ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Dag M. Hermfelt

Sidor: [1]
1
Hejsan
Skulle vilja ha hjälp att tyda vad det står på första och sista raden..

 
/Nina
http://snowcat.no-ip.info/genealogy

2
Allmänt om medeltiden / Klostergivning
« skrivet: 2006-01-20, 10:04 »
Rubrikens ämne framträder redan i äldre västgötalagen där det bl a sägs att:
 
Giu?r Ma??r sik i kloster. Han skal skipte vi? aru? sin?, taki han en lot. Ok annan skal arvi taka.
 
Det här har ibland rätt drastiskt uttryckts som en social död. Man skiftar arvet efter sig själv medan man fortfarande lever, tar själv en del och går med den som ”inträdesavgift” in i klostret. Som klosternovis förbereder man sig under ett år för det slutliga avskiljandet från världen. Under det året kan man fritt ångra sig, men efter ”natt och år” finns det ingen återvändo:
 
Vill han or far? firi iamlangad?gh ??t ?r vald hans. ?r han ena nat ok iamlang? ?a ma han eig or far? ok engsins mans arf tak? ok ikki skulu fr?nd?r hans verkum v?r??.
 
”Det står honom fritt att lämna klostret före årsdagen. Är han kvar efter ett år då får han inte gå ur och inte ta arv efter någon, och hans fränder skall inte svara för hans gärningar”.
 
Efter ett år var man alltså inte bara bunden till klostret under återstoden av sitt fysiska liv, man var också i en viss mening redan död för världen utanför.
 
Gällande den lott av arvegodset man tog med sig till klostret är lagen också mycket tydlig:
 
D?r han i klostre ?a ?r kloster hans arui.
 
Därmed är vi strax framme vid det som ibland skapade oenighet mellan kloster och arvingar. När det gällde personligen förvärvad egendom, s k avlingegods, fanns inga som helst begränsningar. Man kunde fritt testamentera allt sitt avlingegods till vem man ville. Men när det gäller ärvda jordegendomar var det en helt annan sak. Tanken att man skulle kunna ge bort en del av sitt arvegods till någon utanför släkten var helt främmande för den förkristna germanska rättsuppfattningen. En tvistefråga som följaktligen måste vara lika gammal som testamentet är denna: hur stor del av sitt arvegods kan man tillåtas testamentera bort utanför ätten?
 
Faktum är att de första breven gällande svenska förhållanden vi känner till som överhuvudtaget omnämner testamenten handlar om just denna konflikt. Påven Alexander III:s två brev från 1170-talets början [ST I nr 47, DS 41 feldaterad] tar bl a upp  problemet med arvingar som inte ville släppa ifrån sig egendom som deras föräldrar testamenterat till kyrkor och kloster. Påvens rekommendation var att när Kristus görs till arvinge bör han få ärva lika mycket som en son.
 
Denna rekommendation visar sig vid en jämförelse med svensk medeltida praxis ha varit optimistisk i överkant. Det visar sig att man kommit fram till att maximalt 1/10 av arvegodset kunde doneras eller testamenteras bort utan arvingarnas samtycke enligt de flesta landskapens lagar. Dock begränsas detta ytterligare i Öst- och Västgötalagen i vilka man särskilt nämner att den som är på dödsbädden eller svårt sjuk bara får testamentera bort hälften så mycket som den fullt friske. Särskilt restriktiv är Smålandslagen som endast tillåter att en 1/24 av arvegodset får ges bort på dödsbädden. Om den avlidne testamenterat bort mer än så får det återtas av arvingarna.
 
Den donation som gjordes till klostret i samband med att någon inträdde där behandlas juridiskt som ett särfall av donation till kloster och för den gäller alltså samma principer som för donationer i övrigt. Testamente kan enklast definieras som en donation vars ikraftträdande är uppskjutet till efter donatorns död. Den som inträder i kloster ”dör” dock i praktiken redan efter ett år, eftersom vederbörande efter det inte kan lämna klostret på annat sätt än genom rymning och en sådan förändrar på intet sätt rymlingens arvsrättsliga status.
 
Påven Martin IV:s brev till abboten i Nydala kloster som nämnts i en annan diskussion tycks också indirekt ta upp frågan om de snåla arvingarna i Småland genom att understrycka abbotens och klostrets rätt till sådan egendom som i klostret ingivna har fri dispositionsrätt till. Brevet får snarast ses som ett hot om påvliga sanktioner om inte Nydala får den andel som lagen berättigar klostret till. Om det problem som ligger bakom brevet främst är den allmänna småländska snålheten (1/24) eller något enskilt fall som abboten beklagat sig över framgår inte. Flera brev av den här typen är kända men det kan inte beläggas att de skulle ha fått någon större effekt.

3
Sabels möderneursprung / Sabels möderneursprung
« skrivet: 2005-10-20, 10:17 »
Hej!
Per Jonsson Rysstolk adlades 1575. I hans sköldebrevskoncept,(RA. Adelsbrev och adelsvapen. Vol. 1, Sabel) uppsattes ett antal gårdar som frälse i samband med adlandet.  
Eftersom Per Jonsson vid denna tidpunkt arbetade i det kungliga kansliet har han tydligen själv skrivit konceptet till detta sköldebrev. Handstilen tyder på detta och det torde också innebära att han personligen haft kännedom om de gårdar som nämns i konceptet. I konceptet nämns, för det andra, två donationsgårdar i Kronobergs län, en skattegård i Ellinge och en klostergård i Kärringe by i Sunnerbo härad i Småland. Dessa gårdar är lätt identifierbara i landskapshandlingarna utifrån deras ränta. I konceptet omnämns dessa gårdar som twå wåre och cronones gårdhar. Detta har fått Jan Samuelsson (I: Aristokrat eller förädlad bonde.,1993) att förmoda att gårdarna varit av skattenatur, men troligen betraktade de tidiga vasaregenterna även skattegårdar som tillhöriga kronan.
Konceptet nämner inledningsvis andra men icke namngivna gårdar som tilldelas Per Rysstolk under frälse. Det står: skänke och giffe honom och hans rätte effterkommande arffuinge frijheet och frelse på de godz och gårdar som han på sitt möderne ähr bördigh till, doch deh som frelse ähr tilförende....
Enligt Elgenstierna var Per Jonsson Rysstolk gift med en syster till Jon Markusson, stamfader till ätten Galle i Sverige. Man kan undra var dessa äldre frälsegårdar som tillhört Per Jonsson Rysstolks möderne, varit belägna? Enligt Almquists Upplandsdel av Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden, fick Per Rysstolk år 1576 från en viss Zeibnsky, inlösa ett antal gårdar i Sko socken i Uppland. Dessa var; Bagarbo, Kaddala och ett par gårdar i Säby by, alla i Håbo härad.Gårdarna hade tidigare varit tillhöriga Skokloster. Kan det vara så att dessa gårdar i Uppland varit frälse under Per Jonsson Rysstolks mödernesläkt innan de skänktes eller kom under Skokloster?  
Kan någon läsare kommentera detta?  
Hälsningar
Dag M. Hermfelt

4
Allmänt om adel / Frälse vs. skattebönder
« skrivet: 2004-09-24, 20:48 »
Hur pass stor var skillnaden (socialt och juridiskt) mellan frälse och skattebönder i äldre tid (1300-, 1400- och 1500-tal)? Hur blev man skattebonde från första början och när började begreppet skattehemman att användas?
 
Har själv sett flera fall (en del i mina egna anor) i Småland och Östergötland där många av de ledande bönderna i socknen leder sin härstamning till lågfrälseätter eller där det sker ingifte av adelssläkter.

5
98) Svea hovrätts arkiv / Svea hovrätts arkiv
« skrivet: 2001-12-15, 12:15 »
Är det någon som forskat i Svea hovrätts arkiv?  Vilka äldre källor (domböcker) finns bevarade för hovrätten ?  Har en hänvisning till Svea hovrätts register Janus Regius DI:1 1614-1705 (SVAR) att det år 1630 8/12 togs upp om ett dråp som en Bastian Mattsson varit inblandad i, vidare hänvisas till LB 64 n 6, sentens 1632 29/1. Detta efter nämnda register som SVAR har på mikrofich?. Uppgifterna har jag fått i andra hand av en annan släktforskare och undrar nu om det finns bevarat något dommål i nämnda sak i Svea hovrätts arkiv eftersom namnet bars av en samtida förfader till mig. Vad är dessutom Janus Regius ?  
 
Mvh Niclas R.

6
Mats Hellgren!
Hej!
En fråga;
I Karlstad fanns under första hälften av 1900-talet en konditor Hellgren m. familj vilken var besläktad med en snickare Hellgren - som möjligen var möbelsnickare. Eftersom Du heter Hellgren och forskar i Värmland, tänkte jag att Du möjligen känner till andra släkter Hellgren i eller runt Karlstad. Känner Du till denna släktkrets?
Hälsningar
Dag M. Hermfelt

Sidor: [1]