ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Stefan Gelow

Sidor: [1]
1
Hej!
 
Kort notis om ett slumpfynd jag gjort, som någon möjligen kan vara intresserad av då det verkar som om personerna dyker upp på nätet. Jag är något kortfattad så ställ gärna ytterligare frågor (möjligen under Markaryd) eller mejla mig för detaljer. Angående Carl Nilssons föräldrar och släkt försöker jag fortfarande skapa en helhetsbild, så inget är färdigt. Som alltid bör de som har ett intresse dubbelkolla alla uppgifter och göra en egen rimlighetsbedömning.
 
Vad det handlar om är i vilket fall den adelsryttare Carl Nilsson Hamberg (kallas ”Handberg” i åtminstone någon fb) som gift sig 1703-09-09 med Tyra Larsdotter från Kungsgården (i Rebbelberga?) enligt vb Baråkra CI:1 bild 43 [se tex AID: v97820a.b430]. Dessa bägge har sedan ett stort antal barn mellan 1707 och 1723 födda i Munka-Ljungby, först i Hillarp och senare i Axtorp. Slutligen dör Carl Nilsson enligt db CI1 Munka-Ljungby s206 [se tex AID: v101577.b210.s206] 1756-06-05 av bröstvärk, begravd 1756-06-09, 81 år gammal, vilket indikerar födsel  1675, även om inga källor i Munka-Ljungby verkar indikera hans ursprung.


Nu stötte jag på några domboksinlägg om Lars Nilsson i Hannabad Hulegård, Markaryd socken, Kronobergs län, där denne gör uppbud och får laga fasta på jord i Hannabad Hulegård för köp av denna från sina syskon, vilket bland annat sägs vara Carl Nilsson i Axtorp [troligen avseende perioden omkring 1732 då köpet gjorts]. Den tydligaste [avseende orten, som ofta är svårläst] av dessa torde vara den där Lars Nilsson får laga fasta på jorden i småprotokollen för domboken, Sunnerbo härad tinget som börjar 1741-10, paragraf 61 [se tex AID: v950421.b1520], som följer nedan [utan bibehållen stavning]:


**Lars Nilsson i Hannabad lät hos rätten uppvisa 2:ne erhållna salubrev, det förra underbevittnat igenom Bergsfogden välbetrodde Anders Bergström Nils Larsson i Hylte, Lars Nilsson i Holma och Truls Jönsson i Sjöhult av 1728-11-11, varmedelst Lars Jakobsson tillika med dess hustru Ingeborg Broddesdotter vidgå sig försålt till bem:te Lars Nilsson för betingad och riktigt bekommen köpeskilling sextio Dr Smt en åtting av hem:t Hannabad Hulegård, vilken befinnas i följe därav vara lagl. uppbjuden 13 Januari, 5:e Maj och 7: Oktober 1729, samt det senare av 1732-12-10 även på 1/8d arvejord i be:t hemman som dess broder och svåger Karl Nilsson i Axtorp[?] och Gunne Persson i Ry[?] uti vittnens Dan Nilssons i Hannabad, Nils Jönssons i Hannabad och Gunnar Perssons i Prästorp närvaro till honom upplåtit och sålt; Näml Karl Nilsson sin broderlott för 39 Dr och Gunne[?] Persson å dess hustrus Ingeborg Nilsdotters vägnar en halv systerpart för 9 Dr 27öre ihopa fyrtionio Dr 13öre Smt dem de vidgå sig bekommit havande han dessutom själv en broderlott 39 Dr 17 öre Smt så att Lars Nilsson och dess hustru Ingierd Nilsdotter såsom både ärvt och köpt blivit ägare av en hel fjärding i gården, och är detta samma köp uppbjudet 27 februari, 4:e Juni och 30 Oktober 1740 samt bägge klanderlöst fullståndna; Och som Karl Nilsson [står så men ska uppenbarligen avse Lars Nilsson] nu om fastebrev därå anhöll, så vart ock slikt i anseende till förbe:de laga med fastebrev beviljat; vilket i tjänlig form skall utskrivas och meddelas.**

Detta skulle möjligen kunna vara en slump, då det skulle kunna finnas fler Axtorp. Vad som gör mig ganska säker på att det är rätt är att den Lars Nilsson som nämns ovan själv noteras som Lars Hamberg när han är ryttare 1731. Även en (trolig) broder som inte verkar nämnas i köpebreven (så möjligen var död eller av andra skäl inte längre ägare av marken) Anders Hamberg finns stundtals i Hannabad Hulegård.


Av rena tidsskäl går jag inte in i detaljer (då jag tenderar bli långrandig), men den familj som Carl, om kopplingen ovan är korrekt, ingår i, är att han är son till Nils Karlsson i Hannabad Hulegård, vars hustru åtminstone 1690 och framåt är Ingrid Jonsdotter. Se tex födelseboken för Lars Nilsson som nämns ovan, vilket är sista kända barnet fött i familjen, 1696-04-30, fb Markaryd CI:1 s113 [se tex AID: v30466.b63.s113], döpt 1696-05-03.


Detta är uppenbarligen 21 år senare än då Carl Nilsson sägs ska vara född, vilket kunde indikera att det handlar om en halvbror snarare än en helbror [vilket domböckerna sällan tydligt noterar], men jag skulle säga att det lutar åt helbror, även om ingen fb finns i Markaryd före 1690. I dombok, Sunnerbo härad som påbörjas 1705-05, paragrafnummer saknas [se AID: v280356.b560.s107] tar Nils Karlsson upp en sak på sin svärfaders Jon Larssons i Haghult vägnar. Denna Jon Larsson verkar flyttat till Haghult på ålderns höst och finns inte där före 1700 [och troligen slutligen till Flässeryds torp där han dör, begravning 1709-01-31, 86 år gammal, men inte helt lätt att följa], men verkar vara den Jon Larsson som noteras under Åmot Skattegård till i början av 1690-talet.


Gåendes bakåt i mantalslängder gör det att han troligen är den Jon som nämns på Åmot skattegård under lång tid tidigare. 1675 finns Jon och hustru på denna gård, men 1676 finns dessutom noterad på samma gård Nils och hustru. Nils Karlssons patronymikon i Åmot står i senare mtl på denna gård och det finns till exempel ett lönskalägermål där han nämns om kring 1680, så denna Nils torde vara ”rätt” person, speciellt då han när han sedan flyttat till Hannabad någon gång under 1680-talet (alla barn födda i fb står i Hannabad) så är han medsäljare till jord i Åmot, så kopplingen verkar klar.


Den sammanvägda tolkningen av detta är såvitt jag kan se, att Nils Karlsson kom in som måg i Åmot omkring 1675 och hustrun var just den Ingrid Jonsdotter som nämns under 1690-talet och torde varit dotter till Jon Larsson. Det årtal som nämns i Carl Nilssons dödsuppgifter är därför fullt förenligt med Ingrid Jonsdotter som moder, då om hon var runt 20 år 1675, skulle vara omkring 41 när Lars föddes 1696. Det skulle då också innebära att Carl Nilsson troligen föddes i Åmot Skattegård i Markaryd socken, men växte upp i Hannabad Hulegård, från vilket hans ryttarnamn Hamberg härstammar. Nils Karlssons far var troligen den Carl med hustru Ingeborg som står på Hannabad åtminstone från 1660-talet, men det är ett område jag måste titta vidare på.
 
Som sagt, detta är när jag är kortfattad… Förhoppningsvis får någon ändå nytta av detta och fortsätt gärna tråden.
 
Hälsningar
Stefan Gelow

2
Hej!

Jag har kommit fram till denna familj (via domböcker och bouppteckningar) genom att Nils Persson i Visslaryd var gift (åtminstone före 1725) med Lisbeth Olofsdotter, en dotter till en av mina anor, Olof Andersson i Gnustorp (ursprungligen från Bräkentorp), Tutaryd och hans hustru Botil Andersdotter (urpsrungligen från Nygård i Ryssby; bägge diskuteras på olika ställen på anbytarforum) vars söner tagit namnet Collin (som häradsskrivaren Petter Collin, min ana, och kyrkoherden Jonas Collin).

Jag har upptäckt att Ljungby verkar tungforskat med ont om tidiga kyrkoböcker, så jag undrar om någon som forskat där sedan tidigare vet mer om dessas öde. En bouppteckning från 1773 verkar göra mycket sannolikt att en dotter till dessa var Botil Nilsdotter, gift med Måns Svensson i Visslaryd och senare Håkan Jönsson, med vilka hon totalt hade sex barn (där förmyndare till dessa inkluderar uppenbara släktingar till Lisbeth, en i Gnustorp och en i Össjö, samt den äldsta sonen benämns Coulin vilken knappast är en slump) .

 Frågorna jag har är sådant som när Nils och Lisbeth avled, om de hade andra barn, om det framgår när de gifte sig osv. Om någon redan vet dessa saker får ni gärna beskriva det!

/Stefan Gelow

3
Detta är en kort fråga om någon råkar ha information.
Jon Olofsson (John Ohlasson ed) i Havraljunga gifter sig 1756-05-09 i Vittsjö med Kierstina Nilsdotter från Björstorp.Vittsjö (L) CI:3 (1749-1770) Bild 81 / sid 76 (AID: v101896.b81.s76, NAD: SE/LLA/13458)
Frågan är vem denna Kierstina Nilsdotter är.

Såvitt jag kan avgöra tyder alla indicier (som dopvittnen, det faktum att hon fanns i Björstorp 1754 när modern dog, namn på barn od) på att detta avser Kierstina Nilsdotter född 1733-07-08 i Hyngarp, dotter till Nils Andersson och Nilla Jönsdotter. Familjen flyttade till Björstorp omkring 1750 (om jag tolkar det rätt tog Nils Andersson över sin farbroders hemman) och när Nilla Jönsdotter dör (bou 1754) så är Kierstina ogift.
Det verkar dock som att åtminstone någon, givet vad som finns på nätet, menar att denna Kierstina Nilsdotter avser dottern till Nils Månsson och Inger Hansdotter i Björstorp född 1736-02-22.
Även om jag har svårt att tro att den senare är korrekt, utan bara är fråga om en feltolkning, så eftersom egentligen allt jag har här är indicier (med alla hål i hfl, kyrkoböcker och mantalslängder och dylikt i Vittsjö under perioden) så går det inte utesluta att det senare är korrekt och någon har hittat något som talar för detta och som jag missat.

Därför slänger jag ut frågan för att se. Finns det något som kan bekräfta den senare, snarare än den förra tolkningen här?
/Stefan Gelow4
Jag har levt i villfarelsen att bouppteckningregistret i riksarkivet täcker i princip allt. Nu verkar jag inte kunna hitta bouppteckningar för folk från Vittsjö, och trots att NAD verkar hävda att det existerar ett bouppteckningsregister för Västra Göinge häradsrätt, verkar åtminstone jag inte kapabel att hitta det, varken i riksarkivet eller på arkivdigital.

Är jag bara förvirrad, och registret är lätt att hitta? Om inte, har ni med mer erfarenhet av detta geografiska område någon idé om hur/var man kan söka (utan att gå igenom samtliga bouppteckningar manuellt)?

Detta gäller väl antagligen fler socknar än just Vittsjö, men det råkade vara den socknen jag behövde information om.
Mer specifikt vill jag se om det finns någon bouppteckning för Pernilla Olaidotter i Björstorp, vars man Nils Nilsson avled 1786-04-25. Den senares bouppteckning letade jag fram manuellt till

Västra Göinge häradsrätt (L, M) FIIa:30 (1786-1787) Bild 2690 / sid 52 (AID: v158764.b2690.s52, NAD: SE/LLA/10076)

Men det vore ju lättare att hitta ett register...
Hälsningar
Stefan Gelow5
En av mina anor jag stör mig på att jag inte kan hitta ursprunget för är den Jon Nilsson som gifter sig till Misterhult mellangård omkring 1799. Dyker upp där i följande hfl där han uppenbarligen gifter sig med Kristina/Stina/Kerstin Mattisdotter, född 1779-12-24. Det är hon som tillsammans med sin styvmoder Anna Stina Aulander vid detta tillfälle har gården och hon är född där.

Markaryd (G) AI:3 (1788-1799) Bild 198 / sid 375 (AID: v19081.b198.s375, NAD: SE/VALA/00245)
Från nästföljande hfl 1800 och framåt noteras Jon Nilsson som född 1766-04-20, vilket (om jag minns rätt) är systematiskt upprätthållet resten av hans livstid.

Markaryd (G) AI:4 (1800-1812) Bild 73 / sid 131 (AID: v19082.b73.s131, NAD: SE/VALA/00245)
Hans hustru dör 1825 vilket kan ses i hennes bouppteckning.https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0112573_00943
Jon Nilsson dör 1832 enligt hfl:Markaryd (G) AI:7 (1827-1832) Bild 144 / sid 265 (AID: v19085.b144.s265, NAD: SE/VALA/00245)
Hans bouppteckning finns
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0112577_00612
Notervärt på den senare är förmyndarna för barnen, vilka är Jöns Persson och Tuved Åkesson i Erikstorp.
(Lite sökande i Arkivdigital)

Hm. Möjligen har jag löst frågan själv, men behöver jobba vidare på det. Undersökte dessa förmyndare (vilket jag tydligen inte gjort tidigare). Då visar det sig att Tuved Åkesson är inrest från Vittsjö 1833.
En kontroll av födelseboken i Vittsjö visar att det föddes en son Jon till Nils Nilsson och Pernilla Olofsdotter i Björstorp, Vittsjö 1766-04-13 som dock är döpt 1766-04-20. Pernilla för övrigt namnet på en av Jons döttrar.
Hm. Ja, det måste ju undersökas vidare, och generellt bör det nog vara födelsedatumet som noteras i hfl i Markaryd (men såvitt jag märkt tidigare är det inte säkert man kan lita på det). Det må inte vara en rykande pistol men det verkar vara lite för mycket för att vara en slump.
Jag väljer att posta detta i alla fall, så om någon har ytterligare för att stärka eller motbevisa den hypotes jag själv lagt fram, eller har någon annan, så är jag ytterst öppen för alla poänger.

Hälsningar
Stefan Gelow


6
Hej!


Det här är mest en kontroll, om det är så att det finns evidens för ursprunget till Jon Olofssons i Kattisträsk Liden (1702-1774) första hustru Karin Andersdotter.


Enligt Skellefteå socken (1650-1790) Red Ulf Lundström, ska denna vara från Östanbäck 2 (står på sid 473 under Kattisträsk 2 Liden, men ej under Östanbäck 2 där det väl då skulle avse en dotter till Anders Andersson, 1661-1738). Nu undrar jag om någon kan säga varifrån denna uppgift kommer, alltså vad det kan finnas för evidens för den.


Det verkar mer troligt, givet en domboksnotis, som jag har lite svårt att tolka på annat sätt än att Jon Olofssons första hustru var dotter till Anders Danielsson i Pjäsörn (kallad Långträsk ibland).


Detta avser renoverade domböckerna Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3997 start bild 980 [AID:v909030.b980.s91] avseende Skellefteå ting 1748-04. Detta innehåller ett testamente från 1740-12-26 för Anders Danielsson i Långträsk och dennes hustru Malin Andersdotter, i vilket de ger sig till förgånga till sin son Anders Andersson och avvittrar de övriga barnen. Av intresse är slutet av testamentet där det står: Närvarande sonen Daniel Andersson och uppå dotterbarnens vägnar, fadern Jon Olofsson i Kattisträsk.


Min spontana uppfattning är att detta endast kan innebära att Jon Olofssons första hustru (död 1736) var dotter till Anders Danielsson, men jag är inte bekant med exakt alla möjligheter här, så om någon känner till vad som skulle tyda på Östanbäck 2 som hennes ursprung är jag ytterst intresserad av att få veta. Sådana eventuella misstag brukar inte vara tagna ur luften, så även om det är en feltolkning skulle det ju möjligen kunna indikera någon annan typ av koppling mellan familjen och Östanbäck 2, till exempel för Anders Danielssons hustru (vars ursprung jag inte känner till).


/Stefan Gelow

7
Hej!


 Den ibland kallade ”Nygårdssläkten”, som inkluderar ättlingarna till Anders Nilsson [1617-1684] och Ingeborg Jonsdotter [1630-1705] vid gästgivaregården Nygård i Ryssby har diskuterats en hel del genom åren på anbytarforum, och nu vill jag kolla vilka av deras barn som vid namn eller koppling faktiskt finns belägg för. Jag är övertygad om att det finns folk här som vet mer än jag, och nu är det dags att försöka lista ut vad som går att veta...


Utgångspunkten för antalet barn är dödnotisen för Ingeborg Jonsdotter [och även om dessa brukar ha en del fel, så verkar uppgifterna om antalet levande barn generellt stämma väl], när hon dör 1705-09-06 [på samma ställe noterad född 1630-05-13 i Nygård, Ryssby] [Ryssby (G) CI:3 (1701-1735) Bild 150 / sid 23 (AID: v30302a.b150.s23), Höger sida, höger kolumn nr 3 uppifrån], där det står att hon och maken Anders Nilsson gifte sig 1646 och hade tillsammans 4 söner och 8 döttrar, av vilka 2 söner och 1 dotter avlidna i ung ålder, 2 döttrar som dött senare [alltså före 1705] och nu levande [1705] 2 söner och 5 döttrar.


Sönerna nämns vid namn redan i denna källa ovan och verkar inte behöva ifrågasättas av någon anledning, nämligen häradshövdingen Jon Nyman och korpralen Nils Andersson. Jag har inte undersökt den förra ytterligare [men verkar relativt välkänd]. Den senare återkommer frekvent i domböcker och militaria under många år och begravs, boende Östraby Jeppegård, 1729-03-23 [även om placeringen i dödboken något suspekt map månad] enligt dödboken [Ryssby (G) CI:3 (1701-1735) Bild 930 / sid 177 (AID: v30302a.b930.s177), Vänstra sidan, begravning nr 36 1729]. Där bekräftas föräldrarna och han sägs vara född 1649-11-30.
Frågan är alltså i första hand om det är känt vilka döttrarna är, vilket alltså verkar avse 7 som uppnådde vuxen ålder, varav 5 fortfarande levde 1705.
För att den här inledande frågan inte ska bli för lång har jag avstått från alla källor om döttrarna jag har lyckats koppla, men är någon intresserad, be om det eller mejla mig. I den ordning jag tror de är födda, så är de kända fyra döttrarna:
Bothild [Botel], född troligen mellan 1651 och 1653, död omkring 1730-08 i Gnustorp, Tutaryd, gift omkring 1669 med Sten Månsson [död omkring 1672-07] i Gnustorp Södergård, gift andra omkring 1674 med Olof Andersson, död omkring 1701-01 i Gnustorp.


Bengta, född möjligen omkring 1652, död 1715-10-14 i Ottersnäs, Ryssby gift omkring 1670 med Erik Jonsson, född troligen omkring 1636 i Ottersnäs, död 1719-04-16 i Ottersnäs.


Kerstin, född 1657 enligt åldersuppgift dödbok, begravd 1731-01-24 i Tykatorpet, Berga, gift med skogvaktaren Israel Bengtsson, boende i Tykatorpet, Berga, död där omkring 1706, begravd 1706-03-18.


Elin, född omkring 1660, död 1734-11-01 i Nygård, Ryssby gift 1679 med Håkan Månsson i Tranebro, född troligen omkring 1649 i Tranebro, död 1713-08-16 i Nygård, Ryssby.


Alla uppgifter ovan har jag källor/resonemang bakom inklusive källor som styrker åtminstone i någon mån att dessa är döttrar till det aktuella paret.
Det är därefter det verkar bli knepigt, och jag har inte hittat något ytterligare. Speciellt undrar jag om den femte dottern som ska ha levat då Ingeborg dog 1705, om någon har någon indikation om henne. Jag har sett uppgifter om att det ska finnas döttrar vid namn Anna och Karin, och det verkar väl rimligt givet dessa generiska namn, men jag har inte själv lyckats identifiera någon källa med vilken man kan koppla döttrar med de namnen direkt eller indirekt till Anders och Ingeborg, så jag är väldigt intresserad av vad som finns.


En person jag misstänker är en dotter (och en av de två som alltså dog före 1705), men som jag inte undersökt ytterligare speciellt mycket, är första hustrun till Bengt Knutsson i Össlöv, Berga, vars namn var Ingeborg Andersdotter och dog 1700 enligt db 28 år gammal. Bengt Knutsson förekommer ett par gånger i faddernotiser och dylikt och åldern verkar fungera för en yngsta dotter i familjen. Eventuella källor som styrker denna hypotes vore också välkomna.


Hälsningar
Stefan Gelow

8

Hej!


Jag har en teori och vill se om någon med mer Lövånger-kunskap än jag kan hitta något för att styrka den.


Det gäller Jakob Jönsson i Hedensbyn 9 i Skellefteå (som ägde gården till 1715). Hans hustru var Anna Tomasdotter (1662-1738), se tex "Skellefteå socken 1650-1790" red Ulf Lundström (SkS) sid 625, Hedensbyn 9. Min teori, som än så länge är i sin linda är att hon är dotter till Tomas Olofsson i Risböle (kallas Risböle 3 ofta).


Ursprunget till misstanken är att Jakob och Anna är sparsamma dopvittnen i Skellefteå, enbart till några grannar i byn. Sedan dessutom till Nils Jakobssons dotter i Bäck 1710 (Skellefteå C:1 s32 AID:v139631.b37.s32). Nils Jakobsson (1673-1761) är enligt SkS s726 Bäck 6 från Lövånger och gift andra gången 1706 med Margareta Persdotter (1667-1760) från Risböle i Lövånger. Det finns inga uppenbara skäl till att de är dopvittnen här, så möjligen kan man misstänka en Lövånger-koppling, men Jakob Jönsson är född i Hedensbyn.


Vad gäller Jakobs giftermål verkar det jag kunnat få fram tyda på att han gifter sig omkring 1692-1693. Om man tittar på mantalslängden i Hedensbyn 9 1692 (se tex AID:v840637a.b660.s1131) är hustru Cielu ägare, med 2 söner, 1 sonhustru och 2 döttrar. Ena sonen och sonhustrun kan givet SkS s625 Hedensbyn 9 och SkS s604 Böle 12 vara Olof Jönsson som ska ha gift sig med Sara Svensdotter 1690 och tar över Böle 12 1693. Den andra sonen torde vara Jakob, men ingen sonhustru till honom.
1693 (se AID:v840638.b290.s1000) är Kelu ägare med 2 söner och 2 sonhustrur samt 2 döttrar. (Olof Jönsson verkar inte stå på Böle 12 så möjligen avser SkS någon annan ägandeuppgift än just mantalslängden).


Jämförelsevis i Risböle (3) 1692 (AID:v840637a.b600.s1119) är Tomas Olsson ägare med 1 måg och 2 döttrar. Året efter 1693 (AID:v840638.b220.s986) har han en måg och en dotter.
En ytterligare indikation att den "försvunna" dottern blev bortgift snarare än försvann av andra skäl ges i kyrkoräkenskaperna Lövånger KI:1 s49 som avser perioden mellan 1692-05-01 och 1693-05-01. Vänster sida tredje mot slutet: "När Thomae mågh frå Rijsböle war brudgum [-;24]; dito sammansköts i hans bröllopp [2;16]".


Sammanfattningsvis verkar det som om Tomas Olofsson i Risböle hade en dotter som gifte sig samma år som Jakob Jönsson i Hedensbyn och varandes dopvittne till Nils Jakobsson i Bäck kunde möjligen indikera en koppling till Lövånger i allmänhet och även Risböle i synnerhet. Jag skulle säga att det är en god start, men det är naturligtvis alldeles för svagt än så länge. Det är därför jag uppskattar alla inlägg som kan peka på möjliga ytterligare kopplingar, eller för den delen påvisa sådant som med säkerhet skjuter teorin i sank, Varje pusselbit uppskattas!


Hälsningar
Stefan Gelow
 

9
Hej!


Jag har nu lärt mig den hårda vägen att jag inte är tillräckligt bekant med militaria så jag ska undersöka om någon kan hjälpa mig.


Det är egentligen en mer generell fråga om var uppgifterna nedan kan finnas, men råkar då i förstone avse en specifik soldat, Samuel Johansson i Gammelbyn.
Det enda jag själv lyckats hitta är i rullor 1620-1723 (1677-7) där det framgår att han som del av Major Henrik Walters kompani, blir slagen vid Landskrona 1677-07-14. (Se SVAR:A0053954_00180). Det verkar dock som om andra hittat mycket mer information, och också möjligen på ett och samma ställe, oklart vart. Nedan är en sammanfattning om personen som ligger till allmän beskådan utan källanvisning. Kanske är allt detta uppsnappat från många olika rullor ed, men en hel del av det verkar åtminstone jag ha svårt att hitta. Om någon kan tänkas veta, ge mig gärna lite tips om var (eller hur) detta skulle kunna gå att få fram.

**

KM: ”Soldat Samuel Johansson- Snäckia. Antagen 1660?- avgått 1677-07-14. Död vid Landskrona. Malmö 1667-1668, Christianstad 1669, Helsingborg 1671-1672, Stockholm 1673-01-13, Bohus 1675, Stockholm 1676. På skeppet Cronan, Draken, Anna Margareta 1676, commenderade ähro och effective befunna uti Calmar den 24 juni anno 1676. Åby fältläger 1677-08 i Bygdeå kompani. Njuter boskapspeng 1675, 1677. Hemvist Gammelbyn, Burträsk”. KM: Förskoningslängd 1675-01-21. Samuel Johansson i Gammelbyn. 1675: Han ähr sielf stadder i fiendelandh och hustrun i stoor fattigdoom hemma medh två små barn”.
**


Hälsningar
Stefan Gelow


Tillägg: Detta introducerar också en följdfråga för de med mer erfarenhet av militärjargong. Innebär "slagen" alltså att vederbörande dog, eller bara blev skadad för att senare avlida/avskrivas/sjuknoteras osv? Det står helt enkelt "död" på många andra. Vad skiljer dessa termer här i betydelse?

10
Hej!


Nyligen så upptäckte jag [till min förvåning; trodde inte jag skulle komma någon vart på den grenen] att min ana Jakob Henriksson [Jacob Hindricksson ed] i Rågåkra i Hejde, som var gift med Elsa Olofsdotter från Möllner i Väte, själv med största sannolikhet har sitt ursprung i Sandgårde, Sanda*. Som syns nedan står endast helt i klartext att han är broder till Nils Henriksson, men kombinerat med mantalslängder 1697 [se SVAR:A0007644_00017], där Nils och hans broder Jakob noteras på gården [nämns också en syster Magdlena] med föräldrarna skyldiga betala mantal, samt 1698 [se SVAR:A0007645_00086] där i stället fadern Hindrich Pärsson noteras och sönerna endast som en siffra i kolumnerna, verkar det inte finnas något rimligt tvivel om att de bägge är söner till Henrik Persson.


Det är ungefär dit jag kommit. Så jag tänkte fråga om det är någon som möjligen forskat på denna gård tidigare och därför redan vet något om då framförallt Jakobs syskongeneration och tidigare generationer på Sandgårde och deras släktkopplingar. Jag kommer med största sannolikhet dyka in i detta ganska snart, men är tacksam för att all initial information som kan tänkas finnas!


* Uppgiften [som troligen också finns i domböcker från perioden, men de verkar inte tillgängliga på nätet åtminstone] kommer från:
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen HäradsrättersSmåprotokoll:11 (1718-1718) Bild 8790 / sid 870 (AID: v834965.b8790.s870, NAD: SE/RA/420422)
Avser Gotlands södra häradsrätt, 1718-10-16 Par 9.
[Stavning ej bevarad:] På halva skattehemmanet Sandgårde i Sanda, var på Nils Henrikssons [Nils Hindricksson] ibidem Broder, Jakob Henriksson [Jacob Hindricksson] Rågåkra, och svågrarna, Lars Persson Mölner och Botel Persson [Pedersson] Eskes, den 17 September 1712, givit honom avkall samt trenne Laga Ting, nämligen 10 oktober 1716, 20 februari och 7 Maj 1717, för honom uppbjudet blivit och hitintills oklandrat stått, beviljades nu, efter begäran, Nils Henriksson Tingssköte och fasta.


/Stefan Gelow

11
Jag skulle vilja veta om någon kunnat hitta något konkret som säger att Jon Hansson (1638-1725) som enligt Skellefteå socken 1650-1790, red Ulf Lundström, s638 ägde Tuvan 2 1678-1701 och s644 ägde Bergsbyn 2 från 1703, verkligen kan vara identisk med den Jon Hansson som ägde Åbyn 6 i Burträsk 1662-1679.


Inte bara boken Skellefteå socken, men även Agneta Olofsson verkar ha denna koppling, men såvitt inget konkret kan hittas, känner jag att den är osannolik.


Det mest graverande verkar avse Jon Hanssons hustru och barn.
Sonen Hans Jonsson till Jon Hansson i Åbyn 6 dör i början av 1700-talet, vilket diskuteras åtminstone på tre ställen i domböckerna, dels i Skellefteå 1707-03 Par 47 (se AID:v494186.b2820.s276), dels i Lövånger och Burträsk, 1707-08 par 23 (AID:v494186.b3130.s307) samt 1708-02 par 24-26 (se AID: v494187.b540.s49).
Sammanfattningsvis verkar dessa enas om dels att Jon Hanssons barn vid arvsskiftet (efter Jon Hansson?) 1698 var två söner, Hans och Anders, och fyra döttrar, Sara, Malin, Kerstin och Karin. Dels att Hans Jonssons barns farmoder är hustru Ingrid Andersdotter, och denna citeras i de senare domboksnotiserna på så vis att det verkar svårt att hävda att hon inte levde då, 1708. I själva verket, verkar det som om den "hustru Ingrid" som
åtminstone åren innan Hans Jonsson tar över i slutet av 1600-talet är just denna och att hon var Jon Hanssons hustru. Vidare så verkar det konstigt att påstådda sonen Kristoffer till Jon Hansson i Tuvan, som ska vara född 1668, inte överhuvudtaget dyker upp i diskussionen om arvet i domboksnotiserna ovan.


Som det nog hörs så verkar det för mig uppenbart att Jon Hansson i Tuvan och Bergsbyn, om han var gift med en Margareta Andersdotter, som står i bland annat Skellefteå socken, omöjligt kan vara Jon Hansson från Åbyn 6. Jag upplever dock inte att något ens i dessa domboksnotiser inte skulle kunna förklaras bort , då sådana ofta kan vara notoriskt svåra att tolka. Därför så vill jag höra om det finns några konkreta skäl, mer än att Jon Hansson i Åbyn försvinner ungefär samtidigt som Jon Hansson i Tuvan dyker upp, samt att Jon Hansson i Åbyns barn uppenbarligen har en stark koppling till Bergsbyn och området däromkring (flera gifter sig i Skellefteå och åtminstone två Bergsbyn har jag för mig).

Tillägg: Finns det möjligen några DNA-analyser på linjer från söner från Jon Hansson i Tuvan och Jon Hansson i Åbyn? Har inte undersökt om det finns sådana linjer alls (även om det definitivt finns söner), och det är väl osannolikt att personer i dem skulle ha gjort DNA-test, men tar bara upp frågan ifall att...


/Stefan Gelow

12
Hej!


Som rubriken säger så avser detta Sigrid Jonsdotter i Gärde och dennas ursprung. Hon gifter sig i Lövånger med Olof Johansson i Falmark 1705 (hans andra hustru)


{Vb: Lövånger-AC-C-1-1691-1724-Bild-17-Sida-13 [AIDv139384.b17.s13] Lövånger [1705] den 19 Octobr [1705-10-19] Sammanwigdes Oloff Joh. Forsman ifrån Schelleffteå och Phalmark, med hust. Segri Jons dotter ifrån Löfånger och Gärde 20 Drs mårgongåfwa.}


Jag har från och till utan större lycka försökt lista ut hennes ursprung, men av en slump så fann jag nu en domboksartikel [som jag just nu inte kan hänvisa till, men ska ta fram] som antyder att hennes moder heter Anna Svensdotter i Gärde och tidigare i Nolbyn, samt att hon har en broder Erik Jonsson (död före 1703). Utifrån detta har jag försökt koppla dessa personer till en fader, och det lutar just nu åt en Jon Olofsson i Nolbyn, vars hemman senare tas över av sergeanten Anders Tomsson.


Jag är dock relativt ovan vid Lövånger och har inte undersökt det hela så mycket. Därför undrar jag om någon annan som tittat på detta möjligen kan avgöra om det hela är rimligt (som till exempel vad Jon Olofssons hustru heter, som jag inte alls vet är denna Anna Svensdotter), eller kanske redan löst grundfrågan om Sigrids ursprung, men med ett annat svar.

13
Hej!


Jag sliter mitt hår och har kommit till ett stadium där jag skulle behöva hjälp.


Det är helt klart (från kyrkoräkenskaper) att Nils Persson klockare i Burträsk (som dog före 1685) hade en hustru Margareta och vederbörande gifte om sig 1685. Se tex AID v393307.b6.s2.
Vidare så verkar det gå att härleda mha domboksuppgifter att denna hustru Margareta var dotter till Håkan Andersson i Renbergsvattnet (detta kan möjligen ifrågasättas, men vad jag har sett så är det till synes mycket troligt).
De gifter sig sannolikt 1672 (vilket är året Nils Persson klockare gifter sig enligt kyrkoräkenskaper, se AID v393306.b69
En domboksnotis från 1679 verkar göra klart att Nils Persson är bror till Olof Persson i Gammelbyn.


Vad jag inte klarar av att koppla är (vad som verkar betraktas som ett etablerat faktum) att Nils Perssons hustru Margareta gifter om sig med Olof Nilsson i Ljusvattnet (brukar kallas Ljusvattnet 11, vilket är dess nummer omkring 1702).


Jag skulle vara jätteglad att få reda på någon indikation att detta stämmer, eftersom jag inte hittat det ännu, och det inte verkar vara en uppgift man tar ur luften.


Olof Nilsson är uppenbarligen gift med en hustru Margareta, och hans föregångare heter uppenbarligen Nils Persson.
Jag kan dock inte hitta något som säger att denna Nils Persson är Nils Persson klockare (verkar inte stå i någon mtl) eller att Nils Persson klockare äger hemman i Ljusvattnet. Jag har heller inte hittat något som kopplar Olof Nilssons hustru till Nils Persson klockare, eller någon indikation på vilken patronymikon Olof Nilssons hustru har.


Jag tar gladeligen emot alla tips, för detta stör mig! Att jag har extra problem med det är för att mantalslängderna aldrig någonsin talar om Nils Persson i Ljusvattnets hustru som annat än hustru Kerstin. Möjligen är detta felaktigt givet en första hustru som dör före 1672, men det är ständigt återkommande långt in på 1680-talet, och inget år där vederbörande kallas hustru Margareta. Det verkar lite långsökt, att felet skulle vara så återkommande. Det får ju accepteras att så är fallet om andra uppgifter styrker det, men som jag har sagt har jag själv inte kunnat hitta det ännu...

14
Jag försöker med ganska dåliga resultat lista ut ursprunget för Sven Mosesson i Ytterursviken 5 (se tex Skellefteå socken 1650-1790 red Ulf Lundström s666). Boken ifråga säger att han kommer från Innerursviken 3, vilket verkar troligt (sid 661). Där finns dock både uppgiften om att han skulle vara son till Moses Mosesson och att han skulle vara son till Moses Olofsson (som är Moses Mosessons brorson).


Jag har inte hittat någon information som egentligen indikerar vilket som är korrekt och det finns problem med bägge. Dels så finns väldigt få tecken på Moses Mosessons existens efter 1646 eller något sådant, vilket i och för sig inte hindrar att han är fader, då han ska vara född omkring 1622. Å andra sidan verkar dopvittnen och dylikt för Sven Mosesson och Moses Olofssons kända söner möjligen tyda på någon koppling, men tveksamt om det motiverar att de skulle vara bröder.


Om någon hittat något som kan råda reda i detta är jag ytterst intresserad!


/Stefan Gelow

15
Jag har lite problem med en ana här och skulle vilja se om någon kan klargöra frågan.


Det handlar om Lars Andersson i Myckle 6 (kallas 5, 6 eller 7 beroende på när under 1700-talet) född 1703 enligt AI:2 och död 1784. (Se tex AI:2 sid 178 AID:v139526.b188.s178 ). Enligt Skellefteå socken 1650-1790, red. Ulf Lundström, och också Knut Lundbergs familjeregister som troligen är ursprunget för uppgiften, så kommer han från Medle 8 och är son till Anders Andersson där (se AI:2 s 188 AID:v139526.b198.s188 ) Det finns uppenbarligen en son Lars där, givet AI:1 s94 (AID:v139525.b98.s94 ) men sen kommer problemen. Jag verkar inte kunna hitta något som verkligen påvisar släktkopplingen. Det verkar inte osannolikt, men åldersuppgifterna på Lars verkar variera vilt och det verkar inte vara möjligt att följa denne Lars som dräng mellan olika ställen. Dopvittnen till Lars barn är också allt annat än entydiga. De omöjliggör inte släktskapet, men bekräftar det inte heller (i själva verket är dopvittnena extremt spridda och blandade).


Av detta skäl undrar jag om någon hittat någon mer direkt koppling till gården Medle 8  eller någon av de säkra barnen på den gården, som tex i en dombok eller dylikt, som åtminstone ordentligt styrker Lars bakgrund? Det verkar rimligt att det kan finnas en sådan koppling, men jag verkar inte ha lyckats hitta den hittills. Tackar på förhand för alla indikationer!


/Stefan Gelow


16

Att Mats Håkansson och hans bror Olof Håkansson är söner till Håkan Mårtensson i Åbyn verkar vara ett accepterat faktum, så därför skulle jag vilja veta vilket underlag som finns för detta. Jag har letat relativt febrilt och verkar inte kunna hitta några klara indikationer. Det är kanske möjligt, men det verkar svårt att påvisa.

Klart är att Olof och Mats är bröder. Klart är också att Joseph, Christer och Mårten Håkanssöner i Åbyn är bröder och sannolikt söner till Håkan Mårtensson som dör 1656. Problemet är att det verkar också allmänt accepterat att Mareta Håkansdotter som gifter sig 1675 med Jon Larsson i Krokvattnet tillhör syskonkretsen. Detta skulle innebära 6 syskon, men det står specifikt i en domboksnotis 1679 att skifte utfördes mellan alla 5 syskon 1672. Visst, detta kan möjligen tolkas annorlunda men det är ändå notervärt. Att Olof och Mats är söner verkar också relativt troligt, men inte mer än så.

Det enda jag sett som verkligen verkar indikera en koppling är en domboksnotis för hösten 1712 (som ej finns på nätet såvitt jag kan avgöra) som av Tommy Andersson beskrevs här på anbytarforum som följer:
 
”soldaten Per Sjömans enka, hustru Barbro Olofsdotter (d.t. Olof Håkansson) här på kyrkobordet, minderårige son Olof..tillsätta förmyndare som blir gamle länsman Jon Håkansson i Renbergsvattnet som är gossens mors morbror och Abraham Josephsson i Åbyn som är gossens syskonbarn (Joseph Håkansson i Åbyn bror till Olof Håkansson i Gammelbyn)”

Problemet här är att om denna är korrekt sammanfattad så stämmer inte notisen eftersom Abraham Josephsson då skulle vara gossens MODERS syskonbarn, så om inte släktskapsförhållandena för fadern Per Sjöman är fastställda (vilket jag inte vet om de är) så verkar det som det lika gärna skulle kunna hänvisa till ett släktskap på fadersidan.

Jag är nyfiken på om det kanske finns någon annan domboksnotis som verkligen kopplar Olof eller Mats till någon av Joseph, Christer eller Mårten för just nu känns det lite svagt i min mening.


17Jag har en fråga om källa som någon kanske råkar veta.


Det handlar om Anders Olofsson från Ljusvattnet som var i Bastuträsk 2 mellan 1675 och 1685. Det finns en uppgift på nätet avseende en byteslängd 1686-06-10 och att Anders barns förmyndare skulle vara Jon Olofsson och Nils Hök i Ljusvattnet.
Det låter som om dessa båda uppgifter är nämnda i någon domboksnotis, antagligen avseende någon arvsfråga efter Anders död, men det står ingenstans exakt varifrån/närifrån de kommer. Är det någon som vet deras ursprung? Om de kommer från domböcker tror jag inte de kommer från före 1696 och knappast efter 1707, men utan register eller dylikt är det fortfarande mycket domböcker att leta i, så jag vore väldigt glad om någon känner till ursprunget! Kanske är ursprunget något annat.


Vad jag egentligen behöver detta till är för att styrka indicierna om att Märet Andersdotter, gift med Anders Olofsson (död 1719) i Granträsk/Villvattnet i Burträsk är en dotter till Anders Olofsson i Bastuträsk 2, så om någon har uppgifter/källor som mer direkt stödjer det påståendet vore jag också glad...

18

Hej!


Jag har ytterligare ett problem jag inte verkar kunna lösa själv som jag misstänker kanske inte är så avancerat.


Stora(?) Sven Larsson i Bygdeträsk sägs på många ställen vara gift med en Elsa Andersdotter, ca 1630-1701, och hon ska vara dotter till Anders Värnicksson (Wernicksson ed) i Bygdeträsk. Det hela verkar knappast orimligt och inte heller en uppgift som man bara skulle ta ur luften, så jag antar att det finns något skäl till att denna koppling gjorts. Jag har gjort vad jag kunnat för att hitta domboksinlägg eller dylikt som styrker detta men verkar ha misslyckats hittills. Kan någon som vet varifrån uppgiften härrör klargöra detta så vore jag ytterst glad. Gärna med källnoteringar, men i vilket fall mer klargörande varifrån uppgiften alls kommer!


Hälsningar
Stefan Gelow

19

Hej!


Jag har försökt klargöra ödet för de (såvitt jag kan avgöra) 18 barnen (med två hustrur) till Per Persson Lundberg (född 1758-04-29 i Flarken, död 1811-05-02 i Flarklund). Jag har nu spårat alla utom just Per född 1790-05-04 så nu undrar jag om någon vet vad som hände med honom och var han sedermera dog. Han levde omkring 1813, oklart var, då det gjordes bouppteckning och dylikt efter fadern, men verkar inte finnas noterat var han var och jag har inte lyckats hitta honom heller. Möjligen inte svår att hitta, men ett frustrationsmoment till dess...


Hälsningar
Stefan Gelow

20

Hej!


Alla jag kan hitta verkar eniga om att Karin, som 1718-11-30 gifter sig med Mikael Olofsson (född 1702-01-12, död 1767-05-16 i Ljusvattnet), och är född 1694-10-14 och död 1760-12-25, är dotter till Erik Eriksson i Risåträsk. Detta verkar fullt möjligt, och en Karin verkar "försvinna" i hfl Risåträsk vid rätt tid. Detta till trots verkar det inte finnas refererat till någon specifik källa som faktiskt klargör denna koppling. Jag är nästan säker på att det finns någonstans, men jag har inte kunnat hitta någon och är lite trött på att försöka uppfinna hjulet igen. Därför så skulle jag uppskatta om någon refererar till ett ställe i kyrkoböcker eller domböcker som faktiskt gör klart Karins ursprung åtminstone indirekt via syskon eller dylikt.


Skulle vara väldigt trevligt att få detta bekräftat innan jag jobbar vidare på Risåträsk-grenen!


Hälsningar
Stefan Gelow

21

Hej!


Det här är mest en kort fråga då jag inte verkar kunna riktigt hitta källor. Enligt till exempel "Skellefteå socken..." så är Elisabet Olofsdotter från Bygdsiljum (1645-1733) gift med Johan Andersson från Skråmträsk, senare i Medle, samt Sara Olofsdotter (1654-1730) gift med Erik Andersson Lamm i Skråmträsk (Johans broder). Det verkar ganska klart.
Generellt (i diverse släktträd och på anbytarforum) verkar det som om dessa båda kopplas till Bygdsiljum 5 som döttrar till Olof Jacobsson, och jag har notoriskt svårt att hitta var kopplingen har visats. Någon hänvisade till dombok där Elisabet indirekt kunde kopplas dit (via en broder tror jag). Nu hittar jag dock inte var det gjordes. Sara Olofsdotter kan jag inte ens hänföra till Bygdsiljum då det verkar stå Bygdeträsk i vigselnotisen...
Därför, skulle någon lite kort hänvisa till domböcker (gärna med sammanfattningar om domboken inte finns tillgänglig i Arkiv Digital) eller andra källor som kopplar dessa till Bygdsiljum och helst då också till Olof Jacobsson innan jag blir gråhårig av det här... Tack på förhand!


Hälsningar
Stefan Gelow

22
Boglösa / Boglösa AI:1 Tolkning av socken/platsnamn
« skrivet: 2015-08-03, 18:02 »
Kan någon tolka vilken församling (eller möjligen plats, men de verkar kommit utifrån) som Hust. Maria fötts i? Jag verkar kunna tolka alla platser i den där hfl-en utom den enda jag faktiskt behöver...
 

23
Laurin / Laurin
« skrivet: 1999-09-24, 21:51 »
Jeg søger oplysninger om Gerda Laurin (1849.05.03-1937.06.24), gift med Vilhelm Espersson i Kristianstad. Hun var min mormors mor.

24
Hernodh / Hernodh
« skrivet: 1999-10-26, 22:41 »
Hej, jag undrar för väns räkning om någon vet varifrån efternamnet Hernodh kommer. Svenskt, utländskt, smedfolk eller ....?
Hälsningar, Katarina.

25
Hallenstedt / Hallenstedt
« skrivet: 2012-07-08, 17:12 »
På ätten Hallenstedt i adelskalendern (gamla versionen, vad jag råkar ha tillgång till just nu...) står att Jonas Oestani Hallenius (kyrkoherden i Lycksele och Bergsjö) var gift med Anna Kenicia. Poängen är att hon sägs vara dotter till König Olofsson i Baggböle (Bureätten) och Anna Olofsdotter, samt halvsyster till ärkebiskopen Petrus Kenicius.
 
Nu undrar jag, varifrån kommer detta halvsyster? Är det taget ur luften och senare visat felaktigt, eller har det någon substans? Såvitt jag kan hitta sägs Anna Olofsdotter överallt vara moder till såväl Anna Kenicia som till Petrus Kenicius, vilket ju naturligtvis skulle göra dem till helsyskon. Finns det någon som har information tillgänglig som kan reda ut det här för mig?

26
Öja / Äldre inlägg (arkiv) till 17 augusti, 2014
« skrivet: 2008-04-22, 19:05 »
Hejsan, finns det någon som känner till något om Sara Lisa Johansdotter född 9 mars 1841 i Törnåkra Mellangård af Öja församling? 1856 bodde hon i Källunge.
Marianne Larsson

27
Hejde / Hejde
« skrivet: 2011-09-10, 11:59 »
Hej!
Jag har fastnat på en Lisa Hansdotter, f 1749 på Ventinge, Hejde. Hon gifte sig 1769 med Hans Olofsson från St Hejdes, Fröjel. På Ventinge fanns det tydligen flera parter och flera Hans, men jag har inte hittat någon Lisa, Elisabet ed med fader Hans som var född 1749. Paret ovan som gifte sig 1750 borde ju inte vara föräldrar, om hon inte föddes före äktenskapet, men det borde väl ha framgått av födelsenotisen i så fall. Kan någon hjälpa mig med detta?
Tacksam för hjälp.
Kristina

28
Burs / Burs
« skrivet: 2006-10-22, 22:25 »
Hej Mikael  
 
Jag har försökt leta runt lite i de källor som jag ha tillgång till, men jag har inte kommit närmare lösningen på vem Axners far kan vara.
 
Däremot kan jag meddela att vi är lite släkt på lång håll. Axner (din mormors far, antar jag) och min mormor Thyra Engström f. 1896 var halvsyskon. Jag pratade med min mor idag och hon berättade att hon och hennes mor (Thyra) besökte Axner i Lärbro i början av 1920-talet.  
 
Hon kommer även ihåg Emilie (Axners mor) som dog 1926. Jag kan även passa på att efterlysa den ? Engström som jag fick ett meil av för ca: 1 år sedan och som hade en del frågor angående Emilie Johanna Margareta Johansson, född 1868-11-07. Jag var då mitt uppe i ett datorbyte och det meilet och alla andra lyckades jag radera.
 
Mikael jag håller på att testa lite med en hemsida där du finns med så jag skickar ett lösenord, så du kanske kan testa lite. Jag har säkert laddat upp och tagit bort den hemsidan minst 25 gånger på grund av att den krånglat. Men nu har den fungerat några dagar så vi får se hur länge den vill vara med.  
 
 Johnny Karlssons släkt
 
Hälsningar Johnny

Sidor: [1]