ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Östen Händel

Sidor: [1]
1
Grahn/Gran / Grahn/Gran
« skrivet: 2016-10-01, 19:48 »
Jag har letat på Johanna Oscaria Grahn gift Rydberg och i Rotemannen står det att hon var född i Luleå stadsförsamling men det visade sig vara fel uppgivet, hon var född i Rånbyn, Råneå (BD)
Föräldrarna var målaren Jonas Mich. Gran f 5 april 1797 och Greta Cath. Löf född 8 nov 1797.
Råneå C:5 u 190, Luleå domkyrkoförsamling AI:6 u 178.

2
17 Juridik / Juridisk hjälp
« skrivet: 2011-10-20, 21:34 »
Hej!
Jag har kommit över en bok med beskrivning om Svenska hemman och lägenheter, men med 1700-talets kanslisvenska blev det lite för svår att förstå vad dom egentligen menar. Kan någon med juridisk bakgrund skriva om texten så man begriper vad som menas, eller hänvisa till någon som har forskat i detta tidigare?:
 
Beskrifning
Om
Swenska Hemman och Lägenheter,
Af
Barthold Nyström.
Cancellist uti Kongl. Commerce – Collegie.
 
 
Tryckt hos Pet. Hesselberg, 1784.
 
 
 
Åttonde Articlen
Om de Lägenheter, som egenteligen under Afgårda-Bys rätt synas komma.
 
I. Capitlet.
Om Sämje- och Stadge- hemman.
 
   Uti Swenska Folkets Historia skiljes emellan Sämje- och Stadge- hemman. Sämje-Hemman anses wara sådane Lägenheter, som uptagne innom andras Rågång, emot wiss Ränta til Jordegaren, efter sämja blifwit häfdade, under ständig eller wiss besitnings rätt. Stadge-Hemman skola däremot sådane Hemman blifwit kallade, som icke woro underkastade de upkomne årlige Skattlägningar, utan utgjorde en wiss och stadgad Ränta årligen.
   Desse Hemman, som Auctor förmenar wara af enahanda ålder och uphof, och hwaraf skiljaktighet dem emellan skall upkommit, omtalas likwäl uti senare tiders Handlingar under en och samma Rubrique.
   Konl. Resolutionen uppå Ridderskapet och Adelns beswär år 1668. förmår uti dess 53 §, at om den rättighet desse Hemman hade, eller borde hafwa, blifwit ransakadt, och befunnit, at de woro af åtskillig art, somlige til ewärdelig tid, andre til dess Stadge-penningarne återlefwererades, men dock alle så beskaffade, at de emot Skatt och Utlagor borde få besittjas; Och i anseende därtil förordnades at wäl hwarje särskilt Hemmans rätt borde anses efter det därå warande brefs tydelse, dock skulle de, som någon Stadge-rätt hade, Skatten årligen erlägga, samt Hemmanet och Godset wid makt hålla, eller i widrigt fall, och om någon stor brist däruti spordes, wara sin rätt förlustig till den som Skatten upbar; Äfwen som en sådan rätt icke på något sätt genom pant eller salu, skulle kunna abalieneras utom Husbondens samtycke, hwilken ock, framför alle andre, skulle wara närmast, at den samma til sig lösa, om han wille. För öfrigt borde berörde rättighet äfwen wara förbruten, om emot det i så måtto skedde stadgade handlades; Och hwad arfsrättighet däraf anginge, så skulle den kunna åärfwas efter Lag, som annat Lösöre, dock detta alt, så wida sjelfwa Brefwen, hwilkaansågos hafwa största witsord, ej annorlunda innehöllo a).
   Sedermera blef ock förordnadt, at Stadge- och Sämje- rätter, uti twist hwarom Kongl. Cammar-Collegium först bör sig utlåta b), wäl i cke kunde som Skatte-rättigheter anses c), men at de til Skatte kunde få köpas, hwartil den war närmast, som ägde Sämje-rätten, och om för den samma något til Kronan bewistes wara betalt, borde det afräknas å Skatte-Köpeskillingen d).
 
a) Jämför Res. På Adel. Beswär den 24 Septembris 1675, 20 §.
b) Kongl. Br. Den 23 Novembris 1694.
c) Res. På Allm. Beswär den 17 Septembris 1723, 77 §.
d) Dito den 28 Junii 1731, 49 §.
 
 
mvh Östen

3
Bollnäs / Anders Krok
« skrivet: 2015-10-22, 20:59 »
Hjälp mig tyda texten som berör Anders Kroks födelse.  

4
Gavelius / Gavelius
« skrivet: 2002-05-26, 21:59 »
I Gavle har det funnits flera slakter Gavelius. En G. var hovrattsassessor i Jonkoping pa 1600-talet. Kan nagon nagot om hans anfader?  
Mvh  
Bengt Lagerstedt.

5
Hej!
 
Jag söker information om min morfar Johan Blomgren f:1912-06-24  d:1970-05-19 och hans anfäder. Jag vet inget mer om honom.
 
Mvh Mona

6
Söker uppgifter om henne Jölin Nilsdotter född 1737. Har hittat henne i C:1 1678-1752 samt AI:1 1774-80. Nu finns inga fler böcker.
Tack på förhand.
UllaBritt Olsson

7
Hej!
Känner någon till soldaten Jacob Lunman vid 19:e rotan vid Livkompaniet, Hälsinge Regemente. Var höll han till? Han bör ha fått avsked 1725 eftersom fadern då avsäger sitt hemman till förmån för sin ende son Jacob Michelsson som var född 1699 29/5 på Norrlungånger 1 i Själevad och dog där 1728. Varifrån kommer hans hustru Margeta Ersdr f 1692 d 1775 14/5? Modern bör heta Ingrid och en son Michael föddes 1724.

8
Hej  
Jag söker uppgifter som Hälsingtunabor i förskingringen. Har du träffat på någon Hälsingtunabo i din socken, så meddela mig. Alla tips mottages tacksamt.  
(PS endast Hälsingtunabor födda före år 1800 är intressanta Ds)
 
Thomas Sverker

9
Söker efter Carl Erik Engblom f 11/11 1829 i Vargstugan, Lena förs (C). I Hf står det att Carl Erik flyttade från Flugtorp, Lena förs, sept 1854 till Ovansjö. Enl bouppteckning 17 januari 1862 är Carl Erik dräng i Helsingland. Kan prästen ha menat Ovanåker i.st.f. Ovansjö?
Kristina Thomsson

10
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Burman, Finnika
« skrivet: 2003-10-30, 15:44 »
Hej! Jag söker ledtrådar till fam Burman som fanns i Finnika i början av 1900-talet. Tacksam för alla ledtrådar jag kan få, hemsidor eller dyl.
 
Vänliga hälsningar
Marie

11
Jag söker uppgifter om Anders Bertilsson, bonde som bodde i Rickebo år 1694.  När föddes han, vilka var hans förfäder och vem var hans fru Anna? Hade hon en far som hette Mats Eriksson kanske? Anders och Annas barn hette: Mats, Anders, Per och Lars Andersson och Sara o Karin Andersdotter.  
Mvh Birgitta

12
Allmänt / Anna Pehrsdotter 1846
« skrivet: 2011-09-19, 22:27 »
Hejsan,
 
jag behöver hjälp att hitta min ana Anna Pehrsdotter, född 1846-03-22, vart hon bodde under sitt liv, innan och efter hon gifte sig med Erik Ersson (f.1842-02-12)?
 
Jag lyckades hitta henne när hon föddes och att hennes föräldrar hette Pehr Jonsson och Kjerstin Olofsdotter, men jag hittar inget mer om förälsdrarna heller, vart de kommer ifrån eller när de är födda+
 
Tacksamma för all hjälp jag kan få om dessa personer.
Tack på förhand!
 
mvh Johanna

13
Var ligger platsen / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-10-20
« skrivet: 2006-01-12, 23:00 »
Hej!
Här har ni en till länk onbacken
 
mvh Östen

14
Voxna / Äldre inlägg (arkiv) till 21 oktober, 2012
« skrivet: 2011-01-23, 16:23 »
Hej Maud,
tack så mycket för hjälpen, jag hade faktiskt varit på den folien själv men tolkade ordet som olydnad och började undra om olydnad mot vad och varför straffad för det, därav min fråga. Men nu med din hjälp så klarnade det betydligt! :D
 
Tack!
Linda

15
Söderhamn / Äldre inlägg (arkiv) till 28 januari, 2012
« skrivet: 2010-11-22, 23:58 »
Torkel!
 
Ett stort tack för att du satte ett namn på min morfars morfar. Jag har undrat i många år och min morfar likaså.
 
Så många många tack!

16
Skog / Äldre inlägg (arkiv) till 19 juni, 2012
« skrivet: 2011-11-05, 11:49 »
Skolläraren Johan Johansson f. 1862-06-24 i Hanebo gift 1891, Skog AI:16A.,s.568
Han kom från Hanebo 1889-12-01, nr 105 inflyttade till Skog

17
Ovanåker / Äldre inlägg (arkiv) till 12 oktober, 2011
« skrivet: 2010-10-14, 09:30 »
Hej Ulla!
 
Vet inte om orten bytt namn, men i Sv Bef 1900 hittar jag en Jon Nilsson med familj i Kyan, Ovanåker.
Hu Kerstin Öhman f.1863 i Alfta
Barn, samtliga födda i Ovanåker:
 
Kristina Josefina f.1885  
Emma Johanna f.1886
Karl Johan f.1886
 
Ida Alexandra f.1887-12-12, d.1951-05-12 i Sollentuna.gift med handlaren;Otto Gottfrid Pettersson f.1869-03-24, d. 1957-06-05 i Sollentuna.
 
Erik Viktor Nikolaus f.1890-02-12, d.1962-06-02 i Edsbyn N 9:22 Gift 1919-05-18 med Anna Elfrida f.1891-10-24 i Orsa (W), d.9/6 1973 Unnesv 1 B
828 00 Edsbyn.
 
Oskar Wilhelm f.1892-11-29, d.1955-06-09 i Solna, Brahevägen 3. Gift 23/6 1926 med Johansson, Eva Märta Elisabet f.24/12 1899 i Jakob, Stockholms stad, d.21/5 1967 Råsundav. 11, N B, Stg 499, Solna.
 
Frida Carolina f.1894-02-12, d.1963-12-08 i Mellanbyn 2:3, Ovanåker. Gift 1925-09-12 med Bergerot, Olof Arvid f.28/6 1893 i Ovanåker, d. 15/9 1987 Rotebergsv 3, läg.Nr 143, Edsbyn.
 
 
Mvh
Carina

18
Norrala / Äldre inlägg (arkiv) till 30 april, 2011
« skrivet: 2009-01-25, 09:34 »
Hejsan!
 
Söker barn till och mer information kring följande personer!
 
Brita Stina Larsdotter 1855 i Norrala
Olof Larsson 1858 i Norrala
Per Larsson Hallin 1861 i Norrala
 
Dessa var barn till Lars olsson född 1827-08-09 i Norrala och gift med Kerstin Persdotter född 1830 i Norrala!

19
Njutånger / Äldre inlägg (arkiv) till 08 april, 2012
« skrivet: 2011-03-01, 14:19 »
Barn till Forsberg:
Anna Maria Forsberg 1807 Njutånger
Margareta Christina Forsberg 1811 Hanebo
Anders Forsberg 1815 Nianfors
Jöns Eric Forsberg 1819  Hanebo
Brita Helena Forsberg 1822-11-13 GID 2104.4.50700 i Hanebo
-----------------------
De återfinns i Kilafors, Hanebo Hfl AI:8A, s. 154
Från Nianfors 1822
-----------------------
Hanebo Hfl AI:8A, s. 149
smeden Jöns Forsbergs enka Maria Larsdr, 1760 Söderala
Hanebo Hfl AI:6A 1809-1814, s 154, GID 2104.15.84000
inhyses Mäster Smed Jöns Forsbergs enka  
Maria Larsdotter, Söderala 1760 sjuklig
son Jonas Forsberg 1791-11-20
Brita Forsberg 1794
Maria Helena 1799
-----------------------
Hanebo Hfl AI:5A 1801-1808, s 146 GID 2104.13.49000
Mästersven Jöns Forsberg, infödd från Bollnäs 1797.  
Drunknad 1807 i Delsbo? Återfanns och begrofs 1 juni 1808.
(C:1 döda GID 2104.4.42400, oktober 1807 Jöns Forsberg Kilafors drunknad 41 år

20
Nianfors / Äldre inlägg (arkiv) till 10 juni, 2011
« skrivet: 2002-08-06, 15:08 »
Searching for the Parents of my Grandmother, Brita Anderson born at Nianfors Feb. 13, 1866 died Aug.29, 1922  married to Jan Fredrik Johansson June 1, 1884.  Did Brita have brothers/sisters?, their names, dates of birth , fathers work, any info. would be so appreciated.  
 
My Father was their last child, Uno Albin Johnansson, he was born Nov. 20, 1911  
Thank you, Merlaine Fredricks Fuller

21
Järvsö / Äldre inlägg (arkiv) till 06 augusti, 2013
« skrivet: 2012-10-22, 13:51 »
Hejsan!
 
Jag vet inte om jag har frågat om mina anor på denna sida eller inte, men gör det igen.
 
Jag undrar om någon vet något om min fm föräldrar, Per Olof Otter och Anna Otter? De hade ev.6 barn, vet bara namnet på 5.
Har inget födelsedata på dessa.
 
Sen Undrar jag om någon har information om min ff föräldrar, Lars Larsson och Margit Larsson. Även de hade 6 barn.
Har inget födelsedata på dessa heller.
 
All information uppskattas!

22
Järvsö / Äldre inlägg (arkiv) till 21 maj, 2011
« skrivet: 2011-03-21, 06:14 »
Om du i Genline väljer _SCB Gävleborg som står före alla socknar, markera den raden och välj så får du upp SCButdrag årsvis för hela länet. Välj ditt år och leta sedan på Järvsö i listan.
 
mvh Katarina

23
Järvsö / Äldre inlägg (arkiv) till 14 december, 2010
« skrivet: 2010-08-02, 17:42 »
Hej Monica!
Här kommer ett utdrag av 1890 års folkräkning:
 
Arbetaren i Jansbo Wedin, Jan Erik f 1838 i Hanebo Änkling Far
(Barn), Anders Johan f 1872 i Hanebo   
----------
Ogift kvinna Wedin, Brita Stina   f 1866 i Hanebo Mor
(Barn), Jonas Erik f 1885 i Hanebo
(Barn), Johan Gustaf f 1889 i Hanebo
 
skulle hon ha varit i Järvsö 1884-85 eller 1888-89?
 
Hälsningar Östen

24
Hudiksvall / Äldre inlägg (arkiv) till 31 juli, 2014
« skrivet: 2013-03-07, 12:59 »
AD: Bjuråker AI:6 b 1808-1812 sid 3
 
I vänstra marginalen står på flera ställen ordet annob. om jag har uppfattat rätt. Vad kan det betyda?

25
Harmånger / Äldre inlägg (arkiv) till 11 mars, 2011
« skrivet: 2008-01-17, 14:06 »
Hej Alex!
I Hamrånger vigselbok C:3 sid 214 gid 1422.26.95400 står att
Copulerades dagwärkskarlen wid Ström Erik Ersson
Jutterström, född af Erik Jansson och hust. Kerstin Olofs-
dotter dersammanstädes, med Pigan Ingrid Ersdr, född
af Erik Persson Ryggström? och hust. Ingrid Larsdr? från Ström. .......
 
Har tittat i födelseboken 1733 o det föds en Erik den 23 april och jag kan urskilja att modern till det barnet heter Anna Catharina Lohm. Ska leta lite till i fb. Mvh Ulla

26
Hanebo / Äldre inlägg (arkiv) till 30 juli, 2010
« skrivet: 2010-01-11, 00:12 »
Kvarnböle rote nr 36:
ANDERS ANDERSSON SÄTERMAN
Född ca 1726 i Hälsingland.
Soldat här 19/6 1749.
Transporterad 23/6 samma år till rote nr 96 i Norrfly.
Bevistade fälttåget i Pommern.
Död 10/3 1759 i Bergen, Norge.
Gift 14/10 1753 i Hanebo med Karin Persdotter, född ca 1721, död 19/7 1780.
Källa:
HANEBOS KNEKTAR 1682-1901

27
Gnarp / Äldre inlägg (arkiv) till 31 december, 2010
« skrivet: 2009-07-20, 13:28 »
mailadressen är rätt, men försök på sewhiz@hotmail.com istället.

28
Färila / Äldre inlägg (arkiv) till 02 mars, 2011
« skrivet: 2009-09-30, 19:52 »
Till Anders
två argument talar emot att den föreslagne Olof i Min släkt Järvsö 19B54 är den du frågar efter. Dels heter fadern Anders i förnamn, inte Jan/Johan. Dels dog han 1960 i Arbrå med efternamnet Wellström (enligt Sveriges dödbok). (Familjen flyttade enligt Min släkt till Arbrå). En annan kandidat är den Olof som föddes den 30 november.
 
I SCB-utrdaget av födelseboken, gid 100021.60.58100, står bara modern, Maria Matsdotter, piga i Västra Skästra av 5. Olof är hennes tionde barn.
 
I Sv Bef 1890 och 1900 heter syskon Jansson och Jansdotter, och det finns en fader i familjen, Johannes Mattson född 1835 i Lekvattnet i Värmland. Modern född 1848 i Östmark i Värmland, de är ogifta. Alla barnen är födda i Järvsö.  
Så här ser familjen ut 1900, alla barnen nämns som deras oäkta:
Matsson, Johannes   1835   Far
Matsdotter, Maria   1848   Mor
Jansdotter, Brita   1879   Barn
Jansdotter, Karin   1881   Barn
Jansdotter, Kerstin   1882   Barn
Jansdotter, Anna   1884   Barn
Jansson, Olof   1885   Barn
Jansdotter, Sigrid   1888   Barn
Jansson, Per   1890   Barn
Jansdotter, Ella   1891   Barn
De är 1900 bosatta i Östra Skästra.
 
1890 ser familjen ut så här, då i Wästra Skästra
Matsson, Johannes   1835   Far
Matsdotter, Maria   1848   Mor
Jansson, Mathias   1872   Barn
Jansson, Anders   1878   Barn
Jansd:r, Brita   1879   Barn
Jansd:r, Karin   1881   Barn
Jansd:r, Kerstin   1882   Barn
Jansd:r, Maria   1882   Barn
Jansd:r, Anna   1884   Barn
Jansson, Olof   1885   Barn
Jansdotter, Sigrid   1888   Barn
Jansson, Per   1890   Barn
 
Denna familj finns i hfl AI:24A 1881-1885 på sid 388 eller gid 1290.30.44600, där finns också en äldre son född i Norge, och uppgiften att Johannes var enkling.
Hälsningar Elvi Sandberg

29
Forsa / Äldre inlägg (arkiv) till 27 februari, 2012
« skrivet: 2011-01-11, 10:02 »
Hej!
 
Har letat efter dödsdatumet av Anna Johansdotter född 18170113 i Böle.
Önskar lite hjälp.
 
mvh cecilia

30
Enånger / Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012
« skrivet: 2011-05-25, 15:59 »
Hej.
Jag undrar om någon känner till vart Lars Erik Lundin flyttade 1906 efter att hans hustru Christina Pehrsdotter avlidit den 18 maj 1906. Paret bodde i Östra Bölan, Enånger. I husförhöret står att Lars Erik flyttade till Trönö, men där finns han inte. Jag har gått genom nästa husförslängd efter 1910 men han är inte kvar i Enånger. Jag har gått genom Trönös husförhör och likaså Njutångers men jag finner honom inte. Jag har inte folkräknings-CD för berörda år. Kan någon hjälpa mig så vore jag tacksam.
MVH Margareta Spång

31
Delsbo / Äldre inlägg (arkiv) till 21 april, 2012
« skrivet: 2011-02-21, 20:28 »
Hej Helena!
Följande text och blid är hämtadt ur boken Sveriges privata företagare Norrland tryckt 1943(tyvärr fanns inte någon möbelaffär med:
Firma Herbert Sjödin. Speceri- & Diverseaffär. Delsbo.
Nuvarande ägaren startade sitt företag 1940, då han övertog den i samma fastighet av handlande P. R. Stenberg drivna rörelsen. Affärslokalerna, vilka moderniserats fem år tidigare, äro ändamålsenligt inredda. Firman är välkänd på orten. Ett biträde är anställt. Dess omsättning är stadigt stigande. Köpman Sjödin började i unga år i sin bransch och hade under sjutton år anställning hos handlanden P. R. Stenberg i Ava. Företaget är anslutet till Gävleborgs läns Köpmannaförening.
Herbert Eberhard Sjödin är född den 16 april 1909, son till K. A. Sjödin o. h. h. Stina, f. Holm, gift med Elna Johansson. Barn: Ingvar, född 1931, Torsten, född 1933, och Barbro, född 1941.
 

 
mvh Östen

32
Bollnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 07 februari, 2013
« skrivet: 2013-01-09, 13:38 »
Jag söker anfäder till min frus morfar Nils Persson från Änga, Bollnäs, 1872-08-20 - 1956-09-30. Han var gift med Sigrid, född Holm (1873-1947).

33
Bollnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 01 juni, 2012
« skrivet: 2011-12-13, 23:22 »
Det är samma Nils som var chafför, jag nämde i mitt sista inlägg.
 
mvh Östen

34
Bollnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 03 september, 2009
« skrivet: 2009-06-08, 15:51 »
Tack så oerhört mycket!!
 
Varma hälsningar Katarina

35
Bollnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 08 juni, 2009
« skrivet: 2008-12-23, 10:45 »
Jag är inte helt säker på vart Erik bodde men han var gift med Anna Norling f 1802 i Svartnäs Bruk och hon var bosatt i Norra Svartnäs, Bocksjö, Bollnäs. Då borde han ha bott där hon bodde. Barnen är födda i Bocksjö, Bollnäs förutom det sista barnet Johan Fredrik Ersson Eriksson f 1847 i Svartnäs, Svärdsjö.
Tack Tord och Östen för upgifterna.
Mvh
Annelie

36
Bollnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-10-03
« skrivet: 2006-04-24, 18:59 »
Hej! Jag letar efter föräldrar och fru till länsman Carl Gustaf Myra som dog i maj 1742 i Häggestad, Bollnäs, fyra månader innan sonen Carl Gustaf föddes därstädes.
Tacksam för hjälp!
Anne-Marie

37
Bollnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-04-22
« skrivet: 2006-02-18, 16:02 »
Hej igen!
 
Fortsättning på min fråga från 17 feb:
 
Knut Alfred Grundström, veterinär, född 1839-08-03 i Stockholm, död 1878-12-25 (Bollnäs?).
 
Gift 1875-06-22 med Anna Bergström (Olsdotter), f 1836-01-05. Död?
 
Vem var K A´s fader?
Enligt min mormor sades det att fadern var Karl XV. Felaktigt rykte?
Vet någon om K A Grundströms föräldrar?
 
Vore roligt få veta i o m att jag ärvt en möbel från Knut Alfred & Anna?  
 
Mvh
Anette Roos

38
Bergvik / Bergvik
« skrivet: 2007-06-28, 12:31 »
Tack tack, det verkar stämma. Det enda som inte stämmer med mina uppgifter är Anders Johans far Anders, som heter Johan i mina uppgifter. Men han kan mycket väl heta båda. Nu har jag lite mer att gå vidare med.

39
Bergsjö / Äldre inlägg (arkiv) till 12 maj, 2013
« skrivet: 2012-03-09, 16:04 »
Han gillade väl namnet, helt enkelt, och tyckte kanske att det skulle passa bra i Amerika.

40
Arbrå / Äldre inlägg (arkiv) till 19 maj, 2011
« skrivet: 2011-01-12, 06:20 »
Hej Östen, Ja visst står det Iste. Jag trodde så också och har även letat henne där. Tack för hjälpen att hitta henne - jag gillar gåtor :-)
Hon bor alltså hos styvfadern Johan Strand f.1800-04-26 och modern Anna Persdotter Östberg f. 1784 (pliktat för snatteri) GID 1441.22.32600.
Anna flyttar 1836 till Hänsätter som piga hos Hans Jonsson. 1838 till Östansjö och maken.  
 
(Meddelandet ändrat av alexis 2011-01-12 06:32)

41
Arbrå / Äldre inlägg (arkiv) till 11 januari, 2011
« skrivet: 2010-06-28, 13:48 »
Björn,
se svar under Stockholm » Okänd församling i Stockholm.  
 
(Meddelandet ändrat av mausve 2010-06-28 13:52)

42
Arbrå / Arbrå
« skrivet: 2013-04-08, 22:50 »
Kenneth
Tack för ditt snabba svar! Jag har hittat uppgifterna omkring Olof Broman men har inte klurat ut vilka som är hans föräldrar eftersom jag är osäker på var jag kan hitta honom i födelseboken. Jag har en uppgift på att föräldrarna kan vara Jacob Pedersson och Catharina Hansdotter men då tror jag att uppgiften var tagen från Alfta Kyrkbyn. Jag vet inte hur man ska gå tillväga för att få en så säker uppgift som möjligt på hans födelse och därigenom också hans föräldrar. Får kanske ge mig!
Hälsningar  
Gudrun

43
Alfta / Äldre inlägg (arkiv) till 23 oktober, 2013
« skrivet: 2013-08-15, 07:26 »
Alternativa studieorter är Falun och Gävle.

44
Alfta / Äldre inlägg (arkiv) till 10 januari, 2012
« skrivet: 2011-08-06, 20:52 »
I Alfta hfl. A1:2 bild 22/sid 34, är Jöran Persson och hustrun Barbro Jonsdotter överstrukna. Vad hände dog de eller flyttade de, är det någon som vet?
 
Bengt

45
En bekant i Minnesota undrar over om det finns släktingar till denna familj från Arbrå i Hälsingland som utvandrade till Minnesota 1892 och vill ha kontakt (eller släktforskare som kan hjälpa med uppgifter eller ge tips hur man kan komma vidare):
 
Jonas Jonsson Östling, f 9.11.1856 I Arbrå. Gift med:
Karin, f omk 1854
Barn:  
Olof, f 1880
Jonas, f 1882
 
Jonas Östlings föräldrar:
Frans Leonard Östling, f 2.6.1834 i Arbrå. Gift 23.12.1855 med:
Karin Andersdotter.
 
Jonas Östlings farföräldrar:
Farfar Jonas Östling
Farmor Stina Norling
 
Svara till Roland Tidström så förmedlar jag kontakten vidare. Om någon inte behärskar engelska kan jag översätta.  
roland.tidstrom@vk.se

46
Hej Britt-Marie!
 
Den ovan återgivna kartan visar, enligt skriften den hämtats från, läget för de nya lokaler som Gadö filfabrik uppförde 1945. Om det är fabrikens ursprungliga plats du är intresserad av, tror jag att Gadövägen på Ön är rätt ställe att leta på. Enligt  en webbsajt om Östanbäcks filfabrik fanns Gadö filfabrik just på Ön, och det är kanske en rimlig gissning att Gadövägen leder till den platsen.  
 
I en annons i Bollnäs tidning 1878 anges adressen visserligen vara Valbo station, men det är nog bara fraktadressen:
 
Vid  
Gadö Filfabrik  
tillverkas alla sorters Filar och Raspar samt  
emottagas förnötta Filar till omhugg-  
ning. Såg- och Verkstadsfilar, Hof-, Sko-  
och Snickare-raspar finnas på lager.  
Billiga priser, godt arbete och ferm ex-  
pedition utlofvas.  
Priscouranter tillsändas på begäran.  
Gefle i mars 1878.  
Gadö Fabriks Aktie-Bolag.  
OBS. Omhuggningsfilar torde adresseras  
till Gadö Filfabrik, Valbo station å Gefle  
Dala Jernväg och afsändarens firma å  
hvarje colly benäget utsättas.
 
Hälsningar
Hans Olof

47
Var ligger platsen / Var ligger platsen
« skrivet: 2014-01-07, 13:30 »
Hej Östen!
 
Toppenbra med kartan; nu vet jag precis var i Gävle kvarteret Stämpeln ligger.
Tack för din hjälp med min fråga!
 
Mvh
Carina

48
Var är Per Gustaf Bodin född?
I Gävle Heliga Trefaldighet AI:20f (1876-1880) Bild 137 / sid 128 ganska långt ner så finns Per Gustaf Bodin f.1847-12-12, han påstås vara född i Österlövsta men jag hittar ingen sådan i deras födelseböcker. Så om någon vet var denna man kommer ifrån så vore jag tacksam.
 
Med vänlig hälsning
Krister

49
Tack igen Ann-Mari!  Ser att de tre var ogifta...inga ättlingar. Vet du något om Olof Ferdinand f 18/1 1881?
hälsningar

50
Anna Catarinas dödsnotis finns i Gävle Heliga Trefaldighet FI:1a (1862-1875) på sid 106. Dödsorsak: Marasmus, dvs allmän kraftnedsättning. Hon begravs 1/1 1867. Hos SVAR hittar du även SCB-utdraget: Bildid: A0035733_00551.

Sidor: [1]