NULL Skriv ut sidan - Gris / Grijs / Grise

Anbytarforum

Titel: Gris / Grijs / Grise
Skrivet av: Hans Palenius skrivet 2009-11-04, 18:28
Hej Jörgen!
Angående den stadsbarberare i Lund, som år 1707 flyttade från Lund till Skanör, Andreas Henrik Grise, död 1741-10-02 i Skanör, kan följande sägas. Han flyttade år 1695 från Hamburg till Lund och hade år 1697 titeln stadsbarberare. Det är fullt möjligt, att han är identisk med den Anders Grise, som föddes år 1670 i Norrköping. I så fall måste denne Anders först ha flyttat från Sverige till Tyskland någon gång kring år 1690 eller så. Man skall komma ihåg, att Hamburg-Bremen var svenskt under tiden 1648-1719 och att en hel del lärlingar och yrkesfolk flyttade mellan Sverige och Tyskland just vid den aktuella tiden. För att detta skall kunna bekräftas, så krävs först och främst uppgifter om vad Anders, född i Norrköping, gjorde åren 1670 till 1695 och om han också hette Henrik. Namnet Grise (med olika stavningar) var inte ovanligt vid den aktuella tiden och det är fullt möjligt, att det rör sig om två helt olika personer och att Lars Dufberg i sina böcker har rätt med sin uppgift att strandridare Andreas Henrik Grise i Skanör faktiskt föddes i Tyskland ca år 1665. Jochum Griis, född i Norrköping år 1668, kan mycket väl ha dött i Malmö år 1709 hos en bror Anders, som inte är Andreas Henrik. Anders är ett mycket vanligt förnamn.  Man skall också komma ihåg, att det är synnerligen ovanligt att personer flyttar till Skanör från orter norr om Lund. Skanör och Skåne i övrigt var mycket oroligt vid den aktuella tiden. Andreas Henrik Grises många ättlingar är sedan länge, mycket väl kända ända fram till våra dagar. Det vore en sensation om man kan bekräfta bakåt, att Andreas Henrik Grise och Anders från det mycket avlägsna, svenska Norrköping är samma person.