ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Anna Norling

Sidor: [1]
1
Allmänt / Erikmats, Hillersboda, Svärdsjö
« skrivet: 2011-04-23, 06:37 »
Har lite funderingar kring våran gård Erikmats (Hillersboda) Svärdsjö. Någon som vet något om personerna som bott här och drivit gården, gårdens historia. Jag har sedan tidigare följande uppgifter.
Manngårdsbyggnad uppf 1900, sommarstuga i slutet av 1700-talet. Ladug, stall, loge och vagnslide uppf.1921.
Gården flyttades från Bengtsheden till Hillersboda 1805.Har varit i släkten sedan 1634.
Släktregister - Lisbeth Göransdotter f.1668 -1740 gift 1689 med Daniel Andersson f -1663 -1721
dottern - Anna Danielsdotter f.1694 -1767 gift med 1720 med Anders Israelsson f-1693 död 1761.
sonen- Matts Andersson f.1733 död 1796.
sonen- Erik Matsson f-1769 död 1843, gift 1793 med Brita Ersson f.1767 död 1848. Sonen Erik Ersson f.1794 död 1867, gift 1824 med Sara Ersdotter f.1799, död 1882. Dottern Brita Ersdotter f.1833 död 1904 gift 1855 med Jan Andersson f.1832 död 1913. Sonen Anders Jansson f.1856 död 1937 gift 1888 med Anna Katarina Andersdotter f-1866 död 1908.
Ägare- August Öslund f.21/6 1884. Son till Johan Östlund o h h Lisa Ersdotter. Gift 29 med Anna Brita Andersdotterf 5/8 1888.
 
Hittade via Kungliga biblioteket följande utdrag ur Dalpilen 1881-05-27 och blev intresserad då en del av namnen ovan förekommer i texten.  
 
sinnessvage arbetaren Erik Anders Erik Ers- son derstades. var den 12 dennes föremal för ransakning vid urtima ting med Svärdsjö tings- lags häradsrätt å länsfängelset härstädes. Hat- tens ordförande var brottmålsnotarien vid Gefle rådhusrätt, vice häradshöfdingen Ernst Petre, samt åklagare länsmannen E. A. Stjememan Sedan häktade Erik Ersson från cellen före hämtats, hördes först vederbörande målseeare, den mördades son, Anders Matsson i Hitlers- boda, och dennes hustru, hvilka uppgåfvo, att de jämte deras barn tidigt på morgonen den 19 april begifvit sig ut på egorna ett stycke från deras gård i Hillersboda, i hvilken gård jämväl den mördade var boende och sänglig- åande sjuk. Denne, som nu var lemnad ensam emma, hade under deras utevaro blifvit af tilltalade Erik Ersson mördad, hvarom de er- hållit kännedom derigenom, att en i samma gård, men i en annan bygning än deras, boen- de person vid namn Erik Jansson kl. omkring 9 f. m sagde dag kommit ut från Hats Anders- sons bostad, ropande på hjelp och bärande en blodig yxa. De hade skyndsamt begifvit sig hem och då funnit Mats Andersson liggande 1 en säng och tillfogad tvänne djupgående hugg å halsen samt redan död. Derpå hördes den tilltalade, som erkände brottet och uppgaf, att han på morgonen nämda dag, då han i skogen i närheten af Hillersboda varit sysselsatt med vedhuggning, fattat det beslut att afdagataga Mats Andersson samt förfogat sig till hans bo- stad, å gården derstades bemaktigat sig en Erik Jansson tillhörig huggyxa och ingått till Mats Andersson, som legat vaken, samt, utan att yttra något, tilldelat denne två hugg å hal- sen med yxan, som nu tillstädeskommande Erik Jansson fråntagit honom. På derom framstäld fråga, förklarade Erik Ersson, att han ej haft något särskildt agg till Mats Andersson, men att han likväl icke ång- rade hvad han gjort, utan tvärt om funne det vara rätt, enär han, som sett det vara förenadt med stora svårigheter att lifnära sig, då så mycket folk funnes i verlden och tänade om att beröfva hvarandra lifsuppehället, ansåge det, till förminskande af denna svårighet, både nyttigt och lofligt att döda någon del af den öfvernödiga befolkningen, hvilket han väl äfven någon gång förut tänkt göra, fastän sådant ej skett. Afläggande denna bekännelse i korta, afbrut- na och stundom orediga meningar, under det han med stirrande ögon oroligt rörde sig af och an och emellanåt uppgifvande oartikulerade, rytande ljud, tillkännagaf Erik Ersson slutli- gen, att han ansåge det ej kunna skada att göra af med några flera. Två vittnen afhördes, hvaribland det ena vittnet, Erik Jansson, intygade, att han inkom- mit i Mats Anderssons rum just som Erik Ersson haft yxan lyftad till andra hugget, det Erik Jansson likväl icke hunnit förhindra ho- nom att tilldela Mats Andersson. Mördaren är född  i Hillersboda, och den mördade var vid sin död 83 år gammal. Ransakningen uppsköts, och skulle emeller- tid från vederbörande läkare, till hvilken ran- sakningsprotokollet skulle öfverlemnas, infor- dras betyg om Erik Erssons sinnesbeskaffenhet.

2
Villstad / Äldre inlägg (arkiv) till 30 januari, 2008
« skrivet: 2005-11-06, 19:44 »
Hej!
 
Jag kommer inte längre med min farfars farmor, Johanna Kristina Andersdotter. Enligt muntliga källor föddes hon 1844-04-27 i Villstad, men det kan inte stämma. Jag har letat i födelselängden, men inte  hittat henne. Jag vet inte när hon dog.
Mor: Anna Catharina Svensdotter (född 1799-08-14, Villstad).  
Make: Andreas Andersson Norling (född 1825-11-24, Långaryd)
Barn: Amanda Carolina (född 1867-10-16)
Augusta Lucia (född 1874-10-24)
Claes August (född 1877-01-25)
Alma Linnea (född 1884-12-26)
Karl Enar (född 1890-08-24)
Jag skulle vara mycket tacksam om någon har mer information om hennes födelse.

Sidor: [1]