ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Karin Uhrvik

Sidor: [1]
1
Övriga släkter - L / Litke
« skrivet: 2018-12-08, 09:00 »

Reinhold Litke efterfrågas redan 2006-09-26 under Runtuna socken i Södermanland.
När han skrivs in för att lära till sadelmakare i Gävle sägs att han är född här d.v.s. Gävle. Reinhold är inskriven i lära 1758-1761 hos Anders Witting.
Gävle kommunarkiv, Gävle Hantverksförening, Ämbetshandlingar, Protokoll Sadelmakareämbetet i Gävle1755-1846

2
Introducerad adel - L / Lillieholm
« skrivet: 2017-06-23, 06:45 »

Salig herr Mathias Lillieholms änka Barbro Plantin vill ingå nytt gifte 1690-11-11. Hennes tre barn ärver inget efter fadern. Den äldste sonen Carl Johan uppfostras av greve Douglas grevinna av nåd och barmhärtighet.


Källa:
Stockholms stadsarkiv, Justitiekollegium 1637-1856, Förmyndarkammaren 1667-1924, Rådhusrättens 1:a avdelning 1850-1924, Justitiekollegiet och förmyndarkammarens protokoll AIa2:25     

3
Introducerad adel - G / Gyllenroth
« skrivet: 2016-11-05, 08:50 »

I Stockholms domkapitels protokoll nämns 1718-08-20 kapten Anders Gyllenroth och hans Fru Sara Zigler. Anders önskar skilsmässa från sin hustru och bland flera skäl anger han att Sara är en avfälling från den rena evangeliska läran. Båda förebrådde varandra ett och annat och konsistorium hade möda att tysta dem.

Källa:
Stockholms domkapitel, protokoll, huvudserie SE/SSA/0148/AI/70 (1718) sid 129, bild 72 hos SVAR


4
Introducerad adel - A / Anckargrip
« skrivet: 2016-09-10, 11:21 »

Tillfällighetsfynd
I Karlskrona rådhusrätts renoverade protokoll nämns 1707-11-18 schoutbinachten eller schoutbynachten salig Henning Ankargrips dotterson Johan Paul Gris från Rostock.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:971 (1707-1707) Bild 9140 / sid 900 (AID: v279035.b9140.s900, NAD: SE/VALA/0382503)

5
Introducerad adel - D / Dreffenschöld
« skrivet: 2016-08-09, 17:03 »

I Örebro rådhusrätt 1706-02-23 tas ett ärende upp rörande lägersmål. Det gäller salig landsgevaldigern Plaans änka Brita, står senare Brita Katarina, Dreffenschiöld och den sachsiske regementskvartermästaren Peltz.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län EXId:1145 (1705-1706) Bild 293 / sid 131 (AID: v404647.b293.s131, NAD: SE/RA/42042202)

6
Yrken L / Lärgosse
« skrivet: 2014-05-30, 17:07 »
Hej!
 
Vad innebar det att vara LärGosse (i Uppsala)?
Jag får känslan av att det är studier av något slag. Kanske kyrkligt???
Kan det ha varit efter konfirmationen, eller....?
Eftersom han kallades Gosse bör han väl ha varit rätt så ung i alla fall.
 
Undrande Marie

7
Hatt- / Hattmakare
« skrivet: 1999-04-13, 14:06 »
Hej,
Jag har för flera år sedan läst en artikel i någon bok (vilken?) om en hattmakarsläkt i Uppsala under 1700-talet. Om jag minst rätt hette författaren Backman eller Beckman.  
Nu har jag hittat att en av mina släktingar Anders Tegenborg (född Svensson i Toboborg i Tegelsmora) var hattmakaregesäll och flyttade från Katarina församling i Stockholm 1779. Något mer vet jag inte om honom.
Jag vill komma i kontakt med artikelförfattaren eller någon annan som vet mer om hattmakare i Uppsala under slutet av 1700-talet.

8
Yrken G / Gördelmakare / Görtlare
« skrivet: 2002-10-19, 15:06 »
Jag har två släktingar som båda varit gördelmakar-
mästare , båda verksamma i tyska församlingen i Karlskrona
Magnus Berggren f ca 1755 död 1800-03-04
Fredric Adolph Lindauer 1774 (vet inte var ) död
1818. Gift med Berggrens dotter Helena Magnusdtr  
f 1788 d 1820.Vore mycket glad att få uppgifter om
yrket och även något om dessa yrkesmän.

9
Glasmästare / Äldre inlägg (arkiv) till 25 augusti, 2011
« skrivet: 1999-04-02, 20:59 »
Per Ersson Norberg 18010703 Sockens Glasmästare, g m 18050816, Anna Magnusdotter f,18050816,  d 18710319. Per Ersson kommer in-
vandrande i socken som husfolk. Var kommer han ifrån. Vart är han född. Enl uppgift är han född
i Attmar. Annat födelsedatum anges i annan källa.
 
Vem vet något om glasmästaren i Attmar. Han är min mormors farfar. Finns det det några ättligar i sidogrenar kvar.

10
Morianer (afrikaner) / Morianer (afrikaner)
« skrivet: 2013-10-18, 23:13 »
Titel:  Wernamo tidning  
Datum:  1883-07-07  
Sida 3
 
En negrinna befinner sig bland brunnsgästerna i Ronneby. Hon åtföljer en familj från Småland; talar svenska och skall vara lärarinna. Hon bor, besynnerligt nog, hos stadens - sotare.
 
 
Titel:  Dalpilen  
Datum:  1890-01-10  
Sida 3
Ovanligt äktenskap. En svensk i Roslyn på Long Island, Newyork, har nyligen inträdt i äktenskap med en negrinna.  
 
Titel:  Post- och inrikes tidningar  
Datum:  1825-08-05  
Sida 1
Allt ifrån den tid, då vaccinationen i Swerige blef införd, hafwa smittkoppor är efter är mera sällan wisat siq, så att, sedan åren 1800, och 1801, under hwilkas lopp, 8,089 personer i Riket deraf bortrycktes, ingen allmän smittkopps-epidemie uppkommit; men enligt med hwad Collegium förut i underdånighet anmält, blefwo smittkoppor i Maj år 1823 införde till Göteborg med en Neger, ombord på ett Americanskt skepp, som kom, ifrån Amsterdam. Denne Neger hade elake sammanflytande smittkoppor, af hwilka han dog, och sedan af honom en Kopparslagare-gesäll i Göteborg blifwit smittad, som äfwenledes uti sjukdomen afled, blef smittan efter hand spridd till flere personer, så att 22 med smittkoppor behäftade sjuke, inom slutet af år 1823, blefwo på sjukhuset i Göteborg till wård emottagne.  
 
Ifrån Göteborg infördes smittan troligtwis, samma år, till Skepplanda Församling af Elfsborgs Län, der 3o personer uppgifwas hafwa nämnde år deraf warit angripne, samt till Skaraborgs Län, der smittkoppor blifwit gängse uti Skara Stad, jemte Levene, Ryda och Saleby Församlingar. Äfwen till Stockholm kom smittan samma år i Nov. månad med en arrestant från Göteborg. Med undantag för öfrigt af 2:ne barn i Rönö Församling af Östergötlands Län, och några få uti Församlingarne af Sala Prosteri af Westmanlands Län, som äro uppgifne att med smittkoppor hafwa warit behäftade, hafwa de, så widt Collegium har sig bekant, ej förekommit år 1823 uti flere, än de uppräknade Städer och Landsorter i Riket.
 
http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:326100&recordNumber=48&total RecordNumber=1601
 
Titel:  Kalmar  
Datum:  1896-06-03  
Sida 3
En neger finnes bland Vestgöta regementes beväringsrekryter, som f. n. vapenöfvas å Axvall, berättar Falk. T.
 
http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:165171&recordNumber=1578&tot alRecordNumber=1601
 
 
Titel:  Kalmar
Datum:  1908-07-22  
Sida 2
Ur hembygdens annaler:  
1773. Dör Israel Melin, kyrkoherde i Mönsterås socken 1760. »Under hans ämbetstid underwisade han och döpte i kyrkan en afrikansk neger, hvilken amiral P. Liljehorn köpt som slaf i Lissabon och hemfört. Negern gifte sig sedan här och bodde i många år i Mönsterås.»
 
http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:168874&recordNumber=1581&tot alRecordNumber=1601

11
Malm / Malm
« skrivet: 2010-03-15, 10:20 »
Diskussionen kring följeslagaren Jöns Lindberg har flyttats till  Resandesläkter - Lindberg.

12
Niklas,
 
Tyvär, kan jag inte hjälpa dig, och har ingen kännedom om dessa i Västra Karaby. Jag har inte haft anledning att forska i dem, ännu! Nu, då du nämner Gubbakarlen, så har jag för mig att jag läst om denne, som du Niclas, har skrivit om han någonstans här på Anbytarforum, men kommer ej ihåg vars.
 
 
Mvh
 
//Peder

13
Förnamn - G / Gloria
« skrivet: 2005-09-27, 10:23 »
Finns det fler belägg i äldre tider (före 1800-talet) på detta kvinnonamn?
 
Östervåla (Västmanland) C:2, s 52, år 1706:  
den 18 Feb. begrofz häcktemakares från Sahlberget Joh. Am  
biörnsons doter Gloria på kyrckgården, döt den 15 dito  
åldren allenast 35 weckior.}  
 
En Gloria Ström (f 1731) vigdes 1756 21/4 i Eksjö sfs med Jöns Ekengren. Hon var ifrån Hedemora (se diskussion under Särskilda forskningsområden / Forskning om resandesläkter / Resandesläkter A-Ö / Ström).

14
Skånska husarregementet / Schönberg, Torsten
« skrivet: 2014-06-01, 20:35 »
Hej
 
Jag har en ryttare Torsten Schönberg, men vet ej var han är född eller ort, samt Hh Bengta Rasmusdotter född och ort. När var han ryttare. Jag har hittat honom i Malmöhus läns landskontor E111:176 sid 517 bild 269 år 1765.Här står att avskedade ryttarens hustru bengta. Men var följer jag de vidare, för i västra karaby födds deras dotter Catharina 1752-04-09 och då står Torsten som Ryttare/vice kopral. Men västar karaby börjar inte förrän 1795-1805.  
 
Hittar inte heller en Ola Nilsson f:1748-03-09. Jag har kollat i malmöhus läns landskontor del 1 E111:32 (1780-1780) bild 477/sid 471. I generalmönster rullarna skånska husarregementet 902 (1775-1775) Hittar ej en Ola Nilsson men vet att han kasserades redan år 1779.
 
Undrar om någon kan hjälpa mig så att jag kan komma vidare på dessa pesroner.
Tack på förhand
Mvh
Veronica

15
Har fastnat på två för mig okända kolumner i en mantalslängd:

 
Ser någon vad det står?
 
Vänligen,
Jonas

16
Hej! Jag behöver hjälp med Johan Arbin, född 25 januari 1734 i Västerås. Jag ser att fadern är hans namne Johan, och att modern är Anna Olofsdotter. Sedan tar det mer eller mindre slut. Innan faderns namn står vad jag antar är yrke, och vid födelseplatsen står några svårläsliga bokstäver. Kan någon hjälpa mig?

17
Vättlösa / Dåb 1799 - namn på bostäd
« skrivet: 2014-08-23, 09:29 »
Jacob Jönsson og Gretha Jönsdotter får en datter Stina i Vättlösa 1799
Hvor bor familien?
 
 

 
Arkivdigital: Vättlosa C 1 (1793 - 1807) Bild 16
 
Tak på forhånd
 
Peter Anderson, København
 
(Meddelandet ändrat av peteranderson 2014-08-23 09:38)

18
Almunge / Almunge
« skrivet: 2014-01-01, 11:02 »
Hej. Jag skulle behöva läshjälp angående en Anders Andersson (Dubois) som bodde tillfälligt i Almunge ca 1811. Han var inflyttad från Stockholm. Jag kan inte tyda ordet efter Stockh.

19
Tyska Sankt Gertrud / Tyska Sankta Gertrud CI:2 p356
« skrivet: 2012-05-17, 21:06 »
Kan någon hjälpa mig läsa de två orden under Isaac Lucas?
Tack på förhand!

20
Orsa / Orsa F1:1b (1701-1759) bild 92/s175 v131491.b92.s175
« skrivet: 2015-05-13, 15:36 »
Hej
Någon som kan tyda 3 ord i Dödsboken enl ovan.
Nr 89
Erik Ersson ifrån Slättberg född 1694. Soldat i 20 åhr.
Bewistat åtskilliga companier.    ........    ........
........ gift 1717 med Anna Jonasdotter i Slättberg (resten kan jag läsa)  
 
Tack
Birgitta

21
Karlskrona tyska / C1:1 s. 301 Butth
« skrivet: 2014-05-20, 07:50 »
Karlskrona Tyska C1:1 s. 301 8 jan 1719 föds son till Butth. Vad heter barnet och fadern? Moder finns ju inte med.
Vore tacksam för hjälp med detta. Vill gärna att barnet heter Christopher eller Anthon Christopher
MVH
Inga-Lill Carlberg
 

22
Zettervall / Setterwall / Zettervall / Setterwall
« skrivet: 2008-06-08, 16:38 »
Hej.
Kan någon bekräfta att Elin Johanna Fredrika Setterwall (1845-1924) är dotter till grosshandlaren i Stockholm, Carl Fredrik Setterwall (1803-1884) och Elisa Fredrika Laurin (1818-1891). De gifte sig 1841.
 
Källa: Svenska släktkalendern 1978.
 
Mvh Göran

23
Wulf / Wulff / Wolf / Wolff / Wulf / Wulff / Wolf / Wolff
« skrivet: 2012-04-11, 13:51 »
Tack Åke Det var värkligen guldvärt de uppgifterna skall kolla dem när ajg får  tillgång till det.
 
mvh Annika

24
Waxmuth / Wachsmuth / Waxmuth / Wachsmuth
« skrivet: 2005-05-31, 17:35 »
CHRISTINA WAXMUTH f.17(13) d.1781
Gift med källarmästaren och handelsmannen i Stockholm MATTHIAS MALM
 
Vore tacksam för information om släkterna Waxmuth/Malm.
 
MVH
 
Anna Carlsson

25
Thesmar / Thesmar
« skrivet: 2003-08-11, 12:47 »
Blasius Thesmar, khd i Asarum 1667. Fabricius kände inte varifrån han härstammade men konstaterar att han knappast kan ha varit svensk (s. 129, del 2, Skånes Overgang ...... Finns det någon som vet mer om denne präst?
 
Bonden Harald Svensson i Torp hade gjort sig till ovän med Thesmar. Också mot fogden J. Seth var han avogt inställd. Han fällde en gång ett yttrande, att han skulle fostra den nye fogden, liksom han förr forstrat andra fogdar. För detta uttalande blev det böter (Blekinges Allmoge efter Roskilde fred, August Hallenberg 1927). Finns det någon som vet mer om bonden Harald?

26
Strang / Strang
« skrivet: 2010-09-10, 11:33 »
Jag söker alla uppgifter om medlemmar av bruksägarfamiljen Strang, som verkade i Västmanland, t.ex. i Köping, Hed, Gunnilbo, Fellingsbro på 1600- och 1700-talet.
 
Vanliga förnamn är Welam, Robert, Hercules, Jacob, Alexander. Döttrar gifta Acrelius, Schedvin, Ahlbäck.
 
Äldste kände stamfadern var ryttmästaren Hans Strang, som kom in från Skottland under sent 1500-tal, och var gift med Carin Bagge af Berga.

27
Stapelfeldt / Stapelfeldt
« skrivet: 2014-06-09, 06:23 »
Under Askersunds stadsförsamling 2004-09-19 nämns kopparslagarmästare Jacob Stapelfeldt. I Nordiska museets arkiv, Kopparslagareämbetet i Norrköping, Bördsbrev och lärobrev 1705-1730 [FI] finns två mycket svårlästa attester som rör Jacob Stapelfeldt.
 
Ett bördsbrev från Köpenhamns rådstuga 1718-10-03 där Marten Andersen, koobersmed och Andreas Stappelfeldt ?smed meddelar att Jacob Stappelfeldt vill lära koobersmed professionen. Där nämns fadern Jochum Stappelfeldt, tidigare  
koob?ersmed på ?, nu boendes i Poppenbuttel vid Hamburg och modern Kirstine Landahl.
 
Ett lärobrev från Kopparslagareämbetet i Hamburg 1730-10-31 där det framgår att Jacob Stapelfeldt har lärt hos salig  
Jürgen Hinrich Dressen 1719-03-06 till 1723-09-27.
 
Jag har läst detta på mikrokort och reserverar mig för felläsningar.

28
Schack / Schack
« skrivet: 2004-03-28, 13:54 »
Svarvaren Johan Schack (”Schiack”?), död 1747 i Stockholm, var gift med Maria Christina Hasselgren. Jag söker Johans föräldrar, och är tacksam för alla uppgifter.

29
Hej!
Söker på Sebilla Sernou hon var gift med Nils Philip Engelander och levde i Malmö c.1710-1790
Är det någon som stött på detta namn.
 
Mvh
Lisbeth

30
Sandsten / Sandsten
« skrivet: 2005-11-30, 18:48 »
Har en Anders Sandsten och dennes hustru Anna Isaksdotter...men mer uppgifter om dom saknas...dock att anders var riksdagsman till yrket. Däremot deras dotter Anna lovisa Sandsten född 1811 12 okt gift 1836 och död 1860 23 nov På hulta gård i jönköpingsstift.hennes man var mönsterskrivaren Carl august von Porat född 1812...men det är en annan historia..nu söker jag föräldrarnas data och där bakåt å?anna Lovisas Sida någon? johan

31
Sandmark / Sandmark
« skrivet: 2003-05-12, 12:13 »
Jag söker uppgifter om Nils Sandmarck, han föddes 1699 i Umeå och gifte sig med Margareta Bohlin. En dotter var Brigitta Sandmark som föddes 10/3 1735 i Umeå. Jag skulle gärna vilja veta när han gifte sig, när han dog, hans föräldrar osv.

32
Pålman / Pålman
« skrivet: 2005-11-04, 18:20 »
Hej!
 
Är intresserad av att komma i kontakt med forskare som stött på namnet Pålman, framför allt i Östergötland. Släktmedlemmar finns omnämnda här.
 
Mvh Vincent

33
Purschian / Purschian
« skrivet: 2014-06-09, 07:12 »
Under Östergötland - Vadstena med början 2001-12-05 nämns några personer med namnet Purschian.  
 
I Nordiska museets arkiv, Kopparslagareämbetet i Norrköping, Bördsbrev och lärobrev 1705-1730 [FI] finns en svårläst attest från Bresslau som gäller Heinrich Purschian. Här nämns fadern Friedrich Purschian och möjligen också modern.  
 
Läst som mikrokort.

34
Portoneijer / Portuneijer / Portoneijer / Portuneijer
« skrivet: 2005-11-20, 23:43 »
En släkt med detta märkliga namn har förekommit i Sverige. Jag söker kompletterande upplysningar till följande:
 
I Vänersborg bodde Jean (även kallad Johan) Portoneijer åtminstone 1703-1711. I födelseboken 1711 kallas han fransman.


 
vänersborg fb 1711 GID 735.9.4000
 
Tre barn är kända i Vänersborg med okänd mor:
Catharina 1703 dt 6/12
Justin 1706 dt ./6
Margareta 1711 dt 3/6 (se nedan)
 
Vidare känner jag till Anna Christina Portuneijer död 1777 7/9 31 år gammal, gift med timmermärkaren Bengt Hallberg, död 1798 9/9 67 år gammal, i Vänersborg. Anna Christina är väl sondotter till Jean Portoneijer, men vem är hennes far (Justin?) och var är hon född?
 
Margareta Portuneijer dyker upp i Skåne och Balkåkra socken 1757 27/7 då hon som änka gifter sig med borgaren i Skanör Sven Persson Bergman. Hon sägs i Balkåkra vb vara från Krutladan i Hällestad socken, men jag kan inte hitta henne eller någon passande tidigare make där.
 
Sven Persson Bergman står upptagen på nr 93 i Skanör i mtl 1773, men de tycks huvudsakligen bo i Börringe socken. Där avlider Margareta Portunejier 1775 1/2, och i dödnotisen får vi veta exakt när och var hon är född.


 
börringe db 1775 GID 1202.3.33800
 
Sven Bergman gifter om sig 1778 25/3 i Börringe med hushållerskan Pernilla Jönsdotter.
 
Var fanns Margareta Portuneijer mellan 1711 och 1757? Hennes tidigare man kan möjligen ha hetat Brun. Jag misstänker nämligen att en dotter till Margareta kan vara den piga vid namn Gertrud Brun som gifter sig 1767 3/7 i Börringe med borgaren i Skanör, glasföraren och krämaren Nils Hellström. Gertrud Brun är enligt åu i hfl född ca 1744-46. Nils Hellström dör 1794 och Gertrud Brun gifter om sig 1795 21/8 i Lyngby med borgaren och glashandlaren Anders Sjöberg i Lund. Med Nils Hellström har Gertrud Brun barnen Gunnar Hellström född 1768 dt 13/7 i Genarp, glas- och kramhandlare i Skanör men boende i Lyngby, och Carl Fredrik Hellström f 1771 2/5 i Bökesåkra, Lyngby (fadder Sven Bergman i Börringe), först glashandlare i Skanör, sedan bosatt i Lund.


 
skanör mtl 1795
 
Som synes har denne franske vänersborgare en del ättlingar med typiska resandeyrken. Intressant är att just den tiden då jag letade efter Margareta Portuneijer i Krutladan i Hällestad, så bor där några år en kittelflickare Abraham Dufva med hustru Hanna Persdotter (död 1751 begr 19/7 46 år gammal).  
 
Jag har haft god hjälp av Släktdatas register för uppgifterna från Vänersborg. Annars är det svårt att hitta namnet i databaserna. Inga träffar på Familysearch. Inte ens sökningar på Google ger några träffar alls på detta ovanliga namn!

35
Pfundt / Fundt / Pfundt / Fundt
« skrivet: 2006-01-03, 21:19 »
Stenhuggarmästaren Kristian Fundt (Christian Pfundt) i Stockholm var född omkring 1625 som son till Mårten Pfundt i Salberget (enl. Svenskt Konstnärslexikon). Kristian var gift med Maria Eriksdotter. Jag undrar vem var hon och vem var de ev. barnen?  
 
Hattstofferaren Jacob Jacobsson Pfundt gifte sig 1676 med Dorothea Vitzdotter och de fick åtminstone barnen Johan f.1676, Maria f.1678, Jakob f.1683, Vendela f.1686 och Petter f.1687. De första barnen var döpta i Storkyrkan. Vad hade Jacob och Dorothea för ursprung?
 
Jungfrun Elisabeth Jacobsdotter Fundt gifte sig 1685 med Giördelmakare Hans Hindrick Klijsendorff. De fick dottern Vendla f.1699. Vad hade Elisabeth och Hans Hindrick för ursprung?  
 
Och framför allt så undrar jag om det kan finnas släktskap mellan ”pfundtarna”?
Tacksam för svar!
 
Leif Markstedt

36
Orrberg / Orrberg
« skrivet: 2011-05-13, 23:22 »
Hej!
 
Jag har rotat lite i den lilla släkten Orrberg i Skåne, hejderidaren Anders Orrberg (död 1767) och hans syster Annika Orrberg, gift 1741 med hejderidaren Frantz Jablonsky. Finns det någon som känner till deras föräldrar? Jag har sett uppgiften att Annika ska ha varit född i skånska Hällestad, men man kan fråga sig vart den uppgiften kommer ifrån. Anders Orrbergs familj ser åtminstone ut såhär:
 
Anders Orrberg, kronohejderidare 1739, hejderidare 1767, död 1767 26/5 på Wasaholm i Hällestad socken, Malmöhus län (enligt bouppteckningen, dödsnotisen saknas i Hällestad dödbok). Boförteckning 1767 6/7 (Torna häradsrätts arkiv, volym FIIa:14, s 21). Hans syster Annika var gift med hejderidaren Jabylonskij, som även skulle övervaka de båda omyndiga döttrarnas rätt 1767-1768. Bouppteckning 1768 5/2 (Torna häradsrätts arkiv, volym FIIa:15, nr 36).
Gift 1:o 1739 28/10 i Stora Herrestad med Beata Charlotta Brandt, jungfru på Herrestad gård.
Gift 2:o med Magdalena Catharina Eckhoff.
Barn:
1. Beata Fredrika Orrberg, vistades i Nättraby prästgård 1791. Gift före 1767 med Peter Dahlbeck, född o. 1721, anges vara korpral 1768, sedermera kvartermästare vid Norra Skånska kavalleriregementet, död 1776 18/9 i Hörja.
2. Anna Catharina Orrberg, född o. 1745 i Hällestad, död 1791 1/1 i Nättraby (bouppteckning i Medelstads häradsrätts arkiv, volym FIIa:38, s 755). Gift 1775 15/10 i Hällestad med Johan Qviding, född 1735 i Västra Karup, prästvigd 1760 7/9, nämnd som komminister i Västra Karup 1775, kyrkoherde i Nättraby 1777 5/11, död 1791 21/10 i Nättraby.
3. Brita Christina Orrberg, född tvilling 1748 3/7 på Wasaholm i Hällestad, död 1826 28/5 på Marsvinsholm i Balkåkra. Gift 1:o med Anders Söderberg. Gift 2:o 1788 28/9 i Balkåkra med Carl Nyman, född 1760 10/8, trädgårdsmästare på Marsvinsholm.
4. Johan Petter Orrberg, född tvilling 1748 1/7 på Wasaholm i Hällestad, student i Lund (Skånska nationen), prästvigd 1770 11/4, pastor vid Konungens eget värvade regemente 1779, kyrkoherde i Norra Åsum 1799 9/4, prost 1800, död 1807 26/3.
 
Mvh, Markus

37
Norling / Äldre inlägg (arkiv) till 15 januari, 2011
« skrivet: 2004-08-25, 09:13 »
Vem vet något om mordet på Carl Gustaf Norling i Blackstad 1840.  
I dödboken kallas han felaktigt för Carl Fredrik och att han skulle ha blivit ihälslagen av sin egen bror Carl Norling, men vid denna tid fanns ingen broder Carl.

38
Finns det någon som har information om släkten Lütkens? Jag har tidigare haft följande fråga införd under rubriken Estland, utan resultat: Jag söker föräldrarna till Henriette Amalia Lütkens, som gifte sig (i Reval?)1827 med Juvelerare August Bernhard Hernberg. De bosatte sig sedan i St Petersburg, där hon dog 1837-01-01.
Tacksam för ledtrådar,
Leif Hernberg

39
Lembke / Äldre inlägg (arkiv) till 13 november, 2011
« skrivet: 2005-01-15, 19:57 »
Sven-Göran,
 
Tack! Du är fantastisk. Jag har tittat lite om jag har något för tillfället om andra Lembke att erbjuda, men det är inte mycket. Det dyker däremot säkert upp mer information allteftersom forskningen rullar vidare. Jag har en kopia av ett officiellt brev skrivet 1795 av en löjtnant vid namn Carl Fredrik Lembke, undertecknat i Reval & Koddil 1795-03-06. Det verkar vara skrivet till en hög officer (namn osäkert, troligen Curt Stedingk?), och troligen handlar det om att han vill bli kapten (?) och få högre lön/pension. Skulle du vara intresserad av en kopia är det bara att emaila mig.  
 
Jag har också ett utdrag om olika Lembke med icke-militära yrken från borgarböcker i Stralsund. Kanske någon har intresse av detta:
 
In den Stralsunder Burgerbuchern finden sich folgende Eintragung:
 
Lembcke,
- Jacob, Pensionär, 1642
- Marten, Weissbäcker, 1642
- Carl Friedrich, Extr., Leinwebermstr., 3.Gr.1790 Nov.6
- Hans Andres, Extr. Raschmachergeselle, 3.Gr.1744 Juli 11
- Jochen Christoph, Orig., Advocatus, 1.Gr.1762 Juli 31
 
Lembke,
- Jochim, Sargmacher, 1602
- Arend Martin, Extr., Schopenbrauer, 3.Gr.1776 Jan.13
- Christian Benjamin, Extr., Riemer, 2.Gr.1757.Nov.26
- Christoph Hinrich, Extr., Festbäcker, 2.Gr.1719 Nov.11
- David, Orig., Schweinschneider, 3.Gr.1721 Okt.25
- Diedrich, Extr., Amtsmeister d. , 2.Gr.1761 Juli 4
- Jochen, Extr., Seefahrer, 3.Gr.1752 Juli 22
- Jochim, Extr., Seefahrer, 3.Gr.1731 Okt. 27
- Johan, Extr., Barbierer, 2.Gr.1717, Dez.11
- Johann Christopher, Extr. Branntweinbrenner, 2.Gr.1770 April 7
- Johann Niclas, Orig., Schiffer, 2.Gr.1797 April 8
 
Källa: Der Rat der Stadt Stralsund, Stadt Archiv, 5. April 1951

40
Kock / Cock / Kock / Cock
« skrivet: 2011-12-26, 16:01 »
Det finns ett register med vigslar och dödsnotiser från Carlscrona Weckoblad 1754-1774
där upptas följande:
kadett Adolph Ulrich Kock, drunknad, död 17690805
avlidne kopparslagaren Kocks änka, död 17690603, 90 år gammal
amiralitetspastorskan Kocks dotter död 17711214
avlidne skräddare Anthon Kocks änka Christina Bodelius, död 17710706
Apollonius Kock, död 17541207
Barbara Dorothea Kock, gift med skräddaremästare Johan Widerström, vigda 17711224
Bertil Kocks änkefru, 79 år, död 17541207
överkommissarie Friedrich Kock, död 17700602
Ingrid Charlotta Kock, gift med Olof Lundberg 17540102
magister Magnus Kock, död 17691118
peruquemakare Kock, död 17650309 och hans änka 17650801
om datumen avser dödsdag eller tidningens datum vet jag ej
 
Björn-Åke

41
Kihlbom / Kihlbom
« skrivet: 2004-09-26, 10:26 »
Hej!
Jag söker anorna till Matts Kihlbom f. 1807 26/2 i Dannemora. Död 1856 5/7 i Dannemora. Gruvarbetare.
Gift med Margareta Wahlström f. 1802 d. 1882 i Dannemora.
Tack på förhand
mvh Solveig

42
Keijsberg / Keijsberg
« skrivet: 2001-07-02, 09:15 »
Hej!
 
En ana till mig heter Hedvig Elisabeth Keijsberg. Hon uppges enligt Svenska släktkalender vara död 15/11 1740. Hon finns där noterad som ingift i släkten Lychou. Hon var gift med bagaren Casten Lychou som dör 1774 i Karlskrona, så hon borde ju rimligtvis också ha dött i staden.  
 
Har någon stött på detta efternamn eller personen ifråga?
 
MVH!
Carolina

43
Heublein / Heublein
« skrivet: 2003-04-06, 15:02 »
Jag söker uppgifter om
Johan Caspar Heublein,
Rådman.
Född omkring 1648 i Lund.
Död 1680 i Malmö Sankt Petri (M).
------------------------------------------------------------------
Gift 1:o 1669 i Lund med
Ledebur, Cornelie Jostson.
Född omkring 1650.
------------------------------------------------------------------
Gift 2:o med
Popp, Ingeborg Johansson.
Far: Jakobsen, Johan.
Född 1629 i Malmö (M).
Död 1667 i Malmö (M).
Mor: Popp,.
Barn Heublein, Johannes .
Född omkring 1670 i Lund.
Gift 1693-11-24 med Skougård, Anna Maria Sörensdotter.
Född omkring 1672 i Lund.
Detta är mina uppgifter.  
Finns det någon som vet mer eller kan bekräfta riktigheten?
Någon som vet mer om personerna ovan
Hälsningar Sven

44
Heslenander / Heslenander
« skrivet: 2005-06-19, 17:13 »
Cecilia Heslenander, född sannolikt i början av 1700-talet, kanske i Gärdslöv, Skåne (M)
Gift 7 maj 1744 med
Korpralen Lars Cederst?en
Finns det någon som känner till något om dem och deras vidare öden?
 
Sven Heslenander född 1695 i Lund, Skåne (M) (Löjtnant)
Finns det någon som vet något om hans liv och eventuella familj?
 
//Mvh

45
Henschen (Hensigen) / Henschen (Hensigen)
« skrivet: 2000-10-24, 11:37 »
Jag söker uppgifter om Niklas Henschen (Hensigen), vagnmakareålderman och fastighetsägare i Stockholm. Han dog 20 maj 1719. Detta enl. Svensk Slägt-kalender 1888, IV.

46
Hansteen / Hansteen
« skrivet: 2012-03-09, 19:46 »
Tillfällighetsfynd från Hedvig Eleonora församling, Stockholm
 
Den 21 mars 1711 döptes Sara Catharina, dotter till handelsmannen från Gotland Samuel Hansteen och Sara Palm.
 
Bland dopvittnena finns Maria Palm
 
Källa: Hedvig Eleonora CI:3 (1710-1716) bild 16, AD Online

47
Gebhard / Gibbarth / Gebbard / Gebhard / Gibbarth / Gebbard
« skrivet: 2012-07-03, 12:34 »
Hej  
Söker med ljus och lykta mer information om fler med namnet och nedan två bröder från Stockholm.
 
Michael Gebhard, Lotsuppsyningsman i Marstrand, född i Stockholm
Gifte sig i Marstrand 29/12 1761 och dog 20/4 1762.
Han troligen få till sonen Michael under sitt korta familjeliv.
 
Anders Gebhart, Marstrand, född i Stockholm ca 1736, gift med Sara Pihl och Daniel Litherins dotter, Sara Christina (f.Marstrand 1754), Barn: Sara Cornelia, Elsa Brita och sonen Johan Daniel.
 
Tacksam för all information

48
Funk / Funck / Funch / Funk / Funck / Funch
« skrivet: 2006-11-15, 21:34 »
Svar till Janne Lundell ang. Beata Margareta Löfgrens föräldrar, de voro rådmannen i Norrköping Olof Simonsson Löfgren och Helena Catharina Fries. Beatas far ägde gården Almstad i Tåby och Tingstads socken.Beata ärvde gården 1757. Mer om detta står i Funcks släktkrönika som kan beses på Riddarhuset och KB. Vänligen Claes Funck Saltsjöbaden

49
Fulda / Fulda
« skrivet: 2005-11-22, 17:16 »
Den finlandssvenska släkten Fulda som finns dokumenterad i Genos 4/1982, Tuurala, Anita; släkten Fulda)
 
Söker upplysningar om dess ursprung, den äldste anförvanten i Finland var förmodligen Jakob Fulda,kavallerilöjtnant, med hemman 1632-1633 i det egentliga Finland. Hans son Henning Fulda d. 1706, var kronobefallningsman.    
 
Finns det några svenska släktingar som har någon ledtråd ?
 
 
Mvh Annette

50
Ferber / Ferber
« skrivet: 2015-09-01, 18:31 »
Tillfällighetsfynd i Karlskrona rådhusrätt
 
Stadsapotekaren Johan Ferber vill gifta sig med hustru Katarina Schlyter, änka efter rådman Jakob Ellers. Johan visar  
1699-02-25 en avvittringsskrift där han utfäster 400 daler silvermynt i mödernearv till vart och ett av sina fyra barn. Barnen i första äktenskapet med Anna Sophia är Johan Eberhard och Anna Elisabet, i andra äktenskapet Anna Sophia och Katarina Maria. Den andra hustruns namn nämns inte.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIBAA:955 (1699-1699) Bild 210 (AID: v221566.b210, NAD: SE/VALA/0382503)

51
Delfendahl / Delfendahl
« skrivet: 2011-02-17, 15:03 »
Det verkar inte som att så värst många forskar på släkten (?) Delfendahl, men jag skapar en ny diskussion om namnet i alla fall, kanske kan denna uppgift vara av intresse för framtiden.  
 
Jo, Joachim Staël von Holstein på Torsebro bruk nämner en Delfendahl den 6 juni 1817 i sin intressanta och omfattande dagbok:
 
Fredag. Stark blåst. I dag är varenda människa på gården å Broby marknad, utom ryktaren Truls, 70-årig gubbe, och en halft, snart helgalen sadelmakare Delfendal från Glimåkra, som nu varit här snart en månad för att iordningsätta den tyska vagnen (källa: Staël von Holstein, Joachim, Herrgårdsliv i Skåne för hundra år sedan : Joachim Staël von Holsteins dagböcker, Malmö, 1933, s 136).
 
Den halvgalne sadelmakaren Delfendahl bör utan tvekan vara identisk med den Abraham Delfendahl (född 1768 i Göteborg, död 1830 14/11 i Glimåka) som vid sin död anges som inhyses sadelmakare i Bosarp, Glimåkra socken.

52
Bark / Barck / Äldre inlägg (arkiv) till 14 januari, 2012
« skrivet: 2008-08-02, 17:25 »
Hej!
 
Hittade följande notis i Hällefors dödbok, vet någon möjligen något om hans ursprung?
 
1709
Die ascensionis begrofz Olof Andersson Barck skräddare war en mächta älendig och siuklig karl war 30 åhr gl. och hade ingte(?) hälsa på 7 åhrs tidh
(Hällefors C:2 1698-1717, p. 53 r, GID 2240.47.105000)
 
Mvh, Fredd

53
Arendt / Arendt
« skrivet: 2004-03-29, 21:16 »
Maria Magdalena Arendt född 1695 i Stockholm eller ev. i Narva; död 13 april 1774 i Kall, Jämtland.  
Hon var gift med kapten Erik Björkebaum (1688-1758)
De hade minst 9 barn har jag läst.
Har någon kunskap om släkten Arendt och kan berätta mera; vart kom de ifrån och hur såg Marias familj ut: föräldrar, syskon etc

54
Hübinette / Hübinette
« skrivet: 2001-02-12, 19:41 »
Hej,
 
Jag har en ana med efternamnet Hübbert, men har kört fast. Har efterlyst detta namn, men har ej kunnat koppla ihop min ana med andra kända Hübbert. Är dock lite fundersam, eftersom namnet skrivs olika hela tiden: Hubert, Hybbert, Hybert men även som Hybenett. I dödboken för Godegård anges hon som Catharina Hybbenett.
Jag undrar om det kan vara en omskrivning av namnet Hübinette och om någon forskare på släkten Hübinette har funnit henne eller följande personer:
 
Hammarsmedsmästare Lars Gillerström f 1761 ö Vingåker.
H Catharina Hübbert f 1766 i Hällestad, död 1808-10-08 Godegård.
 
Hennes far: Carl Hübbert f 1744-46, funnen i Hällestad ca 177x-1794(?) tillsammans med  
hustrun Maria Gr Larsdotter f 1744,  
dott Catharina f 1766,  
son Hubbert Magn 1773.  
 
MVH
 
Anette Stjernström

55
Tigerstierna / Tigerstierna
« skrivet: 2015-01-12, 08:37 »
Tillfällighetsfynd
 
Före detta reducerade löjtnanten salig herr Johan Tigerstiernas änka hustru Kerstin Eriksdotter Dahl vill ingå nytt äktenskap med reducerade löjtnanten Petter Westman. Ärendet tas upp 1689-03-30 i Justitiekollegiet och förmyndarkammaren. Där sägs att hennes man levat och dött i största armod och att sonen Jakob 5 år inte ärver något efter sin far. Petter Westman har barnen Margareta 15 år, Mårten 10 år, Anna Maria 7 år och Johan 5 år, som inte ärver något efter sin mor.
 
Stockholms stadsarkiv, Justitiekollegium 1637-1856, Förmyndarkammaren 1667-1924, Rådhusrättens 1:a avdelning 1850-1924, Justitiekollegiet och förmyndarkammarens protokoll AIa2:24

56
Stockenström, von / Stockenström, von
« skrivet: 1999-03-27, 13:40 »
Finns det någon som har uppgifter om den gren av släkten von Stockenström som verkade i Västanfors?
Undertecknad har endel uppgifter och är intresserad av fler, så om någon vill byta uppgifter, hör av er.
mvh Jan Hultberg

57
Stiernadler / Stiernadler
« skrivet: 2012-09-29, 09:10 »
År 1694 den 16 Februarij Närwarade Justitiae Collegijs och Förmyndare Kammarens förordnade, Rådmannen Högachtadt Hr Arfved Noreen och Assistenten wäl. Hr Axell Aulavill med Notarien Erich Willman, Blef ett Inventarium uprättadt efter Commissarien uti Kongl. Cammarrevision Sahl Hr Johan Unger, som d 1 Februarij Ao 1692 är genom döden afgången. Till dehlning och rättelse för des effterlembnade Enkia dygdesamma Matrona hustro Karin Gammal och sahl Commissariens Barn så af förra som senare giftet. Af förra giftet är Kyrkioherden wedh Sta Catharina kyrkia Hans Ehrewÿrdigheet Hr Magister Daniel Unger och dess broder Commissarien uti Kongl. Cammar Revision högachtadt Hr Olof Unger, Nu bägge nährwahrande samt Sahl. hustro Maria Ungers enda dotter Jungfru Helena Christina om 21 Åhrs ålder nu för tijden wistades hoos des Ena __ Kyrkioherden __ Ehrewÿrdigh_ Daniel Unger, så och af senare giftet 1. Gustaff Unger om 32 Åhr som för __ åhr sedan till Amsterdam förreste och sedan ingen underrättelse af sig __låtit, 2. hustro Anna Catharina Unger som är gift med Cappellanen _ Sta Catharina Kyrkia wÿrdige och __ Hr Erich Molstadio. ...
 
Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:41 (1694-1694) Bild 1090 / sid 89 (AID: v222332.b1090.s89, NAD: SE/SSA/0145a)
 
Efter vad jag hittat i bl.a. Elgenstierna rör detta sig om Olof Johansson Unger, adlad Stiernadler, och hans faders dödsår tycks inte vara känt förut.
 
med reservation för felläsning
 
Katarina

58
Skarpenfelt (Skarp von Felt) / Skarpenfelt (Skarp von Felt)
« skrivet: 2012-12-29, 11:57 »
Postat fredagen 28 december 2012 - 22:27            
 
--------------------------------------------------------------------------------
Skytts häradsrätt F11a:14 (1760-1761) bild 109-117. Snälla finns det någon som kan hjälpa mig med textmassan om skulder mm i Isak Skarpenfelts bouppteckning.  
ulla svensson  
 
 
Eva Dalin  
(Dava)
Föreningsmedlem  
 Postat fredagen 28 december 2012 - 22:58            
 
--------------------------------------------------------------------------------
Hej Ulla.  
 
Texten börjar på högersidan uppslag 210(bild 110) och är ett auktionsprotokoll.  
 
Ao 1760 den 20 Martii uppå behörig anmodan, samt efter utgångne allmänna kungörelser, hölts öppen auktion uti Wästra Wärlinge å efterskrifne Ägendomen tillhörig Sterbhuset efter framledne Corporalen af Cavalleriet wälborne herr Isaac Scarpvonfeldt, uti närvaro af änkan A L Schog och de omyndiga Barnens fäderne frände, farbrodern Hofrätts Commissarien wälborne herr Zion Scharpvonfeldt: med hvilken förrättning tillgick på följande sätt.  
 
Detta inlägg ska nog flyttas från Vanstad till diskussionen om Skarpenfelt.  
 
 
MVH  
Eva Dalin

59
Falkengréen / Falkengréen
« skrivet: 2005-11-28, 10:05 »
Siggo Christophoris släkt
 
Christophori, Siggo
f. ca 1556  
d. 1643 i Eskilstuna
Prost i Eskilstuna  
Sonen Anders adlad Falkengr?en, nr 343.
 
Föregående hustru:
Andersdotter, Ebba
f. 1536 ca i Julsta, Hardemo församling
d. 1625-12-07 i Eskilstuna
g.m. föregående ana 1588-12-08 i Bro församling
 
Är ovan angivna födelsedata och övriga uppgifter i överensstämmelse med vad som är känt om dessa båda makar? Var ligger Bro församling?

60
01) Domböcker / Släkttavlor
« skrivet: 2011-07-10, 10:48 »
I domböcker finns ibland släktutredningar i form av släkttavlor, men dessa kan också finnas på annat håll. Bland bouppteckningarna i Stockholm finns en släkttavla som gäller vilka som är arvtagare efter trädgårdsmästaren Anders Joensson Lund, hans hustru Brita Hansdotter och deras dotter Catharina som alla dog i farsoten (pesten). Inventering gjordes den 7 mars 1711. Volymen är hårt bunden, så tyvärr har delar av texten gömts vid avfotograferingen. Utredningen om släktförhållandena har gjorts i februari 1712 vid Östra (Rekarne?) häradsrätt. Så kanske finns släkttavlan också i domboksprotokollet för vintertinget 1712.  
 
De som nämns är syskonen Anders, Olof, Joen, Karin, Lars och Brita. De är barn till Joen (?) i Gredby. Syskonen är förutom i Gredby bosatta i Staberget i Härads socken, Kolunda, Skottvånge i Toresunds socken och i Stockholm. I flera fall nämns barn och barnbarn till dessa. Trädgårdsmästaren Anders Joensson Lund är sonson till Joen, som är son till Joen i Gredby.
 
Källa är Stockholms stadsarkiv, Stockholms rådhusrätt och magistrat EIIa1:2:77 sid 339. Släkttavlan finns på uppslag 360. Finns hos Arkiv Digital som Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:77(1717-1717). Eller Stockholms bouppteckningar 1717:339.

61
03 Släktnamn / Crechell / Kraekel
« skrivet: 2009-11-19, 16:51 »
Jag söker information om kapten Jakob Crechell, död 1721 i Karlskrona, tillhörde Tyska församlingen där. Hade tillsammans med hustrun Margareta, född Schröder, barnen Johan Georg(f. 1690), Margareta Elisabeth(f. 1705), Christina (f. 1707), Maria (f.1709) och Maria Lovisa (f.1711). All information om släktens ursprung och/eller fortlevande är relevant.

62
Godegård / Äldre inlägg (arkiv) till 21 juli, 2014
« skrivet: 2014-05-08, 10:14 »
Hej,
 
Jag håller på och gräver lite i en av mina Godegårdsgrenar. Valentin Nejders (169(3)-176(8)) barnbarn, genom sonen Petter Valentinsson, Jan/Johan Persson f 21/5 1761 på Höka ägor gifter sig den 3/11 1782 med Maria Claesdotter, piga i Godhult. Paret finns på samma uppslag i hfl innan de gifter (Al:2 bild 13/sida 9).
 
I Godegårds hfl anges Maria vara född 1762. När paret flyttar till Kristberg (Kristberg Al:2 bild 79/sida 145) ändras det till 1760. Ytterligare 20 år senare, när Maria är änka och bor i Motala (Motala Al:2 bild 113/sida 219), (jag vet tyvärr inte var Jan dör) noteras hon som född den 7/9 1757. Jag hittar henne dock inte i födelseboken.
 
När Jan och Marias dotter Anna Maja föds i Backen och Höka ägor den 14/4 1786 är en Anna Claesdotter med make Jan Månsson från Lerviken dopvittnen. Jag tänker att detta bör vara Marias syster. Anna är född ca 1749 och är dotter till Claes Persson och Anna Andersdotter i Lerviken. Tyvärr så har jag inte hittat Annas födelse heller men modern Anna är från Lerviken och hon bor hos paret under 1770-och 1780 talen. Först noteras hon som mor till Claes men det ändras till svärmor och hon är dotter till den Anders Bryngelsson som finns i Lerviken när hfl börjar. Anna flyttar till Västra Ny under 1740-talet men återkommer och är då gift med Claes Persson. Jag hittar dock ingen vigsel i vara sig Godegård eller Västra Ny.
 
Claes dör i Lerviken den 13/9 1768 och uppges då vara 54 år. Den enda födelse som jag tycker mig hitta som passar är dock ett dop den 23/9 1716 (C:1 bild 281/sida 557). Då får, vad jag tolkar det som, en Per Svensson i Brehult en son som får namnet Claes. Kan detta stämma? Finns det någon bouppteckning efter Claes? Jag har ännu inte letat efter hustrun Anna Andersdotters död.
 
Kan Anna Claesdotter i Lerviken och min ana Maria Claesdotter vara systrar?
 
/Martin
 
Ps. Det kommer komma fler frågor på temat Valentin Nejder. Jag vet nämligen nästan ingenting om vare sig hans hustru Maria Persdotter eller svärdottern, Petter Valentinssons hustru, Maria Eriksdotter. Ds.

63
Säbrå / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-28
« skrivet: 2006-05-13, 07:36 »
Det finns ett par Eric Carlstedt ohh Anna i Älandsbro (ev. Innerfälle eftersom det fanns en Nils John Carlstedt f 1881 g i Högsjö därifrån). Erik och Anna har barnen Folke 1912, Gösta 1914, Verner 1916 och Viola 1920.
Eventuellt har fadern samband med en torpare Erik(?) Carlstedt f 1842 i Säbrå som skall finnas i Folkräkningen 1890 i Säbrå.
Finns någon som kan ta fram mer data om dessa?

64
Jag söker uppgifter om akademibefallningsmannen Johan Holmberg, d 1745 i Edeby, Uppsala-Näs sn (C), och hans hustru Maria Kiefler, f ca 1677, d 1761 i Edeby. De hade två döttrar, Katarina, f ca 1715, d 1765 i Edeby, och Justina, f ca 1718, d 1761 i Edeby. I Uppsala-Näs sn dör 1736 befallningsman Holmbergs moder.

65
Teda / Teda
« skrivet: 1999-12-05, 12:18 »
En fråga till Soldatregistret i Uppland:
 
En kvinna vid  Chierstin Börjesdotter f. 1693-10-29 i Ekeby, Teda socken.
Fadern till Chierstin heter Börrel Andersson Smedberg, han var ryttare. Finns möjligen några uppgifter om honom i mönsterrullorna?
Modern heter Anna Olofsdotter f. 1661, död 1750-09-25.
Mvh Solveig Mårtensson

66
Är det någon som känner till föräldrarna  för denna karolin född i Stockholm?
 
Heikki Särkkä

67
Har någon träffat på Martha Murbeck, som 1714 gifte sig i Karlskrona tyska församling med smedgesällen Wilhelm Zimmerlund? Vilka var hennes föräldrar? Hade hon några syskon? Alla uppslag är av intresse.

Sidor: [1]