ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Lars-Ola Stare

Sidor: [1]
1
Veinge / SV: Släkten Duhne
« skrivet: 2021-08-17, 16:40 »
Hejsan Birgitta


Så långt tillbaka i tiden i Veinge socken är källorna väldigt begränsade och berättar inte allting vi släktforskare önskar.


Min åsikt är att den "Per Nilsson Duhne som har barnen Börta, Nils, Ingierd och Kerstin" sannolikt var barnbarn till Povel Duhne. I en längd från 1603 omnämns Povel Nielssen, så hans far bör ha hetat Nils. Något namn på Povels hustru har jag inte stött på.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

2
Veinge / SV: Släkten Duhne
« skrivet: 2021-08-16, 22:08 »
Hejsan Birgitta
 
Någon Nils Svensson som hade tillnamnet Duhne/Dune har jag inte i min databas, men där fanns en Nils Svensson på Öringe 2 under första hälften av 1600-talet. Denne Nils var sannolikt son till Sven Mogensson/sen, som var son till Mogens Duhne.
Till ovannämnde Nils Svensson har jag inte funnit någon son vid namn Per.
 
Däremot fanns det på Öringe 5 en Nils Duhne (Dune) som sannolik var far till den Per Nilsson Duhne som var bosatt på Öringe 5.
I en längd från 1599 omnämns en Povel Duhne, som troligen är Nils Duhnes far.
 
Hur Nils Svensson och Nils (Pålsson) Duhne var släkt är svårt att fastställa, men en teori är att Nils Svensson var kusinbarn till Nils Duhne.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

3
Veinge / SV: Släkten Duhne
« skrivet: 2021-08-11, 18:56 »
Hejsan Birgitta


För att kunna besvara din fråga vore det bra med någon mer uppgift om de två Nils Duhne som du nämner, samt vilka uppgifter det finns om sönerna Per som du uppger att båda hade.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

4
Skummeslöv / SV: Per Knutsson
« skrivet: 2021-06-15, 22:52 »
Hejsan Roy


Av din bild tolkar jag att du menar att Per Knutsson var född 1687 i Veka. Var har du för källor för det?


När jag läser mantalslängderna så dyker Per upp i mantalslängd 1717 då han gifter sig med Eskil Pålssons änka. Eventuellt är det samme Per som året innan var dräng hos grannen Hans Bengtsson i Veka, men innan dess ser jag inget som tyder på att Per fanns i Veka.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

5
Sjösås / SV: Kyrkoherden Theodori Hemmingius
« skrivet: 2021-03-19, 22:17 »
Hejsan Arne
[/size]
[/size]Jag har att Sven är noterad i kyrkoräkenskaperna 1662.
[/size]
[/size]d. 9 feb. Suen Hämingßon i Siößåß när han reste bort
[/size]
[/size]Drev (G) LIb:1 (1635-1690) Bild 400 / sid 73 (AID: v237706.b400.s73, NAD: SE/VALA/00061)


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

6
Hejsan Victoria


Nils Wennerberg is an ancestor of mine, and I believe he was born in Vänneböke, son of Nils Svensson and Kerstin Nilsdotter. The father Nils seems to have been a soldier too, though I have not searched for him in the military records yet.
Saving some of the Hinneryd reasearch for a rainy day :)


Regards,
Lars-Ola


7
Hejsan


Regarding the Lars born 1714 in Norretstorp, I am not so sure that is is Bengt Larsson who is the father.


In October 1714 Bengt Torsson purchased the homestead,Fru Maria Elisabeth Hårdh, efter breef af d: 6: octob:
1714: försållt Frällserätten af hemmanet Norrestorp 1/8
belägit hör i häradet och Annerstad Sochn för En Summa
penningar – 55: dlr Smt till Bonden Bengt Torson
upbiudes   1 g.
https://www.sunnerbo.nu/Sunnerbo-dombok-1715.s2


Bengt Torsson (my ancestor) was married to Kerstin Nildotter. There son Nils married Ingeborg Börjesdotter (grand daughter to Elin Larsdotter whom were sister to Bengt Larsson)


Bengt and Kerstin left Norretstorp and moved to Angelstad again, accourding to 1718-1723 husförhör.
Annerstad (G) AI:1 (1718-1723) Bild 92 / sid 171 (AID: v18248.b92.s171, NAD: SE/VALA/00015)


I would need to better review of the tax records to follow Bengt Torsson movements.


Regards, Lars-Ola, Halmstad


8
Hejsan
There is a court record from 1706 that confirms that Bengt Larsson and Elin Larsdotter are siblings.


Enkan hustro Elin Månsdotter från Dragaryd, tilltahlar Anders Jon
son från Östenstorp om en Skulldfordran af 9 dlr Smt, som hon berät
tar uppå ett för 24 åhr sedan af Lars bengtson panttsatt Silf
werbälte, restera och innestå, hwilka penningar käranden
Sustinerar kunna bekomma, men aldenstund och den afled
nes wägnar, Sohnen Bengt Larßon och mågen Anders Jonson
såßom Swarander föregifwa, sig denne fordran icke wettat
eller innom 20 åhrs förlopp derom påmint warit, hwilket herr
Kyrkoherden Magister Lars Ulmgreen genom des lembnade Skrif
welse besannar, Kunnandes käranden denne sin talan medh
något skiähl ell:r witnen icke bewisa; fördenskull i anledning
af kongl. allernådigste placat och förordning d 29 Novemb:
A:o 1680, at den som innom 20 åhrs förlopp slyke fordringer, lagel.
ey angifwer, skola wara abandonerade, dömbde Rätten, dhet
Rätten, ded böra Swaranderna ifrån kärandens tillmähle wa
ra frye och omolesterade.
[Sunnerbo dombok 1706 ST, nr 97]

I just have an old reference, sorry for that [Sunnerbo dombok 1706 ST, nr 97]

Elin and Anders are my ancestors, and then also Lars Bengtsson.

Mvh, Lars-Ola, Halmstad

9
Have deleted the content of this post as it was posted in the wrong place


10
Hejsan Victoria[size=78%] [/size]
In the 1703 tax record Jon is again mentioned as a widower, which have me wonder if the information in the 1702 record is correct.
[/size]Regarding the name Nanne, Yvonne is correct that it is more frequent in Vrå parish. And there is a connection Vrå parish with two of the sons, Per and Johan came to live there. Also it is possible that Jon Nannesson is the same person that were the sexton/ringer in Vrå 1682 (Slättevrå)[size=78%]

Riksarkivet: Roterings- och utskrivningslängder, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0025/0/45 (1682), bildid: A0054893_00867
 
Regarding the son Johan who came to live in Össjöhult, Vrå. I am wondering if the priest/writer who entered that a Johan Nannesson died in august 1752, have made an error and mixed up Johan last name with his fathers last name?
I have not seen any Johan Nannesson in Össjöhult in tax records or court books.
 
Regards[/size], Lars-Ola, Halmstad[size=78%]

11
I am now leaning more and more towards Jon Nannesson being the father of Kerstin Jonsdotter.


In 1684 nämndeman Jon Persson is old and leaves his office and a son Olof is mentioned.
https://www.sunnerbo.nu/Sunnerbo-dombok-1684.s37?highlight=Wigg%C3%A5sa


Olof Jonsson is probably the person who died in 1714 in Hallarp, Annerstad.
[size=78%]A son Olof do not fit well with the court record with Kerstin and her siblings mentioned.[/size]


Jon Nannesson was married to Karin Johansdotter
https://www.sunnerbo.nu/Sunnerbo-dombok-1696.s26?highlight=Wigg%C3%A5sa


I will try to collect some more data when I have the time.


Regards,
Lars-Ola

12
Regarding Göran Jonsson maternal grandfather, Jon, I believe he lived in Viggåsa södregård in Annerstad parish.


I have noted two court records for nämndemannen Jon Persson (brother to my ancestor and possibly an ancestor) in my databas, one from 1658 and one from 1666. Also he is mentioned in the 1682 rotelängd, with full name and titel. If this Jon Persson is the maternal grandfather one can go another three generations back to the first tax records from 1538.


Problem is that there is a Jon Nannesson mentioned in the soldier record from 1686.


In the mantalslängder, Jon is just mentioned by his first name. Jon and wife is noted 1695, and in 1701 Jon is a widower.
The wife (Ingeborg?) died probably in June 1698 [Annerstads kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper., SE/VALA/00015/L I a/1 (1686-1718), bildid: C0065291_00025]


Jon passed away in January 1707 [Annerstads kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper., SE/VALA/00015/L I a/1 (1686-1718), bildid: C0065291_00047]


Hopefully could further studies in the court book give more information.


Regards, Lars-Ola, Halmstad
[size=78%] [/size]

13
Hejsan
Regarding Göran Jonssons wife, Kerstin Jonsdotter, there are is a court record sharing some light at her origin:Samma dag presenterades i Rätten ett Sälliebref dat: d: 26 april
1710 hwarmedelst Syskonen Per Joenßon i Hästhult, Johan Jonßon i
Ößjöhult, Kierstin Joensdåtter i Andersta Bergsgd och Kierstin
Joensdotter i Anderstad Byagd tillstå hafva opdragit ock
försålt till Brodern erlige dannemannen Niels Joensson deras
Skattjords andelar i Wiggåhsa Söregd ock betalt för hwar broder:   
lått 26 dlr ock hwar Systerlått 11 dlr Smt giörandes till
hopa med kiöparens egen arfdalått ? skattjord i bemte
gård för 100 dlr Smt KiöpeSkilling, Så emedan samma
Kiöp är frywilligen Skiedt, betahlningen ricktigt påfölgdt
ock jorden här å Tinge 3ne gånger opbudin 1718 på
Sommar ock höstetingen ock 1719 på wintertinget ock sedar:
mera oklandrad Lagståndit, altså dömmes det fast at stånda
ock ey återgånga, afhändes ..? ock bewilliades Skiöte.
(Sunnerbo dombok 1720-11, § 105)


The siblings Per, Johan, Kerstin and Kerstin is selling their parts of Viggåsa Sgd to their broder Nils Jonsson.


From the Sunnerbo "småprotokoll", 1718 summer court, a similar record is noted, but with the difference that the sisters men are mentioned in their place.Pehr Jöensson i Hästhult och Johan Jöensson i Össiö-
hult samt Anders Erichsson i Bergsgd af Jöran
Jöensson i Anderstad försålt sina undfallne skat-
tejord dehlar i Wiggåhsa Sgd till sin broder och
swåger Nils Jöensson hvilken resten en bro-
derlått och jorden bestående af 3/8 astime
rad tillhopa för 100 dlr smt efter bref d 26
april 1710                 1 gg
[Sunnerbo småprotokoll 1718 ST]


The siblings are most likely children of nämdemannen Jon Persson in Viggåsa (and his wife Ingeborg).


Interesting with the Anström brothers!


Regards, Lars-Ola, Halmstad
larsolaj@gmail.com

14
Hejsan
I have missed this thread, but today I saw it.


There is a note in the court records from 1740 related to Jöran Jonsson that I think is of interest.
It mentions his widow Kirstin Jonsdotter and their 6 living children.


Regards,
Lars-Ola

No 76
Upwistes hos Tingzrätten ett efter förordnande
af wederbörande jemte Nämndemannen
Måns Tufwedsson i Esphult uprättadt arf
skiftes Instrument dn 9de hujus efter danne
mannen Jöran Jönsson i Anderstad
Norregd emillan theß qwarlemnade
Enkia hustru Kierstin Jonsdotter samt 6 barn
5 Söner och en dotter, neml. Johan
Jöransson i Marsiö, Jon Jöransson i
Anderstad, Peter och Christian Anströmer
begge til tienst hos Öfwersten Wälborne
Hr Per Silfwersparre, Lars Jöransson i
Biärseryd och Kierstin Jöransdotter som
är med drengen Nils Nilsson fäst
och trolofwad; hwilcket förthenskul behöri
gen påskrifwit wardt.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:1070 (1740-1740) Bild 4840 (AID:
v323952.b4840

15
Fjärås / SV: Per Åkesson Harberg
« skrivet: 2020-10-13, 22:43 »
Angående Jörgens tolkning av "s" före ett kvinnonamn, så anser jag att man bör tolka det som syster (systrar), inte son.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

16
Hejsan Victoria


In the 1692 case, Jöns Hansson is mentioned as son-in-law to Jöns Ebbesson


In the 1695 case, it Jöns Ebbesson and his "daughter son" Jöns Jönsson that is mentioned.


Best guess is that Jöns Hansson is the father of Jöns Jönsson.


Regards,
Lars-Ola

17
Hejsan Victoria


Now that I have found this thread I am following it.


I have had an idea to write a book about the farms in Vrå parish until the time of the first house hold record (about 1790).
There is still 40-years of court records to read through (not digitalized yet) and some other records to check, and of course change the draft to a finished text with some pictures.


Family and work takes much of my time, so there is no timeframe at the moment.


Also "working" on transcribing court records on www.sunnerbo.com when I have a spare moment.


Regards, Lars-Ola, Halmstad
larsolaj@gmail.com[size=78%] [/size]

18
Vrå / SV: Bröderna Hansson, Vrå Gästgivargård
« skrivet: 2020-09-12, 15:05 »
Hejsan Yvonne


Tyvärr inget nytt angående de personerna i Femsjö. Har dock inte ägnat tillräckligt med tid att genomsöka "alla" källorna för att hitta mer.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad
larsolaj@gmail.com

19
Vrå / SV: Bröderna Hansson, Vrå Gästgivargård
« skrivet: 2020-09-11, 21:16 »
Hejsan Yvonne


Den Jöns Hansson (född ca 1660) Christer nämner som son till Hans Persson är gästgivarnas bror, inte den Jöns Hansson som dör i Våkön 1713.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

20
Thanks Yvonne


It looks like I have missed adding the record from 1695 to my database.


Sadly I have nothing further on Jöns Jönsson.


Regards,
Lars-Ola

21
Yvonne


Hans Nilsson is mentioned in the tax records 1642-43 with a Tyred Jönsdotter (Nilsdotter in 1644).


Jöns Hansson is mentioned in a court record in 1707, with his wife Tya Jönsdotter.


I see that you have been discussing the court record from 1692, after Jöns Ebbessons death. The Jöns in Våkön is the son-in-law (Jöns Hansson) not a grandson to Jöns Ebbesson that is mentioned.


Regards,
Lars-Ola

22
Hejsan Victoria


Have missed this discussion, which relates to some of my ancestors.


Jöns Hansson (1638-1713) was the son of Hans Nilsson in Våkön and Tyred Jönsdotter.


I have attached a draft (sorry in Swedish) of a chapter (Våkön) in a potential book about Vrå parish.


Regards, Lars-Ola, Halmstad

23
Blädinge / SV: Börje Nilsson i Faranäs
« skrivet: 2020-08-29, 00:23 »

Hejsan
Fann en notis i Sunnerbo dombok ikväll som omtalar Ingeborg Börjesdotter och hennes bror Nils Börjesson i Färanäs, Blädinge socken.


Sunnerbo härad, sommartinget 1697, nr 88.


Avskrift av målet finns på:


https://www.sunnerbo.nu/Sunnerbo-dombok-1697.s68


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

24
Vislanda / SV: Samuel Anderssons fäderne?
« skrivet: 2020-08-20, 21:50 »
Måns har sannolikt ytterligare ett barn. En dotter Bengta, döpt 1705-01-08 i Glimminge, Vislanda. Troligen är det den dottern Bengta som begrovs 1721-02-12, samtidigt som Måns hustru Ingeborg.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

25
Vislanda / SV: Samuel Anderssons fäderne?
« skrivet: 2020-08-20, 20:50 »
Tack Åke
Då har jag en hel del nya trådar att dra i. Att Anders hade gift om sig och flyttat hade jag helt missat, men den detaljen leder i förlängningen till hans dödsuppgift som i sin tur ger en födelsetid.


Brodern Per Månsson som du nämner kort, är det den Per Månsson som gifter sig 1725 med Karin Nilsdotter och är bosatt i Råsatorp (barn där 1729-1746) ?
Kan tänka mig att Anders var bosatt hos "brodern" innan han ingick äktenskap.


Nu blir det att gå igenom kyrkböckerna och mantalslängderna igen, samt att fortsätta studera domböckerna för att se vad jag kan finna om Anders.


Spännande.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

26
Vislanda / SV: Samuel Anderssons fäderne?
« skrivet: 2020-08-16, 22:02 »
Tack Eva


Det var ungefär det jag hade letat fram också.


Får gå igenom domboken en regnig dag och se om det kan ge något.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

27
Vislanda / Samuel Anderssons fäderne?
« skrivet: 2020-08-16, 14:00 »
Min ana Samuel Andersson var född 1736-01-01 i Aplamon, son till Anders Månsson och Marta Åkesdotter (1694-1762). Föräldrarna ingick 1735-11-23 och då uppgavs fadern komma från Råsatorp.
 
Jag har inte hittat någon uppgift om när fadern Anders Månsson dör, inte heller vet jag med säkerhet vem hans föräldrar var, någon som vet?
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

28
Kvibille / SV: Gästgivaren Anders Appelgren
« skrivet: 2020-02-18, 20:16 »

Hejsan Christer


Kanske hjälp på väg att lösa vilka föräldrarna till Anders Apelgen är hans bror.


Anders har en bror Jöns, enligt hans bouppteckning.
Halmstads häradsrätt (N) FIIa:19 (1809-1812) Bild 1850 (AID: v156607.b1850, NAD: SE/LLA/10021)


Jöns var bosatt i Årstad, född 1744-04-16 enligt husförhör 1821-23
Årstad (N) AI:1 (1786-1827) Bild 183 / sid 11 (AID: v93984.b183.s11, NAD: SE/LLA/13493)


Mvh, Lars-Ola, Halmstad
29
Hejsan Inga


Det står "therstädes"


Du återfinner henne på följande sida (sid 163), gift med Lars


Mvh,
Lars-Ola

30
Vrå / SV: Nils Håkansson Hyhylt och Singsö
« skrivet: 2019-12-18, 22:01 »
Hejsan


Änkan Kerstin är nämnd i 1686 års Generalmönsterrulla


Generalmönsterrullor - Kronobergs regemente (G) 324 (1686) Bild 91 / sid 170 (AID: v46661.b91.s170, NAD: SE/KrA/0023)


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

31
Vrå / SV: Nils Håkansson Hyhylt och Singsö
« skrivet: 2019-12-14, 09:51 »
Hejsan Linus


Christer hjälpte mig med domboksnotisen som jag inte hade kopplat till personnotiserna i min dator, tack.Gudmund Nilßon i Seignesö, klagar till sin systerson
Nils Erikzson, såsom 1mo om ett huus på gården, hwilcket
den Jordedehl skall wara tillhörigt som Gudmund d 5 Febr:
1695 lagl.n vindicerat. 2do tillwyter Gudmund ber:de
sin systerSon Nils, att han uthi Lensmannens Nils Jon
sons, och uppbördzmannens Nils Nilßons närwaro Tingz
Rettens domb skall skimpherat, beropandes sigh kieranden
Lensmannen i dhy måhl till wittne, hwilcken uppå
Rettens reqvisition efter aflagd Eed berettar, Nils
Erikzson med sådan uthlåtenhet gundmund bemäst,
i hafwen bedragit Retten, lagt inn en lögnaskrift,
och mine syskon der med skadat;
3tio föregifwer Gudmund sigh icke kunnat ehrnå så myc
ken giödzel, som honom till den vindicerade åkern
med rätta tillkomma borde, och 4to skall Nils,
Gudmundh hästar som stått Tiudrade, illa handterat.
                             Resolutio
Partterne in för Retten sielfwilligt begafwo sigh, att wela
deße dem emillan uppkombna strydigheter /: som af miß
förstånd härflyta :/ byläggia och Componera, sampt husen
sens emillan skiffta, hwar till och Nembdem.ne Per Jonßon
i Alltaböke och Per i Berghem af Retten förordnades,
blifwandes ett skriffteligit förlykningzJnstrument partterne
emillan upprettat, hwar af een Copi ad acta förwarades.


Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:41 (1696-1698) Bild 1290 / sid 269 (AID: v206282.b1290.s269, NAD: SE/VALA/0382503)


Sen via dopvittnen har jag kopplat Nils Eriksson till Hunsberg, som son till Erik Jönsson.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

32
Hejsan Lars-Åke


Jonas Laurentii "från Sällebråta" bör kunna vara son till Lars Jönsson och Marit/Märit Persdotter som är noterade i mantalslängderna från 1642 till 1673 års längd. I 1675 års längd uppges Lars vara änkling.


Jöns Larsson som skrivs som hemmansbrukare därefter kan vara en son.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

33
Vrå / SV: Nils Håkansson Hyhylt och Singsö
« skrivet: 2019-12-11, 22:13 »
Hejsan Linus


Jag antar att du letar efter källor som belägger kopplingen mellan Erik Jonsson/Jönssons hustru i Hunsberg, Lidhult socken och Nils Håkansson i Hyhult o Singsjö.


Både Nils och Erik är mina anor, och jag har noterat att Erik var gift med en Kerstin Nilsdotter (dotter till Nils Håkansson), dock har jag varit slarvig med notera varför jag knappat in detta i min databas.


En änka Kerstin, finns nämn i Hunsberg åren efter Erik försvunnit (dött). Änkan Kerstin är skriven för ett halvt mantal skatte, enligt en längd från 1686.
Ser också på Disbyt att det uppges att Tyred levde i Lidhults socken 1697. Undrar dock vilken är källan till den uppgiften.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

34
Torpa / SV: Bägaryd 1663
« skrivet: 2019-12-08, 10:15 »
Hejsan


Uppgifterna i mantalslängden om hustru Svenborg, behöver inte betyda att det är Trottes hustru och att Trotte inte är nämnd under ett eller några år kan innebära att han inte betalade skatt de åren, fastän han var bosatt där. Det gäller att försöka hitta andra uppgifter som styrker mantalslängdens uppgifter.


Jag försöker hålla koll på eventuella domboksnotiser när jag skriver av och lägger ut på www.Sunnerbo.nu


Mvh, Lars-Ola, Halmstad


35
Torpa / SV: Bägaryd 1663
« skrivet: 2019-12-06, 20:59 »
Hejsan Linus


Trotte Persson finns noterad i Bägaryd från 1648 års mantalslängd.


Jag tror han svärföräldrar var Arvid Månsson och Sigrid Svensdotter


Möjligen kan Trottes ursprung finnas i Forsa, som han tillsammans med syskon verkar sälja 1651.Sammadagh kom för Retta Swen månßon i Ryia
fullmyndigh på Tråttes wegnar i Bejaredh, Ingemars i Bal-
köö, och peder Smedz hustrus i Gaßhult, Karin peders dåtter
och Tingskiötte Håkan Månson och hans hustru Berita pers-
dåtter 1/3 mindre 2 skeppelandh Jordh i fårtse, för 120 dlr
Sm:tt, och 1 oxe om 9 dlr Sm:tt, i ettelöffwe, och peder
Smedz husru Karin 9 mkr.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:16 (1650-1651) Bild 256 / sid 6 (AID: [/size]v49324.b256.s6[/color][/size], NAD: SE/VALA/0382503)[/color]


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

36
Annerstad / SV: Sven Trottesson Folin
« skrivet: 2019-12-04, 22:42 »
Hejsan Linus


Jag har noterat 6 barn, Isak, Per, Peter, Ingeborg, Göran och Johan. Men den Nils du nämner verkar också vara barn till Sven.


Ur 1734 småprotokoll har jag funnit i hösttinget:


Nr 16
Sergeanten ehreborne och manhaftige Carl Otterdahl
fulltygar med kiöpeskriften af d 26 marty 1733 att
han af dess swågrar Petrus Folin i Skien, Peder
Månsson i Öyarp och Nils Folyn i Skien, under be-         efternamnet Månsson rätt?
wittnande af Per Månsson Berg och Jöran Nilsson
till sig handlat hallfparten af Skien Lyagården,
med dess tillhörigheter för en således batalt
kiöpeskilling, nembl till Päder i Öyarp 45 rd, Pe-
trus Folyn 55 … och Nills Folyn 75 …, samt Jöran
Folyn 55 .., warandes sergeant Otterdahls
hustrus ärfde lått utförd för 45 … hafvandes
äfwen af dem lösören d 10 de i samma må-
nad sig tillhandlat för 98 .. 16 ./., utförandes
hela summan han utgifwit till trehundrade sex-
tio femb dahlr smt, anhållandes alltså kiöparen
om … fasta om laga upbud, som bewilliades                        1 gg
börandes innan andra elr sidst 3 die upbudt skier
Jöran Folyns namn under kiöpebrefwet förskaffas.

Det var vad jag fann just nu.
Mvh, Lars-Ola

37
Eldsberga / SV: Husaren Gottfrid Walter
« skrivet: 2019-10-20, 22:44 »
Hejsan Bo


Var Gottfrid (min farfars farmors morfar) var född vet jag inte, men noteringar i soldatrullorna tyder på att han kom från Preussiska Holland, vilket idag är Paslek i Polen.
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

38
Allmänt / SV: Släkten Dufva och Stare/Sthare
« skrivet: 2019-07-21, 22:28 »
Hejsan


Ovannämnda systrarna Lovisa och Fredrika Stare hade två bröder som blev vuxna (Lars Johan och Gottfrid), men båda flyttade till Danmark.


Lars Johan vet jag tyvärr inget mer om, men Gottfrid avled ogift 1896 i Köpenhamn.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

39
Vrå / SV: Nils Håkansson i Åkerbergshult Vrå
« skrivet: 2019-05-18, 21:51 »
En undran kring ämnet


Vad har folket i Lenhovda med den Nils Håkansson född i Vrå socken?


Nils Håkansson född 1706 i Åkerbergshult, var sannolikt son till den Håkan Nilsson, som enligt domboken 1705 sålde sin hemmansdel till sin systerson Per Erlandsson.


Nils var troligen samma person som 1732 gifte sig i Vrå socken. Han hade en bror, Jöns, född 1702 i Åkerbergshult. Och deras mor hette Elin Jönsdotter, enligt en notering i 1739 års dombok.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

40

Hejsan


Bouppteckningen kan läsas både via Arkiv Digital och Riksarkivet.


AD BildId: v157932.b55.s15
Riksarkivet, BildId: C0109084_00057

Mvh, Lars-Ola, Halmstad


41
Hejsan


Det finns en bouppteckning efter Börje Persson från 1752, där omtalas systermannen Jöns Erlandsson i Ysby, samt syskonbarnen (kusinerna) Per Nilsson och Anders Persson i Stäme.


Med hjälp av systermannen Jöns Erlandsson, kan nog slutsatsen dras att Börje var son till Per Mattisson på Ysby nr 5 och hans hustru Lucia Erlandsdotter (faster till ovannämnde Per Nilsson i Stäme).


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

42
Torpa / SV: Torpa mtl 1756 sid 399 Lorentz Ramberg ryttare
« skrivet: 2018-03-17, 07:19 »
Hejsan


Om Rambergarna i Torpa socken finns en genealogisk utredning gjord, av en Hård af Segerstad (har inte min kopia tillgänglig just nu).


Lorentz lär vara son till löjtnanten vid Skånska tremänningskavalleriet, Anders Ramberg (1670-1716 i Torpa) och Gunilla Fattberg (syster till gästgivaren Bengt F. i Traryds socken).


Mvh, Lars-Ola, Halmstad


43
Laholm / SV: Kirstin Jöransdotter i Laholm
« skrivet: 2018-01-30, 20:03 »
Hejsan Curt


Angående Kerstin håller jag med dig att hon sannolikt är syster till Sven och dotter till Göran och Tyred.


Kerstin gifter sig 1752 i Laholm med båtsman Pål Arvidsson Wästerdal (senare Wahl) och de får ett antal barn i i Laholms stad. Pål dör 1771 och 1775 dör Pål Wahls änka, 49 år gammal.


Genom att följa Kerstin i mantalslängderna framgår det att hon inkom till Laholms landsförsamling omkring 1748 (mtl 1749) från Hinneryd socken. Dock har jag inte funnit henne i Hinneryds mantalslängd, men jag håller det för troligt att hon tillhör syskonskaran. I Tyreds dödsnotis 1759 uppges hon fött sju barn, varav jag nu har namn på fem.


Göran och Tyred var under 1720-talet och en bra bit av 1730-talet bosatta i Kånna socken var alla barn troligen var födda. Tyvärr saknas kyrkböckerna för den tiden.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

44
Laholm / SV: Kirstin Jöransdotter i Laholm
« skrivet: 2018-01-27, 08:26 »
Hejsan Curt


Jöran är min anfader, så jag kollar på detta nästa vecka när jag är hemma igen.
Var har du hittat att barnens mor hette Svenborg?


Mvh, Lars-Ola, London

45
Halmstad / SV: Johan Rydmark
« skrivet: 2018-01-14, 16:29 »
Hejsan Curt


Jag hade klippt in länken, men ser att den försvunnit i meddelandet.Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:914 (1735-1735) Bild 3910 (AID:
v323947.b3910, NAD: SE/VALA/0382503)


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

46
Halmstad / SV: Johan Rydmark
« skrivet: 2018-01-14, 15:05 »
Hejsan Curt


Johan Svickersson föddes i Köpet, inte Nåthult (Hinneryd CI:1 sid 216).
Johan Rydmark bör vara Esters (Estrid) bror, född 1713 i Köpet, son till snickaren Bengt Ingemarsson (min ana).


Jag har noterat att vid tinget 1735 upplästes ett bevis om hans härkomst när han skulle lära skomarkarhantverket i Stockholm.


Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAABA:914 (1735-1735) Bild 3910 (AID: v323947.b3910, NAD: SE/VALA/0382503)

Mvh, Lars-Ola, Halmstad

47
Annerstad / SV: Hultman och Ryman
« skrivet: 2017-12-20, 17:25 »
Hejsan Åsa
Är det Petter Hultman, död 1765-11-24 i Marsjö, Annerstad som du söker ?


Jag har tre döttrar till honom.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

48
Veddige / SV: Saknar fam till barn födda i Veddige
« skrivet: 2017-07-24, 21:30 »
Hejsan Curt


Bröderna Olof och Nils är födda i Lossbygget i Veinge socken.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

49
Reftele / SV: Släkten Leanders äldre led i Reftele
« skrivet: 2017-07-15, 05:24 »
Hejsan Lennart


Intressant med dina funderingar kring gästgivaren i Vrå.


Jon Persson var definitivt gift med änkan Elin, och jag håller med dig att hon kan tidigare varit gift med den Per som omnämns i mantalslängden (troligen Per Gudmundsson).


Fastän jag samlar på mig "allt" om Vrå socken fram till ca 1790 hade jag missat noteringen i Herdaminnet och där med Helmeri hustrus koppling till Vrå. Tack!


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

50
Veinge / SV: Veinge
« skrivet: 2017-06-07, 20:26 »
Hejsan Sebastian


Kolla på AD:


Halmstads häradsrätt FIIa:5 (1702-1710) Bild 64
AID: v156593.b64


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

51
Vrå / SV: Nanne Nilsson
« skrivet: 2017-06-04, 19:26 »
Hejsan Curt


Vad får dig att tro att Nanne blev fosterbarn hos Nils och Sigrid, och inte en äkta son till dem?


Jag har noterat Nanne som son till Nils och Sigrid, där jag har en fundering att det skulle kunna röra sig om en felskrivning av namnet på barnet som föddes 1715 eller att det saknas en födelsenotis mellan 1715 och 1718.


Faddrarna från Vrå är ett tydligt bevis att Nanne har stark koppling till familjen.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad
52
Laholm / SV: Hans Hampe och Christensa Nilsdotter
« skrivet: 2016-12-20, 07:04 »
Barnen jag har är:


Kerstin (1685-1751) gift med Knut Jönsson och senare Nils Persson Höök
Nils (-1742) gift med Anna Pallnesdotter
Karin
Anders (-1741) gift med Anna Månsdotter.


Sänd mig ett mail, så kan vi ta mer den vägen.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

53
Laholm / SV: Hans Hampe och Christensa Nilsdotter
« skrivet: 2016-12-19, 22:17 »
Hejsan Andreas


Jag har noterat fyra barn till paret, varav tre har barn i sin tur.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

54
Veinge / SV: Veinge
« skrivet: 2016-10-03, 21:19 »
Hejsan Gertrud


Varifrån kommer [/size]uppgiften att fadern hette Gustav?
[/size]
Paul Wilstadius skriver i studentverket [/size]Smolandi Upsalienses, band IV[/size] "Om denna släkt Ekman - se Anrep: Sv. Slägtboken III:436 och Sjöström: Göteborgs nation i Lund nr 24. Obs. dock att Jakob Ekman d. ä:s fader ej hette Gustaf utan Jakob. Tveksamt är om släkten är enhetlig."

Om Jacobs moder har jag noterat att Uno Träff uppgivit i boken "Det hände vid gränsen", att Anna Jacobsdotter var mor till Jacob. [/font]Denna Anna skulle vara född omkring 1661 och begravd 9 april 1711. Hon var dotter till gästgivaren Jacob [/font]Tordsson som dog 1676, som i sin tur var son till gästgivaren Tord som levde 1651. Hur korrekta dessa uppgifter är, vet jag inte, men det kan vara något att söka vidare på.[/font]
[/size]
[/size]Mvh, Lars-Ola, Halmstad
[/size]
[/size]

55
Breared / SV: Var är Måns Bengtsson?
« skrivet: 2016-10-03, 21:10 »
Hejsan Lars


Titta på bouppteckningen från 1763-02-14 (nr 50). Det bör vara din Måns Bengtsson som är omnämnd där.
Jag har tytt att bouppteckningen är efter Per Bengtsson, som efterlämnar sig änkan Karin Andersdotter och sonen Anders Persson. Närvarande är (sonen Anders) farbröder Måns Bengtsson i Hula och Bengt Bertilsson i Timbrilt.
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

56
Hejsan Mattias


Kommentaren rör en eller båda föräldrarna.


Första ordet har jag inte listat ut


... wara qwarläga
u(tan) b(ruk)


Alltså ansvarade inte föräldrarna för gården längre, utan det var sonen.


Mvh, Lars-Ola, Halmstad

57
Hejsan Linda


In 1865 there is a Gunne Svensson who moved from Hannabad in Markaryd parish. This might be your guy.
sourse: Markaryd BI:1 (1861-1881) Bild 39 (AID: v30464.b39, NAD: SE/VALA/00245)


In the 1871-76 census: there is a Johanna Johansdotter (remarried) who has a son Nils Svensson.
source: Markaryd AI:9 (1871-1876) Bild 166 / sid 156 (AID: v19087.b166.s156, NAD: SE/VALA/00245)


This Johanna was previously married to Sven Persson,
source: Markaryd AI:8 (1833-1837) Bild 220 / sid 209 (AID: v19086.b220.s209, NAD: SE/VALA/00245)


Sven Persson died in 1842, and according to the estate inventory he left two sons, Gustaf 4 years, and Nils 2 years old.
source: Sunnerbo häradsrätt FII:38 (1842-1843) Bild 184 / sid 363 (AID: v76243.b184.s363, NAD: SE/VALA/01582)


Possible the name of the first son is wrong, but this has to be verified before it can be concluded that it is the correct family.


Regards, Lars-Ola, Linköping


58
Vittsjö / Vittsjö
« skrivet: 2016-01-10, 19:54 »
Vad säger Hilding Månssons bok Bönder i Vittsjö om dessa personer?
 
Någon som har tillgång till boken?
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

59
Vittsjö / Vittsjö
« skrivet: 2016-01-06, 14:54 »
Hejsan Krister
 
Helt klart gäller det att läsa domböckerna.
 
Innan det helt fast går att säga att prästen kände sina sockenbor dåligt (gäller i så fall både Sissa som Anders hustru Pernilla), så gäller det att förstå dombokens text och få en bild av de omnämnda personerna. Därför är din första fråga om vad som är känt om Nils Åkesson och hans familj väldigt relevant.
 
Ser framemot mer information i detta ärende.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

60
Vittsjö / Vittsjö
« skrivet: 2016-01-05, 23:27 »
Hejsan Krister
 
Jag är ättling till Lasse Torstensson och om hans hustru står det skrivet i dödboken:
 
Änck. Sisa i Sparrarp Bondens Tosten Lasons Moder född ibid. af Echte föräldrar Fad. Nils Torkelsohn, Moder. Kirstina Ormarsdotter, var hema til hon Kom i ächtenskap med sin Sal: Man Lase Tostensohn i Sparrarp, och lefvade tilsaman i 34. åhr, aflandes tilhopa. 11. Barn. 8. Söner och 3. döttrar, 5. Söner och den Ene dotter döde. Änck. i 5. åhr. 5. månader; Blef siuk d 23 Martii, dödde d 3 Mart. och begrofs Dom: Qvasi modo geniti. d. 17. Aprilis. 58. åhr gaml: Begrofs Dom. Qvasimodo geniti d. 17. Aprilis. rätt uth för Prädijkestohls finstret. [avskrift på www.ddss.nu]
 
Det stämmer illa med att svärfadern skulle hetat Nils Åkesson.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

61
Torpa / Torpa
« skrivet: 2015-11-21, 07:44 »
Hejsan Jonatan
 
Jöns i Källshult bör vara den samma som Jöns Olofsson, som nämns i Källshult i 1686-års Generalmönsterrullan.
 
I 1737-års småprotokoll omnämns att Jöns Olofsson år 1725 sålt sin hustru Ingrid Persdotters arvsrätt i Norrtorpa (syskonen Simon P, Ingrid P och Bengta P, säljer till svågern Erland Jönsson och hans hustru Ingeborg P).  
Då hustrun Ingrid enligt husförhörslängden är betydligt yngre, bör hon vara Jöns andra hustru.
 
Om Jöns är far till Jonas, har jag inte några säkra bevis på.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

62
Tjärby / Tjärby
« skrivet: 2015-07-17, 20:10 »
Hejsan Frida
 
Det verkar som Inga var född utom äktenskap och ingen far uppgavs i födelsenotisen. Hennes efternamn är nog efter hennes morfar, eftersom hon växte upp hos hans familj enligt husförhörslängden.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad
 
Några källhänvisningar ifall du har Arkiv Digital.
 
Tjärby CI:5 (1895-1916) Bild 750 / sid 67 (AID: v446562.b750.s67, NAD: SE/LLA/13404)
 
Tjärby AIIa:3 (1913-1923) Bild 1320 / sid 120 (AID: v446549.b1320.s120, NAD: SE/LLA/13404)
 
Tjärby AIIa:4 (1923-1934) Bild 1320 / sid 125 (AID: v446550.b1320.s125, NAD: SE/LLA/13404)

63
Vrå / Vrå
« skrivet: 2015-05-16, 20:32 »
Hejsan Eva
 
Giftermålet går nog inte att finna, då vigselbok för år 1823 saknas både i Vrå och Lidhult (det år det troligen var gifta).
 
Angående Pernillas födelsedatum, är det nog det datum som nämns i sista husförhörslängden hon nämns i som du bör titta på.
Lidhult AI:4 (1840-1856) Bild 243 / sid 471 (AID: v18729.b243.s471, NAD: SE/VALA/00219)
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

64
Krak / Kraak / Krååk / Krak / Kraak / Krååk
« skrivet: 2015-04-15, 22:44 »
Om Gabriel Kraak, omnämnd här i oktober 2009, se Sunnerbo dombok 1746 ST, nr 88.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAABA:1234 (1746-1746) Bild 1670 (AID: v323997.b1670, NAD: SE/VALA/0382503)  
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

65
Femsjö / Femsjö
« skrivet: 2015-04-03, 23:47 »
Hejsan Björn
 
Sara är kommen från Håknaböke och finns nämnd i husförhöret
Femsjö AI:1 (1717-1737) Bild 53 / sid 99 (AID: v92166.b53.s99, NAD: SE/LLA/13082)
 
Hon är dock inte född i Femsjö socken utan in Färgaryd socken.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

66
Tjärby / Tjärby
« skrivet: 2015-02-23, 22:23 »
Hejsan Wade
 
Just had a quick look on the link you sent. Lots of genealogical data  
 
No Danielsson is not in the book, as it is prior to the people mentioned (it starts with Jonas Nilsson, the nephew of my ancestor Samuel Danielsson).
 
Regards,
Lars-Ola

67
Tjärby / Äldre inlägg (arkiv) till 23 februari, 2015
« skrivet: 2015-02-23, 21:53 »
Hejsan Wade
 
Lena Danielsdotter mentioned above by Christer, is a sister to my ancestor Samuel Danielsson (1768-1824). Nils Rodrikssons paternal grandparents are also among my ancestors.
 
I will have to google to find the book you are mentioning.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

68
Enslöv / Enslöv
« skrivet: 2015-02-17, 12:53 »
Hejsan Leif
 
Enligt uppgift på Disbyt, lär Anna Christina vara född i Färgaryd, Ingjerd i Långaryd, Brita i Enslöv och Andreas i Långaryd.
Barn till en Gustaf Fick och Anna Regina Jacobsdotter.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

69
Torpa / Torpa mantalsskrivning 1695
« skrivet: 2015-02-16, 22:10 »
3/4 Rya  
Måns h. Swen Enkl. (Måns och hustru, samt Sven som var änkling)
Anders hustrun utgl. (Anders och hustru omnämns som utgamla)
Ktstuff Kt Anders ogift (knekten Anders ogift)
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

70
Torpa / Torpa
« skrivet: 2015-01-07, 23:37 »
Hejsan
 
Måns Larsson köpte 1696/97 från Sten Svensson Rya.
 
 
Måns Larßon i Räntte, kiöpt af Steen Swenßon i Rya  
1/12 jord i Rya gård för 66 dlr Smt, bref d 27 Marty 697,
Item af Jöns Swenßons arfwingar en tolffting för  
29 dlr, bref af samma Dato.
Noch Måns i Räntte, kiöpt af sina syskon, på Tree  
Skippeland när een fierding för 58 dlr af före  
nembda Dato, uppbiudes    1 g
[Sunnerbo dombok 1697-05-18, ST nr 63]
 
Dito upgifver Steen Swensson i Rya utgifvet sahlubref af d
20 sepembr 696 der uti han tillstår sig hafva uplåtiti till
kiöp 1/6 skattejord i Rya gård till erlig danneman Måns  
Larsson i Ränte .. osv
[Sunnerbo dombok 1702-02-07, VT sid 46]
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

71
Lidhult / Lidhult
« skrivet: 2014-12-28, 19:07 »
Hejsan Jan
 
Enligt födelseboken i Lidhult är dotterns namn Maria, som föddes 1792-09-22 i Saxnäs. Christina föddes 1798-01-06 i Anna Larsdotters andra äktenskap med Johan Jönsson.
 
Per var född 1769 i Saxnäs och dog 1794. Om Anna vet jag just nu inte så mycket.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

72
Jönköping / Äldre inlägg (arkiv) till 06 februari, 2015
« skrivet: 2014-12-16, 18:28 »
Hittat uppgift om två bröder som sökt sig till Jönköping för att förkovra sig:
 
Olof Andersson, ämnar lära sig hattmakarhantverket
Jöns Andersson, föresatt sig lära klockgjutarhantverket
 
Dessa båda bröder ansöker om bördsbrev vid Sunnerbo häradsrätt på hösttinget 1731, och däri framgår de att de är ifrån Saxnäs i Lidhult socken. [Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:786 (1731-1731) Bild 1150 (AID: v323943.b1150, NAD: SE/VALA/0382503)]
 
Jag undrar om någon stött på dessa?
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

73
Hinneryd / Äldre inlägg (arkiv) till 15 juni, 2015
« skrivet: 2014-11-08, 11:41 »
Hejsan Jonatan
 
Karin Andersdotter har jag också antagit vara dotter till Anders Jönsson i Gällarön.
Dock har jag att hennes man heter Jöns Marcusson (1662-1742)
 
Min ana är deras son Jon Jönsson, född 1720.
 
Hinneryd är en socken som jag inte lagt ner allt för mycket kraft med, utan spar det till en regnig dag... Noterar lite domboks mål efter hand, men har inte ännu fört in så mycket på rätt personer. Troligen har jag något bevis för att Karin är dotter till Anders, men jag har inte skrivit in det i mitt dataprogram än.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

74
Veinge / Veinge
« skrivet: 2014-11-08, 11:23 »
Hejsan Lars
 
Svar på din fråga är nej, den Jöns Jönsson du nämner är inte den som är född 1756 i Öringe.
 
Din Kerstin gifte sig med Jöns Jönsson född 1777 i Öringe 6, och det är också på Öringe 6 som familjen finns. Se Veinge AI:1 (1790-1802) Bild 131 (AID: v93816.b131, NAD: SE/LLA/13447)
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

75
Torpa / Torpa
« skrivet: 2014-08-28, 18:07 »
Hejsan Maj-Lis  
 
Tror det blir lättare att få svar om du ställer frågan under Torpa i Småland.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

76
Torpa / Läshjälp
« skrivet: 2014-08-28, 18:05 »
Hejsan Maj-Lis
 
Det är inte det enklaste att hitta föräldrarnas vigsel, då uppgiften inte kommer från kyrkböckerna.
Jag har hittat den i Landskontorets handlingar (EV:3, sid 1163), som finns på Landsarkivet i Vadstena.
 
På Arkiv Digitals hemsida kan man läsa följande om Charta Sigillata:
För åren 1733-1748 utgick en särskild skatt på lysningar till bröllop. I samband med att man tog ut lysningen hos prästen fick man erlägga en charta sigillata stämpelpapperavgift. Denna avgift redovisade prästen sedan årsvis vidare till kronan genom utdrag ur lysnings- och vigselboken. I vissa fall framgår det bara vilket pastorat (två församlingar) lysningen kommer ifrån, ibland är det osäkert vilket år det handlar om, men ändå är det ett bra ersättningsmaterial för de socknar där det idag saknas lysnings- och vigselböcker.  
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

77
Torpa / Läshjälp
« skrivet: 2014-08-27, 19:52 »
Hejsan Maj-Lis o Christer
 
Sven var född 1760-03-17 i Torsaberga, Lidhult (G) (C:1 sid 61).
 
Föräldrarna gifte sig sannolikt 1746-06-08, då Johannes betalade för Charta Sigilata.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

78
Rävinge / Rävinge
« skrivet: 2014-08-26, 20:45 »
Om Anna Esbjörnsdotters ursprung (vars man diskuterats under Laholm)
 
Anna gifte sig 1748 i Laholm med Carl Magnus Lollick.  
 
Av mantalslängden för år 1756 framgår att Anna hade en syster vid namn Tyrid. Det går att följa henne bakåt i tiden, genom flyttningar i Veinge och Harplinge socken tills hon står skriven som syster till Per Esbjörnsson på Rävinge 2 i Rävinge socken.
 
Denne Per övertag hemmanet Rävinge 2 omkring 1730 (mtl 1731) efter sin far Esbjörn Nilsson. Moderns namn, Elsa, framgår av mtl 1732. Familjen hade flyttat omkring år 1729 från Rävinge 4, till Rävinge 2 (mtl 1730). Hemmanet i Rävinge 4 hade Esbjörn övertagit omkring 1713 (mtl 1714) efter att företrädarna hade dött året innan. Företrädaren hette Nils Andersson och kan möjligen ha varit Esbjörns fader, men det framgår inte i de längder jag tittat i.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

79
Laholms stadsförsamling / Laholms stadsförsamling
« skrivet: 2014-08-26, 20:33 »
Svarar om Annas fader under Rävinge.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

80
Laholms stadsförsamling / Laholms stadsförsamling
« skrivet: 2014-08-26, 20:15 »
Hejsan Andreas
 
Tyrid tillsammans med sin bror Per Esbjörnsson finns i Rävinge 2 i Rävinge socken (mtl 1745). I mtl nämns även en bror Jöns som då flyttar till N7 Frisagård i Harplinge socken. Dessa personer bör vara din Annas syskon.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

81
Laholms stadsförsamling / Laholms stadsförsamling
« skrivet: 2014-08-26, 19:50 »
Hejsan Andreas
 
Jag tolkar Tyrids titel till swsk = svägerska. Jag försökte följa henne i längderna, men AD ville inte som jag ville. Hon fanns i Fäberga i Harplinge socken i mtl 1750 och då kom hon dit från en annan by. Jag återkommer om jag hittar mer.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

82
Laholms stadsförsamling / Laholms stadsförsamling
« skrivet: 2014-08-26, 17:59 »
Hejsan Andreas
 
En broder Hans Lollick nämns i Laholms mantalslängd 1757 och 1758 (Laholm nr 39). I 1757-års längd står det att han skulle vara född i Malmö. I 1758-års längd uppges han vara soldat.
 
 
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad
 
(Meddelandet ändrat av loj 2014-08-26 18:00)

83
Enslöv / Äldre inlägg (arkiv) till 28 augusti, 2014
« skrivet: 2014-07-06, 20:33 »
The name of the child is Assar (Aßar) and it is a male name. The father is Ivar (Ifwar) Grelsson who lived in Kragared 1.
 
Regards,
Lars-Ola

84
Eldsberga / Eldsberga
« skrivet: 2014-02-08, 17:01 »
Hejsan Mats
 
Kollade lite snabbt på denne Johan. Han verkar varit gift två gånger, första gången 1744 och andra gången 1755, båda i Ölmevalla.
 
Var återfinns uppgiften att han skulle varit född i Eldsberga socken?
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

85
Eldsberga / Eldsberga
« skrivet: 2014-02-07, 22:20 »
Hejsan Mats
 
Vilka uppgifter har du om Johan Stjärna, när och var dyker han upp första gången i din forskning?
 
Har du försökt följa honom i mantalslängderna?
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

86
Angelstad / Angelstad
« skrivet: 2014-01-13, 07:03 »
Tack Alvar för ditt förtydligande!
 
Då förstår jag varifrån Rataryd kommer...  
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

87
Angelstad / Angelstad
« skrivet: 2014-01-12, 21:26 »
Hejsan Alvar
 
Var på sidan 14 läser du att Anders Jonsson skulle vara ifrån Rataryd?
 
Jag ser det varken på bilden hos SVAR eller AD-online. Kollade även om det fanns någon dublettserie, men den börjar först senare (1770-). I kyrkans räkenskaper i slutet av år 1698 är det noterat: brudgummen Anders i Östenstorp.
 
För att förtydliga min fråga från ovan, så undrar jag om någon har kunskap att Anders Jonsson var ifrån Rataryd (och då sett till att det kommit med på KGF-skivan), eller om det bara blivit fel i hanteringen av posten...
 
Jag har hittils noterat tre barn till Anders och Elin och till dem finns det 18 dopvittnen, varav 5 har sin hemvist i Näglinge (bland annat Anders syster som var piga där, hem hon namnges inte).
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

88
d 12 October Rådman Petter Diubergz Barn här i staden
 
Troligen rör det hans dotter Inger Lena som föddes ett par månader tidigare.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

89
Angelstad / Angelstad
« skrivet: 2014-01-11, 13:15 »
Hejsan
 
Enligt vigselboken 1698 (CI:1 sid 14)Anders Jonsson och Elin Larsdotter i Östenstorp Copulerades d 26 december.
 
Men på KGF-skivan vigseldel uppges Anders Jonsson vara ifrån Rataryd.  
 
Någon som vet om det blivit fel här, eller om Anders verkligen var ifrån Rataryd?
 
Denne Anders har jag som morfar till min ana Ingeborg Börjesdotter (född 1722).
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

90
Söndrum / Söndrum
« skrivet: 2014-01-08, 18:31 »
Hej igen Pia
 
Ingeborg kan ju vara från en annan socken än Söndrum. Har du kollat dopvittnena till Ingeborgs barn och sen följd dem i hopp om att hitta vart hon är kommen?
 
Sen finns det ju bouppteckningar där hon kan vara nämnd.
 
Bara att leta vidare... Letandet är en stor del av släktforskningen och en mycket trevlig del...
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

91
Söndrum / Söndrum
« skrivet: 2014-01-07, 19:02 »
Hejsan Pia
 
Vad menar du med rekonstruera böckerna bakåt i tiden ?
 
Söndrums kyrkoböcker finns från 1688 och framåt. Om du ska söka tidigare blir det mantalslängder, domböcker, jordeböcker och danska skattelängder.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

92
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 29 mars, 2014
« skrivet: 2013-11-12, 21:43 »
Christer
 
Du har helt rätt!  
det gick visst lite för fort...
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

93
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 29 mars, 2014
« skrivet: 2013-11-12, 17:43 »
Hejsan Roy
 
Vilka källor har du som styrker att Helena (gift 1777 med Bengt) är född i Norra Skogaby ?
 
Är det inte så att hon är född i Tönnersjö socken, dotter till Jöns Nilsson och Ingierd Bengtsdotter som 1777 var hemmansbrukare i Hilleshult, varifrån Helena/Lena kom ifrån enligt vigselnotisen?
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

94
Laholm / Laholm
« skrivet: 2013-09-24, 17:11 »
Hejsan Sebastian
 
Det första du bör ifrågasätta är trovärdigheten i årtalen du uppger.
 
Vilken källa säger att Kierstin gifte sig 1641 och var finns uppgiften att hon skulle vara född 1632.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

95
Breared / Äldre inlägg (arkiv) till 11 september, 2013
« skrivet: 2013-08-26, 18:12 »
Hejsan Magnus
 
Ett tips är att följa henne framåt i tiden med hjälp av husförhörslängderna. Då kan du nog finna uppgift om hennes födelseort.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

96
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 29 mars, 2014
« skrivet: 2013-08-26, 15:44 »
Hejsan Magnus
 
Se Iréne Strömbergs inlägg från 9 juni 2012 och efterföljande inlägg.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

97
Veinge / Veinge: Födde 1781-1811 s118
« skrivet: 2013-08-20, 21:23 »
Swen Bengtsson fr Tönner
sa Eldsberga socken
 
dvs Tönnersa i Eldsberga socken
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

98
Ås / Ås
« skrivet: 2013-07-30, 18:05 »
Hejsan Gösta och Lina
 
Tack för era inlägg. De hjälper mig i jakten på ledtrådar om min Maria är densamma som den Maria som är född 1764 i Karaby Backen.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

99
Ås / Ås
« skrivet: 2013-07-29, 16:23 »
Hejsan
 
Är på jakt efter min ana Maria Andersdotters ursprung. Hon gifter sig i Tannåker socken 1788-05-18 (C:2 s 4) och i notisen uppges att hon var ifrån Karaby i Ås socken. Enligt husförhörslängder uppges hennes födelse tid till 1763-12-06.
 
I Ås har jag hittat en Maja (Maria) född 1764-12-09 (AI:1 s 488), dotter till en Anders Larsson och Maja Börjesdotter på Backen under Karaby. Enligt husförhörslängden (AI:1 s 488) är de flesta i familjen strukna, men högersidan som ska förmedla vad som hänt verkar inte stämma överens med vänstersidan. Sonen Anders är kvar på hemmet och återfinns i påföljande längd.
 
Så jag undrar om någon vet vart föräldrarna Anders och Maja tar vägen, och om något vet något mer om dottern Maja/Maria så att jag antingen kan förkasta teorin om att det är min ana, eller fastslå att det är min ana?
 
Tack för all hjälp i detta ärende.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

100
Södra Unnaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 21 april, 2014
« skrivet: 2013-07-29, 09:15 »
Hejsan Anna-Lena
 
Tror att den äldsta husförhörslängden är mer av typen kommunionslängd, dvs längd över de som tog nattvarden. Därför nämns inte alla barnen.
 
Vid koll i AI:2 sid 188 nämns familjen
 
Anders Larsson
h. Maria Börjesdotter (Anders 2:a hustru)
s. Anders Andersson
s. Bror Andersson
p. Kierstin Eriksd
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

101
Tjärby / Äldre inlägg (arkiv) till 22 maj, 2013
« skrivet: 2013-05-05, 11:25 »
Hejsan Jonas
 
Nej, ingen ålder uppgiven i den längden.
Lite olika hur barnen var noterade, men överlag var åldersordningen nog inte så viktig.
 
Mvh,Lars-Ola, Halmstad

102
Tjärby / Äldre inlägg (arkiv) till 22 maj, 2013
« skrivet: 2013-05-04, 22:30 »
Veinge mtl 1790
 
[Bölarp 2]
huset
Lars Swensson och hustrun
sn Bengt, Swen, Lars, dr Gunnel
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

103
Tjärby / Äldre inlägg (arkiv) till 22 maj, 2013
« skrivet: 2013-05-04, 18:26 »
Hejsan Jonas
 
Mantalslängderna finns både hos SVAR och AD. Bouppteckningarna hos AD och kanske även hos SVAR.
 
Sonen Sven är nämnd i flera mantalslängder.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

104
Knäred / Äldre inlägg (arkiv) till 20 oktober, 2014
« skrivet: 2013-04-25, 17:11 »
Tack Roy och Curt för informationen.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

105
Knäred / Äldre inlägg (arkiv) till 20 oktober, 2014
« skrivet: 2013-04-24, 19:51 »
Hejsan Rune
 
Uppgiften att Gunnar Nilsson Dyberg gifter sig i Bottna 1720, bör ifrågasättas anser jag.
 
Dels finns det inga bevarade kyrkböcker för Bottna socken för den tiden,
och dels så fick paret en dotter, Johanna Catharina, döpt 1717-01-13 i Halmstad (N) [Se CI:1 s 124]
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

106
Hinneryd / Äldre inlägg (arkiv) till 03 november, 2013
« skrivet: 2013-03-27, 17:02 »
Hejsan Dagny
 
Hinneryd AI:1 sid 3
Knapeled
E(nke)h(ustru) Kierstin Bengtd(otter)
dot Ingred Jacobsd(otter)
son Rytt: Jöns Runberg
h(ustru) Ingierd Jonsd(otter)
R: Oluf Lind
h(ustru) Kierstin Jacobsd(otter)
 
Hinneryd AI:1 sid 19
Hökhult
Jon Månßon
Ingeborg
h(ustru) Johanna Jönsd(otter)
dot. Ingierd
son Lars
dot. Kierstin
 
Jag finner det troligt att ryttaren Jöns Runberg är son till Kierstin Bengtsdotter. Hans hustru bör var den Ingierd som är dotter till Jon Månsson och Johanna Jönsdotter i Hökhult. Jon dog i Hökhult 17380626, 74 år och 2 månader gammal. Johanna avled redan 1718-12-14, 48 år gammal (Hinneryd CI:1 s 540). De hade ingått äktenskap 1695-01-13 i Traryds socken (Traryd C:1 s 19), och då uppgavs hon vara ifrån Aggalt.
 
Från följande domstolsmål, kan en familjebild skapas runt Johanna Jönsdotter.
 
Assar Jönßon i Lilla Aggalt och Traheryd Sochn, kiöpt af åt
skillige Sälljare theras skattejordz andehlar dersammastädes, Nembl.n
Af Per Jönßon i Haghult des andehl för   40 dlr
Udde Jönßons i Hökhult hustrus jord för   18 dlr
Joen Månßons i Hökhult hustrus jord   18 dlr
tillhopa - 76 dlr Smt, bref dat: d 10 May 1708  
förutan kiöparens Arfwedehl, och opbiudes således all
skatterätten på hem.net Lilla Aggalt   1 g.
[Sunnerbo småprotokoll, 1708 ST, sid 471]
 
Jöns och Ingierds dotter Johanna hade flera barn i Skararp Söregård och tänker man sig att de uppkallar barnen efter ej levande släktingar, kan slutsatsen dras att Ingierd bör vara avliden senast 1751 och Jöns/Jonas senast 1761.  
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

107
Hinneryd / Äldre inlägg (arkiv) till 03 november, 2013
« skrivet: 2013-03-19, 06:58 »
Hejsan Dagny  
 
Har du studerat den första husförhörslängden?
 
Där bör du finna något om deras föräldrar.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

108
Forstena-släkten / Forstena-släkten
« skrivet: 2013-03-02, 11:52 »
Hejsan Carl
 
Likt Tommy skrev, så är jag ingen expert...
 
Jag förstår inte rikigt ditt resonemang.  
 
Forstena-släkten börjar enligt Riddarhusets Stamtavlor på CD, med Sven Brunjulfsson och följer man det du redovisat ovan så är det på den manliga sidan som släkten räknas.
 
Vapen som du nämner antogs både från fader o modern under frälsetiden och de förändrades även under tiden, så jag anser inte det bör blandas in i diskussionen om själva Forstena-släkten.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

109
Sen kan man också undra i vilket alfabet F som i Förbundsforum kommer sist?
 
Håller med Olle Elm i hans tankar.
 
Önskar alla ett Gott Nytt släktforskningsår
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

110
Hejsan  
 
Jag har stött på en Jöns Löfberg som uppges vara gift med en Gudborg Lindahl. I en domboksnotis säljer de hustruns arvslott i gård i Lidhults socken i Kronobergs län. Köpehandlingen daterad i Stockholm 24 maj 1760. Troligen var Jöns och Gudborg bosatta i Stockholm.
 
Någon som stött på detta par?  
 
Undrar, Lars-Ola, Halmstad

111
Ullared / Äldre inlägg (arkiv) till 15 februari, 2013
« skrivet: 2012-11-13, 20:11 »
Hejsan Jerker
 
Troligen finns originalen på Landsarkivet i Lund.  
Hallands Släktforskarförening har fotograferat kyrkböckerna en bit in på 1900-talet, se på deras hemsida.
 
http://www.hallandsslaktforskare.se/index.php/e-bokhandel
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

112
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 16 april, 2013
« skrivet: 2012-07-15, 20:29 »
Hejsan Iréne
 
Kan bara hålla med dig att din Kerstin Nilsdotters ursprung inte är en lätt nöt att knäcka.
 
Hon är definitivt inte dotter till Nils Bengtsson och Johanna Nilsdotter. Detta par flyttar till Tjärby socken, där de får ytterligare ett barn. Att deras dotter Christina (Kerstin) gifter sig med Nils Henriksson framgår tydligt av husförhöret Tjärby AI:5, sid 29.
 
Vilken födelsedatum som är den rätta för din Kerstin är inte så lätt att fastställa då det, som Curt nämner ovan, varierar datumet i de tidiga husförhörslängderna. Sen ska du nog inte hänga upp dig så mycket på att Sveriges Befolkning och Dödboken uppger att hon skulle vara född i Veinge socken. Uppgifterna är ju baserade på vad som skrevs i ett husförhör för länge sedan, som sen hängt med och det behöver inte stämma.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

113
Torpa / Äldre inlägg (arkiv) till 20 september, 2012
« skrivet: 2012-06-29, 13:57 »
Hejsan Ingrid och Lena, så precis era inlägg från 2010 angående Håkan Persson.
 
Håkan Persson, född 1715 i Häggeshult var son till Per Jönsson och Ingelöf Eriksdotter. Ingelöf dör 1717 och Per gifter 1718 om sig med Elsa Danielsdotter.  
 
Namnet på Pers första hustru framgår i följande avskrift:
Peder Jönßon i Häggeshult hafwer Kiöpt efterskrefne skattejordz
andehlar i Häggeshult efter bref d: 13 octobr: 1721
   af Jönß Erickzson i Malmary des ock des Broders J(acob)
   Erickzsons Broderlåtter för 25 Cr Smt:
   Niels månßon Ibm des hustrus Systerlått för   6 Cr.
   Ingrid Erickzdåtter des Systerlått   6 Cr.
   Marit Erickzdåtter i Häggeshult des Syster
   lått      6 Cr.
ock en Systerlått 6 Cr. 8 öre Smt hafwer kiöparen
arft med sin afledne hustru Ingelöf Erickzdåtter   6 Cr.
tillsammans räcknat halfwa hemmanet för 50 Cr
Smt: desutan genom kiöp tillförane acqvirerat
(Göta Hovrätt småprotokoll 1722-02-08, s 779v)
 
Ingelöf var dotter till Erik Jönsson, som dör 1721 i Häggeshult.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

114
Torpa / Äldre inlägg (arkiv) till 20 september, 2012
« skrivet: 2012-06-28, 22:43 »
Hejsan Ingrid!
Denne Germund är även min ana, via sonen Per (död 1758 i Veinge socken), men än så länge har inte jag heller något efternamn på honom. Eventuellt kan den Gumme Jönsson som är nämnd i 1686-års Generalmönsterrulla, vara vår Germund.
 
Dottern Gunnils man Lars var enligt vigselnotisen från Skien (Skeen i Annerstad). Vart dessa tar vägen vet jag ej, men jag har en fundering kring deras son Per Larsson att han skulle kunna vara den som 1754 gifter sig i Annerstad socken.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

115
Roos af Hjelmsäter / Roos af Hjelmsäter
« skrivet: 2012-06-12, 20:24 »
Hejsan Ylva!
 
Mig veterligen har forskningsläget rörande Elin Roos ursprung inte förändrat sig sedan Niclas inlägg 2001.  
 
Hon uppges i Skara Stifts Herdaminne såsom moder till Martinus Gyltebackius och var gift med häradsskrivaren Zakarias Mårtensson. Om fler barn fanns känner jag ej till.  
 
Fader Zakarias Mårtenson har jag stött på i Kind härads dombok, där han figurerar vid ett flertal tillfällen. Dock har jag ännu inte stött på något domstolsmål som tydligt noterar släktingar till honom eller hans hustru. Zakarias uppges vara häradsskrivare i början av 1600-talet för att i mitten av 1610-talet omnämnas såsom skrivare åt Nils Knutsson till Kåred.
 
Förhoppningsvis kan nya ledtrådar om dessa personers släktkrets komma fram, när fler handlingar blir mer tillgängliga.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

116
Roos af Hjelmsäter / Roos af Hjelmsäter
« skrivet: 2012-05-28, 18:17 »
Hejsan Ylva!
 
Vad jag tror Niclas menar är att du behöver precisera dig lite bättre. Jag antar att det finns mer än en Elin inom den släkten, vilket kan innebära att du och Niclas kan tänka på helt olika personer. Har du några uppgifter om när hon levde, vem hon var gift med etc.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

117
Vrå / Vrå
« skrivet: 2012-03-07, 23:38 »
Hejsan
 
Vad finns det för belägg att Johan Nannesson var son till Nanne Svensson? Och vem var denne Johan Nannesson? Han är inte nämnd i mantalslängderna och han är med största sannolikhet inte den Johan som har barn i Össjöhult i början av 1700-talet. Den Johan som får barn i Össjöhult hette Jonsson vill jag påstå, med hänvisning till Sunnerbo dombok 1720 och småprotokollen från Göta Hovrätt.
 
 
Den Kierstin som är född 1712 i Kråxhult är sannolikt dotter till Nanne Jönsson som enligt domboken 1698 och 1699 var bosatt i Kråkshult. Han dog troligen omkring 1716.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

118
Hinneryd / Äldre inlägg (arkiv) till 13 oktober, 2012
« skrivet: 2011-12-15, 21:00 »
Hejsan Anne-Lee
 
Så här läser jag det.
 
Kirstin Jonsdotter föd  
af ärliga föräldrar d.  
9 Novembr. Fadren Jon  
Trotteson Modren h. Bo
thild Pedersdr i Tansiö
östregd.
 
 
Klockaren Jacob Jönson i Hinnery stomn
Assar Pederson i Tansiö östregd.
Arwid Jacobson Berg i Ekön
h. Anna Trottesdotter i Skrubbery
Enk.h. Bothild Johansdotter i Tansiö
h. Maria Pedersdotter ibidem ibidem wästregd.
 
 
Troligen är Eskil född i Traryd socken
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

119
Annerstad / Äldre inlägg (arkiv) till 01 februari, 2012
« skrivet: 2011-11-16, 20:45 »
Hejsan Martin
 
Har början av ett domstolsmål avskrivet som kan intressera dig.  
 
Frälsbefallningsman Giermund Bortli har till
detta ting instämma låtit Bengt Larsson och
Jöran Nilsson i Romborna angående närmare
rätt till rustningen wid cronrusthållet Romborna
som dess swärfader arrendatoren Anders Ryman
warit ägare till, men swärmoderen genom
twång måst afstå till Bengt Larsson och Jöran
Nilsson medelst en ringa skuldfordran, den hon
skall blefvit omsträgnad att betala.
Swaranden förmoda att de wid sitt mod kärandens
swärmoder hustru Christina Lund fryvilligt ingångne
klara kiöp efter nu upvista kiöpebrefven tydliga
innehåld må blifva bibehållna . osv
[Sunnerbo dombok 1724 (Göta hovrätt renov.), sommartinget §71]
 
Maila mig om du är intresserad av hela texten, för då kan jag leta upp mina bilder.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

120
Veddige / Äldre inlägg (arkiv) till 07 september, 2013
« skrivet: 2011-10-10, 21:30 »
Hejsan
 
När jag sökt anorna åt en kompis har jag kommit till en Bernt Larsson som föddes 1816-11-06 på Krogen under Jonsjö. Han var son till Lars Andersson och Maria Gustava Ödman. Någon som känner till föräldrarnas ursprung?
 
Lars uppges i husförhör vara född 1789-11-18 och Maria Gustava 1783-04-16 (har även sett en uppgift om 1779-11-20). De ingick äktenskap 1813-01-10 i Veddige socken. Två döttrar var enligt husförhören äldre än Bernt. Inger Lisa som var född 1814-04-12 också på Krogen och Eva Lovisa som uppges vara född 1811-02-20. Var Eva Lovisa var född har jag inte hittat.
 
Är tacksam för lite hjälp och ledtrådar.
 
Mvh, Lars-Ola, Halmstad

121
Knäred / Äldre inlägg (arkiv) till 06 september, 2011
« skrivet: 2011-08-29, 20:47 »
Hejsan Jan Erik
 
Jag reagerar på att den Håkan Persson som gifter sig i Knäred 1795 och uppges vara född 1754, skulle vara samma person som flyttade till Knäred år 1767. Att en 13 årig pojk fick tjäna dräng är inte otänkbart, men ganska tveksamt. Dessutom nämns att Håkan flyttade 1767 till Knäreds prästgårds kvarn, men i originalet står bara Knäred.
Någon lämplig Håkan har inte påträffats och bland annat har han eftersökts i Markaryd. Var har han eftersökts?
 
Då jag inte trodde att den Håkan som kom inflyttad till Knäred 1767 var samme som senare gifte sig Ingierd Svensdotter (född i Norrlida 1766), så kollade jag i mantalslängden om han fanns nämnd där. I längderna 1795 och några år framöver var han nämnd under Prästgården. 1794 finns han inte där, dock är en Håkan Persson nämnd som Sockensmed. Denne Håkan var med i längderna tillbaks till 1790. Vid koll i inflyttningslängden finns ingen Håkan inflyttad däromkring. Men vid koll i inflyttningsnotiserna fanns Håkan nämnd.
 
Drängen Håkan Pehrsson, hwilken förledit år
kom ifrån Marckaryd til Kiölaboda uti Götheryd
församling, har så mycket witterligit är, under
sitt wistande härstädes, fördt Christelig och be
skedelig lefnad, med wördnad nyttjat de dyre
nåde=medlen. At han är född 1755, och är för
swarlig i Christendomms kundskap utskrifne där
attest, han med sig haft ifrån sin födelse ort til
han sig nu begifwer. Är härstädes ifrån ..... ächten
skaps handel ledig. Götheryd d 3 oct. 1789.
                                     Christman Dahlstedt.
[SVAR microkort 412525, Knäred HII:1-2, kort 2/5]  
 
Av ovanstående kan slutsatsen dras att Håkan var från Markaryd.
 
Vid snabb bläddring i Markaryds första husförhörslängd, fann jag Håkan på sidan 21.
 
Ekhult Norreg.
 
Per Håkansson 1723 3/1
h: Sara Persdoter 1717
s: Påfvel 1751 15/4
s: Håkan 1754 27/4
s: Eskil
[Markaryd AI:1 (1770-9999) Bild 19 / sid 21 (AID: v19079.b19.s21, NAD: SE/VALA/00245)]
 
Hoppas det kan hjälpa.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

122
Ryssby (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 07 februari, 2012
« skrivet: 2011-08-21, 17:23 »
Hejsan
 
Jag har tidigare ställt en fråga om Per Håkansson som uppgavs i Rydaholms vigselbok år 1729 komma från Ryssby. Nu tror jag att han är son till Håkan Jonsson på Klövaryd Storegård? Någon som har kommentarer kring detta?
 
Håkan Jonsson var bosatt i Klövaryd Storegård från ca 1708 framt till sin död 1743. Tidigare hade han varit bosatt på Smedjemåla i ca 10 år. I sin dödsnotis uppges han vara 72 år och son till Jon Jönsson i Övraåkra (har jag tolkat det rätt?) och Elin Persdotter.
 
Håkan var gift strax före år 1700 med Karin Jonsdotter och tillsammans hade de 6 barn, varav två överlevde fader, Per född 1702 och Jon 1711 (tror jag). Någon som stött på Karins dödsnotis, eller är det hon som dör på Uplid Hagagård 1747 (hos sonen Per ?) 86 år gammal (troligen något överdrivet)?
 
Någon som kan ge tips om Håkan och Elins föräldrar och deras familjer?
 
Tacksam för ledtrådar.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

123
Hejsan Ulla
 
Nyare bouppteckningar finns i Lund, på Landsarkivet.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

124
Skummeslöv / Skummeslöv
« skrivet: 2011-05-29, 13:05 »
Hejsan Eivor
 
När Johan Edvin med familj flyttar till Allared 2 i Veinge socken år 1918, finns ej dottern Edit Ingeborg noterad. Möjligen har hon redan lämnat föräldrarna eller så har hon dött ung.  
 
Har du även koll på de barnen som är födda på 1900-talet?
 
Agda Evelina, 1901-03-24
Karl Lennart, 1903-12-03
Junborg? Elenora, 1906-09-25
Johan Evald, 1909-06-24
 
En sökning i församlingsboken i Skummeslöv, kan möjligen ge svar på Edit Ingeborgs öde.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

125
Hejsan Martin
 
Min första tanke är att Ingemar lånat pengar av Per Jonsson och tvingas nu betala tillbaka dessa till Pers svärson Zachris (möjligen då Per inte längre är i livet?. Om Per varit svärfar till Ingemar, så förstår jag inte vad Zachris skulle bli inblandad, om nu inte han också är släkt på något sätt.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

126
Traryd / Äldre inlägg (arkiv) till 10 mars, 2011
« skrivet: 2011-02-20, 10:45 »
Hejsan Staffan
 
Jag kan bidra med några utdrag ur domboken.
 
1/4 skatteJord i Ahlenskiöp, den Nils Nilßon dersamma
stedes panttsatt, uppbiudes till werdering och Sahlu, åth
dem henne behagar infrya   1 g
[Sunnerbo dombok 1694-02-20, nr 27]
 
Tormar Perßon i Ahlenskiöp, kiöpt af sin gårdman Leutnanten
Manhaftigh Nils Nilßon Exing, Ett Tunneland skattejord
Uthi Swen Gummeßons fierding der sammastedes för
20 C.r Smt som uppbiudes   1 g
[Sunnerbo dombok 1696-02-03, nr 40]
 
Nills Nillßon i Ahlenskiöp upwyste i Rätten hustru
Anna Sahl. Albrect Börgesons i Marckarydh qwitto
bref af d 18 May 1698, uty hwilcket hon tillstår
at Nills Nillßon med Ett hundrade C.r Smt 1/4
skattejord, dhen han tillförne Pantsatt, inlöst
hafwer, och Ehuru wähl Creditoren prätention
till 260 C.r Smt skall sigh bestyga, wyßar han  
sigh lykwähl med 100 C.r Smt förnögd wara, och
det i anseende till Debitorens medellößheet och
slatta tillstånd:  och såsom Debitoren under warande
ächtenskap med sin senare hustru Kierstin Nillsdotter,
ber.de skattejords fierdingh infryat, dy blif.r efter begär
ran henne till säkerheet, detta meddehlat, och i härads
protocollo intechnat.
[Sunnerbo dombok 1698-05-16, sid 219]
 
för afledne Nils Exingz barn af förra kullen opbiudes 1/4  
Skattejord i Alanskiöp      2dre g
[Sunnerbo småprotokoll 1722-05-28, sid 996v]
 
Av de två första kan slutsatsen dras att Nils ekonomi inte var så bra, men 1698 kan han åter inlösa en pant, så då ser det bättre ut för honom.
 
Vidare utläser jag även att han verkar ha varit gift två gånger och andra hustrun heter Kerstin Nilsdotter. Denna Kerstin bör väl var densamma som han har barn med 1689-1700.
 
Hoppas dessa avskrifter och funderingar kan vara till någon hjälp.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

127
Almundsryd / Äldre inlägg (arkiv) till 04 oktober, 2011
« skrivet: 2011-01-30, 12:25 »
Hejsan!
För en väns räkning undrar jag om någon känner till Per Persson och Märta Jönsdotter. De gifte sig 1749-01-06 och då uppgavs han vara ifrån Stenshult och hon Kvarnhult (Qwarnhult). De får flera barn i Kvarnhult, bland annat min väns ana Sune 1749-05-18.
 
Någon som känner till Per och Märtas föräldrar?
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

128
ÄHejsan Curt
 
Anders Bengtsson var tegelbruksarbetare vid tegelbruket i Stjärnarp i Eldsberga socken. Vid vigseln 1731 tituleras han som tegelmästare. Vigseln och dottern Brita födelse (1732) är noterat i Trönninge kyrkbok, fastän hemorten för hustrun och dottern var Klastorp i Snöstorp. Detta har sin förklaring i att Trönninge var annexförsamling till Snöstorp och vissa byar var förda i fel socken.
 
Anders med familj flyttade 1734 till Vegaholm i Strövelstorp socken, men där har jag inte funnit fler barn, fastän dottern Anna borde ha varit född där.
 
Anders dotter Brita gifter sig 1750 med den nye brukaren i Kövlinge, när fadern åter beger sig till Strövelstorp socken. I bouppteckningen efter Brita 1761, finns Måns Bengtsson i Västralt nämnd som anhörig.
 
Dottern Anna gifter sig till Köpinge 2 i Laholms landsförsamling.
Dottern Kerstin gifter sig 1756 med Lars Bengtsson och deras vidare öden har jag inte följt ännu.
Sonen Bengt är min ana och han bosätter sig i Linghult 2 i Veinge socken.
 
Av övriga barn har flera dött som unga, och några har jag ännu inte hittat vad som hänt dem.
 
mvh, Lars-Ola, Knäred

129
Enslöv / Äldre inlägg (arkiv) till 08 maj, 2012
« skrivet: 2011-01-27, 21:50 »
Hejsan Christer o Diana!
 
I bouppteckningstexten står att Anders Ifwarsson är Hallbergs broder. Jag tror det borde ha stått Anders Öyarsson istället. Anders är son till Öyar Andersson och är brukare av hemmanet Tavla 1.
 
Dessutom finner jag ingen son Anders till Ifwar Öyarsson.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

130
Hejsan Curt
 
Mannen i Köpinge heter Lars Kjellson (Kiälson) och var gift med Anna Andersdotter. Hon i sin tur var dotter till Anders Bengtsson (min ana), som är bror till din Måns Bengtsson (enligt den slutsatsen jag dragit).
 
Anders dör i Ysby socken 1752. Vad som hände med Maria, Anders eller Johan, vet jag ej.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

131
Key / Key
« skrivet: 2011-01-22, 01:06 »
Hejsan Niclas
 
I Gamla Halmstads Årsbok från 1951 (sid 88), står det skrivet om familjen van den Enden.  
 
Lorentz Fridrichsen gifte sig troligen år 1654 med Elna Arfwedsdotter Griim, som året dessförinnan blivit änka efter Jacob Jacobsen Key (kallad Jacob Skotte). Elna och Lorentz hade sonen Fredrich Lorentzon van den Enden, som uppges vistas i Holland 1684 och var gesäll i Hamburg 1688.
 
I min forskning har jag uppgiften att Gundel Jacobsdotter Key skulle ha varit gift med Jöns Börgeson Halmstadius, som var kyrkoherde i Halmstad. Möjligen har denna Gundel gift om sig med Mosaelius.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

132
Vrå / Äldre inlägg (arkiv) till 06 mars, 2012
« skrivet: 2011-01-10, 19:07 »
Hejsan Raimo
 
Hans Börjesson var son till Börje Svensson Bergman, som var handelsman i Laholm. Modern hette Annika Simonsdotter. Börje var bosatt i Laholms stad, men jag har inte funnit någon födelsenotis för sonen Hans, men han är nämnd som son i mantalslängden.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

133
Söndrum / Mtl Söndrum EIII:29 sid 23
« skrivet: 2010-12-31, 00:14 »
Hejsan Georg
 
Efter jungfrun så är drängar och pigor uppräknade. Först kommer
dreng: Per Nilß
dreng: Jöns
dreng: Pål
osv.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

134
Knäred / Äldre inlägg (arkiv) till 06 september, 2011
« skrivet: 2010-12-20, 19:28 »
Hejsan Curt
 
Jag håller med Rolf. Avvittring har med arvsskifte att göra. Om det inte fanns några barn mellan makarna, så har jag för mig att den avlidnes släktingar hade rätt till sin del.
 
Curt om du kollar i Veinge vigselbok mellan åren ca 1740 till 1770-talet, så finner du många avvittringar, där en del är som kortfattade bouppteckningar.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

135
Knäred / Äldre inlägg (arkiv) till 06 september, 2011
« skrivet: 2010-11-07, 19:44 »
Hejsan Curt
 
Bengt Swarfware i Kiörsweeka
 
Så läser jag det.
 
Ska återkomma till dig angående det andra vi diskuterat, när jag har haft tid att studera alla uppgifterna.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

136
Hejsan Curt och Christer
 
Följer man mantalslängderna år för år och antar att ordningen på folket är densamma hela tiden, så kan jag förstå Curt tankar angående Per Nilsson. Dock tror jag inte att mantalsskrivaren slaviskt följede samma ordning varje år. Därför anser jag att det är den Per Nilsson gift med Karin Olofsdotter som i mtl 1704 flyttar till Laholm. Detta tycker jag stryks av åldersskillnaden som jag utläser i materialet.  
 
Curts anor Per och hans hustru Johanna Olofsdotter är nämnda i mtl 1662 och jag tror att det är han som avlider 1705 och att det är hans hustru som omnämns vara över 80 år (troligen något överdrivet, med tanke på sonen Nils). Ifall uppräkningen av personer i mantalslängden skulle haft samma ordning hela tiden, skulle det få mig att anta att antingen Per och Johanna var föräldrar till de barnen födda 1696 och 1700 (alltså i fruktbar ålder i omkring 40 år), eller att Karin skulle få barn när hon var över 70 år gammal.
 
Curt, du har helt rätt att det inte står i mantalslängden att Per Nilsson flyttar från Uddared till Evabygget. Dock tror jag (därav parantesen i mitt första inlägg) att han flyttar till Uddared. Detta på grund av att Per försvinner i mtl 1704 från Uddared och en Per dyker upp i Kattarp 2 (Evabygget) i mtl 1704. Dessutom förekommer Karins syskon som dopvittne vid hennes barns dop 1709 och 1710, syskon som kan kopplas till Uddared.
 
Gällande de två andra sakerna, kan jag inte utläsa några fakta ur kyrkböckerna. Dock kan andra källor peka på att det är korrekt. Ur kyrkböckerna utläser jag:
 
Knäred (N) C:1 s 93 (1705-02-19)
1 Söndagh i faste Christnas Nils ols barn i öabygget,
Johanna, Suen Pärs hustru i Öen bar thet
fadd: Jöns i Suänsilt, Anders Mattisons hustru
på byggit
 
Någon Anna kan inte jag utläsa ur födelsenotisen.
 
Knäred (N) C:1 s 118. (1710-05-12)
d 12 Ejusd: Valedicerade Johan Jönsons Salig hustru
Kirstin, thenne wärlden Sedan hon skådat deß weder
möda i 55 åhrs tid.
 
Att denna Kerstin dött i Elmhult kan jag inte med säkerhet säga.  
 
Det var allt för denna gång. Mycket trevligt att studera källorna och försöka klura ut svårigheter. Förhoppningsvis kan vi hitta något dokument som verkligen ger oss svart på vitt.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

137
Hejsan Curt
 
Jag tror du har hamnat i lite fel tankebanor.
 
Du skriver att NN är gift först med Sven Nilsson och sen Per Nilsson. Men jag vill påstå, vilket jag gjorde redan i mitt första inlägg att Per Nilsson var gift med Karin Olofsdotter. De gifte sig 1695 i Knäred och får barn i Knäred 1696 och 1700. Omkring 1703 (mtl 1704) flyttar de till Evabygget, där de får barn 1709 och 1710. Karin är namngiven i födelseboken de två sistnämnda åren, så det finns ingen möjlighet att Per kan ha gift sig med NN omkring 1703.
 
Dopvittnen som dyker upp i den släktkrets talar inte något tydligt språk. År 1700 är möjligen Sven Nilsson i Evabygget dopvittne hos Per Nilsson (är lite osäker på ortsnamnet), vilket kan peka på att Per och Sven var bröder. Släktskap dem emellan skulle kunna förklara hur Per kom över gården Evabygget.
 
Bengta Svensdotter är möjligen dotter till Sven Nilsson, vilket i sin tur ger en bra förklaring hur hon tillsammans med sin man Hans Olofsson kan bruka Evabygget.  
 
Vem Hans Olofsson är kan jag idag inte svara på. Vid första genomgången trodde jag att han var syster till Per Nilssons hustru Karin, då faddernotiserna nämnde de olika familjerna. Dock blandar sig en Nils Olofsson i Erlandsbygget in bland faddernotiserna och möjligen är Hans en bror till honom. Tidsmässigt passar det bättre att Hans och Nils är bröder, dessutom uppgavs Hans vara 59 år gammal 1741 när han dog. Detta ger en födelsetid omkring 1682, ett par år efter Karin Olofsdotters fader Olof Jönssons uppges vara död enligt mantalslängden. Definitivt inte lätt att med säkerhet säga hur det förhåller sig.
 
Curt, du nämner att Johan Jönsson i Elmhult gifter sig andra gången 1711 med Lussa Hansdotter. Vad finns det för bevis för att han varit gift två gånger och vilka uppgifter pekar på en första hustru?
 
De tre Svensdöttrarna (Ingier, Kerstin o Bengta) som du uppger som systrar, vilka källor pekar på att så var fallet? Du har även att Ingier gifte sig 1707 med Nils Olofsson, stämmer det? Mantalslängden visar på att Nils var gift redan 1701 (mtl 1702) och det framgår inte att hans hustru har dött omkring 1707.
 
Förutom det du uppger ovan har jag även sett uppgifter i Ekwalls utredningar om gårdarna i Knäred som pekar på dessa giftermål, men har själv inte kunnat hitta några källor som talar för att dessa årtal stämmer. Men det finns många källor...
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

138
Hejsan
 
Tror nog att den Bengta som är dopvittne i Knäred 1720 är Bengta Svensdotter i Evabygget. Hon var gift med Hans Olofsson. Han var troligen svåger till Per Nilsson. Alltså Pers hustru Karin Olofsdotter och Hans Olofsson var syskon, barn till Olof Jönsson (död ca 1678 i Uddared, Knäred) och Kierstin Persdotter.  
 
Sannolikt är det via Olof och Kierstin eventuellt släktskap kan sökas.
 
Mvh, Lars-Ola, KNäred

139
Hejsan
 
Var inte Per Nilsson i Evabygget gift med Karin Olofsdotter??? De gifte sig i Knäred 1696 och bodde under ett par år i Uddared innan de omkring 1703 flyttade till Laholm (Evabygget) enligt mantalslängden. I födelsenotiserna 1709 och 1710 omnämnds hustru vid namn. Som dopvittne 1710 finns Johan Jönsson från Elmilt.
 
Per Nilssons hustru dör 1734 i Evabygget, och det kan möjligen vara denne Pers hustru. Möjligen har Per gift om sig med en Bengta, men om så är fallet, tror jag att släktskap är på Pers sida.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

140
Lantmätare / Lantmätare
« skrivet: 2010-09-15, 13:16 »
Hejsan
 
Jag undrar om någon har stött på lantmätaren Gabriel Nilsson? Han uppges i två domstolshandlingar från Sunnerbo härad ha varit bosatt i Vadstena 1699 och 1700. Handlingarna rör testamentering och försäljning av hans arvejord i Skeen Liagård i Annerstad socken.
 
Finns han nämnd i Ekstrands bok om lantmätare? Är det känt när han dog?
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

141
Hallberg / Äldre inlägg (arkiv) till 03 september, 2010
« skrivet: 2010-09-03, 10:39 »
Hejsan Niclas
 
Fann på www.ddss.nu att i Vankiva socken föddes Elna 1744-11-08, hon var dotter till Nils Hansson och Marna Nilsdotter. Det uppges även att dottern Elna har dött.
 
I Vankiva vigselbok 1745-01-07 gifte sig Nils Hansson och Marna Nilsdotter. Att det är rätt Nils Hansson framgår av att brodern Jost Hansson är löftesman.
 
D 9 Dec: 2: Sönd: i advent Trolofwades Soldaten Nils Hansson från Småland ock Marna Nils doter af Wankifwa, Löfftes man, woro Jost Hansson från Hesleholms huus, ock Gunne Clemmeds. af Wankifwa
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

142
Torpa / Äldre inlägg (arkiv) till 29 juli, 2010
« skrivet: 2010-07-22, 09:14 »
Hejsan Lena
 
Några svar på dina frågor får du om du kollar i Husförhöret AI:14 (1866-71) i Torpa socken, sidan 329.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

143
Tönnersjö / Äldre inlägg (arkiv) till 01 januari, 2011
« skrivet: 2010-07-21, 08:50 »
Hejsan Lena
 
Frågan bör ställas under Breared socken, men då den finns här svarar jag lite kort.
 
Per är född 1797-11-14 i Böshult (nr 2), Breared (N) (C:4 s 152) och Johanna 1804-09-16 i Böshult (nr 1), Breared (N) (C:4 s 260).  
 
Datumen skiljer sig lite från de som uppges i husförhören, men om man följer familjerna bakåt i tiden, nämns även föräldrarna, vilket säkerställer uppgifterna från födelseboken att det är rätt födelsenotiser.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

144
Allmänt / Halland och Halländingen
« skrivet: 2010-07-15, 12:22 »
Hejsan
 
Kan kolla på stadsbiblioteket i Halmstad. Har märkt att deras katalog inte alltid är uppdaterad med vad de faktiskt har. Sen finns möjligheten att den även finns på högskolans bibliotek.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

145
Rydaholm / Äldre inlägg (arkiv) till 06 mars, 2011
« skrivet: 2010-07-14, 08:13 »
Sannolikt var Per Håkansson bror till Jon Håkansson som gifte sig i Rydaholm 1735 med Kerstin Knutsdotter. Jon förekommer som dopvittne hos flera av Pers barn. Dock har jag inte funnit några uppgifter om barn till Jon, eller var och när han dör.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

146
Rydaholm / Äldre inlägg (arkiv) till 06 mars, 2011
« skrivet: 2010-07-13, 23:10 »
Hejsan Rune
 
Tack för ditt svar.
 
Karin anser jag vara dotter till Per Håkansson och Maria Svensdotter, då född 1734 och inte 1737 som husförhör pekar på. Marias fader är den ovannämnde Sven Eriksson, som jag funderar kring hans ursprung. Möjligen kan den Arvid som förekommer som dopvittne två gånger vara en släkting.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

147
Rydaholm / Äldre inlägg (arkiv) till 13 juli, 2010
« skrivet: 2010-07-13, 12:41 »
Någon som känner till Nils Anderssons ursprung?
 
Han gifter sig 1760-10-12 i Rydaholm med Karin Persdotter. De får tre barn i Rydaholm vad jag har hittat: Maria 1761-07-16, Gunnel 1764-01-10 och Jonas 1766-09-13 (min ana).
 
Som jag nämnt i annat inlägg flyttade troligen familjen till Sunnerbo. Sonen Jonas dör i Vrå socken 1837.
 
Karin Persdotters morfader Sven Eriksson har flera barn som är födda i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. Vid döttrarna Karin och Saras dop finns en Arvid från Damskroken??? närvarande. Undrar om jag läst rätt på ortsnamnet och om någon vet var orten ligger? Notiserna finns på C:1 s 30 och s 50.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

148
Annerstad / Äldre inlägg (arkiv) till 14 november, 2011
« skrivet: 2010-06-28, 13:56 »
Hejsan Yvonne
 
Carl Frännessons (ej Främmesson)son Per, född 1722, var gift 1746 i Odensjö socken. I vigselnotisen uppges hustrun Ingeborg vara ifrån Hylte i Odensjö socken och vid koll av födelseboken år 1723 finns en Ingeborg Nilsdotter född i Hylte i Odensjö socken.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

149
Förslag på nya projekt / Förslag på nya projekt
« skrivet: 2010-05-21, 18:25 »
Läste i det nyutkomna Angeläget om Sveriges dödbok och där skrivs det att målet är att komplettera hela 1900-talet.
 
Därför undrar jag varför år 1900 inte finns med i den version som kommer nu i sommar. Det känns ju onödigt att i nästa version gå tillbaka i alla socknar som är färdiga och komplettera med ett årtal. Visserligen blir det ett projekt i sig, men det hade varit att det hade varit med från början, så att kraften istället kan läggas på de församlingar som inte är gjorda.

150
Hejsan Anders
 
Erik Hultenberg är inflyttad till Laholm från Elestorp 1 i Tjärby socken (mtl 1742). När han dyker upp i Laholm finns han på nummer 68 i staden och han kallas då gamle stadstjänarens son. I mtl 1743 dyker en Sven Hultenberg upp som uppges vara född i Småland, och denne blir sedan soldat i Vrå socken (mtl 1744).
 
Vid koll på Rolf Carlssons hemsida (www.ljungbykompani.se) så fann jag en Lars Eriksson Hultenberg, med sönerna Erik 1722 och Sven 1725. Sven Larsson Hultenberg finns också med på sidan.
 
Troligen är Lars Eriksson H. den du söker. Rolf uppger att han är gift 1711, vilket ger gott om plats för dottern Kerstin.
 
Har inte funnit Lars död ännu, men i Laholm 1764-06-28 afled Stadztjenaren Hultenbergs Enka af bröstwärk, begrofs d. 1 Julii 86 år gl. Denna Enka tror jag är Lars hustru.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

151
Yrken F / Filmregissör
« skrivet: 2010-04-23, 11:21 »
Hejsan
 
Den information jag har är att Ebba Johanna Lindkvist (Lindqvist), var född Bergman 1882-03-10 i Eleonora församling i Stockholm. Hon gifte sig med operasångaren Viktor L.
 
Det som är av intresse för min nästkusin är om det är samma Ebba som var filmregissören, bland annat av den orsaken att han själv jobbar en hel del med film. Dessutom som jag nämnt ovan förekommer det historier inom familjen som tyder på att det är samma Ebba, hans mormors mor och regissören.
 
Torsten, jag håller med dig angående lämna ut kontaktuppgifter utan vederbörandens medgivande.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

152
Yrken F / Filmregissör
« skrivet: 2010-04-22, 22:44 »
Tack Torsten för ditt uppslag.
 
Min förhoppning är att någon känner till regissörens födelsedata, för att kunna jämföra den med information som min nästkusin har. Ebba är troligen en ana till honom. Inom hans familj har det talats om mormodern Ebba arbetat med film och teater.
 
Får jobba vidare med detta.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

153
Yrken F / Filmregissör
« skrivet: 2010-04-22, 16:14 »
Hejsan Steve
 
Tack för dina funderingar. Ska jobba vidare på att finna mer uppgifter om henne.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

154
Yrken F / Filmregissör
« skrivet: 2010-04-21, 10:34 »
Hejsan
 
Undrar om någon känner till födelseuppgifter för Ebba Lindkvist. Hon regisserade filmen Värmländingarna 1910 och är möjligen Sveriges första kvinnliga filmregissör.
 
Tacksam för svar.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

155
Svart / Svart
« skrivet: 2010-04-08, 22:45 »
Olof Olofsson Svart dyker upp i Laholm omkring 1713 (mtl 1714)
 
Var kan de äldsta (?) barnen Inger Helena och Per vara födda? Växjö, eller ???
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

156
Eldsberga / Äldre inlägg (arkiv) till 02 oktober, 2010
« skrivet: 2010-03-24, 10:05 »
Hejsan Curt
 
Kan tyvärr inte meddela vart de tar vägen eller när de dör, men om du studerar Eldsberga mantalslängd för år 1745 finner du varifrån Kerstin är kommen ifrån.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

157
Berga (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 20 mars, 2010
« skrivet: 2010-03-20, 23:09 »
Sven Larsson och hans hustru Stina Andersdotter har jag kontakt med sista gången Berga AI:5 s 1 (1812-1817).
 
Sven uppges där vara född 1732 och Stina 1750.  
 
I husförhöret är de överstrukna och det noteras utfattiga Inflyttade utan Rotens tillåtelse
 
Någon som vet varthän de försvinner, eller var de dör?
 
Det jag egentligen söker är var Stina är född och hoppas kunna hitta henne i ett senare husförhör där födelseförsamling är noterat.
 
Tacksam för ledtrådar
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

158
Långaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 22 januari, 2011
« skrivet: 2010-03-19, 11:10 »
Hejsan
 
Undrar om någon stött på Bengta Larsdotter, som bodde i Norra Strömhult från åtminstone 1711 till minst 1733 (mtl och AI:1 s 64 och AI:2 s 84). Hon verkar ha haft tre barnkullar. Först med en Peder ?, sen med Kettil Larsson (1688-1712) och till slut med Bengt Hansson (1677-1723). Min ana är sonen Lars i andra äktenskapet.  
 
Någon som vet var och när Bengta avled?
 
Övriga upplysningar om familjen är också av intresse.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

159
Vrå / Äldre inlägg (arkiv) till 15 mars, 2010
« skrivet: 2010-03-15, 20:54 »
Hejsan Gunvor o Christer
 
Anna Månsdotter är född 1768 i Hunsberg i Lidhult socken.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

160
Ränneslöv / Ränneslöv GID: 1829.13.47800
« skrivet: 2010-03-14, 19:01 »
Hejsan Georg
 
Jag rekommenderar dig att studera mantalslängderna.
 
Vid en snabb koll i mtl 1766 (AD-online) sid 601 fanns en son Bengt nämnd. Även Hallands släktforskarförening har dessa längder, och då uppställda efter socken.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

161
http://www.surfthechannel.com/
 
Channels -> Televison -> Who do you think you are
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

162
Hinneryd / Hinneryd
« skrivet: 2010-03-05, 09:47 »
Hejsan Stig
 
Läser det som:
 
Enkem. ärlig Lars Anderßon i Böshult, och pigan
Johanna Clementsdr i Fagerdala
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

163
Hinneryd / Hinneryd
« skrivet: 2010-03-04, 09:48 »
Hejsan Stig
 
I min avskrift av husförhörslängden 1761-63 (Hinneryd AI:2) sid 65 så finns ingen Johanna med make Lars, så jag kan inte se något datum på henne. Men på ovannämnda sida finns Clement Svensson med familj och där finns även en dotter Johanna född 1748.
 
Vid kontroll av familjen via KGF-skivan fann jag en dotter Ingierd död 1739, vilken skulle enligt åldersuppgiften varit född samtidigt som den Johanna som du nämner. Mitt antagande är att Clements dotter som är född 1739, dör samma år och det är hans dotter som är född 1748 som gifter sig med Lars. (Jag har dock inte haft möjlighet att studera andra husförhörslängder, vilka kan förmedla andra uppgifter än mina antagande).
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

164
Hinneryd / Äldre inlägg (arkiv) till 26 maj, 2010
« skrivet: 2010-02-09, 16:32 »
Hejsan Marianne
 
Någon son Sten till kyrkoherden Peder (Petrus) Paulin, är inte uppmärksammat av Herdaminnet, Molin & Wilstadius i deras böcker om småländska studenter i Uppsala, Markes artikel i Sunnerbokrönika del 3, eller av Wallerstedt & Dufberg i Släktforskarnas årsbok 2006.
 
Kyrkoherden Paulin bodde enligt mantalslängen 1658 i Lidhult i Hinneryds socken, vilket stämmer illa om Sten skulle vara född i Tansjö. Möjligen flyttade kyrkoherden, men jag har inte de uppgifter tillhanda just nu.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

165
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 08 oktober, 2010
« skrivet: 2010-01-02, 18:52 »
Hejsan Irene
 
Dottern Gunilla, född 1832, är möjligen den Gunilla som lever som gift i Kungsladugården i Laholms landsförsamling 1890 och 1900 (Sveriges Befolkning 1890, 1900).
 
Då det endast föddes en Gunilla i Veinge år 1832 bör det vara rätt person. Det bör gå att följa henne bakåt i tiden och på så sätt hitta vart föräldrarna tar vägen.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

166
Voxtorp (F) / Äldre inlägg (arkiv) till 29 juni, 2011
« skrivet: 2009-12-21, 14:01 »
Hejsan Bengt
 
Jans hustru bör ha avlidit 1729, då hon är nämnd i mtl 1729 men inte i mtl 1730. Mantalslängder för perioden 1727-1729 finns också hos SVAR.  
 
Dessutom har Niclas observerat att det finns vissa mantalslängder i Vadstena som kompletterar några av luckorna som finns i SVARs material.
 
Jag håller med dig att med mantalslängderna kan reda ut släktskap. Personligen tror jag att en genomgång av mantalslängderna är första steget i en rekonstruktion, för att därefter fylla på med uppgifter från andra källor.  
 
Därför vore det bra att komma överens om ett lämpligt format att hantera mantalslängderna och hur genomgången ska gå till. I mina egna socknar har jag skrivit av en del längder i Excel, och lagt det byvis, för att enkelt kunna följa vad som händer i en by och gård. Håller helt med Bengt att man bör kolla varje år för att få en helhetsbild.
 
Mvh, Lars-Ola, Lund

167
Hinneryd / Äldre inlägg (arkiv) till 26 maj, 2010
« skrivet: 2009-11-27, 10:04 »
Tack Alvar
 
Jag får leta efter lämpliga kandidater i Halland.
 
Den Nils Persson som är född i Sibbalt i Knäreds socken är det troligen inte, då han med största sannolikhet är gift i Knäred och har barn först i Sibbalt, sen flyttar till Veinge socken.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

168
Traryd / Äldre inlägg (arkiv) till 10 mars, 2011
« skrivet: 2009-11-25, 13:25 »
Hejsan Berta
 
Inte så insatt i Traryds församling, men efter att ha tittat lite så fann jag följande.
 
Enligt mantalslängden gifte sig Assar omkring 1704. Vid första barnets födelse (1705) var ett kvinligt dopvittne från Hinneryd socken. I Hinneryds kyrkoräkenskaper (LIa:1 s 41) framgår det att Assar Jönsson från Aghult i Traryds socken varit brudgum den 29 maj 1704 (åtminstone betalt då). Alltså var troligen Elins föräldrar bosatta i Hinneryds socken.
 
Vidare så hette Assars företrädaren i Aggalt (Lillegård) Jöns, vilken bör vara den Jöns Assarsson som omtalas vid sommartinget 1702 som salig. Begravningsboken i Traryd har Jöns antecknad som begravd den 16 februari, tyvärr ingen  uppgift om ålder. Denne Jöns Assarsson bör vara fader till Assar Jönsson.
 
Troligen finns fler uppgifter att finna i domboken, mantalslängderna och de vanliga kyrkböckerna.
 
Mvh, Lars-Ola, Lund

169
Hishult / Äldre inlägg (arkiv) till 12 augusti, 2014
« skrivet: 2009-11-21, 11:36 »
Hejsan
 
Har visserligen inte så mycket kunskap om Hishult socken, men frågan är om denne Kjell Andersson som var gift i Hishult verkligen funnits, eller om skrivaren helt gjort bort sig? Vid en titt i mantalslängden borde det väl varit Ingel Bengtsson som gifte sig då, eller?
 
Kjell Andersson och Boel i Bröden i Tönnersjö socken gifter sig omkring 1719 enligt mantal, och hon är tidigare nämnd där som piga under några år. Troligen är hon dotter i gården, då det finns en syster Boel till brukaren Lars Persson, nämnd under tidigt 1710-tal.
 
Boel dör/begravs 1767-02-15, både enligt mantalslängden och dödboken (C:1 s 30),
 
Mvh, Lars-Ola, Lund

170
Hamneda / Äldre inlägg (arkiv) till 24 november, 2009
« skrivet: 2009-11-20, 12:20 »
Någon som känner till nedannämnda personerna och deras släktkrets?
 
Samma dag insinuerat i retten att medh wittnen ratifi-
cerat kiöpebref af dato d 8 juny Ao 696 af följan
de sälljare uthgifvit nemln Bengt Jonßon i Nothult för
sålt till sin swåger Johan Månßon i Horn sin hustrus
arfweJord i Norregdn Horn för penningar - 15 dlr 24 öre
Smt.
Daniel Persson i Bäckarydh i lyka måtto till honom
föryttrat sin hustrus arfveJord i Ngdn Horn för - 15dlr
24 öre Smt. Än hafwer Johan månßon sig till
bytt af sin broderson Swen Ebbaßon, Sexton skieppld
utj Horn emot wederlag af 16. skld i Bäckaryd, sampt
och i mellomgift gifwit - 3 dlr 24 öre Smt
Noch tillstår Gunne Jönßon sig hafwa bytt medh sin
Swåger Johan Månßon, och gifwit honom 5 skld Jordh.
Eskels gårdh för 5 skld norregdn föruthan 10 skld
han sielf Erft, att Johan månßon således genom kiöp
och arff är blefwen ägare till ⅜ skattejord i norregd
Horn, sampt 1/16del utj Eskelsgård jbm, som kiöpebref
wet wydlöftteligare uthwysar bewilliades der å
skiöta.
(Sunnerbo dombok 1701 VT, sid 9)
 
 
Är själv ättling efter Daniel Persson.
 
Mvh, Lars-Ola, Lund

171
Hinneryd / Äldre inlägg (arkiv) till 24 november, 2009
« skrivet: 2009-11-18, 16:49 »
Hejsan
 
En av mina anor, soldaten Nils Persson Boxberg har jag inga föräldrar till. Han var född ca 1751 och dog  1821-04-03 i Språxhult, Hinneryd (C:2 s 518).
 
Samma sak gäller hans andra fru, Elin Bengtsdotter. Hon ska vara född omkring 1754 och dog 1792-03-28 i Buskhult, Hinneryd (C:2 s 487).
 
Någon som kan hjälpa mig i rätt riktning gällande födelseort, föräldrar och syskon ???
 
Mvh, Lars-Ola, Lund

172
Annerstad / Äldre inlägg (arkiv) till 13 januari, 2010
« skrivet: 2009-11-17, 11:07 »
Hejsan Anders
 
Skrivaren av Vrå kyrkbok före ca 1750 har nog haft ont om bläck i pennan, för det är väldigt sällan efternamnen är med, tyvärr.
 
Vid Anna och Anders första barndop finns en Svenborg Arvidsdotter från Kråxhult i Vrå nämnd och när Anna Arvidsdotter är dopvittne vid Svenborgs första barn (Anna då bosatt i Viggåsa i Annerstad socken)kan slutsatsen dras att de är systrar. Av det drar jag slutsatsen att den Annika Arvidsdotter (Anna) från Kråxhult som gifter sig 1747 är samma som din Anna, då de är ifrån samma by.
 
Svenborg var född 1723 i Annerstad socken, dotter till Arvid (tyvärr inget efternamn där heller). Familjen är nämnd i det första husförhöret i Annerstad, då bosatta i Espenäs. Där nämns även en dotter Karin, samt att de flyttar till Vrå socken. Dottern Karin var född i Bjerseryd i Vrå socken år 1720. Familjen verkar ha flyttat runt en hel del.
 
När det gäller föräldrarnas efternamn, så vill jag påstå att det är Annas moder Elin som änka gifter sig 1746 med Per Nannesson. Hon kallas då Månsdotter är då bosatt i Singsjö, Vrå och han i Kråxhult. I Singsjö dog några år tidigare en Arvid Andersson. Dessutom förekommer ett par Anderssöner/döttrar som dopvittne vid Arvid och Elins barns dop.
 
Förhoppningsvis kan ytterliger information om familjen hittas i domböcker och bouppteckningar, men det tar lite tid innan allt det är genomgånget.
 
Hoppas detta förklarar hur jag tänkt...
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

173
Annerstad / Äldre inlägg (arkiv) till 13 januari, 2010
« skrivet: 2009-11-16, 18:10 »
Anders Månsson Elmgren uppges vara kommen från Rogberga socken vid vigslen. Möjligen finns hans bakgrund i västra Sunnerbo härad, men det vet jag inte för tillfället.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

174
Annerstad / Äldre inlägg (arkiv) till 13 januari, 2010
« skrivet: 2009-11-16, 01:13 »
Hejsan Anders
 
Hustrun Anna är född 1727 i Vrå socken, dotter till Arvid Andersson och Elin Månsdotter.
 
Hon gifter 1747-06-07 i Vrå socken med Anders Månsson Elmgren. Dock kallas han i notisen för Måns Elmgren, men det är sannolikt en felskrivning.
 
Mvh, Lars-Ola, Lund

175
Annerstad / Äldre inlägg (arkiv) till 13 januari, 2010
« skrivet: 2009-11-14, 15:36 »
Hejsan Anders
 
En trolig fader till Per Persson är den Per Bengtsson som var bosatt på Romborna Norregård i början av 1750-talet.
 
Enligt husförhöret 1750-54, sid 28, flyttar Per Bengtssons son Per till Linnerotsgården (om jag läst rätt). På Linnerotsgården (Romborna, sid 26) noteras Per Persson och hans hustru Bengta. Per och Bengta är troligen gifta år 1750. Uppgiften att Per Persson skulle vara född 1731 enligt det husförhöret bör tas med en nypa salt. Vid sin död 1797-01-01 uppges han vara 73 år gammal, alltså född omkring 1723.
 
 
Mvh, Lars-Ola, Lund

176
Hinneryd / Hinneryd CI:1 sidan 127 Sven Olufsson
« skrivet: 2009-11-11, 22:15 »
Peder Swenson, född
af ährl. föräldr d 16
Martii, fadren Swen
Olufzson, modren h:
Christjon Pehrs dotter
i Hyltan.
 
Mvh, Lars-Ola, Lund

177
Hejsan
 
Den Daniel, son till Börge Krååk i Långaskog som Niclas nämner ovan, hade troligen inga barn efter sig.
 
Han är omnämnd i två domstolsmål vid sommartinget 1692 och där framgår att han är död och att bröderna och svågrarna vill ta del av hans jord (arv?).
 
Nämbdemannen Joen Krååk prätenderar att få uthniuta
10 dlr Smtt af sin Broder Zachris Krååk, här flytande
af någon skattejord utj Linnarååßa gård, efter deras
Sahl. Broor Daniel, Beropandes Joen sig på een undfången
Lagmansdomb; Zachris Krååk tillstädes, berättar sig
i dhetta måhl ey wara Lagl.n Citterat, och derföre berättar sig
Contestera Litem, dy Blef detta ährendet till enn annor
tyd upskutit.
(Sunnerbo dombok 1692 ST, nr 50)
 
Yttermera angaf Nembdemannen Joen Krååk för Retten, huru
såsom han sedan Ao 668 hafwer dragit försorgh och utstådt
åthskilliga swåhrheeter för sin Broders Daniells Jord i Hällhult,
bestämde af een 1/6. , Emädan berörda des Broder, och då waran
de student wed samma tyd bortreest, men sedermera ey
Igenkommen, Skohlandes Joen, som han berättar, skatten
för berörde Jordh betahlt, men den intet brukt, påståen
des Jorden för sig allena få behålla Oklandrat af dhe an
dra sina Syskon, Till swars instälte sig Zachris Krååk,
Måns Krååk, Jöns i Grarydh och Per   Medh
berättellße, att Joen Krååk straxt wed dheras broders
Och swågers afreeßa åth Tyskland, haar berörda Jordh
...
(Sunnerbo dombok 1692 ST, nr 51)
 
Tyvärr var detta inte av intresse när jag fotograferade domboken och därför har jag just nu inte fortsättningen på det sista målet.
 
Mvh, Lars-Ola, Lund

178
Torpa / Äldre inlägg (arkiv) till 10 november, 2009
« skrivet: 2009-11-10, 01:30 »
Jonas Danielsson gifter sig i Torpa socken 1732 och uppges då vara ifrån byn Häggeshult. Han gifter sig med Ingeborg Persdotter som också är därifrån. Äktenskapet blir ganska kortvarit då Jonas dör 1735 i byn Råaköp. Endast ett barn föds, sonen Daniel år 1733.
 
Undrar om någon vet vem Jonas föräldrar är?
 
Troligen är det min Jonas som enligt husförhöret 1717-1723 bor hos Pehr och Älsa i Häggeshult (A:1 s 14). Elsa hette Danielsdotter och är möjligen en syster. Per som varit gift tidigare är far till den Ingeborg som Jonas gifte sig med.
 
Mvh, Lars-Ola, Lund

179
Allmänt / Alsberg i Tönnersjö härad
« skrivet: 2009-10-26, 14:47 »
Hejsan
 
Jag skulle gissa att det rör sig om Eldsberga. Har sett att de stavat det Elsberg i domböckerna, så de ligger nära till hands att tro att det blivit en felskrivning.
 
På Eldsberga 4, bor en Nils Olsson fram till ca 1686 (mtl 1687), därefter på Eldsberga 8 fram till sin död 1690 (mtl 1691)
 
Mvh, Lars-Ola, Lund

180
Hamneda / Äldre inlägg (arkiv) till 24 november, 2009
« skrivet: 2009-08-14, 15:08 »
Hejsan Hamneda forskare!
 
Fann en notis i Sunnerbo dombok, som gjorde ont ända in i märgen på mig.  
 
Tänkte att jag nu skulle dela med mig denna trista historia rörande två grannar.
 
Jöns Jöranßon i Hå, medelst des i rätten insinu
erade skrift, klagar till sin granne Pehr
Perßon för det han i februarie sidstledna uthj
ett kiäröhl hoos Jöns Simonßon i Horßaberga,
honom illa öfwerfallit, ock honom på magen
wid hans hemlighet hårdeligen sparkat, att han
der eftter utj 14 wekors tydh måst legat till sängs,
ock icke ännu fårmår sin urin hålla ...
(Sunnerbo dombok 1705-06-02)
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

181
Kånna / Kånna
« skrivet: 2009-08-09, 16:56 »
Hejsan
 
Söker uppgifter om Knut Jöransson i Trollestorp. Vem var han gift med?
 
Han nämns i Sunnerbo dombok 1701 då han säljer till sin svåger(?), andel av hemmanet Singeshult i Vrå socken.  
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

182
Enslöv / Äldre inlägg (arkiv) till 12 juli, 2009
« skrivet: 2009-07-11, 11:45 »
Påhl Nilsson i Spånstad (Fielgieme socken) är son till Nils Jönsson och hans hustru Pernilla. Nils och Pernilla är troligen det paret som gifter sig 1698 i Holm socken, och där kallas hon Påvelsdotter (Påhlsdotter?). Nils dör efter mtl 1717 men innan mtl 1719, alltså omkring 1717-1718.  
 
Jag håller det för mycket troligt att Påhl Nilsson och Lucia Nilsdotter är syskon. I mtl 1736 uppges en syster till Påhl heta Lussa. Hon fästmö till en Jeppe Svensson, men i mtl 1740 är han fortfarande ogift så hon kan ha gift sig med någon annan istället. Jag har inte tillgång till mtl 1737 just nu, så jag kan inte med säkerhet säga hur det ligger till.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

183
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 08 oktober, 2010
« skrivet: 2009-07-10, 21:14 »
Hejsan Ulla
 
På CD:n Hallands båtsmän, uppges att Magnus Bengtsson Ullman fått avsked 1803-03-24, orsak är att han rymt.
 
Det noteras även 1803 bor Veinge Skogaby torp Norrige inhyst hos båtsman Johannes Lång, 26 år, men om det bara är hustrun Pernilla det gäller, vet jag ej.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

184
Enslöv / Äldre inlägg (arkiv) till 12 juli, 2009
« skrivet: 2009-07-10, 20:45 »
Hejsan Christina
 
Har du studerat faddrarna till Lucias barn?
 
Vid en snabb titt, verkar en Påhl Nilsson i Spånstad förekomma flera gånger. Jag tror nog att det kan röra sig om en bror till Lucia.  
 
Mitt tips är att fundera ut vem faddrarna är och sen kolla mantalslängderna.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

185
Ryssby (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 26 mars, 2010
« skrivet: 2009-06-27, 22:45 »
När Per Håkansson gifter sig i Rydaholm 1729-06-08 uppges komma från Ryssby socken
 
d. 8 junii wigdes drängen Pär Håkansson ifrån Rysby, med pigan Maria Svensdr i Opled
 
Per bosätter sig i Uplid Hagagård och dör där 1763-04-24, 63 år gammal.
 
En trolig broder är Jon Håkansson som uppträder som dopvittne hos Pers barn ett flertal gånger. Jon gifte sig också i Rydaholm (1735-06-01). d 1 Junii wigdes Jon Håkonson i Klöfwary och Ryssby Sochn och pigan Karin Knutsd: ifrån opled Storagd. Jon verkar bosätta sig i Uplid storegård, men jag har inte funnit några barn till honom.
 
Ytterligare koppling till Ryssby, är ett dopvittne till Pers dotter Sara (1738-11-17), men tyvärr är texten på SVARs bild ganska svag, så jag har inte kunnat uttyda namnet.
 
Någon som känner till Pers ursprung?
 
Tacksam för ledtrådar
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred
 
Någon som

186
Ränneslöv / Äldre inlägg (arkiv) till 17 juli, 2009
« skrivet: 2009-06-21, 13:12 »
Hejsan Curt
 
Trevligt problem du har...
 
Efter att ha tittat på det lite, så tror jag att Ingeborg Bengtsdotter är född på Såghuset i Laholm, dotter till smeden Bengt Larsson Dybeck och hans hustru Giesa Börgesdotter. Tyvärr hittar jag inget datum, men Bengt och Giesa får en dotter 1742, som prästen gett henne namnet Gesa (kan det vara en felskivning?).
 
Hustrun Giesa dör 1743 och Bengt gifter om sig med Elna Nilsdotter från Ysby socken. Bengt med familj flyttar 1747 (mtl 1748) till Edenberga 10 i Ränneslöv socken.
 
I bouppteckningen efter Giesa Börgesdotters moder (Laholms Rådhusrätt bou 1754-10-15) omtalas fyra dotterbarn; Anders, Hans, Kierstin och Ingeborg. I hennes faders bouppteckning (Laholms Rådhusrätt bou 1763-03-29) är dottern Kierstin gift med möllaren Sven Ebbesson i Tönnersa i Eldsberga socken.
 
Ingeborg Bengtsdotter och Lars Jönssons dotter Nilla Larsdotter (född 1777-12-05), flyttade 1789 från Lagered till Tönnersa. Vid en ålder av ca 12 år, bosätter hon sig hos Sven Ebbesson och Kierstin Bengtsdotter (hennes moster). Nilla gifter sig sedermera (1798) med Nils Svensson och övertag Sven Ebbessons gård.
 
Hoppas detta kan hjälpa dig på vägen
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

187
Förnamn - G / Gabriel
« skrivet: 2009-06-18, 09:48 »
Gabriel Kristiernsson (Oxenstierna), gift 1538 enligt Elgenstierna

188
Hejsan Curt
 
I bouppteckningen efter Assars syster Börta Bengtsdotter nämns en dotter till Assar vid namn Hilla (=Helena)
 
År 1772, then 8 octobris, blef af underteckna
de Magistratens ledamöter förrätad laga  
upteckning after aflna piga Börta Bengts
dotter, som wistats och med döden aflidit  
hos Borgaren Pål Tierberg, hvarwid till
städes kommo, så wähl then aflednas Sy
ster hustru Johanna Bengts dr ? Skogaby,  
som Broders Per Bengtssons i Öringe dot
ter pigan Karin tjenande här i staden,  
samt å den aflnes Brordotters Hilla  
Wessmans wägnar, dennes morbror,
Borgaren Eric Hultenberg. Eftter för
Ståndigandet af ärfdaBalkens 9de
Capitels innehåld, angående Egendo
mens upgifwande, wardt den sam
ma af ofwanbemte På Tierberg och
des hustru Kirstin Nils dr upgifwen
som följer:
(Laholms Rådhusrätt bou 1772-10-08)
 
Men vem denna Hilla/Helena är, kan jag just nu inte säga. Det finns en Helena född 1752 och en som dör 1771 (16 år gammal) och om det är samma person så får Hilla vara en annan dotter. Det skulle kunna vara hon som är född 1752, då åldersuppgiften från 1771 pekar på en födelsetid kring 1755.
 
Tyvärr är Laholms kyrkböcker inte helt hundra, det verkar saknas uppgifter som borde funnits där.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

189
Muus / Muus
« skrivet: 2009-06-06, 15:56 »
Chrisoffer Muus är död/begravd 1694-02-25 enligt kyrkoräkenskaperna som Paul Wilstadius presenterar i Gamla Halmstads Årsbok 1970, sid 39.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

190
Rydberg / Rydberg
« skrivet: 2009-05-22, 17:28 »
Ola/Olof Möller var son till Nils Möller i Laholm. Han var född 1725-08-14. Både son och fader var tullare (besökare/visitörer).
 
Olof var gift med Elsa Margareta (Maja) Trägårdh 1748 i Laholm. Hon var född i Ängelholm enligt Bergström (Stora och lilla tullen...)
 
Enligt vad jag har så dyker Peter Ryberg upp på Laholm nr 93 i mtl 1740. Tyvärr står det inte varifrån han kommer. Mantal 1739 saknas dessutom.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

191
Hejsan Curt
 
Kaptenen Disterlou övertog Hans Olssons gård (gårdspart), alltså ett fjärdedels mantal av Kattarp 2. Nils Johansson fortsätter som brukare på sitt ställe fram till sin död 1749.
 
 
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred
 
(Meddelandet ändrat av loj den 28 april, 2009)

192
Hejsan Curt
Giersingabygget anser jag är Kattarp No 2.
 
Din Jöns är född 1708-02-17 där.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

193
Nöttja / Äldre inlägg (arkiv) till 30 augusti, 2010
« skrivet: 2009-03-05, 09:26 »
Almquist uppger i boken Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden att kaptenen Bengt Nilsson fram till 1681 får årlig kontant ersättning för hemmanet Staverhult i Nöttja socken. Någon som känner till denne kaptenen?
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

194
Lidhult / Lidhult
« skrivet: 2009-03-05, 09:22 »
Någon som känner till något om fjärdingsmannen Lars Persson i Stönja och hans hustru Virginia Gummesdotter. De var bosatta där åtminstone på mitten av 1600-talet. Lars dog omkring 1663, och Almquist uppger i Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden att han fick livstidsförläning på stället.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

195
Wigardt / Wegardt / Wigardt / Wegardt
« skrivet: 2009-03-03, 10:31 »
Kronolänsmannen i Södra Halland och tullnären Nils Wigart, död 1713 i Halmstad är son till Gudmund Nilsson i Singsjö, Vrå (G). Detta framgår av domboken i Sunnerbo härad, bland annat 1696 sid 282-3 i den renoverade versionen.
 
Tullnären Petter Wigart (1680-1758) bör vara en broder till Nils. Han är omnämnd som dopvittne 1701 när systern Cecilias barn Gudmund döps.  
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

196
Kråka / Kråka
« skrivet: 2009-03-02, 00:15 »
Hejsan Suzanne
 
Har egentligen inte mycket med Kråka-släkten från Ränneslöv att göra, men har läst lite om den då och då. Det jag finner lustigt är att jag inte sett några källhänvisningar gällande den äldste Sven, men ändå kallas han Sven Kråka i tryck skrift. Några uppgifter om årtal för honom har jag inte sett.
 
Vet du varifrån uppgiften om att Måns och Nils Svensson Kråkas far skulle kallas sig Kråka?  
 
Vad jag har sett så noteras Måns i mantalslängden första gången 1682 (möjligen 1681) och Nils dyker upp i mantalslängden 1686, men någon Sven som skulle vara deras fader har jag inte stött på. Måns och Nils benämns inte Kråka i mantalslängden utan bara med efternamnet Svensson
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

197
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 11 februari, 2009
« skrivet: 2009-02-11, 20:47 »
Hejsan Curt och Ulla
 
Uppgiften om att båtsmannen Olof Svensson Kärrman skulle ha varit gift tre gånger har jag också sett. Tror att det står på CDn Halländska båtsmän. Men, säkerligen rör det sig om två Olof Kärrman, en Svensson och en Persson.  
 
Olof Svensson gift först med Kerstin Bengtsdotter som dör 1819-09-05 på Parkabygget, 74 år gammal. Att det är Olof Kärrmans hustru som dör kan man konstatera genom att kolla med mantalslängden. I 1819 år längd uppges Olofs hustru vara 73 år gammal. Vilket stämmer illa om det skulle röra sig om Lucia, då hon var född 1767. Olof gifter sen om sig året efter med Kerstin Gunnarsdotter.  
 
Olof Persson gifter sig 1794 med Lucia Erlandsdotter. De flyttar med tre barn 1804 till Kårarp i Veinge socken. Enligt utflyttningslängden 1808 i Veinge flyttar familjen tillbaka till Knäred, men jag har ännu
inte funnit dem.
 
Ulla
 
Vilken är din koppling till denna båtsman. Jag har en uppgift att en son, Bengt har familj. Är det via denna, eller någon av de andra barnen?
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

198
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 11 februari, 2009
« skrivet: 2009-02-11, 17:25 »
Hejsan Ulla
 
Jag har noterat att Olof Persson Kärrman var bosatt på Erlandsbygget/Rankabygget i Kårarp, Veinge socken. Han var tidigare bosatt i Knäred där han 1794 gifte sig med Lusse Erlandsdotter.
 
När och var han är född eller död vet jag ej.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

199
Ekegren / Ekegren
« skrivet: 2009-02-10, 21:54 »
Hejsan Ingvar
 
Göran Ekegrens mor bör heta Jönsdotter i efternamn. Något förnamn har jag inte stött på hittils. Hon har sitt ursprung i Bjerseryd i Vrå socken, dotter till Jöns Gudmudsson och Tyred Svensdotter där. Släktskapet framkommer i ett domstolsmål från 1724.
 
Gudmund Jonßon tillika med des Systerson Uppbördsmannen
Jöran Ekegren låtit sig till answar Instämma måns
Perßon i Biärseryd, beträffande en gammal skrift? de  
innehafwa, som deras fader ock moderfader framlidne  
Jönß Gudmundson i Biärßeryd uprättadt ock underskrifwit
anno 1682. Hwarutinnan förmäles at Jons gudmundson
förbligerar sig för det måns Perßon blefwit soldat
60 dlr smt, uti des lagmåhl utläggia på den Condition
at Jonß Gummundson så stor Summa af honom utnbekommen
när han sätringar?; men om han intet på samma fått
....gar till penningarna, skall han dem intet fordrar,  
hwarförr Kiäranden förmoda at som måns Perßon
samma penningar än skall innehafwa, bör han dem  
till kiärandene betala; deremot Swaranden andrager
at då han blef skrifwn till 6ting soldat anno 1682
lofwade Sahl. Jöns Gudmundson at gifwa honom efter
bemte sitt Contract 60 dlr smt: för det som sielf Sol:
date tiensten undslippa fulle, men der han blefwit
tagen till Soldat ock omträngde penningarna wille
han hafwa dem tillbaka ock som Jöns gudmundson
dermedelst wandh sigh ifrån utskrifningen ock intet  
i sin lyfstyd fan sig befogad söken några penningar
af Swaranden, utom nu först af des barn ock barn
barn 42 åhr efter derpå anspråk giöras, anhåller
han at blifwa ifrån kiärandernas påstående frykiänd
förden skull i betraktande der till, finner TingsRät
ten Kiäranderna gudmund Jonßon ock Jöran Ekegren
wara obefogade at tilltala Swaranden Måns  
Perßon för dessa 60 dlr Smt som deras fader  
ock moderfader sielf i lifstyden icke påtalt, utan
de efter 42 åhrs förlopp sökia sig tillägna emot
Contractet rätta innehåld.
(Sunnerbo dombok 1724, §15)
 
Vem Görans fader är känner jag ej till men tidsmässigt skulle det kunna passa väl med ovannämnde Jonas Petter Ekegreen. Dessutom döps ju första sonen till Jonas.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

200
Hinneryd / Äldre inlägg (arkiv) till 03 maj, 2009
« skrivet: 2009-01-17, 12:54 »
Hejsan Carina
 
Det skulle kunna vara den Jöran Hansson som finns i Ingalsköp, Hinneryd i längden 1717-22(eller nåt) sid 85. Där skrivs han som son till änkan Kerstin Månsdotter. Jag misstänker att hon är den som dör 17400827 i Ingalsköp, enligt KGFs databas. Hon är då 69 år gammal.
 
Någon fader har jag ej stött på.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred
 
(Meddelandet ändrat av loj den 17 januari, 2009)

201
Båstad / Äldre inlägg (arkiv) till 2009-05-04
« skrivet: 2009-01-12, 08:24 »
Det står Uhrmakaren Mårtensson, alltså inget förnamn uppgivet.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

202
Nöttja / Äldre inlägg (arkiv) till 30 augusti, 2010
« skrivet: 2008-11-27, 15:50 »
Hejsan
 
Någon som känner till Ingeborg Gislesdotters släktkrets??  
 
Hon var född ca 1662 och dog enlig Herdaminnes 1732-10-10. Hon var först gift med komministern i Nöttja Gudmund Knutsson Austrenius och sen dess efterträdare, Aron Terselius.
 
Undrar om någon vet något om hennes föräldrar och syskon?
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

203
Hejsan Per
 
Originalböckerna finns på Landsarkivet i Lund. Vad jag vet så har Digiarkiv / Arkiv Digital fotograferat några volymer.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

204
Larv / Äldre inlägg (arkiv) till 04 oktober, 2009
« skrivet: 2008-11-24, 21:23 »
Hejsan Helge
 
Synd att det inte fanns mer information i herdaminnet.
 
Av domstolsmålet utläser jag att Sakarias hustru är släkt med Knut Nilsson (adliga ätten Lilliehöök af Fårdala). Vore intressant att veta hur.
 
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

205
Larv / Äldre inlägg (arkiv) till 04 oktober, 2009
« skrivet: 2008-11-24, 12:04 »
Är något känt om komministern Sakarias som finns i Larv i början av 1600-talet?
 
I min jakt efter en Sakarias (Zacharias) fann jag följade domstolsmål:
 
Kinds häradsrätt 20 november 1618
 
Samma gånngh Innlades i Rättenn hederligh och wällärdeh mans
her Sakaryas i Larffs Uthgiffna förseglade breff för
mälandes, att hann medh synn kiära hustrus godwilliga
Jaa och samptyckio sålt haffua för några åhr sedann
hennes kiere frände, Edla och wälbördigh man Knut
Nilssonn till giälaredt, och hanns kiera hustru, Barn
och arfuingar, halffuan Kalaboda gårdh, Beläggiandes
i Tranemo prästagiäll, medh huadh Räntta och Rättigheet
sampt tilliggiande ägor och lägennheeten för  Enn full och  
Wälbenögdh Betalningh, minsta penningh och mästa, Efter hans
och hans hustrus .... nö... och Begier, och föregifuer
i sitt breff sigh haffua samma ½ gårdh först hembodett
synn hustus Bröder, Männ dher icke wille eller förmåtte
honom lösa, derföre tingskiötte hann nu samma halfua
gårdh i sitt fullmachtz breff medh alt det der till lyder
ifrå sigh, hustrun, Barn, och arffuingar, och Inn under wäl
bete Knut Nilsson, fru, Barn och arffuingar till Ewer
deliga ägor och haffuar samma ½ gårdh längie ståt lagbuden
 
AI a:2: bild 32 / sid 28 [AD online]
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

206
Hejsan Per
 
Olof Forsbergs dödsnotis från 1749 lyder:
 
d 9 januari
Oluf Fors
bergh här
i staden dö
de af Bröst
wärck 53 gl
 
Vad gäller hustruns efternamn och första sonen Andreas, så lyder Olof Forsbergs bouppteckning, så här:
 
Efter framledne Borgaren Oluf Forsberg här i Staden emellan dess efterlämnade Enkia Kierstin  
Swensdotter samt fyra stycken Barn ock arfwingar dotteren Dorothea Forsberg gift med  
krukemakaren Jean Fogelberg, sönerna gesällen Matthias Forsberg myndig, yngre omyndige  
sonerna Petter ock Andreas Forsberg.  
(Laholms Rådhusrätt bou 1751-07-15)
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

207
Ås / Äldre inlägg (arkiv) till 25 maj, 2013
« skrivet: 2008-11-15, 14:58 »
Tack för ditt svar Gösta.
 
Har hittils inte haft någon större lycka att finna födelseförsamlingen i Västbo härad, men det är bara att leta vidare. Någonstans finns det nog en ledtråd...
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

208
Ås / Äldre inlägg (arkiv) till 25 maj, 2013
« skrivet: 2008-11-14, 14:37 »
Någon forskare som känner till Per Olofssons ursprung?
Enligt husförhörslängder ska han vara född 1720-07-14. Han gifter sig 1745 med Maria Johansdotter och blir bosatt i Hyltan.
En möjlig bror till Per skulle kunna vara Anders Olofsson som är bosatt i Åbjörnabo. Anders uppges vara född ca 1729 enligt husförhör.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

209
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 11 februari, 2009
« skrivet: 2008-11-08, 08:57 »
Hejsan Britt-Marie
 
Christinas föräldrar heter Assar Persson och Kierstin Olofsdotter. De är gifta 1853 och får dottern Christina i Erkeshult, för att sedan flytta till Mörkhult 2, där döttrarna Ingierd och Pernilla föds, 1858 och 1862.
 
Det bör hjälpa dig vidare i jakten på dina anor
Mvh, Lars-Ola, Knäred

210
Jacob Boldevin/Bolwii är, enligt en bouppteckning från Laholm, borgare i Landskrona 1780.
 
Anno 1780 d 27 Nowember, förrättades
af Magistraten i Laholm laga Boförtek
ning å qwarlåtenskapen efter af
ledne handelsborgaren Johan Magnus
Bergwall, som efter sig lemnat Enkan  
hustru Catharina Lund, samt 3ne små  
barn, som the i äktenskapet samman
aflat, neml. sönerna Friedric 12 och Nils  
7 år, samt dottren Johanna Sophia 10  
år gammal; hafwandes denna  
Enka 2n3 g:r förrut warit gift,  
neml. först med afl.ne Borgaren  
Lars Swensson, och med ho sammanaflat  
sonen Johannes 22, och dottern Hedwig, gift  
med Borgaren i Landscrona Jacob Bolwii,  
som härwid tilstädes war, samt sedan med  
Br i Landscrona Friedr. Sundman,  
hwilken inga barn efterlämnat. Enligt  
skiedd påminnelse, om Egendomens rik
tiga upgift, blefwen ?? af Enkan på  
följande sätt upgifwen:
(Laholms Rådhusrätt bou 1780-11-27)

211
Blädinge / Äldre inlägg (arkiv) till 09 oktober, 2008
« skrivet: 2008-09-04, 18:10 »
Hejsan Sigvard
 
Enligt vad jag har kommit fram till genom egen forskning och med lite hjälp ska jag härstamma från Daniel Nilsson, son till Nils Gudmundsson. Dock är det troligen via en annan dotterdotter, då jag ej känner till en Anna. I likhet med Ingegärd är även jag intresserad av din Annas närmastes släkt.
 
min ana: Ingemar Nilsson, (1699-1762) Blädinge (G)/ Vislanda (G)
mor: NN Ingemarsdotter  
mormor: Karin Danielsdotter  
mormors far: Daniel Nilsson (1615-1706) Blädinge (G)
osv.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

212
Breared / Breared - 1784.25.9800 födelsebok
« skrivet: 2008-08-06, 00:01 »
Hejsan Lars
 
Bengt Ifvarsson med hustru är bosatt som inhyses på Sutarebo, Breared till de 1751 flyttar till Mjöalt 2. Notisen i mtl 1764 har inget att göra med dottern Johanna, utan att Bengt lagt till sitt bruk, den 1/8 del som fadern tidigare brukat.
 
texten som jag tolkat den har nu genom utslag af d 1 febr 1763 erhållit den andra 1/8 del i hem.t emot [???]dia 6 cr smt till sitt föra bruk
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

213
Hejsan Curt
 
Lars Påhlsson gift med Gunnel Knutsdotter är bosatta i Kasteberg, Laholm. Ur mantalslängderna har jag utläst att hans moder heter Karin. Fadern Påhl Larsson dog ca 1691.
 
Då det inte finns mer än en brukare på stället under angiven tid, bör denne Lars och hans mor Karin vara de personer som du söker.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

214
Hejsan Olle och Niclas
 
Tror ni inte där står med barnen
 
för mig känns det så, då jag anser att det är g:et från raden ovanför (från fattig) som går ner och stör.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

215
Paulin / Paulin
« skrivet: 2008-04-11, 09:31 »
Vem är egentligen mor till Paulus Ericis barn?
 
Molin nämner i Smolandi Upsalienses I, att de fyra första är barn till Anna Pedersdotter och de fyra yngstas moder är Ester Eriksdotter.  
 
Men när jag nu studerar Sunnerbo härads domböcker, så börjar jag tvivla på att det ovannämnda verkligen stämmer, då jag funnit att Anna verkar vara i livet så sent som 1621.
 
 
Anno 1621 denn 20 Septembris
[sid 47v]
Sammadag kom för retta Peer Suenß; i Malmarit
på sine egne wegne, och fulmechtig på alle sine söshion
nes wegner, och Tingskiötte hederlig och wällerd man
Her Påfuell i Ulzbeck, och hans hustru Anna
Peders datter, halfparten af et halft skatteheman
Linhult i Hynnerydz sochen, och derföer opburit
udi peningar - 120 dlr. för iord och etloffuet.
 
Sönerna Paulus och Petrus är inskrivna i Uppsala Universitet redan 1633, vilket skulle innebära, för att de skulle tillhöra ett andra gifte, att de vore runt tio år när de reste till Uppsala. När dessutom det finns en domboksnotis som omtalar lägersmål med Petrus dy (lär inte vara hans äldre bror med samma namn, då han redan är komminister i Hinneryd, enligt HM) så bör denne son vara betydligt äldre än ca 10 år när det inträffade.
 
Anno 1632 den 31 Octobris
[sid 20v]
Kom för retta een Studiosus d. Petrus Pauli i Ulsbeck, huilken
Hafuer besoffuitt een piga Kirstin Suens doter i Huiterydtt, och  
Aflat barn medh henne, thet i dagsliußet framkommit är, och bådan
Beenne, derföre sakfelles han til Penningar - för mökrenkungh - 40 fr
 
Vidare finns det ett mål som möjligen kan röra sig om samme Petrus från 1641, som då också omtalar hans moder Anna.
 
Anno 1641 dhen 6 och 7 Septembris
[sid 18v]
Sammadagh kom för reta een Vellerdh Studiohus Petrus Pauli, och på sin
moders hustru Annas Vegnar i Lihult, klagade at hennes granne Jöns
i Beterås huilken haffuar sitt qwarnhuß; ståenandas i een beck, gent
emot hustru Annas quarnhuß; i Lihult, at hans moder offta miste Span
nemåll och miöll Uthur sackarna, och icke kunne efftertänkia huru sådant
fick; (osv)
 
Nu undrar jag också, någon som vet var Ester Eriksdotter finns nämnd? (källor?) och vem är personerna i domboksmålet från 1641?
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred
 
(Meddelandet ändrat av loj den 11 april, 2008)

216
Sorteras / Hallands Befolkning
« skrivet: 2008-04-08, 19:24 »
Hejsan Katarina
 
Jag tror det är lättare för dig att få svar om du ställer din fråga under Breareds socken, då CDn Hallands Befolkning i den första versionen inte innehåller någon information om varken födda eller döda i Breared. Troligtvis finns det en del material från Breared med i nästa version.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

217
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 11 februari, 2009
« skrivet: 2008-04-04, 17:14 »
Hejsan Isabel
 
Som Curt nämner är Per Nilsson fadern, han dör 53 år gammal 17530603 i Bökeberg 1, Veinge (N). Hans hustru Kierstin Hansdotter är född på stället 1724 och dör 18020817 i Göstorp, Veinge (N).
 
I Per Nilssons första gifte finns en dotter Sigrid, född 1724. Denne dottern uppges i faderns bouppteckning 1753 befinna sig hos konsul Winberg i Tripolis. Att hon dyker upp i Marstrand var ju intressant. Har du mer uppgifter?
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

218
Traryd / Äldre inlägg (arkiv) till 04 januari, 2008
« skrivet: 2008-01-03, 15:56 »
Hejsan Leif
 
Tittade lite snabbt i KGFs databas och fann en lämplig Anna Trulsdotter född 1807 i Traryd. Denne Anna gifter sig 1844 med en Johan Jönsson ifrån Ekhult i Markaryd socken. Om dessa nu är dina anor så bör du nu kolla i Markaryds husförhör (om nu de existerar för den tiden) efter Peter Johansson.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

219
Vrå / Äldre inlägg (arkiv) till 15 mars, 2010
« skrivet: 2007-10-05, 10:29 »
Hejsan
 
Angående Sissa Broddesdotter så har jag att hon är gift tidigare med en Bengt Nannesson, då bosatt i Lidhults socken. Enligt mantalslängden gifter hon sig med Sven Persson omkring 1749.  
 
Vidare tror jag att hon är dotter till den Brodde som dör 1740 i Bassarås, Lidhult (G) som jag misstänkter är son till Daniel Jönsson i Risa, Södra Unnaryd (N).
 
Att Daniel i Risa hade en son vid namn Brodde med kopplingar till Lidhult framgår av kyrkoherde i Femsjö, Magnus (Måns) Bolins anteckningar. Dessa anteckningar finner du på Digiarkivs hemsida, men de finns även tryckta i en bok som jag just nu inte har namnet på.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

220
Knäred / Äldre inlägg (arkiv) till 13 april, 2009
« skrivet: 2007-09-10, 22:17 »
Hejsan Lisbeth
 
Ekwalls gårdsutredningar finns numera på CD. Info om det bör snart finnas på Knäreds Forskarring & Hembygdsförenings hemsida (se medlemsföreningar på första sida här), går även att skriva några rader till mig så förmedlar jag.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

221
Knäred / Äldre inlägg (arkiv) till 13 april, 2009
« skrivet: 2007-09-10, 08:12 »
Hejsan Lisbeth
 
Enligt Ekwalls utredningar över gårdarna i Knäred så är Sven Persson (ca 1711-1786) son till Per Hansson (ca1663-1736) på samma ställe (Tomared 1).
 
Bengta Knutsdotter (1715-1787) är dotter till Knut Svensson på Björkered 1.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

222
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 11 februari, 2009
« skrivet: 2007-09-04, 15:22 »
Hejsan Christer och Gert
 
Lars Eskilsson dyker upp i mtl 1787 (alltså ca år 1786.
 
Tidigare var en Sven Eskilsson antecknad som sockenskomakare mellan åren 1779-1784 (mtl 1780-1785). Denne Sven bör vara samma som den Sven Eskilsson som 1779 uppges vara inflyttad från Kvibille.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

223
Laholm / Äldre inlägg (arkiv) till 30 september, 2009
« skrivet: 2007-09-02, 14:17 »
Hejsan Gert
 
Per Svensson är född 1712 i Restad. Det går att följa honom i mantalslängderna så jag anser det är säkert.
 
Den Per som är född 1709, flyttar väl med resten av sin familj till Eftra socken 1715 (mtl 1716).
 
Per Svenssons son Hans tar över bruket efter fadern och i mtl 1784 finns gamla modern på stället. Efter Hans död 1789 så gifter änkan om sig, men även fortsättningsvis är gamla änkan antecknad (mtl 1790,95,98 och 99). I mantalslängden 1800 är hon ej längre noterad, så det kan möjligen vara så att hon dör 1799 och då under en kortare period varit bosatt i Köpinge.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

224
Laholm / Äldre inlägg (arkiv) till 30 september, 2009
« skrivet: 2007-07-21, 00:17 »
Hejsan
 
Vad jag kan läsa ovan, så har Giesa (Gieska) Hansdotters ursprung inte retts ut.  
 
Vid koll i mantalslängden 1760 så står det under Laholm nr 55 att Hans Larssons dotter Jesa gifter sig med Lars Jönsson Möllerstedt.  
 
Hans Larsson får en dotter 1732-11-02 med det namnet, vilket stämmer ganska väl överens med åldersuppgiften vid hennes bortgång.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

225
Breared / Äldre inlägg (arkiv) till 26 juli, 2010
« skrivet: 2007-07-18, 18:18 »
Hejsan
 
Nils Arvidsson uppges i dödsnotisen vara 65 år gammal, därav uppgiften att hans är född 1719. Att det är Nils, son till Arvid Bengtsson i Fägrilt som gifter sig med Anna Jönsdotter är lätt att konstatera genom att följa Nils med hjälp av mantalslängderna.  
 
Jag håller det för sannolikt att Nils födelseår skall vara 1721, då även andra åldersuppgifter i dödsnotiser är felaktiga. Nils bror Anders (född 1726) skulle enligt åldersuppgiften vara född 1722. Mantalslängden ger även vägledning om födelsetiden, då personerna noterades i regel när de var 15 år gamla. Nils antecknas första gången i 1737 års längd, vilket ger en en födelsetid på 1721 då längden reflekterar 1736.
 
Att Arvid stavas olika är ingen garanti för att det är olika personer, utan mer ett tecken på den tidens skrivare stavade som de tyckte.
 
Anna Jönsdotter är väl ändå döpt 1723 och inte 1722.  
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

226
Breared / Äldre inlägg (arkiv) till 26 juli, 2010
« skrivet: 2007-07-17, 10:12 »
Hejsan Lars
 
Tidigare har jag tytt dödsnotisen från 1730 till att en Åke (Oke) skulle ha dött då, men det kan vara ett slarvigt skrivet l, så att där kan stå Ola, jag är dock inte säker på vilket det ska vara. Ola (Olof) Bengtsson är bevisligen vid liv 1729 då han är nämnd i sonens bouppteckning. Uppgiften om Olas fru känns lite påhittad, precis som andra liknande uppgifter om hustrurna till äldre personer i mormonernas databas. Vad jag kan utläsa ur mantalslängderna så är Ola gift omkring 1681-82.
 
Anna Jönsdotter är dotter till Jöns Olsson och hon är döpt 1723-11-26 (enligt uppgivet datum, 1 dec om man ska rätta sig efter 25 trin). Hennes man Nils Arvidsson (dpt 1721-08-27?)är son till nämndemannen Arvid Bengtsson i Fägrilt och hans hustru Elna.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

227
Brönnestad / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-08-11
« skrivet: 2007-05-02, 23:49 »
Hejsan Birgit
 
Kan du skicka ett mail till mig, så ska jag skicka lite info om mina anor, med kopplingar till Hermo Persson.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

228
Brönnestad / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-08-11
« skrivet: 2007-04-27, 08:30 »
Hejsan Anders
 
Jag har mest använt DDSS för att kolla mina anor i området, då jag mestadels lägger min kraft i södra Halland. När du nu nämner Nils Sassarsson så reagerar jag.
 
Jag har antecknat Nils Sassarsson så som morfader till Per Persson Sjögren, och denne Per Persson var gift med Anna Svensdotter, dotterdottern till Jost Hansson.
 
Nils Sassarssons hustru dör på Skyrups hus, och både dottern Elna och sonen Sassar får sina barn där. Det kanske vore ide att kolla mot originalet för att se om där verkligen står Sassar eller Josta.
 
Mycket intressant
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

229
Brönnestad / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-08-11
« skrivet: 2007-04-23, 17:48 »
Här är hur de är släkt, enligt det som jag kommit fram till.
 
Min ana: Hanna Persdotter, född 1855 i Stoby (L)
 
Far: Per Persson Plato, född 1813 i Matteröd (L)
 
Farmor: Anna Svensdotter, född 1775 i Brönnestad (L)
 
Farmors mor: Sissela Jostsdotter, född ca 1740
 
Farmors morfar: Jost Hansson, född ca 1709. Glasmästare
 
 
Mor: Elna Eriksdotter, född 1823 i Norra Sandby (L)
 
Morfar: Erik Olofsson Dusell, född 1770 i Hästveda (L)
 
Morfars far: Olof Jacobsson Sjöman, född 1730 i Fridlevstad (K) ???. Glasmästare
 
Morfars farfar: Jacob Sjöman, född ca 1687. Glasmästare
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

230
Brönnestad / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-08-11
« skrivet: 2007-04-23, 08:47 »
Hejsan Birgit och Anders
 
Höll på missa era inlägg, men hade tur idag.
Sissela Jostsdotter Anna (f. 1775) är min ana, så allt information är av intresse. Tyvärr födds Anna utan att någon fader är nämnd.
 
Det är trevligt med dessa yrkesmän, men det hade varit enklare att få grepp om dem om de var mer bofasta på ett och samma ställe.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

231
Knäred / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-14
« skrivet: 2007-04-04, 15:56 »
Hejsan Lisbeth
 
Jag tror att det är samma Gunnar och Stina som får en dotter, döpt i Halmstad 1717 till Johanna Catharina. Detta motsäger uppgiften i boken att de skulle vara gifta 1720.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

232
Berga (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 25 juli, 2007
« skrivet: 2007-03-21, 23:20 »
Hejsan
 
Susanne och Barbro, tack för era bidrag
 
Att Sven Larssons första son heter Anders är av mycket stort intresse, då min ana som jag hoppas kunna vara syster till Svens hustru heter Andersdotter.  
 
Jag hoppas kunna komma åt Genline i nästa vecka, och då kolla vidare.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

233
Berga (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 25 juli, 2007
« skrivet: 2007-03-21, 13:50 »
Sven Larsson, bosatt i Elghammar 1788. Någon som vet något om honom och hans familj?
 
Han är omnämnd som fadder i Tannåker socken 1788.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

234
Brönnestad / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-19
« skrivet: 2007-03-18, 15:02 »
Söker information om Jost Hansson.
 
Han dog 1774 i Brostorp och har två barn boende i Brönnestad, Hans och Sissela (min ana).
 
Jost bör ha varit född ca 1709 och gift före 1738 då sonen Hans bör vara född, men jag vet inte var.
 
Sissela har två oäkta döttrar vid namn Anna (f. 1774 och 1775), och 1777 gifter hon sig med soldaten Gransjean (Gränichan). Någon som vet vad han heter mer?
 
All hjälp är tacksam
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

235
Enslöv / Enslöv födda 1740-53 sid 183, GID:1789.5.46200
« skrivet: 2007-03-14, 22:09 »
Hejsan, gör ett försök
 
döptes Hartig Hinrick. Glasbruks gesällens Lorens Bra
uers barn, föd d 23. modren Ingierd Bengtsdoter. Bengt Nil
ssons hustru på Torpet Punckabohl?. pigan Malena på Ryggabohl.  
pigan Kirstin Bengtsdoter i Kiäddaböke. gesellen Hartig  
Brauer. Daniel Ziegler. och Dawid Bengtsson på Lynga ?
 
Lite osäker på orterna
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

236
Knäred / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-14
« skrivet: 2007-03-12, 22:47 »
Hejsan Evalill
 
Jag tror du ska söka din Sven i Hishult, där jag vid en snabb koll fann en lämplig kandidat.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

237
Breared / Äldre inlägg (arkiv) till 16 juni, 2007
« skrivet: 2007-02-03, 11:54 »
Lars Nilsson born 15 Jan 1760 is born in Fröböke 3, Breared is the son of Nils Persson och Ingier Persdotter.
 
The parents were married 6 Oct 1754.
 
The father Nils was the son of Per Arvidsson and probably his second wife Pernilla.
 
Ingier is the daughter of Per Jönsson and his wife who died in 1745 in Fröböke 3.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

238
Nu efter en massa år har jag hittat svar på min egen fråga.
 
Rodrick Andersson är född i Härhult, Torup socken i Halland. Hans mor Anna är dotter till Rörik Svensson i samma socken.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

239
Vrå / Äldre inlägg (arkiv) till 15 mars, 2010
« skrivet: 2007-01-11, 10:18 »
Hejsan Kjersti
 
Enligt födelseboken är Helena, född 1810 dotter av Nils Svensson och Ingierd Nilsdotter.  
Du nämner att din mm mm är Anna Katarina. Enligt uppgifter på disbyt om dottern i första äktenskapet med det namnet så föds hon 1837 och dör samma år.
Därför kan det nog inte råda några tvivel att det är andra äktenskapet och med den Helena som är född 1816 som mor.
 
Jag har inte tillgång till husförhörslängderna utan har använt mig av min egen databas, födelseboken och disbyt. Jag borde ha fört mer om dessa personer i databas, då Anna Christina Knutsdotter är en halvsyster till min ana Knut Samuelsson, men forskningen har tagit mig till andra platser.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

240
Vrå / Äldre inlägg (arkiv) till 15 mars, 2010
« skrivet: 2007-01-10, 23:02 »
Hejsan
Den Helena Nilsdotter född 1816-05-01 i Vrå är dotter till Nils Håkansson och Anna Christina Knutsdotter.
Anna Christina är dotter till Margareta Montelia i hennes första äktenskap med gästgivaren Knut Nilsson.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

241
Knäred / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-28
« skrivet: 2006-12-11, 22:49 »
Hejsan Jörgen
 
En Nils Peter Jönsson flyttar från Hult till Ränneslöv 1897.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

242
Färlöv / Äldre inlägg (arkiv) till 2008-01-30
« skrivet: 2006-12-02, 18:37 »
Har i en bouppteckning från Höks härad (Laholms kommun, Halland) daterad 1765, fått uppgiften om att avlidne bonden Jöns Andersson var bosatt i Färlöv socken och efterlämnade 4 döttrar. Johanna, gift i Bierlöv, Anna gift till Blekinge, Bengta ogift och bor i Bierlöv och Anna som flyttar tillbaka till Tjärby socken (Halland) och gifter sig där.
 
Jag undrar om någon stött på dessa personer och kan bifoga lite datum på dem.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

243
Breared / Breared - GID 1784.8.105600
« skrivet: 2006-11-18, 09:52 »
Hejsan Ulf
 
Så här läser jag texten:
 
In die Purefic: Matix (Maria) d:2. Christnades  
Andersas barn af Linilt none Jöns,  
Jönsas hustru i Moxilt bar det. Test:
Jon i Linilt, Jöns i groe, h Johanna ?
pigg Anna Lars dr af Skattegd.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

244
Knäred / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-28
« skrivet: 2006-11-15, 17:32 »
Angående Ingiar Gudmundsdotters man, så ska man nog vara ganska försiktig att antaga att den Jeppe Nilsson som dör 1692 är gift med Ingiar G.
I mantalslängden 1682 anges Jeppe Nilsson i Bassalt vara död, och de nästföljande 3 åren antecknas Jeppe Nilssons änka som ansvarig för bruket. Mantalslängderna 1686-1694 står änkan Ingiar (med olika stavningar) noterad, för att i mtl 1695 gifta sig med Nils Svensson.
 
Att det skulle vara samma Jeppe Nilsson som dör ca 1681 och sen har barn 1692, håller jag för otroligt, men inte helt uteslutet.  
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

245
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 04 september, 2007
« skrivet: 2006-11-06, 08:43 »
Hej Ola
 
Det är samma. Pål är inflyttad ca 1738 från Blankered med sina föräldrar.
Börta är inkommen ifrån Tönnersjö, och då jag ej har någon vigseldatum, så antar jag att de är gifta där.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

246
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 04 september, 2007
« skrivet: 2006-11-05, 15:09 »
Hej Ola
 
Pål är född 1726 i Blankered, Knäred.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

247
Knäred / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-11-11
« skrivet: 2006-11-01, 19:03 »
Hejsan Evalill
 
Den Sven Andersson född 1741 i Mästocka kan det inte vara, då han dör efter ett par dagar.
Om man följer Sven i mantalslängden så är han tidigast? nämnd 1751 i Lagered 1, och då står det att han är född i Kyrkhult.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

248
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 04 september, 2007
« skrivet: 2006-10-02, 08:15 »
Marianne
 
Matildas föräldrar var Mattias Jonasson (1825-1899) och Bärtha/Börta Jönsdotter (1828-1912).
 
Mattias är enligt uppgift ifrån Vrå socken, och Börta är född i Alhult, Veinge socken, dotter till Jöns Larsson och Kierstin Nilsdotter.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

249
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 04 september, 2007
« skrivet: 2006-09-30, 20:20 »
Hejsan Marianne
 
Enligt församlingsboken 1902-22 s480, så har familjen följande barn:
Svea Signhild Davida 1905 i Algutsboda
Dagmar Alice Hildegard 1906 i Algutsboda
Oskar Alfons Hildebrand 1908 i Torp
Karl Werner Weiland 1911 i Torpa
Allan Einar Torvald 1917 i Veinge
 
familjen flyttar till Verum 1920.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

250
Hej Ann
 
Om du följer Bengt Jacobssons hustru bakåt i tiden så finner du att hon i mtl 1747 flyttade från Tolarp 2 till Prästgården. Där står också att hon är dotter till Lars Jönsson, alltså är det sin svärfar som Bengt Jacobsson efterträder.  
Dottern Ingebor är en syster till Ingar.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

251
Hishult / Äldre inlägg (arkiv) till 04 oktober, 2008
« skrivet: 2006-09-09, 21:46 »
Hejsan Nils
 
Det är inte riktigt mina socknar, men jag har en uppgift att Elna Persdotter skulle vara dotter till Per Åkesson (1767-1835, Våxtorp) och Börta (Bereta)Pettersdotter (1773 i Fleninge (M) - )
I min dator har jag noterat att Elna är född 1799 i Våxtorp, dock har jag bara årtalet.  
Elna var gift med Erland Månsson, som var född 1803 i Agunnaryd (G). Stämmer det med dina uppgifter?
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

252
Friis / Äldre inlägg (arkiv) till 04 oktober, 2006
« skrivet: 2006-07-06, 17:24 »
Hejsan
 
Av vad jag kan läsa så har ej något riktigt bevis framkommit för att Bartold Friis skulle vara son till Göran Larsson Friis i Breared.
 
Axel Ejwertz skriver några rader om familjen Friis i boken Laholms Historia del 1. Där nämns gästgivaren i Breared Bertil Göransson Friis son till kyrkoherden Göran. I mantalslängden 1708 för Breared nr 1 i Breared socken antecknas Bertil som död, och änkan som flyttad till sonen i Grimeton.
 
Detta bevisar enligt mig släktlinjen Johannes - Bertil (Barthold) - Göran.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

253
Torup / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-12-18
« skrivet: 2006-06-19, 13:16 »
Hejsan Eilene
 
According to the marriage-CD by the genealogical society of Halland, Sven should be living in a place called Mjäla and Maria at Kongsveka.  
I am not sure, but I guess that those two villages are in Torup parish.
 
Often there is a pretty good chance that they are born in the villages, that they came from.
 
When there are no husförhör, one could use taxrecords. If you have a lot of ancestors in Torup those will really help you.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

254
Breared / Äldre inlägg (arkiv) till 16 juni, 2007
« skrivet: 2006-04-22, 19:38 »
Hejsan Katarina
 
Pernilla var född i Skiälåhs, vilket inte var något torp vad jag vet.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

255
Våxtorp / Fredrick, Carl flyttar till Våxtorp
« skrivet: 2006-03-22, 07:00 »
Af Carlscrona Stads StorKyrckio Bok befinnas  
afledl Skräddaren mäster Matthias Kempes  
och des hustru Madame Märtha Helena Lundgrens  
son Carl Fredrick wara född d 29 December  
år 1763, samt till det heliga dopet be
fordrad d. 31sta der på följande av dåwa
rande Am.es superintendenten herr Deiter
Lorentz Muhrbeck attesteras af Carlscrona  
d. 14 april 1784            
 
??????????????
vice past wid
Storkyrko församl

256
Finja / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-03-03
« skrivet: 2006-03-19, 23:57 »
Hejsan Anders
 
Tack!
Det verkar stämma bra, Ola/Olof född 1730 är min ana, via hans son Erik född 1770 i Hästveda. Han använder namnet Dusell och har barn i Norra Sandby (L)  
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

257
Finja / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-03-03
« skrivet: 2006-03-19, 21:49 »
Någon som känner till glasmästaren Jacob Siöman, var han var gift, var hans barn var födda, eller varifrån han var kommen.
 
Jag har funnit att han 1754 flyttar till Hästveda där han sedan dör 1770.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

258
Farstorp / Äldre inlägg (arkiv) till 2009-02-06
« skrivet: 2006-03-19, 21:28 »
Per Folkesson, född omkring 1739, gift med Bengta Lassesdotter 1766 och dör 1801 är min ana, men jag vet ej något om var han är född eller vem som är hans föräldrar. Kan någon hjälpa mig?
 
Han var bosatt i Rullebacken vid barnens födelse, och när han dör bodde han i Gammelstorps hus.
 
Tacksam för hjälp.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

259
Stoby / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-05-01
« skrivet: 2006-03-14, 23:23 »
Svar på min egen fråga för snart 2 år sedan.
Bengta Månsdotter född 1793 var dotter till ryttaren Måns Munkberg (ett par olika stavningar) och hans hustru Else Jonsdotter. Båda föräldrarna födda i Farstorps socken.
 
Jag har hittat fyra barn födda i Rättelöv under 1790-talet men sen inget mer. Någon som vet var familjen tar vägen?
 
Dottern Bengta bör vara gift innan 1819-08-31, då hon föder barn i Norra Sandby socken.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

260
Brönnestad / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-19
« skrivet: 2006-03-13, 20:10 »
Tack för bilden Kicki
 
Det var en gammal uppgift jag hade, men det ser ut som om den stämde. Tråkigt att fadern inte var nämnd. Jag får jobba vidare.

261
Brönnestad / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-19
« skrivet: 2006-03-12, 21:52 »
Någon som känner till Anna Svensdotters föräldrar??, hon ska vara född 1775-12-15 i Brönnestad.  
Jag har en uppgift att modern skulle möjligen vara en Sissela.
 
Anna gifter sig 1803 med Per Sjögren från Matteröd.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

262
Halmstad / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-04-05
« skrivet: 2006-01-07, 18:46 »
Hejsan Britt-Marie
Garvaren och änkemannen Johan Fredrik Söderström (f.1818-11-08) gifter sig i Veinge socken 1881-02-26 med pigan Christina Persdotter (f.1854-06-03) enligt avskrift. Båda anges komma ifrån Laholm.
Mvh, Lars-Ola, Knäred

263
Järstorp / Äldre inlägg (arkiv) till 12 februari, 2010
« skrivet: 2005-11-01, 08:31 »
Anders Torsson i Lalleryd, född enligt uppgift på Disbyt 1630, hade sönerna Anders Lallerman och kyrkoherden i Markaryd Gustaf Lallerman. Är det någon som känner till fler barn? Någon som känner till tidigare generationer och släktingar?
 
Jag har sett i mantalslängden 1708 att där finns en måg Anders Andersson, och jag misstänker att det kan vara hans dotter Maria (f 1707) som föräldralös växer upp hos Gustaf i Markaryd och sedermera gifter sig först till Traryd (G) och andra gången med klockaren i Hinneryd (G). Enligt dödsnotisen när Maria dör, skall hennes föräldrar ha dött 1711.  
 
Tacksam för kommentarer
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

264
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Rodrik Andersson Kvarhult, Bou
« skrivet: 2005-04-26, 20:53 »
År 1790 d 4de October infinno Sig undertecknade Efter wederbör.. ... Uti ormalt til att uptekna wärdera och dela den qwarlåtenskap som befants efter afledne danneman Rodrik Andersson derstädes, närvarande worde den aflednes änka Ingrit Swensdoter, och älsta sonen Nils Rodriksson ..lunda, samt mågarna Jacob Pährsson i Sunnertorpa, Pähr Svensson i ormalt ock J;ns Jonsson i Rosenberg, och för de 3ne efterföliande barn som än äro omyndiga Nemb. Sonen Anders Rodriksson på ? åhr gl blef dess farbroder Pär Andersson i Abeshult förmyndare, och för sonen Pär Rodriksson .. ... til förmyndare des syskonbarn Sven Andersson i Ryd, för ogifta dotern Svenbor Rodriksdoter blef des släkting Håkan Nilsson i össia hult til förmyndare förslagen, hwar på ägendomen af änkan upgafs och befants som fölier Nemb:
 
Ett försök att tyda början,  
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

265
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Rodrik Andersson Kvarhult, Bou
« skrivet: 2005-04-26, 16:19 »
Rodrik Andersson i Ormhult/Ormalt, Vrå ska det väl vara?
 
Denne Rodrik var gift med Ingrid Svensdotter 1755 i Vrå tror jag. Ska kolla i min dator senare. Var Rodrik är född skulle jag gärna vilja veta, då ett par av hans syskon är mina anor.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

266
Snöstorp / Kan någon tyda föräldrarnas namn?
« skrivet: 2005-03-02, 17:44 »
Bengt  
24 februari sal Bengt Knutsons barn i Olofstorp  
sal = salige, altså Bengt var avliden vid sonens födelse
 
mvh, Lars-Ola, Warren PA

267
Rydaholm / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-06-24
« skrivet: 2005-02-15, 18:29 »
Behöver lite läshjälp. Då jag inte lyckades kopiera in sidan från Genline, kan jag bara hänvisa till sidan.
 
1126.1.15900
 
överst står mina anor Nils Andersson, med hustru och sonen Jonas. Varthän flyttar de? Står där Sönnerbo = Sunnerbo ? eller?
 
Lars-Ola

268
Halmstad / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-23
« skrivet: 2004-12-23, 03:08 »
Mantalslängden 1718:  
v past And. Schumberg ogift
sahl Wallery Enkia
 
Mantalslängden 1719:
Pastoren hr And Skomberg
gift med sahlig Walleri h
 
ur dödboken 1743:
dn 23 augusti ... förmiddag blef sahlige hr kiörckioherden hr Andreas Schomber kiära maka fruu Sara Billman igenom sagta och stilla dödh hädankallader och blef begrafwen uttaf hr probsten högehrewördige och wällärde hr magister Lignell från Laholm dn 30 augusti
 
Anna Maria Walleria gifter sig enligt HGF:s vigselregister 1735 men Mattias Möllenberg (handelsman i Halmstad). Om Anna Maria är samma person som den Maria som är nämnd i föregående inlägg vet jag inte.
 
Jag anser att Anders/Andreas gifter sig 1718 med Sara Billman, detta grundat på de källor jag har tillgängliga.
 
Mvh, Lars-Ola, Warren, PA
 
God Jul

269
Halmstad / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-23
« skrivet: 2004-12-22, 16:57 »
Björn, om jag minns rätt så var Anders/Andreas Schumberg var gift med företrädarens enka inte dotter. Jag ska kolla upp de uppgifter jag har i datorn och återkommer om jag har fel.
 
Mvh, Lars-Ola, Warren, PA

270
Halmstad / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-23
« skrivet: 2004-12-18, 20:56 »
I Breareds mantalslängder kyrkoherden Schumberg nämnd Andreas. Han gifter sig troligen 1718 med företrädarens enka. Inga barn är nämnda i de längder jag har kollat. I 1740 års mantalslängd finns Samuel Ekman antecknad, han flyttar från prästgården till örnås, Breard. I örnås samma år finns han antecknad med hustru.
 
Möjligen kan man följa Brita från hennes gifte och backåt i tiden med hjälp av mantalslängderna, och finna något som leder till vem hennes föräldrar är.
 
Mvh, Lars-Ola, Warren PA

271
Börringe (Gustav) / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-05-18
« skrivet: 2004-04-07, 05:06 »
Nils-Olof, tack för rättelsen. Jag måste ha läst aldeles galet. Nu blir det nya tag nästa gång jag har tillgång till Börringe-korten.
 
Mvh, Lars-Ola

272
Stoby / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-06-15
« skrivet: 2004-04-06, 01:30 »
Min ana Bengta Månsdotter var född i Rättalöv, Stoby 1793-07-28. Hon var dotter till Måns Moberg och hans hustru Pernilla. Någon som känner till denna familj och dess anor?
 
Tacksam för all hjälp
 
Mvh, Lars-Ola Jacobsson

273
Matteröd / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-05-19
« skrivet: 2004-04-06, 01:18 »
Söker anor till min ana Per Persson.
Per var född 1813-08-09 i Matteröd, son till Per Sjögren (f. 1770-03-17 var?) och Anna Svensdotter (f. 1775-12-15 var?)
 
Tacksam för allting som kan belysa dessa personers släkt.
 
Mvh, Lars-Ola Jacobsson

274
Börringe (Gustav) / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-05-18
« skrivet: 2004-04-06, 01:13 »
Söker anor till några Börringebor.
 
Jöns Nilsson, f 1772-11-15 i Södra Börringe. son till Nils Ivarsson och ?? Jönsdotter.
 
1797-10-04 gifter Jöns sig med
 
Anna Kristina Persdotter, f 1776-11-16 i Norra Börringe. dotter till Per Månsson och Carna Månsdotter
 
Märta Jeppesdotter, f 1805-04-08 i Södra Börringe. dotter till Jeppe Olofsson och Karna Larsdotter
 
Tacksam för all hjälp
 
Mvh, Lars-Ola Jacobsson

275
Peter Jungfru / Peter Jungfru
« skrivet: 2004-03-08, 17:49 »
Stötte på en Nicolaus Jungvrowe av en händelse.
 
http://www.diplomatarium.dk/html/diplomer/N-013-2.html

276
Laholm / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-19
« skrivet: 2004-03-01, 21:06 »
Av en tillfällighet stötte jag på en Johanna Sommar i 1766 års mantalslängd för Laholms stad. Hon var då bosatt på nr 129. Vet ej var hon var tidigare eller senare.
 
Mvh, Lars-Ola Jacobsson

277
Tjärby / Äldre inlägg (arkiv) till 23 april, 2013
« skrivet: 2004-02-03, 20:56 »
Hej Lisbeth
 
Johanna Christina Walthers föräldrar var Johan Gottfrid Walther och Helena Jönsdotter. Johan Gottfrid var son till husaren (Johan) Gottfrid Walther, från Pommern? och Johanna Jönsdotter född i Eldsberga (N)
 
(Johan) Gottfrids dotter Anna Catharina är min ana. Har du information om familjen i Amerika?
 
Mvh, Lars-Ola, Warren PA

278
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-07-07
« skrivet: 2004-02-02, 00:00 »
Hej Örjan  
 
Mitt förslag till anor till Per är som följer.
 
1  
Per Svensson. Född 1750-11-02 i Antorp, Veinge (N).  
2 f  
Sven Nilsson. Född 1720-02-10 i Vessinge 7, Veinge (N). Död 1798-06-02 i Antorp, Veinge (N  
Gift 1748-05-29 i Veinge (N) med efterföljande ana.  
Barn:
Per Svensson. Född 1750-11-02 i Antorp, Veinge (N). (Se 1, s ).  
Olof Svensson. Född 1753-10-04 i Antorp, Veinge (N).  
Lucia Svensdotter. Född 1758-12-23 i Antorp, Veinge (N).  
Mattis Svensson. Född 1766-01-10 i Antorp, Veinge (N).  
Nils Svensson. Född 1772-05-10 i Antorp, Veinge (N).  
3 m  
Bengta Mattisdotter. Född 1730-08-22 i Antorp, Veinge (N).
4 ff  
Nils Nilsson. Född 1673 (mtl 1751). Död 1753-01-31 i Göstorp 4, Veinge (N).
Gift 1713-02-22 i Veinge (N) med efterföljande ana.  
5 fm  
Lucia Nilsdotter.
6 mf  
Mattis Nilsson. Född 1693. Död 1764-03-30 i Antorp, Veinge (N).
7 mm  
Ingier Olofsdotter. Född 1693. Död 1770-01-17 i Antorp, Veinge (N).  
12 mf f  
Nils Jacobsson. Född 1666. Död 1723-07-28 i Antorp, Veinge (N).
 
Mvh, Lars-Ola, Warren PA

279
Vrå / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-06-02
« skrivet: 2004-01-29, 23:54 »
Hej Ulla
 
Dessa personer kan jag bidraga med.
1
Per Jönsson. Född 1775-02-28 i Hyhult, Vrå (G) (C:1 s 196). Död 1858-06-05 i Hyhult, Vrå (G) (C:2 s 190).
 
Gift 1804-05-20 i Vrå (G) (C:1 s 28) med Anna Persdotter. Född 1781-02-26 i Ljushult, Vrå (G) (C:1 s 211). Död 1830-05-07 i Hyhult, Vrå (G) (C:2 s 170).
 
2 f
Jöns Eriksson. Född 1735-07-13 i Ljushult, Vrå (G) (C:1 s 93). Död 1778 i Hyhult, Vrå (G) (C:1 s 377).  
 
3 m
Elin Larsdotter. Född 1743-05-23 i Hyhult, Vrå (G) (C:1 s 112). Död 1823-08-19 i Stråhult, Vrå (G) (C:1 s 417).
 
4 ff
Erik Nilsson. Levde i Mäste, Vrå (G). (Barn 2)
 
5 fm
Kerstin Nilsdotter. Född 1711-05-19 i Viggåsa, Annerstad (G) (CI:1 s 9).Död 1737-08-11 i Ljushult, Vrå (G)
(C:1 s 338).
 
6 mf
Lars Nilsson. Född omkring 1717. Död 1764 i Hyhult, Vrå (G) (C:1 s 365).
 
7 mm
Kerstin Jönsdotter. Född omkring 1697. Död 1763 i Hyhult, Vrå (G) (C:1 s 364).
 
10 fm f
Nils Jonsson. Född omkring 1665. Död 1749-12-09 i Viggåsa, Annerstad (G) (CI:1 s 146).
 
11 fm m
Bengta. Född omkring 1687. Död 1737-01-27 i Viggåsa, Annerstad (G) (CI:1 s 122).
 
Mvh, Lars-Ola

280
Trönninge / Trönninge
« skrivet: 2003-11-20, 21:08 »
Hejsan
 
Någon som känner till en Anna Svensdotter, född ca 1724. Hon gifter sig 1746-11-16 med Jöns Persson från Eldsberga. Vore tacksam för uppgifter angående hennes födelsedata och anor.
 
Mvh, Lars-Ola, Warren USA

281
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-11-17
« skrivet: 2003-10-10, 14:57 »
Tack Arne och Britt Maria
 
En fråga till Britt Maria, på det papper jag har sett så var där en notering om en broder Oscar Larson gift 1871 med en Maria Olmstad. Det bör var samma person som Lars Oscar, men är Maria Olmstad ett namn du känner till?
 
Mvh, Lars-Ola, Warren, PA

282
Södra Unnaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-26
« skrivet: 2003-04-06, 14:13 »
Hejsan Jerry
 
Elin är en anmoder till mig och jag har mest använt mig av de avskrifter som finns, samt husförhör. Dock har vigseln mellan Lars Andersson och Kerstin Bengtsdotter in blivit avskriven. För de är vigda i Södra Unnaryd 1715-05-25, se C:1 s 30.  
Uppgiften om att Kerstin skulle vara född 1697 verkar mycket interesant, då en syster Lisbet/Elisabet till henne är född i Yåsa 1690.
Än så länge har jag inte funnit någon födelsenotis för Elin.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

283
04) Äldre inlägg 1998-2003 / Trotte i Vrå, född 1748
« skrivet: 2003-03-09, 18:09 »
Trotte Persson och Ingjärd Hansdotters barn, Anna, Pernilla och Nils föds i Singsjö, Vrå, dottern Kierstin och sonen Samuel i Broddhult, Vrå.
 
mvh, Lars-Ola, Knäred

284
Förnamn - G / Gamaliel
« skrivet: 2003-01-15, 22:32 »
Hej Barbro
 
I domboken 1664 står det en förloffwad soldat Gammal Jönsson i Hult i Hinneryds sochn ...
Även 1685 står där Hult i Hinneryd sn.
det är vad jag har funnit,
 
mvh, Lars-Ola, Knäred

285
Förnamn - G / Gamaliel
« skrivet: 2003-01-14, 23:11 »
Mårten Gamalielsson i Balkarp är son till Gamaliel Jönsson i Hult, Hinneryd (G), enligt en arvstvist i Sunnerbo Härads dombok hösttinget 1719, ?50. Där uppräknas Gamaliels barn,  
Afledna Gamaliel Jönssons arfwingar, nembl.n Sönerna Mårten Gamalielsson i Balckarp, Jöns Gamalielsson i Högahyltan, samt Arfwed Olufsson i Bolminge å sin hustru Marta Gamalielsdotters wägar, Jacob Larsson i Skrubberyd å sin hustru Kierstin Gamalielsdotters wägnar ock enckian Anna Gamalielsdotter,...  
Man kan även utläsa att en son Per, död 1710 i Helsingborg fanns.
 
Gamaliel Jönsson var enligt Sunnerbo Härads dombok 1685, sommartinget s 130, 66 år gammal och att hans mor var född i Flässeryd. 1664 omnämns han som soldat.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

286
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-07-07
« skrivet: 2002-11-18, 22:36 »
Hej Cathis
Enligt de uppgifter jag har är organisten och klockaren Johan Wadensten (c1687 - 1762) och Elisabet Hultman (c1690 - 1723) hennes föräldrar.
De får barn 1716 och 1718 i Halmstad, senare flyttar de till Veinge där hon dör och han gifter om sig. Var föräldrarna är gifta eller var Maja Elisabeth är född vet jag inte.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

287
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-07-07
« skrivet: 2002-11-13, 22:23 »
Hej Ingemar
 
enligt de avskrifter jag har, så är de inflyttade från Odensjö 1883. Sven Peter är överflyttad till särskild förteckning 86, men är rymd till Amerika 83(enl husförhör 91-97). I 91-97 husförhöret står skiljobrev den 26 jan 1887, och att hon 1896 är utflyttad till Knäred.  
Mvh, Lars-Ola, Knäred

288
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-11-07
« skrivet: 2002-08-08, 22:08 »
my sugestion for Nils ancesters
 
1
Nilsson, Nils. Född 1837-06-04 i Göstorp (Kullsgård), Veinge (N).
 
2 f
Påhlsson, Nils. Född 1806-11-19 i Göstorp, Veinge (N). Död 1870-05-28
i Kullsgård, Veinge (N).  
 
3 m
Jacobsdotter, Elna. Född 1807-12-28 i Kärragård, Tjärby (N). Död
1877-12-19 i Kullsgård, Veinge (N).  
 
4 ff
Påhlsson, Påhl. Född 1770-06-26 i Göstorp, Veinge (N). Död 1850-02-07 i Kullsgård, Veinge (N).  
 
5 fm
Assarsdotter, Elena. Född 1772-09-28 i Kullsgård, Veinge (N). Död
1844-11-24 i Göstorp, Veinge (N).  
 
6 mf
Bengtsson, Jacob. Nämdeman. Född 1777-02-28 i Kärragård, Tjärby (N).
 
7 mm
Påhlsdotter, Ingierd. Född 1779-02-06 i Göstorp, Veinge (N). Död
1822-02-02 i Kärragård, Tjärby (N).  
 
8 ff f
Nilsson, Påhl. Född 1730-03-23 i Killeberg, Mästocka 1,
Veinge (N).  
 
9 ff m
Svensdotter, Börta. Född 1733-07-12 i Vessinge, Veinge (N). Död
1803-10-06 i Göstorp 4, Veinge (N).  
 
10 fm f
Johansson, Assar. Född 1722-08-20 i Allared 2, Veinge (N). Död
1796-09-10 i Kullsgård 1, Veinge (N).  
 
11 fm m
Nilsdotter, Kierstin. Född 1747-12-18 i Erkeshult, Veinge (N). Död
1817-02-24 i Göstorp, Veinge (N).  
 
14 mm f
Nilsson, Påhl. Född 1730-03-23 i Killeberg, Mästocka 1, Veinge (N).
 
15 mm m
Svensdotter, Börta. Född 1733-07-12 i Vessinge, Veinge (N). Död
1803-10-06 i Göstorp 4, Veinge (N).  
 
16 ff ff
Olofsson, Nils.  
 
17 ff fm
Påhlsdotter, Kierstin. Levde vid vigseln i Göstorp, Veinge (N).  
 
18 ff mf
Jacobsson, Sven. Nämndeman. Född omkring 1693. Död 1771-05-16 i
Vessinge, Veinge (N).  
 
19 ff mm
Hansdotter, Botel. Född 1706-05-26 i Elestorp, Tjärby (N). Död 1789-01-28 i Vessinge, Veinge (N).
 
20 fm ff
Persson, Johan. Född 1687. Död 1760-06-04 i Allared 2, Veinge (N
 
21 fm fm
Hansdotter, Johanna. Född 1698-06-15 i Skogaby, Veinge (N).  
 
22 fm mf
Olofsson, Nils. Född 1713-06-20 i Hovmannabygget, Ebbared 2, Veinge
(N). Död 1789-05-27 i Alhult, Veinge (N).  
 
23 fm mm
Andersdotter, Ingier. Född 1718-02-02 i Mörkhult, Veinge (N). Död
1792-03-09 i Alhult, Veinge (N).

289
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-11-07
« skrivet: 2002-08-08, 22:01 »
my sugestion for Johannas ancesters
 
1
Gudmundsdotter, Johanna. Född 1838-02-08 i Bölarp, Veinge (N).
 
2 f
Nilsson, Gudmund. Född 1803-11-15. Död 1877-01-12 i Bölarp, Veinge (N).)
 
3 m
Påhlsdotter, Ingierd. Född 1811-07-29 i Göstorp, Veinge (N). Död
1886-04-28 i Bölarp, Veinge (N).
 
6 mf
Påhlsson, Påhl. Född 1770-06-26 i Göstorp, Veinge (N). Död 1850-02-07 i Kullsgård, Veinge (N).  
 
7 mm
Assarsdotter, Elena. Född 1772-09-28 i Kullsgård, Veinge (N). Död
1844-11-24 i Göstorp, Veinge (N).
 
12 mf f
Nilsson, Påhl. Född 1730-03-23 i Killeberg, Mästocka 1, Veinge (N).
 
13 mf m
Svensdotter, Börta. Född 1733-07-12 i Vessinge, Veinge (N). Död
1803-10-06 i Göstorp 4, Veinge (N).  
 
14 mm f
Johansson, Assar. Född 1722-08-20 i Allared 2, Veinge (N). Död
1796-09-10 i Kullsgård 1, Veinge (N).  
 
15 mm m
Nilsdotter, Kierstin. Född 1747-12-18 i Erkeshult, Veinge (N). Död
1817-02-24 i Göstorp, Veinge (N).  
 
24 mf ff
Olofsson, Nils.
 
25 mf fm
Påhlsdotter, Kierstin.
 
26 mf mf
Jacobsson, Sven. Nämndeman. Född omkring 1693. Död 1771-05-16 i
Vessinge, Veinge (N).  
 
27 mf mm
Hansdotter, Botel. Född 1706-05-26 i Elestorp, Tjärby (N). Död 1789-01-28 i Vessinge, Veinge (N).
 
28 mm ff
Persson, Johan. Född 1687. Död 1760-06-04 i Allared 2, Veinge (N).  
 
29 mm fm
Hansdotter, Johanna. Född 1698-06-15 i Skogaby, Veinge (N).  
 
30 mm mf
Olofsson, Nils. Född 1713-06-20 i Hovmannabygget, Ebbared 2, Veinge
(N). Död 1789-05-27 i Alhult, Veinge (N).  
 
31 mm mm
Andersdotter, Ingier. Född 1718-02-02 i Mörkhult, Veinge (N). Död
1792-03-09 i Alhult, Veinge (N).

290
Cedercrantz / Cedercrantz
« skrivet: 2002-02-26, 21:53 »
Ursäkta mitt inlägg, man bör nog läsa hela diskussionen innan man skriver. Det var redan klarlagt hur de var släkt.

291
Cedercrantz / Cedercrantz
« skrivet: 2002-02-26, 21:48 »
Hej Eivor
Enligt boken Landshövdingeberättelser från Hallands län 1705-1818 var Johan Vilhelm Cedercrantz (1739.03.01 - 1805.12.03) vice landshövding. Han var son till Johan Daniel C. (1699.12.29 - 1765.12.27) denne var också vice landshövding i Halland, och begravd i familjegrav i Strängnäs domkyrka.  
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

292
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-11-07
« skrivet: 2002-02-20, 21:43 »
Hej Bertil och Josefin, skulle vara trevligt om någon av er kunde lägga ut någon generation av Karl Gustaf Fogelströms anor.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

293
Hallaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 26.1.2002
« skrivet: 2002-01-19, 22:26 »
Hej är det någon som känner till Kerstin Olofsdotters anor? Hon ska vara född 1820-12-07 dotter till soldaten Olof Holk/Holm och Pernilla Månsdotter, allt enligt KGFs register.
Tacksam för svar.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

294
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-11-07
« skrivet: 2002-01-02, 22:16 »
Hejsan Börje
Möllaren Arivd Sigfrid Alexandersson flyttar in 1922 till Vessinge 7, Veinge och redan året efter (1923-07-27) flyttar han till Amerika.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

295
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-11-07
« skrivet: 2001-12-18, 21:18 »
Hejsan Bertil och Bertil
 
så här ser min lösning ut av de första generationerna.
 
2 f
Persson, Olof. Född 1825-01-01 i Skogaby, Laholm (N).  
Död 1893-01-30 i Skogaby 4, Veinge (N).
 
Gift 1862-01-30 i Veinge (N) med efterföljande ana.
 
3 m
Hansdotter, Christina. Född 1843-03-06 i Vessinge, Veinge (N).  
Död 1923-03-13 i Skogaby 4, Veinge (N).
 
--------------------------- Generation II  ---------------------------
 
4 ff
Larsson, Per. Född 1790-12-23 i Skogaby, Laholm (N).
 
5 fm
Hansdotter, Pernilla. Född 1794-04-02. (Barn 2)
 
6 mf
Nilsson, Hans. Född 1806-05-11 i Vessinge, Veinge (N).  
Död 1883-07-28 i Vessinge 1, Veinge (N).
 
Gift 1:o 1831-06-14 i Veinge (N)
 
7 mm
Jönsdotter, Johanna. Född 1809-05-03 i Öringe, Veinge (N).  
Död 1846-09-24 i Vessinge, Veinge (N).
 
--------------------------- Generation III ---------------------------
 
8 ff f
Olofsson, Lars. Född 1762.
 
Gift 1790-09-18 i Veinge (N) med efterföljande ana.
 
9 ff m
Jönsdotter, Stina. Född omkring 1766. (Barn 4)
 
12 mf f
Jacobsson, Nils. Född 1773-09-04 i Vessinge, Veinge (N).
 
Gift 1800-06-08 i Veinge (N) med efterföljande ana.
13 mf m
Larsdotter, Bengta. Född 1775-11-01 i Vessinge, Veinge (N).
 
14 mm f
Svensson, Jöns. Nämdeman. Född 1766-10-27 i Östergård, Öringe, Veinge (N).  
Död 1843-04-03 i Öringe, Veinge (N).
 
15 mm m
Jönsdotter, Pernilla. Född 1770-09-04 i Bölarp, Veinge (N).
 
--------------------------- Generation IV  ---------------------------
 
16 ff ff
Persson, Olof. Född 1736. (Barn 8)
 
Gift 1762-06-20 i Veinge (N) med efterföljande ana.
 
17 ff fm
Larsdotter, Kierstin. Född 1738-02-01 i Kårarp, Veinge (N).
 
24 mf ff
Hansson, Jacob. Född 1746-03-14 i Vessinge, Veinge (N).
 
Gift 1772-01-26 i Veinge (N) med efterföljande ana.
 
25 mf fm
Johansdotter, Elna. Född 1754-06-14 i Kjellshult, Veinge (N).
 
Gift 1772-01-26 i Veinge (N) med föregående ana.
 
26 mf mf
Mårtensson, Lars. Född 1746-08-06 i Vessinge, Veinge (N).
 
Gift 2:o 1769-06-18 i Laholm (N) med efterföljande ana.
 
27 mf mm
Persdotter, Johanna. Född 1744. Levde vid vigseln i Årnaberga, Laholm (N).
 
28 mm ff
Larsson, Sven. Född 1729-11-27 i Skogsgård, Veinge (N).  
Död 1800-04-09 i Öringe, Veinge (N).
 
Gift 1763-06-24 i Veinge (N) med efterföljande ana.
 
29 mm fm
Jönsdotter, Bengta. Född 1739-03-14 i Öringe, Veinge (N).  
Död 1796-07-11 i Öringe 1, Veinge (N).
 
30 mm mf
Larsson, Jöns. Född 1734-05-06 i Bölarp, Veinge (N).  
Död 1822-05-23 i Bölarp, Veinge (N).
 
Gift 1756-04-04 i Veinge (N) med efterföljande ana.
 
31 mm mm
Nilsdotter, Pernilla. Född 1738-03-01 i Ebbared, Veinge (N).  
Död 1822-05-23 i Bölarp, Veinge (N).
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

296
Hejsan Bertil  
De är bosatt i Skogaby 4 i Veinge socken, men Christina hette Hansdotter inte Olsson. Christina är född i Vessinge i Veinge 1843-03-06, dotter till Hans Nilsson och Johanna Jönsdotter.
Återkommer med mer info
Mvh,Lars-Ola, Knäred

297
Södra Unnaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-26
« skrivet: 2001-11-22, 22:48 »
Hej Lena
 
Vigseldatumet hade jag ej tidigare så det var ju trevligt. Knut Krantz född 1831 i SU död 1884 Veinge (N) gift med Johanna Maria S 1833-1909.
Knuts far Lars Knutsson Krantz kom även han till Veinge, dog där 1885, han var född i SU 1799 son till Knut Nilsson och Marta Larsdotter. Knut mor hette Brita Persdotter.  
Sven f 1822 och Märit 1825-1892 är de syskon som jag har till Knut. Alltid något hoppars jag.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

298
Femsjö / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-02-26
« skrivet: 2001-11-11, 21:05 »
Hejsan Anders
I Långaryd fanns en präst Truls Skarp, död 1644.
Han har söner vid namn Nils och Per, samt en dotter som är gift med kyrkoherden i Femsjö S.Paludius. Nils sonson adlades med namnet Rutensparre, så du finner kanske någon ledtråd i Elgenstierna.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

299
Femsjö / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-02-26
« skrivet: 2001-11-10, 23:26 »
Hejsan Bo
I boken Femsjö, en kort sockenbeskrivning; av Schultz & Blomqvist, nämns Pär i Nabba med hustru Sissa och sex barn.
Swen i Haghult med hustru Anna
Lars i Holtzaryd
Jeans hustru i Nabba
Abrahams 2:dra hustru i Flahult
Pärs första hustru i Kohlhult
H. Anna gift i Halmstad
 
Hoppas att detta kan vara till någon hjälp
Mvh, Lars-Ola, Knäred

300
Kirstin Månsdotter lär enligt Paul Vilstadius vara syster till bröderna Collin ifrån Lidhult.
Dottern Gudborg född 1710 är min ana.
Mvh, Lars-Ola, Knäred

301
Knäred / Äldre inlägg (arkiv) till 9.2.2002
« skrivet: 2001-09-14, 21:08 »
Hej Gösta och övriga
 
Jag tror nog man kan gå på Calles linje när det gäller Nils Johanssons anor (f 1780). I 1808 års husförhör finns änkan Ingierd Johansdotter, hon uppges där vara född 1738-12-28.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

302
Knäred / Äldre inlägg (arkiv) till 9.2.2002
« skrivet: 2001-09-10, 21:29 »
Hej Gösta
 
Jag tror du får släppa klockarsläkten Krok, då de tidsmässigt inte passar in. Bertil skriver att Johan Nilsson Krok är född 1757 och gift 1760.
Har för tillfället inte mer att tillföra
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

303
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 4.9.2001
« skrivet: 2001-09-03, 21:44 »
Hej Gösta, jag har en annan lösning på Per Gudmundssons anor.  
 
1  
Gudmundsson, Per. Född 1798-09-04 i Lossbygget, Veinge (N).
2 f  
Johansson, Gudmund. Född 1780-03-17 i Lossbygget, Veinge (N). Död 1844-08-30 i Skogaby, Veinge (N).
3 m  
Persdotter, Ingierd. Född 1775-10-26 i Veinge, Veinge (N). Död 1845-02-16 i Skogaby, Veinge (N).
4 ff  
Gudmundsson, Johannes. Född 1752-01-16 i Össjöhult, Vrå (G). Död 1810-10-08 i Lossbygget, Veinge (N).  
5 fm  
Persdotter, Elina. Född 1757-04-01 i Lossbygget, Veinge (N). Död 1800-04-26 i Lossbygget, Veinge (N).  
6 mf  
Erlandsson, Per. Född 1727-10-19 i Veinge, Veinge (N). Död 1786-09-09 i Veinge 3, Veinge (N).  
7 mm  
Jönsdotter, Ingier. Född 1736-09-08 i Bästhult, Räfshult 2, Veinge (N).
8 ff f  
Johannesson, Gudmund.
9 ff m  
Gudmundsdotter, Ingebor. Född omkring 1719. Död 1782-05-13 i Össjöhult, Vrå (G)  
10 fm f  
Persson, Per. Född 1718. Död 1772-07-26 i Lossbygget, Veinge (N).
11 fm m  
Jönsdotter, Johanna. Född omkring 1722. Död 1802-05-23 i Lossbygget, Veinge (N).  
12 mf f  
Persson, Erland.
13 mf m  
Persdotter, Ingier.
14 mm f  
Svensson, Jöns.
15 mm m  
Nilsdotter, Bengta. Född 1698-09-17 i Mörkhult, Veinge (N).
30 mm mf  
Jönsson, Nils.
31 mm mm  
Persdotter, Kierstin. Född 1671-11-... Död 1740-02-03 i Mörkhult, Veinge (N).

304
Laholm / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-03-11
« skrivet: 2001-08-14, 21:10 »
Hej Björn, enl. Hallands Genealogiskas vigselreg. är de gifta 1802 i Stafsinge. Han varifrån Dagsås, Sibbarp.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

305
Film / Teater / Schollin, Christina (f. 1937)
« skrivet: 2001-05-20, 21:50 »
Ana 511033 Kerstin Birgersdotter? (Trolle)
I ÄSF står det dotter till ätten Trolles stamfar riddaren Birger Knutssons, även kallad Birger Trolle, tre gånger tidigare gifta hustru Katarina Västensdotter
Av det kan man väl inte fastslå att Birger var far till Kerstin, eller ?
S. Östenson i PHT 1975 s 65 anger inte heller vem som skulle kunna vara far till henne.
 
Lars-Ola, Knäred

306
Wilstadius skriver i Genealogisk Tidskrift 4/1957 Släktnamnet Falkman förekommer ingenstädes i Sunnerbo härads domböcker, ej heller i biskop Osanders likpredikan över dottern Marta, utan förekommer endast i riddarhusgenealogierna i samband med sonen Abraham, som blev adlad Ljungfelt.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

307
Långaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 31.3.2002
« skrivet: 2001-02-21, 12:32 »
Marie och Jonny, tack för informationen och tipsen. Jag ska söka vidare i Femsjö.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

308
Långaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 31.3.2002
« skrivet: 2001-02-18, 21:17 »
Min ana Maria Larsdotter var född 1742-02-15 i Långaryd.  
Hennes föräldrar var soldaten? Lars Kiellsson? 1710-06-05 - 1758. (enl. husförhör) och Bothel Persdotter 1707 - 1770-08-13. Är där någon som känner till dessa, vet var och när de gifte sig och deras släkt ?
 
Mvh,Lars-Ola,Knäred

309
Hinneryd / Äldre inlägg (arkiv) till 14.11.2002
« skrivet: 2001-02-14, 22:04 »
Hej Mona
 
Det blev lite fel i all hast. Gunnil är mor till nr 8. Sedan har jag lyckats räkna fel.
18=20
19=21
21=23
22=24
23=25
 
Mvh,Lars-Ola,Knäred

310
Hinneryd / Äldre inlägg (arkiv) till 14.11.2002
« skrivet: 2001-02-11, 22:11 »
Hej Mona, här kommer mina funderingar kring Gunnes anor.
 
1. Gunne Svensson f. 1780 i Wifhult
2. Sven Jonsson f. 1752 i Ekeryd
3. Karin Olufsdotter f. 1751 i Wifhult
4. Jon Gunnarsson f. 1729 i Ekeryd
5. Sigrid Larsdotter f. 1729 i Skrubberyd
6. Oluf Thomasson f. ca 1707 i Wifhult ?
7. Ingierd Larsdotter f. 1712 i Långhult
8. Gunne Swensson f. 1679 i Skinnersböke, d. 1754 i Ekeryd
9. Ingefrid Persdotter f. 1690 i Öshult, d 1756 i Ekeryd
10. Lars Larsson f. ca 1704
11. Karin Jönsdotter levde i Balkeryd Torpa vid vigseln 1724.
12. Thomas Larssson f. ca 1677
13. Ingierd Swensdotter f. ca 1665 d. 1735 i Wifhult
14. Lars Jönsson
15. Karin Nilsdotter
17. ? Gunnil Gunnesdotter ?
18. ? Lars Jonsson ?
19. ? Kierstin Larsdotter ?
21. Sigrid d. 1727, 75 år ?
22. ? Lars Johansson d. 1720, 84 år ?
23. ? Christjon Thomasdotter d. 1725, 88 år ?
 
Angående din Jöns Hultberg och Ingeborg Nilsdotter så har jag inget att komma med just nu, vet du var och när de är gifta?
 
Jag har själv lite anor i Hinneryd men har inte funnit någon som vi har gemensamt.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

311
Hinneryd / Äldre inlägg (arkiv) till 14.11.2002
« skrivet: 2001-02-09, 22:32 »
Hej Mona!
 
Då jag har lite om Hinneryd hemma har jag kollat lite på din fråga. Gunne är född i Wifhult. Karin heter Olofsdotter (Olufsdotter). Hon är gift 1777-05-11 i Hinneryd.
Sven var vid vigslen ifrån Ekeryd, troligen född 1752 vars föräldrar är Jon Gunnarsson (f. 1729) och Sigrid Larsdotter (f. 1729).
Karin var vid vigslen ifrån Wifhult, troligen född 1751, hennes föräldrar var Oluf Thomasson (f. 1707) och Ingierd Larsdotter (f. 1712)
 
Då mina avskrifter av husförhör inte är senare än A:3, så kan jag inte säkert säga att jag är på rätt spår.
 
Jag har mer om du vill ha.
I husförhöret 1761-63, hittar du Ekeryd på s 92 och Wifhult på s 82. Ett fantastiskt bra husförhör.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

312
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 4.9.2001
« skrivet: 2001-01-15, 22:08 »
Hejsan Ingela
 
Johanna flyttade från Veinge till Amerika 1896.  
Hennes tre halvsystrar lämnar också socknen.
 
Hilda, till Björnekulla 1883
Alma, till Halmstad 1894
Gerda, till Trönninge 1889
 
Uppgifterna från husförhör
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

313
Dufva / Dufva
« skrivet: 2000-12-26, 21:39 »
Hej Tommy
 
Läs i Släktforskarnas årsbok 2000, där finns en artikel om adliga släkten Hof och Strand.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

314
Skummeslöv / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-22
« skrivet: 2000-11-29, 20:43 »
Hejsan Anders och Gabriel! Har ni läst det som Axel Ejwertz skriver om Vitus Holm och hans släkt i Laholms Historia I; Kyrka och skola ?
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

315
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 4.9.2001
« skrivet: 2000-10-30, 22:03 »
Hej Britt Marie, jag kollade runt lite och fann en Annie född 1893-01-04, troligen rätt person.
 
Johansson, Annie Teresia. Född 1893-01-04 i Skogaby 4, Veinge (N).
 Flyttade 1916 från Fattiggården, Göstorp 3, Veinge (N) till Göteborgs Vasa (O). (Far 2, Mor 3)
 
2 f
Persson, Johannes. Född 1827-07-03 i Snorslia, Knäred (N).  
 Flyttade 1854 från Knäred (N) till Göstorp 4, Veinge (N).  
 Död 1894-05-02 i Kullatorp,  Skogaby 4, Veinge (N). (Barn 1, Far 4, Mor 5)
 
Gift 1:o 1855-01-03 i Veinge (N) med Bengtsdotter, Pernilla.  
 Född 1827-02-20. Död 1883-08-09 i Kullatorp, Skogaby 4, Veinge (N).
 
                                Barn:
   Johansdotter, Christina. Född 1855-06-20 i Bengtstorp, Göstorp 4, Veinge (N).  
 Flyttade 1869 från Kullatorp, Skogaby 4, Veinge (N) till Laholm (N).  
 Flyttade 1871 från Laholm (N) till Kullatorp, Skogaby 4, Veinge (N).  
 Flyttade 1873 från Kullatorp, Skogaby 4, Veinge (N) till Laholm (N).
   Johansdotter, Bengta. Född 1858-04-06.  
 Flyttade 1878 från Kullatorp, Skogaby 4, Veinge (N) till Tjärby (N).
   Johansdotter, Johanna. Född 1861-08-22. Död 1878.
   Johansdotter, Petronella. Född 1866-01-01 i Kullatorp, Skogaby 4, Veinge (N).
   Johansdotter, Gundla. Född 1869-03-24.
 
Gift 2:o 1885-02-27 i Veinge (N) med efterföljande ana.
 
                                Barn:
   Johansson, Sven Peter. Född 1881-01-15 i Skogaby 4, Veinge (N).
   Johansson, Selma Carolina. Född 1887-05-01 i Skogaby 4, Veinge (N).
   Johansson, Emelia Sofia. Född 1888-09-06 i Skogaby 4, Veinge (N).
   Johansson, Annie Teresia. Född 1893-01-04 i Skogaby 4, Veinge (N). (Se 1).
 
3 m
Svensdotter, Johanna. Född 1847-03-09 i Knäred (N). Döpt i Veinge (N).
 Flyttade 1862 från S:n slut, Veinge (N) till Kullahus, Bökeberg 2, Veinge (N).  
 Flyttade 1868 från Kullahus, Bökeberg 2, Veinge (N) till Schleswig.  
 Flyttade 1871 från Danmark till S:n slut, Veinge (N). (Barn 1, Far 6, Mor 7)
 
Utom äktenskap
 
                                Barn:
   , Nils Julius. Född 1871-02-28 i S:n slut, Veinge (N).  
 Flyttade 1885 från Kullatorp, Skogaby 4, Veinge (N) till Laholm (N).
   Johansson, Augusta. Född 1876-12-27 i S:n slut, Veinge (N).
      Flyttade 1895 från Kullatorp, Skogaby 4, Veinge (N) till Halmstad.
   , Sigfrid. Född 1881-02-06 i Skogaby 3, Veinge (N).
 
4 ff
Jönsson, Per. (Barn 2)
 
Gift med efterföljande ana.
 
5 fm
Jacobsdotter, Stina. Född ca 1791. (Barn 2)
 
6 mf
Olsson, Sven. Lösdrivare som går omkring och målar.  
 Född 1811-07-09 i Putsered, Knäred (N). (Barn 3)
 
Utom äktenskap med efterföljande ana.
 
7 mm
Månsdotter, Anna Catrina. Född 1814-06-10 i Laholm ??.  
 Flyttade 1881 från S:n slut, Veinge (N) till Skogaby 3, Veinge (N). Flyttade 1895 från  Gästgivaregården, Skogaby 3, Veinge (N) till Fattighuset, Veinge (N). (Barn 3)
 
 
Du bör nog kolla upp mina slutsater, för vissa datum stämde inte i husförhör/födelsebok, dock tror jag att det är rätt.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

316
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 4.9.2001
« skrivet: 2000-10-29, 21:14 »
Hej Solveig och Bertil. Här kommer lite kompletteringar och rättelser.
 
6 mf
Jönsson, Sven. Född 1738-11-09 i Bölarp, Veinge (N).  
 Död 1785-08-17 i Göstorp 3, Veinge (N). Bou 1785-10-01 (Barn 3, Far 12, Mor 13)
 
Gift 1764-06-11 i Veinge (N) med efterföljande ana.
 
                                Barn:
   Svensdotter, Kierstin. Född 1766-11-18 i Göstorp, Veinge (N).  
 Död 1830-02-28 i Fattighuset, Veinge (N). (Se 3).
   Svensdotter, Johanna. Född 1772-11-22 i Göstorp, Veinge (N).
 
7 mm
Håkansdotter, Anna. Född 1736-12-02 i Göstorp, Veinge (N).  
 Död 1805-05-02 i Göstorp, Veinge (N). (Barn 3, Far 14, Mor 15)
 
Gift 1:o 1756-07-04 i Veinge (N) med Assarsson, Per. Född 1721-08-16 i Bölarp, Veinge (N).  
 Död 1763-05-23 i Göstorp 3, Veinge (N). Göstorp 3 = Bonne Larssons gård
 
                                Barn:
   Persson, Assar. Född 1757-06-23 i Göstorp, Veinge (N).  
 Död 1817-04-11 i Lossbygget, Veinge (N).
   Persson, Nils. Född 1759-07-11 i Göstorp, Veinge (N).
   Persson, Sven. Född 1761-01-23 i Göstorp, Veinge (N).
   Persson, Per. Född 1763-12-14 i Göstorp, Veinge (N).
 
10 fm f
Nilsson, Håkan. Född 1700-11-04 i Lossbygget, Veinge (N).  
 Död 1740-12-14 i Lossbygget, Veinge (N). Bou 1741-06-20 (Barn 5, Far 20, Mor 21)
 
Gift 1:o 1724-11-22 i Veinge (N) med Bengtsdotter, Ingier. Född omkring 1703.  
 Levde vid vigseln i Öringe, Veinge (N). Död 1733-10-14 i Lossbygget, Veinge (N).
 
                                Barn:
   Håkansdotter, Ingier. Född 1725-08-26 i Lossbygget, Veinge (N).
   Håkansdotter, Bengta. Född 1727-03-10 i Lossbygget, Veinge (N).
   Håkansdotter, Gunnel. Född 1729-02-03 i Lossbygget, Veinge (N).
 
Gift 2:o med efterföljande ana.
 
                                Barn:
   Håkansson, Nils. Född 1734-12-26 i Lossbygget, Veinge (N).
   Håkansdotter, Karin. Född 1737-12-07 i Lossbygget, Veinge (N).  
 Död 1807-04-02 i Lossbygget, Veinge (N). (Se 5).
 
11 fm m
Svensdotter, Elina. Född omkring 1702. Död 1775-03-11 i Mörkhult, Veinge (N). (Barn 5)
 
Jag skulle inte tvärsäkert säga att Elina är född 1702-07-02 i Mästocka. Helt klart ett alternativ.
12 mf f
Bengtsson, Jöns. Född 1701-12-15 i Bölarp, Veinge (N).  
 Död 1756-02-01 i Bengt Pärs gård, Bölarp 3, Veinge (N). (Barn 6, Far 24, Mor 25)
 
Gift 1:o 1722-10-21 i Veinge (N) med Nilsdotter, Botel.
 
                                Barn:
   Jönsson Alsing, Bengt. Handelsdräng i Borås. Född 1723-10-04 i Bölarp, Veinge (N).
   Jönsson, Per. Född 1726-05-30 i Bölarp, Veinge (N). Död 1784-10-16 i Bölarp 3, Veinge (N).
   Jönsdotter, Johanna. Född 1729-03-12 i Bölarp, Veinge (N).
   Jönsson, Jöns. Född 1733-02-01 i Bölarp, Veinge (N).
 
Gift 2:o med efterföljande ana.
 
                                Barn:
   Jönsson, Sven. Född 1738-11-09 i Bölarp, Veinge (N).
 Död 1785-08-17 i Göstorp 3, Veinge (N). (Se 6).
   Jönsson, Nils. Född 1740-10-16 i Bölarp, Veinge (N). Död 1740-11-08 i Bölarp, Veinge (N).
   Jönsson, Nils. Född 1741-11-20 i Bölarp, Veinge (N). Död 1742-01-24 i Bölarp, Veinge (N).
 
Gift 3:o 1744-01-08 i Veinge (N) med Gunnarsdotter, Gunnel. Levde vid vigseln i Lejeby, Laholm (N).
 
                                Barn:
   Jönsson, Gunnar. Född 1744-09-02 i Bölarp, Veinge (N).
   Jönsson, Jöns. Född 1746-10-30 i Bölarp, Veinge (N). Död 1794-07-30 i Öringe, Veinge (N).
   Jönsdotter, Botel. Född 1749-01-26 i Bölarp, Veinge (N).
   Jönsdotter, Kierstin. Född 1752-05-08 i Bölarp, Veinge (N).
   Jönsson, Jöns. Född 1756-07-14 i Bölarp, Veinge (N).
 
13 mf m
Svensdotter, Kierstin. Född 1710. Död 1742-10-10 i Bölarp, Veinge (N).(Barn 6)
 
14 mm f
Nilsson, Håkan. Född 1706-09-02 i Göstorp, Veinge (N).  
 Död 1775-09-20 i Göstorp, Veinge (N). (Barn 7, Far 28)
 
Gift med efterföljande ana.
 
                                Barn:
   Håkansson, Per. Född 1735-09-24 i Göstorp, Veinge (N).
   Håkansdotter, Anna. Född 1736-12-02 i Göstorp, Veinge (N).  
 Död 1805-05-02 i Göstorp, Veinge (N). (Se 7).
   Håkansson, Olof. Född 1738-09-01 i Göstorp, Veinge (N).
   Håkansson, Olof. Född 1740-10-10 i Göstorp, Veinge (N).
   Håkansdotter, Johanna. Född 1742-07-23 i Göstorp, Veinge (N).
   Håkansdotter, Botel. Född 1745-09-22 i Göstorp, Veinge (N).
   Håkansson, Nils. Född 1747-12-24 i Göstorp, Veinge (N).
   Håkansdotter, Johanna. Född 1749-06-08 i Göstorp, Veinge (N).
   Håkansson, Per. Född 1751-11-27 i Göstorp, Veinge (N).  
 Död 1785-05-19 i Linghult, Veinge (N). Bou 1785-07-07
   Håkansdotter, Pernilla. Född 1754-06-01 i Göstorp, Veinge (N).
 
15 mm m
Nilsdotter, Bengta. Född 1712-11-28 i Mellby, Laholm (N). (Barn 7, Far 30, Mor 31)
 
 
24 mf ff
Nilsson, Bengt. Född 1653. Död 1720-01-10. (Barn 12, Far 48, Mor 49)
 
Gift med efterföljande ana.
 
                                Barn:
   Bengtsson, Lars. Född 1686-02-21 i Bölarp, Veinge (N). Död 1772-11-18 i Bölarp, Veinge (N).
   Bengtsson,. Född 1693-12-28 i Bölarp, Veinge (N).
   Bengtsdotter, Johanna. Född 1696-04-05 i Bölarp, Veinge (N).
   Bengtsdotter, Johanna. Född 1697-05-09 i Bölarp, Veinge (N).
   Bengtsson, Bengt. Född 1699-12-10 i Bölarp, Veinge (N).
   Bengtsson, Jöns. Född 1701-12-15 i Bölarp, Veinge (N).  
 Död 1756-02-01 i Bengt Pärs gård, Bölarp 3, Veinge (N). (Se 12).
   Bengtsson, Per. Född 1704-04-18 i Bölarp, Veinge (N).
 
25 mf fm
,. Född 1644. Död 1719-11-29. (Barn 12)
 
28 mm ff
Persson/Påhlsson ?, Nils. (Barn 14)
 
                                Barn:
   Nilsdotter, Boel. Född 1702-02-16 i Göstorp, Veinge (N).
   Nilsson, Per. Född 1703-12-20 i Göstorp, Veinge (N).
   Nilsson, Håkan. Född 1706-09-02 i Göstorp, Veinge (N).  
 Död 1775-09-20 i Göstorp, Veinge (N). (Se 14).
 
30 mm mf
Esbjörnsson, Nils. Född 1669. Död 1739-01-01 i Mellby, Laholm (N).
(Barn 15)
 
Gift med efterföljande ana.
 
                                Barn:
   Nilsson, Påhl. i Mellby.
   Nilsdotter, Pernilla. Född 1710-04-19 i Mellby, Laholm (N). Död 1753-08-10 i Mellby 3, Laholm (N).  Bou 1753-09-10
   Nilsdotter, Bengta. Född 1712-11-28 i Mellby, Laholm (N). (Se 15).
   Nilsdotter, Else. Född 1715-09-02 i Mellby, Laholm (N).
 
31 mm mm
Ebbesdotter, Johanna. (Barn 15)
 
48 mf ff f
, Nils. (Barn 24)
 
Gift med efterföljande ana.
 
49 mf ff m
,. Född 1628. Död 1703-01-11. (Barn 24)
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

317
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 25.10.2000
« skrivet: 2000-10-25, 21:59 »
Hej Solveig
 
dessa namn hade jag i min dator
 
1
Bengtsdotter, Johanna. Född 1796-02-13 i Göstorp, Veinge (N).  
 
2 f
Mårtensson, Bengt. Född 1763-04-10 i Lossbygget, Veinge (N).  
 Död 1822-11-28 i Göstorp, Veinge (N). (Barn 1, Far 4, Mor 5)
 3 m
Svensdotter, Kierstin. Född 1766-11-18 i Göstorp, Veinge (N).  
 Död 1830-02-28 i Fattighuset, Veinge (N). (Barn 1, Far 6, Mor 7)
4 ff
Bengtsson, Mårten. Född 1737 [i Mårtens gård, Rörsilt 1, Tönnersjö (N).]
 Död 1785-05-07 i Lossbygget 1, Veinge (N). (Barn 2, Far 8)
5 fm
Håkansdotter, Karin. Född 1737-12-07 i Lossbygget, Veinge (N).  
 Död 1807-04-02 i Lossbygget, Veinge (N). (Barn 2, Far 10, Mor 11)
6 mf
Jönsson, Sven. Född 1738-11-09 i Bölarp, Veinge (N).  
 Död 1785-08-17 i Göstorp 3, Veinge (N). (Barn 3, Far 12, Mor 13)
7 mm
Håkansdotter, Anna. Född 1736-12-02 i Göstorp, Veinge (N).  
 Död 1805-05-02 i Göstorp, Veinge (N). (Barn 3, Far 14, Mor 15)
8 ff f
[Mårtensson, Bengt. (Barn 4, Far 16)]
10 fm f
Nilsson, Håkan. Född 1700-11-04 i Lossbygget, Veinge (N).  
 Död 1740-12-14 i Lossbygget, Veinge (N). (Barn 5, Far 20, Mor 21)
11 fm m
Svensdotter, Elina. Född omkring 1702. Död 1775-03-11 i Mörkhult, Veinge (N). (Barn 5)
12 mf f
Bengtsson, Jöns. (Barn 6)
13 mf m
Svensdotter, Kierstin. Född 1710. Död 1742-10-10 i Bölarp, Veinge (N). (Barn 6)
14 mm f
Nilsson, Håkan. (Barn 7)
15 mm m
Nilsdotter, Bengta. (Barn 7, Far 30, Mor 31)
16 ff ff
[Bengtsson, Mårten. (Barn 8)]
20 fm ff
Gudmundsson, Nils. Född 1648-01-... Död 1724-03-08 i Lossbygget, Veinge (N). (Barn 10)
30 mm mf
Esbjörnsson, Nils. (Barn 15)
31 mm mm
Ebbesdotter, Johanna. (Barn 15)
 
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

318
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 25.10.2000
« skrivet: 2000-10-06, 23:02 »
Enl. husförhör är Per Stenbeck född 1754-06-29.
Som nämt ovan heter fadern Anders Larsson, modern Petronella Jonsdotter död 1786-03-19 i Veinge, född ca 1718.
1781 flyttar Anders Larsson och Pernilla Jönsdotter från Söndrum till Veinge, är detta Stenbecks föräldrar?
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

319
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 25.10.2000
« skrivet: 2000-09-20, 22:17 »
Calle
 
De gifte sig i Laholms socken 1713-04-19.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

320
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 25.10.2000
« skrivet: 2000-09-19, 21:42 »
Calle
 
Sven och Elsa är gifta i Laholms socken, hon är från Ahla.
Återkommer med datumet.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

321
Skurup / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-12-08
« skrivet: 2000-09-06, 21:48 »
Hej Per!
 
Jag har en ana Kristina Christensdotter född 1779-06-27 i Skurup, hon var dotter till Christen Jönsson född ca 1748 och Hanna Andersdotter född ca 1751.  
Känner du till dessa, och deras anor?
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

322
Stahre / Stahre
« skrivet: 2000-08-24, 21:36 »
Hejsan Gudrun!
 
Om jag minns rätt så tillhör Ephraim S. även han den släkt som härsammar från den av Anders Berg nämnda Jonas Larsson Stare.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

323
Horneij / Horneij
« skrivet: 2000-06-19, 20:35 »
Hejsan Jörgen, här är de anor jag har i min dator.
 
1
Horney, Hans Kristian (Christoffer). Kronolänsman. Född 1790-03-04 i Örkelljunga (L).  
 Död 1860-01-17 i Nordmaling (AC). (Far 2, Mor 3)
 
Gift 1817 med Klockhoff, Anna Katrina. Född 1795-04-08. Död 1884.
-- Generation I --
2 f
Fredriksson Horney, Christopher. Gästgivare i Örkelljunga, Markaryd och Vittsjö.  
 Född 1760-04-10 i Åsljungabygget, Örkelljunga (L).
 Död 1814-04-29 i Markaryd Södergård, Markaryd (G). (Barn 1, Far 4, Mor 5)
 
Gift 2:o 1785-07-24 i Skånes-Fagerhult (L) med
 
3 m
von Wouvern, Heddvig. Född 1765-04-29 i Fagerhult, Skånes-Fagerhult (L).  
 Död 1835-09-13 i Malmö Karoli (M). (Barn 1, Far 6, Mor 7)
-- Generation II  --
4 ff
Hornain, Fredrik Adam. Skomakare, Soldat. Levde 1781. (Barn 2, Far 8, Mor 9)
 
Gift 1749-05-17 i Örkelljunga (L) med
 
5 fm
Giermundsdotter, Bengta. (Barn 2)
 
6 mf
von Wouvern, Jonas Nikolaus. Gästgivare. Född 1734-12-06 i Skånes-Fagerhult (L).  
 Död 1803-09-17 i Skånes-Fagerhult (L). (Barn 3, Far 12, Mor 13)
 
Gift 1:o 1759-10-28 i Skånes-Fagerhult (L) med
 
7 mm
Ingemarsdotter, Ingier. Född 1731. Död 1769-04-21 i Fagerhult, Skånes-Fagerhult (L).  
 (Barn 3)
-- Generation III --
8 ff f
Hornain, Jean. Kammartjänare på Lärkesholm. Född omkring 1697.  
 Död 1760-10-08 i Västra Spång, Örkelljunga (L). (Barn 4)
 
Gift 1725 i Malmö med efterföljande ana.
 
                                Barn:
   Hornain, Fredrik Adam. Levde 1781. (Se 4).
   Hornain, Maria Elisabet. Född 1734-01-26 i Lärkesholm, Örkelljunga (L).
   Hornain, Berndt Malte. Född 1738-02-04 i Lärkesholm, Örkelljunga (L).
 
9 ff m
Botvidsdotter, Brita. Född omkring 1685. Död 1771-12-20 i  Åsljungabygget, Örkelljunga (L).  (Barn 4)
 
12 mf f
von Wouvern, Hans. Inspektor och Gästgivare i Fagerhult. Född 1698 i Helsingborg.  
 Begravd 1773-09-18 i Skånes-Fagerhult (L). (Barn 6, Far 24, Mor 25)
 
Gift 1:o 1727 i Kvidinge (L) med
 
13 mf m
Stare, Catharina (Caisa). Född omkring 1691 i Malmö Sankt Petri (M).  
 Begravd 1760-12-20 i Skånes-Fagerhult (L). (Barn 6, Far 26, Mor 27)
-- Generation IV  --
26 mf mf
Stare, Christian. Tullskrivare i Malmö. Född 1668 i Malmö ?.  
 Död 1716-06-23 i Malmö ?. (Barn 13, Far 52, Mor 53)
 
Gift 1:o omkring 1690 (SoH, 3-4 1999) med
 
27 mf mm
Jacobsdotter Friis, Magdalena. Född 1664 i Helsingborg.  
 Begravd 1700-03-21 i Malmö (Pontus Möller). (Barn 13, Far 54, Mor 55)
-- Generation V --
52 mf mf f
Larsson Stare, Jonas. Tullskrivare vid Österport i Malmö.  
 Begravd 1691-02-18 (S:t Petri kyrkas räkenskaper; Pontus Möller). (Barn 26)
 
Gift 1:o med
 
53 mf mf m
Strantze, Katrina. Begravd 1673-02-03 i Malmö (Pontus Möller). (Barn 26).
 
54 mf mm f
Lauridsen Kiöge, Jakob. Född 1624 i Köge. Död 1672-09-03 i Helsingborg. (Barn 27)
 
Gift 2:o med  
 
55 mf mm m
Hansdotter, Söster (Syster). Död 1681 i Helsingborg. (Barn 27, Far 110, Mor 111)
-- Generation VI  --
110 mf mm mf
Poulsen Friis, Hans. Handlande i Malmö. Död 1656. (Barn 55).
 
Gift med
 
111 mf mm mm
, Kirsten. (Barn 55)
 
 
Var kommer släkten ifrån ?  
Carl Sjöström skriver i Smålands nation i Lund 1668-1921 att släkten anses vara inkommen ifrån England. Dock skulle detta då gälla bröderna Christoffer och Johannes, alltså nr 1 far och farbror. Den tesen lever också kvar hos den Horney jag har pratat med, men som den äldste vi känner till stavar sitt namn, så förs ju tankarna till Frankrike, Jean Hornain. Vi en snabb sökning på nätet fann jag en släktforskare i Frankrike som hade namnet Hornain i sitt släktträd och tiden var rätt, sent 1600-tal och början på 1700-talet.
 
Någon födelsedata på Fredrik Adam har jag inte ännu, men jag har fundering. Då hans far Jean var kammartjänare när han gifte sig och senare kammartjänare på Lärkesholm i Örkeljunga åtminstone från 1734 hos Bernt Vilhelm von Liewen så kan man misstänka att han redan när han gifte sig har varit hos von Liewen. Denne hade barn som dog och föddes i Östra Sönnerslöv (L) 1730, så man kan nog börja leta där.
 
Svenskt Biografiskt Lexikon
Lunds Stifts Herdaminne
Kyrkboksavskrifter från Skånes Fagerhult och Örkelljunga socknar
Husförhör från Markaryd och Örkelljunga
Släkt och Hävd 1999:3-4 (angående släkten Stare)
 
Uppgifterna om släkten Horney, har jag fått genom Sigrid och Georg Horneys
genealogiska arbete, kopierat till släktingar 1976-03-01.  
 
Enligt detta arbete skriver Sigrid och Georg Horney:  
Angående släkten Wovren blev Hedvig Wovrens stamfar Karl Nikolaus född 1452,
död 1528, av kungen i Aragonien i Spanien adlad till baron och fick titeln vicekung av Aragonien. Wovren gifte sig 1474 med kungens dotter Donna Anna Maria.  
Frågan är var har de hittat denna uppgift ?

324
Horneij / Horneij
« skrivet: 2000-06-16, 15:42 »
Hej Jörgen !
 
Jag tror han tillhör släkten Hornain, Horney, Horneij som bodde bl a i Markaryd (G) och Örkelljunga (L). Är med i SBL.  
Då jag har informationen om släkten på ett annat ställe får jag återkomma senare. Om jag minns rätt och det är samma släkt, så är Jane Horney en släkting.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

325
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 25.10.2000
« skrivet: 2000-06-01, 18:20 »
Carl Jonasson Leo, född 1786-09-10 i Eslared, Veinge. Son till Jonas Persson (1734-1787.05.24) och Bengta Persdotter (1742-1809.12.20). Föräldrarna kom från Torpa socken 1782. Karin Olofsdotter född 1768-07-20 i Hofmannabygget, Veinge. Dotter till Olof Larsson (1733-1779.02.11) och Bengta Jonsdotter (1746.12.31-1771.02.16) Dottern Bengta född 1807 är min ana.
 
Det vore kul om du kunde skicka ett mail till mig, och tala om hur du är släkt.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

326
I Husförhöret 1828 i Veinge. Fann jag detta:  
Ekedahl under Öringe
 
m Bengt Bengtsson  1759-01-01 69
h Bengta Olsdotter 1774-04-03 54
s Nils             1818-12-23 10
 
Familjen är struken, så de har flyttat, vart vet jag inte än.
Födelseuppgifterna på Bengt och Bengta är förväxlade men annars så stämmer de ganska bra.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

327
Det finns ett Ekedahl i Veinge socken, närmare bestämt i Öringe. Jag tittade lite i inflyttningslängden, men fann där inget av intresse. Då jag inte har tillgång till husförhör för den aktuella tiden så kan jag inte helt fastställa att de inte har flyttat till Veinge socken.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

328
Hej Britt-Louise!
 
Såg din fråga igår, så jag letade lite ibland mitt material och fann två pappersmakargesäller som levde vid denna tiden i Veinge socken. Dock flyttade de båda innan 1814, den ene till Vrå (G) och den andre till Hishult socken. Idag letade jag i Hishultsmaterialet vi har i vår förening och där fann jag:
 
Vilhelm född 1814-04-06 i Lycket, Hishult. Då detta kommer från en avskrift kan jag inte säga om detta är födelse- eller dopdagen.
 
Hans föräldrar:  
Pappersmakargesällen Johan Bolin gift 1807-03-28 i Trönnersjö (G) med Christina Petronella Strandberg (29 år vid Vilhelms födelse).
De flyttar till Veinge 1808 och bosätter sig i Öringe och får barnen:
Nikolaus 1808-01-15
Johanna Merta 1809-09-28, död 1809-11-08
dödfödd 1810-10-19
Johan Jacob 1811-11-07
 
1813 flyttar de till Hishult och Lycket
 
Efter att Vilhelm föds har jag inte funnit dem igen, inte i husförhöret som börjar 1817 och inte heller som utflyttad. Jag vet heller inte idag varifrån föräldrarna kommer. Hittar jag något så skriver jag igen.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

329
Markaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 26.7.2001
« skrivet: 2000-04-04, 21:31 »
Hejsan Monica
 
Enligt Växjö Stifts Herdaminnen av G. Virdestam så var prosten Carl Wilhelm Rhodin gift med 1. Christina Catharina Josephsson, f omkr 1766 d. 4/4 1786, dotter till Kh i Ljungby av Göteborgs stift Nils Josephsson och Magna Elisabet Lidell. 2. Christina Eleonora Lundström, f. 22/7 1765 d. 1844, dotter till kh. i Vankiva av Lunds stift Christian Lundström och Sara Eleonora Ridderschöld.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

330
Halmstad / Äldre inlägg (arkiv) till 21.10.2001
« skrivet: 2000-03-26, 20:45 »
På 1600-talet i Halmstad levde en familj som hette von den Enden, fadern Fridrich Lorentzen och hans två söner Lorentz och Peter. I Föreningen Gamla Halmstads Årsböcker kan man läsa lite om dessa och där namnges även några barn till sönerna, men där fanns fler. Min fråga är, vet någon om där fanns en Birgitta? I Markaryd levde en Birgitta van Enden, gift med Per Marckman av samma släkt som borgmästaren i Halmstad Jakob Broddesson.  
Mvh, Lars-Ola, Knäred

331
Järstorp / Äldre inlägg (arkiv) till 12 februari, 2010
« skrivet: 2000-03-12, 21:19 »
Nils Alin var bla. kyrkoherde i Järstorp och Christina Charlotta Lundeberg var dotter till Nils L. Kyrkoherde i Hovmantorp. Information om dessa och deras anor kan du finna i Växjö Stifts Herdaminne, som du förhoppningsvis kan hitta på ett större bibliotek. Jag själv har Lundeberg i mina anor, så är det något ...
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

332
Nackreij, von / Nackreij, von
« skrivet: 2000-02-16, 21:39 »
Enligt en amerikans släkting skulle han vara ättling till en oäkta född son till Ture von N. Av den information jag har fått skulle sonen heta Carl Johan Hjelte född 1820, var vet jag inte. Är det någon som känner till om detta är riktig eller om det är ett fall av försköning av släkten?

333
Lilliesköld / Lilliesköld
« skrivet: 1999-11-20, 19:23 »
När jag plöjde igenom husförhöret 1750-1754 i Annerstad (G), fann jag paret Joseph Lillieschiöld f. 1711-04-19 och hans hustru Karin f. 1709. Med tanke på stavningen tittade jag i Elgenstierna, där fanns två ätter, men inte denne Joseph. Är det någon som vet nåt om hans härkomst, är han av adlig ätt eller inte?

334
Knäred / Äldre inlägg (arkiv) till 10.9.2001
« skrivet: 1999-11-12, 19:30 »
Hejsan Calle!
 
I flyttlängden precis under Sven Petters familj står Johan Jacobsson utflyttad från Knäred 2. Enligt husförhör är denne Johan född 1852-09-26, han har en bror Johannes född 1859 med denne är inte utflyttad enlig husförhöret. Vid närmare koll av deras föräldrar så ser man att Sven Petter och Johan är kusiner. Var titlen fosterson är kommen ifrån vet jag inte.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

335
In Göstorp 2, Veinge parish lived Anders Kjellsson and his family between 1862 to 1869.
The family had come from Östra Ljungby (East L.)
He was born 1827-12-27, his wife Johanna Olsdotter 1834-02-19. He had seven kid, three died young and Otto, Mathilda, Carl Peter followed their parents and Augusta ? left the year after.
Nils Petter Jönsson is probobly not a brother. But in Göstorp, Veinge there were 2 ladies who most likely are sisters to Johanna Olsdotter. Both are born i Källna parish in Skåne State. One Petronella was married and had some kids in Göstorp and were still living there in the 1890s.

336
Rydaholm / Äldre inlägg (arkiv) till 21.9.2002
« skrivet: 1999-09-20, 21:25 »
1766-09-13 föds Jonas Nilsson i Rydaholm(osäker på ortsnamnet). Hans föräldrar är Nils Andersson och Carin Persdotter. Enligt husförhör är de födda 1731 resp. 1737, men var? var är de gifta?
 
tacksam för svar

337
Soldat bosatt i Odensjö senast ifrån 1791 då hans andra barn föds. Gift med Maria Andersdotter född 1763-12-06 enligt husförhör, men var? Parets första dotter, Sara född 1788. Även där saknar jag födelseort.
Tacksam för hjälp att finna deras födelseorter.

338
Söker födelseort till Rodrick och även vigselort till hans föräldrar Anders Bengtsson och Anna.
Från 1731 bor de i Abbeshult, Vrå (G). Där finns även en äldre syster, Elin född ca 1725.

339
Veinge / Äldre inlägg (arkiv) till 25.10.2000
« skrivet: 1999-08-29, 22:11 »
Hejsan Bertil!
 
Den Bengt Persson du nämner flyttar 1853 till Laholm och återkommer 1862 till Göstorp 6. I husförhöret kan man läsa att två söner har fötts i Laholm, Sven Peter f. 1857-09-26 och Johannes f. 1861-03-11. 1863 flyttar de till Sockens slut där de får dottern Bina f. 1864-03-07. De lämnar Veinge socken 1864 och flyttar till Halmstad. Om de återkom vet jag inte. Alltid något.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

340
Darell / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-26
« skrivet: 1999-06-09, 23:25 »
Hejsan!
Jag har egentligen inget att göra med släkten Darell, men jag satt och läste de olika inläggen härom dagen, då jag kom på att jag precis har sett namnet. Det är möjligt att ni känner till det men det är ju bättre man får reda på något två gånger än ingen. I Vrå (G) gifte sig Anders Darell från Laholm och Anna Dorotea Hallman 1763.11.15 (C:1 s14). Ett barn dör 1770, sonen Carl Magnus föds 1777. 1792.02.23 dör ?? Darell (C:1 s392). Där finns säkert mer information om man söker mer.
 
Mvh, Lars-Ola, Knäred

341
Söker information om L.Odelins föräldrar och deras släkt?    L. var född omkring 1686 i Odenslanda, Vederslöv (G), var gift med Margareta Wiesel. Hans far hette Sigfrid.
Tacksam för svar.

342
Söker födelseort och föräldrar till Erik D. enligt husförhör född 1768 i november, möjligen i Hästveda. Han dör i Aska, N.Sandby 6/4 1834. Gift två gånger, 1. Boel Bengtsdotter, 2. Bengta Månsdotter,f. 28/7 1793 i Rättelöf, Stoby.
Tacksam för svar.

343
Friis / Äldre inlägg (arkiv) till 28.3.2001
« skrivet: 1999-04-20, 22:09 »
Är det någon som känner till föräldrar, syskon till Hans Poulsen Friis, död 1656 eller 1657, handlande i Malmö, och hans hustru Kirsten?

Sidor: [1]