ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Jörgen Blästa

Sidor: [1]
1
24 Rekord / Sveriges """"äldste"""" farfar?
« skrivet: 1999-11-14, 00:37 »
I Pemer/Frumerie-forskningen finns ett sedan gammalt belyst fall där farfar, far och son tillsammans täcker upp en exceptionellt lång tidsperiod: Pehr Frumerie, f 1717 eller möjligen redan 1715, löjtnant, d 1777, blev i sitt andra gifte far till Carl Gustaf Frumerie, f 1774, godsägare, d 1859, som i sitt 1835 ingångna gifte blev far till Gustaf (de) Frumerie, f 1849, kapten och medicine doktor, d 1936. Den sistnämnde dog alltså 219 eller 221 år efter sin farfars födelse!
 
Jag har för många år sedan läst något gammalt tidningsklipp om detta på GF, där det bedömdes vara ett troligt svenskt rekord. Förmodligen var det en nekrolog, eller en uppföljning på en, strax efter Gustafs död 1936. Om jag inte minns fel angavs också konstellationen farfarsfar-farfar-far-son som uppstod om också Pehrs far Matthias, f 1689, kapten, d 1743, togs med vara rekord, medan däremot rekordet för fem generationers spridning i tiden skulle ligga hos någon annan släkt. Matthias far Pehr var bara 27 år äldre, f 1662, d 1713.
 
Pehr var son till Sara Pemer, f 1641, d före 1690, och var 25 år då hans morfar Nicolaus Pemer (f 1608) dog 1687, min anfader som kom till Sverige. Hade denne Pehr d ä bara levt något år till hade han hunnit se sin sonson och namne, som i sin tur hade sin sonson i livet så sent som 1936 - så att säkert många som någon gång träffade honom nu snart kommer att leva in i 2000-talet, och i sådana fall teoretiskt hade kunnat haft fjärdehandsuppgifter om Nicolaus. Men Pehr d ä missade alltså Pehr d y med två år - eller fyra.
 
Denna diskussion skulle därmed kunna behandla två närbesläktade teman. Jag har någon gång läst en relativt gammal artikel om då levande människor som i sin barndom hade träffat människor, födda på 1700-talet. Teoretiskt skulle någon av de över 100 år gamla människor, som snart kommer att uppleva sitt andra sekelskifte, mycket väl själva kunna ha träffat 100-åringar i sin barndom.
 
Så: Kan det vara tänkbart att det kommer att leva människor på 2000-talet, som i sin livstid har träffat en 100-åring, född på 1700-talet?
 
Och: Har någon i sin forskning stött på liknande fall av att flera generationer i rad blir far så sent i livet, att man på tre generationer kommer upp i tidsspann över 200 år?

2
Njurunda / Njurunda C:3
« skrivet: 2011-01-02, 15:12 »
Är i behov av en person som kan utläsa var Märta Brita Amundsdotter f.1810-03-26 samt dp 1810-03-27 Njurunda C:3 sid 22 är född. Om någon kan tolka orten (gården) så blir jag glad.

3
Söker anor till Regementsskrivaren Pehr Sandwall f.1727-08-06 enligt dödbok (okänt vart) 1727-08-07
enligt meritfört. 1779. d.1806-03-12 på gården Åberg, Alsen sn (Z) Blev ord. skrivare i Rikstens Högloflige Ständers Banque 1751-09. Reg.skrivare vid Kungl. Jämtlands Reg. 1753-08-06.
 
G1. med Anna Kenzelii f.1731
G2. med Sophia Lockner
 
Barn i 1:a giftet
1. Margareta Catharina f. 1759-06-10 på Andersön, Sunne sn. Fadder Herr Kammarförvanten Jonas Sandwall (f.172(4) d 1771-11-10 i Stockholm. Stud. i Strängnäs och vid universitetet i Uppsala
 
2.Maria f.1761-04-13 på Andersön,Sunne sn (Z)
Faddrar Herr Överinspektören Anders Sandwall i Uppsala (Provinsialinsp 1 Uppsala)f.1703. d.1771
Fru Sara Bergenskiöld ( gift med hovauditör Nils Sandwall f 172(2) d 1754-04-23 i Sala erhöll hovauditörkarraktär 1751
 
flera barn födda i andra äktenskapet men alla utom 1 barn dör i späd ålder, och ingen med namnet Sandwall står som fadder.
 
Tacksam för någon ledtråd till att lösa min gåta Sandwall
 
hälsningar Thomas Löfgren, Sollefteå

4
Rogstadius / Rogstadius
« skrivet: 1999-05-08, 15:50 »
Hej igen, Bror Hansson. Här fortsätter den diskussion om Erik Rogstadius i Gävle och hans hustru Anna Munck som vi började på under Gästrikland/Efterlysningar/Prästfråga. Han bör enligt de uppgifter jag har vara född ca 1713 (du skriver 1710). Intressant att du har ett patronymikon på honom, Jonsson, det har jag inte sett förut.
 
Jag hittade en hemsida av Liliann Andersson i Stugun med samma uppgifter som dina om paret Rogstadius-Munck och utgår ifrån att ni har samma källor. Där finns ytterligare två barn till dem, födda i Själevad (vid Örnsköldsvik) respektive Härnösand. I mina avskrifter står det helt andra barn med andra födelsedatum. Jag får börja med att kolla den avskrift av Erik Sehlbergs ”Gefle och dess släkter” som finns på KB här i Stockholm. Återkommer om detta.
 
Kan inte du kunna berätta vad du vet om familjen och varifrån du hämtat uppgifterna? Finns de t ex i någon husförhörslängd?

5
Bång / Bång
« skrivet: 2006-08-09, 16:37 »
(Johan) Zacharias Bång förefaller ha varit gift i Lojo. Enligt begravda där 20 dec 1801 ett dödf fl.barn, 8.jan 1803 barn Lovisa 5 v och 4 dec 1804 barn Hedvig, 3 v. Fadern anges som reserv Bång/Bong, till Lovisa reserv Zacharias Bong.
11 nov 1820 dör hstru rotf Maria Stina, 47 år. Anhörig soldat Bong. Zacharias eller en annan?

6
Bononius / Bononius
« skrivet: 1999-06-18, 21:23 »
Denna diskussion är överförd från: Personnamn: Axel;
 
(På fråga från Peter Nolskog;)
 
Peter! Ryttmästaren vid Smålands regemente Johan Axelsson Bohm, 163(1)-1677 (min ffmmffmmmmf) gifte sig 1653 med Helena Philipsdotter*, dotter till hovpedikanten på Stegeborg, sedemera kyrkoherden och prosten i Lockevi och Blackstads församlingars pastorat, Philippus Bononius, 1693-1669. Om denne originelle man har en smärre anekdotflora bildats.** Han var gift 1:o med Margareta Evertsdotter eller Edvardsdotter (Enligt äldre biogr. uppgifter, herdaminnen, ättartavlor m.m. skulle hon ha varit dotter till en köpman i Söderköping, inkommen från England), och 2:o med Anna Eriksdotter.  
 
Det har diskuterats huruvida Helena är dotter till herr Philip i hans första eller hans andra gifte, men Bo Stolpstedt (som också har dytlik härstamning) och övertecknad är eniga om att mycket talar för att hon är född i det första, bl.a. hennes barns förnamn, där både Margareta och Edvard förekommer, däremot varken Anna eller Erik.
 
Av prostens åtta kända barn är den äldste sonen den mest kände ur familjekretsen: Edvard Philipsson, 1657 adlad Ehrensteen, 1620-1686, Carl X Gustafs förtrogne, som var statssekreterare, diplomat, och sedemera hovkansler och kungligt råd.  
 
Namnlikheten mellan denna familjekrets och Elisabeth Hansdotter Bononia i Säby är sannolikt en ren tillfällighet. Inget talar för ett släktsambamd dem emellan. Att Westerlund-Setterdahls herdaminnen sätter in henne som ev. dotter till Philippus Bononius, är förmodligen ett antagandebaserat på just namnlikheten.
 
*Hon kallas ibland i den biografiska litteraturen Bononia, men det finns mig veterligt inga originalkällor som styrker detta.
 
**Om honom, och övriga släktmedlemmar; se vidare (dock behäftde med en hel del fel, som t.ex. att Helena kallas Maria): Westerlund-Setterdahl: Linköpings Stifts herdaminnen, Håhl:  Linköpings Stifts herdaminnen, G. Anrep: Adelns Ättartavlor, G. Elgenstierna: Den introducerade adelns ättartavlor, Schlegel-Klingspor: Den ointroducerade adelns ättartavlor, A. Ekbaeck: Utförlig beskrivning öfwer Lochnevi lofl. församling, A. Rydström: Boken om Tjust, C. Wijkmark: Allrakäraste, samt min uppsats Edvard Ehrensteen - en östgötsk prästson, som hamnade i maktens centrum (Linköpings Läroverkspojkars Sändebrev, 1998)

7
Ridderschantz / Ridderschantz
« skrivet: 2006-04-10, 16:07 »
Ridderschantz nr 1008
 
Hej!
Jag har valt att lägga detta inlägg här, eftersom den mest kända av de män jag söker information om, blev adlad.
 
1)Ryttmästare Anders Halfastsson vid Upplands ryttare. Eventuell far och mor Erik Eriksson och Ingrid Eriksdotter???  
Enligt EÄ giftemål 1:o m NN, dotter till en överste Anders Ralambius??? Giftemål 2:o feb.1631 i Irsta sn m Elisabet Jönsdotter, dotter till kyrkoherden Johannes Uhraeus??? Men från en annan källa finns ytterligare en hustru, Catharina Larsdotter från Näset, Delsbo sn, Hälsingland. 1698 kallas hon Catrina Hedelin, Delsbo sn.???  
Anders Halfastsson fick en son, major Johan Halfast, men vem var modern?  Har även indikationer som tyder på fler barn???  
 
2)Sonen Major Johan Halfast vid Hälsinge regemente. F i Åkre, Delsbo sn, Hälsingland.
Enligt EÄ g m Anna Catharina von der Osten, men kan inte få det bekräftat från andra källor. Enligt en sockenbok från Delsbo, uppges majoren ha fått 14 barn, men i EÄ uppges endast sonen Johan Hållfast, senare adlad.???
 
3)Sonen överstelöjtnant Johan Halfast, f i Åkre 1645. Adlad Ridderschantz 28/1 1682. G 1684 m Sofia Maria Ulfeld. Enligt EÄ fick de 9 barn, men jag har uppgifter som tyder på att Johan hade fler barn.???  
 
Olika källor ger olika uppgifter och det är förvirrande. Kan någon bringa ordning i denna röra ? Väntar med spänning på svar...
 
Mvh Mona

8
Ytterlännäs / Äldre inlägg (arkiv) till 04 augusti, 2014
« skrivet: 2014-05-29, 00:16 »
Du börjar närma dig vägs ände. Det finns inte mycket mer information. Årtalen som du angett ovan kommer från de år han finns omnämnd i mantalslängderna. Sedan finns han omnämnd på några ställen i domboken, dels 1650 då han varit i slagsmål med en båtsman Per Persson och dels 1655 och 1656 i samband med att han sålde Bursjö och köpte Högsta.

9
Hejsan!
Jag söker en Märta Filipsdotter f 1738 i Stavre (hoppas att det stavre i Sundsvall som menas)d 19/9 1790. Hon var gift med Olof Östensson f 3/4 1745 d 3/8 1822 dom var bosatt i Skorped där hans anor finns men inte hennes.
 
MVH
Camilla

Sidor: [1]