ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Erik Nilsson

Sidor: [1]
1
02 - Tips och råd / SV: Dalarna- geografisk hemvist/fastighet
« skrivet: 2024-05-23, 23:51 »
Jag tror inte att "Lit B nr 2" är en fastighetsbeteckning utan snarare en beteckning för att visa på att det har skett en förändring i fastighetsindelningen där i samband med den aktuella förrättningen. På lantmäterikartor av lite senare snitt (typ på tomten där jag bor som avstyckades för 50 år sedan) har man gjort så tex och sen har fastighetsbeteckningen kommit till i ett senare av processen.

Jag tror att man i ett sånt här fall får bestämma sig för att man använder beteckningarna från ett specifikt årtal eller en specifik husförhörslängd och är tydlig med det. Tex Ytterboda Nr 3 enligt den indelning som används i HFL 1826-1835.

2
Är det Smed-skivan du syftar på eller finns det någon annan skiva mer specifikt för bergsmanssläkter?

Jag har hittat en intressant beskrivning av Erich Nilsson och Harnäs med start på sida 3 i detta dokument: https://storharnas.se/dokument/Allman/harnas.pdf
Där framgår bland annat att det finns en hel del gamla dokument bevarade på Landsarkivet i Uppsala plus en del hänvisningar till domar bland annat.


3
Jo det komplicerar med personer som har samma namn på samma ort och ibland märker man det inte förrän efter en bra stund att det är olika personer...

Det du refererar till är inte samma källor som jag har. Jag har tittat på Kjell Vadfors byalängder och domboksavskrifter över Norrbärke mm. Domböckerna bör ju vara samma men tolkningen och sammanställningar av familjerna tycks skilja lite grann. Sohlström (som jag inte kände till sen tidigare) verkar ju ange sina källor vilket är positivt.
Tack för tipsen!

4
Många av personerna som omtalas som döda i domboken jag refererade till var förmodligen döda redan 1671 så det är nog mantalslängder och domböcker som man får sätta sitt hopp till i första hand för att reda ut relationerna.

Att båda Nils Nilsson skulle ha kunnat vara bergsfogdar är ett intressant uppslag. Vilka som varit bergsfogdar borde vara kontrollerbart på något sätt men det rör så klart till det när far och son har samma namn.

Uppgifter från en dombok är ju hur som helst en trovärdigare källa än en familjesammanställning utan angivna referenser.

5
Norrbärke / SV: Gruvriset-Per Anderssons föräldrar 1600-tal
« skrivet: 2024-05-21, 22:55 »
I Kjell Vadfors byalängder över Norrbärke sid 350 (går att beställa av Västerbergslagens släktforskare och innehåller även en del avskrifter av mantalslängder och domböcker) så anges Per Andersson som son till Anders Simonsson och hustru Brita i "Gubbo. Simons." men också "familjen till Grufriset". Det kan mycket väl vara därifrån uppgifterna kommer. Vadfors anger tyvärr inga källor för detta.

Jag använder hans byalängder mer som hypoteser än som sanningar och som stöd för att snabbare hitta i mantalslängder och domböcker.

6
Tack Erik! Jag har också ritat upp släktrelationerna så som jag tolkar domboken och jag har kommit till precis samma slutsats som dig.

Då lutar det åt att Vadfors byalängd är felaktig här såvida det inte finns andra källor som tydligt visar något annat.

7
Norrbärke / Vilken Nils Nilsson är far till Erich Nilsson?
« skrivet: 2024-05-20, 17:37 »
Var osäker på om jag skulle skapa en egen tråd eller lägga detta i Norrbärke-tråden https://forum.rotter.se/index.php?topic=137219.0 där de senaste inläggen rört några av de inblandade i denna fråga (Samuel Ersson och Erich Nilsson) men det blev en egen tråd till slut.

Det jag undrar över är vem som är Erich Nilssons far? Att fadern heter Nils Nilsson tycks vara klarlagt men vilken Nils Nilsson?

Enligt Kjell Vadfors byalängder över Norrbärke så anges under Marnäs (sid 245) att Erich Nilsson f ca 1595 är son till Bergsfogden Nils Nilsson f ca 1570 i Marnäs (kallas Nils Nilsson dy längre ner) och sonson till Bergsmannen Nils Nilsson f ca 1530 i Marnäs (som kallas Nils Nilsson dä längre ner i texten).

Det finns en dombok från Norrbärke tingslags häradsrätt 1684-06-30 (bild 131 i Riksakivets skanning) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0104308_00131#?c=&m=&s=&cv=130&xywh=-1004%2C763%2C8276%2C3962
Vadfors har gjort en avskrift av den som ser ut så här:
Samuel Ersson i Hillängh talade till salig Pehr Nilssons arfvingar uti Marnäs om en dehl i deras halfva härd uti Hammarsmedian, den han påstod sig med sine syskon vara bördsfallen till efter dess fader, Erich Nilsson på Harnäs, som var broder åth salig Nils Nilsson i Marnäs, Pehr Nilssons fader, hvilka bägge bröder han påstod fådt Smedian i arf efter deras fader, gamle Nils Nilsson, men föregiver att sonen Nils Nilsson, som Bergsfogde var, utträngt de andra syskonen, hvaröfver han icke allenast med sine syskon klagade, utan jämvähl andra flere arfvingar, såsom hustru Anna, Oloff Larssons i Bommersbo, salig Lars Nilssons dotter som var broder åtg salig Nils Nilsson. Samuel Maryn, salig Pehr Nilssons sohn, svarade i saken, exciperade att här talas på en sak som var 60 år gammal. Inlade ock en attest af den 19 juni 1682 utaf 3 män i Sörgowik utgifven, att i hans farfaders, Nils Nilsssons tidh, är smedian uppbyggd, men icke hade Erich Nilsson då ibland dem som byggde intresserat. Efter flera vittnesmåhl ogillades kärandenas talan, som ej ansågs kunna bevisas.

Av det som framkommer i dombokstexten så tolkar jag det som att Erich Nilsson och Nils Nilsson dy var bröder och dessutom har en bror Lars Nilsson vars dotter bor i Bommersbo. Bröderna Nilsson skulle i sin tur vara söner till Nils Nilsson dä.

Enligt Vadfors byalängd för Marnäs så anges Nils Nilsson dy och Lars Nilsson vara söner till Nils Nilsson dä men Erich Nilsson son till Nils Nilsson dy vilket motsägs enligt min tolkning av domboken.

Tolkar jag domen fel eller har Vadfors fel far på Erich Nilsson? Eller finns det andra källor som kan klargöra detta?

8
Stort tack för hjälpen Lennart och Kalle!

9
Ölme / SV: Lars Persson och Maria Svensdotter i Stora Lerdala
« skrivet: 2024-05-04, 12:37 »
Tack för tipsen! Det som rör till det lite är att det inte finns några födelseböcker för 1701-1726. Det gör att kan finnas barn födda före 1727 och med tanke på moderns förhållandevis höga ålder så är det inte helt osannolikt att det finns äldre syskon.

10
Tack Lennart. Men det du tolkat som "ryttare" är väl i själva verket slutledet på "Gränshyttan" som står före och går in i namnkolumnen?

11
Är det någon som kan tyda hela texten på den person som står på första raden i Mantalslängden för Gränshyttan i Linde 1677?

Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Örebro län, SE/RA/55203/55203.19/36 (1677) Bild 82 i Riksakivets skanning.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003158_00082#?c=&m=&s=&cv=81&xywh=512%2C1123%2C2632%2C1522&r=

 

12
Ölme / Lars Persson och Maria Svensdotter i Stora Lerdala
« skrivet: 2024-04-28, 18:46 »
Jag undrar om någon har information (ursprung, föräldrar mm) om Lars Persson och Maria Svensdotter i Stora Lerdala?

Lars finns i mantalslängderna för Stora Lerdala i Ölme mellan 1724-1742 och 1744 är det änkan Maria som är antecknad i mantalslängden. Hon flyttar senare till Riddaregården och dör där 1758-04-21 74 år gammal enligt dödboken (dvs född 1683-1684) men i HFL anges hon som född 1686 (men med tanke på att hon föder barn sent 1732 så kan hon nog tänkas vara född ytterligare nåt år senare).

Jag har hittat 3 barn, alla födda i Stora Lerdala i Ölme:
Sven 1727-05-21
Anders 1729-09-10
Johan/Jon/Jan 1732-10-23

Det tycks ju saknas en hel del kyrkböcker för Ölme under 1700-talets början men är det någon som har mer information om Lars och Maria?

13
Luth / SV: Luth, Anna
« skrivet: 2024-04-24, 23:33 »
Det här blev en mycket mer intressant tråd än jag kunde ana, framför allt när gamla sanningar utmanas. Du Erik verkar ha grävt mycket i detta!

Om jag ska försöka sammanfatta så som jag uppfattat det:
Lars Jonsson Ekmans hustru hette Anna Eriksdotter, det finns inga samtida belägg för att hon kallats Luth.

Anna Eriksdotter är dotter till Erik Henriksson som har intressen i Brattfors.

Utöver Anna har Erik Henriksson även barnen konterfejaren Arvid Eriksson. Samt, om jag tolkar tingsprotokollet från Färnebo häradsrätt 28 febr. 1662 rätt, även en son: Bengt Eriksson samt en ej namngiven dotter som är gift med Borgmästaren i Filipstad, Johan Danielsson.

Den Olof Luth som nämns i samma tingsprotokoll bör vara Olof Eriksson Luth (Olavus Erici Luth) som är kyrkoherde i Nyed och som i Karlstad stifts herdaminne andra delen https://runeberg.org/carlstadsh/2/0056.html anges som son till en rådman i Karlstad. Fadern bör då rimligen vara Erik Luth som Fernow menar är farfar till Erik Henriksson.

Olof Eriksson Luth är i sitt andra gifte gift med Kerstin Arvidsdotter. Kerstin har en son (Lars Ingemarsson, rådman och borgmästare i Karlstad) i sitt tidigare gifte med Ingemar Larsson. https://runeberg.org/elgenst/1/0139.html

Är detta korrekt uppfattat?

Finns det några uppgifter eller indikationer på vem som är Anna Eriksdotters moder?

När det gäller "blodsförvanter" så är frågan också hur strikt det ska tolkas. Min uppfattning från andra sammanhang är att tolkningen av släktskap många gånger varit ganska vid.


14
Luth / SV: Luth, Anna
« skrivet: 2024-04-21, 15:25 »
Tack Peter för hänvisningarna till domböckerna! De ska jag kolla upp.

När det gäller Erik Mangsbos svar och intressanta reflektioner så har jag en del följdfrågor eftersom jag inte har särskilt bra koll på generationerna innan Anna "Luth":
1. Var förekommer termen "blodsförvanter" om Olof Luth, Henrik Kolthoff och Lars Ingemarsson?
2. Var finns uppgifter om att "Luths" hustru var en Arvidsdotter?
3. Var hittar man Fernows släkttabeller?

Sen en del nya funderingar. Fernow skriver i en fotnot på denna sida: https://runeberg.org/nyfernow/0471.html "Arvid Ersson, sonsons son till rådman Eric Luth i Carlstad (sid. 313), hvilken rest mycket utomlands på målareprofession, men slutligen satte bo i Filipstad, der han målade det präktiga understycket på altartaflan, som brann upp 1775 och hvilket man sett så många fafängt efterapa."

I hänvisningen till Eric Luth https://runeberg.org/nyfernow/0331.html står det så här: "Till stadens styrelse sattes 10 rådmän, af hvilka 2:ne efter den tidens vis och bruk årligen valdes till borgmästare. Man har igenfnnnit ren ordning på rådmännen alltifrån 1586, och utgjorde dessa följande det första råd i Carlstad.
Knut Olsson 1) och Jon Olsson 1584. Anders Jonsson, Erik Persson, Hans Sprätt, Jon Torstensson, Börje Persson, Jon i Djupdalen, Anders Skomakare och Erik Luth, af hvilka troligen några blifvit valda till borgmästare före 1604, då man sedan på dem finner ren ordning."


Om jag spekulerar lite... Arvid Eriksson omnämns som konterfejare i domen jag först hänvisade till och det måste väl betraktas som "målareprofession" som Fernow kallar det och det är väl inte osannolikt att det är samma person som avses? Om Fernow har rätt om detta så bör rådmannen i Karlstad, Erik Luth, haft en son Henrik som är far till Erik Henriksson som i sin tur fick barnen Arvid, Anna mfl och då skulle det ju finnas en Luth-koppling som kanske inte användes i de samtida källorna men som "klistrats dit" i efterhand för att visa på lite mera prominenta anor än de vanliga böndernas patronymikon. Det är som sagt en spekulation men det skulle förklara Henrik Luth och en del andra Luth i så fall.

Jag noterar också att Lars Jonsson heller inte nämns som Ekman i domboken från 1662.

15
Luth / SV: Luth, Anna
« skrivet: 2024-04-09, 22:29 »
Fortsätter med lite nya funderingar...

I Gabriel Anreps bok Svenska Slägtboken Första serien. Tredje bandet på sid 464-465 
https://runeberg.org/svslagtbok/1-3/0472.html
https://runeberg.org/svslagtbok/1-3/0473.html

står i tabell 36 att Lars Jonsson Ekman var "Gift 1662 med Anna Luth; dotter af Erik Henriksson Luth". Oklart dock vilken källan till dessa uppgifter är även om en källförteckning finns på sida 470.
https://runeberg.org/svslagtbok/1-3/0478.html

Intressant är dock också att deras son Peter Ekman är gift med sin "Halfkusin Maria Luth." som var dotter till Borgmästaren i Örebro Johan Luth och Anna Jonsdotter Carlgren.

Anna Jonsdotter Carlgren (AJC) och Lars Jonsson Ekman (LJE) är halvsyskon då de enligt tabell 1 i samma bok på sid 437-438 båda är barn till Jon Larsson men med olika mödrar vilket gör att AJC:s och LJE:s barn är halvkusiner.
https://runeberg.org/svslagtbok/1-3/0445.html
https://runeberg.org/svslagtbok/1-3/0446.html

Hade denna Anna Luth varit dotter till Johan Luth så skulle således Peter Ekman förutom att ha gift sig med sin halvkusin också gift sig med en halvsyster till sin mamma vilket vore inavel nästan värre än Habsburgarna (nu verkar i och för sig Peter Ekmans och Maria Luths äktenskap ha varit barnlöst). Eftersom det inte rör sig om vare sig riddarhussköldar eller kungalinjer som ska upprätthållas så tycker jag att det verkar orimligt att LJE:s hustru Anna Luth skulle vara dotter till Johan Luth och att uppgiften om att Erik Henriksson Luth är hennes far är rimligare.

16
Luth / Luth, Anna
« skrivet: 2024-03-31, 16:07 »
Jag skulle vilja återuppta en gammal diskussion om Anna Luth.

Anna Luth var gift med Lars Joensson Ekman (ca 1630-1680) som var kronofogde i Västersysslet. (Se mer i Inger Tilsams fråga i länken nedan)

Inger Tilstam skrev en fråga om denna Anna Luth redan 2000 i denna tråd: https://forum.rotter.se/index.php?topic=72451.msg1018605#msg1018605 och jag har i princip samma fråga som Inger dvs vem var Anna Luth? För det svar hon får av Lennart Elfström i samma tråd finns det delade meningar kring enligt nedan.

I boken "Släkten Ekman Handelshuset Ekman & Co:s föregångare"  av Fil dr. Arne Munthe utgiven 1958 på AB John Antonssons boktryckeri i Göteborg finns nämligen en uppgift på sid 58: "Av en uppgift från 1662 framgår att Lars Joensson då var gift. Hans hustru hette Anna Eriksdotter Luth och var dotter till Erik Henriksson Luth på Brattfors." Sedan finns en källhänvisning till Färnebo härads dombok 28 febr 1662.

Länk till domboken samt en AI-avskrift (kontrolläs mot originalet!) av den finns i denna tråd:
https://forum.rotter.se/index.php?topic=194066

Här nämns en Olof Luth (med arvingar i Småland) men varken Erik Henriksson eller Anna Eriksdotter nämns med namnet Luth. Är detta Anna Luth eller ett villospår?17
Väse / SV: Sammanställningar av födda och döda i Väse?
« skrivet: 2024-03-29, 16:59 »
Tack för alla tips! slaktdata.org var precis vad jag behövde även om adressen är lite makaber...

18
Väse / Sammanställningar av födda och döda i Väse?
« skrivet: 2024-03-28, 11:45 »
Födda och döda i Väse finns ju inte med i Värmlands Kyrkboksregister 4.

Men på Väse Hembygdsförenings hemsida ( https://www.vasehembygdsforening.se/vase_som_bygd/litteratur.htm ) finns en uppgift om en skrift "Väse födde 1678-1750" av Anette Carlsson och Sigvard Boström (finns även "Väse vigde 1678-1930" av samma upphovspersoner men det finns ju också i VKBR4).

Är det någon som vet om "Väse födde 1678-1750" går att få tag på något sätt?
Finns det även en motsvarande skrift för döda i Väse?


19
Tack Anne och Calle för bra tips!

De jag letar efter är Nils Johansson f 1682-04-03 i Gränshyttan (födelsebok C I/3 1678-1707 sida 19) och hans föräldrar Johan Erichsson och hustrun "Johan Ers änka" som finns i HFL A I a/3 (1698-1709) Sida 65 och sida 169.

20
Det är möjligt att jag letat för dåligt men jag hittar inte Gränshyttan i Lindesbergs landsförsamlings Husförhörslängd för 1688-1698. Är det någon som vet om och i så fall var det finns?

21
Nu har jag testat Riksarkivets AI-tjänst för att läsa handskriven text och resultatet blev klart förståeligt. En del konstigheter blir det men läser man originalet och det resultat man får från AI-tjänsten samtidigt så kan man korrigera många av de uppenbara feltolkningarna som att "näst" tolkas som "häst" osv. Sen är ju 1600-tals byråkratiska inte alltid enkel att förstå heller...
Efter några mindre korrigeringar från min sida blev texten så här:

Näst kommo konterfäyaren Arwidh Erichsson och hans Swåger
Lars Joensson på ökna, och fordrade på sin och sin Hustrus Anna Erichzdot-
tars Arff, eftter theras sahl fadher Erich Hindrichson, i hwilko sinne Borg-
mästaren i Philpstadh wält Johan Danielson, framstedh och begärde få

bewysa, huru thet fasta i Brannfors bestående uthi en Hammar och gångh
? ? pertinentier, wara aff det Erich Hindrichson och honom inlöst och
försåldt, framläggiandes till then ända Swen Persons Salubreff, på 1/3 i
Joen Jönsons hemman till Erich Hindrichson för 10 ½ Skeppund. Stångiern
och 7. Skeppund. 4. St. Backe Järn. Elliest skulle och be.te Joen Jönson
haffwa warit skyldigh Erich Hindrichson 100. D.r Kmt: som på 2/3 i hans
Hemman affrättnades, och samma Joen Jönsons Arffwingar, sådan
till fullnadh haffwa bekommit aff Johan Danielson och 100. d. Kmt.
för Strömmen skulle Erich Hindrichson haffwa giffwit Jöns Oluffzßon
på bohlhyttan 4. haas ostmundzjern, och Johan Danielson 1 1/2 Skeppundz
StångJern till dhen samma, sampt 50 D. Kmt till Claes och Oluff Swens-
söner ther sammastädes, iämwäll och actaldh på Erich Hindrichsons skul-
der 6. Skeppund. Stångjarn, till Gunnund i Stridzbook och 1. Skeppund
dito, till Bloff i Åhna, som han alt wille bewysa. Mehra hade han
en pante skriftt på Hammaren aff theras respective Brodher och Swå-
gar Bengt Erichson för 80 RD. Dat: d. 10 Juny. 650, och när han
bleef aff gode män inventerat och verderat, eftter Sahl. Erich Hindrich
sons och hans bekostnad, åhr 652. d. 29. Augusti, På fans behollit
eftter Sahl. Erich Hindrichson på 510. d. Kmt, och aff Johan Daniel-
son förbättrat på 570. Dh, oräknat hwadh han kostat hade på Bygg-
ningen i hemmet, och ? han trädde till honom war orsaken, att han
fruchtade honom bliffwa ?. Arffwidh Erichson wille inthet
inlåta sigh medh Borgmästaren Johan Danielson, uthan fordrade på
Lars Ingemarßon och Sahl. Hl. Olåff Lutz Arffwingar, såsom sine
rätte swarander. Lars Ingemarßon, war fuller aff Borgmästar och
Rådh i Carlstadh, effter hans N.de Landzhöffdingens Mandatorial stämbde
men kom inthet, uthan Excuserade sigh, ifrån Swaranden, medh en skiett
Och har Olåff Lutz Arffwingar nedre i Smålandh boende woro hwar-
ken stämbde eller kompne. Icke war eller något richtigt Inventarium, medh sin wär-
derningh i fyra goda mäns när- och öffwerwaro uprupet, nederskriffwit och
förseglat, som föraffskedat war, ähr 659. dh. 25. may, På Borgmä-
Jarne Salmon Perßon i Carlstadh, förthrädde laghnes Stället. Hwar-
före inråddes åter Parterne till förlykningh, ther medh giordes en försök-
ningh, men kunde ey gå för sig. Så emädan Parterne Junextim icke

hade fullgiordt, sagde interlocuterie doom om Inventary uprättande, el-
ler Actor for sigh, sökt behörligh Stämpning, på alla förmente swaran-
der, eftter förre swande Rätz affsked, eller wille tillåta Borgmästaren Jo-
han Danielson skryda till probationen och bewyser, och sitt föregiffwan:
de, uthan när Actor yrka på, är ? wille thenne gången säya si¬
betänkiande, om han icke skulle haffwa rätt? till så godh lån i Brannfors
Hammar, som någon thera aff hans Syskon eftter lagh, och Borgmästaren
Johan Danielson, som hade honom försåldt, ey wägrade thet, eller så föll
Rättens uthsager således, att eftter fadhen Sahl. Erich Hindrichßon
hade förstedagz löst både i Hemman och hemmar, och them medh sin bekost-
nadh, mäst förfärdigat, måtte alle barnen wara lyka delachtige, eftter lagh,
Broder Broder lått och syster Systerns lått, alt the proqvola förnyia, Borg-
mästaren och hans hustru, dheras Syster, hwadh han kan skäligen bewysa
sigh haffwa kostat, på någon delens inlösn, eller öffwerbyggningh. Ther
emot Borgmästaren Johan Danielson genast appellerade, in under
then Högl. Kongl. Hoffrätt medh 6. r.d:r. Men Swågren Lars Joenson
för sin Hustru ingick medh then accorden, att Han skulle få aff honom
560 D.r Kmt. till nästkommande Permäßo, eller få träda till
sin Arffzpart i löst och fast owägerligen.

22
Jag söker föräldrarna till Catharina/Caisa Hansdotter från Vasselhyttan som sedan hamnar i Grönboda efter giftermålet.

1776 1/11 gifter sig bergsmanssonen Pehr Welamsson i Grönboda med bergsmansdottern Caisa Hansdotter i Vasselhyttan. Giftoman är "fadren Hans Hansson i Wasselhytta"
E I a/2 (1775-1783) bild 17 (enl Riksakivets skanning) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001819_00017#?c=&m=&s=&cv=16&xywh=3003%2C2140%2C3931%2C1913

I HFL förekommer två olika födelsedatum:
1752 22/4 (enl A I a/14 (1775-1785) sida 255 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001731_00128#?c=&m=&s=&cv=127&xywh=669%2C1204%2C4738%2C2269 )
1752 29/4 (enl A I a/18 (1786-1795 sida 251 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001735_00128#?c=&m=&s=&cv=127&xywh=845%2C1251%2C2572%2C1231  och A I a/22 (1796-1805) sida 104
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001739_00112#?c=&m=&s=&cv=111&xywh=734%2C3698%2C2741%2C1312 )

Men när hon dör 1805 9/4 (F I a/4 (1796-1805) bild 280 nr 48 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001827_00280#?c=&m=&s=&cv=279&xywh=302%2C2415%2C5331%2C2594 ) dyker ett tredje födelsedatum upp: 1750 14/9.

Födelsedatumen som anges i HFL pekar på att hennes föräldrar borde vara Hans Pehrsson och Maria Ersdotter i Vasselhyttan. Men i så fall stämmer det inte med "fadren Hans Hansson" som giftoman. En annan komplikation är också att Hans Pehrssons familj står noterade som "bortflyttade" (från Vasselhyttan) i HFL A I a/9 (1757-1764) sida 122 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001726_00134#?c=&m=&s=&cv=133&xywh=407%2C2493%2C3135%2C1501. Vet någon var de tar vägen?

Födelsedatumet som anges i dödboken ger inga vettiga förslag i Lindesberg.

Jag har försökt titta efter Catharinor med en Hans Hansson i Vasselhyttan som pappa också och det finns åtminstone två alternativ vid denna tid.
En född 1750 18/7 med Hans Hansson och Karin Hansdotter som föräldrar. Hon kallas Carin i HFL men tycks "försvinna" nån gång runt 1760. Dödbok tycks saknas för de åren men pappan får en ny dotter Carin 1764 med ny fru så antagligen har Carin född 1750 dött.

En annan Catharina föddes 1751 6/10 (C I/6 (1744-1755) bild 176 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001806_00176#?c=&m=&s=&cv=175&xywh=3240%2C1346%2C3085%2C1501  ) med Hans Hansson och Maria Eliadotter som föräldrar. Hon kallas Caisa i HFL och flyttar som piga till Långåker 1774 (som ligger "granne" med Grönboda) och sista avtrycket av henne där är husförhör 1776 26/1 A I a/14 (1775-1785) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001731_00127#?c=&m=&s=&cv=126&xywh=629%2C2493%2C5623%2C2692

Men 1776 dyker det upp en Caisa Hansdotter i Grönboda istället enligt vigseln jag refererade till först i inlägget. Frågan är om det är samma person som kommit från Långåker?

Dopvittnen då... En Maria Hansdotter i Åboda är dopvittne vid dottern Marias födelse 1794 20/3 (C I/10 (1787-1795) sida 511 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001810_00274#?c=&m=&s=&cv=273&xywh=585%2C2687%2C2638%2C1283 ) men både Hans Pehrsson och Hans Hansson har en dotter Maria men jag har tyvärr inte lyckats hitta denna Maria i Åboda vid denna tid för att kunna följa henne bakåt.

Flera återkommande dopvittnen kommer dock från Långåker så det finns uppenbarligen en koppling dit men det är som sagt väldigt nära Grönboda.

Jag är tacksam för all info och tips som kan ge en lösning på detta pussel.

23
Lindesbergs landsförsamling (Linde) / SV: Grönboda 1796-1805?
« skrivet: 2024-02-11, 22:22 »
Ingelshyttan var lite otippat. Tack Jörgen!

24
Lindesbergs landsförsamling (Linde) / Grönboda 1796-1805?
« skrivet: 2024-02-11, 16:17 »
Hej!
Är det någon som råkar veta var man lagt Grönboda i husförhörslängderna för Lindesbergs landsförs. 1796-1805? Mer specifikt letar jag efter bergsmannen Pehr Welamssons familj.
I HFL A I a/14 (1775-1785) finns det under Åboda på sida 255.
I HFL A I a/18 (1786-1795) finns det under Åboda på sida 251.
I HFL A I a/26 (1806-1815) finns det också under Åboda på sida 149.

Men 1796-1805 kan jag inte hitta varken Grönboda eller Pehr Welamsson med familj någonstans...

25
Skinnskatteberg, F:1 / SV: Skinnskatteberg F:1 1721-1755
« skrivet: 2024-01-27, 23:14 »
Tack Lennart! Nu blev det betydligt mera begripligt.

Kerstin var min ff mm mm fm m så vi torde vara släkt?

Intressant med de finska anorna. Hur långt bakåt har du kommit där?
Har f ö hittat andra kopplingar till Finland i en annan "kvist" på samma släktgren men då i Ljusnarsberg.

26
Ljusnarsberg (Nya Kopparberg) / SV: Vilken plats?
« skrivet: 2024-01-26, 19:44 »
Tack Åke!

27
Ljusnarsberg (Nya Kopparberg) / Vilken plats?
« skrivet: 2024-01-26, 17:34 »
Den 29 september 1743 gifter sig Johan Olsson i Stora Smedberget och pigan Maria Matsdotter. Men jag klarar inte att tyda vilken plats hon kommer ifrån. I HFL anges hon komma från Hällefors om det kan vara till någon hjälp. Kan någon tyda platsen hon kommer från?

Ljusnarsbergs kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/ULA/10860/E I/1 (1724-1774) Bild 50 i Riksarkivets skanning.
Direktlänk: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0000919_00050#?c=&m=&s=&cv=49&xywh=2910%2C2155%2C2938%2C1475


28
Jättebra, nu blev det mer sammanhängande. Stort tack för hjälpen Lennart!

29
Ramsberg, EI:1 / Ramsberg EI:1 (1736-1774) Bild 118 / sid 222
« skrivet: 2024-01-25, 20:20 »
Enligt datumet för notisen dör Lars Eliasson i Allmänningbo 1749 2/7 och begravs 26/7 (men sen står i notisen att han dött  24/6) och det finns noterat i Ramsberg EI:1 (1736-1774) Bild 118 / sid 222 i Riksarkivets skanning.
 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001198_00118#?c=&m=&s=&cv=117&xywh=812%2C1644%2C2142%2C1042

En del av texten kan jag tyda men inte allt. Kan någon hjälpa mig att fylla i luckorna?

Bergsman Lars Eliasson i Almenningbo
ib född av Bergs och nämndemannen Elia Pehrs
son och hust Catarina Hansd åhr 1679 in
Aprile. ? ? ? ? något ?
?. ? i många åhr på Riddarhyttan.
Mjölnare(?) vid Lindhyttan i 28 åhr och 2 mån.
Gift med hust Christina Pehrsdotter i från
Öfverkiärnen i Skinnskatteberg i 26 åhr
och 2 månader ? ? födda 8 söner och 10 döttrar.
? så ägare af ?
? fäders egendom på Almenningbo.
Flitig i bönen och guds ords ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? siuk
af lungsott, dog d 24 junii ? på ?
70 åhr 3 mån

30
Skinnskatteberg, F:1 / Skinnskatteberg F:1 1721-1755
« skrivet: 2024-01-25, 19:53 »
Jag fastnar efter de första 2-3 raderna på Kerstin Persdotter i dödboken Skinnskatteberg F:1 1721-1755, bild 54 i Riksarkivets skanning. Hon dör 1734 23/6 och har nummer 20 av de döda 1734 i dödboken. Kan någon hjälpa mig att tyda?

Länk till Riksarkivet:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0020419_00054#?c=&m=&s=&cv=53&xywh=365%2C2037%2C3085%2C1501

31
Tack Margareta, nu finns det lite mer att gräva i!

Nu när jag googlat lite så uppfattar jag det som att Nya Kopparberg ska motsvara Ljusnarsbergs socken. Men med tanke på Orotorps läge så borde nog även Järnboås, Hjulsjö och Nora vara värt att ta en titt i också.

32
I husförhörslängderna för Linde A I a/8 (1748-1756) Sida 57 resp A I a/9 (1757-1764) Sida 74 finns en familj boendes i Orotorp bestående av:

Carl Carlsson (d ä) f. 1698 i Nya kopp? gift: 1727
Karin Jansdotter f. 1705 i Orotorp d. 1758
Ingeborg f. 1732 i Orotorp (enl A I a/8) eller Nya kopp (A I a/9) d. 1758.
Carl (d y) f.1745 i Orotorp
(Mågen Gunnar Olsson f. 1735 bara i den senare HFL:en)

Jag hittar inte någon av de 3 som anges som födda i Orotorp i någon av Lindes födelseböcker. Är de födda någon annanstans eller är de döpta i en annan församling? Föräldrarnas vigsel 1727 hittar jag heller inte.

Av mantalslängderna att döma verkar Carl Carlsson (d ä) bo i Orotorp mellan 1750-1759. Carl (d y) verkar bo några år i Ljusnarsberg i slutet av 1760-talet och sedan tillbaka till Linde för att 1778 gifta sig med en kvinna från Nederhyttan i Ramsberg och flytta dit.
Men var finns familjen före 1750 och efter 1759?
Vad är orten/socknen som jag möjligen misstolkat som "Nya kopp"?

Är det någon som kan bidra med något som kan bringa lite klarhet i detta?

Direktlänkar till Riksarkivet:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001725_00060#?c=&m=&s=&cv=59&xywh=377%2C2192%2C3442%2C1501

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001726_00084#?c=&m=&s=&cv=83&xywh=400%2C2834%2C2869%2C1251

33
Ramsberg / SV: Nederhyttan 8?
« skrivet: 2024-01-12, 09:39 »
Bra, då vet jag att den ska finnas i alla fall. Tack för hjälpen Maud!

34
Ramsberg / Nederhyttan 8?
« skrivet: 2024-01-11, 19:38 »
Jag försökte hitta uppgifter om Nederhyttan 8 i HFL för Ramsberg A I/10 a (1775-1785) i Riksarkivets skanning men lyckas inte hitta det.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001170_00076#?c=&m=&s=&cv=75&xywh=16%2C-107%2C7167%2C3566

Sidnumreringen är minst sagt skum. Det finns 2 olika sidor vardera märkta 61, 62 och 63 och Nederhyttan 8 borde i så fall finnas på en andra sida 64. Är den sidan helt borta eller finns den någon annanstans i samma HFL eller i AD:s skanning?

35
Grythyttan / SV: Vad står i dödboken?
« skrivet: 2024-01-08, 09:13 »
Stort tack Maud!

36
Grythyttan / Vad står i dödboken?
« skrivet: 2024-01-07, 22:55 »
Den 26/3 1758 dör "Johan Hanssons hustru Lisa Ersdotter ifrån Sirsjötorp född år 1709 i Brunsjötorp..." men sen klarar jag bara att läsa spridda delar av den övriga texten kring antal barn mm. Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig att tolka vad som faktiskt står?

Texten finns på Riksarkivet i
Grythyttans kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10337/C I/3 (1737-1757) på sida 96.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0000547_00286#?c=&m=&s=&cv=285&xywh=799%2C1927%2C2448%2C122937
Tack vare Ulf så lyckades vi bena ut detta.

En kort sammanfattning om någon mer har intresse av detta är:

I domböcker från Piteå häradsrätt (1725-05-13, 1725-10-05 och 1726-02-15) så framgår att Anders Larsson från Blåsmark ska "i förgånga" överta Johan Andersson Klumbs "i Roknäs belägne skattehemman av 5/32 dels mantal".

Anders Larsson kommer alltså från Blåsmark och honom hade jag uppenbarligen missat i födelseboken för han finns noterad som född 1700-08-12  i Blåsmark av Lars Nilsson och Malin (Andersdotter).
Jag hade troligen sökt på förnamn "Anders" och faderns efternamn "Lars" (istället för faderns förnamn "Lars") i PiteAnor och fått träff på en Anders Persson i Porsnäs istället och rört till det lite i onödan. Lite klantigt kanske...

Margareta Persdotter är då sannolikt född 1699-09-15 i Klumman (Sjulnäs 19) av Per Andersson och hustrun Karin (Olofsdotter). Per Andersson (Klumb) är bror till Johan Andersson Klumb.

Johan Andersson Klumbs andra fru hette Britta Andersdotter och det är således hon som står som "svärmoder" (eg hustruns ingifta faster) i HFL och det mer riktiga "förgångsmoder" i bårpengen. Johan A. Klumb hade också en dotter från första äktenskapet som hette Karin Johansdotter f 1683 som alltså är "svägerskan" vilket alltså egentligen är hustruns kusin.

Stort tack till Ulf Holmberg för hjälpen!

38
Jag ser att det senast diskuterade ämnet under Piteå Lf är föräldrar till en person på Roknäs 1 så jag tänker att jag drar igång en liknande tråd gällande Roknäs 2:)

I Piteå landsförsamlings kyrkoarkiv, Förhörsböcker, SE/HLA/1010154/A I/1 (1720-1749) på sida 297:s högra del
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034998_00186#?c=&m=&s=&cv=185&xywh=2781%2C354%2C5371%2C2642
finns ett par på Roknäs 2 som heter Anders Larsson f 1700 och hans hustru Margeta f 1699.
Dessutom finns svärmodern h Britha (överstruken vilket borde betyda att hon avlidit före 1750) och svägerskan Karin f 1683 vilka jag tolkar som moder och syster till Margeta.

Svärmodern Britha hittar jag tre potentiella kandidater till i dödboken. Kriterierna har varit att hon ska ha varit född 1665 eller tidigare (om hon ska vara mor åt både Karin och Margeta), heta Brita eller någon variant på det samt ha dött mellan 1720-1749 i Roknäs.

Jag hittar då tre kandidater:
Brita Månsdotter d 1742-07-06 i Roknäs, 80 år, (dvs f ca 1662)
Brita Olofsdotter d 1727-05-07 i Roknäs, 77 år (dvs f ca 1650)
Brita Andersdotter d 1749-02-15 i Roknäs, 88 år (dvs f ca 1661)

Troligaste kandidaten där är troligten Brita Andersdotter då en Anders Larsson i Roknäs betalat bårpengar 1749-03-11 efter sin förgångsmoder. Men det står som sagt förgångsmoder och inte svärmoder vilket rör till det lite.

Anders och Margetas första barn Malin föds 1726-11-18 men jag hittar inget par i vigselboken som passar in som gifter sig innan dess.

Den enda Anders Larsson jag hittar f 1700 är från Porsnäs och tycks gifta sig 1735 så det är knappast rätt person.

Tittar man vidare i Piteå landsförsamlings kyrkoarkiv, Förhörsböcker, SE/HLA/1010154/A I/2 (1750-1770) sida 312
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034999_00181#?c=&m=&s=&cv=180&xywh=-537%2C1065%2C7430%2C3489
så är det inskrivet Persdotter i efterhand till Margetas namn men på svägerskan Karin (som bär vara syster) står det Johansdr(?).
I dödboken 1777-04-07 står Margeta också som Persdotter med tillägget "Anders Hermanssons svärmoder" (A.H. är gift med äldsta dottern Malin) vilket gör att man kan konstatera att det är rätt person som avses.

Men... jag skulle behöva lite hjälp här att komma vidare med föräldrar till Anders Larsson och Margeta Persdotter. Är det någon som har någon idé? Kan de vara inflyttade från någon annan socken tex?

39
Nederkalix / SV: Läshjälp dödbok
« skrivet: 2023-12-05, 23:39 »
Tack Bertil!

Jag skulle tro att det rör sig om bröderna Carl (f 1730-02-13) och Christian (f 1731-12-15) Mårtensson Enbohm i så fall.

Om så är fallet så klarnar kanske en del.
Det borde i så fall innebära att den Carl Enbohm som blir gästgivare i Grötnäs saknas i födelseböckerna för Nederkalix.

I både HFL A I/2 (1770-1805) på sidan 272 och A I/3 a (1805-1816) sida 223 så anges han som född 1736 och även vid hans död 1811-08-18 (C I/3 (1761-1816) bild 440 i Riksarkivets scanning) så står han som 75 år vilket skulle betyda född 1736 och det finns ingen som passar in på det i födelseboken såvitt jag kan bedöma.

Håller Nederkalixkännarna med om detta resonemang?

40
Nederkalix / Läshjälp dödbok
« skrivet: 2023-12-04, 12:13 »
Hej!
Nu behöver jag lite läshjälp igen. I
Nederkalix kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010131/C I/2 (1688-1761) på sida 580 finns en notis om ett dödsfall den 4 mars 1732 med begravning den 18 dito men även något den 5 mars.

"barn Christian" och föräldrarna "länsman Mårten Enbohm" och "Margeta Christiansd" kan jag uttyda men jag får inte ihop ett vettigt sammanhang på texten, framför allt inte kring både 4 och 5 mars? Kan någon hjälpa mig att tyda vad som står?
Länk till riksarkivet: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034891_00314#?c=&m=&s=&cv=313&xywh=370%2C3855%2C1777%2C1028

41
Nederkalix / SV: Läshjälp Vigselbok
« skrivet: 2023-11-20, 23:53 »
Jättebra, tack Maud!

42
Nederkalix / Läshjälp Vigselbok
« skrivet: 2023-11-20, 22:10 »
Hej!

Den 26/6 1763 vigs drängen Lars Persson på Gl.gården med Maria Andersdotter och det är ungefär vad jag klarar av att läsa av vigselnotisen. Men vad står det i övrigt?

Länk till Riksarkivet (Nederkalix kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010131/C I/3 (1761-1816) Bild 12): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034892_00012#?c=&m=&s=&cv=11&xywh=546%2C1890%2C2685%2C1540

43
Nederkalix / SV: Läshjälp dödsbok
« skrivet: 2023-10-25, 12:05 »
Nu blev det mer begripligt :) Stort tack Leif!

44
Nederkalix / Läshjälp dödsbok
« skrivet: 2023-10-24, 22:58 »
Ella Olofsdotter begravs den 20 octobris 1734 efter att ha dött i anslutning till en tvillingfödsel. Men det är inte helt enkelt att läsa vad som faktiskt står i dödsboken. Kan någon hjälpa mig att tyda?

Länk till Riksarkivet Nederkalix CI/2 (1688-1761) sida 346:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0013537_00181#?c=&m=&s=&cv=180&xywh=2411%2C2751%2C2571%2C129645
Var ligger platsen / SV: Var i Alatornio är hon född?
« skrivet: 2023-10-03, 19:42 »
Tack för tolkningen Håkan!

Jag hittar inte familjen Lindvall alls under Björkön i Husförhörslängderna för de aktuella åren.

Däremot återfinns fadern Henrik Lindvall i Mantalslängderna för Nedertorneå under just Björkön både 1806 och 1807 och sen verkar de återvänt till Nederkalix och Rånön där de bodde tidigare. Så kanske de bodde i Nedertorneå för kort tid för att hinna husförhöras helt enkelt?

Mantalslängd 1806:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0001875_00524#?c=&m=&s=&cv=523&xywh=237%2C694%2C3085%2C1549

Mantalslängd 1807:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0001876_00545#?c=&m=&s=&cv=544&xywh=387%2C1105%2C3085%2C1549

46
Var ligger platsen / SV: Var i Alatornio är hon född?
« skrivet: 2023-09-27, 17:47 »
Ja den kan jag se, tack! Frågan är dock vad det står längst ner på sidan utöver Puuluoto?

47
Var ligger platsen / SV: Var i Alatornio är hon född?
« skrivet: 2023-09-27, 17:27 »
Jag kommer tyvärr inte åt länken du länkar till då den är skyddad av lösenord (vilket födelsebok,  husförhörslängder och flyttattester på samma site inte är). Går det att skriva av eller ta en skärmdump?

Som jag skrev så verkar familjen bara bott i Alatornio en kort tid. De tycks ha flyttat in i slutet av september 1805 från Rånön i Nederkalix Socken och sen flyttat tillbaka till Rånön ganska nära i tid.
Det finns för övrigt en flyttattest här: https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/alatornio/muuttokirjoja_1805-1810_ik213/52.htm

48
Nederkalix / SV: Vad betyder det?
« skrivet: 2023-09-26, 22:39 »
"Til Tårne" kan nog stämma då en av döttrarna är född i Alatornio/Nedertorneå och de tycks bara ha bott där en väldigt kort period så "retour" i form av återvända gör det ju begripligt i så fall.
Stort tack för hjälpen!

49
Nederkalix / Vad betyder det?
« skrivet: 2023-09-26, 18:26 »
I Nederkalix HFL SE/HLA/1010131/A I/3 b (1805-1816) på sidan 407 finns en anteckning gällande familjen Lindvall på Rånön som jag inte riktigt hänger med på. "29/9 kivörn" och sen en klammer  "aetour". Jag vet inte om jag lyckats tyda det rätt för jag begriper inte alls vad som avses. Är det någon som kan hjälpa mig?

Bifogar bild och en direktlänk till Riksarkivet.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034862_00131#?c=&m=&s=&cv=130&xywh=358%2C2166%2C2720%2C1257

50
Var ligger platsen / Var i Alatornio är hon född?
« skrivet: 2023-09-26, 18:25 »
Först: Jag vet inte om jag postar detta på rätt ställe så är jag på fel ställe så ber jag om ursäkt redan nu.

I födelseboken för Alatornio (Nedertorneå) så finns Britta Cajsa Lindvall antecknad som född 29/1 1806.
Se:
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/alatornio/syntyneet_1800-1813_ik209/123.htm

Men var är hon född? Jag tycker det ser ut som Puuluoto och sen något på "L" men jag hittar inget i HFL för Alatornio som skulle kunna passa in. För övrigt verkar hennes familj både före och efter hennes födsel återfinnas på Rånön i Nederkalix socken.

51
Alseda / SV: Tidiga Husförhörslängder i Alseda?
« skrivet: 2023-09-19, 13:15 »
Ok, Arkiv Digital kan kanske vara ett alternativ då. Tack för tipset!

52
Alseda / Tidiga Husförhörslängder i Alseda?
« skrivet: 2023-09-18, 18:09 »
Innan jag börjar gå igenom tidigaste husförhörslängderna i Alseda från första till sista sidan tänkte jag fråga om någon har koll på några av mina funderingar:

1. Hur vet man vilken Rote en gård tillhör (tex Hulta och Godanstorp)?
2. I tex HFL för 1754-1772 så verkar det som att det är en årsvis indelning och att det redovisas rotevis. Gjordes det husförhör i alla rotar alla förekommande år eller var det olika rotar de olika åren?
3. Det råkar inte vara någon som gjort innehållsförteckningar över de tidigare HFL:erna?

53
Varnum / SV: Var flyttar hon?
« skrivet: 2023-09-14, 22:23 »
Tack Maud! Jag hade också sett i HFL att det stod Nysund men eftersom hon inte fanns i inflyttningslängden i Nysund och utflyttningsboken var så "grumlig" så hoppades jag att det skulle stå något annat där. Men du löste ju problemet åt mig ändå, tack!

54
Varnum / Var flyttar hon?
« skrivet: 2023-09-14, 20:47 »
Hej!

Kan någon tyda var Stina Maja Hallin flyttar när hon flyttar ut från Varnum 16/4 1868?

Hon finns i Varnums kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/VA/13614/B I/3 (1861-1876) på bild 34 enligt Riksarkivets skanning. Direktlänk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0020582_00034#?c=&m=&s=&cv=33&xywh=2983%2C1564%2C2428%2C1116


55
Tack för återkopplingen och speciellt Jörgens viktiga påpekande om att verkligen kontrollera alla källor innan man gör en ändringsanmälan.

56
En fråga: Hur ska man förhålla sig till Sveriges dödsbok när dödsboken det är registrerat ifrån innehåller felaktiga uppgifter? Tex när det står Nilsdotter istället för Eriksdotter. (Allt annat är korrekt, t o m åldersangivelsen i år, månader och dagar och det finns stöd i HFL för att det verkligen är samma person som avses)

Acceptera att originalet var fel.
eller
Registrera en kommentar om att efternamnet är felregistrerat i originalet och därmed också i Sv Dödsbok?

57
Marker / SV: Marker
« skrivet: 2023-08-27, 15:06 »
Hej Per!

Båda dessa är "sidovinster" från sökandet om uppgifter om Erich Marcker.

Lars Marcker f 1676 är min ff fm mm mf ff men också ff fm mf ff f (pga en förfader som gifte sig med sitt kusinbarn). Resten kan jag ta på epost.

58
Kila / SV: Ingemarssöner och -dotter i Harnäs?
« skrivet: 2023-08-26, 17:30 »
Jag har kikat vidare lite här också och konstaterat att Olof och Petter Ingemarsöner samt Ingeborg och Malin Ingemarsdöttrar förekommer i samma tingsprotokoll vid det andra tinget i Näs härad 1754. Jag har inte läst protokollet så jag vet inte vad det handlar om eller om de är släkt, men det kan ju tyda på det i alla fall.

Gunnar: Jag tror att vi haft kontakt via epost tidigare i sommar om just Harnäs och Mor Annas stuga. Kolla om du hittar ett mail från mig den 17 juni så har du min epostadress där.

59
Kila / SV: Ingemarssöner och -dotter i Harnäs?
« skrivet: 2023-08-25, 10:54 »
Tack för ansedeln Gunnar! Jag får gräva vidare i det och se om jag bestämmer mig för samma sak:)

Ser att du har med en annan person som jag fastnat lite på i ansedeln och det är Kerstin Andersdotter (2788). Har du mer info om henne än det som framgår i ansedeln?

Men alla dessa Ingemarsbarn i/på (vad säger man?) Harnäs, är de syskon? Noterade också att det finns en Malin Ingemarsdotter gift med Segol Månsson i Harnäs vid samma tid.


60
Kila / Ingemarssöner och -dotter i Harnäs?
« skrivet: 2023-08-24, 23:40 »
I Husförhörslängderna för Kila 1761-1777 så finns i Harnäs:

Ingeborg Ingemarsdotter, f 1716 (enl HFL 1761 s170 och 1765 s125), d 1767-09-22 (57 år dvs f 1710), g m Per Hansson.

Petter Ingemarsson, f 1716 (enl HFL 1761 s170, 1765 s125, 1769 s130), d ca 1771 (hittar ej i dödsbok),g m Annika Olofsdotter.

Olof Ingemarsson, f 1718 (enl HFL 1761 s171), f 1716 (enl HFL 1765 s125), f 1714 (enl  HFL 1769 del 1 s131 och del 2 s80 samt 1777 s159), d 1779-12-29 (54 år, dvs f 1725), g m Ingerd Nilsdotter.

1. Är dessa tre syskon?

2. Var kommer de ifrån? Jag hittar inte någon av dem i Kilas födelse- eller vigselböcker.

Mest intresserad är jag av att komma vidare på Ingeborg Ingemarsdotter då det är hon som är min ana i detta.


61
Marker / SV: Marker
« skrivet: 2023-08-23, 17:04 »
Jag har hittat några Marker/Marcker som jag inte riktigt vet hur de hänger ihop med övriga.

Den första är Peter Marcker som förekommer i "Kongl. Skånska Dragonregementets historia : Personhistoriska anteckningar öfver officerare och civilmilitäre af officers rang 1676-1900" på sid 46. (Dokumentet finns åtkomligt om man är registrerad användare på Familysearch.com). Där står följande: Peter Marcker, född i östra Nerike 1678. Volonär vid Skånska adelsfanan 1704 /9, sekundqvartermästare 1705; transport till Södra skånska kavalleriregementet s. å. i September. Varit med i polska fälttågen och sedermera i Bender. Kornett 1712, löjtnant 1714 16/12. Afsked 1719 /7

I sin namnteckning som finns avbildad stavar han namnet Petter Marker.


Den andra som jag hittar är en Erich Marcker (såvida jag inte tolkar efternamnet i HFL fel?) i
Nora bergsförsamlings kyrkoarkiv (T-län), Husförhörslängder, SE/ULA/11098/A I/1 b (1703-1717) på sidan 68.
Direktlänk till Riksarkivet: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001007_00076#?c=&m=&s=&cv=75&xywh=153%2C946%2C2439%2C989

Vet någon om och hur dessa två hänger ihop med övriga Marker/Marckers som diskuterats ovan?


62
Väse / SV: Läshjälp dödsbok
« skrivet: 2023-08-21, 09:14 »
Stort tack för hjälpen Maud!

En fundering kring stället Anders Svensson kommer ifrån: Det finns ett ställe som heter "By" ca 6km öster om Solberg. Men Solberg ligger precis på gränsen till Östra Fågelviks socken och där finns ett ställe som på nutida kartor heter "Böj" men som i kyrkböckerna på den här tiden skrevs som "Bög" och det ligger ca 5 km NV om Solberg. Kan det vara så att det egentligen står "Bög" i dödsboken?

63
Väse / Läshjälp dödsbok
« skrivet: 2023-08-20, 22:46 »
Hej!
Jag sliter med tolka vad det står om Ingeborg Andersdotter i dödsboken för Väse (Väse kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13640/C I/4 (1732-1748)) på sidan 181.

Början går bra, där tycker jag mig kunna läsa:
Uti samma graf sal h Ingeborg Andersdotter ifrån Solberg, där äckta född 1662 i ungdomen ? 10 åhr. Sedan gift med Anders Svensson ifrån ? och bodd i Solberg. Afladt 4 barn i ? och ? ? ? ? sin salig ? ?
men där någonstans tappar jag sammanhanget och får inte ihop det. Kan någon hjälpa mig med frågetecknen och resten av texten?

Direktlänk till Riksarkivet:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0039474_00195#?c=&m=&s=&cv=194&xywh=1910%2C1482%2C3085%2C1539

64
Östra Fågelvik / SV: Läshjälp dödsbok
« skrivet: 2023-08-18, 19:12 »
Jättestort tack för hjälpen! Ännu en gång.

65
Östra Fågelvik / Läshjälp dödsbok
« skrivet: 2023-08-18, 17:18 »
Hej!
Jag har hittat en ovanligt utförlig dödsnotis i Östra Fågelviks kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13687/C/1 (1688-1758) sida 144 som avser Kerstin Månsdotter som begravdes 7 februari 1731.

Dock klarar jag inte att tyda allt, så här långt har jag kommit:
Februari 7 Begrofs i kyrkan hu Kiersti Månsd i Stafnäs. Föd ibid: 1651. Gift 1673 med Päder Andersson ? ? 26 åhr, ? 16 ? ? enka 1½ åhr, gift 1701 med ? Pärsson från ? ? ? 25 åhr. ? 26 december 1730. Dödde d 1 feb ? ? ? 80 åhr.

Är det någon som kan hjälpa mig med frågetecknen (och andra ev fel)?

Direktlänk till Riksarkivet:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0039775_00156#?c=&m=&s=&cv=155&xywh=384%2C3726%2C3004%2C1499

66
Jättebra, tack!

67
Tack för de intressanta länkarna!

Vet någon om det finns matriklar bevarade från Karlstads lärdomsskola och dess efterföljare?

68
En av mina förfäder hade en bror, Petter Larsson, som var född 1746 i Björknäs i Östra Fågelviks socken i Värmland.
I HFL som avser åren 1751-1755 så står noteringen "Scholaris Carolstad" vilket jag helt utan latinkunskaper tolkar som att han går i skola i Karlstad. Tyvärr så tycks gossen enl HFL avlida ung. Jag tror att  "skolpersonen Peter Wenerfors" som dör som 11-åring i koppor 1757-07-08 ska vara rätt person i Östra Fågelviks dödsbok.

Nu till mina frågor:
1. Vad fanns det för skolor i Karlstad på 1750-talet för en ung pojke?

2. Vilka fick gå i skola i mitten på 1750-talet? Var det "läshuvud" eller föräldrarnas ekonomi som styrde?

3. Namnet "Wenerfors" tycks enbart förekomma på denna gosse i Värmlands kyrkboksregister v4. Hur kommer det sig att en 11-åring får ett alldeles eget efternamn?

69
Väse / SV: Vem är personen f 1709?
« skrivet: 2023-08-16, 12:45 »
Tack Margaretha för hjälpen!

70
Väse / Vem är personen f 1709?
« skrivet: 2023-08-16, 11:55 »
Hej!
I HFL för Väse A I/9 för 1766-1770 på sidan 161 så finns det en person som jag inte tyda namnet på.

De som ses i den bifogade bilden tolkar jag som:
Sigrid Andersdotter 1706
Svän Biörsson 1746
?? Anders? ??  1709
Maria Magnusdotter 1763

Kan någon uttyda namnet på personen f 1709?

Direktlänk till Riksarkivet: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0039429_00172#?c=&m=&s=&cv=171&xywh=1756%2C1704%2C1512%2C736

71
Väse / SV: Väse GID 542.66.64500 F1 page 231
« skrivet: 2023-08-14, 16:06 »
Yes, maybe it reads Hansdotter and not Biörsdotter as I wished...

If Biör is born 1692 23/3 its either 2 errors in the death record (birth date and fathers last name) OR this is an older brother with the same name who dies before "our Biör" is born OR this is a completly different family. I note though that one of the godfathers name is "Biörsson" which could be a brother of Marit/Maria.

72
Väse / SV: Väse GID 542.66.64500 F1 page 231
« skrivet: 2023-08-14, 15:18 »
If I can read correctly there is a wedding 1683 at "dom: 24 Trinit" (bör vara 1683-11-18) between Måns (perhaps Ulafson?) and Marit Biörsdotter in Rör. Found in CI:1 p 77. Can it be the parents?

73
Väse / SV: Väse GID 542.66.64500 F1 page 231
« skrivet: 2023-08-14, 13:57 »
Thank you Margaretha!

Where comes "In Ekholm 1709 and 1710 the widow Marit Biörsdotter" from?

74
Det här en riktigt gammal tråd, men jag provar ändå.

Det föds ju några barn på 1690-talet i Äspenäs i Karlskoga där föräldrarnas namn inte framgår av födelseboken men med patronymikonet Jonsdotter (tex Ingeborg döpt 1691-08-08, Kerstin döpt 1694-01-06 och Maria döpt 1696-12-27) och av dopvittnen att döma (Anders Eskilsson och flera andra i  Stråbergsmyren) så är det inte osannolikt att mamman är Marit Eskilsdotter (syster till Anders) och pappan bör ju vara en Jon.

Jag har dessa två just nu som huvudmisstänkta till att vara föräldrar till Eskil Jonsson f ca 1700 som jag skapat en tråd om här: https://forum.rotter.se/index.php?topic=193780.msg1653368#msg1653368
Bland annat så har Eskils barn namn som är i stort sett samma som Marits bröder.
Men för att det ska gå ihop så måste Marit vara några år yngre än det som dödsboken implicerar, nämligen att hon ska vara född 1653 (död 1725-09-26 och begravd 1725-10-10, 72½ år), eller att Eskil är född något år före 1700.

Finns det någon källa eller annan härledning till att Jon Göransson och Marit Eskilsdotter faktiskt var gifta med varandra eller föräldrar till dessa barn, tex bouppteckningar eller tingsprotokoll?

75
Väse / SV: Väse GID 542.66.64500 F1 page 231
« skrivet: 2023-08-14, 00:23 »
Informativ dödsbok får man säga! Men har någon hittat Biör Månsson i en födelsebok med det födelsedatumet?

76
Karlskoga / SV: Dopvittnen
« skrivet: 2023-08-12, 22:34 »
Det var en noterbar skillnad till AD:s fördel på skanningen där.
Stor tack för hjälpen!

77
Karlskoga / Dopvittnen
« skrivet: 2023-08-12, 18:33 »
Hej!

Jag har svårt att utläsa alla faddrarna i dopet av Jöran(?) Mårtensson fr Äspenäs f 1706-12-08
i födelseboken Karlskoga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10513/C/1 (1679-1718) på sidan 43.

Jacob, Jon och Petronella kan jag utläsa men Jons efternamn, den fjärde faddern och samtliga orter behöver jag hjälp att tyda.

Riksarkivets länk är: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001683_00106#?c=&m=&s=&cv=105&xywh=769%2C993%2C2392%2C1187


78
Hej!

Min förmåga att läsa domböcker från 1600-talet är tyvärr inte så bra som jag skulle önska.

Kan någon hjälpa mig att bena ut vilka personer inkl varifrån de kommer samt ev relation till de andra som är inblandade i detta tingsprotokoll från Färnebo häradsrätt 28 febr. 1662 samt även huvuddragen i vad det gäller?

Det är den sak som börjar avhandlas längst ner till vänster på bild 77 och som fortsätter till bild 78 i domboken som finns på denna länk på Riksarkivet:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0106151_00077#?c=&m=&s=&cv=76&xywh=724%2C3475%2C2612%2C1282
79
Grythyttan / SV: Läshjälp Vigselbok
« skrivet: 2023-07-24, 11:44 »
Nej tyvärr. Detta visade sig vara andra personer än de jag egentligen sökte efter.

80
Grythyttan / SV: Läshjälp Vigselbok
« skrivet: 2023-07-24, 11:07 »
Jättebra, tack för hjälpen!
Datumet var 1716-11-28 (trots att vigselboken bara ska omfatta 1699-1715!).

81
Grythyttan / Läshjälp Vigselbok
« skrivet: 2023-07-23, 15:45 »
Hej!

Kan någon vara vänlig och hjälpa mig tyda vad det står på den övre av de två raderna för utdraget ut Grythyttans vigselbok 1716?

Länk till riksakivet SE/ULA/10337/C I/1 (1699-1715):
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0000545_00090#?c=&m=&s=&cv=89&xywh=306%2C3131%2C3104%2C1775

83
Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig att tyda vad det står i noteringarna från det ting som hölls 29-31/1 1683 i Carlskogas tingslag?

Det jag mer specifikt vill veta är vad det står i den delen som jag tror börjar med "Näst kommo sal. Jon Olofssons i Rosiö barn Hans Jonsson och Märta Jonsdotter..." som finns längst ner till höger på bild 101 och fortsätter på bild 102 i Riksarkivets skannade dokument som finns på följande länk:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0105114_00101#?c=&m=&s=&cv=100&xywh=2769%2C2907%2C3135%2C1539


84
Karlskoga / Födelse och föräldrar för Eskil Jonsson
« skrivet: 2023-07-19, 13:09 »
Jag söker information om föräldrar samt när och var födseln inträffade för Eskil Jonsson som levde i Äspenäs och Linnehöjden, Karlskoga under första delen av 1700-talet.
(Linnehöjden är för övrigt utan konkurrens den ort jag sett flest varianter på stavningar för)

Fakta:
1. 1725-09-26 Änkemannen Eskil Jonsson från Äspenäs gifter sig med Elin Andersdotter (f. 1706-11-20) från Linnehöjden.
De tycks bosätta sig på Linnehöjden och enligt födelseböckerna får de 6 pojkar Anders 1728-12-16, Jonas 1730-04-11, Olof (I) 1739-02-16 (död 1745-12-25), Per 1744-12-01, Olof (II) 1747-02-20 och Arvid 1749-04-01.
Vigselbok (SE/ULA/10513/E I/1 (1702-1726) sida 50) : https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004753_00029#?c=&m=&s=&cv=28&xywh=-272%2C4351%2C2833%2C1303

2. Hustrun Elin Andersdotter dör 1750-05-20. Eskil gifter om sig 1751-04-01 med pigan Annika Nilsdotter från Gjälleråsen som senare dör 1756-12-16.
Vigselbok (SE/ULA/10513/E I/3 (1739-1754) Bild 64): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004755_00064#?c=&m=&s=&cv=63&xywh=-220%2C837%2C3466%2C1594

3. i HFL för Karlskoga för 1757-1763 på sidan 88 står Eskil som född 1700. (Här finns även två döttrar angivna: Kjerstin f. 1725 och Ingeborg f. 1733 samt en Maria f 1719 som jag tror är en sonhustru till sonen Anders.)
Husförhörslängd (SE/ULA/10513/A I/1 (1757-1763) sida 88): https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004581_00092#?c=&m=&s=&cv=91&xywh=181%2C88%2C2836%2C1273

4. Eskil dör 1764-12-13. Enligt dödboken 64 år gammal.
Dödsbok (SE/ULA/10513/F/1 (1740-1832) bild 57 ) : https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0073913_00057#?c=&m=&s=&cv=56&xywh=206%2C2358%2C2907%2C1337

Undersökta spår
1, Den enda Eskil Jonsson jag finner i Karlskogas födelseböcker är född 1687-06-12 i Klockarstugan. Det skulle i så fall innebära att han varit nästan 62 år när yngsta sonen föddes vilket är möjligt men kanske inte så sannolikt. Jag tror att denna Eskil Jonsson istället är den som gifter sig med Rangela Persdotter från Gälleråsen 1713-10-14 och som får barn tillsammans så sent som 1728-07-02 vilket alltså är efter det datum som "min" Eskil Jonsson gift sig med Elin Andersdotter. Det borde betyda att det fanns minst 2 Eskil Jonsson i Karlskoga vid denna tidpunkt.

2. I ett gammalt inlägg av Leif Hagberg på anbytarforum från 2004 https://forum.rotter.se/index.php?topic=34905.msg542263#msg542263 så spekuleras i om det möjligen kan finnas samband med Håkan Jonsson (som i så fall skulle vara en bror till Eskil, min anm) född i Äspenäs 1707-09-21 av Jon Håkansson och Karin Matsdotter.
Det finns även en publicerad antavla på geni.com för Eskil Jonsson (som dock är full av fel om andra saker vilket gör att trovärdigheten är låg) som menar att det är Jon Håkansson och Karin Matsdotter som som är föräldrar.
Jag menar att patronymikon och ort (Äspenäs) visserligen gör det möjligt att göra den kopplingen men undersöker man det närmare så visar det sig att Jon Håkansson och "änkan Karin Matsdotter" gifte sig 1706-03-28. Detta gör att spannet för att Eskil Jonsson dels ska kunna vara född inom äktenskapet och dels hinna gifta sig en andra gång (stod som änkeman vid giftet med Elin) 1725 blir i tajtaste laget.

Frågeställningar
1. Är Eskil Jonsson född i en annan socken? I så fall var?
2. Vem var Eskil gift med i första giftet?
3. Kan någon av Jon Håkansson eller Karin Matsdotter trots allt vara förälder från tiden innan de gifte sig med varandra? Karin verkar ju ha varit gift tidigare men Jonsson tyder ju mer på att det skulle vara en koppling till Jon Håkansson i så fall.

Jag tar tacksamt emot alla tips och teorier som kan bringa klarhet i detta!85
Lövånger / SV: Vilken plats kommer dom från?
« skrivet: 2023-06-12, 08:35 »
Stort tack för tolkningen och all bonusinformation!

86
Lövånger / Vilken plats kommer dom från?
« skrivet: 2023-06-11, 22:59 »
Hej!

i Födelseboken Lövångers kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010121/C/1 (1691-1724) på sida 38  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0012942_00044#?c=&m=&s=&cv=43&xywh=1418%2C3501%2C1783%2C1012
den 3/3 1707 står att "Lars Ols" fått en dotter "Ingri". Men vilken plats kommer dom från?

87
Tösse / SV: Vad heter Brita i efternamn?
« skrivet: 2023-05-28, 09:49 »
Tack Kristoffer och Jörgen för hjälpen! Nu tror jag också att hon heter Pehrsdotter :)

88
Tösse / Vad heter Brita i efternamn?
« skrivet: 2023-05-27, 22:32 »
Hej, är det någon som kan tolka Britas efternamn i vigselnotisen från Tösse 1729?
Tösse med Tydje kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13593/C/2 (1717-1755) sida 332.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0046118_00180#?c=&m=&s=&cv=179&xywh=658%2C2534%2C2571%2C1282


89
Kroppa / SV: Springer omkring?
« skrivet: 2023-05-27, 16:04 »
Ja det låter ju mera troligt att det var för överlevnaden hon "sprang omkring" snarare än att hon skulle varit en tidig joggare.

90
Karlskoga / SV: Läshjälp Födelsebok
« skrivet: 2023-05-26, 09:35 »
Stort tack för hjälpen! Då var det rätt person jag hittat och föräldrarna (Anders Andersson och Ingeborg Sånesdotter) kunde återfinnas via vigselboken.91
Karlskoga / Läshjälp Födelsebok
« skrivet: 2023-05-25, 22:46 »
I Karlskoga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10513/C/1 (1679-1718) Sida 42. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0001683_00105#?s=&cv=104&c=&m=&xywh=627%2C892%2C2662%2C1328
så finns en födelsenotis för Elin Andersdotter som verkar vara född 1706-11-10 (november står på sidan före) och döpt den 11/11 om jag fattar rätt?

Jag skulle vilja ha hjälp framförallt med att tyda var hon kommer från men även den övriga texten är av intresse.

92
Kroppa / Springer omkring?
« skrivet: 2023-05-19, 12:40 »
Min Farfars farfars mormor Maria Mattsdotter (f 1779 i Grythyttan) levde som utfattig inhyses änka många år i Lilla Skarptorp efter att hennes man dött. I Husförhörslängderna från Kroppa så står det antecknat "springer omkring" och "springer omkring i bygden".

Se:
Kroppa kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13291/A I/15 (1836-1840) sid 139 ( https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038003_00157#?c=&m=&s=&cv=156&xywh=2841%2C3258%2C2948%2C1361 )

Kroppa kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13291/A I/16 (1841-1845) sid 139 ( https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038004_00157#?c=&m=&s=&cv=156&xywh=3404%2C3346%2C2488%2C1148 )

Kroppa kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13291/A I/17 (1846-1850) sid 166 ( https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038005_00183#?c=&m=&s=&cv=182&xywh=3351%2C1773%2C2984%2C1377 )

Är "springer omkring" en omskrivning för något annat såsom tiggeri eller liknande eller sprang hon bokstavligt? Sista anteckningen om att hon springer omkring är från 1846 år HFL då hon bör ha varit 67 år.

93
Södra Råda / SV: Var har Bengt flyttat in ifrån?
« skrivet: 2023-05-12, 13:12 »
Kristinehamn visade sig stämma och nu fick jag datumet för domen också som refererats till i andra HFL som "dömd för stöld 1843". Stort tack för hjälpen!

94
Södra Råda / Var har Bengt flyttat in ifrån?
« skrivet: 2023-05-12, 12:14 »
Hej!
Jag håller på och försöker följa Bengt Gustaf Hallin i alla hans flyttar.
1846-1847 mellanlandar han ett år i Gullspång i Södra Råda innan han flyttade vidare till Karlstad. Men var kom han inflyttande ifrån?

I bifogad bild från inflyttningslängden SE/GLA/13538/B/1 (1825-1866) är det alltså kolumnen mellan hans namn och kolumnen där det står Gullspång som jag är intresserad av. Kan någon tyda kommentaren längst till höger också?

Även i HFL SE/GLA/13538/A I/10 (1842-1847) finns en notering om var han är inflyttad från om det kan vara till hjälp. Där är det den nedersta raden och kolumnen näst längst till höger som är av intresse.

Sidor: [1]