ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Thomas Björklund

Sidor: [1]
1
Skytte / SV: Skytte
« skrivet: 2024-07-12, 00:28 »
Tänkte bidra med en spekulation. Efter att ha forskat om Nils Larssons [Tungel] ursprung, Karl IX räntemästare i Nyköping, så har jag upptäckt att Nils har en bror, också en av hertigens räntemästare men tidigare i tiden, Håkan Larsson. Håkan Larsson anges av Palmschöld ha två barn, Brita Håkansdotter och Nils Håkansson. Håkan Larsson bör ha varit av likvärdig rang som borgmästaren i Nyköping, Bengt Skräddare. Lars Bengtssons, Skytte af Sätra, första fru heter Brita Håkansdotter, men det finns än så länge inga uppgifter om hennes anor. Tids- och åldermässigt så passar det in, men inte mer än så just nu.

2
Introducerad adel - T / SV: Tungel
« skrivet: 2024-06-11, 02:05 »
Palmskiöld anger också Håkan och Nils Larssöner som bröder, samt att Håkan och har varit Hertig Karls räntmästare. Palmskiöld anger också att Håkan har två barn, Nils och Brita. Frågan är om vi kan hitta dessa tu?

3
Introducerad adel - T / SV: Tungel
« skrivet: 2024-06-09, 01:23 »
Jag hittade en text i den Örnbergska samlingen som jag tolkar som ett brev från Henrik Franklin till räntmästaren Nils Larsson [Tungel].

Lite om Henrik Franlin:

Uppgives »någre år» ha tjänat vid hertig Karls hov enligt dennes rekommendationsbrev för honom till hertig Sigismund 21 juni 1581, redovisas s å bland hertig Karls hovjunkare (RKB), vistades därefter utrikes åtminstone från 1583, återinträdde i hertig Karls tjänst i slutet av sept 1589 (RKB), kallas hovjunkare i pass av hertig Karl 1 febr 1591 och ännu i dennes hovräkenskaper 1594, fick konfirmation på sitt engelska adelskap 20 maj 1592, häradshövding i Hanekinds hd (Ög) 25 okt 1602—1603. G omkr 13 jan 1594 (handl rör hertig Karls hov) m Constantia Eriksdtr, f trol natten mellan 13 o 14 juni 1560 i Sthlm, † 24 jan 1649 på Odensfors i Vreta kloster (Ög), dtr till konung Erik XIV o Agda Persdtr. F gjorde efter sin första anställning hos hertig Karl vidsträckta resor. Han vistades sålunda i Wien med omnejd maj 1583—sept 1586 (därunder i Ungern i maj 1585), i Valakiet och Lemberg i febr 1587, i Konstantinopel maj s å—febr 1588, på olika ställen (Kraków, Warszawa, Grodno) i Polen- Litauen juli 1588—febr 1589 och ånyo i Konstantinopel i juli s å. Den 9 jan 1590 fick F av hertig Karl rekommendationsbrev till konung Sigismund för transport genom Polen av fyra turkiska hästar, som han skulle skaffa i Konstantinopel. Något belägg för att resan utsträckts ända dit finns ej, men april—aug s å befann han sig i Warszawa, och till jul var han på Gripsholm med hertig Karl, för vars räkning han i Lemberg köpt en ungersk häst. Den 23 jan 1591 fick F av hertigen pass för att resa till England och uppköpa kläde. I England vistades han juni—juli s å, och enligt en räntekammaranteckning engagerade han där för hertigens räkning engelska komedianter. Sommaren 1592 sändes F av hertig Karl med brev till Sven Pedersson (Bagge) i Norrbotten. Därifrån företog han en militär expedition in på ryskt område ända fram till Vita havet. Från nov 1592 var han under flera år i Mellansverige, där han undertecknade riksdagsbeslutet i Arboga 1597 och mötesbeslutet i Vadstena 1598. Han var närvarande på riksdagen i Uppsala sistnämnda år. I febr 1599 följde F hertigen vid Kalmar stads erövring, och han nämnes också i det polska sändebudet J v Schortz’ relation om sitt mottagande under riksdagen i Sthlm på sommaren s å. Åren 1600-01 deltog han i hertigens livländska fälttåg med avbrott för ett besök i Lübeck i juni 1600. År 1606 hade Karl IX planer på att sända F utrikes, först till Frankrike och sedan till Turkiet, men ingendera av dessa resor kom till stånd. En knapp månad före sin död var han emellertid i Danzig. F:s sätesgård var åtminstone från 1598 (RR) Bocksjö i Undenäs (Skar), som hustrun 1595 fått av hertig Karl jämte 13 kringliggande gårdar, en donation som genom brev för F 1602 ökades med nästan lika många andra gårdar i trakten. Tidigare hade hon 1594 av konung Sigismund fått nio gårdar i Väne hd (Älvsb), och 1602 och 1605 fick F av Karl IX en mängd gårdar i Aska och Gullbergs hd (Ög), bl a Odensfors, som senare länge var sätesgård för hans änka.

[/size]
Texten från Henrik Franklin till Nils Larsson är som följer:


[/size]Originalet i Kam. Ark. (Handb Samt, Frankelin.)
[/size]
[/size]Wänlig helsande medh tacksiälsen för alt bewijsdt gått ett
[/size]Käre Nijls Larsohn godh Wän medhan Wår. N. F. och herr
[/size]haffver nådhiglig samptöckt at Jag skall bekomma min
[/size]efterståånde rest på min besoldning och kledhinngår, så
[/size]ähr min kärlig bon j will som en godh Wän hiälp medh
[/size]Bertell Hansohn oth jag måd bekomma min rest sedhell
[/size]hwadh såm meig tilbak ståår, och at i will insluta teth
[/size]uthij en brieffu och hiälp teth et din till Abell Erichsohns
[/size]eller Bänckt Nilsohns hendär på mariahollm, die twå
[/size]skaffva teth wäll till meig, och troo i meig Jag will icke
[/size]war otacksam för edhert omak, så bidhiär Jag om meig¬
[/size]likt wår om deth Jag siänst skreffu edher och edher bro¬
[/size]dher Håken till ath bepryjdda min Unga Infant medh
[/size]på sin döpelsens dag, Nu. R. Nils Jag förseher meig till
[/size]edher och edhers brodher som till min Wissä godh wän¬
[/size]när och befalla edher bådh thän ålsmäcktig gudh till
[/size]alle wälmog aff Watstehen 4 dag Juli 1595.
[/size]
[/size]E. W. W. A.
[/size]Francklin
[/size]Anglus
[/size]mijn besoldning ähr 110 daler och twå kledkninger, och
[/size]haffver jag tiänt förlednen sidhst Mijchaijele fåll 6 åår
[/size]som bådh edhers bökär och min memoriall uthwijsa och
[/size]giord wij klart som meig mönness om mickelsmess
[/size]war 2 åår, så förscher jag meig till edher om beskedt medh
[/size]först edhers legenhett.
[/size]Utanskrift:
[/size]fos.1.
[/size]
[/size]F. No Troo tiänar och kledkkamererär Alhrlig och Höygbetrod
[/size]man Nils Larsohn, sin godh Wänlig till händ
[/size]
[/size]Sigillet väl bibehållet:
[/size]Tillskrifvet underutanskriften af annan hand)/: hans seneste reckningh beslötz
[/size]wänd
[/size]Tungel:
[/size]542
[/size]
[/size]
[/size]then 29 Decembris 93
[/size]å invikne delar af bladets baksida (äfven af annen hand)
[/size]Aff Clede Cameren
[/size]Anno et. 93
[/size]at 4 dat Sameth
[/size]2 at
[/size]ynset 2 dat Tagen gul och sölffr
[/size]2 ynso
[/size]sedan öfverstruket
[/size]part 8 dat Silkisstrump
[/size]-2 pahr
[/size]at 4 ½ md Eng
[/size]12 at
[/size]1p
[/size]p - 10 dat, än silkisstejump¬
[/size]Anno etc: 94
[/size]3 atr
[/size]at 4 dat- Samett:
[/size]at 10 m- än Samett
[/size]2 at
[/size]3 åt
[/size]at 6 /2 m Sidentafft:
[/size]Anno et. 95
[/size]till
[/size]26 dalr.
[/size]Opt aff Hkon Larss seden seneste recknigh den 29 Deceb. 93
[/size]mz hon giorths
[/size]Anno etc: 94.
[/size]15 st.
[/size]Slagne dat¬
[/size]24 dat 21 ör.
[/size]S. myntt.
[/size]53
[/size]
[/size]Här nämns en Håkan Larsson som en bror till Nils Larsson. Vi ser också att Håkan nämns i den "räkning" som han specificerar. Det verkar också som att Nils och Håkan har blivit inbjudna till Henrik Franklins barns dop? Brevet är skrivet i 1595-07-04 i Vadstena. Henrik får en son, Carl, som är född omkring 1596. Frågan är om vi kan identifiera denne Håkan Larsson?

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/V0000040_00437#?c=&m=&s=&cv=436&xywh=-2587%2C429%2C7853%2C3886

4
Jo, jag skrev fel. Vad jag hade i bakhuvudet var att det även fanns en Jöns Topprider i Nyköping i början av 1590-talet som var hingstridare. han nämns i landskapshandlingarna.

5
Det torde vara en son till Lars Jönsson Topprider. Jöns svärfar heter Anders Persson.

6
En Jöns Topprider nämns i mantalet för Nyköpings slott år 1594, under rubriken Hingstridare.
Den refererade källan pekar ut sidan i slottsräkenskaperna för mantalet vecka 52 men han förekommer även i  listor över hingstridare för andra veckor.

Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar
Södermanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.02/1594: 13 (1594), bildid: A0046278_00292
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0046278_00292

Eftersom vi har Nils Larsson Topprider, gift med Elisabet Nilsdotter [Tungel] samt Margareta Topprider, gift med Hans Baltzarsson Nenne, så borde detta vara Jöns (Larsson) Topprider, också son till Lars Jönsson Topprider. Skulle vara intressant om man hittade giften med familj och barn.

7
Mycket intressant! Tack för ledtråden!

8
Introducerad adel - T / SV: Tungel
« skrivet: 2023-11-07, 00:39 »
Jag har hittat två Tungel till vilka en troligen är son till räntmästaren Nils Larsson, Anders Nilsson Tungel student i Uppsala 1599, samt en säker dotter till räntmästaren, N Nilsdotter, gift i september 1605 med rektorn i Örebro, Jonas Petri. Denne Jonas Petri är troligen son till biskopen i Strängnäs, Petrus Jonae Helsingius.

Frågan är var Jonas Petri tar vägen, vad hans hustru heter samt vilka barn de fick, om några? Jonas Petri gifter om sig efter hans första hustrus död med Ingeborg Jönsdotter, d 1632.


9

Fantastisk bra information Niklas! Jag har bara hunnit skrapa lite på detta. Har gått igenom alla fogdar i Sverige som heter Jöns och då hittat en "Jöns Brun" i Sunnerbo som jag letar mer information om för att se om han kan ha något med Lars Jönsson Topprider att göra?

Vad jag också funderar på är om Kapten Johan Nilsson Topprider kan ha några syskon eller barn? Frågan är också hur gammal han var när han dog, detta för att se vilket gifte han kom från.

Jag har också arbetat vidare med Tungel, även om det är trögt. Jag har identifierat den 3:e anfadern tidsmässigt från Nils Larsson Tungel, Olof Lorentsson på Öland, men de två emellan, Jöns och Lars gäckar mig. En annan detalj i det avfärdande som Gillingstam gjorde över den bifogade antavlan, att det inte fanns någon släkt Tungel i Oldenburg - det påståendet stämmer inte, det finns en sådan släkt. Så fler pusselbitar faller på plats, men inte än de mest kritiska.

Jag ska nu försöka komma åt Schröers och Stiernflychts dokument.

Har du fler ledtrådar så posta dem gärna!

/Thomas

Håller med om vissa delar av mitt inlägg omfattar släkten Tungel skulle kunna flyttas till en annan rubrik under Tungel. Dock var dessa skrivna där primära målet vem som var Nils Toppriders hustru.

Klart är åtminstone att Palmskiöld haft mycket information om Anders Perssons släktkrets. Intressant är att släkttavlan skriven på latin och inte svenska. Detta skulle tyda på att källan också varit på latin.
Riddarhuset: Palmschölds genealogier (o) 1.A-E Bild 310 / sid 55 (AID: v910611.b310.s55)

Om släktskap inom släkten Skytte omnämner Palmskiöld Nils Nilsson Stiernflycht († 1658) handlingar som källa.
Riddarhuset: Palmschölds genealogier (o) 4.R-S Bild 2050 / sid 3301 (AID: v910614.b2050.s3301)

Palmschöld kände också till ovanligt mycket om släkten Schröer och Nenne.
Riddarhuset: Palmschölds genealogier (o) 4.R-S Bild 2060 / sid 3303 (AID: v910614.b2060.s3303)
Riddarhuset: Palmschölds genealogier (o) 3.L-R Bild 1990 / sid 2359 (AID: v910613.b1990.s2359)


I samband när Johan Topprider ingår äktenskap med Brita Mårtensdotter (som bodde i Nyköping) 1652 framgår att dessa är släkt i 3 och 4 led.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002568_00042

Kapten Johan Topprider begravdes 1681 i Stockholm och Klara församling.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056195_00016

Brita var dotterdotter till Ericus Schroderus.
https://forum.rotter.se/index.php?topic=158676.0
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:17 (1674) Bild 4920 / sid 474 (AID: v222301.b4920.s474, NAD: SE/SSA/0145a)
https://sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/6397


Nils Nilsson Stiernflycht har efterlämnat tre intressanta volymer i KB som skulle kunna innehålla intressant information.
https://kortkataloger.kb.se/hsnominal/29172/

Precis som Nils tidigare har påpekat är »Schröers arkiv» intressant. Arkivet innehåller hela 48 volymer. Kanske kan det finnas genealogiska anteckningar i dessa? Intressant är att det finns mycket data för Gottfrids barn födelse och död men saknas information när Schröer själv avlidit vilket skulle kunna vara indicium för att dessa anteckningar härstammar från Schröer.

Arnold Johan Messenius skulle också kunna vara en källa som var ingift i denna släktkrets.
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=19145

Det finns också en hel volym i Svea hovrätts arkiv med flera akter om tvister mellan Nils Tungel och hans brorsdotter. Elisabeth Larsdotter Tungel. Har tidigare kollat igenom akten i annat syfte och då stött på Nils Larsson Topprider (som levde 1652?) i dessa handlingar. Det finns säkert mer information om bara söker efter Topprider.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068090_00147
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068090_00155
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068090_00307
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068090_00006 (hela volymen)


10
Introducerad adel - T / SV: Tungel
« skrivet: 2023-07-13, 19:32 »
Nils och Lars Nilssons anor har ifrågasatts. Själv har jag ännu inte hittat de uppgifter Nils och Lars Tungel själv gav om sin härstamning utan har förlitat mig på de uppgifter som finns angivna i "Svenska adelns ättartaflor (1858-1864)". Så, frågan är om uppgifterna stämmer eller inte. Det kan vara så att vissa uppgifter stämmer medan uppgifter längre bak är otillförlitliga - vi vet inte.
Allt för många gånger har jag läst kommentarer om att "allt är falskt", "det var vanligt att förfalska anor på 1600-talet etc" istället för att undersöka saken själv. Min egen erfarenhet är att de som står för orginaluppgifterna oftast har angett korrekt uppgifter.

Till fakta och källor så måste man också lägga till eget tänk och sunt förnuft - rimlighetsbedömningar helt enkelt.

Så, lite bakgrund, fakta, kring de tidigast kända medlemmarna av släkten:

Nils Larsson - Räntmästare hos hertig Karl i Nyköping - Välutbildad, vilket kräver resurser av hans föräldrar, samt välbärgad - Någonstans måste hans förmögenhet komma ifrån och det kan rimligtvis inte vara från ett mindre jordbruk.

[/size]Barn:
Lars Nilsson - Välutbildad och välbärgad. Diplomat och resident vid det kur-sachiska hovet i Dresden.

[/size]Nils Nilsson - Välutbildad och mycket välbärgad. Kunglig sekreterare och häradshövding samt mycket mer.
[/size]Elisabeh Nilsdotter - Gift med Nils Larsson Topprider, borgare i Nyköping
[/size]
[/size]Att få tjänsten som räntmästare kräver både en hög utbildning samt ett gott socialt nätverk i den grupp som rekryterar kompetent personal. Inget som en vanlig bondson har. Positionen i sig ger också en viss portion makt samt fordrar en bevisad lojalitet och då gärna också av den släkt man kommer ifrån. De/den som tillsatte Nils Larsson har troligen noga beaktat detta.
[/size]
[/size]Vi har alltså en angivet släktträd, där farföräldras anges som Lars Jönsson som skulle ha gjort rusttjänst vid adelsfanan samt var gift med Ingeborg Olofsdotter [Drake af Intorp].
[/size]Min tanke är att jag tycker det skulle vara magstarkt att felaktigt uppge dessa personer, det är alltså farfar och farmor, om det inte vore sant. Det borde ha funnits personer vid tiden ifråga för adelsbrevet, som skulle ha protesterat om denna uppgift är falsk - inte minst från släkten Drake (af Intorp).

Ett problem är att jag ännu inte hittat dessa personer i handlingar från samtiden. Å andra sidan har jag inte hunnit gå igenom så mycket än. Skulle personerna hittas, så att vi vet att de är historiska, vilket är troligt, så styrker det de uppgifter som angetts. Jag har dock hittat en person och det är Olof Lorentsson (Olof Larensson). Han finns nämnd på flera platser i Gustav Vasas registratur, bl a som hövitsman på Öland. Han får även en direkt uppgift av Gustav Vasa och det är att i hemlighet övervaka länsherren på Kalmar slott, Berend von Melen, eftersom Gustav Vasa misstänkte att von Melen samarbetade med hans fiender. Uppdraget krävde att man behärskade tyska eftersom von Melen var från Sachsen. Olof Lorentsson måste därför ha varit mycket betrodd av Gustav Vasa för att få ett sådant uppdrag. Så här har vi nu en hövitsman, en krigare, som behärskar både tyska och svenska. Lågadel men ingen "nobody" eftersom han finns i von Melens närhet.

De som är intresserade av att hjälpa till med att forska i släkten Tungels anor, får gärna bidra med att hitta räntmästare Nils Larssons far, Lars Jönsson. Gärna också Ingeborg Arvidsdotter om möjligt. Lars Jönsson anges göra rusttjänst vid Adelsfanan samt vara bosatt i Ullensjö (Ullasjö socken i Älvsborg) - detta handlar då om mitten/slutet av 1500-talet.

[/size]
[/size]

11
Skytte / SV: Skytte
« skrivet: 2023-07-12, 13:01 »
Var finns det skrivet om henne?

12

Hittade detta i den Palmsköldska samlingen, del A-e på sidan 55.

Nedan har jag tittat på tidigare ägare till gårdarna som innehades av mina anor. Samtliga uppgifter har jag hittat i DMS 4:5 Tjust. Frågorna finns i slutet av inlägget som jag hoppas skall vara någorlunda överskådligt. 
 
Gårdar som såldes till Katarina Eriksdotter
 
Törnsfalls socken
Blekhem 1 mtl fr sät s. 165. 
1480-1482 belagd som sätesgård för Magnus Wallemar, eventuellt även för Peder Jönsson (?Slatte) 1543 anges en tredjedel av gården tillhöra Lasse Andersson i Nyköping
 
Duvekulla 1 mtl fr no:1 s. 166. 
1412 Peder Skarpte byter bort Duvekulla till Peder Smed, hänvisning finns till s. 40 gällande Ideshult, (Hjorted) där man kan läsa Överlåter Johan Skarpte till Peder Smed på Nygård, Lofta sn, sitt gods i Ideshult som ersättning för de 40:0 pn som Peder utgivit till Bengt Nilsson (Lejonansikte) för det att Johan 'två män slagit haver'; jorden har han tidigare fått i rätt skifte för Duvekulla, Törnsfalls sn SD (1535).
 
Hallingebergs socken
Fisksätter 1 mtl fr s. 111. 
1422 ger Bengt Nilsson (Lejonansikte) Fisksätter till sin oäkta son Magnus
 
Skaftekulla 1mtl kr s. 123
1422 ger Bengt Nilsson (Lejonansikte) Skaftekulla till sin oäkta son Magnus
 
Älmarsrum s. 132 saknas information om vad det var för gård
1518 tilldöms Lasse Andersson en gård i Älmarsrum
 
Gamla Västervik
Härstad 1mtl fr s. 195
Osäker på om det rör sig om en eller två gårdar? Birger Nilsson (Grip) och Brita Joakimsdotter (Brahe) nämns som ägare samma år som Anders Persson mfl säljer gården till Erik XIV 1562
 
Gårdar som inte såldes till Katarina Eriksdotter
Gladhammar sn
Böljerum fr s. 60 
Namn som nämns som ägare från 1453
1453 Knut Bengtsson (Ulv), arv efter sin mor Birgitta Arendsdotter (Styke)
1453 Karl Knutsson (Bonde), ärver samma år en gård i Böljerum efter sin mor Margareta Karlsdotter (Sparre av Tofta)
1482 upptas en gård i Ivar Axelsson (Tott) jordebok.
1484 Birgitta Knutsdotter (Ulv) i arvsuppgörelse med sina bröder
1488-94 Magdalena Karlsdotter (Bonde)
1500 Erik Eriksson dy (Gyllenstierna) efter sin moster Magdalena Karlsdotter
1514 Gunhild Johansdotter (Bese)
1553 Gunhild Johansdotters efterlämnade gods.
1560 Elsa Axeldotter (Posse)
1560 Karin Eriksdotter och Axel Eriksson har varsin gård
1528 -65? Erik Larsson om en gård som hans föräldrar, hustru Brita och Lars Andersson sålt till Birger Nilsson (Grip)
 
Hörtingerum fr s. 74
1551 Brita, Lars Anderssons och sonen Erik Larsson.
 
Hallingeberg 
Hallingeberg 1/4 mtl fr no:4 s. 113
1489 Nils Ingelsson
1518 tilldöms Lars Andersson en gård i Hallingeberg samt gårdar i Skaftekulla och Älmarsrum
 
Nagelstad 1/2 mtl fr s .119
1453 Knut Bengtssopn (Ulv), arv efter sin mor Birgitta Arendsdotter (Styke)
1480 Magnus Wallemar
1484 Birgitta Knutsdotter (Ulv) i arvsuppgörelse med sina bröder
1514 Gunhild Johansdotter (Bese)
1551 Sålt av hustru Brita, Lars Andersson till Drottning Margareta
1553 Gunhild Johansdotters efterlämnade gods.
1560 Elsa Axeldotter (Posse)
Verkar även här röra sig om två gårdar
 
Törnsfalls sn
Gäddeglo torpestad s. 169
Svårt att avgöra vilken information som rör torpet?
 
Mommehål 1 mtl fr no: 2 s. 175
1405 säljer Knut Bosson (Grip) till sin styvfar Bengt Nilsson (Lejonansikte) med en hänvisning att läsa vidare på s. 89 om Samsvik, Gladhammar sn. Där kan man läsa om försäljningen av bla Mommehål, Samsvik och Rössle.
 
1473 skrivs en anteckning i arvsjordeboken efter Karl Knutsson (Bonde) Till minnes om en gård i Rössle och en gård i Samsvik som Magnus Wallemar haver (C8 f7)
 
Är det en slump att samma personer står som tidigare ägare till flera av gårdarna som mina anor senare ägde? Är det helt uteslutet att Birger Nilsson (Lejonansikte) oäkta son kan ha varit samma person som Magnus Wallemar? Hade varit intressant att få redan på vad som står i (C8 f7)
Funderade lite vidare innan jag somnade. Kan det vara så att noteringen i Karl Knutsson (Bonde) arvsjordebok betyder att gårdarna egentligen ingick i arvet efter Karl Knutsson (Bonde) men vid tillfället var pantsatta till Magnus Wallemar? Vidare funderade jag kring om uppdelningen med, som man kan se att en del gårdar hade samma ägare kan bero på att dessa gårdar både var ett mors- och ett farsarv?
 
Nu hänger jag ut näsan bra långt och lär väl få mig en snyting men vågar man inte får man inte lära sig något. Kan detta trots noteringen om dottern Birgitta vara min anas far:
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Eriksson_(Gyllenstierna)_den_%C3%A4ldre
 
Det skulle också innebära att Katrina Eriksdotter inte var en syster till min ana vilket jag misstänker.
 
 
 
(Meddelandet ändrat av Nebulus 2014-02-11 08:46)

13
Introducerad adel - T / SV: Tungel
« skrivet: 2023-01-11, 19:56 »
Detta är något vi kan arbeta vidare med.


Nils Nilsson Stiernflycht har efterlämnat tre intressanta volymer i KB som skulle kunna innehålla intressant information.
https://kortkataloger.kb.se/hsnominal/29172/

Precis som Nils tidigare har påpekat är »Schröers arkiv» intressant. Arkivet innehåller hela 48 volymer. Kanske kan det finnas genealogiska anteckningar i dessa? Intressant är att det finns mycket data för Gottfrids barn födelse och död men saknas information när Schröer själv avlidit vilket skulle kunna vara indicium för att dessa anteckningar härstammar från Schröer.

Arnold Johan Messenius skulle också kunna vara en källa som var ingift i denna släktkrets.
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=19145

Det finns också en hel volym i Svea hovrätts arkiv med flera akter om tvister mellan Nils Tungel och hans brorsdotter. Elisabeth Larsdotter Tungel. Har tidigare kollat igenom akten i annat syfte och då stött på Nils Larsson Topprider (som levde 1652?) i dessa handlingar. Det finns säkert mer information om bara söker efter Topprider.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068090_00147
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068090_00155
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068090_00307
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068090_00006 (hela volymen)


15
Håller med om vissa delar av mitt inlägg omfattar släkten Tungel skulle kunna flyttas till en annan rubrik under Tungel. Dock var dessa skrivna där primära målet vem som var Nils Toppriders hustru.

Klart är åtminstone att Palmskiöld haft mycket information om Anders Perssons släktkrets. Intressant är att släkttavlan skriven på latin och inte svenska. Detta skulle tyda på att källan också varit på latin.
Riddarhuset: Palmschölds genealogier (o) 1.A-E Bild 310 / sid 55 (AID: v910611.b310.s55)

Om släktskap inom släkten Skytte omnämner Palmskiöld Nils Nilsson Stiernflycht († 1658) handlingar som källa.
Riddarhuset: Palmschölds genealogier (o) 4.R-S Bild 2050 / sid 3301 (AID: v910614.b2050.s3301)

Palmschöld kände också till ovanligt mycket om släkten Schröer och Nenne.
Riddarhuset: Palmschölds genealogier (o) 4.R-S Bild 2060 / sid 3303 (AID: v910614.b2060.s3303)
Riddarhuset: Palmschölds genealogier (o) 3.L-R Bild 1990 / sid 2359 (AID: v910613.b1990.s2359)


I samband när Johan Topprider ingår äktenskap med Brita Mårtensdotter (som bodde i Nyköping) 1652 framgår att dessa är släkt i 3 och 4 led.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002568_00042

Kapten Johan Topprider begravdes 1681 i Stockholm och Klara församling.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056195_00016

Brita var dotterdotter till Ericus Schroderus.
https://forum.rotter.se/index.php?topic=158676.0
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:17 (1674) Bild 4920 / sid 474 (AID: v222301.b4920.s474, NAD: SE/SSA/0145a)
https://sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/6397


Nils Nilsson Stiernflycht har efterlämnat tre intressanta volymer i KB som skulle kunna innehålla intressant information.
https://kortkataloger.kb.se/hsnominal/29172/

Precis som Nils tidigare har påpekat är »Schröers arkiv» intressant. Arkivet innehåller hela 48 volymer. Kanske kan det finnas genealogiska anteckningar i dessa? Intressant är att det finns mycket data för Gottfrids barn födelse och död men saknas information när Schröer själv avlidit vilket skulle kunna vara indicium för att dessa anteckningar härstammar från Schröer.

Arnold Johan Messenius skulle också kunna vara en källa som var ingift i denna släktkrets.
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=19145

Det finns också en hel volym i Svea hovrätts arkiv med flera akter om tvister mellan Nils Tungel och hans brorsdotter. Elisabeth Larsdotter Tungel. Har tidigare kollat igenom akten i annat syfte och då stött på Nils Larsson Topprider (som levde 1652?) i dessa handlingar. Det finns säkert mer information om bara söker efter Topprider.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068090_00147
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068090_00155
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068090_00307
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068090_00006 (hela volymen)Är det ok om jag lyfter över detta till släkten Tungel på Anbytarforum, så kan vi fortsätta arbetet där?

16

Professor Georg Alanus på Åbo akademi.
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=5644&forceOrdinarySite=true

Finns det någon historisk förteckning som upptar samtliga barn till George Alanus i Åbo?


Inte vad jag vet. Kyrkböckerna i Nykarleby börjar senare än när t ex Anna Alana är född.

17
Jag kan inte se att jag missförstått något i detta sammanhang Däremot har jag fullt klart för mig att denna tråd bör behandla släkten Topprider och att alla uppgifter om läkten Tungel bör hänföras till annan rubrik.
Jag visste inte att Liedgrens SoH-artikel blivit ifrågasatt av flera anbytare.
Efter att ha läst deras mångordiga inlägg i frågan blir iaf inte jag mycket klokare.
Kanske kunde någon eller några av dessa förstå-sig-påare bekväma sig med att sammanställa en artikel, där de post-Liedgrenska rönen framgår? Det berör ju bl a den framstående Johan Skyttes anor. Härstammade han från adliga ätten Soop?
Jag håller med om att Tungel bör behandlas under en annan rubrik men jag är tacksam för att Niklas var så hjälpsam, så att han fyllde på med lite uppgifter om de nya rönen om Elisabth Nilsdotter Tungel, gift med Nils Larsson Topprider.
Det är helt klart att Liedgren har missat en hel del fakta och att Johan Skytte troligen härstammade från släkten Soop. Den del som är mer oklar är härstamningen från den gamla (danska) Skyttesläkten
men eftersom den ligger ganska nära i tiden, nämns av Karl IX, så verkar det minst sagt märkligt om man skulle hitta på det, när man redan har anorna till Soop.

18
Nej, jag kan inte erbjuda någon tårtbit men däremot ett surt äpple till Palmschöld, som felaktigt uppger att Nils Larsson Toppriders mormor hette Elin Larsdotter Soop.
Detta framgår av Jan Liedgrens artikel i Släkt och Hävd 1988, nr 1, sid 1.


Du verkar ha missförstått detta. Det handlar inte primärt om Soop utan att det framgår att Nils Toppriders fru, Christina Nilsdotter, är syster till Nils Nilsson Tungel.


Sen har jag läst Jan Liedgren och jag har även läst denna tråd, där bl a Kaj Janzon deltar. Liedgren har inte gjort ett helgjutet arbete här, vilket tydligt framgår av den fakta som lyfts fram.

https://forum.rotter.se/index.php?topic=66775.0
https://forum.rotter.se/index.php?topic=66775.0

19
Nils Larsson Topprider var som jag tidigare visat gift med Elisabeth Nilsdotter (d augusti 1624). Elisabeth var dotter till Nils Larsson [Tungel] och Elsa Möö.

Elisabeth är den hittills okända systern till Lars och Nils Tungel.

Nils Larsson, till Branthäll i Nikolai socken, Södermanlands län, som han fick genom sitt andra gifte. Räntmästare i Södermanland och tullnär i Nyköping. Levde ännu 1617, men var död 1618 och ligger jämte sin 1:a fru begraven i Nyköpings östra (Allhelgona) kyrka. Hans barn kallade sig Tungel. Gift 1:o med hovjungfrun hos konung Carl IX:s gemål, furstinnan Maria af Pfalz, Elsa Möö eller Monche, död på 1590-talet, dotter av ryttmästaren i konung Johan III:s tjänst Jurgen Möö, av tysk härkomst. Gift 2:o med Brita Nilsdotter, till Branthäll. i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1628-09-22 med justitieborgmästaren i Nyköping Hans Larsson Preuss i hans 1:a gifte, död 1644, stamfader för adliga ätterna von Preutz, och Ehrenpreus), död 1628-01-04, dotter av hertig Carls kamrerare Nils Nilsson och Sigrid Larsdotter.
[/size][/color]Barn:[/font][/size][/color]1. Lars Nilsson Tungel, adlad Tungel, född 1582. Resident. Död 1633. Se Tab. 2.[/size]
  • [/color]1. Nils Nilsson Tungel, adlad Tungel, född 1592. Hovkansler. Död 1665. Se Tab. 3.[/size]

20
Jag hoppas någon vänlig själ bjuder mig på en tårtbit för detta ;)


21
Nils Larsson Topridder, borgare i Nyköping. Han processade 1625 om arrende av tullrättigheter i staden och även år 1636 med borgmästaren i Nyköping, Joachim Danckwardt (Sv Biografiskt Lexikon, del 10, s 138 ff, som åberopar Svea Hovrätt Liber Causarum 77:4, fol 39.
 Nils levde 1650 10/11 i Sthlm, gammal och fattig; 1648 11/11 uppges att han "levde i stor nöd och ålderdoms svaghet, synen och fötterna ville ej stå honom bi."
Källa: Örnbergska samlingen.
Jaha, vem var Christina Nilsdotter? Menar du den Elisabet Nilsdotter, som enl dig skulle vara g m Nils Larsson Topprider?
Varifrån kommer den uppgiften och att hon skulle ha dött 1624?
Nej jag vet inte namnet på morbrodern.
Även om det står att Nils var borgmästare i något personregister behöver det inte betyda att det är riktigt Det var ju hans trätobroder Danckwardt, som var borgmästare.
Jag har en del uppgifter om Nils Larssons son Johan och hans maka, om du är intresserad, själv är jag ättling till Nils´ syster Margareta Larsdtr Topprider, gift Rijk och Nenne.


I Christina Nilsdotters likpredikan, dottern till Nils Larsson Topprider, så angavs att modern dog 1624. i St Nicolais kyrkoräkenskaper från augusti 1624, så köper Nils Topprider kyrkringning till sin avlidna fru.https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0005801_00034#?c=&m=&s=&cv=33&xywh=272%2C-604%2C8557%2C5015
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0005801_00034#?c=&m=&s=&cv=33&xywh=272%2C-604%2C8557%2C5015


22
Ett ytterligare dokument om kapten Johan Topprider, men ännu inget spår av vem hans morbror är.

23
Hittade detta om Topprider i Palmschöldska samlingen, s 4021.

24
Jag har hittat uppgifter om kapten Johan Topprider. Har inte lusläst allt än, men letar efter uppgiften att hans morbror ordnade med en tjänst vid Livgardet. Vad jag kan se här är att han har varit i tjänst vid Södermanlands regemente samt i garnisionen vid Nyen .

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066770_00126#?c=&m=&s=&cv=125&xywh=-2070%2C215%2C7563%2C3804&r=

25
Lommaryd / Lommaryd - Ingel och Gudmund
« skrivet: 2022-12-14, 00:37 »
Är det någon som har stött på namnen Ingel eller Gudmund i Lommaryd eller Norra Vedbo, under 1600-talet eller tidigare?

26
Nej, Nils Lasson Topprider var borgare, inte borgmästare, i Nyköping.. Att han var g m Elisabet Nilsdtr, d 1624, visste jag inte. Nils levde ännu 1650. När sonen Johan hemkom från Tyskland 1650 blev han "satt under livgardet" av sin morbror, som väl bör ha varit någon officer?


En fråga Nils - Var fanns uppgiften om att Johan Topprider sattes under Livgardet av hans morbror?

27
Skytte af Sätra / SV: Skytte af Sätra
« skrivet: 2022-08-28, 23:48 »
Hej Stefan - Kan du förklara hur du tänker kring denna lite mer?

28
Soop / SV: Soop
« skrivet: 2022-08-20, 10:34 »
Vad betyder namnet "Soop"? Någon som vet?

29
Medeltida släkter / Peder Svensson i Malmö, Kvillinge socken
« skrivet: 2022-08-17, 17:16 »
I Personhistorisk Tidskrift 1909, Ur "Arfsdelningen efter fru Birgitta Magnusdotter (Porse)" av K. H. Karlsson, på s 89, så finns följande text:

Bland fru Birgittas arfvingar förekommer emellertid en grupp, herr Eskil Isaksson (Baner) och hans medarfvingar, som icke på något sätt kan inordnas bland fru Birgittas släktingar. Klingspor och Schegel4 hafva visserligen tagit för gifvet att de tillhört fru Birgittas fädernesläktingar, men dit kunna de icke hört, ty då skulle de icke få någon del af arfvet. Ej heller finnes någon plats för dem inom fru Birgittas mödernesläkt, som är välkänd. Man måste således ha att göra med något slags bak- eller sidoarf. Uti skiftesbrefven af år 14533omtalas gårdarna Ängsö, Strömstad och Händelö, hvar och en såsom bildande en hufvuddel, och vid arfskiftet tillerkändes Fader Ulfsson å sin hustru Elin Nilsdotters vägnar Ängsö med underlydande, och Eskil Isaksson och hans skifteslagar erhöllo de båda andra hufvuddelarna, d. v. s. två tredjedelar af arfvet. Enligt arfslagen bör därför deras arfsrätt gå tillbaka till en manlig samarfvinge med Elin Nilsdotter. Nu har också enligt Schegel och Klingspor x Elin Nilsdotter g. m. Fader Ulfsson verkligen haft en broder Bo Nilsson, som 1434 var häradshöfding i Vaksala härad men troligen detta år eller kort därefter aflidit. Enligt deras framställning skulle han dock varit född i faderns, riddaren Nils Bossons äktenskap med Ingeborg Ragvaldsdotter och således icke arfsberättigad. Så är dock icke förhållandet. Ingeborg Ragvaldsdotter var nämligen afliden före år 14042 och i ett bref af år 14243nämnas Kristina johansdotter (Spets fr. sidan) och Nils Bosson, föräldrar till Bo Nilsson, och Kristina johansdotter var, såsom bekant, dotter till fru Birgittas morbroder Johan Gregersson. — Bo Nilsson blef 14244 gift med Märeta Lydekadotter (Stralendorj) och hade med henne en son riddaren Bo Bosson, som lefde ännu våren 14515, men var död barnlös våren 1452, och någon tid därefter har äfven hans moder aflidit.

Då fru Birgitta d. i oktober 1450 afled, lefde således af hennes morbroder Johan Gregerssons ättlingar, hans dotterdotter Elin Nilsdotter g. m. Fader Ulfsson, och hans dottersonson riddaren Bo Bosson. Enligt arfslagen skulle Bo Bosson erhålla två tredjedelar och Elin Nilsdotter en tredjedel af den del af arfvet, som kom på ättlingarna af Johan Gregersson. Vid Bo Bossons död öfvergick hans arfsrätt till hans moder fru Märeta Lydekadotter till Vengarn, och då hon barnlös afled, öfvergick hennes arfsrätt genom bak- eller sidoarf till hennes arfvingar, gruppen Eskil Isaksson (Baner) och hans medarfvingar. Att de voro arfvingar efter fru Märeta Lydekadotter framgår af ett bref af år 145 26 hvari hustru Märeta i Röklinge, hennes son riddaren Eskil Isaksson och hans systerbarn, Johan Slaveka och hans syskon, Nils Olofsson och två hans systrar och systerbarn, Peder Svensson i Malmö och hustru Birgitta [Magnusdotter] Knut Somarsons hustru samt deras skifteslagar vid arfskiftet efter deras fränka fru Märeta Lydekadotter i Vengarn öfverlåta Vengarn till Eskil Isaksson och hans systerbarn.


Enligt skiftesbrefvet af d. 9 maj 14531 utgjordes denna grupp af arfsberättigade af herr Eskil Isaksson (Baner) och hans medarfvingar, d. v. s. systerbarn, Nils Olofsson å egna och Peder Svenssons barns vägnar, Peder Jonsson i Sätuna å sina systerbarns vägnar, Knut Somarssons å sin hustrus [Birgitta Magnusdotter] vägnar, Karl Nilsson å egna vägnar och Hans Pedersson å sin hustrus [Karin Clausdotter (Slavak)] vägnar. Huru emellertid alla dessa voro släkt med Märeta Lydekadotter och sinsemellan är ej kändt.

Frågan är hur jag ska tolka uppgiften om Peder Svensson i Malmö, Kvillinge? När det står "Peder Svensson och hustru Birgitta", syftar det då till att dessa är man och hustru? Sen undrar jag om det finns någon senare utredning kring hur Peder Svensson i Malmö, Kvillinge, är släkt med Märeta Lydekadotter med flera?

30
Informationen om att Märta Pedersdotter skulle vara en Skytte, verkar komma från Messenius? Finns det några andra dokument som bekräftar det eller som säger något annat? Jag fick tag på ett dokument av Messenius, där delen om Erik Knutssons anor verkar vara korrekt jämfört med tillgängliga källor.

31
Frågan är vilka som var borgmästare under 1620-talet? Texten (Svenska riksrådets protokoll. 1, 1621-1629 ) säger inget om att Nils Toppridare var borgmästare, men det verkar som att denna tid är den då han är mest aktiv i Nyköping.

! Genom kontrakt d. ?7/; 1623 (R. Reg. fol. 442 v.) hade Stora tullen (jemte vexel och accis) i rikets flesta sjöstäder samt Mälartraktens uppstäder blifvit på 5 ar (intill nyåret 1628) bortarrenderad till Paridon von Horn och Christian Wilshusen. Stora tullen i Nyköping, som ej innefattades i nämnda kontrakt, hade d. °/, 1626 blifvit på lika lång tid öfverlåten åt Joachim Danqvart och Nils Toppridare, men finnes redan 1628 genom nytt kontrakt bortarrenderad till andra personer. (Se Contracte- och Arrendeböckerna 1626, fol. 39 v., och 1627—28, fol. 129, i Kammarkollegiets arkiv.)

32
Så kan det naturligtvis vara. En annan fråga är vem som är denne Nils Larsson Toppriders hustru och som avlider 1624?

33
Länge sedan någon skrev om detta, så Birgittas frågor hänger i luften. Ser också att det var ett tag sedan Birgitta var aktiv på Rötter - 22-01-30.

34
Ja då, du får den informationen du frågar efter :)


Professor Georg Alanus på Åbo akademi.

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=5644&forceOrdinarySite=true

35
Uppgifter om Topprider finns i Riksarkivet: Digitala forskarsalen, Örnbergska samlingen, Släkter på S-U, vol 17:17, bild 383.


Tack!

36
Och vad hette dottern till Nils Larsson Topridder?


Hon hette Elisabet Nilsdotter, f 3/6 1621 och då troligen i Nyköping. d 1701 i Åbo.

37
Hej,

Från hennes dotters likpredikan. Så frågan är var man skulle kunna leta efter uppgifter om detta? Jag är intresserad av alla uppgifter som kan ge mig nya ledtrådar. Sen var det oftast två personer som var borgmästare samtidigt och likpredikan nämner ordet "consul" i samband med hennes far. Det behöver i och för sig heller inte vara sant.

38
Nej, Nils Lasson Topprider var borgare, inte borgmästare, i Nyköping.. Att han var g m Elisabet Nilsdtr, d 1624, visste jag inte. Nils levde ännu 1650. När sonen Johan hemkom från Tyskland 1650 blev han "satt under livgardet" av sin morbror, som väl bör ha varit någon officer?


Jo, jag glömde fråga, vem var morbrodern och när var Johan född?

39
I Svenska Riksråds protokoll 1621-1629, så anges han som borgmästare i personregistret.

Har du någon idé om vem Christina Nilsdotter kan vara eller var jag skulle kunna hitta information om det?

40
Tack! Nils Larsson Topprider, borgmästare i Nyköping, var gift med Elisabet Nilsdotter, d 1624. Är det någon som vet vilka hennes föräldrar var eller har något tips om var man kan hitta uppgifter om henne?

41

Är det känt om Nils Larsson Topprider var gift och hade barn? En annan fråga är om det finns några nya uppgifter om Lasse Jönssons anor?

Hej Andreas (och Sune) :
Enligt Georg Ericsson, Vadstena stads äldsta tänkeböcker, 1952, s 78  var namnet Topprider taget efter gården Topperyd i Forserums sn, Jönk län.
Lasse Jönsson Topprider, levde 1592 (enl Almquist, Frälsegodsen), häradshövding, var 1562 fogde i Sunnerbo hd, g m Katarina Andersdtr, dotter till borgmästaren i Nyköping, Anders Persson, d 1587, och Elin Larsdtr.
Om Elins förfäder (hon tillhörde ej adl ätten Soop), se Släkt och Hävd 1988, 1, s 1 ff.
Om Lasse, en ful fisk, se Genealogisk tidskrift band 3 (årg 3?), s 158 och Svenska Antavlor 1989/9, s 436 f.
Lasse hade två kända barn: Margareta Larsdtr Topprider, g 1:o m Hans Nenne, 2:o m Reinhold Rijk, d före 1618, tullnär i Nya Lödöse (vars dotter Maria Reinholdsdtr, g m David Kohl, jfr N Vedbo hd dombok 1630 ST).
Svea Hovrätt, Liber causarum, (RA), E Vl 92, aa:23 behandlar en tvist 1618-1619 mellan Herman Wrangel och Margareta Larsdtr T betr äganderätten till Gransbo, Säby sn, N Vedbo hd.
Lasses andra barn: Nils Larsson Topprider, borgare i Nyköping (han nämns i Sv Biogr Lexikon, del X, s 143 under J Danckwardt).
Johan Topridder, kapten, g m Brita Mårtensdtr (tillhörde släkten Hierzeel, se Örnbergs Sv Ättartal, del 8, s 176). Enl Arméns meritförteckningar (RA) skrev Brita ca 1673 en supplik och bad om understöd -mannen hade blivit tjänstlös för många år sedan, då regementet reducerades.
I en sammanställning på nätet ur Söderköpings historia av Ola Lönnqvist kan man läsa att år 1617 dräps myntdrängen Sven Larsson av stampgravören Hans Weiler. Av övriga kända anställda på denna farliga arbetsplats märks Hans Nenne från Hamburg-trakten.
Margareta Larsdtr Topprider var mycket riktigt kusin till riksrådet och presidenten friherre Johan Skytte af Duderhof. Men härstamningen från ätten Soop, som Elgenstierna anger, har alltså visat sig oriktig.

42
Meisner / Meissner / SV: Meisner / Meissner
« skrivet: 2022-08-06, 02:27 »
Så det är samma person som först döper sina barn i Riddarholmskyrkan men senare i Tyska kyrkan?

43
Meisner / Meissner / SV: Meisner / Meissner
« skrivet: 2022-08-04, 18:20 »
Då finns det två Hans Meissner i Stockholm, varav en döper sina barn i Riddarholmskyrkan.

44
Meisner / Meissner / SV: Meisner / Meissner
« skrivet: 2022-08-04, 00:27 »
Jag blir fundersam på om det verkligen står namnet "Hans" framför Meissner, t ex på sidan 260. På andra sidor så ser bokstäverna annorlunda ut för namnet "Hans", på sidan 266 t ex.

45
Meisner / Meissner / SV: Meisner / Meissner
« skrivet: 2022-08-04, 00:10 »
I Riddarholmskyrkan så döps Hans bryggares barn, Margareta, den 9:e februari 1644. Margareta blir senare gift med herr Petrus Arensbechius.

Du kan kontrollera uppgifterna om bryggaren Hans Meissners barn i Tyska Sankta Gertruds dopbok CI:1a (1639-1688) : 
sid 260 Isaac 1643
sid 276 Emerentia 1645
sid 311 Jacob 1648
sid 324 Daniel 1650
sid 337 David 1651
sid 355 Maria 1653 (fadern avliden)

Vad som lagts ut på Geni känner jag inte till.


46
Meisner / Meissner / SV: Meisner / Meissner
« skrivet: 2022-08-03, 23:43 »
Tack!

47
Meisner / Meissner / SV: Meisner / Meissner
« skrivet: 2022-08-03, 00:03 »
Tack, detsamma! :)

Bryggaren Hans Meissners son Jacob döpt den 10 november 1648:
Tyska Sankta Gertrud (A, AB) CI:1a (1639-1688) Bild 160 / Sida 311 (AID: v91445.b160.s311, NAD: SE/SSA/0017)

Syskon till Jacob, även de döpta i Tyska kyrkan:
Isaac 1643, Emerentia 1645, Daniel 1650, David 1651 och, efter faderns död, Maria 1653.


Såg att Geni listade andra barn till bryggaren Hans Meissner - står det fel i Geni?

48
Skytte / SV: Skytte
« skrivet: 2022-07-23, 00:18 »
Känner någon till om Bengt Nilsson Skräddares son, Nils Bengtsson (f 1589) också var borgmästare i Nyköping. Enligt uppgift var han "handlare" i staden, men staden hade ju två (minst) borgmästare, så det skulle inte vara omöjligt att han hade den positionen under en tid. Elisabeth Nilsdotter (f omkring 1625, d 1701 i Åbo), gift med professorn i Åbo, Georg Alanus, anges som "dotter till borgmästaren i Nyköping", så frågan är om Nils Bengtsson kan vara den "borgmästaren"?

49
Förnamn - U / SV: Udde / Uddo
« skrivet: 2022-07-11, 16:01 »
Jag har en Udde i Vadstena i början av 1500-talet, som son till Sven Knutsson, rådman och guldsmed i Vadstena, samt som halvbror till Anders Svensson Ödell. Frågan är var detta namn kommer ifrån? Någon som har något tips?

50
By / SV: Karin Andersdotter´s anor
« skrivet: 2021-11-09, 11:14 »
Anders Olofsson Brasks far är Olof Christoffersson Brask, soldat i Dalregementet. Han dog 1667 i Reval. Olofs far är troligen soldaten Christopher Hansson i Backa, död i Warszawa 1656. Det finns en Mats Christophersson i Backa, som troligen är bror med Olof. Vad jag letar efter nu är en ättling till Mats med samma y-kromosom. Det skulle avgöra om Mats och Olof är bröder.

Sen är Erik Iliansson i Tommesbo och Karin föräldrar till Karin Eriksdotter.

Malin Göransdotters föräldrar är Göran Mårtensson och Elisabeth Nilsdotter i Smedsby, Husby.

51
By / SV: Buska, By
« skrivet: 2021-11-07, 15:11 »
Söker efter anorna till Johan Matsson, f 1664. Jag uppfattar det som att Brita Persdotter, f 1631, är hans mor, omgift med föraren Abraham Jönsson.

52
Blix / SV: Blix
« skrivet: 2020-01-28, 23:17 »
I myself have not made any research, I am only referring what other genealogists write on this subject. Klingaasen sounds like the name of a village, maybe the home-site of Carl. But there is no such village. Someone, probably Leonard Bygdén, connected this Carl Klingaasen with Karl Laurensson in Kluxåsen. There is also an old saying among the early Blixes that their ancestor (Mogens´father?) was a danish gentryman, so there is no proof that Mogens' father is Karl Laurensson.


Hej Per,
Har du någon källa på detta?
Mvh Thomas

53
Rosen, von / Rosen, von
« skrivet: 2015-09-16, 09:39 »
Hej söker efter ledtrådar till Gertrud von Rosens anor. Hon var först gift med länsmannen i Korsholm Joachim Wessel sedan med Johan Hemming i Nykarleby. En dotter ska ha varit Karin Wessel, gift med rådmannen i Nykarleby, Klas Witting.

Sidor: [1]