ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Kristian Lagerström

Sidor: [1]
1
14 Heraldik och ordenssällskap / Blom / Blume / Blomfeldt
« skrivet: 2012-05-19, 01:02 »
Hej!
 
Frågan gäller det eventuella släktskapet mellan och anorna till fänriken vid Västgöta-Dals reg. Johan Henrik Blomfeldt, kaptenen vid Västerbottens reg. Casper Fredrik (Johansson?) Blomfeldt (f. 1690-12-12 i Livland, d. i Gamlestad, Nederluleå (BD)) och volontären vid Estniska adelsfanan 1710, Diedrich Blomfeldt (d. i Märjamaa,Estland 1729) samt madame Ottiliana (Otto Juliana) Blomfeldt (f. ca 1700, sannolikt i Livland, d. i Rutvik, Nederluleå (BD)). Ottiliana var f.ö. kammarjungfru till överste Henrik Magnus von Buddenbrock åtm. från 1719 till 1725, då hon gifte sig med häradsskrivaren Olof Olofsson Bodin i Mårdnäs, Segersta (X).
 
Min hypotes är att Johan Henrik är ett äldre syskon till Casper Fredrik och Ottiliana. Johan Henrik och Casper Fredrik är de enda officerarna Blomfeldt som tas upp i Adam Lewenhaupts Karl XII:s officerare, båda tillhörde Kungl. Livgardet till fot 1711, båda hade en förkärlek för namnen Johan och Henrik till sina resp. barn, båda gifte sig med adelsdamer (Johanna Helena Appelgren resp. Brita Thumb von Weingarten, sannolikt född Groll) och båda verkar av dopvittnen att döma allmänt ha betraktats som högreståndspersoner. Johan Henriks son, sedermera regementsadjutanten vid Drottningens livregemente i Stralsund, Johan Jacob Blomfeldt kallas också wälboren.
 
Dessa omständigheter skiljer också nämnda Blomfeldtar från sina samtida, uppenbart ofrälse namnar (Erik Hansson B., Hans B. m.fl.), vilka alla gifte sig med ofrälse pigor och vars barn allt som oftast ej ärvde soldatnamnet ifråga.
 
Frågan är då vilken ätt de tillhörde. Det fanns nämligen mig veterligt ingen ätt Blomfeldt, vare sig i Norden, Balticum eller i Tyskland före 1709. Den finskättade och barnlöse Samuel Florin (sedermera adlad Blomfelt, nr. 1585) fick detta namn först då han adlades 1719, varför släktskap med honom verkar mindre troligt. Enligt Elgenstierna var Johan Henrik Blomfeldt istället ättling till stadsmajoren i Kolberg, Per Larsson Blomenfelt, adlad 1652, vars efterkommande ska ha föredragit den mer komprimerade stavningen. Ovisst, skriver han sedan, är dock om Casper Fredrik hörde till denna ätt. Varifrån uppgiften om släktskapet till Per Blomenfelt kommer framgår dock inte.
 
Varken Johan Henriks eller Casper Fredriks ev. sigill/sköldar känner jag till. Däremot ska den förres ovan nämnde son, Johan Jacobs ha burit en med följande utseende: Sköld: Delad, i övre fältet ett gående lejon i högra tassen hållande en värja, i nedre tre rosor på stjälkar uppväxande från en uppskjutande kulle. Hjälmprydnad: En uppskjutande harneskklädd arm svingande ett svärd. Om nu Elgenstiernas uppgift om släktskap med Per Larsson Blomenfelt stämmer, borde det väl också finnas en motiv-koppling sköldarna emellan? Någon sådan finns dock ej. Blomenfelts sköld är kluven med en fembladig ros (?) och har en enhörning som hjälmprydnad, medan Blomfelts nr. 1585 är motivlöst kvadrerad (varannan blå, varannan vit) med fågelvingar som hjälmprydnad.  
 
DÄREMOT har livländska ätten Blom/Blume (nr. 303) sköld tre rosor (?) på stjälkar uppväxande från en uppskjutande kulle, såväl som sköldmotiv som hjälmprydnad. Vad gäller hjälmprydnaden - om än inte själva skölden - finns också en slående likhet med löjtnanten vid Åbo läns regemente, Johan Bloms (d. 1714) dito: En uppskjutande harneskklädd arm svingande ett svärd mellan två vingar. Då jag som sagt ej stött på namnet Blomfeldt överhuvudtaget i Baltikum före 1709 kan man tänka sig att de var födda Blom/Blohm/Blume, men valde att lägga till -feldt som soldater. Har stött på samma företeelse hos andra släkter Blom.
 
Vidare, enligt Lewenhaupt, var Casper Fredrik volontär vid Estniska adelsfanan 1710. Jag har gått igenom rullan för nämnda år, dock utan att finna honom. Däremot står en Diedrich Blomfeldt med (från Märjamaa socken, Estland) sedan 1709. Frågan är om Lewenhaupt blandat ihop dessa båda herrar eller om Casper Fredrik var upptagen i en andra, ej bevarad rulla från samma år, eller om volontärer där och då ej togs upp? Diedrich Blomfeldt var f.ö. bosatt i Märjamaa sn, Estland i varje fall från 1710-29, men gifte sig i St. Mikaels församling, Reval 1711-01-03. Dock finns det ingen annan Blomfeldt nämnd (förutom Diedrichs barn), vare sig i Reval eller i Märjamaa i de för tiden bevarade kyrkoböckerna, varför man får förmoda att han ej heller var född där.
 
Sammanfattningsvis är jag mycket tacksam för alla upplysningar om nämnda Blomfeldtar, i synnerhet Casper Fredrik, inte minst gällande ev. vapensköldar och sigill. På nätet har jag stött på uppgiften att den senare skulle varit född i Riga, men detta har jag ej fått bekräftat i källorna. I rullorna nämns han endast som livländare. Kanske någon här vet ngt mera härom?
 
Vänligen,
Kristian Lagerström

2
Lundström / Lundstrøm / Lundström / Lundstrøm
« skrivet: 2003-10-10, 12:32 »
Jag undrar om någon vet vem førældrana till Maria Elisabeth Lundstrøm f 1769 var. Hennes førsta mann var en Østerman, andra mannen var Lars FRedrik Rosengren. Sonen Elias ifrån førsta æktenskap Fick efternamnet Rosengren efter styvfadern Lars Fredrik. Kan det var Lars Lundstrøm och Hedvig Alexandersd,Bergmann som ær førældrar till Maria. Tacksam før info.

3
Fröderyd / Fröderyd AI:2 (1739-1753) Bild 67 / sid 113
« skrivet: 2012-10-08, 03:56 »
Hej på er!
 
Skulle någon kunna hjälpa mig att tyda vilken gård/socken/härad som anges efter näst längst ned på sidan, svärmodern Lisbet ifrå?
 
Vore ytterst tacksam!
 
Vänligen,
Kristian Lagerström

4
Blomfelt / Äldre inlägg (arkiv) till 31 december, 2014
« skrivet: 2014-12-13, 20:29 »
Vad konstigt, när jag tittar tillbaka i mina papper och anteckningar om Blomfeldts, så lever år 1713 i Stockholm, Anna Catharina Händel och Helena von Dornfeldt, de två hustrurna ( nu kanske änkor??? ) i Riga till Johan Blom och kapten NN Bluhm, förutsatt att de är identiska med Blom-hustrurna i Riga. 1713 i Stockholm bor också Johan Hamberg, brukspredikant och Helena Hamberg, fadder till Johan Grubbs barn ( Ottiliana Blomfeldt hade en fadder Petrus Hamberg ). 1713 i Stockholm bor Johan Cambo ( Johan Holsts mor hette Judith Cambou )
 
(Jag har en ansenlig mängd kollegieblock och lösa papper med anteckningar i utredningen om Blomfeldts, ibland har jag inte antecknat källorna, hade tagit alldeles för mycket tid i detta tidsödande forskarämne ändå, därav är inte källorna med, utan jag skriver rakt av det som står antecknat )
 
(Meddelandet ändrat av jensen 2014-12-13 20:35)

5
Blomfelt / Äldre inlägg (arkiv) till 03 juli, 2013
« skrivet: 2013-06-20, 09:12 »
Trevliga nyheter, och välkommen tillbaks Carina, du behövs i den här diskussionen! Om nu Mouhijärvi-spåret är aktuellt så är även mitt intresse i detta likaså, pga av att Carl Blommes änka Christina Teet (som dog i bastun efter badet 1709) eventuellt kan knytas ihop med mina Teitar/Teetar. Hon anges ju (i ett finskt forum, se tidigare inlägg här) heta Melkersdotter, och det namnet förekommer i den gamla finska släkten Teit från Pernå, Nyland men också i en gren i Savolax, Teittinen. Där finns en Melker Mickelsson Teit på 1620-talet i ett karelskt regemente (och en kapten Lars Jöransson Påsas kompani, i Sääminki), som jag antar kan vara av intresse (se Sven-Erik Åström Savon Teittejä, Genos 1986:1 sid 5). Den tidigare nämnda Melker Larsson Teit är minst en generation för gammal för att vara Christinas far, men det finns ett släktskap.

6
Blomfelt / Äldre inlägg (arkiv) till 20 juni, 2013
« skrivet: 2013-05-26, 12:27 »
Spännande forskning du gjort kring släkterna Björck och Gerden! Helt klart värt att kika närmare på. Apropå dopvittnen har vi ännu inte lyckats finna dopattesterna för Maria Catharina Blomfelt, f. ca. 1721 och Olof (Olaus) Bodin f. ca 1727. Troligen har de registrerats i ngn av Piteås grannsocknar.
 
Vänligen,
Kristian Lagerström

7
Blomfelt / Äldre inlägg (arkiv) till 09 maj, 2013
« skrivet: 2012-07-31, 18:54 »
Tusen tack för intressanta uppgifter, Carina, Stefan och Peder!
 
Intressant att få en bild på kaptensbostället!
 
Adam Magnus Langman och Maria Catharina Blomfelt är enligt Rättelser och tillägg till tryckta arbeten, Släkt och hävd 1960:1, sid. 48 bosatta i Lövånger (AC) 1770-77, till synes sambos. I hfl står de överst under Krigsfolk (Maria Cath. f. 1721!): Lövånger AI:3 (1761-68) Bild 172/sid 168. Båda är faddrar i Lövånger 1770-12-07, Maria Cath. som jungfru! Adam Magnus förekommer därefter ett tiotal ggr som fadder -1777, medan Maria Catharina ej synes förekomma som fadder fler ggr.
 
Vad gäller Johan Jacob Blomfeldts sigill är detta identiskt med Casper Fredriks, efter en titt i Riksarkivets Eder nr. 235.
 
I räkenskaperna för Västgöta-Dals reg. 1711 står fänrik Joh. Hindr. Blomfält med. Han ska då ha tjänstgjort i armén i 3, 2/3 år. Vidare står det om hans kompanibroder Pattkull lärer inga arfvingar hafva, äfwen så Blomfelt. Jag tolkar det som att Johan Henrik då antogs vara barnlös, om än inte med säkerhet så. Någon som tolkar det på annat vis? I likvidationsboken för samma reg. 1727 (1727/2) nämns vidare endast att Johan Henrik deserterat från Stralsund 1713.
 
Vänligen,
Kristian Lagerström

8
Blomfelt / Äldre inlägg (arkiv) till 15 juli, 2012
« skrivet: 2012-07-09, 18:57 »
Intressant att Daniel Skragge Lagerborg, gm Sofia Elizabeth von Rohr, är adjutant vid Buddenbrocks reg. i Riga 1709-12-10. De rörde sig säkert i närheten av varandra, både Blom/Blomfeldts och Skragge/v Rohr. Eventuellt kan det vara som du skriver att Casper Händel kan vara syskon till Blomfeldts eventuella mor, Anna Catharina Hendel. Dels namnet Kasper kan komma därifrån, men jag tror även att de är släkt på något vis med Buddenbrocks, Cronmans med flera ändå. Namnet Ottiliana verkar vara ett namn som bärs av adeln och högreståndspersoner så långt bakåt i tiden som detta är, namnet Ottilia började väl användas mer bland allmogen några decennier senare.
 
Jag skulle tro eller jag ponerar att Hust. Catharina Blom som är fadder till sjöman Mårten Bergs och Margaretha Stephansdotters son, Fru Margareta Blom, Didrik Blom, Hr Aud. Daniel Bloom och så syskonens far Johan Blom är syskon.
 
Själv tycker jag att det talar för att Johan Blom och Anna Catharina Hendel är deras föräldrar, än så länge i alla fall. Men det får stå öppet än så länge. Namnen Anna och Catharina använder syskonen Blomfeldt också som namn på sina döttrar.

9
Hej Eva och Annika!
 
Jag tackar för all den informationen!
Tyvärr hittar jag inga samband med dessa personer och mina familjer.
 
Konstigt att Karins Samuelsdotters namn fortfarande finns kvar i hfl.1868-> då om hon dog 1755.
Jag tycker ju inte heller att det står Karin Samuelsdotter på henne i hfl.(se GID i tidigare inlägg).
Undrar ju också varför hon och sonen bodde med mina familjer Bolin och Melin i Skeen Liagård.
 
Jag hittar inte Jonas Simonsson med nya hustrun Martha Jonsdotter och barn i Skeen i hfl.1768->.
 
Angående den soldat Bengt Lund jag skrev om tidigare:
Jag fann denna på Centrala Soldatregistert:
Document number: KR-05-0633-1735
Lind, Bengt  [Nilsson]
Born: 1710
Died: 1741-10-29
Regiment: Kronobergs regemente
Company: LJUNGBY KOMPANI
Parish: Annerstad
File:    Annerstad Brogård
 
Men om nu denna är den samma som den Bengt Lund f.1708 med hustru Karin f.1708 jag fann, då skulle han ju inte heller ha varit med i hfl.1768-> då han dog 1741...Hmmm...
Finns det något om denna Bengt Lind (hustru Karin?)på skivan?
 
Mvh,
Anne-Lee
 
(Meddelandet ändrat av Annelee den 08 januari, 2009)

10
Västanfors / Äldre inlägg (arkiv) till 29 juli, 2012
« skrivet: 2011-01-22, 22:56 »
Bengt!
 
I födelseboken för Söderbärke C:7 1788-1826 pos 19 Greta Lisa f.18/3 dotter till pig.Lisa Ersdotter, Greta är nog en felskrivning.
De finns på sid 62 Billsjö Söderbärke AI:12a 1817-1826 och flyttar  
till Lindbo W-sjö 1818.
1821 21/9 föds oä dot. Stina som dör 1822 22/12.
Anna Fredrika hittar du i Västanfors C:4 1824-1854
 
Anita

11
Långared / Äldre inlägg (arkiv) till 27 november, 2012
« skrivet: 2012-04-22, 14:30 »
Hej Birgitta,  
 
Frishulan bestod av två hemman. Vår gemensamma släkting Gudmund var född i Frishulan 1 som son till Sven Carlsson och Anna Gudmundsdotter. Uppgifter om nämndemän kan man få bl.a. via sockenstämmoprotokoll, som finns tillgängliga på Arkiv digital.  
 
Gudmunds antavla:  
 
F  
Sven Carlsson f. 1681 i Rafvelsbo, Långared (P), död 1752 i Frishulan, gift 1719 med nästa ana  
 
M  
Anna Gudmundsdotter f 1700 i Hästhagen, Långared, död 1775 i Frishulan.  
 
FF  
Carl Carlsson f. 1646, död i Rafvelsbo 1741.  
 
FM  
Carin Torstensdotter, född i Rafvelsbo, död i Rafvelsbo före 1700.  
 
MF  
Gudmund Jacobsson f. 1659 i Hästhagen, Långared (P), död i Hästhagen 1726.  
 
MM  
Kerstin Andersdotter f. 1668, död i Hästhagen 1729.  
 
FMF  
Torsten Gudmundsson död 1673 i Rafvelsbo.  
 
FMM  
NN Helgesson född i Rafvelsbo, död i Rafvelsbo.  
 
MFF  
Jacob Gudmundsson död 1699 i Hästhagen. Nämndeman.  
 
MFM  
NN Andersdotter  
 
FMMF  
Helge NN död 1652 i Rafvelsbo.  
 
MFMF  
Anders Larsson död 1660 i Hästhagen.

12
Bäckaby / Äldre inlägg (arkiv) till 13 april, 2012
« skrivet: 2009-11-19, 15:51 »
Hei. Jeg har lenge lett etter følgende svenske og hans datter. På norske slektsforskningssider har vi gitt opp så langt. Så, da får jeg gjøre et forsøk hos dere.
 
GUSTAV GABRIEL LJUNGGREN, f. 1876 (trolig 22/7)i Backaby, Jønkøping. I følge lysningsprotokollen er hans far Johannes Ljunggren, hjulmager.
Gustav gifter seg i Oslo, Paulus menighet, 17/1-1904. Kona heter Dagmar Alvilde Paulsen og er fra Oslo, f. 1882. Hans yrke oppgis å være skomager, men hun er buntmagerske. Lenke:
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5819&idx_id=5819&uid=ny&idx_si de=108
En måned senere, 14/2-1904, blir de foreldre til HULDA KRISTIN. Lenke:
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4888&idx_id=4888&uid=ny&idx_si de=120
Dagmar Alvilde fødte et uægte barn i 1902 med en annen mann. Det virker som om hun og Gustav i praksis er skilt da hun føder et barn nr. 3 i 1908. Hun er fremdeles formelt gift med Gustav, men får barn med en annen. Derav er barnet uægte.
 
Så kommer problemet vårt: Dagmar forsvinner og Hulda Kristin forsvinner. Etterkommerne til Dagmars tre barn har aldri visst om hverandre. Ingen vet hva som skjedde med Hulda Kristin, datteren til svensken Gustav fra Backaby.
I familiene til to av barna har historien hhv vært at Dagmar dro til Amerika, og at Dagmar døde etter tredje barnet. Hva har de dekket over? Hvorfor levde hun ikke sammen med barna sine?
 
Tok Gustav med seg Hulda Kristin tilbake til sin familie i Backaby? Tok han med Dagmar til Sverige? Adopterte de barnet bort, ble det fratatt foreldrene? Dro de alle til USA? Vi vet ikke.
Det vi vet er at Gustav var til og fra Amerika flere ganger, derav sjømann. Vi vet også at han giftet seg mange år senere med en norsk dame i Oslo. Kirkeboka sier da at det er forevist en skifteattest, og det må vel bety at han første kone er død?  
 
Jeg har et lite håp om at dere der ute kan finne noe info om denne mannen og hans familie. Jeg vil bli svært takknemlig!
Mvh
Laila Skau Mjelde

13
Fröskog / Äldre inlägg (arkiv) till 15 april, 2012
« skrivet: 2007-09-17, 20:22 »
Hej Annette
 
Det finns ingen sockenbok över Fröskog men det finns en bra liten bok som heter Torpruiner i Åmålskommun i den finns det mycket bra om Fröskog.
Jag vet inte om den finns att köpa, kanske ditt bibliotek kan låna hem den till dig.
Annars fnns det bra sockenböcker över Tydje, Steneby och Bäcke socknar.
 
Det var trevligt att kunna hjälpa dig.
 
Hälsningar Ulla

Sidor: [1]