ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - David Jerrestrand

Sidor: [1]
1
Hammar / Hammar
« skrivet: 2015-08-08, 11:12 »
Angående Beerståhls artikel från 1988, är hans artikel dessvärre byggd på spekulation och likaså är många av hans artiklar kring personhistorik på samma nivå. Att den numera framlidne Beerståhl fortsätter spekulera kring att kungen skulle haft Görrel och Margareta som oäkta barn, måste därför avfärdas vid en närmare granskning av källorna. Jag har haft ett flertal samtal med forskare i Danmark angående detta och dom kommer alla fram till en gemensam slutsats, nämligen att Görrel och Margareta var systrar, men inte oäkta barn till konung Kristian IV av Danmark. Däremot är det troligt att Margareta och Görrel Kastensdotter var barn till borgmästaren Kristian Jacobsen Nold  i Malmö. Han var gift tre gånger och hade en dotter Margareta som försvinner från källorna 1606, något som Beerståhl säger sig bero på att hon dog, men som inte stämmer vid en närmare granskning av källorna. Likaså framgår det också av Beerståhls artikel från 1988 att Görrel var dotter till Kristian Jacobsen Nold, men detta avfärdar han också i den mån att han vill hävda ett släktskap med konungen Kristian IV av Danmark. Enligt min slutsats är det troligt att borgmästaren Kristen Jacobsen Nold är far till Margareta och Görrel Kastensdotter. Jag har för avsikt att återkomma kring Margareta Kaastensdotter och hennes anor i en framtida artikel i Svensk Genealogisk tidskrift. /Mvh David
 
(Meddelandet ändrat av Ibidiem 2015-08-08 14:31)

2
Långared / Äldre inlägg (arkiv) till 18 maj, 2015
« skrivet: 2014-06-22, 09:37 »
Enligt Långareds krönika del 1, nämner författaren Carl-Martin Bergstrand en målarmästare vid namn Fredrik Fox, som skall ha varit besutten på Äleviken i Långareds socken. Denne torde ha varit far till Petter Fredriksson i Äleviken? som år 1699 tog ut pengar från kyrkokassan för att måla stolarna.(ref: Långareds kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrka, SE/GLA/13350/L I/1 (1656-1748), bildid: C0044259_00047). Av det ovanliga patronymikonet som förekommer i Långareds socken under denna tid, är det inte helt omöjligt att konstatera att målarmästaren Fredrik Fox också var far till Kerstin Fredriksdotter som var gift med bonden Per Larsson i Trålanda och Jacob Fredriksson som brukade Degebo i Långareds socken. Den fråga jag tänkte ställa är om någon här på forumet har forskat om Fredrik Fox och hans bakgrund. Hans namn torde ju vara utländskt och eventuellt kan denne haft rötter från Skottland, alternativt England.
 
/David
 
(Meddelandet ändrat av Ibidiem 2014-06-22 09:39)

3
Trökörna / Trökörna
« skrivet: 2013-06-30, 20:58 »
Hej är det någon här som har utrett Nämndemannen & Skattbonden Ingel Mårtenssons anor vid Boda i Trökörna socken. Han dog år 1701, en.l Trökörna C:1 (1688-1743) Bild 90 / sid 181.  
Mvh David.

4
Var ligger platsen / Äldre inlägg (arkiv) till 05 maj, 2013
« skrivet: 2013-05-03, 07:09 »
Hej Ingrid. Troligtvis så är hennes födelseplats Hjälmseryds socken i Jönköpings län. Mvh David

5
De la Gardie / De la Gardie
« skrivet: 2013-04-23, 17:19 »
Hej. Enl en hörsägen/skröna ifrån min mormors fars äldre släktingar, så påstod dessa att vi skulle vara släkt med Greven Magnus Gabriel de la Gardie till Läckö i Västrgötland. Enl de äldre släktingarna så skulle vi varit släkt med den ätten De la Gardie via en oäkta dotter som skall ha fötts i mitten på 1600 talet.  
 
Nu undrar jag dock om det finns någon sanningshalt i dessa påståenden eller är det hela något påhitt? Vet någon om det finns några kända fall utav utomäktenskapliga barn ätten De la Gardie?
 
Mvh David Jerrestrand
 
(Meddelandet ändrat av Ibidiem 2013-04-24 11:35)

6
Bånge / Bånge
« skrivet: 2013-04-21, 12:39 »
Hej. Har någon forskat på Trädgårdsmästaren & Uppsyningsmannen Helmer Deppes hustru Elisabeth Bång/Bånge's anor? Hon levde emellan åren 1705-1707 vid Fantbol i Esterna socken (AB). (Ref:Esterna AI:1 (1697-1711) Bild 24 / sid 37). Hon förekom som faddder 1707-11-28. (Ref: Esterna AI:1 (1697-1711) Bild 84 / sid 157).  
 
Mvh David.

7
Stöltenhielm / Stöltenhielm
« skrivet: 2013-03-31, 10:16 »
Hej. Vet någon om det finns något bevarat porträtt på Överstelöjtnanten Per Larsson Stöltenhielm.  
 
Mvh David Jerrestrand

8
Domboksavskrifter / Domboksavskrifter
« skrivet: 2013-03-20, 23:13 »
Hej. Vet någon om det finns domboksavskrifter från Kullings härad ifrån 1600 talet? Den socken jag är mest intresserad utav är Långareds socken, då merparten utav min MM FF M släkt härstammar ifrån de trakterna.  
 
/David

9
Borchholdt / Borchholdt
« skrivet: 2013-03-18, 23:17 »
Fast det står ju följande Christen i Berckhollt i Marstrannd som tillforne gaff aff Anders gaardt i Kierckeby (Källa: http://www.vigerust.net/tore/jord/kastelle1601jb.html)  I övrigt så undrar jag om Elisabeth NN gift med Borgmästaren Torgier Torgiersson verkligen kan ha hetat Borcholdt? Finns det möjligen några fler dokument som styrker att hon kan ha hetat Borcholdt i efternamn förutom det bördsdokument ifrån Uddevallas Rådhusrätt år 1701, där bla. hennes efternamn förekommer.
 
/David

10
Hej & tack för ert svar. Efter att ha gått igenom HFL för Vallentuna socken så har jag funnit att Helena Eliasdotter är samma person som min ana Helena Eliedotter i Skederids socken & jag har nu funnit hennes födelseplats, samt hennes föräldrar.  
 
/Mvh David.

11
Hej. Vet någon vart min ana Helena Eliedotter/Eliasdotter kan ha varit född? Hon skall ha inflyttat från Stockholm år 1791 enl HFL i Skederids socken (AB). (Källa: Skederid AI:5 (1787-1793) Bild 180 / sid 10) När hon inflyttade till Skederids socken 1791 var hon redan gift med Kronobåtsmannen Anders Eklöv/Eklöf i hans 2:a äktenskap.
 
Dock så står det inget om hennes vigsel med maken i Skederids kyrkböcker, vilket borde innebära att de gift sig i Stockholm. Fast det finns dock ingen med namnet Helena Eliedotter/Eliasdotter i Stockholms Stadsarkivs register. Om någon har någon mer information om henne tar jag gärna emot det.
 
/David

12
Maskoll / Maskoll
« skrivet: 2013-02-20, 23:51 »
Tack så mycket för informationen Kaj. Dock så var ju namnet Sven intressant må jag säga mig. Namnet förekommer ju bland annat hos Maskåll släkten på 1600 talet. Främst hos Sven Matskåll på Tån i Tengene (Källa: Christina Högmark Bergman Matskol, Mascoll, Maskåhl, Maskåll, sid 119.)
 
Nedan följer brevet i sin helhet ifrån år 1488.
 
För alle the dannemend som thetta Breff Se eller höra Läsas, helsar iagh Raffuall i tengene / Johan torkilson / Suen Larson i Wara / Lars Andorson / Peder Anderson / Johan Anderson / Elena Biörß / Börge Gunnerson / Johan Månsson / Joen Larson och Måns Kalson / Giörum wij witterligit medh thette wårt öpna Breff / att wij haffua sålt thenne Breffuisare Suen mathskåll en gård i tengene för fiorton Pundh kåper I god Betalningh Så at oß ått nögdt ganska well / tormanna skogh / Quernn som ligger till gården, medh thenna skogdell / medh aker och Engh / skogh och watn / medh tomptom och tegom Näre och fierran som Better ähr äga en mista / som ther till ligger och legat haffuer aff ålder till lijdt och haffuer / och haffuer warit lagbuden och lagstånden efter Suerigis lagom / som danemend ähr witterligit och herradz Nemdh som först ähr Ifuer Oluffson Bryngill E[.]son Biörn Person / Carl Erickson Suen stöck / Håkon Anderson / Suen Joenson / Nils Joenson / Måns Månson / Måns Eringislason / Suen Larson / och Anders i sörlatorp / och tesse tolff danemendh ful witterligit ähr om förb:de kiöp ähr lagliga aff tinget giort / ty antwordom wij thet ifrå oß och frå wårom Arfuingom och wnder förb.de Suen matskall / och hans arfuinger till Ewiga ägo / Till ytermera wißo och sanningh ty omdå [?] Bede wij Erligh och welbördige Mäns Insegle, Nils Paascawopn och Suen Bondason, herredzhofinge i Wistaherredt / hengende Nedan för detta breff / Scriptum Anno Dominj MCDLXXXVIII, Vigilate Sanctæ Paulj Conuersationis.
 
Jagh Lindorm Biörnson Lagmand i Westergiöttlandh giör witterligit medh thetta mit Näruarande öpna Breff, att årum efter gudz byrd CDLXXXVIII kom för migh i Rette then tid som iagh saat Lagmanstingh I Wisteherradt Måndagen för Sanctæ Catharinæ dagh kom fram Måns Månson och talade till Suen törielson om en skogz dell I tormanna skogh medh fastum witnum: som ähr Ifuer Olofson / Rafuell i tengene / Östhe Person och Anders Bengtson / och Både sigh så gud tilhielpa att förb:de skogh. haffuer legat till tengenes gård / som kallas tormanna skogh aff gamlan ålder / Ty dömmer iagh förb:de skogh till tengenes gård efter förelder [?] metdna ordom / ther tilligga till Euiga ängd / wider hemd och näfst / widder sex / för thet dombrut / Skrifuit och giffuit åhr och dagh som före stonden / till ytermera wijßa Låter iagh henga mit Insegle för thetta Breff}
 
Dock så bör man åter ställa sig frågan om släkten Matskol/Mathskåll/Matskol härstamning må ligga. Tidigare släktskrönor har varit att släkten härstammade ifrån Skottland. I och med brevet ifrån 1488 är det nog ganska klart att Sven Mathskål var Västgöte & sannolikt var hans förfäder det likaså.  
 
Men om namnets uppkomst är till mig synnerligen intressant & att namnet ärvdes till hans son Lasse, för att sedan försätta till Rafvel, Anders & Påvel Maskåll i Tengene socken. För att därefter komma att vara ett släktnamn i Tengene socken fram till 1800 talet.
 
En annan hypotes till namnets ursprung skulle vara att Lasse Matskål & hans Far Sven Matskåhl tillhörde det lägre västgötska frälset. Vilket skulle kunna förklara att de möjligen var av utländskt frälse som via giftermål inflyttat till Sverige under medeltiden.  
 
Dock så bör vi fortsätta söka i de medeltida arkiven om namnet kan dyka upp fler platser i Västergötland. Vet någon om det finns det fler medeltida brev som kan påvisa existensen om fler Matskåll/Matskollar  eller liknande namnformer förekommer i Västergötland under denna tidsperiod? Eller är Masskoll släkten en inhemsk blandning ifrån tex Marsekullen i Tengene, som Professor Ivar Ståhle påpekade 1946.

13
Oxenstierna af Eka och Lindö / Oxenstierna af Eka och Lindö
« skrivet: 2012-12-21, 14:58 »
Hej & tack för ditt snabba svar Niclas. Min Morfars ursprungliga släktforskningspapper gick dessvärre förlorad för några år sedan. Av den anledningen har jag varit tvungen att göra om det arbete han påbörjade. Dock så har jag har fått det berättat av min Mor att min Morfar hade forskat fram att han var släkt med Resare Bengt.  
 
Dock så har jag personligen inte funnit någon koppling till någon äldre frälsesläkt på min Morfars sida. Då de flesta utav hans förfäder var inom allmogefolk, såsom Bönder, Statare, Torpare, Soldater, Ryttare & Smeder etc.
 
En annan sak jag vill påpeka är att han var i kontakt med Hans Gillingstam angående det Oxenstiernas gravkoret i Fasterna & att han hade fått lite papper angående ätten Oxenstierna af Eka & Lindö ifrån honom.

14
Oxenstierna af Eka och Lindö / Oxenstierna af Eka och Lindö
« skrivet: 2012-12-21, 13:52 »
Hej. Jag försöker reda ut en del påstående som min Morfar hade angående ätten Oxenstierna. En.l min Morfar (1918-1999) som förövrigt släktforskade både min Mormors & hans egen släkt på 70 & 80 talen. Så påstod han att han skulle varit släkt med Bengt Bengtsson (Resare Bengt) Oxenstierna af Eka & Lindö 1591-1643. Efter själv ha forskat på hans egen sida i snart 2 år, så har jag inte funnit några bevis till detta påstående.
 
När jag har gått igenom Elgenstierna, så står det att Bengt Bengtsson Oxenstiernas äktenskap med Margareta Brahe var barnlöst. Så min fråga är om det finns några bevis eller efterforskningar gjorda på om Herr Oxenstierna kan ha haft några utomäktenskapliga relationer eller för den delen några oäkta avkommor? Eller är detta en vanlig släktskröna som jag råkat komma in på & att det hela är taget ur luften.
 
Min Morfars föräldrar var Johan Gottfrid Mattsson, född 1885-11-28 i Fasterna (AB). Död 1965-07-13 i Fasterna (AB). Hans Mor var Sofia Katarina Karlsson, född 1888-01-02 i Fasterna (AB). Död 1935-12-08 i Fasterna (AB).

15
Beckmark / Beckmark
« skrivet: 2012-08-22, 11:31 »
Hej. Jag söker information om vart min anfader Handelsmannen Göran Beckmark kan ha varit född. Första gången han dyker upp är o sitt 1:a äktenskap med Jungfrun Catharina Brun år 1737i Timmele socken. Han var troligtvis Borgare & Handelsman i Ulricehamns stad åren 1737-1743. Bosatt i Hössna socken åren 1740-1743. Troligtvis död före 1769.  
 
Om någon har någon information om honom tar jag gärna emot det.

16
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Keith
« skrivet: 2012-08-18, 23:53 »
Hej. Kan det möjligen ha varit så att Anders Axelsson Kitt/Keith/Kitz fader kan ha varit en viss Alexander/Sander Keith?  
 
Denne Alexander/Sander Keith nämns enl The Scotland, Scandinavia and Northern European Biographical Database (SSNE)  att han skulle ha  varit handelsman i Vasa stad i finland åren 1613-1614.  
 
Källa: http://www.st-andrews.ac.uk/history/ssne/item.php?id=7549&id2=7549
 
(Meddelandet ändrat av Ibidiem 2012-08-18 23:58)

17
Hej. Jag söker efter föräldrarna & födelseplatsen till Johan Moberg i Dragsmark, född 1759-02-24 i okänd ort. Han påträffas första gången i sitt giftermål med Jungfrun Magdalena Wikström 1795-11-29 ifrån Hultås i Dragsmark socken. (Källa: Dragsmark C:1 (1685-1818) Bild 154 / sid 329)  Enl Vigselnotisen står det att han var dräng ifrån Hultås, men finns ej med i mantalslängderna ifrån 1795.
 
Han var därefter bosatt vid Torpet? Oxevik i Dragsmark socken åren 1796-1808, därefter oklart vad som händer med honom. Död före 1839? Han hade 4 barn i sitt äktenskap med Magdalena Wikström.  
 
Johan Moberg, född 1796-01-31 i Oxevik i Dragsmark socken (Källa: Dragsmark C:1 (1685-1818) Bild 84 / sid 147)
Rebecka Moberg, född 1798-04-08 i Oxevik i Dragsmark socken. (Källa: Dragsmark C:1 (1685-1818) Bild 87 / sid 153)
Magnus Moberg, född 1800-04-30 i Oxevik i Dragsmark socken. (Källa: Dragsmark C:1 (1685-1818) Bild 91 / sid 161)
Brita Moberg, född 1803-03-24 i Oxevik i Dragsmark socken. (Källa: Dragsmark C:1 (1685-1818) Bild 96 / sid 171)

18
Aneboda / Äldre inlägg (arkiv) till 05 juni, 2012
« skrivet: 2012-06-04, 19:29 »
Hej. Jag söker information om Bonden Sven Olofsson & hans hustru Sara Jansdotter vid Kramphult i Aneboda socken. Jag har lyckats spåra dom fram till deras giftermål 1784-11-04, då står det att båda kom ifrån Kramphult. Därefter har jag inte lyckats komma längre.  
 
Dom hade två barn i deras äktenskap, nämligen Maja Svensdotter. Född 1785-04-05 vid Kramphult i Aneboda & hennes syster Cajsa Svensdotter. Född omkring 1793 i Kramphult i Aneboda socken. Enl HFL står det att Sven Olofsson var född omkring 1746 & Sara Jansdotter skall ha varit född 1747. Jag har inte lyckats hitta dessa i Födelseboken från Aneboda socken. Om någon har någon information om både Olof & Sara så tar jag tacksamt emot det.

19
Fjärås / Äldre inlägg (arkiv) till 29 december, 2012
« skrivet: 2012-05-30, 20:26 »
Hej. Jag söker föräldrarna & födelseplatsen till Catharina Nilsdotter, född omkring 1761 i okänd ort. Hon var gift & bosatt vid Nolgärde i Fjärås socken med Bonden Olof Andersson född 1753-10-14 i Fjärås socken. Deras ända barn  i äktenskapet var sonen Olof Andersson. Född 1792-06-10 vid Nolgärde i Fjärås socken.  
 
Om någon har någon information om henne tar jag tacksamt emot det.

20
Östad / Östad
« skrivet: 2012-05-07, 20:20 »
HEj. Jag söker efter föräldrarna & födelseplatsen till  Måns Andersson Frälsebonde på Järns gård i Östads socken. Han skall enl HFL från Östads socken varit född 1781-08-16, men han finns inte med i kyrkboken.  
 
(Källa: Östad AI:2 (1818-1830) Bild 66 / sid 15 )
 
Jag har dock lyckats följa honom fram till 1807 då han gifter sig med med sin 1:a hustru Annika Persdotter från Torsagården i Östads socken. Enl Vigselboken från Östads socken  (Källa: Östad C:5 (1758-1838) Bild 153 / sid 295 ) Anges att han är som dräng & då står det att han kommer från Järns gård, men därefter vet inte jag vad som händer med honom & vart han var född mm. Om någon har någon information om honom så tar jag gärna emot det.

21
Långared / Äldre inlägg (arkiv) till 27 november, 2012
« skrivet: 2012-04-25, 18:45 »
Hej. Jag söker lite information angående min ana Anna Andersdotter gift med Bonden Erik Andersson vid Klockaregården i Långareds socken. Hon fick 3 barn med Erik Andersson i hans andra giftermål. Lena Född 1775, Anders Eriksson Född 1777 & Anna Eriksdotter Född 1779. Hon blir änka 1783 då maken dör men fortsatte bo kvar på gården fram till 1798 enl HFl.  Därefter vet jag inte vad som händer med henne. Hon står i alla fall struke Enl HFl Långared AI:4 (1798-1812) Bild 83 / sid 76
 
Jag undrar också om någon har mer information om henne. Då jag har haft svårigheter att hitta hennes födelseplats. Enl HFl skall hon ha varit född i Östads socken 1744, men kan ej påträffas där.

22
Tengene / Tengene
« skrivet: 2012-04-19, 21:32 »
Hej. Jag söker efter föräldrarna & födelseplatsen till min anmoder Kerstin Larsdotter. Född omkring 1710. Död 1762-12-26 vid Storegården, i Tengenestorp by i Tengene socken. Källa:Tengene C:2 (1744-1777) Bild 99 / sid 256
 
Hon var gift med Anders Månsson vid Storegården & hade sönerna Måns Andersson född 1743 vid Storegården i Tengenestorp. Petter Andersson, född okänt vid Storegården i Tengenestorp. Sonen Lars Andersson, född 1750-07-12 vid Storegården i Tengenestorp.

Sidor: [1]