ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Björn Järhult

Sidor: [1]
1
Gunnarskog / SV: Anders Persson f.1785 men vem av dem?
« skrivet: 2022-08-03, 12:21 »
Gör en vidare undersökning av de båda kandidaterna, vilka var deras syskon?


Gå sedan igenom födelseboken och sannolikt kan du se ett mönster gällande faddrar.


Ett annat tips är bouppteckningar. Även där kan det vara värt att kontrollera syskon bouppteckningar.


Lycka till
Björn

2
Sala landsförsamling / SV: Läshjälp
« skrivet: 2021-12-05, 22:13 »
Kan tipsa om


Einar Tegen (1884-1965). Frälsejord i bondehand. Grassar och Björnomebönder.


Där finns en ganska utförlig redogörelse för Grassarna.

3
Stort tack, det där är fullgott bevis för att Ekströms påstående är riktigt. I släkttavlan återfinns också dotterdottern Karin Johansdotter med maken Håkan H[ansson] i Skultuna, vilken är min koppling till Matts Andersson.

4
Tack Leif! Intressant med handlingar i bruksarkiven, då finnas det sannolikt täckning för det mesta som anges i sockenbokskommitténs häfte.


Vad beträffar Ekströms herdaminne så håller jag med, det finns ingen anledning att tvivla på uppgifterna där. Men jag vill gärna själv kontrollera källan och den volym Ekström hänvisar till gällande äktenskapet med Gertrud är nr 7 1609, vilken bör vara Landskapshandlingar, Västmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1609:7 (1609). Länk till volymen.


En snabb genombläddring gav inget resultat, men där finns ett antal verifikationer och andra små "papperslappar" som jag inte lusläst och som möjligen kan innehålla uppgiften. Här hade man önskat att Ekström preciserade lite noggrannare än att hänvisa till en volym som i avfotograferat skick uppgår till 372 bilder.

5
I Västerås stifts herdaminne [Ekström, Gunnar: Västerås stifts herdaminne, II:1. 1600-talet. (Västerås 1971)] anges på sidan 466-467 angående kyrkoherden Johannes Jonæ Husbymontanus att han i sitt första äktenskap var gift med Gertrud Mattsdotter, dotter av Matts Andersson och Karin Jöransdotter i Husby.

I Husby socken i Dalarna - Tredje häftet [Utgiven av Husby Sockenbokskommitté] hänvisas på sidan 18 till en släkttavla upprättad 1793 över "hinshyttesläkten" och "några uppgifter" anförs. Bland annat att Karin Jöransdotter var ett av fyra barn till Jöran Björnsson (levde ännu 1544) och en Dordi. Karin Jöransdotter ska ha varit gift med Matts Andersson från Långshyttan och levde ännu 1577.


Innan jag börjar rota i domböcker undrar jag om någon redan gjort en närmare undersökning och kan bekräfta att det är samma Matts Andersson och Karin Jöransdotter som avses i ovan redovisad litteratur.


Vidare är jag nyfiken på den släkttavla från 1793 som nämns i häftet från Husby Sockenbokskommitté. Är någon närmare bekant med den i fråga om upphovsman, pålitlighet etc. och var finns den idag?


Tacksam för svar från någon som är bättre bevandrad i Husby än jag.

6
Eneroth / SV: Eneroth
« skrivet: 2021-07-08, 12:42 »
När jag sökte efter helt andra uppgifter i dombok för Västerås rådhusrätt och magistrat ramlade jag på David och Sara Eneroth, vars far tydligen hade fast egendom i Söderköping. Jag har inte fördjupat mig mer i detta och om det eventuellt kan tillföra något som tidigare inte är känt.


Se vidare i ArkivDigital: Västerås rådhusrätt och magistrat (U) AII:22 (1729-1730) Bild 580 (och följande sidor).


Hoppas det är till glädje för någon.

7
Johan Bures släktbok / SV: Johan Bures släktbok
« skrivet: 2021-06-10, 20:32 »
Ang. Roland Olai (1587–1670),
kyrkoherde i Nora (Uppl.), och hans eventuella användande av namnet Bure: I den digitala utgåvan Johan Bures släktbok (2014)
har jag skrivit honom som Roland Olai Bure, med hänvisning till Berg, Lars Otto, Hellquist, Magdalena & Norrman, Ragnar (2004).
Trögds-Åsunda kontrakt 1593–1999 1 Trögds kontrakt. Uppsala, s. 580–583]. Det framgår inte av herdaminnets redovisning om
och i så fall var han skrivs med namnet Bure, och jag har fått frågan varför jag alls skrivit honom så.

I senaste numret av Släkt och Hävd (2021:2) finns min artikel om släkterna Printz och Graan. Artikeln berör också några av de
ättlingar till Olaus Laurentii som kallade sig Bure. Jag har skrivit Roland Olai Bure och fått reaktioner på detta med påpekandet
att det inte finns bevis på att han själv använde namnet Bure. På den mindre klockan i Enåkers kyrka gjuten 1658 finns namnet
"ROLANDVS OLAI BVRE PASTOR NORENSIVN". Bild på klockan finns i Henning Olsson skrift Enåker kyrka. En orientering (1956).


Författarna till herdaminnet kände till Henning Olssons skrift eftersom de i andra sammanhang hänvisat till den (se bl.a. s 406 i
herdaminnet från 1997 som behandlar Fjärdhundra kontrakt). Inskriptionen på lilla klockan är ett bevis för att Roland Olai använde
tillnamnet Bure under sin livstid, även om det uppenbarligen inte skedde konsekvent.


8
Bureätten / Olof Laurentiis dotter Beata
« skrivet: 2020-12-19, 17:19 »
I Härnösands stifts herdaminne finns i den upplaga som är tillgängligt via projekt Runeberg uppgiften att Olof Laurentii (med felaktiga tillnamnet Bure) har dottern Beata gift med akademifogden i Uppsala Olof Biörn (http://runeberg.org/hernosandh/2/0293.html).


Någon akademifogde med detta namn har jag inte hittat. Däremot framgår i Akademiska konsistoriets protokoll (tillgängligt här http://www.diva-portal.se/smash/geta2:1077219/FULLTEXT01.pdf) att spismästaren Olof Biörnsson har en maka vid namn Beata.


Vidare anges i K.W. Herdins Uppsala på 1600-talet Rättsväsendet II. Livsbilder s. 157 att spismästaren vid akad. kommunitetet Olof Biörnsson i sitt första äktenskap med NN fick två söner och en dotter. Sönerna hette Roland Biörn och Olof Biörn. Olof var löjtnant. Upplysningen säger ordagrant: "Hon hade i förra giftet 2 söner, Roland Biörn och Olof Biörn, den senare löjtnant, och 1 dotter (77 3/2, 82 13/9); † 1657 (enl. hr Pers ant. bok ULA).


Är det någon som är insatt i ämnet och forskat kring Beata som kan kommentera detta? Ytterligare en fråga jag ställer mig är vad "hr Pers ant. bok ULA" är för något?

9
Övriga källor / Likpredikningar
« skrivet: 2020-12-16, 08:09 »
I det gamla herdaminnet för Uppsala stift "Upsala Arkestifts Herdaminne" av Fant och Låstbom (Upsala 1842) hänvisas på sid 193 (Marcus Simming) under Skrifter  till en "Likpredikan öfv. Befallningsman F. A. Graan, lb. 1672". Jag har en viss misstanke om att den som egentligen avses är Akademifogden J.A. Graan som dog 1671.


Oavsett om min hypotes är korrekt eller inte så är det källan jag är intresserad av. Hur får man fatt i likpredikningar? Jag har sett att det finns något som kallas Hintzesamlingen, men i det register som finns på Genealogiska föreningen blev det ingen träff.

10
01) Domböcker / Fråga om uppbud
« skrivet: 2019-12-07, 00:51 »
Kort bakgrund: det gäller uppbud av 3 öresland jord i byn Översävne noterad vid tre på varandra följande ting i Simtuna härads dombok 1681. Vad jag inte blir klok på är att det står "näst södergården" och inte endast "södergården". Vidare står det inte heller om det gäller arvjord eller köpjord, bara att jorden är "Till sahlu".


Södergården i Översävne var på 4 öresland och ägdes av en Erik Larsson från mitten av 1640-talet till 1679 då han är överstruken i mantalslängden och det finns testamente i kyrkoräkenskaperna. Det finns enligt mantalslängderna 2 söner och 1 sonhustru, aldrig någon dotter. Sonen med sonhustrun dör året innan, alltså 1678 och det har inte gått att belägga några barn i det äktenskapet. I mantalslängden ersätts den döde Erik Larsson med Erik Eriksson som med allra största sannolikhet är den andra sonen (styrks också genom senare fadderskap vid dop mellan denne Erik och en syster Elin). Genom dödboken i Västerlövsta socken där Översävne ligger kan nämnde Elin med säkerhet bekräftas som en dotter, där nämns fadern och modern uttryckligen vid namn. Ytterligare en dotter finns sannolikt eftersom i de äldsta husförhörslängderna finns en syster Sara till Erik Eriksson noterad.


Vad jag främst undrar är om "näst södergården" syftar på ett stycke mark som ligger i anslutning till södergården, men inte utgör en del av den?


Eller om det handlar om att Erik Eriksson löser ut sina arvingar? Men då får jag inte riktigt ihop att det är 3 öreland på uppbud. Om den döde brodern hade arvingar skulle han ha fyra systrar och om den döde brodern saknade arvingar hela sex systrar. Jag har gått igenom domböcker, mantalslängder, dödböcker och andra längder noggrant och det är inte sannolikt att det funnits så många döttrar till Erik Larsson (att alla inte nämnts i mantalslängden är dock uppenbart eftersom det bevisligen finns minst en dotter och sannolikt två).

11
00 - Lagar / Fastighetsöverlåtelse på 1600-talet
« skrivet: 2019-02-20, 18:34 »
En av mina anfäder var inblandad i en (eller kanske flera) fastighetsöverlåtelse kring 1600-talets mitt och jag behöver hjälp att förstå transaktionskedjan och vem som sålde och köpte vad. Det är lite snårigt, men jag ska försöka strukturera upp det hela. Några fakta som är klarlagda är att Erik Larsson ägde södergården i Översävne i Västerlövsta socken (Uppland) från sent 1640-tal till sin död 1679. Han var gift med Karin Olofsdotter som var syster till länsman Anders Olofsson i Arnebo (samma socken).


I Simtuna häradsrätt finns på samma uppslag som är från 1650 två mål som berör södergården i Översävne och ovan berörda personer: [size=78%]https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0104899_00010[/size] (målen är de första på uppslagets respektive sida som inleds med "Dito"). Som jag förstår dessa mål (sammanfattat på modern svenska):


(Vänstra sidan)
Anders Olofsson har köpt 18 penningland av sin syster Karin och hennes man Erik Larsson har givit sitt samtycke. Anders Olofsson har betalt 100 daler kopparmynt för vilka han har köpt systern och Erik Larsson ett hemman i Översävne i Västerlövsta socken.


(Högra sidan)
Erik Larsson uppvisar ett köpebrev från 1646 där han köpt sammanlagt 4 öresland hus och jord i Översävene. Borgaren i Sala Stad har sålt en del som Erik Larsson betalat med pengar + en stut och en ko. Oluf Hinrichsson har sålt en del "som hans hustru ähr arffallig till" och som betalning har han fått pengar + sågstockar. Sedan följer en passage som jag inte begriper:


"Hwilka) fyra öres landh iordh be:te hemulzman hafwa i wederlagh igen bekommit emot 4 öreslandh i Norrby by the afstå måste, som wälb.ne landzhöfdningens herr Johan ____ bref den 15 Januarij A: 1642 uhtwijsar (dhen dhe) ord (igen) uplåhta Erich Larsson, hans hustru och barn, medhan betalningen fyllest ____ ähr och sedhan för Lagz och Tingz den 22 september A:o 1646 den första gångh upbudat och efter nästa Tinghz____ fullbudat och sedhan uthan klander lagståndet, derför dömde Rätten detta kjöp stadigt och fast för Erich Larsson hans hustru och barn, samma huus och iordh behålla, nyttia och bruuka, som lag säger".


Här är jag inne på "be:te hemulzman" syftar på Erik Larsson och att han bytt 4 öresland i Norrby socken (grannsocken till Västerlövsta). I Övertjurbo häradsrätts dombok hittar jag något som rör detta år 1642, nämligen ett uppbud: [/size][size=78%]https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0104925_00070[/size] (se högra sidan där tre hemman om 4 öresland vardera anges vara bytesjord mellan kronan och Erik Nilsson - för det står väl inte Larsson?).

Ungefär vid samma tid (1642) finns ett uppbud i Simtuna häradsrätts dombok som också rör 4 öresland i Översävne och där nämns Norrby socken och en donation: [/size][size=78%]https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0104898_00039[/size]


Jag blir inte klok på detta och är mycket tacksam om någon med kunskap och erfarenhet kan förklara detta.


Tack på förhand
Björn

12
Läshjälp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2018-11-22, 10:26 »
Tack för snabbt svar! Ska man förstå det som att även Olof Persson, som noteringen gäller, var länsman?

13
Läshjälp / SV: Läshjälp
« skrivet: 2018-11-22, 10:05 »
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0051041_00033


Landskapshandlingar Västmanland, Västerlövsta socken i Simtuna härad år 1630.Högra sidan andra "rutan" under Arneboo, vad står det i marginalen till höger?

Mitt förslag:

"Hafwer [...] frijt för
sitt Länsmans döme"


Det kan tilläggas att Olof Perssons son sedermera blir länsman.

14
Linköping / Begriper inte hänvisning i församlingsbok
« skrivet: 2018-10-31, 22:16 »
I Linköpings domkyrkoförsamlings församlingsbok AIIa:12 hänvisas i länken nedan till "Åförs 99" (se post 3 - Johansson, Axel Elias). På andra sidor noters också "Åförs" följt av ett nummer.


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/90000450_00275


Har helt enkelt tappat bort Axel Elias efter 1921 - vilket väl är året som avses i kolumnen längst till höger. Har också gått igenom utflyttningslängd för år 1921 och han tycks inte ha lämnat församlingen.


Så, tacksam för hjälp om vad hänvisningen kan avse.

15
Kvinnestad / SV: Kvinnestad
« skrivet: 2018-05-13, 11:45 »
Frågan gäller födelseort (och år) för Anders Larsson, bonde i Stommen Kvinnestad sn. Död 1796-05-31. G.m. Margareta Olofsson.I hfl. Ornunga (innehåller Kvinnestad sn) AI:1 (1784-1812) s. 128 finns de med.

Vigsel 2/7 1769: Kvinnestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13297/C/1 (1722-1778), bildid: C0045309_00042 (Anders far Lars Bengtsson, hustrun Margaretas föräldrar Olof Larsson och Gunilla Andersdotter - makarna bondfolk på Stommen.Olika uppgifter om födelseår: enligt vigselnotis 1769 f. omkr. 1741 (28 år), enligt hfl f. 1736, enligt dödsnotis 1796 var han f. omkr. 1734 (62 år).


Utan framgång har jag gått igenom födelsebok för åren 1735-1745 i socknarna:
Bergstena, Hol, Jällby, Kvinnestad, Nårunga, Ornunga och Siene.


Någon som är hemma på Kvinnestad med omnejd och kan komma med något tips?

16
Ottarp / Ottarp AI:4 (1831-1839) s. 67
« skrivet: 2018-04-16, 16:44 »
Andra stycket under uppräkningen av drängar, person nr. 6 i listan Jöns Pehrsson född 1809 23/10. Vad står det i kolumnen för födelseställe?


Bifogar länk till svar: [size=78%]https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0068423_00075[/size]


Mycket tacksam för svar.

17
Cervin / SV: Cervin
« skrivet: 2018-03-23, 20:03 »
Björn, Smolandi Upsalienses 1700-1744 (1978) av Paul Wilstadius, som finns på samma bibliotek, innehåller säkert mycket fler detailjer och information om släkten och syskon. Skulle råda dig att kolla i den. Det finns också en äldre utredning av släkten Platin, Slägten Platin 1546-1915, H Söderstéen, finns att gratis laddas ner på Familysearch men verkar dock inte besvara din frågeställning.Smolandi Upsalienses bekräftade vad jag skrev i förra inlägget. Wilstadius skriver under #1454 (sonen Petrus Platin inskriven 1707) att: "Fadern var 2:ggn gift med Sara Cervina, som gifte om sig med hans efterträdare, khn i Nöbbele Sveno Nicolai Höök och överlevde även honom. I detta 2:a gifte synes emellertid ej ha varit några barn." Därefter följer en uppräkning av barnen i 1:a giftet. Wilstadius uppskattar sonen Petrus Platins födelseår till omkr. 1686.


För övrigt måste jag säga att Smolandi Upsalienses är imponerande i sin omfattning och detaljerade biografier.


18
Cervin / SV: Cervin
« skrivet: 2018-03-22, 18:42 »
Björn, har du undersökt Smålands nation i Åbo 1640–1798 (1946, P. Wilstadius,) #92 biografi över Petrus Svenonis Platinus och #199 Sveno Nicolai Höök. Komplettering finns i SoH 1688:2 s. 108 för Platinus. Det är möjligt att även Smolandi Upsaliensis kan användas, om någon av sönerna inskrevs i Uppsala. Wilstadius är ofta mycket mer detaljerad än Herdaminnena och räknar ofta upp även syskon, åtminstone i Smolandi Upsaliensis.


Stort tack för tipset. Jag besökte Jönköpings stadsbibliotek på lunchen idag och har bland annat läst i Smålands nation i Uppsala del I av P.G. Vistrand. Där finns som #647 biografi över Petrus Platijn inskriven den 22 aug. 1707. Han uppges vara "född i Växjö, son af teol. lektor Petrus Svenonis Platinus och Sigrid, som var borgmästardotter från Växjö". Han uppges ha avslutat sina medicinska studier 1710. Denna Petrus Platijn kan inte vara någon annan än den son Peter som återfinns utan födelseår i Nöbbele AI:1 s. 62. Brodern Gabriel var född 1680 och systern Margareta 1682. Utifrån den omständigheten att nämnda husförhörslängd (och för den delen födelseboken) börjar år 1688 så kan man utgå från att denne Peter var född mellan 1683 och 1687. Han skulle då ha varit mellan 20 och 24 år när han skrev in sig som student i Uppsala, vilket väl får anses vara fullt rimligt.


Därmed anser jag det vara bekräftat att Sara Cervina och Petrus Platin under sitt korta äktenskap (Petrus dog redan 1689) inte hann få några gemensamma barn. I vart fall inte några som överlevde spädbarnsåren. Har någon synpunkter på mitt resonemang så får ni gärna kommentera.

19
Cervin / SV: Cervin
« skrivet: 2018-03-21, 23:59 »
Tack för tipset. Smålands nation i Åbo fanns att läsa på webben, dock på finska och google translate ger kanske inte klockrena översättningar men jag lyckades i vart fall hitta sonen Erland som anges vara född i första äktenskapet och således mor till Sigrid Erlandsdotter (och inte Sara Cervinus, för att hålla oss till ämnet).


Vidare har jag undersökt mantalslängderna och fann i Växjö stad följande:


År 1671 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0006983_00095)
Mr Pär Platinus och hustru


År 1676 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0001503_00030)
Mr Pär Platinus hustru och piga : 3


År 1680 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0001504_00058)
Mr Per Platinus hustru och dräng : 3


År 1683 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0001506_00017)
Mr Pär Platinus hustrun : - 1 (här tolkar jag det som att bara hustrun bor i hushållet?)
2 drängar, 1 piga


År 1685 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0001507_00017)
Samma som 1683, bara hustrun tycks finnas i hushållet.


Sen försvinner hushållet från Växjö, men istället finns i:


Nöbbele 1686 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0001508_00084)
Per Platinus med hustru


Detta är ett urval av år och det finns luckor, men jag har inte kunnat finna att Platinus något år står ensam i hushållet. Var det inte ett obligatoriskt sorgeår vid den här tiden?


Jag har också gått igenom kyrkoräkenskaper i den mån de finns för socknarna Nöbbele, Öjaby och Vederslöv men utan att finna något test. efter första hustrun Sigrid Erlandsdotter. Vet inte om jag nått vägs ände här och får nöja mig med en kvalificerad gissning, vilket blir att samtliga barn som räknas upp i familjen i Nöbbele AI:1 är från första äktenskapet och således hade inte Sara Cervina och Petrus Platinus några gemensamma barn.

20
Cervin / SV: Cervin
« skrivet: 2018-03-20, 21:06 »
Jag vet egentligen inte var min fråga passar bäst. Men då ett sätt att ställa den är:

Vilka barn var egentligen Sara Persdotter Cervinus mor till?

Så kanske den platsar under detta ämne. Sara Persdotter Cervinus var dotter till hospitalsysslomannen i Växjö Petrus Cervin. Hon var först gift med kyrkoherden i Nöbbele, Petrus (Svenonis) Platinus, som dog 1689. Familjen finns i Nöbbele AI:1 s. 62 och där räknas en rad barn upp. Enligt herdaminnet var Petrus Platinus tidigare gift med Sigrid Erlandsdotter, dotter till borgmästaren i Växjö, Erland Nilsson. Efter Petrus Platinus död gifte Sara Persdotter Cervinus om sig med efterträdaren Sveno N. Höök.

Enligt herdaminnet föddes i äktenskapet mellan Sara Persdotter Cervinus och Höök barnen:

Helena f. 9/1 1692
Stina döpt 30/1 1694
Nicolas f. 11/1 1696
Gabriel f. 15/2 1698
Margareta f. ? gift med 1.) Länsman Johan Lång 2.) Joh. Viggman vid amaralitetet i Karlskrona.

Jag har bara kunnat bekräfta de två första i originalkällor, men det herdaminnet bör väl vara pålitligt i detta hänseende. Går vi tillbaka till husförhörslängden i Nöbbele så räknas följande barn upp:

Erland
Maria
Gabriel
Margareta
Peter

Från andra källor framgår att Margareta är född 1682 och Gabriel 1680. Min misstanke är att samtliga barn som uppräknas i hfl. är barn från första äktenskapet och således var Sara Persdotter Cervina inte mor till någon av dem. Vad det gäller sonen Erland så är det sannolikt en "hyllning" till morfadern. Vidare kan man fundera över om inte den omständigheten att två av Sara Persdotter Cervinas barn tillsammans med Sveno Höök har namnen Gabriel och Margareta, alltså samma namn som i den första uppräkningen. Att föräldrar "återanvänder" döda barns namn har jag sett många exempel på, men aldrig att någon förälder döper två barn till samma namn, även om det bara handlar om halvsyskon. 

Vad dottern Margareta (f. 1682) döper sina barn till ger inte heller något entydigt svar. Namnet Erland skulle kunna visa kopplingen till den potentielle morfadern Erland Nilsson, men Erland var också namnet på Margaretas första man (i sitt första äktenskap var hon gift med guldsmeden Erland Herlin som dog i slutet av 1719 eller under första halvåret 1720). Det kanske förefaller märkligt att döpa barnet efter den avlidne f.d. mannen, men Margareta och hennes make Zacharias Tursenius förstfödda dotter döptes Maria Catharina och Catharina var namnet på Zacharias första fru. Den yngsta dottern döptes till Sara vilket pekar på att Margaretas mor kanske ändå var Sara Cervinus, men då ska man betänka att Sara Cervinus under alla omständigheter varit hennes styvmor och kanske den som hon känslomässigt kände som hennes mor, eftersom Margareta måste ha varit i väldigt späd ålder då hon blev moderlös, om nu Sigrid Erlandsdotter var hennes mor.

Det blev ett något rörigt inlägg. Men jag är tacksam om någon kan bidra med ytterligare material eller kan värdera resonemanget.

21
Framlidne vaktmästaren uti Kungliga revisionen, salig Matthias Berg, död för 70 år sedan ( ca 1630 ), till rättelse för dess efterlämnade arvingar, änkan Margareta Eriksdotter Berg och salig mannens arvingar, se nedan: 
 


Din tolkning av att Matthias Berg ska vara död för 70 år sedan tror jag är fel. När jag läser originalkällan tycker jag bestämt att det är ganska tydligt att det står "7 åhr", alltså död ca 1693.


Med den tolkningen kan man dra slutsatsen att Matthias Berg var son till löjtnanten Mattias Johansson Berg d. 1668 i Haraker. Huruvida han stannade i graderna som löjtnant eller blev befordrad till kapten är lite oklart. Sekundärkällan Kungl. Västmanlands regementes historia - band IV av Sparre nämner bara honom som löjtnant. I kyrkoräkenskaperna för Haraker tycks han vid sin död ha graden kapten (Haraker (U) LIa:2 (1660-1693) Bild 33 / sid 27).


Som Sven-Ove Brattström skrev i ett inlägg 2015-01-06 var Ericus Matthiae Bodinus verksam som kommunister i Sala landsförsamling; lite mer info om honom finns på min webbsida (http://vestigium.eu/bff_info/22_1101101010.php). Märkligt nog nämns bara två av salige kaplanen Erik Bodins barn i bouppteckningen år 1700, dottern Sara Bodina döpt de 12 december 1683 finns inte med. Möjligen för att hon inte var myndig, men hon borde väl ha fått en förmyndare som bevakat hennes rätt? Dopnotis för Sara i Sala landsförsamling (U) C:1 (1668-1713) Bild 39 / sid 34.


22
Får inte riktigt ihop den här lilla noteringen i jordeboken för 1680. Det rör ett 1/2 skattehemman i byn Sävne som under flera decennier ägts av Erik Larsson. Från andra källor vet jag att denne Erik Larsson dog 1679.


Första raden: "? ?"
Andra raden: "arfwingars kiöpte"
Tredje raden: "giodth ?"


Tacksam för hjälp.
Björn

23
  Tacksam för tolkning av nedanstående text hämtat från laga ting den 9 oktober 1651 Simtuna härad s. 361. Texten är tolkad av mig och det kan mycket väl finnas feltolkningar som påverkar förståelsen. Vill någon titta på originalet och "rätta" mig är jag tacksam.


Citera
Per Swensson Regementzskifare fordrade effter Länzmann Daniel Olufsson obligation Ao 1646 20 (?) Kopparmynt på Captein Håkan Hanssonz wägnar, whilka penningar Daniel Sadhe sigh hafva betalt och tillsändt Captein Håkan medh uhtskickadh Per Erichsson, gammal knecht i Järlåsa Sochen, hwilken Per och nu framstegh för Rätten och efter anlagd Edh Vitnade, at han på Daniel Olssonz Länzmanz Wägnar hafwer för fem åhr sedan denna tijdh fördh. 20 (?) Kopparmynt till Captein Håkan Hansson i Tibble och Skulltuna sochen, whilka penningar uhti Capteins frånwaro han Lefwererade och tillräknade Capteins dotter Karin Håkansdotter, utan han fick icke igen handkwittenz(?), dhen hon icke hadhe, dhet och Anders Olufsson i Arnebo samtyckte, at Daniel (*** trasigt svårläst parti ***) icke huru många penningar woro, (?) han icke sågh reknas. Alltså sadhe Rätten nu Daniel Olufsson frij för samma ware betalningh, och handkwittenz(?) ware Krafttlöös, till dess bättre Skiäl af kiäranden wijsas.


Min tolkning beskrivet på modern svenska är att Per Swensson gått till häradsrätten och på Håkan Hanssons vägnar försökt hävda att Daniel Olufsson inte betalat sin skuld. Daniel å sin sida säger att han visst betalt och det gick till på så sätt att han skickade ett bud, knekten Per Erichsson. Denne Per Erichsson är också personligen närvarande vid tinget och efter att han avlagt ed berättar han att pengarna överlämnades till Håkan Hanssons dotter Karin Håkansson. Dock fick han inte något kvitto på den erlagda betalningen och inte heller överlämnades skuldebrevet (eller motsvarande) eftersom Karin inte hade detta. Av det trasiga partiet kan man utläsa att någon påstår sig ha bevittnat att pengar överlämnats, men inte vilken summa som överräcktes.


Vad det gäller rättens beslut är jag lite konfunderad, men det tycks som att rättens uppfattning är att Daniel Olufsson inte ska anses vara skyldig att betala summan till dess att Håkan Hansson (som väl rimligen är käranden i detta fall eftersom han genom sitt ombud Per Svensson väckt talan vid rätten) visar bättre skäl för att Daniel Olufsson inte betalat sin skuld.


Tacksam om någon kan bekräfta min tolkning, alternativt upplysa mig om jag tolkat fel. Särskilt intresserad av vad det står mellan 20 och Kopparmynt? Vidare är jag lite tveksam om det verkligen står "handkwittenz" eller om det är något annat uttryck?

24
Västerlövsta / Västerlövsta C:1 Sid 105
« skrivet: 2017-03-23, 22:12 »
Det gäller Erik Olofsson i Kongsbo som noteras död den 27 Mars 1698. I hans dödsnotis står en förkortning  före namnet. Jag kan tyda det mesta, men blir inte klok på förkortningen: "Före detta ??? mannen". Var lite inne på att det kan stå "rds. mannen", alltså riksdagsmannen. Men om man läser vidare så tycks han mer ha haft ett praktiskt handlag som "snickare och målare". Är det någon som har förslag?

25
Hejsan,
 
Jag skulle gärna vilja ha hjälp med följande text:
 

 
Framför allt är det första hälften av texten som är intressant. Bouppteckningen är efter kantor och domkyrkoklockare Isac Åberg i Växjö. Som jag förstår texten har han förvärvat egendomen genom kiöpt aft sin hustrus syster. Vilken roll hade då Madame Eva Ståle? Jag försöker koppla ihop henne med Isac Åbergs mor, Christina Ståhle. Tidsmässigt kan det stämma. Christina Ståhle var född beräknat 1691 och Eva Ståhle beräknat 1697.  
 
Tacksam för hjälp
Björn

26
By / Äldre inlägg (arkiv) till 25 november, 2011
« skrivet: 2010-11-15, 15:42 »
Hej,
 
Den 8 november 1774 gifte sig soldaten Anders Olsson Båhrfelt från Möklinta med Margareta Jansdotter i byn Rosse/Råsse. Nämnda Margareta uppges vara brorsdotter i en av familjerna i byn (se By hfl. AI:7a 1758-74 s. 105). Är det någon som känner till förhållandena i Rosse/Råsse och kan hjälpa mig att reda ut vem som är hennes far och vem i den noterade familjen han är bror med?
 
Tacksam för hjälp
Björn Bertilsson

27
Enligt en andrahandskälla lär det i Växjö ha funnits en guldsmed vid namn Jonas Andersson Ståhle , död 26 okt 1700 i Växjö. Han gifte sig 1679 med Marta Hahn (dtr till rådmannen i Växjö Måns/Magnus Nilsson Hahne), död 14 feb 1748.
 
Min fundering är om denna Jonas Andersson Ståhle skulle kunna vara far till Kristina Jonasdotter Ståhle, död 23 juni 1761 vid en ålder av 71 år och enligt dödboken lades på stora gången i kyrkan.
 
Rent tidsmässigt skulle det kunna passa. Kristina Jonasdotter Ståhle var gift med Börje Åberg. Vid giftemålet 7 juli 1709 (se Öjaby C:1 s. 235) anges att B. Åberg var Borgare. Sedermera blir han mjölnare i Helgevärma. Efter Börje Åbergs död gifte Kristina Ståhle den 19 januari 1737 om sig med en Johan Herman Höppel.
 
Mycket tacksam för eventuella upplysningar.
 
Mvh
Björn

28
Alfta / Äldre inlägg (arkiv) till 26 september, 2010
« skrivet: 2009-12-05, 20:44 »
Hej Sven,
 
Det är jag som har hemsidan som Maritha Berglund har hittat. Soldat Knall skulle det vara intressant att veta mer om. Jag har försökt leta i generalmönsterrullor utan att finna något om anledningen till att han rymde. Om någon annan känner till Knalls öde så är det tacksamt om uppgifter kan redovisas här i forumet.
 
Mvh
Björn Bertilsson

29
Sala landsförsamling / Sala lfs FI 1775-1820
« skrivet: 2009-06-18, 21:05 »

 
Vad står det ovanför Hans Jansson? Kan det vara Klåckmakarman?
 
Bästa hälsningar
Björn

30
Meijerhelm, von / Meijerhelm, von
« skrivet: 2009-06-14, 00:27 »
Enligt Jämtlands dragonregementes generalmönsterrulla för år 1777 lämnade Gustav Evert Meijerhielm regementet den 5 februari 1777. Det noteras att han har kungl. pennishion at wistas utrikes. Ställer återigen frågan om någon har förslag på källor? Jag antar att man inte bara for ut ur riket utan vidare?
 
Mvh
Björn

31
Meijerhelm, von / Meijerhelm, von
« skrivet: 2008-12-09, 22:42 »
I min sökan efter Gustaf Evert Meijerhielm (se ovan) har jag genom en sökning på google funnit en massa träffar på en Gustaaf Eduard Meijerhelm som perioden 1789 - 1791 skall ha varit Commanders of Essequibo på den nederländska kolonin Guyana!
 
Namnöverensstämmelsen är åtminstone slående. Likaså tidsmässigt är det ju fullt rimligt att Gustaf Evert Meijerhielm försvunnit ur landet och tagit tjänst hos holländarna. Hur i all sin dar går man vidare med en sån här sak? Någon som har förslag på källor?
 
Hälsningar
Björn

32
Meijerhelm, von / Meijerhelm, von
« skrivet: 2008-12-09, 07:54 »
Rustmästare Carl Eberhard von Meijerhelm f. 30/6 1720 gifter sig, enligt Elgenstierna, med en Anna Margareta Holm i Stockholm 1/5 1770. Jag har försökt gå igenom de församlingar som tillhör Stockholm stad, men inte funnit detta giftemål. Är det någon som kan hjälpa mig att identifiera i vilken församling vigseln sker?
 
Hälsningar
Björn Bertilsson

33
Orsa / Äldre inlägg (arkiv) till 19 januari, 2009
« skrivet: 2008-12-08, 00:22 »
Hej,
 
Jag har i Sala landsförsamling funnit en Ingrid Nilsdotter född i Orsa år 1650. Hennes föräldrar uppges ha varit Nils Nilsson och Anna Pärsdotter (i dödsnotisen står också vilken by, men jag kan inte riktigt tyda texten, se Genline ID 2367.16.9400).
 
Någon som känner till Ingrids föräldrar?
 
Hälsningar
Björn

34
Printz / Printz
« skrivet: 2008-12-06, 10:28 »
Hej Per,
 
Nu har jag inte tagit del av Gefle och dess slägter. Försöker Sehlberg inordna Per (Peder) Svensson Printz bland Printzarna i Gävle? I så fall, vem uppger han då vara hans fader?

35
Printz / Printz
« skrivet: 2008-12-05, 10:56 »
Ytterligare ett barn till Sven Persson Printz och Catharina Graan har identifierats. Det är Johan Swensson Printz som, liksom fadern, var bokhållare. Detta framgår Lars Anderssons, som var Sven Persson Printz dotterson, dödsnotis i Västerlövsta C:2 år 1741.
 
Lars Andersson var son till kronorättaren Anders Larsson (vars far möjligen var regementsskrivare Lars Svensson, som i sin tur sannolikt var Auditör Per Svensson Printz bror) och dennes hustru Anna Svensdotter Printz.  
 
Hälsningar
Björn Bertilsson

36
Äldre ord L - Ö / Testamente
« skrivet: 2008-11-29, 16:05 »
Hej,
 
Jag har en fundering kring testamenten. Kyrkräkenskaperna i Haraker socken i Västmanland för år 1668 anger att: Testamentes loffwat efter Capitiern Matz Joh. i Bengtzbo.
 
Om jag nu inte läst fel (kontrollera gärna i Haraker L:II bild 37, Genline ID: 2353.29.38500) så verkar det inte som att personen i fråga inte har dött utan bara lovat att testamentera? Förekom detta? Varför har det då i så fall bokförts som en inkomst? Rent bokföringstekniskt är det ju mycket märkligt. Någon som har en idé?
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

37
09 Döden / Ovanliga dödsfall
« skrivet: 2008-11-27, 16:51 »
Jag antar att denna historia som drabbade en av mina förfäder och återges i Ore FII:3 platsar under denna rubrik. Prästen skrev den 7 april 1805:
 
Denna Söndagsmorgon hafva vi till sitt hvilorum beledsagadt en afliden [...] broder Dannem, ärl. och beskedlge Jan Olsson ifrån Näset. Han var född i Ofvansjö 1781, d 3 jan. Fadern varades hem. ärl. och besk. Olof Gudmundson och Modern ärl. och dygdes. hustru Margr. Ersdr. Tidigt miste han sin far men under sin moders tillsyn blef han en beskedlig man och gifte sig förleden höst med sin efterlefvande sörjade Maka Anna Hansdr.
 
Sistlidne Onsdags afton skjuknade han vid sin hemkomst ganska häftigt, under kraftiga plågor syntes han lefva till Thorsdags middagen. Enligt ortens sed togs hufvudgärden straxt bort - och han utbars i ett uthus såsom död - Klockan 5 om aftonen ankom Modren till prestgården och omtalade denna olycka - Hon förmanades att straxt gå hem och låta inbära honom. Klo 9 ankom jag till stället där man berättade att då han vid moderns hemkomst bar in honom i stugan hade han ännu varit ljum omkring hjertat och under vänstra armen - och ännu kändes en svag rörelse i halsgropen. Man bemödade sig att åter bringa honom till lif, och han återfick fullkomlig människofärg i ansigtet, men omkring klockan 1 började han åter blåna och fick då förmodligen slag - och det var ej underligt för den stora köld han flera timmar uthärdade. Detta omtalas icke för att såra de sörjande, som med all ömhet deltog i arbetet att åter få honom till lifet, utan på det de öfriga i denna församling måtte taga sig till vara, att icke så behandla sina lik - En enda fråga vill jag framställa, hvilken af oss som nu äro friska och sunda skulle uthärda att 5 timmar ligga på ett bräde i ett uthus utan kläder, och hvilken skulle vilja taga lifvet af sin närmaste slägting och Vän? Måtte denna händelse varna en hvar. Detta goda folket felade af okunnighet - Nu då jag öppet omtalat denna händelse, så har jag fredat mitt samvete inför Gud.
 
Jan Olsson var 24 år gammal.
 
För den som vill läsa orginaltexten och har tillgång till Genline är GID 159.37.11500.
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson
 
(Meddelandet ändrat av Björn Bertilsson den 27 november, 2008)

38
Nora / Nora C:2 - dödsnotis Lars Brun
« skrivet: 2008-11-24, 09:59 »
Hej,
 
Önskar hjälp att tyda vad det står före Lars Brun. De två första bokstäverna verkar vara K och L, sedan ? och ?, sedan C och K, sist ett T eller möjligen S. Funderar på om han var klockare? Han har tidigare varit soldat.
 

 
Tacksam för hjälp
Björn Bertilsson

39
Möklinta, F:1 / Möklinta dödsbok 1715-1570
« skrivet: 2008-11-24, 09:54 »
Hej,
 
Det står Röcklinge och Löfstad förs. Hon är med andra ord från Västerlövsta socken som inte alls ligger långt från Möklinta.  
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

40
Dödad av rovdjur / Dödad av rovdjur
« skrivet: 2008-11-22, 17:15 »
Hejsan,
 
Jag har av en ren slump funnit en dödsnotis i Huddunge dödbok (F:1) där det finns en notering om ett dödsfall den 2 januari 1821:
 
Magdalena Cl. Unanders oägta son Johannes å Nyby och Domarbo ägor ihjäl rifven af en Varg.
 
Gossen var 7 år, 9 månader och 22 dagar. Av vad jag kunnat finna genom en sökning på Internet (bl.a. på Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Gysingevargen) så finns detta rivna barn inte nämnt i samband med den omtalade Gysingevargen. Om uppgifterna stämmer på Wikipedia så är det inte alls orimligt att detta är ett okänt offer för samma varg. Huddunge socken ligger ungefär 3.5 mil från Gysinge.
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

41
Övrig teknik / Publicering på internet
« skrivet: 2008-10-28, 18:32 »
Ytterligare några nya funktioner på min hemsnickrade hemsidepubliceringslösning. Det är nu möjligt att lista ansedlar, sorterade på födelsort respektive yrke. Dessutom en funktion som gör det möjligt att lista senast ändrade ansedlar.  
 
Detta har tidigare varit en stor brist och besökare har haft svårt att orientera sig på sidan. Med denna nyhet hoppas jag att sidan blir mer tillgänglig.
 
De nya funktionerna finns under kategorin Genealogi. Även om förra inlägget inte gav något gensvar, så är kritik välkommen för att veta hur sidan ska kunna utvecklas ytterligare i framtiden.
 
Mvh
Björn

42
Madesjö / Äldre inlägg (arkiv) till 29 december, 2008
« skrivet: 2008-10-28, 15:11 »
Hej Birgitta,
 
Ja, ibland är inte hjärnan riktigt med. Det är självklart som du säger, jag har ingen ursäkt till varför jag inte kunde räkna ut detta.
 
Mvh
Björn

43
Tack för hjälpen Christina. Jag kan tillägga att Ehn tillhörde Västmanlands regemente, men att Enåkersby rote ligger i Upplands landskap.
 
Mvh
Björn

44
Hej,
 
Önskar hjälp med nedanstående avskedade soldat Johan Ehn för Enåkersby rote i Västmanland.
 

 
Begär ock får afsked för sjuklighet, bevistat kriget i Tyskland och Norrige 1813-1814, [...] alltid gjort sig känd för ett utmärkt [...] hedrande uppförande, [...] till underhåll.  
 
Tack på förhand
Björn

45
Madesjö / Äldre inlägg (arkiv) till 29 december, 2008
« skrivet: 2008-10-27, 20:55 »
Hej,
 
Saken gäller byn Göljemåla. Jag har svårt att få ihop familjebanden i den byn och vänder mig nu till Algutsbodaforskare i hopp om att få hjälp.
 
Min ingång är en viss Stina Jonasdotter f. 21/6 1772, dotter till Jonas Johansson f. 20/11 1738, d. 27/2 1819, gift den 20/11 1762 med Stina Persdotter f. 17/3 1748, d. 29/12 1820. Så långt inget konstigt.
 
Jonas Johansson uppges i födelseboken (Madesjö CI:2 s. 232) vara son till Jon Jönsson i Göljemåla. När man sedan går till de äldre husförhörlängderna blir man bara förvirrad. Nedan finns ett klipp från Madesjö AI:3 s. 318.
 

 
Här får man onekligen intryck av att Johan var son till Börje Jonsson (trots sonens efternamn Johansson). Jämför man med Madesjö AI:1 s. 110 så finns där visserligen en Jöns, som verkar ha dött omkring 1732/33 och en son Johan (som skulle kunna vara Jon Jönsson). Men hur förhåller sig då Börje Olofsson och Börje Jonsson till familjen? Man kan också jämföra med Madesjö AI:2 s. 132.
 
Jag blir inte klok på detta. Är tacksam om någon har nystat i problemet och vill hjälpa mig.
 
Hälsningar
Björn Bertilsson

46
Allmänt / Alternativ till Genline
« skrivet: 2008-10-18, 10:25 »
Hej Gunilla,
 
Om du har en snabb internetuppkoppling (minst 2 Mbit) så tycker jag helt klart att Arkivdigital är att föredra. Inte bara för den oslagbara bildkvalitén utan lika mycket för att deras programvara känns mer genomtänkt (samt att de nyfotade kyrkböckerna ofta innehåller ett ortsregister upprättat av landsarkivet som saknas i de äldre material som Genline och svar.ra.se använder, detta är självfallet inte Arkivdigitals egna förtjänst men ändå en stor fördel).  
 
Dock har alla sina fördelar. Genlines program är mycket bättre än det svar.ra.se erbjuder, så om det rör ett område där inte Arkivdigital har täckning så föredrar jag Genline. Detta är emellertid inte en regel utan undantag. Svar.ra.se erbjuder mantalslängder vilket är en stor fördel om det rör sig om 1600-talsforskning. Det har flera gånger hänt att jag suttit parallellt med svar.ra.se och Genline eller Arkivdigital.
 
Detta är mina erfarenheter. Jag tror du helt enkelt först får fråga dig vad du är ute efter och sedan anpassa dit val utefter dina behov. Hoppas det klargjorde något.
 
Björn

47
Västerlövsta / Äldre inlägg (arkiv) till 03 september, 2009
« skrivet: 2008-10-17, 08:35 »
Jag har redovisat nedanstående text förut, men i ett annat sammanhang. Det jag vill veta är helt enkelt vad som avses med det stycke som är markerat med fetstil. Det gäller en notis i Simtuna härads dombok för år 1650 och rör byn Översävne i Västerlövsta. Det finns vissa luckor i texten som jag inte kunnat tyda, men dessa är (nog) inte väsentliga i sammanhanget.
 
Erich Larsson i Säfwne och Löfsta sochen (bewijste) sigh medh bref Dattert denn 15 augustij 1646 uti godha mänz närwaro uthgifwat, hafva (lössat) och kiöpt nogen huus och iordh i Öfwre Säfwne Sör(easta) gåårdh, som föllier: först hafwa Erich Larsson kiöpt af Johan Nillsson borgare i Sahla Stadh ___ öres landh huus och iordh i be:te. säfwne, och uhti godho medh bekommit betalningz Etthundrade femtijo daler kopparmynt, en liten stuut för firton daler och till förlijkningh en koo. Sedhan hafwer Oluf Hinrichsson i Skiällby i Sahla socken försålldh och uplåtet Erich Larsson ett öres landh huus och iordh i be:te Säfwene, som hans hustru ähr arffallig till, och därföre bekommit full betalningh sextijo daler kopparmynt, i förlijkningh _____ ____ daler penningar och sågstockar 4 t: (r). (Hwilka) fyra öres landh medh be:te (hemulzman) hafwa i broderlagh igen bekommit emot 4 öreslandh i Norrby by the afstå måste, som wälb.ne landzhöfdningens herr Johan ____ bref den 15 Januarij A: 1642 uhtwijsar (dhen dhe) ord (igen) uplåhta Erich Larsson, hans hustru och barn, medhan betalningen fyllest ____ ähr och sedhan för Lagz och Tingz domen 22 september A:o 1646 den första gångh upbudat och efter nästa Tinghz____ fullbudat och sedhan uthan klander lagståndat, derför dömde Rätten detta kjöp stadigt och fast för Erich Larsson hans hustru och barn, samma huus och iordh behålla, nyttia och bruuka, som lag säger.
 
Vad jag kan förstå har Oluf Hinrichsson i Skiällby i Sahla socken alltså sålt ett öresland som är hans (Hinrichssons) hustrus arvejord till Erich Larsson. Däremot förstår jag inte vad som avses med att den fetstilsmarkerade meningen. Syftra bemälte hemulsman på Erich Larsson? Eftersom han gått till ting och påstått att han har rätt till jorden så borde det ju vara så att någon annan hävdat att så inte är fallet. Vad menas isåfall med att han i broderlagh igen bekommit ...? Med vem har han kommit i broderlag? Slutligen, ska man tolka det så att Erich Larsson ägt 4 öresland i Norrby som han avstått och på så sätt förlikats (alltså någon form av jordbyte)?
 
Nu blev det många frågor, men jag är mycket tacksam för hjälp.
 
Hälsningar
Björn Bertilsson

48
Västerlövsta / Äldre inlägg (arkiv) till 03 september, 2009
« skrivet: 2008-10-06, 15:48 »
Hej Niklas,
 
Bolandet är en äga (kanske har där också funnits ett torp) i byn Gårdsjö. Nu har jag inte tillgång till kyrkböckerna för Västerlövsta, men Gårdsjö bör stå i ortsregistret. Lycka till. /Björn

49
Västerlövsta / Västerlövsta C:1 dödsnotis Anna Svensdotter
« skrivet: 2008-09-22, 23:22 »
Tacksam för hjälp med bifogad text.  
 

 
Jag har suttit ett bra tag med detta, men får inte riktigt ihop det.  
 
[...] fattiga hustru Anna Svensdotter, född i augusti om 1677. Fadern då bokhållaren på Gysinge bruk Sven Persson, modern hustrun Catharina Gran. Döpt, efter faderns död uppfostrad och undervisad i kristendomsstycken i Enåker Ingbo. År 1695 gift med Cronorättaren Anders Larsson som då brukade Hanebo i Enåker och har widh 41 åhr sammanlevad avlad 6 barn, 2 söner och 4 döttrar. En son och 2:ne döttrar levade [...]. År 1736 enka [...] [...] [...] i Hanebo, derför i prestgården och på dess ägor och nu sedan [...] har i prestgården lewat flera år [...] [...] har i Kongsbo at uti någon år [...] af fattigmedlen och [...] ett stilla och chrisligt leverne.
 
[...]
 
avsommnad onsdag den 22 jan. Levat 74 år och på sitt 75te stedan [...] augusti månad.
 
En kommentar ang. Kongsbo är att Annas Svensdotters dotter Anna Catharina Andersdotter var gift med Jonas Eriksson som var från Kongsbo (som är en by i Västerlövsta socken).
 
Tack på förhand
Björn Bertilsson

50
Stefan Sörensson skrev den 21 juni 2000:
 
Jag har i Västerås bibliotek hittat bland Hulphers släkttavlor över Printz att Olof Olsson Printz, f. 1594 hade sonen Sven Olsson Printz, nämns vara född i Lidköping, senare handlande i Gävle. Han i sin tur hade sonen Per Svensson Printz som blev auditör och mantalskomissarie i Gävle och grundade bl a Gysinge bruk. Hans son, Per Printz (1658-1694), blev klockarpräst i Alunda socken, Uppland.
 
Jag har lagt ned en hel del tid på Per Svensson Printz och efter vad jag funnit så ställer jag mig lite tveksam till att han verkligen var son till Sven Olsson Printz.
 
Per Svensson Printz torde vara född omkring 1620. Detta antagande grundas på uppgiften att han skall ha trätt i kronans tjänst omkring 1640 och att han blev mönsterskrivare vid västmanlands regemente 1642. Det betyder att Olof Olsson Printz skulle ha blivit farfar innan han fyllde 30. Givetvis är det biologiskt möjligt, men det får åtminstone mig att hissa en varningsflagg.
 
Det som talar för ett släktskap är givetvis kopplingen till Gävle- och Göteborgstrakten som Printz tycks ha. En uppgift som jag inte tror framkommit tidigare är att Per Svensson Printz faktiskt hade en bror, Lars Svensson (aldrig nämnd Printz). Lars Svensson var provincialskrivare i Västergötland från mitten av 1640-talet till 1653 då han tog tjänst som mönsterskrivare vid Västmanlands regemente. Denne Lars Svensson bor under en tid omkring 1660 hos brodern Per Svensson Printz i Ingbo, Enåker socken. I mantalslängden för år 1660 finns Lars Swensson noterad.
 
En möjlighet är ju att födelseåret för Olof Olsson Printz (1594) är felaktigt. Är det någon som vet vad Hulpher har för källa till detta? Det vore intressant att få kontakt med någon som intresserat sig för dessa Printzar. Det väsentliga delarna av vad jag funnit kring Per Svensson Printz finns redovisat på min hemsida: http://www.vestigium.eu/rotter/info/ffffffmmmmff.htm.  
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

51
Äldre ord A - K / Brödlag
« skrivet: 2008-09-12, 13:06 »
Om de tillhör samma hushåll, hur ska man då tolka detta utdrag ur Simtuna härads dombok (år 1650)?
 
Erich Larsson i Säfwne och Löfsta sochen (bewijste) sigh medh bref Dattert denn 15 augustij 1646 uti godha mänz närwaro uthgifwat, hafva (lössat) och kiöpt nogon huus och iordh i Öfwre Säfwne Sör(easta) gåårdh, som föllier: först hafwa Erich Larsson kiöpt af Johan Nillsson borgare i Sahla Stadh ___ öres landh huus och iordh i be:te. säfwne, och uhti godho medh bekommit betalningz Etthundrade femtijo daler kopparmynt, en liten stuut för firton daler och till förlijkningh en koo. Sedhan hafwer Oluf Hinrichsson i Skiällby, Sahla socken försålldh och uplåtet Erich Larsson ett öres landh huus och iordh i be:te Säfwene, som hans hustru ähr arffallig till, och därför bekommit full betalningh sextijo daler kopparmynt, i förlijkningh _____ ____ daler penningar och sågstockar 4 t: (r). Hwilka fyra öres landh medh be:te (hemulzman) hafwa i broderlagh igenbekommit emot 4 öreslandh i Norrby by the afstå måste, som wälb.ne landzhöfdningens herr Johan Bondes bref den 15 Januarij A: 1642 uthwijsar dhen dhe ord (igen) uplåhta Erich Larsson, hans hustru och barn, medhan betalningen fyllet ____ ähr och sedhan för lagd och Tings domen 22 september A:o 1646 den första gångh upbudat och efter nästa snästa Tinghz____ fullbudat och sedhan uthan klander lagståndat, derför dömde Rätten detta kjöp stadigt och fast för Erich Larsson hans hustru och barn, samma huus och iordh behålla, nyttia och bruuka, som lag säger.
 
När texten ändå är uppe så kan jag passa på att fråga om man ska tolka det som att Erik Larsson tidigare ägde 4 öresland i Norrby by och bytte dessa mot marken i Översävne (Öfwre Säfwne)?
 
Hälsningar
Björn Bertilsson

52
Övrig teknik / Publicering på internet
« skrivet: 2008-07-11, 16:55 »
Hej,
 
Jag har under rubriken länktips tipsat om min egen hemsida där jag med hjälp av databaser och programmeringsspråket PHP byggt en funktion som gör det möjligt för besökarna att kommentera mina antavlor.
 
Under länktips är det väl inte tanken att man ska kommentera inläggen i någon större utsträckning. Därför startar jag en ny tråd här. Har någon synpunkter på funktionen så är jag tacksam, både för negativ och positiv kritik.
 
Adressen är  www.vestigium.eu
 
Mvh
Björn Bertilsson

53
Äldre inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 2008-07-21
« skrivet: 2008-07-10, 23:48 »
Jag vill flagga för min egen hemsida som jag nu försett med en funktion som gör det möjligt för besökare att kommentera de publicerade antavlorna. Det är givetvis också möjligt att läsa andra besökares kommentarer.  
 
Tanken är att besökare som vill komplettera med information eller påpeka felaktigheter skall kunna göra detta på ett enkelt sätt. Det krävs inte något medlemskap eller inlogg för att skriva inlägg.  
 
Adress till hemsidan:  www.vestigium.eu
Exempel på kommenterbar antavla:  Antavla

54
Kristvalla / Äldre inlägg (arkiv) till 14 september, 2010
« skrivet: 2008-05-15, 09:47 »
Hej,
 
Rustmästaren Anders Gisesson skulle jag gärna vilja veta mer om. Kyrkböckerna ger inte särskilt mycket upplysning, är det någon som vet mer om denne man?  
 
Min koppling till honom är genom dotter Maria Dorothea (eller Maja Dordi, oftast bara Dordi) som föddes den 4/4 1708. Vad som är anmärkningsvärt med detta är att fadern, Gambla rustmästaren Anders Gisesson, måste ha varit omkring 83 år när Dordi föddes! Han dog året därpå, den 18 mars 1709 och uppges då ha varit 84 år gammal (alltså född omkring 1625).  
 
Någon som kan fylla på med uppgifter om Anders Gisesson?
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

55
Efter ett fynd i en dombok tar jag upp denna gamla tråd. I en domboksnotis återfinns den Mats Johanssons hustru i Över sävne, Västerlövsta socken, vars dödsruna jag frågade om i januari 2005.
 

 
Det finns nog störra möjligheter att tyda var hon kommer ifrån när man läser dombokprotokollet, men jag kan ändå inte riktigt se vad det skulle kunna vara. Tycker det ser ut som Lilla Bartompta.
 
Tacksam för hjälp
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

56
Människor / Är denna man fader till dessa syskon?
« skrivet: 2008-04-13, 15:37 »
Här är ett nytt kollage där bilden på den vänstra kvinnan är tagen 1938, då var hon alltså 73 år.
 

 
Jag tycker de båda syskonen är mer lika när de är äldre. Det kan ju tilläggas att kortet på den förmodade fadern hittades hos ättlingar till den vänstra kvinnan. Det var först när jag nyligen fick kortet på hennes syster som jag började misstänka att den den okända mannen kunde vara en deras fader.
 
Nu är det kanske så att jag gärna vill se likheter, men särskilt mellan den högra kvinnan och mannen tycker jag det finns klara likheter.

57
Människor / Är denna man fader till dessa syskon?
« skrivet: 2008-04-12, 16:36 »
Ann-Mari,
 
Kvinnan till vänster heter Karolina Jansdotter och var född 1865 och kvinnan till höger heter Johanna Jansdotter och var född 1858. Exakt när fotografierna är tagna vet jag inte, men jag tror att den dåliga kvalitén på det högra kortet får det att se äldre ut än vad det är. Jag tror det är taget en bra bit in på 1900-talet, kanske omkring 1920. Din gissning på början av 1900-talet för den vänstra kvinnan är nog korrekt, mellan 1900-1910 kan nog sägas med rimlig säkerhet.
 
Den vänstra kvinnan (Karolina) är helt säkert en dotter till Erik Jansson (oavsett om det är han på bilden eller inte). Att den andra kvinnan föreställer hennes syster (Johanna) är uppgifter jag fått från ättlingar i den släktgrenen. Jag har också ett foto på hennes son (som är helt säkert identifierad) f. 1884 och jag tycker de är lika. Sonen bör vara minst 30 på det kortet, som genom den dåliga kvalitén ser äldre ut. Det är förmodligen också taget omkring 1920.
 
Johannas son Joel:

 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

58
Människor / Är denna man fader till dessa syskon?
« skrivet: 2008-04-12, 13:23 »
Hej,
 

 
Fotografiet i mitten har jag funnit bland en massa släktbilder. Tyvärr är det omärkt (förutom ett stämplat årtal, 1911) och ingen av mina släktingar har kunnat identifiera mannen.
 
Givetvis är det svårt att avgöra, men kan mannen vara far till de två syskon som jag klippt in på bilden? Mannen heter isåfall Erik Jansson och föddes 1827.  
 
Min första fråga är alltså om det går att säga något om likheter mellan barnen och den eventuella fadern. Jag tycker att den högra dotterns underläpp är lik mannens. Likaså tycker jag att den andra dotterns mellanrum mellan ögonen påminner lite om mannens. Men särskilt lika är egentligen inte någon av dem (men jag vet att de två är syskon).  
 
En annan fråga är om mannen kan vara 84 år vid fototillfället? Jag tycker han ser yngre ut.
 
Självklart är det svårt att svara med bestämdhet, men det vore intressant att höra någon annans syn på saken.
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

59
Meijerhelm, von / Meijerhelm, von
« skrivet: 2008-02-24, 01:32 »
Elgenstierna anger som föräldrar till Margareta Lovisa Åkerhielm korpralen Abraham Ulrik Åkerhielm, nr 987 och Brita Margareta Strandlund. En sökning på nätet (hemsidan Svensk WapenCD) säger: Åkerhielm - 987 (Adlig), Åkerhielm af Blombacka - 232 (Friherrlig) och Åkerhielm af Margrethelund - 205 (Friherrlig). Så det är väl bara Åkerhielm i dett fall.
 
Bästa hälsningar
Björn

60
Meijerhelm, von / Meijerhelm, von
« skrivet: 2008-02-24, 00:54 »
Hej Göran,
 
Eftersom jag haft anledning att granska Meijerhelmarna den senaste veckan (se diskussion ovan) så kan jag hjälpa dig.
 
Enligt Elgenstierna: Christina Gustafva Fredrika f. 27/10 1840 i Karlstad; hovfröken hos drottning Lovisa 5/8 1859; + 1875 16/6 på Gåsevadholm i Tölö sn (Hall.). F. 1862 11/9 i Stockholm m. kabinettskammarherren, friherre Carl Otto Silfverschiöld, nr 283, i hans 2:a gifte, f. 1827, + 1879.
 
Fadern var kapten Fredrik Miles f. 22/12 1812 i Posthumus d. 1/3 1851 i Stockholm och modern var Gustava Fredrika Sidonia Djurklou f. 9/6 1816, d. 3/12 1862 i Karlstad.
 
Fredrik Miles var i sin tur son till Carl Fredrik von Meijerhelm f. 13/1 1749, d. 13/11 1812, gift med Margareta Lovisa Åkerhielm f. 20/4 1779, d. 23/3 1868.
 
Carl Fredrik var son till Alexander von Meijerhelm, som i sin tur var son till Evert Johan Meijer som adlades von Meijerhelm 25/1 1689.
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

61
Meijerhelm, von / Meijerhelm, von
« skrivet: 2008-02-23, 17:08 »
En sak slog mig. Detta blir givetvis en ren gissning, men kan likväl vara en rimlig förklaring till den ändrade uppgiften i Knutby C:2. När dottern föddes så fördes uppgifterna in i födelseboken i enlighet med vad modern uppgav, att fadern var Carl Gustaf Meijerhjelm i Tensta. Saken blev sedan föremål för utredning och efter ett erkännande av fadern så ändrades födelsenotisen på så sätt att Evert lades till mellan namnen Gustaf och Meijerhjelm. Församlingen ändrades också på så sätt att ett L skrevs över begynnelsebokstaven T och st ströks över.  
 
Att de två ändringarna har gjorts i efterhand med ett annat bläck råder det ingen tvekan om. Det var helt uppenbart när orginalet granskades. Bläcket i tilläggen är mycket mörkare. Det var också uppenbart att församlingen på detta sätt ändrats till Lena och det var inte så att jag först hittade familjen i nämnda församling eller att jag sedan tidigare visste att de bodde där (exempelvis säger Elgenstierna inget om detta) och såg vad jag ville se.  
 
För att förtydliga mitt påstående i förra inlägget: Jag anser att det inte längre finns någon tvekan om att den utpekade fadern är identisk med den unge Gustaf Evert Meijerhelm.  
 
Däremot kvarstår självfallet möjligheten att detta var en falsk anklagelse och för att helt eliminera det osäkerhetsmomentet måste ett erkännande från fadern hittas. Ovan beskrivna hypotes kring tilläggen i födelsenotisen kan vara ett indicium för att ett erkännande faktiskt har gjorts.  
 
Kan fadern ha fått böta till kyrkan? I så fall kan detta framgå av kyrkoräkenskaperna? Gick det till så, eller har jag fått detta om bakfoten? Är det i så fall faderns hemförsamlingen eller i barnets födelseförsamling jag ska leta?  
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

62
Meijerhelm, von / Meijerhelm, von
« skrivet: 2008-02-22, 14:06 »
Efter ett besök på landsarkivet här i Uppsala har lite ny fakta tillkommit.  
 
Först kan sägas att domboken för Närdinghundra häradsrätt (som Knutby tillhör) saknas för åren 1765-1768.  
 
Däremot har jag lyckats lösa problemet med församlingen som framgår av meddelande postat fredagen 08 februari. Med hjälp av orginalet av Knutby C:2 så syns det tydligt att prästen ändrar begynelsebokstaven till ett L och dragit ett steck över de två näst sista bokstäverna. Det som återstår oförändrade är alltså sista bokstaven (a) och bokstav två och tre. Läser man det på detta sätt blir det Lena församling.
 
I Lena församling återfinns mycket riktigt på sidan 11 i husförhörslängd AI:1c s. 11 en Gustaf Evert Mejerhelm. Hans föräldrar är Rusthållaren Carl Edvard Mejerhelm och fru Christina Canterberg. Enligt husförhörslängden är fadern född 1721 och modern 1731, sonen Gustaf Evert f 1749. Detta stämmer ju inte exakt med uppgifterna i EÄ, men det är ingen tvekan om att det är den Mejerhelmsfamilj som återfinns under ätten von Meijerhelm.
 
Med detta så har jag kommit ett steg närmare. Eftersom domboken i Närdinghundra liksom husförhörslängden i Lena församling saknas för det aktuella året kommer det nog inte att gå att få fullständig klarhet i detta. Men med uppgiften om Lena församling så anser jag att det med rimlig sannolikhet får antas vara den unge Gustaf Evert Meijerhelm som är fadern till barnet.
 
Synpunkter?
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

63
Meijerhelm, von / Meijerhelm, von
« skrivet: 2008-02-19, 15:08 »
I generalmönsterrullorna fann jag följande information som kanske kan kasta ljus över vilken av Meiherhelmarna som var fader till min ana Stina.
 
Enligt generalmönsterrullan 1764 sidan 189 var Gustaf Evert Meijerhielm volontär vid livregementet till häst för Forkarby rote i Bälinge socken. Han lämnade livregementet i november 1765 generalmönsterrulla 1770, sidan 194 vilket tidsmässigt gör att det är fullt möjligt att han var fadern barnet föddes den 24 oktober 1764. Denna uppgift från generalmönsterrullan stämmer inte med Elgenstierna som anger att Gustaf Evert blev sergant vid Jämtlands dragonregemente 2/8 1765.
 
Det kan också tilläggas att Bälinge socken ligger nära Knutby socken, även om det inte rör sig om grannsocknar.  
 
Vad som talar mot ovanstående uppgifter är att Gustaf Evert, född 1750, var blott 15 år vid den tid då han bör ha träffat den 30-åriga kvinna som var mor till barnet. Men faktum är att Gustav Evert var blev volontär redan 1763 enligt Elgenstierna, alltså som 13-åring, vilket kan tala för att han tidigt blivit indrillad i vuxenvärlden - med allt vad det innebär.
 
En annan sak som inte riktigt stämmer är att prästen i Kumla skrivit Carl Gustaf Evert tillskrivet i efterhand, se bilden ovan i födelsenotisen. Å andra sidan stämmer ju efternamnet, så det är bara namnet Carl som ställer till det.  
 
Har jag bevis nog för att fastställa att den unge Gustaf Evert Meijerhielm son till Filip von Meiherhelm och Hedvig Sofia Nieroth var den fader prästen i Kumla antecknat i födelsenotisen?
 
Generalmösterrulla 1764

 
Generalmösterrulla 1770

 
Jag är väldigt glad om någon kan göra en objektiv bedömning av det material jag har.
 
Björn Bertilsson
 
Meddelandet ändrat av Björn Bertilsson den 19 februari, 2008

64
09 - Fader okänd / Era gissningar ang. fader..
« skrivet: 2008-02-15, 09:06 »
Hej Mårten,
 
Vilken tid rör sig detta om? Och kan dotterns efternamn ge någon ledning? Att barnet noteras som dotter (deras barn före äktenskapet) skulle i alla fall enligt modernt språkbruk syfta till deras gemensamma barn före äktenskapet.
 
Utan några närmare bevis är det svårt. Jag har själv några anor med okända fäder; i ett fall så finns det en massa indicier som pekar åt ett håll, men det i sig är ju inget bevis. Har i ett annat fall under en lång tid misstänkt en person vara fader till barnet på grund av att barnet senare tog ett familjenamn som efternamn och gav flera barn den misstänkte faderns förnamn. Men av en slump kom det senare fram att barnets mosters man bar samma för- och efternamn som den misstänkte fadern (utan att de var släkt). Barnet bodde i samma stad som sin moster och morbror och gissningsvis har de hjälpt till med uppfostringen och barnet fått ett sådant förhållande till den ingifte morbrodern att han tagit dennes efternman. Detta gjorde att den tidigare misstänkte fadern fick avskrivas och nu står jag på noll igen. Så kan det vara med denna syssla...
 
Vad jag vill säga med ovanstående utsvävning är väl att även om det finns mycket som pekar i den ena eller andra riktningen så bör man vara försiktig med att ta det för en sanning.
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

65
Meijerhelm, von / Meijerhelm, von
« skrivet: 2008-02-11, 21:14 »
Nu har jag också konsulterat Elgenstierna och, liksom Olle Elm konstaterat, så finns det ju ingen som direkt passar in. Men min uppmärksamhet föll på den Gustaf Adolf von Meijerhelm f. 10/1 1746 som var volontär vid livregementet till häst 1766. Kan prästen möjligen uppfattat faderns namn felaktigt? Detta blir ju givetvis en ren spekulation, men helt orimligt är det väl inte?
 
Och är min tolkning av namnet Evert felaktig i ovanstående notis? Om inte, torde ju någon koppling till den Meijerhelmska släkten föreligga? Det vore roligt att höra någon annans syn på saken och gärna råd om hur jag skall gå vidare?
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

66
Meijerhelm, von / Meijerhelm, von
« skrivet: 2008-02-09, 12:02 »
Jag har gått igenom husförhörslängderna för Tensta, Kårsta och Ramsta församlingar. Fann dock inget där. De två senare församlingarnas husförhörslängder börjar år 1766, vilket lämnar en möjlighet att nämnde Mejerhjelm hunnit förflytta sig. Kan generalmönsterrullorna vara en lämplig källa att undersöka? Antecknades också volontärer där?
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

67
Meijerhelm, von / Meijerhelm, von
« skrivet: 2008-02-08, 23:16 »
Hej Olle,
 
Knutby C:2 sidan 44 (GID 2434.3.25600). För att så många som möjligt skall kunna ta del av notisen bifogar jag en bild. Får ursäkta att jag angett fel datum i inlägget. Stina föddes den 24 oktober, men döptes den 25 samma månad.
 

 
Det finns som tidigare nämnts en hänvisning till vilken församling denne Mejerhjelm befinner sig, men jag har lite svårt att tyda detta.
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

68
Meijerhelm, von / Meijerhelm, von
« skrivet: 2008-02-08, 10:42 »
Hej,
 
På förslag av Olle Elm startar jag denna tråd tråd under Introducerad adel. Min fråga gäller den Carl Gustaf Evert Mejerhielm (Evert tillskrivet i efterhand?) som i dopnotis i Knutby C:2 anges vara fader till det oäkta barnet Stina som föds den 25/10 1765. Modern var Cherstin Jansdotter f. 1734.  
 
I samma dopnotis anges denne Mejerhielm vara volontär vid Livregementet. Det finns också en notering om i vilken församling han uppehåller sig. Församlingsnamnet är väldigt kladdigt, men jag gissar att det står Tensta. Har dock inte funnit någon Mejerhielm där.  
 
Jag har däremot uppmärksammat att det finns en man vid namn Gustaf Adolf von Meijerhelm i Estuna socken som åren omkring 1730 återfinns i födelseboken som fader till ett antal döttrar (hans hustru var Catharina Gyllenkrook. Någon son vid namn Carl Gustaf Evert har jag dock inte hittat.  
 
Är det någon som kan hjälpa mig med detta?
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

69
Mejerhielm / Mejerhielm
« skrivet: 2008-02-07, 21:15 »
Hej,  
 
Jag har funnit att en av mina förfäder har en oäkta fader som anges heta Carl Gustaf Evert Mejerhielm och vara volontär vid Livregementet. Modern namn var Catharina Jansdotter och bodde vid barnets födsel i Knutby församling i Uppland.
 
Frågan är om någon känner till denne Carl Gustaf Evert Mejerhielm. Jag har uppmärksammat att det finns en man vid namn Gustaf Adolf von Meijerhelm i Estuna socken. Har dock inte lyckats koppla ihop dessa två. Någon som vet mer?
 
Tacksam för svar
Björn Bertilsson

70
Romfartuna / Äldre inlägg (arkiv) till 30 december, 2008
« skrivet: 2007-12-20, 09:58 »
Hej,
 
Jag försöker identifiera en Johan Johansson/Jansson f. 1730 i Romfartuna. Han flyttade sedemera till Enåker socken i Uppland. Har sökt i husförhörslängder och födelseböcker för Romfartuna och lyckats finna två potentiella Johan (eller någon namnvariant, Jan el. Jonas) födda 1730. Dessa är:
 
5 maj Jonas
F. Jan Jansson i Walla
M. Brita Andersdotter
(Hfl: GID 2363.29.2100, 2363.30.12900)
 
19 maj Johan
F. Johan Andersson på Ansta gård
M. Kerstin Johansdotter
(Hfl: 2363.30.13300)
 
Jag tänkte ställa en fråga här för att eventuellt kunna utesluta någon av dessa potentiella personer. Om någon känner till dessa familjer är jag tacksam för hjälp.
 
Mvh
Björn Bertilsson

71
Enåker / Äldre inlägg (arkiv) till 28 januari, 2008
« skrivet: 2007-12-20, 09:53 »
En fortsättning på mitt inlägg postat tisdagen 16 maj 2006:
 
Johan Johansson f. 1730  
 
Johan kom till Enåker någon gång i början av 1750-talet. Han uppges i husförhörslängder från 1780-talet vara från Romfartuna socken. Jag har dock inte kunnat identifiera honom i Romfartuna. Det finns två potentiella Johan/Jan/Jonas födda 1730: 5 maj Jonas (F. Jan Jansson i Walla M. Brita Andersdotter) och 19 maj Johan (F. Johan Andersson på Ansta gård M. Kerstin Johansdotter).
 
Han gifte sig före 1752 (finns ej i vigsellängden från Enåker) med den 14 år äldre Kerstin Andersdotter (nästan säkert från Österbo i Enåker socken). Johan var 22 år och Kerstin 36 år.
 
Från år 1758 (kanske tidigare) återfinns familjen under byn Österbo. Förmodligen var det hustrun Kerstins föräldrahem i Österbo som Johan och Kerstin övertog. Senare bodde de i Landberga, där sonen Johan sedemera blev bonde.
 
Mvh
Björn Bertilsson

72
Börstil / Äldre inlägg (arkiv) till 04 januari, 2009
« skrivet: 2007-12-14, 20:10 »
Hej,
 
Jag undrar om någon känner till Erik Öman född 1747 i Börstil? Uppgiften att han kommer från Börstil har jag funnit i husförhörslängder från Håtuna socken (Håtuna Hfl AI:4 1769-82 s. 170, Håtuna Hfl AI:5 1783-86 s. 30, Håtuna Hfl AI:6 1787-93 s. 43), men jag har inte funnit någon trolig kandidat. Namnet Öman kan han mycket väl ha tagit senare. Han bodde i Kvarnnibble i Håtuna socken och antecknas som Befallningsman (om jag läst rätt).
 
Tacksam för hjälp eller tips.  
Björn Bertilsson

73
Enåker / Enåker, mtl 1679- 80
« skrivet: 2007-12-06, 08:41 »
Hej Sylvia,  
 
Tack för information och roligt att du uppskattar min hemsida. Vilka anor har vi gemensamt? (Detta är kanske något vi ska fortsätta med via e-post?).
 
Mvh
Björn

74
Enåker / Enåker, mtl 1679- 80
« skrivet: 2007-12-05, 09:55 »
Tack Maud,
 
Fielsman tycker jag också det står 1679. Drog dock inte kopplingen till fjärdingsman.
 
Den Erik Larsson i Jönåkersbyn (Enåkersby) som återfinns i dessa längder misstänker jag vara identisk med en Erik Larsson som omkring år 1700 återfinns i grannbyn Österbo. Sedemera blir denne Erik Larsson begravd i kyrckan i Manfolkbänkarna mot korsgången den 31 januari 1731 (död 12 jan, 90 år gammal). Detta tyder ju på att han hade något slags anseende inom socknen. Någon som kan säga mer om vad uppdraget fjärdingsman innebar?
 
Mvh
Björn Bertilsson

75
Växjö / Äldre inlägg (arkiv) till 03 januari, 2008
« skrivet: 2007-12-04, 08:59 »
Hej,
 
I ett  från 25 december 1999 skriver Niclas Rosenbalck att borgmästaren i Växjö, Erland Nilsson (död 1651) var son till lagläsaren Nils Eskilsson i Hult, Ormesberga socken.  
 
Min fråga är om någon vet mer om detta och framförallt vilken källa som anger detta släktskap?
 
Mvh
Björn Bertilsson

76
Enåker / Enåker, mtl 1679- 80
« skrivet: 2007-12-03, 11:25 »
Hej,
 
Jag önskar hjälp att tyda den notering som står efter Erik Larsson i dessa två mantalslängder (1679 och 1680). Det aktuella ordet är markerat med röd understrykning.
 

 
Tack på förhand.
Björn Bertilsson

77
Bureätten / Bure och Printz
« skrivet: 2007-12-03, 10:48 »
Hej,
 
För en kommentar till ovan anförda uppgifter av Marc Hernelind hänvisas till inlägg postat under .
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

78
Printz / Printz
« skrivet: 2007-12-03, 10:44 »
Hej,
 
Jag vill kommentera en del av de uppgifter som florerar på detta forum kring Per Svensson Printz.
 
För det första är det en felaktig uppgift att mantalskommissarien och auditören Per Svensson Printz var son till Isak Ambjörnsson Printz som påstås i diskussionen som förts under rubriken Släkter » Bureätten » Bure och Printz.  
 
Vem som var fadern har jag inte lyckats finna ut, trots ganska stora ansträngningar. Men i korthet vet jag detta om Per Svensson Printz:
 
- Han tog tjänst hos kronan i Småland omkring 1640 och torde därför vara född före 1620.
 
- En broder, Lars Swensson (kallar sig aldrig Printz), förekommer i Per Svenssons hushåll i Ingbo, Enåker enligt mantalsläng år 1680.
 
- Per Svensson var gift (minst) två gånger. Före äktenskapet med Anna Bure var han gift med en Karin Håkansdotter. Av kyrkoräkenskaperna för Enåker socken framgår: Trenne pungar
Giwen af Hr Commissarien Päder Swensson Printz och hans förra ___ hustru, nu hos Gudh sahl. Hustru Karin Håkansdötter, medh sölwer klåcka, pungen af sölwer___, sölwer ____ medh stråck och _____, som Hr Commissarien Betahlt Anno 1657 medh Penning_.
 
- Sven Printz är det enda kända barnet i äktenskapet med Karin Håkansdotter. Troligen det enda som uppnådde vuxen ålder. Ty av domboksnotis framgår:
 
(Höstting Simtuna härad 19-20 september 1673; tolkat av undertecknad).
 
Dito kom för Rätten Auditören Päder Swensson Printz sån Swen Pädersson och beswärade sigh, mot sin fader Päder Swesson, för deth han intet hafwer åthnutit sit möderne 460 D kmt, för lösöre arfwet, och halwa Ingbo hemmen som och längden upprättad d. 20 maj 1652 skal uthwijsa mäd verification och causions skrift, dhe _____ sålunda i sanning äge, ty begiärade be:tr Sven Pädersson Pritz af sådan hans fodran,å sit möderne måtte honom till säker utho häradz protocollo anteknad, och at han _____ hafwa pretention framför sin faders andra creditorer, ___ Rätten och skiäligt håller dät ______ medh execution observeras bör, at sit möderene få ______ läst uthbekomma.  
 
- I äktenskapet med Anna Bure föddes barnen: Roland f. 1656, Helena f. 1657, Peter f. 1658, Carl f. 30/1 1660, Johan, Margaretha f. 1662, Anna Catharina f, 1665, Gustaf f. 1667, Magdalena f. 1670, Abraham f. 17/6 1672.
 
- Per Svensson Printz erhöll privilegier på den första bruksanläggningen i Gysinge vid mitten av 1660-talet. Den 29/4 1668 erhöll han privilegier på anläggningen och 6 års frihet från skatt.
 
Detta var kort om Peder Svensson Printz. Om sonen Printz kan sägas:
 
- Han arbetade en tid omkring 1677 som bokhållare på faderns bruk i Gysinge (framgår av dottern Annas dödsnotis i Västerlövsta C:1). I mantalslängd för Österfärnebo socken finns han noterad vid bruket år 1678 med hustru och piga.
 
- Han var gift med Catharina Johansdotter Graan, dotter till academie fågden Johan Andersson (framgår av brev som Sven Printz tillsänt Magnus Gabriel de la Gardie den 20 feb. 1683).
 
- Av brevet ovan framgår också att han hade ett arrende av Assessorn Axel Behrn i Vittinge socken någon gång i slutet på 1670- eller början av 1680-talet. Har dock inte funnit honom i vare sig mantalslängder eller kyrkoräkenskaper.
 
- Sven Printz måste ha dött före år 1691. Detta år döper kyrkvärden Lars Larsson och Catharina Johansdotter i Enåker en dotter.
 
- Jag har funnit två barn till Sven Printz och Catharina Johansdotter Graan:  Anna f. 1677 och Helena f. 24/10 1683.
 
Det finns väl en hel del att tillägga. Men uppgifterna som Stefan Sörensson presenterar ovan har jag inte följt upp. Det skulle vara intressant att veta mer om den Per Printz som avled 1694. Den som har uppgifter kring släkten får gärna presentera dem här.
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

79
Hej,
 
En kommentar till Jan Jutefors inlägg den 3 Maj, 2004. Jag gissar att uppgifterna som presenteras är från herdaminnet. Dessvärre torde uppgiften att Eric Erici Hedenberg mor var Anna Andersdotter vara felaktig. Erik Larsson (Hedenbergs fader) gifte sig nämligen med Anna Andersdotter den 1/1 år 1700. Innan dess var Erik Larsson gift med Anna Mårtensdotter som dog den 1693 (test. om 5 daler efter Erik Larssons hustru i Enåkersby). Anna Mårtensdotter var förmodligen dotter till nämndemannen och kyrkvärden Mårten Sylvestersson i Landberga, Enåker socken.  
 
Den 12 januari 1731 avled fadern Erik Larsson och begravdes den 31 samma månad i kyrckan i Manfolkbänkarna mot korsgången. Till kyrkan testamenterades 15 daler och till de fattiga 1 daler.
 
Själv har jag en syster till Hedenberg som min ana. Hennes namn var Margareta. Två bröder finns också Lars f. 1680 och Anders f. 17/11 1692. Kan också nämna att Erik nämns som studios i Enåker husförhörslängd AI:1.
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

80
Gran / Gran
« skrivet: 2007-12-01, 15:20 »
Hej,
 
Den senaste tiden har jag lagt ned en del arbete med att försöka finna ut vilka som var Catharina Johansdotter Graans föräldrar. Hon dog i Enåker socken 7/5 1742.
 
Om Catharina står följande att läsa i hennes dödsnotis (Enåker C:1):”d 7 mai afled och den 16 begrafdes Matronan hustru Catharina Johansdotter Gran som warit först Gustaf Kristenssons vid Upplands regemente, hvar sedan Swen Persson Printz och sedan kiörkwärden i Enåkersbyn Lars Larssons hustru, Gammal 93 åhr. Blef död hos sin måg Johan Jansson i Lund och begrafdes i kiörkan i qvinfolksbänkarna nogot litet framom Korsgången”.
 
Av ett brev som hennes andra man, Sven Persson Printz sänder till Magnus Gabriel de la Gardie framgår att Svens svärfader (således Catharinas fader) var Academie fågden Johan Andersson (nästan säkert Upsala Academie som åsyftas vilket framgår av restan av brevet).
 
Min fråga är alltså om någon vet vem denne fogde vid Uppsala universitet var? Troligen är det från honom Catharina har fått namnet Graan, men det är ju inte säkert.
 
Tacksam för svar
Björn Bertilsson

81
Västerlövsta / Äldre inlägg (arkiv) till 13 oktober, 2007
« skrivet: 2007-10-04, 13:01 »
Anna Johanssdotter f. 3/4 1685 uppges i sin dödsnotis (död 24/5 1764) vara född i byn Ål. Hennes föräldrar var Johan Andersson och Sara Persdotter.
 
Någon som vet mer om förfäder och eventuella syskon till Anna?
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

82
Alsike / Äldre inlägg (arkiv) till 17 april, 2012
« skrivet: 2007-09-30, 22:30 »
Hej,
 
Jakob Andersson f. 1756 i Alsike (enligt uppgift i Järlåsas kyrkböcker) och död i Järlåsa 26/4 1823.
 
Någon som vet något om Jakob?
 
Tacksam för hjälp,
 
Björn Bertilsson

83
Äldre ord A - K / Belöningsbok
« skrivet: 2007-09-28, 08:53 »
Ställer frågan angående belöningsbok ännu en gång. Efter en sökning på anbytarforum fann jag i ett annat sammanhang följande: Att han i barndomen hade ett gott läshuvud, därför borga raderna av ”a:n” i husförhörsböckerna, ävensom anteckningen, att han 1825 ”fick belöningsbok.
 
Någon som kan berätta mer om detta med? Vem bekostade belöningsboken? Var det en bibel, eller någon annan slags bok?
 
Tacksam för svar
Björn Bertilsson

84
Åberg / Äldre inlägg (arkiv) till 11 mars, 2008
« skrivet: 2007-09-06, 09:21 »
Min fråga ställd den tisdag den 03 juli 2007 har nu fått sin lösning. Redovisar nedan min utredning beträffande släktskapet:
 
Zacharias Åberg var son till kantorn vid Växjö domkyrka, Isak Åberg. Modern hette Maria Turs?n, hon var dotter till tidigare domkyrkokantorn Zacharias Tursenius. För Zacharias var yrkesbanan således utstakad. Han blev sedermera domkyrkokantor, liksom sin far och morfar.
 
Kyrkböckerna för Växjö stadsförsamling ger inget stöd för att Zacharias Åberg var son till Isak Åberg och Maria Turs?n. Husförhörslängder för åren 1729-1783. Födelseboken är däremot bevarad, men dock saknas en födelsenotis avseende Zacharias Åberg. I senare bevarade husförhörslängder står han noterad som född i Virestad. Kyrkböcker för den socken har noggrant studerats utan att finna något spår av Zacharias.
 
Liksom sin far studerade Zacharias i Lund. Av Lunds universitets matrikel 1732-1830 framgår att Zacharias den 13 oktober 1777 skrevs in sig på Smålands nation och noteringen Natus anno 1758 patre cantore torde inte kunna tolkas på annat sätt än att fadern verkligen var Isak Åberg. Till detta kan uppgifterna i bokverket Smålands nation i Lund 1668-1921 tilläggas där det uttryckligen framgår att Zacharias var son till Isak Åberg och Maria Turs?n.
 
Utöver ovan redovisade skriftliga källor kan noteras att Zacharias döpte sina två förstfödda söner till Isac. Den fjärde sonen döptes till Erland, vilket också var Isak Åberg och Maria Turs?ns förstfödde sons namn. Namnet Erland torde komma från moderns sida, hennes bror hette Erland Turs?n och hennes farmors morfars namn var Erland Nilsson. Det kanske säkraste namnindiciet är ändå namnet Zacharias, vilket bars av Maria Turs?ns far.
 
Fadern Isak Åberg dog 1767; Zacharias var då blott 9 år. Hur ungdomsåren efter faderns död såg ut är inte utrett till följd av bristande källmaterial. Modern Maria Turs?n synes inte ha gift om sig efter Isaks död. Åtminstone en av Zacharias syskon, systern Christina Margareta, uppnådde vuxen ålder. Ty när Zacharias döpte sin son Isac den 23 september återfinns jungfru en Stina Greta Åberg bland dopvittnena.
 
För källor samt redovisning av ytterligare information kring Zacharias och hans anfäder (bland annat den skottska klanen Wedderburn), se  denna hemsida
 
Har någon ytterligare information är jag tacksam.
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

85
Långemåla / Äldre inlägg (arkiv) till 27 juli, 2007
« skrivet: 2007-07-27, 11:00 »
Hej,
 
Någon som känner till Ingeborg Carlsdotter f. 22/5 1780? Hon gifte sig med hemmansägaren Jon Persson i Blomstermåla, Ålem socken. Hon uppges vara född i Långemåla, har dock inte funnit henne i födelseboken.
 
Tacksam för svar
 
Björn Bertilsson

86
Önskar hjälp med dessa två texter. Gäller soldaten Nils Nilsson Grus från Floda socken i Dalarna.
 


 
Tacksam för hjälp
 
Mvh
Björn Bertilsson

87
Jakob (och Johannes) / Jakob och Johannes, BIb:3
« skrivet: 2007-07-10, 15:24 »
Hej,
 
Gäller GID: 2737.122.7800
 
Fjärde noteringer, Stina Lisa Danielsdotter f. 1800 27/3 i Fasterna med sönerna Frans Johan f. 1825 20/3 i Vaksala och Pehr f. I83O 30/1 i Rimbo.
 
Vad står det i högra spalten? Raden som börjar med:
 
Hon har barn med Dr. Pehr Mattsson i ?. De göra ej (anspråk?) på barnen sina .. osv
 
Mycket tacksam för hjälp
Björn Bertilsson

88
Hanne; det är rätt person men någon gång efter år 1900 är han försvunnen. Vet ej var han tar vägen? Har märkt att det nästan är svårare att forska på 1900-talet. För 1700- och 1800-tal finns det källor lättillgängliga genom exempelvis Genline. Har dock varit på landsarkivet i Uppsala och letat efter G.L. Svederus, men utan framgång.
 
Tack i alla fall.
 
Mvh
Björn

89
Hej,
 
Min morfars morfar försvann efter en skiljsmässa kring sekelskiftet 1900. Enligt uppgift skall han ha flyttat till Amerika. Vet ej vilken substans detta rykte har, men är tacksam om någon vill kolla i databasen:
 
Georg Leopold Svederus *5/1 1863 i Kalmar. Bodde fram till slutet av 1890-talet i Enköping. Bodde delar av året 1899 i Örebro. Därefter har jag tappat honom.
 
Tacksam för hjälp
Björn Bertilsson

90
Finska / Hjälp med översättning av finska?
« skrivet: 2007-07-05, 21:38 »
Tack Håkan. Latinöversättning mottages också tacksamt om någon känner sig manad.

91
Finska / Hjälp med översättning av finska?
« skrivet: 2007-07-05, 08:24 »
Hej,
 
Har funnit följande på en finsk internetsida:
 
http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=6521
 
---
17.8.1738 Isak Åberg 6521. * Öjabyssä 4.6.1718. Vht: mylläri Öjabyn pitäjän Helgevärmassa Börje Åberg ja Kristina Ståhle. Växjön koulun oppilas 5.3.1727. Växjön lukion oppilas 20.6.1734 - 22.6.1738. Ylioppilas Turussa 17.8.1738 Åberg Isaac Smol _ 374. Smålandilaisen osakunnan jäsen 30.8.1738 Jsacus Åberg natus in Smolandia die 8 Junii 1718, civitatem nactus academicam die 17 Aug: 1738, in hunc album relatus die 30 Aug: ejusdem anni. Ylioppilas Lundissa 28.9.1742 Isaac Åberg, Vexionensis, civis filius tertium et vicesimum agens annum, triennium Aboae studiis invigilavit, otioq: domi post reditum absoluto annuo, ad nostras accessit Musas, Academiae dictae rectoris testimonio ornatus. - Växjön tuomiokirkon kanttori 1753. Växjön koulun kollega 1766. ? Växjössä 18.6.1767.  
Pso: 1754 Maria Katarina Tursenius.
 
---
 
Det är en del latin och vissa ord kan man gissa sig till. Men om någon finskspråkig har lust att översätta är jag tacksam.
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

92
Åberg / Äldre inlägg (arkiv) till 11 mars, 2008
« skrivet: 2007-07-03, 13:36 »
Trots att ingen ännu svarat så lägger jag själv ännu några pusselbitar i mitt Åberg-mysterium.  
 
- Maria Turs?ns far hette Zacharias Tursenius och var organist i Växjö. Namnet förekommer enligt uppgift även i flera generation tillbaka. Därifrån kommer i så fall namnet Zacharias. Att min Zacharias Åberg döper sina söner till Isac efter Isacus Åberg kan ju förklaras med att Zacharias bedundrade sin föregångare på platsen som organist och därför valde namnet Isac. Efternamnet Åberg kan han ju också ha tagit om han var en enkel bondpojke med vanligt -son namn som Isac Åberg tog som sin adept. Men, det känns som en allt för stor slump när också förnamnet Zacharias visat sig vara ett vanligt namn på den förmodade morderns sida.
 
- Zacharias återfinns inte i bouppteckningen efter den förmodade fadern Isacus. Men å andra sidan finns inte heller en bekräftad son till Isacus och Maria, nämligen Börje f. 1756 men i bouppteckningen. Denne Börje kan ju visserligen ha dött före sin fader, men jag har inte funnit något som styrker detta i kyrkböckerna.
 
Tacksam för en utomstående bedömning. Själv vill jag ju gärna få ihop Zacharias och Isac och blir kanske lite partisk i min bedömning.
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

93
Åberg / Äldre inlägg (arkiv) till 11 mars, 2008
« skrivet: 2007-04-25, 20:10 »
Komplettering till mitt inlägg från 15 februari.
 
Har nu också funnit en bouppteckning avseende kantorn Isac Åberg d. 1767. Där nämns inget om några barn. Bara hans hustru Maria Turs?n.  
 
Kan jag av denna bouppteckning dra slutsatsen att uppgiften att Zacharias var son till Isac är fel? Borde inte eventuella barn ha företrätts av förmyndare vid bodelningen?
 
Mvh
Björn Bertilsson

94
Hej,
 
Detta är kanske en fråga främst till Sten Kumlin, men om någon annan har ett svar så är jag tacksam för hjälp.
 
Via en av mina anor hamnat i Salalandsförsamling och Sör Kivsta. Såg i ett inlägg på anbytarforum att denna by finns skrivet i Grällstasläkten och andra. Min fråga är om Sten - eller någon annan - har möjlighet att kolla några uppgifter åt mig?  
 
Det gäller gruvdrängen (?) Erich Mårtensson i Sör Kifsta. Han skall vara född i maj 1648 och död 30/4 1728. Hans hustru hette Brita Erichsdotter, också hon från Sör Kifsta. Deras dotter Brita Eriksdotter uppges i mannens dödsnotis ha varit född i Sala stad. Hennes man var soldaten Daniel Dufva f. 1700 i Möklinta och d. 2/6 1735 i Sör Kifsta.
 
Tack på förhand
 
Björn Bertilsson

95
03) Osorterat / Kerstin Staffansdotters dödsruna
« skrivet: 2007-03-31, 18:05 »
Vill återkomma med en fråga angående denna dödsruna. Ovanför första raden, över ordet Ersson står något. Hör detta till denna text? Försöker ta reda på om denne Erik Ersson levde när Kerstin dog. Därför funderar jag om det kan stå något där som ger ledning? Aflidne?
 
Tacksam för hjälp
Björn Bertilsson

96
Hej,
 
Jag söker efter Johan Oskar Lindholm f. 4/4 1863 i Sala. Vet att han bodde i Västerlövsta fram till åtminstone 1935. Tänkte om någon har lust att söka efter Johan Oskar, han kan ju mycket väl ha levt fram till 1947.
 
Detsamma gäller hans hustru Johanna Matilda Johansson f. 13/6 1866 i Altuna socken.  
 
Mycket tacksam för hjälp.
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

97
Enåker / Äldre inlägg (arkiv) till 28 januari, 2008
« skrivet: 2007-03-27, 10:51 »
Till Kenneth,
 
Av en ren slump råkade jag igår vid en genomgång av dödboken för Enåker se att JO Hedlund dog den 9/7 1933 i någon hjärtåkomma(?).
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

98
Enåker / Äldre inlägg (arkiv) till 28 januari, 2008
« skrivet: 2007-03-21, 19:43 »
Kenneth,
 
Nu har jag funnit din Jan Olof. I Enåker hfl. AI:19 1891-1901 s. 89 finns han och hustrun.
 
Jan Olof Hedlund var född 5/7 1861 (inte 1865) i Enåker och hustrun Maria Christina Ersdotter f. 5/2 1865 i Nora.
 
Av Enåker AIIA:1 1901-20 s. 94 framgår att Maria Christina dog 26/12 1906.
 
JO Hedlund föräldrar var statardräng Pehr Nilsson Hedlund f. 19/7 1831 och Johanna Rönngren f. 30/7 1839 i Harbo socken.
(Enåker AI:14 1861-65 s. 19 och 65)
 
Det var åtminstone något. Lycka till med fortsatta sökandet.
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

99
Enåker / Äldre inlägg (arkiv) till 28 januari, 2008
« skrivet: 2007-03-18, 11:07 »
Hej Kenneth,
 
I samband med att jag hjälpte Birgit försökte jag finna din Jan Olof genom en titt i födelseboken. Kunde dock inte finna honom där. Vet du när han flyttade från Enåker?
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

100
Enåker / Äldre inlägg (arkiv) till 28 januari, 2008
« skrivet: 2007-03-13, 23:01 »
Svar till Birgit
 
Hej Birgit. Jag har tagit mig en snabb titt om jag kan finna din Jan Olofsson. Mycket riktigt finns det en Jan f. 1814 och lyckligtvis är han den enda Jan med en fader som heter Olof som föds det året. Så vi kan nog utgå ifrån att det är din Jan som jag funnit.
 
Jan Olofsson var född 17/7 1814. Han hade en tvillingsyster, Anna, som föddes samma dag. Fadern var bonden Olof Ersson och modern Greta Mattsdotter i Österbo. Modern var 36 år. Detta är uppgifter från födelseboken.
 
Har också tittat i en av husförhörslängderna (AI:8 1831-35 s. 118):
 
Bonden Eric Olsson f. 16/11 1802
Hustru Cajsa Jansdotter f. 26/7 1809 i Lövsta
Sönerna Jan f. 23/9 1828, Erik f. 29/6 1830 och Pehr Olof f. 1834 (död samma år).
Fadern Olof Ersson f. 25/5 1762 + 13/5 1832
Bror Jan f. 17/7 1814 - flyttade till Norrby 1834
Svärmodern Änkan Cajsa Ersdotter f. 11/1 1768 i Torstuna.
 
Det ser alltså ut som att Jans äldre bror Eric övertog gården i Österbo efter Eric Olsson. Kan tillägga att med Lövsta avses grannsocknen Västerlövsta.
 
Hoppas detta var till hjälp.
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

101
Åberg / Äldre inlägg (arkiv) till 11 mars, 2008
« skrivet: 2007-02-15, 18:41 »
Enligt skriften Växjö domkyrkas organister kantorer och klockare 1647-2003 framtagen av Orgelgruppen i Växjö domkyrka påstås på sidan 6 att kantorn Isacus Åberg (1710-1767) var fader till organisten Zacharias Åberg (1758-1822).
 
Är det någon som kan bekräfta dessa uppgifter? Har försökt finna stöd för detta i kyrkböckerna, men utan framgång.
 
Tack på förhand.
 
Björn Bertilsson

102
Grangärde / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-12
« skrivet: 2007-01-22, 16:56 »
(Hammar)smeden Måns Månsson och Margareta Larsdotter i Gränges och Ludvika bruk skall vara föräldrar till Catarina Månsdotter, enligt hennes dödsnotis 6/2 1785 i Floda L:1 (GID 2193.20.83300). Catarinas födelseår uppges vara 1698.
 
Problemet är att jag inte finner henne i födelseboken för Grangärde socken. I Grangärde AI:3 återfinns fadern och modern under Ludvika bruk (GID 169.55.81200), men någon Catarina kan jag inte finna.  
 
Kan någon hjälpa mig med detta problem?
 
Bästa hälsningar
Björn Bertilsson

103
Angående rekvisitet ägnad att utsätta denne för andras missaktning så är detta, om jag nu inte minns helt fel, objektivt. Det vill säga, vad som i allmänhet uppfattas som missaktande. Har inget med personens subjektiva uppsåt att göra.
 
Värt att notera är också att tryckfriheten är grundlagsskyddad i Sverige och det krävs för att i tryckt skrift fällas för förtal enligt brottsbalken, att det också är ett brott enligt tryckfrihetsförordningen. 
 
Vad som talar för att det är möjligt att fälla i ett fall som det ovan beskrivna är att det rör sig om en icke-känd person. Enkelt uttryckt så måste kända personer helt enkelt räkna med att utstå mer. Det är, enligt min bedömning, dock tveksamt om formuleringen 'sågs som en slampa' (bör förstås som: 'sågs [av andra] som en slampa' räcker för att fälla. Om författaren vid en prövning kan visa att detta påstående inte är helt taget ur luften så är det nog inom lagens - men kanske inte moralens - ramar att uttrycka sig så. 
 
(skrivet ur minnet, utan lagbok och diverse rättslig litteratur tillgänlig)
 
Mvh
Björn Bertilsson

104
Nora / Äldre inlägg (arkiv) till 14 februari, 2008
« skrivet: 2006-10-05, 18:53 »
Söker upplysningar om soldat Lars Brun i Brunnvalla. Uppges i AI:1 år 1750 vara soldat nr. 45.  
 
Han gifter sig med Kerstin/Kirstin Claesdotter.  
 
Någon som vet något om hans härstammning, även intresserad av hans hustrus anfäder.
 
Mvh
Björn Bertilsson

105
Huddunge / Äldre inlägg (arkiv) till 17 december, 2006
« skrivet: 2006-10-02, 09:54 »
Hjälp sökes beträffande Ingrid Jönsdotters (f. 26/8 1744 i Lagbo) föräldrar.
 
Far: Jöns Ersson f. 1715 d. 30/7 1778 (62 år)
Mor: Margareta Persdotter f. 1709 d. 26/4 1789 (80 år, 4 mån, 1 vecka)
 
Jöns och Margareta finns skrivna i Lagbo vid första husförhörslängden för Huddunge (AI:1 s 38).
 
Problem är att vare sig Jöns eller Margareta återfinns under rätt år i födelseboken.  
 
Vad gäller Jöns så finns det endast en med detta namn antecknad under år 1715, nämligen Lars Perssons son i Nordsjö f. 19/3. Att fadern till denna Jöns hette Lars är jag tämligen säker på.  
 
Någon Margareta finns inte antecknad under år 1709, däremot den 12/12 1708 då Per Olofssons dotter Margareta föddes i Lagbo. I detta fall kan man med ganska stor säkerhet gissa att det rör sig om rätt Margareta. Jöns kan då ha gift sig till Lagbo, möjligen från en annan socken trots att han i husförhörslängden (AI:1) står antecknad som född i Huddunge?
 
Någon som kan hjälpa mig?

106
Rättvik / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-10-01
« skrivet: 2006-09-30, 11:02 »
Jag skulle vilja reda ut frågan om kopplingen mellan kommunistern i Rättvik, Olaus Petri Hedemorensis f. 1593, sedermera kyrkoherde i Bro och Peder Svensson i Vibberbo, fogde på Garpeberget, Dalkarlarnas hövitsman under kriget mot Danmark 1521 m.m.  
 
Senaste dagarna har jag försökt leta lite i litteraturen och funnit följande:
 
Enligt Diplomatatirum Dalekalicum, utgiven av C.G. Kröningssvärd och J. Lidén år 1842 så var en viss Peder Pedersson ”gift till Wikmanshyttan i Hedemora socken, och idkade bergsbruk derstädes.” länken mellan Olaus Petri Hedemorensis och Peder Svensson i Vibbebo (Wibberboda). Detta med hänvisning till Munktells herdaminne. Någon Peder Pedersson förekommer inte bland handlingarna i Diplomatatirum Dalekalicum.
 
Läser man Munktells herdaminne (också publicerad på 1840-talet) så skriver han på s. 395 att Olaus Petri Hedemorensis fader hette Peder och var i sin tur son till Peder Svensson i Vibberbo.
 
Ekströms Herdaminne (publicerad på 1970-talet) påstår istället att Olaus Petri Hedemorensis var son till Peder Jönsson på Vikmanshyttan i Hedemora socken.
 
I Elgenstierna påstås att kopplingen mellan Olaus Petri Hedemorensis och Peder Svensson i Vibbebo genom Peder Pedersson är påhittad för att ge mer glans åt Johan Olofsson Dalkarl (adlad Stiernhöök), som var son till Olaus Petri Hedemorensis.
 
Avslutningsvis Ärkebiskop Johan Olof Wallins antavla av Torsten Berglund publicerad här på Rötter samt i Svenska Antavlor nr 249:
 
102 Olaus Petri Hedemorensis (=41:1598 o 243:1790), f i Hedemora sn, d 1616 i Bro sn, komminister i Rättvik sn 1576, kyrkoherde i Bro sn 1608. - G 1590 m
 
204 Peder Joensson (=41:3196 o 243:3580), nämnd 1573-1601, bergsman i Vikmanshyttan, Hedemora sn.
 
408 Joen Svensson (=243:7160), nämnd 1539-68, bergsman i Vikmanshyttan, Hedemora sn.
 
Vad skall  
 
Den sistnämnda källan, i kombination med Ekstöm, känns mest realistisk. Någon som har en kommentar?
 
Mvh
Björn Bertilsson

107
Ann-Mari,
 
Att det skulle röra sig om -60 tal tror jag är uteslutet. Däremot är jag, som jag skrev ovan, mycket tveksam till att det skulle vara -10 tal. Min gissning är -30 tal.
 
Per,
 
Jag tycker inte det ser ut att vara senare kopia av ett äldre fotografi. Vad jag menar med kvalit?n på kortet så tänkte jag främst på skärpan. Speciellt i kvinnans ansikte ser man tydligt fåror och rynkor. Liknande kvalit? har jag bara sett på studiofotografier från 20-talet, inte från foton ute i det fria.
 
Någon fotoexpert som vet något om kamerakvalit?n från den tiden?
 
Mvh
Björn

108
På baksidan av fotografiet står det skrivet med blyerts: mormor och morfar.
 
Jag fann bilden i en låda där de allra flesta av bilderna tillhörde Hanna Andersson f. 1889 i Enåker socken. Det är dock uteslutet att det rör sig om hennes morföräldrar eftersom hennes morfar dog 1885 och bilden är ju tveklöst taget senare.
 
Alternativ två är då att bilden tillhört hennes man, Konrad Olsson f. 1888 i Huddunge socken. Några enstaka bilder i lådan var från hans släktsida. Konrads morföräldrar var:
 
Erik Jansson *21/4 1827 +29/6 1912
Catharina Jönsdotter *9/5 1830 +29/6 1913  
 
Båda bodde i Huddunge vid sin död.
 
Alternativ tre är att kortet föreställer några helt andra personer (fanns fler sådana exempel i lådan).  
 
Min fråga är alltså i första hand om någon kan bekräfta min teori. I andra hand om det är rimligt att fotografiet är taget någon gång före 1912? Tycker nästan att kvalit?n är lite för bra jämfört med andra kort jag sett från den tiden.
 
Mycket tacksam för svar
Björn Bertilsson
 

109
Byggnader och miljöer / Stickkurs?
« skrivet: 2006-09-27, 20:26 »
Hej alla,
 
Är nyfiken på denna bild. Var kan den vara tagen? Vilket sammanhang? På det lilla anslaget på vägen står det Stickkurs. Kan det ha något med bilden att göra? Jag tycker snarare att damerna ser ut att vara klädda för matlagning eller dylikt.
 
Vad jag vet är att kvinnan som står längst till vänster i bakre raden heter Hanna Andersson (f. 1889). Hon bodde hela sitt liv i Enåker socken, möjligen tjänstgjorde hon som piga i någon grannsocken under ungdomsåren. Men jag gissar att bilden är tagen i trakterna kring Sala, Heby eller Tärnsjö.
 
Någon som kan tänkas veta mera?
 
Tack på förhand
Björn Bertilsson
 

110
Enåker / Äldre inlägg (arkiv) till 28 januari, 2008
« skrivet: 2006-05-16, 16:18 »
Hej Mikaela,
 
Gretas syster Cajsa f. 11/3 1811 är min farfars morfars farmor. Vet en del om föräldrarnas anor:
 
F
Lars Olsson *6/7 1775 +25/6 1818  
M
Stina Jansdotter *2/9 1785 +20/3 1867  
 
FF
Olof Larsson *3/12 1747 +11/5 1830  
FM
Margareta Jansdotter *27/5 1748 +19/11 1819
 
MF
Jan (Johan) Jansson *15/11 1755 +2/3 1814
MM
Cajsa Ersdotter *?/? 1758 +22/3 1809
 
FF F
Lars Olsson *11/2 1716 +9/1 1800
Son till bonden Olof Olofsson i Ingbo
 
FF M
Cherstin Larsdotter
 
FM F
Jan Olofsson i Enåkersbyn
 
FM M
Margareta Olsdotter
 
MF F
Johan Johansson *?/? 1730
 
Lite mer detaljerad information finns  här.
 
Mvh
Björn Bertilsson

111
Svartnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 16 september, 2006
« skrivet: 2006-04-18, 18:51 »
Ewa,
 
Har lite uppgifter kring svärmodern Anna Lindberg (Lingberg) och hennes härkomst. Är själv intresserad av mer information, både vad det gäller Näsman och Lindberg.
 
Anna Lingberg *13/2 1807 i Önsgärdet, Sundborn socken.  
 
Far: Anders (Ersson) Lingberg *11/11 1770 i Svärdsjö socken.
 
Mor: Malena Andersdotter *12/9 1771 i Önsgärdet, Sundborn socken.
 
Morfar: Soldaten Anders Danielsson Whalfisk *1722 i Svärdsjö socken. +24/11 1805 i Önsgärdet, Sundborn socken.
 
Mormor: Brita Jonsdotter *1736 i Önsgärdet, Sundborn socken. +2/9 1807 ibid.
 
 
Mvh
Björn Bertilsson

112
Nora / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-05-23
« skrivet: 2006-03-23, 15:53 »
Den 22 maj 2005 frågade Sweneric Andersson om någon träffat på anbytarforum kommit i kontakt med serganten Olof Norén i Wästra Lakbäck gift med Brita Lundberg.
 
Jag har nyligen funnit att dessa båda är min farfars farmors farmors morfars far respektive mor.
 
Deras son Olof Olsson f. 25/10 1723 gifter sig med en Anna Olsdotter och de får i sin tur dottern Karin f. 9/9 1759.
 
Har själv inte särskilt mycket mer än detta att bidra med. Olof Norén dog 17/3 1754 vid 55 års ålder och således bör vara född 1698/99. Han begravdes i kyrkan.
 
Vad jag däremot är intresserad av är om någon annan vet mer om denne sergeant och hans hustru?  
 
Vänligen
Björn Bertilsson

113
Ore / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-30
« skrivet: 2006-03-21, 20:20 »
Hej Christina,
 
Jag har också en rad Wester-släktingar bland mina anfäder och anmödrar. Finns lite om dem upplagt på min hemsida som du kanske kan ha hjälp av. Har dock inte lagt ned våldsamt mycket kraft (ännu) på just den släktlinjen.
 
Men här är adressen:  http://home.student.uu.se/pebe3215/rotter/trad/gen710_105.htm

114
Enåker / Äldre inlägg (arkiv) till 28 januari, 2008
« skrivet: 2006-03-15, 14:08 »
Har tittat i husförhörslängden. Framgår att din Pehr dör den 15/11 1799, så jag tittade i Enåker C:2 och fann en betydligt tydligare notering där.
 
Pehr Pehrsson är född uti Örsåsa socken i Öster Göthland. Fadern Corpralen Pehr Larsson och modern Elsa Andersdotter. Gift år 1755 med Anna Andersdotter ifrån Simtuna socken.
 
Efter att läst detta kan man med lite god vilja också se att det står Ö. Götlnd. (eller liknande) i husförhörslängden.  
 
Vänligen
Björn Bertilsson

115
46 Ordet är fritt om släktforskning / Grammatikfråga
« skrivet: 2006-03-15, 09:15 »
Antag att jag skall skriva en levnadsbeskrivning över en person. Som exempel kan nämnas Johan III. Texten skrivs i sin helhet i preteritum (imperfekt): Johan gjorde si; Johan gjorde så. Men, vad är egentligen rätt när det gäller hans härstamning?
 
VAR Johan son till Gustav? Eller ÄR Johan son till Gustav? Trots att de båda sedan länge är döda är ju släktbandet bestående?  
 
Ja, ni förstår säkert frågan? Det kanske är givet, men jag blir mer och mer osäker ju mer jag funderar över detta.
 
Tacksam för svar.
 
Vänligen
Björn Bertilsson

116
Enåker / Äldre inlägg (arkiv) till 28 januari, 2008
« skrivet: 2006-03-15, 09:12 »
Hej Pia,
 
Har inte Genline, dock Enåkers alla husförhörslängder och födelseböcker på mikrokort. Om du talar om vilken husförhörslängd och sida det rör sig om så ska jag ta en titt (alltså AI:?).
 
Vänligen
Björn Bertilsson

117
Enåker / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-14
« skrivet: 2006-03-14, 23:42 »
Hej Pia,
 
Kan det kanske stå V. Lövsta? Isåfall syftar det nog på Enåkers grannsocken Västerlövsta.
 
Har forskat mycket i Enåker och kan denna socken relativt bra. De enda byar/gårdar med avslutningen -dal jag kan komma på är Sör respektive Norr Ekedal och Rosendal.
 
Hoppas det kan vara till någon hjälp.
 
Vänligen
Björn Bertilsson

118
Norrby / Äldre inlägg (arkiv) till 25 juni, 2011
« skrivet: 2006-01-07, 11:41 »
Från Norrby till Sala landsförsamling skall det vara. Inte Möklinta. Ursäkta misstaget, men ovanstående fråga om Daniel Danielsson Dufvas härkomst kvarstår.

119
Norrby / Äldre inlägg (arkiv) till 25 juni, 2011
« skrivet: 2006-01-05, 20:56 »
Hej,
 
Daniel Danielsson Dufva uppges i husförhörslängder från Möklinta socken komma från Norrby år 1759. Det finns inget födelseår angivet. Hans första hustru är född 1736, senare gifter han om sig, också denna hustru är född 1736. Min gissning är han själv är född däromkring.  
 
Jag har försökt leta i födelseboken för Norrby och koncentrerat mig på 1730-talet men inte kunnat finna något som passar in.
 
Min fråga är alltså om någon känner till denna Daniel Danielsson Dufva. Det är självklart så att han inte behöver vara född i Norrby för att han kommer därifrån 1759, men jag har inte funnit någon annan ort angiven.
 
Tacksam för hjälp.
 
Mvh Björn Bertilsson

120
Västerlövsta / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-07-08
« skrivet: 2005-11-19, 19:27 »
Hej alla Västerlövstaforskare,
 
Under de senaste åren har jag från och till försökt bringa klarhet i en släkt i Över Sävne. Närmare bestämt den gård som benämns sörgården vid storskiftet år 1778.  
 
Jag redovisar inte alla fakta här utan hänvisar till  min hemsida.
 
Är det någon annan som också har forskat i denna släkt och har något att fylla på med så är jag djupt tacksam.
 
Mvh
Björn Bertilsson

121
Enåker / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-14
« skrivet: 2005-07-26, 10:24 »
Hej Anna,
 
Har tittat lite i kyrkböckerna och om födelseåret 1827 är riktigt så bör din Anders vara född 18/6. Denna Anders är den enda som föds i Enåker under 1827 med en far vid namn Anders. Han är tvilling, en syster föds dagen därpå (19/6).
 
Vid födseln bor Anders i torpet Luften på Ingbo ägor. Fadern är Anders Andersson f. 7/3 1792 i Västerlövsta. Modern är Brita Olsdotter f. 20/2 1794, också hon i Västerlövsta.  
 
Familjen flyttar några gånger inom socknen, sista gången till Hanöberg (Enåker AI:7 s. 51) där fadern är landbonde. Därefter är de försvunna, ögnade igenom husförhörslängderna men kan inte finna dem.
 
Hoppas det är någon hjälp.
 
Vänligen
Björn Bertilsson

122
Nora / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-05-23
« skrivet: 2005-05-16, 11:07 »
Ställer om min fråga angående Cajsa Jonsdotter eftersom jag efter en genomgång av de uppgifter jag har insåg att jag blandat ihop ett och annat.
 
Jag har också funnit den Karin som Åke Pettersson talar om. Det var därifrån jag fick uppgiften om födelsedag och ort. Efter att ha följt detta spår framåt i tiden kan jag konstatera att det är fel person.
 
Fakta jag har är följande:
 
Cajsa Jonsdotter f. 1767 (inget datum angivet) i Nora. Kommer till Enåker någon gång kring 1799. Bor sedan i Enåker fram till sin död 10/6 1840. Ingen av kyrkböckerna i Enåker ger några ledtrådar. Har gått igenom alla relevanta husförhörslängder samt dödsboken.
 
Tacksam för hjälp av någon som har koll på Nora.
 
Vänligen
Björn Bertilsson

123
Nora / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-05-23
« skrivet: 2005-05-15, 16:44 »
Letar efter en Cajsa Jonsdotter som uppges vara född i Åby (Nora). Under början av 1800-talet återfinns hon i Enåker socken där hon lever tillsammans med sin man Lars Bengtsson.
 
Har letat i födelseboken för Nora, men kan inte hitta Cajsa. Hon uppges i husförhörslängderna för Enåker vara född 11 oktober 1767, men den uppgiften behöver ju inte vara korrekt.
 
Någon som har kännedom om Nora och möjligen kan komma med någon ide om vem denna Cajsa är?
 
Vänligen
Björn Bertilsson

124
04) Arkiv (diskussioner t o m 2006) / Enåker C:1
« skrivet: 2005-04-27, 21:53 »
Själv har jag funderadet om det kunde stå jägerman wid. Känner till socknen tämligen väl och kan inte påminna mig att jag sett namnet Ingerman förekomma tidigare. Men det är ju ändå en möjlig tolkning.
 
Vänligen
Björn B

125
04) Arkiv (diskussioner t o m 2006) / Enåker C:1
« skrivet: 2005-04-26, 20:43 »
Kan inte tyda ordet efter Anna Pärsdotter i Enåker C:1 (Anna är född 15/20 1717)
 

 
Anna Pärsdotter ??? vid R...
 
Vänligen
Björn Bertilsson

126
Hej,
 
Har lite svårt att tyda detta. Vill någon förbarma sig över denna dödsruna över Kerstin Larsdotter från Översävne i Västerlövsta socken så blir jag lycklig.
 
Tack på förhand
 
/Björn B
 

127
24 Rekord / Namn - ärvda över generationerna
« skrivet: 2004-12-05, 19:35 »
Jag har ett exempel där namnet Erik gått i arv i ett antal generationer.
 
Min ff ff ff ff ff född någon gång i mitten av 1650-talet hetter Erik Ersson (hans far hette alltså också Erik).
 
Sedan ärvdes namnet Erik i ett antal generationer.
 
Erik Ersson 1680-1762
Erik Ersson 1707-1772
Erik Ersson 1744-?
Erik Ersson 1755-?
 
Sistnämnde Erik döper också en son till Erik (f. 1803) men jag har gått vidare i denna släktkedja (det är bara de fyra äldsta generationerna som är i rakt nedstigande för min del.)
 
Räknar man med den första och sista Erik så har namnet ärvts från far till son i sju generationer.

128
Ramsell / Ramsell
« skrivet: 2004-09-27, 20:36 »
Hej,
 
Jag har (tror jag) hittat en Ramsell i min släkt. Nu har jag tyvärr inte för tillfället tillgång till primärkällor. Men jag skall redovisa mina uppgifter i hopp om att någon kan reda ut saker och ting.
 
I Sala stf. AI:18c s. 52 fann jag min mfffm Maria Lovisa Persdotter, hon uppges vara född 2/10-1841 (min tolkning) i Linde. Genom en sökning på internet finner jag dessa uppgifter på en webbsida över födda i Linde(sberg) (http://iigs.rootsweb.com/lindesberg/births1841.html):  
 
9/10 1841 Maria Lovisa i Långåker
Far Per Persson
Mor Lovisa Ramsell
 
Det som inte stämmer är det exakta födelsedatumet. Men det finns stora möjligheter att jag tolkat Sala AI:18c fel.  
 
Troligen är detta rätt spår. Kan någon hjälpa mig att bekräfta detta och då kanske också få in denna Lovisa Ramsell på rätt ställe i det Ramsellska släktträdet (om hon ens hör dit?).
 
Tack på förhand
Björn Bertilsson

129
Altuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-30
« skrivet: 2004-09-17, 12:43 »
Hej
 
Någon som har tillgång till Alunda-material och kan kolla upp om det finns någon Johanna (Johansson?) född 1866?
 
Tacksam för hjälp. Björn

130
Nora / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-10
« skrivet: 2004-09-17, 12:04 »
Hej,
 
Undrar om någon har stött på en Elsa Ersdotter som skall vara född i Nora 3/6-1790(6). Hon flyttar till Huddunge 1806 och gifter sig med Jan Jansson f. 1790.
 
Tacksam för tips.
 
Vänligen
Björn Bertilsson

131
03) Osorterat / Kerstin Staffansdotters dödsruna
« skrivet: 2004-07-27, 14:06 »
Tack för hjälpen!
 
Övre Säfne ligger i Västerlövsta, cirka 7 kilometer från kyrkan. Ö. Sävne gränsar mot Enåkers socken där Kerstins föräldrar Staffan Casparsson och Kerstin Matsdotter bodde.  
 
Förmodligen är en man vid namn Staffan (Staphan) Skröder (Schröder) bror med Kerstin. Brodern dör den 9/2-1735 och blir den 18 samma månad begravd i kyörkan mitt i Quinnfolksbänckarnn silfwer på sten. (Enåker C:1)
 
Att Staffan är bror framgår av Erik Erikssons (Kerstins sons) dödsruna. Där står: Den 1 p. Pingst ell. d. 13 junii begrofs ålderstegne mannen Erik Eriksson från Öfwer Säfre föd michelsmesso tiden år 1680, fadren sal. Erik Ersson modr. sal. hust. Kesten Staffansdotter i Öfwer Säfne, döpt lärd at läsa i bok och någorlunda sina christendoms stycken men varandes hemma allenast tiente 2(?) år hos sin moderbroder Hielp Presten ?(Comminister) Staffan Schröder i Sala stad.
 
Släkten kommer från Skräddarbo i Enåker socken(förmodligen kommer namnet Schröder av detta).
 
Lite mer information finns på min hemsida.
 
Vänligen
Björn Bertilsson

132
03) Osorterat / Kerstin Staffansdotters dödsruna
« skrivet: 2004-07-27, 09:41 »
Önskar hjälp med att tyda denna dödsruna över Kerstin Staffansdotter.
 
Har själv gjort ett försök, men det är fortfarande väl mycket luckor. Tacksam för hjälp.
 
Förslag:  
 
Eric Erssons salige hustru Cherstin Staffansdotter i Öfvre Säfne född 1645 ---- af ärliga föräldrar Staffan Casparsson och Cherstin Matsdotter, ------- kom till -- på sitt 12 åhr i --- och ---- i 2 åhr. Fadern till ---- Auditearen (auditören) Colfenric Schr?f --- för ----- arrendatorn på Wäsby (?) och --- i 7 år, item -- ---- Johan i - i 1 år. ---  i äktenskap med sin förra man Jan Ersson från ---, med honom aflat en son 1680 efter 4 -- -- med Erich Ersson i Öfvre Säfne, --- med 3 söner och 2 döttrar, som än lefa ------- efter gudfruktig --- afsomnade 1 april lefnad i 56 år.
 

133
Huddunge / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-02-13
« skrivet: 2004-02-10, 23:20 »
Hej Jan,
 
Såg ditt meddelande samtidigt som jag satt och letade i Huddunges C:3 och fann din Greta. Hon föddes som du skriver den 19/6 och dopet sker den 24 samma månad.  
 
Endast hennes mor finns i födselnotisen. Hon heter Kajsa Jansdotter. Kan inte riktigt tyda allt, men det är uppenbarligen ett utomäktenskapligt barn. Några uppgifter om fadern finns inte.
 
Vänligen Björn Bertilsson

134
Huddunge / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-02-13
« skrivet: 2003-12-20, 23:02 »
Hej!
 
Någon med tillgång till Huddunge AI:5 och AI:6 som kan kolla upp vad som händer med Jan Jansson med familj i Lagbo. Vill veta om Jan Jansson född i Enåker 4/6-1780 och gift med Margareta Larsdotter f. 21/9-1787 gifter om sig med en Elsa Ersdotter någon gång mellan 1817 och 1827. Uppgiften i Huddunge C:3 säger nämligen att Jan Jansson och Elsa Ersdotter föder sonen Eric 21/4-1827.
 
Tacksam för hjälp
Hälsningar Björn Bertilsson

135
Enåker / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-14
« skrivet: 2003-12-20, 14:28 »
Svar till Kjell Andersson:
 
I Enåker C:6 framgår att Alma Wilhelmina Olssons föräldrar är Olof Ersson från Kroksbo och Brita Olsdotter.
 
I Enåker AI:17 på sid 139 återfinns familjen och ser ut på följande sätt:
 
Rusthållaren Olof Ersson född 27/11-1839 i Enåker
Hustru Brita Olsdotter född 14/6-1840 i Enåker
 
Barnen är samtliga födda i Enåker socken och dem är:
 
Jan olof f. 4/8-1861
Anna Mathilda f. 8/3-1863
Erik Adolf f. 17/8-1865
Emma Kristina f. 16/11-1867
Karl Wiktor f. 30/12-1871
Alma Wilhelmina f. 17/6-1877
 
Dessutom bor fosterfar Erik Jansson på gårdern. Han är född 1/2-1808
 
Fadern Olof Ersson är född i Kölfors och son till damvaktare Eric Andersson (som är min farfars farfars morfar). Mer om honom kan du läsa på http://home.student.uu.se/pebe3215/rotter/info/ffffmf.htm

136
Schröder / Skröder / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-07-20
« skrivet: 2003-03-08, 00:02 »
Hej,
 
Har stött på en Schröder-släkt i mina eftersökningar. Vad jag kan se har den inga direkta band med tidigare diskuterade släkter. Hoppas få några ledtrådar genom detta inlägg. De fakta jag har:
 
Min fffffffffm Kerstin Staffansdotter (1645-1701) är syster med Staffan (Stephan) Schröder som under en tid verkade som Communister i Sala stad. Vid sin död (1737) begravs han inuti Enåkers kyrka. Ytterligare en (trolig) bror vid namn Caspar Staffansson finns också (död 1711). Deras far är Staffan Casparsson (aldrig nämnd med namnet Schröder) boendes i Enåkers socken.  
 
Någon som stött på dessa? Caspar är ett rätt intressant namn. Finns visst en bildhuggarmästre som verkade i slutet av 1600-talet med namnet Caspar Schröder.
 
Hälsningar
Björn Bertilsson

137
Lorentz / Lorenz, von / Lorentz / Lorenz, von
« skrivet: 2003-03-05, 23:02 »
Gunilla,
 
Jag är också släkt med Katarina Svensdotter (Mårten Höffners maka). Men har inte funnit uppgiten att hon skall ha haft namnet von Lorenz förrän jag såg detta här på anbytarforum. Är intresserad att veta vartifrån du fått den uppgiften?
 
Vänligen
Björn Bertilsson

138
04) Arkiv (diskussioner t o m 2006) / Västerlövsta, C:2
« skrivet: 2003-03-05, 22:44 »
Björn Engström, Bengt-Göran Nilsson och för all del också Heikki Särkkä
 
Ett stort tack till Er! Har inte tittat till anbytarforum på några månader men när jag nu gjorde ett besök blev jag glatt överraskad. Fantastiskt att ni lagt ned tid på att tyda den svåra (anser jag) texten.
 
Vänligen
Björn Bertilsson

139
Möklinta / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-07-13
« skrivet: 2002-11-18, 22:03 »
Sven-Erik
 
Många tack för din hjälp. Bara för att räta ut alla frågetecken. Någon Matts född den 3/1-1798 existerar alltså inte? Vare sig i Möklinta eller Västerfärnebo?
 
/Björn

140
04) Arkiv (diskussioner t o m 2006) / Västerlövsta, C:2
« skrivet: 2002-11-17, 11:45 »
Tacksam för hjälp med att tyda denna ganska långa dödsruna över min ff ff ff ff f Erik Ersson. Alla bidrag välkommna. Han är född i Över Sävne (Öfvre Säfne), Västerlövsta socken år 1680 och dog 13/6-1762. Prästen har skrivit ganska utförligt om honom, skulle vara mycket kul att få hjälp med att tyda allt!!
 

 
Tack på förhand.
Björn

141
Möklinta / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-07-13
« skrivet: 2002-11-17, 00:51 »
Behöver hjälp! Någon som har tillgång till C:3 och kan kolla upp födelsedatum för Matts Andersson. Är han född 31/1-1798 eller 3/1-1798 eller finns det en Matts Andersson på båda dessa datum?
 
Mycket tacksam om någon som har mikrokort tillgängliga vill hjälpa mig.
 
Hälsningar
Björn Bertilsson

142
19 Kontakt sökes / Forskarutbyte Huddunge - Enåker
« skrivet: 2002-11-12, 20:33 »
Hej Lotta,
 
Du har ingen aning när Emma kom till Enåker? Lättare om man kan leta i de äldre husförhörslängerna. Församlingsboken från 1901-1920 innehåller 400 sidor. Svårt att finna något om man inte vet var man skall leta? Årtal, by eller liknande gör saken lite lättare.
 
/Björn
 
(Detta meddelande flyttades hit den 15/5-2009 från  Landskap » Uppland » Allmänt. /Jonas M, Moderator Uppland)

143
Nora / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-11-21
« skrivet: 2002-11-12, 19:06 »
Fann faddrar med anknytning till Nora i Enåker C:3. Följande om förstfödde sonen:  
 
Sonen Jan föds den 10/3-1830. Dopet sker den 12/3. Faddrar är: Eric Månsson och dess hustru i Blomstersvedden, dräng Olof Månsson i Falkenberg Nora socken och pigan Anna Jansdotter i Klasbo.
 
Vidare förekommer namn som Pehr Månsson, Anders Månsson. I en del noteringar står det tydligt Mårtensson och på andra tydligt Månsson.
 
Tacksam för hjälp. Falkenberg kanske kan vara ett spår?
 
Hälsningar
Björn Bertilsson

144
Nora / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-11-21
« skrivet: 2002-11-12, 13:16 »
Tord,
 
Enåker är ju grannsocken till Nora som ligger i nordost i förhållande till Enåker. Ibland förekommer ju vissa ihopblandningar mellan Västmanland och Uppland i dessa trakter. Men visst ligger Nora socken i Upplands landskap men Västmanlands län?
 
Mer än att Lars Månsson kommer från Nora vet jag tyvärr inte. Kan försöka se vilka faddrar som anges då barnen föds. Möjligen kan detta vara till hjälp. Återkommer.

145
Nora / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-11-21
« skrivet: 2002-11-12, 11:26 »
Lars Månsson född 26/12-1803 i Nora. Någon som har uppgifter om denna person? Flyttar till Enåker kring 1829.
 
Hälsningar
Björn Bertilsson

146
19 Kontakt sökes / Forskarutbyte Huddunge - Enåker
« skrivet: 2002-11-12, 10:30 »
Önskar komma i kontakt med någon som har tillgång till kyrkböckerna i Huddunge. Själv har jag tillgång till alla kyrkböcker grannsocknen Enåker. Det förekommer en del flyttningar och gifemål över sockengränserna och därför hoppas jag på detta sätt kunna få hjälp samtidigt som jag har möjlighet att hjälpa någon annan.
 
Hälsningar / Björn Bertilsson
 
(Detta meddelande flyttades hit den 15/5-2009 från  Landskap » Uppland » Allmänt. /Jonas M, Moderator Uppland)

147
Någon som känner till denna gruvarbetare och bergsman född år 6/4-1797 i Västerås? Flyttar till Sala och gifter sig med Greta Kilberg från Sala, född 12/12-1802.
 
Tacksam för all upptänklig hjälp.

148
Frillestad / Äldre inlägg (arkiv) till 26 december, 2009
« skrivet: 2002-10-30, 11:46 »
Ingrid Sjösten *7/1-1766 i Frillestad. All upptänkelig information mottages tacksamt.
 
Jag vet att hon senare flyttar till den 16/10-1795
äxjö och gifter sig (den 16/10-1795
) med domkyrkoklockare Zaharias Åberg. Men hennes föräldrar är okända. Mycket tacksam för hjälp.

149
Äldre ord A - K / Belöningsbok
« skrivet: 2002-09-29, 19:52 »
I Enåkers socken hfl. AI:9 (1836-40) kan man bland prästens noteringar läsa att både fadern och sonen fått en belöningsbok.
 
Kan detta stämma? Vad är isåfall en belöningsbok? Eller har jag tolkat texten galet? Vad kan det isåfall stå? Tacksam för förslag.
 
Mvh / Björn Bertilsson

150
Genline / Äldre inlägg (arkiv) till 19.11.2002
« skrivet: 2002-07-13, 21:56 »
Nu har jag problem igen. Då jag fått så fin hjälp hitintills så gör jag ett nytt försök. Kan någon tyda vad som står längst ned på sidan 59 (den högra) i Virestad C:2, Genline ID 857.22.34500 ?  
 
Personen jag söker är född den 17:e januari 1758. Visst kan man gissa att namnet skall vara Zacharias? Och visst står det den 17:e under namnet? Siffran 24 till vänster om namnet kanske är dopdatum?  
 
Sedan behöver jag hjälp med namnen. Fadern heter möjligtvis Peter Gabriel Höök? Kan också tyda en av faddrarna som Sven Auelius.
 
Tacksam för hjälp.

151
Kyrkoräkenskaper / Kyrkoräkenskaper berättar
« skrivet: 2002-07-05, 00:22 »
Tack för hjälpen. Mina kunskaper kring bokföring avslöjades dock på ett nästan pinsamt sätt :-)
 
Nu ska jag leta igenom ett antal böcker och se vad jag kan finna.

152
Kyrkoräkenskaper / Kyrkoräkenskaper berättar
« skrivet: 2002-07-04, 21:38 »
Nu skall jag ställa en fråga som förbryllat mig lite. Forskar för tillfället i Sunne (Värmland) och när jag läser i Kyrkoräkneskaperna (sent 1700-tal) står det Transport: som överskrift på sidorna. Själva sidorna räknar upp en massa personer och vilken by eller gård de kommer ifrån. Dessutom nämns datum samt en siffra, ofta 8 eller 16 men i ibland också 4 eller 24.
 
Kan tillägga att detta är första gången jag kommit i kontakt med kyrkoräkneskaperna. Kanske finns dessa uppgifter i alla dessa böcker?
 
Någon som kan förklara vad detta betyder? Tacksam för svar.

153
Bollnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-07-10
« skrivet: 2002-07-02, 18:25 »
Jag söker Olof Näsmans förfäder. Han är född 30/5-1803. Bor under en period i Källåsen, Bollnäs.
 
Hustru : Stina Jansdotter *12/4-1791
 
Kända barn är : Lars *17/2-1823, Olof *27/4-1831, Margareta *7/11-1835
 
Tacksam för hjälp.

154
Nämndeman / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-19
« skrivet: 2002-07-02, 09:48 »
Tack Henrik,
 
I mitt fall gäller det Värmland. Där först fadern och senare sonen omnämns som nämndeman. Vet ej hur det ser ut bakåt i tiden. Skall försöka se om jag kan finna ytterligare en generation.

155
Nämndeman / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-19
« skrivet: 2002-07-01, 23:01 »
Var det vanligt att söner också blev nämndemän om deras fader haft detta uppdrag?

156
Sunne / Sunne hfl AI:15, GID 527.38.65200
« skrivet: 2002-06-25, 11:56 »
Tacksam för hjälp med texten. Genline ID 527.38.65200. Vad står det i den inringade rutan en bit ned på sidan. Till vänster om Enkling Lars Börjesson?
 
Följer man familjen (527.31.49900, 527.33.91600, 527.36.24000) så tror jag det handlar om Olof Larsson som flyttar till Stockholm. Är dock inte säker. Vad som är märkligt isåfall är att han blir far till en dotter år 1777 (527.52.67100)
 
Kanske lite rörigt. Men tacksam för den hjälp jag kan få.
 
Vänliga hälsningar / Björn Bertilsson

157
Sonia,
 
Jag förstår inte varför det är så viktigt att vara med i en förening? Vill man forska på egen hand betyder väl inte det att forskningen håller en lägre kvalit? eller är mindre berättigad.
 
Att man ej bör börja med Rötter är nog det mest absurda jag hört på länge. Tänk alla människor som inte har en förening på sin ort. Tänk på de människor som kanske har svårt att ta sig till föreningslokalen om det nu finns någon. Tänk på de som har familjer och kanske måste prioritera fotbollträningar med grabbarna istället för släktforskarföreningens möten. Tänk på de människor som har hörselproblem. Det fina med internet är att man kan få tillgång till information var man än befinner sig. Tänk! Försök sätta dig in i andra människors situation.  
 
En sista fråga, vill du bara provocera eller menar du verkligen allvar?
 
Björn Bertilsson, medlem i DIS men forskar helt på egen hand och kommer att fortsätta så.

158
Fryksände / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-08-04
« skrivet: 2002-05-09, 09:58 »
Detta är en fortsättning på den diskussion som pågår under Släkter/Höffner,
 
Någon som kan berätta mer om Lisken/Elisabeth Ernestdotter/Höffner och hennes man Ingemar Mikelssons liv?
 
När och var är dom födda? Ev. tidigare äktenskap, barn, etc.
 
Tacksam för svar / Björn

159
Något direkt tjafsande vet jag inte om det är. Frågan är väl att likna den debatt som förs på den politiska scenen angående Sverigedemokraternas framgångar. Skall deras åsikter tigas ihjäl eller mötas med argument.  
 
Här har vi valt att ta debatten istället för att tiga ihjäl åsikterna.
 
Vårsoliga hälsningar
 
Björn Bertilsson, totalt nybörjare på släktforskarfronten medlem i Skrivihop.nu och från meritlistan vill jag nämna att jag har sprungit Marathon.

160
Höffner / Äldre inlägg (arkiv) till 03 augusti, 2008
« skrivet: 2002-05-08, 20:04 »
Marcus m.fl.
 
Vad det gäller frågan om Ander Mattsson misstaget sig vad det gäller Mårten Höffners eventuella andra gifte kan jag inte annat än citera vad som står i boken. Han skriver Vid häradsrättens möte hösten 1640 uppträdde P. Snickare ånyo som ombund, nu för kvartermästarens nya hustru Karin Svensdotter
 
Men utan att ha sett någon orginalkälla vill jag inte uttala mig. Säkert har du rätt angående missförståndet kring Karin/Katarina.
 
Vad det gäller Nils kan man läsa att han; enligt uppgift från 20 oktober 1658 tjänstgjorde som fänrik i Joh. Pettersson Moses kompani.
 
Som jag skrev tidigare utnämndes Nils och Ernest som löjtnanter år 1658 vid Närke och Värmlands regemente.
 
Det är de uppgifter som finns om Nils i boken.
 
Sedan var jag lite slarvig vad det gäller Maria Rachows härstammning. Anders Mattsson skriver Måhända kom hon från Tyskland, där ju Ernest befann sig långa perioder. Ursäkta att jag var ouppmärksam.
 
Kan nämna ytterligare några intressanta saker.
 
Våren 1670 får Ingeborg Mattsdotter, piga i Västanå, böta 20 mark för lönskaläge med Ernest, som nu befann sig på tänsteuppdrag i Bremen. Förbindelsen resulterade i ett barn, som döptes till Elias Ernestsson.
 
Om Katarina Höffner kan man läsa;
 
I juli 1686 avkrävdes Katarina Höffner, Röbjörkeby, del av arvet efter maken, korpral Anders Olofsson. Testamentet tillskrev henne all egendom. Det hela slutar med att Katarina får behålla 1/3 av boets tillgångar.  
 
Senare blir hon av Caspar Kristoffer von Gersdorff - tysk adelsman i svensk tjänst - upplyst om att hon är berättigad hela knektlegan. Efter en uppgörelse i godo erhöll hon ytterligare del av arvet.
 
Hösten 1688 krävde Katarina, nu gift med en skräddare i Askersby, Sunne, att Jon Björnsson, Bada, skulle anmodas att reglera en gammal skuld till hennes förutvarande make.
 
Det finns även en hel del skrivet om de senare genertioner Höffner.
//Björn

161
Höffner / Äldre inlägg (arkiv) till 03 augusti, 2008
« skrivet: 2002-05-08, 08:36 »
Marcus,
 
Jag återkommer ikväll med mer uppgifter och ett svar på ditt inlägg (sitter på jobbet nu)
 
Mikael,
 
Intressanta uppgifter, var har du funnit dessa? Vet du också mer om bröderna Mickelsson?
 
/Björn

162
Sonia,
 
Frågan jag ställer mig när jag läser dina inlägg. Varför är du så rädd för att folk delar med sig? Det handlar inte direkt om försvarshemligheter.  
 
Anta att din hypotes verkligen stämmer. Det finns ett antal personer som inte vill/orkar/kan forska på egen hand.
 
Vill du inte dela med dig så accepterar jag det till fullo, men du bör också acceptera att andra vill dela med sig.
 
Jämför med ungdomsfotboll med alla människor som ställer upp idellt, föräldrar som skjussar osv. Men så finns det en del föräldrar som inte har möjlighet/ekonomi att hjälpa till. Inte hindrar någon deras barn från att spela i laget på grund av detta.

163
Höffner / Äldre inlägg (arkiv) till 03 augusti, 2008
« skrivet: 2002-05-07, 13:37 »
Jag kanske var otydlig. Men det femte barnet som saknade namn gällde Ernest Höffners barn, inte Mårtens.  
 
Att Katarina Höffner är barn till Mårten skriver också Anders Mattsson.

164
Leijonsparre / Leijonsparre
« skrivet: 2002-05-07, 08:46 »
Hej Otto,
 
Enligt vad jag kunde se på hemsidan www.adelsvapen.com så finns den adliga släkten Leijonsparre. Ätt Nr 1188.
 
Så nog verkar det stämma.

165
Höffner / Äldre inlägg (arkiv) till 03 augusti, 2008
« skrivet: 2002-05-06, 23:36 »
OK, du är kommer också in den vägen. Anser du att uppgifter är såpass säkra att dom håller?

166
Höffner / Äldre inlägg (arkiv) till 03 augusti, 2008
« skrivet: 2002-05-06, 23:15 »
Han har uppget 11 olika böcker som källa till de 8 sidor han skriver om familjen Höffner:
 
C.O. Nordensvan. Värmlands regementes historia. Del II, 1911.
C.V. Bromander. Anna Maria Lenngrens litterära pråbå Karlstads stifts julbok 1920
Theofil Ekelund. Om kyrkorna i Fryksände. Fryksände förr och nu, del II, 1930.
Frej Alsterlind. Den gamla kyrkplatsen. 1955.
Anders Edestam. Karlstads stifts herdaminne. Del III, 1968, och del IV, 1970.
Per Erik Nordqvist. En historisk resumé - Åren 1629-1949. Torsten Melcher, Värlmands regemente 350 år, 1976.
Gunnar Almqvist. Sammandrag av Frykdals härads domböcker 1602-1700. 1987.
Hans Eriksson. Knektutskrivingen i Fryksände under 1600-talet Hembygdsbladet Kollsberg 1994:1
Hans Eriksson. Överbyn och torpet Vitsand. Hembygdsbladet Kollsberg 1995:1.
Hans Eriksson & Bo Simonsson. Karta från 1644. 1996. Kulturnämndens i Torsby skriftserie, nr 10.
 
Vet inte hur man skall bedömma detta. Men det verkar ambitiöst gjort.
 
Jag har sett mycket om denna Arne Linnarud, är själv ganska ny i dessa kretsar. Figurerar han också på detta forum? Elller kan man kontakta honom via mail?  
 
Vet du något om Lisken och Ingemars barn? (Nu kanske vi lämnar släkten Höffner, men om du har svar på frågan ska vi kanske flytta diskussionen?)

167
Höffner / Äldre inlägg (arkiv) till 03 augusti, 2008
« skrivet: 2002-05-06, 22:14 »
Jag har hittat mer om Höffner:
 
Mårten Höffner, troligen född kring 1590 och död kring 1660.
 
Löjtnant 1623 vid C. v. Falkenbergs kompani, senare Kapten.  
 
Anländer till Prästbol i Värmland år 1629, hans hustru Katarina har redan flyttat dit. Hemmanet har han erhållt av Gustav II Adolf. Från 1624, kanske tidigare, hade M. Höffner rätt att uppbära skatt från Torsby gård, Röbjörkeby och Persby. Ägde också mark i Rådom, Sunne. Den 17 januari 1636 fastställdes att M.H. skattefritt får disponera Prästbol, till följd av lång och trogen tjänst. Mellan 1636-41 befann sig M.H. i Stettin där har är regementskvartermästare. En hög militär befattning på den tiden.
 
En son till M.H. som också hette Mårten Höffner uppges ha tjänstgjort som fänrik vid sin fars kompani. Stupade i strid ombord på ett skepp år 1645.
 
Runt 1640 skaffar han en ny hustru, Karin Svensdotter.
 
Mårten Höffners barn :
 
Mårten född ?, död 1645
Nils född ?, död ?
Katarina född ?, död ?
Ernest född omkring 1620, död 1675.
 
Kring 1645 får Ernest Höffner ett oäkta barn med pigan Kerstin Olofsdotter boende på Åsegård, Lysvik. Ernest Höffner gifter sig med Maria Rachow (troligen från Tyskland) år 165(3).  
 
 
1658 blir både Ernest och hans bror löjtnanter vid Närke och Värmlands regemente. 1665 övertar han Prästbol. Stupar år 1675 vid Karlsborg, en skans i Bremen.
 
Makan Maria Rachow får behålla Prästbol efter maken död. Där bor hon med sina fem barn, varav fyra är kända med namn,
 
Ernest född 1654.
Mårten född 1658, död 1728
Kristian
Elisabeth
 
Barnen söker sig också in på den militära banan. Ernest blir fänrik 1675, löjtnant 1680 och kapten 1700. Han skadas under slaget vid Narva och avslutas därefter sin tjänst. Mårten blir sekundärlöjtnant 1718.
 
En son till Mårten Höffner (den andre), Petter Christian Höffner (1691-1754) blir Sergant.
 
Nu skulle jag vilja ha hjälp med följande:
 
Vet någon vad som händer med Ernest Höffners dotter, Elisabeth (Lisken. Är de uppgifter jag har att hon gifter sig med Ingmar Mickelsdotter och att de sedan får en dotter som heter Valborg Ingemansdotter (1692-1772) riktiga?
 
Källa till ovanstående uppgifter.
 
Boken Övre Fryksdalen av Anders Mattsson.
 
Mycket tacksam för svar // Björn Bertilsson

168
Örneklou / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-05-06
« skrivet: 2002-05-04, 22:16 »
Ursäkta att jag blandar mig i, jag har i stillhet följt denna debatt och kommer så att göra även i framtiden.
 
Men länken längst ned på din sida är felaktig. Skriver man följande adress så kommer man rätt;
 
www.angelfire.com/folk/hrafnin/anor2.html  
 
Ni får ni fortsätta gnabbas...

169
Lysvik / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-07-21
« skrivet: 2002-05-04, 20:21 »
Skäggegård ska det naturligtvis vara....

170
Lysvik / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-07-21
« skrivet: 2002-05-04, 20:10 »
Jag söker efter föräldar till Per Olofsson född 26/4-1708 död 7/1-1773 och hans fru Kerstin Jönsdotter född 22/12-1716 död ?/12-1787.
 
De bodde i Skäggemåla, vet ej om de är födda där.
 
Någon kanske har födelsböckerna tillgängliga och har möjlighet att hjälpa mig med en koll? // Björn

171
Håll / Vad står det?
« skrivet: 2002-05-04, 16:15 »
Tack så mycket, att han var bror och inte hette så hade jag i alla fall lyckats lista ut själv :-)

172
Håll / Vad står det?
« skrivet: 2002-05-04, 15:05 »
Eftersom jag fick så bra hjälp tidigare provar vi en ny.
 
Någon med Genline vill kanske vara vänlig att se på detta : 505.28.18000
 
Bland tjänstefolket på gården finns : Bror Nils Olsson född 7/1-1825. Vad står det längst ut till höger under Lefnads- och Sjukdomsomständigheter?  
 
Illa liktbruten till arbete warför får jag det till. Kan det vara rätt? Isåfall, vad i all världen innebär det?

173
Håll / Vad står det?
« skrivet: 2002-05-04, 10:40 »
Tack för alla förslag. Några kommentarer
 
Birgitta; Jag fann också honom där. Håller nog med om Haraldsson.  
 
Elisabeth; Sonen heter Pär (Nilsson), det är min ana. Vad det gäller siffrorna så är det deras ålder.
 
Kenneth; Vad det gäller orten är jag säker på att det står Blomstermåla.  
 
Tack så mycket för all hjälp. // Björn

174
Håll / Vad står det?
« skrivet: 2002-05-03, 22:17 »
Jag behöver hjälp att tyda denna text (lyckades aldrig få till bilden, skickar en länk) :
 
www.bumseland.com/rotter/gid/204_14_34700.htm
 
Det är den första raden, det överstrykta namnet. Nils ???. Dessutom står något före hans namn.
 
Tacksam för hjälp.

175
Förnamn - J / Jonas
« skrivet: 2002-05-03, 21:30 »
Bra! Då stämmer nog min teori. I mitt fall döpte min Jon/Jonas sitt förstfödda barn till Jonas vilket ytterligare styrker min teori. Jag är nog på rätt väg.
 
Tack så väldigt mycket för snabbt svar.
 
Mitt fall gällde förresten Småland.
 
//Björn

176
Förnamn - J / Jonas
« skrivet: 2002-05-03, 19:28 »
Kanske en dum fråga, men jag ställer den ändå.
 
Hur troligt är det att ett barn som enligt födelsboken är döpt till Jon senare dyker upp i husförhörslängderna som Jonas. När han senare blir vuxen kallas han Jon igen?
 
Allt stämmer, förutom namnet. Men Jon är väl en förenkling av Jonas?
 
Detta fall gäller slutet av 1700-talet.
 
 
MVH
 
Björn Bertilsson

177
Husförhörslängder / Husförhörslängder
« skrivet: 2002-05-01, 19:37 »
Kan man dra någon slutsats av varför husförhöret hölls just där? Hade min Elias något förtroendeuppdrag, eller på vilka kriterier valde man plats för husförhöret? Som det verkar är det  en ansenlig mängd människor som skall samlas i hans hem.
 
Tack för hjälpen i alla fall.
 
//Björn

178
Husförhörslängder / Äldre inlägg (arkiv) till 01 maj, 2002
« skrivet: 2002-05-01, 16:00 »
När jag gick igenom husförhörslängd för Förlösa socken 1879-88 A I 10 så fann jag något jag inte riktigt fick ihop. På sidan 290 fann jag min FMFF, Elias Jonsson, med familj. Inget konstigt med det. Men, på första sidan i husförhörslängden finns en förteckning över de olika årtalen då förhören gjorts samt ett antal personer och byar uppräknade. Bakom orten Årtebäck finns namnet Elias Jonsson.
 
Två frågor, varför är dessa personer nämnda på förstasidan i husförhörslängden och kan jag utgå ifrån att det är min Elias som åsyftas (kunde inte finna någon annan med samma namn).
 
Tacksam för svar
 
Björn Bertilsson
 
PS. för er som har Genline, titta på 32.27.50600 resp. 32.28.10600.

179
Gun,
 
När jag dubbelkollade mot det du föreslår är jag nog böjd att hålla med. Ingemundsson är nog hans rätta namn. Norra Bäckebo hade jag helt missat.  
 
Tack så mycket för rättelserna. Frågan kvarstår dock, var är Anders och Christina födda?
 
//Björn

180
Ore / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-08-22
« skrivet: 2002-04-30, 09:54 »
Jag har en Ruck Anders Matsson född 18/9-1843 i Östanvik, hans far heter Ruck Mats Andersson.
 
Någon som kan hjälpa mig att fylla på med något?  
 
 
Vänliga hälsningar
 
Björn Bertilsson

181
Höffner / Äldre inlägg (arkiv) till 03 augusti, 2008
« skrivet: 2002-04-30, 09:03 »
Finns det fler förslag på varianter av namnet Höffner som du eller någon annan känner till eller har stött på?
 
//Björn

182
Jag söker denna man. Vet ej var han är född. Bor  under flera år i Transtorp, Madesjö församling. Finner ej honom i födelseboken. I hfl. anges 26/12-1784 som hans födelsedag.
 
Flyttar med hela familjen till Uddabo i Ljungby församling år 1835. Enligt Ljugby C7 dör han 19/3-1852.
 
Han är gift med Christina Petersdoter född 25/12-1797. Även uppgifter om henne är välkommna, hon finns inte heller med i födelseboken från Madesjö.
 
Deras barn är :  
 
Charlotta *21/4-1815, Sigrid *17/11-1817, Jonas Petter *1/2-1824, Daniel *22/5-1828, Johanna *10/11-1830, Gustavia *25/11-1833
 
Är tacksam för all hjälp jag kan få.
 
 
Vänliga hälsningar
 
Björn Bertilsson

183
Det var ett tag sedan det skrevs något under denna rubrik. Jag har själv funnit att jag har Ellika Persdotter och Erik Nilsson som mina förfäder. Som jag ser det dog denna diskussion ut innan någon verkligen slog fast hur det stod till.
 
Min åsikt är denna; Erik Nilssons mor är Valborg Ingemansdotter *1693 (Lysvik hfl. 1769-81 A I 2a). Tidigare nämnde någon Petter Wernberg, han finns angivgen i samma hfl. Men enligt familysearch.com (kanske inte den mest tillförlitliga källa) gifter han sig med Valborg den 10/3-1745. Han är således inte far till Erik Nilsson. Förmodligen stämmer då Nils Persson som angivits.
 
Vad det gäller Eliika Persdotter så finns hon angiven i Sunne C3 1721-36 och 7/11-1726 stämmer bra. Alltså kan vi nog konstatera att hennes föräldrar verkligen är Per Svensson och Elin Bengtsdotter.
 
Hur har det sedan gått med anorna längre bak? Någon nämnde att Ernest och Mårten Höffner fanns på Valborgs sida. Kan någon bekräfta/dementera detta?
 
Tacksam om vi kan bringa klarhet i detta.
 
Vänliga hälsningar / Björn Bertilsson

184
Höffner / Äldre inlägg (arkiv) till 03 augusti, 2008
« skrivet: 2002-04-29, 14:07 »
Hej,
 
Enligt tidigare inlägg på anbytarforum så skulle min ana Erik Nilsson ha följande förfäder. Är det ett spår att jaga vidare på? Eller ser det helt galet ut?
 
1 Erik Nilsson  
 
Föräldrar  
 
2 77 NILS PERSSON 1692 1742  
3 76 VALBORG INGEMARSDOTTER 1693 1772-12-30  
 
Morföräldrar  
 
6 INGEMAR MICKELSSON  
7 LISKEN ERNESTDOTTER  
 
4. generationen  
 
14 ERNEST HÖFFNER  
15 MARIA RACKOW 1690  
 
5. generationen  
 
28 MÅRTEN HÖFFNER  
29 KATARINA SVENSDOTTER  
 
 
MVH / Björn Bertilsson

185
Madesjö / Äldre inlägg (arkiv) till 1.5.2002
« skrivet: 2002-04-28, 20:52 »
Tack Lotta!
 
Vad dumt av mig, nu ser jag det klart och tydligt. Men det är lätt att haka upp sig när man skall försöka tyda texten.
 
Tack vara dig lyckades jag snabbt följa familjen, mycket riktigt flyttade dom till Ljungby. På så sätt fick jag även årtalet då Jonas far avlider.
 
//Björn

186
Madesjö / Äldre inlägg (arkiv) till 1.5.2002
« skrivet: 2002-04-28, 19:47 »
Hej,
 
Jag hoppas någon kan hjälpa mig med följande;
 
Jonas Petter Andersson född. 1/2-1824 i Madesjö. Vad jag kan utläsa av Madesjö C 4 (födde, vigde, döde 1782-1825) så är föräldrarna bonden Anders Ingermandsson (?) och Elin Stina Petersdotter.
 
Problemet är att jag inte hittar dem i någon husförhörslängd. Enligt vad jag kan tyda av C4 så föddes J.P i Franstorp, men något sådant kan jag inte finna.
 
Har jag läst fel? Tacksam för den hjälp jag kan få. För er som har tillgång till Genline kan ni slå in 107.31.5900, titta på första anteckningen under februari.
 
Vänliga hälsningar
 
Björn Bertilsson

187
Tack för berömmet Olof
 
Vad det gäller din fråga så blir svaret att jag för tillfället inte har ett färdigt system för detta. Dessutom kan kan jag inte hantera syskon som enskilda personakter. Mitt system är helt inriktat på att visa förfäder i rakt nedstigande led. Kanske skulle det gå att utveckla, men vill man ha detta är det nog lämpligare att använda något av de program som existerar idag.
 
Målet för mig var att publicera mina resultat på ett enkelt och överskådligt sätt men ändå inte vara begränsad på något sätt. Jag anser själv att jag lyckats bra med den saken.
 
Vänliga hälsningar
 
Björn Bertilsson

188
Zachris Zachrisson / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-02-26
« skrivet: 2002-04-15, 15:59 »
Zacharias Åberg f. 27/1-1758 i Virestad är ännu en Smålänning med detta förnamn. Men jag vet inte vad hans föräldrar heter.
 
MVH / Björn Bertilsson

189
Av de släktforskarprogram som finns tycker jag alla ger röriga och inte alls speciellt snygga resultat för webbpublicering. För min del passade det därför bättre att publicera resultaten efter ett eget system med vanliga html-sidor. Det har fungerat utmärkt och jag kan i princip lägga in vilka uppgifter jag vill i form av bilder och texter.  
 
Ta gärna en titt, vill någon veta mer hur jag gjort så är ni välkommna att kontakta mig. Det gäller nämligen att tänka sig för då det blir en hel del filer att hålla reda på.
 
Min sida finns på adressen www.bumseland.com
Tryck sedan på rötter.
 
Kul om någon har kommentarer. Sådant jag tycker är självklart kanske inte alls är logiskt för någon annan.
 
 
Vänliga hälsningar  
 
Björn Bertilsson

190
Virestad / Äldre inlägg (arkiv) till 9.12.2002
« skrivet: 2002-04-12, 00:10 »
Jag söker en Zacharias Åberg född 27/1-1758 i Virestad. Någon som vet mera om hans föräldrar?
 
MVH / Björn

191
Svederus / Svederus
« skrivet: 2002-04-11, 16:27 »
En bit på väg...
 
Har jag nu kommit. Kompletterar med ytterligare fakta i hopp om att någon kan komma med ide?r på hur jag skall gå tillväga.  
 
Denna Rudolf Leopold är född utom äktenskap. R.L. lämnades in på Allmänna Barnhuset som nummer 7475. Ansvaret för uppfostran lämnades till bonden Olof Olsson i Storbol, Fasterna. Då var R.L. endast ett år. Då fosterföräldrarna dog i smittkoppor var han tre år. Hans mormor och morfar (Stina Dahlstedt och nattvakten Daniel Jansson) övertog då vårdnaden om Rudolf Leopold.
Sedan efter en massa turer så hamnar han i Växjö där livet ordnar upp sig för honom.  
 
Den stora frågan, varför tar han namnet Svederus? Kan han fått reda på vem hans riktiga far är? Visserligen fick man ju tydligen ta sig vilket efternman man vill. Men någon anknytning bör han väl ha då Svederus är ett ganska ovanligt namn.
 
Vidare ledtrådar, R.L. får nio söner och tre döttrar. Vad som är intressant i sammanhanget är följande. Barnen heter bl.a. Rudolf Georg Alexander, Jon Axel Göran, Oskar Bernhard, Victor Georg, Axel Lewis, Emilia Georgina, Conrad Alexius.
 
Vad kan man då dra för slutsatser av detta? Efter att ha fått reda på mycket om släkten Swederus vet jag följande, väldigt många har namnet Georg.
Jag har också funnit en Swederus som har följande familjeförhållande:
 
187 Nils Magnus Swederus * 1797-08-10 Näsby ? 1864-08-18 Möklinta
  gift med:
   188 Christina Nyström * 1797-12-15 Norberg ? 1866-11-13 Möklinta, vigsel 1825-04-24
    Barn:
     189 Axel Ferdinand Swederus * 1826-02-15 Fellingsbro ? 1882-12-04
     190 Rudolf Albin Svederus * 1827-11-06 Fellingsbro ? 1915-10-25
     191 Nils Samuel Swederus * 1829-07-20 Fellingsbro ? 1893-12-01
     192 Knut Emil Swederus * 1831-05-06 Fellingsbro ? 1903-09-02
     193 Magnus Bernhard Swederus * 1840-04-27 Fellingsbro ? 1911-12-22 Uppsala
 
Kan det finnas ett samband att R.L. döper sina barn till namn som Axel, Georg och Bernhard. Eller är det bara slumpen? Vilka slutsatser kan man dra av detta?
 
Borde inte det finnas något rättsligt protokoll att söka i? Jag har ett dokument från barnhemmet där årligt underhåll betalas. Underhållet betalades ut på följande vis:
 
1821 - 52, 1822 - 34, 1823 - 26, 1824 - 17, 1825 - 12.
 
Vad innebär detta? Är det mycket eller lite pengar med dåtidens mått räknade? Vem betalar undehållet? Är det som idag att fadern är skyldig att betala en viss peng eller betyder underhållet att ersättning betalas av barnhemmet till den som tar hand om barnet?
 
Mycket frågot, men tacksam för all hjälp jag kan få för att komma vidare.  
 
//Björn Bertilsson

192
Vet någon mer om denna man? Han är född i Hofby år 1830. Gift med Anna Carin Eklund från Biskopskulla.

193
Tack så mycket, nu har jag lite att börja arbeta med. Jag uppskattar verkligen din hjälp, jag kan återkomma om jag finner något ytterligare.
 
Är någon intresserad så har jag ett foto på Anna Persdotter Wester född 1859. Hon är alltså dotter till Per Persson Wester.

194
Svederus / Svederus
« skrivet: 2002-02-22, 22:30 »
Nina,
 
Det är rikigt att han gifte sig 1826,med Katarina Elisabet Wenus. Därför kan man nog avskriva honom som möjlig fader.
 
Däremot hette en av Rudolf Leopolds döttrar (förmodligen den första) Helena Sofia. Helena var ju också namnet på hustrun till portvakten Svederus (R.L. mor).
 
Tack för tipset iaf.

195
Torbjörn,
 
Mycket intressant, då följer givetvis frågan om du vill dela med dig av lite mer info om detta? Åtminstonde några trådar att börja dra i.

196
I mina anor finns Per Persson Wester född 1837 i Näset. Han var gift med Anna Hansdotter. Kan denna Per Persson Wester ha något med era Wester-anor att göra?
 
Vänligen
 
Björn Bertilsson

197
Svederus / Svederus
« skrivet: 2002-02-22, 16:31 »
Maud,  
 
Tack så mycket, om min teori nu stämmer bör det vara en av dessa som är fader til Rudolf Leopold. Men detta är ju än så länge bara baserat på en gissning.  
 
Vad det gäller Rudolf Leopold S. så flyttade han till Växjö någon gång före 1846 för att senare flytta vidare till Kalmar. I husförhörslängden kan man läsa att han är sadelmakare. Georg Svederus boende på Maria Södra har ju en akademisk utbildning och karriär därför kanske det ligger närmare tillhands att det är portvakten som är far till R.L.
 
Någon som vet mera? Skulle vilja lösa denna gåta för att komma vidare.
 
/Björn

198
Svederus / Svederus
« skrivet: 2002-02-21, 22:44 »
Jag söker information om släkten Svederus. Mina band börjar med min MF M som hette Greta Sofia Svederus *14/3-1900, MF MF Georg Leopold Svederus *5/1-1863 och MF MF F Rudolf Leopold Svederus 14/3-1821 men sedan är det stopp.
 
R.L. Svederus bodde i Kalmar och dessförinnan  förmodligen i Växjö. Han anges vara född i Stockholm. Gift med Mathilda Åberg.
 
Jag har en teori om att R.L. kan vara son till Georg Svederus (http://www.lysator.liu.se/runeberg/sbh/b0573.html). G. är född 1796, flyttade till Stockholm runt 1821 och namnet Georg har flera av R.L. barn.
 
Kan någon bekräfta/dementera? Finns det någon som har mera information om denna släkt?
 
Tacksam för svar
 
Björn Bertilsson

Sidor: [1]