ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - ch_svensson

Sidor: [1]
1
Västerås domkyrkoförsamling / Bergman, Carl Anton
« skrivet: 2019-07-23, 13:50 »
Behöver hjälp att i husförhörslängderna hitta bageriarbetaren Carl Anton Bergman (född 18630522 i Kristianstad) som flyttar från Stockholm Jakobs församling 18851022 till Västerås domkyrkoförsamling.


2
Har hittat jordrevningsprotokoll gällande N Strö socken och gården Kålaberga nr 7.
Men det enda jag kan läsa är namnet på gården och dess brukare...:-/
Någon som kan hjälpa till att tolka?

3
Skulle behöva hjälp toka bifogad notering från HF 1810:

4
Säter / Säter (W) C:2 1689-1724 Begravningsnotis
« skrivet: 2018-05-29, 10:17 »
Behöver hjälp korrekt tolka hela begravningsnotisen för Olof Andersson. (källa AD)
/Christian

5
Skulle behöva hjälp korrekt tyda hela notisen.
//Christian

6
Köpinge (L) / Sven Sörensson
« skrivet: 2017-10-16, 08:16 »
Söker hjälp hitta SVEN SÖRENSSON.
Född 1843-08-15 i Gärds Köpinge. Hans anor och övrig familj är väl dokumenterad.
Vid slutet av 1860-talet finns han som dräng i Hovby, N Åsums församling. Enl HF reser hans 1868 till Damnark.
Vet att han 1870-05-04 finns i G Köpinge, då han uppträder som dopvittne till systersonen och när fadern Sören Svensson Dahls bouppteckning skrivs är Sven närvarande och undertecknar. Hittar dock inte honom i HF!
Har sökt honom i HF 1860- & -70-talet, både i G Köpinge och i angränsande församlingar (Vä och N Åsum).
Hoppas någon här kan hjälpa mig hitta honom.

7
17 Juridik / Myndighetsålder
« skrivet: 2001-10-12, 12:49 »
Det skulle vara intressant att få en översikt av myndighetsåldern för både pojkar och flickor under olika tider av vår historia och veta hur gammalt begreppet som sådant är.  
I ÄSF står ofta nämnt och var då omyndig, men vad innebar detta på låt säga 1300-talet?
Var skillnaderna stora genetmot andra länder?
Vilka övriga juridiska aspekter var förknippade med myndighetsåldern under olika tider förutom ålder för att ingå äktenskap?  
 
Mvh Klas

8
Vaktmästare / Bancovaktmästare
« skrivet: 1999-12-26, 22:35 »
En av mina förfädrar, Daniel Sjöberg-känd i Jakobs förs/Stockholm omkring 1811-, benämns bancovaktmästare. Vad var detta för yrke?
Någon som har info om Daniel Sjöberg eller hans hustru Anna Berglind (född ca 1778) eller deras dotter Ulrika margareta (född 1811).

9
Äldre uttryck / Prästhustruns gångkläder 1738
« skrivet: 2012-10-24, 08:24 »
Från bouppteckning 1738 Glimåkra, Ö Göinge, Skåne kan man läsa om avlidna prästhustruns gångkläder. Bland annat hade hon en swart drect de dams manton Vad för typ av dräkt var det? Hur såg den ut?
Också ett swart bordalous scherff. Vad är det?

10
Evert Duwall, kapten för Östgöta reg. till fots (1674-) blev 1692 anklagad för tidelag. Det brev som landshövdingen skrev till Kungl Majt (text nedan. Tack Markus och Heikki för läshjälpen) tolkar jag som att han tillslut erkände brottet.
 
”Sedan mitt sista af den 12 huius är Duvalt änteligen
 hit förd och rannsakningen i dag först inkom-
men  warandes häradshövdingen Holdz något små  
och seenfärdig  och han wid rannsakningen på det yt-
tersta sedermera påstådt sin oskyldighet genom
 stadigt förnekande och klagan  öfver en partisk  
domare och rannsakning men Jag änteligen ge-
nom Guds Nåd och bistånd brakt honom wid för-
sta Conference att tillstå tankarne och någerlun-
da uppsåtet men omsider gärningaren , fast han will  
förebära sin oförmögenhet och ålderdom samma  
synd alldeles efter hans tankar till en fullkom-
lig effect och förebära att bringa, som något  
blygsamt är att Specificera för sådana högt för-
näma ögon och öron, och den syndaren är dödzens
Barn och för dödsstraffetz skam och fasslighet samt  
fruktan mycket wanklat och sökt wid handen gifva  
om han kunde bliva Rijketh in perpetuum förwijst       
som några i förstone motte gifvit honom wid handen  
och derföre allenast blotte upsåtat (?) eller som de lag-
förståndiga conatum ... kalla. Men  ......
honom straxt de många sökte conferentzier med åthskilllige
efter mitt yttersta förstånd remonstreras
honom alla omständigheter af Guds och Wärdz-
lig lag att samwetet änteligen moste sig ypna  
Uti det öfrige in uti dödzstunden städze oförän-
drar förblifwer.”
 
Behöver nu hjälp med att finna ut hur Duwall straffades! Avrättades han? Landhövdingen skriver ju tydligt om dödsstraff.  
Hur finner jag ut var och när i så fall?
 
Funnit hans meritförteckning, men ingenting där om hans avsked/straff.
 
I Kugelberg, ”Kungl första livgrenadjärregementets historia” anges bara att han får avsked 1692, ingenting om att ev straff eller dödsdatum.  
Vad betyder hänvisningen ”Rullor 1692. Kr A”? Vilka rullor ska man söka i?  
 

 
Notisen om att hustrun fick fyra månaders lön, var kan den uppgiften komma ifrån? Var kan uppgifter om hustruns fortsatta öden finnas?  
Paret Duwall hade kaptensbostället i Böttestad, Veta socken i Östergötland. Har sökt i och kyrkoböcker men inte funnit något.
 
Duwall tillhörde själv inte någon av de adlade ätterna Duwall så Elgenstierna ger ingen hjälp. Han finns endast i korthet omnämnd i  
komplementet som kom för några år sedan.

11
Östgöta kavalleriregemente / Duvall, Jacob
« skrivet: 2012-04-04, 08:22 »
Enl mösterrulla 1707 flyttas löjtn. Jacob Duvall år 1705 från Liv kompaniet till Wästanstång kompani.
Men jag kan inte hitta honom! varken i Wästanstång eller senare rullor. Var tar han vägen?  
Finns det andra källor om hans vidare karriär?

12
Nybörjare när det gäller mönsterrullor. Kan man från denna notis utläsa var kapten Edvert Duwall var bosat?
Hur tyder jag uppgifterna här?

13
Behöver hjälp tolka anteckningen gällande E Duwalt.
Utdrag från generalmönsterrulla Östgöta Kavallerireg. Livkomp. 1712

14
Söderköping / Söderköping kyrkoräkenskaper
« skrivet: 2012-03-30, 11:17 »
Behöver hjälp med att tolka följande små notiser från 1727 resp 1743  
S:t Laurentii LIb:3 (1713-1743) (AD Online)


 

15
Kan själv bara läsa brotstycken från denna skrivelse från Landhövdingen till KunglMajt, daterad aug 1692. Hoppas någon kan ge mig komplett bild av innehållet.


16
Skede / Skede GID 1130 13 87600 C:1
« skrivet: 2008-08-14, 12:55 »
Önskar hjälp tyda födelse/dopnotis för PETER. Föräldrar? Bostadsort? Faddrar?

17
/ VÄ Kat:1 (1683-1757)
« skrivet: 2015-09-11, 10:25 »
Ett utdrag från Vä Katekismilängd 1697.
Kan någon hjälpa mig tyda vad som skrivits vid Melchir (Smed?)
 

18
Träne / Dopbok 1472
« skrivet: 2016-01-17, 21:18 »
Behöver hjälp med tyda moderns namn.
 

 
Träne CI:1 (1692-1748) Bild 1720 / sid 167 (AID: v101598a.b1720.s167, NAD: SE/LLA/13419)

19
Malmö Sankt Petri / Malmö St Petri GID 1313.133.37500 LIB:2
« skrivet: 2008-08-17, 22:20 »
Kyrkoräkenskap 1553 undertecknas av kh Hans Siundesen (död 1563)i Malmö.
Ego Johannes Septim.... men vad står det efter hans namn??20
Behöver hjälp med tyda Bengt Dahls yrke/titel från två födelsenotisr i Kristianstads stadsf.
1780

 
1775


21
Kristianstad / Kristianstad stadsförs F:1 1698
« skrivet: 2010-12-28, 13:34 »
Behöver hjälp tyda hela begravningsnotisen efter Magnus Madtson.

22
Kristianstad / Kristianstad stadsförs bouppteckning 1698
« skrivet: 2011-03-25, 08:41 »
Behöver hjälp tyda ingressen i denna bouppteckning från Kristianstad 1698, efter Magnus Matsson och Anna Clausdotter.  
Arvingar? Släktinger? Har här hittat namnen på hennes bröder Mathis och Jacob och hans bror Berent Matsson.


23
Kristianstad / Kristianstad stadsförs bouppteckning 1679
« skrivet: 2012-03-05, 14:04 »
Behöver hjälp med att korrekt tolka följande boupptecknignsingress:

 
 
 
källa: ArkivDigital;
Kristianstads rådhusrätt och magistrat FIIb:15 (1679-1679) Bild 1390 / sid 120 (AID: v158147.b1390.s120, NAD: SE/LLA/10140)

24
Kristianstad / Kristianstad stadsförs bouppteckning 1648+1659
« skrivet: 2012-03-08, 12:39 »
Skulle uppskatta hjälp med att tyda namnen på arvingarna i dessa bouppteckningar efter Anne Jensdotter resp. Maren OttesdotterKälla. ArkivDigital
Kristianstads rådhusrätt och magistrat FIIa:2 (1647-1655) Bild 240 / sid 41 (AID: v158120.b240.s41, NAD: SE/LLA/10140)
Kristianstads rådhusrätt och magistrat FIIa:3 (1656-1662) Bild 1970 / sid 387 (AID: v158121.b1970.s387, NAD: SE/LLA/10140)

25
Kristianstad / Kristianstad stadsförsamling C:1 1659
« skrivet: 2008-11-18, 22:32 »
Bernt döps i Kristianstad 30 jan 1659, men hjälp mig tyda namnet på fadder nr 1 och 2

26
Kristianstad / Kristianstad stadsf. CI:4 sid 203
« skrivet: 2015-03-15, 10:10 »
Födelsenotis 1740-01-01 Kristianstad
Kan någon hjälpa mig tyda markerat?
 

27
Kristianstad / Kristianstads stadsförsamling EI:1 1668
« skrivet: 2014-12-10, 10:34 »
Någon som kan hjälpa mig med andra halvan av begravningsnotisen?
 
Den 13 Oct. Bleff Inger Bernt Rosenmeiers begrafen och bleff lagd uti Kircken? i den lille .....................................
 

28


 
 
Vad heter barnafadern??

29
Kristianstad / Kristianstads stadsförsamling CI:6 Bild 99
« skrivet: 2012-10-29, 21:02 »
Dopnotis 1776. Vad kallas fadern? vad har han för yrke?

30
Kristianstad / Kristianstads förs. EI:1
« skrivet: 2014-10-01, 15:32 »
Från Begravnigsbok, Kristianstads stads förs. 1675-11-04  
Någon som kan hjälpa mig med korrekt tydning:


 
 
samma dag begravdes uti kyrkan (nedan?) för det nya Epitaphio Giertrud S:l Madts Lavesson(....................?)

31
Kristianstad / Kristianstadsf. CI:1 född 1652
« skrivet: 2015-07-06, 12:50 »
Dopboken Kristianstads stadsf. 1652.
Skulle behöva hjälp med tyda efternamnet på markerat dopvittne.
 

32
Färlöv / Färlöv AI:3 (1782-1816) Bild 243 / sid 243
« skrivet: 2013-11-27, 08:40 »

 
Någon som kan läsa/tolka kommentaren från husförhörslängden?

33
Östra Göinge häradsrätt / Östra Göinge bouppteckning 1738
« skrivet: 2012-10-23, 13:12 »
Skulle vilja ha hjälp med att korrekt läsa och tolka följande utdrag från bouppteckning Ö Göinge 1738
(AD FIIa:4 1737-1740 Bild 2710)

34
Kristianstad / Stadens fattiga
« skrivet: 2015-03-03, 14:29 »
Kristianstads rådhusrätt volym FI:a162 sid 264 (AD) förteckning över stadens fattiga.
För en av kvinnorna finns följande notering.
Kan någon hjälpa mig tyda markerat?
 

35
Kristianstad / Kristianstad dombok rådhusrätten
« skrivet: 2011-10-20, 00:08 »
Hittade ett stycke i en renoverad dombok, Kristianstads rådhusrätt. Omnämner två släktingar; kyrkoherden i Glimåkra paul Ennerson och Berendt Matsson Lagon, men kan inte tyda hela stycket så får inte hela sammanhanget.  
Någon som kan hjälpa?

(Källa: AD Online, Arkiv Digital)

36
Jag har gjort ett försök iaf...men behöver hjälp fylla i luckorna för att förstå innehållet. Hoppas någon vill hjälpa!
 
 
Kristianstads rådhusrätt och magistrat AIa:19 (1715-1715) Bild 210 (AID: v461352a.b210, NAD: SE/LLA/10140)
 
”studenten Petter Rolof inkommer för Ma-
gistraten å fordomb wägarens …..  
Sal. Berendt Mattsson Lagons barns wägnar
ok gifver tillkänna, att …..
………….efter deras sal. broders
Knut Lagon med Magistraten upprättad
arrendecontract ang. stadsvågen
för……………………
…Magistraten…………resolu-
tion för …..på wågen i åhr wäga
……………..
Caution för  den (sidsta) halfqa arren-
de summan 130….dat. 31 Jan-
innewarande åhr som ……
……Anders Munk att gifwit
swar uti san raverar(?) ………….
…………..
 
(bild 211)
Så som aflidne wägaren Berendt Mattsson  
Lagons sohn Knut Lagon med Magistraten
Contraherat att …..260… arrende
få behålla inkomsterna ……..
wåg för innewarande åhr 1715…..  
Anna Catarina ok Gertrud Lagon ….
…deras aflivne (?) broder…
………………
….. handelsmannen An-
ders Munk ….
…… halfwa åter-
stående arrende summan 130….
….blifwa……
för … studenten Petter Rolof…
….
….
någon … warande  
…. wägnar förstå…. finner
Magistrates ….låta…
wid detta deras aflidna ….
ingågna arrende Contract ….
…….. att som Petter Rolof
…… in för ……….
…….
 


 


 37
Kristianstad / Kristianstads Kämnärsrätt 1638
« skrivet: 2014-06-04, 08:28 »
Skulle uppskatta läs/tolkningshjälp md följande utdrag fråm bytingets dombok från 1638;


 
Källa Arkiv Digital, Kristianstads Kämnärsrätt AIa:6

38
Kristianstad / Bouppteckning Kristiantad 1679
« skrivet: 2011-03-07, 13:13 »
Kan någon hjälpa mig korrekt tyda följande lilla utdrag från bouppteckning anno 1679.

39
Kristianstad / Bouppteckning Kristianstad 1698
« skrivet: 2011-03-23, 21:00 »
Behöver hjälp tyda denna bouppteckning från Kristianstad 1698, efter Magnus Matsson och Anna Clausdotter.  
Arvingar? Släktinger?

40
Stora Kopparberg / Stora Kopparberg F:1 1776-1798
« skrivet: 2014-06-19, 09:43 »
Dödsboken 1781
Behöver hjälp tolka markerade bitarna;


(Källa ArkivDigitl)
 
(Meddelandet ändrat av Ch Svensson 2014-06-19 09:44)

41
Bräkne-Hoby / Bräkne Hovby Utflyttningslängd 1892
« skrivet: 2015-01-20, 01:01 »
Enligt Utflyttningslängden (Bräkne-Hoby B:3 (1861-1894) Bild 189 (AID: v95546.b189, NAD: SE/LLA/13047) flyttar pigan Augusta Augustdotter från Sjöarp, Br-Hovby den 21/10 1892, men till var??
 


.  
 
Vad är det för annan notering prästen gjort om 1893??

42
Någon som kan tyda namnet på Clas hustru?
 

 
(källa: AD)

43
Karlshamns rådhusrätt och magistrat HIa:13 (1715-1715) Bild 150 (AID: v353177.b150, NAD: SE/LLA/10105)
Detalj från mantalslängd 1715 Karlshamn
 
Kan någon hjälpa mig tyda vad som står efter Sahl. Rådman Claus Hanssons änka...?
 

44
Porträttfynd (enskilda bilder) / Oscar II?
« skrivet: 2013-04-29, 13:11 »
Skulle detta kunna föreställa Oscar II? Fotograf Karl Ågren Uppsala. På samma sida i albumet finns ett porträtt av drottning Sofia.

45
Starman / Starman
« skrivet: 2007-04-03, 09:35 »
Den 4 december 1752 vigs soldaten Daniel Starman och Brita Måns/Magnusdotter i Växjö stadsförsamling.  
Någon här som stött på paret i sin forskning? Någon som känner til deras ursprung?  
 
Daniel, född 1719, var soldat vid Norrvidinge komp. (Kronobergs Reg.)stationerad i Ormesberga.

46
Nevelius / Nevelius
« skrivet: 2003-04-23, 11:10 »
Enl. Mormonernas FamilySearch gifter sig Daniel Sjöberg med Catharina Nevelia den 12 april 1772 i Maria Magdalena förs, Stockholm.
Käner någon till detta par? föräldrar, anor, barn, ättlingar eller annat?

47
Dorn / Dorn
« skrivet: 2015-09-22, 17:39 »
Släkten Dorn
 
Jag har en notering från Thornströms register på landsarkivet i Vadstena att Claus Dorn 1649 var handsekreterare i Kronobergs län. Troligen var han då en av landshövdingens två närmaste män. Thornströms register anger ”Fanns 1649 i Sandbergska samlingen, ÄÄ s. 2442. År 1653, se 1654/s 7 i Kalmar W.S.”
 
Enligt en annan uppgift skall Andreas Herlin född 1614 i Härlöv (G), Död 1690 i Vetlanda (F), Kyrkoherde i Vetlanda 1672-1690, ha varit gift i sitt andra gifte med Mette Dorn född omkring 1631 i Växjö. Kan det röra sig om en syster eller änka efter Claus Dorn?
En tredje notering är från Nöbbele socken (G).  Den 17 februari 1717 begravdes hustru Barbara Dorn från Wittkärr. Kan det vara en hustru eller dotter till Claus Dorn?
 
Claus, Mette och Barbara låter inte svenskt för denna tid. Danskt, tyskt eller Holländskt verkar troligt med hänsyn till att det gäller 1600-talet.
 
Vad är känt om denna släkt Dorn?
 
PS.
 Att tolka Thornströms noteringar är inte lätt. Vem var denne Sandström? Kan W.S. stå för Wolmar Sylvander som skrivit om Kalmar stads historia? Har någon uppgifter om dessa källor  är jag tacksam för sådana upplysningar. Jag söker för fullt i KB register o NAD, men tar gärna emot ledtrådar.

48
Per Olsson, född 1843-01-05 i Glimåkra, senast känd 1867 då han uppges lämna Östra Broby förs. för att återvända hem till Glimåkra. Men dit kommer han aldrig! Kan han ha utvandrat?
Någon som vet eller kan kontrollera?

49
Söker hjälp med att i amerikanskt material hitta Nils Jönsson, född 1845-08-28 i Vä (L). Emigrerade 1863-05-03.  
Inget mer känt om honom.

50
Sjöberg / Sjöberg - Berglind
« skrivet: 1999-04-20, 12:09 »
Söker info/anor till Daniel Sjöberg, bancovaktmästare, och hans hustru Anna Berglind. Levde runt skelskiftet 1800. Hade dotern Ulrika.

51
Söker anor till Magnus Jonasson född i Småland
18/3 1778. Socken okänd. Dör på Sandby Torp, Kungsgården i Norra Sandby (L) 17/9 1852.
Mvh
Lennart Johansson

52
13: Källmaterial / Ö Göinge Dombok
« skrivet: 2008-07-02, 15:15 »
Söker någon som kan hjälpa mig kolla dombok för Ö Göinge efter en fader till oäkta pojke.
 
Pigan Hanna Persdotter (född 1787) från Skepparslöv (L) arbetade på Wanås slott. 1813 flyttar hon hem till föräldrarna och föder där samma år en oäkta son Jöns (född 1813-11-04).
Jöns kallar sig senare för Johansson, så förmodar fadern heter Johan!
Finns det något i domboken för Ö Göinge 1813/1814 (eller ännu senare?) om Hanna och Johans brott? Går det att identifiera fadern??

53
/ Äldre inlägg (arkiv) till 26 augusti, 2014
« skrivet: 2011-11-25, 17:13 »
Hej!
 
Jag tittar på en familj i hfl Vä AI:10 1872-1878 Bild 175/sid 439 AID: v101994.b175.s439
Nils Persson med familj Ormatofta Nr 1.
 
De flyttade hit 1871 med sina barn Per f 1860, Nils f 1863, Sven f 1865 och Ola f 1869. I Vä får de ytterligare barn.
 
Men min fråga är vem Peter Nilsson f 1860-11-21 i Träne är som flyttar till familjen 1877. Han har samma födelsedatum som sonen Per & står som barn.
 
Min första tanke var om det kunde vara en tvilling till Per som kanske har bott någon annanstans men när jag tittar i födelseboken på Per så är han den enda som föddes den dagen. Träne C:4 1826-1869 Bild 121 AID: v101601.b121
 
Nyfiken!

54
Norra Strö / Norra Strö
« skrivet: 2014-03-13, 14:54 »
Hej!
 
Född 17/10 1893. Döpt 5/11 1893 - Norra Strö CI:6 (1888-1894) Bild 24 / sid 20
 
Fader: Dräng Ola Olsson
Moder: Elna Jönsdotter Selin
 
18490427
Jönsson-Salin, Elna
Strö gård
Död 1/6 1912.
Kyrkobokförd i Norra Strö (Kristianstads län, Skåne).
Född 27/4 1849 (ingen uppgift om födelseort)
Gift kvinna.
--------------
1849-04-27
Olsson, Elna
f. 27/4 1849
Död 1/6 1912
Begravd 9/6 1912
Norra Strö kyrkogård, nr. 51 (kista)
Graven upplåten till 31/12 2012
 
1850-03-05
Olsson, Ola
f. 5/3 1850
Smed
Död 25/11 1939
Begravd 3/12 1939
Norra Strö kyrkogård, nr. 51 (kista)
Graven upplåten till 31/12 2012
 
/Anita

55
Hästveda / Äldre inlägg (arkiv) till 2012-04-11
« skrivet: 2009-03-18, 21:07 »
Hej!
 
Jag tror att jag har återhittat en ana Håkan Lindqvist i DDSS. Han står under Döda 1837-01-22 i Hästveda C.5 sid 157. Enligt noteringarna där bodde han i Asmastorp blev 54 år, gift och var fd. frälsehejdridare. Jag kan dock inte hitta honom i HFL i Hästveda.
Vad jag tidigare fått fram om honom som är verifierat är: Han är född 1782-10-04 i Norra Ströö, var skogsvaktare och jägare hos Greve Wachtmeister bodde först i Uddatorp i Östra Broby, sedan i Kronovall Fågeltofta. Han blev änkling 1817.
 
Kan någonhjälpa mig att hitta honom i Hästveda vore jag mkt glad.
 
MVH
 
David Back
Uppsala

56
Uppgifter om ännu ett föräldrapar sökes, denna gång avseende Carl Gunnar f. 1921-07-10 i Helsingborgs Sfs (d. 2001).
 
Med vänlig hälsning
Ulf Hj.

57
Glimåkra / Äldre inlägg (arkiv) till 2012-03-28
« skrivet: 2011-09-18, 17:12 »
Tack Lasse för uppgifterna om Gyllström, det var en hel del.
mvh Siv Olsson

58
Allmänt / Domböcker för Listers och Bräkne härader
« skrivet: 2010-01-28, 20:36 »
Finns det någon som vet om någon systematiskt gått igenom domböckerna för Listers och Bräkne härader på ett sätt som liknar den förnämliga redovisningen av domböckerna för Östra och Medelsta härader i Blekinge. Är främst intresserad av perioden 1675-1730.

59
Edestad / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-01-11
« skrivet: 1999-11-18, 19:06 »
Hej Leif!
I SVAR-projektets forskarsal i Kallinge, finns ett bouppteckningsregister för Medelstad härad för åren 1699-1793, skänkt av Björn-Åke Petersson i Kallinge.  
I detta register kan man läsa att 17241009 hölls bouppteckning efter Sven Åkesson i Anglemåla. Han efterlämnade änkan Elin Brommesdotter samt följande barn: MÅNS SVENSSON 11 år, Åke Svensson 4 år, Sven Svensson 6 veckor, dottern Ingrid Svensdotter 7 år. Barnet Sven Svensson dog efter fadern.
Övriga anhöriga: Förmyndare Lars Persson i Levalunda, Per Åkesson i Levalunda, Lars Månsson i Leråkra, Mattias Persson i Edestad. På änkans sida närvarade Tyke Åkesson i Hoby och på barnens sida Per Jönsson i Binga.
 
Karin var dotter till Mats Bertelsson (OBS) och Karin hade en äldre syster som hette Botil. Denna Botil är min mf, mf, mm, m!
 
Din Bengt får jag fundera på lite till.
Annika

Sidor: [1]