ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Margareta Björck

Sidor: [1]
1
10) Namnbyte / Motsträviga präster vid namnbyte?
« skrivet: 2023-01-11, 18:46 »
Jag har en släkting som i början av 1900-talet bytte Nilsson till Fogelström. Han var inte soldat, utan det var på hans eget initiativ. Rimligen bör han ha antagit det nya namnet senast 1901, medan det fortfarande var fritt fram att ta vilket namn man ville. Det tidigaste skriftliga belägget är  gravstenen för hans första fru, som dör 1905. Men när han gifter om sig 1906 och får ett till barn 1907 står han som Nilsson i kyrkböckerna. I församlingsboken som börjar 1908 har prästen skrivit Nilsson (Fogelström). 1915 försvinner parentesen, så det står Nilsson Fogelström. Men inte förrän 1929 står det bara Fogelström. Man får intrycket att prästen inte riktigt vill erkänna det nya namnet som det riktiga. Var det vanligt? Eller finns det någon annan tolkning?

HälsningarMargareta
 

2
Östergötland / Västra Skrukeby igen
« skrivet: 2022-10-15, 13:34 »
Om soldaten Sven Ekelöf står  "1790 död på hemresa från" och därefter något jag inte kan tyda. Är det någon annan som kan?
HälsningarMargareta B

3
00 - Skilsmässa / Besöksförbud vid hemskillnad
« skrivet: 2022-09-27, 12:00 »
En punkt i en hemskillnadsdom 1948 är förbud för mannen vid vite av fängelse att uppsöka hustrun under hemskillnadsåret. Är det någon som vet ifall detta var en standardpunkt i hemskillnadsdomar? Det framgår att det är hustrun som yrkat på besöksförbudet (men hon har även yrkat på underhåll för sig och barnen mm, som ju var standardpunkter).
HälsningarMargareta B.

4
Östergötland / Västra Skrukeby
« skrivet: 2022-08-26, 09:47 »
Vilket yrke har Sven Persson som tillsammans med hustrun Christina Andersdotter 1763-11-25 fått sonen Anders ?
Se 
Västra Skrukeby (E) C:1 (1712-1768) Bild: 74 Sida: 135

5
På en av mina anor står att han är född i Barnaryd (i mitten av 1700-talet), men jag hittar ingen sådan socken. Har den bytt namn? Slagits samman? Enda goggleträffen är från en försäljning på auction.net 2019 av "en sockenbeskrivning av Wisingsö socek, Barnaryds socken, Månsarp socken, Ödestuga socken och Byarum socken".När jag gör sökning på "Barnaryd" i BiS får jag däremot 24 träffar, samtliga på husförhörslängder/församlingsböcker i andra socknar dit någon från Barnaryd flyttat. När jag öppnar originalböckerna som BiS länkar till, så ser jag i flera fall att det nog står Barnarp, men i några fall är det tydligt att det står Barnaryd. Felläsningen kan ju dock ha skett i ett tidigare led, då den som skulle skriva in uppgiften i församlingsboken inte kunde läsa vad det stod i flyttbetyget - kanske hade prästen i Barnarp lagt sig till med en tjusig släng efter det avslutande p:et?
Är det någon som vet hur det ligger till? Ingen av de 24 träffarna i BiS har en hänvisning till en födelse- och dopbok och det kanske inte är en slump....

6
Jag har en ana som enligt husförhörslängden "War gärningskarl 1808 för Blixtorp, Roxtorp och Ulle Kalf och utkommenderad. Obekant om han lefver eller ej" I nästa längd står "Mannen förlorades i Ryska Fälttåget". Mannen ifråga var född 1781 och gift och uppfyllde alltså inte kriterierna för att bli uttagen till lantvärnet (18-25 år och ogift). Det finns inte heller något som tyder på att han var indelt soldat: Han har inte Soldat som titel i husförhörslängden. Han finns inte med i Centrala Soldatregistret. I Ullekalf fanns vid denna tid en annan man som indelt soldat. Blixtorp, Roxtorp och Ullekalf är byar/gårdar i den östra delen av Högby E socken. Min ana bodde i andra änden av socknen.
Så min fråga är om det fanns ytterligare regementen som deltog i det ryska fälttåget, utöver de indelta och lantvärnet?

7
Genom dna-träff har jag konstaterat släktskap (syssling-brylling) med en kvinna i USA vars morfar föddes i Sverige med okänd far. Genom att kolla gemensamma dna-matcher ser jag att vi är släkt på min mormorsfars sida. Amerikanskans morfar född 1892 har exakt samma tre förnamn (Emil Anton Gottfrid) som min mormorsfar född 1870. Mormorsfar och kvinnan jobbade på samma plats 1891 då pojken blev till. Dvs allt pekar på att den okände fadern är min mormorsfar.
Av flera olika skäl är jag övertygad om att min mormorsfar aldrig visste om denna son. Men mamman visste uppenbarligen vem som var far, eftersom pojken fick hans namn. Jag har testat olika teorier till varför hon inte kontaktade honom och berättade, om inte annat för att kräva underhåll: För att han bara var lärling och ändå inte hade pengar till underhåll? För att hon skämdes över att det skulle bli offentligt att hon, som var 34 år, varit ihop med en 20-åring (han fyllde inte 21 förrän i december)?
Men så var det någon som föreslog att graviditeten kanske var avsiktlig från hennes sida? Att hon gett upp om att hitta en make, men ändå ville ha ett barn och att det då var lättare att locka en 20-åring än en jämnårig man, som visste hur lätt ett barn blev till och att han i så fall skulle bli underhållsskyldig. Och att hon sedan namngav sonen efter fadern, som ett tack till honom. Men kan det verkligen ha varit så 1891, med den tidens stränga syn på ensamma mammor och deras oäkta barn?

8
Åhus / Läshjälp dödsorsak
« skrivet: 2021-02-10, 17:09 »
Jag försöker uttyda det som står som dödsorsak i Död- och begravningsboken för Åhus 1925. Först står det Hjärtförlamning (Alcoholismus - och därefter ett förkortat ord som jag inte alls kan läsa. Sist står det väl Vitium org. cordis.
HälsningarMargareta

9
Jag har svårt att läsa det som står om soldaten Daniel Sundbergs avsked. Är det någon som kan hjälpa mej att tolka texten?HälsningarMargareta

10
Tutaryd / Tutaryd AI:2, bild 62 sid 56
« skrivet: 2021-01-01, 11:12 »
Min fråga gäller den för mej svårtydda kommentar som står på den strukne sonen Samuel, född 1781.HälsningarMargareta

11
Sömmerska / Vandrande sömmerska?
« skrivet: 2019-11-27, 21:13 »
När jag var liten hörde jag talas om att min farmor som ung "gått runt och sytt", efter att hon först gått i lära hos en kvinna som hade syateljé i sitt föräldrahem. Dumt nog frågade jag aldrig hur det gick till, utan gjorde mej en bild av att hon gick från by till by och stannade någon vecka hos dem som ville ha kläder uppsydda, för att sedan vandra vidare. Är det någon som vet något mer konkret om hur det kunde vara? Hur gjorde hon upp med dem som ville ha dit en sömmerska? Det är ju inte precis något man bestämmer på stående fot när någon knackar på dörren, utan kunderna ville väl tänka igenom och prioritera sina behov samt skaffa hem tyg. Hur kunde kunderna bedöma hennes skicklighet innan de anlitade henne (och lät henne klippa i dyra tyger)? Hur fick kunderna tag i henne om hon hela tiden vandrade omkring? Fanns det många sömmerskor som gick runt, så att det var stor konkurrens eller var hon mera troligt efterlängtad och tingad långt i förväg? Och sydde hon för hand eller kan hennes inkomster ha räckt till avbetalningarna på en symaskin och hur fick hon i så fall den med sig? Detta var i nordöstra Skåne under de sista åren på 1800-talet.

12
Ivetofta / Fanns död ute på marken......
« skrivet: 2019-04-26, 18:00 »
I dödsboken för 1886 finns bland de döda i mars ett dödsfall noterat med 9/2? som dödsdatum, gällande den 24-årige soldaten Sven Johansson Tell. I kolumnen för Serskilda anteckningar finns mycket skrivet, smått och tyvärr aningen oskarpt fotograferat. Jag får det till att han "Fanns /svårläst datum, men i alla fall i mars/ död ute på marken i Trolle Ljungby förs. der han senast varit sedd d.9/2. Enligt"
Därefter följer ett svårläst parti i mitten, där jag anar "fr. Kr Länsman". Hela notisen tror jag avslutas med "utan liket i förf.enlig ordning begrafvas". Men vad var det som länsmannen från Kristianstad utredde och kom fram till?
Hälsningar
Margareta

13
Ivetofta / Vad hade han fått betyg till?
« skrivet: 2019-02-15, 18:22 »
Ivetofta AI:11, bild 234, sid 229
På sonen Per står det något i anteckningskolumnen som jag inte kan tyda. Jag får det till "betyg t. C." men vad står det sen?? Det är ju punkt efteråt, så det är något slag av förkortning, och det borde vara en förkortning som är så pass vedertagen att prästen räknade med att andra skulle förstå den. C. skulle möjligen kunna stå för Christianstad. Årtalet tolkade jag först som 79, men med tanke på att denna husförhörslängd omfattar åren 1866-1871, så måste det stå 71. Per är vid denna tid 19 år och bor kvar i föräldrarnas backstuga, utan någon egen titel. Senare i livet kommer han att bli indelt soldat och cigarrmakare.
Margareta

14
Byggnader och miljöer / Skola i Mjölby - vilken?
« skrivet: 2009-02-28, 08:28 »
Min farfar Knut Harry föddes 1904-04-20 i Mjölby (familjen bodde i ett Egna hem-hus på det är eller som skulle bli Smålandsvägen 36). Jag har ett gammalt fotografi som jag tror är från hans skolgång - jag skulle nu veta vilken skola det kan vara på fotot och ungefär fotograferingsår.
Jag vet tyvärr inte vem av barnen som kan vara min farfar.
Går det att få reda på vad lärarinnan och/eller barnen heter?

Sidor: [1]