ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Gunnar Kager

Sidor: [1]
1
Tack för hjälpen!

2
Måns Pehrsson, Gift, 52 år gl, död i Huggelsboda af ?-värk d 8 Decemb., jordfästes d. 21 ej(usdem). Tacksam för hjälp med att tyda dödsorsaken.

4
Frännarp: Truls Andersson hust. ? Ellna 3 barn, och vidare på höger uppslag: Inh(yses)? Erik Larss
och på nästa rad: hust: ? 63 ?

6
1782 den 13 Octob. lystes 1sta gång för drängen Anders Nilsson i Toarödshus och Pigan Bolla Nilsdotter i Borresta. Charta för 2. Schilling casserades(?). (Löftesmän) Nils N S Jepsson (och) Nils N S Jönsson. Förutnämnda Anders Nilsson och Bolla Nilsdotter wigdes d. 10 Novemb:

7
Stort tack för denna läshjälp!

8
1762 d 1 Octob föddes ett gåssebarn i ?-huset Fadren är Bonde Svensson Modren Bolla ?-dotter, d 3 October blef framhafd till des Dop och Christnades af hustrun ? ? i Stensma och kallad wid namn Bengt. Wittnen bonden ? Swänsson i Stensma och Drängen Pär Jönsson och Pigan Anna Jönsdotter i Höghult.

9
Ett stort tack! Nu har jag lärt mig något nytt. :)

10

ArkivDigital[/size[/color] ;D Använder Arkiv Digital (Östra Sönnarslöv (L) MTL1742-1800)öv (L) MTL:1 (1742-1800) Bild: 1 Sida: 1742[/size]ÖsÖtra Sönnarslöv (L) MT (174271 (1742-1800)

11
Slog upp Jöns i Spångarp i 1764 års mantalslängd, och där är han inskriven som Jöns Ottasson med mycket tydlig handstil.

Kan du meddela var i mantalslängden man hittar Jöns Ottasson? Har letat men hittar honom inte.
Hur kan man se vilket år respektive mantalslängd omfattar?

12
Hjärtligt tack för hjälpen! Skulle gärna vilja veta hur man går till väga för att hitta honom i mantalslängden? Hur ser man årtalen i längden? Det är alltså Östra Sönnarslöv MTL:1 (1742-1800) vi talar om.

13
(1764) d 2 sept. Jöns ? barn i Sönnarslöf(?) ? Christ, Nom Kristina Susc. Jöns Svenssons hustru Sissa i Sönnarslöf Testes Jöns Svensson Sönnarsl
Tacksam för hjälp med frågetecknen,

14
Hjärtligt tack!

15
Tacksam för hjälp med att läsa faderns yrkestitel: 1780 d 14 Sept föddes och Christnades ? Sven Nilssons Son Nils i Greflunda. Bars af etc.
Står det möjligen Hemma Gårdsman?

16
Tack för hjälpen!

17
Anno 1758 d 9 April död (begravd?) ? Bödkaren (Tunnbindaren) Håkan Pährson i Listerby Död af ? 52 åhr gammal.
Tacksam för hjälp med frågetecknen.

18
Stort tack för hjälpen!

19
År 1811 d 28 Augustii Förrättades på Wederbörlig anmodan denna Bouppteckning öfver Qwarlåtenskapen efter Afledne Möllaren Ola Larsson på ? Qwarnen No 2 Trollamölla, hvilken 2ne Gånger warit gift och af förra giftet efterlämnadt sig Sonen Anders 35, och med senare giftet ??   Enkan Ellna Jöransdotter, döttererna Hanna gift med drängen Måns Nilsson i Norrjla (Norrlia), Ingrid 19 ? gammal; hennes rätt bewakades ??? Åbonn John Ohlsson från Lökaröd; och sedan Enkan erhållit tillsägelse om ?? uppgift ? fölljande som af undertecknade jemte Häradsdomaren Anders Månsson från Lökaröd wärderades i efternämnda Ordning.-
Vore mycket tacksam för hjälp med frågetecknen!

20
Hjärtligt tack för hjälpen!

21
1749-12-01 wigdes Ryttaren från Linneryd (Linderöd) Sokn Paul Winstedt  med Pigan Karna Jönsdotter från ? efter förut skiedt lysning. Tacksam för hjälp med att tyda varifrån bruden kom.

23
1777 d 4 April afled afskedade Ryttaren Paul Winstedt i Knopparphus, 46 år g(amma)l och jordfästes 13 April död af ?
Tacksam för hjälp med att tyda dödsorsaken.

27
No 5 d. 9 Aprilis vigdes drängen Johan Petersson i ?-måla och pigan Ingrid Svensdotter ibm. af Herr Pastor Folin.
Tacksam för hjälp med att tyda ortnamnet.

28
Födelsenotis:

Född 1723-06-00: Nils.  Bap: (Döpt) Dea post Trinitas ? 23 junii Sven
Gummessons och hust Sissas  barn ifr Svalehult. Nat: Söndagen ?? Junii. ?
Davermåla(?) Nom: Nils. Valbor Per Gummessons i Mersum(?) baret. Testes:
Jons ? Börje i ?-måla, Jpn Persson i Hofgården. ?? i Stentorp.? Esbiörns i
Torp. Pig. Elin Nilsdotter i ? och ?-by Sokn.-
Mycket tacksam för hjälp med frågetecknen!

30
Nils Svensson Dräng och Bonde ifrån Svalehult och Pigan Ingeborg Börgasdotter från Raskamåla. Bägge från församlingen ???? Vigda 1756-06-09.
Tacksam för hjälp med slutet av notisen

31
Drängen och Hemmans Tillträdaren Sven Bengtsson från Ulfsmåla i Backaryds Socken samt Pigan Ingeborg Månsdotter i Öljehult. Han upviste Kyrkoherden Palmes betyg om ledighet till äktenskap ? dessutom sig sin Broder Bonden Lars Bengtsson i Humlamåla af Backary Socken, som ??? skriftliga tillstånd till ägtenskapet. ? tillika som Löfteman på Nerås(?) egor Bonden Måns Johnsson i Askaremåla.  Vigda 13 oct (1793).
Tacksam för hjälp med frågetecknen.

33
No 28. ? Båtsm(an Blomsters i Binga dotter Inger, född d 19. (Testes) Per Olsson i Binga. Pers hustru ibid.
Är det så att frågetecknet innebär samma dopdag som i notisen ovanför?

34
Tack för hjälpen! Beklagar att texten blev för liten.

35

1775-12-03 Lystes 1. gång för bonden ärliga och beskedliga Sven Svensson
i Spikahult samt ärliga och ? pigan Gertru Svensdotter ibm. Cop. (Vigda) 
1775-12-23.
Tacksam för hjälp med frågetecknet.

36
Sannolikt fel notis. Ni kan bortse ifrån den.

37
Söndagen 22 oct (1779) döptes ? ? och hustru Bengta Pährsdotters i Widtsköfle Son Pähr född den 20 dito. Wid dopet hölt honom hustru ? Nilsdotter. Witn ? ?-son, Nils Trulsson och hustru ? ? Persd(otter).
Tacksam för hjälp med frågetecknen.

38
Varmt tack för hjälpen och ett Gott Nytt År!

39
1797 Martius d 28 föddes tvillingarna Magnus och Jon Nilssöner i Henstorp. Fadren ? Nils Månsson och Modern, dess hustru Kirstina Pehrsdotter, 32 år gammal. Den förra Magnus blef ? svaghets skull ? hemmadöpt af pigan Kirstin Svensdotter i ?-måla i närwaro af hustru Lisbeth Gummesdotter i Weramåla ? och p(igan) Ingrid Pehrsdotter på Ryaskog.
Höger överst:
medan Jon ? ? döptes den 2 Aprilis i kyrkan. Faddrar Påhl Abrahamsson i ? , dr(ängen) Påhl Andersson i Hensmåla  ? hustru Lisbeth Nilsdotter i Idamålastorp (Idamålatorp), pig(an) Cathrina Larsdotter i Betet och Tingsåhs sockn.
Mycket tacksam för hjälp med frågetecknen.

41
Kan inte läsa Bengta Olsdotters faders yrkestitel och hennes mors efternamn.  År 1821 Julii den 21 föddes, och den 29 döptes ?-väktaren Ola Nilssons i Widtsköfle och dess hustru Karna ?-dotters  dotter Bengta. Bars af etc.
Tacksam för hjälp!

42
Tack Eva! God Jul och Gott Nytt År!

43
Jag tror att det står Elna.

44
Det gäller Hanna Olsdotters födelsenotis. Jag kan inte läsa hennes mors förnamn som troligen börjar på E. Hennes efternamn synes vara Jönsdotter.

45
Kom på det själv: "Hultet".

46
Kan inte läsa var Elin Jonsdotter föddes 1770-04-28. Vore mycket tacksam för hjälp!

47
Stort tack för hjälpen!

48
Tacksam för hjälp med att tyda ortnamnet eller eventuellt församlingen, varifrån han kom. Gäller Anders Björk född 1822  i Åhus.

50
Tacksam för hjälp med frågetecknen i Bollas födelsenotis.

Född 1806-10- föddes i Skipparp (Skepparp) Pigan Kjerstina Larsdotters
dotter som döptes d. 29 ejusdem och kallades Bolla. Bars etc. Barnfader
angafs tjänstedrängen och Enklingen Nils Andersson från Lilla Juleboda
som erkänt sig hafva  ? Kjerstina under äktenskaps löfte. ?  ? 22 år.

51
Hjärtligt tack för dina synpunkter!

52
Tacksam för hjälp med att tyda vad det står i anmärkningskolumnen i Sven Mattissons dödsnotis.

53
Tack snälla för värdefull hjälp!

54
Tacksam för hjälp med frågetecknen:

Vigda 1793-11-29: Abraham Svensson och Elin Åkesdotter. Den 15 Post Trinitas d. 8 sept (1793) lystes 1sta gång för Drängen och Hemmansbrukaren ? och ? Abraham Svensson i Kalleberga och Sedesamma Pigan Elin Åkesdotter därsammastädes.¶
Hemmansbrukare , ärlige och beskedelige Abraham Svensson i Kalleberga och Sedesamma Pigan Elin Åkesdotter därsammastädes willigt ämna med hvarandra träda i ägtenskap, det så på ? wi oss undertecknade alla för och nu för alla, ? och ? försäkran, att förrnämnda personer ? inte är i någon hinderlig skyldskap med hvarandra, ej heller för? någon annan trolofvade, ?? hafva och ? den vill som tillgift ? förmår, så det samtycke är ägtenskap ? ingångit(?) och ??? som ifrån Dato wåra namn och wanliga ? Bomärken bekräftas Ronnabu den 4 september 1793. Åke (bomärke) Pehrsson, Abram (bomärke) Gummasson, Pehr (bomärke) Gummasson, alla i Kalleberga.


56
Tack, vad är det för något?

57
Vore tacksam för hjälp med att tyda Knut Lafvessons dödsorsak.

59
Tacksam för hjälp med frågetecknen i denna födelsenotis:
(År 1770) Augustus den 30 döptes Gise Knutssons(?) äkta barn i Möllery(d) som föddes den 27 ? och blef wid dopet kallad Sven. Frambars(?) af Maths Jönssons hustru ? i ?  Test(es) Pär ? i ? och Mathis Jönsson.


Har även försökt hitta Gise i husförhörslängd av år 1770 men i Hjortsberga börjar husförslängderna först år 1801. Tacksam för tips om Mölleryd förekommer i annan församling år 1770.

60
Tack för god hjälp!

61
Tacksam för hjälp med frågetecknen i lysningsnotisen.

Vigda 1842-01-16. Söndagen den 14 nov (1841) lystes första gången för 
Smeden Sven Petersson, 26 år, samt Pigan Kjerstin Svensdotter ibm., 27 år, -
? från Hjortsberga 1841-11-17. Att dessa Contrahenter i afseende till laga
ålder, då ? dessas kunskap, förlofning med andra; samt vederbörandes ?
äro hinderslöse att med hvarandra träda i äktenskap, det warder vid ansvar
efter lag, härmed egenhändigt försäkradt af Listerby den 13 november
1841 - Mattias Pålsson (?), styvfader till fästequinnan och Gårdman i Binga
(Edestads socken).


62
Tack så mycket för hjälpen!

63
Kan inte läsa dödsorsaken för Catharina Hansdotter ifrån Bergshyttan.

64
Stort tack för värdefull hjälp!
Mvh Gunnar Kager

65
Vad heter platsen där ryttaren Jöns Norrboms och Margareta Haraldsdotters  son Jöns föddes 1765-05-07?
Husföhörslängden:
ArkivDigital
[/size][/color]
:
[/size][/color]
Normlösa (E) AI:1 (1757-1788) Bild: 27 Sida: 41   skulle platsen heta  Skonberga Stora Frälsegård men det står det ju inte i födelsentisen.

66
Varmt tack för värdefull hjälp!
Bästa hälsningar Gunnar

67
Tacksam för hjälp med frågetecknen.

Död 1747-12-22: Bergsmannen Lars Hansson wid Saxhyttan född ibm 1674 af hederwärda föräldrar; På sitt 30 åhr trädde han uti ägtenskap med sin efterlåtna änka Elisabet Persdotter från Jäpptorp, med hvilken han ? tillsammanlefvat ? 41 åhr, och blifvit välsignad med 13 barn, af hvilka 6 äro ? döda, men 3 söner och 4 döttrar öfverlefva uti sitt ensamma liv som warit ährbar, fridsam och rättrådig, ?????¶
...sin ålderdom??? någorlunda ? men blef på sistone af dödsens ? ?? i 6 dygn ansatt, derigenom han ?? 71 åhrs wandring. Begr 6 Januar 1748. 

68
Varmt tack för hjälpen!

69
Begrofs (1773-02-) 28 Bergsmannens Olof Janssons hustru  Catharina Hindersdotter ifrån Nybergshult som är född uti Grythyttans församling åhr 1748 d 27 febr. wistades hemma uti unga åren, trädde uti ägtenskap åhr 1770 med Olof Jansson haft med honom en dotter som efterlefver. Thes lefnad har warit ärlig och Christelig. Läste och förstod sin
Christendoms kunskap enfaldigt, besökte flitigt Guds hus och åtnjöt the dyra Nådemedlen. Warit sjuklig mäst i 2ne år, dog  wärk uti kroppen,d 11 febr, aetas 25 år på 16 dygn när.

70
Tack för hjälpen!

71
Tacksam för läshjälp beträffande dödsorsaken för Stina Olsdotter.  Slutar med "-sot"

72
Tack Kalle och Maud!

73
Född 1822 Juni 27, döpt 29, Petter. B?  Jan Persson och hust Stina Andersdott i Sörg(ården)  ?
Tacksam för hjälp med frågetecknen i denna födelsenotis.

75
Tacksam för hjälp med tolkning av vad som står i anmärkningskolumnen längst till höger. Gäller internen no 518 Adolf Hansson.
Sista ordet i notisen är "Sala".

77
Efter lite funderande tror jag att det står Vattenberg. Kan det stämma?

78
Vad hette platen där Brita Töresdotter föddes 1760-01-10? Kwastenberg??

81
Åhr 1787 d 10 Juli blefwo underteknade kallade
af änkjan Sigrid Månsdoter i Östergarden Råglanda och
(denna rad kunde jag inte tyda)
? fasta och lösa egendom som ? efter ?
sin genom döden d 3 dennes ? afledne man
Johan Larson och lämnadt efter 4 st Barn son
Elias ? och myndig dotter Margreta gifat med
Törs(?) Månson på Storhögen(?) döttrar Stina och Marga omyn (-)
diga sedan företogs som följer neml(igen)


Mycket tacksam för läshjälp!

82
Tack för hjälpen! Ja, efternamnet verkar vara mycket ovanligt.

83
Vigda 1720-12-30: ?-Gesällen Johan Pantaliansson wigdes med Pigan Maria Pehrsdotter i Slättevalla.

84
Tack så mycket för hjälpen!
Mvh Gunnar Kager

85
Petter Larssons dotter Stina Persdotter f 1810, kom 1830 fr Aspa. I anmärkningskolumnen står en notering som jag inte förstår: "def" med ett efterföljande förkortnngstecken.

86
Stort tack för vänlig hjälp!
Bästa hälsningar Gunnar Kager

87
Bergsman Jan (döpt Johannes) Larsson i Kåfallstorp, född i Mosås, Järnboås socken 1772-11-17, har jag inte kunnat följa framåt i tiden eftersom det inte finns någon husförhörslängd för följande år i A1:9 (1825-1830). I AI:11 (1831-1835) hittar jag honom inte. Har gått igenom dödböckerna för Järnboås t.o.m. år 1839 utan att finna honom eller hustrun Brita Jansdotter född 1775-07-29 i Järnboås. Kan någon ge mig tips om hur jag kan komma vidare?
Mvh Gunnar Kager

89
Tacksam för hjälp med dödsorsaken för lille Carl, 17 dagar gammal (Far Bergsman Erik Fahlberg, Mor Anna Christ. Persdotter, bosatta i Lindeshyttan).

90
Tacksam fä hjälp med att tyda fjärde ordet i första raden av Nicolaus Gabriels födelsenotis.

91
Sankta Eugenia / SV: Funck
« skrivet: 2019-04-17, 20:12 »
Hej igen Roland,
Här bifogas länken till födelsenotisen. Kan inte läsa särskilt mycket latin men jag tolkar det som om han vore född 1791-10-04. Han finns överst på vänstra uppslaget.
Mvh Gunnar


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075001_00084

92
Sankta Eugenia / SV: Funck
« skrivet: 2019-04-17, 19:53 »
Hej Roland,
Googla på "SVAR" klicka "Digitaliserade arkiv" sök upp "Kyrkoarkiv" i nionde raden, skriv "S:ta Eugenia" i sökrutan, klicka på sök så hittar du denna församlings kyrkböcker och kan välja ut den du vill titta i.
I det här aktuella fallet kan du för enkelhetens skull nyttja nedanstående länk. På denna sida finns dopdatum för Johannes Wolterus Funck på högra uppslaget, tredje nedifrån. Såvitt jag vet har Arkiv Digital inte skannat denna församlings kyrkböcker. Mvh Gunnar Kager

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00067714_00025

[/size]https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00067714_00025[/color]

93
Sankta Eugenia / SV: Funck
« skrivet: 2019-04-16, 17:40 »
Tack för vänlig hjälp!
Gunnar Kager

94
Sankta Eugenia / SV: Funck
« skrivet: 2019-04-15, 19:57 »
Hej,
Tack för utförlig info om familjen Funck (2017-11-06)!
Undrar ang. födelsedatum för Johan Valter Funck. I din redögörelse 1791-10-05. Har du möjligen en referens till födelsenotisen?
I Kungsholm AIa;22 (1826) Bild 193 / Sida 189 (AID: v87491.b193.s189, NAD: SE/SSA/0011 [ Källa: ArkivDigital AD AB ] finns som åttonde person uppifrån en KlädesväfvareGesäll Johan Funck född 1792-10-04.
Kan det vara samma person?
Vänliga hälsningar Gunnar Kager (sign. Carex)

95
Tack så mycket!

96
Siden Väfvaren Johan Ludvig Funk och Jungfru Carolina Augusta ?

97
Utomordentligt tack till er båda som hjälpt mig vidare med detta ärende!
Vänliga hälsningar från Gunnar Kager

98
Stort tack för denna kompletterande information!

99
Tack så mycket! Vore även tacksam för tips om hur jag skulle kunna söka efter henne fortsättningsvis. Lämnades ett sådant barn i det allmännas vård för att sedan fosterhemsplaceras eller adopteras bort? Var är det lämpligt att leta?
Så mycket vet jag att hon är noterad som "dotter" i en familj fr om år 1880. Källor: Folkräkningen nämnda år samt Rotemansarkivet. Husfadern: Gustaf Adolf Leonard Svensson 1841-1883.

100
Vad står det i föräldrakolumnen)

101
Tullstorp / SV: Tullstorp CI:5 (1890-06-06) Bild 175 årsnr 5
« skrivet: 2019-03-31, 22:40 »
Tack för hjälpen!

102
Tullstorp / Tullstorp CI:5 (1890-06-06) Bild 175 årsnr 5
« skrivet: 2019-03-31, 14:08 »
Wid lysningens uttagande närwarade brudgummens fader ? ? Åbo Lars Jönsson ? 8 Stora Bedinge.- Kom med hinderslöshetsintyg intyg fr. ?

103
Är osäker på ortnamnet för den förste faddern , Bergsman Lars Nilsson. Står det möjligen Ringshyttan?

104
Järnboås / SV: Järnboås F:2 (1775-1805) Bild 138
« skrivet: 2018-07-31, 21:32 »
Tack så mycket för hjälpen!

105
Järnboås / Järnboås F:2 (1775-1805) Bild 138
« skrivet: 2018-07-31, 20:27 »
Vore mycket tacksam för hjälp med dödsorsaken.

109
Upwistes Herr Prostens Nordstrands bewis til hinderslöshet ? ock med sig Brudens Giftoman B:M Eric Holmberg från Nyhyttan. 

110
Varmt tack för ditt kompletterande svar! Sätter igång i morgon söndag 10/6.
Mvh "Carex"

111
Hej igen,
Har nu gått igenom Österhaninges in- och utflyttningslängd: (Österhaninge BI:1 (1826-1860) för åren 1829 och 1830 utan att hitta honom. (I nämnda längd använder prästen orden "Hvart" respektive "Hvadan"). Sistnämnda ord har jag tolkat som "varifrån".
Har du möjligen någon annan tänkbar ort att föreslå?
Det står ju också "bortgången" vilket jag tolkar som "avliden". I Österhaninges dödbok för år1830 har jag inte hittat honom.
Mvh "Carex"

112
Hjärtligt tack för svaret!

113
Vart flyttade sonen Jonas Eleiser år 1829?

115
Vigda 1738-09-12: Dräng Eric Olsson ifrån Öskevik i Nohra Sockn. samt Pig. Cattarina Olsdotter ifr Stackerud.
? ? Anders Jacobsson ifr.Öskioboda (?) samt Pig. Karin Olsdotter ifrån Aspa.

117
Vore mycket tacksam för läshjälp med ortnamnet efter Lindesberg. (Den avlidnas födelseort).

118
Hjärtligt tack för hjälpen!

119
Vigda 1762-09-19: 1762-08-21 Ankom BergsmansSonen Anders Ersson ifrån Öskebohytta och begärde ÄktenskapsLysning med Gästgifvaredottren Maria Malmberg ? tillkommen och ? Gästgifvaren Jan Malmbergs närwaro, som wittnade om Brudens fulla ? och samtycke. Carta erlagd 16 smt.

120
Tack så mycket!

121
Tacksam för hjälp med att tyda denna dödsorsak. Gäller årsnummer 6. Hans Hindersson.

122
Hjärtligt tack för hjälpen!

123
Vore tacksam för hjälp med att tolka det understrukna ordet.

124
Tack så mycket!

125
Till vilken ort flyttade Jan Jansson år 1831?

126
Varmt tack för hjälpen!

127
Tacksam för hjälp med moderns efternamn.

128
Tack så mycket för hjälpen!

129
Brudgummen medhawer sin ? ? ifr. Pastors ? i Linde. Brudens fader B:M Anders Nilsson war närwarande(?) och ? Brudens ?

131
Stina Pehrsdotters födelseort kan jag inte läsa. Tycks börja med "B". Tacksam för hjälp.
Kom själv på det: Björka. Såg det i en senare husförhörslängd.

133
Tacksam för hjälp med att tyda vad som står före "Tylander". Efter att ha tittat i husförhörslängderna i Nora stad har jag hittat en "handelsman" Hindric Tylander. I den senare notisen tror jag att det står "herr Tyland."

135
Åhr 1788 d. 22:dra Julii inställde sig undertecknade till ödmiukt fullgiörande efter höggunstiga ordres af d. 14:de sistlidna Martus(?) till att förrätta laga Bouppteckning, efter afledna Bergsmannen Adam Andersson i Bergsmanshyttan warwid änkan Catharina Andersdotter närwarande war, och Boet upgaf, samt för the omyndiga Små(?) Barnen, en Son 9 åhr gl. och fyra döttrar, hwaraf den älsta war på det 17:de året och den yngsta 6:te året gammal woro närwarande theras lagligen tillförordnade förmyndare Bergsmannen Olof Ersson ? i Bå(?) och Abram Andersson i Risbacken samt för mågen Lars Svensson war thess fader Sven Erlansson tillstädes och för mågen Jonas Israelsson uppwiste änkan ett undfånget qvitto på både löst och fast, men den myndige Sonen war borta och frånwarande men wid ? som följande(?).

137
Tacksam för hjälp med tolkning!
? permiss(ion) (18)69. frejdbev(is) till K(ungl) Befallningsh(avande) i Blerkinge 4/9 (18)69. häktad för stöld. ? ? Komp(ani)chefens skr(ivelse) 28/6 (18)70. Erhåller afsk(ed) 26/6 s(amma) år.

139
Vore mycket tacksam för hjälp med frågetecknen:
Anno 1766 den 6. Maij sammanträdde undertecknade Rådstufwu Rättens Deputerade, ? ? Tullskrifwaren Lars Söderbecks Enka hustru Ingrid Lund upteckna och wärdera  ägendommen efter bemälta ? hwarwid sig infunno o närwarande dottern Anna Marja Söderbäck gift med Snickaren ? Lars Grönwall och Sonen Visiteuren Johan Söderbeck men Sonen Lars Söderbäck frånwarande  och wistas nu i Wadstena, är Borgare och fiskare därstädes, Stiufdottren adl(edna) Stads ? mästaren Rundqvists Enka hustru Maria Simonsdotter ? infant(?) sig ? ? och ? fädernas arfsutbekommande till 68 Sk. 8 ? Koppar(myn)t, som Stiuffadren Lars Söderbeck i lifstiden omhändahaft och ännu war innestående; ? ? Enkan att Testamentum reciprocum ? d. 30 Junii 1750 blifwit uprättat mellan dess afledna man Tullskrifwaren Lars Söderbeck och bemälta Enka, hwilket Testamente ? närwarande arfwingar ? ? icke ? någon twä?kan, hälstsom fadren blifwit död uti medio Maij månad Åhr 1765, och ofwan förmälta Testamente ännu icke befunnits wara föromgott med , som Lagen om Testamentens förwarande och tillkiännagifwande stadgar. ? Enkan hustru Ingri Lund ifölja häraf, följande ägendom, ?

140
Hjärtligt tack för svaret!

141
Har problem med "Visiteuren Johan Söderbeck", född i Arboga år 1729. Inte lyckats spåra vart han tar vägen efter rubricerade husförhörslängd. I nästa längd Arboga stadsförsamling AIa:3 (1775-1785) Bild 166 / sid 143, finns hans hustru, änkan Sara Lundberg, som inflyttat från Örebro år 1780.
Har sökt igenom hela Örebro Nikolai AI:7 (1777-1780) utan att finna vare sig Johan Söderbeck eller hans hustru Sara Lundberg. Samma negativa resultat vid genomgång av dödböckerna för Arboga stadsförsamling F:1 respektive F:2 för åren 1764- 1781. Deras sista barn (tvillingar) föddes 1763-08-18. Tacksam för råd hur jag skall kunna ta mig vidare. Fanns det någon annan församling som kan komma ifråga? Om man vill leta efter en bouppteckning efter Johan Söderbeck undrar jag var man skall leta?

142
Ett hjärtligt tack för din hjälp!

143
Vad betyder det understrukna ordet?

144
Ett varmt tack för hjälpen!

145
Åhr 1760 Den 30 Junii. I följe af Häradshöfdingens Ädle och Höglärde Her. Pehr Wickströms förordnade installte sig undertecknade på Lund, at upteckna, wärdera och ? afledna Ställ och ?-mästarens Johan Månssons ? efterlemnade lösa egendom, och ? af  ? Enkas Kierstin Johans Dotters upgifvande i närwaro af sonarna Jacob, Anders och Petter, samt förmyndaren för den omyndiga dotren Stina, Johan Johansson wid Kjärfwingeborn, samt ? Söderbeck ?  ?  och från  ? Magnus Johanssons wägnar igenom bref gifwit tilkände, at ? , såsom frånwarande ? woro nöjda, at förrättningen skule för sig gå.

146
Tack för hjälpen!

147
Jan Månssons yrke? Ställnmästare?
Anteckningarna till höger om sonen Magnus Jansson, ? 1749, sid 154?, fd. (född?) 1728, fl. (flyttat?) till sidan(?) 187 ?

148
Första ordet i dödsorsaken?

149
Vart flyttade dottern Catharina (femte uppifrån) år (18)16? Hittar henne inte i utflyttningslängden för det året.

150
Axberg / SV: Axberg EI:1 (1712-1780) Bild 20, andra notisen
« skrivet: 2017-07-27, 09:06 »
Hjärtligt tack!

151
Axberg / Axberg EI:1 (1712-1780) Bild 20, andra notisen
« skrivet: 2017-07-26, 22:58 »
Anno 1742 d. 24 Aprilis sammanwigdes Lars Olsson i Hässerby(?) (Hässelby?) med Pigan Kierstin Larsdotter i Gottersätter(?)

152
Stort tack för denna värdefulla hjälp!

153

I rubricerade församlingsbok läses:"Å Församlingen Skrifvna, Som vistas å Sandbyhof". Magnusson, Lars Peter, f. grovarb., född 1844-04-02 i Kaga.
Enl. Sveriges dödbok 1901-2013 avled hans hustru Albertina Magnusson f. Rapp på denna adress 1916-08-25. Gift kvinna.
Hennes dödsnotis: Norrköpings Matteus FI:4 (1909-1920) Bild 168 / sid 161, årsnummer 132. Där hänvisas till sid 7:2927 i församlingsboken men där finns hon inte:
Norrköpings Matteus AIIaa:36 (1915-1920) Bild 2350 / sid 2927.
Hittar inte Lars Peter Magnusson i Sveriges dödbok 1901-2013.
Hur göra för att komma vidare?

154
Kaga / Kaga AI:4 (1861-1870) Bild 29 / sid 22, längst ned
« skrivet: 2017-07-12, 20:41 »
Vore tacksam för hjälp med denna text: "enkl. eft. Stina Jönsdr. ? få ? ålagd varnad, och ? 18/5 62 ?? Kallad till förh. 64 ??"

155
Hjärtligt tack!

156
Johanna Sofia Larssons hjärtfel. Vad står det efter hjärt-?

157
Hjärtligt tack!

158
Tacksam för hjälp med att tyda det understrukna: församlingen(?) ? 1919

159
Tackar dig hjärtligt för denna hjälp!

160
dr. Lars Andersson, född i Axberg 1763, flyttade till ? 1788

161
Varmt tack! Stämmer bra.

162
dr. Lars Andersson, född i Axberg, infl. från ? 1783, utflyttad till Kvinnerstatorp (?) 1785

163
Hjärtligt tack för hjälpen!

164
Lysningsnotis: (1791) Dec 4 Lystes för drängen Lars Andersson och Pigan på ? Stina Persdotter-

165
Stort tack för hjälpen!

166
Vore mycket tacksam för läshjälp. Har förgäves sökt en vigselnotis för år 1788 i denna bok. Förstår att texten under "Nota" förklarar varför men jag klarar inte av läsningen.

168
Tacksam för hjälp med det understrukna ordet i denna vigselnotis.

169
Stort tack för denna hjälp!

170
På raderna 19- 23 finns en familj som jag önskar följa upp i nästa församlingsbok. Överst på sidan står "No 185 B". Vore mycket tacksam för hjälp med detta problem.

172
Tacksam för hjälp med första ortnamnet beträffande faddrarna.

173
Hjärtligt tack till er båda för vänlig hjälp!

174
Tacksam för hjälp med att läsa de understrukna orden i denna vigselnotis.

175
Hjulsjö / SV: Hjulsjö EI:1 (1782) Bild 27, vänster, nr 3
« skrivet: 2017-04-05, 10:16 »
Tack för hjälpen! Tror att din tolkning är den rätta.

176
Hjulsjö / SV: Hjulsjö EI:1 (1782) Bild 27, vänster, nr 3
« skrivet: 2017-04-04, 18:52 »
Tack för din hjälp! Han hade tydligen fortfarande något slags arbete i en gruva men vad det kan ha varit är ännu så länge oklart. Tänkte ett tag på "uppsättare" men det har ju med masugnar att göra såvitt jag vet.

177
Hjulsjö / Hjulsjö EI:1 (1782) Bild 27, vänster, nr 3
« skrivet: 2017-04-04, 10:13 »
Tacksam få veta vad det står före Hindric Ersson.

178
Stort tack för hjälpen!

179
Septembr d 14 föddes Capellanens Erik Thurins 2dra gossebarn ? döptes den 20 Ejusd. och ? kallades Johannes och Ericius wittnen woro Theologie Licentiaten(?) och Pastorn i Skiäricke herr(?) mag. Gab. Sevallius ? i Badelunda gl. Ol. Hagbom fru Margareta Larsson på ? Mademoiselle Anna Margaretha  S?-berg Arendatoren herr Johan Berger ? ? ? Skiärfors fru Clara Lemoine(?) hustru Brita Hansdotter i ?

180
Ett varmt tack till er båda för hjälpen!

181
Tacksam om jag kunde få hjälp med att tyda de understrukna orden. Betr. näst sista tror jag det står Hambra (Hamra).

182
Hjärtligt tack för tydningen och referensen!

183
Vore tacksam för hjälp med att tyda dödsorsaken.

184
Stort tack för hjälpen!

185
Vore tacksam för hjälp med att tyda de understrukna orden.

186
Hjärtligt tack för hjälpen!
Mvh Gunnar Kager

187
Tacksam för hjälp med att läsa de understrukna orden i bifogade födelsenotis.

188
Hjärtligt tack!
Mvh Gunnar Kager

189
Sista meningen: Modren be? okörktagen"


190
Nordmark / SV: Nordmark AI:7a (1776-1782) Bild 71 / sid 66
« skrivet: 2016-12-10, 00:36 »
Varmt tack!
Mvh Gunnar K.

191
Efter vidare arbete med notisen har jag kommit fram till följande: 1780 den 12. Ap(ril) föddes Bergsman Jon Jönssons och ? Maria Persdotters barn wid Nordmarkshyttan döptes den 16 ? kallades Cajsa. Mansf. Swen Andersson ibd. och Erik [size=78%]Forsberg i Gröngrufvan (tillhör Nordmarks gruvor enligt ortnamnsregistret) samt drängen Joh. Langström ibd. Hust. ? Swen Anderssons hustru Kattarina Jansdotter wid [/size][/size][size=78%]Nordmarkshyttan (märkligt är att den ende Swen Andersson som jag hittat i Nordmarkshyttan hade en hustru som hette Britta Nilsdotter (se Nordmark AI:7a (1776-1782) Bild 71 [/size][/size][size=78%]/ sid 66, raderna 1- 2). Nils Perssons hustru Britta Nilsdotter wid Gröngrufvan samt Pig. Kattrina Bergman ibd. [/size]

192
Nordmark / Nordmark AI:7a (1776-1782) Bild 71 / sid 66
« skrivet: 2016-12-09, 19:51 »
Tacksam för hjälp med att tyda tvenne yrkesbeteckningar:
Överst Nils Pehrssons, torde börja på "S"
Längre ned på samma sida Erik Forsberg. Kan det stå skolmästare?

193
Dråby / Maria Persson Sinding, Ebeltoft
« skrivet: 2016-12-06, 13:04 »
Vore tacksam för information om när rubricerade person dog.
Bifogar de uppgifter som jag har.

194
1780 den 12. Ap(ril) föddes Bergsman Jon Jönssons och ? Maria Persdotters barn wid Nordmarkshyttan döptes den 16 ? kallades Cajsa ? Swen Andersson ibd. och Erik Forsberg i ? samt drängen Joh. Langström ibd. Hust. ? Jansdotter wid Nordmarkshyttan Nils Hanssons hust. och Britta Nilsdotter wid ? ? Pig. Kattrina Bergman ibd.

195
Stort tack för din hjälp!

196
Tacksam för hjälp med att läsa dödsorsaken. Andra ordet kan möjligen vara Kikhosta(?)

197
Maria (Maja) Persson f. 1916-12-03 i N. Åsum, Kristianstad(L) emigrerade till Ebeltoft, Danmark, år 1940. Hon gifte sig där i Dråby kyrka (Ebeltoft) 1940-07-28 med urmakaregesällen Otto Sinding, f. 1913 i Ebeltoft, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=161181#161181,27078940, död där 2001 (tidningsnotis i Kristeligt Dagblad). Hur skall jag göra för att hitta Marias dödsnotis. Rimligt att anta, att hon var bosatt i Ebeltoft vid sin bortgång. Mycket tacksam för hjälp!

198
Stort tack för denna hjälp!
Bästa hälsningar från Gunnar K.

199
Tack för hjälpen! Forskar vidare. Mvh Gunnar K.

200
I övre vänstra hörnet står  "55". Vad innebär dessa siffror?

201
Hjärtligt tack!

202
Tacksam för hjälp med att läsa vad som står i anmärkningskolumnen: fått ? att bli rekryt d. 7/12 65. försvkunskap(?) ? namn "Ståhl"

203
Död 1774. Förre Bergsmannen Anders Andersson i Skrikarhyttan, Gift med sin efterlemnade hustru Catharina Ericsdotter, fick ett slag i hufwudet af hästwinds(?) Skacklen(?) wid Dalkarlsbergs Lång-Grufwa(?), hwaraf han ? dog den 30. September, begrofs d. 9 October, dess ålder 74 1/4 år.

204
Hjärtligt tack för din hjälp!

205
Första understrukna ordet: Kan det tolkas som Abraham?
Andra understrukna ordet: Tacksam för tolkning av ortnamnet.

206
Tack för det utförliga svaret!

207
Vad hette det sistnämnda dopvittnet? Ella ?

208
Vore mycket tacksam för läshjälp med de understrukna orden.

209
Tysslinge / SV: Tysslinge AI:5 (1773-1780) Bild 160 / sid 11
« skrivet: 2016-08-11, 20:26 »
Anknyter till informationen: "Nils Jönsson flyttade till Eskilstorp i grannsocknen Vintrosa, där man finner honom som dräng i Vintrosa AI:4 (1773-1780) Bild 19 / sid 14 (AID: v52630.b19.s14). Utskriven 1777 till Hidinge socken (T)."
[/size]Har i [/size]Hidinge AI:1 (1775-1780) Bild 11, i gården Rastorp hittat en "dr. Nils Jönsson född (1)755", som deltagit i ett husförhör i juli 1778 och därefter är noterad som avflyttad till Nor. (Nora?) (17)78.
[/size]I Nora bergsförsamling AI:8a (1775-1784) Bild 145 / sid 140, längst ned, återfinns troligen samme man. Där står att han 1778 är inflyttad från Knidsta (Knista).
[/size]Enligt AD (sökning på Hidinge) ges informationen att Knista och Hidinge under perioden 1651- 1985 tillhörde samma patorat. Min fråga: Är det troligt att prästen skrivit Knidsta när det rätteligen borde ta stått att han inflyttade från Hidinge??

210
Behöver hjälp med faddrarna: Berg. Lars Ersson(?) i Staden, Eric Larss. i Öskjevik, h. Brita Per Hanss Öskje, h. Brita Erik Larss i Öskjevik.

211
Tysslinge / SV: Tysslinge AI:5 (1773-1780) Bild 160 / sid 11
« skrivet: 2016-08-10, 14:34 »
Hjärtligt tack för hjälpen!

212
Tysslinge / SV: Tysslinge AI:5 (1773-1780) Bild 160 / sid 11
« skrivet: 2016-08-10, 13:55 »
Ja, det har du rätt i!

213
Tysslinge / SV: Tysslinge AI:5 (1773-1780) Bild 160 / sid 11
« skrivet: 2016-08-10, 13:26 »
Jag tror att det står Knista efter att ha konsulterat ett par andra husförhörslängder.

214
Tysslinge / Tysslinge AI:5 (1773-1780) Bild 160 / sid 11
« skrivet: 2016-08-10, 13:01 »
Vart flyttade sonen Nils år 1776?

216
Vore tacksam för läshjälp vad beträffar det understrukna.

217
Hjärtligt tack!

218
Född 1727 (troligen är det dopdatum) Juli 9. Pär Christopherssons son Jöns i Ånnaboda. Test. Olof Marcusson i ?, Nils Larssons hustru i ? och ? ?

219
Tack för hjälpen!
Mvh Gunnar K.

220
Är osäker vad gäller faddrarna: Domaren Olof Hansson och hustrun, Anders(?) Pehrsson wid Skrekarhyttan(?) Jungfru Christina Svart. Staden

221
Tack för hjälpen!

222
Tacksam för hjälp med att läsa de understrukna orden.

224
Ingrid Larsdotters hemvist? Masmästartorpet?

225
Hjärtligt tack för din hjälp!

226
Vore tacksam för hjälp med att tyda Kjerstin Jönsdotters "Upförande"- notis: "beskedeligit ???? sinnes"

227
Stort tack för denna hjälp!
Bästa hälsningar Gunnar K.

228
Tack för hjälpen! Letat efter Jöns Persson i Ånnaboda i Tysslinge socken men hittar honom inte.
Vänlig hälsning från Gunnar K.

229
Behöver hjälp med att läsa om giftomannen: C. J. D. Giftom. Fadren Bergsman Jöns Persson ??? i Ånnaboda(?) Tysslinge Socken.

230
Kil / SV: Kil C:1 (1708-1764) Bild 35 / sid 31, vä, överst
« skrivet: 2016-07-07, 18:45 »
Hjärtligt tack för ditt svar!

231
Kil / SV: Kil C:1 (1708-1764) Bild 35 / sid 31, vä, överst
« skrivet: 2016-07-07, 09:52 »
Kan det möjligen stå Swensdotter? Se Kil AI:1 (1727-1740) Bild 26 / sid 21, högra uppslaget, rad 2.

232
Kil / Kil C:1 (1708-1764) Bild 35 / sid 31, vä, överst
« skrivet: 2016-07-06, 17:04 »
Kan någon hjälpa mig med det understrukna efternamnet?

233
Tack, då förstår jag.

234
Tusen tack för denna hjälp! Ursäkta att jag frågar, men hur tolkade du flyttnotisen?

235
Vore mycket tacksam för hjälp med att tolka anteckningen om "Arb. Enkl. Anders Johanssons flyttning.

236
Kil / SV: Kil C:1 (1714) Bild 35 / sid 31, vä, överst
« skrivet: 2016-06-23, 14:59 »
Tror mig ha klarat ut orterna men behöver hjälp med att läsa den fjärde fadderns efternamn: Elin S-?-dotter.

237
Stort tack för hjälpen!
Med vänlig hälsning Gunnar K.

238
Vore tacksam för hjälp med tolkning av de tre första faddrarnas hemorter.

239
Ett stort tack för denna hjälp!
Med vänlig hälsning Gunnar K.

240
Avrättad 1773. Torparen Eric Anderssons hustru Maria Abrahamsdotter ifrån Jernboås förs. och Djäknetorp har sig med barn rådt af drängen Anders Andersson i Lindesby medan hon war ? wid hwars ? hon ? neslig ?, det fördränkt uti en wattu-? och å lön(n) lagt den 31 December 1771, blef därför halshuggen och i Kohl bränd den 22 Maji dess ålder 32 år.

241
Hjärtligt tack för den informationen!
Med vänlig hälsning Gunnar K.

242
Hjärtligt tack för din hjälp!
Med vänlig hälsning Gunnar.

243
Tack så mycket! Skall ta en titt på Askersund. Det finns nog ingen inflyttningslängd så det får bli husförhörslängden.
Med vänlig hälsning Gunnar K.

244
I avvaktan på svar har jag försökt lite till. Den nya versionen:
Död 1773 d. Nov. Olof Andersson Västers änka h. Ingeborg Ersdotter ift.Wassland
begrofs d. 14 Nov. 1) Nata 1716. Patre olim B.M. Eric Larsson, matre wero h. Carin
Nilsdotter i Wassland. 2) Renata, literata, pie educata, merendels(?) vistats hemma till åhr 1739, vixit cum 15 åhr, wälsignad med 7 Barn, 3 Sönner, 4 döttrar, af hwilka 2 Sönner och 3 döttrar ännu(?) lefwa. 3) Vita communis besökt Guds hus, ? ? ? ? 4) Morbus Röt- Feber i 8 dagar. 5) Obiit d. 6 Nov. 6) Ætas 57 År. Votum.
Tacksam för hjälp med det understrukna och de två föregående frågetecknen.

245
Hjärtligt tack för dina råd!

246
Har letat i Livgardets husförhörslängder utan att finna paret Clodt- Sparre. I Livgardets generalmönsterrullor för 1740 respektive 1741 hittar jag honom men som vanligt i GMR inga uppgifter om var han bodde. I Hyltinges vigsellängd 1738 finns inga uppgifter om lysning- respektive vigsel. Inte heller i Hyltinges födelsebok 1720 hittar jag Beata Gustava.
Generalmönsterrullor - Svea livgarde 1131 (1740-1740) Bild 3230 / sid 633
Generalmönsterrullor - Svea livgarde 1132 (1741-1741) Bild 220 / sid 33
Har inte tillgång till mantalslängderna för år 1738 då Beata Gustava gifte sig. Således fortfarande oklart var paret befann sig under perioden 1738- 1749 efter giftermålet.

247
Hjärtligt tack för din information! Då skulle således Gustaf Nils Clodt ha varit skriven i Livgardets församling och hans blivande hustru i Sparreholm vid tidpunkten för deras bröllop 1738. Får börja leta i Livgardets husförhörslängd om en sådan finnes tillgänglig. Tyvärr finns det ingen husförhörslängd för Hyltinge (Sparreholm) att tillgå för år 1738. Den första börjar 1758 och då är översten Nils Sprengtporten med hustru Charlotta Taube ägare.

248
Det var ett bra tips! I kyrkböckerna på den tiden stavades ortnamnet "Helliesta". I vigselboken där för 1738 står endast vigda (inte uttagna lysningar) och där finns ingen Gustaf Nils Clodt. Den tidigaste husförhörslängden i Helgesta AI:1 omfattar åren 1758- 1772 så det är ju ingen idé att leta efter honom där, eftersom han och hustrun troligen kom till Yxtaholm 1749- 1750 enligt Mellösa AI:2 (1747-1758) Bild 141 / sid 133. Han fick avsked från det militära år 1741. Fler uppslag om hans bosättning före Yxtaholm mottages tacksamt.

249
Förlåt, jag skrev fel: Menade Hjälstad!

250
Tyvärr hittade jag inget i Mo och Hjältestad. Antar att "Heljestad" var den församling där Gustaf Nils Clodt var skriven när han begärde lysning? Han var ju fänrik vid Livgardet (Stockholm ?) men kanske skriven på annat ställe. Tacksam för råd som kan hjälpa mig med att komma vidare!

251
Hjärtligt tack för dessa ledtrådar! Följer upp dem och återkommer med rapport.
Med vänlig hälsning Gunnar.

252
Vigda 1738-11-07: Gustaf Nils Clodt, fendricken wid Kongl. Lifgarde, fick tillstånd lysa för sig uti Heljestad med högwälborna fröken Beata Gustava Sparre.
Undrar nu hur jag skall hitta Heljestad, som jag antar var ett församlingsnamn. Har försökt med Hällestad men där finns ju flera att välja på. Kan någon hjälpa mig med att hitta rätt församling?

253
Stort tack för denna hjälp!
Med vänlig hälsning Gunnar K.

254
Lilla Mellösa / Mellösa LIa:2 (1738-1767) Bild 12, rubriken
« skrivet: 2016-05-30, 19:01 »
Tacksam för läshjälp och tolkning av rubriken. Är det en redovisning av pengar som det blivande brudparet betalat in i samband med att de har tagit ut lysning?

255
Hej igen!
Har nu gått igenom hela den äldsta husförhörslängden Nyköpings Sankt Nicolai AIc:1 (1779- 1790) vad beträffar ortnamnen. Bjurshalsen finns och torde mest likna Djurshalsen så jag har valt den förstnämnda platsen för min registrering i Disgen.

256
Ett stort tack för denna fina hjälp!
Med vänlig hälsning Gunnar K.

257
No 25 d. 29 April ? 1753 ? ? föddes Olof Erssons(?) dåtter Lisa. Modren Lisa. Wittnen And. Wikström fr. ? och Erich Andersson fr. Korsholmen(?) och D: Gabriel Olofsson från Oxlo (Oxlö) ? ? ? och Jon Anderssons hustru ? ? ? och Pig. Brita Pärs. D. Jan(?) Svens hustru. Christ(?) d. 10 Junij.

258
Kom på det själv: "Slag" skall det vara!

259
Var Nils Anderssons dödsorsak "Sorg"?

260
Hjärtligt tack!

261
Ursäkta, det är en sak till som jag undrar över: Vad står det före den förste fadderns Johan Herenius namn?

262
Hjärtligt tack för denna hjälp!

263
Hjärtligt tack!

264
Hemvist för den andre faddern Jonas Andersson. Jorsjö? Kan det vara samma plats som det nutida Jogersö?

265
Drängen Johan Ericsson tiente hos Bergsmannen Olof Hansson wid Bleksberg, angaf dess Fader gl. Hammarsmeden Eric Johansson ifrån Holmshyttan dess son wara född wid Ramsbergs Kyrckia år 1725 d. 21 Decembr. ? af om olyklia händelsen d. 15 Febr. 1751 tillika med sin kamrat Eric Mårtensson hos samma husbonde i tiänst, at dräpa sin kamrat drängen Anders Olofsson, som tiente hos Sexmannen Israel Larsson wid Bleksberg, mellan Greksåsar och Bleksberg på winterwägen. ? Kongl. Håfrättens utslag Dömdes den ena till döden och den andra till 40 par spö, då det igenom tärning Kastning uti Örebro Lands Cansellie Johan Ericsson att mista lifwet, som utstod sitt straff d. 24. Julii på den nya afrättsplatsem på Bergsman Lars Olofssons skog ifrån Skåfttorp på ?-sidan om Tappdammen. Fördes i Kista därifrån ? och begrofs norr på Kyrckogården, dess ålder 25 år 7 månader och 3 dagar.
Tacksam för läshjälp med frågetecknen.

266
Karlskoga / SV: Karlskoga C:7 (1787) Bild 150, vä, längst ned
« skrivet: 2016-05-27, 19:11 »
Varmt tack för denna hjälp!

267
Tack för hjälpen med namnet!

268
Tack! Tror du att man kunde be aktuellt landsarkiv att titta i originalet eftersom en del av texten på fotot är skymd?

269
Vart flyttade Brita Ersdotter år 1766?

270
Kil / SV: Kil C:1 (1708) Bild 9 / sid 5, vä, längst ned
« skrivet: 2016-05-23, 19:33 »
Hjärtligt tack för denna hjälp!

271
Kil / Kil C:1 (1708) Bild 9 / sid 5, vä, längst ned
« skrivet: 2016-05-23, 16:38 »
Morgongåvans beskaffenhet förutom 32 lod silver?

272
Kil / Kil C:1 (1714) Bild 35 / sid 31, vä, överst
« skrivet: 2016-05-23, 15:23 »
Faddrarnas hemorter:
Lars Olsson i Kullby?
Abraham Jonsson  i Latorp (Tysslinge)?
Hu. Ingeborg i Bäcketorp (Tysslinge)?
Hustru Elin S-?-s dotter i Häl(le)bytorp?

273
Varmt tack för råd och hjälp!

274
Tacksam för hjälp med att läsa de understrukna ortnamnen.

275
Varmt tack för den snabba hjälpen!

276
Tacksam för hjälp med det understrukna ortnamn i bifogade födelsenotis.

277
Mosjö / SV: Mosjö C:2 (1728) Bild 10, vä, andra uppifrån
« skrivet: 2016-05-21, 15:28 »
Tack ni båda för värdefull hjälp!

278
Mosjö / Mosjö C:2 (1728) Bild 10, vä, andra uppifrån
« skrivet: 2016-05-21, 13:33 »
Mycket tacksam för hjälp med de understrukna orden!

279
Tusen tack!

280
Tacksam för hjälp med det understrukna ortnamnet i bifogade dopnotis.

281
Vintrosa / SV: Vintrosa C:1 (1686-1730) Bild 136, vä, överst
« skrivet: 2016-05-20, 17:07 »
Varmt tack för snabb och vänlig hjälp!

282
Vintrosa / Vintrosa C:1 (1686-1730) Bild 136, vä, överst
« skrivet: 2016-05-20, 16:17 »
Tacksam för hjälp med att tyda de understrukna orden.

283
Det måste vara Götavi, eller hur?

284
Vart flyttade Lars Jönssons änka Brita Nilsdotter år 1771?

285
Stort tack för sakkunnig hjälp!

286
Tacksam för hjälp med att läsa det understrukna ortnamnet!

287
Tack för hjälpen!

288
Ett varmt tack för denna hjälp!

289
Vad heter orten där Christina Johansdotter var född?

290
Tack!

291
Vore tacksam för hjälp med att läsa de understrukna orden!

292
Tack så mycket!

293
Dödsorsaken? Står det möjligen: Sam(ma)slag med hänsyftning på notisen på raden ovanför?

295
Tacksam för hjälp med det understrukna.

297
Tacksam för hjälp med understruket ortnamn.

299
Ytterligare en oklarhet: Vad står det före 3 döttrar? "...?? man ? 3 döttrar"

301
Vore tacksam för hjälp med de understrukna orden.

302
Stort tack för vänlig hjälp!

303
Vore tacksam för läshjälp med de understrukna orden!

305
Hjärtligt tack för ditt svar!

306
Tacksam för hjälp med de understrukna orden!

307
Gåsborn / Gåsborn C:2 (1746) sid 205, höger, andra nedifrån
« skrivet: 2016-04-26, 13:32 »
Tacksam för läshjälp med det understrukna ordet!

308
Död 1773 d. Nov. Olof Andersson Västers änka h. Ingeborg Ersdotter ifr.Wassland begrofs d. 14 Nov. 1) Nata 1716. Patre olim B.M. Eric Larsson, matre wero h. Carin Nilsdotter i Wassland. 2) Renata, literata, pie educata, ? ? ? åhr 1739, vixit cum 15 åhr, wälsignad med 7 Barn, 3 Sönner, 4 döttrar, af hwilka 2 Sönner och 3 döttrar ännu lefwa. 3) Vita communis besökt Guds hus, ? ? ? ? 4) Morbus Röt- Feber i 8 dagar. 5) Obiit d. 6 Nov. 6) Ætas 57 År. Votum.
Mycket tacksam för hjälp med frågetecknen!

309
Ett stort tack för din vänliga hjälp!

310
Dödsnotis 1754 d. 22 Martii dödde Olof Andersson Wäster wid Wassland född wid Sakshyttan i Grythytte Sockn 1714. fadren Anders Ersson, modren Anna Ersdotter; gammal(?) 16 åhr till Saxhyttan 2 åhr för ?, socken-?. hyttekarl på ?? 1739 trädde i äcktenskap med sin nu i sorgen qvarlemnad(e) hustru Ingeborg Ersdotter från Wassland, haft tillhopa 7 Barn, 3 Sönner och 4 d(öttrar). 2 Sönner och 3 dott lefva, ?????6 ?? söndagen d. 17 Martii med håll och sting sampt qvfal, begrofs d. 31 d(it)o. Ålder 40 åhr.

312
Tacksam för hjälp med det understrukna ordet.

313
Hjärtligt tack för din hjälp!

314
Vore tacksam för läshjälp betr. de understrukna ortnamnen.

315
Karlskoga / SV: Karlskoga C:7 (1787) Bild 150, vä, längst ned
« skrivet: 2016-04-16, 18:56 »
Tack! Ja, tror också att det skall vara en förkortning för Jonsson.

316
Karlskoga / SV: Karlskoga C:7 (1787) Bild 150, vä, längst ned
« skrivet: 2016-04-16, 14:51 »
Hej igen! I avsaknad av svar på min fråga har jag försökt att på egen hand komma vidare med denna, för mig, svåra notis:
...Wittnen ? Anders Larsson och dess hustru Lisken Jansdotter uti ?; Drängen Halvard(?) Jon i Grythyttan Forslg. (Församling?). Pigan Anna Jansdotter uti Västra Kärne.
Finns det någon som kan hjälpa?

317
Hjärtligt tack för din hjälp!
Med vänlig hälsning Gunnar K.

318
Varmt tack för din sakkunniga hjälp!
Med vänlig hälsning Gunnar K.

319
Karlskoga / Karlskoga C:7 (1787) Bild 150, vä, längst ned
« skrivet: 2016-04-10, 21:27 »
Född 1787 Martj 1, 4, Maria, Gällsjötorp. And. Andersson (och) Stina Jansdotter.¶
Wittnen ? Anders Larsson och dess hustru Lisken Jansdottter uti ?, Drängen ? ? i
Grythyttan ? Pigan Anna Jansdotter uti Vestra (?)  ?.

320
Täby / SV: Täby C:1 (1751) Bild 710, höger, andra nedifrån
« skrivet: 2016-04-10, 19:11 »
Tack för ditt vänliga svar! Skall leta efter det på häradsekonomiska
kartan.
Med vänlig hälsning Gunnar K.

321
Täby / Täby C:1 (1751) Bild 710, höger, andra nedifrån
« skrivet: 2016-04-10, 17:15 »
Tacksam för hjälp med att läsa de understrukna ortnamnen i bifogade födelsenotis.

322
Har tyvärr lämnat en felaktig rapport om läget av denna notis. Lägger därför ut den igen med korrekt läge.

323
Tacksam för hjälp med att läsa det understrukna.

324
Tack för din kommentar! Instämmer!
Med vänlig hälsning Gunnar K.

325
Hjärtligt tack för hjälpen! Lite märkligt med "blef" eftersom alla de andra notiserna börjar med "föddes".
Med vänlig hälsning Gunnar K.

326
Tacksam för hjälp med ordet före faderns Nils Anderssons namn.

327
Tack så mycket!
Med vänlig hälsning Gunnar K.

328
Vore tacksam för hjälp med att läsa det understrukna ordet i bifogad födelsenotis.

329
Täby / Täby C:1 (1672-1768) Bild 710, vä, andra nedifrån
« skrivet: 2016-04-01, 14:24 »
Tacksam för hjälp med att läsa de understrukna ortnamnen i bifogade födelsenotis.

Sidor: [1]