ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Ulf Sawert

Sidor: [1] 2 3
1
På en av sidorna av blocket är även runor inhuggna. Vad de betyder vet jag inte.
 

2
På baksidan av klippblocket är det urgamla frälsevapnet (från gravhällen i kyrkan) uthuggen! Skickligt gjort!
 

3
Statyn är ung. 2,5 meter hög och består mest av ett klippblock, bara huvudet är uthugget. Jag vet inget om konstnären men tycker han har lyckats ganska bra! Stor invigning imorgon (söndag) kl: 11:00 vid Sköns kyrka (parken nedanför).
 

4
Jag har också beskådat underverket...Fale Bure är tillbaka i Skön!

5
Nej det blev ingen staty på Fale Bure vid Birsta köpcentras ingång...istället fick vi Sundsvallsbor denna staty! Kan det månne vara Fale Bures släddragarren?
 

6
Men är det inte ett Folkungalejon ovanför ljusfacklan? Eller är det en drake?
 
Ulf

7
Men dörren är ju helt magnifik!! Frågan som måste ställas nu är ju: Är detta en vanlig kyrkodörr? Finns det inga experter inom detta ämne här på Rötter? Ser en typisk kyrkodörr ut på detta viset? Och om den INTE gör det...varifrån kommer den då? Påkostad är den ju sannerligen. Har verkliga experter granskat dörren?
 
Här står vi ju inför något som kan visa sig fantstiskt! Mitt framför våra ögon kan vi kanske se en av portarna från Fale Bures såtliga slott i Birsta!
 
Ulf

8
Till Erik: Det var Leonard Bygdén som sade sig ha sett TYDLIGA märken efter pilskott på dörren, inte jag! Om dörren skulle ha tillverkats 1695 skulle nog Bygdén kännt till detta och inte sagt att dörren tros ha suttit på Fales slott. Men kan inte dörren ha moderniserats i omgångar? Senaste renoveringen kanske var 1695? Eller senare?
 
Vad roligt att äntligen få se dörren! Vad påkostad den är...ja varför skulle den inte ha kunnat vara en gammal slottsdörr? Ser väldigt kunglig ut iallefall. Men detta med bokstäverna på ovansidan av dörren är ju högintressanta! Vad betyder detta?
 
Ulf

9
Till Carl: Tror nog knappast att ryssarna använde pilbågar då man härjade efter de svenska kusterna 1721...nej då var det musköter och kanoner som gällde!
 
Till Jan: Riksantikvarieämbetet och Länsmuséet i Härnösand har fått färgbilder tillskickade...så de är informerade. Särskilt Länsmuséet visar en total likgiltighet för mina fynd.
 
Ulf

10
Del av slottsmur från Fale Bures stora slott/borg i Birsta? Idag stödmur åt en platå belägen strax nedanför Birstaverken. Alldeles till höger om denna stödmur pumpar det upp vatten ur marken när det regnar. En stark källåder ligger alltså därnere i marken, precis där den stora rundeln legat som man kan se på tidigare bilder jag lagt ut på ruinresterna(se ovan). Har det legat ett stort torn där som hade en slottskälla i källaren? Bodde Fale Bure med familj och livvakter i det tornet?
 
 
 

11
Var Underlagmannen över Norrland (1300-talets mitt): Farthegn Unges befästa lagmannagård belägen häruppe på platån? Dagens Sundsbruk.
 

12
Och du Carl...glöm inte nästa gång du besöker Birsta att även titta på följande platser och stenar! En platå vid dagens Sundsbruk som jag tror kan ha varit Underlagmannen över Norrland (vid 1300-talets mitt): Farthegn Unges befästa sätesgård! De uthuggna? stenblocken vid Skönviksbergets nordöstra sida (invid en urgammal väg?). Och stödmuren nedanför Birstaverken som jag tror kan ha varit en del av Fales gamla slott!
 


 13
Hej Carl! Jag citerar följande stycke ur boken: Kyrkan och Bygden, utgiven av Sköns Församling år 2000. Sid 33 långt ned: Högre upp i tornet se vi bland annat en gammal jernbeslagen port, som bär tydliga märken af pilskott och som således förtäljer om forna strider, hvilka här utkämpats. Den säges ha varit porten till Fales slott. Slut på citat.
 
Den som säger detta är Leonard Bygdén  som år 1890 besökte området kring Skön. Om vi nu utgår för att han hade rätt...att dörren hade tydliga pilmärken inristade så kan vi nog lugnt stryka årtalet 1695! Jag känner inte till några invasionsförsök av Norrland vid denna tid, inte heller några inbördeskrig. Nej, stämmer detta så måste vi tillbaka till 1300-1400 talet då det bevisligen förekom stridigheter i detta område.
 
Varför har denna förmodade slottsdörr rönt så liten uppmärksamhet när det gäller Bure-forskningen? Lycka till Carl i dina planer på att tidsbestämma både slottsporten och den gamla gravhällen!
 
Ulf

14
Men det finns ju tre attiraljer kvar där i Sköns kyrka som är från medeltiden! Dopfunten, som är från 1200-talet, en slottsdörr som tros härstamma från det gamla slottet, och den gamla gravhällen med frälsevapnet inhugget i mitten av stenhällen. Skulle det inte gå att på något sätt försöka att tidsbestämma den gamla slottsdörren och gravhällen? Om det skulle visa sig att dessa är från 1200-talet skulle ju mycket vara vunnet!
 
Ulf

15
En anna sak...eftersom den moderna Bure-släkten från Bureå väljer att bygga  sin vapensköld från Farthegn-släktens frälsevapen så kan man nog antaga att de också adopterat namnet Bure därifrån...eller? Är det inte bara logiskt?
 
Ulf

16
Ny tavla på det moderna Bure-vapnet (den är inte riktigt klar ännu) målad av mig. Tavlan är beställd av min mor för att sättas upp i henns herrgård Bure-gården. Denna vapenbild bygger på det vapen som finns uthuggen i den urgamla gravhällen i Sköns kyrka, den som tros  tillhöra Riddaren Fale Bure från Byrestad. Varför valde den moderna Bure-ätten härstammande från Bureå att bygga sin vapenbild från en gravhällsbild från Birsta? Tydligen såg de en solklar samhörighet med frälsesläkten härifrån som inte dagens lekmän och forskare kan se. Och glöm inte heller Ärkebiskop Andreas Laurentii som i slutet på 1500-talet kallde sig för Bure (efter sin mors anor) innan han (ny?)adlades med namnet Björnram!? Detta var alltså innan  Johannes Bureus skrivit sin bok Sumlen.  
 
Såvitt jag kommer ihåg var det Olof Bure som var först ut att adlas med denna vapenbild (1624?).
 
 

 
 
Ulf

17
Ojdå...blev visst en dubbeldebitering ovan...kanske anbytarvärden kan ta bort en av de dubbla inläggen från mig. Var förbi Fale Bure platsen vid Birsta Centrum igår...den gapade tom och ödslig...det var alltså denna dag som den stora festen skulle ske...men den kom av sig. Hoppas att Köpmannaföreningen kan ta sitt förnuft till fånga och sätta upp statyn till slut...nu då man gjort i ordning en sådan fin plats för den!  
 
Vad jag vil ha sagt är detta: det är lika fel från er sida, Fale Bure skeptiska, att tvärsäkert gå ut och kalla berättelsen Om Fale Bure för sagor som det är för oss, Fale Bure troende, att påsta att den är vetenskapligt bevisad! Frågan måste hållas öppen tills slutgiltiga bevis kommer fram. Det måste väl anses vara självklart att ni som varit i kontakt med Köpmannaföreningen gått ganska hårt fram eftersom de väljer att plötsligt lägga ned allt! Detta hade enligt min mening inte alls behövt hända! En viss nedtoning av berättelsens sanningshalt var allt som hade behövts! Är säker på att statyn hade blivit en stor TILLGÅNG för Birsta-området, oavsett om berättelsen är bevisad eller ej.  
 
Ulf

18
Det världsliga frälset var intimt sammanlänkat med det andliga, eftersom det höga prästerskapets medlemmar tillhörde samma familjer som de höga stormännen. Citatet är från boken: Jarlens Sekel skriven av historieprofessor Dick Harrison, sid 240. Boken handlar om 1200-talet.
 
Ulf

19
Till Peter Sjölund: Missade du bilden på de urgamla ruinresterna jag lade ut? Du och Sikeborg och alla andra tvärsäkra forskare som driver med oss Bure-positiva tycks välja själv vad ni vill se och vad ni inte vill se! Likaså låtsas ni blunda för de stora samanhangen  för att istället koncentrera er enbart på små detaljer - som måste vara 100%-igt skriftligt dokumenterade. Ni ser inte skogen för alla träden! Ni verkar tycka att det är fullt naturligt att det ur en helt vanlig bondesläkt från Bureå plöstligt ska komma fram 10 Ärkebiskopar!! Och därtill från det utfattiga Norrland! Att det möjligen skulle kunna ha funnits någon koppling mellan denna genisläkt från Bureå och den rika och mäktiga frälsesläkten (Farthegn-släkten) från Birsta är förstås svammel och fantasier! Tror någon att det går att bli Ärkebiskop utan att ha kontakter på högsta nivå med makthavarna i södra Sverige...kontakter som ju Farthegn-släkten bevisligen hade (se Nils Farthegnsson och hans gods i södra Sverige och hans inblandning i koloniseringen av norra Sverige).
 
Och alla underlagsmän som också kom från bondsläkten i Bureå...också bara en slump? Vi vet också att ståndscirkulation nästan aldrig förekom i äldre tider...stormannasläkter gifte sig uteslutande med varandra. Lars Olofsson - Gustav Vasas närmaste man - t. ex. skulle enligt er ha gift sig med bondmoran Anna Grubb (bördig från Bureå)! Ja ni får tro det...jag gör det inte.
 
Men detta är ju så tragiskt...tydligen måste personer härifrån rötters vänner ha skrämt upp köpmannaföreningen där i Birsta rejält eftersom man helt avblåser festen! Vad har folk sagt? Varför, i hela fridens namn, kunde man inte ha fullföljt invigningen med den korrigeringen att man noga betonade att denna sägen inte är helt vetenskapligt bevisad (ännu)!? Hur kan man låta sig styras på detta sätt av utomstående?  
 
Nej, om det ska resas någon staty på Fale Bure så finns det INGEN annan plats för denna än i Birsta!
 
Ulf

20
Hej Urban Sikeborg! Du skriver i ett inlägg ovan att talet om att Birsta en gång varit en stor handelsplats på medeltiden visat sig felaktigt. Vilka källor kan du hänvisa till när du så säkert skriver detta? Eftersom du är så säker måste du ju ha någon pålitlig källa för ditt uttalande...var har du läst detta? Vidare skriver du att det skulle vara något negativt för Birsta Citys varumärke om man sätter upp en staty på legenden Fale Bure. Är inte detta bara din subjektiva privata uppfattning...eller är du någon varumärkesexpert? Kan inte köpmännen där i Birsta få göra en egen bedömning angående denna sak?
 
Vi vet att hela Norrland styrdes från Skön under 1300-talet, där bodde också underlagmannen Farthegn Unge under denna tid, faller det sig inte naturligt då också att området inte bara var ett administrativt centrum utan också ett handelscentrum? Vi vet också att Skön var ett kyrkligt centrum under medeltiden. Jag säger inte att det måste ha varit så men sannolikehten är nog stor att det var en mycket livlig handel i området!
 
Vänligen
 
Ulf

21
Citat ur boken Jarlens Sekel, skriven av historieprofessor Dick Harrison, sid 17 högt upp: Utan att ta hjälp av källor från grannländerna från 1300-talet och från arkeologin är det föga värt att söka rekonstruera 1200-talets svenska historia.
 
Och lite längre ned på samma sida: Stockholms slottsbrand år 1697 antas ha slukat en mängd avskrifter av medeltida dokument. Åtskilliga dokumentsamlingar som gått förlorade har emellertid använts av äldre tiders historieskrivare.  
 
Något att fundera över...
 
Ulf

22
Till Jan Flyrin: Naturligtvis måste det även ha funnits vägar (eller breda stigar) även på land! Det som gör den tänkta riksstigen så intressant är ju: att den harmoniserar perfekt ihop med den urgamla medeltidsvägen som går där nu (Västbovägen)! Man rider bara på rakt norrut från den! Men hela tanken med mina iaktagelser är ju: stämmer det att jag funnit rester efter något slags försvarsfort eller tullstationer både i Nolby och vid Skönviksberget så skulle det ju visa vilken total kontroll som Farthegn-släkten hade över området vid medeltiden! Man kontrollerade alltså all handel och all persontrafik genom området.  
 
Skulle man också kunna vetenskapligt bevisa att ett mycket stort slott/borg legat där i Birsta, med dubbla ringmurar bestånde av en fem meter bred stenfot med en träpallisad överst, så skulle ju berättelsen om Fale Bure och hans bragder plötsligt te sig högst sannolika! Det heter ju i den gamla folsägnen att han byggde ett stort slott där i Birsta med medel han fått från Kungen som tack för all hjälp han gett honom. Se Johannes Bureus berättelse om Fale Hin Unge.
 
Då skulle också köpmannaföreningen kunna andas ut och lugnt fortsätta att vårda sig om minnesstatyer och minnesplatser (där i Birsta) efter denne folkhjälte.
 
Ulf
 
Ulf

23
Till Jan Flyring och Urban Sikeborg (och även till Sten Rigedahl!). Ni talar hela tiden om gamla tiders syn på Fale Bure och ser bakåt hela tiden...men nu har det framkommit nya intressanta arkeologiska rön, både där i syd-sluttningen upp mot Skönviksberget men även i Nolby (enorma stenmassor bl. a. invid vad som kan ha varit en riksväg på 1200-talet) och vid Skönviksbergets nordöstra sida - där det förmodligen gått en urgammal väg. Intresanta utgrävda plattåer och rester av vad som ser ut som stenmurar har hittats där, så NYA rön kommer fram även idag! Men tyvärr verkar inte arkeologin vara så viktig för forskare och amatörer här...här är det tydligen bara skriftliga källor som gäller...detta tycker jag är tråkigt för det hämmar ett framåtskridande och ett nytänkande.
 
Vänligen
 
Ulf

24
Hej Eivor! Och tack för dina fina inlägg! Håller helt och hållet med dig...finns ingen som helst anledning för Köpmannaföreningen att avblåsa denna invigning av Fale Bure statyn, det är dom själva som avgör denna fråga och ingen annan. Ingen här på forumet har ensamrätt på sanningen...ingen kan säga med säkerhet att denna Fale Bure inte existerat och ingen kan heller (i dagläget) säga att man helt säkert vet att han gjort det. Forskarvärlden är delad i denna fråga och kommer förmodligen att förbliva så i all framtid! Folk får själva försöka bilda sig en egen åsikt...men detta ska inte hindra folk från Birsta att sätta upp statyn. Tveka inte...upp med statyn!!
 
Bra jobbat Sten Rigedahl...vi får hoppas att allt löser sig till slut!
 
Ulf

25
Har ingen hört talas om den tyske arkeologen Heinrich Schliemann? Han hittade de urgamla grekiska städerna Troja och Mykene i mitten av 1800-talet. Genom att bl. a. läsa Illiaden (och ta den på allvar) fick han tips och vägledning som ledde till upptäckten av Troja. Han fick tydligen mycket kritik för detta (läsandet av sagor) men faktum kvarstår...HAN och ingen annan fann den glömda staden!
 
Länk till Wikipedia:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schliemann
 
Ulf
 
Ulf

26
Här Jan Flyrin är några bilder på sagoslott och fem meter breda komurar, skratta gott nu då!!

27
Se elstolpen till höger...tydligen skulle statyn även ha egen belysning! Ge oss Fale Bure statyn tillbaka!! Fullfölj invigningen på måndag!!
 
Ulf

28
Här kommer två bilder från den tänkta Fale Bure platsen i Birsta, så fint man gjort! Det ser även ut som om statyn redan varit på plats på betongplattan men sedan flyttats bort igen...så otroligt sorgligt. Ja här var det bäddat för en stor fest, Landshövdingen skulle komma...musiker skulle spela, statyn var färdig...och så läggs allt ned! Bara för att några övernitiska amatörforskare från Rötters Vänner hör av sig...så svagt av Köpmannaföreningen där att ge sig så lätt. Man har väl rätt att sätta upp vilka statyer man vill i detta land...utan att först ha något tillstånd av diverse självutnämda experter. Nej, visa lite kurage och rygggrad nu ni köpmän i Birsta och fullfölj projektet!
 
Ulf

29
Otrolig rolig nyhet...blev så glad då jag läste om det! Denna fantastiska släkt - både den omdiskuterade medeltidslinjen och den moderna Buresläkten - äntligen börjar den komma fram i dagen!  
 
Ska försöka lägga ut en bild på statyn så fort den blivit invigd!
 
Ulf

30
Bureätten / Buraholmslott
« skrivet: 2010-10-12, 15:08 »
Till Jan Flyrin: Och hur kan Jan Flyrin vara så säker på att experter inte kan ha tittat på dessa ruinrester och misstänkt att det kan ha varit ett forntida slott men man har inte VÅGAT gå ut med teorin? Av rädsla för att bli utskrattad av kollegor...om man har fel. Jag däremot har ingen karriär att förlora...så jag vågar! Men ärligt talat Jan...eftersom du tydligen inte kan förklara varifrån ruinresterna ovan kommer ifrån, borde du då inte visa lite mera ödmjukhet i frågan TILLS någon säker förklaring kommer fram?
 
Ulf

31
Bureätten / Buraholmslott
« skrivet: 2010-10-11, 13:51 »
Uppe i tornet på den nuvarande kyrkan finns en plåtbeslagen dörr, som härstammar från den gamla. Märkena i plåten härstammar nog från en kyrktjuvs spett och ej som Hülphers uppger ”efter pilars våldsamhet”. Han anmärker i samband därmed: ”I vår tid kunna icke muskötkulor göra sådana verkningar. Detta bevisar forna folkets styrka och deras krigsvapens värde”.  
 
Citatet äf från Leif Nygårds länk ovan (Sköns gamla kyrka, 1944). Här talas det om en gammal plåtslagen dörr som hängt på den gamla medeltidskyrkan i Skön. Denna dörr som några historiker tror kan ha härstammat i sin tur från det gamla slottet! Jag kan alltså räkna till tre saker som KAN härstamma från 1200-talet och som finns kvar än idag: 1. Slottsdörren...hängde den på skansen (slottsingången?) eller på ingången till Furstens bostad i tornsrundeln? 2. Fale Bures griftessten. 3. Den gamla dopfunten (1100-talet?).
 
Ulf

32
Bureätten / Buraholmslott
« skrivet: 2010-10-11, 13:11 »
En annan sanolikhet är eller kan wara, att F. B. residerat uti Bursta, nu Birsta, på ungefär lika här med kyrkan och norr om en större dal belägen by, hwarest en nu mera afliden fornälskare trott sig finna lemningar efter en stenbyggnad; äfwensom det uppgifwits, att i närheten eller åtminstone icke långt derifrån skola finnas märken efter skans  
 
Citatet är från Leif Nygårds länk ovan (artikel 1 av 2, 1848). Vad som sägs här är: att i närheten av Sköns gamla kyrka, norr om en större dal, skall finnas lämningar efter en stenbyggnad och en skans!!! Detta stämmer ju på pricken in med bilderna ovan...eller hur!! Stenbyggnaden = muren och tornsrundeln...och skansen = den mindre rundeln alldeles nordöst om den större rundeln...det som jag tror kan ha varit själva ingången till slottet.
 
Ulf

33
Bureätten / Buraholmslott
« skrivet: 2010-10-11, 12:36 »
Och en annan sak...glöm inte de två stora silverskatter som hittats i området (Birsta/Sundsbruk)! Här bodde det onekligen rikt och mäktigt folk...med ekonomiska resurser att bygga byggnader av olika slag...glöm inte det! Inga vanliga torpare hade några silverskatter gömda!
 
Ulf

34
Bureätten / Buraholmslott
« skrivet: 2010-10-11, 12:11 »
Det där...Jan Flyrin...är en mycket farlig inställnning...att man tror att såkallade experter inte kan missa viktiga saker!! Det vore mycket mera fruktbart om du kunde försöka förklara bilderna ovan istället för att hela tiden utgå ifrån att det rör sig om ovidkommande upptäckter! Vi vet att en mäktig frälsesläkt...den såkallde Farthegn-släkten huserat där i området på 1300-talet, de styrde också hela Norrland då en av dem var Underlagman (Farthegn Unge). Vidare  tror man att de gamla Hälsingehövdingarna (1000-talet) kan ha residerat där i området. Naturligtvis hade man därför någon sorts fästning där...frågan är dock bara VAR och hur stor? När man ser bilder på det lilla försvarskastellet (gamla Sköns kyrka) kan iallefal jag omöjligt tänka mig att man varken skulle kunna klämma in Hälsingehövdingar, Fale Burar eller mäktiga Underlagmän där! Föreställ er...slavar, kokerskor, tvätterskor, pigor, livvakter (hird) + den stora huvudfamiljen med sina gästrum för viktiga gäster, i denna lilla byggnad...nej det går bara inte! Här var det frågan om helt andra lokaliteter...vanligt sunt förnuft säger mig det.  
 
Känns bra att jag fått dokumentera detta material här på rötter innan de försvinner för alltid...det dröjer nog inte länge förrän denna mur är raserad och borta då det är ett expansivt område där i Birsta...likaså är det ju i Nolby där nya E4:an ska gå.
 
Vänligen
 
Ulf

35
Bureätten / Buraholmslott
« skrivet: 2010-10-10, 21:53 »
Tack Leif för ditt intresse och dina fina länkar!! Längst ned i artikeln från 1848...kan man läsa om en fornälskare som funnit rester efter en stenbyggnad och en skans på ett ANNAT ställe än Sköns gamla kyrka! Jag tror att man härmed menar det jag funnit och det ni kan se på bilderna ovan! Jag kan för allt i världen inte få det lilla försvarskastellet (Sköns gamla ombyggda kyrka) till ett slott! Försök att klämma in en furste - med sin stora familj och sina livvakter - i denna lilla byggnad! Nej, det är enligt mig uppenbart att slottet låg någon annanstans...och hade HELT andra dimensioner.
 
Vänligen
 
Ulf

36
Bureätten / Buraholmslott
« skrivet: 2010-10-02, 10:19 »
Här kommer en ny video som jag spelade in i morse. Den är från Birsta strax norr om Sundsvall och innehåller bilder på en mur som jag tror kan vara delar av slottet Byrisholm (1200-talet)! Muren ligger i en slänt nedanför där Motormännen idag håller till och strax öster om den går en stark vattenåder (pumpar upp vatten ur marken vid regn). Där tror jag att det låg ett stort torn (bostaden?) med en vattenbrunn i källaren! Tornsrundeln kan ses på bilder ovan, liksom (som jag tror) denna del av muren!
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JBrHLMZm4-I
 
Vänligen
 
Ulf
 
Ett svar som inte handlade om vare sig släktforskning eller Burearkeologi har tagits bort. / mvh Moderator Släkter

37
Försvarsfort i Nolby? / Försvarsfort i Nolby?
« skrivet: 2010-09-28, 16:33 »
Vänner...jag fick en chock igår när jag såg stenmängderna...hade ingen aning om att stenmuren fortsatte i 300 meter (norrut)!! Tror inte ni kan föreställa er omfattningen av stenmassorna...det rör sig om OERHÖRDA mängder! Kanske de har använts för att staga upp vägen/stigen som går där, för det är ganske brant österut om stigen när den bärjar gå ned mot Hemmandet? Men denna teori motsägs av början av muren (se bilden), just där behövs ingen stagning av stigen...så varifrån kommer alla stenar?
 
Ulf

38
Försvarsfort i Nolby? / Försvarsfort i Nolby?
« skrivet: 2010-09-27, 21:04 »
Bild på fornminne 707? Utgrävd torpargrund? Bodde de personer som reste Bure-runstenen här? Var platsen befäst en gång i tiden?
 

39
Försvarsfort i Nolby? / Försvarsfort i Nolby?
« skrivet: 2010-09-27, 21:00 »
Den moderna cementen har en mera vass och otrevlig yta än den kallmurade lermassan. Sedan for jag en sista gång ut till fyndplatsen. Där kunde jag direkt utesluta modern cement...pratar nu om den fastmurade stenen vid klippblocket (se bild ovan). Om nu stenen verkligen är fastmurad är det INTE med modern cement iallefall. Trots att det var mörkt fortsatte jag att följa stenmuren norrut...där ligger ENORMA stenmassor staplade över varandra i något som påminner om en stenmur! I flera hundra meter fortsätter den!!  
 
Varifrån kommer dessa stenmassor!? Kommer de från tiden då man skapade stigen/vägen? 1000-talet? Vikingatid? Har dock svårt att tro att röjning av en stig kan skapa så mycket sten...nej, varför skulle det inte kunna vara rester efter en stor skalmur som gick runt hela området en gång i tiden? Alltså man hade timmerpallisader i mitten, och stenblock ytterst. I mitten fyllde man på med jord och småsten, där man också kilade ned timret. Sedan när man monterade ned skalmuren slängde man stenmassorna där de ligger idag?
 
Ulf

40
Försvarsfort i Nolby? / Försvarsfort i Nolby?
« skrivet: 2010-09-27, 20:48 »
Modern cement på Njurunda kyrkoruin:
 
 
 

41
Försvarsfort i Nolby? / Försvarsfort i Nolby?
« skrivet: 2010-09-27, 20:43 »
Efterson Robert Hammarstedt nämde modern cement i ett av sina inlägg (ang. mina fynd) så beslöt jag mig för att noga kolla upp detta. Åkte idag till den gamla kyrkoruinen i Njrundabommen och tog där kort på både kallmurat och modern cement (på byggnaden där). Först en bild på kallmurat:
 
 
 
 

42
Försvarsfort i Nolby? / Försvarsfort i Nolby?
« skrivet: 2010-09-27, 20:37 »
Bure-landet.
 

43
Försvarsfort i Nolby? / Försvarsfort i Nolby?
« skrivet: 2010-09-27, 20:36 »
Idag har jag varit upp på Nolbykullens topp och sett mig omkring. Tog några bilder söderut...ut över Bure-landet. Till vänster kan man se Ljungan...var det ung. där som den ryska kanonslupen låg då han besköt Nolbykullen?
 

44
Försvarsfort i Nolby? / Försvarsfort i Nolby?
« skrivet: 2010-09-26, 23:25 »
Leifs bild är väldigt intressant...jag kan räkna till fyra fornlämningar uppe vid Nolbykullens krön! Och tre fornlämningar inne i skogen väster om fiskdammen. Vad var detta?
 
Vänligen
 
Ulf

45
Försvarsfort i Nolby? / Försvarsfort i Nolby?
« skrivet: 2010-09-26, 22:35 »
Otrolig häftig bild Leif!! Som man kan se på bilden ovan så är det en väldigt måttlig stigning där väster om Fiskdammen. Om man rider på en häst har nog sådana små stigningar inte någon större betydelse, värre blir det naturligtvis om man har en droska på släp. Kunda man tjäna en 7-8 km. (genom att slippa åka västerut över Klingsta) så var nog mycket vunnet för många.
 
Men detta är ju en intressant fråga...vad sköt ryssarna på!? Kunde det ha funnits ett värn en bit upp efter södra sidan på Nolbykullen? Kanonkulehålet skulle enligt den här mannen ha legat en bit upp efter berget, alltså inte längst upp! Har själv spanat efter tecken på sådant efter bergssidorna. Ett värn där man hade placerat ett par svenska kanoner? Ett värn som kanske också fanns långt tillbaka i tiden?
 
Ulf

46
Försvarsfort i Nolby? / Försvarsfort i Nolby?
« skrivet: 2010-09-26, 17:23 »
Ursäkta mig...såg nu att det var en vårdkase...
 
Ulf

47
Nu har jag sett något intressant! På den fina bilden ovan som Leif lagt ut kan man se ett fornminne märkt med numret 154:1...fyndet ligger en bra bit upp mot berget Nolbykullen! Varför ligger det där...uppe mot berget? Rör det sig om lämningar efter någon slags försvarsanordning? Var det ung. där som kanonkulehålet finns/fanns efter ryssarna? Varför sköt ryssarna, eller någon annan angripare, just mot detta område av Nolbykullen (södra sidan av berget)?
 
Ulf

48
Tack vänner för visat intresse...och de fina bilderna som ni lagt ut! Men att stigen inte finns markerad som en väg på 1700-talet behöver ju inte betyda att den inte användes på 1000-talet! Det är ju ändå skillnad på farbara vägar, med hästvagnar och droskor och stigar. På 1200-talet var ju alla vägar stigar, som man bara kunde rida på.
 
Tycker att dessa upptäckter bör undersökas noga. Kom ihåg att Bure-runstenen en gång i tiden stått där i området...vid Fiskdammen, så då kan man väl också antaga att de personer som reste den bodde där! Var de dessutom stormän som styrde hela området så är det väl inte allt för långsökt att de försökte kontrollera resandet genom området...genom olika anläggningar som t. ex. fort/tullstationer? Likadant kan det vara ute vid Skönviksberget, som ju ligger bara ett stenkast från Sundsbruk, där den mäktiga Farthegn-släkten bodde och styrde över Norrland på 1300-talet?
 
Vänligen
 
Ulf

49
Jag tycker man ska ha i åtanke också en annan sak...möjligheten att det kan vara blandad kompott i groparna men även där vid stenmuren. Alltså: det kan finnas BÅDE moderna sprängstenar och urgamla klippblock sammanblandade! På tusen år hinner det nog hända en del i ett område...
 
Vänligen
 
Ulf

50
Bureätten / Försvarsfort vid Skönviksberget (norra sidan)?
« skrivet: 2010-09-25, 09:36 »
Hela platsen där är iallefall märklig...ser ut som den är utgrävd ur slänten. Olika terasser avlöser varandra upp mot berget. Varifrån kommer alla småstenar och grusmassor på marken där? Brukar väl inte finnas grustag öppet så där i naturen...de brukar väl ligga gömda i åsar och dylikt. Man ska också ha i åtanke...bara ett stenkast därifrån bodde den mäktiga Farthegn-släkten (Sundsbruk), som styrde över Norrland 1300-talet, så området däromkring är högintressant! Glöm heller inte de två silverskatter som hittats i detta område...här bodde rikt och mäktigt folk!
 
Ulf

51
Hej Robert...vilken fin bild!! Tack! Är du helt säker på att det rör sig om modern cement? Varför skulle någon mura fast en sten vid ett klippblock i modern tid? Du säger att du inte känner till några riddare här i området...men det är ju bevisat att en mäktig Farthegn-släkt (bosatt i Birsta) styrde över Norrland under 1300-talet! Den hade en böjd arm som frälsevapen och en av dem var bevisligen underlagman över Norrland (kan väl jämföras med vice ståthållare, högsta chefen bodde ju i Uppsala). Så mycket har jag ändå läst om medeltiden att jag vet att våld och krig var vardagsmat i denna tid, makten satt i svärdsskaftet! Om nu personerna som reste Bure-runstenen tillhörde en styrande stormannaätt i området torde det vara självklart att de placerade sin huvudgård på en plats där de kunde försvara sig och sina familjer. Därför är min gissning den: att den kunde ha legat däruppe på plattån där fornfynd 707 ligger...med en försvarsmur runtom.
 
När det gäller stigen...så kan ni ju själva se hur väl den harmoniserar med den medeltida huvudvägen genom Västbo i Nolby (se kartan)!! Det är ju bara att fortsätta rakt fram (norrut) från vägskälet där den kommer ut mot Tunavägen så kommer man till denna stig, som leder genom skogen vidare norrut! Som ni också kan se på Roberts karta så var ju hela området kring Fiskdammen vattenindränkta marker som förmodligen inte gick att trafikera på medeltiden (min gissning). Såå...VART anser ni att huvudvägen gick norrut från Nolby?
 
Vänligen
 
Ulf

52
Till Allan: Och vad har du för argument för att stigen INTE kan vara från 1200-talet?
 
Mera...ser ni det markerade området...nordost om gravfältet...i brynet för en brant slänt ned mot Fiskdammen, där tror jag mig se resterna efter en stenmur! Den kan ha varit för att skydda huvudgården för Nolbygrenen för denna stormannaätt!
 53
Måste iväg och träna nu inför min kommande tenniscomeback...och sedan ska jag köra taxi hela natten...men fortsätt ni gärna diskussionen utan mig...jag återkommer senare.
 
Vänligen
 
Ulf

54
Bureätten / Försvarsfort vid Skönviksberget (norra sidan)?
« skrivet: 2010-09-24, 15:37 »
Jo, jag har funderat en del på de många småstenarna/gruset som låg på marken där i området...de kan vara rester efter fyllningen av en skalmur som gick runt området! En skalmur byggdes ju enligt följande: ytterst och innerst hade man stora stenblock och i mitten (ca 1 meter) fyllde man upp med småsten/grus! Förmodligen hade man också timmerpallisader...alltså man körde ned pålar djupt i gruset - blev billigare så.
 
Vänligen
 
Ulf

55
Till Allan Hansson: Jag försöker att föreställa mig hur en stormanna-ätt i området skulle tänka och handla. Jag vet alltså inte om vägen är från 1200-talet men försöker - genom logiskt tänkande - att få de olika pusselbitarna på plats! För mig är det självklart att en stormannasläkt hade försvarsanordningar av olika slag i sitt närområde...det var ju krig och våld hela tiden! Därför tittar jag mycket efter gamla stenblock och dylikt...något annat finns ju inte att gå efter! Här har vi funnits två gropar fulla med stora släta klippblock...varifrån kommer de? Det har funnits vatten i groparna (växer vass där än idag)...man byggde alltid fort där det fanns tillgång till vatten.
 
Eftersom den gamla Bure-runstenen tidigare stått närmare Nolbykullen kan man väl förmoda att denna stormanna-ätt från medeltiden också bodde där...i närheten av Nolbykullen...och nära den skyddande skogen. Om man nu styrde hela området...varför skulle man då inte ta upp tullavgifter av förbipasserande handelsmän och resande? Allt faller på sin plats om man nu antager att där gick huvudvägen in till Sundsvallsområdet på medeltiden...eller hur?
 
Vänligen
 
Ulf

56
Igår när jag gick omkring i området och tog fotografier stötte jag ihop med en 81-årig man. Han berättade att han lekt på denna stig när han var en liten pojke...så den kan inte ha tillverkats de senaste 60 åren. Han trodde också att den kan ha varit en huvudväg...stigen är ju så bred! Han berättade också att han ( i sin ungdom)  
sett ett djupt hål efter en kanonkula i Nolbykullens södra sida...man hade berättat för honom att det var ryssarna som avfyrat den när de var och härjade här sist, efter kusten. Iallefall så tyder ju detta på att krigshandlingar begåtts i området...man kan ju mycket väl tänka sig att kanonkulehålet är av äldre datum...1500-talet?
 
Jag har iallefall börjat titta mig omkring där i området efter stenbyggnader som t. ex. jordkällare och dylikt...tror nämligen att man kan ha tagit fint uthuggna stenblock från det forna (förmodade) fortet/tullstationen uppe där vid skogsbrynet...kvar har blivit de stora grundstenarna/blocken.
 
Vänligen
 
Ulf

57
Hej vänner...och tack för visat engagemang! Här har jag ritat in vart stigen/vägen går på kartan...se svarta strecket. Se hur väl vägen harmoniserar med anslutningen till vägen som går genom Västbo! Som ni alla vet så var ju vägen genom Västbo en urgammal huvudväg (medeltiden). Även den östra gropen har jag ritat in. Cirkeln visar var jag tror att huvudgården låg för Nolbygrenen av Bure-ätten...jag tror alltså att det är burar som ligger begravda där i gravfältet!
 

58
För att anluta in mot skogs-stigen/vägen...som gör en stigning uppför mot vattengroparna, för att sedan börja slutta nedåt mot Hemmanet:
 
 
 

59
Vägen svänger sedan av mot en äng (går även att fortsätta rakt fram):
 

60
Man åker vidare ut mot en äng...se bilden:
 

61
Här kommer man alltså åkande genom Västbo i Nolby...mot norr. Man tar av först till vänster, åker en liten bit och tar sedan av mot höger (norrut), mot Vägverkets lokaler. Alldeles framför Vägverkets grind svänger vägen av mot höger...se bilden:
 
 
 

62
Nu ska jag visa genom dessa bilder hur denna stig länkas samman med den gamla huvudvägen som gick igenom Västbo i Nolby:
 

63
Gammal huvudväg?
 

64
Här är en bild på den breda stig som går väster om fiskdammen mellan Nolby och Hemmanet, genom ett kuperat skogsområde. Till vänster ligger den västra vattengropen och till höger den östra vattengropen (den man kan se på videon), bägge groparna är fulla med släta klippblock! Hade Bure-ätten en tullstation här...där man kunde kontrollera vilka personer som rörde sig norrut eller söderut och där man kunde förtulla varor? Här kunde nog resenärer också fylla på vatten. Var detta huvudvägen in mot Sundsvallsområdet på 1200-talet? Ja, mycket tyder på det...se bilderna nedan!

65
Ja, har nu varit och kollat upp denna teori...och den ser ut att stämma! Här kommer lite mera bilder och en länk till en video ang. detta:
 
http://www.youtube.com/watch?v=dKwB9vdcjr0
 
Ulf

66
Hej vänner...här kommer min senaste otroliga teori...den breda stig som idag går mellan de två vattengroparna och som fortsätter norrut mot Hemmanet...VAR huvudvägen in mot Sundsvallsområdet på 1200-talet!!! Man måste då passera igenom denna tullstation/fort för att komma vidare! Kanske är det samma sak i Skönvik...att den gamla stigen/vägen där också är urgammal och klippblocken härrör från den norra tullstationen in till Bure-kontrollerat område?
 
Vänligen
 
Ulf

67
Hej kära vänner...tack för visat intresse!! Då jag är en novis när det gäller internet och detta område (Ras mm.) får ni gärna deltaga i denna forskning. Detta område gäller alltså: ung. 500 meter upp västerut från Fiskdammens (Nolby) bortre (norra sidan) ända. Den andra tråden, gäller Skönviksbergets norra fot-område, inte långt (österut, 600 meter)) från slalombackens fot.
 
Vänligen
 
Ulf

68
Hej Torbjörn...kolla upp detta du...vet inte hur Ras fungerar.
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

69
Nu när jag var ute i skogen och motionerade såg jag en järnögla i ett klippblock efter stigen! Kanske det är hålet efter en sådan som man ser på bilden ovan? Kanske man använt klippblocket och en eventuell järnöggla i skogsbruket? För att vinscha upp stockar? Eller spänna linor? Det är en brant sluttning neråt österut där vid stenmuren. Vad man emellertid kan slå fast är: det har varit människor i rörelse däromkring eftersom det finns en fastmurad sten där!
 
En av förklaringarna till alla stenar/klippblock kan ju vara: det går skidspår/stigar där i området. Men jag har gått mycket i skog o mark och aldrig sett så mycket (släta) klippblock samlade på ett så litet område så iallefall jag har svårt att tro på denna förklaring.
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

70
Bureätten / Försvarsfort vid Skönviksberget (norra sidan)?
« skrivet: 2010-09-20, 20:20 »
En sista bild på den så kallade stenmuren till vänster om stigen, lägg märke till hur rakt stenen står och den släta sidan!
 
 
 

71
Tusentack Mathias...kul att det finns någon som uppskattar allt arbete man lagt ned...
 
Ulf

73
Nu kommer två bilder från den så kallade muren ca 20 meter norr om den första vattengropen (östra). Där pilen pekar ser det ut som kallmurad lera eller cement?  Det är en sten som är murad (av människohänder) fast i stenblocket under! På den andra bilden kan man se ett modernt borrat hål i en av stenarna/blocken! vad är detta? Ett spränghål?
 

75
Lite fler bilder...de två bilderna nedan är från den 2:a vattengropen den som ligger ung. 20 meter väster om den första. Det ser ut som det gått en bäck igenom dessa gropar...eller en vattenåder.
 

76
Bureätten / Försvarsfort vid Skönviksberget (norra sidan)?
« skrivet: 2010-09-17, 16:35 »
Tyvärr blev två av bilderna lite för mörka...men klippblocket högst upp ligger på vänster sida om stigen...inte långt ifrån E4:an. Som ni kan se själva så är det slätt på sidorn och ser ut som att det har ställts dit - och grävts ned - av människohänder! Det stora (massiva) uthuggna klippblocket i mitten ligger på höger sida av stigen, från samma sida som de två videorna är ifrån. Hela den högra sidan ser ut att ha grävts ur...och är full med släta stenblock. Marken är full med småstenar.  
 
Min teori är: att det funnits något sorts fort på den högra sidan om stigen och en stenmur till vänster om stigen. Den nedersta bilden är från denna så kallade stenmur...se hur de två stenarna har fogats intill varandra!! Stenarna ligger också i en tydlig linje eller rad.
 
Nu överlämnar jag denna sak i andras händer...jag har nu gjort mitt och har inget mer att komma med!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

77
Bureätten / Försvarsfort vid Skönviksberget (norra sidan)?
« skrivet: 2010-09-17, 16:24 »
Stenmur...försvarmur?
 

78
Bureätten / Försvarsfort vid Skönviksberget (norra sidan)?
« skrivet: 2010-09-17, 16:23 »
Uthugget klippblock vid Skönviksbergets fot.
 

79
Bureätten / Försvarsfort vid Skönviksberget (norra sidan)?
« skrivet: 2010-09-17, 16:21 »
Tre bilder på stenblock vid Skönviksberget (norra sidan), inte långt från E4:an.
 

80
Bureätten / Försvarsfort vid Skönviksberget (norra sidan)?
« skrivet: 2010-09-17, 16:13 »
Till moderator Anders Berg: Har svarat dig på den andra tråden...har bara 3 viktiga bilder till att lägga ut nu på denna tråd så är jag klar sedan! Hoppas verkligen att detta får stå kvar då jag tror jag funnit något intressant som borde undersökas!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

81
Till moderatorn: Anders Berg: Jag förstår om detta material kan vara lite kontroversiellt, särskilt här på denna sait men jag ber er ändå att låta detta viktiga material stå kvar! Jag känner inte till någon annan sait som jag kan lägga upp detta på. Eftersom vi här talar om 1200-talet så finns ju inget skriftligt material ang. denna forskning utan man får gå på arkeologi, tror jag har funnit något intressant här. Alla måste förstå att jag inte gör alla dessa ansträngningar enbart för nöjes skull utan jag gör det för att jag tycker detta är viktigt - för historieskrivningen och för forskningen om Bure-ätten. Jag har inte så mycket mer att tillägga nu i dessa rubriker...har några viktiga foton kvar bara när det gäller det såkallade Försvarsfortet vid Skönviksberget...hoppas verkligen att detta får stå kvar, för att studeras i framtiden!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

82
Bilden överst är på Fiskdammen i Nolby. Ung. 500 meter upp västerut från slutet av denna damm ligger vattengropen som jag talat om i tidigare inlägg och som syns på videon. Alltså i slutet på en brant sluttning uppför. Tvärsemot ligger Nolbykullen. Ca 10-20 meter väster om vattengropen ligger en andra vattengrop, som ser ut ung. som den första...också den är full med klippblock varav många har släta sidor. Ca 20 meter norr om den första gropen ligger det något som ser ut som en gammal stenmur (se bilden ovan). Är det rester av en försvarsmur? Kan hela området vara huvudområdet för Nolbygrenen av Burarna? Var hela området en befäst plats eftersom man bodde här? Eller rör det sig om ett försvarsfort...för att kunna stänga av huvudvägen in mot Sundsvallsområdet? Ja, vad säger ni?
 
Ulf Sawert

83
Stenmur ung. 20 meter norr om vattengropen...gammal försvarsmur?
 

84
Nolbykullen sett från väster.
 

85
Lite bilder...
 

86
Bureätten / Försvarsfort vid Skönviksberget (norra sidan)?
« skrivet: 2010-09-17, 01:02 »
I förrgår (onsdag) strövade jag omkring på norra sidan av Skönviksberget på jakt efter intressanta iaktagelser ang. Bure-ätten (som ju bodde alldeles bredvid i Sundsbruk). Jag gick uppför en stig (eller traktorväg) som började alldeles till vänster om slalombackens fot. Ung. en 600 meter upp hittade jag dessa intressanta klippblock och stenar både till höger och vänster om stigen/vägen! De två videorna är tagna från den högra sidan om stigen, där det var en stor utgrävd plats, fylld med (släta) klippblock. Något som påminde om en mur låg strax nere till vänster om stigen. Kan detta vara resterna efter ett fort som kontrollerade huvudvägen in från norr mot Skön och Bure-kontrollerat område? På samma sätt som Nolby-fortet (?) kontrollerade den södra infarten!?
 
2 länkar till videor på min You Tube kanal:
 
http://www.youtube.com/watch?v=g6ZNp1SZIBg
 
http://www.youtube.com/watch?v=CBtUbfuJjHA
 
Vad säger ni om detta?
 
Ulf Sawert

87
Nu har jag lagt ut en video från den utpekade platsen i Nolby på min You Tube kanal. Länk nedan:
 
http://www.youtube.com/watch?v=E1pDMihqhBk
 
Ja, vad säger ni?
 
Ulf Sawert

88
Någon som vet hur riksvägen efter kusten gick vid Nolby-området? Gick vägen/stigen där Fiskdammen idag ligger? Fiskdammen är ju en modern konstruktion och har inte funnits länge. Om vägen gick där...så skulle ju ett försvarsfort uppe vid bergssluttningen (Västerut) enkelt kunna avskära denna huvudväg in till Sundsvallsområdet...ett område som behärskades helt av Bure-ätten på 1200-talet. Dalgången vid Fiskdammen har Nolbykullen österut och branta bergssluttningar västerut...alltså ett perfekt försvarslås!

89
Har gjort ett nytt otroligt intressant fynd i bergssluttningen (Västra sidan) invid Fiskdammen i Nolby!! Ung. 500 meter upp mot bergskrönet har jag funnit 2 gropar/källor full med stora stenar! Alldeles intill en av groparna har dessutom något som ser ut som en stor stenmur (norrut) upptäckts! Har idag tagit kort (hel film) på allt och planerar att kunna lägga ut bilder på detta om några veckor. Grunden för min nyfikenhet är: jag har ju fått höra att Bure-runstenen en gång stått närmare berget Nolbykullen - Carl von Linné t. ex. ska ju ha bundit sin häst vid runstenen en gång då han skulle bestiga berget.  
 
Min teori är alltså: Kan det vara så att Nolby-grenen av Burarna bodde i närheten av Fiskdammen? Hade man också där en försvarsfästning? Har jag kanske till och med funnit själva Huvudgården för denna Bure-gren? Som också var befäst? Fakta är iallefallefall att det funnits vatten i de två groparna jag funnit (man kan se vass växa där idag). Mycket branta sluttningar omger stället, alltså militär-strategiskt rätt placerat. fortsättning följer...
 
Ulf Sawert

90
Wallin / Äldre inlägg (arkiv) till 19 augusti, 2011
« skrivet: 2010-05-04, 15:33 »
Till Torbjörn Jerlerup: Hittar du något intressant ang. denna sak får du gärna höra av dig! Det enda jag vet är: att Rudolf fick en påkostad sångutbildning i Paris (tror det var 1849) under den kände Manuel Garcias ledning - samma lärare som några år tidigare undervisat Jenny Lind. Jenny Lind och Rudolf var nära vänner och brevväxlade under Rudolfs tid i Paris. Sedan har jag fått höra att en bild av honom hänger på väggen på Operan (3:e etaget), har själv inte sett bilden.  
 
Vänligen
 
Ulf

91
Wallin / Äldre inlägg (arkiv) till 19 augusti, 2011
« skrivet: 2010-05-04, 15:13 »
Var ligger Rudolf Walins grav? Han dog 1868 i Stockholm...men hans grav finns varken där eller i Västerås...var finns den? Har man lagt honom i Riddarholmskyrkan...i Bernadottekoret?
 
Ulf

92
God Jul / Äldre inlägg (arkiv) till 23 december, 2008
« skrivet: 2008-12-23, 04:12 »
God Jul alla släktforskare...glöm nu inte att gå in på You Tube och höra Jussi Björlings fantastiska framförande av sången: O Helga Natt! Ingen jul utan den...
 
Ulf Sawert

93
Mindre kända Bure anor / Mindre kända Bure anor
« skrivet: 2008-11-21, 16:53 »
Hej Bo! Anders hade förmodligen en bror som hette Fale Olofsson (om vi nu menar samma Anders Olofsson?), det är denna gren som kallas för Säbrågrenen (jag kommer bl. a. från denna). Stormor i Dalom: Margaretha Burea (född i Säbrå) är en ättling till denna gren. Hon blev prästfru i Leksand och fick många barn. Från henne kommer en mängd adel (bl. a. von Troil, 2 ärkebiskopar + ingiften) och andra prominenta personer (mest i södra Sverige). Hennes kusiner: Olof, Anders och Jonas Bure adlades också. Från hennes bror Jacob Zebrozynthius, kommer friherresläkten: Burenschiöld.
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

94
Bureätten / Buraholmslott
« skrivet: 2008-11-21, 02:07 »
Hej! Tänkte samla lite bilder ang. det eventuella slottet ute vid Birstabergets fot under denna rubrik.
 
Jag har nu gjort allt som står i min makt ang. denna sak...nu får andra krafter taga över! Jag har dragit mitt strå till stacken när det gäller Bure-forskningen.
 
Ulf Sawert

95
Bureätten / Buraholmslott
« skrivet: 2008-11-21, 02:03 »

96
Bureätten / Buraholmslott
« skrivet: 2008-11-21, 02:00 »

97
Bureätten / Buraholmslott
« skrivet: 2008-11-21, 01:59 »

98
Mindre kända Bure anor / Mindre kända Bure anor
« skrivet: 2008-11-18, 15:38 »
Till Göran Johansson: du undrar varför Bure-ätten har en sådan särställning på anbytarforum...det är väl egentligen inte så konstigt...en mera intressant släkt går väl inte att finna i Sverige? Dels rör det som om något något så ovanligt som frälse/adel från norrland...sedan går denna släkt så långt bakåt i tiden (kanske ända till 900-talet?) och därmed täcker in så många tidsperioder, men kanske framförallt...så många intressanta personer härstammar från denna släkt! Sedan verkar många duktiga släktforskare vara befryndade med denna ätt...så det har nog också sin betydelse.  
 
Historien om denna släkt har ju också förminskats i både norrländsk och svensk historieskrivning så det finns nog ett uppdämt behov - från både hög och låg - att få veta mer om allt intressant som denna släkt varit inblandad i.  
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

99
...ja vi har ju 10 ärkebiskopar (och ett antal statsministrar) inom Bure-släkten men tyvär ingen Påve...
 
Ulf Sawert

100
...det viktiga är ju: att man inte låser fast sig i förutfattade meningar utan är öppen för ny information och nya infallsvinklar!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

101
Jo, jag kan bara tillägga...bilden på slottet är från baksidan...på framsidan finns fyra sidobyggnader framför slottet och en lång trädallé.
 
Ulf Sawert

102
Tack Elisabeth för den fina länk du lade ut, det var verkligen intressant att läsa den. Godset drevs tydligen som en liten koncern!
 
Var det inte på detta gods som Johan Siggeson firade sitt bröllop?
 
Ulf Sawert

103
Hej, hoppas jag inte stör diskussionen. Tänkte bara visa upp en fin bild jag tagit på Anders Sigfridsson Rålambs stora gods: Brogård slott, som ligger strax söder om Bro (nordväst om Stockholm).
 
Ulf Sawert

105
Bureätten / Andreas Bureus
« skrivet: 2008-11-11, 00:47 »
Här är en minnessten rest över tre Burar...Anders Bure, hans kusin: Margaretha Burea (Stormor i Dalom) och hennes bror: Christoffer Hansson (Storbonde i Helgum). Stenen är rest invid Säbrå kyrka. Bilden är tagen av mig.
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

106
Bureätten / Andreas Bureus
« skrivet: 2008-11-11, 00:43 »

107
Bureätten / Tord i Byr (ny)
« skrivet: 2008-11-11, 00:39 »
Här kommer lite bilder från mitt besök i området för några år sedan. Det finns ju en del teorier att Bure-ätten skulle härstamma härifrån så därför lägger jag ut dessa!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

108
Bureätten / Tord i Byr (ny)
« skrivet: 2008-11-11, 00:37 »

109
Bureätten / Tord i Byr (ny)
« skrivet: 2008-11-11, 00:34 »

110
Bureätten / Tord i Byr (ny)
« skrivet: 2008-11-11, 00:32 »

111
Bureätten / Tord i Byr (ny)
« skrivet: 2008-11-11, 00:31 »

112
Bureätten / Tord i Byr (ny)
« skrivet: 2008-11-11, 00:28 »

113
Bureätten / Tord i Byr (ny)
« skrivet: 2008-11-11, 00:24 »

114
Bureätten / Buraholmslott
« skrivet: 2008-11-11, 00:09 »
Tvärs över vägen från stenväggen (fogdesätet?) ligger denna murrest...vad är detta?
 
Ulf Sawert

115
Bureätten / Buraholmslott
« skrivet: 2008-11-11, 00:07 »

116
Bureätten / Buraholmslott
« skrivet: 2008-11-10, 21:36 »
Hej igen vänner! Nu har jag äntligen framkallat lite bilder som jag tagit på intressanta saker i Birsta, strax norr om Sundsvall. De första två bilderna ovan föreställer vad jag tror är en del av den gamla ruinresten som har lagts ut i tidigare diskusioner. Muren ligger idag i en slänt som bär upp en avsats...detta kan enligt mig vara en del av själva slottet: Byrisholm! Se och bedöm själva!
 
De andra två bilderna föreställer en stenvägg uppe i stadsdelen Sundsbruk. Det var där som byn Byrestad en gång låg. Vi har ju fått höra av Urban Sikeborg i ett av hans inlägg att det skulle finnas en bondgård däruppe som kallades grevegården på 1500-1600-talet. Vi vet även att det bodde en underlagman som hette: Farthegn Unge där i Byrestad i mitten på 1300-talet. Han var en rik frälseman som ganska så säkert bodde i en befäst stormannagård (lagmannagård?). Varför skulle inte denna gård ha kunnat legat däruppe på platån (se bilden)? Vad säger expertpanelen om detta?
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

117
Bureätten / Buraholmslott
« skrivet: 2008-11-10, 21:23 »

118
Bureätten / Buraholmslott
« skrivet: 2008-11-10, 21:20 »

119
Bureätten / Buraholmslott
« skrivet: 2008-11-10, 21:18 »

120
Bureätten / Buraholmslott
« skrivet: 2008-11-10, 21:16 »

121
Näringsliv / Kreuger, Ivar (1880-1932)
« skrivet: 2008-11-07, 15:04 »
Ivar Kreuger var en av världshistoriens rikaste personer, bara Rockefeller kan jämföras med honom (skaparen av Standard Oil). 1929 var han god för 900 miljarder kr. (i dagens penningvärde), han ägde ung. 50% av det svenska näringslivet + hälften av världens järngruvor + 5 hektar av Berlins centrum + många fler fastigheter i andra europeiska storstäder. Han hamnade i likviditetsproblem efter att ha gett ett storlån till Tyskland dagen innan kraschen på Wall Street. Han hamnade i otakt och allt slutade i självmordet (?) i Paris den 12 mars 1932. Hans närmaste man...och den som fann honom död på sängen i Paris, hette Krister Littorin och var min mormors mors kusin. Kristers mor hette: Gustava Gagge och var syster till min mormors mormor: Laura Gagge. Laura Gagge gifte sig med operasångaren Rudolf Walin (1820-1868).
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

122
Bureätten / Bureföreningens upplösning
« skrivet: 2008-09-08, 00:57 »
Hej Ingegärd! Vad roligt att du härstammar från Bure-ätten...det finns mycket intressant att forska i när det gäller denna norrländska ätt! När det gäller Bure-föreningen så har den tyvärr avsomnat...problemen med att styrelseledamöterna var så utspridd över hela Sverige blev för stora.  
 
Kanske att den väcks till liv igen i framtiden...vi får se.
 
Själv är jag så förvåndad över att man inte hört ett ord av de såkallade sägnerna om Fale Bure och hans släkts bravader i Sundsvallsområdet under min uppväxttid i Njurunda. Inte ord fick man veta i skolan eller i medierna om detta. Känns som om en stor del av norrlands historia därmed huggits av.
 
Föreningens uppgift var tänkt att lyfta fram denna släkt - både den moderna Bure-ätten men även de medeltida sägnerna ang. släkten. Otroligt intressanta fynd har nu kommit fram därute i Birsta som verkligen behöver undersökas närmare!
 
Själv har jag gjort vad jag kan för att föra saken framåt...jag kommer dock inte längre nu utan verklig expertis måste taga över.
 
Vänligen
 
Ulf Sawert. Säbrågrenen

123
Bureätten / Söker uppgifter om Elisabet Bure
« skrivet: 2008-07-26, 19:56 »
Hej Maria! Jonas Bure (adlad 1624) innehade flera gods runtomkring Knutby-trakten, han ligger förövrigt begravd i Knutby kyrka. Han och brodern Anders ägde flera mindre frälsegods i området bl. a. Länna, Almunge, Seglinge, Norrby. Själva godsbyggnaderna var inte så stora (har själv sett ett av dem) men jordinnehaven var betydande då det rörde sig om frälsegods (kanske 5 gånger så stora som vanliga gods). Godsbyggnaderna ser ut ung. som en vanlig herrgård.
 
Den tredje brodern, Olof, däremot ägde betydligt större gods bl. 3 st ute på Värmdö ( Boo herrgård, Fågelbro och Lemshaga). Han ägde även gods på andra håll. Förmodligen kom dessa gods från hans fru som kom från den rika Bagge af Boo släkten.

124
Sparre, Birgit Th. (1903-1984) / Sparre, Birgit Th. (1903-1984)
« skrivet: 2008-07-03, 16:57 »
Tror inte vi kommer särskilt mycket längre i denna diskussion...det enda som kan skingra dimmorna är: DNA-test.
 
Som sagt var...hör av er ni som vill se likhetsbilder mellan våra släkter...om ni vågar...
 
Sköna sommar!
 
Ulf Sawert

125
Sparre, Birgit Th. (1903-1984) / Sparre, Birgit Th. (1903-1984)
« skrivet: 2008-07-03, 06:38 »
Fråga till Niclas Rosenbalck: VARFÖR underkände Birgit Sparre Edvind-teorin? Det måste hon ju ha gjort...eftersom hon - enligt boken - inte visste på äldre dagar vilka som var hennes riktiga föräldrar...eller hur Nicklas? Nej...Nicklas...att göra en flicka med barn är inte ett så allvarligt brott att man måste emigrera för det!  
 
Vågar du se bilden på min mor och Christina?
 
Jag kan inte svara på exakt varifrån dom kungliga ryktena kommer ifrån, jag har bara hört dom lite här och där. Men om jag använder sunt förnuft så tycker jag mig få ett bra svar på varför Birgits fosterföräldrar höll så hårt i sanningen - dom var förbjuden av kungahuset att avslöja den verkliga fadern!
 
Ulf Sawert

126
Sparre, Birgit Th. (1903-1984) / Sparre, Birgit Th. (1903-1984)
« skrivet: 2008-07-03, 06:28 »
Om det är någon som är intresserad...kan jag maila över en bild på min mor Eva och Birgits dotter Christina...så får ni se själva vilka likheter som finns! Mitt mail: composerulf@hotmail.com
 
Ulf Sawert

127
Sparre, Birgit Th. (1903-1984) / Sparre, Birgit Th. (1903-1984)
« skrivet: 2008-07-02, 19:08 »
Hej igen. Jag ser tydligt...hur ni försöker att undvika dom stora och viktiga frågorna här...istället skjuter ni in er på mig istället...som vanligt. Varför försöker ni inte att svara på: varför kunde inte Birgit acceptera Edvind-teorin? Vad säger du Niclas? Vad säger du kenneth?
 
Varför håller fosterföräldrarna så hårt i sannigen hela sitt liv? Varför finns inget skriftligt bevis (genom t. ex. brev) på att Edvind skulle vara far till Birgit?
 
Tycker ni själva...att detta...att Edvind skulle ha gjort en flicka med barn skulle motivera en utvisning ur landet? Skulle man då inte ha fått utvisa halva sveriges befolkning?
 
Till Ingrid och Olof: Nej, jag tror inte att det var någon slump att Birgit lekte med kungabarnen...jag tror att det fanns någon kunglig person där på Drottningholm som hade behov av att få se henne lite grann och vara med henne!
 
HUR förklarar ni den stora likheten mellan våra släkter?
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

128
Hej alla! Jag har nu läst artikeln om Birgit Sparre som Henrik så vänligt skickade mig.
 
Faktum kvarstår: Edvind har tydligen inte på något sätt skriftligt tagit på sig faderskapet för Birgit. Det var en kusin till Edvinds son i Kanada, boende i Sverige, som sagt att Edvind var fadern. En son till en granne skall också ha sagt att Edvind skall ha sagt till hans far att han var far till Birgit - alla osäkra källor. Detta räcker enligt mig inte för att säkerställa något, här krävs mera handfasta bevis. En väg att gå är: att Birgits barn gör ett DNA-test med de andra misstänkta släktingarna.
 
Vi får också veta i artikeln att Edvind tydligen var en äventyrslysten person som också vantrivdes i Göteborg - här tror jag att vi har den verkliga orsaken till hans emigration. Jag tror nämligen INTE att en så vanlig sak...som att göra en flicka med barn...var en tillräckligt allvarlig sak för att förvisas till USA - även om det rörde sig om en prästson. Jag tror att sådana här saker skedde i tusental i Sverige varje år. Möjligtvis skulle en våldtäckt kunna förklara emigrerandet men detta är ju ett allvarligt brott som jag inte tror att prästen skulle vilja bli delaktig i genom att mörka ned allt.
 
Huvudproblemet får inte sin lösning genom denna teori enligt mig. Enligt artikeln så var ryktena starka i bygden ang. Edvind-teorin VARFÖR får då inte Birgit reda på dem? Eller kanske hon fick det men avfärdade dem som grundlösa?
 
Så länge jag kan se de mycket stora likheterna mellan Birgit, hennes barn och vår släkt är iallefall jag övertygad om att hon var en Bernadotte!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

129
Hej Henrik! Du får gärna skicka den till mig...composerulf@hotmail.com
 
Tackar på förhand!
 
Ulf Sawert

130
Ännu ett intensägande inlägg från Iréne-Segersköld...suck...
 
Ulf Sawert

131
Hej Jan Flyrin: Ja, det tycker jag också...men jag har lärt mig nu hur det här landet fungerar...det är följa John som gäller...få är de människor och myndigheter som tänker självständigt!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

132
Till Jan-Crister Strahlert: Ja du kan ju börja med att se med dina egna ögon på de bilder som lagts ut, både på gamla stenmurar och ruinrester, och sedan försöka analysera vad detta kan betyda.  
 
Till Ronny Norberg: Tack för ditt klargörande inlägg! Det var intressant information...men som måste tagas för vad det är...ett påstående utan några skriftliga bevis. Kan man hitta ett brev skrivet av Edvind där han erkänner sitt faderskap till Birgit så skulle detta ge mera tyngd åt denna teori. Tills dess så är detta bara en av flera teorier ang. Birgits härkomst.
 
Det finns några mycket svårförklarade omständigheter ang. denna sak...en är: VARFÖR fosterföräldrarna höll så hårt i hemligheten ang. Birgits föräldrar. Skulle Edvind ha varit fadern kunde hon väl åtminstone som vuxen ha fått veta sanningen. Kan inte förstå vilket oerhört brott som kan förklara en sådan tystnad. Om nu Edvind skulle ha begått en brottslig handling (som t. ex. gjort en gift kvinna med barn) så verkar det väl vara konstigt om hans far, prästen, skulle hjälpa honom att mörka ned detta, eller hur? Det skulle ju isåfall göra prästen medskyldig. Och om nu Edvind befann sig i USA...och inte kunde straffas längre av svensk lag...varför denna (livslånga) tystnad?
 
Det framkommer också något intressant i Ronnys senaste inlägg...att Edvind färdades under falskt namn när han reste till USA...varför gjorde han det? Kan det ha legat ett brott - alltså något som inte hade med Birgit att göra -som gjorde att han tvingades att emigrera...och att han senare SKYLLDE på att han skulle ha tvingats fly från ett (oönskat) faderskap för att SKYLA brottet han begått? Det kanske var enklare så...att förklara för folk - både i USA och i Sverige - varför han hade rest med falskt namn...
 
Att han kom att resa strax efter Birgits tillblivelse kan ha varit en ren slump men att han sedan utnyttjade denna tillfällighet för egna syften? Man kan kan alltså göra följande antagande...att Edvind verkligen sagt till sin granne i USA, och till sin son, att han var far till Birgit men att detta inte stämde med verkligheten.
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

133
Nej nu blir jag verkligen förvånad Stefan Simander...du som så ofta talat här på AF om vikten av att hänvisa till pålitliga källor är alltså beredd att tala om erkända faderskap utifrån en diffus tidningsartikel! Vi får inte veta något om några seriösa källor bakom artikeln, bara att någon tydligen har hört talas om att Edvind skulle ha berättat för en granne i USA att han var fader till Brigit. Vidare berättar Ronny för oss att han tror sig veta vem modern till Birgit var, han säger sig också ha läst barnmorskedagboken.
 
Nu är min fråga: Om det nu cirkulerat rykten ang. Edvinds faderskap till Birgit runtom i släkten - och förm också i bygden - VARFÖR skulle då inte Birgit fått reda på detta? Och om det vore så enkelt...att modern finns omnämnd i barnmorkedagboken?...eller genom rykten, VARFÖR fick inte Birigit reda på detta? Hon synes ju ha varit en synnerligen intelligent och driftig person...och ändå får hon inte fram NÅGON information ang. vilka hennes föräldrar var (läs boken om henne)!
 
HUR har dessa envisa rykten om kunglig härkomst kunnat uppkomma? NÄR dessa rykten började uppkomma VARFÖR berättade då inte Birigits fosterförädrar SANNINGEN om hennes härkomst...allt för att stävja osanna rykten.
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

134
Hej Stefan Simander: Vad är det för fakta du pratar om...kan du konkretisera dig? Vilket erkänt faderskap menar du? Är det hörsägner om grannar som pratat med varandra som du kallar för fakta...eller?
 
Ulf Sawert

135
Bureätten / Buresläkten stamfader Herse ? Farteng Unge?
« skrivet: 2008-06-23, 01:24 »

136
Bureätten / Buresläkten stamfader Herse ? Farteng Unge?
« skrivet: 2008-06-23, 01:22 »
Var Farthegn-släkten från Birsta/Byrestad inblandad i slaget vid Lena 1208?
 
Ulf Sawert

137
Ojdå...missade detta med läkarens barns ålder (ovan)...ber om ursäkt för detta. Iallefall...tycker att detta är mycket intressant...att Birgits fosterföräldrar och deras släktingar umgicks intimt med kungahuset...HÄR tror jag att vi kan finna lösningen på problemet!! Birgits mor kan alltså mycket väl ha varit en Sparre eller en släkting till hennes fostermor! Eftersom släkterna umgicks så intimt kan man väl också ANTAGA att det KAN ha förekommit diverse (förbjudna) kärleksrelationer mellan kungahuset och Birgits släktingar...eller hur?
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

138
Till Chris Bingefors: Och vad menas med inga alternativ? Låter nog lite överdrivet, din historia. Om nu drängen gav sig av till USA så var det nog andra faktorer som lockade...än att han skulle ha tvingats iväg av en bonde.
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

139
Människor / Karl XV?
« skrivet: 2008-06-23, 00:30 »
Joo...nog är det kungen alltid. Jag har nu fått en bra förklaring till varför flera av Bernadottarna i denna generation dog så unga...Karl XV och sångarprinsen Gustav...de blev smittade av tbc i umgdomsåren av sin lärare! Även systern Eugenie hade ju problem med sin hälsa livet igenom...sviterna efter tbc?
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

140
Det där var verkligen lågt av dig Peter...att mena att anledningen till att jag deltager i denna debatt är för att föra in diskussionen till vår släkt...det var lågt Peter. Jag bara konstaterar att det finns stora likheter i ansiktet mellan våra släkter...om inte du hänger med i vad detta betyder...kan inte jag hjälpa. Ja, jag vidhåller att detta: att en prästson gör en kvinna med barn INTE är någon skandal som tvingar folk att emigrera till USA! Det vore en annan sak om han mördat någon eller så...inte heller kan jag se att detta brott skulle vara av den digniteten att Birgit måste undanhållas denna sanning i hela sitt liv. Det känns inte trovärdigt.
 
Detta med hovläkaren var ju intressant...här ser vi ju att fosterföräldrarna och deras släktingar umgicks med kungahuset...kan Birgits mor ha varit en dotter till denna läkare? Och VEM var då fadern...
 
Jag tror också att det inte var vanligt att vem som helst lekte med kungabarnen...tycker mig se ett solklart samband här...om hon verkligen var en Bernadotte så faller det hela sig naturligt...att man ville ha åtminstone lite kontakt med henne, iallefall som liten.
 
Nu väntar vi på bevisen ang. Edvind-teorin! VEM ligger bakom tidningsartikeln ovan? Vilka källor refererar man till? Ni som brukar kräva av mig att man skall visa upp källor för sina påståenden..varför är ni så tyst nu när det gäller denna tidningsartikel?
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

141
Bureätten / Buresläkten stamfader Herse ? Farteng Unge?
« skrivet: 2008-06-22, 22:14 »

142
Bureätten / Buresläkten stamfader Herse ? Farteng Unge?
« skrivet: 2008-06-22, 22:09 »

143
Bureätten / Buresläkten stamfader Herse ? Farteng Unge?
« skrivet: 2008-06-22, 22:05 »
Farthegn Unge leder sina män söderut för att bistå de svenska kungarna. Farthegn var rik och mäktig...ägde stora markområden inte bara i norrland utan också i södra Sverige (Uppland) med sin fru Ingeborg.
 
Innehade denna stormannaätt också ett slott/borg i Birsta/Byrestad? Nu skall det göras utgrävningar av den gamla medeltidskyrkan i Skön men VARFÖR gräver man inte efter (det förmodade) slottet??
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

144
Bureätten / Buresläkten stamfader Herse ? Farteng Unge?
« skrivet: 2008-06-22, 21:59 »

145
Bureätten / Buresläkten stamfader Herse ? Farteng Unge?
« skrivet: 2008-06-22, 07:41 »
Farthegn Unge från Birsta (Byrestad), Underlagman över Norrland, frälseman, gift med Ingeborg. Ledde förmodligen norrlänningarna i slaget vid Gataskogen (låg i området mellan Uppland och Västmanland) den 1 mars 1365. Slaget stod mellan exkung Magnus Eriksson och hans son Håkon Magnusson på den ena sidan och Albrekt av Meklenburg (inkräktarkung) på den andra. Albrekts sida vann (hade över 1000 inhyrda tyska riddare) och man tog Magnus Eriksson tillfånga. Förmodligen tvingades Farthegn fly till Norge och vistas en längre tid där.
 
Ulf Sawert

146
Bureätten / Buresläkten stamfader Herse ? Farteng Unge?
« skrivet: 2008-06-22, 07:33 »

147
Ja Peter Funke...men här gällde det ju sonen till en präst och inte prästen själv...det är skillnad det! Varje människa kan bara taga ansvar för sina egna handlingar.
 
Här kommer nu lite indicier för kungaättlingteorin: Varför skulle Birgit hela sitt liv undanhållas vilka hennes riktiga föräldrar var om inte det rört sig om personer av mycket hög dignitet i samhället? Varför fick hon leka med kungabarnen ute vid Drottningholm som liten (se boken om hennes liv av Agneta Tjäder)? Tror någon att vilka som helst fick göra det? Se likheterna ovan mellan min mormor Märta Schedin (misstänkt Bernadotteättling) och Birgit Sparre! Jag har även bilder härhemma på dottern Christina - som ser precis ut som min mor - och på sonen Jan - som liknar mig! Varför denna likhet? En slump...knappast. Se även på Birgits stora konstnärsådra...alla vet att släkten Bernadotte varit rikt utrustad när det gäller författeri, måleri och musikskapande.
 
Nu vill vi se något konkret bevis ang. Edvind-teorin!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

148
Men finns det några konkreta bevis angående att Edvin skulle ha varit far till Birgit? Vilka är källorna till tidningsartikeln? Har han skrivit något om detta i något brev eller rör det sig bara om hörsägner? VEM är det som påstår sig känna till att Edvin skulle ha pratat med en granne om detta? Tror att man här har gjort en höna av en fjäder...fram med bevis!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

149
Bureätten / Buresläkten stamfader Herse ? Farteng Unge?
« skrivet: 2008-06-20, 17:37 »
En böjd arm var nog en symbol för styrka!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

150
Bureätten / Buresläkten stamfader Herse ? Farteng Unge?
« skrivet: 2008-06-20, 02:05 »
Riddare och stormän i Birsta. Begravda i Sköns kyrka (Medeltidskyrkan,1300-talet). Hade en böjd arm som frälsevapen och var lagmän över hela norrland.
 
Norrland var före 1300-talet ett eget rike (Helsingland) som styrdes av lokala stormän. Birsta (Byrestad, 1500-taelt) var då ett maktcentra för hela övre norrland.
 
Ulf Sawert

151
Bureätten / Buresläkten stamfader Herse ? Farteng Unge?
« skrivet: 2008-06-20, 01:58 »

152
Bureätten / Buresläkten stamfader Herse ? Farteng Unge?
« skrivet: 2008-06-20, 01:45 »
Någon som känner till något om en uråldrig sportplats däruppe vid Birsta/Skönviksberget?  
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

153
Och ni menar...att detta skulle vara den stora hemligheten som fosterförädrarna inte vågade berätta för Birgit? Att hennes far var bror till hennes fostermor? Vad var det för en stor skandal om en prästson gör en flicka med barn? Sådant skedde väl i tusental i Sverige varja år, det normala i sådana förhållanden var väl att paret tvingades att gifta sig. Och här skulle han ha tvingats att fly till USA! Och om historien är sann...så skulle väl hela bygden ha fått kännedom om den.
 
Nej, detta är ett irrspår som förmodligen lagts ut medvetet - långt senare - för att dra blickarna bort från kungahuset!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

154
Nej, nej, nej...skulle förklaringen vara så enkel så hade naturligtvis Birgit fått reda på det...och alla dessa envisa rykten om kunglig härkomst aldrig ha uppstått.
 
Ulf Sawert

155
Bureätten / Buresläkten stamfader Herse ? Farteng Unge?
« skrivet: 2008-06-19, 06:41 »
Kan det ha sett ut så här då underlagmannen och adelsmannen Farthegn Unge (1300-talet) tränades i krigskonsten?
 
Jag har nu fått veta att det skall finnas en uråldrig? idrottplats uppe vid Birstabergets sluttningar åt norr till (Skönvikshållet, idag finns en slalombacke i närheten). Var det där som stormannaätten och lagmannasläkten med den böjda armen som vapen tränades för strid? Hölls det torneringsspel där? Arrangerade man stora fester där...då man bjöd upp stormän från södra Sverige upp till Birsta för att knyta kontakter och göra upp handelsavtal? Slaktades det kalvar och grisar för att grillas över öppen eld? Bjöds det på Mjöd?
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

156
Bureätten / Buresläkten stamfader Herse ? Farteng Unge?
« skrivet: 2008-06-19, 06:27 »

157
27 Rosor och hälsningar / Glad midsommar!
« skrivet: 2008-06-19, 05:30 »

158
27 Rosor och hälsningar / Glad midsommar!
« skrivet: 2008-06-19, 05:14 »
Trevlig midsommar alla!
 
Ulf Sawert. Sundsvall

159
Ursäkta mig...har jag missat något? Skulle Edvin ha berättat att han var far till Birgit? Vart står det?  
 
Om detta är sant varför fick inte Birgit reda på det då? Varför har inte detta kommit fram tidigare...? Detta med Edvin synes mig som lösa spekulationer.
 
Varför lekte Birgit med kungabarnen på somrarna ute vid Drottningholm? Det står om detta i boken om henne. Varför säger ingen något om detta? Om vi nu antager att hon var släkt med kungahuset var det då inte naturligt att man ville ha åtminstone lite kontakt med barnet?  
 
Till Jörgen Tollesson: Och detta med Delphine Boel i Belgien...är detta bara fantasier och önskedrömmar också? Kom ut i verklgheten...det finns mycket som mörkats ned av makthavare genom tiderna.
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

160
Hej Carina. Om du går in på ordet är fritt här på rötter...där finns det två trådar ang. denna sak...Hemlig son till Karl XIV Johan? och Walin, Johanna...där kan du läsa mer om detta med Rudolf.
 
Dramat med Boel i Belgien...är väl ett bra exempel på att sådant här förekommit förr i tiden och förekommer ännu idag!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

161
Hej Carina. Gå ut på saiten: Royal Forums
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

162
Nej kära vänner...jag är ledsen...men jag anser inte att er teori håller...varför skulle allt tystas ned - både far och mor - bara för att en prästson skulle ha gjort någon med barn? Nej...här rör det sig om betydligt allvarligare saker...detta är enligt min mening uppembart.
 
Till Carina Månsson: Har du inte följt trådarna om Rudolf Walin...min mormors morfar...misstänkt son till Karl XIV Johan. Det finns otroliga likheter mellan Birgits dotter Christina och min mor Eva - jag har bilder härhemma men vågar inte lägga ut dem. Även sonen Jan ser ut som mig!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

163
Till Carina Månsson. Om jag får dela med mig hur jag tror det var...jag tror att Birgit innerst inne VISSTE att hon kom från kungahuset men - hon var ju en ädel och frifull natur - att hon inte orkade bråka om saken...hon bar sin sorg inom sig själv...precis som jag tror att våran Rudolf Walin gjorde. Ett livslångt sorgearbete...se bara på Delphine Boel i Belgien.

164
Ja Ritva...där tror jag att vi har en bild på Birgits far...Gustav Adolf...sedermera Gustav VI Adolf. Han var ju också så noga med fasader...
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

165
Ovan. Bild på Birgit Sparre. Var hon en Bernadotte? Var hon femmänning med mig?
 
Hon träffade Ivar Kreuger, var god vän med konstnären Carl Milles. Känd författarinna.
 
Jag för min del är redan övertygad varifrån hon kom...
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

167
Ja hon var en intressant person denne Birgit...en duktig författare också...även om jag skulle önskat lite mera action i hennes böcker...har Lindö arvet härhemma. Kommer också ihåg från boken om henne - lånade den på biblioteket - att hon en gång frågade sina fosterföräldrar om vem som var hennes riktiga far och de svarade då henne: Det skulle inte vara bra för dig att få reda på det...du skulle inte mår bra av det...eller något liknande...jag för min del är säker på att hon kom från kungahuset...mycket talar för det. Varför lekte hon som liten med kungabarnen på Drottningholm? Vem hade makt att mörka ned hennes rätta föräldrar i de offentliga handlingarna? Varför hamnade hon just hos ett grevepar? Stod inte paret Sparre på god fot med kungahuset?
 
Iallefall...så är det MYCKET FULT OCH MORALISKT FÖRKASTLIGT att göra på detta vis...särskilt när det gäller folk som har det bra ställt ekonomiskt!! Jämför historien med Delphine Boels levnadsöde i Belgien.
 
Rätt och sanning Oscar I valspråk
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

168
Mera...om det nu stämmer...att hon var en Bernadotte...så påminner hennes levnadsöde mycket om Delphine Boels - som ju antas vara en dotter till den Belgiske kungen Albert II. Om Delphine Boel kan man läsa på saiten: Royal Forums
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

169
Jo...i boken kan man även läsa att hon som barn fick leka med kungabarnen ute vid Drottningholm på somrarna! Hon synes därmed ha haft en nära relation till kungahuset iallefall i ungdomsåren. Hon blev sedermera en känd författare som skrev en rad böcker om gårdarna runt sjön. Det var adelsskildringar från Herrgårdarna runt sjön Åsunden.
 
Hon var även en tid gift med Åsa Nisses skapare.
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

170
Hej igen vänner! Ja, jag tror att Birgit Sparre var en Bernadotte! Då jag först läst boken om henne (se ovan) och sett de starka likheterna mellan vår släkt och deras...så har iallefall inte jag några tvivel kvar. Se själva här på bilderna av Birgit Sparre och min mormor: Märta Schedin (född Södergren, ättling till operasångaren Rudolf Walin). Hennes dotter, Christina ser precis ut som min mor, Eva, och sonen Jan påminner om mig!
 
Dramat fortsätter...
 
Ulf Sawert

172
Slaget vid Lund (1676) / Slaget vid Lund (1676)
« skrivet: 2008-01-31, 09:08 »
Hej igen! Med risk att reta upp Niclas Rosenbalck tar jag mig ändå friheten att citera ytterligare ett stycke ur boken: Nils Bielke skriven av Ingvar Eriksson, utg. år 2000 på Atlantis Förlag. Tycker att stycket är så intressant för att visa på hur det gick till inom högreståndsvärlden förr i tiden. Huvudpersonen Nils Bielke är ju också den store hjälten ifrån slaget vid Lund!
 
Sid. 290-291: En av familjens finaste medhjälpare var Erik Fisk, en bondson som gått på gymnasium och lärt sig skrivkonst och bokföring. Under fyrtio års tid var han förvaltare på Salsta, senare titulerad kamrer. I hans arbetsuppgifter ingick att föra räkenskapsbok över godset och över gårdarna i intilliggande socknar, driva in räntan av bönderna, anställa nytt folk och se till att det fanns spannmål och föda till gårdsstaten. Han skulle kontrollera tröskningen och sälja spannmål, se till att mätarepenning betalades i tullen, att broar och vägar reparerades och att nya grindar sattes upp, att gårdsplanenerna krattades och staket sattes upp kring ruddammarna. Till hans uppgifter hörde att beordra bönderna köra stångjärn från bruket till Uppsala och kontrollera att det fanns öl och brännvin på Vattholma krog. Han övervakade skyttarna så att det alltid fanns skogsfågel när herrskapet kom, och han pysslade om stövarna.
 
Vidare lite längre ned på sid 291: Förvaltaren hade även ansvar för fisket i Salstasjön. Man fiskade med not och kassar och hade en anställd fiskare. Tillgången på braxen var god, och vid lektiden skulle de fångas med lingarnsnät och sedan läggas in i ättika till bruksfolket. Erik Fisk erbjöd kräftfiske till de unga pojkarna som tjänade en daler för fem tjog kräftor. Åtgången på kräftor var oavsett årstid stor; till större fester kunde familjen Bielke duka upp mer än 1000 kräftor. Fisk hade också order att låta fånga aborre och släppa ned dem levande i dammarna på Salsta för att herrskapets söner skulle kunna meta. När herrskapet anmälde sin ankomst till Salsta, var det Fiskt som såg till att ryktade vagnshästar mötte i Uppsala för att hämta bagaget, att några parmar av det bästa höet fanns för Nils Bielkes egna hästar och att det fanns får och annan boskap slaktad och styckad.
 
Nästa sida...292-293: En viktig uppgift för trädgårdsmästaren var att bränna luktvatten till herrskapet. Som doftämnen använde han liljekonvalj, smultron, rosor, fänkål, fläderblom och körsbär som brändes och destillerades. Han levererade även rosenknoppar som kunde fästas på kläderna för att sprida angenäm doft. Dåtidens personliga hygien skilde sig avsevärt från den vi numera anser vara naturlig. Vatten var man nämligen misstänksam mot, och därför badade man högst ogärna. Vatten kunde vara farligt, det spred smitta och borde därför undvikas. Obehagliga kroppsodörer kunde man dölja med luktvatten eller med parfymerat puder som man köpte hos en krämare. Istället för att tvätta sig bytte man dagligen sina linnekläder som ansågs suga upp all svett och smuts. Att varje morgon byta underkläder var detsamma som att ta en dusch.
 
Lite längre ned: Svårare var det att få bort eller neutralisera stanken inomhus från smuts, avloppsvatten och avträde, särskilt på sommaren. Då spred man frisk barrskogsdoft i rummen genom att placera ut skålar med tallkåda som dejan på Salsta levererade ämbarsvis. Kvinnfolken på Salsta beordrades av Eva Horn att förse familjen Bielke med torkade murklor och insyltade riskor, torkade körsbär och krusbär och färska tranbär. Från Geddeholm rekvirerade man färsk fisk i en sump som släpade efter båt till Stockholm. Dejan hade mycket viktiga och ansvarsfulla uppgifter. Hon bryggde allt öl till herrskapet och använde då Brunnsvikshumle. Den var bättre än Salstahumlen som användes till bruksfolkets vardagsöl.Kanngjutaren gjorde destillationskolvar och dejan brände brännvin till hushållet och bruksfolket. Kvalitén på bruksarbetarnas brännvin var sämre, ibland togs till och med skämt korn. Dranken gav hon till svinen. Dejan tillverkade också franska ostar, och i köket bakades konfekt i en särskild kopparugn och torkades på mässingstråd.
 
Ang. hur Bielke reste...sid. 297: Vagnarna saknade ofta fjädring - ibland föredrog han att rida bredvid på någon av sina hästar - och inte sällan behövde vagnen repareras av vagnmakare, som justerade skoningen på hjulen och smorde dem. Vägarna var av hygglig kvaliet i Sverige men sämre på kontinenten. Där måste man dessutom passera broar och färjor och betala passage- och färjepenning. Grindöppnare ville ha dricks, här och var gav man bompenningar, och man fick betala folk som visade vägen. Kvalitén och priset för natthärberge varierade från en till arton riksdaler. Oftast åt man på värdshus, någon enstaka gång i bondgård. Nils Bielke hade ofta en egen kock med på resan som gjorde uppköp och arrangerade kvällsmålen. Slut på citat.
 
Ja...så här levde man på översten för Livregementets gods...segraren från slaget vid Lund!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

173
Målningar / Målning Magnus Gabriel de la Gardie
« skrivet: 2008-01-23, 23:44 »
Hej Maria. Ja, är man furstinna så tillhör man den översta kretsen...den som består av kungligheter. I denna grupp ingår även hertigar. I Ryssland däremot kunde mycket gamla och fina greveätter kallas: Furstar/Furstinnor trots att man inte tillhörde någon kunglig familj. Sedan nere på kontinenten fanns det mera variation på de högsta nivåerna...i Tyskland t. ex. fanns det markgrevar och riksgrevar som stod lite över vanlig grevar, i Frankrike fanns det titlar som markiser och prinsar/prinsessor av blodet som också stod lite över grevenivån.  
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

174
Slaget vid Lund (1676) / Slaget vid Lund (1676)
« skrivet: 2008-01-23, 09:14 »
Glöm heller inte de bevingade ord som kungen fällt i samband med detta slag: Den dagen dansade min krona på Bielkens värjspets. Kungen skall också ha haft som sitt valspråk under slaget...Segra eller dö!
 
Ulf Sawert

175
Målningar / Målning Magnus Gabriel de la Gardie
« skrivet: 2008-01-22, 23:21 »
Men var det inte denna person, rikskansler Magnus de la Gardie, som förslösade alla skattemedel på dyrbara slott och annat lyxliv?
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

176
Slaget vid Lund (1676) / Slaget vid Lund (1676)
« skrivet: 2008-01-21, 03:26 »
Hej Jonas! Glöm inte heller bort slaget vid Helsingborg 1710! Det var också jätteviktigt...där förde generallöjtnant Jacob Burenskiöld befälet över vänstra flygeln...han blev tillfångatagen av danskarna i striden men släpptes efter en tid.
 
En verklig svår skamfläck i detta slag - vid Lund - var ju: slaktandet av de sjuka och sårade i den danska trossen! Något sådant hade garanterat inte hänt om Karl XIV Johan fört befälet...
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

177
Slaget vid Lund (1676) / Slaget vid Lund (1676)
« skrivet: 2008-01-20, 07:11 »
Hej Gärme! Eftersom staten så gott som alltid före 1900-talet var i brist på kontanter så får man väl antaga att denna handel inte var så väldigt stor i förhållande till de behov som fanns. Även smör,timmer och djurskinn (bl. a. från Småland och Norrland) exporterades. Det var nog helt annorlunda i t. ex. England och Holland som behärskade världshandeln över haven.
 
Detta underverk som skett med Sverige de senaste 150 åren tål att fundera lite över! Allt började med ångmaskinens, dynamitens och elens intåg i vårt land förra århundradet, vi kunde då börja ta tillvara våra råvaror på ett bättre sätt och allt exploderade! I Sundsvall växte såg vid såg vid såg upp och PENGAR strömmade in i landet främst från England. Folk fick lön i KONTANTER och banker började att exploatera dessa papperslappar (A. O. Wallenbergs första bank startades i Sundsvall!). Tack vare de nya bankerna kunde sågverkspatronerna låna stora belopp och vidareförädla sina produkter (massa, papper) och tjäna ännu mera pengar...som i sin tur kunde investeras i den framväxande verkstadsindustrin (SKF, Volvo etc.).
 
Några finansmän och finansfamiljer som fått betyda mycket för vårt lands utveckling är: radarparet Ivar kreuger/Krister Littorin (lade bl. a. grunden för SCA) och Wallenbergarna (SE-banken och Investor).
 
Glöm heller inte Karl XIV Johans största bidrag till vårt land...han införde FREDEN (aliansfriheten)!! Utan fred kan inget välstånd byggas.
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

178
Slaget vid Lund (1676) / Slaget vid Lund (1676)
« skrivet: 2008-01-18, 22:21 »
Det var förmodligen därför som Sverige var så angelägen att behålla sina besittningar i Pommern och Baltikum...de gav livsviktiga tullinkomster - alltså kontanter - till landet.
 
Ulf Sawert

179
Slaget vid Lund (1676) / Slaget vid Lund (1676)
« skrivet: 2008-01-18, 22:10 »
Kan inte sluta att citera några stycken ur boken jag nämt om ovan...där får man så intressanta inblickar i hur både hög och låg levde. Här följer ett stycke från sid. 287: En förnäm familj hade alltid ett eget hov. Nils Bielke och Eva Horn hade två: ett i Stettin och ett i Stockholm. Det omfattade vart och ett närmare trettio personer som lydde under husfrun. Hovmästaren var arbetsledare. Jämför detta hov med prins Eugens ute vid Waldemarsudde, det bestod av 20 personer.
 
Lite längre ned...Där fanns en kock eller kokerska, kockpojke och kökspiga, taffeltäckare, kammartjänare, lakejer, husdrängar och stalldrängar, junfrur, huspiga, tvätterska och skräddare. Dessutom vistades alltid tre eller fyra unga pager vid hovet, adelssöner i de yngra tonåren. På sommarhalvåret ingick ett par trädgårdsmästare och någon trädgårdsdräng, på höstarna slaktare och skyttar för jakten. Det förekom även mera exotiska inslag bland tjänarna; Nils Bielke tog med sig flera föräldralösa turkiska barn från Ungern som krigsbyten och gav dem försörjning. Hovmästarna och kökspersonalen var avlönade, de övriga hade fri kost och logi och drickspengar. Lakejerna fick tio riksdaler om året för att köpa linnekläder och skor. När Eva Horn ville anställa nytt tjänstefolk var det oftast kamrern eller godsförvaltaren som beordrades vara arbetsförmedlare.
 
Herrskapet ansågs ha ett bra hushåll, man fick äta sig mätt. På måndag var det grynvälling och strömming till lunch, aftonmåltiden bestod av rågmjölsgröt och en sill. Tisdag fick man soppa på ärter, korngryn och fläsk och på kvällen överbliven ärtsoppa och stekt fisk. På onsdagen serverades ölsupa och strömming, på kvällen gröt och sill. Torsdagar fick man köttsoppa till middag och fredagar var det laxvälling med korngryn till lunch och soppa av gryn och salt fisk till middag. Lördagsmatsedeln var densamma som på onsdagen med undantag av att man då fick smör till gröten, och på söndagar serverades samma mat som på torsdagar.
 
På Salsta och Geddeholm fanns en fast gårdsstat: en fogde eller befallningsman, deja, kokerska, tre eller fyra drängar och lika många pigor, hönsvakterska, trädgårdsmästare, en eller två trädgårdsdrängar, smed, snickare, några skyttar och ryttare. På Salsta ingick ibland skolmästaren i hushållet. Slut på citat.
 
Här får man en fin inblick i hur man åt förr i tiden (iallefall tjänstefolket) och vilka olika yrken som kunde ingå i ett högfrälsehov!
 
Man skall också komma ihåg...att Nils Bielke var en av landets rikaste personer innan han föll i onåd.
 
Något annat som alltid kommer igen då man läser om äldre tider är: den ständiga bristen på KONTANTER för staten! Man var alltid på jakt efter subsidier från andra länder. Det synes mig som om Sveriges enda verkliga tillgångar var: den hårt arbetande befolkningen (jordbruket) och trogna och lojala soldater (som kunde skickas iväg som hjälp mot att landet fick subsidier). Någon större handelsnation verkar Sverige inte ha varit före 1900-talet...jmf. med t. ex. Holland!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

180
Slaget vid Lund (1676) / Slaget vid Lund (1676)
« skrivet: 2008-01-18, 21:24 »
Jag håller med dig Allan, att diktaturstyre är helt förkastligt, detta visade sig ju särskilt tydligt under sonens - Karl XII - styre. Han var ju bara 15 år då han fick makten och sådant kan ju vara direkt livsfarligt för en nation - Bielke fick ju bl. a. erfara detta! Han gav sig aldrig utan skulle fortsätta att kriga i alla väder trots att landet förlorat 200 000 man och var helt ruinerat! Sedan kom ju också en reaktion på detta envälde...nämligen frihetstiden.
 
Om vi återgår till slaget vid Lund...så tror jag att Karl XI närvaro i slutstridden KAN ha varit avgörande för den svenska segern! Kanske hade utgången blivit en annan om Kristian V varit kvar hos sin armé? Nu tror jag ändå inte att Danmark hade kunnat behålla Skåne i det långa loppet även om de vunnit detta slag...Sverige var nu en gång för alla på väg att gå om Danmark som nummer 1 i Norden, både befolkningsmässsigt och industriellt. Man kan göra en jämförelse med det framväxande Ryssland som i längden blev för stark för den svenska försvarsmakten.
 
Nej, tacka vet jag mera humana kungar som...Karl XIV Johan!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

181
Slaget vid Lund (1676) / Slaget vid Lund (1676)
« skrivet: 2008-01-18, 16:09 »
Men det måste väl alla hålla med om...att det var otroligt modigt gjort av kungen att våga något sådant! Kanske var det denna dödsritt som avgjorde slaget och hela kriget? Det hade ju lika gärna kunnat sluta som för Gustav II Adolf...eller hur?
 
Ingen som vet om Jacob Burenskiöld deltog i slaget?  
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

182
Slaget vid Lund (1676) / Slaget vid Lund (1676)
« skrivet: 2008-01-17, 20:18 »
Nu Göran har jag kollat upp länken! Det var verkligen fint att se slaget grafiskt! Tack för det!
 
Tänk att kungen vågade rida igenom de danska linjerna med bara tre man till följe!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

183
Slaget vid Lund (1676) / Slaget vid Lund (1676)
« skrivet: 2008-01-17, 20:01 »
Fel igen...det skall stå 1677 och inte 1777 ovan!
 
Ulf Sawert

184
Slaget vid Lund (1676) / Slaget vid Lund (1676)
« skrivet: 2008-01-17, 19:46 »
Hej Göran...jag skall kolla upp länken!
 
Sedan...om jag får fylla på lite funderingar kring detta slag...det var minsann inte bara vanliga soldater som fick sätta sitt liv på spel i drabbningar...utan det gjorde även kungen - Karl XI - och flera av hans närmsta män (inkl. Bielke). Överbefälhavaren Simon Helmfeldt fick ge sitt liv senare i slaget vid Landskrona (1777). Det var förvisso avundsvärt att komma högt upp inom aristokratin men KRAVEN var också höga - åtskilliga befälhavare har dömts till döden i efterhand av krigsrätter på grund av påstådd feghet eller handlingsförlamning. Sedan förekom eviga intriger och smutkastning av folk runt kungen så att personer som ena dagen var på toppen kunde några veckor senare vara nere på botten - Bielke råkade själv ut för detta!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

185
Slaget vid Lund (1676) / Slaget vid Lund (1676)
« skrivet: 2008-01-17, 03:46 »
Låt mig bara än en gång få rekommendera boken om Nils Bielke (1644-1716)skriven av överläkaren Ingvar Eriksson, utg år 2000 på Atlantis Förlag.
 
Denne Bielke som anses ha en stor del i - som överste för livregemenet - att svenskarna vann slaget vid Lund!
 
I denna bok får man en otroligt fin inblick i hur det svenska näringslivet fungerade under 1600-talet och hur nationen styrdes! Man får även en god inblick i högadelns värld men också i hur vanligt folk hade det.
 
Jag skulle vilja citera några stycken ur boken för att därigenom visa på en annan sida av högfrälset än vad vanligen brukar komma fram...inte minst här på Rötter! Från sidorna 70-71 citerar jag: För de åldriga och allra fattigaste byggde han ett hospital intill Tensta kyrka några kilometer ifrån Salsta. Han donerade en större summa pengar och förpantade två bondgårdar vars avkastning gick till de fattigas underhåll. Han skänkte årligen spannmål till deras försörjning och gav extra tilldelning i samband med utlandsresor och vid hustruns barnsängar. Strax intill hospitalet lät han kring 1670 bygga ett skolhus. Där anställdes en skolmästare som bedrev fri undervisning för både pojkar och flickor. Som förebilder hade han Per Brahes trivialskola på Visingsö, Johan Skyttes i Ålem och Carl Carlsson Gyllenhielms på Sundbyholm. Skolmästaren åtog sig även undervisning av barn vars föräldrar inte hörde direkt under Salsta.
 
Vidare lite längre ned på sid 71: Nils Bielke hade också instiftat ett Stipendium Bielkianum för högre studier, och stipendier utdelades under överinseende av ärkebiskopen.
 
PÅ sidan 286 läser vi följande: Det fanns många unga och fattiga studiosi som fick ekonomiskt och moraliskt stöd hos Bielke. Han var beskyddare åt den faderlöse Karl Bure, betalade hans skolpenning och gav hans informator lön. Många är de unga studenter som blivit delaktiga av Stipendium Bielkianum som delades ut av ärkebiskopen. Men han gynnade även etablerade lärde och forskare: riksantikvarien Johan Hadorph benämde honom min gunstige Herre och Patron, och hans efterträdare Johan Peringskiöld kallade sig klient hos Bielke. Slut på citat.
 
Detta är inte skrivet för att försvara det gamla klassamhället utan för att balansera bilden lite av den utsugande överheten.
 
Sedan när det gäller frågan om kungen kunde ses som en symbol för nationen på 1600-talet vill jag även här citer några rader ur boken...det är Karl XI som skriver till Nils Bielke i förtrolighet...sid. 225: Kungen var en ensam människa och hade behov av att anförtro sig åt någon. Han avslöjade troligen inte sina innersta känslor för någon annan än Bielke. När pliktkänslan för landet kändes tung att bära, lättade han sitt svårmod för sin vän med orden: Jag åstundar intet mera här i världen än få en salig ändalykt ifrån denna mödosamma världen, emedan allt ändå är fåfängt här uppå jorden, vilket jag min Gud dagligen beder om, samt tid att sätta mitt utav Gud förunnade rike uti det ståndet, att mina efterkommande och trogna undersåtar må hava därutav nytta och säkerhet. Slut på citat.
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

186
Slaget vid Lund (1676) / Slaget vid Lund (1676)
« skrivet: 2008-01-16, 20:42 »
Glöm heller inte bort den västra krigsskådeplatsen i det Skånska kriget! Där härjade general Ulrik Fredrik Gyldenlöwe (1638-1704) omkring i Bohuslän mellan åren 1676-79. Han var oäkta son till den danske kungen Frdrik III och såldes halvbror till den regerande Kristian V. Härav kan vi se att: före 1800-talet så kunde oäktingar till kungar inneha mycket höga poster i staten och de blev ofta upphöjda till grevar - med div. grevskap och slott!
 
I danmark kallades bastarderna för Gyldenlöwe i efternamn medan de bar namnet Gyllenhielm  i Sverige. Det var först på 1800- och 1900-talet som man börjad gömma undan dessa - med åtföljande tragedier för alla inblandade.
 
Jo, Jonas...vet du om Jacob Burenskiöld deltog i slaget vid Lund? Han förde befäl över den vänstra flygeln i slaget vid Helsigborg 1710.
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

187
Stora nordiska kriget (1700-1721) / Karl XII:s krig
« skrivet: 2008-01-16, 04:11 »
Ursäkta mig igen...det skall naturligtvis vara Karl X ovan!
 
Hej Göran! Jaså du har Muntells i släkten...det låter ju intressant...du får återkomma i ämnet!
 
Sov gott!
 
Ulf Sawert

188
Stora nordiska kriget (1700-1721) / Karl XII:s krig
« skrivet: 2008-01-16, 02:15 »
Ja iallefall...så tror jag starkt på mordteorin när det gäller Karl XII död! Och min släkting, greven Samuel Barck, kan mycket väl ha varit indragen i intrigerna kring detta. Det är ju inte alls ovanligt att diktatoriska regenter har avlägsnats då de spårat ur! Gustav III är ju ett sådant ex. Jag har också alltid misstänkt att Gustav X blev mördad (förgiftad)...då han ju uppenbarligen fått storhetsvansinne - ville bl. a. införliva Danmark med Sverige!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

189
Stora nordiska kriget (1700-1721) / Karl XII:s krig
« skrivet: 2008-01-16, 02:02 »
Hej Göran, ja det finns mycket att forska i då det gäller alla krig som släkten deltagit i!
 
En rättelse! Det skall stå Magnus Stenbock i mitt tidigare inlägg (ovan) och inte Gustav Stenbock.
 
Sedan när det gäller Germundsö Säteri...så hittar jag inget sådant namn på kartor över Åland. Finns det ingen här på AF som bor på Åland? Hört talas om ett gods som heter Germundsö?
 
Har läst nu att sedermera guvernören över Skåne, Jacob Burensköld (friherre 1706, skrevs: Burenskiöld) skapade ett av landets största godskomplex...Borkhult...innefattande över 16 000 hektar mark! Ägde han något känt gods?  
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

190
Stora nordiska kriget (1700-1721) / Karl XII:s krig
« skrivet: 2008-01-16, 00:18 »
Hej vänner! Jag har en del släktingar inblandad i Karl XII armé och slag. I slaget vid Narva så var min förfader Johan Munktell med som sekr. i Dalregementet, som stod under befäl av Gustav Stenbock - sedermera fältmarskalk.  
 
I slager vid Poltava deltog kapten Georg Gagge (1672-1737), han tjänstgjorde i friherren och generalmajoren Horns regemente, och sekr. för generalmajor Creutz var: Christian Geisler (1674-1738). Han var bror till min anfader Johan Tobias Geisler ((1683-1729) som en tid - år 1710 - var sekr. åt fältmarskalken och greven Nils Gyllenstierna i Pommern. Både Georg Gagge och Christian Geisler kom i rysk fångenskap men de överlevde och kom hem till Sverige igen. Georg ägde ett säteri på Åland som hette: Germundsö - känner någon till detta gods? Någon vet något mer om dessa personer och deras bedrifter?
 
Sedan när det gäller slaget vid Helsingborg (1710) så deltar Bure-mannen: generallöjtnanten Jacob Burenschiöld (sonson till biskopen i Strängnäs Jacobus Zebrozynthius-Bure, bror till Stormor i Dalom (Margaretha Burea)...någon som känner till hans insatser i slaget?
 
Vidare har jag en släkting, Georg Lybecker (död 1718, födelseår okänt, kusin med min anfader Harald Lybecker (1649-1714)) som var generallöjtnant över den finska armén i två omgångar. Hans insatser där i Finland verkar ha kommit i skymundan i den svenska historieskrivningen! Hur många känner till att Sverige hade en relativt stor armé där (22 000 man) under Karl XII:s krig? Någon som vet något om denne man och hans bedrifter? Vilka gods har släkten Lybecker ägt...någon som vet?
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

191
Slaget vid Lund (1676) / Slaget vid Lund (1676)
« skrivet: 2008-01-14, 04:44 »
Hej Ingela. Vad jag försöker säga är: att titeln tysk/romersk kejsare i mångt och mycket bara var en ärotitel - iallefall när det gäller makten över de tyska kurfurstarna. Under många århundraden innehade representanter för det Habsburgska huset ämbetet, således när det heter att man var i krig med Kejsaren (1500-1600-1700-talet) så menas det i 99% av fallen att man var i krig med Österrike/Ungern! I det egna imperiet hade kejsaren en otroligt stor makt men det gällde INTE över de tyska kurfurstendömena. Dessa furstendömen hölls ihop av två saker: de bestod av tyskar och de hade gemensam lagstiftning. Även landet Österrike sågs som en tysk stat...vilket inte t. ex. Ungern sågs som.
 
Den tysk/romerska kejsaren hade naturligtvis stort inflytande genom sitt ämbete och som sammankallande ordförande för de tyska furstendömena men den VERKLIGA makten låg hos KURFURSTEN för respektive rike.
 
Sedan när det gäller nationalismen...du menar väl inte Ingela...att svenskarna inte älskade sitt fosterland före 1800-talet?
 
Vidare menar du att kungen inte var någon symbol för nationen...varför har då de svenska mynten präglats med kungens bild sedan urmines tider (Olof Skötkonung)?  
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

192
Stora ideella insatser i modern tid för landets försvar var ju: insamlingen av pengar till färdigbyggande av pansarskeppet Sverige strax före första världskriget (omräknat i dagens penningvärde samlades 467 miljoner in!). Ett annat var det stora bondetåget, då 30 100 bönder samlades på Kungliga Slottets borggård den 6 febr. 1914 för att visa att landets bönder ställde upp för att bistå och försvara landet då det var i fara! Det var då som som Gustav V höll sitt berömda - och hårt kritiserade - borggårdstal!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

193
Sedan när det gäller nationell stridsmoral så var det nog lite blandat av detta inom armén. Säkert fanns det många som inte stred av kärlek för fosterlandet - detta gällde nog särskillt de som tvångsinkallats under krigstid - MEN det fanns nog många frivilliga också, män som ville ställa upp då landet var i fara. Vi kan ju bara tänka tillbaka lite på den bondearmé som FRIVILLIGT ställde sig bakom Gustav Vasa och Lars Olofsson Björnrams ledning under frihetskriget! Slogs inte denna armé för Sveriges befrielse från utländskt förtryck? Även under slaget vid Helsingborg (1710) gjordes - såvitt jag förstått - stora ideella insatser från alla samhällsklasser (bl. a. samlades pengar in (frivilligt) från borgerskapet i Stockholm).
 
Man skall nog inte heller glömma att Kungen förr i tiden ofta stod som en SYMBOL för nationen och inte bara sågs som en utsugande överhet.
 
Många personer såg militärlivet som en karriärväg och en försörjning och otaliga är väl de fall där driftiga män börjat som meniga soldater och slutat som både höga officierare och adelsmän. Låt mig bara nämna exempel som generalguvernören Erik Dahlberg...eller varför inte advokatsonen Jean Baptiste Bernadotte som slutade som Kung!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

194
Ursäkta mig...det skall stå nord-ÖSTRA Italien ovan!
 
Ulf Sawert

195
Nejdu Ingela Martenius...jag tror du har missuppfattat en del här! När det talas om krig mot Kejsaren här (1600,1700-talet) så menar man ledaren för imperiet Österrike/Ungern (innefattade bl. a. Böhmen, Mähren, Kroatien, Slovenien, Schlesien och nordvästra Italien) i första hand. Det är riktigt att denna titel även innebar någon slags överhöghet över de tyska kurfurstendömena men denna makt var bara formel (utan verklig makt)! De tyska kurfurstarna hade stor frihet att agera självständigt och var inte på något sätt tvingad att lyda den Habsburgska Kejsaren. Man kan se de olika kurförstendömena som egna länder som ofta var inblandade i en mångfald av olika alianser som stäckte sig åt alla håll. I norr var Brandenburg och Sachsen stormakter medans i söder var Bayern (släkten Wittelsbach) starka. Bayern var t. ex. i krig med den tysk/romerska kejsaren (Österrike/Ungern) flera gånger!
 
Så småningom tog Preussen över den tyska Kejsartiteln från Österrike/Ungern.
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

196
Överbefälhavar för de svenska styrkorna var fältmarskalken och friherren Simon Helmfeldt (1617-1677). Han var gift med Margaretha von Parr (som var såvittjagförstått en Bure-kvinna, härstammande från Ärkebiskop Andrea Laurentii Björnram?). Helmfeldt stupade vid slaget vid Landskrona då hans häst blev skjuten och fältmarskalken hamnade de under hästen. En dansk löjtnant såg honom och dödade honom.
 
Är det någon som vet om generalmajor Georg Lybecker (1618-1683) deltog i slaget vid Lund?

197
Eftersom detta slag - och slaget vid Helsingborg 1710 - är ett av de viktigaste som förekommit i Sveriges historia dristar jag mig till en liten (personlig) översikt över huvuddragen: Sverige luradeds in i kriget av stormakten Frankrike som lovat svenskarna 900 000 riksdaler i subsidier bara man ställde upp en armé i Pommern. När väl svenskarna väl gjort detta krävde man att armén skulle gå in i Brandeburg för att man skulle få några pengar, så då gjorde man det och Sverige var med i kriget! Det gick dock dåligt och snart var hela Pommern i tyskarnas händer. Danmark passade nu på att alliera sig med Holland, Brandenburg och Kejsaren (Österrike) för att försöka ta tillbaka Skåne. Sverige var nu hårt pressat på flera fronter och några pengar kom aldrig från Frankrike. När väl Frankrike slutit fred med Holland kunde de gå på offensiven mot både Brandenburg och Danmark, de pressade bägge staterna till realtivt bra fredsvillkor för Sverige (dock untan att ens taga kontakt med den svenske kungen). Vi fick tillbaka Pommern och Skåne men fick inget krigsskadestånd.
 
Karl XI hade nu fått nog av Ludvig XIV:s förmynderiinställning och vände sig istället mot Holland för ett nytt förbund - man ville ha en stark sjömakt vid sin sida.
 
Tack vare att Danmark var i allians med sjömakten Holland (och att Frankrike aldrig bistod Sverige med fartyg) kunde man realtivt ostört segla omkring i Öresund och leverera förstärkningar till den danska armé som behärskade Landskrona. Vi skall komma ihåg att det var den engelska flottan som räddade Sverige från ockupation av den franska armén - under befäl av Jean Baptiste Bernadotte - år 1808!!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

198
Man skall också komma ihåg...att Sverige hade två arméer till som var aktiva i kriget: en i Pommern under fältmarskalk Königsmarck och en i Livland under fältmarskalk Horn. Bägge slogs mot Brandenburg. Detta slag var alltså bara en del av en större helhet...nationen Frankrikes offensiv gjorde så småningom slut på kriget.
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

199
Ursäkta mig...det skall stå svåger ovan och inte svärfar! Det var iallefall det blodigaste slag som utkämpats på svensk mark med över 9 000 döda - flertalet var danskar. Jag undrar bara...hur många som dog i slagen vid Lena (1208) och Gestilren (1210)...men det lär vi väl aldrig få reda på.
 
Likaså är det väl med det mytiska jätteslaget vid Bråvalla (800-talet?), där vet man väl inte heller hur många som stupade...om slaget nu någonsin har ägt rum?
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

200
Ja Elisabeth det stämmer...men det är väl ändå en något märklig situation...då ens blivande svärfar är ens dödsfiende på slagfältet!
 
Ýtterliggare en reflexion ang. varför svenskarna vann till slut...man hade betydligt fler man till häst vilket ökade den svenska arméns rörlighet, detta kan ha avgjort slaget. Även det faktum att den starka fästningen Malmö var kvar i svenskarnas händer hade nog också stor betydelse för krigets utgång.
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

201
Några fler noteringar ang. slaget: att kungen (karl XI) bara var 20/21 år då han deltog i slaget...och att han var gift med den danske kungens (Kristian V) syster! Kristian V deltog även han i slaget - på den vänsterflygel som attackerades av svenskarnas högerflygel (där Karl XI befann sig). Tänk om bägge kungarna stupat i slaget?
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

202
Om jag får drista mig till en förklaring till varför svenskarna vann detta slag - och även slaget vid Helsingborg 1710 - trots att man var numerärt underlägsna så skulle det vara: Svenskarna hade en högre stridsmoral eftersom man stred för sitt land! Den danska hären bestod ju - som så ofta - av många värvade soldater (mycket tyskar) och sådana brukar inte vilja offra livet i onödan. Legosoldater kan ju också plötsligt byta sida bara man betalar tillräckligt bra!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

203
Skånska dragonregementet / 01) Allmänt
« skrivet: 2008-01-03, 23:15 »
Tack Bo! Som jag har fattat det...blev alltså Lybeckers skånska dragoner senare: skånska husarregemntet och är ett annat regemente än det man talar om här.
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

204
Hej Jonas! Nils Bielke var chef för livregementet och inte för hela kavalleriet. Förmodligen deltog också Lybeckers skånska dragoner i slaget...så då får du ett nytt namn här: Georg Lybecker (1618-1683), chef för förbandet som bar hans namn, adlad 1650. Han tog avsked 1679 och slutade som generalmajor. Han hade även varit med Karl X på hans tåg över Stora Bält och den efterföljande belägringen av Köpenhamn - som gav Sverige Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän.
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

205
Yrken O / Operasångare
« skrivet: 2008-01-03, 22:41 »
Du som har några upplysningar om operasångaren Rudolf Walin (1820-1868) får gärna höra av dig till mig! Förmodligen sjöng han tillsamman med Jenny Lind på Kunliga Teatern som operan i Stockholm då hette. Var ligger Rudolf begravd? Han dog i Stockholm men ligger inte begravd där...inte heller i Västerås varifrån han härstammade. Även hans syster, Amalia (1825-1896) Walin, var en av landets främsta sångerskor (främst folkmusik), någon som vet något om henne?
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

206
Skånska dragonregementet / 01) Allmänt
« skrivet: 2008-01-02, 20:37 »
Hej vänner...någon som hört talas om och vet något om: Lybeckers skånska dragoner? Den Lybecker som namngett förbandet var: Georg Lybecker (1618-1683), generalmajor och sedermera Bohusläns förste guvernör. (Han var bror med min anfader: Hans Filip Lybecker, 1608-1672).
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

207
Hej Jonas! Jag känner till en person...Nils Bielke - mycket känd adelsman. Han var en hög officier och jag tror att han var chef för kavalleriet i slaget, han hade också stor del i att svenskarna vann slaget! Jag har en biografi om denne intressante man här hemma, skriven av överläkaren Ingvar Eriksson, utg. på Atlantis Förlag år 2000. Boken är en av de bästa böcker jag någonsin läst! Min anfader, Johan Munktell, var en tid skrivare på Nils Bielkes kontor i Stockholm.
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

208
27 Rosor och hälsningar / Gott Nytt År
« skrivet: 2007-12-31, 15:13 »
Gott Nytt år önskar jag alla trevliga släktforskare här som hjälpt mig med (livs) viktig information (så att jag nu lyckats skriva färdig min bok om min släkt)! Glöm inte heller att se Sveriges Televisions nya serie om oäkta kungabarn inom Bernadottesläkten som kommer att visas det nya året!
 
Happy New Year in USA and abroad!!
 
Ulf Sawert. Sundsvall

209
God Jul / Äldre inlägg (arkiv) till 24 december, 2007
« skrivet: 2007-12-24, 14:56 »
God Jul alla Rötters vänner...min julklapp till alla som är intresserad av historia och Walinfrågan är...det ser ut att bli ett DNA-test!!! Ett TV-bolag (Laika-film) har hört av sig...
 
Ulf Sawert. Byrisholm

210
Bureätten / The Bure Family
« skrivet: 2007-12-04, 22:47 »
Here is some pictures on Bure-family-members. The women is called: Stormor i Dalom (Margareth Burea) and was living in the beginning of the 1700-centery. Many fameous (Bure-)persons comes from her.
 
Friendly
 
Ulf Sawert

211
Bureätten / BURE(And.Olofsson)
« skrivet: 2007-09-28, 17:34 »
Hej Gun! Om du är verkligt intresserad av denna Bure-släkt så kan jag bara informera dig om senaste nytt ang. denna så intressanta ätt. Jag tror mig ha funnit rester efter ett stort medeltida slott/borg vid Birstabergets fot som jag tror KAN ha tillhört nationalhjälten Fale hin Unge som KAN ha varit Bure-släktens stamfader! Läs mera om detta under rubriken: Bureslott (finns även en del foton utlagda lite överallt på andra rubriker).
 
Vänligen
 
Ulf

212
Bureätten / Svenonis Laurentius
« skrivet: 2007-09-25, 22:24 »
Till Marc Hernelind: Såg du i tidningen Ångermanland (första sidan!) igår att det var ett reportage om utgrävningar av fästningen Styresholm (belägen i Prästmon alldeles vid Ångermanälven)? Man hade där bl. a. hittat en örtugg (silvermynt) från Albrecht av Mecklenburgs tid. Man menade att fästningen blivit förstörd under Engelbrechts uppror (1400-talet) men jag tror mera på Vitaliebröderna i slutet på 1300-talet! Ja...sådant finns det pengar till...men att undersöka ruinrester efter en förmodad borg vid Birstaberget - som förmodligen var 10 gånger större än Styresholm - verkar inte vara intressant...suck.
 
Vänligen
 
Ulf

213
Bureätten / Svenonis Laurentius
« skrivet: 2007-09-25, 22:09 »
Till Peter Karlsson: Tack för ditt fina svar! Det kan mycket väl vara som du säger.
 
Till Marc Hernelind: Tycker det är lite konstigt bara...man lyfter upp Anders Bure (där i Säbrå) men verkar knappt nämna något om Olof, som ju - enligt min mening - var den klart mest framgångsrika av de tre bröderna (adlades också först)! Olof var ju också mycket förmögen...bara ute på Värmdö ägde han tre gods, varav den fina Boo herrgård.  
 
Jag passade på att donera lite bilder på det förmodade slottet i Birsta till Säbrå kyrka då jag hälsade på igår.
 
Vänligen
 
Ulf

214
Bureätten / Svenonis Laurentius
« skrivet: 2007-09-24, 22:29 »
Hej Marc! Jag har idag varit just där i Helgum där storbonden Christoffer Hansson bodde! Jag har sett biskopsbordets åkrar och skogar däromkring.
 
Såg även Anders-Bure-stenen där vid Säbrå kyrka...men har man inte missat att det var Olof Bure som var den framgångsrikaste av de tre Bure-bröderna?
 
Visste du om att det finns en gata i Djursholm som heter: Bure-vägen? Tror du att den kan vara namngiven av Olof Bure som ju var överborgmästare i Stockhom (1621)?
 
Vänligen
 
Ulf

215
Tord i Byr ... en saga? / Tord i Byr ... en saga?
« skrivet: 2007-08-24, 16:54 »
Hej Marc! Problemet är bara...att korstågen började i slutet på 1000-talet! En teori kan ju vara att man ristade in de ev. malteserkorsen i efterhand på släktens runstenar?  
 
En fråga man kan ställa sig är ju...VAD hade Johanniterorden (från Eskilstuna) med laxfisket i Bure-älven att göra?
 
Vänligen
 
Ulf

216
Tord i Byr ... en saga? / Tord i Byr ... en saga?
« skrivet: 2007-08-23, 21:47 »
Till Marc: Hej och tack för svaren! Men hur klädde sig Johannitermunkarna då? Det finns ju en solkar koppling här (i ett brev år 1477) mellan priorn för Johanniterorden i Eskilstuna och Påvel skrivare ang. laxodlingen i bl. a. Bure-älven! Vad är det som säger att inte Johannes Bureus kan ha tagit fel ang. detta med franciskaner som han - enligt mig - gjorde med kyrko-slottet i Skön? Tycker att många pusselbitar faller på sin plats om man betänker att det förmodade klostret tillhörde en krigarorden - och att man där undervisade inte bara i bokliga kunskaper utan även i konsten att strida (och strida rättfärdigt)!? Bure-ätten (eller Farthegn-ätten) synes ju ha varit en kraftfull krigarsläkt vid denna tid (1300-talet) varför skulle denna släkt vara intresserad av att bli fredliga och vapenlösa franciskanermunkar då man var med och styrde hela norrland - med vapen i hand?
 
Glöm heller inte den stora prestige som verkade vara förknippad med denna orden (Johanniterna) då man blev uppbackade av personer som Birger Jarl och kung Knut Eriksson (se mina inlägg ovan)! Kanske fanns det något nära samarbete mellan denna orden och den tidens stormän? Skickade några av stormännen sina söner ned till korstågens mellanöstern för att strida för denna orden? Var de tidiga Burarna anhängare av denna orden...därav de malteserkorsliknande korsen på runstenarna här uppe?
 
Låt mig bara få citera ytterliggare ett litet stycke ur boken: Jarlens Sekel, skriven av historieprofessor Dick Harrison, utg. år 2002, sid. 566: Vi vet att korstågsid?n nådde upp till våra breddgrader. Mängder av nordbor deltog med liv och lust i striderna i Heliga landet. Belägg finns redan från tidigt 1100-tal, och det är inget att förvånas över. Nordborna var inlemmade i den katolska kulturkretsen och solidariserade sig med samma religiösa krigsplaner som fransmän, engelsmän och tyskar. Vi vet exempelvis, både av nordiska och andra källor, att åtskilliga krigare från Danmark deltog i tredje korståget 1189-1192, bland annat under Rikard Lejonhjärtas och Filip Augusts belägring av Acre. Enligt Johannes av W?rzburgs versroman Willhelm von Österreich (tidigt 1300-tal) deltog även svenska och norska korsfarare i dessa strider. Vi har dessutom dokumentariska belägg för att svenska högfrälsemän avlade korstågslöften på 1280- och 1290-talen. Sannolikt var antalet svenska korsriddare betydligt större är det vi känner till, eftersom källorna i regel endast låter oss ta del av löften som näms i testamenten. slut på citat.
 
Här ser vi att det tydligen var många svenska riddare med i korstågen! Var Fale hin Unge med i det tredje...?  
 
Vänligen
 
Ulf

217
Tord i Byr ... en saga? / Tord i Byr ... en saga?
« skrivet: 2007-08-23, 00:29 »
Eftersom rubriken Bureslott är stängd tar jag mig friheten att citera lite ny information ang. detta ämne här!
 
Jag vill dela med mig av några fina citat från boken: Jarlens Sekel, skriven av historieprofessor Dick Harrison, utg. år 2002, sid. 476 längst upp: Stockholms slott byggdes inte över en natt. Det var en stor anläggning med ett flertal delar, var och en med sin egen - idag svårligen rekonstuerbara - historia. Det överväldigande flertalet forskare är dock ense om en sak: i begynnelsen var tornet. Tornbyggnaden, ofta hänvisad till som kastalen, anlades av en okänd storman eller konung på den tämligen öde Stadsholmens norra spets, taktiskt välplacerad bredvid det vattendrag som i början av 1200-talet utgjorde den enda seglingsbara rännan mellan Mälaren och Östersjön. Och där förblev tornet, i till- och ombyggd skepnad, ända till slottsbranden 1697, allt medan slottets övriga byggnader reste sig kring kärnan. Tornet var murat helt i gråsten med en diameter på femton meter. Dess murar var omkring 3,5 meter tjocka, och före tornhöjningen på 1500-talet torde höjden ha uppgått till omkring tjugofem meter. Vidare lite längre ned...Tornet byggdes enligt vedertagen åsikt i slutet på 1100-talet eller i början av 1200-talet, långt innan en tillstymmelse till stadsbebyggelse existerade på holmen. Troligaste byggherre var kung Knut Eriksson, tätt följd av jarl Birger brosa och kung Sverker Karlsson. Slut på citat.
 
Här ser vi att flera av borgarna under denna tid började som ett ensamt torn! Sedan byggde man på borgen efterhand...borgmurar...repr. lokaler...ringmurar...förborgar...etc. Så var det även när det gäller Kalmarslott...det började också - enligt Dick Harrison - som ett ensamt (idag rivet) torn!  
 
Dessa fakta skall man ha i åtagande om man vill närmare studera de intressanta ruinsrester som kommit i dagen där vid Birstabergets sluttning! Först ett torn...sedan en borg.
 
Vill också fylla på lite ang. detta med hur stora slott kan försvinna helt med tiden...jag citerar ur samma bok sid. 489-490 längst ned: Att vi känner till Jönköpings kungliga fästning beror på att Magnus utfärdade ett dokument i slutet av år 1278, givet in castro Junaköpung (på Jönköpings slott). Tidigare samma år hade borgen belägrats av upprorsmän, något som anges både av Skänningeannalerna (ca 1290) och av Ericus Olai på 1400-talet. Redan 1309 skall kung Birger enligt Erikskrönikan ha uppfört ännu ett slott på platsen, vilket brändes ned av hertig Erik samma år. Alltså torde 1278 års borg ha varit en kortvarig historia - varför annars anlägga en ny fästning 1309? Möjligheten finns förstås att Erikskrönikan överdriver och att det hela tiden rörde sig om samma anläggning, blott restaurerad av Birger. Så länge inga rester efter någondera borgen påträffas, får vi fortsätta gissa. Var exakt låg Jönköpings borg/borgar? I brist på lämningar är det bästa alternativet det vi kan belägga för senmedeltidens räkning. Slut på citat.  
 
Här ser vi hur TVÅ stora borgar i Jönköpng - byggda på 1200-talet - försvunnit helt!! Man hittar inga som helst lämningar efter dem...så här ser vi att sådant kan förekomma...att stora borgar kan försvinna helt genom tidens tand och människors handlingar!
 
Jag har ju redan nämt tidigare om jarlasätet Bjälbo som man också inte hittar några lämningar efter, nämnas kan också de gamla stadsmurarna runt Stockholm och Kalmar som tydligen också försvunnit genom åren...även medeltids-borgen i Lödöse kan nämnas som ex.
 
Vänligen
 
Ulf

218
Tord i Byr ... en saga? / Tord i Byr ... en saga?
« skrivet: 2007-08-22, 23:38 »
Hej igen Marc: Jag upprepar frågan till dig...Du nämner om att det ev. klostret i Bureå skulle tillhöra franciskanerna - är du säker på detta? Varför skulle inte det ev. klostret kunnat ha varit en filial till Johanniterorden i Eskilstuna? Du nämner ju om ett brev från priorn för Johanniterna (i Eskilstuna) till en Påvel skrivare ang. laxodlingen i bl. a. Bure-älven. Skulle inte detta kunna förklara varför Johannes Bureus skriver att Herse Falesson var BÅDE hövitsman över norrland och abbot? Johanniterna var ju en krigarorden med rötter från korstågens Jerusalem! De hade även som emblem ett malteserkors - som påminner om korset på bl. a. Bure-runstenen i Nolby.
 
Vänligen
 
Ulf

219
Och förresten...detta med fördolda Prinsar verkar ju ha förekommit även i modern tid!?
 
Ulf

220
Det var ju intressant detta...jag har nu sett tre runstenar med ett såkallat Georgskors inristat - Nolbystenen, Selångerstenen och Tunastenen. Kan det vara så...att dessa stenar restes av Bure-ättlingar som var släkt med varandra? Vi ser ju på de andra stenarna att det har ett helt annat kors...ett grekiskt! De är formodligen också äldre till datumet?
 
Till Peter Funke: Jag är inte så insatt i detta med Faleholmen jag tycker dock att man skall taga gamla sägner och berättelser som finns samlade hos lokalbefolkningen på allvar...det KAN finnas en kärna av sanning i sådant!
 
Vänligen
 
Ulf

221
Jadå har jag inte mer att tillägga ang. Bure-ätten...jag får tacka herrarna för en en fin debatt i ett trivsamt tonläge! Om någon skulle komma på exakt vad det rör sig om för något kors i de fyra hörnen på griftestenen i Sköns kyrka får du gärna lägga ut detta här - jag tror nämligen inte att det är någon slump att just dessa kors finns där! Även du som har någon kunskap om vad dansken Huitfeldt skrivit om slottet Byrisholm i sin danska rikskrönika (sidan 111 enligt Urban Sikeborg) får gärna lägga ut detta här.
 
Solong!
 
Ulf

222
Till Åke och Göran: Vad föreställer de utsmyckade trämasterna i bakgrunden på den högra bilden på selångerstenen?
 
Ulf

223
Hej Göran...det var ju fint det här! Tyvärr är mina kunskaper i latin starkt begränsade så jag förstår inte mycket...men det ser ur som att korset på Selångerstenen verkar vara ett Georgskors. Du får översätta texten Göran!
 
Men håller ni inte med mig...om präster kunde skicka iväg sina söner utomlands på 1200-talet (mest till Paris) för att studera varför skulle då inte stormän kunna göra likadant med sina söner...med skillnaden att här gällde det krigiska kunskaper. Vi vet ju att man gjorde så i senare tid (1600-talet t. ex.)...det ingick ju i utbildningen för högfrälsesöner att man skulle avsluta sin utbildningstid med en lång resa till kontinenten, en del för att deltaga i europeiska krig och en del för att knyta kontakter vid främmande hov mm.  
 
Måste till jobbet nu...
 
Ulf

224
Jo Åke...var inte solkors hedniska symboler? Brukade man rita in sådant på kristna gravhällar?
 
Ulf

225
Till Åke Tilander: Javisst kan det vara som du säger, både när det gäller runstenen och griftestenen, jag är ingen expert på sådana här saker så jag kan inte säga något säkert åt något håll. Jag tycker dock att åtminstone två av topplinjerna på runstenen ovan är så starkt böjda att jag har svårt att tro att det inte skulle vara gjort med flit! Om en professionell ristare hade velat gjort raka linjer där så tror jag att han skulle ha lyckats med det. Sedan när det gäller griftestenen så kan jag inte säga något säkert där heller...jag kan dock konstatera att sidolinjerna för korsarmarna är tydligt böjda - solkorsens linjer är väl raka?
 
Tyckte jag kommit på något väsentligt här så jag ville få frågan genomlyst för säkerhets skull. När jag läste om Johanniterorden i Eskilstuna (bildades runt 1180) så kom jag och tänka på att Marc har nämt om något brev som skulle ha knytit ihop klostret där med (det förmodade) Bureå-klostret. När jag sedan fick reda på att Johanniterna hade ett maltesekors som emblem och att Leonard Bygden kallat korsen i griftestenens fyra hörn för: Malteserkors, tyckte jag mig se ett viktigt samband! Jag har heller inte fått det att gå ihop detta som Johannes Bureus skriver...att Herse Falesson skulle ha varit BÅDE hövitsman över Norrland och abbot för ett kloster (Bureå). Vanliga munkar var väl inga krigare?
 
Slutligen känns det bra att det finns iallefall några personer här på AF som det går att föra en lugn och sansad debatt med utan en massa personliga påhopp!
 
Trevlig höst!
 
Ulf

226
Jovisst kan det var som du säger Åke...men det går inte att komma ifrån att åtminstone tre av topplinjerna på armarna är tydligt böjda - varför är det inte raka linjer? Sedan - som vi sett genom citatet ovan - så kallar självaste Leonard Bygden de fyra korsen som finns inristad i hörnen på griftestenen i Sköns kyrka för: malteserkors! De har bl. a. tydlgt böjda sidolinjer.
 
Till Olof Almqvist: Långåbgar var ett mycket fruktat vapen som användes framgånsrikt av engelsmänen under denna tid, en vältränad långbågskytteskara kunde mer eller mindre slå ut en hel riddarhär - det var i första hand hästarna som slogs ut. I det blodiga slaget vid Lena år 1208 tror man att detta vapen hade en avgörande betydelse för den svenska segern bl. a. har man skrivit så här i en sång ett år efter slaget: Pilarna från de svensko föll så tätt som bonden kastar sitt korn på åkern. Det säger ju sig själv...att det måste bara ha varit någon härförare av mycket hög klass på den svenska sidan då man besegrade supermakten Danmarks yrkesarmé - som dessutom tros ha varit betydligt större än den svenska (Erikska) hären. Varifrån hade det militära geniet fått sina kuskaper om modern vapenteknologi och vart hade han tränats upp i vinnande strategi och taktik?
 
Till Marc: Är du helt säker på detta med franciscaner? Fanns även dom i Eskilstuna? Kan inte filialen i Bureå ha legat under Johanniterorden?
 
Vänligen
 
Ulf

227
Jag har nu ägnat natten åt att kolla upp olika kors på internet...så...vad jag kommit fram till är: att vad vi ser på runstenen ovan är en blandning av ett Georgskors och ett Mantuanskt kors! Det som ändå talar för ett malteserkors är...de böjda topplinjerna! - de är RAKA på Mantuanska kors. Likaså har Georgskors RAKA linjer...hänger ni med? Vad man också bör ha i minnet är: att tydligen (enligt källor på internet) så har Malteserkorset kommit fram från - just det - Georgskorset (därav likheterna?)!
 
Vad ser NI - ärade AF-folk - för kors?
 
Jag kan även berätta för intresserade att (enligt källor på internet ) skulle Erik den heliges far: Jedvard Bonde (härstammade från England?) ha varit korsriddare! (Se sambandet med Fale hin gamle...!)
 
Korståg nummer 3 gick av stapeln mellan åren 1189-1192 och det leddes av bl. a. Rikard Lejonhjärta (England)...var Fale hin unge med då? Var han god vän med Kungen? Var det han som lärde honom använda långbåge?
 
Lite att fundera på...
 
Ulf

228
Ursäkta mig...det skall vara Christopher Siggesson istället för Mårten som det står ovan...sorry.
 
Ulf

229
Bra Robert!! Se nu noga på topplinjerna hur de är BÖJDA på tre ställen...även flera sidolinjer (på armarna) är tydligt böjda!! Om det varit ett renodlat Georgskors borde det ha varit RAKA linjer överallt...eller? Håller dock med om att detta är ett knivigt fall!
 
Vänligen
 
Ulf

230
Till Allan Hansson: Javisst är det så Allan men vi kan väl förmoda att Leondard Bygden inte var någon nybörjare i ämnet...? Iallefall har jag svängt förbi Bure-runstenen i Nolby ikväll och tittat noga på det ev. malteserkorset där. Det synes mig som om korset där är ett mellanting mellan ett Georgskors och ett malteserkors...åtminstone sex av uddarna är tydligt markerad genom böjda topplinjer...medans armarna mera påminner om Georgskors!
 
Johanniterorden bildades enligt Wikipedia år 1080 och hade ett malteserkors som sitt ordensmärke.
 
En ny hypotes börjar tona fram i min hjärna...så här lyder den (OBS! Detta är INTE vetenskapligt bevisat!!): Personen Bure/Buri (i Nolby) hade varit en Johanniterriddare som varit med om korståg i det heliga landet, han var mycket ryktbar och känd i hela Sverige...därför reser hans söner en runsten över honom ( mitten av 1100-talet?) och därför ristar man in detta ordensemblem på stenen - ett malteserkors!? På äldra dagar har så denne krigarmunk slagit sig till ro och bildat familj i Nolby (kanske att han också var med om att bilda den svenska avd. av orden (runt 1180) i Eskilstuna?). Efter honom har sedan ett antal av denna stormannasläkt (ev. frälsesläkt med ett får som frälsevapen) varit medlemmar av orden i omgångar och släkten har med tiden blivit känd som en krigarsläkt av ovanliga mått!
 
Även Fale den gamle följde familjetraditionen...att tillbringa några år av sin ungdom som Johanniterriddare i olika länder? Där blev han tränad till en mycket skicklig härförare och krigare som han hade stor nytta av då han kom hem till Byre-stad för att bilda familj. Han blir Erik den heliges högra hand på olika härnadståg bl. a. i Finland och han hämnas också på Eriks mördare i slaget vid Fale-bro (Fardha-bro, namnet på 1400-talet). Hans sonson Fale hin unge går i sin store farfars fotspår och blir under några år korsriddare i det heliga landet. Där tränas han upp till en formidabel krigare och lär sig allt om vapenslag (långbågar mm.) och taktik, han kommer hem igen och får jobb hos kung Knut Eriksson som livvakt och Guvernör (lärare) åt hans söner. Resten kan ni...han dör och man hugger ett ut en magnifik griftesten som inte bara får ett stort latinskt kors - som visar att han var kristen - utan man ristar även in emblemet för den orden han så troget tjänat i sin ungdom: Johanniterorden!
 
Så småningom växer planerna fram på att bilda en filial till denna statusfyllda orden (stödd av Birger Jarl!) uppe i Norrland och man bygger så i mitten på 1300-talet Bure-klostret, den förste abboten är både hövitsman över Norrland och chef över klostret - detta är ju en krigarorden så det går bra. Sedan tar man inte så lätt på celibatreglerna här uppe i norrlandsbygderna så han har både fru och barn ändå. Här i detta kloster forstras sedan Laurentius Svenonis (stamfader för Säbrå-grenen) av den siste abboten Jonas Olsson Bure i BÅDE bokliga kunskaper och i krigarlivets förvärv. Här fick han lära sig disciplin och ärlighet... och att den yttersta makten alltid sitter i svärdets vassa egg! Hans nära släktingar Johan och Mårten Siggesson från Byrestad skulle sedan föra släktens krigartraditioner vidare medans hans egna efterkommande skulle vandra fridens väg som tjänare åt kyrkan.
 
Källor: Johannes Bureus bok Sumlen. Wikipedia på nätet. Griftestenen i Sköns kyrka. Bure-runstenen i Nolby. Historieböcker och uppslagsverk. Boken: Kyrkan och bygden. Marc Hernelinds bok: Bure-släkten utg. år 2005. Allan Hansson - hans utlagda bild på Georgskorset (se ovan).
 
Vänligen
 
Ulf

231
Till Göran Johansson: Jag tror det var Einstein som sagt: Fantasi är viktigare än kunskap!!
 
Till Allan Hansson: Till och med Leonard Bygden kallde korsen i hörnen på griftestenen för malteserkors! Jag citerar ur boken: Kyrkan och bygden, utgiven av Sköns Församling år 2000, stycket är skrivet av Nils Blomqvist och han citerar Leonard Bygden, Sid 33: Ett ögonkast säger oss att vi här ha framför oss Fale den unges grafsten. Det är en grå stenhäll, hvars öfre kant för närvarande till större delen täckes af altarrunden. Omkring alla sidorna löper en fris, i de fyra hörnen, der å yngre grafstenar emblem af de fyra evangelisterna vanligen äro anbragta, förekomma inom mindre cirklar malteserkors. Tvärs öfver är stenen tecknad med ett vanligt latinskt kors, hvars ändar mötas vid kantfrisen af halfcirkelbågar. Slut på citat.
 
Vi ser här hur det redan finns ett stort kristet kors (latinskt) tvär över hela stenen VARFÖR finns då de fyra malteserkorsen i hörnen? Hade han varit korsriddare en gång i tiden? Tillhörde han Johanniterorden? Jamen svarar du...då borde han väl ha levt i celibat och inte fått avkomlingar...men detta var Sverige - och norrland - och här tummade man ganska friskt på sådana regler, se bara på de katolska prästerna i landet!
 
Till Marc: Är du säker på att det rörde sig om franciscan munkar? Kan det inte ha varit Johanniter munkar? Du vet ju vad Johannes Bureus säger om Herse Falesson...att han var BÅDE hövitsman över norrland och abbot...kunde franciscaner var både krigare och munkar? Kanske man skulle börja gräva djupt i arkiven för Johanniter klostret i Eskilstuna?  
 
Sedan detta med ev. malteserkors på runstenen i Nolby...nu säger någon att denna sten var från 1000-talet och att korsriddarordnarna skapades i början på 1100-talet! MEN skulle det kunna vara en omöjlig tanke att man ristat in det ev. malteserkorset i EFTERHAND på stenen? Eller kanske runstenen är från mitten av 1100-talet?
 
Vänligen
 
Ulf

232
Jo...ett sista slutcitat bara...från boken: Jarlens Sekel skriven av historieprofessor Dick Harrison, sid. 429: Cistercienserna hade alltså dominerat klosterscenen i 1100-talets Sverige, men de var inte ensamma. En annan nyanländ orden var johannitorden, vars medelmmar även kallades hospitalbröder. Detta var en korsfararorden, med rötterna i Heliga landet på 1000-talet, vilken hade gjort sig ryktbar genom att ägna sig åt både krigisk och sjukvårdande verksamhet. Någon gång före 1185 grundades ett johannitkloster i Eskilstuna, en ort som först långt senare skulle utvecklas till en stad. Domkapitlet i Strängnäs och ärkebiskopen av Uppsala samtyckte till att Sankt Eskils kyrka på orten överlämnades till johanniterna, och landets högsta världsliga ledare - kung Knut Eriksson och jarl Birger brosa - höll med. Slut på citat. Jag har också läst på Wikipedia ang. denna orden att självaste Birger Jarl donerade ett av sina gods till dem! Här ser vi att denna orden hade mycket hög STATUS bland de ledande i landet! Kan man tänka sig...att den krigiska Fale-släkten (Fale hin Unge mfl.) var associerade på något sätt med denna orden då det verkar finnas så många anknytningar till denna? Jag tänker då på alla malteserkors på både runstenar och griftestenar och på den förmodade filialen i Bureå?
 
Denna orden är idag helt nationell och dess högste chef är dagens konung!
 
Vänligen
 
Ulf

233
Hade lovat mig själv att hålla mig borta från denna sait en längre tid efter alla elaka påhopp jag fått den sista tiden...MEN en ny intressant tanke har slagit mig som jag gärna vill dela med mig till intresserade! Har läst in mig en hel del nu på Klosterorden: Johanniterna och som hade sin bas i Eskilstuna, denna orden hade sitt ursprung i Korstågens Jerusalem och var en Riddarorden som stred med vapenmakt. Det har ju skymtat fram i diskussionerna ang. Bure-ätten och det förmodade Bure-klostret (Bureå) att det skulle ha varit en filial till klostret i Eskilstuna. Nu är min fråga: Är det bara tillfälligheter att...det finns malteserkors på de två runstenarna i Nolby (Bure-runstenen) och Selånger? Att det finns fyra malteserkors i de fyra hörnen på den stora griftestenen som man tror tillhört frälsemannen Fale hin Unge? Denna orden hade malteserkors som sin symbol.
 
Har denna medeltida Fale-släkt (Fale hin unge mfl.) existerat så kan man nog lugnt kalla dem en krigarsläkt...var men medlemmar av Johanniterna? Varför alla dessa malteserkors?  
 
Sedan så skriver väl Johannes Bureus att den förste abotten i Bure-klostret - Herse Falesson - var BÅDE Hövitsman över Norrland och abbot!! Är detta sant så MÅSTE väl detta (förmodade) kloster ha tillhört Johanniterna...? Eller?
 
Eftersom så många verkar vilja ha bort mig från detta forum så kanske det är bäst att Marc och andra intresserade får fortsätta denna debatt...för fridens skull!? Tyckte dock att tankegångarna var värda en genomgång och analys av både lekmän och experter...så...vad säger ni om detta?
 
Vänligen
 
Slutord från...
 
Ulf Sawert

234
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-27
« skrivet: 2007-07-27, 19:41 »
Till Björn: Men man får väl ta ett steg i taget...att syssla med Bure-ätten och alla dess förgreningar kan nog jämföras med ett gigantiskt pussel! Man får ta bit för bit...till slut kommer ett mönster att börja framträda i historiens väv. Vad jag inte kan fatta är: Varför fick man inte veta något i skolan om detta med Bure-ätten och den så otroligt intressanta Farthegn släkten som funnits i Skön under 1300-talet? Hur kan sådant ha tystats ned?
 
Ulf

235
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-27
« skrivet: 2007-07-27, 19:32 »
Till Jan-Christer Strahlert: Men det finns två olika forskartyper, dels finns det arkivarie-typer som bara syssar med redan befintligt material, man är mycket noga med att följa alla föreskrifter och katalogiserar alla befintliga fakta systematiskt och enligt reglerna. Sedan finns det forskare som vill gå FRAMÅT hela tiden...man vill få fram nya fakta, man vill prova nya hypoteser, man är beredd att vidga sina ramar lite om det kan gynna framkomsten av nya intresanta uppgifter - vilken av dessa forskartyper är viktigast? Svar: BÅDA är lika viktig! Det behövs människor av båda slagen för att samhället skall fungera och gå framåt!
 
Man kan jämföra med näringslivet där det behövs BÅDE kreativa entreprenörer (startar nya företag hela iden) och välutbildade manager (förvaltar redan mogna företag). Förstår du vad jag försöker säga Jan?
 
Jag blir hela tiden jämförd med Urban Sikeborg och Kaj Jantzon här på AF, hur långt jag ligger under dessa herrar, hur mycket mer de vet än jag osv., med de har inte upptäckt några nya slott vad jag känner till? De har inte fått nys om några upphittade ringar i marken (med en böjd arm som sigill)? Osv. osv. Skall jag nu bli som dom...? Nej jag tror inte det...jag tror att jag kan fungera som ett KOMPLEMENT till vetenskapliga forskare.  
 
Om vi nu bara antager att vi nu verkligen har funnits Fale hin Unges stora slott ute i Birsta, skulle det då inte vara förlåtet att jag inte -in i minsta detalj - föjt alla regler som gäller här? Tänk om det var just DÄRFÖR jag hittade slottet...för att jag VÅGADE bryta mot vissa uppställda regler...?
 
Sedan tror jag inte att lite humor någonsin har skadat varken forskningen eller någon enskild person...
 
Vänligen
 
Ulf

236
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-27
« skrivet: 2007-07-27, 19:00 »
Till Marc: Tycker det låtet väldigt intressant detta med Farthegn den äldre från Näshem, du skriver att han nämnes i två skriftliga källor, 1324 och 1327. Du skriver även att han var Landsdomare i Medelpad - kan du utveckla detta lite? Är det ställt utom allt tvivel att han var landsdomare?
 
Vänligen
 
Ulf

237
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-27
« skrivet: 2007-07-27, 18:27 »
Till Jan Christer Strahlert och andra kritiker: Inser ni inte...att då jag gör mina utläggningar i redan kända ämne så FINNS redan alla källor utlagda i TIDIGARE inlägg, inser ni inte det? De går att kolla upp! Menar ni att man VARENDA gång man tar upp ett ämne skall ange varenda källa 100 gånger om!? Jag tror att de som klagar mest är personer som är MINST insatt i denna debatt!
 
Ulf

238
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-27
« skrivet: 2007-07-27, 18:18 »
Till Jan-Christer Strahlert: Har du Och Eva Svensson snackat ihop er? Är jag utsatt för en kupp?
 
Ulf

239
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-27
« skrivet: 2007-07-27, 18:15 »
Till Marc: Jo, Marc...kan det inte vara så här: Johannes Bureus KORTADE ned sin stamtavla på stentavlan (hängde i Uppsala Domkyrka) på grund av brist på plats?
 
Vänligen
 
Ulf

240
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-27
« skrivet: 2007-07-27, 17:41 »
Jo...om det finn någon här på AF som känner till vem som äger den upphittade ringen vid Olof Bures gods: Boo herrgård på Värmdö - den ring som har en böjd arm som sigill - skulle inte DU kunna ta kontakt med ägaren och fråga om hon/han inte skulle kunna tänka sig låna ut ringen till experter från riksantikvarieämbetet som skulle kunna ge sig på att försöka tidsbstämma den!?
 
Det kan ju knappast ha rört sig om Olof Bures egen ring (om han nu hade någon) då han knappast skulle gräva ned den i marken utan använda den. Man kan ju faktiskt tänka sig att han hade i sitt förvar en urgammal släktkklenod som han tyckte var så värdefull att han inte vågade ha den i huset utan måste gräva ned den i marken på något säkert ställe!? Kanske att denna ring var allmännt känd uppe i norrland förr i tiden och att man därför gjorde ett skådespel med anspelning på denna urgamla ring? Vad tror NI om detta?
 
Vänligen
 
Ulf

241
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-27
« skrivet: 2007-07-27, 17:21 »
Till Eva Svensson: Har du haft en dålig dag i dag...
 
Till Björn Thunberg: Här erbjuder man dig världens toppenroll...och du bara skojar bort allt!
 
Till Leif: Tack för ditt intresse för min ringa person...jag skall tänka på saken! Ha det bra Leif - vi syns på estraden!
 
Till Anders Berg: Vet inte riktigt...men Björns roll verkar bli ledig nu...så...
 
Till Arne: Alltid lika roligt att höra från dig Arne! Tänk vad folk från västkusten är trevliga! Nu är blåbären mogna!
 
Vänligen
 
ULf

242
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-27
« skrivet: 2007-07-27, 17:15 »
Till Marc: Men Marc...vad tror du...missade Bureus detta med Nils Farthegnsson och Farthegn Unge? Eller VILLE han inte nämna om dem - av rädsla för att de skulle förväxlas med Fale hin Unge och Fale hin gamle (som ju också skett i modern tid av bl. a. Bygden mfl.)?
 
Vänligen
 
Ulf

243
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-27
« skrivet: 2007-07-27, 09:10 »
Till Marc: Nej, här blev det helt fel...ber om ursäkt för det ovan nämnda inlägget...har tittat i boken jag köpte av dig och det som står där verkar passa mycket bättre! Där står att: Farthegn Unges son hette: Herse Falesson och att han sedan slog sig ned i Bureå, han fick sedan sonen Olof Hersesson (Bureå) - som ju sedan blev stamfader till en mängd släktgrenar. OBS! Jag citerar ur Marc Hernelinds bok: Buresläkten, utg. år 2005. Jag kan inte själv gå i god för sanningshalten i denna bok men tycker att mycket verkar stämma bra!
 
Sov gott!
 
Ulf

244
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-27
« skrivet: 2007-07-27, 08:34 »
Till Marc Hernelind: Här kommer en ny teori från mig! Vad säger du om detta...Nils Farthegnsson (från Skön) var son till Fale som var bror med Olof Hersesson!? Jag menar den Fale som bebyggde Falmark i Bureå! Nils far BÖR ju ha hetat Farthegn (Fale) och som jag kan se så skulle detta kunna stämma in tidsmässigt...vad säger du om detta? Man kan ju också tänka sig att hans son sedan var Farthegn Unge (som en del redan föreslagit) men att denna linje sedan dog ut, iallefall på svärdslinjen?
 
Sedan håller jag med Per-Åke Borssen, då han undrar varför inte Johannes Bureus nämner något om Farthegn släkten! Kan det ha varit så här: Bureus kände till Farthegn släkten men ville inte ta upp dem för att inte alla då skulle förväxla dem med de äldre Fale hin gamle och Fale hin unge? Det kanske var nog komplicerat som det var och han förutsåg problemen?  
 
Vänligen
 
Ulf

245
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-27
« skrivet: 2007-07-27, 06:18 »
Till Bo Svensson: Jag har nu funderat igenom vad du sagt om att Västerbotten skulle ha saknat bevisbara kontakter med södra Sverige under medeltiden. Låt mig citera några stycken ur boken: Jarlens sekel skriven av historieprofessor Dick Harrison, utg. år 2002, sid 548 längst ned: Det land som tog vid norr om Ödmården kallades Hälsingland. Med denna term syftade medeltidsmänniskorna i regel på hela Hälsinglands underlagmansdöme, det vidsträckta västliga område i vilket Hälsingelagen kom att gälla på 1300-talet. Med modern terminologi innebar detta nuvarande Hälsingland, Medelpad, Ångermanland samt de områden i det gamla Västerbotten som hade fast bebyggelse. Dessutom gällde Hälsingelagen på andra sidan Bottenhavet, som i 1323 års svensk-ryska fredstraktat benämdes Hälsingehavet (helsingh haff). Jämtland och Härjedalen ingick emellertid inte i det medeltida Stor-Hälsingland. Slut på citat.
 
Här talas det om att Västerbotten ingick i det gamla Hälsingland och att Hälsingelagen sträckte sig över andra sidan av Bottenhavet! Vidare står det om Hälsinglands underlagmansdöme. Vi vet även att Farthegn Unge från Skön var underlagman i mitten på 1300-talet (står skrivet i ett brev inlagt i ett inlägg ovan) och bör då haft mycket att säga till om i Hälsinglands underlagmansdöme! Vad är din kommentar till dessa fakta Bo?
 
Vidare citerar jag ur samma bok på sidan 558, nedre delen: De äldsta goda belägg för svenskarnas nävaro i övre Norrland härrör från 1314 års kyrkliga uppbördslängder, i vilken Umeå och Bygdeå näms som de nordligaste socknarna i Ångermanlands prosteri; i en liknande uppbördslängd från 1316 anges Umeå som nordligast. Vid samma tid får vi veta att Uppsala domkyrka ägde ett laxfiske i Umeälven, och bilden av riksintegration fullbordas av att Hälsingelagens ledungsbestämmelser även omfattar Umeå och Bygdeå. Slut på citat. Vad är din kommentar Bo?
 
Ser du att det står: ...bilden av riksintegration fullbordas... Bo? Detta handlar om början av 1300-talet och bygderna Umeå och Bygdeå näms här - kommentar Bo Svensson?
 
Låt mig också få citera några rader ur boken: Kyrkan och bygden, utgiven av Sköns Församling år 2000, sid 37 (stycket är skrivet av Nils Blomkvist): Samma gigantiska landkoncession omtalas av drotsen Knut Jonsson i en skrivelse den 5 september 1328, som en plan att Hälsinglands yttersta del mot norr, som sträcker sig till Ule älv och sjön Ule träsk, bör bebos och framförallt odlas utan hinder eller störning från någon, så som vår herre konungen härom i brev har beslutat, vilket äger beständig rättskraft och obrottsligt måste följas.
 
Vidare efter ett nytt stycke...Ärkebiskop Olof ådagalade ett stort intresse för norrlandsdelen av sitt stift. Han skötte helt eller delvis den kungliga uppbörden härifrån, skaffade sig många egendomar här uppe, merendels i anslutning till laxfisken. En svit brev visar dessutom att han blev ägare till Kåddis gård i Umeå. Slut på citat.
 
Här talar vi om början på 1300-talet Bo och det talas i första stycket om att Hälsingland sträckte sig ända till Ule älv - man nämner inte ens Västerbotten och Norrbotten! I andra stycket ser vi: att ärkebiskop Olof äger många gårdar uppe i norrland bl. a. Kåddis gård i Umeå - också detta var i början av 1300-talet.  
 
Vad menar du egentligen med dina påståenden Bo om att Västerbotten skulle ha stått utanför stormannakollonisering och inte ha varit under något större inflytande av södra Sverige föränn in på 1500-talet?  
 
Vänligen
 
Ulf

246
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-27
« skrivet: 2007-07-27, 02:29 »
En annan sak som jag tänkt mycket på...om nu denne Fale hin Unge verkligen funnits...VEM var hans fru? Nämner Jonnes Bureus något om detta? Eller Ingeborg som var gift med frälsemannen Farthegn Unge, vem var hon? Kom hon också från en frälsesläkt...från södra Sverige? Eller Nils Farthegnsson, vem var han gift med, eller hans far som måst ha hetat Farthegn - någon som vet något om detta? Varför näms det bara män på runstenarna?
 
Jag kan heller inte få detta med Fale Bures Ring ur huvudet...det fanns ju ett skådespel som hette så i Ångermanland på 1800-talet, varför hette skådespelet: Fale Bures Ring? Har det funnits en dyrbar ring i förvar någonstans som man trott härstammat från Fale...? Kommer ni ihåg om ringen jag nämt om tidigare som upphittats i närheten av Olof Bures gods ute på Värmdö: Boo herrgård? Denna ring skall ha haft en böjd arm som sigill...TÄNK om denna ring en gång har tillhört Fale hin Unge...och att han fick den som gåva av kung Erik Knutsson då han adlades? (En ring symboliserade: trohet).
 
Teatern fortsätter...
 
Ulf

247
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-27
« skrivet: 2007-07-27, 00:38 »
Till Leif igen...men Leif...varför inte göra en riktig film istället? Om du fixar finansieringen så fixar jag ett manus!
 
Ulf

248
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-27
« skrivet: 2007-07-27, 00:21 »
Till Leif...skulle jag...spela Fale...hin Unge...benen viker sig på mig. Det blir nog till att simma på då...om jag skall se ut som en vältränad riddare. Jag ställer upp på ett villkor...att Björn Thunberg blir min page (sköldbärare)...
 
Teatern går vidare...
 
Ulf

249
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-27
« skrivet: 2007-07-27, 00:09 »
Tack Karin, det var fint! Ser du nu Bo Svensson...här ser du ännu ett exempel på en koppling mellan folk från Umeå (bördig från Bureå på moderns sida) och namnkunniga släkter från södra Sverige i BÖRJAN på 1500-talet! Hon gifte sig ju med fogden Lars Olofsson Björnram i början på 1500-talet. Det fanns således kändisar härstammande från Bureå långt före de tre ärkebiskoparna slutet på 1500-talet!
 
Såvitt jag förstått Marc Hernelind i hans teorier...så skall de som heter Grubb härstamma från den danska högfrälsesläkten Grubbe!? Den danske medlem av släkten som stannade kvar i Sverige skall ha låtit e:et försvinna i sitt namn för att markera sin linje av denna släkt? Av detta får man väl förmoda att stadsdelen Grubb också en gång hetat: Grubbe!? Jag är tyvärr för dåligt insatt i denna sak varför jag ber Marc gå in här - om han har tid och lust - och fylla på med lite mer inf. om detta. Jag för min del tycker att det verkar var helt logiskt att rika frälsemän spekulerade i mark även i Umeåområdet - som man ju bevisligen gjorde i hela övre norrland!!
 
Vänligen
 
Ulf

250
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-26
« skrivet: 2007-07-26, 23:26 »
Jo..Jörgen...skulle DU vilja ha huvudrollen...vill DU vara Fale och rida på stor vit häst? Eller vill du hellre vara kung Sverker Karlsson...som få huvudet avhugget i slaget vid Gestilren? Eller...abott...om nu Leif skulle tacka nej...?  
 
Ulf (teaterchef)

251
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-26
« skrivet: 2007-07-26, 22:36 »
Jo Leif...ställer DU upp med pengar...till pjäsen?
 
Ulf

252
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-26
« skrivet: 2007-07-26, 22:33 »
Till Leif: Tror du att Björn Thunberg skulle komma...till pjäsen...? Eller vill du medverka kanske...som abotten i Bura-klostret...? Vem skall spela huvudrollen...Fale hin Unge...?
 
Ulf

253
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-26
« skrivet: 2007-07-26, 22:10 »
Jag undrar jag vem av oss som sysslar med sagor och fantasier - om det är du eller jag? Som du kan se av brevet ovan från 1327 så står det LAND och strömmar mellan Skellefteå och Uleå. Så vitt jag kan se på kartan så finns det stora landområden norr om Skellefteå som hör till Västerbotten! Jag hoppas även att du inte i fortsättningen tänker hävda din uppfattning att det INTE finns någon bevisad koppling mellan Skönsområdet och Västerbotten! Om du vill kalla säkra fakta för sagor så är det upp till dig...jag skulle aldrig våga mig på något sådant.
 
Som du också kan se så ligger orten Bureå alldeles söder om Skellefteå...
 
Sedan hävdar du att stormännen från söder inte hade några större intressen söder om Skellefteå...är du säker på det? Verkar detta logiskt? Varför skulle det finnas något slags tomrum mellan Skuleberget och Skellefteå? Förmodligen är du också beredd att totolt avfärda Marc Hernelinds teori att Grubbe-godset i Umeå är namngivet efter en högfrälseslsäkt från Danmark (1300-talet?)! Jag är inte så insatt i den saken (Marc får gärna gå in här) men tycker att hans teori verkar logisk och fullt tänkbar! Om vi nu vet att stormän och ärkebiskopar spekulerade friskt med stora delar av övre norrland VARFÖR skulle man då inte kunna göra samma sak med mark i Västerbotten - eller var denna mark helig på något sätt...?
 
Ulf

254
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-26
« skrivet: 2007-07-26, 19:04 »
Till Bo Svensson: Ser du inte i brevet från 1327 att Farthegn släkten skulle vara med om att organisera kolonisationen mellan Skellefteå och Uleå i Finland? Och sen menar du...att Västerbotten skulle först under 1500-talet (under Vasakungarna) ha kommit under riksstatens kontroll! Jag får det inte att gå ihop? Så du menar...att riksstaten Sverige skulle ha haft kontroll över området mellan Skellefteå och Uleå på 1300-talet men INTE haft kontroll över Västerbotten förrän på 1500-talet - är det detta du säger? Jag hoppas att du kan vara ärlig nog och erkänna att Skellefteå ligger i Västerbotten och att denna ort TYDLIGT kopplas ihop med Farthegn släkten (Nils Farthegnsson) i brevet från 1327 - således stämmer inte dina påståenden att det inte finns några bevisbara kopplingar mellan Skönsområdet och Västerbotten!
 
Ulf

255
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-26
« skrivet: 2007-07-26, 02:53 »
Jag vädjar nu till de personer som arbetar på att påbörja utgrävning av Sköns medeLtidskyrka nästa år...varför inte försöka slå två flugor i en smäll? När ni är ändå är igång - med att ordna tillstånd, bidrag och annat som behövs - passa på då att också muta in en 20*20 meter stor fyrkant där den idag bortschaktade halvrundeln (se bilden i början på denna rubrik) låg och där det idag pumpar upp vatten ur marken då det regnar! Jag har varit där och det verkar inte störa något i industriområdet där. Vet ej vem som äger marken men det kan vara: Birstaverken, Cementa, Motormännen eller Sundsvalls Kommun. Gräv där 4-5 meter ner och SKRIV HISTORIA!!
 
Lycka till!
 
Har inget mer att tillägga nu ang. ämnet.
 
Solong!
 
Ulf

256
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-26
« skrivet: 2007-07-26, 01:07 »
Till Jörgen Tollesson: Om till och med Leonard Bygden (se inlägg ovan) - som var mycket kritisk till Johan Bureus - säger sig ha sett den med egna ögon och intygar att det rör sig om en slottsport och att den var skadad av pilskott, så kan vi nog vara säker på att den funnits!
 
Vänligen
 
Ulf

257
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-26
« skrivet: 2007-07-25, 22:33 »
Nu till den medeltida kyrkan i Skön...låt mig citera ett stycke ur boken: Kyrkan och bygden utg. av Sköns Församling år 2000. sid 14 (skriven av Tommy Puktörne): Hur såg den kyrka ut, som uppfördes strax efter 1150? Källmaterialet är utomordentligt torftigt och vi kan endast förlita oss på Bureus avbildning från besöket 1601 och Rhezelius avritning av densamma. Av de båda teckningarna, som endast skiljer sig åt genom att Rhezelius är en mindre skissartad renritning, framgår att kyrkan haft ett kraftigt västtorn. Det är nog ställt utom allt tvivel att västtornet varit en fristående kastal. På den planritning som Backlund lät upprätta inför rivningen, framgår att tornmurarna är metern tjockare än långhuset. Enligt Bureus har kyrkan under medeltiden även haft ett östtorn, dvs. varit av klövsadeltyp. Slut på citat.
 
Här ser vi att kyrkans västtorn KAN ha varit en kastal (försvarstorn) alltså...man byggde först tornet och sedan långhuset. Nu blir det mer komplicerat detta med slottsporten...! Var slottsporten ursprungligen en kastalport? Hur skall man kunna skilja en kastalport från en slottsport?
 
Här behövs en Robert Hammarstedt för att kunna bena upp detta!
 
Vänligen
 
Ulf

258
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-26
« skrivet: 2007-07-25, 22:15 »
Till Bo Svensson: Vad är det du säger...? Skulle inte Skellefteå ligga i Västerbotten? Ser du inte i brevet ovan (från 1327) att det talar om land och strömmar mellan Skellefteå och Uleå!? Bureå ligger ju strax söder om Skellefteå. Men du kan väl hålla med om att det låter logiskt...att ledande representanter för Farthegn släkten åkte upp för att på plats bättre kunna styra och kontrollera den gigantiska kolonisationen som den blivit satt att övervaka! Varför valde man just Bureå att slå sig ned i (jag antager här att Bureus har rätt)? Jag vet inte...kanske att man inte ville komma alltför långt bort från hemmabasen i Skön? Kanske att släkten hade stora markarealer att övervaka även mot Umeåtrakten och därför tyckte att Bureå låg strategiskt rätt!?  
 
Jag tolkar ditt inlägg så...att du anser det vara en slump att det plötsligt dyker upp tre ärkebiskopar i slutet på 1500-talet som har sina rötter i det lilla Bureå, man var rätt personer på rätt plats. Ja du kan tro detta Bo...jag gör det inte!
 
Det förefaller mig mycket lättare att tro på att t. ex. Anna Grubb kom från en mycket ansedd och prominent (och förm. även rik) norrländsk släkt och det var DETTA som förde ihop henne med den duktige fogden Lars Olofsson Björnram från södra Sverige. Att denne Anna Grubb skulle ha varit en enkel bondmora från Bureå förefaller - iallefall för mig - uteslutet!
 
Vänligen
 
Ulf

259
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-26
« skrivet: 2007-07-25, 21:39 »
Till Anna-Carin Betz?n: Man kan väl tänka sig att rika personer förr i tiden grävde ned en kapitalreserv att ha om man skulle bli ruinerad på något sätt - istället för att gå till banken! Om man väljer att gräva ned något så väljer man nog gamla mynt och sådant som inte kanske är så gångbart i nuet men som ändock har ett reelt värde. Vi vet ju att mynt ofta hade ett metallvärde i sig förr t. ex. silvermynt, guldmynt eller kopparmynt. Nu vet jag inte exakt vad skatterna innehöll men med tanke på namnet: silverskatter så var det nog frågan om mycket silver. Det händer väl än idag att gamla silverbrickor, skedar och sådant går i arv i våra dagar, de kan vara flera hundra år gammal men vi sparar demt ändå, eller hur? Varför skulle man inte kunna ha gjort på samma sätt under medeltiden...silver och guld var nog hårdvaluta då!
 
Vänligen
 
Ulf

260
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-26
« skrivet: 2007-07-25, 17:11 »
Till Anna-Carin Betz?n: Men måste ägarna till skatterna vara från 800-talet respektive 1000-talet bara för att SKATTERNA var det? Kan man inte tänka sig att mycket av skatterna var arvegods som gått i arv genom generationer? Lägg märke till hur en av silverskatterna ligger i närheten av det förmodade slottsområdet!
 
Till Björn Thunberg: Det står i boken: Kyrkan och bygden sid. 43 att Johan Siggesson var född i Byrestd. Ja, Björn, jag hjälper gärna till att gräva lite...men vill helst hålla till på den VÄSTRA sidan om E4:an...om det går! Kom ihåg det, att det kan finnas kvar KÄLLARUTRYMMEN från det förmodade tornet där nere i backen! Ett tips är: gräv runt det område där vatten pumpar upp ur marken...då kanske man kommer direkt ned på slottsbrunnen!
 
Vänligen
 
Ulf (måste iväg och simma nu)

261
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-26
« skrivet: 2007-07-25, 05:58 »
Jo...en annan intresant upptäckt jag gjort nyligen är: att det synes som om en av de två stora silverskatter som upptäckts i Birsta ligger alldeles i närheten av det förmodade slottsområdet! Det ser ut som det på en bild i den ovan citerade boken (Kyrkan och bygden, sid 15)- var det den rike Fale hin Unge som grävt ned skatten? Eller var det den efterföljande rika Farthegnsläkten som gjorde det?
 
Ulf

262
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-26
« skrivet: 2007-07-25, 00:20 »
Hej igen! Jag hade tänkt ta lite sommarlov från debatten men...efter att ha tänkt igenom vissa saker känner jag att jag bara måste ventilera dessa tankegångar...
 
Vad som slagit mig är: Även om vi inte kan direkt genom skrifliga källor knyta ihop Skönsområdet med Bureåområdet - och dess invånare - så anser jag att det finns mycket INDICIER som knyter ihop platserna!
 
Om vi tar det viktiga brevet från 1300-talet t. ex. ...jag citerar ur boken: Kyrkan och bygden, utgiven av Sköns Församling år 2000, sid. 37 (skrivet av Nils Blomqvist): I ett öppet brev av den 2 februari 1327 påminde ärkebiskop Olof och tre andra män om ett för norrländsk historia viktigt ögonblick då land och strömmar mellan Skellefteå och Uleå med kunglig auktoritet donerades till att befolkas och uppodlas. En av brevets tre medutfärdarna var Kungsåren Johan Ingemarsson, och de båda övriga hette Nils Fartegnsson och Petrus Ungi.
 
Vi ser här tydligt hur dessa två områden: Skön och övre norrland knyts ihop i brevet. Vi vet alla att den mäktiga Farthegn släkten (som bar som frälsevapen en böjd arm) hade sitt huvudområde i Skön (se griftestenen i Sköns kyrka med en böjd arm inhuggen, den gamla medeltidskyrkan från 1100-talet med sin dopfunt från samma århundrade). Vi ser genom brevet hur denna Farthegn släkt (Nils Fartegnsson, böjd arm som frälsevapen), var djupt involverad i koloniseringen av övre norrland alltså i det område där byn Burå finns! Vad vore mer natuligt då att flera av de ledande medlemmarna av denna frälsesläkt flyttade upp till detta område för att där på plats kunna styra allt och kontrollera att allt gick rätt till? Det torde väl vara självklart att denna släkt hade stora personliga intressen i de nya odlingsområdena och att de därför bara måste finnas på plats!? Vi har här alltså ett skriftligt dokument som TYDLIGT knyter ihop Skön (med dess Farthegn släkt) med övre norrland.
 
Vidare har vi konstaterat genom otaliga diskussioner här på AF att: Från Bureå-grenen härstammar tre ärkebiskopar på 1500-talet (ni får rätta mig om jag tar fel). Allt börjar med Andreas Laurentii Björnram (son till Anna Grubb och Lars Olofsson Björnram) som tydligen visar vägen för de andra släktingarna. Vi vet väl att denne Anna Grubb kom från byn Bureå...eller hur?  
 
Vi vet även att från Medelpad under denna tid (1500-talet) så har vi bl. a. Johan Siggesson (född i Byrstad, Skön) och hans framgångsrika bröder. Vi vet att Johan Siggesson (ny?) adlades 1572 av Johan III och att han gifte sig med en ansedd frälsekvinna. Vi vet även att han var en hög officier i den svenska armén (Överste?) och att han menade sig härstamma från en medeltida frälsesläkt från området vars förfäder hetat Fale (Farthegn) i förnamn. Vi ser här hur både Skönsområdet och Bureåområdet har med släktmedlemmar i rikets absoluta toppskikt i slutet på 1500-talet!! Glöm heller inte bort hur lite adel som fanns i norrland...
 
Vi vet också att förr i tiden gifte man sig uteslutande INOM sitt eget stånd - naturligtvis förekom undantag (som bekräftade regeln) men de var nog inte så många.
 
Vi har nu alltså skrifligen kunnat koppla ihop Skön med övre norrland på 1300-talet genom ett gammalt brev, vi har även kunnat konstatera att både Skönsområdet och Bureåområdet har med släktmedlemmar på absolut högsta nivå när det gäller riksstaten, eller hur? Vi vet även att de personer som rörde sig i dessa höga kretsar också umgicks och gifte sig med varandra, så...med detta i bakhuvudet så förefaller det väl sig - hur naturligt som helst - att dessa släkter hade de mest nära relationer man kan tänka sig? Vi vet ju att Burar var nära ihopknytna med Rålambsläkten (frälse från landskapet Hälsingland).
 
Vidare vet vi att ett av Jonas Bures (adlad 1624) huvudgods hette Burvik och låg i dagens Knutby. Burvik är en plats som ligger strax söder om Bureå (ute vid kusten). Varför skulle Jonas Bure kalla ett av sina gods (i Uppsalaområdet) för just det namnet?
 
Vidare finns det fler intressanta kopplingar mellan Uppsalaområdet och Skönsområdet. Vi vet av inlägg ovan att Farthegn  
Unge och hans fru Ingeborg ägde mark både i Uppsalaområdet och i Ångermanland (förm. också i Medelpad?). Enligt Johannes Bureus skulle ju Bure-ätten ha kommit ifrån Uppsalaområdet (Skokloster?) och redan då ha varit en Stormannasläkt!Är det en slump att denne frälseman från Skön: Farthegn Unge ägde mark just i Uppsalaområdet?
 
Jag vill slutligen bara säge det...att jag stöder helhjärtat planerna på en utgrävning av den gamla medeltidskyrkan i Skön, ett mycket bra initiativ! MEN...när ni ändå håller på att ordna alla tillstånd för detta och org. grävarlag, försök då också att komma ihåg de intressanta fynd vi gjort ung. 700 meter nordväst om denna plats! Åtminstone platsen där jag tror att det stora runda tornet stod kunde väl vara värd en undersökning? Varför inte gräva några spadtag även där...på prov...vem vet vad detta kan leda till?
 
Glöm heller inte slottsporten. Försök att nosa upp den och gör en noggrann undersökning av den! Om det skulle visa sig att det INTE rör sig om en kyrkodörr så borde väl saken vara klar...eller?
 
Försök även att få reda på varför en bondgård uppe i byn Byrestad (idag Sundsbruk) kallades för Slottsåkern - VARFÖR näms ett slott i namnet!!??
 
Vänligen
 
Ulf

263
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-21
« skrivet: 2007-07-14, 19:05 »
Till Björn Thunberg: Om en erfaren arkivarie säger sig ALDRIG ha varit med om ett svårare fall så säger detta Björn Thunberg inget!? Nej...jag hade inte väntat mig det heller...
 
Till Per Göthe: Jag har tagit upp källa på källa på källa, både när det gäller Walinfrågan och Byrisholmsaken men du bara fortsätter att vifta undan allt! Du blir aldrig nöjd!
 
Till Jörgen Tollesson: Som du kunnat se i den utlagda texten i ett inlägg ovan då jag citerade ur boken: Kyrkan och bygden så såg du att det stod att tyngdpunkten för den mäktiga frälsesläkten/stormannagrupperingen i Medelpad och Ångermanland under 1300-talet låg i SKÖN! Såg du det Jörgen? Även om diverse fogdegårdar kan ha flyttats upp till Ångermanland kan man nog förmoda att många av områdets verkliga maktmänniskor bodde kvar i Skönsområdet. Som du vet - om du läst lite historia - så är det inte alltid de personer som står på papperen som har den VERKLIGA makten i bygderna...när det gällde så stora omvälvningar i norrland som det var frågan om här i slutet på 1300-talet så var det nog mycket troligt att man också MÅSTE informera (och få medhåll!) av alla stormänn i området - och inte bara av de som uppbar titlar. Men vi är iallefall överens om att Rhyzelius har skrivit namnet Birisholm och inget annat - sedan får framtida forskning visa varifrån han fått detta.
 
Till Robert Hammarstedt: Tänk om du Robert skulle kunna ta lite bilder på slottsporten och lägga ut dessa här...så kan medeltidssexperter här på AF studera den och se om det rör sig om en kyrkodörr eller något annat, - du som vet hur man gör!
 
Till Arne: Tack Arne! Nu väntar blåbärsskogen!
 
Vänligen
 
Ulf

264
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-21
« skrivet: 2007-07-14, 07:03 »
Till Jörgen Tollesson: Vad jag menar ang. slottet Birisholm/Byrisholm beläget i Norrlanden är: Det kan ha nämts i brevet eftersom det var ett så känt slott/borg ÄVEN om det förlorat sin militära betydelse i nuläget! Jag vet inte i vilket sammanhang det förmodade brevet skrevs men eftersom Skön var ett centrum för makten i norrland så kan det väl mycket väl ha skickats ett brev till detta område. Men det kan ju också vara så - som Urban Sikeborg verkar vara inne på - att Rhyzelius citat härstammar ursprungligen från Huitfeldt (att det skett någon sorts sammanblandning här...mellan riksrådsbrev och andra källor?). Vad vi kan slå fast är ju: att det står namnet Birisholm i Rhyzelius citat och inget annat!!
 
Sedan detta med Wallin...Om nu Kungen bestämt sig för att tysta ned detta så faller det sig väl naturligt att man också vidtar mått och steg för att sopa undan så mycket bevis som möjligt! Naturligtvis måste det funnits kammartjänare och andra som sett ett och annat i korridorerna...skvaller kan lätt spridas med eldens hastighet! Två självklara ingrepp är ju: att försöka snabba på giftermålet mellan de förlovade för att därigenom snabbt få tyst på skvaller och rykten ang. den växande magen på Christina. Ett annat är: att minimera exponeringen av vigseldatumet för att därigenom undvika vidare spekulationer i ämnet. Jag kan bara nämna ang. detta...att den arkivarie jag först var i kontakt med på Uppsala Landsarkiv telefonledes meddelade mig att hon/han ALDRIG varit med om ett svårare fall när det gäller att få fram Christinas vigseldatum...det saknades på flera ställen enligt den erfarne arkivarien där det BORDE ha stått bl. a. i husförhörslängderna för Västerås församling. Han/hon gick bet på uppgiften...istället var det en duktig släktforskare här på AF som till slut lyckades få fram datumet!
 
Jag har inte mer att tillägga nu, varken i Wallin-frågan eller Byrisholm-saken men fortsätt gärna ni andra...Marc och andra denna debatt!
 
Vänligen
 
Ulf

265
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-21
« skrivet: 2007-07-13, 20:12 »
Till Anders Pemer: Du är inte dum du...du tar upp något riktigt klurigt i ditt inlägg ovan...detta att Fredrik MEDVETET kan ha skrivit in det rätta vigseldatumet i sin dagbok för att lägga ut en ledtråd för efterkommande att kommma på sanningen, bra skrivet Anders!!
 
Vi hörs imorgon!
 
Vänligen
 
Ulf

266
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-21
« skrivet: 2007-07-13, 20:03 »
Jaså Ander Pemer...då får du nog läsa på lite när det gäller historia...I den Victorianska epoken gick inte sådant för sig!
 
En tanke som slagit mig ang. denna sak är: VAR ligger Rudolf begraven? Jag har hört med Stockholms stadsarkiv men de känner inte till något om detta. Jag har även varit i kontakt med Västerås kyrkogårdsmyndiheter men inte heller de känner till något om detta, kvar finns nu bara två alternativ...Leksand, föräldrarna bodde ju där på äldre da´r, (skall kolla upp detta) eller...RIDDARHOLMSSKYRKAN!!?? KAN han ha tagits til nåder efter sin död och fått sin (hemliga) grav där?
 
Måste iväg nu...kolla fotona!
 
Ulf

267
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-21
« skrivet: 2007-07-13, 19:55 »
Jag kan även nämna det...att det skymtar till i dagboken att man hade lite problem med Christina...hon synes ha saknat tålamod...Fredrik skriver på ett ställe att modern (Gustava) är bekymrad över henne...hon var också förlovad tre gånger (och även gift en kort tid!) innan hon gifte sig med Daniel Magnus Walin. Alla hennes tidigare fästmän och man dog!
 
Förmodligen var hon mycket vacker eftersom hon tydligen hade så lätt för att fånga män!?
 
Vänligen
 
Ulf

268
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-13
« skrivet: 2007-07-13, 19:41 »
Till Anders Pemer: Och en ansedd prästsläkt som Munktells skulle begå en sådant brott mot de kyrkliga reglerna och traditionerna att man gifte sig samma dag (eftermiddagen) som sista lysningssöndagen (17 oktober)!? Som jag förstått skedde inte ens vigesln i kyrkan, utan i prästgården, varför? Fanns det omständigheter som gjorde att en vigsel i kyrkan - med brudkrona och allt (symbol för oskuld) - inte passade i detta sammanhang? Och du menar att Prosten Fredrik Muntktell - som verkar ha varit ärligheten själv - skulle ha gett sig på att skriva in falska datum i offentliga handlingar för en sådan bagatell som att Christina redan skulle ha varit med barn med en person som hon varit förlovad med i 1 års tid? Du kan tror det, jag gör det inte! Och om allt var planerat långt i förväg...varför skrevs då vigseldatumet in låångt efteråt...i helt fel kronologisk ordning? Tyder inte detta faktum på att vigseln hastats fram och att alla papper inte var i ordning då vigseln skedde?
 
Dramat går vidare...
 
Ulf

269
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-13
« skrivet: 2007-07-13, 19:25 »
Till Henrik Törnkvist: Jämt då jag säger något så rör det sig om spekulation och då ni säger något...så rör det sig om säkra källor!
 
Till Benny Borgstrand: Jag har varit på Landsarkivet i Uppsala och sett och kopierat ORIGINALVIGSELDATUMET...bara så du vet!
 
Måste iväg nu...kolla in fotona!
 
Ulf

270
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-13
« skrivet: 2007-07-13, 19:13 »
Till Benny Borgstrand: Prästen som vigde dem, Fredrik Munktell, skriver i sin dagbok att vigseln skedde den 17 oktober 1819 medans det stod den 24 oktober 1819 i vigselboken (se debatten om detta här på AF), vilket är rätt? Naturligtvis (enligt mig) så har dagboken rätt! Jag har läst de tre dagböckerna av Fredrik Munktell nu och har fått bilden av en mycket ärlig och pliktmedveten människa, såå...vi kan därför utgå att det måste ha varit något mycket mycket allvarligt som fick honom att medvetet förfalska datumet i vigselboken (kanske en kunglig order varit med och påverkat...?)!
 
Jag kan bara nämna för intresserade av denna sak att det finns nya fina foton utlagda på min hemsida (sök på mitt namn) ang. detta (bloggan), se särskilt på fotot där jag jämför min momors mor: Johanna Wallin (dotter till Rudolf) med kronprinsessan Victoria! Tror att till och med Per Göthe kommer att se likheterna!
 
Måste jobba nu...vi ses!
 
Ulf

271
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-13
« skrivet: 2007-07-13, 18:46 »
Till Per Göthe: Eftersom du hela tiden nämner om Wallin-frågan så anser jag mig ha rätt att besvara dina beskyllningar även om det inte passar under denna rubrik! Du vet själv att det fanns TVÅ vigseldatum för Rudols föräldrar - ETT måste alltså vara falskt! Vidare var vigseldatumet inskrivet i FEL kronologisk ordning i vigselboken för Sevalla församling...vidare hade man  begått ett bedrägeri genom att låtsas flytta från Västerås till Sevalla för att (enligt min mening) gömma undan vigseldatumet i den lilla Sevallaförsamlingens vigselbok (man slapp då att datumet hamnade i den stora Västeråsförsamlingens vigsebok) - man kunde nämligen utav vigsesdatumet räkna ut att Rudolf kommit till ung. 1 månad FÖRE vigseln! Kom inte och säg att det inte fanns oklarheter i källorna ang. denna sak!!  
 
Rätt och sanning
 
Ulf

272
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-13
« skrivet: 2007-07-13, 17:56 »
Till Per Göthe: Ja, har man din inställning till solklara arkeologiska fynd (de två murarna och den stora ruinsresten) och bara viftar undan muntliga källor och upphittade slottsportar som nonsens så lär man nog aldrig kunna komma framåt i någon fråga...sedan frågar du efter kartor...kom du inte ihåg den fina kartan av Olaus Magni som lagts ut här ovan? Där såg du ju själv att en borg var inritad i Sköns- området...har du glömt denna skriftliga källa?
Nu väntar vi med spänning på vad Huitfeldt skrivit om slottet Byrisholm i sin rikskrönika...men du kanske kommer att vifta undan detta också...?
 
Till Kenneth Bengtsson: Vad pratar du om? Jag har redan svarat på din fråga ovan! Jag tror inte att det rör sig om SAMMA brev, förstår du inte vad jag säger? I de två riksrådsbreven som nämts ovan står det tydligt att det rör sig om Ångermanland och inte Medelpad så det borde den bildade Rhyzelius ha förstått!
 
Till Marc: Har du läst riksrådsbrevet som Henrik lade ut? Såg du att det stod om slottet?: Krytzhebergh - vet du vad det rör sig om Marc?
 
Nu väntar taxin.
 
Ulf

273
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-13
« skrivet: 2007-07-13, 01:34 »
Till Robert: Ang. den gamla medeltidskyrkan i Skön som haft två torn...jag citerar ur boken: Jarlens Sekel skriven av historieprofessor Dick Harrison, sid 369: Det svenska kyrkobyggandets historia uppvisar stora regionala och lokala skillnader. En märklig militärisk typ av byggnader anlades under 1100-talet och tidigt 1200-tal i det svenska rikets sydöstra hörn, på Öland och i Möre. Kyrkor som Hossmo, Kläckeberga, Halltorp, Voxtorp och Hagby, varav de två sistnämnda är rundkyrkor, fungerade enligt en populär teori som försvars- och stödjepunkter. Som exempel kan nämnas att kyrkan i Hossmo, sydväst om kalmar, uppförd i mitten av 1100-talet, i en andra byggnadsfas på 1240-talet erhöll en övre försvarsvåning med skottgluggar i söder och norr. Även kyrkorna i Halltorp och Kläckeberga hade särskilda övervåningar för vad som kan ha varit krigsfolk. På Öland, till exempel i Föra, Löt och Persnäs, utvecklades en säregen försvarsbyggnad som vi brukar benämna klövsadelkyrka, med både öst- och västtorn. Liknande byggnader restes för övrigt i delar av Norrland. Slut på citat. Här ser vi att det byggdes kyrkor i norrland med två torn och att det rörde sig om försvarskyrkor...alltså INGA slott!
 
Vidare står det följande på sidan 368 i samma bok: Att de mäktiga familjerna med kraft stödde kyrkobyggandet framgår allra tydligast av den byggnation som ägde rum i Bjälbo under andra hälften av 1100-talet. Här restes en imponerande kyrka med ovanligt rymligt torn, förmodligen på initiativ av jarl Birger Brosa. Delar av tornet tycks ha tjänat som bostadskvarter. Slut på citat.
 
Här ser vi att stormänn stödde byggandet av kyrkor - varför skulle det inte ha varit så också i Medelpad? Vi ser även att rika stormänn ville använda en del av kyrktornen som bostäder! Kan det inte ha varit så också i Skön? Kanske att man använde en del av utrymmet i de två tornen till gässtugor? Då man hade stora fester eller sammankomster så kanske man lät prominenta gäster få sova i kyrktornen? Däruppe var man nog säker på natten mot rövare och annat otyg!
 
Vänligen
 
Ulf

274
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-13
« skrivet: 2007-07-13, 01:05 »
Tack till Henrik Törnkvist för den fina länken! Jag har nu läst brevet...det handlar om hur Sven Sture och hans män sluter fred med drottning Margaretha och hur de skall överlämna borgarna Faxeholm och Styresholm till henne. Jag kan även läsa om ett slott? som heter: Krytzebergh...är det någon som vet vad som menas? Kan det röra sig om Korsholm? Vi vet iallefall genom historien att Sven Sture var en av ledarna för Vitaliebröderna (Sjörövare som var allierade med Albrecht av Mecklenburg, en kort tid svensk Kung) och de hade ockuperat borgarna: Faxeholm, Styresholm och Korsholm på 1390-talet. Vi kan här tydligt se att norrland var i högsta grad indraget i det inbördeskrig som pågick i Sverige under denna tid! Min teori är ju...som jag också nämt tidigare...att det (förmodade) slottet/borgen Birisholm/Byrisholm redan hade jämnats med marken och inte hade någon som helst militär betydelse längre då detta brev skrevs - kanske som en personlig hämnd mot Farthegn Unge som kanske varit anförare av helsingarna? Detta är enbart en teori som inte är bevisad men jag vill ändå nämna detta för att man skall få lite SAMMANHANG i detta tankepussel!
 
Tack än en gång Henrik...man blir glad då människor är med och gör något konstruktivt! Tänk om du skulle kunna få fram detta med Huitfeldt också...
 
Vänligen
 
Ulf

275
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-13
« skrivet: 2007-07-13, 00:12 »
Vi verkar inte komma längre nu i denna debattrunda...så jag tänkte ta en liten  paus framöver från AF, du som har inf. om Huitfeldt och hans eventuella nämnande av slottet Byrisholm i sin rikskrönika får gärna lägga ut detta här! Skulle någon vara intresserad av en liten guidad tur där i Birsta i sommar och se de arkeologiska fynden med egna ögon får ni höra av er till mig!
 
Till Robert: Om vi kan få expertis att fastslå att slottsporten INTE varit någon kyrkodörr så skulle väl mycket vara vunnit i denna sak!?
 
Slutligen vill jag uppmana herrarna Jörgen Tollesson och Göran Löfstedt att besinna sig...gräva ned stridsyxan NU innan detta eskalerar! Göran...bara för att man misstänker personer för något får man inte anklaga folk offentligt, man ta TOTALT fel...glöm inte det!!
 
Vänligen
 
Ulf

276
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-12
« skrivet: 2007-07-12, 16:58 »
Till Robert: Tack för ditt fina svar! Men Robert...om man nu skulle kunna fastställa att slottsporten verkligen har varit en slottsport och inte en kyrkoport...skulle inte saken vara klar då? Var finns porten idag?
 
Till Kenneth Bengtsson: Jag råder dig till att börja tänka självständigt och försöka att se med dina egna ögon istället för att blint lita till experter! Gör du inte det...kommer du att stanna i utveckling då ingen människa är fullkomlig.
 
Vänligen
 
Ulf

277
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-12
« skrivet: 2007-07-12, 02:14 »
Till Mårten Swärd och andra...: Varför inte ta lärdom av vad Jörgen Tollesson skriver i sitt inlägg ovan...där han ger mig rätt i en sak...att har det funnits en slottsport så har det också funnits ett slott!! Lär av Tollesson Mårten...vad logik är!
 
Ulf

278
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-12
« skrivet: 2007-07-12, 01:38 »
Till Robert Hammarstedt: Finns den gamla slottsporten kvar än idag? Har du sett den?
 
Vad tror du om min teori Robert...ang. de två (romanska?) kyrkorna i Selånger och i Njurundabommen (som byggdes i början på 1200-talet)...att de kan ha varit finansierade av lokala stormän? Hade allmogen råd med sådana byggnader?
 
Vänligen
 
Ulf

279
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-12
« skrivet: 2007-07-12, 01:17 »
Till Kenneth Bengtsson: Jag jag accepterar allt vad som står i det nämda brevet...dock tror jag inte att det rör sig om SAMMA brev som namnet: Birisholm näms! Det står ju tydligt i de två riksrådsbrev som nämts ovan att det handlar om Ångermanland! Det torde väl vara OMÖJLIGT att utifrån dessa fakta kunna tro att något av dessa brev skulle handla om Medelpad? Jag vägrar att tro att en person som sedan blev biskop skulle vara så urbota dum att han inte skulle kunna förstå något sådant! Jag tror att hemligheten finns hos Huitfeldt ang. denna sak...kanske att HAN i sin tur kände till det gamla riksrådsbrevet (eller någon annan källa) som talade om Birisholm/Byrisholm men som sedan har försvunnit! Varför skulle Huitfeldt nämna om slottet Byrisholm (enligt Urban Sikeborg) om det aldrig funnits? Underskatta inte äldre tiders forskare!
 
Vänligen
 
Ulf

280
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-12
« skrivet: 2007-07-12, 00:19 »
Till Johan J Johansson: Men kanske du Johan, som verkar veta så mycket och skall läxa upp Marc och oss andra här på AF, skulle kunna svara på frågan hur det kan finnas en slottsport men inget slott? Sedan kanske du också skulle kunna (som den förste här!) ge dig i kast med att försöka besvara de 6 frågor jag ställt ang. den rek.-bild som lagts ut början av denna diskussion - det borde du väl klara av...med dina stora kunskaper och din stora erfarenhet? Jag väntar med spänning på dina svar!
 
Ulf

281
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-12
« skrivet: 2007-07-11, 23:48 »
Men tänk om alla här som bara kritiserar och klagar på allt...skulle kunna hjälpa till lite grann istället och t. ex. försöka få fram exakt VAD Huitfeldt har skrvit om slottet: Byrisholm i sin rikskrönika och varifrån han fått sina källor? Gör något KONSTRUKTIVT istället för att bara klaga!
 
Ulf

282
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-12
« skrivet: 2007-07-11, 23:25 »
Iallefall...drotttning Margaretha återställde ordningen då hon slog Albrecht av Mecklenburgs styrkor vid Falköping 1389. Albrechts allierade, Vitaliebröderna, hade ju härjat friskt i Östersjön och även intagit fästena: Faxeholm, Styresholm och Korsholm i slutet på 1300-talet, de måste dock återlämna dessa borgar år 1398 som det också talas om i ett av riksrådsbrevena som nämts ovan. Vi ser här...hur även norrland var indraget i det inbördeskrig som rådde i Sverige under denna tid!
 
Sedan vill jag uppmana människor här att: lugna ner sig lite...så att vi kan fortsätta att ha en konstruktiv debatt i ämnet Bureslott!
 
Nå Björn Thunberg...kommer du ned på en guidad tur här i Birsta eller inte? Finns det fler som är intresserad?
 
Vänligen
 
Ulf

283
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-12
« skrivet: 2007-07-11, 16:26 »
Till Per Göthe: Men här handlade det om påkostade (romanska?) kyrkor i sten! Det behövdes stenhuggare och yrksesfolk till ett sådant bygge, glöm inte det.
 
Skall ge mig på en rek. igen...jag vet att jag retar somliga här med detta ovetenskapliga sätt att gå till väga men jag känner att någon bara MÅSTE försöka att reda upp allt detta då det handlar om så viktiga saker som norrlands historieskrivning.  
 
Så här tänker jag mig att det KAN ha gått till...Fartheng Unge och hans helsingar ställer sig på konung Magnus (och hans son Hakon, Norges Kung) i hans kamp mot Albrecht av Mecklenburg och hans allierade svenska stormän när de gör uppror mot konungen. I slaget vid Gataskogen år 1365 förlorar Magnus striden och tas till fånga. Kung Hakon sårades svårt men lyckades ta sig hem till Norge igen (med hjälp av Burar?).
 
Som straff för att helsingarna (Norrland) ställt sit på kung Magnus sida sänds en straffexpedition upp till Byrestad med omgivningar (Fartheng Unges hemort). Det gamla slottet/borgen där utsätts för en belägring (därav pilskotten på slottsporten) till slut så intas borgen och den jämnas sedan med marken av fiendestyrkorna. Man lämnar inte sten på sten kvar utan allt bryts ned, man vill en gång för alla försäkra sig om att denna borg inte mer skall kunna användas i krig. Man bryter ned det stora stentornet och kvar blir enorma stenmassor ute på åkern - dessa skulle sedan bli kvar där ända in i modern tid. Man bryter ned den dubbla träpallisaden som omger slottet och dess 2,4 meter höga stenfot. Bönder lyckas emellertid genom åren att sanera bort stenarna efter denna stenfot och kan börja odla marken däromkring, bara uppe vid skogsbrynet blir några rester kvar...
 
När angriparna lämnat området så försöker man att taga vara på resterna efter slottet, man flyttar nu över slottsporten till den lilla försvarskyrkan som ligger en bit därifrån. Byrisholm har nu spelat ut sin roll för alltid som ett slott/borg och från och med nu är det borgarna: Styresholm, Faxeholm och Korsholm som gäller i norrland...MEN minnet av det stora slottet/borgen och den mäktiga Farthegn-släktens bedrifter finns dock kvar bland lokalbefolkningen...de glömmer inte sina stora hjältar utan bevarar allt i en muntlig berättarsägnen! Slut på rek.
 
Ulf. slottsjägare.

284
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-12
« skrivet: 2007-07-11, 15:21 »
Till Jörgen: Kom ihåg...att till och med Leonard Bygden - som var starkt kritisk till Johannes Bureus - säger sig ha sett slottsporten...och att den var skadad av pilskott! Jag vet inte hur stor den var...men det är möjligt att riddare fick stiga av sina hästar då man passerade den? Det kan ju också ha rört sig om flera olika portar där vid slottet/borgen, kanske detta var en mindre dörr som gick in till det runda tornet (inneifrån slottsområdet)? Det kanske fanns en ännu större port för själva borgen men den kanske inte passade till den lilla försvarskyrkan?  
 
Men det kan vi väl alla vara överens om: att HAR det funnits en slottsport så HAR detockså funnits ett slott!!
 
En annan tanke som slagit mig angående detta med den förmodade Fale hin Unge är: det var ju ofta rika stormän i området som tog initiativ till byggadet av (romanska) stenkyrkor på 1100- och 1200-talet, KAN det ha varit den rike Fale hin Unge som startade upp byggandet av stenkyrkorna i Selånger och Njurundabommen (de är från 1200-talet)? Vem skulle annars ha bekostat dem...allmogen?
 
Vänligen
 
Ulf. Slottsjägare.

285
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-11
« skrivet: 2007-07-11, 01:33 »
Ursäkta mig...skall vara Carl XVI Gustav ovan...den som hade nr. XIV var ju som bekant en annan person...
 
Ulf

286
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-11
« skrivet: 2007-07-11, 01:30 »
Till Bosse Hermansson: Tror nog inte att Carl XIV Gustav låter mig ta in på Drottningholm...dom har nog inte tid för sådant...jagmenar...taga emot en oäkting och fattig knapeadel från landet...
 
Du är duktig Bosse på att dikta!
 
Vi får se vad som händer...
 
Rätt och sanning
 
Ulf

287
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-11
« skrivet: 2007-07-11, 01:10 »
Till Lars Öhman: Och du menar att denne bildade man Rhyzelius - blev han inte biskop? - inte skulle ha kunnat skilja på Ångemanland och Medelpad? Och på namnen: Styresholm och Birisholm?
 
Vad är din kommentat Lars på att Urban Sikeborg tror att Huitfeldt nämner om slottet: Byrisholm i sin rikskrönika? Varifrån har Huitfeldt fått inf. om slottet Byrisholm? Om detta slott ej har existerat...varför näms det tydligen då?
 
Vad anser du om slottsporten Lars? En av Johannes Bureus starkaste kritiker, Leonard Bygden, såg den ju med egna ögon! Om det funnits en slottsport MÅSTE det väl ha funnits ett slott också! Var låg slottet?
 
Vänligen
 
Ulf

288
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-11
« skrivet: 2007-07-11, 00:42 »
Men Björn...gör något konstruktivt istället...ta med dig några vänner och kom ned hit till Birsta någon dag så skall jag guida er på en tur som ni aldrig glömmer! Ni skall få ser rester efter (förmodade) medeltida jätteslott och kanske också platser där underlagmän och rika frälsemän bott (Grevegården)!!
 
Jag ställer upp gratis! Ta chansen Björn! Maila mig så bokar vi tid!
 
Ulf

289
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-11
« skrivet: 2007-07-11, 00:35 »
Till Henrik Törnqvist: Jag har kollat med Kungliga Biblioteket ang. denne Huitfeldt och hans rikskrönika men i den upplaga som finns där står det inget om slottet: Byrisholm på sid. 111 som Urban Sikeborg skrev i ett inlägg ovan. Urban har sedan skrivit att det förmodligen rör sig om en annan upplaga, kanske DU Henrik kan få fram sanningen om detta!?
 
Jadu...Arne...det kostar på att stå upp för sanningen - särskilt i ett land som Sverige där ingen får avvika det minsta! Nu har blåbären börjat mogna i skogen...härligt!
 
Till er andra...läs all bra inf. jag lägger ut också och haka inte upp er på några små detaljer bara...
 
Dramat går vidare...
 
Ulf

290
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-11
« skrivet: 2007-07-10, 16:51 »
Till Björn Thunberg: Men du håller med om...att finns det en slottsport så måste det väl också finnas ett SLOTT? Eller?
 
Tack för de värmande orden om min musik Björn, som du säkert vet så finns det många konstnärssjälar inom Bernadottesläkten, den som står mig närmaste är nog Sångarprinsen Gustav - som var en av landets mest begåvade tonsättare! Skulle detta med Rudolf vara sant går han nog in som en av de allra främsta Bernadottarna när det gäller begåvning, då han ju var en stjärna på Kungliga Operan (Jenny Lind yttrade bl. a. att han var oumbärlig där då han studerade sång i Paris!).
 
Dramat går vidare...
 
Ulf

291
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-11
« skrivet: 2007-07-10, 05:15 »
Såå...Björn Thunberg...du vill taga ifrån mig min (förmodade) kungliga börd...och nu vill du ta ifrån mig också min härkomst från den legendariska Bure-ätten...skall jag inte få ha kvar något roligt i livet...?
 
Folkets kärlek, min belöning
 
Ulf

292
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-11
« skrivet: 2007-07-10, 02:51 »
Tillägg: Jag citerar ur boken: Kyrkan och bygden utgiven år 2000 av Sköns Församling, sid. 33, det är Leonard Bygden som under sitt besök i Skön år 1890 skriver ang. Sköns (nya) kyrka: Högre upp i tornet se vi bland annat en gammal jernbeslagen port, som bär tydliga märken af pilskott och som således förtäljer om forna strider, hvilka här utkämpats. Den säges ha varit porten till Fales slott. Här ser vi att Leonard Bygden såg den gamla jernporten med egna ögon och att den blvit skadad av pilskott! Han nämner också om: Fales slott. Alltså...har det funnits en slottsport borde det rimligen också ha funnits ett SLOTT!!
 
Jag vidhåller min åsikt att den gamla försvarskyrkan inte kan kallas för ett slott då den var alldeles för liten för det...såå...VAR låg då slottet?
 
Och så alla dessa Fale namn...Fardhabro...Farthegn Unge...Nils Farthegnsson (hans far som rimligen måste ha hetat Farthegn i förnamn!)...varför var detta namn så populärt? Varför ville rika och mäktiga stormän heta just så? Kan det ha funnits en person som hetat just så...Farthegn (Fale) i området tidigare och som var en stor nationalhjälte?...och man därför ville bära hans namn...eller att man kanske till och med var släkt med honom?
 
Vänligen
 
Ulf

293
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-11
« skrivet: 2007-07-09, 22:00 »
Låt mig få fylla på lite grann ang. stormannen Farthegn Unge som kom från Skön. och som bar en böjd arm som frälsevapen. Några citat från boken: Kyrkan och bygden utgiven år 2000 av Sköns Församling. Kapitlet: Fale Unge och spåren av en 1300-talselit i mellannorrland skriven av Nils Blomqvist sid. 34: Och det lyckades verkligen Bygden göra. Fram ur hävderna kallade han en mellannorrländsk stormannasläkt med både ekonomiska och politiska intressen över stora delar av landsändan och i Uppland - men som verkade ha haft sin tyngdpunkt i Skön. Här ser vi hur tyngpunkten verkar ha legat i Skön, varför just där? Vi ser även att man ägde jord i Uppland...varför just i Uppland?
 
Vidare på sid. 36 läser vi: Emmellertid har vi i 1300-talets Mellannorrland ett litet antal nära relaterade personer som bildar ett ledande skikt och framträder vid interna rådslag, större godsaffärer, men som framförallt mött upp när storsamhällets representanter kommit hit upp. De har utgjort en liten grupp, vars ledamöter - åtminstone de översta på listan - utan tvivel förtjänar epitetet stormän och som vid denna tid vara sammanflätade i ett intrikat nätverk där släktskap inte så noga kan skiljas från bolags- och klientrelationer. De härskade över centralbygderna i Medelpad och Ångermanland och skriver sig till den tidens storgårdar, huvudsakligen koncentrerade till kustbygden i det förra och nedre Ådalen i det senare landskapet. Av namnskicket och en del andra omständigheter att döma har dessa båda stormannakretsar varit grupperingar i ett gemensamt helt. Vi kan kalla dem grupper eller kretsar, men var de också släkt? Det är i rådande källäge på det hela taget omöjligt att avgöra. Vad man säkert kan säga är att man i 1300-talets mellannorrland i växande utsträckning höll på att formera sig som en elit och att giftermål i sådana sammanhang brukade utgöra en beprövad underpant.
 
Vidare på sid. 39: Fartegn Unge var helt visst en mellannorrländsk storman, han framträder för en tid som en ledare och talesman för hela provinsen. Möjligen blev han en militär ledare i det föga kända fortsättningskriget mot erövrarna från Mecklenburg. Kanske spelade han en roll i kung Håkons räddning hem till Norge efter slaget i Gataskogen? Slut på citat.
 
Här verkar Dick Harrison ha missat något väsentligt...en mäktig frälsesläkt i mellannorrland under 1300-talet!
 
Har jag nu funnit platsen för frälsemannen och underlagmannen över norrland: Farthegn Unges bostad? Var det denna gård som sedan kallades för Grevegården och som låg uppe i byn Byrestad (idag Sundsbruk)?
 
Dramat går vidare...
 
Ulf

294
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-11
« skrivet: 2007-07-09, 21:08 »
Vill också tacka Erik Lindberg för den fina länken ovan ang. slaget vid Falebro och sporren!
 
Har du sett detta Marc! Här ser vi hur Falebro hetat: Fardhabro på 1400-talet! Alltså KAN det ha rört sig om ett personnamn...Fardhe...mycket intressant!!
 
Vänligen
 
Ulf

295
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-11
« skrivet: 2007-07-09, 20:43 »
Men vänner...Urban Sikeborg har ju skrivit i ett inlägg ovan att allt kommer från ett citat från Huitfeldt och hans rikskrönika, där skall han ha nämt slottet: Byrisholm på sid 111...är det ingen som kan taga fram detta? Varifrån har Huit feldt fått inf. om slottet Byrisholm? Kan han ha kännt till det riksrådsbrev som talade om detta...och som sedan brunnit upp?
 
Jag har nu varit i kontakt med Kungliga Biblioteket ang. Carolus Landherbringe och hans bok men man kände inte till varken honom eller boken!
 
Lite mer citat från boken: Jarlens Sekel av historieprofessor Dick Harrison, utg. år 2002.
 
Sid. 331 längst ned: Bävern utövade en stark fascination på människorna. Svenskarna kallade för övrigt djuret biur. Termen bäver är ett tyskt låneord från senmedeltiden, vittnande om djurets stora exportbetydelse. Faktum är att biur kunde förekomma som personligt tillnamn, antagligen på människor som visat sig uthålliga. Är det från detta ord som Bure-ätten tagit sitt namn?
 
Vidare står det följande på sid. 346 längst upp: I Norrland utvecklades kulturlandskapet i en annan riktning. Häruppe stod inga huvudgårdar, detta trots att även norrlandsbygderna under järnåldern hade haft ett nog så rikt stormannaskikt. Med ett fåtal undantag saknade Norrland ett medeltida frälse, och vi kan blott spekulera om orsaken. Slut på citat.  
 
Här ser vi hur Dick Harrison tydligen har missat detta med Fale hin Unge och hans bravader!  
 
Hej Arne...ha det så bra!
 
Vänligen
 
Ulf

296
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-09
« skrivet: 2007-07-01, 07:53 »
Jo, Johan...det handlar inte om att ställa Urban Sikeborg och andra forskare MOT Marc och mig...se oss istället som komplement - TILLSAMMANS kan vi få fram en större helhetsbild och täcka in flera områden!
 
Vänligen
 
Ulf

297
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-09
« skrivet: 2007-07-01, 07:12 »
Till Johan: Men ibland kan det vara en fördel att komma utifrån och inte vara någon fack-expert, man kan komma med nya infallsvinklar som aldrig annnars skulle komma fram. Tack vare att jag vågade ta den gamla berättarsägnen på allvar så leddes jag till sluttningarna där vid Birstaberget.
 
I 400 år har Bure-forskningen stått och stampat på i princip samma plats, det blir lite modereringar här och där genom åren men inget större genombrott verkar ha skett. Nu kanske detta har hänt!? Har vi verkligen funnit resterna efter ett stort slott/borg där så kan det ju leda vidare till nya sensationella fynd...ingen vet ju vad som kan finnas i marken där! Kanske att gåtan om denne märklige Fale Bure och hans eventuella koppling till den moderna Bure-ätten nu står inför sin lösning?
 
Jag kan bara nämna också...att inatt när jag var ute och körde taxi for jag förbi det nya fyndet ute i Sundsbruk igen. För den som är intresserad av detta kan jag bara fylla på lite av vad jag sett. Om man står vid kiosken som finns där, så ser man en rak vall som går uppe där bakom kiosken. Den vallen ser ut att passa bra ihop som en vinkel till den ovan nämda stenväggen, man kan alltså tänka sig att de utgör två sidor av en upphöjd fyrkant där vid höjden. Jag kan inte tänka mig en bättre plats att anlägga en storgård på som man vill kunna försvara! Jag tycker definitivt att denna sak är värd en närmare undersökning (iallefall av glada amatörer) särskilt då man vet att det funnits en gård där i trakterna som hetat Grevegården och att en mäktig frälsesläkt (Farthegn-släkten, 1300-talet) huserat i området.
 
Nu har jag inte mer att tillägga för närvarande varför jag tänkte ta en liten paus i debatten...men lägg gärna ut inf. som kan vara intressant för ämnet!
 
Framåt vi (gemensamt) gå!
 
Ulf

298
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-09
« skrivet: 2007-06-30, 19:51 »
Till Robert Hammarstedt och andra intresserade: Jag har nu pratat med dom som bor i huset uppe på platån där vid norra vägen (Sundsbruk). Övre delen av stenväggen är visst murad i modern tid men personen visste inte hur det var med de lägre delarna - det är också där som de stora stenarna finns. Han medgav att det synes mycket konstigt om en privatperson skulle lägga ned så mycket arbete med en sådan mur - med så stora stenar - bara för att kunna bygga en villa däruppe. Han medgav också att läget där uppe på platån skulle vara idealiskt ur försvarssynpunkt om man ville ha där någon form av Fogdesäte eller dylikt. Jag skall ta kort på detta och även på de gamla murresterna tvärs över vägen.
 
Till Marc: Tror du att du kan få fram vad Huitfeldt har skrivit om slottet Byrisholm i sin rikskrönika?
 
Måste iväg nu till jobbet...
 
Ulf

299
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-09
« skrivet: 2007-06-30, 16:19 »
Till Håkan Bergström: Jag vet att titeln greve är relativt ny i Sverige men ursprungligen kan ju gården ha hetat Frälsegården eller något liknande och så har den döpts om i modern tid till Grevegården? Det är nog knappast någon slump att den hetat just Greve-gården alltså...högadel! Sedan nämner du om soldatrotar...jag vet inte vad det är...men jag förmodar att det är någon slags soldattorp? Men Kom ihåg Håkan...att här näms också också en gård som hetat: Slotts-åkern...slott och grevar brukar höra ihop!
 
Vänligen
 
Ulf

300
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-09
« skrivet: 2007-06-30, 08:01 »
Till Anna-Carin Betz?n: Nej, men det gick bättre för Daniel tack vare hans stora fantasi och förmåga att kunna tolka drömmar (logiskt tänkande...= sunt förnuft!)
 
Vänligen
 
Ulf

301
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-09
« skrivet: 2007-06-30, 07:10 »
Till Jan-Christer Strahlert: Där tar du fel...jag försöker alltid (eller iallefall för det mesta) hålla mig till sakfrågorna och kommer med konstruktiva frågeställningar och nya infallsvinklar ang. ämnet, jag skulle aldrig någonsin kunna gå fram som t. ex. Lennart Lindström gör...och kränka och förolämpa människor å det grövsta offentligt! Visst kan också jag ge några nålstick lite här och där men därifrån till att helt döma ut folk bara för att de har andra åsikter än en själv är det LJUSÅR!!
 
Jag tycker om att se att saker går framåt och kan inte acceptera svar som: det kommer vi aldrig att få reda på...eller: ingen vet något om detta. Med god vilja kan man komma långt. Den stora anledningen till att man inte tidigare upptäckt det förmodade slottet i Birsta tror jag beror på: ingen har SÖKT efter något slott! Det har funnits så få skriftiga källor ang. detta att ingen har kommit på tanken (förutom några i ortsbefolkningen).
 
Nu har det kommit fram - enligt ett inlägg av Urban sikeborg ovan - att det funnits fem bondgårdar i byn Byrestad och att två av dem burit speciella namn: en hette: Grevegården och en annan Slottsåkern. Är det bara jag som tycker detta är intressant!!?? Vilken normalt funtad bonde döper sin gård till Grevegården? Detta namn talar om högadel...i BIRSTA? Vad gjorde högadel där? Varifrån kommer namnet? Vart låg denna gård, vilken historia finns på gårds-
platsen?
 
Och Slottsåkern...varför detta namn? Här finns ju nämt ett slott i namnet...varför?
 
Jag har nu gjort ett nytt mycket intressant fynd i Sundsbruk (tidigare Byrestad) som jag tänker undersöka noggrannare...det ser ut som en höjd där har varit befäst...eller något liknande. Jag skall försöka kontakta nuvarande fastighetsinnehavaren och höra om de vet hur gammal den stora stenväggen är som finns på ena sidan (brant stup) - jag återkommer i detta ämne då jag vet mera.
 
Vänligen
 
Ulf

302
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-09
« skrivet: 2007-06-29, 17:08 »
Till Marc och Peter: Men om Lennart Lindström vill ha seriösa debatter - där han kan diskutera med folk som tycker precis som han - är det väl bara ett starta en egen rubrik här under Bure-ätten - jag lovar att hålla mig undan denna tråd så att Lennart slipper en massa trams...men då kanske han kan hålla sig ifrån denna tråd också...?
 
Till Lennart Lindström: På vilket sätt handlar dina inlägg här om Bureslott?
 
Ulf

303
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-09
« skrivet: 2007-06-29, 13:49 »
Till Lennart Lindström: Varför startar du inte ett (seriöst) forum själv? Kan inte fatta att vuxna människor kan uppträda som du gör!
 
Ulf

304
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-29
« skrivet: 2007-06-29, 02:37 »
Lik en nutida Job
får den person som för sanningen stå
försaka ära, glans och ett välbetalt jobb
så illa, så illa, kan det gå!
Han stod för sanningen i liv och död
i med och i motgång densamme
men hos sina vänner...fick han inget stöd
bara klander och kritik mot den arbetsamme
Men Job avgick med segern en dag
likt en Kung som triumferar
han vann till slut det hårdaste slag
och blev hyllad och belönad...av burar
 
Ulf

305
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-29
« skrivet: 2007-06-29, 01:55 »
Jo Robert...ta gärna en bild på stenväggen och lägg gärna ut den här (jag klarar inte av det)...så får alla se den...och så blir det slut på skrattet!
 
Ulf

306
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-29
« skrivet: 2007-06-29, 01:43 »
Snälla Robert...kolla upp de nya fynden i Sundsbruk...mig kan de skratta åt...men dig tar dom på allvar!
 
Jag tror jag har funnit platsen där underlagmannen Farthegn Unge residerade...som kanske sedan kom att kallas för Grevegården (eftersom en högfrälseman bott där!).
 
Dramat fortsätter...
 
Godnatt!
 
Ulf

307
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-29
« skrivet: 2007-06-28, 21:55 »
Problemet Björn...är ju... att du och många här verkar ha en övertro på experter av olika slag, ni verkar hela tiden vänta på att någon auktoritet skall uppenbara sig och ge alla svar. Förmodligen har du - och många andra - bara väntat på att Länsmuseet i Härnösand eller riksantikvarieämbetet skall gå in och skriva något om ruinresterna (där vid Birstaberget) och ge någon enkel förkalaring till Ulfs fantasier! Men märker du inte...det kommer inga sådana...varför? Mina 6 frågor står kvar obesvarade!
 
Lär dig att lita till vad dina EGNA ögon ser Björn och inse att alla myndigheter och experter kan MISSA viktiga saker och göra misstag! Ni har alla sett bilderna på de två murarna och ruinresten och INGA bra förklaringar har hitintills kommit fram ang. detta.
 
Jag är beredd att erkänna att det finns personer här som ligger skyhögt över mig inom vissa områden - bl. a. Urban Sikeborg och Kaj Janzon - men jag tror mig också äga något som kan kallas för: ett sunt förnuft! Tills jag får en godtagbar förklaring på de intressanta fynd som gjorts där i sluttningen vid Birstaberget kommer jag att vidhålla att det mycket väl kan ha legat ett slott/borg där - sen får alla experter i världen säga vad de vill!
 
Vänligen
 
Ulf

308
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-29
« skrivet: 2007-06-28, 20:35 »
Hoppas att Robert kollar upp stenväggen så vi kan få ett expertutlåtande vad det kan röra sig om.
 
När jag ändå är i farten...låt mig få fylla på  med några fler citat från boken: Jarlens Sekel, skriven av historieprofessor Dick Harrison, utg. år 2002. sid. 245 längst upp...det handlar om borgen Ymseborg i Västergötland. Åt väster skyddades borgen av en konstgjord damm, i norr av berg och i söder och öster av branta sluttningar ned mot sjön. Själva borgen hade en barfred - ett torn - som omgavs av en yttre mur eller möjligen ett trävärn på stenfot.
 
Jämför denna borg med den förmodade Birsta-borgen...i norr av berg...i söder av branta sluttningar...ett torn...trävärn på stenfot...
 
Låt mig ge ett annat citat från samma bok på sid. 240 längst ned...Det världsliga frälset var intimt sammanlänkat med det andliga eftersom det höga prästerskapets medlemmar tillhörde samma familjer som de höga stormännen.
 
Detta kan ju vara något att begrunda då man betänker att vi har 10 ärkebiskopar, ett antal biskopar plus ett otal (lärda) kyrkoherdar inom Bure-ätten!
 
Till Urban Sikeborg: Tycker det skulle vara tråkigt om du lämnar den debatt du själv varit med om att draga igång en gång i tiden, du är en viktig aktör i detta drama och du har lagt ut mycket intressant material här genom åren...bl. a. detta nu med Grevegården och Slottsåkern. Du är en seriös forskare Urban, det tvivlar nog ingen på här, och det är viktigt med sådana personer men det måste finnas utrymme även för oss amatörer som tycker oss ha funnit viktiga ting att kunna lägga fram detta och få en debatt om saken...även om inte allt går exakt - in i minsta detalj- enligt vetenskapens lagar - det är väl ingen doktoranddisputation som pågår här? Det är ett givande och ett tagande, alla bidrager med något korn av sanningen.
 
Vänligen
 
Ulf

309
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-29
« skrivet: 2007-06-28, 14:17 »
Till Kenneth Bengtsson: Ja Kenneth han var underlagsman (står nämt i ett brev ovan), det erkänner till och med Urban Sikeborg. Men detta med Grevegården och Slottsåkern som två av bondgårdarna kallades för i byn Byrestad är ju mycket intressant...här ser vi ju att både högadel och ett SLOTT näms i namnen!!
 
Till Peter Funke: Roligt att åtminstone någon av alla mina kritiker har lite självinsikt...
 
Vänligen
 
Ulf

310
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-29
« skrivet: 2007-06-28, 01:35 »
Jo...Robert...alldeles till vänster (strax över vägen från stenväggen) finns det gamla murrester en bit in på gräsmattan där...se dom också! Ta med kamera!
 
Vänligen
 
Ulf

311
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-29
« skrivet: 2007-06-28, 01:22 »
Hej Robert! Det här senaste bara måste du titta på...om du åker norra vägen upp mot Kiosken i Sundsbruk, en hundra meter innan kiosken så titta upp mot höjden till höger...där finns denna otroliga stenvägg...kan inte fatta att jag inte sett den tidigare? Åk och se den Robert så får jag höra sen vad du har att säga om detta!
 
Kan inte bara tro att någon pivatperson skulle bygga något sådant!
 
När det sedan gäller slottsträdgården så skulle jag gissa på att den låg strax söder om handelsträdgården och sträckte sig mot öster, kolla Robert skall du få se vad frodigt och bördigt det verkar vara där i sänkan - där växte det nog bra!
 
Vi hörs!
 
Ulf

312
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-28
« skrivet: 2007-06-27, 21:16 »
Hej på er igen...kände att jag bara måste berätta detta! Ikväll tog jag en promenad i det område som jag tror var Byrestad by (Sundsbruk idag) för att om möjligt försöka att klura ut var någonstans som Grevegården Och slottsåkern kunde ha legat (se inlägg ovan av Urban Sikeborg). Efter att gått på: Falevägen och tittat mig noga omkring fick jag se något mycket mycket intressant! Upp mot en höjd på motsatta sidan av norra vägen får jag se en ung. 50 meter lång mur som sträckte sig en 10 meter uppåt längs en brant bergvägg, längst däruppe på en platå ligger idag en villa men...VAD har stått där tidigare? Platsen ser ut att ha varit BEFÄST!! KAN det ha varit Grevegården som legat där en gång? Residerade Fartegn Unge - underlagman över norrland - där? Kanske att också den magnifika slottsträdgården låg i närheten? Det lustiga är ju...att bara ett stenkast ifrån ruinresten vid Birstaberget ligger än IDAG en handelsträdgård! Är detta en slump...eller har det inplanterats en stark trädgårdskultur just där...?  
 
Jag hittade även ett annat gammalt murparti efter Falevägen, jag skall försöka att fotografera allt detta och sedan lägga ut bilderna här så småningom!
 
Vänligen
 
Ulf

313
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-24
« skrivet: 2007-06-21, 17:18 »
Hej alla! Eftersom jag upplever att den sakliga diskusionen nu har avstannat och isället gått över på personangrepp...så tackar jag för mig denna gång och tänkte nu njuta lite av den vackra sommaren. Jag vill än en gång tacka dig Peter Karlsson för hjälpen att lägga ut rek- bilden ifrån början då jag tror att den är viktig för framtida forskning i ämnet.
 
Jag tycker att diskusionen har varit givande trots allt och mycket intressant har kommit fram, framtiden får utvisa om detta med Carolus var äkta eller inte. Du som har material ang. denna sak eller annat intressant...tveka inte att lägga ut detta här eller ta kontakt direkt med mig.
 
Jag önskar alla seriösa släktforskare: trevlig midsommar!
 
Ulf

314
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-21
« skrivet: 2007-06-21, 00:31 »
Nej vänner, jag tror inte att inlägget var något skämt, tror inte att man skriver skämtinlägg på det viset. Det är rena spekulationer från er som antager att det är någon som driver med mig, tills motsatsen är BEVISAD tar jag inlägget på allvar!
 
Jag upprepar min fråga till alla på AF: Någon som känner till denne man Carolus Landherbringe? Jag menar ALLVAR med min fråga - jag har inte tid att leka!
 
Vänligen
 
Ulf

315
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-21
« skrivet: 2007-06-20, 16:19 »
Men snälla Peter...du måste väl läsa inlägget som det står! Personen som lade in det skrev ju tydligt och klart att han inte kunde gå o godo för innehållets äkthet utan bara förmedlade en avskrift han fått från en vän - som idag är död! Han skriver ju också att experterna på AF får nu taga över detta...
 
Jag tycker texten är mycket, mycket intressant och skulle inte alls bli förvånad om den är sann och trovärdig, varför? Jo...jag ser ju att mycket i den utlagda texten stämmer så bra med de fynd vi har gjort där i sluttningen av Birstaberget! Att det bara funnits ETT torn på slottet/borgen...att det varit en träpallisad runt detsamma...att slottet/borgen byggts ut stegvis...först fanns tornet och sedan har man byggt på eftersom...
 
Jag kan inte förstå hur ni så snabbt bara kan avfärda detta som ett skämt eller falskinlägg! Om ni är seriösa forskare så kan ni väl avvakta lite så får vi undersöka detta lite närmare innan det förkastas.
 
Jag frågar nu hela det samlade släktforskarsverige: Finns det någon som känner till denne man Carolus Landherbringe?
 
Framåt vi gå...
 
Ulf

316
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-21
« skrivet: 2007-06-20, 01:14 »
Marc: Har du hört talas om denne Carolus Landherbrine och hans bok?
 
Vänligen
 
Ulf

317
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-21
« skrivet: 2007-06-19, 03:46 »
Hej Arne! Hoppas du får uppleva en trevlig midsommar med härlig dragspelsmusik!
 
Ulf

318
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-21
« skrivet: 2007-06-18, 22:24 »
Hej Urban och tack för ditt svar! Men jag känner till att ingen sitter inne med hela sanningen utan alla kan missa något och därför är det så bra med ett sådant forum som AF...att vi kan ventilera åsikter och fakta mot varandra. Skulle du kunna få fram exakt vad Huitfeldt skriver om Byrisholm?
 
Jag tycker att vi skall vara försiktiga att döma ut texten som lades ut innan alla kort finns på bordet! Jag tror inte alls att denne person, Göran Olsson, driver med oss - varför skulle han göra det?
 
Till alla här på AF: Finns det någon som hört talas om denne man: Carolus Landherbringe? Namnet låter utländskt.
 
Vänligen
 
Ulf

319
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-21
« skrivet: 2007-06-18, 21:37 »
Tack Urban för ditt svar ang. Huitfeldt! Men hur kan du vara så säker på att Göran Olsson driver med oss? Har du hört talas om denna bok?
 
Vänligen
 
Ulf

320
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-21
« skrivet: 2007-06-18, 21:17 »
Nej Göran Löfstedt, här håller jag inte med dig. Den person som lade ut texten hade inte för avsikt att sabotera något utan ville enbart hjälpa till! Jag uppmanar dig Göran att lägga åt sidan dina upprepade misstankar mot speciella personer här på AF och istället koncentrera dig på sakfrågorna.
 
Vänligen
 
Ulf

321
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-21
« skrivet: 2007-06-18, 21:11 »
Till Peter Funke: Det betyder precis som det står, finns inget att tillägga!
 
Ulf

322
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-21
« skrivet: 2007-06-18, 21:09 »
Kommentar till Carls inlägg: Vadå inte fanns några stormän i norrland? Har du missat frälsestenen i Sköns kyrka eller den vetenskapligt bevisade frälsesläkten som bodde och verkade i Medelpad under 1300-talet - den som hade en böjd arm som frälsevapen - har du missat detta? Har du inte hört talas om frälsesläkten Rålamb från Hälsingland?
 
Kunde inte svenska folket läsa år 1693? Såvitt jag förstått kunde merparten läsa men man kunde inte SKRIVA - rätta mig om jag har fel! Folk lärde sig läsa genom Bibeln som var skriven på svenska efter reformationen.  
 
Ulf

323
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-18
« skrivet: 2007-06-18, 20:39 »
Till Peter Funke: Sawertism betyder ung. följande: Den som drabbats av Sawertism har fått en allvarlig åkomma! Symtomen komer smygande och börjar först med att personen tror sig vara tillbaka i medeltiden. Efterhand tilltager dessa illusioner och den drabbade kan till och med börja kalla sig för riddare eller sagoprins, han börjar leta efter påhittade sagoslott på de mest konstiga ställen...han ser vattenbrunnar och murar lite här och där...det bästa botemedlet mot den hänryckta är då...att slå en hink kallt vatten över densamme och hota med att Anbytarvärden kommer snart...!
 
Nu vet du Peter vad Sawertism är!
 
Ulf

324
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-18
« skrivet: 2007-06-18, 20:27 »
Till Kenneth Bengtsson: Vi kan väl ta det lite lugnt...denne Göran Olsson skrev ju att han bara vidarebefordrade inf. som han fått av en vän, han skriver ju att han själv inte kan gå godo för innehållets äkthet!
 
Till Urban Sikeborg: Känner du till denna bok Urban (som Göran nämner om ovan)? Marc Hernelind, känner du till boken?
 
Vänligen
 
Ulf

325
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-18
« skrivet: 2007-06-18, 19:57 »
Till Peter Funke och Lotta Nordin: Jag hoppas att ni inte är motståndare till framåtskridande forskning? Ni verkar vara anhängare till statisk vetenskap - formerna är viktigare än innehållet!
 
Vänligen
 
Ulf

326
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-18
« skrivet: 2007-06-18, 19:29 »
Till Peter Funke: Ja, men kväll är underdogen glad...jag har satsat nu så mycket tid och kraft på detta ämne och så läggs denna text ut...helt oväntat! Tiden kommer att avgöra hur trovärdig denna textkälla är - och det är bra att ni kollar upp allt då jag inte är någon motståndare till sann vetenskap - men jag ser ju i texten hur allt som står där stämmer väl överrens med de arkeologiska fynd vi gjort och detta är mycket stort! Enligt texten ovan skall det bara ha funnits ett stort torn vilket jag också har gissat. Vi ser även att ringmuren skall ha varit av trästockar (överst) vilket också verkar stämma med norrländska förhållanden. Vi ser också av texten att murrester skall ha funnits där synligt redan år 1693 och förmodligen skådats personligen av denne Carolus, han skriver ju: efter wad förtalts mig i trachten, han hade ju alltså själv varit i trakten!
 
Detta är stort, mycket stort!
 
Vänligen
 
Ulf

327
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-18
« skrivet: 2007-06-18, 19:06 »
Till Urban Sikeborg och andra: Jag har nu fått svar från Kungliga Biblioteket och det fanns inget om Byrisholm där på sid 111 i Huitfeldts danska rikskrönika, bara så ni vet!
 
Men vad gör väl det...nu har vi fått en fantastisk text utlagd av Göran Olsson! Om du Göran inte vill medverka mer här på AF men har mer att säga om denna text så kan du maila mig på: composerulf@hotmail.com så kan jag vidarebefordra informationen! Jag tycker att texten är otroligt intressant och jag kan direkt se hur den verkar stämma med de fynd vi gjort där i sluttningen av Birstaberget!
 
Tack än en gång Göran!
 
Vänligen
 
Ulf

328
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-18
« skrivet: 2007-06-18, 05:52 »
Till Olle Elm: Jag klickade på länken till riksantikvarieämbetet som du lade ut och sedan provade jag att söka på: slott i Birsta på deras hemsida...men fick inte upp något! Tydligen krävs en hel del jobb till innan myndigheterna vaknar...o hej o hå...
 
Till Peter Karlsson igen: Du kan vara lugn Peter...jag har absolut INGET att göra med den utlagda texten, den kom lika oväntat för mig (fast jag ser den som en skänk får ovan) som för dig - lugna ner dig!
 
Vänligen
 
Ulf

329
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-18
« skrivet: 2007-06-18, 05:02 »
Hej igen! Jag har nu i några timmar analyserat den utlagda texten ovan och kommit fram till några saker - om vi nu antager att texten är tillförlitlig och sann - vi ser att en stenfot näms som skall vara 4 alnar. En aln är ung. 0,6 meter och då blir stenfoten ung. 2,4 meter hög - jag förmodar att det är höjden som menas. Vi vet sedan att en av murarna vid skogsbrynet är 3 meter bred (och uppskattades av Roberts vän till en 4-5 meter bred en gång i tiden!). Vi ser alltså framför oss (drömvärld!) en ringmur av först en stenfot och som sedan bygger på med trästockar! Om vi anatager att en stock var ung. 6-7 meter lång och man körde ned den en 1 1/2 meter ned i stenfoten och kilade fast den där så får vi en höjd på ung 7-8 meter på den dubbla ringmuren!!!! Sådärja...äntligen börjar vi få fram något som kan kallas för ett slott/borg!!
 
Vi kan även läsa i texten att denne: Carolus Landherbringe hela tiden hänvisar till den lokala traditionen...alltså den gamla berättarsägnen som jag nämt om så många gånger.
 
En annan viktig sak vi får reda på i denna text är: att år 1693 så FANNS ruinrester kvar efter murarna (Allenast rudera af murarna kunna idag skiönias!! Kanske hade denne Carolus sett dem med egna ögon? Ser du Robert...murarna fanns tydligen år 1693!
 
Vi får även reda på att det ensamma tornet först stått där (i the äldsta dagarna) - alltså innan ringmurarna byggdes. Därför TROR jag att det KAN ha gått till såhär: Tornet byggdes av de gamla Hälsingehövdingarna och användes av dem i händelse av krig eller kanske också som bostad. Denna byggnad kallades då för Skönsborg. Vid 1000-talet så så kommer Burar upp från Uppsalatrakten (Skokloster?) och så småningom övergår detta torn till denna släkt, man döper då om tornet till Byrisholm eller Bures-holm (som sedan blir Birisholm på 1300-talet).
 
Först då den store nationalhjälten Fale hin Unge träder fram får släkten medel att bygga en riktig borg - med stil och klass! Man renoverar upp hela tornet med dess ev. murar runt omkring, man bygger dessutom till - med kungliga medel - en dubbel ringmur med träpallisad överst. Slottet/borgen upplever nu sin glansperiod och stora fester (torneringar, ringränning mm.) hålls där. Kungen själv - Erik X - kommer ibland upp med alla sina stormän och hälsar på och då får man inte knussla med varken mat eller dryck! Glöm inte att det står i texten om Fali Bureus som en rik och mäktig man...Fale regerar sitt norrländska rike med stor kloket och mildhet och blir mäkta populär bland folket, så småningom gifts hans barn ihop med gräddan av frälset från söder...de stora jordegegendomar som släkten äger borgar för goda partier!
 
Efter 1200-talet sker dock ett snabbt förfall av slottet och det förlorar sin militära betydelse, nya borgar och befästningar som Faxeholm, Styresholm, Korsholm tar över - befolkningen i Birsta glömmer dock inte så lätt utan allt bevaras muntligt.
 
Dramat går vidare...
 
Ulf

330
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-18
« skrivet: 2007-06-18, 01:59 »
Till Olle Elm: Det står även på inf.skylten där i Nolby vid stenen att namnet Buri/Bure är helt unikt för denna sten!
 
Till Robert Hammarstedt: Har du någon aning om vart stormannagården: Buregården legat där i Nolby?
 
Vänligen
 
Ulf

331
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-18
« skrivet: 2007-06-18, 01:46 »
Till Per Göthe: Sådärja...så var bortförklaringarna igång igen...ingen av er kunde svara på mina frågor och nu är ni i kast med att direkt döma ut en intressant text som ovetenskaplig...mönstret går igen! Varför inte vänta en aning innan  ni dömer ut den nya texten...se också hur väl dess innehåll verkar stämma med de fynd vi gjort, glöm heller inte bort Huitfeldt!
 
Vänligen
 
Ulf

332
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-18
« skrivet: 2007-06-18, 01:39 »
Finns det någon med kunskaper om hur träpallisader med stenfot byggdes och såg ut? Stod stockarna på stenfoten eller framför denna?
 
Vänligen
 
Ulf

333
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-18
« skrivet: 2007-06-18, 00:13 »
Till Göran Olsson: Fantastiskt!! Tack för att du lade ut detta!! Var rädd om den där boken och försök att ta kopior på denna viktiga text! Du får gärna skicka mig några med lite mer inf. om boken och dess tillkomst!
 
Här ser ni nu...alla här på AF som väntat på skriftligt material att det FINNS  sådant! Här kommer mycket av förklaringar...tydligen så har det varit en träpallisad runt slottet/borgen och det kanske är därför som de murrester vi hittat varit så låga - det står ju om en stenfot där i texten på 4:a alnar. Vi kan också utläsa att det stått bara ett torn där vilket jag också har föreslagit.
 
Ja, vad säger ni nu då...alla experter om denna text som lagts ut? Tycker ni inte att detta är intressant?
 
Själv väntar jag på svar från Kungliga Biblioteket ang. Huitfeldt.
 
Vänligen
 
Ulf

334
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-18
« skrivet: 2007-06-17, 23:57 »
Till Peter Karlsson: Jag har INTE skrivit något under falskt namn, jag gör ALDRIG sådant!!
 
Till Robert: Det stod på inf.skylten där vid högomskullarna namnet Arn, som sedan tydligen har översatts med Örn! Du kan åka dit och se det själv!
 
Vänligen
 
Ulf

335
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-18
« skrivet: 2007-06-17, 08:10 »
I morse då jag kört taxi klart...körde jag förbi runstenen vid Högom (Granlo) och tittade på den, där står faktiskt namnet Arn!! Visste du det Robert? Men det verkar översättas till Örn?
 
Vänligen
 
Ulf

336
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-18
« skrivet: 2007-06-16, 16:35 »
Till eder alla: Kom ihåg vad jag skrev ovan om Bjälbo-gården Jarlasätet att idag finns inte ett spår kvar av den! Det hinner hända en del på 800 år...kom ihåg det!
 
Vänligen
 
Ulf

337
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-18
« skrivet: 2007-06-16, 16:19 »
Till Östen Händel: Vad tror du...skulle man kunna se släktskap på 1000 års avstånd genom DNA?
 
Till Marc och Robert: Känner ni till de tre kristna gravarna strax söder om Kivssle-kapell i Nolby (1200-talet)? Det kan ligga Burar där!
 
Vänligen
 
Ulf

338
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-18
« skrivet: 2007-06-16, 15:55 »
Till Per Göthe: Ja, jag lever i en drömvärld och jag tror att jag är en sagoprins...nöjd nu??
 
Ulf

339
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-16
« skrivet: 2007-06-16, 07:16 »
Till Eder usle undersåte och träl: Kan jag glimta ett erkännande i ditt svar på fråga nr. 2...att det byggts upp en försvarsanläggning där?
 
Till Peter Funke: Det där om sagoprinsessan lät bra - be henne ringa mig!
 
Till Per Göthe: Jaha, då var vi alla släkt med Birger Jarl...är vi alla då kungliga?
 
Sagoprinsen
 
Ulf

340
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-16
« skrivet: 2007-06-16, 06:49 »
Tillägg...Robert...jag håller på att kolla upp Huitfeldt nu...enligt Urban Sikeborg skall han ha nämt slottet Byrisholm på sid. 111 i sin danska rikskrönika! Varifrån har han fått det namnet?  
 
Ulf

341
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-16
« skrivet: 2007-06-16, 06:40 »
Hej Robert! Du skriver att: DNA lär vara svårt att hitta... men känner du till de tre kristna gravarna strax söder om Kvissle-kapell? Tänk om det är Burar som ligger där? Tänk om man skulle kunna få fram DNA-från kvarlevorna där och jämföra med mig!? Tänk om ett DNA-test skulle visa på släktskap! Skulle inte gåtan om Bure-ätten vara löst då?
 
Vi behöver en jordscanner Robert!
 
Vänligen
 
Ulf

342
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-16
« skrivet: 2007-06-15, 17:54 »
Som sagt var...mina frågor står kvar...obesvarade!
 
På samma sätt står den mäktiga griftestenen kvar i Sköns kyrka...med sina obesvarade frågor...den vittnar om stora händelser och dramatik från forntiden...stormän, krig, borgar och slott!
 
Stormannahälsningar
 
Ulf

343
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-15
« skrivet: 2007-06-15, 06:19 »
Till Arne och Kenneth: Men ni har haft Evert Taube...och Sundsvall har sjösala Ulf!
 
Havsbandshälsningar
 
Ulf

344
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-15
« skrivet: 2007-06-15, 06:10 »
Ursäkta mig...Rhyzelius citat skall vara: Birisholm och inte Byrisholm - det senare namnet skall visst finnas i Huitfeldts rikskrönika sid:111 enligt Urban Sikeborg. Jag håller på att kolla upp detta nu med Kungliga Biblioteket.
 
Ulf

345
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-15
« skrivet: 2007-06-15, 05:57 »
Till Kaj Janzon: Nej Kaj, jag har inte fått något svar på de sex frågor jag ställt ovan från riksantikkvarieämbetet - det måste du väl ha sett om du kollat upp detta? Det enda man svarade mig på var Ryzelius citat av Byrisholm man menade att det rörde sig om en föväxling av namn, att det skall vara Styresholm. Nu har dock nya fakta kommit framkommit ang. detta...att det kan röra sig om ett citat från den danske historikern Huitfeldt, men om detta verkar du vara helt ointresserad! Jag fick också veta att man inte för närvarande kunde göra någon grundlig undersökning av området på grund av penningbrist.
 
Förmodligen måste det till id?ella krafter - som vanligt - för att det skall hända något. Ingen som har en jordscanner att låna ut?
 
Men kanske du kan ge mig acceptabla svar på mina enkla frågor ovan Kaj?
 
Vänligen
 
Ulf

346
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-15
« skrivet: 2007-06-14, 23:20 »
Jodu..Kaj Janzon, det verkar vara fler som tappat tangentbordet...jag får heller inga svar på mina frågor!
 
Ulf

347
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-15
« skrivet: 2007-06-14, 23:05 »
Till Arne: Tack för de värmande orden...kanske man skulle bo på väst-kusten...salta bad...trevliga människor...
 
Till Robert Hammarstedt: Känner du till fornfynden i Myre (ligger strax norr om Njurundabommen)? Och alla gravkullar som ligger strax väster om Nolby...Viforsen (enorm kulle!)...Tuna...etc.? Tänk om Burar huserat däromkring med, ägt åkrar osv.?
 
Vänligen
 
Ulf

348
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-15
« skrivet: 2007-06-14, 17:08 »
Till Stefan Simander: Allt det du tar upp har redan skett! Länsmus?et är informerad om de två murarna, riksantikvarieämbetet likaså, mus?et i Sundsvall har också fått material. I två år har jag gått ut nu med inf. om allt detta, debatter har rasat i AF i månader, Peter Karlsson, Robert Hammarstedt mfl. har lagt ut den ena kartan efter den andra, de har kollat upp lantmäteriet etc. Amatörforskare i både historia, genealogi och arkeologi har följt denna debatt här på AF och yttrat sig, medier är informerad om fynden...snälla Simander ALLT har nog redan gjorts ang. denna sak! Skulle det finnas en enkel förklaring på de frågor jag ställt ovan skulle det nog ha kommit fram vid det här laget MEN så har INTE skett!!
 
Och då menar du...att jag skall böja mig för faktum!...jag måste småle...Köra Stefan Simander...skulle det enligt dig kunna vara  OMÖJLIGT att jag faktiskt skulle kunna ha RÄTT? Att den enklaste förklaringen på mina frågor är: att det HAR legat ett gammalt slott/borg där!!
 
Roligt att du gillade min låt...tydligen finns det iallefall ETT område jag är bra på!
 
Trevlig sommar!
 
Ulf

349
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-15
« skrivet: 2007-06-14, 01:28 »
Jo, kanske Lars Nylander kan var med i svarokören...du som inte anser detta vara seriöst...visa nu hur seriös DU är!
 
Ulf

350
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-15
« skrivet: 2007-06-14, 01:09 »
Till Peter Karlsson: Jag får inte fram kartorna!
Har vi inte fått fram nog med kartor nu Peter?
 
Ok...då tar vi om det:
 
Frågor:
 
1. Vad föreställer den lilla rundeln längst till höger på min rek.bild? Vad har stått där?
 
2. Varifrån kommer de ENORMA stenmassor som ligger på åkern strax framför ruinsresten?
 
3. Om den stora muren vid ruinresten är gjord i modern tid av Sköns Kommun, VARFÖR är den då bara halvfärdig och slutar mitt i en länga? Tror någon att en kommun bygger prydnadsmurar på detta sätt?
 
4. Anser Audiotoriet på AF att det rör sig om en slump att precis där den stora halvrundeln till höger legat pumpar det upp vatten ur marken idag då det regnar! Varför just DÄR och ingen annanstans!?
 
5. Är det en slump att precis där vi funnit ruinsresten placerar den gamla berättasägnen Fale Bures slott?  
 
6. Är det en slump att de två murarna som vi funnit uppe vid skogsbrynet timar ruinresten exakt (se bilden)! Tycker ni inte att det verkar vara lite väl mycket slumpar här och tillfälligheter? Om murarna hade legat rakt oanför ruinsresten hde man ju direkt kunnat avskriva allt tal om ringmurar runt slottet - håller ni med?
 
Snälla Nicklas Rosenbalck, Stefan Simander, Lars Öhman och alla andra...försök iallefall att svara! Om ni däremot inte gör det...tycker jag också att ni skall sluta upp med att raljera med mig (och även Marc) från och med nu!
 
Vänligen
 
Ulf

351
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-13
« skrivet: 2007-06-13, 23:19 »
Men alla ni som så raljerar med mig och försöker att fördumma mig...försök nu då att ge acceptabla och godtagbara svar på mina frågor ovan ang. ruinresten - varför denna tystnad?
 
Niclas Rosenbalck då...du verkar ju veta så mycket...du läxar ju upp än den ena än den andra här på AF...kan du besvara mina frågor?
 
Väntar med spänning...
 
Ulf
 
Ulf

352
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-13
« skrivet: 2007-06-13, 05:22 »
Bravo Marc! Du är en kämpe!
 
Roligt att du är tillbaka Göran!
 
Upp till kamp!
 
Ulf

353
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-13
« skrivet: 2007-06-13, 04:26 »
Till Robert: Och om det är murarna vi sett där i sluttningen...vad skulle detta bevisa? De kan väl ha funnits där långt innan husen byggdes? Jag hävdar ju att de är minst 800 år gammal!
 
Ingen som känner sig manad att ens försöka att besvara mina frågor (se ovan)?
 
Vänligen
 
Ulf

354
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-13
« skrivet: 2007-06-12, 17:26 »
Jo...varför fokuserar ni hela tiden på de två murarna? varför säger ni inget om ruinsresten? Förklara för mig vad den lilla rundeln till höger haft för funktion? Förklara för mig varifrån de enorma stenmassorna kommer som ligger framför ruinresten ute på åkern? Förklara för mig varför det pumpar upp vatten ur marken precis där den stora halrundeln till höger legat?
 
Jag väntar på svar!
 
Ulf

355
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-13
« skrivet: 2007-06-12, 16:49 »
Till Jan-Christer Strahlert: Du skriver ovan: Är Birger Jarl släkt med Fale Bure??? Jag förmodar att du skojar lite...men är frågan verkligen så absurd?
 
Låt mig återigen citera ett litet stycke från boken: Jarlens Sekel skriven av historieprofessor Dick Harrison, utg. år 2002.
Sid. 179 långt ned: Det svenska stormannaskiktet var under alla omständigheter numerärt litet. Alla kände alla, och släktförbindelser var legio. Om vi nu antager att denne Fale hin Unge verkligen funnits KAN han ju faktiskt ha varit släkt med Birger Jarl, det är inte alls omöjligt enligt vad vi läst ovan!!
 
Till Peter Karlsson: Som du kan se med dina egna ögon på min rek.bild så finns det både stenmurar och ruinsrester där vid Birstaberget, det finns både muntliga och skriftliga källor (se ovan) som talar om ett slott i Birsta... så sluta nu att kalla detta för spekulation!
 
Jag har nu ringt till Kungliga Biblioteket och hört mig för ang. Huitfeldt, de kunde inte svara på mina frågor direkt över telefonen så jag har mailat dem istället, vi får se vad som händer.
 
Fortsättning följer...
 
Ulf

356
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-13
« skrivet: 2007-06-12, 05:25 »
Om jag bara vore 20 kilo lättare skulle jag kunna spela huvudrollen i en film om Fale Bure...jag  har ju både börden och skådespelartalangerna. Marc kunde kanske vara en Ärkebiskop och Björn Thunberg någon statist av något slag...
 
Nej...idag måste jag nog ringa till Kungliga biblioteket ang. Huitfeldt!
 
Sov gott och dröm om 1200-talet!
 
Ulf

357
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-11
« skrivet: 2007-06-11, 22:57 »
Vem är denne Arn Magnusson...? Här sysslar vi inte med sagor utan med realiteter!!
 
Ulf

358
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-11
« skrivet: 2007-06-11, 22:54 »
Jo...det skall stå 1210 efter 18 juli ovan!
 
Ulf

359
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-11
« skrivet: 2007-06-11, 22:42 »
Mera påfyllning (se ovan)...och släkten expanderade söderut...till slut hade man inte bara intagit huvudstaden Stockholm (Olof Bure, Överborgmästare år 1621) utan man kontrollerade även en stor del av södra delen av landet - Jacob Burenschiöld, Friherre och Guvernör över Skåne (1700-talet).
 
En fantastisk tanke...det står på sid. 175 i samma bok ang. Birger Jarl (se ovan): Kanske, kanske var han i egenskap av krigisk pojkspoling med vid den ödesdigra drabbningen vid Gestilren den 17 eller 18 juli... Författaren av boken tror att Birger föddes år 1200. Tänk om...Fale hin Unge var mentor för den unge stormannaynglingen i konsten att kriga? Var det därför som Birger Jarl blev en sådan duktig taktiker på slagfälten...han hade haft en sådan bra lärare!?
 
Dramat fortsätter...
 
Ulf

360
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-11
« skrivet: 2007-06-11, 20:27 »
Påfyllning...Jag citerar ur boken Jarlens Sekel skriven av historieprofessor Dick Harrison, utg. år 2002 på Ordfront Förlag.
 
Sid. 181 ang. Birger Jarls stamgods BJälbo: Själva Bjälbo ligger mitt i en böljande slättbygd strax väster om Skänninge. Inga lämningar av gården, jarlasätet har identifierats, varken fredliga palatsbyggnader eller försvarsanläggningar med vall och grav. Däremot kan alla besökare ännu imponeras av det ovanligt stora kyrktornet, vilket ofta har tolkats som en bostad, åtminstone för ofärdstid. enligt vedertagen uppfattning byggdes tornet av Birger Brosa i slutet av 1100-talet.
 
Här ser vi...att av den stora gården Bjälbo finns inte ett spår kvar idag...men i Birstasluttningen har vi iallefall hittat två stenmurar och en stor ruinrest! Är det någon som tvivlar på att stamgodset Bjälbo inte funnits?
 
Jag citerar vidare ett litet stycke lite längre ned på samma sida (181): Det är på platser likt Bjälbo som vi finner familjens stamgods och maktbaser. I takt med att ätten tillväxte i makt och rikedom utsträckte de sitt välde och sina egendomar över alltfler landsändar. Vi kan följa deras väg till framgång genom att lokalisera gravarna. Slut på citat.
 
Byt ut namnet Bjälbo mot Birsta och Birger Jarl och hans släkt mot Fale Bure och hans efterkommande...(OBS!! Rek.!!)...I takt med att Bure-ätten växte i makt och rikedom...utsträckte de sitt välde och sina egendomar...både norrut mot Bureå...och söderut mot Gävle...vi kan följa deras historia genom gravar...som griftestenen i Sköns kyrka...de tre kristna gravarna i Nolby...etc.
 
Fortsättning följer...
 
Ulf

361
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-11
« skrivet: 2007-06-11, 18:17 »
Ja, men ni kan aldrig komma ifrån att figuren som är inritad där vid Skönsområdet är samma figur som markerar borgen Faxeholm längre ned! Allt tal om att det skulle röra sig om en kyrkoruin blir ren spekulation. Jag tror att den borg som avses är Byrisholm i Birsta!
 
Till Rune Stensson: Jag känner till detta...jag tror att Burar först bodde där i Nolby (1000-talet) och att de sedan flyttade till Birsta (Byrestad) 1200-talet. Något slott/borg tror jag inte funnits i Nolby.
 
Ni har ju själv settt att Hälsingekungen finns inritad på kartan...VART låg hans slott/borg?
 
Ingen som är intresserad av Huitfeldts ord om Byrisholm?
 
Vänligen
 
Ulf

362
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-11
« skrivet: 2007-06-10, 19:32 »
Till Leif Nygård: Jag känner inte till något slott/borg i Njurunda, gör du!!!???
 
Till Lars Öhman: Jag anser att den flod du kallar Ljungan är Indalsälven och att Ljungan ligger strax nedanför (se ortens Gnarps läge!)! Därför skall - enligt mig - namnen: Skön och Njurunda (inkl. kyrkor och slott) flyttas ned en bit på kartan! Den flod du kallar Indalsälven tror jag är Ångermanälven. Så var det med det.
 
Vänligen
 
Ulf

363
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-11
« skrivet: 2007-06-09, 18:48 »
Till Leif Nygård: Tack för ditt fina inlägg ovan! Han kanske visst fick höra talas om slottet Byrisholm Och Bure-ätten, men han kanske måste begränsa sin hitorieskrivning så att den inte svällde över, det fanns helt enkelt inte plats för alla gamla berättelser? Kanske att Johannes Bureus sedan såg att här fanns det en lucka i histrieskrivningen som han förskte att fylla med sin bok Sumlen?
 
Men Leif...förklara då för oss vilken borg som avses på bilden?
 
Vänligen
 
Ulf

364
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-11
« skrivet: 2007-06-09, 18:21 »
Till Henrik Törnqvist: Där skrev du något bra...ang. Sköns gamla medeltids kyrka! Om den nu var från 1100-talet hur kunde den då byggas om från ett slott till en kyrka i slutet på 1400-talet!? Här ser vi ytterliggare en anledning till att jag tror att slottet låg på annan plats!
 
Vänligen
 
Ulf

365
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-11
« skrivet: 2007-06-09, 18:10 »
Till Benny Borgstrand: Om du läser noga vad Kaj skriver om den stora slottsbranden 1697 så skriver han ju just att det blev en mängd RIKSRÅDSBREV förstörda! Men som jag uppfattat hans inlägg menar han att det mest fanns registrerat och kartlagt...ni får rätta mig om jag har fel. Men då kommer frågan: Var dessa register 100%:iga?
 
Kanske att Huitfeldt kände till detta riksrådsbrev, som nämner om: Birisholm/Byrishom?
 
Vänligen
 
Ulf

366
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-09
« skrivet: 2007-06-09, 18:00 »
Till Carl: Som jag sagt ovan...att man nämner just borgarna Faxeholm, Styresholm och Korsholm kag bero på: att här gällde det MILITÄRA angelägenheter, den gamla fornborgen Byrisholm kan ha haft sin militära blomstringstid på 1200-talet och sedan snabbt förfallit. Så länge Rhyzelius citerar namnet: Birishom från ett riksrådsbrev skrivet 1398 tycker jag att man skall ha stor respekt för det...det är ingen OMÖJLIGHET att det kan ha funnits ett brev till adresserat samma dag!
 
Men hjälp till nu Carl och få fram exakt VAD den danska historikern Huitfeldt har skrivit om slottet Byrisholm i sin rikskrönika sid. 111! Varifrån har han fått sina källor?
 
Vänligen
 
Ulf

367
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-09
« skrivet: 2007-06-09, 06:22 »
Till Björn Thunberg: Du har ingen yngre bror som heter Peter Thunberg - och som är mera positivt inställd tiil mig?
 
Till Leif Nygård: Hur du än vrider och vänder det...så finns det en borg inritad där vid Skönsområdet...en BORG och ingen kyrka!!
 
Ingen som kan få fram den danska historikern Huitfeldts ord om slottet Byrisholm på sid. 111 i hans rikskrönika?
 
Godnatt!
 
Ulf

368
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-09
« skrivet: 2007-06-08, 17:22 »
Till peter T: För min del får du gärna vara kvar i debatten, du har gjort storartade insatser här! Tack än en gång för den fina kartan!
 
Till Peter Funke: Har du läst något som inte jag läst?
 
Ingen som bor i närheten av Kungliga Biblioteket? Ingen som kan lägga ut Huitfeldts text om Byrisholm på sid 111 i hans rikskrönika - kan ha stor betydelse för den fortsatta debatten!
 
Nu skall jag iväg och simma igen...och sedan väntar taxin:
 
Simma lugnt. Härliga sommar!
 
Ulf

369
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-08
« skrivet: 2007-06-08, 02:00 »
Ingen som har möjlighet att kolla upp den danska historikern Huitfeldts rikskrönika och exakt vad han skrev om Byrisholm slott på sid. 111?
 
Enligt Urban Sikeborg skall boken finnas tillgänlig på Kunliga Biblioteket i Stockholm, ingen som bor i närheten...? Ingen som kan kopiera sidan och lägga ut texten här, jag kan bekosta kopieringskostnaderna och ev. andra utlägg - om det inte blir för dyrt.
 
Vänligen
 
Ulf

370
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-08
« skrivet: 2007-06-08, 01:42 »
Kan LIVSTORD borgen vara någon Kungsgård/fästning i Selånger?
 
Ulf

371
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-08
« skrivet: 2007-06-08, 01:20 »
Till Lars Öhman: Den flod du kallar Indalsälven (musslorna vid mynningen)är nog Ångermanälven...och jag tor att ljungan ligger strax nedanför de fem gröna träden.
 
Vänligen
 
Ulf

372
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-08
« skrivet: 2007-06-08, 01:15 »
Till Robert: Lägg gärna ut kartorna så vi får se dem! Att ruinresterna kanske inte finns markerad kan väl helt enkelt bero på att ingen tänkt på dem som slottsrester - ingen har brytt sig om dem!? Sedan nämner du om runda stenar...man tog väl vad man hade tillgång till häruppe i norrland...kom ihåg att det inte rör sig om någon Kungaborg av sydligt snitt!
 
Har du sett bilderna på Carta Marina? Ser du Robert att en borg finns inritad där i Skönsområdet! Vad är din kommentar?
 
Vänligen
 
Ulf

373
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-08
« skrivet: 2007-06-07, 20:10 »
Till Marc: Du citerar Renhold Olsson ovan...att han säger att Fale Bures slott skulle ha varit Norrlands förnämsta fornminne och en enastående turistattraktion. Men, det är ju inte försent...som sagt var...det är ju inte för sent...nya rön har ju gjorts...
 
Vänligen
 
Ulf

374
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-08
« skrivet: 2007-06-07, 20:03 »
Till Peter Funke: Du får fråga Robert själv vad han tycker om hans väns uppskattningar - jag tror att han har rätt! Allt faller nämligen på sin plats om man antager att det verkligen legat ett slott/borg där med en dubbel ringmur, allting stämmer!!
 
En fråga: Finns det någon som vet om runstenar ibland användes som begravningsstenar? Alltså...att man begravde folk under dem?
 
Vänligen
 
Ulf

375
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-08
« skrivet: 2007-06-07, 19:46 »
Hej alla igen! Jag har nu tittat på den stora kartan: Carta Marina och den är ju ett konstnärligt mästerverk! Ni nämner fästningen Vardehus, ja det var där som min förfader Klaus Gagge residerade i början på 1600-talet! Se också hur man har ritat in de eviga gränsstrider som stod däruppe mellan danskarna och svenskarna. Tycker att kartan är förvånandsvärt bra när det gäller proportioner, även om man tydligt kan se att norrlands längd är starkt överdriven i jämförelse med södra delen av landet. Marc, längst upp i bottenviken kan man se all handel som bedrevs där...av Birkarlarna bl. a.!
 
Men om nu denne Olaus Magni kände till borgen i Skön borde han då inte ha skrivit om den i sin historia? Är det någon som kollat det?
 
Han hade ju en bror som hette Johannes Magni, jag har ett citat här hemma från boken: Medelpads Fornminnen skriven av Arvid Engqvist.
 
Det lyder: Refererades allenast att Fahle eller Falle hin unge om hwilken Joh. Magni talar uthi Konung Erichs den Helges Historia, skall i Skiön hafft sitt Slått och grifft warandes på Grifften hans Wapn att see aff 2 bilor i Korse, hwilket och nu sigillum paroecia (=sockensigillet) äro.
 
Det är tydligen historikern Theet som skrivit detta citat år 1684. Lägg märke till att här näms också om ett slott!
 
Vad menas med detta? Är det brodern till Olaus Magnus som omtalas här?
 
Till Peter Karlsson: Det står ju i texten som handlar om Olus (vöbam, se ovan) att han även tog hänsyn till muntliga berättelser på sina resor, när han besökte Skön så kanske att han fick höra den gamla berättasägnen om Fale Bure och hans bravader och han kanske också besåg ruinresterna där vid Birstaberget med egna ögon? Tydligen ansåg han att detta var så trovärdigt att han vågade rita in en borg på kartan! Glöm inte att här har vi att göra med en mycket högt utbildad person som varit svensk ÄRKEBISKOP!
 
Varför det inte står så mycket om denna borg i skrifltiga källor kan bero på två saker: dels rör det sig om 1200-talet och då skrevs nästan inget ned och dels kan det bero på att borgen saknade all militärstrategisk betydelse under senare tid - den kanske förstördes helt under det blodiga 1400-talet? Där finns nog förklaringen också till varför man nämner Faxeholm, Korsholm och Styresholm så fort det gäller MILITÄR berydelse. Ser ni att borgen Korshom (i Finland) också finns med!
 
Till Peter T: Jag har kollat upp undersökningen av Östra Birsta som du länkade till. Den gäller inte det vi pratar om här utan berör en annan del av Birstaområdet.  
 
Tack till Peter & Peter för all hjälp med bilder och länkar!
 
Vänligen
 
Ulf

376
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-07
« skrivet: 2007-06-07, 01:47 »
Till Peter T: Finns även borgen Styresholm inritad högre upp på kartan?
 
Vänligen
 
Ulf

377
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-07
« skrivet: 2007-06-07, 01:41 »
Till Marc: Se till att du skriver ut de fantastiska bilderna som Peter T lagt ut!! Här ser vi att man vetat om att det funnits en borg vid Skönsområdet under 1500-talet!! Är inte detta otroligt?
 
Vänligen
 
Ulf

378
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-07
« skrivet: 2007-06-07, 01:07 »
Till Jörgen Tollesson: Nu har du fått en källa till...se borgen som är placerad vid Skön på de bilder som peter T lagt ut! Du får fråga Peter T varifrån han fått bilderna.
 
Ulf

379
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-07
« skrivet: 2007-06-07, 00:45 »
Intressant kvällsutflykt nr 2.
 
Även i kväll var jag upp till Bure-landet en sväng för att promenera lite. Jag besökte den mytomspunna runstenen och läste än en gång vad det stod på den. Den restes alltså av: Bergsven, Sigfast och Vide över Buri, fader sin. Jag noterade även igår då jag besökte det gamla kapellet från 1200-talet att det finns tre kristna gravar (mindre gravhögar) strax söder om ruinerna. KAN det vara: Bergsven, Sigfast och Vide som ligger begravd där?
 
Och Buri...ligger han begravd under runstenen? Finns det någon som vet något om detta? Kunde runstenar fungera som begravningsstenar? Har det hänt tidigare?
 
En tanke...Om vi antager att det är Burar som ligger begravda i de tre kristna gravarna strax söder om kapellet, om man då skulle gräva upp någon av dem och få fram DNA- från kvarlevorna och sedan jämför man dem med mig och man sedan skulle kunna se att vi var släkt! Skulle då inte hela gåtan med Bure-ätten då vara löst? Vad säger expert-panelen om detta?
 
Ulf

380
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-07
« skrivet: 2007-06-07, 00:30 »
Till Peter funke: Det var Robert Hammarstedt, en vän till honom och jag som fann den övergrävda kullen då vi skulle inspektera vattengropen. Denna grop som jag tror en gång kan ha varit en kallvattenkälla men som sinat efter årens gång (kanske att grundvattennivån sänkts eftersom?), stämmer min teori om en stakr ringmur som gick just där (östra delen) vid vattenhålet så kan man ju antaga att det legat ett starkt försvarstorn där - därav den utgrävda slänten?
 
Roberts vän var till stor hjälp och nytta vid besöket förra sommaren, det var han som gjorde en uppskattning av den breda muren där i backen - den som var 3 meter bred - att den en gång i tiden hade varit mellan 4-5 METER BRED!! Han gjorde samma uppskattnng ang. den andra muren - den som låg i den branta backen - att den också en gång i tiden varit ung. 4 METER BRED!! Och inte bara det...han ansåg också att de hade hört ihop och tillsammans bildat en rektangel. Har han rätt - vilket jag tror att han har - kan vi nog med gott samvete utesluta allt tal om kreatursmurar ur diskussionen! Det var även han som först kunde se att den mindre muren (västra delen) - som låg i den branta backen - hade fortsatt upp mot berget, det fanns stenrester kvar som visade det.
 
Se och njut nu Peter Funke på bilderna som Peter T lagt ut! Ser du borgen där i Skön!!??
 
Vänligen
 
Ulf

381
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-07
« skrivet: 2007-06-07, 00:03 »
Jo...även orten Skön är felplacerad, den skall också ligga strax söder om Indalsälven.
 
Ulf

382
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-07
« skrivet: 2007-06-06, 23:59 »
Hej Peter...och tusentack för de fina bilderna!!
 
Det här var ju mycket intressant...kan det vara slottet/borgen Byrisholm som är inritad där? Vi ser ju tydligt att det rör sig om en borg då det är samma figur som Faxeholm längre söderut. Borgen ligger dock på fel sida om Indalsälven...den skall ligga strax söder om den, men det ligger väl inom felmarginalen!
 
Mina damer och herrar...här kanske vi har slottet: Byrisholm beläget i Birsta framför våra ögon! Se och njut...
 
Fantastiskt Peter! Sov gott!
 
Ulf

383
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-07
« skrivet: 2007-06-06, 19:14 »
Tillägg: Marc och jag har lite olika uppfattningar om VAR slottet/borgen låg. Det finns enligt mig några faktorer som talar för den placering som rek.-bilden (ovan) visar.
 
1. Sköns gamla medeltidskyrka är alldeles för liten för att kallas för ett slott!
 
2. Förmodligen fanns det större förutsättningar för en vattenrik kallvattenkälla i sluttningarna vid Birstaberget - vatten rinner ju ned från höga berg.
 
3. Birstaberget är betydligt högre än kullen vid Sköns kyrka. Man hade nog bra kontroll över hela området om en skara vältränade bågskyttar tog posto däruppe! Jag tror ju också att en ringmur gick runt själva krönet av berget och att det förmodligen också fanns någon form av fort däruppe.
 
4. Den gamla berättarsägnen förlägger slottet dit. Om slottet funnits vid Sköns kulle varför finns det då inte mera arkeologiska kvarlevor av det i närområdet där? Var finns resterna efter ringmuren? Var finns den viktiga vattenkällan (eller källådern)? Vi har ju åtminstone hittat två stenmurar - varav en är 3 METER BRED! - plus ruinrester efter både rundlar och en mur där vid Birstaberget. Vidare har vi där i sluttningarna sett bilder på enorma stenmassor som förstört en bra bit av en åker...VARIFRÅN kommer dessa stenmassor?
 
Vänligen
 
Ulf

384
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-07
« skrivet: 2007-06-06, 18:54 »
Så...lite kompletteringar ang. rek.-bilden jag lagt ut: jag citerar några rader igen ur boken Jarlens Sekel skriven av historieprofessor Dick Harrison, utg. år 2002 på Ordfront Förlag.
 
Citaten gäller borgbyggande på 1200-talet.
 
Sid. 135 längst ned: En brunn var självskriven, annars skulle törsten knäcka motsåndsviljan under belägring. För att göra borgen verkligt stark krävdes att både torn och mur var konstuerad av sten, (texten fortsätter på sid. 136) men detta var en kostnadsfråga som man ofta tvingades kompromissa om. Porten skulle om möjligt täckas av ett torn och vara länkad till en vindbrygga. Den medeltida uppfinningsrikedomen var stor när det gällde att skydda just porten, som under inga omständigheter fick bli anläggningens akilleshäl. Här kunde en fiende överraskas av fällgaller, skållhål för kokande vatten och fallgropar. Ett verkligt komplement till kärntorn och mur var flankeringstorn, det vill säga torn som stod ut framför en ringmur och gav försvararna möjlighet att skjuta åt flera håll.
 
Vidare längre ned på sid. 136: Att bygga borgar var kostsamt och största vikt lades vid den centrala anläggningen med torn och mur, huvudborgen. Endast de allra starkaste svenska kungaborgarna hade kärntorn, ringmur, komfortabel bostad, rymlig förborg och fullgott yttre försvar. Ett billigare alternativ var att enbart anlägga en så kallad barfredsborg. Termen barfred, ett tyskt ord av oklart ursprung, syftade under medeltiden på ett torn, flyttbar eller fast. På franska och engelska avser termen ett klocktorn (fr.beffroi, eng belfry). I moderna svensk borgterminologi avser vi ett ensamt torn som anlagts som borgens enda egentliga försvar. Så skedde i regel när det senmedeltida frälset byggde borgar, men även de kungliga borgarna i Kalmar och Stegeborg förefaller ursprungligen ha varit anlagd på det viset. Slut på citat.
 
Här ser vi hur viktig en vattenkälla var för borgens uthållighet vid belägring.
 
Vidare näms flankeringstorn i texten...är det ett sådant man ser grundresterna efter när det gäller den lilla rundeln till höger på min bild?
 
Sedan talas det om att vissa borgar - av kostnadsskäl - bara hade ETT stort befäst torn och resten var murar. Kan det ha varit ett sådant slott/borg där i Birsta? Kan den stora (halv)-rundeln till höger vara slottets ENDA torn - därav den (förmodade) viktiga vattenbrunnen i källaren?
 
Detta är intressanta fakta som tål att begrundas!
 
Vänligen
 
Ulf

385
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-07
« skrivet: 2007-06-06, 18:04 »
Hej Jörgen! Listan ser fin ut...lägg till den danska historikern Huitfeldt också som - enligt Urban Sikeborg, se ovan - tydligen nämner slottet Byrisholm i sin rikskrönika!  
 
Vänligen
 
Ulf

386
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-07
« skrivet: 2007-06-06, 17:35 »
Till Bosse Hermansson: Intressant skrivet! Vi har ju hittat en övergrävd kulle uppe vid skogsbrynet där vid Birstaberget, så du menar...att om denna kulle skulle visa sig vara en grav med en Bure-människa så skulle man kunna jämföra mina DNA med de som finns på kvarlevorna där i graven? Och om de skulle stämma...och graven kan dateras till 1200-talet så är ju saken klar!!! En helt ny infallsvinkel...
 
Vänligen
 
Ulf

387
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-07
« skrivet: 2007-06-06, 17:20 »
Till Peter T: Byggnaden vid Njurunda är nog Njurunda kyrkoruin (från 1200-talet). Kan du inte lägga ut bilden på en byggnad i Skön (1500-talet) här?
 
Vänligen
 
Ulf

388
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-07
« skrivet: 2007-06-06, 17:12 »
Till Kaj Janzon: Tack för ditt fina inlägg! Känner du till detta med Huitfeldt?
 
Till Urban: Du menar alltså att Huitfeldt nämner slottet: Byrisholm, varifrån har han fått källor för detta?. Vilket år skrev Huitfeldt sin rikskrönika? Ingen som har tillgång till boken och som skulle kunnga lägga ut sidan (sid. 111) om Byrisholm här!!??
 
Marc: Känner du till detta med Huitfeldt?
 
Vänligen
 
Ulf

389
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-06
« skrivet: 2007-06-06, 01:33 »
Hej Urban! Går det att få fram den exakta ordalydelsen av Huitfeldts berättelse om slottet i Skön? Du skriver att detta finns omnämt på sid. 111 i hans rikskrönika. Finns det någon som känner till denna bok? Varifrån kommer Huitfeldts källa? Varför nämner Huitfeldt om ett slott i Skön (om han nu gör det?)?
 
Vänligen
 
Ulf

390
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-06
« skrivet: 2007-06-06, 00:17 »
Precis Robert...du sa det själv!! Vem vet vad som kan finnas gömt i marken där vid slottsområdet? Det kan finnas gamla smycken, sigill, ringar, mynt, svärd, sköldar mm.mm. Har det legat en ett slott/borg där så finns det säker källarvalv djupt därnere och varför inte lönngångar också! Det kan finnas text ristat på väggarna där...tänk om originalkrönikeboken finns gömd där i marken? Det kanske bara var en kopia som förvarades i Sköns kyrka! Det kanske finns en skattkammare därnere...?
 
Du får gärna undersöka detta med jordscanner Robert, om det kostar mycket pengar att hyra kanske vi kan gå ihop några stycken och dela på kostnaderna.
 
Vi hörs!
 
Ulf

391
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-06
« skrivet: 2007-06-06, 00:07 »
En intressant kvällsutflykt!
 
Ikväll gjorde jag en utflykt till Bure-landet uppe i Nolby. Jag spatserade runt lite i den gamla kulturbygden och gjorde lite reflexioner. Jag besökte det gamla kapellet som är från 1200-talet, strax söder om detta finns det tre mindre kristna gravhögar - en tanke slog mig: kan de tre personerna som reste Bure-runstenen ligga begravd här? Det står ju på inf.skylten där att det rör sig om kristna gravar (alltså efter 1000-talet), ligger mina förfäder begravd där? Och Buri, fader sin... ligger han begravd under runstenen? Och kapellet - som byggdes i början på 1200-talet, är det byggt av Burar?
 
Jag klättrade även upp på norrlands största gravhög från järnåldern, den är som en mindre vulkan med en utgrävd krater högst upp! Vilket oerhört arbete att bygga denna vulkan! Det måste sannerligen ligga en mäktig hövding begravd där...En annan av högarna har en stor sten liggande högst upp...märkligt.
 
Iallefall... så breder åkrar ut sig åt alla håll från Bure-stenen, åt norr, väster och söderut, området är större än man tror så här fanns det nog gott om mark att odla.
 
På hemvägen stannade jag till en stund vid Njurundas gamla medeltidskyrka, även den började byggas i början på 1200-talet...av vem då? Var det den rike Fale hin Unge från Byrestad som startade upp bygget och betalade det?
 
Strax framför kyrkoruinerna ligger den magnifika minnesstenen från Karl XIV Johans besök i Njurunda den 21 aug. 1835. Denne kung som utsetts till Sveriges bästa kung någonsin av historieprofessor Dick Harrison i ett TV-program (Axess) för någon månad sedan! Kanske en person att minnas då vi firar nationaldag idag!
 
Jag har också gjort en reflexion ang. mig själv på sistone...jag har blivit förvånad över hur ofta jag lyckas kasta om bokstäverna i mina inlägg - har ni sett detta? Trots att jag alltid korrekturläser mina inlägg minst en gång slinker alltid något ord igenom...kanske att jag lider av en släng av dyslexi? Men vänta nu...var det inte detta som också fanns i Bernadottesläkten!!??
 
Dramat fortsätter...
 
Ulf

392
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-06
« skrivet: 2007-06-05, 23:39 »
Till Jörgen och Kenneth: Jag har redan redovisat alla skriftliga källor (och muntliga) jag känner till i mina inlägg ovan, ni vet lika bra som jag att när det gäller 1200-talet så är det ARKEOLOGI som gäller - detta anser också historieprofessor Dick Harrison enligt citatet ovan! Varför fortsätter då NI att i all evighet att kräva av mig något som inte existerar...?
 
Jag kan dock notera att ingen av er verkar klara av att besvara mina enkla frågor ang. den utlagda rek.-bilden, men detta hade jag inte heller väntat mig...då jag tror att det inte FINNS några bra svar! Istället byter ni taktik - som ni så många gånger gjort tidigare - och går över på personangrepp istället, allt för att mörka ned själva huvudsaken. Men jag är ingen barnunge längre utan en härdad Bure-krigare så mig lägger man inte ned så lätt!
 
Hej Arne! Lycka till i skogen med din Grålle, alla kan ju inte ha lyckan att äga en Munktellare (med tändkulemotor), hoppas att skogen växer så det knakar!
 
Vänligen
 
Ulf

393
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-06
« skrivet: 2007-06-05, 17:57 »
Till Kaj Janzon: Och varför skulle det inte kunna finnas ett riksrådsbrev till med samma datum...som var ställt till Skön och gällde slottet: Birisholm? Det förefaller väl logiskt att man skickar brev till samma område (norrland) samma dag. Och hur har det brev du citerar hamnat i Danmark? Det var ju skrivet av Sven Sture! Har danskarna lagt beslag på brevet då man varit här och rövat? Och i denna villervalla skulle inte riksrådsbrev kunna försvinna?
 
Menar du kaj att det inte i den svenska historien försvunnit riksrådsbrev tidigare? Som jag redan citerat ovan (av historieprofessor Dick Harrison) så var det tydligen inte alls ovanligt att viktiga handlingar inte bara brann upp utan även försvann spårlöst - glöm inte att det var krig jämt!
 
Hur skulle du själv känna det om någon anklagade dig för samma sak: att du inte skulle kunna se skillnaden mellan två namn som inte ens liknar varandra! Skulle du då inte ta det som en personlig kränkning? Det är nog tur för er att denne bildade man, Rhyzelius, inte lever idag...
 
Till Björn Thunberg: Jag tror du behöver lite semester...kom ut i solen lite!
 
Till Kenneth och Semander: Jag har redan svarat på era frågor men ni har inte svarat på mina!
 
Till Urban: Tack för inlägget, det var intressant! Vad gjorde de svenska riksrådsbreven i Danmnark? Man kanske skall gå på Huitfeldt för att kunna lösa denna gåta! Jo...såg du att Marc har återkommit i den andra rubriken?
 
Slaget går vidare...
 
Vänligen
 
Ulf

394
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-06
« skrivet: 2007-06-05, 05:42 »
Hej Björn...du är dig lik!! De två murarna och ruinresterna är inga sagor Björn Thunberg du kan se allt MED EGNA ÖGON! Tydligen klarar ingen av er att besvara mina frågor...jag hade inte väntat mig att ni skulle kunna göra det heller då jag är övertygad om att det verkligen legat ett slott/borg där! Men vi kommer inte längre i nuläget, vidare undersökningar måste göras av experter, bara att hoppas att någon myndighet skall vakna snart.
 
Vi får se vad som händer...kanske att Robert kan få fram en jordscanner...vi får se.
 
Jag har inget mer att tillägga i nuläget ang. denna sak, har andra järn i elden också (musik bl .a.) så jag får önska mina kombatanter en trevlig sommar! Om någon får fram ny inf. ang detta så tveka inte att lägga ut det här! Varför inte åka på ett studiebesök till Birsta i sommar Björn - och varför inte taga med dig lite folk från Länsmus?et!
 
Tack Chris, för att du försvarar yttrandefriheten, ha det bra!
 
Solong!
 
Ulf

395
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-06
« skrivet: 2007-06-04, 20:21 »
Hej Kenneth! Som du själv citerar så kallades han tydligen för: den lärde!! Tror nog att en sådan person kan se skillnaden mellan namnen Birisholm och Styresholm som ju inte ens liknar varandra...det ena börjar på Bi... och det andra på St...
 
Nåå...blir det några svar?
 
Vänligen
 
Ulf

396
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-06
« skrivet: 2007-06-03, 22:24 »
Nähä...Björn Thunberg...det fanns inga riddare i Medelpad under medeltiden. Så adelsstenen i Sköns kyrka var inte efter en riddare (adelsman)? Och frälsesläkten med den böjda armen som vapen (skriftligen bevisad på riksarkivet) som bodde i Medelpad på 1300-talet var heller inga riddare?
 
Såå...det finns ingen här som kan besvara mina frågor...är detta en kapitulation?
 
Vänliga hälsningar
 
Ulf

397
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-06
« skrivet: 2007-06-03, 06:43 »
Hej Börje! Jag har lagt ut lite bilder på ridande riddare för att det skall bli lite mera autentiskt! Till höger ser man två riddare som ser ut att deltaga i tornerspel eller i såkallade ringlekar. De bestod i att man skulle fånga upp en liten ring med sin lans ridande i full galopp! Det är väl en fascinerande tanke detta att det kunnat förekomma sådant där i Birstadalen på 1200- och 1300-talet!
 
Vänligen
 
Ulf

398
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-02
« skrivet: 2007-06-02, 16:17 »
Ja vänner...jag har nu gjort allt som står i min makt ang. detta...tyckte det var viktigt att få ut den senste rek.-bilden då jag ville visa hur de två stenmurarna uppe vid skogsbrynet låg i perfekt timing med ruinresterna nedanför, likaså hur jag tycker mig ha funnit stenrester efter de två högra ev. ringmurarna uppe vid skogsbrynet - det senaste är nog förm. nytt även för Robert Hammarstedt? Ville även att det skulle dokumeneras att jag sett vatten pumpa upp ur marken alldeles där den stora högra rundeln legat - som idag är bortschaktad.  Nu måste proffs taga över detta, jag har gjort mitt nu!  
 
Ni får gärna studera bilden noga och komma med kommentarer. Som ni redan vet så avvisar jag tanken på att ruinresterna skulle vara en mur - byggd i modern tid - för att lyfta upp marken så man kunde bygga ålderdomshemmet. Det finns enligt mig två starka skäl som talar EMOT detta: dels att muren slutar tvärt mitt i längan (se tidigare bilder utlagda under andra rubriker) så skulle aldrig en kommun (Sköns kommun) kunna bygga en mur - alltså halvfärdig! Dels talar den lilla rundeln till höger för att det rör sig om något annat. Även de stora stenmassor som ligger strax framför ruinsresterna talar för att något mycket stort legat där! Stenmassorna måste ju ha kommit från någonstans!
 
Sammantaget tycker jag att allt detta material som jag och vänner här på rötter lyckats taga fram skall räcka för att vidare undersöknngar skall göras av området.
 
Nu måste jag iväg igen.
 
Vi ses!
 
Ulf

399
Hej Marc! Roligt att du är tillbaka...i gammal fin form! På dom bara...
 
Vänligen
 
Ulf

400
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-02
« skrivet: 2007-06-01, 18:04 »
Hej Jörgen! Kanske att Joakim Bång kan hjälpa dig med dina frågor om Arvid Engqvist. Jag har inte boken kvar här, jag lånade den från biblioteket, så jag kan därför inte svara på dina frågor.
 
Men kan DU svara på mina frågor...?? Tydligen ansåg du det svårt att kommentera de frågor jag ställde till dig ang. den utlagda bilden? Kanske någon annan kan försöka besvara dem...? De finns alla i ett inlägg till Jörgen ovan. Jag väntar med spänning!
 
Hinner inte mer nu då jag måste iväg och simma och sedan skall jag köra taxi hela natten.
 
Simma lugnt!
 
Ulf

401
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-02
« skrivet: 2007-06-01, 17:32 »
Låt mig bara få göra några citat från historieprofessor Dick Harrison för att ytterliggare understryka hur lätt det var att skriftligt material brann upp förr i tiden. Citaten är hämtade från hans bok: Jarlens Sekel, utg. 2002 på Ordfront förlag.
 
Sidan 17 högst upp: Utan att ta hjälp av källor från grannländerna från 1300-talet och från arkeologin är det föga värt att söka rekonstruera 1200-talets svenska historia.
 
Vidare en bit ned...Det för vårt vidkommande mest irriterande med samlingen är att urkunderna uppvisar en kraftig snedfördelning till förmån för senmedeltiden, för vilken åtskilligt material ännu är otryckt. Ytterst få av de urkunder som skrevs på 1200-talet har stått emot tidens tand och överlevt in till våra dagar. Världsliga dokumentinnehavare, i allmänhet adelsmän, har varit sämre på att bevara sina urkunder än kyrkliga; dessutom har arkiv haft en olycklig tendens att brinna upp. Stockholms slottsbrand år 1697 antas ha slukat en mängd avkskrifter av medeltida dokument. åtskilliga dokumentsamlingar som gått förlorade har emellertid använts av äldre tiders historieskrivare. Konungarna Magnus Birgerssons och Birger Magnussons arkiv deponerades i Uppsala domkyrka, där texterna brukades av såväl Ericus Olai på 1400-talet som Olaus Petri på 1500-talet. Vad som sedan hände med dokumenten är okänt, men vi kan indirekt ta del av dem via Ericus och Olaus. De flesta av de äldre urkunderna är att betrakta som skriftliga bekräftelser på muntliga rättshandlingar. Ursprungligen var hela processen muntlig. Slut på citat.
 
Här ser vi hur Dick Harrison understryker att vi alltid måste ha det i bakhuvudet att: tidigare historiker KAN ha haft kännedom eller tillgång till skriftligt material som idag är uppbrunnit eller försvunnit, detta är viktigt!
 
Nu menar väl en del av er...hur kan Rhyzelius citera ett riksrådsbrev som skulle ha brunnit upp 1697? Men han kan ju ha haft tillgång till en avskrift eller en kopia av texten i riksrådsbrevet!
 
Vänligen  
 
Ulf

402
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-02
« skrivet: 2007-06-01, 03:28 »
Hej Robert och tack för senast! Jo jag känner till den gamla medeltidskyrkan, det är bara det att jag inte kan se den varken som ett slott eller en bostad för en Furste över en hel landsdel.
 
När det gäller Adelsstenen så sade jag det där med prinsessor, borgar och krig med glimten i ögat, det var inte så allvarligt menat. Vad jag försökte uttrycka i denna poesi var: att denna sten talade om en stor riddare som varit med om mycket äventyr och som vi vet - genom adelsvapnet (böjd arm mm) inhugget i stenen - tillhörde den rika och mäktiga frälsesläkt som (bevisligen genom skrifliga belägg på riksarkivet) vistades där i området på 1300- talet. Det är märkligt detta...att alla ni som så hårt angriper mig är så tyst om denna vetenskapligt bevisade frälsesläkt!? Kan det bero på...att ni här hugger i sten?
 
Är det inte dags att återvända till brottsplatsen i sommar Robert...med en jordscanner!!??
 
Vänligen
 
Ulf

403
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-02
« skrivet: 2007-06-01, 03:09 »
Tack Joakim Bång! Där har du lite mera källor Jörgen!
 
Till Peter: Att påstå att en så kunnig och intelligent person som Rhyzelius inte skulle kunna se skillnaden mellan dessa två namn: Birisholm och Styresholm är väl snudd på ärekränkning - iallefall skulle jag känna det så! säg som det är istället...att det är en teori som ni har och inget annat!
 
I sonmras besökte jag Kunliga slottet i Stocholm och fick där (nere i valven) en lektion i hur många bränder som härjat slottet under historiens gång. Det har varit brand, på brand, på brand, på brand jag vet inte hur många det varit totalt sett men ett femtiotal (min uppskattning) är nog ingen överdrift! En del har varit större (som branden 1697 som förstörde större delen av riksarkivet) och en del mindre, där i slottet låg riksarkivet. Med tanke på vad jag nyss berättat är det väl inte helt OTÄNKBART att det riksrådsbrev som Rhyzelius ORDAGRANT citerar kan ha funnits men det har brunnit upp! Det skrevs ju en hel del sådana brev såvitt jag förstått.
 
Vi kommer inte längre i denna diskussion Peter, tyvärr.
 
Ulf

404
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-02
« skrivet: 2007-06-01, 02:53 »
Till Leif: att säga så där...Och vi lär heller aldrig få veta hur det förhöll sig tycker jag låter väldigt negativt och defensivt. Det finns nämligen något som heter: ARKEOLOGI Leif och som kan ge mycket information!!
 
Vänligen
 
Ulf

405
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-02
« skrivet: 2007-06-01, 02:47 »
Till Jörgen: Du vet lika väl som jag hur svårt det är med skriftliga källor från 1200-1400 talet...vad vi sysslar med just nu i sluttningarna vid Birstaberget är ARKEOLOGI! Försök istället att förklara för mig orsaken till de två stenmurarna vid skogsbrynet? En är 3 meter bred och den andra ligger i en brant slänt, varför byggdes de? Jag har pratat med en bonde från norrland som har sagt mig att man överhuvudtaget inte byggde stenmurar i norrland utan GÄRSGÅRDAR (staket av träpinnar)! Varför kunde vi alla tre som besökte området i somras konstatera att muren (längst uppe till vänster) forstatte uppför det branta berget? Varför gjorde den det?
 
Förklara ruinresterna? Om du säger att det rör sig om murar för att höja upp marken...förklara då den lilla rundeln till höger? Förklara varifrån stenamssorna kommer som förstört norra delen av åkern framför slottet?
 
Förklara varför det går en stark källåder rakt under slottsområdet...varför just DÄR?
 
Varför harmoniserar de två murarnas läge uppe vid skogsbrynet EXAKT med slottets placering (se själv på bilden!)? Är detta en slump anser du?
 
Här kommer två källor till: Den gamla berättasägnen som hållits levande bland bönderna i Birstadalen i 800 år, den palacerade Fale Bures bostad precis där vi hittat ruinresterna! Det finns heller inga som helst tvivel bland dessa bönder om att denna berättelse är sann och trovärdig! Den andra är: Joahnnes Bureus skrivna berättelse om Fale hin Unge och som skulle ha bott i ett slott i Birsta (Boken: Sumlen).
 
Vänligen
 
Ulf

406
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-02
« skrivet: 2007-05-31, 20:38 »
Hej Leif! Jag förstår vad du menar...men jag reagerar mot att många här på rötter låser fast sig så hårt vid just skriftliga källor. Om det inte finns några sådana MÅSTE man ju bara gå efter annat...det finns väl inga hål eller tomrum i historien, eller hur? Ett annat bra exempel på hur olika vetenskaper kan kontrollera varandra är ju den sora diskussionen som stod mellan Urban Sikeborg och mig ang. Lars Olofsson Björnrams ev. frälsestatus, kommer du ihåg den? Där menade Urban att eftersom man inte kunde finna några tydliga skrftliga belägg för att han var frälse så var han inte det. Jag mendade då, utifrån historiska kunskaper och bl. a. vapensköldmärket (sonen Andreas och hans tre björnramar), att han visst kunde ha varit det! Jag ifrågasatte att ofrälse överhuvudtaget kunde ha fått så höga befattningar inom militären som Lars Olofsson hade, varför han inte adlats av Gustav Vasa bl. a. Nu kom vi väl inte fram till något avgörande ang. denna sak men diskussionen visade hur viktigt det är att kunskap måste pröva kunskap!!
 
Ett annat ex. jag gett ang. denna sak med primärkällor var ju historien om Konungen som gjorde en kvinna med barn utom äktenskapet, man arrangerar ett snabbt äktenskap för kvinnan och man får Kyrkoherden att skriva in fel fader till barnet i kyrkböckerna. Om vi nu antager att den oäkta Prinsen en vacker dag får höra sanningen av Kungen, att han är en son till honom och att det står fel i kyrkböckerna, hur reagerar Prinsen då? Säger han så här till Konungen: Nej, Nej, Ers Majestät...du har fel...en primärkälla kan aldrig vara fel...det är det skriftliga som gäller!
 
Vem vet hur mycket som är falskt och förvrängt i vår historia? Alla kungar var säkert med och förvrängde fakta så de skulle glänsa som hjältar när allt skulle skrivas ned. Vi vet att Gustav Vasa var expert på detta och därför måste allt som skrivits ned då tas med en nypa salt.
 
Och varför inte ta den magnifika adelsstenen i Sköns kyrka! Är inte detta en primärkälla? Vem kan förklara bort den? Den kanske inte har så mycket att berätta men den ljuger heller inte! Den står där ärlig och sann!! I sitt majestät berättar den om svunna tider, om riddare, (prinsessor), borgar och krig.
 
Vänligen
 
Ulf

407
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-02
« skrivet: 2007-05-31, 19:39 »
Hej Jörgen! Här kommer ett citat från historikern Rhyzelius från 1744, citat är hämtat från boken: Medelpads Fornminnen skriven av Arvid Engqvist. Jag kan inte angiva den exakta sidan i boken som citatet är hämtat från då jag inte har boken hemma längre utan bara har en kopia på citatet.  
 
Så här lyder det: ...then tancken, at thette Slott longt tilförne och från hedenhös med Helsingeriket, som sträkte sig wida öfwer Norlanden, hade sine enskilde Konungar, warit ett theras Slott eller Säte och tå hetat Skiönsborg, men sedan thet kommit under UppsalaKonungen, blifwit doneradt eller uplåtit åt Burer, som thet nämndt eller låtit thetnämnas efter sit namn Burestad eller Byrestad. Uthi et Riks-Rådens bref, dateradt in castr? Almersteg (motte warit Almer-Stäke) Anno 1398 crastin? Dionysii, nämnes Slottet Birisholm beläget i Norrlanden. Om det warit Burestad, kan jag icke begripa och hwad thet Birisholm warit för et Slott på then tiden, när konung Erik...
 
Så lyder citatet. Här ser vi att Rhyzelius verkar vara inne på samma tankegångar...att det funnits ett slott som hette: Skönsborg och som ÖVERTOGS av Burar, alltså att Skönsborg och Birisholm är SAMMA slott!! Det tror också jag.
 
Vad vi mer kan se av citatet är: att denne bildade och kunnige karl skriver namnet BIRISHOLM!! och inte något annat. Det finns nämligen personer här på rötter som säger sig vara säker på att det skett en förväxling mellan namnen Birisholm och Styresholm men så länge det står: BIRISHOlM så är det det som gäller!!!
 
Vi kan också notera att Rhyzelius nämner namnet: Burestad och inte bara Byrestad!
 
Vänligen
 
Ulf

408
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-02
« skrivet: 2007-05-31, 19:12 »
Hej Eivor! Jag kan försäkra dig om att jag inte är ute i reklamsyfte! Det var Peter Karlsson som lade ut bilden på den ridande Fale hin Unge (hämtad från en av mina hemsidor) och inte jag. Jag vill bara få fram sanningen ang. detta då jag tycker att detta är alldeles för stort för att bara glömmas bort, vi skall ha stor respekt för människor som gjort stora insatser för vårt land. Men...visst är bilden fin!!!
 
Vänligen
 
Ulf

409
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-02
« skrivet: 2007-05-31, 19:06 »
Hej Elisabeth! Min teori är: att det redan fanns en borg där (Skönsborg?) som dom gamla Hälsingkungarna använt så jag tror att han bara behövde rusta upp och modernisera något som redan fanns! Kanske byggde han till en ny ringmur så att den blev dubbel under sin levnad? Kanske lyxutrustade han sitt bostadstorn så att det passad en Furste? Han hade förmodligen också en slottsvakt som bevakade (och skötte om) slottet dygnet runt och sådant kostade säkert mycket pengar, något som säkert inte var något problem så länge han var god vän med Kungen av Sverige (Erik X) men som blev ett stort problem för hans efterkommande?
 
Slottets blomningstid kan därför ha blivit kort...kanske att det lades i malpåse redan på 1300-talet (ingen hade råd med dess underhåll)? Förmodligen var hela slottet med dess ringmurar jämnat med marken redan vid 1400-talet och där finns säkert en stor förklaring till varför det står så lite om detta slott i skriftliga källor?
 
Johannes Bureus nämner ju om pilskott på den järnklädda slottsdörren så det tyder ju på att allvarlig strider ägt rum runtom slottet.
 
Sedan nämner du om muntliga traditioner, men det är ju det som redan FINNS! Än idag, år 2007, lever denna muntliga tradition bland böndera i Birstadalen! Jag talade med en bonde (i taxin) därifrån bara för några månader sedan...och han var uppriktigt förvånad över att detta med Fale Bure och hans bravader och hur Bure-ättlingar flyttade upp till Bureå inte är riktigt accepterat i den svenska historieskrivningen! Även an annan bonde har sagt sagt samma sak. Då jag berättat för dem att det finns personer på Rötter som kallar detta för sagor och fantasier har de bara skakat på huvundet...
 
Vänligen
 
Ulf (slottskommendant)

410
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-05-31
« skrivet: 2007-05-31, 03:56 »
Först ett stor tack till Anbytarvärlden för hjälpen!!
 
Bra Leif! Bra skrivet! Men...VEM avgör vilken tårtbid som är viktigast? Låt mig ge ett exempel: om du får välja mellan en falsk skriftlig källa och en sann muntlig, vad säger du Leif? Vilken av de två källorna skulle du föredraga? Visst är det så...att vissa tårtbitar är viktigare än andra...men måste dessa bitar alltid vara skriftligt material? Om vi nu tar det förmodade slottet som exempel, Johannes Bureus skriftliga berättelse ledde oss till Sköns gamla medeltidskyrka medan den gamla berättarsägnen - som förmodligen räknas för intet av dig och Urban Sikeborg - ledde oss till sluttningen vid Birstaberget. Om vi nu bara ANTAGER att experter från Riksantikvarieämbetet så småningom kan säkerställa att det verkligen legat ett jättestort medeltida slott där i Birsta vilken tårtbit var viktigast då? Den skriftliga källan som ledde oss fel eller den muntliga som ledde oss rätt?
 
Vad jag försöker att säga är: att man måste se till HELHETEN!! Ibland kanske man måste blanda in en mängd olika tårtbitar för att få fram sanningen om saker och ting - detta gäller ju särskilt då man rör sig på 1200-talet då det nästan inte finns något skriftligt material att gå efter.
 
I århundraden har forskningen om Bure-ätten stått och stampat...Bure-forskare har slitit sitt hår i kampen för att finna dess ursprung, varifrån kommer den? Är den en allmogesläkt eller är den landets äldsta högfrälsesläkt? Har Fale hin Unge funnits? Finns någon koppling till den moderna Bure-ätten? Tack vare att jag vågade gå lite utanför ramarna kom jag det förmodade slottet på spåren, här har nu kommit fram mycket intressanta fynd som KAN visa sig vara ett totalt genombrott för Bure-forskningen och vad händer? En av landets mest respekterade Bure-forskare (Urban Sikeborg) säger sig vara helt ointresserad av detta? Varför låser ni fast er så hårt? Man måste väl få pröva sig fram och testa lite olika hypoteser...världen går väl inte under för det? Ibland har man rätt och ibland har man fel, det viktiga är ju bara att man inte UTGER sig för att något är 100% bevisat när det inte är det.  
 
Dramat går vidare...
 
Ulf

411
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-05-31
« skrivet: 2007-05-30, 22:15 »
Ja, jag inser nu att det inte var så genomtänkt att taga upp slottfrågan här under denna rubrik...men det är väl snabbt ordnat om Anbytarvärden skulle kunna vara så snäll att hon flyttade bilderna med underliggande text till en egen rubrik!
 
Tycker det är tråkigt Urban att du inte ens vill kommentera bilden ovan, jag förstår dig inte. Hoppas att du inte har något emot att jag anser att det finns fler källor än de skriftliga? Jag ser det som en tårta, som i sin tur består av olika tårtbitar. Varje bit är lika viktig och tillsamans blir det en helhet...en tårta. Tack vare den muntliga berättarsägnen kom vi det förmodade slottsområdet på spåren. Sedan fann vi både murar och ruinsrester där alltså arkeologiskt material, här ser vi hur olika vetenskaper kan samarbeta, allt för att få fram sanningen. Även historia anser jag vara en viktig tårtbit.
 
Vänligen
 
Ulf

412
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-05-31
« skrivet: 2007-05-30, 15:15 »
Jo, kanske att anbytarvärden skulle kunan flytta dessa bilder med efterföljande diskussioner till en ny rubrik? Förslagsvis: Slottet Byrisholm?
 
Vänligen  
 
Ulf

413
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-05-31
« skrivet: 2007-05-30, 14:42 »
Wohoo!!! Tusentack till Peter och Helene, ni har gjort en kulturinsats!!!
 
Nu till saken...här ser ni nu vad vi kommit fram till efter 2 års analyserande av sluttningen vid Birstaberget: Se här hur allt harmoniserar med varann. Uppe till vänster har vi de två murarna som ni så väl känner till redan (en yttre och en inre), se nu hur de ligger i PERFEKT samklag med det förmodade slottet nedanför...är detta bara ett samanträffande? Likaså har jag hittat stenrester efter de två ringmurarna uppe till höger av bilden, se hur allting stämmer!!
 
Uppe till höger har vi också den utgrävda slänten som ligger vid den yttre ringmuren, kanske har det legat ett starkt försvarstorn där, därav utgrävningen? Den stora gropen till vänster skulle då kunna vara till för att samla upp regnvatten från berget, kanske låg också vattengropen? innanför försvarstornet? Där har vi också den övergrävda kullen som vi inte vet vad det är...en jordkällare?...en grav?
 
Då Robert och hans vän var med mig dit ifjol så kunde vi också gemensamt konstatera att den yttre muren uppe till vänster FORTSÄTTER uppåt berget!!! Detta är mycket viktigt! Jag tor nu nämligen att själva bergskrönet (Birstaberget) var INHÄGNAT av en ringmur som löpte en bit bakom och runt det! När jag var uppe på bergskrönet en gång och skulle gå ned så tog jag den östra vägen ned och såg då grönmossade stenar hela vägen ned!!! Jag tror att det var den östra ringmuren som gick runt berget som jag såg rester av. Hänger ni med...?
 
Vidare kan vi nu konstatera HELT SÄKERT att det går sn stark källåder rakt ned under slottsområdet vilket är en förutsättning för att man skall bygga en borg eller ett slott, vatten är livsviktigt vid en belägring!
 
Som ni ser har jag också markerat den bit av muren som finns kvar än idag, den stora rundeln till höger är idag bortschaktad, där går det en väg ner nu. Ung. där pumpar det upp vatten ur marken idag då det regnar...alltså KAN  vi tänka oss att det legat en vattenbrunn i källaren på det sydöstra tornet som också synes ha varit det största på det förmodade slottet. Kanske bodde riddaren Fale Bure där?
 
Ung. där det stora ålderdomshemmet ligger går det en väg idag, den heter Birstavägen och inte Cementvägen som jag skrivit på bilden. Cementvägen ligger högre upp på bilden, uppe vid skogsbrynet. Ovanför ålderdomshemmet (och till höger) ligger idag industrin: Birstaverken.
 
Jag har också ritat in en förmodad ingång till slottet (den lilla rundeln), kanske att den också hade en vindbrygga (kom ihåg att området sluttar starkt nedåt!).
 
Jaa...se och njut! Vad ser ni själv på bilden?  
 
Vänligen
 
Ulf

414
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-05-31
« skrivet: 2007-05-30, 00:51 »
Hej Urban! Jag kan inte dela ditt sätt att resonera på...menar du att bara för att en del platser namngavs med sta- eller stad på slutet vid Kristi födelse så kan inga sådana platser på senare tid ha namngetts med t. ex. Byrestad? Är det detta du påstår? Glöm heller inte att de första Burarna tros ju ha kommit upp till Medelpad (se Bure-runstenen i Nolby t. ex.) i början på 1000-talet, alltså inte långt efter Vikingatiden - och flera hundra år före Fale hin Unge. Det kan ju ha varit dessa Burar som gav namn åt Byrestad.
 
Sedan är jag uppriktigt förvånad över ditt ointresse över de bilder som lagts ut här på AF när det gäller de bägge murarna och ruinresterna som hittats i sluttningen vid Birstaberget. Jag vet att det är genealogin som är ditt stora intresse men man kanske måste vara lite mer vidsynt om man vill hänga med i debatten! Som du kanske redan vet så är ju även muntliga berättelser och arkeologiska kvarlevor källor som man inte bara kan vifta undan.
 
Jag tror du får ta den vidare debatten ang. medicinalväxterna med Marc, vart han nu har tagit vägen..., men även sådana ting måste tagas med i helhetsbilden av om det funnits ett kloster där i Bureå eller inte. Stämmer det Marc påstår, att man hittat helt unika medicinalväxter där på Munkaholmen som bevisligen inte växer någon annanstans så är ju detta något mycket starkt!
 
Vänligen
 
Ulf

415
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-05-31
« skrivet: 2007-05-29, 21:22 »
Hej Urban! Och hur kan du vara så säker på att det var namnet Birsta som förde Joahnnes Bureus dit? Han kan väl lika gärna ha fått höra om den gamla berättarsägnen som hållits levande där i området av traktens bönder i 800 år och som liknar Bureus skrivna berättelse med undantag av Fale Bures slott PLACERING!! Glöm inte att även muntliga berättelser är källor, dock inte lika tillförlitliga som skriftliga...men ändå!
 
Nu till slottet...Jag har verkligen försökt att sätta mig in i denna sak...jag har tittat på många olika bilder på den gamla kykan i Skön. Jag har även sett bilder på div. utbyggnader av den men NEJ...det går bara inte! Jag kan omöjligt se det lilla försvarskastellet som ett slott! Vad jag ser är: en TILLFÄLLIG försvarsbyggnad som man använde korvarigt vid krigstillfällen och EJ en bostad för en Furste.
 
Om vi nu bara antager att berättelsen om Fale Bure är sann - vilket jag tror att den är - så MÅSTE han ju bara ha haft (förutom sin familj) en mängd tjänare och livvakter boende hos sig, eller hur? Därför förstod jag direkt då jag jag fick klart för mig att den gamla berättarsägnen placerade Furstens slott på en helt annan plats att detta var något MYCKET VIKTIGT! Jag förstod att här kanske vi har NYCKELN till hela gåtan om denne mystiske folkhjälte.
 
Under två år nu har vi fått fram helt fantastiska arkeologiska fynd i sluttningen vid Birstaberget, du har väl själv sett bilderna på de två murarna och de så kallade ruinresterna som lagts ut här på AF, nu är min fråga till dig Urban: Varför visar du detta så lite intresse och uppmärksamhet?
 
Sedan ställde Marc några intressanta frågor ovan som du gärna får besvara: Varför finns det så rika Birkarlar inom Bure-ätten? Varför har man hittat unika medicinalväxter på den så kallade: Munkaholmen? Vi som har läst lite historia vet ju alla att det var kloster som höll på att odla sådant! Vad är din kommentar Urban?
 
Jag stöder id?en att man skulle kunna flytta slottsdiskussionen till en egen rubrik - problemet är ju bara...att nästan alla debatter jag medverkar i stängs efter ett tag! Då jag är en novis när det gäller datorer så får gärna någon kunnig hjälpa mig med detta (jag brukar alltid bli tvingad att uppsöka ett cyberia för att få proffshjälp då jag skall lägga ut bilder på AF). Nu har jag visserligen skaffat mig en scanner så jag kan lägga ut bilder på mina egna hemsidor men jag klara inte av att lägga ut dem på AF (är för krångligt). Så om det finns någon snäll själ här så får NI gärna flytta över senaste bilden (dom dubbla ringmurarna) från Tankesmedjan Buri hit till AF under en ny rubrik och låta bilden få bli en uppstart på en ny diskussionsrunda!
 
Från Eder allrahögstnådigaste tjänare...
 
Ulf

416
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-05-31
« skrivet: 2007-05-29, 02:09 »
Hej Urban. Du avslutar ditt senast inlägg med orden: ...varför skulle han ha rätt i just det här fallet? Men det är ju det vi försöker att undersöka? Johannes Bureus har ju skrivit om att denne Fale Bure skulle ha bott i ett stort slott där i Birsta, anser du att detta inte har något med saken att göra (Bureättens ev. frälsestatus)? Om vi nu har hittat ett stort medeltida slott i Birsta så styrker det väl Johannes Bureus berättelse starkt! Om han hade rätt i denna sak så kan han väl också ha rätt i resten av berättelsen...att Burar flyttade upp till Bureå osv... att man var en gammal högfrälsesläkt mm. - eller den gamla berättarsägnen som också talar om detta.
 
Jag är förvånad över ditt ringa intresse över de sensationella arkeologiska fynd vi gjort där i backen upp mot Birstaberget...vad beror det på?
 
Sedan skriver du att Johannes Bureus kopplade ihop Birsta med Bure-ätten genom ortsnamnet...men glömmer du inte adelsstenen nu? den som står i Sköns kyrka. Även Krönikeboken och den gamla vapenskölden som skall ha hängt i kyrkan...således fanns det fler kopplingar än bara ortsnamn, eller hur?
 
Jag skall inte tvinga mig på någon nu som inte vill diskutera arkeologiska fynd utan kanske att man skulle kunna öppna en egen rubrik på denna sak?? Kanske det finns någon intresserad som skulle kunna flytta min rek.bild på de ev. dubbla ringmurarna hit till AF så kunde intresserade kunna titta närmre på senaste nytt ang. detta. Bilden finns på Tankesmedjan Buris hemsida (sök på: Tankesmedjan Buri).
 
Vänliga natthälsningar!
 
Ulf

417
Bureslott / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-05-31
« skrivet: 2007-05-28, 19:39 »
Hej Urban! De skriftliga källorna får du ta med Marc...jag vill bara kommentera lita av vad du sagt ovan. Du skriver om nyadlandet...man kan väl påstå att hela frälset nyadlades då Erik XIV gjorde om hela frälsesystemet? Han delade ju in högfrälset i grevar och friherrar och de andra i vanlig adel. Det var ju också under 1500-talet som släkterna började taga namn efter adelsvapnet, kanske efter ett ev. nyadlande?
 
Jag har läst nu så många böcker Urban om sveriges historia och så vitt jag kan förstå så var det en kontinuerlig process detta med...nyadlandet. Det är väl inget konstigt med det...om nu en släkt blivit frälse på 1300-talet så var det väl helt naturligt att man ville få adelsskapet säkrat och tillstyrkt i nya tider och med nya kungar, det är väl bara logiskt!
 
Men vad vi ju kan konstatera - med 100% säkerhet - är: att det under 1300-talet funnits en rik och mäktig frälsesläkt (ägde stora markområden) i Medelpad och i Birstaområdet!! Vi vet även att Birsta kallats för: Byrestad under 1500-talet. Så...vi kan alltså lugnt utgå från att det FUNNITS en mäktig frälsesläkt under medeltiden i mellersta norrland, därför kan vi också avskriva allt tal om sagor och fantasier - en gång för alla!
 
Har du sett min skiss urban på de ev. ringmurarna utlagd på Tankesmedjan Buris hemsida? Ser du där hur de ev. ringmurarna harmoniserar EXAKT med det ev. slottets placering!! Är inte detta ett märkligt sammaträffande...att det är så? Jag har utgått från murresterna vid skogsbrynet norr om det ev. slottet.
 
Ett annat märkligt sammanträffande är ju också: att precis där den stora rundeln fanns en gång (se bilden på ruinresterna) - och som idag är bortschaktad - pumpar det upp vatten idag när det regnar!! Alltså finns det en stark källåder därunder. Är detta en slump? Om vi nu anatager att detta torn var en furstebostad måste det ju bara ha legat en vattenbrunn i källaren...eller hur?  
 
Vänliga hälsningar
 
Ulf

418
Hej Marc! Intressant artikel och roligt att se dig igen! Jag håller med dig, att det finns mycket, mycket som talar för att den tidiga Bure-ätten har ridderligga eller höfrälse ursprung! Jag tror att en framkomlig väg till att bringa klarhet i denna gåta är: att satsa mera på ARKEOLOGI! Eftersom vi här rör oss på 1200-1300 talet så är det också förmodligen den ENDA framkomliga vägen. Jag har lagt ned ett stort arbete på att försöka hitta det slott som riddaren Fale Bure skulle ha bott i enligt både Johannes Bureus och den gamla berättarsägnen.
 
Med fin hjälp av några vänner här på AF har en hel del material kommit fram som också har skickats till bl. a Riksantikvarieämbetet och medier. Nu måste verkliga EXPERTER dock taga över detta för att allt skall bli vetenskapligt accepterat - hoppas det händer något nu i sommar därborta i Birsta! Om någon är intresserad av att se senaste nytt ang. detta kan man se en rek. skiss jag gjort på de förmodade dubbla ringmurar som jag tror omgav slottet! (Sök på: Tankesmedjan Buri, och sedan på analyser uppe till vänster, så får man upp skissen).
 
Kanske att mera arkeologiska undersökningar skulle kunna ge mera information ang. Munkaholmen uppe i Bureå också?
 
Vänliga hälsningar
 
Ulf

419
Hej alla! Missa inte 100 höjdare-galan som sänds på kanal 5 nu imorgon (måndag) kl. 21:00! Galan kommer att bevistas av div. ev. Kungaättlingar...
 
Vänliga TV-hälsningar!
 
Ulf

420
27 Rosor och hälsningar / Vill tacka.
« skrivet: 2007-04-02, 10:40 »
Jo han pratade med vanligt folk Per...genom sin tolk: greven Magnus Brahe - ägare till Skokloster slott mm. Han var inte rädd för att omfamna och spisa med bönder. Han hade ofta också med sig pengar som donerades till div. behövande under sina vidsträckta resor. 1835 passerade Konungen Njurundabommen (där jag bor) förm. under stort jubel och med många vagnar och hästar, man reste en minnessten efter detta besök ett år senare på platsen.  
 
Vänligen
 
Ulf

421
27 Rosor och hälsningar / Vill tacka.
« skrivet: 2007-04-01, 23:03 »
Jag vill tacka historieprofessor Dick Harrison som ikväll (i TV-kanalen Axess) utsåg Karl XIV Johan som Sveriges bästa kung någonsin! Motiveringe var: att han ledde in Sverige på fredens vägar och att han startade upp stora industriprojekt som t. ex Göta Kanalbygget.
 
Jag kan tillägga några saker: hans humana och generösa personlighet som gjortde honom ompåtligt populär bland folket. Han ansågs också som rättvis och måttlig i sina levnadsvanor. Han reste ofta omkring, både i Sverige och i Norge, och pratade och umgicks med vanligt folk.
 
Ett bra val!
 
Ulf Sawert

422
Hej Tomas Walin!! Är vi släkt? Vilken Walinare kommer du ifrån? Rudolf? - isåfall kan också du vara en Bernadotte! Eller kommer du från någon av hans bröder? Kan du inte maila mig på composerulf@hotmail.com om vi är släkt!
 
Visserligen handlar denna rubrik om Bure-ätten...men jag är ju en Bure-man och stämmer detta med Rudolf, så skulle ju detta innebära att Bure-ätten och Bernadotte-ätten här går ihop!
 
Till Lars Öhman: Jo, Krister Littorins nya bolag hette något på Cautio...Custos är något helt annat.
 
Till Hans Nordin: Om du gillar min musik...gå då in på min hemsida (sök på mitt namn) och lyssna!
 
Hej Arne och Eivor och tack för de vänlga orden! Jodå...The show goes on...igår hörde Kanal 5 av sig igen, nu börjar uppladdningen inför Supergalan nästa tisdag (20 mars, sänds på Kanal 5, 23 april). Har varit och köpt en Kunglig kavaj i svart sammet nu så jag inte skämmer ut vår (ev.) fina släkt. Ha det fint i skogen Arne...våren är snart här!
 
Glöm inte vänner...repris på lördag av programmet!
 
Sov gott!
 
Ulf

423
Ja, så var det gjort! Känner mig lite utpumpad nu...få se vad detta leder till? Tycker att grabbarna behandlade mig snällt. Fantastiskt också...att man lyckades klippa in den amerikanska radioproducenten (WFMU) i rutan - detta var helt oväntat! Ja...vad säger ni om min musik? Varför är ni så tyst om den?
 
Man klippte visst bort inslagen om det förmodade slottet i Birsta. Det var synd, då man Zomade in den starka bilden på ruinresterna så fint med kameran.
 
Måste smälta det här nu innan uppladdningen börjar för Stockholmsresan den 20-21 mars...
 
Vi hörs vänner...
 
Ulf

424
Ursäkta mig...jag tror att företaget hette: Cautio (och inte Cauto). Som ni kan läsa ovan...så är jag noga med sanningen!
 
So long!
 
Ulf

425
Idag är det exakt 75 år sedan Ivar Kreuger tog sitt liv (?) i Paris! Han byggde under sin levnad upp en av världshistoriens största industrikoncerner (balansomslutningen låg på ung. 2 300 miljarder kr. i dagens penningvärde!)
 
Man tror att ung. hälften av Wallenbergs förmögenhet idag kommer från Kreugers konkursbo!
 
Det finns de som menar det...att hade bara Christer Littorin (min mormors mors kusin) eller någon annan hög chef, trätt fram med kraft, så hade kanske koncernen kunnat räddas! Nu blev det inte så...utan den såkallade Kungliga Kommissionen tog över och satte efter 2 veckors undersökningar hela koncernen i konkurs.
 
Det var Christer Littorin som fann Ivar död i sin säng i Paris. Christer, som förm. var miljardär själv, förlorade hela sin förmögenhet i kraschen då han ställde upp för sin nära vän ända till slutet genom att gå i borgen för Ivar med allt vad han ägde. Han gick i personlig konkurs (fick också böter på flera hundra miljoner!) och fick även sitta en tid i fängelse. Han kom dock tillbaka till finansvärlden och startade upp ett investmentbolag som hette: Cauto (?) - ingen som vet om detta företag finns kvar än idag?
 
Nej...nu måste jag koncentrera mig på viktigare saker...
 
Vänligen
 
Ulf

426
Hej alla! Spänningen stiger...såg ni nu då...fotot i ST. (se Peter Funkes länk)? Ser ni inte likheterna med Prinsessan Madeleine?
 
Till Anders Pemer: Kanske jag skall föreslå dig för Fredrik Och Filip som ny kandidat till nästa ev. omgång av programmet? Du har ju tydligen vanan inne att uppträda, vilket jag INTE har - jag får improvisera! Och du...ang. BBC och CNN...har du aldrig hört talas om ordspråket: Om du siktar mot stjärnorna så kanske du når trädtopparna? Om man sitter med armarna i kors hela dagarna så skall man aldrig förvänta sig att något händer i ens liv...
 
Vänligen
 
Ulf

427
Och...ni som anser att jag i dagsläget seglar fram på en räkmacka skall veta det: jag har i princip arbetat dygnet runt med min släktforskning och försökt att dokumentera allt i en bok. Jag har rest på studieresor, skrivit mängder med brev - både till myndigheter och till media. Jag har läst över 100 böcker för att kunna förstå dom rätta sammanhangen. Det har varit knäpptyst från media i flera år - trots mina fynd - så tack var Fredrik och Filips mod och styrka att våga vara annorlunda har jag nu fått denna chans!
 
Glöm heller inte...kära vänner...att jag betonat all hjälp jag fått här på rötter för alla! Betänk den reklam jag gjort för ER sait!
 
Och vem vet...kanske hela Kungahuset ser på programmet ikväll!!??
 
Vänligen
 
Ulf (Måste iväg och köpa Dagbladet nu)

428
Hej alla!! Stort reportage i Dagbladet idag om min släkforskning! Jag har även mailat både CNN och BBC World om TV-programmet...nu börjar nedräkningen...
 
Framåt vi gå!
 
Ulf Sawert (TV-kändis)

429
Ett litet tillägg bara: Jo, jag tror mig ha en bra förklaring till varför den Västerbottniska Bure-ätten etablerar sig så starkt just i Gävle. Jag tror att det berodde på följande: att man där hade tillgång till isfria hamnar för sjöfarten längre än i t. ex. Sundsvall, Härnösand och Umeå!
 
En annan sak kan också vara: att Gävle var utskeppningshamn för den stora Bergslagsindustrin (järn, koppar mm.). Möjligheten att göra affärer och samordningsvinster var säkert goda där i Gävle!
 
Sov gott!
 
Ulf

430
Jo, även om Lennart Lindström redan har deklarerat att han inte tänker svara på några frågeställningar ang. sitt inlägg ovan (en högst anmärkningsvärd debatteknik!) så dristar jag mig till att ändå komma med några kommentarer på vad han sagt ovan.  
 
Låt mig först få citera några meningar från boken: Jarlens Sekel, skriven av historieprofessor Dick Harrison (utg. år 2002), sid. 548-549: Dessutom gällde Hälsingelagen på andra sidan Bottenviken, som i 1323 års svensk-ryska fredstraktat benämndes Hälsingehavet (helsingh haff). Här ser vi att under 1300-talet lydde områden i Öster-botten under Hälsingelagen. Vi läser även att havet emellan Sverige och Finland kallades: Hälsingehav. Av detta kan jag bara draga den uppfattningen att delar av Öster-botten var inkorporerad med det gamla Hälsingland - som vi alla vet hade sin viktigaste centralort i Selånger och Birsta!  
 
Nu påstår Lennart Lindsröm, att det inte finns några som helst kopplingar mellan Sundsvallsområdet och den Västerbottniska Bure-ätten. Istället menar Lennart att man skall vända blickarna mot Öster-botten för att kunna förstå utvecklingen av delar av Västerbotten. Men, som jag ju visat ovan så LYDDE ju delar av Österbotten (under medetiden) under Hälsingland -som ju styrdes från SUNDSVALLSOMRÅDET! Har Lennart noterat detta faktum?
 
Nu måste ju även tilläggas, att detta var en brytningstid för norrland då man under denna tid infogades under riksstyrelsen, men det gick säkert långsamt, så man kan nog förmoda att stormännen i Medelpad hade mycket att säga till om här i närområdet (och förmodligen även i Österbotten?) under lång tid framåt.
 
Sedan skriver Lennart att: de områden där den Västerbottniska Bure-ätten breder ut är kulturellt annorlunda än områden både norr och söder om dessa. Men skulle inte den enkla förklaringen till denna ovanlighet KUNNA  vara: att den Västerbottniska Bure-ätten bara var en gren av en av sveriges mest prominenta frälsesläkter!? Därav dess ovanlighet? Många skrattar nu gott åt dessa ord...men det kan inte hjälpas...de måste sägas!
 
Vänligen
 
Ulf

431
Din debatteknik, Lennar Lindström, förvånar mig verkligen...! Först lägger du ut ett inlägg, raljerar med oss andra som skriver här och kallar vår diskussion för lekstuga, sedan avslutar du inlägget med orden: Denna fråga är, i avsaknad av nya hållbara fakta, slutdiskuterad även för min del. Men varför lade du ut ditt inlägg då? Inser du inte hur nedlåtande och kränkande ditt inlägg är?
 
Jag förstår inte hur du tänker? Först kallar du vår forskning om Fale Bure för fabler sedan skriver du att det finns inga som helst kopplingar mellan Sundsvallsregionen och de tidigaste generationerna av Bure-ätten i Västebotten. Sedan fortsätter du: Däremot finns det många obesvarade frågor kring Bureättens ursprung... Du erkänner alltså att det finns obesvarade frågor kring denna ätts ursprung men vi skall alltså inte enligt dig få FORSKA angående detta? Och gör vi det...så kallas det för lekstuga av dig!
 
Sedan är det ju lustigt med dig...först så använder du dig av Johannes Bureus forskning och tar den som grund för dina analyser av Bure-ätten, men i nästa andetag är du beredd att TOTALT ignorera samma persons uppgifter om t. ex. Fale Bures levnad i Birsta!? Vem är du egentligen Lennart Lindström? Du som kan vraka och välja, vad som är sant och vad som är fabler? Är du någon allvetare av något slag?  
 
Ulf

432
Hej! Nu har jag lite mera tid att skriva...tack till Allan för ditt fina inlägg ovan...och till Helene för din tappra kamp för anständigt uppträdande på AF!
 
Vi kan iallefall konstatera att namnet Fale-...förekommer rikligt, främst i Falköpingsområdet. Tycker att det var särskilt intressant att två FORNLÄMNINGAR i Falköpingsområdet började på namnet Fale-...detta är starka saker, eller hur?
 
Även att en ö i sjön Skagern har fått namnet: Fale Bureholmen är ju mycket märkligt? Här ser vi ju också tydligt...att Fale-namnet satts ihop med Bure-namnet! Varför?
 
Jag hoppas att du läste artikeln på nätet som jag hänvisade till, Jan-Christer Strahlert...hoppas att du kan se nu att jag faktiskt läst en del historia? Annars finns det mycket man kan fundera över när det gäller forntiden, jag har ju läst om det mystiska bronsåldersfolket (1800-500 f.kr.) som levde efter våra kuster långt upp i norrland flera tusen år före Kristus. Plöstligt försvann de bara, inget vet varför eller vart de tog vägen?
 
Jag har dock en teori även ang. detta mysterium! Jag tror att det rörde sig om KELTER!! Det står ju utom allt tvivel, att bronsålderfolket var högt stående kulturellt och att de var konstnärligt begåvade - detta vittnar ju de många hällristningarna om. Man var också duktiga på smide och göt många avancerade bronsföremål. Vi vet att detta även gällde Kelterna.  
 
Här kommer alltså min hypotes ang. detta: klimatet började bli kallare här uppe...de sjöfarande Kelterna satte sig då i sina båtar och drog söderut...till England och Irland bl. a.!! Hur vet vi att de var sjöfarande? Många av hällristningarna finns ju vid klipphällar vid kusten, eller hur? Alltså levde bronsåldersfolket vid kusterna (och bara där?). Sedan blir det ett 500-årigt tomrum när det gäller fornfynd i norrland...eller hur?  
 
De sjöfarande? Kelterna är nu borta...sakta börjar Germanska nybyggare att anlända till norrland, både västerifrån (Norge) och söderifrån - från norr kommer Samer och Kväner. Denna tid kallas för järnåldern och dessa människor smider sina vapen och verktyg i järn, inte i brons. De är inte heller lika avancerade i sina smiden som bronsåldersfolket, inte heller lika konstnärliga.
 
Vad säger ni om detta? Har jag löst även denna gåta?
 
Vänligen
 
Ulf

433
Hej alla! Har kört taxi hela natten och skall snart iväg igen därför hinner jag bara med några korta svar nu.
 
Till Jan-Christer Strahlert: Om du söker på: Nacksta by i Sundsvall på google, så får du upp inf. angående detta, där finns också källor redovisade längst ned. Låt mig bara få citera följande stycke från denna sida: Vi vet (bl. . genom fynden i järnåldersgravarna) att här drog norska vikingar upp sina skepp på höstarna och red och vandrade sedan efter den urgamla färdleden längs Ljungan till Borgsjö,...............På vårarna återvände de i motsatt riktning, rustade sina skepp och for ut på nya handesfärder.
 
Sedan...ang. debatten om namn som börjar på Fale- och Fal-, se bara på namnet Byrestad som Birsta hette på 1500-talet. Här har alltså e:et fallit bort med tiden, Byre-stad har blivit Bire-stad för att slutligen förkortats till Birsta. Varför skulle inte samma sak kunnat hänt Falköping? Om det är som skribenterna ovan visat, att det är Fal-...som gäller, VARFÖR börjar då namnet på två fornlämningar på: Fale?
 
Till Benny: Om du lagt ut länken tidigare, så har jag redan kollat upp den!
 
Vi ses!
 
Ulf

434
Hej igen! För det första...jag har INGENTING att göra med Toker och Klokers inlägg, bara så ni vet! Jag har själv mycket allvarliga problem med min hemsida och min Tankesmedja Buri som jag tror blivit kapad!!! Jag misstänker att någon främling går in och ändrar på både layout och text vilket är mycket, mycket obehagligt!
 
Kan bara nämna det också...man har just ringt från Kanal 5! Man vill ha med mig på en Supergala som skall avsluta allt, jag skall få bo på fint hotell och åka LIMOUSINE bl. a. allt bekostat av dem! Oj, oj oj....
 
Sedan verkar det som om jag kommer in redan i avnsitt nr. 2 av Hundra höjdare alltså kanske redan på måndag den 12:e!! Bara så ni vet...
 
Återkommer
 
Ulf (numera filmstjärna?)

435
Hej Arne och tack för lyckönskningen! Det är intressant med historia...särskilt den som handlar om Munktells Mekaniska Verkstad, som var med om att starta upp Sveriges industrialisering (gjorde bl. a. verktygsmaskiner). Lycka till i skogen - med din traktor - och hoppas den växer så det knakar!
 
Ulf

436
Till Robert Lind: Jag har läst igenom ditt inlägg nu och finner det meningslöst att bara göra upprepningar av sånt som redan sagts, så jag tror inte vi kommer längre i denna debatt. Däremot vill jag gärna fråga dig om en sak ang. Fal-namnet. Varför heter det: Fale-berg och inte Falberg? Varför heter det: Fale-kvarna och inte Falkvarn? Vad är din kommentar till Kent Olaussens undersökning ovan, där han bl. a. hittade två forntidslämningar som innefattade namnet: Fale-...? Borde inte forntidslämningar ha burit namnet: Fal-...? Hur kan du vara helt säker på att inte Falköping en gång KAN ha hetat Fale-köping men man har förkortat namnet med tiden till: Falköping? Kanske även Fal-bygden hetat Fale-bygden men med tiden har man förkortat ordet? Alltså...kanske Fale-... kom först...som sedan blev...Fal-...?
 
Ulf

437
Till Stefan Simander: Vad menar du...att dagens DNA-forskning inte räcker till för några bevis? Jag har ju själv talat med flera riktiga DNA-specialister (som gör DNA-analyser!) och de har försäkrat mig att det går att få fram sanningen ang. detta med Rudolf, till 99%! För det krävs naturligtvis säkra Bernadotte-gener att jämföra med, därför menar jag att man kan gå direkt på källan Karl XIV Johans kvarlevor! Det skulle isåfall inte vara första gången man gjorde en gravöppning av en kung, detta har ju hänt flera gånger tidigare bl. a. har man öppnat Karl XII:s grav.  
 
Sedan undrar du vad som är så märkvärdigt med Fale Bure och hans ättlingar. Men inser du inte Stefan...här handlar det om stora ting och inte om småsaker! Skulle han ha funnits så är han en av Sveriges största hjältar någonsin i historien! Frälsesläkten Bure skulle ju också då bli landets äldsta hög-frälsesläkt! Sedan härstammar ju så många människor från den moderna Bure-ätten - både i Norrland och i södra Sverige - så det är många, många människor som känner en stark delaktighet i detta, då det finns starka indicier (Johannes Bureus berättelse t.ex.) och teorier som säger att denne Fale skall ha varit stamfader för den moderna Bure-ätten (som ju har tagit sitt adelsvapen efter griftestenen i Sköns kyrka).
 
Jag tycker heller inte att man skall glömma bort de tre stora silverskatter som man hittat i området! Två av dessa, hittades ju ute i Birsta medans den tredje hittades i Stige. Stige ligger ung. 2 mil väster om Sundsvall (Indal). Den hittades nedgrävd i en åker inte långt från Indalsälven. Kanske att denna skatt grävts ned av norska vikingar som kom till Selånger på våren (där man hade sina vikingaskepp) för att fara ut i världen och plundra och bedriva handel. kanske man inte orkade bära med sig allt och grävde ned en del i åkern vid Stige(Indal)?
 
När det gäller de två andra skatterna så kan ju den ev. medeltida Bure-ätten mycket väl ha ägt åtminstone någon av dessa skatter? Har dessa medeltida Burar funnits så får man väl antaga att de också var mycket rika, det var ju en prominent frälsesläkt (iallefall enligt Bureus).
 
Börjar du förstå Stefan? Hela norrlands historia måste skrivas om!!
 
Vad säger du Stefan...passar jag till historielärare?
 
Jo, kan bara nämna det också: på måndag sänds första avsnittet av årets säsong av: Hundra höjdare! Kl. 21:55, Kanal 5. Det blir totalt 8 avsnitt och jag gissar att jag kommer in på slutet.
 
Såja Helene Jorsell...repa mod nu! Du behövs här på AF!
 
Sov gott!
 
Ulf

438
Hej! Till Allan: Om det är som du säger, att det ursprungliga namnet skall vara Fal-...varför heter då inte orterna Faleberg och Falekvarna: Falberg och Falkvarn? Är det helt omöjligt att Falköping en gång KAN ha hetat: Fale-köping? Är det någon som sett detta namn på samhället långt tillbaka i tiden?
 
Vad är din kommentar till Kent Olaussons inlägg ovan där han bl.a. fick två träffar på fornlämningar som tydligen innefattade namnet: Fale!? Om det är som du säger...att ursprungsnamnet skall vara Fal-... hur kan då fornlämningar bära namnet Fale-... och inte Fal-...?
 
Vänligen
 
Ulf

439
Till Niclas och Lisa: SANNINGEN kommer att segra en dag!!!!
 
Nu skall jag iväg och simma!  
 
Återkommer till dig Robert!
 
Simma lugnt!
 
Ulf

440
Till Stefan Simander: Intressant detta med ett småkungadöme i Kvissleby! Jag bor i närheten (ute vid kusten). Där finns en mängd jättegravar så det stämmer nog att Stormänn bott där. Den såkallade Bure-stenen (runsten från 1000-talet) står också i  detta område.
 
Vänligen
 
Ulf

441
Till Allan Hansson: Är Fal-bygden och Fale-bygden samma område? Varifrån kommer då namnen Fale-bygden, Fale-berg, Fale-kvarna?
 
Vänligen  
 
Ulf

442
Hej Lisa! Jag är faktiskt glad över att du är arkivarie och inte någon högre tjänsteman, detta säger jag inte för att vara elak på något vis utan för att jag inte tror du passar för en sådan tjänst (du är säkert också en riktigt bra akrkivarie!!). Som en hederlig, laglydig medborgare och skattebetalare i detta land har man faktiskt vissa rättigheter, en av dessa är: att man har rätt att få en saklig och rättvis behandling då man t. ex. skriver till våra statliga myndigheter. Jag har full förståelse, hör och häpna!, för att man i dessa två frågor Walinfrågan och Byrisholmssaken kan i ett INITIALSKEDE ta mina teorier för ett skämt!
 
Jag har alltid vetat att skall jag komma framåt i dessa frågor måste jag ha tålamod! Dels är det så stora och ovanliga ämnen, dels är bägge frågorna svårbevisade, men skall man ge upp för det? Nej, jag tycker inte det...man skall åtminstone inte ge sig förrän efter en hederlig strid för det man tror på! Det är därför jag medverkat i flera år här nu på AF (och är väldigt tacksam för detta!), jag vill ha på fötterna innan jag skriver till myndigheter, detta anser jag mig ha i dagsläget! Jag anser mig ha tillräckligt starka bevis och indicier för att bli tagen på allvar av profesionella tjänstemän, att arkivarier/registrator kan få sig ett gott skratt då man hastigt tittar igenom mina brev är förståeligt, DÄREMOT är det INTE acceptabelt om högre tjänstemän gör det! Skriver man ett ordentligt och välstrukturerat brev och skickar med fina bilder på det man kämpar för, så har man RÄTT enligt mig att få sakligt bedömning av det material man skickat med!
 
Nu har jag fått två vänliga svarsbrev från riksantivarieämbetet och det är en bra början - Länsmus?et i Härnösand har ju inte ens svarat mig - är jag nöjd med det? Nej...jag hoppas att med tiden så skall jag även få en kommentar på bilderna jag skickat med, detta gäller även Länsmus?et. Vanligt folk är nog inte så tokiga som du tror Lisa! Det går att övertala de flesta människor med lugn och saklig bevisföring, det viktiga är bara att man visar människor respekt, något jag tycker du har kvar att lära dig.
 
Får jag bara tillräckligt sakliga förklaringar ang. de två murarna och ruinresterna så kommer jag att ge mig, likadant gäller med Walinfrågan, kommer det fram bevis som ovillkorligen slår sönder min teori att Rudolf skulle kunna vara en hemlig son till Karl XIV Jophan så ger jag mig! Nu är vi inte där ännu och då finns ingen anledning för mig att lägga ned projekten. Jag har ända sedan barnsben fått lära mig att vara ärlig och hålla mig till sanningen och det tänker jag fortsätta med ända till min död, skulle jag ge upp detta sanningspatos som finns hos mig skulle jag förlora en viktig del av min identitet - vilket hänt alltför många människor i detta land, man ger upp FÖR LÄTT!!
 
Jag hoppas att vi kan bilägga denna stid nu och gå vidare i sakfrågorna.
 
Vänligen
 
Ulf

443
Till Robert: Varför Fale skulle lägga sig i ett svenskt inbördeskrig är väl inte så svårt att begripa: han var ju enligt Johannes Bureus nära involverad med det regerande kungahuset (Knut Erikssson). Förmodligen var han någon sorts livvakt eller förmyndare över sonen Erik Knutsson (sedermera Erik X) och hans bröder (blev mördade). Han hade personliga relationer till både kungen och hans söner, han skall ju också, enligt Bureus, ha räddat sonen Eriks liv och fört honom upp till Byrestad.
 
Tycker du inte att alla tjänster som Fale gjorde mot Erik Knuttson - att han först räddade livet på honom och sedan gjorde honom till Kung - att detta kunde vara värt en summa pengar?
 
Jag har ju redan nämt för dig om den livsviktiga slottskällan...den fanns nere i dalen och inte uppe på berget! Men du tar upp något intressant...vi hittade nämligen spår av en stenmur upp mot bergskrönet...detta har jag nästan glömt bort, men det kan ju vara viktiga saker detta...förmodligen var hela bergskrönet inringat av en ringmur, som hade kontakt med den nedre delen av ringmuren!!
 
Heter det inte Fale-bygden...varför kallar du den då för Fal-bygden?
 
Du vill att jag skall taga fram BEVIS! Ja, Robert, det är ju detta jag så hårt försöker! De sensationella arkeologiska fynden är ju ett stort steg framåt på den vägen...
 
Sedan detta med kalksten...jag vet inte om det är kalkstenar där ute i Birsta, det var bara en tanke jag fick...att kungen (Erik X) kan ha skänkt Fale några båtlaster färdighuggen sten för att underlätta slottsbygget. Var det inte från Gotland man hämtade fin byggnadssten?
 
Vänligen
 
Ulf

444
Ja herre je...vilken diskussion!! Men jag tycker faktiskt att vi är inne på principiellt viktiga saker nu. Jag manar alla till lugn och besinning, även om jag tycker att Lisa Qviberg uttryckt sig dåligt så vägrar jag att dra några större växlar av detta. Jag kan helt enkelt inte tro att hon har rätt! Visst tror jag att det kommer in mycket tokbrev till myndigheter och att det kan vara svårt att sållra rätt i denna brevmassa, alla människor kan göra fel - även myndighetspersoner.
 
Jag tror inte att det är som du säger Lisa, att alla som t. ex. sitter på riksantikvarieämbetet har samma synsätt som du. Jag har fått två vänligt skrivna svar från dem och det har jag uppskattat! Problemet är bara: jag har inte fått någon som helst kommentar på bilderna jag skickat med (bilder på både ruinresterna och de två murarna). Det vore väl den enklaste sak i världen för dem, om de VISSTE vad det rörde sig om - särskilt som det ju enligt vissa här på forumet redan skulle ha gjorts en undersökning av området. Eller hur?
 
Jag har tidigare visat, att blir jag bara tillräckligt ÖVERBEVISAD så ger jag mig. Så...varför inga kommentarer? Hur kan ni här på AF, som så hårt ktritiserar mig, vara så säker på att man sitter inne med svaren men man anser sig inte ha tid att meddela mig dem!! Tänk om sanningen istället SKULLE kunna vara den: att man HAR inga bra svar på mina bilder!
 
Inte heller från Länsmuséet i Härnösand har jag fått några kommentarer ang. (färg)bilderna på de två murarna jag skickat till dem, varför? Det enklaste sättet att bli av med tokar är vär att överbevisa dem med fakta! Eller hur?
 
Sedan skriver du Lisa...att du inte håller med mig ang. att våra statliga myndigheter skulle finansieras av skattemedel. Varifrån anser du att pengarna då kommer? Du kan väl inte på fullaste allvar mena...att vi medborgare och skattebetalare inte skulle ha rätt att få en seriös och rättvis behandling av brev och material som vi insänder till statliga myndigheter? ALLT är inte tokerier som sänds in även om vissa brev kan vara ovanliga, som mina brev t. ex. - och VEM avgör förresten vad som är tokerier och vad som inte är det!!??
 
Vänligen
 
Ulf

445
Innan jag går i svaromål med frågeställarna ovan , låt mig bara få citera några rader till av historieprofessor Dick Harrison och från hans bok: Jarlens Sekel, utg. år 2002.
 
Vi läser på sidan 17: Utan hjälp av källor från grannländerna, från 1300-talet och från ARKEOLOGIN är det föga värt att söka rekonstruera 1200-talets svenska historia.
 
Lite längre ned...Före mitten av 1300-talet skrevs texterna på pergament, därefter i allt störra utsträckning på papper.
 
Och ytterliggare lite längre ned...Ytterst få av de urkunder som skrevs på 1200-talet har stått emot tidens tand och överlevt in till våra dagar.
 
Ulf

446
Till Lisa Qviberg: Ja nu börjar jag förstå, varför jag så sällan får någon positiv respons då jag kontaktat olika myndigheter (dessa myndigheter som drivs av våra skattepengar). Om det finns fler där som har din inställning...
 
Ulf

447
Till Robert: Jag har fått ett brevsvar från riksantikvarieämbetet, där skriver man: att man inte i nuläget har råd med en undersökning av området. Man säger inte med ett ord något om att man redan undersökt platsen! Man kommenterade inte ens bilderna jag skickat med, både på ruinresterna och de två stenmurarna. Att man inte gjorde detta förstår jag mycket väl: man KUNDE förmoligen inte kommentera dem!!
 
Så till några av dina andra frågor: Ang. ditt påstående att borgen: Buresholm/Byrisholm/Birisholm skulle ha byggts FÖRE den svenske kungens egen borg förstår jag inte? Har du hört talas om slottet/borgen Visingsö ute på en ö i Vättern? Den byggdes FÖRE Fales ev. slott! Eller hur?
 
Så nämner du lite om finansieringen av Byrisholm. Det kanske var så här Robert: att det redan fanns en medetida borg där i sluttningen av Birstaberget, som dom gamla HÄLSINGEHÖVDINGARNA bott i. Allt han behövde göra var då: att rusta upp en redan befintlig borg och förvandla den till ett residens för sig själv! Säg att han fick en rejäl summa pengar av kungen (Erik X) som tack för all hjälp han gett honom - kanske att han även fick ett par båtlaster färdihuggen kalksten från Gotland till bygget?. För denna penningsumma bygger Fale på ytterliggare en ringmur (så att den blir dubbel!), han förskönar borgen på alla sätt och vis och lyxutrustar det sydöstra tornet där han bosätter sig med hela sin familj. Detta torn är även det starkaste på hela fästningen och har den så viktiga slottskällan längst nere i stenvalven. När sedan Fale dör så förfaller borgen snabbt...ingen av hans söner har råd att underhålla den (eller betala löner till borgbesättningen) och det dröjer inte länge innan hela fästningen läggs i malpåse - alltså ingen bor där längre utan den finns som tillflycktsort vid ett krigstillbud. Istället byggs det Kungsgårdar lite överallt.
 
Varför slottet inte byggdes längst uppe på Birstaberget? Jaa, det kanske var för svårt att frakta upp de tunga stenblocken ditupp? Glöm inte heller bort den LIVSVIKTIGA slottskällan!? Utan den skulle man ju vara chanslös vid en längre tids belägring, eller hur? Du kan dock vara säker på att det fanns någon form av fort däruppe!
 
Att inte ens den mäktiga svenske Kungen vågade sig upp till HÄLSINGLAND visar väl, hur tydligt som helst, att norrlänningarna inte var att leka med utan att de var en maktfaktor att räkna med. Detta bevisar (enligt mig) följande: norrlänningarna var starkt beväpnade och de hade mod och styrka nog att försvara sig om de blev hotade.
 
Sedan citerar du Dick Harrison som tydligen skrivit att slagen under medeltiden ofta var små och som mest innefattade ett par tusen man. Men det är väl detta, Robert, som gör slagen vid Lena (1208) och Gestilren (1210) så OVANLIGA! Siffrorna 9 000 man på den svenska sidan och ung. det dubbla på den danska, har jag fått från Jan Guillous TV-program om slagen. Jag vet inte om de är sanna men jag liter på att Guillou gjort efterforskningar i ämnet. Här kanske vi också har förklaringen till, att slagen satt (enligt mig) så tydliga avtryck i området kring dem, att man uppkallat en stad? (Falköping) och en hel bygd? (Fale-bygden) efter dess segerherre!?
 
Det finns ju även fler gigantiska slag i gamla berättarsägner om vårt land, där tiotusentals? människor varit inblandad, t. ex. Bråvalla slag som skall ha utspelat sig under 700? talet (före Kristus). Denna händelse är inte vetenskapligt fastlagd men jag vill ändå nämna den då den KAN vara sann!
 
Sov gott!
 
Ulf

448
Till Peter Funke: Tack för lyckönskningen! Ja, det hoppas jag med...att jag skall få lön för de mödor jag lagt ned, både på Walinfrågan och Byrisholmssaken. En stor belöning skedde ju i måndags då Kanal 5 var på besök! Glöm inte...ni som raljerar över Fredrik och Filip, dessa personer satt i ung. två timmar och lyssnade uppmärksamt på allt jag hade att säga vilket INGEN tidigare gjort, varken myndigheter eller andra medier!!!!
 
Till Gunilla: Glöm inte, att detta var i början på 1200-talet, en tid man nästan inte vet någonting om...varken när det gäller kungar, slott och ev. norrlandsfurstar! Man kan ju även tänka sig att slottet: Buresholm/Byrisholm/Birisholm bara hade en kort blomstringstid. Det kanske bara vara ståtligt under Fales tid och sedan gradvis förföll i brist på pengar. Kanske att det redan under 1300-talet var en borg i starkt förfall och inte ens beboligt längre, kanske det är därför som det inte näms så mycket i skriftliga källor. Kungens män bodde då i speciella Kungsgårdar. Man kan alltså tänka sig att borgen fortfarande fanns då den (enligt min mening) näms i riksrådsbrevet år 1398 (Birisholm) men att den då var starkt nedsliten och inte hade något större strategiskt värde? Att det gått hett till även i Norrland berättar ju både historien (under 1400-talet t. ex.: inbördeskrigen som härjade i bl. a. Helsingland) och det faktum att den järnklädda Slottsporten (enligt Bureus) var skadad av pilskott (även Bygdén såg ju denna port!). Förmodligen jämnades hela borgen med dess mäktiga (dubbla?) ringmur med marken någon gång på 1400-talet och det är förm. därför som det finns så lite rester kvar av både slott och försvarsmurar!?
 
Och nog fanns det hot alltid på 1200-talet, även i Norrland. Glöm inte Gunilla, att Birsta låg alldeles vid kusten och där var man sårbar för härjande folkslag som kunde slå till när som helst från sina båtar, t. ex. Ester, Karelare och andra krigiska folk som bodde runtomkring. Även från Norge kunde det ju komma arméer.
 
Godnatt!
 
Ulf

449
Till Jan-christer Strahlert: Låt mig få citera några rader ur boken: Jarlens Sekel skriven av historieprofessor Dick Harrisson, utg. år 2002.
 
Från sid. 551: Så tedde sig det svenskspråkiga Norrland vid den tid det träder in i den medeltida historien. Det var en värld av fria bygder och storbönder som inte erkände någon fast organiserad kungamakt. Därom är alla källor ense.
 
Vidare på samma sida: Saxo Grammaticus (omkring 1200) skriver om Hälsingland att det ligger UTANFÖR det svenska riket, att det har varit ett LAND dit en besegrad kunde fly.
 
Vidare på sidan 553 läser vi: Med modern terminologi skulle vi säga att den norske och den svenske kungen skisserade INTRESSESFÄRER i ett vidsträckt skogsland som INGEN av dem kontrollerade. Vidare...I praktiken tillhörde bygden de herremän och bönder som först var på plats och koloniserade området, byggde kyrkor och satte sig i respekt.
 
Längre ned på samma sida: Sanningen är att varken Birger eller sönerna Valdemar och Magnus förfogade över nog med resurser för att sätta makt bakom orden och vapenskrammel. Den sistnämndes brev till hälsingarna om behovet av nya gärder (sid. 519) är så långt i riktning mot en ÖDMJUK VÄDJAN som en svensk monark kunde sträcka sig utan att förlora ansiktet. Lite längre ned...I slutet av 1200-talet hade emellertid vissa stormän i Hälsingland börjat orientera sig mot det svenska politiska systemet.
 
På sidan nr. 555 kan vi läsa följande: Det råder ingen tvekan om att de svenska herrarna under 1310-talet använde hårdare maktspråk än tidigare i Norrland. Kyrkliga och världsliga pålagor krävdes in, från Alir och Sunded i söder ända upp till Ume älvdal, som räknades till Ångermanland. För kungesn män gick det dock sämre än för kyrkans. De ådrog sig folkets hjärtliga avsky, och år 1317 exploderade motsättningarna i vad kung Birger uppfattade som ett uppror och hälsingarna måhända såg som ett berättigat försvarskrig mot en oförskämd inkräktare. Fogden (kungsåren, lat. officialis) Lars Karlsson överfölls av bönder och blev ihjälslagen. Uppbörden togs tillbaka. Kung Birger förklarade ilsket att alla som deltagit i upproret skulle berövas sina egendomar. Men kunde han sätta makt bakom orden? Knappast. Inte förrän på 1320-talet, under Magnus Erikssons förmyndarregering, blev Hälsingland slutgiltigt inlemmat i riket. Lite kängre ned: Vid samma tid nedskrevs Hälsingelagen, som senast var i bruk från och med 1330- eller 1340-talen.
 
Vad vi tydligt kan se av detta, Jan-Christer Strahlert, är: att detta land Hälsingland (Norrland) var mer eller mindre självständigt under 1200-talet och MÅSTE alltså ha haft, inte bara en betydande befolkning, utan också en mycket STARK försvarsmakt! Eller hur? Inte ens den svenske kungen, med sina välbeväpnade styrkor VÅGADE sig upp hit under denna tid, då kan vi nog avskriva alla teorier om att norrland skulle ha varit mer eller mindre folktomt under medeltiden - befolkat av fattiga och klena torpare.  
 
Som jag har förstått så bestod Norrland av ung. mellan 30 000 och 50 000 personer under medeltiden - experter får rätta mig om jag har fel! Vi vet ju alla att Sveriges (utom Finland) befolkning låg på ung. 500 000 personer under Gustav Vasas dagar, så då borde väl en femtedel åtminstone (ung. 100 000) ha bott uppe i det vidsträckta Norrland under 1500-talet?
 
Nu anser Jan-christer att min uppskattning av Fale Bures tänkta armé på 9 000 man är orimlig, varför? Om vi tänker oss att ung. 5 000 man kom från norrland och resten var norrmänn och folk från södra Sverige, varför skulle detta vara orimligt? Om nu norrlands befolkning bestod av c:a 40 000 inv. och man går man ur huset när deras egen Furste: Fale Bure från Byrstad kallar på dem, varför skulle inte detta kunna stämma?
 
Detta slag: Slaget vid Lena 1208 anses ju, så vitt jag förstått, som ett av landets blodigaste slag någonsin (möjligen överträffad av slaget vid Gestilren två år senare?). I dessa två slag slog sig svenskarna fria, en gång för alla, från den danska överhögheten över landet - nationen SVERIGE hade bildats! (Allt enligt författaren Jan Guillou).
 
Vänligen
 
Ulf

450
Till Björn, Stefan, Peter och Robert: Ja ni kan hålla på med era teorier, sida upp och sida ned, så kan vi andra skriva historia därute i Birstadalen! Vad ni inte verkar ha förstått är: att dessa fynd är helt NYA OCH UNIKA! Här kanske vi nu har det stora genombrottet i den flera hundra år gamla Bure-forskningen - detta verkar ni inte ha förstått. Öppna era fönster (sinnen) och vädra ut den unkna luften i era lärosalar - kom ut i verkligheten  istället, där solen lyser och fåglarna kvittrar!
 
Önskar dig dock lycka till Stefan i ditt stöd för anhöriga mfl. i den svåra bussolyckan!
 
Ulf

451
Och varför kan inte herrar Thunberg och andra någon enstaka gång uttrycka sig ung. så här: Men detta är ju fantastiskt, vilka intressanta fynd! Tänk om det verkligen legat ett jättestort slott där...vilken sensation!! Det vore ju ett genombrott i den flera hundra år gamla Bure-forskningen. Nu håller vi tummarna - och jag skall göra vad jag kan här i Härnösand - att det blir en vetenskaplig undersökning av området av fullblodsproffs framöver så att detta kan inberäknas i svensk historieskrivning, bra jobbat Ulf!
 
Ulf

452
Till Stefan Simander: Eftersom du försöker att läxa upp mig ideligen, som om jag vore en elev i din (SO?) klass, föreslår jag magistern att själv göra ett studiebesök därute i Birstadalen! Se på murarna, ta på stenarna, bese ruinresterna, beskåda källvattenådern, beskåda den mäktiga griftestenen, se allt med egna ögon!! Kom sedan tillbaks och berätta för oss här på AF vad som är fantasier och vad som är VERKLIGHETER.
 
Ulf (akademiker)

453
Jo, till Björn: Titta du på kanal 15 - där får du nog skratta så tårarna rinner - så tittar vi andra på kanal 5!
 
Programupplysningar från:  
 
Ulf

454
Jaha...jag ser att ni verkar ha kul härinne, nåvars...inte mig emot, jag missunar ingen att ha en trevlig stund...hursomhelst, har jag nog inte tid framöver att medverka så mycket i pajkastningen härinne...har viktigare saker för mig...TV-framträdanden mm.
 
Solong!
 
Ulf

455
Tack Bo för din uppmuntran! Det gläder mig också att även Stefan Simander anser att vi skall få fortsätta vår framåtskridande forskning...och att du menar att även muntliga källor KAN vara sanna!
 
Låt mig bara få fylla på lite inf. om Byrisholmssaken...det lustiga är: att platsen där vattnet pumpar upp ur marken ligger ung. mitt i den sydöstra tornrundeln - idag bortschaktad (en del av rundeln syns på bilderna vi lagt ut). Man kan alltså tänka sig följande scenario: att Fale bodde i detta huvudtorn och längst ned i källaren fanns det en vattenbrunn! Jag har nämligen läst om Kalmarslott, där var kungstornet (Kungens bostad) i det sydöstra tornet, är detta något som är vanligt bland borgar: att kungsbostaden alltid ligger i det sydsöstra tornet? Någon som vet?
 
vänligen
 
Ulf

456
Till Peter: Ja, jag läste detta...med lite tur borde jag väl iallefall kunna taga mig till final!? Sedan får vi se vilket som smäller högst i min släktforskning: Walinfrågan eller Byrisholmssaken.
 
Vänligen
 
Ulf

457
Till Stefan: Jag har aldrig påstått att arkeologiska fynd skulle kunna ge en komplett bild av forntida händelser, det jag menar är: de kan vara ett stöd för berättelser, både skrifliga och muntliga. Vi har ju här både en skriftlig berättelse om denne Fale Bure från Byrestad av Johanes Bureus och en gammal berättarsägnen (som delvis skiljer sig från Bureus berättelse) som än idag lever bland traktens jordbrukare (har gått i arv från far till son i 800 år!) - jag har själv pratat med en pensionerad jordbrukare som bor där i Birsta och som intygat för mig att denna berättelse tas på största allvar av traktens bönder.
 
Både Johannes Bureus och den gamla berättarsägnen talar om att denne krigshjälte skulle ha bott i ett stort slott där i Birsta, Bureus trodde dock att Fales slott var samma byggnad som den gamla medeltidskyrkan som låg där uppe på en kulle i Skön (Birsta). Berättarsägnen däremot placerade slottet i närheten av det gamal ålderdomshemmet, som låg där i sluttningen av Birstaberget.
 
Nu har vi funnit två stenmurar uppe vid skogskrönet vid berget, som ingen verkar veta vad de använts till! En av murarna är dessutom 3 meter bred vilket tyder på att den använts till något alldeles särskilt. Sedan har det framkommit ruinrester, både på bild och i verkligheten - det märkliga är att dessa ruiner ligger i exakt rätt läge i förhållande till de två murarna (om man tänker sig att de är delar av en (dubbel?) ringmur som gått runt slottet. Vi har också hittat en stark källåder som pumpar upp vatten ur marken alldeles intill slottsplatsen (slott byggdes alltid invid vattenbrunnar), således MYCKET MYCKET intressanta fynd!
 
Vad jag försöker säga är: skulle man nu kunna konstatera att ett stort befäst slott legat där i Birsta så STÖDJER ju detta dels den skritliga berättelsen om Fale, dels den muntliga sägnen. Alltså kan arkeologiska fynd STÖDJA och ge mera tyngd och trovärdighet åt t. ex. Johannes Bureus och hans berättelser.
 
Glöm heller inte den magnifika griftesstenen i Sköns kyrka - efter en rik och mäktig frälseman -som bara den ensam borde göra göra slut på allt tal om sagofantasier!
 
Och vem vet...vad som kan finnas gömt där i marken där slottet KAN ha legat?
 
Jag har nu skickat material om allt detta till medier av olika slag (tv, tidningar, radio) och jag har även skrivit brev till riksantikvarieämbetet - de fick även bilder på allt. Hjälpt till nu, alla goda krafter, med att få fram en grundlig vetenskaplig undersökning av området, gärna med jordscanner också! Vore det inte fantastiskt om vi kunde få fram avgörande bevis angående denna gåta som gäckat forskare i århundraden!
 
En sista kommentar bara...en del har menat här att om alla bravader som Fale utträttat skulle vara sanna borde han ha gjort mera avtryck i skrifliga källor i landet, men snälla ni...man vet ju nästan ingenting om KUNGARNA som levde i Sverige under 1100- och 1200-talet, varför skulle man då veta en massa om en norrlandsfurste?
 
Några rader från en Bure-ättling
 
Ulf

458
Hej. Till Stefan och Lars: Och vad är runstenar, griftestenar, ruinrester och gamla murar för något? Är inte också detta PRIMÄR-källor!!??
 
Till Marc: Hur går det med nya boken, har den kommit ut?
 
Godnatt och..godmorgon!
 
Ulf

459
Hej!
 
Till Stefan: Men hur skall man kunna komma FRAMÅT i forskningnen om man bara får syssla med sådant som redan är 100% bevisat?
 
Till Helene: Jag tyckte du skrev häromdagen att du hade Posse i din släkt...adel eller inte...det handlar inte om det! Vad det handlar om är: om personen har uträttat något intressant och varit med om att skriva historia. Nu råkar det vara så...att förr i tiden så VAR många ledande (och duktiga!) personer just adliga, det är inget jag kan göra något åt.  
 
Till Gunilla: Tack för tipsen, men jag har redan besökt företagsarkivet som du nämde och jag hittade inte mycket om Theofron där då hans levnad ligger så långt tillbaka. Theofron Munktell är inte heller min ana utan jag kommer från hans faster Gustava Munktell.
 
Sedan detta med hundra höjdare: jag försår vad du menar, och jag var länge tveksam till om jag skulle medverka, men så småningom fick jag klart för mig att dessa två personer, Fredrik och Filip, inte ENBART var skämtare utan att det fanns djupare kvalit?er hos dem. Detta fick jag också bekräftat då de var här, de är mycket intelligenta människor båda två och har ett mjukt och fint sätt att bemöta människor på. Mig kan ju ingen heller ändra på, jag är ju den jag är oavsett program. Här fick jag ett unikt tillfälle att lägga fram saker jag tycker känns viktiga för mig (och min släkt) - och som ingen annan media visat intresse för!!
 
Vi får se hur det går, jag känner mig iallefall mycket nöjd med hur intervjun artade sig!
 
Vänligen
 
Ulf

460
Hej Niclas! Om du kände dig kränkt av mitt lilla skämt så ber jag om ursäkt för detta, jag kommer aldrig mer att kalla dig för greve något mer...så du kan vara lugn. Så till din fråga: VARFÖR Niclas, skulle denna berättelse om Fale INTE kunna vara sann? Tror du att en vanlig ölpubshistoria överlever i 800 år? Att påhittade sagofantasier skulle föras vidare av hederliga kyrkoherdar? Allt kanske inte är sant i denna historia om Fale från Byrestad och hans bravader men det kanske finns en KÄRNA i berättelsen som är det! Ta bara de nyfunna arkeologiska fynden? som vi nu gjort vid Birstaberget, det var tack vare den gamla berättarsägnen som vi lyckades hitta dessa sensationella fynd! Jag hoppas verkligen att du inte är lika negativ till framåtskridande forskning som Stefan Simander verkar vara.
 
Till Helene: Hade du inte själv högadelssläkten: Posse i din släkt! Då tillhör väl också du noblessen här?
 
Till Björn: I slutet på mars smäller det!!!
 
Nu skall jag ut och skotta snö!
 
Ulf

461
Tack Johan och Jan för era lyckönskningar - och för ditt fina inlägg Johan!!
 
Jag gav allt jag hade under den flera timmar långa intervjun...jag lade fram 3 års hårt arbete för de ivrigt lyssnande topp-journalisterna! Jag försökte vara saklig och ville att de skulle se allt bevismaterial med egna ögon. Synd bara, att det mesta kommer att klippas bort på grund av tidsbrist, de fick iallefall med sig hem en bunt papper  att specialstudera i lugn och ro!  
 
Med lite tur kan detta program öppna vägen även i andra medier, som avvaktar läget.
 
Till Stefan Simander: Jag hoppas att du inte är emot framåtskridande forskning? Man kan nästan tro det när man läser ditt inlägg. Och du...jag tycker vi håller Eilat Pilarm utanför detta...och visst Stefan...hånskratt kan fastna i halsen - där uttryckte du dig bra!
 
Sov gott alla!
 
Ulf

462
Hej Jan. Programmet heter: Hundra höjdare och sänds på kanal 5. Serien börjar sändas i början på mars men avsnittet med mig kommer förm. att visas i slutet på mars månad. Programmen har, såvittjagförsått, mellan 400-500 000 tittare...så NU GÄLLER DET!!!!
 
Vänligen
 
Ulf

463
Hej igen. En sista kommentar bara till luftslottsdebatten...varför säger ingen av er ungefär så här: Att du så hårt kämpar för att det skall göras en vetenskaplig undersökning av ruinresterna och de två stenmurarna vid Birstaberget visar verkligen Ulf, att du är seriös. Du vill verkligen att sanningen skall fram och försöker inte att bygga några luftslott! Likadant är det med Walin-frågan, du vill ju ha fram ett DNA-test som skall vetenskapligt bevisa om detta är fantasier eller inte. Du har ju även skickat in några bilder hit till oss där vi (iallefall några!)kunnat se tydliga likheter mellan dina släktingar och Bernadottar. Vi vet ju även att du har över 30 A4-ark till där hemma med ytterliggare bilder. Ingen här vill ju tro att du skulle vara så urbota dum att du medvetet grävde din egen grav genom att få fram ett DNA-test som sedan skulle visa sig negativt - och du skulle bli till åtlöje för hela det svenska folket! Jagmenar...du är ju ändå utbildad Civilekonom...Du har också alltid ärligt lagt fram allt ditt material inför oss proffs här på AF och vi har fått genomlysa allt från alla vinklar och vrår och du har även kunnat ändra dig (även om det inte skett så ofta!) då du blivit helt överbevisad, allt detta visar att du verkar vara seriös!  
 
Hälsningar från ett insnöat Byrisholm!
 
Ulf

464
Hej Eva! Tack för ditt inlägg och tipset, jag skall kolla upp detta!
 
Till Peter Funke: Jag vet inte ens vad du pratar om... och du skall kalla dig för seriös!
 
Ulf

465
Till Helene Jorsell: luftslott...det återstår väl att se vad?...vad som är luftslott och vad som INTE är det. Fäll inga domar i förtid tack!
 
Sov gott!
 
Ulf

466
Men detta är ju otroligt...enligt mina små efterforskningar på nätet...så skulle detta betyda: att min förfader(?) Harald Lybecker var kusin med Friherren Georg Lybecker, som bl. a. var överbefälhavare över armén i Finland under Karl XII:s tid (och många krig)!! Och Haralds far skulle vara bror med Guvernören över Bohuslän: Georg (den äldre) Lybecker! Oh herre je...skall det aldrig taga slut...? Bara denna släkt - Lybecker - skulle ju räcka för ett helt TV-program!
 
Tack Hans, nu fick jag stoff till ett nytt kapitel i min bok! (Ps. vilken tur...att jag inte hunnit gett ut den än...puh!)
 
Ulf

467
Hej Hans! Du menar alltså Fredrik Munktells första fru... hon som dog strax efter födseln av sonen Eric? Hennes morfar skall alltså ha varit denne Harald Lybecker? Hur är denne Harald släkt med de berömda krigarna Lybecker (Georg mfl.)?
 
Tack så mycket för upplysningen! Kan inte du maila mig mera inf. om detta på (gärna med ett släktträd!): composerulf@hotmail.com
 
Vänligen
 
Ulf

468
Vilken ära...att få höra från: Niclas Rosenbalk (greveätt nr 275?)! Jodu...undersökningens tid är nu förbi, nu är det handling som gäller! Jag blev även ombedd att säga några ord direkt till vår nuvarande kung i kameran...se detta program Niclas - och häpna!!! Nu är det MIN tur att få ta till orda!
 
Till Anders Berg: Serien startar visst i början på mars men jag kommer nog in på slutet...kanske någon gång i slutet på mars? Håll ögonen öppna!
 
Till Hans Eriksson: Vet du något jag inte vet...vem är bergsrådet Harald Lybecker? Hur är jag släkt med honom?
 
Vänligen
 
Ulf

469
Tack alla för era vänliga ord och ert stöd i min kamp för sanningen!
 
Nu var både Fredrik och Filip mycket trevliga och sympatiska människor och de lyssnade uppmärksamt på allt jag sade och visade - vilket INGEN myndighet eller annan media gjort!! Det kommer nog att ta skruv när svenska folket får se mina bilder, på både det ena och det andra, och höra hur mycket fakta jag lyckats taga fram. Jag glömde dock inte bort att berätta hur mycket hjälp jag fått av människor på rötter, bl. a. hur jag här fick hjälp med det så otroligt viktiga vigseldatumet för Christina Bellander (även tipsen om Fredrik Munktells dagbok).
 
Jag glömmer heller inte dom dramatiska bilderna av slottruinerna som lades ut här på rötter, tack vare dom har vi ju nu lyckats identifiera den exakta platsen där jag tror att Fales slott låg!
 
Ja herre je...vilket äventyr det var med inspelningen...kameramannen följde mig överallt, till och med ut i köket! då jag skulle brygga kaffe åt grabbarna.
 
Programmet brukar visst ha en 400-500 tusen tittare...men det kommer ni att dubbla nu sade jag åt dem, då avsnittet med mina släktforskarfynd sänds!
 
Vi får se vad som händer...framåt vi gå!
 
Ulf

470
Hej Mikael! Man får väl hoppas ändå att det finns några tittare som kan skilja mellan ploj och seriös forskning...annars finns det nog inte mycket hopp kvar för det här landet...man måste ta de chanser man får här i livet!
 
Vänligen
 
Ulf

471
Hej alla släktforskarvänner!! Nu har man varit och intervjuat mig ang. min släktforskning (Kanal 5, hundra höjdare)! Jag berättade för Fredrik och Filip vilken stor hjälp jag fått av människor på rötter, hur NI genomlyst allt, från alla vinklar och vrår. Jag nämde också om det förm. slottet ute i Birsta (tidigare Byrestad) - som jag tror mig ha funnit resterna av - och lite grann om den legendariska Bure-ätten med Fale Bure i spetsen...man zomade in bilder på slottsruinen med kameran, vi får se om det sänds!? Iallefall kommer programmet med mig förm. att sändas i slutet på mars månad, SE DET!!
 
Vänligen
 
Ulf

472
Hej alla! Nu har man hört av sig...från hundra höjdare! De kommer hem till mig (Byrisholm) på måndag - med helikopter! Skall jag göra reklam för rötter...?
 
Vänligen
 
Ulf

473
To Thomasvikander: I supose...that I can?t say god night to you...perhaps I shall say: God afternoon Thomas!!
 
Ulf

474
Hej Chris! Du tar upp något väsentligt, nämlingen, den tragiska åldersuppdelningen! Det är en stor tragedi detta, som skett så starkt i Sverige, att man delar upp sig i: Ungdomar, äldre, barnfamiljer, singlar osv. jag har alltid tyckt att detta är helt fel! När jag gick på universitetet här i Sundsvall och läraren bad oss presentera ett grupparbete i Power Point så visste jag inte ens vad det var! Läraren tittade på mig som om jag kom från en annan planet...
 
Det är ju INNEHÅLLET i vad man säger som är det viktiga inte HUR man säger det. Det finns en stark övertro på teknik, en sund omdömesförmåga t. ex. har ju inget med teknik att göra. Det går aldrig någonsin att locka ungdomar till släktforskning genom frän teknik - sådant håller inte i längden. Jag tror att ingenting kan ersätta det levande samtalet, varken i vardagslivet eller på AF! Uppmuntra människor i stället att börja tala med sina barn och släktingar om släkten, kanske sår man frön som en dag börjar gro - i sinom tid. Sedan hittar dom nog fram till AF... så småningom.
 
Gör en länk till ett fikarum där Rune och andra kan småprata, delita sedan bort inf. varje vecka från denna tråd , så slipper Småpratet ta upp dyrbar plats på AF-minnet.
 
Sov gott!
 
Ulf

475
Hej igen vänner! Tänkte bara meddela en ny tanke jag fått: varför inte stänga av AF på natten! Jag varit med lite grann nu på Dagens Industri (nätet) och diskuterat, där stänger man möjligheten till att kommentera artiklar efter en viss tid. Varför inte göra samma sak med AF? Alltså... man stänger möjlightetn att skriva mellan t. ex. 23:00 och 07:00 så slipper det hända obehagliga saker under den obevakade natten! Detta drabbar naturligtvis oss nattugglor svårt...men det kan inte hjälpas. På detta sätt blir det ju betydligt lättare för anbytarvärdarna att ha koll på läget.
 
Angående allt diskuterande om AF ovan...varför krångla till det...behåll AF precis som det är nu men förbättra övervakningen - det är där problemen ligger, inte i det tekniska! Håll i slantarna!!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

476
Kära vänner...jag har nu sett hur ni diskuterar denna sak fram och tillbaks utan att komma fram till något konkret. Här kommer några av mina funderingar: ÄR det verkligen fel på den tekniska sidan av AF? Finns inte felet i den mänskliga faktorn? Är det inte ÖVERVAKNINGEN av AF som brister? Jag vill inte på något vis attackera de stackars anbytarvärdarna som dignar under arbetsbördan, men skulle det inte kunna gå att professionalisera denna tjänst?  
 
Tycker att id?en om att ha flera frivilliga anbytarvärdar, som kan byta av varandra olika dagar, låter intressant! Säg att man är en 4-5 stycken, på detta sätt blir inte heller jobbet lika tungt för var och en. Dessa domare skall sedan få gå en lite kurs i den svåra konsten att moderera ett diskussionsforum, de skall där få lära av erfarna garvade personer som känner till alla fällor man kan gå i plus vikten av att ansa rabatten med varlig hand.
 
Dessa anbytarvärldar skall sedan få tillåtelse att taga bort oförskämda inlägg, att radera anonyma inlägg (typ Maja Gräddnos, Bill och Bull...mfl.), att varna besökare MEN de skall INTE kunna få stänga av folk eller stänga diskussioner utan att FÖRST ha kontaktat en över-anbytarvärld som alltid måste ge sin tillåtelse till sådana allvarliga ingrepp!
 
Summa sumarum...låt AF få fortsätta som vanligt (och spar en massa pengar!) jobba istället med övervakningssidan!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

477
Tack Mats för ditt bidrag! Stämmer detta, att det rör sig om en karta med göta-kanal inritad så är ju saken klar...inser då att detta var ett stickspår och jag får be alla om ursäkt för denna fadäs! (Jag trodde vapenbilden var betydligt äldre). Detta förtar dock inte på något sätt den första bilden vi diskuterade, Johan Siggessons vapenbild, som ju är mycket, mycket intressant!
 
Jag har inte mer att bidraga med för tillfället utan får tacka alla för fin medverkan!  
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

478
Hej alla!
 
Roligt att höra från dig Marc!
 
Benny: vad säger du om skriptrullen på bilden, är det en pergamentrulle? Kan du åldersbetsämma skriptrullen? Om det är en pergamentrulle från medeltiden...vad gör den isåfall på vapenbilden för släkten af Bur?n? Kan man tänka sig att Krönikeboken från Sköns kyrka KAN ha sett ut precis om skriptrullen på bilden? Är skriptrullen en avritning av den verkliga Krönikeboken?
 
Vänligen
 
Ulf

479
Tack Benny för all hjälp, vet inte hur jag skall kunna återgälda dig? Kanske med en medalj av något slag OM jag en dag skulle bli någon kunglighet av något slag (alltså inte bara i Sverige, det finns ju fler länder!)
 
Nu till den nya bilden: vi ser alltå två portar som öppnas på vid gavel, ovanför ser vi en gammal skriptrulle och till höger en skära och till vänster en symbol för män vad?
 
Vi kan också notera att vapenbilden har de två Bure-färgerna gult och blått - samma färger som finns i det moderna Bure-vapnet som Olof Bure bl .a. adlades med. Har för mig att detta vapen gäller för släkten af Burén (var är Marc!!!???) och i en tidigare diskussion så var det visst tal om att denna släkt skulle kunna ha kopplingar till Bure-ätten (och Johan Siggesson). Detta är Marcs område...
 
Vi kan iallefall KLART konstatera att två portar som tidigare stängt vägen nu plötsligt har öppnats! Varför? Jo, svaret måste naturligtvis höra ihop med skriptrullen ovanför! Tack vare denna gamla bok-rulle har dörrarna öppnats och vägen är nu fri framåt. Det var ju exakt detta som hände Johan Siggesson från Byrestad: hans väg framåt var stängd men tack vare att han hittade krönikeboken i Sköns kyrka så öppnades dörrarna för honom och han fick sitt efterlängtade adelsskap och kunde därmed äkta sin älskade trolovade (Anna Stensdoter?) - som kom från högfrälset (Thott mfl.?). Sedan ...levde de lyckliga i alla sina da´r!
 
Var det så som krönikeboken från Sköns kyrka såg ut? En skriptrulle? Fanns det papper på denna tid (1200-talet), eller skrev man på djurhudar? Pergament? Vad säger Auditoriet...såg krönikeboken ut som bilden på skriptrullen?
 
Måste köra taxi nu...vi ses imorgon!
 
Hej!
 
Ulf

480
Hej alla! Till Andreas Lindgren: du tar upp något intressant...visst kan man väl det? tänka sig att den vita hästen skall symbolisera Fale hin Unge! I så fall så var det alltså krigshjälten Fale som fick en lans genom halsen och dog på detta sätt - mitt i ett stort slag! Tanken är inte alls dum.
 
Lägg märke till att hästen står på sina bakben och frustar! med framhovarna, alltså en stridsscen! Dev vita färgen på hästen kan också indikera på att här handlade det om uppsatta personer (Adel, Kungligheter)!?  
 
Till Helene Jorsell: Det finns en gedigen släkttavla av min släkt utlagd här på AF av Elisabeth Thorsell (under rubriken: Walin, Johanna).
 
Till Arne: sök bara på mitt namn så får du fram allt, både det ena... och det andra! Om du söker på : Munktellmuseet så kan du se bilder på gamla traktorer där på deras hemsida. Det var mest Lokomobiler (ångmaskiner på hjul) man tillverkade under Theofron Munktells tid (grundaren), redan vid 1900-talets början var släkten Munktell ute ur företaget, men det var Theofron och hans son som lade grunden till allt! Theofron ägde en stor herrgård: Rossvik (ligger strax söder om Eskilstuna), som hade över 1000 hektar, tror det var åker. Hur mycket skog han hade vet jag inte, inte heller hur stor boniteten på denna var!  
 
Vänligen
 
Ulf

481
Mera...att den döda Fursten så tydligt blickar ned på hästen måste ju betyda att han har en stark koppling till denna? Det borde alltså röra sig om hans häst...och varför skulle man då inte kunna tänka sig att han också red på hästen och dödades SAMTIDIGT som hästen!!?? Alltså lansen genomborrade både hästen och Fursten.
 
Ulf

482
Det var inten dum id? detta...att den svarta mannen kan symobolisera att personen idag är död!
 
Att bilden på den genomborrade hästen symboliserar ond bråd död torde väl vara odiskutabelt, så varför skulle inte den kungaliknande svarta mannen symbolisera en död Furste? Han bär ju på sitt huvud någon form av krona!
 
Ulf

483
Kära vänner, tack för era intressanta bidrag! Denna bild är ju väldigt intressant...tänk om vi här ser en bild på självaste Fale hin Unge - vore inte detta fantastiskt? Och låt mig bara än en gång få påpeka: Johan Siggesson hade ju tillgång till Fales originalsköld, glöm inte detta faktum!!! Kanske är den visirprydda? riddaren en exakt avmålning från Fales originalsköld!?
 
En anna sak: jag vill minnas att vid den tidigare diskussionen ang. detta ämne så lades det ut ytterliggare ett adelsvapen, där man såg två portar (eller grindar) som öppnades och ovanför dessa såg man en skriptrulle och en skära (är du med Benny?). Jag har för mig att släkten hette af Bur?n och att Marc tolkade denna bild som att portarna öppnades för att någon haft tillgång till skriptrullen (Krönikeboken). Marc fick taga emot hård kritik för detta men ju mer jag har tänkt på denna sak ju mer tror jag att Marc kan ha haft rätt! Varför finns en skriptrulle med i bilden? Varför öppnas portar?  
 
Vänligen
 
Ulf

484
Ytterliggare en aspekt...glöm inte: att Johan Siggesson hade ju tillgång till Fales vapensköld, kan han ha överfört bilden på riddaren från Fales sköld till sin egen? Förstår ni? Riddaren kan ha varit ett självporträtt på Fale och som fanns på hans egen vapensköld!!
 
Spännande!
 
Ulf

485
Jo, en ny tanke...kan ansiktet vara en riddare i full krigsmundering? Är det därför det är så mörkt och att ögonen lyser fram så starkt och spöklikt - han har en hjälm på sig!?
 
Ulf

486
Till Björn och Lasse: jag vet inte när intervjun blir av, jag har lärt mig att inte taga något för givet när det gäller tidningar och medier, ena dagen kan dom jaga en och nästa dag är man iskall, så fungerar det! Vi får se vad som händer...jag kan ju lägga ut några rader framöver om det blir något av det här.
 
Till Anita: jag tycker nog att det rör sig om en stridshandling och normalt så brukar nog inte ryttarlösa hästar gå till anfall mot fienden och bli dödad - den borde nog ha sprungit bort från slagfältet då. Denna häst är starkt involverad i en strid enligt mig och då borde den nog ha haft en ryttare på sig! Bilden talar även om död enligt mig och kan därför mycket väl symbolisera att en känd person har blivit dödad på slagfältet. Vad vi kan vara överens om är väl: att bilden bara MÅSTE symbolisera något viktigt annars hade den inte sett ut som den gör!? Hade jag varit Johan Siggesson så hade jag bara haft med den vita hästen och inte den blodiga (och vulgära) lansen.
 
Till Robert: Hej och tack för senast! Ja, faktiskt så kan man skymta ett ansikte där ovanför, jag såg aldrig detta, det kanske var han som var ryttaren på hästen!!?? Ser vi här en bild på Fale Hin Unge? Har man ritat av en skiss av honom från Krönikeboken och lagt in hans ansikte i vapenbilden? Det skulle isåfall vara en storsensation!
 
Väntar på Marcs inträde i debatten.
 
Sov gott alla!
 
Ulf

487
Hej Arne! Jag vet inget om när TV 5 kommer hit? Jag vet inte ens OM det blir av...det verkar finnas starka krafter som försöker hindra mig att få komma fram i media ang. detta med Rudolf. Det var tråkigt att din traktor slirar, du skulle nog ha satsat på en riktig MUNKTELLARE i stället! Om du reser förbi Eskilstuna skall du besöka deras fina Munktellmus?um, där finns en massa gamla traktorer och annat intressant, även ett torg där är uppkallat efter släkten Munktell!
 
Det var en intressant tanke du tar upp ang. Karl XII...har aldrig tänkt i dessa banor, själv tror jag att det rörde sig om ett mord. Landets ledning orkade helt enkelt inte mer, de ständiga krigen höll på att ruinera landet helt.
 
Ha det bra och hoppas du får en bra bonitet på din skog!
 
Ulf

488
Tack Benny! Det är sådant samarbete som jag värdesätter mycket, mycket! Tänk vad livet blir lättare och roligare om folk kan samarbeta mera istället för att bråka!
 
Studera nu denna bild vänner! Vad föreställer den? Vad är budskapet? Jo, bilden föreställer: ond bråd död!! Vi ser hur en blodbesudlad lans dödar en häst förm. under en stridsaktivitet. Är det hästens död som är så viktig? Nej, naturligtvis inte...det borde väl rimligen handla om någon känd människas död, eller hur?
 
Vi ser hur lansen går rakt igenom hästens hals och fortsätter ut en bit. Om nu hästen befinner sig i en strid så måste det naturligvis också ha funnits en ryttare på hästen. Man kan då tänka sig att denna lans också genomborrat RYTTAREN!
 
Eftersom mannen som ville ha denna vapenbild hette: Johan Siggesson så får man väl förmoda att denne ryttare som satt på hästen kom från hans släkt - och var KÄND! VEM var hans släkts mest kände person? Vem hade huvudrollen i den krönikebok som han visade för Johan III? Jo, han hett Fale Hin Unge och kom från Byrestad. Det är MIN tolkning av detta...vad säger NI om detta? Vad tycker NI att bilden föreställer och vilket budskap förmedlas? Skulle någon härinne på AF vilja adlas med en sådan adelssköld?
 
Marc: Hur går det med boken Ståthållaren?
 
Vi ses på TV 5!
 
Ulf

489
Hej Arne! Ja, det är nog tur att man inte levde förr i tiden, det var bara att lyda då Kungen ville ut i krig för att vinna ära och mera makt, vanligt folk hade nog inte mycket att säga till om. Jag har läst en del om Hertig Karl på sistone...och det har då sannerligen inte varit alltför uppmuntrande! Och du...skall du ge dig på kyrkor med din traktor, bör du nog byta upp dig till en Munktellare!
 
Låt mig återkomma igen till Johan Siggessons vapensköld - jag har den utskriven från AF här hemma. Jag har sett många olika adelsvapen nu, ja jag har till och med besökt Riddarhuset där jag såg hundratals på väggarna, jag har ALDRIG sett en så vulgär vapenbild som den Johan Siggesson blev adlad med 1572! Det rör sig alltså om om en stor lans som brutalt genomborrar halsen på en häst - har ni alla som medverkar här på AF någonsin hört talas om något liknande? VARFÖR väljer en uppåtsträvande officer en sådan vapenbild? Vad säger Audiotoriet? Vad är Erat svar?  
 
Om bara hästen hade varit med så hade väl allt varit OK...men nu finns där en stor lans som genomborrar hästen! Säger inte all logik att anledningen till att lansen finns med är: att bilden har ett viktigt budskap att förmedla? Och VAD skulle det vara?
 
Fundera en stund över detta...
 
Ulf

490
Till Arne: oj, oj, oj låter nästan som man skulle kunna kandidera till presidentposten om Sverige skulle införa republik!  
 
Hej Marc! Kul att höra från dig! Var har du hållit hus? Hur går det med nya boken...Ståthållaren?
 
Till Helene: ja detta med hundra höjdare...jag svarade ja då jag blev uppringd av TV 5 om jag var intresserad av att deltaga i detta program, jag visste inte då vad det rörde sig om då jag inte har kanal 5...nu har jag blivit lite orolig jagmenar...jag vill ju inte bli framställd som någon pajas! Jag är ju en seriös person som bedriver seriös forskning...eller hur?  
 
Vi får se vad som händer?
 
Ulf

491
Hej Helene! Nej jag vill inte att man slår sönder dopfunten...det finns säkert apparater som kan klara detta, Bo Svensson nämner ju några.
 
Men är verkligen idén så tokig? Tänk er själva...det var ju ofta orostider under 1500-talet, om det inte var Herremän som kom inklampande i kyrkan och tog både vapensköldar och viktiga böcker, fanns det rövarligor och tjuvar överallt. Kanske att man också ständigt måste hålla ögonen öppna utåt havet för att se om fientliga flottor närmade sig - för att skövla och bränna? Man hade redan en gång blivit fråntagen denna dyrgrip till bok, nu ville man minsann försäkra sig om att den stannade kvar i kyrkans ägo. Krönikeboken kanske också inte var särskilt stor och bred, det kanske var en enkel sak att med en huggmejsel hugga ut en glipa i dopfunten och trycka in den där? Sedan har åren gått och de som gömde den där dog och saken glömdes bort.
 
Är det detta man ser idag? Märken efter en huggmejsel och en ovanlig yta?
 
Frågor man kan ställa sig: Varför skulle Johan Siggesson behålla boken när han väl fått sitt adelsskap? Vore inte det mest naturliga att han åtminstone skickar tillbaks den? Skölden däremot kan ju ha hängts upp i den tidens riddarhus - var det nu låg?
 
Vänligen
 
Ulf

492
Ja Björn, jag tycker själv att id?n är galen men eftersom det finns en mikroskopisk chans att det kan stämma måste jag bara säga detta!
 
Ulf

493
Vart finns Björns antavla utlagd?
 
Ulf

494
Hej alla! Hoppas du får en trevlig dag i skogen Arne - trots att du inte har en Munktelltraktor!
 
Nu mina damer och herrar...skall jag säga er något nytt!! Jag har länge tvekat med detta, då jag själv tycker att idéen kan vara lite väl galen. Men min plikt mot efterkommande generationer tvingar mig...
 
I boken: Kyrkan och Bygden, utg. år 2000 av Sköns församling, står det på sidan 25 följande rader: En åsikt som varit oemotsagd sedan 1920-talet är att Skönfunten skulle vara vittrad. Om vi verkligen iaktager dopfunten kan den uppgiften ifrågasättas, eftersom ytan dels inte liknar andra vittrade dopfuntar och dels har mycket välbevarade spår av en huggmejsel.
 
Dopfunten anses vara från 1100-talet. såg ni orden: ytan dels inte liknar andra vittrade dopfuntar och välbevarade spår efter en HUGGMEJSEL.!! Varför finns det tydliga spår efter en huggmejsel? Kom ihåg att dopfunten är en mycket stor, stabil sak.  
 
Här kommer nu min galna idé: Tänk om KRÖNIKEBOKEN som skrevs av antingen Fale eller hans son finns INMURAD i dopfunten!!!???
 
Alltså...så här berättar Johannes Bureus: att en krigare vid namn Johan Siggesson (från Byrestad) skall ha tagit Fale Bures vapensköld och  krönikeboken 1572 och tagit med dessa till Johan III och tack vare dessa saker fått sitt adelskap förnyat så att säga. Han kunde genom dessa två attilraljer bevisa att han redan tillhörde en av Sveriges äldsta och finaste frälsesläkter. Lägg också märke till den mycket märkliga vapenbild som han vart adlad med: en lans brutalt genomborrad genom en hästhals!! (Den skall finnas utlagd här någonstans). Denna märkliga vulgära bild kan enligt mig mycket väl symbolisera HUR Johan Siggessons stora förfader? Fale, blev dödad eller allvarligt sårad! Kanske skedde detta vid Gestilren 1210? All logik säger väl att ingen normal människa väljer frivilligt en sådan bild OM den inte förmedlar något VIKTIGT!? Eller hur? Man lade ju annars ned stor möda med att göra sin vapenbild så skön och vacker som möjligt, det var ju något mycket viktigt förr detta med adelsskap.
 
Nåväl...tillbaks till Krönikeboken. Jo, vad skulle Johan Siggesson med krönikeboken till då han fått sitt adelsskap? Att han möjligen ville behålla Fale Bures vapensköld kan man väl förstå - kanske att den hängdes upp i någon kunglig kammare på slottet Tre kronor? Om vi antar att att Johan skickar tillbaks krönikeboken till Sköns Kyrka vart skulle man då förvara denna klenod säkert?  
 
Hur skulle man skydda den så att inte tjuvar eller andra inkräktare tog den eller förstörde den? Varför inte med en huggmejsel hugga upp ett litet smalt hålrum i den massiva dopfuntens nedre del och mura in den där?
 
Ja, vad säger NI vänner?
 
Ulf (slottsdetektiv)

495
Till Björn: om jag skall våga mig på en uppskattning så tror jag att det kan ha funnits en 30-40-50 000 personer i norrland på 1200-talet? Detta är en ren gissning utifrån mina begränsade kunskaper. Det bodde ju ung. 500 000 människor i Sverige (utan Finland) på 1500-talet så...då borde det väl ha funnits en 200-300 000 i landet på 1200-talet? Då kan man väl tänka sig att ung. en fjärdedel (eller femtedel) bodde i det vidsträckta norrland (gamla Helsingland)? Experter får rätta mig!
 
Till Arne: ja, internet och datorer har verkligen öppnat nya möjligheter, både för kunskapsinhämtning och kommunikation. Trevligt att det finns åtminstone EN positiv person ang. detta med Fale Bure här. Det är enligt min mening en stor skandal att inte denna berättelse mera har fått komma fram i norrländsk historieskrivning - jag kan inte fatta det! Hoppas din traktor går bra...du vet väl att det var min släkt (Munktells) som startade det företag som idag heter: Volvo Construction Equipment (gamla Volvo BM)! Har du någon gammal Munktelltraktor?
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

496
Björn: glöm inte...dessa två slag: Lena (1208) och Gestilren (1210) var två av Sveriges blodigaste någonsin! Förstår du? Man gick man ur huset! Alla 9 000 kom nog inte från norrland heller, men jag tror att kärnan av arm?n var norrlänningar. Och du...har du inte läst om romarna? Där var det slag med flera hundratusen man inblandade! En enda legion skulle förmodligen ha sopat banan med hela Sveriges arm?!
 
Ulf

497
Klimaxen i filmen måste naturligtvis bli den mäktiga drabbningen vid Lena 1208 där Fales mästerliga taktiska förmåga avgör slaget. Han gömmer undan 2-3000 bågskyttar inne i skogen som vid hans tecken skickar iväg en mur av pilar. Även det norska elitrytteriet på ung. 200 man göms undan bekom några kullar.  
 
När danskarna ser att man är klart överlägsen numerärt (Ung. 18 000 man mot svenskarnas 9000?) blir man övermodiga och rycker segerrusiga fram med en stor ryttarhär i täten. Man tror att man har att göra med mesar från norrland!  
 
Fale står dock lugnt uppe på en kulle och lyfter så armen som signal åt bågskyttarna. Skur efter skur av dödliga pilar regnar plötsligt över den danska ryttarhären, hästarna stupar ned i backen. Ett virrvarr utan like uppstår och då...dundrar det norska rytteriet fram! Som en levande vägg skingrar man det danska infanteriet som nu är i full upplösning. När så norrlänningarna rusar fram med sina dragna svärd och yxor så är slaget vunnet. De danska legoknektarna flyr hals över huvud.
 
DET vore en FILM det!
 
Ulf.

498
Inget filmbolag som läser detta? Jag ställer gärna upp med manus om detta. Jag kan se hela filmen i stora drag i mitt huvud...första scenen skall börja med att man får se Fale rida i sporrsträck över vida fält jagad av fienden. Framför Fale på hästen sitter den 15-årige Erik Knutsson. Man rider så så svetten skummar från hästen...och slutligen kommer man in i den skyddande Hälsingeskogen där Bure-trogna vakter och bågskyttar vaktar.  
 
En annan stark autentisk scen man kunde göra är ju: att man filmar stunden då Fale döps som spädbarn i den gamla dopfunten i Alnö Kyrka - dopfunten är ju från 1200-talet!! Alltså från Fales tid!!
 
Ulf.

499
Nej Björn, där skulle vi haft min lillebror! Han har hållt på med medeltidsspel och sån?t, jag skulle passa som regissör! Tänk vilken succ? en sådan film skulle bli!
 
En annan sak som sysselsatt mina tankar på sistone är: varifrån kom stenarna som man bygde slottet av? Fraktade man dem från Gotland eller Öland (sjövägen)? Eller fanns det ett stenbrott där vid Råstaberget (strax söder om Birsta) redan vid medeltiden? Ligger ett modernt stenbrott där idag.
 
Ulf

500
Tack Arne, det var snällt!
 
Håller just nu på att titta (TV) på ett av mänsklighetens största draman: Romea och Julia! Nu pågår ju också filminspelning av dramat om riddaren Arn. Tänk om man istället hade haft Fale Bure från Byrestad i huvudrollen - DET hade varit ett drama det! (Och garanterat en storsucc?).  
 
To be continue...
 
Ulf

Sidor: [1] 2 3