ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Erland Ringborg

Sidor: [1]
1
Rötters vänner / SV: Röttervän - Premium
« skrivet: 2021-03-16, 18:59 »
Ja, Olle, Rötters vänner har gått upp i Premium. Välkommen dit!


Hälsningar


Erland

2
Yrken C / collecteur
« skrivet: 2020-03-25, 14:59 »
Har i NÅDD-arbete upptäckt en "collecteur" i Norrköping 1830. Är det någon som kan upplysa mig om var han var verksam. Det var väl inte bara kollekt kan samlade in?

3
Bokhandeln / SV: Bokhandeln
« skrivet: 2020-02-05, 11:25 »
Om man prenumererar på PremiumBas enligt vår nya "paketmodell", får man tillgång digitalt till
Släktforskarnas Årsbok från starten t o m 2010. Det kam bli mer så småningom.


Hälsningar


Erland Ringborg

4
Hasselkvist / Hasselqvist / SV: Hasselkvist / Hasselqvist
« skrivet: 2018-11-16, 08:25 »
Ja, det är samma Ingemar Hasselqvist. Han var dock inte 18 år när han skrevs in i Växjö skola utan 14, eftersom han var född i Aringsås 1750-05-12 (C:1 s 123). Han dog i Skatelöv 1821-03-10 (C1:4 s 396), då som fattighjon. Brodern Jonas var bara 9 år vid inskrivningen i Växjö, född 1755-03-11 i Östra Torsås (C:1 s 55).


Erland

5
Släktforskardagarna / SV: Släktforskardagarna
« skrivet: 2017-12-06, 10:45 »
Lita på Rötter. Det blir 1-2 september. Beslutat efter rådgivande omröstning på samrådskonferensen i mars 2017.

6
Förbundsforum / SV: Angeläget 2017/1
« skrivet: 2017-06-13, 09:19 »
Information om Angeläget 1/2017 lades ut på Rötter den 2 juni.

7
Anbytarforums funktioner / SV: "Nya Anbytarforum"
« skrivet: 2016-08-10, 14:13 »
     Att Anbytarforums användare engagerar sig och ställer höga krav på forumets kvalitet är självfallet glädjande. Men allt kan inte lösas med pengar.
 [size=78%]Att upprustningen av Anbytarforum eftersatts under ett antal år skapade mycket svåra förutsättningar för det nödvändiga bytet av den föråldrade tekniska plattformen. Det tog vår webbutvecklare Nina Mårtensson fyra månader av intensivt sökande på nätet att över huvud taget hitta den kompetens som krävdes och som stod till förfogande för uppgiften. Att Nina till slut hittade denna kompetens på Hawaii! till ett mycket facilt pris är en illustration så god som någon både till globaliseringen och till att pengar inte alltid är en nyckelfaktor.[/size]

 [/size][size=78%]Genom att engagera erfarna släktforskare i tester av den nya plattformen försökte vi ge förändringen en god start, väl medvetna om att IT-system av olika slag ändå alltid stöter på problem i sitt möte med verkligheten. Det är självklart att beklaga att testerna inte gav bättre utdelning. När problemen visade sig större än vi kunnat förutse, bestämde vi oss för att inte ”lappa och laga” allt efter det att kritiska kommentarer strömmade in och att inte ge individuella svar till alla som hört av sig. I stället förstärkte vi kansliet med en person på heltid med uppgift att systematisera alla felanmälningar och andra inkomna synpunkter och därmed bädda för en så smidig lösning av varje enskild fråga som möjligt. Denna sortering blev klar just före semesterperioden, och kansliet har därmed ett utmärkt underlag för att nu metodiskt ”beta av” problemen.[/size]

 [/size][size=78%]Visst har vi pengar för ytterligare insatser. Men efter samråd med Nina Mårtensson bedömer jag att det arbete som ska göras inte skulle tjäna på en personalförstärkning. Dels kan det vara svårt att med kort varsel hitta någon med lämplig kompetens, dels kräver under alla förhållanden inskolning och upplärning av en sådan person, som kommer in helt utifrån, mycket tid och kraft - till förfång för effektiviteten i arbetet.[/size]

 [/size][size=78%]Vi har valt den metod för rättelsearbetet som vi bedömt vara den mest effektiva, men allt tar sin tid! Jag ser fram mot att användarna kommer att se resultat successivt under hösten. De allra flesta önskemål som är kända för kansliet kommer på detta sätt att kunna tillgodoses. När rättningsfasen väl är klar, får vi diskutera en fortsatt utveckling av Anbytarforum.[/size]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8
Kung Karl / Kung Karl
« skrivet: 2015-10-01, 15:33 »
Min anmoder Ingrid Göransdotter Lund gifte sig två gånger i Kung Karls församling: första gången 1712-08-27 med skräddargesällen Simon Henriksson Leffler (vb C:1 s 71) och andra gången 1723-04-18 (vb C:1 s 79) med min anfader Lars Söderbäck, sedermera tullskrivare i Arboga. Enligt Arbogas dödbok (F:1) dog Ingrid 80 1/2 år gammal 1774-01-05. Med tanke på platsen för de två giftermålen är dödbokens uppgift att hon var född i Kungsör mycket trovärdig. Jag har dock inte lyckats hitta hennes födelse eller familj i Kung Karl. Kan någon hjälpa mig?

9
Folkbokföringen i framtiden / Folkbokföringen i framtiden
« skrivet: 2015-01-20, 11:17 »
Ja, vi kunde ha skrivit tydligare, men jag såg inte förordet för 1991 i stället för 1999 som någon betydelsefull reträtt.  Återigen: för släktforskarna och förbundet har lösningen av huvudfrågan varit det viktiga. Och där har vi inte beklagat oss!

10
Folkbokföringen i framtiden / Folkbokföringen i framtiden
« skrivet: 2015-01-20, 08:40 »
Förbundets uttalande 2012 var ju ett allmänt stöd för distriktslösningen på samma sätt som mitt uttalande i SoH-artikeln uttryckte tillfredsställelse över att regeringen över huvud taget accepterat denna lösning. Som framgår av förbundets aktuella skrivelse har vi nu, när vi tagit del av Lantmäteriets arbete och förslag, kommit fram till att låsningen till församlingsindelningen 1999 var olycklig. Det är tråkigt att denna utveckling av en ståndpunkt på grundval av fördjupad insikt gjort Michael upprörd. Men på tal om upprördhet var det något som en del av oss kände när 2013 års proposition, trots släktforskarrörelsens engagemang i sockenfrågan, inte tog med förbundet bland de organisationer som Lantmäteriet skulle samråda med.

11
GF har kommit fram till att vi tyvärr inte kan ta på oss att arkivera enskilda släktforskares register på vår hemsida. Anledningen är det arbete i form av förhandsgranskning som skulle krävas med hänsyn till lagen om personuppgifter (PUL).

12
Stora Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 26 februari, 2014
« skrivet: 2014-02-25, 23:44 »
Var i husförhörslängderna för Stora Tuna på 1780-talet hittar man Båtstad?

13
GF kommer att de närmaste veckorna överväga frågan om en plats på föreningens hemsida för register som producerats av enskilda släktforskare.

14
Var ligger platsen / Äldre inlägg (arkiv) till 17 april, 2015
« skrivet: 2014-01-28, 23:35 »
Var i Orsas husförhörslängder hittar man Issmarvål?

15
Södra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 19 april, 2013
« skrivet: 2012-11-15, 22:30 »
Tack, Birgitta,  detta är min Jonas, men det är just hans bakgrund jag söker. Det övriga är väl bekant.

16
Södra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 19 april, 2013
« skrivet: 2012-11-14, 17:33 »
Kommissarien Sven Moberg dog vid 42 års ålder i Fliseryd 1760-02-15. Han var son till soldaten i Överstelöjtnantens kompani av Kalmar regemente Per Gustafsson Moberg och dennes hustru Sigrid Svensdotter i Slättmon, senare Brånhult, Södra Vi.  I bouppteckningen efter Sven Moberg anges en gästgivare Jonas Hasselqvist som farbror och förmyndare till Mobergs efterlämnade barn.  
 
Jag har förgäves sökt rötterna till en anfader, gästgivaren Jonas Hasselqvist, i trakterna av Östra Torsås, där han verkade. Min Hasselqvist dog 1764 och var då enligt dödboken 56 år gammal.  
 
Sannolikheten för att det skulle finnas två gästgivare Jonas Hasselqvist i Småland omkring 1760 är liten. Jag söker därför stöd för att det var en son till Per Moberg som tog namnet Hasselqvist. Kan någon bistå med en förklaring till detta namn i Södra Vi med omnejd?
 
Erland Ringborg

17
Lekander / Lekander
« skrivet: 2012-11-10, 08:26 »
Tack vare fortsatta insatser av Elisabeth Thorsell vet jag nu mer om den Carl Magnus Lekander som skall ha varit född i Ed i Värmland 1841-01-07. Han var i själva verket född i Göteborgs Kristine 1841-01-29 och son till en kammakare Leksander (obs s:et) som 1830 kom till Göteborg från Jönköping. Så det kanske inte alls finns någon värmländsk anknytning.
 
Erland Ringborg

18
Lekander / Äldre inlägg (arkiv) till 14 september, 2012
« skrivet: 2012-09-10, 14:27 »
Elisabeth, jag har plockat upp honom i Köping men tyvärr sägs han även där vara född i Ed, så gåtan kvarstår.

19
Lekander / Äldre inlägg (arkiv) till 14 september, 2012
« skrivet: 2012-09-09, 21:35 »
I mitt inlägg om Carl Magnus Lekander tidigare i kväll skrev jag av misstag att han uppges vara född i Nedre Ullerud. Men den värmländska församling det handlar om och där jag inte hittat några spår av honom eller hans släkt är Ed. Ursäkta slarvet!

20
Lekander / Äldre inlägg (arkiv) till 14 september, 2012
« skrivet: 2012-09-09, 19:48 »
Någon värmländsk Lekander har hittills inte diskuterats på denna plats. Men nu är det dags. Bokbinderiarbetaren Carl Magnus Lekander, som var gift två gånger och dog i Maria Magdalena församling i Stockholm den 5 januari 1911, var enligt tillgängliga stockholmska källor född i värmländska Nedre Ullerud den 7 januari 1841. Där har jag emellertid inte lyckats hitta några spår vare sig av honom eller av  någon annan Lekander. Kan någon ge mig en ledtråd?

21
Masthugg / Äldre inlägg (arkiv) till 09 januari, 2012
« skrivet: 2011-11-20, 23:48 »
Den 6 november 1905 flyttar sjökaptenen Johan Julius Svensson med familj och hans svärmor, änkan Johanna Maria Svensson, från Karl Johans till Masthuggs församling (inflyttningslängd Oscar Fredrik BI:3 s 346). Den adress de flyttar till anges som 11:43,44 och hänvisning görs till sid 98 i församlingsboken. När jag nu vill följa dessa personers öde i den nya församlingen, kan jag av informationen i inflyttningslängden inte sluta mig till i vilken av de talrika volymerna av församlingsbok och fastighetslängd jag kan återfinna dem. Kan någon som är mera förtrogen med Göteborgsmaterialet hjälpa mig?

22
Adolf Fredrik / Äldre inlägg (arkiv) till 2012-01-07
« skrivet: 2011-11-18, 12:24 »
Tack alla Fyrkants-kännare!
 
Erland

23
Adolf Fredrik / Äldre inlägg (arkiv) till 2012-01-07
« skrivet: 2011-11-17, 18:57 »
Jag söker anorna till ett barn som föddes i Adolf Fredriks församling 1822-10-15. I födelseboken anges föräldrarna som boende i nr 2 kvarteret FyrKanten. Problemet är bara att jag i husförhörslängden för Adolf Fredrik för den aktuella perioden inte hittar något kvarter med detta namn. Kan någon stockholmsforskare ge mig en förklaring och hjälpa mig vidare?

24
Husberg / Husberg
« skrivet: 2011-11-11, 12:55 »
Katarina
 
Enligt Svenskt Biografiskt Lexikon band 19 var Nils Husberg son till torparen Olof Persson i Färjestaden, Östra Husby socken på Vikbolandet.
 
Hälsningar
Erland

25
Ödeshög / Äldre inlägg (arkiv) till 09 september, 2012
« skrivet: 2011-11-01, 12:31 »
Tack, Åke, jag läste slarvigt.

26
Ödeshög / Äldre inlägg (arkiv) till 31 oktober, 2011
« skrivet: 2011-10-31, 14:24 »
Vem kan hjälpa mig att identifiera Johan Svensson och Carolina Jönsdotter i Ödeshög, som den 22 april 1853 får dottern Anna Amalia Kristina? I födelseboken står ingen hemvist för föräldrarna, och husförhörslängden för perioden är på 959 sidor!

27
Släkter A - Ø / Robring
« skrivet: 2011-07-28, 15:16 »
Chris, tack för det tipset, jag ska jaga borgmästarens barn.

28
Släkter A - Ø / Robring
« skrivet: 2011-07-27, 20:57 »
Via alunbruket i Andrarum (i dag i Tomelilla kommun) har jag kommit till ett par danska anor från andra häften av 1600-talet som jag behöver hjälp med. Var kan jag hitta uppgifter om assessorn i Kommercekollegiet Hans Nielsen och hans fru Kirstine Robring? En dotter till dem, Helle Katerine,  var gift med målaren Hendrik Krock och en annan, min anmoder Anne Kristine, med 1) en kyrkoinspektor Didriksson och 2) direktören för alunbruket Abraham Wijnantz.

29
Många har frågat efter Christopher von Warnstedts efterlämnade forskningsmaterial. Det har sedan hans död vilat i ett magasin i Södertälje. I samband med att hans söner nu avvecklat familjens lager i detta magasin har Genealogiska Föreningen (GF) erbjudits och tagit emot en donation, omfattande 60 flyttkartonger, av material av intresse för släktforskningen. På grund av materialets storlek har föreningen hyrt ett temporärt förråd för att härbärgera det. Ambitionen är att successivt gå igenom kartongernas innehåll och i lämplig form och omfattning införliva det i Släktforskarnas Arkiv och Bibliotek på Anderstorpsvägen i Huvudsta. Förhoppningsvis kommer därför von Warnstedt-material att finnas tillgängligt hos GF till hösten.
 
Erland Ringborg (ordförande i GF)

30
Fernell / Fernell
« skrivet: 2011-03-12, 00:34 »
I litteraturen och på nätet anges allmänt att Jon Jonssons (Fernell) hustru Elisabet Månsdotter var dotter till borgmästaren i Filipstad Måns Simonsson och således tillhörde den släkt som kom att anta namnet Fernholm (se t ex Elisabeth Thorsells inlägg ovan 2009-09-19). I en artikel i Släkthistoriskt Forum 2005:1 (s 21 ff) har emellertid Anita Carlstedt genom citat ur Filipstads rådhusrätts protokoll visat att Jon Jonssons hustru inte var dotter till Måns Simonsson utan till den med honom alltsedan Fernow sammanblandade borgmästaren i samma stad Måns Elofsson (Skräddare).

31
Jag undrar om någon Karlskrona-forskare stött på min anfader, dansmästaren Henrik Pohl, som flyttade från Karlshamn till Karlskrona omkring 1710. Av allt att döma bodde han där till sin död, som enligt Abraham Hülphers genealogier inträffade 1754-12-27. Det vore intressant att få veta något om dansmästarens verksamhet.

32
Yrken D / Dansmästare
« skrivet: 2011-02-11, 15:49 »
Eva-Christina
 
Ett senkommet svar på din fråga i maj 2009:
Jag har just upptäckt en anfader med titeln dansmästare: Henrik Pohl, född i Tyska församlingen i Stockholm 1681-03-04, enligt Hülphers genealogier verksam i Karlshamn från 1706, där hans första son föddes 1708, och sedan i Karlskrona, där hans andra son föddes 1713 och hans första hustru dog 1728. Enligt Hülphers dog Henrik Pohl 1754-12-27, förmodligen i Karlskrona.

33
Kristianstad / Äldre inlägg (arkiv) till 2011-06-09
« skrivet: 2011-02-06, 20:47 »
Rättelse: Johanna Qweitzer dog enligt Hülphers den 1 juni 1728, inte 1726 som jag skrev i just avsänt inlägg.

34
Kristianstad / Äldre inlägg (arkiv) till 2011-06-09
« skrivet: 2011-02-06, 20:43 »
En anmoder till mig gifte sig den 2 juni 1707 med dansmästaren Henrik Pohl från Karlshamn.  Eftersom vigseln ägde rum i Kristianstad, utgår jag från att bruden hörde hemma där. Enligt Abraham Hülphers genealogier dog hon 1726, men i övrigt vet jag inget om henne mer än namnet, som i vigselboken skrivs Johanna Qweitzer. Jag har förgäves letat efter någon med denna eller liknande stavningar av efternamnet. Kan någon Kristianstads-forskare hjälpa mig?

35
Hudiksvall / Äldre inlägg (arkiv) till 24 februari, 2011
« skrivet: 2011-02-03, 23:28 »
Jag har länge letat efter min anfader Thomas Wallströms (1688-1750, stadssekreterare i Gävle) bakgrund. Nu har jag  i Abraham Hülphers genealogier (på Västerås stadsbiblioteks hemsida) hittat vad jag sökt. Enligt Hülphers var Wallström född i Hudiksvall och son till Petter Thomsson (i mantalslängderna vanligen kallad Per Thomasson) och Kerstin Olsdotter. Finns det någon Hudiksvallsforskare som vet något om dessa personer?

36
Västra Ed / Äldre inlägg (arkiv) till 31 januari, 2012
« skrivet: 2011-01-11, 14:41 »
För några år sedan lyckades jag med hjälp av Mikael Edberg, aktiv på Rötter, identifiera en anfader till min fru, ryttaren i Tjustkompaniet av 2:a Livgrenadjärregementet Olof Edberg. Enligt generalmönsterrullan antogs han som soldat 1785, 20 år gammal. Han gifte sig 1789-01-20 i Tryserum med Kristina Abrahamsdotter från denna socken. Enligt akten i Centrala soldatregistret bodde Olof på torpet Dalen i Hyllela, Ukna och dog i pestsjukdom i Karlskrona 1789-10-20, gissningsvis på väg till eller från kriget i Finland. Jag har inte lyckats spåra hans föräldrar. Det finns många Edbergar i trakterna, och Olof har inget känt samband med någon av dem. Förmodligen tog han sig namnet på egen hand. Kan någon hjälpa mig att hitta Olof Edbergs rötter?

37
Ukna / Äldre inlägg (arkiv) till 11 februari, 2011
« skrivet: 2010-12-10, 14:05 »
För några år sedan lyckades jag med hjälp av Mikael Edberg, aktiv på Rötter, identifiera en anfader till min fru, ryttaren i Tjustkompaniet av 2:a Livgrenadjärregementet Olof Edberg. Enligt generalmönsterrullan antogs han som soldat 1785-06-04, 20 år gammal. Han gifte sig 1789-01-20 i Tryserum med Kristina Abrahamsdotter från denna socken. Enligt akten i Centrala  soldatregistret bodde Olof på torpet Dalen i Hyllela, Ukna och dog i pestsjukdom i Karlskrona 1789-10-20, gissningsvis på väg till eller från kriget i Finland. Jag har inte lyckats spåra hans föräldrar. Det finns många Edbergar i trakterna och Olof har inget känt samband med någon av dem. Förmodligen tog han sig namnet på egen hand. Bara i Ukna föddes flera barn med förnamnet Olof det troliga födelseåret 1765. Kan någon hjälpa mig att hitta Olof Edbergs rötter?

38
Furuby / Äldre inlägg (arkiv) till 10 februari, 2012
« skrivet: 2010-12-08, 17:13 »
Min anfader Per Nilsson var sockenskomakare i Furuby.  Han gifte sig där 1750-10-28 med Kristina Johansdotter från Kårestads Gummesgård och dog 1800-10-06 (begravd 10-12). Under 1700-talets sista decennier bodde han på  soldattorp under Kvarnen. Vem vet något om hans härkomst?

39
Ekström / Äldre inlägg (arkiv) till 22 oktober, 2013
« skrivet: 2010-11-23, 13:52 »
Men, Gunlög, när jag tittar närmare på födelseboken ser jag inte någon Ekström. Jag tror dessvärre att du feltolkat namnet Esbjörn, vilket är namnet på fadern till den ena av de två Marior som döps i Skatelöv den dagen. En av dem kan senare ha fått efternamnet Ekström, men om det vet vi i dag inget.

40
Ekström / Äldre inlägg (arkiv) till 22 oktober, 2013
« skrivet: 2010-11-23, 13:27 »
Gunlög
 
Tack, det är säkert min Maria. Och då borde inte din Nils vara långt borta.

41
Hasselkvist / Hasselqvist / Hasselkvist / Hasselqvist
« skrivet: 2010-11-20, 23:16 »
En anfader till mig, Jonas Hasselqvist, gifte sig med Maria Ekström i Skatelöv 1733 och fick med henne nio barn under åren 1734-55. Från Skatelöv flyttade paret till Aringsås och i början av 1750-talet till Östra Torsås, där Jonas var gästgivare på Ingelstads Bengtsgård. Han dog mellan 1758 och 1760 (dödbok saknas för dessa år), av husförhörslängderna att döma ca 50 år gammal. Vem vet något om hans rötter?

42
Ekström / Äldre inlägg (arkiv) till 22 oktober, 2013
« skrivet: 2010-11-20, 22:41 »
Gunlög
 
Jag kan inte hjälpa dig på annat sätt än att tala om att en anmoder till mig, Maria Ekström, gift med gästgivaren Jonas Hasselqvist och död i Ingelstads Bengtsgård, Östra Torsås, den 30 maj 1785, 71 år gammal (C:2 s 371) med all säkerhet var syster till din Nils. Marias äktenskap ingicks i Skatelöv den 15 oktober 1733 (C1:2 s 385), men jag har inte kunnat identifiera henne i födelselängden och vet inget om hennes föräldrar.

43
Foss / Äldre inlägg (arkiv) till 10 augusti, 2012
« skrivet: 2010-11-07, 22:10 »
Tack, Allan, jag har också sökt på Släktdata men inte kommit längre än du.

44
Foss / Äldre inlägg (arkiv) till 10 augusti, 2012
« skrivet: 2010-11-06, 23:12 »
En anfader till mig, Börje Persson, var skrivare och möjligen verksam på Munkedals bruk. Han gifte sig i Uddevalla den 23 oktober 1713 med Brita Andersdotter. Paret bodde först i Ryssvarp, Foss, där minst två barn föddes: Petter 1715, som tog namnet Esping och blev skrivare just på Munkedal, och Anna-Lisa 1720, som gifte sig med bruksskrivaren Ivar Simonsson Simmerström. Brita Andersdotter dog i Klåvan, Foss, den 28 oktober 1747. När och var Börje Persson dog vet jag inte, inte heller något om hans ursprung. Kan någon leda mig på spåret?

45
Hörwall / Hörwall
« skrivet: 2010-11-01, 23:32 »
Tack, Bo, för snyggt detektivarbete!

46
Södra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 30 oktober, 2010
« skrivet: 2010-10-30, 18:00 »
Finns det någon forskare i Södra Vi med omnejd som kan identifiera en plats med förledet Hör- som kan tänkas vara min anfader Peter Magnus Hörwalls hemort?  Jag saknar alla uppgifter om hans ursprung. Han var klockare i Södra Vi och dog där 1797, enligt dödboken vid 50 års ålder.

47
Skatelöv / Äldre inlägg (arkiv) till 11 november, 2010
« skrivet: 2010-10-23, 14:32 »
Ingegärd, skönt att min ärvda tavla tycks hålla på den här punkten.  
 
Nej, jag har inga uppgifter om när och var Fabian och Axel föddes, heller inte om deras mor. Jag har utan resultat letat efter bouppteckningen efter Elias Törnqvist.  
 
Elias gifte om sig den 23 november 1723 i Kalmar med Kristina Britt, som dog i Vickleby 1767. Paret, som fick en rad barn, flyttade till Öland tidigast 1740; i varje fall var Elias dopvittne i Kalmar i augusti det året.
 
Hälsningar
Erland

48
Skatelöv / Äldre inlägg (arkiv) till 11 november, 2010
« skrivet: 2010-10-22, 09:45 »
Ingegärd och Niclas
 
Enligt min ärvda släkttavla, som jag dock numera inte vågar lita på (jfr diskussionen under Virestad de senaste dagarna) hette Axels och Fabians far inte Anders utan Elias och var först köpman i Kalmar, från ca 1740 gästgivare i Fröbygårda, Vickleby på Öland, där han dog 1762.  Niclas kanske vet vad som är rätt här också.

49
Virestad / Äldre inlägg (arkiv) till 17 mars, 2011
« skrivet: 2010-10-21, 10:09 »
Niclas
 
Lysande! Jag har under mina virtuella strövtåg i trakten noterat Jonas Hasselqvist och undrat över hans samband med Ingemar, men bundenheten till min rutinerade släkting har förhindrat mig att inse det verkliga sambandet. Tack för att du fört mig in på den rätta vägen!

50
Virestad / Äldre inlägg (arkiv) till 17 mars, 2011
« skrivet: 2010-10-21, 00:16 »
Ivar!
 
Här går det undan. När jag skrev mitt senaste inlägg hade jag inte observerat din mycket intressanta information, som ju raserade alla mina föreställningar om Ingemar Nilsson/Jonsson. Uppgiften i Härlandas dödbok är naturligtvis inte något belägg - men onekligen ett utomordentligt starkt indicium - för att min Ingemar inte alls är den som föddes i Hyltetorp i februari 1745. Och när jag botaniserar i mitt material, måste jag konstatera att min uppgift att gästgivaren i Gottåsa, sedermera fattighjonet, Ingemar Hasselqvist, död i Skatelöv 1821, skulle vara son till Nils Ingemarsson i Hyltetorp enbart bygger på en släkttavla som jag ärvt för 50 år sedan, i och för sig från en av Sveriges då ledande person- och släktforskare. Men något  belägg för övergången från patronymikon till Hasselqvist har jag inte och heller inte någon annan källhänvisning. Så Jon Ingemarsson och Kerstin Turesdotter får nog, trots att jag efter det senaste dygnets diskussion vet betydligt mera om dem,  finna sig i att tills vidare hållas utanför min antavla.

51
Virestad / Äldre inlägg (arkiv) till 17 mars, 2011
« skrivet: 2010-10-20, 23:12 »
Tack, Niclas, för fyllig information. Eftersom jag inte kunnat hitta Nils Ingemarsson någon annanstans i kyrkobokföringen och heller inte i mantalslängderna, är jag övertygad om att du har rätt i att det är fadersuppgiften i födelseboken som är felaktig och inte uppgiften i vigselboken. Att Ingemar borde ha patronymikonet Jonsson förefaller således klart, sen måste vi väl trots allt utgå från att uppgiften om födelsedatum inte är gripen ur luften.
 
Märkligt är att Jon Ingemarsson och Kerstin Turesdotter satt så få spår i handlingarna. Några ytterligare barn till paret finns inte noterade, heller ingenting om deras död, om inte den änka Kerstin Turesdotter som dör i Brohult, Vislanda, den 13 mars 1785 kom från Hyltetorp, men det har jag svårt att tro. (Dessutom har jag upptäckt att det fanns två ungefär jämnåriga Kerstin Turesotter i Hyltetorp på 1740-talet, av vilka den andra, som faktiskt var vittne vid Ingemars dop, gifte sig med Bengt Larsson i Kvarnatorp den 15 juni 1746 och flyttade till Sänneshult.) Också i bouppteckningsregistret för Allbo lyser namnen Jon Ingemarsson och Kerstin Turesdotter med sin frånvaro. Så de enda uppgifter som finns för tid efter 1745 handlar om Jon som dopvittne, sista gången 1758.  
 
Slutligen, Niclas, din teori om Jons härkomst är övertygande. Låt oss gå vidare på den vägen.

52
Virestad / Äldre inlägg (arkiv) till 19 oktober, 2010
« skrivet: 2010-10-19, 13:39 »
I diskussionen under Virestad har förekommit två olika Nils Ingemarsson far med en son Ingemar Nilsson. Det finns emellertid en tredje, som jag har problem med att identifiera.
Min anfader Ingemar Nilsson, senare Hasselqvist, föddes den 2 februari 1745 i Västra Torsås som son till Nils Ingemarsson och Kerstin Turesdotter i Hyltetorp. Enligt vigselboken för Västra Torsås har Jon Ingemarsson i Femlingehult och Kerstin Turesdotter i Hyltetorp gift sig den 26 juni 1743. Jag utgår från att Kerstin inte hann med två Ingemarssöner på ett och ett halvt år och att prästen därför menade Nils när han skrev Jon. Men jag har svårt att hitta Nils i handlingarna. Kom han också från Femlingehult, och vilka var i så fall hans föräldrar? Tacksam för vägledning!

53
Hörwall / Hörwall
« skrivet: 2010-10-16, 18:35 »
Min anfader, klockaren och organisten i Södra Vi, Peter Magnus Hörwall gifte sig i Klockargården, Södra Vi, den 8 november 1772 med klockardottern Anna Greta Wistrand och dog där den 4 juni 1797, enligt dödboken 50 år gammal. Om hans ursprung har jag inga uppgifter. Rimligen kom han från en by eller gård i trakten med förledet Hör-. Har någon ett tips?

54
Skragge / Äldre inlägg (arkiv) till 19 januari, 2011
« skrivet: 2010-07-25, 13:21 »
Enligt Gunilla Jonssons omfattande uppställning över Skraggarna här ovan är borgmästaren Håkan Svensson i Filipstad - en anfader till mig - son till Sven Simonsson, bonde i Ugglesäter, som i sin tur är son till Simon Skragge. Enligt supplementet till Elgenstiernas ättartavlor (s 887) finns emellertid inget känt samband mellan Håkan Svensson och den släkt Skragge som Simon tillhör. Har Gunilla Jonsson eller någon annan belägg för ett sådant samband?
 
(Meddelandet ändrat av erland 2010-07-25 13:27)

55
Kathern / Kathern
« skrivet: 2010-07-23, 09:54 »
Tack, Katarina, då vet jag var Hedvig Christina med all säkerhet slutade sina dagar. Jag kan inte hitta henne i dödboken, som ju tyvärr har en lucka för åren 1761-74, så närmare lär det inte gå att komma.

56
Kathern / Kathern
« skrivet: 2010-07-22, 23:03 »
Katarina
 
Intressant notering, som ger ytterligare ett litet stöd för min teori.
 
Erland

57
Kathern / Kathern
« skrivet: 2010-07-22, 11:45 »
Släkten Kathern har hittills diskuterats under namnet Karth. Den person jag söker nämns dock inte där, varför jag startar en ny diskussion under rätt namn.
[dessa äldre inlägg är nu flyttade hit / mvh Moderator Släkter]
 
Jag söker uppgifter om Hedvig Christina Kathern, som 1724 var mademoiselle på Gammelbo bruk i Ramsberg (A1:5 s 83), 1725 gifte sig (C:2 s 14) med bokhållaren, sedermera inspektorn där Olof Lindström, enligt hfl (A1:6A s 64) död 1737, och bodde kvar på Gammelbo som änka 1739 (mtl för detta år). Vart tog hon och hennes barn vägen därefter, och vilken är hennes bakgrund?  
 
Vad gäller bakgrunden talar två omständigheter för att hon är syster till bergsfogden i Filipstad, sedermera Hällsjön, Grangärde, Magnus Kathern, enligt olika uppgifter (se diskussionen under Karth)  född i Arvika eller Glanshammar 1690. För det första: Magnus dotter Elsa Katarina (Kajsa), f 1721, återfinns i nyss nämnda hfl som boende hos Olof Lindström och hans hustru, innan hon 1737 flyttar till föräldrarna i Hällsjön. För det andra: När Magnus son Elias döps i Filipstad 1722(C:5 s 113) är en jungfru Cattern vittne - detta skulle kunna vara faster Hedvig.

58
Tornberg / Tornberg
« skrivet: 2010-03-29, 17:56 »
Tornbergar finns också i Blekinge, något som hittills inte diskuterats på detta forum. Vem har något uppslag beträffande  ursprunget för min anfader, repslagaren Lars Tornberg, som dog i Karlshamn 1789 28/2?

59
Mollerus / Mollerus
« skrivet: 2010-03-19, 15:41 »
Jag vill tillföra diskussionen om släkter och personer med namnet Mollerus ytterligare en dimension.
 
En anfader till mig, kyrkoherden i Drothem (Ög) Daniel Wigius (1622-90), var gift med Elisabeth Johansdotter Mollerus, som i Westerlund-Setterdahl LInköpings stifts herdaminne sägs vara inspektorsdotter från Målen i Skönberga socken. Elisabeth dog i Drothem den 21 maj 1727 (i dödboken kallas hon visserligen Christina Mollera men anges samtidigt vara Daniel Wigius änka). Paret gifte sig enligt herdaminnet 1658, och ingen av de två Johan Mollerus som berörs i tidigare inlägg under denna rubrik kan därmed vara Elisabeths far; kaplanen i Kuopio föddes ju omkring 1667 och  Ljuderkomministerns son, som blev tullinspektor i Uleåborg, i början av 1670-talet.  Något samband mellan de två identifierade släkterna Mollerus och Skönberga kan inte heller spåras. I detta läge har jag dragit slutsatsen att Elisabeths namn är taget efter faders hemman, Målen, där en Hans Hansson förekommer i mantalslängderna under den aktuella perioden och kallas landbofogde, vilket jag likställer med inspektor, under herren till Fyllingarum Jesper Nilsson (Cruus af Edeby). Om Elisabeth hade bröder som också tog namn efter fädernegården, kan vi alltså räkna med en tredje släkt Mollerus. Nappar någon på denna krok?

60
Moselius / Moselius
« skrivet: 2010-03-01, 13:39 »
Min farmors farmors far, grosshandlaren Lars Moselius, gift 1796 med Maria Carolina Lenning från Nyköping, dog i Norrköpings Hedvig den 1 maj 1800. Enligt dödboken var han då 44 år gammal och av bouppteckningen att döma relativt välbeställd. Han förekommer i mantalslängden för Norrköping första gången 1787. Om hans ursprung och förhistoria vet jag ingenting. En uppgift av Örnberg att han skulle tillhöra en släkt Moselius från Mosjö har jag inte kunna finna belägg för. Kan någon ge mig en ledtråd?

61
Siljansnäs / Siljansnäs
« skrivet: 2007-03-05, 14:13 »
I husförhörs- och mantalslängder från slutet av 1800-talet finns i Siljansnäs - liksom i många andra dalasocknar - en blandning av gårdsrelaterade och släktrelaterade tillnamn. Men kan någon förklara varför Erik Danielsson i Almo, som först hade tillnamnet Ris efter sin mors andre man och dennes fädernegård och sedan tillnamnet Storpers efter sin hustru Britas fädernegård fr o m 1887 heter Jones Erik, detta utan att familjen flyttar till någon Jonesgård och utan att det på hans fäderne eller möderne finns någon Jones-anknytning?

62
En anfader till mig, Mårten Sjögren, ska enligt släkttraditionen ha varit kyrkobyggmästare och klockare i Högestad och med sin hustru Elsa Bengtsdotter ha haft 12 barn, av vilka jag härstammar från sonen Magnus, född 1769. I kyrkoböcker och mantalslängder för Högestad kring detta år har jag emellertid inte lyckats hitta några spår av familjen. Om nu Mårten och Elsa hade 12 barn och Mårten dessutom var verksam vid kyrkobyggen borde det rimligen finnas sådana spår i andra församlingar i regionen. Jag är tacksam för alla upplysningar som kan föra mitt sökjande framåt.

63
Ringborg / Ringborg
« skrivet: 2002-09-05, 23:07 »
Gustav Ringborg var son till grosshandlaren och skeppsredaren Ludvg Edvard Ringborg (min farfarsfarfar), född 1811-11-25 i Norrköping (S:t Olai), död 1888-11-04 där, gift i Borg 1840-08-10 m Karin Elisabet Swartz, född 1820-11-10 i Norrköping (S:t Olai), död 1892-04-24 där.

64
Jag söker uppgifter om föräldrarna till handlanden i Norrköping Lars Moselius, född 1755 (?) och död 1800 i Norrköping-Hedvig. Enligt Örnberg, Svenska ättartal, tillhörde han en släkt som tagit namn efter sin hemsocken, Mosjö i Närke.

65
Mosjö / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-29
« skrivet: 2001-07-29, 23:44 »
På min antavla återfinns i sjätte generationen grosshandlaren i Norrköping Lars Moselius som  enligt Örnberg, Svenska ättartal, föddes 1755. Detta motsägs dock av dödboken för Hedvigs församling i Norrköping, enligt vilken han vid sin död av lungsot den 1 maj 1800 var 47 år gammal. Moselius gifte sig i oktober 1796 (vigselboken för Nyköpings östra församlig) med den blott 17-åriga Maria Carolina Lenning från Nyköping.  
 
Enligt Örnberg tillhör Lars Moselius en släkt bördig från Mosjö. Troligen var det han själv som antog namnet Moselius. Jag har emellertid inte kunnat spåra hans rötter i Mosjö. Kan någon hjälpa mig?

Sidor: [1]