ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Anders Gistorp

Sidor: [1]
1
Sibbarp / En bibel från Sibbarp - texthjälp
« skrivet: 2021-08-14, 14:49 »
Hej!

Bland det som kommit fram om Emma Andersdotter (se annan rubrik) är hennes bibel som just nu befinner sig i Schweiz...
Den har en dedikation och datum på insidan.

Finns det någon som kan Sibbarp kring 1871 och kan räkna ut vem denna person är som givit henne en bibel?
Prästen?
1871 var Emma  drygt 16 år (född 18541231) och är inte det i senaste laget för en konfirmation?

Jag tolkar signaturen till: Fred: Aug. L_____
Eller, står det något helt annat?

Undrar
Anders

2
Sibbarp / Upphittad i Danmark - Emma Andersdotter fr Folkared
« skrivet: 2021-07-26, 12:13 »
Ett fynd har gjorts i de danska registren:

Emma Andersdotter *18541231 Folkared 4, Sibbarp
Första barn: Ane Matilde Andersen *18770618 i Sønder Vinge sogn, Viborgs amt
Gift: 18771229 i Sønder Vinge sogn, Viborgs amt m Kjeld Andersen (fader till Matilde)
Död: 19050729 Sant Mortens sogn, Randers

Det finns ytterligare information i en efterlysning under "Spårlöst försvunna" i Danmark här på Rötter.

Anders

3
Hej!
Någon som är vän med de danska registren?

Född i Sibbarp i Halland 18541231 flyttar Emma Andersdotter till Danmark någon gång efter 1874 då hon försvinner ut ur Tvååkers hfl. med destination Helsingborg. Hon finns dock inte med i inflyttade Helsingborg 1874-1875.

18770618 dyker hon upp i Sønder Vinge församling i Viborgs amt där hon får en dotter Ane Matilde u.ä..
Som fader erkänner sig Kjeld Andersen på Ulstrup i Sønder Vinge.

Emma och Kjeld gifter sig i Sønder Vinge 18771229.

Men! Vart tar Emma och Kjeld vägen sedan?
Enligt uppgifter skall de ha fått ytterligare (minst) en dotter och två söner.

Undrar

Anders

4
Hej!

I dödsnotisen för Kristina Olsdotter 17380218 (Börringe CI:1) står följande:

Änkjan Kirstj Olss dot: (Hans Pärss) i Söd Bör: inhÿses, föd i Anderslöf, tient 18 åhr hemmawarit 21 åhr, en gång gift 12 åhr aflat 1: Son 1 dot:, sedan mannen til krigztienst utskrifn, sutit änkja 30 åhr, warit i fattigdom länge siukl., dödde d. 18 febr: Begrofz Dn: Oculi å de fattigas liksta: hadde Christel. lefwatt. 81: åhr.

Vilket regement kan maken Hans ha tillhört?
Via sökningar på diverse sidor på nätet verkar det bara vara "Södra skånska kavalleriregementet" och "Skånska tremänningsregementet till häst" som fanns uppsatta i Sydskåne vid denna tid. Fanns det fler som jag inte hittat?
Jag har sökt även sökt i "centrala soldatregistret" utan att finna något

Barnen nämnda i notisen föddes 1696 och 1701 så åtminstone fram till dess bör han ha varit på hemmaplan.
Ingen dödsnotis om Hans finns införd under åren 1706-1710 i Börringe. Men det är kanske inte alltid att lita på att dödsfall i det militära fördes in i församlingens böcker?

Tacksam för alla tips!

Anders

5
Denne man skrevs enligt Generalmönsterrullan 1831 in vid Södra skånska infanteriregementet 1829, Vemmenhögs kompani, det står bl.a.:

"Numret ersatt den 21ste Februarii 1829 med Corporalen af för detta Konungens Eget Wärfvade Regemente
Petter Citron
Benådad med medaille för Tapperhet i Fält."

Se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028654_00453

Detta ger mig två frågor:
1. Finns det ngn form av namnregister för "Konungens eget värvade regemente" som är tillgängligt? (Kompanierna verkar inte vara geografiskt avgränsade.)
2. Medaljmottagare borde det ju finnas någon koll på. Jag fann en lista på Wikipedia men den innehöll inte detta namn. Och, jag tänker att sådan information inte skrivits in om den inte var kollad. (Uppgiften om medaljen upprepas i generalmönsterrullan 1834 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028655_00166)

Anders


6
Hej!

Jag tror jag knäckt det mesta i denna födelsenotis och anteckning om / för Per Hansson men lite återstår och även så om tolkningen.

Utifrån herdaminnet (och annat) kan jag utläsa att prästen i Balkåkra vid denna tid, Hans Eskilsson Forbus, var släkt med Per eftersom Pers moder hette Katarina Margareta Pedersdotter Forbus. Det kan eventuellt förklara varför det så lång tid senare fanns intresse av att skriva in tillägget i den inre marginalen. 1720 var det tillsatt en ny präst men denne var gift med föregångarens dotter Margareta Forbus.

Detta är mitt förslag:
Födelsenotisen:
N: 16 Hans D: Gottingz, Son, Peer Hansson föd Sti Thomae dag d 21 Decembris, döpt Sti Stephani Högtijdh d 26 Dito, Modhren Catrina Pers d. fadrar, Ola Knudhs (?), Torst M Eskill Ollson, Sidse Måns Larsons.

Tillägg i den inre marginalen samt under födelsenotisen:
Denne Per Hansson bekom geburdz bref d 31 Dec Ao 1720 då han skulle blifwa Mästare i dhet lofl Skrädare Amtet (?) i Carlscrona.

Det borde enligt mina kunskaper vara "Ämbetet" på slutet, eller? Jag kan inte få ihop bokstäverna till det men å andra sidan ger SAOB ett visst stöd för att det skulle kunna vara "Amtet" även på svenska.

Tacksam för all möjlig hjälp!

Anders

7
Slimminge / Marna Hansdotter i Slimminge by
« skrivet: 2021-03-22, 16:08 »
Hej!
Nu har jag kört fast på denna kvinna... Är det någon annan som stött på henne?

Via Bengt Olsson som föds i Slimminge 1737-09-20 och som är barn till Ola Bengtsson och Marna Hansdotter har jag kommit så här långt. (Bengt är min ff mf fm f) Ola och Marna är gifta i Balkåkra  1736-09-05.

I Bengts bouppteckning (Vemmenhög häradsrätt FII a:51 1801 (b 295)) nämns en broder Hans Olsson, boende i Yddinge 13, Hyby.
En passande födelsenotis till Hans hittar jag i Slimminge CI:1 (1747-12-26) men här anges föräldrarna som Ola Svensson och Marna Hansdotter.

En Ola Bengtsson i Slimminge dör 1740-05-02 och en änka Marna Hansdotter gifter om sig med en dräng Ola Svensson 1741-03-20. Denne Ola Svensson dör 1753 (Vemmenhög häradsrätt FII a:4 1752-1753 (b 396)) och där är Hans omnämnd.

Sedan gifter Marna om sig igen: 1753-11-04 gifter sig änkan Marna Hansdotter med drängen Jöns Kristensson (Slimminge CI:1). Tid och plats stämmer men är det hon?

Men sedan då? Vad händer?

En bouppteckning efter en Marna Hansdotter gift med en Jöns Kristensson på Grönby 14 sker 1790 men den stämmer inte med Marnas ålder eller barnens namn.

Någon annan som stött på Marna? I nuläget har jag inget förutom vigseldatum på henne!

Undrar Anders

8
Lemmeströ / Slätteröd – 1600-talet
« skrivet: 2021-01-19, 17:27 »
Hej

I dödsnotisen för Bodil Åkesdotter (1694-01-02) i Lemmeströ C:1 står följande:
”... föd i Slätterÿd af ärl. ächta föräldr Åke Madzss Marna Rasmusdoter... 62 ½ åhr gl.”
M.a.o. torde Bodil vara född kring sommaren 1631.

I dödsnotisen för Mats Åkesson (1696-10-06) i Lemmeströ C:1 står följande:
”...född i Slätterÿd af ährliga Ächta: Föräldrar. Åke Gregersson och Marna Rasmussdr (Pastoris här i Församl) doter... 68 åhr gammal”
M.a.o. torde Mats vara född ca 1628.

Men nu inställer sig frågorna...
Två olika Åke gifta med Marna Rasmusdotter i Slätteröd? (Hur många hushåll kan det ha funnits i Slätteröd på denna tiden? På karta 1689 på Lantmäteriet verkar det bara finnas ett.)
Den andre får en son kallad Mats? (Inte Greger...)
Är Marna samma kvinna i båda fallen?
(Om så är, är det lite intressant för Bodil gifter sig med Hans Larsson som är barn till en annan tidigare präst i församlingen: Laurits Jensen Diur.)

För att komma längre in i detta borde det väl vara mantalslängderna på Rigsarkivet DK som gäller, eller?
Finns det någon därute som lyckats ”knäcka koden” kring dessa längder? (När jag har försökt att hitta rätt där blir jag inte ett dugg klokare, bara förvirrad...)
Några andra källor någon kan tänka sig?
Marna nämns inte i Herdaminnet (1951), endast tre av hennes bröder.
Vid mätning av ägorna 1768 ligger Slätteröd under Jordberga – gällde det även i mitten på 1600-talet?

Funderar

Anders Gistorp

Sidor: [1]