ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Bengt Johansson

Sidor: [1] 2 3 ... 8
1
Långared / SV: Resa till Amerika
« skrivet: 2018-06-23, 21:49 »
Fadern hette Johannes Mattsson, så använde hon kanske hans efternamn? Emigrant-CDn tar upp:
Efternamn: MATTSSON
Förnamn: ANNA BIRGITTA
Ålder: 25            Kön: K
Född: 1858/1859
Församling: LÅNGARED    Län: P
Titel/Anm:   
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1884 05 30
Destination: ROCKFORD
Medåkande: NEJ
Källkod: 24:577:22169

Vad som inte stämmer riktigt är att hon kallas Anna Birgitta och inte Anna Britta. Dessutom är hon ett år för ung, så det är osäkert om det är rätt kvinna.

2
Trollhättan / SV: Trollhättan
« skrivet: 2018-04-16, 14:28 »
Det kan kanske tilläggas att hon reste till Chicago. Emigrant-CDn tar upp:
Efternamn: KARLSSON
Förnamn: CHARLOTTA
Ålder: 31            Kön: K
Född: 1875/1876
Församling: TROLLHÄTTAN    Län: P
Titel/Anm:   
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1907 03 15
Destination: CHICAGO IL
Medåkande: NEJ
Källkod: 83:225:7663

3
På sidan http://nipigonmuseumtheblog.blogspot.se/2014/03/ (Nipigon Museum The Blog, Death Records) nämns en Karl Helmer Hagglund, 50, Lake Nipigon, död Feb 5 1947.
Frågan är om det handlar om Karl Helmer Hägglund från Burträsk.

4
Säby / SV: Märklig anteckning
« skrivet: 2018-03-04, 19:20 »
Kan det handla om den här flickan från Emigrant-CDn?
Efternamn: JOHANSSON
Förnamn: BETTY AMANDA
Ålder: 16            Kön: K
Född: 1858/1859
Församling: SÄBY    Län: F
Titel/Anm:   
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1875 10 08
Destination: NEW YORK
Medåkande: NEJ
Källkod: 9:493:2760

5
När det gäller Erik Leander kan man möjligen fundera över en man på Find A Grave: Leander Bjur, född 1864, död 1933, begravd på Swede Township Cemetery, LaMoure county, North Dakota, USA. På gravstenen står det Father.
Hans födelseår stämmer alltså inte riktigt, så det är osäkert. (Men Kulm, destinationen för Per Alfred Bjuhr år 1904, ligger i county LaMoure.)

6
Jag hittar inte Per Alfred Bjuhrs första utresa. Han tycks dock ha återvänt till USA, eftersom norska Digitalarkivet tar upp Per Alfred Bjuhr, Sverige, född 1863, som lämnade Trondheim för Kulm, N. Dak. 1904.

7
Jodå, jag finns kvar, med jag har inte Ancestry längre, varför jag inte tittar särskilt noga på frågor som rör USA.

Emigrant-CDn tar upp:
Efternamn:   BJUHR
Förnamn:     ERIK L
Ålder:       22            Kön: M
Född: 1862/1863
Församling:  MALÅ    Län: AC
Titel/Anm:   
Utresehamn:  GÖTEBORG
Utvandrdag:  1885 06 26
Destination: ELLENDALE
Medåkande:   NEJ
Källkod:     27:95:171

Efternamn:   BJUHR
Förnamn:     JOHAN L
Ålder:       23            Kön: M
Född: 1861/1862
Församling:  MALÅ    Län: AC
Titel/Anm:   
Utresehamn:  GÖTEBORG
Utvandrdag:  1885 06 26
Destination: ELLENDALE
Medåkande:   NEJ
Källkod:     27:95:170

Söker man på destinationen Ellendale på Emigrant-CDn får man många träffar på emigranter från Norsjö och Malå, bl.a. Erika Bjuhr, 54, Norsjö.
Samma källkod hade:
Sara, 22
Per Anton, 20
Johan Jacob, 14
Frans, 3.
De lämnade Göteborg för Ellendale 13/6 1884.
Enligt Wikipedia är Ellendale administrativ huvudort i Dickey County i North Dakota och säte för Trinity Bible College.

8
Handlar det om Johan Ersson Rot, Äppelbo, som emigrerade 1904? Enligt Emigrant-CDn skulle han till Plumas, och det finns ett Plumas i Manitoba. (Men sedan är ju frågan om det verkligen står Plumas?)

9
Umeå landsförsamling / SV: tecken i bouppteckningar
« skrivet: 2017-12-13, 12:47 »
Det är tecknet för viktenheten marker (= skålpund).

10
Ål / SV: Mycket svår text
« skrivet: 2017-12-09, 15:34 »
Jag får nog göra en rättelse. I den sjunde raden från slutet skrev jag "i måndags 3 dagar sedan", men "3" är nog feltolkat, jämför "3" i 63 på sista raden. Ska det istället vara "i måndags 8 dagar sedan"? (Men det ser ju inte riktigt ut som en åtta heller.)

11
Ål / SV: Mycket svår text
« skrivet: 2017-12-08, 23:46 »
Ett försök:

Eric Olsson ifrån Sätra. Född 22 aug
1708 af Ärliga och Christliga föräldrar: fa-
dren Olof Larsson och modren hust. Anna
Ersdotter i Holn, hvilka den följande Söndag
låto honom komma til det H: dopet, och seder-
mera under påföljande ungdoms åren dro-
go behörig försorg om dess underwisning
i Christendoms Kunskapen, jemte öfriga upfö-
randet i en ordentelig och beskiedlig wandel.
År 1731 d: 9 Janu på dess ålders 23dje år
begaf han sig i ägtenskap med efterlefwande
husto Anna Andersdotter i Sätra, med

hwilken han i 40 år och 2 månader samman-
lefwat, och blifwit wälsignad med 6 barn,
3 af hwardera kjönet, den ene Sonen förut i
Herranom afleden. Hwad angår hans öfriga
lefwerne och förhållande, så i gemen, som i syn-
nerhet, då lärer han wara allment kjänd
för en redelig och ärlig man. Sitt enskylta
med barn och husfolk har han så beskiedligen
anfördt och förestådt, som någon hederlig man
kunnat til wäga komma. Genom flit, idog-
het och arbetsamhet i sin kallelse har försynen
behagat tilskynda honom mycken Guds wälsig-
nelse af jordiska förmoner och ägodelar, der-
af han och både welat och kunnat meddela
sin nödlidande och fattiga nästa, hwad til hans
hjelp och understöd kunnat tarfwas. Emot gran-
nar och wänner har han altid bewist sig som en
ärlig och trofast man, hwilken med råd och dåd
dem troligen biträdt och tilhanda gådt.

Kort sagt: Han sacknas i sitt rum både enskyldt
och allment, men hwarken wilja eller kun-
na wi förmena honom den rolighet hwartil
han nu Kommen är, der han ei behöfwer klaga öfwer
wärkbrutna lemmar och matta lifsandar.
Något öfwer halft år har han warit beswärad
af en tärande och twingande trånsjuka, intil
dess han näst för midsommarn måste intaga
sängen, hwarigenom krafterna under en
ringa matlust mer och mer förminskades.
Och som han förmärkte denna krankhet blif-
wa den sidsta, och dödsens vissa sänningebud,
så lät han sig i måndags 3 dagar sedan be-
spisa med den H: Nattwarden, och derpå, under
trogna ?? till Gud om en salig hädan-
färd afbidde sin skildnadsstund til den på-
följande lördagen, då han i stillhet antwardade
sin själ i frälsarens hand, sedan han här i werl-
den lefwat 63 år på 9 dygn när.

12
Skepplanda / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-12-08, 19:40 »
Ett tillägg: Den Nils Svensson som nämns i fråga nummer 2 skulle kunna vara identisk med en man som nämns vid Ale härads höstting 1702, ärende nr 42: Angående den sytning och uppehälle som Jon Svensson i Frövet med de övriga Börje Ormssons son och mågar är skiljaktiga om för Börje i hans livstid, så förblir de vid den förlikning som i domaren Jon Basks närvaro upprättades i Guntorp den 10 november 1701, att yngste mågen Nils Svensson behåller honom på Nordgården Guntorp i livstiden, och alla ska bistå hans likstol och jordafärd. Men skulle gubben läggas på sotesäng över ett år eller längre innan han dör, ska de andra barnen hjälpa honom med uppehället. De 2 Rdr gäld som inte observerades vid den förra likvidationen, ska betalas av alla syskonen som är försedda med hemgifter.
( v280297.b1030 om du har Arkiv Digital.)

13
Skepplanda / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-12-08, 11:30 »
Fråga 1: Har du kanske kastat om efternamnen på föräldrarna? De heter nog Oluf Persson och Kirstin Olufsdotter. De bor kanske i Rapenskår, men där är jag inte helt säker. Stavningen verkar ju inte stämma helt.
Fråga 2: Moderns efternamn är Böriesdotter

14
Hon kom tillbaka till Sverige. CD-skivan Sveriges dödbok 1901-2009 tar upp_
18721219-852
Nordström f. Nygren, Magdalena Amanda
Edfastmark 1:68 M.
Död 10/4 1950.
Kyrkobokförd i Robertsfors (Västerbottens län, Västerbotten).
Född 19/12 1872 i Nysätra (Västerbottens län, Västerbotten).
Gift kvinna (14/1 1899).
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Bygdeå, Robertsfors kn (Västerbottens län, Västerbotten)
Födelseförsamling i källan:
Nysätra (Västerbottens län)
Källor:
DB, AL / DOR 50-51

Och detta bör vara hennes man:
18760405-851
Nordström, Olof Oskar
Edfastmark 1:68 M.
Död 1/1 1953.
Kyrkobokförd i Robertsfors, Bygdeå kn (Västerbottens län, Västerbotten).
Född 5/4 1876 i Robertsfors (Västerbottens län, Västerbotten).
Änkling (10/4 1950).
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Bygdeå, Robertsfors kn (Västerbottens län, Västerbotten)
Födelseförsamling i källan:
Robertsfors (Västerbottens län)
Källor:
DB, AL / DOR 52-60

15
Ska inte sista ordet på rad 18 vara nembl (nämligen)?

16
Kalmar landsförsamling / SV: Besökare Nils Melin
« skrivet: 2017-11-26, 13:54 »
Från Svenska Akademiens ordbok: Besökare: Person som undersöker; urspr. lägre tulltjänsteman vid stora sjötullen som hade att gå ombord å ankommande fartyg o. förrätta visitation innan de lade till; sedan äfv. om dylik tjänsteman vid landttull- o. acciskammare.

17
1900 bor familjen Carl och Ingrid Katherina (namnet Ingrid har strukits över) Svenson på adressen 921 East Mai?? Street. Bland barnen finns sonen Carl A, född augusti 1880 (men födelseåret 1880 stämmer alltså inte, han var född augusti 1881). Det anges att Katherine har fött 7 barn, av vilka 2 lever vid 1900 års census.

1910 års census tar på samma adress (921 East Mai?? St, DeKalb, Illinois) upp dessa två:
Irene Swanson, 71, änka, född i Sverige, till USA 1883.
Son Carl, 28, född i Sverige, till USA 1883.
Kan det handla om Ingrid Katrin, fast hon kallas Irene? Inte heller stämmer den angivna åldern helt med det antagandet. Var hon född den 2/10 1839 var hon 70 år vid 1910 års census. Det anges att Irene Swanson fött 7 barn, av vilka 5 lever vid 1910 års census.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRNV-C6R?i=4&cc=1727033

18
Jag missade uppgiften att Katherina Svenson bara hade 2 levande barn. Är denna uppgiften riktig måste Selma Lindgren vara en helt annan person.

19
På samma sida som den familj Svenson som Maud hänvisar till ovan finns också en familj Lindgren, där hustrun heter Selma, är född i januari 1870 och kom till USA 1882. Det skulle ju kunna stämma in på dottern Selma, född 22/1 1870.
(Men det är ett antagande.)

20
Det kan vara Karl Alexis Johansson som nämns på ett World War II draft registration card från år 1942: Alexis Johnson, Duluth, Minnesota, född 11 maj 1890 i Sverige. Som den som alltid vet hans adress anger han Mrs Lena Johnson.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C91R-VQNL-W

Detta skulle då kunna vara familjen i 1940 års census:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KS23-2JW

21
Angered / SV: Angered C:2 Bild 6 sid 5a
« skrivet: 2017-11-09, 17:03 »
Heter inte fadern Nils Börjesson? (I alla fall verkar efternamnet börja på samma bokstav som Bergsgården.)

22
Mariefred / SV: Carl Adam & Eva Ulrika Blomgren
« skrivet: 2017-11-07, 17:51 »
Kan det handla om den här gossen som dog bara några veckor gammal?
1826-06-14
Forssberg, Carl Adam
f. 14/6 1826
Mariefred
Död 15/7 1826
Begravd 3/8 1826
Mariefred, gravsatta okänt var, nr. 1031 (okänt)
Posten levererad 2012-01-17

(Från CD-skivan Begravda i Sverige 2.)

23
Allmänt / SV: Siri Elisabet f Wikström, Gällivare
« skrivet: 2017-11-01, 17:10 »
Kan det handla om den här kvinnan från CD-skivan Sveriges dödbok 1901-2009?
19090602-8964
Lönnberg f. Vikström, Siri Elisabet
Öjebyn 3:116
Död 12/1 1970.
Kyrkobokförd i Piteå kbfd, Piteå kn (Norrbottens län, Norrbotten).
Född 2/6 1909 (ingen uppgift om födelseort)
Gift kvinna (1/9 1934).
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Piteå, Piteå kn (Norrbottens län, Norrbotten)
Källor:
DB / RTB 70 / UTD 70d

24
Det kan ju också vara en amerikanisering av Bengtsson. CD-skivan Emibas har då en möjlig träff:
Post 1029404
Bengtsson, Olof
Arbetare (ogift man)
f. 14/2 1871 i Kågeröd, Malmöhus län (Skåne)
Utvandrad 5/5 1894
från Östrand, Timrå, Västernorrlands län (Medelpad)
till USA
Källa: Husförhörslängd, s. 270
Emibas emigrationsakt: Timrå Y 1894 010

Men det är naturligtvis en ren gissning att det handlar om den här mannen.

25
De hade åtminstone en son till. Illinois Births and Christenings tar upp:
Name Elmer Anderson
Gender Male
Event Type Birth
Event Date 08 Apr 1896
Event Place Moline, Rock Island, Illinois
Father's Name Aug. Anderson
Mother's Name Johanna Peterson Anderson
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V22M-41P

Men nu blir det lite knepigt. Det finns ett World War II draft registration card från år 1942 för Edmond Eric Anderson, 723 - 12 st, Moline, county Rock Island, Illinois, född 8/4 1896 i Moline, Illinois. Förnamnet stämmer alltså inte med anteckningen i födelseboken, men som den person som alltid vet hans adress anger han Thor C Anderson, samma adress (723 - 12 st, Moline, Illinois), och det bör ju rimligen handla om ovanstående Thor Carl Anderson. Så det verkar ju som om Elmer Anderson och Edmond Eric Anderson var en och samma person.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZ4C-KT?i=5225&cc=1861144

(Jag har inte lyckats hitta familjen i 1900 och 1910 års census.)

26
Illinois Births and Christenings tar upp:
Name Thor Carl Anderson
Gender Male
Event Type Birth
Event Date 02 Jul 1890
Event Place Moline, Rock Island Co , Ill
Father's Name August Anderson
Mother's Name Hannah Peterson Anderson
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V226-HDL

27
Kanske var det hon som gifte sig år 1917, fast namnet i så fall har blivit lite felaktigt, Ruth A. L. Henrikson.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:24Q5-MZM

28
Kan det handla om den Ruth Ghigerri som nämns i 1920 års census? Men hon hade i så fall flyttat sedan 1919
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJ2D-XZZ

I 1930 års census kallas hon Ruth Gheggeri.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X7CW-T13

29
Beträffande Augusta Mariana Holmbergs emigration kan det kanske tilläggas att enligt norska Digitalarkivet lämnade Augusta M Holmberg, född 1883, Trondheim för Prince Alberta Sask 1907-05-07.
(Det står alltså att hon skulle till Prince Alberta Sask, men det bör väl handla om Prince Albert, Saskatchewan?)

(Men detta har du kanske redan hittat?)

30
Det kan handla om den här mannen från 1930 års census, Des Moines, county Polk, Iowa:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XMVK-GK4
(1930 års census avsåg förhållandena den 1/4, så han var fortfarande 72 år gammal.)

31
CD-skivan Emibas tar upp:
Post 238100
Johannesson, Alfred
Hemmason (ogift man)
f. 17/9 1867 i Urshult, Kronobergs län (Småland)
Utvandrad 28/5 1892
från Högagärde, Urshult, Kronobergs län (Småland)
till Amerika
Källa: Husförhörslängd, s. 879
Emibas emigrationsakt: Urshult G 1892 016

Emigrant-CDn tar upp:
Efternamn: JOHANNESSON
Förnamn: ALFRED
Ålder: 24            Kön: M
Född: 1867/1868
Församling: URSHULT    Län: G
Titel/Anm: DRG
Utresehamn: MALMÖ
Utvandrdag: 1892 06 09
Destination: PRENTICE WI
Medåkande: NEJ
Källkod: 1892:3099:7651

32
CD-skivan Emibas tar upp:
Post 238357
Carlsdotter, Johanna Teresia
Hemmadotter (ogift kvinna)
f. 2/5 1872 i Urshult, Kronobergs län (Småland)
Utvandrad 19/8 1896
från Högagärde, Urshult, Kronobergs län (Småland)
till Danmark
Källa: Husförhörslängd, s. 880
Emibas emigrationsakt: Urshult G 1896 029
Men här anges alltså efternamnet till Carlsdotter, och det stämmer ju inte med din uppgift att hennes far hette Johannes Petersson.

33
Vara / SV: Vara
« skrivet: 2017-09-01, 10:20 »
Vara AIIa:2 tar på sidan 102 upp Karl Erik, född 9/1 1906 i Vara. Föräldrar möbelhandlaren Karl Johan Albert Andersson, född 23/8 1873, och Hanna Kristina Johansson, född 30/5 1878, vigda 14/10 1905.
Födelsen tycks dock inte kunna påträffas i Vara C:2.

34
Det finns ett World War I draft registration card från år 1918 för Ernest Johnson, Salt Lake City, Utah, född 24 februari 1884 i Sverige. Som närmast anhörig anger han John Peterson, Hunnamalo, Urshult, Sweden. Yrket anges till miner.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L1WN-NZZ

Det finns också ett World War II draft registration card från år 1942 för Ernest Johnson, Tacoma, Washington, född 24 februari 1884 i Wishult, Sweden. Så här är frågan om Wishult var en missuppfattning av Urshult.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9GD-Q77L?i=101&cc=1861144
Det bör vara han som nämns i 1940 års census, Washington, county Pierce, Tacoma: Ernest Johnson, 56, född i Sverige. Han var ogift.
https://www.familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bgivenname%3Aernest%20%2Bsurname%3Ajohnson%20%2Bbirth_place%3Asweden~%20%2Bbirth_year%3A1884-1884~%20%2Bany_place%3Atacoma~%20%2Bany_year%3A1940-1940~
Frågan är som sagt om detta verkligen handlar om Ernst Johansson från Urshult, men båda draftkorten är undertecknade, och jag tycker nog att namnteckningarna påminner om varandra.

(Att han nämns på två draftkort innebär inte att han verkligen blev inkallad. Detta var allmänna registreringar av män i vissa åldrar.)

Det dör en Ernest Johnson, 67 år gammal, i Tacoma, Pierce, Washington den 26/9 1951, men eftersom födelsedatumet inte anges är det en helt öppen fråga om det handlar om Ernst Johansson från Urshult.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NQM8-JLD

35
Stora Lundby / SV: Stora Lundby AI:13 1869-1875, Bild53/sid45
« skrivet: 2017-08-14, 19:46 »
Det står nog Bergjum (= annnexförsamlingen Bergum).

36
Det kan kanske tilläggas att enligt 1910 års census bodde Fridolf och Hilma Lysell på Addison Ave, Chicago:
Fridolf Lysell, 53, född i Sverige, till USA 1882. Yrke: Bookkeeper, Brewery.
hustru Hilma, 39, född i Sverige, till USA 1880.
Makarna har varit gifta i 20 år. Hon har inte fött något barn.

Enligt Cook County, Illinois, Marriages Index 1871-1920 vigdes Fridolf Lysell, 33, och Hilma Blomquist, 20, den 29 oktober 1890 i Chicago.

37
Emigrant-CDn tar i databas Emibas (Göteborgare som emigrerat) upp Julius Fridolf Lysell, bokhållare, född 1856-12-06 i Lyse. Han nämns 5 gånger under åren 1885-1920. Hustrun heter Hilma Blomqvist.
Anteckning 1912: Åter. Anmärkning samma år: Amerikansk medborgare. Gift 29/10 1890. Inflyttad till Göteborgs Vasa 14 rote 106 8/9 1918.
Anmärkning 1920: Kyrkligt vigd 1890.

38
Efterlysningar MI - (Queries MI) / SV: Charles Jonson
« skrivet: 2017-08-07, 13:02 »
Kan det handla om den här mannen från CD-skivan Emibas?
Post 809283
Johannesson, Karl Fredrik
Bergsmansson (man)
f. 24/4 1852 i Nordmark, Värmlands län (Värmland)
Utvandrad 22/4 1881
från Haborshyttan, Nordmark, Värmlands län (Värmland)
till Nordamerika
0361881003 - Bilaga/ytterligare information finns. Kontakta Emigrantregistret i Karlstad
Källa: Husförhörslängd, s. 81
Emibas emigrationsakt: Nordmark S 1881 003

Uppgifterna om honom stämmer dock inte riktigt med uppgifterna om Charles F. "Charley" Johnson. Han emigrerade 1881 och inte som 23-åring, som det anges i dödsrunan. Han föddes inte heller i Västra Götalands län utan i Värmlands län.

39
Billeberga / SV: Mera Öla Nilsson
« skrivet: 2017-08-05, 22:19 »
Nu blandade jag ihop flyttningarna. Det var ju därifrån han flyttade till den sida du kopierade.

Borlunda AI:12 (1872-1881) tar på sidan 31 upp en Ola Nilsson, född 6/1 1832 i Tirup.

40
Billeberga / SV: Mera Öla Nilsson
« skrivet: 2017-08-05, 20:35 »
Han finns på sidan 316 (Försvarslöse) i samma husförhörslängd.

41
Han nämns på ett World War II draft registration card från år 1942: Fred Knute Olson, 4730 - 37 S.W., Seattle, county King, Washington, född 26 augusti 1894 i Hejde, "Jattands", Sweden.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVJT-JJH6
(Detta var en allmän registrering av män i vissa åldrar, och betyder inte att han verkligen blev inkallad.)

Här är han i 1940 års census, Washington, county King, Seattle (han finns på rad nummer 5). Också nu bor han på adressen 4730 37th S.W.
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M1-3WQV?i=10&cc=2000219
Han anges vara skild. Hos honom bor en 17-årig dotter, men eftersom det ju inte är omöjligt att hon fortfarande lever skriver jag inte ut namnet här.

42
Känner du till att Aron kom tillbaka till Sverige? CD-skivan Sveriges dödbok 1901-2009 tar upp:
18660907-271
Jonsson, Aron
Bråna 1:13
Död 22/1 1948.
Kyrkobokförd i Agunnaryd (Kronobergs län, Småland).
Född 7/9 1866 i Agunnaryd (Kronobergs län, Småland).
Änkling (1935).
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Agunnaryd, Ljungby kn (Kronobergs län, Småland)
Födelseförsamling i källan:
Agunnaryd (Kronobergs län)
Källor:
DB, FS

43
Jönköping / SV: Hur flyttar Axel Lindberg i Jönköping
« skrivet: 2017-07-17, 22:54 »
Kyparen Axel Leonard Lindberg, född 9/9 1872, finns i Jönköpings Kristina AI:55, torgkvarteret no 17-18, sidan 133 (rad 22). Härifrån flyttar han till V kv 2-4 29/11 88.
Han finns sedan i Jönköpings Kristina AI:54, sidan 4 (rad 10). Härifrån flyttar han till Stockholm 31/5 1889.

44
Det kommer en Alex Paul Nilson, 45, till Boston med Ultonia den 2 maj 1902. Han anges komma från Arendal i Norge, så frågan är om detta är felaktigt eller om det handlar om en helt annan man med nästan samma namn och samma ålder.
Destinationen anges till San Francisco, Californien, och han hade tidigare varit i Californien 1896-1901.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:236L-ZQB

Men detta kände du kanske redan till?

45
Visnums-Kil / SV: Jagar en emigrant
« skrivet: 2017-07-01, 09:09 »
Han kom till Boston med Republic den 30/9 1904: Carl Edv. Anderson, 19, last residence Visnum. Destination Friend Carl Erickson, Box 261, Proctor, Vermont.
(Från Massachusetts, Passenger and Crew Lists, 1820-1963, hos Ancestry. Namnet har indexerats som Carl edr Anderson, men det står Carl Edv Anderson.)

46
Han emigrerade till S:t Paul, Minnesota. Emigrant-CDn tar upp:
Efternamn: LINDGREN
Förnamn: CARL V
Ålder: 20            Kön:
Född: 1866/1867
Församling: MADESJÖ    Län: R
Titel/Anm: ARB
Utresehamn: MALMÖ
Utvandrdag: 1887 04 14
Destination: S:t PAUL MN
Medåkande: NEJ
Källkod: 1887:1356:2697
(Men att Madesjö skulle ligga i Skaraborgs län måste vara fel.)

47
Det föds en Carl Ludvig, oäkta, i Örkened den 9/3 1898 (alltså inte den 10/3). Moder: Ingri Olsdotter.
Enligt Örkened AI:26, sidan 9, flyttar mor och son till Nordamerika 7/9 98.

Kan det vara denne som avses, fast födelsedatumet inte stämmer exakt?

48
Det finns ett World War I draft registration card från år 1918 för Carl Ludvig Person, Rapid River, Delta county, Michigan, född 10 mars 1898 i Sverige. Närmast anhörig är Ingrid Person, samma adress. Hans yrke anges till Bookkeeper.

49
Ojdå, det blev lite fel. Olof F Johnson och Anna M Johnson (Anna M Nelson) vigdes i Escanaba, Delta county.

50
Esther Johnsons föräldrar kan möjligen vara ett par som enligt Michigan Marriage Records 1867-1952 vigdes den 27 augusti 1904 i Escabana, Delta, Michigan: Olof F Johnson, född omkring 1860 i Sverige, och Anna M Johnson (Anna M Nelson), född omkring 1875 i Sverige.
Olofs föräldrar: John Johnson och Brita Peterson. Annas föräldrar: John Nelson och Johanna Magnuson.
Men som sagt: Detta är ett antagande.

51
Michigan Marriage Records, 1867-1952 tar upp:
Name: Mr Hugo Brannstrom
Gender: Male
Race: White
Birth Year: abt 1895
Birth Place: Sweden
Marriage Date: 26 Sep 1931
Marriage Place: Escanaba, Delta, Michigan, USA
License County: Delta
Age: 36
Residence Place: Rapid River, Michigan
Father: John L Brannstrom
Mother: Eva Burman
Spouse: Esther N Johnson
County File Number: 2320A
State File Number: 21 1470
Film: 39
Film Title: 21-Delta 672-4262
Film Description: Delta (1928 - 1939)

Name: Esther N Johnson
Gender: Female
Race: White
Birth Year: abt 1909
Birth Place: Michigan
Marriage Date: 26 Sep 1931
Marriage Place: Escanaba, Delta, Michigan, USA
License County: Delta
Age: 22
Residence Place: Rapid River, Michigan
Father: Olof F Johnson
Mother:  Anna Johnson
Spouse: Hugo Brannstrom
County File Number: 2320A
State File Number: 21 1470
Film: 39
Film Title: 21-Delta 672-4262
Film Description: Delta (1928 - 1939)

52
Handlar det om den här mannen?
Name: Erik Fridolf Selin
Age: 35
Birth Date: 25 okt 1896 (25 Oct 1896)
Death Date: 11 jun 1932
Death Place: Överselö, Södermanland, Sverige (Sweden)
GID Number: 100004.118.12400
Roll number: CL3296

Name: Erik Fridolf Selin
Age: 35
Birth Date: 25 okt 1896 (25 Oct 1896)
Death Date: 11 jan 1932
Death Place: Serafimerlasarettet, Stockholm, Sverige (Sweden)
GID Number: 100002.251.1800
Roll number: CL3480
(Från Sweden, Indexed Death Records, 1840-1942, hos Ancestry.)

53
När det gäller Carl David Leonard / Morris tycks det ha funnits ytterligare ett namn. Det finns ett World War I draft registration card från år 1917 för Noris Leonard Julin, Butte, Silver Bow, Montana, född 6 oktober 1888 i Illinois, USA.
Han nämns också på ett World War II draft registration card från år 1942, men nu anges efternamnet till Julian: Noris Leonard Julian, Montana, USA, född 6 oktober 1888 i Chicago, Illinois.

Han nämns i 1930 års census, Montana, county Cascade, Great Falls, men namnet anges till Norris L Julian, född i Illinois av svenska föräldrar. Yrket anges till Salesman, Furniture store.

Noris L Julian nämns på Find A Grave: https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=131385155&ref=acom

Avskrift från Montana Standard, (Butte, Montana), 1960-March-4:
Noris L. Julian Is Summoned
A 71-year-old Great Falls furniture dealer, Noris L. Julian, died in Great Falls Thursday morning after an extended illness.
Julian had operated Julian's Furniture Mart from 1947 until he suffered a stroke in 1959. His wife disposed of the business following his stroke.
Before coming to Great Falls, Julian had been in the furniture business in Butte.
Survivors include a brother, Adolph, and one sisfer, Mrs. Arthur Rydell

54
Det kan kanske handla om en kvinna som nämns på Find A Grave: Hannah Olivia Gustafson Julin, född 17 juni 1864 i Sverige, död 5 november 1939, begravd på Mission Covenant Cemetery, Stockholm, Pepin county, Wisconsin.
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=167552359&ref=acom

55
Kanske är det Frans Sigurd Eriksson som nämns i Washington, County Marriages, 1855-2008:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKNB-ZMHV

Det finns ett World War I draft registration card från år 1918 för Frank Erickson, Leavenworth, county Chelan, Washington, född 16 februari 1882. Det anges inte var han var född, men han var naturaliserad. Som närmast anhörig anges Mrs C Carlson, 228 Boston St, Seattle, King, Washington.
(Han hette alltså Frank, men det var mycket vanligt att namnet Frans blev Frank i USA.)

Men det är som sagt ett antagande att det handlar om Frans Sigurd Eriksson från Tjärstad.

56
Enligt passansökan hette han alltså John Idoff Edd, och så skrev han också när han själv undertecknade ansökan. Det verkar dock som att han senare ändrade efternamnet till Ead. Så kallas ju familjen i 1920 års census, och Illinois Deaths and Stillbirths Index, 1916-1947, tar upp John Idoff Ead, född 23 oktober 1868 i Sverige, död 16 mars 1933 i Granite City, Illinois. (Här finns alltså ytterligare ett något annorlunda födelsedatum.)

Sonen Arnold bör vara identisk med en man som nämns på ett World War I draft registration card från år 1918: Arnold Idoff Ead, Granite City, Illinois, född 18 november 1899. När han undertecknade kortet skrev han Arnold Idoff Ead.

57
Familjen nämns i 1920 års census, Illinois, county Madison, Granite, men efternamnet anges nu till Ead.
John Ead, 51, född i Sverige, till USA 1888.
hustru Louise, 46, född i Sverige, till USA 1884.
dotter Edna, 21, född i Indiana.
son Arnold, 20, född i Indiana.

Familjen nämns också i 1930 års census, Illinois, county Madison, Granite City, men efternamnet anges nu till Eads. Båda barnen bor fortfarande hemma.

58
1900 års census tar i Indiana, county Madison, Pipe Creek upp:
John I Edd, född okt. 1869 (årtalet stämmer alltså inte helt) i Sverige, till USA 1889.
hustru Louisa Edd, född okt 1873 i Sverige,
dotter Edna L, född jan 1898 i Indiana.
son Arnold I, född nov 1899 i Indiana.
Makarna har varit gifta i 4 år. Hon har fött 2 barn.

Vid 1910 års census bor familjen i Indiana, county Madison, Elwood:
John I Edd, 40, född i Sverige, till USA 1888.
hustru Louise, 35, född i Sverige.
dotter Edna L, 12, född i Indiana.
son Arnold, 10, född i Indiana.
Makarna har varit gifta i 13 år. Hon har fött 2 barn.

Men 1910 års census tar i Illinois, county Madison, Granite också upp:
John I Edd, 41, född i Sverige, till USA 1888.
Han anges vara gift sedan 14 år, men hustrun nämns inte.
Det verkar ju nästan som att han tas upp två gånger.

59
Han tycks ha bytt efternamn till Edd. Det finns en passansökan från år 1922 för John Idoff Edd, Granite City, Illinois, född 20 oktober 1868 i Saxhult, Sweden. (Födelsedatumet stämmer alltså inte exakt med din uppgift.)

61
Ragnhild Larsson dog i Kalamazoo: Michigan Death Index tar upp:
Name: Ragnhild A Larsson
Birth Date: 10 Jan 1909
Death Date: 18 Jan 1988
Gender: Female
Residence: Kalamazoo, Kalamazoo, Michigan
Place of Death: Kalamazoo, Kalamazoo, Michigan

62
Familjen kom till New York med Gripsholm den 30/6 1947: John Gustaf Larsson, 42, Ragnhild A A, 38, och två söner, 16 och 8 år. Närmast anhörig i hemlandet: Father, Father-in-law och Grandfather Karl Larsson, Valliden, Skråmträsk. Destination: Brother, Brother-in-law och uncle Joel Larsson, 430 N Prarie Ave, Kalamazoo, Mich. (Den äldste sonen anges vara född i Kalamazoo.)

63
Kusinerna tycks ha gift sig med varandra. 1910 års census tar i Minnesota, county Itasca, Bovey upp:
Charley Onger, 24, född i Sverige, till USA 1908.
hustru Jerda, 30, född i Sverige, till USA 1908.
Makarna har varit gifta i ett år.

Enligt Find A Grave dog Garda Maria Erickson den 2/6 1912.
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=50521268&ref=acom

64
Det kommer en Gerda Erikson till Quebec, Canada med Empress of Britain den 29/7 1908, men hennes åldersangivelse stämmer inte med din uppgift, hon anges vara 39 år. Hennes destination anges till Clarkfield, Min. (Från Canadian Passenger Lists, 1865-1935, hos Ancestry.)

Hon nämns också i databasen All U.S., Border Crossings from Canada to U.S., 1825-1960 (hos Ancestry): Gerda Eriksson 39/28. (Hennes ålder har först angivits till 39 men detta har ändrats till 28. Destinationen anges tiill kusin Gustaf Anger, Clarkfield.
(På raden före henne i passagerarlistan är antecknad Karl Anger, 22, som skulle till brodern Gustaf Anger.)

65
Man kan fundera över en vigsel i Colorado Statewide Marriage Index, 1853-2006:
Name Andrew Ryding     
Event Type Marriage   
Event Date 10 Feb 1904   
Event Place Denver, Denver, Colorado, United States   
Spouse's Name Celia Johnson   
Page 32991 

De flyttade till Kansas. Kansas State census 1905 tar i county Saline, Falun upp Celia Ryding, 26, född i Sverige, till Kansas från Colorado.
Kansas State census 1925, county Saline, Falun: Celia Ryding, 48, född i Sverige. Hon kom till Kansas från Colorado, och hon kom till USA 1893.

Uppgifterna om när Celia Ryding kom till USA (och också om hennes förnamn) är lite varierande i olika census. 1910 (hon kallas här Selia): Invandringsår anges inte.  1920 (Celica): Invandringsår 1881, naturaliserad 1904. 1930 (kallas nu Telia): 1904. Och enligt 1925 års Kansas State census kom hon allså till USA 1893. Det är ju bara 1925 års uppgift som (nästan) stämmer med antagandet att det handlar om Cecilia Johansson.

Här är de på Find A Grave: https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=55628553&ref=acom
Celia Ryding anges alltså vara född 1877 och dog 1962.

Från olika census:
1910 års census: https://familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bgivenname%3Aselia%20%2Bsurname%3Aryding
1920 års census: https://familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bgivenname%3Acelica%20%2Bsurname%3Aryding
1930 års census: https://familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bgivenname%3Atelia%20%2Bsurname%3Aryding
1940 års census: https://familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bgivenname%3Acelia%20%2Bsurname%3Aryding

Men det är som sagt inte bevisat att det handlar om Cecilia Johansson från Örkelljunga.

66
När det gäller Cecilia Johansson skulle det kanske kunna handla om den Cecilia Johanson, 17 år gammal, som enligt Canadian Passenger Lists, 1865-1935 (hos Ancestry) kom till Halifax, Canada den 24/3 1894 med Lake Superior. Destination: Colorado. (Hon anges vara tyska, men det kan bero på att hon ursprungligen reste ut från en tysk hamn.)

Denna Cecilia Johanson kan i sin tur vara identisk med en kvinna i 1900 års census, Colorado, county Arapahoe, Denver: Celia Johnson, servant, född januari 1877 i Sverige. Dessvärre anges det inte när hon kom till USA, så det är inte säkert att det handlar om den Cecilia Johanson som kom 1894.

(Enligt ett tidigare svar tycks ju hennes syster Josefina Johansson ha bott i Denver vid 1900 års census.)

67
Frågan är nog om hennes man verkligen hette John W Johnson. Jag tror att han istället hette John A Johnson. Jämför med A i April några rader ovanför. Den bokstaven påminner ju mycket om A i John A Johnson, förutom att "A" i John A Johnson har en extra släng på slutet. Man kan se att den som skrev ut attesten ibland gör en extra släng på den sista bokstaven i ett ord, se till exempel Machinist och First, och det är nog det som har skett även med detta A.

68
Slarvigt av mig. Jag skulle naturligtvis ha angett var jag hittade uppgifterna.

Jag hittade ankomsten i New York Passenger Lists, 1820-1957 (hos Ancestry). Den nämns också hos FamilySearch, men där hade de inte lyckats tyda namnet helt:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JN9B-GZG

Också 1900 års census finns hos Ancestry, men den finns också hos FamilySearch:
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XXN9-CMC?mode=g&i=32&cc=1325221

I 1900 års census kallas mannen John Dalstron, men familjen finns också i 1910 års census, och här anges etternamnet till Dahlstrom:
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RVV-7DX?mode=g&i=3&cc=1727033
Här anges Amanda vara född i Norge, medan hon i 1900 års census anges vara född i Sverige.

69
Kusinen kan möjligen vara en man som nämns i 1900 års census, Pennsylvania, county Cambria, South Fork:
John Dahlstrom, född apr 1871 i Sverige, till USA 1887. Yrke: Coal min.
hustru Amand, född sep 1876 i Sverige, till USA 1891.
son Rudolph, född maj 1897 i Pennsylvania.
son Elmer, född dec 1899 i Pennsylvania.
Makarna har varit gifta i 5 år. Hon har fött 2 barn.

Det kan handla om den här mannen från Find A Grave: https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=99730637&ref=acom

70
Han kom till New York med Columbia den 7/11 1904: Alfred Liljequist, 29. Last Residence: Frändefors. Destination: kusin A J Dahlström, Beaverdale, Pa.

71
En antavla hos Ancestry tar upp Joel Fred Fagerblom, född omkting 1887 i Sverige, död 3 januari 1968 i Saint Paul, Ramsey, Minnesota. Gift med Jenny Albertina Karlsson, född 9 juni 1885 i Sverige, död 20 april 1951 i Ramsey, Minnesota. Son Fritjof Richard Erling Fagerblom, född 23/12 1923 i Saint Paul, Ramsey, Minnesota, död 1974 i Saint Paul, Ramsey, Minnesota.

Sonen Fritjof Richard Erling Fagerblom var enligt antavlan gift med Doris Mildred Anderson, född 15 april 1922 i Saint Paul, Ramsey, Minnesota, död 23/2 2014 i Inver Grove Heights, Dakota, Minnesota.
Här är en kort dödsruna över Doris Fagerblom: http://memorial.obittree.com/obituary/us/minnesota/st-paul/anderson-funeral-home-and-cremation-services/doris-fagerblom/1811010/

Richard E Fagerblom på Find A Grave: https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=146747787&ref=acom
Doris M Fagerblom på Find A Grave: https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=fagerblom&GSiman=1&GScid=83744&GRid=146747786&

Detta bör vara Joel Fritiof Fagerbloms hustru på CD-skivan Embas:
Post 217859
Karlsson, Albertina Jenny
Hemmadotter (ogift kvinna)
f. 9/6 1885 i Skepperstad, Jönköpings län (Småland)
Utvandrad 18/10 1906
från Annelund, Nässjö, Jönköpings län (Småland)
till Nordamerika
Källa: Husförhörslängd, s. 688
Emibas emigrationsakt: Nässjö F 1906 012

Emigrant-CDn tar upp Jenny Carlsson, 21, Nässjö, som lämnade Göteborg för St Paul Minn 1906-11-14.

72
Frågan är om familjen bytte efternamn till Otter när de kom till USA. Bland barnen fanns dottern Alma Justina, född 25/11 1870. Då kan man fundera över en anteckning i Illinois, Deaths and Stillbirths Index, 1916-1947:
Name: Alma G. Johnson
[Alma G. Otter]
Birth Date: 25 Nov 1870
Birth Place: Borslav, Sweden
Death Date: 16 Aug 1935
Death Place: Chicago, Cook, Illinois
Burial Date: 19 Aug 1935
Burial Place: Pestigo, Matinette, Wisconsin
Death Age: 64
Occupation: Housewife
Race: White
Marital Status: M
Gender: Female
Residence: Chicago, Cook, Illinois
Father Name: John Otter
Father Birth Place: Sweden
Mother Name: Hedwig
Mother Birth Place: Sweden
Spouse Name: Abel E.
FHL Film Number: 1926669
Alla uppgifter stämmer inte riktigt. Hon heter Alma G och inte Alma J, och modern heter Hedwig och inte Hedda. Dessutom är frågan vad födelseplatsen "Borslav" ska betyda. Kan det vara en missuppfattning av Bohuslän?

Det bör handla om den här familjen i 1900 års census, Wisconsin, county Marinette, Peshtigo:
Hattie Otter, änka, född dec 1849 i Sverige, till USA 1876.
dotter Alma, född nov 1870 i Sverige, till USA 1876.
dotter Jennie, född okt 1883 i Wisconsin.
dotter Marie, född okt 1885 i Wisconsin.
Heattie har fött 5 barn, som alla lever vid 1900 års census.
Födelseåren och födelsemånaderna för Hattie och Alma stämmer med antagandet att det handlar om Johannes Carlssons hustru och dotter (men nu kallas alltså hustrun Hattie).

Här är familjen i 1905 års census för Wisconsin, county Marinette, Peshtigo (och här kallas modern verkligen Hedda):
Hedda Otter, 55, född i Sverige.
dotter Alma, 35, född i Sverige.
dotter Jennie, 21, född i Wisconsin.
dotter Mary Otter, 18, född i Wisconsin.

De nämns också i 1880 års census, Wisconsin, county Marinette, Peshtigo:
J C Otter, 38, född i Sverige. Carpenter.
hustru Hattie, 30, född i Sverige.
son Charles, 11, född i Sverige.
dotter Alma, 9, född i Sverige.
dotter Clara, 3, född i Wisconsin.

Find A Grave tar upp Charles E Otter, född 1869, död 1/6 1934, begravd på Riverside Cemetery, Peshtigo, county Marinette, Wisconsin.
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=100431037&ref=acom
Det skulle kunna handla om Carl Edvin, född 29/1 1869.

Men detta är alltså obevisade antaganden.

73
Också Carl Hjalmar Johansson tycks ha bott i Colorado. Find A Grave tar upp Carl Hjalmar Johansson, född 5/6 1873 i Sverige, död 17/12 1922.
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=58132209&ref=acom
Han var gift med Anna Johansson, född 13/7 1873 i Sverige, död 1/7 1961. De båda är begravda på Crown Hill Cemetery, Wheat Ridge, Jefferson county, Colorado.

Det bör handla om det här paret från 1900 års census, Colorado, county Clear Creek:
Carl H Johansson, född juni 1873 i Sverige, till USA 1891.
hustru Anna, född juli 1873 i Sverige, till USA 1890.
Makarna har varit gifta i 1 år.

Vid 1910 års census bor de i Colorado, county La Plata, Tiffany. De har nu en åttaårig dotter Helma, född i Colorado.

74
Ett litet tillägg:
1910 års census tar i Colorado, county Denver upp:
Josephine Jones, 38, änka, född i Sverige, till USA 1890.
dotter Esther E, 15, född i Colorado.
son Victor W, 14, född i Colorado.
dotter Lena J, 12, född i Colorado.
dotter Helen L, 8, född i Colorado.

Josephines man hade alltså dött sedan 1900 års census. Det tycks därför handla om ett par som nämns på Find A Grave:
John M Jones, född 13/1 1862, död 2/8 1909.
Josephine Jones, född 5/12 1870, död 5/5 1954.
De är begravda på Crown Hill Cemetery, Wheat Ridge, Jefferson County, Colorado.
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=jones&GSfn=josephine&GSby=1870&GSbyrel=in&GSdyrel=all&GSob=n&GRid=47575844&df=all&

Eftersom Josephine Jones var född den 5/12 1870 skulle det verkligen kunna handla om Josefina Johansson från Örkelljunga.

75
Josefina Johansson var född den 5/12 1870. Då finns det en möjlig träff i 1900 års census, Colorado, county Arapahoe, Denver:
John Jones, född jan 1862 i Sverige, till USA 1882.
hustru Josephine, född dec 1870 i Sverige, till USA 1890.
dotter Ester E, född juli 1893 i Colorado.
son Victor W, född dec 1895 i Colorado.
dotter Lena J, född juli 1897 i Colorado.
Makarna har varit gifta i 7 år. Hon har fött 3 barn.

Sonen Victor W bör vara identisk med en man som nämns på ett World War I draft registration card från år 1917: Victor William Jones, Denver, Colorado, född 4 december 1895 i Georgetown, Colorado.

Och han bör i sin tur vara identisk med en man som nämns i Social Security Applications and Claims Index:
Name: Victor William Jones
Gender: Male
Race: White
Birth Date: 4 Dec 1895
Birth Place: Georgetown C, Colorado
Father: John Jones
Mother: Josephine Johansson
Type of Claim: Original SSN.
Notes: Jun 1942: Name listed as VICTOR WILLIAM JONES

Modern hette alltså Josephine Johansson, så det skulle kunna handla om Josefina Johansson från Örkelljunga. (Men det är trots allt ändå ett antagande.)

Här är Victor William Jones på Find A Grave:
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=73981425&ref=acom

76
Fors / SV: Lars Andersson
« skrivet: 2017-03-11, 12:36 »
Nu har jag inte kollat om det föddes flera Lars Andersson i Fors år 1824, med CD-skivan Sveriges befolkning 1880 tar upp:
Post 1880-15-17-268
Andersson, Lars
Backsittare
f. 1824 i Fors (Älvsborgs län, Västergötland)
Änkling, far i familjen
Fråstad Hansgård
Åsbräcka (Älvsborgs län, Västergötland)
Registrerad födelseort: Fors Älvsborgs län

77
New York (NY) / SV: Moberg, Knumanch
« skrivet: 2017-03-08, 23:22 »
Ett litet tillägg: Det anges alltså att han kom till USA den 2/1 1890, men det anges också att han kom till Grand Forks i Dakota.

78
New York (NY) / SV: Moberg, Knumanch
« skrivet: 2017-03-08, 14:12 »
New York, State and Federal Naturalization Records, 1794-1940 (hos Ancestry) har en Admission Application för Immanuel Moberg, Photographer. Naturalization Date 24 Aug 1900, Naturalization Place New York Kings. Det anges inte uttryckligen när han var född, men den 25/12 1899 var han 29 år gammal. Detta får väl tolkas som att han var född 25/12 1870.

Det anges att han kom till USA den 2 januari 1890, att han ansökte om medborgarskap för 7 år sedan, den 16 januari 1893, och att han bott i USA i 10 år. (Men detta stämmer ju inte med med uppgiften att Emanuel Moberg flyttade från Östersund till Sundsvall  10/9 1891. Har det på något sätt blivit ett misstag här?)

(Hos FamilySearch finns ett registerkort för samma ärende. FamilySearch anger i indexet att naturaliseringen skedde år 1910, men detta är en felläsning. Den första nollan i 1900 är mycket smal och har misstolkats som en etta.)

79
När det gäller dottern Olive Hanson kan man kanske fundera över en anteckning i Washington Death Certificates, 1907-1960:
Name Olive Hanson
Event Date 06 Aug 1934
Event Place Seattle, King, Washington
Gender Female
Age (Formatted) 62 years 11 days
Birth Year (Estimated) 1872
Father's Name Hans Hanson
Mother's Name Anna Eckman
Åldern 62 år 11 dagar stämmer ju bra med födelsedatumet 27/7 1872, men dessvärre anges det inte var hon var född, så det kan handla om en helt annan kvinna.

80
1900 års census har en möjlig träff i Minnesota, county Hennepin, Minneapolis, men alla uppgifter stämmer inte riktigt:
Henrey Hanson, född 1842 (men åldern anges till 59 år), född i Sverige, till USA 1869. Yrke: Grocery merchant.
hustru Anna, född februari 1845 i Sverige, till USA 1869.
dotter Olive, född juli 1873 i Minnesota. Yrke: Dressmaker.
dotter Mary, född september 1879 i Minnesota. Yrke: Grocery clerk.
Makarna har varit gifta i 30 år. Hon har fött 3 barn, av vilka 2 lever vid 1900 års census.

Familjen nämns också i 1895 års census för Minnesota, men mannen kallas nu Hans Hanson.
Hans Hanson, 52, född i Sverige. Jag tycker att yrket anges till Grocer.
Anna Hanson, 50, född i Sverige.
Olive Hanson, 23, född i Minnesota.
Mary Hanson, 17, född i Minnesota.
Familjen bor på 1431 Jefferson St, Minneapolis (alltså inte 1441).

81
Detta kan vara Nils Dahlman (född 29/4 1865) i Washington, Select Death Certificates, 1907-1960 (åtminstone stämmer föräldrarnas namn Nels Dahlman och Stena):
Name: Nils Dahlman
Gender: Male
Marital Status: Married
Age: 56
Estimated birth year: abt 1865
Death Date: 21 Dec 1921
Death Place: Medical Lake, Spokane, Washington
Father: Nels Dahlman
Mother: Stena Dahlman
Spouse: Wendil Dahlman
FHL Film Number: 1992763
Reference ID: 443

När det gäller hustrun Wendil Dahlman kan man fundera över en skild kvinna i 1910 års census, county Todd, Barrett: Vandela N Dahlman, 44, född i Sverige, till USA 1888.
(1895 års census för Minnesota tar i Minneapolis upp Nels Dahlman, 30, och Vendla Dahlman, 29, båda födda i Sverige. De nämns också i 1905 års census för Minnesota, county Todd: Nels Dahlman, 40, och Wendla Dahlman, 39, båda födda i Sverige.)

82
Du nämner brodern Jan, född 1860-06-04. Det kan vara han som nämns på Find A Grave:
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=69539702&ref=acom
(Han är alltså begravd på samma kyrkogård som Andrew Dahlman.)

83
Bland barnen fanns dottern Alma Maria, född 23/11 1884. Det bör vara hon som enligt Minnesota, Death Index, 1908-2002 dog 1962:
Name: Alma Maria Swenson
Birth Date: 23 Nov 1884
Death Date: 9 Jun 1962
Death County: Hennepin
Mother's Maiden Name: Jonson
State File Number: 006956
Certificate Number: 006956
Certificate Year: 1962
Record Number: 1502948

Bland barnen fanns också dottern Hildur Elisabeth, född 4/7 1888. Kanske var det hon som gifte sig 1934. Iowa Marriage Records, 1880-1937, tar upp:
Name: Hilder E Swenson
Gender: Female
Race: White
Age: 47
Birth Year: abt 1887
Birth Place: Sjalstad Sweden
Residence Place: Minneapolis, Minnesota
Marriage Date: 22 Sep 1934
Marriage Place: Nashua, Iowa, USA
Father: O Leon Swenson
Mother: Ann Jensen
Spouse:  Frank Adelbert Archer

Här är hon på Find A Grave:
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=28910741&ref=acom
(Enligt vigselnotisen var hon född cirka 1887, men enligt Find A Grave var hon född 4 juli 1888.)

84
Bland barnen fanns sonen Evald Leonard Svensson, född 19 september 1886 i Dalby. Det bör vara han som nämns på ett World War I draft registration card från år 1917: Evald Leonard Swenson, Loomis, Placer county, Californien, född 19 sept 1886 i Lund, Sweden.

Det kan vara han som nämns i 1930 års census, Washington, county King, Seattle: Ewald L Swenson, 43, ogift, född i Sverige, till USA 1894. Hans yrke anges till Soldier.

Han dog i Washington. Washington, Select Death Certificates, 1907-1960 tar upp:
Name: Ewald Leonard Swenson
Gender: Male
Age: 54
Estimated birth year: abt 1887
Death Date: 26 Aug 1941
Death Place: Seattle, King, Washington
Father: Oscar L. Swenson
Mother: Anna Nelson
FHL Film Number: 2023904
Reference ID: 3204

Och här är han på Find A Grave: https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=15472498&ref=acom

85
Det kan vara han som nämns i 1930 års census, Minnesota, county Olmsted, Dover: Enouch Johnson, 35, ogift, född i Sverige, till USA 1914. Yrke: Farm laborer.

86
Gustaf Zackrison, född 5 september 1893 i Sverige, död januari 1976 i Elmhurst, DuPage, Illinois, nämns i en antavla hos Ancestry. Enligt antavlan var han gift med Signe Maria Nykvist, född 31 augusti 1893 i Sverige, död 1 juni 1970 i Santa Ana, Orange, Californien.
Två barn nämns:
Lillian Marie Zackrison, född 24 april 1922 i Chicago, död 2 juli 1996 i Martinez, Contra Costa, Californien.
Floyd Gus Zackrison, född 12 september 1923 i Chicago, död 18 januari 2008 i Elmhurst, Du Page, Illinois.

På adressen http://articles.chicagotribune.com/2008-01-20/news/0801190703_1_elmhurst-ryberg-death-notice finns en dödsruna över Floyd G Zackrison.

87
Social Security Death Index tar upp:
Name: Gust Zackrison
SSN: 328-30-0488
Last Residence: 60126 Elmhurst, Du Page, Illinois, USA
BORN: 5 Sep 1893
Died: Jan 1976
State (Year) SSN issued: Illinois (1952-1954)

Jag ser nu att mitt förra svar blev lite ofullständigt. Det skulle stått "född 5 sept 1893 i Holland, Sweden".
Här är en länk till kortet: https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V1KK-5XH

88
Kan det vara han som nämns på ett World War I draft registration card från år 1917? (Han tycks i så fall ha bytt förnamn.) John Enoch Johnson, Rockford, Illinois, född 11 augusti 1894 i Runsten, Oland, Sweden. (När han själv undertecknade kortet skrev han John Enock Johnson.)

89
Kan de ha använt efternamnet Zackrisson? Det finns ett World War I draft registration card från år 1917 för Anders Edward Zackrison, Chicago, född 30 nov 1888 i Halland, Sweden. Han arbetar som bartender.
Det finns också ett World War I draft registration card från samma år för Gustav Natonall Zackrison, född 5 sept 1893 i Halland, Sweden. Bostadsadressen har först angivits till Chicago, men detta har ändrats till Hammond, Indiana.

Gustav N Zackrison, Chicago, född 5 sept i Holland, Sweden, nämns också på ett World War II dradt registration card från år 1942. (Holland måste vara en missuppfattning av Halland.) Som den som alltid vet hans adress anger han Signe Marie Zackrison, samma adress.

90
New York, Passenger Lists, 1820-1957 (hos Ancestry) tar upp N H Silberg, 55, och L M Silberg, 50, (som också anges vara man), vilka kom till New York med Fulda 21 juli 1891. Port of Departure: Cape, Haiti and Tonaives.
N H Silbergs ålder stämmer alltså inte alls, men före honom i passagerarlistan är antecknade Martina Engberg, 20, Hulda Blomqvist, 30, och Anna Tobbi, 23, och eftersom Emigrant-CDn tar upp
Anna Taube, 25, Nederkalix. Källkod: 45:482:8755
Hulda M Blomqvist, 21, Värmdö. Källkod: 45:482:8756
Martina Engberg, 20, Värmdö. Källkod: 45:482:8757
Nils H Selberg, 69, och Lisa, 64, Nederkalix. Källkod: 45:482:8758
vilka lämnade Göteborg samma dag som Nils H Selberg och Lisa tycks det ändå ha handlat om makarna, fast åldrarna är helt fel. (Hulda Blomqvist har också fått fel ålder, och Anna Taube har fått fel efternamn, så uppgifterna verkar inte vara helt tillförlitliga.)

De anges vara Norwegian, men här måste det ha blivit fel. Destinationen anges till Minnesota.

91
Välinge / SV: Sundblad till Amerika
« skrivet: 2017-02-19, 11:59 »
Möjligen var det han som kom till New York med Devonia den 15/5 1887, fast efternamnet i så fall har blivit lite fel: Ernst Lundblad, 19, från Sverige. Passagerarlistorna från denna tid är mycket knapphändiga, så man får bara veta att han skulle till United States America. I sista kolumnen i passagerarlistan verkar det för honom stå Helsingborg.
(Från New York Passenger Lists, 1820-1957, hos Ancestry.)

92
02) Efterlysningar / SV: Alma Regina Shelgren Osgood
« skrivet: 2017-02-18, 17:22 »
Kan det handla om den här flickan?
Huvudman:    APPELGREN N G
Förnamn:     ALMA REGINA
Ålder:       7            Kön: K
Född: 1874/1875
Församling: ULRICEHAMN    Län: P
Titel/Anm: D
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1882 05 29
Destination: CHICAGO
Medåkande: JA
Källkod: 20:198:912

Hon reser tillsammans med:
N G Appelgren, 55, byggmästare.
Wilhelmina, 40, hustru.
Maria Kristina, 42, syster.
Sigfrid, 17, son.
Per Julius, 16, son.
Hilda Axiana, 15, dotter.

93
I 1900 års census, där Nils P Johnson i New Britain i Connecticut nämns, nämns också sonen Oscar Johnson, född mars 1889 i Connecticut. Det kan vara han som nämns i Michigan, Marriage Records, 1867-1952:
Name: Mr Carl Oscar Johnson
Gender: Male
Race: White
Birth Year: abt 1889
Birth Place: New Britain, Connecticut
Marriage Date: 25 Jun 1935
Marriage Place: Royal Oak, Oakland, Michigan, USA
License County: Oakland
Age: 46
Residence Place: Royal Oak, Michigan
Father: Nels Johnson
Mother: Betty Anderson
Spouse: Laura Margaret Lee
County File Number: 952
State File Number: 63 13068
Film: 175
Film Title: 63-Oakland 1011013449
Film Description: Oakland (1933 - 1935)

Det finns också ett World War I draft registration card från år 1917 för Charles Oscar Johnson, Royal Oak, Michigan, född 10 mars 1889 i New Britten, Connecticut. Han är gift och har två barn.

94
Inte ett svar på vart Neta Lovisa Johansdotter och hennes man Nils Peter Johansson tog vägen, men man vågar kanske anta att detta är deras son Adolf Julius, född 9/12 1874, på ett World War I draft registration card från år 1918 (under förutsättning att han använde efternamnet Nelson): Adolph Julius Nelson, 18 Robert Str., New Britain, county Hartford, Connecticut, född 9 december 1874. Det anges inte var han är född, men han är naturaliserad. Närmast anhörig är Mrs Anna Miltida(?) Nelson, samma adress.

Här är familjen i 1910 års census, Connecticut, county Hartford, New Britain:
Adolf J Nelson, 35, född i Sverige, till USA 1879.
hustru Anna M, 32, född i Sverige, till USA 1882.
son Roland, 6, född i Connecticut.
dotter Marjorie E, 4, född i Connecticut.
svåger George Forsberg, 24, född i New York.
Makarna har varit gifta i 8 år. Hon har fött 2 barn.

Detta bör vara dottern i Michigan Marriage Records, 1867-1952, även om hon kallas Marjorie M och inte Marjorie E:
Name: Marjorie M Nelson
Gender: Female
Race: White
Birth Year: abt 1905
Birth Place: New Britain,Conn
Marriage Date: 29 Dec 1924
Marriage Place: Royal Oak, Oakland, Michigan, USA
Age: 19
Residence Place: Royal Oak, Michigan
Father: A J Nelson
Mother: Anna M Forsberg
Spouse: William J Chadwick
Record Number: 1120
Film: 177
Film Description: 1924 Monroe - 1924 St Joseph

95
I ett annat inlägg på Anbytarforum har nämnts sonen Nils Arvid Eriksson, född 1887-12-31, till USA 1910-03-18. CD-skivan Emibas tar upp en Nils Arvid Eriksson, född i Tjärstad, men födelsedatumet anges till den 30/12 1887. Han nämns 2 gånger, dels med utvandringsdatum 18/3 1910 och dels med utvandringsdatum 24/9 1910.
Emigrant-CDn tar upp Nils Arvid Eriksson, 23, Tjärstad, som lämnade Göteborg för Seattle WA 1910-09-30. Databasen U.S., Border Crossings from Canada to U.S., 1825-1960 (hos Ancestry) tar upp Nilsi A Eriksson, 22, Håkantorp, som kom till Quebec, Canada 15/10 1910. Passagerarlistan är inte helt lättläst, men det tycks stå att hans syster betalat biljetten. Destinationen verkar dock vara fadern M(?) Karlson, Seattle, Washington. Han uppges vara född i Björkvik. (Han har indexerats som Nilsi A Eriksson, men "Nilsi" är nog en felläsning.)

Det kan vara han som nämns på ett World War I draft registration card från år 1917, Nels Erickson, Seattle, Washington, född 30 december 1887 i Rinforsa, ??, Sweden. (Kan det vara Rimforsa i Tjärstad som avses?)

96
När det gäller Frans Sigurd Eriksson kan man fundera över ett World War I draft registration card från år 1918 för Frank Erickson, Leavenworth, county Chelam, Washington, född 16 februari 1882. Det anges inte var han är född, men han är naturaliserad. Som närmast anhörig anges Mrs C Carlson, 228 Boston St, Seattle, county King, Washington.

Kan det handla om Frans Sigurd Eriksson, fast namnet Sigurd inte nämns? I så fall kan man undra om mrs C Carlson var hans mor, gift med Carl Petter Carlsson. (Han heter alltså Frank och inte Frans, men det var mycket vanligt att Frans blev Frank.)

Det kan handla om den här familjen i 1920 års census, Washington, county Chelan, Leavenworth:
Frank Erickson, 38, änkling, född i Sverige, till USA 1895, naturaliserad 1903. Yrke: Locomotive Engineer, Steam railroad.
son Frank J, 10, född i Washington, modern född i England.
dotter Esther S, 7, född i Washington, modern född i England.
Åldersangivelserna avser förhållandena den 1/1 1920. Invandringsåret för Frank stämmer inte, men just invandringsåren är ofta felaktiga.

Denne Frank Erickson nämns i en antavla hos Ancestry (men där andranamnet inte stämmer riktigt): Frank Seigert Erickson, född 1882 i Sverige, dödsår har ej angivits. Enligt antavlan gifte han sig den 29 maj 1908 i Washington med Gertrude Silena Molle, född omkring 1882, död 30 juni 1917 i Leavenworth, Chelan, Washington. Två barn nämns: Frank J Erickson, född 31 maj 1910 i Washington, död 29 januari 1988 i Spokane, Washington, samt en dotter, om vilka inga uppgifter lämnas.

Familjen nämns också i 1910 års census, Washington, county Chelan, Leavenworth, men här anges Gertrude vara född i Washington av engelska föräldrar. Sonen kallas här Joseph F.

97
Ett lite annorlunda förslag:

Åhr 1773 den 18 Januari blef efter an-
modan laga upteckning för Rättadt
hos änckan Cherstin Månsdotter uti Siöarp
På den ägendom, som fans efter afl:
Rusthålan i lifstiden wällförståndig
Per Månsson, som afl: den 3ie sistl, och
har efter sig lämnadt 4 st döttrar,  nbl.
Elin gieft med drängen Swen Andersson
och har beckomit hemföld, är ny(?) när-
warande å sin hustrus wägnar, flickan
Cherstin 20, Margreta 14, Anicka 12, åhr gamla,
til för myndare före slogs Anders Nilsson
i Giefwarp, och Rusthålar Bengt Nilsson i
Siöarp, efter warning upgafs ägendomen
som nedanföre förmäles nembl.

98
000 Osorterat / SV: Hjälper en från USA
« skrivet: 2017-02-03, 19:47 »
Detta är väl lite ovidkommande, men kan det här vara systern Hildur Eva Wiktoria i Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007?
Name: Eva Hildur Bickford
[Eva Hildur Lagerstrom]
Gender: Female
Race: White
Birth Date: 7 Jun 1891
Birth Place: Stockholm, Sweden
Father: John Lagerstrom
Mother: Terecia Westberg
Type of Claim: Original SSN.
Notes: Dec 1936: Name listed as EVA HILDUR BICKFORD
Föräldrarnas namn stämmer, men hennes födelsedatum stämmer inte alls med uppgiften i klippet ovan.

1930 års census tar i Rhode Island, county Providence, Providence upp:
Eva Bickford, 39, änka, född i Sverige, till USA 1900.
son George E, 19, född i New York.
(Emigrant-CDn tar upp Eva H W Lagerström, 18, som lämnade Göteborg för New York 1902-02-28.)

1940 års census tar i Rhode Island, county Providence, Providence upp:
Eva Bickford, 56, skild, född i Sverige.

Åldersangivelsena skiljer sig alltså avsevärt, och hon anges vara änka 1930 men skild 1940.

99
Karl Aug Andersson, 23, stonecutter, kom till Halifax med Tunisian den 6/4 1906. Destination: Dall Rapids, S.D. (Från Canadian Passenger Lists, 1865-1935, hos Ancestry.)
Det står Dall Rapids, men det kan istället handla om Dell Rapids, county Minnehaha, South Dakota.

100
Efterlysningar / SV: Eva Lovisa Margareta Örtendal
« skrivet: 2017-01-30, 20:56 »
England & Wales, Civil Registration Death Index, 1916-2007 (hos Ancestry) har en möjlig träff:
Name: Eva Lovisa M York
Birth Date: 27 Apr 1907
Date of Registration: Sep 1978
Age at Death: 71
Registration district: Bury St edmunds
Inferred County: Suffolk
Volume: 10
Page: 1937

101
Emigrant-CDn tar upp:
Efternamn: ADAMSON
Förnamn: PETER O
Ålder: 27            Kön: M
Född: 1856/1857
Församling: MJÄLLBY    Län: L
Titel/Anm: FISKARE
Utresehamn: MALMÖ
Utvandrdag: 1884 03 20
Destination: MORRISON
Medåkande: NEJ
Källkod: 1884:145:2079

Om man på Emigrant-CDn söker efter personer från Mjällby som emigrerade till Morrison får man 115 träffar. För de flesta ages desstinationen till Morrison IL eller Morrison ILL (= Illinois), men två har destinationen Morrison IA (= Iowa), och för några, som Peter O Adamson, anges destinationen bara till Morrison.

102
1911 kom hon till Boston med Ivernia den 26/10.

103
På adressen
http://www.legacy.com/obituaries/bostonglobe/obituary.aspx?page=lifestory&pid=123550412
finns en dödsruna som tycks handla om Margit Irene Viktoria. (I alla fall stämmer namnen på hennes bröder.)

104
Social Security Applications and Claims Index tar upp:
Name: Gunnan Emanuel Johnson
[Gunnar E Johnson]
SSN: 032054386
Gender: Male
Race: White
Birth Date: 23 Sep 1918
Birth Place: Sweden
Death Date: 1 Nov 2001
Father: Ernest A Johnson
Mother: Anna V Peterson
Type of Claim: Original SSN.
Notes: Mar 1937: Name listed as GUNNAN EMANUEL JOHNSON; 07 Nov 2001: Name listed as GUNNAR E JOHNSON

Han dog i Worcester, Massachusetts. Massachusetts Death Index, 1970-2003 tar upp:
Name: Gunnar E Johnson
Certificate: 055093
Death Place: Worcester
Death Date: 1 Nov 2001
Birth Place: Other
Birth Date: 23 Sep 1918

Social Security Applications and Claims Index tar också upp:
Name: Stig Ivar Johnson
[Stig I Johnson]
SSN: 018107314
Gender: Male
Race: White
Birth Date: 7 May 1917
Birth Place: Norkoping, Sweden
Death Date: 8 Oct 1988
Father: Edward Johnson
Mother: Anna Peterson
Type of Claim: Original SSN.
Notes: Nov 1936: Name listed as STIG IVAR JOHNSON; 10 Nov 1988: Name listed as STIG I JOHNSON

Han dog i Norwood, Massachusetts. Social Security Death Index tar upp:
Name: Stig I. Johnson
SSN: 018-10-7314
Last Residence: 02062 Norwood, Norfolk, Massachusetts, USA
BORN: 7 May 1917
Died: 8 Oct 1988
State (Year) SSN issued: Massachusetts (Before 1951)

105
Ernst A Johnsson, 38, och
Karl E Pettersson, 15,
lämnade Göteborg för Boston 1927-11-10.
De kom till New York med Drottningholm den 20/11 1927. Närmast anhörig i hemlandet: hustrun och modern Anna Johnsson, Högalund, Graversfors. Destination: Brother in-law och uncle Karl Karlson, 95 Eliot Str, Noorwood, Massachusetts. (För Ernst August Johnson är det anmärkt: Tattooed on both arms.)

Anna V Johnsson, 37,
Stig I Johnsson, 11,
Gunnar E Johnsson, 10, och
Margit I Johnsson lämnade Göteborg för Boston 1928-09-08.
De kom till New York med Drottningholm den 17/9 1928. Närmast anhörig i hemlandet: Brother och uncle Axel Pettersson, Högalund, Graversfors. Destination: Mannen och fadern Edward Johnson, 426 Bowdoin Str, Dorchester, Massachusetts.

1930 års census tar i Massachusetts, county Suffolk, Boston upp:
Eduard A E Johnson, 41,
hustru Anna V, 39,
son Carl E, 18,
son Stig I A, 12,
son Gunnar E, 11,
dotter Margaret I V, 5,
alla födda i Sverige, till USA 1927 och 1928.

106
Det kan kanske tilläggas att Frans Frank E Kjellberg, född 24 september 1845 i Goteborg och Bohus, Sweden, död 11 februari 1930 i New York, nämns i en antavla hos Ancestry. Bara dottern Anna "Annie" Fredrika Kjellberg, född 28 juni 1886 i Vanersborg, Alvsborg, Sweden, död december 1949 i New York nämns. Hon var gift med William Joseph Aloysius McGuigan, född 11 februari 1882 i Brooklyn, Kings, New York, död 1965. Ett barn nämns, Sebastian McGuigan, född 25 september 1908 i New York, död 29 maj 1992 i Paterson, Passaic, New Jersey. Men det fanns flera barn. På adressen http://www.legacy.com/obituaries/ctpost/obituary.aspx?pid=159417987 finns en dödsruna för Mary McGuigan Motl, 96, dotter till William och Anna (Kallberg) McGuigan, död 25/8 2012.

108
Du har kanske redan funnit detta, men 1906 års census för Manitoba, Saskatchewan och Alberta i Canada tar i Saskatchewan, district Qu'Appelle upp:
Olaf Erickson
hustru Anna
son Swan
son Gustav
son William
dotter Agnes V
dotter Annie M
son Ernest
Sonen Ernest, 3 år gammal, anges vara född i Canada, men de övriga barnen är födda i Sverige.
Familjen (utom Ernest) anges ha kommit till Canada 1902.

109
Petri Olson, 6, från Brunnby, kom till New York den 24/7 1906 med Oscar II. Hans destination anges till Parents. Mr O Olson, Lewington, Montana, will meet in Hartford, Conn.
Han tycks ha rest tillsammans med Ellen Olson, 20, Amerika. Hon hade tidigare varit i USA, Hartford, Connecticut 1905-1906. Hennes destination var nu brother in law Charley Alfvidson, Hartford, Connecticut.
Denna Ellen Olson verkar stämma in på Elin Matilda Olsson.

Elin Matilda tycks ha gift sig med Engelbert Lindström. Ett World War I draft registration card från år 1918 tar upp Johannes Arvid Engelbert Lindstrom, Hartford, Connecticut, född 24 februari 1882. Närmast anhörig: hustrun Ellen Matilda Lindstrom. Det anges inte var han är född, men han är naturaliserad.
Han nämns också på ett World War II draft registration card från år 1942: Johannes Arvid Engelbert Lindstrom, Hartford, Connecticut, född 24 februari 1882 i Kalmer, Sweden. Närmast anhörig: Mrs Johannes Linstrom (Ellen).

Enligt en Petition for Naturalization från år 1913 (hos Ancestry) hette Johannes Arvid Engelbert Lindstroms hustru Elin Mathilda, född i Breenby, Sweden. Man vågar väl anta att "Breenby" ska vara Brunnby.
Ansökan tar upp 3 barn:
Mildred Johanna, född 18 juli 1908.
Helen Virginia, född 30 mars 1910.
Lillie Viola, född 11 april 1912.
Alla är födda i Hartford, Connecticut.

1910 års census tar i Connecticut, county Hartford, Hartford upp:
Engelbert Linström, 28, född i Sverige, till USA 1903.
hustru Ellen, 24, född i Sverige, till USA 1905.
dotter Milda J, 2, född i Connecticut.
dotter Helen, 1 månad (avser åldern den 15/4 1910), född i Connecticut.
Makarna har varit gifta i 3 år. Hon har fött 2 barn.
(Invandringsåret 1905 stämmer med antagandet att det handlar om Elin Matilda.)

Kanske är det hon som avses i Connecticut Death Index, 1949-2012:
Name: Elin Lindstrom
Gender: Female
Race: White
Marital Status: Widowed
Birth Date: abt 1886
Residence : West Hartford, Hartford, Connecticut
Death Date: 17 Oct 1968
Death Place: New Britain, Hartford, Connecticut
Age: 82 Years
Spouse: J
State File #: 20493

110
Emigrant-CDn tar upp:
Efternamn: PETERSSON
Förnamn: GUST B
Ålder: 19            Kön: M
Född: 1885/1886
Församling: SKÖN    Län: Y
Titel/Anm:   
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1905 01 27
Destination: MINNEAPOLIS
Medåkande: NEJ
Källkod: 78:58:57143

Han kom till Boston med Saxonia den 9/2 1905: Gustaf B Pettersson, 19, från Skön, V. Norrl. Destinationen anges till friend Axel Hed, Minneapolis.

111
Det bör vara han som nämns på ett World War I draft registration card från år 1918: Gustaf Barnards Peterson, Powers, Coos county, Oregon, född 11/11 1885 i Sverige.
https://familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bgivenname%3A%22gustaf%20barnards%22%20%2Bsurname%3Apeterson
Som närmast anhörig anger han brodern Robert Peterson, men var Robert bodde är inte helt lättläst. Det verkar som att det först har stått Ferris, Coos, Ore., men staten verkar ha ändrats till Minn.

112
När det gäller Gustav Bernhard kan man fundera över en anteckning i California Death Index, 1940-1997:
Name: Gust B Peterson
Gender: Male
Birth Date: 11 Nov 1885
Birth Place: Other Country
Death Date: 12 Oct 1943
Death Place: Placer
Mother's Maiden Name: Swanson
Father's Surname: Peterson

Han nämns också på Find A Grave. Han är begravd på Weimar Sanatorium Cemetery, Weimar, Placer county.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=103715237&ref=acom

113
Du har kanske redan sett detta, men sonen Jack Kenoyer finns på Find A Grave:
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=140449389&ref=acom

114
Hon nämns också i 1910 års census, Californien, county Fresno, Township 4 (men efternamnet har blivit lite fel):
Harve Keyoyer, 36, född i Nebraska.
hustru Ebba, 24, född i Sverige.
son Jack, 4, född i Californien.
Makarna har varit gifta i 6 år. Hon har fött 1 barn.

Här är sonen i California, Death Index, 1940-1997:
Name: Jack Edmund Kenoyer
Social Security #: 573444365
Gender: Male
Birth Date: 26 Feb 1906
Birth Place: California
Death Date: 26 Sep 1991
Death Place: Fresno
Mother's Maiden Name: Zetbstrom
(Här har moderns flicknamn blivit lite felaktigt, men man får väl anta att det är Zetterström som avses.)

115
California, County Marriages, 1850-1952 (hos FamilySearch) tar upp:
Name Raymond Floyd Hopkins   
Event Type Marriage   
Event Date 12 Feb 1930   
Event Place El Dorado, California, United States   
Gender Male   
Age 42   
Birth Year (Estimated) 1888   
Father's Name J B Hopkins     
Mother's Name Oma Ruby     
Spouse's Name Ebba Amelia Kenoyer     
Spouse's Age 43   
Spouse's Gender Female   
Spouse's Birth Year (Estimated) 1887   
Spouse's Father's Name Eric Zetterstrom     
Spouse's Mother's Name Selma Lunsdrum     
Page 472 

1930 års census tar i Californien, county Sacramento, Sacramento upp:
Raymond F Hopkins, 42, gift (första gången) vid 42, född i Californien.
hustru Ebba E, 43, gift (första gången) vid 43, född i Sverige, till USA 1898.
(Men uppgiften att hon gifte sig första gången tycks vara felaktig, eftersom hon kallas Kenoyer i vigselnotisen.)

California, Death Index, 1940-1997
Name: Ebba Hopkins
Social Security #: 550324320
Gender: Female
Birth Date: 27 Jan 1886
Birth Place: Other Country
Death Date: 15 Jul 1979
Death Place: Los Angeles

116
Det kan vara familjen som enligt Canadian Passenger Lists, 1865-1935 (hos Ancestry) kom till Quebec med Peruvian i juli 1869.
Olof Halfyrossen, 34.
Christina Halfyrossen, 34.
Bertha Halfyrossen, 5.
Jonas Halfyrossen, 3.
Jag är osäker på deras destination. Jag tycker att det står Redwing, men det kan vara en felläsning.

Det enda som inte stämmer riktigt är att dottern kallas Bertha och inte Märtha. (Däremot kan ju Kerstin ha blivit Christina.)

117
Det bör handla om en man som nämns på ett World War I draft registration card från år 1918: August Thorild Peterson, Brooklyn, New York, född 22 november 1875 i Sverige. Närmast anhörig är Sarah Peterson, samma adress.

Sweden, Indexed Birth Records, 1860-1941 (hos Ancestry) tar upp:
Child's Given Name: August Thorild
[August Thorild Pettersson]
[August Thorild Augustsson]
Gender: Man (Male)
Birth Date: 22 nov 1875
Birth Place: Adolf Fredrik, Stockholm, Sweden
Father: August Pettersson
Mother: Cicilia Pettersdotter
Mother Birth Date: abt 1833
Mother Age: 42
GID Number: 100002.62.24300
Roll/Fiche Number: SC-442
Volume: 509

118
17 - Emigration / SV: Spåra en utvandrad tillbaka till Sverige
« skrivet: 2016-12-09, 11:19 »
Lars Frank, 20, kom till New York med Lucania den 20/9 1902. Destinationen anges till Minneapolis Minnesota, men i kolumnen där det frågades om han skulle till en släkting står det No.
(Från New York Passenger Lists, 1820-1957, hos Ancestry.)

119
17 - Emigration / SV: Spåra en utvandrad tillbaka till Sverige
« skrivet: 2016-12-08, 21:45 »
Här är han på Emigrant-CDn:
Efternamn: FRANK
Förnamn: LARS
Ålder: 20            Kön: M
Född: 1881/1882
Församling: ARBRÅ    Län: X
Titel/Anm:   
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1902 09 10
Destination: MINNEAPOLIS
Medåkande: NEJ
Källkod: 71:55:30640

120
17 - Emigration / SV: Spåra en utvandrad tillbaka till Sverige
« skrivet: 2016-12-07, 22:51 »
En antavla hos Ancestry tar upp Frank Louis Peterson, född 1882 i Arbra, Gävleborg, Sweden, död 1 jan 1943 i Banff, Alberta, Canada. Antavlan tar upp 2 barn till honom, men inte med Alma Josephine, utan med Agnes Hume Reynolds (1892-1973), som han enligt antavlan gifte sig med år 1929. Barnen är Albert Edward Peterson, född 5 mars 1931 i Banff, död 12 aug 1997 i Calgary, Alberta, Canada, och en dotter om vilka inga uppgifter lämnas.
(Men det är inte helt ovanligt att det kan vara fel i dessa antavlorna.)

121
Några spekulationer (för att inte säga rena gissningar) om Emma L Anderson. 1930 års census tar i Wyoming, county Natrona, Casper upp:
Fred Gibson, lodger, 22, gift vid 21, född i Wyoming.
Mrs Emma Gibson, lodger, 20, gift vid 19, född i Colorado, föräldrarna födda i Sverige,
(1930 års census avsåg förhållandena den 1/4 1930.)

Det bör handla om det här paret från US City Directories, Wyoming, Casper, år 1929 (hos Ancestry):
Gibson Mrs Emma L steno Sun Life Assurance Co r base 404 S Jefferson.
Gibson Fred (Emma) clk Casper Comsry Inc r base 404 S Jefferson.

Hon hette alltså Emma L och var född cirka 1910 i Colorado av svenska föräldrar. Det skulle alltså kunna handla om Olofs och Britas dotter, men det är naturligtvis ett rent antagande.

Vid 1940 års census (Wyoming, county Natrona, Casper) var Emma Gibson, 30, skild.

Också Oliver M Jourgensen nämns i US City Directories, Wyoming, Casper. Han tycks inte ha gift sig med Emma förrän i början eller mitten av 1950-talet. År 1945, 1949 och 1951 nämns en annan hustru. Emma nämns första gången 1956. (Men alla årgångar tycks inte finnas, så det är ovisst när de gifte sig, dock efter 1951.)
Så här är frågan om det var Emma Gibson han gifte sig med.

122
När det gäller Joe Johnson finns det ett World War II draft registration card från år 1942 för Joe A Johnson, Rt 3, Cambridge, Isanti, Minnesota, född 15 dec 1881 i Jemdtland, Sweden. Som den som alltid vet hans adress anger han Alma Johnson, Cambridge Minn Rt 3. Kan det handla om Lisa Jakobsdotters son? Frågan är då bara vad "A" står för. (Men han var verkligen född 15/12 1881 i Jämtland.)

Han angav alltså en Alma Johnson som den som alltid visste hans adress. Då kan man fundera över en Alma C Soderman Johnson som nämns på Find A Grave: http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=54158837&ref=acom
Enligt den dödsruna som finns där var hon först gift med Carl Danielson. Efter hans död flyttade hon till Minneapolis där hon bodde flera år. Hon gifte sig sedan med Joe Johnson, och bodde i West Cambridge. Hon är begravd på Cambridge Lutheran Cemetery, Cambridge, county Isanti, Minnesota.

Enligt dödsrunan dog Joe Johnson på 1940-talet, men Find A Grave tar inte upp någon Joe Johnson som är begravd på samma kyrkogård som Alma C Soderman Johnson.

Men frågan är som sagt om det verkligen handlar om Lisa Jakobsdotters son Johannes/Joe.

123
Men jag ser nu att det väl är det som du redan har hittat.

124
Kan han ha bytt namnet Henning till Henry? Illinois, Deaths and Stillbirths Index, 1916-1947 tar upp Henry Axel Youngquist, född 2 juni 1866 i Sverige, död 30 april 1936 i Chicago.

125
Missouri Marriage Records, 1805-2002 (från Ancestry) tar upp:
Name: August F Ahlport
Marriage Date: 27 Jun 1895
Marriage Place: Jackson, Kansas City, Missouri
Registration Place: Jackson, Missouri, USA
Spouse: Bessie Olson
(Hon hette alltså Olson.)

California, Death Index, 1940-1997 tar upp:
Name: August Frederick Ahlport
Gender: Male
Birth Date: 15 Jan 1868
Birth Place: Other Country
Death Date: 21 Apr 1940
Death Place: Alameda
Father's Surname: Peterson

Han nämns också på Find A Grave: http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=127045171&ref=acom
(August och Bessie är alltså inte begravda på samma kyrkogård.)

Söker man på hans födelsedatum 15/1 1868 får man bl.a. den här träffen:
Post 1031799
Pettersson, August Fredrik
Skräddargesäll (ogift man)
f. 15/1 1868 i Vilhelmina, Västerbottens län (Lappland)
Utvandrad 11/5 1889
från 8 Kvarteret No 246B, Härnösand, Västernorrlands län (Ångermanland)
till Nordamerika
Källa: Husförhörslängd, s. 83
Emibas emigrationsakt: Härnösand Y 1889 002
Onormerade namnformer:
Födelseförsamling: Wilhelmina
Födelseåret stämmer ju inte med uppgiften i 1900 års census. Däremot stämmer åldersangivelsen 42 år i 1910 års census, som avsåg förhållandena den 15/4 1910.

126
Kan det vara hon som avses i 1900 års census, Missouri, county Jackson, Kansas City?
August Ahlport, född jan 1869 i Sverige, till USA 1888.Yrke: Tailor.
hustru Bessie, född jan 1870 i Sverige, till USA 1892.
son Rudolph, född juni 1897 i Missouri.
son Broddy, född apr 1898 i Missouri.
Makarna har varit gifta i 4 år. Hon har fött 2 barn.

Vid 1910 års census har familjen flyttat till Californien, county Los Angeles, Los Angeles:
A D Ahlport, 42, född i Sverige, till USA 1890. Yrke: Taylor.
hustru Bessie, 40, född i Sverige, till USA 1893.
son Rudolph, 13, född i Missouri.
son Brody, 12, född i Missouri.
dotter Ruby, 6, född i Californien.
son Victor, 5, född i Californien.
dotter Nellie, 2, född i Californien.
Makarna har varit gifta i 14 år. Hon har fött 5 barn.

Vid 1920 års census bor familjen i Californien, county Alameda, Oakland. En 8-årig dotter Ethel A har tillkommit. (Mannen kallas nu August F.)

California Death Index 1905-1939 tar upp:
Name: Bessie O Ahlport
Birth Year:abt 1870
Death Date: 27 Jan 1939
Age at Death: 69
Death Place: Los Angeles, California, USA

Bessie Ahlport nämns på Find A Grave: http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=105925314&ref=acom

127
Hilma Lovisa Natalia Larsson, 45, och Anna Teresia Larsson, 13, kom till New York med Kungsholm den 25/8 1924.
Närmast anhörig i hemlandet: Dottern och systern Märta Larsson, Årstalunden 14 C, Stockholm.
Destination: Maken och fadern Erik Larsson, 68 Johnson Str., Brooklyn, New York.

Det bör vara dessa två som nämns i 1930 års census, New York, county Kings, Brooklyn:
Gunner Lindholm, 24, gift vid 24, född i Sverige, till USA 1924.
hustru Anna, 19, gift vid 19, född i Sverige, till USA 1924.
svärmor Hilma Larson, 51, änka, född i Sverige, till USA 1924.
svägerska Jennie Larsson, 31, född i Sverige, till USA 1925.
bror Ralph Lindholm, 30, född i Sverige, till USA 1928.

Jenny W R Larson, 38, och Anna Teresia Lindholm, 26, kom till New York med Kungsholm den 6/10 1937.
Närmast anhörig i hemlandet: Systern Märtha Larsson, Metaregat. 8 H, Stockholm.
Destination: Systern Astrid Wigert, 617 53 Str., Brooklyn, New York.

128
Brodern Johannes Jönsson skulle kunna vara den här mannen från ett World War I draft registration card från år 1918: Joe Johnson, P.O. 715, Aspen, county Pitkin, Colorado, född 15 december 1881. Det anges inte var han var född, men han var naturaliserad.
Närmast anhörig är Lizzie Johnson, samma adress.

Och de kan i sin tur vara identiska med de här två från 1920 års census, Colorado, county Pitkin, Aspen:
Joe Johnson, 38, ogift, född i Sverige, till USA 1903. Yrke: Miner, silver mine.
mor Lisa, 65, änka, född i Sverige, till USA 1911.

129
Här är Brita L Anderson på Find A Grave:
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=26060558&ref=acom

Maken Olof Anderson var född den 24/2 1878 och dog den 3/3 1945. Man kan då fundera över en man på CD-skivan Emibas:
Post 50971
Andersson, Olof
Son (ogift man)
f. 24/2 1878 i Sunne, Jämtlands län (Jämtland)
Utvandrad 22/3 1903
från Böle, Marby, Jämtlands län (Jämtland)
till Nordamerika
Källa: Husförhörslängd, s. 11
Emibas emigrationsakt: Marby Z 1903 001

130
Ett tillägg: Enligt 1920 års census (Colorado, county Piktin, Aspen) hette sonen Aron, inte Arvid.

131
Det kan handla om den här familjen från 1910 års census, Colorado, county Pitkin, Precinct 12:
Olof Anderson, 32, född i Sverige, till USA 1903. Farmer.
hustru Brita, 25, född i Sverige, till USA 1905.
son Arvid, 2, född i Colorado.
dotter Emma L, 0, född i Colorado.
Makarna har varit gifta i 5 år. Hon har fött 2 barn.

(Hennes make hette alltså Olof Anderson, men uppgifterna om honom stämmer inte riktigt med uppgifterna för den Olaf Andersson som emigrerade samtidigt med henne.)

132
Enligt Emigrant-CDn lämnade modern och brodern Göteborg för Aspen Colorado den 15/9 1911.

Efternamn: OLOFSSON
Förnamn: LISA
Ålder: 57            Kön: K
Född: 1853/1854
Församling: MYSSJÖ    Län: Z
Titel/Anm:   
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1911 09 15
Destination: ASPEN COLO
Medåkande: NEJ
Källkod: 95:368:7329

Efternamn: JÖNSSON
Förnamn: JOHANNES
Ålder: 30            Kön: M
Född: 1880/1881
Församling: MYSSJÖ    Län: Z
Titel/Anm:   
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1911 09 15
Destination: ASPEN CD
Medåkande: NEJ
Källkod: 95:368:7430

De kom till New York med St Louis den 1/10 1911. Destination: Dottern Brita Anderson, Box 715, Aspen, Colorado.

133
Ale-Skövde / SV: Ale-Skövde C:3, s 45
« skrivet: 2016-11-13, 23:13 »
Mantalslängderna för Ale-Skövde finns nog bara på Svar.

134
Ale-Skövde / SV: Ale-Skövde C:3, s 45
« skrivet: 2016-11-13, 18:02 »
Du kanske redan känner till detta, men Anna Carlsdotter dog efter något år. Den 17 juli 1782 förrättades bouppteckning efter avlidna hustrun Anna Carlsdotter i Södra Starrkärr, som efterlämnade mannen Nils Olofsson och en liten son Olof Nilsson.
(Ale häradsrätt FIIa:5, sidan 1129.)

135
Ale-Skövde / SV: Ale-Skövde C:3, s 45
« skrivet: 2016-11-13, 17:26 »
Faderns namn har nog verkligen blivit fel.
1780 års mantalslängd för Ale-Skövde socken tar i Starrkörr Södre upp bl.a. Sachris Olofsson, med anmärkningen bror Nils.
1782 års mantalslängd för Ale-Skövde socken tar i Starrkörr Södre upp bl.a. upp en gift man Nils Olsson.

Enligt Ale-Skövde C:3, sidan 213, vigdes den 10/9 1780 drängen Nils Olsson i Södra Stärke och pigan Anna Carlsdotter i Lersik. (Man kan kanske undra varför vigseln skedde i Ale-Skövde, eftersom Lersik ligger i Hålanda socken i samma pastorat.)

136
Ale-Skövde / SV: Ale-Skövde C:3, s 45
« skrivet: 2016-11-13, 14:49 »
Olof Nilssons och Anna Carlsd: Barn i Stärke N: Olof. G:M: Cherstin Swensd. i Låcktorp. M:F: Zacharias Olofsson i Stärke och Anders Börjesson i Lunnewiken. P:F: Maria Swensd: i Låcktorp och Anna Olofsd: i Slerebo i Hålanda Sockn.

137
Ale-Skövde / SV: Ale-Skövde C:3, s 45
« skrivet: 2016-11-13, 12:49 »
Det står mycket riktigt att han föddes i Stärke. Det är Starrkärr som avses. (Alltså gården Starrkärr i Ale-Skövde socken, inte socknen Starrkärr.)

138
Skepplanda / SV: Skepplanda C:3 Ver:a 1740-1775
« skrivet: 2016-11-06, 20:58 »
Jo, jag tycker nog att det står "död af magesjuka".

139
Skepplanda / SV: Skepplanda C:3 Ver:a 1740-1775
« skrivet: 2016-11-06, 18:11 »
Han föddes i Skönningared Slottsgården.

Det bör väl vara den här familjen i Skepplanda AI:2 (1769-1772), sidan 19:
Sven Persson, 36
hustru Karin Andersdotter, 29
son Per, 6
son Anders, 3
(Sonen Andreas nämns alltså inte.)

Den 4/2 1793 förrättades bouppteckning efter Swän Persson i Skönningared Slottsgården, som efterlämnade änkan Karin Andersdotter och sönerna Anders, Andreas och Jonas Swenssöner.
(Ale häradsrätt FII:8, sidan 33.)

140
Johanna Lovisa var väl inte född den 19/12 1855 utan den 12/12 1862.

Emigrant-CDn tar upp Johanna Lundgren, änka, Lyngby, (M), 64 år, och Johanna L Carlsson, piga, Ljungby, (M), 27 år, vilka lämnade Malmö för Junction City den 6/11 1890. Man vågar nog anta att Ljungby är en felskrivning för Lyngby.
J L Carlson, 27, finns med i passagerarlistan för Circassia, 4 rader under Johanna Lundgren.

141
Du har kanske redan funnit detta, men den 9-årige sonen Henry som nämns i 1920 års census finns på Find A Grave:
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=46500616&ref=acom

Där finns också en dödsruna, och i den nämns en avliden bror Harry William Christenson. Det bör handla om den här mannen från Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007 (hos Ancestry):
Name: Harry William Christenson
[Harry W Christenson]
SSN: 293145184
Gender: Male
Race: White
Birth Date: 19 Nov 1922
Birth Place: Akron Summit, Ohio
Death Date: 25 Feb 1996
Father: Ernest V Christenson
Mother: Julia W Anderson
Type of Claim: Original SSN.
Notes: Jan 1941: Name listed as HARRY WILLIAM CHRISTENSON; 02 Mar 1996: Name listed as HARRY W CHRISTENSON

Också han finns på Find A Grave (men utan dödsruna):
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=36737923&ref=acom

143
Sök på Earnest Christinson i 1920 års census, så får du en möjlig träff.

144
Några spekulationer om Evelina Scharffs man Aron Josefsson. Han skulle kunna vara identisk med den här mannen från 1900 års census, Connecticut, county Middlesex, Chatham: Aaron Josephson, född februari 1863 i Sverige, till USA 1891. Yrke: Farm laborer.
Man kan då fundera över en man på Emigrant-CDn:
Efternamn: JOSEFSSON
Förnamn: JOH ARON
Ålder: 28            Kön: M
Född: 1862/1863
Församling: TRANEMO    Län: P
Titel/Anm:   
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1891 10 16
Destination: NEW YORK
Medåkande: NEJ
Källkod: 46:442:9591

Enligt Tranemo C:11, sidan 7, föddes Johan Aron den 2/2 1863. Fadern Josef Johansson (född 26/5 1826) blev mycket gammal. Han dog den 10/10 1921 i Tranemo socken, och enligt bouppteckningen av den 21/1 1922 (Kinds häradsrätt FIIa:91, sidan 73) efterlämnade han sönerna Carl Emil, som uppgav boet, och Johan Aron, som vistades på okänd ort i Amerika.
Kan denne Johan Aron vara identisk med Evelina Sharffs man Aaron Josephson? (Men det är som sagt ett antagande.)

145
Kan det vara hon som nämns i 1900 års census, Connecticut, county Middlesex, Chatham, fast födelsemånaden inte stämmer? Evelina Scharff, född sept 1866 i Sverige, till USA 1899. Yrke: Home servant.

Då kan man fundera över ett par i 1910 års census, Connecticut, county Middlesex, Chatham:
Aaron Josephson, 45, född i Sverige, till USA 1890. Yrke: Laborer, Farm work.
hustru Evelina, 42, född i Sverige, till USA 1900.
Makarna har varit gifta i 2 år.
Kan det handla om Evelina Scharff?
(1910 års census avsåg förhållandena den 15/4 1910, så en person som var född 22/6 1867 var 42 år gammal.)

146
Sökte du på födelseåret 1877? 1940 års census avsåg förhållandena den 1/4 1940, så en person som var född den 24/5 1877 var då fortfarande 62 år, vilken ålder angavs i census. (Födelseåret angavs inte.) Därmed anses han vara född cirka 1878.

147
Det bör handla om den här mannen från CD-skivan Emibas:
Post 633529
Pettersson, Anders Gustav
Ägare (gift man)
f. 14/7 1824 i Yllestad, Skaraborgs län (Västergötland)
Utvandrad 19/5 1855
från Middagskällerydjan, Daretorp, Skaraborgs län (Västergötland)
till Amerika
Källa: Husförhörslängd, s. 45
Emibas emigrationsakt: Daretorp R 1855 001

Familjemedlemmar:
Johanna Johansdotter, född 27/4 1818 i Härja, Skaraborgs län (Västergötland).
August Alfred, född 8/9 1849 i Daretorp, Skaraborgs län (Västergötland).
Anders Petter, född 30/3 1851 i Daretorp, Skaraborgs län (Västergötland).
(Det anges alltså att hustrun föddes 27/4, men i husförhörslängden (Daretorp AI:4, sidan 45) står det nog 27/7 1818.)

148
Familjen nämns på Find A Grave, och där anges Johanna Moberg Petersons mor vara Johanna Johansdotter Moberg, född 22 oktober 1795 i Mariestad, Sweden, död 1871 i Lee county, Iowa. Det kan handla om den här kvinnan från CD-skivan Emibas:
Post 633588
Jonsdotter Moberg, Johanna
Inhyseänka (änka)
f. 22/10 1795 i Yllestad, Skaraborgs län (Västergötland)
Utvandrad 13/5 1870
från Romarehem, Daretorp, Skaraborgs län (Västergötland)
till Amerika
Källa: Husförhörslängd, s. 256
Emibas emigrationsakt: Daretorp R 1870 001

149
Efterlysningar PA - (Queries PA) / SV: Hertzman, David Leonard
« skrivet: 2016-10-23, 22:09 »
Kan det handla om den här mannen från Social Security Death Index?
Name: David Hartman
SSN: 177-16-3318
Last Residence: 16507 Erie, Erie, Pennsylvania, USA
BORN: 17 Aug 1885
Died: Sep 1975
State (Year) SSN issued: Pennsylvania (Before 1951)

150
Skallsjö / SV: Lilla Nääs
« skrivet: 2016-10-15, 19:54 »
Kanske var det de två som gifte sig år 1860 i Skallsjö: Dr. änklingen Olof Larsson på St. Näs, 50, och pigan Christina Hansdotter ibm, 30. (Skallsjö C:4, sidan 287.)
Kvinnan kallas alltså Christina. Dessutom anges hon vara 30 år gammal, vilket inte stämmer om hon var född 1833, så frågan är om det är åldern eller födelseåret som är fel.

151
Skallsjö / SV: Lilla Nääs
« skrivet: 2016-10-15, 19:36 »
De finns också i Skallsjö AI:10 (1855-1862), sidan 77, men jag klarar inte av att tyda vad det står om dem.

152
Skallsjö / SV: Lilla Nääs
« skrivet: 2016-10-15, 19:06 »
Det har blivit fel med sidorna.
I Skallsjö AI:13 finns hon på sidan 120.
I Skallsjö AI:14 finns hon på sidan 195.

153
Frågan är om han verkligen emigrerade. Han finns i Rumskulla AIIa:2 (1902-1907), sidan 388, Thorsmålen, med en anteckning i inflyttningskolumnen som jag inte säkert kan tyda: ?? 31/12 1903.

154
California Death Index, 1940-1997 tar upp:
Name: Annie E Kelso
[Annie E Renstrohm]
Gender: Female
Birth Date: 6 Oct 1876
Birth Place: Other Country
Death Date: 28 Jul 1953
Death Place: Sacramento
Father's Surname: Renstrohm

155
Hon nämns också på Find A Grave. Här kallas hon Emma Christina Nelson Nordlund.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=118468037&ref=acom

156
Frågan är om Emma Burkman faktiskt var änka när hon gifte sig år 1905.

I 1900 års census kallas alltså mannen Fred O Burkman, men här tycks det ha blivit fel. Familjen bor på adressen 814 22 Av so, men Seattle, Washington, City Directory, 1900 (hos Ancestry) tar upp Frank O Burkman, lab, 814 22d av S.
I 1902 års city directory nämns istället Emma Burkman (wid Frank) på adressen 814 22d av S. (Det nämns inte någon Frank Burkman på någon annan adress.)

Men då måste det ju ha bott 2 jämnåriga Frank Burkman i Seattle, båda födda i Sverige och invandrade ungefär samtidigt. Eller kan uppgiften i 1902 års city directory att Emma var änka vara felaktig?

157
Mitt inlägg blev nog lite svårbegripligt. Svaret utgick från att det var Frank Burkmans hustru Emma som gifte sig år 1905 och att Frank Burkman därför hade dött. I så fall fanns det ju verkligen 2 Frank Burkman, födda i Sverige, som kom till USA 1883. (Dessutom upprepade jag ju det som Kerstin skrev i sitt första inlägg.)

Kan det kanske ha varit så att Emma inte var änka när hon gifte om sig utan att de hade skiljt sig? Men det är naturligtvis en ren gissning.

158
Fanns det två svenskfödda Alfred Burkman i Washington, som båda invandrade 1883? 1920 års census tar i Washington, county King, Seattle upp:
Anna Carlson, 53, änka, född i Sverige, till USA 1886.
bror Frank Burkman, 55, änkeman, född i Sverige, till USA 1883.

1930 års census, Washington, county King, Wabash:
Frank Berkman, 65, änkeman, gift (första gången) vid 27, född i Sverige, till USA 1883. Yrke: Laborer, dairy farm. (Kan det ha varit denne som dog 1931?)

(Dessutom tar 1892 års Washington State and Territorial Census i Seattle upp Frank Burkman, född omkring 1857 i Illinois.)

159
Man kan möjligen fundera över en kvinna i U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 2 (hos Ancestry):
Name: Hjordis Larson
Birth Date: 13 Jul 1907
Address: 2625 Pleasant St, Oakland, CA, 94602-2158

Här är hon i Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007:
Name: Hjordis Larson
[Hjordis Andersson]
SSN: 566443109
Gender: Female
Race: White
Birth Date: 13 Jul 1907
Birth Place: Umea, Sweden [Umeo, Sweden]
Death Date: 1 Jan 2002
Father: Johan E Andersson
Mother:  Edla C Anderson
Type of Claim: Original SSN.
Notes: Jun 1951: Name listed as HJORDIS LARSON

Och i Social Security Death Index:
Name: Hjordis Larson
SSN: 566-44-3109
Last Residence: 94578 San Leandro, Alameda, California, USA
BORN: 13 Jul 1907
Died: 1 Jan 2002
State (Year) SSN issued: California (1951)

Problemet är bara att namnet Nanny inte nämns.

Det kan ha varit hon som kom till New York med Gripsholm den 4/11 1926: Hjördis Andersson, 19, född i Bygdeå. Närmast anhörig i hemlandet: Fadern Johan Andersson, Robertsfors. Destination: Svågern Knut Östrand, Oakland, Californien.

Men det är som sagt ett antagande att det handlar om Hjördis Nanny.

160
Från U.S. Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007:
Name: Evelyn Alma Vanerstrom
[Evelyn Alm Micheau]
[Evelyn Micheau]
SSN: 200167774
Gender: Female
Race: White
Birth Date: 11 Feb 1925
Birth Place: Kane McKean, Pennsylvania
Death Date: Dec 1985
Father: Oscar C Vanerstrom
Mother:  Edith A Johnson
Type of Claim: Original SSN.
Notes: Jun 1942: Name listed as EVELYN ALMA VANERSTROM; Apr 1965: Name listed as EVELYN ALM MICHEAU; : Name listed as EVELYN VANERSTROM MICHEAU; 31 Dec 1987: Name listed as EVELYN MICHEAU

Name: Mabel Vanerstrom Coffey
[Mabel Anna Coffey]
[Mabel Coffey]
[Mabel Vanerstrom Vanerstrom]
SSN: 166201230
Gender: Female
Race: White
Birth Date: 24 Apr 1912
Birth Place: Kane McKean, Pennsylvania
Death Date: 5 May 2002
Father: Oscar C Vanerstrom
Mother: Alma E Johanson
Type of Claim: Original SSN.
Notes: Oct 1942: Name listed as MABEL VANERSTROM COFFEY; Apr 1970: Name listed as MABEL ANNA COFFEY; 14 May 2002: Name listed as MABEL A COFFEY

161
I samma album finns en bild med texten Olga Eugenia Geranson. Kan det vara den Olga, född december 1892, som nämns i svaret ovan?

162
1900 års census tar i Colorado, county Boulder, Boulder upp:
Gustaf E Geranson, född mar 1863 i Sverige, till USA 1886.
hustru Hulda, född aug 1868 i Sverige, till USA 1886.
dotter Olga, född dec 1892 i Colorado.
dotter May, född nov 1899 i Colorado.
Makarna har varit gifta i 8 år. Hon har fött 2 barn.
(Fadern kallas alltså Gustaf E.)

163
När det gäller P Haglund tar 1900 års census i Utah, county Cache, Logan upp Peter E Haglund, född maj 1852 i Sverige, och hans 3 barn Daniel, John och Sendra(??), födda 1882-88 i Sverige. Alla kom till USA 1891. Det kan handla om den här mannen från CD-skivan Emibas, fast han var född 1851 och inte 1852.
Post 32601
Haglund, Per
Brukare (änkling)
f. 19/5 1851 i Västra Vingåker, Södermanlands län (Södermanland)
Utvandrad 3/7 1891
från Anderstorp, Västra Vingåker, Södermanlands län (Södermanland)
till Amerika
Källa: Husförhörslängd, s. 90
Emibas emigrationsakt: Västra Vingåker D 1891 050
Tillsammans med honom reste 4 barn, Olga Linnéa, Brigham Daniel, Per Johan E och Alfhilda Maria A, födda 1879-88.

164
Vänersnäs / SV: Vänersnäs
« skrivet: 2016-08-24, 22:11 »
Jag har länge sökt födelseförsamlingen för Katarina Eriksdotter i Skepplanda, enligt husförhörslängderna född 30/10 1803.
Här är hon och hennes familj i Skepplanda AI:4, 1812-16, sidan 13, ett torp under Heden:
Erik Svensson, född 16 april 1775.
hustru Katharina Johansdotter, född 20 november 1776.
dotter Katharina, född 30 oktober 1803.
son Johannes, född 28 april 1807.
dotter Sara, född 28 november 1810.
son Anders, född 15 juli 1814.

Erik Svenssons och Katarina Johansdotters vigsel kan inte påträffas i Skepplanda vigselbok. Inte heller kan Katarina Johansdotters eller barnen Katarinas och Johannes' födelse påträffas i Skepplanda födelse- och dopbok. Däremot finns dottern Saras födelse antecknad, liksom hennes yngre syskons. Familjen tycks därför ha bott utanför Skepplanda socken i början av 1800-talet.
Erik Svenssons hustrus efternamn är något osäkert. I husförhörslängderna kallas hon Johansdotter. Också i död- och begravningsboken kallas hon Katrina Johansdotter. Enligt anteckningarna i Skepplanda födelse- och dopbok när barnen föddes hette hon dock Katarina Jonasdotter.

Erik Svenssons födelsedatum anges till 16/4 1775 i Skepplanda AI:4. I april 1775 föddes i Skepplanda socken Sven Anderssons och Kerstin Eriksdotters i Röserna son Erik. Födelsedatumet är något oklart angivet. På en sida i födelseboken är tre födslar antecknade, där födelse- och dopdatum endast är angivna för den första födelsen. Dessa datum är felskrivna, födelse den 16 april och dop den 7 april. (Ska dopdatumet vara den 17/4?)
Bland faddrarna till Erik Svenssons och Katarina Johansdotters/Jonasdotters barn fanns flera personer från Röserna, vilket skulle kunna tyda på att Erik Svensson var identisk med Sven Anderssons och Kerstin Eriksdotters i Röserna son Erik. Han har då vid något tillfälle flyttat från Skepplanda socken och bott de första åren av sitt äktenskap i någon annan socken, ovisst vilken.

Jag har nu med hjälp av Släktdata funnit några anteckningar i Vänersnäs kyrkböcker som man kan fundera över.
Den 23/11 föddes och den 24/11 1776 döptes Catharina. Föräldrar: Jonas Olson och Gunla And.dr i Fiskartorp. (Vänersnäs C:1, sidan 51.)
Den 17/6 1803 vigdes i Vänersnäs Erik, 27, och Catarina, 26, båda från Lerbäcken. Eriks föräldrar hette Sven och Kerstin och Catarinas Jonas och Gunla. (Flo E:1, sidan 58.)
Den 28/10 föddes och den 29/10 1803 döptes Eric Svenssons och Chatrina Jonsdotters i Lerbäcken, Vänersnäs socken dotter Chatrina. (Flo C:1, sidan 302.)
Den 30/4 1807 föddes Erics och Catrinas i Stubba, Vänersnäs socken son Johannes. (Flo C:1, sidan 329.)
De olika födelsedatumen stämmer ju inte exakt med uppgifterna i Skepplanda husförhörslängd, men skillnaden är inte större än att man ändå kan undra om det inte är samma familj. Dessutom stämmer ju Eriks föräldrars förnamn med föräldrarnas till den Erik Svensson som föddes i Röserna.

Känner någon till denna familjen Erik Svensson och Katarina Jonasdotter i Vänersnäs socken? Kan det ha varit de som senare bodde i Skepplanda socken?

165
När Peter Svenson kom till New York med Baltic den 8/6 1907 var också Birger med. Det anges att Birger tidigare hade varit i USA, Chicago 1903-06. Destinationen anges till friend Carl Carlson, Chicago, Illinois.

166
Frågan är om det verkligen var den Olaf Carlsson som emigrerade 1883, 19 år gammal, som bodde i Assaria. Olof E Carlson finns på Find A Grave, och det finns där ett tidningsurklipp om hans dödsfall, där det står "Mr Carlson has lived in Assaria since a boy", och att "The father of Mr Carlson is living near Assaria."
(Enligt 1900 års census kom han till USA 1871.)

167
Det är lite oklarheter med uppgifterna om Helen i olika census.
I 1900 års census kallas hon Helen Johnson, boarder, född juli 1898 i New York av svenska föräldrar. Det anges att Jennie inte har fött något barn.
I 1910 års census är hon antecknad som dotter, född i New Jersey, fadern född i Norge och modern i Sverige. Nu anges att Jennie har förr 1 barn.
Vid 1930 års census är hon gift Harris. Nu anges åter att hon är född i New York. Det har först angetts att båda föräldrarna är födda i Sverige, men faderns födelseland har ändrats till Norge. (Jacob Anderson bor hos dem.)
Också i 1940 års census anges att hon är född i New York. (Jacob Anderson bor fortfarande hos dem.)

168
Det var nog ett förhastat antagande. Enligt Social Security Applications and Claims Index stämmer inte föräldrarnas namn.
Name: Charlie Anderson
SSN: 569303452
Gender: Male
Race: White
Birth Date: 8 Jul 1878
Birth Place: Gland, Sweden
Father:  Charlie Anderson
Mother:  Emma Jaransan
Type of Claim: Original SSN.

169
Man kan kanske fundera över en man på ett World War II draft registration card från år 1942: Charlie Anderson, 211 Vicksburg St., S F, Californien, född 8 juli 1878 i Oland, Sweden. (Han tycks dock i så fall ha lagt bort sitt andranamn, middle name anges till none.)

Han nämns också på ett World War I draft registration card från år 1918: Charlie Anderson, 211 Vicksburg St., San Francisco, Californien, född 8 juli 1878. Närmast anhörig är Mrs Signe Anderson, samma adress.

170
Det bör vara Hilda Charlotte Enström som nämns på Emigrant-CDn, fast namnet har blivit lite fel:
Efternamn: ENSTRÖM
Förnamn: HILMA CH
Ålder: 27            Kön: K
Född: 1868/1869
Församling: GRÄSGÅRD    Län: H
Titel/Anm:   
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1896 04 15
Destination: NEW YORK
Medåkande: NEJ
Källkod: 57:383:67919

Hilma Enstrom, 27, kom till New York med Umbria den 27 april 1896. Destinationen anges till New York.
(På raden före henne i passagerarlistan är antecknad Carl Enstrom, 18. Hans destination anges till Providence, R I. Kan detta ha varit en släkting?)

171
Allmänt / SV: Lena Benson
« skrivet: 2016-07-26, 20:57 »
Det kan vara hon som nämns på Emigrant-CDn, men här har hon fått efternamnet Bryngelsson:
Efternamn: BRYNGELSSON
Förnamn: LENA
Ålder: 21            Kön: K
Född: 1861/1862
Församling: ÄRTEMARK    Län: P
Titel/Anm:   
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1883 09 14
Destination: NEW YORK
Medåkande: NEJ
Källkod: 23:303:23208

172
När det gäller flytten från Skepplanda till Hjärtum, menar du den utflyttning 1856 som är antecknad i Skepplanda B:3, sidan 9 (bild 53 hos Arkiv Digital), rad 23, Anna Beata Jonsdotter? Hon flyttade från Sköfde, Wallby W = Vallby Västergård i Ale-Skövde socken (i Skepplanda pastorat). Ale-Skövde AI:9 tar på sidan 157, Wallby Westra, upp pigan Anna Beata Jonsdotter, som flyttade till Hjertum 56, men hon anges vara född 5/6 1820, så det måste handla om en helt annan kvinna.

173
Okänd socken i Småland / SV: Elsa Lydia Maria Isaksson
« skrivet: 2016-07-10, 14:08 »
Vid 1950 års folkräkning (hos Arkiv Digital) bodde de i Vetlanda. 5 barn är antecknade, födda 1934 - 1942, alla födda i Vetlanda, men eftersom de förmodligen lever skriver jag inte ut namnen.

174
Massachusetts Marriage Records, 1840-1915, tar upp
Name: George R Ellison
Birth Year: abt 1878
Birth Place: Sweden
Marriage Date: 30 Jul 1902
Marriage Place: Hyde Park, Massachusetts, USA
Age at Marriage: 24
Father: Anders
Mother: Josephine Anderson
Spouse: Hulda Carlson
Spouse Birth Place: Sweden
Spouse Age at Marriage: 25
Spouse Father: Peter
Spouse Mother: Mary Neilson

Det kan vara makarna som nämns i 1920 års census, Massachusetts, county Suffolk, Boston, fast hustrun kallas Hilda och inte Hulda:
George Ellison, 42, född i Sverige, till USA 1883. Yrke: Machinist, Mashine shop.
hustru Hilda, 42, född i Sverige, till USA 1894.
doter Edith, 14, född i Massachusetts.
son Carl, 12, född i Massachusetts.

Familjen nämns också i 1930 års census, Massachusetts, county Suffolk, Boston:
George R Ellison, 52, född i Sverige.
hustru Hulda C, 50, född i Sverige.
dotter Edith F, 24, född i Massachusetts.
son Carl R, 23, född i Massachusetts.

George och Hilda Ellison nämns också i 1940 års census, Massachusetts, Boston, men nu har barnen flyttat hemifrån.

Det finns ett World War II draft registration card från år 1942 för George Reginald Ellison, 90 Harvard Ave, Hyde Park, Suffolk, Massachusetts, född 29 december 1877 i Gotenberg, Sweden. Som den person som alltid vet hans adress anges Carl Ellison, 451 Blue Hill Ave, Milton, Massachusetts, vilken väl bör vara hans son.

U.S. Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007, tar upp:
Name: George R Ellison
SSN: 012104585
Birth Date: 29 Dec 1877
Birth Place: Sweden
Death Date: 10 Jul 1948
Claim Date: 26 Jul 1948
Type of Claim: Death Claim
Notes: 24 May 1976: Name listed as GEORGE R ELLISON

Det bör väl vara dottern som nämns i en antavla hos Ancestry: Edith Fredrika Ellison, född omkring 1905 i Hyde Park, Suffolk, Massachusetts. Dödsdatum har ej angivits. Hon var gift med Basil Atwood Strout, född 4 oktober 1908 i Kenduskeag, Penobscot, Maine, död 31 augusti 1968 i Melrose, Middlesex, Massachusetts. Inga barn är antecknade.

Och det kan vara sonen som nämns i en annan antavla: Carl Ellison, född 4 april 1907 i Hyde Park, Suffolk, Massachusetts, död 17 april 1982 i Walpole, Norfolk, Massachusetts. Han gifte sig 3 juni 1933 i Milton, Norfolk, Massachusetts med Margaret May "Peg" MacKeen, född 11 maj 1905 i Nova Scotia, Canada, död 16 oktober 2009 i Walpole, Norfolk, Massachusetts. (Hon blev alltså mycket gammal.)
På adressen http://www.legacy.com/obituaries/bostonglobe/obituary.aspx?n=margaret-m-ellison-mckeen&pid=134556121 finns en dödsruna över henne.

175
Du känner kanske redan till detta, men Massachusetts Passenger and Crew Lists, 1820-1963 (hos Ancestry) tar upp Narmi C Johanson, 19, som kom till Boston med Saxonia den 18 mars 1909. (Hon har indexerars som Naomi Johanson, men det står helt säkert Naemi.) Last Permanent Residence anges till Figeholm, och som närmast anhörig anges fadern Johan Carlson, Höganäs, Figeholm. Hennes destination anges till cousin Georg Ellison, Ellis Str., Hyde Park, Boston, Mass.
Stämmer detta in på den Naemi Charlotta Johansson du frågar om, eller är det en namne?

176
Mangskog / SV: Emigranten Martin Persson
« skrivet: 2016-07-02, 17:18 »
Kan han ha rest ut från Köpenhamn, fast han bodde i Värmland? Tittar man på de personer som står närmast före och efter honom (och Frans och Henning Sundquist) i passagerarlistan verkar de komma från Skåne och södra Småland. (Och inte heller de tycks kunna påträffas på Emigrant-CDn.)

177
U.S. Naturalization Record Indexes (hos Ancestry) tar verkligen upp en Carl Birger Nelson, född juli 1869 i Sverige, men eftersom födelsedatumet anges till den 11 juli är det högst osäkert om det handlar om Karl Birger Nilsson från Alfshög. Han bodde på 63 W 124 St, New York, och hans yrke anges till Civil Engineer. Det anges att han kom till USA 4 april 1887, vilket ju inte heller stämmer, (enligt CD-skivan Emibas utvandrade han 16/12 1887), och han naturaliserades 19 oktober 1891.

178
Jag har inte hittat dem, men kan detta vara Janne Albert på Emigrant-CDn?
Efternamn: LUNDBERG
Förnamn: J A
Ålder:  17            Kön: M
Född: 1877/1878
Församling: HELSINGBORG    Län: M
Titel/Anm:   
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1895 01 11
Destination: SALT ST MARIE
Medåkande: NEJ
Källkod: 55:25:1073

J A Lundberg, 17, (hos New York Passenger lists hos Ancestry har han indexerats som I A Lundberg, men det står nog J A) kom till New York med Majestic den 23/1 1895. Hans destination anges till Wisc.

179
Malmö Sankt Petri / SV: Karl Otto Öhman f 1873
« skrivet: 2016-06-23, 19:13 »
CD-skivan Sveriges dödbok tar upp:
18730815
Öhman, Karl Otto Edvin
(Inga adressuppgifter)
Död 16/6 1916.
Kyrkobokförd i Luleå (Norrbottens län, Norrbotten).
Född 15/8 1873 (ingen uppgift om födelseort)
Ogift man.
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Luleå domkyrkoförs, Luleå kn (Norrbottens län, Norrbotten)
Örnäset, Luleå kn (Norrbottens län, Norrbotten)
Källor:
SCB

Han kallas alltså Karl Otto Edvin, men här har det blivit fel. Enligt Luleå domkyrkoförsamling F:4, sidan 264, hette han Karl Otto Öhman. Namnet Edvin nämns inte.
Enligt Luleå domkyrkoförsamling AIIa:10a, sidan 164, var han född 15/8 73 i Sundsvall. Hans yrke anges till Konditoriarbetare.

180
Detta kan kanske vara Nils Henrikssons dotter Ingeborg Lena i California Death Index, 1940-1997:
Name: Helen Ingeborg Lemone
[Helen Ingeborg Hendrickson]
Gender: Female
Birth Date: 9 Jun 1870
Birth Place: Other Country
Death Date: 9 Nov 1958
Death Place: Los Angeles
Mother's Maiden Name: Erickson
Father's Surname: Hendrickson

Och här är hon på Find A Grave
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=85450380&ref=acom

På samma kyrkogård är också begravd
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=lemone&GSiman=1&GScid=7974&GRid=85450381&

(Men detta kände du kanske redan till?)

181
California Death Index 1940-1997 tar upp:
Name: Frieda M Foster
[Frieda M Nilsen]
Social Security #: 544289125
Gender: Female
Birth Date: 5 Oct 1890
Birth Place: Other Country
Death Date: 27 Feb 1983
Death Place: Los Angeles
Mother's Maiden Name: Sell
Father's Surname: Nilsen
(Detta verkar stämma in på Maria Helfrida, vars föräldrar enligt Kilanda födelsebok hette Aug. Nilsson och Amanda Säll.)

Och här är hon i Social Security Death Index:
Name: Frieda Foster
SSN: 544-28-9125
Last Residence: 91770 Rosemead, Los Angeles, California, USA
BORN: 5 Oct 1890
Died: Feb 1983
State (Year) SSN issued: Oregon (Before 1951)

Det kan handla om det här paret i 1940 års census, Oregon, county Clackamas, Milwaukie:
Joseph C Foster, 71, född i Massachusetts. Yrke: Salesman, Book seller.
hustru Freda M, 49, född i Sverige.

182
U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007 (hos Ancestry) tar upp:
Name: Astrid Gunvor Lindbergh
[Astrid Gunvor Kimpton]
[Astrid Lawler]
[Astrid Gunvor Lindberg]
SSN: 543050751
Gender: Female
Race: White
Birth Date: 15 Jul 1915
Birth Place: Jonkoping, Sweden
[Jonkoping Sm??, Sweden]
Death Date: 16 Apr 2000
Father: Karl G Lindberg
Mother: Frieda M Nilsson
Type of Claim: Original SSN.
Notes: Nov 1936: Name listed as ASTRID GUNVOR LINDBERGH; Dec 1944: Name listed as ASTRID GUNVOR KIMPTON; Jul 1974: Name listed as ASTRID GUNVOR LAWLER; : Name listed as ASTRID LAWLER; 03 May 2000: Name listed as ASTRID G LAWLER
(Födelsedatumet anges alltså till den 15/7 1915, vilket inte stämmer helt med din uppgift.)

Och här är hon i Social Security Death Index:
Name: Astrid G. Lawler
SSN: 543-05-0751
Last Residence: 85373 Sun City, Maricopa, Arizona, USA
BORN: 15 Jul 1915
Died: 16 Apr 2000
State (Year) SSN issued: Oregon (Before 1951)

183
California Death Index, 1940-1997, tar upp:
Name: Gunhild Karin Emerson
[Gunhild Karin Lindberg]
Social Security #: 541120882
Gender: Female
Birth Date: 12 Jul 1910
Birth Place: Other Country
Death Date: 3 May 1985
Death Place: San Diego
Mother's Maiden Name: Nilson
Father's Surname: Lindberg

Här är hon på Find A Grave:
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=119800651&ref=acom

Gunhild Karin Maria Emerson, född Lindberg, nämns i All California Naturalization Records, 1887-1991, (hos Ancestry). Det anges här att hon var född 12 juli 1910 i Tidaholm, Vastergotland, Sweden. Hon gifte sig 9 september 1933 i Eugene, Oregon med Anor C Emerson, född i Loraine, Wisconsin. De hade nu (1957) 2 barn, en son, född 1936 i Oregon, och en dotter, född 1943 i Californien, men efterson de kanske fortfarande lever skriver jag inte ut namn eller födelsedatum.

184
Beträffande familjeträdet på Ancestry: Detta är allt man får veta:
Name: Marshall H. Gould
Last Residence: 14223 Buffalo, Erie, New York
BORN: 26 Aug 1926
Died: 12 Nov 2009
State (Year) SSN issued: New York (Before 1951)
(Från Social Security Death Index)

Hans föräldrar anges inte. Han var gift och hade en dotter, men eftersom de lever lämnas inga uppgifter om dem.

185
Också Margaret Gould blev mycket gammal.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=gould&GSfn=margaret&GSbyrel=all&GSdyrel=all&GSst=36&GScntry=4&GSob=n&GRid=11611741&df=all&
(För man vågar väl utgå från att Margaret J Gould och hennes man Marvin F Gould, båda födda 1893, är samma personer som nämns i 1940 års census, och då var 46 år gamla?)

186
Emma Denham blev nästan 100 år gammal. Social Security Death Index tar upp:
Name: Emma Denham
SSN: 072-52-5856
Last Residence: 12302 Scotia, Schenectady, New York, USA
BORN: 10 Aug 1886
Died: Mar 1986
State (Year) SSN issued: New York (1973)

Hon nämns också i Florida Death Index, 1877-1998:
Name: Emma J Denham
Race: White
Age at Death: 99
Birth Date: 10 Aug 1886
Death Date: 3 Mar 1986
Death Place: Pinellas, Florida, United States
(Här kallas hon alltså Emma J, samma som hon kallas i 1930 års census.)

187
Vid 1920 års census (fortfarande Stockton, county Chautauqua, New York) är Magdalena Johnson änka. Barnen Charles, 30, Anna, 26, och Louis, 21, bor hemma. Annas yrke anges till Teacher, High School, men de andras yrke anges till Farmer.

188
Familjen bor kvar i Stockton, county Chautauqua också vid 1910 års census, men nu har dottern Emma flyttat hemifrån.

189
Det bör väl handla om den här familjen från 1900 års census, New York, county Chautauqua, Stockton:
Charles Johnson, född sept 1856 i Sverige, till USA 1891. Yrke: Farmer.
hustru Magdena A (det står verkligen Magdena), född juni 1860 i Sverige.
dotter Emma C, född aug 1886 i Sverige.
son Charles O, född sept 1888 i Sverige.
dotter Anna M, född dec 1890 i Sverige.
dotter Magret, född aug 1893 i New York.
son Louis, född dec 1898 i New York.

190
Det handlar om en helt annan man. Se Find A Grave.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=70507557&ref=acom

191
Erska / SV: Erska
« skrivet: 2016-06-01, 16:52 »

192
Erska / SV: Erska
« skrivet: 2016-06-01, 16:10 »
Också Arvid emigrerade, CD-skivan Emibas tar upp:
Post 710013
Andersson, Arvid
Månadskarl (ogift man)
f. 15/11 1886 i Långared, Älvsborgs län (Västergötland)
Utvandrad 4/6 1914
från 1 Rote 34 B, Göteborgs domkyrkoförs, Göteborgs och Bohus län (Västergötland)
till Amerika
Källa: Husförhörslängd, s. 697
Emibas emigrationsakt: Göteborgs domkyrkoförs O 1914 018

Här är han på Emigrant-CDn;
Efternamn: ANDERSSON
Förnamn: ARVID
Ålder: 28            Kön: M
Född: 1885/1886
Församling:      Län: OA
Titel/Anm:   
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1914 06 11
Destination: TURLOCK  CA
Medåkande:  NEJ
Källkod: 100:645:9248

Arvid Anderson, 27, kom till New York med Frederik VIII den 23 juni 1914. Närmast anhörig: Fadern Andreas Krut, Sollebrunn. Destination: Brodern Carl Kruth, Turlock, Californien.

193
Du känner kanske redan till detta, men Sveriges befolkning 1880 tar upp:
Post 1880-14-113-2109
Andersson Wennermark, Anna Britta
f. 1823 i Flo (Skaraborgs län, Västergötland)
Änka, ensam i familjen
Egendom N:o 25 Långgatan
Örgryte, Landala (Göteborgs och Bohus län, Västergötland)
Andersson Född Wennermark
Registrerad födelseort: Flo Skaraborgs län

194
Yrken K / SV: Kattumsarbetare
« skrivet: 2016-05-28, 12:15 »
Kan det ha varit kattun som avsågs? Svenska Akademins ordbok skriver bl.a. följande om kattun:
1) (†) bomull.
2) (i sht förr) benämning på ett slags tätt vävt, tvåskaftat, vanl. glättat bomullstyg, som oftast förekommer i tryckta färgmönster.

196
Askeryd / SV: Askeryd AI:1 (1710-1729) Bild 840 / Sida 163
« skrivet: 2016-05-22, 11:31 »
Det står nog Ingred.
Bokstaven e skrivs på två olika sätt i notisen. Jämför e i Anders och e i Ingebor.

197
Sveriges befolkning 1900 tar upp:
Post 4750875
Dahlgren, Karl Magnus
Bagare
f. 1860 i Växjö (Kronobergs län, Småland)
Gift man, far i familjen
Qv. Snipen 32.
Värnamo (Jönköpings län, Småland)
Födelseort i källan: Växjö Kronobergs län
(Han är gift och har 5 barn, födda 1886-1900 i Jönköping och Värnamo.)

198
Jag hittar inte de två yngre sönerna.

Överhuvudtaget verkar det vara svårt att hitta familjen. Jag får inte en enda träff i olika census. Vet du var de bodde?

199
Hade Clarence andranamnet Lawrence? I så fall kan man fundera över en post i Minnesota Births and Christenings Index, 1840-1980:
Name: Clarence Lawrence Anderson
Birth Date: 29 Jul 1906
Birth Place: Minneapolis, Hennepin, Minnesota
Gender: Male
Father's name: Victor Anderson
Mother's name: Augusta Anderson
FHL Film Number: 1498888

200
Bildgåtan - Övrigt / SV: Datering av fotografier
« skrivet: 2016-04-23, 14:47 »
Ett annat sätt kan vara att först skriva svaret i Anteckningar (som programmet heter i Windows) och kopiera det till svarsrutan när det är färdigt. Anteckningar kan förminskas till en mycket liten storlek, som kan placeras på valfri plats på skärmen.
Man ska dock veta att man inte på något sätt kan formatera texten i Anteckningar, utan all eventuell formatering får ske efter att man kopierat texten till svarsrutan.
(Man måste också komma ihåg att under "Format" bocka för "Automatiskt radbyte".)

201
På World War II draftkortet anges Mrs Merton Olson, Hartford, Connecticut som den person som alltid vet hans adress.

1930 års census tar i Connecticut, county Hartford, Hartford upp:
Merton Olson, 31, född i Sverige, till USA 1917.
hustru Loretta, 26, född i Connecticut, föräldrarna födda i Sverige.
son George, 1, född i Connecticut.
Uppgifterna om hustrun stämmer in på Ernst Georg Kjellbergs dotter. (Se också George Olsons dödsnotis nedan, där det anges att hans mor hette Loretta V Kalberg.)

Social Security Death Index tar upp:
Name: Merton Olson
SSN: 049-09-5809
Last Residence: 06108 East Hartford, Hartford, Connecticut, USA
BORN: 11 Nov 1898
Died: Apr 1970
State (Year) SSN issued: Connecticut (Before 1951)

Här är han i Connecticut Death Index, 1949-2012:
Name: Merto I Olson
Gender: Male
Race: White
Marital Status: Married
Birth Date: abt 1899
Residence: East Hartford, Hartford, Connecticut
Death Date: 1 Apr 1970
Death Place: Hartford, Hartford, Connecticut
Age: 71 Years
Spouse: Lore
State File #: 07307

Och detta skulle kunna vara hustrun:
Name: Loretta Olson
Race: White
Occupation: UNAVAILABLE
Industry: UNAVAILABLE
Marital Status: Widowed
Birth Date: 14 Feb 1904
Birth Place: Connecticut
Address: 43 ELMS VILLAGE
Residence: East Hartford, Connecticut
Death Date: 14 Feb 1986
Death Place: East Hartford, Connecticut
Age: 82 Years
State File #: 02720

Sonen George dog 2003. U.S. Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007 tar upp:
Name: George Merton Olson
[George M Olson]
SSN: 040244320
Gender: Male
Race: White
Birth Date: 31 Aug 1928
Birth Place: Hartford Har, Connecticut
Death Date: 13 Feb 2003
Father: Merton I Olson
Mother: Loretta V Kalberg
Type of Claim: Original SSN.
Notes: Aug 1946: Name listed as GEORGE MERTON OLSON; 05 Mar 2003: Name listed as GEORGE M OLSON

202
Axel Ferdinand var tydligen med i spansk-amerikanska kriget 1898. U.S., Spanish American War Volunteers Index to Compiled Military Service Records, 1898 tar upp:
Name: Private Alexander F Kallberg
Military Year: 1898
State: New York
Unit: 201 New York Infantry
Company: E

New York, Spanish-American War Military and Naval Service Records, 1898-1902 tar upp:
Name: Alexander F Kallberg
Gender: Male
Birth Date: abt 1877
Birth Place: Vinesburg Sweden
Enlistment Date: 16 Jul 1898
Enlistment Place: New York City
Enlistment Age: 21
Military Branch or Type: National Guard
Company: E
Regiment: 201st Infantry
Military Rank: Private

203
Åtminstone Frans Edvards 3 söner tycks ha kallat sig Kallberg. Det finns 3 World War I draft registration card från år 1918 som bör avse dem (men födelsedatumen stämmer inte helt med dina uppgifter).
Charles John Kallberg, Bronx, New York, född 30 mars 1873.
Alexander Ferdinand Kallberg, Brooklyn, New York, född 6 mars 1876. Närmast anhörig är hustrun Jennie Kallberg.
Ernest George Kallberg, Hartford, Connecticut, född 18 december 1878.
Det anges inte var de var födda, men men alla 3 var naturaliserade.

Det finns också ett World War II draft registration card från år 1942 för Ernest George Kallberg, county New London, Connecticut, född 18 december 1878 i Wenersborg, Sweden

204
Man kan söka i registret via Ancestry, men när jag svarade hade jag sökt i Family Search efter Hilmer Larson, död 1948 i Washington.

Sedan kan man undra om hustruns efternamn verkligen är riktigt. Söker man i Ancestry på Gladys Sheffle får man en enda träff, Hilmer K Larsons hustru enligt Washington Select Death Certificates, 1907-1960.

205
Washington Death Certificates tar upp:
Name Hilmer K. Larson     
Event Date 20 Nov 1948     
Event Place Walla Walla, Walla Walla, Washington     
Gender Male     
Age (Formatted) 39 years 6 months 4 days     
Birth Year (Estimated) 1909     
Marital Status Married     
Spouse's Name Gladys Sheffle     
Father's Name William Larson     
Mother's Name Hannah Olsen 

206
Man vågar väl anta att det var makarna som dog i Californien, fast efternamnet anges till Christoffer:
Name: Nels Christoffer
Social Security #: 564403753
Gender: Male
Birth Date: 25 Jul 1881
Death Date: 14 Jun 1965
Death Place: San Bernardino

Name: Hilma M Christoffer
Gender: Female
Birth Date: 29 Jun 1885
Death Date: 3 Nov 1960
Death Place: San Bernardino
Mother's Maiden Name: Halstens

När det gäller hustrun passar den här kvinnan på CD-skivan Emibas in:
Post 776823
Olsdotter, Hilma Maria
Piga (ogift kvinna)
f. 29/6 1885 i Fryksände, Värmlands län (Värmland)
Utvandrad 22/4 1904
från Rådom Grinna, Fryksände, Värmlands län (Värmland)
till Nordamerika
Källa: Husförhörslängd, s. 429
Emibas emigrationsakt: Fryksände S 1904 008
(Enligt 1930 års census kom Hilma till USA 1904, och modern till den Hilma Maria som föddes i Fryksände hade efternamnet Hallstensdotter.)

207
Familjen finns i 1930 års census, Montana, county Dawson, School District 063 (men med ett lite felstavat efternamn):
Nels Christolfferson, 48, född i Sverige.
hustru Hilma M, 44, född i Sverige.
son Sidney B, 19, född i North Dakota.
dotter Amy E, 17, född i North Dakota.
son Charley V, 16, född i Montana.
dotter Edna B, 14, född i Montana.
dotter Hazel M, 12, född i Montana.
dotter Fredia M, 7, född i Montana.
(Familjen hade alltså bott i North Dakota.)

208
Det finns ett World War I draft registration card från år 1918 för Nels Christofferson, Paxton, county Dawson, Montana, född 25 juli 1881. Det anges inte var han var född, men han var naturaliserad. Yrket anges till Farmer, och närmast anhörig är Mrs Helma Christofferson, Paxton, Dawson, Montana.
(Detta var en allmän registrering av män i vissa åldrar, och innebär inte att han verkligen blev inkallad.)

209
Oscar Evald dog 1937. Illinois Deaths and Stillbirths Index, 1916-1947 tar upp:
Name: Ewald Laeben
Birth Date: 26 Dec 1898
Birth Place: Langsinyttan Balarns, Sweden
Death Date: 16 Nov 1937
Death Place: Waukegan, Lake, Ill
Burial Date: 18 Nov 1937
Burial Place: Waukegan, Lake, Ill
Cemetery Name: Oakwood
Death Age: 38
Occupation: Moulder
Race: White
Marital Status: S
Gender: Male
Residence: Waukegan, Lake, Ill
Father Name: Anders Laeben
Father Birth Place: Sweden
Mother Name: Wilhelmina
Mother Birth Place: Sweden
FHL Film Number: 1787128

Var det hans änka som gifte om sig 1938? Michigan, Marriage Records, 1867-1952 tar upp:
Name: Esther Laeben
[Esther Remberg]
Gender: Female
Race: White
Birth Year: abt 1896
Birth Place: Sweden
Marriage Date: 19 Nov 1938
Marriage Place: Menominee, Menominee, Michigan, USA
License County: Menominee
Age: 42
Residence Place: Menominee, Michigan
Father: Peter Remberg
Mother: Johanna Johnson
Spouse: Carl Alfredson

210
Werre / SV: Werre
« skrivet: 2016-04-10, 17:22 »
En Erik Werre nämns i Ale härads domböcker 1666. Vid sommartinget 1666 frågade hustru Dordi Hansdotter från Bjärke härad, Erik Werres hustru, om arvet efter sin förment framlidne bror Anders Hansson, som före sitt utresande till armén till Polen friat till Påvels i Bråtaslätt dotter och där lämnat sitt och sina syskons arv, och sedan inte igenkommit.
Vid hösttinget samma år tilltalade före detta kammartjänaren Erik Werre Påvel i Bråtaslätt om samma sak.

211
Det kan tilläggas att Texas, Death Certificates, 1903–1982 tar upp:
Name: Sigrid Orrman
[Sigrid Smith]
Birth Date: 29 Apr 1858
Birth Place: Sweden
Gender: Female
Race: White
Father: Fritz Smith
Age at Death: 77
Death Date: 25 Mar 1935
Death Place: Amarillo, Potter, Texas, USA

212
När det gäller Johan Frithiof Ehrlich, född 1829-09-24, Maria Mathilda Lundblad, född 1831-12-29 och Sigrid Ehrlich, född 1858-04-29, tar 1870 års census i Missouri, county St Louis, St Louis upp:
Frank Smith, 40, född i Sverige.
Matilda Smith, 38, född i Sverige.
Sigrid Smith, 12, född i Sverige.

Efternamnet stämmer alltså inte, och mannen kallas Frank, men U.S. Passport Applications, 1795-1925 (hos Ancestry) tar år 1890 upp Mathilda Smith, St Louis, Missouri född 29 december 1831 i Wexio, Sweden, och Sigrid Smith, född 29 april 1858 i Calmar, Sweden, så det verkar ju handla om rätt familj.

213
Man kan möjligen fundera över en man som nämns på ett World War I draft registration card från år 1918: Andrew Johnson, Richwood, Nicholas county, West Virginia, född 7 mars 1873 i Sverige.
(Detta var en allmän registrering av män i vissa åldrar, så det innebär inte att han verkligen blev inkallad.)
Men det är ju inte ett ovanligt namn, så det kan ju handla om en namne med samma födelsedatum.

214
Apropå Lars Olof Bergström, som ska ha emigrerat 1881. Emigrant-CDn tar upp:
Efternamn: BERGSTRÖM
Förnamn: O L
Ålder: 30            Kön: M
Född: 1849/1850
Församling: SKÖN    Län: Y
Titel/Anm:   
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1880 06 25
Destination: MUSKEGON
Medåkande: NEJ
Källkod: 15:340:9447

Kan han ha emigrerat redan 1880, eller handlar detta om en annan man, som också han skulle till Muskegon?

215
Hon hette nog inte Balleirnie utan Balbirnie. Sök på det namnet på Familysearch.
Hon nämns också på Find-A-Grave: Anna Balbirnie, född 1874, död 18 aug 1941.

216
Möjligen är det makarna som vid 1900 års census bor i Michigan, county Menominee, Stephenson:
Ola Peterson, född december 1843 i Sverige, till USA 1870. Farmer.
hustru Matilda, född maj 1846 i Sverige.
son Herman, född juli 1877 i Illinois.
dotter Olgen, född juli 1880 i Illinois.
Ola och Matilda har varit gifta i 30 år. Hon har fött 9 barn, av vilka 3 lever vid 1900 års census.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MS9D-BS4

217
Det var nog Olof och Matilda som kom till New Orleans med Bavaria den 11 februari 1870:
Olof Pehrson, 28, workman.
Matilda Pehrson, 24, his wife.
Passagerarlistorna från denna tid är mycket knapphändiga, och man får bara veta att de skulle till United States.
(Från All New Orleans Passenger Lists, 1813-1963, hos Ancestry.)
Enligt passagerarlistan avgick fartyget från Hamburg, Germany, och Le Havre, France.

218
Tre av de fyra sönerna kan identifieras på tre World War I draft registration cards från år 1918:
Charles William Hafstrom, född 5 april 1878 i New Jersey.
George Julius Hafstrom, född 21 januari 1880 i New Jersey.
Arthur Elwood Hafstrom, född 6 maj 1883 i New Jersey.
 
När det gäller Arthur E Hafstrom i 1900 års census har det blivit lite fel. Det anges i den indexerade delen att han var född maj 1886 och att han var 14 år gammal, men tittar man på det handskrivna originalet ser man att det står att han var född maj 1884 och att han var 16 år gammal. (Men enligt draftkortet var han alltså född maj 1883. Detta födelseår anges också i U.S. Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007, där det anges att han dog 28 juli 1952.)

220
Kanske är det hon som avses i 1910 års census, New York, county Chautauqua, Jamestown, fast efternamnet i så fall har blivit lite missuppfattat.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:M59J-NDD

221
Ett tillägg: Enligt Emigrant-CDn kom Mia Wennerström från Amerika, så hon hade tydligen bara hälsat på i Sverige.

222
Inte ett svar om vart hon tog vägen, men Axelina Tjernlund kom till New York med Lucania den 17/11 1906. Destination: Friend Thilda Wennerstrom, 2526 48th St, New York.
(Den som har indexerat sidan har läst förnamnet fullständigt fel, Redinach, men tittar man på originalet ser man att det helt säkert står Axelina.)
 
På raden före är antecknad Mia Wennerstrom, som skulle till sister Thilda Wennerstrom, 2526 48th St, New York.

223
När det gäller Matilda Andrietta tar Emigrant-CDn upp:
Efternamn: BERGQVIST
Förnamn: MATHILDA A
Ålder: 27            Kön: K
Född: 1876/1877
Församling: HÄSSJÖ    Län: Y
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1904 09 16
Destination: FOSSTON MINN
Medåkande: NEJ
Källkod: 77:117:522
 
Enligt Canadian Passenger Lists kom hon till Quebec med Bavarian den 30/9 1904.
Hon nämns också i Border Crossings from Canada to U.S.: Matilda A Bergquist. Destination: Uncle J(?) Bergquist, Fosston, Minn.

224
Det bör vara han som med ett lite felaktigt efternamn nämns i 1920 års census:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MCD9-HHY

225
Victor Emanuel Bergquist, född 13 oktober 1884, nämns på ett World War I draft registration card från år 1918. Han befann sig då i Williams county, North Dakota.
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L17R-9Z93?mode=g&i=390&wc=9FHB-T38% 3A928309901%2C928514001%3Fcc%3D1968530&cc=1968530

226
När det gäller hennes man William Carl Axel Johnson, född 19 oktober 1879, kan man fundera över en man på CD-skivan Emibas, fast förnamnen inte stämmer helt (och han var alltså inte född i Östergötland):
Post 904851
Johansson, Viktor Carl Axel
Arrendatorsson (ogift man)
f. 19/10 1879 i Sankt Ilian, Västmanlands län (Västmanland)
Utvandrad 11/6 1904
från Klock, Lillhärad, Västmanlands län (Västmanland)
till Nordamerika
Källa: Emibas emigrationsakt: Lillhärad U 1904 001
Onormerade namnformer:
Födelseförsamling: Västerås S:t Illian
 
Han hette alltså Viktor och inte Wilhelm, men U.S. Passport Applications tar upp Wilhelm Carl Axel Johnson, Chicago, född 19 oktober 1879 i Westerås, Sweden. Han anger att fadern J A Larson nu bodde i Lillhärad, Sweden. (1922 skulle han resa till Sverige för att besöka föräldrarna.)

227
Kan detta vara dottern i California Death Index?
Name: Vivi Anna Lindelsee
[Vivi Anna Johnson]
Social Security #: 319107268
Gender: Female
Birth Date: 16 Jul 1908
Birth Place: Illinois
Death Date: 26 Aug 1995
Death Place: San Diego
Mother's Maiden Name: Peterson
Father's Surname: Johnson
 
Hon är begravd i Illinois.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=50971691&ref=acom

228
Pauline Johnson, Chicago, född 18 juni 1881 i Karlstad, Sweden, nämns i US Passport Applications 1725-1925 (hos Ancestry). 1921 skulle hon resa till Sverige och besöka föräldrarna.

229
Kan det handla om den här familjen från 1910 års census, Illinois, county Cook, Chicago:
Axel W C Johnson, 30, född i Sverige, till USA 1904.
hustru Pauline M, 28, född i Sverige, till USA 1905.
dotter Vivi A, 1 år 8 månader (avser förhållandena den 15/4 1910), född i Illinois.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MKZ2-464
 
Mannen bör vara den William Carl Axel Johnson, Chicago, född 19 oktober 1879, som nämns på ett World War I draft registration card från år 1918. Yrke: Mail Carrier, U S Government. Närmast anhörig är hustrun Pauline Johnson.

231
Kanske var det hennes man som dog 1966. Från The Ottawa Journal (Birth, Marriage and Death Notices), 1885-1980 (hos Ancestry):

Hans avlidna hustru kallas dock Nancy Johnston, så det är lite osäkert. (Men barnens namn Stanley och Dorothea stämmer med uppgifterna i 1921 års census.)

232
Det skulle kunna handla om den här kvinnan från 1921 års census för Canada:
Name: Nancy Weddun
Gender: Female
Marital Status: Married
Age: 38
Birth Year: abt 1883
Birth Place: Sweden
Relation to Head of House: Wife
Spouse's Name: Peter Smellie
Father Birth Place: Sweden
Mother Birth Place: Sweden
Year of Immigration: 1902
Racial or Tribal Origin: Swedish
Province or Territory: Saskatchewan
District: Humboldt
District Number: 216
Sub-District Number: 31
City, Town or Village: Viscount Village
Section Number: Block 8
Municipality: Viscount Village
Household Members:
Peter Smellie  43
Nancy Weddun  38
Nora Weddun  10
Stanley Weddun  2
Dorthy Weddun  1
 
Hennes man anges alltså heta Peter Smellie, men här måste det ha blivit en felindexering. I originalet finns ovanför familjen Weddum en familj Smellie, och det måste vara härifrån som det felaktiga efternamnet kommer. (På originalet står det Peter Wellum.)

233
Emigrationen till USA / Vad hette fartyget?
« skrivet: 2016-02-24, 16:11 »
En antavla hos Ancestry tar upp Ebba L Soderholm, född 12 juni 1910 i Bridgeport, Connecticut, död juli 1987 i Red Bank, Monmouth, New Jersey. Hon var då gift med John T Sanders.
Hennes föräldrar: Carl Charles A Soderholm och Matilda.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JY9Q-1J8
Handlar det om denna Ebba Soderholm?

234
Familjen finns också i 1930 års census, men här kallas hustrun Thora H.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X38Y-5VG
 
Bland barnen finns Theodore R Bergstrom, 9 år gammal. Då kan man fundera över en anteckning i Minnesota Birth Index, 1900-1934:
Name: Theodore Bergstrom
Birth Date: 17 Apr 1920
Birth Place: Ramsey, Minnesota, USA
Father's Surname: Bergstrom
Mother's Maiden Name: Soderstrom
Certificate Number: 1920-51577
(1930 års census avsåg förhållandena den 1/4 1930, så en person som var född den 17/4 1920 hade ännu inte fyllt 10 år.)
 
Moderns flicknamn var alltså Soderstrom, vilket stämmer med antagandet att det handlar om Tyra Helena.
 
Theodore R Bergstrom nämns på Find A Grave:
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=359810&ref=acom

235
Emigrationen till USA / Vad hette fartyget?
« skrivet: 2016-02-24, 09:49 »
Jag uttryckte mig kanske lite oklart. Vad jag menade var att Ebba A Söderholm som tillsammans med sonen Lars emigrerade 1927 (och som enligt New York Passenger Lists skulle till husband resp. father Nils Söderholm, Chicago) var samma personer som tillsammans med maken och fadern besökte Sverige 1939, (och som enligt New York Passenger Lists hette Nils Knut, Ebba Augusta och Lars Gustav Soderholm, och kom till New York med Kungsholm den 11/9 1939), och att det var denna Ebba Soderholm som tillsammans med maken återigen besökte Sverige 1954.

236
Från 1920 års census, Minnesota, county Ramsey, St Paul:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWB1-5K8
Denna Thyra var alltså gift med Oscar Bergstrom. Kan det vara han som Svea Kallenberg skulle till när hon emigrerade?

237
Norska Digitalarkivet tar bland utresta från Kristiania den 5/7 1901 upp Josefina Sofia Vikberg, 25, och Lars Gustav Vikberg, 5, från Gøteborgs læn(!).
 
Man kan undra om det var de som kom med Lucania till New York den 20/7 1901. Den sida där de är antecknade är dock skadad (en bit är bortriven), och man ser bara att efternamnet slutar på g. Förnamnen är Anna, 25, och Gustaf, 5, båda från Sverige. Hennes förnamn stämmer alltså inte, men deras destination var husband resp. father Lars Wikberg, Pittsburgh, så man kan undra.

238
En rättelse: Svea Erika Sundvik bodde på Edgerton st.

239
New York Passenger Lists tar upp Svea Erika Sundvik, 35, född i Högbo, som kom till New York med Kungsholm den 6 oktober 1933. Destination: Home, 1230 Edferton st. St. Paul Minn.

240
Då kan man fundera över en post i Minnesota Death Index: Svea E Sundvik, född 29 april 1897, död 26 januari 1989 i county Meeker, Minnesota.

241
(Hon reser ut 1921-02-25.) Svea Kallenberg kom till Boston med Hellig Olav den 10 mars 1921. Närmast anhörig i hemlandet: Father Lars A Kallenberg, Hyttgatan 7, Sandviken. Destination: Uncle Oscar Bergström, 1962 Margret st, St Paul, Minn. Hon anges vara född i Högbo.
(Från Massachusetts Passenger and Crew Lists, 1820-1963, hos Ancestry.)

242
När det gäller sonen kan det vara han som nämns på ett World War II draft registration card från år 1942: Gustav L Vickberg, Roebling, Burl, New Jersey, född 2 dec 1895 i Sverige.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X5BW-4MW
 
Det bör vara han som enligt Social Security Death Index dog 1984:
Name: Gustav Vickberg
SSN: 153-07-1129
Last Residence: 08505 Bordentown, Burlington, New Jersey, USA
BORN: 2 Dec 1895
Died: Oct 1984
State (Year) SSN issued: New Jersey (Before 1951)

243
Emigrationen till USA / Vad hette fartyget?
« skrivet: 2016-02-22, 20:36 »
Enligt New York Passenger Lists reste hon tillsammans med Nils K Soderholm.
 
Emigrant-CDn tar upp Ebba A Söderholm, 29, Kvillinge (E), som lämnade Göteborg för Chicago 1927-09-10.
Tillsamans med henne reste Lars Söderholm, 3, Kvillinge (E).
 
Emigrant-CDn tar också upp Ebba A Soderholm, 41 år gammal, från Amerika, som lämnade Göteborg för New York 1939-09-02.
Tillsammans med henne reste Nils K G Soderholm, 43, Amerika, och Lars G Soderholm, 15, Amerika.
 
Det verkar ju vara dessa Ebba A och Nils K G som kom till New York 1954.

244
Kanske är detta fadern i 1900 års census, men med ett lite felstavat efternamn. (Han var i så fall omgift.)
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MMRG-T72

245
Man vågar kanske anta att det är sonen Viktor Martin som nämns på ett World War I draft registration card från år 1918: Victor M Peterson, Salt Lake City county, Utah, född 30 nov 1877. Det anges inte var han är född, men han är naturaliserad.
Närmast anhörig är Emma Peterson.
 
1920 års census tar i Utah, county Salt Lake, Murray upp:
Victor M Peterson, 42, född i Sverige, till USA 1881. Yrke: Laborer, Construction.
hustru Emma C, 40, född i Sverige, till USA 1891.
dotter Mable E, 15, född i Utah.
 
Utah Death Registers, 1847-1966, tar upp: Victor Martin Peterson, född cirka 1878, död 14 februari 1940 i Salt Lake.

246
Har du sett detta? Från Olean Evening Times Olean, New York August 26 1924, hos Ancestry.Enligt tidningen hade han alltså sagt att han var född 12 augusti 1856 fast årtalet stämmer ju inte i Husicksvall, Sweden, och att han kom till USA när han var 16 år gammal.

247
August Soderholm finns också i 1900 års census, men med ett lite felstavat efternamn. (Men tittar man på originalet ser man att det helt säkert står Soderholm.)
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:M9Q8-5XG
Han anges alltså vara född augusti 1871 i Sverige.

248
Har du sett den här notisen från The Bridgeport Telegram (Bridgeport, Connecticut), November 11 1919? (Från Ancestry.)

 
Caroline Soderholm finns i 1920 års census. (Hon är änka.)
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MCFW-NBH
Adressen är 222 Maplewood Ave, samma som i notisen ovan.

249
Karl Alfred Söderholm emigrerade inte förrän 1896. Emigrant-CDn tar upp:
Efternamn: SÖDERHOLM
Förnamn: CARL ALFR
Ålder: 20            Kön: M
Född: 1875/1876
Församling: ÖLME    Län: S
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1896 04 28
Destination: NEW YORK
Medåkande: NEJ
Källkod: 57:473:140

250
Det kan kanske handla om den här mannen från Emigrant-CDn:
Efternamn: BENGTSSON
Förnamn: K H
Ålder: 17            Kön: M
Född: 1874/1875
Församling: VÄSTERVIK    Län:  
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1892 10 07
Destination: BOSTON
Medåkande: NEJ
Källkod: 49:285:50706
 
(Källkoden före, 49:285:50705, hade J E Elmqvist, 33, Västervik, som också han skulle till Boston.)

251
Man kan fundera över en man i 1900 års census, Nebraska, county Dawson, Logan: Otto Anderson, född aug 1845 i Sverige, till USA 1868. Yrke: Farmer.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:M3YL-2QV

252
A-M / Albin Konstantin Johansson
« skrivet: 2016-02-10, 23:39 »
Is it this man?
U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007:
Name: Albin Johnson
SSN: 534059690
Birth Date: 11 Jun 1888
Birth Place: Sweden
Death Date: 5 Feb 1942
Claim Date: 2 Mar 1942
Type of Claim: Death Claim
Notes: 29 Nov 1978: Name listed as ALBIN JOHNSON
 
Washington, Deaths, 1883-1960
Name: Albin Johnson
Gender: Male
Birth Date: abt 1888
Death Date: 5 Feb 1942
Age at Death: 54
Death Location: Centralia, Lewis, Washington
Father: John Gabrielson
Record Source: Washington State Death Records

253
Ale-Skövde / Ale-Skövde
« skrivet: 2016-02-08, 15:39 »
Det ska nog vara Kvarntorp.
Du finner familjen i Ale-Skövde AI:1, sidan 106.

254
Rättelse till uppgifterna från 1910 års census: Carl E Nelson var Book Keeper, Automobile Co. Jag vet inte var jag fick Bank Keeper ifrån.
 
Bengt

255
Man vågar kanske anta att detta handlar om familjen i olika census, fast Johns andra namns initial inte stämmer.
1900 års census, Minnesota, county Hennepin, Minneapolis:
John S Nelson, född juni 1855 i Sverige, till USA 1882. Yrke: House Carpenter.
hustru Anna C, född dec 1860 i Sverige, till USA 1887.
son Carl E, född feb 1892 i Minnesota.
Makarna har varit gifta i 12 år, Hon har fött 3 barn, varav 1 lever vid 1900 års census.
 
1910 års census, Minnesota, county Hennepin, Minneapolis:
John B Nelson, 55, född i Sverige, till USA 1880. Yrke: Carpenter, House.
hustru Anna, 49, född i Sverige, till USA 1889.
son Carl E, 18, född i Minnesota. Yrke: Bank Keeper, Automobile Co.
Makarna har varit gifta i 22 år, Hon har fött 3 barn, varav 1 lever vid 1910 års census.
 
1920 års census, Minnesota, county Hennepin, Minneapolis:
John Nelson, 65, född i Sverige, till USA 1878. Yrke: Carpenter, House.
hustru Anna, 60, född i Sverige, till USA 1882.
 
1930 års census, Minnesota, county Hennepin, Minneapolis:
Anna K Nelson, 70, änka, född i Sverige, till USA 1888.
 
Invandringsåren varierar ju mellan olika census, men 1920 anges att John Nelson kom till USA 1878, samma år som Kristina anger ovan.
Vid alla 4 censusen bor familjen på adressen 2432 12 Ave So.
 
På samma kyrkogård där John Gustav Nelson är begravd är också en Anna C Nelson begravd.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=122265410&ref=acom
John Gustav Nelson är begravd på Section 41 Lot 60 Grave 1  
Anna Nelson är begravd på Section 41 Lot 60 Grave 2
så det verkar ju handla om makarna Nelson.

256
Man kan möjligen fundera över en anteckning i Minnesota, Births and Christenings Index, 1840-1980:
Name: Carl Edward Nelson
Birth Date: 28 Feb 1892
Birth Place: Minneapolis, Hennepin, Minnesota
Gender: Male
Race: White
Father's name: John Gustav Nelson
Father's Age: 35
Father's Birth Place: Sweden
Mother's name: Anna Catherine Nelson
Mother's Age: 31
Mother's Birth Place: Sweden
FHL Film Number: 1498825
Vad som inte stämmer riktigt är dock att fadern anges vara 35 år, alltså född cirka 1857.
 
Enligt Find A Grave dog Carl E Nelson den 20/12 1969.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=nelson&GSfn=carl&GSiman=1& GScid=82700&GRid=122265591&
 
På samma kyrkogård är en John Nelson, född 1855 begravd:
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=nelson&GSfn=john&GSiman=1& GScid=82700&GRid=122266220&
Men eftersom bara födelseåret anges är det högst osäkert om det handlar om Johan Gustav Nilsson från Lenhovda.

257
Han är född i Hool (=Hol).
pliktat för ??tjufnad och undergått uppenbar kyrkoplikt
 
Barnen är födda in loco = i församlingen.
 
(Meddelandet ändrat av harry 2016-02-06 12:01)

258
Enligt Norska Digitalarkivet lämnade Ingeborg Pålsd., Sverige, född 1828, Trondheim för Broadwiev, Sask. den 13/3 1907.
(Samma dag lämnade också hustru Ingeborg Johanson, Sverige, född 1885, Trondheim för Broadwiev, Sask.)

259
Enligt en antavla hos Ancestry dog Olof Hansson Ångman (Ongman) i Saskatchewan (Canada) Dödsdatum har ej angivits. Det bör därför handla om den här familjen i 1916 års Canada Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KMPT-4F7
 
Här är han på Find A Grave:
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=107977845&ref=acom

260
Detta är väl av mindre betydelse, men det bör ha varit hon som enligt norska Digitalarkivet lämnade Trondheim den 1/3 1893: Marta Wiklund, 22, från Sverige. Destinationen anges till Burnett, Wisc.
 
(Samma dag lämnade också Johan A Fandin, 28, Abram Grafstrøm, 17, och Ingrid M Edling, 25, Trondheim för Burnett Wisc. Enligt CD-skivan Emibas kom Johan Alfred Fandén från Ede, Stöde, Abram Grafström från Nedansjö, Stöde, och Ingrid Marta Edling från Ede, Stöde.)

261
August Johannesson hette ju också Cronqvist. När det gäller Daniel Ossian kan man därför kanske fundera över en man på Find A Grave: Daniel Oschun Croonquist, född 1863, död 1928, begravd på Hillside Cemetery, Minneapolis, Minnesota.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=144324232&ref=acom
På gravstenen står det alltså bara Daniel O Croonquist, 1863 - 1928, men någon har tagit fram uppgifterna att han hette Daniel Oschun Croonquist, född 1863 i Sverige, död 20 sept 1928 i Hennepin county, Minnesota.
 
Här är han i 1920 års census, Minneapolis, Minnesota: Daniel O Cronnquist.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWYP-QV4
Det anges alltså att han kom till USA 1891.
(1920 års census avsåg förhållandena den 1/1 1920, så åldern 56 år stämmer för en person som var född den 11/4 1863.)

262
Han kom till New York med Britannic den 29/9 1879. Det bör därför vara han som nämns i New York, Index to Petitions for Naturalization filed in New York City, 1792-1989 (hos Ancestry), fast ankomstdagen inte stämmer exakt:
Name: Carl Rydberg
Naturalization Date: 5 Jul 1888
Former Nationality: Swedish
Arrival Date: 30 Sep 1879
Title and Location of Court: Common Pleas Court, New York County
Volume: 647
Record Number: 89

263
Här är han på Emigrant-CDn:
Efternamn: RYDBERG
Förnamn: C A
Ålder: 24            Kön: M
Född: 1854/1855
Församling: SKENNINGE    Län: E
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1879 09 12
Destination: NEW YORK
Medåkande: NEJ
Källkod: 13:633:6681
 
Ytterligare 5 personer från Skenninge lämnade Göteborg samma dag. 3 av dem hade destinationen New York, men en skulle till Omaha och en till Wilcox.

264
Chicago Efterlysningar (Queries ) / Bolin, Norrby
« skrivet: 2016-01-24, 23:22 »
En antavla hos Ancestry tar upp Charles John Boleyn, född 11 dec 1856 i Sverige, död 28 sept 1894 i Chicago. Föräldrar Carl Johan Bolin och Josephina Antoinette Christina Johanna Norrby.
Gift 17 dec 1891 med Amanda Sadie Baumgarten, född 16 aug 1866 i Chicago, död 15 juli 1932 i Oak Park, Cook, Illinois.
Barn:
Adalina Marie Boleyn, född 28 febr 1893, död 28 mars 1893.
Charles John Boleyn Jr, född 22 juni 1894 i Cook, Illinois, död 20 juni 1988 i Oroville, Butte, California.
 
Här är Charles J Boleyn i California Death Index:
Name: Charles J Boleyn
Social Security #: 326103718
Gender: Male
Birth Date: 22 Jun 1894
Birth Place: Illinois
Death Date: 20 Jun 1988
Death Place: Butte
Mother's Maiden Name: Baumgarten

265
Chicago Efterlysningar (Queries ) / Bolin, Norrby
« skrivet: 2016-01-24, 22:56 »
Du kanske redan känner till detta, men Cook County, Illinois, Deaths Index 1878-1922 tar upp:
Name: Jacob Nicholas Norrby
Birth Date: abt 1840
Birth Place: Sweden
Death Date: 9 Nov 1892
Death Place: Chicago, Cook, Illinois
Burial Place: Chicago, Cook, Illinois
Cemetery Name: Waldheim
Death Age: 52
Occupation: Laborer
Race: White
Marital Status: Married
Gender: Male
Residence: Chicago, Cook, Illinois 11 years
FHL Film Number: 1030976

266
CD-skivan Emibas tar upp Sannfrid Svensson, född 24/3 1864 i Friel, som emigrerade till Amerika 1888. Enligt Emigrant-CDn skulle Sanfrid Svensson, Friel, till Denver, Colorado.
Det kan ju ha varit han som bodde i Pueblo, Colorado.

267
Det bör ha varit hon som kom till New York med Mauretania den 16/9 1910 (men åtminstone hos New York Passenger Lists (hos Ancestry) har hon fått helt fel efternamn, Gonerdrom): Eugenia Soderstrom, 32, född i Osversund (vilket väl bör avse Östersund). Destination: Uncle C Binglund (tycker jag att det står, eller kan det stå Berglund?) Duluth, Minnesota.

268
Social Security Death Index har en post som man kan fundera över:
Name: Rudolph Peterson
SSN: 030-01-4756
Last Residence: 33040 Key West, Monroe, Florida, USA
BORN: 10 Jul 1902
Died: Sep 1969
State (Year) SSN issued: Massachusetts (Before 1951)
 
Denne Rudolph Peterson hade bott i Massachusetts, eftersom SSN var uttaget där. 1930 års census tar upp en man som kan stämma in på honom: Rudolph Peterson, 27, född i Sverige, till USA 1922.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XQGB-BTG
(1930 års census avsåg förhållandena den 1/4 1930, så åldersangivelsen 27 år stämmer för en person som var född 10/7 1902.)
Invandringsåret stämmer ju inte helt, men just invandringsåret är ofta felaktigt.
 
Om det handlade om Rudolf Anund Pettersson från Bollnäs, vilket alltså är ett rent antagande, tycks han ha rört på sig en hel del. Han emigrerade till Minnesota, bodde ett tag i Massachusetts och dog i Florida.

269
När Rudolf Peterson kom till USA 1923 skulle han till brodern Ernst Peterson, St Cloud, Minnesota. Det kan handla om den här familjen från 1930 års census:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X3DP-K9P
Brodern skulle bo på 910-35 Avenue, och den kan den här familjen också göra (även om några siffror är lite svårtydda).

270
Kan det vara han som nämns på Emigrant-CDn, fast han anges komma från Los?
Efternamn: PETTERSSON
Förnamn: RUDOLF ANUND
Ålder: 21            Kön: M
Född: 1901/1902
Församling: LOOS    Län: X
Titel/Anm: VERKSTADSARB
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1923 08 18
Destination: NEW YORK
Medåkande: NEJ
Källkod: 110:915:10364
 
Enligt Emigrant-CDn skulle han alltså till New York, men han kom till Boston med Celtic den 2/9 1923. (Han kallas Rudolf Anna Petterson i passagerarlistan). Närmast anhörig i hemlandet är brodern Oskar Petterson i To?eks?a, Sweden. (Två bokstäver är svårtydda.) Destinationen är brodern Ernst Petterson, 910-35 Avenue, North, St Cloud, Minnesota. Han anges vara född i Bollmas.
(Från Massachusetts, Passenger and Crew Lists, 1820-1963.)

271
Det finns ett World War I draft registration card från år 1917 för Ernest E Peterson, Virginia, county St Louis, Minnesota, född 18 mars 1888 i Sorang, Sweden. Stämmer det att han var född i Sorang?

272
Samma dag som Gustaf Peterson emigrerade lämnade också Bollnäsborna Alfred Skog, 28, Carl Skog, 16, Emma Skog, 20, Per Skog, 61, Sara Skog, 58, och John Skog, 32, Göteborg för Jargo N Dak. De kom till Boston med Carpathia den 14/5 1903. Alfred, Karl och Emma har destinationen Brother John E Skog, Fargo, N.D. (Alltså inre Jargo som det anges på Emigrant-CDn.) John E Skog anges vara American Citizen, och Per och Sara Skog skulle till sonen John E Skog.
På nästa rad i passagerarlistan är Gustaf Pettersson, 21, antecknad. Hans destination var friend John E Skog, Fargo, N.D.
(Från Massachusetts, Passenger and Crew Lists, 1820-1963.)

273
Gust Petersons invandringsår kan istället vara 1903. (Det är inte helt tydligt skrivet.)

274
Man kan kanske fundera över en man på ett World War I draft registration card från år 1918, fast andranamnet i så fall har blivit lite fel:
Name: Gust Hayelit Peterson
[Gust Heyelit Peterson]
City: Minneapolis
County: Hennepin
State: Minnesota
Birth Date: 10 Apr 1882
Race: White
Draft Board: 05
Det anges att han är född i Sverige, och yrket anges till Bartender. Närmast anhörig är Ida Margaret Peterson.
 
Det bör handla om en man från 1920 års census, Minnesota, county St Louis, Virginia:
Gust H Peterson, 37, född i Sverige, till USA 1905. Yrke: Dealer, Soft Drinks.
hustru Ida, 42, född i Sverige, till USA 1893.
dotter Lillian, 12, född i Minnesota.
dotter Virginia, 11, född i Minnesota.
son Raynold, 8, född i Minnesota.
dotter Viola, 5, född i Minnesota.
svägerska Florence Stone, 32, änka, född i Sverige, till USA 1893.

275
Beträffande den Brita C Christmanson som begravdes 1907, 83 år gammal, tar CD-skivan Emibas upp:
Post 1026613
Jönsdotter Kristmansson, Brita Kajsa
Hustru (gift kvinna)
f. 24/5 1824 i Torp, Västernorrlands län (Medelpad)
Utvandrad 14/7 1883
från Munkbyn, Torp, Västernorrlands län (Medelpad)
till Albert Lea, Minnesota, USA
Källa: Husförhörslängd, s. 293
Emibas emigrationsakt: Torp Y 1883 030
Onormerade namnformer:
Destinationsland: USA
 
Hon emigrerade tillsammans med Olof Kristmansson, född 20/9 1818 i Torp, Västernorrlands län.
Det kan ju handla om denna Brita Kajsa, eftersom hon hade flyttat till Washington från Minnesota.

276
Den Peter Kristmanson som nämns i Naturalization records är förmodligen en annan man. Det kan handla om den här familjen i 1910 års census, Massachusetts, county Worcester, Worcester:
Peter Christmason, 55, född i Sverige, till USA 1891.
hustru Maria, 52. född i Sverige, till USA 1891.
dotter Olga E, 23, född i Sverige, till USA 1891.
dotter Elsie, 20, född i Sverige, till USA 1891.
dotter Gerda, 14, född i Massachusetts.
 
Det bör handla om den här familjen från CD-skivan Emibas:
Per Krismansson, född 30/8 1850
Maria Elisabeth Jacobsdotter, född 2/7 1857
Olga Elisabeth Krismanson, född 22/9 1886
Elsa Maria Charlotta Krismanson, född 4/1 1890
som emigrerade från Reutersberg, Säterbo, Västmanlands län till Nordamerika 1891.

277
Rommele / Rommele C:2 sid. 215
« skrivet: 2016-01-13, 09:30 »
den 26 Jan: kl 10 om aftonen föddes och
den 27 derpå döptes Maja Lena.
Fadr. fändricken herr Carl Gustaf Lil-
jebielke på Anstorp och modr. fru An-
na Elisabet Bellfrage.
Mansfadr. herr Captain Torsten
Geregdt, herr Lieutn Joachim Lund-
gren och nådårs Pred. Magist. Elias Bel-
ander.
Qwinsfad: Lieutnantskan på ??
?? (Högiärde?) fru Beata Wilhelmina Natt och Dag
frök. Catarina Görla(?) Liljebielke och
frök. Brita Lovisa Natt och Dag.

278
Nödinge / Läshjälp Ale härad FIIa:7
« skrivet: 2016-01-11, 18:47 »
Om jag inte läser fel står det såhär:
(Märk att avstavningstecken inte används. Skieplanskog som nämns i texten bör avse Skepplaskog i Stora Lundby socken.)
År 1791, den 19de maj, blef uppå
begäran bouptekning förrättad
på quarlåtenskapen efter avledne
mannen Carl Persson i Relsboo,
hwilken afled uti sistledne april ma
nad, hwarande tilstädes dess efterlef
ande enka Maria ionsdoter, tillika
med hännes faderbroder Per Toresson
derstädes, och för hännes mäd afledne
mannen sammanaflade enda do
ter 4 år gl Anna Carlsdoter, hennes
farbröder Carl Persson på Lindås och
Lars Persson i Skieplanskog, och blef ägen
domen efter edeligit förmanande
om rigtig upgift, af enkan ock
dess nämnde faderbroder uppgifwen
som fölier nämligen
Fastighet.
En fiäededels kro
noskattehemman
efter helt räknadt
uti relsbo, mäd
en tulquarn, har
afl. mannen sig
med sin hustru til
handladt af hän
nes faderbroder Per
Toresson ock dess hustru
Anna Andersdoter
derstädes, wilka än
lefwa, sig tilhand
lat, enligit köpebref
ock afhandlingsskrift
af den 19 sept 1785, samt
därå fastebref af d.
12 juni 1787, för, som nu
utföres mäd         1000    166 32

280
Du kanske har hittat detta redan, men här är Anna Johnson i Minnesota Deaths and Burials:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FDDY-V71
(Man får väl säga att föräldrarnas namn stämmer, fast de har blivit något förvandskade.)

281
Dottern Anna nämns i en antavla hos Ancestry:
Anna Nilsson, född 2 jan 1866 i Pregestad, Malmohus, Sweden, död 14 maj 1934 i Clarissa, Todd, Minnesota. Föräldrar: Jons Nilsson och Bengta Larsdotter.
Gift med Louis E Johnson, född 3 maj 1865 i Brandstad, Malmohus, Sweden, död 20 sept 1958 i Clarissa, Todd, Minnesota.
7 barn är antecknade i antavlan, födda 1891 - 1904.
 
Samma antavla tar upp alla hennes syskon, bl.a. dessa:
Ellen Nilsson, född 22 sept 1867 i Pregestad, Malmohus, Sweden, död 4 juli 1939 i Minneapolis, Anoka, Minnesota.
Lars Nilsson, född 30 mars 1875 i Pregestad, Malmohus, Sweden, död 15 dec 1896 i Grove City, Meeker, Minnesota.
Kristin Nilsson, född 11 feb 1881 i Pregestad, Malmohus, Sweden, död 1983 i Litchfield, Meeker, Minnesota.

282
Kan det handla om den här mannen från CD-skivan Sveriges befolkning 1890?
Post 4407020
Kristmansson, Johan Peter
Hemmansegare
f. 1850 i Torp (Västernorrlands län, Medelpad)
Gift man, far i familjen
Ede
Stöde (Västernorrlands län, Medelpad)
Födelseort i källan: Torp

283
Per Nelson, född 4 augusti 1877 i Vollsjö, nämns i en antavla hos Ancestry. Enligt antavlan dog han den 7 december 1945 i Clarissa, Todd, Minnesota. Han var gift med Oliva A Nelson, född omkring 1881 i Minnesota. Dödsdatum har ej angivits. Inga barn är antecknade.
Det kan handla om den Peter J Nelson, Clarissa, county Todd, Minnesota, född 4 augusti 1877, som nämns på ett World War I draft registration card från år 1918. Som närmast anhörig anger han Albertina Nelson, Clarissa, Todd, Minnesota.
Det bör vara han som nämns i 1940 års census, Clarissa, Todd, Minnesota:
P J Nelson, 62, född i Sverige.
hustru Olivia, 59, född i Minnesota.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KSLQ-CRL
 
Här är han i Minnesota Deaths and Burials:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FDWV-WZ6
(Föräldrarnas namn stämmer alltså.)
 
Man kan fundera över en familj i 1910 års census, Worthington, Nobles, Minnesota:
Peter J Nelson, 32, född i Sverige.
hustru Olivia A, född i Minnesota.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:M2GL-JZW
(Här nämns alltså 1 niece och 2 nephew, men frågan är om de var hans eller hennes syskonbarn.)

284
Beträffande Andrew Liden anges han i 1900 års census vara född i december 1862 i Sverige, och att han kom till USA 1887. Man kan då kanske fundera över en man på CD-skivan Emibas:
Post 862694
Lindén Larsson, Anders
Martinarbetare (ogift man)
f. 8/12 1862 i Lungsund, Värmlands län (Värmland)
Utvandrad 4/5 1887
från Hällefors Bruk, Hällefors, Örebro län (Västmanland)
till Nordamerika
Källa: Husförhörslängd, s. 24
Emibas emigrationsakt: Hällefors T 1887 059
Också han var alltså född i Lungsund, Värmland. Om det var han som var Maria Lovisa Hjulströms blivande man kan de kanske ha känt varandra redan i Sverige.

285
Beträffande 1900 års census kan det kanske tilläggas att även om familjen då bodde i Idaho var alla 3 barnen födda i Pennsylvania. (Det anges att Mary L har fött 5 barn, av vilka 3 lever vid 1900 års census.)
Bland barnen fanns Edwin R, född april 1892. Det bör vara han som nämns på ett World War I draft registration card från år 1917: Edwin Liden, Bannock county, Idaho, född 15 april 1892 i McKeesport, Pennsylvania. Hans yrke anges till farming, och han anges vara anställd av Axel Hjulstram.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K8QH-T3K
Detta verkar ju styrka att det verkligen handlade om Maria Lovisa Hjulström.

286
Kanske är det han som vid 1940 års census är patient på Bannock County Infirmary, fast efternamnet i så fall har blivit lite fel.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VY4D-2HM

287
Kanske är det makarna som nämns i 1895 års Iowa State census, county Winnebago, Forest:
Swen Nelson, 27
Nils Anderson, 75
Hellina Anderson, 73
Alla 3 är födda i Sverige. I kolumnen Religious Belief anges Baptist för alla tre.

288
Det finns en familj i 1880 års census. Iowa, county Winnebago, Forest City som man kan fundera över:
Nels Anderson, 60
Elna Anderson, 57
Peter Anderson, 28
Jacob Anderson, 22
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MDL5-4V6
Det är ju bara Jacob Andersons angivna ålder som inte stämmer med familjen från Hammas.

289
Det kan kanske tilläggas att makarna Dill är begravda på Fairview Cemetery, New Britain, Hartford county, Connecticut.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=dill&GSfn=margaret&GSbyrel =all&GSdyrel=all&GSst=8&GScntry=4&GSob=n&GRid=67963636&df=all&
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=dill&GSiman=1&GScid=103336 &GRid=67963622&

290
Här är hennes man:
Name: Reinh A Dill
Race: White
Marital Status: Married
Birth Date: abt 1918
Residence : New Britain, Connecticut
Death Date: 11 Jul 1977
Death Place: New Britain, Connecticut
Age: 59 Years
Spouse: Marg
State File #: 13809
 
Och här är deras vigsel i Connecticut, Marriage Index, 1959-2012:
Name: Reinh Dill
Birth Year: abt 1918
Residence: New Britain, Hartford, Connecticut
Age: 49
Race: White
Spouse: Marga Wihlborg
Spouse Residence: New Britain, Hartford, Connecticut
Spouse Age: 56
Spouse Race: White
Marriage Date: 30 Sep 1967
Place of Marriage: New Britain, Hartford
Note: officiator Other Clergyman

291
Hon dog nästan hundraårig. Connecticut Death Index, 1949-2012 tar upp:
Name: Margareta A Dill
[Margareta A Wihlborg]
Gender: Female
Race: White
Occupation: BOOKKEEPER
Education: 99
Industry: SCOPE INDUSTRIES
Marital Status: Widowed
Birth Date: 24 Dec 1900
Birth Place: Sweden
Address: 580 ARCH
Residence : New Britain, Hartford, Connecticut
Death Date: 23 Mar 2000
Death Place: Stratford, Fairfield, Connecticut
Age: 99 Years
Spouse: Reinh
Father's Surname: Wihlborg
State File #: 06914

292
Det verkar stämma med den här vigselnotisen:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FLCK-QQ1
På det World War II draft registration card som jag nämnde ovan anger han Hedla Dahlstrom som den som alltid vet hans adress. (Men här verkar ju Hedla vara en felskrivning för Edla.)

293
1930 års census tar i New Hampshire, county Rockingham, Raymond upp:
Carl Dahlstrom, 35, gift (men hustrun nämns inte), född i Sverige, till USA 1924. Yrke: Copper-smith.
kusin Victor E Sundstrom, 64, ogift, född i Sverige, till USA 1896. Yrke: Gardner, Private family.
(Det finns ett World War II draft registration card från år 1942 för Carl Dahlstrom, Raymond, Rockingham, New Hampshire, född 22 juli 1894 i Dalarna, Sweden.)
 
Stämmer detta in på Viktor Edvard Sundström? Hade han en kusin Carl Dahlström?

294
Det kan handla om den här mannen från Emigrant-CDn:
Efternamn: NILSON
Förnamn: F J
Ålder: 26            Kön: M
Född: 1856/1857
Församling:  ASA    Län: G
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1883 04 27
Destination: ELKHART
Medåkande: NEJ
Källkod: 22:484:30887
 
Han var inte den ende från Asa som emigrerade till Elkhart. Under åren 1883-1884 tar Emigrant-CDn upp 14 personer från Asa som reste till Elkhart, och totalt var det 45 personer från Asa som reste dit. (Det bör handla om Elkhart, Indiana.)

295
Man kan undra om det var sonen Bertel/Berth som dog 1987.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VSZ6-ZZ3
(Han bodde iallafall i Portland, Maine.)
 
Kan Torey/Tory ha blivit Terry? Social Security Death Index tar upp:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VMPC-YP8
Men detta är verkligen en gissning.
 
Möjligen handlar det om den här mannen från 1940 års census:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KQRD-BMT
Han anges alltså vara född i Maine. Så frågan är om det har blivit fel här eller om det handlar om en helt annan man.

296
Det bör vara familjen som kom till Boston med Cymric den 25/3 1907, men efternamnet anges till Erikson.
Erik Erikson, 35
Edla Erikson, 25
Berta Erikson, 4
Tore Erikson, 2
De anges komma från Arboga. Destinationen anges till friend Alfred Gothberg, Portland, Maine.
 
På raderna efter i passagerarlistan är antecknade en familj Carl och Alma Stenberg med två barn, som också kom från Arboga och hade samma destination.
(Från Massachusetts, Passenger and Crew Lists, 1820-1963.)
 
1910 års census tar i Maine, county Cumberland, Portland upp:
Erick Erickson, 39, änkling, född i Sverige, till USA 1907.
dotter Bertha, 7, född i Sverige. till USA 1907.
son Torey, 5, född i Sverige. till USA 1907.
son Bertel, 2, född i Maine.
 
Maine, Death Records, 1617-1922 tar upp:
Name: Edla Marie Erikson
[Edla Marie Anderson]
[Edla Marie Erickson]
Gender: Female  
Birth Date: 11 Nov
Death Date: 8 Mar 1910
Death Place: Portland
Registration Place: Portland, Cumberland
Spouse: Erik
Father: Fred
Mother: Leontina
(En del saker stämmer ju inte, som efternamnet och födelsedatumet 11 nov.)

297
Här är Augustus Trygg i 1870 års census.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:M67G-FYY
Barnens namn stämmer ju, fast de i ett par fall har blivit lite förändrade.
 
Census upprättades vart tionde år, så det finns inte något tidigare census som tar upp personer som kom till USA 1868.
 
Marie Roding gifte sig den 10/6 1916 med Reuben Lundgren.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KF2F-FLX
Enligt ett World War I draft registration card från år 1917 var han född 31/3 1893 i Tidaholm, Sverige.
 
CD-skivan Emibas tar upp:
Post 644461
Lundgren, Karl Ruben
Sågverksarbetarson (ogift man)
f. 13/3 1893 i Agnetorp, Skaraborgs län (Västergötland)
Utvandrad 24/7 1912
från Tegelladsgruppen 10, Tidaholm, Skaraborgs län (Västergötland)
till Amerika
Källa: Pastorsexp; Husförhörslängd, vol. Tidaholm AIIa:9, s. 669
Emibas emigrationsakt: Tidaholm R 1912 014
Men här har det blivit fel. Enligt Agnetorp C:4, sidan 195, föddes Karl Ruben Lundgren den 30 (inte den 31) mars 1893.
 
Gustaf Andersson Tryggs barn var ju födda i Agnetorp. Att John och Maria Andersons i Dekalb dotter gifte sig med en man som var född där kan kanske tyda på att de verkligen var identiska med Johannes Andersson och Maria Andersdotter Trygg. (Men det kan ju också vara en ren tillfällighet.)
 
Här är makarna Lundgren i 1930 års census, Illinois, Dekalb:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XST1-GS8
Bland de två barnen fanns sonen Floyd, 13 år gammal. Han dog 2011, 94 år gammal. En dödsruna finns här:
http://www.legacy.com/obituaries/daily-chronicle/obituary.aspx?n=floyd-ruben-lun dgren&pid=149179191

298
Man kan undra om det var sonen Anders Gustav som dog 9/4 1946.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NQYW-CYW

299
Samma år, 1868, emigrerade Gustav Andersson Trygg, född 10/9 1824, från Daretorp. Var detta Maria Andersdotters bror?
Hans familj emigrerade någon månad senare. Det handlar nog om den familj Augustus och Johannah Trygg som vid 1870 års census finns i Illinois, county Dekalb, Dekalb.
Då kan man undra om också Maria Andersdotter Trygg och hennes familj kom till Dekalb. Det finns en familj i 1870 års census, Illinois, county Dekalb, Dekalb som man kan fundera över, men åldrarna stämmer inte.
John Anderson, 58, född i Sverige.
Mary, 35, född i Sverige.
Augustus, 6, född i Sverige.
Sophia, 2 månader, född i Illinois.
(Här kan man fundera över om Sophia har uppkallad efter mormodern.)
 
1900 års census tar i Illinois, county Dekalb, Dekalb upp:
Mary Anderson, änka, född februari 1837 i Sverige, till USA 1868.
son August A, född maj 1863, till USA 1868.
svärson Fred Roding, född augusti 1858 i Sverige, till USA 1886.
dotter Sophia Roding, född mars 1869 i Illinois.
son Franz G Roding, född maj 1882 i Illinois.
dotter Marie Roding, född juni 1896 i Illinois.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MS7L-GJC
 
Här finns en del saker som inte stämmer riktigt med antagandet att det handlar om utvandrarna från Daretorp. Mary anges vara född februari 1837 istället för januari 1839, och August A anges vara född i maj 1863 istället för maj 1864. (Men däremot stämmer det angivna invandringsåret, 1868.)
När det gäller sonen Franz G Roding anges han alltså vara född i maj 1882, men samtidigt anges hans ålder till 8 år, så någon av uppgifterna måste vara felaktig. Eftersom Fred Roding anges ha kommit till USA 1886 är det nog åldersangivelsen som är rätt.
 
Men som sagt, frågan är om det verkligen handlar om utvandrarna från Daretorp.

300
Förkortningar / H.o.f.å
« skrivet: 2015-12-06, 22:24 »
Står det inte istället h.o.f.ä., som skulle kunna betyda hennes oäkta före äktenskapet?

301
Tunge / Tunge C:2 (1733-1831) sid 39. År 1762.
« skrivet: 2015-12-06, 14:06 »
De bodde i Kärra gästgivaregård.

302
Jag skulle kanske tagit med en länk till passagerarlistan med Carin Johnsons ankomst.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:23FX-2MK
 
 
Hon skulle alltså till fadern Peter Svenson, 12 Whipple Street, Worcester, Massachusetts. 1910 års census tar i Massachusetts, county Worcester, Worcester på adressen 12 Whipple Street upp:
Peter Svenson, 56, född i Sverige, till USA 1880.
hustru Emma, 48, född i Sverige, till USA 1889.
dotter Teresa, 13, född i Massachusetts.
dotter Thyrenda, 11, född i Massachusetts.
Peter och Emma har varit gifta i 15 år. Hon har fött 2 barn.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:M22Y-LHG
 
Enligt 1910 års census skulle alltså Peter Svenson ha kommit till USA redan 1880, men enligt 1900 års census kom han 1889:
Peter Swanson, född april 1854 i Sverige, till USA 1889.
hustru Emma, född juli 1859 i Sverige, till USA 1889.
dotter Theresa, född augusti 1896 i Massachusetts.
dotter Trinda, född april 1898 i Massachusetts.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:M9BD-DMN

303
Carin Johnson, 18, från Ryd, kom till Boston med Republic den 8/9 1906. Destination: Father Peter Svenson, 12 Whipple Str., Worcester, Massachusetts. (Från Massachusetts, Passenger and Crew Lists, 1820-1963, hos Ancestry.)
 
Man kan möjligen fundera över en kvinna i 1910 års census, Massachusetts, county Worcester, Southbridge: Elizabeth Johnson, 21, född i Sverige, till USA 1906. Yrke: Servant, private family.
(1910 års census avsåg förhållandena den 15/4 1910, så åldersangivelsen 21 år stämmer.)

304
När det gäller emigrationen tar CD-skivan Emibas upp:
Post 660087
Johansson, Karin Elisebt
Piga (ogift kvinna)
f. 6/7 1888 i Skövde, Skaraborgs län (Västergötland)
Utvandrad 25/8 1906
från Ryd, Skaraborgs län (Västergötland)
till Amerika
Källa: Husförhörslängd, s. 149
Emibas emigrationsakt: Ryd R 1906 001

305
Ett World War I draft registration card från år 1918 tar upp William Daniel Tinker, Tacoma, Washington, född 12 dec 1872. Närmast anhörig: hustrun Augusta W Tinker.
 
California Death Index tar upp William Daniel Tinker, född 12 dec 1872 i Arizona, död 9 dec 1956 i San Diego.

306
California Death Index, 1940-1997 (hos Ancestry) tar upp:
Name: Augusta Wilhelmina Tinker
[Augusta Wilhelmina Nelson]
Gender: Female
Birth Date: 24 Jul 1875
Birth Place: Other Country
Death Date: 2 Nov 1951
Death Place: San Diego
Father's Surname: Nelson
 
1920 års census tar i Washington, county Pierce, Tacoma upp Augusta W Tinker med familj. Hon anges vara född i Sverige och kom till USA 1891.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MHJ9-DYP
 
Det verkar ju som om det skulle kunna handla om Augusta Wilhelmina Svensson. (Men hette hennes far Nilsson?)

307
Annie Forsell, född 8 sept 1874 i Hälsingland, Sweden, nämns i ett par antavlor hos Ancestry. (Far: Olaf Forsell, 1841-1917.)
Enligt en antavla var hon gift med Hans O Vikoren, född omkring 1873 i Norge, död 21 aug 1946 i McHenry county, North Dakota.
Annie dog enligt antavlan 22 mars 1951 i Russell, Bottineau county, North Dakota.
 
Det bör väl handla om de här makarna från Find A Grave, fast efternamnet här anges till Vikeron.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=14512175&ref=acom

308
Norska Digitalarkivet tar bland utresta från Trondheim 13/5 1903 upp Anna Brita Forsell, född 1874, Sverige. Destination: Becker, Minnesota.

309
Kan yrket som anges på draftkortet i själva verket vara Prisoner Contra Costa county? På nätet nämns Contra Costa County Jail - Martinez Detention Facility - Martinez, California, och det verkar ju som om han arbetar på county jail, Martinez, Californien.

310
Enligt Iowa Births and Christenings Index, 1857-1947 (hos Ancestry) föddes Helen Dorothy Gustafson den 12 maj 1906. Föräldrar: Chas J Gustafson och Anna Maria.
Iowa, Marriage Records, 1880-1937 (hos Ancestry) tar upp en vigsel den 10 augusti 1935 i Burlington, Des Moines mellan Coad Morgan Sawtell och Helen Dorothea Gustafson. Hennes föräldrar: Charles J Gustafson och Anna Marie Enberg.

311
Som Bo har skrivit i ett par inlägg ovan så var han född 13/4 1887 i Stala. (Stala C:3, bild 8 hos Arkiv Digital.)
Detta födelsedatum anges också i Torps kyrkböcker när han emigrerar 1910. (Torp AIIa:3, sidan 367, och Torp B:3, sidan 37.)
 
Däremot är födelsedatumet inte helt tydligt i SCB:s utdrag av Stala födelsebok, och kan tolkas som 12. Detta har skett i All Sweden, Indexed Birth Records, 1860-1941, (hos Ancestry).
 
Men därmed inte sagt att jag tror att det var han som avsågs på draftkortet.

312
Det finns ett World War I draft registration card från år 1918 för en man Edwin, född 13 april 1887 i Sverige och bosatt i Californien, men det kan mycket väl (eller för att inte säga troligen) handla om en helt annan man.
 

 
Efternamnet tycks alltså vara Soren, och han bor i Contra Costa, Californien.
Kortet är skrivet med en så svårläst handstil att jag inte vågar mej på att gissa vad han har för yrke, eller var någonstans i Sverige den Sophie Soren bor som han anger som närmast anhörig.

313
Man kan då kanske fundera över en familj i 1900 års census, Iowa, county Des Moines, Burlington:
Chas Gustafson, född juni 1878 i Sverige, till USA 1889.
hustru Anna, född april 1874 i Sverige, till USA 1891.
Det anges att Anna har fött ett barn, som fortfarande lever, men det nämns inte.
Chas Gustafson anges alltså vara född juni 1878, men samtidigt anges hans ålder till 31 år. Någon av uppgifterna måste därför vara fel.
 
1910 års census tar i Iowa, county Des Moines, Burlington upp:
John C Gustafson, 42, född i Sverige, till USA 1888.
hustru Anna Marie, 36, född i Sverige.
son Carl A M, 11, född i Iowa.
dotter Helen D, 4, född i Iowa.
 
1920 års census tar i Iowa, county Des Moines, Burlington upp:
Charles Gustafson, 51, född i Sverige, till USA 1888.
hustru Anna, 45, född i Sverige, till USA 1890.
son Millard, 20, född i Iowa.
dotter Helen, 13, född i Iowa.
 
Men det är ett antagande att det handlar om Carl Johan Gustafson från Mjölby.

314
Heter verkligen fotografen B O Skewiss? 1910 års census tar i Minnesota, county Cottonwood, Windom upp Benjamin Skewis, 50, född i Wisconsin, föräldrarna födda i England. Yrke: Photographer, Gallery. Han nämns i några antavlor hos Ancestry, men här kallas han Benjamin Peters Skewis. Kan det istället stå B P Skewis?

315
Detta har väl mindre betydelse, men Oskar Alfred Larsson dog år 1964.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=117598469&ref=acom

316
Adolf Leonard Larson, född 1 december 1879 i Sverige, nämns i databasen U.S. Passport Applications, 1795-1925 (hos Ancestry). Han skulle resa till Sverige för att besöka släktingar år 1922.
(Han bodde då i Wilder, Minnesota.)
 

317
Möjligen är det familjen som nämne i 1860 års census, Michigan, county Muskegon, Oceana, men de kallade sig då Johnson, och sonen Johan August tycks ha dött.
Charles Johnson, 32, född i Sverige. Yrke: Logger.
Sarah, 38, född i Sverige
Alfred, 5, född i Michigan
August, 2, född i Michigan
 
1870, Michigan, county Muskegon, Oceana:
Chas Johnson, 44, född i Sverige. Yrke: Lumberman.
Sarah, 48, född i Sverige.
Alfred, 16, född i Michigan.
August, 12, född i Michigan.
Mary, 10, född i Michigan.
 
Sarah Johnson dog 4 september 1875 enligt Find A Grave.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=JOHN&GSfn=S&GSpartial=1&GS byrel=all&GSst=24&GScntry=4&GSsr=201&GRid=71233702&
Hennes ålder anges till 54 år, 3 månades, 4 dagar, vilket någorlunda stämmer med födelsedatumet 27/5 1821.
Enligt Find A Grave gifte sedan Chales Johnson om sig.
 
Enligt 1900 års census, Michigan, county Muskegon, Whitehall, var Charles Johnson född februari 1826, till USA 1856. Invandringsåret stämmer ju inte helt, men enligt adressen
http://quod.lib.umich.edu/m/micounty/asf1295.0001.001/170?rgn=pages kom han till USA 11 augusti 1853.
 
Flera uppgifter stämmer med antagandet att det handlar om Carl Gustaf Jacobson och Sara Magnusdotter, men det är ändå ett antagande att det verkligen handlar om dem.

318
Sonen Charles, född cirka 1873, bör vara den Carl Louis Tegelberg som enligt ett World War I draft registration card var född 1/1 1873.
 
U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007 (hos Ancestry) tar upp:
Name: Louis Carl Tegelberg
SSN: 025160427
Birth Date: 1 Jan 1873
Birth Place: Mead, Nebraska
Death Date: 27 Feb 1949
Claim Date: 4 Mar 1949
Type of Claim: Death Claim
Notes: 06 Aug 1976: Name listed as LOUIS CARL TEGELBERG
 
Här är han på Find A Grave:
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=135476674&ref=acom
 
Hustrun Anna C. Quist Tegelberg anges vara född 1872 i Sverige.
 
Och här är familjen i 1930 års census:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XQTC-791
 
På raden efter familjen Tegelberg är antecknade F Julius och Mabel A Quist. Julius Quist är 55 år, och yrket anges till Physician, Eye Specialist. Man vågar kanske anta att Anna (Quist) Tegelberg och Julius Quist var syskon.
F Julius Quist nämns på en passansökan från år 1913. Det anges att han var född 14 oktober 1874 i Småland Sweden, och att hans yrke var Physician. Det bör därför handla om den Frans Julius som enligt Sweden, Indexed Birth Records, 1860-1941 (hos Ancestry) föddes den 14/10 1874 i Bäckaby, Jönköping, Sweden. Föräldrar: Johannes Qvist och Thilda Lovisa Carlsdotter. Enligt CD-skivan Sveriges befolkning hade Frans Julius systern Anna Christina, född 1872 i Bäckaby.

319
På samma kyrkogård som Emily C Johnson Peterson är begravd på finns också en grav för makarna Jonas och Gustava Magnuson, men deras födelseår stämmer inte med dina uppgifter om Jonas och Gustava från Älghults socken:
Jonas Magnuson, 1823-1853.
Gustava Magnuson, 1826-1895.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=magnuson&GSiman=1&GScid=83 806&GRid=29346284&
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=magnuson&GSiman=1&GScid=83 806&GRid=29346282&
Dessutom gör ju dödsåret för Jonas Magnuson att det omöjligt kan handla om Jonas Magnusson från Älghult, om det angivna dödsåret är riktigt. Frågan är bara om det är riktigt. Fotot av hans gravsten är inte tydligt, men möjligen (verkligen möjligen) kan det istället stå 1893 som dödsår.

320
Enligt Emigrant-CDn skulle familjen till Wyoming.
Efternamn: MAGNUSSON
Förnamn: JONAS
Ålder: 63            Kön: M
Född: 1819/1820
Församling: ÄLGHULT    Län: G
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1883 07 27
Destination: WYOMING
Medåkande: JA
Källkod: 23:101:3994

321
Frågan är om hon verkligen var född år 1911. Enligt 1940 års census, som avsåg förhållandena den 1 april 1940, var hon verkligen 29 år, men enligt 1920 års census, som avsåg förhållandena den 1 januari 1920, var hon 10 år. Är denna åldersangivelsen riktig tycks hon istället ha varit född 1909. (I 1930 års census, som avsåg förhållandena den 1 april 1930, anges hon vara 20 år gammal.) Det verkar inte gå att påträffa familjen i 1910 års census.

322
Enligt CD-skivan Emibas emigrerade han fråm Gunnilbo, och Emigrant-CDn tar upp:
Efternamn: ANDERSSON
Förnamn: CARL
Ålder: 20            Kön: M
Född: 1878/1879
Församling: GUNNILLBO    Län: U
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1899 03 22
Destination: COPERSTOWN
Medåkande: NEJ
Källkod: 63:230:7767
 
Carl Anderson, 20, kom till New York med Lucania 2/4 1899. Destination: fadern A Erikson, Cooperstown. I en annan kolumn anges att han skulle till Cooperstown N.J., och det finns ett Cooperstown i county Burlington, New Jersey.

323
Emigrant-CDn tar upp:
Efternamn: ERIKSSON
Förnamn: A G
Ålder: 39            Kön: M
Född:1853/1854
Församling: SKINNSKATTEB    Län: T
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1893 04 11
Destination: COOPERSTOWN
Medåkande: JA
Källkod: 50:429:53868
 
Tillsammans med honom reste:
Anna, 37
Per, 9
Anna, 7
Hilma, 6
Gustav, 2

324
Maria Eugenias syster Eulalia Elisabet Johansson emigrerade hösten 1906 enligt ovan.
Josephine Johanson, 23, från New York, och Elisabeth Johanson, 15, från Annehärad, kom till Boston med Saxonia den 11/10 1906. Deras destination: sister Jenny Johanson, New York.
Josephine Johanson hade tidigare varit i USA, N.Y. 1900-06. (Från Massachusetts Passenger and Crew Lists, 1820-1963, hos Ancestry.)
 
Också här kallas alltså systern Jenny, vilket kan tyda på att Maria Eugenia Johansson från Amnehärad verkligen var identisk med Thure Nordbergs hustru Jenny.

325
Detta är väl av mindre intresse, men bland Maria Eugenias syskon fanns systern Matilda Josefina, född 5/6 1883. Det bör handla om en kvinna som nämns två gånger i New York Passenger Lists, 1820-1957, (hos Ancestry):
Josephine Ahl, född June 5/83 Sweden, och Vivian Ahl, född May 9/11 NYC, kom till New York med Pan America 17/2 1932.
Matilda Josephine Ahl, 53, och Vivian Josephine Ahl, född 9/5 1911 i New York, kom till New York med Kungsholm 8/9 1936.
 
Hon var gift med Carl August William Ahl, född 26/4 1877 i Sverige. Enligt ett World War I draft registration card från år 1918 hette hans hustru Mathilda Josephine.

326
Man kan kanske undra om det verkligen var rätt Johannes Danielsson som reste ut från Göteborg med Marsdin den 29/4 1881. Hans ålder anges alltså till 29 år, men tittar man på originalet är sista siffran i åldersangivelsen lite svårläst. Det verkar ju snarare stå 21. (Jämför åldersangivelsen för klippets siste man.)
 

 
Emigrant-CDn tar också upp en man Johannes Danielsson, 21, från Gällaryd (F), som lämnade Göteborg för New York 29/4 1881.
 
Den 13/1 1861 föddes Daniel Jönssons och Sara St. Danielsdotters i Trälsmo, Gällaryd son Johannes. I Gällaryd AI:13,1878-82, finns familjen på sidan 235, Blekemo, men i Gällaryd AI:14, 1883-88, sidan 246, är det för Johannes antecknat vistas i Amerika. Kan det ha varit han som emigrerade 1881?

327
Flera av Maria Eugenias syskon emigrerade:
Anna Christina, född 24/5 1876, till Amerika 97. (Amnehärad AI:24, sidan 87.)
Matilda Josefina, född 5/6 1883, till Amerika 6/10 00. (Amnehärad AIIa:1, sidan 112. Reser tillsammans med Maria Eugenia.)
Elin Emilia, född 29/9 1888, till Amerika 9/9 03. (Amnehärad AIIa:1, sidan 112.)
Eulalia Elisabet, född 10/2 1891, till Amerika 24/9 06. (Amnehärad AIIa:3, sidan 93.)
hennes styvbror Emil Olofsson, född 1/5 1891, till Amerika 11/4 10. (Amnehärad AIIa:3, sidan 93.)
Frågan är om det går att hitta någon dödsruna efter någon av dem, där deras syskon nämns.

328
Detta är verkligen ett långskott, men Sweden, Indexed Birth Records, 1860-1941 (hos Ancestry) tar upp:
Child's Given Name: Maria Eugenia
[Maria Eugenia Johansson]  
[Maria Eugenia Johansdotter]  
[Maria Eugenia Jansdotter]  
[Maria Eugenia Jonsdotter]  
Birth Date: 10 feb 1881
Birth Place: Amnehärad, Skaraborg (Västra Götaland), Sweden
Father: Johan Johansson
Mother: Johanna Andersdotter
Mother Birth Date: abt 1853
Mother Age: 28
GID Number:100016.4.18900
Roll/Fiche Number: SC-952
Volume: :723
Födelsedatumet och föräldrarnas namn stämmer med uppgiften New York Deaths.
 
Enligt Amnehärad AIia:1, sidan 112, flyttade Maria Eugenia till Amerika 6/10 00. Emigrant-CDn tar upp Maria E Johansson, 19, från Annehärad (det står verkligen Annehärad), som skulle till New York.
Kan hon ha bytt namn till Jenny när hon kom till USA? Men detta är som sagt verkligen en gissning.

329
Enligt den här sidan skulle hon vara född den 10/2 1881:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:2WRY-9KK

330
Det bör väl handla om den T E Nordberg, 38 år gammal, som nämns i 1920 års census, Connecticut, county Hartford, Bristol, men här kallas hustrun Maria, 38 år gammal, född i Sverige.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MCFK-ZP1

331
Från ett annat register (Massachusetts, Death Records, 1841-1915, hos Ancestry):
Name: Albertina C Anderson
Gender: Female
Birth Date: abt 1843
Birth Place: Sweden
Death Date: 11 Aug 1908
Death Place: Worcester, Massachusetts, USA
Age at Death: 65

332
Också Hedda Maria emigrerade. CD-skivan Emibas tar upp:
Post 85236
Andersdotter, Hedda Maria
Piga (ogift kvinna)
f. 2/12 1871 i Åsbo, Östergötlands län (Östergötland)
Utvandrad 17/4 1890
från Fleminge Skolhuset, Ekeby, Östergötlands län (Östergötland)
till Nordamerika
Källa: Husförhörslängd, s. 273
Emibas emigrationsakt: Ekeby E 1890 012
 
Och även Karl Fredrik:
Post 85372
Andersson, Karl Fredrik
Dräng (ogift man)
f. 7/9 1873 i Åsbo, Östergötlands län (Östergötland)
Utvandrad 26/5 1893
från Lönshult, Ekeby, Östergötlands län (Östergötland)
till Nordamerika
Källa: Husförhörslängd, s. 261
Emibas emigrationsakt: Ekeby E 1893 013
(Men han kom tydligen tillbaka.)

333
Jag läste fel på Gotfrids ålder i 1930 års census. Han var 19 år gammal  
Han dog 1982. Massachusetts Death Index, 1970-2003 tar upp:
Name: Gotfred B Kasperson
Certificate: 016369
Death Place: Worcester
Death Date: 31 Jan 1982
Birth Place: Massachusetts
Birth Date: 11 Jun 1910

334
Enligt 1910 års census hade makarna sönerna Algut L, 9, och Nils B, 3. Vid 1930 års census nämns dessutom Gotfrid B och Marguerite V, båda 14.
 
U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007 (hos Ancestry) tar upp:
Name: Marguerite Vilemena Kasperson
[Marguerite Kaspperson Newsome]  
[Margaret Newsome]  
SSN: 017109494
Gender: Female
Race: White
Birth Date: 5 Jun 1915
Birth Place: Worcester, Massachusetts
Father Name: Nils A Kasperson
Mother Name: Amanda A Anderson
Death Date: 13 Apr 1996
Type of Claim: Original SSN.
Notes: Nov 1936: Name listed as MARGUERITE VILEMENA KASPERSON; Apr 1956: Name listed as MARGUERITE KASPPERSON NEWSOME; 17 Apr 1996: Name listed as MARGARET K NEWSOME
 
Och här är hon i Social Security Death Index:
Name: Margaret K. Newsome
SSN: 017-10-9494
Last Residence: 85705 Tucson, Pima, Arizona, USA  
BORN: 5 Jun 1915
Died: 13 Apr 1996
State (Year) SSN issued: Massachusetts (Before 1951)

335
A-M / Carl Carlström f 1839 i Edsberg, Örebro län
« skrivet: 2015-11-07, 19:05 »
Det kan kanske tilläggas att Carl Carlstrom dog 1919.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=carlstrom&GSfn=carl&GSby=1 839&GSbyrel=in&GSdyrel=all&GSob=n&GRid=149346969&df=all&
 
Och här är han i Minnesota Deaths and Burials:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FDSY-KZ7
 
(Söker man i Ancestry efter personer med namnet Carlstrom som bor i Blue Earth conty, Minnesona, får man  träffar, bl.a. en passansökan för Peter John Carlstrom, Mankato, Minnesota, född 16 juni 1867 i Orebro, Sweden. Hade Carl Carlström släktingar som bodde där?)

336
Bergum / Bergum
« skrivet: 2015-11-05, 17:55 »
Hon tycks ha flyttat till Blekinge och sedan emigrerat till Amerika. CD-skivan Emibas tar upp:
Post 368763
Larsdotter, Charlotta
Fabriksarbetare (ogift kvinna)
f. 11/6 1853 i Bergum, Älvsborgs län (Västergötland)
Utvandrad 22/3 1890
från Bryggorna, Karlshamn, Blekinge län (Blekinge)
till Amerika
Källa: Husförhörslängd, s. 1634
Emibas emigrationsakt: Karlshamn K 1890 022
(Men här kallas hon alltså Charlotta.)

337
Bergum / Bergum
« skrivet: 2015-11-05, 17:24 »
Denna Lotta Larsson i Örgryte var född 11/6 1853 i Bergum. Hon finns i Örgryte AI:17, sidan 153, och Örgryte AI:20, sidan 447. Därifrån flyttar hon till Göteborgs Gamlestad AI:2, sidan 117.

338
Bergum / Bergum
« skrivet: 2015-11-05, 15:06 »
Kan det vara hon som nämns på CD-skivan Sveriges befolkning 1880?
Post 1880-14-17-942
Larsson, Lotta
Handelsidkerska
f. 1853 i Bergum (Älvsborgs län, Västergötland)
Ogift kvinna, ensam i familjen
Krokslätt Kungsgården
Örgryte (Göteborgs och Bohus län, Västergötland)
Registrerad födelseort: Bergum Göteborgs- och Bohuslän

339
De hade en dotter Aileen, som vid 1940 års census var gift Johnson.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VRKV-RHT
 
Aileen Johnson dog i Montana. Montana Death Index, 1868-2011 (hos Ancestry) tar upp:
Name: Aileen Ostlind Johnson
Birth Year: abt 1910
Death Date: 18 Feb 1995
Death County: Cascade
Age at Death: 85
 
Men hon är begravd i McPherson, Kansas.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=110751501&ref=acom

340
N-Ö / Skipsolycka, USA 1887
« skrivet: 2015-11-01, 12:24 »
Enligt Fässberg AI:23, sidan 78, Roten E, flyttade familjen till Amerika 31/8 1882.

341
Här är hon på Find A Grave, men kallas här Hilda.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=thomas&GSbyrel=all&GSdy=19 26&GSdyrel=in&GSst=47&GScntry=4&GSob=n&GRid=143135886&df=all&

342
Bland Anders Petter Janssons och Christina Lovisas barn fanns dottern Helga Lovisa, född 21/2 1867. Man kan därför kanske fundera över en anteckning i Utah, Salt Lake County Deaths Records: Helga Johnson Thomas, född 21 februari 1862 i Sverige, död 13 oktober 1926 i Salt Lake City, Utah.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NQ45-TN9
Födelseåret stämmer alltså inte, men eftersom föräldrarnas namn anges till Andrew Johnson och Louise kan man kanske ändå undra om det inte handlade om Helga Lovisa, född 21/2 1867.
 
Detta kan vara makarna i 1900 års census, Utah, county Salt Lake, Salt Lake City:
David Thomas, född maj 1868 i Wales, till USA 1872. Yrke: Butcher.
hustru Helga, född feb 1867 i Sverige, till USA 1871.
Makarna har varit gifta i ett år. Hon har inte fött något barn.
Här stämmer i så fall hennes födelseår (och även hennes invandringsår stämmer).

343
Enligt 1930 års census fanns bland Ray G och Wendla N Harris barn två söner födda i Hawaii.
U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007 (hos Ancestry) tar upp:
Name: Charles Harris
[Charles W Harris]
SSN: 515128307
Gender: Male
Race: White
Birth Date: 25 Oct 1925
Birth Place: Honolulu Ter, Hawaii
Father Name: Ray G Harris
Mother Name: Wendla Johnson
Death Date: 8 Feb 1997
Type of Claim: Original SSN.
Signature on SSN Card: CHARLES HARRIS
Relationship of Signature: Signature name differs from NH's name.
Notes: Apr 1942: Name listed as CHARLES HARRIS; 13 Feb 1997: Name listed as CHARLES W HARRIS
 
En antavla hos Ancestry tar upp John Harris, född 17 feb 1924 i Territory of Hawaii, död 12 jan 2008 i Wichita, Sedgwick, Kansas. Föräldrar: Ray Guy Harris och Wendla Nellie Sophie Johnson. Inga uppgifter lämnas om dessa. 5 barn är antecknade, men inga uppgifter lämnas om dem, utom för en dotter som föddes 18/3 1961 i Wichita, Kansas, och dog 2 dagar senare.
Här är han på Find A Grave: http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=68515389&ref=acom (Om du klickar på länken till en avliden son finner du hans syskon.)

344
Enligt 1930 års census, som Helene hänvisar till, var Ray G Harris 1st Lieut., U.S. Army. (Hans hustru hette Wendla N.)
Det tycks därför vara de som är begravda på Old Mission Cemetery, Wichita, Kansas:
Brig.Gen. Ray Guy Harris, född 11 juli 1891 i Aquilla, Hill county, Texas, död 25 okt 1971.
Wendla N Harris, född 16 dec 1895, död 6 jan 1948.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=harris&GSfn=ray&GSmn=guy&G Sbyrel=all&GSdyrel=all&GSob=n&GRid=37250626&df=all&
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=37250628&ref=acom

345
Du kanske redan har sett detta, men Emigrant-CDn tar upp:
Efternamn: NORÉN
Förnamn: ANTON W
Ålder: 19            Kön: M
Född: 1880/1881
Församling: FRÖSERED    Län: R
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1900 11 16
Destination: MANISTIQUE MI
Medåkande: JA
Källkod: 66:447:15951
 
Efternamn: NORÉN
Förnamn: HENNING G
Ålder: 22            Kön: M
Född: 1877/1878
Församling: FRÖSVED    Län: R
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1900 11 16
Destination: MANISTIQUE MI
Medåkande:  JA
Källkod: 66:447:15951
 
Man vågar väl anta att Frösered och Frösved avser Frösve.
Kan Henning G Norén avse Oskar Henning Norén? Också här anges födelseåret i så fall till cirka 1878.

346
S Marie Winbergs man hette John Elmer Winberg, och Utah Naturalization and Citizenship Record (hos Ancestry) tar upp John Elmer Winberg, bosatt på 21 Weston Ave, Murray, Utah, född 5/9 1891 i Orebra, Sweden. Han gifte sig den 6/7 1912 i Farmington, Utah, med Signe Marie Anderson Winberg, född 10/10 1891 i Mullerstad, Sweden.
 
Här stämmer alltså födelsedatumet (fast födelseorten har blivit lite felstavad).

349
En antavla hos Ancestry tar upp Hilda Malmberg, född 11 februari 1878 i Vanceburg, Sweden, död i Michigan. Hon var gift med Lauritz Williams, född cirka 1875 i Sverige, död i Michigan.
(Gladys Williams föddes 21 juni 1915 i Michigan och dog about 1970 i Muskegon, Michigan. Hon var gift med Henry J Wolters, född 12 juli 1911 i Fremont, Michigan, död 30 augusti 1990 i Superior, Washtenaw, Michigan.)
 
Kan Vanceburg syfta på Vänersborg? Sweden Indexed Birth Records 1860-1941 (hos Ancestry) tar upp Hilda Maria, född 11/2 1878 i Naglum, Älvsborg. Föräldrar Erik Magnus Johansson och Hilma Sofia Johansdotter. Vassända-Naglum ligger ju nära Vänersborg.
 
Nu finns det ett problem. CD-skivan Emibas tar upp:
Post 762577
Hammarstrand, Hilda Maria
Piga (ogift kvinna)
f. 11/2 1878
Utvandrad 16/4 1901
från Kungsgatan 2, Kristinehamn, Värmlands län (Värmland)
till Nordamerika
0301901007 - Bilaga/ytterligare information finns. Kontakta Emigrantregistret i Karlstad
Källa: Husförhörslängd, s. 294
Emibas emigrationsakt: Kristinehamn S 1901 007
 
Var detta den Hilda Maria som föddes i Naglum? Hon tycks i så fall först ha bott i Washington. Washington Marriage Records tar upp Sven Gustaf Johanson och Hilda Maria Hammarstrand, som vigdes 14 september 1904 i Kings county.

350
Han dog 1960. California Death Index, 1940-1997 (hos Ancestry) tar upp:
Name: Carl E Oster
Social Security #: 563059312
Gender: Male
Birth Date: 23 Jul 1886
Death Date: 12 Aug 1960
Death Place: Los Angeles
Mother's Maiden Name: Peterson

351
Enligt ett World War I draft registration card från år 1917 befann han sig då i San Bernardino, Californien.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KZVT-P4G
 
Och enligt ett World War II draft registration card från år 1942 befann han sig då i Los Angeles.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V4D7-R4R
 
Detta var allmänna registreringar, och innebär inte att han verkligen blev inkallad.

352
Enligt Mauds inlägg nämns Daniel Peterson i Iowa Births and Christenings, 1830-1950. Också August Samuelson nämns där:
Name  August Samuelson      
Christening Place  Elfsborg, Pocahontas, Iowa      
Birth Date  22 Aug 1843      
Birthplace  Sweden  
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XV4V-2WR
 
Även Hilda Sophia Magnussen:
Name Hilda Sophia Magnussen      
Christening Date 19 Sep 1876      
Christening Place Elfsborg, Pocahontas, Iowa      
Birth Date 01 Jan 1860      
Birthplace Sweden      
Father's Name Ivan Petter Magnussen      
Mother's Name Helena Christina  
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XV4V-6L7

353
Enligt vigselnotisen ovan hette Selma A Samuelsons föräldrar August Samuelson och Hilda S Morrison. Det tycks handla om den Selma Aleda Samuelson som nämns i en antavla hos Ancestry: Selma Aleda Samuelson, född 2 januari 1878 i Pocahontas, Iowa, död 19 oktober 1941 i Fort Dodge, Iowa. Det nämns inget om man och barn.
Föräldrarna hette August S Samuelson, född 22 augusti 1843 i Sverige, till USA 1868, död 3 januari 1902 i Pocahontas county, Iowa, och Hilda Sophia Magnussen, född 1 januari 1860 i Sverige, till USA 1868, död 28 januari 1925 i Fonda, Pocahontas county, Iowa. Enligt antavlan vigdes de 15 maj 1876 i Elfsborg, Pocahontas, Iowa.
 
Här är föräldrarna på Find A Grave:
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=samuelson&GSfn=august&GSby =1843&GSbyrel=in&GSdy=1902&GSdyrel=in&GSob=n&GRid=118340404&df=all&

354
Man kan undra om det handlar om den här mannen från 1910 års census:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MG9P-XZK
Men här stämmer alltså åldersangivelsen inte alls. (Men däremot anges att han kom till USA 1888.)
 
Så det är nog osäkert om det handlar om Daniel Persson från Leksand.

355
Man kan möjligen fundera över en man på Find A Grave, där dock födelseåret är fel: Daniel Peterson, född 18/12 1873, död 27 juni 1910, begravd på Oakland Cemeter, Fort Dodge, Iowa.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=60672871&ref=acom
 
Här är han i Iowa Deaths and Burials:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XV4J-TW1
 
Det anges att hans far hette Peter Peterson. Stämmer detta in på Daniel Persson från Leksand?

356
N-Ö / Sven Oskar
« skrivet: 2015-10-18, 21:28 »
CD-skivan Emibas tar upp:
Post 518088
Sven Oskar
Son uä (ogift man)
f. 4/2 1887 i Valleberga, Malmöhus län (Skåne)
Utvandrad 29/9 1889
från Valleberga 17, Valleberga, Malmöhus län (Skåne)
till Köbenhavn amt, Danmark
Källa: Husförhörslängd, s. 115
Emibas emigrationsakt: Valleberga M 1889 007
Onormerade namnformer:
Destinationsort: Köpenhamn
Destinationsland: Danmark
 
Post 518087
Olsdotter, Gertrud
Piga (ogift kvinna)
f. 22/11 1861 i Valleberga, Malmöhus län (Skåne)
Utvandrad 29/9 1889
från Valleberga 17, Valleberga, Malmöhus län (Skåne)
till Köbenhavn amt, Danmark
Källa: Husförhörslängd, s. 115
Emibas emigrationsakt: Valleberga M 1889 006
Onormerade namnformer:
Destinationsort: Köpenhamn
Destinationsland: Danmark

357
Emigrantkällor / Immigrant - invandrararkiv?
« skrivet: 2015-10-18, 10:48 »
Hon kan kanske finnas med på Emigrant-CDn, databas Emisal, resande med Svenska Amerikalinjen 1915-1950. Databasen tar upp resande i klass 1, cabin, klass 2 och turist.

358
Men jag ser nu att jag var för sen.

359
Emma Maria Dandanell, 29, Karl Erik, 8, och Karl Gustaf, 5, kom till New York med Bergensfjord den 11/8 1918. Destination: Husband / Father Carl Dandanell, Chicago.
 
De tycks ha bytt efternamn i USA. 1930 års census tar i Chicago upp:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XSL9-22S
 
(Meddelandet ändrat av harry 2015-10-16 11:06)

360
Det kan kanske tilläggas att Gust. E Svenson, 19, och Carl V Nilson, 19, kom till Boston med Pavonia den 27/3. Destinationen anges till Mich.
(Från Massachusetts, Passenger and Crew Lists, 1820-1963, hos Ancestry.)

361
Skepplanda / Skepplanda
« skrivet: 2015-10-14, 14:11 »
Släktnamnsregistret hos Arkiv Digital tar upp Johan Philip Borgströms dotter Maria Caisa, född den 22/12 1787 i Tvärred. Det bör väl handla om Inga Lisas syster i Båstorp, även om hon enligt Skepplanda AI:4, sidan 58, var född den 25/12 1787.

362
Skepplanda / Skepplanda
« skrivet: 2015-10-14, 13:44 »
Jungfru Inga Lisa Borgström, född 27 dec 1789, flyttade till Skepplanda enligt en flyttningssedel utskriven i Starrkärr den 22 okt. 1815. (AID v202599.b2470 om du har Arkiv Digital.) Tyvärr anges det inte var någonstans hon var född.

363
Skepplanda / Skepplanda
« skrivet: 2015-10-14, 12:23 »
Detta kan kanske vara någonting. Den 10 november 1810 förrättades bouppteckning efter förre gästgivaren och traktören Joh. Philip Borgström på Osbacken. (Ale häradsrätt FIIa:10, sidan 927. AID v142647.b476.s927 om du har Arkiv Digital.) Bland barnen nämns döttrarna Maria Caisa, gift med Jonas Persson i Båstorp, och Inga Lisa.
(Osbacken ligger i Starrkärrs socken.)

364
Denne Lars Arlander flyttade kanske senare till Washington. 1930 års census (som avsåg förhållandena den 1/4 1930) tar i Washington, county King, Seattle upp:
Lars Arlander, 72, född i Sverige, till USA 1884. Inget yrke har angivits (eller rättare sagt, det står none).
hustru Chirstrain, 68, född i Sverige, till USA 1884.
dotter Lilly A, 41, född i Nebraska. Nurse, Private.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XC3H-S9D

365
CD-skivan Emibas tar upp:
Post 967744
Arlander Pålsson, Lars
Predikant (gift man)
f. 5/8 1857 i Perstorp, Kristianstads län (Skåne)
Utvandrad 18/8 1884
från 2:A Kvarteret 1:a Avd, Gävle, Gävleborgs län (Gästrikland)
till New York, USA
Källa: Husförhörslängd, s. 214
Emibas emigrationsakt: Gävle X 1884 041
Onormerade namnformer:
Destinationsort: New York
Destinationsland: USA

366
Hette han verkligen Ahlander? Databasen U.S. City Directories, 1822-1989 (hos Ancestry) tar i Omaha Nebraska år 1886 upp:

367
Kanske är det han som nämns på Emigrant-CDn:
Efternamn: SVENSSON
Förnamn: C E
Ålder: 19            Kön: M
Född: 1872/1873
Församling: NYDALA    Län: F
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1892 03 11
Destination: GRAND RAPIDS
Medåkande: JA
Källkod: 47:224:44942
 
Första initialen stämmer alltså inte, men samma källkod (och samma resdatum och destination) har C W Nilsson, 19, Nydala. Nydala utflyttningslängd tar på raden efter Gustaf Emanuel Svensson upp Karl Viktor Nilsson, född 15/8 1872, som också han skulle till N. Amerika, vilket skulle kunna tyda på att det verkligen var Gustaf Emanuel som avsågs.

368
Emigrant-CDn tar upp:
Efternamn: SCOTT
Förnamn:  ANNETTE
Ålder:  56            Kön: K
Född: 1873/1874
Församling: AMERIKA    Län: US
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1930 09 20
Destination: NEW YORK
Medåkande: NEJ
Källkod: 129:595:48580B
 
Hon kom till New York med Gripsholm den 29/9. Hennes adress i USA var 823 Newport Ave., Chicago, Illinois. I kolumnen Married or Single står det W.
Adressen som anges är alltså en annan adress än som anges i 1930 års census, som avsåg förhållandena den 1/4 1930.

369
Find A Grave tar upp Carl Hugo Mort, född 1890, död 1970, begravd på Rose City Cemetery, Portland, Oregon.
Det kan handla om den här mannen från Emigrant-CDn: Karl G Hugo Mört, 17, Norrbärke, lämnade Göteborg för Winnipeg Man 22/3 1907.

370
Emigrant-CDn tar upp:
Efternamn:   ANDERSSON
Förnamn: SVEN E
Ålder: 22            Kön: M
Född: 1901/1902
Församling: GUSTAFS    Län: W
Titel/Anm: JORDARB.
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1924 01 05
Destination: MONTREAL QUE.
Medåkande: NEJ
Källkod: 112:49:24476

371
Oregon Death Index, 1898-2008 tar upp:
Name:
Ruth Ann Anderson
Age: 74
Birth Date: Sep 1900
Death Date: 14 Oct 1974
Death Place: Clackamas
Spouse: Elis
Certificate: 74-15278
 
Name: Elis Anderson
Age: 88
Birth Date: 12 Jun 1902
Death Date: 30 Jul 1990
Death Place: Clackamas
Spouse: Elizab
Certificate: 90-15328
(Om det var Ruth Andersons man tycks han alltså gift om sig efter hennes död.)
 
CD-skivan Emibas tar upp den här mannen:
Post 927620
Andersson, Sven Elis
Ogift man
f. 12/6 1902 i Gustafs, Kopparbergs län (Dalarna)
Utvandrad 20/12 1923
från Solvarbo, Gustafs, Kopparbergs län (Dalarna) till Canada
Källa: Husförhörslängd, s. 683
Emibas emigrationsakt: Gustafs W 1923 011

372
Det bör vara han som kom till Quebec med Nova Scotian den 22/5 1871: Nils Holmberg, 19. (Han har blivit indexerad som Wils Holmberg, men det står helt säkert Nils.)
Passagerarlistorna från denna tiden är mycket knapphändiga, och det nämns inget om hans destination.
(Från Canadian Passenger Lists, 1865-1935, hos Ancestry.)
 
Find A Grave tar upp Nels A Holmberg, född 17 maj 1853 i Skåne Län, Sweden, död 23 januari 1913 i Minneapolis, Minnesota.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=103077338&ref=acom
Födelseåret är alltså fel, men han nämns i ett par antavlor hos Ancestry, och här anges födelsedatumet till 17 maj 1852 i Sweden.

373
En gissning.
 
I 1910 års census, Illinois, county Lake, Highland Park finns en familj Enock och Charlotte Swan.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MK69-ZM7
 
Vid 1930 års census kallas hustrun Ida.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XSBC-LHF
 
Det bör handla om en man som nämns på ett World War I draft registration card från år 1918: Claas Enoch Bernhard Swan, Highland Park, Lake Illinois, född 3 april 1876. Som närmast anhörig anges Ida Swan. Och det bör i sin tur handla om en man som nämns på CD-skivan Emibas: Klas Enok Bernhard Mårtensson, f. 3/4 1876 i Villstad, Jönköpings län (Småland), utvandrad 11/4 1902 från Svenshult, Villstad, Jönköpings län (Småland).
 
Kan det handla om Ida Charlotta Petersson? Enligt Illinois, Cook counti Marriages, 1871-1920 var Charlottes efternamn Peterson.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N74V-1TB
 
Men det är som sagt ett antagande.

374
Enligt Emigrant-CDn skulle Ida Charlotta Petersson, 20, från Söderåkra, till Chicago när hon lämnade Malmö den 7/8 1899. Databasen U.S., Border Crossings from Canada to U.S., 1895-1956 (hos Ancestry) tar upp Ida Peterson, 20, från Calmar, Sweden, som kom till Quebec, Canada den 19/8 1899. Destinationen anges till sister Hilda Peterson, 6541 Lafayette Ave, Chicago.
(Men du nämner inte någon syster Hilda.)
På raden före i passagerarlistan är antecknad Ingeborg Svensson, 18, Calmar, Sweden, som skulle till friend Hilda Peterson, samma adress. Det bör handla om den här kvinnan på Emigrant-CDn:
Ingeborg Kr Svenson, 18, Söderåkra, som lämnade Malmö samma dag som Ida Charlotta.

375
När det gäller Johan Valfrid Ekengrens WWII-draftkort enligt ovan skrev den som skrev ut kortet namnet som Johan Valfred Eckengren, men när han själv undertecknade kortet skrev han Fred Eckengren.
Fred Eckengren nämns några gånger i Oregon, Motor Vehicle Registrations, 1911-1946 (hos Ancestry). Ett par exempel:
7849 Eckengren Fred, Route 4, Scio (Linn), Ford-6204475-22-tr (Gäller år 1923.)
43951 Eckengren Fred, R 2, Jefferson (Mar), Ford-6204475-22-tr (Gäller år 1924.)
 
Jag kopierar lite från Ancestry:
Each registration includes
.license number
.name and address of the vehicle owner (including county in parentheses)
.make of car
.motor number
.model or year of manufacture
.type of body

376
Vid 1920 års census var Johan W Eckengren gift med Jessie, 31, född i Kansas, men vid 1930 års census var han skild.
 
På WWII-draftkortet anger han Irene Eckengren som den som alltid känner till hans adress, och Social Security Death Index tar upp:
Name: Irene Eckengren
SSN: 543-38-4028
Last Residence: Oregon
BORN: 31 Dec 1891
Died: Apr 1964
State (Year) SSN issued: Oregon (1953-1954)
 
och Oregon Death Index tar upp:
Name: Irene ? Eckengren
Age: 80
Birth Date: abt 1884
Death Date: 23 Apr 1964
Death Place: Marion
Spouse: Johan
Certificate: 5391

378
Johan Helmer Ekengren bör vara identisk med en man som nämns på ett World War I draft registration card från år 1918: Elmer Eckengren, Sitka, First Judicial District, Alaska, född 22 februari 1885 i Sverige. Närmast anhörig: Annie Eckengren, Domnarvet, Sweden.
 
Vid 1920 års census bodde han alltså i Oregon, men sedan hittar jag inga uppgifter om honom.

379
Här är han i 1920 års census:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:M48Q-2HL
Brodern Johan H Eckengren bor alltså hos honom.

380
Det bör vara han som nämns på ett World War II draft registration card från år 1942: Johan Valfred Eckengren, Salem, Oregon, född 3 mars 1883 i Sverige.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVJT-G7XY
(Detta var en allmän registrering, så det innebär inte att han verkligen blev inkallad,)
 
Och här är han i Social Security Death Index:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V9GT-Q4Z

381
Detta bör vara familjen i 1940 års census:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K76B-84P
 
(Meddelandet ändrat av harry 2015-09-25 18:34)

382
Han nämns i en antavla hos Ancestry. Enligt denna dog han den 2 juni 1946 i Baltimore, Maryland. Han gifte sig 14/2 1925 i McKeesport Pennsylvania med Ebba Linea Johansson, född 26/9 1896 i McKeesport, död 23/10 1986 i Washington county, Pennsylvania.

383
Det bör vara han som nämns på ett World War II draft registration card från år 1942:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:F384-L23
(Detta var en allmän registrering, så det innebär inte att han verkligen blev inkallad.)

384
Enligt en antavla hette en av Per Bergmans hustrur Tilda C Ebbson. Det bör handla om den här kvinnan från Minnesota Death Index:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FDX7-6MR

385
Detta bör vara Carl Otto Bergs död (även om moderns efternamn inte stämmer).
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FD7B-PHK

386
Syskonen nämns i ett par antavlor hos Ancestry.
Henrik Ludvig Bergman, född 9/7 1873 i Stöde, död 24/1 1955 i Tinn, Telemark, Norge. (Som källa anges Norway Burial Index, DIS-Norge, 1700-2010.)
Carl Otto Bergman, född 12/8 1883 i Stöde, död 27/4 1942 i Minneapolis, Minnesota.
Per N Bergman, född 23/1 1871 i Fanbyn, Stöde, död 17/6 1918 i Clayton, Polk, Wisconsin. Han var gift två gånger, först med Carrie C Donaldson, född 1870, död 1903, och sedan med Tilda C Ebbson, född 1872, död 1947. Med den första hustrun hade han 1 barn och med den andra 3.
 
Jöns Emanuel, född 2/7 1875, nämns inte i någon av antavlorna.

387
Norska Digitalarkivet tar bland utresta från Trondheim upp Per N Bergman, 27, från Sverige. Till Harris Minn 5/7 1893.

388
CD-skivan Emibas tar upp:
Post 1033229
Bergman, Henrik Ludvig
Torparson (ogift man)
f. 9/7 1873 i Stöde, Västernorrlands län (Medelpad)
Utvandrad 2/12 1893
från Fanbyn, Stöde, Västernorrlands län (Medelpad)
till Nordamerika
Källa: Husförhörslängd, s. 415
Emibas emigrationsakt: Stöde Y 1893 126
 
Också Per Niklas emigrerade.
Post 1034018
Bergman, Per Niklas
Dräng (ogift man)
f. 22/1 1871 i Stöde, Västernorrlands län (Medelpad)
Utvandrad 22/6 1893
från Gräfte, Stöde, Västernorrlands län (Medelpad)
till Amerika
Källa: Husförhörslängd, s. 440
Emibas emigrationsakt: Stöde Y 1893 088

389
Hon kom till Boston med Ivernia den 28/3 1907, (men efternamnet har indexerats helt fel): Elin Mamerstrom (men det står säkerligen Wennerstrom), 21, från Sundsvall, (men det har indexerats som Simderall). Destinationen anges till modern Maria Wennerstrom, Box 61, Marinette.
(Från Massachusetts Passenger and Crew Lists, 1820-1963, hos Ancestry.)

390
Maria Wennerström emigrerade år 1903 (för man vågar väl anta att den här noteringen på Emigrant-CDn handlar om henne, fast förnamnet har blivit lite fel):
Efternamn: WENNERSTRÖM
Förnamn:  MARIS
Ålder:  59            Kön: K
Född: 1843/1844
Församling: NJURUNDA    Län: Y
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1903 11 20
Destination: MARINETTE WIS
Medåkande: NEJ
Källkod: 74:724:2626
 
Maria Wennerstrom kom till Boston med Ivernia den 3/12 1903. Hon skulle till dottern Ida Johansson, Box 61, men var någonstans hon bodde kan jag inte riktigt tyda. Samma plats nämns också i kolumnen Final Destination, men här tycks det i efterhand skrivits till Marinette.

(Från Massachusetts Passenger and Crew Lists, 1820-1963, hos Ancestry.)

391
Selma Wennerstrom, 32, kom till New York med Caronia den 17/9 1913. Hon kom från Helsinki, och närmast anhörig i hemlandet anges vara sister Hilma Wennerstrom, Helsinki.
Jag kan inte säkert tyda hennes destination, men kanske står det friend Neili Stenman, New York. Hon anges vara född i Svartvik, Sweden.

392
Det finns ett World War I draft registration card från år 1918 för Eric Victor Johnson, 6164 Maryland St, St Paul, Minnesota, född 5 maj 1881 i Sverige.  
Som närmast anhörig anger han Mrs Eric V Johnson.
Kortet finns hos Ancestry, men jag hittar det inte hos Familysearch. (Eller också har jag inte letat tillräckligt noga.)
 
Det kan handla om den här pojken i Sweden, Indexed Birth Records, 1860-1941 (hos Ancestry):
Child's Given Name:
Erik Viktor
[Erik Viktor Jonsson]
[Erik Viktor Jonsson]
[Erik Viktor Jonasson]
Birth Date: 5 maj 1881 (5 May 1881)
Birth Place: Stöde, Västernorrland, Sweden
Father: Jonas Erik Jonsson
Mother:Kajsa Olofvia Sjögren
Mother Birth Date: abt 1857
Mother Age: 24
GID Number: 100022.28.55800
Roll/Fiche Number: SC-1129
Volume: :730

393
Det kan kanske tilläggas att Viktor Johnsson, 28, hade källkoden före Erika Persson, men på Emigrant-CDn anges han vara från America.

394
Emigrant-CDn tar upp:
Efternamn: PERSSON
Förnamn: ERIKA
Ålder: 30            Kön: K
Född: 1876/1877
Församling: STÖDE    Län: Y
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1907 06 17
Destination: ST.PAUL MN
Medåkande: NEJ
Källkod: 84:81:6523

395
Starrkärr / Starrkärr AI:6 sid 7
« skrivet: 2015-09-15, 15:27 »
Skeppl. (vilket bör betyda Skepplanda).

398
Emigrant-CDn tar upp:
Efternamn: PAULSON
Förnamn: MARIA
Ålder: 65            Kön: K
Född: 1852/1853
Församling: FARHULT    Län: M
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1918 11 30
Destination: NEW YORK
Medåkande: JA
Källkod: 104:307:572
 
Samma källkod har:
Efternamn: PAULSON
Förnamn:  ANNA
Ålder:  23            Kön: K
Född: 1894/1895
Församling: FARHULT    Län: M
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag:  1918 11 30
Destination: NEW YORK
Medåkande:   JA
Källkod:  104:307:572
 
Maria Ch. Paulsson, 65, kom till New York med Stockholm den 16/12 1918. Hennes destination anges till son Idolf Paulson, Chicago, Illinois. (Så om det handlade om den son Idoff som du nämner tycks han ha emigrerat han också.)

399
En gissning. Enligt Emigrant-CDn skulle J P Wassholm till Joliet när han emigrerade år 1889. U.S. City Directories, 1822-1989 (hos Ancestry) tar upp:
Name: John Washolm
Residence Year: 1893
Street address: 809 Ohio
Residence Place: Joliet, Illinois, USA
Occupation: Carpenter
Publication Title: Joliet, Illinois, City Directory, 1893
 
Kan det vara Johan Petter Wassholm som avses? (Jag har inte funnit några mer uppgifter om denne John Washolm.)

400
Wassholm / Wassholm
« skrivet: 2015-09-13, 11:31 »
En ren gissning: CD-skivan Sveriges befolkning tar upp:
Post 1880-14-12-818
Wassholm, Mandolina Kristina Gustafva
f. 1822 i Säve (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän)
h.
Gift kvinna, mor i familjen
Klaraberg
Säve (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän)
Registrerad födelseort: Säve Göteborgs- och Bohuslän
 
Enligt husförhörslängderna var hon född 16/9 1822. Jag hittar henne inte i Säve födelsebok under detta datum.
Enligt Säve AI:4, sidan 25, kom hon till Säve från Göteborg 1857.
 
Kan det vara frågan om Magdalena Christina Gustava Wassholm, fast namnet alltså inte stämmer, och födelsedatumet och födelseorten är fel?
 
Men återigen. Detta är en ren gissning.

401
Det kan kanske tilläggas att Emigrant-CDn tar upp:
G A Wassholm, 19, Fristad, som lämnade Göteborg den 16/3 1888.
J P Wassholm. 23, Fridstad, som lämnade Göteborg den 12/4 1889.
För båda anges destinationen till Joliet.

402
Och modern:
Name: Anna Ohlson
[Anna Johnson]
Birth Date: abt 1857
Death Date: 22 Nov 1938
Death Place: Chicago, Cook, Illinois
Death Age: 81
Gender: Female
Father Name: John Johnson
Spouse Name: Christian Oscar
FHL Film Number: 1953408

403
Och detta bör vara fadern i samma källa, fast det angivna födelseåret inte stämmer med din uppgift.
Name: Christian Oscar Ohlson
Birth Date: 1 Apr 1851
Birth Place: Inglestrop, Sweden
Death Date: 25 Nov 1929
Death Place: Chicago, Cook, Illinois
Burial Date: 29 Nov 1929
Burial Place: Norwood Park, Cook, Illinois
Cemetery Name: Irving Park Blvd.
Death Age: 78
Occupation: Retired Painter
Marital Status: M
Gender: Male
Residence: Chicago, Cook, Illinois
Father Name: Christian Ohlson
Father Birth Place: Inglestrop, Sweden
Mother Name: Frederika Johnson
Mother Birth Place: Sweden
Spouse Name: Anna Ohlson
FHL Film Number: 1892451

404
Man kan väl anta att det var Wilhelm Ferdinand som dog i Chicago 1936.
Name: William F. Ohlson
Death Date: 17 Sep 1936
Death Place: Chicago, Cook, Illinois
Gender: Male
Father Name: Christian Oscar Ohlson
Mother Name: Anna Johnson
FHL Film Number:1927011
(Från Illinois, Deaths and Stillbirths Index, 1916-1947.)

405
I 1910 års census anges att Anna Lamb har fött 2 barn, av vilka ett lever vid 1910 års census. (Men just det framgår inte av länken nedan.)
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MKH2-WV8
Dottern heter alltså Marie. Så Ellen Warren är inte Anna Lambs dotter.
 
Här är Anna Lamb i Illinois, Cook County Deaths.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVPZ-7HT3

407
Anna Lovisa Palman / Pålman, född 18/7 1864, nämns i några antavlor hos Ancestry. Enligt dessa dog hon den 28 augusti 1936 i Maywood, Illinois. Hon var gift med James H. Lamb, född 20/2 1868 i Sheboygan county, Wisconsin, död 9/5 1914 i Chicago, Illinois.

408
Jag tycker nog att Anders G Palmans destination anges till Son-in-law Chas Larson,

Det är den tredje posten i klippet. (Raden ovanför handlar om Anna M Johansson.) Men det stämmer alltså dåligt med uppgifterna i 1910 års census och Pennsylvania Death Index. Eller hade han flera döttrar som bodde i Pennsylvania?

410
Pennsylvania Death Index tar upp:
Name: Eva Olivia Carlson
[Eva Olivia Puhlmann]
Gender: Female
Race: White
Age: 93
Birth Date: 24 Dec 1858
Birth Place: Sweden
Death Date: 27 Sep 1952
Death Place: Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA
Father Name:Gustav Puhlmann
Mother Name: Charolette
Certificate Number: 79920

411
Anders Pålmans destination kan vara son-in-law Chas Larson.

412
Enligt Emigrant-CDn lämnade Anders G Pålman Göteborg för Philadelphia 1904-05-13. Samma källkod (och samma destination) hade Anna M Johansson, 20, Rystad.
De kom till Philadelphia den 30/5 1904. Anna M Johanssons destination var cousin Ester Pahlman, Philadelphia. Jag kan inte riktigt tyda Anders Pålmans destination.
(Från All Pennsylvania, Passenger and Crew Lists, 1800-1962, hos Ancestry.)

413
Allmänt / Emigranter från Gotland till Amerika
« skrivet: 2015-09-08, 10:16 »
Enligt CD-skivan Emibas emigrerade inte familjen samtidigt. Charlotta Fredrika och Karl Henrik står som utvandrade 9/9 1893, medan Karl Niklas  står som utvandrad 9/11 1893.
Charlotte F Larson, 48, och Carl H Larson, 7, kom till New York med Italia den 9 oktober 1893.  De angavs vara fråm Wallstena och destinationen angavs till Erie Pa (Pennsylvania).
På nästa rad finns en annan person som också var från Wallstena och skulle till Erie Pa: Josefina Elisab. Fohlin, 22. Det bör handla om Elisabeth Josefina Fohlin, född 15/10 1871, som enligt CD-skivan Emibas utvandrade från Rå, Vallstena till Nordamerika 3/9 1893.
Italia hade enligt passagerarlistan avgått från Helsingborg, Gothenburg och Christiansand.

414
Det finns en William Anderson i 1930 års census, Maine, county Oxford, Rumford, 55 år gammal, vilket inte stämmer riktigt, eftersom 1930 års census avsåg förhållandena den 1/4 1930.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XMD3-B76
 
Det nämns också en William Anderson i 1920 och 1940 års census, Maine, county Oxford, Rumford, men denne anges vara född cirka 1865 i Sverige, så frågan är om åldersangivelsen är felaktig i 1930 års census.

415
Enligt den antavla som nämndes tidigare var Harald Hanson född 28/10 1869 i Sverige. Sweden, Indexed Birth Records, 1860-1941 (hos Ancestry) tar upp:
Child's Given Name: Harald
[Harald Pellerud]  
[Harald Hansson]  
Gender: Man (Male)
Birth Date: 28 okt 1869 (28 Oct 1869)
Birth Place: Gunnarskog, Värmland, Sweden
Father: Hans Hansson Pellerud
Mother: Kajsa Jansdotter
Mother Birth Date: abt 1843
Mother Age: 26
GID Number: 100017.88.17900
Roll/Fiche Number: SC-979
Volume: 330
 
I Gunnarskog AI:29 (1886-1890) finns Kajsa Jansdotter, som nu är änka, på sidan 718, Östra Sälboda, tillsammans med 5 barn, bland dem sonen Harald Hansson, född 28/10 1869. Modern och 3 av barnen flyttade till N. Amerika 23/9 1888, dit dottern Amanda Kristina hade flyttat 4/2 1887. Sonen Harald hade flyttat till Arvika 17/11 1886.
Norska Digitalarkivet tar bland utresta från Kristiania den 11/3 1887 upp Harald Hansson, 18, Wermland. Destinationen anges till Burlington. Man vågar kanske anta att det var Harald Hansson från Gunnarskog som avsågs. (Åtminstone stämmer destinationen Burlington med vigselorten för Mathilda och Harald.)

416
Allmänt / Emigranter från Gotland till Amerika
« skrivet: 2015-09-06, 17:33 »
Det kan handla om den här familjen i 1900 års census, Pennsylvania, county Erie, Erie.
Charles Larson, född juni 1857 i Sverige.
hustru Fredricka, född maj 1847 i Sverige.
son Henry, född april 1886 i Sverige.
Familjen kom till USA 1888.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:M3SX-5CS april 1886 i Sverige.
Efternamnet anges alltså till Larbon, men det står säkerligen Larson.
 
Födelsedatumen stämmer alltså inte helt, och inte heller invandringsåret, men det finns ett World War II draft registration card från år 1942 för Henry Carl Larson, Erie, Pennsylvania, född 19/4 1886 i Sverige.

417
CD-skivan Emibas tar upp:
Post 968712
Westerlund, Johanna
Hushållerska (ogift kvinna)
f. 29/11 1857 i Njurunda, Västernorrlands län (Medelpad)
Utvandrad 11/10 1893
från 3:A Kvarteret 1:a Avd, Gävle, Gävleborgs län (Gästrikland)
till Storbritannien
Källa: Husförhörslängd, s. 7
Emibas emigrationsakt: Gävle X 1893 151
Onormerade namnformer:
Destinationsland: England

418
En antavla hos Ancestry tar upp Mathilda E Nordgren, född 23 september 1868 i Sverige, död cirka 1910. (Det står alltså att hon var född 1868, inte 1867.) Hon gifte sig 9 augusti 1890 i Burlington, Iowa med Harald Hanson, född 28 oktober 1869 i Sverige, död 9 september 1939 i Chicago. Antavlan tar upp 10 barn till makarna, födda 1891-1905. (Men några av barnen dog unga.)
 
Mathilda anges alltså ha dött cirka 1910, och Illinois, Cook county deaths tar upp en Mathilda E Hanson, död 24 september 1910.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N7NQ-6Z6
Men hon anges alltså vara född den 21/9 1868.
Faderns namn anges till Erich Newgreen, så här är frågan om det är en missuppfattning av Nordgren, eller om det handlar om en helt annan kvinna.

419
Porträttfynd (enskilda bilder) / #6862 - Mrs Gainsford, Kansas
« skrivet: 2015-09-04, 16:08 »
Vid 1920 års census bodde Nils Nilssons döttrar Agnes och Nanny i Chicago:
Nannie Nelson, 36, född i Kansas. Yrke: Bookkeeper, Law office.
syster Agnes Nelson, 39, född i Kansas. Yrke: Milliner, Hat store.
Yrkena stämmer bra med uppgifterna på CD-skivan Emibas, där Agnes anges vara modist och Nanny kontorist.
(I kolumnerna för föräldrarnas födelseplatser har ? skrivits.)
 
Då kan man kanske undra om det var Agnes som kom till New York med United States den 6/9 1911: Agnes Nelson, 31, born in U.S.A. Destination: Home, Niels Nelson, Chicago, Ill. Men detta stämmer alltså inte med uppgiften att familjen emigrerade 1912.
 
Men nu har jag antagligen hamnat för långt från det foto som det handlar om.

420
Porträttfynd (enskilda bilder) / #6862 - Mrs Gainsford, Kansas
« skrivet: 2015-09-03, 18:06 »
Ytterligare ett av Sofias syskon emigrerade. Systern Gunilda Nilsson, född 14/12 1849, emigrerade till Amerika 1872.

421
Porträttfynd (enskilda bilder) / #6862 - Mrs Gainsford, Kansas
« skrivet: 2015-09-03, 17:38 »
Bland Sofia Nilssons syskon fanns Nils Nilsson, född 19/12 1851 i Kattarp. Det bör vara han som utvandrade 1879. CD-skivan Emibas tar upp:
Post 472737
Nilsson, Nils
Dräng (ogift man)
f. 19/12 1851 i Kattarp, Malmöhus län (Skåne)
Utvandrad 28/4 1879
från Kattarp 3, Kattarp, Malmöhus län (Skåne)
till Amerika
Källa: Husförhörslängd, s. 38
Emibas emigrationsakt: Kattarp M 1879 005
 
Han kom tillbaka, men emigrerade igen 1912 med hustru och 2 döttrar. Nils Nilsson kallas nu Handlande, fd.
Familjen nämns i Sveriges befolkning 1890, då Nils Nilsson var hemmansägare i Bjuv.
Döttrarna var Agnes Ingeborg, född 26/6 1880 i Olney, Kansas, USA, och Nanny Paulina, född 3/6 1883 i Pawne, Kansas, USA. Kan det vara de som är fotograferade?

422
Porträttfynd (enskilda bilder) / #6862 - Mrs Gainsford, Kansas
« skrivet: 2015-09-01, 20:35 »
Jag skulle kanske ha lagt in en länk till 1880 års census.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MFPJ-K2V

423
Porträttfynd (enskilda bilder) / #6862 - Mrs Gainsford, Kansas
« skrivet: 2015-09-01, 14:30 »
Det är ju ett bra tag sedan detta var uppe, men 1880 års census tar i Kansas, county Barton, Great Bend upp Jas Gainsford, 42, född i Canada, hustrun Minerva, 27, Photographer, född i Ohio, deras dotter Ada, 9, född i Kansas, och Jessie Weaver, 3, nephew, född i Kansas.
Minerva Hendrich Gainsford, född 1853, död 30 augusti 1886 i Great Bend, Barton, Kansas, nämns på Find-A-Grave.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=53210750&ref=acom
Men sedan är ju frågan, är fotot taget senast 1886?

424
Detta skulle kunna vara Frieda i Social Security Death Index:
Name: Frieda Clifford
SSN: 531-10-4961
Last Residence:  94544 Hayward, Alameda, California, USA
BORN: 1 Apr 1885
Died: May 1972
State (Year) SSN issued: Washington (Before 1951)
(Hon har alltså bott i Washington,)
 
Och här är hon i California Death Index:
Name: Frieda J Clifford
Social Security #: 531104961
Gender: Female
Birth Date: 1 Apr 1885
Death Date: 3 May 1972
Death Place: Alameda
 
Då kan man fundera över en kvinna från CD-skivan Emibas: Frida Justina Bengtsdotter, född 1/4 1885 i Ragunda, Jämtland. Hela familjen emigrerade till Minnesota USA 1890. Fadern hette Bengt Henrik Persson, vilket stämmer bra med B H Peterson.

425
Erik och Frieda tycks ha skilt sig, och Frieda gift om sig. 1930 års census tar i Washington, Seattle upp:
John Clifford, 46, född i New York.
hustru Frieda J, 45, född i Sverige.
dotter Vera J Derndeen eller Denrdeen, 20, född i Washington. Det anges att fadern är född i New York.
Dotterns (men det måste vara styvdotterns) efternamn är svårläst, Det har alltså indexerats som Derndeen eller Denrdeen (Denrdeen står inom parentes), men det står nog snarare Dundeen. Man vågar kanske anta att det är Vera Sundeen som avses. Uppgiften att hennes far är född i New York måste då bero på en förväxling med styvfadern.

426
Fadern hette ju August Petersson, så Albert kallade sig kanske Augustsson.
 
Emigrant-CDn tar upp Albert Augustsson, 23, Hallaryd, som lämnade Malmö för Bloomington 5/4 1912.
 
Han tycks ha omkommit vid Titanics förlisning. Databasen UK, RMS Titanic, Deaths at Sea, 1912 (hos Ancestry) tar upp Albert Augustson, 23, laborer, Sweden.

427
Man kan möjligen fundera över en man i 1920 års census, Massachusetts, county Plymouth, Brockton Ward 6: Gual Johnson. 35, född i Sverige. Yrke: Heeler, Shoe shop.
Kan Gual vara en missuppfattning av Joel? Vad som inte alls stämmer med antagandet att det handlar om Joel Johnson är dock att han anges ha kommit till USA 1894. (Däremot stämmer åldern 35 år, eftersom 1920 års census avsåg förhållandena den 1/1 1920.)

428
Då bör det handla om det här paret från 1910 års census:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:M2JW-ZWQ
Det anges på originalet att Mary inte har fött något barn, och det nämns inte heller några barn i senare census.

429
Risken finns att det istället kan handla om ett par som vid 1930 års census bodde i Duluth, Minnesota:
Joel Johnson, 45, född i Minnesota, fadern född i Norge, modern född i USA.
hustru Dorothy M, 34, född i Wisconsin, föräldrarna födda i Maine.

430
Det bör ha varit han som kom till New York med Oscar II den 31/3 1916: Henning William Jönsson, 17, från Laholm. Närmast anhörig: Modern Charlotta Nelson, Laholm, Sweden. Destination: Friend John Larson, Stanton, Nebr. Han anges vara född i Laholm. Det anges också att modern hade betalat biljetten.
(Så om det var han som senare bodde i Vermont flyttade han tydligen omkring en del.)

431
Man kan kanske fundera över den här pojken från All Sweden, Indexed Birth Records, 1860-1941 (hos Ancestry):
Child's Given Name: Henning William
Birth Date: 22 jun 1899
Birth Place: Laholms landsförsamling, Halland, Sweden
Mother: Charlotta Jönsdotter
Mother Birth Date: 12 aug 1870
Mother Age: 29
GID Number: 1820.31.1000
Roll/Fiche Number: CK4722
Volume: SCB
(Men någon far nämns alltså inte.)

432
U.S.Public Records Index (hos Ancestry) tar upp:
John F Ohlson, född 25/10 1902, och Lillian E Ohlson, född 13/12 1904, vilka 1993 hade adressen PO Box 753, Bayboro, NC, 28515-0753.
 
Detta bör då vara hennes mans dödsfall (från Vermont, Death Records, 1909-2008, hos Ancestry):  
Name: John F
[John Ohlson]
Gender: Male
Birth Date: 25 Oct 1902
Birth Place: Newark, NJ
Residence Place: Bayboro, NC
Death Date: 31 Aug 1995
Death Location: Nursing home
Death Place: Townshend, Windham, Vermont, USA
Father: John O Ohlson
Mother: Gerda
[Gerda Anderson]
Spouse: Lillian E S Christianon
Cause of Death: High Blood Pressure
Manner of Death: Natural
Veteran: Not applicable
Date Filed: 31 Aug 1995
Vital Event Type: Certificate of Death
 
(Meddelandet ändrat av harry 2015-08-20 22:11)

433
Det kan vara dottern Lillian som nämns i Web: Obituary Daily Times Index, 1995-Current (hos Ancestry):
Name: Lillian E (christenson) Ohlson
Age at Death: 94
Birth Date: Abt 1905
Birth Place: Newark NJ
Death Date: abt 1999
Death Place: Portsmouth NH
Publication or Record Date: 8 Apr 1999
Publication or Record Place: United States
 
Och här är hon i Social Security Death Index:
Name: Lillian E. Ohlson
SSN: 163-30-9694
Last Residence: 03842 Hampton, Rockingham, New Hampshire, USA
BORN: 13 Dec 1904
Died: 3 Apr 1999
State (Year) SSN issued: Pennsylvania (1953-1955)

434
Kanske är det han som vid 1910 års census bor i New Jersey, county Essex, Orange: Joseph Christenson, 38, född i Sverige, till USA 1898.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MKYQ-7XZ
Hos familjen bor Charles Christenson, nephew, 29, född i Sverige, till USA 1905. Stämmer detta in på Jöns Josef Christensson?

435
Porträttfynd (enskilda bilder) / #103560 - uniform - USA
« skrivet: 2015-08-19, 15:16 »
Lawrence A Skantze var flygvapengeneral.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_A._Skantze

436
Porträttfynd (enskilda bilder) / #103560 - uniform - USA
« skrivet: 2015-08-19, 13:34 »
Gifte de sig verkligen 1934? Det bör väl handla om den här familjen från 1930 års census, fast efternamnet i så fall är lite felstavat:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X7D4-5WF

437
Fred Christenson / Christianson, bosatt på adressen 7658 Girard av, San Diego, nämns några gånger (1930, 1932, 1935, 1939 och 1941) i U.S. City Directories, 1821-1989 (hos Ancestry). Om en man är gift anges hustruns namn inom parentes, men ingen hustru nämns för honom. (Om han är änkeman står det istället Wid och ett namn, men inte heller detta anges för honom.)
 
1932 års Directory tar på samma adress (7658 Girard av) också upp Louis Christianson. Detta bör väl ha varit en släkting.

438
Detta bör vara släktingen på ett World War I draft registration card från år 1918, fast han kallas Ernest Gaston Jansson.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K6C1-28W
Han var född den 2 mars 1899 i Sverige, och som närmast anhörig anger han Mrs Charlott Peterson.
Bådas adress var Box 98, Hampton, Elizabeth county, Virginia.
 
Och här är de i 1920 års census (fast hans efternamn inte stämmer helt):
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJJ7-SG9

439
Det finns ett World War I draft registration card från år 1918 för Hans Olaus Waal, county Phillips, Montana, född 2 oktober 1876. Som närmast anhörig anger han Fredricka Waal.

440
Du har väl förmodligen redan sett detta, men SSDI tar upp Doralis E Allin, född 22/1 1909, död 16/7 1999. Årtalen stämmer med uppgifterna på gravstenen, men Last Residence anges till 20816 Bethesda, Montgomery, Maryland. Dessutom tar Virginia Death Records upp Doralis Evelyn Allin, död 16/7 1999 i Fredericksburg. (Så det finns flera bud om var hon bodde.)

441
Dödsfallet är antecknat i Göteborgs Domkyrkoförsamling F:8, men med anteckningen död i Amerika. Efter hans namn är antecknat Civilstånd ej uppgivet i beviset hit. Hustrun ?? skriven vid Domkyrkoförs. I kolumnen Dödsorsak står: Dödsorsak ej uppgiven.
 
I kolumnen Särskilda anteckningar finns dessutom anmärkningen: Avis från Dottern Signe(?) Kallin, daterad Strömberg(?) i Tösse den 18/7 81. (Men jag kan ha läst fel på dotterns namn och var hon bodde.)

442
1880 års census tar ju också upp en man Anton Kallin, 50 år gammal, som bodde i New York. Hans yrke anges till Tailor.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MZXW-J6M
(Men också denne Anton Kallin anges vara single.)
 
Sweden, Selected Indexed Death Records, 1840-1860 and 1878-1942 (hos Ancestry) tar upp:
Name: Anton Kallin
Gender: Man (Male)
Age at Death: 52
Birth Date: abt 1829
Death Date: 18 jun 1881
Death Place: Göteborgs Gustavi (Domkyrkoförsamlingen i Göteborg), Göteborg och Bohus (Västra Götaland), Sverige (Sweden)
GID Number: 100014.80.10100
Roll number: SC-853
 
Tittar man på originalet ser man att dödsorten anges till Amerika, och att hans ålder anges till 52 år, 1 månad och 26 dagar.

443
Den Emma Maria Peterson som dog 9/1 1915 var enligt Find A Grave född 18 mars 1848.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=62156907&ref=acom
(Hon kallas här Emma N Peterson.)

444
Familjen tycks ha bott i eller i närheten av Atwater. Bland barnen fanns Victor Peterson, enligt 1900 års census född mars 1882 i Minnesota. Det kan handla om den här mannen från ett World War I draft registration card från år 1918: John Albert Victor Peterson, R.F.D. No 7, Atwater, Kandiyohi, Minnesota, född 8 mars 1882. Som närmast anhörig anger han Louis E Peterson, R.F.D. No 1, Atwater, Kandiyohi, Minnesota.

445
Jag har nu gjort en kommentar.

446
De bodde på adressen 93 Sigel vid 1900 års census (men de angivna födelseåren stämmer inte riktigt):
Nelson Eklund, född februari 1843 i Sverige, till USA 1893. Yrke: Laundry.
hustru Caroline, född juni 1846 i Sverige, till USA 1893.
son August, född december 1869 i Sverige, till USA 1893. Yrke: Laundry.
dotter Frieda, född september 1876 i Sverige, till USA 1893. Yrke: Milliner.
son Nathanael, född juli 1872 i Sverige, till USA 1893. At school.
dotter Nettie, född juli 1872 i Sverige, till USA 1893. At school.
Nelson och Caroline har varit gifta i 32 år. Hon har fött 5 barn, av vilka 4 lever vid 1900 års census.
 
Dottern Frieda bör vara Märta Alfrida, född 10/9 1877.
Sonen August bör vara Theodor, född 3/12 1869.
Det anges att Nathanael och Nettie var födda 1872, men samtidigt anges deras ålder till 17 år, så 1872 måste vara en felskrivning.

447
Det kan kanske tilläggas att adressen i 1910 års census är samma som anges när N Eklund dog, 6959 Prairie Ave.

448
U.S. City Directories, 1821-1989, (hos Ancestry) tar år 1897 i Chicago, på adressen 93 Sigel upp Nels E Eklund och Nils Eklund. (Det är ju samma adress som nämns på kortet.)

449
Och här är hon på Find A Grave.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=109553757&ref=acom
 
(Det anges att hon var född 1863, men tittar man på gravstenen ser man att det står 1883.)

450
Det tycks vara hon som enligt Cook County, Illinois, Death Index dog år 1910 i Chicago,
Name: N Eklund
Birth Date: 26 Jul 1883
Birth Place: Sweden
Death Date: 16 Oct 1910
Death Place: Chicago, Cook, Illinois
Burial Date: 28 Oct 1910
Burial Place: Graceland
Death Age: 27
Occupation: Stenographer
Race: White
Marital Status: Single
Gender: Female
Residence: 6959 Prairie Ave. Ward 7
Father Name: Nels Eklund
Father Birth Place: Sweden
Mother Name: Carrie Nelson
Mother Birth Place: Sweden
FHL Film Number: 1239878

451
Det kan tilläggas att hennes destination anges till: To her aunt M Nilson, och i kolumnen By whom was passage paid står det Minna Nilson.

452
Johanna Sofia Hakanson, 17 år 9 månader, kom till New York med St Paul den 26/3 1898. Destinationen anges till Chisago, Minnesota.
(Från New York Passenger Lists, 1820-1957, hos Ancestry.)

453
Det tycks alltså stå fel i 1948 års passagerarlista när det anges att Elsa Viola var född i Smålands Burseryd. (Men jag borde ha sett att det anges att hon förut hade varit i Dearborn Michigan 1922-1947, och att det därför inte kunde handla om Elsa Gunhild Viola Josefsson, som hade varit i Hartford, Connecticut 1926-1937.)

454
Elsa Viola var enligt 1948 års anteckning 42 år gammal och född i Smålands Burseryd. Man kan då fundera över en anteckning på CD-skivan Emibas:
Post 230636
Josefsson, Elsa Gunhild Viola
Hemmadotter (ogift kvinna)
f. 23/10 1906 i Burseryd, Jönköpings län (Småland)
Utvandrad 12/6 1926
från Kavrabo, Burseryd, Jönköpings län (Småland)
till Nordamerika
Källa: Husförhörslängd, s. 148
Emibas emigrationsakt: Burseryd F 1926 012
Onormerade namnformer:
Födelseförsamling: Buseryd
 
Emigrant-CDn tar upp 3 Elsa Josefsson från Burseryd som emigrerade 1926:
Elsa Josefsson, 19, husarb., Burseryd, lämnade Göteborg för New York 5/1 1926.
Elsa Josefsson, 20, sömmerska, Burseryd, lämnade Göteborg för New York 14/4 1926.
Elsa Josefsson, 20, husarb., Burseryd, lämnade Göteborg för New York 19/6 1926.
 
New York Passenger Lists tar upp:
Elsa Viola Josefsson, 19, Dressmaker, född i Smålands Burseryd, som skulle ha kommit till New York med Gripsholm den 24/4 1926. Destination: Friend Adolf Carlsson, New Britain, Connecticut. Hon är dock struken i passagerarlistan.
Elsa Gunhild Josefsson, 19, H-work, född i Bursaryd, som kom till New York med Gripsholm den 29/6 1907. Destination: Friend Adolf Carlsson, New Britain, Connecticut.
Elsa G Josefson, 30, H.Work, född i Burseryd, som kom till New York med Gripsholm den 30/6 1937. Destination: Home 129 Washington St., Hartford, Connecticut. Hon hade tidigare varit i Hartford Connecticut 1926-1937.
Om detta var Bror Oskar Anderssons blivande hustru gifte de sig alltså efter 1937.

455
Bror Oscar Andersson kom till New York med Gripsholm den 5/6 1928. Närmast anhörig i hemlandet: modern Maria Andersson, Revsund.  Destination: friend Henrik Bergman, Clearbrook, Minn. (Så destinationen Detroit enligt Emigrant-CDn stämmer alltså dåligt, såvida han inte fortsatte till Detroit.)
 
Detta bör vara Henrik Bergman på Emigrant-CDn:
Efternamn: BERGMAN
Förnamn: HENRIK
Ålder: 28            Kön: M
Född: 1897/1898
Församling: STÖDE    Län: Y
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1926 11 24
Destination: CLEARBROK
Medåkande: JA
Källkod: 118:1537:44549
(Hela familjen utvandrade, hans hustru och flera barn.)

456
Detta bör vara familjen i 1900 års census. (Hustrun kallas Anna L, men L är nog en felläsning av S.)
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:M934-22R

457
Enligt CD-skivan Emibas emigrerade hela familjen 1879 från Anders Olofsgården, Fåglum:
Andreas Andersson, född 11/2 1845.
Anna Stina Svantesdotter, född 12/3 1843.
Johan Alfred, född 10/11 1871.
Karl Oskar, född 17/11 1876.
Ida Sofia, född 10/11 1878.
August, född 21/9 1879
 
Familjen nämns i en antavla hos Ancestry, och här anges efternamnet till Holmquist. (De bodde i Minnesota.)

458
Kan det vara denne Carl som avses på ett World War II draft registration card från år 1942: Karl Johnson, county Sullivan, New Hampshire, född 10 mars 1892 i Sverige? (När han själv undertecknade kortet skrev han Karl Johnson.)
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VKJJ-B8Q

459
Har vi kanske hamnat helt fel? Föllinge C:5 tar på sidan 12 upp en Emma Kristina som föddes den 25/9 1885.
 
Emigrant-CDn tar upp en Emma Kristina Olofsdotter, född 25/9 1885 i Föllinge, men hon emigrerade inte förrän 1920:
Post 53050
Olofsdotter, Emma Kristina
Arbeterska (ogift kvinna)
f. 25/9 1885 i Föllinge, Jämtlands län (Jämtland)
Utvandrad 10/3 1920
från Vallrun, Föllinge, Jämtlands län (Jämtland)
till Canada
Källa: Husförhörslängd, s. 335
Emibas emigrationsakt: Föllinge Z 1920 002

460
De kom till New York med Bergensfjord den 28 september 1920 (enligt New York Passenger Lists, 1820-1957, hos Ancestry.) Närmast anhörig: Mother, Mother-in-law och Grand-mother Marta Johanson, Järpen, Sweden. Destination: Brother, Brother-in-law och Uncle Karl Johanson, 45 Smith st. Quincy, Mass. De hade tidigare varit i USA 1914-20. Oscar var född i Kall, Emma Kristina i Aspås, och Oscar Richard i Boston.
På nästa rad i passagerarlistan är antecknad John Gustaf Wilhelm Johanson, med sista adress Rödön, Sweden. Närmast anhörig: Father Gustaf Johanson, Krokom, Sweden. Destination: Uncle Oscar Johanson, 45 Smith st. Quincy, Mass.

461
Han kan nog inte ha kommit till Montreal den 16/5 1903 om han lämnade Trondheim den 24/6. Det måste handla om en annan man Jonas Jonasson.
(Den Jonas P Johanson som kom den 11/7 reste med Bavarian.)

462
Enligt norska Digitalarkivet lämnade Jonas Petter Jonasson, född 1877 i Sverige, Trondheim för Quebec, Canada den 24/6 1903. Biljetten hade betalats i Amerika.
 
Jonas P Johanson, 26, från Norge, kom till Montreal, Quebec, Canada den 11/7 1903. Slutlig destination anges till Winnipeg. Kanske var det Jonas Petter Jonasson som avsågs, fast efternamnet inte stämmer helt, och han anges komma från Norge. (Men det kan möjligen ha berott på att han reste ut från Norge.)

463
Samma dag som Carl Victor Jansson, Grinstad, lämnade Göteborg för Chicago, Illinois (källkod 53:271:2166), lämnade också Julia B Jansson, 26, Amerika, Göteborg för Chicago (källkod 53:271:2168). Det kan ju ha varit hans halvsyster som hade varit hemma på besök.

464
Det finns ett World War I draft registration card från år 1918 för Carl Victor Johnson, Seattle, Washington, född 1 april 1876. Närmast anhörig är Elna Johnson.
Draftkortet finns hos Ancestry men jag finner det inte på Family Search, så jag kopierar in det här.
 

 
Det kan handla om den här pojken. (I alla fall stämmer föräldrarnas nanm bra med dina uppgifter.)
Child's Given Name:
Karl Viktor
[Karl Viktor Jansson]  
[Karl Viktor Jansson]  
[Karl Viktor Johansson]  
[Karl Viktor Jonsson]
Gender: Man (Male)
Birth Date: 1 apr 1876
Birth Place: Holm, Älvsborg (Västra Götaland), Sweden
Father: Jan Fredrik Jansson
Mother: Kristina Andreasdotter
Mother Birth Date: abt 1846
Mother Age: 30
GID Number: 100015.81.32600
Roll/Fiche Number: SC-893
Volume: 562

465
Enligt Washington Births (hos Ancestry) föddes de USA-födda barnen i augusti 1911 (föräldrar Carl W Johnson och Elna Fengberg) och september 1912 (föräldrar Carl Vict Johnson och Kinn Charlotte Forberg). Eftersom det inte helt kan uteslutas att någon av dem lever skriver jag inte ut fullständiga namn och födelsedatum. Men det tycks vara sonen som år 1938 nämns på Hawaii, Honolulu Passenger Lists, 1900-1953 (se rad 25 på originalet): https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QV9Z-5SP6  (I alla fall stämmer namnet och födelsedatumet.)

466
Du skriver att fadern Wilhelm Vitalis Fougberg var urmakare, och då kan man fundera över en man i 1910 års census, Illinois, county Cook, Chicago:
William W Fogberg, 59, lodger, änkeman, född i Sverige, till USA 1907. Yrke: Watchmaker, Jewelry.
(Han bor hos en familj John H och Annie M Winberg.)

468
Det finns ett World War I draft registration card från år 1918 för Sigurd Wilhelm Fougberg, född 14/1 1883. Han bodde då i Newark, New Jersey.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KZJP-5JC
Som närmast anhörig anger han systern Mrs Elna Johnson, Seattle, Washington.

469
Emigrant-CDn tar upp:
Efternamn: JOHANSSON
Förnamn: CARL AUG
Ålder: 24            Kön: M
Född: 1855/1856
Församling: BÄCKEBO    Län:  
Titel/Anm:    
Utresehamn: MALMÖ
Utvandrdag: 1880 03 18
Destination: BOSTON
Medåkande: NEJ
Källkod: 1880:150:60
 
(Samma dag emigrerade också Bäckeboborna Joh. Konr. Gustafsson, 21, och Joel Johansson, 20. Också de skulle till Boston.)

470
Hålanda / Hålanda Vigsel 1704 C1 sid 195
« skrivet: 2015-07-02, 15:19 »
1704 inföll annandag pingst den 6 juni.

471
Hålanda / Hålanda Vigsel 1704 C1 sid 195
« skrivet: 2015-07-02, 14:48 »
Feria: 2: Pente lystes 1sta gång f. ärl. ok beskedelig danneman Anders Larsson i Hwerled sampt pigan Erlig ock gudfruktig Ingri Jonsdoter wigdes sedan ordentl.(?)
 
Lysningen skedde annandag pingst. Sök på Feria Pentecostes här i anbytarforum.

472
Det kan tilläggas att denna Lilly Anderstedt (i passagerarlistan kallad Lily) kom till Boston med skeppet Canada den 12/5 1899. Hennes destination anges till systern Anna Moggren, New York (men efternamnet är något svårtytt).

473
Man kan möjligen fundera över en kvinna på CD-skivan Emibas:
Post 727695
Anderstedt, Lilly Eleonora
Kvinna
f. 8/8 1883 i Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborgs och Bohus län (Västergötland)
Utvandrad 18/4 1899
från 6 Rote 5/4 B D, Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborgs och Bohus län (Västergötland)
till Amerika
Källa: Emibas emigrationsakt: Göteborgs Oskar Fredrik O 1899 042
Onormerade namnformer:
Födelseförsamling: Göteborg Oscar Fred.
(Men det förutsätter att hon ändrade förnamnet något när hon kom till USA.)

474
Handlar det om den här familjen från CD-skivan Emibas, som emigrerade från Åmot, Kinnared till Amerika 9/6 1884?
Johan Alfred Johansson, född 17/8 1851
Agneta Eleon Andersdotter, född 5/1 1858
Karl Anders Johansson, född 10/4 1875
Klas Alfred Johansson, född 11/11 1880
Alida Eugenia Vicktoria Johansdotter, född 17/12 1882
 
Emigrant-CDn tar upp en familj från Kinnared som lämnar Göteborg för Minneapolis 20/6 1884, men några av namnen stämmer inte alls med uppgiften på Emibas (men däremot stämmer de uppgivna åldrarna).
Alf Johansson, 33
Augusta, 26
Carl, 8
Claes, 3
Hulda, 1
 
Man kan då fundera över en man på ett World War I draft registration card från år 1918: Charles A Johnson, Delano, county Wright, Minnesota, född 10 april 1875. Närmast anhörig är modern Augusta Johnson, samma adress.
 
Och då kan man fundera över den här familjen i 1900 års census:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:M9QH-2ZZ

475
När det gäller utresan 1926 har Emigrant-CDn 2 personer som skulle kunna stämma.
Johan Axel Karlsson, 23, Göteryd, jbr-arb, lämnade Göteborg för Walpole 1926-08-07. Källkod 118:299:69544.
John A Karlsson, 22, Göteryd, jbr-arb, lämnade Malmö för Boston 1926-08-07. Källkod 1926:953:69554.
(Eller handlar det om samma person i båda fallen? Uppgifterna om dem är ju ganska lika.)
Den Johan Axel Karlsson som reste ut från Göteborg tycks ha rest tillsammans med Ernst Theodor Håkansson, 28, Almundsryd, jordarb, eftersom de har samma källkod, men hans destination var Duluth, MN.
 
Johan Karlsson, 22, farmlaborer, kom till New York med Stockholm den 17/8 1926. Närmast anhörig i hemlandet var fadern Alfred Karlsson, Jonsköp, Göteryd, och destinationen var brodern Harry Karlsson, 70 Lake ave, Walpole, Mass. Det anges att han var född i Hamneda.
På nästa rad i passagerarlistan är antecknad John Karlsson. 26, farmer. Johan och John var tydligen bröder, eftersom också John angav fadern Alfred Karlsson som närmast anhörig, och också han skulle till brodern Harry Karlsson. John Karlsson anges vara född i Åsheda.

476
Seglorin / Seglorin
« skrivet: 2015-06-23, 22:02 »
I familjeträdet som nämns i inlägget den 19/6 finns ytterligare en familj som emigrerade. Tabell 883 tar upp Johanna Christina Kollinia, född 13/12 1839 i Hyssna, gift 28/4 1867 med Carl Johan Bergqvist, född 21/3 1838. Familjen flyttade enligt familjeträdet till England 1871, men de tycks ha fortsatt till USA. Ett par antavlor hos Ancestry tar upp Carl Hjalmar Bergquist, född 21/3 1838 i Sverige, död 12/12 1907 i Boston, Massachusetts. Gift med Hannah Cornelius, född 13/12 1839 i Sverige, död 7/2 1932. Namnen stämmer alltså inte riktigt, mannen heter Carl Hjalmar och inte Carl Johan, och hustruns efternamn är Cornelius istället för Kollinius, men däremot stämmer deras födelsedatum.
 
Charles Bergquist nämns på Find-A- Grave:
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=106540356&ref=acom
Här kallas han dels Charles J Bergquist och dels Charles (Carl Hjalmar) Bergquist.
Också i Massachusetts Deaths, 1841-1915, kallas han Charles J Bergquist.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4MR-H9M
 
(Johanna Christina var syster till Carl Henrik Kollinius, som var far till Carl Johan Carlsson Kollinius och Alma Oliva Carlsdotter Kollinius, vilka emigrerade till Wisconsin.)

477
Familjen nämns också i New York State census 1892, Belfast, Allegany:
Andrew Johnson, 67
Catharen Johnson, 55
Perry A Johnson, 31
Anna M Johnson, 23
Perry A bör vara Per Anton, även om den angivna åldern inte stämmer.
 
Kanske är det Perry Johnson som vid 1900 års census bor i Vermont, county Bennington, Arlington:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MMGT-8M8
(I alla fall var denne Perry Johnson född juni 1859 i Sverige och kom till USA 1870.)

478
Seglorin / Seglorin
« skrivet: 2015-06-20, 09:34 »
Enligt familjeträdet hade Anders Peter Kollinius, född 1831, brodern Carl Henrik Kollinius, född 18/12 1833. Carl Henrik Kollinius var far till syskonen Carl Johan och Alma Olivia som emigrerade. Syskonen var barnbarns barnbarns barn till kyrkoherden Bengt Kollinius i Starrkärr.

479
Seglorin / Seglorin
« skrivet: 2015-06-18, 21:31 »
CD-skivan Emibas tar upp Carl Johan Carlsson Kollinius, född 10/7 1867 i Hyssna, Älvsborgs län (Västergötland), och Alma Oliva Carlsdotter Kollinius, född 4/11 1870 i Hyssna, Älvsborgs län (Västergötland), som utvandrade 26/4 1889 från Hyssna,Hulugården, Hyssna, till Wisconsin, USA. Källa: Husförhörslängd, s. 74.
Kan de vara ättlingar till Bengt Kollinius, och hade i så fall de med sig bibeln?
 
Detta är naturligtvis en ren gissning. Jag har inte undersökt om de verkligen är ättlingar till Bengt Kollinius. Men Seglora och Hyssna ligger väl inte så långt från varandra?

480
Enligt 1925 års census för New York var David Skoog 37 år. Han bodde i Jamestown, Chautauqua, New York. Det bör därför handla om den David Skoog, Jamestown, New York, född 2 oktober 1887 i Sverige, som nämns på ett World War I draft registration card från år 1917. Han nämns också i databasen U.S. Passport Applications, 1795-1925, där det anges att han var född 2 oktober 1887 i Vermlan, Sweden.
 
Då bör det handla om den här mannen från CD-skivan Emibas:
Post 743874
Skog, David Natanael
Korpral (ogift man)
f. 2/10 1887
Utvandrad 14/12 1913
från Takene, Brunskog, Värmlands län (Värmland)
till Nordamerika
Källa: Husförhörslängd, s. 278
Emibas emigrationsakt: Brunskog S 1913 042

481
Detta bör vara familjen i 1930 års census, Grand Rapids, Michigan, men namnen har blivit helt felaktiga.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XQBV-BSN
Hos FamilySearch anges alltså bara förnamnen (Berkar och Demar, födda i Sverige, och James, född i New York). Efternamnet är svårläst, och även Ancestry har bara angett förnamnen, men inom parentes har efternamnet angivits till Skaug.

De bor på 217 Franklin St., vilket stämmer med 1929 års City Directory. Men Berkars yrke anges nu till Truck Driver.
 
(Meddelandet ändrat av harry 2015-06-12 21:57)

482
Ursäkta, jag lyckades helt missa den meningen.
Bengt

484
Han dog 1992. CD-skivan Sveriges dödbok tar upp:
19140521-5458
Persson, Tage Bernhard
Mandoling 31
421 45  V Frölunda
Död 27/5 1992.
Kyrkobokförd (1985) i Västra Frölunda, Göteborgs kn (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Mantalsskriven (1985) på samma ort.
Född 21/5 1914 i Göteborgs Annedal (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).
Änkling (22/1 1989).
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Västra Frölunda, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland)
Födelseförsamling i källan:
Annedal (Göteborgs och Bohus län)
Källor:
RTB 92 / SPAR 92 / SPAR 95

485
Det kan handla om den här mannen från Emigrant-CDn:
Efternamn: ANDERSSON
Förnamn: ERIK
Ålder: 20            Kön: M
Född: 1867/1868
Församling: LEKSAND    Län: W
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1888 04 06
Destination: NEW YORK
Medåkande: NEJ
Källkod: 34:412:17865
 
De två källkoderna före (och med avresa samma dag) hade And. Persson, 21, och Erik Skack, 23, båda från Leksand. Deras destination var Chamite, Kans. (Detta är enda gången som ortsnamnet Chamite nämns på Emigrant-CD, så möjligen har namnet blivit felstavat. Kan det ha varit Chanute i county Neosho, Kansas, som avsågs?)

486
John (Johan) Fredrik Lindblad och hans hustru Bengta (Betsy) nämns i några antavlor hos Ancestry. Enligt en av dem föddes John den 24 november 1828 i Skatelöv, Kronoberg, Sweden, och dog 2 maj 1900 i Grove City, Meeker, Minnesota. Hustrun Bengta (Betsy) var född 6 november 1832 i Lovestad, Malmohus, Sweden, och dog 7 oktober 1885 i Grove City, Meeker, Minnesota.
 
Barn som nämns i antavlan:
Anna, född 19 juni 1858 i Vankiva, Kristianstad, Sweden. Inga ytterligare uppgifter lämnas om henne.
 
Alfred Lindblad, född 21 juli 1860 i Vankiva, Kristianstad, Sweden, död 25 mars 1911 i Grove City, Meeker, Minnesota.
Hans hustru Anna Charlotte Landstrom var född 14 januari 1865 i Renna Soken, Ostergotlands, Sweden, död 21 juni 1950 i Hennepin, Minnesota.
Barn enligt antavlan:
Ruth L Lindblad, född februari 1888 i Grove City, Meeker, Minnesota, död i Texas (datum har ej angivits).
Richard W Lindblad, född februari 1890 i Minnesota.
Oscar A Lindblad, född mars 1893 i Minnesota.
Clarence B Lindblad, född 21 januari 1898 i Minnesota, död 25 februari 1986 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota.
 
Matilda Lindblad, född 13 maj 1862 i Vankiva, Kristianstad, Sweden, död 1 mars 1940 i Wells county, North Dakota. Gift 31 december 1880 i Minneapolis, Minnesota med John N (Jons) (Nilsson) Johnson, född 12 november 1854 i Vollsjo, Malmohus, Sweden, död 22 februari 1923 i Kenmare, Ward, North Dakota. Antavlan tar upp 6 barn till makarna.

487
Det kan tilläggas att de kom till New York med Campania den 1/3 1903. Eric Lundquists destination anges till Brother ? Hildebrand, 5554 Ellis Ave, Chicago, och Paulinas destination är friend dito.
(Enligt CD-skivan Sveriges befolkning 1890 hette Erik David Hermans mor Carolina Hildebrand.)
 
Nu kan man börja fundera. 1910 års census tar i Chicago upp:
Herman Hildebrand, 26, född i Sverige, till USA 1903. Yrke: Teamster, Coal.
hustru Paulina, 28, född i Sverige, till USA 1903.
dotter Violet, 4, född i Illinois.
Makarna har varit gifta i 6 år.
Det skulle ju kunna handla om Erik Lundquist och Paulina Jonsson.
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MKC7-YTW

488
Enligt Emigrant-CDn skulle hon till Chicago.
Efternamn: JOHNSSON
Förnamn: PAULINA
Ålder: 23            Kön: K
Född: 1879/1880
Församling: ÄLFVESTAD    Län: E
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1903 02 18
Destination: CHICAGO ILL.
Medåkande: JA
Källkod: 72:150:34183
 
Samma källkod hade:
Efternamn: LUNDQVIST
Förnamn: ERIC D
Ålder:  19            Kön: M
Född: 1883/1884
Församling: ST: LARS    Län: E
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1903 02 18
Destination: CHICAGO ILL
Medåkande: JA
Källkod: 72:150:34183
 
Det bör handla om den här mannen från CD-skivan Emibas:
Post 85976
Lundqvist, Erik David H
Son (ogift man)
f. 8/6 1884 i Linköpings Sankt Lars, Östergötlands län (Östergötland)
Utvandrad 11/2 1903
från Landshövdingsjorden Nr 6, Linköpings Sankt Lars, Östergötlands län (Östergötland)
till Nordamerika
Källa: Husförhörslängd, s. 143
Emibas emigrationsakt: Linköpings Sankt Lars E 1903 003
Onormerade namnformer:
Födelseförsamling: Linköping Sankt Lars

489
Bergum / Äldre inlägg (arkiv) till 02 november, 2015
« skrivet: 2015-06-01, 17:50 »
Gissningsvis står det
Obe
stämd H
1856

490
Wäbel / Wäbel
« skrivet: 2015-05-30, 21:51 »
Det kan kanske tilläggas att samma dag emigrerade Rättviksfamiljen M Berglund, 40, Anna, 30, Hans, 5, och John, 2 till Kansas City. De hade källkoden 1:583:1217 (alltså källkoden före Eric och Margareta).

491
Wäbel / Wäbel
« skrivet: 2015-05-30, 21:41 »
Jag vet inte om du känner till de uppgifterna som finns på Emigrant-CDn, men i annat fall kommer de här:
Efternamn: WÄBEL
Förnamn: ERIC
Ålder: 24            Kön: M
Född: 1844/1845
Församling: RÄTTVIK    Län: W
Titel/Anm: ARB
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1869 05 28
Destination: KANSAS CITY
Medåkande: JA
Källkod: 1:583:1218
 
Huvudman: WÄBEL ERIC
Förnamn: MARGARETHA
Ålder: 27            Kön: K
Född: 1841/1842
Församling: RÄTTVIK    Län: W
Titel/Anm: H
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1869 05 28
Destination: KANSAS CITY
Medåkande: JA
Källkod: 1:583:1218

492
Seglorin / Seglorin
« skrivet: 2015-05-28, 15:37 »
Det kan möjligen handla om kyrkoherdarna Andreas Seglorin och Bengt Kollinius i Starrkärr. Bengt Kollinius efterträdde Andreas Seglorin som kyrkoherde, och han var enligt boken Starrkärr-Kilanda socknar, sidan 612, gift med företrädarens dotter Anna (död 1/5 1762 i Seglora).

493
Starrkärr / Äldre inlägg (arkiv) till 02 november, 2015
« skrivet: 2015-05-23, 21:34 »
Nej, jag vet inget om Jon Jonsson och Anna Hansdotter. (Men Ustorp avser Ulfstorp i Starrkärrs socken.)

494
Starrkärr / Äldre inlägg (arkiv) till 02 november, 2015
« skrivet: 2015-05-23, 13:40 »
Enligt bouppteckningen efter Per Olofsson av den 9/3 1774 efterlämnade han änkan Karin Halvardsdotter och barnen Hans Persson och Marit och Kerstin Persdöttrar, samt från hans förra äktenskap med avlidna hustrun Marit Jonsdotter barnen Olof Persson och Ingeborg och Anna Persdöttrar.
Per Olofsson var alltså tidigare gift med Marit Jonsdotter. Per Olofssons i Hälltorp hustru (namnet ej angivet) begravdes den 17 juli 1743. Angiven ålder 36 år. Född c:a år 1707? Per Olofsson i Hälltorp och pigan Karin Halvardsdotter därsammastädes vigdes den 6 januari 1746 i Starrkärrs socken.
 
Man vågar nog anta att det var Per Olofsson och hans hustru Marit Jonsdotter som avsågs i ärende nr 4 vid Ale härads höstting 1734: Bryngel Jonsson i Hälltorp, på sina egna och sin hustru Elin Olofsdotters vägnar, hade då låtit instämma svärföräldrarna Olof Persson och Johanna Hansdotter och svågern Per Olofsson och hans hustru Marit Jonsdotter angående ett testamente av datum 12/11 1733, som de förra givit till de senare på 1/8 arvejord i Hälltorp. Nu inlämnades dock en förlikning mellan parterna, enligt vilken Elin efter föräldrarnas död skulle erhålla 2 skäppeland åker och därtill äng och dessutom få 54 daler silvermynt  i kontanta pengar för 6 skäppeland. Den lösa egendomen skulle delas på så sätt att systern fick så mycket som brodern. Per Olofsson fick i gengäld obehindrat lagfart  på 1/8 på 2 skäppeland när.
Anders Jonsson i Uspastorp hade sålt sin fasta arvejord i Hälltorp, 8 skäppeland till brodern Bryngel Jonsson för 72 daler silvermynt. Dessa transporterades till säljarens styvdotter, Per Olofssons hustru Marit Jonsdotter, som bytt jord med svägerskan och systern Elin Olofsdotter.
Efter bytena ägde Per och hans hustru en åtting på 2 skäppeland när och Elin och hennes man Bryngel en tolftepart och 2 skäppeland.
 
Av ärendet framgår att Per Olofsson var son till Olof Persson i Hälltorp. Det är dock ovisst om Johanna Hansdotter var hans mor eller om Olof Persson var gift mer än en gång.

495
Han kom till New York med Cedric den 9/8. Före honom i passagerarlistan är antecknade Herman Söder, 38, och Nanny Söder, 32. Last Residence anges till Motala för alla tre, och deras destination anges till The Scandinavian Emigrant Home, 22 Greenwich str, New York.
 
(Efter dessa tre är i passagerarlistan antecknad Frans Josua Söder, 19. Last Residence anges till Undenäs och destinationen anges till brodern John Söder, Grand Rapids, Michigan.)

496
Film / Teater / Kahn, Madeline (1942-1999)
« skrivet: 2015-05-22, 12:29 »
Enligt http://en.wikipedia.org/wiki/Madeline_Kahn var hon inte född Kahn, utan Kahn var hennes adoptivfars efternamn.

497
Kanske handlar det om den här mannen från Emigrant-CDn:
Efternamn: ANDERSON
Förnamn: C O
Ålder: 27            Kön: M
Född: 1853/1854
Församling: HEDEMORA    Län: W
Titel/Anm:    
Utresehamn: GÖTEBORG
Utvandrdag: 1881 08 19
Destination: OLESBURGH
Medåkande: NEJ
Källkod: 18:270:14352
 
Samma dag emigrerade också Hedemoraborna Johan Kylander, 59, och Eric Kylander, 32. Också deras destination var Olesburgh.

498
Står det inte Sister Mrs Ida Johnson, Chicago, Ill?

499
Förutom Carl Joh Gustafson emigrerade också Grinstadborna O L Anderson, 44, och Alfred Petterson, 31, den 12/5 1881. Också för dessa anges destinationen till Quebec.

500
Åtminstone en av utvandrarna år 1881 som hade destinationen Marion tycks så småningom ha hamnat i Stromsburg, county Polk, Nebraska. Bland utvandrarna fanns Carl Sjöberg, 25, Grinstad, och man vågar kanske anta att det är han som nämns i en antavla hos Ancestry: Charles A Seaborg, född 1855-05-22 i Bolstad, Älvsborg, Sverige, till USA 1881, död 1930 i Stromsburg, Polk, Nebraska. Han var enligt antavlan gift med Mathilda Dahlin, född 9 juni 1860 i Grinstad Dalsland, Sweden, död 1937. Det bör vara hon som enligt Emigrant-CDn emigrerade 1882: Mathilda Dalin, 22, Grinstad, lämnade Göteborg för New York 9/6 1882. Tillsammans med henne reste Johan, 1 år gammal.
(Grinstad AI:24 tar på sidan 450, Udden upp Karl Andersson Sjöberg, född 55 22/5, hans hustru Mathilda Dahlin, född 60 9/6, och deras son Johan Adolf, född 80 21/11.)

Sidor: [1] 2 3 ... 8