ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Jan Johansson

Sidor: [1]
1
Wedholm / SV: Wedholm
« skrivet: 2020-10-12, 18:46 »
Hej!

Jag söker födelseuppgifter om (fd) fänriken Per Wedholm, som dog vid Stensjökrog i Kvicksund i Tumbo socken (Södermanlands län) den 10/1 1812. I dödboken uppges han ha varit 67 år då han avled, dvs född ca 1745.
Han hittas vid Stensjökrog i Tumbo hfl AI:8 sida 77, men tyvärr utan vare sig födelseuppgifter eller inflyttningsuppgifter. Vidare hittas han i Tumbo mtl 1810, 1811 och 1812, men inte 1809. Han hittas inte heller vid Stensjökrog i Tumbo hfl AI:7 eller i Tumbo inflyttningslängd 1806-1810. I bouppteckning efter honom nämns inga släktingar, bara krögerskan (enligt uppgift i mtl 1812) och hans(?) hushållerska Brita Englund.

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

2
Tumbo / SV: Pehr Wedholm wid Quicksund död 18120110
« skrivet: 2020-10-12, 18:22 »
Tack snälla för svaren!

Efter mycket letande hittade jag Per Wedholm i Tumbo hfl AI:8 (1804-1813 sida 77) och stället heter Stensjökrog, men tyvärr blev jag besviken över att det inte står något om hans födelseuppgifter. Per hittas också i Tumbo mtl 1710-1712, men inte 1709. Han hittas dock inte i Tumbo inflyttningslängd 1706-1710 och heller inte i vid Stensjökrog i hfl 1781-1803. Letandet fortsätter....  ::)

Tack igen och vänliga hälsningar,
Jan

3
Tumbo / Pehr Wedholm wid Quicksund död 18120110
« skrivet: 2020-10-11, 18:17 »
Hej,

I Tumbo C:2 sida 197 står att Per Wedholm vid Kvicksund dog den 10/1 1812. Hur hittar jag honom i en husförhörslängd för att se om det finns födelseuppgifter om honom (förrutom att han bör ha varit född ca 1745 enligt uppgiven ålder i dödboken)? Tyvärr hittar jag inte Kvicksund i hfl som sträcker sig över året 1812. Jag har försökt med både Tumba och med Rytterne kyrkoarkiv.

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

4
Sandmark / SV: Sandmark
« skrivet: 2020-09-27, 12:36 »
Tack Per för tipset!

Trots att det var många barn med namnet Per/Petter födda 1746-1748 i Själevad socken så var det tyvärr inget av dem som hade en pappa med efternamnet Sandmark. (Per Sandmark, som jag söker mer information, var född 1747 enligt uppgifter i hfl och i Centrala Soldatregister). Jag har också tittat i ett par mantalslängder i Själevad under 1740- och 1750-talen, men inte funnit efternamnet Sandmark. Kanske Lisa Sandmark kom ifrån en annan socken, eller så var det hon själv som tog namnet Sandmark. Det tycks inte finnas någon plats i Själevad socken som har ordet "sand" i sitt namn.

Jovisst har jag uppgifter om Per Sandmarks hustru! Det borde jag självklart ha nämnt i mitt förra inlägg. Hon hette Maria Gimström och var dotter till en trädgårdsmästare. Tyvärr vet jag inte när de gifte sig eftersom jag inte har hittat paret i någon vigselbok. Trots att Per blev inskriven i Salbergs kompani (Nora socken) 1773 finns han inte med i inflyttningslängden i Nora socken förrän 11/9 1775, då han kom ifrån Irsta socken, som bör höra till Livkompaniet om jag har hittat rätt information. Maria Gimström finns med i Nora socken inflyttningslängd 1/4 1777 (såvida det inte är ett aprilskämt!) och har då titeln madam. Detta tolkar jag som att Per och Maria var gifta då. Paret fick sitt första(?) barn den 24/12 1777 i Nora socken i Uppsala län och då står Maria som Pers hustru. Marias mamma var född i Stockholm. Kanske det kan vara en ledtråd till Pers bakgrund (med tanke på Lars Sandmark, omnämnd i inlägg 2012, gift 26/5 1704 i Katarina församling i Stockholm). Jag bifogar bild med mer information.

Vänliga hälsningar,
Jan

5
Sandmark / SV: Sandmark
« skrivet: 2020-09-25, 12:58 »
Hejsan!

I letandet efter föräldrar till, och närmare födelseuppgifter om sergeanten Per Sandmark (född 1747) har jag stött på några andra personer med efternamnet Sandmark som levde ungefärligen i samma område under samma tidsperiod som Per. Förhoppningen är att det finns något släktskap dem emellan som gör det möjligt att nå mitt mål, eller kanske någon redan har informationen som jag söker. Alla uppgifter om nedanstående personer mottas med stor tacksamhet!

1) Per Sandmark, som var född 1747 enligt Centrala Soldatregistret (CS) och husförhörslängder. Enligt CS hade han släktnamnet Olofsson och jag antar att det betyder att hans pappa hette Olof, alternativt att hans pappa hette Olofsson i efternamn. Vidare står i CS att Per Sandmark fanns i Eskilstuna-Fors socken 1770-1771 (Södermanlands län), då 23-24 år gammal. Efter ett kort stopp i Irsta socken (Västmanlands län) där hans blivand hustru bodde blev han inskriven 1773 som förare i Nora socken (Uppsala län) enligt generalmönsterrullor. Enligt samma rullor dog Per Sandmark 8/1 1790, men han hittas inte i Nora dödbok även om han finns med i Nora hfl tills hans bortgång.

2) Bokhållaren Olof Sandmark (född 1708), som hittas i Skogstorp från och med äldsta hfl i Floda socken (Södermanlands län). Kan han vara son till Lars Sandmark som Karin Uhrvik och Sylvia Leijon nämnde 2012? Tyvärr tycks han inte vara pappa till Per Sandmark född 1747, i alla fall inte enligt uppgifter om Olofs barn funna i hfl (ex: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0006294_00033#?c=&m=&s=&cv=32&xywh=159%2C225%2C3074%2C1435 ).

3) Bokhållaren Olof Sandmark som var dopvittne i Skinnskatteberg socken (Västmanlands län) då Carl Ulrich döptes den 27/11 1780. Carl Ulrichs farfar var bokhållaren Olof Sandmark född 1708 (se ovan), men i födelseboken tror jag att det står "Bokhåll: Sv-Ol. Sandmark och fru ...(?)". Jag är tacksam för läshjälp! Farfar Olof Sandmarks hustru dog dock före 1780 enligt hfl i Floda och Olof bodde sedan kvar i Floda socken. Det tycks mig konstigt att han åkte från Floda socken till Skinnskatteberg socken för ett dop när han bör ha varit 72 år gammal. Så vem kan denne bokhållare "Sv-Ol Sandmark" ha varit? Födelsebok: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004682_00041#?c=&m=&s=&cv=40&xywh=483%2C2681%2C2318%2C1107

4) Skomakaren Nils Sandmark (född 1746 enligt uppgifter i hfl), som gifte sig 2/1 1774 i Barva socken (Södermanland), men redan den 24/10 1774 föddes hans dotter Maria Christina i Eskilstuna. Per Sandmark var ju enligt CS soldat i Eskilstuna-Fors socken 1770-1771. Den 26/3 1779 i Eskilstuna föddes Nils (förmodligen första) son som fick namnet Nils Olof. Detta kan tyda på att Nils pappa hette Olof, precis som Per Sandmarks pappas förmodade namn (men det kan naturligtvis ha varit Nils svärfars namn). Enligt uppgift i hfl hette Nils mamma Christina Nilsdotter: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0006121_00081#?c=&m=&s=&cv=80&xywh=137%2C616%2C1778%2C830
I Eskilstuna hfl står Nils hustru Beata Sjöberg som änka från och med 1796, men enligt text i bouppteckning när hon dog tycks Nils Sandmark fortfarande leva. Tyvärr framkommer det inte var han bodde då, men enligt en nota (kvitto) i samma bouppteckning betalades för skötsel av Beata och för likkista av en "rådman wid Malm". "Malm" skulle kunna betyda någon av socknarna Malm (Västmanlands län), Lilla eller Stora Malm (Södermanland), men jag har tyvärr inte hittat Nils Sandberg i någon av de socknarna det år då Beata dog (1805). Bouppteckning: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0103913_00256#?c=&m=&s=&cv=255&xywh=1187%2C403%2C8218%2C3836

5) Timmermannen Lars Sandmark var född 1752 i Skerike socken (Västmanlands län) enligt uppgift i husförhörslängder från Västerås domkyrkoförsamling. Han gifte sig i Västerås den 24/1 1779 med pigan Anna Bergdal och när de fick barnet Wilhelm, som föddes 30/9 1785 i Västerås domkyrkoförsamling, bodde de "söder om Oxbacken" enligt födelseboken. I Skerikes födelsebok hittas några barn med namnet Lars födda 1748-1754, men ingen av de hade en pappa med efternamnet Sandmark.

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

6
Modin / SV: Modin
« skrivet: 2020-09-18, 07:33 »
Jag har noterat familjen Modin i Mo socken, men där hittar jag ingen Hans.
Man kan undra om släktnamnet Modin kommer av namnet på socknen Mo...

https://www.rotter.se/norrala/data/p3412e076.html

/Jan

7
Douhan / SV: Douhan
« skrivet: 2020-09-17, 12:45 »
Hej,

Förhoppningsvis har jag hittat en uppgift som pekar på att Maria Mårtensdotter Duhan, som var gift med bokhållaren Carl Modin (se mina tidigare inlägg under denna rubrik Douhan), var Mårten Dehands dotter. Mårten Dehand = tabell 2 under släkten Douhan i boken Nordisk Vallongenealogi del I. Enligt samma bok fanns ett par av Mårten Dehands söner (Isack (troligtvis Mårtens son) och Jacob) vid Axmar bruk i Hamrånge socken runt år 1690. (Enligt boken finns Isack i mantalslängder, men jag hittar tyvärr inte namn på personerna vid Axmar bruk i "vanliga" mantalslänger. Vet någon var jag kan hitta dessa mantalslängder?)

I en bouppteckning skriven 6/3 1691 (i Gävle?) står att Carl Modin i Axmar(?) i Hambånge (Hamrånge?) var skyldig dödsboet pengar. Om denne Carl Modin är den samme som Maria Mårtensdotter Duhans make antar jag att det finns möjligheten att Maria, som skulle kunna vara Isack och Jacob Duhans syster, också fanns vid Axmar bruk vid samma tidpunk som Carl Modin (och bröderna Isack och Jacob). Det vore intressant att se om Carl Modin i Axmar försvinner ifrån Axmar i mtl 1692, för då dyker Maria Duhans make Carl Modin upp för första gången i mtl i Skinnskatteberg.

Bouppteckning 1691 (se person nr 21): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0102566_00145#?c=&m=&s=&cv=144&xywh=110%2C2561%2C2634%2C1238

I en form av bouppteckning (?) efter Carl Modin finns information om honom och om Maria Duhan (står som Pehr Modins föräldrar) i en text, som jag har tolkat som att Maria Duhan dog 1734 eller 1735 och att Carl Modin dog 1735 eller 1736, båda i Köping stadsförsamling (hemma hos sonen Pehr). Har jag tolkat texten rätt? Näst äldsta dödboken i Köping börjar med året 1735 (år 1734 saknas), men vare sig Maria eller Carl finns med i den. Däremot hittas en Petter Modin (bokhållare precis som Carl). Kan det vara ett fel, så att det borde vara Carl? Bokhållaren Petter Modin dog 21/1 1735 och "bouppteckningen" är daterad precis ett år senare, den 21/1 1736. Maria Duhan och Carl Modins son Pehr dog 26/10 1738 i Köping.

"Bouppteckning"(?) efter Carl Modin: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0103636_00056#?c=&m=&s=&cv=55&xywh=475%2C546%2C2846%2C1229

Vänliga hälsningar,
Jan

8
Hamrånge / Axmar bruk i mantalslängd
« skrivet: 2020-09-17, 11:55 »
Hej,

Jag undrar om personer vid Axmar bruk på 1690-talet finns på någon speciell sida i mantalslängder. Under Hamrånge socken står i mantalslängderna hur många personer som fanns vid bruket (Axmar?), men inte deras namn. Finns något annat arkiv med denna information?

I en bouppteckning från 1691 har jag sett att Carl Modin vid Axmar (tror jag det står) i "Hambånge" var skyldig pengar till dödsboet, men jag hittar inte det namnet i Hamrånge mantalslängder 1689-1691.

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

9
Modin / SV: Modin
« skrivet: 2020-09-17, 11:45 »
Hej,

I en bouppteckning, skriven 6/3 1691, efter handelsmannen och borgaren Hans Modin (i Gävle?) står att en Carl Modin (vid Axmar bruk i Hamrånge socken tror jag - finns ett par sidor fram i bouppteckningen, nr 21) var skyldig pengar till dödsboet.

Är det någon som vet om Hans och Carl var släkt? Jag är främst intresserad av Carl Modin och undrar därför om någon har mer information om honom.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0102566_00143#?c=&m=&s=&cv=142&xywh=2702%2C223%2C3793%2C1783

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

10
Kirckhoff / SV: Kirckhoff
« skrivet: 2020-09-16, 14:27 »
Jag ber om ursäkt!

Det är förstås mer troligt att det är dottern Anna i familjen Kirckhoff, Hedesunda C:1 bild 18 (Riksarkivet) som var gift med Jan Le Brun vid Öns bruk i Älvkarleby socken.

Hedesunda C:1 bild 18: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031196_00020#?c=&m=&s=&cv=19&xywh=-115%2C2481%2C3685%2C1720

Vänliga hälsningar,
Jan

11
Kirckhoff / SV: Kirckhoff
« skrivet: 2020-09-16, 14:16 »
Hej,

Är det någon som vet om Ingeborg Matsdotter, som gifte sig med Jon Larsson den 28/12 1715 i Hedesunda socken (Gävleborgs län), möjligtvis var syster till den Hans Matsson Kirckhoff, som omnämns i det här diskussionsämnet?

Vigsel: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031240_00020#?c=&m=&s=&cv=19&xywh=2274%2C915%2C2413%2C1152

Ingeborg Matsdotter och Jon Larsson fick en dotter Anna den 28/5 1724 i Hedesunda socken.
Kan det vara denna Anna, som gifte sig med Jan Le Brun och levde som vuxen vid Öns bruk i Älvkarleby socken?

Födelse: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031240_00125#?c=&m=&s=&cv=124&xywh=408%2C4311%2C2433%2C1162
Husförhör: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031196_00119#?c=&m=&s=&cv=118&xywh=-9%2C23%2C3686%2C1720


Vänliga hälsningar,
Jan

12
Gustafs / SV: Gustafs, F:1, Död, 1774 - 1805
« skrivet: 2020-09-15, 15:45 »
Tack Maud!
Vänliga hälsningar,
Jan

13
Gustafs / SV: Gustafs, F:1, Död, 1774 - 1805
« skrivet: 2020-09-15, 11:26 »
Hej,

Jag önskar också läshjälp ur Gustafs F:1. Det gäller Anna Ersdotter, död 1/8 1803.

I kolumnen Gift eller Ogift står "gift år 1769 med afl. Gör Andersson, som dog sasom ...(?) i Pom (överstruket) Finland 1789". Vad var hennes man i Finland? Jag misstänker att han dog i krig.

I kolumnen Barn står "med honom/Göran haft 4 söner och en dotter, af wilka en son är död. Utom(?) efter mannens död förvärfwat(?) en oägta dotter som lefwa". Har jag tolkat "utom" och "förvärfwat"? "Utom" är en synonym till "dessutom" enligt SAOB.

Länk till dödbok i Riksarkivet: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0012757_00146#?c=&m=&s=&cv=145&xywh=1534%2C802%2C1609%2C768

I ArkivDigital hittas dödsnotisen på Bild: 141 i Gustafs F:1.

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

14
Dunér / SV: Dunér
« skrivet: 2020-09-13, 22:06 »
På Riksarkivets kan man söka på efternamnet Dunér här (ur Svenskt biografiskt lexikon):
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Search.aspx

På Svenska släktkalenderns hemida finns Word-dokumentet "ursprungslistan" i vilken man hittar under SKÅNE följande text: Ekeby Artilleristen Sven Dunder i Fjärestad var f här 175(8) – Dunér 1918.
Länk: http://www.svenskaslaktkalendern.se/sskpriser.html#urspr

Eftersom trädgårdsmästaren Rasmus Åke Dunér var född i Fjärestad socken, och inte i Järrestad socken, bör han alltså ha varit bror till prosten/kyrkoherden Nils Dunér. Enligt Svenskt biografiskt lexikon Band 11 (1945), sida 528 var deras pappa Sven Dunder (konstapel vid Wendes artilleriregemente).

15
Douhan / SV: Douhan
« skrivet: 2020-09-11, 16:36 »
Hej!

Jag söker mer information om Nicolaus Duan som var pastor i Alfta socken 1688-1691 enligt mtl.

1688-1690 finns en dotter registrerad och 1691 två döttrar.

Dödbok med årtalen 1691 och 1692 finns i Alfta socken, men jag har inte hittat Nicolaus där. Flyttade han därifrån? Vilka var hans föräldrar? Hade han syskon?

Jag misstänker att han inte tillhörde någon smed- eller vallonsläkt och därför inte passar in i den här diskussionstråden, men eftersom hans efternamn Duan tycks mig en variant av Duhan/Douhan önskar jag ändå ställa frågan här.

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

16
Dunér / SV: Dunér
« skrivet: 2020-09-10, 15:49 »
...jag ser nu att Åke Dunérs dotter Charlotta Sofia var född i Glimminge (enligt Bollerup husförhörslängd AI:2 (1869-1876) sida 11). Det kan kanske betyda att Christina Grönwall född 13/6 1800 (enligt Mats Sundströms inlägg den 2002-05-24, 11:09) hade något samband med släkten Grönwall, som jag nämnde i mitt förra inlägg.

Vänliga hälsningar,
Jan

17
Dunér / SV: Dunér
« skrivet: 2020-09-10, 15:37 »
Hej Mats,

Hoppas du fortfarande är aktiv här på anbytarforum!

Ditt inlägg var väldigt intressant för mig! Jag har själv ett släktträd med paret Harry Wilhelm Herman Donnér (född 3/9 1883 i Ystad) och Elsa Grönvall (född 28/1 1885 i Östra Tommarp socken). Elsas pappa hette Johan Grönvall och var född 19/3 1812 på Glimminge gård i Vallby socken, men tyvärr tycks han inte ha någon syster eller faster Christina född 1800.

I mitt sökande efter ursprunget till efternamnet Donnér har jag kommit in på spåret Dunér. Astronomen Nils Dunér var född 21/5 1839 i Billeberga socken. Hans pappa var kyrkoherden N. Dunér (förmodligen hette han Nils han också, men tyvärr har jag inte hittat uppgift som bekräftar det), född 31/3 1784 i Fjärestad socken enligt uppgifter i husförhörslängder i Billeberga socken.

I Bollerup husförhörslängd AI:2 (1869-1876) sida 11 står att trädgårdsmästaren Åke Dunér var född 2/11 1794 i Fjerrestad, dvs Fjärestad, och inte i Järrestad socken. Förmodligen var kyrkoherden "N" (född 1784) och Åke (född 1794) bröder - både hette Dunér och båda var födda i Fjärestad socken.

Tyvärr saknas födelsebok för åren 1784 och 1794 i Fjärestad socken, men i husförhörslängden 1791-1792 (sida 5 i ArkivDigital) har jag hittat bland annat artilleristen Sven Dunder (34 år) och hans son Nils (8 år). Nils bör alltså ha varit född omkring 1784. I mantalslängden över Fjärestad socken står som tur är hur många barn (en del) personer hade. Därför kan man utläsa att Sven Dunder och hans hustru hade tre barn i 1793-års mantalslängd och fyra barn i 1794-års mantalslängd. Jag har hittills trott att mantalslängderna fördes i slutet av året för nästkommande år, och i sådant fall bör Svens fjärde barn ha varit fött 1793 och inte 1794. Är det någon som vet mer om detta?

Enligt uppgifter i mantalslängder (Fjärestad nr. 15) hade Sven följande antal barn dessa år: 1786, 1790 och 1791 (2 st), 1793 (3 st), 1794, 1795 och 1796 (4 st), 1798 (5 st), 1799, 1800 och 1801 (4 st). År 1802 framkommer bara att hans hustru fortfarande levde, men inte antalet barn, och från och med 1803 finns inte Sven Dunder längre med i mantalslängderna.

Frågan är om dessa uppgifter räcker för att anta att Sven Dunder var pappa till kyrkoherden N. Dunér och till trädgårdsmästaren Åke Dunér. Det som talar emot detta är att Sven Dunder var "utfattig" enligt uppgifter i mantalslängder och det kan tyckas konstigt att hans barn Nils kunde bli kyrkoherde. "Utfattig" är antecknat redan 1791 innan han står som avskedad artilleristkarl.

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

PS: Detta inlägg hör möjligtvis till platsen "vetenskapsmän" eftersom det eventuellt rör astronomen Nils Dunér.

18
Konst / SV: Amelin, Albin, konstnär
« skrivet: 2020-09-10, 13:57 »
Hej Monica,

Tack för intressanta uppgifter om Alf Sigurd Amelins utvandring och skillsmässa. Han var konstnären Albin Amelins farbror. Albins pappa Johan Emil Rickard var född 3/11 1861 i Falköping.

Enligt det jag har hittat hittills genom släktforskning finns det idag två obesläktade släkten Amelin i Sverige; den ena är konstnärens och den andra kommer ifrån Norrland.

I Sveriges dödbok finns personen Carl Albin Amelin, född 20/1 1868 i Uddevalla, men han hittas inte i Uddevalla födelsebok. Han satt i fängelse 1891 i Trondheim enligt sökning i Norska riksarkivet (folkräkning). Är det någon som vet om denne Carl Albin motsvarar Albins pappas kusin Carl Robert, född 7/6 1866 i Uddevalla? Carl Robert hade i och för sig en lillebror Albanus Nathanael född 21/6 1868 i Uddevalla, men han motsvarar inte Carl Albin.

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

19
Tack Maud för svaret! Item för att du är så snabb att svara!  :D
Vänliga hälsningar,
Jan

20
Hej!

Jag undrar vad som står efter dopvittnenas namn i Skinnskattebergs födelsebok C2. Samma ord (?)  ??? står efter nästan alla dopvittnens namn, och här är ett exempel på när det är som tydligast enligt mitt tycke:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0009676_00181#?c=&m=&s=&cv=180&xywh=1492%2C3515%2C2335%2C1115

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

21
Dubois / SV: Dubois
« skrivet: 2020-08-03, 16:44 »
Tack för svaret Kjell! Eftersom det är augusti tar jag det inte för ett aprilskämt!  ;D

I dödboken där felskrivning förekommer står namnet Maria, och i den andra dödboken står (om jag ser rätt) Mar: eller möjligen Mar.
Användes kolon-tecken inte vid förkortningar? Är det i sådant fall inte konstigt att förkorta Maria till Mar:? Är det inte mer troligt att Mar: är en förkortning av det längre namnet Margareta? Men å andra sidan antar jag att det är svårt att bedöma vilken av de två anteckningarna som är fel.

Min fråga är alltså: kan det finnas möjlighet att även namnet har blivit en felskrivning förrutom månaden, dvs att hennes namn var Margareta och inte Maria. Enligt NV del I hade Frans du Bois (tabell 28) en dotter med namnet Margareta. Vet man något mer om henne än att hon gifte sig med dagsverkskarlen Christian Robert?

Vänliga hälsningar,
Jan

22
Douhan / SV: Douhan
« skrivet: 2020-08-02, 15:09 »
Tackar!

Dina kommentarer kommer säkerligen att vara till hjälp i mitt sökande efter mer information om Maria Mårtensdotter Douhan.

Vänliga hälsningar,
Jan

23
Douhan / SV: Douhan
« skrivet: 2020-08-01, 19:05 »
Hejsan Sven-Ove,

Tack så mycket för ditt svar! Jo, jag känner mig lite skyldig att skriva om Catharina Lind ifrån Arboga under rubriken Douhan  :-[, men ursprungstråden är i alla fall Maria Mårtensdotter Duhan som gifte sig med Carl Modin. Den eventuella kopplingen är Welam Lind Dougan(?) (=Douhan?) som jag har skrivit om tidigare.

Hoppas nu att jag inte blir utslängd ifrån Anbytarforum...  ;D

Kanske är jag alltför petig, men en liten tveksamhet kvarstår om att Catharina Charlotta Lind är apotekare Carl Linds dotter. I födelseboken står bara namnet Catharina. Men namnet Charlotta lades kanske till senare. Dessutom står i vigelsnotisen att bägge har ...?börder ifrån ...? i Skinnskatteberg. Och dessutom hette inte apotekardotter Chatarina Linds mamma Anna Bou?vin, vilket Chatarina Charlotta Linds mamma (barnets mormoder) hette enligt födelseboken i Skinnskatteberg 1717 när barnets mormor Anna Bou?vin är ett av dopvittnena. Hon hade i och för sig en styvmoder som hette Anna Bruse, men det efternamnet tycks inte vara skrivet i den omnämnda födelseboken.

Vigselnotis med Catharina Charlotta Lind:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008701_00123#?c=&m=&s=&cv=122&xywh=1036%2C3442%2C2502%2C1195

Födelsebok med apotekardottern Catharina Lind:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008701_00051#?c=&m=&s=&cv=50&xywh=3098%2C216%2C2781%2C1328

Vänliga hälsningar,
Jan


24
Dubois / SV: Dubois
« skrivet: 2020-08-01, 15:12 »
Hej,

Jag undrar om hustru Mar: Duboe, som dog den 20/3 1759 i Vattholma i Lena socken, motsvarar dottern Margareta i Tabell 28 i boken Nordisk Vallongenealogi del 1 (släkten Dubois).
Enligt dödboken var Mar: Duboe född 1/1 1672 i Lena socken. Jag har inte hittat någon registrerad person i Lena hfl AI:1b (1750-1759) som jag tycker kan motsvara personen i dödboken.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004400_00078#?c=&m=&s=&cv=77&xywh=2900%2C812%2C2322%2C1025

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: Jag ser nu, efter mitt nyligen gjorda inlägg, i en annan dödbok i Lena socken kyrkoarkiv att Mar: Duboe död 20/4 (20/3 enligt den andra dödboken) hette Maria. Min fråga blir då: vem var hon? Motsvarar hon dottern Maria i Tabell 7, eller dottern Maria i Tabell 38 i boken Nordisk Vallongenealogi del 1 (släkten Dubois)?
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004401_00116#?c=&m=&s=&cv=115&xywh=428%2C1404%2C2781%2C1328

25
Hejsan Lasse!

Jag har också anledning att tacka dig för ditt svar! Tack vare att du svarade "sent" fick jag nu se en eventuell ny ledtråd i mitt sökande efter information om en person. Innan jag förklarar måste jag säga att jag felaktigt skrev Brita Noaksson i mitt förra inlägg. Noaksdotter skulle det förstås vara!  ::)

Sedan några veckor letar jag efter information om Maria Mårtensdotter Duhan, som gifte sig med bokhållaren Carl Modin i Skinnskatteberg socken, förmodligen 1696/1697. De flyttade till Björskog socken 1720 och det är egentligen det enda jag vet om denna Maria Duhan (förrutom att hon födde två barn i Skinnskatteberg socken och att hon var dopvittne ett antal gånger både i Skinnskatteberg socken och i Björskog socken). I Björskog fanns på 1720-talet samtidigt två namn registrerade vid samma bostadsställe (Grönö): Welam Lijd Dougan(?) (i hfl) och Welam Lind (i mtl), och jag misstänker att det är två olika namn på en och samma person. Det är lite som att gripa efter ett halmstrå, men kanske var denne Welam Lind/Dougan en släkting till Maria Duhan (stavningsvariant: Douhan). I Skinnskatteberg fick en Catharina Lind ett barn 1717, och barnets mormor Anna Bouvin(?) var dopvittne. Åter igen ett halmstrå, men eventuellt var denna Catharina Lind släkt med Welam Lind/Dougan. Förrutom efternamnet Lind (som inte tycks ha varit helt ovanligt i dessa trakter i början på 1700-talet) tycks Catharina Linds mamma ha ett vallonskt efternam (Bouvin) vilket eventuellt kan tyda på att även hennes pappa hade vallonska rötter (Duhan/Dougan precis som Welam Lind/Dougan?).

(Jag har fått förslag på att Catharina Lind var dotter till en apotekare i Arboga, men efter kontroll har jag sett att apotekardottern Catharina Linds mamma inte hette Anna Bouvin, och även om hennes styvmamma hette Anna Bruse tror jag inte att det är hon som fick barn i Skinnskatteberg 1717 (förrän någon bevisar motsatsen).)

När jag nu tittar igen på mitt förra svar till dig ser jag att ett dopvittne, när Noak Dandenells barn Jacob döptes i Söderbärke 1725, hette Anton Bovin. Man kan undra om denne Anton Bovin och mormor Anna Bouvin, som var dopvittne i Skinnskatteberg 1717, var släkt. Samband mellan Söderbärke och Skinnskatteberg tycks i alla fall finnas i släkten Dandenell, så varför inte även i släkten Bovin och kanske kanske också i släkten Duhan?! (Som du märker griper jag efter halmstrån både här och där!  ;D ) Jag har letat efter registreringen av Maria Duhan och Carl Modins vigsel (1696/1697) i olika kyrkoarkiv, nu också i Söderbärke, men hittills utan att hitta den. Dessutom skriver jag om mitt sökande på olika ställen, och nu även i din tråd om Brita Dandenell/Noaksdotter. Hoppas du inte misstycker! Förrutom att gripa efter halmstrån tror jag att det är bra att strö ut dem också.  ;)

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: Det är en kul tanke om prästen som tyckte gamla Brita sa Olsdotter när hon sa Jonsdotter (eller Johansdotter)! Den fick mig att leva mig in i situationen!  ;D Eftersom Britas mamma dog när Brita var bara sju år kan det kanske vara så att hon själv trodde att mammans efternamn var Olsdotter istället för Johansdotter. Det är roligt att fantisera om sådana här detaljer när man släktforskar!
Det är inte så att Britas styvmamma hette Olsdotter?
PS2: Tack också för länken till din hustrus släktforskning!

26
Björskog / SV: Björskog AI:3
« skrivet: 2020-07-29, 18:24 »
Okej Kalle! Tack igen för ditt alltid så snabba svar!!!  :)
Vi får se om jag fortsätter "gräva i det här". För mig är det egentligen en stor avstickare.
/Jan

27
Björskog / SV: Björskog AI:3
« skrivet: 2020-07-29, 14:06 »
Hej igen,

Enligt födelsebok i Arboga stadsförsamling stämmer det att apotekare Carl Lind fick dottern Catharina Lind, född  i Arboga stadsförsamling den 2/7 1691, men jag är osäker på att det är samma Catharina Lind som fick sonen Carl i Skinnskatteberg socken den 1/2 1717. Jag är inte medlem i DIS och kan därför inte kontrollera uppgifterna där, men här följer de uppgifter jag har hittat i kyrkoarkiv.

Apotekare Carl Linds hustru Marg. Rotman dog i Arboga stadsförsamling den 26/5 1701. Antingen var Catharinas mamma denna "Marg. Rotman" eller också dog hennes mamma före år 1701 (alternativt skiljde sig Carl Lind och Catharinas mamma, men det tycks mig mindre troligt).

Carl Lind gifte sig sedan med Anna Bruse i Arboga stadsförsamling (den 19/1 1702). https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008701_00112#?c=&m=&s=&cv=111&xywh=3173%2C2262%2C2781%2C1328
I Arboga stadsförsamling husförhörslängd hittas endast en antecknad person med namnet Carl Lind omkring år 1700, så Carl Lind som gifte sig med Anna Bruse bör ha varit apotekaren.

Även om Anna Bruse inte var Catharina Linds biologiska mamma kan hon i och för sig stå som dopvittnet "mormodern Mad: Anna..." när Carl döptes i Skinnskatteberg socken den 3/2 1717, men jag har väldigt svårt att få mormor Annas efternamn till Bruse i födelseboken (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004678_00184#?c=&m=&s=&cv=183&xywh=2732%2C2007%2C2165%2C956), men naturligtvis kan det ha blivit ett fel i Skinnskattebergs födelsebok. En annan möjlighet är att Anna (Bouvin?) var mormor till ett av barnet Carls föräldrar och felaktigt antecknad som barnets mormoder.

Apotekaren Carl Lind dog i Arboga stadsförsamling den 24/4 1704 och förmodligen är det hans änka Anna Bruse som gifte om sig i samma församling med handelsmannen Jonas Israelsson den 15/10 1721. Hon dog där den 16/11 1725 och uppgavs i dödboken ha varit 65 år gammal då hon avled.

Om någon DIS-medlem har lust att berätta hur Catharina Lind, mamma till Carl född 1/2 1717 i Skinnskatteberg socken, har kopplats till Catharina Lind född 2/7 1691 i Arboga stadsförsamling vore jag tacksam.

Vänliga hälsningar,
Jan

28
Douhan / SV: Douhan
« skrivet: 2020-07-26, 08:29 »
Tack Sven-Ove!

Jag har hittat familjen Anders Lidman och Catharina Lind i Skinnskatteberg hfl AI:4b (1737-1755) sida 71. Där står att Catharina var född 28/6 1691 och hon hittas i Arboga stadsförsamling födelsebok, döpt (?) 2/7 1691. Tyvärr står inte hennes mammas namn, och tyvärr finns ingen Douhan bland dopvittnena. I Arboga stadsförsamling finns hfl 1692-1704 och där finns förhoppningsvis namet på Catharina Linds mamma.

Skinnskatteberg hfl AI:4b (1737-1755) sida 71
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0020365_00083#?c=&m=&s=&cv=82&xywh=42%2C100%2C3167%2C1478

Arboga stadsförsamling födelsebok
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008701_00051#?c=&m=&s=&cv=50&xywh=3077%2C329%2C2781%2C1328

Cathar Lind i Eknö i Björskog socken 1722 tycks alltså inte vara samma person som Catharina Lind i Fors gård i Skinnskatteberg socken. Alla Catharinas barn, som finns med i ovan nämnda Skinnskatteberg hfl, var födda i Skinnskatteberg socken (1717, 1718, 1720, 1721, 1724, 1726, 1728 respektive 1731).

Vänliga hälsningar,
Jan

29
Douhan / SV: Douhan
« skrivet: 2020-07-25, 17:56 »
Hej,

Jag önskar återkomma om Maria Mårtensdotter Duhan, som var gift med Carl Modin. Förmodligen gifte de sig omkring 1696, men trots mycket sökande har jag inte hittat i vilken socken. Som nämnts ovan kan Maria vara dotter till Mårten Dehand (Douhan tabell 2 i boken Nordisk Vallongenealogi del 1) som bodde i Tierp socken och sedan i Österlövsta socken de åren Maria kan tänkas ha varit född, enligt beräkning. Bokhållaren Carl Modin hittas i Skinnskatteberg mtl redan flera år innan han gifte sig med Maria, men enligt sekundära uppgifter var han född Mo socken där hans mamma både var född och dog. https://www.rotter.se/norrala/data/p3412e076.html

I Skinnskatteberg mtl 1720 står att Carl Modin (och Maria) flyttade till/bodde i Ekne i Björskog socken. Där hittas de i hfl 1725-1735 (AI:3) sida 157, men inte i mtl. I hfl är 1720(?) skrivet ovanför parets namn och under paret finns tre pigors namn. Under pigorna står 1722 och därunder ett annat namn: förestånderskan(?) Cathar Lind flyttat till Viby i Arboga(?) socken. Jag återkommer om henne.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008904_00089#?c=&m=&s=&cv=88&xywh=563%2C2459%2C1527%2C713

"Maria Duan wid Eknöö" var också ett dopvittne i Björskog socken, den 3/2 1721: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008923_00100#?c=&m=&s=&cv=99&xywh=3365%2C1604%2C2318%2C1107

Jag misstänker att Maria Duhan och Carl Modin flyttade ifrån Björskog socken 1721 eller 1722, men jag har tyvärr inte lyckats hitta vart. De hittas inte i Björskog hfl 1737-1747 (AI:4) och inte i dödbok 1720-1750 vare sig i Björskog eller i Skinnskatteberg socken. Konstigt nog har jag noterat en person som är registrerad i Björskog dödbok 22/1 1740, men som inte hittas i hfl 1737-1747 trots att hela hfl har genomletats. Denne person hette Anders Mårtensson och i dödboken står namnet på socknen där han var född, men tyvärr lyckas jag inte se vad det står. Kan någon hjälpa mig? Eftersom det skulle kunna vara en bror till Maria önskar jag kontrollera kyrkoarkivet i den socknen. Se här: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008924_00206#?c=&m=&s=&cv=205&xywh=841%2C1389%2C2318%2C1107

Angående Catharina Lind har jag gjort följande observation.
I Björskog hfl 1725-1735 sida 43 (Grönö gård) finns ett namn som jag med hjälp har tolkat som Welam Lijd Dougan (15 år). Bokstaven D kan tyckas se ut som ett S, men efter jämförelse i samma hfl är jag ganska övertygad om att det är ett D. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008904_00033#?c=&m=&s=&cv=32&xywh=3113%2C3173%2C1060%2C495

I Björskog mtl 1735 (sida 7765) finns i Grönö "Welam Lind till Stockholm".
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0006468_00112#?c=&m=&s=&cv=111&xywh=190%2C1065%2C2347%2C1121

Borde inte detta betyda att Welam Lind är samma person som Welam Lijd Goudan?

I Skinnskatteberg, den 1/2 1717, fick Cathrina Lind ett barn som gavs namnet Carl. Hans mormor var ett av dopvittnena och hennes namn har med hjälp tolkats som Anna Bouh(?)vin, men eventuellt skulle det kunna stå Anna Bouh(?)an. Se här: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004678_00184#?c=&m=&s=&cv=183&xywh=2750%2C1881%2C2148%2C1026

Naturligtvis är det inte bevisat att Cathrina Lind, som fick barn 1717 i Skinnskatteberg, är samma Catharina Lind, som enligt min tolkning flyttade in i Maria Duhan och Carl Modins bostad i Eknö i Björskog socken när de flyttade därifrån 1721/1722. Hon behöver dessutom inte ha något att göra med Welam Lijd Dougan (Welam Lind i mtl) som flyttade ifrån Grönö i Björskog till Stockholm 1735. Då Catrina Linds barn Carl döptes 1717 var ett av dopvittnena från Stockholm, vilket kanske kan vara en indikation om något slags sammanhang.

För närvarande är alltså pusselbitarna: Maria Duhan, Welam Lijd Dougan/Welam Lind samt Anna Bouh(?)vin/Bouh(?)an, och förhoppningsvis även Anders Mårtensson, som dog i Björskog socken den 22/1 1740 (född i ? socken) och som inte hittas i Björskog hfl trots att det står i dödboken att han bodde(?) där, på Vadstena ägor. Kanske är jag helt ute och cyklar med dessa pusselbitar och vore naturligvis väldigt tacksam för synpunkter och hjälp.

Vänliga hälsningar,
Jan

30
Björskog / SV: Björskog AI:3
« skrivet: 2020-07-23, 17:45 »
Tusen tack igen!
Förhoppningsvis blir det här värdefull information till mitt pussel.
Vänliga hälsningar,
Jan

31
Björskog / SV: Björskog AI:3
« skrivet: 2020-07-22, 11:12 »
Tack Kalle för all hjälp!!

Jag har också haft tanken att Anders Mårtensson kan ha varit född långt ifrån Björskog eftersom hans födelsesocken är nämnd. Tror du att det finns en möjlighet att det är namnet på platsen där han var född, och inte på socknen? Namnet tycks mig börja med We (även om andra W i samma bok ser lite annorlunda ut) och sluta med kohl, eller möjligen bohl. Ortsnamn som slutar med bol tycks vara vanligare än de som slutar med kol, enligt det jag har hittat på internet. Två förslag är Västra Bollestad (lokalt kallat Bollsta) och Västra Bollasjön, men båda namnen har ett kort o-ljud och jag håller med om att det är troligt att det ska vara ett långt o-ljud. Synd, och lite typiskt, är det i alla fall att inte lyckas se vad som står skrivet när det ändå finns en så bra information nedtecknat!  :-\

Eftersom Welam Lind på Grönö finns i mantalslängderna åren 1734 och 1735 borde han väl finnas i Björskog husförhörslängd 1725-1735, och eftersom Welam Lijd (Dougan/Douhan?) är den ende person på Grönö med förnamnet Welam i den husförhörslängden, kan man inte då dra slutsatsen att det var samma person?

Vågar jag be om ytterligare en läshjälp? När Carl döptes den 3/2 1717 i Skinnskatteberg socken (som ju ligger norr om Björskog socken) var bland annat hans mormor dopvittne. Vad var hennes efternamn? Länk nedan:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004678_00184#?c=&m=&s=&cv=183&xywh=2751%2C1908%2C2149%2C1026

Carls pappa var bokhållare, hans mamma hette Lind i efternamn, ett dopvittne var en förnäm borgare i Stockholm, Welam Lind flyttade till Stockholm 1735 - jag håller på att lägga pussel med indicier som pusselbitar där även Anders Mårtensson och en viss Maria Duhan vars make var bokhållare ingår.  ;D

Vänliga hälsningar,
Jan

32
Modin / SV: Modin
« skrivet: 2020-07-21, 19:33 »
Hej,

I Vincent Eldefors inlägg nämns bokhållaren Henrik Modin i norra Östergötland i början av 1700-talet.

I Skinnskatteberg socken (Västmanlands län) fanns Carl Modin, som var bland annat bokhållare där redan i slutet av 1600-talet. Han hittas i mantalslängd som ogift 1692-1696, sedan gift 1697-1720. Sista året står att han/paret bodde i Ekne i Björskog socken (Västmanlands län) och de hittas på den platsen (Eknö) i Björskog husförhörslängd 1725-1735 (AI:3). Carl och hans hustru Maria Mårtensdotter Duhan fick (åtminstone) två barn: Petrus (född 1697) och Carl (född 1700). Petrus Modin tycks ha blivit kaplan i Köping (stadsförsamling) där han dog 26/10 1738. I mantalslängder (Köping stad) är hans namn skrivet Pehr.

I Köping (stadsförsamling) dog bokhållaren Petter Modin den 21/1 1735. Tyvärr har jag inte hittat honom vare sig i husförhörslängd eller i mantalslängd.

Eftersom det tycks ha funnits åtminstone tre bokhållare med (det inte helt vanliga) efternamnet Modin runt sekelskiftet 1600-1700 undrar jag om det var ett vanligt efternamn bland personer med just detta yrke.

Vänliga hälsningar,
Jan

33
Hej igen,

Eftersom det förmodligen rör sig om samma person, Petrus Modin, hoppas jag det går bra med en till fråga även om det rör födelsebok i Skinnskatteberg socken.

Petrus Modin (Modien) var dopvittne den 18/11 1717 när Cathrina Sophia döptes i Skinnskatteberg. Petrus var då bara 20 år och hans titel tycks vara "audiosus" vilket tycks betyda (ung) student (se bifogad bild). Men vad står det till vänster om ordet audiosus.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004678_00190#?c=&m=&s=&cv=189&xywh=734%2C1429%2C1244%2C594

Vänliga hälsningar,
Jan

34
Björskog / SV: Björskog AI:3
« skrivet: 2020-07-21, 14:02 »
Ja, kanske Welam Lind och Welam Lyd är samma person, och Lind har blivit skrivet Lyd i husförhörslängden. Jag har tidigare tittat igenom hela husförhörslängden, men naturligtvis kommer jag inte ihåg om namnet Welam Lind har stått på någon annan sida. Jag har inte hittat det på sidorna med Grönö i alla fall. Namnet Wellam Lind på Grönö finns även i 1734-års mantalslängd, men inte åren 1733 eller 1732.

Det som skulle kunna tyda på att det inte är samma person är att "Welam Lyd" har uppgetts vara 15 år. Efter vad jag ser framkommer det dock inte vilket år han hade den åldern (möjligen 1732), men är det inte troligt att en så ung person blev antecknad som dräng i en mantalslängd?

I vilket fall som helst kvarstår min undran vad det står i husförhörslängden. Kan det stå Douhan, och att Welam bytte namn till Lind när han flyttade till Stockholm?

Kalle, kan jag få passa på att fråga dig om ett annat namn som jag har svårt att läsa? I Björskog dödbok står att Anders Mårtensson, död 22/1 1740, var född i vilken socken? Här är länken:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008924_00206#?c=&m=&s=&cv=205&xywh=872%2C1461%2C2318%2C1107

Vänliga hälsningar,
Jan

35
Tack Maud för hjälpen - igen!

Om du har lust att titta på ett annat ord, som jag inte har lyckats läsa, skulle jag vara jättetacksam.  Det gäller namnet på en socken - angiven som födelseplats för en viss Anders Mårtensson. Socknens namn är skrivet i dödboken när Anders dog 22/1 1740 i Björskog socken i Västmanlands län.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008924_00206#?c=&m=&s=&cv=205&xywh=834%2C1452%2C2318%2C1107

Vänliga hälsningar,
Jan

36
Björskog / SV: Björskog AI:3
« skrivet: 2020-07-21, 12:21 »
Hej Kalle och tack för ditt förslag!
Det var intressant att du skriver "sochen" och inte "socken". Jag tycker det ser mer ut som ett g än ett h, men eftersom jag letar efter namnet Douhan blir jag förstås intresserad.  ;D Jag har jämfört den första bokstaven med andra S och D i samma husförhörslängd och blivit övertygad om att det är ett D.

Jag tror att det är personen, vars namn är skrivet ovanför Welams, som flyttade till Södermanland "Kierstin Ericksdotter till Södermanland". Om man tittar lite längre ner finns det en annan anteckning där det är tydligare att det står "till Södermanland": "hans h: Kierstin Jonsdåtter till Södermanland".
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008904_00033#?c=&m=&s=&cv=32&xywh=3028%2C3548%2C1282%2C553

Dessutom är det ganska tydligt att det står drabant på den vänstra sidan, och till vänster om ordet drabant står det lid. Se här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008904_00033#?c=&m=&s=&cv=32&xywh=671%2C1594%2C1282%2C553

På den högra sidan är ordet drabant mindre tydligt, och till vänster om det står det lyd. Se här:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008904_00033#?c=&m=&s=&cv=32&xywh=3120%2C3810%2C1068%2C461

Vänliga hälsningar,
Jan

37
Björskog / Björskog AI:3
« skrivet: 2020-07-20, 22:58 »
Hej,

Kan någon hjälpa mig att läsa efternamn eller yrke i Björskog hfl 1725-1735 (AI:3), sida 43. Där finns namnet Welam (tror jag) med uppgiven ålder 15 år.
Efter förnamnet tycks det stå Lyd Dragon, men det tycks mig konstigt med en så ung dragon. På samma sida finns namnet Thomas Lyd Drabant/Tomas Lid Drabant, både på vänstra och på högra sidan. Ingen ålder är angiven på Tomas.

Kan "lyd"/"lid" vara en form av ordet "liv", så att Tomas var en liv-drabant och Welam en liv-dragon?

Egentligen letar jag efter efternamnet Douhan, och när jag såg Welams efternamn/yrke tänkte jag att det kanske kunde vara en stavningsvariant, dvs Dougan.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008904_00033#?c=&m=&s=&cv=32&xywh=3092%2C3134%2C1060%2C495

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

38
Hej,

Skulle någon vilja hjälpa mig med tolkning/beskrivning av ett yrke?
Det gäller Petrus Modin, som dog i Köping stadsförsamling den 26/10 1738. Jag tycker det står "sadellanus", men något sådant yrke har jag inte hittat. Förmodligen är det samma person som finns i Köping stadsförsamling husförhörslängd 1732-1738 (AI:2), bild 26 på Riksarkivets hemsida. Där tycks hans yrke vara benämnt capellan, vilket jag misstänker betyda kaplan.

Dödbok 1738:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0009685_00016#?c=&m=&s=&cv=15&xywh=902%2C3365%2C2337%2C1116

Husförhörslängd 1732-1738:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0009643_00026#?c=&m=&s=&cv=25&xywh=411%2C90%2C3590%2C1675

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

39
Björskog / SV: Björskog, Död 1734 - 1774, C:3, sid 322-323
« skrivet: 2020-07-20, 22:34 »
Hej,

Skulle någon vilja hjälpa mig läsa i vilken socken Anders Mårtensson var född enligt dödsnotisen (Björskog socken, död 22/1 1740)? We...kohl socken???

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008924_00206#?c=&m=&s=&cv=205&xywh=869%2C1523%2C2317%2C1107

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson


40
Yrken G / SV: Gymnast
« skrivet: 2020-07-20, 10:29 »
Tack Maud och Eva för era svar!

Det var långt ifrån mina tankar att det fanns gymnasium i början av 1700-talet, men nu har jag sett att de började instiftas redan på 1600-talet (om än i annan form än dagens gymnasium). Man får många roliga kunskaper på köpet när man släktforskar!

Tack igen och vänliga hälsningar,
Jan

41
Yrken G / Gymnast
« skrivet: 2020-07-19, 14:05 »
Hej,

I Björskog socken (Västmanlands län) husförhörslängd 1725-1735 (AI:3) har jag på sidan 266 läst "Mattias Ekents gymast 16" (år), men jag är osäker på om det är rätt. Jag blev överraskad av att se ordet gymast. Har jag läst rätt och har någon mer att berätta om gymnaster på tidigt 1700-tal?

Länk: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008904_00141#?c=&m=&s=&cv=140&xywh=3214%2C532%2C1775%2C828

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

42
Douhan / SV: Douhan
« skrivet: 2020-07-16, 13:44 »
Är det inte en eller två bokstäver före "gesälln"? Kan det vara "Ks" (kopparslagare), eller bara "K"?

Vad roligt att få diskutera! Tack ska ni ha!!

/Jan

43
Douhan / SV: Douhan
« skrivet: 2020-07-15, 16:31 »
Tack Sven-Ove för information!

Mitt abonemang på AD gick ut för ett par månader sedan och jag trodde inte att det skulle bli så mycket släktforskande över sommaren, men nu får jag nog börja överväga om att förnya det.  ;D Angående direktval av år i SVARs versioner var det inte möjligt att använda det i det här exemplet eftersom det var just dödsåret jag frågade efter.  ;)

Lite hastigt har jag gått igenom Hudiksvall hfl 1757-1762, dvs AI:2 (hfl för år 1768, då Johan Duan dog, saknas) och har där hittat följande information:

sida 39: borgare Johan Duhan, född febr 1697 (dvs ytterligare ett annat födelsedatum än de angivna i Ulf Holmbergs tidigare inlägg!!), gift med Cathar. Selin, född jun 1703
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031293_00051#?c=&m=&s=&cv=50&xywh=279%2C1558%2C2210%2C1032

sida 20: Cathar. Duan, född mars 1706 (förmodligen faddern som Per Sundin frågade om i sitt inlägg den 14/7 2020 - enligt födelseår skulle hon kunna vara Johans syster), gift med borg. Joh. Lindberg, född 1698 (eller 1699?).
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031293_00031#?c=&m=&s=&cv=30&xywh=482%2C3130%2C2199%2C1026

sida 43: Borgaren Mick. (?) Iggström, gift med Marg. Selin (Johan Duhans svägerska?). Lite längre ner på samma sida finns Eric Duan. Tyvärr lyckas jag inte se vad som står om honom (yrke? boställe?).
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031293_00055#?c=&m=&s=&cv=54&xywh=527%2C195%2C2199%2C1026

sida 44: handelsman Pet. Turner, född maj 1705, gift med Christina Iggström (syster till Mick. Iggström?).
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031293_00056#?c=&m=&s=&cv=55&xywh=502%2C1256%2C2199%2C1026

sida 55: Nils (pappan Lundgren var smed), född sept. 173x, gift med Mari(a?) Iggström, född jan 1730 (dotter till Mick. Iggström?).
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031293_00067#?c=&m=&s=&cv=66&xywh=468%2C2962%2C2199%2C1026

Jag misstänker att Iggström kan ha något att göra med Iggeholm.
Tyvärr har jag inte hittat pigan Margreta Duan (den andra faddern i Per Sundins inlägg den 14/7 2020), men det kanske är troligt att hon och Eric (på sida 43) var Johan Duans barn.

Vänliga hälsningar,
Jan
PS: Glöm inte min fråga om Maria Mårtensdotter Duhan och Carl Modin!!  ;D

44
Douhan / SV: Douhan
« skrivet: 2020-07-14, 10:35 »
Hej Ulf och Per,

För att se om uppgiften om Johans födelsedatum 1696-03-15 kommer från notering i husförhörslängd ville jag se var han bodde när han dog. Tyvärr hittar jag dock inte referensen som du uppger (Hudiksvalls död- och begravninsbok CI:1 sid 340). På Riksarkivets hemsida har Hudiksvalls död- och begravningsböcker beteckningen F och i födelseboken med beteckningen CI:1 finns inte någon sida 340. Jag har tittat på bild 340 (Riksarkivet) och på andra sidor/bilder med liknande nummer (240, 350, 360), men inte hittat dödsnotisen. Jag har dock bara tittat på de högra sidorna, längst ner. Vilket år dog han?

Anledningen till att jag ville kontrollera husförhörslängd är att jag själv har varit med om att födelsedatum i dem kan ändras med tiden, framför allt vid en flytt från en socken till en annan, och att det sista registrerade födelsedatumet sedan har använts i dödboken.

Jag blev också nyfiken på dopvittnena, som du Per nämner (Catharina Duan och Margreta Duan), men inte heller din referens hittar jag tyvärr.

Är det den här födelseboken ni refererar till, eller är jag helt ute och cyklar?:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031339_00001#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-754%2C-140%2C5769%2C2755

Vänliga hälsningar,
Jan

45
Douhan / SV: Douhan
« skrivet: 2020-07-13, 15:35 »
Hej igen!  ;D

I ett försök att inte skapa förvirring med för mycket information i ett och samma inlägg skriver jag här ett nytt: denna gång om Jacob Duhan vid Hillebola bruk år 1695.

Av innehållet i boken Räkenskaper över Kyrka och Församling 1592-1709 Österlövsta socken (se länk nedan), har jag gjort tolkningen att Jacob Duhan vid Hillebola gav ett Tack- eller Bönoffer år 1695. Samma år gav även Johan Duhan vid Hillebola ett Tack- eller Bönoffer. I boken Nordisk Vallongenealogi del I tror jag mig ha förstått att Johan hittas i tabell 3 (och är bror till Isaac och eventuellt också till Maria Mårtensdotter Duhan i Skinnskatteberg - se mina inlägg dagarna innan detta inlägg). Det bör också finnas en bror Jacob (tabell 11), men eftersom det inte står något om att han var i Hillebola bruk år 1695 blir jag tveksam om det är han som finns i länken nedan. Någon annan Jacob Duhan som "passar in" hittar jag dock inte i boken.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0011659_00109#?c=&m=&s=&cv=108&xywh=1464%2C2281%2C1060%2C495

Jag är också nyfiken på vad tecknen efter namnet Jacob Duhan betyder (ungefär "5B:Br"). Kan det betyda Jacob Duhans femte barn?

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

46
Douhan / SV: Douhan
« skrivet: 2020-07-13, 15:19 »
Vigselbok i Enånger socken, åren 1695-1967, kontrollerade men tyvärr utan att hitta Maria Mårtensdotter Duhan och Carl Modin. Däremot har jag hittat en annan uppgift som eventuellt kan tyda på att Isaak Duhan var Marias bror: i Skinnskatteberg var skrivaren Isaak Dufhan i Uttersb. (förmodligen Uttersberg) dopvittne när Catarina döptes den 7/1 1700.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004678_00011#?c=&m=&s=&cv=10&xywh=454%2C1079%2C2149%2C1026

När jag läser avskriften ur dödboken då Isaac Duhan dog (Douhan tabell 10 i Nordisk Vallongenealogi del I) blir jag dock lite tveksam till om Isaak Dufhan i Skinnskatteberg är samma person. Är det inte konstigt att en skrivare (såvida jag har läst rätt i länken ovan) blir soldat? Dessutom tycks mig det geografiska avståndet mellan Enånger och Skinnskatteberg stort. Enligt avskriften ur dödboken flyttade Isaac Duhan till Enånger år 1700. För att se om Isaak i Skinnskatteberg, som var dopvittne den 7/1 1700, var en annan person har jag letat efter honom i Skinnskattebergs mantalslängder och födelseböcker efter år 1700, men trots att det står att han är skrivare i Uttersb. i födelseboken när han är dopvittne hittar jag honom inte där i mantalslängden. Kanske det beror på att han är registrerad som "dräng" hos Carl Modin, som åren 1699-1701 är registrerad som bruksföreståndare i Uttersberg med två drängar (förrutom hustru och två pigor).
1699: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0006432_00137#?c=&m=&s=&cv=136&xywh=186%2C2819%2C1947%2C930
1700: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0006433_00139#?c=&m=&s=&cv=138&xywh=2407%2C2765%2C1926%2C920
1701: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0006434_00135#?c=&m=&s=&cv=134&xywh=2472%2C1275%2C1965%2C938

I 1702 års mantalslängd är Carl Modin registrerad i Uttersberg som bruksskrivare (om jag har läst rätt) utan vare sig piga eller dräng.
1702: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0006435_00128#?c=&m=&s=&cv=127&xywh=2496%2C1397%2C1791%2C855

Kanske en inblanding i en rättstvist 1699 kan ha påverkat hans ställning vid bruket:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0104904_00081#?c=&m=&s=&cv=80&xywh=3188%2C1125%2C2491%2C1163

Jag har alltså inte hittat något spår av Isaak Dufhan i Skinnskatteberg efter år 1700, så möjligheten kvarstår att det är han som flyttade till Enånger socken samma år (enligt uppgift i dödbok flyttade han till Enånger år 1700, tabell 10 i Nordisk Vallongenealogi del I).

Maria Mårtensdotter Duhan var dopvittne ett flertal gånger i Skinnskatteberg socken. För det mesta är hennes efternamn skrivet Duhan, men även varianter förekommer, tex Dufwaan. Det har slagit mig att Isaak Dufhan och Maria kanske inte var av vallonsk Duhan-börd.

Vänliga hälsningar,
Jan

47
Lena / SV: DuBois/Duboe
« skrivet: 2020-07-13, 07:20 »
Hej Marie,

I boken Nordisk Vallongenealogi 1580-1750, del I (Kjell Lindblom) finns några uppgifter om Samuel Mårtensson Dubois (född circa 1664) och hans son Per (född 1693). De stämmer överens med det du har skrivit i ditt inlägg, förrutom att Per gifte sig 1715 med Johanna Bovin. Eftersom Per var 22 år då misstänker jag att Johanna var hans första hustru, men tyvärr står det inget om att han gifte om sig med Catharina Johansdotter Pousette.

Hoppas att du får fler svar ifrån andra som själva har släktforskat på Johan Dubois anor!

Vänliga hälsningar,
Jan

48
Douhan / SV: Douhan
« skrivet: 2020-07-12, 12:01 »
Hejsan igen Kjell!

Jag håller med om att endast patronymikon inte räcker som bevis, men det finns ju två till fakta som skulle kunna indikera ett släktskap: 1) de bodde alla på samma ställe vid samma tidpunk, och 2) Anders Mårtensson var hammarsmed. Eftersom Anders och Anna dessutom var dopvittnen vid dopet av Karins barn (vid samma tillfälle, och alla tre bodde då på samma ställe) antar jag att det tyder på att de tre var släkt med varandra, men tyvärr har jag inte hittat någon liknande indikation om släktskap mellan Maria Mårtensdotter Duhan och någon av Karin, Anna eller Anders. Jag håller med om att fler fakta som indikerar släktskap mellan Maria och de tre Karin, Anna samt Anders behövs för att dra några slutsatser, och jag förmodar att det var det du menade när du skrev ditt inlägg i brådskan.

Tack för tipset om den eventuella brorsan Isaac som gifte sig i Enånger socken! Jag ska kontrollera där!

Vänliga hälsningar,
Jan

49
Douhan / SV: Douhan
« skrivet: 2020-07-11, 18:21 »
Hej Kjell och hej eventuell annan intresserad läsare!  ;D

Efter lite tålamod hittade jag uppgifter om "brudfolk" i Österlövsta socken (i boken över räkenskaper) och har letat efter Carl Modin (endast namn på brudgum är skrivet) åren 1695, 1696 och 1697, men tyvärr har jag inte hittat honom. Carl Modin hittas i Skinnskatteberg mantalslängder från och med 1692 (men inte åren 1690 eller 1691) då han tycks ha bott ogift i Flohammar, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0006425_00138#?c=&m=&s=&cv=137&xywh=2988%2C836%2C1928%2C921


I Österlövsta socken har jag tyvärr inte hittat mantalslängder för åren 1690 eller 1691, men i 1682-års mantalslängd finns "Colas Meuthen" (möjligtvis står det Clas istället för Colas). För mig är "Colas Meuthen" inte särskilt likt "Carl Modin", men ni som har mer erfarenhet av namnvarianter kan säkert göra en bättre bedömning. Jag har inte letat i angränsande socknar.

Som jag nämde i mitt tidigare inlägg (2020-07-09) fick jag se att Karin Mårtensdotter i Uttersberg födde ett barn bara några dagar efter att Maria Mårtensdotter Duhan födde sitt barn på samma ställe. Jag har letat efter Karin för att se om hon någon gång blev registrerad med efternamnet Duhan. Tyvärr gav mitt sökande inte något önskat resultat. Däremot har jag hittat Anders Mårtensson och pigan Anna Mårtensdotter, båda i Uttersberg och båda dopvittnen när Karin Mårtensdotter (förmodligen samma Karin som ovan, men nu med en annan make (första maken dog 30/3 1698)) födde barnet Mårten 17/7 1702. Anders Mårtensson i Uttersberg fick själv barnet Anders knappt två månader senare, den 7/9 1702. När jag fick se att han var hammarsmed tyckte jag att den informationen skulle kunna tyda på att ovanstående nämnda Karin, Anders och Anna (som jag förmodar var syskon) var av släkten Duhan, som ju enligt boken Nordisk Vallongenealogi (del I?) är en typisk hammarsmedsläkt.

Hammarsmeden Anders Mårtensson i Uttersberg: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004678_00027#?c=&m=&s=&cv=26&xywh=473%2C638%2C2336%2C1116

I Uttersberg i Skinnskatteberg socken runt år 1700 tycks det alltså ha funnits följande personer:
Maria Mårtensdotter Duhan (mer information i mitt inlägg den 2020-07-09)
Karin Mårtensdotter (födde barnet Elisabet där den 26/11 1697)
Anders Mårtensson (hammarsmed - fick barnet Anders där den 7/9 1702)
samt
Anna Mårtensdotter (piga i Uttersberg när hon var dopvittne åt Mårten, född i Västra Åmundsbo i Skinnskatteberg den 17/7 1702)

Den här informationen tycker jag själv inte räcker för att säkert kunna dra slutledningen att Maria Mårtensdotter Duhan var släkt med (samtliga) dessa personer, men förhoppningsvis kan fler indikationer hittas. Det är bara att söka på! :)

Vänliga hälsningar,
Jan

50
Douhan / SV: Douhan
« skrivet: 2020-07-09, 13:58 »
Hejsan,

I födelseböcker har jag sett att paret Carl Modin och Maria Mårtensdotter Duhan får ett par barn i Uttersberg i Skinnskatteberg socken: Petrus (född 17/11 1697) och Carl (född 16/8 1700).

År 1697 står Maria med efternamnet Mårtensdotter: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004677_00101#?c=&m=&s=&cv=100&xywh=2904%2C2099%2C1931%2C922
och år 1700 står hon med efternamnet Duhan: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004678_00014#?c=&m=&s=&cv=13&xywh=2921%2C1618%2C2147%2C1025 ,
men jag förmodar att det är samma person.
Paret är också dopvittnen år 1707 och där är efternamnet Duhan skrivet tydligare: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004678_00057#?c=&m=&s=&cv=56&xywh=3215%2C1056%2C1492%2C713

Enligt mantalslängder är Carl Modin ogift 1695 och 1696 (jag har inte kontrollerat tidigare år) och gift 1697. Vigselbok finns i Skinnskatteberg för de åren, men jag har inte hittat paret där.

Är det någon som vet vem denna Maria Mårtensdotter Duhan var? Vem var hennes föräldrar? Jag är främst nyfiken på henne, men naturligtvis skulle jag också vara tacksam för uppgifter om Carl Modin.

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

PS: efter kontroll av mitt inlägg har jag sett att barnet efter Petrus (Elisabeth född 26/11 1697) också är fött i Uttersberg och vars mamma hette Mårtensdotter i efternamn. Är mammorna systrar?...

PS2: jag kanske ska tillägga att Carl Modin finns i Skinnskatteberg mantalslängd fram till 1720 då han fortfarande var gift. Om jag har läst rätt står det i 1720-års mantalslängd att han (och hustrun?) bor i Biörskog. Jag har dock inte lyckats hitta vare sig honom eller Maria Mårtensdotter Duhan i någon husförhörslängd - vare sig i Skinnskatteberg eller i Björkskog socken (båda Västmanlands län). Mantalslängd 1720: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0006452_00152#?c=&m=&s=&cv=151&xywh=2776%2C1998%2C1948%2C930

51
Öbrink / SV: Öbrink
« skrivet: 2020-06-21, 11:58 »
Tack Ulf för informationen!

52
Stalin / SV: Stalin
« skrivet: 2020-06-17, 09:19 »
Tack Karin!! Jätteintressant!

Om jag förstår det rätt begärde Laurentius Stallin (som förmodligen är klockaren Lars Stalin i Älvkarleby i början på 1700-talet) ett bördsbrev för sin bror av den anledningen att brodern skulle bli skomakarlärling. Vilken byråkrati!  ;D

53
Öbrink / SV: Öbrink
« skrivet: 2020-06-15, 18:09 »
Tack igen Kristina och Ulf för era svar!

I ett försök att hitta ursprunget till syskonen Öbrinks gemensamma efternamn har jag letat efter den äldsta bevarade anteckningen av efternamnet Öbrink, som ibland har stavats Öbrinck. På grund av osäker datering vet jag inte vilket av följande två dokument som är äldst:

- Älvkarleby kyrkoarkiv, räkenskaper för kyrka, församling och pastorat 1683-1735 (LI:a2): den 12/8 1727 böter till kyrkan "Johan Öbrinck för otydigt [otidigt] sängelag och kysk skrud ... 12:". https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002930_00099#?c=&m=&s=&cv=98&xywh=623%2C2446%2C2193%2C1024

- Älvkarleby mantalslängd 1727: drängen Johan Öbrink och hans hustru är mantalsskrivna vid bruket Öhn. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003541_00218#?c=&m=&s=&cv=217&xywh=2590%2C1224%2C2372%2C1133

År 1727 fyllde de äldsta av syskonen Öbrink: Johan 25-26 år, Elisabet/Lisa 23 år, Anders 21 år och Maria 17, enligt funna födelseuppgifter i Älvkarleby kyrkoarkiv husförhörslängder (förrutom Maria). De andra, då levande, syskonen var yngre än 16 år och bör därför inte ha blivit mantalsskrivna. Eftersom endast syskonens mamma och pappa är registrerade i föräldrarhemmet år 1727 borde det betyda att Johan, Elisabet, Anders och Maria inte bodde där då. Året innan, 1726, är föräldrarna samt en dotter (som bör ha varit Elisabet eller Maria, 22 resp. 16 år det året) mantalsskrivna i föräldrarhemmet. Enligt böterna till kyrkan bör Johan ha gift sig 1727.

Tyvärr har jag inte lyckats hitta uppgifter om var Johan eller Anders bodde 1726. Mantalslängden i Älvkarleby 1726 har några otydliga namn vid bruket Öhn. Två av dem är Johan och Anders (bland O?dagakarlarna), men eftersom de båda är gifta är förmodligen ingen av dem ett av syskonen Öbrink. Jag har letat efter efternamnet Öbrink åren 1720-1726 i mantalslängder i Gävle samt i bruken i socknarna Älvkarleby, Österlövsta, Tierp och Lena. Tyvärr utan framgång. Däremot har jag inte letat i eventuellt tillgängliga domböcker eller bouppteckningar. Förmodligen är Johan, Elisabet och Anders drängar/piga före 1726 och deras namn/efternamn finns därför inte med i mantalslängderna. Baserat på hittills funna dokument blir min slutledning att det tycks som om det äldsta syskonet Johan (född 1701 eller 1702) var först att använda efternamnet Öbrink (kanske när han gifte sig 1727), och att de andra syskonen därefter tog efter honom. Johan gjorde karriär på bruket Öhn, och redan år 1735 står han registrerad som mästersmältare i mantalslängden. Han fyllde 33/34 år det året och började vara registrerad med efternamnet Öbrink då de flesta av hans syskon fortfarande var omyndiga.

Efter att ha sett många efternamn, som började på Ö, registrerade vid bruket Öhn i mantalslängder för åren 1720-1730 tycks det mig möjligt att det finns en koppling mellan brukets namn och dessa efternamn (inklusive Öbrink). Denna koppling har ju också påpekats vid ett flertal tillfällen i detta diskussionsämne! Enligt SAOB betyder brink brant backe eller översta randen av en sluttning. Jag har själv inte varit vid bruket Öhn, men enligt tidigare inlägg angående syskonen Öbrink lär det finnas en sluttning ner mot vattnet där. Strax söder om nuvarande Älvkarleö finns platsen Ambricka, vars namn även finns i mantalslängder från 1700-talets början som ortsnamn. Likheten mellan brink och bricka låter jag läsaren bedöma, men jag har inte funnit något av namnen Johan, Elisabet eller Anders antecknade vid den platsen i mantalslängderna för åren 1720-1726, trots att vissa förnamn finns antecknade i marginalen. Dessa namn tolkar jag som pigors och drängars namn. Det finns därför ingen dokumenterad koppling mellan Ambricka och något av syskonen Öbrink. År 1726 finns dock (pigan?) Maria i Ambricka. Maria Öbrink fyllde 16 år det året. Ingen klar slutsats kan dras av detta, men det är nog fler än jag som tror att sannolikheten är låg att detta kan ha varit avgörandet till val av efternamnet Öbrink. Men inom forskning (även inom släktforskning) bör man inte tro förstås! Om denna Maria var Maria Öbrink finns förstås möjligheten att något av hennes storasyskon jobbade i Ambrick före henne.

Som har nämnts tidigare i detta diskussionsämne finns de två (då) adliga efternamnen Leijel och Anckarström ibland bland dopvittnenas namn då något av Johans, Elisabets eller Anders barn döptes. Efternamnet Leijel finns bland dopvittnenas namn även då många andras barn döptes, men namnet Anckarström dyker upp mer sällan. Fynd som kan tyda på en möjlig förklaring till detta är följande: Anders och Elisabets svärfar bör ha varit "Johan Andersson i Gårskär" i Älvkarleby socken. Vid en inventering av kyrkans tillgångar på 1740-talet har denne Johan Andersson skrivit under dokumentet med sitt bomärke. Min tolkning av detta är att Johan Andersson var en ansedd person, vilket kan ha haft betydelse för val av, och vilka som "ställde upp" som, dopvittnen. Se bomärke här: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002930_00137#?c=&m=&s=&cv=136&xywh=3061%2C3676%2C3072%2C1434

Vänliga hälsningar,
Jan

54
Öbrink / SV: Öbrink
« skrivet: 2020-06-13, 19:10 »
Hej,

I Älvkarleby kyrkoarkiv, räkenskaper för kyrka (1683-1735, LI a/2) tror jag mig ha hittat ytterligare ett syskon till syskonen Öbrink, som omnämns i det här diskussionsämnet. Om jag har läst och tolkat texten rätt tycks det som om deras pappa Lorents Johansson har betalat testamentspengar till kyrkan för sitt barn den 25/3 1704. Jag tror att det står: dito (dvs testamente) efter Lorentz Johanssons barn på Öhn.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002930_00057#?c=&m=&s=&cv=56&xywh=482%2C725%2C2561%2C1195

Mantalslängd finns tyvärr inte, vad jag har sett, för år 1704 i Älvkarleby. I mantalslängd 1709 har jag hittat endast en Lars Johansson (inklusive olika namnformer) vid Öns/Älvkarleby bruk.

Föräldrarna/Han skulle i sådant fall ha fått minst 11 barn.

Vänliga hälsningar,
Jan

55
Stalin / SV: Stalin
« skrivet: 2020-06-13, 18:12 »
Hej,
Jag håller på att gå igenom en bok med kyrkans räkenskaper i Älvkarleby socken. På 1710-talet tycks det ha funnits en klockare där med namnet Lars Stalin. Jag blev nyfiken och undar om någon har lust att berätta lite om honom.
Vänliga hälsningar,
Jan

56
Öbrink / SV: Öbrink
« skrivet: 2020-06-11, 11:08 »
Hej,

I dina exempel, Kristina, finns indikationer som kan tolkas som att syskonen tog nya efternamn pga "särskilda ställningar i samhället" (länsman, vars småsyskon sedan "tog efter" och också hade speciella ställningar i samhället, samt barn till en borgmästare). I exemplet med syskonen Öbrink har jag hittills inte hittat något som indikerar samma sak. Deras pappa var i och för sig mästersmältare vid Öns bruk i Älvkarleby socken, men enligt min åsikt var inte det så speciellt att syskonen av den anledningen tog efternamnet Öbrink. Även det äldsta (kända) syskonet Johan blev mästersmältare och därför kanske man kan misstänka att han inte hade studerat, eller av någon annan anledning, bott i en stad (Gävle, Stockholm), som ju är en för oss känd anledning till att man bytte efternamn på 1700-talet.

När jag nu har börjat tittat själv på syskonen Öbrink har jag sett att det förrutom Anckarström även har funnits medlemmar ur den adliga släkten Leijel bland dopvittnen när deras barn döptes. Det äldsta funna exemplet är när systern Elisabets barn Andreas döptes den 14/5 1732. Länk: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002924_00031#?c=&m=&s=&cv=30&xywh=3154%2C668%2C3005%2C1327

Tecken som tyder på att mamman Elisabeth Larsdotter är Elisabeth Öbrink är att pappan till Andreas hette Johan Andersson och i husförhörslängd tycks Elisabeth Öbrink bo och vara gift med en Jan Andersson född 1698 på samma ställe där barnet Andreas tycks vara född (Gårdskär i Älvkarleby socken). Länk: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002895_00058#?c=&m=&s=&cv=57&xywh=3228%2C2783%2C2766%2C1194
Hon som jag tolkar vara hans hustru Lisa L. Öbrinck finns på nästa sida: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002895_00059#?c=&m=&s=&cv=58&xywh=490%2C72%2C2766%2C1194

Nästa exempel på Leijel bland dopvittnena hittas 26/11 1732 då äldsta syskonet Johans barn Lars döptes. Länk: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002924_00032#?c=&m=&s=&cv=31&xywh=3082%2C645%2C3052%2C1348

Även när Elisabets dotter Catharina döptes den 12/12 1735 fanns en medlem ur familjen Leijel bland dopvittnena. Länk: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002924_00039#?c=&m=&s=&cv=38&xywh=2800%2C915%2C3005%2C1327

Claes Anckarström var ju vittne vid dopet av tredje syskonet Anders Öbrinks barn i november 1734. Hans hustru hette Brita Andersdotter och var född, enligt husförhörslängd, 1712 i Berget i Älvkarleby socken. Länk: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002895_00063#?c=&m=&s=&cv=62&xywh=268%2C126%2C3984%2C1720

Jag har noterat att Elisabet Öbrinks make var Jan Andersson, född (enligt husförhörlängd, se ovan) 1698 i Gårdskär i Älvkarleby socken. Kan han och Brita Andersdotter (Anders Öbrinks hustru, född (enligt husförhörslängd) 1712 i Berget i Älvkarleby socken) ha varit syskon, och att det är i den släkten det finns kopplingar till "särskilda ställningar i samhället"? Kan något eller några av syskonen Öbrink ha "gift in sig" i en känd släkt, till exempel, och att detta kan ha varit anledningen till namnbytet?

Jag fortsätter att titta på syskonen Öbrink och återkommer om jag hittar ny information och/eller indikation.  :)

Vänliga hälsningar,
Jan

57
Öbrink / SV: Öbrink
« skrivet: 2020-06-09, 12:54 »
Hej Kristina och Erik! Tack för era svar!

Kristina, ett av dina syskon var mönsterskrivare. Kanske det kan betyda att han studerade som ung och detta kan ha varit anledningen till byte av efternamn, som i ditt exempel ganska tydligt tycks härstamma från namnet på sjön Skagerna.

Erik, du har rätt i att syskonen Öbrinks pappa och/eller mamma kan ha använt sig av efternamnet Öbrink utan att det framkommer i de dokument som finns bevarade idag. En nyttig synpunkt som jag inte har tänkt på! Tack! Att en person förknippas med ett efternamn efter sin död antar jag inte behöver betyda att personen använde sig av det namnet under sin levnadstid. Vad tror ni? Den av syskonen Öbrink som är min förfader (egentligen förmoder) är registrerad med efternamnet Larsdotter i husförhörslängder, men med efternamnet Öbrink i födelseböcker. Tack också, Erik, för att du delar med dig av din erfarenhet att det finns många andra exempel och att fallet med syskonen Öbrink inte var något unikt.

Ursprunget till detta diskussionsämne (Öbrink) var en undran över anledningen till att syskonen tillsammans bytte till ett gemensamt efternamn, och varför det blev just Öbrink. I de flesta fall med liknande frågeställning antar jag att det är omöjligt att med säkerhet fastställa svaren, och att man får göra antaganden och spekulationer som baserar sig på mer eller mindre övertygande indikationer. I fallet med efternamnet Skagerberg är indikationen om att det härrör från namnet på sjön Skagern ganska tydlig. Att ett av syskonen Skagerberg var mönsterskrivare kan kanske också anses vara en indikation om anledningen till namnbytet och, som du Erik skriver, när en person i familjen blev "känd" tog (alla) andra familjemedlemmar efter. Som jag har skrivit tidigare har jag stött på detta själv, men inte så tidigt som i början av 1700-talet. Men eftersom det finns andra exempel, så borde detta vara en möjlighet också för syskonen Öbrink. Den enda indikationen som hittills har nämnts i den här diskussionen om Öbrink, och som skulle kunna tyda på att just detta (dvs att en av syskonen blev "känd") var anledningen till att syskonen Öbrink bytte till ett gemensamt efternamn är följande: när ett av syskonen fick barn fanns bland dopvittnena Claes Anckarström. Om man så vill kan man tycka att denna uppgift passar bra denna dag, då information från Palmeutredningen ska presenteras imorgon.  :) (Ursäkta om någon tar illa upp av liknelsen!)

Vad var då anledningen till att efternamnet blev just Öbrink? En möjlig förklaring, som redan har nämnts, är att syskonen var födda vid Öns bruk i Älvkarleby socken och bodde där vid tiden för namnbytet. Det lär finnas en brink (brant backe eller översta kanten av en sluttning, enligt SAOB) där. Dessa indikationer kan tyckas vara mindre tydliga än exemplet med sjön Skagern och eftersom det dessutom finns andra indikationer som tyder på annan anledning till valet av just Öbrink (och har redan omnämnts i denna diskussion) är jag, och kanske andra med mig, fortfarande öppen för olika alternativ. Förmodligen går det aldrig att hitta svaret, och heller inte ens övertygande indikationer. Men det är alltid roligt att diskutera och vara öppen för nya infallsvinklar!

Länk till födelsebok med Claes Anckarström som dopvittne: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002924_00036#?c=&m=&s=&cv=35&xywh=3449%2C3305%2C2504%2C1106

Vänliga hälsningar,
Jan

58
Öbrink / SV: Öbrink
« skrivet: 2020-06-08, 06:59 »
Hej Kristina,

Tack för ditt intressanta exempel!

Ungefär när tog syskonen efternamnet Skagerberg (Schagerberg). Tog inte någon av föräldrarna samma efternamn? Härör det ifrån namnet på en plats? Var det något av syskonen som först tog namnet, och sedan tog de andra syskonen efter, eller tog samtliga syskon/de flesta av syskonen namnet ungefär samtidigt? Finns det någon speciell händelse, så som studier eller flytt till en stad, som indikerar motivet till att de/en av dem tog efternamnet?

Det blev många följdfrågor!  ;D Hoppas du inte tar illa upp!

Vänliga hälsningar,
Jan

PS: Efter mitt inlägg ovan hittade jag information i följdande länk. Är detta familjen i ditt exempel Kristina?
https://www.geni.com/people/Christina-Svensdotter-B%C3%A5nge/6000000009206872690

59
Öbrink / SV: Öbrink
« skrivet: 2020-06-07, 10:01 »
Hej Ulf,

Kan det ha blivit ett missförstånd mellan oss?

I mitt inlägg den 10 maj frågade jag efter exempel där samtliga personer i en syskongrupp tog/fick ett efternamn, på tidigt 1700-tal, med anknytning till deras gemensamma geografiska plats (helst Älvkarleö/Öns bruk i Älvkarleby). Att enskilda personer tog/fick efternamn, på tidigt 1700-tal, med anknytning till en geografisk plats eller baserade på "natur-ord" har jag också sett exempel på.

Vad jag tycker är intressant, och vad som verkar vara unikt, med efternamnet Öbrink är just att alla syskonen tog/fick det gemensamma efternamnet (samtidigt?). Det är just detta som gör att jag, och kanske andra med mig, är öppen för fler förklaringar till efternamnet än att det bara anspelar på namnet på platsen där de bodde.

Vänliga hälsningar,
Jan

60
Öbrink / SV: Öbrink
« skrivet: 2020-06-02, 13:59 »
Angående Fredrik db:s ena inlägg den 2017-01-10 angående dopvittnen.

När min morfar döptes 131/2 år gammal var två av vittnena av släkten von Essen även om hans föräldrar var torpare och inte friherrar. Dessa två vittnen var för övrigt hustru och svärmor till prästen som döpte min morfar. Eftersom min morfars föräldrar var baptister har min tolkning varit att valet av vittnen hade något med föräldrarnas religiösa livsåskådning att göra. Kan det ha funnits någon liknande förklaring till valet av dopvittnen när Lars (född 1734) döptes?

61
Öbrink / SV: Öbrink
« skrivet: 2020-06-02, 12:00 »
Aha! Där har vi alltså förmodligen effekten av att flytta till sta'n.  ;D
Om jag har förstått det rätt är detta inte fallet med syskonen Öbrink, men jag kan ha fel. Någon som vet? En av dem, Katharina född 1711, stannade i alla fall kvar på Öns bruk.

Om alla/de flesta av syskonen Öbrink stannade kvar i Älvkarleö tycks deras gemensamma namnbyte trots allt vara en ganska unik händelse, utan något av de "normala motiven" till ett gemensamt namnbyte bland syskon. Eller?

62
Öbrink / SV: Öbrink
« skrivet: 2020-06-01, 11:12 »
För mig är exemplet med masmästaren Filip Andersson Öberg och hans barn inte det jag efterfrågade; syskon som på 1700-talet gemensamt tog/fick samma efternamn utan att deras pappa eller mamma hade det namnet.

Exemplet med Göran Göransson och Anna Mattsdotter är däremot mer likt syskonen Öbrink, med skillnaden att ett av syskonen inte tog/fick namnet Öberg: Jöran. Vilket efternamn hade han? Finns det tecken på att sämjan mellan Jöran och hans systrar inte var bra? Jag tänker på domböcker till exempel. Kan könsskillnaden ha haft en betydelse till att döttrarna, men inte sonen, tog/fick efternamnet Öberg - eller är det bara en slump? Bodde systrarna kvar i området där de var födda, medans brodern flyttade därifrån?

63
Le Brun / SV: Le Brun
« skrivet: 2020-05-28, 11:15 »
Tack igen Kjell!
Ja, vi var inne på det alternativet vi också.
Vänliga hälsningar,
Jan

64
Le Brun / SV: Le Brun
« skrivet: 2020-05-27, 14:01 »
Tack för intressant och nyttig information Kjell!

Kanske jag kan få passa på att fråga om födelsebok i Älvkarleby socken (alt. Öns bruk).

Födelseuppgifterna på paret Lor(!)e Bonnevier och Katharina Larsdotter Öbrink i antavlan i mitt förra inlägg kommer från min mammas anteckningar från 80/90-talet. När jag ville kontrollera uppgifterna såg jag att det inte finns födelsebok i Älvkarleby socken med barn födda 1711, vare sig på Riksarkivets eller ArkivDigitals hemsida. Ändå har min mamma så prydligt skrivit "står 1714 i husförhörslängd, men hittas 1711 i födelsebok". Vet du, eller någon annan, om denna födelsebok har funnits tillgänglig tidigare?

Vänliga hälsningar,
Jan

65
Öbrink / SV: Öbrink
« skrivet: 2020-05-24, 10:46 »
Tack igen för information Ulf!!

Det skulle vara kul att få veta mer om släkten Öberg i Älvkarleö. Kanske det går att hitta information i deras historia som kan användas som indikationer för att förstå historien om släkten Öbrink.

Delvis frågade jag huruvida personerna förr själva bestämde över sina efternamn, eller om det gjordes "över deras huvuden", av den anledningen att det i min egen släkt finns ett exempel på ett äldsta syskon som tar/får ett efternamn (Donnér) när han började studera och sedan ser man hur de yngre syskonen "tar efter". Men det exemplet är från 1800-talet.

Tack igen och vänliga hälsningar,
Jan

66
Hej Lasse,

Tyvärr har jag inte tillräckliga kunskaper inom släktforskning för att avgöra om man kan dra slutsatsen att Brita Noaksdotter = Brita Dandenell, men efter vad du har skrivit tycks det finnas fler kopplingar än Söderbärke hfl AI:3 sida 247; samma namn på maken (Gabriel Jansson) samt att hennes pappa bör heta Noak och att det finns en Noak Dandanell i samma socken där hon var född. Vad jag förstår finns hon inte i födelsebok i Söderbärke (har letat som hastigast utan att hitta henne), men jag har själv stött på ett exempel där det är mycket troligt att ett barn aldrig blev registrerat i födelseboken (och konstigt nog blev samma person aldrig registrerad i dödboken!). När jag frågade efter information om denna person, här på anbytarforum, var det en användare som skrev att det förekommer att registrering av barn i födelsebok missas ibland.

Vad jag möjligtvis kan bidra med är följande.
Tack vare din fråga, hoppas jag ha hittat namnet på pappan till en Jacob Noacksson som jobbade som gruvdräng i Norberg. Han dog 18/8 1751 i Norberg och i dödboken står att han var född 1/11 1725, men inte var:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0009959_00226#?c=&m=&s=&cv=225&xywh=3046%2C1761%2C2826%2C1350

I Söderbärke födelsebok finns en Jacob född detta datum och pappan är just Noack Dandenell (skrivet Dandenl enligt min tolkning av denna post):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0014228_00041#?c=&m=&s=&cv=40&xywh=258%2C1733%2C3393%2C1620

I Norberg var Jacob Noachssons efternamn aldrig skrivet som Dandenell, vilket kanske kan vara en indikation om att Brita Noaksson heller aldrig "använde" efternamnet Dandenell. Inte heller Jacobs son Noack använde efternamnet Dandenell, men så plötsligt dyker efternamnet upp med Jacobs barnbarn Jacob Dandanell, född 25/1 1783 i Norberg. Detta tar jag som en indikation om att Jacob Noachsson, född 1/11 1725 enligt dödbok, är den Jacob som är född detta datum i Söderbärke socken. Gör jag rätt i det? (Ursäkta att jag "hänger på" din fråga Lasse!)

Vänliga hälsningar,
Jan

67
Åtminstone beröm för att ha hittat Jacob som fadder i Gävle, och ffa att komma ihåg den uppgiften!  ;)

68
Tack Jan och Per för att ni har minskat min förvirring!!  :)

I Älvkarlebys hfl AI:5 sida 172 står det, precis som du skriver Jan, att Johan född 1771 flyttade till Gävle 1792, och att Jacob född 1773 flyttade till Gävle 1788.
Om Johan född 1771 (hfl enligt ovan) inte hittas i Gävle 1792-1794, kan man ändå dra slutsatsen att det är han som hittas i Norbergs husförhörslängder 1794-1821? Räcker detta som bevis i släktforskarsammanhang, eller bör man uttrycka sig vagt (tex hänvisa till fynd som ger indikationer på att det är samma person); och att hans föräldrar är de som framgår av Älvkarleby hfl AI:5 sida 172 - trots att han saknas i födelsebok?

Är det bara ett sammanträffande att Johan född 1771 inte finns med i vare sig födelse- eller dödbok, eller kan det finnas något slags sammanhang? Kontrollerades personernas identitet vid dödsfall, tex med hjälp av uppgifter i födelsebok, och kan det vara av den anledningen han inte blev registrerad i dödbok? (Jag gissar att hans självmord kan vara en anledning, men jag kanske har fel.)

PS: Barnet som dog i Älvkarleby 1774 bör alltså inte ha varit vare sig Johan född 1771 eller Jacob född 1773. Kanske var det Jan Bonnevier och Cajsa Le Brouns (eller ska det vara Cajsa L. Björn?) barn Elisabeth? I dödboken står ju Cajsa Olsdotter som mammans namn, och inte Cajsa Le Broun. Man kan undra om Cajsa Le Brouns pappa hette Olof, eller om fel efternamn skrevs i dödboken. (En undran som egentligen inte är någon riktig fråga från min sida.) Texterna i Älvkarlebys kyrkoarkiv från den här tiden är väl bevarade och välskrivna, men det tycks ha blivit några fel.

Tack igen till alla för all information!
Vänliga hälsningar,
Jan

69
I Älvkarleby dödbok står att mjölnaren Jan Bonnevier och Cajsa Olsdotter förlorade ett barn den 17/1 1774 (se bifogad bild). Tyvärr är inte barnets namn skrivet, men dess ålder uppges vara 1 1/4 (1 år och 3 månader?, vilket ger beräknat födelsedatum ca 17/10 1772). (Om 1 1/4 kan betyda "ett år minus ett kvarts år" så blir beräknat födelsedatum 17/4 1773.)

Den Jacob Bonnevier som var född 10/4 1773 hade, enligt födelsebok föräldrarna Jacob Bonnevier (bruksarbetare på Öhn) och Cajsa Olsdotter, vilket jag tolkar som samma personer som paret som förlorar ett barn 1774.
...eller kan det vara paret Jan Bonnevier och Cajsa Le Brouns barn Elisabeth som dog den 17/1 1774? Hon var född 24/5 1773 i Älvkarleby enligt födelsebok.

Ju mer jag tittar på det här, desto mer förvirrad blir jag!  :-\

70
Tack Sven-Ove!

Enligt hfl i Norberg var Jan Bonnevier född 1771 skogvaktare, så då antar jag att det kan låta troligt att hans pappa var skogvaktaren Jacob Bonnevier född 1738.

Är det någon som har följt/hittat Jacob född 1773 som vuxen (efter 1794)? Vad jag vill komma åt är bevis på att Jan född 1771 och Jacob född 1773 var två olika personer. Jag tycker det är konstigt att Jan inte hittas i någon födelsebok år 1771 (med reservation för min miss) och misstänker därför att han kan vara Jacob född 1773. Jag har letat i födelsebok i följande socknar/församlingar: Älvkarleby, Gävle (Heliga Trefaldighets), Tierp och Lena. För mig är släktforskning en hobby och därför gillar jag att ibland fantisera och spekulera. I det här fallet är min spekulation att Jacob född 1773 som 21-åring bodde i Gävle och hittat då jobb som skogvaktare i Norberg (hur nu det gick till på den tiden). Tyvärr var åldersgränsen för jobbet 23 år, alternativt tänkte han att det var högre sannolikhet att få jobbet om han lade på ett par år på sin ålder, och därför kom hans födelseår att ändras från 1773 till 1771. Denna ändring kan förstås ha skett (av liknande anledning) redan innan, tex när han flyttade till Gävle. Hoppas ingen tar illa upp av att jag delar min fantasi här!

I hfl i Norberg står att Jan född 1771 kom dit 1794 ifrån Gävle. Jag har sett att Henric Bonnevier född 1724 och Magdalena Tetting född 1728 bodde i Gävle ungefär vid den tiden (sekundära uppgifter, men jag har hittat Magdalena i Gävle (Heliga Trefaldighet) hfl 1783-1789 (se bifogad bild)). Kan de ha varit föräldrar till Jan född 1771? Enligt sekundära uppgifter var Henric hovslagare, så det kanske är mer troligt att skogvaktaren Jacob var skogvaktaren Jans pappa?

71
Hejsan,

Är det någon som har lyckats hitta föräldrarna till skogvaktaren Jan Bonnevier, som i hfl uppges ha varit född 1771 i Älvkarleby (se bifogad bild)? Kan han ha varit samma person som Jacob Bonnevier född 10/4 1773 i Älvkarleby?

Enligt hfl tycks Jan Bonnevier ha begått självmord i Norberg 1821, men han hittas inte i dödbok där. Blev de som begick självmord inte registrerade i dödbok på den tiden, eller finns det en annan trolig anledning till att jag inte hittar honom (miss i min sökning, han dog i en annan socken etc)?

En av Jan Bonneviers söner (Jacob född 19/10 1802 i Härad (= i Norberg?)) blev dömd till vatten och bröd för slagsmål med kniv enligt anteckning i hfl. Jacobs son Johan Erik Bonnevier (Jan Bonneviers barnbarn) född 10/8 1839 blev också dömd för kriminella handlingar och blev inskriven i olika fängelsers register. I två av dessa register finns även fotografier av honom, 41 resp. 49 år gammal cirka (tagna 1881 resp. 1888 cirka). Är det tillåtet att lägga upp porträttfotografier på det här forumet?

Man kan undra om det fanns ett socialt och/eller biologiskt arv i det här fallet, eller om Jans självmord bidrog till hans barns och barnbarns utveckling.

Vänliga hälsningar,
Jan

72
Öbrink / SV: Öbrink
« skrivet: 2020-05-17, 10:36 »
Tack för informationen Ulf!
Då kommer förmodligen jag också att stöta på en hel syskonskara som gemensamt bytte till ett efternamn med platsanknytning på 1700-talet.
Har du ett par exempel från Öns bruk i Älvkarleby socken?
Vet man något om anledningarna till att en hel syskonskara tog ett gemensamt släktnamn? De exempel som du nämner (flytta till Stockholm, börja studera) bör väl inte ha varit anledning till alla (de vuxna) syskonen tog samma släktnamn, eller? ...såvida inte alla flyttade till Stockholm (samtidigt).
Var det alltid så att personer tog släktnamn på 1700- och 1800-talet, eller förekom det också att de gavs släktnamn såsom min tolkning i mitt inlägg den 10/5 2020? (Soldatnamn undantagna.)
Vänliga hälsningar,
Jan

73
Öbrink / SV: Öbrink
« skrivet: 2020-05-10, 15:10 »
Hej Ulf,

Jovisst är min spekulation långsökt! Den har ju till och med två steg.
Förutom brinken (vid bruket?) och namnet Älvkarleö, finns det andra tecken på att Öbrink togs av (eller gavs) syskongruppen utifrån Älvkarleby? Finns det tex andra exempel från den här tiden (och platsen) där samtliga syskon byter till ett gemensamt efternamn, som anspelar på deras gemensamma geografiska ställe? I mer modern tid har jag stött på några sådana exempel, men inte på 1700-talet. Hade alla syskonen koppling till bruket som vuxna, och vilken i sådant fall?

På 1800-talet har jag stött på exempel där enskilda personer bytte efternamn till ett som har koppling till en geografisk plats: antingen personens ursprungsställe eller stället dit personen flyttade. Förutom de fall det gäller soldater har jag tolkat denna företeelse som att namnbytet kunde ha gjorts (men inte endast) för att särskilja mellan personen i fråga och en annan person, med samma/liknande namn, som också bodde i området. Därför har jag varit öppen för möjligheten att det inte alltid var personen själv som tog initiativet till namnbytet. I fallet med efternamnet Öbrink tycks alla syskonen byta efternamn (sekundär information som jag tyvärr inte har kontrollerat). Med bakgrunden att endast enskilda personer har observerats ta/få efternamn med anknytning till en plats, låt oss säga innan 1900-talet, känner jag mig öppen för möjligheten att det kan ha funnits ett annat motiv till att syskonen Öbrink tog/fick sitt efternamn. Finns det något som motbevisar detta? Om det till exempel fanns andra tydliga exempel på ett liknande namnbyte av en syskongrupp så skulle det vara en god antydan om att Öbrink också togs/ficks utifrån brinken i Älvkarleö.

Tack Ulf för tipset om Rötters namnlista! Eftersom namnet Lorenzo förekommer i Italien tog jag för givet att Lorens kunde vara en försvenskning av det franska namnet Laurence (som väl uttalas ungefär "Lårens", eller "Lårén" (med en amatörmässig fonetisk skrift)?  ;D).

Vänliga hälsningar,
Jan

74
Öbrink / SV: Öbrink
« skrivet: 2020-05-07, 13:43 »
Hej,

Liksom T i sitt inlägg den 2013-11-09 har jag också undrat hur idén om kopplingen mellan Le Brun och Lorens Jansson (1676-1737) har uppstått. Dessutom har jag också funderat över varför syskonen Öbrink (Lorens Jansson och Catharina Andersdotters barn) började använda (just) efternamnet Öbrink i början på 1700-talet. Bland mina anor finns dottern/systern Katharina (1711/1714-1761). (Angående hennes födelseår, se detta diskussionsämne: https://forum.rotter.se/index.php?topic=169236.0 ).

Tyvärr kan jag inte bidra med några nya belägg i diskussionen, men jag hoppas att även spekulationer är välkomna.

För kopplingen mellan Le Brun och Lorens Jansson har jag gått igenom tillgängliga mantalslängder för åren mellan 1708 och 1743 över personer vid Öns bruk i Älvkarleby socken. Syftet var att se om Lorens Jansson (pappan till syskonen Öbrink) någon gång var en sven till en mästare med efternamnet Le Brun. Hypotesen var att en sådan koppling skulle kunna tyda på en relation mellan personerna, till exempel släktskap. Redan i den äldsta mantalslängden (1709) tycks mästersmeden Johan le Braun (Le Brun) redan vara frånvarande (bara hustrun och en dotter är antecknade). Nio rader under dem finns smedsdrängen Lorents Johansson. Om denne Lorents är densamme som i diskussionsämnet var han 33 år detta år (1709). Namnet på mästersmeden Jean Le Broun finns med sista gången i mantalslängden för år 1715, men där tycks bara en son och en dotter vara antecknade (om tredje och fjärde kolumnerna motsvarar son och dotter). Däremot hittas namnet Lorents Johansson (med stavningsvarianter) med i alla kontrollerade mantalslängder, fram till och med år 1736 då han är antecknad med hustru och en son, samt ytterligare en person vars koppling till familjen jag inte har lyckats tyda. Han var då "räckare och smältar mästare". Om jag har förstått det rätt är detta syskonen Öbrinks pappa, 60 år gammal detta år (1736). Under sin karriär var han smedsdräng (före eller från och med år 1709 till och med år 1722), smältare sven (1723-1724), mästersmed (1726-1727, 50-51 år gammal), smältare (1728-1730), räckar mästare (1731) och till sist räckare och smältar(e) mästare (1735-1736). De två sista åren var sonen Jan/Johan Öbrink sven åt mästarna, så här finns alltså en relation (ett släktskap) mellan svennen Öbrink och mästaren Jansson (son och far).

Frågeställningen som jag önskar få diskuterad är om det fanns möjlighet för en smedsdräng vid ett bruk i början av 1700-talet att göra en karriär, så som Lorens Janssons, utan att ha någon koppling (tex släkting) inom bruket. Jag är 100% amatör inom ämnena släktforskning samt historia, och med denna min bakgrund har jag svårt att tro detta utan andra belägg. Eftersom Lorens hade efternamnet Jansson bör pappan ha hetat Jan/Jean/Johan. En person med det namnet, och som bör ha varit äldre än Lorens, var Jean Le Brun. Han var som sagt frånvarande redan i mantalslängden för år 1709, då Lorens Jansson var smedsdräng och 33 år gammal - möjligtvis redan då i början av en inledd karriär inom bruket. Kan det hända att det är ur denna och liknande information som idén om kopplingen mellan Le Brun och Lorens Jansson har uppstått? Enligt denna spekulation/gissning skulle alltså Jean Le Brun vara Lorens Janssons pappa. Förnamnet Lorens klingar väl dessutom franskt?

Om Jean Le Brun var Lorens pappa så var han ju farfar till syskonen som började använda efternamnet Öbrink. Enligt inlägg ovan har stavningsvarianten Lebring förekommit av efternamnet Le Brun. Jag är heller ingen språkexpert, men är det inte så att Le uttalas ungefär "lö" på franska? Min spekulation att diskutera är att syskonen Öbrink, som kanske inte kunde franska ...så bra (eftersom de var så kallad "tredje generationens invandrare"), beslöt sig tillsammans att använda deras farfars efternamn (eller en variant därav). Gick det förresten till så att individerna själva fick bestämma över sina namn/efternamn, eller var det något någon annan bestämde (tex protokollföraren)? Om deras farfar var Jean Le Brun tycks han ju ha varit en viktig person vi bruket som mästersmed.

Med reservation för misstolkningar av innehåll i mantalslängder och okontrollerade sekundära uppgifter.

Vänliga hälsningar,
Jan

75
Älvkarleby / Födelse-/Dopböcker före 1730 i Älvkarleby
« skrivet: 2020-05-07, 11:22 »
Hejsan,

I min mammas anteckningar från  80/90-talet har hon skrivit om en ana, som var född på Öns bruk i Älvkarleby socken, att det "står född 1714 i husförhörslängd, men hittas 17/1 1711 i födelsebok". När vi nu har börjat ta upp hennes släktforskning igen upptäcker vi att den äldsta tillgängliga (hos SVAR och hos ArkivDigital) födelse-/dopboken i Älvkarleby socken börjar år 1730. Det har gjort att vi båda har blivit tveksamma till hennes gamla anteckning, men samtidigt tycks det oss också vara svårt att förstå hur hon skulle kunna ha gjort en sådan anteckning utan belägg.

Har äldre födelse-/dopböcker varit tillgängliga förr? Kan man fortfarande hitta arkiverade dokument vid församlingshem, och kan det hända att det finns födelse-/dopböcker för åren innan 1730 i Älvkalebys församlingshem? Har Öns bruk egna födelseböcker?

Vänliga hälsningar,
Jan

76
Le Brun / SV: Le Brun
« skrivet: 2020-05-05, 09:44 »
Hejsan,

Angående samband mellan släkterna Le Brun och Öbrink (Lars Öbrinks inlägg den 2000-11-26 och Kjell Lindbloms inlägg den 2000-12-01) önskar jag bidra med följande information.

Enligt funna kyrkoarkiv var Katharina Larsdotter/Lorentsdotter Öbrink (född 17/1 1711 i Älvkaleby socken) svärmor till Pehr Le Broun (född 12/10 1747 i Älvkarleby socken), vars pappa var Jan Le Broun (född 1722 i Älvklarleby socken). Kan denne Jan Le Broun motsvara den Johan le Broun (född 16/12 1722), som omnämns i Lars Öbrinks inlägg den 2000-11-26?
Pehr Le Broun (född 12/10 1747 i Älvkarleby socken) gifte sig alltså med Katharina Larsdotter/Lorentsdotter Öbrinks dotter Maria Bonnevier (född 27/3 1745 i Älvkarleby socken). När Katharina Larsdotter/Lorentsdotter Öbrinks dotter Catharina döptes fanns bland vittnena Jacob Lorentsson Öbrinck och Daniel Öbrinck (se bifogad bild).

Som källhänvisning bifogar jag några bilder. Dessutom bifogar jag en bild som schematiskt visar sambandet mellan släkterna Le Brun och Öbrink. I den schematiska bilden skulle jag vilja uppmärksamma paret Love Bonnevier och Katharina Larsdotter Öbrink, eftersom de båda har liknande födelse- och döduppgifter. Födelseuppgifterna har inte kunnat bekräftats av födelsebok.

Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

77
Allard / SV: Karl Johan Allard 1843-1920
« skrivet: 2020-05-02, 18:17 »
Hej Annika,
Min farmors morfar hette Klaes Allard och var också född 1843 - i Linköping. Han hade efternamnet Jonsson när han flyttade ifrån barndomshemmet och tog/fick efternamnet Allard när han blev soldat. Det tycks ha varit ett modernt soldatnamn i Linköpinstrakten i andra halvan av 1800-talet. Har du kontrollerat vad soldaterna före och efter Karl Johan hette, de som bodde på samma plats?
Vänliga hälsningar,
Jan

78
Lena / SV: DuBois/Duboe
« skrivet: 2020-05-02, 16:25 »
Hejsan Mats,

Det var intressant läsning om Anna Duois! Tack igen! Jag ska försöka skicka dig min e-postadress med ett privat meddelande, så kanske vi kan fortsätta att "prata" om henne med e-post. Självklart tänker jag följa din önskan om att inte sprida din text, men tänk på att du har lagt upp den på det här öppna forumet.

Av allmänt intresse hoppas jag att nedanstående två länkar kan vara angående ämnet Frans Kolare DuBois/Duboe.

https://www.geni.com/people/Francoy-du-Bois/5118565897130072528
https://archive.org/stream/bulletindelinsti21inst#page/126/mode/2up

I den första länken har någon (privat användare) lagt in föräldrar till Frans Kolare. Om man klickar på hans pappas namn kommer information om honom upp på en ny sida, och den sidan har lagts upp av en användare med namnet Angus Wood-Salomon. Om man istället klickar på hans mammas namn kommer "hennes sida" upp, och den har lagts upp av en användare med namnet Elizabeth Ellen Prince. Det är nog möjligt att kontakta dem.

Med den andra länken (som också finns på sidan till den första länken) kommer man till en artikel i en arkeologisk tidskrift. Referensen är "Bulletin de L'institut archéologique Liégois 1888, volym/nummer 21, sidorna 127-135", men tyvärr har jag inte lyckats se vem författaren är (kanske tidskriftens editor?). Författaren skriver att hen har fått tillgång till en lista med de valloner som anlände i Norrköping år 1633. Listan sägs komma ifrån Liége-sonen Louis De Geers ättling Louis Gerhard De Geer af Finspång (Sveriges första stadsminister), som har berättat för författaren att listan då (när artikeln skrevs ca 1888) fanns i ett familjearkiv. Den innehåller 133 personer, varav 126 namn. Bland namnen finns de för oss följande intressanta: Jacque du Bois, Francois du Bois, Cristoff du Bois, Jacque du Boy, Jan du Boy och Francois du Boy, samt Jan Durin (med de möjliga stavningsvarianterna Durand och Durent), Pierre Durieu, Laurent Godet och Jacque Godet. Tyvärr ger förstås det här inget svar på vem Frans kolares föräldrar var, men listan kanske ändå kan vara av intresse och nytta får någon läsare.

Jag har en kompis som är arkeolog och jag ska höra med honom om man kan få fram vetenskapliga artiklar som refererar till den ovan nämnda artikeln från 1888. På så vis kanske vi kan få fram mer information om Frans kolares föräldrar.

Vänliga hälsningar,
Jan

79
Lena / SV: DuBois/Duboe
« skrivet: 2020-05-01, 16:27 »
Hejsan Mats!

Största möjliga TACK för filen! Vilket jobb du har gjort!!! Otroligt! Allt är solklart och jag är nu mer är övertygad om att jag tillhör Dubois-släkten. Det känns lite konstigt att tänka att denna information kom fram bland annat tack vare en person, som blev dömd för barnamord. Jag såg att du har skrivit om den händelsen och det är ju svårt att inte bli nyfiken. Vad hände?! Var det ett eget barn som hon blev dömd att ha mördat? Hur var hennes och den övriga släktens situation när det hände? Vad hände med hennes (andra) barn efter avrättningen?  Blev de utstötta av samhället, eller lyckades de skapa sig "normala" liv?
 
Precis som du har jag också valloner både bland min mammas förfäder och bland min pappas förfäder. De på min mammas sida hittade hon ganska tidigt i sin "släktforskar-karriär" på 80-talet, och där finns efternamnen Bonnevier och Le Brun. På min pappas sida hittade hon både Brita Jacobsdotter och Per Isacsson i Lena socken, och nu i efterhand säger hon sig tyckas minnas att hon hade sett "vallonklingande" efternamn bland dopvittnen, men inte tänkt vidare på det så mycket. Nästan 40 år senare hände så följande:
För några månader sedan lade jag in förfäder på min farfars sida i ett släktträd på Ancestrys hemsida. När jag hade lagt in Jacob Andersson (Anders Andersson och Brita Jacobsdotters barn) kom det automatiskt upp ett förslag på vilka hans föräldrar var, med Brita Jacobsdotter Gaude som mamma. Denna Britas födelse- och döduppgifter stämde precis med de som min mamma hade fått fram på 80-talet. Den enda skillnaden var efternamnet Gaude. På samma sätt fick vi fram efternamnet Duboe på Per Isaacsson efter att ha lagt in hans barn Catharina Pehrsdotter. Min mamma och jag började då att leta efter fakta som kunde bekräfta att det var samma personer det rörde sig om. Vi lyckades hitta "bevis" på att Brita Jacobsdotter tillhörde familjen Gaude, men det var svårare med Per Isacssons efternamn Duboe. Med hjälp av Google hittade jag ditt inlägg på det här anbytarforumet (och på Facebook-gruppen Vallonättlingar, där jag igår ansökte om medlemskap).
Det riktigt roliga som jag sedan hittade var att en kusin till en av min pappas förfäder gifte sig med en kusin till en av min mammas förfäder (Greta Godou och Johan Bonnevier). Det här var väldigt väldigt oväntat eftersom min mammas förfäder bodde i Roslagen och min pappas förfäder bodde i Östergötland (på min farmors sida) och i Västmanland/Uppland (på min farfars sida). Som du ser av den bifogade bilden blev det ett romantiskt avslut på en historia som började med barnamord och halshuggning.  ;) Av bilden framgår också var våra gemensamma förfäder "tar slut": Jacob Andersson och Catharina Pehrsdotters son Pehr flyttade ifrån Lena socken till Funbo socken.
Om jag har förstått det rätt var Du Bois ursprungsstavningen på efternamnet Duboe. På franska (eller åtminstone på Turin-dialekt, som är min källas modersmål) betyder Bois trä eller skog, så Frans Du Bois blir ju ungefär "Skogs-Frans" eller "Frans av trä", dvs ungefär "Kolar-Frans". Man kan undra om Frans hade efternamnet Du Bois innan han flyttade till Sverige, och om han/hans släkt i sådant fall hette så pga att han/de var kolare eller pga att han/de bodde i skogen. Jag antar att det också kan vara möjligt att han fick efternamnet när han kom till Sverige av någon franskkunnig person, som visste att Frans skulle jobba som kolare. Till och med hans förnamn skulle ju kunna ha något att göra med att Frans var fransman (utöver att det har den ursprungsbetydelsen alltså).

Jag har låtit Ancestry analysera både mitt och min mammas DNA, men inget av resultaten visar likhet med deras referensgrupp i Västeuropa. Däremot har jag en "avlägsen" DNA-träff (dvs någon som troligtvis är en avlägsen biologisk släkting till mig) som har användarnamnet Per Karlsson. Kan det möjligtvis vara en släkting till dig?

Ett stort TACK igen för allt!
Vänliga hälsningar,
Jan

80
Lena / SV: DuBois/Duboe
« skrivet: 2020-04-30, 17:54 »
Hej Mats,
Ditt inlägg var jätteintressant och innehöll nyttig information för mig! Enligt min mammas släktforskning är jag också en ättling till Per Isaksson och har lyckats se i mantalslängder att han jobbade som stavrumskörare tillsammans med Isak Persson, vilket är det enda tecknet som jag har hittat på att denne Isak var Pers pappa. Du skriver att Isak var född 1674 och att hans pappa var Petter (Fransson). Jag tror mig ha hittat Petter Fransson i Kjell Lindbloms bok (tryckt 2012, se bifogad bild), men där framgår inte att han var pappa till Isak född 1674. Eftersom det här är länken som fattas för att känna mig säker på att tillhöra Dubois-släkten  ;D så undrar jag var du har hittat informationen om Isaks pappa. Dessutom undrar jag var du har hittat informationen om Isaks barn.
Tack på förhand! /Jan

81
Yrken G / SV: Goudiar/Godjar
« skrivet: 2020-04-29, 15:07 »
Tack Maud!!

82
Yrken G / Goudiar/Godjar
« skrivet: 2020-04-29, 13:10 »
Hej,
I mantalslängder i Lena socken (Norunda härad/tingslag i Uppsala län, åren 1736 och 1741) finns några personer med titeln/yrket "goudiaren"/"godjaren" vid Vattholma bruk. Efternamnet Goude/Godou sägs vara av belgiskt/vallonskt ursprung, men inte alla personer som har titeln/yrket i fråga har detta efternamn (se bifogade bilder och också länkarna nedan). Vad var det eventuella yrket?
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003549_00193#?c=&m=&s=&cv=192&xywh=64%2C3031%2C1631%2C779
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003548_00238#?c=&m=&s=&cv=237&xywh=-245%2C560%2C3106%2C1483
På sällskapet vallonättlingars hemsida har jag sett att det fanns yrket "goujar", som sägs ha betytt kolgosse. Kan de eventuella yrkena, som jag frågar om, vara stavningsvarianter av "goujar"?
https://www.vallon.se/historia.htm
Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

83
Svenska gods och gårdar / SV: Svenska gods och gårdar
« skrivet: 2020-04-04, 13:51 »
Tack Leif!
Din variant "varje enskilt rum" är för mig mycket tydligare än SAOBs variant "vart särskilt av de rum".
Vänliga hälsningar,
Jan

84
Svenska gods och gårdar / SV: Svenska gods och gårdar
« skrivet: 2020-04-03, 19:06 »
Tack Maud!
För mig är språket i SAOB inte alltid tydligt. Undrar vad det understrukna i rött betyder i den bifogade bilden, tagen från 10.
"l." antar jag betyder "eller".
Vänliga hälsningar,
Jan Johansson

85
Svenska gods och gårdar / SV: Svenska gods och gårdar
« skrivet: 2020-04-01, 17:28 »
Tack igen Anita!
Jag ser nu att min text blev rörig och komplicerad!  :D
Du har nog rätt i att lägenhet helt enkelt betyder/betydde bostad (och inte bostadshus/bostadsbyggnad). Förmodligen kunde en lägenhet/bostad rymma bara en del av en byggnad, tex "bottenvåningen" men inte vindsvåningen. En sådan tolkning gör ju att dåtidens begrepp "lägenhet" är mer nära dagens betydelse av ordet.
Man kan då undra om en sk "lägenhetsägare" alltid ägde hela huset eller ibland bara ägde en del av huset (bostadsdelen).

/Jan

86
Svenska gods och gårdar / SV: Svenska gods och gårdar
« skrivet: 2020-04-01, 11:00 »
Hej Anita och tack för svaret!
Jag undrar om du har en tolkning av "1 läg." i texten.
I din tolkning, betyder "1 läg." boningshuset, som har ett våningsplan + vindsvåning? Om det har den betydelsen tycks det mig konstigt att "1 läg." inte är skrivet före "1 vån. o. vindsvån." så att följden skulle bli: "en lägenhet (dvs bostadshus) bestående av 1 våningsplan och vindsvåning, och totalt(?) två rum och kök".
Eller betyder "1 läg." i din tolkning "våningsplan", som alltså består av två rum och kök? Är det så att "lägenhet" inte betyder "bostadshus" utan istället betyder det den delen av ett bostadshus i vilken man bor, dvs i detta fall våningsplanet (och inte vindsvåningen)?
Vänliga hälsningar,
Jan

87
Donner / SV: Donner
« skrivet: 2020-03-31, 10:25 »
Hej,
Med förhoppning om att inte "nästla mig in" i Donner-släktena har jag en fråga om en släkt Donnér.
Den släkt jag släktforskar kring är den som bland annat Sölvesborgs borgmästare 1897-1902 tillhörde, Johan Otto August Donnér (1836-1902). Efter vad jag har lyckats se började han använda efternamnet Donnér när han blev vuxen. Om någon vet varför, så är jag naturligtvis väldigt intresserad! Därefter började också några av hans syskon att använda samma efternamn. Ett av syskonen hette Oscar Theodor, född 2/2 1838 i Lunds domkyrkoförsamling. I den församlingens husförhörslängd 1852-1858 står att han flyttade till obestämd ort 17/7 1854 och i kolumnen för anmärkningar står "rest till sjös". Jag undrar vart han tog vägen och om han också hade efternamnet Donnér.
Länk till sida i omnämnda hfl:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0067144_00186#?c=&m=&s=&cv=185&xywh=-5%2C-901%2C6369%2C2973
I husförhörslängden ser det ut som om Oscar Theodor flyttade tillbaka till sina föräldrar, men när familjen flyttade till Ystad 1857 är han inte längre skriven bland de andra familjemedlemmarna.
För att visa övriga syskon och andra släktingar som hade efternamnet Donnér bifogas ett schema.
Vänliga hälsningar,
Jan

88
Svenska gods och gårdar / SV: Svenska gods och gårdar
« skrivet: 2020-03-31, 09:32 »
Hejsan,
I en upplaga av svenska gods och gårdar tryckt på 1940-talet står bland annat följande om en fastighet/gård (se också bifogad bild):

Fast. av timmer, uppf. på 1800-talet. 1 vån. o. vindsvån., 1 läg., 2 rum, 1 kök. Bekväml.: El. ljus. Uthus: Visthusbod.

Eftersom texten är oklar för mig undrar jag om det, utöver visthusboden, fanns en eller två byggnader på fastigheten/gården. Framkommer det av texten? För att förtydliga: enligt min tolkning betyder "läg." lägenhet, dvs ungefär "hus" (och därmed en byggnad), men vad betyder då texten "1 vån. o. vindsvån." som är skrivet innan "1 läg."? Var "1 vån. o. vindsvån." en byggnad och "1 läg." (med två rum och kök) en annan, eller refererar dessa två texter till samma byggnad?
Jag vill också passa på att göra en efterlysning. I 1938 års upplaga av svenska gods och gårdar med området Stockholms län finns inte gården Gullbergby i Rö socken med. Finns den i någon annan upplaga?
Vänliga hälsningar,
Jan

89
Lunds stadsförsamling / Oscar Theodor född 18380202 i Lund
« skrivet: 2020-03-18, 14:19 »
Hej,
Jag undrar vart Oscar Theodor född 18380202 i Lund domkyrkoförsamling tog vägen.
I Lund domkyrkoförsamlings husförhörslängd 1852-1858 bodde han hos föräldrarna, men sedan står att han flyttade till obestämd ort den 17/7 1854. Hans namn är skrivet två gånger på samma rad, så det tycks som han flyttade tillbaka till sina föräldrar, men inget datum är antecknat för det. I kolumnet "anmärkningar" står att han "rest till sjöss". Länk till husförhörslängd i Lund:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0067144_00186#?c=&m=&s=&cv=185&xywh=3052%2C220%2C3686%2C1720
Vidare står i samma husförhörslängd att hans föräldrar flyttade ifrån Lund till Ystad (Sankt Petri) 1857. I Ystad Sankt Petri husförhörslängd 1856-1862 hittas familjen i Fridhem, men Oscar Theodor bor inte längre hos föräldrarna. Länk till husförhörslängd i Ystad:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0070962_00385#?c=&m=&s=&cv=384&xywh=-27%2C55%2C3688%2C1722
Jag har letat efter honom i diverse register, men inte lyckats reda ut vad som hände honom efter 1854/1857.
Tacksam för uppgifter om honom!
Vänliga hälsningar,
Jan

90
Stockholm / SV: Vad betyder anteckning?
« skrivet: 2020-03-18, 10:10 »
Tack snälla Kristina och Admin C!
Jag har letat efter något gemensamt, som skulle kunna förena och vara unikt för sidorna med dessa anteckningar, men inte lyckats hitta något. En par ledtrådar får man av att det är samma diarienummer (242/1912) på Kristinas två första/översta länkar, som båda leder till samma socken/församling: Roslags-Bro, och av att alla diarenummer tycks vara införda år 1912 i detta register, som innehåller personer som dog 1910 i det berörda området.
Syftet med min fråga var om anteckningen kunde ha att göra med att pappan till min mormors första barn är antecknad som okänd i födelse-/dopbok. Det tycks inte vara så, och därför överger jag nu intresset för anteckningens betydelse.
Vänliga hälsningar,
Jan

91
Stockholm / SV: Vad betyder anteckning?
« skrivet: 2020-03-17, 07:43 »
Tack Kristina för ditt svar!
Menar du att det är av anledningen att anteckningen gjorts på SCB, och inte av prästen, som den inte avser någon speciell person?
Jag har nu också hittat en liknande anteckning på en annan sida i samma SCB-bok/-register: Husby-Lyhundra (Husby-Sjuhundra) församling, sidan som har rad 1 högst upp. Där står, på samma ställe, den liknande anteckningen "DNo 366/12". Eftersom det här står "DNo" och inte bara "D.N." tycker jag det ser mer ut som om N:et står för "nummer" än att det står för "notis". Vad tycker ni? Dessutom ser jag ingen ändring gjord på sidan med anteckningen "DNo 366/12", så teorin om att det skulle vara en anteckning om att en ändring har gjorts tycks inte stämma.

92
Stockholm / SV: Vad betyder anteckning?
« skrivet: 2020-03-16, 17:25 »
Tack Ulla för svaret!
Din tolkning av D.N. låter rimlig! Jag håller också med om att det inte är så stor vits med att gå vidare i sökandet om vilken som var pappan till barnet.
Vänliga hälsningar,
Jan

93
Stockholm / Vad betyder anteckning?
« skrivet: 2020-03-15, 11:49 »
I SCBs dödbok, Rö socken i Stockholms län 1910, på sidan som överst har rad nummer 11 (inskrivningens löpande årsnummer), står anteckningen "D.N. 404/1912" i kolumnen för särskilda anteckningar. Anteckningen står inte på någon rad med avliden person, utan i fältet med kolumnens rubrik. Jag undrar vad det kan betyda. En teori är att en ändring av ett födelsedatum har gjorts på samma sida (rad nummer 12) och att denna ändring har fått diarienumret 404/1912 i något register. (Ändringen och anteckningen ser ut att kunna vara skrivna med samma penna och handstil.)
Anledningen till att jag undrar är om anteckningen istället skulle kunna röra personen på rad nummer 11. Det är nämligen min mormors barn. Eftersom pappan till barnet är antecknad som okänd i födelseboken och inga anteckningar om honom har hittats i församlingsboken så skulle anteckningen i SCBs dödbok kunna vara enda ledtråden till vem han var. Eftersom det inte finns några anteckningar i församlingsboken misstänker jag dock att det inte blev någon rättslig process angående faderskapet. Gör jag rätt i att misstänka det, eller är det mödan värt att åka till Stockholm för att leta i domböcker ändå?

Sidor: [1]