ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Mikael Lundberg

Sidor: [1]
1
Wettering, von der / SV: Wettering, von der
« skrivet: 2021-07-19, 10:39 »
Det finns uppenbarligen en massa att trådar att nysta vidare i för Henrik von der Wettering!

Markus ursprungliga fråga handlade om Elin (Helena) och Claus Rumohr, och deras ursprung. Nedan är vad jag tidigare funnit i Danmarks Rigsarkiv:

Peter Rumohr, rådman, död 1648 Sønderborg [1], begravd 1648 Sønderborg [2]
Gift med (?) Peters, omnämnd indirekt 1634-07-11 då hennes syster Agnes är på dop i Sønderborg "Peter Rûmors frûen Swester Agneß" [3], Agnes är av allt att döma dotter till kyrkoherden Petrus Conradi i Lysabild

Barn:
Morten, döpt 1618-11-22 Sønderborg [4]
Eleonora, döpt 1621-04-02 Sønderborg [5]
Dorothea, döpt 1622-08-11 Sønderborg [6]
Elin (Helena), döpt 1624-05-09 Sønderborg [7]
Sophie Cathrine, döpt 1626-10-29 Sønderborg [8], begravd 1667-09-13 Sölvesborgs kyrka [9]
Alexander Christian, döpt 1628-01-01 Sønderborg [10]
Johannes, döpt 1629-03-25 Sønderborg [11]
Claus, döpt 1632-12-02 Sønderborg [12]

[1]    Sønderborg sogn, Register til Sønderborg kirkebog, døde, 1602-1649, sid 43
[2]    Sønderborg sogn, Register til Sønderborg kirkebog, begravede, 1602-1649, sid 43
[3]    Sønderborg sogn, Hovedministerialbog, FV, 1618-1960, fol 129r (bild 135 av 264)
[4]    Sønderborg sogn, Hovedministerialbog, FV, 1618-1960, fol 62v (bild 68 av 264)
[5]    Sønderborg sogn, Hovedministerialbog, FV, 1618-1960, fol 72v (bild 78 av 264)
[6]    Sønderborg sogn, Hovedministerialbog, FV, 1618-1960, fol 79v (bild 85 av 264)
[7]    Sønderborg sogn, Hovedministerialbog, FV, 1618-1960, fol 87r (bild 92 av 264)
[8]    Sønderborg sogn, Hovedministerialbog, FV, 1618-1960, fol 96r (bild 101 av 264)
[9]    Kindström, Lars-Göran, Sveriges kyrkor konsthistoriskt inventarium : Sölvesborgs kyrkor, sid 434
[10]    Sønderborg sogn, Hovedministerialbog, FV, 1618-1960, fol 103v (bild 109 av 264)
[11]    Sønderborg sogn, Hovedministerialbog, FV, 1618-1960, fol 108r (bild 113 av 264)
[12]    Sønderborg sogn, Hovedministerialbog, FV, 1618-1960, fol 123r (bild 128 av 264)

2
Wettering, von der / SV: Wettering, von der
« skrivet: 2021-07-18, 12:49 »
Hej Markus,
jag har nu kikat bland vad ArkivDigital har skannat från Riddarhuset. Du hänvisar till:

... jag har lyckats spåra uppgiften tillbaka till N. W. Marcks von Würtembergs konceptgenealogier på Riddarhuset (volym 13, Sabelfelt-Sparre, sid. 149; uppgifterna nedtecknade 1727?) ...
men jag finner endast von der Wettering i del 8, och med ADs egen källhänvisning nedan:
Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:8 (1800-1899) Bild 1730 / sid 149 (AID: v910586.b1730.s149)

På bokpärmen står "N.W. Marks / von Würtemberg / konceptgenealogier / Döda ätter / (Omkring 1800)". Och jag tycker denna datering kan vara rimlig om författaren är Nils Wilhelm Marks von Würtenberg, 1743-1817.
Högst upp till höger på sidan står "26/3 27", vilket även efterföljande sida (Westerstjerna) har, och följande sidor har andra datum. Svårt att avgöra om datumet avser om det är då uppgifterna nedtecknades, eller om det är då herrarna högst upp till vänster på sidan, konstaterade att släkten var utdöd.

Marks von Würtenberg, hänvisar även till "Petri Munks Willandia pars 1. pag 21" och "Palmsköld i sine Genealogiska Samlingar".Och jag gissar att det syftar på följande två arbeten (där Palmskiöld bör vara den äldsta källan av dessa tre nämnda):

Munck, Petrus (1732-1803), Dissertatio historico-topographica de Willandia, (Willlands härad) cujus sectionem posteriorem, ... Ad publicum eruditorum examen, ea, qua par est, modestia, deferunt, præses Petrus Munck, ... & respondens, Sven Johan Sonnberg, Willandia-Scani. Ad diem XXIX April. anni MDCCLII. L.E. H. A. M. S, Diss. Lund : Lunds universitet, 1752,Londini Gothorum. Ex officina direct. Caroli Gustavi Berling, reg. acad. Carol. typograph., 1752

Palmskiöld, Elias (1667-1719):
Riddarhuset: Palmschölds genealogier (o) 5.S-Ö Bild 3060 / sid 4461 (AID: v910615.b3060.s4461)
Riddarhuset: Palmschölds genealogier (o) 5.S-Ö Bild 3070 / sid 4463 (AID: v910615.b3070.s4463)

Utdrag från sid 4461:
"von der Wettering
        H-r Henric Nisenii, Prostens ûti Wil-
lands härad och Ljûngby \ son Petter von der
Wettering och döttrar som ogifte äro neml:
Christence, Dorothea och Helena von der Wettring
samt alle deß ächta, så manlige som
qwinlige barn och lifsarfwingar, adlade
1679 d. 12 Junii och efter sin moder, som
war af adelig extracion, nämde med
det namnet von Wettring, bekomme det
wapn som deras förfäder af Holsten fört
hafwa, doch således förbättrat neml en
ände långt för delh Skiöld, den ena sidan blå
och den andra gul, uti hwilke är grön

dygel nedest, med tre upstigande rosor och sex
regn droppar uti hvardera delen af Skiölden,
som falla utur en himmelsblå Sky, fram
på Skiölden en öppen tornerhielm betäkt
med en rosen krans, hwar utur upstiger
tre dubbla roser, warwides löf märket
blått och gult under hwartannat fördelst. ..."


Jag har ögnat igenom serien "Riddarhuset: Sköldebrevsavskrifter", vol 1-19, utan någon att finna von der Wettering.


3
Hamburg / SV: Hamburg
« skrivet: 2021-07-09, 19:08 »
Tack för tipset Manuela! Jag ska försöka titta närmare på boken du länkar till då den verkar högst intressant.

4
Hamburg / SV: Hamburg
« skrivet: 2021-07-07, 22:16 »
Känner någon till en skola eller gymnasium i Hamburg på 1700-talet, vid sidan av Gelehrtenschule des Johanneums? Finns några publicerade matriklar?

5
Språk / SV: Hur normera ändelse av manliga patronymikon?
« skrivet: 2021-05-22, 17:04 »
Tack Niels för din utförliga utläggning kring uttalet av /-sən/. Att forska efter historiska personer leder till så mycket mer än en person och ett årtal; det inkluderar även tydning av handstilar, skriftspråkets och uttalets utveckling, geografi med gårdars och torps förändring - för att nämna ett fåtal discipliner.

Att patronym med genitiv -s används i Sønderjylland/Slesvig är jag bekant med. Dock är det lite förvirrande att det kan användas för både för- och efternamn. Två exempel från Knud Gethers "Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge: et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie. Bind 1", 1986:
 • sid 95: Agneta Froddens, dotter av Frodde Brodersen
 • sid 132: Agnes Festers, dotter av Michael Fester
Gällande -ryd/-röd har jag inte så mycket att bidra med, enligt Institutet för språk och folkminnen, så stammar en del av namnen från vikingatid medan många har medeltida ursprung. Enligt Svenska Akademiens ordbok så är ryd belagt 1525 i Jönköpings stads tänkebok.

6
Språk / SV: Hur normera ändelse av manliga patronymikon?
« skrivet: 2021-05-22, 14:02 »
Ja det är förmodligen så enkelt alla dessa ändelser uttalades ungefär på samma sätt och att författaren menade samma sak oavsett om ordet skrevs -søn, -sen, -son. Vilket även Ulf Teleman är inne på i den citerade artikeln på Flashback som jag länkade till tidigare. Jag får sluta att haka upp mig på stavningen och välja en av ändelserna helt enkelt.

7
Språk / SV: Hur normera ändelse av manliga patronymikon?
« skrivet: 2021-05-22, 12:06 »
Tack för återkopplingen Kalle! Det är förmodligen enklast att välja en ändelse och genomgående använda den såsom du gjort.

Men jag blir så förbryllad av variationen av ändelser i Danmark, jag har inte lyckats förstå när, var och vem som använde de olika ändelserna. Jag bläddrade just i Camillus Nyrops bok "Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen : Første Bind.", 1899-1900 (https://slaegtsbibliotek.dk/920157.pdf), som innehåller transkriberingar av dokument från senmedeltiden. I exemplen nedan tror jag transkriberingen har gjorts direkt från originaldokument och ej via (förvrängda?) kopior. Förvisso varierar språket mellan lågtyska(?), latin och danska så kanske haltar jämförelsen, men inom loppet av 100 år används de tre olika ändelserna -son, -søn, -sen.

sid 209, dokument "Skraa for St. Nikolajgilde i Flensborg", daterat 1446, lågtyska(?):
"… betalde Iuer Peterson vnde Marcus Mandixsen j tunne Hamborgher ber van Jacop Oluffsens weghen …"

sid 583, dokument "Skraa for Vor Frue Kjøbmandsgilde i Flensborg", daterat ca 1420, latin:
"Hans Lüdekensson et vxzor ejus … Hinrik Jacobesson et vxor Agnus … Jesse Jepesson van Sunderborch et vxor"

sid 634, dokument "Skraa for Guds Legemslav i Aalborg", daterat 1441, danska:
"1483 giorde Hans Anderssøn och … 1484 giorde Michel Hanssøn och … 1485 giorde Pouel Andersøn"

sid 786, dokument "Brev vedrörende tyske Kompagni i Kjøge", daterat 1504, danska:
"… helisse wii Niels Ollssøn, byfogiid, …"

sid 790, dokument "Skraa for Vognmændenes Lav i Kbhvn.", daterat 1518, danska:
"… som kaldes wognmands skraa, som Tue Jenszen, … Lauridtz Pedersen … Morten Andersen … Niels Jensen …"

8
Språk / Hur normera ändelse av manliga patronymikon?
« skrivet: 2021-05-21, 16:34 »
Jag undrar om det idag finns någon norm eller vedertagen konvention för ändelsen av danska patronymikon? Vad jag har läst mig till så har stavningen av ändelsen för manliga danska patronymikon växlat sedan medeltiden(?) mellan -son, -sun, -søn och -sen (https://da.wikipedia.org/wiki/Patronym, https://www.flashback.org/sp20183253). På svenska har vi under samma tid åtminstone varianterna -sson, -son, och -zon.

Av praktiska skäl så brukar det underlätta att normera stavningen vid registrering och senare sökning av namn, vilket Rötters personnamnlista är ett exempel på (https://www.rotter.se/faktabanken/personnamn/). I svensk litteratur och forskning är min uppfattning att det är ganska vedertaget att normera stavningen av ändelsen till -sson. Medan i dansk litteratur har jag funnit exempel då olika författare använt olika ändelser för att beteckna samma person, exempelvis har den ena författaren använt -sen och den andra -son. Kanhända har böckerna varit skrivna vid olika tider och författarna har tillämpat den ändelse som råkade vara vanligast just då boken skrevs.

Jag ser åtminstone följande tre möjligheter att normera ändelsen:

 • Använda ändelse från samtida källor
  Jag har inget konkret exempel, men skulle inte bli förvånad om det finns exempel på olika samtida källor som använder olika ändelser, och att man ändå tvingas välja en av dem då man registrerar personen. Det kan också tänkas att två olika personer som lever samtidigt får olika ändelser beroende på att de har olika källor.
 • Använda ändelse beroende på tidsperiod
  Kanske finns det någon vedertagen standard för vilken ändelse som ska användas beroende på tidsperiod. Man skulle kunna tänka sig något i stil med nedan (åren är delvis tagna ur luften):
  1400-1600    -son
  1600-1750    -søn
  1750-2006    -sen
  2006-            -søn
 • Använda samma ändelse för alla oavsett tidsperiod
  Konsekvent använda den idag(?) vanligaste ändelsen för samtliga patronymikon oavsett vilken tidsperiod personen levde i, eller vad enskilda källor säger. Detta alternativ kan säkert sticka i ögonen emellanåt när en modern ändelse används längre bak i tiden.

9
Borin / SV: Borin
« skrivet: 2021-04-05, 15:07 »
Hej
Jag letar efter olika Borin i Västergötland och kom av en händelse över information som kanske är intressant här. En Christina Håkansdotter Borin gifter sig med strandridaren från Öhland; Assar Assarsson i Borås 2 juli 1723. Föräldrarna till Christina är Håkan Persson och Ellika Nilsdotter från Grestorp. Jag vet tyvärr inte vilken Grestorp som åsyftas. Troligen i Boråstrakten. Två år senare gifter sig en syster till Christina, Anna Håkansdotter Borin med Andreas Svensson Berg den 4 Jan 1725 också i Borås.
Håkan Persson och Ellika Nilsdotter Borina gifter sig i Borås 26 juni 1688. Detta måste vara denna Ellika som föds 20 januari 1667 i Borås vars föräldrar är komminister Nicolaus Haqvini och Gunhilda Seglorina. Antar att ovan två döttrar tog moderns namn utöver Håkansdotter och därför hette Borin.

Mvh
Susanne
Susanne,
ett stort tack för hjälpen att finna Kristina Håkansdotter Borin som gifter sig med Assar Assarsson! Jag är bekant med hennes liv och död 1764-03-19 i Mörbylånga på Öland (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0028292_00046), och jag har under många år utan framgång letat efter hennes ursprung i grannlandskapen. Det är en sån befriande känsla när man äntligen hittar den sista saknade pusselbiten.

Hälsningar,
Mikael

10
Wettering, von der / SV: Wettering, von der
« skrivet: 2021-04-02, 10:22 »
Jag söker ytterligare detaljer och primärkällor för Henrik Nissenius von der Wetterings familj och hans uppväxt i Danmark.

Jag hittar inga fler barn döpta i Sønderborg förutom Henrik 1626 och Asmus 1628. De övriga 3 barnens begravningar ligger med 1½ till 2 års mellanrum i förhållande till Henriks och Asmus dop, och detta indikerar möjligen att de alla 3 dog späda före sina dop.Nis Asmusen. Amtskrivare och birkefogde på Søbygaard på Ærø. Drunknad under hemresa från Sønderborg till Ærø 1635-10 [1].

Gift med Dorotea von der Wettering. Nis Asmusens fru är dopvittne 1629-03-25 åt rådman Peter Rumors son Johannes (bror till Henriks framtida fru Elin) i Sønderborg, Als, Danmark [2]. Dopvittne även 1630-03-07 [3]. Död före 1670 då arvsskiftet efter hennes syster Marina genomfördes [4].

Barn:
Henrik Nissenius von der Wettering. Född 1624 enligt [5], men detta är troligen fel om det stämmer att dopet skedde 1626. Döpt 1626-02-12 Sønderborg, Als, Danmark [6]. Död 1693-08 (oklart var, kan det ha varit i Trolle-Ljungby eller Ivetofta där han var verksam?) [7].
? Nissen. Begravd 1627-07-11 Sønderborg, Als, Danmark [8].
Asmus Nissen. Döpt 1628-11-16 Sønderborg, Als, Danmark [9]. Begravd 1692-03-22 Sölvesborgs kyrka, Blekinge [10].
? Nissen. Begravd 1631 Sønderborg, Als, Danmark [8].
? Nissen. Begravd 1633-09-17 Sønderborg, Als, Danmark [8].Frågor:
 • Känner någon till om död-/begravningsboken för Sønderborg för 1602-1649 finns tillgänglig på internet, och inte bara det maskinskrivna registret?
 • Var kan arvsskiftet efter Marina von der Wettering ca 1670 återfinnas?
 • Finns makarna Martinssons material på biblioteket i Olofström idag tillgängligt digitalt? Är det Harry och Moa Martinson som åsyftas, har de själva en koppling till släkten?
Källor:
[1]    Smith, Jonathan, "Amtsskrivere og Amtsforvaltere paa Ærø", Fynske Årbøger 1954, sid 351, http://www.histfyn.dk/PDF/1954/Amtsskrivere%20og%20amtsforvaltere.pdf
[2]    Sønderborg sogn, Hovedministerialbog, FV, 1618-1960, fol 108r (DRA bild 113 av 264), https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17217326#202581,38399488
[3]    Sønderborg sogn, Hovedministerialbog, FV, 1618-1960, fol 111v (DRA bild 117 av 264), https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17217326#202581,38399492
[4]    Anbytarforum, Ylva Silverbern, inlägg #14 den 2001-10-03, 22:29, som refererar till makarna Martinssons material på biblioteket i Olofström, https://forum.rotter.se/index.php?topic=66347.msg944916#msg944916
[5]    Cavallin, Severin, "Lunds stifts herdaminne D. 5", sid 50, http://runeberg.org/lundsh/5/0060.html
[6]    Sønderborg sogn, Hovedministerialbog, FV, 1618-1960, fol 93v (DRA bild 99 av 264), https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17217326#202581,38399474
[7]    Cavallin, Severin, "Lunds stifts herdaminne D. 5", sid 51, http://runeberg.org/lundsh/5/0061.html
[8]    Sønderborg sogn, Register til Sønderborg kirkebog, begravede, 1602-1649, sid 2 (DRA bild 4 av 32), https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=18484678#237216,45132899
[9]    Sønderborg sogn, Hovedministerialbog, FV, 1618-1960, fol 106v (DRA bild 112 av 264), https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17217326#202581,38399487
[10]  Kindström, Lars-Göran, "Sveriges kyrkor konsthistoriskt inventarium : Sölvesborgs kyrkor", sid 434, http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/6938

11
03 Arkivvård / Digital arkivering
« skrivet: 2011-12-05, 00:50 »
Som många andra så har jag samlat på mig ett växande antal av dokument, brev och bilder. För att kunna dela med mig till nära och kära, samt som ev garanti vid förlust av originalen, så har jag digitaliserat stora delar av innehållet och spritt ut digitala kopior hos släkten. Hittills har jag mest sparat materialet som bildfiler och i mappar med beskrivande namn men oftast låtit själva bildfilerna ha det namn de får vid fotograferingen/inscanningen. Någonstans börjar jag nu bli varse att bara för att min ordning är uppenbar och lätthittad för mig så är den inte det för andra, varför jag har börjat skissa på ett arkivschema (se t.ex. Elmborg, Elinor. Arkiveringsguide för släktforskare: för systematisk arkivering av forskarmaterial. 2a upplagan. ISBN 978-91-633-4115-1. Stockholm: 2009). Som jag ser det finns två uppenbara problem:
 
1. Vad döper man filerna till?
a) Ta t.ex. ett foto taget på en viss plats, en viss tid, och med ett visst antal personer. Ska filnamnet innehålla allt detta så blir det väldigt långt. Alternativet är att hitta på något generiskt (säg [PIC0001.jpg]) och sen iterera upp detta för övriga bilder ([PIC0002.jpg], osv), det generiska namnet binds sen samman med en mer utförlig beskrivning i t.ex arkivschemat.
b) Vad gör man i fallet med ett opublicerat dokument (säg en dagbok) som bara finns i ett original (inscannat som en pdf-fil). En första tanke skulle kunna vara att döpa denna fil till något i stil med [Andersson, Anna. Annas dagbok. 1967.pdf]. Men även här finns ju risken att filnamnet blir väldigt långt och lösningen torde även här vara att ta ett mer generiskt namn som kopplas samman med en beskrivning av innehållet.
 
2. Hur hantera filer som man arbetar med, och flera versioner av samma fil?
Vissa filer (dokument, register) är ju sådant som man själv sitter och jobbar med dagligen och bygger på eller korrekturläser. Under arbetets gång läggs det säkert till eller tas bort partier varför det kan vara av intresse att spara inte bara den senaste fil-versionen utan samtliga revisioner. Som jag ser det finns det inte stöd för detta i den traditionella modellen för ett arkivschema, vilket är helt naturligt eftersom ett arkiv på något vis är tänkt som en statisk sammanställning av en mängd handlingar. Eller misstar jag mig här?  
 
För att tillfredsställa mina båda behov ovan så ser jag framför mig ett program/system som automatiskt tar hand om lagringen av filer och döper dem efter eget huvud, och där man som användare inte behöver bry sig om filnamnet utan kan koppla filen till en beskrivning (kanske med möjlighet att ange datum, författare, tagga personer som finns med i en bild). Programmet ska även ha stöd för revisionshantering av filerna och deras beskrivningar, samt det mest uppenbara, ge användaren möjlighet att söka efter olika attribut. Programmet ska dessutom vara lika framtidssäkert som filformaten pdf, jpg så att man även fortsättningsvis kan komma åt sina filer nästa gång man uppgraderar sitt operativsystem.
 
Jag antar att jag inte är ensam om ovan beskrivna (växande) problem, många borde åtminstone ha ett bildarkiv som växer i antal för varje år som går. Hur har ni löst er digitala arkivering? Känner någon till ett program/webtjänst på marknaden för att hantera både arkivering och revisionshantering enligt ovan?

12
Allmänt / Båtsmän i Kalmar län
« skrivet: 2011-11-29, 18:19 »
Utan att själv ha tillgång till SVAR och endast utgående från Niclas sammanställning ovan, så motsvarar hans sammanställning (bild 231-322) innehållet i en samling som jag i dag återfann på Krigsarkivet i Stockholm.
 
Förteckning nr: 501
Arkiv/samling, namn: Amiralitets kollegiet
Avdelning: Båtsmanshållet, 2 sjömilitiekontoret
Serierubrik: Indelningslängder
Tid: 1694-1763
Seriesignum: E I
Volym nr: 7
Sid: 347-400
 
Kan ej avgöra om det är en kopia eller bara ett sammanträffande, men för den intresserade finns kanske mer att upptäcka!

13
Äldre inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 09 november, 2012
« skrivet: 2011-01-11, 22:06 »
Söker en studentmatrikel för Franeker Universitet (Universiteit van Franeker) i Nederländerna, grundat 1585 och stängt 1811 av Napoleon om man får tro Wikipedia.
 
Har också funnit följande böcker av W.B.S. Boeles tillgängliga digitalt på nätet (http://www.wumkes.nl/index.php?volg=2&id=53):
Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, deel 1 (uitwendige geschiedenis), 1889
Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, deel 2-1 (curatoren en hoogleraren), 1879
Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, deel 2-2 (hoogleraren), 1878
 
Så gott jag kunnat tolka titlarna och innehållet så är det endast professorerna som skildras; i del 2-1, s 195-198, skildras t.ex. den svenske juridikprofessorn Laurentius Gunnari Banck (1617-1662).

14
Emigrantkällor / Invandring Sverige - källor ?
« skrivet: 2011-01-03, 19:54 »
Hejsan,
jag skulle gärna vilja spinna vidare på Henriks ursprungliga fråga och höra mig för vad det finns för källmaterial från tidigare immigranter, exempelvis alla de tyskar som kom till Stockholm under 1500- och 1600-talen? Vill minnas att jag läst någonstans att de valloner som tog sig in i landet under motsvarande period registrerades, fast jag minns inte om det endast var till följd av att de var katoliker. Fördes någon liknande registrering över Stockholms alla nya hantverkare, finns det hamn- eller skeppsloggar eller motsvarande? Finns någon befintlig databas eller register, eller är man hänvisad till källmaterial på RA i Marieberg?
 
Hälsningar,
Mikael Lundberg

15
Efterlysningar / Emigration till Norge
« skrivet: 2010-10-30, 11:06 »
Stort tack för era svar Rolf och Eva!
 
Sökte på Digitalarkivet på kvinnans och barnens namn men det gav inget napp, så jag tror att jag går vidare på det sätt som Eva föreslår. Kvinnans make dör 1922 i Karlskrona (K) så det låter som att jag ska börja med att höra med församlingen där om vad de har och hur jag ska fortsätta.
 
Hälsningar,
Mikael

16
Efterlysningar / Emigration till Norge
« skrivet: 2010-10-29, 17:56 »
Söker en 60-årig kvinna som på 1920-talet förmodligen emigrerat till Norge med sina 6 barn. Hur kan jag finna henne, finns emigrationsdata tillgänglig för dessa emigranter, vart finner man detta, på Landsarkiven? Finns något immigrationsregister i Norge?
 
Många tack på förhand!

17
Dannemora / Äldre inlägg (arkiv) till 29 oktober, 2009
« skrivet: 2008-12-22, 18:23 »
Hejsan Clary,
Per-Eriks bror Carl Tranberg (f. 1855-09-09) är min MFFF. Erik föds som du vet 1811-05-22 i Åknarby och föräldrarna heter Johannes (Jan) Moberg (f. 1782-06-01, d. 1814-05-29) och Maria Mattsdotter (f. 1776-02-04, d. 1855). Erik och hans bror Jan (f. 1807-03-28) verkar ta sig namnet Tranberg någon gång efter faderns tidiga död 1814, övriga 3 syskon dör i späd ålder eller i tonåren. Jag har hittat en hel del anfäder till Erik. Men jag får lov att återkomma med dessa då jag hunnit sammanställa vad jag har. Går det att nå dig på någon e-postadress?
 
Vänligen,
Mikael Lundberg

18
Ett stort tack till dig Birgitta för vapnet ovan! Jag hade ett annat vapen som var slående likt ovanstående, men nu kan jag nu utesluta att det skulle vara samma.
- Mikael

19
Jag undrar om en hjälpsam ägare av Gunnar Ekströms Västerås stifts herdaminne II:1 Bilaga, sid 35, har möjlighet att scanna av Olaus Erici Schult's vapen som ska återfinnas på angivna sida? Möjligen är det endast den nyare upplagan från 1971 som innehåller bilagan.
 
Tack för all eventuell hjälp på förhand!

20
Elisabeth, jag hade något fel på min gamla länk till SSA:s arkiv och har inte kunnat gå in på Kyrkoboksregistret på någon månad, men jag trodde felet var deras. Nu testade jag att navigera mig dit från huvudsidan och då funkade det fint. Så tack för initiativet!
 
Chris, du verkar ha rätt, kanske därför inte Genline har den, men avskriften/sammanställningen som SSA har funkar fint för stunden.
 
Tack för hjälpen!

21
Silfvernagel / Silfvernagel
« skrivet: 2008-01-20, 17:51 »
På Gotland återfinns hovslagaren Kristoffer Menge Silfvernagel vars barn kallas Silfvernagel. Död 1704-12-31 i Visby. Gift 1683-08-21 i Visby med Klara Jönsdotter.
Barn:
* Regina Rosina Silfvernagel, döpt 1684-05-08 Visby, död 1751-10-13 Visby. Gift 1716-04-08 i Visby med nagelsmedmästare och hovslagarmästare Jörgen Anders Schultz.
* Susanna Silfvernagel, född 1688-07-21 Visby, död 1756. Gift med Jakob Bohem.
* Kristoffer Silfvernagel, döpt 1690-03-23 Visby.
* Klara Silfvernagel, född 1697-12-26. Gift med Göran Romin.
 
- Mikael
 
(Meddelandet ändrat av Pratumregisius den 20 januari, 2008)
 
(Meddelandet ändrat av Pratumregisius den 20 januari, 2008)
 
(Meddelandet ändrat av Pratumregisius den 20 januari, 2008)

22
Är det någon som kan bekräfta om min farhåga stämmer att dopboken för åren 1640-1662 saknas? Hittar den inte på Genline.
 
- Mikael

23
Gärdslösa / Äldre inlägg (arkiv) till 15 januari, 2008
« skrivet: 2008-01-15, 19:21 »
Rolf,
 
på CD-skivan PLF CD-4 fann jag följande uppgifter:
 
Fadern är okänd (åtminstone vad avser dopnotisen).
Modern är Kirstin Olofsdotter, hon uppges vara 21 år 1829-01-01. En Kristin Olofsdotter född 1807-09-03 uppges gifta sig 1829-12-30 Gärdslösa sn, med Olof Persson född 1799-07-04. Kanhända är denna Olof Persson också Nils Peters fader, vidare efterforskningar i kyrkoböcker och dylikt borde kunna ge dig klarhet.
 
Nils Peter Elofsson Enterdragg, kronobåtsman; född utom äktenskap 1829-01-01 Tjusby, Gärdslösa sn; död 1869-03-28, Södra Gärdslösa, Gärdslösa sn. Gift  1853-12-29 i Gärdslösa med Brita Lisa Johansdotter, hon uppges vara 25 år 1853-12-29 (möjligen den Brita Lisa som föds 1828-04-11 i Övre Bägby, Gärdslösa sn, dotter till smeden Johanna (sic!) Danielsson och Maja Stina Larsdotter, samma Brita Lisa dör 1913-01-07 i Södra Gärdslösa av ålderdom). Barn:
 
* Brita Stina, född 1854-06-25 Södra Gärdslösa nr 2.
* Ingrid Maria, född 1856-11-23 Södra Gärdslösa.
* Nils August, född 1863-02-19 Södra Gärdslösa.
* Johan Alfred, född 1865-05-01 Södra Gärdslösa.
* Anna Lovisa, född 1866-10-15 Södra Gärdslösa.
 
 
Hoppas att det ger dig lite mer kött på benen!
 
- Mikael

24
Allmänt om adel / Adliga ätters benämning
« skrivet: 2007-12-28, 13:43 »
Jag undrar hur jag på bästa sätt (detta kan nog diskuteras) bör namnge adliga ätter. Ta som ett illustrativt exempel den adliga ätten Tott af Skedebo, nr 88. På sidan 342 i Gustaf Elgenstierna:s »Svenska adelns ättartavlor», band 8, tab 3, omnämns Erik Tönnesson Tott (till Benhammar) gift med Ermegård Larsdotter. Hur bör man benämna denna Erik? Då Elgenstierna skriver honom som just Erik Tönnesson Tott så förmodar jag att det är det mest korrekta sättet att benämna honom. Men varför bör man inte kalla honom Erik Tönnesson Tott af Skedebo eller Erik Tönnesson Tott af Skedebo till Benhammar?
 
Det har tidigare förekommit liknande diskussioner om adelns namn under rubriken Väpnare Knut Arvidsson (sparre över stjärna) men jag känner inte att denna utvikning besvarade min ursprungliga fråga.

25
08) Adliga efternamn / Skrivsätt för adlig medeltidsanor
« skrivet: 2007-12-28, 12:51 »
Sedan nya Anbytarforum introducerades fungerar inte ovan nämnda länk, utan utvikningen (ämnet var ursprungligen Väpnare Knut Arvidsson (sparre över stjärna)) återfinns numera under:
 
http://aforum.genealogi.se/discus/messages/576/30774.html?1189254163

26
Östra Broby / Äldre inlägg (arkiv) till 2008-06-30
« skrivet: 2007-12-27, 02:02 »
Carina:
 
Oj, vad snällt att du citerar boken då jag ej har tillgång till den! Och vad lustigt att jag råkade hitta just din sida. Som jag skrev ovan var det inte din anknytning jag tyckte var det intressanta på sida utan de hänvisningar och kommentarer som görs. Jag kommer med  
 
mikael.

27
Östra Broby / Äldre inlägg (arkiv) till 2008-06-30
« skrivet: 2007-12-25, 20:29 »
Lars,
 
ja något verkar lite rörigt. Det jag ville hänvisa till på sidan var ju avsnittet lite längre ner som refererar till Kristianstads Rådhusrätts Inneliggande Handlingar 1647-50 (FIa:2). Min tanke med referensen var ju att kanske kunna bidra med något till Carina ovan, som kanske skulle kunna komma steg närmre länken mellan Knud Pedersen och Peder Axelsen Brahe. Även jag skulle vara intresserad av att se källmaterial  som bekräftar detta.
 
- Mikael

28
Östra Broby / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-12-25
« skrivet: 2007-12-25, 18:14 »
Hejsan Carina,
 
jag kan tyvärr ej bidra med något för att hjälpa dig, men jag har sett denna uppgift tidigare på nätet och alltid undrat var den stammar ifrån, och nu tack vare ditt inlägg så vet jag. Tusen tack! Efter sökning på Google på titeln fann jag bland annat detta:
 
http://slakten.zoomin.se/index/26463.html?norefresh=1198581232
 
kan hända är det av något intresse för dig!?
 
Vänligen,
Mikael

29
Chryselius / Chryselius
« skrivet: 2007-08-28, 22:06 »
Jag kan vara ute på hal is nu, men jag har tidigare gjort en notis för mig själv att undersöka om våran Gudmund är samma som Gudmund nedan:
 
Gudmund Gudmundsson (död ca 1654), i Strömhult, Slätthög, förde ett vapen från 1608 till sin död. Sköld: [Ännu ej införd här.] Stamfar för den s.k. Arnhult-släkten i Slätthög. Släkt och Hävd 2/1986, s.89. Jfr Wennerholm SVR 359/86.
 
detta är saxat från Magnus Bäckmarks sida:
http://hem.passagen.se/gronstub/vapendk.htm
 
Kanske kan det vara ett spår att följa, eller vad tror du?

30
Chryselius / Chryselius
« skrivet: 2007-08-27, 19:34 »
Vincent,
 
kyrkoherden i Rumskulla Johannes Benedicti Hircinius (Bock) och hans fru Ingeborg Gudmundsdotter omnämns i Linköpings stifts herdaminne, del 4, sid 46-47, av Johan Alfred Westerlund, Johan Axel Setterdahl, Erik Meurling. Där omnämns att Ingeborg är dotter af Gudmundus Gudmundi, guldsmed i Linköping. Dessvärre kan jag inte bidra med någon bättre källa.
 
Ingeborg begravs 1675-06-16 i Rumskulla C:1, (GID: 140.38.64700, sida 90 av 186).
 
Hon uppges även vara dotter till Brita Persdotter Skute, se t.ex.
 
http://www.brogren.nu/antavlor/antavlacarl.htm
 
huruvida den uppgiften stämmer kan jag varken bekräfta eller dementera.

31
Torsås (H) / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-08-24
« skrivet: 2007-08-02, 17:23 »
Tack för tipset Jan-Christer!
Dessvärre så finner jag inga dödböcker förrän 1696 i Karlskrona Amiralitet, och han dör enligt herdaminnet 1691, dvs samma år som han gifter sig. Tror jag fann på DIS att han skulle vara död i Kalmar (stad) det går ju heller inte att bekräfta. Dock så finner jag uppgiften om att de skulle vara Karlskrona-bor instressant, varifrån fick du den uppgiften?
 
Hälsningar - Mikael

32
Torsås (H) / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-08-24
« skrivet: 2007-08-02, 12:28 »
Jag har en liten fråga som jag önskar ett klargörande i!
 
1691-01-22 gifter sig Amiralitetslöjtnant Samuel Persson Sylvin med Jungfru Catharina Schultz i Torsås (CI:1, sid 72; GID: 165.69.30700). Enligt PLF CD-3 kallas hon även Israelsdotter men det finner jag inget belägg för i vigselnotisen. Enligt Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne, del 3, sid 126, ska Catharina Schultz vara dotter till apotekaren Johannes Schultz och Annika Schytte i Kalmar.
 
1694-04-29 gifter sig Peter Staaf med Matronan Catharina Israelsdotter Schultz i Torsås (CI:1 sid, 75; GID: 165.69.30800).
 
Nu till min fråga; är detta möjligen samma Catharina Schultz? Kan det vara som så att Bror Olsson har misstagit sig och att det är samma Catharina Israelsdotter Schultz som gifter sig båda gångerna? Och är det någon som har några fler uppgifter på Catharina, Samuel eller Peter (det jag vet om Samuel Sylvin är det som beskrivs i Herdaminnet, dvs födelseår etc).

33
Molin / Äldre inlägg (arkiv) till 07 juli, 2009
« skrivet: 2007-05-13, 20:05 »
Maja Svärd,
beträffande namnet Molin så gissar jag på att det kan ha flera olika ursprung (de som nämns nedan har vallonpåbrå). I mitt släktträd hittar jag det för första gången omkring 1775 för Sara Molin (f. Mattsdotter Hammarin), född 1726-12-14 i Skäfthammar (C). Hennes far var Mats Matsson Hammarin och mor Maria Matsdotter François. Som namnen antyder så rör det sig om vallonättlingar. Men varför Sara kallas Molin vet jag ej, hennes make hette Bengt Bengtsson så det är ej heller en förklaring.
 
I Kjell Lindboms Vallonsläkter under 1600-talet. Del III, div. släkter, sid 121, omnämns:
* Pier de Molin i Åker (närheten av Norrköping?) levde omkr 1627-07-11
* kolare Tichar Demolin i Skärvik, levde omkr 1639
* Tousehant le Moulin, levde omkr 1646-01-13 (möjligen samme som ovan)
 
Kanske kan du spåra dina förfäder till några av de ovan nämnda!
 
Vänligen,
Mikael Lundberg

34
Osby / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-03-05
« skrivet: 2007-03-02, 15:54 »
Niclas,
kan det vara Måns Svensson döpt 1658-12-05, död 1739-10-11, som avses? Jag har själv inte i detalj forskat på honom men han och hans familj finns i Jimmy Freijs databas:
 
http://gw.geneanet.org/index.php3?b=jimmyfreij&lang=sv;p=mans;n=svensson;oc=22
 
Jag hittar bland hans uppgifter ingen koppling till Virestad, och inget av namnen är bekant, möjligen kan det finnas en koppling mellan Måns moders andre make Bengt Jonsson och Börje Jonsson. Men det är jag tyvärr fel person att svara på.

35
Dädesjö / Äldre inlägg (arkiv) till 10 november, 2008
« skrivet: 2007-03-01, 17:30 »
Jag är på jakt efter en Johan Dahl född omkring 1778-09-01, möjligen i Dädesjö. Jag har tittat i C:3 (GID 820.21.105700 och däromkring) men har inte hittat en lämplig kandidat, tyvärr är texten svag på en del ställen.
 
Då han senare är kronoskogvaktare och uppsyningsman så gissar jag att han kom från samhällets övre skikt, men det är som sagt bara en gissning.
 
Från omkring 1805 är han bosatt i Köping (H) och han återfinns i t.ex. AI:7 (GID 95.23.20400) och AI:8 (GID 95.24.45100).
 
Vore kul om någon vet vem han är!
 
- Mikael

36
Osby / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-03-05
« skrivet: 2007-02-26, 19:15 »
Dan, jag är inte riktigt med på vilka av de uppgifter du redovisar ovan som du är säker på om de stämmer. Du verkar ha antecknat att föräldrarna skulle vara Sven Johnsson och Ingrid Maria Johansdotter. Dessa gifte sig tydligen i Osby 1886-02-06, och Sven var smedarbetare, stämmer detta med dina tidigare anteckningar?
 
Datum Datum avser
1886-02-06 vigsel
Ospecificerad ort
Brudgum Brud
Namn Namn
Sven Johnsson Ingrid Maria Johansdotter
Titel Titel
smedarbetare inhysespiga
Ort Ort
Kersebränna Kersebränna
Ålder/födelseår Ålder/födelseår
1854-06-25 1857-09-14
Civilstånd Civilstånd
ogift ogift
Sida i husförhörslängden Sida i husförhörslängden
383 383
 
Vidare så får de åtminstone 2 döttrar, familjen är således;
 
F. Sven Johnsson, f 1854-06-25
M. Ingrid Maria Johanssdotter, f 1857-09-14
D. Anna, f 1886-04-18 Kersebränna, Osby (det dör en Anna Hansson f. Svensson 1965-08-19 i Värlinge, Stehag, Bosarps kommun)
S. Ivar, f 1889-02-04 Röena, Osby
D. Jenny, f 1893-06-11 Kersebränna, Osby
 
Enligt Sveriges Befolkning 1890 bor familjen ~1890-12-31 på Kersebränna, där uppges Sven vara född i Osby, medan Ingrid Maria ska vara född i Hamneda, Kronobergs län.
 
Enligt Sveriges Befolkning 1900 bor familjen på Rönniholms gård i Stehag, Malmöhus län. Nu uppges Ingrid Maria dock vara född i Hammarlunda, Malmöhus län. Dotter Jenny omnämns inte, kanske/troligen är hon död före 1900-12-31.
 
Hoppas dessa uppgifter ger dig lite att arbeta vidare från!
 
Hälsningar
Mikael

37
Ivetofta / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-31
« skrivet: 2007-02-19, 20:54 »
Lennart,
det finns en del detaljer på dis.se fast som alltid så gäller det att vara mycket försiktig med dessa samt kolla i orginalkällorna. Detta är vad jag fann:
 
Anders Nilsson, f 1687 Näsum, d 1751 Näsum.
Gift 1709 Näsum med Bengta Svensdotter.
Barn:
* Sven Andersson, f 1713 Näsum, d 1772 Näsum
* Hanna Andersdotter, f 1716 Näsum
* Lucia Andersdotter, f 1719 Näsum
* Harald Andersson, döpt 1723-04-07 Näsum (GID 1686.5.79800), d 1788 Ivetofta
* Nils Andersson, döpt 1727-01-15 Näsum (GID 1686.6.88000)  
* Karina Andersdotter, döpt 1735-05-11 Näsum (GID 1686.6.89900)
 
Harald Andersson ska ha varit gift med Svenborg Thomasdotter, f 1727 Ivetofta, d 1805 Ivetofta.
 
Anders Nilsson f 1687 (ovan) ska ha en far Nils Nilsson f omkring 1650 i Näsum.
 
Som sagt är samtliga personer ovan kopierade från dis och alltså inte mina egna uppgifter, undantagna är de som jag skrivit GID-nummer för, dessa har jag funnit själv (med det inte sagt att övriga inte går att finna).
 
Hoppas att det ger dig lite kött på benen!
 
Vänligen
Mikael

38
Högsby / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-21
« skrivet: 2007-02-03, 09:24 »
Marie,
 
jag skulle börja med att kolla Carl Alfreds bouppteckning. Eftersom han avled i Högsby, Högsby kommun, Kalmar län, så är det Landsarkivet i Vadstena som du ska kontakta. Se sidan http://www.ra.se/vala/bpt.html.
 
Enklast är att skicka dem ett mejl där du ber om en kopia på dödsbodelägare/första sidan. Bifoga i mejlet hans födelseuppgifter och dödsdatum (jag hoppas du har det så behöver jag ju inte skriva ut det här, annars kan jag mejla över det). Beställer man bara första sidan så brukar det ofta vara gratis, vissa landsarkiv mejlar över en fotokopia, medan andra väljer att skicka med snigelpost (jag vet inte vilka rutiner Vadstena har).
 
Råkar det nu vara som så att hans oäkta barn inte är med i bouppteckningen så blir det lite svårare. Då får man istället försöka spåra kvinnan i Östergötland, och födseln av hennes två söner. Det som komplicerar det hela är ju att Östergötland är väldigt stort, och du vet ej vilka födelsedatum som gäller, ej heller vilka kvinnas och barnens namn är, detta komplicerar saken avsevärt tyvärr.
 
Men börja med bouppteckning, så får vi se om det ger några ledtrådar.
 
Hälsningar
Mikael

39
Gille / Gille
« skrivet: 2007-01-30, 20:39 »
Amanda,
 
se gärna sajten:
 
http://www2.sbbs.se/hp/erson/gen/html/1037.htm
 
som jag tror jag har hänvisat till tidigare, allt  är nog inte korrekt men det ger ofta en bra utgångspunkt. På http://www.dis.se/sokindex.htm (krävs medlemskap) ser jag att Stig Geber har uppgivit att hon är född 1676 i Film, och död 1762 i Film. Hon ska ha varit gift med Filip Danielsson (var det inte honom du frågade om häromdagen?), f 1671, de har sonen Daniel Filipsson f 1702 Film.
Hoppas det ger dig lite kött på benen!

40
Film / Äldre inlägg (arkiv) till 17 juli, 2008
« skrivet: 2007-01-28, 13:40 »
Amanda,
 
http://soldat.dis.se./soldater.php kan du söka på soldater, möjligen är Erik Norsten en av de som kommer upp. Jag sökte på skivan Soldatregistret (vet inte om den innehåller exakt samma uppgifter som online versionen) och fick upp följande soldater i Gräsbo (Film):
 

 
Hindric längst ner har jag med i mitt register, medan övriga 3 Erikar vet jag ingenting. Tror inte  att de är släkt men varandra med säker kan man ju aldrig vara. Hindric får så vitt jag vet bara barnen Mats och Anna.
 
Övriga personer vet jag dessvärre inget om.

41
Pousette / Äldre inlägg (arkiv) till 20 januari, 2007
« skrivet: 2007-01-20, 10:44 »
Amanda, jag tror att du får precisera din fråga lite mer om du har möjlighet, jag har utan att göra anspråk på att täcka in alla Gottfrid Pousette (jag kan tänka mig att det finns många fler), 4 stycken som under någon tid har haft koppling till Gimo Bruk:
 
* Godefroid, smältarmästare, f. ~1592 Belgien?, bosatt från 1651 i Gimo.
* Gottfrid, hammarsmed, f 1654, d

42
Kastlösa / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-09-24
« skrivet: 2007-01-05, 15:26 »
Monica,
 
hittar följande personer på PLF cd-4:
 
 
 
Post KAS-V-538
 
Granhult, Jon
Lunna
 
Perhsdotter, Elin
 
Vigda 10/11 1778 i Kastlösa (H)
 
Övriga uppgifter
Församlingskod: 084006
--------------
Källa: Kastlösa C:4
 
 
 
Post KAS-F-2039
 
Anders
Född 9/5 1778 i Kastlösa (H)
 
Far
Granhult, Jonas
 
Mor
Persdotter, Karin
 
Övriga uppgifter
Församlingskod: 084006
--------------
Källa: Kastlösa C:4
 
 
 
Post KAS-F-2093
 
Per
Född 16/3 1780 i Kastlösa (H)
 
Far
Granhult, Jonas
 
Mor
Persdotter, Karin
 
Övriga uppgifter
Församlingskod: 084006
--------------
Källa: Kastlösa C:4
 
 
 
Någon dödsnotis hittar jag tyvärr inte.
 
Hälsnigar
 
Mikael

43
Ala / Äldre inlägg (arkiv) till 16 februari, 2010
« skrivet: 2006-12-24, 00:43 »
Ljuvligt Antia! Tackar så mycket för de tipsen, nu fann jag min Olof 1788 på Bjärges. Tänk att det alltid är lika jobbigt var gång man kommer till en ny socken och inte hittar i böckerna. Nu när jag fått in en fot i Ala så borde vidare studium därom gå smärtfriare.
 
God Jul (jo klockan har visst passerat tolv)
 
~ Mikael

44
Ala / Äldre inlägg (arkiv) till 16 februari, 2010
« skrivet: 2006-12-22, 19:36 »
Jag må vara blind för jag kan inte finna födda i Ala åren 1782-1795, de borde väl vara med i Kräklingbos C:2? Dvs den bok i Genline som är märkt GID 2551.21?
 
Mvh
Mikael Lundberg

45
Tävelsås / Tävelsås AI:5 sid 338, GID 853.7.34100
« skrivet: 2006-12-10, 15:33 »
Tack för hjälpen!
Ja det är också en möjlighet, ska man då tolka det som brukare av ett halvt mantal, eller en något mer modern tolkning; hälften brukare, hälften sysselsatt med något annat?

46
Tävelsås / Tävelsås AI:5 sid 338, GID 853.7.34100
« skrivet: 2006-12-10, 15:04 »
Mina ögon fungerar inte som de ska idag för jag kan inte läsa vad som står i husförhörslängden AI:5, finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig?
 

 
För inte står där Häll st en bruka:? Och om det mot förmodan gör det, vad i herrens namn är detta för yrke?

47
Ajdå, ett litet fel slank visst in, han gifter sig ju givetvis 1828-12-10 som Annki skrev ovan (Karlskrona Stadsförsamling, Vigselbok 1782-1847, sid 209, GID: 1761.66.50400).

48
Trots all hjälp med lathunden så har jag återigen gått in i väggen vad beträffar logiken i Karlskronas husförhör. Nu är jag på jakt efter Johannes Åkesson Bomb (enligt ovan) i HFL under åren 1825-1830. När han gifter sig 1830-12-20 är han sjöartillerist vid Comp 5, No 83. Från vad jag förstår så finns det ingen enkel logik att hitta en person i HFL'n baserat på dennes comp etc. Är det så att jag måste läsa HFL'n pärm till pärm?
 
Hälsningar
Mikael

49
Kan bara säga att lathunden verkar fantastisk, det har ju varit helt hopplöst att bläddra igenom flera hundra sidor HFL'er. Jag bockar och bugar!
 
- Mikael

50
Rödeby / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-11
« skrivet: 2006-11-29, 16:37 »
Jörgen (å även till viss del Christian),
jag läser med intresse era tidigare inlägg ovan och kommer successivt att granska de uppgifter ni nämnt ovan. Tyvärr har jag varit bortrest i ett par dagar så därför har jag inte kunnat tacka för den hjälp ni hittills har gett mig, men jag håller nu på och antecknar ner allt. Till Jörgens svar  
 
  Av Jörgen Axelsson - onsdag den 29 nov 2006 kl. 10.09:   [Ändra]
 
Svar på Mikael Lundbergs fråga 23/11 2006 här ovan.
 
Torparen Anders Olsson i Östra Bollasjö, sannolikt f.27/2 1786 i Mommelycke, Fridlevstad och i så fall son till bonden Olof Bondesson och Kerstin Svensdotter.
 
Vigd 9/12 1819 i Fridlevstad med
Maria Persdotter, d.15/2 1857 i Östra Bollasjö.
 
så verkar det lovande då jag tidigare inte hittat något gifte i Rödeby 1818-1822. Men som sagt, jag återkommer allt eftersom jag hinner kartlägga personerna!
 
Mvh - Mikael

51
Rödeby / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-11-25
« skrivet: 2006-11-25, 01:38 »
En stort och uppriktigt tack till både dig Christian och dig Jörgen för att ni tog er tid och hjälpte till! Har tyvärr inte hunnit verifiera era uppgifter men de verkar mycket lovande. Och det känns skönt att höra att Botilda var född i Vissefjärda och inte Rödeby för då är jag nog trots allt inte blind  
 
Jag forskar vidare på de uppgifter jag fått här nu, tack än en gång!
 
Mvh
Mikael

52
Fantastiskt kul att du kunde hjälpa mig att finna dem Annki! Jag har under flera ångestfyllda timmar försökt hitta något relevant i Karlskronas kyrkböcker men jag har hittills gått bet. Hur mycket jag än läser i dem så kan jag inte förstå logiken och hitta det jag vill. Men som tur är så finns det ju andra som gör det! Nu får jag leta vidare efter föräldrarnas ursprung.
 
Många tack för hjälpen!
 
Vänligen - Mikael

53
Rödeby / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-11-25
« skrivet: 2006-11-24, 16:12 »
Det låter ju mycket intressant Christian, jag får kolla upp den uppgiften.  
 
Tack för tipset!
 
Mvh Mikael

54
Christian jag trodde att ovanstående tre Genlinekoder (= GID) skulle vara självförklarade. Jag har tyvärr inte tillgång till SVARs kodbeteckningar så jag kan bara göra en sammanställning från Genline över allt jag vet om henne;
 
Födelse 1830-12-20, Karlskrona amiralitetsförsamling, Födelse- och dopbok, 1813-1832, sid 774-775 (GID: 1760.60.25200, blad 252 av 313)
 
Dop 1830-12-25, Karlskrona amiralitetsförsamling, Födelse- och dopbok, 1813-1832, sid 774-775 (GID: 1760.60.25200, blad 252 av 313)
 
Lysning 1856-10-03, Karlskrona amiralitetsförsamling, Vigsel- och lysningsbok, 1820-1860 (GID: 1760.204.58500, blad 286 av 352)
 
Vigsel 1856-11-15, Karlskrona amiralitetsförsamling, Vigsel- och lysningsbok, 1820-1860 (GID: 1760.204.58500, blad 286 av 352)
 
Bosatt mellan 1861 och 1865, No 43, 4 Compagniet, Karlskrona amiralitetsförsamling, Husförhörslängd, 1861-1865 (GID: 1760.303.15300, blad 129 av 295)
 
Bosatt mellan 1866 och 1868-11-10, No 43, 4 Compagniet, Karlskrona amiralitetsförsamling, Husförhörslängd, 1866-1870 (GID: 1760.233.67300, blad 184 av 250)
 
Bosatt mellan 1871 och 1880, 15:48, Karlskrona stadsförsamling, Husförhörslängd, 1871-1880, sid 429 (GID: 1761.80.14400, blad 144 av 345)
 
Dessutom har hon och maken fyra barn;
* Bernhardina Eugenia Bomb, f 1860-02-11
* Carl Gottfrid Bomb, f 1863-08-31, d 1866-06-29
* Johanna Elisabeth Bomb, f 1866-06-23
* Karl Gottfrid Bomb, f 1871-01-21
de tre första födda i Karlskrona Amiralitetsförsamling, och den sista i Karlskrona Stadsförsamling. Men eftersom jag söker hennes anfäder så ser jag ingen anledning att dyka in på barnens/makens personuppgifter.
 
Mvh Mikael

55
Jag behöver hjälp med att information om föräldrarna till Annette Sophia Bomb, född 1830-12-20 i Karlskrona Amiralitet.
 
Födelsenotisen (GID 1760.60.25200) ser ut som följer:
 
Sjö Artillerist: 5te Compg No 83
Joh: Åkessons Boms dotter
modern Ingrid Maria 25 år
vittnen: Sjö Art. Jon Dahlberg
och h: Anna Maria.
Sjö Art H. Lundqvist
Pehr Bengtsson Palm,
pigan Elin Larsson.
 
Har förgäves sökt i husförhör runt denna tidpunkt, såsom;
 
GID 1760.7.31800 och 1760.21.46600
 
men hittar tyvärr ingenting. Hon gifter sig 1856-11-15 med Anders Pettersson Bomb, där bruden också uppges heta Bomb och inte Bom. Finns det någon som vet mer om familjen så tveka inte att upplysa mig!
 
Tackar på förhand för all eventuell hjälp!
 
Mikael.

56
Rödeby / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-11-25
« skrivet: 2006-11-23, 21:48 »
Jag söker upplysningar om tre besläktade personers anor i Rödeby;
 
1. Anders Olsson, torpare, född omkring 1788, bosatt från 1826 i (Östra) Ballasjö, död 1846-10-07, 58 år gammal. Födelseort/år, föräldrar, syskon, allt av intresse.
 
2. Maria Persdotter, hustru till ovanstående, född 1798-01-12 i Östra Ballasjö, föräldrar är torpare Per Svensson och Elin Persdotter född omkring 1764. För övrigt vet jag inget om föräldrarna och ev. syskon.
 
3. Botilla Pettersdotter, gift med ovanståendes son Olaus Andersson Hjärpe (f 1822-05-30, d 1882-02-05). Född i Rödeby? 1822-06-23, död 1873-02-26 Västra Rödeby. Bosatt på Hejetorp, Östra Ballasjö, Östra Idehult, bl a. Allt om hennes ursprung av intresse.
 
Är tacksam för all eventuell hjälp!
 
Mvh - Mikael

57
Eskelhem / Äldre inlägg (arkiv) till 26 september, 2011
« skrivet: 2006-10-28, 17:56 »
Ja det skulle det mycket väl kunna vara, men vad länge han då är dräng!? För övrigt så ser jag nu att hans födelsedatum lika gärna kan vara 1806-04-28 som 1806-04-20 (om man sneglar på årtalet till höger - 1824), en snabb glutt i födelseboken borde utvisa vilket det ska vara.

58
Eskelhem / Äldre inlägg (arkiv) till 26 september, 2011
« skrivet: 2006-10-28, 16:32 »
Nej det tror jag inte, detta är den från Boters N-o 2. Den bild du tidigare hänvisade till var ju Boters N-o 1. Som jag tolkar ovanstående bild är följande:
 
Kolumn 1: Dräng Lars Jacobsson - hans namn
Kolumn 2: 1806 20/4 Fohle - hans födelsedatum
Kolumn 3: 1824 24/10 N-o 1 - vart han flyttade ifrån
Kolumn 4: 1826 24/10 Gahles..? - vart han flyttade till, här kan jag dock inte tyda texten, så där får någon annan hjälpa till
 
Behöver du ytterligare sidor från Genline så kan jag vid behov hjälpa till eftersom har tillgång till ett abonnemang.

59
Eskelhem / Äldre inlägg (arkiv) till 26 september, 2011
« skrivet: 2006-10-27, 21:23 »
Hejsan Birgit, jag vill inte utgöra mig för att vara duktig på att tyda text, men jag tyckte direkt att det såg ut som ... 2. Så jag testade att vända på bladet till sid 2397.6.28600 Boters N-o 2. Och mycket riktigt där finns han!
 

 
Tyvärr kan jag inte denna gång ser var han flyttar vidare 1826-10-24. Kanske kan du se?
 
Hälsningar
Mikael

60
Burs / Äldre inlägg (arkiv) till 22 oktober, 2006
« skrivet: 2006-10-22, 16:15 »
Maud,
 
vad kul att du kom med så många förslag! Men det stämmer som du säger att jag kan aldrig bevisa att någon av dem är hans riktiga far. Fast kul vore det ju att åtminstone hitta en lämplig kandidat. Jag har tittat runt lite på Emigranten 2001, men jag tycker den är så jobbig att arbeta med så jag hittade inget gott alternativ.
 
Uppgiften att Axners far ska ha åkt fram och tillbaka till Amerika fick jag av hans dotter, och den är i nuläget den bästa hypotes jag har att utgå ifrån. Möjligen var de också förlovade (trolovade?) men det låter jag vara osagt. Huruvida han faktiskt kom tillbaka då hon var gift (dvs efter 1895-10-11) är jag inte lika säker på.
 
När Axner 1913-10-19 gifter sig i Lärbro kallas han Korpral Axner Viktor Emanuiel Petterson fr Bringe. Eftersom Axner själv (enligt uppgift från ovan nämnda dotter) inte själv visste vad hans far hette, varför antecknade prästen honom som Petterson? Kanhända skrev prästen fel, eller så kallades faktiskt Axner för Pettersson i sin ungdom efter fadern. I din lista ovan finns två Petterssonar som skulle kunna vara kandidater. Tyvärr har jag inte hittat fler uppgifter på att han skall ha hetat Pettersson. Dock så vet jag ju att han föds på Sallmunds i Vänge (gården har funnits i Emilies fars släkt åtminstone sedan 1765), att han växte upp i Romatrakten (troligen Kungsgården), och bodde där till 1909 då han tog värvning vid kustartilleriet i Fårösund, KA 3, och bodde där till giftermålet.
 
Eftersom jag bara har tillgång till GENLINE så har jag inte möjlighet att undersöka uppgifter gällande Axner på 1900-talet, har du det? Var hittar man uppgifter om hans militärtjänstgörning?
 
Vänligen
Mikael

61
Burs / Äldre inlägg (arkiv) till 22 oktober, 2006
« skrivet: 2006-10-21, 21:27 »
Far till oäkting sökes
 
Jag har ett mycket stort problem som jag tror skulle kunna lösas med hjälp av en god kännare av Burs socken. Den 18 oktober 1891 (enligt FB - 14 oktober) föds på Sallmunds i Vänge socken pojken Axner Viktor Emanuel, modern uppges vara arbetaredottern Emilie Johanna Margareta Johansson, född 1868-11-07. Emilie hade då sedan 1883 flyttat runt på Gotland och arbetat som piga. Den 1889-11-02 bosätter hon sig i Viklau och troligen arbetar hon där i ett års tid, dvs till cirka november 1890. På CD-skivan Sveriges befolkning 1890, återfinns hon bosatt på Ljugennes i Burs socken, vilket borde kunna tolkas som att hon är bosatt där före december 1890. I januari/februari 1891 borde hon ha blivit gravid, då troligen bosatt på Ljugennes. Tanken som då slår en är att fadern till Axner kanske också var bosatt på samma gård. Dock hittar jag ingen som passar i Burs sista husförhör AI:7, sid 98-101. Kanhända bar han något av namnen Axner, Viktor, Emanuel, eller så fanns det i hans släkt, i Emilies återfinns inget av dem. Den 1895-10-11 gifter sig Emilie med Otto August Engström (född 1865-06-28), men Otto är inte far till Axner, men Axner får ändå efternamnet Engström. Axner ska enligt uppgift själv inte ha vetat vem hans riktiga far var, så då återstår frågan om någon annan kan tänkas veta det? Det finns dessutom en uppgift som säger att Axners riktiga far reste till Amerika innan Emilie fick redan på att hon var gravid, gissningsvis våren/sommaren 1891, men han ska senare ha återvänt till Sverige och då fått reda på att hon gift sig med Otto, alltså efter 1895.
 
Alla tips om en möjlig kandidat till fadern är mycket uppskattade!
 
Hälsningar - Mikael

62
Tingstäde / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-26
« skrivet: 2006-10-19, 21:37 »
Ett stort tack till både dig Birgit och dig Anita för er ovärderliga hjälp här i Tingstäde! Det är inte lätt att hålla tungan rätt i mun alla gånger har jag märkt. Jag har nu uppdaterat min databas med de uppgifter ovan som jag inte redan hade, så nu känns det mycket bättre!
 
Hälsningar Mikael

63
Lokrume / Äldre inlägg (arkiv) till 17 januari, 2008
« skrivet: 2006-10-19, 21:17 »
Birgit,
i Roma B:1 Inflyttning (GID 2556.10.33800) står som inflyttade år 1851:
 
Husb. Mårten P. Jacobsson med Hustru Lokrume
 
och tidigare har de två avflyttat 1851-03-10 till Roma enligt Lokrumes AI:4 (GID 2613.7.34500). Har dock inte orkat leta i Romas AI:5 än. Så det nöjet överlämnar jag tills vidare till någon annan  
 
- Mikael

64
Jag är på jakt efter en stadssyndicus i Norrköping - Israel Schultz, som enligt Kalmar stifts herdaminne är far till sonen Israel Schultz, som föds 1665 i Norrköping. Israel Schultz d.y. studerar på Uppsala universitet 1687, och gifter sig 1697 i Gärdslösa, Kalmar län. Har utan framgång sökt igenom samtliga tillgängliga födelseböcker i Norrköping utan framgång, men Hedvig känns egentligen som den mest naturliga med tanke på den tyska klangen i namnet Schultz (Sch?ltz). Alla upplysningar är av intresse, även andra personer med detta namn vid denna tidpunkt i Norrköping.
 
Tack för all eventuell hjälp på förhand!
 
Hälsningar - Mikael

65
Ununge / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-21
« skrivet: 2006-10-10, 20:48 »
Monica!
Valloner började komma till Sverige före sekelskiftet 1600. De första ankom till bruken i Östergötland, t.ex. Finspång och Godegård. Några decenium senare började de även komma till norra Uppland, t.ex. Österby, Gimo och Lövsta. Personligen är jag inte bekant med din släkt Barneij, men kikar man på Sällskapet Vallonättlingars hemsida över fransktalande släkter http://www.vallon.se/namnlista_frv.htm så finns det åtminstone en som skulle kunna vara en bra kandidat - Bernail (Barnay). Vidare så hittar du även ett forum där http://www.vallon.se/discus/index.html. Det finns även en tråd här på Rötter som behandlar Valloner under Anbytarforum: Släkter: Vallonsläkter. Så får du inte hjälp här under Ununge så kan kanske chansen vara större att någon med kunskap finner dig på nyss nämnda sajter.
 
Hälsningar
Mikael

66
Dannemora / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-11-29
« skrivet: 2006-10-10, 20:03 »
Hejsan,
jag söker uppgifter om en Per Lindberg som uppges vara född 1783 i Dannemora. Från 1810 så är han bosatt vid Grufan i Films socken, där han är gruvarbetare och senare nattvakt. 1812-07-05 gifter han sig med Brita Stina Björk (f. 1784-11-26, d. 1859-06-19). Och han dör slutligen 1849-01-10 i Film. Eventuellt har en syster Brita i Uppsala, som uppges vara piga 1818-10-18.
 
Allt är av intresse!
 
Hälsningar
Mikael

67
Tingstäde / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-26
« skrivet: 2006-10-10, 17:06 »
Birgit,
 
givetvis skulle det stå 1719 som födelseår för Maria Hansdotter i inlägget ovan, slant med handen bara... Men stämmer det att det är hon som är född 1718-05-01 och har de anfäder som anges för Maria Handotter f. 1719 i Olle Överbys databas?
 
Mvh Mikael
 
PS. Birgit, frågar igen angående mitt tidigare inlägg (söndag den 08 okt 2006 kl. 17.16) har du funnit något mer på fru Hafre och Olof Persson?

68
Lummelunda / Äldre inlägg (arkiv) till 09 oktober, 2006
« skrivet: 2006-10-09, 21:57 »
Tror mig nu har utforskat Lars Friedrics familj i Stockholm, och jag har även hittat hans död 1818 i Lummelunda. Men jag är fortfarande osäker huruvida den oäkta dottern Elisabeth Maria är hans eller inte!? I HFL AI:2 blir det inte lättare (GID 2677.2.93700):
 
Dott Lisa Maja Camer Degs adopterad oäkta Doter
 
Det låter onekligen som att hon är hans. Är det någon som vet bättre om rådande förhållanden, tveka inte att upplysa mig!
 
Hälsningar, Mikael

69
Tingstäde / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-26
« skrivet: 2006-10-09, 21:37 »
Det är lika bra att hänvisa till var jag fann den uppgiften - Lokrume HFL AI:4, 1849-1858 (GID: 2613.7.34500).
 

 
Och när vi ändå är i Tingstäde och far, så undrar jag om Catharina Jacobinas FMM: Maria Hansdotter, född 1718-05-01 enligt Olle Överby. Hon gifter sig 1743-11-16 i Tingstäde med änklingen Per Nilsson från Stora Hammars i Lokrume. Det finns dessutom en till Maria Hansdotter i Olle Överbys databas, född 1819 i Myrvälder, med föräldrarna Hans Jacobsson (d 1777) och Katarina Larsdotter (f 1694, d 1729. Är detta samma person?

70
Levide / Äldre inlägg (arkiv) till 08 oktober, 2006
« skrivet: 2006-10-08, 21:01 »
Olle Överby,
jag ser nu i ditt inlägg ovan angående anfäder till Katarina Jacobina Jakobsdotter att det skiljer sig från vad jag har inlagt. Jag har antecknat hennes mor som Maria Andersdotter född 1800-12-28 Rosarve, Tingstäde (far Anders Andersson, mor Greta Persdotter). Den 1800-12-27 föddes Maria Margareta Andersdotter på Bryors, Tingstäde, som du har uppgett gifter sig med Jakob Mårtensson. Den anteckning jag har från bröllopet mellan Jakob Mårtensson och Maria Andersdotter är följande (2650.11.48700):
 
Octob 26 Sammanvigdes Husbonden Jacob Nyplings ifrån Locrume med Husbonde Dottern Maria Anders Dotter i Rosarfve i Tingstäde. Brolloppet firades vid Rosarfve, där de även sammanvigdes. Hon flyttade med honom till Nyplings i Locrume.
 
Kanhända har jag tagit fel igen, men något är det som inte stämmer överens.
 
Mvh Mikael

71
Levide / Äldre inlägg (arkiv) till 08 oktober, 2006
« skrivet: 2006-10-08, 20:39 »
Olle Överby, jag vill göra dig uppmärksam på att i det inlägg jag tidigare gjorde i Lokrume (2006-10-04 22:02) så förekommer ett fel som både Birgit Gahnström och Anita M?ller har uppmärksammat. Catharina Jacobina Jakobsdotter född 1832-07-27 på Nyplings, Lokrume, gifter sig alltså inte med Niclas Albrect Johansson som jag felaktigt angav.
 
Hälsningar
Mikael

72
Tingstäde / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-26
« skrivet: 2006-10-08, 17:25 »
Förstås så glömde jag nämna sonen Niklas? (Nils?) som föds 1712-04-24 vars far är Oluff Person Rosers och modern är Katarina(?) Pedersdotter(?) Hafre.
 
MVH Mikael

73
Tingstäde / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-26
« skrivet: 2006-10-08, 17:16 »
Jag skulle vilja få en uppdatering på det inlägg som Birgit Gahnström gör 2003-01-14 13:49 enligt nedan:
 
Av Birgit Gahnström - tisdag den 14 jan 2003 kl. 13.49:   [Ändra]
 
Hej Olle och Jens och andra
Olle:Vigsel mellan Katrina Hafre och Oluff Persson
Rosarve 17021005.Stämmer det att hon heter Hafre?
Jens dessa 2 var inför tinget innan dom gifte sig
har du n?got? Hade f?tt en dotter innan giftem?let
Jag försöker f? ihop Hafra släktet
Kan det vara samma Catharina Pedhersdotter Hafra
som gifter sig i Lummelunda 1690
med Thomas Johansson Stolpe
Kan bara hitta Catharina och en dotter i Lummelunda som bor inhyses
Hittar inte Stolpe död.
Allt av intresse
MVH Birgit
 
Jag har just nu två pojkar vars far är Olof Rosarve: Per? född 1704-11-15, och Olof född 1706-12-12. Har någon en komplett bild av familjen? Råkar Per vara identisk med Per Olofsson bosatt åtminstone från 1739 på Rosarve (Rosers) till sin död 1777-08-15?
 
Hälsningar
- Mikael

74
Lummelunda / Äldre inlägg (arkiv) till 09 oktober, 2006
« skrivet: 2006-10-07, 19:20 »
Jag skulle vilja ha mer information om Lars Friedric Degen, född 1750-05-04 i Klara (AB). Föräldrarna är vagnmakaren Johan Fredric Degen och Christina Charlotta Rudberg. Bosatt före 1783 i Stockholm, och ägare av Tjauls i Lummelunda från ca 1783 till åtminstone 1817. Mellan 1784-1817 förekommer han som Kammarskrivare. 1784-06-26 föds en oäkta dotter Elisabeth Maria;  
 
1784 Junji d 26. Föddes Pigans vid Tjuls, Agneta AnderSses Dotters oäckta Dotter
Döptes d 27 Junijus, som var Tredje söndagen efter Trinitatis och blef kallad Elisabeth Ma
ria. Husbonden Herr Cammarskrifvaren Lars Fredric D?gen, som nu är ägare af hela
Tjuls hemman, nekar sig intet vara Far. ...
 
Vet inte om jag uppfattar texten korrekt här, men ska ... nekar sig intet vara... tolkas som att han faktiskt är far? Elisabeth Marias mor Agneta gifter sig inte med herr Degen, men Elisabeth kommer i alla fall senare i sitt liv att kallas Degen.
 
Det vore hur som helst skoj om någon har några ytterligare detaljer beträffande herr Degen eller hans föräldrar!

75
Lokrume / Äldre inlägg (arkiv) till 17 januari, 2008
« skrivet: 2006-10-07, 11:30 »
Birgit, i Levide C:2 GID 2626.14.50700 står ju som du säger:
 
[Lysnings dag] October -den 3,10 och 17
[Vigsel. dag.] October den 28.
 
Niclas Albrect Johansson 23. Husbonde vid Odvalls i Linde
Carolina Christ. Jacobina Jacobsdotter 20. Kyrkov. Dotter vid Leiwes
 
Som jag skrev i mitt inlägg ovan, så är Catharina Jacobina och Nils Albrekt bosatta både 1890 och 1900 på Odvalls i Linde. Vid folkräkningen 1900 kallas dessutom Catharina Jacobina för Karolina Kristina Jakobina Jakobsdotter. Så det verkar tveklöst att de är samma par som gifter sig den 1852-10-28 i Levide. Huruvida det faktiskt är den Catharina Jacobina dotter till Jakob Mårtensson, kan jag inte med säkerhet säga eftersom jag inte har följt hennes liv särskilt noga. Det jag vet är att hon först bodde i Lokrume och sedan i Tingstäde. Men om man beaktar att 2 förnamn och efternamnet, samt hennes ålder stämmer in på pricka, och dessutom att hennes far är kyrkovårdare (kyrkovaktare?) så räcker de indicierna för att övertyga mig!
 
Hoppas att det är till någon hjälp.
 
Mikael

76
Lokrume / Äldre inlägg (arkiv) till 17 januari, 2008
« skrivet: 2006-10-04, 22:02 »
Jag har funnit 9 barn till Jakob Mårtensson, varav fyra i sin tur har fått barn. Bifogar tre generationer på vad jag hade i mitt register;
 
 
Jakob Mårtensson. Husbonde, kyrkovårdare, sexman. Född 1794-05-13 Nyplings, Lokrume (I). Döpt 1794-05-16 Lokrume (I). Bosatt mellan 1829 och 1834 Nyplings 1, Lokrume (I). Husbonde mellan 1829 och 1834 Nyplings 1, Lokrume (I). Husbonde 1832-07-27 Lokrume (I). Sexman 1832-07-27 Lokrume (I). Bosatt mellan 1836 och 1845 Nyplings 1, Lokrume (I). Bosatt mellan 1846 och 1849 Nyplings 1, Lokrume (I). Kyrkovårdare före 1849. Husbonde mellan 1849 och 1851 Nyplings, Lokrume (I). Bosatt mellan 1849 och 1851 Nyplings, Lokrume (I). Bosatt mellan 1851 och 1853 Nyplings, Lokrume (I). Bosatt mellan 1858 och 1861 Nyplings, Lokrume (I). Bosatt från 1861 Nyplings, Lokrume (I). Död 1864-08-27 Nyplings, Lokrume (I).
Familj med Maria Mårtensson (f. Andersdotter) (Född 1800-12-28 Rosarve, Tingstäde (I).) Vigsel 1820-10-26 Rosarve, Tingstäde (I).
Barn:
1 Stina Greta Jakobsdotter. Född 1824-08-19 Lokrume (I).
2 Mårten Petter Jakobsson. Född 1825-09-25 Lokrume (I).
3 Brita Maria Jakobsdotter. Född 1827-10-18 Nyplings, Lokrume (I). Död 1909-01-21 Tystebols, Stenkyrka (I).
4 Catharina Jacobina Jakobsdotter. Född 1832-07-27 Nyplings, Lokrume (I).
5 Helena Elisabeth (Lena Lisa) Jakobsson. Född 1834-05-21 Lokrume (I).
6 Josephina Fredrica Jakobsdotter. Född 1838-02-08 Lokrume (I).
7 Lovisa Jakobsdotter. Född 1840-08-30 Lokrume (I). Död 1846-12-30 Lokrume (I).
8 Gustafva Jakobsdotter. Född 1840-08-30 Lokrume (I). Död 1840-11-23 Lokrume (I).
9 Olof Niclas Jakobsson. Född 1842-12-11 Lokrume (I). Död 1847-02-17 Lokrume (I).
 
 
Generation 1
1 Stina Greta Jakobsdotter. Född 1824-08-19 Lokrume (I). Bosatt mellan 1829 och 1834 Nyplings 1, Lokrume (I). Bosatt mellan 1836 och 1845 Nyplings 1, Lokrume (I). Bosatt 1845 Stenkyrka (I).
 
2 Mårten Petter Jakobsson. Husbonde. Född 1825-09-25 Lokrume (I). Bosatt mellan 1829 och 1834 Nyplings 1, Lokrume (I). Bosatt mellan 1836 och 1845 Nyplings 1, Lokrume (I). Bosatt mellan 1846 och 1849 Nyplings 1, Lokrume (I). Bosatt mellan 1849 och 1851-03-10 Nyplings,
Lokrume (I). Husbonde 1851. Bosatt från 1851-03-10 Roma (I).
Familj med Gustava Fredrica Högberg (Född 1825-01-24 Tjauls, Lummelunda (I).) Vigsel 1849-10-25 Lokrume (I).
 
3 Brita Maria Jakobsdotter. Född 1827-10-18 Nyplings, Lokrume (I). Döpt 1827-10-25 Nyplings, Lokrume (I). Bosatt till 1834 Nyplings 1, Lokrume (I). Bosatt mellan 1836 och 1846 Nyplings 1, Lokrume (I). Bosatt mellan 1846 och 1849 Nyplings 1, Lokrume (I). Bosatt 1849 Nyplings, Lokrume (I). Bosatt mellan 1849 och 1851 Tjauls, Lummelunda (I). Bosatt mellan 1851-04-08 och 1853 Nyplings, Lokrume (I). Bosatt från 1853 Tystebols, Stenkyrka (I). Bosatt mellan 1868 och 1876 Tystebols, Stenkyrka (I). Bosatt mellan 1876 och 1881-03-05 Tystebols, Stenkyrka (I). Bosatt mellan 1881-03-05 och 1885 Tystebols, Stenkyrka (I). Bosatt 1890 Tystebols, Stenkyrka (I). Död 1909-01-21 Tystebols, Stenkyrka (I).
Familj med Constant Högberg (Född 1821-05-30 Tjauls, Lummelunda (I). Död 1893-08-09 Tystebols, Stenkyrka (I).) Vigsel 1849-10-25 Lokrume (I).
Barn:
3.1 Anna Maria Högberg. Född 1850-07-30 Lummelunda (I).
3.2 Carl Oscar Jacob Högberg. Född 1852-12-08 Nyplings, Lokrume (I). Död 1916-04-05 Tystebols, Stenkyrka (I).
3.3 Olof Ludvig Högberg. Född 1855-11-14 Stenkyrka (I).
3.4 Selma Lydia Ahlqvist (f. Högberg). Född 1864-11-27 Tystebols, Stenkyrka (I). Död omkring 1919-05.
 
4 Catharina Jacobina Jakobsdotter. Född 1832-07-27 Nyplings, Lokrume (I). Döpt 1832-08-01 Lokrume kyrka, Lokrume (I). Bosatt till 1834 Nyplings 1, Lokrume (I). Bosatt mellan 1836 och 1845 Nyplings 1, Lokrume (I). Bosatt mellan 1846 och 1849 Nyplings 1, Lokrume (I). Bosatt 1849 Nyplings, Lokrume (I). Bosatt från 1849 Tingstäde (I). Bosatt 1890 Odvalls, Linde (I). Namn 1900. Bosatt 1900 Odvalls, Linde (I).
Familj med Nils Albrekt Johansson (Född 1829 Linde (I).)
Barn:
4.1 Kristian Anton Johansson. Född 1866 Linde (I).
4.2 Hulda Maria Johansson. Född 1869 Linde (I).
 
5 Helena Elisabeth (Lena Lisa) Jakobsson. Född 1834-05-21 Lokrume (I). Bosatt mellan 1836 och 1845 Nyplings 1, Lokrume (I). Bosatt mellan 1846 och 1849 Nyplings 1, Lokrume (I). Bosatt mellan 1849 och 1851 Nyplings, Lokrume (I). Bosatt 1851 Nyplings, Lokrume (I). Bosatt från 1851 Väskinde (I). Bosatt 1890 Skota, Lojsta (I). Bosatt 1900 Hägsarve, Buttle (I).
Familj med Olof Emanuel Hellström (Född 1831 Väskinde (I).)
Barn:
5.1 Hilma Elisabeth Hellström. Född 1859 Stenkyrka (I).
5.2 Axel Theodor Hellström. Född 1870 Lokrume (I).
5.3 Knut Ernst (Emil) Hellström. Född 1871 Bunge (I).
5.4 Olga Helena Hellström. Född 1874 Väskinde (I).
 
6 Josephina Fredrica Jakobsdotter. Född 1838-02-08 Lokrume (I). Bosatt till 1845 Nyplings 1, Lokrume (I). Bosatt mellan 1846 och 1849 Nyplings 1, Lokrume (I). Bosatt mellan 1849 och 1851 Nyplings, Lokrume (I). Bosatt mellan 1851 och 1853 Nyplings, Lokrume (I). Bosatt mellan 1858 och 1861 Nyplings, Lokrume (I). Bosatt mellan 1861 och 1870 Nyplings, Lokrume (I). Bosatt mellan 1870 och 1872-11-01 Lokrume (I). Bosatt mellan 1872-11-01 och 1873-10-24 Stora Hammars, Lokrume (I). Bosatt från 1873-10-24 Follingbo (I). Bosatt 1890 Norrbys, Follingbo (I). Bosatt 1900 Lilla Vede, Follingbo (I).
Familj med Olof Fredrik Andersson (Född 1842-06-03 Bunge (I).) Vigsel 1870-11-25.
Barn:
6.1 Jacob Hugo Fredrik Andersson. Född 1869-05-01 Lokrume (I).
6.2 Hulda Maria Amanda ?. Född 1869-05-01 Lokrume (I).
 
7 Lovisa Jakobsdotter. Född 1840-08-30 Lokrume (I). Bosatt till 1845 Nyplings 1, Lokrume (I). Bosatt 1846 Nyplings 1, Lokrume (I). Död 1846-12-30 Lokrume (I).
 
8 Gustafva Jakobsdotter. Född 1840-08-30 Lokrume (I). Bosatt 1840 Nyplings 1, Lokrume (I). Död 1840-11-23 Lokrume (I).
 
9 Olof Niclas Jakobsson. Född 1842-12-11 Lokrume (I). Bosatt till 1845 Nyplings 1, Lokrume (I). Bosatt mellan 1846 och 1847-02-17 Nyplings 1, Lokrume (I). Död 1847-02-17 Lokrume (I).
 
 
Generation 2
3.1 Anna Maria Högberg. Född 1850-07-30 Lummelunda (I). Bosatt före 1851 Tjauls, Lummelunda (I). Bosatt mellan 1851-04-08 och 1853 Nyplings, Lokrume (I). Bosatt från 1853 Tystebols, Stenkyrka (I). Bosatt mellan 1868 och 1869-10-07 Tystebols, Stenkyrka (I). Bosatt mellan 1869-10-07 och 1871-08-01 Sorbys, Stenkyrka (I). Bosatt mellan 1871-08-01 och 1876 Sorbys, Stenkyrka (I). Bosatt mellan 1876 och 1883 Sorbys, Stenkyrka (I). Bosatt mellan 1883 och 1885 Sorbys, Stenkyrka (I). Bosatt 1890 Sorbys, Stenkyrka (I).
Familj med Johan Petter Wilhelm Olofsson (Född 1840-04-21 Stenkyrka (I).) Vigsel 1869-10-07.
 
3.2 Carl Oscar Jacob Högberg. Husbonde, hemmansägare. Född 1852-12-08 Nyplings, Lokrume (I). Bosatt före 1853 Nyplings, Lokrume (I). Bosatt från 1853 Stenkyrka (I). Bosatt mellan 1868 och 1872-11-25 Tystebols, Stenkyrka (I). Konfirmerad 1868-06. Emigrerade 1872-11-25 Amerika. Immigrerade 1878-02-09 Amerika. Husbonde mellan 1878-02-09 och 1881-03-05. Bosatt mellan 1878-02-09 och 1881-03-05 Tystebols, Stenkyrka (I). Bosatt mellan 1881-03-05 och 1885 Tystebols, Stenkyrka (I). Hemmansägare 1890. Bosatt 1890 Tystebols, Stenkyrka (I). Död 1916-04-05 Tystebols, Stenkyrka (I).
Familj med Helena Kristina Wilhelmina Högberg (Född 1851-09-14 Väskinde (I).) Vigsel 1878-10-04.
 
3.3 Olof Ludvig Högberg. Född 1855-11-14 Stenkyrka (I). Döpt 1855-11-18 Stenkyrka (I). Bosatt mellan 1868 och 1876 Tystebols, Stenkyrka (I). Bosatt mellan 1876 och 1876-11-07 Tystebols, Stenkyrka (I). Bosatt från 1876-11-07 Ramsjö, Stockholms län (AB). Bosatt före 1877-06-19 Kungsholmen (AB). Bosatt mellan 1877-06-19 och 1885 Tystebols, Stenkyrka (I).
 
3.4 Selma Lydia Ahlqvist (f. Högberg). Född 1864-11-27 Tystebols, Stenkyrka (I). Döpt Stenkyrka (I). Bosatt mellan 1868 och 1876 Tystebols, Stenkyrka (I). Bosatt mellan 1876 och 1881-03-05 Tystebols, Stenkyrka (I). Bosatt mellan 1881-03-05 och 1882-11-01 Tystebols, Stenkyrka (I). Bosatt mellan 1882-11-01 och 1883 Sorbys, Stenkyrka (I). Bosatt mellan 1883 och 1883-11-01 Sorbys, Stenkyrka (I). Bosatt mellan 1883-11-01 och 1885 Tystebols, Stenkyrka (I). Bosatt mellan 1887 och 1890 Lilla Banna, Lärbro (I). Bosatt 1887-07-11 Stora Källstäde, Lärbro (I). Bosatt 1888-10-31 Lilla Banna, Lärbro (I). Bosatt 1890-10-07 Lilla Banna, Lärbro (I). Bosatt 1894-06-24 Lilla Banna, Lärbro (I). Död omkring 1919-05.
Familj med Per Larentius Ahlqvist (Född 1859-08-05 Mörbylånga (H). Död 1938-08.) Vigsel 1886-07-10 Stenkyrka (I).
 
4.1 Kristian Anton Johansson. Hemmansägare. Född 1866 Linde (I). Bosatt 1890 Odvalls, Linde (I). Bosatt 1900 Odvalls, Linde (I). Hemmansägare 1900.
Familj med Hulda Maria Niclasson (Född 1868 Lojsta (I).)
 
4.2 Hulda Maria Johansson. Född 1869 Linde (I). Bosatt 1890 Odvalls, Linde (I).
 
5.1 Hilma Elisabeth Hellström. Född 1859 Stenkyrka (I). Bosatt 1890 Skota, Lojsta (I). Bosatt 1900 Hägsarve, Buttle (I).
 
5.2 Axel Theodor Hellström. Född 1870 Lokrume (I). Bosatt 1890 Skota, Lojsta (I). Bosatt 1900 Hägsarve, Buttle (I).
 
5.3 Knut Ernst (Emil) Hellström. Vagnmakeriarbetare. Född 1871 Bunge (I). Bosatt 1890 Skota, Lojsta (I). Bosatt 1900 Åkermannen 25, Kungsholmen (AB). Vagnmakeriarbetare 1900. Namn 1900.
Familj med Amanda Augusta ? (Född 1867 Madesjö (H).)
 
5.4 Olga Helena Hellström. Född 1874 Väskinde (I). Bosatt 1890 Skota, Lojsta (I). Bosatt 1900 Hägsarve, Buttle (I).
 
6.1 Jacob Hugo Fredrik Andersson. Smed. Född 1869-05-01 Lokrume (I). Bosatt mellan 1870 och 1872-11-01 Nyplings, Lokrume (I). Bosatt mellan 1872-11-01 och 1873-10-24 Stora Hammars, Lokrume (I). Bosatt från 1873-10-24 Follingbo (I). Bosatt 1890 Norrbys, Follingbo (I). Bosatt 1900 Södervärn 2, Visby (I). Smed 1900.
Familj med Johanna Sofia Karlsdotter (Född 1868 Gladhammar (H).)
 
6.2 Hulda Maria Amanda ?. Född 1869-05-01 Lokrume (I). Bosatt mellan 1870 och 1872-11-01 Nyplings, Lokrume (I). Bosatt mellan 1872-11-01 och 1873-10-24 Stora Hammars, Lokrume (I). Bosatt från 1873-10-24 Follingbo (I). Bosatt 1890 Norrbys, Follingbo (I). Bosatt 1900 Lilla Vede, Follingbo (I).

77
Östra Broby / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-10-08
« skrivet: 2006-10-03, 18:28 »
Richard!
 
Jag kan varmt rekommendera Jimmy Freijs släktsida där du bör finna 6-7 generationer bakåt på Ola Hansson.
 
Mycket nöje!
 
- Mikael

78
Var ligger platsen / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-09-30
« skrivet: 2006-09-30, 00:22 »
Birgitta,
 
det är inte omöjligt att tänka sig att de uppgifter herr Leijonhufvud grundat sitt arbete på till vissa delar kan vara felaktigt. Har för tillfället inte hans bok framför mig, men jag har för mig att en viss ingenjör Lundberg till stora delar har bidragit med materialet till Ahlqvist-kapitlet. Vad jag däremot tycker är konstigt är att Leijonhufvud/Lundberg är medveten om Ahlqvists bosättning i Vassmolösa och då  gör en felläsning och får det till Vassunda!? Har du några belägg för att det faktiskt är en felläsning, eller har du bara en magkänsla?
 
Hittade i alla fall Alsjön nu på hitta.se, fantastiskt kul, ett stort tack till dig Birgitta!
 
Hälsningar
Mikael

79
Vinslöv / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-13
« skrivet: 2006-09-29, 17:04 »
Eva,
 
på DIS finns en uppgift om Hans Hansen Colding, tyvärr kan jag varken bekräfta eller dementera dess äkthet eftersom det inte är min egen (kanske har du redan sett detta själv?):
 
Hans Moritzen
Söner;
Hans Hansen Colding, f 1577 Danmark, d 1619 Vinslöv (L)
Dinus Hansen Colding, f 1580 Danmark, d 1631 Glimåkra (L)
Mikel Hansen Colding, f 1590 Danmark, d 1654 Fridlevstad (K)
 
Mvh
- Mikael

80
Gästgiverier / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-10-02
« skrivet: 2006-09-29, 16:28 »
I boken Ölandsk bygd utgiven av Åkerbo hembygdsförening 1985, kan man på sidan 13 läsa följande;
 
Det var på 1200-talet ett vedertaget bruk att konungen och hans tjänare, dvs fogdar och ämbetsmän, hade rätt till fri skjutsning och gästning hos bönderna. Bönderna var alltså skyldiga att ställa upp med mat och dryck åt både de resande och deras hästar. Vad de hade sparat av livsmedel och foder kunde förbrukas vid dessa s k gästningar. Klagomål från allmogen ledde till att en lag mot våldgästning stadgades genom Alsnö stadga 1279. Tyvärr ledde den inte till någon avsevärd förbättring. Erik XIV försökte att råda bot på oskicket genom att han förbjöd våldgästning och lät inrätta tavernor och gästhus. Detta hade tydligen ingen större verkan, då även Karl IX klagade över att soldathopar drog omkring i landet och våldgästade allmogen.
År 1649 organiserades resandet genom en ny förordning och i denna avskaffades friskjutsar helt och skjutsväsendet knöts till gästgivaregårdarna, som skulle ligga 'högst två mil från varandra'. Denna förordning förbättrades 1734 och kom i allt väsentligt att gälla till slutet av 1800-talet.
 
I litteraturförteckningen på sida 45 nämns bl.a.:
 
* Hartman (sic! ska stavas Hartmann), Per: Svenskt gästgiveri genom tiderna. Stockholm 1947.
 
Länk till info om boken:
http://websok.libris.kb.se/websearch/showrecord?nr=4&searchId=34832&bibId=1399566
 
Finns att köpa:
http://www.antikvariat.net/browse/hst_h_3.htm
 
Dessutom finns bättre information om var vissa dokument kan återfinnas på hemsidan;
http://www.ra.se/lla/skola/skjuts.html
 
Hoppas det ger dig lite mer kött på benen!
 
- Mikael

81
Var ligger platsen / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-09-30
« skrivet: 2006-09-29, 15:58 »
Sam,
 
uppgiften stammar från Karl A. K:son Leijonhufvud, Ny svensk släktbok, sida 465, som där beskriver Olof Ahlqvist som;
 
... bodde å Ahlsjö och blef sedermera kronolänsman i Södra Möre och hade sitt boställe i Vassmolösa i Ljungby i Kalmar län; d 1711 i Vassunda; begrafven s. å. Mikaelidagen.
 
Sålunda visste herr Leijonhufvud tydligt skillnaden mellan Vassmolösa och Vassunda, men han antyder på intet vis att Vassunda ligger i Kalmar län. Jag har utan framgång sökt efter en notis i Vassunda församlings (i Uppsala län) dödbok, men hittar tyvärr inget. Han finns antecknad som begraven i Ljungby socken. Var Leijonhufvud fann uppgiften om Vassunda vet jag tyvärr inte.
 
Råkar du förresten känna till vart gården Ahlsjö i Mortorps socken låg? Finns inte utmärkt på t.ex. hitta.se (det kan man inte förvänta sig heller).
 
- Mikael

82
Var ligger platsen / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-09-30
« skrivet: 2006-09-28, 19:08 »
Hejsan,
 
finns det någon som känner till en plats vid namn Vassunda som eventuellt kan ligga i Kalmar län, möjligen Ljungby eller Mortorps socken? Den enda plats vid namn Vassunda jag hittar i Sverige ligger i Uppsala län. Inte heller SOFI ger några fler upplysningar.
 
- Mikael

83
Båtsmän i Blekinge / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-09-08
« skrivet: 2006-09-03, 20:34 »
Aj då, det var ju beklagligt. Men tack för all din hjälp ändå! Man kan ju inte alltid ha tur.
 
Hälsningar, Mikael

84
Båtsmän i Blekinge / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-09-08
« skrivet: 2006-09-03, 18:08 »
Eva, det där var mycket intressant läsning! Jag hade tidigare antecknat att han kom från en plats som började på Kallb..., men jag hade ingen aning om att det var Kalleberga i Ronneby. Kikade just runt lite i födelseböckerna i Ronneby men hittade honom inte för det aktuella året. Jag får leta mer senare.
 
Nu när jag ändå har dig här på tråden, råkar du också veta något om sjöartilleristen Johan Åkesson Bom vid 5 kompagniet, no 83 i Karlskrona amiralitetsförsamling, år 1830? Hans hustru heter Ingrid Maria och hon bör vara född omkring 1805. Den 1830-12-20 får de en dotter i ovan nämnda församling döpt Annette Sophie (kallad Bomb då hon gifter sig med Anders Petersson Bomb, kan kanske vara pappans Bom som blivit Bomb?). Jag kan nämligen inte hitta dem i kyrkoböckerna (nja, jag har väl inte luslästa alla Karlskronas kyrkböcker, men jag har letat där de borde vara utan framgång).
 
Vänligen - Mikael

85
Båtsmän i Blekinge / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-09-08
« skrivet: 2006-09-03, 10:59 »
Jag söker mer information om en båtsman vid namn Mattis Lydig, född omkring 1770, bosatt från 1801 i Boahaga i Edestads socken (K), död 1840-07-07 i Boahaga. Gift med Gertrud Persdotter (f. omkr 1765, d. 1838-07-16). Samt deras (åtminstone) två barn Sissa (f. 1800-12-07?) och Anders (f. 1804-08-10 Boahaga).
 
Hälsningar
Mikael

86
Skäfthammar / Äldre inlägg (arkiv) till 10 januari, 2007
« skrivet: 2006-08-19, 17:09 »
Marianne och Eddie, jag vill först och främst tacka så väldans mycket för ert engagemang i ovanstående fråga. Jag kände till att Sara Matsdotter-Molins föräldrar hette Mats Matsson, och Maria, men det var också allt. Men att Francois och Hammarin skulle dölja sig bakom deras patronymikon hade jag ingen aning om - otroligt kul!
Eddie får jag nu lov att fråga om var du hittade dessa detaljer, utan att jag verkar alldeles för girig? Och min käre Bengt Bengtsson, känner du till något mer om hans föräldrar, syskon etc? Allt är av stort intresse!
 
Varmaste hälsningar
- Mikael

87
Tillman / Tillman
« skrivet: 2006-08-04, 20:52 »
Hittade för en tid sedan en Mattias Tillman och Elisabeth Tillman i Vinslövs socken i Kristianstads län L. Eftersom mitt släktskap med släkten Tillman är väldigt avlägset, har jag prioriterat att forska kring mer närbelägna släktingar. Därför tänkte jag nu en gång för alla reda ut innan de för evigt faller i glömska huruvida mina två fynd i Vinslöv stammar från vallonsläkten-erna Tillman? Jag hoppas därför att någon annan råkar sitta inne med information och/eller tid att kartlägga vartifrån dessa Tillmans stammar!
 
De två fynden jag gjorde, ser ut som följer
 

Vinslöv Födda 1691-1696, sid 10, GID 1720.50.30000
 

Vinslöv Födda 1691-1696, sid 6, GID 1720.50.29600

88
Skäfthammar / Äldre inlägg (arkiv) till 10 januari, 2007
« skrivet: 2006-07-31, 17:22 »
Hejsan Marianne!
 
Uppgiften om att Johan Molin (gift med Anna Greta Mineur) är son till Jacob Matsson Molin och Catharina Boman har jag sett tidigare på exempelvis DIS. Med risk för att låta väldigt otacksam, så tror jag tyvärr att den är fel. Eftersom jag har försökt reda ut vem denna Bengt Bengtsson var, så har jag följt Johans liv mycket noga genom husförhör osv. för att få en bättre uppfattning. Och i ex. vis HFL 1765-1774 i Skäfthammar AI:2, sid 95, GID: 2230.13.11300, står  
 
Körare Bengt Bengts
Enka H Sara Mats d-r
 
ett par rader längre ner så återfinns Johan, f 1766-12-11. Och i AI:3 GID: 2230.14.23000, står:
 
Benct Bencts Enka
H. Sara Matsd-r
molin
 
Kan det helt enkelt vara som så att hon har efternamnet Molin, men att det som för så många valloner döljs med patronymikonet Matsdotter?  
 
Det som också gör det hela intressant är att i AI:6 1798-1805, GID 2230.17.56100, så är Johan och Anna Greta gifta och bor med sina 5 barn på Wreta Gatan 17 tillsammans med Johans mor Sara Mattsdotter. På Wreta Gatan 18 bor Peter Molin, f 1769, med familj (jag misstänker att Peter är en av de fyra syskonen till Johan som du skrev ovan).
 
Jag undrar just om Sara Mattsdotter (vars far heter Mats Matsson) och Jacob Matsson Molin (vars far Mats Adamsson) har något släktskap?

89
Skäfthammar / Äldre inlägg (arkiv) till 10 januari, 2007
« skrivet: 2006-07-29, 11:39 »
Jag söker mer information om körare Bengt Bengtsson (Benct Benctsson) troligen född 1727 (kanske i Skäfthammar), begravd 1770-08-05 i Skäfthammar. Bosatt i Gimo bruk 1753-1761 och då han dör enligt dödsnotisen.
 
Han var gift med Sara Matsdotter (f 1726-12-14, d 1810-01-21), dotter till Mats Matsson och Maria (Sara?). Bosatt mellan 1753-1761 Gimo bruk, 1772-1774 Wretagatan, 1775-1783 Wästerbacka, 1784-1810 Wretagatan 16 & 17.
 
De får 6 barn mig veterligen, där åtminstone 2 dör i späd ålder. 3 av de kvarvarande barnen tar efternamnet Molin då deras far Bengt dör under deras tonår.
 
Barn:
 
* Mats Bengtsson Molin, f 1753-10-21 Gimo, gift med Johanna, bosatt i Stockholm.
* Anna Bengtsdotter, f 1756-07-30 Gimo, flyttar 1782 till Stockholm.
* Maria Bengtsdotter Molin, f 1759-09-10 Gimo, gift med fiskaren/dagakarlen Johan Fasten (f 1759-03-21), de har tillsammans åtminstone 4 barn.
* Sara Bengtsdotter, f 1762-03-22, begr. 1762-08-29.
* Sara Bengtsdotter, f 1764, d 1769-02-12.
* Johan Bengtsson Molin, murardräng, hammarsmed, smältardräng, dagakarl, dop 1766-12-07, d 1836-10-29. Gift med Anna Greta Mineur (f 1768-03-18, d 1829-11-16). De har åtminstone 8 barn tillsammans.
 
Med beaktande av främst Johan Bengtsson Molin som är bl.a. hammarsmed, bor på Gimo bruk, är gift med en vallonättling, så flyger ju tankarna snabbt till att han också kan vara en vallonättling. Och att fadern i sådana fall hetat Bengt Bengtsson Molin.

90
Schultz / Äldre inlägg (arkiv) till 12 mars, 2007
« skrivet: 2006-07-26, 19:45 »
Jag bockar och tackar så hemskt mycket Birgitta Ohlsson för ditt mycket intressanta inlägg ovan! Ska sätta mig ner och lusläsa Kalmar C:1 nu, med dessa nya uppgiter på näthinnan tror jag att jag kan skilja på de två Johan Schultz. Har du själv gjort några efterforskningar kring Schultze, Johannes (Johan), apotekare, herredagsman och har ytterligare uppgifter såsom eventuella barn?
 
Tacksamma hälsningar
Mikael

91
Schultz / Äldre inlägg (arkiv) till 12 mars, 2007
« skrivet: 2006-07-25, 22:20 »
Britt,
jag vill för tydlighetens skull understryka att jag inte har funnit något skriftligt belägg för att Johan Schultz (handelsmannen, rådsmannen) är son till stadsyndicus Israel Schultz och bror till kyrkoherde Israel Schultz. Utan det är bara mitt antagande, då de ömsom förekommer på sina barns dop.
 
Någon Peter Schultz har jag tyvärr inte stött på vad jag kan minnas (hittar heller ingen i min databas). Men jag skulle givetvis vara glad om min antavla ovan kunde utökas och i bästa fall innehålla några idag levande Schultz-medlemmar! Så du får gärna dela med dig av den information du har om Peter Schultz.
 
 
För övrigt har jag några tillägg till mitt tidigare inlägg enligt;
? I dödsnotisen till Maria Elisabet Schultz (d. 1711-01-25) anges ... Rådm: och Apothekarens Johan Sch?ltz dotter..., med andra ord, rådsmannen Johan Schultz i Kamlar var även apotekare.
? Det dör en Anders Magnus Schultz i Kalmar 1740; d 25 october handelsmannen GL: Johan Sch?ltz Sohn Anders Magnus
? 1709 gifter sig en Anna Catharina i Kalmar.Så frågorna om Johan och Israel & Israel är relaterade kvarstår dock fortfarande, samt frågan om rådsmannen/apotekaren Johan Schultz i Kalmar och handelsmannen Johan Schultz i Kalmar är en och samma person?

92
Schultz / Äldre inlägg (arkiv) till 12 mars, 2007
« skrivet: 2006-07-23, 14:50 »
Jag är på jakt efter en familj Schultz/Sch?ltz som under 1600- och 1700-talen levde i Norrköping och Kalmar. Den äldsta kända stamfadern är Israel Schultz som var stadssyndicus1) och gift med en dotter till Olaus Catonius Holgeri, kyrkoherde i Söderåkra församling. Deras son Israel Schultz var kyrkoherde i Gärdslösa församling på Öland1). Under början av 1700-talet är han bosatt i Kalmar och vid par tillfällen är han dopvittne åt Johan Schultz barn. Under samma tid är Johan Schultz även dopvittne hos Israels barn, Johan benämns växelvis rådman och handelsman, huruvida det är samma Johan Schultz som avses har jag inte kunnat avgöra, inte heller om Israel och Johan Schultz är bröder.
 
Det finns en del författade brev av en Israel Schultz under åren 1657-1662 hos SVARs brevskrivarregister http://www.svar.ra.se/, där Israel benämns Sekreterare, 'Obergerichtsnotarie' i Riga.. Om detta är samma Israel Schultz (stadssyndicus) som jag söker vet jag ej.
? 1659 (1) (6:46). Coyetska samlingen. Peter Julius Coyet. (RA/720205.003)
? 1656 oktober Riga. de la Gardieska samlingen. Magnus Gabriel de la Gardies samling. (RA/720222.006)
? 1657-1662 de la Gardieska samlingen. Magnus Gabriel de la Gardies samling. (RA/720222.006)
? 1659 (1) (6:46). Coyetska samlingen. Peter Julius Coyet. (RA/720205.003)
På Runebergs hemsida (http://runeberg.org/bokobibl/1914/0215.html) återfinns Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, Årgång I. 1914, där De la Gardies sekreterare; Israel Schultz omnämns. Även denna gång kan jag inte avgöra om det är rätt Israel Schultz (stadssyndicus) som avses.
 
 
ÄTTLINGAR Israel Schultz
 
Israel Schultz. Stadssyndicus.
Gift med ? Catonia
 
Barn:
1 Israel Schultz. Född 1665 Norrköping, Östergötlands län (E). Död 1736-12-31 Gärdslösa socken, Runstens härad, Kalmar län (H) 1).
2 Johan Schultz.
Generation 1
 
1 Israel Schultz. Magister, prost, kyrkoherde. Född 1665 Norrköping, Östergötlands län (E). Prost Gärdslösa socken, Runstens härad, Kalmar län (H). Utbildad 1687-10-19 Uppsala universitet, Uppsala, Uppsala län (C). Magister 1701-08-31 2). Magister 1701-10-26 3). Dopvittne 1701-10-26 Kalmar, Kalmar län (H) 3). Dopvittne 1702-05-27 Kalmar, Kalmar län (H) 4). Magister 1702-05-27 4). Magister 1703-03-10 5). Magister 1703-05-01 6). Magister 1703-12-19 7). Dopvittne 1706-01-24 Kalmar, Kalmar län (H) 8). Magister 1706-01-24 8). Magister 1707-06-30 9). Kyrkoherde mellan 1712 och 1736 Gärdslösa socken, Runstens härad, Kalmar län (H). Död 1736-12-31 Gärdslösa socken, Runstens härad, Kalmar län (H) 1).
Gift med Kristina Gerdzlovia (Död 1710-12-09 Kalmar, Kalmar län (H) 10).) Vigsel 1697-06-26 Gärdslösa socken, Runstens härad, Kalmar län (H).
 
Barn:
1.1 Maria Schultz. Född omkring 1700 Kalmar, Kalmar län (H) 11).
1.2 Israel Schultz. Född 1703-12-19 Kalmar, Kalmar län (H) 7). Död.
1.3 Anna Christina Schultz. Född 1707-06-30 Kalmar, Kalmar län (H) 9). Död (späd) 1).
1.4 Jonas Schultz. Född 1709-04-19 Kalmar, Kalmar län (H) 1). Död 1709-12-16 Kalmar, Kalmar län (H) 12).
1.5 Anna Catharina Schultz. Död (späd).
1.6 Catharina Schultz. Död (späd).
 
Gift med Cecilia Magdalena Carlqvist (Född 1678-12-06. Död 1746-03-10 Gärdslösa socken, Runstens härad, Kalmar län (H) 13).) Vigsel.
 
Barn:
1.7 Christina Schultz. Född 1713-02-21 Gärdslösa socken, Runstens härad, Kalmar län (H). Död 1754-10-16 Torsås socken, Södra Möre härad, Kalmar län (H) 14).
1.8 Anna Schultz. Född omkring 1720. Död 1793-02-02 Karlevi, Vickleby socken, Algutsrums härad, Kalmar län (H) 15).
2 Johan Schultz. Rådman, handelsman. Rådman 1701-08-31 Kalmar, Kalmar län (H) 2). Dopvittne 1701-08-31 Kalmar, Kalmar län (H) 2). Dopvittne 1702-10-14 Kalmar, Kalmar län (H) 16). Rådman 1702-10-14 16). Handelsman 1703-12-22 7). Rådman 1703-12-22 7). Rådman 1706-01-22 8). Rådman 1709-03-03 Kalmar, Kalmar län (H) 17).
Gift med ? ?
 
Barn:
2.1 Anna Sophia Schultz. Född 1702-09-18 Kalmar, Kalmar län (H) 18). Död 1702-09-23 Kalmar, Kalmar län (H) 19).
2.2 Marta Britta Schultz. Född 1703-08-16 Kalmar, Kalmar län (H) 20).
2.3 Dainel Schultz. Född 1706-01-22 Kalmar, Kalmar län (H) 8).
2.4 Maria Elisabet Schultz. Död 1711-01-25 Kalmar, Kalmar län (H) 21).
2.5 Johan Pun? Schultz. Död 1703-09-07 Kalmar, Kalmar län (H) 22).
Generation 2
 
1.1 Maria Schultz. Född omkring 1700 Kalmar, Kalmar län (H) 11).
Gift med Petrus Roselius (Född 1688 Smedby prästgård, Smedby socken, Gräsgårds härad, Kalmar län (H) 23). Död 1718-05-26 Smedby socken, Gräsgårds härad, Kalmar län (H) 23).) Vigsel omkring 1717 Gärdslösa socken, Runstens härad, Kalmar län (H) 23).
 
Gift med Petrus Ström Vigsel 23).
1.2 Israel Schultz. Född 1703-12-19 Kalmar, Kalmar län (H) 7). Döpt 1703-12-22 Kalmar, Kalmar län (H) 7). Död 1).
 
1.3 Anna Christina Schultz. Född 1707-06-30 Kalmar, Kalmar län (H) 9). Döpt 1707-07-03 Kalmar, Kalmar län (H) 9). Död (späd) 1).
 
1.4 Jonas Schultz. Född 1709-04-19 Kalmar, Kalmar län (H) 1). Död 1709-12-16 Kalmar, Kalmar län (H) 12).
 
1.5 Anna Catharina Schultz. Död (späd).
 
1.6 Catharina Schultz. Död (späd).
 
1.7 Christina Schultz. Född 1713-02-21 Gärdslösa socken, Runstens härad, Kalmar län (H). Död 1754-10-16 Torsås socken, Södra Möre härad, Kalmar län (H) 14). Begravd 1754-10-21 Torsås socken, Södra Möre härad, Kalmar län (H) 14).
Gift med Johan Wellin (Född 1686-09-29 Kråksmåla socken, Handbörds härad, Kalmar län (H). Död 1760-04-19 Torsås socken, Södra Möre härad, Kalmar län (H) 24).) Vigsel 1733-11-13 Gärdslösa socken, Runstens härad, Kalmar län (H).
 
Barn:
1.7.1 Maria Christina Wellin. Född 1734-09-03 Resmo socken, Algutsrums härad, Kalmar län (H). Död 1740 Resmo socken, Algutsrums härad, Kalmar län (H).
1.7.2 Israel Wellin. Född 1735-12-21 Resmo socken, Algutsrums härad, Kalmar län (H). Död 1737 Resmo socken, Algutsrums härad, Kalmar län (H).
1.7.3 Anna Charlotta Wellin. Född 1737-09-22 Resmo socken, Algutsrums härad, Kalmar län (H).
1.7.4 Sara Magdalena Wellin. Född 1740-01-08 Resmo socken, Algutsrums härad, Kalmar län (H).
1.7.5 Israel Sven Wellin. Född 1742-06-12 Resmo socken, Algutsrums härad, Kalmar län (H). Död 1811 Högby socken, Åkerbo härad, Kalmar län (H).
1.7.6 Maria Catharina Wellin. Född 1744-11-28 Torsås socken, Kronobergs län (G). Död 1744 Torsås socken, Kronobergs län (G).
1.7.7 Catharina Wellin. Född 1747-01-28 Torsås socken, Södra Möre härad, Kalmar län (H) 25). Död 1800-05-08 Ås socken, Gräsgårds härad, Kalmar län (H) 25).
1.7.8 Maria Sophia Wellin. Född 1750-06-27 Torsås socken, Kronobergs län (G).
1.8 Anna Schultz. Född omkring 1720. Död 1793-02-02 Karlevi, Vickleby socken, Algutsrums härad, Kalmar län (H) 15). Begravd 1793-02-14 Vickleby socken, Algutsrums härad, Kalmar län (H) 15).
Gift med Petrus Ahlqvist Olai (Född 1705-01-08 Vassmolösa, Ljungby socken, Södra Möre härad, Kalmar län (H). Död 1772-05-02 Räpplinge socken, Slättbo härad, Kalmar län (H) 26).) Vigsel 1740-06-27 Gärdslösa socken, Runstens härad, Kalmar län (H) 27).
 
Barn:
1.8.1 Anna Katarina Ahlqvist. Född 1741-05-24 Högsrums socken, Slättbo härad, Kalmar län (H). Död 1802-06-17 Räpplinge socken, Slättbo härad, Kalmar län (H).
1.8.2 Maria Kristina Ahlqvist. Född 1744-01-05 Högsrums socken, Slättbo härad, Kalmar län (H) 28). Död 1802-10-02 Vickleby socken, Algutsrums härad, Kalmar län (H) 29).
1.8.3 Johanna Malena Ahlqvist. Född 1746-02-12 Högsrums socken, Slättbo härad, Kalmar län (H) 30). Död 1768-12-01 Räpplinge socken, Slättbo härad, Kalmar län (H) 31).
1.8.4 Olaus Ahlqvist. Född 1747-12-13 Högsrums socken, Slättbo härad, Kalmar län (H) 32). Död 1765-02-02 Räpplinge socken, Slättbo härad, Kalmar län (H) 31).
1.8.5 Israel Ahlqvist. Född 1750-04-04 Högsrums komministerboställe, Högsrums socken, Slättbo härad, Kalmar län (H) 33). Död mellan 1799-05-15 och 1799-05-16 Resmo socken, Algutsrums härad, Kalmar län (H) 34).
1.8.6 Maria Ahlqvist. Född 1753-01-20 Högsrums socken, Slättbo härad, Kalmar län (H) 35). Död 1753-09-03 Räpplinge socken, Slättbo härad, Kalmar län (H) 36).
1.8.7 Petrus Ahlqvist. Född 1755-01-04 Räpplinge prästgård, Räpplinge socken, Slättbo härad, Kalmar län (H) 37). Död 1800-09-25 Mörbylånga socken, Algutsrums härad, Kalmar län (H) 38).
1.8.8 ? Ahlqvist. Född före 1759-03-25. Död före 1759-03-25.
1.8.9 Anders Johan Ahlqvist. Född 1761-09-05 Räpplinge prästgård, Räpplinge socken, Slättbo härad, Kalmar län (H) 39). Död 1800-04-22 Kristianopels köping, Östra härad, Blekinge län (K).
2.1 Anna Sophia Schultz. Född 1702-09-18 Kalmar, Kalmar län (H) 18). Döpt 1702-09-18 Kalmar, Kalmar län (H) 18). Död 1702-09-23 Kalmar, Kalmar län (H) 19).
 
2.2 Marta Britta Schultz. Född 1703-08-16 Kalmar, Kalmar län (H) 20). Döpt 1703-08-17 Kalmar, Kalmar län (H) 20).
 
2.3 Dainel Schultz. Född 1706-01-22 Kalmar, Kalmar län (H) 8). Döpt 1706-01-24 Kalmar, Kalmar län (H) 8).
 
2.4 Maria Elisabet Schultz. Död 1711-01-25 Kalmar, Kalmar län (H) 21).
 
2.5 Johan Pun? Schultz. Död 1703-09-07 Kalmar, Kalmar län (H) 22).
 
 
KÄLLOR
 
1) Litteratur: Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne, del 4, sid 205
2) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Kalmar stadsförsamling, Födelse- och dopbok CI:1, 1701-1717, sid 16 (GENLINE: 75.108.84300, sida 14 av 179)
3) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Kalmar stadsförsamling, Födelse- och dopbok CI:1, 1701-1717, sid 22 (GENLINE: 75.108.84700, sida 18 av 179)
4) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Kalmar stadsförsamling, Födelse- och dopbok CI:1, 1701-1717, sid 37 (GENLINE: 75.108.85400, sida 25 av 179)
5) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Kalmar stadsförsamling, Födelse- och dopbok CI:1, 1701-1717, sid 57 (GENLINE: 75.108.86400, sida 35 av 179)
6) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Kalmar stadsförsamling, Födelse- och dopbok CI:1, 1701-1717, sid 61 (GENLINE: 75.108.86600, sida 37 av 179)
7) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Kalmar stadsförsamling, Födelse- och dopbok CI:1, 1701-1717, sid 81 (GENLINE: 75.108.87600, sida 47 av 179)
8) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Kalmar stadsförsamling, Födelse- och dopbok CI:1, 1701-1717, sid 140 (GENLINE: 75.108.90600, sida 77 av 179)
9) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Kalmar stadsförsamling, Födelse- och dopbok CI:1, 1701-1717, sid 176-177 (GENLINE: 75.108.92400, sida 95 av 179)
10) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Kalmar stadsförsamling, Död- och begravningsbok CI:1, 1701-1717, sid 491 (GENLINE: 75.109.7900, sida 79 av 118)
11) Litteratur: Karl A. K:son Leijonhufvud, Ny svensk släktbok, sida 216
12) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Kalmar stadsförsamling, Död- och begravningsbok CI:1, 1701-1717, sid 478 (GENLINE: 75.109.7300, sida 73 av 118)
13) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Gärdslösa församling, Död- och begravningsbok C:1, 1738-1790, sid 462 (GENLINE: 46.11.94600, sida 236 av 320)
14) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Torsås församling, Död- och begravningsbok FI:1, 1754-1779, sid 8 (GENLINE: 165.86.4700, sida 10 av 100)
15) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Vickleby församling, Död- och begravningsbok C:3, 1764-1810, sid 200-201 (GENLINE: 177.13.82600, sida 107 av 128)
16) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Kalmar stadsförsamling, Födelse- och dopbok CI:1, 1701-1717, sid 46 (GENLINE: 75.108.85900, sida 30 av 179)
17) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Kalmar stadsförsamling, Död- och begravningsbok CI:1, 1701-1717, sid 474 (GENLINE: 75.109.7100, sida 71 av 118)
18) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Kalmar stadsförsamling, Födelse- och dopbok CI:1, 1701-1717, sid 44 (GENLINE: 75.108.85800, sida 29 av 179)
19) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Kalmar stadsförsamling, Död- och begravningsbok CI:1, 1701-1717, sid 441 (GENLINE: 75.109.5300, sida 53 av 118)
20) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Kalmar stadsförsamling, Födelse- och dopbok CI:1, 1701-1717, sid 68 (GENLINE: 75.108.87000, sida 41 av 179)
21) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Kalmar stadsförsamling, Död- och begravningsbok CI:1, 1701-1717, sid 498 (GENLINE: 75.109.8300, sida 83 av 118)
22) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Kalmar stadsförsamling, Död- och begravningsbok CI:1, 1701-1717, sid 444 (GENLINE: 75.109.5500, sida 55 av 118)
23) Litteratur: Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne, del 4, sid 413
24) Litteratur: Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne, del 3, sid 190
25) Litteratur: Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne, del 4, sid 19
26) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Räpplinge församling, Död- och begravningsbok C:2, 1742-1809, sid 485 (GENLINE: 145.20.27700, sida 248 av 280)
27) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Gärdslösa församling, Vigselbok C:1, 1738-1790, sid 406-407 (GENLINE: 46.11.91800, sida 208 av 320)
28) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Högsrums församling, Födelse- och dopbok C:1, 1742-1798, sid 5 (GENLINE: 63.8.91100, sida 9 av 117)
29) Litteratur: Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne, del 4, sid 177
30) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Högsrums församling, Födelse- och dopbok C:1, 1742-1798, sid 13 (GENLINE: 63.8.91500, sida 13 av 117)
31) Litteratur: Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne, del 4, sid 178
32) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Högsrums församling, Födelse- och dopbok C:1, 1742-1798, sid 18 (GENLINE: 63.8.91800, sida 16 av 117)
33) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Högsrums församling, Födelse- och dopbok C:1, 1742-1798, sid 28 (GENLINE: 63.8.92300, sida 21 av 117)
34) Litteratur: Karl A. K:son Leijonhufvud, Ny svensk släktbok, sida 466
35) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Högsrums församling, Födelse- och dopbok C:1, 1742-1798, sid 41 (GENLINE: 63.8.92900, sida 27 av 117)
36) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Räpplinge församling, Död- och begravningsbok C:2, 1742-1809, sid 462 (GENLINE: 145.20.26600, sida 237 av 280)
37) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Räpplinge församling, Födelse- och dopbok C:2, 1742-1809, sid 67 (GENLINE: 145.20.6700, sida 38 av 280)
38) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Mörbylånga församling, Död- och begravningsbok EI:2, 1771-1841, sid 61 (GENLINE: 122.9.98100, sida 35 av 39)
39) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Räpplinge församling, Födelse- och dopbok C:2, 1742-1809, sid 96 (GENLINE: 145.20.8200, sida 53 av 280)
40) Litteratur: Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne, del 4, sid 180
41) Litteratur: Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne, del 4, sid 20
42) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Vickleby församling, Födelse- och dopbok C:1, 1703-1736, sid 398 (GENLINE: 177.11.52900, sida 208 av 272)
43) Litteratur: Karl A. K:son Leijonhufvud, Ny svensk släktbok, sida 469
44) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Mörlunda församling, Födelse- och dopbok C:2, 1729-1800, sid 226 (GENLINE: 124.31.66500, sida 119 av 270)
45) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Runstens församling, Död- och begravningsbok C:2, 1804-1859, sid 444-445 (GENLINE: 143.15.60700, sida 226 av 317)
46) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Runstens församling, Död- och begravningsbok C:1, 1713-1806, sid 674 (GENLINE: 143.14.37100, sida 346 av 356)
47) Kyrkoarkiv: Kalmar län, Räpplinge församling, Död- och begravningsbok C:2, 1742-1809, sid 469 (GENLINE: 145.20.26900, sida 240 av 280)
48) Kyrkoarkiv: Blekinge län, Ramdala församling, Födelse- och dopbok, 1741-1770, no 86 (GENLINE: 1771.44.13200, sida 51 av 128)
 
 
Det jag framförallt är intresserad av är information om följande punkter;
? Vem var denna stadssyndicus Israel Schultz, var han t.ex. De la Gardies sekreterare?
? Var Johan Schultz son till ovanstående man och bror till kyrkoherden Israel Schultz? Och var rådmannen Johan Schultz densamme som handelsmannen Johan Schultz?
? Var Israel Schultz verkligen född i Norrköping 1665, jag har inte hittat honom i födelseboken där.
? Vad händer med barnen till Johan och Israel Schultz? Med undantag för Anna Schultz (1720-1793) och delvis hennes syster Christina (1713-1754) vet jag inte hur de övriga barnens öden såg ut?

93
Dear Elsie,
 
as Petrus Olai Ahlqvist is also one of my ancestors, namely my MM MF FF FF, I have been quite interested in his life myself. Just like your colleague I have had some problems finding his birth/baptism in any records. I have also checked several years pre/post 1705 without finding him. However, I have found a brother of his; Nils Ahlqvist (baptist 1703-08-30 in Vassmolösa, Ljungby parish). The text, as I have read it, is as follows (see GENLINE 96.46.62000, C:2, page 19 of 103):
 
Dnica 14 post Tr. Ländzman Oluf Ahlqvist son: Wassmolösa Nils
Test. Hemmadöpt.
 
In English it would be something like;
 
Sunday 14 post Trinity Sunday. County sheriff Oluf Ahlqvist's son: Wassmolösa Nils
Sponsors. Home baptist.
 
Regarding Nils I have never seen him mentioned any where else, I just found him by coincidence when I was searching for Petrus. Perhaps was Petrus also baptist at home and never registered in the records. Or perhaps - in another parish!? I have also read the long text in the death record.
 
If my memory doesn't betray me, I think I also looked for his birth in the Mortorp parish, where Olof Ahlqvist and Maria Löfving was married 1702-11-16 (GED 113.2.104300). But obviously, I didn't find him there either.
 
I'm also curious about the origin of the information saying that Olof Ahlqvist was a live guard/soldier to the Swedish king Karl XII. I have never seen or read it elsewhere, only in later dated books, such as;
 
* Karl A. K:son Leijonhufvud, Stockholm 1906, Ny svensk släktbok, page 465
* Bror Olsson, Lund 1951, Kalmar stifts herdaminnne, part 4, page 177
* Bror Olsson, Lund 1948, Kalmar stifts herdaminnne, part 3, page 72
 
All information about the Ahlqvist family found on the internet today (or elsewhere), just appears to be citing either of these references.
 
If you don't mind my asking, how is your colleague related to Petrus?
 
 
Sincerly yours
Mikael Lundberg

94
Burträsk / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-07-27
« skrivet: 2005-06-03, 19:06 »
Hej,
jag söker anfäder till:
Olof Olofsson, f 1804, d 1861
 
g 1832-04-19 Maria Lovisa Olofsdotter f 1814-11-13 Gammelbyn, Burträsk
barn:
Maria Margareta Olofsdotter, f 1838-09-10, Bygdsiljum, Burträsk

95
Hej,
söker föräldrarna till  
 
Andersdotter, Catharina Magdalena, Bäck Bygdeå
Död 1867-09-22
 
Hon gifte sig 1858-11-07 med
Per Johan Högberg f 1830-03-13 , d 1909-03-29
http://www.bonetweb.com/hemsida/reg/bva.htm

96
Varnhem / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-07-22
« skrivet: 2002-08-05, 23:55 »
Hej. Jag heter mikael lundberg och min far  
heter Jan Hjert,vi var ner till varnhem och
hittade hans mormor och morfar som även var
min gammelmormor och gammelfarfar. Så nu undrar
jag om det finns någon i varnhem som vet något
om Erik och Anna Hjert. Erik är född 1881 och
död 1967, Anna är född 1887 och död 1977, vad
jag vet är att Erik dog i en moped olycka. Anna
vet jag bara att hon bodde på ett ålderdomshem
i Axevall. Vore tacksam om någon vet nånting,
skriv i så fall ett svar till min mail.
Vänliga hälsningar mikael. P,s dom bodde ca 300m
i från Lundbergs bensinmack.

97
Hej! Jag undrar om det finns någon som vet något om en, flottare vid namn Ludvig Gottfrid Lundberg
när han var född och vem han var gift med.
Tackar på förhand.
M.V.H Mikael Lundberg.

Sidor: [1]