ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Irene Johansson

Sidor: [1] 2 3 ... 7
1
Säter / SV: Hjälp med texttydning i bouppteckning
« skrivet: 2022-05-14, 17:12 »
Förslag


Bakugn


bottnar
2
Billinge / SV: Vigsel i Billinge CI:1 (1646-1721) s.160
« skrivet: 2021-09-02, 08:06 »

Anno1690.
1.Sönd. i faste trolovfdis Ola Jepss och Kistena swendsdåtter
från Prästegard. Wies /: näst Guds heilp :/
4. Dagh Paska ditto, fasit DEUs

3
Sånga / SV: Bouppteckning Svartsjö
« skrivet: 2021-08-28, 15:28 »
En Prospect af Svartsjö Slott
måLad af Herr Slott Inspectoren


4
Undenäs / SV: Undenäs (R) C:3 (1736-1771) Bild 168 / sid 339
« skrivet: 2021-08-26, 10:51 »

4:to Inga andra, än Sochnens fattiga, effter lag, eller de
som komma att stå på denna listan, få understå sig at
gå ikring, och beiära allmosor i Sochnen; däremot böra
Sochnens Jinwånner, effter råd och ämne, icke undan-
draga sig, att meddla de rätta Sochnens Torfftiga, och
bryta den hungriga sitt bröd, wäl wetande at det ådra-
ger wälsignelse, och är effter Konungens Befallning.


5
Linderås / SV: Linderås
« skrivet: 2021-08-24, 12:14 »

d. 24 Janu. hr Jonas felleri lilla dotter född, och Christ:d d. 1 febr.
fadrar
Jöns Pers. i Hössiö
Arendatoren Johan Ring
Jöns Lång i Hössiö
Daniel Lång i Kulla
Jungfru Anna Marija Strömfelt
Jungfru Märta Sölfwer Sperre
pig Inger i Hössiö
pig Kirstin i Hössiö

6

Min tolkning

Haffuer Ehrborne acht och Wellwisse Mand,
Daniell Leppin Raad och Handelsmand, her
i Festningen foraerit till Kircken, effter
Regenshabens formelding,


Pendinge 12 dr (daler) 16 fra (fyrkar?)


7
Himmeta / SV: Himmeta (U) C:2 (1739-1774) bild 269.
« skrivet: 2020-12-03, 09:46 »Begrofs afskedade Rytt. Eric Stickling
Född 1714 i Norrberke och Hughova
Fadr. Per Ersson modr Kerstina Larsd:r
döpt. Lärt Läsa. 20 år gl. gifte sig med
afl. h:o Kerstin Jacobsd:r med henne
haft barn 5 barn 2 Söner Lefwa 3 döttrar,
1 död. Blef ryttare för Sticklinge 1735
warit med i Finska och Pommerska Krigen
fången och tjent i Preussen. Blef Enckling
1763. gift 2 g. 1764 med sin efterlemnade
Encka Kerstin Ersd:r utan barn. Lefwernet
stilla Sjukdomen Lungsot dödde Kl 9 om
aftonen. Lefwat 55 år.


Hälsningar
Irene

8
Visingsö / SV: Födelse Kristina Strandberg
« skrivet: 2020-10-16, 15:30 »

Förslag


i Kumblaby den quin folcks Personen
är belägratt at en Skola Pärsson Jonas
Olai benämnd och hennes Namn är
Rangel Jonsdotter Christnades


Hälsningar
Irene


9
Skrivfelsnisse var framme igen!
Ang. Klipp 1: det står att hon begrovs den 17 och inget annat.
Ack ja, fel blir det lätt!


Hälsningar
Irene

10

Klipp 1
Pastoris moder hustru Catharina anders:dr dödde, effter rätt wackert fört lefwerne och en swår
utstånden sjukd. d 7 Aprilis och begrofz d. 7 ej. aetas 73 åhr

Klipp 2
Catharina filia carissima Nikoli Falcks Pastoris mortua die 4 Decembris hora Tertia promeridiana
( = Catharia pastor Nikoli Falcks kära dotter dog den 4 december kl 3 på eftermiddagen)


Hälsningar
Irene

11Dito Begrofz H. Elin Hansdotter i Sörmans Torpet på Ulfsta ägorna,
nat. in Heed S:n och Sörtulinge by, af ährl. föräldrar 1628; då hon
war 11 åhr miste hon sin mor, och alt der ifrån war hon hoos sin
morbroder i S. Tulinge torpet in till sitt 35 ålders åhr då hon gaf
sig i ächtenskap med en Hammarsmed i be:te Sochn, och Bäck by
lefde med honom i 11 åhr aflat tillsamman 3 barn, Sönner som
alla lefwa. Ifrån Heed kom hon hijt i församlingen till sin son Johan
Larson 2 åhr i höstas sedan warit änka i 20 åhr, Siuknade d. 20
Martii nästleden i frossan, der effter begynt swälla och slapp frossan,
fåendes sedan håll och sting, Beredde sig till döden igenom den h.
natwardsens brukande, led af d. 10 Maij. lefwat här i werlden 65 åhr
ligger begrafwen straxt bred wijd den föregående lijksta


Hälsningar
Irene


12
Västerlövsta / SV: C:2 1725-1771 bild 231 (riksarkivet)
« skrivet: 2020-10-13, 19:48 »
N.B. Det står den 16 hujus (inte 6) - ber om ursäkt för denna miss.
Mvh
Irene


13
Västerlövsta / SV: C:2 1725-1771 bild 231 (riksarkivet)
« skrivet: 2020-10-13, 18:46 »
Lars begrovs den 21 december på Tomasmäss (Die S. Ap. Thomae)

...och afled sidstl. Torsdag d. 6 hujus wid dagssätningen ( = solnedgång, skymning).

...född år 1687 i April uti Clasbo och Enåkers Sochn


Hälsningar
Irene14
Räpplinge / SV: Födelse Räpplinge 1674
« skrivet: 2020-09-26, 14:09 »d. 6 Februarij, döptes hemma uthi Nödfall
på Slottet wår Nykomne Wachtmesters
Essbiörns Swenssons Piltebarn och kallades
Swen.


Hälsningar
Irene


15
Dagstorp / SV: Supplik 1757
« skrivet: 2020-09-26, 10:17 »

Förslag
[size=0pt]"nyttja samma huus, eller ok med döden afgå, så at thet blifwer städjefalt; så tyckes tienligast och bäst wara, at Klockaren, eller han som innehafwer Klockaren-Lägenheten, får mehrberdz Kyrckiohus, framför någon annan, enligit then af Kyrckioherden Hillanders bifogade Resol. Af th. 6 oct. 1751, nyttja[/size][size=0pt][/color] och bruka, emot Kärsmål och årl. Ränta til Kyrckan. Fört:n Högwälborne herr Baron, Fältmarskallck, Landshöfding och öfwerCommendant, samt herrens, Riddarens och Commendeurens af Kongl.Maijtts. orden.[/size]
[size=0pt][/color] Lund th. 25[/size]
 Maji 1757


[size=0pt][/color]Mehrberdz = merberörd?
[/size][size=0pt]Städjefalt, se SAOB https://www.saob.se/artikel/?seek=st%C3%A4djefal&pz=2#U_S13799_153385[/size]

Hälsningar
Irene
P.S. Beklagar all programmeringstext som följer med i texten, det är en stor svaghet i detta program, tyvärr. D.S.

16

Hej!


Soldatnamnet Bryt fanns (se Centrala Soldatregistret http://soldat.elektronikhuset.it/search.sv.aspx), men här är det ju fråga om en båtsman. Om du tittar i den tidigare eller senare rullan finns båtsmannen kansk med där och namnet framgår tydligare. Hade jag varit mer van vid att läsa denna handstil hade det nog gått att tolka med större säkerhet, som du ser har jag skrivit ett frågetecken p g a min osäkerhet.

ch blir inte en egen bokstav, men uttalas förstås som k, jmf Michael t ex; det är bara en fråga om hur skrivaren väljer att stava namnet.

Hälsningar
Irene

17


104o  Hans Pärsson Lustig104f   Kiälbiör Ohlson Arnö105o  Anders Anderson Orre105f   Olof Persson Ahl106o Erich Hansson Ellg106f   Jörn Jöns. Bryt(?)107o  Per Olofsson Sijk107f   Per.Nilsson Lind108o  Joen Johansson Norman108f  Johan Mårtenson Pihl109o  Swen Olofsson Lärkia109f   Lars Persson Söder110o  Olof Ström110f   Nills  Persson Wijk111o  Erich Dahl111f  Olof Erichsson Norberg
112o  Olof Joensson Berg
112f  Olof Håkansson Sund113o Erich Krus113f  Anders Anderson Nyman114o Johan Gudmunsson Stake114f  Matz Michelsson Loo115o Mats Dahlkarl115f Per Hansson Udd116o  Anders Olofsson Åhman116f  Lars Pärsson Hammar117o  Hans Gullehsson Frijsk117f   Tyris Ingman118o  Olof Ersson Ring118f  Matz Mårtenson Snäll119o  Mårten Joensson Sund119f  Hans Joensson Abbår
Hälsningar Irene
P.S.Jag kopierade din text, vilket tyvärr ledde till att texten kommer i en följd i det här programmet. Hoppas det går att tyda ändål D.S.[/size][/color]

[/size]SVARA
  • [/size]PRENUMERERA
  • [/size]MARKERA SOM OLÄST
  • [/size]SKRIV

18
02) Militära rullor / SV: Båtsmansrullor 1710-1714
« skrivet: 2020-09-22, 14:11 »1. af hustrun sänt 1 Ski(o?)rta


2. Föd i Upland 43 åhr gl.


3. i Calmare Lähn


Hälsningar
Irene

19
Faddrarna ärBengt i Bovijken
Lars i Uggeltorp
Marta Länk
H[ust]ro Ingiärdh i Igelstad


Hälsningar
Irene


20

ålder doms krämpor


Hälsningar
Irene


21
03) Brev m. m. - 1600-talet / SV: Riksregistraturet 1663
« skrivet: 2019-10-06, 09:15 »

Min tolkning


Lilla torpet eller 1/4 hemmanet Stackeboda i Lilla Skedevi socken, Ulfsunds län (= Kungsörs län).


Hälsningar
Irene


23
Förslag


Anno 1690 d. 25 Maij Dom Rogate döpt(?) ett(?) barn födt d. 20 dito
tillhörte Willem Söfrenson uthi Söfvestadh, dess Moder hette Metta Håckans dter,
Christnadess hanna, dess faddrar Jöns Söfrenss uthi årsiö, Mons Bondeson,
Jsaack Knutzon och Anna Jöns Nilss


Dotterns namn är alltså hanna = Hanna.

Hälsningar
Irene


24

Min tolkning


År 1830 den 14 Augustii blef Laga Bouptekning
förrättad efter afl:ne Andreas Andersson i Sör
Nafverstad, som med döden afled den 15 Junii
sistl:ne och efterlemnat Hustrun Anna Britta
Johannesdotter med en underårig Gosse Zacka-
rias 3/4 år gammal. För att bevaka den O-
myndiges rätt var Anders Mattinson i Kette-
röd närvarande - Ägendomen värderades
af N: M: Mickel Hansson i Torp och
Hans Nilsson i Skackestad och upteknades
som följer:Hälsningar
Irene

25

Förslag


försträckt


ren wagten


Hälsningar
Irene


26
Tack för inlägget Eva! Jag har sett här på forumet att du är kunnig på Skåne,
så det stämmer sannolikt vad du skriver. (Såg också någonstans på nätet
att någon skrivit Gårarp/Gärarp om samma plats, kanske har det funnits en
vokalförskjutning längre tillbaka. Eller också är det så enkelt att prästen råkade
skriva det diakritiska tecknet för ä i stället för å.)

Vänliga hälsningar
Irene
27
Hej igen, Kennet!

Jag tror att stället som är angivet efter dopvittnena
finns i Bosjöklosters socken, eftersom prästen inte angivit
något annat. Eftersom jag inte är van vid prästens hand-
stil, kan jag självklart gjort en felaktig tolkning. Jag skum-
made lite i födelseboken för att se om faddrarna förekom
på något annat barn, men kunde inte hitta det (vilken man
kanske gör om man är mer noggrann). Det var nog ogenom-
tänkt av mig att delge den transkriptionen jag kom fram
till, innan jag kollade upp orten bättre - nu är jag rädd att
jag bara rört till det för dig. Ber om överseende! Men säkert
kommer problemet att lösa sig!


Vänliga hälsningar
Irene

28
Det kan det naturligtvis ha. Tyvärr är jag helt okunnig om Skånes församlingar,
men det fanns en församling som hette Gärarp som var delad mellan Tosterup
och Bollerup.


Ställ frågan på Anbytarforum under landskap/socken, där finns det säkert många
kännare av Skåne. Det reder säkert ut sig efter lite sökande.


Vänliga hälsningar
Irene
29
Solberga / SV: Solberga C:2 (1694-1746)
« skrivet: 2019-09-10, 17:18 »

24 dito (november) Peder Erlandssons Son på Löffönn och
Johan Swartes twende barn.


Hälsningar
Irene


30

gärarp


Hälsningar
Irene


31
Östra Torsås / SV: Östra Torsås C:8 (1895-1934) s. 171
« skrivet: 2019-09-10, 12:02 »

Inga


Karin hade alltså inga faddrar.Hälsningar
Irene


32
Gladsax / SV: Anders Bengtsson 1756-01-26
« skrivet: 2019-09-09, 14:12 »

Fredagen d 30 Jan. Bengt Nils Son anders af gladsax
född d. 26 Jan. af Modren Jngar hansdotter och buren
af Agda Christoffters från Gröstorp Fadr. Nils Jönsson,
Pär Olsson etc.


Hälsningar
Irene


33
Arbrå / SV: Arbrå bouppteckning
« skrivet: 2019-08-28, 16:53 »

Lite till...


År 1761 d. 27 Nowember afstod ännckan Hust Karen Pärsdotter
sitt rätta börede hemman N. 1 i Offerberg ock Unnderswiks Sockn
12 öre och 13 runstycken i skatt till sinn Måg Olof Olofson Emot
then kiöpeskilling som på hwar del upförd warder, tå och skiftades
Efter upteckningen som skede d. 5 Nowenb 1756 effter Hustru
Karens afledne Man Olof Jons och Byttes både den fasta och lösa
Egendomen Emellan Hustru Karen dess barn som är Olof Olofzsons
hustru brita olofzdotter och dess yngre dotter Pigan gartri olofzdotter
och dess förmyndare Hans Olofson i Kiyrkiobyn närwarande, och
skiftades i Tredellar och modren bekom sin fördehl, och först, före-
togs afhandlingen om hemmanet med husgerådz Saker som Olof
Olofsson kommer at betahla som följer


Hälsningar
Irene


34
Klockrike / SV: Brickstad
« skrivet: 2019-08-26, 09:41 »

Mitt förslag


Nils ochh. d:n Johan d:n Carin p lisken
(Nils och hustru, drängen Johan, dottern Carin pigan Lisken)


De olika kolumnernas rubriker, se tryckt sida 7375.


Hälsningar
Irene


35
Rödön / SV: Rödön C:3 (1751-1819) bild 229 / sida 411
« skrivet: 2019-08-23, 05:14 »
Hej!


Du kan inte tyda det bättre i framtiden, för du läste rätt och jag läste fel.
Det står Nils Pehrsson - inte Petersson (så kan det gå när man har
för bråttom!). Jag kontrollerade patronymikonet i husförhörslängden
Rödön AI:4, sid 56 och där står det också mycket riktigt Nils Pehrsson.


Så du gör alldeles rätt: noggrannhet är A och O när det gäller tolkning
av gammal handstil!


Trevlig helg!


Irene
36
Rödön / SV: Rödön C:3 (1751-1819) bild 229 / sida 411
« skrivet: 2019-08-22, 19:01 »

Rödögården


Landbonden Nils Petersson
Helena Jonsdott(e)r     43 år


Johan


Minister Adjunkt Pehr Gerdlund Dragon Ekroth,
Anders Pehrsson i Silje Olof Andersson


Fru Capitainskan Maria Ch. Granbom. Olof
Carlssons Änka frå Nygården. Pig Cherstin
Jonsdotter


Hälsningar
Irene


37
Odarslöv / SV: Bengta Persdotter född 1756-09-27
« skrivet: 2019-08-22, 14:13 »
Jag står nog fast vid att det står Jönsdotter i födelsenotisen.


Vidare forskning ska säkert ge de svar du söker.


Vänliga hälsningar
Irene

38
Odarslöv / SV: Bengta Persdotter född 1756-09-27
« skrivet: 2019-08-22, 08:33 »

Jag tolkar föräldrarnas namn som du, men dotterns namn är
Beretha.


Hälsningar
Irene


39
Odarslöv / SV: Ola Nilsson född 1751-11-24
« skrivet: 2019-08-22, 08:23 »

Ja.


Hälsningar
Irene

40
Brunneby / SV: Läshjälp dödboken för Brunneby
« skrivet: 2019-08-21, 10:50 »

And. Magnus Söderqvist Murmäst. Magni Söderqvists
och Hust Lotta Persdotters i Sörby son. född 1787
d. 7 Sept. snäll murare, war i tjänst i Tecktö P. gd.,
hämtades sjuk til Föräldrarne, war beskedel.
Bröst
Feber


P. gd. = Präst/Prostgård


snäll, se SAOB https://www.saob.se/artikel/?seek=sn%C3%A4ll&pz=1


Hälsningar
Irene

41
Räng / SV: Jöns född 1741-12-20
« skrivet: 2019-08-19, 13:43 »
Mantalslängder Räng
1744
Hindrich Andersson H[ustru] Anna
Pär Jönss[on] (dräng) p[iga] Boel
1745
Hindrick Andersson h[ustru]
dr[äng] Jöran Jönsson P[iga] Boel
1746
Hendrik h[ustru] d[räng] Jöran Jönss[on]


Inga barn är noterade, sannolikt för att de inte
hade några barn som uppnått mantalsskrivnings-
åldern 15 år.


Hälsningar
Irene


42
Räng / SV: Jöns född 1741-12-20
« skrivet: 2019-08-19, 08:36 »

hendrik


Hälsningar
Irene

43
Södra Ving / SV: Bengt i Arnabo
« skrivet: 2019-08-18, 20:23 »

Litet tillägg


d. 18 aprilis änkan hustru Karin i arnabo 55 åhr.


Hälsningar
Irene


44
Hej Magnus!


Det är en vanlig åkomma bland släktforskare att det "slinter" ;-)
- många namn att hålla reda på...


Faddrarna du frågar efter är
Börge i Vgglekär (Ugglekärr), och hust. Jngiär i hamnare (Hamnaryd)


Jag kan inte se att det finns något Ugglekärr i Norra Solberga,
men det finns ett Ugglekärr i Frödinge församling.


Hälsningar
Irene


45

Sonen heter Nilz (fadern heter Hans).


Faddern hustru Karin i Gurbruhult = sannolikt Gullbrohult (Nässjö socken)


Barnet har en fadder från Nässjö: Joen Andersson i Hultarp och Nässiö Sockn
varför det inte är ologisk med ytterligare faddrar från den socknen.


Hälsningar
Irene
46

d. 26 aprill dödde Olof Andersson i diecknatorp född 1687,
uti Hiulsiö by och Sochn fadren Anders Swänsson, modren
Karen Ersdotter, hemma 14 åhr kom til sin Broder Lars
Andersson wid gränshyttan 6 åhr, sedan til Nya gränshyttan
Mats Joesson 3, sedan Biörksiön 1 åhr, gift på sitt 30 åhr
med Chiersten olsdotter från dieknatorp, hafft tilhopa 6 Barn,
bese d. 22 okto(ber) 1752 änkling ½ åhr d. 1 Maji 1753
trädde 2:dra resan i äcktenskap med Karen Ersdoter ifrån
fogdehyttan, Siuk 7 dygn af Bröstwärk begrofz d. 5 Maji
åldren 67 åhr.


Noteringarna med nummer skulle jag tro står för de psalmer
som sjöngs vid begravningsakten (från "Den svenska psalm-
boken 1695" också kallad den "karolinska psalmboken")
N:o 266:6, 288:7, 410:16,

Hälsningar
Irene


47
Skinnskatteberg / SV: Skinnskatteberg AI:5b bild 39 sid 29
« skrivet: 2019-08-09, 08:53 »

Hej Ted!


Jag glömde att förklara varför jag angav Baggström. Det beror på att när man slår
i husförhörslängden finner man ofta det namnet i noteringarna t ex i skola hos
Baggström, går hos Baggström mm.


Så det handlar nog inte om att Giöstav är släkt med Baggström, men eftersom det
står "til Baggstr." verkar ju Giöstav ha flyttat till honom.


Skulle tro att de som forskat på församlingen känner till detta.


Vänliga hälsningar
Irene

48
Hed / SV: Hed (U) F:2 (1758-1788) Bild 48
« skrivet: 2019-08-08, 13:57 »

Mitt förslag


Begrofs Bruksbetienten och Fiskaren Jacob Riddarsporre ifrån Sundet.
Född åhr 1700 d: 25 Julii vid Schillå Hytta uti Schinskatteberg. Fadren
war derstädes Fiskare benämbd Jacob  Riddarspore Michelsson och
Modren Hustr. Clara Andersdotter. döpter och Enfaldeligen underwister
i Sin Christendoms Kunskap. Wistats hemma til åhr 1714 då han begaf
sig i Militarisk tienst vid de obeständige Regementer; och wistades derwid
till åhr 1722 då Han antog tienst hos Afl:e Herr Öferste Lieutenanten välborne
Herr Petter Schönström. Tiente på det stället til åhr 1727 då Han trädde i
Ägtenskap med Sin effterlemnade K. Hustru, ärliga och dygdesamma Hustru
Brita Andersdotter. Aflat til sammans 3 Söner och 2 döttrar, hwaraf en Son är
döder. Dess algemena lefwerne är bekant för Ärligit och Beskedeligit. Siuknade
d. 25 Maji af Bröstvärck, håll och sting. Lät d. 4 Junii Sig bespisa med Herrans
Heliga nattward och trösta af Herrans Heliga ord, och upmuntra til Christelig
beredelse emot döden. Och uthärdade så under trogna böner och Suckar til d. 7
Junii då han stilla och Sacktmodelingen afsomnade. Sedan han lefwat in emot 66 åhr.


Hälsningar
Irene

49
Skinnskatteberg / SV: Skinnskatteberg AI:5b bild 39 sid 29
« skrivet: 2019-08-08, 08:52 »

"till Baggstr."


Ev kan förkortningen står för hammarsmedsmästaren Hans Hansson Baggström,
se Internet https://genvagar.nu/show.asp?PersonId=507391


Men jag är inte det minsta insatt i församlingen, så det får de ta med en stor nypa
salt.


Vänliga hälsningar
Irene


50
Skinnskatteberg / SV: Skinnskatteberg F:1 b.68/s.127
« skrivet: 2019-08-08, 08:03 »

Lite komplement


Sara Erichsdotter i Långwiken, född i Römyra 1652 vti Octob. Fadren Erich Pålsson.
Modren Margareta Larsd:r, döpt. kunde läsa i book, gifft på sit 30 åhr med första
mannen Jan Larsson i Östra Darsbo, hafft tilhopa 4 gåssar och 1 dotter af dem 2 söner
lefwande. Warit tilsammans vti 8 åhr och 8 åhrända, gifft andra g. med Anders Persson
ifrån Vestanfors hvilken 1719 begav sig i Cronans tienst under 1 fins(k)t Dragon Regementet
blef änka andra g. 1721. Warit stadigt in till sin död i Långwiken och fört en stilla wandel,
älskat g[udz](?) ord och brukat med andacht den h. natwarden. Merendels sängliggande i 2 åhr
af ålderdoms swagheter. död d. 4 nov.


87 åhr 5 weckor.


begrofs Dom. 24 Trinit.


Hälsningar
Irene

51

3:de Bönedagen Torparen Per Jons. son i Slagesnäs
nom. Jon föd d. 28


Hälsningar
Irene


52

Det står nog "...begrafven vedh Choordören."


Hälsningar
Irene


53
01) Latinska ord A - V / SV: inter apostolis
« skrivet: 2019-07-31, 10:34 »
apostolis = tillsammans
apostolos = apostlar


Jag har själv inte stött på uttrycket, men jag tycker din härledning
och slutsats verkar plausibel.


Vänliga hälsningar
Irene

54
01) Latinska ord A - V / SV: inter apostolis
« skrivet: 2019-07-31, 08:06 »

I din text står det "inter apostolis" resp "inter apostolos" (i eller o på slutet) - jag vet inte vilket som är det korrekta. Men söker man på Google får man upp att "inter apostolis" = "bland, tillsammans". Stämmer det, så ger det, enligt vad jag kan se, ledning till en mer logisk förklaring av texten.


Hälsningar
Irene

55"Lars Hansson ifrån Skylåhn födder uti Silbo A[nn]o 1626 af ährl. föräldrar.
horum cura renatus aqua & Spiritu, wäl uptuchtader, kunnat läsa i book,
städse warit hemma hos föräldrarna til åhr 1649, då han kom i Echtenskap
medh sin Sahl. hustru Karin Månsdotter med henne wäl sammanlefwat och
aflat 5 barn, en Son och 4 dottrar, warit i tienst hoos Sahl. h[err]e Simon
Funck alt sedan han blef gifft och alt framgint, såsom ock samma hoos den
Sahl. herns Söner. stält sig wäl, siuk blef han Andreae  tijd blef död d. 16
Januarii, när han lefwat 72 åhr."


Hälsningar
Irene

56

Urshult


Hälsningar
Irene

57

Urshult

Hälsningar
Irene

58
Urshult

Hälsningar
Irene

59

Med viss reservation


Åhr 1763 den 18 Aprilis förrättades laga Upteckning
effter aflidna Hustrunn Ingar Andersdotter i Wallby,
som derstädes effter sig lämnat äncklingen Skatte
Rusthållaren Pehr Jsakson med 4 st. Barn och them
emellan Bröstarfwingar, 1. Sonen Lars 14 åhr gl.
2. äldsta doteren Boël 12 åhr emot …? , 3e dito Hanna
10 åhr om Michaelis tid. 4. nest yngsta doteren Ellna
6 åhr nu sidstl. febr. Månad, å dessa omyndigas Wädjand,
att deras Rätt bewaka äro ombuden Moder Broderen
Rushållaren Lars Andersson i byen boende ock den dödes
…? Syskone Barn Rusthållaren samt drängen Jeppe
Persson i thenne Steninga By, jemte them Skattehemmans-
åboen Jöns Mattson har den döda 6 Syskona Barn i
hemmingdynge…


Hälsningar
Irene
60
Karlshamn / SV: Begravning
« skrivet: 2019-07-12, 13:19 »

Skulle tro att förkortningen står för


dahlers jorden


Längre fram i dödboken fr o m ca 1760 noteras återkommande i vilken dalersjord man
är begraven (man betalade tydligen olika belopp (daler) för vilken del av kyrkogården
skulle ha sin gravplats.) Sedan finns det ju de som inte hade råd att betala och de begravdes
i fattigjorden.


Hälsningar
Irene

61

f. Jöns Nilsson
m. Stina Larsdotter
i lilla Bystad.


m. Corporal Peter Holmgren.
m. Johan Olofsson i Bentorp.
h. Ingeborg Håkansdotter i stor Bystad.
h. Maria Larsdotter ibid.


Hälsningar
Irene


62
Stora Kopparberg / SV: Läshjälp önskas - Märta Serafia
« skrivet: 2019-07-11, 07:58 »

D[otte]r Märta Serafia
Märta Serafias oäkta dotter Sigrid Ingeborg


H[ustr]u Brita Ersdotter dör 15/3 92


Johan Johansson vigs med
H[ustr]u Johanna Sofia Jansson 2/8 94


Det senaste barnet i denna husförhörslängd är fött 1885, så alla
barnen här torde tillhöra Johan ohh Brita. Dock kan Johan senare
fått barn med Johanna Sofia, vilket senare husförhörslängder borde
utvisa.


Hälsningar
Irene63
Uddevalla / SV: Uddevalla (O) C:1 (1700-1720) Bild 91 / sid 103
« skrivet: 2019-07-06, 10:24 »

Tohre Jngelsson och hustru Erichzdotter öfre Brecke Börta


Dotter heter alltså Börta, inte Brita.


Hälsningar
Irene


64

Question 1
Unge Bergzmannen Lars Andersson...
Unge = Young (not "under")


Question 2
Älfhyttan (= modern spelling: Älvhyttan)


Question 3
Dalkarshyttan (= modern spelling: Dalkarlshyttan)


Kind regards,
Irene


65
Skärstad / SV: Läshjälp Skärstad Födelse o dopbok 1774
« skrivet: 2019-04-10, 14:08 »

Barn födde år 1774.
Siggarp 6 9
Marit
B. Per Lars.   H. Catharina Andersdr
B. Per Pers. i Siggarp   H. Marit Andersd. i Katteberg
B. Nils Johanss. i Hof N[orr]g[årde)n   H. Maria Nilsd. i Siggarp
dr. Johan Nilss. i Stackeryd   P. Stina Nilsdr i Stackeryd
dr. Lars Jönss i Stickelösa


Hälsningar
Irene


66
Så tolkar även jag det. Den typen av notering brukar
förhålla sig till mannen = husfadern. (Annars hade
det nog stått svärmoder.)


Hälsningar
Irene


67
Sala landsförsamling / SV: Vad dog Anna av
« skrivet: 2019-04-10, 05:32 »

Förslag


Wådelig händelse genom öfwer
kommen het wört


Hälsningar
Irene


Vådelig händelse genom överkommen

68
4.
Truls Svensson 49     notering: abs[ens]
h. Hanna 36
Son Swen 14
mod. Anna 88 död    notering: sängliggande.

Siffrorna efter personerna är placerade i kolumnen för Åld[e]r.

Hälsningar
Irene


69Modern heter Hanna.


Vad jag förstår står familjen noterad i Ravlunda
husförhörslängd AI:1 sidan 418.


Hälsningar
Irene

70
Fiskar Truls …


Hälsningar
Irene

71
Stenbrohult / SV: Bengt Thorstensson i Stenbrohult
« skrivet: 2019-04-02, 08:44 »

"Förre hemans bruk. Bengt Torstensson i Besterås
född d. 13 febr 1737 i Moen fadr. Torsten Bengtsson
modr. Kerstin Esbjörnsdr flyttade vid 8 års ålder med
sine föräldrar _ Vistades hema i Föräldranes hus till
dess han var 30 år gl. då han blef sin egen och ingick
1 ägtenskap med då Pigan Elisabeth Frostens Dr i
Regnhult _ lefvat med henne 17 år, haft 8 Barn hvaraf
en son och dotter lefva. Var Enkoman 2 år _  gifte sig
sedan med Pigan Elin Nils dr i Agnhult _ Lefde med
henne 30 år _ haft en son som lefver _ bodt all sin tid
i Besterås _ Varit en ärlig, arbetsam och Gudfrucktig
Man _ blef sjuk d. 1 April af Bröstfeber. Comunicerade
den 5(?)e dog den 6 kl. 11 f.m. 77 år"


Hälsningar
Irene
72

"den 26 Dec[em]b. Bänct Kälma[n]s k[allas] Maria
Erik Anderso[n] i Häggeby Johan Anderso[n] ibid
Mårten Ers hust i Häggeby Kerste[n] Ers dot. i
Kilkellan"


Hälsningar
Irene


73
Strängnäs / SV: Morgongåva i Strängnäs 1772 E1:1, Bild 88
« skrivet: 2019-04-01, 06:42 »
God morgon Anette!


Det är långt ifrån alltid som morgongåvan står noterad
i vigselboken. Är själv inte insatt i det praktiska och
juridiska kring morgongåva, tyvärr, men hittade detta
på Internet, som bidrar lite till klargörande av densamma"Morgongåvan
1920 utmönstrades morgongåvan ur svensk rätt. Begreppet har forngermanskt ursprung. Alla
svenska landslagar innehåller mer eller mindre utförliga bestämmelser om morgongåva, som var
lagstadgad. Morgongåvan tillföll hustru först vid mannens frånfälle och utgick i fast och lös egendom.
Om morgongåva inte givits hade änkan rätt till bestämt belopp ur det oskiftade boet. På hennes lott
skulle alltså utöver giftorätten 1/3 av det gemensamma boet läggas 3 marker av mannens lott enligt
VL och DL. Gåvan hade alltså karaktären av kvinnans enskilda egendom som under äktenskapet
förvaltades av mannen. Det var en form av änkeförsörjning som kunde ges i form av fast eller lös
egendom.
I och med morgongåvans överlämnande var den sista lagfästade handlingen i äktenskapets ingående
fullbordad."
http://www.snabber.se/files/rakarlsson/Trolovning_och_aktenskap.pdf


Vänliga hälsningar
Irene
74
Strängnäs / SV: Morgongåva i Strängnäs 1772 E1:1, Bild 88
« skrivet: 2019-03-31, 16:33 »
Borgaren och Enkoman Anders Kellström
och Pigan Catharina Jernberg wigde den
3 April af StrömwallAng. morgongåvan så "lovades hon inte bara..."
Det var ett löfte mannen gav till hustrun och som skulle
hållas (morgongåvan skulle trygga kvinnans försörjning
efter makens ev död). Här har morgongåvans storlek
också skrivits in i vigselboken och därmed finns det ett
skriftligt bevis på den.


Hälsningar
Irene75
Strängnäs / SV: Morgongåva i Strängnäs 1772 E1:1, Bild 88
« skrivet: 2019-03-31, 10:00 »

...lofwades 10 lod Silfwer och 2 lispund Koppar.


Hälsningar
Irene


76
Orsa / SV: Orsa (W) EI:1a (1672-1703) Bild 102 / sid 195. nr.20
« skrivet: 2019-03-30, 11:13 »

"Jöran Olsson i Qvarnbergh i Orssa Finnmarck.
Natus i Biusåhs. Renatus, bene educatus. Maritus
factus Ao aet. 30 fuitus[m]z(?) per Annos 50 med 10
barn vällsignadt. Denatus d. 2 Aprilis, när han lefvat …"


Natus = Född
Renatus = Döpt
bene educatus = väl uppfostrad
Maritus factus Anno aetatis 30 = Gifte sig vid 30 års ålder
fuitus[m]z(?) per Annos 50 = var (gift) med (henne) i 50 år


Ändelsen som ser ut som en liten 9 = förkortning för latinsk ändelse -us.
mz = abbreviatur (förkortning) som står för medh.


Hälsningar
Irene


77
Arbrå / SV: Olof Backström
« skrivet: 2019-03-29, 04:25 »
God morgon!


Ja, jag har ju ingen gårdskännedom, vilket många gånger är ett problem,
när man ska transkribera text. Jag fick gå efter SOFI:s sammanteckning
http://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU/bilder/_s1xx001/508220b1.htm
och där fanns en gård "Hastes", men jag tyckte själv att H:et var för brett.
"flesta"är ett bättre tolkningsalternativ; "svängen" på s:et kan också
tolkas som ett diakritiskt tecken och i så fall blir det "flästa". Jag är inte
helt nöjd med att tolka första bokstaven som f, men texten verkar vara
skriven rätt snabbt. Sedan är det många gånger besvärligt att avgöra om
sista bokstäven är e eller a.


Ang. meningen med "Lim" så är det väl helt enkelt så mäster Olof själv står
för kostnaden av det lim som behövs för tillverkningen av predikstolen.


Hoppas du känner dig nöjd nu! ;)


Vänliga hälsningar
Irene

78
Arbrå / SV: Olof Backström
« skrivet: 2019-03-28, 09:32 »

"Utdrag af Protocollet hållet i Allmen Socknstämma
i Arbrå, 1782 d. 25 p[ost] Tr[initatis]


Förestälte Pastor nödwendigheten af en ny Predikstols
upbyggande sedan af Kyrknes handlingar befants, at
den g[amla] stådt 128 år, och war nu bofällig. Kyrkan
eger råd der til. och Församlingen lärer icke eller un-
draga sig at hielpa til i alt hwad thet kan ankomma.
Socknen eger jemwäl innom sig en skickelig man,
Snickaren Mäster Olof Backström, hwilken icke allenast
eger alla de erforderliga egenskaper, som til et sådant
arbete hörer, utan ock skaffat sig wederhäftiga män,
som gå i borgen för arbets duglighet. Församlingen
tog detta Förslag i behörigt öfwerwägande och fant,
at sådant skulle skyndsamt werkställas. då Frågan blef
o arbets lön, swarade Mäster Backström, sig icke kunna
för mindre detta til alla delar fulgöra än för 2000 daler
kopparmynt eller 111 Riksdaler 5 skilling 4 rundstycken
samt 1 Enkelt och 1 dubbelt Bräde af hwarje hemmans
rök, hwilka han utfeste sig wilja hos dem sielfwe utwälja.
Lim förbant sig seilf wilja hålla under samma Summa,
och ej begära mera, så frramt det icke skulle fordras
något Jern och några dagserken wid Predikstolens
upsättjande i Kyrkan. hwad arbetslönen angeck, så blef
den befallen både af Pastor och Församlingen: lika
ledes bräder. Jblan som det skulle falla Församlingen
olägligt at förskaffa honom kost på arbets-stället, så
föreslogs, om icke Kyrkan, som eger Penningeförråd,
kunde gå i förskott för den Summa som utgår til
kosthållningen, hwilket blef bejakadt.
På Förs. wägnar:
Ol. Högman
Jon Svensson, i Haga
And. Karlsson, i Haste.
Kyrkowärdar.
Anno 1783 d. 21 Julii Dessein til Nya Predikstolen
i Arbrå underskrifwit och gillat i Stock. af Kongl.
Öfwer Jntendents Contoiret d. 15 Julii 1783.
Carl fr. Adelcrants
Ol. Sam Tempelman.


verte" (latin; vänd)


Bofällig, se SAOB https://www.saob.se/artikel/?unik=B_3521-0243.09hr&pz=3


Hälsningar
Irene
79

warit här på Års-
tjenst såsom släp-
arbetare och före-
hållit sig wäl.


Hälsningar
Irene


80
Arbrå / SV: Olof Backström
« skrivet: 2019-03-25, 05:24 »
Ja, det här med mynt är inte lätt och jag är sannerligen ingen
expert på det samma. Jag tog hjälp av Wikipedia och kom fram
till följande https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdaler#Riksdaler_1776%E2%80%931829


I sockenstämmoprotokollet står det
2000 daler kopparmynt eller 511 Riksdaler 5 skilling 4 rundstycken


Vad jag förstår är det riksdaler banco; riksdaler riksgäld infördes
1789.


Hälsningar
Irene

81
Garpenberg / SV: A:1a - bild 16 - sid 141
« skrivet: 2019-03-24, 16:16 »
Det här är ett försök till tolkning


En av kolumnerna har rubriken "Ps[almi] Paenitent".
(Det står egentligen den grekiska bokstaven för Ps
och ligaturen ae, men jag vet inte hur man skriver
dem här.) Vilket jag tror står för "Botgöringspsalmer".


"NB.
tardi PS(grekiska bokstaven) securi."


Vilket jag tror betyder ungefär: "tröga med (att lära
sig) de lättsjungna psalmerna".


Hälsningar
Irene

82
Sankt Nikolai (Storkyrkoförsamlingen) / SV: Utflyttning med ?
« skrivet: 2019-03-24, 14:26 »

med H. (= med Hustru)


Hälsningar
Irene


83
Alingsås / SV: Lena (P) E:3 (1762-1850) Bild 11
« skrivet: 2019-03-24, 12:45 »

dräng från Tega


Jag har ingen lokalkännedom här. Det finns Tega i Ytterby församling
, men det är kanske långsökt...


Hälsningar
Irene
84
Arbrå / SV: Olof Backström
« skrivet: 2019-03-24, 10:19 »
ankom genom Högwäl. Landshöfdinge Embetets försorg
detta gillade Desseit med påminnelse om detta
arbetets skyndsamma företagande, efter Församlingens
önskan. Gefle Slott i LandsCanselliet d[e]n 19 Juli 1783.
Fr[edrik] Ad[olf] Ulr[ik] Cronstedt.
Fred[rik] Ennes.

Mäster Ol[of] Backström, arbetslön
Spisning
Målarm Hallberg
guld
Silfwer, 25 böcker
guld, 25 Böcker
Kostp[ennin]g[a]r

Då målades och förgyltes jemwäl 2:ne Numer-
Taflor, Läktaren och funten under samma accord
och med samma förlag i guld och silfwer.


Hälsningar
Irene
85
d. 2 Febr. Christnades Jonasses Son i Sonarp, född d. 30 Januari
testes Wälb[orn]a fru Tilljander, H. Caisa i Braskebo, pigor Annika
och annika i Sonarp, Annik i Fagerhult _
Hans i Fagerhult, Israel i Hultarp, Dräng. Larss Hansson i Fagerhult,
Sven i Rödamåhlen, Carl i Tofwarp.


Hälsningar
Irene


86
Östra Vingåker / SV: dopvittnen C:3 s 99
« skrivet: 2019-03-24, 08:09 »

Capitain i fransijsk tjenst Högwäb Gref[w]e August Leuvenhaupt,
Högwälb. Gref[w]e Sten Leufvenhaupt, Högwälb. Gref[w]e Fröken
Brita Eleon[ora] Leuvenhapt Högw. Fröken Amalia Leuvenhapt.


Hälsningar
Irene


87
Begiär sitt afskied, som bewilljas eft[e]r
han är miselig[e]n


Hälsningar
Irene

88

HB. Christiern och h.
d. stina, p. anna
Fru Duse dess p. Anna (notering i marginal: dag[lig] t[ie]n[are])
HB. Jon och h.


Wälb. Fru Elsa Duse Son Rustmäst. Carl Duse og. dr. Jonas
H.B. and[er]s och H. g. Jonas 2  B.
H.B. Jonas og p. anna g. Michael och H.


Hälsningar
Irene

89
Örby / SV: Läshjälp Elin Jonsdotter 1757
« skrivet: 2019-03-22, 07:56 »

Förslag


...Enckja Elin fr wek (= vik?) Kinnarumma giöra pigo tienst…


Hälsningar
Irene


90

Hej Per!


Nu har Rötter ordnat till inlägget, så det är i sin ordning!


Vänliga hälsningar
Irene

91
God eftermiddag, Per!


Tyvärr går det inte att lägga in och spara alla uppgifter,
som t ex Brott - Plats för avrättningHemort m fl. Jag
har kontakt med Rötter och hoppas problemet snart
ska vara avhjälpt.


Hälsningar
Irene
92

Hej igen Per!


Vill bara meddela att det är på gång att lägga
in alla begärda uppgifter under Faktabanken/
Avrättade, men att det ännu inte är klart p g a
tekniska problem.


Mvh
Irene

93
Hej igen själv, Per!


Fint att du såg noteringen! Det står


NB. 12 Fru Pähr Anders Mördare Ol Dahlström
grufl. dödzmål å föregående sijda.


Hoppas nu det ska ordna sig med att lägga
in all information under Avrättade här på Rötter.


Hälsningar
Irene

94

Det här tycks bli en evighetshistoria. Såg att jag missat lite text i min transkribering,
här markerat med fet stil


2. Resan Ao 1727 d. 12 Aprilis Som inföll på en Onsdag
Skrifftades och efft. mycket arbete för mig, tog Mördaren
Olof Dahlström 1700 född i gryhyttan en sold. frå Hällsingland
och Järsiö Sochn,


Irene

95

Ja, Eva, det är mycket troligt att du kom på ordet som saknades!
Tack för du gick in här med din kunskap (nu behöver jag inte
ligga vaken på nätterna längre och grubbla... ;) ).
Bästa hälsningar
Irene
96
Hej igen Per!


Det viktigaste var nog ändå att den hittades och uppmärksammades. Hoppas bara det går att få ordning på notisen på Rötters hemsida, det är ju ändå det viktigaste.


Det som avses med "staker under lemmarne eller hjul att slå med" var att dessa användes vid den grymma avrättningen för att krossa benen på den dömde (här reser han ju på sig på grund av skarprättaren tydligen inte lyckades med detta därför att nämnda föremål saknades). Om rådbråkning kan du bl a läsa på Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5dbr%C3%A5kning . Avskyvärt hur grymma straffen var som förekom förr i tiden!


Hälsningar
Irene

97
Hej Per!


Jag har precis samma problem, suck! Verkar som sidan inte
går att ladda. Ska ta kontakt med Rötter, så de löser proble-
met.


Avrättningen var ju väldigt grym och det går ju inte att bli
oberörd av densamma. Men jag tror inte det är helt vanligt
att prästen beskriver vad som händer på avrättningsplatsen,
därför tror jag denna notering är av extra historiskt intresse.


Om du vill kan vi ju ändra inlägget på avrättade så det blir du,
som står bakom den som lagt in det. Det var ju faktiskt du som
fann notisen.


Mvh
Irene Johanssson
98

Mordet och beskrivningen av avrättningen har lagt in här på Rötter under
Faktabanken/Avrättade

99
Torsås / SV: Torsås (H) C1:s.673
« skrivet: 2019-03-08, 17:00 »D. 30 Martii begrofz Nilss Andersson i Råsen,
Kyrckones Sexman och Elin Jonsdotter i Kyrcke-
boda.


Hälsningar
Irene


100
Torsås / SV: Torsås (H) C1:2 s. 441
« skrivet: 2019-03-08, 16:54 »
P.S.  Med 2 avsåg jag naturligtvis 2 advent (= 4 december 1720). D.S. :)

101
Västra Skedvi / SV: dödbok från 1749
« skrivet: 2019-03-08, 13:24 »

12 Nov
begrofz Olof JsakzSon på laksta ägor,
född 1679 i Thomassbo i Hedh Sochn
af fromma och christeliga Föräldrar.
Fadren Jsak Olsson, Modren hustro
Karin N, döpt. warit hemma, och bli-
fwit wäl upfostrad, in til thess han war
10 åhr. Sedan 7 åhr hoos sin Moder-
broder i Swansbo Hedz Sochn tå han
sedan begynte lära sig i Skräddare
Embetet therutinnan han sig så öfwat,
at han omsider är antagen til Sochn
Skräddare i denna församling. 1704
intredde han i Ecktenskap med sin
första hustro Helena Nilsdotter med
hwilken han 5 åhr sammanlefde och
2 barn, 1 Son och 1 doter tilhopa av-
lade, Som lefwer. lefde sedan 5 åhr
Ensörgande tå han sedan giffte sig
med hustro Brita Olsdoter i laksta,
med hwilken han 35 åhr samman-
lefwat med wälsignelse af 5 barn
2 Söner och 3 dötrar, af hwilka 1 Son
och 2 dotrar lefwa. uti sit lefwerne
har han warit mycket stilla och Gudz-
fruchtig, eij försummat Gudztiensten,
der han icke siuk warit. Med han döde-
liga afgång är thet så tilgångit: D. 2
Novembris näst förmiddagen, gick han
ifrå sin hewist til Skedwij; ther ifrån
han åter effter några tijmars förlopp
skulle hemgå; Men huru han tå gådt,
har han i mörckret kommit på en
willan stijg och så på galen, at han
eij Set sit hem wist. Hans anförvanter,
låto strax dagen ther effter, som de nog-
samt förmärcka kundet, thet eij woro
rätt med honom, söka effter honom ja
ock dem påfölljande men han kunde
dock eij igenfinna förrän om Söndagz
Middagen, tå folcket gick ifrå Kyrckan
igen fans han med litet lijf liggande ett
stycke ifrån Weslandaholms Krog, tijt
han och strax fördes, ther han och ½
tijma ther effter sit lijf lemnade. 70 åhr
gammal.
Testamente til kyrckan 4 daler
til the fattig ________  1 [daler) 16 [öre]


Hälsningar
Irene
102
Svärdsjö / SV: Svärdsjö (W) EI:1 (1775-1839) Bild 96
« skrivet: 2019-03-07, 13:20 »

Å Brudgumens sida
har Bruks Insp. C. J.
Bergström och i Brudens
Mäster Smeden Jon Hed-
ström skriftel. cautionerad


Hälsningar
Irene


103
Torsås / SV: Torsås (H) C1:2 s. 441
« skrivet: 2019-03-07, 09:11 »

Jag vet inte vad jag ska skylla på, annat än att
det tydligen slagit slint för mig när det gäller
den här notisen :o . För att inte ställa till med
mer oreda tar jag "min Mats ur skolan" här ;) .

God morgon!
Irene


104
Torsås / SV: Torsås (H) C1:2 s. 441
« skrivet: 2019-03-07, 07:14 »
Tack för korrigeringen C Andersson!


Noteringen avser begravningsdatum och det är 2.


Här hade jag för bråttom, ber om ursäkt!


Hälsningar
Irene

105
Torsås / SV: Torsås (H) C1:2 s. 441
« skrivet: 2019-03-06, 12:56 »

Dominica 1 Adventus NotaBene
(Dominica 1 Adventus 1720 = 27 november 1720)


Hälsningar
Irene

106
H[err] Nilss bielke till
Salsta till vnder
frijheetz millenn


Hälsningar
Irene


107
Fredsberg / SV: Fredsberg (R) C:2 (1764-1783) Bild 43 / sid 77
« skrivet: 2019-03-05, 10:54 »
Pärsson


Se hur prästen skriver Petter på samma uppslag.


Hälsningar
Irene


108

Eftersom jag inte har någon erfarenhet av prästens handstil,
får följande text läsas med viss reservation. Jag kan inte
komma på det, av mig, oklara ordet i början och det vore
av intresse att någon annan kunde fylla i det. Här kommer
mitt förslag till tolkning


1. 1727 d. 30 Januar. war iag til Norrbärke då han skulle
…? til döden d. 30 Janu(ar.) men nekade, at å nya badz
til hoff (R)ätten


2. Resan Ao 1727 d. 12 Aprilis Som inföll på en Onsdag
Skrifftades och efft. mycket arbete för mig, tog Mördaren
Olof Dahlström 1700 född i gryhyttan och Järsiö Sochn,
H. H. Nattward, fölgde uth til Rätt-Plattzen på Biörckåsen,
war dömder af Kongl. Hoff-Rätten för Man-dråpet på Bonde
Fru Pähr Andersson i Hällsiön at Rå-bråka och efft. hals-
huggning på 2 Stegel Sättias. Till Rå-bråckningen war wäl
beredd, lade sig på Sträk-bänken, men som mäster man
hade en Klubba och inga staker under lemarna el[le]r hiul
at slå med, stod dråparen upp och kom nog i förtwiflan,
willjande alt håll sig til mig, hade heml. bekännelser, och
wille dem skulle för allom uppenbaras i en en sak til ny
ransakning, som ey detta ske kunde, effter han öf[we]r et
åhr settat på Lifwet nödgades executions folket låta binda
honom och med twång lägga ho[n]o[m] neder, hwar på
iag och alla befalltee des Siäl i Jesu wåld, och halshöggz
efft. 2 Tijmers upskoff Klåck[a]n pass Ett efft[e]r middag,
och hufwud sattes på et stegel, den Såriga kroppen och et
stegel. Jesu beware oss allom från ondo. Amen.


Hälsningar
Irene


109

År 1809 den 9 aprill wart upå Begiäran Up-
teckning och wärdering öfwer den Qwarlåten-
skap Som Huzaren, i lifstiden manhaftige
Olof Ram eftter Sig lemnadt, Som på Siuk-
huset wid Eda Skans med döden Afgick den 27 nov.
sistledene, hwilkens eftterlemnade Enkia, Stina
Carlsdotter med Twenne Små omyndiga döttrar
eftterlefwa, och uppgaf Enkian husets befinteliga
förmögenhet Uti eftterskrifwene Uptecknings
ock wärderings mäns närwaro Som antecknat finns


Hälsningar
Irene


110
Arvidsjaur / SV: Arvidsjaurs HR
« skrivet: 2019-03-04, 05:31 »
Några förslag


Bild 1
linnebolster
gödselknarr(?)


Bild 2
...enär han...
...inbegifa...


Hälsningar
Irene


111
Hammerdal / SV: Hjälp att tyda text
« skrivet: 2019-03-04, 05:13 »
Pehr är född i Hallen:


Pehr
Föräldrar Lars(?) Olofsson i Hallen, Ingeborg Olofsdotter.


Hälsningar
Irene


112Anders Pärss[on] h[ustrun] Sonen Swen td. Pär


td. = tjänstedräng


Hälsningar
Irene


113
Starby / SV: Läshjälp Göta-Hovrätt avseende Daniel Hult
« skrivet: 2019-03-03, 10:35 »Herr Krögare och Giästgiffware ordninge de dato d. _ 29 Augustij 1664


Qwartermästaren Daniel Hult i Uglarp har Uplyst een Orne som i Winter
har Warit hoos hans Swijn ähr wijt och höger Örat affskurit och Riist
i Stobben.

Hälsningar
Irene

114
Undenäs / SV: Undenäs (R) AI:1 (1782-1799) Bild 77 / sid 132
« skrivet: 2019-03-03, 03:58 »

Trösslingstorp kallas också för Samfallet. Det är ett gammalt finnhemman
i Tiveden, som togs upp på 1600-talet av soldaten Jöns Hindriksson Trössling.
Se gärna mer på "Finsk invandring till Tiveden med omnejd" http://www.tivedenfinnar.se/


Hälsningar
Irene


115
Hej Inge!


Det är ju heller inte modern svenska, utan äldre svenskt domstolsspråk... :o :)
Jag tänkte på att det står: "ned ominne". Det torde nog avses vara "med ominne".
Om du händelsevis inte vet vad ominne är, se SAOB https://www.saob.se/artikel/?seek=ominne&pz=1#U_O569_243181


Vänliga hälsningar
Irene
116

Förhoppningsvis lite hjälp på traven


"Dito [15 Febrari] sakfälltes Konan Karin Jönsdotter i Askersby
hwilken ärhållit attest af Pastore i Asker, det är henne, oähta
unge d[e]n 20 förledne Junij framföd, att för lönskeläge plichta
5 daler Silfwermynt ståendes i Asker Kiörkioplicht och sedan
skrifft annammes, Men Corporalen Petter Wijbom - som ned
ominne, utan att der om gifwa tillkänna i Rätta, bortre(?), bör
således det föresatte witet 5 daler Silfwermynt plichta, så och
effter åthandehan brustit för lönskeläger med 10 daler
dito eij ansees, med mindre laga förfall han förmå att demon-
strera och saken efftersom förelagdt är, återwinna."


Hälsningar
Irene


117
Söderbärke / SV: översättning av latin
« skrivet: 2019-02-28, 16:20 »

ob furtum
Confessione
clandestina
absolutasest
1820


= På grund av stöld med bekännelse och skriftermål undfått abolution 1820.


P g a stölden har Bergsman Anders Persson förutom trolig världslig dom,
även blivit dömd till s k "Enskilt skriftermål" i kyrkan.


Hälsningar
Irene118
Yllestad / SV: Magnus Jeansson
« skrivet: 2019-02-28, 11:42 »
Min tolkning är


Johan Jonsson
Annika Måns[dotter]

boende i Spageg[ården Näs

Testes
Swen Jonsson i Kymme, Carl Andersson i Swenstorp,
dr Anders Jonsson. h. Annika Kiellin, h. Sara i Spakeg.
P. Cath. Jonsdr


Vänliga hälsningar
Irene


119
Torpa / SV: Särestad C:1(1688-1724)Bild 10/sid9 Arkiv Digital
« skrivet: 2019-02-26, 14:37 »
Eftersom jag inte har ArkivDigital utan SVAR och där finns texten på Bild 12.
Sidan skriven i bok är XIII.


Ao 1698 Pingesdag eller d. 12 Junii förärade Befalningzman
wälltt Clas Skerping i Torpa, till Säderstads Kyrkia een ritatt
Teen Kanna som innehåller så när ett Kanne rymmer


Hälsningar
Irene


120
Gästrikland / SV: Vilken socken? Vilken by?
« skrivet: 2019-02-26, 12:34 »

Soldate Enkan Lena Olofs dotter ifrån Tegeltjär, född år 1733 d. 12 Maji uti Årsunda,
af Fadren Sockenskomakaren Olof Jönsson och Modren Anna Sevens dotter. Giftade
sig 1754 med Soldaten wid Delsbo Compagnie Carl Friskopp, samt samma år flyttade
hit til Församlingen. Under sit ägtenskap haft 2:ne Barn, 1 Son, som är död, och 1
dotter som lefwer, och hwilken med all ömhet skött sin Moder på dess ålder och
under sin sjukdom. År 1757 gick hennes Man med Commenderingen til Pommern,
om hwilken, efter dess fångenskap ingen underrättelse kunnat erhållas. Med fattig-
dom och möda har hon sedan dragit sig fram, dock war sorgfällig, at lära sina Barn
Gudsfrugtan. Har nästan hela 20 åren warit plågad af andetäppa, som mer och mer
ansatte, at hon förleden Nov. måste intaga sjuksängen och efter gudelig wandel uti
65 år, 9 månader och 6 dagar, stilla afsomnade den
Test[amente] til Kyrkan 1 Riksdaler_
                    ___  Fattiga ________ 8 skilling


Hälsningar
Irene
121
Torpa / SV: Särestad C:1(1688-1724)Bild 10/sid9 Arkiv Digital
« skrivet: 2019-02-26, 11:31 »

Jag kan inte hitta posten du avser. Kan du ange sidonumret i boken, tack!


Det jag fann var


s. 13 i bok (år 1698)
Samma dag Befalningzman wäll:tt Claes Scherping i Torpa
förärat till Kyrkian _ _ _ _ _


s. 16 i bok (år 1700)
Dn. Laetare gaf Sahl. Befalningzmans Clas Skerpings Enkia
i Torpa till kyrkian tå hennes Sal. Man begrofs _


Hälsningar
Irene


122

Pligtfäld 1824 för
Tingsfredsbrott.


Hälsningar
Irene


123
Södra Åsum / SV: 21 mars 1735 Södra Åsum
« skrivet: 2019-02-26, 06:20 »

Ja, där har nog Markus en infallsvinkel att beakta.

I Svenskt dialektlexikon: ordbok öfver svenska allmogespråket http://runeberg.org/dialektl/
kan man läsa på TRISSA (här ett utdrag)
1) trissa af al, som skärslipare nyttja vid polering
2) skomakareverktyg
http://runeberg.org/dialektl/0782.html


Hälsningar
Irene


124
Ask / SV: v112280.b176.s172, Svalöv CI:2, s.172
« skrivet: 2019-02-25, 17:09 »

Jan.
22
Om Föremiddagen Kl. half 12 Afsomnade
i Herranom Klåckarens Jonas Hartelii
Kjära hustru Karna Pehrs doter i Norra
Svaluf Effter barns börd af Wätske(?)
Feber och blef Begrafwen Dom. Purific.
d. 27 Ejusd. samt lades noran om Sacristiet.
36 åhr
3 mån
14 dagar
Gl.


Hälsningar
Irene


125
Gästrikland / SV: Vilken socken? Vilken by?
« skrivet: 2019-02-25, 13:49 »
Vänder vi blad finner vi Friskopps fästmöFäste och lägersqwinnan Helena olofsdotter,
uti nedan skrefne församling, född 1733
d. 13 maji, antog, förled. höste tid, amme-
tienst (i?) Gefle, Kunde, då hon första gången
admitte(ra)des till nattwarden 1752 d. 26
Decemb. nå(g)orlunda rent läsa i bok,
memoriter Doct. (Lu)ther. Catech. och en
del af Svebelii förkla(ri)ng, samt förstod
enfaldeligen, men 1763 (...?) Decemb. befans
hafwa någodt glömt, och (b)lef warnad,
Kunnandes man eij weta, om (ho)n någor-
lunda anwendt flit och sig för(ko)fradt; äger
eljest frihet at bygga ächten(s)kap med sin
fäste och Lägers man solda(te)n Carl Jacobsson
FrisKopp, hwartil förledne (sö)ndag skedde
tredie gången lyssning i årsunda d. 18 Mars
1755.

(P.?)S. Ofwannämda Helena (Olo)fs dotter har
här blifwit Kyrkotagen.

Lars Fagerholm
past. i arsunda


Hälsningar
Irene
126
Gästrikland / SV: Vilken socken? Vilken by?
« skrivet: 2019-02-25, 13:27 »
Här är hela texten, tyvärr försvinner en del in i bokryggen,
och då har jag angett de, av mig troliga, bokstäverna inom
parentes.Nro 3
Soldaten wid Kongl. helsinge regementet och delsbo
(Co)mpagnie, Carl Jacobsson FrisKopp, född i Jemtland
(uti?) Brunflod, 1730, efter berettelse, ankom til ne-
(d)an skrefne församling, 1749. flyttade först 1754 (d.) 25
augusti til Jusdahl i helsigland, Kunnat (ef)ter attesten
ifrå Thorsåker, tydeligen nog läsa (i) bok, utan til
doctor Lutteri Catech. för och til större (de)len Sveb.
förkl., med swagt förstånd; men glömt, lär
med tröghet wisat att inställa sig i Catch(es) förhören
och owillighet at lära, samt flera (re)sor blifwit
warnad för wårdslöshet och (för) sumelse; på 5 års
tid eij Kunnat admitte(ra)s til Herrans nattward,
under rättegång (m)ed twenne qwinspersoner, för
lönskaläge, utom (si)n fäste och lägers qwinna,
then han nu haf(w)er frihet at ächta, hwartil förl.
söndag, som war d. 16 hujus, tredie gången skiedde
(l)ysning, sedan han, efter lofl. Hirradsrät(t)ens dom,
undergådt heml. skrif och aflösning, jemwäl til
Kyrkan erlagt böterna, (...?) förut blifwit
examinerad i Christendomen hwarwid man eij nöije
funnit, hwa(r)före han til så mycket nogare inhem(ta)
och ömare siälawård härmedelst redommenderas


Hälsningar
Irene
127
Sundborn / SV: Läshjälp m.m. Carlsbyn
« skrivet: 2019-02-25, 07:10 »
Malena och Malin är båda olika former av Magdalena,
se under Faktabanken/Personnamn här på Rötter.


Om det är samma person i vigselboken som i hus-
förhörslängden kan jag omöjligt svara på, eftersom
jag inte forskat i ärendet.


Vänliga hälsningar
Irene


128
Sundborn / SV: Läshjälp m.m. Carlsbyn
« skrivet: 2019-02-25, 05:18 »

1729 d. 14 October sammanwigdes Erich Pärsson Munck
i från Fahlun med Malena Pärs dotter i Carlsbyn.


Carls byn
- - -
Päder Nilsson
hustru Elisabet Larsd r
Nills Sonen
Malin dottren
Petter Sonen
Pigan margeta Lars dotter
ifrån hedmora


Hälsningar
Irene
129
Torpa / SV: Torpa (P) AI:11 (1841-1850) Bild: 135 Sida: 127
« skrivet: 2019-02-25, 05:00 »

Ja, det står Kinna.
Det syns tydligare i Torpa AI:10 s. 112.


Hälsningar
Irene


130
Gästrikland / SV: Vilken socken? Vilken by?
« skrivet: 2019-02-25, 04:46 »

Som ovanstående person uppmanar: Ge gärna hänvisning till arkiv och bild! :)
För då kan man gå in i originalet och kontrollera: Här, på inlagd bild, saknas
också ord. :o


...flyttade först 1754 (d.?) 25 augusti, til Jusdahl i helsingland, Kunnat (efter?)
attesten ifrån Thorsåker, tydeligen nog läsa...


Hälsningar
Irene
131
Seglora / SV: Seglora (P) C:2 (1707-1766) Bild: 113 Sida: 219
« skrivet: 2019-02-25, 04:22 »

Buagården


Nils Andersson och Gunnela Håkansd[otte]r.


Hälsningar
Irene


132
Valbo / SV: Läshjälp i Dopbok 1763
« skrivet: 2019-02-25, 04:13 »

Tårparens


Hälsningar
Irene


133

Sitter i hus med sine Barn.


I Fryksände AI:11 s. 93 finns noteringen
Hus med bruk före Hustru Marit Ohlsdr


Hälsningar
Irene
134
Södra Åsum / SV: 21 mars 1735 Södra Åsum
« skrivet: 2019-02-24, 10:09 »

Ja, det skulle jag också vilja veta..  ;) , kan omöjligt
bli klok på ett ord här, men förhoppningsvis kan
någon annan lösa den sista pusselbiten.


"d. 21 dito gl. Mannen Nills Perss. Tridzare(?), som
stedse wart inhyses. Aetat. 83 Åhr"


Hälsningar
Irene


135

Engåhsen
Skråcheberget


Jöns Pålsson
U. (Unge) Mathis Lars.
G. (Gamle) Mathis Lars.


Jönss Pålsson
Mathiss Kohntto(?) - sannolikt ett finsk efternamn.
Mathiss


Om ingen går in här och skriver det korrekta finska efternamnet,
kan du t ex efterlysa det under Socknar eller under någon annan
passande rubrik på Anbytarforum. Kan också tänka mig att det
finns forskning om finnarna i denna trakt.


Hälsningar
Irene
136
Årsunda / SV: Vad betyder symbolen?
« skrivet: 2019-02-23, 04:17 »
Det står nog


dottren Anna siuklig


Hälsningar
Irene


137
Torsås / SV: Torsås (H) FI:2 (1788-1860) Bild 92 / sid 177
« skrivet: 2019-02-22, 15:13 »

Torrwerk


Torrvärk
Var förr namn på olika former av reumatism och ledvärk,
flygande värk, gikt, podager.
("Svensk sjukdomsnamn i gångna tider" s. 61 av Gunnar
Lagerkranz.)


Hälsningar
Irene


138
Hällaryd / SV: Text i Födelse- och Dopbok Hällaryd 1805
« skrivet: 2019-02-22, 07:03 »
"Maii d. 30 Föddes och d. 31 döptes
Lotsdrengen Gunne Mass. och dess
hustru /: 46 åhr g.) Karna Nils dotters
Barn ifrån Ternö, Nom. Ingeman.
Susceptrix Pehr Olssons hustru Marna
Sones dotter på Ternö. Testes Pehr
Jönsson, Mas Abramsson, och Nils
Samsson på Ternö."


Hälsningar
Irene
139
Årsunda / SV: Vad betyder symbolen?
« skrivet: 2019-02-22, 06:34 »
B. Swm. (=Bondens Swärmoder) Marg. Ols dr
Dr. (Dräng/en) Olof Hansson
Sn. (Systern) Brita Jons dr


Hälsningar
Irene


140
Torsång / SV: MANTALSLÄNGD 1663 - bild 1840 sid 1645
« skrivet: 2019-02-21, 13:28 »

Pro Anno 1663 finnas eftherfölliande
för Cronotuls-Mantalspenningarne
til Afkårtning
Nämb[lige]n
- - -
Michil Hanson i Nordanöö, död, och H[ustr]on uthfattig


Hälsningar
Irene

141
Rödeby / SV: Rödeby (K) CI:1 (1660-1681) Bild: 1110 Sida: 209
« skrivet: 2019-02-21, 12:13 »

Jag tolkar orden som du
"Festô Coenae Christj" (ae, här egentligen skrivet som ligatur)
Skulle det kunna betyda/stå för: "Kristus sista måltid" = den måltid
Kristus och hans lärjungar åt kvällen före Kristi död på korset? I så
fall skulle det vara den 1 april 1675.


Hälsningar
Irene

142

Rad 1: Olof Larsson 1 bonde 1 hustru 1 piga
Rad 2: Jöns Pålsson 1 bonde 1 hustru 1 son
Rad 3: U. (Unge) Mathis Lars[son]
Rad 4: G. (Gamle) Mathis Lars[son]
Rad 5: Mathis möller med tillägget soldat t.h
Rad 6: Annika och Malin (inga pinnar i kolumnerna men ändå en trea i kolumnen längst t. h


Hälsningar
Irene


143
Forshem / SV: Forshem (R) AI:6 (1821-1834) Bild: 20 Sida: 26
« skrivet: 2019-02-20, 16:46 »
När man söker på församling på SVAR får man också information
om arkiven. Där får man reda på att delar av arkivet för Götene
förstörts vid en brand i Götene komministerbostad år 1807.


Götene var fram till 1961 moderförsamling i Götene, Holmestad,
Vättlösa och Ledsjö församlingar.


Jag har skummat lite grann i husförhörslängderna och tror mig
ha hittat Stina som piga i Götene AI:2, s. 53
Pig. Stina Pehrsd. Wättorl[ösa] 1790 [utflyttad] 1811 [till]
L[illa] Bjurum [Vättlösa församling]


I Vättlösa AI:1, s. 174 Lilla Bjurum finns ganska långt ned på sidan
Pig. Stina Pehrsdotter f. 1790 1(?)/8 Wättlösa

Hoppas mina uppgifter inte leder dig fel, men det lär väl framgå när
du följer de angivna flyttningarna på henne.

Hälsningar
Irene

144
Forshem / SV: Forshem (R) AI:6 (1821-1834) Bild: 20 Sida: 26
« skrivet: 2019-02-20, 10:28 »

Nils är född i Härenhed = Härene (sannolikt Norra Härene)
Stina är född i Göhened = Götene
Familjen flyttar till Stakag[ården


Hälsningar
Irene
145
Asker / SV: Asker (T) C:1 (1666-1727) Bild 62 / sid 57
« skrivet: 2019-02-20, 07:06 »

Samma dag Karin Jonas dotters oächta barn i
Askers by
d. 10 Junj
d. 13 Dito
Brita
Johan i Stohagen och hans hustro Kierstin


Hälsningar
Irene


146
03) Osorterat / SV: Leshjälp: Kirkebok Malsta 1713
« skrivet: 2019-02-17, 15:39 »

Gabriel Quartermest. Arons Torgstedtz Sohn
föddes d. 4 Aprilis och Christnades d. 6 Ejusdem,
wittnen woro Secretarien Tens(?), Trumpet. Olof
Ram, Leutnant. Beks fru Johan Matss. hustru i
Lundby.


Det förekom judar i Sverige vid denna tid, se
http://www.judiskaforsamlingen.se/historia-sverige.php


Hälsningar
Irene


147
Västerhaninge / SV: Dopboken 1729-1770 bild 26 sid 20
« skrivet: 2019-02-15, 14:02 »

"Anders A[nders] S[on]s doter i Norränd Anna"


Hälsningar
Irene


148
Västervåla / SV: Födelseort och faderns efternamn
« skrivet: 2019-02-14, 07:26 »
Faderns efternamn (patronymikon): Erichzson
Byns namn: Half[w]arswijken


Hälsningar
Irene


149
Södra Åsum / SV: dödsnotisen efter Åstrad Gunnarsson
« skrivet: 2019-02-13, 13:44 »
d. 2 Jan. 1741 begrofz Åboen på N:o 1 i åsum
Åstredh gunness, som 44 åhr derstedes haft
gårdh. ӕtas: 69 åhr


Hälsningar
Irene

150
"20/11 86 af Snefringe Häradsrätt dömd för bedrägeri och
mened till 5 års straffarbete och förlust af medborgerligt
förtroende för alltid"


Hälsningar
Irene
151
Hyssna / SV: Hyssna AI:4 sid 49
« skrivet: 2019-02-12, 10:47 »
fr. garstugan. (gårdstugan)


Han finns noterad hos sin bror, längst ned på s. 49
i samma husförhörslängd.


I AI:3 är han noterad på s. 57
I AI:5 är han noterad på s. 82 och s. 83
(Men det är kanske redan känt.)


Hälsningar
Irene


152
Asker / SV: Läxhjälp Närke
« skrivet: 2019-02-12, 07:05 »
23
den 22 Maji föddes Pär Swenssons
och hans hustrus Brita Andersdotters
Barn i Flingeboda, döptes d. 26 wid
namn Maria. Fadd:ne Lars Ersson
och hans hustru Brita Andersd.r
Maria Larsd.r i Fintorp dr. Erik
Jönsson och P. Cathrina Pärsd.r
i Hälla.


Hälsningar
Irene


153
Håstad / SV: Hjälp med att läsa födelseattest
« skrivet: 2019-02-11, 18:57 »
Tyvärr är ingen Ole Olsson noterad i Håstad födelsebok år 1738.
(Det är åtta barn noterade i födelseboken detta år; tre är note-
rade på samma dag: Dom. 1 Adventus.)

Hälsningar
Irene


154
Ström / SV: Födelseattest, svårläst
« skrivet: 2019-02-11, 07:00 »

Gunilla död
Född d. 25 Septemb. döpt d. 1 Octob.
Fad. Anders Jönsson i Risselås, Mod.
Anna Olofs dotter wit. Anders Mårtens-
son i Öhn, Olof Olofsson i Risselås,
h. Anna Mårtens dotter.


Svaret på frågan du ställer kan bara
studerande av födelseboken ge, men
jag har sett födelseböcker där vuxna
blivit noterade som döda i födelse-
boken. En del präster var sannerligen
ambitiösa.


Hälsningar
Irene

155
No 3
Hammarsmeden Mäster Jahn Spett född Anno 1660 d. 18 Junij,
befordradt til doop och christendomb d. 24 dito. Fadren war ålder-
mannen Mäster Jahn Michels son, modren Kiersten Pährssdotter.
af sin sahl. K. Fader lärdt hammarsmedz wärcket. när han kom
till sine manlige åhr och af sin sahlig Fader insupit handtwärket
att förestå en smijdja, har han smijdt uti Trång Forssen Ett åhr.
uti Ny hammar uti hedh sochen giorde han Swänmästerstycke,
i Ferna Bruk giorde han sitt mäster stycke, hwarest han sedan
smijdde uti 52 åhr widh Land Forssen. dher ifrån kom han till
Trummelsberg dher han smidt uti 12 åhr. A:o 1696 d. 26(?)
september begaf han sig i det h. ächtenskapståndet medh sin
i sorgen effter lemnade maka hustru Kiersten Hansdotter i från
nör Nadebo och Gunnilbo medh hwilken han lefwat i en rätt
ächtenskapz kiärlek uti 34 åhr och 4 månader hwars kiärliga
ächtenskap i gudh wälsignat medh 3:ne sonner och 6 dottrar,
3:ne dottrar för Fadrenom sahl:n afsomnade, men 3:e sönner
och 3:ne dottrar effter lef[w]a sin sahliga Fader. hans algemena
lefwerne anbelagnande har han warit en stilla och gudfruchtig
man, gudz huus besökt och sin salighetz medel flijtigt brukat.
hans siukdoms anbelagnande war håll och stynger, war af han
hårdt ansattes d. 11 Februarij, begick Herrans H. nattwardh medh
gudelig devotion d. 12 dito, sedan framhärdade han i en rätt tro
uppå Frälsaren Jesum christum in till d. 16 Februarij sijdstliden,
då han sin siäl öfwer antwardade uti sin Frälsares och återlösares
Jesu christi händer kl:n 4 effter middagen. Hela åldren år 70 åhr
och 25 weckor. Gudh etc


Text i marginalen


Testament. till Kyrkian 7 daler 16 [öre]
fattiga 1 daler kopparmynt


Hälsningar
Irene
156
Hultsjö / SV: Var föddes Jonas 9 nov 1774?
« skrivet: 2019-02-09, 14:50 »
Swältetorp Soldatetorp


Hälsningar
Irene


157
Bygdeå / SV: Bygdeå C:2 (1745-1780) sid 225
« skrivet: 2019-02-09, 12:59 »

Som du anger är det något oklart om det står 3 eller 7, men jag anser
det sannolik för 7.


H. Karin Ols:dr ifrå Dahlkarlså född 1688. Fadr. Olof Nilsson i Sikå
modr. Anna Pers:dr. Tient allenast 2 år i Legdeå, men eljest vistats hema
och äfven efter förældrarnes frånfälle stått huset före. gift år 1719 med
Anders Olsson från Dahlkarlså, födt 6 söner och 2 döttrar, som alle æro
döde så när som på 1 af hvardera könet, ænka 1743. Haft god hælsa til
den tiden, sedan då och då siukl. dock stått sitt hus væl före, varit fridsam
och förnögd med Guds skickelse æven i thet yttersta. död af styng. begrofs
d. 26. Lefvat


Hälsningar
Irene
158
Södra Åsum / SV: vad står det i marginalen
« skrivet: 2019-02-08, 10:43 »
pig[an] liten yng[lig]


Hälsningar
Irene

159
d. 17 Junii, wigdes drengen Pehr Swensson,
med Enka, hustru Elin Kaspersdotter i Wånga.


Hälsningar
Irene


160
Rättvik / SV: AI:1, bild 1120 sid 217 Östbjörka III
« skrivet: 2019-02-07, 16:43 »
Hej!


Jag uppfattade först att det stod Perss.
men ser nu att det nog står Persd. Så
det du menar med "kråkan" är P e r s d.


Hälsningar
Irene
161
Södra Åsum / SV: vad hette....
« skrivet: 2019-02-07, 14:26 »
Anna


Hälsningar
Irene


162
Jäder / SV: Jäder (D) C:1 (1688-1747) Bild 93 / sid 83
« skrivet: 2019-02-07, 12:51 »
Hefwena


Hälsningar
Irene

163
Litslena / SV: Läshjälp födelsebok 1694-1750
« skrivet: 2019-02-07, 12:34 »
1733
d. 13 Martii
föddes och samma dag döptes Per Perssons
i Hummelsta Son Erich. Wittnen: Erich Jans-
son i Tyresta, Lars Hanssons Son i Hummelsta
Lars, Erich Erssons hustru i Tyresta Anna,
och pigan Malin inhyses hos Per Persson
i Hummelsta.


Hälsningar
Irene
164
Lekaryd / SV: Martha Catharina Jönsdotter f 1802
« skrivet: 2019-02-07, 06:27 »
Föräldrarnas namn
Sold. Jöns Lek
h. Stina Samelsd:r


V. härad
Kan bara gissa; kanske Västbo härad?


B. Jaën; F. Soldaten Lek m. Stina Samuels dotter
på österg:s Soldate torp; Wittnen: dr. Olof Nils-
son och Magnus Swensson i Lekaryd Presteg.
H. Catrina Jöns d:r ibm djursg. p. Lisbeth Swens
d:r och p. Kerstin Anders dotter, samt p. Wendla
Jonas dotter, alla i Prestgården tjänande.


Hälsningar
Irene


165
Rättvik / SV: AI:1, bild 1120 sid 217 Östbjörka III
« skrivet: 2019-02-07, 05:53 »


Sätra - Cuius Filia Anna Perss.


Cuius; latin = Vars, vilkens
Filia; latin = Dotter


Hälsningar
Irene


166
Tryde / SV: Kierstina Jönsdotter 1780-05-04
« skrivet: 2019-02-06, 16:08 »
Jovisst, gör det det. Missade första raden:


Den 4 Maii föddes Ryttaren Jöns Efwerlunds doter
af Efweröd, och döptes...


Ber om överseende!


Hälsningar
Irene


167
Tryde / SV: Kierstina Jönsdotter 1780-05-04
« skrivet: 2019-02-06, 14:01 »
Kierstina af Efweröd, och döptes d. 7 dito och kallades Kierstina
wittnen Mårten Pärs hustru Kierstina ohlsdoter af Efweröd bar
barnet, Nils Ohlsson. Pär Pärss. och husm. Pär Pärsson och
Pigan Ingar alla i Efweröd


Hälsningar
Irene


168
Börringe (Gustav) / SV: Johanna född 1786-05-03
« skrivet: 2019-02-06, 10:46 »


Barnets namn enligt Börringe C:2 s. (uppslag) 35 i bok: Hanna
Födelseplats: Lerskog
Faderns efternamn: Münter
Modern heter mycket riktigt Anna Pärsdotter


Enligt dupletten Börringe C:3
Barnet namn: Hanna
Födelseplats: Lerskog
Faderns efternamn: Munther
Modern namn: Anna Persdotter


Hälsningar
Irene
169
Sövde / SV: Pär Svensson
« skrivet: 2019-02-06, 08:49 »
D:ca 23 p. T.
Bapt. Swen Pärs Son Pär i frihult, föd d. 1 Nov.
m. n. Kierstin Månsd:tr faddr. hust. Karna Lars
i wrängabacke Måns, Nils Pärs & Olufz hustrur
i frihult, Hanna Pär Anders gietzholmen baren.

d. 24 9ber (=november) Begrofss
Pär Swenson af Tageråssa och der född ibid.
Moderens nampn Hanna Anders dotter, gifft
En gång war 40 år gammal och 9 månader.
Lades Sen Sunnan Kiörckan hade ett gådt
lofordh om sigh och Ett Christeliga förda
lefwerne


Hälsningar
Irene

170
östr wreta

Lars Andersson.
h. Karin mas dåtr


Lars masson i Narla torp i Munktorp
Dreng Lars Ingiwalsson i skofftesta.
H. Kierstin Jöns Dåtter, Nilz Pärsson
Klåckarns. Piga Kierstin Andrs Dåtter
i östr wreta.


Hälsningar
Irene

171
Hed / SV: Dödbok Hed F:2 1758-1788) b. 129
« skrivet: 2019-02-05, 11:28 »
Tragiskt nog dog den överlevande sonen
snart efter modern:


Junii 19
Unga Pehr Erssons och dess afledna Hustrus
Lena Cath. Ersdotter minsta Son ifrån Matthsbo,
benämnd Johannes. Född d. 18 Maji Sidstledne
och döpter samma dag. Fostrade sig wäl i början,
och så länge han fick ligga wid Modrens bröst,
Men blef sedan behäftad af Bröst Feber, Diarrhae
och flera okända Barna Krämpor. Afled d. 13 eller
Förledne Måndags Kl. 6 om aftonen, sedan hans
korta lifstid warit uti några och tjugu dagar.
NB. Tacksägelsen.


Hälsningar
Irene
172
Stenberga / SV: Läshjälp - Stenberga
« skrivet: 2019-02-05, 07:25 »
Jag kan inte helt tyda hur prästen skrivit i födelseboken,
men det ser ut att stå Carl Pe...?sson.


Det finns en Carl Pehrsson med familj i Stenberga AI:7
Mögleryd, s 64 i bok, som 1834 flyttar till Hasselås
Sigfridsgård 1834, s. 138 i bok. Han bor kvar där med
sin familj i Stenberga AI:8, s. 95 i bok, då som Carl
Pettersson med familj.


Hälsningar
Irene
173
Dnca. 6 p. Pasc.
d. 3 Maji

Begrofs Drängen Eric Larsson ifrån Onsiö, född d. 23 Augusti 1734 i onsiö;
Fadren Ährlige och Beskedlige Lars Johansson, Modren för detta Gudfruktiga
Hustru Margareta Hansdotter; renatus, informatus; har under hela sin tid warit
hemma  hos Föräldrarna och med barnslig lydna gådt dem til handa. Siuknade
i Matts Mässo tiden i Frossan, som i flera weckerna mattade honom, blef sedan
frisk; tom 1 St. Bönedagen men siuknade hastigt och häftigt in i håll afled. 26 ej.
Kl 5 e. m.
Test Templo: 6 daler 18 öre
Paup; 1 daler 16 öre


Hälsningar
Irene174
d. 30 Octobr. födde Ellna Hans hans
i Wärpingen dotter som d. 31 blef
hemma döpt af presten Kallad
Kirstina samt buren till Christendom
af H. Bengta Swen Trulls. wittnen
woro: Möllnaren Pär Swäns. Swän
Truls. och änkan. Karna. J. Jöns.


Hälsningar
Irene


175
Hed / SV: Dödbok Hed F:2 1758-1788) b. 129
« skrivet: 2019-02-04, 12:15 »
Begrofs unga Sochne Mannens S. T. Pehr Erssons i Matthsbo
Ärlig och dygdesamma Hustru Helena Catharina Ericksdotter
född i Sörbyn åhr 1743 d. 10 April och döpter d. 12 Ejusdem.
Dess Kära Föräldrar, Fadren Sochne Mannen och sedermera
Nämbde Mannen, nu afledne Ärlige och Wälförståndige Eric
Olsson och Modren Gudälskande dygdesamma Hustru Susanna
Matthsdotter. Wäl upfostrad och underwister i Christendoms
Kunskapen. Wistats jämt i Sina K. Föräldrars hus, och som en
Kär dotter gått dem med all Barnslig lydno och tienst dem tro-
ligen til handa. Trädde åhr 1763 d. 1 Martii uti ett Christel. Ägta
Förbund med före nämbde sin Kära och i diup Sorg med 3:ne
Små barn effterlemnade Man Pehr Ersson. Hafft tilsammans
4 Söner och 1 dotter,, hwaraf 2 Söner och 1 dotter lefwa.
Denna wår Christendoms Syster har städse igenom en stilla,
Gudfrucktig, from och ärbar lefnad giordt sig hos allom Wäl
Känd och älskad. Warit en Kär maka åt sin Man, flitig och
trogen Boqwinna öm och hult emot sina barn, fridsam och
förtrolig, samt heder-emot sina grannar, samt hedersam emot
sina Präst[er.] Älskat Guds ord och med wördnad nyttiat de
dyra nåd[e]medlen. D. 17 Sidstl:e åkom henne en Swår föd-
slopina. Blef morgonen derpå Kl. 5 wäl förlöster efter(?)
Barnsbörden och wälsignad men en wälskapad Son war
sedan pigg intil andra dagen då wärck och sweda henne
åter uppå Kom, och hon effter Swårt Kämpande framfödde
en dödfödd Son. War äfwen dereffter Pigg, men råkade der-
effter få dagar dereffter(?) uti en bröst och Fross feber, som
ökades alt mehr och mehr. Under sin Siukdom lät hon sig
bespisa d. 23 Maji med Herrans Högwärdige Nattward och
tröstas af Guds Heliga ord. Beredde sig under trogna böner
til en Salig hädanfärd och afled Saligen Natten emellan
d. 28 och 29 Sedan hon lefwat litet öfwer 31 åhr.


Hälsningar
Irene


176
Hållnäs / SV: Db C:1 1664-1725 sid. 251
« skrivet: 2019-02-02, 12:48 »
Det här var ju inte helt lättläst. Jag tycker snarare det står
Pålsdotter än Pärsdotter.


d.4 Sept:s Begrofss hust. Karin Pålsdott. ifrån Edsäter,
född A:o 1648 i Wäss land (och?) Walla By. Gifft A:o
1664 med Sålda(ten?) Per Blomma(?). Effter hwilkenss
(död?) (hon?) lefwatt hooss Sin Son Johan Pehrss:n
Edsäter in til sin död, 72 ahr (åhr) gl.


Hälsningar
Irene


177
Gestad / SV: Ogift fr ????
« skrivet: 2019-02-01, 15:56 »

Förslag

Simberwik = Simmersvik/Timmersvik


Hälsningar
Irene


178
Sven: Vanför
Elins: Orkeslös


Hälsningar
Irene


179
Genarp / SV: Vem begrovs 1724-03-29
« skrivet: 2019-02-01, 11:30 »
1724
April
7
Tredie dag Påsk Begrofs Wäste Rasmuss:s hustru
i Gyllebo benämbd: Elna Hans d. dödr Natten
mell. den 22 och 23 Martij hennes Ålder 48 Åhr.


Hälsningar
Irene


180
Genarp / SV: Vem begrovs 1724-03-29
« skrivet: 2019-02-01, 07:19 »
Det kan det tyvärr inte


Dito Begrofs i Kyrckan effter Predickan och i tysthed
Wälb:e H:r Advocat fischalens tienare på Heckeberga
benämbd: Hans Siöström


Hälsningar
Irene


181
Håstad / SV: Hjälp med att läsa födelseattest
« skrivet: 2019-01-31, 15:36 »
Jodå, det är inte ovanligt att en person, av någon orsak, inte blivit
noterad i dödboken. Det finns en släktforskning på Internet
https://www.geni.com/people/Anders-B%C3%B6%C3%B6s/6000000027255823830
där är Anders noterad som död 1830, vilket kanske beror på att
forskaren logiskt dragit den slutsatsen, eftersom Anders är noterad
i husförhörslängden 1829-1830, men i nästa längd 1830-1831 är
han inte kvar och hustrun noterad som änka. Det tillhör inte ovan-
ligheten att man inte finner klara uppgifter i källorna, utan får väga
uppgifter mot varandra och komma fram till vad som verkar mest
troligt/sannolikt.


Hälsningar
Irene


182
Håstad / SV: Hjälp med att läsa födelseattest
« skrivet: 2019-01-31, 13:29 »
Du verkar ju göra det man ska och kan som släktforskare,
förmodar att du även kollat dödboken (om den finns be-
varad). Finns hans eller hustruns bouppteckning kvar, kan
de ju vara till nytta. Även mantalslängden skadar ju inte
att titta i.  Att det differerar mellan födelsebok och hus-
förhörslängd tillhör inte det ovanliga.


Hälsningar
Irene


183
Håstad / SV: Hjälp med att läsa födelseattest
« skrivet: 2019-01-31, 06:59 »
Föddes Måns Månss Son i Bösne
möllan som Christnades d. 23
blef kallad anders malena Nils
måns i wadmöllan bar honom,
Test ola Anderss i Håstad. mölla,
Måns olss, i mellan (emellan?)
möll. Jöns månss från walkiärra.


Finns ingen Anders noterad
i födelseboken 1756.


Hälsningar
Irene
184
Styrstad / SV: Styrstad (E) C:3 (1822-1843) Bild 107 / sid 217
« skrivet: 2019-01-30, 09:58 »
Åld. Br. = Ålderdomsbräcklighet.


Hälsningar
Irene


185
Västra Hoby / SV: Knut (Jeppsson) född 1764-12-12
« skrivet: 2019-01-30, 09:52 »
Knuts


Hälsningar
Irene

186
Styrstad / SV: Styrstad (E) C:2 (1692-1796) Bild 243 / sid 477
« skrivet: 2019-01-29, 15:42 »
Sockenman
Manlig sockenbo som deltog i socknens skyldigheter och utskylder.
Ursprungligen användes beteckningen om jordägare, senare blev
den liktydig med på sockenstämma röstberättigad sockenbo.
http://fho.sls.fi/uppslagsord/1538/sockenman/

Hälsningar
Irene

187
dräng Abram Gustafsson född i Mulseryd 1783
flyttar från Bredaryd till Bondstorp oförl. läser
förswarl.


Hälsningar
Irene


188
Katslösa / SV: Läshjälp, tack
« skrivet: 2019-01-29, 06:29 »
d. 24 August. hor. 4:ta Ante M. Natus Rasmus Pers Son
i Katslösa. Mat: Beng[ta] Truls dotter Bapt: d. 26 Ejusdem
Nom: Anders Susceptr: Anna Truls Pers i Ö wähmenhög.
Test: Jöns Perss i Almaröd Gert Rasmuss i Öhlöf dr Per
Trulson i Ö wähmenhög dr. Jöns Jönss i Örmölla. Bengt
Nilss dr Mårten Nills i Katslösa. Else Helies Boel Ola Nils
Pig. Bengta Seggesdotter Elna Olasdotter i Katslösa
Bengta Truls dotter i Ö wähmenhög.


Hälsningar
Irene
189
Hej Andreas!?Jag kan omöjligt svara på dina frågor utan vidare forskning,
vilket jag inte har möjlighet till. Kanske har någon annan
forskat på dessa ryttare? Har du kontrollerat med databasen
i Centrala Soldatregistret http://www.soldatreg.se/sok-soldat/ ?


Lycka till!
Irene

190
1799


Röby
1.

Afledne Lieutenanten och Riddaren
Montgommeries arfwingar.
Bet.

Nils Södergren
Östg.

gift.

Får afsked med tilsägelse om
underhåll, tjänt wäl bewistat
sistoo Kriget, blesserad i Svensk
sunds slaget år 1790.


Ursäkta att inläggen kom fel
årtalsmässigt.


Hälsningar
Irene


191
1781


Röby 1 Kr.

Lieutenanten och Riddaren
David Christ. Montgomerie.
Bet.

Den 23 Juni 1779 från N:o 54
hit Transporterad
Nils Södergren Östg.

Gift

Stoet utbytt den 6 aug. 1780
och i stället ljusbrunt Sto med
Stjern 6 år.
9 qw. 4 t.

Karlen får afskied med underhåll.

Stoet approb.


Hälsningar
Irene


192
1778


Sörstad Krono

Capitain Herr Magn. Tengmark och dess Fru.
betalt.

Nils Södergran
östg.

gift

1776 d. 26 Apr. anläget et mörk brunt Sto
utan tecken 6 år som d. 16 Sept:o 1776
blifwit död.

Stodet Casseras.

Häst Vacant


Hälsningar
Irene


193
1785 2


Hycklinge

Samuel Andersson 1/4
Afl:ne Catharina Clementsdotters 4 barn 1/4
Afl:ne Pehr Hemmingssons arfwingar 1/4
Anders Olofsson 1/4
Bet.

Nils Södergrén
östg.

gift.

Swart wallack
14 år 9 q. 4 t.

Hästen styf och swag samt något spatt
på högra benet, står et år och ärsättes
därefter.


Hälsningar
Irene


194
1785


Röby
1 Kr.

Afledne Lieutenanten och Riddaren
David Montgomeries Arfwingar.
Bet.

Nils Södergren
Östg.

gift

Stoet Transporterad til Wifolka Compag.
d. 10 Oct:r 1781.
1783 d. 1 Junii ärsatt Brun Wallack, 9 år
9 Qw. 1 t.
App. d. 26 Aug. 1784 wid App:s mönstr.

Stoet App:s

Hästen approb.


Hälsningar
Irene


195
1775


Capitain Herr Magnus Tengmarks och dess Frus
Sw. T:re för Sörstad Krono
Nils Södergren

Ett mörkbrunt Sto utan teckn i 22:dre år

Stot (struket) Casseras


Det vara allt för ikväll!
Irene


196
1770


Capitain Herr Magnus Tengmarcks och dess frus
Sw. T:re för Sörstad, krono.
Nils Södergren

Et mörckbrunt Sto utan tecken, i 17:de år


Hälsningar
Irene

197
1764


Sörstad. Jnspectoren Johan Lilljeblads
Sven tjenare
Nils Södergren

östg. 24½ år Gl. tjent 5½ år

Ett mörk brunt sto utan tecken i 11:e år.


Hälsningar
Irene


198
1728


Intet Augment.

Majoren Johan Hindrich Nordenborgz tienare Nils Södergren
dimitterad d. 15 Maij 1721 och samma dag i stället antagen
utan Regements Gravation Crispin Nordberg som Avancerat
til Corporal wid detta compag. d. 15 Octobr 1726 hwilken
blifwit nobitiserad och kallas Lövenhielm är nu Vacant för
Sörstad effter Reef och Skattläggning som D:o hemman
Haningeängen i wichensta S.
En aug. i Stenbro ägor i Börckebergz S. räntar 1 daler
14 öre hwaraf halfparten.

En röd brun Wallack med hwita bakfötter 15 år gl.

Södergren Gammal får Confirmation.
Hästen har Spatt
Casseras.
Ryttaren Vacant.


Hälsningar
Irene


199
1719


Ryttmästaren Johan Henric Nordbergz tienare.
Nills Södergreen för Sörstad

En rödbrun wallak med hwita bakfötter 7 åhr.

Bekommit häste täcke
Spadan aflefwererad


Hälsningar
Irene


200
1712


Ryttmest:e Nills Haddorffs
T:re
Nills Södergreen för Sörsta född i Hällesta Sochn

En Castanie brun häst utan techn håller måhlet
och undersättzig


Hälsningar
Irene


201
...blef för swaghet skull hemma döpt samma dag,
buren af...


Hälsningar
Irene

202
Bild 1)
Denna Hans Hansson som är en för detta Casserat Soldat,
befinnes för ålderdom och siuklighet wara til Soldate tjenst
odugelig, och derföre Casseras. Ärsatt wid Recruteringen
d. 25 Maii 1747 med Anders Nilsson, som in Martio 1748
utbyttes emot Jacob Hindersson.

jämwäl och får anders Nilsson afsked.


Bild 2)
Vacant _ _ _
J stället från Wästerbottn till Stralsund d. 24:de sist:ne
October ankommit N:o 6 Hindrik Högmodig

Vacant _ _ _

Siuk


Bild 3)
dödt


Hälsningar
Irene


203
Bräkne-Hoby / SV: Bräkne-Hoby C1:2 sid 139
« skrivet: 2019-01-26, 15:11 »
Sep. = Sepultus (maskulinum), Sepulta (femininum); Sepulti (pluralis) latin = begraven, begravna.


Hälsningar
Irene


204
Bjurtjärn / SV: Bjurjärn döda F:1 (1744-1798) sid 86
« skrivet: 2019-01-25, 16:12 »
d. 23 Octob. begrofs Hust. Maria Olsd:r, enligt Häradz-
Rättens Utslag af d. 14 Octob. sidstl. §:8 som förmenes,
af ett wådel.t fall, slagit sit hufwud sönder, emillan Etala
och Wallmo, d. 5 hujus om mårgonen, och igen fans död
samma dag om qwäln. åld. 49 år.


Hälsningar
Irene


205
Det står Pehr i Ransberg AI:1 Husförhörslängd.


Går vi till nästa husförhörslängd Ransberg AI:2, s 144 anges
Annika som född d. 18 april 1744. I Ransberg C:1 Födelsebok
finns det ingen Annika utöver tvillingen noterad 1742. Men
det finns en Annika f. 18 mars 1844: d. 18 föddes och d. 25
derpå Christnades Ett Barn ifrån Långsiön wid nampn Annecka
Fadren Pelle Andersson Modren Margeta Andersdotter...


Hälsningar
Irene

206

d. 29 Aprilii föddes, och d. 2 Maii Christnades twenne Barn
i från Nohlhönsa Fadren Jacob Larsson Modren Kirstin
Jonsdotter testes Jonas Larsson, Anders Pehrsson dr Johan
Jonsson, hust. Caisa nilsdotter ifrån Sanna hust. Britta
Pehrsdotter hust. Maiia andersdotter Pig. annecka och
kari Anderdottrar ifrån Siöbohlet, Barnens nämpn (nampn)
äro Lars och Annecka.


Hälsningar
Irene


207
Notisen börjar högre upp:


d. 5 Februarij blef deed:o(?) (=dito?) Ringth een 1/4 time
för Skarprättarens Hustru. och begroffs d. 12 Februarij
medh Ringningh. thet Besta Kläde, Stackarna med Liusene
NB Hans Hanson Bruns Hustruss


Hälsningar
Irene


208
Boo / SV: Boo AI:3 s. 282/b. 283
« skrivet: 2019-01-21, 13:26 »
Dr. Jöns Nilsson f. 1780 20/2
Hust. Maria Lars Dotter f. 1791
Son Anders f. 1818 26/10
Dotter Maria Charlotta f. 1824 7/4


Inflyttade fr. Värmdö 1828.


Jag tycker det står Värmdö 1829 även vid utflyttade.


I kolumnen Omständighet står det


L.(Lämnat) Bet. (Betyg) 28/11 28.
Ut. (Utflyttnings) Bet. (Betyg) 11/11 29.
Sedan är det noterat D:o (Dito) på hustru och barn.
På dottern Maria Charlotta är det även noterat död.


Hälsningar
Irene

209
Svärta / SV: Läshjälp
« skrivet: 2019-01-21, 12:39 »
Brostug. (Brostugan)


Hälsningar
Irene


210

Bild 28 hos SVAR

Mitt förslag

...öhlkaar tänkiande där med att få sin qwinfolckstijd
igen som hon mist. Men fans där döder hängande
på Öhlkars bädden neder haken. Hon tjänte hoos
Nils Johansson i ytterby. Blef af Häradshöfdingen
h:r Lars Stockenström ransakat och dömd att
i Tystheet begraf(w)as som skedde d. 1 april äller
fierdedag Påska.


Hälsningar
Irene

211
Bollebygd / SV: Bollebygd C:2 sid 439
« skrivet: 2019-01-20, 10:39 »
stark snöyra


Hälsningar
Irene


212
d. 1 Augusti Andersses på Tompta. Påfwel.
Bb. h. catharina i Håka lassg.

S. Wedum


Bb. = Bar barnet.


Hälsningar
Irene


213
Genarp / SV: 1883 18/1, Genarp CI:7, bild 76
« skrivet: 2019-01-19, 10:58 »
Noteringen avser barnet ovanför Karl Hans Wilhelm:
...Hanna i Nydamshus. Erhöll nöd-
dop av lärarinnan Karna...

Hälsningar
Irene214
Brastad / SV: Lilla Hede mantalslängder
« skrivet: 2019-01-19, 07:58 »
Litet bidrag på vägen...
Att hustrun inte alltid finns streckad, kan bero på
att hon var sjuklig och därför inte betalade någon
mantalspenning.


Rubrikerna till kolumnerna brukar anges i början
på mantalslängderna.


1734
lilla hee
Hans Ohlsson
anders Jönss. död
E:n (Enckan) agneta larsd.

1733
Lilla Hee
Anders Jönss.

1718
L. Hee
Anders p. (piga) Ingebor
(NB! Hustrun är streckad)

1715
L. Hee
Anders p. Siri
notering: Q (Qwinnan) Sängl.

1700
L. Hee
Swenning
Anders

1698
L hee
Assmung(?) (Felskrivning för Swenning?)

1692
Hee
Swenning
Anders Hägg

1673
Hede (ev. Heda)
Ehrlan Olufssen
Stenar Olufssen
Halfward Olufssen notering: M:n (Mannen) Krompling (Krympling)

1670
Erlandh i hee och hust.

1669
Enckeman Per i barkedahlen
drängh el:r pia

1729
Lilla Hee
Anders notering: Q. (Qwinnan) Siukl.


Hälsningar
Irene
215
Skee / SV: Sillanders patronymikon 1771
« skrivet: 2019-01-19, 06:18 »
Litet tillägg till transkriberingen


wörd-
samerligen...

de dyra...

fört en Ährbar

Hälsningar
Irene

216
Ullånger / SV: Ullångers födelsebok 1768-1809
« skrivet: 2019-01-17, 06:31 »

Inte den lättaste handstilen att transkribera, men jag får det till


Fadern berättas wara drängen Nils Mattsson tjänande i Törna.
Modern pigan Anna Johansdotter i Skarpe. 20 år gl.


Hälsningar
Irene
217
Källstorp / SV: Källstorp Cl:2 b.35 s.29
« skrivet: 2019-01-14, 08:51 »
d. 23 8tob Frenne perss barn i Hackmölla kallat Mfreda(?),
Hustruns Moder bar thet fram till dopet, fadrene, Per Perss
och drängen Nillss Jönss i Kiälstrop, Ohle främmes i l. bettinge,
Jönss Nillss hustru och pigan Karna, Jämwähl drängen Per
föd 19.


Enligt en släktforskning på Internet heter barnet Mareda/Merida
https://www.klinteberg.se/genealogy2013/getperson.php?personID=I26845&tree=T1


I Skurup CI:6 Dödbok, s 699, står det Merida (1811-03-29).


Hälsningar
Irene
218
Bollebygd / SV: Bollebygd C:2 sid 439
« skrivet: 2019-01-14, 05:56 »
Det är en tolkningsfråga. Bakåtslängen på t kan fungera som diakritiskt tecken.


Hälsningar
Irene


219
Bollebygd / SV: Bollebygd C:2 sid 439
« skrivet: 2019-01-13, 14:53 »
...förqwäft af modren


Hälsningar
Irene


220
Ramdala / SV: Ramdala födelsebok 1767
« skrivet: 2019-01-13, 08:50 »
d. 21 Octob. döptes qwinspersonen Kerstin Pehrsd:rs
oächta barn föd i Lyckeby annars hemma i Stockebromåla...


Jag avslutar transkriberingen där, eftersom faderns namn
inte är noterat och det inte är klargjort att detta är "din"
Jonas korrekta födelsenotis.


Hälsningar
Irene


221
Karlshamn / SV: Anders Berg
« skrivet: 2019-01-12, 10:36 »
Mitt förslagSjö Tulls Besökaren Anders Berg drunknad af Wådelig händelse
i Ståhlhos Brunnen (Stålhusbrunnen?) 47 År gammal begrofs i 3 dalers jorden


Hälsningar
Irene


222
Vinberg / SV: Ang Bengt Aron Ericsson f. 24 juni 1849 i Vinberg
« skrivet: 2019-01-11, 14:52 »

Faddrar


Hustrun Helena Caspers D. if. Töringe
d:o Olena Pehrs D. if. d:o n 5
Pigan Olena Olofs D. if. Slätteberg
Åb. Sven Aron Bengtsson if. Töringe
D:o Pehr Johansson if. ofra Sanag. (öfra Sannag.)
Dräng. Gustaf Svensson if. Ljungby


Hälsningar
Irene


223
Önnarp / SV: Önnarp CI:1 b.15 s.6
« skrivet: 2019-01-08, 07:13 »
d:n 14 April föddes Smeden Swen Rasmus barn
och fram hafdes till det H. Dopet D:nica Misericordia
af Karna Anders Rasmus i Törarp. M(ans) F(addrar)
dr Jacob Hanss Lars Rasmuss i Espö och d:r Anders
Anderss. Qwins Faddrar Mårten Anders hustru
Christens Boell Ola Pers och Pigan Chrestensa Anders
dotter, barnetz nampn Mätta till Kyrkian giwet 12 öre


Hälsningar
Irene


224
Hej Anna!


Javisst är det en r efter st/sk (jag var inte säker på om andra konsonanten
var ett t eller k). Fattar inte hur det föll bort för mig på vägen från sökande
till svar...? :-\


Men huvudsakligen var ju att du kom rätt till slut! :)


Bästa hälsningar
Irene
 

225

Förslag


Det ser ut att stå stin men jag har inte sett ordet användas tidigare.


*Kan det stå för stin, stind = bra, utmärkt
se SAOB https://www.saob.se/artikel/?unik=S_11823-0049.g1R8&pz=3
*Eller Stinn, Stind = stark, stor
se Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt
http://runeberg.org/ovanliga/0831.html


Hoppas jag inte leder in dig på helt fel spår nu.


Vänliga hälsningar
Irene

226
till ostindien förreste och förmenas ännu lefwa
sampt i Holländsk tienst wara stadde.


Hälsningar
Irene


227
Leksand / SV: Anna Ersdotter död i Lima 1741 (personalienotis)
« skrivet: 2019-01-01, 08:12 »

Jag får transkribera texten utan några markerade rättelser och tillägg,
eftersom programmet lägger till formateringstecken, vilket gör texten rörig.

H. Anna Ericsd:r fr. Lima nata ibid 1672 p p: Eric Olsson och h anna Larsdotter. Renata.
Kunde i ungdomen något i bok och enfaldigt sina Christendoms stycken.  War hos
sina föräldrar hemma til thes hon blef 28 åhr, tå hon trädde i ägtenskap med Jan Ersson
i Lima med hwilken hon lefwat 41 åhr på en månad när och blifwit med 3:ne d:r wälsignad
af hwilka 2:ne för thetta äro afledne. Här i sitt lefwerne förhållit sig wäl och Christel.
som grannarna betyga. Warit tolig och förnögd i sin fattigdom, gått flitigt i kyrkian och
brukat salighetzmedlen. sidst för en månad sedan i kyrkian. Lefwat i sämia och frid
med grannarna. Siukdomen har beståt i ålderdoms bräcklighet och svimningar, som
twifwels utan förorsakats af hunger och machtzlöshet, hwaraf hon 6 dygn warit merendels
sängeliggande. beredde sig til en sal.  hädanfärd som skedde i tisdags morgon sidstl.
aetas 69 åhr.

Hälsningar
Irene

228
Kalvsvik / SV: Kalvsvik C:2 sid. 140
« skrivet: 2019-01-01, 06:41 »
Maij d. 29
Föddes och döptes d. 1 Junii Swen Swensson och Hustru Marta Börjesdotters barn
i Dönjanet kallades Börje Wit. Per Carlsson i Dönjanet Anders i Ingelstad Bakagård
dr. Swen Persson i Dönjanet. Hustru Kierstin i Dönjanet. Pig Sissa Nilsd. i Kullen P.
Ingeborg i Ingelstad.


Nog är det noterat en 9:a i 29! Men det är inte ovanligt att det differerar mellan födelse-
bok och husförhörslängd (men det är ju födelsebokens uppgift som gäller i första
hand!)


Hälsningar
Irene


229
Änkl. G.(Gamle/a) mannen Johan Ersson ifrån Lima. Pp. (latin: Parentes=Föräldrar)  Erich Johansson och H:o Karin Johansd:r i Styrsiöboda. Renatus. Blifwit i ungdomen hanledd till den Sanne Gudens Kännedom. Wid 30 åhrs ålder trädde i äcktenskap med sin för detta afl. H:o Anna Persd:r, som födt till werlden 3 döttrar, af hwilka allenast 1 lefwer. I anseende til dess förnuftige uppförande, är han förordnad att wara  Opsyningsman,  och samma syssla i 16 åhr med trohet förrättat. Såsom nu en rätskafens Christen ägnar, har han tient sin Gud med flitig kyrkiogång och ordets hörande; samt begådt den Högwörd. nattwarden, sidsta gången förl.  Ersmässodag.  Dess siukdom beträfande, så kunde ingen annan märkas, än tiltagande ålderdomsbräckeligheter, hwaraf han legat på sotesängen alt sedan Påskehelgen. Härinunder beredde sig Gudel:n at få ett hel. afskjed ifrån werlden, samt i synnerhet  flera resor läste: dödens skarpa pilar, O Herre etc. Och afsomnade om Onsdagsmorgonen. 81 åhr gl.


Gott Nytt År!
Irene


230

Hej Britta!


Intressanta anor du har att utreda här! Boken "Pestens år: Döden i Stockholm 1710"
av Magnus Västerbro läste jag själv nyligen. Det var en alldeles utomordentligt bra bok
om hur pestens framfart påverkade människorna.


Gott Nytt År!
Irene


231
Snarare tryckt sida 90  ;)


Gott Nytt Släktforskarår!
Irene

232

Jag blev inte helt klar över texten
i vigselboken så jag fick kolla lite
i ministerialböckerna

ibid Torbiörn
Bengt
Arfvid Jonsson
h. Margaretha
Sandseryd AI:1 Husförhörslängd, s 98


Vigda 1735-03-19
drängen Arfvid Jonsson
änkan Margarehta Månsdotter, lilla åsa
(tidigare gift m Hans Torbiörnsson)
Sandseryd C:1 Vigselbok, s 194


Död 1737-11-20
Bergzmannen Arfvid Jonsson, lilla åsa
Sandseryd C:1 Dödbok, s 236


Vigda 1739-03-21
drängen Bengt Larsson, Skiohult (Sjöhult?), Månsarp Sochn
änkan Margaretha Månsdotter, lilla åsa
Sandseryd C:1 Vigselbok, s 197


Hälsningar
Irene


233
Hej Britta!


Vet inte om du känner till att ett vigselregister finns på Släktdata
för Tyska Sankta Gertrud åren 1639.12-1734
https://www.slaktdata.org/index.php/register/?filter=T
Man får självklart kontrollera registret med originalboken (som du
kommer att se är jag inte överens med databasföraren om några namn),
men det är verkar vara ett bra register med uppgifter utöver de som står
i vigselboken.


Hälsningar
Irene


234

Förslag


h. Hinrich Gocke, Kauff und Handelsman
mit fr. Adriana Reyers von Diestelhausen,
sahl. h. Niclaus Druntz nachgelassenen
Wittwe.


Hälsningar
Irene
235

Förslag


h. Lorentz Friess Kaufman von Reval
mit Jungfr. Euphrosina von Strassen,
sal. h:n Giesbert von Strassen Kaufmans
alhier Ehl. tochter.


Hälsningar
Irene


236
q:n bräkel. = qwinnan bräckelig


Hälsningar
Irene


237
Gränna / SV: Vad står det i mantalslängden 1772
« skrivet: 2018-12-26, 08:34 »

Pappers Bruket.
Pappersmak. Ms:tr (Mäster) Ramberg     og. (ogift)
syst. Cathrina mar.
lärogoss. Petter
pig. Annika


Hälsningar
Irene


238
(Hemmans Nampn.)
Hv(ästra) Böckestad
Boställe
(Hemmanstalet)
Kr. (Krono) ½
Brukas af Pappers mak:e Ramberg
dr. Nils Pig. Märta


Hälsningar
Irene


239
Järnboås / SV: Järnboås (T) F:1 (1738-1774) Bild 189
« skrivet: 2018-12-23, 07:10 »

N. 20
1:o Nata (Född)
2:o Renata (Döpt)
3:o Vita (Levnad)
4:o Morbus (Sjukdom)
5:o Obiit (Dog)
6:o Aetas (Ålder)


Afledne Bergzmannen Nils Hanssons Enka
Hustru Anna Olsdotter fr. Nyhyttan begrofs
d. 14 Mars.


Född uti Juhlsiö 1706. Fadren war Bergz m.
Olof Pehrsson, modren Marina Nilsdotter
wid Grängzhyttan. Fåt lära sig wäl läsa både
uti och utom bok. I sin ungdom tjent hos
wackert folk, sin släkt här uti sochnen, hos
sin Moster, E. S. Hustrus uti Nyhyttan. 1730
ingeck äkten skap med sin för detta afl. man
Bm. Nils Hansson uti Nyhyttan med hwilken
hon haft 10. 8 söner, 2 döttt. 2 söner och 1 dotter
lefwa. 1740 flyttadt hit till församlingen. 1753
d. 5 febr. blev Enka, och alt sedan lefwat i Enko-
stånd. Fört en mycket Gudfruktig och stilla
lefnad. Haft god hälsa, fast nu på Ålderdomen
waret plågad af tungt bröst. Straxt efter 13
dagen i åhr lades hon till sängz, hwar under hon
lät bespisa sig med den H. Nattwarden, och
njutet Församlingenes förböner
dog d. 13 kl. 3 efter middagen
Åldren 68 Åhr.


Hälsningar
Irene240
Kolbäck / SV: Kolbäck F:1 b 24/s19 db 1694 Margareta Jonsdr
« skrivet: 2018-12-22, 12:55 »
Tyvärr låser jag mig vid ett ord, men förhoppningsvis ser
någon annan här på forumet vad det står...uthi gudfruchtan och vackre husseder hemma uptuchtat
med sin B:r Sal. Kyrkioherden i Ramnäs fordom virdige
h:r Pehr Colbeckius…


...Omsijder ifrå rörige ålderdom af den gångbare fråssan
be...? som eftter en gudelig förberedelsse hennes dagar
ändade då hon lefvat 69 åhr 7 Månader och 16 Dagar
Ligger sina förfäders graf i Kyrkian Mit på stora gången
Testamente_20 (daler kopparmynt)_½ T[unna] säd.


Jag är lite osäker på om det ska vara Tunna säd, men jag
tror det.

Hälsningar
Irene
241
Snårestad / SV: Hjälp med läsa om Elna Andersdotter
« skrivet: 2018-12-20, 08:32 »

Föddes uppå N.o 35 Tienste drängens Anders Månssons
och Karin Anders dotters Pigebarn, och döptes d. 22 dito
heter Elena. Anna Knut Jsakssons bar barnet. Test: Johan
Jöns. Nils Anders. Hans Anders. H. Elena.


Hälsningar
Irene


242
Snårestad / SV: Läshjälp Födelse av Hans Jöransson
« skrivet: 2018-12-20, 08:15 »Föddes Husmannens Jöran Hans. och Elsa Pährsdotters Son,
och döptes d. 1 Nov. wid namn Hans-Rasmus Pährs.
Test: Hust. Bengta från Katslösa bar barnet. Pähr Olofs. hust.
Bodel Nils Tufwas. h. Kierstenna.


Hälsningar
Irene


243
Bälaryd / SV: Nils född 1730-06-14
« skrivet: 2018-12-17, 06:24 »

Hittade inlägg här på forumet, se https://forum.genealogi.se/index.php?topic=128571.0


Men Dominica XXVI är alltså domssöndagen,  24 november.  Det märkliga var ju att 26. och 27. efter Trefaldighet aldrig firades i rätt ordning...
(Inlägg 2007-09-27 av signaturen samppa)


Hälsningar
Irene

244
Bälaryd / SV: Nils född 1730-06-14
« skrivet: 2018-12-17, 05:08 »

Precis som du Kristina var jag inne på FamilySearch kalender för 1718 och konstaterade samma sak
https://www.familysearch.org/wiki/sv/Svensk_Helgdags_Almanacka_1718
(Ni får gå in på sidan för den redigeras helt fel här.)
Ja, det vore intressant att få detta förklarat.


Hälsar
Irene

245
Bälaryd / SV: Nils född 1730-06-14
« skrivet: 2018-12-16, 13:32 »
Men Nils föddes 1730 och hans föräldrars vigsel ägde rum 1718!


Johan Nilsson ohh Karin Torstensdotter får även en dotter Maja,
som döps den 12 september 1721 (Bälaryd C:2 Födelse- och dop-
bok).


Hälsningar
Irene


246
Bälaryd / SV: Nils född 1730-06-14
« skrivet: 2018-12-16, 09:03 »
Först en liten rättelse:
Pigan Karin Torstenssd:r i Björstorp


Vigseldatum: Tiugonde Siette Sönd:n effter Trinit.


Jag är inte så insatt i det här med helgdagarna förr,
och vet därför inte om man brukar räkna med den
26 söndagen efter trefaldigheten. Den torde i så
fall vara samma söndag som den 2:a Söndagen i
Advent - 1718 blir det den 7 december.


Hälsningar
Irene

247
Bälaryd / SV: Nils född 1730-06-14
« skrivet: 2018-12-15, 16:31 »
Jag uppfattar det som att prästen gjort ett förkortningsstreck eller nasalstreck
över n:et eller e:et beroende på vilken bostav strecket är draget över.
Jag uppfattar det som ett n = Torstns-dotters. I så fall står det Torstensdotters
(jag tycker mig se även ett r i Torst...).

Det finns en notering om Karin Torstensson 1727-10-17 på Internet
http://www.goranj.se/In%20och%20Utflyttade%20i%20Malmback%201698-1787.pdf
som kanske avser "din" Karin.

Vänliga hälsningar
Irene
248

1795
d. 6 decembr. Vigdes Änkling på Stommen i Tranum,
efter uppvist afvittringen, Magnus Larsson, med
Pigan ifrån Rättarg Maria jonsdotter. Morgongåfvan
lofvades 8 R(iksdaler) 16 skilling eller 50 ...? Smt.
(Tådene C:3 Lysnings- och vigselbok, s 231)


Hoppas någon kan lösa vad det står efter 50,
för det vore intressant att få reda på.


Hälsningar
Irene
249

1795
d.21 april dog Kjerstin Olofsd:r Magni Larssons hustru
på Stommen i Tranum af flussfeber _ _ _ _ _
Enligt kolumnen Sepul(ta) d(ies)(=begravningsdag)
begrovs Kerstin den 26 april 1795.
(Tådene C:3 Död- och begravningsbok, s 331)


Hälsningar
Irene

250
Kerstin Olofsdotter avled 1795-04-21 och samma år 1795-12-06 gifte Magnus Larsson om sig med Maria Jonasdotter. (Källa: Tådene C:3 Dödbok och Vigselbok).


Hälsningar
Irene

251
Algutsboda / SV: Algutsboda C:2 (1750-1775) Bild 314 / sid 619
« skrivet: 2018-12-13, 15:31 »
kom med attest f. Wissef. (Vissefjärda) af d. 15 Oct. 1780.


Hälsningar
Irene


252

drengen och Torparen på Boderna eller Bohus under Storeberg
Magnus Larsson och Pigan från Stommen i Tranum Kierstin
Olofzdotter skola bo på torpet Bohus eller Boderna. morgongåfwa
lofwades 10 R. (Riksdaler) Sp. (Specie)


Hälsningar
Irene


253
Vireda / SV: Sven (Johansson/Jansson) född 1751-02-09
« skrivet: 2018-12-10, 08:51 »

Sven.
Sold. Jaen Bolins och h:u Karin Larsd:rs Son
föddes d. 9 dito kl. 6 ef. M. Christ. d. 17 ejusdem.
Faddrar
Pähr Abrahamsson i Måhlviken
Nils Abrahamsson i St. Börkenäss
Samuel Hagström
Nils Petterssons h:u Britta i St. Börkenäss
Nils h:u Maja i Hytten
Anna Pärsd:r och Stina Larsd:r i St. Börkenäss


(Jag hade svårt att hitta Pär Abrahamssons hemvist i Vireda.
Dock hittade jag en hemsida med vigda i Gränna stad och
socken 1686 - 1845 och där fanns under vigde 1848:
Per Abrahamsdr i Vireda sn och Björkenäs m p Stina Larsdr i Målviken.
Kanske är det detta Målviken som avses?)


Vänliga hälsningar
Irene


254

Förslag


Mr. Christopher Münchenberg,
Sr. Johan Hokel.
Frau Christina Borg
H. Hokel.
Frau Catharina Hedengran.

Hälsningar
Irene

255
Vetlanda / SV: Peter född 1757-02-04
« skrivet: 2018-12-05, 11:45 »

d. 4 föddes dan. (dannemannen) Isac Pärssons och h. Anna Stina Pärsdotter
Runbergs Son i uplanda hansag:n, christnades straxt för des swaghet af Fru
Hierta, och kallades Peter Blef sedermera den 5 stadfästat eftter det formulair,
som handboken innehåller.
Wittnen. dan. Zachris Johansson och Håkan Bengtsson i uplanda hansag:n.
Ryttaren Samuel Ågren ibidem. Fröken Lovisa Rothlieb i upl. skatteg:n
Hustru Cajsa Runberg i Flugeby Pigan Maria Håkansd:r o uplan(da?)


Den sista texten går in i bokryggen och är svår att läsa korrekt.


Hälsningar
Irene


256
Silvberg / SV: Läshjälp Arvskifte Norbo Finnmark
« skrivet: 2018-12-01, 18:06 »

Sökanden
var ej beredd att styrka Gårds Anders Janssons åtkomst
till hans uppgifne arfinjord
vid hvilket förhållande och då han ej eller
vunnit lagfart å all den aflinge
jord
han efterlemnat samt arfskiftes
in-
strumentet saknade underskrift af Johanna Jansdotter, som upplystes
vara enka. Härads Rätten fann den sökta lagfarten icke för närvarande
kunna beviljas utan förklarades densamma hvilande.
Som Ofvan
På Härads Rättens vägnar.

Tyvärr kan jag omöjligt rätt till den felaktig formateringen som uppstått.
Fråga gärna om något är oklart.


Vänliga hälsningar
Irene257
Brålanda / SV: Tolka efternamn
« skrivet: 2018-12-01, 17:26 »

Ja, det kan det ju givetvis, eftersom det enbart är olika stavningar av samma efternamn. Men om han tillhör en speciell släkt som vedertagit stavningen Färling, har jag tyvärr inte kunskap att svara på.


Vänliga hälsningar
Irene


258
Brålanda / SV: Tolka efternamn
« skrivet: 2018-12-01, 13:51 »

Ferling


Hälsningar
Irene


259
Rasbo / SV: Rasbo EI:1 sid 4 dnca xx (2 November) 1712
« skrivet: 2018-11-28, 18:09 »

Alunda


Hälsningar
Irene


260
Torhamn / SV: Torhamn (K) CI:1 (1701-1721) Bild: 1000 Sida: 96
« skrivet: 2018-11-27, 05:41 »

Ja, det var det vanliga, men just nu kan jag inte hitta om det var sed eller reglerat av kyrklig lag (vilket jag har för mig det var). Tittade lite i "Studier i svensk kyrkobokföring 1600-1946" av Gösta Lext, men lyckades just nu enbart finna på sidan 130 att "Lysningen måste ske i den församling där den kvinnliga kontrahenten bruden) hade sitt rätta hemvist." Kanske blev det s a s per automatik därför som vigseln ägde rum i kvinnans hemvist-församling, men jag har för mig att jag läst något om detta men minns tyvärr inte var just nu. Förhoppningsvis gör någon annan kunnig person på Forumet det.


Morgonhälsning
Irene

261
Torhamn / SV: Torhamn (K) CI:1 (1701-1721) Bild: 1000 Sida: 96
« skrivet: 2018-11-26, 06:12 »

Vigslar skulle noteras i kvinnans hemförsamling


Mitt antagande är, eftersom jag inte är insatt i denne prästs handstil,
att r:et "försvunnit" i hastigheter och ovanför det skulle blivit ett fär-
digskrivet o är det ett diakritiskt tecken, som markerar bokstaven ö.


Hälsningar
Irene

262
Torhamn / SV: Torhamn (K) CI:3 (1750-1797) Bild: 145 Sida: 45
« skrivet: 2018-11-23, 16:27 »

Sebaboda (= Sibbaboda)


Hälsningar
Irene


263
Läshjälp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2018-11-22, 10:32 »

Nej. Enligt min tolkning går denna kronogårds ränta utan någon skatt helt till länsmannen.


Hälsningar
Irene

264
Läshjälp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2018-11-22, 10:24 »

hafuer länssmanen frijt för
sitt länsmans döme.


Hälsningar
Irene


265
Huddunge / SV: mantalslängd Huddunge 1662
« skrivet: 2018-11-21, 15:09 »

höfd (höfding)


Hälsningar
Irene


266
Sundborn / SV: Sundborn LIa:2 (1680-1708) Bild 28
« skrivet: 2018-11-21, 06:49 »

Eggert Nilsson i Nygården
för sin Sons förseende widh
Kiorkian


Förseende = Förseelse, se SAOB
https://www.saob.se/artikel/?seek=f%C3%B6rseende&pz=1#U_F2941_201674


Hälsningar
Irene
267

Förslagsvis hade nog en något annorlunda betydelse på den tiden


Se SAOB https://www.saob.se/artikel/?seek=f%C3%B6rslagsvis&pz=1#U_F3169_13721


FÖRSLAGS-VIS, adv. såsom (ett) förslag, i form av förslag; till övervägande l. (i fråga om två l. flera alternativ) till att välja emellan; gissningsvis, hypotetiskt; efter summarisk l. ungefärlig beräkning. En förslagsvis beräknad summa. RARP 4: 218 (1649).Hälsningar
Irene


268

eller förslagswis icke kunna wär-
deras, uptagas derföre här icke.


Hälsningar
Irene

269
Hede Gr(instad) 08


Hälsningar
Irene


270
Läshjälp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2018-11-18, 13:50 »
Swen Swensson


Hälsningar
Irene


271

Ingif. å Ydre Hds(Härads) Höste Ting i Sund, d.(den) 9 Novemb.(November) 1805.
Åhr 1805 den 15 augusti höls Laga Bouptek-
ning Efter hustrun i Liftiden Erliga och sedo­
samma Cathrina Nils Dotter i Kiälstorp som
med döden avled den 28 Julli Jnnevar-
ande hvars hon lemnade Efter sig En
omyndig dottr som Dannemannen väl-
förståndige Olof Jngemarsson i Hult var
när-varande och den omyndigas rätt i
acktager och Enkomanen var siälf
tilstädes som Egendommen upgaf och före-
togs i årning som följer:


Hälsningar
Irene


272
Göteryd / SV: Göteryd C:1 b.191 / s.373
« skrivet: 2018-11-16, 06:23 »
Haralds och hust. Ingebors barn i Ekenäs
Håkon i Tiakiölna.
Jon i Judhult.
Jöns anderss. i bårshult.
hust. Ingerd i Näs.
hust. Ingerd i Ekenäs
hust. Elin i Ekenäs.


Hälsningar
Irene


273
Norrby / SV: Mantalslängd Norrby
« skrivet: 2018-11-15, 15:43 »
Vet inte om det finns digitaliserat, men det kan ju finnas bevarat på film
eller i originalform. Förmodar att det i det här fallet är Svea hovrätt som
granskat domen. Jag är dåligt insatt i detta, finns säkert någon på forumet
som är bättre. Annars kan man ju alltid kontakta Riksarkivet direkt för besked.Hälsningar
Irene

274
Håbo-Tibble / SV: Håbo-Tibble C1:2 1705-1758 bild 72 s68
« skrivet: 2018-11-15, 15:09 »
Det står nog
stible
på båda ställena.


Hälsningar
Irene


275
dog. d. 22 Oct. 1853, stupade
af våda ned i Rostugnen vid
Göthafors.


Hälsningar
Irene


276
Norrby / SV: Mantalslängd Norrby
« skrivet: 2018-11-15, 05:51 »
Intressant och tragisk historia! S k högmålsbrott, som ju en dödsdom
torde vara, skulle ju vid detta tid granskas av Högsta Domstolen. Har
du kontrollerat deras handlingar?


Hälsningar
Irene


277
Norrby / SV: Mantalslängd Norrby
« skrivet: 2018-11-14, 17:39 »
förrest = avrest, bortrest


Hälsningar
Irene


278
Hille / SV: Hille C:1 sid 139 den 20 Juni 1709
« skrivet: 2018-11-14, 17:24 »
Wretarne


Hälsningar
Irene


279
Hille / SV: Hille C:2 sid 66 den 1 Februari 1747
« skrivet: 2018-11-14, 17:23 »
Sochneskräddaren Per Larsson wretarne
under wägen ifrån Kyrkan föll ned död
utan någon widare kiänsel förut


Hälsningar
Irene


280
Nyköpings västra / SV: Nyköping S:t Nicoaii E I:1 vigda 793
« skrivet: 2018-11-13, 14:19 »
Pappers Makar Jesällen Petter Öberg och dottren Maria Andersdotter
i Lilla Slåbo. af Kyrk. Hamarlund d. 19 Maj


Lyst första gången 21 April
Utlyst 5 Maj


Hälsningar
Irene


281
Nye / SV: Zacharias född 1734-05-28
« skrivet: 2018-11-12, 08:44 »
d. 28 Maji föddes Hemming Svenssons
och h. Kirstin Åkesdotters barn i Kållebo,
Christnades d. 3 Junii och kallades
Zacharias
Testes
Johan Jonsson i Skurebo
Hans i Fagerhult
d. Anders i Torpstad
H. Ingierd i Kållebo
p. Annika ibm


Hälsningar
Irene


282
Bråk och Stenplåga.


Stenplåga = Blåssten, gallsten, njursten.
(Ur Svenska sjukdomsnamn i gångna tider
av Gunnar Lagerkrantz, sid 57.)


Hälsningar
Irene


283
Danwiks Hospitalet
i Stockholm innehafwer.
Detta hemman är åhr 1704
skattlagt och är des Räntta
här observerad eftter ordres
d. 28 martti 1735.


Hälsningar
Irene


284
Lilla Isie / SV: När dog Hans Nilsson Ståhl
« skrivet: 2018-11-09, 18:54 »

Det är inte Hans som dör, utan hans hustru


1853
Octob. 18 30 Hustru Karna Jönsdotter å N:o 6 Böste
(Soldat H Ståhls Hustru)
Hjertslag
35 år


Hälsningar
Irene


285Anders Joh. Bengtssons Åbo i Backagård
och hans Hustru Anna Johanna Nilsd:rs
_____ Dotter __
Faddrar Åb. Nils mathsson i Töringe och
Hustru Britta Ericsd:r i Backagård Åb.
Olof Berthelsson och hans Hustru Helena
Christ. Ericsd:r i Ågård Hemmason And.
Nilsson i Töringe och Hemmad:r Neta
Lovisa Nilsd:r ibm

Hälsningar
Irene


286
Vallkärra / SV: Vallkärra CI:1 b.95 / s.82 samt b.90 / s.78
« skrivet: 2018-11-07, 14:57 »
Det står
Kersten


Enligt Faktabanken på Rötter är Kersten sannolikt en form av Kristian
https://www.genealogi.se/faktabanken/personnamn/?view=listmanagerfront
och det var ju vanligt att olika namnformer på samma namn/person förekom
i kyrkböckerna, så det kan ju vara "din" Kirsten/Kierstensson.


Hälsningar
Irene
287
Vallkärra / SV: Vallkärra CI:1 b.95 / s.82 samt b.90 / s.78
« skrivet: 2018-11-07, 13:07 »
P.S. Jag menade förstås skånska personnamn. D.S.

288
Vallkärra / SV: Vallkärra CI:1 b.95 / s.82 samt b.90 / s.78
« skrivet: 2018-11-07, 07:45 »


1755
Eodem
d. 13 Julii Christnades Pehr Kirstenssons
och hustru Botils dotter Nom. Kirstin.
Änkan Signe Kedes höll henne wid dopet.
Anders Jngemarsson och drängen Christen
Pehrsson wittnen.


1762
Junii d. 13 döptes Per Kirstens och hustru
Boel dotter Karna Sophia Axelström bar
henne til dopet. wittnen woro Per Jngemars-
son och Christen Persson.


1775
6:to
Decemb. 22 Dom. Adventus 4:ta begrofs
Husmannen Per Kierstensson, som war
född i Torn 1719, warit 1 gång gift, aflat
7 barn, dödde i Wallkärra d. 17 dito af
colique war 57 år gammal.


Jag är inte bra på danska personnamn,
men Kirsten är troligen en form av
Kristian.


Botil/Boel är former av Bothild.


Se Personnamn här på Rötter Faktabanken
https://www.genealogi.se/faktabanken


Hälsningar
Irene


289
Odensvi / SV: Odensvi C:2 sid 423 (422)
« skrivet: 2018-11-06, 13:07 »
Eftersom jag transkriberat dödsnotisen lägger jag till den här


begrofz Fendrichens Herr Anton Smittz i lifztiden Kiära och Älskeliga,
nu hos Gud ewinnerliga saliga Fru: fru Anna Maria Falck ifrån Kumbla.
Hon blef hit till werlden född af christeliga och hederliga föräldrar År
1683 uti Stockholms Stad fadren war handelsman dersammastädes
och hennes moder hette Pistolekors. Straxt effter den naturliga födelsen
låto desse hennes Kiära föräldrar befordra henne till det heliga dopet,
men blefwo straxt derpå och då hon som bäst behöfde deras omwårdnad
bägge, igenom en salig död, skilde ifrån werlden. effter deras död och då
hon hade inga att lita sig till behagade Gud på det sättet skicka med henne,
hon blef uti någon tid, uptagen uti Landszhöfdingen LindenHielms hus, och
fölgde Hans Fru öfwer till Finland och änteligen till Wiborg - År 1702 när
Ryska Armeen lägrade sig för Wiborg och det liknade sig at staden ente-
ligen skulle gå öfwer och blifwa intagen af fienden, begaf hon sig med
åtskilliga andra derifrån och på wägen till Stockholm under denna wäg
och på Siön råkade hon å nyo uti ett beklageligit tillstånd, hon blef till
fånga tagen af ryska flåttn och bortförd till Muscow. uti denna staden
och då hon wistas så wäl uti hofwet der samma städes hon hos ryska
General Admiralen, blef hon enteligen, och då de swänska fångarna kommo
ifrån Pultava, bekant med Herr Fendrichen och begaf sig året derpå eller
1710 den 22 Febr. uti ägtenskap med honom. under detta ägtenskap har
Gud behagat wälsigna henne med 6 barn en Son och 5 dotrar, af hwilka
allenast sonen nu lefwer, de öfriga eller dottrarna äro förut genom döden
afgångna 4 uti Ryssland och en hemma uti Swerje. 1722 kom hon tillbaka
till sitt fädernes land, och alt sedan har hon wistas här uti Sochnen och
Kumbla by. hon har som allom bekant är fört en sacktmodig och stilla
lefnad. sistledne den 15 Martii inföll hon uti fråssan och straxt derpå uti
en hetsig siukdom - samma siukdom tiltog alt mer och mer dag ifrå dag,
och ändade enteligen hennes mödo samma wandring sedan hon här i
werlden lefwat wid pass_ _ _ _ _


Hälsningar
Irene


290
Läshjälp / SV: Läshjälp m.m
« skrivet: 2018-11-05, 08:16 »
d. 6 April Måns Jönssons i Qwarntårpet
och hustru Chierstin Hemmingz dåtters
lilla son Pehr som föddes d. 31 Martii.
Witnen woro Olof Jonsson i Longnäs,
Nils Skruf i Qwarntårpet, Corp. Bergman,
dr. Johan Nilsson på Cronobäck, Organistens
hustru, Pehr Arfwedsons hust. i Siömåhlen,
J. Greta och Margreta Pehrs dr. på Cronobäck
och pigan Lisa Nilsdåtter på Kråkerum.


Eftersom mormodren Ingeborg Olsdott
är född 1724, torde det vara modern till
Hustru maria Andersdotter.


Hälsningar
Irene
291
Stockholm / SV: vad står det?
« skrivet: 2018-11-05, 07:35 »
Kungsholms
Församl.


Föslag
uttagit lysningssedel till äktenskap


Hälsningar
Irene


292
Litet tillägg...


Har obotlig skada af Fistel dömd för 1sta resan stöld 1827
ofärdig ej Mtskr.
obs. Utan tillfl(ykt) 29


Hälsningar
Irene


293
Allerum / SV: Thulin / Tulinius
« skrivet: 2018-10-30, 19:28 »
d. 25 Junij blef Mons:r Daniels Tulijns Qvartermästarens
sampt Hannas oächt Son Anderss Christnad. Faddrar Oluf
hånson. Nilss pehrson i lilla Torhult. Tyre Pehr Nilss i
Myrerup Gården.


Hälsningar
Irene


294
Snårestad / SV: Läshjälp Hans Clemmentsson
« skrivet: 2018-10-30, 19:01 »
d. 18 Aprilij Hans Clementzon begraf(we)n
lefde Christeligen 75 åhr.


Hälsningar
Irene


295
Hjorted / SV: Hjorted C:1 mpag 282 den 18 Juli 1713
« skrivet: 2018-10-30, 18:45 »
yxery (yxered)


Hälsningar
Irene


296
Norberg / SV: Norberg C:3 sid 10
« skrivet: 2018-10-30, 18:04 »
d. 16 Octobr stod Brukz Skrifvaren ved nohlansiö
S:r Lars Willing Brudgumme i Wästanfors och
Aspebenning med sin Pijga Anna Ersdoter som
i bem:te (bemälte) by född var Morgongåfva
lofvades 20 Riksdaler in Specie


Jag är osäker på förkortningen på titeln för Lars,
kan den helt enkelt stå för Skrivare/n? Skulle tro
att någon som är mer bekant med ministerial-
böckerna för denna församling vet betydelsen.


Hälsningar
Irene


297
Malmö Sankt Petri / SV: Karna Nilsdotter 1821
« skrivet: 2018-10-28, 15:56 »
Hemmadöptes å Södra Förstaden Huset N:o 53
Krögaren Nils Johnssons och des Hustrus Estred
Anders Dotters Dotter wid Namn Karna.
Suscept. Åboen Anders Pehrssons Hustru från Hingby.
Test. Mjölnaren Jöran Pehrsson Krögaren Truls Månsson
Krögaren Nils Pehrsson, Mjölnare Gesällen Jeppa Anders-
son, Drängen Pehr Hansson från Fosiö Pigor Cathrina
Pehrs Dotter D:o Bengta Pehrs Dotter.


Hälsningar
Irene


298
D. 10 Junii föddes Rättarens Börje Månssons och hustru Anneches
dotter i yxneberga fick sin Christendom d. 26 kallades
Mertha
(Fadderne)
Johan Nyman i Boda Magnus Zachrisson i skatteg. Samull Svanberg,
Fru Ryttmesterskan Catharina Bergren. Hust. Kierstin i yxneberga
P. Elisabett Ibidem


Hälsningar
Irene
299
Torsö / SV: Britta född på Torsö.
« skrivet: 2018-10-27, 16:47 »
d.1 Aprill, Christnades
Gårdz Fogdens barn på
Foglö, wid nampn Britta.
Witnen: Nils i Sånna,
Isak i Backe bohl. Hustru
Lena Östman, hust. Gunnilla
i brännäs.


Hälsningar
Irene


300
Januar. 6 (född) 8  (döpt)

Inger Beata
oägta

Modren: Enkan Edela Andersdoter i Halsestorp
Fadren:
Faddrar: Jonas Jönsson wid Maen. drängen Johan-
nes Bengtsson i Bössg. Hustrun Anna Gullbrandsdt
på Högklef. Hustrun Olena Börjesdot. i Skräppebo.


Hälsningar
Irene


301
Sjörup / SV: Läshjälp Hanna Larsdotter fördelse
« skrivet: 2018-10-26, 12:37 »
Hej Peter!


Jämför med t ex L:et i Lars ovanför och B:et i Bengt efter Test.
Och efter majuskeln har du ju bokstäverna ror...


Hälsningar
Irene


302
Sjörup / SV: Läshjälp Hanna Larsdotter fördelse
« skrivet: 2018-10-26, 08:37 »
d. 21 Julij hor. 6:ta PostM. Nata Mannens Lars Hans dotter
i S. Vallösa Mat. Hanna Brorsdotter. Bapt. d. 24 Ejusdem
Nom. Hanna. Susceptr. Anna Lars Hans i Steglarp, Test.
Bengt Sörenson i Tånemölla, Rasmus[?] Anderson[?] i S.
Vallösa[?] dr Asmun Person Jöns Nilson i S. Vallösa Pig.
Karna Persdotter, Boel Hansdotter ifrå S. vallösa.


Hälsningar
Irene


303
Villie / SV: Var är Lars Larsson Inflyttad från ??
« skrivet: 2018-10-26, 07:45 »
Ibland låser man sig när man ska tolka text, och det har nog skett här... ;)


Tingaröd står det.


Hälsningar
Irene


304
Fastighet
1/4 dels Cronoskatte Rusthåldz hemman i uxås
som afl. Mannen ock nu warande Enkian Kiöpt
af Kongl. maj:tt ock Cronan enligt högl. Kungl.
Cammer Collegii Kiöpebref af d. 12 October 1720
för 25 d:r S:mt [25 daler Silvermynt], samma
tillika med munderingen utföres eftter bem:te
afl. Man ock des nu warande Enkias giorde
skrifttel. förordnande under d. 12 feb. 1755
till 200 ((daler silvermynt]


Hälsningar
Irene

305
Hej igen Anders!


Det här med begravningsplatser har varierat mycket över tid beroende på flera
faktorer. Längre tillbaka förekom att varje by/gård hade sin begravningsplats,
samtidigt kunde den som hade råd begravas på den "finaste" platsen; näm-
ligen inne i kyrkan. I pdf-filen "En fredad plats" man läsa en del om begravnings-
skicket genom tiderna https://stud.epsilon.slu.se/5781/7/bolin_y_130704.pdf


Har du f ö sett Ulla Kristofferssens tidigare inlägg här på forumet
https://forum.genealogi.se/index.php?topic=22766.0

Maria Clemetsdtrs föräldrar: Clemet Danielsson ca 1666 (i Åsen?), död 21.8 1734 i S.Hiarum   Elin Persdtr ca 1668, död 15.11 1716  Clemets föräldrar:   Daniel Thomasson ca 1643 i Åsen, död 10.2 1712   Giertrud (Persdtr?/Clemetsdtr?) ca 1640, död 1705  Daniels föräldrar: Thomas Larsson   Karin Mattsdtr


Hälsningar
Irene

306

Hej Anders!


När man transkriberar en text från 1700-talet handlar det ju
inte enbart om att ha kännedom om den tyska skrivstilen
utan också erfarenhet av hur skrivaren personligen utformar
bokstäverna och dessutom att känna till begrepp och företeel-
ser vid tiden för att nå bästa resultat.


Det var några ord i denna text jag osäker på och vill påpeka


Jag transkiberar


nämb. Daniel - [/size]ska nog, som du korrekt antar, vara[/size] nembl[igen]
[/size]
[/size]skår[?] - Ja, jag sliter fortfarande mitt hår över vad det står där! Ser
[/size]gärna att någon kommer till hjälp, så man slipper ligga vaken på natten
[/size]och grubbla... ;)


enwat - ska nog vara emoot

och - ska vara ock


den - ska nog vara dem

Det kan också vara något annat enstaka
ord som inte är korrekt. Återkom till texten
när du blivit mer van vid att läsa just denna
handstil - eller be någon annan forskare som
är van vid den. Det finns kanske någon släkt-
forskarförening som sysslar med församlingen?


[/size]Dom. XXIII Trinit. vigdes Nämbdemannen daniel i Hiarum[/size]med Änkian hustru Kirstin Håkansdotter ifrå Svijnåhs, eftterbägge till förenne afvittrat sine Barn, nembl. Daniel först sinsohn Thomas för Knechte-lejan Een skår[?] Fierding i S.hiarum; sedan lofvade han gifva i framtiden de oförsyntebarnen något emoot det de giffte redan bekommit, vidaretorde han för tider när svårhet ock sin skuld intet uthfästha,der med ock barnen närvarandes vore nögde änkian hade ochskrifttligen afvittrat sina 3 barn med Nijo dahl:r S:mt, gif-vandes dem Försäkring i sin brännevins Panna, sampt 1 st.bord, 1 st. Säte, men dotteren Kirstin gaf hon uthan byteeen jernat Klädes Kista meed låås. Sielfva skriftten fick demi händer igen till göme och Rättelse. Till Morgongåfva ut-låfvades Tio lod Silfver, men intet vidare.


Vad jag förstår är Daniel om svårare tider uppstår inte
skyldig att under de förhållandena leverera sin här givna
utfästelse till barnen.


Tyvärr kan jag f n inte bidra med något mer.

Vänliga hälsningar
Irene


307
Hej igen Anders!


Om vi börjar med texten står det: "...gentemoot fönstren vid herregrafven..."


Soltavla (jag hade inte heller hört talas om den tidigare) är enl. SAOB detsamma
som Soltabell https://www.saob.se/artikel/?seek=soltavla&pz=1#U_S8449_228514


Bild på en Soltavla finns på Nordiska museet/Digital museum
https://digitaltmuseum.se/011023407744/soltavla


Jag har också i min forskning stött på att man begravt barn i någon annans kista
och undrat över skicket. Nu fick jag anledning att söka på Internet för att se om det
gick att hitta något i ämnet. Jag fann "Barn i och kring kyrkobyggnaden" och där står
det på sid 17 i kapitlet "Exempel på varierande barngravsskick": "tillsammans med
andra personer, barn eller vuxen".


Vi får väl läsa på lite här... ;)


Släktforskarhälsningar
Irene
308
Lofta / SV: Lofta C:3 (1745-1801) bild 224 sid 441 nr 6
« skrivet: 2018-10-22, 08:18 »Änkan h. Maria Magd. Hintz på Glasbruket,
i Påwiska religionen upföd och then nestan
hit tils tillgif[w]en, examinerades, och gjorde
i Witnens närwaro nöijachtig bekännelse
d. 10 Febr. samt fick H[erran]s h. Nattward;
dödde d. 11 af Röt-febren, och begrofs d. 14 ej.


Hälsningar
Irene


309Anno 1751 d. 13 December wore Wij undertecknade eftter
ädell och wällborne herren h:r häradshöfdingens skrifttl.
kallade utaf Rafwahl Jönsson och Jön Jönsson i Biörka 
till att inventera och wärdera den lösa egendom eftter des
afl. Moder Ingri Larsdotter som följer nembl.
1 st Silfver Kappe som föregifwes att d. afl. Moder skolat
hafwa skiänckt sin dotter Ingri en dehl af arfwingarne och
en dehl widginjio samma sin Moder skiänkt och en dehl
sträfwa där emottHälsningar
Irene

310
Den slutsatsen tror jag du har alldeles rätt i.Trevlig fortsättning på söndagen!


Irene

311
Vigselbok Malmbäck B1:1, sid 74 i bokJag är inte säker på varje ord, men det kan kanske vara bra med ett förslag inledningsvis...?


Dom. XXIII Trinit. vigdes Nämbdemannen daniel i Hiarum
med Änkian hustru Kirstin Håkansdotter ifrå Svijnåhs, eftter
bägge till förenne afvittrat sine Barn, nämb. Daniel först sin
sohn Thomas för Knechte-lejan Een skår[?] Fierding i S.
hiarum; sedan lofvade han gifva i framtiden de oförsynte
barnen något enwat det de giffte redan bekommit, vidare
torde han för tider när svårhet och sin skuld intet uthfästha,
der med ock barnen närvarandes vore nögde änkian hade och
skrifttligen afvittrat sina 3 barn med Nijo dahl:r S:mt, gif-
vandes dem Försäkring i sin brännevins Panna, sampt 1 st.
bord, 1 st. Säte, men dotteren Kirstin gaf hon uthan byte
een jernat Klädes Kista meed låås. Sielfva skriftten fick den
i händer igen till göme och Rättelse. Till Morgongåfva ut-
låfvades Tio lod Silfver, men intet vidare.


Hälsningar
Irene


312
Jag klipper inte och klistrar in text från andra program, jag skriver direkt i rutan som är avsedd för att skriva in text och det är väl ändå där jag ska kunna använda formateringsknapparna/rullgardinsmenyerna - vad är annars vitsen med det hela...?

313
Hej Anders!


Jag har samma problem som du när det gäller att texten växlar och kodtecken blir synliga i texten. Min uppfattning om saken är att det är en svaghet i programmeringen som påverkar detta. Jag har aldrig de problemen i t ex mina mail-program och då arbetar jag ganska mycket med formatering av texten. Det är synnerligen irriterande och det vore bra om dataansvarig löste det här. Hoppas hinna med din vigselannons, men det blir nog inte idag. Lägg ut hjälp om transkribering av den annonsen igen om du inte får något svar.


Trevlig helg!
Irene

314
Här följer texten i dödboken. Texten i vigselboken får jag
eller någon annan återkomma till. Hoppas det går bra.


Dom. Quinquages. begrofz Nämbdemannen Daniel i Hiarum,
lades litet väster om Sool taflan, varit siuk ifrå Tijsdagen intill
Söndagz qvällen af stark hufvudverk och häfftig styng i bröstet;
var sina 69 åhr gammall, hade lefvat Christeligen och oväll.

Dito lades i samma graf ett litet Piltebarn, var Gummes i fager-
hult, hvilket effter 4 dygns vedermöda och födzlopina kom at
see denna verldennes liuss Torsdagen d. 29 Febr. kl 9 om för-
middagen, och då det lefvat alleenast ½ tima och undfått nöd-
doop afsompnade det igen.


Hälsningar
Irene


315
Rydaholm / SV: Föräldrarnas namn?
« skrivet: 2018-10-19, 16:44 »

Är något osäker på det sista i texten


d. 26 föddes och 1 Feb. döptes Zackris Anderssons
och hust. Lisbet Jonsdotters i Nåthult Son Jonas
Kallad Test. Jsak Andersson i Spånhyltan Hiertrus
Jönsd:r i villarp Anders gudmundson i ornahult
Margeta Anders [d:r i mexarp]


Hälsningar
Irene
316
Malmö Sankt Petri / SV: Malmö Sankt Petri E:1 b.220 / s.18
« skrivet: 2018-10-18, 05:52 »
d. 13 lystes för Lagebechs Tiänare wäll:t Matthias Petterson Möller,
och J. Elsa Elisabeth Mårtens dotter Murman. Attest om theras
richtighet och tillåtelse at copuleras i Malmö, hafuer Pastor i
annarom h:r Lars Mosenius gifvit, dat. ibidem d. 3 April A:o 1702.

A:o 1702 d. 29 April copulerades hoosstående Personer Matthias
Möller och Elsa Elisabeth Murman hemma i huuset. _
Effter thessa icke höra till Staden hafua thee och icke gifvat något
till Kyrkian.


Hälsningar
Irene


317
Ramnäs / SV: Seglingsbergs bruk
« skrivet: 2018-10-16, 17:02 »
d. I. R. avis afsänd till Past Emb. i Ramnäs


I kolumnen längst till vänster, där inskrivningsnumren på barnen står,
är istället för nummer noterat: Utsocknes

Varför Per August döptes i Stora Tuna framkommer kanske vid vidare
forskning, men som synes i födelseboken är han inte det enda barnet
där så skett - och det skedde ibland av olika anledningar t ex geogra-
fiska.


Irene
318
Hörby / SV: Läshjälp Elna Monsdotter föds
« skrivet: 2018-10-16, 15:49 »

Elna Monsdotter
d. 8 Maii föddes och den 10 ejusdem döptes
Mons Pehrs och Gunnill Nils dotters barn Elna
ifrå Råby Suscept. hustrurna Elsa Jöns Nils
och Kjerstena Nils Nils Test: Lars Pehrsson
ifrå Fogdarp och Nils Eicsson ifrå Lyby.
Gifwit de fattige 4 öre


Hälsningar
Irene
319
Hållnäs / SV: Bouppteckning
« skrivet: 2018-10-16, 14:13 »

Förslag

Fastigheter
Ett Skatte frällse Torp, beläget på Gjöksnåre Bys äga
i Hållenäs Sochen med 6 årlige Dränge Dagswärkens
Ränta, om 10 f. (fjärdingsland) Utsäde tillsammans,
och inga utäga utan häng och stängning wärderat
efter öfwerens Kommelse


Hälsningar
Irene
320
Ramnäs / SV: Seglingsbergs bruk
« skrivet: 2018-10-16, 08:52 »
Ja, Per August bor med sin familj i Seglingsberg när han föds. Hans födsel är visserligen,
av någon anledning, noterad i Stora Tuna födelsebok, där det under rubriken Hemvist...
står antecknat Seglingsberg Ramnäs Socken.


Men det här kände du kanske redan till?


Hälsningar
Irene


321
Ål / SV: Död-bok Halfvars Anders Persson
« skrivet: 2018-10-15, 17:56 »
Christel:n

10 dygn uti Håll och stygn

d. 13 Now. om aftonen

79 år

d. 21 Now. 25:te Sönd. efter Trinit.


Hälsningar
Irene

322
Tranås / SV: Rätt Lasse Mickaelsson ?
« skrivet: 2018-10-15, 07:40 »
Septbr. d. 29:de om natten föddes och d. 2:de octbr döptes
Rusthrs (Rusthållarens) på N:o 23 Michaël Swenssons och
dess hustrus Saras Son Lasse - wid dopet hållen af hustru
Pernilla Swen Johans på N:o 5 - faddrar: Åboerna Johan
Swensson på N:o 26 och Sven Johansson på N:o 5


Hälsningar
Irene


323
Vena / SV: Anders Lockes bouppteckning
« skrivet: 2018-10-15, 07:04 »
Anno 1740 d. 2 Julij upprättades Jnventarium uppå Starboet
eftter Salige Anders Låcke i Norhult. J föllje af des Eftter låtna
änkja dygdesamma hustru Catharina Falks begäran, hafwandes
Sahlige anders eftter sig en ljten Son Petter wid namn om 4 5/6 åhr
och befans ägendommen som fölljer nembl:n


Hälsningar
Irene


324
03) Osorterat / SV: Dödbok Gärdserum FI:1 s.66
« skrivet: 2018-10-14, 15:49 »
F. d. 28 Nov. 1776 i Lamåsa af Alsheda Socken i Jönköpings Län _ Föräldr. Torp. Pet. Andersson och Elsa Berlia(?) _ först i Skräddare Lära blef han sedan Soldat vid Calmar Reg. 1797 _ Gifte sig 1798 med Ctrina
(Catharina) Nannes:dtr fr S. Vi Socken _ 3 döttrar _ Corporal 1807 _ var med i Batalj vid Dennevitz, Jüterbock Wörlitz och Leipsig. _ Kyrkovakt härstädes 1827 _ haft slag flere ggr(gånger) och sjuklig
begrofs d. 2 Mars


Hälsningar
Irene325
Södervidinge / SV: Hjälp med läsa Bengta Pehrsdotter
« skrivet: 2018-10-14, 14:08 »
Dom. XII p. Trin. döptes Per Månsons Barn i Söderhvedinge
blef kallat Bengta. des fadrar woro
Åred Nilson
Oluff Echman
Helje Påhlson.
Christen Åredz hustru höll Barnet
Torkels hustru
Lars ohls hustr. Swen Nils hustru.
Christen Nils hustru.


Hälsningar
Irene


326Dräng. Eric Erssons dess Hust. Anna Maj Jansdrs Barn Anders.
Faddrar: Comminist. J. F. Hagberg. Hust. Anna Greta Persdr
i Lillnäs. Son Lars Hedlund vid Klockarestugan och Pig. Anna
Greta Pehrsdr i Åttinge_
Millanäs
28 (moderns ålder)
K. (sannolikt notering om att modern blivit kyrktagen)


Hälsningar
Irene


327
Norberg / SV: Norberg C:4 sid 5
« skrivet: 2018-10-13, 08:52 »
d. 2 Julii wigdes Johan Norsten med Jungfru Catharina Frantzelia
i Morgongåfwa 300 d:r K:mt, opp bädda säng, häst och Sadel.


Myntslaget är daler kopparmynt.


Hälsningar
Irene


328
Väse / SV: Väse (S) AI:19 (1826-1831) Bild 223 / sid 208
« skrivet: 2018-10-12, 10:43 »
afflyttade säges det till Ölme härad


Hälsningar
Irene


329
Vadensjö / SV: Vadensjö C I/2 1741-1784 Bild 34 Sid 26
« skrivet: 2018-10-11, 18:22 »
föddes Anders Nilssons och hustru Bengta Pehrs dotters Barn Pehr
och döptes d. 13 föl:de; faddrar woro Nils Hansson d. ä. (den äldre)
Mathes  Olsson, Jöns Erlandzs, Hans Nilssons hustru från Örstorp
och Pigan Cerstena Nils Hans i Wadensjö, samt h. Boel Christophers.


Hälsningar
Irene


330
Det finns ingen knapp Svara att klicka på, så svaret får bli ett eget inlägg


d. 24 afled Jägerie Fiscalen Samuel Hindrich Herbst,
Åbo på N:o 8 Lyngsiö, som genom våda stupat i
brunnen wid Nöbbelöfs Gästgifware gård - begrofs
den 9 Martii - J 48:de Året gammal.


Hälsningar
Irene
331
Lövånger / SV: Lövånger E I:1 (1741-1828)
« skrivet: 2018-10-11, 06:01 »
Giär-
de


Hälsningar
Irene
332
Skabersjö / SV: var bodde dom
« skrivet: 2018-10-10, 13:41 »dersammastädes = wästerby


Hälsningar
Irene


333
Skabersjö / SV: var bodde dom
« skrivet: 2018-10-10, 12:33 »
...Hans Pers hustru Jöril hölt honom öfwer dopet.
Nild Pers. Ifuard ols. och Jöns Pers. hustru der-
sammastädes.


Hälsningar
Irene


334
Skarhult / SV: Lars Åkesson, Hunsäng
« skrivet: 2018-10-09, 11:56 »Lars Åkes. h. d:r Ola d:o Gunnar


Notering: h. utg. och fatt. samt bräckel. .


Hustrun är inte streckad i längden därför att hon var befriad
från mantalspenning p g  de orsaker som anges i noteringen.


Mvh
Irene


335
Västra Sönnarslöv / SV: Västra Sönnarslöv 1672, mantal
« skrivet: 2018-10-09, 09:28 »Mäster Samuel
Mester Jochum
Jacobss Hustru
Elen snidz Enckia (enl. 1671 mtl: Enckia Elna smitz)
Hanss Keysser


Hälsningar
Irene


336
Hej Leif!


Ang. Sida 235
Ja, det står änka
Ja, hennes patronymikon är Knutzd:r
Hon har en dotter till, som är antecknad sist i hushållet: dot. Karin


Ang. Sida 257
And. Hans ä. h. Kierstin Knutsd.
son Anders
dr. Kierstin


Tyvärr kan jag inte ge något svar på din sista fråga, eftersom jag inte forskat på dessa personer, men det verkar som ditt antagande är korrekt.


Vänliga hälsningar
Irene

337
1733 d 21 oktober Ryttaren Karström i Skärpan med pigan Margeta Larsdotter
[/size]afwettringen är i Kyrkokistan.
[/size]
[/size]Den 11 maj 1741 vigdes förlovade Ryttaren Per Nilsson med Änkan Kerstin Olofsdotter uti Karstorp
[/size]
[/size]Hälsningar
[/size]Irene

[/size]P.S. Beklagar alla formateringstecken, som av någon anledning lagts in, ibland är det hopplöst med formateringen här på forumet. D.S.338
Äldre ord A - K / SV: ad = i?
« skrivet: 2018-10-07, 18:00 »
Hej Andreas!


Intressant att se det s k "snabel-a:ets" utveckling, det kände jag inte till.
Det var dock vanligt i den gamla tyska handstilen att prästerna gjorde
slängar från t ex konsonanter som följde på vokaler, de hade ju mycket
skrivarbete och det påskyndade ju arbetet.


Mvh
Irene


339
Äldre ord A - K / SV: ad = i?
« skrivet: 2018-10-07, 15:54 »Jag uppfattar slängen efter a som ett diakritiskt tecken; här en ring över a = å.


Hälsningar
Irene


340
Vertikalt står det


flöttad til ytter Utnadal


Hälsningar
Irene


341
Eskilstorp / SV: Hjälp?
« skrivet: 2018-10-07, 05:35 »1797
Januarii Den 23, dödde uti Gessie Proste gård w. Pastor
Herr Henr. Georg Barfoth, som hade sitt bonings ställe
och hewist uti Eskilstorp; Hans ålder war 8 år, 4 månader
och 23 dagar; Han dog af ålderdoms Krämpor och eljes
oangifwen siukdom och begrofs d. 3 Febr. uti Eskilstorps
Kyrka.


Hälsningar
Irene


342
Blekinge / SV: Läshjälp!
« skrivet: 2018-10-07, 05:07 »
Förslag


Danmark 93 31/12 78
Carlskrona sta(s)dförs.


Hälsningar
Irene


343
Förslag


Upvist den 18 Februarii på Boteå Ting

Afskrift

År 1785 d. 28 Desember woro Undertecknade Kallad Af
Dannemanen Acktad ock wälförståndige Dan. Jöransson
på styrnäs Gården Samt af til för ordnade förMyndare
Enligit Lofl:e Härads Rättens Utslag af d:n 27 Ottober
Sestledne för omyndiga Dottren Gretta Daniels Dotter
att hålla Jnwentarium ock delning efter afledne Hustrun
Sara Jons Dotter på styrnäs Gården Såg ock til rättelse
Som för Loppet utwisar Nembl:n

Hälsningar
Irene


344
Östhammar / SV: Östhamma SE/ULA/11828/A I/3 (1791-1804)
« skrivet: 2018-10-06, 14:34 »
Förslag


flyttat till Långtora 99


Hälsningar
Irene


345
Bosjökloster / SV: Vad står det om Jöns Erikssons son?
« skrivet: 2018-09-24, 08:55 »D:nca 1:ma p. Nov. Ann. begrofz Jöns Erikz Sohn
från Karstorp som dödde af gångbara hetsiga
sjukdomen d. 28 dec. 9 åhr. gl.


Hälsningar
Irene


346
Oj då, ber om ursäkt för den grodan! Skulle givetvis gått in i originalhandlingen och kontrollerat.
Tack för du redde ut det hela Bo, så det blev korrekt!


Vänliga hälsningar
Irene


347
Mölleberga / SV: Mölleberga-CI-1-1720-1861-Bild-2440-sid-308
« skrivet: 2018-09-20, 14:31 »
Hej Bengt!


Vet du om de möjligtvis var kusiner?


För att kusiner skulle få gifta sig fick de gå till "kungs" för att få tillstånd,
vilket ofta beviljades. Sedan kom det 1733 en förordning (för att motverka
att kusinerna inledde en sexuell relation med varandra innan de fått tillstånd
att vigas och då så att säga föregick lagen) som förbjöd kusinerna att gifta sig
med varandra om de innan vigseln haft s k köttsligt beblandelse, se t ex
http://runeberg.org/svallmforf/0389.html


Hälsningar
Irene


348
Det står nog


läspa.


Hälsningar
Irene


349
Mölleberga / SV: Mölleberga-CI-1-1720-1861-Bild-2440-sid-308
« skrivet: 2018-09-20, 06:38 »lyst för them för än förordningen kom.


Hälsningar
Irene


350
Snöstorp / SV: Snöstorp CI:1 s181 född 1747 men VAR?
« skrivet: 2018-09-19, 10:06 »arlösa resp. arlösa Sätteri


Hälsningar
Irene

351
Askeryd / SV: Askeryd (E, F) C:1 (1671-1722) Bild 54 / sid 101
« skrivet: 2018-09-19, 07:20 »

Här ett föslag p g a att jag inte är helt säker på min tolkning av de tre sista latinska orden.


27 hujus natus filius Nilsses i Karstorp
1. ver Januar. Seq. An. baptizatus
Pär h. Catrina i Karstorp. h. Segrid
i Karstorp. P. Lithzonius. Capitenen
i Ingewalstorp.


hujus = denna (månad)
natus = född
filius = son
ver = vår
sequenti = följande
Anno = År


Hälsningar
Irene

352
Förslöv / SV: Läs hjälp
« skrivet: 2018-09-18, 16:47 »Husmannens Hans Svenssons och Hustrus Tyre Pehrs Doters
från Önnarp Son N:e Sven. Faddrar: Herr Inspector Johan
Wallqvist, Herr Magnus Lindgrén, Jungfru Ellna Christina
Magni ibm, som hölt barnet; Pigor: Bengta Pehrs Doter ibm.


Hälsningar
Irene
 

353
Älmeboda / SV: Läs hjälp
« skrivet: 2018-09-16, 16:19 »
1696
Novemb.

d. 29 föddes Carl Nilsson i Brunssmåla och
Christnades d. 6 Decemb. Fad. Nils Ingesson
Mod. h. Karin Faddrar Nils Håkonsson i Folssebo,
Nils Pehrsson ib. Q.F. hust. Botel i Brunssmåla,
hust. Ingri i Kapellet.


Hälsningar
Irene


354
Tryde / SV: Födelsebok Tryde CI:1 s.77
« skrivet: 2018-09-15, 05:14 »
...modren är Per Hambergz Styfdotter. Cicila Jon Jönssons bar barnet,
witne: Rassmus Smed, Kirstina Carlsdotter och Elsebe Olufzdotter.


Hälsningar
Irene


355Föddes /: Erik :/ Erik Olofssons och hustru Ellas son i Swartbyn,
döptes d:n 12; Faddrar Nils Jakobsson i Avan, Ingewald Axelsson
i Swartbyn med deras hustrur.


Hälsningar
Irene


356
Larv / SV: Larv - AI:5, 1840-1849, Bild: 71, Sida 116
« skrivet: 2018-09-12, 11:01 »
Jag förmodar du sett noteringen på Maja Cajsa?
dömd vid Vilske Härads Sommarting 1843 för oloflig
mjölkning af andrans Kor.


Hälsningar
Irene


357
Larv / SV: Larv - AI:5, 1840-1849, Bild: 71, Sida 116
« skrivet: 2018-09-12, 10:56 »Sonen Gustav föds i Sörby församling 25/6 1842.
(Sörby var annexförsamling till Gökhem och ibland
skriver prästen enbart moderförsamlingen, i detta
fall Gökhem.)


Sörby födelse- och dopbok C3:, sid 9 SVAR.


Hälsningar
Irene

358
Larv / SV: Larv - AI:5, 1840-1849, Bild: 71, Sida 116
« skrivet: 2018-09-12, 10:40 »
Parets vigsel 1841-12-26 är noterad i Larvs Lysnings- och vigselbok, Bild 98 i SVAR.


Hälsningar
Irene
359
Skatelöv / SV: Vigsel 1767-10-03
« skrivet: 2018-09-10, 06:43 »
Drängen Måns Nilsson i Torne och Pigan Catharina Jönsdotter på ströby Soldatetorp


Hälsningar
Irene

360
Tanum / SV: Per Ryland
« skrivet: 2018-09-08, 09:52 »Esskelss.(on)


Hälsningar
Irene

361
Läshjälp / SV: Jöran ..?
« skrivet: 2018-09-07, 06:11 »
Gissning


Jöran Ande Son
poot


= Jöran Andersson Poot


Hälsningar
Irene


362

Med reservation för namnen


År 1766 d. 4 Aug. woro på Rådhuset Politie Borgmästaren H:r B A Valtinson
samt
Rådmännen S. W. Falch, A. Dahlbom, J. Messerschmidt och C. H. Brasch.
H. Justitie Borgmästaren M. M. Klefberg wistande på Landet under ferierne
och Rådmannen B. Hosfler wid Norrköpings Hälsobrunn.
S.D. Anhålet uti inlemnad skrifft Handel Betienten från Stockholm Johan
Dikman om tilstånd at få sig här i Staden nedsättia och på Kryddkrämare
handel Burskap winna, sedan han på samma handelen i tolf års tid lärdt,
hwaröfwer han upwiste Kryddkrämarens i Stockholm Nils Dreijers skrifte-
liga intyg af d. 1 å denna Månads Häröfwer
Resolverades:
Thenna ansökning communicerathe handlande af Handels och Krydd-
krämare i Staden, at inom Fiorton dagar effter erhåller behörig del häraf
wid Fem dahl:r S:rmts wite för them hwartera til Magistraten inkomma


Hälsningar
Irene


363
Norberg / SV: C:2 sid 110. Var föddes Anna?
« skrivet: 2018-09-04, 12:22 »
Förslag


lijfz-
daall


= Livsdal


Hälsningar
Irene


364
Mockfjärd / SV: Läshjälp Mockfjärd
« skrivet: 2018-08-30, 14:41 »

Hej igen Per!
Här kommer mitt förslag till transkribering (eftersom jag är van vid att använda s k diplomatarisk transkribering så håller jag mig till det, därför har jag bl a ändrat v till w osv.)


Anders Ersson från wästanbäcken. Född år 1700 af christerliga och ärliga föräldrar. Fadren Eric Andersson och modren hustru Brita Matsdotter ibm. döpt. Lärt förswarligen sin christendoms stycken. Hemma tils han på sit 24:de ålders år trädde i ägtenskap med efterlefwande hustru Anna Persdotter från wästanbäcken, haft med henne 9 barn, 5 Söner och 4 döttrar af hwilka 3 söner och 2 döttrar är död redan för sin fader i evigheten ingågne. Fört en beskiedlig, alfwarsam rättrådig uprichtig wandel. gått i Guds hus och brukat sine Salighetsmedel. Siuk i 8 dagar i hufwudsoten eller brännsjukan och dödde förl[id]ne 4:de dag pingst när han lefwat så när 58 år.
[/size]
[/size]Hälsningar
[/size]Irene

365
Möklinta / SV: C:1 sid 21, vilken gård/by är Malin född i?
« skrivet: 2018-08-29, 12:40 »Wyssbeck


Familjen finns där i husförhörslängden AI:2, sid 70.


Hälsningar
Irene


366
Mockfjärd / SV: Läshjälp Mockfjärd
« skrivet: 2018-08-28, 17:20 »
Per Olsson, Mockfjärd F:1 Nr 38 1743, längst ner på höger sida och fortsättning nästa sida:
[/size]
[/size]Har lämnat punkter där jag inte lyckas
[/size]Joenssdotter, döpt, l[/size]ärdt wackert sina christendoms stycken. Warit bräcklig[/size] uti 18 å[/size]h[/size]rs tid [/size]mäst af Bråck,[/size] men om Pinge[/size]sdagen

[/size]sängeliggande och dödde i Måndagz av swåra Stygn  läste: min ande o herre befaller jag tig etc(?) -
[/size]med 79 åhrs ålder.[/size]  Hälsningar
Irene

P.S. Jag ger snart upp, för det är något fel i programvaran, så den lägger in programmerings"ord" så fort man ändrar något. Hoppas du ända förstår vad jag skrivit. D.S.

367
Mockfjärd / SV: Läshjälp Mockfjärd
« skrivet: 2018-08-28, 12:10 »Matz Matzson ifrån Holn i Norr Mockfiärd, född i Kärna 1680. Fadren Matz Olsson, modren hustruo Marit Larsdotter, hwilka igenom tjdig försorg befordrat honom till det heliga dopet, och uti opwäxande åren låtit lära honom läsa både i och utan book, Uti ungdomen har han warit i tienst hos wackert Folck här i Församblingen och sig trol[ige]n förhållit. På sitt 27 år begaf han sig i ächtenskap med sin nu i sorgen qwarlämnade hustro Karin Matzdotter i Holn, med hwilken han i god sämia och kärlek sammanlefwat 31 åhr, deras ächtenskap har Gud wällsignat med 9 barn, 4 Söner och 5 döttrar, En dotter är för detta i herranom. Warit mycket Gudfruchtig, stilla och Sachtmodig, flitigt brukat Salighetz medlen, det han ock giorde 14 dagar i dag sedan, och wählstått sitt hus fö[/size]r[/size]e, sampt lefwat i Enighet med sina grannar. Har uti många åhr warit svårligen beswärat af hosta och bröstsiuka, men 8 dagar i Tisdagz blev han sängliggande, och efter Gudelig beredelse afled sachtmodelig[e]n i Måndagz sidstledne 59 åhr gammal.
[/size]
[/size]Jag är inte insatt i prästens handstil, men tolkar hans sätt att skriv v som ett dubbel-w. Dubbel-w var också det vanligaste v:et vid denna tid. Det ena s som prästen använder har man endast storleken att bedöma det på, om det ska vara gement eller versalt. Jag har bedömt det som versalt vid några tillfällen inledningsvis i ord.
[/size]
[/size]Hälsningar
[/size]Irene
[/size]

368
Gräsö / SV: Några ord saknas.
« skrivet: 2018-08-23, 10:31 »...en Son som ganska antida(?) saknar en huld fader...
Äldre betydelse av ganska, se SAOB https://www.saob.se/artikel/?seek=ganska&pz=1
Jag är mycket osäker på antida=antyda, se SAOB https://www.saob.se/artikel/?seek=antyda&pz=1...kallade Han prädikoämbete till sig...
https://www.saob.se/artikel/?seek=prediko%C3%A4mbete&pz=2#U_P1633_66820


Hälsningar
Irene


369
Gästrikland / SV: Tull
« skrivet: 2018-08-20, 11:42 »

Förslag

Notering i kolumnen (Sk)ickelighet och (up)förande i Tjensten fr o m Anders Kusell t o m Carl Cajanus:
Som alla Ut- och Jngående Skepps-Ledningar blifwa här redel. förtullade; så pröfwas därwed Under-betjeningens Tro- och pålitelighet föga. Man företräde däruti, dem emellan, efter möyeligheten utrönt, kan ei med säknahet utsättas, såsom til större delen fattige och behöfwande.

Notering vid början Hans Jo. Boström (och avser nog enbart honom, även om noteringen fortsätter ned vid Hendr. Kjempe):
(Fa)llen(?) för starc-
(ka) drycker.
(F)ör upstuttsighet
(m)istat 2:ne Må-
naders Lön, enl:t
(u)tslag d. 4 Aug.
(17)(?)90


Hälsningar
Irene370
Ål / SV: Dödsruna efter Olof Danielsson 1699-1767
« skrivet: 2018-06-20, 15:54 »

1767 d. 15 Febru.
Olof Danilsson ifrån Ålbyn, född år 1699 i Decemb. månad
af Ärliga, Christeliga och i sitt stånd hederliga föräldrar.
Fadren war fordom Nämdemannen Ärlige och Wälförståndige
Daniel Olsson och Modren Gudfr. Hust:o Margita Persdotter
i Wrebro. dessa så beskiedliga fööräldrar buro för denna Sonen
den tilbörliga omsorg, at strax eftter den naturliga födelsen
skynda med honom til den nya födelsen genom det H. dopet
samt under wäxande ungdoms åren låtit honom förswarligen
blifwa underwist i sina Christendoms stycken, för hwilka han
stendigt hafwer aflagt godt beskied. År 1729 fiärde dag Påsk,
på sin ålders 30:de år, sedan han eftter försynenes skickelse,
och wederbörandes goda samtycke inhämtadt, beslöt i H. N.
ett Kjärt och godt Ägtenskap med nu i sorg och saknad
eftterlefwande Maka Hust:o Christina Strand, en dotter af
denne församlingens hederliga Capellan Sahl. Herr Olof
Strand. deras ägtenskap, som warat inemot 38 år har Gud
behagat wälsigna med 12 barn 6 af hwardera Kjönet. 3 söner
och döttrar äro förut med döden afgångne. För det öfriga af
hans lefwerne Kan man med skiäl säya, at han warit en
trogen och redelig man, i anseende hwar til Herrar ägare af
jerngrufwerne härstädes betrodt honom Gruffogde sysslan
i många år. Men utom alt detta och i sitt gemensamma
umgiänge med Grannar och Nådegrannar berömmes han
för all trofast uprichtighet, och så mycket mera skild ifrån
all falskhet, som han aldrig wetat af en innug tystlåtenhet,
utan redeligen yppat sin hiertans mening, och dermed alltid
wist sig godwillig, at med råd och dåd wid alla tilfellen gådt
sina wänner och grannar tilhanda. Så pålitelig som han warit
i det allmenna, äfwen så beskiedlig har han bewist sig i sitt
enskylta, så at han sitt hus wäl förestådt, och med tilbörlig
alfwarsamhet, upfostradt sina barn. Kort sagt han har stedse
wisat sig för en stadig, beskiedlig och alfwarsam man. Hwad
angår dess siukdom och dödeliga afgång, så bleff han under
sitt arbete wid Gryssgrufwan natten emellan d. 29 och 30
sidstl. Januarii hårdel. ansatt at en fråssfeber, hwilken innom
några dagar wändes uti starka stygn, hwilka skyndsammast
förtärde lifs Kraftterne. Och ju närmare, han Kjände död-
stunden nalkas, ju ifrigare ropade han til sin Gud om en
nådig förlossning. nyttjande i synnerhet de bekante verserne
i wår Psalmbok: Af hiertat jag nu beder du dom bäst wet
min nöd at mig din anda leder, m. m. hwilken bönesuck han
altid beseglade med denna trofasta tilläggning: Och för mig
Herre Jesu Christ, giör dig en säng med mera. Afsomnade
altså tyst och saligen i onsdags 8 dagar sedan Kl. 8 om
afttonen, när han lefwat här i werlden 67 år och 2 månader.


Hälsningar
Irene


371
Mockfjärd / SV: Läshjälp Mockfjärd
« skrivet: 2018-05-08, 14:35 »

...hwarest hon ock åhr...


Hälsningar
Irene


372
Läshjälp / SV: Öxnevalla AI:2 sid 21 och AI:5 sid 95
« skrivet: 2018-04-15, 08:43 »Kerstin
Bosg. (Bosgården)

Christian
Arnung. (Arnungared)
Se Riksarkivet Födelse- och dopbok (vb) SE/GLA/13693/C/1 sid 285:
Drängen Christian Petersson Arnungared Storeg. och pigan
Carolina Widbom Ibm.


Hälsningar
Irene
373
Mockfjärd / SV: Läshjälp Mockfjärd
« skrivet: 2018-04-14, 20:23 »

Olof Persson ifrån Sör Mockfjärd och Storbyn. Född år 1661 av ärliga föräldrar. Fadren Per Persson och Modren, hust:o Margita Ersdotter dersammastädes. döpt. wistades hemma hos föräldrarna intil år 1693, sin ålders 32:dra år, då han begaf sig i ächtenskap med effterlämnade hustru Anna Olsdotter i Sör mockfierd med hwilken han inemot 47 år sammanlefwat, och ägt 4 barn, 2 af hwardtera Kjönet, som ännu levfwa. Hans öfriga lefwerne har hwarit mycket stilla sedigt och sachtmodigt. Wäl har han kunnat läsa och förstå sina Christendoms stycken. hwareffter han alltid wetat, att skicka sitt lefwerna, så at ingen skiäligen hafwa orsak öfwer honom at klaga. Herrans Högvärdige nattvard begick han sidsta gången sistl. långfredagen då han ock utan all twifwel lärer hafwa giordt sig reseferdig, at wandra alla werldens wäg. J 4 åhrs tid har han dragitz med en bräcklig Kropp af bröstwerk  och hosta, intils han för 3 weckor sedan ju hårdare ansattes af samma siukdom, hwaraf han äntel. dödde och i herranom sachtmodel. afled i går 8 dagar sedan; då han sin wandring wäl och Christel. fulländat i 78½ åhr.


Hälsar
Irene


374
Råneå / SV: Råneå C: 3 (FoD 1768-1795) Svar_b163
« skrivet: 2018-04-13, 08:10 »

Förhoppningsvis lite hjälp...


B35
Andreas

Junii

född d 12 döpt s. dag. föräldrar Mäster Swän Johan Drugge
och dhess hu Lena stina Löfgren

wittnen

Byggmäst. Henrich Löfgren och käresta Lena Stina
Bergström. Mäst:r Swän Erik Bäck och Maja Lena
Bergström. Mästerswän Hans Löfgren och Jfr (Jungfru)
Brita Löfgren

Hälsningar
Irene


375
Mockfjärd / SV: Läshjälp Mockfjärd
« skrivet: 2018-04-10, 12:38 »

Här lite hjälp på vägen, för jag kan inte tolka varje ord...


Brita Nilsd:r från Storbyn med h(wilk)en han lefwat 34 åhr
och haft 4 barn 3 Söner och en doter, af h(wil)ka nu allenast
en Son efterleffwer. Warit Rot Soldat för Litens Rota i 15 åhr,
och under then tiden giort 7 utmarcher, samt intet altid litit
Herrens(?) bästa. Sedan han blef ther ifrån entledighen har han
i flera åhr warit Rotmästare, samt then  Sysslan wel och resp:n
före ståt(?) Enkling har han ock warit så när 31 åhr, och så wel
under then, som all sin öfriga lifstid altid fört et stilla, alfwarsamt,
och beskiedligt, samt i alla måtto ährl:t och wackert lef(w)erne
gierna har han älskat Herrens(?) ord och flitigt besökt hans huus
när krafterna så til sagt, och sedan then öfriga deln af sabbaten
med böner och gudel. psalmer tilbrakt. hwad siukdomen be-
treffar, så har han nestan i 20 åhr dragits med ett tungt bröst, men
på 12 åhr warit ganska swårt plågad thäraf tils litet för påsk, thå
han aldeles måste taga in sängen och med sit lif med styra(?) sen
med bön och åkallan til gud stilla sal:n afled förledne Söndag,
när han lef(w)at 63 3/4 åhr.

Hälsningar
Irene


376
Mockfjärd / SV: Läshjälp Mockfjärd
« skrivet: 2018-04-10, 08:51 »

Här kommer ett förslag, med betoning på förslag, till transkribering - kanske är det till lite nytta


1 St. Böndagen d. 17 apr.
För thetta ärl:e och gudfruchtige Man Jan Jansson
från Wästanbäcken och ...? hwars döda lekamen
wi etc han är födder åhr effter christi börd 1684
wid Barthilsmessotiden af christl:a och ärl:a för-
äldrar Fadren Jan Olsson från Wästabäcken och
Modren Anna Ersdotter fr. Floda, h(wil)ka efter
then naturl:a födelsen hafwa strax befordrat
th(en)na sin Son till dop och christendom, och
låtit ho(n)o(m) så underwisat i sin christendoms
stycken at han haft theri en god och förswarl.
kunskap. På sit 26 åhr el. 1710 gick genom 3(?)
försyn i ächtenskap med sin i herranom avledna
h(ustr)u


Jag kan inte tolka det som ser ut som en 3:a;
det skulle ju passa med Guds, men jag har har
aldrig sett det ordet förkortat så.


Hälsningar
Irene

377
Mockfjärd / SV: Mockfjärd F1 bild 62 notis 16 nederst
« skrivet: 2018-04-10, 07:57 »

Om frågan fortfarande är aktuell står det


Fadren Mats Ersson och Modren Carin Olsdotter.


Hälsningar
Irene


378
Solberga / SV: Solberga kat.längd 1695 sidan 19 Arkiv Online
« skrivet: 2018-04-08, 11:30 »

Nilss Skåmakare
dåter karij


Hälsningar
Irene


379
Ramdala / SV: Mantalslängd Ramdala, Blekinge 1659 bild 231
« skrivet: 2018-03-21, 06:32 »

Stockebromåhla
Swän larsson och hustron
Hwssqwinna Beretha Siukelig
Kirsten Hwssqwinna


Hälsningar
Irene


380
Ramsberg / SV: Ramsberg C:3 bild 11 den 25 April 1727
« skrivet: 2018-03-19, 16:01 »

Mårtensbo.


Hälsningar
Irene

381
Naverstad / SV: Läshjälp dödsnotis
« skrivet: 2018-03-17, 07:59 »

d.10 Jnhyses Änkomannen Olof Halfvardsson
frå Halmhuset af Bröstsjuka. Begr. d. 16 Ejusd.
74 år gammal.


Hälsningar
Irene


382
Naverstad / SV: Läshjälp dödsnotis
« skrivet: 2018-03-17, 07:37 »

Nämdemans Hustrun Christina Johansdoter
från Ligärde af Rosen, Gammal 54 år och
4 månader.


Hälsningar
Irene


383
Ramdala / SV: Ramdala CI:4 1771-1799, sid 253
« skrivet: 2018-03-11, 11:59 »

Hej Stefan och Claes!


Naturligtvis står det åå och ingenting annat!


Uj, uj, så tokigt det kan bli ibland!


Söndagshälsningar


Irene


384
Ramdala / SV: Ramdala CI:1 sid 17
« skrivet: 2018-03-11, 10:14 »

Med viss reservation


3:die Pintzedag Döptiss Jens Persens barn i Winberge kalde Skiöring,
Da Wiedis Hemming Perss. ved Bodell Mathisdaatter


Hälsningar
Irene
385
Ramdala / SV: Ramdala CI:4 1771-1799, sid 253
« skrivet: 2018-03-11, 08:40 »Hej Claes!


Jag blev också lite fundersam med anlitade SAOB
http://www.saob.se/artikel/?unik=R_3321-0199.79zX&pz=5
där det gavs exempel på många olika slag av rå.


Nog undrar man hur det såg ut längre tillbaka i tiden med alla
gränsmarkeringar i jordbrukslandskapet...


Vänliga hälsningar
Irene


P.S. SAOB RÅMÄRKE 2) a) https://www.saob.se/artikel/?unik=R_3543-0092.8S8a&pz=3
står följande: (Dalkarlarna) skulle efter den dagen lära, at aldrig mer lägga råmärken för deras Lagkrönte Konung eller förmena honom, at resa inom sit rike hvart han behagade. D.S.


386
Ramdala / SV: Ramdala CI:4 1771-1799, sid 253
« skrivet: 2018-03-10, 13:08 »

Bonden Håkan Larsson 38 år gammal,
drunknad uti en råå på Augerums skogar,
under Kiörsel med en timerstock, den 27
februarii nästledne.


Hälsningar
Irene


387
Hemmesdynge / SV: Nils Hansson död 1701-03-18
« skrivet: 2018-02-24, 16:01 »Hemmesdynge 1698 mtl
16  7/8
Skall emottagas af Åboen N:r 18 i öst. Torp,
och: G. M. Nils Hansson blifwer här hos sin
Mågh, är ogifft, men haff(we)r nu drängarna
Per Hansson och Jöns Nilson, piga Sissa och
Signell


Hemmesdynge  1699 mtl
16  7/16
Per Bertelson h. Boell, d:r Bertel piga Märende,
G. M. Nils Hansson ogifft


Notering i marginal: "gam. man kan betala, och
har undantag i bruket.."


Hemmesdynge 1700 mtl
16  5/16
Per Bertelsson h Boell; dräng Berttel piga Kirsten
G. M. Nils Hansson Ogifft


Notering i marginal: "Har någre skieppor i undantag i war wång"


Hälsningar
Irene


388
Hemmesdynge / SV: Nils Hansson död 1701-03-18
« skrivet: 2018-02-24, 08:15 »

Hej igen Anders!


Ja, så måste man uppfatta texten, att han blev begravd i en förbestämd gravplats som gården
Hemmesdynge nr 16 hade söder om kyrkan vid kyrkluckan. Om de dessutom fick betala en
avgift till kyrkan för valet av plats vet jag inte


Det var ju också så, kanske längre tillbaka eller olika från församling till församling, att kyrko-
gården var indelad i att varje by hade sin lägerplats. Sedan kunde man, om man hade råd,
begravas inne i kyrkan under kyrkogolvet. I varje fall har sederna med begravningar förändrats
över tid. Svenska kyrkan har en PDF-fil om "Kyrkans begravningsplatser förr och nu" som är
intressant
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1628415
men jag tycker själv det skulle vara av intresse att hitta en avhandling, som behandlar ämnet
mer ingående. Jag var inne som hastigast på Historisk Tidskrift
http://www.historisktidskrift.se/
men hittade inget där. Man tycker ju att det borde finnas någon forskning i ämnet. Kanske känner
någon läsare av forumet till det?


Vänliga hälsningar
Irene
389
Hemmesdynge / SV: Nils Hansson död 1701-03-18
« skrivet: 2018-02-23, 18:23 »

Visst står det 18!


Vänliga hälsningar
Irene


390
Leksand / SV: Vilken By?
« skrivet: 2018-02-23, 15:28 »

Visst står det Boda (Boa)!


Tydligen hette byn Överboda, se Språk- och folkminnen/Bebyggelsenamn
https://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5850f85e15732ead0b319bf/1474371230704/Bebyggelsenamnen+i+Leksands+kommun.pdf


Hälsningar
Irene


391
Hemmesdynge / SV: Nils Hansson död 1701-03-18
« skrivet: 2018-02-23, 07:44 »Hej Anders!


Jag kan omöjligt bli klar över ett ord i texten, förhoppningsvis är någon
annan på forumet det, men här är resten


Den 15 Aprilis om Måndagen begrofz den ährlige danneman
Nils Hansson i Hemmingzdynge Kiörke gård i Sijn egen Läger-
ställe til Sin gård wed Sönder Kiörke Lukan bleff död d. 8 Martzij
om afftonnen Klåckan 6 hans Åhlder war 76 åhr och fyrra dager
hwilket war hans ga...? (kan det stå någon stavning på ganz =
hela, fullständiga?) Åhr och Åhlder.


Hälsningar
Irene


P.S. Fin hemsida f ö! D.S.

392
Torpa / SV: Vad heter begravningspastorn DEN 16 MAJ 1878?
« skrivet: 2018-02-22, 09:43 »

...Pastors derstädes
P. G. E. Starks betyg.


Hälsningar
Irene


393
Vitaby / SV: Vitaby Födde 1779-1820 Bild 46 pag. 35
« skrivet: 2018-02-22, 09:36 »

D. 17 Ejusd. Christnades
Pehr Anderss. Son Ola
i Röla Husen, som föddes
d. 16. Bars af Lars Anderss.
Hustru Karna i Lilla To-
staröd. Wittnen woro
Lars Anderss. ibm och Pehr
Olsson i Torup. Mod. 30 År.


Hälsningar
Irene


394
Läshjälp / SV: Sala Bouppteckning 1798
« skrivet: 2018-02-17, 16:11 »

Förslag


1 st hwitt lärfts förkläde
1 st gammal swart siden
tygs bind
mössaHälsningar
Irene

396Eric Sundström mest. smed på Jäders bruk,
född uti Fällingzbro, med sin efterlåtna
änka hustru Christina Svanström haft 8 barn,
af hvilka 5 lefva, af bukref, gl. 44 år.


Hälsningar
Irene


397
Läshjälp / SV: Sala Bouppteckning 1780 och 1783
« skrivet: 2018-02-12, 16:13 »Järnstackstö resp Järnstackstöd
Se SAOB STACKE?
http://www.saob.se/artikel/?seek=stacka-skatt&pz=6#U_S10609_94601


Hälsningar
Irene

398

Kanske till lite vidare tolkningshjälp?

Hielp ghesus (se SAOB GETA https://www.saob.se/artikel/?unik=G_0221-0219.AoKI&pz=3 )
Salutem et benemerenti studium. Thet är D. Nicolae min wenlig begärandh, dedh i wele tilseggie Kyrke werden Jonn i Cnifekylla(?), at så frampt någet Korn ähr qwar vtj Ki(?)rkio herberget, af Cronenes, att i leferere låte breuisare (SAOB BREFVISARE https://www.saob.se/artikel/?seek=brefvisare&pz=2#U_B3961_261425 ) Erich finne, 2 tynnor deraf oh (NB! Stavas utan c här, se SAOB OCH https://www.saob.se/artikel/?unik=O_0001-0177.00I3&pz=3 ) taga der på hans quittentz
datum Lulå den – 8 Aprilis åhr 1624


Underskriften orkar jag just nu inte en försöka tolka...

Hälsningar
Irene

399
Strömstad / SV: Mantalslängd 1759 och 1760
« skrivet: 2018-02-12, 09:56 »1759 sida 524
Böckaren (= Tunnbindaren) Gesäll. Lundberg + hustru = 2
För att se vad kolumnerna innefattar brukar det stå i början
på mantalslängden, se t ex sid 11, där det framgår att första
kolumnen är Männer; andra kolumnen Fruer och hustrur;
fjärde kolumnen à 24 öre S:mt mantahl:t.


1760 sida 323
Böckaregesällen Lundberg med notering i marginalen:
Flött til Marstrand


Hälsningar
Irene


400
Mockfjärd / SV: Läshjälp Mockfjärd
« skrivet: 2018-02-10, 08:17 »

Gädd Olof Mattsson från wästanbäcken född 1690 i helga mässotiden
af lärliga och christeliga Föräldrar; Fadren matts mattsson från wäst-
tjerna, och modren h:o Anna Swens dotter ibm, som låto straxt denna
sin son genom dopet intagas i christi Kyrka och Församling, och
sedermera i hans barndom förswarl. underwisas i sin christendoms
kunskap. Icke så många år fick han räkna förän han nödgade här i
Församlingen söka sitt uppehälle med tjenande, hwarunder han lik-
wäl lagade så, at han behöll et godt loford. På sin Ålders 27:e år
trädde han i ägta ståndet ägtenskap med sin nu sörjande hustru,
Brita Matts dotter wästanbäcken, med hwilken han lefwat uti Sämja
och Guds fruktan i 51½ år, samt set sit ägtenskap wälsignat med
4 Söner och 5 döttrar, utaf hwilka 2 af hwardera könet äro för sin
Fader med döden bortgågne. Som berättas har hans lefwerne warit
mycket alfwarsamt och stadigt. Som Soldat har han tjent i 7 år, för
Gädddas rota, under hwilken tid han warit commenderad til 3 ut-
marcher, och således fådt förfara denna werldenes möda och
beswär. Mycket har han icke haft det timeliga goda, men har lik-
wäl genom sin flit och Guds wälsignelse wäl försörgt de sina.
Under alla bekymmer och swårigheter han måst genomgå har
han warit af Gud benådad med den förmon at han war wäl grundad
i sin christendom, så at ha kunde af Guds ord och nådalöften hämta
tröst och wederqwäckelse. Til at göra sig destomera om sit nåda-
stånd försiuknad begick han för sidsta gången Herrans högwärdiga
Nattward om Kyndelmässodagen. Sidstledne Fredag 8 dagar sedan
gorde han sin son följe til Skogen at hugga wed, hwarest Han råkade
i den wådeliga händelse, at et träd, som han sjelf nedfälte, i sit fall
aldeles afstötte honom det wänstra benet. wid den sweda, som han
utaf twifwel måst häraf i ganska hög grad lida, tog han sin tillflygt
til Gud, som tilförene warit hans nödhjelpare, anhollande under
starkt rop och Gudel. wersers läsande om en nådig förlossning, det
Gud hörde, och frälste honom utur hans jemmer och elände i Tors-
dags Kl. 2 eft. Middag., tå han lefwat 78 och ½ år.


Hälsningar
Irene

401
03) Osorterat / SV: Mantalslängd 1684
« skrivet: 2018-02-09, 08:47 »

I 1685 års mtl syns det tydligare. Ordet är, vad jag förstår, quarlägse.
Jag kunde inte hitta det i SAOB, men gissar att det är synonymt med
aflägse = utlefvad, utgammal, oduglig, se SAOB
https://www.saob.se/artikel/?unik=A_0197-0393.Oi12&pz=3


Hälsningar
Irene


402
Remmarlöv / SV: Bengta Pehrsdotter f1778-12-17 i Remmarlöv
« skrivet: 2018-02-09, 08:25 »

Tyvärr har jag ingen kunskap om bostället. Förhoppningsvis finns
det någon annan här på forumet som har det. Kanske skulle du
ställa frågan under Landskap?


Hälsningar
Irene

403
Remmarlöv / SV: Bengta Pehrsdotter f1778-12-17 i Remmarlöv
« skrivet: 2018-02-09, 07:10 »

Faderns namn är Pär Hans(son)


Med vänlig hälsning
Irene

404
Läshjälp / SV: Sala Bouppteckning 1783
« skrivet: 2018-02-08, 16:45 »

Hej igen Leif!


Det står halfwa Jnventarii


Hälsningar
Irene


405
Läshjälp / SV: Sala Bouppteckning 1783
« skrivet: 2018-02-08, 14:49 »

Skjuts fram och återresan

halfwa


Hälsningar
Irene


406
Läshjälp / SV: Sala Bouppteckning 1824
« skrivet: 2018-02-08, 14:36 »

Bergsma[n]nen


Hälsningar
Irene


407
Läshjälp / SV: Sala, bouppteckning 1837
« skrivet: 2018-02-08, 14:28 »

Ursäkta, vet inte vad som hände i huvudet när jag läste din fråga... ;-)


Vad jag kan se står det eller


Hälsníngar
Irene

408
Läshjälp / SV: Sala, bouppteckning 1837
« skrivet: 2018-02-08, 10:51 »

graderade


Hälsningar
Irene


409
Läshjälp / SV: Sala Bouppteckning 1824
« skrivet: 2018-02-08, 10:46 »

Boupteknings-
instrumentet


Hälsningar
Irene


410
Orsa / SV: 1746 - 1775 (C:2) Uppslag 247
« skrivet: 2018-02-08, 07:25 »Den Anders som föds den 16 januari och har nummer 4 är


Anders And. Andersson och h:o Kierstin Jönsd:r i Skattungbyn
Test. Erich Erson och And. Matzson ibm. h:o Anna Jönsd:r
Pig. Anna Ersd:r ibm


Hälsningar
Irene
411

Javisst, står det halfankare!
Fint att du löste detta Gun,
så man fick reda på vad
det stod.
Vänliga hälsningar
Irene


412
Läshjälp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2018-02-05, 13:59 »Anders Larsson
Brita Larsd[otte]r


Hälsningar
Irene


413

Här lite till; tyvärr kan jag f n omöjligt bli säker på vad det står efter halfan.


Gam. (Gammalt) järn Skräp
3 st gamla spadar (som Gun redan transkriberat)
2 st ståndor (Se SAOB: STÅNDA http://www.saob.se/artikel/?unik=S_13799-0033.XG1Y&pz=3
2 gamla tunnor, 2 halfan Lawe(?) 1 bytta


Hälsningar
Irene


414
08) Domböcker och bouppteckningar / SV: Före Gångkläder
« skrivet: 2018-02-04, 12:35 »Kan bidra med lite till


"2 st ämbar med jernfatan   -6"
Men sedan?
1 st ? ....? qwarn                             -12
1 par gamla wäfstolar med tillbehör   1:20


Hälsningar
Irene


415Dina antaganden är korrekta


Handelsman Tylander


H:r Tyland (det är ett förkortningstecken mellan H och r)


Hälsningar
Irene
416

Förslag


Hiälsta försambling


Hälsningar
Irene

417

Det är ofta svårt att se om det ska vara a resp. e i slutet på ett ord, men här är min tolkning av texten


År 1788 d:n 22:dra Julii instälte sig undertecknade till ödmiukt fullgiörande, eftter höggunstige ordres af d:n 14:de sistlidne Martii till att för Rätta laga Bouppteckning, eftter afledne Bergsmannen Adam Andersson i Bergsmanshyttan, war wid änckan Catharina Andersdotter närwarande war, och Boet uppgaf, samt för the omyndige Fem Barnen, en Son 9 åhr gl. och fyra dottrar, hwaraf den älsta war på thet 17:de året och then yngsta 6:te året gammal woro närwarande theras lagligen tillförordnade förmyndare Bergsmannen Olof Ersson sör i Båren och Abram Andersson i Risbackken samt för mågen Lars Svensson war thess fader Sexmannen Sven Erlansson tillstädes och för mågen Jonas Israelsson, uppwiste änckan ett undfångit qvitto på både löst och fast, men den myndige Sonen war borta och frånwarande war wid aflopp som följer.


Hälsningar
Irene


418
Tanum / SV: Tanum (O) B:6 (1916-1935)
« skrivet: 2018-02-01, 08:26 »

Hej igen Per!


Kom också att tänka på boken "Svenska vägar till S:t Petersburg"
som fick Augustpriset i fakta klassen 1998 . Finns att läsa om här
på Röttter https://www.genealogi.se/index.php?option=com_sobipro&pid=69&sid=5139:Svenska-vagar-till-St-Petersburg&Itemid=629


Jag skulle väl egentligen inte spekulera, för risken är att jag bara rör
till det för dig, men det ser ut som prästen skrivit "Deossov". Skulle
det kunna vara en missuppfattning för t ex Rostov?


Vänliga hälsningar
Irene

419
Tanum / SV: Tanum (O) B:6 (1916-1935)
« skrivet: 2018-01-31, 06:21 »Visst står det Ryssland! Orten kan jag dessvärre inte tyda, förhoppningsvis kan någon
annan här på Anbytarforum göra det. Svenskar emigrerade till Ryssland efter revolutionen,
en del för att vara med och förverkliga den kommunistiska utopin. Kändast är väl de s k
Kirunasvenskarna, se t ex Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Kirunasvenskarna. Mer
om svensk utvandring till Ryssland kan man läsa om i Populär Historia http://popularhistoria.se/artiklar/de-utvandrade-till-ryssland och Ted Rosvalls blogg här
på Rötter https://www.genealogi.se/blog/entry/svenskar-i-ryssland-del-i
I vilket fall tycks du ha hittat en intressant ana, värd att forska mer på!


Hälsningar
Irene
420
Hedesunda / SV: Läshjälp...Inventering?
« skrivet: 2018-01-28, 16:34 »

Här ett försök, som förhoppningsvis är till lite nytta


Föräldrarnas undantag.
1:mo (primo)
Deras wardags Säng, samt dessutom en annan behällen,
bestående af en Fäll, 2:ne bå(?)sta Kuddarna, Ett LärftsLakan,
båsta(?) HampLärfstLakanet, ett blaggarns Lakan En under-
breda, och ett Slarftäcke.
2:do (secundo)
wästgöttäcke, franstäcke, ett nytt Lärfts Lakan, till Swepning
åt Fadren, begge deras Kistor, Silfwer Koppen skall tillhöra
dottren Karin, Koppar Kjetteln, thenstopet, Kopparhannen,
en bränwins Kagge af de stora, en 3 stop bytta, en Kanna och
stop, 2 standsängar, 1(?) sethbenk och 1 st. Knudtbord.
3:tio (tertio)
En Ko, som till så Kallad mjölkwecka af all gårdens Kreatur,
på hwilken tid som hälst på Året, men om hon skulle af
Föräldrarna bortsäljas, så uphör då därigenom mjölkweckan,
Ett Får som skall födas wid gåren men Klippes Årligen af
Föräldrarna, samt helften uti 3årsgalten
4:to (quarto)
Årligen En tunna Korn och 4 f(järdingar) Råg, dör Fadren
förr än modren, behåller hon helften, dör modren förr, behåller
Fadren En tunna. Lilla himlesängen och Jordpärtomten uti
Smidwreten, handyxan och en huggyxa, samt 1 Riksdaler
32 skillingar uti tobakspeng. som äfwen skall tillhöra modren
efter Fadrens död.
5:to (quinto)
Till graföls Kost åt Föräldrarna, den 2-öres helften uti 3årsgalten,
En 2 Års Oxe och en get, samt 3 tu:r säd helften Råg och Korn.
Dottren Karins Bröllopskost. Twå tu:r Korn och En tu:a Råg, en
först sommarsquiga, 4:de delen uti ett twå Års Swin, emot denna
fjerde del åtog sig Anders at behålla grisen, som skulle emot honom
wara Jemngod. Föräldrarna skänkte åt dottren Karin 7 mark torr ost,
10 mark Smör, 2 mark Skird talg, 4 mark humla och 1 f(järding)
2 Kap:r hwete, som Anders emottog, och skall till Karin lemnas,
då hon det behöfwer.


Hälsningar
Irene


421
Villie / SV: Villie (M) CI:3 1759-1785 Bild 1280 / Sida 122
« skrivet: 2018-01-24, 14:00 »

Visst står det Anna!


Hälsningar
Irene


422
Läshjälp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2018-01-24, 08:52 »

Hej Bo!


Som sagt har jag svårt att tolka byar/socknar p g a dålig lokalkännedom.
Om ingen med kunskap bistår här, kanske du skulle vända dig till Marks
släktforskarförening?


den föra pigan utg. sades för barm
hertighet skull, dena från haland,
dr. från Lofzg. som förra d:o
giftt till ...? by


gift med en doter från
...? anders Bengtssons
P. till Sättilla ...? Hulta
wästergården


Hälsningar
Irene


423
Läshjälp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2018-01-23, 15:37 »

Tyvärr har jag dålig lokalkännedom och kan inte med säkerhet
tolka varifrån Gudmund kom, annars står det


Från Larses s:a(?) ibm d:rn frå Ekarebo Frug. i Istorpa S:n
P.  från Kanared

Hälsningar
Irene

424
Eskelhem / SV: Eskelhem AI:1 (1718-1750) Bild 920 / sid 87
« skrivet: 2017-12-25, 10:43 »Med viss reservation...


d. 19 Junii dödde, och d. 24 Julii begrofz min Sahl:a maka mycket
dygdesamma Matronan hustru Elisabeth Larsdotter Westphal, blef
jordfästad wnder then stora stenen mitt för Altaret hwarest Sahl. h:r
Kyrkioherden h:r Augustinus Hillebrand sina been hwilar. Haf Lisa
nu till roo, tin siähl hos gudh sig gläd. Jag i mitt sorgeboo, will werl-
dens susand wäder Fördraga tålel., tills Herren Mina been, Täckz
giöma mildel. in wnder samma steen.
Hercules Jacobi DedeCind


Hälsningar
Irene


425
Österslöv / SV: Var kan Kierstina vara född?
« skrivet: 2017-12-24, 17:14 »

Vad sägs om Pröttarp?


God Jul!


Irene

426
Asby / SV: Asby (E) C:2 (1716-1782) Bild 100 / sid 191
« skrivet: 2017-12-01, 16:32 »

Hej Eva!


Det finns ett Berga i grannförsamlingen Ydre, kanske kan det vara det?
(Det är ju också något osäkert om det ska vara ett a eller två a eller något
annat på slutet av ordet här.)
Inte jag heller kunde finna någon Jorvin. Kan det vara ett prästnamn?
Hoppas du får bättre bistånd av någon som känner till församlingen.


Vänliga hälsningar
Irene
427
Asby / SV: Asby (E) C:2 (1716-1782) Bild 100 / sid 191
« skrivet: 2017-12-01, 11:02 »

Hej Eva!


Jag kan bidra med ett förslag, som nog tyvärr inte är helt korrekt, men förhoppningsvis leder transkriberingen framåt


d. 17 Maii Christnad:s Jacobs Son i Rackstorp Casten född d. 9 Maii Vitt:n Fru Britta Stråhle på Sånna, H. Jngrid i baggebo, Pig:n Jngrid i Sånna, Pig:n Gerhtrud i West Kulla H:r Johan Räf på Kullen dräng:n Jöns i Hestra dräng Nils i berga Samuel Jorwin(?)


Hälsningar
Irene
428
Lungsund / SV: Lungsund C:1 - självspilling
« skrivet: 2017-11-29, 09:01 »Självklart ska det vara ett s här; dock vidhåller jag de två f:en.


Vänliga hälsningar
Irene

429
Lungsund / SV: Lungsund C:1 - självspilling
« skrivet: 2017-11-29, 07:16 »Dito beg. Sielffspillingen lisken Jogersdot. i Rouglanda, på (på här ev. bortsuddat av skribenten) affides på kyrkiogården effter Hög Kongl. Hoffrättens dom. utan några lijkceremonier.


Hälsningar
Irene
430
Jättendal / SV: Jättendal CI:2 (1714-1776) Bild 127
« skrivet: 2017-11-26, 14:31 »Begrofs Enkan Hust. Brita Pärsdotter ifrån Gjärde,
född therstaedes 1692 af Bonden Per Hansson och
H. Brita Hansdotter. Eftter ständigt wistande hemma
gifte sig  förra gången, 1711 på sitt 19 år, med Johan
Jansson ifrå Ströms Bruk. Lefwat med honom i 20
år och fått 7 Barn 5 Söner och 2 döttrar, af 1 Son och
2 döttrar nu lefwa. Efter ett års Änkostånd gifte sig
åter med Bondsonen Aron Olsson från Gnarp och
Grändsjö, med h[wil]ken hon lefwat i 27 år och haft
2:e Söner, som lefwa. Warit sedan Enka 6 år, sjuklig
i flera år af andtäppa och 12 Febr om natten, tå hon
skulle gå ut på gården hos sin Son Aron i Nybyn,
ther hon tå höll till föll hon omkull och blef hastigt
död, sedan hon lefwat i 75 år.


Hälsningar
Irene
431
Hultsjö / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-11-24, 17:34 »
Torparen Peter Anderssons och dess hustru Lisa Petersdotter
från Djupadal under Raten dotter.
Test: Arr. Carl Abramsson och h. Christ. Jaënsdotter från Raten
denas(?) dr. Johan Abrahamsson fr. Raten och pig. Greta Petersd:r
från Jönköping


Hälsningar
Irene

432
Hultsjö / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-11-23, 16:31 »Torparen Peter Anderssons och dess hustru Lisa Petersdotter
från Djupadal under Raten dotter.
Test: Arr. Carl Abramsson och h. Christ. Jaënsdotter från Raten
? dr. Johan Abrahamsson fr. Raten och pig. Greta Petersd:r
från Jönköping


Hälsningar
Irene433
Hultsjö / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-11-23, 15:21 »Grenad[jär] peter Dal
och h Lena Nilsdtr
vid Holma


Hälsningar
Irene

434
Harmånger / SV: Harmånger CI:3 (1756-1796) Bild 174 / sid 335
« skrivet: 2017-11-22, 11:10 »

d. 6 Junii
Begrofs Bonden Hans Persson i Wattlång;
hwilken war född uti Bergssiö och Vade By,
år 1718 i Febr. månad, af Bonden Pär Andersson,
och hustru Karin Ersdotter. War hemma hos sina
Föräldrar in til des han år 1744 trädde i ägtenskap
med sin nu i sorgen qwarlemnade maka hustru
Karin Ersdotter, med hwilken han aflat 4 barn,
3 Söner och en dotter, hwilka alle lefwa. då han
gifte sig, kiöpte han hemman i Wattlång, och ifrån
den tiden har i församlingen warit. Upfört sig i sin
lefnad wackert och warit afhållen af grannar och
någrannar. Alltid haftt en god hälsa, men på sista
lefnads året warit mycket plågad af torrwerk, om-
sider ansattes han af Colique så starkt, at han ei
dygnet öfwer uthärdade, dödde således sistledne
d. 29 Maji. Sedan han lefwat 44 år och 3 månader.


Hälsningar
Irene


435
Råneå / SV: Råneå C:3 (1768-1795) Bild 221 / sid 218
« skrivet: 2017-11-21, 16:20 »F.D. Tilsyningsman Isak Olson i Jemtö,
född 1721 i samma by. Gifft på 50-talet.
fört Christelig och Gudelig wandel. Siuk
af Lungsot. d. 4 död i sitt 69 ålders år.


Hälsningar
Irene


436
Jättendal / SV: Jättendal CI:3 (1777-1836) Bild 89 / sid 171
« skrivet: 2017-11-20, 12:45 »Begrofs Sockne Skomakaren Jon Pehrsson if. Hällan
född i Harmångers Röstad d. 21 September 1728 af
Bonden Pehr Hansson och Hustr. Brita Jonsdotter,
därsammastädes. Döpt och i Christendomen under-
wisad at Han därutinnan warit förswarl. kunnig. Efter
Fadrens död tjente Han i Prästgården och annorstädes
med godt loford. År 1751 fik Han Fullmakt at bli
Sockneskomakare i Jättendahl 1752 d. 4 Octobr.
blef han gift med Pig Anna Thomsdotter, med hwilken
Han haft 7 Barn, 6 söner och 1 dotter, af h(wil)ka 1 son
är död. Satte sig ned i Hällan om hösten. Byggde sig
1753 boning därstädes, h(wil)ken, sedan Han ej längre
än ungefär 1½ år fått bo i den samma, af wådeld lades
i aska. Byggde sig ny Boning på samma ställe, men
sjuknade kort därefter i swår Hufwudfluss och wärk.
Blef en liten tid bättre, men återföll för 6 år i en tärande
sjukdom, hwar hans krafter efter hand aftynade, til dess
han d. 30 sidstl. Aug. stilla insomnade i döden, sedan
Han, trogen och flitig i Sysslan, samt annars ärlig i all-
männa lefwernet, Christel. lefwat 50 år på 5 weckor när.
Test(amente) K(yrkan) 16 skil(ling) F(attiga) 5 skil(ling) 4 rst (runstycken)


Hälsningar
Irene


437
Bjurbäck / SV: Läshjälp Bouppteckning
« skrivet: 2017-11-16, 09:39 »Åhr 1768 d. 18 Januari, Wart på begiäran Bouptekning förrättad,
uti öhrlid och Slöta Giäld och faleqvarna Soken belägit, Efter
avledne dannemannen, Lars Hanson, Som med döden avled d. 12
april och lämbnat efter sig 5 barn, mäd förra hustrun Maria Svens-
dotter Katrina 17 åhr, anders Larsson 14 åhr, Gabriel Larsson 11
åhr och För däm är Jonas i Kiälleg. Karleby förmyndare före, och
med nu efterlefuade änkia Son sven Larsson 8 åhr, Joh. Larsson
3 3/4 åhr, och för däm förordnas till förmyndare, däs Farbroder,
Jonas Hanson i Rännagården Ullerstad (Yllestad). Befinnes som
följer nämbligen


Det korrekta dödsdatumet torde vara det i dödboken, eftersom det
antecknades i samband med Lars Hansons död.


Jonas Hanson i Rännagården torde vara farbror till samtliga fem barn,
eftersom de ju har samma biologiska far.


Hälsningar
Irene


438
Bjurbäck / SV: Läshjälp Bouppteckning
« skrivet: 2017-11-15, 07:23 »Inte helt lätt stil att transkribera, men så här står det, med ev någon bokstavlig miss


År 1791 d. 5 Januari Jnfant sig underteknade at för-Räta
Bouptekning uti soldate Bostället Wakahall Efter Soldaten
gabriell Hök och Efter sig lämnat zina omyndige Barn
sonen Isak 10 År Abraham 6 år Johanes 3 år och för mantas
änkan at upgifua allt huad till Bouptekning hörrer och förre-
slås till förmyndare Bonden gustav Nilsson J hästBråten J
habo Socken


Hälsningar
Irene


439
Kumla / SV: Kumla C:2 Sid 191
« skrivet: 2017-11-12, 14:41 »d 30 Maij Sahl. Anders Laars änkia i Österby
1) Nata 1660 Michelzmässotijden uthi wäsby och denna församl.
pat. olim Beskiedelig  Hans Larsson, mat. v. gudfr. hust.
Brijta Larsd:r ibid. 2) Renata &c pie educata, lit.

Stadigt hemma till sina 23 åhr, nupsit Anders Larsson
ifrån Österby, vixit cum illa 36 åhr, aflat 10 Barn,
4 Söner och 6 döttrar af hwilka 2 Söner och 2 döttrar alle-
nast öfwerlefwa. vidua 7 åhr. 3) vita Communis &c
4) morbus opasselig(?) 6 el:r 7 åhr, men nu wjid slutet af
Bröstwärck, håll och sting 4 dygn. 5) obiit lördag morgon
8 dagar sedan. 6) aetas 67 åhr. votem. Test: 8: fat. 1:


Är det Änkan (Maria/Marina Larsdotter) som dör? Ja.
Är hon i så fall född 1660? Ja.


Hälsningar
Irene440
Säfsnäs / SV: Säfsnäs (W) AI:1 (1748-1763) Bild 61 / sid 57
« skrivet: 2017-11-12, 13:18 »Hellforss


Hälsningar
Irene

441
Torna häradsrätt / SV: Torna häradsrätt AIa:129 bild 293
« skrivet: 2017-11-12, 12:00 »Emedan drängen Jöns Christenss har ingått en så kallad förlikning
med qwinfolcket Bereta Pers dotter i Sandby för dem emellan
träffade Lägersmål, will jag för Christenss nu genast gifwa henne
En half tunna Råg och ½ t. Korn år 1801 wid michaeli tid om så
är att barnet lefwer - elljest bekommes thet icke och dessutom
3 riksdaler 16 skilling Specie el. 20 riksdaler S:mt och dessutom
skall jag betala plickten för henne både till Kronan och Kyrkan
så att jag åtager helt och hållet hennes omkostnader och utskylder,
att utbetala, som jag med min egen hand underskrifwer, som skjedde
i Sandby den 14 Julii 1800
Jöns Christenss
Som wittnen underskrifwa hemmans Åboen
Hans bom. Knutss. Anders bom. Månsson
Skogwaktare - båda i Sandby.
Sedan domstolen gjordt sig underrättad, att the tilltalade icke äro
i Skyldskap, eller tillförene för slikt brått pliktadt
vide utsl. § 1.


Hälsningar
Irene
442
Björketorp / SV: Björketorp mantalslängd 1730
« skrivet: 2017-11-11, 13:58 »gammal och utfattig lämnat
bruket till sin doter Märta


Hälsningar
Irene


443...har wäl oss den rättwisa förmån händt
at en någorlunda modererad taxering för
oss blifwit utsatt;...


Hälsningar
Irene


444
Algutsboda / SV: Algutsboda C:2 (1750-1775) Bild 314 / sid 619
« skrivet: 2017-11-11, 13:36 »Wigdes Sold. Peter Johansson Berg med pig. Martha Swensd:r
fr. Långasjö bägge


Hälsningar
Irene


445
Slöta / SV: Läshjälp Bouppteckning
« skrivet: 2017-11-11, 07:19 »Åhr 1760 den 1:ste Julji uprättades förteckning, effter
framledna drengen Swen Swensson på örlid fahleqwarna
om 19½ års åller wid dödztimman den 14 Junji, närwaran-
des dess aflednas förmyndare Jöns Larsons ombud Swen
Töreson i maqwarn, och ordinarie förmyndare anders
Nillson på Tompten fahleqwarna, ock Per andersson i
Stora Skarpås, samt arfwingern Jon Johansson å dess hustru
Lena Swensdotters wägnar, som är den aflednas samsyster,
som sig ock å sine Barns wägnar anmällte sig åboen Lars
Hansson i örlid, effter som dess afledna hustru warit den nu
afledne Swen Swensons egna Köttzliga moder, för rättningen
fortfors på fölljande Sätt som fölljer Nemblingen


Hälsningar
Irene
446
Alboga / SV: Alboga C:1 (1688-1810) sid 273
« skrivet: 2017-11-09, 06:16 »Innes Jon = Inhyseshjon
Se SAOB https://www.saob.se/artikel/?seek=innes&pz=1


Hälsningar
Irene


447
Militaria / SV: Johan Rå, Båtsman från Norrland
« skrivet: 2017-11-09, 05:53 »

Junii 30  Johan Rå, Båtsman från Norrland, under dess hem-march

Hälsningar
Irene


448
Runsten / SV: Runsten CI:1 s 641
« skrivet: 2017-10-31, 08:40 »

Die 27 Octobris 1762 wigdes Änckjemannen Jöns larsson
med Änckjan hustru Brita Ericksdotter i Biärby. Och denna
Änckjeman Jöns larsson har redan lagligen afwittradt sina
Barn med förra hustrun, och woro de 3 st. af hwilcka 2:ne
äro myndige, men yngsta Sonen lars är omyndig, hwars
Förmyndare Fadren är och har hos sig inne denna sin Sons
mödernes Arf bestämde uti 96 daler Smt, som Fadren blir
wederhäfftig före, och bör utbetala til Sonen lars, då han
blifwr myndig, hwilcket alt kan widare ses af Arfs Jnstru-
mentet som är hållit d. 8 Junii 1762 uti N. Bäck af p:r
Samuel Passenius. hwad åter änckjan Brita Ericksdotters
Barns afwittrande angår, så är därmed edan åhr 1757 d. 1
December lagligen skiet och förrättadt af ligiadations-
Commissarien h:r Jonas Olivelöf och woro alla hennes
Barn, som äro 4 st., med des afledna Man Olof Persson i
Biärby myndige, undantagande lars hwilcken nu är både
Myndig och gifft; och hafwa dessa barnen ricktigt undfått
sitt Fädernes Arff, så at ingen har därå at tala utan äro
aldeles nögde


Hälsningar
Irene


449
16) Latin / SV: Liden C1 (1688-1799) sid 254
« skrivet: 2017-10-30, 15:43 »

Mitt förslag


d. 15 Novemb jordades Påhl Påhlsons moder i Jerqvisle Nata in Jerqvisle in Matirmonia
vixit 45 åhr vidua erat 8 åhr vita Communis proba aetas 72 år Textus Esa. XXVI.

Översättning:
d. 15 Novemb jordades Påhl Påhlsons moder i Järkvissle. Född i Järkvissle. Levt i äktenskap
i 45 år. Varit änka i 8 år. I det gemensamma livet ärbar. Ålder 72 år. Text Esaias XXVI.


Hälsningar
Irene

450
Lima / SV: Lima C:5 (1817-1842) Bild 157
« skrivet: 2017-10-30, 14:56 »

Brita Pärsdotter Anders Ols änka if. wörderås, nata ibid 1681
p p: renata, kunde enfalligt läsa etc. war först i äcktenskaps-
handel med soldaten Eric Likagod och aflade med honom en
son, som är död men för en hastig utmarck 1707 kom hon ej
at wigas med honom som straxt derpå dödde i Polen sedan
begaf hon sig i äcktenskap med sin för detta afl. man lef(w)at
wäl med honom 24 år, ägde med honom 3 söner, 1 lefwer.
änka 24 år warit en arbetsam och beskedelig hustru, ofärdig
och siuklig i många år dödde af ålderdom bräckl.
Dec 29 83 år


Jag är inte säker med gissar att p p: = p. p.: "ung. och så vidare, "med mera". Se sid 79 i "Latin
för släktforskare" av Urban Sikeborg.


Hälsningar
Irene
451

Det står

knicht/knichtt i gållen = knekt i gården


knicht/knichtt, se under Knekt på SAOB under Ordformer.
gållen se under Gård SAOB under Ordformer.


Hälsningar
Irene

452

Malin Danielsdotter är g(ud) M(or) till barnet.


Längst ner står det: d. 21 martij kl 3 E. M. Eftersom jag f n inte har tillgång
till originalboken vet jag inte vilket barn noteringen tillhör, men det verkar
troligt att det är barnet efter Elsa som avses.


Med vänlig hälsning
Irene


453föddes föddes båtzman pär Aborres lilla doter i nättraby
och döptes i Kiyrkian d. 20 d:o N. Elsa g. M enkian malin
danielsdotter nättraby. M. f. Båtsm måns läsp i siuhalla
och dr. håkan pärson i nättraby q. fader Båtzm(a)n tälle-
knifs hustru Maria och Kierstin pärsd:r ibm


Hälsningar
Irene
454
Österslöv / SV: Österslöv CI:1 Bild 93
« skrivet: 2017-10-26, 16:43 »

Modrens namn får jag till Karna.


Ev. står det inhs (=inhyses) före qwins p. Ellna.
Kanske ger vidare genomläsning av hfl svar,
ofta förekommer ju samma notering flera gånger.


Hälsningar
Irene

455

dräng Pär Johanson ifrån Wamsta och Wahlö Socken
med Pigan Anna Andersd:r i Årböle


Hälsningar
Irene


456

Angående partie; se Parti på SAOB under Ordformer och förklaring 4) d)


https://www.saob.se/artikel/?seek=parti&pz=1


Hälsningar
Irene

457

Livkompaniet ryttare 49


Joen Assmundsson Anders Algutsson och Maria Olufzdotter med dess måg Jonas Swensons T:e för Skumpag. i Jung. Månss Skumpe förkom:n på partie med h:r Öfwest Löwen d:n 17 Marti 1716 i stället hijt avancerat från tråssedreng av N:o 14 d:n 27 febr. 1717 Carl Giök.


24 ½ wästgiöte


Brun wallack med bläs och hwita bakfötter 8 åhr gl. förkommen på partie med h:r Öfwerst Löwen d:n 17 Marti 1716. J stället af rusthållarne anskaffat en Swart brun wallack med stiern, snopp och hwijta bakfötter 7 åhr gl. Kåstar 50 daler Smt


Hälsningar
Irene


458

Livkompaniet ryttare 54


Enkian Anna Månssdotters Barn, Jonas Jngemarsson, Swen Olufson Köpare och Anders Persons T:e för Furunga Månss Myrberg


42 7 wästgiöte


Swartbrun wallack med snopp 4 åhr gl. förkommen på partie med h:r Öfwerst Löwen d:n 17 Marti 1716. J stället af rusthållarne anskaffat ett röd skjmmelt Stoo med blääs och höger hwijt bakfot 10 åhr gammal Kostar 36 daler Smt.


Hälsningar
Irene
459

Livkompaniet ryttare 115


Joen Nilssons Tienare för Hofby Anders Härenström förkommen på partie med h:r Öfwersst Löwen d:n 17 Marti 1716 i stället af Rusthållaren tillsatt Niels Persson


28 1 wästgiöte


Swart skymmell wallack med wänster hwyt bakfoot 8 åhr gl.


Hälsningar
Irene


460

Livkompaniets ryttare 122


Jonas Nilsson och Jfwar Bengtssons T:e för Piehlbytorp Joseph Udd förkommen på partie med h:r Öfwerst Löwen d:n 17 Marti 1716. J stället hijt transporterat från N:o 63 som utur fångenskapen hembkommit Ander Pyhl


30 3 wästgiöte


Swartbrun wallack utan tekn 6 åhr gl. förkommen på partie med h:r Öfwerst Löwen J stället af rusth:ne anskaffat en Brun wallack med lång hwijt fläk på näsan 5 åhr gl. Kåstar 50 daler Smt.


Hälsningar Irene


461
Ödeborg / SV: Vad står det?
« skrivet: 2017-10-03, 16:16 »

Hillingsät(er)


Hälsningar
Irene


462
Ljusdal / SV: Ljusdal (X) CI:1 (1680-1731) Bild 6 / sid 1
« skrivet: 2017-10-02, 16:40 »

Bonde Hustrun Kierstin Andersdotter ifrån Boda,
67 år gl. född i Gärde; fadren, Bonden Anders
Jonsson Mod. hustru Karin Olsdotter. Giftes år 1721
med Bonden Mårten Simsson i Boda. med honom
sammanlefwat 32 år och haft 1 Son och 4 döttrar.
Blifwit för 12 år sedan rinneslös el. rörd av slag,
och fast icke sängliggande, dock oförmögen att gå.
Sedermera på the sidsta weckorna swag och mållös.
Test. till kyrckan 7 daler till de fattiga 2 daler Kpmt.

Hälsningar
Irene


463
Ljusdal / SV: Ljusdal (X) CI:1 (1680-1731) Bild 6 / sid 1
« skrivet: 2017-09-24, 18:42 »

Gamla Bonden Simon Hansson 84 år gl.
Fadren warit där sammastädes Bonde,
Hans Olsson, Modren Hustru Brita Simons-
dotter. Warit 1 gången gifft med hustru Ella
Mårtensdotter i från Skogsta 27 år, hafft
med henne 2 Söner och 1 dotter. 2:dra
gången med Hustru Margta Jonsdotter i
från Storhaga 30 år, utan Barn. Warit 2:ne
gånger Soldat, första gången utskrifwen
medan fadren ännu lefde, men legde för sig
då han effter fadren skulle tilträda hemmanet,
andra gången måste han gå för sig sielf, och
blef då utcommenderad med Regementet til
lifland och Curland först på 1700-talet, legde
åter för sig och kom hem effter 3½ år. Hade
alltid warit starck både til hälsa och kraffter,
såsom äfwen in til slutet. äfwen stadig til
sinnes och beskedlig i sitt lefwerne. War på
slutet siuk wid pass 1 månad.
Test. til Kyrckan 9 d[ale]r fatt. 2 d[ale]r


Hälsningar
Irene
 

464
Stafsinge / SV: Namn Begravning Stafsinge 1694 ?
« skrivet: 2017-09-23, 17:00 »

Mitt förslag


Herligh thåstason


(Herligh = Herlik?) Se här på Rötter "Så stavar du namnet/Mansnamn"
https://www.genealogi.se/sa-stavar-du-namnet/164-namn/927-mansnamn#H


Se även "Toste smekform för Torsten" på samma sida.


Hälsningar
Irene

465
Ljusdal / SV: Ljusdal (X) CI:1 (1680-1731) Bild 6 / sid 1
« skrivet: 2017-09-21, 17:55 »

Gamla Bonden Mårten Simeson om 70 års
ålder ifrån Boda des Föräldrar woro Simon
Hanson i Låk och hustru Ella Mårtensd:r ibidem.
34 år gammal då han gaf sig i ägtenskap med
Bonde dottren Cherstin Andersd:r ifrån gärde,
hwilken för 4 år sedan hädan skilgdes. Aflat
tilsammans 1 Son och 4 döttrar, af h(wil)ka
en dotter är med döden afgången. Warit en stilla
och tystlåtig Man, och i några år plågas af and
täppa, hwaraf han saligt afsomnade
Testam. 9 m(arke)r Fattige ½ Sp(ann) Säd.


Vilken namn står det under Mårtens i födelsenotisen
Simon Hansson

Hälsningar
Irene

466
Ljungby / SV: Ljungby Kalmar A1:24 sid
« skrivet: 2017-09-21, 15:59 »

Betyg att blifva Soldat 20/10 56. Blef ej utaf. Pig Vendla(?)
hos Byemannen inmält att han häfdat henne under äktenskapslöfte.
Pig Anna Gustafva Jonsd:r å Kählby gjort samma anmälan. Dömd
vid ...? 59 för lägersmål med Anna Jonsd:r. skall skriftas. Absolverad
17/10 60.

Tyvärr kan jag inte tolka var han blev dömd, men det kan säkert
någon med bättre lokalkännedom än undertecknad.


Hälsningar
Irene
467
Färila / SV: Färila (X) HVIa:2 (1734-1768) Bild 169 / sid 319
« skrivet: 2017-09-19, 09:59 »

1749 d. 30 Apr. Dca Rogate.
Sal. Bonden ärlig och Wälförståndig Jon Olsson i ygsbo född d. 1 mars 1704
fadren war Bonden och Nämdemannen ärl. och wälförståndig Olof Jonsson
i ygsbo, modren är then ännu uti sitt siukl. tilstånd under församl:s förböner
lefwande ärl:a och gudf. hust. Brita Eriksd:r. döpt. Wälunderwist i sin christen-
dom, kunnat både läsa och skrifwa, så at icke månge i församl. äro hans likne.
Hema altid, och när hans sal. fader tyckte sig behöfwa mera hielp, tilstyrkte
han thenna sin Son at under Herrans åkallan söka sig en maka, det han och
giorde, finnandes ingen sig behageligare än then han nu efter sig lemnat, i
mycken sorg och bedröfwelse efter sig lemnat, then ärl. och gudf. hust. Brita
Pärsd:r i från Odensäng och Liusdal S:n med hwilken han trädde i ächtenskap
d. (ej ifyllt) 1733, och altså med henne samanlefwat i 15 1/4 år och under den
tiden blifwit wälsignad med 5 barn, 2 Söner och 3 döttrar, ther af Sönerna
äro för detta med döden afgångne, men döttrarne hafwa i dag sin hulda faders
jordefärd med bittra tårar beskådat, Lefwernet -


Hälsningar
Irene

468
Färila / SV: Bonden Per Larsson (1692-1738) i Valla
« skrivet: 2017-08-12, 15:58 »

...wälsignade med 3 Söner , hwilkas tillstånd nu så mycket beklageligare är,
som de knapt weter hwad swårhet them öfwergådt, ey förstå och kiänna huru
heta de tårar äro, som nu kär faders jordefärd eljest plägar uttrycka. Thenne
sal. mannens allmänna lefwerne är församlingens ledamöter bättre, än mig
bekant; dock har han flitigt nyttiat,..

Hälsningar
Irene
469
Allhelgona / SV: Mantalslängd 1712
« skrivet: 2017-08-10, 10:30 »

Förslag


Måns med al(l)t
det öfriga hus-
folket död.


Hälsningar
Irene


470

Johan Arnt


Hälsningar
Irene


471

A:o 1739 d. 17 Oct på Mät Mötet Karp på begiäran fått interims afskied.
J stället samma Åhr d. 17 Nov antagen Lars Westdahl 30 Åhr gl. född i
Wäst. giötland


A:o 1739 d. 24 febr förne hästen stört på Stället. Samma Åhr d. 17 April
upwist en guhl Wallak med swarta Extremit. och liten stiern nu 9 åhr gl.


Hälsningar
Irene


472
Vallkärra / SV: Vallkärra-M-CI-1-1689-1809-Bild-209-Sida-205
« skrivet: 2017-08-02, 12:07 »

Staden

Hälsningar
Irene


473
Skede / SV: Hjälp med att tyda texten.
« skrivet: 2017-06-02, 17:37 »Comminister C. G. Wijkmark och dess Hustru Charlotta Catrina v. Hedenberg
35 Qvaterm. S. Caesar och dess H. C. Sandberg i Hökasjö. Ges. Gustaf Andersson
Pig. Anna Britta Peterd:r i Hällaryd.


Hälsningar
Irene


474
Lugnås / SV: Läshjälp Lugnås
« skrivet: 2016-08-10, 07:11 »
Alltid bra att gå in i originalet.
Fint att du klargjorde det hela, Christina!
Mvh
Irene

475
Lugnås / SV: Läshjälp Lugnås
« skrivet: 2016-08-09, 15:16 »

Begr. Lugnås. Attest till p ä (pastorsämbetet)
i Vasa (?) förs. Göteborg
Begr. Österplana kyrkog. enl. attest fr. p ä i Österpl.
Begr. Mariestads Kyrkog. enl attest fr. p. ä. Mariestad

Hälsningar
Irenewwwwwww


476
Bro / SV: Hva står det om disse personene?
« skrivet: 2016-08-06, 17:28 »
Regementz Pastoren
och nådårs Prädi-
kanten Herr Wedick
Borg

Hälsningar
Irene

477
Bro / SV: Hva står det om disse personene?
« skrivet: 2016-08-06, 10:31 »
Med förkortningar utskrivna och versal bokstav i personnamn.
Tyvärr kan jag inte utröna korrekt ort för Sörbäck (se ut som
ett bindestreck på slutet), men det kan säkert någon orts-
kunnig person.

Drängen Anders, Pigan Gunnilla, Margreta och Ingebor, dottern
gifft  med Borgen här näst, andre drängen Hans på Dunnebacka
förra Pigan Gunnilla gifft med Dragon Lundbärg wid Ståckebro
i Swarteborg Socken Margareta dito med Hans på Dunnebacka
och Ingri hos Olof i Broberg Sörgård


Pigan Marria hos sin fader Asmun i Sörbäck(?)

Hälsningar
Irene478
Krokstad / SV: Mantalslängder
« skrivet: 2016-08-03, 19:56 »
Förhoppningsvis lite hjälp på traven...

gifft med qw(inn)f(olket) Elin som stådt för Piga -

ogifft, qw(inn)folcket Elin skrifn som p(ig)a.

flöt till qwarndalen nästefter(?)


Hälsningar
Irene

479
Dommaren Olof Hansson och hustrun,
Anders Pehrsson wid Skrekarhyttan
Jungfru Christina Svart. staden

Hälsningar
Irene

480
Kumla / SV: Kumla-C-2-1680-1731-Bild-133-sid-3
« skrivet: 2016-07-30, 06:52 »
Tyvärr har jag f n inte tillgång till originalboken (där jämförelse brukar vara till hjälp),
men mitt förslag är (vilket förhoppningsvis är till någon hjälp på vägen)

And. Falen och hustrun Kiersten swärmodren hust. Brijta

Morgonhälsning
Irene

481
Kumla / SV: Kumla-C-2-1680-1731-Bild-133-sid-3
« skrivet: 2016-07-29, 17:14 »
Här mitt förslag

12
Pastoris Mag. Laur. Bergs
Mad. Brijta Biörns

Son från Prästgården Johannes
född d. 25 Maij christnad d. 26 Dito

Faddrar
Inspector Fred. Baselieus
Arend. Claes L:n Bruhn
Mons:r Petrus Hirudius (Insättningstecken)
Nämndeman Erich Erichsson i husta

(Efter insättningstecknet i marginalen: "i Mag:r I Biörns ställe"

Mad. Maria Hallfast
Mad. Marg. Hejll
Mad. Brijta Joransdotter (Jöransdotter?) Bruhn
hust. Kiersten L dotter i Engarn

Hälsningar
Irene


482
Tortuna / SV: Tortuna döda C:1 1638-1753, sid 170
« skrivet: 2016-06-23, 21:52 »
then 3 Decemb som War Dominica 1 (prima) Adventus Domini affsomnade fordom wyrdige
nu S(alig) hoos gudh, Dominus Ericus Laurentij Schultunensis pastor Tortunensis
Vthi stillhett och sachtmodigheet, och bleff hederligen begraffuen den 17 Decemb
Vthi Tortuna Kyrkio.

Hälsningar
Irene


483
Landskrona stadsförsamling / SV: Landskrona CI:6 sid 513
« skrivet: 2016-06-19, 13:19 »
den 2 Martii Bortfördes Bagaren Mäster Jöns Balk
til Saxtorp at Begrafvas. dog den 25 Febr. af Lung-
soth. var 45 år gammal. det likringde för och efter
Prosessionen.


Hälsningar
Irene

484
Vireda / SV: Vigda i Vireda 19 oktober 1783
« skrivet: 2016-06-17, 21:26 »
Enligt ett äldre inlägg på Anbytarforum avseende Socknar/Vireda finns ett inlägg av Tommy Ström från 1/9 1999
http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/4062.html?929382415 där det förekommer en Maria Zackrisdotter
född 7/4 1765 - kanske är detta "din" Maria och datumet i hfl inte korrekt?

Hälsningar
Irene

485
Mattmar / SV: Mattmar C:1 (1689-1821) bild 1830 / sid 347
« skrivet: 2016-06-17, 18:55 »
Hej Marie!

Har du möjlighet att lägga upp en bild på handlingen
rörande din fråga?

Mvh
Irene

486
Vireda / SV: Vigda i Vireda 19 oktober 1783
« skrivet: 2016-06-17, 18:52 »
Förslag

Han
Haugryda Norrg(ården).

Hon
L. Backen

Hälsningar
Irene

487
Anno 1751 den 29 Aprill Woro Underskrefne utj
Comministren Wälärewördige och Högwällärde Herr Johan Torells gård och huus,
at efter wälbemelte Herr Comministren Torells Swärmoder Kyrckjoherde Enkjan
från Åhrstad Fru Pastorskan Madame Christina Brun, som hos förenämde sin
Herr måg, med döden aflidit, uprättta behörigt Jinventarium öfwer dess derstädes
qwarlämnade ägendom, till rättelse i framtiden för dess Herrar Barn och arfwingar,
Sönerne Adjuncten Menisterie Herr Lars Brun, Bokhållaren Herr Carl Willhellm Brun,
och Kyrckjoherden Erewördige och Högwällärde Herr Otto Brun, samt Collega
Schola i Uddevalla Sahl. Herr Claes Bruns Herrar arfwingar jemte döttrarne Fru
Pastorskann Sahl. Madame Christina Bruns Herrar arfwingar och Herr Comminis-
tren Torells Fru Madame Maria Brun samt Jungfrun Jungfru Marta Bruns sååsom
god man tills någon Lagl. förmyndare kan blifwa förordnad, wägnar, så wäl som
hon sielf, samt Sahl. Fru Pastorskan Madame Christina Bruns Son Studenten Herr
Johan Frijs och hans Syster Jungfrun Jungfru Thala Frijs, hwarefter ägendomen af
oftanämnde Herr Comministern Torell och dess Fru Madame Maria Brun upgafs,
på det de i framtiden måge wara ledige ifrån oroligheter samt mera, om med
uptekningen Längre dröja skulle, som påföllja kunde, som här under förmäles
nembl:n

Hälsningar
Irene

488
Hällestad / SV: Vad dog Hemming Jonsson av 1786
« skrivet: 2016-06-07, 11:57 »
Det kan det absolut vara, se SAOB http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/161/195.html

Hälsningar
Irene


489
Hällestad / SV: Vad dog Hemming Jonsson av 1786
« skrivet: 2016-06-07, 06:19 »
d. 14 Februarii, dödde Bargsmannen Hemming Jonss: i Porskihlen, genom för-
qvafning under ett mäld Lass, på sitt 36 ålders år begrofs, d 19 D:o.

Hälsningar
Irene


490
Julii den 10, alt Dom. 6 p Trinit. döptes Socknetimberman. Jöns Pellasdotter i Wiby
och blef wid dopet kallad Swenborg, född fredagen den 8 d:o Ola Torkels hustru
Elna der i byen bar henne till dopet, faddr. woro Nils Jöns., dräng. Jöns Pärsson
i Håslöf, hustru Karena Nils Torkels i Wiby och pigan Sissa Jönsdotter i Håslöf.


alt = alternativt
Dom. 6 p Trinit = Dominica 6 post Trinitatis
d:o = dito; här i betydelsen samma månad: juli.

Hälsningar
Irene

491
Osby / SV: Osby CI:3 (1733-1771) bild 1450 sid 139
« skrivet: 2016-06-05, 15:48 »
Hej Ingrid!

Skönt att du är mänsklig som oss andra... ;)

Önskar dig en fin Nationaldag!

Irene


492
Norra Sandsjö / SV: C:1 född 1713
« skrivet: 2016-06-04, 09:31 »
23 d. 11 Augusti föddes Per Månses lilla dotter i Siömelsås, Christnades Dominica 12 Trinit.
kallat Maria, faddrar wällborna Fruen Magdalena Silf(wer)sparre bar henne till dop och
Christendom faddrar Måns i Gållery, börie Krutsiudare, Håkon i Grimstorp, Swän och and.
i Swinås, h. Karin i Rödia, Margeta pijgan i Grimstorp, Elin i Slätefall, pig Jngeborg i Swinås.

Hälsningar
Irene
493
Lik 1773
N:o 108 Olof Andersson Västers änka h. Ingeborg Ersdotter ifr.Wassland begrofs d. 14 Nov.
1:o Nata 1716. Patre olim B.m. Eric Larsson, matre vera h. Carin  Nilsdotter i Wassland.
2:o Renata, literata, pie educata, merendels wistats hemma tils år, 1739 - vixit cum 15 år, wälsignad
 med 7 barn, 3 Sönner, 4 döttrar, af hwilka 2 Sönner 3 döttrar öfwer lefwa.
3:tio Vita communis besökt Guds hus, förhören,  och d. h. nattwarden.
4:to Morbus Röt-Feber. i 8 dagar.
5:to Obiit d. 6 Nov.
6:to Ætas 57 År. votum.


Hälsar
Irene

494
Osby / SV: Osby CI:3 (1733-1771) bild 1450 sid 139
« skrivet: 2016-06-03, 16:51 »
Tyvärr ett frågetecken..

den 19 Sept. el. 15 Söndagen effter Trinitatis
döptes Rusthållarens Anders Klementssons
och Hustru Bengta Trulsdoterss doter, Toa,
Som föddes å Holmö den 13 Sept. Kl. 6 e. m,
och bars til dopet af Swenborg Pehrsdoter,
Truls Nilssons Hustru i Abrolla. faddrar woro
Jöns Jonsson i Holma, Pehr Klemetsson i
Holmö, Kirstina Larsdotter(?), Erik Jönssons
Hustru på Holmöstorp och Gunilla Jönsdoter,
Johan Jönssons Hustru Simontorp

Hälsningar
Irene

495
Ramkvilla / SV: Ramkvilla Dödsbok C:3 text avliden 1804
« skrivet: 2016-06-03, 11:21 »
Aug. d. 28 dog och d. 6 Sept. begrofs Gifta Hustrun Maria Persd:r frå Borsnatorp
född och döpt enl. N:o 25 p. 151 äldre Ramquilla boken. Lärt läsa i och utom bok
och warit i Föräldrars hus, tils dess hon enl. pag 247 denna bok d. 23 Maji 1768
wigdes med då drängen nu efterlewande Enkl. Jonas Andersson. Bodde då 1 år
efter wigningen i Kyrkotorp och sedan flyttade til Bosnatorp, där de alt hitintils
bott. Uti barn- och ungdomsåren nästan altid frisk tils dess hon d. 23 dennas
warit sängliggande af Hetswulst På slutet kunde hon nästan hwarken se och als
intet tala - Har fött 10 barn, 5 Gossar och 5 flickor, hwaraf allenast en flicka är
i spädare åren död, och de öfrige efterlefwa. Den äldste Sonen gift, och boende
i Barkaryd. Hon har således lämnat efter sig 9 egna och 1 barnbarn. Afled ut
supra kl. 5 e. m. i en ålder af nära 50 år.

Hälsningar
Irene


496
Ramkvilla / SV: Ramkvilla Dödsbok C:3 text avliden 1804
« skrivet: 2016-06-03, 08:05 »
Ja, du Birgitta, det undrar jag också. Och det var därför jag skrev Föslag till min transkribering.
Jag har brytt mitt huvud mycket med den texten och också letat i dödboken efter en liknande
text utan resultat.

Förhoppningsvis är det någon annan som kan bidra med lösningen (det är ju också möjligt att
något ord är feltranskriberat t ex).

När det gäller latinet tror jag betydelsen är "offentliga utfrågningar", vilket skulle kunna stå för
husförhör, men jag är osäker. Översättning av orden, se t ex Wiktionary

quaestionibus (ser att jag missade e:et i min transkribering)
 = https://en.wiktionary.org/wiki/quaestio#Latin

forensibus = https://en.wiktionary.org/wiki/forensis#Latin

Bästa hälsningar
Irene
497
Skultuna / SV: Skultuna C:4 (1718-1741) Bild 171 / sid 167
« skrivet: 2016-06-02, 19:28 »
d. 15 octob. begrofz Olof Jsaacsson
i Skiällbro aet. 77 åhr

aet. = aetas (latin) = ålder

Hälsningar
Irene

498
Ramkvilla / SV: Ramkvilla Dödsbok C:3 text avliden 1804
« skrivet: 2016-06-02, 19:20 »
Förslag

Febr d. 5 dog och d. 12 ejusdem begrofs Undantags Enklingen Rusthollaren
Jonas Andersson i Bosnatorp, född å dödsstaden d. 30 Sept 1739 af Anders
Carlsson och Maria Svensdotter. Hemma i Förälldrars hus tills han enl:t nedre
N:o 3 af pag 247 wigdes. Utom et el:r annat år han bodt i Kyrckotorp alt
jämt å bostaden. Haft 10 barn conf N:o 22 pag 499. Han hade nu sitt 4 barn-
barn 3 efterlefwande. I ungdom och medelålder någorlunda hällsa, utom
då och då i magen. D 8 Januarii kom dödssot med plågor i hals och mun,
h(wil)ka fortforo med blodhostning. Communicerade å dödssäng d. 17 Ja-
nuarii och dog ut supra kl 10 på dagen. Utom en så stor familles nåd brukad
särdeles i quastionibus forensibus till Fullmägtig skapar.
64 år och något öf:r 4 mån:dr.

Hälsningar
Irene

499
Osby / SV: Osby CI:3 (1733-1771) bild 1960 sid 188
« skrivet: 2016-06-01, 13:48 »
Hej Ingrid!

Tack för ditt vänliga svar.

Ser dock att "Tangentfelsnisse" varit framme i min transkribering.
Sista vittnet ska vara Sonesdotter (inte Sonedsdotter) och inget
annat.

Bästa hälsingar
Irene

500
Osby / SV: Osby CI:3 (1733-1771) bild 1960 sid 188
« skrivet: 2016-06-01, 10:32 »
Samma Söndag d. 20 augusti döptes Ryttarens Johan Ottosons Dubbs
och des hustrus Kirstina Sonesdotters Son Sone, som föddes på
Agnshults torp d. 13 augusti och bars till dopet af Nils Månsons
hustru Pernilla Sonesdotter på Slähults torp. witnen woro Pär Tues-
son i Agnshult, Swen Niklasson i wästra Ousby, Hemming Nilsssons
hustru Sissa Jönsdotter på Östra Karhultstorp, samt Erland Wester-
mans hustru Bengta Sondesdotter på Westra Kalhultstorp.


Hälsningar
Irene


Sidor: [1] 2 3 ... 7