ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Lotta Andersson

Sidor: [1]
1
Hej släktforskarvänner![/size]Många år har gått sedan vi så ihärdigt försökte finna mer om denna mystiska man.Jag har inte forskat något sedan dess (2014) Undrar om ni är kvar här  Kjell Lindbom, Ann-Sofie Gordon mfl. Kanske har några nya böcker scannats? Vore kul att få kontakt med er på Facebook. Mvh Lotta

2
Lemon / Lemoine / DNA
« skrivet: 2017-11-01, 00:54 »
Hej kära forskarvänner, det var längesedan.
Jag undrar över detta med dna test, kan det vara en möjlighet att lösa vårat mysterium med Lemon? Någon som är knuten till trädet som har testat sig?
Mvh Lotta

3
Skålén / Skålén
« skrivet: 2009-06-02, 03:15 »
Såg att detta namn inte finns med, då min mor hette Skålén innan hon gifte sig tänkte jag försöka te reda på lite mer om detta namn.
Sökte i sverige och verkade bara finnas 23st som heter Skålén.
Någon som vet nått?

4
Tabell 1  
NILS SCHÖRS/SCHIÖRS/SCHIÖRTZ/SCHÖRTZ/SCÖRTZ/SCHIÖS.  
 
Född ca 1660. Död i Stenpassion lördag 22/4 1749 i Vadstena krigsmanshusförs, E [C:1 1670-1784 s.113]. Begravd i tysthet måndag 24/4 1749 på Klosterkyrkogården, Vadstena, E [Krigsmanshusförs].  
 
Löjtnant 18/2 1679 i Nr 32 Nerike o Värmlands regm 5 Compagniet. Kvartersmästare. Fånge i Ryssland 1/3 1714.    
 
Specification Uppå Hans kongl: Maij:tz Milice till Häst och Foot hwars Regements-och Compagnie Officerare här ähro få i ordningh satte, som Regementerne effter dheres Rangue på hwar andra föllia, till den 1. Januarij Anno 1685.    
 
Leutnant NILS SCHIÖRS (eller SKÖÖR), af Gen: Leut: NILS BIELKE 1679 18. Febr. Kvartermästare i Svennevad?, T? [Vincent Eldefors].    
 
Regementskvartermästare NILS SCHIÖRTZ (1660-1749), regementskvartermästare vid Närke-Värmlands regemente. Uppges ha blivit tillfångatagen vid Perevolotjna, men alternativ saknas.    
 
Vadstena Krigsmanshusförsamling (1670-1784) sidan 113: 1749 dz 22 Aprilis blef Capiten H:r NILS SCHÖRTZ igenom StenPassion Hädankallad och begraf:en på Klosterkyrkiog: i tysthet dz 24 ejusdem.    
 
From: Pam: 1paso@thegrid.net Subject: [Sweden] Military-Östergötland/Örebro Date: Sat, 24 Aug 2002 12:23:48 -0700 An ancestor, NILS SCÖRTZ Scörtz (SCHIÖRS or SIÖRS), was found in the late 1600s in Sköllersta, Örebro as a kaptenlöjtnant and then in Hällestad, Östergötland as a Regementskvartermästare. I can guess that he was first a captain/lieutenant and then a regiment's quartermaster. Am I correct? Can someone expand on these positions? Secondly, in Hällestad he lived at Grytgöl. Was a regiment stationed there in there late 1600s? If so, can anyone tell me what regiment it was? Pam in California    
 
NILS SCHIÖRS/SCHIÖRTZ påstås även ha dött 1701 i Estland och i fångenskap 1713 eller 1714 i Ryssland, vilket inte gärna kan stämma om han dog 1749 i Vadstena! Eller var det hans fader isf???    
 
SCHIÖRTZ (SCHIÖRSJY) LEONARD; från underofficer; kornett '3yr 1704; löjtnant *V3 1706, konfirm. fullm. *Vxa s. å.; afsked Anno 1722 med kaptens karaktär. Död i Vadstena 1746, enligt Bengt Andersson i DISBYT.    
 
Vadstena krigsmanshusförsamlings arkiv C:1 (1670-1784) sidan 109: 1746. dz 4 Julii afled genom döden Capiten och Gratialisten H:r LEONHARD SCHÖRTZ och blef begraf:en dz 6 ejusdem Uti Stora Klosterkyrkian. s.    
 
LEONARD SCHIÖRTZ: född 1691, antagen 1722, avsked 1722. Fänrik.    
LEONARD SCHÖRTS. Levnadsbeskrivning: Transporterad efter placeringslistan från regementskvartermästares till fältväbels indelning 1722-11-26 från Skånska Dragonregementet till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente. Enligt rullan 1728: Med denna indelning inte varit nöjd utan sedermera efter sekreteraren PETTER HULTGREN brev av den 1722-12-15. Begärt och fått avsked (gmr 1728).    
 
I DISBYT har Lena Tottie i Gävle angett en NILS SCHIÖRS, död 1701 i Estland som var gift med CHRISTINA SCHLORFF, död 1718 i Hallsberg (T).  
 
BARN:  
 
1. Dottern CHRISTINA/KRISTINA SCHIÖRS, död 1720 i Hallsberg (T) gift med FREDRIK DELL.  
Barn: MARGARETA DELL, född 1691 i Hallsberg (T), död 1764 i Hallsberg (T), gift 1710 i Hallsberg (T) med LARS FUNKE, född 1679 i Kumla (T), död 1764 i Hallsberg (T). De hade 6 barn emellan 1710-1730 födda i Hallsberg.  
 
2. Sonen JOHAN FREDRIK DELL, död 1744 i Hallsberg, gift 1714 i Hallsberg med GÖREL BRAUNER. De hade 10 barn födda emellan 1717-1741 i Hallsberg.    
 
---------------------------------
 
JOHAN VILHELM SCHIÖTZ, död 1701 alternativt 1710, enligt DISBYT. Son till ANNA MARIA SCHAEIJ.    
 
Det finns i LIBRIS en författare HEMMING SCHÖS, född 1708-1780, som även kallas HERMAN SCHIÖS i ett annat sammanhang, som gett ut en bok 1766 om texten i Sveriges Rikes Lag! Förteckning på curators ad litem herr HEMMING SCHIÖS bok-samling, som kommer at försäljas på auctionskammaren i Stockholm d. novemb. 1767.    
 
Post-och Inrikestidningar 1842-04-21: Förteckning på de å Öfver-Ståthållare-Embetets Kanslis räkning i Banken qvarstående Depositionsmedel, hvilka enligt Kongl. Maj:ts Nådiga bref den 3 Nov. 1841, skola till återlyftning uppsägas; (Forts. fr. N:o 89.) Kopparns. Banko Daler Öre. R:dr k. r:st. Transport 2,377:22. 9 Ifrån 1739 till och med 1749. --- 1744. Eric Högman mot SCHIÖS 259:25.    
 
Post-och inrikestidningar 28 februari 1833 sidan 2: Passagerare: Helsingborg, den 21 Febr. Inpasserade äro: ---den 10, Tobaksfabrikören J.W. SCHIÖTZ.    
 
I samma tidning 1856-07-08 nämns danska lasarettsläkaren SCHIÖTZ.  
 
På 1890-talet finns en Professor HJ(ALMAR) SCHIÖTZ i Kristiania (Oslo) i Norge.    
 
Tidningen Kalmar 1880-11-06: studerande EMIL SCHIÖTT --- kaptenen T. SCHIÖTTZ. 1881-02-17: Kapten Schiöts, befälhafware å ryska bergnings-och dykeriångfariyget Newa, som under den tid han förlidet är hade sin station i Bergqwara,    
 
Folkets röst 18854-03-15: F. d Kapit. vid K. Wendes Artill.-Reg. C. G. SCHIÖTTS k. maka, M. M. DAVIODSSON, i Kalmar, d. 13 Febr. 56 år.  
-------------------------------------------------------------------
 
(NILS SCHIÖS) Gift ca 169. med    
 
KRISTINA  WELAMSDOTTER  (g  m  SCHIÖS). [Jan Wiklund, DISBYT]. Född 1671 i Norrköping, E [Gunnar Strömberg, DISBYT]. Död 76-77 år gammal, onsdag 6/1 1748 i Grytgöl, Hällestad, E [Databas: smeder.mdb]. Begravd söndag 17/1 1748 i Hällestad, E [E:1 1746-1833 sidan 576].  
— Far:  WELLAM/VELAM  JONSSON. Född ca 164. i Hällestad?, E [Gunnar Strömberg, DISBYT]. Död torsdag 24/6 1675 i Norrköping, E [Smedskivan 6]. Handelsman i Norrköping.  
- Mor:  SARA  OLOFSDOTTER. Född ca 164. Död i Norrköpings Sankt Johannes?, E [Jan Wiklund, DISBYT].  
 
------------  
 
NILS och KRISTINAS  
Barn:      
KRISTINA  NILSDOTTER  SCHIÖRS/SCHIÖRTZ. Född fredag 14/9 1694 i Norrköpings Sankt Johannes, E [Vincent Eldefors, Anbytarforum]. Död av ålderskrämpor 82 år 5 månader gl söndag 2/3 1777 i Högsfall, Hällestad, E. Begravd söndag 2/3 1777 Högsfall, Hällestad, E [Vincent Eldefors, Anbytarforum]. Bergsmanshustru. (Se tabell 2).      
 
MARIA  NILSDOTTER  SCHÖRS/SCHIÖRS/SCHIÖRTZ. Född ca 1699 i Norrköpings Sankt Johannes?, E? [Inrikes tidningar 17730114 s.4]. Död 72 år gammal ../3 1772 i Högberg, Ölme, S [Inrikestidningar 17730114 s 4].    Inrikes tidningar 1773-01-14 sidan 4: På 1/4 Skattehemmanet Högberg, belägit i Wermeland och Ölme Härad, är Jungfru MARIA SCHÖRS, dotter af framl. Capitainen NILS SCHÖRS, i en ålder af 72 år uti Martii månad 1772 med döden afgången; och som hon förut i lifstiden, til Commistern där i Församlingen, PEHR FUNDELL, försåldt sin Egendom, så i löst som fast, samt testamenteradt Köpeskillingen, 600 dal. Smt, til Ölme Härads Sockns Fattige; så har ber:de Sockns Kyrko -Föreståndare sådant wid wederbörande Härads-Rätt onglfwit, och i så måtto de Fattigas rätt lagligen bewakat; men som det ej är kunnigt, om Jungfru SCHÖRS har någre Slägtingar, eller hwarest de äro wistande; så warder ber:de hennes förordnande dem, i fall någre finnas, härmed kungiordt; på det, om de skulle til något klander finna sig befogade, de då, innom den i Lagen föreskrefne tid, måge det wid wederbörlig Domstol kunna anmäla.      
 
SARA  NILSDOTTER  SCHIÖRS/SCHÖRTZ/SKÖN?. Född 1700 i Norrköpings Sankt Johannes, E [Jan Wiklund, DISBYT]. Död efter 1724 i Svennevad?, T? [Jan Wiklund, DISBYT].    Gift ca 172. i Hällestad?, E med   ANDERS  AHLGREN. [Jan Wiklund, DISBYT]. Född ca 169. Död efter 1724 i Svennevad?, T? [Jan Wiklund, DISBYT].  
 
Tabell 2 (generation 1) (från tabell 1)  
 
KRISTINA  NILSDOTTER  SCHIÖRS/SCHIÖRTZ. Född fredag 14/9 1694 i Norrköpings Sankt Johannes, E [Vincent Eldefors, Anbytarforum]. Död av ålderskrämpor 82 år 5 månader gl söndag 2/3 1777 i Högsfall, Hällestad, E. Begravd söndag 2/3 1777 Högsfall, Hällestad, E [Vincent Eldefors, Anbytarforum]. Bergsmanshustru.  
 
Gift 1° måndag 21/9 1713 i Hällestad, E med   JONAS  LARSSON  CARLSTRÖM. [Jan Wiklund, DISBYT]. Född söndag 12/9 1680 i Norra Karleby, Normlösa, E [Vincent Eldefors, Anbytarforum]. Död 50 år gammal, 1730 i Grytgöl?, Hällestad, E [Jan Wiklund, DISBYT]. Bokhållare i Grytgöl. —  
Far:  LARS  ERIKSSON. Född ca 164. i Norra Karleby?, Normlösa?, E [Ove Renger, DISBYT]. Död 1716 i Norra Karleby, Normlösa, E [Ove Renger, DISBYT].  
Mor:  KERSTIN  NILSDOTTER. Född ca 165. i Veta, E [Ove Renger, DISBYT]. Död 1707 i Norra Karleby, Normlösa, E [Ove Renger, DISBYT].  
 
Gift 2° måndag 27/12 1731 i Hällestad, E med   NILS  ERIKSSON. [Vincent Eldefors, Anbytarforum]. Född söndag 21/9 1702 i Grytgöl, Hällestad, E [Vincent Eldefors, Anbytarforum]. Död av feber, håll och sting 55 år gl, måndag 13/6 1757 i Högsfall, Hällestad, E. Bergsman.  
— Far:  ERIK  NILSSON. Född ca 1675 i Grytgöl?, Hällestad?, E [Vincent Eldefors, Anbytarforum]. Död efter 1719 i Grytgöl, Hällestad, E [Vincent Eldefors, Anbytarforum]. Bergsman.  
- Mor:  ANNA  NILSDOTTER. Född ca 1675 i Grytgöl?, Hällestad?, E [Vincent Eldefors, Anbytarforum]. Död efter 1719. Bergsmanshustru.  
 
Barn i giftermål nr 1:
     
LORENTZ  JONASSON  CARLSTRÖM. Född torsdag 19/8 1714 i Grytgöl, Hällestad, E [Vincent Eldefors, Anbytarforum]. Död nära 20 år gammal, onsdag 7/8 1734 i Högsfall, Hällestad, E [Vincent Eldefors]. Bokhållarson.      
 
NILS  JONASSON  CARLSTRÖM. Född fredag 29/3 1717 i Grytgöl, Hällestad, E [Vincent Eldefors, Anbytarforum]. Bokhållarson.      
 
VILHELM  JONASSON  CARLSTRÖM. Född söndag 10/1 1720 i Grytgöl, Hällestad, E [Vincent Eldefors, Anbytarforum]. Bokhållarson.      
 
MARIA  KRISTINA  JONASDOTTER  CARLSTRÖM  (g  m  SWARTLING). Född torsdag 4/10 1722 i Grytgöl, Hällestad, E [Vincent Eldefors, Anbytarforum]. Död av hetsig feber, 64 år gl, tisdag 2/1 1787 i Högsfall, Hällestad, E [Eldefors]. Bokhållaredotter. Hammarsmedsmästarehustru. Levde i Sonstorps bruk, Hällestad, E [Vincent Eldefors, Anbytarforum].    
Gift fredag 28/10 1743 i Hällestad, E med NIKLAS  SWARTLING/SVARTLING. [Smedskivan 6]. Född onsdag 27/5 1713 i Sonstorps bruk, Hällestad, E [Vincent Eldefors Anbytarforum]. Död 65 år 3 dagar gammal, lördag 30/5 1778 i Högsfall, Hällestad, E [Smedskivan 6]. Mästersven. Hammarsmedsmästare.      
 
JONAS  JONASSON  CARLSTRÖM. Döpt 7/3 eller onsdag 3/3 1725 i Grytgöl, Hällestad, E [Smedskivan 6 + Eldefors]. Död 6 1/2 år gammal, torsdag 16/12 1731 Grytgöl, Hällestad, E [Vincent Eldefors]. Bokhållarson.  
Barn:      
ERIK  JONASSON  CARLSTRÖM. Född torsdag 6/3 1729 i Grytgöl, Hällestad, E [Vincent Eldefors, Anbytarforum].  
 
 
Barn i giftermål nr 2:      
 
NILS  NILSSON. Född 1732 i Högsfall?, Hällestad, E [Jan Wiklund, DISBYT].      
 
ANNA  NILSDOTTER. Född fredag 12/3 1736 i Högsfall, Hällestad, E [Vincent Eldefors]. Död ca 34 år gammal, 1770 i Högsfall?, Hällestad, E [Jan Wiklund, DISBYT]. Bergsmanshustru. Hade 5 barn.    
Gift söndag 26/10 1755 i Hällestad, E med JONAS  ERIKSSON. [Vincent Eldefors, Anbytarforum]. Född måndag 15/11 1731 i Boka, Hällestad, E [Vincent Eldefors, Anbytarforum]. Död ca 46-47 år gammal, 1778 i Hällestad, E [Bengt Andersson, DISBYT]. Bergsman.
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-03-30 22:21)
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-03-30 22:29)

5
Dell / Dell
« skrivet: 2005-12-07, 18:19 »
Hej
 
Jag söker information om detta släkt som har bott runt Trollhättan som jag vet från 1850 och framåt
 
MVH
 
Michael

6
Lemon / Lemoine / Äldre inlägg (arkiv) till 24 november, 2014
« skrivet: 2014-11-02, 19:58 »
Hej!
Tidsmässigt skulle en dotter kunna vara född omkring 1675 och gifta sig med Lars Persson 1694. Men jag tror ändå mer på modern Kerstin och att det är Kerstins barn som markeras i mantalslängderna 1695 &96 och senare på 1700-talet. Det dyker ju upp en måg i mantalslängden 1709, Jan Larsson.

7
Lemon / Lemoine / Äldre inlägg (arkiv) till 31 oktober, 2014
« skrivet: 2014-10-30, 15:02 »
Hej Lotta!
Vad gäller Erik Perssons försök att köpa Johan Kjellmans del av gården, så tror jag att det måste betyda att hustrun lever. Om hon hade varit död hade han fått försöka lösa in gården å sina barns vägnar. Han själv verkar inte ha någon brödsrätt i gården.
Vad gäller borgmästaren och Erik Persson, så verkar Persson inte kunna betala sin skuld till borgmästaren. Genom exekutivförfarande får därför borgmästaren äganderätten och lagfart (faste) på Erik Perssons del av gården.

8
Lemon / Lemoine / Äldre inlägg (arkiv) till 22 oktober, 2014
« skrivet: 2014-09-25, 21:11 »
Lotta!
 
Har du inte hittat dessa barn födda i Lerbäcks krog?
 
- Johanna Fredrika, f 1754-09-19
- Fredrik, f 1756-07-05
- Johanna, f 1761-01-12

9
Hej Susanne, om du anger källan så kan vi försöka hjälpa dig!
Mvh Siv

10
Hej Peter Sjölund, ang. Dominicus så var det ju ovanligt namn under medeltiden. Det finns också en annan latinsk namnform vilket är Domitius. De svenska namnformer är Domar, Dominick och Domitius. Och andra namnformer är sp./it. Domingo, Dominic, Dominico och fr. Dominigue. Om han antagligen var en svensk bondson så kanske han hette Domar Nilsson eller Dominick Nilsson troligen barnfödd i Vallby sn!?
 
(Meddelandet ändrat av rosenbahr den 21 januari, 2008)

11
Antavlor och utskrifter / Utskrift av antavla i jätteformat
« skrivet: 2000-04-02, 17:48 »
Jag ser framför mig möjligheten att i disgen kanske kunna registrera en (nästan) komplett antavla på åtminstone VII, förmodligen VIII led (proband =o) från barnen. Därtill kommer en svans på vissa håll, upp till kanske XII.
 
Det här kan sedan skrivas ut blad för blad, men kan man få allt samlat på en enda plansch med datorns hjälp?
 
Alltså: känner någon till om det finns (data-) program och printer eller liknande som klarar av att skriva ut en samlad antavla i detta format på ett blad i form av en affisch eller plansch ? Och i så fall var finnes en dylik ?

12
Någon som känner till denne båtsman gift med Brita Johansdotter f 1837 och hans släkt. Var kommer namnet ifrån?

13
Hej!  
Söker efter Anders Bergmans, f 1798-06-07 i Skinnskatteberg d 1841-07-31 gm Maja Lisa Hagberg f 1798-09-07 i Malingsbo, föräldrar. Jag har inte kunnat hitta honom i födelseboken och inte heller i Skinnskattebergs hfl förrän han flyttar åter dit 1823 (enl hfl från Norrbärke, men hittar honom inte där heller). Vid återkomsten till Skinnskatteberg står han först som Lösdrivare och i senare hfl som avskedad husar. Han har en son född 1821 i Strömsholm. Vad jag sett finns det Bergmans i Skärsjön övre och Övertjärn som han ev. kan vara släkt med. Dock inga föräldrar.  
Ber om ursäkt för det långa inlägget.

14
Skinnskatteberg / Äldre inlägg (arkiv) till 31 augusti, 2009
« skrivet: 2009-03-08, 21:02 »
Hej.  
 
Har det framkommit något nytt om masmästare och nämndeman Olof Nilsson f. 1611 i Kärrbo, d. 1/1 1691, och hans far Nils ??? Olof och hans syskon, Karin d. 1651, Johan d. 1682, Korphyttan och Hans som drunknade 1688 och deras far Nils finns det en mycket intressant diskussion om här i anbytarforum år 2000. Det är intressant läsning.
 
Då Olof Nilsson är min ana blev jag mycket intresserad. Som smålänning har jag mest hållt mig i södra Sverige men det är dags att utforska anorna uppåt landet med nu.  
 
I och med att diskussionen var för länge sedan så tänkte jag att något nytt hade framkommit under årens lopp.
 
mvh
Carina
 
(Meddelandet ändrat av jensen den 08 mars, 2009)
 
(Meddelandet ändrat av jensen den 08 mars, 2009)

15
Jag forskar i Råbock-släkten från Kall och har fått fram en hel del information om dessa personer. Nu söker jag kontakt med andra som kanske också forskar på just dessa eller som blivit ingifta i släkten. Jag är intresserad av allt som finns att få tag på.

Sidor: [1]