ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Eva Dalin

Sidor: [1] 2 3 ... 26
1
främsta leden på främsta fingrar af wänstra han-
den af
klämd, efter dess berättelse
på Fregatten Svart Örn åhr
1760. Contract i minsta finge
rn - på samma hand. Har
warit hufwudswag.
Casseras
Roten wacant ifrån åhrets bör
jan


Contrakt  se https://www.saob.se/artikel/?unik=K_2219-0073.8GW6&pz=8

2
Luggude häradsrätt / SV: Luggude häradsrätt CVIb:1
« skrivet: 2021-03-02, 21:26 »
Magnus Linholm
i Från Höganäs
föd i Rise beria Såkn
38 år gammal. Lijten
och undersesi
wäxt just hår och ögo
bryn samt ögon blå
Häktad af
krono Läns
man Falk
man för
stöld

3
Hyby / SV: Jöns Gudmundsson
« skrivet: 2021-03-02, 17:02 »
Jöns Gudmundsson i  Holmeja dödde d 25 januari begrofs
d 7 februari aet. 75 ½ åhr

4
Malmö Sankt Petri / SV: Läshjälp med Mantal
« skrivet: 2021-03-02, 16:37 »
Visst kan det.
Enligt mantalslängden 1803 bor Nils  Johnsson  på nr 53 Södra Förstaden.
Det gör han framöver också, så även i
Malmö Sankt Petri (M) AIa:1 (1816-1820) sid 44
Nils  ägde huset på nr 53 enligt bouppteckningen i
Rådhusrätten i Malmö 1, Bouppteckningar, SE/MSA/00811/F/F 2/F 2 A/80 (1824-1826), bildid: C0110374_00537
Hustrun hette Estrid.5
År 1811 d 28 Augustii Förrättades på Wederbörlig anmodan denna Bouppteckning öfver Qwarlåtenskapen efter Afledne Möllaren Ola Larsson på  Skattehästhemmans Qwarnen No 2 Trollamölla, hvilken 2ne Gånger warit gift och af förra giftet efterlämnade sig Sonen Anders 35, och med senare giftet eller nu warande   Enkan Ellna Jöransdotter, döttrarna Hanna fäst  med drängen Måns Nilsson i Norrjla (Norrlia), och Ingrid 19 år gammal; hennes rätt bewakades af närmaste Skyldemannen Åboen John Ohlsson från Lökaröd; och sedan Enkan erhållit tillsägelse om ägendommens  lagligen uppgift förewistes fölljande som af undertecknade jemte Häradsdomaren Anders Månsson från Lökaröd wärderades i efternämnde Ordning.-

6
Tjällmo / SV: En tragisk båtolycka på sjön Torn runt 1842.
« skrivet: 2021-03-02, 11:42 »
Anna Charlotta, hennes syster Sofia Mathilda och en dräng  drunknade  d 6 nov 1848.
Se Tjällmo (E) C:6 (1829-1860) sid 677

7
Tirup / SV: Lantmäteriet Historiska kartor 1708
« skrivet: 2021-03-02, 10:37 »
… högwällborne Herr
Peder Sparre Larssons utsochne Frälße, och i byte till Kongl Maj:t och Cronan emot undfånget wederlag åhr 1674 uppgifwet, och af
den orsaken är hela byn till mättning beordrat...

Lantmäteristyrelsens arkiv  Akt  L210-4:1 Tirups socken Tirup nr 1-13 sida 2/6

8
Malmö Sankt Petri / SV: Läshjälp med Mantal
« skrivet: 2021-03-02, 10:23 »
Krögaren Nels Joensson, ogift, spelar kort, selfur
(Krögaren skattar alltså för att han spelar kort  och  äger ett  fickur av silver)

9
Aug d 4 Begrofs Bo Nillses hustru i Gyllebo
Nembligen Bengta Nillsdotter, född i
Kleggeröd uti Slimminge Sockn, wa-
rit 2ne Gånger Gift, hafwer utj
sin höga ålder, på ett åhrs tijd ingen
god helsa haft, dock intet länger
stedje legat wid sängen än 5 dagar,
dödde d 1 Aug. hennes ålder 60 ½ åhr

10
Västra Vram / SV: Läshjälp dödsnotis Henning Altman
« skrivet: 2021-03-01, 09:29 »
d. 18 begrofs Sahlig Cornetten uti Wästra
Herr  Henningh Altman, som dödde d
8 Martii uti Siätteliunga, då han
lefwat 74 år.

11
Sövestad / SV: Föräldrar till Mårten Olsson 1757
« skrivet: 2021-02-28, 21:19 »
Ola Åkeßons lilla Son Mårten i Wasen
Natus d 15 Junii. Renatus d 19 ejusdem
Susceptrix:  Catrina Pär Jöns i Enehuset
Testes: Mårten Anderßon i Norra Swartskylle,
Nils Anderßon i Hägnahuset, Hans Mårtens-
i Bosiö, Eskel Anderßon i Siörup

Nils Jacobs lilla dotter Elsa i Söfwe-
stad, nata d 23, renata d 29 Octobr.
Susc: Smedens hustru Elna i Söfwesta,
Teste: Sadelmakaren Sandberg, Snicka-
ren Vilhelm Bartmos, Swen Anderßon,
Nils Anderßon, Anders Håkans hustru
Kerstena, Ola Anders hustru Mätta,
pig Jertru och Ingar i Söfwestad,
drängen Mårten i Årsiö.

12
Sollentuna / SV: Hänvisning från inflyttningslängd
« skrivet: 2021-02-28, 20:37 »
Uppslag  1074 torde finnas i Sollentuna AIIa: 53 som omfattar åren 1938-1966.
Se https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+f9d12d9c-fafd-11d6-81d4-00d0b73e008b&s=Balder
Den boken är inte digitaliserad.

13
Hjärsås / SV: Hanna Persdotter och hennes son Wilhelm
« skrivet: 2021-02-28, 19:14 »
Hanna Persdr har muntligen inför pastor erkänt Vilhelm Pe-
tersson, född 18/11 52 i Färlöf o inskrifven i Hjersås lilla No 8
som sin son, Hjärsås 12 apr 1904.
År 19o4 d 12 apr. har Hanna Persdr själf låtit såsom sitt barn an-
teckna af henne enligt uppgift d 18 nov 1852 i Färlöfs församling födde sonen Vilhelm.
Underrättelse härom afsänd till past. ämb. i Färlöf d 12/4  04.Samma text upprepas i AIIa:2 och AIIa:3.

Hanna Pehrsdotter har  den
12/4 1904 hos Past ämb i
Hjärsås begärt att få detta barn
antecknat ss sitt.
Josef AnderssonOm att få anteckna barn som sitt se tidigare diskussion t ex
https://forum.rotter.se/index.php?topic=127138.0

14
Förlösa / SV: A!:5 sid 88
« skrivet: 2021-02-28, 11:57 »
Du hittar uppgiften här:
Ljungby (H) AI:11 (1824-1830)  sid 130
Ljungby (H) AI:13 (1824-1830)  sid 1

15
Bosarp / SV: Bosarp
« skrivet: 2021-02-28, 11:43 »
Enligt katekismilängden för Bosarp 1744 hette hon Trufven, en variant av Troen.
Bosarp (M) Kat:1 (1697-1744) Bild 27 / sid 467 (AID: v115980.b27.s467, NAD: SE/LLA/13040)

16
Hällestad / SV: Kerstin Nilsdotters dödsnotis
« skrivet: 2021-02-27, 20:05 »
Ser ut som maskar.

17
Lenhovda / SV: Eric Göthman
« skrivet: 2021-02-27, 19:21 »
Lisbeth Svensdotter står det i Olofs dopnotis 1751.
Sjösås (G) CI:2 (1744-1753)  sid 63
Erik Eriksson Götman bördig  från Värmland  står det i generalmönsterrullan 1744.
Generalmönsterrullor - Kalmar regemente (F, G, H) 407 (1744) Bild 51 (AID: v60219.b51, NAD: SE/KrA/0023)

18
Karlskrona tyska församling  uppgick 1846-11-01  i Karlskrona stadsförsamling.
Karlskrona stadsförsamling (K) AI:12 (1848-1851) sid 212

19
I Kläckeberga (H) AI:9 (1862-1872)  sid 85
står att Charlotta kom från Kalmar 1865.
Se Kalmar landsförsamling (H) AI:6 (1862-1867)  sid 31

20
Hemmesdynge / SV: Läshjälp.
« skrivet: 2021-02-26, 19:27 »
den 10 drunknade af wåda i wattningen wid
nämndemannen Pär Hanssons gård i Stora
Isie afskedade Ryttaren Anders Wallberg
från nämde By och ställe och begrofs d 14
83 år gammal

21
Lunds stadsförsamling / SV: Maria gift Carlberg i Lund 1829
« skrivet: 2021-02-26, 18:49 »
Maken är kardemakare, heter Peter Christian i förnamn och finns här:
Lunds domkyrkoförsamling (M) AI:14 (1825-1830) Bild 382 / sid 298 (AID: v104510.b382.s298, NAD: SE/LLA/13254)

22
Johan Petter med hustru och dotter flyttar in från Huddinge 1861 enligt  inflyttningslängden 
Brännkyrka (A, AB) BIa:4 (1861-1870) uppslag 3.
De hade vistats i Brännkyrka sedan hösten 1860 enligt
Brännkyrka (A, AB) AI:15 (1861-1865) sid 16.
1867 tar familjen ut flyttbetyg till Lovö
Brännkyrka (A, AB) AI:16 (1866-1870) sid 83
och återfinns i
Lovö (AB) AI:20 (1866-1870)  sid  174 och 164
samt i
Lovö (AB) AI:21 (1871-1875)  sid 95.

23
Andra livgardet / SV: Carl Oscar Rödin f 1861 19/5
« skrivet: 2021-02-26, 09:44 »
Sök i Göta livgardes arkiv respektive Göta livgardes församlings arkiv.

24
Tjällmo / SV: Var föddes Johan?
« skrivet: 2021-02-25, 19:16 »
Länken -  som inte hör ihop med bilden - leder till husförhörslängden
och där står nog Krigsberg(Kristberg).

25
Malmö länsfängelse (M) DIIIab:3 (1845-1846) Bild 1960 / sid 172 (AID: v446527.b1960.s172, NAD: SE/LLA/10272)

26
Uppgiften hade följt med Lars sedan han bodde i Hofterup  och nämns första gången i
Barsebäck (M) AI:6 (1846-1850)  sid 191.
Någon gång mellan 1846 och 1850 har han alltså dömts för stöld.
Om  brottet skedde  i hemorten dömdes Lars vid Harjagers häradsrätt.
Domböcken för Harjagers häradsrätt finns ännu  bara i original på Landsarkivet i Lund
men Arkiv Digital har fångförteckningar från Harjagers häradshäkte.
Där får man veta att Lars häktades  för stöld 16 september 1846 och avfördes till Dalby 18 september.
Harjagers häradshäkte (M) Ö:1 (1840-1859) Bild 890 (AID: v480140.b890, NAD: SE/LLA/10247)
Det tyder på att stölden begicks i Torna härad och att Lars ska dömas där.

I fångförteckningen från Torna häradshäkte återfinns Lars. Han var lång till växten, mörkhårig och blåögd. :)
Han hade stulit verktyg från drängen Hans Jönsson i i Hoby i Torna härad.
Torna och Bara häradshäkte (M) Ö:1 (1840-1851) Bild 2220 (AID: v480188.b2220, NAD: SE/LLA/10287)
Enligt  Torna härads urtima ting 12 oktober 1846 straffades Lars för första resan stöld av 3 rd 37 sk värde
 med inbrott i en bod med 11 dagars fängelse vid vatten och bröd samt att undergå uppenbar kyrkoplikt i Fjelie kyrka.
Straffet avtjänades på Länshäktet i Malmö.
Torna och Bara häradshäkte (M) Ö:1 (1840-1851) Bild 2230 (AID: v480188.b2230, NAD: SE/LLA/10287)


27
Frans dog som barn.
Algutsboda (G, H) AI:9 (1833-1838)  sid 53

28
Här liksom i Algutsboda är längderna ibland delade i två delar.
Ryssby 1850-1861 är delat på AI:13 och AI:14.
Skäggenäs finns i del II, AI:14, och börjar på sidan  1031.

29
Jo,  Ryssby inflyttningslängder finns även hos Riksarkivet,
Ryssby (Kalmar län) kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/VALA/00312/B I/1 (1795-1860), bildid: C0028549_00324
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0028549_00324

30
Zachris flyttar från Källehult (prästen har råkat skriva Källekulla) till Ryssby.
Ryssby har  inflyttningslängd.
Ryssby (H) BI:1 (1795-1860) Bild 325 (AD) bild 324(RA)

31
I Algutsboda utflyttningslängd 1856 finner du Zachris utflyttad till Ryssby.
Algutsboda (G, H) BI:2 (1832-1863)  uppslag  169

32
Öja / SV: Öja (I) CI:2 (1753-1847) Bild 1640 / sid 161
« skrivet: 2021-02-24, 10:42 »
Kyrkowärdare Enka Hustru Maria Jepses dotter
Sandqvie, född 1735 d 23 Junii, 75 åhr. Ålderdoms
Bräcklighet. Begrofs uti Kyrkan.

33
Åseda / SV: Läshjälp Åseda FB 1710-01-27
« skrivet: 2021-02-24, 09:50 »
Måns
Börsås
d 24jan född, d 6 Feb döpt

(Föräldrar) Gumme And.(ersson) Elisab Månsdr
(Faddrar) Måns i Dantorp, Jon i Dunatorp, Nils i Börsåhs, David ibidem
Ingeb. Corvin, Maria i Dantorp, J Sara Collin. Maja i Mjöshult

34
Nej, det står inte att de flyttar till Älghult.
Det står att att gården de brukar
"1/6 såld till Johannes
Jonasson i Gödehult
Elghult
".
Algutsboda (G, H) AI:13 (1844-1848)  sid 317
Zachris och hustrun återfinns i Östra Borstetorp.
Algutsboda (G, H) AI:13 (1844-1848)  sid 772

35
Herr Johan Herrlitz som för detta
warit Comminister wid Stadsförsamlingen
blef Kyrkioherde i Fole d 1 Maji,
Honom Succederade till Stads-Capellariet
H Pehr Klingwall, för detta h Biskopens Adjunct.
H Jacob Broander blef ifrån Endre uti H Pehrs
ställe antagen till Högw. h Biskopens adjunct.


Sök på  Herlitz här på Forum,  här finns många diskussioner om släkten.
Googla på Jöran Herlitz, det finns flera länkar att kolla upp.

36
Inte försvinner hon spårlöst.
Hon finns i Nöbbele inflyttningslängd 1864 - med uppgift om vilken sida i husförhörslängden hon skrevs in på.
Nöbbele (G) BI:4 (1861-1878) Bild 10 / sid 15 (AID: v30353.b10.s15, NAD: SE/VALA/00285)

37
I Algutsboda (G, H) AI:19 (1863-1870) Bild 172 / sid 161 (AID: v18075.b172.s161, NAD: SE/VALA/00004)
står att Lotta  flyttar till Hovmantorp 1863.

38
Ja, att jag skrev att längden är delad i två volymer var ett litet påpekande
att du gärna kan förtydliga vilken bok du  avser när du frågar. ;)
Då blir det inte så mycket leta för den som vill svara.
Det finns två volymer av längden för 1855-1862 också.
Du har inte talat om att Lotta finns på sidan 142 i AI:17.
Därifrån flyttar  hon till sidan 127 - i samma längd.

39
Nils. Jöns Nilssons och Pärnilla Hansdotter Sohn i
Hallamölla, född den 26 jan. döpt Kyndels
mässodagen. Hanna Schraggens höll barnet.
Wittnen Pär Nilßon i Pälla Mölla, Anders
Hanßon i Lerhult, Anna Hans dotter ibm

40
Denne Nils Peter kanske. Född 9 december 1777 som son till linvävare Jacob Beckman.
Kristinehamn (S) CI:5 (1765-1810) Bild 1540 / sid 300 (AID: v7274a.b1540.s300, NAD: SE/VA/13289)

41

Källan är Algutsboda (G, H) AI:15 (1848-1855) Bild 121 / sid 112
(Husförhörslängden 1848-1855 omfattat två volymer båda med sida 112)
Hustru har Gustaf ingen, han står som änkling.
Barnen hamnar som fosterbarn i Herrmanstorp.
Algutsboda (G, H) AI:16 (1855-1862) Bild 64 / sid 52

42
Nils Petter kom från Frotorp i Viby i samma pastorat som Tångeråsa.
Här står att födelseorten  är Christinehamn.
Viby (T) AI:5 (1805-1812) Bild 146 / sid 138 (AID: v52562.b146.s138, NAD: SE/ULA/11686)

43
Adopterad af Stallkarlen Karl Gustaf Emil Palm och h. h
Hulda Elvira Palm f. Augustsdotter från Froafälle i Stenbro-
hults förs. genom beslut af Allbo häradsrätt d. 26/11 1926.

44
barnet antecknadt ss moderns barn 1900 2/4
Den 15/4 1902 dömd af R.O.o H. Häradsrätt till 3 mån. fängelse för att hon födt
i enslighet å fostret å lönn lagt, ej  undergått enskild skrift och ej be-
gått H. H. Nattvard å fängelset.

(R.O.o H = Rönneberga, Onsjö  och Harjagers häradsrätt)
Fadern/fäderna till Elnas  barn behöver inte finnas antecknad någonstans.
Elna  hade laglig rätt att tiga med vem som var barnafader och ingen fick fråga.


Det stod lite i tidningarna om Elna.
https://tidningar.kb.se/?q=elna&freeonly=1&newspaper=SKÅNINGEN%20ESLÖFS%20TIDNING&from=1902-04-11&to=1902-04-11


Och här är hon i fängelset.
Landskrona kronohäkte (M) D3B:3 (1899-1905) Bild 1710 / sid 166 (AID: v480081.b1710.s166, NAD: SE/LLA/11045)

45
Det står inget namn på fartyget, det står att resan sker via Köpenhamn.

46
förstoppelse

47
Norrbärke / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-02-22, 20:03 »
Myocarditis chron, kronisk hjärtmuskelinflammation.

48
Det står Stjufson.
De tre äldsta barnen är hustruns söner i ett tidigare äktenskap.

49
Nederkalix / SV: Nederkalix A1:5a s. 148
« skrivet: 2021-02-22, 19:20 »
Utfl. d 30/9 32
Upptagen år 1825

(dvs upptagen som fosterbarn)

50
Tunaberg / SV: Krognäs
« skrivet: 2021-02-22, 13:10 »
Här är Krognäs:
Nyköpings Sankt Nicolai (D) AIb:14 (1846-1850) Bild 350 / sid 340 (AID: v60157.b350.s340, NAD: SE/ULA/11128)
Se även tidigare diskussion om Krognäs:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=109288.msg1213034#msg1213034

51
Ja, det står 1855.
Mor Anna och Johanna föddes ibidem =  på samma ställe (som den på raden ovanför), dvs Torrlösa.

53
Svedala / SV: Lars Kristensson född 11/11 1800 i Ugglarp
« skrivet: 2021-02-21, 19:18 »
Lars föddes 1800-04-11 i Ugglarp.
Anderslöv (M) CI:1 (1757-1854) Bild 120 / sid 233
Anderslöv (M) AI:1 (1813-1819) sid 134

Fadern avled  i mars 1808.
Anderslöv (M) CI:1 (1757-1854)  sid 641

54
Svedala / SV: Dödsnotis läshjälp
« skrivet: 2021-02-21, 18:08 »
Karin Jöns Jöns hustru i  Diewelstorp d 3 Decemb: aetas 37 åhr

55
Carl Johan föddes i Tryserum 1835-03-31.
Tryserum (E, H) C:5 (1830-1861) sid 67
Tryserum (E, H) AI:7 (1831-1835)  sid 128
Han hamnade som fosterbarn hos Abraham Andersson redan som spädbarn
eftersom modern enl dopnotisen avled dagen efter förlossningen.
Tryserum (E, H) AI:8 (1836-1840) sid 99


56
Allerum / SV: Husförhörsbok AI:8 tyda anteckningar
« skrivet: 2021-02-21, 17:04 »
fick bevis d 21/6 59 att vistas
i Dannemark

Ej medhaft hinderslös-
hets betyg från Danne-
mark för 2ne år 1855-56
Gift med A Peterson


(Pettersson finns några rader nedanför)

57
Dunker / SV: Jonas Wass död i fält
« skrivet: 2021-02-21, 15:18 »
Sjuk hemma enligt attest,
har efter till Kjännagifwande
af deß officerare lungsot, och
igenom dem begärt afsked
som bewilljas, har elljest
tjent wäl.

58
Hardeberga / SV: Hjälp med pigan Elna Johnsdotters ursprung
« skrivet: 2021-02-21, 14:07 »
...efter uttjent Capitula-
tion bekommit afskied den 22 martii 1782

59
Här hittar du familjen:
Kalmar slottsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00176/A I/7 (1851-1860), bildid: C0027697_00038, sida 24
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0027697_00038

60
Hardeberga / SV: Hjälp med pigan Elna Johnsdotters ursprung
« skrivet: 2021-02-21, 11:09 »
Gamle avskedade soldaten Petter Gjerner kan var identisk med
soldaten vid Sprengportens värvade infanteriregemente (Konungens eget värvade infanteriregemente)
Petter Järner, född i Norge ca 1741 enligt
Generalmönsterrullor - Konungens eget värvade regemente, dess föregångare och efterträdare 1282 (1775-1777) Bild 3710 (AID: v438013.b3710, NAD: SE/KrA/0023)

61
Hardeberga / SV: Hjälp med pigan Elna Johnsdotters ursprung
« skrivet: 2021-02-20, 21:05 »
Här har Elna ett födelsedatum.
Hardeberga (M) AI:4 (1809-1820) Bild 270 / sid 23 (AID: v104407a.b270.s23, NAD: SE/LLA/13144)
Här har hon både födelsedatum och dito  ort.
Malmö Caroli (M) AI:3 (1823-1826) Bild 124 / sid 241 (AID: v103055.b124.s241, NAD: SE/MSA/00553)
Här är hennes inflyttningsattest till Malmö Caroli.
Malmö Caroli (M) HIIaa:5 (1818-1820) Bild 5180 / sid 505 (AID: v389219.b5180.s505, NAD: SE/MSA/00553)
Och det finns faktiskt en Elna Jonsdotter född detta datum!
Malmö Sankt Petri (M) CI:3 (1746-1766) Bild 850 / sid 155 (AID: v104049a.b850.s155, NAD: SE/MSA/00619)

62
Här är några hållpunkter:
Tolg (G) AI:13 (1849-1855)  sid 89
Tolg (G) AI:14 (1855-1863)  sid 187
Ör (G) AI:10 (1861-1866) sid 55
Drev (G) AI:12 (1865-1869) sid 17
Berg (G) AI:10 (1861-1865) sid 292

63
03 - Hur hittar jag... / SV: Hur hittar jag Frans Martin
« skrivet: 2021-02-20, 20:13 »
Frans Martin uppger själv  enligt ett tidigare inlägg att han fostrats av kommunen.
Då finns det anledning att kolla upp fattigkassans i Örgryte handlingar som finns på Landsarkivet i Göteborg.
Där kan finnas uppgifter om vem som fick betalt för att ta hand om  pojken.

64
03 - Hur hittar jag... / SV: Hur hittar jag Frans Martin
« skrivet: 2021-02-20, 17:54 »
Tyvärr händer det att fosterbarn inte  noteras i husförhörslängderna utan dyker upp när  de är vuxna nog att  klara sig själva.
De kan ha varit omhändertagna av socknen och utackorderade även utanför hemförsamlingen utan att det sätter spår i böckerna.
Frans Martin finns inte i Örgryte utflyttningslängd och behöver alltså inte ha befunnit sig där 1860.
Han skrevs in i Solberga på ett utdrag  ur  Örgryte födelsebok, det var så att säga hans "legitimation",
Solberga (O-län) kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängderna, SE/GLA/13493/H II/9 (1847-1864), bildid: A0061359_00335
Tidigare diskussioner om Frans Mårten finns här:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=8396.msg132615#msg132615
https://forum.rotter.se/index.php?topic=8397.msg132642#msg132642
https://forum.rotter.se/index.php?topic=8396.msg132625#msg132625

65
Dunker / SV: Jonas Wass död i fält
« skrivet: 2021-02-20, 16:58 »
Om Jonas dött i fält finns han knappast upptagen i hemförsamlingens dödbok.
I  regementets rullor kan finnas närmre uppgifter, har du följt honom där?
Har du letat efter en eventuell bouppteckning efter honom?
Du hittar Jonas  i Södermanlands regemente.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/151 (1806-1807), bildid: A0028125_00191
Han återkom från Pommern 1808
Rullor 1724-, Ämnesordnade handlingar, SE/KrA/0450/F I/298 (1790-1808), bildid: A0052298_00272
Rullor 1724-, Ämnesordnade handlingar, SE/KrA/0450/F I/298 (1790-1808), bildid: A0052298_00289
men avled 14 april 1809.
Rullor 1724-, Ämnesordnade handlingar, SE/KrA/0450/F I/299 (1809), bildid: A0052299_00212
Här kan du läsa om regementet i ryska kriget.
http://www.hhogman.se/krig-soderml-reg-2.htm

66
Han överförs nog till en icke tillgänglig förteckning.
1940 är han uppförd på "å församlingen skrivna".
Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1940 års folkräkning H1AA:261 (1940) Bild 1030 / sid 38 (AID: v884819.b1030.s38, NAD: SE/RA/420401/13)

Se även Västra Sallerup  AIIa:30 Bild 5

67
Det finns Växjö stadsförsamling och Växjö landsförsamling.
Sara Lisa finns i Växjö landsförsamling (G) AI:7 (1833-1839)  sid 196

68
Förmodar att du avser sidan 205 i denna volym:
Moheda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00251/A I/6 (1831-1836), bildid: C0025019_00233, sida 205
Sara Lisa flyttar till Wö, dvs till Växjö.

69
Sjöborg ligger också i Moheda. :)

70
Östergötland / SV: Asby
« skrivet: 2021-02-18, 21:06 »
De flyttar till Hermbo uti Norra Vij socken.

71
Anno 1704 d 15 Januarij föddes Anders Snickares dotter Bängta i
Westra Alstad, äckta föräldrar, döptes d 24 huius. Mat. Karna Persdottr
Test. Rasmus Göng utj Siörup. Lars Olufs i Siörup, Clemedh Pers i Vest. Alst.
drengen Nils Pers ibid, Kirstina Nils Göngz i west. Alst. Pigan Marna Persd
i West. Alst. Pigan Hanna Olufsdr i Siörup

72
Mortorp / SV: Mortorp (H) AI:9 (1871-1877) Bild 270 / sid 267
« skrivet: 2021-02-18, 20:19 »
Lyst 1g d 18/2 72
med Emma Gustafva Petersdr
(se nedan)

73
drängen Erik Larssons och dess hustru An-
na Ols dotters Barn i Lundby och Ba-
delunda Socken, blef född här i Församlin-
gen uti Mälby Soldattorp d 12 Julii
och Christnad d 16 ejusdem. Faddrar
Klåckaren Jeremias Wretström och g Jan
Jansson i Sörby, hustru Chiersten Matts
dotter i Sörby,  Pigan Maria Larsdotter
på Mälby ägor.

Barnet föds  i Mälby soldattorp i Hubbo och döps i Hubbo.
Föräldrarna hör hemma i Lundby i Badelunda.
Av någon anledning befann de sig, eller åtminstone Anna, i Hubbo när det blev dags  för förlossningen.

74
(1702) Den 17 Decembr föddes Anders Snickares dotter Bängta utj Westra Alstad.
Mat. Karna Persdotter, ächta föräldrar, och döptes d 25 Huius. Testes
Bängt Göng I Westra Ahlstadh, drängarna Rasmus Perßon och Nilß Pers
utj Westra Ahstadh, Marna Bängt Göngz ibid. Pigan Marna Persd, Ibid.
75
Titta närmre på paret som vigdes i  Tingsås 18200310.
Änkling respektive änka från Djuramåla norregård.
Väckelsång (G) EI:2 (1797-1826) sid 249

76
Det är en åldersangivelse: förmenas w(ara) 12 (år).
Titta på sidorna, det finns många som har samma notering. :)

77
Östra Sönnarslöv / SV: Hustru
« skrivet: 2021-02-18, 13:00 »
Enligt bouppteckningen efter Sören i
Gärds häradsrätt (L, M) FIIa:32 (1787) Bild 11 / sid 3 (AID: v157754.b11.s3, NAD: SE/LLA/10018)
hette hon Hanna Rasmusdotter.
Eller du undrar vart hon tog vägen?

78
Blentarp / SV: Blentarp CI:2 1736-1775 sid 176
« skrivet: 2021-02-17, 19:25 »
Rasmus Lyders och Helena Andersdotters
Son i Hylla, född d 5 Martii, döpt d 7de.
Susc. Pernilla Pär Mårtens i Wrånga-
bäck. Test. Jöns Rasmus, Jeppa Truls,
Pär Jönsson, Pål Winström och hustru
Metta Per Anderssons ibm.

79
Hm, jag använde just nu  alt+225 för att skriva ß. ???
Man måste använda det numeriska tangentbordet och ha NUM LOCK aktiverat.


80
Om man har Windows och håller  nere Alt-tangenten och samtidigt skriver 225   så blir det ß. :) 

81
Tjörnarp / SV: Tolkningshjälp Åke Jeppsson
« skrivet: 2021-02-17, 13:39 »
I bouppteckningen står att inhysemannen Åke Jepsson i Gunnarp
såsom bröstarvingar efterlämnade änkan Elsa Jöransdotter
och som sidoarvingar systern Sissa Jeppasdotter och systerdottern Karna Eskilsdotter.
I husförhören står fader, vilket bör avse styvfader,
i så fall styvfader till Bengt Eskilsson.
Åbon på Gunnarp 7 före Åke hette Eskil Pålsson och hade en son Bengt.
Se mantalslängderna t ex
Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 (L) EIII:67 (1776) Bild 420 / sid 36 (AID: v98767a.b420.s36, NAD: SE/LLA/108941)
Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 (L) EIII:71 (1777) Bild 390 / sid 33 (AID: v98771a.b390.s33, NAD: SE/LLA/108941)

82
Ramdala / SV: Olof Bondesson
« skrivet: 2021-02-17, 11:27 »
Bonde Pärssons hustru i Juanslycke, Sissa Svensdotter, begravdes Dominica Sexagesima (21 februari 1720)
Torsås (H) CI:2 (1714-1746) Bild 225 / sid 439 (AID: v41145.b225.s439, NAD: SE/VALA/00385)
Änklingen Bonde Pärsson i Juanslycke gifte sig med kvinnspersonen Ingar Pärsdotter i Gällaboås
Annandag Jul 1720.
Torsås (H) CI:2 (1714-1746) Bild 186 / sid 361 (AID: v41145.b186.s361, NAD: SE/VALA/00385)
Bonde Pärssons i Juanslycke dotter Sissela döptes Annandag Påsk (10 april 1721).
Torsås (H) CI:2 (1714-1746) Bild 73 / sid 139 (AID: v41145.b73.s139, NAD: SE/VALA/00385)
Olof Bondesson och Gunnild Larsdotter vigdes i Ramdala 27 december 1768.
Ramdala (K) CI:3 (1741-1770) Bild 1160 / sid 223 (AID: v96560a.b1160.s223, NAD: SE/LLA/13303)


Kan du koppla ihop Olof i Torsås med Olof i Ramdala så det säkert är samme Olof?


83
Föräldrar: Barberare Gustaf Conrad Andersson
och dess h i 1sta giftet Josephine Sophia,  f Jonsson.


Föräldrar: framl. Johan Johansson, Arb. och d h Anna
Lovisa, f Carlsson.


Fader: framlidne Åkaren Gustaf Mauritz Napoleon Hansson
Moder: dennes/ Änkan Anna Fredrika Hansson, f Björk, Falken 3.


Moder: änkan Frida Josefina Vilhelmina Stenfelt,
f Thorsén.

85
Ramdala / SV: Olof Bondesson
« skrivet: 2021-02-16, 20:47 »
Det finns ingen Olof född 1733 i Fabbemåla, Ramdala.
Bonde Perssons son Olof i Juanslycke, Torsås döptes 1735-04-20.
Moderns namn nämns inte i dopnotisen.
Torsås (H) CI:2 (1714-1746)  sid 235
I mantalslängden 1769 står under Fabbemåla:
Olof Bonasson,
hustrun, tienstepiga
Ingrid
Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 39 (1769) Bild 680 / sid 61
1770 står under Fabbemåle:
Ola Bonasson, hustrun tienste-
pigan Maria
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/41 (1770:1:1), bildid: A0001620_00063, sida 58

86
Tysslinge / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-02-16, 17:29 »
Bergsm(annen) Marcus Israelsson från
Ånnabohytta och Hustru
Anna Lisa Nilsdr
Faddrar: Bergsm, Nils Nilsson med
Hustru Brita Jonsdr från Ånnabo-
hytta, dräng Anders Ånberg från
Ånnaboda och pigan Lowisa
Carlsdr från Latorp

87
Lur / SV: Engelbrekt Björnsson
« skrivet: 2021-02-16, 15:26 »
Hetsig f (hetsig feber).

88
Allmänt / SV: Vad betyder Föreburet rättegång?
« skrivet: 2021-02-16, 14:39 »
Så här kanske:
Per har avhållit sig från att gå till nattvarden
och som skäl angivit att han var part  i ett pågående mål
vid  häradsrätten.
Arnäs (Y) AI:2 (1767-1783) uppslag 241


Flytten går till Rafv.
Kolumnrubriken är  "flyttat till annan församling" men Ravestad ligger i närheten.
Titta på uppslag  171 i samma längd.

89
uppvist wederbörlig
antagnings Sedel
af d 6 juni 1753.

90
Kvidinge / SV: Misstänkt emigration till Amerika
« skrivet: 2021-02-15, 15:12 »
Jodå, han emigrerade 1911.
Västra Sönnarslöv (L) AIIa:2 (1905-1915) Bild 2480 / sid 237 (AID: v355774.b2480.s237, NAD: SE/LLA/13480)

91
Kungsholm / Ulrika Eleonora / SV: Hitta en person
« skrivet: 2021-02-15, 11:14 »
Nog är det samma person.
Axel  Andreas mor Christina Charlotta Larsdotter står som född i Hulterstad 1860-07-21 i din källa.
Det är samma kvinna som är gift   med brädgårdsarbetare Anders Larsson i min källa.
De vigdes 1886 enligt
Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 17 Kronobergsroten (A, AB) DIa:338 (1885-1926) Bild 260 / sid 13a (AID: v934923.b260.s13a)
Sonens namn  ändras av någon anledning från Axel Andreas till August Andreas/Anders.
Se t ex:
Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 23 Karlsviksroten (A, AB) DIa:157 (1897-1926) Bild 300 / sid 15a (AID: v939025.b300.s15a)

92
Har du sökt honom i ADs register Befolkningen i Sverige?
Sökning på "johan august 1854-11-08 kloster" ger 32 träffar, t ex denna
Eskilstuna Kloster och Fors (D) AIe:14 (1854-1858) Bild 54 / sid 43 (AID: v54839.b54.s43, NAD: SE/ULA/10226)

93

Sveriges Dödbok.

19120216

Svedberg, Margit Viola Viktoria

Masungsroten

Död 16/8 1912.

Kyrkobokförd i Lögdö bruksförs (Västernorrlands län, Medelpad).

Född 16/2 1912 i Lögdö bruksförs (Västernorrlands län, Medelpad).

Flicka under 18 år.
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Hässjö, Timrå kn (Västernorrlands län, Medelpad)

Födelseförsamling i källan:
Lögdö bruksförsamling (Västernorrlands län)

Källor:
DB, FS (sida: 68)

Post-ID:
SDB7_10939621

94
Forserum / SV: Läshjälp Lars Svensson
« skrivet: 2021-02-14, 20:25 »
Enkl Lars Svensson och Enk. h Maria
Nilsdr i Siötorp

Forserum (F) CI:1 (1688-1739) Bild 13 / sid 19 (AID: v33716.b13.s19, NAD: SE/VALA/00083)

95
Kristdala / SV: Christina Svensdotter g. Petersson (1826-1924)
« skrivet: 2021-02-14, 19:46 »
Unga hustrun Kristina Svensdotter från Kristdala
född i Krigsdala 1826 30/1.
Läser i bok och utantill
försvarligt förstår enkelt
nattv. sedn. förl, höst, bev.
förh, god frejd. I äktenskap
förenad med Sven Magnus
Petersson fr. Sinnersmåla den
31/12 1848. God arbetsförmåga.
Skattskr. i Krigsdala för året.
vacc.     
   


I Kristdala (H) AI:16 (1843-1850) Bild 151 / sid 140   
står att hon flyttar till Döderhult 1849. 
Och det är den noteringen om inflyttning du har här ovan, den är daterad 29/1 1849 (i Kristdala)
Vigsel i Kristdala 31/12 1848.
Kristdala (H) AI:16 (1843-1850) Bild 151 / sid 140 (AID: v22830.b151.s140, NAD: SE/VALA/00189)

96
Kungsholm / Ulrika Eleonora / SV: Hitta en person
« skrivet: 2021-02-14, 17:49 »
Via  Arkiv Digitals register Befolkningen i Sverige  hittar man honom med föräldrar i
Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 17 Kronobergsroten (A, AB) DIa:340 (1885-1926) Bild 120 / sid 19a (AID: v934925.b120.s19a)
I dopboken står han som Axel Andreas.
Kungsholm (A, AB) CI:14 (1880-1885) Bild 163 / sid 160 (AID: v87616.b163.s160, NAD: SE/SSA/0011)

97
Adolf Fredrik / SV: Matilda Jakobsson
« skrivet: 2021-02-14, 13:33 »

Det står ”Nyréns son + en asterisk.
Pojken heter Johan Harald och är son till Nyrén på raden under.
Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 5 Tegnérroten (A, AB) DIa:681 (1878-1926) Bild 100 / sid 5a (AID: v922020.b100.s5a)
Sveriges Dödbok:

18591125
Jacobsson, Mathilda
Uppasserska

Vegagatan 15

Död 1888.

Kyrkobokförd i Adolf Fredrik (Stockholms stad, Uppland).

Född 25/11 1859 i Fröskog (Älvsborgs län, Dalsland).

Ogift kvinna.
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017:
Adolf Fredrik, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland)

Födelseförsamling i källan:
Fröskog (Älvsborgs län)

Källor:
Rote 6

Post-ID:
SDB7_08404208

98
02) Sjukdomar och dödsorsaker på latin / SV: Dödsorsak?
« skrivet: 2021-02-14, 10:49 »
Myocardit. chron (myocarditis chron = kronisk hjärtmuskelinflammation)
Bronchit chron (bronchitis chron = kronisk luftrörskatarr)

100
Kila / SV: Efternamn
« skrivet: 2021-02-13, 20:17 »
Herlichsdotter
Se diskussion om namnet här (svar #17 och framåt):
https://forum.rotter.se/index.php?topic=35620.msg563487#msg563487

101
Östra Nöbbelöv / SV: Erik Nilsson
« skrivet: 2021-02-13, 16:50 »
den 4 begrofs fordne Rusthållaren och
sedermera inhyses mannen Eric Nils
son, som dödde i Gislöf wid 77 års ålder
af ålderdoms svaghet

102
At. gossen Ola Nilsson från Lilla Harrie
som nu antagit tjenst i Stora Harrie hos hem-
mans åboen Åke Pehrsson är född i Lilla Harrie
d. 25 october och döpt i Hoby d: 26 ejusdem år
1809. Varder enligt modrens hitlämnad
prästbetyg från Hoby; attesterat af
Örtofta d. 2 nov: 1822.

D 25 föddes och den 26 oct. döptes Qvinnsper-
sonens Gertruds 2ne oäckta piltebarn  Ola
och Nils 2do   wilken senare Ola/  efter nöddop
d 26  oct confirmerades och frambars

af twenne hustrur från Lilla Harrie*, testes
husmannen Pehr Larsson och Ola Nils-
son och drängen Pehr Pehrsson i Hoby

*Maria Jöns Mårtens hstru och
Mätta Ola Måns hstru ibm


103
Allerum / SV: Husförhörsbok AI:10 tyda anteckningar
« skrivet: 2021-02-13, 15:06 »
dömd för 1sta resan snatteri till 20 Rd böter
gen. Helsingborgs R. R. utslag d 1/6 69.
dömd af L. H. R. d 6 okt 1869 för första resan stöld till 2 års straffarbete
och förlust af medb. förtroende i 5 år o d 10 nov 1869 för 1sta resan stöld till
ett års straffarbete
[sic!]


Se även
Malmö länsfängelse (M) DIIIaa:33 (1869) Bild 3860 (AID: v446486.b3860, NAD: SE/LLA/10272)


Här finns att läsa om fästningsfångar
https://slakthistoria.se/slaktforskning/kriminalitet/fastningsfangar-finns-i-arkiven

104
"Ingif. vid Lycksele Ting d. 11 januari 1793
År 1791 d 11 och 12 Maij, Efter begäran af Nybyg-
garen Hans Hansson och dess hustru Maria
Eliasdotter uti Stensund och Sorsele, upprättades
Laga Bouppteckning och delning af deras ägendom
i löst och fast; uti tillkallade  efterskrefne gode mäns
närwaro  tiii rättelse nu och i framtiden för deras
Barn: Anders, Gabriel, Jonathan, Hans, Elias,
Anna Barbara och Catharina; Och  befants
ägendomen som följer"

105
Hogstad / SV: Var han gift när han åkte till USA?
« skrivet: 2021-02-13, 09:38 »
lärer
flytta till Amerika. Haft umgänge med
pigan Clara Johansdr härofvan.
(Det) han lärer
yttrat att han skulle blifva henne fri hos nämdemannen i Stenby

Ovanför drängen Axel, rad 10, står  lärer kunna intyga nedanstående

106
Grönby / SV: Mantalslängd Grönby 1721
« skrivet: 2021-02-13, 09:12 »
Elisabeth Isbergs Rytte
hust


utfattig
med många
barn

107
Skepparslöv / SV: Skepparslöv
« skrivet: 2021-02-12, 21:25 »
Aug 8 föddes (11 döptes) hustrun i Ölsjö Anna
Margaretha Dalborgs
oäkta Son, och kallades
Carl Eric. h.38 år.
(NB ofwannemnde hustru
är för äcktenskaps
(otrohet)
skild från sin man In-
spektoren Dalborg i Ölsjö.
Susc. Gördelmakaren Fribergs
hustru i Christianstad.
Testes: Gördelmakaren Friberg i
Christianstad, v Befallnings
mannen (Renström) och Mamsell
Schevenia i Ölsjö.

Skepparslövs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13345/C I/2 (1751-1809), bildid: C0061904_00082, sida 72
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061904_00082


Pojken finns inte i någon husförhörslängd i Skepparslöv eftersom första längden där börjar 1810 och han flyttade till Lund redan 1807.
Där nämns han Carl Erik Englander.
Lunds domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13254/A I/6 (1815-1820), bildid: C0067112_00159, sida 299
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0067112_00159


Möjligtvis en bror till Carl Erik född 7 oktober 1805
Ombudsmannens i Öl-
sjö Englanders son af
Modren Anna Margr. Dahlborg
kallades Abraham
(Skepparslöv CI:1 sid 78)

108
Grönby / SV: Sine ryttarehustru
« skrivet: 2021-02-12, 14:53 »
Inhyses Ryttarehustrun Sijne

Sept d 27 war Dmca  18 p Trin  dödde vid pass Klockan 7 om qväl-
len i Hönsinge Ryttarhustrun Sine Mårtensdotter,
begrovs Dominica 19 p Trinitat aet. 60 år ringare  26 we-
ckor 4 dagar

109
Bondehustrun, Kirsti Ifvarsdr 
från Elmhult, sedan hon miss-
tänktsför mordbrand i Elmhult
hos Bonden der Jöns Jönsson
wardt  om måndag afton, d 29 april,
frisk och frodig  af Kronolänsman-
nen  derifrån til Knäred fängslig
förd, dödde hon, och i Knäred,
alltså  fängslad, ynkeligen  utan be-
kännelse, Tisdags middag, da-
gen derpå, d 30 ejusdem, som
sedan, wid dess af fältskjärens
upskjärande, befanns skjedt af in
tagit  förgift, nämligen  räfvekakor.
Och som så, efter hållit om henne
extra ting i Tjerby, befunnits hon
sanna förgift eller räfvekakor hon hemma
har hos sig i Elmhult skolat haft
och der strax före sitt
fängsliga bortfö-
rande sjelf intagit, wardt dess döda
kropp efter lag så derföre som för be-

funnen delagtighet i mordbranden
dömd, at af skarprettaren utur
huset der den låg i Knäred [...]
til skogs bortföras och i jord nedgräfvas
som också skjedde derpå d. 15 maj
något västerut ifrån ifrån Knäreds
by på dess utmark

110
Västra Broby / SV: Hanna Andersdotter Läshjälp
« skrivet: 2021-02-12, 14:02 »
Brobyhus å No 3, d 19 decbr föddes husmannen Anders Åkas och
hustru Bengta Nilsdotters flickebarn som blef döpt d 24 ejusdem
nomine Hanna. Lars Hans hustru Pernilla i Ormastorp höll
barnet. Testes Jöns Persson i Broby, Per Swensson i Ormastorp
och Per Börjasson i Åstorp, Piger Hanna Swensdotter i Ormastorp
och Elna Börjasdotter och Kerstina Nilsdotter i Åstorp.

Västra Broby (L, M) CI:2 (1778-1845)  sid 29


Anders Åkesson och hustru finns i mantalslängden för 1801, daterad november 1800.
Anders står ensam i längden för 1802, daterad november 1801.
Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 (L) EIII:129 (1802-1803) Bild 1720 / sid 166 (AID: v98829a.b1720.s166, NAD: SE/LLA/108941)
Bengta  avled  54 år gammal 30 april 1801 och Anders avled 14 april 1804.
Västra Broby CI:2 sidan 82 och 86.

111
Mjölby (med Sörby) / SV: Vart finns han?
« skrivet: 2021-02-12, 13:08 »
Du får nog ge dig på Mjölby AI:4 och AI:5 igen. ;)
Anders  bodde där ett år i alla fall.
Allhelgona kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967, SE/VALA/00006/H II/1 (1820-1835), bildid: F0005026_00081
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0005026_00081

112
Grönby / SV: Vigselnotis Grönby
« skrivet: 2021-02-11, 16:54 »
Dom 22 post Trinit Jöns Hans barn af Hönsinge Christ, N
Giertred, faddrar  Nemblig Giörman Ryttare, Ole
Andersson, Rasmus Jepsson, Ole  Hansson, Pernille Hans
Mårtens,  Benta Mårten Jeps, Giertred Hansdotter.

113
Karlskrona tyska / SV: Vilken titel har Nils Hagström
« skrivet: 2021-02-11, 11:16 »
Bleckschläger

114
Allmänt / SV: söker svenskt fosterbarn i Danmark
« skrivet: 2021-02-11, 11:04 »
En bit på väg. Här är Ivan på Bornholm i Folketaellingen 1921.
https://ddd.dda.dk/kiplink1.htm

115
Karl Johan / SV: Nästa volym !!
« skrivet: 2021-02-10, 11:00 »
Så här står det i  arkivinformationen för Karl Johans församling:
För tiden 1869-1882 (1883) fördes inga husförhörslängden för församlingen.
Dessa ersätts för perioden 1869-1872 av uppgifter till husförhörslängderna (serien HIb).
För perioden 1873-1882 har flyttningslängden 1870-1880 (B:4) och konfirmationsboken 1828-1886 (DI:2)
försetts med anteckningar för att i någon mån ersätta husförhörslängderna.

116
Orsa / SV: Någon som kan läsa vad det står?
« skrivet: 2021-02-10, 10:06 »
Det står nog  till deß han fick afsked.
En källhänvisning hade underlättat.

117
Tapper / SV: Övergånget våld
« skrivet: 2021-02-09, 18:22 »
Och både Axel och Herman satt av straffet på Linköpings länsfängelse.
Kronohäktet i Linköping (E) vol:136 (1896-1897) Bild 1300 (AID: v623354.b1300, NAD: SE/VALA/01870)

118
Tapper / SV: Övergånget våld
« skrivet: 2021-02-09, 18:09 »
Målet bör ha behandlats vid Vifolka häradsrätt dit Mjölby hörde.
Domböckerna är inte digitaliserade än men de finns på landsarkivet i Vadstena.
Av en av tidningsnotiserna framgick att  drängen Axel Carlsson bodde i Mjölby Norrgård
och där hittades han i församlingsboken.
Axel  dömdes till 10 månaders straffarbete.
Mjölby kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/VALA/00249/A II a/3 (1896-1900), bildid: F0004209_00216, sida 694
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0004209_00216

119
133 Christian Andersson Modig antagen 1835 15/9, 23 år, född 1812 21/6, tjänat 4 år, obefaren, approberas.
134 Anders Håkansson Ström antagen 1824 23/11, 26 år, född 1798 18/6, tjänat 15 år, mindre befaren.
135 Pehr Håkansson Sjö antagen 1814 26/2, 18 år, född 1796 6/1, tjänat 25 år, välbefaren.

120
Tapper / SV: Övergånget våld
« skrivet: 2021-02-09, 17:20 »
Enligt stamrullan avled han  till följd av misshandel.
Första livgrenadjärregementet, Stamrullor, SE/KrA/0115/027:Ö/D I/2 (1875-1928), bildid: K0000744_00038
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/K0000744_00038


Händelsen beskrevs   i bl a Östergötlands-Södermanlands annonsblad 1897-08-21.
 Fler träffar i andra tidningar: https://tidningar.kb.se/?q=tapper&from=1897-08-21&to=1897-08-21&sort=asc

121
Stora Råby / SV: Elsa eller Else Svendotter
« skrivet: 2021-02-09, 13:13 »
Lilla Råby tillhörde Lunds landsförsamling.
Där föddes Elsa 3 april och döptes 9 april.
Föräldrarna var åbo Sven Olsson och Karina Tygesdotter.
Lunds domkyrkoförsamling (M) CI:3 (1746-1772) Bild 2030 / sid 323 (AID: v104753a.b2030.s323, NAD: SE/LLA/13254)

122
Ystad / SV: Dömd för något, men vad?
« skrivet: 2021-02-09, 12:57 »
Arkiv Digital har Polisunderrättelserna
liksom fångrullan från Ystads kronohäkte där NP satt 1888.
Ystads kronohäkte (M) D3A:6 (1888-1889) Bild 110 (AID: v479888.b110, NAD: SE/LLA/10296)

123
Ystad / SV: Dömd för något, men vad?
« skrivet: 2021-02-09, 11:14 »
Om du menar var han dömts så  skulle det ske  i  det härad eller den stad där brottet begåtts.
Här är lite underlag till Nils Petters tidigare eskapader.
Polisunderrättelser (o) 1887 (1887) Bild 710 (AID: v948289.b710)
Polisunderrättelser (o) 1887 (1887) Bild 2300 (AID: v948289.b2300)
Polisunderrättelser (o) 1888 (1888) Bild 550 (AID: v948290.b550)

124
Sövestad / SV: Vad står det om vigseln?
« skrivet: 2021-02-09, 10:43 »
(1714) d 27 Martii Copuleras Hans Mårtens(son)
med Anna Larsdotter som nu boo uti
Söfwestad Sochn och Årsiö by.

125
Åhus / SV: Läshjälp födelsebok för Ingar Bosdotter
« skrivet: 2021-02-08, 21:57 »
Aug den 13 som war 9 Söndag
efter Trin. döptes Siuda-
ren Bo Ols dotter i
från Yngsiö, och blev
wid dopet kallad In-
ger, född Måndagen
den 7 dito. Ryttare
Anders Estmans hustru
Bengta ibm bar henne
till dopet. Faddrar
woro Mårten Joensson
drengen Nils Andersson
hustru Bengta Måns
Anders, pigorna Kar-
na Mårten dotter och
Bengta Andersdotter
i Yngsiö. 31 år

126
Ystad / SV: Dömd för något, men vad?
« skrivet: 2021-02-08, 21:43 »
8/4 89 dömd för brott emot 24 Kap.
16 § Strafflagen

(som berör olovlig jakt på annans mark)

127
Landsarkivet i Uppsala / SV: Giftomannabifall Torshälla 1868
« skrivet: 2021-02-08, 17:44 »
Bifallet kan finnas bland Bilagor till lysnings- och vigselböckerna.
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+9353932b-49d8-11d5-a6ed-0002440207bb&s=Balder

128
Anderslöv / SV: Hanna Andersdotter f 10/2 1812
« skrivet: 2021-02-07, 19:41 »
Mårten och Else vigdes i Villie 1798.
Villie (M) CI:4 (1786-1860) Bild 2920 / sid 575 (AID: v113053a.b2920.s575, NAD: SE/LLA/13452)/
Örsjö (M) CI:1 (1786-1860) Bild 1700 (AID: v113840a.b1700, NAD: SE/LLA/13511)
Den ende husman Mårten Jönsson jag hittat i Solberga är vargeringskarlen Mårten Jönsson Tingström
som hösten 1802 bor i ett gathus under Solberga  2 med hustru och 1 barn. Det  kan ju passa.
Malmöhus läns landskontor (del 1) (M) EIII:55 (1803) Bild 49 / sid 42 (AID: v218553.b49.s42, NAD: SE/LLA/10899-1)
Det går att snäva in att   någon gång sommaren 1803 - sommaren 1805 har Anders och Else gift sig.
Jöns tycks tidvis befunnit sig någon annanstans.
Östra Vemmenhögs mantalslängd för 1806 daterad november 1805. Anders och hustru, Jöns och Kjerstina.
Malmöhus läns landskontor (del 1) (M) EIII:58 (1806) Bild 78 / sid 72 (AID: v199894.b78.s72, NAD: SE/LLA/10899-1)
Östra Vemmenhögs mantalslängd för 1807, daterad november 1806. Anders  och  hustru, Kjersti och Anna. Fru Ehrensparres tjänstefolk.
Malmöhus läns landskontor (del 1) (M) EIII:59 (1807) Bild 76 / sid 70 (AID: v199865.b76.s70, NAD: SE/LLA/10899-1)
Inflyttningsattesten till Svedala från Grönby pastorat, daterad maj 1808. Anders och Else, Kjersti och Anna. Tjänstefolk i prästgården.
Svedala (M) HII:3 (1806-1810) Bild 1720 (AID: v827166.b1720, NAD: SE/LLA/13383)


129
Uppsala (domkyrkoförsamling) / SV: Anders Sablom 1780
« skrivet: 2021-02-07, 12:30 »
Du har ju mantalslängder för Uppsala stad t o m 1820 hos Riksarkivet.
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Uppsala län, SE/RA/55203/55203.02/87 (1820), bildid: A0003595_00008, sida 9161

130
Uppsala (domkyrkoförsamling) / SV: Anders Sablom 1780
« skrivet: 2021-02-06, 19:15 »
Ett sätt är att läsa igenom mantalslängden för något år när familjen säkert bodde där.
Uppsala rådhusrätt och magistrat (C) KI:5 (1815-1822) Bild 2560 (AID: v294485.b2560, NAD: SE/ULA/11661)

131
Källan du hänvisar till är husförhörslängden där det står att
Johan varit allmän arbetare  vid korrektionsinrättningen i Karlskrona.
Därifrån har han blivit frisläppt 1826.
Här kan du läsa lite om Allmänna arbetskompanierna.
https://arkivdigital.se/sources/4418
Det verkar vara klent med källor för 1826 och tidigare.
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+8989dc5c-fe27-4dfd-a2aa-ec8a0fc7ae9c&s=Balder


Här är förra hustrun:
Kristberg (E) AI:8 (1816-1820) Bild 98 / sid 90 (AID: v24756.b98.s90, NAD: SE/VALA/00188)
Ödeshög (E) AI:4 (1822-1831) Bild 32 / sid 43 (AID: v26658.b32.s43, NAD: SE/VALA/00472)
Ödeshög (E) AI:4 (1822-1831) Bild 395 / sid 769 (AID: v26658.b395.s769, NAD: SE/VALA/00472)


132
Lund / SV: Elof Mårtensson
« skrivet: 2021-02-06, 13:39 »
Början av 1826 finns i volym CI:6 och fortsätter i volym CI:8 och CI:7 är duplettbok.
Enligt Lunds domkyrkoförsamling (M) AI:14 (1825-1830) Bild sid 408
där han står med sin familj ska han vara född 1826-07-31
vilket verkar  tveksamt med tanke på att en bror med samma namn avled i augusti 1826. 
Och det var inte rätt: Elof föddes 1827-07-31.
Lunds domkyrkoförsamling (M) CI:8 (1826-1848)  sid 22

133
Äldre ord och uttryck / SV: Drinsperson
« skrivet: 2021-02-05, 21:39 »
Maj den 18 föddes och d 21 döptes Qvinspersonen Anna Greta Högfälts ifrån
Helsingborg oägta Dotter Gustava Fredrica. Susc.Husar Dahlsjös Hust. i
Kyrkobyn. Mod. 23 år.

Susceptrix = gudmor. Gudmodern var alltså husar Dahlsjös hustru som bodde i Allerums kyrkby.
Allerum (M) CI:3 (1800-1836)  sid 47

134
Sövestad / SV: vem dog och vem gifte sig?
« skrivet: 2021-02-05, 17:42 »

Det skulle kunna stå
d 23 Octobr Cop. Thue Perss med änkian
Anna Nils i frå Söfwesta, som nu boor här
(?)
d 21 Begraf. Lars Jyre  Jyde(?)  i Årsiö  war...

135
Hagby / SV: Läshjälp FB 1700
« skrivet: 2021-02-05, 17:04 »
Kiyrkiowerderns

136
Selånger / SV: Brita Margreta Nordendahl
« skrivet: 2021-02-04, 19:58 »
Här är Jon(as) med  föräldrar och rätt födelsedatum:
Ekshärad (S) AI:22 (1845-1850) Bild 23 / sid 316 (AID: v10779.b23.s316, NAD: SE/VA/13100)

137
Gislöv / SV: Gislöv Mtl
« skrivet: 2021-02-04, 17:56 »
1720 nr 3 - Rasmus Håkensson , og, piga
Kirsti
ibm Rasmus Ohlsson, h dr Pär
nr 7 - brukas af no 3
1722 nr 3 -  Rasmus Åkesson og, p Kirsti
ibid Rasmus Ohlsson, h dr Pär
nr 7 = 1720
1724  nr 3 - Rasmus Åkesson og, Mod Hanna
ibm Rasmus Olsson, h, dr Henning
piga Boel
nr 7 = 1720
1725 nr 3 - Rasmus Håkensson og, mod
Hanna
ibm Rasmus Ohlsson, h, d Hemming
poik Lars
nr 7 = 1720
1726 nr 3 - Rasmus Åkasson og, mod Hanna
ibm Rasmus Ohlsson, h. dr
Hemming, påik Anders
nr 7 - manlöst
1728 nr 3 - Rasmus Åkasson og , mod Hanna
poik Anders
ibm
Rasmus Ohlsson , h dr Nils
nr 7 - manlöst
1730 nr 3  - Rasmus Åkasson
p Kirsti
ibm Rasmus Ohlsson,
dr Anders
nr 7 - bruk af No 3
Kirsti hör ihop med Rasmus Håkan-/Åkassons hushåll,  hon står efter hans namn  men före Rasmus O.


138
Selånger / SV: Brita Margreta Nordendahl
« skrivet: 2021-02-04, 16:52 »
Brita Margreta finns här med sina föräldrar:
Ljusdal (X) AI:19b (1866-1871) Bild 235 / sid 519 (AID: v135957.b235.s519, NAD: SE/HLA/1010113)

139
Anderslöv / SV: Hanna Andersdotter f 10/2 1812
« skrivet: 2021-02-04, 16:21 »
Ingrid! Inte ska du ge upp. Hanna finns ju där och går att följa bakåt, bara att leta. ;)

Inflyttningsattesten från Grönby till Bösarp  17/2 1836.
Bösarp (M) HII:6 (1836-1838) Bild 760 (AID: v403420.b760, NAD: SE/LLA/13054)
Inflyttningsattesten från Bösarp till Anderslöv  24/10 1836.
Grönby (M) HII:27 (1836) Bild 45 (AID: v565434.b45, NAD: SE/LLA/13118)
Hanna i Anderslöv:
Anderslöv (M) AI:3 (1827-1836) Bild 66 / sid 61 (AID: v108153.b66.s61, NAD: SE/LLA/13004)
Anderslöv (M) AI:3 (1827-1836) Bild 227 / sid 218 (AID: v108153.b227.s218, NAD: SE/LLA/13004)
Anderslöv (M) AI:3 (1827-1836) Bild 190 / sid 185 (AID: v108153.b190.s185, NAD: SE/LLA/13004)
Anderslöv (M) AI:3 (1827-1836) Bild 202 / sid 197 (AID: v108153.b202.s197, NAD: SE/LLA/13004)

Nytt födelsedatum och nygammal födelseort. Inflyttad från Alstad 1830
Grönby (M) HII:21 (1830) Bild 55 (AID: v565428.b55, NAD: SE/LLA/13118)
Nu kan du ta raka vägen till hennes födelsenotis om du vill.


140
Bosjökloster / SV: Else Läshjälp 1830-10.´-07
« skrivet: 2021-02-04, 11:51 »
Elses föräldrar var Strickart Knutsson och Ingri Jacobsdotter i  Lillö.
Familjen finns i 
Bosjökloster (M) AI:2 (1826-1830) Bild 680 / sid 63 (AID: v108654a.b680.s63, NAD: SE/LLA/13041)
fadern kallas där Rickard.

141
Östervåla / SV: Vad mente Malin om sin son?
« skrivet: 2021-02-03, 19:02 »
...den hon mente  druncknat...

142
Upplands regemente / SV: Läshjälp GMR Upplands regemente 1714
« skrivet: 2021-02-03, 17:30 »
Ekebom blev död på Flåttan d 15 Decem
ber 1712. I dess ställe
Hans Jönsson Qweck
som är antagen i Februarij
1714, född i Uppland, 20 år gammal,
ogift

143
Grönby / SV: Jöns Jönsson nämndeman
« skrivet: 2021-02-02, 14:35 »
Nämndemannen
Jöns Jönsson, h,  (d)rängarna
Rasmus Andersson
och Per Åstradsson 19 år

144
Lunds stadsförsamling / SV: Christian Larsson
« skrivet: 2021-02-02, 14:30 »
OBS att det hos Arkiv Digital finns namnregister till Lunds domkyrkoförsamlings  husförhörslängder i början av varje volym.
Hos Riksarkivet når man dem genom att söka på "Register till kyrkoarkiven".
Här är Christian: Lunds domkyrkoförsamling (M) AI:15 (1825-1830) Bild 118 / sid 56 (AID: v104511.b118.s56, NAD: SE/LLA/13254)

145
26) Allmänt / SV: Vad hände med Paul?
« skrivet: 2021-02-02, 14:22 »
for till China
och lät sedan
alldrig höra
af sig

146
Älghult / SV: Soldater i Älghult
« skrivet: 2021-02-02, 12:58 »
"Död på roten" var främst en upplysning om att soldaten dött  "hemma",
inte  t ex i krig eller på kommendering, och ska inte tas bokstavligt.

147
Västra Skrävlinge / SV: Hur hittar jag domstolshandlingar
« skrivet: 2021-02-01, 17:21 »
Det verkar vara lucka bland just det materialet, annars hade den gått att läsa på landsarkivet i Göteborg.
Vad som finns i fängelsearkivet kan du se här
https://sok.riksarkivet.se/?postid=ArkisRef+SE%2fGLA%2f12686
Holst kom till Mariestad först 1925, enl rullan från Centralfängelset i Malmö.

148
Hjärsås / SV: Några presumtiva anor
« skrivet: 2021-02-01, 16:58 »
13 Jeppe Åkesson, h dräng Jaen, dotter Ragnild,  Barn
14 1/4 Ola Nilsson den yngre, h dräng Anders (p) Elna, Barn
Ihs Enk Hanna - siuk, utfattig
1/4 Ola Nilsson den äldre, h dräng Swän, piga Ingar,  Barn

149
Västra Skrävlinge / SV: Hur hittar jag domstolshandlingar
« skrivet: 2021-02-01, 16:34 »
Källhänvisningen till fängelset i Mariestad  går till Arkiv Digital.
Volymen är inte skannad hos Riksarkivet.
Blå knappar "Läsesal" betyder att volymen beställs fram för läsning i Riksarkivets läsesal.

150
Ja, det står Noch, dessutom.

151
Västra Skrävlinge / SV: Hur hittar jag domstolshandlingar
« skrivet: 2021-02-01, 15:46 »
Här är han i Mariestad.
Kriminalvårdsanstalten Mariestad (R) DIIIab:37 (1925) Bild 1990 (AID: v304235.b1990, NAD: SE/GLA/12686)
Polisunderrättelser (o) 1928 (1928) Bild 5180 / sid 1007 (AID: v948329.b5180.s1007)

152
Västra Skrävlinge / SV: Hur hittar jag domstolshandlingar
« skrivet: 2021-02-01, 14:41 »
Västra Skrävlinge tillhörde Malmö stad.
Domen ska sökas i Rådhusrättens i Malmö arkiv.
Datum för domen har du här.
Polisunderrättelser (o) 1919 (1919) Bild 5600 / sid 1079 (AID: v948320.b5600.s1079)

153
Gärdslöv / SV: Månsson i Assartorp
« skrivet: 2021-02-01, 12:59 »
Nills Månsson, son  Lars
Hans Månsson, son Jöns

154
Engelbrekt / SV: Edit Ingeborg Friberg
« skrivet: 2021-02-01, 10:34 »
Paret vigdes i Sala 1935-04-20
Sala stadsförsamling (U) EI:7 (1917-1947) sid 129
och där avled Edit Ingeborg 1936-07-02.
Sala stadsförsamling (U) F:8 (1918-1940) sid 244
Hon kom från St Jacobs församling 1929.
Sala stadsförsamling (U) AIIa:12 (1926-1948) Bild 560 / sid 450
Sala stadsförsamling (U) AIIa:13 (1926-1948) Bild sid 1081

155
Färingtofta / SV: Mårten Åkasson och Magle hus
« skrivet: 2021-01-31, 20:20 »
När Mårtens första dotter döptes i Norra Mellby
var en fadder  Siver Åkesson från  Hedensjö(Hädensjö)som ligger i Tjörnarp.
Barnet bars av Måns Hurtigs hustru Kjerstina i Riseberga.
Norra Mellby (L) CI:2 (1783-1825)  sid 4
Gudmodern  hette Kjerstina Åkesdotter och i hennes vigselnotis i
Riseberga (L) CI:2 (1765-1795)  sid 115
står att hennes far var Åke Mårtensson och Svenborg Månsdotter i Hedensjöhus i Tjörnarp.
Åke Mårtenssons  bouppteckning (5 mars 1790) med hela syskonskaran, bl a sönerna Siver, Jeppa och  Mårten finns i
Västra Göinge häradsrätt (L, M) FIIb:2 (1781-1795) Bild 3180 / sid 64 (AID: v158862.b3180.s64, NAD: SE/LLA/10076)

156
Färingtofta / SV: Mårten Åkasson och Magle hus
« skrivet: 2021-01-31, 16:01 »

Är  inte Mårten fadder till Jeppas dotter Sissela 1805?
Färingtofta (L) CI:2 (1795-1839) Bild 370 / sid 33 (AID: v99084a.b370.s33, NAD: SE/LLA/13100)
Mårten  bor  i Björsbygget i (Norra) Mellby socken.
Där finns Maglö gård. Kanske Björsbygget är ett hus under Maglö.
Norra Mellby (L) AI:1 (1818-1826) Bild 153 / sid 140 (AID: v100433.b153.s140, NAD: SE/LLA/13277)

Jeppa bor i Hallarödshus.
Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 (L) EIII:140 (1805-1806) Bild 140 (AID: v98834a.b140, NAD: SE/LLA/108941) 

157
Hjärsås / SV: Bouppteckning
« skrivet: 2021-01-31, 15:38 »
.... till
hwilkas rätts bewakande sig inställte Afledne
mannens Systerman Åboen Swen Påhlsson från
Bifwaröd samt Afledna hustruns Systersohn
åboen Swen Andersson i Humlaröd. Wärde-
ringen förrättades af Nämndemannen Swen
Nicklasson i Hjärsås Lilla. De som ägendommen
omhänder haft äro wordne förmante den samma
Redeligen uppgifwa, hwarpå förrättningen i
fölljande ordning wärkstältes nemblingen
:

158
Bouppteckning blev förrättad hos änkan Gertrud Hansdotter i Källunga Frankegård 
"å all den Egendom som i Boet befanns wid dess
kjära mans i Lifstiden Lars Andersson d 24 sistl. aug.
timade dödsfall. Hwilken sig efterlämnat och under äktenskap
sammanaflade 3 ne st omyndiga Söner..."

159
Nej, det står ingen titel på Bengt, bara "...efter dess aflidne man Bengt Swensson..."

160
Stävie / SV: Soldat Ola Styff
« skrivet: 2021-01-31, 11:21 »
Ola var soldat vid rote 49 Håstads kvarn, Torna kompani, Södra skånska infanteriregementet.
Antagen 1833, avsked 1840.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/660 (1834-1837), bildid: A0028655_00110
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/661 (1840-1843), bildid: A0028656_00066

Ola föddes 1810-11-02 i Stävie.
Stävie (M) CI:2 (1764-1829)  sid 63
När han gifte sig med Bengta bodde han i Lund.
Lunds domkyrkoförsamling (M) AI:43 (1853-1857)  sid 150

161
Hjärsås / SV: Bouppteckning
« skrivet: 2021-01-30, 19:34 »
År 1785 den 30 Maii hölts fölliande Bo
uppteckning efter aflidna frälsebonden under Wanås
Ola Nilsson och dess  äfven avlidna hustrun från
Hjärsås öfwer deras  efterlämnade och befinteli
ga ägendom hwarefter och sedan wahrorna
i Contant blifwet  genom auction förwandlade
är arfsdehlning wärkstält emellan de afledn-
nas 4 barn sonen Måns på 17:e yngre sonen
Swen på 11:e samt äldste dottern Hanna på 20:e
och yngsta dito Anna på 14:e året gamla.


Närvarande var den avlidne mannens systers make
åboen Sven Pålsson i Bivaröd och avlidna hustruns systerson 
åboen Sven Andersson i Humlaröd.

162
Mjällby / SV: Brott
« skrivet: 2021-01-30, 19:20 »
Sissa Olasdotter satt i Listers och Bräkne häradshäkte i väntan på sin dom.
Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:352 (1807) Bild 2240 (AID: v567952.b2240, NAD: SE/RA/1340101)
Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:352 (1807) Bild 2360 (AID: v567952.b2360, NAD: SE/RA/1340101)
Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:352 (1807) Bild 2480 (AID: v567952.b2480, NAD: SE/RA/1340101)
Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:352 (1807) Bild 2560 (AID: v567952.b2560, NAD: SE/RA/1340101)
Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:352 (1807) Bild 2650 (AID: v567952.b2650, NAD: SE/RA/1340101)
Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:352 (1807) Bild 2780 (AID: v567952.b2780, NAD: SE/RA/1340101)

Även i
Bräkne häradshäkte (K) Ö1:1 (1800-1817) Bild 1460 (AID: v480115.b1460, NAD: SE/LLA/10238)

163
Övriga ämnen / SV: Rymda personer
« skrivet: 2021-01-30, 19:08 »
Om maken rymt och inte hört av på länge kunde hustrun gå till domstol och
begära skilsmässa. Då efterlystes rymmaren och fick ett år på sig att höra av sig.
Giftermålsbalken Kap 13 § 4:
Vet man ej var mannen sig uppehåller, låte domaren å predikstolarna lysa efter honom över hela
häradet, eller i staden, om han där boende varit, så ock i de närmsta socknar där intill, och förelägge honom natt och år.
Kommer han ej inom föresatt tid, döme då domaren till skillnad.

164
Knätte födelse- och dopbok  och Fivlereds vigselbok
omfattar båda åren 1895-1948 och är fortfarande under sekretess.
Du kan använda dig av SCB-utdragen som ersättning t ex vigseln i
Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/1441 (1905), bildid: A0030683_00165

165
Rinneberga. Kanske Rönneberga i Asmundtorp.

166
Tofta / SV: Tofta (M) CI:1 sid 24
« skrivet: 2021-01-30, 17:36 »
den 29 Juli döptes Jöns Anders
och dess hustrus Elsa Nils dotters
I Tofta lilla dotter och Nemn-
des Boell, bars till dopet af
Nils Jöns hustru i Heliarp
wittnen woro Pehr Swensson
och Anders Nilsson I Tofta.

167
Lunds stadsförsamling / SV: Spoletorp
« skrivet: 2021-01-30, 17:28 »
Här.
Lunds domkyrkoförsamling (M) AI:36 (1849-1856) Bild 126 / sid 29 (AID: v104532.b126.s29, NAD: SE/LLA/13254)

168
Riseberga / SV: Riseberga (L) CI:2 Bild 118 / sid 113
« skrivet: 2021-01-30, 17:11 »

Notisen står på uppslag 112.
(1771) d 1 Nov. wigdes drängen och torparen Måns Nilsson i
Ståckary med pigan Elna
Johns dot i Engary hus. Hans
föräldrar woro Nils
Månsson och Rebecka Jacobs
dot i Ståckary. Hennes
John Johnson och Maria
i Engaryhus


169
Lunds stadsförsamling / SV: Bortom Hfl?
« skrivet: 2021-01-30, 10:27 »
Karna bodde på nr 342 i Lund.
I Domkyrkoförsamlingens arkivförteckning står  vilka nummer de olika
förhörslängderna innehåller, numren fortsätter i "Staden utom tullarna".
342 ligger utanför tullarna i detta fallet i AI:1 15 sidan 10.
I AI:72 s 7 står att Christian bor på nr 339 c, 347 b finns på sidan 39 i samma längd
och 365 är utom tullarna i AI:56 bild 65 (RA).
Här finns en karta över Lund där man kan se var familjen bodde de olika åren.
https://kulturportallund.se/1876-2/

170
Västra Klagstorp / SV: Västra Klagstorp, skolfoton
« skrivet: 2021-01-29, 21:49 »
Kanske i  Kvarndala kulturhistoriska förenings fotoarkiv
http://185.223.236.99/fmi/iwp/cgi?-db=FOTO%20ARKIV&-loadframes

171
Reslöv / SV: Hans Håkanssons ursprung (född 14/12 1774)
« skrivet: 2021-01-29, 19:50 »

Inget svar på din fråga men i Reslöv AI:1 sidan 6 står att både Hans och Anna var 25 år gamla när längden lades upp 1802. I så fall skulle även Hans vara född ca 1777.
I inflyttningsattesten  Hans lämnade i Reslöv 1795 står att han var 18 år gammal, vilket också ger ca 1777.
Reslöv (M) HII:1 (1782-1800) Bild 640 (AID: v120774a.b640, NAD: SE/LLA/13309)
Hans kom till Reslöv från Stora Harrie. Attesten han lämnade där 1794 säger också 1777 och att han kom till Harrie från Reslöv 1792.
Stora Harrie (M) HII:1 (1780-1795) Bild 3910 (AID: v810307b.b3910, NAD: SE/LLA/13371)
Nästa steg kan vara  att se om det alls fanns någon Håkan i Östra eller  Västra Strö (som ligger närmast Reslöv) kring 1777.

172
Kanske denne Carl Anders född 17 december 1813 i Storkyrkoförsamlingen.
Storkyrkoförsamlingen (A, AB) CIb:4 (1791-1828)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056432_00090

173
Sövestad / SV: före Anna?
« skrivet: 2021-01-29, 13:51 »
...pigorna Anna Tullas
dotter och Kersti Ohls i Årsiö

174
Åhus / SV: Till Åhus före mars 1868
« skrivet: 2021-01-29, 09:59 »
Karna flyttar från Österlöv till Köpinge 1865 enligt
Österslöv (L) AI:16 (1860-1866)  sid 134
Där ska hon befinna sig på Ugerups gård innan hon i oktober 1866 tar ut betyg  till Nosaby, Åhus.
Köpinge (L) B:2 (1862-1875)  sid 33
Köpinge (L) B:2 (1862-1875)  sid 35

175
Nårunga / SV: Nårunga (P) C:2 (1722-1766) Bild 32 / sid 55
« skrivet: 2021-01-29, 09:22 »
Ja, där skrev jag Anders för många gånger, visst  står det Nils. :)

176
Nårunga / SV: Nårunga (P) C:2 (1722-1766) Bild 32 / sid 55
« skrivet: 2021-01-28, 19:11 »
Andreas 10 mars
Anders Berggren, soldat för Åhred Västergård och Sara Ekman
Andreas 30 mars
Anders Ersson, bonde i  Ryd och Elin Persdotter

177
Asa / SV: Vad står det om Christian Gerling?
« skrivet: 2021-01-28, 17:28 »
Precis. Lantvärnskarl.

178
26. Borgaren Peter Lindahl och hustru Cicilia
Ryds dotter Ingar Elisabet döpt, föddes
23 Do kl 8 EM,  hustru Maria Nils Rydhs
bar barnet till det h. dopet. Faddrar
hustru Anna Grandell, Sven Torn,  Börje
Ahryd och Studiosus Olaus Biörnbom.Ja, det var vanligt att kvinnor omnämndes just som Maria ovan.
https://www.dis.se/disbyt  finns en hel del om Lindahls i Karlshamn.

179
Hjärnarp / SV: Soldat Ohla Brun
« skrivet: 2021-01-28, 15:28 »

Ola Brun och familjen finns på sidan 25  i Hjärnarp AI:1.

Han var soldat vid  vid rote 2 Enegården,  Rönneberga kompani, Norra skånska infanteriregementet.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/648 (1818-1823), bildid: A0028641_00161
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/648 (1818-1823), bildid: A0028641_00409
I en tidigare rulla kallades han  Ola Nilsson Brun.
Rullor 1724-, Ämnesordnade handlingar, SE/KrA/0450/F I/180 (1812-1824), bildid: A0052180_00171
Det födde en Hanna Andersdotter i Västra Broby 1786-12-19.
Kanske "din" Hanna.
Västra Broby (L, M) CI:2 (1778-1845) sid 28


180
Asa / SV: Vad står det om Christian Gerling?
« skrivet: 2021-01-28, 10:59 »
Landtw. karlen Christian Gerling.
Om Håkan står  förpassad (att) söka arbete den 9 mart. 1808,
resten tål att fundera på. :)
Här finns  mera info om Gerling, främst svar #24 och framåt.
https://forum.rotter.se/index.php?topic=71502.0

181
Personnamn / SV: Tufve eller Tulle eller både ock?
« skrivet: 2021-01-28, 09:56 »
Det står Tufwe Laßon 1764, även 1749 och 1759, men Tule 1738.
Det står Tule Laßon 1765 och  i  mantalslängderna framöver.

182
Var ligger platsen / SV: Avesås? Bergsgierde?
« skrivet: 2021-01-28, 09:27 »
Om man tittar i arkivförteckningen för Grovare ser det ut så här:

184
Västra Hoby / SV: Mot M:ö garnisonsf.
« skrivet: 2021-01-28, 09:20 »
Nils var vid Kronprinsens husarer i två år, sedan flyttade han hem till Huaröd igen.
Malmö garnisonsförsamling (M) AI:17 (1879-1897)  sid 212

185
Var ligger platsen / SV: Avesås? Bergsgierde?
« skrivet: 2021-01-27, 22:03 »
Båda byarna finns i Grovares tidigaste husförhörslängd.
Härna kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13248/A I/1 (1769-1794), sidan 188 och 198.
Här är gårdarna på samma sida i mantalslängden :)
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Älvsborgs län, SE/RA/55203/55203.15/113 (1785), bildid: A0003465_00693, sida 1314

186
Tryserum / SV: Anna Månsdotter död?
« skrivet: 2021-01-27, 19:51 »
Det står om Anna "död d 28 Sept 1818".
Om hon inte finns i dödboken kan det helt enkelt bero på
att man missat att föra in dödsfallet där.

187
Örby / SV: Moberg
« skrivet: 2021-01-27, 19:46 »
Tecknet vid Svens namn är förkortningen abs, absens, frånvarande (från husförhöret).

188
Västerstad / SV: Nils Elofsson
« skrivet: 2021-01-27, 17:49 »

189
Gärdslöv / SV: Ola Kristensson
« skrivet: 2021-01-27, 17:21 »
Gärdslövs kyrkoarkiv förstördes delvis i brand 1749.
En eventuell vigselnotis där är alltså borta.
Men med hjälp av barnens faddrar och annat  går det i alla fall att pussla  ihop Olas härkomst.
Nils, Per och Knut Christenssöner  är faddrar vid Olas barns dop alltför många gånger
för att de inte ska antas höra till den närmsta släkten.
Dessa tre var bröder, det framgår av respektive bouppteckning, framför allt i Pers  bouppteckning där det klart sägs.
Och ytterligare exempel är att  Ola och Nils var faddrar vid ett av Pers barns dop i Anderslöv 1758.


På Anderslöv nr 6 bor Christen Persson. (Honom har du mött förut :) )
Han finns med i mantalslängden för  1738 med son Per och dotter Kjerstina.
I längden för 1742 har Christen ersatts av Per Christensson och drängen Ola Christensson.
Mantalslängder 1642-1820 Malmöhus län 1658-1820 (M) 61 (1742) Bild 810 / sid 189 (AID: v842496.b810.s189, NAD: SE/RA/5520312)
Bouppteckningar efter
Ola 12/4 1785 i
Vemmenhögs häradsrätt (M) FIIa:36 (1785) Bild 1110 / sid 21 (AID: v160053.b1110.s21, NAD: SE/LLA/10068)
Per 16/9 1788 i
Vemmenhögs häradsrätts arkiv, Bouppteckningar och arvskiften. Huvudserien, SE/LLA/10068/F II a/39 (1788-1789), bildid: C0110140_00252
Knut 8/1 1790 i
Vemmenhögs häradsrätt (M) FIIa:40 (1790) Bild 40 / sid 1 (AID: v160058a.b40.s1, NAD: SE/LLA/10068)
Nils 18/3 1791 i
Vemmenhögs häradsrätt (M) FIIa:41 (1791) Bild 1200 / sid 20 (AID: v160060.b1200.s20, NAD: SE/LLA/10068)
där också systern  Kjerstinas barn och Olas son Christen nämns.

190
Var ligger platsen / SV: Avesås? Bergsgierde?
« skrivet: 2021-01-27, 15:13 »
Enligt Ortnamnsregistret är både Ave(l)sås och Bergsgärde byar  i Grovare,
annexförsamling i Södra Vings pastorat.

191
09 Döden / SV: dödförklarad på 1820-talet
« skrivet: 2021-01-27, 12:23 »
Hustrun gick till domstolen, häradstinget t ex, varefter domstolen
efterlyste mannen. Hörde han inte av sig dömdes till äktenskapsskillnad.
Giftermålsbalken Kap 13 § 4 uttrycker det som så:
Vet man ej var mannen sig uppehåller, låte domaren å predikstolarna lysa efter honom över hela
häradet, eller i staden, om han där boende varit, så ock i de närmsta socknar där intill, och förelägge honom natt och år.
Kommer han ej inom föresatt tid, döme då domaren till skillnad.

192
Katslösa / SV: Katslösa CI:1 sid. 77 nytt fösök
« skrivet: 2021-01-26, 17:50 »
d 7 Jan. dödde och d 22 do begrofs Rusthål-
laren Oluf Larßon i Warmlösa, 41 år
6 weckor gammal, blifwit om natten
willsegånde och fallit uti en grop,
så att han kommit under hästar och
wagn samt blifwit i watnet qwafd
strax wid Snårestad

193
Anderslöv / SV: Kristen Persson
« skrivet: 2021-01-26, 16:55 »
Man får ha tur om man hittar så tidiga bouppteckningar  åtminstone på Söderslätt.
Om inte Kristen finns i bouppteckningsregistren lär det inte finnas någon bevarad bouppteckning efter honom.
Däremot kan man i  Katekismilängden 1737 läsa att han då hade  sönerna Per och Nils och dottern Kerstina.
Anderslöv (M) Kat:1 (1683-1744) Bild 63 / sid 249 (AID: v115958.b63.s249, NAD: SE/LLA/13004)

194
Sövde / SV: Efterlysning: Fästningsfången Ola Christensson
« skrivet: 2021-01-26, 15:53 »
Det finns lite uppgifter om Ola  i vigselnotisen från 1774-07-10, dock inte var han kom ifrån.
Sövde (M) CI:2 (1738-1775) Bild 2270 / sid 221 (AID: v112531a.b2270.s221, NAD: SE/LLA/13400)

195
Det var Jon Jörensson  och hustru Else Håkensdotters i Degeberga son Håken som döpte 9 jan 1780.

196
Flickan som föddes 20 december 1755 och döptes dagen därpå kallades Karna.
Hennes föräldrar var Sven Johnsson och Kirstena Knutsdotter.

197
Algutsboda / SV: Födelsedata Johanna Christina Samuelsdotter
« skrivet: 2021-01-26, 14:24 »
Kristina Samuelsdotter flyttar till Långasjö från Algutsboda 1848.
Långasjö (G, H) BI:1 (1831-1860) Bild 22 / sid 35 (AID: v30472.b22.s35, NAD: SE/VALA/00234)
Kanske är det denna Kristina, född i Älmeboda som tar ut betyg till Karlskrona 1847
men ändrar  sig och tar till  Algutsboda  i stället.
Algutsboda (G, H) AI:10 (1833-1838) Bild 140 / sid 182 (AID: v18066.b140.s182, NAD: SE/VALA/00004)
Algutsboda (G, H) BI:2 (1832-1863) Bild 71 / sid 125 (AID: v29619.b71.s125, NAD: SE/VALA/00004)

198
Ör / SV: Pehr/Peter Jacobsson
« skrivet: 2021-01-26, 12:11 »
Per finns under Tubbatorp i mantalslängden för 1809 men inte för 1810.
Häradsskrivaren i Allbo fögderi (-1917) (G) FI:2 (1808-1810) Bild 3300 / sid 170 (AID: v365115.b3300.s170, NAD: SE/VALA/01879)
Häradsskrivaren i Allbo fögderi (-1917) (G) FI:2 (1808-1810) Bild 4930 (AID: v365115.b4930, NAD: SE/VALA/01879)

Däremot finns han (?) i en förteckning för 1811 över personer som inte kan betala sina kronoutskylder
 men ändå kan göra dagsverken på Kronoberg.
Häradsskrivaren i Allbo fögderi (-1917) (G) FI:3 (1811-1814) Bild 1420 (AID: v365116.b1420, NAD: SE/VALA/01879)
Pers bror Sven får sitt sista barn 18080614, det är sista gången Per står noterad som  fadder i Ör,
och därefter försvinner även Sven. Hustrun Britta är omgift och får barn med nye maken 1812.
Ör (G) CI:3 (1793-1860) Bild 18 / sid 25 (AID: v29798.b18.s25, NAD: SE/VALA/00479)
Ör (G) AI:3 (1810-1814) Bild 51 / sid 81 (AID: v21573.b51.s81, NAD: SE/VALA/00479)
199
Veberöd / SV: Föräldrar
« skrivet: 2021-01-25, 19:35 »
Inget svar på dina frågor men här skulle du ha nytta av att gå in i en dombok och leta efter rättegången.
Säkerligen fick Anna stå till svars för sin synd.
Tyvärr är Torna härads dombok inte digitaliserad för aktuellt år och dessutom  vet man inte var lägersmålet skedde.
Brott skulle dömas i det härad det begåtts.

200
Östra Nöbbelöv / SV: Östra Nöbbelöv
« skrivet: 2021-01-25, 16:16 »
Mårten dog av Frossfeber.


En bit på vägen  att söka Mårten:
Mårten och Boel vigdes i Östra Nöbbelöv 1777-06-08.
Östra Nöbbelöv (L) CI:2 (1762-1816) sid 105
Första barnet Gertrud döpes i februari 1779.
Östra Nöbbelöv (L) CI:2 (1762-1816) sid 33.
 
Gudmor  var  Kerstina Arild Hans från Vallby. Kerstina hette Kerstina Nilsdotter och kom från Glivarp, Vallby
enligt hennes och Arilds lysning i Vallby (L) CI:1 (1756-1812) sid 206.
Hennes broder Mårten Nilsson undertecknade lysningen.

201
Hedemora CI:3 uppslag  6 visar döpta barn 1695.
Gabriel Holstenius var fadder till länsman Lundblads dotter Maja.
Vigda 1695 börjar på uppslag 166.

202
Bodsjö / SV: Undrar vad denna anteckning kan vara?
« skrivet: 2021-01-25, 15:49 »
§ 36 moment 1 hänvisar till Kyrkoboksförordningen 1915.
När flyttningsbetyget lämnats på pastorsexpeditionen i inflyttningsförsamlingen
ålåg det pastor i denna församling   att meddela  detta till pastor i  den församling där betyget utfärdats.

203
Köpinge / SV: Elna Jönsdotter född 176403??
« skrivet: 2021-01-25, 14:23 »
Barnet före föddes natten mellan 30 och 31 mars, som 1764 var natten mellan en fredag och lördag.
Barnet efter föddes natten mellan 26 och 27 mars, alltså natten mellan måndag och tisdag.
Elna föddes då  natten mellan torsdag och fredag  29 och 30 mars.

204
02 - Tips och råd / SV: Var bor och dör han?
« skrivet: 2021-01-25, 13:58 »
Olof Dagsberg vigdes i Törringe 1799 med Hanna Pihlfeldt.
Enligt vigselnotisen bodde han då  i Törringe.
Skabersjö (M) CI:1 (1688-1813) Bild 3230 / sid 317 (AID: v111657a.b3230.s317, NAD: SE/LLA/13339)
Fick paret några barn? Vet du något om hustrun?
Centrala soldatregistret har bara indelta regementen, inte värvade.

205
Okänd socken i Skåne / SV: Olof Bernhard Hjalmar Bruhn
« skrivet: 2021-01-25, 13:22 »
Han föddes i Helsingborg enligt denna källa.
Helsingborgs stadsförsamling (Maria) (M) AI:91 (1890-1894)sid 2761

206
Husie / SV: Marna född 1766-10-28 i Kvarnby
« skrivet: 2021-01-25, 13:19 »
Det var klockaren Olof Lundahls dotter Marna som döptes.

207
Blentarp / SV: Blentarp AI:15 1828-1829 s 32, Elna
« skrivet: 2021-01-25, 11:32 »
Förglömd att blifwa Man-
talsskrifven.

208
Artilleristen Nils Lundblad med
förrymde Artilleristen Lars Lind-
grens hustru Johanna Nicklasdotter.


Lars Lindgren hade rymt i maj 1800.
Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente (L, M) 1872 (1801-1803) Bild 210 (AID: v493953.b210, NAD: SE/KrA/0023)

209
Heliga Trefaldighet / SV: Läshjälp Bondkyrka mtl 1723
« skrivet: 2021-01-24, 09:41 »
Du  läser rätt.
Skref. i Börje Sn för torpare.

210
Hans Nilsson efterlämnade änkan Hanna Larsdotter och
fyra barn med förra hustru Karna Göstasdotter (här stavat Jystasdotter).
Barnen var Nils 19, Lars 15, Mätta 13 och Elna 10 år gamla.
Hans Nilssons bror Påhl Nilsson i Lilla Beddinge var närvarande å barnens vägnar.

211
Västra Kärrstorp / SV: Västra Kärrstorp A:11 sid 183
« skrivet: 2021-01-23, 19:32 »
Rasmus avled 10 januari 1898 på fattighuset i Sankt Mortens sogn i Randers på Jylland.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17125720#167738,28161889

212
Västra Kärrstorp / SV: Västra Kärrstorp A:11 sid 183
« skrivet: 2021-01-23, 19:09 »
Jutland = Jylland. Danmark alltså.

213
Lund / SV: Maria Karolina Styff
« skrivet: 2021-01-23, 17:51 »
Maria Carolina föddes 1859-01-14 i Lunds domkyrkoförsamling-
Lunds domkyrkoförsamling (M) CI:11 (1848-1861) Bild 197 (AID: v104761.b197, NAD: SE/LLA/13254)
Lunds domkyrkoförsamling (M) AI:44 (1857-1862) Bild 84 / sid 43 (AID: v104540.b84.s43, NAD: SE/LLA/13254)

214
Kågeröd / SV: Nils Elofsson Hammarskjöld
« skrivet: 2021-01-23, 17:37 »
Det blir nog svårt det.
Han kallade sig Hammarsköld när han kom till Lund från Högseröd 1881.
Och där saknas som sagt böcker.
Men eftersom han var smedgesäll så var det inte konstigt att han valde ett efternamn.
Lunds domkyrkoförsamling (M) BI:6 (1874-1883) Bild 246 / sid 483 (AID: v104735.b246.s483, NAD: SE/LLA/13254)

Ännu 1877 hette han bara Elofsson.
Västerstad (M) AI:31 (1872-1877) Bild 417 / sid 413 (AID: v110341.b417.s413, NAD: SE/LLA/13469)
Frosta häradshäkte (M) Ö:2 (1859-1882) Bild 4090 (AID: v480126.b4090, NAD: SE/LLA/10242)
Malmö länsfängelse (M) DIIIaa:42 (1876) Bild 3000 (AID: v446495.b3000, NAD: SE/LLA/10272)
Malmö länsfängelse (M) DIIIb:8 (1875-1879) Bild 1090 / sid 107 (AID: v218867.b1090.s107, NAD: SE/LLA/10272)

215
Östra Torp / SV: Per Andersson
« skrivet: 2021-01-23, 15:33 »
Enligt mantalslängden  innehades Östra Torp 8, där Per var dräng, av kronolänsman Grönvall i Grönby.
Mantalslängder 1642-1820 Malmöhus län 1658-1820 (M) 140 (1820) Bild 6620 / sid 648 (AID: v842523.b6620.s648, NAD: SE/RA/5520312)
Gudmodern till första barnet kom från Grönby.
Då kan man fundera över något slags anknytning till den socknen.
Per och Karna vigdes i Grönby 1817. Svågern Jöns Persson i Skivarp var Karnas giftoman.
Grönby (M) CI:2 (1759-1854) Bild 1610 / sid 425 (AID: v109500a.b1610.s425, NAD: SE/LLA/13118)

216
Kågeröd / SV: Nils Elofsson Hammarskjöld
« skrivet: 2021-01-23, 15:05 »
Du kan inte hitta Nils födelse i Högseröd.
Födelseboken har en lucka 1846-1861.
"Större delen av kyrkoarkivet förstört av eld 1889" enligt arkivinformationen.


217
Kågeröd / SV: Nils Elofsson Hammarskjöld
« skrivet: 2021-01-23, 11:02 »
Var sägs det att Nils föddes i Kågeröd?
Han står som född i Högseröd t ex här och vidare framåt.
Gårdstånga (M) AI:13 (1869-1875)  sid 3

Du har honom här i Högseröd. Fadern är snickare Elof Mårtensson.
Häradsskrivaren i Frosta och Färs fögderi (M) FIb:35 (1844-1864) Bild 2080 (AID: v347116.b2080, NAD: SE/LLA/10907)
Se även under Högseröd 2 i
Högseröd (M) AI:6 (1854) Bild 3
Elof flyttar så småningom  till  Gudmuntorp.
Gudmuntorp (M) AI:11 (1878-1886) Bild 46 / sid 42 (AID: v109519.b46.s42, NAD: SE/LLA/13120)

218
Balkåkra / SV: Hans född 1780-04-06
« skrivet: 2021-01-23, 10:48 »
Det stämmer, med undantag av att födelseplatsen är Hesslebröds huset.

219
Allmänt / SV: Läshjälp Flistad
« skrivet: 2021-01-22, 15:38 »

d 20 Maij christnades ett
barn från Nolgården i Ons-
lunda kallat Ingrid.
dess fader Jonas Olsson
modren Lena Isacsdotter
hust Elin Jonsdr bar det till
dopet. Faddrar Anders Jonsson
Peter Larsson  hust Kierstin
Andersdr etc. Samma dag
 kl 12 om middagen
afsomnade Barnets Fa-
der Jonas Olufsson, lefwat
i 36 åhr

220
Genarp / SV: Kjerstina Larsdotter
« skrivet: 2021-01-22, 15:21 »
I mantalslängden för 1776 finns under Nymölla
Lars Larsson, h, dräng Bengt, piga Kiersti
I längden för 1777 nämns
Bengt Andersson ogift, piga Kiersti
inhyst änkan Elsa krympling
Åbon Lars Larsson i Nymölla begravdes 11 sept 1776, 46 år gammal.
Malmöhus läns landskontor (del 1) (M) EIII:24 (1776) Bild 488 / sid 679 (AID: v199587.b488.s679, NAD: SE/LLA/10899-1)
Malmöhus läns landskontor (del 1) (M) EIII:27 (1777) Bild 8 / sid 427 (AID: v199605.b8.s427, NAD: SE/LLA/10899-1)
Genarp (M) CI:3 (1751-1791)  sid 186

221
Hustru Malin Månsdotter i Bergsviken,
avlidne Nämndemannens och Kyrkowärdens
Johan Olofssons ibidem efterlevande änka, föd-
des i Roknäs; fört en Christelig vandel och
varit en flitig borgarinna; 78 år och 11 mån-
ader gammal; död i fråssan och begrafwen
uti Kyrkan, norra flygelen Nr 28.

Piteå landsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010154/C I/3 (1757-1763), bildid: C0035050_00040

222
Söderbärke / SV: Söderbärke C:6 Bild 22
« skrivet: 2021-01-22, 14:10 »
(1762)
Anders -  Anders Erssons och hust Brita Pehrdotters i Fallbyn
natus d 1 , renatus d 4 Decembr.
Testes Pehr Ersson och hans hust. Emerentia Isacsdotter i Fallbyn.

223
d 15 decembris klock 1 förmiddagen föddes Hans Jepssons och Karna Larsdotters
dotter som döptes d 10 ejusdem med det nampnet Metta. Suscep. Lars Josephs
hustru i Wästra Torp. Testes Per Nihlsson, Jöns Ohlsson, dr Christen Anders(son)
Jöns Daniels hustru Malena, hustru Sitza Larsdotter från Wästra Torp
och hustru Älena ibidem.


Där fick du nog Mettas morfar och kanske också moster på köpet. ;)

224
1698
Nills h Re Pär h
Josops hust - man starr
blind


1697
Nills hust
Enk Elisabet
Inhyses Josep h

225
Skartofta / SV: Läshjälp med dödsnotis 1763
« skrivet: 2021-01-21, 16:12 »
Dom. 3 p. Epiph. begrofs hu
stru Bereta Anders dotter från
Pinnmöllan 42 åhr gammal,
dödde af Bröst siuka, lämnade ef
ter sig Enklingen Hermod Laßon
och 4 små barn, war en skic
kelig hustru, hennes lik-text
war:

226
Okänt landskap / Spårlöst försvunna / SV: Problemfamilj
« skrivet: 2021-01-21, 16:05 »
Sidan saknas i Riksarkivets version, den finns hos Arkiv Digital.

227
Possideras af Högwäl
borna fru Grefwinnan
Wacktmeister, Inspec
toren Bagger, h
Inspektoren hette  Johan Bagger enligt dopnotis juli 1758.
Stora Herrestad (M) CI:1 (1717-1805) Bild 187 / sid 197 (AID: v112155.b187.s197, NAD: SE/LLA/13372)

228
Lenhovda / SV: Daniel Persson
« skrivet: 2021-01-20, 19:32 »
Fattighjonet Enkan Sara
Jonsdotter Elgskilt hos
Corporal Ifvar.


Denna Sara var änka efter volontären Johan Elgskilt.
Älghult (G) AI:8 (1825-1830)  sid 181

229
Stora Herrestad / SV: Vad står det?
« skrivet: 2021-01-20, 17:11 »
Mätta  Sahlig Pär Mårtenssons

230
Lenhovda / SV: Daniel Persson
« skrivet: 2021-01-20, 11:52 »
Jonas gifter sig i Hälleberga 1823.
Hälleberga (G, H) CI:2 (1808-1854)  sid 220
Hälleberga (G, H) AI:5 (1820-1827) sid 256

231
Bruks
patr.Öberg


4 barn

232
Övriga släkter - M / SV: Mandorff, Ulf
« skrivet: 2021-01-19, 17:51 »

Bouppteckning efter Plagman i
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:4 (1756-1758) Bild 710 / sid 16 (AID: v96807a.b710.s16, NAD: SE/LLA/10016)
I mantalslängden för 1757, daterad nov 1756 bor  Plagmans änka på Hemmeneköp 1.
Häradsskrivaren i Frosta och Färs fögderi (M) HIb:12 (1757) Bild 5370 / sid 67 (AID: v347036.b5370.s67, NAD: SE/LLA/10907)
I mantalslängden för 1758, daterad november 1757 bor korpral Mandorff med hustru på Hemmeneköp 1.
Häradsskrivaren i Frosta och Färs fögderi (M) HIb:13 (1758) Bild 580 (AID: v347037.b580, NAD: SE/LLA/10907)
Vigseln mellan Mandorff och CC skedde rimligtvis i Långaröd vars kyrkoarkiv   förstördes i en brand 1792.

233
Nills och hust.
Sonen Nills - betahler både för 1726 och 1727

Nills och hustrun
Sonen Nills

234
Okänt landskap / Spårlöst försvunna / SV: Problemfamilj
« skrivet: 2021-01-19, 13:59 »
Brita Cajsa får årsnummer 350 i inflyttningslängden för 1846.
I bästa fall finns inflyttningsattesten bevarad bland bilagorna.
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+09e85b20-49d7-11d5-a6ed-0002440207bb&s=Balder
Varför inte be  Landsarkivet i Uppsala kolla upp om så är fallet.
Attesten kan innehålla  intressanta upplysningar. 

235
Högestad / SV: 66 eller 88?
« skrivet: 2021-01-19, 13:52 »
88 år

236
Lenhovda / SV: Daniel Persson
« skrivet: 2021-01-19, 13:23 »
Gifte mannen och Hemmansägaren Daniel Persson
från Brostorp Nästagård dog av vattusot  48 år gammal
1 februari 1814 och begravdes 6 februari.
Lenhovda (G) CI:3 (1839-1861)  sid 33

Har du kollat om det finns inflyttningsattest för Sara och barnen
bland  Bilagor till flyttningslängderna i Älghults kyrkoarkiv?
Här t ex. :)
Älghults kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967, SE/VALA/00469/H II/2 (1806-1822), bildid: C0026488_00303
Längst ner till vänster står varthän i socknen de flyttade: Gillbonderyd, Rydströms torp.
Se Älghult (G) AI:6 (1815-1822)  sid 182.

237
Östraby / SV: Gertrud född 1748-01-01
« skrivet: 2021-01-19, 12:57 »
Ja, söndagen efter nyår 1748 inföll 3 januari.
Föräldrarna hette Oluf Österdahl och Maria Håkansdotter
och de bodde i Tullstorp (Tollstorp).

238
Avsked / SV: Var är han Afgången?
« skrivet: 2021-01-18, 21:22 »
afgången til Pommern d 9 maij 1760 och
åter kommen d 4 aug 1762, står för Passe-
volance

Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1696 (1763), bildid: A0029915_00496 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029915_00496


(Hellre en bra  källhänvisning än en skärmdump som måste laddas ner ;) )

239
Algutsrum / SV: Vilken plats?
« skrivet: 2021-01-18, 21:09 »
 Jöns Nilsson bor i Törebotn och sista faddern är Mostern Stina Jönsdr i Törebotn

240
Sjukdomar och dödsorsaker / SV: Skott mot hjärtat
« skrivet: 2021-01-18, 10:38 »
Det står Afhändt sig lifvet...

241
Lenhovda / SV: Daniel Persson
« skrivet: 2021-01-18, 10:33 »
Familjen  flyttar inte så långt, bara till Bostorp Nästagård i samma socken.  :)
Ekeberga (G) AI:3 (1806-1810) Bild 206 / sid 393 (AID: v18416.b206.s393, NAD: SE/VALA/00071)

242
Uppgifter om  Ida Vilhelminas tid i Kongo kan sökas  i Svenska Missionsförbundets arkiv.
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+3ee29547-9b89-11d5-a701-0002440207bb&vol=n&s=Balder
Det händer ibland att uppgifter saknas i kyrkböcker.


243
Brösarp / SV:Måns Trulsson död 1702-12-11
« skrivet: 2021-01-17, 17:49 »
Dito begrovs Måns Trulsson i Brösarp,
barnfödd ibidem A 1614. Fadrern var
sahl. Truls Persson. Modern sahl. h Gunnild
Andersdotter. Har varit en gång gift
med sal. h. Kirstina Isaksdotter i 50
åhr ringare 6 månader, lämnade efter
sig i lifvet 1 son, 4 döttrar. Men 1
dotter och 4 söner äro  tillförrne döde. Har suttit En-
kieman hoos sin Son wält Nämndemannen
Mårten Månsson i 6 åhr, och på ett
åhr hoos sin dotter, hust Else Lasse
Arfwedssons.Hade warit en hederlig
Sockneman. dödde saktmodeligen d
11 huius, 88 åhr och 9  weckor gammal.
Text. Proverb. 16. v. 31
.

244
Gårdeby / SV: Titel 1770 i Dopbok
« skrivet: 2021-01-16, 22:02 »
Torparen

245
Uppgiften om dödsfallet 1898 kom till Hjorted från Svenska Missionsförbundet i Stockholm
som i sin tur fått uppgift från Kongo där Ida Vilhelmina ska ha verkat som sjuksköterska och dött i klimatfeber.
Hon tycks ha kunnat vara skriven  på flera ställen samtidigt och slarvat med att ta ut flyttbetyg.


Ida Vilhelmina  kom från Hjorted till Norrköping 1888 och arbetade på stadens sjukhus.
Norrköpings S:t Olai (E) AI:100 (1888-1893) Bild 17 / sid 12 (AID: v28285.b17.s12, NAD: SE/VALA/00273)
Norrköpings S:t Olai (E) AIIaa:2 (1899-1910) Bild 3690 / sid 765 (AID: v177819.b3690.s765, NAD: SE/VALA/00273)

Därifrån flyttas hon så småningom till obefintlighetsboken och där stryks ingen förrän lång tid har gått.
Ännu 1930 flyttas hon över till nästa volym obefintliga.
Norrköpings S:t Olai kyrkoarkiv, Böcker över obefintliga, SE/VALA/00273/A III/5 (1925-1930), bildid: 80001020_00101, sida 114
En period är hon en i personalen på Sabbatsbergs sjukhus.
Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 18 Teknologroten (A, AB) DIa:231 (1887-1926) Bild 180 / sid 9a (AID: v935841.b180.s9a)
En period arbetar hon på sjukhuset i Rejmyre.
Skedevi (E) AIIa:2 (1895-1902) Bild 181 / sid 478 (AID: v178799.b181.s478, NAD: SE/VALA/00332)

Var ser du henne  i Stockholm efter 1898?

246
Rystad / SV: Titel vid vigsel 1792
« skrivet: 2021-01-16, 21:32 »
Taffelteckaren

247
Tunge / SV: Tyda ett tecken
« skrivet: 2021-01-16, 20:53 »
Korsen som markerar de avlidna är mer eller mindre prydligt tecknade.
Plustecknet är nog ett kors det också och krumeluren ett slarvigt nerflyttningstecken.

248
Nederluleå (Luleå landsförsamling) / SV: Läshjälp tack!
« skrivet: 2021-01-16, 19:34 »
Mod. hustr. Barbru 56
Son  Olof 22
hust. Anna Olofsdotr 18

249
Sonen till Anders Jonasson och Margareta som föddes 1768-09-05 står i dopnotisen som Joon.
Drängen Anders Jonasson och pigan Margareta Olofsdotter vigdes i Börringe  21 juni 1749.
Börringe (M) CI:1 (1689-1778)  sid 76.
Anders står som fiskare, han noteras i mantalslängderna under Börringekloster: "fiskaren Anders".
Familjen bodde i ett onumrerat gathus i Norra Börringe, där resten av familjen nämns.
Se t ex: Malmöhus läns landskontor (del 1) (M) EIII:7 (1768)  sid  152 och 158
I mantalslängden för 1789 är båda Anders och Margareta nämnda,i längden för 1790 står hon som änka.
Malmöhus läns landskontor (del 1) (M) EIII:42 (1790) sid 10
Anders avled i november 1788, 56 år gammal.
Lemmeströ (M) C:2 (1780-1806)  sid 48

Har du kartlagt barnens faddrar, där kan ju finnas syskon/föräldrar till Anders och Margareta.

250
Domboken   för Nordals härads ting 1868 är inte digitaliserad.
Den finns ännu så länge bara i original på Landsarkivet i Göteborg.

252
Bouppteckningar i Digitala forskarsalen söks under Domstolsarkiv.
T ex Domstolsarkiv - Gärds häradsrätts arkiv osv... 
Det finns register till domstolsarkiven. Skriv "Register" i sökrutan Arkiv/församling.

253
Att Nils Jepsson på Borestad 11 hade två barn med namn Jeppa och Bolla  framgår av faderns bouppteckning i
Gärds häradsrätts arkiv, Bouppteckningar. Huvudserien, SE/LLA/10018/F II a/37 (1792),
bildid: C0111004_00035
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0111004_00035
I  Everöd (L) AI:1 (1791-1801)  bild 129  respektive  163 (RA)  finns Jeppa och Bolla födda 1763 och 1764. 
I mantalslängderna för Östra Sönnarslöv står Jeppe med namn första gången i längden för 1779
och Bolla i längden för 1780.
Så långt kan det anses bevisat att de föddes 1763 respektive 1764.
Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 (L) EIII:80 (1779) Bild 260 / sid 19
Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 (L) EIII:84 (1780) Bild 260 / sid 19

254
Den Anders som avled  18 april 1765 var
Sockne smed
för
Kiälby
Sochn

Det står inte i dödboken var han bodde men enligt mantalslängden var det   "wid Råmme".
Skaraborgs läns landskontor (R) EIb:136 (1766) Bild 5640 / sid 1109 (AID: v401887.b5640.s1109, NAD: SE/GLA/12599)

255
Okänd socken i Skåne / SV: Sven Magnus Nilsson, f. 8/3 1860
« skrivet: 2021-01-14, 20:41 »
Det står i Skatelöv AI:16 sidan 227 att Sven Magnus tog ut betyg till
Husar regim. CXV 79 17/9, dvs till Husarregementet Carl XV,  Kronprinsens husarregemente.
Där finns han i inflyttningslängden.
Malmö garnisonsförsamling (M) B:3 (1861-1897)  sid 60 (årsnummer 49)
Malmö garnisonsförsamling (M) AI:17 (1879-1897)  sid 161

256
Hyby / SV: Hur kan jag spåra föräldrarna?
« skrivet: 2021-01-14, 19:51 »
Angående sidhänvisningarna  238, 250 och 432 i Hyby AI:8 så avser  de den ursprungliga handskrivna numreringen
längst uppe till vänster på respektive uppslag.
Den maskintryckta numreringen gjorde på Landsarkivet när böckerna levererats dit.
238=maskinpaginerad 119, 250=maskinpaginerad 125, 432=maskinpaginerad 216.
Jämför med Riksarkivets bilder av samma volym, där fotograferingen gjordes innan sidorna maskinpaginerades.

257
Kågeröd / SV: Karin Trulsdotter
« skrivet: 2021-01-14, 14:58 »
(1716)2dr Söndagen efter Trättonde dagen begrofs Tyke
Swäns moder från Simmelsberga.


Nu hittade jag henne. :)
(1717)3de Söndag efter Påsk begrofs Tyke Swäns hustru
från Simmelsberga
(CI:1 uppslag 124)


Tyke och hustrun finns på en hemsida.
https://gultarpgen.se/getperson.php?personID=I10096&tree=Family

258
Kågeröd / SV: Karin Trulsdotter
« skrivet: 2021-01-14, 13:16 »
dito begrofs En gammal hust. från Backen i Simmels-
berga

står det överst till vänster i
Kågeröd (M) CI:1 (1689-1726) Bild 1290 / sid 124 (AID: v110884a.b1290.s124, NAD: SE/LLA/13227)
Överst till höger på uppslaget står
5te Söndag efter Påsk begrofs Påhl Swäns hust.
från Simmelsberga.
Med "dito" avses fastlagssöndagen som 1717 inföll 3 mars, 5 söndagen efter påsk var 26 maj.

259
Källstorp / SV: Johan Johansson född 24/6 1761
« skrivet: 2021-01-13, 17:34 »
Att Johan  Textorius och Maria  Möller fick en son Johan 1761 bevisas ju av dopnotisen i Källstorp. ;)
Det som finns på  Geni  är andrahandsuppgifter och i detta fallet inte komplett.
Att Johan Textorius haft en son Johan(d y)   bevisas också av bouppteckningen efter
Johan (d y) halvsyster Gunnela Textorius   som avled på  Dybeck 1799.
Vemmenhögs häradsrätt (M) FIIa:49 (1799) Bild 2550 / sid 38 (AID: v160069a.b2550.s38, NAD: SE/LLA/10068)

260
03) Osorterat / SV: Texttydning mantalslängd
« skrivet: 2021-01-13, 13:50 »
Här är samma bild hämtad från Arkiv Digital.

261
Nils var rusthållare och kyrkvärd.

262
Barnarp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-01-13, 10:37 »
År 1777 den 25 Junii blef efter anmodan af un-
dertecknad med till Kallade werderingsmän Berg
nämnbde manen wälförståndig Anders Pärsson i
Bafhult Laga boupteckning uprättad hos änkan
Maria Andersdotter i Stora Spånhult och Barnarp
Sochn efter dess i lifstiden K man Bergmanen
wälförståndig Jöns Pärsson som den 4 sidstled
ne April genon döden afledet och efter
sig lemnat 4  barn 3 söner, myndiga
Swen, Petter och Anders Jönssöner, samt
dotren Helena Jönsdotter, till wilkas förmyn
dare för dotren Bengmanen wälförstån
dig Erick Jonason i Stora Spånhult, i närwaro
af wederbörande fram gafs ägendomen till
upteckning som följer

263
d 6 Maii lystes första gången för
drängen Hans Bodelsson af Öst. Wrams
Sn och Hommentorp samt Pigan
Bengta Jacobsdotter. Charta
är lefwererad.

Cop. d

264
Trädgårdsmästaren hette Per Johansson.
Paret var gifta knapp ett år, 31 januari till 29 december 1891.
Nättraby (K) AI:18 (1891-1895)  sid 23

265
Sven är kvar i Drögsperyd, hamnar så småningom i Älmhult och avlider i Stenbrohult 1923.
Näsum (L) AIIa:1 (1895-1924) sid 49
Älmhult (G) AIIa:4 (1917-1926)  sid 291
Stenbrohult (G) AIIa:8 (1923-1932)  sid 149

266
Risinge / SV: Läshjälp Vilka är Marias föräldrar*
« skrivet: 2021-01-12, 16:27 »
d 8 Sept föddes Maria. Nils Pederssons och h Ingrid Pe-
dersdotters dotter i Torstarp, och christ. d 11 dito. Test Olof Hansson
ib, Magnus Månsson ib, Håkan Olofssons hust. Brita
Pedersdotter, pig Anna Anders dr ib. M Kt d 16 Oct.

267
Det står att hästen approberas.
Regementet deltog i Gustav III ryska krig.
Hindrick kan ha dött på ett fältsjukhus i Finland  eller rent av i Karlskrona.
Här finns lite info
 https://lakartidningen.se/aktuellt/kultur-2/2014/02/flera-dog-i-karlskronafebernan-i-hela-kriget-mot-ryssland/

268
Dädesjö / SV: Maria Krook
« skrivet: 2021-01-12, 13:06 »
I Växjö stifts herdaminnen finnar man att hon var
dotter till kyrkoherden i Värnamo pastorat Laurentius Krook och Catharina Colliandra.
Växjö stifts herdaminne (F, G, H) 5 (1931) Bild 1640 / sid 319 (AID: v903767.b1640.s319)

269
Står Qwar ännu ett år
efter hwars förlopp Rege-
mentsChefen för honom ut-
färdar Interims Afsked

270
på Stampen

271
Röke / SV: Per Pålsson
« skrivet: 2021-01-11, 17:16 »
Han flyttade till Per Olsson i Klosterhagen i Riseberga.
Riseberga kyrkoarkiv, Inflyttningsattester, SE/LLA/13313/H II/11 (1830-1833), bildid: C0075374_00028
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075374_00028

272
Kävlinge / SV: Teckomatorp
« skrivet: 2021-01-11, 17:08 »
Teckomatorp ligger i Norra Skrävlinge socken.
Så gamla husförhörslängder är väldigt sällsynta i Skåne.
Det finns en katekisimilängd från 1744.
Norra Skrävlinge (M) Kat:1 (1696-1744) Bild 1 (AID: v116088.b1, NAD: SE/LLA/13281)

273
03) Osorterat / SV: Medicinska termer - förlossningsjournal
« skrivet: 2021-01-11, 15:16 »
Han döptes nog  på Barnbördshuset.

274
Sövde / SV: Sövde CI:2 1738-1775 sid 172
« skrivet: 2021-01-10, 18:04 »
Jacob Ols och Eljena Ohlsdotters Son i Tun-
huset, twilling, född d 11 November döpt
d 12 i Söfde kyrka, Susc. Mölnare hustrun
Lisbeth Lars Nilssons i Kärre Mölla.
Nils den andre twillingen född samma dag och döpt
den 12 . Susc. Kirstena Lars Håkans i Wallröd.
Test. Lars Nilßon i Korre Mölla och Lars
Håkansson i Wallröd.

Sövde (M) CI:2 (1738-1775)  sid 173


Kierstinas födelseort  har diskuterat även här med  uppgift var hon kom ifrån.
https://forum.rotter.se/index.php?topic=174347.msg1568240#msg1568240

275
Sövde / SV: Sövde CI:2 1738-1775 sid 172
« skrivet: 2021-01-10, 17:19 »
Pappan till den Ola som finns på sidan 172 i Sövde CI:2  heter Lars Pärsson.
När var Ola Jacobsson född?
Någon Kierstina Mårtensdotter finns som du själv sett inte i Everlöv 2/9 1775.
Var har du hittat uppgiften att hon skulle vara född där och då?

276
Övrigt / SV: det som saknas i Arkiv Digital
« skrivet: 2021-01-10, 17:09 »
Visst finns boken hos AD. Den ligger under Lysnings- och vigselböcker i arkivförteckningen. :)
Hedvig Eleonora (A, AB) EIa:3 (1787-1802) Bild 85 / sid 163 (AID: v85612.b85.s163, NAD: SE/SSA/0006)

278
Interimsafsked den 4
November 1818 för Snatteri

279
Hammenhög / SV: i marginalen
« skrivet: 2021-01-08, 14:28 »
Ja, i Kristianstads läns landskontor signum GI:cc. (AD)
Här också. Rullor 1724-, Ämnesordnade handlingar, SE/KrA/0450/F I/153 (1808-1809), bildid: A0052152_00001

280
Hammenhög / SV: i marginalen
« skrivet: 2021-01-08, 12:44 »
född 1/3 1789 warit tjenstgörande
Landtwärnist

281
...berättar mannen
att aflidna hustruns närmaste
arfwinge är Sonen af förr giftet
Johan Christoffer Sund, som är sjöman,
men att hustrun dödt i så fattigt
tillstånd, det ej något efter henne
wora att uppteckna låta...

282
Det står Solters plan 1 B.
Den adressen  ligger drygt 500 m söder om Kärleksgatan.
Johanna bor på Kärleksgatan 5 b.
Adresskalendrar Malmö stad (M) 1934:1 (1934) Bild 1950 / sid 363 (AID: v914989.b1950.s363)

283
Det står att Harry Reinhold är odöpt.
Förstår att du sett Hedvig på Ancestry.
Där har Harry Reinhold feltolkats som Hedvig Ragnar(!)
Även födelsemånaden  är feltolkad, december i stället för september.
Ancestry har använt  utdragen ur födelseböckerna, de utdrag som skickades till Statistiska Centralbyrån.
I originalboken ser man bättre.
Norrköpings Östra Eneby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker. Huvudserien, SE/VALA/00274/C I/8 (1895-1903), bildid: 80000512_00160, sida 143 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80000512_00160
Så nej, Hedvig har aldrig funnits. :)


Tips: använd heller Riksarkivet än Ancestry som bildleverantör.
Då ser du originalhandlingarna.

284
Källstorp / SV: Johan Johansson född 24/6 1761
« skrivet: 2021-01-06, 14:36 »

d 27 Wäfwaren Mäster Textorii och hust Maria Marg.
Möllers Son kallad Johan.
Faddrar: Stud herr Pet. Öhman
Comminist. Kruces h Ulrica Fors
Jungf. Anna Maria Munthe
alla hemma i Kjellstorp, hwaräst barnet
föddes d 24 Juni.

Källstorp (M) CI:2 (1727-1824) Bild 82 / sid 79 (AID: v110935.b82.s79, NAD: SE/LLA/13231)

Vävarens  förnamn står inte men han hette Johan Textorius enligt vigselnotisen i 
Ystads Sankt Petri (M) C:2 (1749-1771) Bild 420 / sid 77 (AID: v111930a.b420.s77, NAD: SE/LLA/13490)
Det finns ett par släktträd på nätet där Johan Textorius ingår.

285
d 11 Maij wigdes änklingen och Rusthållaren Nils Hansson från Grön-
by med hustrun Elna Jönsdotter på No 9 här i byen. Nils Hansson
uppviste wederbörlig afwittring och Elna Jönsdtr laga skillnads-
dom från sin förre afwekne man Mårt. Jönsson. NB Charta skall
efter öfwerneskommelse Hr Kyrkoherden skaffa.

286
Varifrån har du uppgiften om Hedvig?
Det föddes ingen med det namnet 1889-12-13 i Östra Eneby.
Gustav och hans familj finns t ex i
Norrköpings Östra Eneby kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/VALA/00274/A II a/9 (1896-1900), bildid: 80000350_00121, sida 1009 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80000350_00121

287
Grönby / SV: Ingar Bengtsdotter född 3 januari 1789
« skrivet: 2021-01-06, 13:14 »


Hans är dräng på Esarps säteri. Där finns också 1807- 1810 pigan Ingrid. troligen ”din” Ingrid.
Malmöhus läns landskontor (del 1) (M) EIII:60 (1808) Bild 430 / sid 425 (AID: v199608.b430.s425, NAD: SE/LLA/10899-1)
Malmöhus läns landskontor (del 1) (M) EIII:62 (1810) Bild 396 / sid 390 (AID: v199508.b396.s390, NAD: SE/LLA/10899-1)

Lysningen finns i
Kyrkheddinge (M) EI:1 (1800-1829) Bild 22 / sid 35 (AID: v110840.b22.s35, NAD: SE/LLA/13224)
Vem är Bengt Broberg som undertecknar?  Brudens  far eller bror?
I den tidigast bevarade husförhörslängden står ingen födelseort på Ingrid, bara datum.
Inte heller i attesten paret hade med sig till Genarp står någon ort.
Lyngby (M) HII:3 (1811-1826) Bild 5880 (AID: v820051.b5880, NAD: SE/LLA/13257)
Men tillbaka till Bengt Broberg.
Grönby är annexförsamling i pastoratet Grönby -Anderslöv.
Hittar man inte den man söker i födelseboken  är det idé att leta även i annexförsamlingens bok.
Där hittar du smeden Bengt Brobergs dotter Ingrid Catharina född 3/1 1789.
Anderslöv (M) CI:1 (1757-1854) Bild 93 / sid 179 (AID: v108175.b93.s179, NAD: SE/LLA/13004)


288
Malmö Sankt Petri / SV: Vad var Annas yrke/titel?
« skrivet: 2021-01-05, 21:08 »
Hon skaffade annonser, t ex till en tidning.

289
Släp / SV: död- och begravningsbok 1940
« skrivet: 2021-01-05, 21:07 »
Den boken är ännu under sekretess, men du kan  ju använda SCB-utdraget.

290
Det står överst på sidan att adressen  är
hörnhuset Kärleksgatan 5  - Davidshallsgatan 13 - Davidshallstorg 8.
Googla på  t ex Kärleksgatan 5 så får du bild på huset. :)

291
Malmö Sankt Petri / SV: Vad var Annas yrke/titel?
« skrivet: 2021-01-05, 20:47 »
husfru överstruket, med blyerts står
annonsackvisitris

292
Grönby / SV: Ingar Bengtsdotter född 3 januari 1789
« skrivet: 2021-01-05, 19:48 »
För att hjälpa till behövs en utgångspunkt. ;)
Var har du hämtat  uppgiften om Ingars födelsedatum och -plats?
Var vigdes paret?

293
Bottnaryd / SV: Två inkommande är samma person?
« skrivet: 2021-01-05, 14:18 »
sept 5 dr nu soldat för Skatteg Älgaryd Johannes
Svensson med tillnamnet Karp har usel kun-
skap, intet gått till Nattwarden, men lefwat
opåtalt. Dess sedel nämner ej om dess hinderslöshet.

sept 5 Drängen nu Soldaten för Skatteg Älgaryd Johannes
Svensson Karp  från Håsna till Soldattorpet Sköld-
stugan med usel kunskap, ej i bewiset nämt om
han är förlofwad eller ej

294
Juli d 24 På Prof
hos Hr handelsman
Grenschier

295
Västra Ed / SV: Brita Andersdotter mördare?
« skrivet: 2021-01-04, 21:29 »
den 27 Maji af-
sänd till Tjust härad
att  undergå det Hänne
genom Konglig Maijts
Nådiga Utslag den
11 ejusdem ådömde ris-
straffet och kyrkoplig-
ten samt därifrån skic-
kad till Tuckthuset i
Stockholm

296
Halland / SV: Fråga
« skrivet: 2021-01-04, 21:06 »
fbet (frejdebetyg)  Engelholmsbanan 83 28/3
do do 12/1 84, Halmstad 85
1 årets exercis på Skillingaryd 1880 2dra

Källan är Södra Unnaryd (F, N) AI:21 (1881-1885)  sid 5

297
Adelöv / SV: Adelöv AI:9 (1831-1835) Bild 226 / sid 432
« skrivet: 2021-01-04, 17:28 »
Det står visserligen Söreg, men de flyttade till Äppelhult Norregård 
och finns på sidan 427 i samma volym.

298
Fleninge / SV: Måns Jönssons födelsedatum
« skrivet: 2021-01-04, 16:34 »
Fel i födelseboken är det knappast. Det föddes en Måns Jönsson i Fleninge 24  november 1768.
Däremot gäller det att knyta ihop honom med den Måns Jönsson du har i Mörarp mer än 40 år senare.
Det är lätt att komma fel om man inte kan göra så.
Den Måns som bor i Mörarp och är gift med Anna Svensdotter är inte samme Måns som bor på Tollarp 9.
Drängen Måns Jönsson  gifte sig 6 juli 1804 med änkan på Tollarp 9 Kersti Pålsdotter.
Mörarp (M) CI:2 (1758-1830) Bild 157 / sid 153
Han var  alltså ogift och dräng hos änkan och möjligtvis indentisk med Måns född i Fleninge.
Häradsskrivaren i Luggude, Rönnebergs och Onsjö fögderi (M) FIa:12 (1804) Bild 970 / sid 94 (AID: v349157.b970.s94, NAD: SE/LLA/10922)
Häradsskrivaren i Luggude, Rönnebergs och Onsjö fögderi (M) FIa:13 (1805) Bild 1390 / sid 134 (AID: v349158.b1390.s134, NAD: SE/LLA/10922)

299
Östra Sallerup / SV: Torkel Nilsson
« skrivet: 2021-01-04, 15:35 »
Visst är han där.
Inhysta Torkel Nilsson och hustrun, utgamla och fattiga,  bor på Biskopsboda 1.
Häradsskrivaren i Frosta och Färs fögderi (M) HIb:11 (1756) Bild 820 / sid 120 (AID: v347035.b820.s120, NAD: SE/LLA/10907)
Däremot finns han inte med i mantalslängden för 1757 under Biskopsboda.
Häradsskrivaren i Frosta och Färs fögderi (M) HIb:12 (1757) Bild 5490 / sid 91 (AID: v347036.b5490.s91, NAD: SE/LLA/10907)

300
Enkem
Son
Pigan Malin
Rtn - m i tienst


Rtn= ryttaren

301
Utflyttningslängden omfattar båda församlingarna i pastoratet.
Emanuel flyttar från Hjo Landsförsamling(se överst på sidan 101 i flyttlängden).
Han flyttar till Grevbäck (kolumnrubriken på sidan3) från sidan 1 i husförhörslängden  för Hjo landsförsamling.
Grevbäck är moderförsamling i pastoratet Grevbäck-Bredvik.

Dessvärre saknas sidan 1 i Hjo landsförsamling (R) AI:3 (1840-1852)
men om han inte föddes i det pastoratet kanske du hittar honom som inflyttad före 1844.


Här är han i Hjo med föräldrar och syskon.
Hjo landsförsamling (R) AI:3 (1840-1852) Bild 250 / sid 240

302
Solberga / SV: Soldat Lorens Adiel Delin
« skrivet: 2021-01-03, 20:28 »
Det står M Restad, dvs Mellan-Restad  som ligger i annexförsamlingen Hålta.
Hålta (O) AI:8 (1851-1855)   sid 55
Anna hittar du dessförinnan med föräldrar och syskon i  i en backstuga under Brånna.
Solberga (O) AI:11 (1848-1853)  sid 23

303
Solberga / SV: Soldat Lorens Adiel Delin
« skrivet: 2021-01-03, 17:19 »
Lorens Adiel var rekryt i årstjänst enligt
Bohusläns regemente 1677-1907: Södra kompaniet (O) DI:2 (1870-1905) Bild 1690 (AID: v435332.b1690, NAD: SE/KrA/0126A019Ö)
Här finns att läsa om soldatutbildningen
http://www.hhogman.se/soldatutbildning.htm

304
Solberga / SV: Soldat Lorens Adiel Delin
« skrivet: 2021-01-03, 16:31 »
Uppgifterna  i soldatregistret talar om vilket regemente, kompani och rote soldaten tillhörde,
inte var han faktiskt bodde.
Verkar som detta är din Lorens Adiel som bodde i Kareby perioden 1880-82.
Kareby (O) AI:13 (1879-1884)  sid 72
Innan dess bodde han i Hålta.
Hålta (O) AI:12 (1876-1881)  sid 14
Från Kareby flyttar han till Lundby.
Lundby (O) AI:17 (1880-1888)  sid 926

305
Maria Magdalena / SV: Classon barnens far?
« skrivet: 2021-01-03, 15:06 »
"antagit namnet Classon" står det under anmärkningar i  Carl Henriks dopnotis.
Maria Magdalena (A, AB) CIa:15 (1862-1866) sid 90

306
Discussions in English / SV: Help in identifying document
« skrivet: 2021-01-02, 22:00 »

The parents are  Unknown (okända)
This document is from the orphanage Allmänna Barnhuset (public Childrens home).
https://en.wikipedia.org/wiki/Stora_Barnhuset
The children were placed in foster home, Ingeborg came to several fosterparents, first Anna Maria Ekström who  is said to be divorced wife,
then the Arvesson family in Ala, Gotland and at last the Edmark family also Ala , Gotland.
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/09_02273.pdf

But the document says that there is a half-brother to Ingeborg, also raised in the Arvesson family.
The boy, Axel Elimar  has number 4030 and on his document you can read "said to have the same mother as 2273"
In 1889  Axel Elimar moved to his mother A M Ekström "divorced wife". :)

https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/09_04030.pdf

307
Nja något Edema kompani har inte funnits.
Rusthållen i Strönhult hörde till Överstelöjtnantens kompani i Skånska Dragonregementet
men Hans Oppman hörde, som namnet säger :) , till  Oppmanna i Östra Göinge kompani.
Rullor 1724-, Ämnesordnade handlingar, SE/KrA/0450/F I/232 (1776-1777), bildid: A0052232_00094
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0052232_00094

308
Det ser ut som om Karna vistades  i Särslöv före 1817.
I Hyby AI:4 sidan 345 har Jöns familj fått sin ålder uppdaterad  år 1816,
men Karna sista gången  år 1815 (kolumnen Förhör).
Något barn till Karna som redan bodde i Särslöv?
Hon kan ha dött i någon annan församling och förts in i dödboken där.
Jöns familjs  inflyttningsattest till Särslöv finns i
Görslövs kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden, SE/LLA/13135/H II/1 (1804-1820), bildid: C0065590_00509

309
Ås / SV: Erik Petersson från Torsås
« skrivet: 2021-01-02, 19:43 »
Enligt Dorotea (AC) AIIa:1 (1895-1905) sid 224 emigrerar  Erik  och två söner till Amerika 1904-07-11.
Hustru nr 2 och resten av barnen kommer efter året därpå.

310
Andrarum / SV: Andarum 1843. Måns Andersson
« skrivet: 2021-01-02, 19:32 »
Magnus.
Volymbeteckningar är desamma hos Riksarkivet och Arkiv Digital.
Sidnummer kan skilja sig åt ibland beroende på vilket av dem, det ursprungliga eller det senare maskintryckta  som Riksarkivet använt sig av, men här används samma. Du kan alltså hitta Måns föräldrar i  i Långaröd AI:8 sidan 132, Långaröd AI:10 sidan 144.
Tidigast hittar man Måns och hans föräldrar i Långaröd AI:4 sidan 133.
Inflyttningsattesten till Fågeltofta 1858  har du här.
Fågeltofta kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden, SE/LLA/13098/H II/2 (1839-1859), bildid: A0025481_00481
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0025481_00481

311

No 144 Commissarien och ke Länsmannen Reenbom framställer drängen Mattis Swensson i Hökhult om sina 26 år 
för det han Söndagen den 22 Trinitatii under gudstjänsten i Fröderyds kyrka haft upkastning, sedan han warit i
sällskap med och burit lik ifrån Hökhult by, och derwid blifwit plägad. Matthis tilstår at han supit 2 supar Brennevijn,
och litet dricka men eij warit deraf rusig, utan säger at en swindel honom åkommit, som  det förvålladt.
Åkäraren har ej inkallat några witnen at dem, som satt närmast med Matthis i stolarne, eller  derom inhämtat
hr kyrkoherdens utlåtelse eller  andra som warit med i sorghuset  hwarföre de måste inkallas innan Tingets
slut om det sig göra låter, eller och nästa Ting och 3dje Tingsdagen; då Mattis bör sig äfwen inställa.

312
Morup / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-01-01, 19:25 »
Skolhuset

313
Högsrum / SV: ofullständig födelsenotis
« skrivet: 2021-01-01, 17:14 »
Din länk leder till vigda 1834.
 I Högsrum (H) C:1 (1742-1798) Bild 140 / sid 273 (AID: v39066.b140.s273, NAD: SE/VALA/00161)
 står N B Jonas Runkrantz i Rönnerum har ej heller nu låtet inskrifwa sitt barn i K. boken.

314
Kågeröd / SV: Rosenlund?
« skrivet: 2021-01-01, 16:57 »
Jo, han finns i Rosenlund.
Mörarp (M) AI:4 (1838-1842) Bild 73 / sid 71 (AID: v107377.b73.s71, NAD: SE/LLA/13274)
Tips: använd Arkiv Digitals register BiS, sök på Håkan Larsson 1818-01-16 så får du 12 träffar.

315
Almunge / SV: Almunge C:1 (1700-1767) Bild 200
« skrivet: 2021-01-01, 15:39 »
(1767 Juli) d 7 Broängen: Oluf Anderssons och hustru Karins son Olof
född samma dag. Wittnen Erich Erikßon i Skjärpa, Jan
Abramsson i Wittensten, hustru Anna i Wittensten,
Pigan Anna i Skjärpa.

316
Tutaryd / SV: Tutaryd AI:2, bild 62 sid 56
« skrivet: 2021-01-01, 15:28 »
Nej, jag känner inte till Dörarp.
Kyrkböcker kan saknas av många skäl,
de kan ha brunnit upp, skadats av fukt och ohyra,
förkommit på olika sätt, kastas bort när de inte längre var
aktuella osv.
Precis till höger om Samuels namn står återkommit 9(8).

317
Kågeröd / SV: Rosenlund?
« skrivet: 2021-01-01, 15:08 »
Uppgiften finns i Kågeröd B:2 (Riksarkivet bild 32, Arkiv Digital sidan 23).
Jägaren Håkan Larsson flyttar från Olstorp, något Rosenlund syns inte till.
I Kågeröd (M) AI:10 (1841-1845)  sid 37 står han som dräng på Olstorp 1.


Däremot heter gården i Mörarp dit han flyttar Rosenlund.
Mörarp (M) HII:4 (1841-1845) Bild 560 (AID: v820716.b560, NAD: SE/LLA/13274)
Den gården kunde nog ha behov av en jägare.  :)
https://stadslexikon.helsingborg.se/rosenlund/

318
Tutaryd / SV: Tutaryd AI:2, bild 62 sid 56
« skrivet: 2021-01-01, 11:48 »
1797 flött till Berga Sockn först till Tolarp och sedan till Flattinge

319
1797 Martius d 28 föddes tvillingarna Magnus och Jon Nilssöner i Henstorp.
Fadren är Nils Månsson och Modern dess hustru  Kirstina Pehrsdotter, 32 år gammal.
Den förra eller Magnus blef för sin  svaghets skull strax hemma döpt af pigan Kirstin Svensdotter i Arisbromåle
i närwaro af hustru Lisbeth Gummesdotter i Weramåla N(orrgår)d och p(igan) Ingrid Pehrsdotter på Ryaskog.

men den senare n(ämligen)  Jon döptes den 2 Aprilis i kyrkan.
Faddrar Påhl Abrahamsson i Idemålastorp, dr(ängen) Påhl Andersson i Hensmåla Wästregård
hustru Lisbeth Nilsdotter i Idemålastorp (Idamålatorp), pig(an) Cathrina Larsdotter i Betet och Tingsåhs sockn.

320
Kristianstad / SV: Vart tar Alma Nordgren vägen?
« skrivet: 2020-12-31, 15:14 »
Alma överfördes till Obefintlighetsboken sidan 56 år 1906.
Volymen  harbeteckning AIII:1 och omfattar åren 1895-1968.
Den är under sekretess och finns på Landsarkivet i Lund.

321
Undenäs / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-12-31, 13:55 »
Det står abs 44, absens = frånvarande(från förhöret).
Maja finns kvar  i Fredriksfors även i nästa längd, Undenäs AI:10 sidan 293.

322
...hwilka Barn wid efter-
frågan, sades icke hafwa någon
fäderne frände härstädes, eme-
dan fadren warit född uti
Tyskland

323
Tryde / SV: Läshjälp. Dödsorsak
« skrivet: 2020-12-30, 21:12 »
I dödboken står Mannen f 53, dvs efterlevande makes födelseår.
Det som står ovanför doktorns namn i  SCB-utdraget hör till
den avlidne på raden ovanför.

324
Ausås / SV: Hjälp med läsning
« skrivet: 2020-12-30, 19:56 »
Här finns en diskussion om bl a medborgerligt förtroende. Se t ex Svar #13.
https://forum.rotter.se/index.php?topic=132475.msg1344631#msg1344631
Domboken för Norra Åsbo sommarting 1867, där du skulle hittat domen, är tyvärr inte digitaliserad.

325
Tryde / SV: Läshjälp. Dödsorsak
« skrivet: 2020-12-30, 19:36 »
Det är lättare att läsa i originalboken att hon dog av Peritonitis acuta, akut bukhinneinflammation.
Tryde kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13418/F I/3 (1895-1927), bildid: 00109958_00144, sida 140
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00109958_00144

326
Kågeröd / SV: Titel
« skrivet: 2020-12-30, 17:12 »
Truls är numera udt, undantagsman.
Johanna är piga hos sin bror i Olstorp även i
Kågeröd (M) AI:9 (1836-1841) Bild 440 / sid 38 (AID: v110867a.b440.s38, NAD: SE/LLA/13227)

327
Det står Morup, ev Mörup.
Bör vara den Inger Johanna som flyttar från Morup till Danmark 1855.
Morups kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13270/B/2 (1854-1861), bildid: C0011128_00021 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0011128_00021
Morups kyrkoarkiv, Husförhörslängder (huvudserie), SE/LLA/13270/A I a/9 (1850-1855), bildid: C0011120_00151, sida 278
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0011120_00151
Inger Johanna föddes oäkta.
Morups kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13270/C I/6 (1832-1854), bildid: C0011137_00103 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0011137_00103
Fader sades var Ol(of) Pettersson.
Morups kyrkoarkiv, Husförhörslängder (huvudserie), SE/LLA/13270/A I a/7 (1841-1845), bildid: C0011118_00033, sida 46. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0011118_00033
Morups kyrkoarkiv, Husförhörslängder (huvudserie), SE/LLA/13270/A I a/7 (1841-1845), bildid: C0011118_00023, sida 26
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0011118_00023

328
Svedala / SV: Smeden Jöns Dahlström 22/10 1797 Svedala
« skrivet: 2020-12-29, 16:30 »
Ja, men det finns fler källor. ;)
Det innebär att Jöns flyttat in till Slågarp någon gång 1813-1824/5. Som tur är finns det en inflyttningslängd.
Går man baklänges i den och letar efter en Jöns Andersson (Dahlström) får man napp 1817.
Två Jöns Andersson flyttar in det året, en från Trelleborg (36), en från Bösarp(44)
Stora Slågarp (M) B:1 (1811-1828) Bild 28 / sid 47 (AID: v112229.b28.s47, NAD: SE/LLA/13375)
Den Jöns som kommer från Trelleborg var den rätte.
Trelleborg (M) AI:2 (1814-1818) Bild 62 (AID: v112717.b62, NAD: SE/LLA/13416)
Inflyttningsorten är Arrie. Där är han också.
Arrie (M) AI:1 (1813-1817) Bild 810 / sid 78 (AID: v108208a.b810.s78, NAD: SE/LLA/13007)
Födelseorten har här ett litet tillägg, ett L. Det står L Svedala. Lilla Svedala ligger i Västra Kärrstorp.
Se vem som föddes där  22 oktober 1797.
Västra Kärrstorp (M) CI:2 (1793-1834) Bild 170 / sid 29 (AID: v113204a.b170.s29, NAD: SE/LLA/13476)

329
Svedala / SV: Smeden Jöns Dahlström 22/10 1797 Svedala
« skrivet: 2020-12-28, 18:11 »
Ett bra sätt att försöka  leta upp den som "inte finns" är att backa bakåt. ;)
Det står att Jöns och Marna kom från Trelleborg 1828.
Har du letat efter dem där?
I Trelleborgs utflyttningslängd står att de kom från Trelleborg nr 48.
Trelleborg (M) B:1 (1819-1829) Bild 36 (AID: v112752.b36, NAD: SE/LLA/13416)
(Nr 132 och 133)
Nr 48 hittar du i  Trelleborg (M) AI:4 (1824-1828) Bild 62 (AID: v112719.b62, NAD: SE/LLA/13416)
där finns fler uppgifter om familjen samt varifrån de kom till Trelleborg,
 han från (Västra) Tommarp, hon från Maglarp.


En hjälp i letandet är att känna till Jöns faders namn.
Marna kom som sagt var från Maglarp. I vigselnotisen står Jöns Dahlströms patronymikon: Andersson.
Maglarp (M) CI:3 (1801-1839) Bild 810 / sid 153 (AID: v111203a.b810.s153, NAD: SE/LLA/13265)

330
Ingar, hsm(husman) Pehr Åkassons dr (dotter) i Beteshuset, Bur-
en af hsm Pehr Anderssons h(ustru) Malena i Wiby. Witt (nen)
hsm Pehr Andersson i Wiby, åbo Åke Åkasson i Fjälkinge,
Enkan Hanna Anders Pehrs i Beteshuset.


Ingars mors namn  står inte, Familjen hittar du i
Gustav Adolfs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13126/A I/1 (1813-1820), bildid: C0059816_00027, sida 19 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0059816_00027

331
Almundsryd / SV: Lilly Frida Viktoria Fransdotter
« skrivet: 2020-12-28, 15:56 »

Från Sveriges Dödbok.

19120227-2702

Johansson, Lilly Frida Viktoria

Stengårdsslätts Gård
360 13  Urshult

Död 3/2 2011.

Folkbokförd i Urshult, Tingsryds kn (Kronobergs län, Småland).

Född 27/2 1912 i Almundsryd (Kronobergs län, Småland).

Änka (4/3 1976).

Anm:
Fastighet: Möllekulla 1:91
--------------
Födelseförsamling i källan:
Almundsryd (Kronobergs län)

Källor:
FK 13, man91

Post-ID:
SDB7_03107311

333
Här finns  info om forskning i Tyskland.https://www.g-gruppen.net
Johan Neyls anmäldes till underhåll, dvs till att få en liten pension.
Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:34 (1823-1832) Bild 950 / sid 90 (AID: v777323.b950.s90, NAD: SE/KrA/0014)
Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:12 (1813-1829) Bild 2220 / sid 513 (AID: v777296.b2220.s513, NAD: SE/KrA/0014)

334
Det står Nejlsson i vigselnotisen. :)
Svenska Pommern tillhörde Sverige till 1815.
Många, många pojkar från Pommern kom till Sverige och Skåne och blev husarer vid Kronprinsens husarregemente.
Om arkiv i Svenska Pommern:
https://docplayer.se/26836010-Svenska-pommern-arkivmaterial-i-greifswald-och-stralsund.html


335

"Ystad" och "skvadron" tyder på att det rör sig om det värvade regemente
som var förlagt till Ystad och Simrishamn, Kronprinsens husarregemente.
Johan bör vara denne nummer 69 Johan Neyls, född i Svenska Pommern.

Generalmönsterrullor - Kronprinsens husarregemente och dess föregångare (L, M, N, O) 1569 (1807) Bild 1760 (AID: v480572.b1760, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor - Kronprinsens husarregemente och dess föregångare (L, M, N, O) 1571 (1814) Bild 890 (AID: v480574.b890, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor - Kronprinsens husarregemente och dess föregångare (L, M, N, O) 1577 (1827-1828) Bild 2210 (AID: v480580.b2210, NAD: SE/KrA/0023)

336
Hans Qvick tillhörde överstelöjtnantens kompani vid Jämtlands (dragon)regemente.
Regementet deltog i Gustav II:s ryska krig.
Hans ingick 1789 i ”den här i Stockholm varande Commenderingen” och blev ”med döden afgången 5 juli 1789”.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/724 (1789-1790), bildid: A0028723_00064 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028723_00064
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/725 (1797), bildid: A0028724_00067 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028724_00067

337
Urshult / SV: Petter Gummessonsläkten III
« skrivet: 2020-12-27, 16:25 »
Mathilda Lovisa flyttar till Danmark 1908.
Tingsås kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00374/A II a/4 (1901-1912), bildid: 90002431_00169, sida 502
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/90002431_00169

338
Allmänt / SV: Karna Jönsdotter 1831 6/6
« skrivet: 2020-12-27, 16:18 »
Hoppas att du inte letat i Hyllie. ;)
Karna kom från Mellan-Grevie 1853 enl källan du anger. Om du söker henne där,
tänk på att leta även i annexförsamlingen Södra Åkarp. Det är därifrån hon flyttar
Mellan-Grevie (M) B:5 (1853-1867) Bild 34 / sid 31 (AID: v111253.b34.s31, NAD: SE/LLA/13268)
I utflyttningslängden har du namn på hennes föräldrar som skulle bo i  Lilla Slågarp. Där finns en by som heter Villie.
Via Arkiv Digitals register BiS kan du leta upp föräldrarna och Karna i Villie by i Lilla Slågarp.
Lilla Slågarp (M) AI:3 (1835-1840) Bild 131 / sid 130 (AID: v111036.b131.s130, NAD: SE/LLA/13246)

339
Tingsås / SV: Ester Johannesdotter
« skrivet: 2020-12-27, 15:50 »
Det finns ingen Ester född i Tingsås 1904 med de föräldrarna.
Varifrån har du uppgiften?

340
Tingsås / SV: Hilma Johannesdotter
« skrivet: 2020-12-27, 15:46 »
Varifrån har du uppgiften om Hilmas födelse?
Det föddes ingen Hilma i Tingås detta datum och ingen Hilma finns i den familjen.
Tingsås kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00374/A II a/4 (1901-1912),
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/90002431_00288

341
Nils och h, dr Bengt
Nils och h - m gl och bräckelig (mannen gammal och bräcklig)
Zachris och h, dott Lisbet
RT Rre Jons h- man i tst (Ryttaretorpet, ryttare Jons hustru-mannen i tjänst)

342
Norrköpings Sankt Olai (Sankt Olof) / SV: bouppteckning
« skrivet: 2020-12-27, 09:40 »
Bouppteckningar från Norrköping ska sökas hos Norrköpings rådhusrätt och magistrat.
Där finns omfattande register till bouppteckningarna. 
Brita Lovisa f, Hellström(!) och klädvävare Jansson finner du i
Norrköpings rådhusrätt och magistrat (E) DXIIbe:10 (1801-1900) Bild 1140 / sid 221
Norrköpings rådhusrätt och magistrat (E) DXIIbe:10 (1801-1900) Bild 1290 / sid 251

343
Jo, det står Marna Lars Göng. ;)
Flera av Göng-släkten står som faddrar på sidan.
barn nr 5 har fyra faddrar med det namnet.

345
Mönsterås / SV: Var finns familjen i mantalslängden 1754?
« skrivet: 2020-12-26, 12:57 »
Enligt Ortnamnsregistret är Åsen en gammal benämning på Mönsterås.
https://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU-ortnamn/_helareg1.php
Ordet du saknar är fästeqvinna. Carl och Annika var alltså ännu inte gifta  med varandra.

346
Knäred / SV: Mathilda Johansdotter f. 1875
« skrivet: 2020-12-26, 12:53 »
Det finns en liten notering vid Mathildas namn i  Knäred (N) AI:9 (1885-1894) sid 376.
Döfstum.
Det fanns en dövstumskola i Vadstena mellan 1878 och 1902.

347
Hasslösa / SV: Dödsorsak, Plats och noteringar 1898
« skrivet: 2020-12-26, 10:44 »

348
Hasslösa / SV: Dödsorsak, Plats och noteringar 1898
« skrivet: 2020-12-25, 22:09 »
Förfrusen - Enköping
begrafven i Svinnegarn af v Kom.
O Busch enl attest 17/4 98


Se
Svinnegarns kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/ULA/11498/F/2 (1895-1944), bildid: 00149910_00010, sida 5

349
Läshjälp / SV: Läshjälp dödsbok
« skrivet: 2020-12-24, 12:19 »
Långfredag begrofs Smeden å By Olavus Åberg, olyckeligen omkom-
men wid en hastigt uppkommen Eldswåda uti Åby d 21 Martii klåckan 7
om aftonen, då han ensam gått i i ett fähus, som stod i brand, hwar-
äst han wille frälsa kreaturen, men blef med dem beklageligen
uppbränd,  49 åhr gammal. Från eld och brand, samt en ond brådöd bewa-
re oss milde Herre Gud!

350
Övraby / SV: Nils Eriksson
« skrivet: 2020-12-24, 11:43 »
Mycket riktigt föddes en Nils Eriksson detta datum i Övraby
men han avled 12 dagar gammal. Kanske kom en ny Nils i familjen som råkade
få sin avlidne brors födelsedatum inskriven i attesten vid flytten till Tryde.
Övraby (L, M) CI:2 (1745-1791)  sid 39 och sid 221

351
Tolånga / SV: Per Olsson 1776
« skrivet: 2020-12-24, 11:19 »
Bouppteckningarna efter Karna, hennes mor Bolla och  Ola   kan ge fler ledtrådar.
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:14 (1787) Bild 136 (AID: v96799.b136, NAD: SE/LLA/10016)
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:17 (1792-1793) Bild 1700 / sid 47 (AID: v97099a.b1700.s47, NAD: SE/LLA/10016)
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:22 (1800-1801) Bild 689 / sid 157 (AID: v157654.b689.s157, NAD: SE/LLA/10016)

Ola hittar du på Eggelstad 6 i husförhörslängderna, där bodde före honom Anders Nilsson med hustru Bolla och bl a dotter Karna.
Tolånga (M) AI:1 (1763-1817) Bild 82 / sid 147 (AID: v112643.b82.s147, NAD: SE/LLA/13407)
Stämmer bra: Anders Nilsson transporterar hälften av Eggelstad 6 till sin blivande svärson Ola Johansson 24 oktober 1774.
Malmöhus läns landskontor (del 2) (M) GIab:4 (1766-1774) Bild 342 (AID: v98915.b342, NAD: SE/LLA/10899-2)

352
Läshjälp / SV: Läshjälp för anteckning i födelsebok
« skrivet: 2020-12-23, 20:05 »
Barnet föddes å Karlshamns läns
lasarett. Utdrag ur Födelsebok
den 28/2 1933.
Fadern har muntligen inför
pastor erkänt sig fader till
barnet och anhållit att få
det antecknat som trolov-
ningsbarn

353
Rahm / SV: Edvard Vilhelm Rahm, f. 1743, Överste i Karlskrona
« skrivet: 2020-12-23, 19:51 »
Varken Mattias Lomans sida eller vigselnotisen nämner något födelseår på EW Rahm.
Hällaryd (K) CI:4 (1768-1793) Bild 1080 / sid 205 (AID: v95864a.b1080.s205, NAD: SE/LLA/13167)

354
Carl Dunman var soldat i ca 20 år.
För att komma ifråga för gratial, pension skulle man ha tjänat i 30 år.
Det brukar stå i rullan vid avskedet att soldaten "anmäles till underhåll".
Ansökningar och rullor  över gratialister mm finns i Krigskollegium Krigsmanshuskontorets arkiv (AD och Riksarkivet).

355
Stenbrohult / SV: Anno 1713!
« skrivet: 2020-12-23, 17:34 »
Suhnesson

356
Malmö Sankt Petri / SV: Nuvarande gatuadress
« skrivet: 2020-12-23, 10:43 »
Hörnhuset Stortorget -Lilla torg, Stortorget 19.
http://kartor.malmo.se/wwwroot_data/dokument/kartarkiv_data/pdf/7M.pdf

357
Trelleborg / SV: Elna från Trelleborg
« skrivet: 2020-12-23, 10:29 »
d 15 Nov föddes Per Mathßons af Apeltorp
dotter Karna, som döptes d 30 ejusd. Elna
Jeppes bar henne. Wittnen: Klemmed Maths-
son, Klemmed Knutsson, Jöns Jonßon, Elna
Miches, Bolla Anders Jons, Elna Stenbergs
och Ingar Laßdotter


Ingar och Per vigdes i Spjutstorp 1739.
Spjutstorp (L) CI:1 (1688-1769) Bild 780 / sid 74 (AID: v101203a.b780.s74, NAD: SE/LLA/13361)
Per Matsson finns i mantalslängderna från 1741, från 1743 i Appeltorp  som soldat.
Mantalslängder 1642-1820 Kristianstads län 1659-1820 (L) 6 (1743) Bild 3460 / sid 2050 (AID: v843297.b3460.s2050, NAD: SE/RA/5520311)
Tio år senare bor han i ett gathus i Hedeberga.
Kristianstads läns landskontor t o m ca 1900 (L) EIII:13 (1753) Bild 690 / sid 123 (AID: v98712a.b690.s123, NAD: SE/LLA/108941)
Karna Frimodig och hennes mor finns i  husförhörslängderna från 1791 och framåt, första gången i
Tryde (L, M) AI:1 (1791-1801) Bild 1090 / sid 97 (AID: v101499a.b1090.s97, NAD: SE/LLA/13418)

358
Husie / SV: Måns Persson
« skrivet: 2020-12-22, 20:55 »
Om Marna  en enda gång, och dessutom inte i kyrkboken, kallas Olsdotter får det anses som ett misstag.
I kyrkböckerna  heter hon Nilsdotter från lysningen i Oxie 1759 och framåt.
Oxie (M) CI:1 (1688-1779) sid 64
Måns är vid det tillfället skomakare i Toarp, Oxie där äldste sonen också föddes.
Tyvärr ger faddrarna inga direkta ledtrådar, "alla" heter Per och Hans och Ola osv
så de är svåra att skilja åt. Det blir att  lägga pussel...

359
Carl Robert Johansson (Bengtsson) föddes 1891-02-18 i Ottarp
Ottarp (M) CI:6 (1861-1894)  sid 279
Ottarp (M) AI:16 (1886-1895)  sid 86

1929 befinner han sig mycket riktigt i Perstorp
Perstorp (L) AIIa:6 (1922-1931)  sid 371
Vidare till Arbrå och Vibyggerå
Vibyggerå (Y) AIIa:7 (1931-1940)  sid 69
1940 i Lycksele
Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1940 års folkräkning H1AA:541 (1940) Bild 3610 / sid 16 (AID: v885099.b3610.s16, NAD: SE/RA/42040113)
1950 i Hudiksvall, 1960 i By.
(Sveriges Befolkning 1950, 1960)


Han avlider i Horndal 1972 (Sveriges Dödbok)

18910218-7839
Bengtsson, Karl Robert Johansson
Tallbacken
770 60 Horndal
(Boendeadress 1 nov 1970)
Död 30/11 1972.
Kyrkobokförd i Horndals kbfd, Avesta kn (Kopparbergs län, Dalarna). Mantalsskriven på samma ort.
Född 18/2 1891 i Ottarp (Malmöhus län, Skåne).
Ogift man.
361
Jönköping / SV: Var dog Berndt Ivar Valdemar Svensson
« skrivet: 2020-12-22, 15:10 »
Det blir träff om man  googlar på namnet också.
Inom citationstecken. ;)

363
Mortorp / SV: Rösjömåla?
« skrivet: 2020-12-22, 13:42 »
En plats med det namnet finns  i annexförsamlingen Oskar.

364
Trelleborg / SV: Elna från Trelleborg
« skrivet: 2020-12-21, 21:13 »
d 8 Decembris föddes och samma dag christnades Båts-
mannen Per Frimodigs och Karna Pers dotter
och blef kallad Elna. Susc. Per Nils Enka Jo-
hanna. Test. Jöns Olßon och Eskel Jönßon,
Hans Pers Enka Karna.Var kommer uppgiften 1748 ifrån?
Karna nämns i en tidigare tråd vara född i Appeltorp
https://forum.rotter.se/index.php?topic=70273.
Där föddes en Karna Persdotter 1748.
Spjutstorp (L) CI:1 (1688-1769) Bild 870 / sid 83

365
Åhus / SV: Läshjälp Nils Ågren
« skrivet: 2020-12-21, 21:09 »
Hans patronymikon var Persson, det ändrades inte.
Någon gång i vuxen ålder kom han att kallas Ågren.
Antingen själv valt eller tilldelat om han blev militär.
Vilket yrke hade Nils?

366
Svenska krig 1521-1814 / SV: Pommerska kriget (1757-1762)
« skrivet: 2020-12-21, 17:28 »
Här står en del  om vad  Hamilton hade för sig under Pommerska kriget
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=12485.

Anders Nordström tillhörde Frikorpsen som diskuteras ovan enligt
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/899 (1760-1761), bildid: A0028921_00395

Anders Nordström diskuteras även här
https://forum.rotter.se/index.php?topic=174550.msg1569276#msg1569276

367
Ottarp / SV: Anders Ohlsson född 3/2 1772
« skrivet: 2020-12-20, 21:03 »
Mantalslängden finns hos Riksarkivet också. :)
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/84 (1773), bildid: A0005530_00564, sida 554
Just det, bild 120 hos Riksarkivet är inte bild 120 hos Arkiv Digital,
men jag hittade Anders under Kingelstad 15.
Ryd, nja, det är Kingelstad förkortat Kgd.

368
19 - Forska i städer / SV: Linköpings Slott/Häkte
« skrivet: 2020-12-20, 20:41 »
Anders Andersson, dräng i Aspa Kimstad,  förekommer några gånger i Kronohäktets i Linköpings fångförteckningar bl a i
Kronohäktet i Linköping (E) vol:10 (1831-1835) Bild 50 (AID: v623219.b50, NAD: SE/VALA/01870)
Kronohäktet i Linköping (E) vol:10 (1831-1835) Bild 130 (AID: v623219.b130, NAD: SE/VALA/01870)

 vari hänvisas till urtima ting med  Memmings häradsrätt i november 1831
Memmings häradsrätt (E) AI:24 (1831-1835) Bild 2310 / sid 407 (AID: v535559.b2310.s407, NAD: SE/VALA/01563)
samt i
Kronohäktet i Linköping (E) vol:10 (1831-1835) Bild 3400 (AID: v623219.b3400, NAD: SE/VALA/01870)
vari hänvisas till urtima ting med Memmings häradsrätt i oktober 1833.
Memmings häradsrätt (E) AI:24 (1831-1835) Bild 6760 / sid 1237 (AID: v535559.b6760.s1237, NAD: SE/VALA/01563)
Anders  överklagar domen hos Göta hovrätt som fastställer häradsrättens dom varvid han går vidare och begär nåd hos Kungl Maj:t.
Kronohäktet i Linköping (E) vol:10 (1831-1835) Bild 3560 (AID: v623219.b3560, NAD: SE/VALA/01870)
Kronohäktet i Linköping (E) vol:10 (1831-1835) Bild 3650 (AID: v623219.b3650, NAD: SE/VALA/01870)

Hovrättens dom står fast.
Kronohäktet i Linköping (E) vol:10 (1831-1835) Bild 3850 (AID: v623219.b3850, NAD: SE/VALA/01870)

30 april 1834 avfördes han till en torpare under prästgården i Kullerstad, som var villig att ta honom i sin tjänst.
Kronohäktet i Linköping (E) vol:10 (1831-1835) Bild 3960 (AID: v623219.b3960, NAD: SE/VALA/01870)

369
Ottarp / SV: Anders Ohlsson född 3/2 1772
« skrivet: 2020-12-20, 17:44 »

I mantalslängden för 1773 hittar man bara en Ola Andersson i Kingelstad,
han bor med hustru och ett barn i ett gathus under nr 5 Kingelstad.
Malmöhus läns landskontor (del 1) (M) EIII:19 (1773) Bild 138 / sid 130 (AID: v199521.b138.s130, NAD: SE/LLA/10899-1)
Något att kolla upp, kanske.
Ser ingen Anders längst ner på bild 120 i AI:7. :(

370
Mönsterherren bryr sig inte om hustrun, däremot  om ryttarens häst.
Det är hästen som fattas eller är sjuk, "hästen vacant",  "hästen sjuk hemma". :)
Den Per Nordström som antas efter Anders död  är volontär och 10 år gammal.
Han står kvar på numret i tio  år då "i stället för denne underårige volontären herr greve
Hamilton uppvist till ryttare d 16 juni 1788 Nils Hallberg, som är död på flottan d 3 juli 1790..."
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/905 (1787), bildid: A0028927_00153
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/906 (1791), bildid: A0028928_00157

371
Åhus / SV: Läshjälp Nils Ågren
« skrivet: 2020-12-19, 21:30 »
Det står bara ...Per Perssons son härstädes...

372
Anders Nor(d)ström var husar. Han  antogs vid rusthåll 49, Billesholms kompani,
Norra skånska kavalleriregementet (Skånska husarregementet) 30 maj 1754.
Han var  enl rullan då 23 år gammal och finne.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/897 (1754), bildid: A0028919_00229
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/903 (1779), bildid: A0028925_00158

373
Det Danmark som avses är troligtvis landet Danmark.
Elin Viktoria överfördes till "socknens slut" i Gärdhem  år 1915.
Det var redan då ovisst var hon befann sig.
Gärdhem (P) AIIa:3 (1902-1918)  sid 891
Modern Maria Stina Lidberg avled  1916 och vid moderns bouppteckning
24 mars 1917 var alla barnen närvarande, även dottern Elin Viktoria, gift med V. Jensen.
Hon uppges bo i Fritsla.
Vartofta och Frökinds häradsrätt  Hösttinget 1917 nr 51 i
Vartofta och Frökinds häradsrätt (R) FII:5 (1917) Bild 1250 / sid 51

374
Husie / SV: Måns Persson
« skrivet: 2020-12-19, 15:35 »
Gärningsmän, dvs hantverkare var periodvis befriade från mantalspeng
så därför finns ingen markering i Måns rad.
Däremot har du rätt i att Måns avled, men inte i Husie.
Han avled i grannförsamlingen Oxie 1771-08-11.
Oxie (M) CI:1 (1688-1779) Bild 1600 / sid 310 (AID: v104130a.b1600.s310, NAD: SE/MSA/00737)
Bouppteckningen gjordes inte förrän 1776 och då var tre av de fem barnen avlidna.
Oxie häradsrätt (M) FII:18 (1774-1776) Bild 416 / sid 389 (AID: v159665.b416.s389, NAD: SE/LLA/10050)
Om du använder Arkiv Digital så har du där register  till FVD-böcker för alla församlingar
som numera ingår i Malmö stad, bl a Husie och Oxie, de finns i slutet av varje församlings arkivförteckning.

375
Dädesjö / SV: Dädesjö A1:7 sid 169
« skrivet: 2020-12-19, 14:54 »
Till
Ramqvil-
la

376
Forsa / SV: Dödsorsak på Karin Persdotter
« skrivet: 2020-12-18, 21:56 »
...död af swullnad...

377
Husie / SV: Måns Persson
« skrivet: 2020-12-18, 20:52 »
Du har honom i ett gathus i slutet av längden.
Sockenskomakaren Måns Persson.
Mantalslängder 1642-1820 Malmöhus län 1658-1820 (M) 71 (1764) Bild 1400 / sid 265 (AID: v842506.b1400.s265, NAD: SE/RA/5520312)

378
Garnisonsförsamlingen / SV: Varifrån kom konstapel Sköld?
« skrivet: 2020-12-18, 20:11 »
Inflyttningsattesten finns i
Göteborgs Garnisonsförsamlings/Kronohusförsamling/, Bilagor till flyttningslängderna, SE/GLA/13183/H II/21 (1832-1833), bildid: C0040535_00557

I mönsterrullan står att han kom från Göteborg.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1844 (1835), bildid: A0030073_00070

379
Oxie / SV: Läshjälp om straffdomar
« skrivet: 2020-12-18, 14:38 »
Mycket okunnig. Straffad för 1 sta resan stöld. Enligt
uppgift dömdes han vid Oxie härads vinterting 1855 till 40 par spö
och 3 års fängelse för 2dra resan stöld.


Rymde till Malmö Caroli
i jan 1852 och har sen dess
hans flyttningsattest blifvit
genom Landsh- Emb, öfversänd
till vederbörande Pastor, men
på grund af Magistratens i
Malmö utlåtande hit återsänd. Attesten öfversän-
des i Okt Nov 1854 på Högv. DomCapit-
let till Pastor i Malmö Caroli, men
blef från Dom Capitlet återsänd hit, hwar-
efter Viberg 1856 på egen begäran försedlades till Malmö Caroli.
380
Tävelsås / SV: Läshjälp Peter Gustavssons bouppteckning
« skrivet: 2020-12-17, 21:42 »
Peter lämnade efter sig änkan Catharina Jonasdotter och med henne sex omyndiga barn
Jaen 17, Nils 15, Christina 12½, Gunnil 9 1/4, Magnus 7 och Anna Catharina 1½ år gamla.
Med förra giftet hade han dottern Kerstin gift med Måns Håkansson i Rinkaby och myndige sonen Johannes.

381
Harlösa / SV: Jeppa Tykasson
« skrivet: 2020-12-17, 17:23 »
Efter lysning å Prädikostolen 3ne Sön
dagar å slag nemligen  2dra, 3dje, 4de
söndagarne efter 13 dag Juhl  samman
wigdes drängen Jeppa Tykarsson
med pigan Pernilla Torkelsdr,
bägge tjenande i Värpinge den
5te februarii.

382
Vånga / SV: okänd fader
« skrivet: 2020-12-17, 14:21 »
Den utsuddade texten i dopboken syns bäst på  Riksarkivets bild av sidan.
Möjligen kan man tolka de första orden  som Drängen Nils...

383

384
Svedala / SV: var blir smedlärlingen av?
« skrivet: 2020-12-16, 16:31 »
Anna Charlotta Ek flyttar från Börringe till Bösarp 1838.
Börringe (M) AI:6 (1835-1840) Bild 350 / sid 32 (AID: v108758a.b350.s32, NAD: SE/LLA/13053)
men väljer tydligen Anderslöv i stället.
Grönby (M) HII:29 (1838) Bild 13 (AID: v565436.b13, NAD: SE/LLA/13118)
Där möts hennes och hovslagarens vägar.
Anderslöv (M) AI:4 (1836-1846) Bild 119 / sid 229 (AID: v108154.b119.s229, NAD: SE/LLA/13004)
Anderslöv (M) CI:1 (1757-1854) Bild 383 / sid 861 (AID: v108175.b383.s861, NAD: SE/LLA/13004)

385
Svedala / SV: var blir smedlärlingen av?
« skrivet: 2020-12-16, 16:07 »

En liten bit på väg bakåt.
Familjen Lindström finns i
Örsjö (M) AI:8 (1841-1856) Bild 34 / sid 39 (AID: v113830.b34.s39, NAD: SE/LLA/13511)

åtminstone 1841. Attesten de lämnade i Glemminge säger att de därefter bott i Östra Vemmenhög.
Glemminge kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden, SE/LLA/13110/H II/3 (1839-1844), bildid: C0059652_00258

386
Övriga källor / SV: Likpredikningar
« skrivet: 2020-12-16, 15:36 »
Här finns förslag  på  var du kan hitta likpredikningar.
https://www.rotter.se/blog/entry/likpredikningar

387
Näsum / SV: Olas födelse 1773-11-03 i Näsum
« skrivet: 2020-12-15, 20:53 »
Dom 22 Tr. Swen Hans son i Eskekerra
nom  Ola, född d 3. Test. Jöns Måns
hustru Maria ibm, Per Pers ibm, Bengt
Bengts i Näsum

388
Sandby / SV: Sandby (H) C:3 (1713-1821) Bild 142 / sid 273
« skrivet: 2020-12-15, 20:45 »
d 31 Jan. afsomnad Lars Perssons hustru uti Åhby
sedan hon uti 25 åhr mäste delen warit Säng liggan-
de, blef död af feber då hon war 60 åhr gammal

389
Bosarp / SV: Bosarp Ci:2 (1710-1748)
« skrivet: 2020-12-15, 19:03 »
Notisen handlar om ett oäkta barn, Berta, som döps den dagen.
Modern är Boel Persdotter som tjänar hos länsman Oluf Boman i Boarp.

390
Lyngby (M) / SV: Lyngby (M)
« skrivet: 2020-12-15, 15:18 »

Familjen kom från Danmark kanske de ska sökas där.Laura Augusta gifter sig i Saltum i Danmark 1885
https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn415/churchlisting135695/opslag14710875
Hon är då änka, kanske hon och förste maken här
https://www.danishfamilysearch.dk/cid10606961
1890  bor hon i Thise enligt Folketellingen:
https://www.ddd.dda.dk/asp/alle_opl.asp
Föräldrarnas vigsel i Vejen 1845
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21637974#401323,74517053

Det finns ytterligare uppgifter att hämta hos Familysearch och Arkivalieonline.
En bror till Laura  Hans Christian Gerhard född i Vejen  1853
 konfirmeras i Ålborg 1868 med hänvisning till att familjen bott i Neukirch 1858.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z6-N7QW?cc=2078555

Johan Ditlof Remien ensam i Sollerød i Folketellingen 1870
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS21-RQ7V-3?i=258&cc=2778656&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQL85-CF5V
 och med hustru Marie i Folketellingen 1880
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=55300#55300,11969919
 

391
Hörby / SV: Anna Jönsdotter f 1821-10-09 Köinge Hörby
« skrivet: 2020-12-15, 13:39 »
 Familjen finns  t ex i
Gudmuntorp (M) AI:6 (1851-1856)  sid 8
Anna står som född 1821-10-09 i Hörby.
Där finns hon också. Dotter till Jöns Stam och hustru Hanna i Köinge.
Hörby (M) CI:4 (1773-1831)  sid 327
Hörby (M) AI:2 (1807-1827)  sid 187

Jöns Stam var dragon vid Södra skånska kavalleriregementet.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/971 (1823), bildid: A0028999_00480

392
Lyngby (M) / SV: Lyngby (M)
« skrivet: 2020-12-15, 13:17 »
Gunnar.
Du har svaret i  Nils Yngves inlägg ovanför ditt.

393
Vollsjö / SV: Elna Persdotter 1827
« skrivet: 2020-12-15, 13:11 »
Hon flyttar till Andrarum.

394
Östra Sönnarslöv / SV: Läshjälp Östra Sönnarslöv
« skrivet: 2020-12-15, 13:03 »
ghs (gathus)
und
Malth
gård

(Maltesholms gård)

395
Skurup / SV: Vad hände Hanna Persdotter?
« skrivet: 2020-12-14, 21:39 »
Det är inte Hanna som dör 1874-04-14, det är barnet August som står inklämd ovanför Hanna.
Hanna flyttar till N L  222 (18)74.
Skurup (M) AI:13 (1875-1879) Bild 230 / sid 222 (AID: v111760.b230.s222, NAD: SE/LLA/13349)

396
03 - Hur hittar jag... / SV: Mantalslängder
« skrivet: 2020-12-14, 14:47 »
Kan åtminstone bidra med samma uppgift i Arkiv Digitals version samt en från året före. :)
Länsstyrelsen i Stockholms län II, Landskontoret (AB) EI:31aa (1745) Bild 1180 / sid 251 (AID: v432165.b1180.s251, NAD: SE/SSA/1452A)
Länsstyrelsen i Stockholms län II, Landskontoret (AB) EI:29a (1743) Bild 1140 / sid 109 (AID: v432160.b1140.s109, NAD: SE/SSA/1452A)

397
Sön d d 13 Trinits döptes i Prästgården
krämarehustruens Anna Christina Sten-
becks dotter som då war kommen till Öslöf
att Logera. Barnets namn Johanna Brita
buren af Karna Lars Ols ibm
född d 7 sept
Faddrar
Krämaren Bengt Krok et Bryngel Johansson


398
Ekman / SV: EKMAN
« skrivet: 2020-12-14, 13:40 »
Gift 2 g 1815 står det i
Ardre (I) AI:5 (1845-1852) Bild 210 / sid 18 (AID: v60734.b210.s18, NAD: SE/ViLA/23012)
Preciserat till 17 januari 1815 i
Endre (I) AI:3 (1807-1827) Bild 1900 / sid 353 (AID: v60990.b1900.s353, NAD: SE/ViLA/23026)

399
Torö / SV: Vad händer med Israel Larssons far Lars Andersson?
« skrivet: 2020-12-13, 19:57 »
föräldr. frie enl. förord.
1772-1775  anges föräldrarna skröpliga eller föräldrarna ofärdiga
Länsstyrelsen i Stockholms län II, Landskontoret (AB) EIII:33 (1775) Bild 4010 / sid 383 (AID: v431681.b4010.s383, NAD: SE/SSA/1452A)
1776-1778 föräldrarna över år
1779 - 1783  fadern över år
Länsstyrelsen i Stockholms län II, Landskontoret (AB) EIII:45 (1783) Bild 4340 / sid 434 (AID: v431693.b4340.s434, NAD: SE/SSA/1452A)

Det går att följa Israels fader i mantalslängden åtminstone  t om längden för 1789, därefter blir det mera osäkert,
särskilt som Israel tycks avlida 1789.
De som inte betalar mantalspeng är uppförda i kolumnen för detta med kommentar om anledningen i marginalen.
Kolumnen  -kan ha lite olika rubriker, i ditt exempel ovan -
den till vänster om summan 8 -  ska där bl a noteras "från Cronoutlagor befriade".


400
03 - Hur hittar jag... / SV: Mantalslängder
« skrivet: 2020-12-12, 21:15 »

401
Östraby / SV: Håkan Trulsson
« skrivet: 2020-12-12, 21:13 »
Det står som du skrivit "två små barn".
Håkan finns med i mantalslängden för 1769, daterad 16 nov 1768,
men inte i längden för 1770, daterad 28 nov 1769.
Att han inte finns i dödboken kan bero på en miss, eller att han dog och begravdes någon annanstans.
Hittar ingen bouppteckning efter honom.

402
Everlöv / SV: Kjerstias födelse, Everlöv CI:1 1768-1813 s 82
« skrivet: 2020-12-11, 19:26 »
Jadå, redan i den första husförhörslängden AI:1 sidan 11 står så.
Ola och Kjerstina vigdes i Sövde 1804.
Sövde (M) CI:3 (1776-1816) Bild 1870 / sid 362 (AID: v112532a.b1870.s362, NAD: SE/LLA/13400)
Men var föddes Christen 8/5 1805? Han finns inte med i Sövde födelsebok.
Inga barn födda i Sövde förrän Kerstina 1811, en lucka om 6 år.
Ingen Ola i mantalslängderna.
Gåtans lösning finns bland inflyttningsattesterna.
Sövde (M) CI:3 (1776-1816) Bild 1870 / sid 362 (AID: v112532a.b1870.s362, NAD: SE/LLA/13400)
Familjen bodde i Lövestad ett antal år. Här finns också Kjerstinas födelseort, Everöd i Tryde socken. :)

403
Everlöv / SV: Kjerstias födelse, Everlöv CI:1 1768-1813 s 82
« skrivet: 2020-12-11, 17:33 »
Var står det så?
En källhänvisning...

404
Everlöv / SV: Kjerstias födelse, Everlöv CI:1 1768-1813 s 82
« skrivet: 2020-12-11, 17:16 »
Kjersti på sidan du hänvisar till är född 20/9 1795. Pappan heter Ola Mårtensson.
Är det  den flickan du söker?

405
År 1821 Julii den 21 föddes, och den 29 döptes wångawaktaren Ola Nilssons i Widtsköfle och dess hustru Karna
Månsdotters dotter  Bengta. Bars af hustru Hanna Bonasdr, faddrar dess man
åboen Per Åstradss i Widtsköfle, drängen Mårten Bonasson och pigan Ing..
Nilsdr i Widtsköfle.

406
Klingsmeden

407
Tolg / SV: Soldaten Sven Normans (1728-1798) härkomst
« skrivet: 2020-12-10, 11:18 »
Nja, det står Sven Åkesson Norman även i sonen Peters dopnotis.

408
Tolg / SV: Soldaten Sven Normans (1728-1798) härkomst
« skrivet: 2020-12-09, 21:53 »
OBS att husförhörslängden för Tolg sidorna 378-536 enligt innehållsförteckningen
lades upp 1765. Dateringen står överst på sidan 378.
Obs också då  att det är de först införda personernas ålder det året som anges.
Per är 1 år gammal enl boken, han föddes 1764.
Om Sven var soldat är det troligt att han fick namnet Norman när han antogs.
Han far behöver inte haft namnet Norman.

409
Tryde / SV: Lindskog
« skrivet: 2020-12-09, 21:28 »
 Tryde AIIa:8 finns hos Riksarkivet.
Tryde kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13418/A II a/8 (1913-1925), bildid: 00109925_00211, sida 509

410
Asa / SV: Asa A1:12 Sid 43
« skrivet: 2020-12-09, 16:16 »
Häktad
allmänt klagomål öfver hans
våldsverkande lefnad.
Lär hafva mycket förbättrat
sig enligt Rotens intyg.

Wid 1850 års Läsemöte anmältes
att han återtagit sin vålds-
verkande lefnad, samt att
denna hans våldsamhet nume-
ra öfverskridit alla gränser.
Han ansågs vara en för all-
männa säkerheten högst våd-
lig person.
d 24 aug 1853 afstraffad för 1sta
resan stöld med 28 dygns vatten
och bröd och uppenbar kyrkoplikt

412
Slätthög / SV: Anteckning i mantalslängd Petter
« skrivet: 2020-12-08, 21:59 »
I båda fallen saknar hustrun "pinne" i kolumnen för hustru(tredje kolumnen från vänster).
Hon betalar alltså ingen mantalspeng.
Anledningen noteras i marginalen.
På Anders rad står h gl skröplig (hustrun gammal och skröplig).
På Petters rad står dito.

413

17991108 vigs drängen och tillträdande hemmansåboen Jöns Nilsson i Hyby med pigan Signe Larsdotter i Svenstorp.
Skabersjö (M) CI:1 (1688-1813) Bild 3230 / sid 317 (AID: v111657a.b3230.s317, NAD: SE/LLA/13339)
Åborna på Svenstorp 1 och 2 blir avhysta 1799 och hemmanen brukas därefter av Skabersjö gård.
En notering i  Skabersjö (M) AI:2 (1787-1804) Bild 209 (AID: v111642.b209, NAD: SE/LLA/13339)
kan kanske var av intresse: "Enkan flyttar till sin svärson Nils Jonsson i Hollmeja och huru många personer med, kan sexmannen angifva."
Frånsett att namnet är omkastat i AI:2  så är bör du titta närmre på åbon Jöns Nilsson på Holmeja 4
som i mantalslängden för 1800 hyser "modern Karna gammal."
Malmöhus läns landskontor (del 1) (M) EIII:52 (1800) Bild 392 / sid 392 (AID: v218574b.b392.s392, NAD: SE/LLA/10899-1)
Här är Jöns och Signes barn, ta en titt på faddrarna. http://www.ddss.nu/ddss/birthResults

414
Gällaryd / SV: Dödsorsak Stina Jonasdotter
« skrivet: 2020-12-08, 11:18 »
Stina dog av Moderpasjon - moderpassion.

415
Lyngby (M) / SV: Född när?
« skrivet: 2020-12-07, 19:47 »
Det står  son  Henrik  krympling fallan-
desoten

Den Per som föds 1795 är son till Lars Nilsson i Hässleberga 2.
Lars Nilsson med son Per född ca  1792 bor i ett gathus, Beten.
Han finns med sista gången i mantalslängden för 1798 (daterad nov 1797)
Malmöhus läns landskontor (del 1) (M) EIII:50 (1798) Bild 3760 / sid 369 (AID: v219714.b3760.s369, NAD: SE/LLA/10899-1)


Det ledsamma är att ingen son Per finns i Lars i Hässlebergas hushåll i husförhörslängderna från
AI:3 och framåt, inte heller i hans bouppteckning i
Bara häradsrätt (M) FIIa:53 (1837-1838) Bild 1000 / sid 34 (AID: v159057.b1000.s34, NAD: SE/LLA/10003).416
Simrishamn / SV: Jeanne Nilsson född 1819 den 25/3 eller 25/2
« skrivet: 2020-12-06, 21:14 »
den 14 Decem. döptes afskeda-
de dragonen Pehr Silfverbergs
här i Silfåkra dotter Hanna
som föddes den 11 Ejus. af modren
Elna Pehrsdotter. Susc. Beata
Munters. Test. drag. Munter
och Nils Fiskare, alla här uti
Byn. 
   (modern)  44 åhr.

417
I del II finns i verket använda förkortningar.
Växjö stifts herdaminne (F, G, H) 2 (1927) Bild 70 / sid 7 (AID: v903639.b70.s7)

418
Karlsborgs garnisonsförsamling (1831-1959) / SV: Hjälp!
« skrivet: 2020-12-05, 21:22 »
I AI:42 sid 193 står Frejd. bet. f krigsrätt 23/2 93
I AIIa:2 sid 170 står Duplettbetyg 2(7)/ 4 96
I Töcksmark B:3 sid 43 står kanske   infl i ?
med utfl. bet. till
utlandet. Avis ...

419
Misterhult / SV: Dödsorsak SCB Misterhult 1866
« skrivet: 2020-12-05, 19:11 »
Krossad genom fall i Solsta Grufva

420
Landskrona / SV: Någon som kan tyda?
« skrivet: 2020-12-05, 18:16 »
Det står Norman. (Anna Charlottas efternamn)

421
Landskrona / SV: Någon som kan tyda?
« skrivet: 2020-12-05, 17:13 »
Framl(idne)

422
Enklingen Nils Johansson ifrån
Jordsläta med änkan hustru
Agda Svensdotter från Högtomta. 20 lod silfver

423
Ola Holst erhållit Inter-
ims afsked d 5 Maij 1836
Nr ersatt d 5 Oct s. å. med
Truls Stark

Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/660 (1834-1837), bildid: A0028655_00413

424
Köpings stadsförsamling (Köping) / SV: Läshjälp/tolkning
« skrivet: 2020-12-04, 23:38 »
Borg(aren) Anders Spennares enka Brita Ersdott. född 1692
dotr Cathrina född 1732
Catrina gifter sig 1752-10-13 med
Borg(aren) Olof Lindberg född 1722
och blir då
hust. Catharina Spennare

425
Bro / SV: Johannes Jonasson
« skrivet: 2020-12-04, 22:24 »
Enligt
Bro (S) AIIa:3 (1905-1913) Bild 197 / sid 185 (AID: v169211.b197.s185, NAD: SE/VA/13059)
avlider han 1906 i Mässvik.

426
Klara / SV: Läshjälp - Klara E I/1 (1740-1764) b.119
« skrivet: 2020-12-04, 15:21 »
Eric Lindström Laqrej och
hans förlåfwade fästeqvinna
Brita Bergström. Cautio-
nist Waktmästaren
Mats Söderström.
Efter 3ne Lysningar wig-
des de d 18 October af
Mag. Diurman

427
Skedevi / SV: Skedevi C:1 (1616-1701) s. 133
« skrivet: 2020-12-04, 14:07 »
...Edle  och Wälborne Fru, Fru Margaretha... Gudh ewinnerligen frögde och förläne

428
Under Tingshuset tycks löslistan finnas.
Därifrån skrevs Augusta ut till Färnebo år 1900.
Grythyttan (T) B:6 (1895-1907) Bild 460 / sid 40 (AID: v145845.b460.s40, NAD: SE/ULA/10337)
Samma attest använde hon i Färnebo 1905 enligt
Färnebo (S) AII:4 (1905-1909) Bild 1630 / sid 148 (AID: v171537.b1630.s148, NAD: SE/VA/13146)
Hon har då inte varit skriven någonstans 1901-1905.
Tidningarna skrev om mordförsöket. Augusta frikändes.
https://tidningar.kb.se/4112728/1893-12-30/edition/155237/part/2/page/2/?q="augusta%20Andersdotter"&from=1893-01-01&to=1893-12-31&sort=asc
https://tidningar.kb.se/8264853/1894-01-05/edition/146365/part/1/page/3/?q="augusta%20andersson"&sort=asc&from=1894-01-01&to=1894-12-31

429
Moderns nedkomstort
Fåglum. avis till Past. ämb.
i Falkpg d 7/8 16, tid för vigsel
okänd

Samma text syns bättre i
Essunga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13107/C/2 (1895-1914), bildid: 00101924_00180, sida 53

430
Algutsboda / SV: Måns Nilssons födelsebok
« skrivet: 2020-12-03, 20:58 »
Ja han finns i Algutsboda, född 1760-08-17.
Föräldrar Nils Hemmingsson och Ingrid Månsdotter i Norratorp.
Algutsboda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00004/C/2 (1750-1775), bildid: C0023981_00141, sida 259
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0023981_00141

431
Anders Trulssons hustru Bengta Olufsdr 65 åhr gl, bröstsiuka

432
Det står att Olof föddes i  Romfartuna.

433
Trelleborg / SV: I.g?
« skrivet: 2020-12-03, 19:16 »

Det står 1.g.  = första gången = första nattvardsgången.
1833 var Anna Catharina 16 år.
Ja, det står Malmö.

434
Här kanske.

435
Nöbbele / SV: Letar efter Cathrina Svensdotter
« skrivet: 2020-12-02, 19:50 »
Catharina tar vägen om Ulfsåkraholm och Ulfsåkra Fältväbelsgård via Dädesjö  till Bräkne-Hoby.
Nöbbele (G) AI:8 (1806-1814) Bild 181 / sid 345 (AID: v19153.b181.s345, NAD: SE/VALA/00285)
Nöbbele (G) AI:8 (1806-1814) Bild 196 / sid 375 (AID: v19153.b196.s375, NAD: SE/VALA/00285)
Nöbbele (G) BI:2 (1794-1845) Bild 16 / sid 23 (AID: v30351.b16.s23, NAD: SE/VALA/00285)

436
Nöbbele / SV: Letar efter Cathrina Svensdotter
« skrivet: 2020-12-02, 19:11 »
Paret gifter sig i Bräkne-Hoby 1815.
Hennes giftoman finns i Tararp.
Kanske du kan spåra henne bakåt därifrån.
Bräkne-Hoby (K) CI:7 (1801-1820) Bild 2520 / sid 258 (AID: v95553a.b2520.s258, NAD: SE/LLA/13047)

Hon finns som piga i Tararp  i
Bräkne-Hoby (K) AI:11 (1814-1820) Bild 3000 / sid 586 (AID: v95511a.b3000.s586, NAD: SE/LLA/13047)

437
Simrishamn / SV: Läs hjälp
« skrivet: 2020-12-02, 17:55 »
Ordet före oklandrad hör till kolumnen "Nattvard"
Den har Carl "icke härstädes" begått.
Ett slagsmål behövde inte betyda fängelse,
här står bara att Carl pliktat för slagsmål,
han fick troligtvis böter.


I övrigt var han trogen och oklandrad enligt inflyttningsattesten :)
Simrishamn (L) HII:1 (1815-1836) Bild 9800 (AID: v826240.b9800, NAD: SE/LLA/13336)

438
Åseda / SV: Åseda A1:13 sid 321
« skrivet: 2020-12-02, 16:20 »
Öland och
Köping

Åseda (G) AI:13 (1821-1828) Bild 44 / sid 32

439
Östra Sönnarslöv / SV: Läshjälp Elsa i Östra Sönnarslöv
« skrivet: 2020-12-02, 16:14 »
d 24 junii i Skoghuset äfwen Stegandröd framfödde husmannen
Christen Pärssons hustru Kjerstina Jonsdotter twänne
flicke barn af hwilka det ena lefde några timmar
och fick nöddop af Ryttaren Stigbergs hustru Else
och blef kallad Else, det andra war  redan dödt.
M Å 36 åhr

440
Sven Nilsson från Wåraskruf gifter sig med Maria Gysesdotter i Älghult 1685.
Älghult (G) C:1 (1679-1716) Bild 21 / sid 15 (AID: v29837.b21.s15, NAD: SE/VALA/00469)

441
d 19 Martii döptes wid Passions Predikan, åboens An-
ders Ärlanssons samt hustru Elna Jönsdotters
barn och dotter Karna  på No 10 Nor. Qverresta
som war född d 17de huius, bar barnet Fru
Hof-Predikant Helena Bergström härstädes, Fad-
drarna woro Bod. Nils Pehrsson, dr Tufwe Ärlansson, Håkan Larsson och
Jöns Nilsson samt hustru Boel Jöns Swäns, och Kirstena Håkan Jöns här af Byen
åboen Salemon Jönsson från Tranos.Det kan som sagt vara  din Karna. Ytterligare ett indicium är att denna  i husförhörslängden 1801
har kommentaren "bort" och din Karna gifte sig ju det året.
Kverrestad (L) AI:2 (1797-1806) Bild 130 / sid 2 (AID: v100072.b130.s2, NAD: SE/LLA/13219)
Och ytterligare ett indicium är att när Erland Andersson från Norra Kverrestad 10 (brodern till Karna 1783)
döper sin son Erland 1809 så är barnets gudmor Karna Per Gummes  i  Onslunda. :)
Kverrestad (L) CI:4 (1796-1810) Bild 380 / sid 34 (AID: v100095a.b380.s34, NAD: SE/LLA/13219)

442
Det finns ingen Karna med pappa Anders 1782-03-01 i Kverrestad födelsebok.
Kverrestad (L) CI:3 (1777-1795)  sid 23
Sidan i husförhörslängden där det står är ju tillkommen 50 år senare.
Det kan ha blivit fel under vägen när uppgifter överförts från  bok till bok.
Var har du tidigast träffat på Karna?


Det går att följa Karna och maken Per Gummesson på Onslunda  nr 20 bakåt i husförhören ända till
den första bevarade volymen Onslunda (L) AI:1 (1780-1802) sid 5.
Hennes födelsedatum är inte komplett i de tidigaste böckerna.
Äldsta barnet, dottern  Bengta föddes 1802. Se Onslunda (L) CI:2 (1795-1825) sid 39
Paret vigdes i Kverrestad 1801. Det står i vigselnotisen att Karna kom från Norra Kverrestad.
Kverrestad (L) CI:4 (1796-1810) sid 45
Kolla i Kverrestad AI:2 om där finns någon lämplig Karna Andersdotter.
Den enda  jag hittar är en flicka på nr 10 född 1783-03-17.

443
...warit nödsakad utestän-
ga dem på en tid...

444
Kvinnfolket Tora Mårtensdotter i Tunby  påstår att drängen Carl Jacobsson i Tunby lägrat henne och var far till barnet hon fött. Barnet har avlidit.   Lägersmålet skulle ha skett när Tora tjänade hos Carls mor. Målet har varit upp två gånger tidigare (vintertinget 1755 § 9 och sommartinget 1755 § 22). Carl nekar och kan inte fås till någon bekännelse. Tingsrätten finner inte heller ”den minsta besvärande omständighet mot honom” så han frikänns. Tora däremot ska betala sedvanliga böter för den ogifta kvinnans första gången begångna lägersmål, 5 daler silvermynt och ge 2 daler till Smedstorps kyrka. Kan hon inte betala omvandlas böterna till 7 dagars fängelse ”dock utan vatten och bröd”.

445
Vitium org. cordis = hjärtfel

446
Husie / SV: Asmund Larsson född 1786-05-24 i Husie
« skrivet: 2020-11-30, 14:35 »
den 24de blef hyren Lars Nilssons hustru
Elna Asmundsdotter i Husie förlöst af
en Son, som xnades Xti Him. Dag och
kallades wid dopet Asmund. Jöns Hans
hustru Bengta Jeppasdotter i Husie hölt
barnet till dopet. Testes: Hans Mårtensson,
dräng Lars Hansson och Anders Mons hustru
alla af Husie.

447
Simrishamn / SV: Jeanne Nilsson född 1819 den 25/3 eller 25/2
« skrivet: 2020-11-30, 13:55 »
Ja, det är Johan Christoffer Magnus jag menar, född 25/3 1819 i Simrishamn.
Han gifter sig dessutom i Genarp 1841 med en  Hanna Persdotter.
Genarp (M) CI:5 (1839-1861) Bild 1390 / sid 554 (AID: v104371a.b1390.s554, NAD: SE/LLA/13106)
Genarp (M) AI:9 (1837-1844) Bild 2190 / sid 215 (AID: v104354a.b2190.s215, NAD: SE/LLA/13106)

448
Skånska husarregementet / SV: Husar Johan Lund ,Ystad
« skrivet: 2020-11-30, 11:57 »
Johan Lund var husar vid Mörnerska husarregementet (Kronprinsens husarregemente).
Han värvade sig 6 juli 1808 på 6 år. Med lite tillägg fick han avsked 31 augusti 1815.
Generalmönsterrullor - Kronprinsens husarregemente och dess föregångare (L, M, N, O) 1570 (1808-1811) Bild 3830 (AID: v480573.b3830, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor - Kronprinsens husarregemente och dess föregångare (L, M, N, O) 1572 (1816-1817) Bild 1050 (AID: v480575.b1050, NAD: SE/KrA/0023)


Afsked. Hus. Joh. Lund och H Catharina GierdsDotter
flytt. till Anderslöf, der hon är född 6/4 1790. Hans ålder
finnes ej antecknad i härvar. längd. – De hafva ord.
beg nattv. fört oklandr. vandel och förenat dermed antaglig
Xstendomsk. – Mannen skall nyligen hafva omkommit
vid en resa härifrån.

449
Simrishamn / SV: Jeanne Nilsson född 1819 den 25/3 eller 25/2
« skrivet: 2020-11-29, 21:25 »

Genarp och Lyngby ingick i samma pastorat.
Då behövdes  inga flyttattester och noteringar i inflyttningslängden som har rubriken
"Från andra pastorat inflyttade..." (Lyngby B:2 sidan 21)
Att Hanna är dotter till Per Silverberg står indirekt i Lyngby AI:10 sidan 9
Svärfar Per Silverberg...
Har du letat efter Janne i Genarp?


Du kanske ändå ska titta närmre på den pojke som föds i Simrishamn 25/3 1819.
Simrishamn (L) CI:4 (1814-1835) sid 67
Han dyker upp som krukmakarelärling i
Simrishamn (L) AI:6 (1837-1846) sid 115
Var inte Janne pottemakare?

450
Skånska husarregementet / SV: Husar Johan Lund ,Ystad
« skrivet: 2020-11-29, 20:27 »
Uppgiften i  Ystad St Maria AI:4 s 24 om födelsedatum 1776 18/4  hör till pigan på raden ovanför.
Johannes själv är inte med på den sidan, det står
Förre husaren Lunds
Hustru
etc
Ystad St Petri AI:2 har inte 305 bilder. Var har du hittat Johannes där?

Var har du familjen samlad där hustruns födelseort och -datum står?
Det föddes en Johannes 20/6 1783 i Malmö St Petri. Möjligen han
Malmö Sankt Petri (M) CI:4 (1767-1792) Bild 261 / sid 509 (AID: v104050.b261.s509, NAD: SE/MSA/00619)

451
Östra Sallerup / SV: Läs hjälp
« skrivet: 2020-11-29, 11:28 »
Fl Bet = Flyttningsbetyg.
Personerna har flyttat vidare 17/11 1916.
Flyttbetyget fick de  några dagar tidigare.

Här finns en tidigare diskussion om bokstavsbetygen.
https://forum.rotter.se/index.php?topic=63054.0

452
Fotografier (diverse) / SV: Varifrån kommer vykortet?
« skrivet: 2020-11-28, 22:04 »
Damen i mitten  liknar änkedrottning Sofia.
Mannen som håller henne om armen påminner om  prins Eugen.

453
Källor och arkiv / SV: Hur hitta ansökning om underhåll?
« skrivet: 2020-11-27, 16:39 »
Denne Lillia?

(Ur Lewenhaupt. Karl XII:s officerare del 2)

454
Ramdala / SV: Sven Andersson
« skrivet: 2020-11-26, 20:05 »
Sven 1785 kom från Kristianopel 1806 enligt Ramdala AI:1 sidan 33.
Det står  i AI:2 sidan 37 att Sven 1787 kommer från Nop 06  =Kristianopel.
I  Ramdala (K) AI:5  sidan 67 står  att Sven 1785 föddes i Kristianopel.
Sven och hustrun finns före AI:3 sid 29 på sidan 17 i AI:2.

455
Nävelsjö / SV: Gustaf Adam Åberg dog 1880 och mer ?
« skrivet: 2020-11-25, 16:19 »
Sjelfmord gen. hängning i Sinnesrub-
bat tillstånd

456
Trollhättan / SV: Vad betyder 4:13?
« skrivet: 2020-11-25, 16:14 »
Några dagar senare är familjen samlad i Trollhättan.
Trollhättan (P) AIIaa:16 (1911-1928)  sid 909

457
Vittinge / SV: Läshjälp Vittinge C/1
« skrivet: 2020-11-24, 17:33 »
Markusson

458
09 Döden / SV: Dödsorsak spädbarnsdöd?
« skrivet: 2020-11-24, 10:33 »
Okänd.
Glöm inte  källhänvisning när du frågar. ;)
Att  se ett ord i sitt sammanhang gör det lättare för den som vill hjälpa till  att lämna rätt svar.

459
Lenhovda / SV: Husförhörslängd 1739-1771, Bild 20/Sida 26
« skrivet: 2020-11-24, 10:26 »
Tycker det ser ut som Elghult  överst
och Svarthult där under.

460
Svedala / SV: Dorothea Pålsdotter född 1730-05-14 i Svedala
« skrivet: 2020-11-23, 18:03 »
Dorothea Påhl  Jonssons
dotter utij  Bosserup född
s 14 Maij döpt d 18 dito
Elna Lars Jonssons uti
Lilla Svedala bar henne
till dåpped.
Swen Bärtelsson uti Defvelstorp.
Lars Olufsson här uti byn, Swen
Jönsson uti Hyltarp, drängen
Bartell Nilsson uti Korstrup
och Pigan Bängta Pärsdott.
uti Lilla Svedala

461
Hyby / SV: Boel Nilsdotter född 1735-10-23 i Kyrkeskog, Hyby
« skrivet: 2020-11-23, 17:33 »
Pär Holgerssons och Hanna Jeppesdotters dotter
Boel född i Kyrkoskog d 23 Octobris, döpt Do
minia 21 p Trinit.
Nils Stijssons hustru i Borup bar bar
net till dopet
Testes  Anders Sörensson i Hollmeja
Jöns Månsson i Hyby, Hans Christensson
i Yddinge

462
00 - Vigseldag / SV: Petter Andersson och Anna Sophia Elmgren
« skrivet: 2020-11-23, 17:02 »
Gustafva Elisabeth Elmgren var fosterdotter hos torpare Ingel Andersson i Kullastugan i Söndrum.
Hon blev "upptagen vid fem veckors ålder" enligt
Söndrum (N) AI:7 (1837-1846) Bild 116 / sid 111 (AID: v93453.b116.s111, NAD: SE/LLA/13398)

463
Allmänt / SV: Medalj till sjös - Kalmar regemente.
« skrivet: 2020-11-22, 20:22 »

Se tidigare inlägg om tapperhetsmedaljen och om en annan soldat vid Kalmar regemente.
https://forum.rotter.se/index.php?topic=124126.msg1274352#msg1274352
https://forum.rotter.se/index.php?topic=161535.msg1506440#msg1506440


Lite om regementets tjänstgöring på flottan 1788-90.
http://runeberg.org/mjantreg/0363.html

464
Färgelanda / SV: Läshjälp Märta Andersdr.
« skrivet: 2020-11-22, 17:22 »
Skallsjö Sol
datestom
Märta
d 12 Nov föddes och d 14 döptes Soldaten Anders
Skarps och Kerstin Hansdotters barn w.n. Merta
m.w. Jacob Andersson i S Skallsjö, q.w. Börtha
Jacobsdotter dersammastädes. Joh. Carlén

465
Äspinge / SV: Äspinge-M-CI-2-1752-1779-Bild-330-Sida-29
« skrivet: 2020-11-22, 17:13 »
den 15 december föddes Anders uti
Kyhlestorp af ährliga och äckta föräl
drar och Christnades den 19 Decemb.
faderen Åcke Jepsson, moderen
Elßa Mårtensdotter
Testes Bola Anders Jöns i Satserup
Elna Olas i Espinge
Åcke Andersson och Tue
Mårtensson i Espinge

466
Genarp / SV: Jöns Jönsson född 1722 i Genarp
« skrivet: 2020-11-22, 15:49 »
Dominica 26 p Trinit. döptes Inhysemannens
Oluf Bengtss Son i Stora Pärstorp
benämd Jöns född d 11 9br.
Test, Pehr Påhls. i Dummanstorp, Inhys.
Pehr Råbock i Swartorp, Jeppe Ohls. i
Agerödshuset, Mats Hans hustru
i Stora Pärstorp, Anders Hiularöds pijg. i Gienarp.

467
Tottarp / SV: Boel Nilsdotters födelse 1724-03-06 i Tottarp
« skrivet: 2020-11-22, 15:21 »


d 16 (mars) fad. Ryttarens Nils Sönnerdahls
dott. döpt d 22 och kall. Boel. Mod: An-
na Jeppasdr.  MF Jöns Råberg. Jöns
Nordberg, Anders Andersson, QF h Bengta
Lars dr, H Toa Jeppas, Pig Elna i Tott.

468
Kristianopel / SV: Sven Andersson
« skrivet: 2020-11-21, 14:44 »
Den finns i
Östra häradsrätt (K) FIIa:30 (1830) Bild 320 / sid 55 (AID: v157426.b320.s55, NAD: SE/LLA/10081)

469
00 - Vigseldag / SV: Petter Andersson och Anna Sophia Elmgren
« skrivet: 2020-11-20, 19:10 »
Ett spår:
Pigan Anna Sophia Elmgren flyttar 1838 från Göteborgs Domkyrkoförsamling till Karl Johan
Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) AIa:4 (1829-1883) Bild 60 / sid 108 (AID: v35180.b60.s108, NAD: SE/GLA/13180)
Kanske Petter och hon inte gifte sig? Här står hon som kvinnsperson med son Sven född 1840. Petter på raden ovanför.
Göteborgs Karl Johan (O) AI:5 (1840-1843) Bild 82 / sid 159 (AID: v35081.b82.s159, NAD: SE/GLA/13186)

470
Rengsjö / SV: Vilken ort är detta?
« skrivet: 2020-11-20, 17:42 »
Segerstad - Särstad

471
Alvesta / SV: Vad står det om Johannes och Catarina?
« skrivet: 2020-11-20, 16:35 »
NB Anklagad för stöld, afstraffad
derföre 1835. 1836   såsom förklarad
lös antagen af sin fader i Öhr

472
Bör vara denna jungfru som det lyser för i Klara i oktober  1813.
Klara (A, AB) EI:5 (1808-1821) Bild 95 / sid 183 (AID: v87376.b95.s183, NAD: SE/SSA/0010)
Vigsel i Jacob och Johannes 4 nov 1813 med advokatfiskal Öhnqvist.
Jakob och Johannes (A, AB) EI:2 (1793-1830) Bild 72 / sid 61 (AID: v86407.b72.s61, NAD: SE/SSA/0008)
1845 är hon änka och bor i "enkefru Grevinnan Horns lilla hus vid Blasieholmsgatan".
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M45030118450183_150dpi.pdf

473
Skåne / SV: Österslöv C1/1 1734-1770 s. 47
« skrivet: 2020-11-19, 15:42 »
Dca Invocavit --- utnämndes wid  dopet

474
Skatelöv / SV: Skatelöv (G) BI:1 (1788-1850)
« skrivet: 2020-11-19, 15:37 »
Den bifogade bilden är från en utflyttning 1847.
Inflyttningar 1848 finns inte.
Cathrina kommer  från Jämshög till Almundsryd 1849.
Almundsryd (G) AI:18 (1846-1850) Bild 143 / sid 135 (AID: v18120.b143.s135, NAD: SE/VALA/00008)

475
Hyby / SV: Anna Jönsdotter född 1760-08-01
« skrivet: 2020-11-18, 19:50 »
Det fanns en son Anders också.
Hyby (M) CI:3 (1759-1792) Bild 161 / sid 325 (AID: v109852.b161.s325, NAD: SE/LLA/13163)
Anna föddes i Lyngby 1760-08-01 enligt
Hyby (M) AI:1 (1778-1786) Bild 87 / sid 80 (AID: v109833.b87.s80, NAD: SE/LLA/13163)
Lyngby (M) CI:1 (1697-1767) Bild 1480 / sid 145 (AID: v104851a.b1480.s145, NAD: SE/LLA/13257)
Anna och Jöns bodde en tid i Lyngby  i samma hus som Anna fötts i.
Huset låg enligt Skånska ortnamnsdatabas nära gränsen till Hyby socken.
Hyby (M) AI:1 (1778-1786) Bild 87 / sid 80 (AID: v109833.b87.s80, NAD: SE/LLA/13163)
Lyngby (M) AI:3 (1796-1802) Bild 31 / sid 55 (AID: v104832.b31.s55, NAD: SE/LLA/13257)

Där föddes Hanna 1797.

476
Brågarp / SV: C/1 (1735-1772), Sida 20
« skrivet: 2020-11-16, 16:45 »
d 21 April
föddes Christen Nils och hustru Karna
Jönsdotters pigabarn i Brågarp och
döptes d 26 ejusd. och kallades Anna. Susceptrix
Karna Jacob Anders i Stanstorp. testes
Bengt Mickelsson, Jöns Kämpe och pigan
Karna Nils dott. i Brågarp, pigan Kar
na Jacobsdott. i Stanstorp

477
Lik som äro sedermera begrafne af S Maria
Kyrkias församling i Ystad Anno 1712.


Dop för barn födda 1709 och framåt finns i volym C:2.
Se arkivinfo https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+b7876fe7-d513-48fb-9c53-4f486b00a118&s=Balder

478
Var ligger platsen / SV: Vanstad
« skrivet: 2020-11-16, 09:55 »
Fortsättning på ledtrådar i attester.
Inflyttad till  Remmarlöv, annex till Västra Sallerup,  från Bosarps pastorat 1806.
Ålder 19 år, då kan han vara född 1786-87.  Enligt attesten bodde han vid utflyttningen i  Västra Strö.
På baksidan av attesten uppgift om husbonden i Remmarlöv.
Västra Sallerup (Eslöv) (M) HII:3 (1805-1809) Bild 700 (AID: v824956.b700, NAD: SE/LLA/13478)
Det föddes en Christian Nilsson i Brandstads annex Södra Åsum 19 april 1787 som skulle kunna vara din dragon.
Föräldrar Nils Ekberg och Ursilla Möllerström.
Södra Åsum (M) CI:2 (1749-1789) Bild 490 / sid 44 (AID: v112477a.b490.s44, NAD: SE/LLA/13396)
Bouppteckning efter ladufogden Nils Ekbergs avlidna hustru Ursilla Christiansdotter 9 april 1793 i
Färs häradsrätt (L, M) FIIa:17 (1792-1793) Bild 4710 / sid 122 (AID: v97099a.b4710.s122, NAD: SE/LLA/10016)

På sista sidan i bou står att i brist på laglig förmyndare utsågs möllaren Anders Nilsson i Omma till förmyndare för Christian
och till förmyndare för systern Elna änkan Ulrika Nordström i Sjöbo "som på lika sätt henne emottager att vårda."
Det kan tolkas så att Christian fostrades i Omma mölla.
(Christen är en form av Christian)

479
Var ligger platsen / SV: Vanstad
« skrivet: 2020-11-15, 19:42 »

Dragon Christen  Tolanders patronymikon var  Nilsson enligt attesten han lämnade
vid inflyttningen till Tolånga 1810. (även text på baksidan)
Vanstad (M) HII:3 (1803-1811) Bild 3320 (AID: v827646.b3320, NAD: SE/LLA/13440)

Han står ömsom som Nils, ömsom som Christen i husförhörslängderna.
Se t ex
Tolånga (M) AI:1 (1763-1817) Bild 412 / sid 769 (AID: v112643.b412.s769, NAD: SE/LLA/13407)
Vanstad (M) AI:5 (1817-1819) Bild 80 (AID: v112967.b80, NAD: SE/LLA/13440)
Vanstad (M) AI:6 (1819-1820) Bild 152 / sid 145 (AID: v112968.b152.s145, NAD: SE/LLA/13440)

480
Håkans.
Kanske var hans arbetsgivare skomakare Håkansson på sidan 36
i samma volym. Anders står längst ner på den sidan.

482
Lunds stadsförsamling / SV: Familjeförhållandena?
« skrivet: 2020-11-15, 09:30 »
Bolla är en skånsk form av Botilla-Botilda.
Bollas far hette Per Nilsson och var åbo på Västerstad 3.
Du hittar familjen i
Västerstad (M) AI:2 (1784-1796) Bild 115 / sid 112 (AID: v110312.b115.s112, NAD: SE/LLA/13469)
Elna var Botillas dotter med Jöns Brodersson.

483
Lunds stadsförsamling / SV: Familjeförhållandena?
« skrivet: 2020-11-14, 22:05 »

Lunds domkyrkoförsamling (M) AI:22 (1836-1843) Bild 316 / sid 194 (AID: v104518.b316.s194, NAD: SE/LLA/13254)
Där finns Åke Nilsson, son till änkan Bothilda
 Två rader längre ner står pig AC Persdotter.
Pig är överstruket  och ersatt med  * Å Nilssons h
Åke och AC vigdes i Lund 1842.
Lunds domkyrkoförsamling (M) EI:3 (1815-1861) Bild 590 / sid 107 (AID: v104777a.b590.s107, NAD: SE/LLA/13254)

Åke var son till murgesällen Nils Pettersson och hustru Botilla Persdotter.
Lunds domkyrkoförsamling (M) CI:6 (1816-1826) Bild 1010 / sid 193 (AID: v104756a.b1010.s193, NAD: SE/LLA/13254)
Nils och Elna hade gift sig i april 1821.
Lunds domkyrkoförsamling (M) EI:3 (1815-1861) Bild 240 / sid 35 (AID: v104777a.b240.s35, NAD: SE/LLA/13254)
Jöns och Elna vigdes i april 1823.
Lunds domkyrkoförsamling (M) EI:3 (1815-1861) Bild 260 / sid 39 (AID: v104777a.b260.s39, NAD: SE/LLA/13254)
Se
Lunds domkyrkoförsamling (M) AI:10 (1821-1825) Bild 193 / sid 245 (AID: v104506.b193.s245, NAD: SE/LLA/13254)


Nils Pettersson avled 12 feb 1822  enligt bouppteckningen i
Lunds rådhusrätt och magistrat (M) FIIa:43 (1821-1822) Bild 1310 / sid 245 (AID: v159395.b1310.s245, NAD: SE/LLA/10173)

484
Dädesjö / SV: Jonas Håkansson och Elin Persdotter
« skrivet: 2020-11-14, 17:06 »

Jonas Håkansson och Elin Persdotter vigdes i Lenhovda 1763.
Han från Kylleskruv, hon  från Nöbbele mellangård där  Kerstin och Peter föddes 1763 respektive 1765.
I Dädesjö Ramnåsa Jon Månssonsgård föddes Kerstin 1767, Annika 1770, Helena 1776. Annika 1776.
1777 var Jonas och Elin tillbaka i Nöbbele Jon Månssonsgård.
Där föddes Per 1777, Håkan 1779, Johannes 1782 och Elisabeth 1785.

(Samtliga uppgifter från KGFs databas)

485
Hällestad / SV: 5 bud, vad menar prästen?
« skrivet: 2020-11-14, 16:29 »
Tösen har kommit så långt i sin katekeskunskap  att hon kan t o m 5 budet.
Andra barn i socknen kan   4 B, andra hel C, hela katekesen,  andra 3 art, tredje artikeln osv.

486
Älghult / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-11-13, 17:29 »
Det står Skogstorp.
Maken kom från Långaskruv i Älghult enligt vigselnotisen i Algutsboda.
Skogstorp var ett torp under Långaskruv Norregård.
Älghult (G) AI:11 (1846-1853) Bild 379 / sid 365 (AID: v21504.b379.s365, NAD: SE/VALA/00469)

487
Riseberga / SV: Riseberga Födelse- dopbok
« skrivet: 2020-11-13, 17:04 »
Gunnela Turasdotter

488
Mortorp / Mortorp/Hagenberg
« skrivet: 2020-11-13, 12:34 »
Inhyses Anna Cajsa Hagenberg, 1786 2/6, död d 22 Aug 
abs, abs (frånvarande från förhör 1839 o 1840) b b (kunskaper vid förhöret 1841)
Lagligen skild från Mannen.

Inhyses dr
CG Hagenberg var wanhför

Mortorp (H) AI:6 (1839-1850) Bild 52 / sid 45 (AID: v23377.b52.s45, NAD: SE/VALA/00252)
OBS att AID-genvägen inte är en källhänvisning. ;)


CGs dopnotis hittar du i Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 114 / sid 223 (AID: v39813.b114.s223, NAD: SE/VALA/00252)

489
Säby / SV: Mats Matsson f 1776
« skrivet: 2020-11-12, 19:45 »
Fadern torde vara identisk med drängen Matts (Jansson) Lillja född 1750 i Dingtuna
som 1776 fanns vid Kallstena kvarn i Köpings landsförsamling.
Köpings landsförsamling (U) AI:6 (1775-1785) Bild 36 / sid 29 (AID: v73057.b36.s29, NAD: SE/ULA/10691)


490
Anders Håkansson på Nytorp Gilbonderyd
dess h. Sara Danielsdr
dr. Johannes Nilsson Skinnaremåla

pig Martha Runb(e)rg

491
Lunds stadsförsamling / SV: Vart flyttar de?
« skrivet: 2020-11-11, 22:11 »
Om man fortsätter till nästa husförhörslängd får man veta att 21 A givit  plats  för "Nya Universitetshuset".
Lunds domkyrkoförsamling (M) AI:85 (1881-1887) Bild 96 / sid 91 (AID: v104581.b96.s91, NAD: SE/LLA/13254)
Universitetsbiblioteket i Lund har en stor kartsamling.
På en karta från 1907 anas att 21 låg i högra hörnet av Lundagård, i hörnet av Paradisgatan och Sandgatan.
http://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0001&pid=alvin-record%3A55045&dswid=-590
En karta från 1837 som jämförelse.
http://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0001&pid=alvin-record%3A204555&dswid=2335

492
Hällestad / SV: Fadderns förnamn?
« skrivet: 2020-11-11, 16:07 »
Tyrs - Tyrsson

493
OBS. Inläggen ovan handlar om en Nils Mandelgren som vigdes i Stockholm 1798!
Nils Månsson Mandelgren född i  Väsby 1813 var såvitt jag vet aldrig gift.

494
Förkortningar / SV: esqv predikan?
« skrivet: 2020-11-10, 15:33 »
Han var regementspastor vid Livregementes husarer
och kommendör  av Kungliga Nordstjärneorden (KNO).
I Carlscrona... hör till nästa mening i texten.


Generalmönsterrullor - Livgardet till häst (A, AB, C) 1541 (1793-1795) Bild 60 (AID: v480542.b60, NAD: SE/KrA/0023)

495
Grönby / SV: Olof Andersson
« skrivet: 2020-11-10, 13:33 »
1671 är tre skattskyldiga personer upptagna i Olof Anderssons hushåll, de  finns i kolumnerna  man-hustru-dräng.
Om drängen  är en tjänstedräng eller en vuxen son framgår inte.
1672 finns bara Olof och hustrun noterade i hushållet,  ingen dräng
1675 finns även kolumner för söner och döttrar, men de är inte ifyllda i Olof Anderssons hushåll.
Hushållet består bara av tre skattskyldiga,  man- hustru -dräng.

496
Grönby / SV: Olof Andersson
« skrivet: 2020-11-10, 11:19 »
Det var nu inte prästen som förde  mantalslängderna!
Mantalslängder var skattelängder, de hanterades  av statliga befattningshavande
som kronobefallningsmän och mantalskommissarier.
Inte heller gjordes noteringar i mantalslängderna efter eget tycke,
vad som skulle föras in där reglerades av förordningar och instruktioner.
1671 års  kolumnrubriker är män-hustrur-drängar-pigor. Olof har en dräng som heter Pehr.
1675 är kolumnerna  de samma, detta år  heter drängen Hans
Det var de skattskyldiga som hamnade i mantalslängden, inga barn under 15 år.

497
Berg / SV: Vem är Matts Lings mormor?
« skrivet: 2020-11-10, 10:32 »
Det är viktigt att följa personen från vaggan till graven i varje husförhörslängd
och andra tillgängliga källor  så långt det bara går  och samtidigt notera allt som händer
och alla avvikelser, t ex att födelsedatum  ändras.
Då riskerar  man så lite  som möjligt  att  komma på fel spår.
Juliana född i Hede  är inte är identisk med Charlotta Juliana född i Näs, inte heller i Sveriges Dödbok.
Båda  Juliana finns med i databasen  och med de data de hade vid dödsfallet.

Skollärare Lindqvist  och hustru Katarina Vilhelmina Svanström
får en dotter Charlotta Juliana 1867-05-19 i Näs.
Näs (Z) C:4 (1861-1888) sid 10
Familjen flyttar till Hackås 1870.
Hackås (Z) AI:7 (1861-1870) sid 66
Så småningom gifter sig Charlotta Juliana med Nils Ling.
De bor tillsammans med hennes föräldrar i Hackås.
Hackås (Z) AI:9 (1881-1889) sid 78

Arbetaren Olof Jonsson  får en dotter Juliana 1867-05-19 i Hede.
Hede (Z) C:2 (1863-1894) Bild 120 / sid 6
Denna flicka avlider 1881-05-23 i Ytterhogdal.
Ytterhogdal (Z) EI:1 (1862-1886) sid 92
Ytterhogdal (Z) AI:14 (1877-1886) sid 146

498
Berg / SV: Vem är Matts Lings mormor?
« skrivet: 2020-11-09, 22:07 »
Matthias Lings mor var Charlotta Juliana Lindqvist enligt t ex
Hackås AI:10 sida 114.
Charlotta Juliana var född 1867-05-19 i Näs som dotter till
skolläraren Marcus Lindqvist och Katarina Vilhelmina Svanström
född i Ramsele 1832.
Se t ex Hackås AI:8 sidan 76.
Charlotta Juliana Lindqvist avled i Skede, Hackås 1893-01-06 enligt Sveriges Dödbok.

499
Grönby / SV: Olof Andersson
« skrivet: 2020-11-09, 17:44 »

Jag letade i Grönbys dopboken  efter fadderkombinationer/fadderbyten 
som eventuellt kunde säga något om släktskapsförhållandet mellan Olof och Ingvar.
Då kom Elnas dopnotis upp som första träff. Har du inte hittat henne i Grönby?
Notisen finns både på sidan 1 och 2(som är en avskrift av den förra) i Grönby CI:1.
500
Ask / SV: Hittar inte föräldrarna
« skrivet: 2020-11-08, 19:28 »
Eftersom Asks kyrkoarkiv brann upp 1824 så finns det  ingen födelsebok för 1812 bevarad.
Har du följt Per bakåt så långt du kan?
Om du har AD så kan du söka honom i registret BiS 1847-1940.
Då hittar du honom på ett antal ställen, det tidigaste i
Ask (M) AI:3 (1837-1841) Bild 10 / sid 9 (AID: v108234.b10.s9, NAD: SE/LLA/13010)
Han var då dräng på Ask nr 1.
Ytterligare bakåt till Ask (M) AI:2 (1833-1836) Bild 10 / sid 3 (AID: v108233.b10.s3, NAD: SE/LLA/13010)
och i
Ask (M) AI:1 (1828-1833) Bild 10 / sid 3 (AID: v108232.b10.s3, NAD: SE/LLA/13010)
där han står som inflyttad från Torrlösa 1828.
Men på nr 1 bor en änka Elna Persdotter med . son Per född 1812-12-03.
 Hon har två döttrar Hedvig och Petronella, födda 1816 respektive 1819.
 Letar man upp dem i födelseboken så får man veta  att fadern hette Hans Persson och var husman på Ask 1.
Konga (L, M) CI:1 (1813-1842) Bild 650 / sid 66 och 62
Det skulle  kunna vara Pers mor och systrar.


Sidor: [1] 2 3 ... 26