ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Thomas Sverker

Sidor: [1]
1
Siggo Christophori Bure / Siggo Christophori Bure
« skrivet: 2015-04-25, 21:46 »
Hej Peter
 
Jag har använt den tryckta versionen av SRA 1568 och där anges det inte denna gång om han använt bomärke eller sigill. Dock är det säkert så.  
 
Vid genomgången har jag för de flesta fynden även sparat undan Bildid om det är ngn uppgift du snabbt skulle vilja återfinna.
 
Det vore inte alltför djärvt att påstå att han är identisk med Christoffer Siggesson som redan 1548-1549 anges vara Borglägersknekt för Ångermanland och Medelpad [ÅH 1548:4, 1549:1]. Borglägersknektarna var inackorderade i  landskapets prästgårdar. I längden över borglägersknektarna anges Christopher vara bosatt i Anundsjö (Ångermanland) [ÅH 1548:4]  och troligen då hos herr Lars som var kyrkoherde där [Bygdéns herdaminne Anundsjö (digitalt Solace.se).]
 
(Meddelandet ändrat av tsv 2015-04-25 21:50)
 
(Meddelandet ändrat av tsv 2015-04-26 11:52)

2
Siggo Christophori Bure / Siggo Christophori Bure
« skrivet: 2015-04-19, 21:54 »
Christopher Siggesson i Viken, Torps sn.
 
Här på anbytarforum har det länge diskuterats  kring en utpekad person, kapten, hövitsman över norrländska krigsfolket som skulle hetat Christopher Siggesson (uppgiven fader till Sigge Christophori i Stenqvista)   och att denne enligt 1700-tals källor även skulle vara bror till den mer omtalade Johan Siggesson (till Svartingstorp). Teorin har varit att denne Christopher skulle varit identisk med bonde med samma namn i Viken Torps sn i Medelpad. En del har tom hävdat att både namnet och titulaturen skulle vara påhittat då man inte ansett sig finna några belägg som tala för något annat.  
 
Däremot kan jag konstatera att den Christopher Siggesson som anges som fadern till Sigge faktiskt är identisk med Christopher Siggesson i Viken, Torps sn.  
 
Låt oss gå tillbaka till Christopher Siggesson i Viken, Torps socken.  Det som är känt om honom och som tagits fram av forskare här på forumet (Janzon, Sikeborg, Persson, Johansson, Borssén, Sjölund och Blästa) ger följande bild:
 
Christopher Siggesson bonde i byn Viken, Torps socken under åren 1559-1601. Uppges vara död 1601.  Efterträdes av Johan Christophersson i tiondet 1601.  Hade 1567 frihet på sitt hemman tillsammans med åtta andra landsknektar för att man var ute på krigståg. Kallas landsknekt i tiondet 1568. Christopher var en av landskapets absolut rikaste personer(1571) . I tiondet 1600 hade han frihet på sitt hemman.  
 
Mer finns att hitta.......
 
Christopher var kapten(hövitsman) över (inte krigsfolket) men väl bönderna i Norrland. Detta bekräftas i dem samtida källan Svenska Riksdagsakter där en Christopher Siggesson, hövitsman för bönderna i Norrland tillsammans med många skrev under en trohetsförsäkran gentemot den nye  kungen den 29 oktober 1568.  De  erkände därvidlag också att Erik XIV en lång tid hade otillbörligt regerat  Sverige och ogiltigförklarade den trohetsed som de tidigare gett  till kung Erik och att man aldrig effter tenne dagh bekenne honom eller hans affödhe för Sverigis riches heller vår herre och öfverhet, uthen honum och hans anhangh såsom Sverigis argeste fiender emotstå och förfölie [SRA sid 219. 29 oktober 1568]. I Medelpads handlingar för 1569  framgår det i avkortningen att en landsknekt som är Hövitsman över bönderna i Nordlanden erhållit 5 spänner spannmål  I avkortningen för tiondet samma år står det i klartext att denne landsknekt och hövitsman är Christopher Siggesson. [MH 1569:10].  Bakgrunden till hans uppdrag kan förmodas vara de av kungen anbefallda mobiliseringen av bondeallmogen i Norrland för att skydda landet  i den pågående konflikten med Danmark (Norge). Flera gången under perioden 1563 och 1570 befarades att norrmännen skulle tåga in i de svenska landskapen och kungen anbefallde därför att allmogen skulle gå man ur huset för att göra norrmännen motstånd.  Tex befallde Johan III i slutet av 1568 att än en gång  uppfordra menige man i de norrländska landskapen till landets försvar, tills dess en stadig fred kunde vinnas [WIDMARK tr 1860 sid 155ff. Han hänvisar även till riksregistraturet.]
 
En genomgång av Medelpads handlingar  visar dock att den militära banan för Christopher startat mycket tidigare. Han nämns som knekt/ landsknekt även 1562-1563 och 1665-69 och hade tillsammans med några andra knektar i landskapet skattelättnader 1562-1563 för det att de var i Livland (de nämns vid namn 1562 men bara med antal knektar 1663).  Återigen knekt från 1565 och deltog i krigståg 1567. Anges som landsknekt även 1568-69 men med en viktig skillnad, han omtalas dels för 1568 som hövitsman (kapten) för de Norrländska bönderna (se ovan) och anges i räkenskaperna som detsamma 1569. [MH 1562:6, 1563:10, 1563:11, 1564:2, 1565:3, 1566:2, 1567:9, 1568:, 1569:10 och Svenska Riksdagsakter 1568]
 
Om vi nu förflyttar oss fram till slutet av hans levnad så anges i Medelpads handlingar år 1600 att han hade frihet på hemmanet och således finns vi även det kungliga brevet som ger oss mer matnyttig information. Han hade fått frihet enligt brev utfärdat av hertig Karl den 18 januari 1597. Christopher Siggesson i Viken, Torps sn anges i brevet som en gammal kronans tjänare som haft frihet (för utlagorna) på sitt hemman som han besitter (för sin långa tjänsts skull). Man hänvisar till ett kungligt brev ursprungligen utfärdat av Johan III.  Han anges även i avkortningen samma år som en gammal tjänare som dött 1601.  I det kungliga brevet i 1598 års räkenskaper får vi  mer upplysningar och det förefaller som Christopher sökt upp hertigen (eller rådet), visat upp sitt frihetsbrev som kung Johan III utfärdat och bett om att samma frihet för sin gamble tjänst niutha motte. Detta beviljades av hertigen i Västerås datum som ovan. [MH 1600-7 och MH 1598:4].  Johan III´s ursprungliga brev utfärdades den 30 december 1569 och i detta brev framgår det att Christopher Siggesson i Viken Torps sn, för det att han bättre skulle kunna utföra sitt arbete i den landsändan som anförtrotts honom (Medelpad, Ångermanland, Västerbotten), sitt hemman som han besitter, fritt från alla årliga skatter [MH 1569:10 A0044222_00072].
 
Vi kan således konstatera  att det i de upptecknade 1700-tals uppgifterna finns en kärna av sanning kring Christopher Siggesson som går att verifiera i bevarat källmaterial.  Han fanns på riktigt tjänstgjorde både i Sverige och utomlands på Erik XIV´s tid innan han slutligen blev hövitsman (kapten) för bönderna i Norrland.

3
Uppsala ärkestift / Uppsala ärkestift
« skrivet: 2014-12-24, 10:10 »
Hej Alexander
Du kan börja med att läsa min artikel i Släkt och Hävd 1993 nr 3-4 där jag behandlar deras släkt.
Med vänlig hälsning Thomas Sverker.  
 
PS kolla även under anbytarforum och släkten Svinfot.

4
Bankeryd / Bankeryd Hfl 1906-1912
« skrivet: 2014-01-05, 15:37 »
Hej Inger
Jag forskar kring Carls (f 1801) äldre syster som var dotter till Anders Mållberg och Lena i Tokebo, Bottnaryd. Du anger Lena vara identisk med Helena Erlandsdotter (f 1761) av Skirebo-släkten i Bankeryd. I Bottnaryds hfl (Bottnaryd AI:5 (1821-1834) Bild 113 / sid 209 Kullen-Tokabo) anges hon heta Lena Månsdotter och vara född 1750. Finns det två giftermål ?  Har du funnit deras vigselnotis ? Vet du vart soldatänkan Lena tar vägen efter makens död 1827 ? Med vänlig hälsning Thomas Sverker

5
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 14 februari, 2013
« skrivet: 2012-10-30, 22:37 »
Hej Kenneth, Östen och Marianne
 
I Min databas över Hälsingtuna har jag en uppgift om Jonas fader förmedlad av Saga-Lena Nilsson.  
Erik Jonsson och Brita var ej gifta därför antecknades Jonas som oäkta i kyrkboken. Enligt en dom 1834 i Forsa Tingslags Härad, AI: 141831-1835 erkänner både Erik och Brita att de varit tillsammans..  
 
Denne Erik Jonsson var född i Hållsta 3.
 
När det gäller Brita Kristoffersdoter så stammar hon både på fädernet och mödernet från Kristoffer Eriksson (f1674) som uppges varit den som räddade Halsta Oppegården (Ryssgården) undan lågornas rov då Ryssarna var här 1721. Brita härstammar även från Rogstadiussläkten.  Mycket av detta har jag behandlat i Rut-Olle Släktens släktbok. Tror att et ex ev finns på Hudiksvalls bibliotek. När det gäller släktens koppling till Silja så kan den linjen troligen föras i obruten kedja ner till Olof Persson i Silja nämnd 1508 och då uppenbarligen född på 1400-talet.

6
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 01 juli, 2012
« skrivet: 2011-02-24, 18:49 »
Hej Sigvald och Cecilia.
Ni söker i samma släkt så här kommer lite info. OBS att Hans Nilsson fäderne är att söka i Harmångers sn och morfadern i Ljusdals sn. På Hans Nilssons mormorsfarfars sida finns kopplingar långt bak i tiden på hemmanet Österby i Silja.  
 
         1 Hans Nilsson, born 1763 in Silja (Österby), dead 1831 in Håsta.
           Bonde in Håsta.
           
 
                     *** Generation I ***
 
           f
         2 Nils Hansson, born 1730 in Wattrång, Harmånger, dead 1798
           in Silja Österby. Bonde in Silja 9 Österby 1778 5.18ö.
           
           Married 1754 in Hälsingtuna to  
 
           m
         3 Kerstin Jonsdotter, born 1732 in Silja Österby, dead 1790
           in Silja Österby.
           
                      *** Generation II ***
 
           ff
         4 Hans Jonsson, born 1699, dead 1769 in Wattrång, Harmångers sn.
           Bonde in Wattrång, Harmångers sn.
           
           Married 1717 in Harmångers sn to  
 
           fm
         5 Brita Nilsdotter, born 1695 in Harmångers sn, dead 1764.
            mf
         6 Jon Olofsson, born 1705? in Ljusdal ?) (vb+bg), dead 1768 hf
           in Silja Österby. Bonde in Silja 9(Österby) 1741-53 5.18ö.
           
           Married to  
 
           mm
         7 Kerstin Olofsdotter, born 1705, dead 1735 Kyr in Silja Österby.
                      *** Generation III ***
 
           mff
        12 Olof Hurt (?)  (vb).
           
           Married to  
 
           mfm
        13 Kerstin Jonsdotter.
           
            mmf
        14 Olof Andersson, dead före 1712 in Silja Österby. Bonde
           in Silja 9 Österby 1698-05 (5.18).
           
           Married 1706 to  
 
           mmm
        15 Brita Persdotter.
                         *** Generation IV ***
            mmff
        28 Anders Olofsson. Bonde in Silja 9 Österby 1660-1714(5.18.
                      *** Generation V ***
            mmffm
        57 Elin. Änka in Silja 9 Österby 1655jb 5.18.

7
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 01 juli, 2012
« skrivet: 2010-08-26, 19:37 »
Hej alla Hälsingtunaforskare
 
Jag har samlat på mig (scannat in) över 2500 gamla hälsingtunabilder från 1860-1930.
Dessa bilder har jag nu lagt ut på picasa och alla som vill kan få komma åt dem och kanske
hjälpa till att identifiera dem. Skicka mig din mailadress så får du en inbjudan !
 
/Thomas Sverker

8
Harmånger / Äldre inlägg (arkiv) till 11 mars, 2011
« skrivet: 2008-02-24, 15:35 »
Hej Gunnar
 
När det gäller information om Harmångersbor ärman lycklig lottad om man finner dem i dödeboken. Den brukar innehålla utförliga biografier. Här är ett utdrag om Erik Bröms. Lycka till !
 
GID 1522.28.27600 Harmånger,  C:4, Död,Begravning, 1796 - 1851,    
 
17 dec 1801
Kyrkovaktaren och avsk Kr. Båtsman Eriks Bröm i Nordanå Harmångers sn, född där 26 sept 1723 av båtsmannen Johan Bröms och hu Margta Eriksdotter. Bevistade 18 år gammal Finska kriget 1741. Ingick äktenskap 1745 med pigan Gertrud Eriksdotter från Medelpad med vilken han hade tre barn, en son fiskare i Hvall lever, omgift 1779 med Hedvig Bengtsdotter med bvilken han har en dotter som ännu lever. Död av Bröstfeber, begravd 27 september.  
 
Mer kan du läsa på angiven GID adress ovan. Titta även på Helsingeanor om Harmånger.
http://www.jets.nu/helsingeanor/harmaanger.aspx
Hälsningar Thomas Sverker

9
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 10 mars, 2008
« skrivet: 2008-01-20, 13:40 »
Hej Else-Marie
 
Har tyvärr ingen registrerad Aron vid den tidpunkten i mina samlingar. Namnet är ovanligt i socknen, det närmaste man kommer på den tiden är Anon=Anund

10
Harmånger / Äldre inlägg (arkiv) till 16 januari, 2008
« skrivet: 2007-12-28, 12:20 »
Tilläggas kan att den Olof Olofsson i Vattlång som omtalas där på 1670-talet var kommen från hemmanet Holm i Högs sn. Han hade även sin syster i Harmånger, nämligen en Margareta Olofsdotter som var gift med en Olof Persson Berg (Vattlån ?). Allt detta enligt ett antal dokument kring arvskiften rörande hemmanet Holm i Högs sn.
 
Bertil - vet du något mer om tex Olof Persson Berg ?  
 
 
 
(Meddelandet ändrat av tsv den 28 december, 2007)

11
Hej Lennart
De eftersökta personerna är även mina förfäder. Enligt uppgifter jag funnit i Rångedalas kyrkböcker (har bara antavlan tillgänglig nu) skall hon vara född i Ods sn 1766?. Vid kontroll av fb för församlingen återfinns hon inte (åtminstone inte på det året och med de angivna föräldrarna. Under perioden 1762-1769 återfinns två Catarina Månsdotter födda 1768 och 1769. Jag har inte kollat vidare på dessa. En möjlighet är att Ods sn avser en moderförsamling då skulle hon kunna vara född i en annexförsamling.

12
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 10 mars, 2008
« skrivet: 2007-08-07, 23:16 »
Hej Per
 
Tomas hette Matsson och omnämns första gången i Hälsingtuna i byn Vi år 1627 (rot.längd) var sedan landsknekt för Tunbyn 1627 (rl). Han tillhörde överstelöjtnant Lennart Torstenssons regemente.  
 
Omnämnd på hemmanet Tunbyn 2, 1630-43(domb) samt 1645 jb.  Troligen är efterträdaren måg till Tomas eftersom han döper en av sina söner efter Tomas (morfar ??).  
 
När Arvid Larsson från Fläsbro övernattade hos Tomas en natt så hände följande: Vid tinget den 5 maj 1643 tillkännagjordes att en båtsman slagit Arvid Larsson i Fläsbro så illa att han nu var sängliggande. Detta hade skett hos Tomas i Tunbyn och båtsmannen uppges nu vara avrest till Stockholm tillsammans med de andra båtsmännen. Några månader senare, den 1 augusti 1643 utspelades följande inför tinget. Lars Arvidsson, Fläsbro, kom dit tillsammans med sin mor Ingjäl och besvärade sig över att en båtsman som hette Mårten Olofsson hade slagit ihjäl Arvid Larsson. Båtsmannen hade kommit från Hudiksvall, rejält berusad, till Tomas Matsson i Tunbyn, där Arvid låg och sov på bänken. När båtsmannen kom in i huset frågade han drängen som var med vem det var som låg där på bänken. När drängen sade Arvid Larsson i Fläsbro började båtsmannen skrika och kastade ................(Domb 1643).

13
Stensele / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-08-21
« skrivet: 2007-07-02, 09:45 »
Hej Stenseleforskare
 
Undrar om någon känner till ifall det finns fotografier på nedanstående personer bosatta i Skarvsjön Stensele  
Carl Nilsson Uppenberg f 1820, gift 1845 med Katarina Magdalena Persdotter född 1826 i Skarvsjön.

14
Rogsta / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-24
« skrivet: 2007-02-24, 20:03 »
Hej Pegej !
 
Råberg var ett båtmansnamn som användes i Silja, Hälsingtuna sn. Silja har tillhört både Rogsta och Tuna i olika avseenden över tid, men säkerligen var det Siljaroten som han var båtsman för./Thomas

15
Mattmar / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-15
« skrivet: 2007-01-18, 22:27 »
Hej Fred och Lars
 
Kul ! Bugar och tackar för informationen. Jag kom inte åt de senare längderna via Genline så jag chansade med en förfrågan här och så blev det Bingo !
 
Lars ! Förmodar att du är intresserad att ta del av de värmländska anorna ? (Du kanske redan forskat ut dem ?) Saken är den att Karl Larssons och Nils Larssons syster emigrerade till Amerika. Större delen av släkten finns nu i Canada och jag har sedan en månad tillbaka ett livligt utbyte av information och bilder. Du kan kontakta mig via mail.
 
Fred ! Återigen tack, det besparade mig en hel del arbete !!
 
/Thomas

16
Mattmar / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-07-15
« skrivet: 2007-01-14, 16:29 »
Hej  
 
Letar ättlingar till denna familj som 1890 var bosatt i Norrgård, Mattmars sn. Har inte funnit någon av dem i CD-dödeboken. Själv stammar jag från Karls bror Nils som var bosatt i Tullingsås, Ströms sn
 
Norrgård Mattmars sn 1890
Larsson, Karl   1856 (född i Frykerud)
Larsdotter, Kerstin 1859 (Född Mörsil)
(Barn), Lars 1884 Barn
(Barn), Karl 1887 Barn
sedan tillkom
(barn), Johan Anders 1891
 
Familjen återfinns GID 2219.11.26400 Mattmar AI:9, Husförhör, 1883-92, 53 Norrgård nr 1
 
Någon som känner till deras vidare öden ?

17
Stålhammar / Stålhammar
« skrivet: 2006-09-07, 21:24 »
Följande uppgift finns i domboken för Hälsingtuna: Påhl Ersson i Silja inkom vid tinget 28 mars 1726 och berättade sig med sina kärande wederparter faktoriämbetsmännen i Söderhamn Jöns och Claes Ståhlhammar i vittnens övervaro överenskommit uti en av dem instämd testaments och arvstvist om deras fasters Påhl Erssons hustrus Margeta Jönsdotters kvarlåtenskap, att han giver dem i ett för allt 150 daler km och till begynnelse lovade skaffa dem vill Gud i morgon 100 daler...  
 
I ett bevarat köpebrev på gården berättas att Pål Eriksson och hans hustru Margit Jönsdotter sålde sitt hemman till sin dräng Erik Mårtensson. Man menade att man i sitt åldriga tilstånd och många tillstötande bräckligheter inte längre orkar sköta hemmanet och då man var barnlösa som kunde ta över hemmanet och sköta om paret till dödedagar så ville man nu för en billig penning sälja gården till drängen Erik Mårtensson från Via i Rogsta. Ett förbehåll gjordes att lite jord/svarl/röjning skulle undantas till deras livsuppehälla ...

18
Hög / Hög
« skrivet: 2006-09-01, 21:15 »
Erik var som sagt från socknen. Familjen kom tydligen från Stockholm för att efter något år återvända dit. Inflyttning till Hög saknas. Tips är att söka honom i de militära rullorna för att på så sätt lokalisera var i Stockholm de var bosatta. Vet inte - det kan ju vara så att de senare återvände till Hög igen ? Har du följt upp hans broders släkt, barndop mm

19
Allmänt / Öjebyns kyrka
« skrivet: 2006-08-26, 16:30 »
Hur får man tag på Olof Anderssons bok enligt ovan ?

20
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-08-19
« skrivet: 2006-05-23, 22:10 »
Hej Stefan
 
Har tyvärr inget på Sara väl en hel del om Pers förfäder. En son blev tydligen soldat och sedan jägare i Kanada ?  Känner du till ngt om denne ?

21
Rogsta / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-24
« skrivet: 2006-05-01, 10:21 »
Hej Elvi och Arne
 
Nog är det Ysby (Östby) som avses. I denna by fanns några personer med namnet Germund. BLand annat har ättlingar till Erik Germundsson i Östby tidigare behandlats i detta forum. Germund Eriksson i Forsas uppgivna föräldrar i Ysby Rogsta; ERik Andersson eller hustrun Ingrid ERiksdotter var säkerligen när befryndade med nedanstående:
 
Erik Eriksson, f. dec 1711 i Rogsta (enligt HF) , d. 3 jan 1780 Hälsingtuna. Bonde i Ulvsta, Hälsingtuna. Han gifte sig med Margareta Nilsdotter,  1737 och uppges i lysningsboken (Htuna 1737) där vara son till Erik Germundsson i Östby, Rogsta sn. I dopboken för Rogsta återfinns han 1710-09-11 som son til just Erik Germundsson vilken begravdes i Rogsta 1740, 60 år gammal. Hans hustru hette Ingrid Andersdotter f. 1678. Ett annat barn till detta par hette Karin Eriksdotter och gifte in sig i Rogstadiussläkten genom giftermål med Per Jonsson från Lingarö, Hälsingtuna.(Återfinns i Bromans Glysisvallur)

22
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-08-19
« skrivet: 2006-04-29, 08:12 »
Olof Broström i Fläsbro är identisk med Olof Andersson i Fläsbro. Skickar över lite information om länsmanssläkten till dig.

23
Rogsta / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-02-24
« skrivet: 2006-04-03, 19:49 »
Hej Carina
 
Det hela beror nog på att du råkade läsa fel på bynamnet. Familjen på sid 55 bor i Håcksta och återfinns där även följande år. Lycka till !

24
Filmerus / Filmerus
« skrivet: 2006-03-31, 20:39 »
En yngre upplaga av släkten Filmerus återfinns på barnhuset i Stockholm
 
Se http://www.genealogi.se/barnhus/files/f/2378.html
 
Karl Fredrik Filmerus uppgavs vara son till en skomakargesäll Filmerus och vara född 1774.

25
En diskussion som engagerar - mer än 420 inlägg...
 
Stor kraft i diskussionen ovan har lagts på att bevisa respektive motbevisa huruvida Sigge kallade sig för Bure . Ur den synvinkeln är det naturligtvis bra att diskussionen förts under Bure för att en gång för alla utrota de felaktigheter och missförstånd som fortplantats i olika sammanställningar under århundraden.
 
Tack Peter S och flera andra kring klargörandet om Herr Sigges sigill !
 
Oavsett om det gäller Johan Siggesson eller de i äldre genealogier uppgivna bröderna Mårten och Christoffer så kan man ju konstatera att de på felaktiga grunder tillskrivits tillhöra det som man idag kallar Bure-släkten.  
 
Felaktigheten torde egentligen uppstått när Bureus från början kopplade in stormännen Fale Unge och hans släktkrets i  sina utredningar kring Buresläkten. När han under sin resa i Norrland fick höra av herr Peder (Petrus Laurentius) i Sköns sn att Johan Siggesson hade kommit till Sköns kyrka och där gjort anspråk på sina förfäders vapensköld. Vapenskölden skall burit samma märke som ”Fale hin Unges” gravsten i Sköns kyrka. Då Bureus på fullt allvar trodde att denne Fale tillhörde hans Buresläkt så måste ju även Johan Siggesson och hans släktingar göra det. Alltså en felaktig slutsats.  
 
Johan Siggesson har aldrig heller gjort anspråk på att tillhöra någon BURE-släkt - däremot menade han sig tillhöra den stormannasläkt som på 1300-talet var verksamma i dåvarande Hälsingland och där åtminstone en av medlemmarna (Fale hun Unge) bosatte sig i Sköns socken Medelpad där sedan ättlingarna uppenbarligen fortplantat sig.  
 
Oavsett om herr Sigge var släkt med Johan Siggesson eller ej så finns det ingenting som egentligen binder honom vid den så kallade Buresläkten. Om hans ättlingar i senare tid gjort anspråk på att vara ”af Bureslägten” så bygger ju detta med all sannolikhet  på det misstag Bureus tidigare hade gjort och att forskare på 1700-talet utökade ”Buregenalogin” med att även omfatta herr Christoffer Siggesson och hans ättlingar.  Personligen tror jag att herr Sigge var brorson till Johan Siggesson i Svartingstorp men det återstår ju att bevisa !

26
Marc : Du placerar fortfarande Herr Gynte som son till fel Abluna. Han var son till Ericus Magni och Abluna Mårtensdotter - mao inte den koppling som dina linjer ovan anvisar. Såvitt jag kan utläsa din sammanställning(tex nr 3) ovan där Herr Gynte placeras som barnbarnsbarn till sin mor.

27
Hej Alla
 
Marc - får inte riktigt ihop de släkttavlor du redovisar ovan - inte ens efter din rättning !
 
Abluna Mårtensdotter var gift med kh Ericus Magni i Hudiksvall och ingen annan. Om deras släkt/ättlingar finns det en diskussion under släkten Svinfot i detta forum.  
 
Om Ericus Magni kan du även läsa i min artikel i Släkt o Hävd nr 3-4 1993 där jag behandlar Kyrkoherden Ericus Magni i Hudiksvall, stamfar för släkten Svinfot och några andra präster i 1500-talets Hälsingland.  
 
Herr Gynte (Guntherus Erici Svinfot)ovannämnd var ett av deras barn tillika svärfar till riksantikvarien Johan Th. Bureus.  
 
Den uppgivna Mårten Siggesson i Gävle skall enligt äldre genealogier vara Bureus hustrus farmorsfar. Hustruns farmor (Abluna) var alltså kusin med herr Sigge !

28
Hej Göran
 
Om Ericus Magni och hans (precis som du misstänkte) broder Andreas Magni kan du läsa om i min artikel i Släkt och Hävd 1993 nr 3-4

29
Hackås / Äldre inlägg (arkiv) till 27 mars, 2007
« skrivet: 2005-11-15, 18:59 »
Hej
 
En lappman och änkling från Hackås i Jämtland, Jonas Clementsson,  fick tillsammans med en lappiga i Jättendal Hälsingland en son vid namn Clemens år 1818.  
 
Finns det någon som vet mer om fadern, hans ursprung och eventuella familj i Hackås ?

30
Segersta / Äldre inlägg (arkiv) till 23 december, 2007
« skrivet: 2005-07-05, 21:44 »
Tack Niklas
Då är vi på rätt spår ! Hittar du ngt mer så är det intressant !! Skall jag tolka dig rätt så återfann du inte Henrik/Hindrik Andersson (Lattoman??) i Segersta dödebok 1710 ?

31
Hudiksvall / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-07-15
« skrivet: 2005-07-05, 00:01 »
Har någon funnit koppargesällen Anders Persson Lingbom i Hudiksvall (född 1757)?  Han borde varit bosatt där ca 1808. Tacksam för all tips om var i hf han kan återfinnas. Han var enligt faderns boupptecknin (Per Arvidsson i Lingarö, Hälsingtuna) fortfarande ogift 1808.

32
Segersta / Äldre inlägg (arkiv) till 23 december, 2007
« skrivet: 2005-07-04, 23:55 »
Hej Niklas
 
Möjligen kan det vara så.  Han gifte sig 17 februari 1689 i Hälsingtuna, kallas Skalmejblåsare från Segsta sn och hade överstens vittnesbörd då han gifte sig med reg.skrivarens Erik Isakssons dotter i Finflo. Han kallas Hindrich vilket kan tyda på tyskt påbrå (Hindrich Andersson med ett efternamn som jag tidigare tveksamt tolkat som Lattoman.)  
 
Vet du något mer om familjen ?

33
Segersta / Äldre inlägg (arkiv) till 23 december, 2007
« skrivet: 2005-07-03, 22:03 »
Hej Sven-Erik, tack för uppgiften !  Har du något kring hans familj ?  Hans hustru Brita Backman var född i Hälsingtuna och dotter till regementsskrivaren Erik Isaksson Backman. Vet du om han omnämns av Wickberg ?

34
Rogsta / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-01-14
« skrivet: 2005-07-02, 10:54 »
Har någon stött på Anders Persson född 1757 Hälsingtuna, i Rogsta. (även kallad Anders Lingbom, Anders Lingström) . I Hf 1800-08 i Htuna uppges han flyttat till Rogsta - han kallas då sjöman, och jag vet att han tidigare var  kopparslagare. Han är inte förtecknad i utfl för Hälsingtuna. Finns han i Rogsta ?

35
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-08-19
« skrivet: 2005-07-02, 10:35 »
Hej Carina  
 
Kan du komplettera upp uppgifterna kring Kerstin. Varifrån kommer hennes födelsedatum och uppgift om ort. Nämns hennes föräldrar då hon gifter sig (när, var ?)  Jag finner ingen KE på det datumet i Hälsingtuna, inte heller det året. Finns en KE året därefter men inte på det uppgivna datumet. Var bodde familjen ? Vilka barn fick hon och vad hette faddrarna och varifrån kom de ?
 
/Thomas

36
Segersta / Äldre inlägg (arkiv) till 23 december, 2007
« skrivet: 2005-07-02, 08:29 »
Hej
 
Söker uppgifter om en soldat Henrik Andersson (Lattoman ??), förmodligen född på 1660-talet. Han uppges vid vigseln varit bosatt i Segersta på 1690-talet.

37
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-08-19
« skrivet: 2005-06-27, 19:40 »
Hej Carina
 
Lite uppgifter om dina släktingar finner du Johnny och Jörgen Blästas antavla på denna adress
http://www.solace.mh.se/~blasta/antavla/0001/12494.htm  När det gäller anorna på 1600-talet så är det flesta hämtade från min artikel i släktforskarnas årsbok 1999 (Om borgmästarsläkterna i Hudiksvall) även om det inte nämns på hemsidan. Där kan du läsa mer !

38
Rogstadius / Rogstadius
« skrivet: 2005-06-11, 10:15 »
Hej
 
År 1997 skrev jag en artikel i Hudiksvallsbygdens släktforskarförenings tidskrift. Jag behandlade där vad som ää känt utifrån våra äldsta källor om ERik Pålsson och hans närmaste . Läs vidare i Ursprunget Släkten Rogstadius äldsta led, Ursprunget nr 1 1997.

39
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-06-27
« skrivet: 2005-06-04, 17:00 »
När det gäller Magdalena Johansdotter/Jansdotter i inlägget ovan så gör uppgiften om Hög som födelseort och åldersuppgiften i dödeboken att hon kan identifieras som den Magdalena Johansdotters som föddes den 6 maj 1730 i Hög.  
 
Hon var dotter till klockaren Johan Persson Höglund (1705-1773) i Holm, Högs sn [se SSR Högs sn 5D15]. Hennes farfar var komministern i Högs sn  Per Olofsson Höglund (1670-1728) som tidigare varit bataljonspredikant vid Hälsinge regemente i bland annat Livland och Kurland.

40
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-06-27
« skrivet: 2005-06-04, 14:22 »
Hej Kjell
 
Är är lite mer om Lars och Magdalena
 
 
  Familj 1
  Lars Jonsson Humbla, född 1728 i Ölsund, Forsa sn, död 1805 i Risberg.
  Båtsman i Risberg, 1757- ca 84.
  Lars Jonsson Humbla var född 1728 i Uhlsund (Ölsund), Forsa sn [db
  1805]. Han var son till bonden Jon Larsson och Sigrid Persdotter.  
  Lars gifte sig 1749 med Magdalena Jansdotter och de fick en son    
  som 1805 levde i Njutånger. Lars avled, 76 år gammal, år 1805 av  
  ålderdomsbräcklighet [db 1805]. Som avskedad båtsman upptas man    
  som utanvidsfolk/husfolk under Risberg och Billingsgården. [AI:2  
  N100, AI:3 N127]                                                  
                                                                     
  I Sveriges släktregister [Forsa/Hög]återfinns hans familj. Fadern  
  Jonas Larsson (1703-1785) som även bar soldatnamnet Fager hade i  
  över 20 års tid varit soldat i Hälsinge regemente (från 1737) [SSR  
  Forsa 1Ö4]. Modern Sigrid Persdotter(1703-1773) var ursprungligen  
  från Fränö nr 2 i Forsa sn. En av gårdarna i Fränö finns bevarad  
  än i dag och mer om den kan man läsa om på                        
  http://www.forsaforngard.nu/lasmer.htm                            
 
  Gift 1749 db med  
  Magdalena Johansdotter (Jansdotter), född 1730 hf i Högs sn.
  Flyttade efter makens död till Måsta nr 2 och var där inhyses hon  
  bonden Nils Olsson (f 1757) fram till sin död 1814. Död av        
  ålderdom den 9 november 1814, 84 år 6 månader och 3 dagar          
  gammal.[db 1814+Hf 1806-14 Måsta 2 (N106,N111,N160] Hon uppges vid
  ett tillfälle i Hf varit född i Högs sn [AI:2 N100]                
 
  Barn:
  Jonas Larsson, född 1757, se familj 2.
 
 
  Familj 2
  Jonas Larsson (från familj 1), född 1757 i Risberg. Bonde
  i Njutånger (6J5).
 
  Gift 1780 med  
  Elisabet Larsdotter, född i Njutångers sn.

41
Hög / Hög
« skrivet: 2005-05-09, 21:55 »
Hej Kjell
Enligt Sveriges Släktregister för Högs sn fick Hammare två barn. Sonen Johan (1728-1729) och sonen Erik Persson Åslund som blev gardist och var bosatt i Åsak. Mer info om ättlingarna se släktregistret sign 1C3 och 1C5. I släktboken vet man inget om Per Hammares släkt eller ursprung. På hustruns sida kan man enligt släktboken räkna anorna tillbaka till förste bonden på gården Fors nr 1, Nils Sjurdsson n. 1543.

42
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-06-27
« skrivet: 2005-05-08, 11:31 »
Hej Bo
 
Bifogar lite kompletterande uppgifter till de du fick av Yngve.  
 
         1 Olof Humla, född 1857.
           mff till Bo Zelei                                                  
           
 
                     *** Generation I ***
 
           f
         2 Lars Olofsson Nording (Humla), född 1822 i Hede, död 1899.
           Båtsman i Fiskeby 1853-.
                                                                             
           hf 1837-41 sid 110 Fiskeby                                        
           Dräng hos Schyttners i Fiskeby, prästen noterade Har ej husbonde  
           1841.)                                                            
     
           Gift med  
 
           m
         3 Kristina Larsdotter, född 1819 i Östanbräck, död 1900.
           Flyttade hemifrån (före 6/11) 1839 och blev piga hos bonden Per    
           Persson i Östanbräck nr 2 (AI:9 sid 118)                          
                     *** Generation II ***
 
           ff
         4 Olof Nording, född 1766 i Mora sn, död 1846 i Hede. Båtsman
           i Hede.
                           
           Familjen återfinns på                                              
           hf 1820-26 s.148. Hede                                            
            Olof kallas avskedad Båtsman, Hede, Utanvidsfolk.                
           hf 1827-31 s.169 Hede                                              
            Nya hustrun Kerstin Andersdotter uppges ha pliktat för lönskaläge
           1827, inflyttad samma år till Olof Nording.                        
           hf 1832-36 s.170 Hede.                                            
           hf 1837-41 s.180 Hede                                              
            Sonen Lars flyttade 1840 till Fiskeby.                            
           hf 1842-46 s.15 Hede.                                              
            Olof Nording uppges avlidit den 27/1 1846. Änkan Kerstin bodde    
           kvar med dottern Ingrid (född 1834).                              
                                                                             
           Vid snabbkontroll i lysningsboken kunde Olof Nordings andra gifte
           inte återfinnas i H-tuna. Möjligtvis finns notisen att finna i    
           brudens hemfösramling Norrbo. I denna kan möjligen uppgift om  föräldrar till Olof återfinnas.                                                                      
           Den tredje oktober 1802 uttogs första lysningen för båtsmannen för
           Hede Rote,  Olof Nordin och pigan Greta Andersdotter i Halsta. Han
           född i Dalarna 1766 och hon född 1779.                            
           
           Gift 1802 i Hälsingtuna med  
 
           fm
         5 Margareta (Greta) Andersdotter, född 1779 i Spånga sn, död 1825
           i Hede. Kallas Margareta då hon begravs, annars för Greta.                
                                                                             
           Den 13 febuari 1825 avled Avsk båtsmannen Olof Nordings hustru    
           Margareta Andersdotter, 45 år gammal, av rötfeber.                
           
 
           mf
         6 Lars Fors, född 1781 i Gävle. Båtsman i Östanbräck.  
           Född i Gävle enligt husförhörslängderna.                          
                             
           Omnämns första gången som ordinarie båtsman i Östanbräck den 2/12  
           1810 då han bevistade husförhöret. Anges i samma husförhörslängd  
           vara utkommenderad. Om man där jämför vilka husförhör som hans  
           hustru deltog i men inte Lars finner man att han var frånvarande  
           oktober 1813, möjligen är det denna period som avses för          
           anteckningen utkommenderad.                                      
                                                                             
           Båtsman nr 2, Upptagen 1814-26 som utanvidsfolk (ordinarie        
           båtsman) under Östanbräck nr 3 (N96 (14-19) och sid 107 (20-26)).  
           Uppges i hfl 1827-31 (sid 114) vara numera avskedad båtsman.Vid    
           denna tid under Östanbräck nr 1. Efter att sonen Per flyttade 1833
           var det bara dottern Kristina kvar i hemmet med sina föräldrar    
           (AI:8 sid 115) År 1839 flyttade så äldsta dottern hem igen, denna  
           gång med en oäkta dotter vid namn Brita i bagaget. Strax innan  
           lämnade Kristina föräldrahemmet och flyttade till en gård i        
           Östanbräck där hon blev piga. Lars Fors och hustrun anges nu båda  
           vara fri mantal, hustrun anges dessutom vara sjuklig (AI:9 sid  
           124).                                                              
                                                                             
           hf 1841-46 sid 125 Östanbräck                                      
           Lars uppges nu vara född 1780 i Gävle. Dottern Brita lämnar hemmet
           1842 och flyttar till sid 51 med sin oäkta dotter Brita.          
           
           Gift 1811 i Hälsingtuna med  
 
           mm
         7 Kerstin Jonsdotter, född 1781 i Tunbyn.
           Kallas ibland Jönsdotter (se bla Hf 1808-13 N69 och N55), annars  
           Jonsdotter. Kom närmast till Östanbräck från N55 (Fiskeby 1) år  1811.Hon hade där varit piga hos nämndemannen och bonden Lars Persson      på gården Fiskeby nr 1 (1804-1811, N56 (1800-07),N55 (1808-13).  
 Hon uppges där ha gift sig år 1811 och flyttat till Östanbräck.  
 Hon kom till Östanbräck närmast från N13 (Halsta) där hon 1800-03 var  piga hos bonden Lars Jansson. Innan dess var hon en kortare sejour          
           (1798-1800) i Västersanna som piga hos bonden Erik Ersson (N74    
           (-00 och N59 (1785-1799). Det framgår inte där varifrån hon kom    
           som 17-åring utan vi får nu förlitas oss till vad andra            
           kyrkoarkivalier kan förse oss med för information om det.          
                                                                             
           Vigselboken uppger att den 3 mars 1811 uttogs lysning första      
           gången för Kronobåtsman Lars Forss i Östanbräck och pigan Kerstin  
           Jonsdotter i Fiskeby. Som giftoman upptogs brudens bror Jon        
           Jonsson i Tunbyn. Vigseln genomfördes den 31 mars 1811.            
                                                                             
           Födelseboken upplyser om att Kerstin Jonsdotter föddes den 7 mars  
           1781 som dotter till smeden Jon Andersson och hans hustru Sigrid  
           Eriksdotter i Tunbyn.                                                      
                                                                             
           Åren 1798-99 var hon piga hos Kronobefallningsman Olof Bollin i    
           Tunbyn (N67).                                                      
                                                                             
           Uppges i hf (AI:8) vara sjuklig, fri mantal.                    
           
 
                     *** Generation III ***
 
           mmf
        14 Jon Andersson, född 1715, död 1810 i Tunbyn. Smed
           i Tunbyn, 1765-1810.
           Då det gäller utanvidsfolk som tex en sockensmed så är äldsta hf
           över dess i Tunbyn väldigt svårläst. Finner en Sockensmed Jon      
           Andersson i Tunbyn (sid 177) och han förefaller varit där redan    
           1765.                                                              
                                                                             
           Återfinner dem som husfolk i 8:e roten vilket Tunbyn tillhör men  
           prästen har av någon anledning angett byn Fors vid deras familj.  
           Kanhända låg platsen där de bodde någonstans mittemellan ? Jon    
           Andersson var i varje fall nästan 30 år äldre än hustrun Sigrid    
           som han hämtat från grannsocknen Hög (N75)                        
                                                                             
           Även 1800-07 återfinns de som utanvidsfolk under Tunbyn men      
           prästen har återigen skrivit dit Fors vid familjen. Jon Andersson  
           kallas nu gamle smeden och uppges vara blind. Sonen Jon Jonsson    
           lämnade hemmet 1804.                                              
                                                                             
           Gamle, fattige och blinde smeden Jon Andersson dog 29/3 1810 och  
           begravdes enligt Hfl samma dag efter tingsrättens utslag i tysthet
           (N88a Tunbyn). Det kan tyda på att han begått självmord. Kanske    
           kan domböckerna ge klarhet i vad som hänt. Ändock måste det ske    
           till ovanligheterna att en 95-åring begår självmord, särskilt om  
           han är blind....Kan han fått hjälp ? En kontroll i dödsboken ger  
           vid handen att han dött den 29 mars 1810 och begravts den 3 maj.  
           Flera omständigheter är mystiska. Normalt (vid denna tid)          
           begravdes man en till två veckor efter dödsfallet men här över en  
           månad innan begravning verkställdes. Här fordrades dessutom ett    
           utslag av häradsrätten och utslaget blev precis som om han hade    
           avhänt sig livet (begraven i tysthet enligt häradsrättens        
           utslag) men dödsboken anger samtidigt dödsorsaken till            
           ålderdomsbräcklighet.......                                        
                                                                             
           Änkan Sigrid betecknas nu som utfattig och sonen Jon är sedan 1808
           åter i hemmet förmodligen för att ta hand om sina gamla och        
           fattiga föräldrar. Han uppges nu vara skräddare.                  
                                                                             
           Någon Jon Andersson finns inte som född i Hälsingtuna år 1715, å  
           andra sidan så är det inte ovanligt med några års differenser      
           mellan uppgiften i hf och födelsebeöckerna i Tuna. Dock anges      
           Anders Jonsson i Vi fått ett barn som döptes den 26 mars men inget
           namn anges ej heller vittnen. Bör kollas upp. En annan Anders      
           Jonsson får ett barn som döps till Jonas år 1718.                  
                                                                             
           Inte heller deras lysningsnotis har återfunnits i Hälsingtuna      
           (1771-81), troligast är väl kanske att vigsel skett i brudens      
           hemförsamling Hög.                                                
           Gift med  
 
           mmm
        15 Sigrid Eriksdotter, född 1744 hf i Högs sn, död 1818 i Tunbyn.
           Upptas som utfattig änka 1810-1817. Förefaller strukits ur hf ca  
           1817 (N121). Återfinns i dödeboken som Gamle smeden Jon          
           Anderssons änka, Hustru Sigrid Eriksdotter i Tunbyn. Död av      
           ålderdom den 14 januari 1818 och begravd tre dagar senare. Uppgavs
           varit 73 år gammal.

43
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-06-27
« skrivet: 2005-05-06, 17:05 »
Hej Bo
 
När det gäller båtsmän i Hälsingtuna 1690-1790 så har jag ganska bra koll på det. Har ett manuskript till gårdslängder till hela Tuna 1500-1750 och har de senaste åren jobbat med att komplettera detta med uppgifter ur domböckerna. Arbetet tar dock tid så det är snarare så att jag kommer publicera några byar i taget. Först ut ser just nu Silja ut att bli följt av Finflo/Hällsäter och sedan Lingarö/Tolsta/Smälsk.
Vilka byar är av intresse för dig ?
 
När det gäller Nording och din Humla så är det lite nyare uppgifter än de som finns i min databas.

44
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-06-27
« skrivet: 2005-05-01, 20:10 »
Hej Celina
 
Din Anna (Annika) Jonsdotter föddes den 25/9 1740 i byn Hamre, Hälsingtuna. Byn ligger på gränsen till Idenors socken  
Anna var dotter till Bonden Jon Johansson (f ca 1704) och dennas maka Annika Nilsdotter (f 1705?(hfl) eller möjligen 1710 (fb)) och då troligtvis dotter till företrädaren på den gården; Nils Persson (1673-41) och dennes hustru Kerstin Eriksdotter (f 1667-1750).
 
Din Karin Larsdotter återfinns som piga på gården i Hamre s1,  1793-96 hos sin moster Karin och dess man (se AI:2 N81). Hon finns även med som fadder då hennes kusins dotter Brita döptes 1793.

45
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-06-27
« skrivet: 2005-03-31, 22:20 »
Hej Anders
 
Per Eriksson som 1691 gifte sig med Karin var en son till företrädaren Erik Persson på hemmanet Fläsbro 4. Hustrun hämtades från Silja (Sunnanå) [vb] och var möjligen dotter till Erik Mårtensson där.

46
Svinfot / Svinfot
« skrivet: 2005-02-12, 13:42 »
Hej Bosse och Olle
 
Kyrkoherden i Färila herr Mårten Svinfot var mkt riktigt far till Malin. Dock är han inte identisk med Martinus Erici utan en brorson till denne. Det var brodern Hans Erici Svinfot som var var till Mårten i Färila.

47
Burträsk / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-01-13
« skrivet: 2005-01-08, 12:08 »
I en tidigare diskussion under Burträsk fick jag uppgifter (av Agneta Olofsson) om en förfader (Anders Nilsson Hellberg  (f. 1733 eller 1731 i Burträsk) och att han möjligen var son till Nils Andersson och Sara Andersdotter i Bodbyn, Burträsk.  
 
Är det någon som har tillgång till mer information om deras anor i Burträsk ?

48
Uppsala ärkestift / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-14
« skrivet: 2004-12-29, 18:16 »
Hej Carl
 
Hur får man kontakt med Britt Hedberg ?

49
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Gullich Mickelsson
« skrivet: 2004-12-29, 18:06 »
Var det inte 1961 ?  Du menar Gulicus Michaelis Svinefots dagbok ?

50
Tyrenia / Tyrenius / Tyrenia / Tyrenius
« skrivet: 2004-12-28, 13:33 »
Jag har en anmoder som var gift med löjtnant Jon Jakobsson-Smälsk vid Hälsinge Regemente. Hon kallas Dorothea Tyrenia i vissa källor men varifrån kom hon ?  Är hon kanske identisk med den Dordi Andreasdotter Wulff som löjtnanten även varit gift med ?  Här nedan lite information om löjtnantens närmaste.
 
Jon Jakobsson Smälsk *1601 Smälsk, Hälsingtuna död 1696 i Järvsö (Hälsingland)
 
1. Dordi Andersdotter Wulff
D. Elin Jonsdotter
D. Anna Jonsdotter
 
2. Dorothea Tyrenia (Oklart om hon är identisk med föregående Dordi eller ej. Men det förefaller troligt eftersom en dotter till dem förefaller varit född i Delsbo 1659. Kallas Tyrenia i Sveriges släktregister, kanske är hennes födelseort att söka i Tyringe ?
 
D. Appolonia Jonsdotter Smälsk, född 1659(!) i Delsbo, gift 1700 med den 11 år yngre Nils Larsson Bjugg, ursprungligen från Bringsta i Harmånger, verksam som Byggmästare vid Iggesunds Bruk.
 
3. Anna Larsdotter Falaan 1638 -1712. Kyrkoherdedotter från Järvsö.

51
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Gullich Mickelsson
« skrivet: 2004-12-28, 13:15 »
Hej Jerry
 
Var har du stött på dessa ?  Deras son gifte som du vet in sig i SVINFOTSLÄKTEN. Malin är dotter till underlagmannen Lasse Nilsson i Finflo, Hälsingtuna.

52
Idrott / Sport / Brolin, Tomas (f. 1969)
« skrivet: 2004-12-26, 16:26 »
Jörgen Blästa har nu även publicerat Tomas Brolins farmors anor i tidskriften Svenska Antavlor.

53
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-06-27
« skrivet: 2004-12-26, 16:24 »
Hej Inger
 
Svårt att avgöra vilket hus du avser. Kan rekommendera att du kontaktar Lars Sundin i Hede som vet en hel del. Behöver du ha hjälp med anorna före 1750 så kan jag säkerligen hjälpa dig.

54
Ovansjö / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-01-05
« skrivet: 2004-08-15, 18:42 »
Hej  
 
Peter Siöman född ca 1722, sedermera mästare vid Flors Linnemanufaktorie (Mo sn (X)), uppges kommit till Mo redan som tioåring från Ovansjö. Är det någon som är bekant med Ovansjö som eventuellt stött på nämnde Siöman och vet om hans ursprung är att söka i Ovansjö ?

55
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-07-12
« skrivet: 2004-02-23, 22:41 »
Hej Kerstin
 
Delar av denna fråga besvarade jag den 8/7 1999 i detta forum.
 
Den 12 april 1795 föddes Gertrud Maria Ingebrektsdotter i Rå , Hälsingtuna socken. Fadern var Ingebrect Lerberg och modern Stina Jonsdotter. Jag finner dem i HF 1784-1799 på sid N12 Västerrå, där det inte står med någon Gertrud utan enbart Ingebrekt Nerberg(!) och hustru Stina Jonsdotter. De uppgavs flyttat in från Delsbo och står antecknade ha bevistat nattvarden 21/2 1796. Hoppas detta hjälper dig lite på traven i sökandet !!

56
Hej Olle
 
Var ligger Kälvesten i förhållandet till klostret ?
Det är säkerligen samme Måns.

57
En bra och saklig artikel kring Robelins bok finns att läsa på den norska motsvarigheten till RÖTTER. Där utdelas både ris och ros kring Robelins Skankebok. Boken om Skanke

58
Hammerdal / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-21
« skrivet: 2002-12-23, 12:30 »
En av mina anmödrar som var bosatt i Veckebo, Färila och gift med soldaten Halvard Persson-Klinga hette Sara Månsdotter. Hon uppges varit född 1715 i Hammerdal. Är det någon som känner till något om
hennes förfäder ?  
 
Finns det någon som forskat kring släkter i Hallen Hammerdal. Finns det något skrivet ?

59
Hinneryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-04-24
« skrivet: 2002-12-14, 14:43 »
Hej Calle, Maude och Göran  
Tack för uppgifterna , tror säkerligen Harry uppskattar det !!

60
Hinneryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-04-24
« skrivet: 2002-12-07, 09:39 »
Har fått följande förfrågan från USA. Är det någon som kan hjälpa Harry ??
 
'My grandparents came from Smaland(grandmothers) and Vastergotland grandfathers.I am sorry to say that I am not conversant in Swedish & are unable to understand some of the SWEDISH web sites.I have been trying to find information on my great great grandfather who was born in Hinnaryd,Smaland,Sweden.My great grandfather was Solomon Carlson who was born October 8,1841 in Hinnaryd .His wife was Elizabeth Erickson.Solomon
could also have been called Salmon.His fathers name was Opal.I can find no  information on either Salmon or Opal.Do you have any suggestions where I can try next.I have been trying for over a yearnow.
 
Capt.Harry Carlson USN Retired

61
Gadd / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-11-06
« skrivet: 2002-09-21, 11:07 »
Är det någon som vet något om en Brita Olofsdotter Gadd som i domboken för Forsa Tingsslag i Hälsingland år 1730 uppges varit från Stockholm ?

62
Svinfot / Svinfot
« skrivet: 2002-09-06, 17:24 »
Den kommer i Släktforskarnas Årsbok 2003. Skulle varit med i den som kom i somras men plockades bort för att man skulle få sidantalet att stämma.

63
Norra Finnskoga / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-01-11
« skrivet: 2002-06-26, 18:07 »
Har någon forskat kring utvandrade Finnskogabor ?

64
Det finns en herre vid namn Åke Nygren i Frediksfors(Delsbo) som forskat mycket kring avrättningar i Hälsingland. Försök kontakta honom !

65
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-12-22
« skrivet: 2001-12-22, 08:27 »
Hej Andreas
 
Har du prövat att kolla födelseboken ?

66
Idrott / Sport / Salming, Börje (f. 1951)
« skrivet: 2001-12-20, 06:23 »
Är det någon som vet något om Salmings anor ?  Själv kallar hans sig en 'same' från norr.

67
Burträsk / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-01-09
« skrivet: 2001-12-09, 12:38 »
Hej Burträskforskare !
En anfader till hustrun, visar sig komma från Burträsk. Han hette Anders Nilsson Hellberg och uppges vara född 1733. Han flyttade sedermera till Piteå där han gifte sig med Katarina Larsdotter Stormvall. De var bosatta i Öjebyn, Piteå.  
 
Är det någon som vet något om Anders Nilsson Hellbergs ursprung ?

68
Idrott / Sport / Forsberg, Peter (f. 1973) och Kent (f. 1947)
« skrivet: 2001-11-28, 21:41 »
Hej Thord
 
Hur kommer man åt att göra en sökning i Angur? Jag har hört att Peter Forsbergs morfar skulle vara en Sandqvist och vill egentligen bara veta om det förhåller sig så och om det i såfall är Sandqvistsläkten från Dorotea som avses. Jag vet att du är väl bekant med Erold Sandqvists forskningar kring Dorotea.

69
Svinfot / Svinfot
« skrivet: 2001-11-07, 18:21 »
Hej alla Svinfötter
 
Vill bara meddela att en diger artikel om släkterna Svinfot i Sverige på 1500-talet nu är färdig och väntar på att publiceras.
 
Om ca ett år kommer ytterligare en artikel om Ericus Magnis ättlingar (fem generationer kunna vara klar.  
 
mvh Thomas Sverker

70
Litteratur / Modin, Uno (1905-1969)
« skrivet: 2001-10-28, 12:31 »
Är det någon som vet något om Uno Modins anor ?

71
Musik / Sundström, Jejja (f. 1943)
« skrivet: 2001-10-21, 22:26 »
Är det någon som känner till artisten/ skådespelaren Jejja Sundströms förfäder ?

72
Idrott / Sport / Forsberg, Peter (f. 1973) och Kent (f. 1947)
« skrivet: 2001-10-09, 18:14 »
Finns det någon som vet något om Peter Forsbergs mors släkt ?

73
Hej Bohjortar
 
Som Bruno nämner finns det en hel del sådana i Hälsingtuna. Är det någon som är intresserad av äldre sådana  så kan frågan ställas under Hälsingtuna.  
En del finns även med i Tomas Brolins antavla på detta forum.

74
Hej Maggan
 
Du kan läsa om Olof Gregersson i min artikel om borgmästarsläkter i Hudiksvall, Släktforskarnas årsbok 1999 sid 127ff. Hur är ert intresse för honom ?
 
mvh/Thomas Sverker

75
Hej Mikael
 
Var finns uppgifterna om Pål och hans öden i USA ?  Intressant !  Själv stammar jag på några olika sätt från Mora by i Delsbo. En första översikt kan du säkerligen få i boken MIN SLÄKT över Delsbo (ingår i serien Sveriges Släktregister.  
 
Dock, lägg märke till att 1600-tals uppgifterna inte alls är att lita på så allt måste dubbelkollas.

76
Skogs-Tibble / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-06-10
« skrivet: 2001-07-01, 19:01 »
Har någon som forskar kring Skogs-Tibble och 1600-tal stött på efternamnen Tybelius eller Wulff ?

77
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-12-22
« skrivet: 2001-06-16, 21:42 »
Hej Annika
 
Jonas Nilsson Viberg torde vara identisk med den Jonas Nilsson som 1694 föddes i Vi av bonden Nils Persson (1637-1698). Han hade även en bror med samma namn som var född 1692 men som avled redan 1693.

78
Frykerud / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-03-04
« skrivet: 2001-05-05, 10:59 »
Finns det någon som forskat kring familjen Nils Persson (1758-1835) och Katarina Bengtsdotter (1754-) bosatta i Ackebol, Frykeruds sn. Gården hade de tagit över av Katarinas fader Bengt Svensson. Jag söker uppgifter om deras anor.

79
Yrken F / Främlingslegionär
« skrivet: 2000-11-17, 18:33 »
Hej  
 
Jag undrar om någon har lyckats få fram uppgifter om svenska främlingslegionärer ur Legionens arkiv i Frankrike ?   Ett problem är oftast att de hade falskt namn under tjänstgöringen. Fick de detta vid inskrivningen ?
Har någon något bra tips då det gäller forskning kring släktingar som varit i legionen.

80
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-12-22
« skrivet: 2000-11-14, 20:00 »
För dem som är intresserad av förfäder i Hälsingtuna kan jag meddela att jag i dagarna har lagt ut Tomas Brolins anor 10 generationer bakåt, främst från Hälsingtuna i detta forum. Se under KÄNDISAR och TOMAS BROLIN.  
 
På ett annat ställe under RÖTTER redogör den flitige Leif Boström för sin hustrus anor från ett antal Hälsingesocknar, bland annat en hel del anor från Hälsingtuna. Kommer i skrivande stund inte ihåg adressen, men om du tex söker på Tunbyn i Rötters sökfunktion så lär du träffa på den.

81
Nättidningen Rötter / Anbytarforums tecken - Macdatorer
« skrivet: 2000-11-14, 19:47 »
Hej  
 
När jag surfar med Macen har jag inga sådana problem som beskrivs ovan på anbytarforum. Ändå kör jag en gammal v. 3.1 av Netscape.  
 
Den enda gång det kan bli problem är när man söker i Rötters sökfunktion efter tex Kungsgården. Man får då ett antal träffar uppdelat på 5 olika sidor. Första sidan fungerar bra men går man vidare på nästa sida blir svaret:  
 
Ingen matchning hittades för 'kungsg and rden'
 
och då var det nöjet borta...... Detta problem kanske kan tillskrivas Browsern, men alla andra sökmotorer på nätet (som jag har använt, är det väl bäst att lägga till....) klarar den av.

82
Idrott / Sport / Brolin, Tomas (f. 1969)
« skrivet: 2000-11-12, 12:42 »
Här följer ett utdrag över Tomas Brolins farfars anor som kompletterar Blästas tavla ovan som mestadels berör farmoderns anor. Till 90% kommer dessa anfäder/anmödrar från Hälsingtuna och några från Idenor, Rogsta, Norrbo, Gnarp och Ilsbo.  
 
                     *** Generation II ***
 
           ff
         4 Erik Brolin, född 1917 i Finflo, Hälsingtuna sn.
           
 
                     *** Generation III ***
 
           fff
         8 Petrus Brolin, född 1887 i Finflo, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           ffm
         9 Signe Jonsson, född 1887 i Finflo, Hälsingtuna sn.
           
 
                     *** Generation IV ***
 
           ffff
        16 Michel Jönsson-Brolin, född 1846 i Finflo, Hälsingtuna sn,
           död 1923 i Finflo, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           fffm
        17 Lena Persdotter, född 1846 i Fiskeby, Hälsingtuna sn, död 1928
           i Finflo, Hälsingtuna sn.
           
 
           ffmf
        18 Jonas Jonsson, född 1860 i Finflo ss4, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           ffmm
        19 Kristina Jonsdotter, född 1867 i Gnarp sn.
           
 
                     *** Generation V ***
 
           fffff
        32 Jöns Mickelsson, född 1811 i Finflo 1, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           ffffm
        33 Anna Persdotter, född 1814 i Östanbräck, Hälsingtuna sn.
           
 
           fffmf
        34 Per Olsson, född 1816 i Fiskeby, Hälsingtuna sn, död 1877
           i Fiskeby, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           fffmm
        35 Gertrud Larsdotter, född 1821 i Halsta 3, Hälsingtuna sn,
           död 1899 i Fiskeby, Hälsingtuna sn.
           
 
           ffmff
        36 Jon Persson, född 1822 i Finflo ss4, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           ffmfm
        37 Brita Persdotter, född 1828 i Håsta 2, Hälsingtuna sn.
           
 
           ffmmf
        38 Jon Ersson, född 1822 i Gnarp sn.
           
 
                     *** Generation VI ***
 
           ffffff
        64 Mickel Jönsson, född 1778 i Finflo 1, Hälsingtuna sn, död 1833
           i Finflo 1, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           fffffm
        65 Kerstin Jönsdotter, född 1780.
           
 
           ffffmf
        66 Per Eriksson-Östman, född 1775 i Östanbräck 5, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           ffffmm
        67 Berta Nilsdotter, född 1775 i Wij, Hälsingtuna sn.
           
 
           fffmff
        68 Olof Persson, född 1782 i Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           fffmfm
        69 Helena Persdotter, född 1784.
           
 
           fffmmf
        70 Lars Larsson, född 1785, död 1850 i Halsta, Hälsingtuna sn.
           Riksdagsman och bonde i Halsta.
           
           Gift med  
 
           fffmmm
        71 Margareta Svensdotter, född 1785 i Lingarö 1, Hälsingtuna sn,
           död 1863 i Halsta, Hälsingtuna sn.
           
 
           ffmfff
        72 Per Persson, född 1790 i Finflo ss4, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           ffmffm
        73 Sara Persdotter, född 1789 i Hållsta s1, Hälsingtuna sn.
           
 
           ffmfmf
        74 Per Persson, född 1796 i Wik 1, Idenor sn.
           
           Gift med  
 
           ffmfmm
        75 Kerstin Hansdotter, född 1799 i Håsta 2.
           
 
                     *** Generation VII ***
 
           fffffff
       128 Jöns Hansson, född 1748 i Finflo 1, Hälsingtuna sn, död 1827
           i Finflo 1, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           ffffffm
       129 Karin Mickelsdotter, född 1741(9) i Fläsbro.
           
 
           fffffmf
       130 Jöns Ersson.
           
           Gift med  
 
           fffffmm
       131 Gertrud Jonsdotter.
           
 
           ffffmff
       132 Erik Olsson, född 1731 i Östanbräck 5, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           ffffmfm
       133 Clara Persdotter, född 1754.
           
 
           ffffmmf
       134 Nils Nilsson-Boijort, född 1737. Båtsman i Wij, Hälsingtuna sn.
           
           Gift 9 oktober 1763 i Hälsingtuna med  
 
           ffffmmm
       135 Sara Nilsdotter, född i Fors.
           
 
           fffmfff
       136 Per Persson, född 1741 i Östanbräck, Hälsingtuna sn, död 1819
           i Östanbräck, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           fffmffm
       137 Karin Olofsdotter, född 1747 i Skogsta, Hälsingtuna sn.
           
 
           fffmmff
       140 Lars Larsson, född 1750. Bonde i Halsta 3, Hälsingtuna.
           
           Gift med  
 
           fffmmfm
       141 Gertrud Carlsdotter, född 1754 i Halsta 3, Hälsingtuna sn.
           
 
           fffmmmf
       142 Sven Persson, född 1752 i Lingarö 1, Hälsingtuna sn, död 1839
           i Lingarö 1, Hälsingtuna sn. Bonde.
           
           Gift med  
 
           fffmmmm
       143 Magdalena Ersdotter, född 1755 i Östby 1, Rogsta sn, död 1814
           i Lingarö 1, Hälsingtuna sn.
           
 
           ffmffff
       144 Per Persson, född 1750 i Mo, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           ffmfffm
       145 Karin Persdotter, född 1757 i Finflo ss4, Hälsingtuna sn.
           
 
           ffmffmf
       146 Per Larsson, född 1734 i Hållsta, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           ffmffmm
       147 Marta Jonsdotter, född 1752 i Fiskeby 1, Hälsingtuna sn.
           
 
           ffmfmff
       148 Per Arvidsson, född 1755 i Wik 1, Idenor sn.
           
           Gift med  
 
           ffmfmfm
       149 Margareta Eriksdotter, född 1753 i Hamre, Idenor sn.
           
 
           ffmfmmf
       150 Hans Nilsson, född 1763 i Silja (Österby), Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           ffmfmmm
       151 Karin Larsdotter, född 1769 i Håsta 2, Hälsingtuna sn.
           
 
                     *** Generation VIII ***
 
           ffffffff
       256 Hans Persson, född 1724 i Östanbräck, Hälsingtuna sn, död 1771
           i Finflo 1, Hälsingtuna sn.
           
           Gift 1746 med  
 
           fffffffm
       257 Gertrud Jönsdotter, född 1720 i Finflo 1, Hälsingtuna sn,
           död 1774 i Finflo 1, Hälsingtuna sn.
           
 
           ffffffmf
       258 Mickel Eriksson, född 1714 i Rogsta sn. Bonde o kyrkvärd
           i Fläsbro 2, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           ffffffmm
       259 Anna Jonsdotter, född 1721 i Fläsbro ?.
           
 
           ffffmfff
       264 Olof Persson, född 1688 i Östanbräck, Hälsingtuna sn, död 1741
           i Östanbröck, Hälsingtuna sn. Bonde i Östanbräck 5.
           
           Gift med  
 
           ffffmffm
       265 Brita Halvarsdotter, född 1700 ca.
           
 
           ffffmfmf
       266 Per Eriksson, född i Berge, Ilsbo sn.
           
           Gift 1729 med  
 
           ffffmfmm
       267 Anna Mårtensdotter, född 1701 i Via, Rogsta sn.
           
 
           ffffmmff
       268 Nils Henriksson-Boijort, född 1699 i Stavåker, Forsa sn.
           
           Gift 1722 med  
 
           ffffmmfm
       269 Kerstin Eriksdotter, född i Silja, Sunnanå.
           
 
           ffffmmmf
       270 Nils Persson, född 1667, död 1743 i Fors, Hälsingtuna sn.
           Bonde i Fors 3, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           ffffmmmm
       271 Margareta Persdotter, född 1700, död 1744 i Fors,
           Hälsingtuna sn.
           
 
           fffmffff
       272 Per Eriksson = 266
 
           fffmfffm
       273 Anna Mårtensdotter = 267
 
           fffmffmf
       274 Olof Persson, född 1719, död ca 1778 i Silja, Sunnanå,
           Hälsingtuna sn. Bonde.
           
           Gift med  
 
           fffmffmm
       275 Brita Nilsdotetr, född 1720 i Ulvsta, Hälsingtuna sn.
           Fosterdtr t Sv. Mårtensson i Skogsta.
           
 
           fffmmfmf
       282 Carl Ersson, född 1731 i Halsta.
           
           Gift 1753 med  
 
           fffmmfmm
       283 Margareta Ersdotter, född 1724 i Östanbräck, Hälsingtuna sn.
           
 
           fffmmmff
       284 Per Arvidsson, född 1726 i Wij 5, Hälsingtuna sn, död 1808
           i Lingarö 1, Hälsingtuna sn. Bonde i Lingarö.
           
           Gift med  
 
           fffmmmfm
       285 Margta Andersdotter, född 1723 i Östanbräck 4, Hälsintuna sn,
           död 1773 i Lingarö 1, Hälsingtuna sn.
           
 
           fffmmmmf
       286 Erik Olofsson, född 1721 i Östby 1, Rogsta sn. Bonde.
           
           Gift med  
 
           fffmmmmm
       287 Karin Jonsdotter, född 1722 i Smälsk 1, Hälsingtuna sn,
           död 1773 i Östby, Rogsta sn.
           
 
           ffmfffff
       288 Per Ersson, född 1709 i Mo, Hälsingtuna sn. Bonde i Mo 3, 1741.
           
           Gift 1736 med  
 
           ffmffffm
       289 Karin Larsdotter, född 1714 i Halsta, Hälsingtuna sn.
           
 
           ffmfffmf
       290 Per Persson, född 1732 i Silja (Sunnanå), Hälsingtuna sn.
           
           Gift 1756 med  
 
           ffmfffmm
       291 Brita Jonsdotter, född 1734 i Finflo ss4, Hälsingtuna sn.
           
 
           ffmffmmf
       294 Jon Larsson, född 1698 i Fiskeby 1, Hälsingtuna sn, död 1760
           i Fiskeby 1, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           ffmffmmm
       295 Sara Persdotter, född 1708 i Tolsta, Hälsingtuna sn, död 1773
           i Fiskeby 1, Hälsingtuna sn.
           
 
           ffmfmfff
       296 Arvid Larsson, född 1722 i Wik 1, Idenor sn.
           
           Gift 1747 med  
 
           ffmfmffm
       297 Margta Larsdotter, född 1724 i Åkre, Idenor sn.
           
 
           ffmfmfmf
       298 Erik Jonsson, född 1722 i Hamre, Idenor sn??.
           
           Gift med  
 
           ffmfmfmm
       299 Margta Larsdotter, född 1715.
           
 
           ffmfmmff
       300 Nils Hansson, född 1730 i Wattrång, Harmånger sn.
           
           Gift med  
 
           ffmfmmfm
       301 Kerstin Jonsdotter, född 1732 i Silja (Österby),
           Hälsingtuna sn.
           
 
           ffmfmmmf
       302 Lars Mickelsson, född 1738 i Håsta, Hälsingtuna sn.
           
           Gift 1763 med  
 
           ffmfmmmm
       303 Brita Nilsdotter, född 1733 i Måsta, Hälsingtuna sn.
           
 
                     *** Generation IX ***
 
           fffffffff
       512 Per Persson, född 1692 i Tunbyn, död 1747 i Östanbräck,
           Hälsingtuna sn. Bonde i Östanbräck 1, Hälsingtunas sn.
           
           Gift 1717 i Hälsingtuna sn med  
 
           ffffffffm
       513 Kerstin Hansdotter, född 1686 i Östanbräck 1, Hälsingtuna sn.
           
 
           fffffffmf
       514 Jöns Larsson, född 1678 i Finflo 1, Hälsingtuna sn, död 1752
           i Finflo 1, Hälsingtuna sn. nämnd 1722ff på Finflo 1.
           
           Gift med  
 
           fffffffmm
       515 Elisabeth Larsdotter, född 1684 i Hällsäter, Hälsingtuna sn,
           död 1754 i Finflo 1, Hälsingtuna sn.
           
 
           ffffffmmf
       518 ?Jon Eriksson, född i Hällby, Hälsingtuna sn. Bonde
           i Fläsbro, n 1714.
           
           Gift 1707 i Hälsingtuna med  
 
           ffffffmmm
       519 Margareta Olofsdotter, född i Silja, Hälsingtuna sn.
           
 
           ffffmffff
       528 Per Olofsson, född 1663 i Östanbräck, Hälsingtuna sn, död 1707
           i Östanbräck, Hälsingtuna sn. Bonde i Östanbräck 5.
           
           Gift med  
 
           ffffmfffm
       529 Brita.
           
 
           ffffmffmf
       530 Halvar Jonsson, född 1665, död 1716.
           
           Gift med  
 
           ffffmffmm
       531 Margareta Eriksdotter, född 1668, död 1741.
           
 
           ffffmfmmf
       534 Mårten Eriksson, född 1650 i Frölland, Rogsta sn, död 1701
           i Frölland, Rogsta sn. Bonde på hemmanet Via i Rogsta.
           
           Gift 1682 med  
 
           ffffmfmmm
       535 Brigitta Göransdotter, född 1655 i Via, Rogsta sn, död 1720
           i Via, Rogsta sn.
           
 
           fffmfffmf
       546 Mårten Eriksson = 534
 
           fffmfffmm
       547 Brigitta Göransdotter = 535
 
           fffmffmmf
       550 Nils Larsson, född 1698 i Ulvsta.
           
           Gift med  
 
           fffmffmmm
       551 Brita Mårtensdotter, född 1684, död 1749 i Ulvsta.
           
 
           fffmmfmff
       564 Eric Carlsson, född 1691, död 1755 i Halsta, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           fffmmfmfm
       565 Gertrud Persdotter, född 1685, död 1750 i Halsta,
           Hälsingtuna sn.
           
 
           fffmmfmmf
       566 Erik Andersson, född 1678, död 1743 i Östanbräck,
           Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           fffmmfmmm
       567 Brita Eriksdotter.
           
 
           fffmmmfff
       568 Arvid Larsson, född 1701 i Wij 5, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           fffmmmffm
       569 Malin Persdotter, född 1697 i Lingarö 1, Hälsingtuna.
           
 
           fffmmmfmf
       570 Anders Jonsson, född 1690 i Lingarö 2 (Nygården),
           Hälsingtuna sn. Båtsman.
           
           Gift 1719 i Hälsingtuna sn med  
 
           fffmmmfmm
       571 Margareta Olsdotter, född 1680.
           
 
           fffmmmmff
       572 Olof Olofsson.
           
 
           fffmmmmmf
       574 Jon Olsson, född 1674 i Smälsk 1, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           fffmmmmmm
       575 Malin Jonsdotter, född 1689 i Sanna 2, Hälsingtuna sn.
           
 
           ffmffffff
       576 Erik Nilsson, född 1681 i Mo, Hälsingtuna sn, död 1752.
           
           Gift med  
 
           ffmfffffm
       577 Margareta Persdotter, född 1676 i Mo, död 1735 i Mo.
           Trol dtr till Per Larsson.
           
 
           ffmffffmf
       578 Lars Johansson, född 1686 i Halsta, Hälsingtuna sn, död 1744
           i Halsta, Hälsingtuna.
           
           Gift 1711 med  
 
           ffmffffmm
       579 Margareta Andersdotter, född 1663 i Silja, Hälsingtuna sn.
           
 
           ffmfffmff
       580 Jon Persson.
           
 
           ffmffmmmf
       590 Per Ersson, född 1670 i Tolsta 2, Hälsingtuna sn. Bonde.
           
           Gift med  
 
           ffmffmmmm
       591 Margta Jönsdotter, född 1672 i Hällsäter, Hälsingtuna sn.
           
 
           ffmfmffff
       592 Lars Persson, född 1690. Bonde i Wik, Idenor sn.
           
           Gift med  
 
           ffmfmfffm
       593 Margareta Arvidsdotter, född 1689.
           
 
           ffmfmffmf
       594 ?Lars Andersson, född 1693.
           
           Gift med  
 
           ffmfmffmm
       595 Karin.
           
 
           ffmfmfmff
       596 Jon.
           
           Gift med  
 
           ffmfmfmfm
       597 Helena Eriksdotter.
           
 
           ffmfmmfmf
       602 Jon Olofsson.
           
 
           ffmfmmmff
       604 Mickel Mickelsson, född 1710, död 1752 i Håsta, Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           ffmfmmmfm
       605 Margta Larsdotter.
           
 
           ffmfmmmmf
       606 Nils Isaksson.
           
           Gift med  
 
           ffmfmmmmm
       607 Karin Olofsdotter.
           
 
                     *** Generation X ***
 
           ffffffffff
      1024 Per Nilsson, född 1653 i Tunbyn 1, Hälsingtuna sn, död 1740
           i Tunbyn 1, Hälsingtuna sn. Bonde i Tunbyn 1, 1705-41,
           Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           fffffffffm
      1025 Helena, född 1663, död 1716 i Tunbyn, Hälsingtuna sn.
           
 
           ffffffffmf
      1026 Hans Hansson. Måg och bonde i Östanbräck 1, n. 1705-14.
           
           Gift med  
 
           ffffffffmm
      1027 Margareta Zackrisdotter, född 1666, död 1747.
           
 
           fffffffmff
      1028 Lars Jönsson, född 1647, död 1714 i Finflo 1, Hälsingtuna sn.
           
 
           fffffffmmf
      1030 Lars Persson, född 1652, död 1719 i Hällsäter, Hälsingtuna sn.
           Bonde i Hällsäter.
           
 
           ffffmfffff
      1056 Olof Eriksson. Bonde i Östanbräck 5, 1650-168(),
           Hälsingtuna sn.
           
 
           ffffmfmmff
      1068 Erik Olofsson, död 1697 i Frölland, Rogsta sn.
           
           Gift med  
 
           ffffmfmmfm
      1069 Karin (Rogstadia) Mårtensdotter, född 1625.
           
 
           ffffmfmmmf
      1070 Göran Olofsson. Bonde i Via, Rogsta sn.
           
 
           fffmfffmff
      1092 Erik Olofsson = 1068
 
           fffmfffmfm
      1093 Karin (Rogstadia) Mårtensdotter = 1069
 
           fffmfffmmf
      1094 Göran Olofsson = 1070
 
           fffmffmmff
      1100 Lars Nilsson. Bonde i Ulvsta 2, 1705-14.
           
           Gift 1694 i Hälsingtuna med  
 
           fffmffmmfm
      1101 Karin Matsdotter, född 1665 i Hällsäter, död 1749 i Ulvsta.
           
 
           fffmffmmmf
      1102 Mårten.
           
 
           fffmmmffff
      1136 Lars Olofsson, född 1660 i Wij 5, Hälsingtuna sn. Bonde.
           
           Gift med  
 
           fffmmmfffm
      1137 Margareta Persdotter.
           
 
           fffmmmffmf
      1138 Per Svensson, född 1655 i Lingarö 1, Hälsingtuna sn. Bonde.
           
           Gift med  
 
           fffmmmffmm
      1139 Gertrud Jacobsdotter, född 1670 i Attmar sn, Medelpad.
           
 
           fffmmmfmff
      1140 Jon Grelsson, född 1667 i Norrbobyn 7, Norrbo sn.
           Bonde i Lingarö 2, Hälsingtuna.
           
           Gift med  
 
           fffmmmfmfm
      1141 Margreta Andersdotter, född 1670 i Lingarö 2, Hälsingtuna sn.
           
 
           fffmmmmmff
      1148 Olof Andersson Kuuse, född 1646, död 1721 i Smälsk,
           Hälsingtuna sn.
           
           Gift med  
 
           fffmmmmmfm
      1149 Elin Jonsdotter, född 1651 i Smälsk, Hälsingtuna sn, död 1715
           i Smälsk, Hälsingtuna sn.
           
 
           fffmmmmmmf
      1150 Jon Ersson, född ca 1650 i Sanna 2, Hälsingtuna sn.
           Bonde i Sanna nr 2.
           
           Gift med  
 
           fffmmmmmmm
      1151 Karin.
           
 
           ffmfffffff
      1152 ?Nils Olofsson. Bonde i Mo 2.
           
 
           ffmfffffmf
      1154 Per Larsson. Bonde i Mo 3, 1679-1714, Hälsingtuna sn.
           
 
           ffmffmmmff
      1180 Erik Persson, född ca 1650 i Tolsta 2.
           
           Gift med  
 
           ffmffmmmfm
      1181 Kerstin Olsdotter.
           
 
           ffmfmmmmff
      1212 Isak Olofsson, född 1658, död 1722 i Måsta 2, Hälsingtuna sn.
           nämnd 1689-1714 Måsta 2.
           
           Gift med  
 
           ffmfmmmmfm
      1213 Karin? Nilsdotter, född 1671, död 1749 i Måsta, Hälsingtuna sn.
           
Fortsättning finns ytterligare ett antal generationer, men redovisas inte här pga av omfånget. Ovan redovisas endast övergripande personuppgifter, inga detaljer och inga biografier. För källor och om Hälsingtuna se min hemsida./Thomas Sverker

83
Litteratur / Cato, Åke (f. 1934)
« skrivet: 2000-11-12, 10:28 »
Finns det ett släktskap mellan Åke Cato och den Magnus Cato som för ett antal år sedan spelade i handbollslandslaget ?

84
Dalby / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-12-15
« skrivet: 2000-11-11, 11:17 »
Av ngn anlendning ville inte all text vara med på föregående inlägg. Här kommer det: (/Thomas)
 
X 1279. fm ff ff ff ff
Markus i Likenäs. Bosatt i Likenäs, n 1572tl (BL). (Barn 639) Kan eventuellt vara son till den Jöns som nämns för hemmanet 1540(jb).  
son Jöns Markusson.Se 639.
 
IX 639. fm ff ff ff f
Jöns Markusson.Bosatt i Likenäs, n 1574-1605tl (BL). Kvarnägare, lämnar mård och viltskinn istället för spannmål i tionde (BL) (Barn 319, Far 1279)
son Markus Jönsson. Se 319.
 
VIII  319. fm ff ff ff
Markus Jönsson. Bosatt i Likenäs, n 1604,1611 (BL). Nämndeman som 1604 blev vald att tillsammans med två andra och länsman värja och akta sin häradskista och penningarna i den. Fick frihet för hjälper och gärder år 1611 av Landshöfdingen Bo Ribbing. Friheten gällde för ett hemman för det han brukar dem till spaneri och kunskap i Norge. Delade upp sin mark mellan barnen med det villkoret att om jorden inte befanns vara lika bra skulle det förlikas skäligt. Sonen Håkan Markusson i Uppegården och dottern Kerstin Markusdotter i Kårbol fick Uppegården (Likenäs) och Branäs. Sonen Jöns Markusson i Fernbol och dottern Anna i Ytterbyn fick Likenäs och (?) i Dalby.(BL- anger tyvärr inget år för detta domboksutdrag) (Barn 159, Far 639)
son Håkan Markusson. Se 159.
 
VII 159. fm ff ff f
Håkan Markusson. Född ca 1605 i Uppgården. Enligt Bäckvall socknens förmögnaste man på sin tid och mångbetrodd. Hade tre söner. (BL) (Barn 79, Far 319)
son Markus Håkansson. Se 79.
 
VI 79. fm ff ff
Markus Håkansson.Född ca 1630. Fjärdingsman, nämndeman och kyrkvärd och Riksdagsman 1664,72,80,89. I denna bygd finns det inte någon tillnärmelsevis så oegennyttigt och som med värdighet och klokhet verkat för sin fosterbygd(BL) Vid Riksdagen 1664 framförde han sin begäran om hjälp till en klocka i sin kyrka en stom åt sin pastorats kyrkoherde och framhöll behovet av frimarknad vid gränsen, vilka framställningar vann regeringens bifall. (BL) (Barn 39, Far 159)
son Håkan Markusson. Se 39.

85
Dalby / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-12-15
« skrivet: 2000-11-11, 11:09 »
Hej Pehr, Björn, Marcus
 
Angående Markussarna i Likenäs kan jag meddela följande som även finns på min hemsida http://hem.passagen.se/tsv/index.htm  följ länken Släktforskning - Värmland - Pell-Persanor. Källorna är uteslutande Bäckvalls böcker eller hans samlingar på Nordiska Museumet då det gäller tiden före 1700.
 
BL Bäckvall, Om övre Klarälvsdalen i gångna tider,  
BL Bäckvalls Värmlandarkiv med volymnr och sidnummer  
 Nordiska Museumets samlingar i Stockholm.  
 
Man kan notera följande: Mig veterligen har ännu ingen fått fram vilket fadersnamn som den Jöns, n 1540 hade, dock är det knappast troligt att han skulle vara identisk med Jöns Markusson som nämns på hemmanet från 1574 till 1605. Jöns Markusson skulle emellertid vara en trolig sonson till Jöns. Har någon av Er gått igenom landskshandlingarna 1540-72, där finns troligen svaret. Nedan får Ni också svaret kring Uppegårdens geografiska tillhörighet. Roligt tycker jag det är att Markus Jönsson faktisk var svensk spion i Norge runt 1611. Jag har inte gått igenom Almqvist somboksutdrag och skulle tycka det vore jätteintressant att ta del av det som ni hittat i denna källa. /Thomas Sverker
X
1279. fm ff ff ff ff
Markus

86
Dalby / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-12-15
« skrivet: 2000-11-11, 09:39 »
Hej Leif
 
Jag är inte så intresserad av just Markus Jakobssons hustru utan mer nyfiken på om du även forskat kring Markus Anor i Branäs ?

87
Film / Teater / Adams, Maud (f. 1945)
« skrivet: 2000-11-04, 09:13 »
Hej Ulf
 
Carina Sunesson har under Norrbotten efterlysningar, Nederluleå/Ale redogjort för Reismans vidarekopplingar. Tyvärr har hon glömt att ange vem som forskat fram dessa uppgifter från början. Det torde vara Sture Jansson, Uppsala vilken gjort ett enormt arbete då det gäller smedsläkterna Reisman, Wieveg och Flodström. Speciellt den forskning som han gjort på plats i de fd Östtyska arkiven.

88
Hammerdal / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-04-29
« skrivet: 2000-10-22, 17:38 »
En av mina anmödrar som var bosatt i Veckebo, Färila och gift med soldaten Halvard Persson-Klinga hette Sara Månsdotter. Hon uppges varit född 1715 i Hammerdal. Är det någon som känner till något om hennes förfäder ?

89
15 Historia / Byggandet av Göta Kanal
« skrivet: 2000-10-19, 18:50 »
Under Västgötarötter och Månadens artikel 2000-10 kan man läsa om hur Britt Hagman, Örby har kartlagt några Västgötska soldatöden vid byggandet av Göta Kanal år 1822.

90
Hej Sam
 
Naturligvis borde algoritmen utgå från enmänningarna, dvs barnen till de gemensamma anorna. De har ju 100% samma förfäder (om de är helsyskon) och torde då anses vara 100% släkt. Eftersom släktskapet sedan varje generation halveras (såtillvida inte inavel förekommer) så får man följande mall.  
 
Syskon 100%
Kusiner 50%
Tremänningar, sysslingar 25%
Fyrmänningar 12,5%
Femmänningar 6.25%
Sexmänningar 3,1%
Sjumänningar 1,6%
Åttamänningar 0,8%
 
Det skulle i mitt exempel ovan innebära att mitt släktskap med Stenmark är utgående från helssyskonen:  
morssexmänning 0,5*3,1=1,6
morssjumänning 0,5*1,6=0,8
sjumännning = 1,6
 
Innebär detta isåfall att jag är 1,6+1,6+0,8= ca 4% släkt med Stenmark.

91
En Släktskapskörning i min Holgerdatabas ger vid handen att jag och Ingemar Stenmark är släkt på tre olika sätt.  
 
Släktskapet utgår från följande anor
Anders Mikaelsson, f 1726 Ljusvattnet, Burträsk
Elisabet Johansdotter, f 1732 Umgransele, Lycksele
Genom dessa är Stenmark
morssjumänning och åttamänning till undertecknad
 
och genom
Johan Johansson, f 1699 bosatt i Umgransele, Lycksele
Elsa Johansdotter, f 1692 bosatt dito
 
moråttamänning via en syster till Elisabet ovan.  
 
Är det någon som har en förslag på en enkel uträkningsalgoritm för att beräkna i procent hur mycket släkt jag är med Stenmark?

92
Forsvall / Forsvall
« skrivet: 2000-09-30, 17:08 »
Information om barnen ovan finns i Gösta Thimons Stlms Nations Studenter i Uppsala

93
Rogsta / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-07-04
« skrivet: 2000-09-23, 08:35 »
Hej Åke eller Jörgen.
 
FInns det någon av Er som stött på familjen Norman nedan eller som kan hjälpa Rosalie ?
 
mvh Thomas Sverker
 
My GGrandfather, Per (Peter) Norman, age 26  departed Göteborg for Chicago on 6 June 1869, traveling with wife Sigrid, age31 and sons Per
(age 3) and Olof (age 1). They went on to  Frontenac, Goodhue County,Minnesota.
 
It shows that Peter is from county of Gävleborg, Twp is Hudiksvall and parish is Rogsta. I hope that you may be able to help me find some more information on Per and Sigrid.
 
Thank You So Much for Any Help you may be able to provide.Sincerely,Roz, Rosalie Norman Ohlson

94
Hej
 
Har med intresse följt diskussionen kring en gammal bekant, nämligen Uno Olofsson. Har någon som forskat kring honom kunnat belägga honom ha existerat i Vålsta ?
mvh
 
Thomas Sverker

95
Norra Finnskoga / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-03-23
« skrivet: 2000-04-30, 14:07 »
Hej Niclas
 
Tack för uppgiften! Varifrån kommer belägget med Marits föräldrar ? Jag förmodar att du ögnat igenom min släktutredning med tonvikt på Finnskogaområdet ?  Den finns på http://hem.passagen.se/tsv/Genealogi6.htm.  
 
Jag har för ca två år sedan varit i kontakt med Maj och hon kunde då inte få fram några uppgifter då allt hennes mtrl var utlånat

96
Umeå landsförsamling / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-05-27
« skrivet: 2000-04-26, 19:23 »
Tack till Jill och Bo-Arne för hjälp med uppgifterna kring Uppenberg. Det återstår väl att noggrant följa upp eventuella bouppteckningar efter Hans Matsson Uppenberg och hustrun. Kanske kan Kjell-Åkes uppgifter få stöd i vigsel eller dödebok för Jon Uppenberg.  
 
Var kan man köpa Kjell-Åkes CD ???

97
Umeå landsförsamling / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-04-24
« skrivet: 2000-04-24, 10:36 »
Ooops kanske borde tillägga att Nils Uppenberg fick en son Carl som var född 1820 och som senare bosatte sig i Stensele. Detta gör att Nils förmodligen var född på 1790-talet.

98
Umeå landsförsamling / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-04-24
« skrivet: 2000-04-23, 18:29 »
Hej  
 
Finns det ett samband mellan Nils Uppenberg och hustrun Ingeborg Eriksdotter i Granön (Umeå?) och Hans Matsson Uppenberg (född 1733) och verksam i Ekorrsele, Degerfors ?
 
Kopplingen mellan Nils Uppenberg och Granön ges av Ossian Egerbladh i boken om Stensele (Skarvsjön s133)(Mer om Hans Matsson Uppenberg finns under Västerbotten-efterlysningarna i detta anbytarforum)  
 
mvh Thomas Sverker

99
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-12-22
« skrivet: 2000-04-04, 19:47 »
Hej Tony och Kerstin
 
Ville bara tala om att en sammanställning som jag gjort över Martinus Laurentius i Torp och hans Elisabet finns under Medelpad-efterlysningar på forumet.  
 
mvh Thomas Sverker

100
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-12-22
« skrivet: 2000-02-27, 09:20 »
Hej Åke
 
År 1881 är lite sent för mig. Mina uppgifter kretsar kring 15-1700-talets Tunabor. Jag föreslår att du beställer hem mtrl til närmaste bibliotek från SVAR så slipper du Arninge. Hör av dig igen då du kommer ner på 'min' tid.

101
Färila / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-03-16
« skrivet: 2000-02-27, 09:17 »
Hej Lars Erik och Hans G.  
 
Såg med intresse att ni diskuterade Tjärnvalls-finnarna. Själv stammar jag från Anders Mickelsson f ca 1671, men har inte lagt ner så mycket mer än diverse domboksstudier på det + Färila släktbok, vilken serie man normalt sett inte kan lita så mycket på 1500 och 1600-tals uppgifterna. Har ni kartlagt grenarna själva eller har ni gått på uppgifterna i de utredningar som gjorts i de häften ni diskuterar ?
 
Dessutom såg jag att Hans G hade intresse i Gåssjö, där har jag en hel del uppgifter om det är intressant. Jag har även varit i byn och fotat de gamla gårdarna och härbrena. Finns det även för mig möjlighet att få läsa skrifterna om Tjärnvallen vore det storartat !

102
Rogsta / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-02-07
« skrivet: 2000-02-04, 21:02 »
En syster till Erik Eriksson gifte in sig i Rogstadiussläkten genom giftermål med Per Jonsson från Lingarö, Hälsingtuna. Hon hette Karin Eriksdotter. Jag har mer kring Hälsingtuna om du är intresserad
 
Jörgen, får du ngn träff på dessa Rogsta Östbybor som jag hittat i Hälsingtunas lysningsbok.  
 
Karin Eriksdotter   gm Päder Jonsson     17341201   Lingarö
Helena Olofsdtr  gm Olof Månsson          17451117   Finflo
Brita Svensdotter gm    Anders Jonsson    17661026   Hållsta
Erik Olofsson  gm   Karin Jonsdotter   17451124   Smälsk
Hans Eriksson     gm  Kerstin Larsdotter  1745    Tolsta
Erik Eriksson  far Erik Germundsson    1737    Ulvsta
Olof Svensson     gm  Sigrid Larsdotter         17431106   Hällby
Pål Jonsson   gm  Ingrid Jansdotter    17660427   Wästerrå

103
Rogsta / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-02-07
« skrivet: 2000-02-01, 19:53 »
Hej Peter
Är Erik Eriksson i Ulvsta Hälsingtuna (enl HF född 1711) som avses ? Han uppges i lysningsboken 1737 (H-tuna) vara son till Erik Germundsson i Östby, Rogsta sn. Hustrun hette Margareta Nilsdotter.
 
Hur stammar du från honom ?

104
Hej Georg
 
Erold Sandqvist i Vallentuna, som bland annat skrivit boken om Svanabyns historia, har lämnat följande upplysningar som kanske kan ge dig lite hjälp på traven. Erold torde vara den som bäst känner till Kiervel. Han upplyser vidare om att en minnesten kommer att resas över honom till sommaren.  
 
Utdrag ur Ramsele tingsprotokoll 1693 (1)
 
Kompletterad av Erold Sandqvist.
 
§ 30
 
Befallningsman Crusel anklagade Finnarna i Russiön för det the skolat hyst och härbergat een dräng wid Nampn Jon Erichson ifrån Reenwattnen och Ström Sochen uthi Jämpteland som uthan bewis och tillstånd äre ther ifrån wichen begärte att the för sådant plichta måtte. Matz Påhlson i Rusiö swarande sig alldrig hyst elr herbergat Jon Erichson, men berättade att samma Jon Erichson som nu giftether karl ... tagit tiänst hoos Isak Hinderson i Röström, som sielf therförr swara må. Isak Hinderson intet till swars ey eller stämtd. Befallningsman sade sig intet så grant kunna skillia desse Fintorp och mente att the än tå kunde fällas till bötter för det the sådanna lösdrifware antaga fast än the intet så just skule wara stämtde. Än anklagade Befallningsman Tåsiö Finnarna att the höst een dräng wid Nampn Henning Pährsson i Yiörwyk och Hammerdahls Sochen som äfwen uthan bewys och ... är af Jempteland förest; af Ramsilla och Fiälsiö berättades att samma Henning Pährson sig oppehåller i Juulsiö by och Ramsill Sochen men intet i Tåsiön i Fiälsiö Sochen.När ordren ifrån högwällborne Hr honcurneuren (?) af den 9 Decemb. 1692 tilll Befallningsman Crusel om desse drängar påsåg står ther Röström i Fiälsiö Sochen och Juulsiö by i Ramsell Sochen nemted ther the sig oppehålla skulle, men icke Röösiö eller
Tåsiö. Julsiö byamän wore intet till swars ey elr stämtde. Befallningsman frågades om han efther ordrens lydellse låtit genom Ländsman desse drängiar taga och föra till Befallningsman Backman. Swarade sig beordrat Länsman; Men Ländsman sade sig aldrig fått några order om dessa karlar, uthan allena stemningen på Tåsiö och Röösiö Finnar, ther dock drängiarna intet nampes ey heller befalles att the skola fasttagas. Befallningsman påstod att the som them hyst måste afstrafas fast the icke wore stämde. Men som ingen bör ostämtden elr ohördan dömas ehuru grof missgärningsman han wara, så kunde Rätten här till intet göra innan Befallningsman fullgiör profhen så att the efther ordren lagsökas.  
 
 
 
Utdrag ur
 
Åsele tings protokoll 5 och 7 jan. 1721.
 
§ 3
 
Hindrich Matzon ifrån Swanawatn berättar at hans Swärfader Jon Erichson Kierfwill dersammanstädes uti Lapmaken begynt upbruka några swaga ägor till åker och äng, samt Huus till et litet hemman, med hwilket arbete Hindrich Matzon, hädaneftter under bemte sin Swärfaders ålderdom fortfara tänker, samt anhåller om Rättens befordran i detta mål. Och emedan ingen tillbiuder honom härutinnan at hindra, Lens- och nämdemännen iämwäl intyga, at et litet hemman på berörde ort, Kongl. Maijt: till tienst exooleras (växa till) kan; Ty blifwer detta således protocollerat, hafwandes hos Landzhöfdingen Högwälborne Baron H:r Jacob Grundell, Supplioanten om nådig bönhörelse och bifall i denna sin
begäran Ödmiukel: at anhålla.
 
                                                     
Utdrag ur
 
Åsele tings protokoll 4 och 5 Januari 1728
 
§ 18
 
Befallningsmannen Wälbde Lars Pagander, söker att giöra sig noga underrättad huru länge sedan alla i detta Tingelag befintelige Torp el nybyggen blifwit optagne el Skatlagde; Ty undersöktes derom, och intygas
 
.....
 
8: At Jon Erichson Kierfwil 1712 begynte uparbeta Torpet Swanawatn, för hwilket hans mågar Hindrich Matzon och Pär Erichson nu Skatlagde äro.
 
Kommentar av Erold Sandqvist 1998:
 
Kiervel bosatte sig i Svanabyn 1713, inte 1712, som det står här. I olika tingsprotokoll förekommer olika årtal. Tingsrätten tycks ha haft svårighet att läsa sina egna handlingar.
 
 
 
 
 
 
 

105
Hej Uppenbergare !
 
Jag har en ännu outforskad släktgren på min släkttavla som berör släkten Uppenberg i Stensele.  
 
Det gäller Emma Magdalena Elisabeth (E.M.E) Uppenberg född 1868 i Stensele. Jag har skam tillsägandes inte forskat överhuvudtaget på grenen men jag antar att hon är dotter till Carl Uppenberg i Stensele. Vet någon något om denna gren så vore det toppen att få veta mer.  
 
mvh /Thomas

106
Filmerus / Filmerus
« skrivet: 1999-12-13, 19:10 »
Herdaminnet har uppgifter om dem. Namnet är just taget efter Films sn.  
 
Jonas Magni Filmerus ovan blev Kh i Film 1674. Han var gift med företrädaren Andreas Laurentius Hofstadius dotter Ingrid.
 
Troligen är samtliga Magni söner barn till Kh Magnus Erici i Film (död ca 1645), men det är en gissning. Se vidare i HM sid 376.
 
Då jag letar ättlingar till Jonas Magni så vore det intressant om du kunnat bevisa hur din Margareta kommer in i det hela. Jonas Magni Filmerus hade fö en dotter Margareta som gifte sig med en Johannes Olai Brodd, predikant vid Hospitalet i Uppsala.

107
Watz / Wass / Hwass / Äldre inlägg (arkiv) till 31.12.2000
« skrivet: 1999-10-12, 23:50 »
Hej Olle
 
Berör din utredning även Johannes Watz kh i Sveg och hans son Sveno Watz, kh i Bollnäs (Hälsingland). S.Watz hade åtminstone en dotter tillsammans med sin hustru Catharina Thuresdotter Gammal som hette Catharina. Denna dotter uppges senare i Hm:s handlingar g. sig med en häradshävdinf Bysing (har inte mtrl framför mig utan går efter vad jag minns). Hon hade tidigare blivit hävdad av kaptenslöjtnant Jean von Wulfwen vid Hälsinge Regemente.

108
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-12-22
« skrivet: 1999-09-18, 18:30 »
Hej Tony
Javisst är Isaci Martini Clarman far till Martinus Isaci. Kaplanen Mårten förefaller haft svår med spriten och blev därför inte betrodd att efterträda fadern som kyrkoherde i socknen. Mer om detta kommer i mitt Series Pastorum över Hälsingtuna som trycks nästa år. Jag har inte följt upp eventuella barn till Mårten men vet att det finns. Hustrun är förmodligen identisk med den hustru Malin som omtalas som herr Mårtens änka i Hälsingtuna.

109
Forsvall / Forsvall
« skrivet: 1999-09-11, 06:48 »
Är det någon som i sin forskning stött på följande personer. De är alla barn till bryggaren Olof Forsvall i Stockholm och hans hustru Apollonia Svinfot. 1. Olof Forsvall (f. 1671 Stockholm), 2. Mårten Forsvall (f. 1672) och Beata Magdalena Forsvall (f. 1674). Det är intressanta att veta vad som hände med dem.

110
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Hoflund i Färila
« skrivet: 1999-08-28, 07:23 »
Hej Anna
 
Appropå Hoflund. Det fanns en Olle Hoflund (professor emeritus) som bland annat skrivit ett antal böcker om Färilabor på 15-16-1700-tal. Böckerna är utgivna av Ekeströms förlag i Färila.  
 
När det gäller faderskap. Har du gått igenom domböckerna kring barnets födelse ? Har du tur kan det finnas uppgifter om undehåll (barnuppfostringsbidrag) som fadern kunde åläggas om han tog på sig faderskapet. Det förutsätter naturligtvis att modern kunnat peka ut fadern. Har du tittat i födelseboken ?

111
Bandler / Bantler / Bandler / Bantler
« skrivet: 1999-08-14, 12:54 »
För mer information om honom se min artikel i Släktforskarnas årsbok 1999.

112
Svinfot / Svinfot
« skrivet: 1999-08-13, 23:06 »
Hej Mattias
 
Kopplingen för Magdalena är genom herr Mårten Johannis Svinfot som vid sin död var kyrkoherde i Färila (Häls.) Malin Bengtsdotter gifte senare om sig med kyrkoherden Johan Arnaesius bland annat verksam i Hälsingtuna (Häls.) Detta är fö min egen koppling till släkten och det mesta om Mårten Johannis förfäder hittar du i Släkt och Hävd 1993 nr 3-4 då jag skrev om Ericus Magni vilken kan räknas till stamfar för denna Svinfotssläkt.  
 
Din koppling är således:
 
Kh Magnus Erici, kh i Forsa
son
Kh Ericus Magni, kh i Hudiksvall
son
Kh Hans Erici Svinfot, kh i Hudiksvall
son
Kh Mårten Johannis Svinfot, kh i Färila
dotter
Magdalena Svinfot, gift Ehrenbielke
 
Har du mer information om Magdalenas barn, mer än det som finns i Elgenstierna så är det givetvis intressant för den sammanställning av Ericus Magni som jag nu håller på att utarbeta.
 
mvh Thomas Sverker

113
Allmänt / Sveriges Släktregister/Min släkt
« skrivet: 1999-07-30, 20:53 »
Antikvariatet i Delsbo hade inne Forsa/Högs släktregister förra veckan.

114
Warg / Äldre inlägg (arkiv) till 22 november, 2006
« skrivet: 1999-07-10, 15:39 »
Bertil: Vad Urban Sikeborg glömde nämna ovan är att en redogörelse för genealogiska samlingar på Hälsinglands museum finns som bilaga till min artikel Några borgmästarsläkter i Hudiksvall 1582-1680 (Släktforskarnas årsbok 1999). Där finns bland annat en översikt över Svens Bruns samlingar.  
Dessutom finns det i Ivar Wallenius samlingar (se årsboken) en släkttavla över släkten Warg utgående från Nils Warg från Vansätter, Söderala sn (sid 75, bilaga 8 i Wallenius bok)

115
Warg / Äldre inlägg (arkiv) till 22 november, 2006
« skrivet: 1999-07-09, 22:51 »
Hej Bertil
Ett hett tips är Sehlbergs Gefle och dess slägter. Den finns bland annat på mikrofilm på Gävle Länsbibliotek.

116
Baltikum / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-01-25
« skrivet: 1999-07-08, 22:40 »
Var kan man hitta information om de svenska präster som var verksamma i Riga på 1600-talet. Finns det något herdaminne ?

117
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-12-22
« skrivet: 1999-07-08, 22:30 »
Per-Arne: Du hade dina teorier (i ett tidigare meddelande till mig)att Gertruds föräldrar skulle vara den Kristina Jonsdotter Tunman f. ca 1756 i Söderhamn som 1836 dör i Lidens fs, änka efter avskedade soldaten Engelbert Andersson Lerberg d. 1810 i Lith fs (Z).
 
En annan person från Hjo sökte dessa hos mig för några veckor sedan: Hennes anfader skedmakaren Engelbert Andersson och hans hustru Kristina Jonsdotter vars son Erik Johan föddes 7/6 1799 i Attmar sn Medelpad, men med uppgiven attest att födelsen skett i Tuna (Hälsingland).  
 
Är namnen bekanta ? Tala om slump och öde !! Då detta nästan besvarar din fråga vill jag tillägga följande :
 
Den 12 april 1795 föddes Gertrud Maria Ingebrektsdotter i Rå , Hälsingtuna socken. Fadern var Ingebrect Lerberg och modern Stina Jonsdotter. Jag finner dem i HF 1784-1799 på sid N12 Västerrå, där det inte står med någon Gertrud utan enbart Ingebrekt Nerberg(!) och hustru Stina Jonsdotter. De uppgavs flyttat in från Delsbo och står antecknade ha bevistat nattvarden 21/2 1796.  Hoppas detta hjälper dig lite på traven i sökandet !!

118
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-12-22
« skrivet: 1999-07-05, 21:13 »
Per-Arne: Jag har inte excerperat detta material men så fort jag får chansen skall jag titta igenom lite källor. Har du själv kollat födelseboken ?
Återkommer
 
Jörgen: Tack för ditt material !

119
Söderala / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-05-28
« skrivet: 1999-06-22, 19:28 »
Titta även i Hälsingerunor 1953 där Nils Bergström skrev om En brukskyrkas öde, några data om kapellet i Maråker. Där finns även porträttet som Lars nämner ovan avfotograferat. Det föreställer brukspatron Måns Christiernsson, hans hustru, åtta söner och tre döttrar. Enligt uppgift skall ytterligare porträtt funnits på MC med hustrun Anna Persdotter vilka enligt uppgift skulle varit målade 1663. Kontakta Hälsinglands museum 0650-19600 (?).

120
Färila / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-03-16
« skrivet: 1999-06-20, 15:32 »
Min Släkt för Färila finns att låna från ditt bibliotek (fjärrlån).  Det kan dock vara svårare att komma över ett köpbart exemplar. Hör med Antikvariatet i Färila.

121
03 Släktnamn / Artzen, von
« skrivet: 1999-06-13, 07:57 »
Hej och Tack Ingemar.
 
Det är en fröjd att se vad känndedom om källor och kontakter kan göra. Skall gå igenom dina tips och se om det kan ge ngt ytterligare.  
 
Hälsningar Thomas

122
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-12-22
« skrivet: 1999-06-12, 13:18 »
Hej Jörgen
Jag förmodar att du känner till Christopher Nilssons dotter Karin som gifte sig till Hög ?
 
Hittade av en slump denna uppgift i Släktboken för Hög.
Karin Christophersdtr 1708-1785 g 1732 m Nils Månsson o Hallsta 1, Hög sn. Dtr till Christopher  Nilsson och hustru Margta Olsdotter i Vattlång

123
Ljusdal / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-04-23
« skrivet: 1999-06-09, 19:19 »
Hello, my name is Peter Bergner and I live in the Minneapolis/St. Paul area of Minnesota, USA.  I'm seeking information and possible living relatives of my great grandfather's family.  My great grandfather Lars Olof Fors was born in or near Ljusdal on May 26th, 1886.
 
Information I have states that the Fors family was from Ljusdal and/or possibly Tjärnelund, with earlier generations coming from Bjuråker.
 
My ggg-grandparents:
  Lars Fors born March 9th, 1816 in Bjuråker, Gävl. län.  
  Anna Jonsdotter Fors born August 23rd, 1819 in Bjuråker, Gävl. län.  
 
son:
Jonas Fors born April 22nd, 1849 (my gg-grandfather)
     
he married
  Brita Jonsdotter Fors born October 29th, 1845 in Ljusdal.
   
  Their children:
    Anna born ????
    Brita (Bettsy) born on April 5th, 1876  
    Kristina born on May 2nd, 1878  
    Greta born on August 5th, 1880  
    Jonas born on January 26th, 1884  
    Lars Olof born May 26th, 1886 (my g-grandfather)
 
Jonas Fors immigrated to Rush Point Minnesota in 1892 and his wife Brita and their children immigrated in 1893.

124
Ljusdal / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-04-23
« skrivet: 1999-06-09, 09:50 »
Hej Tony
Via Lars Nylander fick jag ett tips om att Christopher Persson i Fors Tuna (död ca 1650) hade sin svärfars arv i Sillerbo, Ljusdal att fordra. Du vet möjligen inte vilken gård och vem svärfaderns föräldrar var ? (Se diskussionen under Hälsingtuna)

125
Intressant fråga. Vem var den gäckande Anders i Holm och avser Holm en plats i Idenor, Hög eller Enånger ?
 
År 1598 gav hertig Karl befallningsmannen i Hälsingland i uppdrag att komma överens med skeppsbyggmästaren i trakten av Hudiksvall, Anders i Holm att bygga ett skepp om 46 alnars köl till vilket virket redan var hugget. År 1600 erhöll samma Anders 1500 daler för att bygga ett skepp så färdigt som 'yxan och nafven' kräfver. Timmer och järn skulle han få av fogdarna, men timmermännen skulle han sjäv få avlöna. Åren 1603-1605 byggdes två skepp i Enånger.(Svenska Flottans historia)
 
Anders i Holm ägde en gård i Hudiksvall 1601-1604 i den del som då kallades ytterbyn eller yttre sundet. Han finns på en kvittens daterad den 24 januari 1605 men från och med mantalslängden 1606 har jag inte längre antecknat Anders i Holm. Detta kan berott på att han inte längre fanns med eller också på att han är en icke intressant person för den forskning som jag då höll på med.(Hälsinglands Handlingar 1601-1610)  
 
År 1606 kom Carl Olofsson (samme Carl (Bure) som kom att äga hemmanet Holm i Enånger) inför Stockholms rådhusrätt och  tilltalade en Per Dus om hur det gick med skeppsbyggandet i Hälsingland och var pengarna tagit vägen. Dus svarade att hälften var färdigt och att allt hade levererats till Anders i Holm som står för skeppbyggandet. Dus roll i det hela var enbart att han levererade järn och tjära till byggandet. (Sthlms Stads Tänkebok 1606)
 
Enligt ett kungligt brev daterat den 27 februari 1614 i Hudiksvall hade den gamle skeppbyggmästaren Anders i Holm, det torp som han besitter i Nybyn och Idenor fritt (Hälsinglands Handlingar 1617:11)

126
03 Släktnamn / Artzen, von
« skrivet: 1999-06-08, 19:31 »
Hej  
Är det någon som kan ge mig tips var jag kan finna information om en kapten Adolf von Artzen som förefaller varit dels i polsk och svensk tjänst. Han förefaller dött i början av 1600-talet och hans änka omtalas då som boende i Polen. Han hade ett nära samröre (och gift med en svenska) med den sk svenskkolonin i Polen (i kung Sigismunds tjänst).I en bok av Knut Carlqvist om Erik XIV omtalas vid ett tillfälle äventyraren von Artzen, det är möjligt att det är samma person.  
 
Jag förmodar att han är av tyskt ursprung och att han möjligtvis går att återfinna i någon tysk motsvarighet till Elgenstierna. Men hur och var ?

127
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-12-22
« skrivet: 1999-06-05, 12:33 »
Vid tinget i Hälsingtuna 1676 framkom det att Christopher Persson hade två döttrar, Sara Christophersdotter(änka) och Margareta Christophersdotter(gm Nils Jonsson i Wattrång, Harmånger). Det hela gällde en arvstvist om Forshemmanet. Modern Anna Persdotter (Olsdotter?) hade efter Christophers död gift om sig med Olof Persson som i 26 år hade besuttit hemmanet i Fors. De hade tillsammans dottern Kerstin Olofsdotter. På Kerstins bröllopsdag med Nils Ersson hade modern Anna Persdotter hade tillsagt börd för Nils och Kerstin till till hemmanet mot att de skulle skulle sköta sin mor och far till döddagar. Alla vittnen som hade varit närvarande på brölloppet kunde intyga att modern gav sin yngsta dotter Kerstin besittningen av hemmanet. Systrarna Sara och Margareta menade att de hade närmare till börden att få lösa hemmanet istället för halvsystern. . Man förklarade anledningen till att den yngsta dottern skulle ta över gården med att de andra döttrarna blivit ifrån gården med giftermål försedda. Rätten kunde inte förvägra Kerstins rätt till gården före systrarna, men eftersom Olof Persson inte hade avittrat sina styvbarns från deras arv i hemmanet beslutades att en riktig avräkning skulle göras så de skulle erhålla sitt rätta arv på faderne och möderne.

128
Allmänt / Databaser för släktforskare på Internet
« skrivet: 1999-05-15, 17:33 »
För uppgifter på internet kanske en avgift per sökning vore att föredra, men det skulle väl bli omöjligt att administrera.......... I USA är det väl snarast så att man betalar en avgift per månad ?

129
Harmånger / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-12-24
« skrivet: 1999-05-09, 17:54 »
Har någon kartlagt 1500-talets invånare i Harmånger ?

130
Idenor / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-12-29
« skrivet: 1999-05-09, 13:33 »
Hej Bertil och Yngve
 
Visst har jag uppgifter om Margaretas ursprung, inte bara för att jag forskar i Hälsingtuna utan för att jag själv stammar från hennes syster.  
 
Gården Halsta 1 (Oppegården) även kallad Ryssgården är väldigt intressant. Den finns fortfarande kvar och skall enligt experterna varit byggd på 1600-talet.  
 
Jag stammar från Karin Arvidsdotter vilken tillsammans med sin make övertog släktgården. Vid ryssarnas härjningar var detta en av de få gårdar som skonades. (Orsaken till detta är väldigt intressant....)
 
Eftersom detta egentligen hör hemma under Hälsingtuna är det bättre att du får mer information där...

131
Allmänt / Svedjefinnar
« skrivet: 1999-04-19, 17:33 »
Det finns gott om information i domböckerna, vilket även Gothe haft som sin främsta källa. Om jag inte missminner mig så omnämns Köljsöfinnarna även i den bok om finnarna i Ångermanland som Gothe har skrivit. Detta beroende på de strövtåg som de gjorde (jaktturer) och de bodde då hos släktingar och bekanta. Naturligtvis råkade de i klammeri med rättvisan..........
Varifrån kommer Tarviainen-uppgiften från ?

132
Nu är det lättare att klicka på användarnamnet !!

133
Hej Bruno
 
Börja med Jarl Ericssons Finnar i Östmark,Vitsand, Nyskoga, södra och norra Finnskoga, tr 1996 Arvika. Kapitlet om Aspberget börjar på sidan 291 och på sid 303 återfinns Klemet Hakkarainen. Du får i nämnda bok ett antal generationer bakåt
 
mvh en annan Hakkare-ättling
/Thomas Sverker
(Se även min hemsida om Värmland, adress>>klicka på mitt användarnamn)

134
Polen / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-07-14
« skrivet: 1999-03-28, 13:34 »
Pierre och Pehr !
Nedanstående sidor är till god hjälp om ni söker  rötter i Polen. PÅ den ena beskrivs de polska arkiven, deras uppbyggnad och historia. På den andra beskrivs med exempel hur man bör skriva sina brev till olika myndigheter för att få svar.  
 
http://members.aol.com/genpoland/records.htm
http://members.aol.com/genpoland/certif.htm
 
Lycka Till !! Tala gärna om i detta forum hur det gick !!

135
Otroligt intressant med Tuna i Hälsinge finnmark. Hälsingtuna är annars ett område som inte är känt för finska svedjefinnar. Jag har dock funnit ett antal finnar men någon Markus existerar inte i mina register.  
 
Helga Persdotter blir svåridentifierbar eftersom födelseböckerna inte startar förrän 1688. Men jag skall hålla ögonen öppna och låta dig veta om om jag finner ngt.  
 
Tack /Thomas

136
Jomala / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-07
« skrivet: 1999-03-28, 12:29 »
Hej Håkan !
Har du tillgång till boken Prästmän på Åland under 500 år av B.Henriksson ? Jag undrar om kyrkoherden Måns Petri omnämns  (en föregångare till Petrus Arvidi på kyrkoherdeposten). Se även inlägg under 16 januari. Jag har nu gått igenom vad Svalenius har att säga om Måns Petris son som tjänstgjorde på rikskansliet. Det förefaller dock som om det är något som inte stämmer när det gäller Svalenius uppgifter om Isak Månssons moders giftermål.

137
Hej  
Jag söker uppgifter som Hälsingtunabor i förskingringen. Har du träffat på någon Hälsingtunabo i din socken, så meddela mig. Alla tips mottages tacksamt.  
(PS endast Hälsingtunabor födda före år 1800 är intressanta Ds)
 
Thomas Sverker

138
Hej Joel
Just vallonvecket är intressant. Min hustru och släktingar på hennes möderne ståtar med vecket på underarmen. Även de påstod att det var ett vallonveck och att de stammade från valloner. Forskning visade emellertid att vallonerna var tyska smeder som invandrade på början av 1700-talet. Så kan det gå..........

139
Mycket intressanta uppgifter om Lång-Kristoffer och hans söner finns i boken Finnarne i mellersta Sverige av Petrus Nordmann 1888, sid 83ff. En faksimilutgåva gavs ut 1994 av Dalaförlaget i Malung. Bland annat uppges det finnas uppgifter om Lång-Kristoffer i de Palmskiöldska samlingarna.

140
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-12-22
« skrivet: 1999-03-13, 14:19 »
Christopher Persson nämnes första gången för hemmanet Fors nr 2, år 1643 (mtl). Redan från detta år skattar han för hustru och dotter. Detta torde innebära att den dottern varit minst 12 år gammal (1643). Det är oklart var familjen varit bosatt tidigare men klart är att Christopher inte varit mantalsskriven i Hälsingtuna före 1643.  
 
Han lagbjöd 1650 tillsammans med Anund Jonsson (Fors nr 1) 24 mål jord i Fors. I domboken 1651 är det istället en hustru Anna i Fors som tillsammans med Anund Jonsson lagbjöd (samma ? eller annan?) jord i Fors. Denna Anna står i 1651 års jordebok för Christophers hemman, Fors nr 2. Anna är troligen identisk med Christopher Perssons hustru Anna Olofsdotter. Det förefaller troligt att han avlidit 1651.  
 
Att hennes anor är att söka i Sillerbo, Ljusdals socken, framgår av ovanstående domboksutdrag.

141
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-12-22
« skrivet: 1999-03-12, 20:49 »
Hej Jörgen !
 
Har helt missat ditt inlägg. Fick idag, via Lars Nylander (Mo), information från Tony Jonsson i Härnösand som säkerligen intresserar.
 
Ljusdal 1650 den 16 mars (Hälsinglands db 1650 sid. 36 stycke 2)  
Kristoffer Persson i Fors i Tuna socken anfodrar om sin svärfaders hus och jord i Sillerbo och även sysslolön efter hans svärfaders faster.
 
Jag återkommer med mera så fort jag hinner !

142
Jan Hed: Då förmodar jag att du även har sett uppgifterna under släkten Svinfot ?  Kontakta mig via email så skall du få ett antal emailadresser till andra Hedsander-ättlingar.

143
Svinfot / Svinfot
« skrivet: 1999-03-03, 19:34 »
Ja ! Då har vi en Svinfotsättling här. Kopplingen till släkten får du bland annat här
 
Ericus Magni i Hudiksvall
dotter
Sara Eriksdotter gm Petrus Olai i Hedesunda
dotter
Apollonia Persdotter Svinfot gm Ericus Petri Hedsander kh i Hammerdal
son
Petrus Erici G. f 1644.  
 
Mer om släkten se ovanstående inlägg och källhänvisningar.

144
Svinfot / Svinfot
« skrivet: 1999-03-02, 20:49 »
Hej Björn !
Släkten Oldberg /Hiorter var en ny bekantskap för mig. Vilken tidsperiod gäller det ? Har du mer kött på benen ?

145
Ärftlighetsläran vad det gäller ögonfärg har väl de flesta pysslat med någon gång. Intressant är gröna ögon ... Hur gör man en tabell för sannolikhet då ?
 
Även om man kanske inte ärver alla förfäders egenskaper så ligger det mycket i tanken att vad vore jag om inte den förfadern funnits..... Jag hade nog inte existerat....... Samtidigt får man vara innerligt tacksam för alla förfäders snedsteg.
Trots allt - när man i efterhand skall beräkna hur mycket släkt man är med någon (och inte har tillgång till fullödiga DNA-analyser) får man utgå ifrån att man är lika mycket släkt med alla förfäder i en och samma generation. Jag har inte så mycket annat att välja på......
 
Det är klart - med tanke på Y-kromosonens vandringar från far till son (se inlägg ovan) så kanske man (som kille) ändå har en närmare samhörighet med ffff än mmmm ?

146
Jan Hed: Har du något eget intresse av Johan Samuelsson Rhen och dennes möderne ?

147
Annika och Peter Funke : Vet ni om de finns något släktsamband mellan de två kvinnor ni nämner som bosatta i Sunne (S) ?
 
Även i Östergötland fanns namnet Apollonia under 1700-talet. Detta framgår av det födelseboksregistret som Bo Lindwall publicerat i RÖTTER. Namnet förekommer i en släkt och med efternamnen Ahlgren och Forsberg. De förefaller vara fint folk och nämns i fb 1739-1787.(Obs att namnet nämns, om jag minns rätt så är det  endast två nyfödda som får namnet, de övriga beläggen är föräldrarna.)
 
I en annat register över födda i Hietaniemi (Norrbotten) finns det massor av Abluna (1727-1798) Sista barnet som döps med namnet förefaller varit fött 1750. Även detta register finns under RÖTTER.  
 
Under den gamla namndiskussionen i RÖTTER tas även två belägg för Apollonia i Hamrånge, Gästrikland upp. Detta är intressant beroende på att en gren av Apollonier i just Gästrikland stammar från släkten Svinfot (Se första inlägg i denna diskussion). Kanske hör även töserna i Hamrånge till släkten ?

148
Svinfot / Svinfot
« skrivet: 1999-02-19, 18:20 »
Inte en till..... var min första reaktion...nio av tio släkforskande svinfötter verkar stamma från Hedsanders hustru Apollonia. Om det intressanta namnet Apollonia kan du läsa mer om i diskussionen om förnamn.  
Jag är intresserad att veta mer om familjen Lund och Stenberg.

149
Även bland finnsläkterna i Värmland har Abbelona spridit sig under 1600-talet. I Jarl Erikssons bok Finnar i Gräsmark och Lekvattnet fann jag inte mindre än 11 stycken Abbelonor !
 
Namnet har spridit sig från Abbelona Pålsdotter (1630-1716) bosatt i Borrsjön, Gräsmark som gifte sig med finnen Daniel Matsson Pöntinen.  
 
Här nedan en uppräkning utgående från ovanstående anmoder.  
 
dotter
Abbelona Danielsdotter f.c.1670 fl. till Norge, gift Lappalainen.  
 
sondotter
Abbelona Matsdotter d. 1701 (Borrsjön, Gräsmark)
 
dotterdöttrar
Abbelona Nilsdotter f.c 1693, fl. t Timbonäs, Gräsmark.  
Abbelona Tomasdotter f.c 1717 Borrsjön, Gräsmark.
Abbelona Persdotter f.c 1700 Borrsjön, Gräsmark.
Abbelona Johansdotter 1711-1717 Sälsjön, Gräsmark.  
Abbelona Johansdotter f. 1718 Sälsjön, Gräsmark.  
 
dottersondotter (?)
Abbeluna Nilsdotter f. 1727 Söderlidtorp, Gräsmark.  
 
dotterdottersondotter
Abbelona Klemetsdotter f 1747 Timbonäs, Gräsmark.  
 
dotterdotterdotterdotter (?)
Abbeluna Johansdotter f 1754 Timbonäs, Gräsmark.

150
Jag har flera belägg på Apollonia i Jämtland. De är ättlingar till ovanstående Abeluna Mårtensdotter vars dotterdotter Apollonia  Pedersdotter Svinfot var gift med kh Ericus Petri Hedsander Hammerdal
 
Karl-Erik Har du även funnit namnet i dina forskningar kring Ström och Hammerdal ? Eller är Ås socken den enda socken där du funnit namnet ?

151
Attmar / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-01-23
« skrivet: 1999-02-08, 18:20 »
Sven ! Jag tror inte det. Förmodligen avser det byn Hassel i Attmar sn.

152
Är det någon som känner till utbredningen av detta namn i Sverige? Under min utredning av släkten Svinfot, utgående från Ericus Magni i Hudiksvall och dennes hustru Abeluna Mårtensdotter, träffar jag på namnet i varje släktgren,  varje generation av släkten till början av 1700-talet.  
 
Just nu känns det som alla Appollonier är befryndade men så är det naturligtvis inte.  
Har du hittat några Abeluna eller Appollonia ?

153
Hej Per
Börja med Invar Dahls artikel i ShF nr 3.98

154
46 Ordet är fritt om släktforskning / Målet eller vägen?
« skrivet: 1999-01-31, 14:49 »
Bengt : Redan idag finns det scanners som man kan läsa in från Dia med. Skulle inte man kunna läsa in direkt från mikrokortet med liknande utrustning ? (Ang. ditt påpekande om kostnad för att göra papperskopior från mikrokortet för att sedan läsa in det.)

155
Hej Olof !
 
Roligt att se någon som engagerar sig. Jag tycker Tords förslag på ett MIS i DIS regi låter som en utmärkt förslag. Borde inte alla olika släktforskningsprogram ha sin lilla egna klubb inom DIS ?  Detta borde gynna DIS som förening något oerhört och man skulle göra skäl för namnet Datorhjälp i Släktforskningen. Att ha ett eget program är inte helt fel, men det är viktigt att alla medlemmar som väljer att inte ha föreningens program blir lidande för det.....
DIS skulle sedan kunna verka som påtryckare å sina medlemmar vägnar för förändringar och förbättringar av deras program, oavsett om det gäller Family Treemakeer, My family, Reunion osv.
 
Tänkte först även nämna Holger, men jag antar att ni ser er som arga konkurrenter och de som har valt Holger, de väljer inte DIS.....eller ? Finns det planer att göra något åt detta ?  En förening som förespråkar medlemmarnas intressen för just datorhjälp behövs, eller kanske bör DIS bli en sektion inom släktforskarförbundet ?

156
Karlskrona / Äldre inlägg (arkiv) till 1999-08-13
« skrivet: 1999-01-30, 19:26 »
Känner någon till om det finns ngt skrivet om båtsmännen och officerarna verksamma i Karlskrona ?
Allt från tjänstedata och biografiska uppgifter är intressant. De personer som jag söker är Gullick Olofsson (1656-1712?) och dennes måg högbåtsman Bengt Gröging.

157
Allmänt / Samer i Jämtland
« skrivet: 1999-01-30, 19:20 »
Känner någon till om det finns någon som håller på och upprättar en genealogisk databas över de Samiska släkterna i Sverige, Norge och Finland ?
Detta skulle vara väldigt intressant för oss lappättlingar.  
Just deras kringflackande liv gör det svårt att spåra dem, men att registrera alla fynd av lappar i olika socknars källmaterial skulle underlätta för framtidens forskning.

158
Bandler / Bantler / Bandler / Bantler
« skrivet: 1999-01-30, 19:00 »
Oops ! Glömde visst att lägga till tidsperiod för herr Bantler. Det var på 1640-talet som han var verksam som landsbokhållare i Ångermanland.

159
Jarl Ericsson i Arvika har skrivit ett antal böcker om finnarna i Värmland. Om jag inte missminner mig finns Lång-Kristoffer med i någon av dem. Släkten Havuinen är åtminstone rikligt representerad i boken Finnar i Östmark, Vitsand, Nyskoga och Finnskoga.

160
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Salthenius
« skrivet: 1999-01-28, 19:57 »
Laurenthius Andreae Salthenius, magister född i Gävle. Kh i Rogsta(Häls.) 1634-1649. Kallade sig först Gevalensis men tog sig sedan namnet Sylthenius efter byn Sylta där han en tid ägde ett hemman, och slutligen Salthenius efter Saltpannfjärden i Rogsta.  Han blev sedermera kyrkoherde i Forsa (Häls.)
(Hämtat ur Tryggve Berglunds Rogstada Illustrata, tryckt 1989 av Hälsinglands museum)
 
mvh Thomas Sverker

161
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Salthenius
« skrivet: 1999-01-28, 17:19 »
Salthenius släktens ursprung är från Sylta i Rogsta socken (om jag inte missminner mig.)
 
Kolla herdaminnet för Uppsala ärkestift så finner du nog på Laurentius Salthenius kh i Rogsta.  
Jag tror att släkten även behandlats av Olof Joh. Broman i hans storslagna verk Glysisvallur.

162
Annandag jul sändes en mycket intressant dokumentär om hur Michael Palmstierna, en oäkta son till en Hamilton försökte bevisa att hans far var hans far.  
 
Man gjorde i denna ett antal tester av Y-kromosomen i DNA från sex olika personer, alla i rakt nedstigande led från en gemensam förfader A.Hamilton som avled (om jag minns rätt 1817).  
Man påpekade då att Y-kromosomen (eller viss del) fördes ograverad från far och son. Ett resultat där alla sex personers Y-kromosom skulle vara exakt lika (inkl. Palmstiernas) skulle bekräfta att han var en Hamilton. Testerna visade emellertid att endast fyra av personerna hade 100% överensstämmelse vilket mer eller mindre bekräftade att detta var den uppsättning som en äkta Hamilton i rakt nedstigande led skulle ha.
 
 Två personer, däribland Palmstierna hade en liten mismatch vilket, förklarade man skulle antingen bero på att någon fader i släktkedjan inte skulle skulle vara rätt eller också skulle en mutation kunnat uppstå. Man kunde till slut konstatera att förutom att porträttlikheten mellan Palmstierna och hans utpekade fader var slående, att det var ett far och son förhållande till 93%.  
 
Om man hade rätt i TV-programmet skulle det innebära att det precis som i fallet med UrEva ovan att något liknande även finns på farssidan. Dessutom innebär det väl att det biologiska släktskapet kan hålla sig mer än sex generationer.

163
Watz / Wass / Hwass / Äldre inlägg (arkiv) till 1999-juni-13
« skrivet: 1999-01-24, 17:36 »
Jag sitter just nu med en kopia på begravningsverserna för Margareta Svinfot, änka efter Johan Watz och dottern Margareta Watz gift med Christian Zellinger (Direktören över musiken vid kongl. Akedemin i Uppsala). Inser då att jag skrivit fel i inlägget ovan, eftersom det är dottern som var gift med Zellinger inte Margareta Svinfot.  
 
Det framgår att att både mor och dotter begravdes i Uppsala domkyrka den 26 september 1697.  Margareta Watz (som nyligen hade gift sig (1690 se ovan) hade små barn vid sin bortgång här gråta barnen små/ och ögat är hel vått/Att deras moder huld är gången från dem brått/...  I övrigt finns det dock inget i versen som kan ge ytterliggare ledtrådar för släkten Watz.  
 
Thomas Sverker

164
När man har gemensamma anor med en annan person tycker jag att det är intressant att räkna ut hur mycket släkt man är. Men frågan är hur skall man definiera släktskap ?  Skall man bortse
från genuppsättningar och utgå från att en kusin är en kusin ?
 
Är det hur stor del av släkten som utgörs av gemensamma anor som avgör? Min morfars anor utgör 1/4 av mina anor, innebär detta då att jag är 25% släkt med honom?  Ja,  detta kan vid första anblicken synas logiskt.  
 
Innebörden i ovanstående resonemang blir att jag är 50% släkt med min mor och har jag dessutom helsyskon så är jag 100% släkt med dem.  Detta torde betyda att min mors helsyskon är lika nära släkt med mig som min mor. Är jag då lika mycket släkt med mina kusiner som med min mor?  
 
Det rimmar illa, men är intressant. Är slutsatsen att man egentligen måste utföra ett antal omfattande DNA-analyser för att fastställa släktskap, och att hur mycket släkt man är helt och hållet beror på vilka arvsanlag och gener man bär med sig?  Kan det till och med gå så illa att min kusin inte är min kusin? De sista frågorna kanske en forskare inom genteknik bör svara på.

165
Watz / Wass / Hwass / Äldre inlägg (arkiv) till 1999-juni-13
« skrivet: 1999-01-24, 12:12 »
Hej Olle här kommer lite mer information om Watz. Under ett besök på genealogiska föreningens arkiv för ett antal år sedan fann jag följande i jakten efter Svinfötter:
 
Notarien i justitierev. Johan Watz gift med Margareta Svinfot som begravdes 26 september 1697 (Pat. Fol. KB Verser över enskilda) Johan Watz hade avlidit 10 december 1675 och begravdes 14 mars 1676 (KB verser över enskilda). I Hintzesamlingen (hos GF) uppges han vara begravd i Katarina kyrka (Stockholm). Margareta Svinfot gifte sedan om sig med Christian Zellinger den 3 april 1690. Han kallas då för organist men blev sedermera direktör över musiken vid kungliga akedemin i Sthlm.
 
Jag är naturligtvis intresserad av Watz dotter Margareta som du nämner ovan samt eventuellt andra barn eftersom även de är Svinfötter.

166
Hej Olle
 
Hör notarien i justitierevisionen, Jonas Watz (död 10 dec 1675) och begravd i Katarina kyrka till denna Watz-släkt ?  Jag har träffat på honom i samband med en utredning om släkten Svinfot och har mer uppgifter om han är intressant.
 
Thomas

167
Skogs-Tibble / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-06-10
« skrivet: 1999-01-23, 09:56 »
Jonas Johansson Burström (Silfver) var troligen född 1691 i Burträsk. Det var först omkring 1712 som han efter avancemang till mönsterskrivare tog sig namnet Burström.  
Detta och mycket mera om hans ättlingar kan man läsa i Carl Henrics Carlssons mycket intressanta artikel i INDIVID och HISTORIA (Stockholm 1989). Artikeln heter Släkten Burman i svenskt biografiskt lexikon- en släkt eller två - Eller tre ?

168
Samuel Mört. Född 1693 i Brahestad, Österbotten, Finland. Död 1741-11-18 i Sikås, Hammerdal sn. Soldat i Österbottens regemente, bonde i Hammerdal(Sikås). Han deltog förmodligen i det Armfeldtska krigståget till Tröndelagen och även varit med om den förödande marschen över gränsfjällen nyåret 1719. I kyrkboken berättas det att han afkylde sina fötter 1718 på fjällen. Efter krigsslutet hade Samuel kvarstannat i Jämtland och Hammerdalstrakten. Gifte sig ca 1721-22 med den något äldre Karin Israelsdotter från Ede i Hammerdal. De fick bl a två söner innan Samuel vid 48 års ålder avled 1741. Efter makens död följde Karin med sina bägge söner Carl och Israel Samuelsson till Ormsjö i Dorotea. När hon avled skrev prästen följande i kyrkboken: 1762 den 18 juli begrofs enkan Carin Israelsdotter ifrån Ormsjön, födder i Jämpteland och Hammerdal, Ede by ungefär 1682. Insjuknade i håll och styng, som efter 14 dagar andade hennes usla lif, sedan hon lefwat ungefär 80 år.  Hon hade haft en hård uppväxt. Hennes fader nämndemannen Israel Hansson i Ede, Hammerdal hade avlidit i unga år och familjen fick då stora svårigheter att klara uppehället och levde i stor fattigdom. Prästen hade gjort en anteckning om att familjen haft så dåligt med kläder att de inte kunde infinna sig vid gudstjänsterna i kyrkan(DS47).
För mer information om sönerna rekommenderas Dorotea sockens historia (DS) av S A Sundström (1977)

169
Hej Thomas
Låter intressant med uppgifterna om föräldrarna. Du vet händelsevis inte var någonstans de uppgifterna kommer ifrån ? Även jag kan räkna Samuel som anfader.

170
Jomala / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-07
« skrivet: 1999-01-17, 23:40 »
Angående Beatas ägande eller inte så säger Ramsay(1909) att hon testamenterade Ulvsby till K Gustav II Adolfs son......varvid det befanns att Ulvsby genom hennes syster Ilianas tidigare bestämmelse redan frångått släkten. R. hänvisar till domboksutdraget ovan.

171
Jomala / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-07
« skrivet: 1999-01-17, 23:36 »
Dottern Vendela (resultat av Ilianas äktenskap med Hindrik Gröp) befann sig med åtminstone under hertig Karls tid på landsflykt till Polen, dit hennes make Jonas Petri (Petrus Arvidis son) tagit sin tillflykt. Man kan fråga sig varför Iliana skulle testamentera gården till hertig Karl som de facto fördrivit hennes måg och dotter ? Kan det varit av samma skäl som Petrus Arvidi gjorde Jonas Petris arvlös, ett sätt att ta avstånd från Sigismund och den katolska tron, blidka hertigen och få behålla sina egendomar........
PS 1616 är rätt årtal enligt Ramsay(1909)
Intressant är att när man på 1600-talet gjorde efterforskningar efter bröderna Brahe i Polen så träffade man på en fru som menade sig vara av Trottischen und Axbergischen geslecht(PHT 1929) detta skulle troligen avse Vendela Gröp. Tyvärr har jag inte årtalet när detta skulle skett så jag kan därifrån inte avgöra huruvida Vendela var vid liv även efter moderns frånfälle.

172
Jomala / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-07
« skrivet: 1999-01-17, 18:54 »
Tack Håkan ! Konstigt att inte Ilianas män omnämns. Bland annat Olof/Hans Månsson Gotte som finns under (ÅLAND-Efterlysningar) Dina frågor i slutet är berättigade kanske finns lösningen i Ålands domböcker. Var tror du man finna Beatas gåva till kungen, Det borde finnas särskilda diarier för sådant. Eventuellt kan det omnämnas i fogdens räkenskaper omkring år 1622. Hon dog enligt Ramsay (1909) fem år efter maken Gotte, nämligen 1618. .....Vänta lite...hon dog före Beata kom över gården, köpte Beata ut systerns arvingar ngn gång 1618-1622 ?

173
Efterlysningar / Olof Månsson Gotte, död 1613
« skrivet: 1999-01-17, 18:41 »
Tack ! Detta var en värdefull upplysning.Skall snarast beställa hem Ramsdahl !

174
Jag tror du har rätt Tore !  Kanske borde släktforskande MAC-användare starta MIS. Själv var jag medlem i DIS för 15 år sedan men gick ut ur föreningen den gången av två skäl, nämligen att minoriteterna (som inte hade ABC eller liknande) varken fick (som jag upplevde det..) gehör eller inflytande. Numera är det förmodligen PC som gäller för DIS annars skulle inte man överge sina trogna (MAC)-medlemmar på detta sätt.
Bara medlemsavgifterna för (om det stämmer med 700 medlemmmar med MAC) har under de senaste åren genererat DIS några 100 kkr. Hur mycket av detta har planterats in i arbetet med DisGen för PC ??

175
Jomala / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-07
« skrivet: 1999-01-16, 09:24 »
Tack Håkan !
Jag har gått igenom de källor du nämner ovan + mycket till, artikeln är i stort sett klar och det enda jag saknar är så att säga uppgifter som klarlägger vem Sigrid var. Jag har en teori att hon skulle kunna vara dotter till företrädaren herr Måns, kyrkoherde i Jomala innan Petrus Arvidi. Hon skulle isåfall varit en möjlig syster till Isak Månsson, sekreterare på rikskansliet. Har inte hunnit dubbelkolla vad Svalenius har att säga om honom.

176
46 Ordet är fritt om släktforskning / Målet eller vägen?
« skrivet: 1999-01-16, 09:09 »
Med risk att kasta sten i glashus (även jag bidrar till utfiskningen) tycker jag det är bra att frågan tas upp till diskussion. Glädjen med släktforskandet och det som driver en framåt är den spänning som letande i originalkällorna kan innebära. Att efter logiskt tänkande och sökande i källor där man misstänker att svaren kan finnas, äntligen få napp. Eller varför inte, att hitta uppgifter om en sedan länge försvunnen förfader på ett ställe där man absolut inte hade väntat sig det. Det sistnämnda ger ofta upphov både till glädjetjut och krigsdans.........  
Med tanke på att socken efter socken fiskas ut,  finns risken att glädjen försvinner från forskningen.  Hur mycket tid är man beredd att lägga ner för att kontrollera alla uppgifter som serveras på ett silverfat.? Tid är idag en bristvara, visst är man glad då man får uppgifter från en färdig sockengenealogi - men den där riktiga glädjen och känslan för människorna bakom namnen vägrar infinna sig.  Är jag ensam att känna så ?  
 
Jag har sett skräckexempel där släktforskarkurser inriktas på att lära sig få fram information från tryckta sockengenealogier.......  
 
Släktforskning är ett spännande detektivarbete - ibland en ren thriller - men kan också bli ett långtråkigt letande - där har vi paradoxen. Hamnar vi i den situationen att framtidens forskare får merparten av  uppgifterna serverade på silverfat, kommer källkritiken i högsta grad att bli lidande.  Blir det så att tryckt är sant ? Och mister inte framtidens nybörjare känslan för källmaterialet och förmågan att tolka och analysera det information som källorna ger oss.  
 
Jag är själklart tacksam för de orts- och personregister som upprättats. De besparar mig tid på att leta igenom alla källor, år efter år, men jag skulle aldrig låta registret ersätta originalkällorna !
 
Av denna anledning vill jag ifrågasätta nyttan bakom att alla uppgifter registreras i ett , tex födelseboksregister. Med alla uppgifter avses allt. Varför ? Tanken med ett födelseboksregister är väl förhoppningsvis inte att det skall ersätta originalkällorna utan vara ett hjälpmedel för att hitta i originalkällan !

177
Jomala / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-07
« skrivet: 1999-01-15, 23:32 »
Finns det något skrivet om gården Ulvsbys historia ? Den intressanta tidsperioden är 1500-1630.  
 
Frälsegården innehades ett tag av Olof Trottesson (oä af Eka) och hans ättlingar. Gården övergick 1622 till Gustav II Adolfs oä son Gustav Gustavsson af Vasaborg.
 
Intressant i sammanhanget är ett domboksfall i Ålands dombok 1629 som tydligen ger värdefulla uppgifter om släkten och gården. Men som jag inte lyckats komma över ännu. Kan man beställa detta från landsarkivet i Mariehamn ?

178
Allmänt / Sveriges Släktregister/Min släkt
« skrivet: 1999-01-15, 23:17 »
Under KJ Nilssons ledning utarbetades imponerande sockengenealogier för många socknar runt i Hälsingland. Trots sin avsaknad av lämpliga orts- och personregister är de en värdefull hjälp för släktforskaren eller den som bara är intresserad av den egna gårdens historia.  
 
Jag vill dock ge en varning. För oss som forskat mycket kring gårdar och släkter i 1500- och 1600-talets Hälsingland är det frapperande hur mycket fel som finns.  Och inte nog med det, även hur mycket uppgifter som saknas !  Jag har sett exempel där man inte ens har nyttjat den äldsta vigselboken och tveksamt är det väl om de som gjort böckerna har tittat på bouppteckningarna. Om man sedan läser domböckerna så märker man hur mycket felaktiga antaganden som gjorts angående släktskap.  
 
Använder man uppgifterna bör man vara medveten om att de är teoretiska och högst osäkra. Detta bör man även ange i sin släktutredning.  
 
Tänk på att antavlans namn och årtal endast är skelettet i uppbyggnaden av vårt förflutna. Sanningen om släktens historia finns därute i källmaterialet.

179
Ibland känns det som om Mac-användarna inte räknas när det gäller svenska släktforskningsprogram. Holger som torde vara ett av de bättre programmen finns inte för MAC - för liten marknad sägs det...
 
DIS - en förening som (enligt vad jag hört) har 700 betalande medlemmar som använder Mac tänker inte ge dessa medlemmar möjlighet att använda ett DISGEN program utan hänvisar istället medlemmarna till det amerikansk-utvecklade REUNION. Är detta sant ????
 
VAD SKALL VI MAC-ANVÄNDARE GÖRA - det är hopplöst att inte ha någonstans att mata in sitt forskningsmaterial !!!

180
Norra Finnskoga / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-03-23
« skrivet: 1999-01-12, 22:14 »
Vem var Marit Halvarsdotter som 1789 gifte sig med den 31(!) år äldre Halvard Larsson i Höljes. Hon uppges varit född 1762, troligen inom socknen men jag har inte lyckats lösa gåtan. Har någon annan löst den ?

181
Kan din Dragot Reismann vara identisk med Traugott Reismann som 1771 flyttade till Nyland Finland ? Han kom då närmast från Johannisfors i Uppland.  
Han var bror till Christian Gottlieb Reismann.  
 
Har du mer uppgifter om hans verksamhet i Finland ?

182
Yrken B / Besökare
« skrivet: 1999-01-11, 23:18 »
Vad arbetade en besökare med. Har stött på namnet i domböckerna för Hudiksvall i slutet av 1600-talet. Jag utgår ifrån att det inte är av betydelsen att personen är på besök, utan att det är ett yrke. Har jag  rätt ??

183
Slott- / Slottsliggare
« skrivet: 1999-01-11, 23:15 »
Vilken uppgift hade en slottsliggare i 1500-talets Stockholm.  I 1500-talets tänkeböcker upptas de under rubriken krigsmän och de synes varit underställda kungens befallningsman på slottet.

184
Hej Eddie !
Var kommer uppgifterna ifrån ? Är det dina förfäder ?
 
Christian Gottlieb Reismann kan vara identisk med namnen som föddes i Eibenstock (Tyskland) 1728-01-17  
 
Han var farbror till den Johanna Sophia Reismann som efterlystes ovan.  
 
Släkten har framforskats på plats i Tyskland av Sture Jansson i Uppsala. Här är ett utdrag ur hans forskning.  
 
Christoph Reismann Blechziener auf RautenCranz u Tannenbergsthal.
 
son
Johann Christopher Reismann
f. ca  1700 i Tannenbergsthal (Sachsen), senare förtennare vid Johannisfors i Forsmark, Uppland på 1750-talet.
G.m. Anna Sophia Kehrer
f. 1701 i Niederschmiedeberg, Arnfeld, Sachsen.  
 
son  
Christian Gottlieb Reismann
f 1728-01-17 Eibenstock (Sachsen)
 
Har du mer uppgifter om CGR öden ? Eller om de två andra Reismännerna ?

185
Svinfot / Svinfot
« skrivet: 1999-01-10, 11:37 »
Jag kartlägger medlemmar av släkten Svinfot. Alla upplysningar om medlemmar mottages tacksamt.  
 
Grundläggande för kunskap om släkten är idag bland annat min (Thomas Sverker) artikel i SoH 1993 nr 3-4 Ericus Magni stamfar till släkten Svinfot samt några andra präster i 1500-talets Hälsingland. med där tillhörande källhänvisningar. Se även Collmars artikel i Uppland 1961 Några bidrag till kunskap om släkten Svinfot.

186
Bandler / Bantler / Bandler / Bantler
« skrivet: 1999-01-10, 11:31 »
Jag söker uppgifter om Erik Persson Bandlers verksamhet som landsbokhållare. Han var innan han flyttade ner till Harmånger (Hälsingland) bosatt i trakten av Härnösand (var ?).

187
Efterlysningar / Olof Månsson Gotte, död 1613
« skrivet: 1999-01-10, 11:17 »
Är det någon som vet var på Åland Olof Månsson Gotte (död 1613) var bosatt. Han uppges enligt Ramsay (1909) vara gift med Iliana Olofsdotter (dotter till Olof Trottesson, oäkta son i Eka-släkten).

188
Hej Erika !
Släkten Svinfot finns numera ganska väl utredd. Den utgår från kyrkoherden Ericus Magni i Hudiksvall vars barn (och en del mågar) tog sig namnet Svinfot. För att gå vidare läs min artikle om släkten Svinfot i Släkt och Hävd 1993 nr 3-4 samt Collmars artikel i Upplands fornminnesförenings tidskift Uppland 1961.  
 
Ovannämnde Martin Svinfot var min förfader och jag har en hel del material om honom. Han var kusin med Appolonia Pedersdotter.

189
Jomala / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-07
« skrivet: 1999-01-09, 15:45 »
I en artikel som jag skriver om släkten Svinfots ursprung söker jag mer uppgifter kring Petrus Arvidi och hans tid i Jomala Han fick 1577 en kyrkoherdetjänst i Jomala på Åland och efterträdde Angermannus som landsprost över Åland 1583. Han avled 1605 och var i sitt andra äktenskap gift med Sigrid Månsdotter och de hade tre barn. Frågorna kretsar mest kring var i Jomala de bodde, vad hände med Sigrid sedan och vad deras tre gemensamma barn hette.

190
Förmodar att du redan har en del om Svinfot?  Hedsander finns det bland annat upplysningar om i Herdaminnet och i Bromans Glysisvallur. Släkttavlorna i Glysisvallur föreligger i utdrag i den av Anders Grape kommenterade utgåvan av AETTQVIST.OBS se även sidorna 612,902,903 i denna.

191
Attmar / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-01-23
« skrivet: 1999-01-09, 15:11 »
Bland mina anmödrar har jag Gertrud Jacobsdotter som 1692 gifte sig med bonden Per Svensson i Lingarö, Hälsingtuna (Häls.). Hon uppgavs komma från Attmar och Hasselby, förmodligen Hassel. Är det någon som vet ngt om hennes ursprung ??

192
Jomala / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-07
« skrivet: 1999-01-09, 15:03 »
Känner ngn till om det finns ngt forskat kring människorna som var bosatta i Jomala 1570-1630 eller däromkring ?  Speciellt intresserad av prästfamiljer och eventuella adelspersoner.

193
Oemotsagt finns det problem med hur man dels skall hantera uppgifter från internet och hur man skall hänvisa till dem. Man vet ju inte om hemsidan existerar imorgon.  
Frågan är hur skall man lösa problemet ? Man kan alltid göra en utskrift av den hemsida som man refererar till och bifoga materialet. Detta är en metod som jag vet att en del gymnasieskolor använder för inlämningsarbeten.  Men skall man trycka sin egen släktutredning vill man naturligtvis inte ha ett antal hemsidor som bilaga i boken. Att ange hela www-adressen förefaller meningslöst då ingen kan garantera adressens existens.
 
Kungliga Biblioteket laddar idag ner alla hemsidor en gång per år och förvarar detta på ett säkert media för framtiden, men vem kan garantera att just den hemsidan som du har haft som källa finns med, och hur kan den som vill kontrollera källorna hitta hemsidan ?  
 
Att många väljer att publicera materialet översiktligt kan ha sin mening under rådande omständigheter. Syftet är kanske att skapa en kontakt med andra forskare som har samma intresseområde för att utbyta information (med källor) .  Att idag lägga upp fullständigt forskningsresultat på Internet för att imorgon se det användas av flera utan ens en hänvisning, är inte roligt. Äras den som äras bör är en devis som en släktforskare bör ha som hederskodex. Man får dessutom kontroll på vem som tar del av informationen så man slipper Sikeborgs situation att flera forskare publicerar hans material som om det vore deras egen forskning.  
 
Naturligtvis anser jag det vara utomordentligt om alla forskningsresultat på internet har en fullständig källförteckning. Precis som Sikeborg anser jag att en sammanställning utan källangivelser är ett arbete som inte bör hänvisas till.  Oavsett man anger källor eller inte på hemsidan bör naturligtvis uppgifterna bygga på en källkritisk gjord undersökning, vilket åligger publiceraren.

194
Johanna Sophia Reismann (född 1753 eller 1757) uppges vara född i Stockholm men har inte kunnat återfinnas i födelseböckerna där (forskning gjord av Sture Jansson, Uppsala).  
 
Finns det någon som påträffat familjen Reis/Reismann i Stockholms husförhör eller mantalslängder ???
 
Hennes föräldrar var George Christoph Reismann f1726 och Johanna Christina Viehweg
JSR gifte sig 1779 i Skinnskatteberg med Nils Andersson-Flodström.

195
Landskap eller län? / Äldre inlägg (arkiv) till 1999-05-31
« skrivet: 1999-01-06, 22:49 »
Är det inte dags att släktforskarrörelsen bestämmer sig för hur vi i framtiden skall behandla läns och landskapshänvisningar i vårt forskningsmaterial.  
 
Vi befinner oss i förändringstider. Älvsborgs län existerar inte längre, vilken beteckning skall användas i fortsättningen ?  (Se även inlägg av G.Hansson under Släktforskarförbundet/ Svenska antavlor).  
 
Sikeborg säger i ett av sina inlägg under källkritik att länsbokstäver ett oskick och jag är böjd att hålla med. Länsbokstäverna är hopplösa och i ett historiskt perspektiv kanske inte ens lämpliga för oss släktforskare att använda.....  
 
Det borde vara lämpligare att ange landskap istället, helst i klartext eller med lämplig förkortning. De flesta landskap har åtminstone flera hundra år på nacken och inte tror jag några nyckfulla politiker ens skulle komma på tanken att slå i ihop några landskap......
 
Men som sagt, visst vore det trevligt om alla gjorde på samma sätt och kanske kan vi framöver få en rekommendation (från släktforskarförbundet) som håller några hundra år framåt i tiden.

196
Hälsingtuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-12-22
« skrivet: 1998-12-15, 21:45 »
 Jag har en hel del material Hälsingtunas folk och gårdar (1500-1750). Jag vill gärna komma i kontakt med dig som har forskarintresse i samma socken. Speciellt intresserad är jag av utflyttade Hälsingtunabor (födda innan 1750).

Sidor: [1]