ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Ann-Sofi Cullhed

Sidor: [1]
1
Hedvig Eleonora / Manilla på Kongl. Djurgården 1799
« skrivet: 2020-04-06, 23:58 »
I Hedvig Eleonora dödbok för år 1799 hittar jag Lars Ericsson, smedsgesäll, ogift, på Manilla å Kongl. Djurgården, död 30 november i lungsot. Källa:  Hedvig Eleonora (A, AB) FI:5 (1786-1817) Bild 154 / Sida 299 (AID: v85670a.b154.s299, NAD: SE/SSA/0006)    https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054330_00171


Men hur hittar jag Manilla i husförhörslängderna? Hfl Hedvig Eleonora 1797-1800 är uppställd efter kvarter, och jag vet inte i vilket kvarter Manilla ligger. Försökte med kvarter Djurgården, men det tycks inte ge något - men jag har svårt att tolka registret och förstå var kvarteren börjar och slutar. Med numreringen, antar jag. (Källa: Hedvig Eleonora kyrkoarkiv, Husförhörslängder för Ladugårdslandet, SE/SSA/0006/A I a/10 (1797-1800), bildid: C0054173_00001, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054173_00001


Först i hfl 1814-1818 finns Manilla med i husförhörslängdens register.


Tacksam för hjälp!

2
Jag har en ana som kom från Åbo till Sverige 1819, Ulrika Nordman. Hon hade tre systrar som flyttade från finska orter till Åland 1812-1819 och arbetade som pigor och hushållerskor, mest i Sund (fästningsområdet, Prästö) och Saltvik. Det är lite problematiskt att följa deras familjeliv via kyrkböckerna - kanske för att de gifte sig eller fick barn med ryska soldater.


Den äldsta, Maria Lisa,  fick 1814 en oä son, Carl Henrik, vilket registreras i dopboken. Jag tror att fadern var rysk soldat. Dels för att endast modern absolveras för lägersmål, inte fadern (där finns gott om svenska mansnamn, men få eller inga ryska namn denna tid). Dels för att sonen några år senare vid moderns död enligt kommunionslängden får ryskt underhåll för att bli soldat. Han konverterar enligt samma bok till ”grekiska konfessionen” och flyttas utan betyg till ”Viborg eller Ryssland” 1822.


Maria Lisas yngre systrar gifter sig med ryska soldater som sedermera blir underofficerare/officerare, Lovisa Nordman först 1819 i Sund med Larion Maximoff i kompani nr 58, Denne dör 1825 - saknas i dödboken - och Lovisa gifter 1826 om sig (lysning i Sund) med fältväbel vid i Saltvik förlagda 2:a bataljonen av 46:e jägareregementet Andrej Filipoff, Haga i Saltvik. Hon flyttar enligt utflyttnngslängden till Saltvik, men där hittar jag henne inte. 1740, då hon flyttar till Finström,  omtalas hon som underlöjtnantsänka. Hittar inte Andrejs död i dödboken. Lovisa verkar också mer eller mndre osynlig i böckerna (varierar något) fram till dess att hon blir änka. Hon dör 1858 i Finström. Hittar tyvärr ingen bouppteckning, men det finns kanske en. Hennes död omnämns i en Åbotidning, där hon tituleras ’änkefru Löjtnantskan Lowisa Philipoff”.

Den yngsta systern, Eva Christina Nordman, gifter sig 1820 i Sund med soldaten (senare underofficer)  Gavrila Schmeloff/Cmiloff vid 58:e kompaniet, Prästö. Hon (jag antar båda två)  flyttar från Sund till S:t Petersburg 1838 enligt anmärkning i församlingsboken. Därefter tappar jag tyvärr spåret efter dem.

Systrarna går alltså att följa ganska väl i Ålands kyrkböcker. Men deras ryska makar endast indirekt, och några barn verkar inte finnas i kyrkböckerna heller (utom den oä sonen Carl Henrik, tills han som sjuåring övergår till ortodoxa kyrkan). Både Lovisa och Eva Stina var unga kvinnor när de gifte sig, och jag tycker att det borde ha fötts barn, oavsett om de överlevde eller ej. Jag antar att eventuella barn  och deras fäder inte fördes in i den lutherska kyrkans böcker helt enkelt därför att de inte tillhörde församlingen, utan ortodoxa kyrkan. Jag hittar inte någon ortodox församling på Åland, åtminstone inte i arkiven (jag har använt ArkivDigital, Digihakemisto och i viss mån Hiski). Går det att hitta upplysningar om dem via andra källor? Särskilt intresserad är jag av att hitta något om eventuella barn.

3
19) Finska / Sund, Åland, Finland, Rippikirjat 1816-22 s. 135
« skrivet: 2020-02-28, 18:51 »
Min anas syster, Maria Lisa Nordman, fick 1814 en utomäktenskaplig son i Saltvik - Carl Henrik. De flyttar 1815 till Sund. Där dör Maria Lisa 1821. Jag behöver läshjälp för att tyda anteckningen om Carl Henrik, då ännu inte fyllda sju år. Jag kan se ”Njuter ryskt understöd för att blifva militär. Öfvergått till ...?? ” ja, vad eller vart? Något med ”compagniet”?? Vidare: ”Till Ryssland f (??) Wiborg i maj 1822 utan betyg”. Han saknas i utflyttningslängden för Sund, och jag är också osäker på om det var till eller från Viborg han flyttade 1822... Tilläggas kan att Maria Lisas systrar Lovisa och Eva Stina båda hade flyttat till Sund (fästningsområdet) runt 1818-19, där de efter ett par år gift sig med ryska militärer, båda från ”compagniet n:o 58”. Åtminstone en av dessa var underofficer 1821 då Carl Henrik blev föräldralös - kanske var det någon av dem som ombesörjde att den lille pojken fick ”njuta ryskt understöd för att bliva militär”. Om någon förutom läshjälp har en idé om var i Viborg en sjuårig blivande rysk militär skulle gå att hitta vore det en bonus som heter duga...  :)  - kommunionsbokens sida finns också fritt tillgänglig på finska http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8529419 men är där mer svårläst än på bilden.

4
Lännäs / Chrisman och Ingeborg i Eketorp
« skrivet: 2019-08-04, 17:20 »
Min ana Olof Chrismansson Högman antogs 1715 som soldat för rote 414, Högetorp, i Mellösa socken. I generalmönsterrullan 1718 för Södermanlands regemente, Oppunda kompani, står att han föddes i Närke. Enligt husförhörslängderna ska han ha varit född i februari 1697. Chrisman är ju inget vanligt namn, men just i Lännäs tycks det finnas många. Och det finns faktiskt en Olof född 8 februari 1697 i Lännäs med föräldrar Chrisman och Ingebor i Eketorp. Tyvärr är deras patronymer inte utsatta, se Lännäs dopbok 1686-1723 C:1 s. 18,  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0000949_00027 Att Olof kallade en dotter Ingeborg  - efter modern? - kanske också något styrker tesen att detta är Olof Högman, men helt säkert är det ju inte. Finns någon Lännäskännare som vet något mer om Chrisman och Ingeborg i Eketorp och vad deras fullständiga namn skulle kunna vara?

5
Växjö / Cellfängelset i Växjö
« skrivet: 2019-07-07, 23:39 »
En kvinna i Göteborg dömdes i juli 1919 till sex månaders fängelse för osedlighet och stöld 1:a resan. Hon skulle avtjäna straffet i Växjö cellfängelse (Centralfängelset för kvinnor). I församlingsboken för Växjö stadsförsamling hittar jag cellfängelset, men bara anställda registreras tydligen där. Finns det något register över fångarna?  Tacksam för hjälp!

6
Möne / Engelbrekt Andersson Root
« skrivet: 2019-04-20, 20:13 »
Jag söker upplysningar om soldaten Engelbrekt Andersson Root (Rooth, Roth) i Möne. Detta är vad jag vet:


1717 antagen som soldat i Älvsborgs regemente, Ås kompani, rote nr 465, Kråkhult Västergård, Toarp socken. Han sägs då vara 19 år (alltså född ca 1698) och efterträder Per Larsson Kråka. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028467_00173. I Centrala soldatregistret har han aktnummer ÄR-00-0465-1717


I Kråkhult blir han kvar till 1744.


1721 står han som ogift i generalmönsterrullan, 1725 som gift, men lysningsböcker saknas i Toarp 1712-1725.


Samtidigt är Engelbrekt mantalsskriven i Torbjörnarp i Möne socken 1732 och 1739. Lite mystiskt tycker jag - Möne och Toarp ligger i olika pastorat och gränsar inte till varandra. Men det kanske inte spelade någon roll. Inte heller i Möne finns lysningsböcker för perioden. I moderförsamlingen Hällstad finns lysningsböcker, men där saknas Engelbrekt och Elin 1721-25.


1737-01-06  får Engelbrekt Andersson och Elin Arvidsdotter i Torbjörnarp, Möne, sonen Christopher, se https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0046429_00071


1744 entledigas Engelbrekt från det militära. Han sägs nu vara 50 år gammal (skulle då vara född ca 1694), ”gammal och oförmögen till vidare krigstjänst” enligt generalmönsterrullan. Han försvinner nu dessutom från mantalslängden för Torbjörnarp i Möne, där han saknas 1744. Där tappar jag spåret efter honom.


Det finns en Engelbrekt Andersson i mantalslängderna för Ängagärdet i Södra Vånga fram till 1770-talet, men om Engelbrekt Root ansågs gammal och oduglig 1744 verkar det inte helt sannolikt att han levde trettio år till.


Det finns också en Engelbrekt Andersson född 1700 med hustru Elin Andersdotter född 1725  i Medbråten / Mabråten i Råggärds socken. Men det är nog andra personer. Denna Elin är för ung för att vara mor till Christopher som föddes 1737. Även andra uppgifter talar mot ett samband.


Jag vill naturligtvis gärna få födelseår och dödsår samt föräldrar. Också vigseluppgifter. Men jag är också nyfiken på namnet Root. Att föregångaren i Kråkhult tog namnet Kråka är ju i enlighet med traditionen, men Root - kan det vara ett soldatnamn? Och i så fall faderns? Engelbrekt var ju bara 19 då han tillträdde rotet, och kan knappast ha hunnit tagit sig ett eget soldatnamn dessförinnan. Hittar inte heller någon gård i trakten som ger associationer till namnet.  Vid sonens födelse 1737 kallas han bara ”Engelbrect And.” i födelsenotisen, så patronymen Andersson verkar minst lika gångbar som namnet Root. Om denne Engelbrekt är far till min ana Christopher Engelbrektsson, vars födelseuppgifter är svåra att belägga, så har namnet Root försvunnit i begravningsboken för Christopher - där kallas fadern Engelbrekt Andersson.
Och till slut är jag intresserad av det faktum att Engelbrekt var soldat i Kråkhult Västergård i Toarp socken, men samtidigt mantalsskriven i Torbjörnarp i Möne. Var bodde han egentligen?


7
Sankt Petersburg / Ryska församlingar i S:t Petersburg
« skrivet: 2019-03-16, 21:05 »
1838 flyttar min ana Eva Christina (Stina) Nordman från Sund på Åland till S:t Petersburg, se  http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8530081 ”Mannen heter Gabr. Cmiloff” står det i anmärkningen. Eva Stina föddes i Finland 26/5 1801, flyttade 1819 från Halikko till Sund, gifte sig i Sund sept 1820 - ”Soldaten vid på vid Prästö varande Militär-Compagnie n:o 58 Gawrila Schmelof och ähr. derstädes tjenande pigan Eva Christina Nordman” i Prästö, se http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8531412. Gavrila föddes 1795 enligt Ålands släktregister, se http://www.bokhandeln.ax/slaktreg/register_s.htm. Några år senare benämns Eva Stina  underofficershustru. När hon flyttar till S:t Petersburg antar jag att det är med mannen. Men jag hittar ingen av dem i S:t Petersburgs inflyttningsbok, svenska församlingen, 1838- juli 1839. Inte heller i finska församlingen (då har jag bara sökt i Hiski). Mina frågor:
- Var hittar man ryska församlingar i S:t Petersburg demnna tid?
- Hur tolkar jag namnet Schmeloff / Cmiloff - vilka alternativa translittereringar bör jag känna till? Hur kan det ha skrivits på kyrilliskt alfabet?
- Andra tips på hur jag kan komma vidare för att hitta Eva Stina och Gavrila efter 1838? Andra register än kyrkböckerna, t.ex. militära ryska? Finska Hiski har jag redan sökt i - där hittar jag dem inte efter 1838.
Tacksam för alla förslag!

8
Gällstad / Gällstad mantalslängd 1720 bildid A0003414_00397
« skrivet: 2018-05-28, 23:51 »
Hej! Tacksam för tolkningshjälp rörande bifogad bild (länk till sidan, se https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003414_00397 ). Den som gifter sig ”i åhr” heter Per Persson och bor i Röshult i Gällstad. Men varifrån kommer han? Tycker att det ser ut som ”Hunnberg såchn”, men hittar ingen församling med liknande namn, i alla fall inte i Älvsborgs län.

9
Gårdveda / Olof Krubbe
« skrivet: 2018-01-28, 12:05 »
Jag har en anfader, Olof Krubbe, som omnämnts på Anbytarforum i samband med frågor om hans ättlingar. Min fråga rör dock Olofs anor. Han bör vara född före 1520. 1533-1551 bor han på Vrånganäs i Gårdveda socken, Aspeland härad. Möjligen hade han bröder med samma släktnamn - Per och Erik, båda i Gårdveda på 1550-talet - men de kan också vara söner. Jag vet inte om det är möjligt att komma vidare bakåt i tiden så långt tillbaka. Namnet är ju ovanligt - soldatnamn, gårdsnamn? Har sökt i medeltidsbrev utan framgång. Har också sökt i Ortnamnsregistret, och där hittade jag Krubbeudd, en udde i Gösjö , Byarum, i Tveta socken. Tveta och Gårdveda är grannsocknar - kan Olof ha kommit därifrån? Olof från Krubbeudd > Olof Krubbe. Eller gården Krubbetorp i Älghult - det ligger kanske också ganska nära? Tycker att det verkar plausibelt, men kan inte belägga det. Jag vet inte ens hur det skulle gå till då det ligger så långt tillbaka i tiden. Känner någon till Olof Krubbe, eller har tips på hur man kan komma vidare?

10
Sandhem / Abraham Svensson och hans föräldrar
« skrivet: 2018-01-01, 21:56 »
jag har kört fast på en ovanligt besvärlig ana i eller omkring Sandhem på 1700-talet, Abraham Svensson. Jag hittar honom inte i dopböckerna, och inte heller kan jag identifiera hans föräldrar fast jag har deras namn. Hoppas på hjälp här!


Abraham dör i Mohagen backstuga, Sandhem, 1804-03-23.  Hans födelseår skrivs oftast 1748; plats anges aldrig. Han gifte sig 1783 med Stina Jonsdotter som i kyrkböckerna står med varierande födelseår men är född i Habo socken, troligen 23/3 1760 av Jonas Andersson och Maria Larsdotter i Hackerberg.


Abraham och Stina får sonen Samuel 1786 i Stubbaruder under Margreteholm  (dör späd) och sonen Johannes (min ana) år 1788, också i Stubbaruder i Sandhem. Troligen har Abraham varit gift tidigare. Det finns i alla fall en Abraham Svensson som bor i Hultet under Margreteholm i Sandhem med hustru Stina Håkansdotter, och har sönerna Sven f. 1771 och Anders f. 1775. Jag hittar dock inte Stina Håkansdotter i dödboken för Sandhem, så jag är aningen osäker på om det är samma Abraham, men tror att det är det.


I dödboken 1804 står att Abrahams föräldrar var Sven Abrahamsson och Ingrid Håkansdotter. Jag kan dessvärre inte hitta någon Abraham med dessa föräldrar i Sandhems dopböcker eller husförhörslängder. Det finns en Abraham som föds i Hunared 10 maj 1747 med fader Sven (endast förnamnet finns med), vilket lät lovande. Men samma år dör först Svens hustru Karin Gisslesdotter i Hunared, och lite senare Sven Jönsson i Hunared - namnen stämmer alltså inte med ”min” Abrahams föräldrar, i alla fall inte om namnuppgifterna i dödboken 1804 är korrekta.


Inte heller hittar jag någon Sven Abrahamsson eller Ingrid Håkansdotter med rätt ålder för att kunna vara Abrahams föräldrar  i Sandhems dödböcker 1745-1810, förstås med reservation för felläsning.


Jag har letat i omgivande annexförsamlingars dopböcker - Nykyrka, Härja, Utvängstorp - men de är bitvis alltför svårlästa för mig, och jag har hittills inte hittat något där för tidsspannet 1740-52, då Abraham måste vara född.


Nu börjar jag tro att Sven och kanske också Ingrid kommer från annan församling. Flyttlängder saknas för Sandhem så tidigt, så då blir det knepigt.


De ställen som jag kan belägga att Abraham, Stina Jonsdotter och sonen Johannes bott på i Sandhem är Stubbaruder, Norra Tyskehem och Mohagen backstuga. Abraham möjligen i Hultet med första frun. Stina gifter om sig 1809 och bor därefter i Fassås. Johannes bor länge i Brännåsen (soldatboställe nr 70), flyttar så småningom till Hultet där han dör 1850.


Stubbaruder är kanske också ett soldatboställe, men sökningar som jag gjort i Centrala soldatregistrets databas har inte hjälpt mig vidare. Ingen Sven Abrahamsson som kan vara Abrahams far, såvitt jag kan förstå.


Jag hittar inte Abraham bland Slättängs häradsarkivs bouppteckningar 1804, och den skulle väl kanske inte heller ge några ledtrådar om Abrahams härkomst.


Irriterande nog hittar jag inte heller Stinas föräldrars härkomst - Jonas Andersson och Maria Larsdotter i Hackerberg, Habo då Stina föds 1760 - men har inte letat lika ihärdigt där.

I Svenska Haplogruppdatabasen dna.scangen.se går det att hitta Abraham Svensson i Stubbaruder, med y-dna och mutation R1b1a1a2a1a P311. Även sonen Johannes Abrahamsson med samma plats och samma dna. Ingen Sven, dock.


Finns någon med kännedom om Sandhemstrakten och dess torp och gårdar som kan komma på fler sökmöjligheter, eller hjälpa till på annat sätt?[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/font]

11
Ljusterö / Ljusterö församlingsböcker
« skrivet: 2017-12-08, 12:10 »


Jag skulle behöva hjälp med att hitta min morfarsmors halvsyster och hennes familj i Ljusterö församlingsböcker. Det gäller Josefina Albertina Hansson, född 1870-06-14 på Värmdö, gift 1912 med Carl/Karl Emil Ekman, född 1867-12-06, Värmdö, samt deras dotter Mary Elisabeth, född 1913-03-04 i Vaxholm. De flyttade runt mycket mellan öarna, men den senaste ort jag kan belägga är Wäsby i Ljusterö, församlingsbok Ljusterö AIIa3 1911-1916 s. 331 längst ned.  De flyttade dit 1914 och är inte överstrukna i boken, så de bör ha bott kvar i Väsby 1916. Nästa församlingsbok är Ljusterö AIIa:4a och Ljusterö AIIa:4b, 1916-1923. Väsby finns inte i volym 4a, och 4b  är tyvärr inte digitaliserad i Riksarkivet/SVAR, den databas jag har tillgång till. Men den ser ut att vara tillgänglig via ArkivDigital. Skulle någon som har access till den eller annan databas vilja vara så hygglig och hjälpa mig att hitta familjen Ekman/Hansson i den? De bör alltså stå under Väsby. Jag hittar inte ett spår av familjen i andra källor, utom en nätuppgift att dottern Mary Elisabeth dog i Solna 1984. Hon hade då kvar födelsenamnet Ekman.
Tack på förhand!

12
Viby / Johan Giliusson i Viby och Skagershult
« skrivet: 2017-09-27, 22:40 »
Jag försöker hitta Johan Giliussons (Gillissons) anor, men kommer inte längre bakåt än hans vigsel i Viby  med den unga änkan Marit Persdotter från Sörby i juni 1733. Han kallas här sockenskräddare i Skagershult. Nästa uppgift jag har gäller hans död i Viby 19/10 1739, SE/ULA/11686/C/2 s. 135: "Sockenskräddaren i Skagershult nu sedermera skattebonden Johan Gillisson ifrån Sörby ährlig och behållen 37 år". Hittar honom inte i Viby födelseböcker 1701-03, och inte heller ser jag att han och Marit får barn i Viby. Enligt en uppgift i FamilySearch  får de dock dottern Christina omkring 1735 och sonen Peter (Peter Jansson, min ana) omkring 1739, men jag hittar dem inte i födelseböckerna. Detta  med reservation för felläsning. Kanske vistades de i Skagershult ett par år? Marit gifter om sig med änklingen Lars Månsson i Viby något år efter Johans död, 1740,  och bor kvar i Sörby livet ut. "Gilius" eller Gillis är ju inte ett så vanligt namn, och jag tycker att det borde gå att spåra. Tacksam för all hjälp!

13
Släkter / Walstenius
« skrivet: 2017-08-29, 12:20 »
Hej! En ana, Anna Persdotter (Pedersdotter) Walstenius, föddes ca 1580 i Pargas, dotter till kyrkoherde "herr Peder i Pargas, Petrus Johanni Walstenius. Hon var gift med Mårten Eriksson Stierna till Holma i Orivesi. I alla genealogiska poster jag stött på uppges hon ha dött 1648 i Pargas. Har försökt hitta dödsåret i Digihakemisto och Hiski, både i kyrkböckerna för Pargas, Orivesi, Längelmäki, Kangasala och Egentliga Finland, men så tidigt saknas uppgifter. Nu är det så att jag hittat dokument i Riksarkivet undertecknade juni 1657 av Anna Pehrsdotter till Holma, Mårten Erikssons efterlämnade änka. Josephus Petri in loco parentis och Johannes Petri har lagt till underskrifter. Skrivelsen till Kongl Maj:t rör reduktioner, ägandeförhållanden och besittningsrätt till några gods, och åberopar samt bifogar ett äldre dokument från 1654. Jag är rätt dålig på att tyda handskrifter, men hon skriver tydligen främst för sonen Erik Stjernkors' och mågen Erik Mårtensson Ulffs räkning - de strider i Polen. Det verkar alltså som om hon lever 1657. Men varifrån kommer dödsuppgiften Pargas 1648, som finns i alla genealogiska poster som rör denna kvinna? Finns någon annan förklaring till skrivelsens datering? Och varför undertecknades skrivelsen också av Josephus Petri och Johannes Petri? Anna var änka och myndig. Jag är tacksam för all hjälp som rör Annas liv och död. Dokumenten finns på SE/RA/756/756.1/S/S 80 a bildnr 303-304 (Annas skrivelse) och 305-307 - försöker bifoga bilder, hoppas att de inte är för stora. Mer också på Geni https://www.geni.com/people/Anna-Walstenius/6000000007289412407#/tab/overview

14
Hej! Kan någon se vad som står i denna domboksanteckning från 1648? Det handlar om Pär Pärsson i Norrby, som efter sin bekännelse döms att böta 40 mark - men mycket mer än så kan jag inte uttyda. I bilden har jag klistrat in brottsrubriceringen som finns i summeringen för 1648 (bild 100 i den opaginerade domboken). Tack på förhand!
 

Sidor: [1]