNA JONSDOTTER 11:30. Döpt tisdag 18/12 1683 i Hässelby, Linde, I [Eva J-L]. Död af ålderdomsswaghet i sit 74de åhr fredag 29/10 1756 i Nederburge, Fardhem I. Begravd söndag 7/11 1756 i Fardhem, I. Bonddotter och bondhustru i Hässelby, Linde. (Barn 4, Far 18, Mor 19)
10. fm f
OLOF JAKOBSSON (gamle) 11:34. Född onsdag 1/1 1679 i Hägvalds, Linde, I [Karin Felderman]. Död om 65 års ålder 20/3 eller onsdag 21/3 1744 där [Dödboken]. Begravd söndag 1/4 1744 i Linde, I [Dödboken]. Bonde.
 (Ur dödboken) 20/10 1742 Dödde Gamle OLOF Hägwaldz Hustru CATHARINA JACOBSDOTTER om några Sextÿo åhrs ålder, och blef begrafwen d. 24 Nowember uti Hegwalds lägerställe på Linde kÿrkiogård.
 
 (Ur dödboken) 20/3 1744 Dödde Gamle OLOF Hægwalds om 65 års ålder, en trygg och stadig Man, samt begrofs d. 1 April uti Haegwalds lägerställe på Linde kÿrkogård. (Barn 5, Far 20, Mor 21)
Gift ca 1705 där med KATARINA JAKOBSDOTTER 11:35. [Eva J-L]. Se 11.
Barn
 JAKOB OLOFSSON 11:111. Född fredag 21/9 1706 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L]. Död före 1714, högst 7 år gammal där [Eva J-L].
 MARGRETA OLOFSDOTTER 11:27. Se 5.
 NILS OLOFSSON 11:112. Född ca 1709 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L]. Död efter 1738 i Hablingbo?, I [Eva J-L].
 BRITA OLOFSDOTTER 11:113. Född söndag 30/7 1711 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L]. Död 16 år gammal onsdag 13/3 1728 där [Eva J-L]. Kyrkvärd och bonde.
 JAKOB OLOFSSON 11:115. Född söndag 25/7 1714 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L]. Död 61 år gammal lördag 16/3 1776 där [Eva J-L]. Bondson och bonde.
 GERTRUD OLOFSDOTTER 11:119. Född torsdag 17/1 1717 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L]. Död 20 år gammal söndag 1/5 1737 där [Eva J-L]. Bonddotter.
 OLOF OLOFSSON 11:120. Född söndag 22/11 1719 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L]. Död 70 år gammal onsdag 19/5 1790 i Amlings, Linde, I [Eva J-L]. Bondson och bonde.
 KATARINA OLOFSDOTTER 11:122. Född onsdag 14/3 1722 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L]. Död 23 år gammal söndag 4/8 1745 i Amlings, Linde, I [Eva J-L]. Bonddotter och bondhustru.
 LARS OLOFSSON 11:124. Född söndag 6/12 1724 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L]. Död 67 år gammal onsdag 11/7 1792 där [Eva J-L]. Bondson och bonde.
 METTA OLOFSDOTTER 11:126. Född torsdag 16/3 1727 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L]. Död 43 år gammal fredag 8/3 1771 i Duckarve, Linde, I [Eva J-L]. Bonddotter och bondhustru.
 BRITA OLOFSDOTTER 11:129. Född fredag 6/3 1730 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L]. Död 53 år gammal fredag 4/4 1783 i Havor, Havdhem, I [Eva J-L]. Bonddotter och bondhustru.
11. fm m
KATARINA JAKOBSDOTTER 11:35. Född (1670-1680) ca 168. i Hägvalds?, Linde, I. Död om några Sextÿo åhrs ålder onsdag 20/10 1742 i Hägvalds, Linde, I [Dödboken]. Begravd onsdag 24/11 1742 i Linde, I [Dödboken]. Bondhustru.
 (Ur dödboken) 20/10 1742 Dödde Gamle OLOF Hägwaldz Hustru CATHARINA JACOBSDOTTER om några Sextÿo åhrs ålder, och blef begrafwen d. 24 Nowember uti Hegwalds lägerställe på Linde kÿrkiogård.
 
 (Ur dödboken) 20/3 1744 Dödde Gamle OLOF Hægwalds om 65 års ålder, en trygg och stadig Man, samt begrofs d. 1 April uti Haegwalds lägerställe på Linde kÿrkogård. (Barn 5, Far 22)
12. mf f
PEDER JAKOBSSON 11:64. Född 1675 i Nederburge, Fardhem, I [Eva J-L]. Död af okänd orsak 73 år gammal fredag 8/4 1748 i Nixarve, Fardhem, I [Eva J-L]. Bondson, bonde. (Barn 6, Far 24, Mor 25)
Gift ca 1699 i Fardhem, I med ANNA KRISTENSDOTTER 11:41. [Eva J-L]. Se 13.
Barn
 JAKOB PERSSON 11:38. Se 6.
 KERSTIN, KIRSTEN PERSDOTTER 11:279. Född söndag 30/11 1702 i Nixarve, Fardhem, I [Eva J-L]. Död 70 år gammal onsdag 17/2 1773 i Hajslunds, Havdhem, I [Eva J-L]. Bonddotter i Nixarve, bondhustru i Rangvalds och Hajslunds, Havdhem.
 GERTRUD PERSDOTTER 11:281. Född torsdag 6/9 1706 i Nixarve, Fardhem, I [Eva J-L].
13. mf m
ANNA KRISTENSDOTTER 11:41. Född ca 1677 i Amlings?, Linde?, I [Sv Antavlor 120:26]. Död 79 år gammal måndag 1/3 1756 i Nixarve, Fardhem, I. Bonddotter och bondhustru i Nixarve i Fardhem.
 (Ur domboken 1712) Kyrkoherden mot otidighet från CHRISTEN THOMASSON Nixarve, son GRELS och dotter Hustru ANNA. (Barn 6, Far 26, Mor 27)
14. mm f
NILS JAKOBSSON 11:197. Döpt 29/12 1664 eller fredag 29/12 1665 i Stenstugu, Fardhem, I [Eva J-L]. Död om 77 års ålder torsdag 18/3 1742 där [Eva J-L]. Bondson och bonde. Kyrkowärd. Fierdingsman.
 (Ur Orä fållk 1/1990 av upptecknaren Karin Felderman) Saxat ur gotländska domböcker 1698. Södra häradet. 55. Hustru WALBORG NILSDOTTER, tillkommandes i Steenstugu gård i Fardum pass sina 70 åhr enkia och skröplig af sig, som PEHR Amblings wittnar fläckfördt sig under sin son NILS JACOBSSON Steenstugu som äger gården med sin broder JACOB, lofwandes NILS henne redeligen försörja, skötha och underhålla och låta begrafwa. (Barn 7, Far 28, Mor 29)
Gift ca 1692-1693 i Vamlingbo? eller Fardhem?, I med MAGDALENA PAULSDOTTER 11:198. [Eva J-L]. Se 15.
Barn
 GERTRUD NILSDOTTER 11:208. Född söndag 13/5 1694 i Stenstugu, Fardhem, I [Eva J-L]. Död onsdag 30/5 1694 där [Eva J-L].
 MARGARETA NILSDOTTER 11:209. Född tisdag 14/5 1695 i Stenstugu, Fardhem, I [Eva J-L].
 PAUL, PÅVEL NILSSON 11:210. Född söndag 9/8 1696 i Stenstugu, Fardhem, I [Eva J-L]. Död 66 år gammal onsdag 20/7 1763 i Sigers, Havdhem, I [Eva J-L]. Bondson och bonde i Stenstugu. Bonde i Sigers, Havdhem'.
 VALBORG NILSDOTTER 11:212. Född onsdag 12/3 1702 i Stenstugu, Fardhem, I [Eva J-L].
 GERTRUD NILSDOTTER 11:213. Född fredag 12/2 1704 i Stenstugu, Fardhem, I [Eva J-L].
 ADAM NILSSON 11:214. Född söndag 15/1 1705 i Stenstugu, Fardhem, I [Eva J-L]. Död 75 år gammal tisdag 10/10 1775 där [Eva J-L]. Bondson och bonde.
 MALENA NILSDOTTER 11:39. Se 7.
 NILS NILSSON 11:216. Född fredag 15/10 1709 i Stenstugu, Fardhem, I [Eva J-L]. Död efter 1739 i Likvide, Gerum, I [Eva J-L]. Bondson och bonde.
 LARS NILSSON 11:218. Född tisdag 25/3 1712 i Stenstugu, Fardhem, I [Eva J-L]. Död där [Eva J-L]. Bondson och bonde.
15. mm m
MAGDALENA PAULSDOTTER 11:198. Född ca 1666-1667 i Nore, Vamlingbo, I [Eva J-L]. Död 74 år gammal tisdag 19/5 1741 i Stenstugu, Fardhem, I [Eva J-L]. Bonddotter och bond-, kyrkowärds-och fierdingsmanshustru.
 (Ur Orä fållk 1/1990 av upptecknaren Karin Felderman) Saxat ur gotländska domböcker 1698. Södra häradet. 54. PAUL TYNNESSON Nora i Wamlingbo, man om sine 70 åhr (född ca 1628?) och skröplig tillÿka med sin hustru GERTRUD JOENSDOTTER har för någre åhr sedan (ca 1695?) kiördt sig benet af och fördenskull intet kunna förestå gården, dÿ hafwa dhe fläckfördt sig under sin son JACOB PAULSSON och lembnat sin skattegrund till barnen. JACOB närwarande uthlofwar honom ährligen ernähra och uti sin swaghet sköta och hederligen begrafwa låta. (Barn 7, Far 30, Mor 31)
 
IV
16. ff ff
MICKEL KRISTENSSON 11:31. Född (1639-1659) ca 165. i Nederburge?, Fardhem?, I [E J-L]. Död i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Bonde. (Barn 8, Far 32)
Gift ca 1678 i Fardhem?, I med MALENA, MAREN JAKOBSDOTTER 11:48. [E J-L]. Se 17.
Barn
 KRISTEN MICKELSSON (senior) 11:29. Se 8.
 MALENA MIKAELSDOTTER 11:49. Född söndag 13/11 1681 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död söndag 13/11 1681 där [E J-L].
 JAKOB MIKAELSSON 11:50. Född söndag 25/3 1683 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död 31 år gammal fredag 9/7 1714 där [E J-L]. Bonde vid Nederburge, Fardhem.
17. ff fm
MALENA, MAREN JAKOBSDOTTER 11:48. Född (1639-1665) torsdag 9/6 1664 i Nederburge?, Fardhem?, I [E J-L]. Död i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Bonddotter och bondhustru i Nederburge, Fardhem?. (Barn 8, Far 34, Mor 35)
18. ff mf
JOEN OLOFSSON 11:32. Född ca (1647 eller) 1657 i Hässelby, Linde, I [Eva J-L]. Död (53, 83 eller) 63 år gammal lördag 12/3 1720 där [Eva J-L]. Bonde i Hässelby, Linde. Domare, nämndeman, kyrkowärd. Sättingsdomaren JOEN 1663 där [Dombok enl David Gadd]. Nämns JOEN (Andersson?, död 1684) 1673 i Koparve, Linde, I [Domboken]. Får första? barnet 1682 i Hässelby, Linde, I [Födelseboken]. Får sista? barnet 1690 där [Födelseboken]. Äger 1/2 gården 1694 där [ML]. Lämnar över gården till sonen OLOF 1715 där [ML]. Fader JOEN gammal 1715 där [Mantalslängden]. Fader JOEN gammal, därefter ur mantalet 1716 där [ML]. JOEN dör, 53 år gammal 1720 där [Dödboken].
 7/9 1733 dödde Kÿrkiowärdare änckian på Heslebÿ CHERSTIN OLSDOTTER utj sitt 76 ålders år, (född 1658) och begrofs d. 18 i samma månad på Linde kÿrkiogård på Södra Sidan utj Heslebÿ graf.
 
 21/5 1746 dödde Kÿrkiowärdarens OLOF Heslebÿs sÿster Änckie Hustrun MARGARETA JONSDOTTER i sitt 64:de ålders år, och wart begrafwen d. 25 ejusdem samt lades utj Heslebÿ lägerställe på Linde kÿrkiogård . (Barn 9, Far 36)
Gift ca 1681 i Linde, I med KAREN/KERSTIN OLOFSDOTTER 11:44. [Eva J-L]. Se 19.
Barn
 MARGARETA JONSDOTTER 11:33. Född söndag 13/8 1682 i Hässelby, Linde, I [Eva J-L]. Död som änkehustru 73 år gammal onsdag 21/5 1746 där [Eva J-L]. Begravd söndag 25/5 1746 i Fardhem, I [C:2 1732-1835].
 ANNA JONSDOTTER 11:30. Se 9.
 ELENE, HELENA JONSDOTTER 11:45. Född torsdag 27/1 1687 i Hässelby, Linde, I [Eva J-L].
 OLOF JONSSON 11:46. Född onsdag 14/5 1690 i Hässelby, Linde, I [Eva J-L]. Död 74 år gammal söndag 10/3 1765 där [Eva J-L].
19. ff mm
KAREN/KERSTIN OLOFSDOTTER 11:44. Född söndag 2/5 1658 i Hässelby, Linde, I [Eva J-L]. Död 75 år gammal fredag 7/9 1733 där [Eva J-L]. Bonddotter och bondhustru i Hässelby, Linde.
 7/9 1733 dödde Kÿrkiowärdare änckian på Heslebÿ CHERSTIN OLSDOTTER utj sitt 76 ålders år, (född 1658) och begrofs d. 18 i samma månad på Linde kÿrkiogård på Södra Sidan utj Heslebÿ graf.
 
 21/5 1746 dödde Kÿrkiowärdarens OLOF Heslebÿs sÿster Änckie Hustrun MARGARETA JONSDOTTER i sitt 64:de ålders år, och wart begrafwen d. 25 ejusdem samt lades utj Heslebÿ lägerställe på Linde kÿrkiogård . (Barn 9, Far 38, Mor 39)
20. fm ff
JAKOB MÅRTENSSON 11:36. Född ca 1643 i Linde?, I [Eva J-L]. Död före 1715, ca 1714 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L]. Bonde i Hägvalds, Linde. JACOB brukar halva gården 1694 där [Mantalslängden]. Inhyses JACOB MÅRTENSSON 1695 där [Mantalslängden]. JACOB med hustru CATHARINA allmose(hjon) 1695 där. Sonen LARS brukar och skattar för gården och ger far uppehälle 1696 [ML]. Brukar återigen halva gården 1697 där [Mantalslängden]. Brukar JACOB MÅRTENSSON 1/2 gården 1698 där [ML]. Brukar halva gården 1705 där [Mantalslängden]. Sonen OLOF brukar halva gården och fadren njuter skiötsel 1708 [ML]. Sonen OLOF brukar halva gården och fadren njuter skiötsel sista ggn 1714 [ML]. Sonen OLOF brukar 1/2 gården 1717 där [Mantalslängden].
 (Ur Revisionsboken 1653): HÄGWALDS är ett heelt hemman om 25 marckeleij, hafwer åcker till 18 tunnelandh, ängh till 50 manss slätt, staar 6 manss slätt, ingen aagh, 2 hagar till 6 hästar, sqwalteqwarn, godh skough och fiskie i Mörte-och Asetääsk. Bruckas af OLOF RASSMUSSON, hwilcken hafwer ÄRFDT gården. (Barn 10, Far 40)
Gift 1° ca 1666 i Linde?, I med MARGARETA JAKOBSDOTTER 11:131. [Eva J-L]. Se 21.
Gift 2° ca 1696 i Linde?, I med METTA, MÄRTA JACOBSDOTTER 11:132. [Eva J-L]. Född ca 167. i Linde?, I [Eva J-L]. Död i Hägvalds?, Linde?, I [Eva J-L]. Bondhustru.
Barn i giftermål nr 1
 VALBORG JAKOBSDOTTER 11:134. Född söndag 25/10 1668 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L]. Död före 1675 där [Eva J-L].
 JAKOBSDOTTER 11:135. Född tisdag 8/8 1671 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L]. Död samma dag tisdag 8/8 1671 där [Eva J-L].
 LARS JAKOBSSON 11:136. Född torsdag 23/1 1673 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L]. Död 23 år gammal tisdag 21/4 1696 där [Eva J-L]. Bondson.
 VALBORG JAKOBSDOTTER 11:137. Född ../2 1675 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L].
 HANS JAKOBSSON 11:138. Född torsdag 16/12 1675 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L].
 OLOF JAKOBSSON (gamle) 11:34. Se 10.
 ANNA JAKOBSDOTTER 11:139. Född söndag 28/8 1681 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L]. Död i Burge, Levide, I [Eva J-L]. Bonddotter och bondhustru.
 BIRRITTE, BRITA JAKOBSDOTTER 11:141. Född söndag 15/4 1683 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L].
 GERTRUD JAKOBSDOTTER 11:142. Född fredag 22/4 1687 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L].
 KARIN JAKOBSDOTTER 11:143. Född måndag 9/3 1691 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L]. Död ca 5 år gammal 1696 där [Eva J-L].
Barn i giftermål nr 2
 JAKOB JAKOBSSON 11:144. Född söndag 26/9 1697 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L].
 MARGARETA JAKOBSDOTTER 11:145. Född lördag 12/10 1701 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L]. Död 1 månad och 12 dagar gammal söndag 24/11 1701 där [Eva J-L].
 KATARINA JAKOBSDOTTER 11:146. Född fredag 13/3 1703 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L].
 MÅRTEN? JAKOBSSON? 11:147. Född i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L].
21. fm fm
MARGARETA JAKOBSDOTTER 11:131. Född ca 1645 i Hägvalds?, Linde?, I [K Jonmyren, SvA nr 9:1999 s.411]. Död torsdag 13/12 1694 i Hägvalds, Linde, I [Eva J-L]. Bondhustru.
 (Ur Revisionsboken 1653): HÄGWALDS är ett heelt hemman om 25 marckeleij, hafwer åcker till 18 tunnelandh, ängh till 50 manss slätt, staar 6 manss slätt, ingen aagh, 2 hagar till 6 hästar, sqwalteqwarn, godh skough och fiskie i Mörte-och Asetääsk. Bruckas af OLOF RASSMUSSON, hwilcken hafwer ÄRFDT gården. (Barn 10, Far 42)
22. fm mf
JAKOB 11:37. Född ca 164. i Hägvalds?, Linde?, I. Död i Hägvalds?, Linde, I. Bonde?. (Barn 11)
Barn
 KATARINA JAKOBSDOTTER 11:35. Se 11.
24. mf ff
JAKOB OLOFSSON ? 11:54. Född (1616-1636) ca 162. i Fardhem?, I [Eva J-L]. Död efter 1675 i Nederburge?, Fardhem?, I [Eva J-L]. Båtsman? Bonde vid Nederburge, Fardhem. Brukar hälften 1653 i Nederburge, Fardhem, I [Revisionsboken 1653].
 CHRONEHEMMAN: NEDERSTE BURGH är ett heelthemman om 15 marckeleij, hafuer åcker till 12 tunnelandh, ängh till 26 mans slätt, aagh i Meistremyyr, humblegårdh till 50 stänger, 2 hagar till 10 hästar och tarfweligh skough. Hälfften bruckar JACOB OLOFSSON, hwilcken kiöpte sin halfdeel af OLOFF ANDERSSON, men tillstälte rådman i Wijssby ERICH JÖNSSON betahlningen 100 dr effter OLOFF ANDERSSON war honom skyldigh. Dhen som bodde på dhen andre hälfft rymbde bort a:o 1653 påsketijdh för stöldh skull. Hafur altså sädan dhen eene hälfft af gården warit ödhe och utan åboo. För desse hafwa a:o 1651 twenne andre gårdsens åboer skaffat sifh 2 åhrss frijheetsbref effter tingsbewijsets innehåld, daterat Qwinnegårds den 23 maij a:o 1651, så och h:r gouverneurens derå gifne confirmation den 15 martij a:o 1652, hwilcken frijheet desse åthnutit hafua, så att för gården skattas a:o 1653. (Barn 12, Far 48)
Gift 165. i Linde?, I med MATSDOTTER ? 11:55. [Eva J-L]. Se 25.
Barn
 OLOF JAKOBSSON 11:58. Född måndag 3/3 1656 i Nederburge, Fardhem eller Odvalds?, Linde?, I.
 GERTRUD JAKOBSDOTTER 11:57. Född 1658 i Nederburge?, Fardhem? eller Odvalds?, Linde?, I.
 MATS JAKOBSSON 11:59. Född torsdag 22/3 1660 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L].
 KLARA JAKOBSDOTTER 11:60. Född onsdag 25/3 1663 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L].
 MALENA, MAREN JAKOBSDOTTER 11:48. Född (1639-1665) torsdag 9/6 1664 i Nederburge?, Fardhem?, I [E J-L]. Död i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Bonddotter och bondhustru i Nederburge, Fardhem?.
 VALBORG JAKOBSDOTTER 11:61. Född måndag 7/1 1667 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död 20 år gammal söndag 28/8 1687 där [E J-L].
 BIRGITTA, BRITA JAKOBSDOTTER 11:62. Född måndag 10/5 1669 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död 78 år gammal tisdag 2/6 1747 i Odvalls, Linde, I [E J-L]. Bonddotter i Nederburge, Fardhem. Bondhustru i Odvalls, Linde. Bond-och kyrkvärdsdotter. Bond-o. kyrkvärdshustru.
 KAREN JAKOBSDOTTER 11:63. Född tisdag 13/2 1672 i Nederburge, Fardhem, I [E J-L]. Död 78 år gammal torsdag 31/1 1751 i Gardarve, Fardhem, I [E J-L]. Jordegumma.
 PEDER JAKOBSSON 11:64. Se 12.
25. mf fm
MATSDOTTER ? 11:55. Född ca 1630 i Odvalds?, Linde? eller Fardhem?, I. Död i Nederburge?, Fardhem?, I. Brukar hälften 1653 i Nederburge, Fardhem, I [Revisionsboken 1653].
 CHRONEHEMMAN: NEDERSTE BURGH är ett heelthemman om 15 marckeleij, hafuer åcker till 12 tunnelandh, ängh till 26 mans slätt, aagh i Meistremyyr, humblegårdh till 50 stänger, 2 hagar till 10 hästar och tarfweligh skough. Hälfften bruckar JACOB OLOFSSON, hwilcken kiöpte sin halfdeel af OLOFF ANDERSSON, men tillstälte rådman i Wijssby ERICH JÖNSSON betahlningen 100 dr effter OLOFF ANDERSSON war honom skyldigh. Dhen som bodde på dhen andre hälfft rymbde bort a:o 1653 påsketijdh för stöldh skull. Hafur altså sädan dhen eene hälfft af gården warit ödhe och utan åboo. För desse hafwa a:o 1651 twenne andre gårdsens åboer skaffat sifh 2 åhrss frijheetsbref effter tingsbewijsets innehåld, daterat Qwinnegårds den 23 maij a:o 1651, så och h:r gouverneurens derå gifne confirmation den 15 martij a:o 1652, hwilcken frijheet desse åthnutit hafua, så att för gården skattas a:o 1653. (Barn 12, Far 50)
26. mf mf
KRISTEN TOMASSON 11:43. Född (1635-1660) ca 1645 i Fardhem?, I [Sv Antavlor 120:52]. Död 78 år gammal söndag 22/12 1723 i Nixarve, Fardhem, I [Claes Wenell+Eva J-L]. Bonde. Göran bonde 1646 där [Mantalslängden]. Göran bonde 1653 där [Mantalslängden]. Görans dotter dör 1676 där [Mantalslängden]. Öde 1694 där [Mantalslängden]. CHRISTEN THOMASSON bonde med hustru, son, dotter 1696 [Mantalslängd]. Bonde med hustru, 2 söner och 3 döttrar 1698 där [ML]. CHRISTEN THOMASSON bonde 1700 där [Mantalslängden]. PER JACOBSSON bonde 1705 där [Mantalslängden]. Otidighet mot kyrkoherden 1712 där [Domboken].
 (Ur domboken 1712) Kyrkoherden mot otidighet från CHRISTEN THOMASSON Nixarve, son GRELS och dotter Hustru ANNA.
 PER JACOBSSON bonde 1719 där [Mantalslängden].
 1711-1719 är både GRELS THOMASSON och PER JACOBSSON mantalsskrivna bönder vid Nixarve i Fardhem. (Barn 13, Far 52)
Gift ca 167. i Fardhem?, I med KERSTIN HÅKANSDOTTER 11:191. [Eva J-L]. Se 27.
Barn
 TOMAS KRISTENSSON 11:282. Född söndag 25/4 1669 i Amlings, Linde, I [Sv Antavlor 120:26]. Död 72 år gammal tisdag 20/4 1742 i Överburge, Fardhem, I [Sv Antavlor 120:26]. Bondson i Amlings, Linde. Bonde i Nixarve och Överburge.
 GRELS KRISTENSSON 11:307. Född ca 1660-167. i Amlings?, Linde?, I. Död i Nixarve?, Fardhem?, I. Bondson och bonde vid Nixarve.
 ANNA KRISTENSDOTTER 11:41. Se 13.
27. mf mm
KERSTIN HÅKANSDOTTER 11:191. Född (1630-1660) ca 164. i Fardhem?, I eller Fastlandet? [Claes Wenell]. Död 1729 i Nixarve, Fardhem, I [Sv Antavlor 120:53]. Bondhustru.
 (Ur domboken 1712) Kyrkoherden mot otidighet från CHRISTEN THOMASSON Nixarve, son GRELS och dotter Hustru ANNA. (Barn 13, Far 54, Mor 55)
28. mm ff
JAKOB PERSSON 11:220. Född ca 1633-1634 i Stenstugu, Fardhem, I [Eva J-L]. Död ca 64 år gammal annandag pingst 13/6 1698 där [Eva J-L]. Bonde.
 (Ur Orä fållk 1/1990 av upptecknaren Karin Felderman) Saxat ur gotländska domböcker 1698. Södra häradet. 55. Hustru WALBORG NILSDOTTER, tillkommandes i Steenstugu gård i Fardum pass sina 70 åhr enkia och skröplig af sig, som PEHR Amblings wittnar fläckfördt sig under sin son NILS JACOBSSON Steenstugu som äger gården med sin broder JACOB, lofwandes NILS henne redeligen försörja, skötha och underhålla och låta begrafwa. (Barn 14, Far 56)
Gift före 1659, ca 165. i Fardhem, I med WALBORG NILSDOTTER 11:221. [Eva J-L]. Se 29.
Barn
 ANNA JAKOBSDOTTER 11:222. Född torsdag 18/8 1659 i Stenstugu, Fardhem, I [Eva J-L]. Död 83 år gammal tisdag 19/4 1743 i Källder, Linde, I [Eva J-L]. Bonddotter och bondhustru.
 NILS JAKOBSSON 11:197. Se 14.
 GRELS, GREERS JAKOBSSON 11:224. Född söndag 21/6 1668 i Stenstugu, Fardhem, I [Eva J-L]. Död 68 år gammal onsdag 5/1 1737 i Sigleivs, Näs, I [Eva J-L]. Bondson och bonde.
 LARS JAKOBSSON 11:226. Född söndag 1/10 1671 i Stenstugu, Fardhem, I [Eva J-L]. Död 68 år gammal lördag 5/1 1740 i Myrungs, Linde, I [Eva J-L].
 JAKOB JAKOBSSON 11:227. Född tisdag 10/8 1680 i Stenstugu, Fardhem, I [Eva J-L]. Död ev 1701 eller ca 170. där [Eva J-L]. Bondson.
29. mm fm
WALBORG NILSDOTTER 11:221. Född ca 1628 i Fardhem?, I [Eva J-L]. Död ca 1698-1699 i Stenstugu, Fardhem, I [Dombok]. Bondhustru.
 (Ur Orä fållk 1/1990 av upptecknaren Karin Felderman) Saxat ur gotländska domböcker 1698. Södra häradet. 55. Hustru WALBORG NILSDOTTER, tillkommandes i Steenstugu gård i Fardum pass sina 70 åhr enkia och skröplig af sig, som PEHR Amblings wittnar fläckfördt sig under sin son NILS JACOBSSON Steenstugu som äger gården med sin broder JACOB, lofwandes NILS henne redeligen försörja, skötha och underhålla och låta begrafwa. (Barn 14, Far 58)
30. mm mf
PAUL TYNNESSON 11:230. Född ca 1628 i Nore, Vamlingbo, I [Vamlingboboken s.253]. Död ca 94 år gammal 1712 i Nore part A, Vamlingbo, I [Vamlingboboken s.253]. Bonde i Nore. Bonden heter THOMAS 1646 i Nore, Vamlingbo, I [Jordebok]. Skrev sig under sin son JAKOB 1698 där [Dombok 1698].
 (Ur Orä fållk 1/1990 av upptecknaren Karin Felderman) Saxat ur gotländska domböcker 1698. Södra häradet. 54. PAUL TYNNESSON Nora i Wamlingbo, man om sine 70 åhr (född ca 1628?) och skröplig tillÿka med sin hustru GERTRUD JOENSDOTTER har för någre åhr sedan (ca 1695?) kiördt sig benet af och fördenskull intet kunna förestå gården, dÿ hafwa dhe fläckfördt sig under sin son JACOB PAULSSON och lembnat sin skattegrund till barnen. JACOB närwarande uthlofwar honom ährligen ernähra och uti sin swaghet sköta och hederligen begrafwa låta. (Barn 15, Far 60, Mor 61)
Gift ca 165. i Vamlingbo?, I med GERTRUD JOENSDOTTER-JONSDOTTER 11:231. [Dombok 1698]. Se 31.
Barn
 JAKOB PAULSSON 11:232. Född ca 166. i Nore, Vamlingbo, I [Dombok 1698]. Död 1727 där [Vamlingboboken s.253]. Bonde i Nore.
 MAGDALENA PAULSDOTTER 11:198. Se 15.
31. mm mm
GERTRUD JOENSDOTTER-JONSDOTTER 11:231. Född ca 163. i Vamlingbo?, I [Dombok 1698]. Död efter 1698, ca 170. i Nore, Vamlingbo, I [Dombok]. Bondhustru i Nore. Skrev sig under sin son JAKOB 1698 där [Dombok 1698].
 (Ur Orä fållk 1/1990 av upptecknaren Karin Felderman) Saxat ur gotländska domböcker 1698. Södra häradet. 54. PAUL TYNNESSON Nora i Wamlingbo, man om sine 70 åhr och skröplig tillÿka med sin hustru GERTRUD JOENSDOTTER har för någre åhr sedan kiördt sig benet af och fördenskull intet kunna förestå gården, dÿ hafwa dhe fläckfördt sig under sin son JACOB PAULSSON och lembnat sin skattegrund till barnen. JACOB närwarande uthlofwar honom ährligen ernähra och uti sin swaghet sköta och hederligen begrafwa låta. (Barn 15, Far 62)
 
V
32. ff ff f
KRISTEN 11:53. Född ca 162. i Fardhem?, I [E J-L]. Död i Nederburge, Fardhem, I. Bonde?. (Barn 16)
Barn
 MICKEL KRISTENSSON 11:31. Se 16.
34. ff fm f
JAKOB OLOFSSON ? 11:54. Anförlust, se 24.
35. ff fm m
MATSDOTTER ? 11:55. Anförlust, se 25.
36. ff mf f
OLOF 11:94. Född i Linde?, I [Eva J-L]. Död där [Eva J-L]. Bonde?. (Barn 18)
Barn
 JOEN OLOFSSON 11:32. Se 18.
38. ff mm f
OLOF TOMASSON 11:95. Född ca 1633 i Hässelby, Linde, I [Eva J-L]. Död 57 år gammal fredag 27/6 1690 där [Eva J-L].
 (Ur Revisionsboken 1653) Skattehemman: HÄSLEBYS är ett heelt hemman om 11 1/2 marckeleij, hafuer åcker till 15 tunnelandh, ängh till 28 mans slätt, staar 3 mans slätt, aagh i Stangamyyr, trägårdh af ett apell-och 2 päronträdh, humblegårdh till 50 stänger, 2 hagar till 6 hästar, een fiskiebrya och tarfweligh skough. Bruckas af OLOF THOMESSON, hwilcken hafuer ärfdt gården.
 OLOF 1655 far igenom Söderport i Visby, I [Domboken]. Vid tinget OLOF 1656 i Hässelby, Linde, I [Domboken]. Vid tinget OLOF, JOEN salig 1658 där [Karin Felderman]. Vid tinget OLOF 1667 där [Domboken]. OLUF Hesselbÿs Horunge i Linde JACOB föddes torsdag 9/9 1686 [Födelseboken]. (Barn 19, Far 76)
Gift ca 1657 i Linde?, I med KAREN 11:96. [Eva J-L]. Se 39.
Barn i giftermål nr 1
 JOEN OLOFSSON 11:6. Född fredag 9/3 1655 i Hässelby, Linde, I [Karin Felderman]. Död efter 1690 där [Karin Felderman]. Bondson.
 KAREN/KERSTIN OLOFSDOTTER 11:44. Se 19.
 ANNA OLOFSDOTTER 11:97. Född torsdag 3/10 1661 i Hässelby, Linde, I [Eva J-L]. Död 27/.. 1662 där [Eva J-L].
 ODÖPT OLOFSSON 11:98. Född söndag 28/5 1665 i Hässelby, Linde, I [Eva J-L]. Död samma dag söndag 28/5 1665 där [Eva J-L].
 TOMAS OLOFSSON 11:99. Född 1669 i Hässelby, Linde, I [Eva J-L]. Död ca 50 år gammal fredag 4/9 1719 där [Eva J-L]. Bonde.
Barn i giftermål nr 2
 JAKOB OLOFSSON 11:110. Född horunge torsdag 9/9 1686 i Hässelby?, Linde?, I [Födelseboken].
39. ff mm m
KAREN 11:96. Född ca 163. i Linde?, I [Eva J-L]. Död söndag 27/7 1690 i Hässelby, Linde, I [Eva J-L]. Bondhustru. (Barn 19)
40. fm ff f
MÅRTEN 11:186. Född ca 161. i Linde?, I [Mantalslängden]. Död där [Mantalslängden]. Bonde?. (Barn 20)
Barn
 JAKOB MÅRTENSSON 11:36. Se 20.
42. fm fm f
JAKOB 11:148. Född (1600-1630) ca 161. i Linde?, I. Död där. Bonde?. (Barn 21)
Barn
 MARGARETA JAKOBSDOTTER 11:131. Se 21.
48. mf ff f
OLOF ANDERSSON? 111:32. Född ca 1603 i Vinarve, Rone, I [E J-L]. Död i Vinarve?, Rone?, I [E J-L]. Bonde och ägare av många gårdar. (Barn 24, Far 96, Mor 97)
Gift ca 162. i Rone?, I med GERTRUD KARLSDOTTER? 111:33. [E J-L]. Född ca 160. i Rone?, I [E J-L]. Död i Vinarve?, Rone?, I [E J-L]. Bondhustru. — Far: KARL? 111:34. Född ca 1570-158. i Rone?, I [E J-L]. Bonde?.
Barn
 JAKOB OLOFSSON ? 11:54. Se 24.
 KARL OLOFSSON? 111:20. Född ca 1629 i Vinarve?, Rone?, I [E J-L]. Död ca 38 år gammal måndag 23/12 1667 i Salands, Linde, I [E J-L]. Bonde. Danneman.
 OLOFSDOTTER? 22:32. Född ca 1630-1631 i Asarve? i Hemse?, I. Död 77 åhr gammal fredag 7/2 1708 i Asarve i Hemse, I. Bondhustru i Asarve, Hemse.
 KNUT OLOFSSON 111:46. Född ca 1635 i Vinarve, Rone, I [Eva J-L]. Död 70 år gammal lördag 25/11 1705 där [Eva J-L]. Bondson och bonde.
 OLOF OLOFSSON 111:47. Född ca 1639 i Vinarve, Rone, I [Eva J-L]. Död ca 32 år gammal söndag 7/1 1672 i Vinarve?, Rone?, I [Eva J-L]. Bonde?.
 ALBREKT OLOFSSON 111:48. Född tvilling ca 1642 i Vinarve, Rone, I [Eva J-L]. Död ca 67 år gammal fredag 4/3 1710 där [Eva J-L]. Bondson och bonde.
 BRITA OLOFSDOTTER 111:50. Född tvilling ca 1642 i Vinarve, Rone, I [Eva J-L]. Död ca 61 år gammal tisdag 27/10 1703 i Vinarve?, Rone?, I [Eva J-L]. Bonddotter.
 LARS OLOFSSON 111:51. Född 1645 i Vinarve, Rone, I [Eva J-L]. Död barnlös efter 1670, ca 167. i Salands, Linde, I [Eva J-L]. Bondson och bonde.
50. mf fm f
MATS? PERSSON? 11:65. Född ca 1600 i Odvalds?, Linde?, I [Eva J-L]. Död där. (Barn 25)
Barn
 MATSDOTTER ? 11:55. Se 25.
52. mf mf f
TOMAS 11:192. Född ca 162. i Fardhem?, I. Död där. Bonde?. (Barn 26)
Barn
 KRISTEN TOMASSON 11:43. Se 26.
54. mf mm f
HÅKAN JÖNSSON 11:193. Född ca 161. i Fardhem?, I [Eva J-L]. Död i Amlings, Linde, I [Claes Wenell]. Inspektor. (Barn 27, Far 108)
Gift ca 164. i Fardhem?, I eller Fastlandet? med ANNA PERSDOTTER 11:195. [Claes Wenell]. Se 55.
Barn
 KERSTIN HÅKANSDOTTER 11:191. Se 27.
 PEDER HÅKANSSON 11:290. Född ca 1658 i Amlings, Linde, I [Claes Wenell]. Död i Amlings?, Linde?, I [Claes Wenell]. Bonde i Amlings?.
55. mf mm m
ANNA PERSDOTTER 11:195. Född ca 162. i Amlings?, Linde?, I [Eva J-L]. Död tisdag 23/3 1680 i Amlings, Linde, I [Karin Felderman]. (Barn 27, Far 110)
56. mm ff f
PER STENSTUGU 11:228. Född (1570-1620)(1594-1614) ca 160. i Stenstugu?, Fardhem?, I [Eva J-L]. Död måndag 13/4 1657 i Stenstugu, Fardhem, I [Karin Felderman]. Bonde. (Barn 28)
Barn
 JAKOB PERSSON 11:220. Se 28.
 LARS PERSSON 11:11. Född ca 1639 i Stenstugu, Fardhem, I [Eva J-L]. Död ca 68 år gammal, onsdag 10/7 1707 där [Eva J-L]. Bonde.
 NILS PERSSON 11:12. Född ca 1641 i Stenstugu, Fardhem, I [Eva J-L]. Död efter 1684 där [Eva J-L]. Bondson och bonde i Stenstugu, Fardhem.
58. mm fm f
NILS 11:229. Född (1570-1620)(1594-1614) ca 160. i Fardhem?, I [Eva J-L]. Död efter 1628 där [Eva J-L]. Bonde?. (Barn 29)
Barn
 WALBORG NILSDOTTER 11:221. Se 29.
60. mm mf f
TYNNES LAURITSSON 11:234. Född ca 161. i Vamlingbo?, I? eller Skåne? [Sv Antavlor 209:386]. Död minst 70 år gammal 1687 i Nore, Vamlingbo, I [Sv Antavlor 209:386]. Bonde i Nore, Vamlingbo. Prästson?. THÖNNES NORE stal ungt lamm 1635 där [Vboboken s.253]. Bonden heter THOMAS 1646 där [Jordebok]. Bodelning efter TYNNES död 1687 där [Vboboken s.253]. (Barn 30, Far 120)
Gift före 1628, ca 162. i Vamlingbo, I med MAGDALENA ERIKSDOTTER 11:235. [Vamlingboboken s.253]. Se 61.
Barn
 PAUL TYNNESSON 11:230. Se 30.
 VALBORG TYNNESDOTTER 11:517. Född ca 163. i Nore, Vamlingbo, I [Vamlingboboken s.257]. Död i Nore part D, Vamlingbo, I [Vamlingboboken s.257]. Bonddotter och bondhustru.
 BIRGITTA TYNNESDOTTER 11:256. Född ca 164. i Nore, Vamlingbo, I [Sv Antavlor 209:193]. Död i Sallmunds, Hamra, I [Sv Antavlor 209:193]. Bonddotter i Nore, Vamlingbo och bondhustru i Sallmunds, Hamra.
 ERIK TYNNESSON 11:236. Född ca 164. i Nore, Vamlingbo, I [Sv Antavlor 209:214]. Död 1707 i Nore part C, Vamlingbo, I [Sv Antavlor 209:214]. Bondson och bonde i Nore.
 TYNNESSON 11:521. Född ca 164. i Nore, Vamlingbo, I [Vboboken s.253]. Bonddson.
61. mm mf m
MAGDALENA ERIKSDOTTER 11:235. Född ca 161. i Nore, Vamlingbo, I [Sv Antavlor 209:387]. Död där [Sv Antavlor 209:387]. Bonddotter och bondhustru i Nore. Bonden heter THOMAS 1646 där [Jordebok]. (Barn 30, Far 122)
62. mm mm f
JOEN 11:233. Född (1590-1610) ca 160. i Vamlingbo?, I [Dombok 1698]. Död där [Dombok 1698]. Bonde?. (Barn 31)
Barn
 GERTRUD JOENSDOTTER-JONSDOTTER 11:231. Se 31.
 
VI
76. ff mm ff
TOMAS TOMASSON 11:102. Född ca 1606 i Hässelby, Linde, I [Eva J-L]. Död där [Eva J-L]. Bonde. THOMAS 1634 där [Visborgs läns räkenskaper]. (Barn 38, Far 152, Mor 153)
Barn
 OLOF TOMASSON 11:95. Se 38.
96. mf ff ff
ANDERS KNUTSSON 111:35. Född ca 158. i Vinarve?, Rone?, I [E J-L]. Död i Vinarve, Rone, I [E J-L]. Bonde. (Barn 48, Far 192)
Gift ca 1602 i Rone?, I med METTA ALBREKTSDOTTER 111:36. [E J-L]. Se 97.
Barn
 OLOF ANDERSSON? 111:32. Se 48.
 KNUT ANDERSSON 111:39. Född ca 1617 i Vinarve, Rone, I [E J-L]. Död i Asarve, Hemse, I [E J-L]. Bondson och bonde.
97. mf ff fm
METTA ALBREKTSDOTTER 111:36. Född ca 1587 i Vinarve?, Rone?, I [E J-L]. Död ca 102 år gammal torsdag 24/10 1689 i Vinarve, Rone, I [E J-L]. Bondhustru. (Barn 48, Far 194)
108. mf mm ff
JÖNS 11:194. Född ca 159. i Fardhem?, I [Eva J-L]. Död där [Eva J-L]. (Barn 54)
Barn
 HÅKAN JÖNSSON 11:193. Se 54.
110. mf mm mf
PER 11:196. Född ca 159. i Fardhem?, I [Eva J-L]. Död där [Eva J-L]. Bonde?. (Barn 55)
Barn
 ANNA PERSDOTTER 11:195. Se 55.
120. mm mf ff
LAURITS ANDERSSON? 11:264. Född ca (1570-1590) i Skåne [Sv Antavlor 209:772]. Död 1649 i Vamlingbo, I [Sv Antavlor 209:772]. Präst i Vamlingbo socken och Sundre socken. (Barn 60, Far 240)
Barn
 TYNNES LAURITSSON 11:234. Se 60.
122. mm mf mf
ERIK KRISTENSSON 11:266. Född (1550-1600) ca 1580-159. i Nore, Vamlingbo, I [Sv Antavlor 209:774]. Död där [Sv Antavlor 209:774]. Bonde i Nore, Vamlingbo. Nämnd som bonde 1614 där [Sv Antavlor 209:774]. Bonden heter CHRISTEN 1614 där. Bonden heter CHRISTEN 1636 där. Bonden heter 1639 där [Vamlingbobok s.253]. Bonden heter TOMASS 1646 där [Jordebok]. Bonden heter TOMASS och TYNNES 1648 där [Vbobok s.253]. (Barn 61, Far 244, Mor 245)
Barn
 MAGDALENA ERIKSDOTTER 11:235. Se 61.
 BRIGITTA ERIKSDOTTER 11:546. Född ca 161. i Nore, Vamlingbo, I [Vamlingboboken s.253]. Död i Nore?, Vamlingbo?, I [Vamlingboboken s.253]. Bonddotter. Prästfru.
 KRISTINA ERIKSDOTTER 11:544. Född ca 162. i Nore, Vamlingbo, I [Vamlingboboken s.253]. Död efter 1673 [Vamlingboboken s.253]. Bonddotter. Tingdomarhustru.
 
VII
152. ff mm ff f
TOMAS OLOFSSON 11:103. Född ca 1570 i Hässelby?, Linde?, I [Dödboken]. Död ca 165. i Hässelby, Linde, I [Dödboken]. Bonde. Ägde gården? 1649 där [Eva J-L].
 (Ur dödboken) Levde i 60 år med sin man THOMAS OLOFSSON. THOMAS 1634 där [Visborgs läns räkenskaper]. (Barn 76, Far 304)
Gift ca 159. i Linde?, I med ANNA 11:104. [Dödboken]. Se 153.
Barn
 TOMAS TOMASSON 11:102. Se 76.
153. ff mm ff m
ANNA 11:104. Född ca 1570 i Hässelby?, Linde?, I [Dödboken]. Död 95 år gammal söndag 30/4 1665 i Hässelby, Linde, I [Dödboken]. Bondhustru i 60 år.
 (Ur dödboken) Levde i 60 år med sin man THOMAS OLOFSSON. (Barn 76)
192. mf ff ff f
KNUT 111:38. Född ca 155. i Vinarve?, Rone?, I [E J-L]. Död där [E J-L]. Bonde?. (Barn 96)
Barn
 ANDERS KNUTSSON 111:35. Se 96.
194. mf ff fm f
ALBREKT 111:37. Född ca 156. i Vinarve?, Rone?, I. Död där. Bonde?. (Barn 97)
Barn
 METTA ALBREKTSDOTTER 111:36. Se 97.
240. mm mf ff f
ANDERS? 11:265. Född i Skåne. Död där. (Barn 120)
Barn
 LAURITS ANDERSSON? 11:264. Se 120.
244. mm mf mf f
KRISTEN MATSSON? 11:267. Född (1540-1580) ca 156. i Nore?, Vamlingbo?, I [Sv Antavlor 209:1548]. Död i Nore, Vamlingbo, I [Sv Antavlor 209:1548]. Bondson eller måg, sedan bonde i Nore, Vamlingbo.
 MATS är troligen fader till KRISTEN eller KRISTENS HUSTRU.
 Bonden heter CHRISTEN 1614 där. Bonden heter CHRISTEN 1636 där. Bonden heter THOMAS 1646 där [Jordebok]. (Barn 122, Far 488)
Gift ca 1580-159. i Vamlingbo, I med OKÄND MATSDOTTER? 11:269. [Sv Antavlor 209:1548]. Se 245.
Barn
 ERIK KRISTENSSON 11:266. Se 122.
 MATS KRISTENSSON 11:550. Född ca 159. i Nore, Vamlingbo, I [Vamlingboboken s.253]. Död där [Vamlingboboken s.253]. Bondson och bonde.
245. mm mf mf m
OKÄND MATSDOTTER? 11:269. Född ca 157. i Nore?, Vamlingbo?, I [Sv Antavlor 209:1548]. Död i Nore, Vamlingbo, I [Sv Antavlor 209:1548]. Bonddotter? och bondhustru i Nore, Vamlingbo.
 MATS är troligen fader till KRISTEN eller KRISTENS HUSTRU.
 Bonden heter CHRISTEN 1614 där. Bonden heter CHRISTEN 1636 där [Jordebok]. (Barn 122)
 
VIII
304. ff mm ff ff
OLOF 11:105. Född ca 154. i Hässelby?, Linde?, I. Död där. Bonde?. (Barn 152)
Barn
 TOMAS OLOFSSON 11:103. Se 152.
488. mm mf mf ff
MATS 11:268. Född (1520-1550) 154. i Nore?, Vamlingbo?, I [Sv Antavlor 209:3096]. Död i Nore, Vamlingbo, I [Sv Antavlor 209:3096]. Bonde i Nore, Vamlingbo. Nämnd 157. där [Sv Antavlor 209:3096+David Gadd].
 MATS är troligen fader till KRISTEN eller KRISTENS HUSTRU. BOTTILL är bonde 1523 där [Vamlingboboken s.253].
 En gravsten på kyrkogården i runskrift har texten iuan i nora lit giora thinna stain yfir sina mothir haluiu (IVAN (JOHAN) i Nora lär göra denna sten över sin moder Hallviv). (Barn 244)
Barn
 KRISTEN MATSSON? 11:267. Se 244.

96
Ekeby / Äldre inlägg (arkiv) till 18 januari, 2008
« skrivet: 2004-10-13, 23:04 »
Tack återigen, Olle!

97
Ekeby / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-10-13
« skrivet: 2001-09-20, 00:54 »
angående Medeby och Per Rasmusson som härstammar  
från en gammal Domarsläkt från Kyrkbinge i Gothem.  
   Per Rasmusson  
 1G  Pernilla Olofsdotter
 Barn Christina Persdotter gift Detlof Persson Godrings
      Katarina gift Lars Reik Qvie Martebo
       Lars Persson gift Elisabet Persdotter Snögrinda
      Rasmus f: 1683 gift Sojvide Eskelhem
      Detlof F: 1684 D. 1741 L.Hästnäs Gift Beata Eriksdotter (Min)  
Anna Larsdotter : Anna Persd.Elisabet,Olof,Per,Petronella .

98
Eke / Eke
« skrivet: 1999-08-23, 09:51 »
Eke-anor
 
1. MATTIAS KRISTOFFERSSON 41:66. Född måndag 21/9 1713 i Petsarve, Eke, I. Död ca 49-50 år gammal 1763 i Skradarve part 2, Grötlingbo, I. Husbonde. Övertog svärfaderns gård Skradarve 1747. (Far 2, Mor 3)
Gift onsdag 25/4 1744 i Grötlingbo, I med KRISTINA MÅRTENSDOTTER 41:65. Född ca 1724 i Skradarve part 2, Grötlingbo, I. Död af slag 75 år gl fredag 23/5 1800 i Sigters? el St.Allmungs?, Havdhem, I. - Far: MÅRTEN PERSSON 41:101. Född ca 1688-1689 i Grötlingbo?, I. Död 68 år gammal 1757 i part 2, Skradarve, Grötlingbo, I. Husbonde i 21 år 1726-1747 då mågen MATTS CHRISTOFFERSSON tog över. Mor: GERTRUD MÅRTENSDOTTER 41:102. Född 1694 i Grötlingbo?, I. Död 48 år gammal 1742 i part 2, Skradarve, Grötlingbo, I.
Barn
 MAGDALENA MATSDOTTER-MATTIASDOTTER 41:559. Född 1745 i Skradarve part 2, Grötlingbo, I [Gbobok s.205]. Död barnlös 23 år gammal 1768 där. Bonddotter och bondhustru.
 MÅRTEN MATSSON-MATTIASSON 41:562. Född 1747 i Skradarve part 2, Grötlingbo, I [Gbobok s.205]. Död 1747 där [Gbobok s.205]. Bondson.
 GERTRUD MATSDOTTER-MATTIASDOTTER 41:563. Född 1749 i Skradarve part 2, Grötlingbo, I [Gbobok s.205]. Bonddotter.
 KRISTINA MATSDOTTER-MATTIASDOTTER 41:35. Född lördag 3/8 1751 i Skradarve part 2, Grötlingbo, I. Död 33 år 11 dagar gammal lördag 14/8 1784 där.
 ANNA MATSDOTTER-MATTIASDOTTER 41:564. Född 1754 i Skradarve part 2, Grötlingbo, I [Gbobok s.205]. Död i Stora Allmungs, Havdhem, I [Gbobok s.205]. Bonddotter och bondhustru.
 EVA MATSDOTTER 41:566. Född 1756 i Skradarve part 2, Grötlingbo, I [Gbobok s.205]. Död ca 9 år gammal 1765 där [Gbobok s.205]. Bonddotter.
 KRISTOFFER MATSSON 41:567. Född 1759 i Skradarve part 2, Grötlingbo, I [Gbobok s.205]. Död 1759 där [Gbobok s.205]. Bondson.
 MATS, MATTIAS MATSSON 41:568. Född 1760 i Skradarve part 2, Grötlingbo, I [Gbobok s.205]. Död ca 2 år gammal 1762 där [Gbobok s.205]. Bondson.
 
 
I
2. f
KRISTOFFER JAKOBSSON 41:103. Född ca 1671 i Eke?, I [Karin Felderman + Skattläggning 1703]. Död 66 år gammal fredag 3/6 1737 i Petsarve, Eke, I. Husbonde. Christopher Jacobsson fått med sin hustru där [1703]. (Barn 1, Far 4)
Gift söndag 28/10 1700 i Eke, I med MALENA LARSDOTTER 41:104. Se 3.
Barn
 MATS, MATTIAS KRISTOFFERSSON 41:66. Se 1.
 
3. m
MALENA LARSDOTTER 41:104. Född (1670-1683) ca 167. i Petsarve, Eke, I [Skattläggning 1703]. Död lördag 30/4 1757 där. (Barn 1, Far 6, Mor 7)
 
 
II
4. ff
JAKOB 41:280. Född ca 1630-164. i Eke?, I [Skattläggning 1703]. Död där [Skattläggning 1703]. Bonde?. (Barn 2)
Barn
 KRISTOFFER JAKOBSSON 41:103. Se 2.
 
6. mf
LARS HANSSON ? 41:281. Född ca 164. i Petsarve?, Eke?, I. Död 1675 i Petsarve, Eke, I. Bonde. (Barn 3, Far 12)
Gift ca 166. i Eke, I med KATARINA NILSDOTTER ? 41:282. Se 7.
Barn
 MALENA LARSDOTTER 41:104. Se 3.
 MARGARETA LARSDOTTER 41:634. Född ca 167. i Petsarve, Eke, I [Lotte Jensen]. Död i Halor, Rone, I [Lotte Jensen]. Bonddotter och bondhustru.
 
7. mm
KATARINA NILSDOTTER ? 41:282. Född måndag 28/10 1644 i Hallvide?, Eke?, I. Död 66 år 8 dagar gammal torsdag 20/10 1710 i Petsarve, Eke, I. Bondhustru. (Barn 3, Far 14)
 
 
III
12. mf f
HANS JAKOBSSON 41:283. Född ca 161. i Petsarve, Eke, I [Skattläggning 1653]. Död efter 1653 där [Revisionsboken 1653]. Ärvt gården och brukade den 1653 där [Revisionsbok 1653]. (Barn 6, Far 24)
Barn
 LARS HANSSON ? 41:281. Se 6.
 
14. mm f
NILS ? 41:285. Född ca 161. i Hallvide?, Eke?, I. Död där. (Barn 7)
Barn
 KATARINA NILSDOTTER ? 41:282. Se 7.
 
 
IV
24. mf ff
JAKOB 41:284. Född i Petsarve?, Eke?, I. Död i Petsarve, Eke, I. JACOB nämns ca 1570 där. JACOB nämns ca 1614 där. Nämns ett tingsvittne JACOB 1635 där [Db+Karin Felderman]. (Barn 12)
Barn
 HANS JAKOBSSON 41:283. Se 12.

99
Boge / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-09-18
« skrivet: 1999-04-22, 17:33 »
söker ättlingar till systrarna Carolina Zetterqvist född 1832 i Boge och Coecilia Christina Elisabeth Zetterqvist född 18-10 1815 i Mölner Grund Boge, de var döttrar till skräddaren Abraham Zetterqvist.

100
Solberga / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-10-10
« skrivet: 2004-06-22, 11:16 »
Hej Bertil,
 
Det var ju bra att Du funnit Lars Malmgren.
Då är det bara att gå vidare.
 
Vänl. hälsn. Eivor

Sidor: [1]